1. Kokeellisen leirin tehtävä 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kokeellisen leirin tehtävä 1"

Transkriptio

1 Tämä on ensimmäinen valmennuskirje jonka tehtävät tulee palauttaa postitse minulle viimeistään ma mennessä. Ensimmäiset kolme tehtävää liittyvät maaliskuun kokeellisen leirin työskentelyyn joten leirille pääsyyn vaaditaan vähintään kaikkien niiden yrittämistä. Mukana on myös yksi kokeellinen tehtävä jonka suoritus onnistuu myös kotona (kenties tarvitset lainaan punnuksia koululta). Työn iloa! Anna-Leena Latvala 1. Kokeellisen leirin tehtävä 1 Hehkulangan lämpötilan määrittäminen Tehtävänäsi on määrittää lampun hehkulangan lämpötila mittaamalla sen vastusta. Metallilangan resistanssi voidaan laskea kaavalla missä on materiaalin resistiivisyys on langan pituus ja on sen poikkileikkauspinta-ala. Resistanssi riippuu lämpötilasta. Metallin resistiivisyys kasvaa lämpötilan kasvaessa. Kokeellisesti on mitattu että hehkulampuissa käytetyn volframin resistiivisyys kasvaa lämpötila-alueella 300 K 3655 K seuraavasti: Lämpölaajeneminen muuttaa hehkulangan pituutta ja poikkileikkauspinta-alaa. Tämä muutos on kuitenkin niin pieni että se voidaan jättää huomioimatta. a) Miten volframilangan vastus riippuu sen lämpötilasta? Jos hehkulangan geometriaa ei tiedetä se voidaan määrittää mittaamalla langan resistanssi jossakin tunnetussa lämpötilassa. b) Miksei tätä mittausta voida tehdä yleismittarin ohmiasteikolla? c) Miten suorittaisit tämän mittauksen? Valovastuksen kalibrointi Valovastus on valmistettu materiaalista joka on pimeässä eriste. Valo generoi materiaaliin vapaita varauksenkuljettajia ja näin materiaalin resistanssi pienenee valaistusvoimakkuuden kasvaessa seuraavasti: missä on vakio jonka numeroarvo riippuu valovastuksen materiaalista ja geometriasta ja on dimensioton parametri joka kuvaa sitä miten valaistusvoimakkuus muuttaa vastuksen resistanssia. Ideaaliselle valovastukselle on 1 mutta todelliselle laitteelle pitää määrittää. Käytössäsi on yleismittari hehkulamppu ja harmaasuodatin jonka läpi pääsee siihen osuvasta valosta. d) Suunnittele koejärjestely ja kirjoita yhtälö :n määrittämiseksi..

2 Planckin vakion määrittäminen Lämpötilassa hehkuvan lampun aallonpituudella säteilemää energiaa mittaavan valovastuksen resistanssin lauseke on: missä on määritettävä vakio ja on tuntematon verrannollisuuskerroin. Mittaamalla valovastuksen resistanssi hehkulangan lämpötilan funktiona saadaan määritettyä missä h on Planckin vakio on valon nopeus ja on Boltzmannin vakio. e) Muokkaa resistanssin lauseke sellaiseksi että siitä näkyy :n ja :n välinen lineaarinen riippuvuus. 2. Kokeellisen leirin tehtävä 2 Interferenssi ohuessa kalvossa Olet saattanut huomata että saippuakuplat ja asfaltin pinnalle levinneet öljyläikät näyttävät värillisiltä. Tämä ilmiö perustuu ohuessa kalvossa tapahtuvaan interferenssi-ilmiöön. Tarkastellaan tilannetta oheisen kuvion avulla jossa oletetaan että ohuen kalvon molemmilla puolilla oleva väliaine on ilmaa. Valoaalto voi käyttäytyä kahdella tapaa kuvan mukaisesti osuessaan ohueen kalvoon. Osa valosta heijastuu kalvon yläpinnasta aallon A mukaisesti ja osa kalvon alapinnasta aallon B mukaisesti. Aaltojen yhdistyessä tapahtuu interferenssi. Interferenssi on joko konstruktiivinen (vahvistava) tai destruktiivinen (vaimentava) riippuen aaltojen A ja B kulkemien optisten matkojen erosta. Interferenssiaallon intensiteetti I riippuu siis interferoivien aaltojen matkaerosta L= l 2 - l 1 joka taas riippuu alkuperäisen aallon tulokulmasta θ 1 säteilyn aallonpituudesta λ ja ohuen kalvon paksuudesta t ja taitekertoimesta n. Kuva 1: Interferenssi ohuessa kalvossa θ 1 on aallon tulokulma θ 2 on taittumiskulma ohuessa kalvossa l 1 ja l 2 ovat aaltojen A ja B kulkemat matkat joiden erotus L= l 2 - l 1 on aaltojen matkaero. Tehtävä Johda parametreista θ 1 t λ ja n riippuvat lausekkeet konstruktiiviselle ja destruktiiviselle interferenssille. Vihjeitä: ilmalle n = 1 määrää aaltojen matkaero L kuvaan merkittyjen reittien avulla käytä Snellin taittumislakia huomioi väliaineiden rajapinnassa mahdollisesti syntyvät vaihe-erot.

3 Ratkaise johdetusta yhtälöparista (konstruktiivinen & destruktiivinen interferenssi) lauseke interferenssin järjestysluvulle. 3. Kokeellisen leirin tehtävä 3 Metalleissa on runsaasti vapaita eli niin kutsuttuja valenssielektroneja. Nämä elektronit eivät ole sidottuja mihinkään tiettyyn kiteeseen vaan pääsevät liikkumaan hilojen välissä. Niiden takia metallit ovat hyviä sähkön- ja lämmönjohteita. Terminen elektroniemissio on ilmiö jossa energiaa tuodaan metallin pinnalle esimerkiksi fotonin muodossa ja se saa hilan värähtelemään. Mikäli energia on suurempi kuin elektronien irrotustyö se saattaa riittää irrottamaan jonkun valenssielektroneista. Irrotustyön määrittämistä varten voidaan johtaa yhtälö missä φ on irrotustyö k Bolzmannin vakio e alkeisvaraus A 0 vakio T tutkittavan aineen lämpötila ja I s saturaatiovirta joka aiheutuu elektronien irrotessa. Lämpötilalle ja kyllästysvirralle on mitattu taulukon 1 mukaiset arvot. Irrotustyö φ voidaan ratkaista tulkitsemalla yhtälö suoran yhtälönä. Mitä arvoja tällöin tulee sijoittaa kuvaajaan x- ja y-akseleille? Mikä on suoran kulmakerroin? Esitä taulukon 1 data yhtälön avulla suorana ja ratkaise kuvaajaa käyttäen irrotustyö φ. Taulukko 1: Mitatut lämpötilan ja saturaatiovirran arvot Lämpötila T (K) Saturaatiovirta I s (ma) Autokoulun oppi Autokoulussa opetellaan ulkoa että auton jarrutusmatkan pituus on verrannollinen nopeuden neliöön. Näytä että näin on aina kun reaktioaikaa ei oteta huomioon. Miten tilanne muuttuu jos reaktioaika otetaan huomioon? Millä nopeudella muut termit kuin nopeuden neliöön verrannollisuus ovat korkeintaan 10 % koko jarrutusmatkasta? Auto jarruttaa hyvällä kesäkelillä n. 5 m/s². Arvioi reaktioaika itse. 5. Nopeusmittari Vanhempien autojen nopeusmittarit näyttävät tunnetusti liian pientä lukemaa. Isä antaa ykkösvaiheen suoritettuasi käyttöösi Nissan Sunny -89:n ja ohjastaa sinua että kahdeksaakymppiä ajettaessa mittari näyttää kymmenen kilometriä tunnissa liikaa (siis 90 km/h). Ajat mittarin mukaan 90 km/h mutta poliisin tutka mittaa nopeudeksesi 83 km/h ja poliisi sakottaa. (Enää saa tulla yksi sakko vuoden aikana tai tulee ajokieltoa!) Paljonko mittari olisi saanut näyttää? Entä paljoako auto kulkee jos mittari näyttää 80 km/h?

4 6. Vokaalit Miten erotamme vokaalit toisistaan? Tämä on ongelma jota puheentunnistusohjelmien kehittäjät käsittelevät. Kutakin vokaalia edustaa sarja yhtä aikaa kuultavia taajuuksia joiden yhteissointi määrää minkä äänteen kuulemme. Vahvana kuultavat taajuudet määräytyvät ääntöväylän muodosta jota muutetaan kieltä ja leukaa liikuttamalla. Ääntöväylä on äänihuulten ja huulten välinen ontelo. Alla on kuvattu ääntöväylän muoto kahta eri vokaalia äännettäessä. [ a ] [ i ] Näistä voidaan tehdä vastaavasti karkeat mallit taajuuksien arvioimiseksi: a) Piirrä vokaalin [ a ] tapauksessa ääntöväylän kummallekin ontelolle malli värähtelystä. Oleta onteloiden resonanssitaajuuksien olevan toisistaan erillisiä. b) Määritä 3 alinta värähdystaajuutta vokaalille [ a ]. Aikuisen miehen äänielimistölle pätee melko tarkasti että l 1 = 9 cm l 2 = 8 cm A 1 = 1 cm 2 ja A 2 = 7 cm 2. BONUSTEHTÄVÄ: Vokaalin [ i ] muodostamisessa kaikki taajuudet eivät ole erillisiä. Riippumattomien taajuuksien lisäksi on moodi jossa ohuen kaulan ilmamassa värähtelee ylös-alas ja muuttaa siten jaksollisesti kammiossa olevan ilman painetta. Kammiossa oleva ilma toimii ikään kuin jousena. Tällaista värähtelyä kutsutaan Helmholtzin resonanssiksi. Tutustu itsenäisesti Helmholzin resonanssivärähtelyyn ja laske Helmholtzin resonanssitaajuus. Vokaalia [ i ] ääntäessä mitat ovat l 1 = 9 cm l 2 = 6 cm A 1 = 8 cm 2 ja A 2 = 1 cm Katulamput Katuvalot aiotaan vaihtaa lähivuosina vanhoista natriumvaloista uuteen lediteknologiaan. Syynä on natriumlampun huono värintoisto: sen spektri osuu voimakkaasti viivoihin 5893 nm läheisyydessä. Natrium on järjestysluvultaan 11. Piirrä natriumin kuorimalli ja perustele miksi varausrakenteen kannalta voitaisiin leikkiä että natrium on "aivan kuin" vety. Laske vedynkaltaiselle natriumille Balmerin tai Rydbergin kaavalla todellista viivaa lähin spektriviiva. Onko approksimaatio hyvä? Todellisuudessa keltaiset 5893 nm viivat syntyvät kun natriumin uloin elektroni viritetään 3s-tilalta 3p-tilalle ja viritys purkautuu. Lampussa viritystila aiheutetaan törmäyttämällä natriumatomeja elektroneilla jotka kiihdytetään kiihdytysjännitteen V avulla pienen raon yli. Kuinka suuri jännite tarvitaan että viritys tapahtuu? 8. Heijastinstandardi Jalankulkijoiden käyttämiä heijastimia testataan EU-standardin SFS-EN mukaisesti. Standardin mukaan heijastavan pinta-alan tulee olla vähintään 15 cm² ja sen

5 kokonaisheijastuvuuden R tulee olla vähintään 400 mcd/lx kaikista havaintokulmista. Heijastuvuus määritellään siis lähtevän valon valovoiman I (cd) ja tulevan valon valaistusvoimakkuuden E (lx) suhteena. I missä on valovirta lumeneina ja avaruuskulma steradiaaneina ja E missä A on pinta-ala jolle valo jakautuu (HUOM! ei siis heijastimen ala). A Refen-heijastinteipin sivuilla (http://www.refen.info/) on Työterveyslaitoksen testausraportti Heijastinteippi Aketrasta. Jos kuljeskelet vaaditun kokoinen pala Aketraa kyljessäsi arvioi kuinka kaukaa autoilija huomaa sinut kun autossa on a) halogeenivalot (900 lumenia)? b) xenonvalot (3200 lumenia)? Huomaamisen rajana voi käyttää esimerkiksi tähtien maassa havaittavaa n. 5 valaistusvoimakkuutta luksin 9. Levyjarru Alla on yksinkertainen kuva levyjarrujen toiminnasta (howstuffworks.com). Tehtävässä 1 auto jarrutti n. 5 m/s². Levyn jota mäntä puristaa halkaisija on n. 30 cm renkaan taas n. 60 cm. Autoilija painaa jarrua n. 40 Newtonin voimalla. Suunnittele sopivat mitat x ja x vipuvarrelle ja y ja y hydrauliselle systeemille. 10. Kuminauhan venytys Hystereesi-ilmiöstä puhutaan yleensä vain sähkön ja magnetismin yhteydessä. Kuitenkin myös elastisissa materiaaleissa on hystereesiä. Tutustu kuvailtuun kokeeseen osoitteessa Laadi samankaltainen koejärjestely suorita mittaukset ja esitä tuloksesi graafisesti. Tietokoneella sovitettuja käyriä ei vaadita vaan voit sovittaa käyrät käsin piirtämällä. Arvioi kuvaajan avulla kuinka paljon kuminauhasi lämpötila muuttuu venytysten aikana ja mihin suuntaan. Mitä oletat voidaksesi tehdä tämän arvion? Onko saamasi tulos järkevä?

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ 25B INTERFEROMETRI 1 Johdanto 1.1 Michelsonin interferometri Kuva 1. Michelsonin interferometrin periaate. Michelsoninn interferometrin periaate on esitetty kuvassa 1. Laitteisto koostuu laserista, puoliläpäisevästää

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia. Suoran piirtäminen...

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics)

34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics) 90 34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics) Omat kasvot kylpyhuoneen peilissä, kuu kaukoputken läpi katsottuna, kaleidoskoopin kuviot. Kaikki nämä ovat esimerkkejä optisista kuvista (images). Kuva muodostuu,

Lisätiedot

Palkin taivutus. 1 Johdanto. missä S on. määritetään taivuttamalla. man avulla.

Palkin taivutus. 1 Johdanto. missä S on. määritetään taivuttamalla. man avulla. PALKIN TAIVUTUS 1 Johdanto Jos homogeenista tasapaksua palkkia venytetäänn palkin suuntaisella voimalla F, on jännitys σ mielivaltaisellaa etäisyydellää tukipisteestä, 1 missä S on palkin poikkileikkauksen

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus Diplomityö Tarkastajat: DI Tapio Sorvajärvi, dosentti Juha Toivonen

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

ALKUSANAT. Jaakko Sarin Kärkikuja 6 B41 33720 Tampere

ALKUSANAT. Jaakko Sarin Kärkikuja 6 B41 33720 Tampere JAAKKO SARIN KAKSIVAIHEISEEN FOTOFRAGMENTOINTIIN PERUSTU- VAN MITTAUSTEKNIIKAN KOKEELLINEN TODENTAMI- NEN JA MITTAUSHERKKYYDEN MÄÄRITYS LYIJY(II)KLORIDILLE Diplomityö Tarkastaja: dosentti Juha Toivonen

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA KUVANKÄSITTELYN TEORIAA VALO JA VÄRIT Valoa tarvitaan, jotta voisimme nähdä kuvia ja värejä. Kuvankäsittelyssä käytettävien laitteiden toiminta ja kuvan syntyminen yleensä on paljon helpommin ymmärrettävää,

Lisätiedot

Fotometria. Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen

Fotometria. Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen Fotometria Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen Sisällysluettelo 1 1. Fotometria 2 1.1 Fotometrian teoriaa 2 1.2 Peruskäsitteitä 2 1.3 Magnitudit 3 1.4 Absoluuttiset

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

2. Termodynamiikan perusteet

2. Termodynamiikan perusteet Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Tuomas Lappi tuomas.v.v.lappi@jyu.fi Huone: FL249. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2013 2. Termodynamiikan perusteet 1 TD ja SM Statistisesta fysiikasta voidaan

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi 31 VAIHTOVIRTAPIIRI 311 Lineaarisen vaihtovirtapiirin impedanssi ja vaihe-ero Tarkastellaan kuvan 1 mukaista vaihtovirtapiiriä, jossa on resistanssi R, kapasitanssi C ja induktanssi L sarjassa Jännitelähde

Lisätiedot

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2 OHJE 1 (13) Ohje laboratoriotöiden tekemiseen Sisältö 1 Ennen laboratorioon tuloa 2 2 Mittausten suorittaminen 2 3 Mittauspöytäkirja 2 3.1 Mittauspöytäkirjan hyväksyminen................. 3 3.2 Tietokoneella

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit Physica 9 1 painos 1(6) : 161 a) Kupera linssi on linssi, jonka on keskeltä paksumpi kuin reunoilta b) Kupera peili on peili, jossa heijastava pinta on kaarevan pinnan ulkopinnalla c) Polttopiste on piste,

Lisätiedot