Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009"

Transkriptio

1 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd. euroa Pitkän koron rahastot Kiinteistörahastot Rahamarkkinarahastot Mrd. euroa M1 9M3 9M 9M9 9M1 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö 1..1

2 Sisällys Johdanto 1 Lainat yleisölle Yleisölle myönnetyt lainat 7 1. Lainat kotitalouksille Asuntolainat Kulutusluotot Muut lainat Yrityslainat Julkisyhteisöjen lainat 1 1. Lainat muille rahoituslaitoksille 1 Talletukset ja muu varainhankinta 17.1 Yleisön talletukset 17. Kotitalouksien talletukset 19.3 Talletukset osana varainhankintaa 1. Muu varainhankinta 3 Rahalaitosten yhteenlaskettu tase Yleistä 3 3. Rahalaitosten saamiset 3.3 Rahalaitosten velat Muutokset rahalaitossektorilla 7 Sijoitusrahastot 9.1 Taustaa 9 Kehikko 1. Sijoitussalkun sisällöstä 3. Sijoitusrahastojen tase 3..1 Sijoitusrahastojen taseen saamiset 33 Saamiset instrumenteittain 33 Saamiset alueittain 3 Saamiset sektoreittain 3.. Sijoitusrahastojen taseen velat 37 Kehikko. Sijoitusrahastot euroalueella.3 Sijoitusrahastojoukko ja siinä tapahtuneet muutokset 1 Kehikko 3. Vuosimuutoksen laskenta rahalaitostilastoissa Liite 1. Kuviot 7 Päätoimittaja Elisabeth Hintikka Työryhmä Olli Alanko Terhi Koivula Kimmo Koskinen Jyrki Lehtinen Johanna Pöyry- Renholm Elina Salminen Hermanni Teräväinen ISSN-L ISSN Tiedustelut Rahalaitokset Elina Salminen Sijoitusrahastot Hermanni Teräväinen

3 Kuvioluettelo Kuvio 1. Yleisön lainakannan kasvu Suomessa sektoreittain 7 Kuvio. Yleisön lainakannan vuosikasvu euroalueella ja Suomessa 8 Kuvio 3. Asuntolainakannan vuosikasvuja euroalueen maissa 9 Kuvio. Enintään yhden vuoden korkoon sidottujen uusien asuntolainasopimusten osuus eräissä euroalueen maissa Kuvio. Uusien asuntolainasopimusten jakauma viitekoron mukaan 1 Kuvio. Uusien asuntolainasopimusten korot Suomessa ja euroalueella 1 Kuvio 7. Suomen rahalaitosten asuntolainakanta ja vuosikasvu 11 Kuvio 8. Kotitalouksien nostamat uudet asuntolainat 11 Kuvio 9. Uudet asuntolainat: nostot ja keskikorko 11 Kuvio 1. Kotitalouksien kulutusluotot Suomessa 1 Kuvio 11. Kulutusluottojen vuosikasvuja eräissä euroalueen maissa 1 Kuvio 1. Kotitalouksien muut lainat lainatyypeittäin 1 Kuvio 13. Yrityslainakannan vuosikasvuja eräissä euroalueen maissa 13 Kuvio 1. Yrityslainakanta ja vuosikasvu Suomessa 13 Kuvio 1. Asuntoyhteisöjen lainakanta ja vuosikasvu 1 Kuvio 1. Yrityslainakannan vuosikasvu alkuperäisen maturiteetin mukaan 1 Kuvio 17. Suomalaisten yritysten liikkeeseen laskemat velkakirjat ja yrityslainat, vuosikasvut 1 Kuvio 18. Uudet yrityslainasopimukset 1 Kuvio 19. Uusien yrityslainasopimusten keskikorot Suomessa ja euroalueella 1 Kuvio. Kuntien lainakanta ja vuosikasvu 1 Kuvio 1. Talletusten vuosikasvu sektoreittain 17 Kuvio. Lyhytaikaisten talletusvaateiden osuus kaikista yleisön talletuksista 18 Kuvio 3. Laina- ja talletuskannan keskikorot sekä kokonaismarginaali 18 Kuvio. Yleisön talletusten keskikorot sektoreittain 18 Kuvio. Kotitalouksien talletuskannan vuosikasvu vaateittain 19 Kuvio. Kotitalouksien talletuskannan keskikorot vaateittain Kuvio 7. Suomen rahalaitosten laina- ja talletuskanta ja niiden erotus Kuvio 8. Uusien määräaikaistalletusten keskikorot ja joitain viitekorkoja Kuvio 9. Suomen rahalaitosten laina- ja talletuskanta sekä liikkeeseen lasketut velkapaperit 1 Kuvio 3. Suomen rahalaitosten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen ja rahamarkkinapapereiden kanta valuutan mukaan Kuvio 31. Maittaiset osuudet euroalueen yhteenlasketusta taseesta vuoden 9 lopussa 3 Kuvio 3. Rahalaitosten (pl. Suomen Pankki) yhteenlasketun taseen rakenne Kuvio 33. Rahalaitosten yhteenlasketun taseen jakauma tase-erittäin Suomessa ja euroalueella Kuvio 3. Suomen luottolaitosten ja rahamarkkinarahastojen lukumäärä kuukausittain 7

4 Kuvio 3. Rahalaitosten lukumäärä euroalueella vuoden 9 lopussa 8 Kuvio 3. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen jakautuminen tyyppiluokittain (ml. rahamarkkinarahastot) 9 Kuvio 37. Kotimaisten rahastojen rahastojen vaikutus tilastoon 33 Kuvio 38. Sijoitusrahastojen saamiset alueittain ja rahastotyypeittäin 3 Kuvio 39. Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 38 Kuvio. Rahastotyyppien välinen kehitys vuoden 9 aikana rahasto-osuusvelan suhteilla mitattuna 38 Kuvio 1. Luokitus- ja arvostusmuutosten vaikutus vuosimuutokseen Kuvio. Suomen rahalaitosten (pl. Suomen Pankki) yhteenlaskettu tase 7 Kuvio 3. Rahalaitosten (pl. eurojärjestelmä) yhteenlasketun taseen vuosikasvu euroalueella ja Suomessa 7 Kuvio. Yleisön lainakannan vuosikasvu sektoreittain 7 Kuvio. Asuntolainojen kanta ja keskikorko 7 Kuvio. Asuntolainakannan jakauma viitekoron mukaan 7 Kuvio 7. Asuntolainakannan keskikorko viitekoron mukaan 7 Kuvio 8. Asuntorahoitukseen erikoistuneiden muiden luottolaitosten kuin pankkien eriä 8 Kuvio 9. Uusien nostettujen asuntolainojen määrä ja keskikorko 8 Kuvio. Kotitalouksien kulutusluottojen kanta ja keskikorko 8 Kuvio 1. Kotitalouksien tili- ja korttiluottojen kanta ja keskikorko 8 Kuvio. Opintolainakanta ja keskikorko 8 Kuvio 3. Uudet, enintään 1 milj. euron yrityslainasopimukset vuosina 9 8 Kuvio. Uudet, yli 1 milj. euron yrityslainasopimukset vuosina 9 9 Kuvio. Koron kiinnitysajaltaan enintään 1 vuodeksi sidottujen uusien yrityslainasopimusten keskikorot lainan koon mukaan 9 Kuvio. Asuntoyhteisöjen lainakanta ja osuus luottolaitosten yrityslainakannasta 9 Kuvio 7. Yleisön talletusten vuosikasvu ja keskikorko 9 Kuvio 8. Yleisön talletuskannan jakauma viitekoron mukaan 9 Kuvio 9. Yleisön talletuskannan keskikorot viitekoron mukaan 9 Kuvio. Suomen rahalaitoksiin tehdyt yleisön talletukset maittain Kuvio 1. Euroalueen rahalaitoksiin tehtyjen yleisön talletusten vuosikasvu Kuvio. Kotitalouksien talletusten keskikorkoja Suomessa ja euroalueella Kuvio 3. Euroalueen kotitalouksien euromääräiset talletukset vuoden 9 lopussa; jakauma talletusvaateen ja maturiteetin mukaan Kuvio. Suomalaisten yritysten talletuskannan vuosikasvu vaateittain Kuvio. Euroalueen yritysten euromääräiset talletukset vuoden 9 lopussa; jakauma talletusvaateen ja maturiteetin mukaan

5 Taulukkoluettelo Taulukko 1. Velkaerien osuudet lainakannasta eri maissa Taulukko. Rahalaitosten (pl. Suomen Pankki) yhteenlaskettu tase, milj. euroa Taulukko 3. ISIN-koodillisten arvopapereiden kappalemäärät vuoden aikana neljänneksittäin 3 Taulukko. Vuoden 9 lopun sadan merkittävimmän arvopaperin (ISIN) omistukset vuoden 9 aikana 31 Taulukko. Sijoitusrahastojen tase ja osuuksien nettomerkinnät vuonna 9, milj. euroa 3 Taulukko. Sijoitusrahastojen saamiset maittain, suurinta vuoden 9 lopussa, milj. euroa 3 Taulukko 7. Sijoitusrahastojen saamisten sektorijakauma alueittain, milj. euroa 3 Taulukko 8. Sijoitusrahastojen saamiset julkisyhteisöiltä, milj. euroa 37 Taulukko 9. Rahasto-osuusvelan jakautuminen omistajasektoreille , milj. euroa 39 Taulukko 1. Euroalueelle rekisteröityjen sijoitusrahastojen (pl. rahamarkkinarahastot) jakautuminen euroalueelle Taulukko 11. Vuoden 9 aikana toimintansa aloittaneet uudet sijoitusrahastot Taulukko 1. Vuoden 9 aikana toimintansa lopettaneet sijoitusrahastot Taulukko 13. Vuoden 9 aikana fuusioituneet sijoitusrahastot 3 Taulukko 1. Kuvitteellinen esimerkki vuosimuutoksen laskennasta rahalaitostilastoissa

6 R AH O I TUSTI L AS T OT 1..1 Johdanto Kansainvälisen finanssikriisin vaikutukset heijastuivat vuonna 9 rahalaitosten ja sijoitusrahastojen toimintaan, vaikka vuoden lopulla kriisin pahin vaihe kaiketi olikin jo ohitettu. Tässä rahoitustilastojen vuosikatsauksessa kuvataan pääasiassa rahalaitosten lainojen ja talletusten kehitystä Suomessa sekä tietoja uudesta sijoitusrahastotilastosta. Rahalaitoksilta kerättäviä tietoja esitetään kattavammin kuin kuukausittain Suomen Pankin internetsivuilla julkaistavissa taulukoissa ja kuvioissa 1. Sijoitusrahastoista julkaistaan nyt ensimmäisen kerran laajemmin arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen perustuvia tietoja. Sijoitusrahastoista julkaistaan tietoja myös Suomen Pankin internetsivuilla. Katsauksen ensimmäisessä luvussa esitellään yleisön lainojen kehitystä, jossa keskeisintä vuonna 9 oli yritysten lainakannan supistuminen ja kotitalouslainojen kasvun hidastuminen. Toisessa luvussa kuvataan rahalaitosten vastaanottamien talletusten ja muun varainhankinnan kehitystä. Vuoden 8 loppupuolella alkanut talletuskasvun hidastuminen jatkui myös vuonna 9. Myös huomattavia määriä määräaikaistalletuksia siirrettiin likvidimpiin talletusmuotoihin, kuten käyttelytileille. Kolmannessa luvussa kuvataan rahalaitosten yhteenlasketussa taseessa tapahtuneita muutoksia. Julkaisun neljännessä luvussa kuvataan rahalaitossektorin institutionaalisia muutoksia vuoden 9 aikana. Julkaisun viidennessä luvussa on tietoja Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista. Suomen Pankki aloitti tiedonkeruun sijoitusrahastoilta vuoden 9 alussa, jolloin niiltä kerättiin ensimmäiset tasetiedot vuoden 8 lopun tilanteesta. Sijoitusrahastojen tasetilastointi perustuu Euroopan keskuspankin asetukseen sijoitusrahastojen saamisista ja veloista (EKP/7/8). 1 Ks. Ks. Vuosikatsaus 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

7 1..1 R AH O I TUSTI L AS T OT 1 Lainat yleisölle 1.1 Yleisölle myönnetyt lainat Yleisön lainakannan vuosikasvu hidastui jyrkästi vuoden 9 aikana. Eniten tähän vaikutti yrityslainakannan supistuminen. Myös kotitalouslainojen kasvu hidastui, mutta pysyi kuitenkin positiivisena. Suomen rahalaitosten euroalueen yleisölle myöntämien lainojen kannan vuosikasvun hidastuminen oli koko vuoden 9 ajan poikkeuksellisen voimakasta (kuvio 1). Vuosina 8 yleisön lainakanta kasvoi melko tasaisesti; vuosikasvu oli keskimäärin 1. Vielä vuoden 8 joulukuussa lainakannan vuosikasvu oli 11,. Sen jälkeen kasvu hidastui ja lähes pysähtyi vuoden 9 lopulla. Yleisön lainakannan vuosikasvun jyrkkä hidastuminen johtui pääasiassa yrityslainakannan voimakkaasta supistumisesta. Yleisön lainakantaan lasketaan mukaan lainat kotitalouksille 3, yrityksille, julkisyhteisöille ja muille rahoituslaitoksille kuin rahalaitoksille sekä vakuutusyhtiöille. Yleisön lainakanta koostuu pääasiassa kotitalouksille ja yrityksille myönnetyistä lainoista, sillä näiden kahden sektorin osuus on 9 koko yleisön lainakannasta. Kotitalouslainojen osuus yleisön lainakannasta oli vuoden 9 lopussa 1 ja yrityslainojen osuus 3. 3 Sisältää kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, joiden osuus kotitalouslainoista on hyvin pieni. Sisältää asuntoyhteisöt, joiden osuus yrityslainakannasta on noin. Valtio, kunnat, kuntayhtymät ja sosiaaliturvarahastot. Rahalaitoksia ovat luottolaitokset ja rahamarkkinarahastot. Kuvio 1. Yleisön lainakannan kasvu Suomessa sektoreittain Yleisön lainakanta 7 oli joulukuun 9 lopussa 1, mrd. euroa, josta Suomen yleisölle myönnettyjen lainojen osuus oli 97. Muihin euromaihin myönnettyjen lainojen osuus oli 1 ja euroalueen ulkopuolisille maille. Euroalueen ulkopuolelle lainoja myönnettiin erityisesti EU:n ulkopuolisiin maihin sekä Ruotsiin ja Viroon. Ulkomaille myönnetyt lainat kohdistuvat pääasiassa yrityssektorille. Euromääräisten lainojen osuus oli 9 kaikista yleisön lainoista. Euroalueella yleisön lainakannan kehitykseen on vaikuttanut lainojen arvopaperistaminen ja siirto 8 pois rahalaitosten taseista. Arvopaperistaminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että laina siirretään pois taseesta. Lainan siirto ei myöskään edellytä sitä, että laina olisi arvopaperistettu: lainojen myynti pois taseesta raportoidaan lainojen siirtona. Euroalueen rahalaitosten euroalueen yleisölle 9 myöntämien lainojen kanta oli vuoden lopussa yhteen- 7 Suomen rahalaitosten myöntämät lainat kaikkiin maihin, kaikki valuutat yhteensä Sisältää myös myydyt lainat (ilman arvopaperistamista). 9 Pl. julkisyhteisöt. Yritykset ja asuntoyhteisöt Muut rahoituslaitokset Vakuutuslaitokset Julkisyhteisöt Kotitaloudet Yleisö, lainakannan vuosikasvu Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 9 7

8 R AH O I TUSTI L AS T OT 1..1 sä 1 7, mrd. euroa, josta Suomen yleisön osuus on 1,. Vuoden 9 aikana yleisön lainoja siirrettiin Kuvio. Yleisön lainakannan vuosikasvu euroalueella ja Suomessa pois euroalueen rahalaitosten taseista yhteensä,9 mrd. euroa, mikä on ainoastaan 7 vuoden 8 vastaavasta määrästä: arvopaperistaminen ja lainojen siirto vähenivät huomattavasti vuoden 9 aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Arvopaperistaminen ja lainojen siirto vaikuttavat yleisön lainakannan vuosikasvuun kokonaisuudessaan noin yhden prosenttiyksikön verran (kuvio ) Yleisön lainakannan vuosikasvu euroalueella Lainojen siirrolla korjattu vuosikasvu euroalueella Yleisön lainakannan kasvu Suomessa Arvopaperistettuja ja siirrettyjä lainoja ei ole EKP:n tilastoissa jaoteltu yritys- ja kotitaloussektorille Lähteet: Euroopan keskuspankki ja Suomen Pankki. erikseen, joten niiden vaikutusta näiden sektorien lainakantojen kasvuihin on vaikea arvioida. European securitization forumin 1 mukaan selvästi eniten on arvopaperistettu kiinteistövakuudellisia 11 lainoja. Maiden väliset erot arvopaperistamisessa ovat hyvin suuria: joidenkin maiden rahalaitokset ovat siirtäneet taseistaan jopa kymmeniä prosentteja lainakannastaan, kun taas toisissa maissa ilmiötä ei esiinny lainkaan. European securitization forumin 1 mukaan euroalueella lainoja on eniten arvopaperistettu Espanjassa, Hollannissa, Italiassa, Saksassa, Irlannissa, Belgiassa, Kreikassa, Portugalissa ja Ranskassa. Muissa euromaissa lainojen arvopaperistaminen on joko hyvin vähäistä tai sitä ei ole lainkaan. 1. Lainat kotitalouksille Suomessa kotitalouksien lainakanta kasvoi muuta euroaluetta nopeammin. Kasvuvauhti on hidastunut, mutta kasvu oli positiivista koko vuoden. Kansainvälisen finanssikriisin luoma epävarmuus vaikutti euroalueella kotitalouksien lainakysyntään vuonna 9. Muutamissa euromaissa, kuten Espanjassa ja Irlannissa, kiinteistökuplan puhkeaminen vaikutti etenkin asuntolainakannan supistumiseen. Suurimman epävarmuuden hälventyminen ja voimakkaat elvytystoimet taloudessa eivät vielä vuoden 9 aikana piristäneet kotitalouksien ja yritysten lainakysyntää euroalueella. Vaikka kuluttajien luottamus hieman koheni, ei se vielä ole selvästi näkynyt uusissa lainasopimuksissa euroalueella. Kotitalouksien lainat sisältävät asuntolainat, kulutusluotot, opintolainat ja muut lainat, kuten esimerkiksi loma-asunnon ostamiseen tarkoitetut lainat sekä 1 Data report Q RMBS: Residential Mortgage-Backed Security. 1 Tässä tilastossa kerrotaan arvopaperistetut lainat, mutta niitä ei välttämättä ole siirretty pois rahalaitosten taseista. elinkeinonharjoittajien lainat. Suurin osa kotitalouslainoista on asuntolainoja (keskimäärin 73 vuonna 9). Loput ovat kulutus- ja muita lainoja, joita molempia on lähes yhtä paljon. 8 Vuosikatsaus 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

9 1..1 R AH O I TUSTI L AS T OT Suomalaisten kotitalouksien euromääräinen lainakanta oli vuoden 9 lopussa 9,8 mrd. euroa. Kotitalouksien lainakannan kasvu hidastui Suomessa vuoden 9 aikana, mutta kasvu oli kuitenkin huomattavasti nopeampaa kuin euroalueella keskimäärin. Euroalueella kotitalouslainojen vuosikasvu hidastui vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä negatiiviseksi. Suomessa vuosikasvu oli vuoden 9 lopussa,, kun se euroalueella oli 1,3. Useissa euromaissa, kuten esimerkiksi Saksassa, kasvu oli pysähdyksissä lähes koko vuoden. Kuvio 3. Asuntolainakannan vuosikasvuja euroalueen maissa Suomi Euroalue Ranska Saksa Lähde: Euroopan keskuspankki Asuntolainat Suomalaiset asuntovelalliset ovat hyötyneet poikkeuksellisen alhaisista koroista, koska suurin osa asuntolainoista sidotaan Suomessa euriborkorkoihin. Muissa euromaissa suositaan kiinteitä ja pidempiä korkoja selvästi enemmän kuin Suomessa (kuvio ). Suomessa uusista asuntolainoista 97 sidottiin kiinnitysajaltaan enintään vuoden korkoihin, joita ovat muun muassa kaikki euriborkorot ja pankkien omat primekorot. Saksassa ainoastaan 1 uusista asuntolainoista sidottiin enintään vuoden korkoihin (marraskuun lopun tilanne). Euroalueella keskimäärin uusista asuntolainoista sidottiin enintään vuoden korkoihin. Portugalissa sen sijaan suosittiin lyhyitä korkoja vielä hiukan enemmän kuin Suomessa. Asuntolainojen kehitys oli vuonna 9 Suomessa huomattavasti suotuisampaa kuin euroalueella keskimäärin. Suomessa asuntolainakanta kasvoi joulukuussa, vuodentakaiseen verrattuna, kun euroalueella vuosikasvu oli 1,. Suomessa asuntolainakanta on kasvanut tasaisesti, mutta kuitenkin selvästi hitaammin kuin edellisinä vuosina. Asuntolainakannan vuosikasvu Suomessa on hidastunut vuodesta alkaen, ja hitainta kasvu oli vuoden 9 elo-syyskuussa eli,8. Euroalueella asuntolainakannan kasvuvauhti on hidastunut selvästi, ja monissa euromaissa kasvu on ollut negatiivista. Joidenkin euromaiden pankit ovat siirtäneet taseistaan pois asuntolainoja, mikä myös vaikuttaa lainakannan kasvun hidastumiseen. Saksassa asuntolainojen vuosikasvu on ollut jo pitkään hyvin hidasta ja pari viime vuotta jopa negatiivista. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 9 9

10 R AH O I TUSTI L AS T OT 1..1 Kuvio. Enintään yhden vuoden korkoon sidottujen uusien asuntolainasopimusten osuus eräissä euroalueen maissa Saksa Hollanti Euroalue Belgia Itävalta Kreikka Irlanti Espanja Suomi Portugali 8 1 Lähde: Euroopan keskuspankki. Alhaisten euriborkorkojen ansiosta asuntolainojen korot laskivat Suomessa paljon enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Uusien asuntolainasopimusten keskikorko laski joulukuussa Suomessa 1,9 prosenttiin. Vastaavien lainojen keskikorko euroalueella oli 3,9. Kuvio. Uusien asuntolainasopimusten korot Suomessa ja euroalueella 1 kk:n euriborkorko Uusien asuntolainasopimusten keskikorko euroalueella Uusien asuntolainasopimusten keskikorko Suomessa EKP:n ohjauskorko Lähteet: Euroopan keskuspankki, Suomen Pankki ja Reuters. Asuntolainojen korkomarginaalit kasvoivat vuonna 3 1 Suomessa korot jaotellaan koronkiinnitysajan lisäksi viitekoron mukaan: euriborkorkoihin, primekorkoihin, kiinteisiin ja muihin korkoihin. Asuntolainakannasta sidottiin Suomessa euriborkorkoihin 9 (joulukuun lopussa). Uusista asuntolainasopimuksista 13 sidottiin vuoden lopussa euriborkorkoihin peräti 93 (kuvio ). Kuviossa näkyy selvä siirtymä primekoroista euriborkorkoihin vuoden 8 lopulla. Tämä johtui euriborkorkojen voimakkaasta laskusta. 9 selvästi edellisvuoteen nähden. Tähän vaikuttivat Kuvio. Uusien asuntolainasopimusten jakauma viitekoron mukaan Euribor Prime Kiinteät korot Muut korot muun muassa finanssikriisi ja pankkien varainhankinnan kallistuminen. Vuonna 8 asuntolainojen marginaalit 1 olivat supistuneet historiallisen pieniksi kovan kilpailun vuoksi, jopa alle,3 prosenttiin. Marginaalit kasvoivatkin hiukan yli prosentin tuntumaan kesällä 9, mutta vuoden loppua kohden marginaalien kasvu pysähtyi ja alkoi hienoisesti laskea. Marginaalit olivat joulukuun lopussa hieman alle yhden prosentin. 13 Sisältää uusien asuntolainasopimusten lisäksi myös uudelleen neuvotellut vanhat sopimukset. 1 Pankit eivät raportoi marginaaleja Suomen Pankille; kyseessä on laskennallinen marginaali. 1 Vuosikatsaus 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

11 1..1 R AH O I TUSTI L AS T OT Kuvio 7. Suomen rahalaitosten asuntolainakanta ja vuosikasvu Asuntolainakanta 1 oli vuoden lopussa 71,9 mrd. euroa (kuvio 7). Asuntolainakannan vuosikasvu oli vuoden lopussa,, kun se vuotta aikaisemmin oli 8,8. Vuositasolle korotettu trendisarjan kuukausikasvu oli vuoden 9 lopussa 7,, kun se vuotta aikaisemmin oli,. Asuntolainakannan vuosikasvu on yleensä seurannut vuositasolle korotettua kuukausikasvua noin puolen vuoden viiveellä. Trendisarjan vuositasolle korotetussa kuukausikasvussa näkyy jo nopeutumista. Kuvio 8. Kotitalouksien nostamat uudet asuntolainat,, 1, 1,,, Asuntolainat, kanta (vasen asteikko) Vuosikasvu (oikea asteikko) Vuositasolle korotettu kk-kasvu, trendi (oikea asteikko) Mrd. euroa Mrd.euroa Joulukuussa 9 kotitaloudet nostivat uusia asuntolainoja 1 1 milj. euroa. Uusia asuntolainoja nostettiin vuonna 9 keskimäärin 1 3 milj. euroa kuu kaudessa, kun vuonna 8 lainoja nostettiin keskimäärin 1 milj. euroa kuukaudessa. Huippuvuosi oli 7, jolloin lainoja nostettiin keskimäärin 1 77 milj. euroa kuukaudessa. Vuosikymmenen aikana uusien lainojen nostot ovat lähes kaksinkertaistuneet. Esimerkiksi vuonna 1999 uusia lainoja nostettiin keskimäärin 7 milj. euroa kuukaudessa. Kuvio 9. Uudet asuntolainat: nostot ja keskikorko Kulutusluotot Kulutusluottojen vuosikasvu hidastui Suomessa koko vuoden 9 ajan, mutta pysyi kuitenkin selvästi positiivisena toisin kuin monissa muissa euromaissa. Vaikka kulutusluottojen kanta on kasvanut, on niiden suhteellinen osuus kaikista kotitalouksien lainoista pienentynyt: kulutusluottojen osuus kotitalouksien lainoista vuoden lopussa oli 1,, mikä on,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Uudet nostetut asuntolainat (vasen asteikko) Uudet nostetut asuntolainat, trendi (vasen asteikko) Uudet nostetut asuntolainat, keskikorko (oikea asteikko) Milj. euroa Suomalaisten kotitalouksien euromääräisten kulutusluottojen kanta oli vuoden lopussa 1, mrd. euroa, missä on kasvua 3,1 edelliseen vuoteen nähden. Vuosikasvu hidastui lähes prosenttiyksikköä vuoden 9 aikana (kuvio 1) Suomen rahalaitosten euromääräiset lainat euroalueelle. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 9 11

12 R AH O I TUSTI L AS T OT 1..1 Kuvio 1. Kotitalouksien kulutusluotot Suomessa Suomessa kulutusluottojen vuosikasvu oli huomattavasti ripeämpää kuin euroalueella keskimäärin, jossa vuosikasvu on vuoden 9 huhtikuusta asti ollut negatiivista. Monissa euromaissa, kuten Espanjassa, kulutusluottojen vuosikasvu on hidastunut jyrkästi (kuvio 11). Saksassa pitkään lähes pysähdyksissä ollut kulutusluottojen vuosikasvu kiihtyi vuoden 9 aikana Kuvio 11. Kulutusluottojen vuosikasvuja eräissä euroalueen maissa Kanta (vasen asteikko) Vuosikasvu (oikea asteikko) Mrd. euroa Kulutusluotot Suomi Euroalue Espanja Saksa Lähteet: Euroopan keskuspankki ja Suomen Pankki. Finanssialan Keskusliiton toukokuussa 9 tehdyn kyselytutkimuksen 1 mukaan 8 prosentilla eli 1,1 miljoonalla vuotiaista suomalaisista on kulutusluottoa. Määrä on hieman vähemmän kuin vuonna , jolloin 3 prosentilla kyselyyn vastanneista oli kulutusluottoa. Kotitalouksien kulutusluottojen alaerän tili- ja korttiluotot osuus kulutuslainoista oli 8 eli 3, mrd. euroa joulukuun 9 lopussa. Tili- ja korttiluotot ovat niin sanottua jatkuvaa kulutusluottoa: tiliin tai korttiin on liitetty luottoraja, joka on jatkuvasti käytettävissä ennalta sovittuun rajaan saakka Muut lainat Kotitalouksien muut lainat sisältävät lainoja, joita ei voida lukea kulutus- eikä asuntolainoiksi, kuten esimerkiksi opintolainat, vapaa-ajan asunnon lainat ja elinkeinonharjoittajien lainat. Vuoden 9 lopussa kotitalouksilla oli Suomen rahalaitosten myöntämiä euromääräisiä muita lainoja yhteensä 1,1 mrd. euroa. Kuvio 1. Kotitalouksien muut lainat lainatyypeittäin Opintolainat Maatilatalouden elinkeinonharjoittajat Muut luotot yhteensä Mrd. euroa Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus. Muut elinkeinonharjoittajat Vapaa-ajan asunnot Opintolainojen kanta on pysynyt yli vuosikymmenen hyvin vakaana. Kanta oli vuoden 9 lopussa 1, mrd. euroa. Maatilatalouden elinkeinonharjoittajien lainakanta on kasvanut vuoden 9 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana milj. euroa ja muiden elinkeinonharjoittajien 1 milj. euroa Säästäminen ja luotonkäyttötutkimus, kevät Tilastokeskuksen luottokantatilasto. 1 Vuosikatsaus 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

13 1..1 R AH O I TUSTI L AS T OT 1.3 Yrityslainat Yrityslainojen vuoden 8 lopun poikkeuksellisen nopea kasvu hiipui vuoden 9 aikana, ja kanta supistui koko vuoden ajan. Yritysten velkakirjamarkkinat puolestaan elpyivät. Yrityslainojen marginaalit levenivät selvästi viime vuosiin nähden. Suomen rahalaitosten myöntämät yrityslainat 18 kasvoivat poikkeuksellisen voimakkaasti vuoden 8 lopulla, kun finanssikriisin seurauksena yritysten velkakirjamarkkinat tyrehtyivät. Myös suuryritykset, jotka ennen kriisiä rahoittivat toimintaansa pääasiassa suoraan markkinoilta hankitulla rahoituksella, lisäsivät lainanottoa pankeista. Tästä syystä rahalaitosten myöntämät yrityslainat kasvoivat Suomessa jopa yli prosentin vuosivauhdilla vuoden 8 lopulla. Kasvu oli tuolloin selvästi voimakkaampaa kuin euroalueella (kuvio 13). Kuvio 13. Yrityslainakannan vuosikasvuja eräissä euroalueen maissa Suomi Euroalue Espanja Saksa Lähteet: Euroopan keskuspankki ja Suomen Pankki. Vuoden 9 aikana rahalaitosten myöntämien yrityslainojen kasvuvauhti hidastui euroalueella ja monissa maissa vuosikasvu oli negatiivista, kuten Suomessakin (kuvio 13). Joissakin euromaissa, kuten Espanjassa, 18 Sisältää myös asuntoyhteisöille myönnetyt lainat. yrityslainat kasvoivat vuonna 7 jopa yli 3 prosentin vuosivauhdilla, joten osaa lainojen vähenemisestä voidaan pitää luonnollisena palautumisena nopeimmista kasvun vuosista. Yrityslainakantojen supistumiseen on euroalueen maissa vaikuttanut myös lainojen arvopaperistaminen ja siirto pois taseista. Kuvio 1. Yrityslainakanta ja vuosikasvu Suomessa 3 1 Kanta (vasen asteikko) Vuoden 9 aikana Suomen rahalaitosten yrityslainakannan kasvu hidastui huomattavasti. Vuoden puolivälissä lainakannan vuosikasvu muuttui negatiiviseksi (kuvio1). Yrityslainakanta oli joulukuun 9 lopussa yhteensä,1 mrd. euroa. Yrityslainakanta on supistunut vuoden 8 elokuun tasolle 19. Yrityslainakannan supistumiseen vaikuttavat sekä kysyntä- että tarjontatekijät. Finanssialan Keskusliiton pankinjohtajille tekemän kyselytutkimuksen mukaan yritysten kiinnostus luotonottoon oli vuoden 9 aikana heikompaa kuin edellisenä vuonna. Elinkeinoelämän Keskusliiton 1 syyskuussa 9 tekemän kyselytutkimuksen mukaan noin 11 kaikista kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä oli kohdannut merkittäviä vaikeuksia rahoituksen saannissa. Normaalitilanteessa vastaava luku on EK:n mukaan Yhteensä 1, mrd. euroa kannan supistumisesta selittyy lainojen siirrolla ja luokitusmuutoksella. Pankkibarometri III/9. 1 PK-Suhdannebarometri, marraskuu 9. Vuosikasvu (oikea asteikko) Mrd. euroa Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 9 13

14 R AH O I TUSTI L AS T OT 1..1 EK:n selvityksen mukaan rahoituksen saatavuus on vaikeutunut etenkin vientiyrityksissä. Yrityslainakantaan sisältyvät asuntoyhteisöjen lainat, joita on noin koko yrityslainakannasta. Asuntoyhteisöjen lainakanta oli joulukuun 9 lopussa 1,7 mrd. euroa (kuvio 1). Päinvastoin kuin muu yrityslainakanta, asuntoyhteisöjen lainakanta kasvoi koko vuoden 9 ajan. Asuntoyhteisöjen lainakannan vuosikasvu nopeutui ja oli vuoden lopussa 1,3 (kuvio 1). Asuntoyhteisöjen lainanottoa lisäsi valtion myöntämä 1 prosentin remonttituki korjausurakan loppusummaan. Asunto-osakeyhtiöt ja vuokrataloyhtiöt hakivat avustusta reilusti enemmän kuin ennakoitiin. Kuvio 1. Asuntoyhteisöjen lainakanta ja vuosikasvu Kanta (vasen asteikko) Vuosikasvu (oikea asteikko) Mrd. euroa lainat ovat myös hävinneet pois rahalaitosten taseista kaikkein nopeimmin; vuoden 9 kesäkuussa vuosikasvu muuttui negatiiviseksi ja oli 1, joulukuun lopussa. Kuvio 1. Yrityslainakannan vuosikasvu alkuperäisen maturiteetin mukaan Enintään 1 vuosi Yli 1 ja enintään vuotta Yli vuotta Yritysten emissiomarkkinat ovat toipuneet vuoden 9 aikana oltuaan täysin pysähdyksissä investointipankki Lehman Brothersin kaatumisen jälkeen. Yritysten Suomessa liikkeeseen laskemien velkakirjojen kanta kasvoi vuonna 9 ja oli 3,7 mrd. euroa joulukuun lopussa. Velkakirjoja laskettiin nettomääräisesti liikkeeseen vuoden aikana, mrd. euroa, ja liikkeeseenlaskut painottuivat vuoden alkuun. Yrityslainakanta jaetaan kolmeen maturiteettiluokkaan 3 (kuvio 1). Suurin osa lainakannasta on yli viiden vuoden maturiteettiluokassa (keskimäärin vuonna 9). Enintään vuoden lainat lisääntyivät erittäin voimakkaasti rahoitusmarkkinakriisin myötä syksyllä 8; vuoden 8 marraskuussa vuosikasvu ylsi lähes prosenttiin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kriisin ollessa pahimmillaan rahalaitokset myönsivät enimmäkseen lyhytaikaisia lainoja. Lyhyet Valtio varasi rahaa milj. euroa, mutta sitä haettiin yli 1 milj. euroa (Helsingin Sanomat 9.1.1). 3 Lainan alkuperäisen maturiteetin mukaan. Suomen Pankin arvopaperitilastot. Lyhyt- ja pitkäaikaiset yhteensä, kaikki valuutat yhteensä. Yli 9 emissioista laskettiin liikkeeseen välillä Q1-Q/9. 1 Vuosikatsaus 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

15 1..1 R AH O I TUSTI L AS T OT Kuvio 17. Suomalaisten yritysten liikkeeseen laskemat velkakirjat ja yrityslainat, vuosikasvut Kaikki yritysten liikkeeseen laskemat velkakirjat Yrityslainakanta Uusia yrityslainasopimuksia solmittiin vuonna 9 selvästi edeltävää vuotta vähemmän. Kun vuonna 8 uusia yrityslainasopimuksia solmittiin keskimäärin, mrd. euroa kuukaudessa, niin vuonna 9 niitä solmittiin keskimäärin, mrd. euroa kuukaudessa. Vuosi 8 oli kuitenkin poikkeuksellinen, ja esimerkiksi vuonna 7 uusia yrityslainasopimuksia solmittiin keskimäärin,3 mrd. euroa kuukaudessa. Uusista yrityslainoista noin kolmannes on tili- ja korttiluottoja (kuvio 18). Tili- ja korttiluotot ovat ns. jatkuvaa luottoa, joten niistä ilmoitetaan uusina sopimuksina kuukauden lopun kanta. Velkakirjamuotoiset uudet yrityslainat on jaoteltu niiden koon mukaan: enintään 1 milj. euron yrityslainojen osuus oli pienin Kuvio 18. Uudet yrityslainasopimukset Uudet yrityslainat, enintään 1 milj. euroa Uudet yrityslainat, tili- ja korttiluotot Uudet yrityslainat, yli 1 milj. euroa Uudet yrityslainat yhteensä Mrd. euroa Tili- ja korttiluotot ovat kehittyneet suhteellisen tasaisesti finanssikriisistä huolimatta; niitä oli keskimäärin lähes yhtä paljon vuonna 9 kuin vuonna 8. Muutos onkin tapahtunut velkakirjamuotoisissa yrityslainoissa, jotka kasvoivat voimakkaasti vuonna 8 ja vastaavasti supistuivat vuonna 9. Vuonna 9 yli 1 milj. euron yrityslainasopimuksia solmittiin vähemmän 7 kuin vuonna 8, ja enintään 1 milj. euron sopimuksia jopa 1 vähemmän. Sekä suhteellisesti että absoluuttisesti 8 suurin muutos edelliseen vuoteen verrattuna on siis tapahtunut pienissä, enintään 1 milj. euron yrityslainoissa. Enintään 1 milj. euron yrityslainasopimuksia solmittiin viimeksi näin vähän vuonna. (,9 mrd. euroa) ja yli 1 mrd. euron yrityslainojen osuus suurin (,1 mrd. euroa) joulukuun lopussa. 7 Kumulatiivinen summa vuoden ajalta. 8 Pienet 1,9 mrd. euroa/vuosi, suuret 1, mrd. euroa/vuosi. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 9 1

16 R AH O I TUSTI L AS T OT 1..1 Kuvio 19. Uusien yrityslainasopimusten keskikorot Suomessa ja euroalueella den 9 aikana milj. euroa ja oli,3 mrd. euroa vuoden lopussa. Suurin osa lainoista on myönnetty 1 kk:n euriborkorko Uusien yrityslainasopimusten keskikorko Suomessa Uusien yrityslainasopimusten keskikorko euroalueella EKP:n ohjauskorko kunnille. Lainakannan vuosikasvu nopeutui yli 1 prosenttiin vuoden lopussa. Kuvio. Kuntien lainakanta ja vuosikasvu Kanta (vasen asteikko) Vuosikasvu (oikea asteikko) Lähteet: Euroopan keskuspankki, Suomen Pankki ja Reuters. Uusien yrityslainasopimusten korot ovat seuranneet markkinakorkojen liikettä alaspäin. Varsinkin vuoden 8 lopulta alkanut euriborkorkojen lasku välittyi 7 Milj. euroa Rahalaitoksilta saatujen lainojen lisäksi kunnat mm. laskevat liikkeeseen kuntatodistuksia hankkiakseen pääasiassa lyhytaikaista rahoitusta. Kuntatodistuksien liikkeessä oleva määrä oli 1, mrd. euroa joulukuun lopussa. 1. Lainat muille rahoituslaitoksille uusien yrityslainasopimusten keskikorkoihin, mutta vuoden 9 aikana euriborkorkojen ja yrityslainojen korkojen välinen erotus on leventynyt eli yrityslainojen marginaalit ovat kasvaneet. Myös euroalueen tasolla uusien yrityslainojen korot nousivat lievästi vuoden 9 lopulla; sitä ennen korot olivat laskeneet pitkään. Suurin osa uusista yrityslainoista sidotaan Suomessa euriborkorkoihin. Suomessa uusien yrityslainojen korot ovatkin alhaisemmat kuin euroalueella keskimäärin (kuvio 19). Ero on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin uusissa asuntolainasopimuksissa. Joulukuun lopussa Suomessa uusien yrityslainasopimusten keskikorot 9 olivat,3, kun euroalueella ne olivat,. 1. Julkisyhteisöjen lainat Muiden rahoituslaitoksien kuin rahalaitosten lainojen osuus on yleisön lainakannasta kaikkein pienin: keskimäärin 1. Muihin rahoituslaitoksiin kuuluu muun muassa vakuutusyhtiöitä ja rahoituksen välitystä harjoittavia toimijoita sekä holdingyhtiöitä. Tähän sektoriin kuuluvat myös esimerkiksi sijoitusrahastot 3, panttilainaamot ja pienlainayritykset. Julkisyhteisöjen lainakannan osuus yleisön lainakannasta on hyvin pieni; vuonna 9 keskimäärin. Suomen rahalaitosten myöntämät lainat julkisyhteisöille kasvoivat vuonna 9: lainakanta kasvoi vuo- 9 Ml. tili- ja korttiluotot. 3 Pl. rahamarkkinarahastot, jotka kuuluvat rahalaitossektoriin. 1 Vuosikatsaus 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

17 1..1 R AH O I TUSTI L AS T OT Talletukset ja muu varainhankinta.1 Yleisön talletukset Yleisön talletuskannan vuosikasvu hidastui nopeasti vuoden 9 aikana. Korot pysyivät alhaisina koko vuoden. Likvidien talletusten osuus oli kasvussa vuonna 9. Vuoden 7 jälkipuoliskolla alkanut markkinaepävarmuus ja pankkien korkokilpailu, etenkin kotitalouksien talletuksissa, kasvattivat yleisön talletusten suosiota voimakkaasti. Varoja siirrettiin epävarmoiksi koetuista sijoitusrahastoista pankkien lyhyisiin määräaikaistalletuksiin, joissa talletuskorot nousivat eniten. Myös yritysten talletuskanta kasvoi nopeasti. Yritykset siirsivät likvidejä varoja riskiä sisältävistä rahastoista etenkin määräaikaistalletuksiin. Nopeimmillaan yleisön talletuskanta kasvoi yli 18 prosentin vuosivauhtia huhtikuussa 8. Kuvio 1. Talletusten vuosikasvu sektoreittain Kansainvälisen finanssikriisin voimistuessa syksyllä 8 talletusten kasvu alkoi hidastua nopeasti. Syynä kasvun hidastumiseen oli todennäköisesti pääasiassa lyhyisiin markkinakorkoihin sidottujen talletuskorkojen nopea lasku ja taloudellinen taantuma. Talletuskannan kasvun hidastuminen jatkui jyrkkänä myös vuoden 9 aikana. Samalla runsaasti talletuksia siirrettiin määräaikaistalletuksista likvidimpiin talletusmuotoihin kuten yön yli -talletuksiin. Talletuksia on todennäköisesti myös vuoden 9 maaliskuun jälkeen alettu siirtää takaisin rahastoihin tai muihin sijoituksiin, koska pörssikurssit alkoivat alkuvuoden jälkeen nousta ja sijoitusrahastojen tuotot kasvaa. Yleisön talletusten korot sen sijaan pysyivät alhaisina koko vuoden 9 ajan. Myös Finanssialan Keskusliiton julkaiseman Pankkibarometrin mukaan 31 talletukset eivät ole enää ainoa sijoitusvaihtoehto. Suurin osa kyselyyn vastanneista pankinjohtajista arvioi muiden sijoituskohteiden kuin talletusten lisäävän suosiotaan etenkin kotitalouksien sijoituksissa. Yritykset ja asuntoyhteisöt Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Talletukset yhteensä Kotitaloudet (ml. KPVTY:t) Julkisyhteisöt Pankkibarometri III/9. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 9 17

18 R AH O I TUSTI L AS T OT 1..1 Kuvio. Lyhytaikaisten talletusvaateiden osuus kaikista yleisön talletuksista Euroalue, vaadittaessa maksettavat talletukset Euroalue, lyhyet määräaikaistalletukset Suomi, vaadittaessa maksettavat talletukset Suomi, lyhyet määräaikaistalletukset 1998 Lähteet: Euroopan keskuspankki ja Suomen Pankki. Kuvio 3. Laina- ja talletuskannan keskikorot sekä kokonaismarginaali Lainat, keskikorko Talletukset, keskikorko Kokonaismarginaali 1 kk:n euriborkorko (tod. pv/3) 8 Lähteet: Suomen Pankki ja Reuters. Viime vuosina yleisön talletukset Suomessa ovat pääsääntöisesti olleet joko vaadittaessa maksettavia 3 tai enintään vuoden pituisia määräaikaistalletuksia. Vuoden 9 lopussa näiden osuus kaikista talletuksista oli 9. Näin ei ollut vielä vuosituhannen vaihteessa, jolloin suosittuja olivat etenkin 1 vuoden määräaikaistalletukset. Sen sijaan euroalueella pitkäaikaiset talletukset ovat olleet keskimäärin suositumpia kuin Suomessa. Myös talletuskorot ovat, lainakorkojen tapaan, laskeneet Suomessa hiukan euroalueen keskiarvoa nopeammin. Yleisön Suomen rahalaitoksiin tekemien talletusten kannan keskikorko oli korkeimmillaan 3,19 lokakuussa 8. Talletuskannan keskikorko seurasi markkinakorkojen yleistä kehitystä ja laski joulukuuhun 9 mennessä jo,7 prosenttiin. Laskua syyskuun 8 huippulukemasta oli siis, prosenttiyksikköä. Talletuskorkojen nopeasta laskusta huolimatta yleisön lainakannan keskikorkojen lasku on ollut talletuskorkojakin jyrkempää. Lainojen ja talletusten välinen kokonaismarginaali pieneni koko vuoden 9 ja oli 1,7 prosenttiyksikköä joulukuussa 9. 3 Maksujen välitykseen liittyviä käyttelytilejä (yön yli -talletuksia) tai korkeampikorkoisia sijoitustilejä, joilla ei ole kiinteää määräaikaa (irtisanomisehtoisia talletuksia). Entistä suurempi osuus yleisön talletuksista on nykyään sidottu vaihtuvaan korkoon. Euriborkorkojen osuus on vuosina 3 9 kasvanut alle 1 prosentista noin 18 prosenttiin ja omiin viitekorkoihin sidottujen osuus 8 prosentista 3 prosenttiin. Samanaikaisesti kiinteäkorkoisten talletusten osuus on vähentynyt prosentista noin prosenttiin. Muiden viitekorkojen osuus on pysynyt melko pienenä. Korkorakenteen muutos ja lyhytaikaisten talletusten suosio selittänee suurelta osin sen, miksi myös talletuskannan korot, lainakannan tapaan, reagoivat Suomessa nopeasti markkinakorkojen liikkeisiin. Kuvio. Yleisön talletusten keskikorot sektoreittain Talletusten keskikorot sektoreittain Yritykset ja asuntoyhteisöt Kotitaloudet ja KPVTY:t 3 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset (pl. rahalaitokset) Julkisyhteisöt Muut sektorit kuin rahalaitokset (yleisö) yhteensä 1 kk:n euriborkorko (tod. pv/3) ) Lähteet: Suomen Pankki ja Reuters. 3) ) 1) ) ) 18 Vuosikatsaus 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

19 1..1 R AH O I TUSTI L AS T OT. Kotitalouksien talletukset 33 Kotitalouksien talletusten korot laskivat nopeasti markkinakorkojen mukana. Kotitaloudet siirsivät talletusvaroja määräaikaistalletuksista likvidimpiin talletusmuotoihin. Talletuskilpailu kiristyi vuoden 9 aikana. Kotitaloudet ovat suurin tallettajaryhmä Suomen rahalaitoksissa. Kotitalouksien osuus yleisön talletuksista oli 8 vuoden 9 lopussa. Suomalaisten kotitalouksien ja kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen rahoitusvarallisuus oli rahoitustilinpidon mukaan 198 mrd. euroa vuoden 9 kolmannen neljänneksen lopulla. Tästä talletusten osuus oli 37. Talletukset ovatkin kotitalouksien selvästi suurin varallisuuserä. Vuoden 8 aikana kotitalouksien talletukset kasvoivat voimakkaasti hyvien korkotarjousten houkuttelemina ja talouden yleisen epävarmuuden vaikutuksesta, kun korkeamman riskin sijoituskohteista, kuten osakkeista ja rahasto-osuuksista, varoja siirrettiin turvallisiin pankkitalletuksiin. Vuoden 8 syyskuussa finanssikriisin voimistuminen laski myös kotitalouksien talletuksien korkoja jyrkästi ja talletusten nopea kasvu alkoi hidastua. Vuoden 9 aikana talletusten korot laskivat edelleen markkinakorkojen mukana ja etenkin lyhyet määräaikaistalletukset menettivät suosiotaan. Sen sijaan likvidimpien talletusten määrä kasvoi rajusti. Kuvio. Kotitalouksien talletuskannan vuosikasvu vaateittain Lyhyiden määräaikaistalletusten suosion romahtamista ei voi kuitenkaan selittää pelkällä korkotason laskulla, sillä lyhyiden uusien määräaikaistalletusten keskikorko on tällä hetkellä korkeampi kuin esimerkiksi vaadittaessa maksettavien irtisanomisehtoisten sijoitustalletusten keskikorko. Kotitaloudet suosivat vuonna 9 parempaa likviditeettiä tuoton sijaan. Todennäköisesti syynä on edelleen epävarma taloustilanne ja valmius valita tuottoisin sijoituskohde taloustilanteen parannuttua Kotitalouksien talletuskannan rakenteessa tapahtuikin vuonna 9 huomattava siirtymä eri tilimuotojen välillä. Kotitalouksien lyhyet määräaikaistalletukset ovat vuoden 9 aikana supistuneet joulukuun loppuun mennessä yhteensä 1,8 mrd. euroa, josta suurin osa siirtyi yön yli -talletuksiin ja irtisanomisehtoisiin talletuksiin. Nämä talletukset ovat kasvaneet vuoden 9 aikana yhteensä 9,8 mrd. euroa. Niiden osuus kaikista kotitalouksien talletuksista on kasvanut vuoden aikana prosentista 77 prosenttiin. Näiden tilien korko on merkittävästi määräaikaistilejä alhaisempi, mutta rahat ovat nostettavissa periaatteessa pyydettäessä 3. Yön yli -talletukset Irtisanomisehtoiset talletukset Määräaikaistalletukset, enintään 1 vuoden Määräaikaistalletukset, yli 1 vuoden ja enintään vuoden Määräaikaistalletukset, yli vuoden Talletukset yhteensä 3 Perinteisiltä käyttelytileiltä varojen nosto tapahtuu ilman kustannuksia 33 Kotitalouksiin sisällytetään kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. tai rajoituksia, mutta sen sijaan muilla vaadittaessa nostettavilla sijoitustileillä saattaa usein olla kertanostorajoitteita tai muita kustannuksia. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 9 19

20 R AH O I TUSTI L AS T OT 1..1 Kuvio. Kotitalouksien talletuskannan keskikorot vaateittain Kotitalouksien talletusten korot vaateittain ja 1kk euribor 3 1 Vuoden 9 aikana pankkien kilpailu kotitalouksien talletuksista kiristyi uudelleen. Syynä suurentuneisiin talletuskorkotarjouksiin on todennäköisesti se, että talletuksista saatu raha on ollut selvästi halvempaa kuin velkapaperimuotoinen rahoitus markkinoilta. Lisäksi on todennäköistä, että talletuskoroilla kilpaillaan myös asiakkaista. Onhan luonnollista, että ihmiset käyttävät myös sen pankin muita palveluja, joissa pitävät talletuksiaan. Talletusmarginaalit ovat kuitenkin supistuneet nopeasti markkinakorkojen laskun ja korkokilpailun myötä. Pankit ovat pystyneet nopeasti laskemaan sijoitustalletusten, kuten määräaikaistalletusten, korkoja. Suurin osa talletuksista on kuitenkin jo lähes nollakorkoisia yön yli -talletuksia, joissa koronlaskuvaraa ei ole. Kotitalouksien yön yli -talletusten korko laski vuoden 9 aikana vain, prosenttiyksikköä eli,1 prosentista,39 prosenttiin, kun vastaavat laskut olivat määräaikaistalletuksissa,3 prosenttiyksikköä ja irtisanomisehtoisissa talletuksissa 1,71 prosenttiyksikköä kk:n euriborkorko (tod. pv/3) Yön yli -talletukset 3 Enintään vuoden määräaikaistalletukset Yli vuoden määräaikaistalletukset Irtisanomisehtoiset talletukset Uusien määräaikaistalletusten keskikorko 1) ) 3) Lähteet: Suomen Pankki ja Reuters. ) ) ) Kuvio 7. Suomen rahalaitosten laina- ja talletuskanta ja niiden erotus Suomessa sijaitsevien rahalaitosten laina- ja talletuskantojen erotus Laina- ja talletuskannan erotus (oikea asteikko) Euromääräiset lainat Suomen ja muun euroalueen yleisölle (vasen asteikko) Euromääräiset talletukset Suomen ja muun euroalueen yleisöltä (vasen asteikko) Mrd. euroa Kotitalouksien uusille määräaikaistalletuksille maksetaan selvästi korkeampaa korkoa kuin mikä on pankkien interbank-markkinoilta saaman vakuudettoman rahan hinta 3. Yleensä talletuksille maksettava korko on hinnoiteltu halvemmaksi kuin markkinakorko. Näin ollen pankkien talletusmarginaalit ovat olleet loppuvuodesta keskimäärin jopa negatiivisia. Mrd. euroa Kuvio 8. Uusien määräaikaistalletusten keskikorot ja joitain viitekorkoja 3 1 Yritysten uusien määräaikaistalletusten keskikorko Kotitalouksien uusien määräaikaistalletusten keskikorko 3 kk:n euriborkorko (tod. pv/3) Euron 3 kk:n repokorko (tod. pv/3) Lähteet: Suomen Pankki ja Reuters. Joulukuussa 9 uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli 1,1 ja vertailuarvona käytetty 3 kuukauden euriborkorko vastaavaan aikaan noin,7. Uusien määräaikaistalletuksien keskikoron nousu loppuvuonna 9 yli viitekoron viittaakin kilpailun kk:n kuukauden euribor laski vastaavaan aikaan 1,7 prosenttiyksikköä. 3 Eripituiset euriborkorot. Vuosikatsaus 9 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Viitekorkojen merkitys lainanottajalle

Viitekorkojen merkitys lainanottajalle 9.5.008 Asuntolainat ovat Suomessa valtaosin vaihtuvakorkoisia, joten niiden korot nousevat ja laskevat yleisen korkotason mukana. Euriborsidonnaisten lainojen korot riippuvat euroalueen rahamarkkinoiden

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Asuntolainamarkkinakatsaus

Asuntolainamarkkinakatsaus FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Elina Salminen SISÄLLYS Asuntolainamarkkinat Suomessa terveellä pohjalla... 1 Suomessa asuntolainojen kasvu nopeampaa kuin Euroopassa keskimäärin...

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2010 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 500 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2010 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa en 29.4.203 Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustilanne on säilynyt varsin hyvänä muihin EU-maihin verrattuna. Rahoituksen saatavuus ja sen ehdot ovat kuitenkin kiristymässä, mikä on

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 169 Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030 Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa VATT Muistiot 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter Louhivuori VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter

Lisätiedot

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien kartoitus Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun riskit Rantala, Katri 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUKYVYN

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 6.8.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva alkuvuosi Ryhmän alkuvuoden tulos oli 488 miljoonaa euroa (395),

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat?

Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat? Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat? Jukka Vauhkonen Ekonomisti Suomen Pankki Hanna Putkuri Ekonomisti Suomen Pankki 1. Johdanto

Lisätiedot

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2008 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 10 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2008 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen Suomen talouden kansainvälistyminen 2000-luvulla rahoitus- ja maksutasetilastojen valossa Yleistajuiset selvitykset A:112 2008 J o r m a H i l p i n e n ( t o i m. ) Suomen talouden kansainvälistyminen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 24.10.2014 klo 9.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tulos jatkaa vahvalla kasvu-uralla Ryhmän tammi syyskuun tulos ennen

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot