TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET & HAASTEET YLEISTOIMINTA: LIITTO PALVELEE 4 3. VIESTINTÄ 5 4. RAUHANKOULU SEKÄ MUU KOULUTUS- JA KASVATUSTYÖ 7 5. YHTEISTYÖ MAAHANMUUTTAJA- JA DIASPORA -RYHMIEN KANSSA 8 6. ASEIDENRIISUNTA JA ASEVALVONTA 8 7. RAUHANRAKENTAMINEN, RAUHANVÄLITYS JA KRIISINHALLINTA IPB JA MUU KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ RAUHANASEMA TAPAHTUMAT JA KULTTUURITOIMINTA HALLINTO JA YHTEISTYÖ MUIDEN KANSSA TALOUS 14

2

3 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET & HAASTEET 2015 Lähi-idässä käydään kamppailua toisaalta demokraattisista oikeuksista yksinvaltaisia hallintoja ja hallitsijoita vastaan, toisaalta valtataistelua myös islamin eri oppihaarojen välillä. Uskontoa käytetään alueella puolin ja toisin värväyksessä väkivaltaiseen taisteluun, jota ei käydä vain omalla maalla, vaan maailmanlaajuisesti uhkaamalla terroriteoilla. Lähi-idän alue on monella tapaa strategisesti merkittävä myös maailman taloustoimijoiden ja suurvaltojen näkokulmasta. Konfliktit esimerkiksi Syyriassa, Irakissa ja Israelin ja Palestiinan välillä voivatkin eskaloitua pitkäkestoisiksi ja väkivallan kierrettä on vaikea pysäyttää. Rauhanliiton viesti on, että kun väkivalta on päästetty eskaloitumaan sodaksi, ei ratkaisuksi ole mitään taikatemppuja. Aseistamalla osapuolia tai pommittamalla ei saada kestävää rauhaa alueelle, vaan sitä on rakennettava pitkäjänteisesti muilla keinoin. Suomessa on tärkeää estää värväytymistä ääriliikkeiden riveihin ja edistää uskontokuntien ja kulttuurien välistä dialogia ja yhteistoimintaa. Rauhanliitto osallistuu omalta osaltaan tähän työhön. Se tekee yhteistyötä maahanmuttajaryhmien ja eri uskontokuntien rauhantyön kanssa. Liitto on myös aktiivinen asevalvonta- ja aseidenriisuntakysymyksissä. Se toimii yhteistyössä muun muassa eri kansainvälisten ydinaseriisuntaa ajavien liikkeiden kanssa. Erityisesti seurataan, miten joukkotuhoaseeton Lähi-itä -prosessi ja mahdollisesti Suomessa aiheesta järjestettävän konferenssin valmistelut etenevät. Euroopan ja Suomen näkökulmasta läheisempi ja alueemme poliittista vakautta heikentävä konflikti on Ukrainassa. Se on toisaalta sisäinen kriisi, ja toisaalta Venäjän kanssa syntynyt konflikti, joka on kiristänyt pahasti myös EU:n ja Venäjän välejä. Käytännössä Euroopan turvallisuusrakenteet ovat pahasti vauriotuneet Ukrainan konfliktin myötä. Suomen naapuruudessa tapahtuva sotilaalliseksi eskaloitunut konflikti on herättänyt paljon tunteita, keskustelua ja jopa sodan pelkoa suomalaisten keskuudessa. Rauhanliikkeen tehtävä on tuoda esille, ettei paluuta kahtiajakautuneeseen idän ja lännen Eurooppaan ole, vaan että on vaan jatkettava yhteisten yhteistyövaraisten turvallisuusrakenteiden ja kansainvälisen oikeuden vahvistamista muilla kuin varustelun ja sotilaallisen retoriikan keinoin. Suomen tulee jatkaa sotilaallisesti liittoutumatonta aktiivista rauhanpolitiikkaa olematta tietenkään hiljaa naapurinkaan kansainvälisen oikeuden tai ihmisoikeuksien loukkauksista. Rauhanliitto etsii tapoja tukea venäläisiä ja ukrainalaisia rauhanaktiiveja, jotka ovat taas ahtaalla. ETYjärjestön perustaneesta Helsingin konferenssista tulee 40 vuotta ja Suomessa järjestetään ETY-järjestön juhlakonferenssi heinäkuussa. Suomessa on noin parikymmentä eri kokoista rauhanjärjestöä, joista noin puolet kuuluu kattojärjestö Rauhanliittoon. Kullakin rauhanjärjestöllä on eri roolit ja toimintasektorit suomalaisessa yhteiskunnallisessa kentässä, mutta on tärkeää edistää eri rauhantoimijoiden välistä yhteistyötä vaikuttavuuden lisäämiseksi. Rauhanliiton tehtävä kattojärjestönä on olla rauhantyön mahdollistaja ja tukea jäsenjärjestöjä ja aktivistiryhmiä näiden työssä rauhan puolesta. Rauhanliitto on Suomen vanhin nykyään toimiva rauhanjärjestö. Sillä on luonteva rooli työssä erityisesti YKkysymysten ja Euroopan turvallisuusrakenteiden kanssa. Se pystyy myös usein palvelemaan Suomen yhteyslinkkinä rauhantyön ja aseidenriisuntatyön kansainvälisiin kampanjoihin. Rauhanaseman ylläpitäminen tukee rauhanjärjestöjä antaessaan toiminnalle jatkuvuutta ja puitteet, vaikka suurin osa rauhantyöstä tehdäänkin muualla kun tietyssä fyysisessä paikassa. Vuonna 2015 Rauhanaseman rakennus täyttää 100 vuotta.

4 Painopisteitä toiminnassa Työ kylmänsodan kaltaista uutta kahtiajakoa vastaan Eurooppalaisessa turvallisuuspolitiikassa Aseidenriisuntakysymykset, joissa mm. toimitaan linkkinä kansainvälisen rauhanliikkeen ja suomalaisten toimijoiden välillä Korostetaan ennaltaehkäisyn ja sovittelun työkalujen kehittämisen tarvetta sekä tuetaan rauhanaktiiveja esim. Israelissa, Venäjällä ja Ukrainassa tekemällä heidän työtään tunnetuksi. Edistetään rauhankulttuuria, väkivallattamuutta ja kulttuurien ja uskontokuntien välistä dialogia Vaalivuonna 2015 Rauhanliitto on aktiivinen ja kehottaa jäsenjärjestöjä olemaan aktiivisia rauhankysymysten esilletuonnissa. Rauhankoulu on yksi liiton lippulaivaprojekteista nuorten kanssa Jatketaan Rauhanaseman korjausprojektia ja vietetään talon 100-vuotisjuhlia Tehdään rauhantyötä yleisesti tunnetummaksi ja hankitaan liitolle tukijäseniä 2. YLEISTOIMINTA: LIITTO PALVELEE Rauhanliitto on kattojärjestö, jonka varsinaisina jäseninä on valtakunnallisia rauhanjärjestöjä sekä paikallisia yhdistyksiä. Liitto tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa ja tekee yhteistyötä erilaisissa kampanjoissa. Kannattajajäsenyys liitossa on hyvä tapa tukea rauhanliikkeen päämääriä ja työtä silloin, kun sitoutuminen aktiiviseen yhdistystoimintaan on vaikeaa. Liitto lähettää kannattajajäsenille Fredspostenin, Ytimen, PAX:in paperilehden ja lisäksi jäsentiedotteen liiton toiminnasta ja tulevista suunnitelmista. Kannattajajäsenet voivat eri tavoin yksilöinä edistää rauhantyötä, ja heidän kauttaan Rauhanliiton ajatukset ja ajankohtaiset teemat leviävät laajemmalle kuin vain aktiivijäsenten piiriin. Rauhanliitolla on hallituksen nimeämä noin kuudenkymmenen jäsenen Neuvottelukunta, joka edustaa monipuolista rauhankysymysten asiantuntemusta. Toimiston palvelut Liitolla on itsellään kahden huoneen toimisto Helsingin Itä-Pasilassa Rauhanasemalla, talossa jota se samalla ylläpitää usean kansalaisjärjestön toimintakeskuksena. Rauhanasemalla liitto jäsenjärjestöineen tarjoaa ihmisille mahdollisuuden tulla mukaan toimintaan ja tutustua eri kampanjoihin sekä myös rauhanliikkeen kansainvälisiin julkaisuihin ja materiaaleihin. Liitto on kaksikielinen järjestö. Pääosin työkielenä on suomi, mutta liiton asiakirjat käännetään myös ruotsiksi ja toiminnasta pyritään resurssien mukaan tiedottamaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Yhä enemmän tarvitaan myös muita kieliä kansainvälisten suhteiden, tiedonhankinnan ja yhteyksien hoitamiseen. Liitto palvelee talossa toimivia järjestöjä ja toimintaryhmiä ylläpitämällä Rauhanaseman järjestöjen ja projektien yhteiskäytössä olevia postitus- ja kopiokoneita, faxia sekä tietoverkkoa, joiden käytöstä järjestöt ja ryhmät maksavat omakustannehinnan. Rauhanaseman järjestöt voivat käyttää kokoustiloja ilman eri maksua. Liiton toimistossa työskentelee kaksi vakituista kokopäiväistä työntekijää: toiminnanjohtaja ja toimistopäällikkö, sekä osa-aikaiset tiedottaja ja rauhankoulun koordinaattori Lisäksi Rauhanliitto työllistää vuoden aikana harjoittelijoita, jotka avustavat mm. erilaisissa kampanjatöissä.

5 Jäsenjärjestöille ja aktiiveille tarjotaan Rauhanasema rauhantyön toimintakeskus palvelee myös niitä jäsenjärjestöitä joilla ei ole toimistoa talossa tai työntekijöitä, mutta joiden aktiivit voivat käyttää talon resursseja hyväkseen. Liitto tekee yhteistyötä jäsenjärjestöjensä kanssa erilaisissa kampanjoissa. Kaikissa liiton omissa ja liiton tukemissa julkaisuissa kerrotaan jäsenjärjestöjen tapahtumista ja toiminnasta mahdollisimman monipuolisesti. Rauhanliiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet käyvät pyydettäessä puhumassa rauhanliikkeen ajankohtaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa eri puolilla maata. Erityisesti Hiroshimapäivä, Rauhanpäivä ja YK:n Aseistariisuntaviikko ovat paikallisyhdistyksille luontevia ajankohtia järjestää tapahtumia. Liiton toimistosta toimitetaan yhdistysten käyttöön esitteitä ja muuta informaatiota ajankohtaisista aiheista. Toimiston tilat sekä Rauhanaseman kokoustilat ovat myös muiden jäsenyhdistysten hyödynnettävissä. Liitto tukee ruotsinkielisten jäsenyhdistysten ja toimintaryhmien keskinäistä verkostoitumista. Jotta rauhantyön verkostoa olisi ympäri koko maata tukee liitto mikäli uusi ryhmä tai aktivistiryhmä haluaa järjestää tilaisuuden tai toimintaa jossain päin maata. Liitto tukee paikallista toimintaa tai toimintaryhmien syntyä maksamalla mahdollisuuksien mukaa paikkavuokria tai pieniä tapahtumailmoituksia tai antamalla jotain muuta tukea. Liitto voi myös tarjota esim. alustajia puhumaan tilaisuuksiin ajankohtaisista aiheista. Kannattajajäsenet Tavoite on hankkia aktiivisesti enemmän kannattajajäseniä liitolle. Tätä varten on 2014 tehty uusi esite ja muuta esittelyaineistoa, joiden kanssa liitto pyrkii vuonna 2015 lähestymään eri kohderyhmiä. 3. VIESTINTÄ Rauhanliitto toimii rauhankysymysten kuten turvallisuuspolitiikan ja aseidenriisuntatyön tietotoimistona. Liitto tekee vaikuttamistyötä, jotta Suomen asenneilmapiiri ei muuttuisi suosiollisemmaksi rasismille, uusnationalismille ja militarismille on vaalivuosi ja Rauhanliitto jäsenjärjestöineen tuottaa vaalikampanjointiin ehdokkaille materiaalia rauhankysymyksistä ja järjestää tilaisuuksia rauhanpoliittisista vaalikysymyksisistä. Liitolla on asiantuntijarooli suhteessa viranomaisiin, päättäjiin ja mediaan. Rauhanliitto antaa ministeriöille ja eduskunnalle asiantuntijalausuntoja ajankohtaisista turvallisuuspolitiikan päätöksistä. Rauhanliitto kohdistaa tiedotustaan myös laajemmalle yleisölle ja tarjoaa sen lisäksi myös jäsenilleen ja tukijoilleen kanavan, jonka kautta tiedottaa toisilleen ja kommunikoida keskenään ajankohtaisista asioista. Jotta voisi olla hyvä tiedonvälittäjä, liitto tekee jäsenjärjestöineen laajamittaista tiedonhankintaa. Liitto on muun muassa ollut aloitteellinen ja tuonut Suomeen uutta tutkimusta aseidenriisunnan alalla. Erityisenä yhteistyötahona tiedotukseen liittyen on Safer Globe -tutkimusverkosto, joka tuottaa ja välittää tutkittua tietoa rauhanliikettä lähellä olevista teemoista. Rauhanliitto käyttää tiedotusvälineinään muun muassa medialle lähetettäviä tiedotteita, Pax-, Ydin- ja Fredsposten-lehtiä sekä verkkosivujaan ja sosiaalisen median kanaviaan.

6 Lehdet ja verkkojulkaisut Liitto julkaisee yhdessä jäsenjärjestönsä Sadankomitean kanssa PAX-verkkolehteä. Lisäksi yksi lehden numero vuodessa julkaistaan paperisena. Paperinumero lähetetään postitse tukijäsenille ja sitä jaetaan kesän tapahtumissa. PAXille haetaan kulttuurilehtitukea yhdessä Sadankomitean kanssa. Tukijäsenille lähetetään neljästi vuodessa ilmestyvää Fredsposten-lehteä, jonka päätoimittaja on Christian Lång. Lehteä julkaisee liiton jäsenjärjestö Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys. Tukijäsenille lähetetään neljästi vuodessa ilmestyvä Ydin-lehti, jonka päätoimittaja on Arja Alho. Rauhanliitto on Ydintä julkaisevan Ydinjulkaisut ry:n jäsen. Verkkosivut ja sosiaalinen media Rauhanliitto tiedottaa verkkosivujensa / kautta. Sivuilla julkaistaan tietoa tulevista tapahtumista, kannanottoja ja muita tiedotteita sekä tarpeen mukaan liiton yhteistyöverkostojen uutisia. Lisäksi liiton verkkosivut tarjoavat tietoa liiton kampanja-aiheista. Vuonna 2015 liitto kehittää verkkosivujen jäsenjärjestöjen toimijoille suunnattuja sisältöjä sekä panostaa sivujen näkyvyyteen muun muassa kehittämällä niiden hakukoneoptimointia. Rauhanaseman verkkosivut toimii virtuaalisena portaalina Rauhanaseman järjestöihin. Sivuilla toimii lisäksi järjestöjen tuotteiden verkkokauppa, jonka käytettävyyttä kehitetään vuoden aikana. Rauhanliitto on aktiivisesti läsnä eri sosiaalisen median kanavilla. Vuonna 2015 liitto pyrkii visualisoimaan ydinviestejään ja kehittämään uusia rauhantyöhön osallistumisen tapoja kaikilla sosiaalisen median kanavillaan. Rauhanliiton Facebook-sivulla tiedotetaan liiton tapahtumista ja ajankohtaisista rauhankysymyksistä. Vuoden 2015 aikana liitto lisää Facebook-sivunsa näkyvyyttä muun muassa hankkimalla aktiivisesti uusia seuraajia sivulle. Rauhanliiton ylläpitämä Rauhanaseman Facebook-sivu tuo kattavasti esiin talossa tehtävää rauhantyötä ja tarpeen mukaan myös talon lähialueeseen liittyviä uutisia. Vuoden aikana viestintää sivulla kehitetään yhteistyössä Rauhanaseman järjestöjen kanssa. Rauhanliitto käyttää Twitter-tiliään toiminnastaan tiedottamiseen, reaaliaikaiseen tapahtumaviestintään sekä rauhankysymyksiin liittyvien uutisten välittämiseen. Vuonna 2015 liitto tehostaa Twitterissä tehtävää kampanjaviestintäänsä. Tilaisuudet ja seminaarit Liitto järjestää tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tilaisuuksia järjestetään muun muassa Helsingin Sosiaalifoorumin yhteydessä huhtikuussa, Maailma Kylässäfestivaaleilla toukokuun lopulla ja YK-aseistariisuntaviikolla lokakuussa. Ks tapahtumakalenteri Tietopalvelut ja arkistoaineistot Liitto palvelee median edustajia eri tavoin: se tarjoaa taustatietoa, kannanottoja ja haastateltavia. Rauhanasemalla on liiton ylläpitämä rauhaa ja turvallisuutta käsittelevien kirjojen käsikirjasto. Sen tietokannan käytettävyyttä pyritään kehittämään vuoden aikana.

7 Rauhanliitolla on kattava rauhantyön kuva-arkisto. Vuoden aikana korkearesoluutioisten kuvien sähköistä arkistointijärjestelmää kehitetään. Rauhanliitto antaa arkistoaineistoa Kansallisarkistolle ja kartuttaa myös Tampereen työväenmuseon kansalaisliikkeiden kokoelmia sekä Lahden julistemuseon kokoelmaa, jonne kerätään ja lähetetään rauhanliikkeen julisteita niin suomalaisia kuin kansainvälisiä. Näiden lisäksi Ulkopoliittisen Instituutin kirjastoon luovutetaan kansainvälisten lehtien vuosikerrat ja muuta säilytettävää aineistoa. Julkaisut ja esitteet Rauhanliitto osallistuu resurssien mukaan rauhanpoliittisten kirjojen kääntämiseen ja julkaisemiseen etsitään rahoitusta sota-puheeseen liittyvään kirjaan jonka toimittaisi Maippi Tapanainen ja Ilkka Lehdonmäki. Liitto tuottaa vuoden aikana tarpeen mukaan kampanjoihinsa liittyviä esitteitä ja muuta materiaalia. 4. RAUHANKOULU SEKÄ MUU KOULUTUS- JA KASVATUSTYÖ Rauhanliitto tekee rauhankasvatustyötä erityisesti yhteistyössä Rauhankasvatusinstituutin kanssa, mutta on jäsen myös Taksvärkissä ja osallistuu erilaisiin globaalikasvatusverkostojen yhteistyöhön. Liiton pääasiallinen rauhankasvatushanke on Rauhankoulu. Liitto tarjoaa yhdessä Rauhankasvatusinstituutin kanssa koululais- ja opiskelijaryhmille toiminnallisia Rauhankoulu-päiviä. Toiminnassa keskitytään rauhaan, eriarvoisuuden vähentämiseen, globaaleihin kehityskysymyksiin ja kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen liittyviin kysymyksiin. Rauhankoulu toimii itsenäisesti omien lähtökohtiensa ja tavoitteidensa mukaisesti koulun kasvatustehtävää tukien. Rauhankoulun toimintakokonaisuus koostuu kullekin osallistuvalle luokalle kahdesta toimintapäivästä, sekä ennakko-ja välitehtävistä. Kokonaisuuden aikana opitaan draamakasvatuksen ja toiminnallisiin oppimismenetelmien avulla globaaleista kehityskysymyksistä, ihmisoikeuksista ja rauhantyöstä. Rauhankoulu haastaa oppilaat pohtimaan rauhaa ja väkivallattomuutta omassa elämässään sekä rohkaisee toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän ihmiskunnan tulevaisuuden puolesta. Rauhankoulussa oppilaat työstävät vaihtoehtoja väkivallan käytölle henkilökohtaisella tasolla sekä pohtivat, miten nämä asiat näkyvät yhteiskunnallisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Toimintakokonaisuuksien työkaluna käytetään draamatarinoita, joissa draaman keinoin syvennytään rauhanja kehityskasvatuksen teemoihin. Toimintapäiviin kehitetään uusia, ajankohtaisia toimintakokonaisuuksia, jotka pureutuvat eriarvoisuuden vähentämiseen, rauhaan ja globaaleihin kehityskysymyksiin. Tarkoituksena on, että ohjaajat yhdessä opettajien kanssa suunnittelevat toimintapäivistä ja oppilaiden tavallisesta koulunkäynnistä rauhan- ja kehityskasvatusta tukevan kokonaisuuden. Hankketta koordinoi Annukka Toivonen, jonka työaika on 30h viikossa. Rauhankoulun ohjaajaverkostoon kuuluu tällä hetkellä 40 ohjaajaa. Ohjaajat ovat kasvatuksesta ja kehitys- ja rauhankysymyksistä kiinnostuneita vapaaehtoisia, jotka haluavat toteuttaa toiminnassaan draamakasvatuksen keinoja. Rauhankoulu tarjoaa 2015 pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, ruotsinkielisillä alueilla ja Vaasassa peruskoululaisille ja lukiolaisille toimintakokonaisuuksia. Toimintapäiviä on noin 74 ja niiden tavoitteena on tavoittaa noin 800 oppilasta. Kukin luokka osallistuu kahteen toimintapäivään, joiden välissä ryhmä syventää harjoitusten ja materiaalien kautta tietämystään aiheesta tarjotaan kasvatusalan ammattilaisille opetustyötä tukevia koulutuksia 12, joissa annetaan lisää valmiuksia ja välineitä rauhan- ja kehityskysymyksien käsittelemiseen kouluissa.

8 Koulutetaan uusia ja kokeneita ohjaajia viikonloppukursseilla, joita vuoden aikana järjestetään kaksi Helsingissä, yksi Turussa sekä yksi ruotsinkielinen. Lisäksi järjestetään kuukausittain ohjaajien tukiverkostona toimivia paikallisia tapaamisia, joissa saadaan lisäkoulutusta. Rauhankoulu osallistuu eri kansalaisjärjestöjen tapahtumiin, kuten Educa-messuille tammikuussa, Kepan Maailma Kylässä -festivaaliin toukokuussa, Mahdollisuuksien Tori -tapahtumiin kevään kuluessa, YK:n päivän tapahtumiin ja Rauhankasvatusverkoston toimintaan. Rauhankoulusta tiedotetaan aktiivisesti rauhanjärjestöjen ja kasvatusalan lehdissä sekä kehitetään ja päivitetään omia internet-sivuja. Muu koulutus Rauhanliitto tarjoaa pyydettäessä luennoitsijoita ja koulutuspaketteja kouluille, kansanopistoille, aikuiskoulutuslaitoksille ja järjestöille. Ryhmät voivat tulla Rauhanasemalle tai Rauhanliiton luennoitsija käy oppilaitoksessa. Tehdään yhteistyötä Åbo Akademin maisteriohjelman: Programme in Peace, Mediation and Conflict Research (PEACE), kanssa. 5. YHTEISTYÖ MAAHANMUUTTAJA- JA DIASPORA -RYHMIEN KANSSA Rauhanliitto on jo pidempään tehnyt työtä maahanmuuttajaryhmien kanssa tukeakseen näiden omaa toimintaa rauhan puolesta. Yhteistyötä on tehty ennen kaikkea Suomessa asuvien kurdien ja somaliryhmien kanssa. Rauhanliitto on tukenut Suomen kurdiyhteisön oman yhteistyön kehittämistä muun muassa Halabja-päivä vieton järjestelyissä. Liitto on auttanut somaliyhteisöjä luomaan yhteyksiä suomalaisiin päättäjiin Somaliaan liittyvissä asioissa, sekä tukenut nuorten somalien harrastustoimintaa (jalkapalloa), jonka yhteydessä tehdään työtä syrjäytymistä ja väkivaltaisiin ryhmiin värväytymistä vastaan järjestetään yhteistyössä Abdulkari Moalin ja mahdollisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa perinteinen jalkapalloa ja rauhanpuhetta -leiri, (3 päivää) johon osallistuu noi n 60 somalinuorta Suomesta, Tanskasta, Ruotsista ja Englannista. Leirin tarkoitus on puhua äärilikkeisiin värväytymistä vastaan. Jatketaan 2014 aloitettuja rauhantupia Rauhanasemalla islamilaisen opiskelijajärjestön kanssa. Rauhantuvissa nuoret muslimit pääsevät keskustelemaan omasta roolistaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Tehdään suomalaisten kurdien kanssa yhteistyötä erityisesti Halabja-päivän vieton yhteydessä 6. ASEIDENRIISUNTA JA ASEVALVONTA Rauhanliitto tekee työtä, jotta Suomi ja EU olisivat aktiivisia aseidenriisuntakysymyksissä. Rauhanliitto pitää esillä tiedotustoiminnassaan muun muassa ydinasekysymystä ja kampanjoi ydinaseiden täyskiellon puolesta. Liitto tekee tunnetuksi erityisesti eurooppalaista ydinaseiden vastaista kansalaistoimintaa ja taktisista ydinaseista luopumisen tavoitetta. Rauhanliitto on jäsen kansainvälisessä miinojen ja rypäleaseiden vastaisessa kampanjassa (ICBL-CMC, Rauhanliitto jatkaa vuonna 2015 yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa työtä, jotta Suomi liittyisi myös vuonna 2010 voimaan astuneeseen rypäleasekieltosopimukseen ja että seuraavan hallituskauden aikana tämän suhteen edettäisiin jollain lailla. (www.stopclustermunitions.org).liitto on ollut mukana

9 järjestöjen kanssa vetoamassa ettei uraaniaseita käytettäisi varovaisuusperiaatteen mukaisesti ( depleted uranium weapons) ja uusin asevalvonta- ja -riisuntakysymys agandalla on automatioidut nk robottiaseet. Rauhanliitto kuuluu kansainaväliseen robottiaseiden kieltoa ajavaan kampanjaan:stop Killer Robots. (www.stop killer robots.org) Rauhanliitto seuraa asevientisopimuksen toteutumista (ATT, Arms Trade Treaty Rauhanliiton lyhyen tähtäimen tavoite aseviennin suhteen on estää suomalainen ja eurooppalainen asevienti kriisi- ja ihmisoikeusrikkomusalueille. Tavoitetta edistetään muun muassa tekemällä tunnetuksi Suomen ja mahdollisuuksien mukaan muiden EU-maiden tekemiä asevientipäätöksiä, miten asevientilupia hallinnoidaan ja ohjataan, sekä herättämällä kansalaiskeskustelua aseviennin seurauksista ja päättäjien vastuusta päätöksistään. Eurooppalaiset järjestöt pyrkivät yhteistyössä vaikuttamaan siihen, että EU:n puitteissa sovittua käytännesäännöstöä Code of Conduct on Arms Trade tiukennettaisiin ja sen valvontajärjestelmä saataisiin kattavammaksi. Tärkeää olisi tiukentaa loppukäyttäjäkontrollia niin Suomessa kuin Euroopan laajuisesti Suomessa tehdään työtä, jotta suomalaisten aselupakäytäntöjä tiukennettaan ja asemääriä suomalaisissa kodeissa saataisiin reaalisesti vähennettyä, vähintäänkin ylimääräisten ei -aktiiviharrastuskäytössä ja muiden kuin metsästysaseiden suhteen. Liitto tekee tunnetuksi kattojärjestönsä IPB:n (www.ipb.org/) kampanjaa Disarmament for Development varustelun ja kehityksen suhteesta. Siihen liittyvää materiaalia tehdään tunnetuksi muille suomalaisille kansalais-, ihmisoikeus-, kehitys- ja humanitäärisen avun järjestöille. Ydinaseet 2015 järjestetään Ydinsulkusopimuksen (NPT) tarkistuskonferenssi jonka kansalaisjärjestöseurantaan liitto osallistuu. Liitto edistäää eurooppalaista ydinaseriisuntaa, mm. Euroopan ydinaseetonta vyöhykettä ja sitä, että taktisista ydinaseista mukaan lukien Naton ydinaseista Euroopan maaperällä luovutaan ja että Suomi aktivoituisi ydinaseiden käytön humanitaaristen seurausten arviointiin liittyvässä kansaivälisessä prosessissa. Liitto on mukana Abolition 2000 ja Abolition 2000 Eurooppa ja I Can (International Campaign for abolition of nuclear weapons, -verkostoissa, jotka kampanjoivat ydinaseriisunnan puolesta. Jaakko Ellisaari on liiton yhteyshenkilö Abolition-verkostoissa ja seuraa ydinasekysymystä puheenjohtajan Tarja Cronbergin ja hallituksen jäsen Vappu Taipaleen ohella. Liitolla on ydinaseistakin tietoa sisältävä Väkivallan kulttuurista rauhankulttuuriin -näyttely jota pyritään samaan esille eri paikkakunnille. Miinat ja rypäleaseet Liitto on ollut yhteysjärjestö kansainvälisen henkilömiinojen vastaisen kampanjan suuntaan. Sen lisäksi liitto on mukana rypäleaseiden vastaisessa työssä yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Liitto toimittaa Suomen raporttiosuuden päivityksen Landmine Monitor ja Clustermunition raportteihin. Liiton tavoite rypäleaseiden suhteen on että seuraavan hallituskauden aikana Suomi kirjaa edes jonkinlaisen aikatulun sopimukseen liittymisen suhteen. Pienaseet, asevienti ja vientivalvonta Rauhanliitto jatkaa kampanjointia turhien aseiden saamiseksi pois suomalaisista kodeista ja aseiden

10 vastaisen asenteen lisäämiseksi. Rauhanliitto osallistuu kansainväliseen pienasetyöhön ja tekee yhteistyötä ulkoministeriön asevalvontayksikön ja Puolustusministeriön kanssa. Aselupakäytäntöihin liittyen Rauhanliitto on yhteistyössä sisäasianministeriön ja poliisin kanssa. Rauhanliitto osallistuu useamman järjestön ja Safer Globe Finlandin kanssa projektiin, jonka puitteissa seurataan Suomen asekauppaa ja julkistetaan vuosittainen raportti Suomen asekaupasta. Liitto osallistuu vuoden aikana myös ENAAT (European Network against Arms Trade) -verkoston työhön. Kokouksia ja seminaareja on yleensä pari vuodessa. Aseidenriisunta ja kehitys Liitto tekee IPB:n Disarmament for Development -ohjelman tavoitteita ja kampanjamateriaaleja tunnetuksi kehitysyhteistyöjärjestöille. Erityisesti Rauhanliitto kampanjoi asevarusteluun kuluvan rahan kohtuuttomuutta vastaan ja pyrkii nostaamaan nk Post 2015 prosessissa esille aseidenriisuntatavoitteksi myös osaksi kehitusyhteistyöagendaa. Rauhanliitto osallistuu Aseidenriisuntaa kehityksen puolesta -kampanjan puitteissa myös kansainväliseen toimintapäivään sotilasmenojen kasvua vastaan RAUHANRAKENTAMINEN, RAUHANVÄLITYS JA KRIISINHALLINTA Rauhanliitto korostaa rauhanvälittämisessä ja rauhanrakentamisessa kansalaisyhteiskunnan ja -järjestöjen roolia ja pitkäjänteisen työn merkitystä. Liitto painottaa näkökulmaa, jossa konfliktien ratkaisun tulee aina nojata ihmisten sosiaalisten, kulttuuristen ja materiaalisten tarpeiden, eikä vain ylätason poliittisiin ratkaisuihin. Rauhanliiton mielestä YK:n toimintamahdollisuuksia tulee vahvistaa ei heikentää ja EU:nkin tulisi ulkosuhdetoimintaansa kehittäessään nostaa rauhanvälitys ja rauhanrakentaminen keskiöön. Kriisinhallinnasta puhuttaessa liitto korostaa siviilikriisinhallinnan ensisijaisuutta ja konfliktien ennaltaehkäisyn olennaista roolia. Johtotähtenä pitäisi olla siviilien suojelu YK:n periaatteiden mukaisesti, ei valtioiden omat muut intressit. Liitto on korostanut myös kansalaisjärjestöjen roolia rauhanrakentamisessa ja rauhanvälitystoiminnan tukemisessa ja etsii mahdollisuuksia lisätä pohjoismaisten kansalaisjärjestöjen roolia ja yhteistyötä rauhanvälittämisessä ja rauhanrakentamisessa. ETY -järjestö juhlii 2015 juhlavuotta, kun sen perustaneesta Helsingin konferenssista tulee 40 vuotta. Rauhanliitto osallistuu keskusteluun Euroopan turvallisuuarkkitehtuurin kehittämisestä ja yhteistyövaraisten turvallisuusrakenteiden vahvistamisen tarpeesta Euroopassa. Liitto suunnittelee yhdessä Ahvenanmaan rauhainstituutin kanssa osana pohjoismaista yhteistyöprojektia 2015 seminaaria rauhanvälittämisestä ja välittämisestä yleensä. Seminaaria varten haetaan myös erillistä rahoitusta. 8. IPB JA MUU KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Rauhanliitto tukee eri tavoin kun on mahdollista rauhanliikkeen kansainvälisen kattojärjestön International Peace Bureaun (IPB) toimintaa. Vuonna 1892 perustettu IPB on vanhin kansainvälisistä rauhanjärjestöistä. Rauhanliitto on myös vanhan ja arvostetun Kansainvälisen Sovinnonliiton (International Fellowship of Reconciliation IFOR) liitännäisjäsen. Rauhanliitto aktivoi yhteistyökumppanuuksiaan lähialueilla Pohjoismaissa ja Venäjällä. Se pyrkii tukemaan myös mm. Israelin rauhanliikettä.

11 Liiton mielestä EU:ssa tulisi luoda viralliset rakenteet, joiden kautta rauhantyötä ja konfliktien ennaltaehkäisyä tekeviä järjestöjä kuultaisiin päätöksenteossa ja niiden työtä tuettaisiin myös rahallisesti EU-budjetista. Tätä liitto edistää EPLO:n (European Peace Building Liason Office) puitteissa. EPLO tekee työtä EU:ssa konfliktien ennaltaehkäisykysymysten parissa ja mm. kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU on sen jäsen. Liitto on myös verkostojen European Network on Civilian Peace Services (EN.CPS) ja Non Violent Peace Force (NP) jäsen. Nämä ovat verkostoja, jotka tukevat ja tekevät aseetonta rauhanturvaamista ja väkivallattomia toimintamuotoja konfliktialueilla siviilien suojelemiseksi. Kansainvälisten järjestöjen ja alueellisen verkostoitumisen lisäksi rauhantyötä tehdään nykyään aihekohtaisten verkostojen kautta. Rauhanliitto osallistuu aktiivisesti niiden työhön sekä toimii kontaktina ja koordinaattorina erityisesti ulottuvuuksilla, jotka liittyvät Suomen ja EU:n politiikkaan ja joilla on merkitystä suomalaisen rauhantyön kannalta (ENAAT, IANSA, ICBL; CMC, Abolition 2000). Liitto on pyrkii olemaan mahdollistaja, kun joku aktiivinen ryhmä halunaa edistää rauhaa ja ihmisoikeuksia ja tehdä vapaaehtoistyötä jonkin tietyn asian puolesta liiton puitteissa. Tällaisesta työstä esimerkkinä on mm. Meksiko-ryhmä, joka toimii täysin vapaaehtoistyön pohjalta. Meksiko-ryhmä seuraa kehitystä Meksikossa ja tekee sen ihmisoikeustilannetta tunnetuksi Suomessa. Se pyrkii edistämään kansainvälistä ihmisoikeustarkkailua Meksikossa ja tukemaan alkuperäiskansojen työtä erityisesti Oaxacan alueella omien oikeuksiensa ja elinmahdollisuuksiensa puolesta. Liitto on mukana Pohjola rauhan puolesta? - projektissa. Se on useamman pohjoismaisen järjestön yhteistyötä, jonka tarkoitus on luoda laajaa ja osallistavaa keskustelua Pohjoismaissa Pohjolan roolista rauhanrakentajana niin sisäisesti kuin suhteessa muuhun maailmaan. Yksi kysymys on mm. Pohjoismaiden välillä käytävä keskutelu yhteisestä turvallisuuspolitiikasta ja puolusturakenteista. Mukana on Rauhanliiton lisäksi Ålands fredsinstitut, Norges Fredsråd, Peace Alliance Denmark, Föreningen Norden Sverige och Institutionen för internationella relationer Islannin Yliopistolla. Projekti on komivuotinen ja tilijärjestönä toimii Ahvenanmaan Rauhaninistituutti ja se rahoitetaan Nordplus aikuisohjelman kautta. Projektin puitteissa Rauhanliittolaiset osallistuu tilaisuuksiin muissa pohjoismaissa, julkistetaan yleiskirjoituksia ja tehdään muutenkin yhteistyötä järjestöjen kesken. Toiminnanjohtaja Lodenius on yksi IPB:n varapuheenjohtajista. Hallituksessa liittoa edustaa myös puheenjohtaja Tarja Cronberg. Liiton kunniajäsen Ilkka Taipale on valtuuskunnan nimeämä IPB:n konsultti. Vuonna 2015 pyritään löytämään IPB:lle Suomesta tukijäseniä ja taloudellisia kummeja Rauhanliitto osallistuu Asia Europe Peoples Forum AEPFn suomen verkoston toimintaan. Kalle Sysikaski koordinoi yhteyksiä. Liiton yhteyksiä IFOR:iin ja Nonviolent Peaceforce -järjestöön hoitaa Timo Virtala. Meksiko-ryhmää koordinoi Meri Mononen-Matias. Yhteyksiä venäläisiin rauhanjärjestöihin koordinoi KalleSysikaski. Rauhanliitto tekee tässä asiassa yhteistyötä myös Suomalais-venäläisen kansalaisfoorumin kanssa pyritään tukemaan sotilaiden äidit järjestöä ja Memorial järjestöä joiden toiminta on ollut uhattuna. 9. RAUHANASEMA Rauhanliiton omistama Rauhanasema täyttää vuotta ja on suojelukohde. Talo korjattiin aikanaan Rauhanliiton sen osatessa Museoviraston ohjeiden mukaan siihen luvun asuun, jossa se oli Kannaksen Vammeljoella. Rauhanasema sijaitsee Veturitorilla Helsingin kaupungin tontilla, josta kaupunki perii n :n vuosivuokraa. Liitolla on talon peruskorjauksia varten otettu pankkilainaa yhteensä , jonka ohjelman mukaiset

12 lyhennykset, n 1000 / kk, alkoivat vuonna Vuonna 2015 pyritään nyt tehtyjen peruskorjausten jälkeen uusimaan salin lattia ja tekemään kevyt keittiöremontti salin keittöön, jos siihen saadaan rahoitusta. Liiton järjestöjäsenistä Rauhanaseman toimistotilaa vuokraavat Aseistakieltäytyjäliitto, Kansainvälinen Vapaaehtoistyö ja Sadankomitea, jonka toimistohuoneessa on myös Ydin-lehden toimitila. Myös Ystävyysseurojen Liitolla on oma toimistonsa Rauhanaseman ns. junanlähettäjänhuoneessa. Lisäksi kokoustiloja vuokrataan pientä kuukausivuokraa vastaan joillekin ystävyysseuroille ja erilaisille projekteille. Rauhanaseman alakerrassa sijaitseva, aiemmin niin Rauhanaseman talonmiehen kuin liiton siviilipalvelusmiehenkin asuntona toiminut yksiö on toistaiseksi vuokrattu ulos. Rauhanasemalla toimii vuokralaisten lisäksi myös pienempiä rauhantyön ryhmiä, joita Rauhanliitto tukee tarjoamalla puitteet työlle. Helsingin Ruokaa ei aseita on nuorten toimintaryhmä, joka jakaa säännöllisesti ilmaista kasvisruokaa helsinkiläisille samalla kertoen asevarustelu- ja kehityskysymyksistä. Lisäksi ryhmä järjestää heinäkuussa kaksiviikkoisen kansainvälisen työleirin Rauhanaseman tiloissa. Kokoustilojen ulosvuokrausta jatketaan siinä määrin, kun se on mahdollista vaarantamatta talon järjestöjen omia tilatarpeita. Tilavuokrauksen tuottavuutta pyritään parantamaan nykyisten henkilöresurssien puitteissa. Tilojen hallintaan on hankittu sähköinen kalenterijärjestelmä Time Works. Kesän aikana kunnostetaan mahdollisuuksien mukaan salin lattia ja keittiö Rauhanaseman kokous- ja juhlatiloja vuokrataan kertakorvausta vastaan muille kansalaisjärjestöille, virastoille, yrityksille ja yksityishenkilöille. Tiloja markkinoidaan mm omien suvujen lisäksi, venuu.fi sivustolla ja eri verkkohakusanojen kautta tehtiin myös uusi Rauhanaseman esite joka toimii markkinoinnissa sekin. Kiinteistön päivittäisestä huollosta ja tilojen siivouksesta huolehti erillinen henkilö ja tai / siivousalan firma 10. TAPAHTUMAT JA KULTTUURITOIMINTA Liitto pyrkii ajankohtaisiin asioihin vaikuttavaan toimintaan. Tämä edellyttää mahdollisuuksia järjestää lyhyellä valmiusajalla seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia ajankohtaisista asioista. Rauhanliitolla on sen lisäksi vuosittaisia teemapäiviä, jolloin järjestetään erityisiä tapahtumia, kuten Hiroshimapäivä, YK:n Rauhanpäivä, Ydinaseriisuntaan liittyvä toimintapäivä, Väkivallattomuuden päivänä Mahatma Gandhin syntymäpäivänä, sekä YK:n päivä. Liitolla on Väkivallan kulttuurista rauhankulttuuriin -näyttely, joka sisältää osiot asevaraisesta turvallisuudesta inhimilliseen turvallisuuteen siirtymisestä, maailmankatsomuksen muutoksesta sekä faktaosuuden ydinaseiden vastaisesta kampanjoinnista. Näyttelyä tarjotaan eri tahoille Samoin Rauhanliiton Gandhi, King, Ikeda Rauha on rohkeutta -näyttelyä pyritään kierrättämään eri puolilla. Liitto organisoi yhdessä muiden Rauhanaseman järjestöjen kanssa materiaalinmyynti-/esittelypisteen muutamille kesän aikana järjestettäville musiikkifestivaaleille. Rauhanliitto pyrkii järjestämään myös muunlaisia kulttuuritapahtumia, joihin suuren yleisön on helppo osallistua. Näitä tapahtumia järjestetään taloudellisten resurssien puitteissa. Liitto osallistuu kansalaisjärjestöjen yhteisiin myyjäistapahtumiin Koska lainsäädäntöä on kiristetty erilaisten pelastussuunnittelmavalmiuksien suhteen, joutuu liitto myös aktiivisesti edesauttamaan sitä että liiton aktiiveissa on ihmisiä jotka käyneet erilaisia vaadittavia kursseja (ensiapu, järjestyshenkilö).

13 Tapahtumia: Halabja-päivänä liitto muistaa kurdien joukkomurhaa ja kemiallisten aseiden uhreja maailmassa Liitto osallistuu Helsingin Sosiaalifoorumiin keväällä. Liitto osallistuu Maailma kylässä -festivaaliin Helsingissä ja Mahdollisuuksien tori -tapahtumaan ainakin Vaasassa. Kesän aikana liitto osallistuu yhdessä muiden rauhanjärjestöjen kanssa erilaisiin musiikkifestivaaleihin esittelemällä niissä toimintaansa. Rauhanliitto osallistuu Loviisan Rauhanfoorumin elokuussa Hiroshima-päivänä 6.8. Rauhanliitto paikallisyhdistyksineen järjestää eri puolilla maata Hiroshiman ja Nagasakin pommitusten uhrien muistotilaisuuksia, joiden yhteydessä tiedotetaan ydinaseriisunnan nykytilasta. YK:n kansainvälisenä Rauhanpäivänä Rauhanliitto järjestää Rauhanpäivä-tilaisuuden Rauhanasemalla Liitto osallistuu toimintapäivään ydinaseriisunnan puolesta Gandhi ja väkivallattoman toiminnan päivä YK:n Aseistariisuntaviikon aikana Rauhanliitto järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tempauksia, myös yhdessä muiden rauhan- ja YK-järjestöjen kanssa. YK:n päivänä liitto rakentaa edellisvuosien tapaan kynttilöistä ison rauhanmerkin eduskuntatalon rappusille. Liitto jatkaa PAX-klubien järjestämistä Rauhanasemalla yhdessä Sadankomitean kanssa. PAX-klubit ovat musiikki-iltoja, joissa erilaiset musiikkiyhtyeet ja esiintyjät esiintyvät vapaaehtoistyönä. Klubit ovat saavuttaneet tietyn vakioyleisömäärän ja tavoittavat erityisesti nuorta yleisöä, jolla olisi ehkä muutoin korkea kynnys tutustua rauhantyöhön. Liitto järjestää suurelle yleisölle suunnattuja muita kulttuuritapahtumia. Rauhanliitto osallistuu vuoden aikana järjestettäviin eri tahojen yhteisiin myyjäistapahtumiin. 11. HALLINTO JA YHTEISTYÖ MUIDEN KANSSA Kokoukset, jäsenyydet ja muu yhteistyö Rauhanliitolla on neuvottelukunta, jonka toiminta perustuu ensisijaisesti eri tavoin eri aloilla toimivien yhteiskunnallisesti aktiivisten jäsenten omaan aloitteellisuuteen ja asiantuntemukseen rauhantyön moninaisissa kysymyksissä. Neuvottelukunnan jäseniä pyydetään mm. puhujiksi ja esiintyjiksi erilaisiin seminaareihin ja kulttuuritilaisuuksiin. Rauhanliitto on jäsen Suomen YK-liitossa, Rauhankasvatusinstituutissa, Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksessa (KePa), Kehys ry:ssä, Taksvärkki ry:ssä sekä internetportaali Suomen One Worldissa (Maailma.net), joihin se pitää hyviä yhteyksiä ja on asiakohtaisessa yhteistyössä niiden kanssa.

14 Rauhanliitto on vuosia tehnyt yhteistyötä mm. Ulkopoliittisen instituutin kirjaston kanssa, jonka aseidenriisuntakokoelmaan Rauhanliitto on kerännyt ja lahjoittanut julkaisuja ja jonne mm. on annettu kaikki miinakieltoprosessiin liittyvä, Suomessa ainutlaatuisen laaja materiaali. Tätä yhteistyötä jatketaan. Liitolla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Varsinaisten kokousten edustajina ovat jäsenyhteisöjen valitsemat edustajat. Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä myös muita kuin päätyönään rauhantyötä tekeviä, niin paikallisia kuin valtakunnallisiakin järjestöjä Liiton hallitus kokoontuu neljästä kuuteen kertaa vuoden aikana. Hallituksen työvaliokunta valmistelee hallituksen kokoukset ja vastaa päätösten toimeenpanosta kokoontuen 4-6 kertaa vuodessa. Rauhanliitto tekee yhteistyötä jäsenjärjestöjensä ja Rauhanasemalla vuokralla olevien järjestöjen kanssa Rauhanaseman toiminnan kehittämisessä. 12. TALOUS Valtionapujen lisäksi liitto kerää jäsenmaksuja ja saa vuokratuloja osana Rauhanaseman toimintaa. Liiton varsinaisten jäsenyhteisöjen jäsenmaksut ovat edelleen varsin kohtuulliset. Liitolla on myös kannattajajäseniä, jotka maksavat liitolle tukijäsenmaksua. Muu oma varainhankinta koostuu materiaalin myynnistä ja lahjoituksista. Liitto ponnistelee oman varainhankinnan kehittämiseksi, mutta sen talous lepää ratkaisevasti valtionavun kehityksen varassa Rauhankoulun toiminta on ollut mahdollista laajennettuna projektina kun liitto on saanut ulkoministeriön kehityskasvatusavustusta, nykyään globaalikasvatustukea. Rauhankoulun nykyinen hanke on saanut rahoituksen Rauhanliitto on anonut myös Rauhanaseman kiinteistön korjausta varten avustusta, ja muita erillisiä projektiavustuksia, joilla uudenlaista toimintaa kyettäisiin saamaan aikaan. Verrattuna muuhun kansalaisjärjestötoimintaan ovat rauhanliikkeen valtionavustukset vaatimattomia. Liitto tekeekin pidemmällä tähtäimellä työtä, jotta rauhanliikkeen tuki nostettaisiin laman jälkeen sellaiselle tasolle, että järjestöt suoriutuvat kaikista yhteiskunnan ja kansalaisten niille asettamista odotuksista. Rauhanliiton kirjanpidon hoitaa kirjanpitäjä Anneli Vesanen ja hänen toimistonsa. Liitto on osittain siirtynyt sähköiseen tiliaineiston siirtoon (Heeros-ohjelma). Liitto tekee työtä, jotta valtion tukea rauhantyöhön nostetaan tai vähintäänkin säilytetään nykyisellä tasolla Rauhanliitto pyrkii saamaan kannattajajäsenikseen niin yksityishenkilöitä kuin yhteisöjäkin Rauhanliitto anoo rauhantyön avustuksen lisäksi myös erillisiä projektiavustuksia, joilla uudenlaista toimintaa voitaisiin saada aikaan. Rauhanliitto etsii koko ajan uusia yhteistyökumppaneita. Uusia rahoittajia ja tukijoita haetaan erityisesti osalle kansainvälistä toimintaa ja osalle seminaaritoimintaa, jotta kaikkea kansainvälistä toimintaa ei tarvitsisi rahoittaa Rauhanliiton normaalista toiminta-avustuksesta. Myös kulttuuritoiminnan rahoitukseen etsitään yhteistyökumppaneita.

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry Rauhankasvatusinstituutti ry Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Perustettu 1981 Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry:n nimellä. Nimi vaihdettu Rauhankasvatusinstituutiksi

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

Yhdistys sitoutuu noudattamaan Pelastakaa Lasten toimintaperiaatteita lasten suojelemiseksi sekä muita liiton antamia toimintaohjeita.

Yhdistys sitoutuu noudattamaan Pelastakaa Lasten toimintaperiaatteita lasten suojelemiseksi sekä muita liiton antamia toimintaohjeita. TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Kotkan Pelastakaa Lapset ry Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja päämäärä Yhdistyksen tarkoituksena ja päämääränä on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Ketkä voivat osallistua? Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomen somaliliiton säännöt 1. Yhdistyksen nimi tunnus ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Suomen somaliliiton säännöt 1. Yhdistyksen nimi tunnus ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen somaliliiton säännöt 1. Yhdistyksen nimi tunnus ja kotipaikka 1.1 Yhdistyksen (tässä tekstissä liitto) nimi on Suomen somaliliitto 1.1.1 Somaliliitosta voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille. 90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Kioton joustomekanismit Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta VKK Kick off 10.3.2010 Kepan globaalikasvatuspalvelut Koulutus Neuvonta Tiedotuskanavat ja tietopalvelut Verkostoitumisen tukeminen Tapahtumat Julkaisut

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)29 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 3: ROMANEIHIN KOHDISTUVAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot