Ruunanpäänniemen pohjoisosa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.2.1. Ruunanpäänniemen pohjoisosa"

Transkriptio

1 Ruunanpäänniemen pohjoisosa Osa-alue on kalliojyrkänteiden ja niiden välisten murroslaaksojen kirjomaa (Kuva 11.). Kallioalueiden päällä on vain ohut humuskerros, jossa kasvaa nuorta tai keski-ikäistä männikköä (MT). Jäkäläisiä kallioita oli todettavisssa hyvin vähän, vain rannan silokalliolla oli todettavissa laajemmin kalliomännikköä (ClT) (Kuva 12.). Notkelmissa oli todettavissa kuusimänty sekametsää (MT, paikoin OMT). Notkelmien maaperä todettiin kiviseksi hietamaaksi. Maisemallisesti merkittäväksi todettiin osa-alueen pohjoisreunan kalliojyrkänne, joka avautuu luoteeseen (LIITTEET, Kartta 2.). Osa-alueen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Kallioiset rannat laskevat varsin jyrkästi. Rannat todettiin niukkakasvisiksi, lajisto indikoi dysoligotrofisuutta. Tiiteronlahden perukkaa kohti mentäessä rannat muuttuivat mutaisiksi ja mataliksi. Lahden perukassa on Tiiteronsuon ojitettu rantaluhta. Tiiteronlahden lajisto indikoi eu-dystrofisuutta. Lahden perukka kasvaa laajalti saroja ja koko lahden alueella oli todettavissa ulpukkaa (Kuva 13.). Tiiteronlahden perukan rannat, eivät sovellu erityisen hyvin rantarakentamiseen rehevyyden, mutaisuuden ja umpeenkasvun vuoksi. Osa-alueella on maisemallisesti merkittävä rantakallio, joka tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 2.). Kuva 11. Ruunanapännniemen pohjoisosia luonnehtivat lukuisat kalliojyrkänteet ja niiden väliset notkelmat. Kuva 12. Maisemallisesti merkittävä rantakallio Ruunanpäänniemen pohjoisosassa (LIITTEET, Kartta 2.). Kuva 13. Ruunanpäänniemen pohjoisrantaa Tiiteronlahteen päin kuvattuna. Kuva 14. Ruunanpäänniemen eteläosan mäntykangasta (MT, paikoin VT).

2 2 Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, jotka tulisi erityisesti ottaa huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Osa-alueella on paikallismaiseman kannalta kaksi merkittävää kalliomuodostumaa, jotka tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 2.) Ruunanpäänniemen eteläosa Ruunanpäänniemen eteläosa ei ole profiililtaan niin vaihteleva kuin pohjoisosa (Kuva 14.). Aluetta luonnehtii kalliolaakio, jota peittää kivinen harjuaines. Eteläosassa kivinen hietamaa laskee melko loivasti Alanteeseen muodostaen pienialaisia niemekkeitä. Alueen rannat on rakennettu ja erityisesti eteläosan rantaviivaa on muokattu (alueella on pienteollisuusalue). Rantojaen kasvillisuus indikoi dys-oligotrofisuutta ja osa-alueen kaakkoiskulmassa eutrofisuutta (järviruokokasvustoa). Vesikasviljaisto todettiin tavanomaiseksi dys-oligotrofisten reittivesien lajistoksi. Osa-alueen metsät ovat lajistoltaan tavanomaista mäntykangasta (MT) (Kuva 14.). Metsät ovat nuoria tai korkeintaan keski-ikäisiä. Osa-alueelle on rakennettu omakotitaloja, joille johtavat tiet osa-alueen halki. Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, merkittäviä luontokohteita tai muita luonnonarvoja, jotka tulisi erityisesti ottaa huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa 3.3. Vilkalahti Vilkalahden pohjoisranta on kallioista mäkialuetta, joka on kivisen harjuaineksen peittämää. Mäkialueen laki on avohakattu, jonka vuoksi osa lakialueesta oli aukkoa, osa kasvoi tiheää nuorta koivikkoa. Alarinteet lähempänä rantaa metsä on mäntyvaltaista, tuoretta kangasta. Notkelmat ja länsiosan alavammat alueet todettiin ohutturpeisiksi kuusi-mäntysekametsäksi. Kaikki alueen metsät ovat talousmetsiä. Rantavyöhykkeessä, suunnittelualueen keskiosassa, todettiin siirtolohkareiden ja kalliopaljastuman muodostama niemi Vilkalahden suunnittelualueen länsiosa Vilkalahden suunnittelualueen eteläosa on Alanteeseen loivasti viettävää kivistä harjusorarinnettä. Alueella on todettavissa muutamia pienialaisia ja osin jyrkkärinteisiä kalliomäkiä, jotka eivät pienen kokonsa vuoksi kuitenkaan hallitse maisemaa. Pohjoisesta kohti Alannetta virtaa alueen läpi ojitettu puro. Osa-alueen metsät ovat harvennettua kuusimetsää (MT), jossa on erityisesti puron lähettyvillä paikoin korpimaisia piirteitä (Kuva 15.). Metsien kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi (MT). Osa-alueen rantaviiva on lähes koko matkalta rakennettu, sillä rantaa pitkin on aikanaan vedetty paikallistie ja rantaa on raivattu kääntöpaikka (Kuva 16.). Ilmeisesti rannassa on ollut jäätien lähtöpaikka tai tukkilaani. Alueen vesikasvilajisto inidkoi dystrofisuutta, muuttuen itäänpäin mentäessä eu-dystrofisen veden lajistoksi (Kuva 17.). Vesikasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi.

3 3 Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, merkittäviä luontokohteita tai muita luonnonarvoja, jotka tulisi erityisesti ottaa huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa Kuva 15. Vilkalahden länsiosan ojitettu puro. Kuva 16. Vilkalahden länsiosan rannassa kulkee vanha tie rantaviivaa pitkin. Kuva 17. Vilkalahden rantakavillisuus indikoi eu-dystrofisuutta, paikoin eutrofisuutta. Kuva 18. Vilkalahden itäosan kangasmetsää (MT). Kuva 19. Vilkalahden itäosan eu-dystrofista rantaa Kuva 20. Vilkalahden suunnittelualueen itäpää rajautuu matalaan salmeen.

4 Vilkalahden suunnittelualueen itäosa Vilkalahden suunnittelualueen itäosa on kallioinen ja kivisen harjuaineksen peittämä. osa-alueen länsirajalla on kallioinen niemi, joka on siirtolohkareiden peittämä. alueen metsät ovat mäntyvaltaista talousmetsää (MT), joka on mäen lakialueelta hakattu aukoksi. Rinteet on voimakkaasti harvennettua MT-männikköä (Kuva 18.). Kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Rantojen vesikasvillisuus indikoi eu-dystrofista vettä (Kuvat 19. ja 20.). Vesi lahdella todettiin hyvin ruskeaksi. Suunnittelualueen itärajalla on lahden kahteen osaan jakava matalikko (Kuva 20.). Rantojen lajisto ja vesikasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanaomaiseksi. Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, jotka tulisi erityisesti ottaa huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Siirtolohkareiden peittämällä kallioniemellä on maisemallista merkitystä, jonka vuoksi se tulisi jättää nykytilaansa. (LIITTEET, Kartta 3.). 4. Yhteenveto Kuumienkivien asemakaava-alueella on kaksi liito-oravalle soveltuvaa pellonreunametsikköä sekä maisemallisesti merkittävä kalliokupoli, jotka tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 1.). Ruunanpäänniemen asemakaava-alueella on kaksi maisemallisesti merkittävää kalliojyrkännettä, jotka tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 2.) ja Vilkalahden asemakaava-alueella on maisemallisesti merkittävä siirtolohkareryhmä, joka tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 3.). Tampereella Jouko Sipari Jouko Sipari Tmi Katajikonkatu 1 F Tampere p

5 LIITTEET 5

6 6

7 7

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin tarveharkinta Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth Sisällys

Lisätiedot

Ristijärvi. Putkosjärven asemakaava

Ristijärvi. Putkosjärven asemakaava Ristijärvi Putkosjärven asemakaava LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2008 1 1. YLEISTÄ Selvitettävä alue ja työn kuvaus Selvitys toimii Putkosjärven asemakaavan laatimisen ja kaavan vaikutusten arvioinnin pohjaaineistona.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

Keuruun varuskunta-alueen metsäinventoinnit 3. ja 9.1.2015

Keuruun varuskunta-alueen metsäinventoinnit 3. ja 9.1.2015 Ari Aalto, Risto Sulkava Keuruun varuskunta-alueen metsäinventoinnit 3. ja 9.1.2015 Alueelle tehtiin kaksi maastokäyntiä lumiolosuhteissa, joten lajistolistaus on vain suuntaa-antava. Keuruulaisittain

Lisätiedot

OSA 2. Maakunnan Parhaat Maisemat

OSA 2. Maakunnan Parhaat Maisemat 5.6.2013 Loppuraportti OSA 2 Maakunnan Parhaat Maisemat Etelä-Savon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011-2013 Leena Lahdenvesi-Korhonen 3.2 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Numero = Alueen tunnus, joka yhdistää kyseisen ympäristökortin luontoinventointikartalle LIITE 7

Numero = Alueen tunnus, joka yhdistää kyseisen ympäristökortin luontoinventointikartalle LIITE 7 YMPÄRISTÖKORTIT LIITE 8 Numero = Alueen tunnus, joka yhdistää kyseisen ympäristökortin luontoinventointikartalle LIITE 7 Tieto 1 = alueen nimi Tieto 2 = alueen sijainti Tieto 3 = geologia, geomorfologia

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 26.8.2007. Laajennus Mäntsälänmetsän alueelle 2009

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 26.8.2007. Laajennus Mäntsälänmetsän alueelle 2009 NUMMI-PUSULA SAUKKOLA Liite LESKELÄNTIEN YMPÄRISTÖ MÄNTSÄLÄNMETSÄ LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 26.8.2007. Laajennus Mäntsälänmetsän alueelle 2009 Leskeläntietä selvitysalueen itäosassa. 1. JOHDANTO Alkuperäiseen

Lisätiedot

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma Kalavesi Konsultit Oy 1 Sisällysluettelo: 1. Tausta 3 2. Hoitosuunnitelman tarve ja tavoitteet 3 3. Alueen kuvaus 4 3.1 Kosteikkoalue 4 3.2

Lisätiedot

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Sallan geologia. sekä geologiset retkeilykohteet

Sallan geologia. sekä geologiset retkeilykohteet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS PSY Rovaniemi 19.3.2015 RAPORTTI 16/2015 Sallan geologia sekä geologiset retkeilykohteet Peter Johansson Laura S. Lauri 2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 19.3.20155 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Päijät-Hämeen liitto 19.5.2014 Sisällys Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema-

Lisätiedot

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Heidi Kontiokari Heikki Juntunen Ari Holappa Kerttu Härkönen Kari Sarajärvi

Lisätiedot

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.)

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) Porin kaupunkisuunnittelu 31.12.2006 Porin kaupunkisuunnittelusarja C60/2006 PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 1 Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan eli Kannusmaan tuulipuistohankealueen. luontoympäristön esiselvitys

Tyrnävän Kivimaan eli Kannusmaan tuulipuistohankealueen. luontoympäristön esiselvitys Tyrnävän Kivimaan eli Kannusmaan tuulipuistohankealueen luontoympäristön esiselvitys Tutkimusraportti 136 Toimeksiantaja Hannu Rantapää Winda Invest Oy Tyrnävän Kivimaan eli Kannusmaan tuulipuistohankealueen

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Toppilansaaren maisemasuunnittelun idealuonnos - Huomioitavia osa-alueita maisemasuunnittelussa. Heli Virkkunen SYKE

Toppilansaaren maisemasuunnittelun idealuonnos - Huomioitavia osa-alueita maisemasuunnittelussa. Heli Virkkunen SYKE Toppilansaaren maisemasuunnittelun idealuonnos - Huomioitavia osa-alueita maisemasuunnittelussa Heli Virkkunen SYKE 11/2002 Toppilan maisemasuunnitelman idealuonnos Huomioitavia osa-alueita maisemasuunnittelussa

Lisätiedot

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi VYYHTI raportti: Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi Risto Paakkonen, 2014 Sisällys 1 Johdanto, 2 Kohdealue ja työkuvaus, 3 Havainnot ja esimerkkikohteet 4 Muuta

Lisätiedot

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Forssan seutu 2/2010 Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 2 2010 Monivaikutteisten

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus VALKEAKOSKEN KAUPUNKI JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINENN OSAYLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus 25. 2.2013 Ehdotusvaiheen selostus SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Osayleiskaavatyön

Lisätiedot

2.2. Maisematyyppi [Maakunnallinen maisemaselvitys] 2.3. Kuvailuteksti [Lyhyt kuvaus maisemamaakunnan ja -seudun tyypillisistä piirteistä]

2.2. Maisematyyppi [Maakunnallinen maisemaselvitys] 2.3. Kuvailuteksti [Lyhyt kuvaus maisemamaakunnan ja -seudun tyypillisistä piirteistä] 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Sippolan ja Summajoen laaksot 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Sippolan Summanjokilaaksojen kulttuurimaisema 1.3. Kunta Kouvola, Hamina 1.4. Pinta-ala noin

Lisätiedot