Toimintakertomus vuodelta 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodelta 2005"

Transkriptio

1 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden aikana seuran jäsenmäärä kasvoi yli henkilöjäseneen ja 86 yhdistysjäseneen. Näin seura on Suomen suurin tieteellinen yhdistys. Valtuuskunta kokoontui kahdesti, teki tärkeitä henkilövalintoja ja viitoitti tien tulevaan juhlavuoteen, jonka valmistelut saatiin hyvään vauhtiin. Paikallisyhdistyksiä innostettiin yleisötapahtumien järjestämiseen, ja merkkipäivän seudun tapahtumat saavat tavanomaista juhlavammat puitteet. Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan myös seuran 125-vuotishistoriakirja. Jäsenten osallistuminen toimintaan on edelleen ollut aktiivista. Tämä on menestyksemme salaisuus. Toimijoiden työn edellytyksiin ja viihtyisyyteen panostettiin tänäkin toimintavuonna, ja keittiömme toimi mainiona energian lähteenä. Koulutuksen verkkokurssit ja Lääkärin nimikirjan käyttäjämäärät ovat kehittyneet. Seura on ensimmäistä kertaa kansainvälisen lääketieteen Global Health -kurssin vastuullisena järjestäjänä. Laadullisten menetelmien kurssi oli uutuus laajassa koulutustarjonnassa. Aikakauskirja Duodecimin menestys jatkui. Lehden ajankohtaista uutisointia on lisätty sekä painetussa että verkkolehdessä. Lukijatutkimusten tulokset ovat olleet myönteisiä, ja lehti on arvioitu kilpailijoitaan paremmaksi. Yhteistyö jäsenetuna tulevan Hyvä Terveys -lehden kanssa on ollut hedelmällistä. Toimintavuoden taittuessa uuteen Annals of Medicine -lehti siirtyi lopullisesti Taylor & Francis -kustantajan harteille. Lehden toimitus jatkaa kuitenkin työtään seuran toimitiloissa. Seura päätti panostaa merkittävästi päätöksenteon tukihankkeeseen, joka liittyy sähköiseen sairauskertomukseen. Käypä hoito -suositustyö jatkui vilkkaana. Toimitustyötä helpottavaa ja tehostavaa menetelmien kehittämistä jatkettiin. Suositusten tunnettuus parani merkittävästi. Lihavuus-konsensuskokous herätti ammattilaisten ja julkisen sanan mielenkiinnon. Kuudes kansainvälinen mitokondrio-aiheinen Duodecim-symposiumi sai osallistujilta melkeinpä yksimielistä ylistystä. Kliinisten lääkäritutkijoiden tulevaisuutta pohdittiin seminaarissa, ja paikallisyhdistysten kanssa keskusteltiin yhteistoiminnan kehittämisestä. Toiminnan laajetessa seuran henkilöstön määrä suureni maltillisesti. Paineet ratkaista toimitilakysymys kasvoivat. Tietohallinnon järjestelmiä kehitettiin ja tietoteknistä toimintavarmuutta parannettiin. Tiedotusresursseja lisättiin vastaamaan tulevan juhlavuoden tarpeita. Tämä näkyi vilkkaana ja onnistuneena viestintänä ja juhlavuoden visuaalisen ilmeen toteuttamisena. Yhteisöllisyyttä edistettiin lukuisin perinteisin tapahtumin ja juhlin. Kevätretki tehtiin aurinkoisissa merkeissä Kirkkonummelle. Vuosipäivän illalliset toimivat keskeisten aktiivien kohtaamispaikkana. Seuran menestys ja tulevaisuus on sen jäsenten ja heitä tukevan mainion henkilökunnan käsissä. Jatkuva innostus takaa meille myös hyvän tulevaisuuden. Seuran vakaa talous antaa tähän erinomaisen mahdollisuuden. Esitän lämpimät kiitokset teille kaikille, jotka olette edistäneet toiminnallanne seuran pyrintöjä. Duodecim 2006;122:

2 Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Henkilöjäsenet Duodecim-seura on suurin suomalainen tieteellinen yhdistys. Seuralla oli vuoden 2005 lopussa jäseniä Lääkärijäseniä oli , joista oli eläkkeellä. Kunniajäseniä oli 18 ja kutsuttuja jäseniä 11. Opiskelijajäsenten lukumäärä oli Seuralla oli toimintavuoden lopussa 18 kunniajäsentä. Vuoden 2005 aikana kunniajäsen Lauri Saxén kuoli. Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 668 uutta jäsentä, joista lääkärijäseniä oli 88, eläkkeellä olevia lääkärijäseniä kolme ja opiskelijajäseniä 577. Seurasta erosi toimintavuoden aikana 204 jäsentä ja 57 kirjattiin kuolleeksi. Jäsenistön lukumäärä kasvoi 406:lla. Lääketieteen opiskelijoille järjestettiin yhdessä aluetoimistojen ja paikallisyhdistysten kanssa jäseneksiottotilaisuudet kaikilla yliopistopaikkakunnilla. Niissä kerrottiin seuran, Kustannus Oy Duodecimin ja paikallisyhdistyksien toiminnasta. Vuoden aikana seuran toiminnan esittelyssä otettiin käyttöön vuorovaikutteinen yleisöpalautejärjestelmä. Tilaisuuksissa oli esityksiä myös lääkäriyteen liittyvistä asioista, mm. eettisistä kysymyksistä. Näistä ja muista opiskelijoille järjestetyistä tilaisuuksista on lisää tietoa kohdassa Koulutustoiminta. Yhdistysjäsenet Seuralla oli 88 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 64 erikoisalayhdistyksiä. Suomen Kehitysvammalääkärit Finlands läkare för utväcklingsstörda ry, Suomen Korvakirurgiayhdistys ry ja Suomen Neurokirurginen yhdistys ry. hyväksyttiin jäseneksi toimintavuoden aikana. Valtuuskunta kokoontui Oulussa ja Helsingissä. Kevätkokouksessaan Oulussa valtuuskunta valitsi puheenjohtajakseen Marja Hyödyn ja varapuheenjohtajakseen Jan Lindgrenin sekä hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kevätkokouksessa käsiteltiin myös seuran toimitila-asiaa. Valtuuskunnan syyskokouksessa joulukuussa vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä tehtiin sääntömääräiset henkilövalinnat. Valtuuskunta keskusteli vilkkaasti ja kantaa ottavasti seuran toimitiloista, jotka ovat käymässä ahtaaksi toiminnan kasvaessa. Valtuuskunnalle kerrottiin uusista merkittävistä hankkeista sekä Kustannus Oy Duodecimin toiminnasta ja sen tuloksesta. Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Amos Pasternack saakka ja alkaen Kimmo Kontula. Varapuheenjohtajana oli Arja Rautio. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa, joista seitsemän kertaa Helsingissä, kerran Tampereella ja kerran Oulussa. Hallituksen toimintaa ja sen järjestämiä tilaisuuksia on kuvattu kohdassa Hallintopalvelut. Koulutustoiminta Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Valiokunta vieraili Kuopion lääketiedetapahtumassa syyskuussa ja piti seminaarin Tuusulassa toukokuussa. Valiokunta perusti työryhmiä viemään eteenpäin eräitä hankkeita. Sähköiset verkkokurssit vakiinnuttivat asemansa täydennyskoulutuksen välineenä. Koulutustilaisuuksien sähköisestä arvioinnista, todistuksista ja nimikirjasta kehitettiin Koulutuksen laatupaketti. Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston työhön osallistuttiin aktiivisesti. Valtuuskunta Vuosipäivän symposiumi Seuran 124. vuosipäivän symposiumi järjestettiin hotelli Crowne Plazassa Helsingissä teemana Lääkäri, tietotekniikka ja tiedon tulva. Kari Raivio puhui aiheesta Lääketieteen tiedon tulva: Miten löytää megahitit megabittien jou Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

3 Duodecimin seuran hallitus kuvattuna keväällä Alarivissä vasemmalta Amos Pasternack (hallituksen puheenjohtaja saakka), Raili Laru-Sompa, Marja Hyöty (valtuuskunnan puheenjohtaja), Arja Rautio, Arja Helin-Salmivaara ja Kimmo Kontula (hallituksen puheenjohtaja 1.5. lähtien). Ylärivissä pääsihteeri Ilkka Rauramo, Jan Lindgren (valtuuskunnan varapuheenjohtaja), Hannu Sariola, H. Tapio Hanhela, Lauri Vuorenkoski, Seppo Y.T. Junnila, Timo Vesikari ja Juha Hartikainen. Kuvasta puuttuvat Markku Heikinheimo ja Anni Seiskari. (Kuva: Juha Jormanainen) kosta, Yrjö Neuvo aiheesta Mobiiliteknologia: Megabiteille sisältöä ja käytettävyyttä, Risto Pelkonen aiheesta Jättitutkimus, pieni potilas ja lääkäri Heleena Savela aiheesta Lääketiede median palveluksessa vai päinvastoin. Tilaisuudessa oli läsnä noin 160 henkilöä. tutkiminen ja Dyslipidemiat. Verkkokurssihankkeiden toiminta organisoitiin perustamalla valiokuntaan verkkokurssityöryhmä. Ehdotuksia uusiksi verkkokursseiksi on mahdollisuus tehdä nyt Internetissä (www.duodecim.fi/koulutus> verkkokurssit). Käypä hoito käytäntöön Käypä hoito -suositusten toimeenpanoon liittyvä tutkimuskonsortio»eräiden kansallisten hoitosuositusten toimeenpanon arviointi» jatkoi tutkimushankkeena. Yhteistyössä Käypä hoito -yksikön kanssa jatkettiin verkkokurssien toteuttamista. Verkkokurssit Duodecimin verkko-opiskelujärjestelmää kehitettiin ja kolme uutta verkkokurssia valmistui: Injektiolääkkeet, Yläraajan rasitussairauksien Toimintakertomus vuodelta 2005 Opiskelijatoiminta Opiskelijatoimintaa on kuvattu taulukossa 1. Seura maksoi asiantuntijoiden luento- ja matkapalkkiot Suomen Medisiinariliiton (SML) liittokokouksiin. Viisitoista hakemuksen perusteella valittua lääketieteen opiskelijaa osallistui seuran tuella Lääketiede ja uskonto -seminaariin Valamon luostarissa. SML:n aloitteesta ryhdyttiin suunnittelemaan Lääkärin ammatinvalintailtoja vuodelle Eettisiä keskustelutilaisuuksia järjestettiin kaikilla yliopistopaikkakunnilla yhteistyössä lääketieteenkandidaattiseurojen kanssa. 1667

4 Taulukko 1. Lääketieteen opiskelijoille vuoden 2005 aikana järjestettyjä tilaisuuksia. Paikkakunta Kohderyhmä Tilaisuus Osallistujia Esitysten aiheet Helsinki Opiskelijat ja nuoret lääkärit Eettiset keskusteluillat (3 ) 61 Abdi Musse: Maahanmuuttajan vastaanotolla Osmo Saarelma: Tuleeko lääkärin olla moraalinvartija? Veijo Saano: Kurjan elämän käypä hoito 4. vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus ja 3. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet 156 Kuopio 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 117 Opiskelijat Ammatinvalintailta 60 Opiskelijat Eettinen keskusteluilta 50 Oulu 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi ja 3. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 80 Eettinen keskusteluilta Ilo olla lääkäri Itse aiheutettu sairaus Tampere 2. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuus vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 70 Opiskelijat + lääkärit Eettiset keskusteluillat (2) Kari Eskola: Lääkärin työn ilonaiheet Timo Rinne: Kehitysmaalääketieteen etiikkaa Turku 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuus vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 88 Opiskelijat + lääkärit Eettisen keskusteluillat (2) Hannu Lauerma ja Mika Rautanen: Miehen kohtaaminen terveydenhuollossa Totti Karpela ja Mika Rautanen: Puhejudo Kaikille valmistuville kursseille järjestettiin informaatiotilaisuus ajankohtaisista koulutusasioista ja Kustannus Oy Duodecimin asioista. Opiskelijatoiminnasta on lisää tietoa kohdassa Hallituksen toimintaa. Nimikirja Lääkärin nimikirjan käytettävyyttä kehitettiin käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Uutta mainosmateriaalia tehtiin, ja nimikirjaa esiteltiin lääketiedetapahtumissa ja eri lääkäriyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa. Käyttäjämäärä suureni 37 % vuoden aikana. Vuoden 2005 lopussa palveluun oli kirjautunut seuran jäsentä. Opetuksen kehittämisseminaari XIV Opetuksen kehittämisseminaari»hoitoonpääsy ja johtaminen uusi ekstreemilaji?» pidettiin Helsingissä Säätytalossa Seminaarin tavoitteena oli auttaa ymmärtämään muutoksen johtamisen teoriaa ja muutoksen haltuunottoa, tarjota muutoksen johtamisen selviytymispaketti sekä kouluttaa ja kouluttautua muutoksen johtamiseen terveydenhuollossa. Seminaariin osallistui 138 henkilöä. Vuoden 2006 Opetuksen kehittämisseminaarin suunnittelu aloitettiin keväällä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

5 Täydennyskoulutuksen arviointi Yhdeksänjäseninen Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto jatkoi toimintaansa. Arviontineuvostolle perustettiin neuvottelukunta. Siinä on edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä, Suomen Kuntaliitosta, sairaanhoitopiireistä, terveyskeskuksista, lääketieteellisistä tiedekunnista, Kansaneläkelaitoksesta, ROHTOkeskuksesta, Lääkärikeskusten Yhdistyksestä, Lääketeollisuus ry:stä, Finska Läkaresällskapetista, Suomalaisesta Lääkäriseurasta Duodecimista, Suomen Lääkäriliitosta ja Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvostosta. Lääkärien täydennyskoulutusneuvottelukunnan tehtävänä on edistää lääkärien täydennyskoulutusta ja jatkuvaa ammatillista kehittymistä. Arviointineuvostolle palkattiin 1.9. alkaen kahdeksi vuodeksi osa-aikainen projektipäällikkö, jonka tehtävänä on saada täydennyskoulutusta järjestävät lääkäriyhdistykset sitoutumaan arviointineuvoston suosituksiin ja toimintaan. Koulutuskalenteri Sähköistä lääkärien koulutuskalenteria kehitettiin. Painettu koulutuskalenteri toimitettiin Duodecimissa, ja se julkaistiin kahdesti Suomen Lääkärilehden liitteenä. Uusimuotoisen sähköisen kalenterin pohjalta keskusteltiin Lääkärien koulutuskalenterin painetun version merkityksestä, laajuudesta ja kustannuksista. Yhteistyöprojektit Seura osallistui vuoden 2005 Global Health -kurssien arviointiin ja syyskuussa pidettyyn foorumiin, jossa mukana oli myös projektin yhteistyömaiden (Filippiinit, Nigeria, Tansania ja Chile) edustajia sekä eurooppalaisia kansainvälisen terveydenhuollon asiantuntijoita. Seura haki vastuullisena kansalaisjärjestönä ulkoministeriöltä kehitysyhteistyörahoitusta vuoden 2006 kurssin järjestämistä varten ja sai euroa kurssin toteuttamiseksi. Mukana yhteistyössä ovat lisäksi lääketieteelliset tiedekunnat, Suomen Lääkäriliitto, Finska Läkaresällskapet, Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomen Hammaslääkäriliitto, Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Eläinlääkäriliitto, David Livingstone -seura, Väestöliitto ja Lääkärin sosiaalinen vastuu. Tieteellinen koulutus Duodecim järjesti Laadullisten tutkimusmenetelmien kurssin Biomedicumissa Kurssilla käsiteltiin käyttäytymistieteille tyypillisiä tutkimusaineiston laadullisia analyysimenetelmiä. Osallistujia tilaisuudessa oli 54. Valtakunnallisilla Lääkäripäivillä järjestettiin yhteistyössä Valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa kliinisen tutkimuksen kurssi väitöskirjaa tekeville, tutkimustyönsä alkuvaiheessa oleville lääkäreille sekä kurssi tiedotustilaisuuden järjestämisestä. Valiokunnassa aloitettiin väitöskirjatyön ohjaajakoulutuksen suunnittelu. Koulutustoimiston palvelut jäsenyhdistyksille Koulutustoimisto vastasi Suomen Gastroenterologiayhdistyksen, Suomen Gastrokirurgien, Suomen Endokrinologiyhdistyksen, Suomen Infektiolääkäreiden, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen ja Suomen Sisätautilääkäriyhdistyksen yhteensä yhdeksästä tilaisuudesta, joihin osallistui kaikkiaan noin lääkäriä. Koulutustoimisto vastasi myös Helsingin seudun Duodecimseuran neljän koulutustilaisuuden (400 osallistujaa) käytännön toteutuksesta. Koulutustapahtuman sähköistä arviointi- ja todistuspalvelua käytettiin 50 koulutustilaisuudessa. Alueellinen koulutustoiminta Duodecimin paikallisyhdistykset järjestivät toimintavuonna seuran tuella 69 jatko- ja täydennyskoulutustilaisuutta, joihin osallistui lähes henkilöä. Seuran tuki näille tilaisuuksille oli euroa. Paikallisyhdistysten yleisötilaisuuksia tuettiin eurolla ja perustukea myönnettiin euroa. 1669

6 Duodecim-seuralla ja Kustannus Oy Duodecimilla oli yhteinen näyttelyosasto valtakunnallisilla ja kaikilla alueellisilla lääkäripäivillä, joita oli neljä. Kuva on Pohjolan lääkäripäiviltä, jotka järjestettiin Oulun musiikkikeskuksessa helmikuussa. (Kuva: Sari Kosonen) Lääketiedetapahtumat Lääkäripäivien koulutusohjelmien, osallistujen ja luennoitsijoiden lukumäärät on esitetty taulukossa 2. Helsinki, valtakunnalliset Lääkäripäivät. Lääkäripäivät tapahtumassa Duodecimin edustajat toimivat johto-, ohjelma- ja projektiryhmässä sekä näyttelytoimikunnassa. Seura toteutti kaksi kurssia ja järjesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa seitsemän kurssia. Kuopio. Itä-Suomen Lääketiedetapahtuma järjestettiin 25. kerran. Tapahtuman ja Duodecimin juhlasymposiumin nimenä oli»paluu tulevaisuuteen». Lääketiedetapahtuman päätteeksi pidettiin Duodecimin ja Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen yleisötilaisuus, jonka aiheena oli»oikeus hoitoon kenen ehdoilla» (200 osallistujaa). Oulu. Pohjolan Lääkäripäivien Duodecimsymposiumi käsitteli»potilaskohtaamisia» ja yleisötilaisuuden aiheena oli 21.2.»Mitä tehohoitoon johtaneen sairauden jälkeen» (500 kuulijaa ). Turku. Turun Lääketiedepäivillä pidettiin Duodecim-symposiumi aiheesta»suomalaiset seulontakäytännöt». Tampere. Tampereen Lääkäripäivillä Duodecim-symposiumien aiheina olivat»hyvä elämä»,»riskillä on riskinsä» ja»ateroskleroosin estohoito lääkkein». Lääkäripäiviä edeltävänä iltana pidettiin yleisötilaisuus»onnistutaanko hoitotakuun haasteisiin vastaamaan Pirkanmaalla?», johon osallistui noin 100 kuulijaa. Duodecim, Tampereen Lääkäriseura ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yleislääketieteen vastuualue järjestivät alueellisen kollegiaalisen koulutus- ja keskustelutilaisuuden»onko näin?». Siihen osallistui 30 henkilöä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

7 Taulukko 2. Tietoja vuoden 2005 lääketiedetapahtumista: Tapahtuma Aika ja paikka Koulutusohjelmia Luennoitsijoita Osallistujia Järjestäjät Valtakunnalliset Lääkäripäivät (33. kerta) Itä-Suomen Lääketiedetapahtuma (25. kerta) Pohjolan Lääkäripäivät (40. kerta) Tampereen Lääkäripäivät (26.kerta) Turun Lääketiedepäivät (22. kerta) Helsinki Kuopio Oulu Tampere Turku SLL (Duodecim, Finska Läkaresällskapet) Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys, Duodecim, KYS ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri Oulun Duodecim, Duodecim (OYS, Oulun yliopisto) Tampereen Lääkäriseura, Duodecim Turunmaan Duodecim, Duodecim Yhteensä Julkaisutoiminta Julkaisuvaliokunta Julkaisuvaliokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. Duodecim-seuran tulevaisuudennäkymiä, Aikakauskirja Duodecimin ja Kustannus Oy Duodecimin näkymiä, Aikakauskirjan taloutta ja Annals of Medicine -lehden nykytilaa ja tulevaisuutta. Julkaisutoiminta Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim jatkoi toimintaansa lukijoiden jatkokoulutustarpeita palvelevana lehtenä ja johtavana suomalaisena lääketieteellisenä julkaisuna. Monipuolisen sisällön lisäksi tavoitteena oli edelleen sähköisen julkaisemismuodon kehittäminen. Hyvän suomen kielen käytön edistäminen lääketieteessä oli niin ikään yhä lehden tärkeä tavoite. Lehden 121. vuosikerta sisälsi entiseen tapaan 24 numeroa, ja sen kokonaislaajuus oli sivua. Lehden levikki oli noin kpl, joista vaihto- ja vapaakappaleita runsaat Lehden kirjoittajina oli lähes 750 suomalaista lääkäriä tai muuta asiantuntijaa. Julkaistuista 466 tieteellisestä artikkelista runsas kolmannes oli kirjoittajien spontaanisti lähettämiä, loput pyydettyjä. Lehteen perustettiin uusi In press -palsta, jossa julkaistaan tiivistelmiä suomalaisten huippututkijoiden ulkomaisista julkaisuista heti niiden ilmestyttyä. Teemoja julkaistiin kymmenen (taulukko 3). Kaikki teemanumerot sisälsivät myös tavallisissa numeroissa julkaistavaa aineistoa. Näyttöön perustuvia Käypä hoito -suosituksia julkaistiin yhdeksän. Lehden kuvitusta lisättiin ja kehitettiin. Palaute toteutetuista muutoksista on ollut myönteistä. Lehden kirjoitusohjeita uudistettiin. Rakennetta ja sisältöä suunnitteli entiseen tapaan lääketieteen asiantuntijoista koostuva toimitus. Se käsitteli myös lehdelle tulleiden artikkelien Taulukko 3. Aikakauskirja Duodecimin teemanumerot vuonna Teema Lehden numero Palliatiivinen hoito 2/2005 Kylmä ja terveys 4/2005 Pään alueen kiputilat 6/2005 Näyttöön perustuva ortopedia 8/2005 Kardiologian uudet tuulet 11/2005 Sairaalainfektiot 15/2005 Lapsi- ja nuorisogynekologia 17/2005 Suusairaudet 21/2005 Joulunumero 23/2005 Toimintakertomus vuodelta

8 käsikirjoitukset, joista lisäksi pyydettiin arviot ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Toimitus kokoontui säännöllisesti joka toinen viikko. Aikakauskirjan uutispalsta on osa Terveysportin etusivua. Sen nopeimmin vaihtuvan osan muodostavat päivittäin vaihtuvat 1 2 sähkeuutista. Lisäksi uutissivulla kiertävät lehden ajankohtaisaineisto, pääkirjoitukset, kolumnit, Mitä nyt -uutiset ja erikoislääkärin uutiset. Etusivulla julkaistaan myös viikoittain vaihtuva katsaus. Etusivu on osoittautunut lukijoiden keskuudessa erittäin suosituksi, ja avausten määrä on jatkuvasti kasvanut. Sähkeuutisia julkaistaan Terveysportin etusivun lisäksi myös Aikakauskirjassa. Onnistuneen markkinoinnin ansiosta maksullisen uutispalvelun tilaajien määrä on edelleen kasvanut. Kustannus Oy Duodecimin kanssa jatkettiin suunnittelutyötä, jonka tavoitteena on Aikakauskirjan ajankohtaisaineiston levittäminen muille terveydenhuollon ammattilaisille ja kansalaisille osana kansalaisten terveyskirjastoa. Aikakauskirjan entiset toimittajat muodostavat Torstaikillan, joka kokoontuu määrävälein pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä lääketieteen olemuksesta, etiikasta, tiedottamisesta, kielestä ja koulutuksesta. Yhteisön tehtävänä on tuottaa Duodecimin joulunumero. Ilmoitusten hankintaa lehteen tehostettiin. Ilmoitustulot kasvoivat selvästi, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena olosuhteissa, joissa lääketeollisuus on merkittävästi supistanut lääkärikuntaan kohdistuvaa markkinointia. Annals of Medicine -lehden kustantajan Taylor & Francisin kanssa pidettiin seurantakokoukset Tukholmassa ja Helsingissä. Kauppasopimuksen mukainen neljän vuoden siirtymäaika päättyi vuoden vaihteessa. Taylor & Francisin kanssa tehtiin kolmen vuoden ostopalvelusopimus toimistopalvelujen tuottamisesta. Sopimuksen mukaan lehden toimitus ja sihteeri työskentelevät edelleen Duodecim-seuran toimitiloissa. Terveysportin jäsenpalvelut. Terveysportissa on laaja jäsenistölle avautuva tarjonta. Valikoidut tärkeät ulkomaiset lääketieteelliset julkaisut ovat käytettävissä niin kutsutun lehtihyllyn kautta. Jäsentunnuksilla avautuvat myös Pharmaca Fennica, ICD-10-tautiluokitus, toimenpideluokitus, Cochrane-katsaukset, Matkailijan terveysopas, lukuisa joukko hyödyllisiä linkkejä, viranomaisten tiedotukset ja luonnollisesti Aikakauskirja Duodecim. Hyvä Terveys. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry ja Tieteen tiedotus ry julkaisevat Hyvä Terveys -lehteä. Sen kustantajana toimii Sanoma Magazines Finland. Lehti tulee seuran jäsenille jäsenetuna. Hyvä Terveys -lehden johtoryhmä kokoontui totuttuun tapaan kahdesti. Lehden seuralle maksama tekijänpalkkio on kasvanut. Lehden voitonjaosta käytiin keskusteluja Tieteen Tiedotuksen kanssa. Lääketieteen sanastolautakunta. Lääketieteen suomen kielen sanavarojen kehittämisestä ja termiongelmien ratkomisesta seurassa vastaa Lääketieteen sanastolautakunta. Se kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Sanastotyön ohella lautakunta jatkoi Lääketieteen termit -sanakirjan viidennen painoksen toimitustyötä. Elokuussa pidettiin yhteiskokous lääketieteellisten tiedekuntien äidinkielen tarkastajien sekä Kustannus Oy Duodecimin kustannustoimittajien ja kielentarkistajien kanssa. Sanastolautakunta toimi entiseen tapaan lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen»iso- Niilon» ja»pikku-niilon» tuomaristona. Verkostotoiminta Verkostovaliokunta Verkostovaliokunta piti vuoden aikana kolme kokousta. Valiokunnassa keskusteltiin Kansallisen terveyshankkeen etenemisestä, terveydenhuollon prosessien kehittämisestä ja professionalismista sekä eduskunnan alaisen Terveydenhuollon tulevaisuus -työryhmän ehdotuksista. Toimintavuonna allekirjoitettiin seuran ja Suomen Akatemian välinen yhteistyömuistio, joka koskee mm. vuosittaisia konsensuskokouksia sekä terveyteen ja sairauteen liittyviä konferensseja ja seminaareja. Valiokunnan piiriin kuuluvien toimintojen kertomukset on esitetty erillisinä seuraavassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

9 Käypä hoito Johtoryhmä kokoontui seitsemän kertaa ja toimitus kahdeksan kertaa. Toukokuussa toimitus piti kahden päivän työseminaarin, jossa aloitettiin Käyvän hoidon strategian valmistelu vuosiksi Käyvän hoidon toimisto muutti uusiin tiloihin Kalevankatu 3:een tammikuussa. Henkilöstö. Toimituksessa on työskennellyt yhteensä 26 henkilöä, heistä viisi täysipäiväisinä. Yksi uusi toimittaja palkattiin. Lisäksi toimitusta vahvistettiin oppimateriaalitoimittajalla, osaaikaisilla informaatikoilla sekä tietohallinnon ja teknisen toimituksen työntekijöillä. Kehittämispäällikkö aloitti tehtävässään Käypä hoito -toimituksen ja sen tukihenkilöstön työpanos oli 11,6 henkilötyövuotta. Toimittajien työpanos vaihteli välillä 3 10,5 päivää kuukaudessa. Käypä hoito -suositukset. Uusia suosituksia valmistui kymmenen: Aikuisiän harmaakaihi, Aikuisten vaikean sepsiksen hoito, Alkoholiongelmaisen hoito, Crohnin tauti, Eteisvärinä, Ihomelanooma, Jälkiehkäisy, Lasten lihavuuden hoito, Pitkittynyt epileptinen kohtaus ja Runsaiden kuukautisvuotojen tutkimus ja hoito. Uusia suositushankkeita aloitettiin kahdeksan. Kolme suositusta päivitettiin, ja seitsemän suosituksen päivittäminen aloitettiin. Suositusten tiivistelmiä julkaistiin kahdeksan. Suositusten ilmestyminen vuosina on esitetty taulukossa 4. Kaikki suositukset ovat luettavissa Internetsivuilla osoitteessa Käypä hoito -suosituksia varten informaatiopalvelusta tehtiin kirjallisuushakua, joista työryhmät lähettivät artikkelipyyntöä. Kaukopalvelutilauksina hankittiin 231 artikkelia. Taulukko 4. Vuosina valmistuneiden Käypä hoito -suositusten määrät. Vuosi Suosituksia valmistui Suosituksia oli tekemässä 47 työryhmää ja noin 500 henkilöä, joiden nimet ovat Käypä hoito -suositusten verkkosivuilla. Suositusten kirjoittamiseen myönnettiin apurahoja 34 henkilölle, yhteensä e. Suositustyöryhmien kokouksia tai suosituksiin liittyviä tapaamisia oli 173. Sidosryhmien kokoukset mukaan luettuna kokouksia oli 230. Tiivistelmien kääntäminen englanniksi Internetiin aloitettiin. Käännöksiä on valmiina viisi. Potilasversioita päivitettiin ja niiden kääntämistä ruotsiksi jatkettiin. Vakiinnutettiin käytäntö uutisoida päivityksistä Aikakauskirja Duodecimissa. Kustannusvaikuttavuusanalyysien teko FinOHTAn ja Tampereen yliopiston kanssa (Kohonnut verenpaine) ja Turun yliopiston kanssa (Glaukooma) jatkui. Uusien hoitosuositusten käynnistämistarpeen arviointia varten kehitetty PRIO-työkalu KH-johtoryhmälle ja suositusehdotuksia esittäville tahoille otettiin käyttöön. Sisäinen ja ulkoinen tiedotus. Suositustyöhön osallistujille suunnattu KH-NYT-tiedotuslehti ilmestyi neljä kertaa. Sen painos oli 700 kappaletta. Sähköisen KH-NYTin suunnittelu aloitettiin. Toimittajien omia työtapoja ohjaava Käypä hoito -käsikirja otettiin käyttöön toukokuussa. Kaikista kymmenestä valmistuneesta suosituksesta laadittiin tiedotusvälineille lehdistötiedote. Lisäksi neljästä suosituksesta (Alkoholiongelmaisen hoito, Aikuisten vaikea sepsis, Runsaiden kuukautisten tutkimus ja hoito sekä Lasten lihavuus) järjestettiin lehdistötilaisuudet. Erikoislääkäriyhdistysten hallituksille lähetettiin uuden vuoden kirje joulukuussa. Vuoden aikana Käypä hoito -suosituksia luettiin verkkosivujen kautta yli kaksi kertaa useammin kuin edellisenä vuonna. Lääkäreille suunnattujen suositusten lukukertoja oli vuodessa yhteensä ja potilassuositusten lukukertoja (kuva 1). Kun omien sivujen lukukertoihin lisätään vielä Terveysportin kautta tulleet lukukerrat, osumia oli peräti Eniten luettuja suosituksista olivat Kohonnut verenpaine (37 848), Alaselän sairaudet (30 314) ja Ihon bakteeri-infektiot (27 803) ja potilasversioista Vaarallinen veritulppa (23 891), Kohonnut verenpaine (19 475) ja Kohdunulkoinen raskaus (17 411). Myös kuukausittaisten Google-osu- Toimintakertomus vuodelta

10 Googlen KH-osumat kk:n puolivälissä KH-lukukerrat, suositukset lääkäreille Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kuva 1. Googlen osumat ja Käyvän hoidon Internet-sivustojen lukukerrat vuoden 2005 aikana. mien määrä hakusanalla»käypä hoito» kolminkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Tammikuusta elokuuhun osumien määrä vaihteli välillä /kk ja syyskuusta joulukuuhun välillä /kk (kuva 1). Koulutus. Tammikuussa järjestettiin lääketieteen toimittajille koulutusta tutkimustiedon kriittisestä arvioinnista yhteistyössä Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohdon ja FinOHTAn kanssa. Toukokuun lopulla järjestettiin hoitoketjuseminaari yhdessä Kuntaliiton ja Rohdon kanssa. Yhdessä koulutustoimiston kanssa osallistuttiin Helsingin yliopiston ja Lääketieteen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikön koulutukseen aiheesta Näyttöä ja kokemusta kliinisen opettajan arkipäivää. Kriittisen arvioinnin koulutusta järjestettiin kaksi kertaa. Osallistujia oli yhteensä 57. Niin sanotut NAK-pajat eli kurssit näytönastekatsausten tekemisestä järjestettiin kaksi kertaa yhdessä Rohdon kanssa. Osallistujia oli yhteensä 55. Lisäksi pidettiin kielenhuollon ja viestinnän kurssi Käypä kieli, jossa osallistujia oli 50. Käypä hoito -toimittajat pitivät Käyvästä hoidosta tai näyttöön perustuvasta lääketieteestä esityksiä ulkomailla 13 ja kotimaassa 116 kertaa. Lisäksi he toimivat puheenjohtajina tai ryhmätöiden vetäjinä 21 kertaa Käypään hoitoon tai näyttöön perustuvaan lääketieteeseen liittyvissä koulutustilaisuuksissa sekä kouluttajina Käypä hoito -työryhmien kokouksissa. Esitelmätilaisuuksiin osallistui yhteensä henkilöä. Hoitosuositusten käyttöönotto. Hoitosuosituksien pikaperehdytyksiä (tiivistelmiä) alettiin julkaista Aikakauskirja Duodecimissa. Verkkokurssit valmistuivat elvytyksestä ja kohonneesta verenpaineesta. Päätöksentukihankkeen (ks. erikseen jäljempänä) projektisuunnitelman ja osatöiden suunnittelu aloitettiin, ja Käypä hoito osallistui siihen omalla panoksellaan. Hankkeen kotipesäksi muotoutui Käypä hoito. Kansainvälinen toiminta. Guidelines International Networkin (www.g-i-n.net) kokoukseen Lyonissa Duodecimista osallistui neljä henkilöä kahden esityksen, kahden työpajan ja kolmen posterin panoksella. Kansainvälisen lääkäreiden laatuverkoston EQuiPin kokoukseen Kreikan Kosilla osallistui päätoimittaja. Teemana olivat integroidut mittarit ja niiden yhtenä osana hoitosuositukset. Päätöksentukihankkeen tavoitteena on luoda, kokeilla ja arvioida olemassa oleviin sähköisiin potilaskertomusjärjestelmiin liitettävä laaja kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmä. Hanke toteutetaan Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Käyvän hoidon, Kustannus Oy Duodecimin, Lääkehoidon kehittämiskeskuksen sekä valittujen terveydenhuollon organisaatioiden ja tietojärjestelmätoimittajien yhteistyönä. Päätöksentukihanke muodostuu osahankkeista, joita ovat valmisteluhanke (valmistelee ja luo 1674 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

11 tuottamisprosessin), tuotteistamishanke, kokeiluhanke ja tutkimushanke, jossa selvitetään päätöksentuen toimivuutta, vaikuttavuutta ja kustannusvaikutuksia. Hankkeen valmistelutyö saatettiin päätökseen vuoden 2005 kuluessa. Valmistelutyön tuloksena syntyneen projektisuunnitelman pohjalta käynnistettiin tuotteistamis-, kokeilu- ja tutkimushankkeet. Valmisteluhanketta rahoittivat Lääkäriseura Duodecimin lisäksi Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO, Kustannus Oy Duodecim sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Valmisteluhankkeessa toteutettiin päätöksentuen mallisovellus, jota esiteltiin ensimmäisen kerran Terveydenhuollon ATK-päivillä Helsingissä toukokuussa. Lisäksi vuoden aikana tuotettiin ensimmäiset skriptikuvaukset, jotka koskevat diabeteksen hoitoa ja valtimotautien ehkäisyä. Lääkehoidon aputietokantojen laatiminen ja kehittäminen aloitettiin. Loppuvuodesta tehtiin mahdollisten käyttäjien ryhmähaastattelu, jolla muun muassa kartoitettiin sähköiseen päätöksentukeen liittyviä odotuksia ja laadittiin suomenkielinen kirjallisuuskatsaus sähköisestä päätöksentuesta. Päätöksentukihanketta esiteltiin vuoden 2005 aikana useissa kotimaisissa tilaisuuksissa ja Guidelines International Networkin (GIN) kokouksessa Lyonissa Ranskassa. Hanke on esillä Käyvän hoidon Internetsivustoilla suomeksi ja englanniksi. Sivustoilta löytyvät myös valmisteluhankkeen tuloksena syntyneet raportit. Osahankkeiden toimijoita varten perustettiin ekstranet-sivusto. Konsensuskokous Konsensuskokous»Lihavuus painavaa asiaa painosta» järjestettiin yhdessä Suomen Akatemian kanssa Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa. Osallistujia oli 205. Kokouksen päätteeksi aiheesta julkistettiin konsensuslausuma, joka herätti tavanomaista runsaampaa keskustelua tiedotusvälineissä. Lääkärien eettinen foorumi Duodecimin, Suomen Lääkäriliiton ja Finska Läkaresällskapetin yhteinen Internetissä toimiva Lääkärien eettinen foorumi jatkoi toimintaansa. Foorumin jäsenet keskustelivat 13 tapauksesta, ja niiden pohdinnasta lähetettiin kysyjälle tiivistelmä. Kysyjien suostumuksella tapauksista kaksi julkaistiin Lääkärilehdessä ja Terveysportissa. Valtakunnallisilla Lääkäripäivillä Helsingissä käsiteltiin eräitä foorumille lähetettyjä tapauksia. Konsensuskokous»Lihavuus painavaa asiaa painosta» järjestettiin yhdessä Suomen Akatemian kanssa lokakuussa. Kuvassa paneelin puheenjohtaja professori Pertti Mustajoki ja sihteeri LT Jarmo Kaukua sekä jäsenistä professori Aila Rissanen, kehittämispäällikkö Marjaana Lahti-Koski ja kehittämispäällikkö Tarja Kostiainen. (Kuva: Sari Kosonen) Toimintakertomus vuodelta

12 pohdittiin lääketieteellisen ja varsinkin kliinisen tutkimuksen tulevaisuutta ja lääkärin perustutkinnon suorittaneiden asemaa tutkimuksen kentässä. Osallistujia oli 71. Paikallisyhdistysten edustajien tapaaminen Hotelli Crowne Plazassa Helsingissä järjestettiin paikallisyhdistysten edustajien tapaaminen, jossa keskusteltiin seuran sekä Kustannus Oy:n ajankohtaisista tuotteista ja suunnitelmista sekä vaihdettiin toimintaideoita yhdistysten välillä. Tilaisuudessa oli edustajia aluetoimistojen lisäksi 14 paikallisyhdistyksestä. Kerätty palaute kannusti jatkamaan tämäntyyppisiä tilaisuuksia. Sisäiset palvelut Yhdistyspalvelut Kuudes kansainvälinen Duodecim-symposiumi aiheena»mitochondrial Medicine» järjestettiin Vanajanlinnassa kesäkuussa. Kuvassa symposiumin sihteeri Leena Nikulainen ja professori Howy Jacobs. (Kuva: Ilkka Rauramo) Kansainvälinen Duodecim-symposiumi»Mitochondrial Medicine» Kuudes kansainvälinen Duodecim-symposiumi aiheena»mitochondrial Medicine» järjestettiin hotelli Vanajanlinnassa Hämeenlinnassa Symposiumissa käsiteltiin mitokondrioiden erilaisia tautivaikutuksia. Osallistujina oli 103 lääkäriä, tutkijaa ja opiskelijaa. Ohjelmaa pidettiin erittäin hyvänä ja jatkoa vastaavanlaisille symposiumeille toivottiin. Henkilöstö. Seuralla oli vuoden 2005 lopussa 48 vähintään puolipäiväistä työntekijää. Työntekijämäärä kasvoi kahdella henkilöllä. Osapäiväisten työntekijöiden lukumäärä suureni yhdeksällä henkilöllä 46:een. Kehityskeskustelut ovat muotoutuneet toiminnan kiinteäksi osaksi. Henkilöstön koulutus oli tärkeällä sijalla. Yhteisenä koulutuksena järjestettiin yksipäiväinen vuorovaikutus- ja kehityskeskustelukoulutus. Kirsti Kuusiston ja Sinikka Oreniuksen merkkipäiviä muistettiin. Seuran toimitilat. Seura toimii omistamissaan tiloissa Kalevankatu 11:ssä ja osin Kalevankatu 3:ssa vuokratiloissa. Seuran ja Kustannus Oy Duodecim toiminnan ja henkilökunnan kasvaessa koko toimistotila on käytössä. Lisätiloista ei ole tehty ratkaisua. Lääkäritutkijat Duodecimin, Suomen Lääketieteen Säätiön ja Suomen Akatemian yhteinen iltapäivän mittainen kutsusymposiumi»lääkäritutkijat väistyvä voimavara?» järjestettiin Helsingin yliopiston Arppeanum-salissa Tilaisuudessa Tietohallinto Keväällä 2005 Terveysportti ja muut Duodecimin verkkopalvelut siirrettiin uuteen entistä varmatoimisempaan ja suorituskykyisempään palvelinjärjestelmään ja palvelinten ylläpito ulkoistettiin palvelinhotelliin. Tietohallinnon omat 1676 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

13 järjestelmäasiantuntijat ovat palvelinten ylläpidon ulkoistuksen jälkeen voineet keskittyä tehokkaammin ohjelmistojen kehittämiseen. Vuoden aikana laadittiin suunnitelma sähköisten aineistojen (tiedostot ja sähköposti) tallennuskapasiteetin lisäämiseksi sekä entistä paremmin laajennettavan ja ylläpidettävän palvelinympäristön toteuttamiseksi. Suunnitelman toimeenpano käynnistettiin loppuvuodesta. Syksyn aikana toteutettiin Duodecimin palveluarkkitehtuurin määritysprojekti, jonka aikana kartoitettiin Duodecimin järjestelmien ja järjestelmien välisten liittymien nykytila ja tehtiin hankesuunnitelma järjestelmien tehokkaammasta integroinnista. Linkitystä Duodecimin sisältöihin muilta kuin Duodecimin omilta sivuilta on helpotettu uudella rajapinnalla. Monimediajulkaisemista on kehitetty yhtenäistämällä talossa olevia toimitus- ja julkaisujärjestelmiä. Käyvälle hoidolle järjestettiin sähköisen lausuntokierroksen toteuttamisessa tarvittavat työkalut ja otettiin käyttöön Käyvän hoidon asiantuntijaverkot. Perustietorekisteriin (entinen Osoiterekisteri) tehtiin muutoksia, jotka paransivat rekisterin ja sitä käyttävien sovellusten välistä yhteistoimintaa. Samalla otettiin käyttöön Luottamushenkilörekisterin uusi, laajempaan käyttöön soveltuva versio. Koulutuksen verkkokursseihin laadittiin vuorovaikutteinen tenttiosio. Terveysportin ja siihen liittyvien sovellusten sekä muiden Kustannus Oy Duodecimin järjestelmien kehitys- ja ylläpitohankkeiden kanssa on tehty merkittävää yhteistyötä. Tietohallintoyksikössä oli vuoden 2005 lopussa kuusi työntekijää, joista neljä oli seuran ja kaksi Kustannus Oy Duodecimin palveluksessa. Atk-tuen ja -ylläpidon piirissä oli noin 80 pöytäkonetta, 50 kannettavaa ja 18 palvelinkonetta. Talousyksikkö Talousyksikkö hoiti keskitetysti seuran ja sen omistamien tytäryhtiöiden taloushallinnon sekä jäsenrekisterin ja lehtirekisterin ylläpidon Aikakauskirja Duodecimin ja Hyvä Terveys -lehden jäsentilausten osalta. Työ jakautui seuraavasti: seura 53 %, Kustannus Oy Duodecim 44 %, Keskinäinen Kiinteistö Oy Viktorinranta 2 % Toimintakertomus vuodelta 2005 ja Lydia ja Karl G. Lindbergin Duodecim-Säätiö 1 %. Yhtiöt ovat korvanneet työn aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Toimintavuoden aikana kehitettiin Kustannus Oy:n tekijänkorvausten maksatusta. Talousyksikössä työskenteli seitsemän henkilöä, joista kaksi osa-aikaeläkkeellä (60 %:n työpanos). Kokouspalvelut Seuran kokouspalvelua hoiti alkuvuoden kaksi henkilöä apunaan tarvittaessa tarjoiluhenkilökuntaa. Loppuvuonna toimistoemäntä huolehti tarjoiluista catering-yrityksen avustamana. Kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa tarjottiin vuoden aikana gourmet-keittiön herkkuja osallistujalle. Tilaisuuksia oli yhteensä 491. Viestintä Duodecimin viestintäyksikkö tiedotti seuran ja Kustannus Oy Duodecimin toiminnasta jäsenille, viestimille, sidosryhmille ja suurelle yleisölle. Vuoden aikana joukkoviestimille lähetettiin kuusi seuran, seitsemän Kustannus Oy Duodecimin ja kahdeksan Käypä hoito -hankkeen lehdistötiedotetta. Toimittajille järjestettiin yksitoista tiedotustilaisuutta, ja lisäksi heitä kutsuttiin seuraamaan konsensuskokousta, Terveys, sairaus ja kulttuuri -seminaaria ja vuosipäivän symposiumia. Jäsentiedotusta hoidettiin mm. seuran kotisivujen ja Aikakauskirja Duodecimin välityksellä. Aikakauskirjassa julkaistiin vuoden aikana kaksikymmentä Duodecimin toimintaa -artikkelia. Mediaseuranta toteutettiin kolmen kuukauden ajanjaksolla Seurantajakson aikana Duodecimia käsitteleviä mediaosumia oli yhteensä 571. Osumista oli sanomalehdissä 61 %, aikakaus- ja ammattilehdissä 31 %, televisiossa ja radiossa 1 %, verkkolehdissä 5 % ja uutistoimistojen jutuissa 2 %. Aikakaus- ja ammattilehtien osuus kasvoi selvästi edellisiin vuosiin verrattuna, kun taas sähköisten viestimien osuus pieneni jonkin verran. Uutisoinnin sävy oli yleisesti myönteinen tai neutraali. Muutama kriittinen mielipidekirjoitus oli Käypä hoito -suosituksista. 1677

14 Duodecimin tuotteita ja palveluja esiteltiin lääketiedetapahtumissa Helsingissä, Oulussa, Tampereella, Kuopiossa ja Turussa. Viestintäyksikkö vastasi näyttelyosastojen suunnittelusta, rakennuttamisesta ja muista käytännön järjestelyistä. Tiedottajat vastasivat myös valokuvauksesta lukuisissa seuran ja Kustannus Oy Duodecimin tilaisuuksissa. Viestintäyksikössä työskenteli alkuvuonna yksi tiedottaja ja syksystä lähtien lisäksi yksi osa-aikainen tiedottaja. Lisätyöpanos käytettiin mm. tukemaan 125-vuotisjuhlavuoden suunnittelua. Juhlavuoden ilme suunniteltiin painotuotteisiin, esittelymateriaaleihin, kotisivuille ja lääkäripäivien messuosastoille. Loppuvuonna valmistui seuran uusi yleisesite. Hallintopalvelut Hallituksen toimintaa Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Suomen Lääkäriliiton ja seuran työvaliokunnat pitivät yhteiskokouksen. Lisäksi hallituksella oli toiminnan ideointipäivä. Hallituksen vieraina olivat Finska Läkaresällskapetin hallitus, Apteekkariliiton työvaliokunta, arkkiatri, lääketieteellisten tiedekuntien dekaanit ja Sitran ylintä johtoa. Hallitus oli Lääketeollisuus ry:n hallituksen vieraana. Avustukset. Seura on avustanut seuraavia yhteisöjä, hankkeita ja tapahtumia: Helsingin ylipistomuseosäätiö, Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen Tahdistin-orkesteri, Lohjan Lääkäriseuran 25-vuotisjuhla, Savonlinnan Arts Medicine -tapahtuma, Satieaiset-konsertti, Äyräpää-seminaari Liperissä, Hanaforum aiheesta Hedelmöityshoidot kenen etuoikeus?, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjahanke Lääkärintyön muistot, Health as a bridge for peace -seminaari, Fimsicin Kehitysmaihin?-koulutus, SULLEseksuaalikasvatushanke, KuoLOn Ozgar-gaala ja osallistumiskuluja Baltian alueen sisarjärjestöjen Baltic Sea Friendship Clubin kokouksiin. Saksan suomalaiset lääketieteen opiskelijat saivat toiminta-avustusta. Viidentoista lääketieteen opiskelijan osallistumista Valamon Uskonto ja lääketiede -seminaariin tuettiin. Lääkärin sosiaalinen vastuu -yhdistykselle annettiin tukea Pietarissa järjestetyn International Physicians for the prevention of Nuclear War -opiskelijakokouksen kuluihin. Huomionosoitukset. Seura on muistanut seuraavia henkilöitä heidän merkkipäivinään: Ritva Hurskainen, Seppo Y.T. Junnila, Santero Kujala, Ahti Tarkkanen ja Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Seuran edustajat ovat käyneet onnittelemassa seuraavia järjestöjä: Lohjan Lääkäriseura 25 v, Kainuun Lääkäriyhdistys 60 v, Oulun Lääketieteellinen Kilta 45 v, Hyvä Terveys -lehti 20 v ja Suomen Medisiinariliitto 35 v. Lisäksi seura oli edustettuna Hammaslääkäriseura Apollonian vuosijuhlassa. Opiskelijatoiminta. Neljännen vuosikurssin opiskelijat kutsuttiin seuran jäseniksi kullakin yliopistopaikkakunnalla. Tilaisuuksissa kerrottiin lyhyesti seuran historiasta, tavoitteista ja erityisesti seuran tarjonnasta opiskelijoille. Tilaisuuksia elävöitettiin yleisöpalautejärjestelmän eli äänestyskoneen avulla. Nuorten keskusteluryhmätoiminta käynnistyi koko maassa. Kullakin lääketieteelliselle yliopistopaikkakunnalla toimiva D-opiskelijayhteyshenkilö vastasi tilaisuuksien käytännön järjestelyistä. Toimintaa koordinoi hallituksen opiskelijajäsen. Vuoden kuluessa järjestettiin Helsingissä ja Kuopiossa kolme tilaisuutta ja Oulussa, Tampereella ja Turussa kussakin kaksi tilaisuutta. Ensimmäisen vuosikurssin lääketieteen opiskelijoille lahjoitettiin Lääkärin CD:t. Jaon yhteydessä annettiin myös käyttökoulutus. Seura avusti useita Fimsicin ja muita hankkeita taloudellisesti. Tarkemmat tiedot kohdassa Avustukset. Lausunnot. Seura antoi sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä lausunnon Tutkimustoiminta terveyskeskuksissa -muistiosta ja Lääkelaitoksen pyynnöstä lausunnon EY-direktiivistä, joka koskee ihmiselle tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteita. Historiaprojekti. Seuran 125-vuotishistoriateosta on valmisteltu toimitusneuvoston johdolla. Kirjan kustantaa Kustannus Oy Duodecim. 125-vuotisjuhlat. Seuran 125-vuotisjuhlatoi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

15 mikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Juhlavuodeksi 2006 on suunniteltu runsaasti paikallisia ja lääkäripäiviin liittyviä tapahtumia. Vuosi huipentuu marraskuussa pidettävään pääjuhlaan, vuosipäivän symposiumiin ja vuosipäiväillalliseen. Taidehankinnat. Seuran hallituksen päätöksen mukaan jatkettiin suomalaisen taiteen hankintoja. Seuralla ostettiin seuraavien merkittävien nykytaiteilijoiden töitä: Kari Cavén, Chris af Enehjelm, Nanna Susi, Oiva Toikka ja Rafael Wardi. Juhlat ja retket. Hallituksen karonkka luottamustoimensa jättäneille pidettiin juhlavan mutta rennon tunnelman vallitessa. Perinteinen kevätretki suuntautui Johtamistaidon opiston tiloihin Kirkkonummen Aavarantaan, missä kisailtiin moninaisten tehtävien parissa aurinkoisessa ilmassa. Kisailun jälkeen rentouduttiin saunoen ja rupatellen sekä asianmukaisia juomia nauttien. Retkieväät nautittiin heleässä kesäillassa haitarimusiikin säestyksellä. Perinteinen kontutikka oli jälleen retken kohokohtia. Kevätretkellä oli mukana 60 aktiivia jäsentä ja 45 henkilökuntaan kuuluvaa. Vuosipäivää juhlistettiin juhlaillallisella. Maukkaan illallisen, erinomaisten juomien, musiikin ja puheiden siivittämänä iltaa vietettiin jälleen rattoisasti. Duodecimin glögit saivat jälleen suuren suosion. Tilaisuuteen osallistui noin 300 henkeä. Yhteistyö. Neljäs Terveys, sairaus ja kulttuuri -seminaari järjestettiin Jyväskylässä aiheesta»valhe ja huijaus» yhteistyössä Keski-Suomen Lääkäriyhdistyksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Kiinnostavaa ohjelmaa oli seuraamassa noin 150 kuulijaa. Lääkärintyön muistot -keruukilpailun satoa kootaan kirjaksi yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa. Seuran johto on osallistunut As Medicinan hallituksen ja hallintoneuvoston työskentelyyn. Seura toimii edelleen aktiivisesti Lääkärijärjestöjen koulutusrahastossa. Seuran edustaja on osallistunut Terve-SOSneuvottelukunnan työskentelyyn. Laajapohjaisen neuvottelukunnan tärkein tehtävä on hyväksyä Terve-SOS-tapahtuman ohjelma. Toimintakertomus vuodelta 2005 Matti Äyräpään luennon valtakunnallisten lääkäripäivien avajaisissa piti professori Kimmo Kontula. (Kuva: Sari Kosonen) Tutkijaviikot. Viktorinrannan tutkijaviikot olivat jälleen tarjolla jäsenistölle. Tutkijat ovat erittäin tyytyväisiä tähän uuteen mahdollisuuteen pohtia ja kirjoittaa rauhassa. Kiinteistö Oy Viktorinranta Kiinteistö Oy Viktorinrannan kolmantena toimintavuonna Savitaipaleen Kuolimo-järven rannalla sijaitsevien, jäsenetuna vuokrattavien vapaa-ajan asuntojen käyttöaste kasvoi ja kiinteistön hoitokulut jäivät alle edellisvuotisten. Tiedonhallintatyöryhmä Tiedonhallintatyöryhmä piti yhden kokouksen. Siinä käsiteltiin päätöksentukea, jossa yhdistetään tietämystä ja sähköisen potilaskertomuksen tietoja ja siinä tarvittavaa sanastotyötä. Duodecimin päätöksentukihankkeen valmistelutyön päästyä käyntiin tiedonhallintatyöryhmä itsenäisenä ryhmänä päätettiin lakkauttaa vuoden 2005 lopussa, koska päätöksentukihankkeen projektiryhmä ja neuvottelukunta käsittelevät samoja aiheita. 1679

16 Vuoden 2005 Konrad ReijoWaaran palkinnon sai ylilääkäri, professori Ville Valtonen. (Kuva: Juha Jormanainen) Joka toinen vuosi myönnettävän nuoren tutkijan palkinnon sai vastasyntyneisiin ja heidän hoitoonsa erikoistuva akatemiatutkija Mika Rämet. (Kuva: Juha Jormanainen) Apurahat ja palkinnot Apurahavaliokunta teki ehdotukset seuran ja Suomen Lääketieteen Säätiön apurahojen jaosta. Apurahoina jaettiin 161 henkilölle yhteensä e. Tästä Duodecimin osuus oli e ja Suomen Lääketieteen Säätiön e. Matti Äyräpään luennon pitäjän palkinto. Matti Äyräpään luennon pitäjän valitsemisvaliokunta kokoontui kerran ja valitsi luennon pitäjän, jonka tulee olla menestyksellistä ja korkeatasoista tutkimustyötä aktiivisesti tekevä suomalainen lääkäri. Kimmo Kontula piti vuoden 2005 Matti Äyräpään luennon valtakunnallisten Lääkäripäivien avajaisissa. Konrad ReijoWaaran palkinto ojennetaan vuosittain seuran vuosipäivän tilaisuudessa käytännön lääkärintyössä ansioituneelle, sekä potilaiden että kollegojen arvostamalle lääkärille. Palkinnon saajan valitsemisvaliokunta kokoontui vuoden aikana kerran. Konrad ReijoWaaran palkinto myönnettiin professori Ville Valtoselle. Duodecimin nuoren tutkijan palkinto. Apurahavaliokunta valitsee joka toinen vuosi myönnettävän Nuoren tutkijan palkinnon saajan. Palkinnon saajan tulee olla itsenäisen tutkimuskykynsä jo osoittanut etevä lääketieteen tutkija, joka ei vielä ole täyttänyt 35:tä vuotta. Palkinnon saajaksi valittiin Mika Rämet, ja palkinto ojennettiin hänelle seuran vuosipäivän symposiumissa. Hallitus päätti nostaa nuoren tutkijan ikärajan 38 vuoteen.»iso-niilo» ja»pikku-niilo.»sanastolautakunta toimi entiseen tapaan lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen»iso-niilon» ja»pikku-niilon» tuomaristona. Vuonna 2005 nämä palkinnot ansiokkaasta ammattikielen käytöstä lääketieteen opiskelijoiden suomen kielen kypsyyskokeessa jaettiin neljännentoista kerran. Iso-Niilon sai LK Kaisa 1680 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

17 Varainhoito ja varainhankinta Varainhoito Duodecimin kulttuuripalkinto myönnettiin helsinkiläiselle valokuvaajalle Miina Savolaiselle. Palkinto jaettiin Jyväskylässä Duodecimin järjestämässä Terveys, sairaus ja kulttuuri -seminaarissa. (Kuva: Matti Salmi) Kontunen Kuopiosta ja Pikku-Niilon LK Riikka Blomqvist Turusta. Kirjoituspalkinnot. Aikakauskirja Duodecimissa julkaistuista kirjoituksista palkittiin viisi. Kirjoituspalkintojen yhteissumma oli e. Koulutusapurahat. Koulutusvaliokunnan ehdotuksen pohjalta jaettiin vuonna 2005 kolme matka-apurahaa, yhteensä euroa, ja kaksi tutkimusapurahaa, yhteensä euroa. Duodecim-seuran kulttuuripalkinto. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim jakaa kulttuuripalkinnon yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt terveyden, sairauden ja kulttuurin yhteyden ymmärrystä. Kulttuuripalkinnon sai valokuvaaja Miina Savolainen, ja se luovutettiin Terveys, sairaus ja kulttuuri -seminaarin yhteydessä Jyväskylässä Käypä hoito -apurahat. Seura jakoi Käypä hoito -apurahoja 19 henkilölle yhteensä e. Toimintakertomus vuodelta 2005 Talousympäristö ja -näkymät paranivat kuluneen vuoden aikana. Erityisesti osakemarkkinoiden kehitys oli suotuisa. Maailmanmarkkinoiden osakeindeksi päätyi 24,2 %:n ja Suomen markkinoiden 31,1 %:n nousuun. Myös korkosijoitukset tuottivat hyvin poikkeuksena yrityslainat, joiden tuotot pienenivät loppuvuodesta. Osakesijoitukset kasvoivat huomattavasti. Seuran varallisuus kasvoi 25 % 54,5 miljoonaan euroon (vuonna ,6 miljoonaa). Osakkeiden ja osakerahastojen osuus oli 68,5 % ja korko- ja vaihtoehtoisten sijoitusten osuus 31,5 %. Omakatteiset rahastot kasvoivat 34 % 7,4 miljoonaan euroon. Lydia ja K. G. Lindbergin Duodecim-Säätiön arvo nousi 36 % ja oli vuoden vaihteessa euroa (vuonna euroa). Sijoitussalkkua on hajautettu viime vuosina suorista kotimaisista osakesijoituksista maailmanlaajuisille markkinoille. Hajautuksella on pienennetty salkun kokonaisriskiä ja saatu parempi tuotto. Sijoitusten arvosta on Euroopan markkinoilla 11 %, maailmanmarkkinoilla 11 %, indeksiobligaatioissa 5 %, vaihtoehtoissijoituksissa 5 % ja lääketeollisuudessa 4 %. Vastaavasti kehittyvien markkinoiden sijoituksista (7 %) ja yrityslainoista (11 %) on haettu parempaa tuottoa. Liikehuoneistojen tuotto parani, kun suureen osaan liikehuoneistoista saatiin uusilla vuokrasopimuksilla parempi tuotto. Huoneistojen kirjanpitoarvoihin tehtiin euron arvonalennukset. Sijoitustoiminnan aktiivituottoja syntyi 1,442 miljoonaa euroa. Myyntivoittoja kertyi 1,8 miljoonaa (edellisvuonna 0,5 miljoonaa). Apurahoja ja palkintoja jaettiin omakatteisista rahastoista euroa ja Lydia ja Karl G. Lindbergin Duodecim-Säätiöstä euroa ReijoWaaran palkintoon. Varainhankinta Jäsenmaksuina saatiin yhteensä 1,098 miljoonaa euroa (edellisvuonna 1,093 miljoonaa). Jä- 1681

18 senmaksujen lisäys syntyi edellisvuotista suuremmasta jäsenmäärästä ja 5 %:n suuruisesta jäsenmaksun korotuksesta. Jäsenmaksu oli 80 euroa, puolisojäsenille 27 euroa ja opiskelijoille 15 euroa. Talous Talousarvio oli laadittu euroa alijäämäiseksi. Talous toteutui runsaasti ylijäämäisenä ( euroa). Ylijäämä selittyy 1,8 miljoonan euron suuruisella arvopaperien myyntivoitoilla. Ilman myyntivoittojakin tulos on selvästi talousarviota parempi. Tämä johtuu varsinaisen toiminnan kulusäästöistä, joiden seurauksena kulujäämä on 2,5 miljoonaa euroa (talousarviossa 3,1 miljoonan euron kulujäämä). Kulusäästöjä syntyi kaikissa toiminnoissa. Koulutustoiminnan tulos jäi alle talousarvion. Seura käytti yleiseen ja alueelliseen koulutustoimintaan varoja euroa. Koulutustoimiston työ painottui käytännön koulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen. Toimintaa toteutettiin verkottuneessa ympäristössä mm. Käypä hoito -yksikön kanssa. Uusista palveluista verkkokurssit vakiinnuttivat asemansa. Myös opiskelijatoimintaan panostettiin. Nimikirjan käytettävyyttä kehitettiin edelleen. Käyttäjämäärä on kasvanut 37 % vuodessa. Alueellinen koulutus toteutui monipuolisesti. Seura tuki toimistojensa kautta jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksien järjestämistä. Seuran tuki näille tilaisuuksille oli euroa. Paikallisia yleisötilaisuuksia tuettiin eurolla ja perustukea myönnettiin euroa. Julkaisutoiminnan alijäämä oli euroa, ja tämä summa alitti talousarvion. Merkitsevästi tähän vaikutti Aikakauskirja Duodecimin ilmoitustuottojen kasvu euroon. Hyvään lopputulokseen voidaan olla tyytyväisiä, koska tiukka kilpailu reseptilääkemarkkinoilla jatkui. Lehden kulut alenivat kauttaaltaan ja kulusäästöjä syntyi noin euroa. Uutispalvelun tuotot ylittivät runsaasti talousarvion. Verkostotoimintaan kuuluvaan Käypä hoito -hankkeeseen käytettiin ennätykselliset 1,656 miljoonaa euroa, josta RAY:n rahoitusosuus oli 1,572 miljoonaa. Talouden kasvu kertoo toiminnan kasvusta ja käytössä olevista resursseista. Toimituksen henkilömäärä oli vuoden lopussa 26, ja päätoimisten työntekijöiden määrä kasvoi viiteen henkilöön. Uusia suosituksia valmistui kymmenen ja päivityksiä tehtiin kaksi. Uutena erillishankkeena tuli rahoituskeskusteluun merkittävä päätöksentukihanke, jonka edistämisestä tehtiin myönteinen päätös vuoden 2006 talousarvion valmistelun yhteydessä. Muina verkostotoiminnan toimintamuotoina olivat konsensuskokous, kansainvälinen symposiumi, sanastolautakunta, eettinen keskustelufoorumi ja verkostovaliokunnan toiminta. Sisäisten palvelujen kulut toteutuivat euron suuruisina, ja ne jäivät huomattavasti alle talousarvion ( euroa). Kaikissa merkittävissä kuluryhmissä syntyi säästöjä. Odottamattomia kuluja ei syntynyt, henkilökunta ei juuri vaihtunut, ja tehty kehittämistyö ja koulutus näkyvät myönteisesti henkilökunnan toiminnassa. Hallinto- ja yhdistyspalvelujen talousarvio toteutui euron suuruisena. Talousarvio alittui eurolla. Lähes kaikilla toiminnan alueilla syntyi säästöjä. Hyvä Terveys -lehden julkaisuoikeusmaksuilla katettiin lehden jäsentilauksesta lehden kustantajalle Sanoma-Magazines Finland Oy:lle syntyneet kulut. Seuran talous on vakaa. Varallisuuden kasvu ja tuotot luovat turvallisuutta ja tarvittaessa mahdollistavat uusien ja joskus myös riskejä sisältävien hankkeiden käynnistämisen. Ympäröivän talouden suotuisa kehitys näyttää jatkuvan ainakin vuonna Seuran osalta ei ole tiedossa merkittäviä talouteen vaikuttavia riskitekijöitä, ja myös seuran omistamien yhtiöiden toiminnan kannattavuus on hyvä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2004

Toimintakertomus vuodelta 2004 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Puheenjohtaja Amos Pasternack. (Kuva: Juha Jormanainen) Pääsihteeri Ilkka Rauramo. (Kuva: Juha Jormanainen) Uusi merkittävästi uudistunut valtuuskunta aloitti toimintansa.

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2007

Hallituksen kertomus vuodelta 2007 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2007 Seuran 126. toimintavuonna aloitti toimintansa seuran järjestyksessä 13. valtuuskunta. Toimintavuonna

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila AVOIMUUS JA SIDONNAISUUDET -SEMINAARI Veli-Matti Isoviita puheenjohtaja, SML 6.3.2013 JOHDANTO: Sidonnaisuudet 1 LK, 5. vuosikurssi, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17 2011 Sivu 1 / 17 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata.

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Risto Kaaja Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Risto Kaaja pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta 2015

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 1.10.2005-30.9.2006 Suomen Traumatologiyhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.8.1997 Helsingin Pörssiklubilla. Perustajajäseninä paikalla olivat Eero

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (Sääntömääräiselle syyskokoukselle 17.11.2011) Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

2014 vv. Sivu 1 / 17

2014 vv. Sivu 1 / 17 2014 vv. Sivu 1 / 17 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA, HALLITUS JA HALLINTO... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 6 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VIESTINTÄ... 9 5. VERKOSTOTOIMINTA... 11 6. PALVELUTOIMINTA... 13 7. VARAINHOITO...

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined.

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined. 2012 Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.12.2011 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus...4 3. Hallinto- ja yhdistyspalvelut...5 4. Koulutustoiminta...6 Yleinen koulutustoiminta...6

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Suositus täydennyskoulutuksesta

Suositus täydennyskoulutuksesta Suositus täydennyskoulutuksesta Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto 11.4.2007 Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston vuonna 2003 julkaiseman suosituksen päivitys Sisältö:

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011

TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011 TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011 Agenda sekä alustavat ehdotukset - Missio - Visio - Arvolupaukset 16.3.2011 1 PJ-Päivien alustava Agenda Torstai, 24.3. 14:00 Päivän tavoitteet TTL nyt, Robert 14:30

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Sukuseuran toiminnan tarkoitus ja toiminta Saarelaisten Sukuseuran toiminnan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 2013 1 2 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 5 A Yleinen koulutustoiminta... 5 B Alueellinen koulutustoiminta...

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Väestökatsaus. Toukokuu 2015

Väestökatsaus. Toukokuu 2015 Väestökatsaus Toukokuu 2015 Väestönmuutokset tammi-toukokuussa 2015 Elävänä syntyneet 810 Kuolleet 767 Syntyneiden enemmyys 43 Kuntien välinen tulomuutto 3 580 Kuntien välinen lähtömuutto 3 757 Kuntien

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015. Kari Pessi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015. Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015 Kari Pessi Valtorin tilannekatsaus Hyväksytyt siirtoprojektit Määräaikaiset rekrytoinnit Johdon

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

DC- yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2014

DC- yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2014 DC- yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2014 Aika 25.11.2014, 16:30 17:45 Paikka Läsnä Ilmailumuseon auditorio Arho Ari Heilala Hannu, puheenjohtaja Jaakkola Mikko Pohjola Kari Pohjonen Ahti, sihteeri

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. Strategia 2016 2018 1. Tavoitteemme Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. 2. Arvomme tieteellisyys eettisyys

Lisätiedot

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 25.1.2015 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Väestökatsaus. Lokakuu 2015

Väestökatsaus. Lokakuu 2015 Väestökatsaus Lokakuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli lokakuun lopussa 185 747, jossa oli kasvua vuodenvaihteesta 1 923 henkeä. Elävänä syntyneet 1 634 Kuolleet 1 467 Syntyneiden enemmyys 167 Kuntien välinen

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje 1/2014 Tunne lääkkeesi itsehoitolääkkeiden järkevä ja turvallinen käyttö Katri Hämeen-Anttila, dosentti, kehittämispäällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Markus Juonala Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 23.9.2015 Professori Markus Juonala pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 23. syyskuuta 2015

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2013 on yhdistyksemme 76. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2012 oli 816. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2007

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2007 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2007 2 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2007 Sisällysluettelo 1. TAUSTA... 3 2. TOIMINTA VUONNA 2006... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Ottelumatkat...

Lisätiedot

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 2 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 Sisällysluettelo 1. TAUSTA... 3 2. TOIMINTA VUONNA 2006... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Ottelumatkat...

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä.

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä. A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT Suomen Metsätieteellinen Seura on kunnioittaakseen perustajansa ja kunniapuheenjohtajansa uraa uurtavaa metsätiedemiehen elämäntyötä perustanut tammikuun 22 p:nä 1943 A.

Lisätiedot