Nova vihreällä linjalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nova vihreällä linjalla"

Transkriptio

1 Nro 1 kesäkuu 2009 Nova vihreällä linjalla Ympäristötrendistä on tullut pysyvä. Monella yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaallamme on tiukkoja ympäristötavoitteita, ja he myös edellyttävät Coorin apua pyrkiessään osaltaan luomaan entistä kestävämpää yhteiskuntaa. Niinpä teemme ympäristöstä Novan toistuvan aiheen vuonna Tässä numerossa kerromme Coorin ympäristötyöstä, joka liittyy läheisesti laatu- ja parannustyöhömme. Kerromme myös, miten Coor pyrkii käytännössä tekemään palveluntoimituksesta entistä ympäristömyötäisempää. Esimerkkinä on ympäristötietoisiin asiakkaisiimme kuuluva ROM Eiendom, joka on Norjan valtionrautateiden (NSB) tytäryhtiö. Yhteistyömme ROMin kanssa kertoo hyvin siitä, miten Coor mukauttaa omaa palveluntoimitustaan asiakkaiden todellisiin haasteisiin sopivaksi. Tärkeimpänä tehtävänämme onkin juuri asiakkaiden tukipalveluiden jatkuva kehittäminen ja mukauttaminen siten, että palvelut tukevat asiakkaiden ydintoimintaa optimaalisesti joka tilanteessa. Martin Forss, Coor Service Managementin toimitusjohtaja Coorin Suomen toiminta on kevään 2009 aikana laatu- ja ympäristösertifioitu ISO 9001 ja ISO standardien mukaisesti DNV:n (Det Norske Veritas) toimesta. Pääkonttorimme Helsingissä on myös mukana Suomen WWF:n Green Office -ympäristöohjelmassa. Kuten Coorin tuore laatu- ja ympäristövastaava Magdalena Rondahl tässä numerossa kertoo, kulkevat laatu- ja ympäristötyö Coorissa rinnakkain. Kumpaakin osa-aluetta seurataan säännöllisesti. Laatu- ja ympäristötyö on keskeinen osa palveluntoimitustamme. Monet ovat nykyisessä taantumassa hyvin kustannustietoisia. Näinä aikoina onkin erityisen tärkeää, että Coor hioo palveluntoimitustaan, ajattelee luovasti ja antaa oman panoksensa asiakkaiden kilpailukyvyn vahvistamiseen. Tämän työn valtteja ovat Coorin kokonaisvastuu ja joustava palveluntoimitusmalli, joista voit lukea lisää artikkelista IFM vastaan yksittäiset palvelut. Uskon, että nykytilanteessa on tärkeää myös oman toimintamme jatkuva kehittäminen. Tästä on hyvänä esimerkkinä Coorin panostus päivitettyyn, nykyaikaiseen ja kehittyneeseen toiminnanohjausjärjestelmään, joka myötäilee palveluntoimitusta tiiviisti. Järjestelmä on toimintamme selkäranka, ja sen avulla voimme entisestään parantaa ja tehostaa palveluntoimitusprosessia, mikä taas hyödyttää asiakkaitamme. Tästäkin hankkeesta voit lukea lisää uudesta Novasta. Hyviä lukuhetkiä! Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 1

2 Coor ja Logica järjestivät useita työpajoja henkilöstön kouluttamiseksi. Projektin onnistumisen takeena on Trollen mielestä ehdottomasti se, että kaikki asianosaiset todella ymmärtävät kokonaisratkaisun luonteen, yhteistyökäytännöt sekä saavutettavat hyödyt. Monica Trollen mielestä sekä tilaajien että toimittajien on oltava avoimia ja joustavia palveluntoimituksen onnistumiseksi. Uskaltakaa antaa liikkumavaraa Ruotsin Logican kiinteistöpäällikkö Monica Trolle on oppinut paljon prosessista, jossa yksittäisten palveluiden ostamisesta on siirrytty kokonaispalveluratkaisuun. Hänen mukaansa kokonaisratkaisun onnistumisessa on olennaista ennen kaikkea se, että toimittajalle uskalletaan antaa liikkumavaraa. Jos asiakas haluaa synergiaetuja ja fiksusti toteutettua ensiluokkaista palvelua, toimittajalle on annettava liikkumavaraa omaehtoiseen työskentelyyn ja mittakaavaetujen varmistamiseen. Yhteistyösuhteen aloittamisenhan ratkaisee toimittajan osaaminen, joten siihen on myös pystyttävä luottamaan, Monica Trolle sanoo. Coorin ja Logican (entisen WM-datan) yhteistyö alkoi kolme vuotta sitten, jolloin Logica päätti siirtyä kokonaisvaltaiseen FM-ratkaisuun ja puolittaa samalla toimistojensa lukumäärän silloisesta 90: stä. Esimerkiksi pääkonttori siirrettiin Tukholman lähistölle Nackaan, ja siihen yhdistettiin kahdeksan muuta toimistoa. Samalla käyttäjäpalvelut pantiin täysin uusiksi. Monica Trolle muistelee, miten organisaatiouudistusten ohella lähdettiin rakentamaan tilaajaorganisaatiota ja -osaamista, kilpailutettiin toimittajia, neuvoteltiin sopimuksia ja saatiin vielä kokonaisratkaisujen hankkimiseen liittyvää koulutusta. Projekti oli luonnollisesti paljon odotettua suurempi, ja me olimme kokemattomia kokonaisratkaisujen tilaajina. Pohjatyö tehtiin kuitenkin niin hyvin, että projektia käytetään nyt mallina muiden paikkakuntien toimistoissa, joissa ollaan siirtymässä samaan ratkaisuun. Miksi päätitte ulkoistaa palvelutoimintanne? Meidän vahvuutenamme ei ole operatiivisten asioiden hallinta, ja monien eri toimittajien käyttäminen syö lisäksi aikaa. Emme halunneet myöskään palkata omaa palveluhenkilöstöä, vaan vaivattomuus oli valttia. Meille on lisäksi tärkeää se, että Coorilla on ihmisiä huolehtimassa myös palvelutoiminnan johtamisesta. Logica haki toimittajaa, joka on ammattitaitoinen, uskottava, kuunteleva sekä varsinkin ennakoiva. Arvostamme sitä, että Coor voi käyttää muista asiakkaista saamiaan kokemuksia ja tehdä meitä hyödyttäviä parannusehdotuksia. Samaten pidämme myönteisenä sitä, että omat kokemuksemme voivat auttaa muita; tietämyksen jakaminenhan hyödyttää kaikkia. Coor seuraa jatkuvasti palveluntoimitusta sovittujen tunnuslukujen ja yhtenäisten palveluraporttien avulla. Monica Trolle pitää tätä dokumentaatiota yhtä tärkeänä kuin ehdotuksia, joita Coor tekee toiminnan parantamiseksi. Koska meillä on vastaavia palveluratkaisuja muilla paikkakunnilla, voimme tehdä raporttien avulla toimistojen välisiä vertailuja. Muuten olisi vaikeaa hahmottaa sitä, mikä eri palveluiden asema on kokonaisratkaisussa ja mitä niiden karsimisesta seuraa. Trollen mukaan palvelukuvausten ja hinnoittelumallien tulisikin olla eläviä eikä staattisia asiakirjoja. Joustavuus ratkaisee. Säätäkää, säätäkää! Tiedämme huomisesta vain sen, että se on erilainen kuin tämä päivä. Toimittajan onkin kyettävä kulkemaan rinnallamme ja mukautumaan sekä määrällisesti että sisällöllisesti. Coorilaisten on tukeuduttava ammattitaitoonsa ja osaamiseensa, ja sen he ovat mielestäni todella tehneet. Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 2

3 Mistä kokonaisratkaisussa säästetään? Hyödyt tulevat toisaalta siitä, tiloissamme työskentelevä Coorin henkilöstö voi hoitaa entistä useampia työtehtäviä samalla kertaa. Toisaalta säästämme aikaa, kun meidän ei tarvitse enää opastaa henkilökuntaa tai neuvotella useiden toimittajien kanssa. Coor pystyy myös toimittamaan palvelut kustannustehokkaammin kuin yksittäisten palveluiden tuottajat. Mitä suurempi osa palveluista ulkoistetaan, sitä paremmin toimittaja voi auttaa meitä ja toimittaa halutut kokonaisuudet kaikkein kustannustehokkaimmin. Mitä kokonaispalveluratkaisu vaatii tilaajalta? Meidän on oltava päteviä ja perehtyneitä, tiedostettava tarpeemme ja ilmaistava ne selkeästi. Lisäksi meidän on oltava tavoitettavissa ja toimittava itse yhtä avoimesti ja joustavasti kuin mitä vaadimme Coorilta. Toimittajasta ei tule asiakasta parempaa, joten meidän on hoidettava oma roolimme yhtä hyvin kuin Coor hoitaa omansa. Faktaa WM-data yhdistyi vuosi sitten LogicaCMG-konserniin, joka on kansainvälisesti johtava tietotekniikkaratkaisujen toimittaja. Yhtiössä työskentelee noin henkeä 36 maassa heistä noin Ruotsissa. Logica on liikevaihdoltaan Ruotsin suurin tietotekniikkapalveluyritys (IDC, helmikuu 2008). Logica toimii Ruotsissa 41 paikkakunnalla. Muutakin kuin vain joutsenmerkkejä Ympäristö ei ole enää erilliskysymys, johon panostetaan oman mielen mukaan. Se on nyt elimellinen osa kaikkea toimintaa, ja ennen pitkää kaikenlaiset ympäristövaikutukset myös maksavat. Voittajiksi selviytyvätkin ne, jotka mukautuvat muutoksen nopeimmin. Ympäristö-käsite on laajentunut. Enää ei puhuta vain ilmastovaikutuksista vaan tarkastellaan koko- Ympäristömerkit ovat tuttu näky ruokakaupoissa. Nyt ympäristötietoisuus alkaa kuitenkin levitä myös toimistoihin, kiinteistöihin ja tuotantolaitoksiin. naisuutta, eli taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia, sanoo Coor Service Managementin tuore ympäristö- ja laatuvastaava Magdalena Rondahl. Coorille tämä merkitsee sitä, että ympäristö ja laatu kulkevat käsi kädessä. On taloudellisesti perusteetonta käyttää halpoja ympäristöä säästäviä tuotteita, jotka eivät kuitenkaan kestä käytössä toimittajiin on voitava luottaa. Rondahl huomauttaa, että Coorilla on hankkijana hyvä neuvotteluasema, ja suurten ostovolyymiensa vuoksi se voi asettaa vaatimuksia. Uskomme vakaasti kaikkien hyötyvän palveluntoimituksesta, joka tukee kestävää kehitystä pitkällä aikavälillä. Tämän saavuttaminen edellyttää pätevää henkilöstöä, kestävän kehityksen tuntemusta sekä jatkuvaa parannustyötä. Coorin toiminnan arkea on asiakkaiden palveluntoimituksen jatkuva ja järjestelmällinen parantaminen. Jos asiakas panostaa ympäristöasioihin, parannustyötä on helppo ohjata niin, että se tuottaa ympäristöä säästäviä toimenpiteitä. Ympäristö on muuttuja, jota seurataan kaikissa toimeksiannoissamme ympäristöindeksin avulla. Meillä on myös aina toimenpidesuunnitelmia, joiden toteutumista seurataan. Parannustyö on siis toimeksiantojemme kivijalka eikä vain sanahelinää. Miten Coor voi parantaa palveluntoimituksen ympäristömyötäisyyttä? Magdalena Rondahl toteaa, että ympäristötyö on paljon muutakin kuin reilun kaupan ja luomutuotteiden hankkimista. Tärkeimmät ympäristöasiat liittyvät energiaan, logistiikkaan ja kuljetuksiin. Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu

4 Nämä ovat mutkikkaita aihealueita, joissa koko prosessin tuntemus ja hallinta on välttämätöntä suurten säästöjen ja älykkäiden ratkaisujen löytämiseksi. Coorilla on kokonaisratkaisujen toimittajana paremmat mahdollisuudet edistää palveluntoimituksen ympäristömyötäisyyttä kuin yksittäisten palveluiden toimittajalla. Meillä on kokonaiskuva, joten pystymme määrittelemään ympäristökuormituksen vähentämiseksi tarvittavat muutokset. Yksittäisten palveluiden toimittajat taas haluavat luonnollisesti toimittaa mahdollisimman paljon juuri omaa palveluaan. Ympäristösäästöjä syntyy valitsemalla oikeanlainen osaaminen sekä oikeat menetelmät, työvälineet ja materiaalit. Tärkeää on myös jo olemassa olevan kaluston huolto, jolla vältytään kaluston uusimiselta. Coor voi kantaa tässä kortensa kekoon laatimalla huoltosuunnitelmia, jotka ovat kaikkien toimeksiantojemme ja yhteistyösuhteidemme olennainen osa. Ympäristöasioiden omaksuminen osaksi liiketoimintaa alkaa jo olla vanha juttu varsinkin tiedostaville ja kuluttajalähtöisille yrityksille, joille ympäristöpanostus on tavaramerkin tärkeä osa. Reilun kaupan luomukahvin tarjoaminen on jokseenkin kalliimpaa kuin peruskahvin, mutta se on silti erittäin halpa investointi yrityksen luottamuspääomaan. Miltä tuleva kehitys näyttää? Pohjoismailla on pitkään ollut kansainvälinen etulyöntiasema ympäristöalalla, mutta nyt muut maat ovat kirineet ohi. Pohjoismaiden ilmastovaikutukset ovat suhteessa varsin suuret, mitä ei käy kieltäminen. Jos menetelmiä ei voida muuttaa, on muutettava prosesseja. Ellei siis käytössä ole käypää vaihtoehtoa öljylle, kuljetusten ympäristövaikutukset on pyrittävä minimoimaan muulla tavoin. Jatkossa on luvassa entistä enemmän ympäristölainsäädäntöä sekä korkeampia ympäristöveroja ja -maksuja. Luonnonvarojen käytöstä tulee entistä kalliimpaa, mutta myös käytöstä poistaminen kallistuu jätehuoltomaksujen nousun myötä, Rondahl arvioi. Viranomaiset ja kuluttajat vaativat yrityksiltä koko ajan enemmän, koska ympäristöalan kehitys on nopeaa ja aiemmin innovatiivisina pidettyjä ympäristöhankkeita pidetään nyt hygieniakysymyksinä. Enää ei riitä se, että tuotteessa lukee eko, vaan kuluttajat vaativat tietoa ja heillä myös on tietoa ympäristöväitteiden uskottavuuden arvioimiseen. Jos nyt työntää päänsä pensaaseen, siitä saa maksaa myöhemmin suolaisesti. Mitä aikaisemmin toimintaansa muuttaa ja parantaa, sitä enemmän rahaa ja mainetta on tarjolla. Coor auttaa mielellään tässä haasteessa. Tiedustelut Magdalena Rondahl, Coorin ympäristö- ja laatuvastaava Puh , s-posti coor.com Ongelmat löytyvät uusin silmin Kun asiakas toimii sitoutuneesti ja määrätietoisesti ympäristöasioissa, Coor pääsee toden teolla hyödyntämään parannusprosessejaan toiminnan ympäristömyötäisyyden lisäämiseksi. Tästä on hyvänä esimerkkinä yhteistyö, jota Coor tekee Norjan valtionrautateiden tytäryhtiön ROMin kanssa. Norjan valtionrautateiden eli NSB:n tytäryhtiö ROM Eiendom AS vastaa huollosta ja kunnossapidosta kaikissa niissä kiinteistöissä, jotka NSB omistaa Norjan eri rataosuuksien varrella. Kyse on yli tuhannesta kiinteistöstä, joiden kokonaispintaala on uskomattomat neliötä. ROMin yhteistyökumppanina on ollut vuodesta 2006 lähtien Coor, joka vastaa asemarakennusten ja niiden ympäristön operatiivisesta kiinteistöpalvelusta ja sen kehittämisestä. Sopimuksessa työskentelee noin 80 coorilaista. ROM on asiakas, joka panostaa vahvasti ympäristöasioihin. Suurten ja laajojen toimintojen mukana seuraa myös suuri ympäristövastuu, ja asiakkaamme Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 4

5 todella kantaa omansa, sanoo Coorin ROM-sopimuksen aluepäällikkö Berit Urianstad. Nyt teemme järjestelmällistä kartoitusta ja käytämme lomakkeessa samoja nimityksiä ja symboleja, mikä todellakin poikii hyviä tuloksia. Työntekijät ovat olleet halukkaita oppimaan mahdollisten ympäristöongelmien tunnistamista, niistä raportoimista sekä ratkaisuehdotusten tekemistä. Työtapamme on osoittautunut täysin oikeaksi, ja ponnistelut ovat tuottaneet erinomaisia tuloksia. Tuntuu hyvältä, kun asiakasta voi auttaa varsinkin ympäristöasioissa, jotka osaltaan ratkaisevat tulevaisuutemme, Urianstad summaa. Tiedustelut Berit Urianstad, ROM-sopimuksen aluepäällikkö, Puh , s-posti ROM-sopimuksen aluepäällikkö Berit Urianstad opettaa työntekijöitä etsimään aktiivisesti ympäristöongelmia. Coorin tehtävänä on auttaa asiakkaidensa haasteiden ratkaisemisessa. Edistääkseen ROMin ympäristötyötä Urianstad järjestikin Coorin työntekijöille ympäristökoulutuksen. Tarkoituksena oli opettaa kaikki käyttöteknikot tarkastelemaan työpaikkaansa uusin silmin, kun he kulkevat asemilla. Etsimme jatkuvassa parannustyössämme ympäristöä säästäviä ratkaisuja ja keskitymme aktiivisesti todellisiin ympäristöongelmiin. Ongelmien etsiminen on kaiken kehityksen lähtökohta. Kun työntekijämme ovat kiinteistöpalvelutehtävissä, he paitsi tarkastavat, toimiiko kaikki niin kuin pitääkin, myös etsivät aktiivisesti ympäristöongelmia kuten vanhoja öljytynnyreitä. Tuloksia syntyy, kun kaikki työskentelevät tällä tavalla sekä ilmoittavat mahdollisista ja todellisista ongelmista, Urianstad toteaa. ROM on laatinut kaikille työntekijöille ja toimittajille yhteisen lomakkeen, koska ympäristövaikutuksia on syytä arvioida yhdenmukaisesti. Kun lomake on täytetty, työntekijöiden on tarkoitus listata ratkaisuehdotuksia sekä laatia muistilista ympäristötyön tueksi. IFM vastaan yksittäiset palvelut Yksittäisten palvelujen hankkiminen useilta eri palveluntoimittajilta saattaa säästää rahaa, mutta säästöt voivat ajan myötä huveta suureen tilaajaorganisaatioon sekä yksittäisten palveluiden priorisoimiseen kokonaisuuden sijasta. Asiakkaalla on tällöin lisäksi yksin operatiivinen vastuu toimeksiannon suorittamisesta, ja palvelutoiminnan sopeuttaminen ulkoisiin muutoksiin saattaa olla vaikeaa. Ehkä nämä ovat syitä siihen, miksi kokonaispalveluratkaisut saavat yhä enemmän jalansijaa. Facility Management -ala on varsin nuori, ja sen juuret ovat siivous- ja turvallisuuspalveluiden kaltaisten yksittäisten tukipalveluiden toimittamisessa. IFM-toimittaja (tulee sanoista Integrated Facility Management) taas ottaa kokonaisvastuun suuresta joukosta palveluita, ja se paitsi tuottaa palvelut myös kehittää ja mukauttaa niitä jatkuvasti asiakkaan muutostarpeiden mukaan. Asiakas saa selkeän tilaajaroolin ja tekee strategiset päätökset, kun taas IFM-toimittaja vastaa keskitetystä palveluntoimituksesta, hoitaa hallinnoinnin ja operatiivisen johtamisen sekä antaa strategista tukea, toteaa Coorin Suomen liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikael Federley. Hän huomauttaa kuitenkin, että eri yrityksille sopivat erilaiset ratkaisut. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä enemmän asiakas tarvitsee muutoksia, joustavia ratkaisuja ja palvelun kehittämistä, sitä enemmän hän hyötyy kokonaispalveluratkaisusta. Yksittäisten palveluiden ulkoistaminen taas saattaa olla toimiva ratkaisu yrityksille, joilla on varsin Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 5

6 Mikael Federley uskoo, että kokonaispalveluratkaisut ovat pian kaikkein yleisimpiä FM-ratkaisuja*. staattinen organisaatio, sillä yksittäispalvelut eivät edellytä suuria muutoksia omaan organisaatioon. Ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että toimittajien lukumäärän kasvaessa tilaajalta kuluu ehkä arvioitua enemmän aikaa neuvotteluihin, hallinnointiin ja operatiiviseen johtamiseen. Yrityksillä, jotka ostavat monen eri toimittajan yksittäisiä palveluita, on usein lavea tilaajaorganisaatio. Siinä kukin vastaa vain omalle tontilleen kuuluvista hankinnoista ja asioista, eikä kukaan ota vastuuta kokonaisuudesta. Palveluiden toimittamista ja seurantaa hallitsee tällöin putkinäkö, ja osaoptimoinnin riski on suuri. Mitä hyötyä kokonaispalveluratkaisuista on? IFM-asiakkaat säästävät kokemuksemme mukaan paljon rahaa. Olennaisinta on kuitenkin se, että voimme hyödyntää kokemuksiamme yli palvelurajojen ja osoittaa henkilöstöä tehtäviin, joissa tarve on suurin. Lisäksi palveluita johdetaan keskitetysti eikä palvelukohtaisesti. Asiakas tarvitsee näin tavallista vähemmän tilaajia, ja heidän työtaakkansa on pienempi, Federley perustelee. On helpompaa, kun tarvitsee neuvotella vain yksi sopimus kahdenkymmenen sijasta ja kun päivittäisestä operatiivisesta työstä vastaa yksi yhteyshenkilö. Mitkään palvelut eivät jää väliinputoajiksi. Myös strateginen päätöksenteko helpottuu kattavien palveluraporttien ansiosta. Asiakas säästää aikaa ja resursseja, jotka taas voidaan ohjata oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen. IFM-toimittaja pystyy myös usein tarjoamaan henkilöstölleen tavallista parempia uramahdollisuuksia ja mahdollisuuden työkiertoon. Koska meillä on IFM-toimittajana kokonaisuus hanskassa, voimme nopeasti ja joustavasti mukauttaa toimeksiantoa tarpeiden muuttuessa. Kukaan ei halua sitoutua pitkiksi ajoiksi suuriin ja mutkikkaisiin sopimuksiin, jotka sitovat kädet, vaikka oma toiminta tai toimiala muuttuisi. Coor on IFM-toimittajana riippumaton muista alihankkijoista, ja olemme rutinoituneet löytämään parhaan mahdollisen tuotantoyhdistelmän, joka elää ajan mukana. Kaikissa sopimuksissamme on joustava hinnoittelumalli, joka tekee joustamattomuudesta kannattamatonta sekä meille että asiakkaalle, Federley toteaa. Yksittäisten palveluiden tai kokonaispalveluratkaisujen lisäksi on myös kolmas mahdollisuus: asiakas voi ostaa palveluyhdistelmän yhdeltä ja samalta palveluntoimittajalta. Ratkaisu sopii hyvin yrityksille, joilla ei ole panoksia kokonaisratkaisuun. Nämä kaupat optimoidaan usein hankintavaiheessa, mutta niistä puuttuu IFM:lle tyypillinen koordinointi ja joustavuus. Mitä enemmän vastuuta Coor saa, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on ideoida toimeksiannon kehittämistä. Yksittäisiä palveluita toimitettaessa tuijotetaan vain kyseistä palvelua, kun me taas keskitymme toimeksiannon kokonaistulokseen ja olemme siitä vastuussa. Ero on siis suuri. Mikä on Pohjoismaiden nykytilanne? Entistä laajempien palveluhankintojen trendi alkoi Englannissa jo 1980-luvulla, kun julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeet yleistyivät koulujen, sairaaloiden ja tiettyjen infrastruktuurihankkeiden rakentamisen rahoitusvaihtoehtona. Myös Norjassa nämä kumppanuushankkeet ovat näyttäneet tietä kohti kokonaispalveluratkaisuja. Suomessa ja Tanskassa palveluhankintoja taas ovat hallinneet yksittäiset palvelut. Tanskassa eräs suuri yksittäispalveluiden toimittaja on ajanut alan kehitystä tähän suuntaan, kun taas Suomen tilanne kärsi Neuvostoliiton romahduksesta ja lamasta johtuneista kovista säästövaatimuksista. Tuolloin markkinat eivät olleet kypsät muille kuin yksittäisille palveluille, ja ne ovat määrittäneet kehityksen suunnan ihan näihin päiviin saakka. IFM-ratkaisujen kiinnostavuus kasvaa kuitenkin Suomessakin. Alihankkijoiden määrän vähentäminen on juuri nyt selkeä trendi yli toimialarajojen. Palveluyhdistelmiä aiemmin ostaneet keskisuuret yritykset päätyvät Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 6

7 lisäksi yhä useammin IFM-ratkaisuihin. Olen vakuuttunut siitä, että IFM-malli yleistyy entisestään koko Pohjolassa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja kaikenkokoisissa yrityksissä. Tämä on kestotrendi. Toimialan kehittyessä asiakkaat alkavat esittää yhä tiukempia vaatimuksia palveluille, niiden tuotantotavoille ja ennen kaikkea lopputulokselle, Mikael Federley korostaa. Tiedustelut Mikael Federley, Coorin Suomen liiketoiminnan kehitysjohtaja Puh , s-posti *FM = Facility Management Juha Kauppinen uskoo uuden järjestelmän maksavan itsensä takaisin viimeistään kolmen vuoden kuluttua. Alan parasta tukea Coor Service Managementista on tullut kymmenessä vuodessa Pohjoismaiden johtava kokonaispalveluratkaisujen toimittaja. Menestyksen yhtenä salaisuutena ovat aktiivisuus ja jatkuva halu oman toiminnan ja asiakkaiden toiminnan kehittämiseen. Nyt Coor investoi päivitettyyn toiminnanohjausjärjestelmään, jotta prosesseja voitaisiin hioa entisestään. Tämä on huomattava palvelutoiminnan kehittämishanke. Työn tehostamisen lisäksi parannamme samalla asiakkaiden seurantaraportoinnin laatua, sanoo Coorin Suomen palvelutoiminnan kehitysjohtaja Juha Kauppinen. Nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä Maximo päivitetään yhteistyössä IBM:n kanssa, ja uusi Maximo otetaan käyttöön asteittain koko Pohjolassa vuosina Järjestelmää käytetään työtilausten käsittelyyn, huollon suunnitteluun, hankintaan ja palveluntoimituksen seurantaan. Prosessien parantuminen lyhentää uusien asiakastoimeksiantojen käynnistymisvaihetta. Palvelutoimeksiannon alkuvaiheen tärkeimpiä tehtäviä on järjestyksen luominen, jota seuraa toiminnan kehittäminen. Jatkossa tämä jälkimmäinen, lisäarvoa luova vaihe pääsee alkamaan paljon nykyistä aiemmin. Järjestelmätuen uudistaminen parantaa järjestelmän toiminnallisuuksia ja käytettävyyttä sekä helpottaa palveluntoimituksen seurantaa. Ennen kaikkea aiomme kuitenkin parantaa ennakkohuollon apuvälineitä. Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 7

8 Järjestelmätuen parantamisen kimmokkeena on ollut halu panostaa kiinteistö- ja tuotantopalveluiden huoltoprosesseihin. Juha Kauppisen mukaan Coorilla on jo nykyisin tasokasta huoltotoimintaa, mutta markkinoiden ja asiakkaiden kehittyessä myös toimittajilta vaaditaan entistä enemmän. Tämä on alue, jolla Coor voi ja myös haluaa kulkea etulinjassa. Markkinajohtajana Coor haluaa näyttää suuntaa alan kehitykselle. Tiedustelut Juha Kauppinen, Coorin Suomen palvelutoiminnan kehitysjohtaja Puh , s-posti com Nova on Coor Service Managementin uusi sähköinen uutiskirje, joka sisältää toimialaa ja Cooria koskevia uutisia. Uutiskirje ilmestyy suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi ja englanniksi. Yhteyshenkilö: Kirsi Bergman Tekstit: Åsvor Brynnel, Victoria Wahlberg/WebbkraftGraafinen suunnittelu ja tuotanto: Webbkraft Valokuvat: Peter Kuntson, Anja Elmine Basma, Kennet Ruona, Björn Pehrsson Coor Service Management, PL 108, Helsinki, Paciuksenkatu 21, FI Helsinki, Puh , faksi , Nova Uutiskirje - Nro 1 Sivu 8

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Tempo. Kohti kannattavuutta. 7 VINKKIÄ: Näin logistiikka onnistuu TEEMA: VERKKOKAUPPA

Tempo. Kohti kannattavuutta. 7 VINKKIÄ: Näin logistiikka onnistuu TEEMA: VERKKOKAUPPA Te, eli PostNord, otitte meidät tosissanne. Oskar Lindroos, Lejos Oy TEKNIIKKA Pohjoismaiset TA-järjestelmät kehittyvät vauhdilla MEKONOMEN Napapiirille yhdessä yössä FUUSIO PostNord ja Direct Link yhdistyivät

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014 Meka Pro ja Vähälä kehittävät toimintaa yhdessä Vähälä vie Polar Metallin grillit ja savupellit maailmalle Sähköinen asiointi lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäky- vyyttä

Lisätiedot

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen raportti 2013

Kestävän kehityksen raportti 2013 Kestävän kehityksen raportti 2013 Grayling Malmö Sisältö Tärkeitä tapahtumia vuonna 2013... 3 Konsernijohtajan lausunto... 4 5 Peab lyhyesti... 6 9 Sidosryhmäkeskustelut ja priorisoidut alueet... 10 13

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

News nro. 2/2011. Production Partner. BIS PP auttaa Yaraa vähentämään hiilidioksidipäästöjään. [Sisältö

News nro. 2/2011. Production Partner. BIS PP auttaa Yaraa vähentämään hiilidioksidipäästöjään. [Sisältö Production Partner News nro. 2/2011 [Sisältö Työsuojeluvaltuutettujen aseman parantaminen Vaativia toimeksiantoja Uusi avarrus/jyrsinkone alentaa kustannuksia Ruotsin uusi sopimus ja uusi osasto Kunnianosoitus

Lisätiedot

tempo LIIGAT & LASTI Näin valitaan oikea WMS Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta TEEMA TEKNIIKKA

tempo LIIGAT & LASTI Näin valitaan oikea WMS Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta TEEMA TEKNIIKKA Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta tempo Logistiikkalehti Tempo. Posten Logistikin yrityslehti. 2.2013 LIIGAT & LASTI TEEMA Käteisen käyttö vähenee: Tavarantoimitusketjut kiinnostavat

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot