Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus"

Transkriptio

1 Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus

2 Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty tiloihin liittyvää käyttäjäosaamista sekä tilojen elämyksellisyyttä. Tila-ohjelma on painottunut muuttuviin käyttäjätarpeisiin asumisen, työnteon, oppimisen, kaupan, hyvinvoinnin, viihteen ja teollisuuden tiloissa. Ohjelman aikana Tekes on rahoittanut lukuisia asumisen teemaan liittyviä yritysten kehitysprojekteja sekä yritysten innovaatiotoimintaa tukevia soveltavan tutkimuksen hankkeita. Tässä katsauksessa esitellään yhteensä 17 erilaista projektia tai projektikokonaisuutta, jotka on toteutettu tai alkaneet vuosina Tila-ohjelma päättyy vuoden 2012 lopussa, mutta Tekesin rahoitus ohjelman kohdetoimialoille jatkuu myös tulevina vuosina. Yhdeksi Tekesin strategian sisällölliseksi painopisteeksi on määritelty Älykäs rakennettu elinympäristö, jossa maamme yrityksillä ja tutkimuslaitoksilla on näköpiirissä merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Tekes kiittää projektikatsauksessa mukana olevia yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita yhteistyöstä katsauksen aikaansaamiseksi. Katsauksen kokoamisesta ovat vastanneet Tila-ohjelman koordinaattorit Maarit Vuorela ja Hanna Koskela Ramboll Management Consulting Oy:stä. Sisällys Kokonaisratkaisut Uusi rakennuskonsepti pienasuntojen toteutukseen Odotukset isännöintipalveluja kohtaan kasvavat Sisustusrakentamisen prosessit hallintaan Uutta tietoa elämänkaariasumisesta Elämänkaariasumisen liiketoimintamallit monimuotoistuvat Asumisratkaisu muuttuviin elämänvaiheisiin Toimintamalleja ryhmärakennuttamiseen Lähiympäristö Vähähiilisyydestä hiilettömyyteen Kaupunki-innovaatiot tukevat urbaania asumista LähioTrio elinvoimaista lähiötä rakentamassa LähiöTrio lähipalveluista uutta liiketoimintaa LähiöTrio esikaupungeille elinkaarikestävyyttä Yhteistoimintamalli lähiöiden radikaaliin kehittämiseen Aluekoordinaattori kokonaisvaltaisen lähiörakentamisen moottori Elämänkaari Kokonaisvaltainen hyvinvointikeskus ikääntyneille Senioriasumiseen uusia liiketoimintamalleja Tehostettua palveluasumista edistämässä Yksilöä arvostavia ratkaisuja senioriasumiseen Esteetöntä rakentamista estetiikkaa unohtamatta Viisaan ja yhteisöllisen asumisen jäljillä Yhteisöllinen kehittäminen linjaa tulevaisuuden asumista Tuote- ja myymäläkonseptilla helppoutta keittiökauppaan Tekesin julkaisu 11/2012

3 Asumisen tulevaisuus tehdään tässä ja nyt Asuminen on meitä jokaista lähellä, niin paikan, palveluiden ja kokemusten näkökulmista. Asuminen ei ole pelkkiä seiniä ja neliömetrejä, vaan laaja kokonaisuus, joka linkittyy elämiseen, työntekoon, viihtymiseen ja vapaa-aikaan. Jokaisella on mielipide asumisesta, oma tai lainattu, puolesta tai vastaan. Asumisen käsite ei ole yksiselitteinen. Rakentaja ja asukas puhuvat samasta, mutta kuitenkin eri asiasta. Rakentajalle asuminen on asuntorakentamista ja siihen liittyviä määräyksiä. Asukkaan näkökulma on laajempi, asumisen unelmista omaa elämäntapaa tukeviin ratkaisuihin. Myös jotain yhteistä löytyy: molemmat puhuvat rahasta ja kustannuksista ja nykyisin entistä enemmän myös energiatehokkuudesta. Uusi teknologia kiinnostaa molempia. Asumisessa on kolme tärkeää seikkaa: tulevaisuuden asukkaat, elämistä helpottavat kokonaisratkaisut ja nopeat kokeilut. Tulevaisuuden asukkaita on paljon ja he todennäköisesti ovat erilaisia kuin me nykyiset. Tulevaisuuden asukkaalla on kyky käyttää ja omaksua teknologiaa ja uusia palveluita. Ruoka tilataan ehkä kotiovelle, eikä sitä haeta autolla lähimarketista. Kotiin ostetaan palveluita ja tavarat lainataan netin vuokrausringistä. Tee-se-itse-asukkaita on aiempaa vähemmän ja avaimet käteen -palveluille on kysyntää. Tulevaisuus on aina askeleen edellä, mutta aavistuksen siitä voi löytää esimerkiksi opiskelija-asunnoista. Näissä asunnoissa asuu uusi sukupolvi, joka opettelee ensiaskeleita itsenäisen asumisen tiellä. Heillä on myös isot odotukset sähköisten ja muiden palvelujen toimivuudelle. Elämää helpottavat kokonaisratkaisut ovat erilaisia palveluita, joita asukas elämänkaarellaan tarvitsee. Kyse voi olla palvelujen sijainnista, helposta saatavuudesta ja palveluntarjoajan luotettavuudesta. Tulevaisuuden asukas ostaa kokonaisratkaisuja, joissa avaimet käteen sisältää, ei vain talon rungon, vaan koko paketin aina perustuksista asunnon sisustukseen, pihaan ja vuosihuoltoon asti. Samalla syntyy tilaa uusille toimijoille, jotka osaavat yhdistää useita erilaisia palveluita yhdelle luukulle. Vaikka maailma tuntuu muuttuvan kovin hitaasti, myös asumisen kentältä löytyy rohkeita ja nopeita kokeilijoita. Aina ei tarvitse rakentaa mittavaa projektia, vaan uusia ideoita voi testata nopeasti ja suhteellisen edullisesti. Jos ensimmäinen kokeilu ei onnistu, suunnitelmaa voidaan muokata ja kokeilu toteuttaa uudestaan. Tärkeää on kuitenkin se, ettei kokeiluja piiloteta laboratorioiden uumeniin, vaan mukaan otetaan aitoja asukkaita ja palvelujen käyttäjiä. Heiltä saa nopeasti palautetta, joka voi antaa ajatuksille ihan uuden suunnan. Helsingissä Johanna Kosonen-Karvo Tila-ohjelman päällikkö Tekes

4 Kokonaisratkaisut Uusi rakennuskonsepti pienasuntojen toteutukseen ArkOpen Oy on kehittänyt urbaanin rakennuskonseptin Galleriatalon. Konsepti vastaa pienasuntovaltaiseen kysyntään ja siihen voidaan luontevasti liittää asumispalveluja. Pienasuntojen kysyntä kasvaa. Niille tarvitaan rakennustyyppi, jossa yhteistilat ovat hyvin saavutettavissa ja asuminen on yhteisöllistä. Asemakaavoitus perustuu nykyisin pääsääntöisesti lamelli-, pistetai tornitaloihin, jotka ovat kerrostalon perustyyppejä. Lamellitaloissa on useita kytkettäviä porrashuoneyksiköitä, torni- tai pistetalossa porrashuone on keskellä ja asunnot sen ympärillä. Vallitsevan lamellitalon ominaisuudet soveltuvat huonosti pienasunnoille, joiden kysyntä kasvaa kaiken aikaa. Lamellitalon runkosyvyys, portaan koko ja käytävämäisyys lisääntyvät, jolloin kustannustehokkuus ja asuntopohjat huononevat. Kaavoituksen valtatyypit eivät suosi eri asukasryhmien integroitumista, jolloin erikoistunut palvelutalojen rakentaminen yleistyy. Galleriatalo täydentää korttelirakennetta Hyödyt palvelutalon ja tavallisen asuntokohteen välimuodoksi. on helppo toteuttaa hyvin saavutettavissa olevia asumispalveluja. tehokkuus, asuntovalinnaisuus, saneerattavuus sekä energiatehokkuus ovat vallitsevia kerrostalon rakennustyyppejä parempia. Tulokset valmistuu Kalasatamaan asuntohotelleihin. Galleriatalossa muuntojoustavat asunnot ryhmitellään lasikatteisen kerrostaloaulan ympärille. Kantavat linjat ovat ulko- ja käytäväseinillä, joten asuntojen leveys ja kokovalikoima on vapaa. Rakennuksen pääsuunnan on oltava likimäärin pohjois-eteläsuuntainen, koska asuntoja aukeaa rungon molemmille puolille. Lievästi kolmiomainen muoto parantaa oleellisesti asuntojen valonsaantia. Yksi aurinkotunti lisää valonsaantia keskimäärin 30 prosenttia. Samalla taloudellisuus paranee, kun tilankäyttö tehostuu ja sijoitettavuus asuntokaavoihin paranee. Luonteva tapa käyttää Galleriataloa kaavoituksessa on sijoittaa niitä sinne tänne kaupunkirakenteeseen paikkoihin, joissa ilmansuunnat ja korttelirakenne ovat sopivia. Tällöin rakennustyypin ominaisuudet voidaan hyödyntää parhaiten sekä omassa talossa että asumispalveluina koko korttelin ja lähiympäristön asukkaille. Galleriatalon toteutus edellyttää kaavassa sopivan suuntauksen, pelastusyhteyden rakennuksen molemmin puolin sekä vallitseviin rakennustyyppeihin verrattuna noin kolmanneksen enemmän kerrosalaa. Nämä merkitsevät asemakaavan räätälöintitarvetta etukäteen tai kaavamuutosta. Galleriatalon palotekniikka on hyväksyttävissä, kun koko rakennus on varustettu automaattisella sammutuksella, poistuminen on kahteen portaaseen ja talosta on tehokas savunpoisto. 4

5 Kokonaisratkaisut Kuvan etualalla mallinnus Galleriatalosta SATOn kehityskortteliin Kalasataman pilottikohteessa. Galleriatalon periaate ja sovellus pilottikohteessa, joissa pitkän sivun pienasunnot ovat yhdistettävissä ja muuntojoustavia. ArkOpen ArkOpen Kustannus- ja energiatehokkuus saavutettavissa Galleriatalo on lähtökohdiltaan jonkin verran lamellitaloa energiatehokkaampi, mutta ulkovaipan pienempi määrä tarjoaa paremmat edellytykset kehittää energiataloutta edelleen. Galleriatalon kustannusrakenne poikkeaa selvästi lamellitalosta: asuntojen normaalilla keskikoolla se on hiukan lamellitaloa korkeampi, mutta tulee sitä edullisemmaksi mitä enemmän asuntojen keskikoko pienenee. Galleriatalon oleelliset kustannusedut liittyvät ulkovaipan taloudellisuuteen, porrashuoneiden ja hissien vähäiseen määrään sekä rungon sopivuuteen pienten asuntojen tuottamisessa. ArkOpenin kehityshankkeen pääyhteistyökumppanina toimi SATO Oyj, jolle Helsingin kaupunginhallitus varasi vuonna 2009 tontin Kalasataman Sörnäistenniemestä. 5

6 Kokonaisratkaisut Odotukset isännöintipalveluja kohtaan kasvavat Realco Oy on kehittänyt käyttäjälähtöisen isännöintituote Talo-ohjelman, joka tuo yhteen niin isännöintitoimiston, taloyhtiön hallituksen kuin taloyhtiön asukkaat ja osakkaat. Kyseessä on kokonaisvaltainen palvelu, jossa taloyhtiön juoksevasta hallinnosta huolehtimisen ohella tuetaan taloyhtiön omia tulevaisuuden kehityshankkeita. Tulevaisuuden asumiseen liittyvät tarpeet edellyttävät isännöitsijöiltä entistä laajempien kehityshankkeiden koordinointia ja toteutusta. Isännöintipalvelut käsittävät taloyhtiön talouden ja hallinnon hoitamiseen, rakennusten ja tilojen ylläpitoon sekä taloyhtiön kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Käytännössä jälkimmäiseen kokonaisuuteen ei riitä resursseja, vaan peruspalvelu kohdistuu taloushallintoon ja kiinteistöjen ylläpitoon. Isännöintipalvelut on suhteellisen nuori toimiala, jossa ammattimai- rikkovia ratkaisuja ei isännöintialalla ole juuri esiintynyt, vaikka niille olisi tarvetta. Hyödyt asiantuntijapalvelu voidaan kohdistaa yhdessä sovittuihin kohteisiin. kehittämisessä tulee kuulluksi. Tulokset taloyhtiön kehittämistä tulevaisuudessa. muutosten kuvaukset, imagon kuvauksen ja arvot sekä kehittämisen päälinjat. Uutta lisäarvoa koko toimijaketjulle Tulevaisuudessa isännöitsijältä odotetaan muun muassa entistä aktiivisempaa ja innostavampaa roolia taloyhtiön kehittämisideoiden edistämiseksi. Tähän tarpeeseen Realco on kehittänyt Talo-ohjelman, taloyhtiön pitkän aikavälin kehitystyökalun, jolla isännöintipalvelujen sisältöä linjataan taloyhtiökohtaisesti. Sen avulla kuvataan taloyhtiön kehittämisen suunta ja painopisteet. Taloyhtiöiden pitkän tähtäimen suunnitelmat keskittyvät kiinteistönhallintaan: parvekekunnostuksesta, katon korjaamisesta tai muis- ty sitä kysymystä, miten taloyhtiö voisi paremmin palvella asukkaitaan ja osakkaitaan. 6

7 Kokonaisratkaisut Talo-ohjelma avaa uudenlaisen vaikutusmahdollisuuden taloyhtiön asukkaille ja osakkeenomistajille. Tekes Talo-ohjelma määrittelee taloyhtiön tulevaisuuden suunnan Talo-ohjelmassa kunkin taloyhtiön strateginen tavoite määritellään sen omista, asukkaiden ja osakkeenomistajien linjaamista lähtökohdista. Näin toimenpiteistä tulee suunniteltuja, eivätkä kustannukset yllätä yhtiötä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi talon tekniikkaan tai kiinteistöön kohdistuva uudistus, korttelikohtainen kaavoitushanke, lapsiperheiden asumisen tukeminen tai energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Realco on toteuttanut tulevaisuuskyselyn 14 pääkaupunkiseudul- si ja tervetulleeksi välineeksi taloyhtiöiden johtamiseen. Asukkaille ja osakkeenomistajille tarjottuun vaikutusmahdollisuuteen on tarttunut positiivisen moni eli noin puolet potentiaalisista vastaajista, mikä kannustaa toimintatavan jatkamiseen. Valmis Talo-ohjelma on jo osassa pilottikohteissa käytössä. Taloyhtiön tulevaisuuden tahtotila saadaan selville asukkaille ja osakkeenomistajille toteutettavalla tulevaisuuskyselyllä, jossa kartoitetaan ne kehityskohteet, jotka vastaajat kokevat itselleen tärkeimmiksi. Kyselyssä vastaajia pyydetään nimeämään ne tekijät, jotka taloyhtiössä on hoidettu hyvin ja mitkä puolestaan pitäisi jatkossa hoitaa paremmin. Vastaukset voivat liittyä esimerkiksi asukkaiden yhteishenkeen, asumisen rauhallisuuteen ja turvallisuuteen, esteettömyyteen, taloyhtiön sisäiseen viestintään, pysäköinnin ja pihaliikenteen toimivuuteen tai ympäristöasioiden huomioimiseen arjessa. Tulevaisuuskyselyn pohjalta laaditaan yhtiökohtaiset raportit, jotka isännöitsijä käy läpi taloyhtiön hallituksen kanssa. Isännöintitoimisto laatii myös Talo-ohjelman suunnitelman, joka tuodaan hallituksen tuella yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. 7

8 Kokonaisratkaisut Sisustusrakentamisen prosessit hallintaan Basso Building Systems Oy on kehittänyt menetelmän sisustusrakentamisen prosessin parempaan hallintaan. Tarkoituksena on minimoida rakentamisessa syntyvää hukkaa sekä parantaa sisustusrakentamisen laatua. Pientalorakentajat ja rakennuttajat kohtaavat rakennuspro- jektin aikana niin pieniä kuin suuria vastoinkäymisiä. Virheitä voi syntyä suunnittelussa, materiaalien hallinnassa ja asentamisessa, tavarantoimituksissa tai eri toimijoiden yhteistyön koordinoinnissa. Hyödyt rakentamisen eri vaiheissa on tehtävä. Tulokset kokonaisvaltaista palvelua, jota voidaan tarjota nyt kustannustehokkaammin, laadukkaammin ja lyhyemmällä aikajänteellä. hinnoilla, jolloin yllättäviä kustannuksia ja viivästyksiä ei synny. Rakennusprojekteissa on usein mukana pitkä alihankintaketju, jossa käsitys siitä, mitä on sovittu ja millä laadulla, vaihtelee suuresti. Rakennuttajasta saattaa tuntua, että kenelläkään ei ole kokonaisvastuuta hankkeen sujuvasta etenemisestä. Viranomaisvalvonnan rooli rakentamisessa on keskeinen, mutta kääntöpuolena on rakentamiskustannuksien nousu. Rakennusprosessin hallintaan ei ole kiinnitetty huomiota, ja huono laatu ja suoranaiset virheet jäävät usein rakennuttajan vastuulle. Suomessa kivitalon rakentaminen kestää keskimäärin 1,5 2 vuotta. Vertailukohtana Euroopassa on muutamia palveluntarjoajia, jotka onnistuvat toteuttamaan saman kolmessa kuukaudessa. Aikaero selittyy kokonaisvaltaisella ja järjestelmällisellä toimintatavalla. Basson kehittämän sisustusrakentamisen prosessin konseptoinnin ansiosta kivitalon rakentaminen ja rakennuttaminen selkeytyy ja helpottuu. Menetelmän avulla sisustusrakentamisen eri vaiheet ja tehtävät, kuten kattojen, seinien tai lattioiden pinnoitukset, porrasratkaisut, säilytystilat tai kalusteasennukset onnistuvat ilman yllättäviä viivästyksiä ja kustannusten ylitystä. Hukka pientalorakentajan painajainen Suomessa ei ole aiemmin ollut tarjolla kokonaisvaltaista konseptia sisustusrakentamisen prosessin hallintaan. Rakentamisen prosessi on monimutkainen kokonaisuus, jossa eri työvaiheet etenevät toisiaan seuraten tai rinnakkain. Suunnittelutyön merkitys on prosessissa keskeinen ja tässä vaiheessa esiintyvät epätarkkuudet aiheuttavat ongelmia rakentamisen edetessä. Huono prosessin hallinta aiheuttaa kustannuksia. Ongelmat määritellään usein hukaksi, joka sisustusrakentamisessa aiheutuu eri työvaiheiden aiheuttamasta kitkasta tai materiaalia koskevasta hukasta. Rakentamishankkeissa syntyvä hukka on suuruusluokaltaan kansantaloudellisesti merkittävä. 8

9 Kokonaisratkaisut Bassotalon kehittämän sisustusrakentamisen prosessin konseptoinnin ansiosta kivitalon rakentaminen ja rakennuttaminen selkeytyy ja helpottuu. Basso Building Systems Kokonaisvaltainen prosessinhallinta ja vastuu Basson menetelmässä sisustusrakentamisen prosessin aikataulu puretaan osiin. Kaikille vaiheille määritellään keskeiset tehtävät ja aika-ikkunat. Tämä auttaa kuluttajaa hahmottamaan, mitä valintoja ja päätöksiä on missäkin vaiheessa tehtävä. Tietyn aikaikkunan sulkeuduttua vaiheen tehtäviin ja valintoihin ei voida enää palata ellei asiakas ole valmis aikataulun venymiseen. Kehitysprojektin myötä Bassotalon omaa alihankintaketjua on lyhennetty, mikä on edellyttänyt yrityksen henkilöstöresurssien lisäämistä. Hyvien käytäntöjen vakiointi on tuonut järjestelmällisyyttä myös yrityksen yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden toimintatapoihin. Kuluttaja-asiakkaan materiaalivalintoihin liittyvien päätöksenteon aikaikkunoiden oikea-aikaista hallintaa on kehitetty ottamalla huomioon vaiheiden yhteensopivuus. Basson kokemuksen mukaan sisustusrakentamisen päätösten aikataulutus on käännettävä päälaelleen. Virheet ja hukka vältetään tehokkaimmin tekemällä loppuvaiheen päätökset ensin. Basson menetelmä muuttaa sisustusrakentamisen perinteisiä toimintatapoja poistamalla esimerkiksi vakiintuneet ja ei-toimivat johtosuhteet työmaalla pitkine alihankintaketjuineen ja epäselvine urakkarajoineen. 9

10 Kokonaisratkaisut Uutta tietoa elämänkaariasumisesta Aalto-yliopiston tutkimusprojektin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa elämänkaariasumisen toteutukseen liittyvistä vaatimuksista ympäristön, fyysisten tilojen sekä palvelujen näkökulmista. Kehitystyön keskiössä on löytää ne keinot, joiden avulla uusia elämänkaariasumista korostavia konsepteja voidaan kehittää. Elämänkaariasumisessa eri-ikäisten ja toimintavalmiuksiltaan erilaisten ihmisten tarpeet otetaan huomioon siten, että asukkaalla on edellytykset toimia ja asua samassa asuinympäristössä läpi elämänsä. Aalto-yliopiston tutkimusprojektissa tarkastellaan muun muassa kiinteistönomistajien ja asuinalueilla olevien toimijoiden roolia uusien elämänkaarikonseptien kehittämisessä. Asuinalueilla olevia toimijoita ovat esimerkiksi kaupat, kirjasto, liikunta- ja kulttuuripalveluja tarjoavat organisaatiot sekä muut palveluntarjoajat. Fyysisten tilojen näkökulmasta projektissa keskitytään asuinrakennukseen ja asuntoon kohdistuviin elämänkaariasumisesta aiheutuviin vaatimuksiin. Näitä vaatimuksia ovat muun muassa esteettömyys sekä muuntojoustavuus eli asunnon joustaminen elämäntilanteen mukaan. Asuinympäristön näkökulmasta on tavoitteena tunnistaa asuinympäristöön linkittyviä tekijöitä, jotka tukevat elämänkaariasumista. Yritykset jalostavat liiketoimintaa yhdessä Tavoitteet kehittämisessä keskitytään erityisesti esteettömyyteen, muuntojoustavuuteen sekä yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä tukeviin ratkaisuihin. tunnistamalla muuttoliikkeen taustalla oleva syyt ja kannustamalla ympäristöä elinkaariasumista tukeviin valintoihin. Elinkaariasumiseen liittyvien uusien palvelujen ja liiketoimintamallien kehittäminen tehdään yritysyhteistyössä. Tämä tarkoittaa, että projektissa mukana olevat yritykset paneutuvat yhdessä toistensa liiketoiminnan jalostamiseen. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, Suomen Asumisoikeus Oy, G4S, Vantaan kaupunki sekä Asuntosäätiö, joiden yhteisenä tavoitteena on asuinalueiden viihtyvyyden, asuntotyyppien sekä elämänkaariasumista tukevien palvelujen kehittäminen. 10

11 Kokonaisratkaisut Elämänkaariasumisen tutkiminen on haastavaa, sillä toisiinsa vaikuttavia tekijöitä on paljon. Tutkimusprojektissa elämänkaariasumista lähestytään viiden aihealueen kautta. Asuinympäristön laadun mittarit Aalto-yliopisto on hankkinut eväitä elämänkaariasumisen kehittämiseen kartoittamalla asuinympäristön laatutekijöitä. Tutkimuksessa on paneuduttu eri väestöryhmien (lapset, nuoret, nuoret aikuiset, lapsiperheet, lapsettomat aikuiset, ikääntyvät) asumiseen kohdistuviin tarpeisiin ja kulutustottumuksiin. Tuloksena on löydetty viisi elementtiä, joista asuinalueen laatu muodostuu. 1. Kontekstuaalisuus: alueen toimintamahdollisuudet, asuinympäristön terveellisyys ja siisteys, asuinalueeseen kiintyminen 2. Arkkitehtuuri ja suunnittelu: esteettinen miellyttävyys, alueen tiheys ja koko, liikenneyhteydet, viheralueet ja puistot, ulkoiset yhteydet 3. Asukasystävällisyys: lapsiystävällisyys 4. Sosiaalisuus: yksityisyys, sosiaalinen vuorovaikutus, suvaitsevaisuus 5. Toiminnallisuus: koulupalvelut, sosiaalipalvelut, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, julkinen liikenne, kaupalliset palvelut 11

12 Kokonaisratkaisut Elämänkaariasumisen liiketoimintamallit monimuotoistuvat Rakennuttajatoimisto HTJ Oy kehittää uutta elämänkaariasumisen konseptia asuntokohteiden rakennuttamiseen ja erityisesti uudistuotantoon. Ihmisen elinkaaren aikana tapahtuvia muutoksia tarkastellaan asuntojen ja asuinrakennusten esteettömyyden, muuntojoustavuuden, yhteisöllisyyden sekä alueellisten palvelujen saatavuuden näkökulmasta. HTJ hyödyntää konseptinsa kehittämisessä Aalto-yliopiston Elämänkaariasumisen palvelullistuminen -tutkimusprojektin johtopäätöksiä. Kehitysprojektissa tarkastellaan, mitä elinkaariasuminen edellyttää rakennuttamisprosessilta. Erityisesti paneudutaan siihen vaiheeseen, jossa rakentamiseen liittyvät suunnitelmat ja toimintaohjeet laaditaan ja muutetaan yrityksen toimintamalleiksi käytännön toteutuksessa. Yhteistilat tuovat iäkkäille ihmisille lisää mahdollisuuksia asua kotona mahdollisimman pitkään. Konseptin käyttäjälähtöisyys varmistetaan ottamalla asukkaat mukaan suunnitteluun sekä hyödyntämällä Aalto-yliopiston tutkimusprojektissa esiin tulleet asumiskokemuksiin liittyvät huomiot. Kehitystyön myötä HTJ syventää osaamistaan asuntorakennuttamisessa, jossa se haluaa olla houkutteleva kumppani sekä yksityisille että julkisille kiinteistönomistajille. Joustavilla asuntoratkaisuilla taataan pitkäaikainen viihtyminen Elämänkaariasumisessa asuntoratkaisuja ei voida tyypitellä kaavamaisesti huoneluvun ja koon mukaan. Esimerkiksi yksiöt eivät ole asuntotyyppinä toivottuja, mutta ne tuovat mahdollisuuksia asumisen joustoon. Yksiö sivuasuntona soveltuu esimerkiksi opiskelunsa aloittavalle nuorelle, isovanhemmille tai lastenhoitajalle. Sivuasunto on joko yhdistettävissä varsinaiseen asuntoon tai erotettavissa sitä. Sisäänkäyntien määrä ja luonne vaikuttavat asuntojen yhdistettävyyteen ja mahdollisuuteen erottaa pieni asunto suuresta asunnosta. Elämänkaariasumisessa yhteistilojen merkitys on suuri. Yhteistilat voivat tarjota esimerkiksi säilytystilaa harrastustarvikkeille. Eläkeläisten ja vanhusten kohdalla yhteistilojen määrä ja laatu vaikuttavat kotona asumisen mahdollisuuteen ja pitkäaikaisuuteen. Vapaa-ajan lisääntyminen ja tietotekniikan kehitys puolestaan lisäävät työaikaisten yhteistilojen käyttöä. Nuorille perheille yhteistilat tuovat mahdollisuuden pienpäiväkotien sijoittamiseen. Samoin tilat ovat sovellettavissa dementiaa sairastavien vanhusten päivätoimintaa varten. Täten yhteistiloilta vaaditaan suurta joustavuutta ja monikäyttöisyyttä. 12

13 Kokonaisratkaisut Asumisratkaisu muuttuviin elämänvaiheisiin Suomen Asumisoikeus Oy kehittää asumisen palveluja asukkaan elämänkaarinäkökulmasta. Projektin tavoitteena on löytää keinoja uusien palvelujen kytkemiseksi asumiseen ja kehittää uusia, elämänkaariasumista tukevia palvelusisältöjä yrityksen nykyiseen asumiskonseptiin. Kehitysprojektissa parannetaan nykyisten palvelujen saavutettavuutta ja saatavuutta. Uusien palvelujen kehittäminen tehdään yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Kehitystyössä hyödynnetään Aalto-yliopiston Elämänkaariasumisen palvelullistuminen -tutkimusprojektin tuloksia. Kehitettävät ratkaisut kytkeytyvät pitkälti sähköisen asiakasrajapinnan uudistamiseen, joka vaatii niin teknistä kehittämistä, mutta ennen kaikkea palveluiden tuotteistamista ja vakiointia. Sähköisen asiakasrajapinnan kehittämisen avulla asiakas voi jo hyvin alustavassa vaiheessa asuntoa valittaessa rajata Asokodin tarjonnasta hänelle sopivimmat asunnot sekä rakentaa itselleen niin alueen kuin Asokotien palvelutarjonnasta itselleen sopivan palvelukokonaisuuden. Näin Asokodit voi tukea asukkaan asumista elämänkaaren aikana ja olla mukana asukkaan elämäntilanteen kehittymisessä. den, kysyntä kasvaa huomattavasti. Asokotien näkökulmasta palvelut ovat keino erottautua muista asumista tarjoavista yrityksistä ja tapa olla yhdessä asukkaan kanssa tiiviissä yhteistyösuhteessa. Uusien palvelumallien kehittäminen antaa Asokodeille mahdollisuuden uudistaa perinteisiä asumissektorin toimintamalleja ja laajentaa asumiskonseptinsa kykyä palvella asukkaita heidän erilaisissa tarpeissaan. Lisäksi projekti luo ja vahvistaa yrityksen toimintatapoja uusien palvelujen kehittämisessä ja palvelulähtöisessä asumisliiketoiminnassa. Näin helpotetaan asukkaan tekemää valintaa asuinpaikkansa suhteen sekä tuetaan elämänkaariasumista dynaamisen ja monipuolisen palveluvalikoiman avulla. Asuminen palvelulähtöisenä liiketoimintana lit, jolloin saadaan selville kohteiden soveltuvuus erilaisille asiakassegmenteille. Lisäksi projektissa laaditaan Asokotien palvelustrategia, jonka avulla määritetään mitkä palvelut tuotetaan kaikkiin kohteisiin ja mitkä palvelut ovat kohdekohtaisia sekä ketkä ovat keskeiset palveluntuottajat. Samalla määritetään myös Asokotien palveluvalikoima, joiden avulla asukas voi määrittää asunnon varustelun, sisustuksen ja palvelut. 13

14 Kokonaisratkaisut Toimintamalleja ryhmärakennuttamiseen Saraco D&M Oy kehittää uusia, kilpailukykyisiä liiketoimintamalleja uudisasunnon hankkimiseksi. Kehittämisprojektin myötä yrityksellä on liiketoimintamalli ja tuotteistettu palveluprosessi uuden omistus-, asumisoikeus- tai vuokra-asunnon hankkimiseksi. Uudisasuntojen rakennuttamiseen kaivataan uudenlaisia toimintamalleja. Uudisasuntokauppa on keskittynyttä, eikä kohtuuhintaisia uudisasuntoja hallintamuodosta riippumatta tule markkinoille riittävästi. Asukkaat ja kunnat tarvitsevat uudenlaisia asuntorakennuttamisen palveluyrityksiä, jotka monipuolistavat tarjontaa ja lisäävät asuntorakentamisen kilpailua. Ryhmärakennuttaminen on vaihtoehto uuden omistusasunnon hankkimiseksi tavanomaisen asuntokaupan rinnalla. Ryhmärakennuttamisessa asukkaiden perustama asunto-osakeyhtiö rakennuttaa asunnot osakkaiden asunnoiksi. Rakennushankkeille tyypillisen monimutkaisuuden vuoksi ryhmärakennuttajat ja asunto-osakeyhtiöt tarvitsevat avukseen rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisia ja oikeudellista asiantuntemusta. Tavoitteet liiketoimintamalleja. voidaan tehdä entistä loppukäyttäjälähtöisempää ja kustannuksiltaan läpinäkyvää. Ryhmärakennuttamishankkeen prosessi 14

15 Kokonaisratkaisut Ryhmärakennuttanen kiinnostaa, mutta uudet toimintamallit askarruttavat. Ryhmärakennuttamisessa asunnon hankintakustannukset muodostuvat todellisten kustannusten perusteella, ei markkinahintaperusteisesti. Ryhmärakennuttamisessa hankkeen suunnittelua ohjataan asukaslähtöisesti. Ryhmärakennuttajat voivat muun muassa vaikuttaa rakennushankkeen elinkaari- ja ylläpitokustannuksiin jo suunnitteluvaiheessa. Saracon kehittämisprojektilla ryhmärakennuttamiseen luodaan monistettavissa olevat toimintamallit ja ohjeet. Toimintamallien täsmentymisen myötä ryhmärakennuttamiseen liittyviä epäluuloja voidaan poistaa ja hankkeiden toteutusedellytyksiä parantaa. Ryhmärakennuttaminen kiinnostaa ja askarruttaa Ryhmärakennuttamista kohtaan esiintyy yhä enemmän kiinnostusta, mutta uudet toimintamallit askarruttavat. Uudisasunnon kauppaa sääntelevä asuntokauppalaki ei nykyisellään ota huomioon ryhmärakennuttamista vaihtoehtoisena asunnon hankintatapana. Kuluttajien oikeuksien turvaamiseksi pelisääntöjen määrittelylle on kuitenkin selkeä tarve. 15

16 Lähiympäristö Vähähiilisyydestä hiilettömyyteen Sitran, SRV:n ja VVO Kodit Oy:n Low2No-yhteisprojekti on malliesimerkki hiilineutraalista kestävästä kehityksestä. Sen ideana on rakentaa Helsingin Jätkäsaareen Low2No-periaatetta noudattava kortteli, jossa yhdistyy asuminen ja yritystoiminta. VVO Kotien kehitysprojekti käsitti korttelin suunnitteluvaiheen. Low2No ( from low carbon to no carbon ) on suunnittelun ja rakentamisen toimintatapa, joka tukee kestävää rakennettua ympäristöä ja luo edellytyksiä ekologiselle kaupunkielämälle. Kehitysprojektissa tarkasteltiin vähähiilisyyden kautta asteittain hii- energiapihi ja hiiliniukka suunnittelu ja rakentaminen, johon sisältyi hiilidioksidipäästöjen ajantasainen seuranta sekä energian käytön jatkuva vähentäminen. Jätkäsaaren monikäyttökortteli näyttää mallia Hyödyt ja luo mahdollisuuksia ympäristöä säästäviin kulutustottumuksiin. Tulokset monikäyttöisen, asumista ja yritystoimintaa yhdistävän korttelin hallinnon ja toiminnan järjestämiseksi. elämäntapojen ja kulutuskäyttäytymisen kytkennöistä vähähiilisyyteen ja saatiin hyviä ideoita keskustamaisen kaupunkiasumisen kehittämiseen. Kehitysprojektissa luotu toimintamalli konkretisoituu Jätkäsaaressa sijaitsevassa monikäyttökorttelissa, joka tullaan rakentamaan Low- 2No-periaatetta noudattaen. SRV ja VVO rakennuttavat kortteliin noin 240 asuntoa sekä toimistotiloja. Asunnoista runsas puolet tulee olemaan omistusasuntoja, joista osa Hitas-rahoitteisia. Kortteliin on suunniteltu perinteisen ruokakaupan lisäksi lähiruokaa tarjoavia liikkeitä, yleistä saunaa ja ekopesulaa. Korttelin energiaratkaisu toteutetaan kaukolämpöjärjestelmää hyödyntäen. Ratkaisun osana on syntynyt yhteistyökuvio Helsingin Energian kanssa vihreän kaukolämpötuotteen lanseeraamiseksi markkinoille. Energiaratkaisuina tulevat olemaan korttelia varten kehitettävä kivihiiletön kaukolämpö päälämmitysratkaisuna, kaukojäähdytys tilojen jäähdytykseen ja aurinkosähkö osana korttelin sähköistystä. 16

17 Lähiympäristö Jätkäsaaren monikäyttökortteli rakennetaan Low2Noperiaatetta noudattaen. Helsingin kaupunki Helsingin Energia tuo korttelin lämmitykseen uuden kaukolämpötuotteen, jonka avulla nopeutetaan uusiutuvien ja biopolttoaineiden osuuden kasvattamista kaukolämmön tuotannossa. Kortteliin suunnitellaan myös älykäs energiaverkko ja lähes reaaliaikainen sähkön mittaus, joiden avulla optimoidaan lämmön ja sähkön käyttöä ja vähennetään päästöjä. Kortteli suunnitellaan siten, että päästään mahdollisimman lähelle vuonna 2021 voimaan tulevaa EU:n energiatehokkuusdirektiivin nollaenergiatasoa. Taloudellisia haasteita ratkaistavana Rakentajat ja rakennuttajat ovat kiinnostuneita älykkäistä ratkaisuista muun muassa mahdollisuutena tehostaa rakennusten energiankulutusta ja saavuttaa rakennusmääräysten tiukentuvia vaatimuksia. Haasteena on kuitenkin löytää taloudellisesti kannattavia ratkaisuja Jätkäsaaren kohteeseen. tarkoitus rakentaa Jätkäsaaren kortteliin. Konseptin lähtökohtana on slow living -ajattelu ja tavoitteena on kehittää uusi malli pienehköille kerrostaloasunnoille. Low2No-projektilla on jo saatu paljon aikaan, mutta haasteeksi on noussut löytää kansainvälisen konsulttiryhmän ratkaisumalleista kustannustasoltaan hyväksyttävä suunnitelma, joka vastaisi suomalaisen asuntomarkkinan vakiintunutta laatutasoa sekä täyttäisi paikallisten rakentamismääräysten minimivaatimukset. den kehittämisosioiden toteutumiseen. Alkuperäinen arvio korttelin rakennusluvan hakemiselle (11/2010) siirtyy vuodelle Tähänastisten selvitysten perusteella suunnittelun lähtökohdaksi tulee ottaa huomattavasti hankekorttelia laajempi liiketoimintakokonaisuus, mikä myös edellyttää laajemman osallistujapohjan kytkemistä mukaan tarkemman suunnittelun käynnistyessä

18 Lähiympäristö Kaupunki-innovaatiot tukevat urbaania asumista CityInnoNets-projektissa tutkittiin arvoverkostojen muodostamista ja niiden hyödyntämistä kaupunki-innovaatioiden leviämisessä. Kaupunki-innovaatio voi liittyä asumiseen, liikkumiseen, palvelujen tarjontaan tai muihin arjen toimintoihin ja osallistumiseen. Kaupunki-innovaatio tarkoittaa laajasti käyttöönotettavaa kaupunkiympäristön uudistusta tai parannusta, joka edistää elämänlaatua ja rakennetun ympäristön kestävää kehitystä. Asumiseen liittyviä kaupunki-innovaatioita ovat esimerkiksi rintamamiestalot ja BES-elementtirakentaminen, joilla vastattiin omien aikakausiensa asuinrakentamisen haasteisiin. Kaupunki-innovaatioita ovat myös julkisen liikenteen reittiopaspalvelut sekä erilaiset ekologisen rakentamisen hankkeet. Kaupunki-innovaatioille on leimallista, että ne juurrutetaan yhteisiksi toimintatavoiksi alueellisesti käyttäjien, kuntien, asukkaiden, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Verkostomainen toimintatapa avaintekijänä Hyödyt nykyistä nopeampaa toteutusta sekä uusien käytäntöjen leviämistä tehokkaammin erilaisille alueille. CityInnoNets-projektissa oli mukana yrityksiä ja organisaatioita asumisen, rakentamisen, palvelujen ja liikenteen toimialoilta, joita olivat muun muassa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, S-Asunnot, Neapo, Seulo, Hoas, ARA ja Asuntosäätiö. Tutkimusprojektin keskiössä olivat skaalattavat kaupunki-innovaatiot, niiden toteutuksessa käytetyt arvoverkostot sekä näiden verkostojen johtaminen. Näitä teemoja tutkittiin projektiin osallistuneiden organisaatioiden yhteisen innovaatiopilotin avulla. Verkoston tavoitteena oli yhdistää voimansa Helsingissä suunnitteilla olevaan korttelitoteutukseen, missä asumiseen ja rakentamiseen Tulokset yhteiskunnallisella sekä verkosto- että yritystasolla. 18

19 Lähiympäristö CityInnoNets-projektin teoreettinen viitekehys (muokattu Rautvuori, 2010). Verkostojohtaminen Verkoston uudistaminen Resurssit Julkinen sektori Asukkaat/ käyttäjät Toimijat Kaupunkiinnovaatioverkostot Yritykset/ organisaatiot Toiminnot innovaatioiden leviäminen ja skaalautuvuus Arvonmuodostus liittyvät kaupunki-innovaatiot toteutetaan ottamalla huomioon erityisesti yhteisöllisyyden ja elinkaariasumisen edellytykset. asumisen rahoitusmuoto, uudenlainen kortteliasumisen arkkitehtuuri sekä yhteisöllisyyttä tukeva palvelualusta. kostoa, joka tukee korttelin yhteisöllisyyttä ja elinkaariasumista. Verkostomainen toimintatapa kaikille yhteiseksi työn konsepti. Tämä tarkoittaa katkeamatonta ja jatkuvaa palveluketjua syrjäytymisvaarassa oleville tai jopa jo syrjäytyneille vanhuk- ikääntyvä väestö, joille tuotetaan tarvittavia palveluja käyttäjälähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Arvoverkostossa näitä palveluja oli kehittämässä useita yleishyödyllisiä organisaatioita, kuten Hoiva Oy ja Helsinki Missio, julkisten ja yksityisten hyvinvointipalvelujen tarjoajia, kuten terveyskeskus ja sosiaalivirasto sekä muita toimijoita, jotka arjessa kohtaavat vanhusväestöä. Verkostoitumisen prosessista voidaan erottaa toiminnan kolme osaa: verkoston kehittäminen, innovaation kehittäminen ja skaalattavuuden mahdollistaminen. Näihin kolmeen osa-alueeseen kohdistuva arviointi mahdollistaa edistymisen seurannan ja lisää mahdollisuutta päästä tavoitteisiin. CityInnoNets-projektin avulla yritykset ovat saaneet toimintamallin verkostojohtamiseen. Kullekin hankkeeseen osallistuneelle organisaatiolle on toteutettu case-tutkimus, joka on liittynyt arvoverkostoihin, verkostojohtamiseen ja innovaation skaalattavuuteen. Esimerkiksi Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:lle toteutettiin Etsivä vanhustyö -casetutkimus, jossa luotiin etsivän ja yhteisöllisen vanhus- 19

20 Lähiympäristö LähioTrio elinvoimaista lähiötä rakentamassa Tulevaisuuden elinvoimaiset lähiöt (ELÄVÄ) -tutkimusprojektin tavoitteena on luoda elinvoimaisen lähiön kehityskonsepti, joka ottaa huomioon asukkaiden, kiinteistöjen omistajien, rakennusliikkeiden, palveluiden tarjoajien sekä kaupan alan toimijoiden arvonäkökulmat. Kehitysprojekti vastaa tulevaisuuden asumisen sekä alan toimintalogiikan kehittämisen haasteisiin. Lähiökehityshankkeiden käynnistäminen takkuaa. Korjaus- ja täydennysrakentamisessa on vallalla pysähtyneisyyden tila. Tämä pätee niin käyttäjiin, omistajiin, rakentajiin kuin kaavoittajiin. Tavoitteet kehittämiseen. lähiöiden elinvoiman tukemiseen. sidosryhmien, kuten kaupunkisuunnittelijoiden, palveluntuottajien ja rakennusliikkeiden välille. tysstrategioita sekä arvioidaan niitä ympäristö- ja arvovaikutusten näkökulmista. Tavoitteena on innovoida uusia palvelu- ja liiketoimintamalleja lähiöiden elinvoiman tukemiseksi. Niissä otetaan huomioon muun muassa erilaisia alueimagoon ja joukkoliikenneyhteyksiin liittyviä tekijöitä, jotka tuovat asukkaalle lisäarvoa. teknillinen yliopisto. Yhteistyökumppaneina ovat Härkämäkiseura ry, Kesko Oyj, Skanska Oy ja Helsingin, Turun ja Tampereen kaupungit. kä tekee niihin kohdistuvan uudistamistarpeen ilmeiseksi. Lähiöiden houkuttavuutta asuinalueina voidaan kehittää palveluratkaisuilla, joiden suunnittelusta vastaavat niin käyttäjät, palveluntarjoajat kuin suunnittelijat yhdessä. Nykyiset lähiöt voivat toimia viihtyisinä asuinpaikkoina, ympäristön kannalta kestävinä kaupunkialueina sekä taloudellisesti kannattavina liiketoiminta-alustoina. Lähiöiden haasteena on niiden kehityshankkeiden käynnistämiseen liittyvien vaiheiden sekavuus. Lähiössä yksittäisellä tilaajalla, kuten kiinteistön omistajalla, on harvoin resursseja suurimittakaavaiseen tai kokonaisvaltaiseen korjausprojektiin. Rakennusliikkeiden on haasteellista löytää kannattavaa liiketoimintamallia, mikäli toteutus perustuu yksittäisiin pieniin osaprojekteihin. Sirpaleinen, ennalta arvaamaton lähiökehitys vaikeuttaa kaupunkien kaavoitusta sekä palvelusuunnittelua. Asukkaan näkökulmasta korjaustoimenpiteet ovat kalliita ja takuita lähiöiden paremmasta tulevaisuudesta esimerkiksi palvelutarjonnan suhteen ei ole. Kun lähiöitä ei uudisteta, niiden houkuttelevuus laskee ja hintalappu uudistamiselle kasvaa, mikä saattaa puolestaan johtaa negatiiviseen taantumisen kierteeseen. 20

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 3 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Asukaslähtöistä senioriasumista

Asukaslähtöistä senioriasumista TTS:n julkaisuja 414 Asukaslähtöistä senioriasumista Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Heli Mäntylä Minna Kuusela Sari

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot