6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko"

Transkriptio

1 6/2001 Joulukuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Viivästys- ja peruskorko Ajankohtaista eurosta JHTT-lautakunta tiedottaa

2 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 6/2001 Lehti ilmestyy n. 7 kertaa vuodessa Infobladet utkommer 7 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen Helsinki Helsingfors puh./tfn (09) 7711 fax (09) Painosmäärä 1450 kpl Upplaga 1450 st Painopaikka / Tryckeri Kuntatalon Painatuskeskus, Helsinki Tryckericentralen i Kommunernas hus i Helsingfors Tilaushinnat Tiedotetta toimitetaan kuntiin ja kuntayhtymiin yksi ilmainen kappale. Alla kommuner och samkommuner får ett gratis exemplar av infobladet. Lisätilaukset 67,28 euroa vuosi Kuntatalouden vastuualueelta/ Raija Haaja, p. (09) tai fax. (09) Extra årsprenumerationer 67,28 euro kan beställas av Raija Haaja, fax (09) Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton Internet-sivulla Infobladet finns också på Kommunförbundets webbsidor palvelut/kuntatalous SISÄLLYSLUETTELO Sivu Yleinen taloudellinen tilanne 3 Kunnallistalous vuosina Verotus 4 Kunnallisveron tilitykset verovuodelta 2001 Kuntien yhteisöverojen tilitykset vuodenvaihteessa 2001 ja 2002 Vuoden 2002 luontoisetupäätös Eduskunta on hyväksynyt budjettiverolait Arvonlisäveroasioita Valtionosuudet vuonna Verotulotasaus Yleinen valtionosuus Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita 10 Laskennallisen palautuksen vaikutukset kirjanpitoon Lastensuojelun suurten kustannusten tasaus ja kirjanpito Kuntalain muutos hyväksytty eduskunnassa 13 Valtuuston tehtävät Tilinpäätös Sosiaalivakuutusmaksut vuonna Viivästys- ja peruskorko vuonna Viivästyskorko Peruskorko Ajankohtaista eurosta 18 Eurot kassoilla Vanhat rahat maksuvälineinä ja niiden lunastus Asetus euromääräisistä pysäköintivirhemaksuista Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut JHTT-lautakunta tiedottaa 20 Uudet vuonna 2001 hyväksytyt JHTT-tilintarkastajat JHTT-yhteisöt Vuoden 2002 JHTT-tutkinnon ajankohta JHTT-tilintarkastajille päiväkirjanpitovelvollisuus Liitteet: Yleinen taloudellinen tilanne (liite 1) Kunta-alan palkkasumman kehitys (liite 2) Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuja (liite 3) Kuntien verotulot , mrd. mk (liite 4) Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina , mrd. mk (liite 5a) Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma vuosina , mrd. mk (liite 5b) Vastuuhenkilöt / Ansvarspersoner Martti Kallio Sisko Myöhänen Toimittaneet / Sammanställt av Raija Haaja 2 Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01

3 Yleinen taloudellinen tilanne Kokonaistuotanto on lisääntynyt tänä vuonna vain hieman. Valtiovarainministeriö ennusti marraskuussa bruttokansantuotteen määrän kohoavan vuonna 2001 puolisen prosenttia viime vuodesta. Samanlaista kehitystä arvioi myös Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos joulukuussa julkaistussa suhdannekatsauksessaan. Vuodelle 2002 tuotannon kasvuvauhdin ennustetaan hieman nopeutuvan, mutta monet kansainväliseen suhdannekehitykseen liittyvät epävarmuudet voivat aiheuttaa sen, ettei ennakoitua kasvun nopeutumista vielä ensi vuonna tapahdukaan. Kuluttajahintaindeksi kohoaa tänä vuonna 2½ %. Ensi vuonna kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1½ %. Liitteessä 1 on esitetty arvioita kunnallistalouden kannalta keskeisten kokonaistaloudellisten muuttujien kehityksestä vuosina Tiedot ja arviot perustuvat valtiovarainministeriön marraskuiseen suhdanneennusteeseen. Kunnallistalous vuosina Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma on kasvanut tänä vuonna 5½ %. Vuonna 2002 palkkasumma kasvanee 4½ % sopimuskorotusten, palkkaliukumien ja rakennemuutosten johdosta. Osa kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuista vuodelle 2002 on vahvistettu. Liitteissä 2 ja 3 on esitetty tietoja ja arvioita kunta-alan palkkasumman muutoksista vuosina sekä kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuosina Kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat vuonna 2001 vajaan 8 %. Kunnallisveron tilitykset lisääntyivät vuonna 2001 edellisestä vuodesta lähes 14 %, mikä johtui kuntaryhmän ennakoiden jako-osuuden kohoamisesta ja veropohjan kasvusta. Yhteisöveron tilitykset kunnille vähenivät jonkin verran. Vuonna 2002 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan 4½ %. Veropohja kasvanee useimmissa kunnissa, mutta ansiotulovähennyksen korottaminen nakertaa verotettavien tulojen kasvua. Veroprosenttia korottaa 108 kuntaa. Kuntien yhteisöveron tilitykset vähenevät vuonna 2002 muun muassa sen johdosta, että kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään ja yritysten tulokset heikkenevät. Liitteessä 4 on esitetty kuntien verotulojen kehitys tulolajeittain vuosina Liitteissä 5a ja 5b on esitetty tilastokeskuksen julkaisemat tiedot kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta vuosilta Kuntaliitossa on päivitetty ennusteet vuosilta 2001 ja 2002 kuluvaa vuotta koskevien seurantatietojen ja ensi vuotta koskevien päätösten pohjalta. Suurimmat muutokset edelliseen päivitykseen verrattuna koskevat verotuloja. Lisätiedot: Juhani Turkkila, p. (09) , Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01 3

4 Verotus Kunnallisveron tilitykset verovuodelta 2001 Verovuoden 2001 ennakkoperinnän jako-osuudet oikaistaan joulukuussa 2001 tehtävässä tilityksessä. Uusi kuntaryhmän jako-osuus on 52,40 % eli jako-osuus nousi 0,41 prosenttiyksikköä. Yksittäisten kuntien jako-osuudet oikaistaan myöskin valmistuneen 2000 verotuksen mukaisiksi. Jakoosuuksien muutoksen yhteydessä oikaistaan vero-vuodelta jo tilitetyt verot vastaamaan uusia jako-osuuksia. Koska vuoden 2000 verotustietoihin sisältyy mm. kertaluontoisista työsuhdeoptioiden käytöstä johtuvia tuloeriä, eräät kunnat ovat pyytäneet, että ennen kuntien jako-osuuksien laskentaa laskentaperusteena käytettävää äyrimäärää tarkistetaan. Verohallituksen päätös vuodelta 2002 verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista vahvistetaan viikolla 50, jonka jälkeen se on nähtävissä Kuntaliiton Internet-sivuilla. Kuntien yhteisöverojen tilitykset vuodenvaihteessa 2001 ja 2002 Kuntaliitossa on yhdessä valtionvarainministeriön ja verohallinnon kanssa arvioitu, kuinka paljon kunnille tilitetään yhteisöveroja vuosina 2001 ja Arvion mukaan kunnille tilitetään eri vuosilta yhteisöveroja tänä vuonna noin 14,4 miljardia markkaa ja ensi vuonna noin 9 miljardia markkaa. Joulukuussa 2001 kuntien yhteisöverojen tilitysten arvioidaan koostuvan seuraavista eristä: -verovuoden 2000 jäännösveroista 500 milj. mk -verovuoden 2001 ennakkoveroista -700 milj. mk -verovuoden 2002 ennakkoveroista ja aikaisemmilta verovuosilta 100 milj. mk -100 milj. mk Kuntaryhmän yhteisöveron tilitysten arvioidaan kokonaisuudessaan olevan joulukuussa negatiivisia noin 100 miljoonaa markkaa. Verovuoden 2001 negatiivinen kertymä aiheutuu siitä, että verovuoden 2001 ennakkoveroja alennetaan ja palautetaan hakemuksesta yhteisöille. Tammikuussa 2002 kuntien yhteisöveron tilitysten arvioidaan muodostuvan seuraavista eristä: -verovuoden 2000 veronpalautuksista -900 milj. mk -verovuoden 2001 ennakkoveroista 600 milj. mk -verovuoden 2002 ennakkoveroista 100 milj. mk -200 milj. mk 4 Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01

5 Kuntaryhmän yhteisöveron tilitysten arvioidaan kokonaisuudessaan olevan tammikuussa negatiivisia 200 miljoonaa markkaa. Tilitysten nettokertymän negatiivisuuteen vaikuttavat verovuoden 2000 veronpalautukset sekä verovuoden 2000 verotustietojen pohjalta tehtävät oikaisut sekä verovuodelta 2000 että myös verovuosilta 2001 ja 2002 jo siihen mennessä tilitettyihin veroihin. Yksittäinen kunta voi arvioida yhteisöveronsa tilitykset kunkin kuukauden osalta kertomalla asianomaiselta verovuodelta kuntaryhmälle tilitettävän yhteisöveron määrän oman kuntansa verovuosikohtaisella veronsaajan jakoosuudella, jotka on saatavissa verohallinnon kuukausittain toimittamalta yhteisöveron tilityserittelyltä taulukosta C101. Verovuoden 2000 verotustietojen pohjalta tammikuussa 2002 laskettavat uudet kuntien yhteisöveron jako-osuudet ja niiden seurauksena tehtävät oikaisut vaikuttavat merkittävästi yksittäisten kuntien tammikuussa saamiin yhteisöveron tilityksiin. Vaikka kuntaryhmän yhteisöveron tilitysten nettokertymä on negatiivinen, niin jotkut kunnat voivat tästä huolimatta saada huomattavan määrän yhteisöveron tilityksiä riippuen siitä, kuinka paljon suuremmaksi oikaistu jako-osuus muodostuu verrattuna aiemmin sovellettuun jako-osuuteen. Vuoden 2002 luontoisetupäätös Verohallituksen päätös vuoden 2002 luontoisetuarvoista on annettu. Etujen arvot on vahvistettu pelkästään euroissa. Arvot on pyöristetty markkatarkkuutta vastaaviksi. Ravintoedun arvo on 4,50 euroa, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrä on vähintään 4,50 euroa ja enintään 7,50 euroa. Jos välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrä alittaa 4,50 euroa tai ylittää 7,50 euroa, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrää. Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 3,38 euroa ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 2,70 euroa ateriaa kohden. Hotelli- ja ravintolaalan henkilökunnan saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 3,83 euroa ateriaa kohden. Luontoisetupäätös on nähtävissä verohallinnon Internet-sivuilla osoitteessa: Eduskunta on hyväksynyt budjettiverolait Eduskunta on hyväksynyt muuttamattomina seuraavat vuoden 2002 talousarvioon sisältyvät hallituksen esitykset verolakien muuttamiseksi: Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01 5

6 - HE 116/2001 vp (vuoden 2002 veroasteikkolaki) - HE 117/2001 vp (kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen korotus) - HE 130/2001 vp (arvonlisäveron erillisestä takaisinperintäjärjestelmästä luopuminen, kuntien yhteisöveron jako-osuuden muutos vuonna 2002, kunnille ja kuntayhtymille myönnettävä arvonlisäveron laskennallinen palautus) - HE 182/2001 vp (veroäyrin käsitteestä luopuminen, verotuskustannukset ja niiden jakautuminen, kunnan tiedonsaanti yhteisöveron jako-osuuksien määräytymisestä) - HE 179/2001 (kunnan tiedonsaanti yhteisöveron jako-osuuksien määräytymisestä) Kaikkia edellä mainittuja lainmuutoksia on selvitetty yksityiskohtaisemmin Kuntatalous-tiedotteessa 5/2001. Arvonlisäveroasioita KHO T 2974 Arvonlisävero - Verollinen myynti - Palvelun oma käyttö - Vastikkeeton luovutus - Hotelli- ja ravintolatoiminta Esiintyjä Hotelli- ja ravintolatoimintaa harjoittava yhtiö luovutti vastikkeetta muun muassa majoituspalveluja yhtiön ravintoloissa esiintyville orkestereille ja muille esiintyjille. Majoituspalvelun luovuttamisessa ei ollut kysymys palvelun ottamisesta tai luovuttamisesta yksityiseen kulutukseen tai liiketoiminnassa vähennyskelvottomaan käyttöön eikä muutoinkaan yhtiön liiketoimintaan kuulumattomiin tarkoituksiin. Yhtiön ei näin ollen ollut suoritettava arvonlisäveroa näistä ilmaisluovutuksista arvonlisäverolain 22 :ssä tarkoitetulla tavalla palvelun ottamisena omaan käyttöön. Jälkiverotukset vuosilta Arvonlisäverolaki 22 KHO 2001: 55 Arvonlisävero - Kiinteistöön kohdistuvan käyttöoikeuden luovuttaminen - Pysäköintitoiminta - Pysäköintipaikkojen luovuttaminen - Asuin- ja liikehuoneiston luovutukseen liittyvä pysäköintipaikan luovuttaminen Osakeyhtiö A, jonka osakkaita olivat lähialueella liike- ja toimistorakennuksia omistavat kuusi keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä, omisti kaupungissa pysäköintilaitosrakennuksen. A oli luovuttanut osan pysäköintilaitoksessa olevista pysäköintipaikoista osakkaidensa hallintaan hoitovastiketta vastaan ja osakkaat olivat edelleen vuokranneet pysäköintipaikat yleensä omistamissaan kiinteistöissä toimiville yrityksille. Osan pysäköintipaikoista A oli vuokrannut hoitokuluja vastaan pysäköinnin järjestelyistä vastaavan osakeyhtiö B:n, jonka osakkaina oli asunto-osakeyhtiöitä ja kaupunki, kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti käytettäväksi asukaspysäköintiin. Pysäköintipaikkojen hallinnan luovutus A:n osakkaille ja vuokraus B:lle asukaspysäköintiä varten ei ollut arvonlisäverolain 29 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua pysäköintitoiminnassa tapahtuvaa verollista pysäköintipaikkojen luovuttamista vaan lain 27 :ssä tarkoitettua kiinteistön käyttöoikeuden verotonta luovuttamista. 6 Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01

7 Arvonlisäverolaki 27 ja 29 1 mom. 5 kohta KHO 2001: 56 Arvonlisävero - Verovelvolliseksi hakeutuminen - Kiinteistöön kohdistuvan käyttöoikeuden luovuttaminen - Pysäköintitoiminta - Pysäköintipaikkojen luovuttaminen - Kiinteistöosakeyhtiön osakas Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö A omisti liike- ja toimistorakennuksen sekä siihen liittyvän pysäköintilaitoksen. A:n osakkaat olivat antaneet sekä liike- ja toimistotilat että pysäköintipaikat vuokralle rakennuksessa toimiville, yleensä arvonlisäverovelvollisille yrittäjille. Osan pysäköintipaikoista osakkaat olivat antaneet vuokralle lähistöllä sijaitsevassa kiinteistöosakeyhtiö B:n omistamassa rakennuksessa toimiville yrityksille A:n ja kaupungin välisessä tontinvuokrasopimuksessa olevan ehdon mukaisesti. Vuokrat olivat markkinahintaisia. A:n osakkaiden harjoittama pysäköintipaikkojen vuokraus ei ollut siltäkään osin, kun pysäköintipaikkoja oli vuokrattu toisen kiinteistöosakeyhtiön rakennuksessa toimiville yrityksille, arvonlisäverolain 29 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua pysäköintitoiminnassa tapahtuvaa verollista pysäköintipaikkojen luovuttamista vaan lain 27 :ssä tarkoitettua kiinteistön käyttöoikeuden verotonta luovuttamista. Arvonlisäverolaki 27, 29 1 mom. 5 kohta ja 30 Lisätiedot: Tarja Tarkiainen, p. (09) , Juha Mynttinen, p. (09) , Vuoden 2002 valtionosuudet Verotulotasaus Verotulotasaus on laskettavissa lopullisesti vasta, kun kaikki vuoden 2000 verotukseen vaikuttavat tiedot ovat selvillä. Kuntien lopulliset yhteisöveroosuudet vuodelle 2000 ovat käytettävissä vasta joulun jälkeen viikolla 52. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tammikuun erä maksetaan lisäämällä ja vähentämällä valtionosuuteen verotulotasaus (osuus 37 %) vuoden 2001 verotulotasauspäätöksen mukaisena. Korjaus tehdään mahdollisesti jo helmikuun 2002 erässä. Tämän hetken tietojen mukaan yleisen valtionosuuden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden tasaukset ehdittäisiin hoitaa lopullisen vuoden 2002 päätöksen mukaisena. Mikäli verotusta koskevat tiedot vielä viivästyvät, myös nämä valtionosuudet maksetaan tammikuussa vuoden 2001 tasauksilla. Verotulotasauksessa Temmeksen kunnan lakkauttamisesta johtunut virhe korjataan (tilanne ). Se vaikuttaa tasaukseen kaikkien kuntien Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01 7

8 kohdalla, erityisesti Tyrnävän kunnan tasaukseen (Tyrnävän kunnan arvioitu tasaus vähenee, muiden kuntien nousee hieman). Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p. (09) , Mikael Enberg, p. (09) , Yleinen valtionosuus Yleisen valtionosuuden syrjäisyyslisän määräytymisperusteet muuttuvat siten kuin Kuntatalous-tiedotteessa 5/2001 on todettu. Lisäksi valtionosuusasetusta muutetaan veroäyrin käsitteestä luopumisen takia sekä syrjäisyyslukujen tarkistamiseksi, koska niiden pohjana olevat väestöpohjaindeksit lasketaan viisivuotisjaksoin. Samoin muutetaan asetuksen säännöstä, jolla viitataan kiinteistöverolain rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttiin ja yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosenttiin (muutettavat säännökset valtionosuusasetuksen 1271/96 2 a ja 3 ). Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti (0,48) on otettu jo huomioon verotulotasauksen ennakkotiedoissa (tilanne ). Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus Ennakkotiedot sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksista on tiedotettu jo aiemmin. Ennakkotiedoissa on valtionosuusprosenttina ennakollinen 25,3 %. Hallituksen esityksen mukaan valtionosuusprosenttia piti tarkistaa asetuksella sen jälkeen, kun lopulliset verotiedot vuodelta 2000 ovat käytettävissä valtionosuusprosentin lopulliseksi määrittämiseksi (Sailaksen pakettiin liittyvän ns. 15 prosentin kattosäännön poistumisen vaikutus valtionosuusprosenttiin). Eduskunta ei kuitenkaan tällaista valtuutta hyväksynyt, vaan valtionosuusprosentti on muutettava lailla. Käytännössä tämä tarkistus valtionosuuksiin tehdään sen jälkeen, kun valtionosuusprosentti lailla on muutettu. Valtionosuudet suoritetaan ennakollisina mainitulla 25,3 prosentilla. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p. (09) , Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden perusteena olevat yksikköhinnat on vahvistettu viikolla 46. Yksikköhintapäätökset on toimitettu tiedoksi koulutuksen järjestäjille. Yksikköhinnat löytyvät myös Internetistä opetushallituksen sivulta osoitteesta Kuntien ja kuntayhtymien valtionosuus/rahoitus maksetaan sellaiseen yksikköhintaan perustuen, joka ei sisällä arvonlisäveroa. Aiemmin valtionosuuksista on kirjoitettu mm. Kuntatalous-tiedotteessa 5/2001. Valtionosuuksista löytyy tietoa ja linkkejä Kuntaliiton Internetsivuilta osoitteesta asiakohdassa palvelut/kuntatalous/valtionosuudet. 8 Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01

9 Opetus- ja kulttuuritoimen asukaskohtaiseksi ennakolliseksi rahoitusosuudeksi vuodeksi 2002 on vahvistettu 556,95 euroa (3 311 markkaa) asukasta kohti. Valtion talousarvioesitykseen perustuva arvio oli 569,15 euroa (3 384 markkaa), joten rahoitusosuus aleni 12,20 euroa (73 markkaa). Ero selittyy oppilas- ja opiskelijamäärän alentumisesta syyskuun laskentapäivän ( ) tietojen mukaan. Ennakolliset valtionosuudet lasketaan vuoden vaihteen tienoilla. Kunnan jako osuus vuoden 2000 yhteisöverosta saadaan aivan vuoden lopussa, joten tammikuun erä vuoden 2002 valtionosuudesta maksettaneen vuoden 2001 verotulotasausta käyttäen. Korjaus tehdään seuraavan kuukauden tilityksessä, kun tiedot verotuksesta vuodelta 2000 on saatu käyttöön. Opetus- ja kulttuuritoimen osuus verotulotasauksesta on 37 prosenttia. Kunnan asukaskohtainen rahoitusosuuslaskelma (6ZM ) muodostuu seuraavaksi: Kunnan rahoitusosuus: milj milj.mk - laskennalliset kustannukset yhteensä kuntien osuus (43 %) lisätään investointilisät Kuntien rahoitusosuus yhteensä /asukas mk/asukas - kuntien rahoitusosuus asukasluvulla jaettuna 438, lisätään valtionosuusleikkaukset 111, lisätään muut lain edellyttämät lisäykset 6, Rahoitusosuus yhteensä 556, Rahoitusosuuslaskelmassa tarkoitettu asukasluku on Valtionosuusleikkaukset lisätään rahoituslain mukaisesti indeksitarkistettuna kunnan asukaskohtaiseen rahoitusosuuteen (tarkistus 1,5 prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna). Muut lisäykset ovat koulukuljetusten ja lisäkoulutuksen osuus 6,21 (37 markkaa) ja vanhojen perustamishankkeiden valtionosuuspäätösten arvonlisäveron osuuden vähentäminen valtionosuudesta 0,50 (3 markkaa). Vuoden 2001 lopulliseksi kunnan rahoitusosuudeksi on vahvistettu markkaa asukasta kohden. Vuoden 2001 valtionosuustilitysten mukainen rahoitusosuus on ollut markkaa asukasta kohden. Tarkistus otetaan huomioon, kun vuoden 2001 opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus tarkistetaan tammikuussa 2002 (maksatus/perintä helmikuun lopussa). Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p. (09) , Päivi Rajala, p. (09) , Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01 9

10 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Laskennallisen palautuksen vaikutukset kirjanpitoon Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta sekä arvonlisäverolain, verontilityslain ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta (HE 130/2001 vp) on hyväksytty eduskunnassa muuttamattomana. Tasavallan presidentti ei ole vielä vahvistanut lakia. Laskennallista palautusta on selostettu kuntatalous-tiedotteessa nro 5/01. Verohallinto on alustavasti luvannut antaa tarkempia ohjeita laskennallisesta palautuksesta joulukuun aikana. Tiedotamme asiasta lisää sen jälkeen, kun verohallinto on antanut omat ohjeensa. Lisäykset tililuettelomalliin Uusi laskennallinen palautus aiheuttaa lisäyksiä tililuettelomalliin, jotta tarvittavat erittelyt ovat helposti saatavissa. Nyt hyväksytyn arvonlisäverolain 130 a :n 5 momentin mukaan kunnan ja kuntayhtymän on ilmoitettava verovirastolle kalenterivuodelta 130 a :n 1 ja 2 momentin nojalla palautuksena saatavien laskennallisten palautusten yhteismäärä viimeistään kalenterivuotta seuraavan toisen kuukauden loppuun mennessä siltä osin kuin tietoja ei ole aikaisemmin ilmoitettu. Tämä edellyttää, että kirjanpidossa laskennalliset palautukset on eroteltava ja kirjattava erikseen omalle tililleen tai erittely toteutettava muulla tavoin tunnistekoodeja käyttäen. Näin ollen Kuntaliiton tililuettelomalliin lisätään taseen arvonlisäverosaamisten ryhmään ( ) uusi tili, esim. Laskennalliset palautukset (1809). Tililuettelomallin Arvonlisäverosaamiset-tiliryhmä: Arvonlisäverosaamiset Vähennyskelpoiset 1805 Palautuskelpoiset 1808 Laskennalliset palautukset 1809 Palautusten määrän ilmoittaminen Vaikka takaisinperinnästä luovutaan, myös 130 :n mukaiset palautuskelpoiset arvonlisäverosaamiset täytyy edelleen erotella kirjanpidossa vähennyskelpoisista, koska lain 130 :n 4 momentti pysyy entisellään. Kunnat ilmoittavat edelleen verovirastoille kalenterivuodelta palautuksena saatujen verojen yhteismäärän viimeistään kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Vaikka tiedot eivät ole enää tarpeen takaisinperintää varten, tietoja tarvitaan edelleenkin Euroopan yhteisön omien varojen arvonlisäveropohjan laskentaan. Palautukset katsotaan kuntien ja kuntayhtymien lopulliseksi kustannukseksi, joten niiden on oltava mukana arvonlisäveropohjan laskennassa. Kuukausittaisessa ennakkopalautushakemuksessahan sekä vähennykset, palautukset että laskennalliset palautukset ilmoitetaan ja vähennetään maksettavasta arvonlisäverosta yhtenä summana (206 Kohdekuu- 10 Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01

11 kauden vähennettävä vero), joten erien määrää ei ilman erillistä ilmoitusta saataisi selville. Alv-tilitysjärjestelmässä ja valtion kirjanpidossa erät, joita tarvitaan arvonlisäveropohjan laskentaan ovat: Myynnin alv verovelvollisten tilityksistä/hakemuksista xxx euroa./. Vähennettävät verot (tilityksissä/hakemuksissa sisältää vähennykset, palautukset ja laskennalliset palautukset yhtenä summana) - xx euroa Nettokertymä xxx euroa + Kuntien ja kuntayhtymien saamat arvonlisäveropalautukset (130 ) (helmikuussa annettavasta ilmoituksesta) xx euroa + Kuntien ja kuntayhtymien laskennalliset palautukset (130 a ) (helmikuussa annettavasta ilmoituksesta) xx euroa Arvonlisäveropohja xxx euroa Lisätiedot: Anneli Heinonen, p. (09) , Oiva Myllyntaus, p. (09) , Juha Mynttinen, p. (09) , Sisko Myöhänen, p. (09) , Lastensuojelun suurten kustannusten tasaus ja kirjanpito Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä tuli voimaan Järjestelmästä aiheutuvien menojen ja tulojen kirjaamisessa ja tilastoinnissa on ilmennyt epäselvyyttä, minkä johdosta on katsottu tarpeelliseksi täsmentää aiempia ohjeita. Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän tavoitteena on turvata oikea-aikaiset ja riittävät lastensuojelun palvelut kaikissa kunnissa. Lastensuojelulain mukaisen avo- ja sijaishuollon kustannuksia tasataan siten, että perusteena ovat perhekohtaiset huoltosuunnitelmaan kirjattujen palvelujen/toimenpiteiden kustannukset, jotka vuoden (= 12 kk jakso) aikana ylittävät mk. Omavastuun ylittävistä kustannuksista kunnalle korvataan 70 % ja kunta maksaa itse 30 %. Kustannukset lasketaan joko alkaen tai ensimmäisen huoltosuunnitelma laatimispäivästä. Jokaisella uudella asiakasperheellä on siis oma 12 kuukauden laskentajakso. Järjestelmä kattaa sekä avohuollon tukitoimet että sijaishuollon; kunnan itse järjestämät palvelut ja ostopalvelut. Laskuille on määrämuoto, koska niistä muodostuu pohja STAKESin keräämille seurantatilastoille. Kaikki kunnat eivät ole määrämuotoa noudattaneet, mikä on merkinnyt lisäkyselyjä. Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01 11

12 Kustannusten laskuttaminen Kirjanpitolain mukaan maksuperusteiset kirjaukset, vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta, on oikaistava ja täydennettävä suoriteperusteen mukaisiksi ennen tilinpäätöksen laatimista. Kuntayhtymien tulee sopia jäsenkuntien kanssa, mihin mennessä tilikauteen kohdistuvat laskutukset on toimitettava kuntayhtymälle, jotta vastaavat tapahtumat ehtivät paitsi jäsenkunnan myös kuntayhtymän tilinpäätökseen. Kirjanpidon kannalta yksinkertaisin menettely lienee, että lastensuojelun menot laskutetaan vuosittain mennessä kuntayhtymältä ts. laskutusjakso katkaistaan vuoden vaihteessa. Oikealle tilikaudelle kohdistaminen voidaan tehdä myös muulla tavoin, esimerkiksi muistiotositteella, mikäli laskutusta ei jostain syystä haluta katkaista vuoden vaihteessa (esimerkiksi 12 kuukauden jakso täyttyy heti kalenterivuoden jälkeen tai omavastuu ylittyy vuoden lopulla, jolloin laskutettava summa on vähäinen). Kulut ja tuotot tulee kuitenkin kohdistaa suoriteperiaatteen mukaisesti mahdollisimman oikein asianomaiselle tilikaudelle. Tulojen ja menojen kirjaaminen Kunnassa perhekohtaiset lastensuojelun menot muodostuvat monista eri palveluista ja toiminnoista, joista ne kootaan laskua varten. Tasausjärjestelmän kustannusten seurannassa on huomioitava edelleen se, että tasausjärjestelmän käyttöönotto ei vaikuttanut talous- ja toimintatilaston luokitukseen. Eli mm. kaikki lasten päiväkotihoidon kustannukset (myös lastensuojelun osalta) tilastoidaan edelleen kohtaan lasten päiväkoti jne. Menot siis kohdistetaan tilastossa siihen tehtäväluokkaan, jonka kustannuksia ne ovat. Kuntien ja kuntayhtymien toiminta- ja taloustilastossa lastensuojelun suurten kustannusten tasaukseen liittyvät menot ja tulot (mm. tasausjärjestelmän valtion korvaus, jäsenkunnalle suoritettava tasauskorvaus, jäsenkunnan rahoitusosuus tasausjärjestelmään ja jäsenkunnan kuntayhtymältä saama tasauskorvaus) tilastoidaan tehtäväluokkaan 290 Muu sosiaali- ja terveystoimi. Kunnan saamat tasauskorvaukset ovat lastensuojeluun kohdennettuja tuloja, jotka perustuvat osoitettuihin kustannuksiin. Tulojen kirjaamisessa on ilmennyt epäselvyyksiä ja tasauskorvauksia on joissain kunnissa saatettu kirjata suoraan tuloslaskelmaosan valtionosuuksiin, joita ne eivät kuitenkaan ole. Suoraan tuloslaskelman valtionosuuksiin kirjataan vain ne käyttötalouden valtionosuudet ja avustukset, jotka perustuvat yleiseen valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon ja joilla ei ole käyttökorvauksen tai maksun luonnetta. Näitä ovat laskennallisen järjestelmän mukaan määräytyvät sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet sekä kuntien yleinen valtionosuus ja harkinnanvarainen rahoitusosuus. Edellä mainitusta sosiaali- ja terveystoimen tehtäväkohtaisesta valtionosuudesta erotetaan vuosittain valtion tulo- ja menoarviossa lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmää varten määräraha, jolla valtio osallistuu tasausjärjestelmän rahoittamiseen. Kyseessä on siis erillinen määrära- 12 Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01

13 ha, jonka suuruus määräytyy toteutuneiden kustannusten perusteella. Tämän vuoksi myös järjestelmästä aiheutuneita kustannuksia ja siitä/siihen maksettuja korvauksia seurataan erikseen. Kunnan saamat tasauskorvaukset erityishuoltopiiriltä kirjataan siis kunnassa kohtaan Muut tuet ja avustukset (muilta). Lisätiedot: Heli Sahala, p. (09) (tasausjärjestelmä) Anneli Heinonen, p. (09) , Sisko Myöhänen, p. (09) , Kuntalain muutos hyväksytty eduskunnassa Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen kuntalain muuttamisesta (HE 46/2001 vp). Tasavallan presidentti ei ole vielä vahvistanut lakia. Seuraavassa on tarkasteltu lyhyesti kuntalain muutosta kunnan taloudenhoidon kannalta. Laajemmin kuntalain muutoksista tiedotetaan yleiskirjeellä sen jälkeen kun laki on vahvistettu ja sen voimaantulopäivä tiedetään. Valtuuston tehtävät Valtuuston tehtäviin (KuntaL 13 :n 2 momentin 3 kohta) on lisätty sijoitustoiminnan perusteista päättäminen. Muutettu säännöskohta on seuraava: Valtuuston tulee: 3) päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio; Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan rahavarojen sijoittamista rahamarkkinainstrumentteihin, joukkovelkakirjoihin, rahoitusarvopapereihin, pankkitalletuksiin ja muihin rahoitusomaisuuden instrumentteihin. Lain perustelujen mukaan kunnan rahavarat on sijoitettava turvaavasti ja tuottavasti. Luottoriskin tulee olla rajattu siten, että vaara pääoman menettämisestä on vähäinen. Valtuuston tulisi määritellä enimmäismäärä, joka voidaan sijoittaa rahoitusomaisuusarvopapereihin, joissa luottoriski on olemassa. Näitä ovat muun muassa osakkeet, osakerahasto-osuudet ja yritystodistukset. Valtuuston tulisi päättää myös periaatteista, joilla kunnan rahavaroja sidotaan sijoitustoimintaan vuotta pidemmäksi ajaksi. Periaatteisiin kuuluisi myös sijoitusten hajauttaminen, joka voisi koskea sijoitusaikaa, sijoitusvälinettä tai velallista. Toimivallan siirtämisestä sijoitustoiminnassa määrätään hallinto- tai johtosäännössä. Yksittäistä sijoitusta koskeva toimivalta on perusteltua siirtää kunnanhallitukselle tai sijoitustoiminnasta vastaavalle viranhaltijalle. Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01 13

14 Sijoitustoiminnan periaatteisiin palataan tarkemmin seuraavissa kuntataloustiedotteissa. Tilinpäätös Kuntalain tilinpäätöstä koskeva 68 pykälän 1 momentti on muutettu seuraavaksi: 68 Tilinpäätös Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Hallituksen roolin täsmentäminen Lain perustelujen mukaan muutoksella pyritään selkeyttämään kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan välistä työnjakoa tilinpäätöstä koskevan asian valmistelussa valtuustolle. Muutos on tekninen eikä asiallisesti muuta nykyistä tilannetta. Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää kunnanhallituksen roolia tilinpäätöksen valmistelussa ja laatimisessa. Voimassa olevan 53 :n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä tai asioita, jotka tarkastuslautakunta on valmistellut. Kuntalain 71 :n 2 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tulkinnallisia tilanteita on aiheutunut tilinpäätöksen käsittelyn ja sen hyväksymisen valmistelusta valtuustolle. Ongelmia on osin ratkaissut korkeimman hallinto-oikeuden päätös /2129, jonka pohjalta kunnille on myös annettu menettelyohjeita tilinpäätöksen valmistelusta valtuustolle. Asiaa on kuitenkin katsottu tarpeelliseksi vielä täsmentää laissa. Tilinpäätös laaditaan kuntalain 68 :n mukaisesti. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Allekirjoittamisen jälkeen tilinpäätös annetaan tilintarkastajan tarkastettavaksi, jonka on tilintarkastuskertomuksessaan otettava kantaa, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tilinpäätös on kunnanhallituksen laatima ja se käsitellään valtuustossa kunnanhallituksen valmistelun pohjalta. Kunnanhallitus toisin sanoen vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Tilintarkastuskertomuksen käsittelyn valmistelu kuuluu tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto ja otettava kantaa tilinpäätöksen hyväksymiseen ja vastuuvapauden myöntämiseen. 14 Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01

15 Tilinpäätöksen ajankohta Kuntalain 68 :n 1 momentti on muutettu siten, että kuntalaissa säädetään tilinpäätöksen laatimisajankohdasta. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Näin ollen tilinpäätöksen laatimisaikataulu säilyy nykyisellään. Kuntalain muutostarve on johtunut siitä, että kirjanpitolakia on muutettu annetulla lailla (629/2001) muun ohella siten, että tilinpäätöksen laatimisaikaa on pidennetty kolmesta kuukaudesta neljään kuukauteen tilikauden päättymisestä. Muutettua kirjanpitolakia sovelletaan ensimmäisen kerran tilikautena, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen. Koska kuntien tilikausi on kalenterivuosi, kuntien tilinpäätöksen laatimisaika olisi tällöin pidentynyt maaliskuun lopusta huhtikuun loppuun. Tämä olisi ollut ongelmallista sekä kuntalaissa tilinpäätöksen käsittelylle säädettyjen määräaikojen että kuntien taloutta koskevien kuntatason ja valtakunnallisten tietotarpeiden näkökulmasta. Tilinpäätöksen käsittelyajoista on säädetty kuntalain 73 :ssä, jonka mukaan tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä sekä kuntalain 68.1 :ssä, jonka mukaan hallituksen on saatettava tilinpäätös valtuuston käsiteltäväksi seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden 2002 tilinpäätöksen laadinnan ohjeistuksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että yhtiöt ja yhteisöt ovat kirjanpitovelvollisia kirjanpitolain mukaan ja näiden yhteisöjen tilinpäätöksen laatimisaika pitenee neljään kuukauteen tilikauden päättymisestä. Konsernitase ja sen liitetiedot ovat osa kunnan tilinpäätöstä, joka on laadittava maaliskuun loppuun mennessä. Konsernitilinpäätöksen laadintaohjeissa onkin korostettava, että konsernitilinpäätökseen otettavien yhteisöjen tiedot tulee antaa siten, että kunnan tilinpäätös pystytään laatimaan säädetyssä ajassa. Lisätiedot: Anneli Heinonen, p. (09) , Oiva Myllyntaus, p. (09) , Sisko Myöhänen, p. (09) , Christel von Martens, p. (09) , Sosiaalivakuutusmaksut v Sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksut Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen (HE 150/2001 vp) vuodelta 2002 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksuista. Kuntatyönantajan sosiaaliturvamaksu on alkaen 4 prosenttia. Maksu koostuu sairausvakuutusmaksusta (1,6 %) ja kansaneläkemaksusta (2,4 %). Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01 15

16 Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2002 on 0,7 prosenttia palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,7 prosenttia palkasta. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on 0,4 prosenttia vuonna Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2002 työttömyysvakuutusmaksut (1104/2001). Eläkemaksut Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunta on vahvistanut vuoden 2002 palkkaperusteiseksi KVTEL-maksuksi 22,05 prosenttia KVTEL:n soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden palkkasummasta. Työnantajan keskimääräinen palkkaperusteinen KVTEL-maksu on 22,05 prosenttiyksikköä vähennettynä vuonna 2002 sovellettavalla, myöhemmin vahvistettavalla työntekijän eläkemaksulla. Alustavien tietojen mukaan vuoden 2002 työntekijän eläkemaksu olisi 4,40 prosenttia palkasta, jolloin työnantajan maksuosuudeksi jäisi 17,65 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työntekijän eläkemaksun joulukuussa. Vuoden 2002 eläkemenoperusteisen maksun kokonaismääräksi vahvistettiin 409 miljoonaa euroa, kun kokonaismäärä vuonna 2001 on 357 miljoonaa euroa. Tämä vastaa arviolta 4,25 prosenttia palkkasummasta. Yksittäisten jäsenyhteisöjen maksut vaihtelevat sen mukaan, kuinka paljon niillä on palveluksessaan ennen vuotta 1940 syntyneitä työntekijöitä ja kuinka paljon niiden palveluksen perusteella syntyneitä eläkkeitä maksetaan vuonna Työkyvyttömyyseläkkeen, yksilöllisen varhaiseläkkeen ja työttömyyseläkkeen omavastuumaksujen perusteisiin ei tule muutoksia. Omavastuu on työkyvyttömyyseläkkeessä edelleen 20 prosenttia, yksilöllisessä varhaiseläkkeessä 40 prosenttia ja työttömyyseläkkeessä 60 prosenttia eläkkeen aiheuttamista kustannuksista. Yhteensä omavastuumaksuja ennakoidaan perittävän vuonna 2002 noin 0,7 prosenttia palkkasummasta. Yksittäisten jäsenyhteisöjen omavastuumaksujen määrä suhteessa palkkasummaan vaihtelee eläkkeelle siirtyvien henkilöiden lukumäärän ja maksettavien eläkkeiden mukaan. KVTEL-maksu koostuu seuraavista osista: Työntekijä Työnantaja Yhteensä % % % Palkkaperusteinen maksu 4,4 * 17,65 22,05 Eläkemenoperusteinen maksu 4,25 4,25 Omavastuumaksu 0,7 0,7 Yhteensä (keskimäärin) 4,4 * 22,6 27,0 * vahvistamaton Vuoden 2002 VEL-eläkemaksua on selostettu kuntatalous-tiedotteessa nro 4/01. Tuolloin käytettiin työntekijän eläkemaksuarviona 4,6 prosenttia. Nyt kuitenkin arvioidaan työntekijän eläkemaksun vuonna 2002 olevan 4,4 prosenttia. Tämä vaikuttaa myös työnantajan maksuprosenttiin. Mikäli työntekijän eläkemaksu vahvistetaan 4,4 prosentiksi, niin silloin valtion eläkejär- 16 Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01

17 jestelmän yleinen eläkemaksu työnantajan osalta olisi 19,1 prosenttia. Työnantajakohtainen eläkemaksu (kunta, jonka palveluksessa on yli 50 VEL-järjestelmään kuuluvaa työntekijää) vaihtelisi tällöin välillä 18,2 24 prosenttia. Kuntien keskimääräiseksi työnantajan kokonaismaksuprosentiksi muodostuisi tällöin 20,5. Muilta osin kuntatalous-tiedotteessa 4/01 esitetyt tiedot pitävät edelleen paikkansa. Ennakkotietojen mukaan LEL-vakuutusmaksuprosentti pysynee vuonna 2002 ennallaan, eli 21,8 prosentissa. TaEL-vakuutusmaksuprosentti noussee 0,3 prosenttiyksiköllä, eli se olisi 17,3 prosenttia vuonna Lisätiedot: Juhani Turkkila, p. (09) , Sisko Myöhänen, p. (09) , Viivästys- ja peruskorko v Viivästyskorko Valtiovarainministeriö on vahvistanut korkolain 3 :n 2 momentin mukaiseksi viitekoroksi 4 prosenttia. Vuonna 2002 käytössä oleva yleinen viivästyskorko pysyy näin ollen 11 prosentissa, eli samana kuin vuonna 2001 (viitekorko + 7 prosenttiyksikköä). Yleistä viivästyskorkoa voidaan periä luotoista, joista ei ole sovittu maksettavaksi korkoa. Jos luotosta on sovittu maksettavaksi tietyn suuruista korkoa, niin tällöin viivästyskoron määrä on 4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin sovittu korko. Velallinen ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan viivästyskorkoa enempää kuin kulloinkin voimassa oleva viitekorko lisättynä kymmenellä prosenttiyksiköllä (vuonna 2002 enintään 14 %). Jos luotosta on sovittu maksettavaksi korkoa, mutta korkokantaa ei ole määrätty, on viivästyskorkoa maksettava 4 prosenttiyksikköä yli valtiovarainministeriön vahvistaman viitekoron (8 prosenttia vuonna 2002). Peruskorko Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 3,5 prosenttia ajalle Peruskorko on alkaen ollut 4,5 prosenttia. Peruskorko vahvistetaan puolivuosittain, ja se määräytyy 12 kuukauden markkinakorkojen perusteella siten, että peruskorko on vahvistamista edeltävien kolmen kuukauden aikana julkaistun 12 kuukauden markkinakoron keskiarvo. Lisätiedot: Sisko Myöhänen, p. (09) , Mikael Enberg, p. (09) , Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01 17

18 Ajankohtaista eurosta Eurot kassoilla Rahanvaihtokauden aikana asiakkaalla on oikeus käyttää maksamiseen markkoja eurojen rinnalla. Vaihtorahana kassat antavat asiakkaille euroja. Tammikuun alussa vaihtorahana voidaan tarvittaessa antaa markkoja, mikäli euroja ei ole riittävästi tai niitä ei vielä olla ehditty hankkia. Pankkien kanssa kannattaa ennakkoon sopia euromääräisen vaihtorahan tilaamisesta ja noutamisesta vuoden 2002 alussa. Kassoilla maksamiseen suositellaan seuraavia periaatteita: - laskennan valuutta aina euro - senttitarkkuus - käteisellä maksettaessa pyöristäminen lähimpään 5 jaolliseen senttimäärään vasta laskelman lopussa (Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä) - kortilla maksettaessa ei pyöristetä - markkavaihtorahan laskenta pyöristämättömästä määrästä Esimerkki - Hinta 26,41 e (rinnakkaismerkintä 157,00 mk) - Käteismaksuna hinta euroina 26,40 e - Asiakas maksaa 105,50 mk (mikä on 17,74 e) ja loput euroissa - 26,41 e - 17,74 e = 8,67 e - Loppusuoritus käteisenä 8,65 e - Loppusuoritus 8,67 e kortilla maksettaessa Esimerkki - Hinta 4,00 e (23,78 mk) - Asiakas maksaa 15,00 mk ja 2 e - 15,00 mk = 2,52 e - 4,52 e 4,00 e = 0,52 e - Vaihtoraha käteisenä 0,50 e Jos kassalla ei ole antaa euroja vaihtorahaksi: 0,52 e = 3,09 mk, vaihtoraha markkoina 3,10 mk Vanhat rahat maksuvälineinä ja niiden lunastus Suomen rahayksikkönä on ollut markka vuodesta 1860 alkaen. Vuoden 1994 alusta Suomen Pankki lakkautti vanhoja seteleitä laillisina maksuvälineinä, samoin valtiovarainministeriö lakkautti vanhoja kolikoita. Siihen asti kaikki kolikot 1860-luvulta alkaen olivat olleet periaatteessa käypää rahaa ja seteleistäkin olivat olleet käypiä ne, joiden tyyppivuosiluku oli 1945 tai sitä myöhempi. Suomen Pankki lunastaa näitä lakkautettuja rahoja niiden nimellisarvosta vuoden 2003 loppuun asti; ennen vuotta 1963 liikkeeseen laskettujen rahojen nimellisarvo on vain 1/100 rahoihin merkitystä. Setelit, joiden tyyppivuosi on varhaisempi kuin 1945, on lakkautettu jo aiemmin, eikä 18 Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01

19 Suomen Pankki enää lunasta niitä. Lisäksi vuoden 1998 alusta lakkautettiin laillisina maksuvälineinä eräät 1 markan (lyöntivuodet ) ja 5 markan (lyöntivuodet ) kolikot, joita Suomen Pankki vastaanottaa vuoden 2007 loppuun asti. Vuoden 1994 alusta laillisina maksuvälineinä lakkautetut setelit ( sekä laillisina maksuvälineinä lakkautetut kolikot ( ovat saatavissa Suomen Pankin julkaisemina taulukoina mm. Internetistä (osoitteet suluissa). Asetus euromääräisistä pysäköintivirhemaksuista Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen (1086/2001) pysäköintivirhemaksuista. Asetus tulee voimaan Sisäasiainministeriön poliisiosaston tiedote asiasta löytyy Internet-sivuilta osoitteesta: Pysäköintivirhemaksulain mukaan pysäköintivirhemaksu on virheen laadusta riippumatta 10 euroa. Asetuksella maksu voidaan korottaa enintään 40 euroon, jos liikenteelliset syyt sitä vaativat. Asetus koskee niitä kuntia, joissa harjoitetaan kunnallista pysäköinninvalvontaa. Osassa kuntia euromääräiset pysäköintivirhemaksut ovat korkeampia kuin nykyiset maksut. Euroon siirryttäessä pysäköintivirhemaksun tarkkuustaso säilyy yleisempänä kuin mitä seuraisi suorasta euromuuntokurssin käytöstä. Euromääräiset pysäköintivirhemaksut löytyvät säädöskokoelmasta (1086/2001) sekä myös mm. poliisin Internet-sivuilta osoitteesta: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta (HE 188/2001 vp). Edellä mainittu pykälä koskee lasten päivähoidon maksua. Tasavallan presidentti ei ole vielä vahvistanut lakia. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta (HE 187/2001 vp). Euron käyttöönottoon liittyen terveydenhuollon maksukaton vuotuinen raja on muutettu 590 euroksi. Tasavallan presidentti ei ole vielä vahvistanut lakia. Valtioneuvosto on antanut asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta (1168/2001). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan vuoden 2002 alusta lukien vuosien kustannustason muutosta vastaavasti. Samalla maksut muuttuvat euromääräisiksi ja ne ovat tasaeuroina. Asetus tulee voimaan Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote asetuksen muuttamisesta löytyy ministeriön Internet-sivuilta osoitteesta: Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01 19

20 Kuntaliitto lähettää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista yleiskirjeen viikolla 50/2001. Lisätiedot: Leena Piekkola, p. (09) , JHTT-lautakunta tiedottaa Uudet, vuonna 2001 hyväksytyt JHTT-tilintarkastajat JHTT-tutkinto pidettiin Helsingissä 5. ja Tutkintokokeeseen osallistui yhteensä 39 henkilöä. JHTT-lautakunta vahvisti kokouksessaan seuraavien henkilöiden suorittaneen JHTT-tutkintokokeen hyväksytysti (18): Uudet hyväksytyt JHTT-tilintarkastajat Nimi Oppiarvo Kotipaikka Ala-Mutka, Yrjö HM Orivesi Heikkinen, Jorma KTM Vantaa Hukkamäki, Aimo KTM Joensuu Karenniemi, Hannu VTM Helsinki Kiviranta, Martti Yo-merkonomi Vantaa Korento, Sari HM Helsinki Leppänen, Pasi KTM Tampere Lind, Tiina KTM Helsinki Lindholm, Jari VTM Vaasa Mehtälä, Anneli Sosionomi Helsinki Paloviita, Veikko Sosionomi Ylöjärvi Qvintus, Pertti KTM Vantaa Rytilahti, Mikko KTM, Helsinki Tuohimäki, Juha HM Mäntsälä Vanhatupa, Asko Ekonomi Kälviä Viherkoski, Väinö KTM Espoo Voutilainen, Olavi HM Tuusula Weckman, Tuula. KTM Piispanristi JHTT-lautakunta pitää hyväksymistään JHTT-tilintarkastajista JHTTluetteloa. JHTT-luettelo on julkinen ja siitä annetaan pyydettäessä otteita ja todistuksia. Edellä mainitut uudet JHTT-tilintarkastajat (18) merkittiin JHTT-luetteloon päivämäärällä Tällä hetkellä JHTT-luetteloon on merkittynä yhteensä 197 JHTT-tilintarkastajaa. JHTT-yhteisöt JHTT-luetteloon merkitään myös lautakunnan hyväksymät JHTT-yhteisöt JHTT-luetteloon olivat merkittyinä seuraavat JHTT-yhteisöt: 20 Kuntatalous/kommunalekonomi 6/01

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain 3 ja 12 :n sekä tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 29/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain 5 c :n, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa.

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontili- verojen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslakia ja tuloverolakia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät 6/2002 Joulukuu December Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Verotus Valtionosuudet vuonna 2003 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Sijoitustoiminnan perusteista päättäminen JHTT-lautakunta tiedottaa Kuntatalous

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Koko maan veroennusteet Kuntamarkkinat, Kuntatalo 12 13.9.2012 Jukka Hakola Veroasiantuntija Kuntien tulot vuonna 2011 Valtionosuudet 20 % 7 661 milj.

Lisätiedot

ja ennen verotuksen päättymistä suoritettu jäännösvero tilitettäisiin veronsaajille ennakonpidätyksiä

ja ennen verotuksen päättymistä suoritettu jäännösvero tilitettäisiin veronsaajille ennakonpidätyksiä HE 155/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia. Ehdotuksen mukaan veronsaajaryhmien

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2015 Jukka Hakola, Veroasiantuntija Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton verotuloennuste 1.9.2015» Yleistaloudellinen

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 123/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Verontilityslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

PERUSTELUT. Tilitysajankohta Uusi verontilityslaki (532/1998) tuli voimaan 1 päivänä elokuuta Samassa yhteydessä

PERUSTELUT. Tilitysajankohta Uusi verontilityslaki (532/1998) tuli voimaan 1 päivänä elokuuta Samassa yhteydessä HE 71/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 29 :n sekä tuloverolain 21 ja 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

Ajankohtaiset veroasiat

Ajankohtaiset veroasiat Ajankohtaiset veroasiat Taloustorstai 16.11.2017 Jukka Hakola Kehityspäällikkö, verotus Ajankohtaiset veroasiat Kuntaliiton 6.11. päivitetty ennuste» Valmistunut verotus» Loppuvuoden oikaisut» Ensi vuoden

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

HE 209/2006 vp. olevien metsämaapinta-alojen suhteessa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia

HE 209/2006 vp. olevien metsämaapinta-alojen suhteessa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verontilityslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että yhteisöveron metsävero-osuuden

Lisätiedot

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntamarkkinat 2013 Jukka Hakola Veroasiantuntija, kuntatalous Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntien verotulojen

Lisätiedot

Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015

Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015 Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Valtionosuuspäätökset 2015 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM) VM/2633/02.02.06.00/2014, 31.12.2014 Opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

KUTSU Kunnantalo, istuntosali

KUTSU Kunnantalo, istuntosali KUTSU Laadittu 20.1.2016 1 Kokousaika Keskiviikkona klo 18:00 Kokouspaikka Kunnantalo, istuntosali Asia nro Asia 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Aloite vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

3.5.2005. Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen

3.5.2005. Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 68 3.5.2005 Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen kirjaamisesta 1 Lausuntopyyntö Kainuun hallintokokeilusta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3 Tärkeitä lukuja vuodelle 2015 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2 Ravintoetu 2 Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3 Kotimaan päivärahat 2015 3 Kilometrikorvaus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta Kunnanhallitus 193 03.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 09.11.2015 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta 597/000/2015 Kunnanhallitus 03.11.2015 193 Kuntalain mukaan

Lisätiedot

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää-

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää- HE 155/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien lain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 7/2000. Lehti ilmestyy 7 kertaa vuodessa Infobladet utkommer 7 gånger per år

SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 7/2000. Lehti ilmestyy 7 kertaa vuodessa Infobladet utkommer 7 gånger per år 7/2000 22.12.2000 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Viivästys- ja peruskorko Euron käyttöönotto JHTT-tilintarkastajat Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Jukka Hakola, veroasiantuntija

Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Jukka Hakola, veroasiantuntija Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Jukka Hakola, veroasiantuntija Verotuksen muutokset V. 2015 kunnallisveron tuottoja vähentää n. -78 milj. hallituksen päätös osittaisesta

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen 1 Suomen Kuntaliitto 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

HE 113/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 113/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Lisätiedot

Ajankohtaista kuntataloudesta

Ajankohtaista kuntataloudesta Ajankohtaista kuntataloudesta Taloustorstai 14.12.2017 Sanna Lehtonen Taloustorstai 14.12.2017 klo 14:00 Ajankohtaista kuntataloudesta / Sanna Lehtonen klo 14:10 Sote-muutosrajoitin / Sanna Lehtonen klo

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 27 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että teollisuuden

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero VUODEN 2010 VEROTULOT Rahatoimisto KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KH 9.2.2011 Vuoden 2009 maksuunpannut verot Kaupungin saamiin vuoden 2010 verojen tilityksiin vaikuttaa merkittävästi vuoden 2009

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d :n sekä tuloverolain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kiinteistöverotuksen lakimuutokset vuodelle 2014. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kari Pilhjerta, Verohallinto

Kiinteistöverotuksen lakimuutokset vuodelle 2014. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kari Pilhjerta, Verohallinto Kiinteistöverotuksen lakimuutokset vuodelle 2014 Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kari Pilhjerta, Verohallinto Sisältö Kiinteistöverolain ja arvostamislain muutokset: HE 76/2013: Hallituksen esitys

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 53/2009 vp. jako-osuus on 22,03 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus on 1,75 prosenttia yhteisöverosta.

HE 53/2009 vp. jako-osuus on 22,03 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus on 1,75 prosenttia yhteisöverosta. HE 53/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2003 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2016 (dnro: 165/200/2015).

Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2016 (dnro: 165/200/2015). Luontoisedut 2016 Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2016 (dnro: 165/200/2015). 1 Kotimaassa ja ulkomailla työnantajalta saadut luontoisedut on arvioitava seuraavien perusteiden mukaan:

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu 25.4.2013 Päivitetty 19.6.2013 Päivitetty 6.9.2013 Päivitetty 10.12.2013 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Kunnallistalous -tiedote

Kunnallistalous -tiedote Kunnallistalous -tiedote 2/2000 27.3.2000 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kunnallistalous -tiedotetta lähetetään yksi kappale jokaiselle kunnalle ja kuntayhtymälle.

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot