Besam Heiluriovien käyttölaite SW100. Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Besam Heiluriovien käyttölaite SW100. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Besam Heiluriovien käyttölaite SW100 Käyttöohje Alkuperäiset ohjeet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

2 SISÄLTÖ Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan johdosta.... Sähkölaitteiden häiriönsieto... Ympäristövaatimukset... Tuotevastuu... Takuu... Huolto... Käyttötarkoitus... Näin SW100 toimii... Tekniset tiedot... Säännölliset turvatarkistukset... Yleiset lisävarusteet... Turvalaitteet... Ongelmanratkaisu... Kunnossapitosuunnitelma... Muut Besam-tuotteet... Vaatimustenmukaisuusvakuutus Kaikki oikeudet tähän materiaaliin omistaa ASSA ABLOY Entrance Systems AB. Skannaus, kopiointi, muuttaminen tai muokkaaminen on ehdottomasti kiellettyä ilman ASSA ABLOY Entrance Systems AB:n kirjallista suostumusta. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman etukäteisilmoitusta. Backtrack information: folder: Library, version: a29, date: , time: 07:2:28, state: Frozen 2

3 Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan johdosta. Besam on kehittänyt automaattisia ovia yli 40 vuotta. Uudenaikainen tekniikka sekä huolellisesti testatut materiaalit ja osat varmistavat tuotteiden ensiluokkaisuuden. Kuten kaikki tekniset laitteet, myös tämä automaattinen ovi tarvitsee säännöllistä kunnossapitoa ja huoltoa. On tärkeää, että tunnet automaattisen oven toiminnan ja ymmärrät sen kunnossapidon tärkeyden, jotta se täyttää turvallisuusvaatimukset. Paikallinen valtuutettu Besam-edustajasi tuntee nämä vaatimukset, paikalliset määräykset ja Besam-suositukset sähkökäyttöisille oville. Valtuutetun Besam-edustajan tekemä huolto ja säädöt varmistavat, että automaattinen ovi toimii turvallisesti ja oikein. VAROITUS VAARASTA Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Sähkölaitteiden häiriönsieto Tämä laite täyttää Euroopassa voimassa olevan EMC-direktiivin vaatimukset (Yhdysvalloissa FCC Part 15 -vaatimukset), jos se asennetaan asennus- ja huolto-oppaan mukaisesti. Tämä laite voi luoda ja käyttää radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä oikein, laite saattaa häiritä radio- ja televisiosignaalien vastaanottamista tai muita radiotaajuudella toimivia järjestelmiä. Jos toista laitetta ei ole suojattu oikein, voi esiintyä häiriöitä. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiosignaalien vastaanottamista, mikä saadaan selville kytkemälle televisio tai radio päälle ja pois, käyttäjä voi yrittää poistaa häiriön jollakin seuraavista tavoista: Kohdista vastaanottoantenni uudestaan. Sijoita vastaanotin eri paikkaan. Siirrä vastaanotin kauemmaksi laitteesta. Liitä vastaanotin eri pistorasiaan siten, että ovi ja vastaanotin ovat eri piireissä. Tarkista, että maadoitusjohto on liitetty oikein. Tarvittaessa käyttäjä voi kysyä neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja televisioasentajalta. Ympäristövaatimukset Noudata paikallisia määräyksiä. Hävitä pakkaukset ja käyttämättömät laitteet voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotteen kierrättäminen määräysten mukaisesti auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

4 Besam-tuotteissa on elektroniikkaa ja mahdollisesti myös akkuja, jotka sisältävät ympäristölle vaarallisia aineita. Kun koneisto toimitetaan kierrätykseen, poista nämä materiaalit ja varmista, että ne kierrätetään asianmukaisesti. Tämä käyttöohje sisältää tarvittavat yksityiskohdat ja ohjeet Swing Door Operator Besam SW100 -kääntöovikoneiston asennukseen, ylläpitoon ja huoltoon. Tuotevastuu Laitteen omistaja tai sen huollosta vastaava on määräysten mukaan vastuussa seuraavista seikoista. Laitteen on toimittava oikein. Sen on suojattava terveyttä ja turvallisuutta. Laitteen käyttäjän, huoltajan ja tarkistajan on tunnettava laite ja sovellettavat määräykset todistetusti. Laitteen tarkistamisesta, huoltamisesta ja kunnossapitämisestä on pidettävä kirjaa. Laitetta tarkistettaessa on tarkistettava myös hätäavautumistoiminto (jos se on olemassa). Tulipalohyväksytyn ovijärjestelmän sulkemisvoiman on oltava riittävä suhteessa oven kokoon. Takuu Besam antaa 12 kuukauden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta toimitushetkestä alkaen. Tämä takuu koskee vain laitteen alkuperäistä omistajaa. Besam takaa, että ohjelman toiminta vastaa olennaisilta osin sen toimintojen kuvauksia, ja että ohjelma on tallennettu virheettömään tietovälineeseen. Tämä Besam-takuu ei koske ohjelman keskeytyksetöntä toimintaa ja virheettömyyttä järjestelmän normaalia kulumista sulaketta, kuluvia akkuja eikä lasivaurioita järjestelmäpoikkeamia, jotka ovat aiheutuneet muun kuin Besamin tekemästä asennustyöstä järjestelmän muuttamista tai vandalismin aiheuttama vaurioita muiden kuin alkuperäisten Besam-varaosien käyttämistä tarpeettomia huoltokäyntejä puutteellisen tiedonkulun vuoksi (ovi toimii huoltoteknikon saapuessa paikalla, nollaus, virtakatkos) asiakkaan pyynnöstä tehtäviä säätöjä (sulkemis- ja avausnopeus tai tunnistustutkan kentät, ei toiminnan muuttamista, jotta ei aiheudu vaaratilanteita) Vesivahinko vaikeita sääolosuhteita vaurioita, joiden syihin ASSA ABLOY Entrance Systems AB ei voi vaikuttaa, kuten työtaistelu, tulipalo, luonnonkatastrofi, sota, liikekannallepano, kansannousu, kapina, kauppasaarto, sähkönsyötön säännösteleminen ja näiden olosuhteiden alihankkijoille aiheuttamat toimitusviivästymiset. Huomautus: Takuu voi raueta, jos valmistajan huolto- ja kunnossapito-ohjeita ei noudateta. Besamin valtuutetut jälleenmyyjät voivat pidentää loppukäyttäjien takuuaikaa, mutta niillä ei ole valtuuksia antaa kattavampaa tai erilaista takuuta kuin Besamin takuu. 4

5 Besam-huoltosopimuksen tekeminen auttaa pitämään järjestelmän toimintakunnossa ja antaa huoltopyynnöille etusijan, joten katkosajat vähenevät. Huolto Säännölliset tarkistukset on annettava koulutetun ja valtuutetun henkilön tehtäviksi. Huoltovälin on täytettävä vähintään kansalliset määräykset tai niiden puuttuessa toimialalla noudettavaa käytäntöä. Myös ympäristönsuojelu tulee ottaa huomioon. Tämä on erityisen tärkeää, jos ovi on tulipalohyväksytty tai siinä on hätäavaustoiminto. On suositeltavaa, että vuoden aikana tehdään vähintään kaksi huoltokäyntiä käyttöolosuhteiden mukaan, jotta investoinnin arvo säilyy ja ovi toimii turvallisesti ja luotettavasti. Ota yhteys Besam -edustajaasi ja kysy Besam Pro-Active Care -ratkaisusta. Yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla. Käyttötarkoitus Automaattinen kääntöoven SW100-ovikoneisto tuo tullessaan automaattisen oven edut. Vain vähän energiaa kuluttavassa SW100-kääntöovikoneistossa on tasavirtamoottori ja alennusvaihteisto. Ne käyttävät vartta, joka avaa oven. Se sopii lähes kaikkiin sisätilojen sisä- ja ulkopuolisiin liukuoviin. Tämä käyttölaite on yleinen erilaisissa kohteissa terveydenhoitorakennuksista asuintaloihin, toimistoihin ja julkisiin rakennuksiin. Koneisto ei ole tarkoitettu fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Tämä ei kuitenkaan estä tällaisia henkilöitä käyttämästä ovea, kun koneisto on asennettu. Älä anna lasten leikkiä ovella tai sen ohjauslaitteilla. Pidä kaukosäätimet poissa lasten ulottuvilta. Asentamisesta ja huoltamisesta on lisätietoja asennus- ja huolto-ohjeessa. 5

6 Näin SW100 toimii SW100-kääntöovikoneistossa on tasavirtamoottori ja alennusvaihteisto. Ne käyttävät vartta, joka avaa oven. Sulkemisvoima saadaan moottorista ja jousesta. Erittäin kehittyneessä elektronisessa ohjausyksikössä on moottorin koodaustoiminto ja oven liikkeitä valvova mikroprosessori. Käyttölaite aktivoidaan manuaalisesti kyynärkytkimen avulla tai käyttämällä automaattista tutkaa. Jos paikalliset määräykset sallivat, käyttölaite voidaan aktivoida myös työntämällä ovea, jos Push & Go - toiminto on käytössä. Kun ovi aktivoidaan, se avautuu ja pysyy avoimena avoinnaoloajan verran. Kun avoinnaoloaika päättyy, ovi sulkeutuu. SW100 voidaan asettaa kolmeen tai neljään erilaiseen tilaan ohjelmanvalitsimen tyypin mukaan. Lisätietoja on alla näkyvässä taulukossa. SW100 toimii tavallisen ovensulkimen tavoin, jos se asetetaan käsikäyttöiseen tilaan tai sähkö katkeaa. Asema AUTO- MAATTI- NEN Normaali asento. POIS PÄÄLTÄ AUKI POISTU- MINEN Toiminto Ovi voidaan avata sisä- tai ulkopuolelta manuaalisesti ja/tai käyttämällä automaattisia aktivointilaitteita. Sähkömekaaninen lukko avautuu, jos se on asennettu. Ovi on suljettu. Ovea ei voida avata sisä- ja ulkoimpulssilaitteilla. Ovi on lukossa, jos sähkömekaaninen lukituslaite on asennettuna. Ovi voidaan avata avainkytkimellä (jos asennettu). Ovi on pysyvästi auki, ja moottori on kytketty pois toiminnasta. Kulku vain sisäpuolelta. Ovi on normaalisti lukossa, jos sähkömekaaninen lukituslaite on asennettuna. Ovi voidaan avata vain sisäimpulssilaitteella ja avainkytkimellä (jos asennettu). Tekniset tiedot Valmistaja: Osoite: Tyyppi: Virransyöttö: Virrankulutus: Suojausluokka: Hyväksynnät: ASSA ABLOY Entrance Systems AB Lodjursgatan 10, SE Landskrona, Sweden SW V AC, +10 / -15 %, 50/0 Hz Enintään 75 wattia IP20 Sertifiointilaitokset ovat myöntäneet kolmannen osapuolen hyväksynnät käyttämisen ja poistumisreitin turvallisuudelle. Lisätietoja on - vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

7 Säännölliset turvatarkistukset Seuraava tarkistusluettelo on laadittu kansallisten ja kansainvälisten määräysten täyttämiseksi sekä toimintahäiriöiden ja henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi. Älä käytä, jos korjausta tai säätöä tarvitaan. Katkaise virransyöttö 12 puhdistamisen tai muun kunnossapidon ajaksi. Päivittäiset toimet Aktivoi käyttölaite ja tarkista seuraavat kiinnitykset silmämääräisesti: käyttölaite 1 varsijärjestelmä 2 kaapelit ohjelmanvalitsimet 4 saranat 5 ovi ja lasi Tarkista myös käyttölaite ja tarkista seuraavat kohteet silmämääräisesti: ovilehden ja oven kehyksen terävät kulmat (jos niitä on) 7 oven tiivisteiden kunto 8 sormisuojaus 9 ja tarkista lopuksi, että koko ovi toimii oikein sekä sulkeutuu hitaasti ja pehmeästi. Aseta ohjelmanvalitsin POIS PÄÄLTÄ-tilaan ja tarkista, että käyttölaite sekä sähkömekaaninen lukko toimivat yhdessä moitteettomasti. Tarkista myös, että lukko 10 todella sulkee oven. Jos esiintyy ongelma Aktivoi manuaaliset aktivointilaitteet 11, jos ne on asennettu, ja kävele ovea kohden. Tarkista, että ovi avautuu riittävästi, kun kuljet oviaukosta. Tee sama tarkistus käyttämällä automaattisia aktivointilaitteita. 12 Jos valvomattomat turvatunnistimet on asennettu, 1 tarkista ne seisomalla oven kääntymisradalla ja aktivoimalla kääntölaite. Ovi ei saa osua sinuun avautuessaan eikä sulkeutuessaan. Jos et ole varma tunnistimen tyypistä, ota yhteys Besam -edustajaan. Lainsäädäntö edellyttää, että koulutettu huoltohenkilöstö tekee nämä testit säännöllisesti. Hätäpoistumisovet Paloovet Aseta ohjelmanvalitsin AUTOMAATTINEN asentoon. Työnnä ovea käsin poistumissuuntaan ja varmista, ettei mikään este tai toiminto estä ovea avautumasta. Varmista myös, että poistumisreitti on vapaa käytettäväksi. Anna oven sulkeutua impulssin jälkeen ja varmista, että mikään ei estä ovea sulkeutumasta ja lukittumasta (jos tätä vaaditaan). = = Ota yhteys Besam-edustajaan. Yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla. Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin. 7

8 TOIMINNOT JA SILMÄMÄÄRÄINEN TARKISTUS PUHDISTAMINEN Paras tapa poistaa pöly ja lika SW100-järjestelmästä on käyttää vettä ja sientä tai pehmeää liinaa. Mietoa pesuainetta saa käyttää. Emalikerros pysyy kunnossa, kun pinnat puhdistetaan vähintään kolme kertaa vuodessa. Puhdistamisesta on pidettävä kirjaa. Profiilien ja sääsuojuksen harjojen vaurioitumisen välttämiseksi ne on imuroitava viikoittain. Älä altista ikkunoita, ovia tai profiileita emäksisille aineille. Alumiini ja lasi ovat herkkiä emäksisille aineille. Älä puhdista painepesurilla. Koneisto, ohjelmanvalitsin ja anturi saattavat vaurioitua ja vettä saattaa päästä profiilien sisään. Älä käytä kiillottavia pesuaineita. Älä käytä hankaavia materiaaleja (esim. Scotch-brite), sillä ne saattavat aiheuttaa mekaanisia vaurioita. 8

9 Automatic door CLASSIFICATION DIN XXXXXXX XXXXXXX XXXX ART. NO. TYPE YEAR+WEEK XXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX/XX PROJECT VAC A W Hz SERIAL NO. SITAC1422 SÜD No entry xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX EN ISO 9001 Certificate No: , 9558 xxxxxxxxx Click! MERKINNÄT Landskrona Sweden Factory No. 1 No entry A B G C D Click! E J Keep clear F Keep clear Automatic door H 40 mm 1100 mm 800 mm ILL-01 Toimenpide Tarkista, että kaikki merkinnät ovat paikoillaan ja ehjiä. EU-direktiiveissä ja Euroopan ulkopuolisten maiden kansallisissa lainsäädännöissä edellytetään merkintöjä. A Tuotemerkintä: Pakollinen Jos esiintyy ongelma B C D E F G H J Hätäpoistumisjärjestelmä: Pakollinen, jos ovessa on poistumisreitti. Besam-ovitarra: Pakollinen lasin merkitsemiseksi (liikkuvien lasiosien molemmilla puolilla). Lasten valvonta Pakollista, jos käytettävissä (oven molemmilla puolilla). Kiinnitetään oviin, jos niiden käyttäjistä merkittävä osa on lapsia, vanhuksia tai liikuntaesteisiä. Käyttölaite soveltuu liikuntaesteisille: Suositeltava, jos voidaan asentaa (oven molemmilla puolilla). Liikuntaesteisille tarkoitettu aktivointi: Suositeltava, jos voidaan asentaa Ei sisäänpääsyä, yksisuuntaisen liikenteen merkki: Pakollinen Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, jos käytettävissä Automaattinen ovi: Pakollinen vain Iso-Britanniassa. Pysy loitolla: Pakollinen vain Iso-Britanniassa. = Ota yhteys Besam-huoltoon. Yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla. 9

10 Yleiset lisävarusteet Voit täydentää SW100-ovea seuraavilla lisävarusteilla. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Besam-edustajaan. Asentokytkimestä 4 on lisätietoja sivulla 8 Sähkölukosta 10on lisätietoja sivulla 8. Avainkytkimestä 11 on lisätietoja sivulla 8 Kyynärkytkimestä 11 on lisätietoja sivulla 8. Tutkasta 12 on lisätietoja sivulla 8. Langattomat lähettimet (ei kuvassa) Kulunvalvonta (ei kuvassa) Oven pysäytin (ei kuvassa) Turvalaitteet Vaikka SW100 täyttää kaikkien turvallisuusmääräysten vaatimukset, sen turvallisuutta ja mukavuutta voidaan parantaa käyttämällä seuraavia lisälaitteita. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Besamin edustajaan. Turvatunnistimista 1, on lisätietoja sivulla 8. Sormisuojauksesta 9, on lisätietoja sivulla 8. Ongelmanratkaisu Mikä on vikana? Ovi ei aukea. Moottori ei käynnisty. Moottori käynnistyy, mutta ovi ei aukea. Ovi ei sulkeudu. Ovi avautuu ja sulkeutuu jatkuvasti. Korjaustoimet Muuta ohjelmanvalitsimen asetusta. (Ks. sivu ). Jos ovessa on tunnistin, varmista, että tunnistusalueella ei ole esteitä. Tarkista pääkatkaisija ja rakennuksen pääsulake. Avaa mekaaniset lukot. Varmista, että oven alle ei ole tarttunut mitään. Muuta ohjelmanvalitsimen asetusta. (Ks. sivu ). Jos ovessa on tunnistin, varmista, että tunnistusalueella ei ole esteitä. Varmista, että oven alle ei ole tarttunut mitään. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Besam-edustajaan. Jos oveen on asennettu automaattinen aktivointilaite, tarkista, ettei 1-1,5 metrin päässä ovesta ole mitään liikkuvia kohteita. 10

11 Kunnossapitosuunnitelma Kuten aiemmin todettiin, valtuutetun Besam-edustajan tekemä huolto ja säädöt varmistavat, että automaattinen ovi toimii turvallisesti ja oikein. Alla näkyvässä taulukossa on kuvattu osien suositeltu vaihtamisväli kuukausina osana ennakoivaa kunnossapitoa. Ota yhteys Besam-edustajaasi ja kysy Besam Pro-Active Care -ratkaisuista. Osa PUSH huoltosarja PULL/PULL-P huoltosarja ST-V/H-huoltosarja Akku Muut Besam-tuotteet Osanumero Toimintakierrosten tai tuntien määrä <10 Vähän liikennettä <100 Jonkin verran liikennettä >100 Paljon liikennettä Kuluttava Ilman Ovijärjestelmät Tasapaino-ovet Ilmaverhot Liukusulkimet Pyöröovet Liukuovet Kääntöovet Automaattiset ja käsikäyttöiset impulssilaitteet Palvelut, kuten ennakoiva kunnossapito ja päivittäminen, hätäkorjaustyöt, huoltoneuvonta ja ovien hallinta

12 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Me ASSA ABLOY Entrance Systems AB Box 11 SE Landskrona Sweden vakuuttaa, että että laitteet: SW100 täyttävät seuraavat vaatimukset: Puhelin Telefaksi Sähköposti tuotetta koskeva EU-direktiivi: A X Pienjännitedirektiivi 200/95/EC B X Sähkömagneettinen yhteensopivuusdirektiivi 2004/108/EC C Rakennustuotedirektiivi 89/10/EEC + 9/8/EEC D X Konedirektiivi 200/42/EC Harmonisoidut eurooppalaiset standardit: EN 05-1 EN EN EN ISO Muut standardit tai tekniset vaatimukset: BBR BVL UL 25 DIN /-2 FCC 47 CFR Part 15 B Hyväksytty tutkimuslaitos on myöntänyt EU:ssa vaadittavan sertifikaatin (yhteystiedot ovat saatavissa pyynnöstä ASSA ABLOY Entrance Systems AB:ltä): GOST R POCC CZ.CH 01.B09972 SITAC SC TÜV B UL File E478 UL File R949 A B D Laite täyttää mainittujen harmonisoitujen standardien sovellettavissa olevat osat ja D Laite täyttää muut standardit tai tekniset vaatimukset kokonaan tai osittain. Valmistusprosessi varmistaa teknisten vaatimusten täyttämisen. Valmistusprosessia valvotaan säännöllisesti ulkopuolisen tahon toimesta. CE-merkinnän saamisvuoden kaksi viimeistä numeroa: A 11 B 11 C - D 11 Paikka Landskrona Päiväys Allekirjoitus Johnny Persson Teknisen tiedoston laadinta Osoite yllä Asema Product Safety & IP Manager FI

13

14 Australia: Besam Australia Pty Ltd., 25 Huntingdale Road, Oakleigh Victoria, Australia 1 Tel: Fax: Austria: Besam Austria GmbH, Hütteldorferstraße 21c, 1140 Wien Tel: Fax: Belgium: Besam Belgium NV, Centrum-Zuid 042, 50 Houthalen Tel: Fax: Canada: Besam Canada, Inc., 4090 Ridgeway Dr. Unit #1, Mississauga, Ontario L5L 5X5 Canada Tel: Fax: China: Besam Automatic Door Systems Trading (Shanghai) Co. Ltd., Suite 190, Modern Communication Commercial Tower 218, Hengfeng Road, Shanghai, PRC Tel: Fax: Czech Republic: Besam spol. s r.o., Košarova 2, Praha - Kbely Tel: Fax: Denmark: Besam A/S, Marielundvej 20, 270 Herlev Tel: Fax: Finland: Besam OY, Agronominraitti 2, Helsinki Tel: Fax: France: Besam S.A.S, 10 Rond Point du Général de Gaulle, 9484 Bonneuil s/marne Cedex Tel: Fax: Germany: Besam GmbH, Lagerstraße 45, 4807 Dieburg Tel: Fax: Hungary: Besam Kft., Nagytétényi út 112, 1222 Budapest Tel: Fax: Italy: Besam S.p.A., Via Monzoro 142, S Pietro all Olmo (MI) Tel: Fax: Netherlands: Besam Nederland BV, Postbus AD Ede Tel: Fax: New Zealand: Doorman Besam Ltd., 10 Haultain St., PD Box New Lynn, Auchland 122 Tel: +4 (0) Fax: +4 (0) Northern Ireland: Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Norway: Besam Norge AS, Brobekkveien 80 Postboks 25 Tveita, 017 Oslo, Norway Tel.: Fax: Poland: Besam Polska Sp. z.o.o., ul. J. Olbrachta 94 PL Warszawa Tel: Fax: Portugal: Besam Portugal, Av. Marechal Gomes da Costa, Fracção AD, 1º Piso, Cabo Ruivo Lisboa Tel: Fax: Republic of Ireland: Besam Ltd, unit 9, Navan Enterprise Centre, Trim Road Navan, Co. Meath Tel: Fax: Russia: Besam Export AB (Russian office) Box 120, Ovchinnikovskaya nab. 22/24, building 1 Moscow Russia Tel: Fax: Singapore: Besam (Mfg) Pte Ltd., No Ubi Ave. #0-52 Vertex Singapore Tel: Fax: Slovak Republic: Besam, spol. s.r.o., Kapitulská 15, Bratislava Tel: Fax: Spain: Besam Ibérica S.A., Sepúlveda, 7A Alcobendas (Madrid) Tel: Fax: Sweden: Besam Sverige AB, Box Landskrona, Sweden Tel: Fax: Besam Export AB Box 9, Landskrona Tel: Fax: United Kingdom: Besam Ltd., Washington House, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex TW1 7EQ Tel: Fax: US: Besam US Inc., 1900 Airport Road, Monroe, NC Tel: Fax: ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Box 11, SE Landskrona, Sweden Tel: Fax: ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

Besam Heiluriovien. Käyttöohje

Besam Heiluriovien. Käyttöohje Besam Heiluriovien käyttölaite IK-A/IKS-A Käyttöohje Alkuperäiset ohjeet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SISÄLTÖ Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan johdosta....

Lisätiedot

Besam Kaareva liukuovijärjestelmä CMD. Käyttöohje

Besam Kaareva liukuovijärjestelmä CMD. Käyttöohje Besam Kaareva liukuovijärjestelmä CMD Käyttöohje Alkuperäiset ohjeet ILL-00224 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SISÄLTÖ Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan

Lisätiedot

Besam UniSlide -liukuovikoneisto. Käyttöohje

Besam UniSlide -liukuovikoneisto. Käyttöohje Besam UniSlide -liukuovikoneisto Käyttöohje Alkuperäiset ohjeet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SISÄLTÖ Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan johdosta.... Sähkölaitteiden

Lisätiedot

Besam Automaattinen Ovijärjestelmä

Besam Automaattinen Ovijärjestelmä Besam Automaattinen Ovijärjestelmä Slim ja Slim Thermo Slim ja Slim Thermo Automaattisen Besam Slim -ovijärjestelmän perusversio on saatavana myös teleskooppisena tai tavallisella tai kääntyvällä paniikkisaranatoiminnolla

Lisätiedot

Automaattinen Ovijärjestelmä Besam Slim

Automaattinen Ovijärjestelmä Besam Slim Automaattinen Ovijärjestelmä Besam Slim Lisävarusteet ja -laitteet Profiilin tyyppi: - Slim - Slim Thermo Profiilin viimeistely: - anodisoitu alumiini, väri toiveen mukaan - maalattu RAL-värillä tyyppi:

Lisätiedot

Automaattinen liukuovijärjestelmä Besam Slim -sarja

Automaattinen liukuovijärjestelmä Besam Slim -sarja Automaattinen liukuovijärjestelmä Besam Slim -sarja Lisävarusteet ja -laitteet Profiilin tyyppi: - Slim - Slim thermo Profiilin viimeistely: - eloksoitua alumiinia, väri toiveen mukaan - maalattu RAL-värillä

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT

DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT Käyttöohje SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 VAROITUKSET... 4 3 MIKÄ ON KÄÄNTÖOVIKONEISTO?... 5 4 KÄTISYYS... 5 5 VETOLAITTEET... 6 6 KÄÄNTÖOVIKONEISTON TOIMINTA... 7 7 IMPULSSILAITTEET...

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

An ASSA ABLOY Group brand. ABLOY DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT Käyttöohje

An ASSA ABLOY Group brand. ABLOY DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT Käyttöohje An ASSA ABLOY Group brand ABLOY DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT Käyttöohje SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 VAROITUKSET... 4 3 MIKÄ ON KÄÄNTÖOVIKONEISTO?... 5 4 KÄTISYYS... 5 5 VETOLAITTEET... 6 6 KÄÄNTÖOVIKONEISTON

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127

KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127 KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127 Käyttöohje FI Sivu 1. Tekniset tiedot 2 2. Toiminnot 2 3. Käyttö 2-4 4. Tila- ja vikatiedot 5 5. Lyhenteet 6 1. Tekniset tiedot Koko: Koneisto 600 x 85 x 124 mm (L x K x S) Toimintajännite:

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Itävalta Itävalta Belgia Belgia Tšekin tasavalta Tšekin tasavalta Tanska Baxter

Lisätiedot

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

COMBISAFE FRANCE SAS. 63 Boulevard de Ménilmontant 75011 Paris France Tel: +33 (0)148 059570 Fax: +33 (0)148 059991 Email: info@combisafe.

COMBISAFE FRANCE SAS. 63 Boulevard de Ménilmontant 75011 Paris France Tel: +33 (0)148 059570 Fax: +33 (0)148 059991 Email: info@combisafe. COMBISAFE INTERNATIONAL LTD Group Head Office Safety Centre Cheaney Drive, Grange Park Northampton, NN4 5FB United Kingdom Tel. +44 (0)1604 660600 Fax. +44 (0)1604 662960 Email: info@combisafe.co.uk COMBISAFE

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Code Handle. Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje

Code Handle. Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje Code Handle Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje YALE, with its unique global reach and range of products, is the world s favorite lock the preferred solution for securing your home, family and personal

Lisätiedot

www.galebreaker.com Ilmanvaihto Sääsuoja ja Sisäänpääsyratkaisut

www.galebreaker.com Ilmanvaihto Sääsuoja ja Sisäänpääsyratkaisut Ilmanvaihto Sääsuoja ja Sisäänpääsyratkaisut Galebreaker tuotteet GALEBREAKER TUOTEOPAS Tämä kaava auttaa valitsemaan oikean ja juuri sinun vaatimuksiasi vastaavan Galebreaker- tuotteen. TÄSSÄ ESITTEESSÄ

Lisätiedot

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/ Käyttöohje FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/2017 12.40 Pakkauksen sisältö 2 3 1. RollerMouse Free3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 1 /1 FI_Free3_Wired_User_Guide.indd

Lisätiedot

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT...

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT... Käyttöopas fi 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista....................................... 5 2.1 JOHDANTO...................................................

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems Koneturvaovi Albany RP300 ASSA ABLOY Entrance Systems Albany RP300 Avautuu ja sulkeutuu nopeasti, joten käyttöjaksoja voi olla jopa 5 minuutissa. Toimii luotettavasti myös oltuaan raskaassa käytössä vuosikausia.

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Pikarullaovi Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems

Pikarullaovi Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems Pikarullaovi Albany RR200 ASSA ABLOY Entrance Systems Pikarullaovi Albany RR200 Albany RR200 -pikarullaovi on kekseliäillä sivujohteilla varustettu ovi yleiskäyttöön sisätiloissa. PVC-kangas vetoketjujärjestelmällä

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

Aloittaminen. Aloittaminen

Aloittaminen. Aloittaminen Aloittaminen Aloittaminen Lue Tärkeitä turvallisuusohjeita -kohta ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta. Luettuasi tämän oppaan säilytä sitä varmassa paikassa tulevaa käyttöä varten. Oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

ABLOY LIUKUOVIKONEISTO DB200 -SARJA Käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...3 Turvallisuus...4 Koneiston käyttö...9 Huolto ja tarkistukset...11 Vianhaku...12 Muistiinpanoja...13 2 YLEISTÄ Toiminta: Liukuovikoneisto

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

Roto Patio Z kippi-liukujärjestelmä. Roto Patio Z. puu- ja PVC-ikkunoille ja parvekeoville Huolto- ja käyttöohje. Ikkuna- ja oviteknologia

Roto Patio Z kippi-liukujärjestelmä. Roto Patio Z. puu- ja PVC-ikkunoille ja parvekeoville Huolto- ja käyttöohje. Ikkuna- ja oviteknologia Roto Patio Z kippi-liukujärjestelmä puu- ja PVC-ikkunoille ja parvekeoville Huolto- ja käyttöohje Roto Patio Z Ikkuna- ja oviteknologia Huolto- ja käyttöohje Nämä ikkunat on varustettu laadukkailla Roto-heloilla.

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot 1 2 3 4 5 6 Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot FI - 1 Easywalker june jalkatuki Onnittelut easywalker june jalkatuen hankinnasta. Easywalker june jalkatuen suunnittelussa

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

RollerMouse Pro3 Käyttöohje

RollerMouse Pro3 Käyttöohje RollerMouse Pro3 Käyttöohje Pakkauksen sisältö 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 2 3 1 /1 RollerMousen toiminnot A. Ohjaustanko B. Osoittimen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Elämää PISA:n varjossa

Elämää PISA:n varjossa Professor Markku Niemivirta, PhD, Docent Institute of Behavioural Sciences University of Helsinki, Finland Elämää PISA:n varjossa Tasapainottelua menestyksen ja hyvinvoinnin välissä? PISA 2000 Finland

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION EASY MOTION OPTI MOTION OPTI MOTION EN 16005 -standardin mukaisia ratkaisuja -pulssianturit ja turva-anturit sarana- ja liukuoviautomatiikkaan. Täyttävät

Lisätiedot

ABLOY -kääntöovikoneistoilla toimintavarmuutta automaattiseen ovien avaamiseen ja sulkemiseen. Helppokulkuisuutta, joka lisää toimintojen sujuvuutta

ABLOY -kääntöovikoneistoilla toimintavarmuutta automaattiseen ovien avaamiseen ja sulkemiseen. Helppokulkuisuutta, joka lisää toimintojen sujuvuutta R ABLOY -kääntöovikoneistoilla toimintavarmuutta automaattiseen ovien avaamiseen ja sulkemiseen. Helppokulkuisuutta, joka lisää toimintojen sujuvuutta ja ihmisten viihtyvyyttä. Turvallisuutta, joka varmistaa

Lisätiedot

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 40540/ 40541/ 40542/ 40543 LED-KATTOVALAISIN

KÄYTTÖOHJE 40540/ 40541/ 40542/ 40543 LED-KATTOVALAISIN KÄYTTÖOHJE 40540/ 40541/ 40542/ 40543 LED-KATTOVALAISIN KÄYTTÖ Tämä LED-kattovalaisin on tarkoitettu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Asuintalot Toimistot Myymälät Koulut Hotellit Sairaalat Lentokentät Julkiset

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Pikarullaovi Albany RP100. ASSA ABLOY Entrance Systems

Pikarullaovi Albany RP100. ASSA ABLOY Entrance Systems Pikarullaovi Albany RP100 ASSA ABLOY Entrance Systems Albany RP100 Esimerkiksi kuljetinhihnajärjestelmiä varten Materiaalinkäsittely- ja kuljettajattomiin tiloihin Automaattisia nosto- ja varastointijärjestelmiä

Lisätiedot

Lamellinosto-ovien uusi sukupolvi. ASSA ABLOY Entrance Systems

Lamellinosto-ovien uusi sukupolvi. ASSA ABLOY Entrance Systems Lamellinosto-ovien uusi sukupolvi Crawford OH1042 ASSA ABLOY Entrance Systems MIKSI KANNATTAA VALITA CRAWFORD OH1042 Kaunis ovilehden muotoilu luo uudenaikaisen ulkonäön. Kekseliäs kylmäsillan katkaisu

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

ABLOY KÄÄNTÖOVIAUTOMATIIKKA. Sujuvaa liikkumista

ABLOY KÄÄNTÖOVIAUTOMATIIKKA. Sujuvaa liikkumista ABLOY KÄÄNTÖOVIAUTOMATIIKKA Sujuvaa liikkumista HYGIEENISYYS TURVALLISUUS ESTEETTISYYS ENERGIAN SÄÄSTÖ KÄÄNTÖOVIKONEISTOJEN HYÖDYT ESTEETTÖMYYS ABLOY -OVIA EUROOPPALAINEN EN16005 standardi määrittelee

Lisätiedot

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE LIITE III MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 1 A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 2 MIRAPEXIN 0,088 MG, 30 TABLETTIA LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA Mirapexin 0,088 mg 0,088 mg pramipeksolia vastaa 0,125 mg pramipeksolidihydrokloridimonohydraattia

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille

PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

AGILE ja. Liukuovia sisäkäyttöön. Käsikäyttöisiä ja automaattisesti toimivia.

AGILE ja. Liukuovia sisäkäyttöön. Käsikäyttöisiä ja automaattisesti toimivia. AGILE ja CS 80 Magneo Liukuovia sisäkäyttöön. Käsikäyttöisiä ja automaattisesti toimivia. Agile ja CS 80 Magneo AGILE ja CS 80 Magneo. Käsikäyttöisiä ja automaattisesti toimivia liukuovia Mukavia ja tilaa

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

automaattisten ovien turvallisuus Tietoa eurooppalaisesta standardista EN 16005

automaattisten ovien turvallisuus Tietoa eurooppalaisesta standardista EN 16005 automaattisten ovien turvallisuus Tietoa eurooppalaisesta standardista EN 16005 EN 16005 EUROOPPALAINEN STANDARDI EN 16005 Uudet oviautomatiikan turvallisuutta koskevat säännökset astuivat voimaan huhtikuussa

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot