Nova vihreällä linjalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nova vihreällä linjalla"

Transkriptio

1 Nro 1 kesäkuu 2009 Nova vihreällä linjalla Ympäristötrendistä on tullut pysyvä. Monella yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaallamme on tiukkoja ympäristötavoitteita, ja he myös edellyttävät Coorin apua pyrkiessään osaltaan luomaan entistä kestävämpää yhteiskuntaa. Niinpä teemme ympäristöstä Novan toistuvan aiheen vuonna Tässä numerossa kerromme Coorin ympäristötyöstä, joka liittyy läheisesti laatu- ja parannustyöhömme. Kerromme myös, miten Coor pyrkii käytännössä tekemään palveluntoimituksesta entistä ympäristömyötäisempää. Esimerkkinä on ympäristötietoisiin asiakkaisiimme kuuluva ROM Eiendom, joka on Norjan valtionrautateiden (NSB) tytäryhtiö. Yhteistyömme ROMin kanssa kertoo hyvin siitä, miten Coor mukauttaa omaa palveluntoimitustaan asiakkaiden todellisiin haasteisiin sopivaksi. Tärkeimpänä tehtävänämme onkin juuri asiakkaiden tukipalveluiden jatkuva kehittäminen ja mukauttaminen siten, että palvelut tukevat asiakkaiden ydintoimintaa optimaalisesti joka tilanteessa. Martin Forss, Coor Service Managementin toimitusjohtaja Coorin Suomen toiminta on kevään 2009 aikana laatu- ja ympäristösertifioitu ISO 9001 ja ISO standardien mukaisesti DNV:n (Det Norske Veritas) toimesta. Pääkonttorimme Helsingissä on myös mukana Suomen WWF:n Green Office -ympäristöohjelmassa. Kuten Coorin tuore laatu- ja ympäristövastaava Magdalena Rondahl tässä numerossa kertoo, kulkevat laatu- ja ympäristötyö Coorissa rinnakkain. Kumpaakin osa-aluetta seurataan säännöllisesti. Laatu- ja ympäristötyö on keskeinen osa palveluntoimitustamme. Monet ovat nykyisessä taantumassa hyvin kustannustietoisia. Näinä aikoina onkin erityisen tärkeää, että Coor hioo palveluntoimitustaan, ajattelee luovasti ja antaa oman panoksensa asiakkaiden kilpailukyvyn vahvistamiseen. Tämän työn valtteja ovat Coorin kokonaisvastuu ja joustava palveluntoimitusmalli, joista voit lukea lisää artikkelista IFM vastaan yksittäiset palvelut. Uskon, että nykytilanteessa on tärkeää myös oman toimintamme jatkuva kehittäminen. Tästä on hyvänä esimerkkinä Coorin panostus päivitettyyn, nykyaikaiseen ja kehittyneeseen toiminnanohjausjärjestelmään, joka myötäilee palveluntoimitusta tiiviisti. Järjestelmä on toimintamme selkäranka, ja sen avulla voimme entisestään parantaa ja tehostaa palveluntoimitusprosessia, mikä taas hyödyttää asiakkaitamme. Tästäkin hankkeesta voit lukea lisää uudesta Novasta. Hyviä lukuhetkiä! Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 1

2 Coor ja Logica järjestivät useita työpajoja henkilöstön kouluttamiseksi. Projektin onnistumisen takeena on Trollen mielestä ehdottomasti se, että kaikki asianosaiset todella ymmärtävät kokonaisratkaisun luonteen, yhteistyökäytännöt sekä saavutettavat hyödyt. Monica Trollen mielestä sekä tilaajien että toimittajien on oltava avoimia ja joustavia palveluntoimituksen onnistumiseksi. Uskaltakaa antaa liikkumavaraa Ruotsin Logican kiinteistöpäällikkö Monica Trolle on oppinut paljon prosessista, jossa yksittäisten palveluiden ostamisesta on siirrytty kokonaispalveluratkaisuun. Hänen mukaansa kokonaisratkaisun onnistumisessa on olennaista ennen kaikkea se, että toimittajalle uskalletaan antaa liikkumavaraa. Jos asiakas haluaa synergiaetuja ja fiksusti toteutettua ensiluokkaista palvelua, toimittajalle on annettava liikkumavaraa omaehtoiseen työskentelyyn ja mittakaavaetujen varmistamiseen. Yhteistyösuhteen aloittamisenhan ratkaisee toimittajan osaaminen, joten siihen on myös pystyttävä luottamaan, Monica Trolle sanoo. Coorin ja Logican (entisen WM-datan) yhteistyö alkoi kolme vuotta sitten, jolloin Logica päätti siirtyä kokonaisvaltaiseen FM-ratkaisuun ja puolittaa samalla toimistojensa lukumäärän silloisesta 90: stä. Esimerkiksi pääkonttori siirrettiin Tukholman lähistölle Nackaan, ja siihen yhdistettiin kahdeksan muuta toimistoa. Samalla käyttäjäpalvelut pantiin täysin uusiksi. Monica Trolle muistelee, miten organisaatiouudistusten ohella lähdettiin rakentamaan tilaajaorganisaatiota ja -osaamista, kilpailutettiin toimittajia, neuvoteltiin sopimuksia ja saatiin vielä kokonaisratkaisujen hankkimiseen liittyvää koulutusta. Projekti oli luonnollisesti paljon odotettua suurempi, ja me olimme kokemattomia kokonaisratkaisujen tilaajina. Pohjatyö tehtiin kuitenkin niin hyvin, että projektia käytetään nyt mallina muiden paikkakuntien toimistoissa, joissa ollaan siirtymässä samaan ratkaisuun. Miksi päätitte ulkoistaa palvelutoimintanne? Meidän vahvuutenamme ei ole operatiivisten asioiden hallinta, ja monien eri toimittajien käyttäminen syö lisäksi aikaa. Emme halunneet myöskään palkata omaa palveluhenkilöstöä, vaan vaivattomuus oli valttia. Meille on lisäksi tärkeää se, että Coorilla on ihmisiä huolehtimassa myös palvelutoiminnan johtamisesta. Logica haki toimittajaa, joka on ammattitaitoinen, uskottava, kuunteleva sekä varsinkin ennakoiva. Arvostamme sitä, että Coor voi käyttää muista asiakkaista saamiaan kokemuksia ja tehdä meitä hyödyttäviä parannusehdotuksia. Samaten pidämme myönteisenä sitä, että omat kokemuksemme voivat auttaa muita; tietämyksen jakaminenhan hyödyttää kaikkia. Coor seuraa jatkuvasti palveluntoimitusta sovittujen tunnuslukujen ja yhtenäisten palveluraporttien avulla. Monica Trolle pitää tätä dokumentaatiota yhtä tärkeänä kuin ehdotuksia, joita Coor tekee toiminnan parantamiseksi. Koska meillä on vastaavia palveluratkaisuja muilla paikkakunnilla, voimme tehdä raporttien avulla toimistojen välisiä vertailuja. Muuten olisi vaikeaa hahmottaa sitä, mikä eri palveluiden asema on kokonaisratkaisussa ja mitä niiden karsimisesta seuraa. Trollen mukaan palvelukuvausten ja hinnoittelumallien tulisikin olla eläviä eikä staattisia asiakirjoja. Joustavuus ratkaisee. Säätäkää, säätäkää! Tiedämme huomisesta vain sen, että se on erilainen kuin tämä päivä. Toimittajan onkin kyettävä kulkemaan rinnallamme ja mukautumaan sekä määrällisesti että sisällöllisesti. Coorilaisten on tukeuduttava ammattitaitoonsa ja osaamiseensa, ja sen he ovat mielestäni todella tehneet. Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 2

3 Mistä kokonaisratkaisussa säästetään? Hyödyt tulevat toisaalta siitä, tiloissamme työskentelevä Coorin henkilöstö voi hoitaa entistä useampia työtehtäviä samalla kertaa. Toisaalta säästämme aikaa, kun meidän ei tarvitse enää opastaa henkilökuntaa tai neuvotella useiden toimittajien kanssa. Coor pystyy myös toimittamaan palvelut kustannustehokkaammin kuin yksittäisten palveluiden tuottajat. Mitä suurempi osa palveluista ulkoistetaan, sitä paremmin toimittaja voi auttaa meitä ja toimittaa halutut kokonaisuudet kaikkein kustannustehokkaimmin. Mitä kokonaispalveluratkaisu vaatii tilaajalta? Meidän on oltava päteviä ja perehtyneitä, tiedostettava tarpeemme ja ilmaistava ne selkeästi. Lisäksi meidän on oltava tavoitettavissa ja toimittava itse yhtä avoimesti ja joustavasti kuin mitä vaadimme Coorilta. Toimittajasta ei tule asiakasta parempaa, joten meidän on hoidettava oma roolimme yhtä hyvin kuin Coor hoitaa omansa. Faktaa WM-data yhdistyi vuosi sitten LogicaCMG-konserniin, joka on kansainvälisesti johtava tietotekniikkaratkaisujen toimittaja. Yhtiössä työskentelee noin henkeä 36 maassa heistä noin Ruotsissa. Logica on liikevaihdoltaan Ruotsin suurin tietotekniikkapalveluyritys (IDC, helmikuu 2008). Logica toimii Ruotsissa 41 paikkakunnalla. Muutakin kuin vain joutsenmerkkejä Ympäristö ei ole enää erilliskysymys, johon panostetaan oman mielen mukaan. Se on nyt elimellinen osa kaikkea toimintaa, ja ennen pitkää kaikenlaiset ympäristövaikutukset myös maksavat. Voittajiksi selviytyvätkin ne, jotka mukautuvat muutoksen nopeimmin. Ympäristö-käsite on laajentunut. Enää ei puhuta vain ilmastovaikutuksista vaan tarkastellaan koko- Ympäristömerkit ovat tuttu näky ruokakaupoissa. Nyt ympäristötietoisuus alkaa kuitenkin levitä myös toimistoihin, kiinteistöihin ja tuotantolaitoksiin. naisuutta, eli taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia, sanoo Coor Service Managementin tuore ympäristö- ja laatuvastaava Magdalena Rondahl. Coorille tämä merkitsee sitä, että ympäristö ja laatu kulkevat käsi kädessä. On taloudellisesti perusteetonta käyttää halpoja ympäristöä säästäviä tuotteita, jotka eivät kuitenkaan kestä käytössä toimittajiin on voitava luottaa. Rondahl huomauttaa, että Coorilla on hankkijana hyvä neuvotteluasema, ja suurten ostovolyymiensa vuoksi se voi asettaa vaatimuksia. Uskomme vakaasti kaikkien hyötyvän palveluntoimituksesta, joka tukee kestävää kehitystä pitkällä aikavälillä. Tämän saavuttaminen edellyttää pätevää henkilöstöä, kestävän kehityksen tuntemusta sekä jatkuvaa parannustyötä. Coorin toiminnan arkea on asiakkaiden palveluntoimituksen jatkuva ja järjestelmällinen parantaminen. Jos asiakas panostaa ympäristöasioihin, parannustyötä on helppo ohjata niin, että se tuottaa ympäristöä säästäviä toimenpiteitä. Ympäristö on muuttuja, jota seurataan kaikissa toimeksiannoissamme ympäristöindeksin avulla. Meillä on myös aina toimenpidesuunnitelmia, joiden toteutumista seurataan. Parannustyö on siis toimeksiantojemme kivijalka eikä vain sanahelinää. Miten Coor voi parantaa palveluntoimituksen ympäristömyötäisyyttä? Magdalena Rondahl toteaa, että ympäristötyö on paljon muutakin kuin reilun kaupan ja luomutuotteiden hankkimista. Tärkeimmät ympäristöasiat liittyvät energiaan, logistiikkaan ja kuljetuksiin. Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu

4 Nämä ovat mutkikkaita aihealueita, joissa koko prosessin tuntemus ja hallinta on välttämätöntä suurten säästöjen ja älykkäiden ratkaisujen löytämiseksi. Coorilla on kokonaisratkaisujen toimittajana paremmat mahdollisuudet edistää palveluntoimituksen ympäristömyötäisyyttä kuin yksittäisten palveluiden toimittajalla. Meillä on kokonaiskuva, joten pystymme määrittelemään ympäristökuormituksen vähentämiseksi tarvittavat muutokset. Yksittäisten palveluiden toimittajat taas haluavat luonnollisesti toimittaa mahdollisimman paljon juuri omaa palveluaan. Ympäristösäästöjä syntyy valitsemalla oikeanlainen osaaminen sekä oikeat menetelmät, työvälineet ja materiaalit. Tärkeää on myös jo olemassa olevan kaluston huolto, jolla vältytään kaluston uusimiselta. Coor voi kantaa tässä kortensa kekoon laatimalla huoltosuunnitelmia, jotka ovat kaikkien toimeksiantojemme ja yhteistyösuhteidemme olennainen osa. Ympäristöasioiden omaksuminen osaksi liiketoimintaa alkaa jo olla vanha juttu varsinkin tiedostaville ja kuluttajalähtöisille yrityksille, joille ympäristöpanostus on tavaramerkin tärkeä osa. Reilun kaupan luomukahvin tarjoaminen on jokseenkin kalliimpaa kuin peruskahvin, mutta se on silti erittäin halpa investointi yrityksen luottamuspääomaan. Miltä tuleva kehitys näyttää? Pohjoismailla on pitkään ollut kansainvälinen etulyöntiasema ympäristöalalla, mutta nyt muut maat ovat kirineet ohi. Pohjoismaiden ilmastovaikutukset ovat suhteessa varsin suuret, mitä ei käy kieltäminen. Jos menetelmiä ei voida muuttaa, on muutettava prosesseja. Ellei siis käytössä ole käypää vaihtoehtoa öljylle, kuljetusten ympäristövaikutukset on pyrittävä minimoimaan muulla tavoin. Jatkossa on luvassa entistä enemmän ympäristölainsäädäntöä sekä korkeampia ympäristöveroja ja -maksuja. Luonnonvarojen käytöstä tulee entistä kalliimpaa, mutta myös käytöstä poistaminen kallistuu jätehuoltomaksujen nousun myötä, Rondahl arvioi. Viranomaiset ja kuluttajat vaativat yrityksiltä koko ajan enemmän, koska ympäristöalan kehitys on nopeaa ja aiemmin innovatiivisina pidettyjä ympäristöhankkeita pidetään nyt hygieniakysymyksinä. Enää ei riitä se, että tuotteessa lukee eko, vaan kuluttajat vaativat tietoa ja heillä myös on tietoa ympäristöväitteiden uskottavuuden arvioimiseen. Jos nyt työntää päänsä pensaaseen, siitä saa maksaa myöhemmin suolaisesti. Mitä aikaisemmin toimintaansa muuttaa ja parantaa, sitä enemmän rahaa ja mainetta on tarjolla. Coor auttaa mielellään tässä haasteessa. Tiedustelut Magdalena Rondahl, Coorin ympäristö- ja laatuvastaava Puh , s-posti coor.com Ongelmat löytyvät uusin silmin Kun asiakas toimii sitoutuneesti ja määrätietoisesti ympäristöasioissa, Coor pääsee toden teolla hyödyntämään parannusprosessejaan toiminnan ympäristömyötäisyyden lisäämiseksi. Tästä on hyvänä esimerkkinä yhteistyö, jota Coor tekee Norjan valtionrautateiden tytäryhtiön ROMin kanssa. Norjan valtionrautateiden eli NSB:n tytäryhtiö ROM Eiendom AS vastaa huollosta ja kunnossapidosta kaikissa niissä kiinteistöissä, jotka NSB omistaa Norjan eri rataosuuksien varrella. Kyse on yli tuhannesta kiinteistöstä, joiden kokonaispintaala on uskomattomat neliötä. ROMin yhteistyökumppanina on ollut vuodesta 2006 lähtien Coor, joka vastaa asemarakennusten ja niiden ympäristön operatiivisesta kiinteistöpalvelusta ja sen kehittämisestä. Sopimuksessa työskentelee noin 80 coorilaista. ROM on asiakas, joka panostaa vahvasti ympäristöasioihin. Suurten ja laajojen toimintojen mukana seuraa myös suuri ympäristövastuu, ja asiakkaamme Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 4

5 todella kantaa omansa, sanoo Coorin ROM-sopimuksen aluepäällikkö Berit Urianstad. Nyt teemme järjestelmällistä kartoitusta ja käytämme lomakkeessa samoja nimityksiä ja symboleja, mikä todellakin poikii hyviä tuloksia. Työntekijät ovat olleet halukkaita oppimaan mahdollisten ympäristöongelmien tunnistamista, niistä raportoimista sekä ratkaisuehdotusten tekemistä. Työtapamme on osoittautunut täysin oikeaksi, ja ponnistelut ovat tuottaneet erinomaisia tuloksia. Tuntuu hyvältä, kun asiakasta voi auttaa varsinkin ympäristöasioissa, jotka osaltaan ratkaisevat tulevaisuutemme, Urianstad summaa. Tiedustelut Berit Urianstad, ROM-sopimuksen aluepäällikkö, Puh , s-posti ROM-sopimuksen aluepäällikkö Berit Urianstad opettaa työntekijöitä etsimään aktiivisesti ympäristöongelmia. Coorin tehtävänä on auttaa asiakkaidensa haasteiden ratkaisemisessa. Edistääkseen ROMin ympäristötyötä Urianstad järjestikin Coorin työntekijöille ympäristökoulutuksen. Tarkoituksena oli opettaa kaikki käyttöteknikot tarkastelemaan työpaikkaansa uusin silmin, kun he kulkevat asemilla. Etsimme jatkuvassa parannustyössämme ympäristöä säästäviä ratkaisuja ja keskitymme aktiivisesti todellisiin ympäristöongelmiin. Ongelmien etsiminen on kaiken kehityksen lähtökohta. Kun työntekijämme ovat kiinteistöpalvelutehtävissä, he paitsi tarkastavat, toimiiko kaikki niin kuin pitääkin, myös etsivät aktiivisesti ympäristöongelmia kuten vanhoja öljytynnyreitä. Tuloksia syntyy, kun kaikki työskentelevät tällä tavalla sekä ilmoittavat mahdollisista ja todellisista ongelmista, Urianstad toteaa. ROM on laatinut kaikille työntekijöille ja toimittajille yhteisen lomakkeen, koska ympäristövaikutuksia on syytä arvioida yhdenmukaisesti. Kun lomake on täytetty, työntekijöiden on tarkoitus listata ratkaisuehdotuksia sekä laatia muistilista ympäristötyön tueksi. IFM vastaan yksittäiset palvelut Yksittäisten palvelujen hankkiminen useilta eri palveluntoimittajilta saattaa säästää rahaa, mutta säästöt voivat ajan myötä huveta suureen tilaajaorganisaatioon sekä yksittäisten palveluiden priorisoimiseen kokonaisuuden sijasta. Asiakkaalla on tällöin lisäksi yksin operatiivinen vastuu toimeksiannon suorittamisesta, ja palvelutoiminnan sopeuttaminen ulkoisiin muutoksiin saattaa olla vaikeaa. Ehkä nämä ovat syitä siihen, miksi kokonaispalveluratkaisut saavat yhä enemmän jalansijaa. Facility Management -ala on varsin nuori, ja sen juuret ovat siivous- ja turvallisuuspalveluiden kaltaisten yksittäisten tukipalveluiden toimittamisessa. IFM-toimittaja (tulee sanoista Integrated Facility Management) taas ottaa kokonaisvastuun suuresta joukosta palveluita, ja se paitsi tuottaa palvelut myös kehittää ja mukauttaa niitä jatkuvasti asiakkaan muutostarpeiden mukaan. Asiakas saa selkeän tilaajaroolin ja tekee strategiset päätökset, kun taas IFM-toimittaja vastaa keskitetystä palveluntoimituksesta, hoitaa hallinnoinnin ja operatiivisen johtamisen sekä antaa strategista tukea, toteaa Coorin Suomen liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikael Federley. Hän huomauttaa kuitenkin, että eri yrityksille sopivat erilaiset ratkaisut. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä enemmän asiakas tarvitsee muutoksia, joustavia ratkaisuja ja palvelun kehittämistä, sitä enemmän hän hyötyy kokonaispalveluratkaisusta. Yksittäisten palveluiden ulkoistaminen taas saattaa olla toimiva ratkaisu yrityksille, joilla on varsin Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 5

6 Mikael Federley uskoo, että kokonaispalveluratkaisut ovat pian kaikkein yleisimpiä FM-ratkaisuja*. staattinen organisaatio, sillä yksittäispalvelut eivät edellytä suuria muutoksia omaan organisaatioon. Ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että toimittajien lukumäärän kasvaessa tilaajalta kuluu ehkä arvioitua enemmän aikaa neuvotteluihin, hallinnointiin ja operatiiviseen johtamiseen. Yrityksillä, jotka ostavat monen eri toimittajan yksittäisiä palveluita, on usein lavea tilaajaorganisaatio. Siinä kukin vastaa vain omalle tontilleen kuuluvista hankinnoista ja asioista, eikä kukaan ota vastuuta kokonaisuudesta. Palveluiden toimittamista ja seurantaa hallitsee tällöin putkinäkö, ja osaoptimoinnin riski on suuri. Mitä hyötyä kokonaispalveluratkaisuista on? IFM-asiakkaat säästävät kokemuksemme mukaan paljon rahaa. Olennaisinta on kuitenkin se, että voimme hyödyntää kokemuksiamme yli palvelurajojen ja osoittaa henkilöstöä tehtäviin, joissa tarve on suurin. Lisäksi palveluita johdetaan keskitetysti eikä palvelukohtaisesti. Asiakas tarvitsee näin tavallista vähemmän tilaajia, ja heidän työtaakkansa on pienempi, Federley perustelee. On helpompaa, kun tarvitsee neuvotella vain yksi sopimus kahdenkymmenen sijasta ja kun päivittäisestä operatiivisesta työstä vastaa yksi yhteyshenkilö. Mitkään palvelut eivät jää väliinputoajiksi. Myös strateginen päätöksenteko helpottuu kattavien palveluraporttien ansiosta. Asiakas säästää aikaa ja resursseja, jotka taas voidaan ohjata oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen. IFM-toimittaja pystyy myös usein tarjoamaan henkilöstölleen tavallista parempia uramahdollisuuksia ja mahdollisuuden työkiertoon. Koska meillä on IFM-toimittajana kokonaisuus hanskassa, voimme nopeasti ja joustavasti mukauttaa toimeksiantoa tarpeiden muuttuessa. Kukaan ei halua sitoutua pitkiksi ajoiksi suuriin ja mutkikkaisiin sopimuksiin, jotka sitovat kädet, vaikka oma toiminta tai toimiala muuttuisi. Coor on IFM-toimittajana riippumaton muista alihankkijoista, ja olemme rutinoituneet löytämään parhaan mahdollisen tuotantoyhdistelmän, joka elää ajan mukana. Kaikissa sopimuksissamme on joustava hinnoittelumalli, joka tekee joustamattomuudesta kannattamatonta sekä meille että asiakkaalle, Federley toteaa. Yksittäisten palveluiden tai kokonaispalveluratkaisujen lisäksi on myös kolmas mahdollisuus: asiakas voi ostaa palveluyhdistelmän yhdeltä ja samalta palveluntoimittajalta. Ratkaisu sopii hyvin yrityksille, joilla ei ole panoksia kokonaisratkaisuun. Nämä kaupat optimoidaan usein hankintavaiheessa, mutta niistä puuttuu IFM:lle tyypillinen koordinointi ja joustavuus. Mitä enemmän vastuuta Coor saa, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on ideoida toimeksiannon kehittämistä. Yksittäisiä palveluita toimitettaessa tuijotetaan vain kyseistä palvelua, kun me taas keskitymme toimeksiannon kokonaistulokseen ja olemme siitä vastuussa. Ero on siis suuri. Mikä on Pohjoismaiden nykytilanne? Entistä laajempien palveluhankintojen trendi alkoi Englannissa jo 1980-luvulla, kun julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeet yleistyivät koulujen, sairaaloiden ja tiettyjen infrastruktuurihankkeiden rakentamisen rahoitusvaihtoehtona. Myös Norjassa nämä kumppanuushankkeet ovat näyttäneet tietä kohti kokonaispalveluratkaisuja. Suomessa ja Tanskassa palveluhankintoja taas ovat hallinneet yksittäiset palvelut. Tanskassa eräs suuri yksittäispalveluiden toimittaja on ajanut alan kehitystä tähän suuntaan, kun taas Suomen tilanne kärsi Neuvostoliiton romahduksesta ja lamasta johtuneista kovista säästövaatimuksista. Tuolloin markkinat eivät olleet kypsät muille kuin yksittäisille palveluille, ja ne ovat määrittäneet kehityksen suunnan ihan näihin päiviin saakka. IFM-ratkaisujen kiinnostavuus kasvaa kuitenkin Suomessakin. Alihankkijoiden määrän vähentäminen on juuri nyt selkeä trendi yli toimialarajojen. Palveluyhdistelmiä aiemmin ostaneet keskisuuret yritykset päätyvät Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 6

7 lisäksi yhä useammin IFM-ratkaisuihin. Olen vakuuttunut siitä, että IFM-malli yleistyy entisestään koko Pohjolassa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja kaikenkokoisissa yrityksissä. Tämä on kestotrendi. Toimialan kehittyessä asiakkaat alkavat esittää yhä tiukempia vaatimuksia palveluille, niiden tuotantotavoille ja ennen kaikkea lopputulokselle, Mikael Federley korostaa. Tiedustelut Mikael Federley, Coorin Suomen liiketoiminnan kehitysjohtaja Puh , s-posti *FM = Facility Management Juha Kauppinen uskoo uuden järjestelmän maksavan itsensä takaisin viimeistään kolmen vuoden kuluttua. Alan parasta tukea Coor Service Managementista on tullut kymmenessä vuodessa Pohjoismaiden johtava kokonaispalveluratkaisujen toimittaja. Menestyksen yhtenä salaisuutena ovat aktiivisuus ja jatkuva halu oman toiminnan ja asiakkaiden toiminnan kehittämiseen. Nyt Coor investoi päivitettyyn toiminnanohjausjärjestelmään, jotta prosesseja voitaisiin hioa entisestään. Tämä on huomattava palvelutoiminnan kehittämishanke. Työn tehostamisen lisäksi parannamme samalla asiakkaiden seurantaraportoinnin laatua, sanoo Coorin Suomen palvelutoiminnan kehitysjohtaja Juha Kauppinen. Nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä Maximo päivitetään yhteistyössä IBM:n kanssa, ja uusi Maximo otetaan käyttöön asteittain koko Pohjolassa vuosina Järjestelmää käytetään työtilausten käsittelyyn, huollon suunnitteluun, hankintaan ja palveluntoimituksen seurantaan. Prosessien parantuminen lyhentää uusien asiakastoimeksiantojen käynnistymisvaihetta. Palvelutoimeksiannon alkuvaiheen tärkeimpiä tehtäviä on järjestyksen luominen, jota seuraa toiminnan kehittäminen. Jatkossa tämä jälkimmäinen, lisäarvoa luova vaihe pääsee alkamaan paljon nykyistä aiemmin. Järjestelmätuen uudistaminen parantaa järjestelmän toiminnallisuuksia ja käytettävyyttä sekä helpottaa palveluntoimituksen seurantaa. Ennen kaikkea aiomme kuitenkin parantaa ennakkohuollon apuvälineitä. Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 7

8 Järjestelmätuen parantamisen kimmokkeena on ollut halu panostaa kiinteistö- ja tuotantopalveluiden huoltoprosesseihin. Juha Kauppisen mukaan Coorilla on jo nykyisin tasokasta huoltotoimintaa, mutta markkinoiden ja asiakkaiden kehittyessä myös toimittajilta vaaditaan entistä enemmän. Tämä on alue, jolla Coor voi ja myös haluaa kulkea etulinjassa. Markkinajohtajana Coor haluaa näyttää suuntaa alan kehitykselle. Tiedustelut Juha Kauppinen, Coorin Suomen palvelutoiminnan kehitysjohtaja Puh , s-posti com Nova on Coor Service Managementin uusi sähköinen uutiskirje, joka sisältää toimialaa ja Cooria koskevia uutisia. Uutiskirje ilmestyy suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi ja englanniksi. Yhteyshenkilö: Kirsi Bergman Tekstit: Åsvor Brynnel, Victoria Wahlberg/WebbkraftGraafinen suunnittelu ja tuotanto: Webbkraft Valokuvat: Peter Kuntson, Anja Elmine Basma, Kennet Ruona, Björn Pehrsson Coor Service Management, PL 108, Helsinki, Paciuksenkatu 21, FI Helsinki, Puh , faksi , Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 8

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab With Krogius, the extraordinary is simply standard policy Analytic Routing Solution kuljetushäiriöt kuriin nykyaikaisella tietojärjestelmällä Markus Sjöblom, Lars Krogius Oy 14.11.2013 KROGIUS Vahinkotarkastuksia

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa

PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa JÄRJELLÄ, TUNTEELLA VAI VAISTOJEN VARASSA? PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa Hallituksen puheenjohtaja Jorma Tarkki Sukkamestarit Oy Varkaus 14.8.2009 SELVITYKSEN TAUSTA Pk-yritysten

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli Lasse Nykänen VTT Vastuullisuus Triple bottom line: economic, social and environment Lähtökohta vastuullisuusmallin kokeilututkimuksissa: Turvallisuus,

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Arviointikortti 1: Pölykenttä

Arviointikortti 1: Pölykenttä Arviointikortti 1: Pölykenttä Minne ratkaisut kohdistuvat? Tämä kortti auttaa arvioimaan yhdessä kehitettyjen ratkaisujen vaikutusta työntekijöiden jauhopölyaltistumiseen. Jauhopölyn torjunta tehostuu,

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Työterveysyhteistyön uudistus

Työterveysyhteistyön uudistus Työterveysyhteistyön uudistus Parempaa työterveyttä- ja hyvinvointia yhteisin tavoittein 24.11.2015 Leena Kreus, henkilöstöjohtaja, Mainio Vire Oy Antti Lastunen, operatiivinen johtaja, Emkine Oy Mainio

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake 1 Lokakuu 2010 Pohjoismainen energiakunta -tunnustusta koskeva hakemus

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Palvelun elinkaari käytännön toimintana

Palvelun elinkaari käytännön toimintana Palvelun elinkaari käytännön toimintana Case HUS Sententium Oy 2016 www.sententium.fi 1 Yhteistyössä Sententium Oy 2016 www.sententium.fi 2 Take away Yksittäisten prosessien jalkautumattomuus johtuu usein

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

TY ÖELÄMÄN LA ATU. Laadukkaasti tulosta. Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen?

TY ÖELÄMÄN LA ATU. Laadukkaasti tulosta. Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? TY ÖELÄMÄN LA ATU Laadukkaasti tulosta Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? Puhutaan huomisesta ja vähän ylihuomisestakin Työelämän laatu ja työyhteisön

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 21.5.2015 Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.3.2015 vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksessa käytettävät

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016?

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016? Osa A Johtaminen 1 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimipaikassa tehtyjä toimenpiteitä, kun tuotannossa havaittiin ongelma vuosina 2011 ja 2016? Esimerkki: laadullisen vian löytäminen tuotteesta tai koneiston

Lisätiedot

Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja

Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja 20.12.2012 1 I Direktiivi, strategiat ja pk-yritykset Pikakatsaus direktiiviuudistuksen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo Päätöstilaisuus johdolle 29.11.2016 järjestelmävastuu substanssivastuu strategiavastuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Tarvitsetko lisää virtaa?

Tarvitsetko lisää virtaa? Tarvitsetko lisää virtaa? Elintarvikkeet ja taukotilaratkaisut 1 Staples Business Advantage Elintarvikkeet ja taukotilaratkaisut Parhaat ideat eivät aina synny työpöydän tai tietokoneen ääressä: toisinaan

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista TEpalveluissa

Ajankohtaista TEpalveluissa Ajankohtaista TEpalveluissa 10.6.2016 Työllisyys- ja yrittäjyyspaketti 1 14.6.2016 Toimisto Otsikko Murroksen ja muutoksen keskellä Työmarkkinat; Maakuntauudistus; II-asteen koulutusuudistus; Kuntien rooli

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet

Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet 1 Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet Savon ilmasto-ohjelman seminaari Erikoistutkija 8.5.2012 LOGISTIIKKASELVITYKSEN TAUSTAA Suomi ja LvM kansainvälisesti edelläkävijöitä logististen toimintaedellytysten

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

22 Minna Kamula 1 November 2012

22 Minna Kamula 1 November 2012 22 Minna Kamula 1 Organisaation ensiaskeleet kohti kestävää kehitystä Liiketalouden yksikkö 21.11.2012 Seminaarin ohjelma 12:30 13:00 Kahvitarjoilu 13:00 13:05 Tilaisuuden avaus, yksikönjohtaja Päivi Vesala

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Näkökulmia vaikutusten arvioinneista. Kajaani Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko

Näkökulmia vaikutusten arvioinneista. Kajaani Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko Näkökulmia vaikutusten arvioinneista Kajaani 12.11.2010 Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko 1 Mikä vaikutusten arviointi? Näyttöön perustuva vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointi alkoi kehittyä 1990-luvulta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

KORKEA-ASTEEN OPPILAITOSTEN KAPASITEETIN VAHVISTAMISEN TUKIOHJELMAN (KORKEAKOULU-IKI) HALLINNOINTIPALVELU

KORKEA-ASTEEN OPPILAITOSTEN KAPASITEETIN VAHVISTAMISEN TUKIOHJELMAN (KORKEAKOULU-IKI) HALLINNOINTIPALVELU Ulkoasiainministeriö Kehityspoliittinen osasto ESITYS YHTEISTYÖSTÄ Helsinki 15.9.2009 KORKEA-ASTEEN OPPILAITOSTEN KAPASITEETIN VAHVISTAMISEN TUKIOHJELMAN (KORKEAKOULU-IKI) HALLINNOINTIPALVELU 1. Hankinnan

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Työpaja kirjaston päättäjille

Työpaja kirjaston päättäjille Työpaja kirjaston päättäjille 30.1. - 20.2.2013 Helsinki, Tampere, Oulu Anna Niemelä anna.niemela@helsinki.fi Markku Laitinen markku.laitinen@helsinki.fi Ohjelma 9.00-9.20 Tilasto johdon tiedonlähteenä,

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013 Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toimintastrategia 2014 2017 Visio Vahva, itsenäinen ja osaava toimija Toiminta-ajatus

Lisätiedot