TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen von Schöneman Arja jäsen Kaituri Heli varajäsen Huovinen Pentti Nieminen Mikko Hirvonen Martti Kuoppala Tatu Mäkitalo Milla Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Rinne Heimo Sepponen Eero Fager Mia Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra vt. kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra lakimies, sihteeri lukuun ottamatta 514 tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja, sihteeri :n 514 kohdalla hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika jäsen Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra 495 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 497 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 498 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 499 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lars Runar Knuts ja Pentti Korhonen. 500 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro 2381 Kiertokirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Lääninrovasteja 2. Kirkkoherrojen lomakauden jälkeen pidettäväksi jätetyt vuosilomat 3. Kirkolliskokousedustajien vaali 4. Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali 5. Vaaliasiakirjat ja äänestyslipukkeet 6. Vaalilautakunta 7. Koulutusavustukset Kiertokirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa.

3 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt merkitä tiedoksi Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston kohdalla tekemän päätöksen, joka koskee pastori Hanna Vuorion palkkaamista Maarian seurakuntaan tilapäiseen virkasuhteeseen ajalla tuomiokapituli on lähettänyt tiedoksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle pöytäkirjan Turun Henrikinseurakunnassa pidetystä piispantarkastuksesta 3. Kirkon keskusrahaston päätös Kirkon keskusrahasto on myöntänyt vahtimestari talonmies Etel Hammertille työkyvyttömyyseläkkeen lukien. Työnantajan omavastuuosuus 1408 euroa on maksettu kustannuspaikalta Pöytäkirjoja atk toimikunnan kokousten pöytäkirjat 5/ ja 6/ Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan pöytäkirja 3/ kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 22 22, ajalta sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 4/ työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 5/ kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 6/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 501 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 25 / 2007 Kirkkohallitus ilmoittaa yleiskirjeessä kirkkolain 22 luvun 2 :n nojalla koottaviksi määräämänsä kolehdit:

4 Päivään sidotut kolehdit 2. Ajanjaksoon sidotut kolehdit 3. Tuomiokapitulin kolehdit 4. Kolehtikohdesuositukset. Yleiskirjeessä on lueteltu kohteet, joitten hyväksi kerätyt kolehdit käytetään. Yleiskirje on nähtävissä kirkkoneuvoston sihteerin kokousasiakirjoissa. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 25 / 2007 saaduksi. Ilmoitus taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 502 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 26 / 2007 Yleiskirjeessä annetaan ohjeet tuloveroprosentin ilmoittamisesta Verohallitukselle. Veromenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Koska on lauantai, ilmoitus voidaan lähettää viimeistään maanantaina Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 26 / 2007 saaduksi ja noudatettavaksi. Ilmoitus taloustoimistolle tiedoksi ja noudatettavaksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 503 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 27 / 2007 Yleiskirjeen aiheena on äitienpäiväkunniamerkit vuonna Sosiaali ja terveysministeriö on pyytänyt lääninhallituksilta esityksen vuoden 2008 äitienpäiväkunniamerkkien saajista. Lääninhallitukset puolestaan ovat tiedottaneet hakumenettelystä mm. kunnille ja Kirkkohallitukselle. Esitykset lääninhallituksille toimitetaan viimeistään Sosiaali ja

5 terveysministeriö tekee kunniamerkkiesitykset lääninhallitusten esitysten perusteella. Kunniamerkit luovutetaan äitienpäivänä järjestettävässä valtakunnallisessa juhlassa. Kirkkohallitus kiinnittää seurakuntien huomion siihen, että myös seurakunta voi olla hakemuksen tekijä. Koska myönnettävät kiintiöt ovat pieniä, hakemus tulisi tehdä yhteistyössä ao. kunnanhallituksen kanssa. Hakemuslomakkeen saa Internetistä (www.suomi.fi/asiointi, hakusanalla kunniamerkki) ja ne toimitetaan ehdokkaan asuinpaikan mukaisesti ao. lääninhallituksen sosiaali ja terveysosastolle. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 27 / 2007 saaduksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 504 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A 3 / 2007 Kirkon työmarkkinalaitos järjestää voimaan tulleen Kirkon yleisen virka ja työehtosopimuksen uusien palkkausmääräysten täytäntöönpanoa koskevia koulutustilaisuuksia eri paikkakunnilla. Tilaisuudet on tarkoitettu seurakuntia työnantajana edustaville viranhaltijoille. Turussa koulutustilaisuus järjestetään klo Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasalissa, Eerikinkatu 3, 2. kerros. Tilaisuudesta on ilmoitettu ao. henkilöille. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A 3 / 2007 saaduksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 505 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A 4 / 2007 Kirkon työmarkkinalaitos ilmoittaa yleiskirjeessä Kirkon uusista palkkasopimuksista seuraavaa: Kirkon uudet sopimukset ovat astuneet voimaan Keskeinen asia on uuden palkkausjärjestelmän toteuttaminen R, H ja L hinnoittelussa

6 oleville periaatteiltaan joulukuussa 2006 sovitun mukaisesti. Uudistus toteutetaan takautuvasti lukien. Uudistuksen ohjeistusta on täsmennetty ja selkiytetty kentältä saadun palautteen ja tilastotiedon pohjalta. Sopimuskausi on Palkankorotusten kustannusvaakutus sopimuskaudella on 9,3 prosenttia. Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus on Sen lisäksi sopimuskauden aikana on neljä tarkastelupistettä, joihin sijoittuu kaksi yleiskorotusta sekä kaksi järjestelyerää palkkajärjestelmän toteuttamisen edistämiseen ja vähimmäispalkkojen saavuttamiseen. Kirkkoherroille ja tuntipalkkaisille on sovittu kustannusvaikutuksiltaan vastaavat korotukset. Tuntipalkkaisten palkantarkistukset toteutetaan kahtena yleiskorotuksena. Neuvottelutuloksessa on uudistettu matkakorvausten maksamisperusteita sekä vuosilomamääräyksiä uuden vuosilomalain pohjalta. Lisäksi neuvottelutulos sisältää uudistetun pääsopimuksen ja luottamusmiessopimuksen. Luottamusmiespalkkioita on korotettu ja ne koskevat kaikkia pääsopijajärjestöjen luottamusmiehiä. Tarkempaa informaatiota uudesta sopimuksesta sekä sopimusten selostustilaisuuksien ajankohdista ja paikoista on saatavissa alla olevan Internetlinkin kautta (kunkin asiakokonaisuuden materiaali löytyy asianomaisen linkin takaa). Kirkon työmarkkinalaitos lähettää lähiaikoina seurakunnille myös uuden yleiskirjeen sopimuksen kaikkien osien täytäntöönpanosta. Sopimuksen mukaiset uudet palkat on maksettava joulukuun loppuun mennessä. Kirkon piirissä on siis solmittu uusi Kirkon virka ja työehtosopimus , joka on voimassa Palkankorotusten kustannusvaikutus on yhteensä 9,3 %, josta 7,9 % maksetaan yleiskorotuksina kaikille ja 1,4 % käytetään järjestelyvarana uuden palkkausjärjestelmän mukaisten palkkojen saavuttamiseen. Sopimus sisältää uudistetut matkakustannusten korvausperiaatteet sekä uusia vuosilomamääräyksiä. Luottamusmiespalkkioita, leirinjohtajalisää ja kokouspalkkioita on korotettu. Uuteen sopimukseen sisältyvät palkkausmääräykset tuntuvat aluksi vaikeaselkoisilta. Osittain se johtuu siitä, että osa uusista määräyksistä tulee voimaan taannehtivasti alkaen ja osa alkaen. Lisäksi seurakuntayhtymän työntekijöiden palkkojen siirtäminen uuteen palkkausjärjestelmään on vielä kesken. Tavoitteena on, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehtävien siirtämisestä uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin vaativuusryhmiin ja niiden sisällä

7 euromääräisiin peruspalkkoihin kokouksessaan Sopimuksen edellyttämät täytäntöönpanoneuvottelut käydään pääsopijajärjestöjen kanssa Vielä puuttuvat tehtävänkuvausneuvottelut ja tehtävänkuvausneuvotteluiden jälkitarkastukset esimiehen ja työntekijöiden välillä käydään ennen asian tuomista kirkkoneuvoston päätettäväksi. Korjaukset alkaen maksettuihin palkkoihin tehdään marraskuun aikana ja uuden järjestelmän mukaiset palkat maksetaan normaaliaikataulussa joulukuusta alkaen. Kenenkään palkka ei laske uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta. UUDET PALKKAUSMÄÄRÄYKSET KUUKAUSIPALKKAISELLE TYÖNTEKIJÄLLE JA VIRANHALTIJALLE: Voimaan tulleen sopimuksen mukaan osaa uusista palkkausmääräyksistä sovelletaan takautuvasti niihin työntekijöihin, jotka olivat seurakuntayhtymän tai sen seurakunnan palveluksessa seuraavasti: voimassa ollutta tehtävän peruspalkkaa tarkistetaan 1,8 %:lla tarkistettu palkka on uuden palkkausjärjestelmän mukainen peruspalkka, jos se on suurempi tai yhtä suuri kuin uuden palkkausjärjestelmän mukaisesti määräytyvän vaativuusryhmän vähimmäispalkka jos tarkistettu palkka on pienempi kuin vaativuusryhmän vähimmäispalkka, sitä tarkistetaan vaativuusryhmän vähimmäispalkan tasolle, ei kuitenkaan enempää kuin 40 euroa näin määräytyvää palkkaa maksetaan työntekijälle takautuvasti tai sen jälkeen alkaneen palvelussuhteen alusta lukien Yllä kerrotulla tavalla määräytyvän peruspalkan lisäksi työntekijälle maksetaan lukien vuosisidonnaista palkanosaa, joka korvaa entisen kokemuslisän. Vuosisidonnainen palkanosa lasketaan työntekijän peruspalkasta seuraavasti: 4 vuotta 3%, 6 vuotta 7%, 8 vuotta 11%, 10 vuotta 15%, 13 vuotta 18%. Sopimuskauden yleiskorotukset ovat seuraavat: Työntekijän peruspalkkaa tarkistetaan lukien 3,4 %, lukien 2,3 % ja lukien 2,2, %. Yleiskorotusten lisäksi uuden palkkausjärjestelmän mukaisten palkkojen saavuttamiseksi voidaan maksaa järjestelyvaraerää seuraavasti: : Vaativuusryhmien vähimmäispalkkojen alapuolella olevien työntekijöiden palkkoja tarkistetaan vaativuusryhmän vähimmäispalkan tasolle, ei kuitenkaan enempää kuin 50 euroa.

8 : Tehtäväkohtaisen palkanosan tarkistamiseen on käytettävissä yhteensä 0,8 %:n suuruinen paikallisesti päätettävissä oleva järjestelyerä (lasketaan marraskuun kokonaispalkkasummasta) : Tehtäväkohtaisen palkanosan tarkistamiseen on käytettävissä yhteensä 0,6 %:n suuruinen paikallisesti päätettävissä oleva järjestelyerä (lasketaan marraskuun kokonaispalkkasummasta). Harkinnanvarainen palkanosa: Harkinnanvarainen eli henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteella maksettava palkanosa voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan alkaen. Harkinnanvarainen palkanosa on suuruudeltaan enintään 10 % tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta. KIRKKOHERROJEN UUDET PALKKAUSMÄÄRÄYKSET: Sopimuskauden yleiskorotukset: Kirkkoherran peruspalkkaa tarkistetaan lukien 4,7 %, lukien 2,7 % ja lukien 2,2 %. Yleiskorotusten lisäksi uuden palkkausjärjestelmän mukaisten palkkojen saavuttamiseksi voidaan maksaa järjestelyvaraerää seuraavasti: ja : Tehtäväkohtaisen palkanosan tarkistamiseen on käytettävissä yhteensä 0,2 %:n suuruinen paikallisesti päätettävissä oleva järjestelyerä. Tuntipalkkaisille työntekijöille on lisäksi omat määräyksensä. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A 4 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 506 SEURAKUNTASIHTEERI KATRI LAUTJÄRVEN VIRKAVAPAA ANOMUS 507 NUORISOSIHTEERI LEENA LÄHTEEN VIRKAVAPAUSANOMUS 508

9 NUORISOSIHTEERI LEENA LÄHTEEN VIRANSIJAISUUS Nuoriso ohjaaja Juha Pekka Rautiainen on hoitanut nuorisosihteeri Leena Lähteen sijaisuutta kirkkoneuvoston päätöksellä välisen ajan. Viransijaisuus täytettiin julkisen haun perusteella. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt viransijaisuuden hoitoa ja esittää, että Juha Pekka Rautiainen palkattaisiin edelleen Leena Lähteen vuosiloma ja hoitovapaasijaiseksi ajaksi Kirkkoneuvosto päättää valita Juha Pekka Rautiaisen jatkamaan nuorisosihteeri Leena Lähteen viransijaisena välisen ajan. Ilmiotus Juha Pekka Rautiaiselle, kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 509 VERKKOTIEDOTTAJAN SIJAISEN JUHO NIEMELÄN TERVEYDENTILATODISTUS 510 GRAAFISEN ILMEEN TÄYDENTÄMINEN GRAAFISELLA OHJEELLA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle ja suurelle osalle yhtymän seurakuntia saatiin uusi visuaalinen ilme vuonna Tämä sisälsi yhtymän ja seitsemän seurakunnan logot, peruslomakkeiston, käyntikortit ja kirjekuoret. Graafisen ilmeen toteuttaminen jäi kuitenkin kesken ja se tulisi saattaa vuoden 2007 aikana päätökseen. Tiedotustoimikunnan päätöksen mukaan pyydettiin tarjoukset sekä graafisen ilmeen suunnittelusta että graafisesta ohjeistuksesta. Tarjouspyynnöstä oli kuitenkin jätetty pois graafisen ilmeen käytön kannalta oleellinen osa, graafinen ohjeistus, joka ohjaa yhtymän ja seurakuntien tunnuksien, typografian ja tunnusvärin käytön periaatteita. Ohjeistus on tärkeä paitsi talon omalle väelle myös käytettäessä logoa esimerkiksi ulkopuolisessa ilmoittelussa. Tiedotustoimikunta päätti kokouksessaan pyytää tarjouksen graafisesta ohjeistosta täydentäen sitä vielä puuttuvilla elementeillä. Tarjoukset päätettiin pyytää graafisen ilmeen alun perin suunnitelleelta mainostoimisto Briiffiltä ja graafinen suunnittelija Erkki Kiiskiltä. Näistä tiedotuspäällikkö päätyi valitsemaan alkuperäisen graafisen ilmeen suunnitelleen mainostoimisto Briiffin tarjouksen. Erkki Kiiski toteaa itsekin omassa tarjouksessaan, että paras lopputulos saavutetaan, kun graafisen oh

10 jeistuksen toteuttaa sama taho, joka on vastannut graafisten elementtien suunnittelusta. Vuonna 2006 tehdyistä lomakkeista osoittautuivat käytöltään vähäisiksi kirjelomakkeet, joiden rinnalle arkityöhön kaivattiin logoin varusteltuja ja asiakirjastandardin mukaisia Word pohjaisia kirjelomake ja pöytäkirjapohjia ja kirjelähetettä. Myös tiedotepohja, ns. folder eli pahvikansiomalli ja esitemalli olivat kyselyjen perusteella toivomuslistalla. Jotta graafinen ilme saadaan kunnolla käyttöön, yhtymän työntekijöille järjestetään asiaan liittyvää koulutusta ja graafisen ilmeen eri elementit, yhtymän ja seurakuntien logot, lomakkeistot ja käyntikortit, sijoitetaan sähköiseen materiaalipankkiin. Materiaalipankki rakennetaan seurakuntayhtymän sisäiseen verkkoon, josta se on kätevästi kaikkien käyttäjien saatavilla. Briiffin tarjous sisältää graafisen ohjeistuksen teon ja kokoamisen seurakuntayhtymän ja seurakuntien osalta siten, että siihen saadaan logot (myös uudistuneesta ilmeestä pois jättäytyneiden seurakuntien eli Tuomiokirkkoseurakunnan ja Mikaelinseurakunnan osalta), kirjelomakkeet ja kuoret, sähköiset lomakkeet (kirjelomake, pöytäkirja ja tiedotepohja), muut sähköiset lomakkeet, käyntikortti, työpaikkailmoitus, pahvikansiomalli, powerpointpohja ja esitemalli. Koko graafinen ilme on näin käytettävissä vuoden 2007 lopussa. Graafisen ohjeen ja täydentävien elementtien kustannukset, 8800 euroa, maksetaan tiedotustoimiston budjetista. Tiedotuspäällikkö Paula Heino esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyisi tiedotustoimikunnan toimenpiteet seurakuntayhtymän uuden graafisen ilmeen toteuttamiseksi. Samalla tiedotuspäällikkö ehdottaa, että kirkkoneuvosto ohjeistaa seurakuntayhtymän kaikki työntekijät noudattamaan uutta graafista ilmettä sekä antaa koulutustoimikunnalle tehtäväksi huolehtia tarpeellisen koulutuksen järjestämisestä. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ja hyväksyy tiedotustoimikunnan toimenpiteet seurakuntayhtymän uuden graafisen ilmeen toteuttamiseksi. Kustannukset maksetaan tiedotustoimikunnan budjetista. Samalla kirkkoneuvosto kehottaa työntekijöitä noudattamaan uutta graafista ohjeistusta. Koulutustoimikunnan tehtäväksi annetaan tarpeellisen koulutuksen järjestäminen. Ilmoitus kaikille yksiköille työpaikkakokouksissa tiedotettavaksi ja koulutustoimikunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

11 Käsittely Tiedotuspäällikkö Paula Heino täsmensi, että nyt saatavan graafisen ohjeistuksen lisäksi hankinta sisältää myös uusia elementtejä, esite, tarrapohja, kansio ja powerpoint mallit. hyväksyttiin. 511 TOIVONTUOTTAJIEN JOULURADIO Toivontuottajat on pääkaupunkiseudun, Helsingin, Espoon ja Vantaan, seurakuntayhtymien sähköisen viestinnän yksikkö, joka on toiminut neljä vuotta Jouluradiota. Jouluradiossa joululaulut soivat analogisena lähetyksenä tauotta ympäri vuorokauden adventista tapaninpäivään. Hengelliset joululaulut sanoituksineen välittävät evankeliumin sanomaa. Jouluradion suosio on ylittänyt kaikki odotukset. Kansallisen radiotutkimuksen Finnpanelin mukaan kuulijoita Oulussa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla oli tutkimusviikolla viime vuoden joulukuussa yhteensä Lisäksi nettiradiossa oli kuulijoita noin miljoona 86 eri maassa. Sähköpostia Jouluradioon tuli viime joulukuussa 1500 kappaletta. Myös Turussa oltiin viime vuonna kiinnostuneita Jouluradiosta, ja moni tiedusteli taajuutta tuottaja Riitta Kalliorinteeltä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän mukanaolo Jouluradiossa vuonna 2007 maksaisi 6000 euroa. Summa kattaa valtakunnalliset markkinoinnin kulut, kuten postikortit ja valtakunnalliset mainokset. Lisäksi radiota markkinoidaan mm. Kirkko ja me lehdessä. Analogisen radiolähetyksen lisäksi Toivotuottajat toteuttaa jouluradio.fisivuston, jonne voidaan ohjata seurakuntayhtymän sivuilta. Lisäksi kaapelitelevision kanssa neuvotellaan mahdollisuudesta saada radio kuulumaan myös digiboksien radiovalikossa. Tiedotustoimikunta päätti kokouksessaan lähteä tänä vuonna mukaan Jouluradioon. Kustannukset maksetaan tiedotustoimiston budjetista. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ja hyväksyy tiedotustoimikunnan päätöksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän mukanaolosta Toivontuottajien Jouluradiossa. Kustannukset maksetaan tiedotustoimiston budjetista. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

12 VUODEN 2008 VIRKAPAKETTI 1. Yleistilanne ja uuden määrärahojenjakomallin vaikutus Uuden määrärahojenjakomallin johdosta seurakunnat voivat painottaa työntekijäresurssien ja muiden resurssien jakoa haluamallaan tavalla. Seurakunnilla on järjestelmässä taloudellinen vastuu tekemistään päätöksistä, minkä vuoksi tässä virkapakettiehdotuksessa on hyväksytty seurakuntien virkaehdotukset sellaisenaan. Jatkossa tulee kiinnittää huomiota siihen, että virkanimikkeet pysyisivät mahdollisimman yhtenäisinä. Virkaehdotukset on syytä jatkossakin keskittää syyskaudelle, jolloin budjetista päätettäessä tiedetään samalla kunkin seurakunnan palkka ja muun budjetin suhde. Tämä myös mahdollistaa työntekijöiden joustavamman siirtymisen seurakuntayhtymän sisällä tehtävästä toiseen. Vastuu virkojen perustamisesta säilyy jatkossakin yhteisellä kirkkovaltuustolla. Palkat on oleellinen osa talousarviota. Uusia virkoja perustettaessa on muistettava niiden vaikutus tulevien vuosien menoihin. Uusien virkojen perustamista harkittaessa tulee aina selvittää mahdollisuudet muilla keinoin vaikuttaa haluttuun suuntaan, esimerkiksi organisaatiomuutoksin tai työnjakoja muuttamalla. Vuoden 2008 talousarviossa on ensimmäistä kertaa varattu kullekin seurakunnalle käyttöön kokonaismääräraha, josta seurakunnat maksavat myös kukin oman henkilökuntansa palkat. Taloustoimiston kokoaman tilaston mukaan verotulot näyttävät edelleen nousevan. Tämä johtuu edelleen hyväksi ennakoidusta suhdannetilanteesta. Verotulojen noususta yhä suurempi osa johtuu myös inflaatiosta, joka vastaavasti rasittaa menotaloutta. Myös palkat ja muut henkilöstömenot nousevat vuosittain johtuen palkankorotuksista ja virkamäärien kasvamisesta. Kirkosta eroamiset vaikuttavat niin ikään väistämättä verotuloihin arv. ehd. Kirkollisvero ja yhteisövero 24,2 25,8 26,0 28,0 Palkat 13,72 14,34 14,27 14,69 Muut henkilöstömenot 4,62 4,95 5,01 5,16 Tilastolukujen laskennassa on palkka ja henkilöstömenoista vähennetty sairaus ja tapaturmavakuutusten perusteella saadut korvaukset. Kirkollisvero olettamaksi vuodelle 2007 on arvioitu 23,8 miljoonaa euroa. Arvion mukaan verotulo näyttäisi nousevan edelleen vuonna Arviointiperusteina on käytetty kuluvan vuoden verokertymää ja Kirkkohallituksen arviota. Ehdotuksessa on pyritty huomioimaan myös kirkosta eroavien vaikutus. Kirkosta eroavien vaikutus verokertymään saattaa muodostua arvioitua suuremmaksi, sillä eroamistrendi näyttää edelleen jatkuneen. Eroajien ikäja

13 kaumasta johtuen vaikutus verotuloihin näkyy vasta muutaman vuoden viiveellä. Vuoden 2007 alusta elokuun loppuun kirkosta eronneitten määrä oli 955. Tulevaisuuden työmarkkinoilla seurakunnat joutuvat uuteen tilanteeseen ikäluokkien pienetessä. Tällä voi olla vaikutuksia palkkatasoihin, mikä edellyttää että kirkko pystyy työnantajana jatkossakin maksamaan riittävän kilpailukykyisen palkan ja että palkkausjärjestelmät ovat myös muilta osin ajan tasalla. Tämän vuoksi työntekijämäärien lisäämiseen tulee suhtautua hyvin suurella harkinnalla, jotta joustavuus voitaisiin säilyttää. 2. Palkkauudistus Kirkon alalle on solmittu uusi pakkaratkaisu, jonka olennainen osa on kokonaan uudistettu palkkausjärjestelmä. Tämä uusi järjestelmä koskee kirkkoherroja lukuun ottamatta kaikkia muita työntekijäryhmiä. Ennen käytössä olleista palkkataulukoista siirrytään yhtenäiseen vaativuusluokiteltuun palkkausjärjestelmään, jonka pohjalta maksettava palkka määritellään suoraan euroissa. Tehtävien sijoittaminen lopullisiin maksupalkkoihin on suorittamatta, koska mm. neuvottelut työntekijäjärjestöjen kanssa ovat kesken. Virkapaketti on laadittu vanhan palkkausjärjestelmän mukaisten palkkaryhmien mukaan. Kunkin tehtävän kohdalla esitettävä palkkaryhmä tulee käytännössä muodostamaan minimin palkkauskustannukselle, mutta toisaalta uuden palkkausjärjestelmän mukaiset muutokset tässä esityksessä olevien virkojen osalta eivät vaikuta olennaisesti budjetin toteutumiseen. Sopimuskausi on Palkankorotusten kustannusvaikutus sopimuskaudella on 9,3 prosenttia. Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus on Sen lisäksi sopimuskauden aikana on neljä tarkkailupistettä, joihin sijoittuu kaksi yleiskorotusta sekä kaksi järjestelyerää palkkajärjestelmän toteuttamisen edistämiseen ja vähimmäispalkkojen saavuttamiseen. Kirkkoherroille ja tuntipalkkaisille on sovittu kustannusvaikutuksiltaan vastaavat korotukset. Tuntipalkkaisten palkankorotukset toteutetaan kahtena yleiskorotuksena. Neuvottelutuloksessa on uudistettu matkakorvausten maksamisperusteita sekä vuosilomamääräyksiä uuden vuosilomalain pohjalta. Lisäksi neuvottelutulos sisältää uudistetun pääsopimuksen ja luottamusmiessopimuksen. Luottamusmiespalkkiota on korotettu ja ne koskevat kaikkia pääsopijajärjestöjen luottamusmiehiä. 3. Virkaesitykset Vuodelle 2008 virkojen perustamisia ja lakkauttamisia koskevia esityksiä on tullut seuraavasti:

14 Maarian seurakunta 1. Diakoniatyöntekijän viran perustaminen Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että Maarian seurakuntaan perustetaan H28a palkkaluokan diakoniatyöntekijän virka alkaen. Seurakuntaneuvoston perustelu viran perustamiselle kuuluu seuraavasti: Maarian seurakunnassa on tällä hetkellä johtavan diakoniatyöntekijän, kolme diakonissan ja yksi diakonin virka. Diakoniatyöntekijöiden Liiton laskelmien mukaan Maarian seurakunnassa on kolmanneksi vähiten työvoimaa diakoniatyössä suhteutettuna virkojen määrä seurakunnan jäsenmäärään koko Suomessa. Kun Maarian seurakunnan alueella asuu n kirkkoon kuulumatonta, joita viranhaltijat myös palvelevat, on työvoiman vähäinen määrä todellinen ongelma. Diakoniatyötä on seurakunnassa viime vuosina kaikin tavoin tehostettu, mutta erityisesti diakoninen perhetyö ja vanhustyö vaatisivat kipeästi lisätyövoimaa. Seurakunnassa on alkamassa diakoniseen perhetyöhön liittyvä Ehyt arki projekti, johon toivotaan papin työpariksi diakonissaa. Erityistä tarvetta diakoniseen perhetyöhön on paitsi Halisissa ja Runosmäessä myös Moision alueella. Uuden työntekijän saaminen Pohjois Maariaan vapauttaisi johtavan diakoniatyöntekijän organisoimaan tehokkaammin mm. vanhustyöhön kohdistuvaa vapaaehtoistoimintaa. Taskulan seurakuntakodille on kaavailtu vanhustyön keskusta, jonka käynnistäminen jäisi johtavan diakoniatyöntekijän suunniteltavaksi ja käynnistettäväksi. Maarian seurakunta sai uudessa rahanjakomallissa käyttömäärärahoja niin, että uusi diakonissan virka voidaan rahoittaa tällä määrärahalla. Hallintojohtajan kannanotto: Puollan Maarian seurakunnan esitystä. 2. Johtavan nuorisotyönohjaajan viran perustaminen Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että Maarian seurakuntaan perustetaan alkaen johtavan nuorisotyönohjaajan H30 palkkaluokan virka. Seurakuntaneuvoston perustelu viran perustamiselle kuuluu seuraavasti: Kasvatustyön johtokunta on kokouksessaan esittänyt, että Maarian seurakuntaan perustetaan vuoden 2008 alusta uusi johtavan nuorisotyönohjaajan virka. Maarian seurakuntaan perustettiin nuorisotyöhön alkaen työalavastaavan tehtävä. Tehtävä liitettiin seurakuntaneuvoston päätöksellä Han

15 na Rajalinin virkaan. Tämä muutos siirsi hänen työpanostaan hallinnollisten tehtävien suuntaan ja vähensi näin varhaisnuorisotyöhön kohdistettua työpanosta. Työalavastaavan tehtävän perustamisen taustalla oli Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston esitys yhteiselle kirkkoneuvostolle, että seurakuntaan perustettaisiin johtava nuorisotyönohjaajan virka muuttamalla yksi nuorisotyönohjaajan virka (Marja Liisa Lappalaisen virka) johtavan nuorisotyönohjaajan viraksi. Seurakuntayhtymässä oli tuolloin asetettu myös nuorisotyön hallinnon kehittämistä pohtinut työryhmä, jonka esityksen mukaisesti seurakuntiin voitiin perustaa työalavastaavien tehtävä. Johtavan nuorisotyönohjaajan viran kehityksen jatko jäi yhteisen kirkkoneuvoston päätöksessä avoimeksi ja riippumaan seurakuntien rahanjakomallin uudistamisesta. Seurakunnan varhaisnuoriso ja rippikoulutyö vaativat Maarian seurakunnassa tulevaisuudessakin huomattavasti työvoimaa. Ikäluokka on seurakunnassa jatkuvasti 1 18 Bvuotiaitten osalta 300 B 350 henkeä. Lisäksi rippikouluihin tulee vuosittain kirkkoon kuulumatonta nuorta ja huomattava joukko muiden seurakuntien nuoria. Koska työalavastaavan tehtäviin on kuulunut rippikouluvastaavana toimiminen, työn organisointi vie Maariassa häneltä huomattavan työpanoksen samalla kun seurakuntayhtymän yhteiset tehtävät ovat vaatineet työalavastaavalta runsaasti työtä. Paikallistason varhaisnuorisotyö on näin ollen selvästi menettänyt resursseja. Lisäksi kirkossa on meneillään hallinnonuudistus, jossa väliportaan johtamiseen panostetaan aikaisempaa enemmän. Tällä pyritään tehostamaan työvoiman käyttöä ja tuomaan työn johtaminen ja tukeminen lähemmäksi työntekijää. Maarian seurakunnassa on saatu hyviä kokemuksia johtavan diakoniatyöntekijän työstä. Sama suuntaus on menossa kirkkomusiikin osalla. Siksi olisi luontevaa jatkaa samaa kehitystä myös nuorisotyön kohdalla. Maariassa on tällä hetkellä viisi nuorisotyön virkaa. Tämä työtiimi vaatii työalavastaavaa selkeämpää ja juridisesti perustellumpaa johtajuutta. Johtavan nuorisotyönojaajan toimenkuva olisi seurakuntayhtymän asettaman työryhmän laatiman mallisäännön mukainen. Viran palkkaus tulisi olla H 30. Hallintojohtajan kannanotto: Puollan Maarian seurakunnan esitystä. 3. Määräaikaisen seurakuntapastorin viran perustaminen Ehyt arki projektia varten ajaksi Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että Maarian seurakuntaan perustetaan H35 palkkaluokan määräaikaisen seurakuntapastorin virka ajaksi Ehyt arki projektia varten.

16 Seurakuntaneuvoston perustelu on seuraava: Kasvatustyön johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt osaltaan perhetyöhön liittyvän EHYT ARKI Bprojektin projektisuunnitelman ja esittää seurakuntaneuvostolle, että projekti toteutetaan Maarian seurakunnassa suunnitelman mukaisesti (Liite 1/'105/sn5/2007). Projektin tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja arjessa jaksamista antamalla aikaa ja paikan kohtaamiseen, kartuttaa kodin arjessa tarvittavia tietoja ja taitoja sekä etsiä perheiden ja sukujen kristillisiä perinteitä ja kasvaa yhdessä kristittyinä ja seurakunnan jäseninä. Projektin kohteina ovat erityisesti nuoret äidit ja heidän lapsensa Runosmäen ja Halisten alueilla. Yhteistyötahoiksi on kaavailtu mm. neuvolaa, sosiaalitointa, lastensuojelua ja Marttoja. Projekti jakautuu pilottivaiheeseen ajalle ja toteuttamisvaiheeseen Projektin toteuttaminen edellyttää työvoimaresurssien lisäämistä siten, että seurakuntaan perustetaan määräaikainen seurakuntapastorin virka ajalle Lisäresursseja tarvitaan myös diakoniatyöhön vuodeksi Seurakuntapastori toimisi Ehyt arki Bprojektin projektivastaavana noin 50 %:n työpanoksella sekä osallistuisi yleiseen seurakuntatyöhön ja erityisesti rippikoulutyöhön 50 %:n osuudella. Maarian seurakunnassa on viime vuosina ollut resurssipulaa erityisesti rippikoulutyössä ja perhetyössä. Rippikoulutyön akuuttiin tarpeeseen saatiin määräaikainen virka yhteiseltä kirkkovaltuustolta tammikuussa kk ajaksi. Esitetty määräaikaisen seurakuntapastorin viran perustaminen vastaa erityisesti edellä mainittujen työalojen työvoimatarpeeseen. Mikäli nyt saadaan perustaa suunniteltu määräaikainen seurakuntapastorin virka, ensi vuodeksi ei ole tarvetta perustaa uutta määräaikaista seurakuntapastorin virkaa rippikoulutyötä varten. Hallintojohtajan kannanotto: Puollan Maarian seurakunnan esitystä. Henrikinseurakunta Kansainvälisen työn sihteerin viran perustaminen Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että Henrikinseurakuntaan perustetaan alkaen kansainvälisen työn sihteerin H28 palkkaluokan virka. Seurakuntaneuvoston perustelu viran perustamiselle kuulu seuraavasti: On todennäköistä, että seurakunnan jäsenmäärä pysyy tulevaisuudessa suurin piirtein nykyisellä tasolla tai pienenee. Koska kasvua ei ole odotettavissa, joudumme tulemaan toimeen entisen suuruisella työvoimalla. Tämä merkitsee tulevaisuudessa kaikkien viran ja toimenhaltijoiden nykyisten työnkuvien säännöllistä tarkistamista.

17 Seurakuntatyön kokonaisuus vaatii sekä lähetystyöhön laaja alaisemman hahmottamisen että lähetystyön nivomisen kiinteämpään vuoropuheluun sukulaistyöalojen kanssa. Mitä kansainvälisen työn sihteeri tekee? Lähetyssihteerin tehtävää on tarkoituksenmukaista suunnata perinteisistä käytännöllisistä järjestelytehtävistä (esim. varainhankinta) työn sisällön ja toimintatavan kehittämiseen. Tulevaisuudessa tarvitaan lähetystyön sujuvaa yhteistyötä seurakunnan muun henkilöstön (erityisesti kasvatuksen kentällä toimivan) ja muiden toimialojen kesken. Yhteistoimintaa on ollut aiemminkin, mutta sen suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta on lisättävä, jos halutaan, että lähetyksen teemat ovat seurakunnallisen keskustelun polttopisteessä tulevaisuudessakin. Uudessa työnkuvassa pitääkin siirtyä merkittävästi nykyistä enemmän kohti lähetyskasvatusta ja tätä kautta kohti nuorempia ikäluokkia. Kyse ei ole vanhempien ikäluokkien sivuuttamisesta vaan siitä, että vanhemman perinteisen lähetysväen rinnalle ryhdytään tavoitteellisesti etsimään myöskin nuorempia. Lisäksi tavoitteeksi pitää asettaa, että lähetystyö tulevaisuudessa osaa nähdä kaukaisen lähimmäisen myös kotimaassa. Maahanmuuttajien integrointi on keskeinen osa uutta valmisteilla olevaa tehtävää. Tehtävänimike ja tehtävät Lähetyssihteerin tehtävänimike ei vastaisuudessa riitä kuvaamaan uuden tehtäväkentän kokonaisuutta. Kansainvälisen työn sihteeri saattaisi olla nimike, joka parhaiten kokoaa yhteen kaikki ne teemat, joiden puitteissa tuleva toiminta tapahtuu. Tehtävä muodostuu seuraavista osa alueista: 1) ns. perinteinen seurakunnan lähetystyö, jossa keskitytään pitkälti varainkeruuseen, 2) maahanmuuttajatyö ja yhteydenpito kansainvälisen diakonian kenttään, 3) lähetyskasvatuksen suunnittelu ja toteuttaminen rippikoulussa, 4) lähetyskasvatuksen suunnittelu ja toteuttaminen yhtenä osana seurakunnan koulutyötä. Tarkempi työnkuva luodaan sen jälkeen kun, kirkkovaltuusto on päättänyt viran perustamisesta. Palvelussuhdemuoto Myös palvelussuhdemuoto tulee arvioida tässä yhteydessä uudelleen. Toisin kuin nykyään lähetyssihteerin kohdalla uuden tehtävän palvelussuhdemuoto olisi virka. Virkamuotoinen resurssi tarjoaa seurakunnalle huomattavasti toimea paremman mahdollisuuden niiden muutosten keskellä, joiden keskellä seurakuntatyössä jo nyt eletään ja jotka lähitulevaisuudessa ovat odotettavissa. Lyhyesti sanottuna: Virkamuotoinen palvelussuh

18 de mahdollistaa nykyistä huomattavasti laajemman toiminnan lisäämättä kuitenkaan seurakunnan kustannuksia. Vaikka virka pätevyysvaatimuksineen kerryttää suuremmat palkkamenot, on viran kautta seurakunnalle tuleva hyöty suhteellisesti ottaen suurempi kuin toimen. Pätevyysvaatimukset Koska kansainvälisen työn sihteerin tehtävää suunnitellaan lähetystyötä laajemmassa viitekehyksessä, tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hoitajaltaan osaamista ja ammattitaitoa ja sitä erityisesti seurakunnan kasvatuksen kysymyksissä. Kasvatuksen käsite on tämän tehtävän kohdalla sillä tavoin laajempi, että nyt ei puhuta vain lasten tai nuorten kasvattamisesta vaan tämän lisäksi myös aikuiskasvatuksesta. Käytännössä viran pätevyysvaatimuksena voi olla seuraavat tutkinnot: 210 opintopisteen laajuinen sosiaali ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK), : 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto (yhteisöpedagogi AMK) ja 240 opintopisteen laajuinen sosiaali ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja AMK), siten että tutkinnot täyttävät Piispainkokouksen päätöksen ehdot. Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen lähetyssihteerin virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut on myös kelpoinen. Lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukset käyvät ilmi Piispainkokouksen päätöksestä Henrikinseurakunnan kansainvälisen työn sihteerin viran kelpoisuusehtoja määriteltäessä lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimuksia voidaan pitää pohjana, mutta pitää varautua siihen, että pätevyysvaatimuksia pitää täsmentää, koska kyseessä ei ole lähetyssihteerin virka. Viran sijainti seurakunnan virkojen ja työalojen kokonaisuudessa Kansainvälisen työn sihteerin tehtävä olisi luontevaa jäsentää jollakin tavoin seurakunnan muun kasvatustoiminnan yhteyteen. Jos ajatellaan seurakuntamme tukiryhmätyöskentely, kansainvälisen kasvatuksen sihteerin virka sijoittuisi hallintomme kartalla jonnekin lähetyksen tukiryhmän ja kasvatuksen tukiryhmän välimaastoon siten, että hän osallistuisi molempien tukiryhmien työskentelyyn, mutta että hänen ensisijainen työyhteisönsä olisi kasvatuksen työryhmä. Jossakin vaiheessa pitäisi miettiä, olisiko hänen lähiesimiehensä nuorisotyöstä vastaava viranhaltija. Siinä tapauksessa nimikkeen pitäisi olla kasvatuksesta vastaava nuorisotyönohjaaja. Viran perustaminen käytännössä

19 Päätoimisen kokoaikaisen viran perustamisen esteenä on aiemmin ollut toisaalta se, että virka olisi pitänyt kuten vielä vuonna 2007 rahoittaa seurakuntaneuvoston toimintamäärärahoilla. Palkkamenot ovat toimintamäärärahoihin verrattuna merkittävästi suurempia ja niiden sisällyttäminen toimintamäärärahabudjettiin on merkinnyt uhkaa vakiintuneelle toiminnalle ja sen rahoittamiselle. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti vuoden 2007 alusta lukien yhtymässä on siirrytty rahanjakomalliin, jossa seurakuntien toimintamäärärahat käsittävät sekä perinteisen toimintamäärärahan että virkojen ylläpitämiseen käytettävät rahat. Käytännössä tämä merkitsee suurempaa liikkumatilaa, vaikka sisään tulevan rahan kokonaismäärä ei Henrikinseurakunnan tapauksessa nousekaan. Yhtymän yhteinen kirkkovaltuusto perustaa edelleen kaikki virat. Kustannukset Lähetyssihteerin palkkakuluihin on kuluvan vuoden toimintamäärärahassa varauduttu (lähetyssihteeri) (pyhäkoulusihteeri) käsittävällä määrärahalla (palkkaluokka R 19:n mukaan). R19:n mukaan palkkaa saavan viranhaltijan palkkakuluihin pitää tällä hetkellä varautua noin :n määrärahalla. Jos kyseessä olisi viranhaltija, jolla on pätevyys hoitaa kansainvälisen työn sihteerimme virkaa, niin palkkakulut nousevat. Vertailukohtana voidaan käyttää esim. Kirkon lähetyssihteerit ry:n suositusta pätevän viranhaltijan palkaksi, se on H 27 H 32 ( , kokemuslisistä riippuen) Käytännössä tämä merkitsisi esim. vuonna :n kuluja. Pätevä viranhaltija merkitsee seurakunnalle jo itsessään kohoavia kustannuksia, mutta lisäkustannuksia tulee vielä sitä kautta, että pyhäkoulu työn kuusi viikkotuntia (noin 5000 /vuosi) tulisivat tämän suunnitelman mukaan osaksi perheasiain sihteerin työnkuvaa ja kustannettaviksi siinä yhteydessä. Toisaalta kansainvälisen työn sihteerin viran perustaminen voi johtaa myös säästöihin toisaalla. Sihteerin käyttäminen rippikoulu työssä vapauttaa seurakunnan pakosta palkata vuosittain kesätyövoimaa rippikoululeireille. Säästö on :n luokkaa. Pitkällä tähtäimellä seurakunta voi uuden toimintamäärärahojen jakomallin ollessa käytössä painottaa oman harkintansa mukaan virkarakennetta haluamaansa suuntaan. Koska meillä ei ole kokemusta uuden määrärahajakomallin käytännön toimivuudesta, on varauduttava myös yllätyksiin. Puheena olevan viran kohdalla yllätys tarkoittaisi sitä, että palkkauksen arvioidut määrärahat osoittautuvat riittämättömiksi. : Seurakuntaneuvosto pyytää yhteistä kirkkovaltuustoa perustamaan Henrikinseurakuntaan alkaen päätoimisen kokoaikaisen kansainväli

20 sen työn sihteerin virka (H 28), jonka kustannukset katetaan Henrikinseurakunnan seurakunnallisen toiminnan määrärahoista. Ei muutoksenhakuoikeutta. : Esityksen mukaan. Hallintojohtajan kannanotto: Puollan Henrikinseurakunnan esitystä. Paattisten seurakunta Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää seurakuntapastorin (50 %) määräaikaisen H35 palkkaluokan viran perustamista Paattisten seurakuntaan ajaksi Määräaikaisen projektityöntekijän tehtävänä tulisi olemaan kasvatustyö nuorten parissa ja seurakunnan nuorisotyön kehittäminen. Hallintojohtajan kannanotto: Puollan Paattisten seurakunnan esitystä. Perheasiain neuvottelukeskus Perheasiain neuvottelukeskus esittää uuden perheneuvojan viran perustamista alkaen. Sielunhoitotyön johtokunta perustelee esitystä seuraavasti: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa on vähiten virkoja suhteessa palvelualueen väestöpohjaan koko Suomeen verrattuna. Turussa virkoja on 6, kun esimerkiksi Tampereella on 8,5 virkaa. Samaan aikaan perheasiain neuvottelukeskuksen palvelujen kysyntä on runsasta. Turussa ei ole pystytty ottamaan läheskään kaikkia pyrkijöitä asiakkaiksi ja jonotusajat ovat olleet keskimäärin kaksi kuukautta, mitä voidaan pitää kohtuuttomana. Sielunhoitotyön johtokunta on käsitellyt sielunhoidon saannin turvaamista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä todeten, että perheneuvonnan tehtävänä on kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan sielunhoidon ja terapeuttisen keskustelun avulla tukea ja auttaa parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa. Perheasiain neuvottelukeskus ei nykyisillä työvoimaresursseilla selviydy sille määritellystä tehtävästä riittävän hyvin. Viime vuosina asiakkaan ensimmäisen yhteydenoton ja työntekijän kohtaamisen välinen aika on ollut keskimäärin kaksi kuu

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius-

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 30 ILMOITUSASIAT 2 31 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 8/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen -"- Keijo Kunnari Leena Sarparanta

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 8/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen -- Keijo Kunnari Leena Sarparanta Kirkkoneuvosto 14.12.2016 1( 5 ) Kokousaika 14.12.2016 kello 18.00 20.35 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Heikki

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Laaksonen Marja, pj. Vilén Ari, vpj. Isotalo Timo Lindholm Minna Numminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa.

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. KIRKKONEUVOSTO 6/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 12.10.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 90100 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 KOKOUSAIKA: 10.11.2015 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.35 KOKOUSPAIKKA: Pappilan sali Ahola Seija jäsen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Aika. Paikka. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5 / 2014

Aika. Paikka. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5 / 2014 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5 / 2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Kahvin aikana kirkkoherra esittelee Jäsen 360 - aineistoa Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja 21.12.2006 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21.12.2006 klo 17 HUOM! Joulupakettien teko alkaa klo 16 Paikka Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja Alander Matti

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 9/2016 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 9/2016 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 7.6.2016, klo 17.30 19.47 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 89 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 25.3.2015 klo 17.00 18.25 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

111 KOKOUKSEN AVAUS Katsoimme jouluevankeliumivideon ja lauloimme 31:3. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

111 KOKOUKSEN AVAUS Katsoimme jouluevankeliumivideon ja lauloimme 31:3. Puheenjohtaja avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 9/2016 88 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 15.12.2016 klo 18.15, joulupuuro klo 17.30 alkaen. Paikka: Varissuon kirkko, Kousankatu 6 Läsnä: Toljamo, Outi puheenjohtaja Heinonen, Mari

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 18.00 21.15 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana Georg

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Aika Torstai 27.10.2016 klo 18.00-19.38 Paikka Jäsenet x = läsnä Muut läsnäolijat Kokouksen avaus 23 Toivakan seurakuntakoti x Ahopelto, Hannu x Heiska, Tuomo x Karanta, Janne x Kauppinen, Markku x Korhonen,

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 7.3.2013 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2. kerros, käytävän päässä. Kustaa Aadolfinkatu 16

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot