Toimintakertomus vuodelta 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodelta 2005"

Transkriptio

1 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden aikana seuran jäsenmäärä kasvoi yli henkilöjäseneen ja 86 yhdistysjäseneen. Näin seura on Suomen suurin tieteellinen yhdistys. Valtuuskunta kokoontui kahdesti, teki tärkeitä henkilövalintoja ja viitoitti tien tulevaan juhlavuoteen, jonka valmistelut saatiin hyvään vauhtiin. Paikallisyhdistyksiä innostettiin yleisötapahtumien järjestämiseen, ja merkkipäivän seudun tapahtumat saavat tavanomaista juhlavammat puitteet. Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan myös seuran 125-vuotishistoriakirja. Jäsenten osallistuminen toimintaan on edelleen ollut aktiivista. Tämä on menestyksemme salaisuus. Toimijoiden työn edellytyksiin ja viihtyisyyteen panostettiin tänäkin toimintavuonna, ja keittiömme toimi mainiona energian lähteenä. Koulutuksen verkkokurssit ja Lääkärin nimikirjan käyttäjämäärät ovat kehittyneet. Seura on ensimmäistä kertaa kansainvälisen lääketieteen Global Health -kurssin vastuullisena järjestäjänä. Laadullisten menetelmien kurssi oli uutuus laajassa koulutustarjonnassa. Aikakauskirja Duodecimin menestys jatkui. Lehden ajankohtaista uutisointia on lisätty sekä painetussa että verkkolehdessä. Lukijatutkimusten tulokset ovat olleet myönteisiä, ja lehti on arvioitu kilpailijoitaan paremmaksi. Yhteistyö jäsenetuna tulevan Hyvä Terveys -lehden kanssa on ollut hedelmällistä. Toimintavuoden taittuessa uuteen Annals of Medicine -lehti siirtyi lopullisesti Taylor & Francis -kustantajan harteille. Lehden toimitus jatkaa kuitenkin työtään seuran toimitiloissa. Seura päätti panostaa merkittävästi päätöksenteon tukihankkeeseen, joka liittyy sähköiseen sairauskertomukseen. Käypä hoito -suositustyö jatkui vilkkaana. Toimitustyötä helpottavaa ja tehostavaa menetelmien kehittämistä jatkettiin. Suositusten tunnettuus parani merkittävästi. Lihavuus-konsensuskokous herätti ammattilaisten ja julkisen sanan mielenkiinnon. Kuudes kansainvälinen mitokondrio-aiheinen Duodecim-symposiumi sai osallistujilta melkeinpä yksimielistä ylistystä. Kliinisten lääkäritutkijoiden tulevaisuutta pohdittiin seminaarissa, ja paikallisyhdistysten kanssa keskusteltiin yhteistoiminnan kehittämisestä. Toiminnan laajetessa seuran henkilöstön määrä suureni maltillisesti. Paineet ratkaista toimitilakysymys kasvoivat. Tietohallinnon järjestelmiä kehitettiin ja tietoteknistä toimintavarmuutta parannettiin. Tiedotusresursseja lisättiin vastaamaan tulevan juhlavuoden tarpeita. Tämä näkyi vilkkaana ja onnistuneena viestintänä ja juhlavuoden visuaalisen ilmeen toteuttamisena. Yhteisöllisyyttä edistettiin lukuisin perinteisin tapahtumin ja juhlin. Kevätretki tehtiin aurinkoisissa merkeissä Kirkkonummelle. Vuosipäivän illalliset toimivat keskeisten aktiivien kohtaamispaikkana. Seuran menestys ja tulevaisuus on sen jäsenten ja heitä tukevan mainion henkilökunnan käsissä. Jatkuva innostus takaa meille myös hyvän tulevaisuuden. Seuran vakaa talous antaa tähän erinomaisen mahdollisuuden. Esitän lämpimät kiitokset teille kaikille, jotka olette edistäneet toiminnallanne seuran pyrintöjä. Duodecim 2006;122:

2 Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Henkilöjäsenet Duodecim-seura on suurin suomalainen tieteellinen yhdistys. Seuralla oli vuoden 2005 lopussa jäseniä Lääkärijäseniä oli , joista oli eläkkeellä. Kunniajäseniä oli 18 ja kutsuttuja jäseniä 11. Opiskelijajäsenten lukumäärä oli Seuralla oli toimintavuoden lopussa 18 kunniajäsentä. Vuoden 2005 aikana kunniajäsen Lauri Saxén kuoli. Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 668 uutta jäsentä, joista lääkärijäseniä oli 88, eläkkeellä olevia lääkärijäseniä kolme ja opiskelijajäseniä 577. Seurasta erosi toimintavuoden aikana 204 jäsentä ja 57 kirjattiin kuolleeksi. Jäsenistön lukumäärä kasvoi 406:lla. Lääketieteen opiskelijoille järjestettiin yhdessä aluetoimistojen ja paikallisyhdistysten kanssa jäseneksiottotilaisuudet kaikilla yliopistopaikkakunnilla. Niissä kerrottiin seuran, Kustannus Oy Duodecimin ja paikallisyhdistyksien toiminnasta. Vuoden aikana seuran toiminnan esittelyssä otettiin käyttöön vuorovaikutteinen yleisöpalautejärjestelmä. Tilaisuuksissa oli esityksiä myös lääkäriyteen liittyvistä asioista, mm. eettisistä kysymyksistä. Näistä ja muista opiskelijoille järjestetyistä tilaisuuksista on lisää tietoa kohdassa Koulutustoiminta. Yhdistysjäsenet Seuralla oli 88 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 64 erikoisalayhdistyksiä. Suomen Kehitysvammalääkärit Finlands läkare för utväcklingsstörda ry, Suomen Korvakirurgiayhdistys ry ja Suomen Neurokirurginen yhdistys ry. hyväksyttiin jäseneksi toimintavuoden aikana. Valtuuskunta kokoontui Oulussa ja Helsingissä. Kevätkokouksessaan Oulussa valtuuskunta valitsi puheenjohtajakseen Marja Hyödyn ja varapuheenjohtajakseen Jan Lindgrenin sekä hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kevätkokouksessa käsiteltiin myös seuran toimitila-asiaa. Valtuuskunnan syyskokouksessa joulukuussa vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä tehtiin sääntömääräiset henkilövalinnat. Valtuuskunta keskusteli vilkkaasti ja kantaa ottavasti seuran toimitiloista, jotka ovat käymässä ahtaaksi toiminnan kasvaessa. Valtuuskunnalle kerrottiin uusista merkittävistä hankkeista sekä Kustannus Oy Duodecimin toiminnasta ja sen tuloksesta. Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Amos Pasternack saakka ja alkaen Kimmo Kontula. Varapuheenjohtajana oli Arja Rautio. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa, joista seitsemän kertaa Helsingissä, kerran Tampereella ja kerran Oulussa. Hallituksen toimintaa ja sen järjestämiä tilaisuuksia on kuvattu kohdassa Hallintopalvelut. Koulutustoiminta Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Valiokunta vieraili Kuopion lääketiedetapahtumassa syyskuussa ja piti seminaarin Tuusulassa toukokuussa. Valiokunta perusti työryhmiä viemään eteenpäin eräitä hankkeita. Sähköiset verkkokurssit vakiinnuttivat asemansa täydennyskoulutuksen välineenä. Koulutustilaisuuksien sähköisestä arvioinnista, todistuksista ja nimikirjasta kehitettiin Koulutuksen laatupaketti. Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston työhön osallistuttiin aktiivisesti. Valtuuskunta Vuosipäivän symposiumi Seuran 124. vuosipäivän symposiumi järjestettiin hotelli Crowne Plazassa Helsingissä teemana Lääkäri, tietotekniikka ja tiedon tulva. Kari Raivio puhui aiheesta Lääketieteen tiedon tulva: Miten löytää megahitit megabittien jou Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

3 Duodecimin seuran hallitus kuvattuna keväällä Alarivissä vasemmalta Amos Pasternack (hallituksen puheenjohtaja saakka), Raili Laru-Sompa, Marja Hyöty (valtuuskunnan puheenjohtaja), Arja Rautio, Arja Helin-Salmivaara ja Kimmo Kontula (hallituksen puheenjohtaja 1.5. lähtien). Ylärivissä pääsihteeri Ilkka Rauramo, Jan Lindgren (valtuuskunnan varapuheenjohtaja), Hannu Sariola, H. Tapio Hanhela, Lauri Vuorenkoski, Seppo Y.T. Junnila, Timo Vesikari ja Juha Hartikainen. Kuvasta puuttuvat Markku Heikinheimo ja Anni Seiskari. (Kuva: Juha Jormanainen) kosta, Yrjö Neuvo aiheesta Mobiiliteknologia: Megabiteille sisältöä ja käytettävyyttä, Risto Pelkonen aiheesta Jättitutkimus, pieni potilas ja lääkäri Heleena Savela aiheesta Lääketiede median palveluksessa vai päinvastoin. Tilaisuudessa oli läsnä noin 160 henkilöä. tutkiminen ja Dyslipidemiat. Verkkokurssihankkeiden toiminta organisoitiin perustamalla valiokuntaan verkkokurssityöryhmä. Ehdotuksia uusiksi verkkokursseiksi on mahdollisuus tehdä nyt Internetissä (www.duodecim.fi/koulutus> verkkokurssit). Käypä hoito käytäntöön Käypä hoito -suositusten toimeenpanoon liittyvä tutkimuskonsortio»eräiden kansallisten hoitosuositusten toimeenpanon arviointi» jatkoi tutkimushankkeena. Yhteistyössä Käypä hoito -yksikön kanssa jatkettiin verkkokurssien toteuttamista. Verkkokurssit Duodecimin verkko-opiskelujärjestelmää kehitettiin ja kolme uutta verkkokurssia valmistui: Injektiolääkkeet, Yläraajan rasitussairauksien Toimintakertomus vuodelta 2005 Opiskelijatoiminta Opiskelijatoimintaa on kuvattu taulukossa 1. Seura maksoi asiantuntijoiden luento- ja matkapalkkiot Suomen Medisiinariliiton (SML) liittokokouksiin. Viisitoista hakemuksen perusteella valittua lääketieteen opiskelijaa osallistui seuran tuella Lääketiede ja uskonto -seminaariin Valamon luostarissa. SML:n aloitteesta ryhdyttiin suunnittelemaan Lääkärin ammatinvalintailtoja vuodelle Eettisiä keskustelutilaisuuksia järjestettiin kaikilla yliopistopaikkakunnilla yhteistyössä lääketieteenkandidaattiseurojen kanssa. 1667

4 Taulukko 1. Lääketieteen opiskelijoille vuoden 2005 aikana järjestettyjä tilaisuuksia. Paikkakunta Kohderyhmä Tilaisuus Osallistujia Esitysten aiheet Helsinki Opiskelijat ja nuoret lääkärit Eettiset keskusteluillat (3 ) 61 Abdi Musse: Maahanmuuttajan vastaanotolla Osmo Saarelma: Tuleeko lääkärin olla moraalinvartija? Veijo Saano: Kurjan elämän käypä hoito 4. vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus ja 3. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet 156 Kuopio 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 117 Opiskelijat Ammatinvalintailta 60 Opiskelijat Eettinen keskusteluilta 50 Oulu 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi ja 3. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 80 Eettinen keskusteluilta Ilo olla lääkäri Itse aiheutettu sairaus Tampere 2. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuus vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 70 Opiskelijat + lääkärit Eettiset keskusteluillat (2) Kari Eskola: Lääkärin työn ilonaiheet Timo Rinne: Kehitysmaalääketieteen etiikkaa Turku 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuus vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 88 Opiskelijat + lääkärit Eettisen keskusteluillat (2) Hannu Lauerma ja Mika Rautanen: Miehen kohtaaminen terveydenhuollossa Totti Karpela ja Mika Rautanen: Puhejudo Kaikille valmistuville kursseille järjestettiin informaatiotilaisuus ajankohtaisista koulutusasioista ja Kustannus Oy Duodecimin asioista. Opiskelijatoiminnasta on lisää tietoa kohdassa Hallituksen toimintaa. Nimikirja Lääkärin nimikirjan käytettävyyttä kehitettiin käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Uutta mainosmateriaalia tehtiin, ja nimikirjaa esiteltiin lääketiedetapahtumissa ja eri lääkäriyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa. Käyttäjämäärä suureni 37 % vuoden aikana. Vuoden 2005 lopussa palveluun oli kirjautunut seuran jäsentä. Opetuksen kehittämisseminaari XIV Opetuksen kehittämisseminaari»hoitoonpääsy ja johtaminen uusi ekstreemilaji?» pidettiin Helsingissä Säätytalossa Seminaarin tavoitteena oli auttaa ymmärtämään muutoksen johtamisen teoriaa ja muutoksen haltuunottoa, tarjota muutoksen johtamisen selviytymispaketti sekä kouluttaa ja kouluttautua muutoksen johtamiseen terveydenhuollossa. Seminaariin osallistui 138 henkilöä. Vuoden 2006 Opetuksen kehittämisseminaarin suunnittelu aloitettiin keväällä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

5 Täydennyskoulutuksen arviointi Yhdeksänjäseninen Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto jatkoi toimintaansa. Arviontineuvostolle perustettiin neuvottelukunta. Siinä on edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä, Suomen Kuntaliitosta, sairaanhoitopiireistä, terveyskeskuksista, lääketieteellisistä tiedekunnista, Kansaneläkelaitoksesta, ROHTOkeskuksesta, Lääkärikeskusten Yhdistyksestä, Lääketeollisuus ry:stä, Finska Läkaresällskapetista, Suomalaisesta Lääkäriseurasta Duodecimista, Suomen Lääkäriliitosta ja Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvostosta. Lääkärien täydennyskoulutusneuvottelukunnan tehtävänä on edistää lääkärien täydennyskoulutusta ja jatkuvaa ammatillista kehittymistä. Arviointineuvostolle palkattiin 1.9. alkaen kahdeksi vuodeksi osa-aikainen projektipäällikkö, jonka tehtävänä on saada täydennyskoulutusta järjestävät lääkäriyhdistykset sitoutumaan arviointineuvoston suosituksiin ja toimintaan. Koulutuskalenteri Sähköistä lääkärien koulutuskalenteria kehitettiin. Painettu koulutuskalenteri toimitettiin Duodecimissa, ja se julkaistiin kahdesti Suomen Lääkärilehden liitteenä. Uusimuotoisen sähköisen kalenterin pohjalta keskusteltiin Lääkärien koulutuskalenterin painetun version merkityksestä, laajuudesta ja kustannuksista. Yhteistyöprojektit Seura osallistui vuoden 2005 Global Health -kurssien arviointiin ja syyskuussa pidettyyn foorumiin, jossa mukana oli myös projektin yhteistyömaiden (Filippiinit, Nigeria, Tansania ja Chile) edustajia sekä eurooppalaisia kansainvälisen terveydenhuollon asiantuntijoita. Seura haki vastuullisena kansalaisjärjestönä ulkoministeriöltä kehitysyhteistyörahoitusta vuoden 2006 kurssin järjestämistä varten ja sai euroa kurssin toteuttamiseksi. Mukana yhteistyössä ovat lisäksi lääketieteelliset tiedekunnat, Suomen Lääkäriliitto, Finska Läkaresällskapet, Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomen Hammaslääkäriliitto, Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Eläinlääkäriliitto, David Livingstone -seura, Väestöliitto ja Lääkärin sosiaalinen vastuu. Tieteellinen koulutus Duodecim järjesti Laadullisten tutkimusmenetelmien kurssin Biomedicumissa Kurssilla käsiteltiin käyttäytymistieteille tyypillisiä tutkimusaineiston laadullisia analyysimenetelmiä. Osallistujia tilaisuudessa oli 54. Valtakunnallisilla Lääkäripäivillä järjestettiin yhteistyössä Valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa kliinisen tutkimuksen kurssi väitöskirjaa tekeville, tutkimustyönsä alkuvaiheessa oleville lääkäreille sekä kurssi tiedotustilaisuuden järjestämisestä. Valiokunnassa aloitettiin väitöskirjatyön ohjaajakoulutuksen suunnittelu. Koulutustoimiston palvelut jäsenyhdistyksille Koulutustoimisto vastasi Suomen Gastroenterologiayhdistyksen, Suomen Gastrokirurgien, Suomen Endokrinologiyhdistyksen, Suomen Infektiolääkäreiden, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen ja Suomen Sisätautilääkäriyhdistyksen yhteensä yhdeksästä tilaisuudesta, joihin osallistui kaikkiaan noin lääkäriä. Koulutustoimisto vastasi myös Helsingin seudun Duodecimseuran neljän koulutustilaisuuden (400 osallistujaa) käytännön toteutuksesta. Koulutustapahtuman sähköistä arviointi- ja todistuspalvelua käytettiin 50 koulutustilaisuudessa. Alueellinen koulutustoiminta Duodecimin paikallisyhdistykset järjestivät toimintavuonna seuran tuella 69 jatko- ja täydennyskoulutustilaisuutta, joihin osallistui lähes henkilöä. Seuran tuki näille tilaisuuksille oli euroa. Paikallisyhdistysten yleisötilaisuuksia tuettiin eurolla ja perustukea myönnettiin euroa. 1669

6 Duodecim-seuralla ja Kustannus Oy Duodecimilla oli yhteinen näyttelyosasto valtakunnallisilla ja kaikilla alueellisilla lääkäripäivillä, joita oli neljä. Kuva on Pohjolan lääkäripäiviltä, jotka järjestettiin Oulun musiikkikeskuksessa helmikuussa. (Kuva: Sari Kosonen) Lääketiedetapahtumat Lääkäripäivien koulutusohjelmien, osallistujen ja luennoitsijoiden lukumäärät on esitetty taulukossa 2. Helsinki, valtakunnalliset Lääkäripäivät. Lääkäripäivät tapahtumassa Duodecimin edustajat toimivat johto-, ohjelma- ja projektiryhmässä sekä näyttelytoimikunnassa. Seura toteutti kaksi kurssia ja järjesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa seitsemän kurssia. Kuopio. Itä-Suomen Lääketiedetapahtuma järjestettiin 25. kerran. Tapahtuman ja Duodecimin juhlasymposiumin nimenä oli»paluu tulevaisuuteen». Lääketiedetapahtuman päätteeksi pidettiin Duodecimin ja Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen yleisötilaisuus, jonka aiheena oli»oikeus hoitoon kenen ehdoilla» (200 osallistujaa). Oulu. Pohjolan Lääkäripäivien Duodecimsymposiumi käsitteli»potilaskohtaamisia» ja yleisötilaisuuden aiheena oli 21.2.»Mitä tehohoitoon johtaneen sairauden jälkeen» (500 kuulijaa ). Turku. Turun Lääketiedepäivillä pidettiin Duodecim-symposiumi aiheesta»suomalaiset seulontakäytännöt». Tampere. Tampereen Lääkäripäivillä Duodecim-symposiumien aiheina olivat»hyvä elämä»,»riskillä on riskinsä» ja»ateroskleroosin estohoito lääkkein». Lääkäripäiviä edeltävänä iltana pidettiin yleisötilaisuus»onnistutaanko hoitotakuun haasteisiin vastaamaan Pirkanmaalla?», johon osallistui noin 100 kuulijaa. Duodecim, Tampereen Lääkäriseura ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yleislääketieteen vastuualue järjestivät alueellisen kollegiaalisen koulutus- ja keskustelutilaisuuden»onko näin?». Siihen osallistui 30 henkilöä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

7 Taulukko 2. Tietoja vuoden 2005 lääketiedetapahtumista: Tapahtuma Aika ja paikka Koulutusohjelmia Luennoitsijoita Osallistujia Järjestäjät Valtakunnalliset Lääkäripäivät (33. kerta) Itä-Suomen Lääketiedetapahtuma (25. kerta) Pohjolan Lääkäripäivät (40. kerta) Tampereen Lääkäripäivät (26.kerta) Turun Lääketiedepäivät (22. kerta) Helsinki Kuopio Oulu Tampere Turku SLL (Duodecim, Finska Läkaresällskapet) Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys, Duodecim, KYS ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri Oulun Duodecim, Duodecim (OYS, Oulun yliopisto) Tampereen Lääkäriseura, Duodecim Turunmaan Duodecim, Duodecim Yhteensä Julkaisutoiminta Julkaisuvaliokunta Julkaisuvaliokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. Duodecim-seuran tulevaisuudennäkymiä, Aikakauskirja Duodecimin ja Kustannus Oy Duodecimin näkymiä, Aikakauskirjan taloutta ja Annals of Medicine -lehden nykytilaa ja tulevaisuutta. Julkaisutoiminta Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim jatkoi toimintaansa lukijoiden jatkokoulutustarpeita palvelevana lehtenä ja johtavana suomalaisena lääketieteellisenä julkaisuna. Monipuolisen sisällön lisäksi tavoitteena oli edelleen sähköisen julkaisemismuodon kehittäminen. Hyvän suomen kielen käytön edistäminen lääketieteessä oli niin ikään yhä lehden tärkeä tavoite. Lehden 121. vuosikerta sisälsi entiseen tapaan 24 numeroa, ja sen kokonaislaajuus oli sivua. Lehden levikki oli noin kpl, joista vaihto- ja vapaakappaleita runsaat Lehden kirjoittajina oli lähes 750 suomalaista lääkäriä tai muuta asiantuntijaa. Julkaistuista 466 tieteellisestä artikkelista runsas kolmannes oli kirjoittajien spontaanisti lähettämiä, loput pyydettyjä. Lehteen perustettiin uusi In press -palsta, jossa julkaistaan tiivistelmiä suomalaisten huippututkijoiden ulkomaisista julkaisuista heti niiden ilmestyttyä. Teemoja julkaistiin kymmenen (taulukko 3). Kaikki teemanumerot sisälsivät myös tavallisissa numeroissa julkaistavaa aineistoa. Näyttöön perustuvia Käypä hoito -suosituksia julkaistiin yhdeksän. Lehden kuvitusta lisättiin ja kehitettiin. Palaute toteutetuista muutoksista on ollut myönteistä. Lehden kirjoitusohjeita uudistettiin. Rakennetta ja sisältöä suunnitteli entiseen tapaan lääketieteen asiantuntijoista koostuva toimitus. Se käsitteli myös lehdelle tulleiden artikkelien Taulukko 3. Aikakauskirja Duodecimin teemanumerot vuonna Teema Lehden numero Palliatiivinen hoito 2/2005 Kylmä ja terveys 4/2005 Pään alueen kiputilat 6/2005 Näyttöön perustuva ortopedia 8/2005 Kardiologian uudet tuulet 11/2005 Sairaalainfektiot 15/2005 Lapsi- ja nuorisogynekologia 17/2005 Suusairaudet 21/2005 Joulunumero 23/2005 Toimintakertomus vuodelta

8 käsikirjoitukset, joista lisäksi pyydettiin arviot ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Toimitus kokoontui säännöllisesti joka toinen viikko. Aikakauskirjan uutispalsta on osa Terveysportin etusivua. Sen nopeimmin vaihtuvan osan muodostavat päivittäin vaihtuvat 1 2 sähkeuutista. Lisäksi uutissivulla kiertävät lehden ajankohtaisaineisto, pääkirjoitukset, kolumnit, Mitä nyt -uutiset ja erikoislääkärin uutiset. Etusivulla julkaistaan myös viikoittain vaihtuva katsaus. Etusivu on osoittautunut lukijoiden keskuudessa erittäin suosituksi, ja avausten määrä on jatkuvasti kasvanut. Sähkeuutisia julkaistaan Terveysportin etusivun lisäksi myös Aikakauskirjassa. Onnistuneen markkinoinnin ansiosta maksullisen uutispalvelun tilaajien määrä on edelleen kasvanut. Kustannus Oy Duodecimin kanssa jatkettiin suunnittelutyötä, jonka tavoitteena on Aikakauskirjan ajankohtaisaineiston levittäminen muille terveydenhuollon ammattilaisille ja kansalaisille osana kansalaisten terveyskirjastoa. Aikakauskirjan entiset toimittajat muodostavat Torstaikillan, joka kokoontuu määrävälein pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä lääketieteen olemuksesta, etiikasta, tiedottamisesta, kielestä ja koulutuksesta. Yhteisön tehtävänä on tuottaa Duodecimin joulunumero. Ilmoitusten hankintaa lehteen tehostettiin. Ilmoitustulot kasvoivat selvästi, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena olosuhteissa, joissa lääketeollisuus on merkittävästi supistanut lääkärikuntaan kohdistuvaa markkinointia. Annals of Medicine -lehden kustantajan Taylor & Francisin kanssa pidettiin seurantakokoukset Tukholmassa ja Helsingissä. Kauppasopimuksen mukainen neljän vuoden siirtymäaika päättyi vuoden vaihteessa. Taylor & Francisin kanssa tehtiin kolmen vuoden ostopalvelusopimus toimistopalvelujen tuottamisesta. Sopimuksen mukaan lehden toimitus ja sihteeri työskentelevät edelleen Duodecim-seuran toimitiloissa. Terveysportin jäsenpalvelut. Terveysportissa on laaja jäsenistölle avautuva tarjonta. Valikoidut tärkeät ulkomaiset lääketieteelliset julkaisut ovat käytettävissä niin kutsutun lehtihyllyn kautta. Jäsentunnuksilla avautuvat myös Pharmaca Fennica, ICD-10-tautiluokitus, toimenpideluokitus, Cochrane-katsaukset, Matkailijan terveysopas, lukuisa joukko hyödyllisiä linkkejä, viranomaisten tiedotukset ja luonnollisesti Aikakauskirja Duodecim. Hyvä Terveys. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry ja Tieteen tiedotus ry julkaisevat Hyvä Terveys -lehteä. Sen kustantajana toimii Sanoma Magazines Finland. Lehti tulee seuran jäsenille jäsenetuna. Hyvä Terveys -lehden johtoryhmä kokoontui totuttuun tapaan kahdesti. Lehden seuralle maksama tekijänpalkkio on kasvanut. Lehden voitonjaosta käytiin keskusteluja Tieteen Tiedotuksen kanssa. Lääketieteen sanastolautakunta. Lääketieteen suomen kielen sanavarojen kehittämisestä ja termiongelmien ratkomisesta seurassa vastaa Lääketieteen sanastolautakunta. Se kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Sanastotyön ohella lautakunta jatkoi Lääketieteen termit -sanakirjan viidennen painoksen toimitustyötä. Elokuussa pidettiin yhteiskokous lääketieteellisten tiedekuntien äidinkielen tarkastajien sekä Kustannus Oy Duodecimin kustannustoimittajien ja kielentarkistajien kanssa. Sanastolautakunta toimi entiseen tapaan lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen»iso- Niilon» ja»pikku-niilon» tuomaristona. Verkostotoiminta Verkostovaliokunta Verkostovaliokunta piti vuoden aikana kolme kokousta. Valiokunnassa keskusteltiin Kansallisen terveyshankkeen etenemisestä, terveydenhuollon prosessien kehittämisestä ja professionalismista sekä eduskunnan alaisen Terveydenhuollon tulevaisuus -työryhmän ehdotuksista. Toimintavuonna allekirjoitettiin seuran ja Suomen Akatemian välinen yhteistyömuistio, joka koskee mm. vuosittaisia konsensuskokouksia sekä terveyteen ja sairauteen liittyviä konferensseja ja seminaareja. Valiokunnan piiriin kuuluvien toimintojen kertomukset on esitetty erillisinä seuraavassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

9 Käypä hoito Johtoryhmä kokoontui seitsemän kertaa ja toimitus kahdeksan kertaa. Toukokuussa toimitus piti kahden päivän työseminaarin, jossa aloitettiin Käyvän hoidon strategian valmistelu vuosiksi Käyvän hoidon toimisto muutti uusiin tiloihin Kalevankatu 3:een tammikuussa. Henkilöstö. Toimituksessa on työskennellyt yhteensä 26 henkilöä, heistä viisi täysipäiväisinä. Yksi uusi toimittaja palkattiin. Lisäksi toimitusta vahvistettiin oppimateriaalitoimittajalla, osaaikaisilla informaatikoilla sekä tietohallinnon ja teknisen toimituksen työntekijöillä. Kehittämispäällikkö aloitti tehtävässään Käypä hoito -toimituksen ja sen tukihenkilöstön työpanos oli 11,6 henkilötyövuotta. Toimittajien työpanos vaihteli välillä 3 10,5 päivää kuukaudessa. Käypä hoito -suositukset. Uusia suosituksia valmistui kymmenen: Aikuisiän harmaakaihi, Aikuisten vaikean sepsiksen hoito, Alkoholiongelmaisen hoito, Crohnin tauti, Eteisvärinä, Ihomelanooma, Jälkiehkäisy, Lasten lihavuuden hoito, Pitkittynyt epileptinen kohtaus ja Runsaiden kuukautisvuotojen tutkimus ja hoito. Uusia suositushankkeita aloitettiin kahdeksan. Kolme suositusta päivitettiin, ja seitsemän suosituksen päivittäminen aloitettiin. Suositusten tiivistelmiä julkaistiin kahdeksan. Suositusten ilmestyminen vuosina on esitetty taulukossa 4. Kaikki suositukset ovat luettavissa Internetsivuilla osoitteessa Käypä hoito -suosituksia varten informaatiopalvelusta tehtiin kirjallisuushakua, joista työryhmät lähettivät artikkelipyyntöä. Kaukopalvelutilauksina hankittiin 231 artikkelia. Taulukko 4. Vuosina valmistuneiden Käypä hoito -suositusten määrät. Vuosi Suosituksia valmistui Suosituksia oli tekemässä 47 työryhmää ja noin 500 henkilöä, joiden nimet ovat Käypä hoito -suositusten verkkosivuilla. Suositusten kirjoittamiseen myönnettiin apurahoja 34 henkilölle, yhteensä e. Suositustyöryhmien kokouksia tai suosituksiin liittyviä tapaamisia oli 173. Sidosryhmien kokoukset mukaan luettuna kokouksia oli 230. Tiivistelmien kääntäminen englanniksi Internetiin aloitettiin. Käännöksiä on valmiina viisi. Potilasversioita päivitettiin ja niiden kääntämistä ruotsiksi jatkettiin. Vakiinnutettiin käytäntö uutisoida päivityksistä Aikakauskirja Duodecimissa. Kustannusvaikuttavuusanalyysien teko FinOHTAn ja Tampereen yliopiston kanssa (Kohonnut verenpaine) ja Turun yliopiston kanssa (Glaukooma) jatkui. Uusien hoitosuositusten käynnistämistarpeen arviointia varten kehitetty PRIO-työkalu KH-johtoryhmälle ja suositusehdotuksia esittäville tahoille otettiin käyttöön. Sisäinen ja ulkoinen tiedotus. Suositustyöhön osallistujille suunnattu KH-NYT-tiedotuslehti ilmestyi neljä kertaa. Sen painos oli 700 kappaletta. Sähköisen KH-NYTin suunnittelu aloitettiin. Toimittajien omia työtapoja ohjaava Käypä hoito -käsikirja otettiin käyttöön toukokuussa. Kaikista kymmenestä valmistuneesta suosituksesta laadittiin tiedotusvälineille lehdistötiedote. Lisäksi neljästä suosituksesta (Alkoholiongelmaisen hoito, Aikuisten vaikea sepsis, Runsaiden kuukautisten tutkimus ja hoito sekä Lasten lihavuus) järjestettiin lehdistötilaisuudet. Erikoislääkäriyhdistysten hallituksille lähetettiin uuden vuoden kirje joulukuussa. Vuoden aikana Käypä hoito -suosituksia luettiin verkkosivujen kautta yli kaksi kertaa useammin kuin edellisenä vuonna. Lääkäreille suunnattujen suositusten lukukertoja oli vuodessa yhteensä ja potilassuositusten lukukertoja (kuva 1). Kun omien sivujen lukukertoihin lisätään vielä Terveysportin kautta tulleet lukukerrat, osumia oli peräti Eniten luettuja suosituksista olivat Kohonnut verenpaine (37 848), Alaselän sairaudet (30 314) ja Ihon bakteeri-infektiot (27 803) ja potilasversioista Vaarallinen veritulppa (23 891), Kohonnut verenpaine (19 475) ja Kohdunulkoinen raskaus (17 411). Myös kuukausittaisten Google-osu- Toimintakertomus vuodelta

10 Googlen KH-osumat kk:n puolivälissä KH-lukukerrat, suositukset lääkäreille Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kuva 1. Googlen osumat ja Käyvän hoidon Internet-sivustojen lukukerrat vuoden 2005 aikana. mien määrä hakusanalla»käypä hoito» kolminkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Tammikuusta elokuuhun osumien määrä vaihteli välillä /kk ja syyskuusta joulukuuhun välillä /kk (kuva 1). Koulutus. Tammikuussa järjestettiin lääketieteen toimittajille koulutusta tutkimustiedon kriittisestä arvioinnista yhteistyössä Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohdon ja FinOHTAn kanssa. Toukokuun lopulla järjestettiin hoitoketjuseminaari yhdessä Kuntaliiton ja Rohdon kanssa. Yhdessä koulutustoimiston kanssa osallistuttiin Helsingin yliopiston ja Lääketieteen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikön koulutukseen aiheesta Näyttöä ja kokemusta kliinisen opettajan arkipäivää. Kriittisen arvioinnin koulutusta järjestettiin kaksi kertaa. Osallistujia oli yhteensä 57. Niin sanotut NAK-pajat eli kurssit näytönastekatsausten tekemisestä järjestettiin kaksi kertaa yhdessä Rohdon kanssa. Osallistujia oli yhteensä 55. Lisäksi pidettiin kielenhuollon ja viestinnän kurssi Käypä kieli, jossa osallistujia oli 50. Käypä hoito -toimittajat pitivät Käyvästä hoidosta tai näyttöön perustuvasta lääketieteestä esityksiä ulkomailla 13 ja kotimaassa 116 kertaa. Lisäksi he toimivat puheenjohtajina tai ryhmätöiden vetäjinä 21 kertaa Käypään hoitoon tai näyttöön perustuvaan lääketieteeseen liittyvissä koulutustilaisuuksissa sekä kouluttajina Käypä hoito -työryhmien kokouksissa. Esitelmätilaisuuksiin osallistui yhteensä henkilöä. Hoitosuositusten käyttöönotto. Hoitosuosituksien pikaperehdytyksiä (tiivistelmiä) alettiin julkaista Aikakauskirja Duodecimissa. Verkkokurssit valmistuivat elvytyksestä ja kohonneesta verenpaineesta. Päätöksentukihankkeen (ks. erikseen jäljempänä) projektisuunnitelman ja osatöiden suunnittelu aloitettiin, ja Käypä hoito osallistui siihen omalla panoksellaan. Hankkeen kotipesäksi muotoutui Käypä hoito. Kansainvälinen toiminta. Guidelines International Networkin (www.g-i-n.net) kokoukseen Lyonissa Duodecimista osallistui neljä henkilöä kahden esityksen, kahden työpajan ja kolmen posterin panoksella. Kansainvälisen lääkäreiden laatuverkoston EQuiPin kokoukseen Kreikan Kosilla osallistui päätoimittaja. Teemana olivat integroidut mittarit ja niiden yhtenä osana hoitosuositukset. Päätöksentukihankkeen tavoitteena on luoda, kokeilla ja arvioida olemassa oleviin sähköisiin potilaskertomusjärjestelmiin liitettävä laaja kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmä. Hanke toteutetaan Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Käyvän hoidon, Kustannus Oy Duodecimin, Lääkehoidon kehittämiskeskuksen sekä valittujen terveydenhuollon organisaatioiden ja tietojärjestelmätoimittajien yhteistyönä. Päätöksentukihanke muodostuu osahankkeista, joita ovat valmisteluhanke (valmistelee ja luo 1674 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

11 tuottamisprosessin), tuotteistamishanke, kokeiluhanke ja tutkimushanke, jossa selvitetään päätöksentuen toimivuutta, vaikuttavuutta ja kustannusvaikutuksia. Hankkeen valmistelutyö saatettiin päätökseen vuoden 2005 kuluessa. Valmistelutyön tuloksena syntyneen projektisuunnitelman pohjalta käynnistettiin tuotteistamis-, kokeilu- ja tutkimushankkeet. Valmisteluhanketta rahoittivat Lääkäriseura Duodecimin lisäksi Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO, Kustannus Oy Duodecim sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Valmisteluhankkeessa toteutettiin päätöksentuen mallisovellus, jota esiteltiin ensimmäisen kerran Terveydenhuollon ATK-päivillä Helsingissä toukokuussa. Lisäksi vuoden aikana tuotettiin ensimmäiset skriptikuvaukset, jotka koskevat diabeteksen hoitoa ja valtimotautien ehkäisyä. Lääkehoidon aputietokantojen laatiminen ja kehittäminen aloitettiin. Loppuvuodesta tehtiin mahdollisten käyttäjien ryhmähaastattelu, jolla muun muassa kartoitettiin sähköiseen päätöksentukeen liittyviä odotuksia ja laadittiin suomenkielinen kirjallisuuskatsaus sähköisestä päätöksentuesta. Päätöksentukihanketta esiteltiin vuoden 2005 aikana useissa kotimaisissa tilaisuuksissa ja Guidelines International Networkin (GIN) kokouksessa Lyonissa Ranskassa. Hanke on esillä Käyvän hoidon Internetsivustoilla suomeksi ja englanniksi. Sivustoilta löytyvät myös valmisteluhankkeen tuloksena syntyneet raportit. Osahankkeiden toimijoita varten perustettiin ekstranet-sivusto. Konsensuskokous Konsensuskokous»Lihavuus painavaa asiaa painosta» järjestettiin yhdessä Suomen Akatemian kanssa Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa. Osallistujia oli 205. Kokouksen päätteeksi aiheesta julkistettiin konsensuslausuma, joka herätti tavanomaista runsaampaa keskustelua tiedotusvälineissä. Lääkärien eettinen foorumi Duodecimin, Suomen Lääkäriliiton ja Finska Läkaresällskapetin yhteinen Internetissä toimiva Lääkärien eettinen foorumi jatkoi toimintaansa. Foorumin jäsenet keskustelivat 13 tapauksesta, ja niiden pohdinnasta lähetettiin kysyjälle tiivistelmä. Kysyjien suostumuksella tapauksista kaksi julkaistiin Lääkärilehdessä ja Terveysportissa. Valtakunnallisilla Lääkäripäivillä Helsingissä käsiteltiin eräitä foorumille lähetettyjä tapauksia. Konsensuskokous»Lihavuus painavaa asiaa painosta» järjestettiin yhdessä Suomen Akatemian kanssa lokakuussa. Kuvassa paneelin puheenjohtaja professori Pertti Mustajoki ja sihteeri LT Jarmo Kaukua sekä jäsenistä professori Aila Rissanen, kehittämispäällikkö Marjaana Lahti-Koski ja kehittämispäällikkö Tarja Kostiainen. (Kuva: Sari Kosonen) Toimintakertomus vuodelta

12 pohdittiin lääketieteellisen ja varsinkin kliinisen tutkimuksen tulevaisuutta ja lääkärin perustutkinnon suorittaneiden asemaa tutkimuksen kentässä. Osallistujia oli 71. Paikallisyhdistysten edustajien tapaaminen Hotelli Crowne Plazassa Helsingissä järjestettiin paikallisyhdistysten edustajien tapaaminen, jossa keskusteltiin seuran sekä Kustannus Oy:n ajankohtaisista tuotteista ja suunnitelmista sekä vaihdettiin toimintaideoita yhdistysten välillä. Tilaisuudessa oli edustajia aluetoimistojen lisäksi 14 paikallisyhdistyksestä. Kerätty palaute kannusti jatkamaan tämäntyyppisiä tilaisuuksia. Sisäiset palvelut Yhdistyspalvelut Kuudes kansainvälinen Duodecim-symposiumi aiheena»mitochondrial Medicine» järjestettiin Vanajanlinnassa kesäkuussa. Kuvassa symposiumin sihteeri Leena Nikulainen ja professori Howy Jacobs. (Kuva: Ilkka Rauramo) Kansainvälinen Duodecim-symposiumi»Mitochondrial Medicine» Kuudes kansainvälinen Duodecim-symposiumi aiheena»mitochondrial Medicine» järjestettiin hotelli Vanajanlinnassa Hämeenlinnassa Symposiumissa käsiteltiin mitokondrioiden erilaisia tautivaikutuksia. Osallistujina oli 103 lääkäriä, tutkijaa ja opiskelijaa. Ohjelmaa pidettiin erittäin hyvänä ja jatkoa vastaavanlaisille symposiumeille toivottiin. Henkilöstö. Seuralla oli vuoden 2005 lopussa 48 vähintään puolipäiväistä työntekijää. Työntekijämäärä kasvoi kahdella henkilöllä. Osapäiväisten työntekijöiden lukumäärä suureni yhdeksällä henkilöllä 46:een. Kehityskeskustelut ovat muotoutuneet toiminnan kiinteäksi osaksi. Henkilöstön koulutus oli tärkeällä sijalla. Yhteisenä koulutuksena järjestettiin yksipäiväinen vuorovaikutus- ja kehityskeskustelukoulutus. Kirsti Kuusiston ja Sinikka Oreniuksen merkkipäiviä muistettiin. Seuran toimitilat. Seura toimii omistamissaan tiloissa Kalevankatu 11:ssä ja osin Kalevankatu 3:ssa vuokratiloissa. Seuran ja Kustannus Oy Duodecim toiminnan ja henkilökunnan kasvaessa koko toimistotila on käytössä. Lisätiloista ei ole tehty ratkaisua. Lääkäritutkijat Duodecimin, Suomen Lääketieteen Säätiön ja Suomen Akatemian yhteinen iltapäivän mittainen kutsusymposiumi»lääkäritutkijat väistyvä voimavara?» järjestettiin Helsingin yliopiston Arppeanum-salissa Tilaisuudessa Tietohallinto Keväällä 2005 Terveysportti ja muut Duodecimin verkkopalvelut siirrettiin uuteen entistä varmatoimisempaan ja suorituskykyisempään palvelinjärjestelmään ja palvelinten ylläpito ulkoistettiin palvelinhotelliin. Tietohallinnon omat 1676 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

13 järjestelmäasiantuntijat ovat palvelinten ylläpidon ulkoistuksen jälkeen voineet keskittyä tehokkaammin ohjelmistojen kehittämiseen. Vuoden aikana laadittiin suunnitelma sähköisten aineistojen (tiedostot ja sähköposti) tallennuskapasiteetin lisäämiseksi sekä entistä paremmin laajennettavan ja ylläpidettävän palvelinympäristön toteuttamiseksi. Suunnitelman toimeenpano käynnistettiin loppuvuodesta. Syksyn aikana toteutettiin Duodecimin palveluarkkitehtuurin määritysprojekti, jonka aikana kartoitettiin Duodecimin järjestelmien ja järjestelmien välisten liittymien nykytila ja tehtiin hankesuunnitelma järjestelmien tehokkaammasta integroinnista. Linkitystä Duodecimin sisältöihin muilta kuin Duodecimin omilta sivuilta on helpotettu uudella rajapinnalla. Monimediajulkaisemista on kehitetty yhtenäistämällä talossa olevia toimitus- ja julkaisujärjestelmiä. Käyvälle hoidolle järjestettiin sähköisen lausuntokierroksen toteuttamisessa tarvittavat työkalut ja otettiin käyttöön Käyvän hoidon asiantuntijaverkot. Perustietorekisteriin (entinen Osoiterekisteri) tehtiin muutoksia, jotka paransivat rekisterin ja sitä käyttävien sovellusten välistä yhteistoimintaa. Samalla otettiin käyttöön Luottamushenkilörekisterin uusi, laajempaan käyttöön soveltuva versio. Koulutuksen verkkokursseihin laadittiin vuorovaikutteinen tenttiosio. Terveysportin ja siihen liittyvien sovellusten sekä muiden Kustannus Oy Duodecimin järjestelmien kehitys- ja ylläpitohankkeiden kanssa on tehty merkittävää yhteistyötä. Tietohallintoyksikössä oli vuoden 2005 lopussa kuusi työntekijää, joista neljä oli seuran ja kaksi Kustannus Oy Duodecimin palveluksessa. Atk-tuen ja -ylläpidon piirissä oli noin 80 pöytäkonetta, 50 kannettavaa ja 18 palvelinkonetta. Talousyksikkö Talousyksikkö hoiti keskitetysti seuran ja sen omistamien tytäryhtiöiden taloushallinnon sekä jäsenrekisterin ja lehtirekisterin ylläpidon Aikakauskirja Duodecimin ja Hyvä Terveys -lehden jäsentilausten osalta. Työ jakautui seuraavasti: seura 53 %, Kustannus Oy Duodecim 44 %, Keskinäinen Kiinteistö Oy Viktorinranta 2 % Toimintakertomus vuodelta 2005 ja Lydia ja Karl G. Lindbergin Duodecim-Säätiö 1 %. Yhtiöt ovat korvanneet työn aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Toimintavuoden aikana kehitettiin Kustannus Oy:n tekijänkorvausten maksatusta. Talousyksikössä työskenteli seitsemän henkilöä, joista kaksi osa-aikaeläkkeellä (60 %:n työpanos). Kokouspalvelut Seuran kokouspalvelua hoiti alkuvuoden kaksi henkilöä apunaan tarvittaessa tarjoiluhenkilökuntaa. Loppuvuonna toimistoemäntä huolehti tarjoiluista catering-yrityksen avustamana. Kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa tarjottiin vuoden aikana gourmet-keittiön herkkuja osallistujalle. Tilaisuuksia oli yhteensä 491. Viestintä Duodecimin viestintäyksikkö tiedotti seuran ja Kustannus Oy Duodecimin toiminnasta jäsenille, viestimille, sidosryhmille ja suurelle yleisölle. Vuoden aikana joukkoviestimille lähetettiin kuusi seuran, seitsemän Kustannus Oy Duodecimin ja kahdeksan Käypä hoito -hankkeen lehdistötiedotetta. Toimittajille järjestettiin yksitoista tiedotustilaisuutta, ja lisäksi heitä kutsuttiin seuraamaan konsensuskokousta, Terveys, sairaus ja kulttuuri -seminaaria ja vuosipäivän symposiumia. Jäsentiedotusta hoidettiin mm. seuran kotisivujen ja Aikakauskirja Duodecimin välityksellä. Aikakauskirjassa julkaistiin vuoden aikana kaksikymmentä Duodecimin toimintaa -artikkelia. Mediaseuranta toteutettiin kolmen kuukauden ajanjaksolla Seurantajakson aikana Duodecimia käsitteleviä mediaosumia oli yhteensä 571. Osumista oli sanomalehdissä 61 %, aikakaus- ja ammattilehdissä 31 %, televisiossa ja radiossa 1 %, verkkolehdissä 5 % ja uutistoimistojen jutuissa 2 %. Aikakaus- ja ammattilehtien osuus kasvoi selvästi edellisiin vuosiin verrattuna, kun taas sähköisten viestimien osuus pieneni jonkin verran. Uutisoinnin sävy oli yleisesti myönteinen tai neutraali. Muutama kriittinen mielipidekirjoitus oli Käypä hoito -suosituksista. 1677

14 Duodecimin tuotteita ja palveluja esiteltiin lääketiedetapahtumissa Helsingissä, Oulussa, Tampereella, Kuopiossa ja Turussa. Viestintäyksikkö vastasi näyttelyosastojen suunnittelusta, rakennuttamisesta ja muista käytännön järjestelyistä. Tiedottajat vastasivat myös valokuvauksesta lukuisissa seuran ja Kustannus Oy Duodecimin tilaisuuksissa. Viestintäyksikössä työskenteli alkuvuonna yksi tiedottaja ja syksystä lähtien lisäksi yksi osa-aikainen tiedottaja. Lisätyöpanos käytettiin mm. tukemaan 125-vuotisjuhlavuoden suunnittelua. Juhlavuoden ilme suunniteltiin painotuotteisiin, esittelymateriaaleihin, kotisivuille ja lääkäripäivien messuosastoille. Loppuvuonna valmistui seuran uusi yleisesite. Hallintopalvelut Hallituksen toimintaa Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Suomen Lääkäriliiton ja seuran työvaliokunnat pitivät yhteiskokouksen. Lisäksi hallituksella oli toiminnan ideointipäivä. Hallituksen vieraina olivat Finska Läkaresällskapetin hallitus, Apteekkariliiton työvaliokunta, arkkiatri, lääketieteellisten tiedekuntien dekaanit ja Sitran ylintä johtoa. Hallitus oli Lääketeollisuus ry:n hallituksen vieraana. Avustukset. Seura on avustanut seuraavia yhteisöjä, hankkeita ja tapahtumia: Helsingin ylipistomuseosäätiö, Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen Tahdistin-orkesteri, Lohjan Lääkäriseuran 25-vuotisjuhla, Savonlinnan Arts Medicine -tapahtuma, Satieaiset-konsertti, Äyräpää-seminaari Liperissä, Hanaforum aiheesta Hedelmöityshoidot kenen etuoikeus?, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjahanke Lääkärintyön muistot, Health as a bridge for peace -seminaari, Fimsicin Kehitysmaihin?-koulutus, SULLEseksuaalikasvatushanke, KuoLOn Ozgar-gaala ja osallistumiskuluja Baltian alueen sisarjärjestöjen Baltic Sea Friendship Clubin kokouksiin. Saksan suomalaiset lääketieteen opiskelijat saivat toiminta-avustusta. Viidentoista lääketieteen opiskelijan osallistumista Valamon Uskonto ja lääketiede -seminaariin tuettiin. Lääkärin sosiaalinen vastuu -yhdistykselle annettiin tukea Pietarissa järjestetyn International Physicians for the prevention of Nuclear War -opiskelijakokouksen kuluihin. Huomionosoitukset. Seura on muistanut seuraavia henkilöitä heidän merkkipäivinään: Ritva Hurskainen, Seppo Y.T. Junnila, Santero Kujala, Ahti Tarkkanen ja Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Seuran edustajat ovat käyneet onnittelemassa seuraavia järjestöjä: Lohjan Lääkäriseura 25 v, Kainuun Lääkäriyhdistys 60 v, Oulun Lääketieteellinen Kilta 45 v, Hyvä Terveys -lehti 20 v ja Suomen Medisiinariliitto 35 v. Lisäksi seura oli edustettuna Hammaslääkäriseura Apollonian vuosijuhlassa. Opiskelijatoiminta. Neljännen vuosikurssin opiskelijat kutsuttiin seuran jäseniksi kullakin yliopistopaikkakunnalla. Tilaisuuksissa kerrottiin lyhyesti seuran historiasta, tavoitteista ja erityisesti seuran tarjonnasta opiskelijoille. Tilaisuuksia elävöitettiin yleisöpalautejärjestelmän eli äänestyskoneen avulla. Nuorten keskusteluryhmätoiminta käynnistyi koko maassa. Kullakin lääketieteelliselle yliopistopaikkakunnalla toimiva D-opiskelijayhteyshenkilö vastasi tilaisuuksien käytännön järjestelyistä. Toimintaa koordinoi hallituksen opiskelijajäsen. Vuoden kuluessa järjestettiin Helsingissä ja Kuopiossa kolme tilaisuutta ja Oulussa, Tampereella ja Turussa kussakin kaksi tilaisuutta. Ensimmäisen vuosikurssin lääketieteen opiskelijoille lahjoitettiin Lääkärin CD:t. Jaon yhteydessä annettiin myös käyttökoulutus. Seura avusti useita Fimsicin ja muita hankkeita taloudellisesti. Tarkemmat tiedot kohdassa Avustukset. Lausunnot. Seura antoi sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä lausunnon Tutkimustoiminta terveyskeskuksissa -muistiosta ja Lääkelaitoksen pyynnöstä lausunnon EY-direktiivistä, joka koskee ihmiselle tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteita. Historiaprojekti. Seuran 125-vuotishistoriateosta on valmisteltu toimitusneuvoston johdolla. Kirjan kustantaa Kustannus Oy Duodecim. 125-vuotisjuhlat. Seuran 125-vuotisjuhlatoi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

15 mikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Juhlavuodeksi 2006 on suunniteltu runsaasti paikallisia ja lääkäripäiviin liittyviä tapahtumia. Vuosi huipentuu marraskuussa pidettävään pääjuhlaan, vuosipäivän symposiumiin ja vuosipäiväillalliseen. Taidehankinnat. Seuran hallituksen päätöksen mukaan jatkettiin suomalaisen taiteen hankintoja. Seuralla ostettiin seuraavien merkittävien nykytaiteilijoiden töitä: Kari Cavén, Chris af Enehjelm, Nanna Susi, Oiva Toikka ja Rafael Wardi. Juhlat ja retket. Hallituksen karonkka luottamustoimensa jättäneille pidettiin juhlavan mutta rennon tunnelman vallitessa. Perinteinen kevätretki suuntautui Johtamistaidon opiston tiloihin Kirkkonummen Aavarantaan, missä kisailtiin moninaisten tehtävien parissa aurinkoisessa ilmassa. Kisailun jälkeen rentouduttiin saunoen ja rupatellen sekä asianmukaisia juomia nauttien. Retkieväät nautittiin heleässä kesäillassa haitarimusiikin säestyksellä. Perinteinen kontutikka oli jälleen retken kohokohtia. Kevätretkellä oli mukana 60 aktiivia jäsentä ja 45 henkilökuntaan kuuluvaa. Vuosipäivää juhlistettiin juhlaillallisella. Maukkaan illallisen, erinomaisten juomien, musiikin ja puheiden siivittämänä iltaa vietettiin jälleen rattoisasti. Duodecimin glögit saivat jälleen suuren suosion. Tilaisuuteen osallistui noin 300 henkeä. Yhteistyö. Neljäs Terveys, sairaus ja kulttuuri -seminaari järjestettiin Jyväskylässä aiheesta»valhe ja huijaus» yhteistyössä Keski-Suomen Lääkäriyhdistyksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Kiinnostavaa ohjelmaa oli seuraamassa noin 150 kuulijaa. Lääkärintyön muistot -keruukilpailun satoa kootaan kirjaksi yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa. Seuran johto on osallistunut As Medicinan hallituksen ja hallintoneuvoston työskentelyyn. Seura toimii edelleen aktiivisesti Lääkärijärjestöjen koulutusrahastossa. Seuran edustaja on osallistunut Terve-SOSneuvottelukunnan työskentelyyn. Laajapohjaisen neuvottelukunnan tärkein tehtävä on hyväksyä Terve-SOS-tapahtuman ohjelma. Toimintakertomus vuodelta 2005 Matti Äyräpään luennon valtakunnallisten lääkäripäivien avajaisissa piti professori Kimmo Kontula. (Kuva: Sari Kosonen) Tutkijaviikot. Viktorinrannan tutkijaviikot olivat jälleen tarjolla jäsenistölle. Tutkijat ovat erittäin tyytyväisiä tähän uuteen mahdollisuuteen pohtia ja kirjoittaa rauhassa. Kiinteistö Oy Viktorinranta Kiinteistö Oy Viktorinrannan kolmantena toimintavuonna Savitaipaleen Kuolimo-järven rannalla sijaitsevien, jäsenetuna vuokrattavien vapaa-ajan asuntojen käyttöaste kasvoi ja kiinteistön hoitokulut jäivät alle edellisvuotisten. Tiedonhallintatyöryhmä Tiedonhallintatyöryhmä piti yhden kokouksen. Siinä käsiteltiin päätöksentukea, jossa yhdistetään tietämystä ja sähköisen potilaskertomuksen tietoja ja siinä tarvittavaa sanastotyötä. Duodecimin päätöksentukihankkeen valmistelutyön päästyä käyntiin tiedonhallintatyöryhmä itsenäisenä ryhmänä päätettiin lakkauttaa vuoden 2005 lopussa, koska päätöksentukihankkeen projektiryhmä ja neuvottelukunta käsittelevät samoja aiheita. 1679

16 Vuoden 2005 Konrad ReijoWaaran palkinnon sai ylilääkäri, professori Ville Valtonen. (Kuva: Juha Jormanainen) Joka toinen vuosi myönnettävän nuoren tutkijan palkinnon sai vastasyntyneisiin ja heidän hoitoonsa erikoistuva akatemiatutkija Mika Rämet. (Kuva: Juha Jormanainen) Apurahat ja palkinnot Apurahavaliokunta teki ehdotukset seuran ja Suomen Lääketieteen Säätiön apurahojen jaosta. Apurahoina jaettiin 161 henkilölle yhteensä e. Tästä Duodecimin osuus oli e ja Suomen Lääketieteen Säätiön e. Matti Äyräpään luennon pitäjän palkinto. Matti Äyräpään luennon pitäjän valitsemisvaliokunta kokoontui kerran ja valitsi luennon pitäjän, jonka tulee olla menestyksellistä ja korkeatasoista tutkimustyötä aktiivisesti tekevä suomalainen lääkäri. Kimmo Kontula piti vuoden 2005 Matti Äyräpään luennon valtakunnallisten Lääkäripäivien avajaisissa. Konrad ReijoWaaran palkinto ojennetaan vuosittain seuran vuosipäivän tilaisuudessa käytännön lääkärintyössä ansioituneelle, sekä potilaiden että kollegojen arvostamalle lääkärille. Palkinnon saajan valitsemisvaliokunta kokoontui vuoden aikana kerran. Konrad ReijoWaaran palkinto myönnettiin professori Ville Valtoselle. Duodecimin nuoren tutkijan palkinto. Apurahavaliokunta valitsee joka toinen vuosi myönnettävän Nuoren tutkijan palkinnon saajan. Palkinnon saajan tulee olla itsenäisen tutkimuskykynsä jo osoittanut etevä lääketieteen tutkija, joka ei vielä ole täyttänyt 35:tä vuotta. Palkinnon saajaksi valittiin Mika Rämet, ja palkinto ojennettiin hänelle seuran vuosipäivän symposiumissa. Hallitus päätti nostaa nuoren tutkijan ikärajan 38 vuoteen.»iso-niilo» ja»pikku-niilo.»sanastolautakunta toimi entiseen tapaan lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen»iso-niilon» ja»pikku-niilon» tuomaristona. Vuonna 2005 nämä palkinnot ansiokkaasta ammattikielen käytöstä lääketieteen opiskelijoiden suomen kielen kypsyyskokeessa jaettiin neljännentoista kerran. Iso-Niilon sai LK Kaisa 1680 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

17 Varainhoito ja varainhankinta Varainhoito Duodecimin kulttuuripalkinto myönnettiin helsinkiläiselle valokuvaajalle Miina Savolaiselle. Palkinto jaettiin Jyväskylässä Duodecimin järjestämässä Terveys, sairaus ja kulttuuri -seminaarissa. (Kuva: Matti Salmi) Kontunen Kuopiosta ja Pikku-Niilon LK Riikka Blomqvist Turusta. Kirjoituspalkinnot. Aikakauskirja Duodecimissa julkaistuista kirjoituksista palkittiin viisi. Kirjoituspalkintojen yhteissumma oli e. Koulutusapurahat. Koulutusvaliokunnan ehdotuksen pohjalta jaettiin vuonna 2005 kolme matka-apurahaa, yhteensä euroa, ja kaksi tutkimusapurahaa, yhteensä euroa. Duodecim-seuran kulttuuripalkinto. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim jakaa kulttuuripalkinnon yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt terveyden, sairauden ja kulttuurin yhteyden ymmärrystä. Kulttuuripalkinnon sai valokuvaaja Miina Savolainen, ja se luovutettiin Terveys, sairaus ja kulttuuri -seminaarin yhteydessä Jyväskylässä Käypä hoito -apurahat. Seura jakoi Käypä hoito -apurahoja 19 henkilölle yhteensä e. Toimintakertomus vuodelta 2005 Talousympäristö ja -näkymät paranivat kuluneen vuoden aikana. Erityisesti osakemarkkinoiden kehitys oli suotuisa. Maailmanmarkkinoiden osakeindeksi päätyi 24,2 %:n ja Suomen markkinoiden 31,1 %:n nousuun. Myös korkosijoitukset tuottivat hyvin poikkeuksena yrityslainat, joiden tuotot pienenivät loppuvuodesta. Osakesijoitukset kasvoivat huomattavasti. Seuran varallisuus kasvoi 25 % 54,5 miljoonaan euroon (vuonna ,6 miljoonaa). Osakkeiden ja osakerahastojen osuus oli 68,5 % ja korko- ja vaihtoehtoisten sijoitusten osuus 31,5 %. Omakatteiset rahastot kasvoivat 34 % 7,4 miljoonaan euroon. Lydia ja K. G. Lindbergin Duodecim-Säätiön arvo nousi 36 % ja oli vuoden vaihteessa euroa (vuonna euroa). Sijoitussalkkua on hajautettu viime vuosina suorista kotimaisista osakesijoituksista maailmanlaajuisille markkinoille. Hajautuksella on pienennetty salkun kokonaisriskiä ja saatu parempi tuotto. Sijoitusten arvosta on Euroopan markkinoilla 11 %, maailmanmarkkinoilla 11 %, indeksiobligaatioissa 5 %, vaihtoehtoissijoituksissa 5 % ja lääketeollisuudessa 4 %. Vastaavasti kehittyvien markkinoiden sijoituksista (7 %) ja yrityslainoista (11 %) on haettu parempaa tuottoa. Liikehuoneistojen tuotto parani, kun suureen osaan liikehuoneistoista saatiin uusilla vuokrasopimuksilla parempi tuotto. Huoneistojen kirjanpitoarvoihin tehtiin euron arvonalennukset. Sijoitustoiminnan aktiivituottoja syntyi 1,442 miljoonaa euroa. Myyntivoittoja kertyi 1,8 miljoonaa (edellisvuonna 0,5 miljoonaa). Apurahoja ja palkintoja jaettiin omakatteisista rahastoista euroa ja Lydia ja Karl G. Lindbergin Duodecim-Säätiöstä euroa ReijoWaaran palkintoon. Varainhankinta Jäsenmaksuina saatiin yhteensä 1,098 miljoonaa euroa (edellisvuonna 1,093 miljoonaa). Jä- 1681

18 senmaksujen lisäys syntyi edellisvuotista suuremmasta jäsenmäärästä ja 5 %:n suuruisesta jäsenmaksun korotuksesta. Jäsenmaksu oli 80 euroa, puolisojäsenille 27 euroa ja opiskelijoille 15 euroa. Talous Talousarvio oli laadittu euroa alijäämäiseksi. Talous toteutui runsaasti ylijäämäisenä ( euroa). Ylijäämä selittyy 1,8 miljoonan euron suuruisella arvopaperien myyntivoitoilla. Ilman myyntivoittojakin tulos on selvästi talousarviota parempi. Tämä johtuu varsinaisen toiminnan kulusäästöistä, joiden seurauksena kulujäämä on 2,5 miljoonaa euroa (talousarviossa 3,1 miljoonan euron kulujäämä). Kulusäästöjä syntyi kaikissa toiminnoissa. Koulutustoiminnan tulos jäi alle talousarvion. Seura käytti yleiseen ja alueelliseen koulutustoimintaan varoja euroa. Koulutustoimiston työ painottui käytännön koulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen. Toimintaa toteutettiin verkottuneessa ympäristössä mm. Käypä hoito -yksikön kanssa. Uusista palveluista verkkokurssit vakiinnuttivat asemansa. Myös opiskelijatoimintaan panostettiin. Nimikirjan käytettävyyttä kehitettiin edelleen. Käyttäjämäärä on kasvanut 37 % vuodessa. Alueellinen koulutus toteutui monipuolisesti. Seura tuki toimistojensa kautta jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksien järjestämistä. Seuran tuki näille tilaisuuksille oli euroa. Paikallisia yleisötilaisuuksia tuettiin eurolla ja perustukea myönnettiin euroa. Julkaisutoiminnan alijäämä oli euroa, ja tämä summa alitti talousarvion. Merkitsevästi tähän vaikutti Aikakauskirja Duodecimin ilmoitustuottojen kasvu euroon. Hyvään lopputulokseen voidaan olla tyytyväisiä, koska tiukka kilpailu reseptilääkemarkkinoilla jatkui. Lehden kulut alenivat kauttaaltaan ja kulusäästöjä syntyi noin euroa. Uutispalvelun tuotot ylittivät runsaasti talousarvion. Verkostotoimintaan kuuluvaan Käypä hoito -hankkeeseen käytettiin ennätykselliset 1,656 miljoonaa euroa, josta RAY:n rahoitusosuus oli 1,572 miljoonaa. Talouden kasvu kertoo toiminnan kasvusta ja käytössä olevista resursseista. Toimituksen henkilömäärä oli vuoden lopussa 26, ja päätoimisten työntekijöiden määrä kasvoi viiteen henkilöön. Uusia suosituksia valmistui kymmenen ja päivityksiä tehtiin kaksi. Uutena erillishankkeena tuli rahoituskeskusteluun merkittävä päätöksentukihanke, jonka edistämisestä tehtiin myönteinen päätös vuoden 2006 talousarvion valmistelun yhteydessä. Muina verkostotoiminnan toimintamuotoina olivat konsensuskokous, kansainvälinen symposiumi, sanastolautakunta, eettinen keskustelufoorumi ja verkostovaliokunnan toiminta. Sisäisten palvelujen kulut toteutuivat euron suuruisina, ja ne jäivät huomattavasti alle talousarvion ( euroa). Kaikissa merkittävissä kuluryhmissä syntyi säästöjä. Odottamattomia kuluja ei syntynyt, henkilökunta ei juuri vaihtunut, ja tehty kehittämistyö ja koulutus näkyvät myönteisesti henkilökunnan toiminnassa. Hallinto- ja yhdistyspalvelujen talousarvio toteutui euron suuruisena. Talousarvio alittui eurolla. Lähes kaikilla toiminnan alueilla syntyi säästöjä. Hyvä Terveys -lehden julkaisuoikeusmaksuilla katettiin lehden jäsentilauksesta lehden kustantajalle Sanoma-Magazines Finland Oy:lle syntyneet kulut. Seuran talous on vakaa. Varallisuuden kasvu ja tuotot luovat turvallisuutta ja tarvittaessa mahdollistavat uusien ja joskus myös riskejä sisältävien hankkeiden käynnistämisen. Ympäröivän talouden suotuisa kehitys näyttää jatkuvan ainakin vuonna Seuran osalta ei ole tiedossa merkittäviä talouteen vaikuttavia riskitekijöitä, ja myös seuran omistamien yhtiöiden toiminnan kannattavuus on hyvä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2009

SAK:n toimintakertomus 2009 SAK:n toimintakertomus 2009 SAK Toimintakertomus 2009 1 SISÄLTÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Työllisyys heikkeni taantumassa rajusti... 3 Epävarmuus kasvoi, eriarvoisuus lisääntyi... 3 Järjestölliset lähtökohdat...

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4. Hallinto 4. Jäsenistö 7 Jäsenistön kokoukset

SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4. Hallinto 4. Jäsenistö 7 Jäsenistön kokoukset Kalevalaseura-säätiön toimintakertomus 2013 SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4 Hallinto 4 Vuosikokous Hallitus Tilintarkastaja Taloustoimikunta ja rahanvartija

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 1. Yleistä BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on 30 lintutieteellisen ja lintuharrastajayhdistyksen sekä näiden noin 10 000 henkilöjäsenen keskusjärjestö ja valtakunnallinen nuorisotyötä

Lisätiedot

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS. Liisa Hyssälä. Kelan vuosikertomus 2010

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS. Liisa Hyssälä. Kelan vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 2 SISÄLTÖ Pääjohtajan katsaus 4 Kela, Elämässä mukana muutoksissa tukena 5 Kela vuonna 2010 5 Kelan maksamat etuudet 7 Kaikki etuudet 7 Eläke- ja vammaisetuudet 7 Sairausvakuutusetuudet

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskuksen toimintakertomus 2011. Tiivistelmä

Talous- ja suunnittelukeskuksen toimintakertomus 2011. Tiivistelmä Talous- ja suunnittelukeskuksen toimintakertomus 2011 Tiivistelmä 1. Virastopäällikön katsaus Työntäyteinen vuosi Tasken organisaatio RAHOITUSJOHTAJA Organisaatioyksikkö Henkilöstö ja talous Viestintä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto Espoo 2010 VUOSIKERTOMUS 2009 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi PL 17000

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 julkaisemme yritysvastuuraportin kerran vuodessa. Diacorin yritysvastuuraportointi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yritysvastuuraporttiin on yhdistetty myös vuosikertomustiedot.

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 Kannen kuva: Niklas Meltio Kuvassa: Paula Nuorteva Nälkäpäivänä 2011 11.5.2012 2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Liittokokous Tampereella FISITA:n maailmankongressi Itä-Suomen piirin syysretki Toimihenkilöt 2013 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry 3 Fintoto Oy 33 Suomen Hevosurheilulehti Oy 53

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry 3 Fintoto Oy 33 Suomen Hevosurheilulehti Oy 53 Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus Suomen Hippos ry 3 Fintoto Oy 33 Suomen Hevosurheilulehti Oy 53 Avaintunnuslukuja 29/28 Kilpailutoiminta 29 28 Muutos Totopäivät 633 625 1,3 % Totoravilähdöt 6 124

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot