COMPOSTA GOURMEESEEN. Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa. Mikko Moisio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COMPOSTA GOURMEESEEN. Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa. Mikko Moisio"

Transkriptio

1 COMPOSTA GOURMEESEEN Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa Mikko Moisio Opinnäytetyö Huhtikuu 2004

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) MOISIO, Mikko Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 62 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus Työn nimi Salainen saakka COMPOSTA GOURMEESEEN Ravitsemispalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa Koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja kuluttajapalvelujen koulutusohjelma/ Työn ohjaaja ROSSI, Jari Toimeksiantaja(t) Tiivistelmä Työn tavoitteena oli raportoida Yhdistyneiden kansakuntien Suomalaisessa Rauhanturvajoukossa Etiopia-Eritreassa (YKSRJEE) toteutettu ravitsemispalveluiden kehittämishanke ja tarkastella asiakastyytyväisyyskyselyn kautta saatuja tietoja palveluiden kehityksestä sekä tilasta. Kehittämishanke oli pääosin tehty ennen kyselyn toteuttamista, mutta sen tuloksia voidaan kuitenkin käyttää jatkokehittämisessä. Näin tyytyväisyyskysely palveli myös työnantajan tarpeita. Työssä kuvattu kehittämishanke oli kestoltaan noin viisi kuukautta ja se käsitti kaikki parannukset, jotka tuona aikana tehtiin palveluiden laadun nostamiseksi sille tasolle, johon suomalaiset olisivat tyytyväisiä. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin määrällisellä tutkimuksella. Tutkimusmenetelmäksi valittiin asiakastyytyväisyyskysely strukturoidulla lomakkeella ja lomakkeita jaettiin 160 kappaletta. Palautusprosentti oli 92 % ja palautetut lomakkeet käsittävät 77 % koko tutkimusjoukon vahvuudesta. Tutkimus osoitti, että ravitsemispalvelut voidaan toteuttaa vaativissa erityisolosuhteissakin niin, että asiakas tyytyväisyys on hyvä. Tutkimus myös osoitti, kuinka erilaisia odotuksia ihmisillä on ja kuinka paljon tyytyväisyys vaihteli eri henkilöiltä kysyttäessä. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa muissa vastaavissa olosuhteissa toteutettavissa kehittämishankkeissa asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että ravitsemispalveluiden järjestäminen suurelle joukolle normaaleilla resursseilla niin, että kaikki olisivat tyytyväisiä, on vaikeaa ihmisten tarpeiden erilaisuuden vuoksi. Avainsanat (asiasanat) Kehittämishanke, rauhanturva, ravitsemispalvelu Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) MOISIO, Mikko Type of Publication Bachelor`s thesis Pages 62 Language Finnish Title Confidential until FROM COMPO TO GOURMET Development project on the catering services in the Finnish peacekeeping forces in Eritrea Degree Programme Degree Programme in Tourism, Services Management and Consumer Communication Tutor ROSSI, Jari Assigned by Abstract The purpose of this study was to report the development project on catering services in the United Nations Finnish peacekeeping forces in Ethiopia-Eritrea (YKSRJEE) and compare the results to the information received from customer survey. The development project was mainly completed before the customer survey, but the results of the survey can be used when the developing continues. This is how the customer satisfaction survey also fills the needs of the employer. The development process, described in this study includes all those changes which were made during the five months when trying to raise the quality of the catering services to meet the Finnish standards. The customer satisfaction was measured with a quantitative survey. There were 160 forms distributed and 92 % of those were returned. That is 77 % of the whole group. The results indicated that it is possible to arrange catering sevices also in special or difficult circumstances so that customer satisfaction is high. The study also shoved that the needs and things that make people satisfied change a lot depending on who you are asking from. The results of thesis could be used also in other peacekeeping operations. Nevertheless, it could be said that it is almost impossible to make everyone fully satisfied because of different needs of different people. Keywords Peacekeeping, Catering services, Development project Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 ERITREASSA KAIKKI ON TOISIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Eritrea pähkinänkuoressa Maantieteelliset seikat Koulutus Ruokakulttuuri Five star camp Keittiörakennus Roskapiste Suihku ja wc-tilat Asiakasryhmät KOHTI PAREMPAA KEITTIÖTÄ Alkutyöt Lisämuutoksia keittiössä Muutostyöt keittiöllä Työntekijöiden opastus Jatkuvaa kehittämistä Keittiön ulkopuolella Keittiössä RUOKA JA RAVITSEMUS Hygienia Ravitsemukseen vaikuttavat tekijät Ruokailuajat Eri ruokailut Raaka-aine resurssit...22

5 4.3 Välipalakaappi Eväät Juhlapäivät MITÄ MIELTÄ MUUT OVAT ASIAKASKYSELY Suunnittelu Kattavuus TULOKSET POHDINTA...51 LÄHTEET...53 LIITTEET Liite 1. Keittiörakennuksen pohjapiirros...57 Liite 2. Kyselylomake...57 Liite 3. Kysymysten vastausjakaumat...59 KUVIOT KUVIO 1. Organisaatiokaavio KUVIO 2. Kuinka usein kyselyyn vastaajat urheilevat...34 KUVIO 3. Kuinka usein syöt muualla kuin ruokalassa KUVIO 4. Kuinka usein vastaaja nauttii välipalakaapin tuotteita...36 KUVIO 5. Johtuuko välipalakaapin käyttö työvuoroista...36 KUVIO 6. Käsien desinfioinnin yleisyys ruokalassa...39 KUVIO 7. Kuinka usein vastaajalla on ollut jalla...39 KUVIO 8. Ruokailu tilojen puhtaus KUVIO 9. Ruokailutilojen viihtyvyys KUVIO 10. Tyytyväisyys aamupalaan...43 KUVIO 11. Tyytyväisyys päivälliseen...44 KUVIO 12. Tyytyväisyys saatto yms. eväisiin...49 KUVIO 13. Tyytyväisyys juhla- ja erikoispäivien ruokailuihin....50

6 3 TAULUKOT TAULUKKO 1. Vastaus jakauma joukkueittain...30 TAULUKKO 2. Valmiusjoukko koulutettujen jakaantuminen joukkueisiin TAULUKKO 3. Monesko missio jakauma joukkueittain TAULUKKO 4. Ikäjakauma joukkueittain...32 TAULUKKO 5. Työvuorojen vaikutus kaapin käyttöön joukkueittain...37 TAULUKKO 6. Lisäravinteiden käyttö suhteessa urheilun yleisyyteen TAULUKKO 7. Tyytyväisyys lounaaseen suhteessa joukkueeseen...44 TAULUKKO 8. Tyytyväisyys arkipäivien ruokailuaikoihin joukkueittain...45 TAULUKKO 9. Tyytyväisyys sunnuntain ruokailuaikoihin joukkueittain...46 TAULUKKO 10. Tyytyväisyys välipalakaappiin joukkueittain...47 TAULUKKO 11. Tyytyväisyys kaappiin koulutuksen mukaan...47 TAULUKKO 12. Tyytyväisyys kaappiin suhteessa missioihin...48 TAULUKKO 13. Tyytyväisyys kaappiin suhteessa ikään...49

7 4 1 Eritreassa kaikki on toisin Alkuvuodesta 2003 vanha komppanian päällikköni soitti minulle ja kysyi, lähdenkö Eritreaan keittiölle töihin. Tiesin kyllä, että Suomi suunnittelee rauhanturvajoukon lähettämistä Eritreaan ja olin kirjoittanut valmiussitoumuksen. Soitto tuli kuitenkin yllättäen, kun olin ruokakaupassa. Keskustelimme puhelimessa hetken ja kuulin, että muonittajaksi ja keittiölle olisi lähdössä kaksi entuudestaan tuttua kokkia. Molemmat olivat olleet puoli vuotta alaisiani Kosovossa. Pyysin lähettämään kutsun valintakokeisiin ja sanoin ilmoittavani, jos tilanne muuttuu. Kevät meni opiskellessa ja kutsu kesällä pidettäviin valintakokeisiin tuli huhtikuussa. Tänä aikana olin monta kertaa miettinyt, millaista ruokahuollosta huolehtiminen olisi Afrikassa. Mietin asiaa lopulta niin paljon, että päätin tehdä opinnäytetyön asiasta. Sen keskeinen ajatus oli, miten sellaisissa erityisolosuhteissa pystyy täyttämään asiakkaiden tarpeet. Yritin varautua tulevaan kaikin tavoin. Jo ennen valintakokeisiin menoa tutustuin alueeseen ja sen kulttuuriin. Valintakokeissa tapasin ryhmäni ja mietimme kahden viikon ajan, millaista alueella olisi ja miten siellä tulisi toimia. Luimme läpi alueelta tulleet raportit, laadimme kalustolistoja ja kuuntelimme kymmeniä luentoja. Katsoimme myös videoita joista näki, millainen leiri ja sen keittiö olivat (Five star camp 2003). Tiesin, mikä minua odottaa ja mitä pitäisi tehdä, tai luulin tietäväni. Kun saavuimme leiriin, oli se vielä irlantilaisten hallussa ja olisikin vielä seuraavat pari päivää. Tuona aikana toimimme irlantilaisten mallien mukaan ja mietimme parannuksia. Kun irlantilaiset lähtivät ja leiri siirtyi vastuullemme, alkoi pitkä urakka asioiden parantamiseksi. Loppujen lopuksi asioita paranneltiin koko se puoli vuotta, kun olin alueella. Tuona aikana tapahtui paljon muutoksia, joista tärkeimmät ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana. Tämä ravitsemispalveluiden kehittämishanke on kuvattu työn alussa ja se toimii samalla pohjana asiakastyytyväisyyskyselylle.

8 5 Tyytyväisyyskysely tuloksineen ja päätelmineen on työn tärkein anti. Sen avulla pystyn arvioimaan myös kehittämishankkeen onnistumista. Näin ollen aluksi mielessäni ollut kysymys, voiko tällaisissa erityisolosuhteissa järjestää ravitsemispalvelut niin, että asiakkaat ovat tyytyväisiä ja jos voi niin miten, saa vastauksen. Saatuja tuloksia voidaan myös soveltaen käyttää tulevien rauhanturva operaatioiden kehittämishankkeissa. 2 Toimintaympäristö Eritreassa sijaitseva keittiö on monella tapaa erilainen toimintaympäristö kuin Suomessa oleva. Moneen seikkaan on mahdoton vaikuttaa, koska ne johtuvat maantieteellisistä syistä. Ne on vain otettava huomioon työssä ja mietittävä, miten ne vaikuttavat. 2.1 Eritrea pähkinänkuoressa Eritrea on nuorin Afrikan valtioista Se itsenäistyi vuonna 1993 erottuaan sisällissodan jälkeen Etiopiasta, johon se aikaisemmin oli kuulunut. Pinta-alaltaan vain 124,300 neliökilometrin kokoinen maa voidaan jakaa kolmeen eri maantieteelliseen tyyppiin. Lännessä maa rajoittuu Punaiseen mereen, jonka rannikkoa sillä on kilometriä, lisäksi noin 350 saarta Punaisessa meressä kuuluu sille. Maan korkein huippu on Ambra Soira, joka kohoaa metriin, matalin kohta taas on Kobar Sink, joka on 75 metriä merenpinnan alapuolella. Asukkaita maassa on 4,4 miljoonaa ja pääkielet ovat tigrinia, arabia ja englanti. Noin puolet kansasta on kristittyjä ja puolet muslimeja, eri uskontojen välillä ei maassa kuitenkaan ole ristiriitoja. Kansalaisten oletettu elinikä on 50 vuotta ja lukutaitoisia on 53 %. (Connell 2002, 36) (Carillet & Gordon 2003, 268.) Eritrean rajanaapureita ovat Djibudi, Etiopia ja Sudan.

9 2.1.1 Maantieteelliset seikat 6 Eritrean kolme tärkeintä maantieteellistä aluetta ovat itäinen rannikkoilmasto, keskimaassa sijaitseva ylänkö sekä lännessä oleva alanko (Connell 2002, 36). Vaikka näillä jokaisella onkin omat kulttuuriin vaikuttaneet piirteensä, voidaan oleellisesti toimintaan vaikuttavina pitää itäistä rannikkoilmastoa sekä keskistä ylänköä. Punaisen meren rannalla sijaitseva satamakaupunki Massava kuuluu rannikkoilmaston piiriin. Siellä lämpötila on lähes aina yli 20 C ja kuumimpina kesäkuukausina, heinä - elokuussa, mikä vaihtelee 25 C ja 45 C välillä. Sateita ei kesällä juurikaan ole ja talvikuukausinakin sademäärät ovat vain mm. (Connell 2002, 37.) Lähes kaikki satamaliikenne kulkee sitä kautta ja Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) käyttämät elintarvikkeet ja niiden varastot sijaitsevat pääasiallisesti siellä. Italialaiset vaihtoivat vuonna 1900 pääkaupungiksi Massavan sijasta Asmaran, jossa myös leirimme oli (Abraham, Denison, Gebremedhin & Ren. 2003, 30). Se sijaitsee keskisellä ylängöllä. Etäisyys Massavasta on 56 kilometriä, tietä pitkin 115 kilometriä (Splinter 2003). Korkeusero on kuitenkin suuri Asmaran ollessa 2350 metrin korkeudessa (Carillet & Gordon 2003, 276). Korkeuseron vuoksi matka kestää kuorma-autoilta noin 10 tuntia. Ilman lämpötila Asmarassa vaihtelee suuresti. Keskilämpötila pysyy koko vuoden 18 C:ssa, lämpimimpinä kuukausina päivälämpötila nousee 30 C:een kylmimpien kuukausien yölämpötilat taas laskevat lähelle 0 C:ta. Vuorokauden lämpötilavaihtelu on usein 20 C:ta. (Connell 2002, 38.) Lämpötila Asmarassa ei siis tuota ongelmia. Suurempana ongelmana voidaan pitää sateita. Sademäärät heinä elokuussa ovat lähes 200 millimetriä (Connell 2002, 37). Pahemmaksi ongelman tekee se, että sateet tulevat muutaman päivän aikana rankkoina kuuroina. Maa ei pysty imemään tätä kaikkea, vaan vesi jää maan pinnalle tulvimaan. Tämä tekee monista teistä käyttökelvottomia ja saa aikaan sen, että kuraa kulkeutuu ihmisten mukana kaikkialle.

10 7 Ravitsemispalveluiden kannalta eniten vaikuttava asia lienee juuri korkeus merenpinnasta. Ilma on ohuempaa ja ilmanpaine pienempi. Tästä syystä esimerkiksi veden kiehumispiste laskee. Pintaveden lämpö oli kiehuvaa vettä mitattaessa 94 C. Lämpö siirtyy sitä nopeammin, mitä kuumempaa neste on ja tästä syystä kypsennysajat pitenevät. (ks Veden käyttäytyminen paineessa 2004) Koulutus Koulutus katsotaan Eritreasssa tärkeäksi ja valtion tarkoitus on taata kaikille kansalaisille viiden vuoden koulutus ja kolmen vuoden koulutus sellaisille aikuisille, jotka eivät ole saaneet siihen aikaisemmin mahdollisuutta. Lukutaitoisten määrä onkin noussut vuoden 1993 miesten 58:sta ja naisten 28:sta prosentista. Vuonna 1999 vastaavat luvut olivat jo miehillä 67 ja naisilla 39 prosenttia. Vuonna 2001 peruskouluun ilmoittautui 53 % pojista ja 49 % tytöistä, tosin keskeyttäneiden määrä varsinkin tyttöjen joukossa on suuri. (Connell 2002, ). Koulutus kuitenkin tähtää perustaitojen, kuten luku- ja kirjoitustaidon, opettamiseen kansalaisille. Peruskoulussa ei vielä opeteta esimerkiksi vieraita kieliä. Koulutustaso onkin suomalaisen mittapuun mukaan alhainen, eivätkä kaikki YK:n palkkaamat keittiöapulaiset osaa esimerkiksi lukea. Tätä taustaa vasten ymmärtää helposti, että tiedot hygieniasta ovat heikot. Ihmisiä saattaa olla vaikea motivoida tekemään asioita tietyllä tavalla, jos he eivät ymmärrä, miksi Ruokakulttuuri Eritrean ruokakulttuuri on pitkälti samanlainen kuin Etiopian, eikä sitä pidetä gastronomisesti kovin korkeatasoisena. Ruokaa tärkeämpää ovatkin sen tarjoiluun ja nauttimiseen liittyvät seremoniat. (Carillet & Gordon 2003, 276.) Tärkein paikallinen ruoka on injera. Köyhin osa väestöstä syö sitä sellaisenaan kaikilla aterioilla, varakkaammat tarjoavat sen kanssa erilaisia lisäkkeitä. Nämä ovat usein tulisia muhennoksia, jotka saattavat sisältää pelkkiä kasviksia, lihaa, kalaa tai kanaa. Injera valmistetaan sekoittamalla vehnää, muutamaa

11 8 paikallista viljalajiketta sekä vettä. Tämän taikinan annetaan seisoa päivä tai pari, minkä seurauksena siitä tulee hieman hapan. Taikina paistetaan hieman muurinpohjalettu pannua muistuttavalla pannulla. (Dennison & Paice 2002, 76.) Tuloksena on rakenteeltaan hieman pannukakkua muistuttava pyöreä leipä. Varsinkin suurimmissa kaupungeissa näkyy italialaisten vaikutus. Tarjolla on pastaruokia ja kahvilakulttuuri on voimakas, pääkatujen varsilla olevista kahviloista saa espressoa ja capuccinoa. Syy kahvilakulttuuriin kukoistamiseen on kahviin liittyvässä perinteisessä seremoniassa. Kahviseremonia on aikaa vievä toimitus ja kutsun saaminen sellaiseen on suuri kohteliaisuus, josta ei pidä kieltäytyä. Paikka koristellaan laittamalla lattialle heiniä ja popkornia, jota myös tarjotaan odottaville vieraille. Seremonian suorittaa aina nainen, joka jauhaa ja paahtaa kahvipavut haistattaen niitä aina välillä vierailla. Tämän jälkeen kahvi laitetaan kannuun, johon lisätään vesi ja seos keitetään. Kahvin kiehumista yli pidetään suurena häpeänä. Valmis kahvi kaadetaan kuppeihin, joiden pohjalla on reilusti sokeria. Yleinen käytäntö on, että kahvia tulee juoda vähintään kolme kuppia ennen kuin voi ilmoittaa olevansa valmis ja poistua. (Dennison & Paice 2002, 77.) Tähän kaikkeen kuluu aikaa noin kaksi tuntia. Seremonia pidetään usein sisällä ja kuten itse sain huomata tilaisuuteen osallistuessani, huone täyttyi nopeasti savusta ja tuoksuista. Tilassa leijaili ajoittain voimakas kahvin tuoksu ja usein tulisijassa poltetaan vielä pihkaa, josta tulee oma hajunsa. Asmara on kuitenkin Eritrean pääkaupunki ja siellä on varsin paljon ulkomaalaisia, esimerkiksi YK:n työntekijöitä. Tästä syystä kaupungista löytyy myös laadukkaita ravintoloita. Kaupungissa sijaitsee muun muassa hotelli Inter Continental, jonka ravintola täyttää länsimaiset vaatimukset. Vaikka tietyt ravintolat ovat paikallisille kalliita ja selvästi suunnattu kansainvälisille työntekijöille, ei niitä voida pitää suomalaisen mittapuun mukaan kalliina.

12 2.2 Five star camp 9 Pääkaupungin kupeessa sijaitseva leiri mahdollistaa kohtuullisen hyvät olot, jos sitä verrataan keskellä aavikkoa asumiseen. En tiedä,onko tämä ainoa syy, mutta ranskalaiset antoivat alueelle saapuessaan leirille sen nimen, Five star camp, eli viiden tähden leiri. Leirin perusrakennukset ovat YK:n omaisuutta. Näin ollen asumisparakit, suihku- ja wc-kontit sekä keittiö varastokontteineen olivat paikalla, kun tulimme ja jäävät sinne, kun suomalaiset lähtevät ja joku toinen ottaa vastuun. Leirissä aikaisemmin majailleet ranskalaiset ja irlantilaiset olivat ammatiltaan sotilaita. Heidän joukossaan ei siis juuri ollut eri siviilialojen edustajia ja myös heidän mentaliteettinsa oli erilainen. Korjaus- ja kunnostustöihin piti pyytää YK:n siviilityöntekijöitä, mikä oli aikaa vievä prosessi. Niinpä moni asia oli kunnostuksen tarpeessa. Ravitsemuspalveluiden kannalta yksi tärkeimpiä alueita on luonnollisesti keittiö ja varastot. Keittiö ja sali oli koottu konteista, kuten myöhemmin selviää. Takapihalla oli lastauslaituri, joka yhdisti varastokontit keittiörakennukseen. Keittiö-ruokasalirakennus on kooltaan noin 360 neliötä ja se koostuu 24 kontista (liite 1). Konteista on poistettu halutut väliseinät ja sopiviin paikkoihin on laitettu ovellisia ja ikkunallisia kontteja. Hygienian kannalta tärkeitä ovat muun muassa roskien keräys sekä suihku- ja wc-tilat. Näin ollen, ne liittyvät ravitsemispalveluihin ja myös niiden kehittämin kuului kehittämishankkeeseen. Tyytyväisyyttä niihin ei kuitenkaan suoranaisesti mitattu tyytyväisyyskyselyssä Keittiörakennus Keittiötila koostuu käytännössä kahdesta keskenään samanlaisesta keittiöstä. Nämä on asetettu vastakkain toistensa peilikuviksi. Yksi tällainen keittiö koostuu neljästä kontista. Yksi kontti muodostaa tiskihuoneen. Yksi sisältää kaksi

13 10 kylmiötä. Ja kaksi jäljelle jäävää on asetettu peräkkäin niin, että niistä muodostuu yksi pitkä käytävä. Toisessa niistä on yhdellä seinustalla varsinaiset keittiölaitteet. Vierekkäin ovat uuni, kippikattila, hella ja alauuni, parila sekä rasvakeitin. Laitteet ovat Zanussin suurtalouskäyttöön tarkoitettuja ja gnmitoitettuja, mikä on ravitsemusalalla yleisesti käytetty standardi. Tällaisia keittiöitä on siis kaksi kappaletta vierekkäin. Tiskikontti pitää sisällään huuhtelu- ja pesulinjan. Toinen on toisella puolella ja toinen toisella puolella konttia. Tiskikontissa on oma lämminvesivaraaja ja se on periaatteessa itsenäinen yksikkö, joka voitaisiin sijoittaa mihin tahansa. Kuten edellä on todettu, näitä keskenään samanlaisia kontteja on kaksi kappaletta. Keittiön yhteydessä on myös kontti, joka sisältää kaksi kylmähuonetta, joiden koko on noin 9 neliötä. Toinen näistä voidaan säätää myös pakastimeksi. Myös näitä on molempien keittiöiden yhteydessä, eli yhteensä keittiön yhteydessä on neljä kylmätilaa. Ruokasali koostuu 14 kontista eli 210 neliöstä, paikkoja ruokalassa on pöytämuodosta riippuen noin sata. Ruokasalit eivät ole täysin samanlaiset, vaan varsinainen ruokalinjasto on vain toisella puolella. Ruokalinjasto koostuu kahdesta 4 gn:n kokoisesta lämpöhauteesta sekä yhdestä 4 gn:n kokoisesta kylmähauteesta. Tämän lisäksi on erilliset pöydät juomille, kahville sekä jälkiruoille. Ruokasali on ilmastoitu ja varustettu kolmella sisäänkäynnillä, joista yksi toimii lähinnä hätäuloskäyntinä. Kaikilla ulkoseinillä on runsaasti ikkunoita, jotka ovat peitettävissä sälekaihtimilla. Yleisesti salia voidaan pitää valoisana. Pääosan varastoista muodostaa keittiön takana, lastauslaiturin toisella puolella oleva kolmen kontin rivi. Siinä on vierekkäin kuiva-aine-, pakaste-, sekä kylmäkontti. Kaikkien konttien ulkomitta on sama, 6,1m*2,5m*2,5m, tilavuuden vaihdellessa hieman kontin tyypistä riippuen.

14 2.2.2 Roskapiste 11 Roska-astiat sijaitsevat leirin kauimmaisessa kulmassa. Sekajätettä varten on yksi roska-astia, jonka lisäksi palavalle jätteelle on omansa. Siihen myös kerättiin käytöstä poistuva tavara, joka voitiin vielä lahjoittaa paikallisille organisaatioille, kuten rakennustöistä jäänyt puutavara. Roska-astiat olivat paljaalla maalla ja koska alueelle tippui esimerkiksi ruoan tähteitä, kävi siellä kissoja, koiria ja ilmeisesti myös rottia, jotka kulkivat aidan raoista. Paikalliset siivoojat veivät roskat leirin muista roska-astioista sinne ja niiden edelleen tyhjentäminen oli YK:n palkkaaman yrityksen vastuulla Suihku ja wc-tilat Kaikki leirin saniteettitilat muodostuivat konteista. Niitä oli kolmenlaisia: pelkkiä suihkukontteja, pelkkiä wc-kontteja sekä yhdistelmäkontteja. Jokaisessa kontissa oli omat lämminvesivaraajansa ja niihin tuli paikallinen vesijohtovesi. Suihkukonteissa oli toisella pitkällä sivulla kuusi suihkua ja toisella kuusi lavuaaria. Wc-konteissa oli toisella pitkällä seinustalla kuusi wc-koppia ja toisella pisuaari ja kaksi lavuaaria. Näitä molempia kontteja oli kaksi kappaletta. Yhdistelmä kontteihin tultiin sisälle pitkältä sivulta ja toisessa päässä oli kolme suihkua ja toisessa kolme wc-koppia, lisäksi keskellä neljä lavuaaria. Tällaisia kontteja oli viisi kappaletta, joista yksi oli varattu paikallisille ja yksi naisille. Suihkuja oli siis yksi aina kymmentä miestä kohden ja ne oli sijoitettu hieman eri puolille leiriä. Kun lukee edellä mainittuja tietoja leiristä voisi kuvitella, että kaikki on kunnossa ja täyttää suomalaiset normit. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, etteivät asiat olleet niin hyvin kuin voisi kuvitella.

15 2.3 Asiakasryhmät 12 Toimintaympäristöön liittyy oleellisesti myös se organisaatio jossa toimin, tässä tapauksessa UNMEE, eli United Nations Mission in Eritrea and Ethiopia. Englantilaisesta nimestä tulee myös sana missio, jolla tarkoitetaan eri YK:n alaisia operaatioita. Tarkemmin kyseessä on YKSRJEE, eli YK:n suomalainen rauhanturvajoukko Etiopia-Eritreassa. Tämä tarkoittaa suomalaista kontingenttia, joka koostuu esikunta- ja vartiokomppaniasta, jonka vahvuus on 182, sekä kymmenestä esikunta upseerista. Komppania on jaettu joukkueisiin (J.) ja joukkueet edelleen ryhmiin (R.). Kuviosta 1, näkyy organisaation rakenne ryhmiin asti. Ryhmätaso on työn kannalta oleellinen vain talousryhmän kohdalla, muuten pysytään joukkuetasolla. TILANNE KESKUS 4+1+3=8 KOMPPANIAN PÄÄLLIKKÖ KOMPPANIAN VARA PÄÄLLIKKÖ E/UNMEE 10 esikunta upseeria KOMENTOJ =15 ESIKUNTAJ =19 VIESTIJ =7 Kuljetus ja korjaamoj =22 HUOLTOJ = J. a` = 30 ToimistoR. CimoR. AsentajaR. KuljetusR. VarastoR. 1R. HankintaR. OperaatioR. VarmuusR. Autohuo l- tor. TalousR. 2R. PostiR. EsikuntaR. Panssari Sisun huoltor. PoliklinikkaR. 3R. Sotilas poliisir. KuljetusR. 4R. VaraosaR. KUVIO 1. Organisaatiokaavio

16 Tilannekeskus, eli TIKE,. on joukkue joka pitää ympärivuorokautista radiopäivystystä. Muuten työ painottuu päiväsaikaan, jolloin tapahtumia on enemmän. 13 Komentojoukkueen, esikuntajoukkueen, viestijoukkueen, kuljetus- ja korjaamojoukkueen sekä huoltojoukkueen työt painottuvat päiväsaikaan. Tämä johtuu pitkälti YK:n siviilipuolen työajoista. Sähkökatkokset ja vastaavat kuitenkin korjataan mihin tahansa vuorokaudenaikaan. Talousryhmä kuuluu huoltojoukkueeseen ja koostuu seitsemästä henkilöstä. Ryhmää johtaa talousryhmänjohtaja apunaan talousaliupseeri, joiden lisäksi on neljä keittäjää. Tämän lisäksi ryhmään kuuluu muonitusaliupseeri. Talousryhmällä on lisäksi alaisuudessaan paikallistyöntekijöitä. Nämä työntekijät ovat YK:n palkkaamia, eivätkä kuulu samaan organisaatioon. Näitä paikallisia on keittiöllä töissä 28 henkilöä. Ensimmäinen, toinen ja kolmas joukkue ovat jääkärijoukkueita. Heidän työnsä on vartio- ja partiotoimintaa. Työtä tehdään ympäri vuorokauden ja joissain tilanteissa henkilöitä tarvitaan jopa enemmän pimeän aikaan. Työ on vuorotyötä ja joukkueenjohtaja määrää työvuorot sekä niiden pituuden. Joillain vartiopaikoilla vuoro kestää muutaman tunnin ja joillain se saattaa kestää kahdeksan tuntia. Vaikka vuorojen pituus vaihteleekin joukkueittain, kiertävät vuorot siis ympäri vuorokauden. Kontingentin henkilöstö oli keittiön pääasiakasryhmä. Ruokaa tehtiin heidän lisäkseen myös leirissä oleville paikallistyön tekijöille, kuten tulkille ja siivoojille sekä leirissä käyville vieraille. Tietyissä tilaisuuksissa vieraat muodostivat asiakkaista suurimman osan, tällaisia tapahtumia oli muutama. 3 Kohti parempaa keittiötä Ensimmäisten päivien aikana meille paljastui, etteivät asiat olekaan aivan niin hyvin kun voisi luulla. Keittiö vilisi torakoita, lastauslaituri oli mätä, varastot olivat täynnä pilaantuneita elintarvikkeita ja yhden erillään olevan kuiva-aine varastokontin katto vuoti niin, että sisällä oli kosteaa ja kaikki homeessa. Keittiön

17 14 sisällä olleista kylmätiloista vain yksi toimi kunnolla, myöskään kylmähaude ei toiminut. Toisen puolen keittiössä toimi ainoastaan rasvakeitin. Meille tämä oli melkoinen yllätys. Irlantilaisia tämä ei näyttänyt haittaavan, heidän ruokansa tosin oli puolivalmisteiden lämmitystä. Lounaalla oli aina ranskalaisia perunoita ja jotain lisukkeita, kuten kalapuikkoja. Tarkoituksemme oli tehdä itse enemmän kuin vain lämmittää ruokia. Sitä ennen keittiölle piti kuitenkin tehdä jotain. Aloimme miettiä parannuksia ja niiden järjestystä. 3.1 Alkutyöt Kannoimme kaiken irtilähtevän ulos keittiö- ja ruokalatiloista, minkä jälkeen pesimme kaikki paikat. Kun tilat oli siivottu, suljettiin keittiö ja se desinfiointiin kauttaaltaan. Aineen annettiin vaikuttaa seuraavaan iltaan asti, jonka jälkeen paikat pestiin uudestaan. Tänä aikana siivosimme ulos kantamiamme hyllyjä ja pöytiä ja otimme esille meille Suomesta tulleita työvälineitä. Keittiön ollessa kiinni kaksi päivää, söivät kaikki taistelumuonaa, eli compoa. Compo on paketti, joka sisältää kaiken yhden ihmisen yhdessä vuorokaudessa tarvitsevan ravinnon. Sitä pidetään varmuusvarastossa elintarvikehuollon katkeamisen varalta. Pakkauksia on monia erilaisia, pääsääntöisesti ne sisältävät kaksi lämmitettävää säilykeateriaa ja pienen keittimen, erilaisia keksejä, makeisia, teetä, joiden laatu vaihtelee pakkauksittain. Kun keittiö sitten aukesi, oli sisustus muuttunut ja seinälle tullut ohjelappuja sekä desinfiointiain -pulloja. Ohjeistettiin, että ennen ruokailua pestään kädet, ruokalassa ollessa käytetään paitaa ja sukkia ja vielä ennen linjastoa kädet desinfioidaan. Ohje sukkien käytöstä ulotettiin myös paikallisiin työntekijöihin.

18 3.2 Lisämuutoksia keittiössä Muutostyöt keittiöllä Seuraava tehtävä oli lastauslaiturin korjaus. Vanha lastauslaituri oli jo työturvallisuusriski, sillä sitä pitkin kannettiin tavarat varastoihin ja varastoista keittiöön. Meillä ei ollut tietoa, oliko siinä tapahtunut onnettomuuksia, mutta arvioimme ne mahdollisiksi (Työpaikan ergonomian selvitys 2001, 18). Järjestimme myös varastot uudelleen ja laitoimme sinne uudet metallihyllyt. Ongelmakohdaksi jäi pakastekontti. Sen lattialle muodostui jäätä, koska ovea availtiin ja sisään pääsi lämmintä ilmaa. Tämä aiheutti liukastumisvaaran, jolle emme kuitenkaan voineet tehdä mitään. (Elintarvikealan työsuojeluopas 2002, 112.) Varastojen siivous ja uudelleen järjestäminen oli oma työnsä., koska vanhaa tavaraa oli paljon. Niinpä se kaikki käytiin läpi ja jaettiin säilytettäviin ja poisheitettäviin. Tämän lisäksi meille käyttökelvottomasta tavarasta, valittiin vielä sellainen joka menisi lahjoituksiksi. Kävimme varastot läpi yksi kerrallaan, ja aina kun yksi saatiin tyhjäksi se siivottiin ja sinne asennettiin uudet hyllyt. Nämä työt tehtiin ensimmäisten viikkojen aikana. Näiden viikkojen aikana vakioitiin myös siivouskäytäntö ja opastettiin se paikallisille. Kun samanaikaisesti valmistettiin myös ruokaa, kolme lämmintä ateriaa päivässä, on ymmärrettävää, että päivät venyivät pitkiksi. Työtunteja ei erikseen kirjattu ylös, sillä koko talousryhmä tiesi, että ne olisi tehtävä. Vapaa-aikaa ei juuri ollut, mutta nukkumiselle aikaa oli riittävästi, mikä oli työn kuormituksen kannalta oleellista (Työkuormitus ja sen arviointimenetelmät 2002, 43) Työntekijöiden opastus Kaikki työntekijät olivat olleet keittiöllä töissä jo irlantilaisten aikana. Silti heidän käsityksensä keittiöllä työskentelemisestä ja siihen liittyvästä hygieniasta oli kaukana suomalaisesta tasosta. Niinpä keräsin ryhmän kanssa perusasioita paperille. Laadimme yhden A4 arkillisen ohjeita ranskalaisin viivoin ja kään-

19 16 simme ne englanniksi. Koska osalla paikallisista työntekijöistä englannin taito oli olematonta, pyysimme tulkkia kääntämään ohjeet myös tigriniaksi. Keräsimme kaikki työntekijät yhteen ja kävimme tulkin avustuksella ohjeet läpi. Tämän jälkeen kopioimme ja muovitimme ohjeet ja kiinnitimme niitä keittiöön. Koska uusien ohjeiden omaksumisessa menee aikaa, oli jokaisella ryhmämme jäsenellä vastuu seurata ja valvoa työntekijöitä. Aina epäkohtia havaitessaan, piti työntekijälle näyttää kohta ohjeistuksesta ja selittää asia tarvittaessa jonkun tulkkaamana. Tarve valvontaan ja opastukseen oli suurinta ensimmäisten viikkojen aikana, jolloin työtä muutenkin oli paljon. Opastukseen pyrittiin tästä huolimatta löytämään aikaa. Sitä mukaan kuin työmäärä muuten väheni, lisättiin työntekijöiden opastusta. Neuvottiin työn organisointia ja ergonomisia työasentoja, jotka työturvallisuuden lisäksi tehostavat tuotantoa ja tilankäyttöä (Elintarvikealan työsuojeluopas 2002, 113). Siinä missä aikaisempi tapa kuoria sipuleita oli istua jakkaralla lastauslaiturilla ja kuoria sipulit laituria vasten, annettiin työntekijöille uudet veitset ja laudat ja siirrettiin kuoriminen keittiön pöydälle. Opastus tuottikin tulosta ja tason nousu puolessa vuodessa oli huima. Koska alkutaso oli kuitenkin alhainen ja työntekijöitä vaihtui esim. varkauksien takia, jouduttiin siihen käyttämään valtaisa työmäärä. Kaikkia ohjeita ei ollut kirjallisena, mutta jokainen työntekijä sai opastuksen hänelle kuuluvien töiden suorittamisesta ja koneiden käytöstä niin kuin pitääkin (Elintarvikealan työsuojeluopas 2002, 63). Puolen vuoden aikana ei sattunut tapaturmia joista ei olisi selvitty laastarilla. 3.3 Jatkuvaa kehittämistä Ensimmäiset viikot olivat kaikkein kiireisimmät. Leirissä tehtiin kuitenkin muutoksia ja parannuksia koko ajan. Kaikissa näissä ei talousryhmän jäsenet itse olleet mukana, mutta monet niistä vaikuttivat ravitsemispalveluihin. Keittiössä tapahtuva kehitys muuttui pääosin rationaaliseksi ja tärkeintä oli tuotantotekninen kehittäminen. Tarkoitus oli laadun parantamisen lisäksi vähentää ja keventää talousryhmän työtä. (Lampi, Laurila & Pekkala 1996, 25.)

PROJEKTINA PARTIOLEIRIN RUOKAILU

PROJEKTINA PARTIOLEIRIN RUOKAILU PROJEKTINA PARTIOLEIRIN RUOKAILU Teija Kolehmainen Opinnäytetyö Marraskuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi Sari Pekkinen Kevät 2012 Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA Elisa Laitinen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekijä(t) Laitinen, Elisa Julkaisun laji

Lisätiedot

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2009 Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Tutustu uuteen uutispalstaan! Maalaten ja tapetoiden kotiin uusi ilme sisältö

Lisätiedot

31 Ruokaohjeet. Eläinlääkäri Petri Yli-Soinin perhetilalla kasvatetaan ja opiskellaan kanoja. Kokki haluaa huipulle. Nauta: paljon muutakin kevääseen

31 Ruokaohjeet. Eläinlääkäri Petri Yli-Soinin perhetilalla kasvatetaan ja opiskellaan kanoja. Kokki haluaa huipulle. Nauta: paljon muutakin kevääseen Atria Food Servicen asiakaslehti 1/2014 Kokki haluaa huipulle 6 kuin 8 Eläinlääkäri Petri Yli-Soinin perhetilalla kasvatetaan ja opiskellaan kanoja 31 Ruokaohjeet 34 Nauta: paljon muutakin pihvilihaa kevääseen

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto. Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto. Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA Mari Rodas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Tällä kertaa vain kävi näin

Tällä kertaa vain kävi näin Tällä kertaa vain kävi näin Työtapaturmatarinoita Helsingin kaupungilta Julkaisija: Helsingin kaupungin henkilöstökeskus Osoite: PL 4500, 00099 Helsingin kaupunki (Ensi linja 1, 00530 Helsinki) Tilaukset:

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa?

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? 1 Kaisa Salomaa Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? Selvitys kirjastojen välisen yhteistyön mahdollisuudesta Opinnäytetyö Talvi 2011 Kulttuurialan yksikkö Kirjasto- ja tietopalvelun

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Verna Kauko SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN PORIN LIIKETALOUDEN TOIMIPISTEEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN NUKKUMISTAVAT JA NIITÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT

Verna Kauko SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN PORIN LIIKETALOUDEN TOIMIPISTEEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN NUKKUMISTAVAT JA NIITÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT Verna Kauko SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN PORIN LIIKETALOUDEN TOIMIPISTEEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN NUKKUMISTAVAT JA NIITÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot