COMPOSTA GOURMEESEEN. Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa. Mikko Moisio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COMPOSTA GOURMEESEEN. Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa. Mikko Moisio"

Transkriptio

1 COMPOSTA GOURMEESEEN Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa Mikko Moisio Opinnäytetyö Huhtikuu 2004

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) MOISIO, Mikko Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 62 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus Työn nimi Salainen saakka COMPOSTA GOURMEESEEN Ravitsemispalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa Koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja kuluttajapalvelujen koulutusohjelma/ Työn ohjaaja ROSSI, Jari Toimeksiantaja(t) Tiivistelmä Työn tavoitteena oli raportoida Yhdistyneiden kansakuntien Suomalaisessa Rauhanturvajoukossa Etiopia-Eritreassa (YKSRJEE) toteutettu ravitsemispalveluiden kehittämishanke ja tarkastella asiakastyytyväisyyskyselyn kautta saatuja tietoja palveluiden kehityksestä sekä tilasta. Kehittämishanke oli pääosin tehty ennen kyselyn toteuttamista, mutta sen tuloksia voidaan kuitenkin käyttää jatkokehittämisessä. Näin tyytyväisyyskysely palveli myös työnantajan tarpeita. Työssä kuvattu kehittämishanke oli kestoltaan noin viisi kuukautta ja se käsitti kaikki parannukset, jotka tuona aikana tehtiin palveluiden laadun nostamiseksi sille tasolle, johon suomalaiset olisivat tyytyväisiä. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin määrällisellä tutkimuksella. Tutkimusmenetelmäksi valittiin asiakastyytyväisyyskysely strukturoidulla lomakkeella ja lomakkeita jaettiin 160 kappaletta. Palautusprosentti oli 92 % ja palautetut lomakkeet käsittävät 77 % koko tutkimusjoukon vahvuudesta. Tutkimus osoitti, että ravitsemispalvelut voidaan toteuttaa vaativissa erityisolosuhteissakin niin, että asiakas tyytyväisyys on hyvä. Tutkimus myös osoitti, kuinka erilaisia odotuksia ihmisillä on ja kuinka paljon tyytyväisyys vaihteli eri henkilöiltä kysyttäessä. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa muissa vastaavissa olosuhteissa toteutettavissa kehittämishankkeissa asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että ravitsemispalveluiden järjestäminen suurelle joukolle normaaleilla resursseilla niin, että kaikki olisivat tyytyväisiä, on vaikeaa ihmisten tarpeiden erilaisuuden vuoksi. Avainsanat (asiasanat) Kehittämishanke, rauhanturva, ravitsemispalvelu Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) MOISIO, Mikko Type of Publication Bachelor`s thesis Pages 62 Language Finnish Title Confidential until FROM COMPO TO GOURMET Development project on the catering services in the Finnish peacekeeping forces in Eritrea Degree Programme Degree Programme in Tourism, Services Management and Consumer Communication Tutor ROSSI, Jari Assigned by Abstract The purpose of this study was to report the development project on catering services in the United Nations Finnish peacekeeping forces in Ethiopia-Eritrea (YKSRJEE) and compare the results to the information received from customer survey. The development project was mainly completed before the customer survey, but the results of the survey can be used when the developing continues. This is how the customer satisfaction survey also fills the needs of the employer. The development process, described in this study includes all those changes which were made during the five months when trying to raise the quality of the catering services to meet the Finnish standards. The customer satisfaction was measured with a quantitative survey. There were 160 forms distributed and 92 % of those were returned. That is 77 % of the whole group. The results indicated that it is possible to arrange catering sevices also in special or difficult circumstances so that customer satisfaction is high. The study also shoved that the needs and things that make people satisfied change a lot depending on who you are asking from. The results of thesis could be used also in other peacekeeping operations. Nevertheless, it could be said that it is almost impossible to make everyone fully satisfied because of different needs of different people. Keywords Peacekeeping, Catering services, Development project Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 ERITREASSA KAIKKI ON TOISIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Eritrea pähkinänkuoressa Maantieteelliset seikat Koulutus Ruokakulttuuri Five star camp Keittiörakennus Roskapiste Suihku ja wc-tilat Asiakasryhmät KOHTI PAREMPAA KEITTIÖTÄ Alkutyöt Lisämuutoksia keittiössä Muutostyöt keittiöllä Työntekijöiden opastus Jatkuvaa kehittämistä Keittiön ulkopuolella Keittiössä RUOKA JA RAVITSEMUS Hygienia Ravitsemukseen vaikuttavat tekijät Ruokailuajat Eri ruokailut Raaka-aine resurssit...22

5 4.3 Välipalakaappi Eväät Juhlapäivät MITÄ MIELTÄ MUUT OVAT ASIAKASKYSELY Suunnittelu Kattavuus TULOKSET POHDINTA...51 LÄHTEET...53 LIITTEET Liite 1. Keittiörakennuksen pohjapiirros...57 Liite 2. Kyselylomake...57 Liite 3. Kysymysten vastausjakaumat...59 KUVIOT KUVIO 1. Organisaatiokaavio KUVIO 2. Kuinka usein kyselyyn vastaajat urheilevat...34 KUVIO 3. Kuinka usein syöt muualla kuin ruokalassa KUVIO 4. Kuinka usein vastaaja nauttii välipalakaapin tuotteita...36 KUVIO 5. Johtuuko välipalakaapin käyttö työvuoroista...36 KUVIO 6. Käsien desinfioinnin yleisyys ruokalassa...39 KUVIO 7. Kuinka usein vastaajalla on ollut jalla...39 KUVIO 8. Ruokailu tilojen puhtaus KUVIO 9. Ruokailutilojen viihtyvyys KUVIO 10. Tyytyväisyys aamupalaan...43 KUVIO 11. Tyytyväisyys päivälliseen...44 KUVIO 12. Tyytyväisyys saatto yms. eväisiin...49 KUVIO 13. Tyytyväisyys juhla- ja erikoispäivien ruokailuihin....50

6 3 TAULUKOT TAULUKKO 1. Vastaus jakauma joukkueittain...30 TAULUKKO 2. Valmiusjoukko koulutettujen jakaantuminen joukkueisiin TAULUKKO 3. Monesko missio jakauma joukkueittain TAULUKKO 4. Ikäjakauma joukkueittain...32 TAULUKKO 5. Työvuorojen vaikutus kaapin käyttöön joukkueittain...37 TAULUKKO 6. Lisäravinteiden käyttö suhteessa urheilun yleisyyteen TAULUKKO 7. Tyytyväisyys lounaaseen suhteessa joukkueeseen...44 TAULUKKO 8. Tyytyväisyys arkipäivien ruokailuaikoihin joukkueittain...45 TAULUKKO 9. Tyytyväisyys sunnuntain ruokailuaikoihin joukkueittain...46 TAULUKKO 10. Tyytyväisyys välipalakaappiin joukkueittain...47 TAULUKKO 11. Tyytyväisyys kaappiin koulutuksen mukaan...47 TAULUKKO 12. Tyytyväisyys kaappiin suhteessa missioihin...48 TAULUKKO 13. Tyytyväisyys kaappiin suhteessa ikään...49

7 4 1 Eritreassa kaikki on toisin Alkuvuodesta 2003 vanha komppanian päällikköni soitti minulle ja kysyi, lähdenkö Eritreaan keittiölle töihin. Tiesin kyllä, että Suomi suunnittelee rauhanturvajoukon lähettämistä Eritreaan ja olin kirjoittanut valmiussitoumuksen. Soitto tuli kuitenkin yllättäen, kun olin ruokakaupassa. Keskustelimme puhelimessa hetken ja kuulin, että muonittajaksi ja keittiölle olisi lähdössä kaksi entuudestaan tuttua kokkia. Molemmat olivat olleet puoli vuotta alaisiani Kosovossa. Pyysin lähettämään kutsun valintakokeisiin ja sanoin ilmoittavani, jos tilanne muuttuu. Kevät meni opiskellessa ja kutsu kesällä pidettäviin valintakokeisiin tuli huhtikuussa. Tänä aikana olin monta kertaa miettinyt, millaista ruokahuollosta huolehtiminen olisi Afrikassa. Mietin asiaa lopulta niin paljon, että päätin tehdä opinnäytetyön asiasta. Sen keskeinen ajatus oli, miten sellaisissa erityisolosuhteissa pystyy täyttämään asiakkaiden tarpeet. Yritin varautua tulevaan kaikin tavoin. Jo ennen valintakokeisiin menoa tutustuin alueeseen ja sen kulttuuriin. Valintakokeissa tapasin ryhmäni ja mietimme kahden viikon ajan, millaista alueella olisi ja miten siellä tulisi toimia. Luimme läpi alueelta tulleet raportit, laadimme kalustolistoja ja kuuntelimme kymmeniä luentoja. Katsoimme myös videoita joista näki, millainen leiri ja sen keittiö olivat (Five star camp 2003). Tiesin, mikä minua odottaa ja mitä pitäisi tehdä, tai luulin tietäväni. Kun saavuimme leiriin, oli se vielä irlantilaisten hallussa ja olisikin vielä seuraavat pari päivää. Tuona aikana toimimme irlantilaisten mallien mukaan ja mietimme parannuksia. Kun irlantilaiset lähtivät ja leiri siirtyi vastuullemme, alkoi pitkä urakka asioiden parantamiseksi. Loppujen lopuksi asioita paranneltiin koko se puoli vuotta, kun olin alueella. Tuona aikana tapahtui paljon muutoksia, joista tärkeimmät ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana. Tämä ravitsemispalveluiden kehittämishanke on kuvattu työn alussa ja se toimii samalla pohjana asiakastyytyväisyyskyselylle.

8 5 Tyytyväisyyskysely tuloksineen ja päätelmineen on työn tärkein anti. Sen avulla pystyn arvioimaan myös kehittämishankkeen onnistumista. Näin ollen aluksi mielessäni ollut kysymys, voiko tällaisissa erityisolosuhteissa järjestää ravitsemispalvelut niin, että asiakkaat ovat tyytyväisiä ja jos voi niin miten, saa vastauksen. Saatuja tuloksia voidaan myös soveltaen käyttää tulevien rauhanturva operaatioiden kehittämishankkeissa. 2 Toimintaympäristö Eritreassa sijaitseva keittiö on monella tapaa erilainen toimintaympäristö kuin Suomessa oleva. Moneen seikkaan on mahdoton vaikuttaa, koska ne johtuvat maantieteellisistä syistä. Ne on vain otettava huomioon työssä ja mietittävä, miten ne vaikuttavat. 2.1 Eritrea pähkinänkuoressa Eritrea on nuorin Afrikan valtioista Se itsenäistyi vuonna 1993 erottuaan sisällissodan jälkeen Etiopiasta, johon se aikaisemmin oli kuulunut. Pinta-alaltaan vain 124,300 neliökilometrin kokoinen maa voidaan jakaa kolmeen eri maantieteelliseen tyyppiin. Lännessä maa rajoittuu Punaiseen mereen, jonka rannikkoa sillä on kilometriä, lisäksi noin 350 saarta Punaisessa meressä kuuluu sille. Maan korkein huippu on Ambra Soira, joka kohoaa metriin, matalin kohta taas on Kobar Sink, joka on 75 metriä merenpinnan alapuolella. Asukkaita maassa on 4,4 miljoonaa ja pääkielet ovat tigrinia, arabia ja englanti. Noin puolet kansasta on kristittyjä ja puolet muslimeja, eri uskontojen välillä ei maassa kuitenkaan ole ristiriitoja. Kansalaisten oletettu elinikä on 50 vuotta ja lukutaitoisia on 53 %. (Connell 2002, 36) (Carillet & Gordon 2003, 268.) Eritrean rajanaapureita ovat Djibudi, Etiopia ja Sudan.

9 2.1.1 Maantieteelliset seikat 6 Eritrean kolme tärkeintä maantieteellistä aluetta ovat itäinen rannikkoilmasto, keskimaassa sijaitseva ylänkö sekä lännessä oleva alanko (Connell 2002, 36). Vaikka näillä jokaisella onkin omat kulttuuriin vaikuttaneet piirteensä, voidaan oleellisesti toimintaan vaikuttavina pitää itäistä rannikkoilmastoa sekä keskistä ylänköä. Punaisen meren rannalla sijaitseva satamakaupunki Massava kuuluu rannikkoilmaston piiriin. Siellä lämpötila on lähes aina yli 20 C ja kuumimpina kesäkuukausina, heinä - elokuussa, mikä vaihtelee 25 C ja 45 C välillä. Sateita ei kesällä juurikaan ole ja talvikuukausinakin sademäärät ovat vain mm. (Connell 2002, 37.) Lähes kaikki satamaliikenne kulkee sitä kautta ja Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) käyttämät elintarvikkeet ja niiden varastot sijaitsevat pääasiallisesti siellä. Italialaiset vaihtoivat vuonna 1900 pääkaupungiksi Massavan sijasta Asmaran, jossa myös leirimme oli (Abraham, Denison, Gebremedhin & Ren. 2003, 30). Se sijaitsee keskisellä ylängöllä. Etäisyys Massavasta on 56 kilometriä, tietä pitkin 115 kilometriä (Splinter 2003). Korkeusero on kuitenkin suuri Asmaran ollessa 2350 metrin korkeudessa (Carillet & Gordon 2003, 276). Korkeuseron vuoksi matka kestää kuorma-autoilta noin 10 tuntia. Ilman lämpötila Asmarassa vaihtelee suuresti. Keskilämpötila pysyy koko vuoden 18 C:ssa, lämpimimpinä kuukausina päivälämpötila nousee 30 C:een kylmimpien kuukausien yölämpötilat taas laskevat lähelle 0 C:ta. Vuorokauden lämpötilavaihtelu on usein 20 C:ta. (Connell 2002, 38.) Lämpötila Asmarassa ei siis tuota ongelmia. Suurempana ongelmana voidaan pitää sateita. Sademäärät heinä elokuussa ovat lähes 200 millimetriä (Connell 2002, 37). Pahemmaksi ongelman tekee se, että sateet tulevat muutaman päivän aikana rankkoina kuuroina. Maa ei pysty imemään tätä kaikkea, vaan vesi jää maan pinnalle tulvimaan. Tämä tekee monista teistä käyttökelvottomia ja saa aikaan sen, että kuraa kulkeutuu ihmisten mukana kaikkialle.

10 7 Ravitsemispalveluiden kannalta eniten vaikuttava asia lienee juuri korkeus merenpinnasta. Ilma on ohuempaa ja ilmanpaine pienempi. Tästä syystä esimerkiksi veden kiehumispiste laskee. Pintaveden lämpö oli kiehuvaa vettä mitattaessa 94 C. Lämpö siirtyy sitä nopeammin, mitä kuumempaa neste on ja tästä syystä kypsennysajat pitenevät. (ks Veden käyttäytyminen paineessa 2004) Koulutus Koulutus katsotaan Eritreasssa tärkeäksi ja valtion tarkoitus on taata kaikille kansalaisille viiden vuoden koulutus ja kolmen vuoden koulutus sellaisille aikuisille, jotka eivät ole saaneet siihen aikaisemmin mahdollisuutta. Lukutaitoisten määrä onkin noussut vuoden 1993 miesten 58:sta ja naisten 28:sta prosentista. Vuonna 1999 vastaavat luvut olivat jo miehillä 67 ja naisilla 39 prosenttia. Vuonna 2001 peruskouluun ilmoittautui 53 % pojista ja 49 % tytöistä, tosin keskeyttäneiden määrä varsinkin tyttöjen joukossa on suuri. (Connell 2002, ). Koulutus kuitenkin tähtää perustaitojen, kuten luku- ja kirjoitustaidon, opettamiseen kansalaisille. Peruskoulussa ei vielä opeteta esimerkiksi vieraita kieliä. Koulutustaso onkin suomalaisen mittapuun mukaan alhainen, eivätkä kaikki YK:n palkkaamat keittiöapulaiset osaa esimerkiksi lukea. Tätä taustaa vasten ymmärtää helposti, että tiedot hygieniasta ovat heikot. Ihmisiä saattaa olla vaikea motivoida tekemään asioita tietyllä tavalla, jos he eivät ymmärrä, miksi Ruokakulttuuri Eritrean ruokakulttuuri on pitkälti samanlainen kuin Etiopian, eikä sitä pidetä gastronomisesti kovin korkeatasoisena. Ruokaa tärkeämpää ovatkin sen tarjoiluun ja nauttimiseen liittyvät seremoniat. (Carillet & Gordon 2003, 276.) Tärkein paikallinen ruoka on injera. Köyhin osa väestöstä syö sitä sellaisenaan kaikilla aterioilla, varakkaammat tarjoavat sen kanssa erilaisia lisäkkeitä. Nämä ovat usein tulisia muhennoksia, jotka saattavat sisältää pelkkiä kasviksia, lihaa, kalaa tai kanaa. Injera valmistetaan sekoittamalla vehnää, muutamaa

11 8 paikallista viljalajiketta sekä vettä. Tämän taikinan annetaan seisoa päivä tai pari, minkä seurauksena siitä tulee hieman hapan. Taikina paistetaan hieman muurinpohjalettu pannua muistuttavalla pannulla. (Dennison & Paice 2002, 76.) Tuloksena on rakenteeltaan hieman pannukakkua muistuttava pyöreä leipä. Varsinkin suurimmissa kaupungeissa näkyy italialaisten vaikutus. Tarjolla on pastaruokia ja kahvilakulttuuri on voimakas, pääkatujen varsilla olevista kahviloista saa espressoa ja capuccinoa. Syy kahvilakulttuuriin kukoistamiseen on kahviin liittyvässä perinteisessä seremoniassa. Kahviseremonia on aikaa vievä toimitus ja kutsun saaminen sellaiseen on suuri kohteliaisuus, josta ei pidä kieltäytyä. Paikka koristellaan laittamalla lattialle heiniä ja popkornia, jota myös tarjotaan odottaville vieraille. Seremonian suorittaa aina nainen, joka jauhaa ja paahtaa kahvipavut haistattaen niitä aina välillä vierailla. Tämän jälkeen kahvi laitetaan kannuun, johon lisätään vesi ja seos keitetään. Kahvin kiehumista yli pidetään suurena häpeänä. Valmis kahvi kaadetaan kuppeihin, joiden pohjalla on reilusti sokeria. Yleinen käytäntö on, että kahvia tulee juoda vähintään kolme kuppia ennen kuin voi ilmoittaa olevansa valmis ja poistua. (Dennison & Paice 2002, 77.) Tähän kaikkeen kuluu aikaa noin kaksi tuntia. Seremonia pidetään usein sisällä ja kuten itse sain huomata tilaisuuteen osallistuessani, huone täyttyi nopeasti savusta ja tuoksuista. Tilassa leijaili ajoittain voimakas kahvin tuoksu ja usein tulisijassa poltetaan vielä pihkaa, josta tulee oma hajunsa. Asmara on kuitenkin Eritrean pääkaupunki ja siellä on varsin paljon ulkomaalaisia, esimerkiksi YK:n työntekijöitä. Tästä syystä kaupungista löytyy myös laadukkaita ravintoloita. Kaupungissa sijaitsee muun muassa hotelli Inter Continental, jonka ravintola täyttää länsimaiset vaatimukset. Vaikka tietyt ravintolat ovat paikallisille kalliita ja selvästi suunnattu kansainvälisille työntekijöille, ei niitä voida pitää suomalaisen mittapuun mukaan kalliina.

12 2.2 Five star camp 9 Pääkaupungin kupeessa sijaitseva leiri mahdollistaa kohtuullisen hyvät olot, jos sitä verrataan keskellä aavikkoa asumiseen. En tiedä,onko tämä ainoa syy, mutta ranskalaiset antoivat alueelle saapuessaan leirille sen nimen, Five star camp, eli viiden tähden leiri. Leirin perusrakennukset ovat YK:n omaisuutta. Näin ollen asumisparakit, suihku- ja wc-kontit sekä keittiö varastokontteineen olivat paikalla, kun tulimme ja jäävät sinne, kun suomalaiset lähtevät ja joku toinen ottaa vastuun. Leirissä aikaisemmin majailleet ranskalaiset ja irlantilaiset olivat ammatiltaan sotilaita. Heidän joukossaan ei siis juuri ollut eri siviilialojen edustajia ja myös heidän mentaliteettinsa oli erilainen. Korjaus- ja kunnostustöihin piti pyytää YK:n siviilityöntekijöitä, mikä oli aikaa vievä prosessi. Niinpä moni asia oli kunnostuksen tarpeessa. Ravitsemuspalveluiden kannalta yksi tärkeimpiä alueita on luonnollisesti keittiö ja varastot. Keittiö ja sali oli koottu konteista, kuten myöhemmin selviää. Takapihalla oli lastauslaituri, joka yhdisti varastokontit keittiörakennukseen. Keittiö-ruokasalirakennus on kooltaan noin 360 neliötä ja se koostuu 24 kontista (liite 1). Konteista on poistettu halutut väliseinät ja sopiviin paikkoihin on laitettu ovellisia ja ikkunallisia kontteja. Hygienian kannalta tärkeitä ovat muun muassa roskien keräys sekä suihku- ja wc-tilat. Näin ollen, ne liittyvät ravitsemispalveluihin ja myös niiden kehittämin kuului kehittämishankkeeseen. Tyytyväisyyttä niihin ei kuitenkaan suoranaisesti mitattu tyytyväisyyskyselyssä Keittiörakennus Keittiötila koostuu käytännössä kahdesta keskenään samanlaisesta keittiöstä. Nämä on asetettu vastakkain toistensa peilikuviksi. Yksi tällainen keittiö koostuu neljästä kontista. Yksi kontti muodostaa tiskihuoneen. Yksi sisältää kaksi

13 10 kylmiötä. Ja kaksi jäljelle jäävää on asetettu peräkkäin niin, että niistä muodostuu yksi pitkä käytävä. Toisessa niistä on yhdellä seinustalla varsinaiset keittiölaitteet. Vierekkäin ovat uuni, kippikattila, hella ja alauuni, parila sekä rasvakeitin. Laitteet ovat Zanussin suurtalouskäyttöön tarkoitettuja ja gnmitoitettuja, mikä on ravitsemusalalla yleisesti käytetty standardi. Tällaisia keittiöitä on siis kaksi kappaletta vierekkäin. Tiskikontti pitää sisällään huuhtelu- ja pesulinjan. Toinen on toisella puolella ja toinen toisella puolella konttia. Tiskikontissa on oma lämminvesivaraaja ja se on periaatteessa itsenäinen yksikkö, joka voitaisiin sijoittaa mihin tahansa. Kuten edellä on todettu, näitä keskenään samanlaisia kontteja on kaksi kappaletta. Keittiön yhteydessä on myös kontti, joka sisältää kaksi kylmähuonetta, joiden koko on noin 9 neliötä. Toinen näistä voidaan säätää myös pakastimeksi. Myös näitä on molempien keittiöiden yhteydessä, eli yhteensä keittiön yhteydessä on neljä kylmätilaa. Ruokasali koostuu 14 kontista eli 210 neliöstä, paikkoja ruokalassa on pöytämuodosta riippuen noin sata. Ruokasalit eivät ole täysin samanlaiset, vaan varsinainen ruokalinjasto on vain toisella puolella. Ruokalinjasto koostuu kahdesta 4 gn:n kokoisesta lämpöhauteesta sekä yhdestä 4 gn:n kokoisesta kylmähauteesta. Tämän lisäksi on erilliset pöydät juomille, kahville sekä jälkiruoille. Ruokasali on ilmastoitu ja varustettu kolmella sisäänkäynnillä, joista yksi toimii lähinnä hätäuloskäyntinä. Kaikilla ulkoseinillä on runsaasti ikkunoita, jotka ovat peitettävissä sälekaihtimilla. Yleisesti salia voidaan pitää valoisana. Pääosan varastoista muodostaa keittiön takana, lastauslaiturin toisella puolella oleva kolmen kontin rivi. Siinä on vierekkäin kuiva-aine-, pakaste-, sekä kylmäkontti. Kaikkien konttien ulkomitta on sama, 6,1m*2,5m*2,5m, tilavuuden vaihdellessa hieman kontin tyypistä riippuen.

14 2.2.2 Roskapiste 11 Roska-astiat sijaitsevat leirin kauimmaisessa kulmassa. Sekajätettä varten on yksi roska-astia, jonka lisäksi palavalle jätteelle on omansa. Siihen myös kerättiin käytöstä poistuva tavara, joka voitiin vielä lahjoittaa paikallisille organisaatioille, kuten rakennustöistä jäänyt puutavara. Roska-astiat olivat paljaalla maalla ja koska alueelle tippui esimerkiksi ruoan tähteitä, kävi siellä kissoja, koiria ja ilmeisesti myös rottia, jotka kulkivat aidan raoista. Paikalliset siivoojat veivät roskat leirin muista roska-astioista sinne ja niiden edelleen tyhjentäminen oli YK:n palkkaaman yrityksen vastuulla Suihku ja wc-tilat Kaikki leirin saniteettitilat muodostuivat konteista. Niitä oli kolmenlaisia: pelkkiä suihkukontteja, pelkkiä wc-kontteja sekä yhdistelmäkontteja. Jokaisessa kontissa oli omat lämminvesivaraajansa ja niihin tuli paikallinen vesijohtovesi. Suihkukonteissa oli toisella pitkällä sivulla kuusi suihkua ja toisella kuusi lavuaaria. Wc-konteissa oli toisella pitkällä seinustalla kuusi wc-koppia ja toisella pisuaari ja kaksi lavuaaria. Näitä molempia kontteja oli kaksi kappaletta. Yhdistelmä kontteihin tultiin sisälle pitkältä sivulta ja toisessa päässä oli kolme suihkua ja toisessa kolme wc-koppia, lisäksi keskellä neljä lavuaaria. Tällaisia kontteja oli viisi kappaletta, joista yksi oli varattu paikallisille ja yksi naisille. Suihkuja oli siis yksi aina kymmentä miestä kohden ja ne oli sijoitettu hieman eri puolille leiriä. Kun lukee edellä mainittuja tietoja leiristä voisi kuvitella, että kaikki on kunnossa ja täyttää suomalaiset normit. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, etteivät asiat olleet niin hyvin kuin voisi kuvitella.

15 2.3 Asiakasryhmät 12 Toimintaympäristöön liittyy oleellisesti myös se organisaatio jossa toimin, tässä tapauksessa UNMEE, eli United Nations Mission in Eritrea and Ethiopia. Englantilaisesta nimestä tulee myös sana missio, jolla tarkoitetaan eri YK:n alaisia operaatioita. Tarkemmin kyseessä on YKSRJEE, eli YK:n suomalainen rauhanturvajoukko Etiopia-Eritreassa. Tämä tarkoittaa suomalaista kontingenttia, joka koostuu esikunta- ja vartiokomppaniasta, jonka vahvuus on 182, sekä kymmenestä esikunta upseerista. Komppania on jaettu joukkueisiin (J.) ja joukkueet edelleen ryhmiin (R.). Kuviosta 1, näkyy organisaation rakenne ryhmiin asti. Ryhmätaso on työn kannalta oleellinen vain talousryhmän kohdalla, muuten pysytään joukkuetasolla. TILANNE KESKUS 4+1+3=8 KOMPPANIAN PÄÄLLIKKÖ KOMPPANIAN VARA PÄÄLLIKKÖ E/UNMEE 10 esikunta upseeria KOMENTOJ =15 ESIKUNTAJ =19 VIESTIJ =7 Kuljetus ja korjaamoj =22 HUOLTOJ = J. a` = 30 ToimistoR. CimoR. AsentajaR. KuljetusR. VarastoR. 1R. HankintaR. OperaatioR. VarmuusR. Autohuo l- tor. TalousR. 2R. PostiR. EsikuntaR. Panssari Sisun huoltor. PoliklinikkaR. 3R. Sotilas poliisir. KuljetusR. 4R. VaraosaR. KUVIO 1. Organisaatiokaavio

16 Tilannekeskus, eli TIKE,. on joukkue joka pitää ympärivuorokautista radiopäivystystä. Muuten työ painottuu päiväsaikaan, jolloin tapahtumia on enemmän. 13 Komentojoukkueen, esikuntajoukkueen, viestijoukkueen, kuljetus- ja korjaamojoukkueen sekä huoltojoukkueen työt painottuvat päiväsaikaan. Tämä johtuu pitkälti YK:n siviilipuolen työajoista. Sähkökatkokset ja vastaavat kuitenkin korjataan mihin tahansa vuorokaudenaikaan. Talousryhmä kuuluu huoltojoukkueeseen ja koostuu seitsemästä henkilöstä. Ryhmää johtaa talousryhmänjohtaja apunaan talousaliupseeri, joiden lisäksi on neljä keittäjää. Tämän lisäksi ryhmään kuuluu muonitusaliupseeri. Talousryhmällä on lisäksi alaisuudessaan paikallistyöntekijöitä. Nämä työntekijät ovat YK:n palkkaamia, eivätkä kuulu samaan organisaatioon. Näitä paikallisia on keittiöllä töissä 28 henkilöä. Ensimmäinen, toinen ja kolmas joukkue ovat jääkärijoukkueita. Heidän työnsä on vartio- ja partiotoimintaa. Työtä tehdään ympäri vuorokauden ja joissain tilanteissa henkilöitä tarvitaan jopa enemmän pimeän aikaan. Työ on vuorotyötä ja joukkueenjohtaja määrää työvuorot sekä niiden pituuden. Joillain vartiopaikoilla vuoro kestää muutaman tunnin ja joillain se saattaa kestää kahdeksan tuntia. Vaikka vuorojen pituus vaihteleekin joukkueittain, kiertävät vuorot siis ympäri vuorokauden. Kontingentin henkilöstö oli keittiön pääasiakasryhmä. Ruokaa tehtiin heidän lisäkseen myös leirissä oleville paikallistyön tekijöille, kuten tulkille ja siivoojille sekä leirissä käyville vieraille. Tietyissä tilaisuuksissa vieraat muodostivat asiakkaista suurimman osan, tällaisia tapahtumia oli muutama. 3 Kohti parempaa keittiötä Ensimmäisten päivien aikana meille paljastui, etteivät asiat olekaan aivan niin hyvin kun voisi luulla. Keittiö vilisi torakoita, lastauslaituri oli mätä, varastot olivat täynnä pilaantuneita elintarvikkeita ja yhden erillään olevan kuiva-aine varastokontin katto vuoti niin, että sisällä oli kosteaa ja kaikki homeessa. Keittiön

17 14 sisällä olleista kylmätiloista vain yksi toimi kunnolla, myöskään kylmähaude ei toiminut. Toisen puolen keittiössä toimi ainoastaan rasvakeitin. Meille tämä oli melkoinen yllätys. Irlantilaisia tämä ei näyttänyt haittaavan, heidän ruokansa tosin oli puolivalmisteiden lämmitystä. Lounaalla oli aina ranskalaisia perunoita ja jotain lisukkeita, kuten kalapuikkoja. Tarkoituksemme oli tehdä itse enemmän kuin vain lämmittää ruokia. Sitä ennen keittiölle piti kuitenkin tehdä jotain. Aloimme miettiä parannuksia ja niiden järjestystä. 3.1 Alkutyöt Kannoimme kaiken irtilähtevän ulos keittiö- ja ruokalatiloista, minkä jälkeen pesimme kaikki paikat. Kun tilat oli siivottu, suljettiin keittiö ja se desinfiointiin kauttaaltaan. Aineen annettiin vaikuttaa seuraavaan iltaan asti, jonka jälkeen paikat pestiin uudestaan. Tänä aikana siivosimme ulos kantamiamme hyllyjä ja pöytiä ja otimme esille meille Suomesta tulleita työvälineitä. Keittiön ollessa kiinni kaksi päivää, söivät kaikki taistelumuonaa, eli compoa. Compo on paketti, joka sisältää kaiken yhden ihmisen yhdessä vuorokaudessa tarvitsevan ravinnon. Sitä pidetään varmuusvarastossa elintarvikehuollon katkeamisen varalta. Pakkauksia on monia erilaisia, pääsääntöisesti ne sisältävät kaksi lämmitettävää säilykeateriaa ja pienen keittimen, erilaisia keksejä, makeisia, teetä, joiden laatu vaihtelee pakkauksittain. Kun keittiö sitten aukesi, oli sisustus muuttunut ja seinälle tullut ohjelappuja sekä desinfiointiain -pulloja. Ohjeistettiin, että ennen ruokailua pestään kädet, ruokalassa ollessa käytetään paitaa ja sukkia ja vielä ennen linjastoa kädet desinfioidaan. Ohje sukkien käytöstä ulotettiin myös paikallisiin työntekijöihin.

18 3.2 Lisämuutoksia keittiössä Muutostyöt keittiöllä Seuraava tehtävä oli lastauslaiturin korjaus. Vanha lastauslaituri oli jo työturvallisuusriski, sillä sitä pitkin kannettiin tavarat varastoihin ja varastoista keittiöön. Meillä ei ollut tietoa, oliko siinä tapahtunut onnettomuuksia, mutta arvioimme ne mahdollisiksi (Työpaikan ergonomian selvitys 2001, 18). Järjestimme myös varastot uudelleen ja laitoimme sinne uudet metallihyllyt. Ongelmakohdaksi jäi pakastekontti. Sen lattialle muodostui jäätä, koska ovea availtiin ja sisään pääsi lämmintä ilmaa. Tämä aiheutti liukastumisvaaran, jolle emme kuitenkaan voineet tehdä mitään. (Elintarvikealan työsuojeluopas 2002, 112.) Varastojen siivous ja uudelleen järjestäminen oli oma työnsä., koska vanhaa tavaraa oli paljon. Niinpä se kaikki käytiin läpi ja jaettiin säilytettäviin ja poisheitettäviin. Tämän lisäksi meille käyttökelvottomasta tavarasta, valittiin vielä sellainen joka menisi lahjoituksiksi. Kävimme varastot läpi yksi kerrallaan, ja aina kun yksi saatiin tyhjäksi se siivottiin ja sinne asennettiin uudet hyllyt. Nämä työt tehtiin ensimmäisten viikkojen aikana. Näiden viikkojen aikana vakioitiin myös siivouskäytäntö ja opastettiin se paikallisille. Kun samanaikaisesti valmistettiin myös ruokaa, kolme lämmintä ateriaa päivässä, on ymmärrettävää, että päivät venyivät pitkiksi. Työtunteja ei erikseen kirjattu ylös, sillä koko talousryhmä tiesi, että ne olisi tehtävä. Vapaa-aikaa ei juuri ollut, mutta nukkumiselle aikaa oli riittävästi, mikä oli työn kuormituksen kannalta oleellista (Työkuormitus ja sen arviointimenetelmät 2002, 43) Työntekijöiden opastus Kaikki työntekijät olivat olleet keittiöllä töissä jo irlantilaisten aikana. Silti heidän käsityksensä keittiöllä työskentelemisestä ja siihen liittyvästä hygieniasta oli kaukana suomalaisesta tasosta. Niinpä keräsin ryhmän kanssa perusasioita paperille. Laadimme yhden A4 arkillisen ohjeita ranskalaisin viivoin ja kään-

19 16 simme ne englanniksi. Koska osalla paikallisista työntekijöistä englannin taito oli olematonta, pyysimme tulkkia kääntämään ohjeet myös tigriniaksi. Keräsimme kaikki työntekijät yhteen ja kävimme tulkin avustuksella ohjeet läpi. Tämän jälkeen kopioimme ja muovitimme ohjeet ja kiinnitimme niitä keittiöön. Koska uusien ohjeiden omaksumisessa menee aikaa, oli jokaisella ryhmämme jäsenellä vastuu seurata ja valvoa työntekijöitä. Aina epäkohtia havaitessaan, piti työntekijälle näyttää kohta ohjeistuksesta ja selittää asia tarvittaessa jonkun tulkkaamana. Tarve valvontaan ja opastukseen oli suurinta ensimmäisten viikkojen aikana, jolloin työtä muutenkin oli paljon. Opastukseen pyrittiin tästä huolimatta löytämään aikaa. Sitä mukaan kuin työmäärä muuten väheni, lisättiin työntekijöiden opastusta. Neuvottiin työn organisointia ja ergonomisia työasentoja, jotka työturvallisuuden lisäksi tehostavat tuotantoa ja tilankäyttöä (Elintarvikealan työsuojeluopas 2002, 113). Siinä missä aikaisempi tapa kuoria sipuleita oli istua jakkaralla lastauslaiturilla ja kuoria sipulit laituria vasten, annettiin työntekijöille uudet veitset ja laudat ja siirrettiin kuoriminen keittiön pöydälle. Opastus tuottikin tulosta ja tason nousu puolessa vuodessa oli huima. Koska alkutaso oli kuitenkin alhainen ja työntekijöitä vaihtui esim. varkauksien takia, jouduttiin siihen käyttämään valtaisa työmäärä. Kaikkia ohjeita ei ollut kirjallisena, mutta jokainen työntekijä sai opastuksen hänelle kuuluvien töiden suorittamisesta ja koneiden käytöstä niin kuin pitääkin (Elintarvikealan työsuojeluopas 2002, 63). Puolen vuoden aikana ei sattunut tapaturmia joista ei olisi selvitty laastarilla. 3.3 Jatkuvaa kehittämistä Ensimmäiset viikot olivat kaikkein kiireisimmät. Leirissä tehtiin kuitenkin muutoksia ja parannuksia koko ajan. Kaikissa näissä ei talousryhmän jäsenet itse olleet mukana, mutta monet niistä vaikuttivat ravitsemispalveluihin. Keittiössä tapahtuva kehitys muuttui pääosin rationaaliseksi ja tärkeintä oli tuotantotekninen kehittäminen. Tarkoitus oli laadun parantamisen lisäksi vähentää ja keventää talousryhmän työtä. (Lampi, Laurila & Pekkala 1996, 25.)

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

Kohdekohtainen palveluohjelma, Joensuun kaupunki, päiväkodit ja ryhmät

Kohdekohtainen palveluohjelma, Joensuun kaupunki, päiväkodit ja ryhmät Polkka - Pohjois-Karjalan tukipavlelut oy Ateriapalvelut Liite 3 / taulukko1 Kohdekohtainen palveluohjelma, Joensuun kaupunki, päiväkodit ja ryhmät Tavoite Ateriapalvelu Palvelun sisältö Tarjoilu Ravintosisältö

Lisätiedot

KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU

KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU Palveluksessanne 31.1.2014 2009 Tampereen Ateria KOUKUN HELMI Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa suurella sydämellä maukkaita aterioita

Lisätiedot

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia /

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia / RUOKA LÄMMITTELY 1. Mitä teet aamulla ensimmäiseksi? Entä sen jälkeen? 2. Mihin aikaan syöt yleensä aamupalaa / lounasta / päivällistä / iltapalaa? 3. Mitä teet iltapäivällä? 4. Mitä sinä syöt usein? 5.

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

ROOMALAINEN RUOKAKULTTUURI. Annamari Tarvainen 09B.

ROOMALAINEN RUOKAKULTTUURI. Annamari Tarvainen 09B. ROOMALAINEN RUOKAKULTTUURI Annamari Tarvainen 09B. Roomalaisesta ruokakulttuurista on saatu paljon tietoa arkeologisten kaivausten, seinämaalauslöytöjen ja säilyneiden maanviljelys- ja ruoanlaitto-oppaiden

Lisätiedot

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso Ruokaa hygieenisesti o p e t u s h a l l i t u s Sisältö Käyttäjälle... 6 Näin käytät kirjaa... 7 Hygienian perusteita... 8 Mitä on hygieniaosaaminen?... 10 Säilytä

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Keittäjä 1.1.2015. TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike

Keittäjä 1.1.2015. TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike 1.1.2015 TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Keittäjä Työpaikka (fyysisen työympäristön kuvaus) Huutjärven koulukeskuksen keskuskeittiö sekä muut koulukeittiöt Pyhtäällä YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus

Lisätiedot

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Lähdimme Kenian matkalle hyvin varautuneina kohdata erilainen kulttuuri. Olimme jo saaneet kuulla, mihin asioihin on syytä varautua, ja paikan päällä tuntuikin, että

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

Koukun Helmen kotiateriapalvelu

Koukun Helmen kotiateriapalvelu Koukun Helmen kotiateriapalvelu Palveluksessanne! 2015 Tampereen Voimia Koukun Helmi Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa maukkaita aterioita kotiateriapalvelun asiakkaille.

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS MONIPUOLISEN RUOKAVALION PERUSTA Vähärasvaisia ja rasvattomia maitotuotteita 5-6 dl päivässä sekä muutama viipale vähärasvaista ( 17 %) ja vähemmän suolaa sisältävää juustoa.

Lisätiedot

Islannin Matkaraportti

Islannin Matkaraportti Islannin Matkaraportti Olen aina haaveillut työskentelystä ulkomailla ja koulun kautta sain siihen mahdollisuuden! En itse oikein tiennyt mihin maahan haluaisin mennä mutta päädyin Islantiin koska opettaja

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet Kysely SKAL:n jäsenille 5.1.26/MV Toukokuussa SKAL:n jäsenlehdessä (nro 4/6) olleen kyselyn avulla pyrittiin selvittämään liikenteen ammattilaisten työnaikaisia ravitsemus- ja liikuntatottumuksista sekä

Lisätiedot

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Tutkimuksen kulku Ensin tehtiin alustava kysely sellaisiin päiväkoteihin, joissa luomu- ja kasviruokaa

Lisätiedot

Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu

Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu Hei herätys! Aamupala käynnistää päivän Yöllä energiavarastot on nukuttu loppuun ja tyhjällä vatsalla on lounaaseen liian pitkä aika. Aamupala auttaa tasaamaan päivän syömiset.

Lisätiedot

Eväitä ruokapuheisiin

Eväitä ruokapuheisiin Eväitä ruokapuheisiin Esityksessä on ravitsemussuositusten mukainen viikon ruokavalio kevyttä työtä tekevälle, liikuntaa harrastavalle naiselle (8,4 MJ/vrk eli 2000 kcal/vrk). Yksittäisille aterioille

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp) HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp),

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO KILPAILU- JA PELIREISSUT Lapin urheiluakatemia RAVINTO Rasvat edistävät urheilijan energiansaantia, palautumista, terveyttä ja kehitystä. Niukka rasvansaanti häiritsee hormonitoimintaa. Rasvoja saa mm.

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

21.11.2015 Ekokokki-kurssi

21.11.2015 Ekokokki-kurssi RUOKAA TÄHTEISTÄ 21.11.2015 Ekokokki-kurssi KÄYTÄ TARKKAAN JA SÄILYTÄ OIKEIN Älä osta liikaa nopeasti pilaantuvaa ruokaa. Nykyisin monet kaupat ovat auki sunnuntaisinkin. Tutki jääkaappi ja ruokakaapit

Lisätiedot

Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu

Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu Hei herätys! Aamupala käynnistää päivän Yöllä energiavarastot on nukuttu loppuun ja tyhjällä vatsalla on lounaaseen liian pitkä aika. Aamupala auttaa tasaamaan päivän syömiset.

Lisätiedot

D98 LEIRIKOULU Vuokatti Palaute osallistujilta

D98 LEIRIKOULU Vuokatti Palaute osallistujilta D LEIRIKOULU.-.2.2012 Vuokatti Palaute osallistujilta Tässä esityksessä on viikolla Vuokatissa järjestetyn jääkiekon leirikoulun palauteyhteenveto Palaute on kerätty nettikyselyllä anonyymisti Palaute

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Interventiotutkimuksen tulokset Pirjo Pietinen 2.12.2008 Kuvat: Leipätiedotus 1.12.2008 Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Tutkimusasetelma Kevät 2007 Lukuvuosi

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen Eveliina Aaltonen Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto, 2015 1 ASIAKAS JA PROJEKTI... 3 1.1 Asiakas...3 1.2 Projektin kuvaus...3

Lisätiedot

OMAT RUOKA-, LIIKUNTA- JA UNITOTTUMUKSET

OMAT RUOKA-, LIIKUNTA- JA UNITOTTUMUKSET OMAT RUOKA-, LKUNTA- JA UNTOTTUMUKSET Nimi päivämäärä (v) (kk) (pv) Kyselyn tarkoituksena on pohtia arkisia tottumuksiasi. Kysely auttaa sinua huomaamaan, mitä hyvää ja arvokasta arjessasi on. Ole hyvä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki - ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Sisältö Johdanto ja taustatiedot Yhteenveto Vertailuaineisto

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

SOPIMUS ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

SOPIMUS ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SOPIMUS ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Sopimus ateriapalveluiden myynnistä ja ostamisesta 1. Sopijapuoletja yhteyshenkilöt Tilaaja: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä yhteistyö: Leena Suonkanta Tuottaja:

Lisätiedot

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 5.9.2016 Palveluesimies Päivi Ylönen Mikkelin Ruoka- ja puhtauspalvelu tunnuslukuina v. 2016 Liikevaihto 12,5 milj., henkilöstöä 200 Asiakkaina päiväkodit,

Lisätiedot

LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA

LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA Suomen Lasten Parlamentti Me olemme Suomen Lasten Parlamentin hallituksesta. 9-13 -vuotiaat lapset ympäri Suomea vaikuttavat joka viikko sellaisissa asioissa, jotka itse kokevat

Lisätiedot

Pureskeltua tietoa hampaiden hyväksi

Pureskeltua tietoa hampaiden hyväksi Tiedonjanoon www.maitojaterveys.fi www.otamaidostamallia.fi Maa- ja metsätalousministeriön osittain rahoittama. 2007 Pureskeltua tietoa hampaiden hyväksi Oman suusi hammashoitaja olet sinä! Fluorikylpy

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

Aamupala, välipala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. * Nämä ruokailut tulisi löytyä urheilijan päivästä. 21.10.2013 Salpa ry, Taitoluistelu

Aamupala, välipala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. * Nämä ruokailut tulisi löytyä urheilijan päivästä. 21.10.2013 Salpa ry, Taitoluistelu Aamupala, välipala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala * Nämä ruokailut tulisi löytyä urheilijan päivästä Aamiainen * älä lähde treeneihin ilman aamiaista * aamiainen vaikuttaa koko päivään Jos

Lisätiedot

Someron Esan uimarin kilpailuohje kilpailumatkoilla pitää käyttää seuran edustusasua aina

Someron Esan uimarin kilpailuohje kilpailumatkoilla pitää käyttää seuran edustusasua aina kilpailumatkoilla pitää käyttää seuran edustusasua aina EDELLINEN PÄIVÄ: pitää syödä hyvin, että jaksaa. KARKIT JA NAPOSTELTAVA OLISI SYYTÄ JÄTTÄÄ POIS. Hyvä tapa varsinkin ennen pääkisoja, on aloittaa

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 1 TAVOITTEET HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Kun suoritat hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon, sinä: - osaat palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita - osaat tehdä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

RUOKAPÄIVÄKIRJA JA RUUANKÄYTTÖKYSELY

RUOKAPÄIVÄKIRJA JA RUUANKÄYTTÖKYSELY RUOKAPÄIVÄKIRJA JA RUUANKÄYTTÖKYSELY ARVOISA ASIAKAS Ruokapäiväkirjan ja ruuankäyttökyselyn avulla selvitämme ruokatottumuksianne ja ravinnonsaantianne. Tietojanne käsitellään täysin luottamuksellisesti,

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

URHEILIJANUOREN RUOKAVALIO

URHEILIJANUOREN RUOKAVALIO URHEILIJANUOREN RUOKAVALIO Aamupala, välipala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala * Nämä ruokailut tulisi löytyä urheilijan päivästä AAMIAINEN * ÄLÄ LÄHDE TREENEIHIN ILMAN AAMIAISTA * AAMIAINEN

Lisätiedot

Ruokapäiväkirja. nro 3. Nimi: Pvm: Viikonpäivä:

Ruokapäiväkirja. nro 3. Nimi: Pvm: Viikonpäivä: Taulukko 1: Kirjoita kaikki päivän aikana syömäsi ruoat ja juomasi juomat alla olevaan listaan. Merkitse yhdelle riville vain yksi Taulukko 2: Kirjoita kaikki päivän aikana syömäsi ruoat ja juomasi juomat

Lisätiedot

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

CATERINGKOKKI 503. Virallinen kilpailutehtävä EI JULKAISTAVAKSI

CATERINGKOKKI 503. Virallinen kilpailutehtävä EI JULKAISTAVAKSI CATERINGKOKKI 503 Virallinen kilpailutehtävä EI JULKAISTAVAKSI Tiistai 24.4.2012 Aika klo 8:00-12:00 Finaalitehtävä 1 Vitriinituotteiden valmistus Tehtävänä on valmistaa vitriinituotteita henkilöstöravintolan

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli Yläkouluakatemia 2016-2017 Vko 31 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Ravintovalmennuksen tavoitteet

Lisätiedot

3. Miksi rottaa kutsuttiin Ronkeliksi? 4. Mitä rotta söi maanantaisin? 5. Mitä rotta söi tiistaisin? 6. Mitä rotta söi keskiviikkoisin?

3. Miksi rottaa kutsuttiin Ronkeliksi? 4. Mitä rotta söi maanantaisin? 5. Mitä rotta söi tiistaisin? 6. Mitä rotta söi keskiviikkoisin? Rotta Ronkeli Eräällä rotalla oli kummallinen nimi. Rottaa kutsuttiin Ronkeliksi. Ronkeli oli saanut nimensä ruokatavoistaan. Se halusi syödä vain hedelmiä. Maanantaisin rotta söi banaaneja. Tiistaisin

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

Ajankohtaista ruokapalvelusta / Säästötoimenpiteet ja niiden vaikutus Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014

Ajankohtaista ruokapalvelusta / Säästötoimenpiteet ja niiden vaikutus Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014 Ajankohtaista ruokapalvelusta / Säästötoimenpiteet ja niiden vaikutus Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014 Ruokapalvelun Ruokapalvelun taloudelliseen tilanteeseen johtaneita syitä ja toimenpiteitä

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Fazer Suomalainen aamu 2014 -tutkimus

Fazer Suomalainen aamu 2014 -tutkimus 1 Fazer Suomalainen aamu 2014 -tutkimus Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten aamu- ja aamupalatapoja ja -rutiineita. Samalla haluttiin selvittää erityisesti

Lisätiedot

Kotitehtävän tarkastus

Kotitehtävän tarkastus Kotitehtävän tarkastus Tarkistetaan edellisen tunnin kotitehtävä Kuidun saanti Ruuanvalmistus Tehtävä Keskustele parisi kanssa Kuka teidän perheessä kokkaa yleensä? Kuka päättää mitä syödään? Onko ruoka

Lisätiedot

Puutarharavintola Kääntöpöytä

Puutarharavintola Kääntöpöytä Puutarharavintola Kääntöpöytä Palvelut yksityistilaisuuksiin Kuvaus ja hinnasto Tilat Pasilan veturitallien vanhaan veturinkääntöpöytään rakennettu kasvihuone soveltuu ruokailu- ja kokoustilaksi 15-40

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin

Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmä... 2 3 Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin...

Lisätiedot

Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun

Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun 20 / 20 -seminaari 21.3.2013, Pro Luomu ja EkoCentria Ruokapalvelupäällikkö Aulikki Johansson Koulu- ja päiväkotipalvelut Palmia catering-palvelut aulikki.johansson@palmia.fi

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa. Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK

Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa. Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK 14.2.2014 Ilmoitettu elintarvikehuoneisto Päiväkotien

Lisätiedot

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King kirjoittanut erek Munson kuvittanut Tara alahan King Se oli täydellinen kesä, kunnes Juuso Rossi muutti parhaan kaverini, Santerin, naapuriin. En pitänyt Juusosta. Hän järjesti juhlat, eikä minua edes

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 9 4.1.9 Johanna Kuosmanen Tiivistelmä tuloksista 1/6 Jouluruokien tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat hinta, laatu ja kotimaisuus. Kotimaisuuden

Lisätiedot

Vuoden parhaat ruokalahjat. Ei kylmätuotteita!

Vuoden parhaat ruokalahjat. Ei kylmätuotteita! K A R I N I N R U O K A L A H J A T 2 0 1 5 Vuoden parhaat ruokalahjat Ei kylmätuotteita! WWW.MATGAVOR.SE ORDER@MATGAVOR.SE +46 42 32 26 10 1 Me tarjoamme teille maistuvan ratkaisun! Jo 25 vuoden ajan

Lisätiedot

Odpowiedzi do ćwiczeń

Odpowiedzi do ćwiczeń Odpowiedzi do ćwiczeń Lekcja 1 1. c 2. b 3. d 4. a 5. c Lekcja 2 1. ruotsia 2. Norja 3. tanskalainen 4. venäjää 5. virolainen 6. englantia 7. Saksa 8. kiina 9. espanjaa 10. Suomi 11. puolalainen 12. englanti

Lisätiedot

Urheiluravitsemuksen perusteet / HaVe step ry 20.3.2008

Urheiluravitsemuksen perusteet / HaVe step ry 20.3.2008 1. Kehitys koostuu ns. kehityskolmiosta. Jonka osina ovat Harjoittelu, Lepo ja Ravinto. 2. Ruokailun tavoite on olla yksi luonteva osa urheilijan kokonaisuutta. Urheilijan ravitsemuksen A B C A= Arkiruokailu

Lisätiedot

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12. PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA Tiina Lahti Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.2009 Aikaa: 11 vrk Tiistai 1.12 - Keskiviikko 9.12 Aamupaino: 76,5kg Iltapaino:

Lisätiedot

Kenguru 2014 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2014 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi) Kenguru 2014 Student sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut?

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut? Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka Mikä on oranssi kana? Porkkana Mistä kalasta saa kasviskiusausta? Ruokalasta Mikä kaali voi syödä sinut? Shakaali Mitä pitsaa voi kasvattaa puutarhassa?

Lisätiedot

perustettu vuonna 1927

perustettu vuonna 1927 perustettu vuonna 1927 RAVINNON MERKITYS Ravinto ja liikunta Kova liikuntaharrastus yhdessä puutteellisen ruokavalion kanssa voi olla riski kasvulle, kehitykselle ja terveydelle!!! Energian riittämättömän

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön keskitetään koko kunnan aterioiden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

Tekninen lautakunta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia NAANTALIN KAUPUNKI Tekninen lautakunta MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Maksun nimi Maksuluokka, veloitusperuste, päätöksentekijä Nykyinen yksikköhinta (tai

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan

Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan 8.9.2014 Aiheet Mitä on CrossFit valmennettavien terveyteen liittyvät asiat, jotka valmentajan tulisi tietää/ ottaa huomioon harjoituksissa ja leireillä urheilevan

Lisätiedot

Hyvä tietää. Etiopia. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä

Hyvä tietää. Etiopia. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Etiopia Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Etiopiasta Pääkaupunki Kielet Asukasluku Addis Abeba Kristittyjä 63% ja noin 40% muslimeja Etiopiassa puhutaan yli 80 kieltä. Tärkeimmät

Lisätiedot

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. valmistautuu asiakaskohteen

Lisätiedot

TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA

TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA Lue artikkeli ja vastaa sitä seuraaviin kysymyksiin. TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA Daily Mailin toimittaja 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Eräs opiskelija on hämmentänyt ravitsemusasiantuntijoita

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Välipalat. Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa

Välipalat. Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa Välipalat Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa Kotitehtävien tarkistus Keskustele parisi kanssa Mitä mainoksia löysit? Mitä ne lupaavat? Pitävätkö lupaukset? Mitä tiedät..? Millainen on hyvä välipala?

Lisätiedot

Naantalin kaupungin Ateriapalvelu

Naantalin kaupungin Ateriapalvelu Naantalin kaupungin Ateriapalvelu Ruoka on yksi ikkuna yhteiskuntaan, globalisoituvaan maailmaan, tuotantoon, talouteen, ympäristöön, omaan ja toisten maiden kulttuuriin, terveyteen ja ravitsemukseen Paljon

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön

Lisätiedot