1 JOHDANTO 1 3 ALUEEN KARTTA 6 4 NYKYTILA VÄESTÖ JA ELINKEINOJAKAUMA ELINKEINOT JA PALVELUT VESIHUOLTOALUE 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 JOHDANTO 1 3 ALUEEN KARTTA 6 4 NYKYTILA 8 4.1 VÄESTÖ JA ELINKEINOJAKAUMA 8 4.2 ELINKEINOT JA PALVELUT 9 4.3 VESIHUOLTOALUE 9"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1 2 LÄNSI-HOLLOLAN ALUEEN KUVAUS JA HISTORIA 2 3 ALUEEN KARTTA 6 4 NYKYTILA VÄESTÖ JA ELINKEINOJAKAUMA ELINKEINOT JA PALVELUT VESIHUOLTOALUE KYLÄ KYLLÄ! PROJEKTI LÄNSI-HOLLOLAN ALUEELLA TOIMIVIA YRITYKSIÄ MAATALOUS JÄRJESTÖTOIMINTA JA HARRASTUKSET KASTARIN KOULU LÄNSI-HOLLOLAN VAHVUUDET JA HEIKKOUDET LÄNSI-HOLLOLAN KYLÄSUUNNITELMA LÄNSI-HOLLOLA VILLAGE PLAN MUIDEN TAHOJEN HANKKEET ALUEELLA VALTATIE 12 TIESUUNNITELMAN TILANNEKATSAUS 25

3 1 1 JOHDANTO Johdanto Länsi-Hollolan kyläsuunnitelman päivitykseen 2007 Ensimmäisen kyläsuunnitelman teosta on vierähtänyt viisi vuotta. Tämän ajanjakson kuluessa on tapahtunut alueemme palvelurakenteessa merkittäviä muutoksia. Kunnan reuna-alueella asuminen on usein tarkoittanut jo ennestään vähäisten alueellisten palvelujen puolustamista muutospaineessa. Länsi-Hollolassa on onnistuttu lisäämään tonttitarjontaa KYLÄ-kyllä -projektin avulla. Arkkitehtiopiskelija Tanja Pulkkisen johdolla kartoitettiin uusien tonttien paikkoja, joita löytyikin yhteistyössä kyläläisten kanssa kymmeniä. Tanja Pulkkinen kokosi nämä epävirallisen maankäytön suunnitelmaan, joka on julkaistu lähinnä kylien omaan käyttöön ja tonttien markkinoinnin apuvälineeksi. Länsi-Hollolaan saatiin v 2004 tiiviimmän asutuksen alueelle kunnallinen vesihuolto. Tavoitteeksi asettamamme väestön määrän laskun pysäyttäminen ja uudelleen kasvu-uralle saattaminen on näiden toimenpiteiden myötä vihdoin toteutumassa Länsi-Hollolassa. Kotikuntamme päättäjät näkivät Kastarin kyläkoulun liian pienenä opetusyksikkönä nykyisessä suuruutta ja tehokkuutta tavoittelevassa kunnallisessa palvelutarjonnassa. Koulun viimeiset kevätjuhlat vietettiin Puolustustaistelumme kokosi eri tilaisuuksiin yli 150 osallistujaa - toive koulun jatkumisesta koettiin niin tärkeänä asukkaiden keskuudessa. Tällä hetkellä alueemme lapset eivät kuulu varsinaisesti mihinkään koulupiiriin, vaan koulupolut johtavat Hälvälän, Uskilan ja Salpakankaan ala-asteille. Tämä vähentää alueemme lasten ja perheiden yhteenkuuluvuuden tunnetta. Jotta alueemme lapset oppisivat tuntemaan toisensa, on meidän kaikkien tuettava nuorisoseuramme toimintaa. Kiitos Elina Lehtoselle postilaatikoihin jaettavan Toivolassa tapahtuu -lehtisen toimittamisesta. Kylätoimikunta pyrkii jatkossa kehittämään sähköistä tiedottamista, jota käytettäisiin tapahtumista ilmoitettaessa, mutta myös palautetta ja toiveita kylätoimikunnalle tai muille paikallisjärjestöille esitettäessä. Vuonna 2002 ilmestynyt Länsi-Hollolan kylien historiikki saa seurakseen ensi vuonna ilmestyvän teoksen alueen paikannimistä ja niiden syntytarinoista. Länsi-Hollolan yritysten palvelulehtinen on myös päivitetty pari vuotta sitten.

4 2 Tähän kyläsuunnitelmaan on kirjattu tulevaisuuden tavoitteita, joista osa on jo mainittu ensimmäisessä kyläsuunnitelmassa. Uusia toiveita ja aloitteita otetaan mielihyvin vastaan. Valtatie 12 tulevaisuuden suunnitelmiin kyläläiset ovat tehneet jo useita muutosehdotuksia. Liikenteeseen liittyvät asiat pysyvät jatkossakin merkittävinä; paikallisliikenteen täytyy toimia ja kevyen liikenteen väylä Salpakankaan suuntaan on monen kyläläisen toive. Linja-autoyhteydet Salpakankaalle ovat koululaisten kuljettamisen myötä ainakin tilapäisesti parantuneet. Tällä kunnallisvaalikaudella Länsi-Hollolaa on edustanut ensimmäinen varavaltuutettu. Tätä tilannetta lähdemme parantamaan seuraavissa kunnallisvaaleissa, jotta toiveemme ja tavoitteemme kuultaisiin ja yhteistyö kunnan päättäjien kanssa helpottuisi meidän asioista päätettäessä. Kyläsuunnitelman päivityksen korvaamattomasta avusta haluamme kiittää kyläasiamies Elina Leppästä. Järventaka Mikael Lampenius 2 LÄNSI-HOLLOLAN ALUEEN KUVAUS JA HISTORIA Länsi-Hollola on nimensä mukaisesti Hollolan läntisen alueen kylät, joihin kuuluvat Vihattu, Hatsina, Järventausta, Pinnola, Kastari, Sairakkala, Toivola ja Tenhelä. Alueen pinta-ala on noin 50 km². Salpausselän pohjoispuolinen sijainti ja vedenjakaja-alueena oleminen antavat aivan erikoisen leimansa kylien maisemalle. Alue rajautuu lännessä Hämeenkosken pitäjään, etelässä Kärkölän Iso-Sattialan (Korkeen) kylään, Hollolan Voistioon ja Tennilään. Muusta Hollolasta sen erottaa Vihatun-Kukonkangas. Pohjoisessa ulottuvat Kastarin, Järventaustan ja Hatsinan Suurellamäellä olevat takamaat aina Vesijärven Lahdenpohjan pohjukkaan saakka. Suurellamäellä on laaja metsäalue, jonka lounaislaidalla on pieni Pinnolan kylä ja samanniminen iso suoalue. Omaleimainen tämä kohosuo on toimiessaan myös vedenjakajana.

5 3 Länsi-Hollolassa on kartoitettu erittäin suuret pohjavesivarat, jotka purkautuvat lähteinä Huljalan Helvetissä ja Sairakkalan Kiikunmäen lähteissä. Sairakkalan lähteestä alkunsa saava Sepänpuro, joka antoi entisinä aikoina vesivoimaa usealle myllylle, laskee Hammonjokena Vesijärveen Patolähde. Kuva Pauli Helén. Sairakkalan ja Toivolan - Tennilän kankaat kuuluvat pohjavesivarojensa lisäksi myös harjujensuojeluohjelmaan yhdessä luoteeseen suuntautuvan Sulenkonharjun kanssa. Täällä jääkauden aikana moreeniin hautautunut kuollut jää on muodostanut sulaessaan kapeita samansuuntaisia raviineja sekä pyöreitä suppia. Alueen pellot ovat hyvin vaihtelevia maalajeiltaan ja myös kosteussuhteiltaan. Kumpuilevassa maisemassa vaihtuvat hiesusavet alavien maiden turvemaiksi. Hyviä multa- ja hietamaita on alueella suhteellisen vähän. Viime vuosisadan alun perinteinen kylämaisema on hävinnyt isojaon täydennyksessä. Nyttemmin voimassa oleva Päijät-Hämeen seutukaava luokittelee suuren osan alueen pelloista "maa- ja metsätalousalueiksi, joihin liittyy erityisiä kulttuuri- ja luonnonympäristöarvoja". Länsi-Hollolan metsät ovat paljolti kuusivaltaisia. Kaikki kaskikulttuurin jäljet ovat jo kadonneet. Luontaisia koivikkoja ei ole. Kangasmaat ovat tuoreita tai rehevämpiä kankaita. Suoalueilla on valtapuustona mänty. Lehtomaisia kuusikoita on myös. Avokalliot ja karut kankaat puuttuvat lähes kokonaan. Metsähallituksen hoidossa on yksi metsätila, jossa oli ennen männyn siemenviljelys. Nyt tilalla on tulevaisuuden puulajien kokeiluistutuksia. Länsi-Hollolassa on varsinaisesti kolme järveä: Sairakkalanjärvi ja Järvistenjärvi sekä itälaidalla Kotajärvet, jotka olivat aitoja erämaajärviä aivan viime vuosiin saakka. Lisäksi on pieni Sukslampi län-

6 4 silaidalla Hämeenkosken rajalla. Sairakkalanjärveä on viime vuosisadalla laskettu ja nyt soistuminen on jo pitkällä. Laskuojan varrella oli Järventaustanjärvi, joka laskettiin tyhjäksi 1920-luvulla ja on tänä päivänä upottavaa suota. Sukslampi. Kuva Jaakko Kerppilä. Sairakkalanjärvi. Kuva Pauli Helén. Sairakkalanjärvi on ollut tunnettu lintujärvi jo useamman vuosikymmenen ajan, erityisesti muuttoaikoina järvellä on vieraillut myös arktisia lajeja. Pesimälajeina oli ensin kurki ja nyt muutamia vuosia myös laulujoutsen, jonka vuoksi lajisto on harventunut. Järven vedenpinnan korkeutta säätävä pato on tarkoitus korjata Hämeen ympäristökeskuksen toimesta. Sairakkalanjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Hämeen ympäristökeskus julkaisi kuulutuksen koskien Sairakkalanjärveä. Kuulutuksen mukaan Hämeen ympäristökeskus on harkinnut perustaa alueelle yksityisen luonnonsuojelualueen, yhteensä noin 40 ha. VT 12 on alueen halki kulkevana nykyisin hallitseva liikenteellisesti. Sairakkalasta pohjoiseen Hollolan kirkolle suuntautuva tie no 3161 on parannettu hyvätasoiseksi maantieksi ja kulkee lähes kokonaan entisellä paikallaan kauniissa viljelymaisemassa. Ennen Hatsinan kylää siitä eroaa Asikkalaan vievä maantie no 3173, joka kiertää Vesijärven länsipuolitse. Kastarintie no 14067, Kaunkorventie no 14063, ja Pinnolantie no ovat hoidettuja paikallisteitä. Vihatuntie ja Kastari- Kivikoskentie ovat osia vanhaa Tampereen-Hämeenlinnantietä. Aivan nykyisenvt 12 tuntumassa sen pohjoispuolella kulkevana ne muodostavat oivallisen paikallisliikenteen kokoomatiestön.

7 5 Kaiken kaikkiaan alueelta on erinomaiset kulkuyhteydet maakunnan keskuksiin: Lahteen n. 20 km, Hämeenlinnaan n. 45 km, Hollolan kuntakeskukseen 13 km ja Hollolan kirkolle 10 km. Siirtolohkare Hatsinan kylässä. Kuva Jaakko Kerppilä.

8 3 ALUEEN KARTTA 6

9 7 VÄHÄN LÄNSI-HOLLOLAN HISTORIASTA Sakari Kuusen kirjoittaman Hollolan historian mukaan Länsi-Hollolan kylät tunnetaan jo luvulta lähtien. Kylät ovat aina olleet melko tasa-arvoisia, niiden joukossa ei ole varsinaista "johtokylää". Alueelle ominaista on ollut ja on edelleenkin vakaa maa- ja metsätalous. Täällä ei ole ollut kartanoita eikä suurtiloja, eikä sitten myöskään torppia. Vapaussodan loppunäytöksessä huhti - toukokuun vaihteessa 1918 Länsi-Hollola oli keskeisessä asemassa. Saksalaisosaston tulitus Toivolan peltoaukealla hajaannutti suuren joukon Tampereelta perääntyviä punaisia, jotka sitten antautuivat Pinnolassa ja Sairakkalassa. Alueelle tärkeitä ovat olleet sen halki kulkevat tiet; itä-länsisuunnassa Hämeenlinnan-Turun- Viipurintieja etelä-pohjoissuunnassa Kärkölän-Viitailantie. Pientä yritystoimintaa paikkakunnalla on ollut lähinnä omaan tarpeeseen, suurin lienee ollut Toivolan saha n Aiemmin paikkakunnalla toimi eri kylissä useita kauppoja. Sairakkalan kauppa, joka oli perustettu 1890-luvulla, toimi viimeksi huoltoaseman yhteydessä. Nykyään paikalla on SEO:n uusittu kylmäasema. Sairakkalan kilvanajot eli ravit, joita ajettiin 1900-luvun alusta vuoteen 1960, olivat maankuulut ja kokosivat suuren yleisömäärän. Nykyiset Suur-Hollola-ajot ovat tavallaan jatkoa niille. Nuorisoseura Toivola on toiminut Länsi-Hollolan kaikkien kylien alueella vuodesta 1904 uudistuen aina ajan myötä. Alkuvuosien raittiuspainotteisista keskustelukerhoista on edetty urheilu-, näytelmäja kansantanssiharrastusten kautta nykypäivän nuorisotoimintaan. Kastarin koulun lakkauttamisen jälkeen nuorisoseurantalo on jäänyt myös ainoaksi yhteiseksi kokoontumistilaksi. Länsi-Hollolassa koottiin paikallishistoriakirja, joka ilmestyi syksyllä Siinä on runsaasti kertomuksia ja kuvia paikkakunnan historiasta. Kirjan painos 400 kpl on jo loppuun myyty. Myös Hollolan Kotiseutuyhdistyksen vuosittain julkaisemissa kirjoissa on ollut kymmeniä tarinoita Länsi-

10 8 Hollolasta. Vuodesta 2004 on ollut meneillä perinteeseen pohjautuvan paikannimistön kerääminen Länsi-Hollolan alueella. Keräyksen tuloksista tehdään kirja, joka ilmestyy vuonna Hankkeelle on saatu keväällä 2007 Hämeen Heimoliiton apuraha. Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitos sekä Tekotodellisuuslaboratorio ovat aloittaneet yhteisen tutkimusprojektin nimeltä Ihminen, aika, maisema: keinotodellisuusvisualisointi suomalaisen kylämaiseman muutoksista Tässä hankkeessa mallinnetaan Länsi-Hollolan Toivolan kylän maisemaa useiden vuosisatojen ajalta. Tutkimuskohteeksi on valittu juuri Toivolan kylä, koska se niin hyvin edustaa perinteistä hämäläistä ryhmäkylää ja on tullut tutuksi tutkimusryhmän jäsen FM Merja Uotilalle kyläyhdistyksen paikannimikeräyksen kautta. Tutkimusprojekti alkoi keväällä 2007 ja kestää jatkorahoituksen järjestyessä ainakin vuoteen 2010 saakka. 4 NYKYTILA 4.1 VÄESTÖ JA ELINKEINOJAKAUMA Tilastointi edellisestä jaksosta on merkittävästi muuttunut Hollolan kunnan haja-asutusalueilla, erityisesti Länsi-Hollolan alueella, joten vertailukelpoisia todellisia lukuja väestön kehittymisestä ei ole saatavilla. Tilastokeskuksen väestölaskennan mukaan väestö on kehittynyt ns. Sairakkalan alueella (käsittäen Hatsinan, Kastarin ja Sairakkalan osa-alueet) seuraavasti: Vuosi Henkilömäärä Työvoimaa ei myöskään tilastoida enää toimialan ja työpaikan sijaintialueen mukaan kyliemme alueilla.

11 9 4.2 ELINKEINOT JA PALVELUT Terveyskeskuspalvelut toimivat Salpakankaalla. Paikallisia lasten perhepäivähoitajia ei tällä hetkellä ole, lähimmät päiväkodit ovat Tennilässä ja Salpakankaalla. Esikoululaiset kuljetetaan Hälvälän tai Uskilan kouluun. Kirjastoauto kiertää kylillämme edelleen, myymäläauto ei. 4.3 VESIHUOLTOALUE Runkolinjan rakentaminen Huljalan vedenottamolta, poikkeuksellisen kuivuuden aiheuttama vesipula, kyläyhdistyksen aktiivisuus ja laki kuntien velvollisuudesta vesihuollon järjestämiseen yhdessä saivat aikaan vesihuollon toiminta-alueen perustamisen Länsi-Hollolaan vuonna Keskuksena on Sairakkalan paineenkorotusasema ja runkoverkon vettä on saatavana Sairakkalassa, Kastarissa, Järventaustassa ja Toivolassa. Alussa liittyjiä oli 25 kpl, tällä hetkellä 48 kpl. Alla oleva kartta vastaa vesihuoltoalueen tilannetta helmikuun lopussa Vesijohtoverkosto on merkitty karttaan sinisellä värillä.

12 10 Kartta on julkaistu Hollolan vesihuoltolaitoksen luvalla. 4.4 KYLÄ KYLLÄ! PROJEKTI LÄNSI-HOLLOLA OLI MUKANA KYLÄ kyllä! PROJEKTISSA KESÄLLÄ 2005 KYLÄ kyllä! hankkeen virallinen nimi oli Maankäyttö- ja rakennuslain ja kyläsuunnittelun osallistumiskäytäntöjen yhdistäminen. Käytännössä se oli asukaskeskeistä maankäytön ja ympäristön suunnittelua, jossa pyrittiin etsimään uusia keinoja ja metodeja kylien suunnitteluun. Projektia hallinnoi Pirkanmaan maaseudun kehittämisverkosto ry ja yhteistyössä oli mukana Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiosaston yhdyskuntasuunnittelun laitos. Kyseessä oli EUrahoitteinen ALMA-hanke, joka alkoi vuonna 2004 ja päättyi 2006 helmikuussa. Mukana oli 18 kohdekylää: Pirkanmaalta, Hämeestä, Satakunnasta ja Päijät-Hämeestä.

13 11 Arkkitehtiopiskelija Tanja Pulkkinen työskenteli kesän 2005 yhteistyössä kyläläisten ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena oli kokonaisvaltainen suunnitelma kylän fyysisen ympäristön kehittymiselle. Kesän päätteeksi koottiin julkaisu, joka tuli etupäässä kyläläisten käyttöön. Kyläkaava ei ole juridinen, eli se ei velvoita ketään mihinkään. Suunnittelussa pyrittiin puolueettomuuteen ja tasapuolisuuteen ja kaikille kyläläisille annettiin mahdollisuus osallistua. Suunnittelun lähtökohtana oli kylien omaehtoinen kehittämistahto ja kyläläisten tietämys asuinympäristöstään. Kyläläisiltä kerättiin ns. hiljaista paikallistietoa, sellaista mitä ei voi kartasta nähdä. Suunnitelman laatimiseen on satoja tapoja, mutta pää-asia on että se on lähtöisin kylästä! Projektin tarkoitus oli olla molemminpuolinen oppimisprosessi, siten että kaikki osapuolet saivat jotakin. Suunnitteluun ryhdyttäessä löytyi nopeasti oikea tarve. Länsi-Hollolan kyliin kaivattiin uusia asukkaita, jotta kylä pysyisi jatkossakin elävänä. Lisäksi kiinnostus maallemuuttoon näytti lisääntyneen: Tarvitaan mahdollisuus väljään, luonnonläheiseen asumiseen. Kesän aikana kartoitettiin vapaita tonttipaikkoja ja tyhjillään olevia vanhoja rakennuksia. Tavoitteena oli lisätä kylien vetovoimaisuutta, elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä ja turvata kulttuurimaisemien säilyminen ja arvostus. Projektin edellytyksenä oli maanomistajien ja muiden kyläläisten saaminen mukaan suunnitteluun ja sitoutumaan siihen. Koko suunnitelma on nähtävänä netissä osoitteessa Myytävät tontit löytyvät kylän kotisivuilta osoitteessa kohdasta Tonttitarjonta. 4.5 LÄNSI-HOLLOLAN ALUEELLA TOIMIVIA YRITYKSIÄ: Fire art, näytösilotulitukset Herttapuu Oy, puusepäntuotteet Hollolan Nahkapaja Ay, nahkatuotteet ja koiratarvikkeet Huutokosken Arvo-Kala Oy, kalanviljelylaitos Kastarin komeat, lihanjalostus

14 12 Kastarin pienryhmäkodit Oy, pienryhmäkotitoiminta Kastarin porsas Oy, porsastuotantosikala Kestokasvu Oy, puunkorjuu ja maanrakennus K. Vartiainen Ky, alihankinta, komponentit Loistopuu Oy, höyläämö O. Tuominen Oy, puutavaran kuljetus Perhekoti Alkuvoima Oy, perhekotitoiminta Pohjanpuu, huvimajat ja vajat SEO Hollola/ Säästöasema Nevalainen Oy, polttoainemyynti, kortti- ja seteliautomaatti Sairakkalan taksi Jouko Susi, tilataksi Sähkörenki Ky, sähkö-, ATK- ja antenniasennukset T. Kohilo, maanrakennustyöt Tmi Huoltoparoni Juha Uotila, kesämökkien, talojen ja tonttien hoito ja huolto Lisäksi: hevostalli hiekkapuhallus kaivinkonetyöt kenneltoiminta kuljetustoiminta lumenauraus ja muu tiestön kunnossapito metallin työstö ja sorvaus metsäkonetyöt puusepänteollisuuden alihankinta rakentaminen ja peruskorjaukset sirkkelisahaus

15 MAATALOUS Länsi-Hollolassa on peltoa n ha ja metsää n ha. Maalajit vaihtelevat savesta turvemaihin. Metsämaa vaihtelee supista tasaisiin maastoihin. Valtapuulajit ovat mänty ja kuusi. Noin 35 maatalousyrittäjän joukossa on sekä päätoimisia että maataloutta sivutoimenaan harjoittavia yrittäjiä. Osa tiloista on myynyt tai vuokrannut peltonsa lisämaaksi paikallisille tai muualla asuville maatalousyrittäjille. Pelloilla tuotetaan leipä-, rehu - ja siemenviljaa, mallasohraa, öljykasveja ja nurmea. Lisäksi on pieniä aloja erikoistuotantoa, kuten vadelmaa, kuminaa ja pellavaa. Länsi-Hollolassa on maaseutusihteerin v tilastojen mukaan 24 viljatilaa, 6 sikatilaa, 4 lypsykarjatilaa, 1 lihanautatila sekä 1 hevos- ja lammastila. Lisäksi on hoito- ja harrastushevosia. Kurpan talon peltoja. Kuva Pauli Helén.

16 JÄRJESTÖTOIMINTA JA HARRASTUKSET LÄNSI-HOLLOLAN ERÄMIEHET RY perustettu 1954 vuoden 2006 lopussa jäseninä oli 60 miestä ja yksi nainen metsästysmaja Eräpirtti, rakennettu 60-luvun lopulla Sairakkalan kylän jakokunnalta vuokratulle tontille yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa metsästystä ja ylläpitää suunnitelmallista riistanhoitoa maanomistajilta vuokraamallaan n ha alueella, joka sijaitsee läntisessä Hollolassa ja osin myös Hämeenkoskella Puheenjohtaja Juhani Jäämaa puh LÄNSI-HOLLOLAN KYLÄYHDISTYS RY toimi jo 80-luvulla ja uudelleen vuodesta 1999 kylätoimikuntana rekisteröity ylläpitää Länsi-Hollolan kotisivuja ottaa kantaa ja tiedottaa yhteisistä asioista kerää paikallishistoriaa laatii ja päivittää kyläsuunnitelman ylläpitää myytävien tonttien luetteloa jäseniksi voivat liittyä kaikki alueen asukkaat Puheenjohtaja Mikael Lampenius LÄNSI-HOLLOLAN MAAMIESSEURA perustettu 1908 jäseniä n. 40 nykyinen viljankuivurirakennus rakennettu 1962 omalle tontille Sairakkalaan jäsenille viljankuivausta ja lajittelua sekä klapikoneen vuokrausta Puheenjohtaja Jaakko Kerppilä puh

17 15 LÄNSI-HOLLOLAN MARTAT RY perustettu v jäseniä n. 60 kursseja ja retkiä sekä liikunta- ja ravitsemusneuvontaa. vuokrataan kahvi- ja ruokailuastiastoa 100 hengelle sekä 10 l kahvinsuodatinta Puheenjohtaja Taru Vartiainen puh Astiastovaraukset Hannele Uotila puh NUORISOSEURA TOIVOLA RY perustettu 1904 jäseniä n. 160 nuorisoseurantalo rakennettu omalle tontille 1912, laajennettu 1935, peruskorjattu , keittiötilat remontoitu 2004 omistaa urheilukentän, joka on tehty talkoilla ja parannettu ja 1990-luvuilla; kunnalla on kentän hoitosopimus alkuvuosina urheilutoimintaa, iltamia, näytelmiä, tanhuryhmiä; nykyään peli- ja toimintailtoja sekä kokkikerho paikalliselle nuorisolle, ohjattua urheilutoimintaa ja retkiä kesäaikaan taloa vuokrataan juhlakäyttöön max. 200 hengelle taloa käytetään kyläläisten kokoontumiseen ja yhteisiin sekä yksityisiin juhliin Puheenjohtaja Jaakko Kerppilä puh Talon vuokraus Virpi Tuominen puh MUUTA HARRASTUSTOIMINTAA Vellamo-opiston piirit: kudonta sekä naisten liikunta toimivat nuorisoseurantalolla

18 KASTARIN KOULU Turvallisuus, kasvatukselliset näkökohdat, viihtyvyys, kodin ja koulun tiivis yhteistyö, opetusryhmien toimivuus ja vanha terverakenteinen perinteikäs kyläkoulu eivät riittäneet arvoina puolustamaan koulun toiminnan jatkamista. Hollolan sivistyslautakunta esitti Kastarin koulun toiminnan lakkauttamista alkaen. Lakkauttamisesityksessä vedottiin maakunnalliseen kouluverkko-selvitykseen, kunnanvaltuuston strategiaan 1-3 koulun lopettamisesta Hollolassa ja opetusja kulttuuritoimen uudistukseen 2006 alkaen, jossa alle 80 oppilaan kouluilta poistui valtion tukea. Koulun oppilasmäärän ennustettiin lisäksi laskevan perustettu kyläkoulu toimi pitkään 2-opettajaisena, viimeisenä lukuvuotena yhdysluokilla 1-3 ja 4-6 oli yhteensä 34 oppilasta. Koulussa oli oma johtokunta ja vanhempainyhdistys (Kastarin Alaiset ry.) Koulun pitkäaikainen rehtori Juhani Örn oli jäänyt vuotta aikaisemmin eläkkeelle ja Tiilikankaan koulun rehtori johti myös Kastarin koulua viimeisen vuoden kunta järjesti tiedotustilaisuuden koulun lakkauttamisesta Toivolan nuorisoseurantalolla, jonne saapui salin ääriään myöten täyttävä yleisö. Tilaisuudessa esitettiin kyläläisten omat laskelmat puolta pienemmistä säästöistä, kuin mitä kunnassa oli laskettu lakkauttamisella saavutettavan. Tonttitarjontaa elvyttäviä toimenpiteitä esiteltiin ja lukuisia koulua puolustavia puheenvuoroja käytettiin. Sivistyslautakunnassa koulun lakkautusasia oli uudelleen esillä Äänestyksessä 1vuoden lisäaikaa vastaan äänet jakautuivat 6-3. Kunnanhallituksessa äänestystulos koulun lakkauttamisen ja säilymisen välillä oli henkilöä allekirjoitti koulun jatkamisen puolesta vetoomuksen. Koulun lakkautusasia oli esillä TV:n ajankohtaisohjelmassa ja laajalti paikallisissa tiedotusvälineissä mielenilmauskulkue koulun säilyttämisen puolesta käveli Hollolan uimahallilta kirjaston edustalle. Illalla Toivolan nuorisoseurantalolla esiintyivät Sakari Kuosmanen ja Timo Rautiainen salintäyteiselle yleisölle. Ratkaisevassa valtuustoäänestyksessä koulun lakkauttaminen sai 29 ja säilyttäminen 14 ääntä.

19 17 Viimeinen kevätjuhla oli samalla avointen ovien päivä, jossa lasten antaumuksella harjoiteltua ja mieliin painuvaa ohjelmaa saapui seuraamaan myös entisiä opettajia ja oppilaita. Koulua puolustaneet rehtorit Erkki Aaltonen ja Juhani Örn pitivät myös jäähyväispuheet. Teksti Mikael Lampenius, kuva Jaakko Kerppilä Nykyisin Kastarin koulurakennuksessa toimii Kastarin pienryhmäkoti. 4.9 LÄNSI-HOLLOLAN VAHVUUDET.. turvallisuus, ystävällisyys, tunnemme toisemme rehellisiä ihmisiä, häiriöt vähäisiä, yksityisyyskin mahdollista, harva asutus lapsuus pitempi, väljyyttä elämisessä, maaseutuidylli, perhe ja kasvatus rauhallisuus, luonto, puhdas ilma Sairakkalanjärvi valtakunnallisesti arvokas lintujärvi, suojelualue valtaväylällä asutaan, keskeinen sijainti, tiet kunnossa, alikulkutunneli seutulippu edullinen tapa matkustaa yrittäjyyttä ja palveluyrittäjyyttä, huoltoasema! järjestötoiminta, nuorisoseura ja muut yhdistykset postin palvelut, esim. lähtevä posti pikavuoropysäkki kunnan vesihuoltoalue tonttitarjontaa muuttajia

20 JA HEIKKOUDET ei koulua asukkaiden aktivointia tarvitaan, ei koeta kyläksi, järjestötoiminnassa liian vähän toimijoita kunnan päätöksenteko liian Salpakangas-keskeistä palveluiden puute, joukkoliikenneyhteydet huonot, tiet huonoja pyöräilijöille kunnan palveluiden puute: katuvaloja vähän, kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa ei riittävästi riittävästi ei hiihtolatuja muutokset luonnossa ja ympäristössä: suurvedenottamo - vaikutus pohjaveteen seurannassa nuorisoa vähän myymäläautopalvelujen puuttuminen väkiluku vähenevä kunta ei halua kaavoittaa

21 4.11 LÄNSI-HOLLOLAN KYLÄSUUNNITELMA ME-HENKI YHTEISTOI- MINTA TAVOITTEET NYKYTILA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA AIKATAULU JA TOTEUTUS Nuorisoseurantalon vahvistaminen kylätalona Lapsille ja nuorille harrastuksia Nopea ja toimiva tiedonkulku Länsi-Hollola kunnan kehittämisalueeksi - kylän, yhdistysten ja yksityisten kokoontumis- ja juhlatila - kansalaisopiston kudonta ja jumppa - nuorisoillat - talon vuokratulot juhlista - nuorisoillat talolla talviaikaan - urheilukoulu kesällä - yhteinen kylätiedote jaetaan joka talouteen talkoilla n. neljästi vuodessa - - kylän palveluluettelo vuodelta yksi varavaltuutettu - yksi teknisen ltk:n varajäsen 19 - avoimet kyläillat talolla: kahvia, karaokea, sököä, pingistä ym. - pelisäännöt käytölle (mm. varaus, osallistuminen kustannuksiin) - talon markkinointi ympärivuotiseen juhlakäyttöön (LahtiTravel ym.) - lisää harrastuksia, näytelmät ym - vierailevat harrastajateatterit - srk:n kerhot ja tilaisuudet - yhteistyö pienryhmäkodin kanssa - luistinradan jäädytysrinki - partio - urheilua - nuorten teatteria - nettisivut ajan tasalle ja nettiilmoitustaulu - aloitetaan kylän sähköpostilistan kerääminen - palveluluettelon tiedot ajan tasalle - paikallisia valtuutettuja vähintään kaksi - oma sitoutumaton Länsi-Hollola ryhmä - vaalien valmistelutilaisuus yhdistettynä johonkin toiseen ajankoht. aiheeseen - aloitetaan , teema + keskustelua - ns laatii ja jakaa muille seuroille - ns tarkistaa nettisivujen tiedot - näytelmäpiiri aloittanut syyskuussa Kauneimmat joululaulut marttojen kanssa yhteistyössä - neuvottelut pienryhmäkodin kanssa - tiedotteeseen kysely talkootöihin halukkaista; malli Virenojalta - pyritään käynnistämään partiotoiminta - pingistä ja sulkapalloa talvella; lentopalloa, pesäpalloa kesällä - suunnistusta - aloitetaan syksyllä 2008, yhteistyötä esim. Uskilan koulun kanssa - kyläyhdistys hoitaa; sähköpostilistan kerääminen aloitetaan kyläilloissa - vaalit syksyllä ehdokashankinta aloitetaan syksyllä palaveri syksyllä omien ehdokkaiden äänestämistä pidetään esillä koko ajan

22 20 NOUSEVA VÄKILUKU PALVELUT TAVOITTEET NYKYTILA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA AIKATAULU JA TOTEUTUS Avoimempi kylätoiminta Paikallisten seurojen yhteistyö - yhteiset syysjuhlat - yhteinen tiedotuslehti ja nettisivut - kylän yhteisiä suunnittelupäiviä ja - iltoja - enemmän vaihtuvuutta kylätoimikuntaan - tehtäviä jaetaan useammille, työryhmiä - osallistutaan muiden yhdistysten - asennemuutos: mennään mukaan järjestämään itselle tärkeitä asioita eikä odoteta, että pieni ryhmä tekee kaiken valmiiksi Väkiluku nousee, että nykyiset palvelut ja toiminta säilyy Ensisijaiset koulut ovat lähimmät koulut (Hälvälä ja Uskila) Joukkoliikennettä käytetään - v PH maakuntakaavassa 403/Hollolan kunnan tilastossa Harjun helmassa - kyläkaava ja tonttiluettelo v ensisijaiset Uskila ja Salpakangas sekä eskari Hälvälä - koululaisten tilausajovuoro kouluaik. - pikavuoropysäkki, seutulippu ja vuorot vt 12:lla avoimiin tapahtumiin - oma väestölaskenta: tiedot kerätään tiekunnittain - kakkosvaiheen tontteja myyntiin - keskustelu: tarvitaanko osayleiskaavaa? - vanhemmat neuvottelevat kunnan kanssa, että 0-6 luokat ja iltapäivähoito samassa paikassa lähikoulussa - tilausajon käytöstä tiedottaminen - käytetään joukkoliikennettä mahd. mukaan - jaetaan tehtävät tiekunnille vuoden 2008 aikana - kyläyhdistys kannustaa tonttien omistajia myymään - yhden kyläillan teemaksi asuminen ja kaavoitus - vanhemmat seuraavat tilannetta - kysely kunnalle Kastarin koulun osalta tulleista säästöistä - joka syksy Kotona asuminen mahdollista Noudatetaan jätevesiasetuksen vaatimuksia - kunnan kotipalvelut toimivat - kirjastoauto - naapuriapu toimii - siivous- ja kylätalkkaripalvelua - siirtymäaika kestää vuoden 2013 loppuun - kartoitetaan palveluliikenteen tarve - selvitetään myymäläauton saatavuutta - yhteisratkaisut ja hankinnat - kunnan viemäri? - yhteisiä tiedotustilaisuuksia (esim. vaalitilaisuuden yhteydessä?) mennessä - v. 2009

23 Tiestö turvallisemmaksi - valtatie 12 parannussuunnitelma - Manskiventie mutkikas ja vaarallinen - Kaunkorventie pölyää 21 - valtatien 12 parannuksen yhteydessä rinnakkaistiet sujuviksi ja pyörätie Kukko-Sairakkala - työryhmä kartoittaa Manskiventien vaarapaikat ja kyläyhdistys tekee esityksen tiepiiriin 60-km nopeusrajoituksista ja vaara-merkeistä - nopeusvalvontapyynnöt poliisille - Kaunkorventien pölynsidonnasta pyyntö tiemestarille - työryhmä tekee kyläyhdistykselle esityksen v alussa KULTTUURI YMPÄRISTÖ JA LUONTO MUUT TAVOITTEET NYKYTILA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA AIKATAULU JA TOTEUTUS Perinnetiedon ja paikallishistorian kerääminen ja säilyttäminen - paikannimikirja julkaistaneen v kyläkalenteri tehdään vuosittain Uimarannan kunnostus Lintutorni - Länsi-Hollolan kylähistoriaa koottu kirjaksi vuonna Harjun helmassa - kyläkaava ja inventointi vuonna Ihminen, aika, maisema hankkeessa tehdään virtuaalimallinnos Toivolan kylästä /Jkylän yliopisto - paikannimityöryhmä - uimaranta kunnostuksen tarpeessa - Harjun helmassa suunnitelmassa alustavat piirustukset - järjestetään joka kesä perinnetyötalkoot tai kurssi - pidetään huolta vanhoista rakennuksista ja tarvittaessa autetaan - uimaranta kunnostetaan 4 v välein talkoilla - lintutornin suunnitelmat, rahoitus ja rakentaminen - v kalenteri myynnissä, seuraavista päätetään menekin mukaan - martat järjestävät kasvivärjäyskurssin v tärkein kunnossapidettävä on nuorisoseurantalo, kaikki osallistuvat talkoisiin tarvittaessa - työ- ja rahoitussuunnitelmat talven aikana - uimarannan kunnostuksen jälkeen

24 4.12 LÄNSI-HOLLOLA VILLAGE PLAN NOVEMBER 2007 OBJECTIVES CURRENT STATUS PROPOSED ACTIONS SCHEDULE AND SOLIDARITY CO- OPERATION Promoting the Youth Association House as a village house Hobbies for children and the young Fast and functional communications - Meeting place and party premises for entire village, associations and private persons - Civic College s knitting and exercising activities - Get-togethers for the young - Rent income from parties - Youth evenings at the house in wintertime - Sports school in summertime - Joint village bulleting will be delivered to every home by means of voluntary workers approximately four times a year - - Village service list from Open village evenings at the house: coffee, karaoke, poker, ping pong, etc. - Rules for using the house (e.g., reservations, division of costs) - Marketing the house for parties all year round (Lahti Travel, etc.) - More hobby activities, plays, etc. - Guest amateur theatres - Church clubs and events - Co-operation with a group home taking care of children committed to care - Ice rink cooling group - Scouts - Sports - Youth theatre - Website updated, web bulletin board - Starting collecting of village ing list - Updating service list information IMPLEMENTATION - Starting on 31 October 2007, theme + discussion - Youth Association will draw up and deliver schedule to other associations - Youth Association will check information on website - Theatre group started in September Evening of singing most loved Christmas carols in co-operation with Martha Organisation - Negotiations with the group taking care of children committed to care - Bulleting must include query for those willing to do voluntary work; model from Virenoja village - Objective is to start scouts activity - Ping pong and badminton in the summer; volley ball and Finnish baseball in the summer - Orienteering - Starting in autumn 2008, cooperation with, for example, Uskila School - Village association will take care of this task: collecting of village ing list will start in village evening events

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

PERUSTIETOJA KUNNASTA

PERUSTIETOJA KUNNASTA PERUSTIETOJA KUNNASTA Nimi Maaninka on saamenkieltä ja tarkoittaa siikaa. Suomenkielinen asutus on omaksunut nimen, vaikkakin alkuperäinen merkitys on unohtunut. Ensimmäistä kertaa nimi esiintyy jo 1500-luvun

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

KYLÄILTA KELLO 18.30

KYLÄILTA KELLO 18.30 KYLÄILTA 10.10.2016 KELLO 18.30 Kahvia ja kastettavaa Oppilaiden turvallisuustyöt esillä ja niistä parhaat palkitaan illan aikana Tervetuliaissanat Taivalkunnan kylät ry:n pj. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari Seinäjoki OKM/KUPO/NY GH Wrede Hyviä käytäntöjä rakentamassa Nuorisolain uudistus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Viitannummi, Viitanlaakso 15.9.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. TYÖMATKAPYÖRÄILYN

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Henkiset kilpailut / Cultural competitions

Henkiset kilpailut / Cultural competitions Ilmoittautuminen Australasian Suomalaisten Liiton (ASL) Suomi-Päivien kilpailuihin Registration for Australasian Federation of Finnish Societies and Clubs (AFFSC) Finnish Festival competitions (Huom. tekstaa

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspisteitä seitsemän Köyliössä Vastauksia saatiin 171 Sukupuoli

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI KIVIJÄRVI - KEURUU PIENET YKSINÄISTALOT - REKOLA - LUHANKA RINTAMAMIESTALOT - SEPÄNKATU HANKASALMEN ASEMANKYLÄ ASEMARAKENNUKSET - HAAPAMÄKI KIRKKORAKENNUKSET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Sukutilan 110 -vuotissuunnitelma. Tuomas Mattila Kilpiän tila Osuuskunta Luonnonkoneisto

Sukutilan 110 -vuotissuunnitelma. Tuomas Mattila Kilpiän tila Osuuskunta Luonnonkoneisto Sukutilan 110 -vuotissuunnitelma Tuomas Mattila Kilpiän tila Osuuskunta Luonnonkoneisto Lyhyt tilaesittely: Kilpiän tila Itsenäinen tutkimus- ja opetustila Lohjalla 75 ha peltoa 130 ha metsää Harjumaisemia

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116 FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) ALUEEN MÄÄRITTELY:... 2 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1. Suunnittelutilanne... 2 1.2. Maanomistus... 2 1.3. Rakennettu ympäristö... 2 1.4. Luonnonympäristö... 3 2. TAVOITTEET... 6

Lisätiedot

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO JOHDANTO Kauhavan kaupungissa on käynnissä Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavalla ohjataan Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan maankäyttöä.

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ANALYYSI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 20.10.2011 Suunnittelualueen sijainti / maiseman historia Jokilaakso oli pitkään metsäselänteiden reunustamaa avointa maisemaa, peltoja ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Sastamala Hyrkin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010

Sastamala Hyrkin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010 1 Sastamala Hyrkin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010 Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Sastamalan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Valokuvia... 4 Maastokartat...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET HN-Consult Oy on yhdessä maanomistajan Strand Skogs Ab allekirjoittanut konsulttisopimuksen 17.9. 2012 missä HN-Consultille annetaan oikeus kaavoittaa alue. Maanomista on Vöyrin

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Vihtijärven osakuntaliitosesityksen vaikutusarvio

Vihtijärven osakuntaliitosesityksen vaikutusarvio Vihtijärven osakuntaliitosesityksen vaikutusarvio 1. Kuntalaisvaikutukset - vaikutukset vihtijärveläisten ja nykyisten nurmijärveläisten kannalta - parantaako vai heikentääkö liitos palveluiden saatavuutta?

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-toimisto

Keski-Suomen TE-toimisto Keski-Suomen TE-toimisto Administrative structure Ministry of Employment and the Economy (TEM) Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centre) 15 Employment and Economic Development

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot