KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 2/ 2010 6.5.2011"

Transkriptio

1 KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 2/ Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki Ylihoitaja Irma Suonoja Hallintosihteeri Tuija Rinne Projektisuunnittelija Laura Moisio Kouvola Faksi

2 Sivu 2 TIIVISTELMÄ Kotepa-hankkeen toimintavuosi 2010 oli erittäin tiivistä työskentelyä terveyskeskuksen, aluesairaalan ja Carean sekä Kouvolan kaupungin hallinnon välillä. Laajaa hankekokonaisuutta on viety eteenpäin pääosin oman toimen ohella. Vain kolme henkilö työskenteli täyspäiväisesti hankkeessa. Johtava ylilääkäri toimi projektipäällikkönä oman toimen ohessa. Projektivastaava ja projektisuunnittelija työskentelivät vain hankkeessa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmän, KouvolaEffican, kehittämistyöhön palkattiin projektipäällikkö ajalle Muutokset erityisesti asiakastietojärjestelmässä (Effica), mutta myös lukuisissa muissa tietojärjestelmä sovelluksissa edellyttivät runsaasti toimintakäytäntöjen uudistamista / muutosta sekä henkilöstön ohjeistusta ja kouluttamista uusiin toimintamalleihin. Haasteellista on ollut turvata erikoissairaanhoidon perustoiminta ja lähiesimiesten jaksaminen näissä paineissa. Ulkopuolista hankerahoitusta saatiin Kaste-hankkeesta Kaakon SOTE-INTO 1 ja 2 osahankkeissa sekä EAKR-rahoitusta PARETO -hankkeesta. Hankkeessa huomioitiin valmistelussa ollut terveydenhuoltolaki ja sen keskeisimmät uudistukset, jotka tulevat vaikuttamaan myös Kouvolan terveyspalveluiden tulevaisuuteen. Näitä keskeisiä asioita olivat mm. potilaan valinnan vapaus terveysaseman valinnassa ja potilasturvallisuuden huomioiminen toiminnassa. STM:n kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä myös sote-aluekokeilun puitteissa. Kouvola aloittaakin sote-aluekokeilun pilottikuntana. Hankkeessa on arvioitu Kouvolan terveyspalveluiden palveluverkko sekä käynnistetty uudenlaisien toimintatapojen kuten palvelubussi ja terveyskioskien tarpeellisuus. Samoin on arvioitu nykyisten kiinteistöjen korjaustarpeita ja soveltuvuutta tulevaan käyttöön. Hankkeen keskeisin asia on erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon yhdistäminen yhteisiin palveluprosesseihin ja saman katon alle. Sairaalarakentamiseen tehtävät ratkaisut pitää saada tehtyä mahdollisimman nopeasti. Ny tehtävä kiinteistöratkaisu määrittelee Kouvolan sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnan seuraaviksi vuodeksi. Henkilöstön saatavuus on nyt ja etenkin tulevaisuudessa kriittinen menestystekijä. Rekrytointikäytäntöjen kehittäminen ja tehostaminen sekä yhteistoiminta ammattikorkeakoulujen, ammattiopistojen, ja korkeakoulujen kanssa ovat asioita, jotka on huomioitu hankkeessa ja niihin tulee jatkossa suunnata edelleen resursseja.

3 Sivu 3 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 JOHDANTO. 5 2 HANKKEEN ORGANISOINTI JA TALOUS Organisointi Talous. 8 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ. 9 4 KOTEPA-HANKKEEN VISIO JA TAVOITTEET 11 5 TIEDOTTAMINEN TYÖRYHMÄT Ohjausryhmä Yhteistyöryhmä Koordinaatiotyöryhmä Hallinnon työryhmä Talouden työryhmä Henkilöstötyöryhmä Terveydenhuoltotyöryhmä Päivystystoiminnan järjestäminen KouvolaEffica asiakastietojärjestelmän kehittäminen Palveluverkkoselvityksen käynnistäminen Rajapinta Careaan ja ostopalveluihin Alatyöryhmät Kuntoutustyöryhmä Sairaala- ja laitosinfektioiden sekä tartuntatautien torjunta alatyöryhmä Mielenterveyspalvelut työryhmä Kiinteistötyöryhmä Tukipalvelutyöryhmä Tietohallintotyöryhmä 32 7 RISKIEN HALLINTA HANKKEEN SEURANTA JA ULKOINEN ARVIOINTI.. 35

4 Sivu 4 TAULUKOT TAULUKKO 1. KoTePa-talousarvio ja sen toteuma vuodelle 2010 TAULUKKO 2. Yhteenveto KoTePa-hankkeen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta TAULUKKO 3. Yhteenveto Kuusankosken aluesairaalan siirtoon liittyneistä erilaisista sopimuksista KUVIOT KUVIO 1. KoTePa-hankkeen projektiorganisaatio 2010.

5 Sivu 5 1 JOHDANTO Kouvolan kaupunginhallitus päätti käynnistää terveydenhuollon strategiatyön, jonka tavoitteena on vahvistaa uuden Kouvolan kaupungin edellytyksiä vastata toimintaympäristön muutoksiin ja terveydenhuollon kasvaviin menopaineisiin. Kaupunginhallituksen perustama strategiaryhmä käytti työssään ulkopuolisena asiantuntijana professori Mats Brommelsia ja dosentti Outi Elonheimoa (DRG Medical Systems Oy). Asiantuntijoiden loppuraportti esiteltiin valtuustoseminaarissa Kaupunginvaltuusto hyväksyi periaatepäätöksenä professori Mats Brommelsin ja dosentti Outi Elonheimon asiantuntijaselvityksen Kouvolan kaupungin terveydenhuollon strategia ja sen toimenpidesuosituksen jatkotyöskentelyn pohjaksi. Jatkotyöskentelyä on tehty KoTePahankkeena. KoTePa-hankkeen I-vaiheesta julkaistiin väliraportti Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi väliraportin sen jatkotoimenpide-ehdotuksin sekä jatkoprojektisuunnitelman vuodelle 2010 kokouksessaan ja Kouvolan kaupunginvaltuusto kokouksessaan Linkki väliraporttiin. Viralliset neuvottelut Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (jäljempänä Carea) ja sen liikelaitosten ja tytäryhtiöiden kanssa Kuusankosken aluesairaalan (jäljempänä aluesairaala) toiminnan yhdistämisestä Kouvolan kaupungin perusturvaan alkaen käynnistyivät ylimääräisellä Carean yhtymäkokouksella Lisäksi neuvoteltiin perussopimukseen mahdollisesti tarvittavista muutoksista sekä kuntalaskutuksen uudelleenjärjestelyistä. Neuvottelujen tuloksena laaditun kumppanuussopimuksen mukaisesti Carean yhtymäkokous hyväksyi aluesairaalan siirron Kouvolalle Carean hallituksen esityksestä. Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi asian Kumppanuussopimus työnjakoliitteineen allekirjoitettiin Linkki kumppanuussopimukseen. Tämä väliraportti kuvaa aluesairaalan siirtoon liittyvien toimenpiteiden ja järjestelyjen suunnittelua sekä toteutuksen. Tietohallintoprojekti käynnistettiin ripeästi työryhmän suunnitelman mukaisesti. Asiakastietojärjestelmien lisäksi on lukuisia muita tietojärjestelmiä (talous, henkilöstöhallinto, tukipalvelut), joissa organisaation muutos edellytti merkittäviä muutoksia. Pohjois-Kymen Tieto ja Medi-IT sekä Carea liikelaitoksineen olivat tässä keskeisiä neuvottelukumppaneita ja osapuolia. Henkilöstön aseman turvaaminen muutoksessa ja integraatiossa vaati erityishuomiota. Onhan terveydenhuolto työvoimavaltainen asiantuntijaorganisaatio. Organisaatiomuutokseen liittyvien tehtävien lisäksi jatkettiin selvitystyötä kiinteistöratkaisuja varten. Päätöksiä tarvitaan aluesairaalan korjaamisen/laajentamisen ja mahdollisen uudisrakentamisen (sairaalakeskus) välillä. Linkki kiinteistötyöryhmän raporttiin.

6 Sivu 6 2 HANKKEEN ORGANISOINTI JA TALOUS Organisointi Työryhmien kokoonpanoja kevennettiin hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen nähden. Tämä oli perusteltua, koska työryhmissä valmistelutyö muuttui erillisiä asiakokonaisuuksia suunnitteleviksi ja toteuttaviksi. Käytännön tason toimijoiden lisääntyneen edustuksen myötä saatiin ryhmätyöskentelyyn dynamiikkaa. Työryhmät koostuivat Kouvolan kaupungin ja aluesairaalan edustajista, henkilöstöjärjestöjen edustajista sekä tarvittavista asiantuntijoista. Carean edustajia ja muita tarvittavia asiantuntijoita kutsuttiin työryhmien kokouksiin tarvittaessa. Kaupunginhallitus toimi hankkeen ohjausryhmänä ja kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki organisoi virkamiesvalmisteluja. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja. Luottamushenkilöitä edusti kaupunginhallituksen edustaja Maria Eloranta varahenkilönään Päivi Kossila. Projektitiimi näki tarpeellisena perustaa henkilöstötyöryhmän. Aluesairaalan Kouvolan perusturvaan integroinnissa henkilöstön siirtyminen uudelle työnantajalle oli mittava toimenpidekokonaisuus. Henkilöstön aseman turvaaminen tässä tilanteessa edellytti tiivistä yhteistyötä uuden ja vanhan työnantajan henkilöstöyksiköiden välillä. Hankkeen I-vaiheessa talous- ja hallintoryhmä oli yksi kokonaisuus. Tässä toisessa vaiheessa ne jaettiin omiin ryhmiinsä tehtävien hallinnan varmistamiseksi. Projektitiimissä aloitti työn projektisuunnittelijana sairaanhoitaja Laura Moisio maaliskuulla Projektitiimi 2010: Nimi Rooli Organisaatio puhelin sähköposti Kati Myllymäki Projektipäällikkö Kouvolan kaupunki Irma Suonoja Projektivastaava Kouvolan kaupunki Tuija Rinne Projektisihteeri Kouvolan kaupunki Laura Moisio alkaen Projektisuunnittelija Kouvolan kaupunki

7 Sivu 7 Projektiorganisaatio Poliittinen ohjaus Päätöksenteko Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja = ohjausryhmä Koordinaatioryhmä = kaikkien alaryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen edustaja Kotka- shp yhteistyöryhmä Tekninen Asiantuntijavalmistelu Kiinteistö Talous Hallinto Kaupungin sisäinen Henkilöstö Terveyspalvelut Mielenterveyspalvelut Yhteistyöorganisaatioiden kanssa valmistelu Tietojärjestelmä Tukipalvelut KUVIO 1. KoTePa-hankkeen projektiorganisaatio 2010.

8 Sivu Talous Hankkeen taloudelliset resurssit muodostuivat Kouvolan kaupungin omistajaohjauksessa olevasta hankkeen talousarviosta ja Kaste-rahoitusta Kaakon SOTE-INTO 1 ja 2 osahankkeista saaduista varoista. KoTePa-hankkeen talousarvio vuodelle 2010 oli Kouvolan talouden tasapainottamisen sopeuttamisjaot kohdentuivat hankkeen talousarvioon. Huhtikuun karsinnan ( ) jälkeen hankkeen talousarvio vuodelle 2010 oli Toteutuneet kustannukset olivat Kaste-rahoitusta oli käytettävissä Kaakon SOTE-INTO 1 osahankkeesta opetus- ja kulttuuripalveluihin ja SOTE-INTO 2 osahankkeesta alkaen vuodelle 2010 käytettävissä Näitä ei kuitenkaan täysimääräisesti käytetty. Tietohallinnon määrärahoissa oli investointivaraus , josta käytettiin lähes Kuntasektorin ja Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n rahoittamasta, Aalto yliopiston/heman hallinnoimasta PARETO-hankkeesta (palvelujärjestelmän rakennemuutos ja uudet toimintatavat) Kouvolan kaupunki hankemuutosesityksen avulla haki Yritysmagneetti Oy:n Kouvola Innovation Oy:öön fuusioitumisen yhteydessä käyttämättä jääneitä hankerahoja. Rahoituspäätös vahvistui vasta vuoden 2011 puolella. TAULUKKO 1. KoTePa-talousarvio ja sen toteuma vuodelle KoTePa-hanke KV 2010 Karsittu ta 4/2010 Toteuma Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujenostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate

9 Sivu 9 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Hallitusryhmien puheenjohtajat sekä ministerit Paula Risikko, Liisa Hyssälä ja Mari Kiviniemi löysivät 3. helmikuuta yhteisymmärryksen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisenlinjoista. Uusi terveydenhuoltolaki tulee lisäämään potilaan valinnanvapautta ja selkiyttämään erikoissairaanhoidon työnjakoa. Ministerit päättivät myös kokeilulaista, jolla tuetaan sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaan-hoidon yhdistämisestä kunnassa tai yhteistoimintaalueella. Ministeriryhmän päätöstä voidaan pitää tärkeänä päänavauksena terveydenhuollon kehittämisessä. Ratkaisu tukee hallitusohjelman tavoitteita perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajaaitojen poistamisesta sekä vanhustenhuollon integroimisesta tiiviimmin palvelukokonaisuuteen. Päätös tukee kunta- ja palvelurakenneuudistuksen käytännön toteuttamista sekä tuottavuuden parantamista kunnallisessa palvelutuotannossa. Ratkaisu on linjassa Kouvolan kaupungin terveydenhuollon kehittämissuunnitelmien kanssa. Terveydenhuoltolain lisäksi päätettiin sosiaali- ja terveydenhuollon alueita koskevasta kokeilusta, joka vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluita nykyistä laajemmin. Kokeilu perustuu sosiaali- ja terveysministeriön syksyllä 2009 valmistelemaan esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon alueista. Lailla mahdollistetaan kokeilu, jossa kunnasta tai kuntayhtymästä muodostuva sosiaali- ja terveysalue vastaa sosiaalipalveluista, perusterveydenhuollosta ja perustason erikoissairaanhoidosta. Kokeilulaki lisää potilaan vapautta valita itse hoitopaikkansa, myös muusta kuin omasta kunnasta. Kouvolan kaupunki on yksi niistä kokeilualueista, jolla pilotointi käynnistyy. Ministeriö tukee tässä vaiheessa voimakkaasti käytettävissään olevin keinoin uusien rakenteiden ja toimintamallien aikaansaamista koko maassa. Kokeiluhankkeita on vireillä useita eri puolella Suomea. Kouvolan, Salon, Rauman, Laitilan sekä Uudenkaupungin kaupunginjohtajien aiemmin allekirjoittaman kannanoton mukaan kuntien aseman vahvistaminen terveydenhuollon järjestämisessä on välttämätöntä. Kaupungit pitävät tärkeänä, että terveydenhuollon lainsäädäntö tukee uudistuksia ja niitä tukevien kokeilujen käynnistämistä. Kaupungit ovat kehittämässä sosiaali- ja terveyspalveluita hallitusohjelman mukaisesti. Rakenteiden uudistamisella pyritään varmistamaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteiden toteutuminen; vakaa rahoitus ja palvelujen saatavuus sekä madaltamaan raja-aitaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Kymenlaaksossa palvelurakenteen uudistus jatkuu aktiivisesti. Peruspalveluministeri Risikon sanoin (Nykypäivä EXTRA, kevät 2011) Kouvola hiihtää latua auki sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa. Etelä-Kymenlaaksossa Kymenlaakson keskussairaalan ja Kotkan terveyskeskuksen toimintojen yhdistäminen samaan kompleksiin etenee. Kotkan Hyvinvointipuiston hankesuunnitelma valmistui alkuvuodesta Alue kattaa sekä sairaalan nykyisen tontin että valtatien toisella puolen olevan oppilaitos- ja vanhuspalvelualueen. Kotkan Hyvinvointipuisto sisältää koulutustoimintoja, vanhuspalveluja, asuntoja ja niihin liittyviä palveluja. Rakenteellisten uudistusten lisäksi toimintamallien ja johtamiskäytäntöjen uudistaminen on välttämätöntä. Odotettavissa olevan eliniän lisääntyminen ja väestön toimintakyvyn parantuminen on merkittävä hyvinvointiyhteiskunnan ja toimivan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme saavutus. Terveyspalveluiden kysyntä on kasvussa. Ikääntymiseen ja ihmisten elintapoihin liittyvät sairaudet sekä väestön odotukset niiden hoitomahdollisuuksista lisääntyvät voimakkaasti.

10 Sivu 10 Terveydenhuollon rakennemurros ja teknologinen kehitys on ollut nopeaa ja jatkuu sellaisena edelleen. Avohoitopalvelut, lyhki- ja päikitoimenpiteet lisääntyvät, hoitoajat lyhentyvät ja sairaansijat vähenevät. Uusia hoitoteknologioita, tutkimusmenetelmiä ja lääkkeitä otetaan käyttöön. Hoitojen vaikuttavuus paranee lisäten väestön toimintakykyä ja elinikää. Lähitulevaisuudessa suurin julkisen terveydenhuollon uhkatekijä on koulutetun terveydenhuoltohenkilöstön riittämättömyys. Lääkärivaje on jo kasvanut merkittävästi koko maassa ja vaikeuttaa palvelutuotantoa täällä Kymenlaaksossakin. Hoitohenkilöstön saatavuus alkaa vaikeutua. Lähivuosina tapahtuva eläköityminen pahentaa tilannetta nykyisestä. Julkisen terveydenhuollon vetovoimaa työnantaja on kasvatettava toimivilla toimintamalleilla ja uudistuvalla henkilöstöpolitiikalla. Terveydenhuollon palvelukysyntä on lisännyt jonoja ja ruuhkia julkisessa terveydenhuollossa jsekä toisaalta suunnannut palvelukysyntää yksityiselle sektorille. Väestön huoli terveyspalveluiden tulevaisuudesta on lisääntynyt. Valtion ja kuntien vaikeudet kasvavien kunnallisten terveydenhuoltomenojen rahoittamisessa voivat aiheuttaa ristiriitoja. Tämän päivän terveydenhuoltoa kuvaa nopea kehitys ja hoito- ja tietoteknologiapainotteisuus. Tehokkuutta ja tuottavuutta haettaessa on muistettava kuitenkin hoitamisen perusta; se on eettistä ja arvolähtöistä potilaana olevan lähimmäisemme auttamiseen ja myötäelämiseen perustuvaa. Valtakunnallisessa sote-palveluiden kehittämisen KASTE-ohjelmassa Kymenlaakson kunnat jatkavat yhteisessä Kaakon SOTE-INTO kehittämishankkeessa. Hankkeessa tehdyt strategiset valinnat pohjautuvat valtakunnallisiin politiikkaohjelmiin ja laatusuosituksiin, alueellisiin hyvinvointistrategioihin, sekä alueella tehtyihin selvityksiin. Hankkeen strategisena valintana on vahvistaa peruspalveluita niin terveydenhuollossa kuin sosiaalipalveluissa. Hankkeen pääteemoina ovat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden integraatio, vanhus-, vammais- ja aikuispalveluiden kehittäminen ja sähköinen asiointi. Palvelurakenteiden uudistamiseen sisältyy palveluprosessien kehittäminen asiakaslähtöisiksi. Hankkeen kehittämistyöllä pyritään parantamaan palveluiden kustannusvaikuttavuutta ja tehokkuutta. Kaakon SOTE-INTO 1 osahankkeen ensimmäinen vaihe päättyi lokakuussa 2010 ja välittömästi jatkui Kaakon SOTE-INTO 2 osahanke.

11 Sivu 11 4 KoTePa-HANKKEEN VISIO JA TAVOITTEET Ensiluokkainen terveydenhuolto koko kaupungin elinvoimaisuuden avaintekijä Tulevan terveydenhuoltolain linjausten mukaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistäminen Uuden terveydenhuollon ja sosiaalitoimen, erityisesti vanhuspalveluiden yhteistyön tiivistäminen potilas/asiakaslähtöiseksi palveluksi (STM sosiaali- ja terveysalueen pilottihanke) Poikkihallinnollinen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukeva toimintatapa osana koko kaupungin strategiaa Innovatiivinen terveydenhuolto-organisaatio, joka tarjoaa hyvät työskentelyolosuhteet, kannustavan työilmapiirin sekä korkean teknologiatason Terveyspalvelut tukevat kaupungin muuta hyvinvointi- ja elinkeinopolitiikkaa Joustavat, kattavat terveyspalvelut, joiden saatavuus ja saavutettavuus hyvä Tuottavuus ja kustannusten nousun hallinta saavutetaan integroiduilla palveluprosesseilla, joissa hyödynnetään myös sähköisiä palveluita Väestön tyytyväisyys terveyspalveluihin Uusi moderni rakennusajattelu erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto tukipalveluineen saman katon alle Hankkeen I-vaiheessa valmisteltiin esitys Kouvolan uudesta terveydenhuollosta päätöksenteon pohjaksi. Jatkohankkeessa vuonna 2010 neuvoteltiin ja valmisteltiin kumppanuussopimus Carea kanssa aluesairaalan toiminnan integroinnista Kouvolan kaupungin perusturvaan alkaen. Kumppanuussopimus on terveydenhuoltolain tarkoittama palveluiden alueellinen järjestämissuunnitelma, jossa sovittiin työnjako erikoissairaanhoidon ja tukipalveluiden osalta. Integroidulla terveydenhuollolla tarkoitetaan palveluiden aitoa yhdistämistä. Tällöin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yhden lautakunnan alaista toimintaa. Terveyspalveluissa on yksi yhteinen tietojärjestelmä (yksi rekisterinpitäjä). Kouvolan kaupunki pysyy jäsenenä Careassa ja kuuluu myös HUS erityisvastuualueeseen. Mats Brommelsin ja Outi Elonheimon raportissa on arvioitu toiminnan tehostamismahdollisuuksien tuottavuusvaikutuksiksi vuositasolla 5,8 M. Tämän edellytyksenä on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluprosessien integroiminen myös käytännön tasolla. Palveluverkon tarkastelu on myös osa hanketta. Aluesairaalan ja terveysasemien kiinteistöjen peruskorjausten tai uudisrakentamisen vaihtoehtoja on tarkasteltu vuoden 2010 aikana. Jatkotyöskentelyssä tulee tarkentaa ja määritellä uudistukselle asetettavat taloudelliset ja tuottavuustavoitteet sekä asiakaspalvelunlaatua koskevat tavoitteet ja näille mittarit.

12 Sivu 12 5 TIEDOTTAMINEN Kotepa-hankkeella on oma viestintästrategia, jossa korostuu avoimuuden periaate. Viestintä on avointa ja jatkuvaa. Se on henkilöstöä osallistavaa, toimii sekä vaaka- että pystysuuntaan, on vuorovaikutteista ja tukee henkilöstön henkistä hyvinvointia. Viestinnän sisäiset kohderyhmät olivat aluesairaalan ja Kouvolan terveyskeskuksen henkilökunta, Carean henkilökunta, Kouvolan perusturvan toimiala ja perusturvalautakunta, hankkeen työryhmien puheenjohtajat, sihteerit ja jäsenet sekä Kouvolan kaupungin muu henkilökunta. Kaikissa työryhmissä oli mukana henkilöstön edustaja ja heidän odotettiin tiedottavan hankkeen etenemisestä omille henkilöstöryhmilleen ja pitävän yllä asiallista keskustelua hankkeen etenemisestä. Viestintä oli jatkuvaa ja sidoksissa hankkeen etenemiseen ja päätöksiin. Sisäisen viestinnän välineenä toimivat Kouvolan kaupungin intranet-sivusto KONTTI, henkilöstöinfot, henkilöstötiedotteet ja toimialojen omat palaverit. Ulkoisen viestinnän välineitä olivat Kouvolan kaupungin Internet-sivut, paikallinen ja valtakunnallinen media sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilehdet. Ulkoinen tiedottaminen on tapahtunut lehdistötiedotteiden ja lehdistöinfojen kautta. Päävastuu tiedottamisesta ja hankkeen viestinnästä on kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäellä ja projektipäällikkö Kati Myllymäellä. Käytännön viestinnästä huolehtivat viestintäpäällikkö Heli Lehti, projektin sihteeri Tuija Rinne, projektivastaava Irma Suonoja, projektisuunnittelija Laura Moisio, työryhmien puheenjohtajat ja sihteerit, kaupunginjohtajan ja projektipäällikön johdolla. Seminaarien järjestämiseen osallistuivat tarpeen mukaan myös muu viestintä- ja toimistohenkilöstö. KoTePa-hankkeen tiedottamisen yhteydessä on käytetty hankkeen omaa tunnusta. Tunnuksen keskellä oleva punainen ympyrä symbolisoi potilasta, jonka lähelle saadaan hankkeen tuloksena monet erilaiset palvelut. Tunnuksen väreissä on käytetty Kouvolan kaupungin markkinointitunnuksesta löytyviä värejä. Aluesairaalan uudesta nimestä järjestettiin nimiehdotuskilpailu. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 259. Kouvolan kaupunginhallitus päätti uudesta sairaalan nimestä kokouksessaan Sairaala nimettiin Pohjois-Kymen sairaalaksi (PoKS), Norra Kymmenes sjukhus (NHS), North Kymi Hospital (NHK). Loppuvuodesta 2010 käynnistyi Kouvolan terveyspalveluiden uuden nimen ja nimilyhenteen suunnittelu. Uusi nimi on RATAMO Kouvolan terveyspalvelut. Vuodenvaihteen muutokseen liittyvien tapahtumien seuraaminen oli aluesairaalan henkilöstölle helpompaa kun he pääsivät lukemaan Kouvolan kaupungin sisäistä tiedotuskanavaa KONTTIA. KONTTIin avattiin välilehti KASSI. Välilehden alle kerättiin kaikki pelkästään aluesairaalan henkilöstöä koskevat asiat. Lisäksi oli mahdollisuus tutustua KONTTIin kokonaisuutena ja saada tietoa uudesta työnantajasta ja toimialojen informaatiota.

13 Sivu 13 TAULUKKO 2. Yhteenveto KoTePa-hankkeen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta SISÄINEN TIEDOTTAMINEN Milloin Kenelle (Kohderyhmä) Asiasisältö Millä välineellä Vastuuhenkilö Jatkuva tiedottaminen Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän henkilöstö, Kouvolan kaupungin perusturvan henkilös- Projektitiimi tö JATKUVA Koko henkilöstö Muutostilaisuudet ja erillistapahtumat 25.2., 1.4., tai tarvittaessa Kuusankosken aluesairaalan henkilöstö, Kouvolan perusturvan henkilöstö Kuusankosken aluesairaalan henkilöstö, Kouvolan perusturvan henkilöstö Kuusankosken aluesairaalassa työskentelevä henkilöstö PoKS henkilöstö, perusturvan henkilöstö PoKS henkilöstö, perusturvan henkilöstö Ajankohtaiset asiat tilannekatsaus Kontti/PoKSi + tiedotteet sähköpostilla ja paperimuodossa Sähköpostilla, Kontissa, Kouvolan kaupungin kotisivuilla, jaetaan paperimuodossa, ilmoitustaulut, yleiset tilat, kahvihuoneet. Tuija Rinne 2010 loppuun Virve Mattila alkaen Projektitiimi Tilannekatsaus Erillinen tilaisuus Projektitiimi Henkilöstöinfo Erillinen tilaisuus Projektitiimi Vuodenvaihde Kontti, tiedote Tuija Rinne Puurojuhla, virkistys, musiikkiesitys Kontti, sähköposti, tiedote, ilmoittautumiset webropoliin Leena Mänttäri Kouvolan kaupungin henkilöstö VKOT 51 JA PoKS, henkilöstö, asiakkaat 52 Vuodenvaihde viimeistään Kaikille aluesairaalan kävijöille Haastattelu, juttu Kimara Heli Lehti Uusi nimi, uusi omistaja/työantaja, vaihteen puhelinnumero Uusi nimi oveen + Kouvolan kaupungin vaakuna Julisteet aluesairaalan seinille, ilmoitustauloille jne. Nimikilpi Tuija Rinne Nitro ID Virve Mattila Tuija Rinne (vaakuna) ULKOINEN TIEDOTTAMINEN Milloin Kenelle (Kohderyhmä) Asiasisältö Millä välineellä Vastuuhenkilö Jatkuva tiedottaminen Kuntalaiset ym. Projektitiimi Lehdistötiedotteet VKOT 47, 48 Media Neuvottelutilanne Lauri Lamminmäki, Kati Myllymäki Julkiset tahot + yhteistyökumppanit Nimenmuutos ja vaihteennumero Kirje Tuija Rinne Virve Mattila Kuntalaiset Haastattelut, puhelinnumerot Kouvolan Sanomien liite, jaetaan joka talouteen Eija Tiitinen VKOT 51, 52 ja 1 Kuntalaiset Nimi, puhelinnumerot Kaupungin tiedotuspalsta raameissa oleva ilmoitus alareunassa Tuija Rinne Kuntalaiset Uusi nimi, puhelinnumerot Kouvolan Sanomien etusivun ilmoitus Heli Lehti

14 Sivu 14 6 TYÖRYHMÄT 6.1 OHJAUSRYHMÄ Projektin ohjausryhmänä toimi Kouvolan kaupunginhallitus. Ohjausryhmän tehtävinä olivat: - projektin valvonnan ja ohjauksen kokonaisvastuu sekä päätösesitysten esittely kaupunginvaltuustolle - määrittää ajalliset, tekniset ja kustannukselliset tavoitteet - nimeää projektiryhmän - hyväksyy loppuraportin - hyväksyy projektin tuloksen - esittää projektin päättämisen Ohjausryhmän kokoonpano Nimi Rooli Organisaatio Sähköposti Pousi Juhani puheenjohtaja kaupunginhallitus Koivisto Antti I vpj kaupunginhallitus Hasu Tuomo II vpj kaupunginhallitus Helkala Maarit kaupunginhallitus Suomela Jari kaupunginhallitus Eloranta Maria kaupunginhallitus Kasurinen Outi kaupunginhallitus Harjula Mauri kaupunginhallitus Valkeapää Reijo kaupunginhallitus Lonka Mirja kaupunginhallitus Tiitinen Sari kaupunginhallitus Soininen Kari kaupunginhallitus Saavalainen Tiina kaupunginhallitus Vainio Vesa kaupunginhallitus Tähtinen Anssi kaupunginhallitus KoTePaan liittyviä asioita on käsitelty Kouvolan kaupunginhallituksessa: (väliraportti 1 ja toimintasuunnitelma 2010) (kumppanuussopimus) ja 150 (Carean sopimuslaskutus) (PARETO-hankkeeseen osallistuminen) (SOTE-aluekokeiluun osallistuminen) (Carean kuntalaskutus 2011) (Pohjois-Kymen sairaalan nimi) (henkilöstön siirtosopimus KAS) ja 391 (henkilöstön siirtosopimus Seutulaskenta) (Carean perussopimuksen muuttaminen) Kouvolan kaupunginvaltuustossa: (väliraportti 1 ja toimintasuunnitelma 2010) (Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirto Kouvolalle) (Carean perussopimuksen muuttaminen)

15 Sivu YHTEISTYÖRYHMÄ Nimi Asema Organisaatio sähköposti Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Kotkan kaupunki Telaranta Tauno palvelujohtaja Kotkan kaupunki Saastamoinen Markku kaupunginvaltuuston pj. Kotkan kaupunki Salminen Vesa kaupunginhallituksen pj. Kotkan kaupunki Ylimäki Rauli kaupunginhallituksen I vpj. Kotkan kaupunki Lommi Semi kaupunginhallituksen II vpj. Kotkan kaupunki von Hertzen Heikki Carean hallituksen puheenjohtaja Carea Hassinen Kari toimitusjohtajajohtaja Carea Pousi Juhani kaupunginhallituksen pj. Kouvolan kaupunki Hasu Tuomo kaupunginhallituksen II vpj. Kouvolan kaupunki Helminen Harri kaupunginvaltuuston jäsen Kouvolan kaupunki Soininen Kari kaupunginhallituksen jäsen Kouvolan kaupunki Lamminmäki Lauri kaupunginjohtaja Kouvolan kaupunki Kati Myllymäki johtava ylilääkäri Kouvolan kaupunki Tapaamisia oli muutamia vuoden 2010 aikana ja niiden kokoonpanot vaihtelivat osallistujien aikataulujen puitteissa. Yhteistyöryhmän tehtävä on huolehtia kuntien välisestä tiedonkulusta, Kotkan ja Kouvolan kaupunkien omista terveyspalveluiden kehittämishankkeista sekä Carean osuudesta Kotkan hyvinvointipuistoon.

16 Sivu KOORDINAATIORYHMÄ Koordinaatioryhmän kokoonpano oli muuttunut. Virkamiesten lisäksi koordinaatioryhmässä oli kaupunginhallituksen edustaja ja henkilöstön edustus sekä KoTePa-työryhmien puheenjohtajat. Aluesairaalan johdosta koordinaatioryhmään kutsuttiin vastuualueen johtaja ja ylihoitaja. Luottamushenkilöiden informointi tapahtui kaupunginhallituksen kokousten ja iltakoulun yhteydessä sekä lisäksi valtuustoryhmien puheenjohtajien ja kaupunginjohtajan tapaamisissa. Koordinaatioryhmä oli hallinnonaloja yhdistävä. Tehtävät: - yhteen sovittaa valmisteluryhmien työskentely, erityisesti rajapinnat, päällekkäisyydet sekä ryhmien välinen työnjako - valmistella raportointi ja päätösesitys kaupunginhallitukselle - yhteydenpito muihin toimielimiin - vastaa tiedotuksesta yhdessä kaupunginjohtajan ja projektipäällikön kanssa Koordinaatioryhmän kokoonpano Rooli Nimi Asema Organisaatio Puheenjohtaja Lamminmäki Lauri kaupunginjohtaja Kouvolan kaupunki Varapuheenjohtaja Myllymäki Kati johtava ylilääkäri Kouvolan kaupunki Sihteeri Rinne Tuija hallintosihteeri Kouvolan kaupunki Eloranta Maria kaupunginhallituksen edustaja Kouvolan kaupunki Harjula Jyrki talousjohtaja Kouvolan kaupunki Karhu Päivi henkilöstöjohtaja Kouvolan kaupunki Karjalainen Kalevi vastuualueen johtaja Kuusankosken aluesairaala Komulainen Mikko perusturvapalvelujen tuotantojohtaja Kouvolan kaupunki Laari Sakari perusturvan tilaajajohtaja Kouvolan kaupunki Leppänen Pirkko ylihoitaja Kuusankosken aluesairaala Luotonen Hannu kaavoitusarkkitehti Kouvolan kaupunki Moisio Laura projektisuunnittelija Kouvolan kaupunki Mäntynen Sirpa tietohallintopäällikkö Kouvolan kaupunki Niemelä Jari hallintojohtaja Kouvolan kaupunki Saario Asta terveyspalveluiden palvelujohtaja Kouvolan kaupunki Siikaluoma Esa liiketoimintajohtaja Kouvolan kaupunki Suonoja Irma ylihoitaja Kouvolan kaupunki Henkilöstön ed. Hannele Nupponen pääluottamusmies Super/Kouvola Henkilöstön ed. Jari Hinkkurinen osastonhoitaja Tehy/KAS Koordinaatioryhmän kokoukset: , , , , , ja

17 Sivu HALLINNON TYÖRYHMÄ Hallinnon työryhmän kokoonpano Rooli Nimi Asema Organisaatio puheenjohtaja Jari Niemelä Hallintojohtaja Kouvolan kaupunki Heikki Koso Kaupunginlakimies Kouvolan kaupunki Veli Pekka Polkko Hallintopäällikkö Kouvolan kaupunki sij. Hannu Marttinen Katri Kemppi Kehittämispäällikkö Kouvolan kaupunki Kalevi Karjalainen Vastuualueen johtaja Carea/Kuusankosken aluesairaala henkilöstön edustaja Pirkko Kouhia-Turklin Terveyden edistämisen suunnittelija Kouvolan kaupunki Irma Suonoja Ylihoitaja Kouvolan kaupunki Konsulttina hallinnon asioiden järjestelyssä oli Audiator Oyj. Työryhmä kokoontui yhden kerran keväällä Suurin osa työstä tehtiin virkatyönä konserni- ja perusturvan hallinnossa. Perusturvan johtokunta hyväksyi laaditut ostopalvelu- ym. sopimukset kokouksessaan Hallinnon työryhmän tehtävät ja työryhmän jäsenten osallistuminen tarvittavin osin: - päätehtävä oli aluesairaalan organisaation istuttaminen Kouvolan kaupungin perusturvan organisaatioon kumppanuussopimuksen mallin valmistelu ja sopimuksen jatkotyöstöön osallistuminen, hallinnolliset ja juridiset näkökulmat - selvittää siirron vaikutukset Carean perussopimukseen ja Kouvolan hallintosääntöön - selvittää siirron vaikutus perusturvan hallintoon mm. asianhallinnan ja arkistoinnin osalta - hallinnon työryhmän vastuulla oli aluesairaalan toiminnan siirtoon liittyvät sopimukset, sopimusrungon laatiminen ja sopimuksien päätöksenteon valmistelu Kouvolan kaupungin hallintosääntöä noudattaen perusturvan johtokuntaa varten.

18 Sivu TALOUDEN TYÖRYHMÄ Päävastuualueet/tehtävät - taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten selvittäminen, omistusjärjestelyjen vaihtoehdot - Kouvola-Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän taloussuhteen selvittäminen (Audiator Oyj:n avulla) - taloussuunnittelu Talouden työryhmän kokoonpano Rooli Nimi Asema Organisaatio puheenjohtaja Harjula Jyrki talousjohtaja Kouvolan kaupunki Arpinen Hannele talousanalyytikko Kouvolan kaupunki Hanninen Tarja laskentapäällikkö Kouvolan kaupunki sihteeri Huovinen Marja taloussuunnittelupäällikkö Kouvolan kaupunki Karjalainen Kalevi ylilääkäri Kuusankosken aluesairaala Koivu Hannele talousanalyytikko Kouvolan kaupunki Polkko Veli-Pekka hallintopäällikkö Kouvolan kaupunki Suonoja Irma ylihoitaja Kouvolan kaupunki Kemppi Katri kehittämispäällikkö Kouvolan kaupunki Ossi Hietamies tietohallintokoordinaattori Kouvolan kaupunki Asko Rautala talouspalvelukeskuksen edustaja Kouvolan kaupunki henkilöstön edustaja Kouhia-Turklin Pirkko terveyden edistämisen suunnittelija Kouvolan kaupunki Työryhmä kokoontui kerran keväällä Carean kuntalaskutuksen valmistelu 2011 Vuoden 2009 aikana aloitettuja neuvotteluja jatkettiin kuntalaskutuksen periaatteista ja uudesta kuntalaskutusmallista vuodesta 2011 eteenpäin kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien välillä. Kuntalaskutusmalli on valmisteltu yhteistyössä Kouvolan, Kotkan, Haminan ja Carean talousjohdon kanssa. Neuvotteluissa on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan kuntalaskutuksessa siirrytään vuonna 2011 tuotelaskutukseen ja lakisääteiseen kalliin hoidon tasaukseen. Uutena elementtinä laskutusmallissa on vuosittain Carean ja jäsenkunnan kesken käytävät sopimusneuvottelut, jossa tavoitteena on mm. kunnan ja palvelutuottajan yhteinen näkemys tuotettavien palvelujen kokonaismäärästä sekä palvelujärjestelmien poikkeavuuksien ja muiden tekijöiden vaikutuksesta palvelutarpeeseen ja kustannuksiin. Sopimusneuvottelujen tavoitteena on edistää palvelujärjestelmän kehittämistä talousarviovuoden lisäksi koko taloussuunnittelukaudelle. Tuotteiden hinnat vahvistaa kuntayhtymän hallitus talousarvion tultua hyväksytyksi. Tuotteiden hintoja voidaan muuttaa kesken vuotta vain talousarviota muuttamalla ja jäsenkuntia kuullen. Arvio kunnan laskutuksen suuruudesta lasketaan edelleen kolmen vuoden käytön perusteella. Summaa korotetaan päätetyllä kasvuprosentilla, joka ilmaisee kuntayhtymän tulojen lisäyksen ja kunnille menokehyksen kasvun. Kunnat maksavat kuukausittaista ennakkoa arvion perusteella. Laskutusjärjestelmä sisältää ennakkolaskutuksen tasauksen. Jos kunnan todellinen laskutus ei ole kahta prosenttia suurempi tai pienempi kuin arvio, niin kuntaa ei laskuteta lisää eikä kunnalle pa-

19 Sivu 19 lauteta ennakkona laskutettua. Kaksi prosenttia ylimenevästä käytöstä laskutetaan kuntaa lisää ja alle kahden prosentin käytöstä kunnalle maksetaan palautuksia. Laskelma voidaan tehdä tilinpäätöksen perusteella, joten palautukset ja lisälaskutus jää touko-kesäkuuhun. Kalliin hoidon raja nousi euroon, jolloin tasattavaksi jäävät vain todella kalliit hoidot ja oman toiminnan palvelut jäävät pääosin tasauksen ulkopuolelle. Lisäksi kuntayhtymä perii jäsenkunnilta asukaslukuperusteisen jäsenmaksun, jolla katetaan kuntayhtymän kaikille kunnille kuuluvia yhteisiä kuluja. Kouvolan erikoissairaanhoidon palvelualueen talousarvion 2011 valmistelu Työryhmän monitahoista työskentelyä jäsentämään ja jäntevöittämään laadittiin tehtävä- ja vastuumatriisi. Vastuumatriisiin kirjatuille tehtäville määritettiin perusturvan alueelta vastuuhenkilö ja talous- ja strategiayksiköstä /talouspalvelukeskuksesta yhteyshenkilö. Aluesairaalan siirtyminen Kouvolan perusturvan organisaatioon aiheutti ennakoivia toimenpiteitä ennen talousarvion laadintaa. Tuleva organisaatiorakenteen kuvaus, tiliorganisaation ja tilikarttojen yhdenmukaistaminen mm. piti tehdä. Talousarvion laadintaan osallistui sekä tilaajan että tuottajan talousanalyytikot ja perusturvan virkamiehiä. Talous- ja palkkahallinto Operatiivisten talous- ja henkilöstöprosessien yhdistyminen kaupungin vastaaviin prosesseihin oli erittäin monimuotoinen ja haastava. Tiukan aikataulun ja suuren työmäärän aiheuttaman epäsuhdan korjaamiseksi laskentapäällikkö Tarja Hanninen kutsuttiin johtamaan tätä operatiivista toimintaa. Valmistelutyö tapahtui eri osapuolten yhteistyönä seitsemällä eri osa-alueella. Valmistelijoiden ja vastuuhenkilön yhteinen näkemys on, että projektissa onnistuttiin hyvin. Toimiva laskutusprosessi osoittautui haasteellisimmaksi.

20 Sivu HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ Päävastuualueet ja tehtävät: - tukea muutoksen läpiviemistä sekä henkilöstön sitoutumista uuteen organisaatioon - valmistella henkilöstön siirtyminen Kouvolan kaupungin palvelukseen - valmistella henkilöstön muutoskoulutus - selvittää palvelussuhteen ehdoissa sekä palvelussuhteissa noudatetuissa menettelyissä ja etuuksissa olevat erot ja valmistella palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistaminen. Henkilöstötyöryhmän kokoonpano Rooli Nimi Asema Organisaatio puheenjohtaja Karhu Päivi henkilöstöjohtaja Kouvolan kaupunki varapuheenjohtaja Kuningas Seija palvelusuhdepäällikkö Kouvolan kaupunki sihteeri Lantta Suvi henkilöstösuunnittelija Kouvolan kaupunki Ahvo-Lehtinen Sirkku henkilöstön kehittämispäällikkö Kouvolan kaupunki Kaitainen Arja henkilöstösuunnittelija Kouvolan kaupunki Suonoja Irma ylihoitaja Kouvolan kaupunki Moisio Laura projektisuunnittelija Kouvolan kaupunki Häyhä Tiina henkilöstöjohtaja Carea Leppänen Pirkko ylihoitaja Kuusankosken aluesairaala Tommiska Maare hr koordinaattori Kuusankosken aluesairaala henkilöstön edustaja Hagman Minna perushoitaja SUPER/Kuusankosken aluesairaala henkilöstön edustaja Hartikka Suvi pääluottamusmies JHL/Kuusankosken aluesairaala henkilöstön edustaja Mustonen Marja-Leena sairaanhoitaja TEHY/Kuusankosken aluesairaala henkilöstön edustaja Salmio Kimmo ylilääkäri JUKO/Kuusankosken aluesairaala henkilöstön edustaja Nupponen Hannele pääluottamusmies SUPER/Kouvolan kaupunki henkilöstön edustaja Nurminen Asta pääluottamusmies TEHY/Kouvolan kaupunki Henkilöstötyöryhmä kokoontui yhteensä seitsemän (7) kertaa. Henkilöstöasioiden valmistelu eteni hyväksytyn yksityiskohtaisen alustavan työsuunnitelmapohjan mukaisesti. Työsuunnitelmassa oli määritelty tehtävät/osatehtävät, niiden vastuuhenkilöt sekä aikataulut. Työsuunnitelmaa päivitettiin ja tarkistettiin valmistelutyön aikana. Henkilöstötyöryhmän työskentely päättyi Henkilöstön siirtosopimus Carean kanssa allekirjoitettiin Henkilöstö siirtyi kaupungin palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti entisen palvelussuhteen ehdoin. Kaupunki perusti tarvitsemansa virat ja viranhaltijat siirrettiin niihin liikkeen luovutusta koskevien periaatteiden mukaisesti. Kaupungin palvelukseen siirtyi yhteensä noin 330 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli noin 300. Seutulaskenta tuotti kuntayhtymälle talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Kuusankosken aluesairaalan osalta, joten aluesairaalan siirron johdosta sovittiin kahden työntekijän siirtymisestä Kouvolan kaupungin palvelukseen. Asiasta laadittiin erillinen henkilöstön siirtosopimus. Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirryttyä vuoden 2011 alusta Kouvolan kaupungille henkilöstöasioissa siirryttiin kaupungin organisaation mukaiseen toimintaan. Linkki henkilöstötyöryhmän loppuraporttiin.

21 Sivu TERVEYDENHUOLTOTYÖRYHMÄ Terveydenhuoltotyöryhmän kokoonpano Rooli Nimi Asema Organisaatio puheenjohtaja Myllymäki Kati johtava ylilääkäri Kouvolan kaupunki sihteeri Moisio Laura projektisuunnittelija Kouvolan kaupunki henkilöstön edustaja Haimi Terhi sairaanhoitaja TEHY/Kuusankosken aluesairaala Karonen Erkki sairaalahoidon palvelupäällikkö Kouvolan kaupunki Jaatinen Pekka ylilääkäri Kouvolan kaupunki Kääriäinen Anna- Maija ylihoitaja Kouvolan kaupunki saakka Lahti Anssi avoterveydenhuollon palvelupäällikkö Kouvolan kaupunki alk. Lehtonen Mervi va. avoterveydenhuollon palvelupäällikkö Kouvolan kaupunki Leppänen Pirkko ylihoitaja Kuusankosken aluesairaala Onali Markku ylilääkäri Kuusankosken aluesairaala saakka Parkkima Marja- Liisa osastonhoitaja Kouvolan kaupunki alk. And Anne osastonhoitaja Kouvolan kaupunki Saario Asta terveydenhuollon palvelujohtaja Kouvolan kaupunki Salminen Martti osastonylilääkäri Kuusankosken aluesairaala henkilöstön edustaja Salmio Johanna terveyskeskuslääkäri JUKO/Kouvolan kaupunki Sihvonen Kristiina tilaajapäällikkö Kouvolan kaupunki Suonoja Irma ylihoitaja Kouvolan kaupunki Toukoaho Martti vanhus- ja kotihoidon palvelujohtaja Kouvolan kaupunki henkilöstön edustaja Taavila Tarja sairaanhoitaja/työsuojeluvaltuutettu TEHY/Kouvola Työryhmän kokouksiin on lisäksi tarpeen mukaan osallistunut eri alojen asiantuntijoita. Näitä ovat olleet mm. hygieniakoordinaattori ja KoTePa-tietojärjestelmäprojektin asiantuntijat. Työryhmä on kokoontunut kuusi (6) kertaa. Tehtävät Terveydenhuoltotyöryhmän työtä ohjasivat hankkeen ensimmäisen vaiheen väliraporttiin ( ) kirjatut terveydenhuoltoryhmän toimenpide-ehdotukset jatkotyöskentelylle. Toimenpide-ehdotuksista priorisoituivat tärkeimmiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation toiminnallinen valmistelu: - yhteispäivystyksen suunnittelu - tietojärjestelmätarpeiden määrittely - palveluverkkoselvitys - rajapinta Careaan ja ostopalveluihin - perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation jälkeisen kolmella eri palvelualueella toimivan kuntoutustoiminnan organisointi kohti lääkinnällisen kuntoutuksen osaamiskeskuksen toiminta-ajatusta - sairaala- ja laitosinfektioiden sekä tartuntatautien torjunnan integrointi

22 Sivu 22 - päivystyspotilaan, sepelvaltimotautipotilaan, tekoniveloperaatiopotilaan ja diabetespotilaan palveluprosessien kuvaaminen Sairaalakeskuksen ja yhteisosastojen toiminnan suunnittelu käynnistyy, kun uudisrakentamiseen / vanhojen kiinteistöjen saneeraukseen liittyvät päätökset on tehty. Valmistelevana työnä sairaalarakentamispäätökset edellyttivät tulevaisuuden palveluverkon ja sen toiminnan kuvaamisen Päivystystoiminnan järjestäminen Nykyisin terveyskeskuksessa annetaan akuuttiaikoja kaikilla terveysasemilla virka-aikana. Päivystyspotilaita ja paaripotilaita varten on keskitetty päivystys arkisin klo 8-16 Kouvolan pääterveysasemalla. Iltaisin klo 16 22, arkipyhinä ja viikonloppuisin klo 8-22 perusterveydenhuollon päivystys on entisen aluesairaalan. Ongelmana on päivystyksen siirtäminen arkisin, koska tästä seuraa toiminnan hidastumista, tuottavuuden laskua ja potilaiden ambulanssisiirtoja kesken hoidon ja tutkimuksen. Työryhmä näki päivystystoiminnan järjestämisen yhdessä pisteessä järkeväksi, sillä päivystystoiminnan pirstaleisuus on merkittävä haitta toiminnassa ja tämä aiheuttaa viiveitä ja kustannuksia. Hallinnollisesti ja toiminnallisesti yhteinen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyspiste nähtiin ainoana toimivana ratkaisuna. Kaste-hankkeessa Kouvolassa kehitetään sosiaalipäivystystä ja suunnitteilla on myös selviämisyksikön käynnistäminen. Toukokuussa 2010 järjestettiin koulutustilaisuus Kouvolan kaupungissa päivystystyötä tekevälle henkilöstölle STM:n Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet -suosituksen linjauksista. Koulutustilaisuudessa asiantuntijoina olivat mm. päivystys ja valvonta-klinikkaryhmän vastaava ylilääkäri Raija Malmström, HUS ja operatiivisen tulosyksikön johtaja Reijo Haapiainen, HUS. Syyskuussa tutustuttiin Jyväskylän päivystysyksikkö Novan toimintaan, jossa lääkärikoulutusta ja päivystyksen kehittämistä on järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti kehitetty. Työryhmän näkemyksen tueksi on teetetty selvitys päivystystoiminnasta. Selvityksen tekivät Keski- Suomen sairaanhoitopiirin päivystysyksikkö Novan ylilääkäri Jorma Teittinen ja sairaanhoitaja, asiakasmanageri Ari Solonen. Selvitystä varten he tekivät laajoja henkilöstöhaastatteluja, tutustuivat toimintaan ja toimitiloihin sekä toiminnan tunnuslukuihin. Näiden pohjalta tarkasteltiin ja arviointiin mm. nykyistä toimintaa, toiminnan volyymia, tilajärjestelyjä sekä ehdotetaan kuinka yhteispäivystys ja sen henkilöstön osaamisen kehittäminen tulevaisuudessa Kouvolan kaupungissa kannattaisi järjestää. Selvitystyöhön saatiin Kaste-hankkeesta rahoitusta. Linkki päivystysselvitykseen. Jatkotyöskentely 2011 Pohjois-Kymen sairaalan tiloissa toimivan Kouvolan yhteispäivystyksen suunnittelutyö viedään loppuun ja pääterveysasemalla toimiva päiväpäivystys siirtyy Pohjois-Kymen sairaalaan. Sosiaalipäivystyksen ja selviämisyksikön toiminnan käynnistäminen ja liittäminen yhteispäivystykseen tehdään erillishankkeen suunnitelman mukaisesti (Kouvolan yhteispäivystys ja kriisihanke). Vuoden 2011 alusta yhteispäivystyksen rakentaminen käynnistetään siten, että tavoitteena on toimiva yhteispäivystys juhannukseen 2011 mennessä. Yhteispäivystyksen suunnittelu ja käynnistämisen valmisteluun palkataan Kaste-rahoituksella projektikehittäjä.

23 Sivu 23 Toiminnan kehittämisessä huomioidaan kansallisen päivystystyöryhmän antamat linjaukset päivystystoiminnan järjestämisestä, päivystystoiminnan aseman vahvistaminen organisaatiossa, päivystysyksikössä työskentelevien ammattitaidon ylläpitäminen, hoitoonohjauksen kehittäminen, lääkärirekrytointi ja yhteistyö sosiaalipalveluiden kanssa KouvolaEffica asiakastietojärjestelmän kehittäminen Aluesairaalan toiminnan siirtyminen Kouvolan kaupungin perusturvan edellytti tietojärjestelmien yhdistämistä potilastietojen eheyden ja jouhevan käytön vuoksi. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiakastietojärjestelmien integraatio ja käyttöönotto henkilöstön koulutuksineen oli erittäin haasteellinen. Haasteellista oli myös asiakastietojärjestelmien yhteensovittaminen jo olemassa olevien tietojärjestelmien, kuten taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kanssa. Asiakastietojärjestelmän rakentamisen haastetta lisäsi KoTePa-hankkeen tavoitteiden mukaisen tietoteknisen infrastruktuurin suunnittelu ja toteutus. KoTePa-tietojärjestelmäprojektin tuli huomioida rinnakkaisten kehittämishankkeiden, mm. VOPA-hanke ja Labrat Efficaan, yhdistäminen asiakastietojärjestelmään tulevaisuudessa. Nämä asiat yhdessä tiukan aikataulun kanssa vaativat niin paljon työtä ja tietoteknistä asiantuntemusta, että se irrotettiin omaksi projektikseen. Asiakastietojärjestelmän kehittäminen oli merkittävä yhteistyöhanke tietoteknologian ja terveydenhuollon käytännön työn välillä. Terveydenhuoltotyöryhmän osuus oli tuoda esille käytännön tarpeet tietojärjestelmien kehittämiseen sekä kuvata ja implementoida uudet toimintamallit. Terveydenhuoltotyöryhmä on tehnyt yhteistyötä KoTePa-tietojärjestelmäprojektin kanssa ja ollut aktiivisesti mukana KouvolaEffica asiakastietojärjestelmän kehittämisessä. Työryhmä on ottanut kantaa mm. toimintamallien rakentamiseen ja tätä kautta asiakastietojärjestelmien kehittämiseen terveydenhuollon toimintaa tukevaksi. Näihin toimintamalleihin ovat kuuluneet mm. uudet lähetepalautekäytännöt, lääkehoidon toteuttaminen ja erityistä huomioitavaa lehdelle kirjaaminen. KoTePa-tietojärjestelmätprojektilla on oma loppuraportti, jossa kuvataan tehtävät ja asiakastietojärjestelmän rakentaminen tarkemmin. Linkki loppuraporttiin Palveluverkkoselvityksen käynnistäminen Työryhmän toimeksiantoon kuului terveyspalveluverkon selvittäminen tavoitteena integroitu potilaslähtöinen palvelukokonaisuus. Terveyspalveluiden rakenteita on välttämätöntä tarkastella, jotta lakisääteiset terveyspalvelut voidaan tulevaisuudessakin rahoittaa. Valtuustoryhmien yhdessä laatima Kouvola-sopimus kaupungin talouden tasapainottamisesta ( ) sisälsi myös toimeksiannon terveyspalveluverkon selvittelylle. Terveydenhuoltotyöryhmässä jo I-vaiheessa tehtiin pohjakartoitusta tulevaisuuden palveluverkkoon ja pohdittiin mitä palveluita uuteen sairaalakeskukseen tulisi. Työryhmässä arvioitiin prosentuaalisesti sairaalakeskuksen tulevan palvelutarpeen osuutta sekä muualle jäävän toiminnan osuutta, tilatarpeita ja henkilöstömääriä. Palveluverkkoselvitys ostettiin FCG:ltä ja se valmistui tammikuussa Tämän selvityksen pohjalta palveluverkkotyöskentely jatkuu. Uuden sairaalarakentamisen päätöksenteon pohjaksi tulee

24 Sivu 24 olla tietoa nykypalveluverkon toimivuudesta sekä tulevaisuuden palvelutarpeesta. Linkki palveluverkkoselvitykseen ja sekä liite osa Rajapinta Careaan ja ostopalveluihin Terveydenhuoltotyöryhmällä oli toiminnan näkökulmasta tehtävänä pohtia ja ottaa kantaa kuinka aluesairaalan toiminnan siirtyminen Kouvolan kaupungin toiminnaksi vaikuttaa palvelujen tuottamiseen organisaatiorajapinnan siirtyessä Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean välille. Terveydenhuoltotyöryhmässä pohdittiin ja otettiin kantaa mm. kliinisten tukipalveluiden, lääkehuollon ja puhtauspalveluiden järjestämisestä. Työryhmä on ottanut kantaa palveluiden tuottamiseen puolustusvoimille Pohjois-Kymen sairaalassa integraation jälkeen, hengityshalvauspotilaiden hoidon järjestämiseen sekä Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan ja Pohjois-Kymen sairaalan yhteistyöhön. Terveydenhuoltotyöryhmä on ottanut kantaa myös erikoislääkäreiden koulutusoikeuksien säilyttämiseksi tarvittavan e-kirjastoon ja e-lehtien hankkimiseen. Tämän lisäksi työryhmä on aktiivisesti ottanut kantaa ostopalvelulääkäreiden käyttöön ja virkalääkäreiden rekrytointiin ja keskustellut mm. rekrytointisuunnitelman rakentamisesta sekä koulutusmallin rakentamisesta taloon tuleville uusille lääkäreille Alatyöryhmät Kuntoutustyöryhmä Puheenjohtaja Marja Hartikainen, osastonhoitaja, Kuusankosken aluesairaala KoTePa-hankkeen terveydenhuoltotyöryhmässä perustettiin alatyöryhmä suunnittelemaan ja valmistelemaan kuntoutuspalvelujen kokonaisuutta. Kuntoutuspalvelut yksikkö pitää sisällään sekä avoterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon puolella työtä tekevän henkilöstön alkaen. Ryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Alatyöryhmässä on valmisteltu kuntoutuksen esimiestyön järjestämistä. Vuosi 2011 on siirtymäkautta, jonka ajan kuntoutuksessa toimivat kokopäiväinen osastonhoitaja ja vt. osastonhoitaja terveyspalvelujohtajan päätöksellä. Vuoden 2011 aikana on tarkoitus selvittää lopullinen kuntoutuspalvelujen esimiestyön järjestäminen. Alayöryhmä on suunnitellut kuntoutuksen toiminnan toteuttamista vuodelle Suunnittelussa on pitänyt ottaa huomioon mm. mahdollisten lomautusten/talkoovapaiden vaikutukset sekä yhteistyö kotihoidon kanssa. Alatyöryhmässä on valmisteltu palvelusopimus kuntoutuksen osalta. Alatyöryhmässä valmistellaan kotihoidon ja vanhuspalveluiden puolella työskentelevän kuntoutushenkilöstön siirtyminen nykyiseen Kouvolan kuntoutuspalvelutyksikköön.

TERVEYDENHUOLTORYHMÄ Loppuraportti

TERVEYDENHUOLTORYHMÄ Loppuraportti TERVEYDENHUOLTORYHMÄ Loppuraportti 16.2.2011 1 TYÖRYHMÄN ORGANISOITUMINEN JA TEHTÄVÄ 1.1 Työskentely Työryhmä on kokoontunut kuusi (6) kertaa: 20.5.2010 17.8.2010 11.10.2010 2.11.2010 30.11.2010 21.12.2010

Lisätiedot

Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtäminen Kouvolan kaupungille

Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtäminen Kouvolan kaupungille Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtäminen Kouvolan kaupungille 3530/00.01.06/2010 Kh 21.12.2009 633 Kouvolan kaupunginhallitus päätti 24.11.2008 22 käynnistää terveydenhuollon strategiatyön, jonka

Lisätiedot

2 TERVEYDENHUOLTORYHMÄN KANNANOTOT/TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

2 TERVEYDENHUOLTORYHMÄN KANNANOTOT/TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 09.12.2009 Loppuraportti TERVEYDENHUOLTORYHMÄ 1 TYÖRYHMÄN ORGANISOITUMINEN JA TEHTÄVÄ 1.1 Työskentely Työryhmällä on ollut neljä kokousta: 08.09.2009 05.10.2009 11.11.2009 09.12.2009 1.2 Toimeksianto Tehtävät:

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

KoTePa-hankkeen LOPPURAPORTTI 11.4.2012. Kati Myllymäki Irma Suonoja

KoTePa-hankkeen LOPPURAPORTTI 11.4.2012. Kati Myllymäki Irma Suonoja KoTePa-hankkeen LOPPURAPORTTI 11.4.2012 Kati Myllymäki Irma Suonoja 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO JA TAUSTA..3 2 HANKKEEN VISIO JA TAVOITTEET.. 4 3 HANKKEEN ORGANISAATIO.. 4 4 TALOUS 6 5 PROJEKTITYÖSKENTELY 7 6

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

Jatkohankeen 2010 projektisuunnitelma

Jatkohankeen 2010 projektisuunnitelma Jatkohankeen 2010 projektisuunnitelma Luonnos 15.2.2010 Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki Ylihoitaja Irma Suonoja Hallintosihteeri Tuija Rinne 2 Sisältö 1 TILANNE HELMIKUUSSA 2010... 3 2 HANKKEEN ORGANISOINTI

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Jatkohankeen 2010 projektisuunnitelma

Jatkohankeen 2010 projektisuunnitelma Päivitetty 1.4.2010/TR Jatkohankeen 2010 projektisuunnitelma Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki Ylihoitaja Irma Suonoja Hallintosihteeri Tuija Rinne 2 Sisällysluettelo 1 TILANNE HELMIKUUSSA 2010... 3 2

Lisätiedot

KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010

KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010 KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010 Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki Ylihoitaja Irma Suonoja Hallintosihteeri Tuija Rinne 2 1 TIIVISTELMÄ Uusi Kouvola syntyi 1.1.2009 kuuden

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Risto Kortelainen, kuntayhtymän johtaja, ESSOTE, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 25.8.2016 1 Heinävesi Pieksämäki

Lisätiedot

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA Lapin ja Länsi-Pohjan sote-johdon seminaari Pohtimolammella 27.5.2016 JUHANI HEIKKA OULUN KAUPUNKI / KOORDINAATIORYHMÄN PJ. ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Lakivalmistelun

Lisätiedot

PoSoTe Tuotantotyöryhmä. Loppuraportti

PoSoTe Tuotantotyöryhmä. Loppuraportti PoSoTe Tuotantotyöryhmä Loppuraportti Loppuraportti 1 (6) Sisällys 1 Johdanto 2 1.1 Työryhmän tehtävä 4 1.2 Työryhmä 5 2 Ehdotukset ja tulokset 6 3 Huomiot jatkovalmistelusta 6 Loppuraportti 2 (6) Johdanto

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen Sote- ja maakuntauudistus Väliaikainen hallinto 1.7.2017 alkaen 6.2.2017 Valmistelun vaiheet 9/2016 1.7.2017 1.7.2017 28.2.2018 1.3. 31.12.2018 Esivalmistelu 10 kk Väliaikainen hallinto 8 kk Käynnistäminen

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain toimeenpanoa? 14.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Lisätiedot

TAHE-projekti Kymenlaaksossa

TAHE-projekti Kymenlaaksossa TAHE-projekti Kymenlaaksossa I. valinnanvapauspilotti 1.7.2018 II. vapaaehtoinen sote ky 1.1.2019 III.sote- ja maakunta 1.1.2020 1.1.2017-31.1.2019 Tähän mennessä TAHE-tietojärjestelmä Tehty esiselvitykset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (6) 164 Sosiaali- ja terveysviraston tekstinkäsittelytoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle HEL 2016-013648

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen Kaupunginhallitus 400 26.10.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen 1591/06.00.00/2015 KHALL 26.10.2015 400 Palvelusopimus Uudenkaupungin

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän 414 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista Kaupunginhallitus 7.10.2013 414 Valmistelijat: hallintojohtaja Esa Laukkanen ja yhteysjohtaja Kaarina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa Ermo Haavisto johtajaylilääkäri, emba Järjestämisvastuista lainsäädännössä - Terveydenhuoltolaki 1. - Lakia sovelletaan kunnan järjestämisvastuuseen

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus 22.2.2013 Konsernihallinto / Talouden ohjaus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013 Tytäryhtiöt 18 kpl Total Kiinteistöpalvelut Oy Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87 % EducationFacilitiesOy Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus 1. Millaista yhteistyötä alueellanne tehdään tietohallinnossa erva-laajuisesti (perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, erikoissairaanhoito)? 2. Entä muilla sote:n osa-alueilla

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh , johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh.

Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh , johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh. Kaupunginhallitus 131 16.05.2016 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategia 1098/00.04.02/2016 Kh 16.05.2016 131 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh. 02 761 1100, johtava ylilääkäri Sari

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

Integroitu terveydenhuolto Case Kouvola Miten integroitaisiin potilastietojärjestelmä?

Integroitu terveydenhuolto Case Kouvola Miten integroitaisiin potilastietojärjestelmä? Integroitu terveydenhuolto Case Kouvola Miten integroitaisiin potilastietojärjestelmä? Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri, Kouvolan kaupunki Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011, Lahti Uuden Kouvolan kunnat

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ULKOINEN ARVIOINTI

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ULKOINEN ARVIOINTI ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ULKOINEN ARVIOINTI KH Etelä-Karjalan kuntajohtajien työvaliokunnan kokouksessa 6.6.2012 on käsitelty alla olevan kokouspöytäkirjan otteen mukaisesti Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013 KH:n henkilöstöjaosto 56 17.10.2013 Yhteistyötoimikunta 32 12.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 65 28.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 74 18.12.2013 KH:n henkilöstöjaosto 8 13.03.2014 Yhteistyötoimikunta 14 25.03.2014

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 1.12.2015 PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Tiistai 1.12.2015 kello 11.30-12.45 KOKOUSPAIKKA Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka 65 Kokouksen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 17/2016 1 (5) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Esitys Helsingin kaupungin kiireettömien potilas- ja asiakaskuljetusten siirrosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

Lisätiedot

Sote- ja maakuntavalmistelu pidennetyn esivalmisteluvaiheen aikana Jukka Lindberg, muutosjohtaja

Sote- ja maakuntavalmistelu pidennetyn esivalmisteluvaiheen aikana Jukka Lindberg, muutosjohtaja Sote- ja maakuntavalmistelu pidennetyn esivalmisteluvaiheen aikana 20.10.2017 Jukka Lindberg, muutosjohtaja OMA HÄME VALMISTELU pidennetyn esivalmisteluvaiheen aikana (~1.7.2017-30.6.2018) Hämeen maakuntahallitus

Lisätiedot

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä Mittarityöpaja Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita 26.1.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sote-uudistuksessa sosiaalityöhön tarvitaan toimivat vaikuttavuuden arvioinnin

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta Raision vesihuoltopalveluiden

Työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta Raision vesihuoltopalveluiden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 56 26.4.2016 Asianro 484/01.04.00/2016 111 Työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen päättämisestä Raision vesihuoltopalveluiden yhtiöittämisen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta Hankejohtaja Taito Vainio Yleiset pelastustoimen tavoitteet Mahdollistaa tarvittaessa nykyistä paremmin valtakunnalliset ja yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset

Lisätiedot

Terveydenhuolto Etelä-Kymenlaaksossa

Terveydenhuolto Etelä-Kymenlaaksossa Terveydenhuolto Etelä-Kymenlaaksossa l Maakuntatilaisuus 22.4.2010 Kouvola Tauno Telaranta Palvelujohtaja Kotkan kaupunki 0400 659925 tauno.telaranta@kotka.fi Etelä-Kymenlaakso 87 371 asukasta 2 279 2,6%

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelija Kati Hokkanen Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne Valmistelu

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/2013 1 (1) 315 Asianro 1950/00.04.01/2013 Juankosken ja Kuopion kaupunkien yhdistymisselvityksen toteuttamisen periaatteet ja toteutamistapa Kehittämisjohtaja Heikki Helve

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7127/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7127/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/2013 1 (1) 314 Asianro 7127/00.01.00/2013 Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymisselvityksen toteuttamisen periaatteet ja toteuttamistapa Kehittämisjohtaja Heikki

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Sote ja yleislääkärit

Sote ja yleislääkärit Sote ja yleislääkärit Yleislääkäripäivät 26.-27.11.2015 Hilton Kalastajatorppa Helsinki Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto Päätoimi'aja Eila Kujansuu Professori Mauno Vanhala Johtava lääkäri Erkki Lehtomäki

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Terveyden ja sairaanhoito

Terveyden ja sairaanhoito Esiselvitys Terveyden ja sairaanhoito Päivystys Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut Vuodeosastot Lääketieteelliset tukipalvelut Suun terveydenhuolto Operatiivinen toiminta Työterveyshuolto Terveyden ja

Lisätiedot

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikka Henkilöstöpolitiikka Työ- ja virkasuhteet ovat pääsääntöisesti vakituisia lukuun ottamatta sijaisia Lukuisia työsuhteita on vakinaistettu Tulevaisuuteen on varauduttu rekrytoimalla mahdollisimman monikelpoisia

Lisätiedot

Uudistuksen alueellisen valmistelun tilannekatsaus

Uudistuksen alueellisen valmistelun tilannekatsaus Uudistuksen alueellisen valmistelun tilannekatsaus Silja Ässämäki Paviljonki, Jyväskylä 7.6.2016 Keski-Suomessa on vahva yhdessä tekemisen meininki 8/2016 Yhtiöt, valinnanvapaus jne.? KASTE-HANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi

Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi Toisen asteen koulutuksen kehittämisseminaari Technopolis Yliopistonrinne 12.5.2015 palvelutuotantojohtaja Tarja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot