Toimintakertomus 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2009"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2009 Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto

2 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi Suunnittelun vuosi 3 Kasvojenpesua ja nuorennusleikkauksia 4 Verkko-oppia asiakkaille 5 Kirjaston kasvot Facebookissa 6 Genre-iltoja kauhusta mangaan 7 Säätiö 8 Kuuntele kirjastokortilla musiikkia 8 Sepen ja Ykän vuosi 9 Ykä rokkasi 9 Keski-Nurmon kombikirjastossa lainataan omatoimisesti 11 Etälainaus 12 Koulutusta meillä ja muualla 12 Koulutusta ja seminaareja muualla 14 Aineistot ja tiedonhaku 14 Mediakasvatus 14 Ohjelmistot 14 Muuta 15 ja ulkomailla 15 Nurmon kirjasto 15 Peräseinäjoen kirjasto 17 Hyllykallion kirjasto 18 Ylistaron kirjasto 20 Kirjaston vuosi numeroina 21 Kirjastoverkko ja aukioloajat Henkilöstö Aineistot 23 Hankinta 23 Asiakkaat 23 Toimipisteiden laina- ja kävijämäärät 23 Toiminta-ajatus ja talous 24

3 Vuosi 2009 Vuosi 2009 oli valtakunnallisesti taloudellisen taantuman vuosi. Seinäjoen kaupunkia taantuma ei onneksi kurittanut kaikkein raskaimmalla kädellä. Kirjaston kokonaislainaus kuitenkin nousi vuonna 2009, mikä on yleinen lama-ajan ilmiö. Maksuttomana, kaikille avoimena palveluna kirjasto edistää ihmisten tasa-arvoa ja erityisesti taloudellisen taantuman aikana kirjaston merkitys huomataan erityisesti. Edelleen kaivattaisiin kuitenkin kunnollisia välineitä, joilla kirjaston yhteiskunnallinen vaikuttavuus voitaisiin osoittaa. Muuten vuotta 2009 leimasi Seinäjoen kaupungin kirjastotoimessa vilkas rakennussuunnittelu. Kirjastotoiminnan kehittämistä ei kuitenkaan unohdettu, vaikka rakennussuunnitteluun kuuluvien käyttäjäohjeiden tekeminen, erilaisiin kirjastoihin tutustuminen ja muu suunnitteluun osallistuminen vaatikin panostusta. Vuoden aikana toteutettiin useita erilaisia yhteistyöhankkeita, loikattiin mukaan sosiaalisen median maailmaan ja avattiin uusi kirjasto Keski- Nurmoon. Vuosi oli myös koko kirjastotoimelle ja kirjastolaisille uusien toimintatapojen vuosi. Vuoden vaihteessa tapahtunut Seinäjoen, Ylistaron ja Nurmon kuntaliitos vaikutti tavalla tai toisella jokaisen toimipisteen toimintaan. Onneksi niin asiakkaat kuin henkilöstökin näyttävät vuoden aikana sopeutuneen hyvin uuteen tilanteeseen ja siitä on pystytty myös hyötymään. Kirjastojen asiakkaat ovat huomanneet, että oman kirjaston kokoelmien lisäksi käytössä ovat kaikkien Seinäjoen viiden kirjaston, kahden kirjastoauton, kyläkirjastojen ja lainausasemien kokoelmat. Lainojen palautusmahdollisuus kaikkiin toimipisteisiin on myös saanut kiitosta, samoin syksyllä 2009 käyttöön otetut tekstiviestipalvelut. Mervi Heikkilä kirjastotoimenjohtaja 2

4 Suunnittelun vuosi Kirjastosuunnittelu eteni vuonna 2010 vauhdikkaasti. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan kirjaston laajennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelijavalinnasta. Arkkitehtikilpailun perusteella valittiin suunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto JKMM Oy. Samassa kokouksessa kaupunginhallitus päätti, että rakennus- ja suunnittelutoimikunnan on esitettävä alkuperäiselle suunnitelmalle vaihtoehtoinen tilaohjelma, jossa lasten- ja nuortenosasto sijoitetaan uudisrakennukseen kaupunginhallitus lopullisesti päätti sijoittaa lasten- ja nuorten osastot pääosin uudisrakennukseen. Päätös oli kirjastosuunnittelun, kirjaston toiminnallisuuden sekä lapsiperheiden kirjastonkäytön kannalta tärkeä. Pääsuunnittelijan valinnan jälkeen voitiin kilpailuttaa rakenne- geo-, LVIA- sekä sähkösuunnittelu. Rakennesuunnittelijaksi valittiin Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy, LVIA-suunnittelijaksi insinööritoimisto Ylitalo Oy, Geosuunnittelijaksi Geopalvelu Oy, sähkösuunnittelijaksi Satakunnan insinööritoimisto Oy. Vuoden lopussa suunnitteluryhmä täydentyi av-suunnittelutoimisto AvePlan Ky:llä. Kun suunnittelijat oli valittu, lähti kirjastosuunnittelu toden teolla liikkeelle. L1-piirustukset esiteltiin rakennus- ja suunnittelutoimikunnalle L2-piirustukset taas luovutettiin rakennuttajalle Rakennuslupahakemus voitiin tehdä ja rakennusalueen uusi asemakaava sai lainvoiman Kirjaston rakennus- ja suunnittelutoimikunnan kokousten lisäksi vilkas suunnitteluvuosi tarkoitti sitä, että kirjaston henkilökuntaa, lähinnä kirjastotoimenjohtaja, mutta myös muita henkilöitä, osallistui myös varsinaisiin suunnittelukokouksiin, kirjastolla järjestettyihin käyttäjäpalavereihin sekä erilaisiin suunnittelun osa-alueita koskeviin palavereihin. Kirjastolle muodostettiin myös oma, käyttäjänäkökulmaan paneutunut rakennustiimi, johon kuuluivat kirjastotoimenjohtajan lisäksi kirjastotoimen apulaisjohtaja Sinikka Ijäs, vastaava informaatikko Tuula Ala-Hakuni, kirjastovirkailija Anne Pohjola sekä aikuistenosaston osastonjohtaja Hannele Puhtimäki. Se kokoontui tarpeen mukaan kommentoimaan luonnospiirustuksia eri vaiheissa. Kalustesuunnittelija Päivi Meuronen JKMM:stä oli usein mukana rakennustiimin kokouksissa. Koko kirjaston henkilökunta sai ottaa kantaa piirustuksiin jo luonnosvaiheessa, sillä henkilöstöpalavereissa käytiin pienryhmissä läpi piirustukset sekä L1- että L2-vaiheissa.Lisäksi rakennussuunnittelun puitteissa tehtiin useita tutustumismatkoja eri kirjastoihin. Rakennus- ja suunnittelutoimikunta vieraili Turun uudessa kaupunginkirjastossa. Kirjaston osastonjohtajat vierailivat Kokkolan ja Vaasan kaupunginkirjastoissa. Joulukuussa 2009 kaupunginarkkitehti Juhani Lahti, kalustearkkitehti Päivi Meuronen sekä kirjastotoimenjohtaja Mervi Heikkilä vierailivat Hollannissa, Amsterdamin, Haagin ja Rotterdamin kirjastoissa. Matka oli Länsi-Suomen lääninhallituksen järjestämä. Mervi Heikkilä 3

5 Kasvojenpesua ja nuorennusleikkauksia Kirjaston kokoelmatyön tarkoituksena on luoda mahdollisimman monipuolinen, ajantasainen ja kiinnostava kokoelma, josta asiakkaan on helppo löytää juuri tarvitsemansa tai haluamansa aineisto. Kokoelmaa rakennetaan toisessa päässä monipuolisilla ja asiakaskunnan huomioon ottavilla hankintavalinnoilla, toisessa päässä poistoilla ja varastoinneilla pyritään pitämään kokoelma ajantasaisena, hyväkuntoisena ja laaja-alaisena. Kokoelman on koko ajan uusiuduttava, ettei se museoituisi ja muumioituisi. Kuitenkin siinä on laaja-alaisuuden ja ajantasaisuuden lisäksi oltava myös syvyyttä, historiallista perspektiiviä. Henkilökunnan asiantuntemusta tarvitaan pohdittaessa, milloin teos on säilytettävä omassa kokoelmassa, milloin taas voidaan käyttää muun kirjastoverkon palveluita teoksen saamiseksi asiakkaan käyttöön. Kuluvan vuoden aikana kokoelmatyöhön, poistoihin ja varastointiin paneuduttiin pääkirjastossa entistäkin perusteellisemmin, jotta tuleviin uusiin kirjaston tiloihin saataisiin mahdollisimman kompakti kokoelma. Avokokoelman lisäksi aloitettiin myös kirjavaraston tarkka läpikäyminen. Osaa aikanaan varastoon siirretyistä kirjoista ei enää nykynäkökulmasta katsoen ole tarpeen itse säilyttää. Kokoelmatyö on haastavaa, sillä vaikka kirjastolla onkin omat poisto- ja varastointiperiaatteensa, täysin yksiselitteisiä ja yksityiskohtaisia sääntöjä on vaikea laatia. Tietojen uusiutuminen eri aloilla vaihtelee paljon, jolloin myös poisto- ja varastointitarve eri kirjastoluokissa on erilainen. Esimerkiksi lääketieteen ja tekniikan luokissa teokset saattavat asiasisällöltään vanhentua nopeasti ja ne pyritään sitä myötä poistamaan, kun taas joillakin aloilla, kuten taiteen tai historian luokissa, joissa teokset eivät sisällöltään paljonkaan vanhene, kriteerit ovat toisenlaiset. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa joudutaan aina ottamaan huomioon myös kirjan kunto, kysyntä, kappalemäärä ja muun aihetta käsittelevän kirjallisuuden määrä kirjastossa. Kaunokirjallisuuden suhteen on myös arvioitava teoksen kirjallinen arvo ja paikka kirjallisuuden traditiossa. 4

6 Onnistuneen työn tuloksena on kokoelma, joka tarjoaa asiakkaalle näkymän ja mahdollisuuden tutustua monenlaisiin maailmoihin ja houkuttaa tarttumaan kirjaan. Kirjan koti kun ei niinkään ole kirjaston hyllyssä kuin lukijan kädessä. Hannele Puhtimäki Verkko-oppia asiakkaille Seinäjoen kaupunginkirjasto järjesti asiakkailleen kolmen illan koulutussarjan kevättalvella Opetusministeriön tuella järjestettyjä, asiakkaille ilmaisia tilaisuuksia mainostettiin myös paikallislehdissä. Tilaisuudet järjestettiin viikon välein ilta-aikaan käsikirjaston tiloissa. Koulutuksessa esiteltiin erilaisia verkkopalveluita, joiden avulla asiakkaat voivat etsiä tietoa. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 23. maaliskuuta 2009, otsikkona oli Oman talon trahteerit kirjaston omat verkkopalvelut. Osallistujille esiteltiin parhaat palat kirjaston kotisivuilta ja näytettiin mitä kaikkea kirjaston omasta blogista löytyy. Asiakkaita opastettiin hakemaan kirjastoaineistoa Seittiverkkopalvelusta, tekemään varauksia ja uusimaan lainojaan. Porstuaverkkopalvelusta osallistujat oppivat löytämään kotiseutuaineistoa. Lisäksi tutustuttiin eteläpohjalaisia kirjailijoita esittelevään Lakialla tuuloo kirjailijahakemistoon. Toisen, 31. maaliskuuta järjestetyn koulutustilaisuuden aiheena oli Sinttejä ja vonkaleita uutiskalastusta verkossa. Illan sisältönä olivat erilaiset kotimaiset ja ulkomaiset artikkeli- ja lehtitietokannat sekä internetin uutispalvelut. Osallistujille esiteltiin mm. kotimainen Aleksi-artikkeliviitetietokanta ja kirjaston hankkimat ulkomaisten lehtien laajat Ebsco- ja Library PressDisplay 5

7 kokotekstitietokannat. Painettujen lehtien sijaan kirjastot hankkivat tulevaisuudessa yhä enemmän tällaisia sähköisiä lehtiä asiakkaiden luettavaksi. Viimeinen koulutus, 7. huhtikuuta, käsitteli monihakupalveluita otsikolla Yksi mato monta kalaa. Tilaisuudessa tutustuttiin Pohjanmaan Nelli tiedonhakuportaaliin, jonka avulla asiakas voi hakea aineistoa yhtä aikaa monesta erityyppisestä tietokannasta. Nelli on Kansalliskirjaston vetämä valtakunnallinen hanke ja tiedonhakuportaali, joka on Suomessa käytössä sekä yleisissä että tieteellisissä kirjastoissa. Pohjanmaan Nelli on Seinäjoen, Vaasan ja Kokkolan maakuntakirjastojen yhteinen palvelu, jota kirjastot yhteisesti ylläpitävät. Tilaisuudessa esiteltiin myös Frank-monihakua ja internetin metahakupalveluita. Koulutustilaisuudet onnistuivat hyvin, osallistujia oli yhteensä 37. Varsinkin varttuneemmat asiakkaat olivat kiinnostuneita aiheesta. Näyttää siltä, että tällaisille koulutustilaisuuksille olisi jatkossakin kysyntää. Olisi hyvä, jos kirjastossa pystyttäisiin järjestämään koulutusta järjestelmällisesti esimerkiksi kevät- ja syyskaudella. Haasteena ovat tilaisuuksien markkinointi ja resurssit. Toisaalta kirjaston kynnys on matala, se on avoin kaikille ja koulutus on ilmaista. Tuula Ala-Hakuni Kirjaston kasvot Facebookissa Facebook on yhteisöllinen verkkopalvelu, johon sekä yksityishenkilöt että yhteisöt voivat liityttyään luoda käyttäjäprofiileja. Monet kirjastot ovat jo liittyneet käyttäjiksi. Facebook on kirjastolle maksuton, nopea ja joustava keino tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan sekä näkyä siellä, missä ihmiset ovat. Liittymällä kirjaston faniksi saa omalla etusivullaan tietoa kirjaston toiminnasta. Fanien kommenttien kautta kirjasto saa myös palautetta. Seinäjoen kaupunginkirjasto liittyi Facebookin käyttäjäksi elokuussa 2009, ja tällä hetkellä ( ) faneja on kertynyt 200. Tilapäivityksiä on ollut kuukausittain Sivulla on tapahtumien ja näyttelyiden lisäksi mm. muistutettu poikkeuksellisista aukioloajoista ja tuotu esiin ajankohtaan sopivia alueellisen verkkopalvelu Porstuan artikkeleita. Samoin kirjaston blogissa joka kuukausi julkaistavat kirjavinkit saa nähtäväkseen myös Facebook-sivulla. Hannele Puhtimäki 6

8 Genre-iltoja kauhusta mangaan Vuosien aikana Seinäjoen ja Peräseinäjoen kirjastoissa järjestettiin nuorille niin sanottuja genre-iltoja. Kohderyhmänä olivat teini-ikäiset vuotiaista ylöspäin, mutta tervetulleita tilaisuuksiin olivat muunkin ikäiset. Ainoastaan kauhuillan osallistujilta edellytettiin vähintään viidentoista vuoden ikää. Hanke lähti liikkeelle, kun kirjastossa haluttiin suunnitella ja toteuttaa sarja nuoria kiinnostaviin kirjallisuudenlajeihin liittyviä iltoja. Lajeiksi valittiin musiikki, kauhu, fantasia, seikkailu/toiminta, manga/anime ja rakkaus. Yhtenä ajatuksena oli saada nuoret innostumaan aktiivisemmin lukemisesta ja kirjastonkäytöstä. Se ei aina ole kovin helppoa näinä aikoina, jolloin erilaisia harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita on paljon. Illat toteutettiin yhteistyössä mm. Seinäjoen kaupungin nuorisotoimen kanssa hankkeena, jolle Länsi-Suomen lääninhallitus myönsi avustuksen. Tammikuussa 2009 päästettiin noidat, vedenneidot, maahiset ja muut fantasiahahmot liihottelemaan kirjaston alakerran käytäville. Vuorossa oli siis fantasia-ilta, jonka tunnelman luomiseen osallistui Seinäjoen kaupunginteatterin puvustamo. Yleisöä riitti mukavasti lähes kaikkiin iltoihin. Suosituimpia olivat pääkirjastossa kauhuilta sekä manga/anime-ilta. Seikkailu/toiminta ilta jäi valitettavasti ihmisille vähän tuntemattomaksi, ehkä genre oli liian epämääräinen. Mutta kaikesta tällaisesta otetaan opiksi ja seuraavaksi tiedetään taas paremmin. Nuorten kanssa oli mukava toimia ja varsinkin manga/anime-ilta oli osoitus siitä, mitä yhteistyö parhaimmillaan on. Myös yhteistyön nuoriso- ja vapaaaikatoimen kanssa oli antoisaa ja toivomme tälle yhteistyölle jatkoa tulevaisuudessakin. Pirjo Humalainen 7

9 Säätiö Keväällä 2009 perustettiin nuorista kirjastonystävistä koostuva Säätiö. Säätiön tavoitteena on kokoontua pari kertaa lukukaudessa hyvän ruoan, keskustelun ja kirjallisuuden sekä elokuvien parissa. Säätiön toimintaan osallistui kuluneen vuoden aikana aktiivisesti kahdeksan yläkouluikäistä nuorta. Säätiöläisillä on ollut mahdollisuus esittää ehdotuksia liittyen mm. kirjaston kokoelmiin ja tulevan uudisrakennuksen nuortenosaston kalusteisiin. Säätiöläiset osallistuivat Seinäjoen Rytmikorjaamolla järjestetyille Suomen ensimmäisille nuorten kirjamessuille ja viettivät jännittävän leffaillan lokakuussa. Säätiön toiminta jatkuu ja mukaan otetaan uusia asiasta kiinnostuneita nuoria. Pirjo Humalainen Kuuntele kirjastokortilla musiikkia Vuonna 2009 kirjastoon hankittiin Naxos Music Library, joka on klassisen musiikin online-kuuntelupalvelu internetissä. Palvelua voi käyttää maksuttomasti Seinäjoen kaupunginkirjaston kirjastokortilla. Kyseessä on streamingtekniikkaan perustuva kuuntelupalvelu eli musiikkia voi ainoastaan kuunnella, mutta ei kopioida. Taidemusiikin lisäksi tarjolla on jonkin verran myös esim. kansanmusiikkia sekä blues- ja jazzmusiikkia. Valikoima kasvaa koko ajan. Naxos Music Libraryn kautta löytyy myös laaja oopperoiden librettokokoelma sekä englanninkielistä tietoa musiikista. Tämän uuden palvelun rinnalla musiikkiosasto tarjoaa edelleen perinteistä aineistoa kuten CD-, DVD- ja LP-levyjä, nuotteja, partituureja, musiikkikirjojaja lehtiä. Musiikkiaineiston lainaus on viime vuosina kasvanut huolimatta uusista musiikin tallennus- ja kuuntelumuodoista. Myös CD-levyjen lainaus on noussut yli 10 % vuodesta Yhteensä Seinäjoen kaupunginkirjaston musiikkiosaston eri aineistoista kertyi lainaa. Kirjaston kokoelmiin kuuluu edelleen LP-levyjä, jotka tilanpuutteen vuoksi ovat tällä hetkellä sijoitettuina varastoon. LP-levyjä on käyty läpi, erityisesti pop- ja rock- sekä blues- ja jazzmusiikkia. Kokoelmaa on karsittu pyrkimyksenä saada relevantti LP-levykokoelma, josta ainakin osan voisi sijoittaa uuden kirjastotalon avohyllyihin. LP-levyjä lainataan yhä ja kiinnostus vanhoja vinyylejä kohtaan on kasvamassa. Pirjo Jaatinen 8

10 Sepen ja Ykän vuosi Kirjastoautonkuljettaja-virkailija Jussi Haapala, läänintaiteilija Marja-Leena Mäkelä, dosentti Sisko Ylimartimo sekä kirjastoautonkuljettaja-virkailija Arto Kivipelto kirjastoautojen nimiäisissä kansalaistorilla Sepe-auton kera. Kirjastoautojen virallisesti epävirallisia nimiäisiä vietettiin Seinäkuun yössä Kumpikin auto sai kutsumanimensä vasta vanhempina autoina. Kirjastoauto Sepen kummiksi lupautui dosentti Sisko Ylimartimo Oulusta ja kirjastoauto Ykän kummiksi läänintaiteilija Marja-Leena Mäkelä Seinäjoelta. Lippe Äystö viihdytti nimiäisten yleisöä. Sepe kiertää vanhan Seinäjoen alueella kuutena päivänä viikossa, kuten ennen kuntaliitostakin, ja Ykä Ylistarossa viitenä päivänä viikossa ja Nurmossa kahtena iltana viikossa. Ykä rokkasi Operaatio Provinssi vei kirjastoauton rockfestivaaleille Länsi-Suomen lääninhallituksen tuella. Provinssiväki ottikin heti omakseen ensimmäisen kerran festarialueelle parkkeeranneen kirjastoauton ja sen tarjoamat palvelut. Ykäkirjastoauton ympärillä riitti kävijöitä koko siksi ajaksi, jonka auto oli lauantaina pysäköitynä Rumbateltan lähistölle. Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto vei autonsa rocktapahtumaan tiettävästi ensimmäisenä Suomessa ja sai sen vuoksi myös lääninhallitukselta 9

11 tukea päivän kuluihin. Ohjelma suunniteltiin Roskilden-malliin eli festarikansalle tarjottiin mahdollisuus istahtaa lukemaan päivän sanomalehtiä sekä valikoituja musiikkilehtiä. Myyntiartikkeleiksi valituista poistokirjoista tekivät kauppansa erityisesti sarjakuvat. Satuhetkikin veti puoleensa tarinoista tykkääviä nuoria aikuisia. Monelle kirjastoauton tuntumaan hakeutuneelle päivän suuri hetki oli Kotiteollisuuden Jouni Hynysen haastattelu. Kirjastovirkailija Jarkko Parkkinen haastattelijana ja omaan taattuun tyyliinsä kysymyksiin vastannut Hynynen löysivät yhteisen sävelen ja haastattelu sujui varsin leppoisissa tunnelmissa. Kuulijoille selvisi muun muassa se, että Hynysellä on kuin onkin kirjastokortti ja myös se, että Suomen virallinen Äijä kirjoittaa ajatuksia ja tunnelmia muistiin aina kun bändi tekee uutta levyä. Näin syntyi teksti myös Hynysen äskettäin ilmestyneeseen uuteen kirjaan. Ykän vieraskirjaan kertyi päivän mittaan runsaasti nimiä. Kirjastoauton hyllyjen sisällön lisäksi kiinnostivat auton tekniset ominaisuudet, joista rattia työkseen pyörittävä Jussi Haapala osasi kertoa kaiken mahdollisen. Myös se on nyt testattu, että kirjastoauton penkki soveltuu mainiosti vaipanvaihtoon. Positiivista vuodessa 2009 oli myös, että kirjastoautojen lainausluvut nousivat jonkin verran vuoteen 2008 verrattuna Yhtäkään pysäkkiä ei lakkautettu Sepen reitiltä, mutta sen sijaan kaksi uutta pysäkkiä perustettiin asiakkaiden toiveiden mukaan. Ykän reitiltä Ylistarossa lakkautettiin hiljentyneet pysäkit, tiivistettiin pysäkkiaikoja ja parannettiin reittien logistiikkaa. Näin saatiin tilaa keskiviikko- ja perjantai-iltoihin aivan uudelle palvelulle. Nurmon alueella aloitettiin kirjastoautotoiminta syyskuulla Kaija Leppänen 10

12 Keski-Nurmon kombikirjastossa lainataan omatoimisesti Keski-Nurmon kombikirjasto avasi ovensa lokakuun kahdeksas päivä Jussi Asun mainion musiikin, kaffin ja omenapiirakan voimalla. Kirjasto sijaitsee osoitteessa Jöllöntie 29, uudessa Keski-Nurmon koulukiinteistössä. Kombikirjasto sanana tarkoittaa yhdistelmäkirjastoa, eli kirjasto toimii sekä koulukirjastona että yleisenä kirjastona. - Kirjasto on päivisin kiinteistössä toimivien kaupungin ryhmien, kuten koululuokkien, päivähoitoryhmien sekä esikouluryhmien itsenäisessä käytössä, ilman kirjastohenkilökuntaa. Ryhmät lainaavat ja palauttavat aineistot internetpohjaisella PallasPro Extra ohjelmistolla opettajien ja ohjaajien johdolla, kirjastoautot ja kyläkirjastot osaston osastonjohtaja Kaija Leppänen kertoo. Kirjastossa on tilaa noin 100 neliötä ja hyllymetrejä aineistolle 135. Kombikirjaston hyllymetreistä suurin osa on varattu lasten ja nuorten aineistoille. Heille on tarjolla kirjoja, lehtiä, musiikkia, äänikirjoja sekä elokuvia. Kirjasto toimii myös koulun atk-luokkana ja siellä on 16 työasemaa. Aikuisille kombikirjasto tarjoaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä aikakauslehtiä - ja mukavan ympäristön niiden lukemiseen. Myös kaikki Seinäjoen kaupunginkirjaston maksulliset tietokannat ovat asiakkaiden käytössä tietokoneilla. Pyydettäessä Keski- Nurmoon tuodaan aineistoa kirjaston muista toimipisteistä ja sinne voi myös palauttaa muiden Seinäjoen yleisten kirjastojen aineistoja. Kirjaston ollessa kiinni tuulikaapissa on käytössä pieni palautuslaatikko. - Toivomme kyläläisten ja kaikkien kiinteistössä vierailevien ottavan uuden kirjaston omakseen. Palaute toiminnasta ja aineistoista on tervetullutta ja kirjastoa pyritään mahdollisuuksien mukaan kehittämään asiakkaiden toiveet huomioon ottaen. Keski-Nurmon kombikirjasto on yleisölle avoinna kahtena iltana viikossa, tiistaisin ja torstaisin klo Kirjaston tiskin takana istuu tällöin kirjastovirkailija Teemu Jousmäki. Jo ensimmäiset aukiolokuukauden ovat osoittaneet, että uusi kirjasto on tullut tarpeeseen. Lainoja tuli vajaan kolmen kuukauden aukiolon aikana kappaletta ja kävijöitä oli Mervi Heikkilä 11

13 Etälainaus Etälainaus otettiin käyttöön Kokkolan, Vaasan ja Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjastojen välillä lokakuussa Kokkolan, Vaasan ja Seinäjoen kirjastojen asiakkailla on mahdollisuus tilata kotikirjastonsa verkkopalvelun tai Pohjanmaan Nelli-tiedonhakuportaalin avulla toisen kirjaston hyllyssä olevaa aineistoa etälainaksi ja saada se toimitetuksi postin välityksellä kotiosoitteeseensa. Seinäjoen kirjastoista etälainoja voi tilata Seinäjoen pääkirjastosta, Hyllykallion, Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron kirjastoista. Kokkolan alueelta Kokkolan pääkirjastosta, Koivuhaan kirjastosta ja kirjastoautosta sekä Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastoista. Vaasan alueelta Vaasan pääkirjastosta sekä Huutoniemen, Palosaaren, Sundomin, Suvilahden ja Variskan kirjastoista. Maksu on 2 euroa/etälaina, mikä lisätään automaattisesti asiakkaan velkasaldoon ja asiakas suorittaa maksun kotikirjastoonsa. Laina-aika on kirjoilla neljä viikkoa, videoilla, cd-, dvd levyillä ja cd-romlevyillä kaksi viikkoa. Kirjasto postittaa aineiston ykkösluokassa, ja asiakas palauttaa etälainansa joko postitse omalla kustannuksellaan tai oman maakuntakirjastonsa kautta. Seinäjoen kirjastojen kokoelmia on vuonna 2009 käyttänyt yli 50 etälainaasiakasta. Lainoja lähetettiin Kokkolan maakuntakirjaston alueelle pääkirjastosta 13, Hyllykallion kirjastosta 1, Nurmon kirjastosta 2, Peräseinäjoen kirjastosta 1 ja Ylistaron kirjastosta 2, yhteensä 19 lainaa (3). Vastaavasti Vaasan maakuntakirjaston alueelle pääkirjastosta 50, Nurmon kirjastosta 12, Peräseinäjoen kirjastosta 2 ja Ylistaron kirjastosta 5 lainaa, yhteensä 50 lainaa (27), suluissa vuosi Tarja Kilpiö Koulutusta meillä ja muualla Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto järjesti alueen kirjastoväelle viisi koulutuspäivää. Kevään maakuntakirjastokokous järjestettiin ja päivä keräsi 37 osallistujaa. Aiheina olivat kotimainen sarjakuva, Kulttuurisampo, elokuvasuositukset kirjastojen kokoelmiin sekä Blue-ray formaatti kirjastossa ja kirjasto-ohjelmistojen nykyhetki. 12

14 Ilman kirjoja olisin tullut hulluksi koulutuspäivä keräsi jälleen innostuneen osanottajajoukon kirjastoväkeä ympäri maata. Kolmannen kerran järjestettiin Ilman kirjoja olisin tullut hulluksi päivä Kirjallisuusterapiapäivän otsikko oli Ainot ja Reinot kohtaavat kirjastossa seniorit kirjaston asiakkaina. Ilmoittautuneita osallistujia oli 79. Ikäihmisten arkea valotti kehittämispäällikkö Minna Huhtamäki-Kuoppala EP:n Muistiyhdistyksestä. Osastonjohtaja Riitta-Liisa Kivi Tampereen kaupunginkirjastosta kertoi ikäihmisten kirjastopalveluista. Kokemuksia seniorien tietokoneenkäytön opetuksesta otsikolla Pappamoposta mummomotskariin kertoi informaatikko Niina Sipola Kiri-kirjastoista. Helsingin kaupunginkirjaston erikoiskirjastovirkailija Leena Laakson esitys Kirjasto kuuluu kaikille oli monipuolinen selvitys laitoskirjastotoiminnasta. Äänikirjojen maailmaan johdatteli kirjastonhoitaja Elina Kilpiö Näkövammaisten kirjasto Celiasta. Koulutuspäivän järjestäjiä olivat Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Länsi-Suomen lääninhallitus. Toinen maakuntakirjastokokous, Saha ja sorkkarauta, järjestettiin Päivä jakautui kahteen osaan. Aamupäivällä sivistystoimentarkastaja Anneli Ketonen Länsi-Suomen lääninhallituksesta kertoi kirjastotoimen ajankohtaisia asioita. Kirjastonjohtaja Saara Ihamäki Helsingin kaupunginkirjastosta piti innostavan esityksen kuinka raivataan tilaa asiakkaille kirjastossa eli tuunataan kirjastotilat käyttäjiä kutsuviksi. Esimerkkinä hän käytti Pohjois-Haagan vuonna 1981 kirjastoksi muutettua lähikirjastoa, joka koki muodonmuutoksen vuosien 2006 ja 2007 aikana. Lounaan jälkeen markkinointipäällikkö Tuula Saavalainen kertoi kustannustalo Lasten Keskuksen toiminnasta. Iltapäivällä oli Kirjasampo-palvelun esittely. Informaatikko Kaisa Hypén ja projektisuunnittelija Alex Spåre Turun kaupunginkirjastosta kertoivat Kirjasammon nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Esityksen jälkeen osa osallistujista, joita oli 47, siirtyi Seinäjoen Lyseon atk-luokkaan, jossa oli Kaunokki-sahan esittely ja tiedontallennuksen opastusta. Tämän loppupäivän ohjelmaan osallistui 26 henkilöä. Lasten ja nuorten kirjastotyön koulutuspäivä Maagista mediaa, joka toteutettiin OPM:n hankeavustuksella, pidettiin Ma. lasten ja nuorten 13

15 osastonjohtaja Pirjo Humalainen avasi kokouksen, jonka jälkeen luova johtaja Katri Lietsa Gemilo Oy:stä tarkasteli sosiaalista mediaa kirjaston näkökulmasta. Suomen kirjastoseuran hankekoordinaattori Pirjo Sallménin aiheena oli mediataitoja kirjastosta. Osastonjohtaja Tytti Tuunanen Helsingin kaupunginkirjastosta esitteli lasten kuvakirjojen nykymaailma. Tanssistudio Pro Dance ja Ballet Hiphop pojat esiintyivät ennen kirjastotoimenjohtaja Mervi Heikkilän fantasiakirjojen vinkkausta. Koulutuspäivään oli ilmoittautunut 76 osanottajaa, joista kaukaisimmat tulivat Haukiputaalta ja Pudasjärveltä. Ilahduttavaa oli, että mukana oli myös opettajia. Yhdessä Länsi-Suomen lääninhallituksen kanssa ja OPM:n rahoituksen turvin järjestettiin AV-aineiston luettelointi-päivä. Osallistujia tähän päivään oli 39 ja kouluttaja toimi osastonjohtaja Kyösti Mäkelä Jyväskylän kaupunginkirjastosta. Kyösti Mäkelä tarkasteli luettelointia kokoelmien hallinnan ja tiedonhaun perustana, kertoi mikä tekee av-luetteloinnista vaikeaa sekä formaattimuutoksen vaikutuksesta luettelointiin. Koulutusta ja seminaareja muualla Kirjaston henkilökunta osallistui myös muualla pidettyihin koulutuspäiviin vuonna 2009 ahkerasti. Aineistot ja tiedonhaku - Ebsco aineistot, Jyväskylä - FinELib asiantuntijaseminaari, Helsinki - Kansallinen digitaalinen kirjasto tiedotuspäivä, Helsinki - Kiinnostavia kirjoja 2008, Kokkola - Viides fiktiopäivä, Tampere - FinELib päivä, Helsinki Mediakasvatus - Kirjavinkkausta 20 vuotta, Seinäjoki - Superkirtsin 3. vaiheen koulutuspäivät, Helsinki - Suomen kirjastoseura ja koulun yhteistyöryhmä, Helsinki - Superkirtsi Lapset, media ja kirjastot, Helsinki - Ison Pajan seminaari, Helsinki - Nuorten kirjafestarit, Seinäjoki - Etelä-Pohjanmaan opiston järjestämä sanataideohjaajakoulutus - kokonaisuus, Ilmajoki Ohjelmistot - Yleisten kirjastojen atk-järjestelmätilannetta koskeva keskustelu ja kuuntelukokous, Helsinki - Kitka ohjausryhmä, Tampere - Axiell strategiatyöryhmä, Helsinki - Kirjastot.fi ohjausryhmä, Helsinki - Kirjastot.fi Chat, Helsinki - MetaLib 4.3 käyttöliittymä, Helsinki - Kirjasampo Kitka, pilottikirjastojen tapaaminen, Tampere - Neljäs IGeLu konferenssi, Helsinki 14

16 Muuta - Sukkula logistiikkatyöryhmä, Vaasa - Keskuskirjastokokous, Helsinki - Nelli projektipäällikkökokous, Helsinki - Kirjastoalan työyhteisötaidot muutoksessa, Seinäjoki - Aasialaisen maahanmuuttajan kohtaaminen työssä, Seinäjoki - Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät, Helsinki - Kirjastomuseon työpajapäivä, Vaasa - Kirjastoverkon asiantuntijatapaaminen, Helsinki - Monikulttuurisuus kirjastojen asiakaspalvelutyössä, Tampere - Työyhteisöpäivä koko henkilökunnalle, Seinäjoki - Konseptit uusiksi asiakas keskiössä, valtakunnalliset kirjastopäivät, Turku - Developing public library services for the future seminaari, Helsinki - Lainsäädäntö ja kirjaston arki, Pori - Opinpolku seminaari, Seinäjoki - Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian päivitysseminaari, Seinäjoki - Kirjasto- ja informaatioalan oppimispolut 3: kirjastovirkailijoiden ja kirjastosihteerien opinnot työelämän näkökulmasta, Kerava - Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Joensuu - Etäkäyttöpäivä, Helsinki - Asiantuntijapäivä (Nelli), Helsinki - Kirjastot.fi ohjausryhmä, Helsinki - Näyttötutkintojen arvioijakoulutus, Seinäjoki - Kirjoja kotiin ja petiin 50 vuotta koti- ja laitospalveluja, Tampere - Celia -kirjastotapaaminen kirjaston seniorityö, Helsinki - Kehityskeskustelu esimiesvalmennus, Seinäjoki - Millainen on tulevaisuuden kirjastomaisema Opetusministeriön kirjastopäivä, Helsinki - Kehitä monikulttuurista osaamistasi -koulutuskokonaisuus, Turku ja ulkomailla - Reinventing the physical library new demands for developing libraries in the future 9th Nordic conference about regional library activity,- yhteispohjoismaiset aluekirjastopäivät, Odense Tanska Sinikka Ijäs Nurmon kirjasto Nurmon kunta liittyi vuoden 2009 alusta Seinäjoen kaupunkiin, jolloin kirjastotoimintakin yhdistyi Seinäjoen kaupunginkirjaston kanssa. Yhteistyön myötä käynnistyi kirjojen kuljetuspalvelu Seinäjoen kirjastojen välillä. Kristiina Mäkelä valittiin uudeksi kirjastonjohtajaksi. Hän aloitti työt toukokuussa. Monien muutostenkin jälkeen voidaan todeta, että yhteistyö on käynnistynyt hyvin eri 15

17 toimipisteiden välillä. Oma osuutensa toiminnan sujumiseen on varmasti hyvin tehdyllä etukäteisvalmistelulla. Nurmon kirjastoon hankittiin kirjoja kappaletta ja AV-aineistoa (CD- ROM, CD, DVD) 652 kappaletta. Nurmon lähikirjastosta lainattiin yhteensä lainaa. Kaukolainoja tilattiin 157 ja lähetettiin muihin kirjastoihin 185 kappaletta. Aineistoa oli vuoden lopussa yhteensä kappaletta, joista kirjoja Kävijöitä vuoden aikana kertyi kappaletta. Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelman mukaisesti järjestettyjä luokkakäyntejä oli yhteensä 30, joissa oli yhteensä oppilaita 657. Kirjailija Hannele Huovi vieraili maaliskuussa Knuuttilan koululla Akkari, dekkari, potteri projektin toimesta. Osallistujia oli 50 oppilasta. Lokakuussa Tapani Bagge vieraili Valkiavuoren koululla esiintymässä 3. luokkien oppilaille, osallistujia oli 70. Esikoululaisille suunnattu eskariseikkailu toteutettiin 7 kertaa, tällä kertaa intiaaniseikkailun muodossa kirjastossa. Osallistujia oli 74. Satutuokioita järjestettiin 11 kertaa ja niihin osallistui 445 lasta. Kaksi kertaa esiintyjänä oli Lippe Äystö; Peikon polkuja puiden alla ja Nallen matkassa - esityksin Yhden kerran satutuokiota avustivat Seamkin kirjastoalan opiskelijat. MLL:n lasten värikylpyryhmälle pidettiin kerran satu ja lorutuokio, johon osallistui yhteensä 20 aikuista ja lasta. Kesän lukupassikampanja oli suunnattu lapsille ja nuorille. Passeja jaettiin 480 kpl, joista palautettiin 97. Palkintoina arvottiin 48 kirjaa. Lukupassikampanjan palkintojenjakojuhla pidettiin syyskuussa. Juhlassa esiintyi Niksu-peikko. Tapahtumassa oli mahdollisuus tutustua myös paloautoon Nurmon palolaitoksen pihassa. Kirjaston henkilökunta oli pukeutunut naamiaisasuihin ja järjestänyt tarjottavaa. Juhlaan osallistui noin 150 henkilöä. Nurmon kirjaston henkilöstöä lukupassikampanjan palkintojenjakojuhlassa. Nalleviikon näyttelyyn toivat askartelutöitä esille Keskuspuiston ja Rekitien päiväkotien lapset. Näyttelyyn kävi tutustumassa yleisön lisäksi kuusi ryhmää, yhteensä 133 lasta, samalla heille pidettiin aiheesta satutuokio. Nalleviikolla pidettiin kaksi satutuokiota, joista toisessa esiintymässä oli Lippe Äystö. 16

18 Kirjailijavieraina olivat aikuisille suunnatuissa illoissa maaliskuussa Arto Juurakko vaimoineen ja marraskuussa Tero Järvinen. Muistiviikon yleisötilaisuus Pidä huolta muististasi toteutettiin yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen kanssa. Yleisötilaisuudessa luennoi Maija Välimäki. Lokakuussa kirjastossa oli nurmolaisen elokuvaohjaaja Harri J. Rantalan elokuvan: Huuto lakeudelta; Nurmoo! elokuvaan liittyvä valokuvanäyttely, avajaiset ja lehdistötilaisuus. Pelipäivä konsolipeleillä järjestettiin kaksi kertaa, osallistujia noin 150. Joulukuussa järjestettiin Joulua sanoin ja sävelin iltatilaisuus. Esiintyjinä olivat Duunisointu kuoro, Nurmon runopiiri ja Valkiavuoren koulun oppilaita opettajiensa johdolla. Tilaisuudessa oli glögi ja piparitarjoilu. Osallistujia oli noin 140. Lääninhallituksen rahoittamia projekteja, joihin kirjasto osallistui, olivat Akkari-dekkari-potteri ja Ruutujen yli -hanke. Seinäjoen ammattikorkeakoulun Jurvan yksikön kalustemuotoilun opiskelijoiden valmistama lasten kirjastokalustesarja oli kirjaston lastenosastolla kesän ajan koekäytössä. Yhteensä vuonna 2009 järjestettiin 60 tapahtumaa, joissa kävi noin 1730 osallistujaa. Kirjastossa järjestettiin lisäksi kuukausittain vaihtuva kirja- tai muu näyttely. Kristiina Mäkelä Peräseinäjoen kirjasto Mennyt vuosi oli Peräseinäjoen kirjastossa melko hyvä; lainamäärien lasku pysähtyi ja kirjastosta lainattiin jopa noin tuhat lainaa enemmän kuin vuonna Osa asiakkaista osasi myös hyödyntää uutta varausjärjestelmää ja tilasi reippaasti uutuuksia, cd-levyjä ja nuotteja muista toimipisteistä. Osalle asiakkaista pitää vielä tiedottaa asiasta. Vuoden aikana toteutettiin peräti neljä eri kirjailijavierailua; Hannele Huovi vieraili Kihniän koululla, Kirsti Kuronen Haapaluoman koululla ja Sari Peltoniemi esiintyi kirjastossa kaikille Peräseinäjoen alueen kolmasluokkalaisille. Aikuisten kirjailijavieraana oli Mirja Kuivaniemi. Yleisö oli kaikkien vierailujen aikana innokkaasti mukana. Nuorten genreiltoja oli vuoden aikana kolme, mutta ne eivät olleet suosittuja. Myös lukutuokioiden eli satutuntien kävijämäärä oli keväällä vähäinen ja siksi syksyllä ei lukutuokioita enää pidettykään. Yhteistyö päivähoidon kanssa onnistui sitä vastoin hyvin. Maaliskuussa järjestettiin päiväkodin kanssa satupro- 17

19 jekti, jonka aikana päiväkodin lapset vierailivat kirjastossa kolme kertaa nukketeatterin, pöytäteatterin ja videon merkissä. Myös alle kouluikäisille suunnattu Nalle-viikko syksyllä oli onnistunut: esikoululaiset ja päiväkotilaiset valmistivat nalleaiheisen näyttelyn ja kirjastossa oli kaksi nukketeatteriesitystä. Kirjasto avasi ovensa poikkeukselliseen aikaan läheiselle päiväkodille, ryhmäperhepäivähoidolle, perhepäivähoitajille ja vanhusten päivätoiminnan työntekijöille. Lukuseikkailussa oli mukana keväällä osa Toivolanrannan koulun luokista ja Kihniän koulu ja syksyllä koko Viitalan koulu. Seitti-koulutusta kokeiltiin 5- ja 6-luokkalaisille ja kohderyhmänä nuoremmat oppilaat olivat innokkaampia kuin 7-luokkalaiset. Kesällä kirjastossa ja lainausasemilla oli käytössä ns. lukupassi, jolla innostettiin lapsia ja nuoria lainaamaan enemmän. Lukupasseja palautettiin 39 kpl ja 16 osallistujaa palkittiin kirjapalkinnolla. Kirjastossa oli vuoden aikana yhdeksän eri näyttelyä, joista suurimman osan järjesti kirjaston ulkopuolinen taho. Suosituin näyttely oli heinäkuussa järjestetty Kaunein patalappu-näyttely, jota kävi vieraskirjan mukaan katsomassa yli 100 henkeä, joista suurin osa ei ollut kirjaston asiakkaita. Kaikkia vuoden 2009 toimintasuunnitelmaan kirjattuja toimintoja on kokeiltu, ja niiden perusteella voitaisiin arvioida, että alle kouluikäisille ja senioriikäisille suunnattu kirjaston toiminta on kantanut eniten hedelmää. Merja Koski-Aho Hyllykallion kirjasto Hyllykallion kirjaston toimitilat ovat uuden Seinäjoen uusimpia kirjastotiloja. Kirjasto on otettu käyttöön

20 Vuoden 2009 alussa toteutuneen kuntaliitoksen myötä Hyllykallion kirjastosta tuli taloudellisesti oma tulosyksikkö, Seinäjoen kaupunginkirjaston lähikirjasto. Kirjastojen väliset aineistokuljetukset lisäsivät aineiston liikkuvuutta ja kirjastonkäyttö oli edellisen vuoden tapaan muutenkin vilkasta. Ensimmäinen kuntaliitosvuosi sujui yllättävänkin hyvin. Vuonna 2009 Hyllykallion kirjastossa oli lainaa, joista lasten lainoja kertyi Kokonaislainaus kasvoi peräti 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kävijämäärä oli Aineistoa oli vuoden 2009 lopussa yhteensä nidettä. Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelman mukaisesti kirjasto kutsui kaikki Hyllykallion ja Tanelinrannan koulujen 1. ja 5. luokkien oppilaat kirjastokäynnille. Näitä koululaisryhmiä oli yhteensä 15 ja oppilaita 163. Hyllykallion koulun oppilaat opettajineen ovat käyttäneet kirjastoa aktiivisesti myös oppituntiensa aikana. Jotkut luokat ovat käyneet jopa viikoittain. Hyllykallion alueen esikoululaiset kutsuttiin kirjastoon keväällä Tanelinrannan päiväkodin kolme suurta ryhmää jaettiin kukin kahdeksi ryhmäksi. Kaikkiaan esikouluryhmiä oli 10 ja niissä lapsia 85. Lasten satutuokioita pidettiin kerran kuukaudessa. Näitä tuokioita oli yhteensä yhdeksän ja lapsia oli niissä mukana 149. Lokakuussa vietettiin kansainvälistä Nallepäivää. Kirjastossa järjestettiin nallenäyttely. Lippe Äystö vieraili kirjastossa ja piti lasten satutuokiossa Nallen matkassa esityksen. Kesällä lapsia houkuteltiin lukemaan lukupassi-kampanjan avulla. Tätä jo edellisistä kesistä tuttua kampanjaa lapset ovat odottaneet innokkaina. Lukukampanjaan osallistui 63 lasta. Ohjelmallinen palkintojenjakotilaisuus pidettiin Nurmon kirjastossa syyskuussa. Kirjailija Hannele Huovi vieraili Hyllykallion koulussa maaliskuussa Kohderyhmänä olivat kolmansien luokkien oppilaat. Tämä vierailu liittyi Seinäjoen lähikirjastojen yhteiseen lukukampanja hankkeeseen. Niin ikään hankkeeseen liittyen Marja-Leena Mäkelä toteutti kirjastoseikkailun kirjastossa Hyllykallion koulun 3. ja 4. luokkien oppilaiden kanssa joulukuun alussa. Kirjastoseikkailun koki 62 koululaista. Lokakuussa alakoulujen kirjailijavieraana ollut Tapani Bagge kävi myös Tanelinrannan ja Hyllykallion kouluissa puhumassa 3. luokan oppilaille. Poistettua aineistoa oli myynnissä viikon ajan helmikuussa ja marraskuussa. Marraskuussa poistomyynnin aloituspäivänä oli kirjastossa kahvi- ja mehutarjoilua. Toukokuussa Kirjan ja Ruusun päivänä kirjaston asiakkaille järjestettiin mehu- ja keksitarjoilu. Marja-Liisa Kesäniemi 19

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Tämä on pääkirjasto. Kokkolassa on myös lähikirjastoja: Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastot. Keskussairaalassa on laitoskirjasto, joka on potilaiden

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Kirjaston tilastot 2004 Kävijät vuonna 2004...1 Lainaus 2004...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2004...4 Kirjojen lainaus 2004...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

Minun ja sinun. - meidän kirjastomme. Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6!

Minun ja sinun. - meidän kirjastomme. Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6! Minun ja sinun - meidän kirjastomme Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6! Minun ja sinun 2 meidän kirjastomme Kokemuksia, ideoita ja tunteita Kirjastossa on säpinää ja hiljaisuutta, vanhoja

Lisätiedot

Kokoelmapolitiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokoelmatyöryhmä 2012

Kokoelmapolitiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokoelmatyöryhmä 2012 politiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto työryhmä 2012 Sisällysluettelo Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Johdanto t Käsikirjastot Poistot Pääkirjaston aikuisten osasto Poistot

Lisätiedot

Pientä kivaa, eikä työllistä paljon? Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston hankkeita

Pientä kivaa, eikä työllistä paljon? Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston hankkeita Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston hankkeita Ennen hankesuunnitelmaa Pyhänä tavoitteena on joka kerta suunnitella pieni hanke, joka on konkreettinen, innovatiivinen ja äärimmäisen hyödyllinen

Lisätiedot

Elämäniloa ja sivistystä. Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto

Elämäniloa ja sivistystä. Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Elämäniloa ja sivistystä Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Elämäniloa ja sivistystä Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden hankkia tietoa ja elämyksiä. Toimintamme edistää luku-, kirjallisuus-

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Maakuntakirjastokokous 2.11.2006 Tuija Venäläinen Poistot kokoelmatyön osana Kokoelmaa olisi kehitettävä siten, että pääpaino

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA

Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA ajalla 2.5. 16.11.2008 SISÄLLYS 1. LÄHTÖTILANNE. 3 2. TAVOITTEET... 4 3. TOTEUTUS... 5 4. ARVIOINTIA. 6 LIITE Varastointi-

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

Salon kaupunginkirjasto

Salon kaupunginkirjasto Salon kaupunginkirjasto Kirjasto palvelee Kirjastopalvelut ovat kasvaneet perinteistä lainaus- ja palautustoimintaa monipuolisemmiksi. Salon kaupunginkirjasto tarjoaa aineistoa tiedonnälkään ja viihtymiseen,

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Dia 1 Yleensä ajatellaan, että kirjastojen mediakasvatuksen kohteena ovat lapset ja nuoret ja heidän opettajansa.

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Aija Laine Suunnittelija Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto / Helsingin kaupunginkirjasto 040 168 2636 aija.laine@turku.fi Taustaa

Lisätiedot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot http://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=15&years=,&stats=1,33,100,10... 1 / 5 5.4.2017 10:45 Suomen yleisten kirjastojen tilastot Statistik för allmänna biblioteken i Finland Finnish Public Libraries Statistics

Lisätiedot

SEINÄJOEN KIRJASTON JA PÄIVÄHOIDON YHTEISTYÖSUUNNITELMA. Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ja Seinäjoen kaupungin päivähoito

SEINÄJOEN KIRJASTON JA PÄIVÄHOIDON YHTEISTYÖSUUNNITELMA. Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ja Seinäjoen kaupungin päivähoito SEINÄJOEN KIRJASTON JA PÄIVÄHOIDON YHTEISTYÖSUUNNITELMA Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ja Seinäjoen kaupungin päivähoito Seinäjoen kirjaston ja päivähoidon yhteistyösuunnitelma Johdanto Seinäjoen

Lisätiedot

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vihdin kunnankirjaston vuosi 2012 oli toiminnallisesti erittäin hyvä. Keskimäärin hyvin pienellä henkilöstöresurssilla ja jo useamman vuoden samana pysyneellä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 20 Toimintakertomus 2011 1 Sisällysluettelo 1. Kirjaston käyttö ja kokoelmat... 2 2. Talous... 4 3. Tapahtumat... 5 4. Henkilöstö... 6 5. Projektit... 7 Kirjasampo.fi Boksampo.fi... 7

Lisätiedot

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN. Virva Nousiainen-Hiiri

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN. Virva Nousiainen-Hiiri SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN Virva Nousiainen-Hiiri TAUSTAA YKN päätti kokouksessa 15.4.2011 perustaa valtakunnallisen hankkeen, joka keskittyy kirjastojen e-aineistoihin ja niiden lainaamiseen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Pyrimme kirjaston ja koulun tiiviin yhteistyön avulla tukemaan kouluissa tehtävää monipuolista lukuinnon ja -ilon edistämistyötä. Lisäksi haluamme

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjasto 4.11.2011 PAINETTU VS DIGITAALINEN Yleiset kirjastot ovat vasta siirtymässä digitaalisiin aineistoihin. Painettua aineistoa

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010. Anneli Ketonen. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10.

Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010. Anneli Ketonen. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10. Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010 Anneli Ketonen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10.2010 1 Ajankohtaisia seminaareja ja koulutuksia Kirjastoverkkopäivät

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9. PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa Maija Kanerva Kirjastotoimen apulaisjohtaja Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.2007 PIKI-YHTEISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 1 Sisällysluettelo 1. Kirjaston käyttö ja kokoelmat... 2 2. Talous... 5 3. Tapahtumat... 6 4. Henkilöstö... 7 5. Kehittämishankkeet... 9 6. Maakuntakirjastotoiminta... 10 2 1. Kirjaston

Lisätiedot

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Salla Palmi-Felin Johtava informaatikko, Media- ja musiikkipalvelut Lastukirjastot.fi Palvelua kaikenikäisille Ketkä opastavat?

Lisätiedot

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kirjasto mukana OPS-prosessissa 29.10.2015 Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Koulu on kirjaston tärkein yhteistyökumppani Miksi näin? koulun kautta kirjasto tavoittaa

Lisätiedot

- 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

- 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA - 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on aineiston hankinnan, varastoinnin ja poiston työkalu, joka päivitetään vuosittain. Kokoelmapolitiikan käytännön toteutukseen vaikuttaa

Lisätiedot

Lapuan kirjaston ja alakoulujen yhteistyösuunnitelma

Lapuan kirjaston ja alakoulujen yhteistyösuunnitelma Lapuan kirjaston ja alakoulujen yhteistyösuunnitelma 1. Säännöllinen yhteistyö 2. Tehokas tiedottaminen 3. Tiedonhakutaidot ja lukemaan innostaminen 4. Tasapuoliset kirjastopalvelut 5. Tiedonhallinta-

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2010 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilökunta...3

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

1. viikko alkaen 10.8.2015

1. viikko alkaen 10.8.2015 1. viikko alkaen 10.8.2015 Maanantai * Vuotso koulu 11.40 12.40 Elokuu 10, 24 Purnumukka 13.00 13.20 Syyskuu 7, 21 Tankavaara Kultakylä 13.30 13.50 Lokakuu 5, 19 Kuusikiekerö Saamen kielipesä 14.00 14.20

Lisätiedot

Jyväskylän kelluva kokoelma. YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen

Jyväskylän kelluva kokoelma. YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen Jyväskylän kelluva kokoelma YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen Kellutus Jyväskylässä Käytössä Jyväskylän maalaiskunnassa 1990-luvulta lähtien Lama-ajan innovaatio, vastaus määrärahojen vähyyteen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit?

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit? Ulvilan kaupunginkirjasto Miten meni ja mitäs sit? Kirjasto pähkinänkuoressa Ulvilan kaupunginkirjastolla on 3 yksikköä: pääkirjasto sekä Kaasmarkun ja Kullaan lähikirjastot. Henkilökuntaa on yhteensä

Lisätiedot

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa AIKUISEN OPPIJAN MUOTOKUVA YLEISEN KIRJASTON TIETOPUOLISTEN PALVELUJEN KÄYTTÄJÄNÄ: Syventävä tutkimus teemahaastattelumenetelmällä Teemahaastattelurunko 4.8.2000 I Haastateltavan taustatiedot 1 Syntymävuosi

Lisätiedot

Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa. Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara

Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa. Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara kokoelmapolitiikka HelMet-tasoista yhteiset pelisäännöt yhteinen kokoelmaohjelma määrärahojen

Lisätiedot

KINE13 10.-11.10.2013 SEINÄJOKI

KINE13 10.-11.10.2013 SEINÄJOKI KINE13 10.-11.10.2013 SEINÄJOKI Axiellin tuotteet ja palvelut yhdessä eteenpäin Axiell Finland Oy Sari Paajanen myynti- ja markkinointijohjaja AXIELL AXIELL konsernina sekä paikallisesti Suomessa KINE13

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa

Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa Rekentamissemiaari Museokeskus Vapriikki Tampere 30.5.2013 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Irmeli Isokivijärvi palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnaan

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto

Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto toimintakertomus 2008 Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Koulukatu 21, 60100 Seinäjoki puh. 06-416 2318, fax. 06-416 2315, www.seinajoki.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

laina-aika lukusali aikakauslehti, sanomalehti tietopalvelu kaukolaina tilaus varaus > varata, tehdä varaus dekkari elämäkerta romaani

laina-aika lukusali aikakauslehti, sanomalehti tietopalvelu kaukolaina tilaus varaus > varata, tehdä varaus dekkari elämäkerta romaani KIRJASTOSSA Keskiviikkona Maija lähtee poikansa Villen kanssa pääkirjastoon. Maijan täytyy palauttaa vanhat lainakirjat ja lainata uusia kirjoja. Ville menee satutunnille. Satutunnilla kirjastonhoitaja

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta Yleistä: Varajäsenet: Puheenjohtaja: Kimmo Kupi Pirjo Laine Varapuheenjohtaja: Leena Aarikka Erja Salminen Jäsenet: Jarmo Anttila Jari Laurila Johanna Heikkilä Pihla Laakso Hans Julla

Lisätiedot

Ko u v o l a n. Kyytiin Kouvolassa. Kaupunginkirjasto. maakuntakirjasto

Ko u v o l a n. Kyytiin Kouvolassa. Kaupunginkirjasto. maakuntakirjasto Kyytiin Kouvolassa Ko u v o l a n Kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Toimipisteet Kouvolan pääkirjasto Salpausselänkatu 33, PL 33 45100 KOUVOLA puh. lainaus/palautus/uusinta 020 615 5232 ja 020 615 6106

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Yllättävän hyvä kirjasto!

Yllättävän hyvä kirjasto! Yllättävän hyvä kirjasto! Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden yleisten kirjastojen laatuprosessi Hanna Kaisti Kirjastopäivät 28.11.2013 Hanke-esittely Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen

Lisätiedot

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjasto-opas suomeksi Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjastoista lainaat ilmaiseksi kirjoja, elokuvia, musiikkia, aikakauslehtiä ja tv-pelejä. Järjestämme muun muassa kirjailijavierailuja, satutunteja,

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET

KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET 1 1 KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET Kirjaston tavoitteena on tukea kaikenikäisten kuntalaisten tiedon ja virkistyksen tarpeita ja luoda edellytykset tasa-arvoiselle tiedon ja elämysten välitykselle.

Lisätiedot

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon "En lainkaan", miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja?

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon En lainkaan, miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? Asiakaskysely 2008 Kysymykseen vastanneet: 335 (ka: 0) En lainkaan 49% 164 Kerran viikossa 16,7% 56 2-3 kertaa kuukaudessa 20,3% 68 Harvemmin 14% 47 2.

Lisätiedot

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Esitys Kaukopalvelupäivillä Oulussa 16.5.2013 Outi Vaattovaara Lapin korkeakoulukirjasto Taustaa Perustettu 2010, yksi Lapin korkeakoulukonsernin

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Iisalmen kampuskirjasto Savonia-amk:n kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto Kuopiossa Microkadun kampuskirjasto

Lisätiedot

Alavieskan kunnankirjasto

Alavieskan kunnankirjasto 2016 Alavieskan kunnankirjasto Ulla-Mari Kivi Alavieskan kunnan kirjastotoimen toimintakertomus ja tilastot vuodelta 2016 Kirjaston käyttäjät ja käyttö Alavieskan kirjastoa käytti 1510 lainaajaa vuonna

Lisätiedot

Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa

Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa AIKATAULU VIRITÄ! -tapahtumista Perhonjokilaakson alueella Aikataulu päivittyy edelleen riippuen kunkin yhteisön toiveista ja tarpeista. Osa tilaisuuksista on avoimia,

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä 2 Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Asiakkaan

Lisätiedot

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely RATAMO-jen ja Lopen n asiakaskysely 15.3. 31.3.2010 1. Vastaajan sukupuoli: Nainen % Mies % Hausjärvi 136 83 % 28 17 % Hyvinkää 125 78 % 35 22 % Loppi 74 74 % 26 26 % Nurmijärvi 155 75 % 52 25 % Riihimäki

Lisätiedot

Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen. Katariina Ervasti ja Paula Puustinen

Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen. Katariina Ervasti ja Paula Puustinen Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen Katariina Ervasti ja Paula Puustinen Mikä ihmeen Hakunila? Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2 8.3.2013 Pari seikkaa Hakunilasta - Vantaa:

Lisätiedot

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5.

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. 2013 Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. Liisa BenHenia, Eija Kämäräinen, Pirkko Lindberg, Raija Seppänen, Ari Koistinen, Jarkko Oinonen AVI ELY 10.6.2013 Lähiyhteistyön

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere

Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere 9.5.2014 Hämeenlinnan kaupunki Asukkaita 67 800 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 4/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 4/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 7 Yleisten kirjastojen konsortion ohjausryhmän asettaminen HEL 2013-010767 T 00 01 06 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa yleisten

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

Kosken Tl kulttuurilautakunta

Kosken Tl kulttuurilautakunta 1 KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOUS Pöytäkirja 4/2013 Aika: Torstai 5.9.2012 klo 17.00 Paikka: Kosken Tl Kirjasto Läsnä: Almgren Lassi (x) Hämäläinen Risto ( ) Julla Hans (x) Laakso Matti ( ) Ojala Seija ( )

Lisätiedot

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kirjastosta juuret elämään projektit Ulla-Maija Maunu 10.11.2016 Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kolme projektia 1. Kirjastosta juuret elämään - AVI:n rahoittama - Rahoitus 85.000-1.8.2012-31.1.2014

Lisätiedot

Kaukopalvelun työpaja. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 30.5.2006

Kaukopalvelun työpaja. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 30.5.2006 Kaukopalvelun työpaja Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 30.5.2006 Kaukopalvelun määritelmä Kaukopalvelu on kirjastojen ja tietopalveluyksiköiden välistä lainaus- ja jäljennepalvelutoimintaa.

Lisätiedot

Sisällys Palvelut... 3 Kaukopalvelut... 3 Tietopalvelu... 3 Laitteisto... 3 Asiakastietokoneet... 3 Kopiokone... 3 Mikrofilmin ja -korttien

Sisällys Palvelut... 3 Kaukopalvelut... 3 Tietopalvelu... 3 Laitteisto... 3 Asiakastietokoneet... 3 Kopiokone... 3 Mikrofilmin ja -korttien Sisällys Palvelut... 3 Kaukopalvelut... 3 Tietopalvelu... 3 Laitteisto... 3 Asiakastietokoneet... 3 Kopiokone... 3 Mikrofilmin ja -korttien lukulaitteet... 3 Tilat... 4 Kokoushuone... 4 Sukututkimustyöpiste...

Lisätiedot

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 1. ARVIOITAVA KIRJASTO - 1.1 Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja Jokioisten pääkirjasto 10 2 4 6 8 10 Jokioinen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus 20 2012 1 Sisällysluettelo 1. Kirjaston käyttö ja kokoelmat... 2 2. Talous... 4 3. Tapahtumat... 5 4. Henkilöstö... 6 5. Projektit... 7 6. Maakuntakirjastotoiminta...

Lisätiedot

kirjastot biblioteken libraries Vaski-askelmerkit kirjoja kulttuuria kohtaamisia

kirjastot biblioteken libraries Vaski-askelmerkit kirjoja kulttuuria kohtaamisia kirjastot biblioteken libraries Vaski-askelmerkit kirjoja kulttuuria kohtaamisia 2 Vaski-kirjastot yhdellä kortilla Voit asioida kaikissa Vaski-kirjastoissa samalla kortilla. Käytössäsi on entistä laajemmat

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Seinäjoen kirjaston uudisosa

Lisätiedot

VIHDIN KUNNANKIRJASTO: LAPSET JA NUORET 2012

VIHDIN KUNNANKIRJASTO: LAPSET JA NUORET 2012 VIHDIN KUNNANKIRJASTO: LAPSET JA NUORET 2012 SATUTUNNIT kirjastossa ja päiväkodeilla Molemmissa kirjastoissa pidettiin viikoittain kaikille avoimet, maksuttomat satutunnit. Keväällä 2012 kaksi kertaa kuussa

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

SEKO seminaari 6.3.2008. Maaret Lehtovirta

SEKO seminaari 6.3.2008. Maaret Lehtovirta SEKO seminaari 6.3.2008 Maaret Lehtovirta SEKO projekti aloite PIKI kirjastoilta opetusministeriön rahoitus 1.10.2007 31.3.2008 verkkosivut: http://www.tampere.fi/kirjasto/pikiextra/seko.htm Ohjausryhmä

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 TOIMIPISTEET, SAAVUTETTAVUUS JA KOKOELMAT 6 2.1 Pääkirjasto 7 2.2 Nurmon kirjasto 7 2.3 Peräseinäjoen

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot