ASENNUSOHJE. engcon DC2. Version Tuotenro ROTOTILTIN OHJAUS. Alkuperäinen käyttöohje

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASENNUSOHJE. engcon DC2. Version Tuotenro ROTOTILTIN OHJAUS. Alkuperäinen käyttöohje"

Transkriptio

1 ASENNUSOHJE engcon DC2 Version Tuotenro ROTOTILTIN OHJAUS Alkuperäinen käyttöohje

2 Ohjekirja Yleistä Tämä järjestelmä on tarkoitettu rototilttien ohjaukseen. Kun rototilt on irrotettu, työkaluja voidaan ohjata lisävarusteena saatavan kaksoisventtiilin avulla. Tämän asennusohjeen tarkoituksena on antaa tarvittavat tiedot Microprop DC2:n asennusta varten (ohjausjärjestelmä 10, SS10). Ilmoitetut turvallisuustiedot koskevat suoraan Microprop DC2:ta eivätkä riipu siitä koneesta, johon Microprop asennetaan. Ennen asennusta on luettava tämä asennusohje sekä peruskoneen ja mahdollisten muiden varusteiden turvallisuusohjeet ja ymmärrettävä ne. Ota huomioon, että jos koneen osalta koneen oma ohje on ensisijainen. VAROITUS! Älä yritä asentaa, käyttää tai huoltaa rototilttiä/pyörittäjää ja sen mukana toimitettuja varusteita, ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki rototilttiä, lisävarusteita ja peruskonetta koskevat tiedot. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuustietoihin. Huomaa, että pyörittäjän ohjekirjassa on muita turvallisuusmääräyksiä. Rototiltin/pyörittäjän tunnistus ja merkintä Varmista, että vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa olevat tiedot vastaavat ohjausjärjestelmää (katso kohta 2, tyyppikilven tarkistus), varusteita ja dokumentaatiota koskevia tietoja. Jos huomaat poikkeaman, ota yhteys toimittajaan ennen ensimmäisen asennuksen aloitusta. 2

3 engcon DC2 Sommaire Liittämisvakuutus Turvallisuusmääräykset Yleistä Turvallisuuden tarkistuslista Ympäristö Symboles utilisés dans les instructions de montage Toimituksen sisällön tarkistus Rototiltin tyyppikilven tarkistus Koneensähkösarja, yksinkertainen venttiili - QLM / Koneen sähkösarja, kaksoisventtiili - QLM Koneen säkkösarja, QLM Järjestelmän asennus Alue B (alempi puomi) Koneen kaapeliliittimen kiinnitys Koneen kaapelin ja aggregaattikaapelin yhteenkytkentä Alue C (puomi) Johtojen vetäminen ja kiinnitys - yleiskuvaus Johtojem vetäminen ja kiinnitys Alue F (Ohjaamo) Yleiskuva Ohjaamomoduulin sijainti Alue G Koneen kaapelin kytkentä X1:ssä Koneen työlaitelukituksen esto (lisävaruste) X1:n kytkentä (yksinkertainen ja kaksoisventtiili) X1:n kytkentä (varoventtiili) Syöttöjännitteen kytkentä X1-liittimen kytkentä Työlaitekatkaisimen paneelin syvennys (lisävaruste) Työlaitelukituksen katkaisimen X3 kytkentä (yksinkertainen venttiili ) Työlaitelukituksen katkaisimen X3 kytkentä Kytkentä koneille, hallintakahvan PWM-signaali (PWM-venttiili) Työlaitelukituksen tarrojen kiinnitys Vipujen X2 kytkentä Vipuemulointi Alue H (Lattian alla) Hydraulinen kytkentä koneille, poljin kallistushydrauliikkaa varten Hydraulinen kytkentä koneille, sähköisesti ohjattava kallistushydrauliikka Hydraulinen kytkentä koneille, joissa ei ole poljinta eikä sähköistä ohjausta Käyttöönotto Jännitteen asetus

4 Ohjekirja 5.2 Käynnistys Rototiltin valinta Peukalorullan kalibrointi Keskiasento Ääriasento ja vahvistus Käyttötila Järjestelmän kalibrointi Dokumentattion hallinta Asennuksen dokumentointi Hälytykset ja valvonta Hälytysten selitykset Yleistä hälytyksistä Hälytysluettelo Tekniset tiedot Ohjaamomoduuli (CM) Liitinten yleiskuvaus Rototilt-moduuli (TM) Liitinten yleiskuvaus Järjestelmän yleiskuvaus

5 engcon DC2 Liittämisvakuutus Vakuutus koskee ohjausjärjestelmän Microprop DC2 rototilttien ohjausta (yksinkertainen venttiili tai kaksoisventtiili). Microprop AB vakuuttaa, että ohjausjärjestelmä vastaa seuraavia perusluonteisia turvallisuusvaatimuksia direktiivin 2006/42/EY liitteen 1 kohtien 1 ja 3 mukaisesti ja että kaikki liitteen 7 kohdan B mukainen dokumentaatio on laadittu. Microprop AB sitoutuu antamaan koneesta tarvittavat tiedot kirjallisesti kansallisen viranomaisen pyynnöstä. Ohjausjärjestelmää ei saa ottaa käyttöön, ellei kone, johon se liitetään, täytä direktiivin 2006/42/EY vaatimuksia. Vakuutamme, että ohjausjärjestelmä on seuraavien direktiivien mukainen: 2004/108/EY ja 2006/42/EY. Normes harmonisées SS-EN ISO :2008 Désignation Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet SS-EN ISO 12100:2010 Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen SS-EN 474-1:2006+A3:2013 SS-EN 474-5:2006+A4:2013 SS-EN :2006 SS-ISO 15998:2008 Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 5: Requirements for hydraulic excavators Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset Earth-moving machinery -- Machine-control systems (MCS) using electronic components -- Performance criteria and tests for functional safety SS-EN 13309:2010 Construction machinery. Electromagnetic compatibility of machines with internal power supply Teknisen dokumentaation vastuuhenkilö: Roberth Jonsson, Microprop DC2:n tuotevastaava Fredrik Jonsson, toimitusjohtaja Uumaja Microprop AB Formvägen Umeå 5

6 Ohjekirja JÄRJESTELMÄ engcon DC2 6

7 engcon DC2 1 Turvallisuusmääräykset 1.1. Yleistä On erittäin tärkeää lukea ja ymmärtää kaikki varoitustekstit ennen Microprop DC2:n asennuksen ja käytön aloitusta. Varoitustekstit kertovat mahdollisista riskeistä ja niiden välttämisestä. Jos olet vähänkään epävarma, kysy neuvoa toimeksiantajalta tai toimittajalta. Muista, että monet tarpeettomat riskit voidaan välttää käyttämällä harkintaa ja opettelemalla tuntemaan kone hyvin. Koneen kuljettajan on siis opeteltava käsittelemään Microprop DC2:ta varmasti ennen koneen käyttöönottoa. 1.2 Turvallisuuden tarkistuslista VAROITUS! Vialliset tai vaurioituneet varusteet voivat vahingoittaa ihmisiä, ympäristöä tai omaisuutta. Huolehdi siis siitä, että huolto ja kunnossapito suoritetaan suositusten mukaisesti. VAROITUS! Älä koskaan yritä lisätä koneen enimmäiskapasiteettia muutoksilla, joita toimittaja ei ole hyväksynyt. VAROITUS! Jos olet vähänkään epävarma omista taidoistasi, varusteista tai työstä turvallisuuden kannalta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai engconiin. VAROITUS! Varmista ennen työn aloitusta, että toimintotarra vastaa koneen toimintoja. Henkilövahinkojen vaara. VAROITUS! Vaihda vahingoittuneet ja/tai lukukelvottomat tarrat ja varoituskilvet ennen koneen käyttöönottoa. Henkilövahinkojen vaara. VAROITUS! Sähköjärjestelmää saavat huoltaa ja korjata vain koulutetut ammattitaitoiset henkilöt. VAROITUS! Liikkuvat osat aiheuttavat puristumisvaaran. Henkilövahinkojen vaara. VAROITUS! Asennustyöt saa teettää ainoastaan valmistajan hyväksymässä liikkeessä. Asennukseen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa. VAROITUS! Ole varovainen kalibroidessasi rototilttiä, koska kone saattaa liikkua odottamattomalla tavalla. Huolehdi siitä, että rototiltin ympärillä on riittävästi liikkumatilaa. Henkilövahinkojen vaara. 7

8 Ohjekirja 1.3 Ympäristö Vähintään 99 % engconin rototilteistä koostuu kierrätysmateriaaleista. engcon pyrkii jatkuvasti vähentämään yrityksen ympäristövaikutusta. Kaikki asennus- ja/tai huoltotyöt tehdään lakien ja asetusten mukaisesti mitä tulee ympäristöön, terveyteen ja työturvallisuuteen. Tähän kuuluvat kaikki työt liittyen ylijäämämateriaalin käsittelyyn, säilytykseen ja haltuunottoon. Vuotoja pyritään välttämään ja mahdollisesta vuodosta huolehditaan niin, että vältetään maaperän ja vesistön likaantuminen. On syytä huomioida, että vaarallista jätettä saavat käsitellä vain ne, joilla on siihen asianmukainen lupa. Kaikki syntyvä jäte käsitellään lakien ja asetusten mukaisesti: Metalli kierrätetään. Hydrauliletkut toimitetaan yleensä energiakäyttöön (lajitellaan vaarallisena jätteenä). Öljyt ja rasvat toimitetaan yleensä energiakäyttöön (lajitellaan vaarallisena jätteenä). Sähkökomponenttien materiaalit kierrätetään (lajitellaan vaarallisena jätteenä). Pakkausmateriaalit lajitellaan syntypaikan mukaan ja materiaalit kierrätetään. Paperit lajitellaan syntypaikan mukaan ja materiaalit kierrätetään. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä engconin ympäristövastaavaan. 2 Symboles utilisés dans les instructions de montage Symbolit Nimike VAROITUS! Henkilö- ja/tai omaisuusvahingon vaara Lisätietoja on toimitetussa dokumentaatiossa. Ei / virheellinen toimenpide Kyllä / oikea toimenpide 8

9 engcon DC2 3 Toimituksen sisällön tarkistus 3.1 Rototiltin tyyppikilven tarkistus Nro A B C D Nimike Rototilt-malli Työlaitekiinnike, alempi (GR = integroitu koura) Työlaitekiinnike, ylempi Ohjausjärjestelmä Koneensähkösarja, yksinkertainen venttiili - QLM Nro Tuotenro Nimike Lukum Ohjaamomoduuli Microprop DC Kaapeli X1, 35-napainen, RT yksinkertainen Kahvallinen suojus ILME 8p Kaapelointi IO d-sub X3, vain RT Konekaapeli 16 m RT Paineenalennin ja painevahti Työlaitelukituksen kaapelointi Työlaitelukituksen tarra 1 9

10 Ohjekirja / Koneen sähkösarja, kaksoisventtiili - QLM Nro Tuotenro Nimlike Lukum Ohjaamomoduuli Microprop DC Kaapeli X1, 35-napainen, RT kaksinkertainen Kahvallinen suojus ILME 8p Konekaapeli 16 m RT Kaksinkertainen paineenalennin ja turvallisuuslohko ilman kelaa Kaapelointi IO d-sub X3, täysi Työlaitelukituksen kaapelointi Kela 12V µ-prop DC Kela 24V µ-prop DC Työlaitelukituksen tarra Koneen säkkösarja, QLM Nro Tuotenro Nimlike Lukum Ohjaamomoduuli Microprop DC Kaapeli X1 35-napainen Kahvallinen suojus ILME 8p Konekaapeli 16 m RT Kaapelointi IO d-sub X3, täysi Työlaitelukituksen kaapelointi Työlaitelukituksen tarra 1 10

11 engcon DC2 4 Järjestelmän asennus 11

12 Ohjekirja 4.1 Alue B (alempi puomi) Koneen kaapeliliittimen kiinnitys Nro Tuotenumero 1 Koneen puomi Koneen kaapelin ja aggregaattikaapelin yhteenkytkentä Nro Tuotenumero

13 engcon DC2 4.2 Alue C (puomi) Johtojen vetäminen ja kiinnitys - yleiskuvaus Johtojem vetäminen ja kiinnitys 13

14 Ohjekirja 4.3 Alue F (Ohjaamo) Yleiskuva 14

15 engcon DC Ohjaamomoduulin sijainti Nro A B C Nimlike Kun käyttäjiä on useita, ohjaamomoduuli on asetettava näkyvälle paikalle. Katso luku

16 Ohjekirja 4.4 Alue G Koneen kaapelin kytkentä X1:ssä Koneen työlaitelukituksen esto (lisävaruste) Peruskoneen työlaitelukituksen estoa suositellaan, jos rototilttiä ei kiinnitetä suoraan. Tällöin kuljettaja ei voi vahingossa pudottaa rototilttiä. Eston kytkentä on kuvattu pääpiirteittäin alla. Nro Tuotenumero Peruskoneen työlaitelukituksen 3 katkaisin 4 Peruskoneen tietokone 5 Peruskoneen venttiili työlaitelukituksen 16

17 engcon DC X1:n kytkentä (yksinkertainen ja kaksoisventtiili) CV CVP Nro Tuotenumero Yksinkertainen venttiili (841301) Kaksoisventtiili (841355) X1:n kytkentä (varoventtiili) CV CVP Nro Tuotenumero

18 Ohjekirja Syöttöjännitteen kytkentä X1-liittimen kytkentä 18

19 engcon DC Työlaitekatkaisimen paneelin syvennys (lisävaruste) Jos koneen paneelista puuttuu syvennys Carlingia tai SWF-katkaisinta varten, tätä mittaa voi käyttää apuna tehtäessä paneeliin syvennystä Työlaitelukituksen katkaisimen X3 kytkentä (yksinkertainen venttiili ) Nro Tuotenumero Työlaitelukituksen katkaisimen X3 kytkentä 1 3 Nro Tuotenumero

20 Ohjekirja Kytkentä koneille, hallintakahvan PWM-signaali (PWM-venttiili) Nro Hallintavivun koneen liittimet 20

21 engcon DC Työlaitelukituksen tarrojen kiinnitys Tarrat on kiinnitettävä aina niin, että kuljettaja näkee ne hyvin paikaltaan. Nro Tuotenumero

22 Ohjekirja Vipujen X2 kytkentä Katso vipujen kytkentätiedot erillisestä asennusohjeesta Vipuemulointi Jos vipuemulointi asennetaan, katso kytkentäohje Alue H (Lattian alla) Hydraulinen kytkentä koneille, poljin kallistushydrauliikkaa varten Yksinkertainen venttiili Huomaa, että jos myös telaohjaus aiotaan asentaa, telaohjauksen asennusohje täytyy ensin lukea. Nro P T A/B Servon paine Säiliö (PT < 4 bar) Servo 22

23 engcon DC Kaksoisventtiili Nro P T A/B Servon paine Säiliö Servo 23

24 Ohjekirja Hydraulinen kytkentä koneille, sähköisesti ohjattava kallistushydrauliikka Yksinkertainen venttiili Nro P T A/B Servon paine Säiliö (PT < 4 bar) Servo 24

25 engcon DC Kaksoisventtiili Nro P T A/B Servon paine Säiliö Servo 25

26 Ohjekirja Hydraulinen kytkentä koneille, joissa ei ole poljinta eikä sähköistä ohjausta Vaihtovastaventtiilin irrotus Yksinkertainen venttiili T P A Nro P Servon paine T Säiliö (PT < 4 bar) A/B Servo 26

27 engcon DC Kaksoisventtiili B A Nro P Servon paine P T T A/B Säiliö Servo 5 Käyttöönotto 5.1 Jännitteen asetus 27

28 Ohjekirja 5.2 Käynnistys Nro TM Esimerkki rototilt-moduulin ohjelmaversiosta CM Esimerkki ohjaamomoduulin ohjelmaversiosta NO EC SELECTED Tarkoittaa, että rototilt-mallia ei ole vielä valittu HOURS 0 Järjestelmän käyttötuntien määrä 5.3 Rototiltin valinta Nro 1 Valinnainen rulla vasemmanpuoleisessa ohjausvivussa 2 Valinnainen rulla oikeanpuoleisessa ohjausvivussa 3 Valinnainen ohjausjärjestelmään kytketty painike 28

29 engcon DC2 5.4 Peukalorullan kalibrointi Keskiasento Ääriasento ja vahvistus 29

30 Ohjekirja 5.5 Käyttötila Jos tämä kuva ei näy, katso lisätietoja kohdasta Järjestelmän kalibrointi VAROITUS! Asennus- ja kalibrointityöt saa teettää ainoastaan valmistajan hyväksymässä liikkeessä. Asennukseen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa. VAROITUS! Ole varovainen kalibroidessasi rototilttiä, koska kone saattaa liikkua odottamattomalla tavalla. Huolehdi siitä, että rototiltin ympärillä on riittävästi liikkumatilaa. Henkilövahinkojen vaara. Microprop DC2 kalibroidaan tietokoneella ja MicroConf DC2 -ohjelmalla. Ohjelmiston voi ladata osoitteessa Järjestelmä voidaan myös yhdistää Bluetoothilla tietokoneeseen tai Android-matkapuhelimeen. 30

31 engcon DC2 5.7 Dokumentattion hallinta Vérifier que les installations du tiltrotateur et des éventuels leviers sont correctement documentées. Autocollant du verrouillage d'outil mis en place dans l'engin. Autocollant(s) des leviers mis en place dans l'engin. S'il existe plus d'une position de fonctionnement (par ex. USER 1 et SHEAR), mettre en place un autocollant par position de fonctionnement. La notice d'utilisation du système DC2 a été complétée avec des informations sur les leviers et leurs fonctions machine. AVERTISSEMENT! Varmista ennen työn aloitusta, että toimintotarra vastaa koneen toimintoja. Henkilövahinkojen vaara. AVERTISSEMENT! Älä yritä käyttää tai huoltaa Microprop DC2:ta ja sen mukana toimitettuja varusteita, ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki ohjausjärjestelmää ja peruskonetta koskevat tiedot. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuustietoihin. La notice d'utilisation de la machine est à jour : elle ne contient pas d'informations ambiguës sur les fonctions machine ou autres fonctions. Vérifier que la notice d'utilisation de l'engin se trouve dans l'engin à la livraison. Vérifier que la notice d'utilisation du système DC2 de l'engin se trouve dans l'engin à la livraison. Enfin, vérifier que toutes les fonctions correspondent avec les autocollants et avec le manuel d'instructions pour la machine et le système DC Asennuksen dokumentointi Lisää tiedot asennuksista koneen korttiin tai vastaavaan ja säilytä nämä tiedot osana asennuksen dokumentointia. Merkitse muistiin asennuksessa käytetyt asiakirjat ja niiden versionumerot. Nämä tiedot ovat tärkeitä korjausten, huollon ja mahdollisten takuuvaatimusten yhteydessä. Näiden tietojen on myös oltava saatavilla mahdollista tarkistamista varten. 31

32 Ohjekirja 6. Hälytykset ja valvonta 6.1 Hälytysten selitykset Nro Selitys 1 Hälytyksen nimi 2A 2B 2C 2D Elektroniikkamoduuli Liitäntä Nasta Puuttuva toiminto 3 Vian lyhyt kuvaus 4 Hälytys / hälytysten kokonaismäärä 5 Hälytyksen aktivointikertojen määrä 6.2 Yleistä hälytyksistä Hälytyksen nimi CM TM VALVE XX LEFT/RIGHT JOY TOOL LOCK FEEDER TRACK SAFE STATE X(Y) Selitys Ohjaamomoduuli Rototilt-moduuli Rototiltin venttiili Oikea tai vasen ohjain Työkalun lukitus Paineenalennin (venttiili) Telaohjaus EN :n mukainen turvatila. X on kuvaus ja Y on turvatilojen määrä. 32

33 engcon DC2 6.3 Hälytysluettelo Hälytyksen nimi Liitäntä Lyhyt kuvaus Kuvaus SAFE STATE Turvatila, joka johtuu sisäisistä virheistä. Jos virheet toistuvat, järjestelmä on tarvittaessa vaihdettava. Ota yhteys tukeen. SAFE STATE Turvatila, joka johtuu virheellisestä CVP1- paineesta. Tarkista venttiili, paineanturi ja kytkentä. SAFE STATE Turvatila, joka johtuu virheellisestä CVP2- paineesta. Tarkista venttiili, paineanturi ja kytkentä. SAFE STATE Turvatila, joka johtuu puuttuvasta CVP1- paineesta. Tarkista venttiili, paineanturi ja kytkentä. SAFE STATE Turvatila, joka johtuu puuttuvasta CVP2- paineesta. Tarkista venttiili, paineanturi ja kytkentä. CVP MALFUNCTION CM-X1.XX NO PRESSURE DOX CM-X1.X SHORT CIRCUIT DOX CM-X1.X OPEN CIRCUIT PWM X CM-X1.X SHORT CIRCUIT PWM X CM-X1.X OPEN CIRCUIT Ei tulosignaalia paineanturilta CVPX. Tarkista anturi ja kaapelit. Digitaalisen lähdön oikosulku. Digitaalisen lähdön katkos. Analogisen lähdön oikosulku. Analogisen lähdön katkos. PWM X CM-X3.X SHORT CIRCUIT PWM-lähdön oikosulku. 33

34 Ohjekirja Hälytysluettelo, jatkaminen Hälytyksen nimi Liitäntä Lyhyt kuvaus Kuvaus PWM X CM-X3.X OPEN CIRCUIT PWM-lähdön katkos. PWM X CM-X3.X SIGNAL ERROR ACT. SWITCH CM-X3.1 NOT ACTIVE JOYSTICK AI CALIBRATION INVALID JOYSTICK CM-X2.X (XAX) SHORT CIRCUIT JOYSTICK CM-X2.X (XAX) OPEN CIRCUIT Virheellinen PWMsignaali PWM-lähdöstä Tela- tai pyöräohjauksen aktivointikytkin ei käytössä. Analogisten tulojen virheellinen kalibrointi. Analogisen tulon oikosulku. Analogisen tulon katkos. JOYSTICK CM-X2.X (XAX) BELOW MIN / ABOVE MIN Virheellisesti kalibroitu ohjain. JOYSTICK CM-X2.X (XAX) START:OUTSIDE DB JOYSTICK CM-X2.X-X (XAX) SIGNAL ERROR JOYSTICK CM-X2.XX-XX (XDX) SHORT CIRCUIT Käynnistys vaikutti analogiseen tuloon. Käänteisen signaalin virhe. Tarkasta peukalorullat. Digitaalisen tulon oikosulku. JOYSTICK CM-X2.XX-XX (XDX) OPEN CIRCUIT Digitaalisen tulon katkos. JOYSTICK CM-X2.XX-XX (XDX) START: DI ACTIVE Käynnistys vaikutti digitaaliseen tuloon. DI SUPPLY CM-X2.7 SHORT CIRCUIT DI SUPPLY CM-X3 CM.X1 SHORT CIRCUIT Oikosulku digitaalisten toimintojen syötössä. Oikosulku digitaalisten toimintojen syötössä. AI SUPPLY CM-X2.19 SHORT CIRCUIT Oikosulku analogisten toimintojen syötössä. TOOL LOCK CM-X (TL) SHORT CIRCUIT Oikosulku työkalun lukituskytkimessä. TOOL LOCK CM-X (TL) START: DI ACTIVE Työkalun lukituskytkin aktiivinen käynnistettäessä. 34

35 engcon DC2 Hälytysluettelo, jatkaminen Hälytyksen nimi Liitäntä Lyhyt kuvaus Kuvaus TM FAULT CM-X NO HEARTBEAT Ei tiedonsiirtoa rototiltmoduuliin. CAN SUPPLY CM-X1.XX SHORT CIRCUIT Oikosulku rototiltmoduulin syötössä Rototilt-moduuli (TM) TM VALVES TM-X2-X10 SHORT CIRCUIT Oikosulku jossakin rototilt-moduulin lähdössä. VALVE X TM-XX XXX X OPEN CIRCUIT Katkos rototilt-moduulin analogisessa lähdössä VALVE 1 TM-X1 TOOL LOCK SHORT CIRCUIT VALVE 1 TM-X1 TOOL LOCK OPEN CIRCUIT Oikosulku työkalun lukituksen lähdössä Katkos työkalun lukituksen lähdössä. 7 Tekniset tiedot 7.1 Ohjaamomoduuli (CM) Otsikko Jännitteensyöttö 9 32 VDC 15 A Kotelointiluokka IP 54 Näyttö Koko Graafinen näyttö, 128 x 64, valkoinen taustavalaistus 146 x 145 x 47 mm. Lämpötila-alue C Lähdöt Tulot Väylä 6 analogista virtalähtöä 2A (2+2A/B) 2 PMW-lähtöä 4 digitaalista lähtöä 3A 3 digitaalista lähtöä 100mA 17 digitaalista tuloa 6 analogista tuloa CAN-väylä 35

36 Ohjekirja Liitinten yleiskuvaus CM :X1 Toiminta CM :X2 Toiminta CM :X3 Toiminta 1 PWM1 (0-2A) 1 AI1 (LA1) 1 DI13 2 GND 2 Al2 (LA1) 2 Dl14 3 PWM2 (0-2A) 3 Al3 (LA2) 3 Dl15 4 GND 4 AI4 (LA2) 4 GND 5 PWM3A (0-2A) 5 AI5 (LA2) 5 GND 6 GND 6 AI5 (LA2) 6 GND 7 PWM3B (0-2A) 7 +12/24V 7 CAN-H 8 GND 8 AI7 (RA1) 8 CAN-L 9 PWM4A(0-2A) 9 AI8 (RA1) 9 PWM5 (0-100 %) 10 GND 10 AI9 (RA1) 10 PWM6 (0-100 %) 11 PWM4B (0-2A) 11 AI10 (RA2) 11 DO5 (100 ma) 12 GND 12 AI11 (RA2) 12 DO6 (100 ma) 13 DO1 (CV) (3A) 13 AI12 (RA2) 13 DO7 (100mA) 14 GND 14 DI1 (LD1 NO) /24V 15 DO2 (3A) 15 DI2 (LD1 NO) /24V 16 GND 16 DI3 (LD2 NO) /24V 17 DO3 (3A) 17 DI4 (LD2 NO) /24V 18 GND 18 DI5 (LD3) 18 DI16 (TL_NEG) 19 DO4 (3A) V 19 DI17 (TL_POS) 20 GND 20 GND 20 GND 21 Non connecté 21 DI6 (LD1 NO) 21 GND 22 GND 22 DI7 (LD1 NC) 22 GND VDC 15 A 23 DI8 (LD2 NO) 23 USB 5 V 24 DI11 (CVP) 24 DI9 (LD2 NC) 24 USB - DATA /24V 25 DI10 (LD3) 25 USB - DATA 26 DI /24V 28 CAN-L 29 CAN-H 36

37 engcon DC2 Liitinten yleiskuvaus, jatkaminen CM :X1 Toiminta CM :X2 Toiminta CM :X3 Toiminta 30 GND 31 VBAT2 (5A) 32 CAN-L 33 CAN-H 34 GND 35 VBAT1 (10 A) 7.2 Rototilt-moduuli (TM) Otsikko Jännitteensyöttö Kotelointiluokka Koko 9-32 VDC 10A IP x 70 x 24 mm. Lämpötila-alue C Lähdöt Väylä 8 PWM 3A 1 ON/OFF 3A CAN-väylä Liitinten yleiskuvaus TM Toiminta 1 DO 3A (TOOL LOCK) 2 PWM 0-3A (ROTATION B) 3 PWM 0-3A (ROTATION A) 4 PWM 0-3A (EXTRA 1B) 5 PWM 0-3A (EXTRA 1A) 6 PWM 0-3A (TILT B) 7 PWM 0-3A (TILT A) 8 PWM 0-3A (EXTRA2 B) 10 PWM 0-3A (EXTRA2 A) 37

38 Ohjekirja 7.3 Järjestelmän yleiskuvaus 38

39 Muistiinpanoja

40 TYÖLAITEJÄRJESTELMÄ, JOLLA SAAT LISÄÄ KANNATTAVUUTTA OY engcon Finland AB, Kauppatie 25-27, FI Mustasaari Puh Fax

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201204 ASIAKIRJA: 841602 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TELAOHJAUS SISÄLLYS Sisällys 2 Yleistä 4 Järjestelmän yleiskuvaus Microprop dc2 6 1. Turvallisuusmääräykset 7 1.1. Yleistä 7 1.2. Turvallisuuden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201601 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 1.3. Ympäristö 6 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201502 ASIAKIRJA: 841601 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 7 1.1. Yleistä 7 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 7 1.3. Ympäristö 9 2.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Asennusohje. Q-Safe. Versio Asiakirja

Asennusohje. Q-Safe. Versio Asiakirja Asennusohje Q-Safe Versio 201504 Asiakirja 841684 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 6 1.1. Yleistä 6 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 6 1.3. Ympäristö 6 1.4. Termit 7 2. Toimituksen sisällön tarkistus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684 Asennusohje Q-Safe Versio 201502 Asiakirja 841684 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 6 1.1. Yleistä 6 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 6 1.3. Termit 6 2. Toimituksen sisällön tarkistus 7 2.1. 841373 Koneen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201302 ASIAKIRJA: 841701 SUOMI KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 8 1.1. Yleistä 8 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 8 2. Käyttö 10 2.1. Symbolit

Lisätiedot

ASENNUSOHJE engcon DC2

ASENNUSOHJE engcon DC2 ASENNUSOHJE engcon DC2 Versio 201602 Tuotenro 841605 KONEKOHTAINEN CATERPILLAR 311D 329D 303,5E 329E Alkuperäinen käyttöohje Ohjekirja 1 Johdanto 1.1 Yleistä Tämän asennusohjeen tarkoituksena on antaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201301 ASIAKIRJA: 841615 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 DANFOSS SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen symbolit 6 3. Toimituksen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201204 ASIAKIRJA: 841652 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 L8 DANFOSS SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen symbolit 6 3. Toimituksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841702 SUOMI KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 8 1.1. Yleistä 8 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 8 2. Käyttö 10

Lisätiedot

Asennusohje. engcon DC2. Versio Tuotenro PYÖRÄOHJAUS. Alkuperäinen käyttöohje

Asennusohje. engcon DC2. Versio Tuotenro PYÖRÄOHJAUS. Alkuperäinen käyttöohje Asennusohje engcon DC2 Versio 201601 Tuotenro 841607 PYÖRÄOHJAUS Alkuperäinen käyttöohje Ohjekirja YLEISTÄ Tässä asiakirjassa on kuvattu, kuinka engcon DC2 -pyöräohjaus asennetaan. Asennusohjeen tarkoituksena

Lisätiedot

ASENNUSOHJE engcon DC2

ASENNUSOHJE engcon DC2 ASENNUSOHJE engcon DC2 Versio 201602 Tuotenro 841606 KONEKOHTAINEN CATERPILLAR M313D M322D Alkuperäinen käyttöohje Ohjekirja 1 Johdanto 1.1 Yleistä Tämän asennusohjeen tarkoituksena on antaa tarvittavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201502 ASIAKIRJA: 841701 SUOMI KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 8 1.1. Yleistä 8 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 8 1.3. Ympäristö

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmä 9-2

Ohjausjärjestelmä 9-2 KÄYTTÖOHJE Ohjausjärjestelmä 9-2 Versio 201602 Tuotenro 9000042 Alkuperäinen käyttöohje Ohjausjärjestelmä 9-2 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Ympäristö... 4 2 Turvallisuusmääräykset...4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. engcon DC2. Version Tuotenro Alkuperäinen käyttöohje

KÄYTTÖOHJE. engcon DC2. Version Tuotenro Alkuperäinen käyttöohje KÄYTTÖOHJE engcon DC2 Version 201602 Tuotenro 841701 Alkuperäinen käyttöohje Ohjekirja Yleistä Tämä käyttöohje täydentää engcon DC2 -ohjausjärjestelmällä varustettujen rototilttien käyttöohjeita. Tämän

Lisätiedot

ASENNUSOHJE engcon laatinut JCB- Hydradig-yhtiölle. Versio Artikkeli nro

ASENNUSOHJE engcon laatinut JCB- Hydradig-yhtiölle. Versio Artikkeli nro ASENNUSOHJE engcon laatinut JCB- Hydradig-yhtiölle Versio 201601 Artikkeli nro 9000059 Asennusohje Yleistä Tämä järjestelmä on tarkoitettu rototilttien ohjaukseen. Kun rototilt on irrotettu, työkaluja

Lisätiedot

QSC QUICK HITCH STANDARD CONTROL STANDARDISOITU LUKITUSJÄRJESTELMÄ

QSC QUICK HITCH STANDARD CONTROL STANDARDISOITU LUKITUSJÄRJESTELMÄ QSC QUICK HITCH STANDARD CONTROL STANDARDISOITU LUKITUSJÄRJESTELMÄ Lukitusjärjestelmä QSC Standardisoitu pikakiinnikkeiden hallinta lisää turvallisuutta Nykyään noin parillakymmenellä suurella kaivukonevalmistajalla

Lisätiedot

SET/TSH2 ja SET/TSHS2

SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

SET/OS2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OS2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.7.2016 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OS2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2016 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

SÄHKÖ- SUUNNITTELIJALLE

SÄHKÖ- SUUNNITTELIJALLE SÄHKÖ- SUUNNITTELIJALLE PILASTER-JÄRJESTELMÄN YHTEYDESSÄ SÄHKÖSUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA Pilaster AIR Pilaster taloautomaatioverkko Kaapelointi- ja kytkentäohjeita Pilaster -hormien potentiaalintasaus

Lisätiedot

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 5.6.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/6 SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

ICS uuden sukupolven ohjausjärjestelmä

ICS uuden sukupolven ohjausjärjestelmä FI ICS uuden sukupolven ohjausjärjestelmä SecureLock TM on meille hyvin tärkeä, sillä se auttaa meitä välttämään onnettomuuksia. Tiedämme, että se on markkinoiden turvallisin työlaitelukitus. Morten Hoff,

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FLN-EMSS Flexi Loop TURVALLINEN SARJAANKYTKENTÄ

Verkkodatalehti. FLN-EMSS Flexi Loop TURVALLINEN SARJAANKYTKENTÄ Verkkodatalehti FLN-EMSS0000105 Flexi Loop A C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Turvatekniset ominaisuudet Tilaustiedot Tyyppi Muita laiteversioita ja varusteita Turvallisuuden

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FLN-EMSS Flexi Loop TURVALLINEN SARJAANKYTKENTÄ

Verkkodatalehti. FLN-EMSS Flexi Loop TURVALLINEN SARJAANKYTKENTÄ Verkkodatalehti FLN-EMSS1100108 Flexi Loop A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Turvatekniset ominaisuudet Tilaustiedot Tyyppi Muita laiteversioita ja varusteita Turvallisuuden

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FLN-OSSD Flexi Loop TURVA-ANTURIEN SARJAANKYTKENTÄ

Verkkodatalehti. FLN-OSSD Flexi Loop TURVA-ANTURIEN SARJAANKYTKENTÄ Verkkodatalehti FLN-OSSD1100108 Flexi Loop A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Turvatekniset ominaisuudet Tilaustiedot Tyyppi muita laiteversioita ja varusteita Turvallisuuden

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA. KAUHANPYÖRITTÄJÄ Rotozi

KÄYTTÖOHJEKIRJA. KAUHANPYÖRITTÄJÄ Rotozi KÄYTTÖOHJEKIRJA 1 KÄYTTÖOHJEKIRJA KAUHANPYÖRITTÄJÄ Rotozi Tämä ohjekirjan tarkoitus on varmistaa tuotteen toimivuus, kestävyys ja käyttöturvallisuus. On erittäin tärkeää, että ymmärrät ohjekirjassa annetut

Lisätiedot

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Installation instructions, accessories Ohje nro 31399385 Versio 1.3 Osa nro 31373745 Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Volvo Car Corporation Ohjauspyörä nahka lämmitettävä- 31399385 - V1.3 Sivu 1 / 37 Varuste

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tilausnro.: 2688.. Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. 3401-939 Rev A LED-valon ja langattoman tuntilaskurin johdinsarja Vuoden 2012 ja sitä uudempiin Greensmaster 800-, 1000-, 1600-, Flex 1800- ja 2100 -sarjan leikkureihin Mallinro: 04295 Asennusohjeet

Lisätiedot

Erotinhälytin idoil-20

Erotinhälytin idoil-20 Erotinhälytin idoil-20 DOC001713-FI-0 Pikaopas Toimitussisältö idoil-20 -erotinhälytin Kaapelijatkokset LCJ1-1, LCJ1-2 ja LCJ1-3 idoil-liq yläraja-anturi idoil-oil öljyanturi idoil-slu lieteanturi LMS-SAS5

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31359727 Versio 1.3 Osa nro 31414266, 31359740, 31359718 Vetokoukku, kiinteä Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31359727 - V1.3 Sivu 1 / 41 Materiaali

Lisätiedot

ON!Track smart tag AI T380 Suomi

ON!Track smart tag AI T380 Suomi ON!Track smart tag AI T380 Suomi 1 Dokumentaation tiedot 1.1 Tästä dokumentaatiosta Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

SET/DM3AL Rajapinta-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/DM3AL Rajapinta-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.10.2013 SET/DM3AL Rajapinta-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(5) SYMBOLIEN MERKITYS 1. YLEISTÄ Huomioitava

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Lisäsuojan asennus ja kytkentä. versio 1.0.0

Lisäsuojan asennus ja kytkentä. versio 1.0.0 Lisäsuojan asennus ja kytkentä versio 1.0.0 2 Sisältö Suojan tarkoitus 3 Turvallisuus 3 Takuuehdot 4 Uudet koneet ja koneet joiden ohjelmaversiot ovat 5 >= I/O v2.6.0 ja Dsp.v2.4.0 Vanhemmat koneet ja

Lisätiedot

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen tilavalvonta PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 26.10.2016

Lisätiedot

SET/V. Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/V. Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 7.1.2013 SET/V Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(5) SYMBOLIEN MERKITYS 2. TEKNISET TIEDOT Huomioitava

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FX3-MOC Flexi Soft / Safe EFI-pro System TURVAOHJAIMET / TURVAJÄRJESTELMÄT

Verkkodatalehti. FX3-MOC Flexi Soft / Safe EFI-pro System TURVAOHJAIMET / TURVAJÄRJESTELMÄT Verkkodatalehti FX3-MOC100000 Flexi Soft / Safe EFI-pro System A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Moduuli Konfiguraatiotapa Turvatekniset ominaisuudet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 2500 / PEL 2500-M

KÄYTTÖOHJE PEL 2500 / PEL 2500-M V2.0.0 (24.10.2014) 1 (7) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FX3-XTIO84002 Flexi Soft / Safe EFI-pro System TURVAOHJAIMET / TURVAJÄRJESTELMÄT

Verkkodatalehti. FX3-XTIO84002 Flexi Soft / Safe EFI-pro System TURVAOHJAIMET / TURVAJÄRJESTELMÄT Verkkodatalehti FX3-XTIO84002 Flexi Soft / Safe EFI-pro System A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Moduuli Konfiguraatiotapa Turvatekniset ominaisuudet

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ KAPASITIIVISET LÄHESTYMISKYTKIMET

Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ KAPASITIIVISET LÄHESTYMISKYTKIMET Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Esimerkkikuva Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Rakenne Mitat (l x k x s) Tunnistusetäisyys S n Varmistettu tunnistusetäisyys

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

2. Vaatimustenmukaisuusvakuutus...7

2. Vaatimustenmukaisuusvakuutus...7 EFC18 FI FI FI 3002218-EFC18-FI Index 1. Tuotetiedot...3 1.1 EFC18-ohjausyksikön ja lämpötila-anturin asennus...3 1.2 Asennusohjeet...4 1.3 Asetukset...5 1.4 Päivittäinen käyttö...6 2. Vaatimustenmukaisuusvakuutus...7

Lisätiedot

ZLM1-B1612E42 ZoneControl. Verkkodatalehti

ZLM1-B1612E42 ZoneControl. Verkkodatalehti ZLM1-B1612E42 ZoneControl Verkkodatalehti A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero ZLM1-B1612E42 7028842 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/zonecontrol H I J K L M N O P Q

Lisätiedot

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002 Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255957-FI 2015-05-04 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Asenna paineanturit... 2 3 Johdotus... 3 4 Konfigurointi (Corrigo)... 5 5 Topvex Ulkoiset liitännät...

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodi nro 2071 1111 Koodi nro 2071 1111 Rev. 0 Sivu 2/13 IR Communicator 3 Käyttäjän käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu IR Communicator 3 laitteelle,

Lisätiedot

Asennus, sähkölämmityspatteri TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/COMPACT/SILVER C

Asennus, sähkölämmityspatteri TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/COMPACT/SILVER C Asennus, sähkölämmityspatteri TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/COMPACT/SILVER C 1. Yleistä TBCE/TBRE lämmityspatteria käytetään tuloilman lämmittämiseen tai ulkoilman esilämmittämiseen. Lämmityspatterista TBCE/TBRE/TCLE

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet Sivu 1 / 6 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä käytettävien Frese OPTIMA Compact -venttiilien ohjaukseen joko suhteellisesti (0-10V), 3-pistemoduloinnilla tai On/Off-kytkimellä.

Lisätiedot

Tekniset tiedot. T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3

Tekniset tiedot.  T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3 ekninen tuote-esite NRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

Käyttöohje FIN. Suojaerotusmuuntaja 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Käyttöohje FIN. Suojaerotusmuuntaja 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Käyttöohje FIN Suojaerotusmuuntaja 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A 1. Turvallisuusohjeet Varoitus! Lue käyttöohjeen huolellisesti ennen tämän laitteen asentamista

Lisätiedot

Verkkodatalehti. V3S153-1AAAAAAP01 Visionary-B 3D-KONENÄKÖ

Verkkodatalehti. V3S153-1AAAAAAP01 Visionary-B 3D-KONENÄKÖ Verkkodatalehti V3S153-1AAAAAAP01 Visionary-B A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero V3S153-1AAAAAAP01 1072939 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/visionary-b

Lisätiedot

Verkkodatalehti FFUC25-1G1IO FFU VIRTAUSANTURIT

Verkkodatalehti FFUC25-1G1IO FFU VIRTAUSANTURIT Verkkodatalehti FFUC25-1G1IO FFU FFUC25-1G1IO FFU A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Esimerkkikuva Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Mittausperiaate Väliaine Tilaustiedot Tyyppi Muita laiteversioita

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus ekninen tuote-esite RFA-S2 oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni kahdella integroidulla apukytkimellä

Lisätiedot

MultiPlus-II 48/3000/ V (aiempi tuotenimi: MultiGrid-II)

MultiPlus-II 48/3000/ V (aiempi tuotenimi: MultiGrid-II) MultiPlus-II 48/3000/35-32 230V (aiempi tuotenimi: MultiGrid-II) Vertailu MultiGrid 48/3000/35-50 230V -malliin ja asennusohjeita 28-05-2018 1. Tekniset tiedot MultiPlus-II 48/3000/35 230V MultiGrid 48/3000/35-50

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL T/L-moduuli V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 3 V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 4 V-muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

ATKO-hanke: Ajouraopastimen peruskäyttö. Ville Ketomäki 2018

ATKO-hanke: Ajouraopastimen peruskäyttö. Ville Ketomäki 2018 ATKO-hanke: Ajouraopastimen peruskäyttö Ville Ketomäki 2018 Opastimien ominaisuuksia Näyttöruudun koko vaihtelee 4,3-12,1 (10,9-30,8 cm) Nykyiset pääsääntöisesti kosketusnäytöllisiä, pienimmät ja vanhemmat

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Kynnyslista, valaistu, eteen

Kynnyslista, valaistu, eteen Installation instructions, accessories Ohje nro 31659162 Versio 1.0 Osa nro 39842582, 39842581, 31470690 Kynnyslista, valaistu, eteen Volvo Car Corporation Kynnyslista, valaistu, eteen- 31659162 - V1.0

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

FTR960 RADIODATATOISTIN

FTR960 RADIODATATOISTIN Käyttöohje 26.9.2007 V 1.1 RADIODATATOISTIN Nokeval YLEISKUVAUS on toistin Nokevalin MTR- FTR- ja KMR-sarjan radiolähettimille. Se lähettää edelleen vastaanottamansa paketit, joten käyttämällä toistimia

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Verkkodatalehti. IN40-D0304K IN4000 Standard KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET

Verkkodatalehti. IN40-D0304K IN4000 Standard KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET Verkkodatalehti IN40-D0304K IN4000 Standard A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Anturin toimintaperiaate Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero IN40-D0304K 6037684

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot