COMPOSTA GOURMEESEEN. Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa. Mikko Moisio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COMPOSTA GOURMEESEEN. Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa. Mikko Moisio"

Transkriptio

1 COMPOSTA GOURMEESEEN Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa Mikko Moisio Opinnäytetyö Huhtikuu 2004

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) MOISIO, Mikko Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 62 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus Työn nimi Salainen saakka COMPOSTA GOURMEESEEN Ravitsemispalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa Koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja kuluttajapalvelujen koulutusohjelma/ Työn ohjaaja ROSSI, Jari Toimeksiantaja(t) Tiivistelmä Työn tavoitteena oli raportoida Yhdistyneiden kansakuntien Suomalaisessa Rauhanturvajoukossa Etiopia-Eritreassa (YKSRJEE) toteutettu ravitsemispalveluiden kehittämishanke ja tarkastella asiakastyytyväisyyskyselyn kautta saatuja tietoja palveluiden kehityksestä sekä tilasta. Kehittämishanke oli pääosin tehty ennen kyselyn toteuttamista, mutta sen tuloksia voidaan kuitenkin käyttää jatkokehittämisessä. Näin tyytyväisyyskysely palveli myös työnantajan tarpeita. Työssä kuvattu kehittämishanke oli kestoltaan noin viisi kuukautta ja se käsitti kaikki parannukset, jotka tuona aikana tehtiin palveluiden laadun nostamiseksi sille tasolle, johon suomalaiset olisivat tyytyväisiä. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin määrällisellä tutkimuksella. Tutkimusmenetelmäksi valittiin asiakastyytyväisyyskysely strukturoidulla lomakkeella ja lomakkeita jaettiin 160 kappaletta. Palautusprosentti oli 92 % ja palautetut lomakkeet käsittävät 77 % koko tutkimusjoukon vahvuudesta. Tutkimus osoitti, että ravitsemispalvelut voidaan toteuttaa vaativissa erityisolosuhteissakin niin, että asiakas tyytyväisyys on hyvä. Tutkimus myös osoitti, kuinka erilaisia odotuksia ihmisillä on ja kuinka paljon tyytyväisyys vaihteli eri henkilöiltä kysyttäessä. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa muissa vastaavissa olosuhteissa toteutettavissa kehittämishankkeissa asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että ravitsemispalveluiden järjestäminen suurelle joukolle normaaleilla resursseilla niin, että kaikki olisivat tyytyväisiä, on vaikeaa ihmisten tarpeiden erilaisuuden vuoksi. Avainsanat (asiasanat) Kehittämishanke, rauhanturva, ravitsemispalvelu Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) MOISIO, Mikko Type of Publication Bachelor`s thesis Pages 62 Language Finnish Title Confidential until FROM COMPO TO GOURMET Development project on the catering services in the Finnish peacekeeping forces in Eritrea Degree Programme Degree Programme in Tourism, Services Management and Consumer Communication Tutor ROSSI, Jari Assigned by Abstract The purpose of this study was to report the development project on catering services in the United Nations Finnish peacekeeping forces in Ethiopia-Eritrea (YKSRJEE) and compare the results to the information received from customer survey. The development project was mainly completed before the customer survey, but the results of the survey can be used when the developing continues. This is how the customer satisfaction survey also fills the needs of the employer. The development process, described in this study includes all those changes which were made during the five months when trying to raise the quality of the catering services to meet the Finnish standards. The customer satisfaction was measured with a quantitative survey. There were 160 forms distributed and 92 % of those were returned. That is 77 % of the whole group. The results indicated that it is possible to arrange catering sevices also in special or difficult circumstances so that customer satisfaction is high. The study also shoved that the needs and things that make people satisfied change a lot depending on who you are asking from. The results of thesis could be used also in other peacekeeping operations. Nevertheless, it could be said that it is almost impossible to make everyone fully satisfied because of different needs of different people. Keywords Peacekeeping, Catering services, Development project Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 ERITREASSA KAIKKI ON TOISIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Eritrea pähkinänkuoressa Maantieteelliset seikat Koulutus Ruokakulttuuri Five star camp Keittiörakennus Roskapiste Suihku ja wc-tilat Asiakasryhmät KOHTI PAREMPAA KEITTIÖTÄ Alkutyöt Lisämuutoksia keittiössä Muutostyöt keittiöllä Työntekijöiden opastus Jatkuvaa kehittämistä Keittiön ulkopuolella Keittiössä RUOKA JA RAVITSEMUS Hygienia Ravitsemukseen vaikuttavat tekijät Ruokailuajat Eri ruokailut Raaka-aine resurssit...22

5 4.3 Välipalakaappi Eväät Juhlapäivät MITÄ MIELTÄ MUUT OVAT ASIAKASKYSELY Suunnittelu Kattavuus TULOKSET POHDINTA...51 LÄHTEET...53 LIITTEET Liite 1. Keittiörakennuksen pohjapiirros...57 Liite 2. Kyselylomake...57 Liite 3. Kysymysten vastausjakaumat...59 KUVIOT KUVIO 1. Organisaatiokaavio KUVIO 2. Kuinka usein kyselyyn vastaajat urheilevat...34 KUVIO 3. Kuinka usein syöt muualla kuin ruokalassa KUVIO 4. Kuinka usein vastaaja nauttii välipalakaapin tuotteita...36 KUVIO 5. Johtuuko välipalakaapin käyttö työvuoroista...36 KUVIO 6. Käsien desinfioinnin yleisyys ruokalassa...39 KUVIO 7. Kuinka usein vastaajalla on ollut jalla...39 KUVIO 8. Ruokailu tilojen puhtaus KUVIO 9. Ruokailutilojen viihtyvyys KUVIO 10. Tyytyväisyys aamupalaan...43 KUVIO 11. Tyytyväisyys päivälliseen...44 KUVIO 12. Tyytyväisyys saatto yms. eväisiin...49 KUVIO 13. Tyytyväisyys juhla- ja erikoispäivien ruokailuihin....50

6 3 TAULUKOT TAULUKKO 1. Vastaus jakauma joukkueittain...30 TAULUKKO 2. Valmiusjoukko koulutettujen jakaantuminen joukkueisiin TAULUKKO 3. Monesko missio jakauma joukkueittain TAULUKKO 4. Ikäjakauma joukkueittain...32 TAULUKKO 5. Työvuorojen vaikutus kaapin käyttöön joukkueittain...37 TAULUKKO 6. Lisäravinteiden käyttö suhteessa urheilun yleisyyteen TAULUKKO 7. Tyytyväisyys lounaaseen suhteessa joukkueeseen...44 TAULUKKO 8. Tyytyväisyys arkipäivien ruokailuaikoihin joukkueittain...45 TAULUKKO 9. Tyytyväisyys sunnuntain ruokailuaikoihin joukkueittain...46 TAULUKKO 10. Tyytyväisyys välipalakaappiin joukkueittain...47 TAULUKKO 11. Tyytyväisyys kaappiin koulutuksen mukaan...47 TAULUKKO 12. Tyytyväisyys kaappiin suhteessa missioihin...48 TAULUKKO 13. Tyytyväisyys kaappiin suhteessa ikään...49

7 4 1 Eritreassa kaikki on toisin Alkuvuodesta 2003 vanha komppanian päällikköni soitti minulle ja kysyi, lähdenkö Eritreaan keittiölle töihin. Tiesin kyllä, että Suomi suunnittelee rauhanturvajoukon lähettämistä Eritreaan ja olin kirjoittanut valmiussitoumuksen. Soitto tuli kuitenkin yllättäen, kun olin ruokakaupassa. Keskustelimme puhelimessa hetken ja kuulin, että muonittajaksi ja keittiölle olisi lähdössä kaksi entuudestaan tuttua kokkia. Molemmat olivat olleet puoli vuotta alaisiani Kosovossa. Pyysin lähettämään kutsun valintakokeisiin ja sanoin ilmoittavani, jos tilanne muuttuu. Kevät meni opiskellessa ja kutsu kesällä pidettäviin valintakokeisiin tuli huhtikuussa. Tänä aikana olin monta kertaa miettinyt, millaista ruokahuollosta huolehtiminen olisi Afrikassa. Mietin asiaa lopulta niin paljon, että päätin tehdä opinnäytetyön asiasta. Sen keskeinen ajatus oli, miten sellaisissa erityisolosuhteissa pystyy täyttämään asiakkaiden tarpeet. Yritin varautua tulevaan kaikin tavoin. Jo ennen valintakokeisiin menoa tutustuin alueeseen ja sen kulttuuriin. Valintakokeissa tapasin ryhmäni ja mietimme kahden viikon ajan, millaista alueella olisi ja miten siellä tulisi toimia. Luimme läpi alueelta tulleet raportit, laadimme kalustolistoja ja kuuntelimme kymmeniä luentoja. Katsoimme myös videoita joista näki, millainen leiri ja sen keittiö olivat (Five star camp 2003). Tiesin, mikä minua odottaa ja mitä pitäisi tehdä, tai luulin tietäväni. Kun saavuimme leiriin, oli se vielä irlantilaisten hallussa ja olisikin vielä seuraavat pari päivää. Tuona aikana toimimme irlantilaisten mallien mukaan ja mietimme parannuksia. Kun irlantilaiset lähtivät ja leiri siirtyi vastuullemme, alkoi pitkä urakka asioiden parantamiseksi. Loppujen lopuksi asioita paranneltiin koko se puoli vuotta, kun olin alueella. Tuona aikana tapahtui paljon muutoksia, joista tärkeimmät ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana. Tämä ravitsemispalveluiden kehittämishanke on kuvattu työn alussa ja se toimii samalla pohjana asiakastyytyväisyyskyselylle.

8 5 Tyytyväisyyskysely tuloksineen ja päätelmineen on työn tärkein anti. Sen avulla pystyn arvioimaan myös kehittämishankkeen onnistumista. Näin ollen aluksi mielessäni ollut kysymys, voiko tällaisissa erityisolosuhteissa järjestää ravitsemispalvelut niin, että asiakkaat ovat tyytyväisiä ja jos voi niin miten, saa vastauksen. Saatuja tuloksia voidaan myös soveltaen käyttää tulevien rauhanturva operaatioiden kehittämishankkeissa. 2 Toimintaympäristö Eritreassa sijaitseva keittiö on monella tapaa erilainen toimintaympäristö kuin Suomessa oleva. Moneen seikkaan on mahdoton vaikuttaa, koska ne johtuvat maantieteellisistä syistä. Ne on vain otettava huomioon työssä ja mietittävä, miten ne vaikuttavat. 2.1 Eritrea pähkinänkuoressa Eritrea on nuorin Afrikan valtioista Se itsenäistyi vuonna 1993 erottuaan sisällissodan jälkeen Etiopiasta, johon se aikaisemmin oli kuulunut. Pinta-alaltaan vain 124,300 neliökilometrin kokoinen maa voidaan jakaa kolmeen eri maantieteelliseen tyyppiin. Lännessä maa rajoittuu Punaiseen mereen, jonka rannikkoa sillä on kilometriä, lisäksi noin 350 saarta Punaisessa meressä kuuluu sille. Maan korkein huippu on Ambra Soira, joka kohoaa metriin, matalin kohta taas on Kobar Sink, joka on 75 metriä merenpinnan alapuolella. Asukkaita maassa on 4,4 miljoonaa ja pääkielet ovat tigrinia, arabia ja englanti. Noin puolet kansasta on kristittyjä ja puolet muslimeja, eri uskontojen välillä ei maassa kuitenkaan ole ristiriitoja. Kansalaisten oletettu elinikä on 50 vuotta ja lukutaitoisia on 53 %. (Connell 2002, 36) (Carillet & Gordon 2003, 268.) Eritrean rajanaapureita ovat Djibudi, Etiopia ja Sudan.

9 2.1.1 Maantieteelliset seikat 6 Eritrean kolme tärkeintä maantieteellistä aluetta ovat itäinen rannikkoilmasto, keskimaassa sijaitseva ylänkö sekä lännessä oleva alanko (Connell 2002, 36). Vaikka näillä jokaisella onkin omat kulttuuriin vaikuttaneet piirteensä, voidaan oleellisesti toimintaan vaikuttavina pitää itäistä rannikkoilmastoa sekä keskistä ylänköä. Punaisen meren rannalla sijaitseva satamakaupunki Massava kuuluu rannikkoilmaston piiriin. Siellä lämpötila on lähes aina yli 20 C ja kuumimpina kesäkuukausina, heinä - elokuussa, mikä vaihtelee 25 C ja 45 C välillä. Sateita ei kesällä juurikaan ole ja talvikuukausinakin sademäärät ovat vain mm. (Connell 2002, 37.) Lähes kaikki satamaliikenne kulkee sitä kautta ja Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) käyttämät elintarvikkeet ja niiden varastot sijaitsevat pääasiallisesti siellä. Italialaiset vaihtoivat vuonna 1900 pääkaupungiksi Massavan sijasta Asmaran, jossa myös leirimme oli (Abraham, Denison, Gebremedhin & Ren. 2003, 30). Se sijaitsee keskisellä ylängöllä. Etäisyys Massavasta on 56 kilometriä, tietä pitkin 115 kilometriä (Splinter 2003). Korkeusero on kuitenkin suuri Asmaran ollessa 2350 metrin korkeudessa (Carillet & Gordon 2003, 276). Korkeuseron vuoksi matka kestää kuorma-autoilta noin 10 tuntia. Ilman lämpötila Asmarassa vaihtelee suuresti. Keskilämpötila pysyy koko vuoden 18 C:ssa, lämpimimpinä kuukausina päivälämpötila nousee 30 C:een kylmimpien kuukausien yölämpötilat taas laskevat lähelle 0 C:ta. Vuorokauden lämpötilavaihtelu on usein 20 C:ta. (Connell 2002, 38.) Lämpötila Asmarassa ei siis tuota ongelmia. Suurempana ongelmana voidaan pitää sateita. Sademäärät heinä elokuussa ovat lähes 200 millimetriä (Connell 2002, 37). Pahemmaksi ongelman tekee se, että sateet tulevat muutaman päivän aikana rankkoina kuuroina. Maa ei pysty imemään tätä kaikkea, vaan vesi jää maan pinnalle tulvimaan. Tämä tekee monista teistä käyttökelvottomia ja saa aikaan sen, että kuraa kulkeutuu ihmisten mukana kaikkialle.

10 7 Ravitsemispalveluiden kannalta eniten vaikuttava asia lienee juuri korkeus merenpinnasta. Ilma on ohuempaa ja ilmanpaine pienempi. Tästä syystä esimerkiksi veden kiehumispiste laskee. Pintaveden lämpö oli kiehuvaa vettä mitattaessa 94 C. Lämpö siirtyy sitä nopeammin, mitä kuumempaa neste on ja tästä syystä kypsennysajat pitenevät. (ks Veden käyttäytyminen paineessa 2004) Koulutus Koulutus katsotaan Eritreasssa tärkeäksi ja valtion tarkoitus on taata kaikille kansalaisille viiden vuoden koulutus ja kolmen vuoden koulutus sellaisille aikuisille, jotka eivät ole saaneet siihen aikaisemmin mahdollisuutta. Lukutaitoisten määrä onkin noussut vuoden 1993 miesten 58:sta ja naisten 28:sta prosentista. Vuonna 1999 vastaavat luvut olivat jo miehillä 67 ja naisilla 39 prosenttia. Vuonna 2001 peruskouluun ilmoittautui 53 % pojista ja 49 % tytöistä, tosin keskeyttäneiden määrä varsinkin tyttöjen joukossa on suuri. (Connell 2002, ). Koulutus kuitenkin tähtää perustaitojen, kuten luku- ja kirjoitustaidon, opettamiseen kansalaisille. Peruskoulussa ei vielä opeteta esimerkiksi vieraita kieliä. Koulutustaso onkin suomalaisen mittapuun mukaan alhainen, eivätkä kaikki YK:n palkkaamat keittiöapulaiset osaa esimerkiksi lukea. Tätä taustaa vasten ymmärtää helposti, että tiedot hygieniasta ovat heikot. Ihmisiä saattaa olla vaikea motivoida tekemään asioita tietyllä tavalla, jos he eivät ymmärrä, miksi Ruokakulttuuri Eritrean ruokakulttuuri on pitkälti samanlainen kuin Etiopian, eikä sitä pidetä gastronomisesti kovin korkeatasoisena. Ruokaa tärkeämpää ovatkin sen tarjoiluun ja nauttimiseen liittyvät seremoniat. (Carillet & Gordon 2003, 276.) Tärkein paikallinen ruoka on injera. Köyhin osa väestöstä syö sitä sellaisenaan kaikilla aterioilla, varakkaammat tarjoavat sen kanssa erilaisia lisäkkeitä. Nämä ovat usein tulisia muhennoksia, jotka saattavat sisältää pelkkiä kasviksia, lihaa, kalaa tai kanaa. Injera valmistetaan sekoittamalla vehnää, muutamaa

11 8 paikallista viljalajiketta sekä vettä. Tämän taikinan annetaan seisoa päivä tai pari, minkä seurauksena siitä tulee hieman hapan. Taikina paistetaan hieman muurinpohjalettu pannua muistuttavalla pannulla. (Dennison & Paice 2002, 76.) Tuloksena on rakenteeltaan hieman pannukakkua muistuttava pyöreä leipä. Varsinkin suurimmissa kaupungeissa näkyy italialaisten vaikutus. Tarjolla on pastaruokia ja kahvilakulttuuri on voimakas, pääkatujen varsilla olevista kahviloista saa espressoa ja capuccinoa. Syy kahvilakulttuuriin kukoistamiseen on kahviin liittyvässä perinteisessä seremoniassa. Kahviseremonia on aikaa vievä toimitus ja kutsun saaminen sellaiseen on suuri kohteliaisuus, josta ei pidä kieltäytyä. Paikka koristellaan laittamalla lattialle heiniä ja popkornia, jota myös tarjotaan odottaville vieraille. Seremonian suorittaa aina nainen, joka jauhaa ja paahtaa kahvipavut haistattaen niitä aina välillä vierailla. Tämän jälkeen kahvi laitetaan kannuun, johon lisätään vesi ja seos keitetään. Kahvin kiehumista yli pidetään suurena häpeänä. Valmis kahvi kaadetaan kuppeihin, joiden pohjalla on reilusti sokeria. Yleinen käytäntö on, että kahvia tulee juoda vähintään kolme kuppia ennen kuin voi ilmoittaa olevansa valmis ja poistua. (Dennison & Paice 2002, 77.) Tähän kaikkeen kuluu aikaa noin kaksi tuntia. Seremonia pidetään usein sisällä ja kuten itse sain huomata tilaisuuteen osallistuessani, huone täyttyi nopeasti savusta ja tuoksuista. Tilassa leijaili ajoittain voimakas kahvin tuoksu ja usein tulisijassa poltetaan vielä pihkaa, josta tulee oma hajunsa. Asmara on kuitenkin Eritrean pääkaupunki ja siellä on varsin paljon ulkomaalaisia, esimerkiksi YK:n työntekijöitä. Tästä syystä kaupungista löytyy myös laadukkaita ravintoloita. Kaupungissa sijaitsee muun muassa hotelli Inter Continental, jonka ravintola täyttää länsimaiset vaatimukset. Vaikka tietyt ravintolat ovat paikallisille kalliita ja selvästi suunnattu kansainvälisille työntekijöille, ei niitä voida pitää suomalaisen mittapuun mukaan kalliina.

12 2.2 Five star camp 9 Pääkaupungin kupeessa sijaitseva leiri mahdollistaa kohtuullisen hyvät olot, jos sitä verrataan keskellä aavikkoa asumiseen. En tiedä,onko tämä ainoa syy, mutta ranskalaiset antoivat alueelle saapuessaan leirille sen nimen, Five star camp, eli viiden tähden leiri. Leirin perusrakennukset ovat YK:n omaisuutta. Näin ollen asumisparakit, suihku- ja wc-kontit sekä keittiö varastokontteineen olivat paikalla, kun tulimme ja jäävät sinne, kun suomalaiset lähtevät ja joku toinen ottaa vastuun. Leirissä aikaisemmin majailleet ranskalaiset ja irlantilaiset olivat ammatiltaan sotilaita. Heidän joukossaan ei siis juuri ollut eri siviilialojen edustajia ja myös heidän mentaliteettinsa oli erilainen. Korjaus- ja kunnostustöihin piti pyytää YK:n siviilityöntekijöitä, mikä oli aikaa vievä prosessi. Niinpä moni asia oli kunnostuksen tarpeessa. Ravitsemuspalveluiden kannalta yksi tärkeimpiä alueita on luonnollisesti keittiö ja varastot. Keittiö ja sali oli koottu konteista, kuten myöhemmin selviää. Takapihalla oli lastauslaituri, joka yhdisti varastokontit keittiörakennukseen. Keittiö-ruokasalirakennus on kooltaan noin 360 neliötä ja se koostuu 24 kontista (liite 1). Konteista on poistettu halutut väliseinät ja sopiviin paikkoihin on laitettu ovellisia ja ikkunallisia kontteja. Hygienian kannalta tärkeitä ovat muun muassa roskien keräys sekä suihku- ja wc-tilat. Näin ollen, ne liittyvät ravitsemispalveluihin ja myös niiden kehittämin kuului kehittämishankkeeseen. Tyytyväisyyttä niihin ei kuitenkaan suoranaisesti mitattu tyytyväisyyskyselyssä Keittiörakennus Keittiötila koostuu käytännössä kahdesta keskenään samanlaisesta keittiöstä. Nämä on asetettu vastakkain toistensa peilikuviksi. Yksi tällainen keittiö koostuu neljästä kontista. Yksi kontti muodostaa tiskihuoneen. Yksi sisältää kaksi

13 10 kylmiötä. Ja kaksi jäljelle jäävää on asetettu peräkkäin niin, että niistä muodostuu yksi pitkä käytävä. Toisessa niistä on yhdellä seinustalla varsinaiset keittiölaitteet. Vierekkäin ovat uuni, kippikattila, hella ja alauuni, parila sekä rasvakeitin. Laitteet ovat Zanussin suurtalouskäyttöön tarkoitettuja ja gnmitoitettuja, mikä on ravitsemusalalla yleisesti käytetty standardi. Tällaisia keittiöitä on siis kaksi kappaletta vierekkäin. Tiskikontti pitää sisällään huuhtelu- ja pesulinjan. Toinen on toisella puolella ja toinen toisella puolella konttia. Tiskikontissa on oma lämminvesivaraaja ja se on periaatteessa itsenäinen yksikkö, joka voitaisiin sijoittaa mihin tahansa. Kuten edellä on todettu, näitä keskenään samanlaisia kontteja on kaksi kappaletta. Keittiön yhteydessä on myös kontti, joka sisältää kaksi kylmähuonetta, joiden koko on noin 9 neliötä. Toinen näistä voidaan säätää myös pakastimeksi. Myös näitä on molempien keittiöiden yhteydessä, eli yhteensä keittiön yhteydessä on neljä kylmätilaa. Ruokasali koostuu 14 kontista eli 210 neliöstä, paikkoja ruokalassa on pöytämuodosta riippuen noin sata. Ruokasalit eivät ole täysin samanlaiset, vaan varsinainen ruokalinjasto on vain toisella puolella. Ruokalinjasto koostuu kahdesta 4 gn:n kokoisesta lämpöhauteesta sekä yhdestä 4 gn:n kokoisesta kylmähauteesta. Tämän lisäksi on erilliset pöydät juomille, kahville sekä jälkiruoille. Ruokasali on ilmastoitu ja varustettu kolmella sisäänkäynnillä, joista yksi toimii lähinnä hätäuloskäyntinä. Kaikilla ulkoseinillä on runsaasti ikkunoita, jotka ovat peitettävissä sälekaihtimilla. Yleisesti salia voidaan pitää valoisana. Pääosan varastoista muodostaa keittiön takana, lastauslaiturin toisella puolella oleva kolmen kontin rivi. Siinä on vierekkäin kuiva-aine-, pakaste-, sekä kylmäkontti. Kaikkien konttien ulkomitta on sama, 6,1m*2,5m*2,5m, tilavuuden vaihdellessa hieman kontin tyypistä riippuen.

14 2.2.2 Roskapiste 11 Roska-astiat sijaitsevat leirin kauimmaisessa kulmassa. Sekajätettä varten on yksi roska-astia, jonka lisäksi palavalle jätteelle on omansa. Siihen myös kerättiin käytöstä poistuva tavara, joka voitiin vielä lahjoittaa paikallisille organisaatioille, kuten rakennustöistä jäänyt puutavara. Roska-astiat olivat paljaalla maalla ja koska alueelle tippui esimerkiksi ruoan tähteitä, kävi siellä kissoja, koiria ja ilmeisesti myös rottia, jotka kulkivat aidan raoista. Paikalliset siivoojat veivät roskat leirin muista roska-astioista sinne ja niiden edelleen tyhjentäminen oli YK:n palkkaaman yrityksen vastuulla Suihku ja wc-tilat Kaikki leirin saniteettitilat muodostuivat konteista. Niitä oli kolmenlaisia: pelkkiä suihkukontteja, pelkkiä wc-kontteja sekä yhdistelmäkontteja. Jokaisessa kontissa oli omat lämminvesivaraajansa ja niihin tuli paikallinen vesijohtovesi. Suihkukonteissa oli toisella pitkällä sivulla kuusi suihkua ja toisella kuusi lavuaaria. Wc-konteissa oli toisella pitkällä seinustalla kuusi wc-koppia ja toisella pisuaari ja kaksi lavuaaria. Näitä molempia kontteja oli kaksi kappaletta. Yhdistelmä kontteihin tultiin sisälle pitkältä sivulta ja toisessa päässä oli kolme suihkua ja toisessa kolme wc-koppia, lisäksi keskellä neljä lavuaaria. Tällaisia kontteja oli viisi kappaletta, joista yksi oli varattu paikallisille ja yksi naisille. Suihkuja oli siis yksi aina kymmentä miestä kohden ja ne oli sijoitettu hieman eri puolille leiriä. Kun lukee edellä mainittuja tietoja leiristä voisi kuvitella, että kaikki on kunnossa ja täyttää suomalaiset normit. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, etteivät asiat olleet niin hyvin kuin voisi kuvitella.

15 2.3 Asiakasryhmät 12 Toimintaympäristöön liittyy oleellisesti myös se organisaatio jossa toimin, tässä tapauksessa UNMEE, eli United Nations Mission in Eritrea and Ethiopia. Englantilaisesta nimestä tulee myös sana missio, jolla tarkoitetaan eri YK:n alaisia operaatioita. Tarkemmin kyseessä on YKSRJEE, eli YK:n suomalainen rauhanturvajoukko Etiopia-Eritreassa. Tämä tarkoittaa suomalaista kontingenttia, joka koostuu esikunta- ja vartiokomppaniasta, jonka vahvuus on 182, sekä kymmenestä esikunta upseerista. Komppania on jaettu joukkueisiin (J.) ja joukkueet edelleen ryhmiin (R.). Kuviosta 1, näkyy organisaation rakenne ryhmiin asti. Ryhmätaso on työn kannalta oleellinen vain talousryhmän kohdalla, muuten pysytään joukkuetasolla. TILANNE KESKUS 4+1+3=8 KOMPPANIAN PÄÄLLIKKÖ KOMPPANIAN VARA PÄÄLLIKKÖ E/UNMEE 10 esikunta upseeria KOMENTOJ =15 ESIKUNTAJ =19 VIESTIJ =7 Kuljetus ja korjaamoj =22 HUOLTOJ = J. a` = 30 ToimistoR. CimoR. AsentajaR. KuljetusR. VarastoR. 1R. HankintaR. OperaatioR. VarmuusR. Autohuo l- tor. TalousR. 2R. PostiR. EsikuntaR. Panssari Sisun huoltor. PoliklinikkaR. 3R. Sotilas poliisir. KuljetusR. 4R. VaraosaR. KUVIO 1. Organisaatiokaavio

16 Tilannekeskus, eli TIKE,. on joukkue joka pitää ympärivuorokautista radiopäivystystä. Muuten työ painottuu päiväsaikaan, jolloin tapahtumia on enemmän. 13 Komentojoukkueen, esikuntajoukkueen, viestijoukkueen, kuljetus- ja korjaamojoukkueen sekä huoltojoukkueen työt painottuvat päiväsaikaan. Tämä johtuu pitkälti YK:n siviilipuolen työajoista. Sähkökatkokset ja vastaavat kuitenkin korjataan mihin tahansa vuorokaudenaikaan. Talousryhmä kuuluu huoltojoukkueeseen ja koostuu seitsemästä henkilöstä. Ryhmää johtaa talousryhmänjohtaja apunaan talousaliupseeri, joiden lisäksi on neljä keittäjää. Tämän lisäksi ryhmään kuuluu muonitusaliupseeri. Talousryhmällä on lisäksi alaisuudessaan paikallistyöntekijöitä. Nämä työntekijät ovat YK:n palkkaamia, eivätkä kuulu samaan organisaatioon. Näitä paikallisia on keittiöllä töissä 28 henkilöä. Ensimmäinen, toinen ja kolmas joukkue ovat jääkärijoukkueita. Heidän työnsä on vartio- ja partiotoimintaa. Työtä tehdään ympäri vuorokauden ja joissain tilanteissa henkilöitä tarvitaan jopa enemmän pimeän aikaan. Työ on vuorotyötä ja joukkueenjohtaja määrää työvuorot sekä niiden pituuden. Joillain vartiopaikoilla vuoro kestää muutaman tunnin ja joillain se saattaa kestää kahdeksan tuntia. Vaikka vuorojen pituus vaihteleekin joukkueittain, kiertävät vuorot siis ympäri vuorokauden. Kontingentin henkilöstö oli keittiön pääasiakasryhmä. Ruokaa tehtiin heidän lisäkseen myös leirissä oleville paikallistyön tekijöille, kuten tulkille ja siivoojille sekä leirissä käyville vieraille. Tietyissä tilaisuuksissa vieraat muodostivat asiakkaista suurimman osan, tällaisia tapahtumia oli muutama. 3 Kohti parempaa keittiötä Ensimmäisten päivien aikana meille paljastui, etteivät asiat olekaan aivan niin hyvin kun voisi luulla. Keittiö vilisi torakoita, lastauslaituri oli mätä, varastot olivat täynnä pilaantuneita elintarvikkeita ja yhden erillään olevan kuiva-aine varastokontin katto vuoti niin, että sisällä oli kosteaa ja kaikki homeessa. Keittiön

17 14 sisällä olleista kylmätiloista vain yksi toimi kunnolla, myöskään kylmähaude ei toiminut. Toisen puolen keittiössä toimi ainoastaan rasvakeitin. Meille tämä oli melkoinen yllätys. Irlantilaisia tämä ei näyttänyt haittaavan, heidän ruokansa tosin oli puolivalmisteiden lämmitystä. Lounaalla oli aina ranskalaisia perunoita ja jotain lisukkeita, kuten kalapuikkoja. Tarkoituksemme oli tehdä itse enemmän kuin vain lämmittää ruokia. Sitä ennen keittiölle piti kuitenkin tehdä jotain. Aloimme miettiä parannuksia ja niiden järjestystä. 3.1 Alkutyöt Kannoimme kaiken irtilähtevän ulos keittiö- ja ruokalatiloista, minkä jälkeen pesimme kaikki paikat. Kun tilat oli siivottu, suljettiin keittiö ja se desinfiointiin kauttaaltaan. Aineen annettiin vaikuttaa seuraavaan iltaan asti, jonka jälkeen paikat pestiin uudestaan. Tänä aikana siivosimme ulos kantamiamme hyllyjä ja pöytiä ja otimme esille meille Suomesta tulleita työvälineitä. Keittiön ollessa kiinni kaksi päivää, söivät kaikki taistelumuonaa, eli compoa. Compo on paketti, joka sisältää kaiken yhden ihmisen yhdessä vuorokaudessa tarvitsevan ravinnon. Sitä pidetään varmuusvarastossa elintarvikehuollon katkeamisen varalta. Pakkauksia on monia erilaisia, pääsääntöisesti ne sisältävät kaksi lämmitettävää säilykeateriaa ja pienen keittimen, erilaisia keksejä, makeisia, teetä, joiden laatu vaihtelee pakkauksittain. Kun keittiö sitten aukesi, oli sisustus muuttunut ja seinälle tullut ohjelappuja sekä desinfiointiain -pulloja. Ohjeistettiin, että ennen ruokailua pestään kädet, ruokalassa ollessa käytetään paitaa ja sukkia ja vielä ennen linjastoa kädet desinfioidaan. Ohje sukkien käytöstä ulotettiin myös paikallisiin työntekijöihin.

18 3.2 Lisämuutoksia keittiössä Muutostyöt keittiöllä Seuraava tehtävä oli lastauslaiturin korjaus. Vanha lastauslaituri oli jo työturvallisuusriski, sillä sitä pitkin kannettiin tavarat varastoihin ja varastoista keittiöön. Meillä ei ollut tietoa, oliko siinä tapahtunut onnettomuuksia, mutta arvioimme ne mahdollisiksi (Työpaikan ergonomian selvitys 2001, 18). Järjestimme myös varastot uudelleen ja laitoimme sinne uudet metallihyllyt. Ongelmakohdaksi jäi pakastekontti. Sen lattialle muodostui jäätä, koska ovea availtiin ja sisään pääsi lämmintä ilmaa. Tämä aiheutti liukastumisvaaran, jolle emme kuitenkaan voineet tehdä mitään. (Elintarvikealan työsuojeluopas 2002, 112.) Varastojen siivous ja uudelleen järjestäminen oli oma työnsä., koska vanhaa tavaraa oli paljon. Niinpä se kaikki käytiin läpi ja jaettiin säilytettäviin ja poisheitettäviin. Tämän lisäksi meille käyttökelvottomasta tavarasta, valittiin vielä sellainen joka menisi lahjoituksiksi. Kävimme varastot läpi yksi kerrallaan, ja aina kun yksi saatiin tyhjäksi se siivottiin ja sinne asennettiin uudet hyllyt. Nämä työt tehtiin ensimmäisten viikkojen aikana. Näiden viikkojen aikana vakioitiin myös siivouskäytäntö ja opastettiin se paikallisille. Kun samanaikaisesti valmistettiin myös ruokaa, kolme lämmintä ateriaa päivässä, on ymmärrettävää, että päivät venyivät pitkiksi. Työtunteja ei erikseen kirjattu ylös, sillä koko talousryhmä tiesi, että ne olisi tehtävä. Vapaa-aikaa ei juuri ollut, mutta nukkumiselle aikaa oli riittävästi, mikä oli työn kuormituksen kannalta oleellista (Työkuormitus ja sen arviointimenetelmät 2002, 43) Työntekijöiden opastus Kaikki työntekijät olivat olleet keittiöllä töissä jo irlantilaisten aikana. Silti heidän käsityksensä keittiöllä työskentelemisestä ja siihen liittyvästä hygieniasta oli kaukana suomalaisesta tasosta. Niinpä keräsin ryhmän kanssa perusasioita paperille. Laadimme yhden A4 arkillisen ohjeita ranskalaisin viivoin ja kään-

19 16 simme ne englanniksi. Koska osalla paikallisista työntekijöistä englannin taito oli olematonta, pyysimme tulkkia kääntämään ohjeet myös tigriniaksi. Keräsimme kaikki työntekijät yhteen ja kävimme tulkin avustuksella ohjeet läpi. Tämän jälkeen kopioimme ja muovitimme ohjeet ja kiinnitimme niitä keittiöön. Koska uusien ohjeiden omaksumisessa menee aikaa, oli jokaisella ryhmämme jäsenellä vastuu seurata ja valvoa työntekijöitä. Aina epäkohtia havaitessaan, piti työntekijälle näyttää kohta ohjeistuksesta ja selittää asia tarvittaessa jonkun tulkkaamana. Tarve valvontaan ja opastukseen oli suurinta ensimmäisten viikkojen aikana, jolloin työtä muutenkin oli paljon. Opastukseen pyrittiin tästä huolimatta löytämään aikaa. Sitä mukaan kuin työmäärä muuten väheni, lisättiin työntekijöiden opastusta. Neuvottiin työn organisointia ja ergonomisia työasentoja, jotka työturvallisuuden lisäksi tehostavat tuotantoa ja tilankäyttöä (Elintarvikealan työsuojeluopas 2002, 113). Siinä missä aikaisempi tapa kuoria sipuleita oli istua jakkaralla lastauslaiturilla ja kuoria sipulit laituria vasten, annettiin työntekijöille uudet veitset ja laudat ja siirrettiin kuoriminen keittiön pöydälle. Opastus tuottikin tulosta ja tason nousu puolessa vuodessa oli huima. Koska alkutaso oli kuitenkin alhainen ja työntekijöitä vaihtui esim. varkauksien takia, jouduttiin siihen käyttämään valtaisa työmäärä. Kaikkia ohjeita ei ollut kirjallisena, mutta jokainen työntekijä sai opastuksen hänelle kuuluvien töiden suorittamisesta ja koneiden käytöstä niin kuin pitääkin (Elintarvikealan työsuojeluopas 2002, 63). Puolen vuoden aikana ei sattunut tapaturmia joista ei olisi selvitty laastarilla. 3.3 Jatkuvaa kehittämistä Ensimmäiset viikot olivat kaikkein kiireisimmät. Leirissä tehtiin kuitenkin muutoksia ja parannuksia koko ajan. Kaikissa näissä ei talousryhmän jäsenet itse olleet mukana, mutta monet niistä vaikuttivat ravitsemispalveluihin. Keittiössä tapahtuva kehitys muuttui pääosin rationaaliseksi ja tärkeintä oli tuotantotekninen kehittäminen. Tarkoitus oli laadun parantamisen lisäksi vähentää ja keventää talousryhmän työtä. (Lampi, Laurila & Pekkala 1996, 25.)

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Koukun Helmen kotiateriapalvelu

Koukun Helmen kotiateriapalvelu Koukun Helmen kotiateriapalvelu Palveluksessanne! 2015 Tampereen Voimia Koukun Helmi Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa maukkaita aterioita kotiateriapalvelun asiakkaille.

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO KILPAILU- JA PELIREISSUT Lapin urheiluakatemia RAVINTO Rasvat edistävät urheilijan energiansaantia, palautumista, terveyttä ja kehitystä. Niukka rasvansaanti häiritsee hormonitoimintaa. Rasvoja saa mm.

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki - ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Sisältö Johdanto ja taustatiedot Yhteenveto Vertailuaineisto

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 5.9.2016 Palveluesimies Päivi Ylönen Mikkelin Ruoka- ja puhtauspalvelu tunnuslukuina v. 2016 Liikevaihto 12,5 milj., henkilöstöä 200 Asiakkaina päiväkodit,

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli Yläkouluakatemia 2016-2017 Vko 31 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Ravintovalmennuksen tavoitteet

Lisätiedot

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2

Lisätiedot

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King kirjoittanut erek Munson kuvittanut Tara alahan King Se oli täydellinen kesä, kunnes Juuso Rossi muutti parhaan kaverini, Santerin, naapuriin. En pitänyt Juusosta. Hän järjesti juhlat, eikä minua edes

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kenguru 2014 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2014 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi) Kenguru 2014 Student sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

RUOKAPÄIVÄKIRJA JA RUUANKÄYTTÖKYSELY

RUOKAPÄIVÄKIRJA JA RUUANKÄYTTÖKYSELY RUOKAPÄIVÄKIRJA JA RUUANKÄYTTÖKYSELY ARVOISA ASIAKAS Ruokapäiväkirjan ja ruuankäyttökyselyn avulla selvitämme ruokatottumuksianne ja ravinnonsaantianne. Tietojanne käsitellään täysin luottamuksellisesti,

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Urheiluravitsemuksen perusteet / HaVe step ry 20.3.2008

Urheiluravitsemuksen perusteet / HaVe step ry 20.3.2008 1. Kehitys koostuu ns. kehityskolmiosta. Jonka osina ovat Harjoittelu, Lepo ja Ravinto. 2. Ruokailun tavoite on olla yksi luonteva osa urheilijan kokonaisuutta. Urheilijan ravitsemuksen A B C A= Arkiruokailu

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12. PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA Tiina Lahti Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.2009 Aikaa: 11 vrk Tiistai 1.12 - Keskiviikko 9.12 Aamupaino: 76,5kg Iltapaino:

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

Kotitehtävän tarkastus

Kotitehtävän tarkastus Kotitehtävän tarkastus Tarkistetaan edellisen tunnin kotitehtävä Kuidun saanti Ruuanvalmistus Tehtävä Keskustele parisi kanssa Kuka teidän perheessä kokkaa yleensä? Kuka päättää mitä syödään? Onko ruoka

Lisätiedot

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut?

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut? Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka Mikä on oranssi kana? Porkkana Mistä kalasta saa kasviskiusausta? Ruokalasta Mikä kaali voi syödä sinut? Shakaali Mitä pitsaa voi kasvattaa puutarhassa?

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Välipalat. Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa

Välipalat. Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa Välipalat Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa Kotitehtävien tarkistus Keskustele parisi kanssa Mitä mainoksia löysit? Mitä ne lupaavat? Pitävätkö lupaukset? Mitä tiedät..? Millainen on hyvä välipala?

Lisätiedot

Hyvä tietää. Etiopia. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä

Hyvä tietää. Etiopia. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Etiopia Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Etiopiasta Pääkaupunki Kielet Asukasluku Addis Abeba Kristittyjä 63% ja noin 40% muslimeja Etiopiassa puhutaan yli 80 kieltä. Tärkeimmät

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

Tekninen lautakunta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia NAANTALIN KAUPUNKI Tekninen lautakunta MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Maksun nimi Maksuluokka, veloitusperuste, päätöksentekijä Nykyinen yksikköhinta (tai

Lisätiedot

Shanghai OPINTOMATKA, SÄHKÖALA

Shanghai OPINTOMATKA, SÄHKÖALA Shanghai OPINTOMATKA, SÄHKÖALA Niklas Sillander Luksia Marraskuu, 2015 Matkaan mars! Laukku on pakattu ja kaikki tarvittava varmistettu moneen kertaan olevan mukana joten nyt vain odotellaan kyytiä lentokentälle,

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa?

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Liikettä Lahden alueen yrittäjille 26.5.2016 Laura Manner, ETM Ravitsemusasiantuntija Terveurheilija.fi 1 Luennon sisältö Ravitsemus osana terveyttä

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Ruokaratkaisuja. Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS. Kirsi Englund

Ruokaratkaisuja. Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS. Kirsi Englund Ruokaratkaisuja Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS Kirsi Englund Hyvän aterian malli Ateria on ravitsemuksellisesti laadukas, kun lautaseltasi löytyy nämä neljä osaa. Omaksu malli mieleesi,

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus

Urheilijan ravitsemus Ravinto Kehitys kolmio Urheilijan ravitsemus A. ARKIRUOKAILU KUNTOON rytmiä ja laatua päivän aterioihin B. RIITTÄVÄ JUOMINEN Vesi C. TURNAUKSET / PITKÄT PELI REISSUT eväät juomiset D. ASENNE syömisellä

Lisätiedot

Ruoka-apuohjeesta. Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira

Ruoka-apuohjeesta. Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira Ruoka-apuohjeesta Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira Miksi ohje tehtiin? Hyväntekeväisyysjärjestöt valittivat, että ruokaapuun annetaan vähittäismyynnistä pääasiassa vain leipää

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008 Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen Saamelaisalueen koulutuskeskus Aluksi Halusin alkaa tekemään laavua, koska sen tekemään oppiminen on hyödyllistä

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalveluihin saapui kysymyksiä koskien ruoka- ja ateriapalveluiden tarjouspyyntöä. Kiitämme mielenkiinnosta.

Espoon kaupungin hankintapalveluihin saapui kysymyksiä koskien ruoka- ja ateriapalveluiden tarjouspyyntöä. Kiitämme mielenkiinnosta. RUOKA- JA ATERIAPALVELUIDEN HANKINTA Dnro: 3422/02.08.00/2011 Espoon kaupungin hankintapalveluihin saapui kysymyksiä koskien ruoka- ja ateriapalveluiden tarjouspyyntöä. Kiitämme mielenkiinnosta. Tarjouspyynnön

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille

Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille Arvostusta ammattikeittiöille -hanke 2015-2016 Projektipäällikkö Virpi Kulomaa Ammattikeittiöosaajat ry 1.4.2016 Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille

Lisätiedot

Aamunavaus alakoululaisille

Aamunavaus alakoululaisille Aamunavaus alakoululaisille Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Helpoin tapa syödä hyvin

Helpoin tapa syödä hyvin Helpoin tapa syödä hyvin Patrik Borg HY Liikuntalääketieteen yksikkö, Syömishäiriökeskus HYVÄ SYÖMINEN TERVEYS NAUTITTAVUUS/HAUSKUUS SOSIAALISUUS MIELIALA VIREYSTILA PAINO KUNTO STRESSITTÖMYYS HYVÄ FIILIS

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior 31.1.-6.2.2016 Latvia M13a ja 14a ryhmät, opettajat Arja Mäkinen ja Merja Räihä suuntasivat junalla kohti Tikkurilaa sunnuntaina. Lensimme ensin Riikaan ja

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

FAKTAT M1. Maankohoaminen

FAKTAT M1. Maankohoaminen Teema 3. Nousemme koko ajan FAKTAT. Maankohoaminen Jääpeite oli viime jääkauden aikaan paksuimmillaan juuri Korkean Rannikon ja Merenkurkun saariston yllä. Jään paksuudeksi arvioidaan vähintään kolme kilometriä.

Lisätiedot

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua!

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua! Ruokakurssilla Mirtosissa Hyvää ruokahalua! Kurssin lopuksi jamastettiin ryhmän valmistamien ruokien äärellä. Jannis piti huolen siitä, että kaikki maistui aidosti kreetalaiselta. 14 15 Kreetalainen ruoka

Lisätiedot

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Vilma Mäkelä TYÖHARJOITTELU ULKOMAILLA 2012 Saneeraus- ja sisustusala, ARSA09 Art In Tanzania P.O. Box 23333, Dar es Salaam Tanzania www.artintanzania.org 16.3-8.4.2012 TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Työskentelin

Lisätiedot

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä.

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Hyvä tietää. Italia. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä

Hyvä tietää. Italia. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Italia Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Italiasta Pääkaupunki Asukasluku Kieli Rooma Noin 61 miljoonaa Uskonto Valuutta Pinta-ala Katolilaisia 90%, muslimeja 2%, muita uskontoja

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa

Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa Lehdistötiedote heinäkuu 2011 Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa Höyryuunin käyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana. Syy siihen on höyryuunin avulla saatava loistava ruoanvalmistustulos.

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

Kouluruokailun tyytyväisyyskysely Joulukuu 2015

Kouluruokailun tyytyväisyyskysely Joulukuu 2015 Kouluruokailun tyytyväisyyskysely 2015 Joulukuu 2015 Vastaajien ikä ja sukupuoli Ikä Sukupuoli 7-12 vuotta 26,59% 13-18 vuotta 63,62% yli 18 vuotta 9,79% tyttö 58,93% poika 41,07% 2 Missä koulussa ruokailet?

Lisätiedot

Työssäoppimassa Pizza Maestrossa, Fuengirolassa

Työssäoppimassa Pizza Maestrossa, Fuengirolassa Työssäoppimassa Pizza Maestrossa, Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla, Costa del Solin eli Aurinkorannikon

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa 1 (6) 3422/02.08.00/2011 Liite 5.3. Päivähoitoruokailun sisältö Päivähoitoruokailun ravitsemuksellisena ja kasvatuksellisena tavoitteena on ylläpitää ja edistää lasten hyvinvointia ja terveyttä tyydyttää

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Suomi 2A. Tiistai

Suomi 2A. Tiistai Suomi 2A Tiistai 14.2.2017 Tänään Sanatyypit Mennään! Rektio (verbi + sana) Mutta ensin Kotitehtävät: imperfekti, pikkusanat, matkailusanat, sanatyypit:kysymyksiä? Infoa Info: Suomi 2B Suomi 2B 28.2.-6.4.2017

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Toteutuvatko suolasuositukset joukkoruokailussa? 8.2.2011 www.sodexo.fi Sodexo - Jokaisesta päivästä parempi Sodexo edistää omalta osaltaan suomalaisten terveyttä Annamme asiakkaille mahdollisuuden syödä

Lisätiedot