Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Digitointisuunnitelma osa II. Digitoidun aineiston käyttösuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Digitointisuunnitelma osa II. Digitoidun aineiston käyttösuunnitelma"

Transkriptio

1 Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Digitointisuunnitelma osa II Digitoidun aineiston käyttösuunnitelma Satu Salmela Kokkolan kaupunginkirjasto- Maakuntakirjasto 2010

2 SISÄLLYS 1 Johdanto Digitoitu aineisto Digitoidut aineistot yleisissä kirjastoissa Aineiston julkaisu Kokkolassa Lähteitä ja linkkivinkkejä... 8 LIITE 1. Holmin käsikirjoitukset

3 1 Johdanto Kokkolan kaupunginkirjasto- Keskipohjanmaan maakuntakirjasto sai Opetusministeriöltä vuonna 2009 avustuksen yleisten kirjastojen tietoverkkojen ja sisältötuotannon kehittämineen. Kokkolassa hanke kohdistui kirjaston vanhan aineiston, Chydenica kotiseutukokoelman, Lukuseuran sekä Elementärskolanin kokoelmien digitointiin. Aineistojen digitointi luo kirjastoille muistiorganisaatioina uusia mahdollisuuksia palvella paremmin käyttäjäkuntaansa. Digitoinnin avulla saavutetaan merkittäviä etuja ainutkertaisten aineistojen käyttöön asettamisessa ja saatavuuden parantamisessa. Harvinaisia originelleja ei turvallisuussyistä lainata organisaatioiden ulkopuolelle, jolloin digitointi ja aineiston tarjoaminen tietoverkoissa sähköisessä muodossa poistaa fyysisen välimatkat, dokumenttien saannin ajallisen viiveen sekä riippuvuuden aineistoja säilyttävien ja välittävien laitosten aukioloajoista. Digitoituna kokoelman ovat vaivattomasti jokaisen Internet-käyttäjän tavoitettavissa ja samalla turvataan kulttuuriperinnön säilyvyys. (kts. Digitointisuunnitelma 2009) Kokoelmista toteutettiin kesällä 2009 digitointisuunnitelma, jonka perusteella digitoitavaksi valittiin pieni otos teoksista. Aineisto digitoitiin kevättalvella 2010, jonka jälkeen on aika miettiä ja suunnitella aineiston hyödyntämistä sekä käyttöä. Tämä digitointiprojektin osa II tähtääkin digitoidun aineiston käyttösuunnitteluun. Suunnitelma sisältää ehdotuksen nyt digitoidun aineiston julkaisemista sekä saattamisesta yleisön käyttöön.

4 2 Digitoitu aineisto Kokkolan kaupunginkirjaston vanhoista kokoelmista valittiin digitoitavaksi tutkija Pertti Hyttisen avustuksella pieni määrä Elementärskolanin kokoelmaan sisältyviä teoksia. Kaikki nyt digitoidut teokset ovat Erik Henrik Holmin käsikirjoituksia (LIITE 1, kaikki Holmin käsikirjoitukset). Suurin osa käsikirjoituksista on sivumäärältään lyhyehköjä, mutta rajallisten resurssien vuoksi ei katsottu mahdolliseksi digitoida niitä kaikkia kokonaan. Holmin käsikirjoitukset on jaettu viiteen eri ryhmään aiheenmukaisesti (Holmin opiskeluajan muistiinpanot ym., vanhemmat uskonnolliset tekstit, uskonnolliset kirjoitukset, kirjallisuuteen liittyvät kirjoitukset sekä muut yksittäiset teokset). Kustakin ryhmästä valittiin ensivaiheen digitointiin muutama teos. Valintaan vaikutti sivumäärä, kunto, merkitys sekä sisältö. Digitoitavat teoksen olivat seuraavat, yhteensä 11 kappaletta. I Opiskeluajan ( ) muistiinpanot ym. Tilläggningar Till Palmqvist Trigonometria Plana Annotationer vid Herr Professor Franzéns Föreläsningar, öfwer D. Boethii Försök till en Läröbok i Natur-Rätten. Vår Termin Excerpter Ur Wältalighets Historien. II Vanhempia uskonnollisia tekstejä HRr [?] Dr Browallii Tanckar om Schol. Wäsendets uprättande och förbättrande. Forslin, Michael, Beskrifning Öfwer Eenens Egenskaper och Nytta, Sednare Delen. Åbo III Uskonnollisia kirjoituksia Yhteisnidos: Lyhy ja arwamatoin Armon aika; Andakts Öfningar för Nattvarets Gäster af Bastholm;Arabernas Sedar och Lefnads Sätt med uplysningar uti den Helga skrift; Bibliska Bärättelser öfversätte ifrån Tyskan; Strödda Anteckningar utur Seth Wallqvist arbete Kysymykset Autuuden Opisa. Af J. Bonsdoff IV Kirjallisuuteen liittyvää Youngs Nätter. Strödda tankar. Början af Horats bref till Pisonerne. Af. K-n. V Muu aineisto Kårta Annotationer i Archeologia Litteraria Äreminne ofver Carl Carlsson Gyllenhjelm

5 3 Digitoidut aineistot yleisissä kirjastoissa Yleiset kirjastot noudattavat vanhan digitoidun aineiston esille saattamisessa pääsääntöisesti kahta eri tapaa. Ensimmäinen on koota erillinen Internetsivusto aiheesta, jonne aineiston on usein luetteloitu ja liitetty PDFmuodossa sekä usein myös ylimääräistä tietoa projektista, kirjailijoista, aihealueista jne. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi Kuopion kaupunginkirjaston Aarre kokonaisuus sekä Kajaanin kaupunginkirjaston Mennyttä aikaa Kajaanissa. Vieressä esimerkki Kajaanin digiaineiston sivustoista ja kokoamisesta ja alla esimerkki Kuopiosta. KUVA 1. Kajaanin kaupungikirjaston Mennyttä aikaa Kajaanissa KUVA 1. Kuopion kaupunginkirjaston Aarre-kokonaisuus

6 Toinen tapa on tallentaa ja luetteloida digitoidut aineistot kirjaston omaan aineistotietokantaan normaaliin tapaan, josta on edelleen linkki PDF-muotoiseen aineistoon. Osa kirjastoista on sen lisäksi toteuttanut vielä erillisen nettisivuston, jonne aineisto tietoineen on myös koottu. Esimerkkeinä näistä muun muassa Oulun ja Jyväskylän kaupunginkirjastojen aineistot. Alla esimerkki Oulun kaupunginkirjaston Arkki-aineiston tallentamisesta kirjaston tietokantaan sekä erillisestä Aarre sivustosta. KUVA 4 & 5. Arkki-aineistoa luetteloituna Oulun kaupunginkirjaston verkkokirjastossa sekä aineistoa kuvailtuna Oulun kaupunginkirjaston Oulun arkki -sivustolla

7 Kummassakin tavassa on varmasti etunsa. Erilliselle sivustolle voidaan koota paljon ekstratietoa aiheesta, teoksista, kirjailijoista, lisätä linkkejä jne. Tämä tarjoaa käyttäjälle uudenlaisen käyttökokemuksen ja lisäarvoa tiedonhaulle. Samalla tämä vaihtoehto saattaa kuitenkin aiheuttaa melko paljon ylimääräistä työtä, kuluja sekä vaatia jopa ulkopuolista tahoa toteutuksen tekemiseen. Pelkän erillisen sivuston toteuttamisen yhteydessä kannattaa myös huomioida, että aineisto ei ole silloin haettavissa esim. kirjaston omasta tietokannasta, jolloin sen löydettävyys ja saatavuus voivat olla kehnot. 4 Aineiston julkaisu Kokkolassa Järkevämmältä esitetyistä vaihtoehdoista tuntuu jälkimmäinen vaihtoehto, jossa digitoitu aineisto on löydettävissä ja paikannettavissa suoraan kirjaston oman verkkokirjaston kautta. Tällöin aineistot luetteloidaan normaalisti tietokantaan ja sinne lisätään linkki PDF-tiedostoon. Myös Kokkolan oma kokoelma sisältää jo nyt vastaavia elektronista aineistoa ainakin E-kirjojen osalta. Silloin vältytään turhalta työltä ja moninkertaiselta kuvailulta, kun aineistoa ei tarvitse erikseen tallentaa useampaan paikkaan ja se on myös löydettävissä parhaiten asiakkaita palvelevassa paikassa. Kirjasto voisi myös pohtia projektin jatkoa yhdessä museo- ja arkistotoimen kanssa. Normaalin luetteloinnin lisäksi kirjasto voisi lisätä omien kotisivujensa alle pienen esittelysivun projektista linkkeineen jne., mutta kokonaan erillisen Internetsivuston kokoaminen ei liene näin suppean aineiston kohdalla kovin järkevää. Luonteva paikka aineistolle löytyisi kirjaston sivujen Kotiseutuaineistosta: Kyseiseltä sivustolta löytyy muutoinkin perustietoa ja linkkejä paikalliseen aineistoon. Holmin aineiston esittelyn yhteydessä olisi hyvä tuoda esille ainakin seuraavia seikkoja: Lyhyt kuvaus Erik Henrik Holmista Kuvaus digitoidusta aineistosta (määrä, luonne, aiheet jne.) Aineistomuoto ja tarvittavien ohjelmien maininta (esim. adobe) Aineiston saatavuus ja löydettävyys esim. linkki Anders-tietokantaan ja mahd. hakuohjeita aineiston löytämiseksi, maininta, että aineisto ei sijaitse fyysisesti enää kirjaston tiloissa vaan museolla Maininta, että projekti on toteutettu Opetusministeriön tuella

8 5 Lähteitä ja linkkivinkkejä Aarre. Kuopio: Kuopion kaupunginkirjasto & lyseon kirjasto. Saatavissa: Aineistoa Keski-Suomesta. Jyväskylä: Jyväskylän kaupungikirjasto. Saatavissa: Digitoituja aineistoja Pirkitassa. Tampere: Tampereen kaupunginkirjasto. Saatavissa: Hämeenlinnan Lydia (2007). Hämeenlinna: Hämeenlinnan kaupunginkirjasto. Saatavissa: Mennyttä aikaa Kainuussa () Kajaani: Kajaanin kaupunginkirjasto. Saatavissa: Oulun Arkki. Digitoitua aineistoa Pohjois-Pohjanmaalta. Oulu: Oulun kaupungikirjasto. Saatavissa: Salmela, S. (2009). Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston Digitointisuunnitelma Chydenica-kokoelma & Lukuseuran aineisto. Kokkola: Kokkolan kaupunginkirjasto.

9 LIITE 1 HOLMIN KÄSIKIRJOITUKSET I Holmin opiskeluajan ( ) muistiinpanot ym. 1. Utkast till undervisning för informatorer, rörande deras skyldigheter och kloka förhållande. Professoren H.G.Porthan år s. 2. Grundsatser i Moralen och Politiken i åtskilliga ämnen. Hvilket bör vara syftemålet för våra studier. Takakannen sisäpuolella: Sivuillä päivityksiä ainakin uosilta Pastoral Wettenskapen. 32 s. Päiväys 22. Feb Tilläggningar Till Palmqvist Trigonometria Plana 11 s. 11. Anmärkningar öfver Wallerii Logik till Föreläsningar af Henrik?r Hartman. 64 s. 14. Annotationer vid Herr Professor Franzéns Föreläsningar, öfwer D. Boethii Försök till en Läröbok i Natur-Rätten. Vår Termin s. 15. Excerpter Ur Wältalighets Historien. 16 s. 16. Annotationer vid Herr Professor Helenii Privata Föreläsningar Vår Termin Lopussa: Åbo den 20 Junii 1807 ja Läppfjärd den 12 Julii Anmerkningar i Antrologien, Samlade vid Herr Professoren Franzéns Privata Föreläsningar Vår Termin Lopussa Åbo den 3 Junii Annotationer vid Professor Franzéns Föreläsningar öfwer Boethii Natur-Rätt vår termin 1807 af E.H. Holm. 28/ s. II Vanhempia uskonnollisia tekstejä 18. Strödda anmärkningar samlade ifrån Herr Bibliothecarien Porthans Föreläsningar öfwer Baumeistere Metaphysique. Eri käsialoja, ei EHH: n. Alussa vanha tyyli. 94 s. Ajoitus epäselvä. 19. HRr [?] Dr Browallii Tanckar om Schol. Wäsendets uprättande och förbättrande. Ei EHH: n käsialaa, vanhempi tyyli. Kysymyksessä on tdennäköisesti kopio tai referaatti piispa Johan Browalliuksen kirjoituksesta Oförgripeliga tankar om underwisningswärket wid gymnasier och scholarna i riket. (kirj. 1749, pain. 1751)

10 20. Forslin, Michael, Beskrifning Öfwer Eenens Egenskaper och Nytta, Sednare Delen. Åbo Sidottu siten, että tyhjät sivut vuorottelevat teksin kanssa. Tyhjillä sivuilla käsin kirjoitettuja kommentteja. Sama käsiala kuin nro 19? Kyseessä on opponentin väitöstilaisuudessa käyttämä kappale, johon hän on tehnyt merkintänsä. Opponentin henkilöllisyys ei tekstistä selviä; väitöskirjan 1. osan kannessa on kuitenkin merkintä: herr Frosterus, joka viitannee Johan Frosterukseen ( ), joka opiskeli Turussa ainakin Hän saattaisi olla opponentti. III Uskonnollisia kirjoituksia 4. Yhteisnidos Lyhy ja arwamatoin Armon aika Andakts Öfningar för Nattvarets Gäster af Bastholm Arabernas Sedar och Lefnads Sätt med uplysningar uti den Helga skrift Bibliska Bärättelser öfversätte ifrån Tyskan Strödda Anteckningar utur Seth Wallqvist arbete Lopussa päiväys Herrala d. 22 April Kysymykset Autuuden Opisa. Af J. Bonsdoff 22. Kommentteja Raamatun kirjoituksiin. Keskellä, otsikon Nya Testamentets Skrifter vieressä päiväys 14/1 [18] Kyrko-handbok. Stockholm Etukannen sisäpuolella runo (virsi?) O! Store Allmakt Gud Välissä irrallisena 2 taitettua liuskaa (8 s.): Vid Kyrkojords Invigning, toimituksen ohjeet ja raamatunkohdat (suomeksi). Onko EHH: n käsialaa? IV Kirjallisuuteen liittyvää 6. Strödda Tankar och Fragmenter utur C.G.Leopolds Samlade Skrifter och K. Gust. Ills skrifter. Lopussa päiväys: Ilmola d. 6. Dec Välissä irrallinen liuska: Strödda tankar 12. Youngs Nätter. Strödda tankar. 2 irrallista lehteä: a) 4. Sången. 4 s. Lopussa: Åttonde Sången följer. b) 8. sången. Dygdens försvar. 2 s. 13. Början af Horats bref till Pisonerne. Af. K-n. Tityr och Melibe. R-r. Lofsång. Välissä irrallinen lehti: Thales och en förnäm Milesiern [?]. 2 s.

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Heikki Poroila Mitä tapahtuu perinteisen kirjastopalvelun jälkeen? Erilaiset vaihtoehdot nähdään yleensä hyvin äärimmäisinä. Osa ihmisistä

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomi Tietojenkäsittely 29.4.2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusalaa Luonnontiede

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa 1 Heikki Poroila FM, kirjastonhoitaja Julkisena palveluorganisaationa yleinen kirjasto on velvollinen sekä noudattamaan voimassa olevia lakeja että tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman paikkansapitävää

Lisätiedot

ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 4.12.2012 Työryhmä: Marjo Holma, Marja-Liisa Hänninen, Kaarina Mikonranta pj., Katariina Pakoma, Risto Raittila SISÄLTÖ 1.1. JOHDANTO 2 1.2. Alvar Aalto

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille

VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille Outi Salo VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille Kirjoittaja: Outi Salo Ohjausryhmä: Aura Linnapuomi,

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto Hyvä koulukirjasto Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Hyvä koululukirjasto 1 Hyvä koulukirjasto teksti: Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden Brand Sari Holmi Markku Kuikka Anu (toim.) Avain osallisuuteen Menetelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoihin OSA I K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s u j a 1 / 2 0 1 3 Brand Sari

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Overdrive-palvelun käyttöönoton kuvaus Vaski-kirjastoissa

Overdrive-palvelun käyttöönoton kuvaus Vaski-kirjastoissa Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Overdrive-palvelun käyttöönoton kuvaus Vaski-kirjastoissa Laine Aija 2013 V a s k i - k i r j a s t o t 2 3. 9. 2 0 1 3 1 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Taustaa...

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta.

HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta. 1 HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta. 1. PIKAHAKU ELI HAE TEOSTA, TEKIJÄÄ TAI ASIASANAA - Pikahaku sijaitsee sivuston oikeassa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa?

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa? Nuorten aikuisten käsityksiä museoista Suomen käsityön museo on kartoittanut nuorten aikuisten mielipiteitä ja kokemuksia museoista työpajoissa, joita on kuvattu aikaisemmissa blogikirjoituksissa. Tässä

Lisätiedot

Kirkolliskokouksen vuonna 1988 asettaman käsikirjakomitean mietinnön. Perustelut. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto Sarja A 2001: 2

Kirkolliskokouksen vuonna 1988 asettaman käsikirjakomitean mietinnön. Perustelut. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto Sarja A 2001: 2 Kirkolliskokouksen vuonna 1988 asettaman käsikirjakomitean mietinnön Perustelut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto Sarja A 2001: 2 1. Käsikirjakomitean työskentely 1.1. Välimietinnössä

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot