Toimintakertomus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2009"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2009 Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto

2 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi Suunnittelun vuosi 3 Kasvojenpesua ja nuorennusleikkauksia 4 Verkko-oppia asiakkaille 5 Kirjaston kasvot Facebookissa 6 Genre-iltoja kauhusta mangaan 7 Säätiö 8 Kuuntele kirjastokortilla musiikkia 8 Sepen ja Ykän vuosi 9 Ykä rokkasi 9 Keski-Nurmon kombikirjastossa lainataan omatoimisesti 11 Etälainaus 12 Koulutusta meillä ja muualla 12 Koulutusta ja seminaareja muualla 14 Aineistot ja tiedonhaku 14 Mediakasvatus 14 Ohjelmistot 14 Muuta 15 ja ulkomailla 15 Nurmon kirjasto 15 Peräseinäjoen kirjasto 17 Hyllykallion kirjasto 18 Ylistaron kirjasto 20 Kirjaston vuosi numeroina 21 Kirjastoverkko ja aukioloajat Henkilöstö Aineistot 23 Hankinta 23 Asiakkaat 23 Toimipisteiden laina- ja kävijämäärät 23 Toiminta-ajatus ja talous 24

3 Vuosi 2009 Vuosi 2009 oli valtakunnallisesti taloudellisen taantuman vuosi. Seinäjoen kaupunkia taantuma ei onneksi kurittanut kaikkein raskaimmalla kädellä. Kirjaston kokonaislainaus kuitenkin nousi vuonna 2009, mikä on yleinen lama-ajan ilmiö. Maksuttomana, kaikille avoimena palveluna kirjasto edistää ihmisten tasa-arvoa ja erityisesti taloudellisen taantuman aikana kirjaston merkitys huomataan erityisesti. Edelleen kaivattaisiin kuitenkin kunnollisia välineitä, joilla kirjaston yhteiskunnallinen vaikuttavuus voitaisiin osoittaa. Muuten vuotta 2009 leimasi Seinäjoen kaupungin kirjastotoimessa vilkas rakennussuunnittelu. Kirjastotoiminnan kehittämistä ei kuitenkaan unohdettu, vaikka rakennussuunnitteluun kuuluvien käyttäjäohjeiden tekeminen, erilaisiin kirjastoihin tutustuminen ja muu suunnitteluun osallistuminen vaatikin panostusta. Vuoden aikana toteutettiin useita erilaisia yhteistyöhankkeita, loikattiin mukaan sosiaalisen median maailmaan ja avattiin uusi kirjasto Keski- Nurmoon. Vuosi oli myös koko kirjastotoimelle ja kirjastolaisille uusien toimintatapojen vuosi. Vuoden vaihteessa tapahtunut Seinäjoen, Ylistaron ja Nurmon kuntaliitos vaikutti tavalla tai toisella jokaisen toimipisteen toimintaan. Onneksi niin asiakkaat kuin henkilöstökin näyttävät vuoden aikana sopeutuneen hyvin uuteen tilanteeseen ja siitä on pystytty myös hyötymään. Kirjastojen asiakkaat ovat huomanneet, että oman kirjaston kokoelmien lisäksi käytössä ovat kaikkien Seinäjoen viiden kirjaston, kahden kirjastoauton, kyläkirjastojen ja lainausasemien kokoelmat. Lainojen palautusmahdollisuus kaikkiin toimipisteisiin on myös saanut kiitosta, samoin syksyllä 2009 käyttöön otetut tekstiviestipalvelut. Mervi Heikkilä kirjastotoimenjohtaja 2

4 Suunnittelun vuosi Kirjastosuunnittelu eteni vuonna 2010 vauhdikkaasti. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan kirjaston laajennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelijavalinnasta. Arkkitehtikilpailun perusteella valittiin suunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto JKMM Oy. Samassa kokouksessa kaupunginhallitus päätti, että rakennus- ja suunnittelutoimikunnan on esitettävä alkuperäiselle suunnitelmalle vaihtoehtoinen tilaohjelma, jossa lasten- ja nuortenosasto sijoitetaan uudisrakennukseen kaupunginhallitus lopullisesti päätti sijoittaa lasten- ja nuorten osastot pääosin uudisrakennukseen. Päätös oli kirjastosuunnittelun, kirjaston toiminnallisuuden sekä lapsiperheiden kirjastonkäytön kannalta tärkeä. Pääsuunnittelijan valinnan jälkeen voitiin kilpailuttaa rakenne- geo-, LVIA- sekä sähkösuunnittelu. Rakennesuunnittelijaksi valittiin Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy, LVIA-suunnittelijaksi insinööritoimisto Ylitalo Oy, Geosuunnittelijaksi Geopalvelu Oy, sähkösuunnittelijaksi Satakunnan insinööritoimisto Oy. Vuoden lopussa suunnitteluryhmä täydentyi av-suunnittelutoimisto AvePlan Ky:llä. Kun suunnittelijat oli valittu, lähti kirjastosuunnittelu toden teolla liikkeelle. L1-piirustukset esiteltiin rakennus- ja suunnittelutoimikunnalle L2-piirustukset taas luovutettiin rakennuttajalle Rakennuslupahakemus voitiin tehdä ja rakennusalueen uusi asemakaava sai lainvoiman Kirjaston rakennus- ja suunnittelutoimikunnan kokousten lisäksi vilkas suunnitteluvuosi tarkoitti sitä, että kirjaston henkilökuntaa, lähinnä kirjastotoimenjohtaja, mutta myös muita henkilöitä, osallistui myös varsinaisiin suunnittelukokouksiin, kirjastolla järjestettyihin käyttäjäpalavereihin sekä erilaisiin suunnittelun osa-alueita koskeviin palavereihin. Kirjastolle muodostettiin myös oma, käyttäjänäkökulmaan paneutunut rakennustiimi, johon kuuluivat kirjastotoimenjohtajan lisäksi kirjastotoimen apulaisjohtaja Sinikka Ijäs, vastaava informaatikko Tuula Ala-Hakuni, kirjastovirkailija Anne Pohjola sekä aikuistenosaston osastonjohtaja Hannele Puhtimäki. Se kokoontui tarpeen mukaan kommentoimaan luonnospiirustuksia eri vaiheissa. Kalustesuunnittelija Päivi Meuronen JKMM:stä oli usein mukana rakennustiimin kokouksissa. Koko kirjaston henkilökunta sai ottaa kantaa piirustuksiin jo luonnosvaiheessa, sillä henkilöstöpalavereissa käytiin pienryhmissä läpi piirustukset sekä L1- että L2-vaiheissa.Lisäksi rakennussuunnittelun puitteissa tehtiin useita tutustumismatkoja eri kirjastoihin. Rakennus- ja suunnittelutoimikunta vieraili Turun uudessa kaupunginkirjastossa. Kirjaston osastonjohtajat vierailivat Kokkolan ja Vaasan kaupunginkirjastoissa. Joulukuussa 2009 kaupunginarkkitehti Juhani Lahti, kalustearkkitehti Päivi Meuronen sekä kirjastotoimenjohtaja Mervi Heikkilä vierailivat Hollannissa, Amsterdamin, Haagin ja Rotterdamin kirjastoissa. Matka oli Länsi-Suomen lääninhallituksen järjestämä. Mervi Heikkilä 3

5 Kasvojenpesua ja nuorennusleikkauksia Kirjaston kokoelmatyön tarkoituksena on luoda mahdollisimman monipuolinen, ajantasainen ja kiinnostava kokoelma, josta asiakkaan on helppo löytää juuri tarvitsemansa tai haluamansa aineisto. Kokoelmaa rakennetaan toisessa päässä monipuolisilla ja asiakaskunnan huomioon ottavilla hankintavalinnoilla, toisessa päässä poistoilla ja varastoinneilla pyritään pitämään kokoelma ajantasaisena, hyväkuntoisena ja laaja-alaisena. Kokoelman on koko ajan uusiuduttava, ettei se museoituisi ja muumioituisi. Kuitenkin siinä on laaja-alaisuuden ja ajantasaisuuden lisäksi oltava myös syvyyttä, historiallista perspektiiviä. Henkilökunnan asiantuntemusta tarvitaan pohdittaessa, milloin teos on säilytettävä omassa kokoelmassa, milloin taas voidaan käyttää muun kirjastoverkon palveluita teoksen saamiseksi asiakkaan käyttöön. Kuluvan vuoden aikana kokoelmatyöhön, poistoihin ja varastointiin paneuduttiin pääkirjastossa entistäkin perusteellisemmin, jotta tuleviin uusiin kirjaston tiloihin saataisiin mahdollisimman kompakti kokoelma. Avokokoelman lisäksi aloitettiin myös kirjavaraston tarkka läpikäyminen. Osaa aikanaan varastoon siirretyistä kirjoista ei enää nykynäkökulmasta katsoen ole tarpeen itse säilyttää. Kokoelmatyö on haastavaa, sillä vaikka kirjastolla onkin omat poisto- ja varastointiperiaatteensa, täysin yksiselitteisiä ja yksityiskohtaisia sääntöjä on vaikea laatia. Tietojen uusiutuminen eri aloilla vaihtelee paljon, jolloin myös poisto- ja varastointitarve eri kirjastoluokissa on erilainen. Esimerkiksi lääketieteen ja tekniikan luokissa teokset saattavat asiasisällöltään vanhentua nopeasti ja ne pyritään sitä myötä poistamaan, kun taas joillakin aloilla, kuten taiteen tai historian luokissa, joissa teokset eivät sisällöltään paljonkaan vanhene, kriteerit ovat toisenlaiset. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa joudutaan aina ottamaan huomioon myös kirjan kunto, kysyntä, kappalemäärä ja muun aihetta käsittelevän kirjallisuuden määrä kirjastossa. Kaunokirjallisuuden suhteen on myös arvioitava teoksen kirjallinen arvo ja paikka kirjallisuuden traditiossa. 4

6 Onnistuneen työn tuloksena on kokoelma, joka tarjoaa asiakkaalle näkymän ja mahdollisuuden tutustua monenlaisiin maailmoihin ja houkuttaa tarttumaan kirjaan. Kirjan koti kun ei niinkään ole kirjaston hyllyssä kuin lukijan kädessä. Hannele Puhtimäki Verkko-oppia asiakkaille Seinäjoen kaupunginkirjasto järjesti asiakkailleen kolmen illan koulutussarjan kevättalvella Opetusministeriön tuella järjestettyjä, asiakkaille ilmaisia tilaisuuksia mainostettiin myös paikallislehdissä. Tilaisuudet järjestettiin viikon välein ilta-aikaan käsikirjaston tiloissa. Koulutuksessa esiteltiin erilaisia verkkopalveluita, joiden avulla asiakkaat voivat etsiä tietoa. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 23. maaliskuuta 2009, otsikkona oli Oman talon trahteerit kirjaston omat verkkopalvelut. Osallistujille esiteltiin parhaat palat kirjaston kotisivuilta ja näytettiin mitä kaikkea kirjaston omasta blogista löytyy. Asiakkaita opastettiin hakemaan kirjastoaineistoa Seittiverkkopalvelusta, tekemään varauksia ja uusimaan lainojaan. Porstuaverkkopalvelusta osallistujat oppivat löytämään kotiseutuaineistoa. Lisäksi tutustuttiin eteläpohjalaisia kirjailijoita esittelevään Lakialla tuuloo kirjailijahakemistoon. Toisen, 31. maaliskuuta järjestetyn koulutustilaisuuden aiheena oli Sinttejä ja vonkaleita uutiskalastusta verkossa. Illan sisältönä olivat erilaiset kotimaiset ja ulkomaiset artikkeli- ja lehtitietokannat sekä internetin uutispalvelut. Osallistujille esiteltiin mm. kotimainen Aleksi-artikkeliviitetietokanta ja kirjaston hankkimat ulkomaisten lehtien laajat Ebsco- ja Library PressDisplay 5

7 kokotekstitietokannat. Painettujen lehtien sijaan kirjastot hankkivat tulevaisuudessa yhä enemmän tällaisia sähköisiä lehtiä asiakkaiden luettavaksi. Viimeinen koulutus, 7. huhtikuuta, käsitteli monihakupalveluita otsikolla Yksi mato monta kalaa. Tilaisuudessa tutustuttiin Pohjanmaan Nelli tiedonhakuportaaliin, jonka avulla asiakas voi hakea aineistoa yhtä aikaa monesta erityyppisestä tietokannasta. Nelli on Kansalliskirjaston vetämä valtakunnallinen hanke ja tiedonhakuportaali, joka on Suomessa käytössä sekä yleisissä että tieteellisissä kirjastoissa. Pohjanmaan Nelli on Seinäjoen, Vaasan ja Kokkolan maakuntakirjastojen yhteinen palvelu, jota kirjastot yhteisesti ylläpitävät. Tilaisuudessa esiteltiin myös Frank-monihakua ja internetin metahakupalveluita. Koulutustilaisuudet onnistuivat hyvin, osallistujia oli yhteensä 37. Varsinkin varttuneemmat asiakkaat olivat kiinnostuneita aiheesta. Näyttää siltä, että tällaisille koulutustilaisuuksille olisi jatkossakin kysyntää. Olisi hyvä, jos kirjastossa pystyttäisiin järjestämään koulutusta järjestelmällisesti esimerkiksi kevät- ja syyskaudella. Haasteena ovat tilaisuuksien markkinointi ja resurssit. Toisaalta kirjaston kynnys on matala, se on avoin kaikille ja koulutus on ilmaista. Tuula Ala-Hakuni Kirjaston kasvot Facebookissa Facebook on yhteisöllinen verkkopalvelu, johon sekä yksityishenkilöt että yhteisöt voivat liityttyään luoda käyttäjäprofiileja. Monet kirjastot ovat jo liittyneet käyttäjiksi. Facebook on kirjastolle maksuton, nopea ja joustava keino tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan sekä näkyä siellä, missä ihmiset ovat. Liittymällä kirjaston faniksi saa omalla etusivullaan tietoa kirjaston toiminnasta. Fanien kommenttien kautta kirjasto saa myös palautetta. Seinäjoen kaupunginkirjasto liittyi Facebookin käyttäjäksi elokuussa 2009, ja tällä hetkellä ( ) faneja on kertynyt 200. Tilapäivityksiä on ollut kuukausittain Sivulla on tapahtumien ja näyttelyiden lisäksi mm. muistutettu poikkeuksellisista aukioloajoista ja tuotu esiin ajankohtaan sopivia alueellisen verkkopalvelu Porstuan artikkeleita. Samoin kirjaston blogissa joka kuukausi julkaistavat kirjavinkit saa nähtäväkseen myös Facebook-sivulla. Hannele Puhtimäki 6

8 Genre-iltoja kauhusta mangaan Vuosien aikana Seinäjoen ja Peräseinäjoen kirjastoissa järjestettiin nuorille niin sanottuja genre-iltoja. Kohderyhmänä olivat teini-ikäiset vuotiaista ylöspäin, mutta tervetulleita tilaisuuksiin olivat muunkin ikäiset. Ainoastaan kauhuillan osallistujilta edellytettiin vähintään viidentoista vuoden ikää. Hanke lähti liikkeelle, kun kirjastossa haluttiin suunnitella ja toteuttaa sarja nuoria kiinnostaviin kirjallisuudenlajeihin liittyviä iltoja. Lajeiksi valittiin musiikki, kauhu, fantasia, seikkailu/toiminta, manga/anime ja rakkaus. Yhtenä ajatuksena oli saada nuoret innostumaan aktiivisemmin lukemisesta ja kirjastonkäytöstä. Se ei aina ole kovin helppoa näinä aikoina, jolloin erilaisia harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita on paljon. Illat toteutettiin yhteistyössä mm. Seinäjoen kaupungin nuorisotoimen kanssa hankkeena, jolle Länsi-Suomen lääninhallitus myönsi avustuksen. Tammikuussa 2009 päästettiin noidat, vedenneidot, maahiset ja muut fantasiahahmot liihottelemaan kirjaston alakerran käytäville. Vuorossa oli siis fantasia-ilta, jonka tunnelman luomiseen osallistui Seinäjoen kaupunginteatterin puvustamo. Yleisöä riitti mukavasti lähes kaikkiin iltoihin. Suosituimpia olivat pääkirjastossa kauhuilta sekä manga/anime-ilta. Seikkailu/toiminta ilta jäi valitettavasti ihmisille vähän tuntemattomaksi, ehkä genre oli liian epämääräinen. Mutta kaikesta tällaisesta otetaan opiksi ja seuraavaksi tiedetään taas paremmin. Nuorten kanssa oli mukava toimia ja varsinkin manga/anime-ilta oli osoitus siitä, mitä yhteistyö parhaimmillaan on. Myös yhteistyön nuoriso- ja vapaaaikatoimen kanssa oli antoisaa ja toivomme tälle yhteistyölle jatkoa tulevaisuudessakin. Pirjo Humalainen 7

9 Säätiö Keväällä 2009 perustettiin nuorista kirjastonystävistä koostuva Säätiö. Säätiön tavoitteena on kokoontua pari kertaa lukukaudessa hyvän ruoan, keskustelun ja kirjallisuuden sekä elokuvien parissa. Säätiön toimintaan osallistui kuluneen vuoden aikana aktiivisesti kahdeksan yläkouluikäistä nuorta. Säätiöläisillä on ollut mahdollisuus esittää ehdotuksia liittyen mm. kirjaston kokoelmiin ja tulevan uudisrakennuksen nuortenosaston kalusteisiin. Säätiöläiset osallistuivat Seinäjoen Rytmikorjaamolla järjestetyille Suomen ensimmäisille nuorten kirjamessuille ja viettivät jännittävän leffaillan lokakuussa. Säätiön toiminta jatkuu ja mukaan otetaan uusia asiasta kiinnostuneita nuoria. Pirjo Humalainen Kuuntele kirjastokortilla musiikkia Vuonna 2009 kirjastoon hankittiin Naxos Music Library, joka on klassisen musiikin online-kuuntelupalvelu internetissä. Palvelua voi käyttää maksuttomasti Seinäjoen kaupunginkirjaston kirjastokortilla. Kyseessä on streamingtekniikkaan perustuva kuuntelupalvelu eli musiikkia voi ainoastaan kuunnella, mutta ei kopioida. Taidemusiikin lisäksi tarjolla on jonkin verran myös esim. kansanmusiikkia sekä blues- ja jazzmusiikkia. Valikoima kasvaa koko ajan. Naxos Music Libraryn kautta löytyy myös laaja oopperoiden librettokokoelma sekä englanninkielistä tietoa musiikista. Tämän uuden palvelun rinnalla musiikkiosasto tarjoaa edelleen perinteistä aineistoa kuten CD-, DVD- ja LP-levyjä, nuotteja, partituureja, musiikkikirjojaja lehtiä. Musiikkiaineiston lainaus on viime vuosina kasvanut huolimatta uusista musiikin tallennus- ja kuuntelumuodoista. Myös CD-levyjen lainaus on noussut yli 10 % vuodesta Yhteensä Seinäjoen kaupunginkirjaston musiikkiosaston eri aineistoista kertyi lainaa. Kirjaston kokoelmiin kuuluu edelleen LP-levyjä, jotka tilanpuutteen vuoksi ovat tällä hetkellä sijoitettuina varastoon. LP-levyjä on käyty läpi, erityisesti pop- ja rock- sekä blues- ja jazzmusiikkia. Kokoelmaa on karsittu pyrkimyksenä saada relevantti LP-levykokoelma, josta ainakin osan voisi sijoittaa uuden kirjastotalon avohyllyihin. LP-levyjä lainataan yhä ja kiinnostus vanhoja vinyylejä kohtaan on kasvamassa. Pirjo Jaatinen 8

10 Sepen ja Ykän vuosi Kirjastoautonkuljettaja-virkailija Jussi Haapala, läänintaiteilija Marja-Leena Mäkelä, dosentti Sisko Ylimartimo sekä kirjastoautonkuljettaja-virkailija Arto Kivipelto kirjastoautojen nimiäisissä kansalaistorilla Sepe-auton kera. Kirjastoautojen virallisesti epävirallisia nimiäisiä vietettiin Seinäkuun yössä Kumpikin auto sai kutsumanimensä vasta vanhempina autoina. Kirjastoauto Sepen kummiksi lupautui dosentti Sisko Ylimartimo Oulusta ja kirjastoauto Ykän kummiksi läänintaiteilija Marja-Leena Mäkelä Seinäjoelta. Lippe Äystö viihdytti nimiäisten yleisöä. Sepe kiertää vanhan Seinäjoen alueella kuutena päivänä viikossa, kuten ennen kuntaliitostakin, ja Ykä Ylistarossa viitenä päivänä viikossa ja Nurmossa kahtena iltana viikossa. Ykä rokkasi Operaatio Provinssi vei kirjastoauton rockfestivaaleille Länsi-Suomen lääninhallituksen tuella. Provinssiväki ottikin heti omakseen ensimmäisen kerran festarialueelle parkkeeranneen kirjastoauton ja sen tarjoamat palvelut. Ykäkirjastoauton ympärillä riitti kävijöitä koko siksi ajaksi, jonka auto oli lauantaina pysäköitynä Rumbateltan lähistölle. Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto vei autonsa rocktapahtumaan tiettävästi ensimmäisenä Suomessa ja sai sen vuoksi myös lääninhallitukselta 9

11 tukea päivän kuluihin. Ohjelma suunniteltiin Roskilden-malliin eli festarikansalle tarjottiin mahdollisuus istahtaa lukemaan päivän sanomalehtiä sekä valikoituja musiikkilehtiä. Myyntiartikkeleiksi valituista poistokirjoista tekivät kauppansa erityisesti sarjakuvat. Satuhetkikin veti puoleensa tarinoista tykkääviä nuoria aikuisia. Monelle kirjastoauton tuntumaan hakeutuneelle päivän suuri hetki oli Kotiteollisuuden Jouni Hynysen haastattelu. Kirjastovirkailija Jarkko Parkkinen haastattelijana ja omaan taattuun tyyliinsä kysymyksiin vastannut Hynynen löysivät yhteisen sävelen ja haastattelu sujui varsin leppoisissa tunnelmissa. Kuulijoille selvisi muun muassa se, että Hynysellä on kuin onkin kirjastokortti ja myös se, että Suomen virallinen Äijä kirjoittaa ajatuksia ja tunnelmia muistiin aina kun bändi tekee uutta levyä. Näin syntyi teksti myös Hynysen äskettäin ilmestyneeseen uuteen kirjaan. Ykän vieraskirjaan kertyi päivän mittaan runsaasti nimiä. Kirjastoauton hyllyjen sisällön lisäksi kiinnostivat auton tekniset ominaisuudet, joista rattia työkseen pyörittävä Jussi Haapala osasi kertoa kaiken mahdollisen. Myös se on nyt testattu, että kirjastoauton penkki soveltuu mainiosti vaipanvaihtoon. Positiivista vuodessa 2009 oli myös, että kirjastoautojen lainausluvut nousivat jonkin verran vuoteen 2008 verrattuna Yhtäkään pysäkkiä ei lakkautettu Sepen reitiltä, mutta sen sijaan kaksi uutta pysäkkiä perustettiin asiakkaiden toiveiden mukaan. Ykän reitiltä Ylistarossa lakkautettiin hiljentyneet pysäkit, tiivistettiin pysäkkiaikoja ja parannettiin reittien logistiikkaa. Näin saatiin tilaa keskiviikko- ja perjantai-iltoihin aivan uudelle palvelulle. Nurmon alueella aloitettiin kirjastoautotoiminta syyskuulla Kaija Leppänen 10

12 Keski-Nurmon kombikirjastossa lainataan omatoimisesti Keski-Nurmon kombikirjasto avasi ovensa lokakuun kahdeksas päivä Jussi Asun mainion musiikin, kaffin ja omenapiirakan voimalla. Kirjasto sijaitsee osoitteessa Jöllöntie 29, uudessa Keski-Nurmon koulukiinteistössä. Kombikirjasto sanana tarkoittaa yhdistelmäkirjastoa, eli kirjasto toimii sekä koulukirjastona että yleisenä kirjastona. - Kirjasto on päivisin kiinteistössä toimivien kaupungin ryhmien, kuten koululuokkien, päivähoitoryhmien sekä esikouluryhmien itsenäisessä käytössä, ilman kirjastohenkilökuntaa. Ryhmät lainaavat ja palauttavat aineistot internetpohjaisella PallasPro Extra ohjelmistolla opettajien ja ohjaajien johdolla, kirjastoautot ja kyläkirjastot osaston osastonjohtaja Kaija Leppänen kertoo. Kirjastossa on tilaa noin 100 neliötä ja hyllymetrejä aineistolle 135. Kombikirjaston hyllymetreistä suurin osa on varattu lasten ja nuorten aineistoille. Heille on tarjolla kirjoja, lehtiä, musiikkia, äänikirjoja sekä elokuvia. Kirjasto toimii myös koulun atk-luokkana ja siellä on 16 työasemaa. Aikuisille kombikirjasto tarjoaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä aikakauslehtiä - ja mukavan ympäristön niiden lukemiseen. Myös kaikki Seinäjoen kaupunginkirjaston maksulliset tietokannat ovat asiakkaiden käytössä tietokoneilla. Pyydettäessä Keski- Nurmoon tuodaan aineistoa kirjaston muista toimipisteistä ja sinne voi myös palauttaa muiden Seinäjoen yleisten kirjastojen aineistoja. Kirjaston ollessa kiinni tuulikaapissa on käytössä pieni palautuslaatikko. - Toivomme kyläläisten ja kaikkien kiinteistössä vierailevien ottavan uuden kirjaston omakseen. Palaute toiminnasta ja aineistoista on tervetullutta ja kirjastoa pyritään mahdollisuuksien mukaan kehittämään asiakkaiden toiveet huomioon ottaen. Keski-Nurmon kombikirjasto on yleisölle avoinna kahtena iltana viikossa, tiistaisin ja torstaisin klo Kirjaston tiskin takana istuu tällöin kirjastovirkailija Teemu Jousmäki. Jo ensimmäiset aukiolokuukauden ovat osoittaneet, että uusi kirjasto on tullut tarpeeseen. Lainoja tuli vajaan kolmen kuukauden aukiolon aikana kappaletta ja kävijöitä oli Mervi Heikkilä 11

13 Etälainaus Etälainaus otettiin käyttöön Kokkolan, Vaasan ja Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjastojen välillä lokakuussa Kokkolan, Vaasan ja Seinäjoen kirjastojen asiakkailla on mahdollisuus tilata kotikirjastonsa verkkopalvelun tai Pohjanmaan Nelli-tiedonhakuportaalin avulla toisen kirjaston hyllyssä olevaa aineistoa etälainaksi ja saada se toimitetuksi postin välityksellä kotiosoitteeseensa. Seinäjoen kirjastoista etälainoja voi tilata Seinäjoen pääkirjastosta, Hyllykallion, Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron kirjastoista. Kokkolan alueelta Kokkolan pääkirjastosta, Koivuhaan kirjastosta ja kirjastoautosta sekä Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastoista. Vaasan alueelta Vaasan pääkirjastosta sekä Huutoniemen, Palosaaren, Sundomin, Suvilahden ja Variskan kirjastoista. Maksu on 2 euroa/etälaina, mikä lisätään automaattisesti asiakkaan velkasaldoon ja asiakas suorittaa maksun kotikirjastoonsa. Laina-aika on kirjoilla neljä viikkoa, videoilla, cd-, dvd levyillä ja cd-romlevyillä kaksi viikkoa. Kirjasto postittaa aineiston ykkösluokassa, ja asiakas palauttaa etälainansa joko postitse omalla kustannuksellaan tai oman maakuntakirjastonsa kautta. Seinäjoen kirjastojen kokoelmia on vuonna 2009 käyttänyt yli 50 etälainaasiakasta. Lainoja lähetettiin Kokkolan maakuntakirjaston alueelle pääkirjastosta 13, Hyllykallion kirjastosta 1, Nurmon kirjastosta 2, Peräseinäjoen kirjastosta 1 ja Ylistaron kirjastosta 2, yhteensä 19 lainaa (3). Vastaavasti Vaasan maakuntakirjaston alueelle pääkirjastosta 50, Nurmon kirjastosta 12, Peräseinäjoen kirjastosta 2 ja Ylistaron kirjastosta 5 lainaa, yhteensä 50 lainaa (27), suluissa vuosi Tarja Kilpiö Koulutusta meillä ja muualla Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto järjesti alueen kirjastoväelle viisi koulutuspäivää. Kevään maakuntakirjastokokous järjestettiin ja päivä keräsi 37 osallistujaa. Aiheina olivat kotimainen sarjakuva, Kulttuurisampo, elokuvasuositukset kirjastojen kokoelmiin sekä Blue-ray formaatti kirjastossa ja kirjasto-ohjelmistojen nykyhetki. 12

14 Ilman kirjoja olisin tullut hulluksi koulutuspäivä keräsi jälleen innostuneen osanottajajoukon kirjastoväkeä ympäri maata. Kolmannen kerran järjestettiin Ilman kirjoja olisin tullut hulluksi päivä Kirjallisuusterapiapäivän otsikko oli Ainot ja Reinot kohtaavat kirjastossa seniorit kirjaston asiakkaina. Ilmoittautuneita osallistujia oli 79. Ikäihmisten arkea valotti kehittämispäällikkö Minna Huhtamäki-Kuoppala EP:n Muistiyhdistyksestä. Osastonjohtaja Riitta-Liisa Kivi Tampereen kaupunginkirjastosta kertoi ikäihmisten kirjastopalveluista. Kokemuksia seniorien tietokoneenkäytön opetuksesta otsikolla Pappamoposta mummomotskariin kertoi informaatikko Niina Sipola Kiri-kirjastoista. Helsingin kaupunginkirjaston erikoiskirjastovirkailija Leena Laakson esitys Kirjasto kuuluu kaikille oli monipuolinen selvitys laitoskirjastotoiminnasta. Äänikirjojen maailmaan johdatteli kirjastonhoitaja Elina Kilpiö Näkövammaisten kirjasto Celiasta. Koulutuspäivän järjestäjiä olivat Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Länsi-Suomen lääninhallitus. Toinen maakuntakirjastokokous, Saha ja sorkkarauta, järjestettiin Päivä jakautui kahteen osaan. Aamupäivällä sivistystoimentarkastaja Anneli Ketonen Länsi-Suomen lääninhallituksesta kertoi kirjastotoimen ajankohtaisia asioita. Kirjastonjohtaja Saara Ihamäki Helsingin kaupunginkirjastosta piti innostavan esityksen kuinka raivataan tilaa asiakkaille kirjastossa eli tuunataan kirjastotilat käyttäjiä kutsuviksi. Esimerkkinä hän käytti Pohjois-Haagan vuonna 1981 kirjastoksi muutettua lähikirjastoa, joka koki muodonmuutoksen vuosien 2006 ja 2007 aikana. Lounaan jälkeen markkinointipäällikkö Tuula Saavalainen kertoi kustannustalo Lasten Keskuksen toiminnasta. Iltapäivällä oli Kirjasampo-palvelun esittely. Informaatikko Kaisa Hypén ja projektisuunnittelija Alex Spåre Turun kaupunginkirjastosta kertoivat Kirjasammon nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Esityksen jälkeen osa osallistujista, joita oli 47, siirtyi Seinäjoen Lyseon atk-luokkaan, jossa oli Kaunokki-sahan esittely ja tiedontallennuksen opastusta. Tämän loppupäivän ohjelmaan osallistui 26 henkilöä. Lasten ja nuorten kirjastotyön koulutuspäivä Maagista mediaa, joka toteutettiin OPM:n hankeavustuksella, pidettiin Ma. lasten ja nuorten 13

15 osastonjohtaja Pirjo Humalainen avasi kokouksen, jonka jälkeen luova johtaja Katri Lietsa Gemilo Oy:stä tarkasteli sosiaalista mediaa kirjaston näkökulmasta. Suomen kirjastoseuran hankekoordinaattori Pirjo Sallménin aiheena oli mediataitoja kirjastosta. Osastonjohtaja Tytti Tuunanen Helsingin kaupunginkirjastosta esitteli lasten kuvakirjojen nykymaailma. Tanssistudio Pro Dance ja Ballet Hiphop pojat esiintyivät ennen kirjastotoimenjohtaja Mervi Heikkilän fantasiakirjojen vinkkausta. Koulutuspäivään oli ilmoittautunut 76 osanottajaa, joista kaukaisimmat tulivat Haukiputaalta ja Pudasjärveltä. Ilahduttavaa oli, että mukana oli myös opettajia. Yhdessä Länsi-Suomen lääninhallituksen kanssa ja OPM:n rahoituksen turvin järjestettiin AV-aineiston luettelointi-päivä. Osallistujia tähän päivään oli 39 ja kouluttaja toimi osastonjohtaja Kyösti Mäkelä Jyväskylän kaupunginkirjastosta. Kyösti Mäkelä tarkasteli luettelointia kokoelmien hallinnan ja tiedonhaun perustana, kertoi mikä tekee av-luetteloinnista vaikeaa sekä formaattimuutoksen vaikutuksesta luettelointiin. Koulutusta ja seminaareja muualla Kirjaston henkilökunta osallistui myös muualla pidettyihin koulutuspäiviin vuonna 2009 ahkerasti. Aineistot ja tiedonhaku - Ebsco aineistot, Jyväskylä - FinELib asiantuntijaseminaari, Helsinki - Kansallinen digitaalinen kirjasto tiedotuspäivä, Helsinki - Kiinnostavia kirjoja 2008, Kokkola - Viides fiktiopäivä, Tampere - FinELib päivä, Helsinki Mediakasvatus - Kirjavinkkausta 20 vuotta, Seinäjoki - Superkirtsin 3. vaiheen koulutuspäivät, Helsinki - Suomen kirjastoseura ja koulun yhteistyöryhmä, Helsinki - Superkirtsi Lapset, media ja kirjastot, Helsinki - Ison Pajan seminaari, Helsinki - Nuorten kirjafestarit, Seinäjoki - Etelä-Pohjanmaan opiston järjestämä sanataideohjaajakoulutus - kokonaisuus, Ilmajoki Ohjelmistot - Yleisten kirjastojen atk-järjestelmätilannetta koskeva keskustelu ja kuuntelukokous, Helsinki - Kitka ohjausryhmä, Tampere - Axiell strategiatyöryhmä, Helsinki - Kirjastot.fi ohjausryhmä, Helsinki - Kirjastot.fi Chat, Helsinki - MetaLib 4.3 käyttöliittymä, Helsinki - Kirjasampo Kitka, pilottikirjastojen tapaaminen, Tampere - Neljäs IGeLu konferenssi, Helsinki 14

16 Muuta - Sukkula logistiikkatyöryhmä, Vaasa - Keskuskirjastokokous, Helsinki - Nelli projektipäällikkökokous, Helsinki - Kirjastoalan työyhteisötaidot muutoksessa, Seinäjoki - Aasialaisen maahanmuuttajan kohtaaminen työssä, Seinäjoki - Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät, Helsinki - Kirjastomuseon työpajapäivä, Vaasa - Kirjastoverkon asiantuntijatapaaminen, Helsinki - Monikulttuurisuus kirjastojen asiakaspalvelutyössä, Tampere - Työyhteisöpäivä koko henkilökunnalle, Seinäjoki - Konseptit uusiksi asiakas keskiössä, valtakunnalliset kirjastopäivät, Turku - Developing public library services for the future seminaari, Helsinki - Lainsäädäntö ja kirjaston arki, Pori - Opinpolku seminaari, Seinäjoki - Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian päivitysseminaari, Seinäjoki - Kirjasto- ja informaatioalan oppimispolut 3: kirjastovirkailijoiden ja kirjastosihteerien opinnot työelämän näkökulmasta, Kerava - Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Joensuu - Etäkäyttöpäivä, Helsinki - Asiantuntijapäivä (Nelli), Helsinki - Kirjastot.fi ohjausryhmä, Helsinki - Näyttötutkintojen arvioijakoulutus, Seinäjoki - Kirjoja kotiin ja petiin 50 vuotta koti- ja laitospalveluja, Tampere - Celia -kirjastotapaaminen kirjaston seniorityö, Helsinki - Kehityskeskustelu esimiesvalmennus, Seinäjoki - Millainen on tulevaisuuden kirjastomaisema Opetusministeriön kirjastopäivä, Helsinki - Kehitä monikulttuurista osaamistasi -koulutuskokonaisuus, Turku ja ulkomailla - Reinventing the physical library new demands for developing libraries in the future 9th Nordic conference about regional library activity,- yhteispohjoismaiset aluekirjastopäivät, Odense Tanska Sinikka Ijäs Nurmon kirjasto Nurmon kunta liittyi vuoden 2009 alusta Seinäjoen kaupunkiin, jolloin kirjastotoimintakin yhdistyi Seinäjoen kaupunginkirjaston kanssa. Yhteistyön myötä käynnistyi kirjojen kuljetuspalvelu Seinäjoen kirjastojen välillä. Kristiina Mäkelä valittiin uudeksi kirjastonjohtajaksi. Hän aloitti työt toukokuussa. Monien muutostenkin jälkeen voidaan todeta, että yhteistyö on käynnistynyt hyvin eri 15

17 toimipisteiden välillä. Oma osuutensa toiminnan sujumiseen on varmasti hyvin tehdyllä etukäteisvalmistelulla. Nurmon kirjastoon hankittiin kirjoja kappaletta ja AV-aineistoa (CD- ROM, CD, DVD) 652 kappaletta. Nurmon lähikirjastosta lainattiin yhteensä lainaa. Kaukolainoja tilattiin 157 ja lähetettiin muihin kirjastoihin 185 kappaletta. Aineistoa oli vuoden lopussa yhteensä kappaletta, joista kirjoja Kävijöitä vuoden aikana kertyi kappaletta. Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelman mukaisesti järjestettyjä luokkakäyntejä oli yhteensä 30, joissa oli yhteensä oppilaita 657. Kirjailija Hannele Huovi vieraili maaliskuussa Knuuttilan koululla Akkari, dekkari, potteri projektin toimesta. Osallistujia oli 50 oppilasta. Lokakuussa Tapani Bagge vieraili Valkiavuoren koululla esiintymässä 3. luokkien oppilaille, osallistujia oli 70. Esikoululaisille suunnattu eskariseikkailu toteutettiin 7 kertaa, tällä kertaa intiaaniseikkailun muodossa kirjastossa. Osallistujia oli 74. Satutuokioita järjestettiin 11 kertaa ja niihin osallistui 445 lasta. Kaksi kertaa esiintyjänä oli Lippe Äystö; Peikon polkuja puiden alla ja Nallen matkassa - esityksin Yhden kerran satutuokiota avustivat Seamkin kirjastoalan opiskelijat. MLL:n lasten värikylpyryhmälle pidettiin kerran satu ja lorutuokio, johon osallistui yhteensä 20 aikuista ja lasta. Kesän lukupassikampanja oli suunnattu lapsille ja nuorille. Passeja jaettiin 480 kpl, joista palautettiin 97. Palkintoina arvottiin 48 kirjaa. Lukupassikampanjan palkintojenjakojuhla pidettiin syyskuussa. Juhlassa esiintyi Niksu-peikko. Tapahtumassa oli mahdollisuus tutustua myös paloautoon Nurmon palolaitoksen pihassa. Kirjaston henkilökunta oli pukeutunut naamiaisasuihin ja järjestänyt tarjottavaa. Juhlaan osallistui noin 150 henkilöä. Nurmon kirjaston henkilöstöä lukupassikampanjan palkintojenjakojuhlassa. Nalleviikon näyttelyyn toivat askartelutöitä esille Keskuspuiston ja Rekitien päiväkotien lapset. Näyttelyyn kävi tutustumassa yleisön lisäksi kuusi ryhmää, yhteensä 133 lasta, samalla heille pidettiin aiheesta satutuokio. Nalleviikolla pidettiin kaksi satutuokiota, joista toisessa esiintymässä oli Lippe Äystö. 16

18 Kirjailijavieraina olivat aikuisille suunnatuissa illoissa maaliskuussa Arto Juurakko vaimoineen ja marraskuussa Tero Järvinen. Muistiviikon yleisötilaisuus Pidä huolta muististasi toteutettiin yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen kanssa. Yleisötilaisuudessa luennoi Maija Välimäki. Lokakuussa kirjastossa oli nurmolaisen elokuvaohjaaja Harri J. Rantalan elokuvan: Huuto lakeudelta; Nurmoo! elokuvaan liittyvä valokuvanäyttely, avajaiset ja lehdistötilaisuus. Pelipäivä konsolipeleillä järjestettiin kaksi kertaa, osallistujia noin 150. Joulukuussa järjestettiin Joulua sanoin ja sävelin iltatilaisuus. Esiintyjinä olivat Duunisointu kuoro, Nurmon runopiiri ja Valkiavuoren koulun oppilaita opettajiensa johdolla. Tilaisuudessa oli glögi ja piparitarjoilu. Osallistujia oli noin 140. Lääninhallituksen rahoittamia projekteja, joihin kirjasto osallistui, olivat Akkari-dekkari-potteri ja Ruutujen yli -hanke. Seinäjoen ammattikorkeakoulun Jurvan yksikön kalustemuotoilun opiskelijoiden valmistama lasten kirjastokalustesarja oli kirjaston lastenosastolla kesän ajan koekäytössä. Yhteensä vuonna 2009 järjestettiin 60 tapahtumaa, joissa kävi noin 1730 osallistujaa. Kirjastossa järjestettiin lisäksi kuukausittain vaihtuva kirja- tai muu näyttely. Kristiina Mäkelä Peräseinäjoen kirjasto Mennyt vuosi oli Peräseinäjoen kirjastossa melko hyvä; lainamäärien lasku pysähtyi ja kirjastosta lainattiin jopa noin tuhat lainaa enemmän kuin vuonna Osa asiakkaista osasi myös hyödyntää uutta varausjärjestelmää ja tilasi reippaasti uutuuksia, cd-levyjä ja nuotteja muista toimipisteistä. Osalle asiakkaista pitää vielä tiedottaa asiasta. Vuoden aikana toteutettiin peräti neljä eri kirjailijavierailua; Hannele Huovi vieraili Kihniän koululla, Kirsti Kuronen Haapaluoman koululla ja Sari Peltoniemi esiintyi kirjastossa kaikille Peräseinäjoen alueen kolmasluokkalaisille. Aikuisten kirjailijavieraana oli Mirja Kuivaniemi. Yleisö oli kaikkien vierailujen aikana innokkaasti mukana. Nuorten genreiltoja oli vuoden aikana kolme, mutta ne eivät olleet suosittuja. Myös lukutuokioiden eli satutuntien kävijämäärä oli keväällä vähäinen ja siksi syksyllä ei lukutuokioita enää pidettykään. Yhteistyö päivähoidon kanssa onnistui sitä vastoin hyvin. Maaliskuussa järjestettiin päiväkodin kanssa satupro- 17

19 jekti, jonka aikana päiväkodin lapset vierailivat kirjastossa kolme kertaa nukketeatterin, pöytäteatterin ja videon merkissä. Myös alle kouluikäisille suunnattu Nalle-viikko syksyllä oli onnistunut: esikoululaiset ja päiväkotilaiset valmistivat nalleaiheisen näyttelyn ja kirjastossa oli kaksi nukketeatteriesitystä. Kirjasto avasi ovensa poikkeukselliseen aikaan läheiselle päiväkodille, ryhmäperhepäivähoidolle, perhepäivähoitajille ja vanhusten päivätoiminnan työntekijöille. Lukuseikkailussa oli mukana keväällä osa Toivolanrannan koulun luokista ja Kihniän koulu ja syksyllä koko Viitalan koulu. Seitti-koulutusta kokeiltiin 5- ja 6-luokkalaisille ja kohderyhmänä nuoremmat oppilaat olivat innokkaampia kuin 7-luokkalaiset. Kesällä kirjastossa ja lainausasemilla oli käytössä ns. lukupassi, jolla innostettiin lapsia ja nuoria lainaamaan enemmän. Lukupasseja palautettiin 39 kpl ja 16 osallistujaa palkittiin kirjapalkinnolla. Kirjastossa oli vuoden aikana yhdeksän eri näyttelyä, joista suurimman osan järjesti kirjaston ulkopuolinen taho. Suosituin näyttely oli heinäkuussa järjestetty Kaunein patalappu-näyttely, jota kävi vieraskirjan mukaan katsomassa yli 100 henkeä, joista suurin osa ei ollut kirjaston asiakkaita. Kaikkia vuoden 2009 toimintasuunnitelmaan kirjattuja toimintoja on kokeiltu, ja niiden perusteella voitaisiin arvioida, että alle kouluikäisille ja senioriikäisille suunnattu kirjaston toiminta on kantanut eniten hedelmää. Merja Koski-Aho Hyllykallion kirjasto Hyllykallion kirjaston toimitilat ovat uuden Seinäjoen uusimpia kirjastotiloja. Kirjasto on otettu käyttöön

20 Vuoden 2009 alussa toteutuneen kuntaliitoksen myötä Hyllykallion kirjastosta tuli taloudellisesti oma tulosyksikkö, Seinäjoen kaupunginkirjaston lähikirjasto. Kirjastojen väliset aineistokuljetukset lisäsivät aineiston liikkuvuutta ja kirjastonkäyttö oli edellisen vuoden tapaan muutenkin vilkasta. Ensimmäinen kuntaliitosvuosi sujui yllättävänkin hyvin. Vuonna 2009 Hyllykallion kirjastossa oli lainaa, joista lasten lainoja kertyi Kokonaislainaus kasvoi peräti 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kävijämäärä oli Aineistoa oli vuoden 2009 lopussa yhteensä nidettä. Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelman mukaisesti kirjasto kutsui kaikki Hyllykallion ja Tanelinrannan koulujen 1. ja 5. luokkien oppilaat kirjastokäynnille. Näitä koululaisryhmiä oli yhteensä 15 ja oppilaita 163. Hyllykallion koulun oppilaat opettajineen ovat käyttäneet kirjastoa aktiivisesti myös oppituntiensa aikana. Jotkut luokat ovat käyneet jopa viikoittain. Hyllykallion alueen esikoululaiset kutsuttiin kirjastoon keväällä Tanelinrannan päiväkodin kolme suurta ryhmää jaettiin kukin kahdeksi ryhmäksi. Kaikkiaan esikouluryhmiä oli 10 ja niissä lapsia 85. Lasten satutuokioita pidettiin kerran kuukaudessa. Näitä tuokioita oli yhteensä yhdeksän ja lapsia oli niissä mukana 149. Lokakuussa vietettiin kansainvälistä Nallepäivää. Kirjastossa järjestettiin nallenäyttely. Lippe Äystö vieraili kirjastossa ja piti lasten satutuokiossa Nallen matkassa esityksen. Kesällä lapsia houkuteltiin lukemaan lukupassi-kampanjan avulla. Tätä jo edellisistä kesistä tuttua kampanjaa lapset ovat odottaneet innokkaina. Lukukampanjaan osallistui 63 lasta. Ohjelmallinen palkintojenjakotilaisuus pidettiin Nurmon kirjastossa syyskuussa. Kirjailija Hannele Huovi vieraili Hyllykallion koulussa maaliskuussa Kohderyhmänä olivat kolmansien luokkien oppilaat. Tämä vierailu liittyi Seinäjoen lähikirjastojen yhteiseen lukukampanja hankkeeseen. Niin ikään hankkeeseen liittyen Marja-Leena Mäkelä toteutti kirjastoseikkailun kirjastossa Hyllykallion koulun 3. ja 4. luokkien oppilaiden kanssa joulukuun alussa. Kirjastoseikkailun koki 62 koululaista. Lokakuussa alakoulujen kirjailijavieraana ollut Tapani Bagge kävi myös Tanelinrannan ja Hyllykallion kouluissa puhumassa 3. luokan oppilaille. Poistettua aineistoa oli myynnissä viikon ajan helmikuussa ja marraskuussa. Marraskuussa poistomyynnin aloituspäivänä oli kirjastossa kahvi- ja mehutarjoilua. Toukokuussa Kirjan ja Ruusun päivänä kirjaston asiakkaille järjestettiin mehu- ja keksitarjoilu. Marja-Liisa Kesäniemi 19

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

Kokoelmapolitiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokoelmatyöryhmä 2012

Kokoelmapolitiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokoelmatyöryhmä 2012 politiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto työryhmä 2012 Sisällysluettelo Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Johdanto t Käsikirjastot Poistot Pääkirjaston aikuisten osasto Poistot

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Pyrimme kirjaston ja koulun tiiviin yhteistyön avulla tukemaan kouluissa tehtävää monipuolista lukuinnon ja -ilon edistämistyötä. Lisäksi haluamme

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kirjasto mukana OPS-prosessissa 29.10.2015 Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Koulu on kirjaston tärkein yhteistyökumppani Miksi näin? koulun kautta kirjasto tavoittaa

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjasto 4.11.2011 PAINETTU VS DIGITAALINEN Yleiset kirjastot ovat vasta siirtymässä digitaalisiin aineistoihin. Painettua aineistoa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010. Anneli Ketonen. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10.

Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010. Anneli Ketonen. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10. Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010 Anneli Ketonen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10.2010 1 Ajankohtaisia seminaareja ja koulutuksia Kirjastoverkkopäivät

Lisätiedot

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9. PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa Maija Kanerva Kirjastotoimen apulaisjohtaja Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.2007 PIKI-YHTEISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 20 Toimintakertomus 2011 1 Sisällysluettelo 1. Kirjaston käyttö ja kokoelmat... 2 2. Talous... 4 3. Tapahtumat... 5 4. Henkilöstö... 6 5. Projektit... 7 Kirjasampo.fi Boksampo.fi... 7

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 1 Sisällysluettelo 1. Kirjaston käyttö ja kokoelmat... 2 2. Talous... 5 3. Tapahtumat... 6 4. Henkilöstö... 7 5. Kehittämishankkeet... 9 6. Maakuntakirjastotoiminta... 10 2 1. Kirjaston

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5.

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. 2013 Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. Liisa BenHenia, Eija Kämäräinen, Pirkko Lindberg, Raija Seppänen, Ari Koistinen, Jarkko Oinonen AVI ELY 10.6.2013 Lähiyhteistyön

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 1. ARVIOITAVA KIRJASTO - 1.1 Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja Jokioisten pääkirjasto 10 2 4 6 8 10 Jokioinen

Lisätiedot

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Lasten osio PIKI ideointipäivä 22.9.2009 PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Osion nimi ja kohderyhmä Lapset vai lapsille? (vrt nuoret vai nuorille) Pääasiallinen kohderyhmä: lukutaitoiset lapset

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kirjastosta juuret elämään projektit Ulla-Maija Maunu 10.11.2016 Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kolme projektia 1. Kirjastosta juuret elämään - AVI:n rahoittama - Rahoitus 85.000-1.8.2012-31.1.2014

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

SEKO seminaari 6.3.2008. Maaret Lehtovirta

SEKO seminaari 6.3.2008. Maaret Lehtovirta SEKO seminaari 6.3.2008 Maaret Lehtovirta SEKO projekti aloite PIKI kirjastoilta opetusministeriön rahoitus 1.10.2007 31.3.2008 verkkosivut: http://www.tampere.fi/kirjasto/pikiextra/seko.htm Ohjausryhmä

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu -koulutus Tampere 26.11.2015 Erityispalvelujen tiimi Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa palveluja,

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta

Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta Merja Kummala-Mustonen Raahe 13.11.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Merja Kummala-Mustonen 1 Kirjastoasetus

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696 Kommentti (näkyy vain ylläpitäjille): Täyttäjän nimi: Täyttäjän puhelinnumero: Täyttäjän sähköpostiosoite: Kunta: Seutukunta: Maakunta: Maakuntakirjastoalue: Lääni: Suuralue: Alavieska Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN Amkit-konsortion pedagoginen työryhmä selvitti keväällä 2008 IL-ydinainesanalyysin käyttöä. Selvityksestä kävi ilmi, että ydinainesanalyysin

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Vuoden aikana tapahtuu

Vuoden aikana tapahtuu Suuri Lukuseikkailu Suuri lukuseikkailu on kaikkien yhteinen lukemisen ja kirjallisuuden juhla! Se nostaa esiin lasten ja nuorten kirjallisuutta ja lukuharrastusta koko Suomi 100-juhlavuoden ajan. Lukuseikkailu

Lisätiedot

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU Marraskuu 2016 Päivi Litmanen-Peitsala Viestinnänsuunnittelija, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto - Kirjastot.fi YKN:n viestintäryhmä Mukana:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu

Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjasampo - kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjastot.fi:n koulutukset Syksy 2013 Esityksen sisällöt Yleistä tietoa Kirjasammosta Kirjasammon käyttöliittymän uusimmat ominaisuudet Jatkoprojekti: Lasten-

Lisätiedot

Tietokantojen etäkäyttö Pohjanportin kautta Oulun kaupunginkirjastossa

Tietokantojen etäkäyttö Pohjanportin kautta Oulun kaupunginkirjastossa Tietokantojen etäkäyttö Pohjanportin kautta Oulun kaupunginkirjastossa Mira Jurvansuu 24.5.2007 www.pohjanportti.fi Yksi yhteinen portaali Pohjois-Suomen eri kirjastotyyppien asiakkaille Alueellisen tietovarannon

Lisätiedot

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa.

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 TOIMIPISTEET, SAAVUTETTAVUUS JA KOKOELMAT 6 2.1 Pääkirjasto 7 2.2 Nurmon kirjasto 7 2.3 Peräseinäjoen

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7.

Palveluksessasi 24/7. Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Microkadun kampuskirjasto Opistotien omatoimikirjasto Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto

Lisätiedot

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginkirjaston eri toimipisteistä lainatut aineistot voi palauttaa mihin tahansa muuhun Seinäjoen kaupunginkirjaston toimipisteeseen.

Seinäjoen kaupunginkirjaston eri toimipisteistä lainatut aineistot voi palauttaa mihin tahansa muuhun Seinäjoen kaupunginkirjaston toimipisteeseen. KULTTUURIKURKISTUS Tähän esitteeseen on koottu tietoa Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelujen lainattavista kulttuurisalkuista. Kulttuurikurkistus-salkkujen sisällöt antavat välineitä taide- ja kulttuurikasvatukseen

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

LUMON KIRJASTON UUTISKIRJE

LUMON KIRJASTON UUTISKIRJE LUMON KIRJASTON UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 LUE KOTIMAISIA E-AIKAKAUSLEHTIÄ KOTONA TAI MATKALLA Sinulla on nyt mahdollisuus lukea HelMet-kirjastokortilla kotimaisia lehtiä emagz-palvelussa missä ja milloin

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti 3.12.2013 Mihin tilastotietoja tarvitaan? Budjetin laadinta Kokoelmatyö Henkilöstön mitoitus Aukioloajat Maakunnallinen

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksesta. SSYK-hanke. PLP/Joensuu

Toimintaympäristön muutoksesta. SSYK-hanke. PLP/Joensuu Toimintaympäristön muutoksesta SSYK-hanke PLP/Joensuu Toimintaympäristöstä tänään Muutoksia, jotka vaikuttavat asiakkaiden käyttäytymiseen Muutoksia, jotka vaikuttavat kirjastotyön osaamisvaateisiin Muutoksia,

Lisätiedot

Maakuntakokoelma ja kotiseutukokoelmat

Maakuntakokoelma ja kotiseutukokoelmat Maakuntakokoelma ja kotiseutukokoelmat Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Alvar Aallon katu 14, 60100 Seinäjoki http://kirjasto.seinajoki.fi Johdanto Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjastolla

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen ja Celian yhteistyö

Yleisten kirjastojen ja Celian yhteistyö 12.11.2016 Yleisten kirjastojen ja Celian yhteistyö Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 2/2016 11.11.2016 Minna von Zansen, asiakkuusjohtaja, Celia 1 Esityksen sisältö Miksi yhteistyötä? Miten tähän

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia LIITE 3 1(5) Odotuksia taidehankkeesta Potilaille suunnattuja taide potilaiden lisääviä odotuksia Potilaille sopivaa kattogalleriaa Uutta sisältöä potilaiden elämään Virkistystä potilaille Taide-elämyksiä

Lisätiedot

Oripään kirjaston käyttösäännöt. Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot.

Oripään kirjaston käyttösäännöt. Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot. Oripään kirjaston käyttösäännöt Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot. Käyttöoikeus Kirjasto on kaikille avoin. Kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja

Lisätiedot

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA 16.10.2015 PALVELUN MÄÄRITELMÄ LYHYESTI (Lukuvalmentajapalvelun konseptin mukaan) Lukuvalmentaja-palvelu on Helsingin kaupunginkirjaston henkilökohtainen, räätälöity opastuspalvelu,

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Aineopettajaliitto AOL ry Aineopettajaliiton syysseminaari Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Ohjelma: Tulevaisuuden opettajuus

Lisätiedot

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com Julkaisija: Kajaanin Planeetta ry Päätoimittaja: Jari Heikkinen Teksti ja kuvat: Jari Heikkinen, jos ei muuta mainita Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu, joulukuu) Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta

Lisätiedot

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kirjaston monikulttuurinen palvelukonsepti Open Zone -hankkeen aikana 2008-2011 syntyneet hyvät käytännöt, joista on tullut

Lisätiedot

UUTISKIRJE HUHTIKUU 2016

UUTISKIRJE HUHTIKUU 2016 UUTISKIRJE HUHTIKUU 2016 Laura Lindstedtin videoitu haastattelu Kuva: Heini Lehväslaiho Finlandia-voittaja Laura Lindstedtiä haastateltiin Prosak-kirjallisuusklubilla tammikuussa. Hakunilan kirjasto esittää

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

E-aineistot esille! E-aineisto-opastusta ja markkinointia Hämeenlinnassa

E-aineistot esille! E-aineisto-opastusta ja markkinointia Hämeenlinnassa E-aineistot esille! E-aineisto-opastusta ja markkinointia Hämeenlinnassa Varpu Vallbacka ja Hanna Kaisti Nyt hihat heilumaan! hankkeen loppuseminaari 7.10.2015, Hämeenlinna Miksi e-aineistojen markkinointi

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

Aluetietokantaselvitys

Aluetietokantaselvitys Aluetietokantaselvitys 4.2.2015 Petri Tonteri, petri.tonteri@tampere.fi Työryhmä Anna-Mari Andersson (Kouvola) Johanna Jauhonen (Tampere) Jaana Käki (Hämeenlinna) Liisa Rossi (Kuopio) Maija Saraste (Oulu)

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Miestenviikko 2. 8.11.2015

Miestenviikko 2. 8.11.2015 Miestenviikko 2. 8.11.2015 iestenviikon Miehet kuulolla Oulun kaupunginkirjaston ala-aulassa koko miesten viikon ajan klo 12 17 Mahdollisuus keskustella mukana olevien työntekijöiden kanssa miehen elämään

Lisätiedot

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 03.10.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 03.10.2013 torstai klo 18:10-19:45 Paikka Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen,

Lisätiedot