Mun ElämÄ. mun. RaHAt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mun ElämÄ. mun. RaHAt"

Transkriptio

1 Mun ElämÄ mun RaHAt

2 Mun ElämÄ mun RaHAt Itsenäistyminen on yksi suurimmista murroksista. Yht äkkiä asuu yksin ja vastaa omista asioistaan. On mietittävä miten hankitaan kotivakuutus, mitä tarkoittaa luoton korko, mitä palkkakuitissa pitää näkyä, mitä verotuksessa tulee huomioida. Perustietojen hallitseminen auttaa paitsi selviämään arjessa, myös suunnittelemaan tulevaisuutta aiempaa paremmin. Mutta näiden perustietojen hankkiminen helposti ja ymmärrettävässä muodossa on ollut haasteellista. Tästä syystä Suomen Lukiolaisten Liitto päätti toimia ja käynnisti Mun elämä, mun rahat hankkeen syksyllä Tavoitteena on, että jokaisella itsenäiseen elämään siir tyvällä abiturientilla on perustiedot oman taloutensa hallinnan keinoista ja merkityksestä. Tästä oppaasta löytyy tiedot niin työn tekemisestä opiskelun ohella, itsenäisestä asumisesta kuin verotuksestakin. Lisäksi opas antaa tietoa siitä miten ongelmatilanteita voi välttää ja mitä kannattaa tehdä, jos sellaisia kuitenkin tulee. Opas on tarkoitettu erityisesti lukiolaisten, opettajien ja opinto-ohjaajien käyttöön. Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä ja apua. Opas löytyy netistä osoitteesta Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto 2

3 TYÖ...4 TYÖSOPIMUS...5 JES, TILIPÄIVÄ!...6 YRITTÄJYYS...6 VEROT...7 MIKÄ IHMEEN VEROKORTTI?...8 VEROKORTIN TÄYTTÖ JA KÄYTTÖ...9 VEROKORTIN MUUTTAMINEN...9 VERONPALAUTUSTA VAI MÄTKYT?...10 LAHJAT JA PERINTÖ...11 KELA...12 OPINTORAHA...12 ASUMISLISÄ...13 OMIEN TULOJEN VAIKUTUS OPINTOTUKEEN...13 YLEINEN ASUMISTUKI...14 TOIMEENTULOTUKI...14 OPINTOLAINA...14 PANKKIPALVELUT...15 LAINAA HAKEMASSA...16 MIKÄ KORKO? MIKÄ MARGINAALI? MÄ OTTAISIN PELKÄN LAINAN, KIITOS...17 ASUNTOLAINA...17 LAINAN HOITAMINEN...18 KULUTUSLUOTOT...18 OSAMAKSULLA MAKSAMINEN...18 HÄTÄTILANTEET...19 PIKAVIPPI VAI LAINA PORUKOILTA?...20 PANTTILAINAAMOT...20 PÄÄMÄÄRÄNÄ OMA KÄMPPÄ...21 MISTÄ ASUNTO?...22 VUOKRASOPIMUS...22 VUOKRAENNAKKO JA VUOKRAVAKUUS...23 ALIVUOKRASOPIMUS JA JÄLLEENVUOKRASOPIMUS...23 VAKUUTUKSET...24 ELÄMISEN KULUJA...25 RUOKA...26 MATKUSTAMINEN...26 ENERGIA JA VESI...26 OPISKELU...27 MAKSUONGELMIA...28 MAKSUMUISTUTUS ELI KARHUKIRJE...29 MAKSUVAATIMUS...29 MAKSUTUOMIO...29 TALOUS- JA VELKANEUVONTA...29 VIIMEISET SANAT...30 KIRJOITTAJAT...32 RAHOITTAJAT...32 YHTEISTYÖKUMPPANIT

4 TYÖ Kun lukio päättyy, suurin osa uusista ylioppilaista siirtyy joko heti tai välivuoden jälkeen opiskelijaelämän pariin. Suurin osa opiskelijoista tekee opiskelujensa ohella myös töitä. Työstä saatava palkka on merkittävä rahanlähde opiskelijoille. Työelämä on monilta osin erilaista kuin opiskelu. Työelämässä ei tunneta akateemista vapautta, vaan työnantajan antamia ohjeita on noudatettava tarkasti. Työntekijällä on oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka on hyvä tuntea. 4

5 Työsuhteen alkaessa sovitaan työsuhteen ehdoista. Työnantaja ja työntekijä neuvottelevat palkasta ja työajoista. Neuvottelujen lopputulokseen vaikuttavat niin työnantajan tarpeet kuin työntekijän tiedot ja taidot. On tärkeää, että kaikista työsuhteen ehdoista sovitaan kirjallisesti työsopimuksella. Kirjallisesta työsopimuksesta on etua kummallekin osapuolelle. Riitatilanteessa on helpompi tarkistaa, mitä sopimuksessa lukee, kuin muistella, mitä on suullisesti sovittu. TYÖSOPIMUS Nämä tiedot on oltava työsopimuksessa - Sekä työnantajan että työntekijän nimet ja osoitteet - Mitä työehtosopimusta sovelletaan - Työsuhteen alkamisajankohta - Palkan määräytymisperusteet ja palkanmaksukausi - Määräaikaisen työsuhteen kesto ja määräaikaisuuden peruste - Säännöllinen työaika - Mahdollisen koeajan pituus - Vuosiloman määräytymisperuste - Työntekopaikka - Irtisanomisaika tai sen määräytymisperuste - Pääasialliset työtehtävät - Mahdollisen ulkomailla työskentelun ehdot Kaikista työhön vaikuttavista asioista ei kuitenkaan sovita kahdenkeskisissä neuvotteluissa, sillä työnantajien ja työn tekijöiden edustajat ovat sopineet niistä jo valtakunnan tasolla. Näitä sopimuksia sanotaan työehtosopimuksiksi (TES). TYÖEHTOSOPIMUS TYÖEHTOSOPIMUS 5

6 JES, TILIPÄIVÄ! JES, TILIPÄIVÄ! Työstä on maksettava palkkaa, jonka suuruus määräytyy työsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisesti. Työnantajan on maksettava palkka niin, että se on työntekijän käytettävissä työsopimukseen merkittynä palkkapäivänä. Palkan maksusta ei saa aiheutua työntekijälle kustannuksia vaan työnantaja maksaa pankin palvelumaksut ja muut kulut. Palkan maksun yhteydessä työnantajan on myös annettava palkkalaskelma. Siitä on selvittävä työsopimuksen mukaisesti maksettava bruttopalkka eli se palkka, josta ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja. Laskelmassa on myös oltava tiedot luontoiseduista, ennakonpidätyksistä, veroluonteisista maksuista ja muista maksuista. Työntekijän kannalta mielenkiintoisin osa palkkalaskelmaa on nettopalkka, joka on tilille maksettava palkka. Mikäli palkka ei ole tilillä palkkapäivänä, kannattaa ensin olla yhteydessä työnantajaan. Kyseessä saattaa olla unohdus tai vaikkapa tietotekninen virhe. Mikäli työnantaja ei anna kunnon selitystä maksamattomaan palkkaan, kannattaa ottaa yhteyttä ammattijärjestöön tai työsuojelupiiriin, jotka antavat lisäneuvoja. Palkkalaskelmat kannattaa säilyttää, jotta voi myöhemmin tarkistaa, onko palkka huomioitu oikein verotuksessa. YRITTÄJYYS YRITTÄJYYS Yrityksen perustaminen on mahdollista, jos yrittäjäksi haluavalla on yritysidea ja suunnitelma rahoituksen järjestämisestä. Mikään ei estä oman yrityksen perustamista opiskeluaikana. Yrityksen avulla on mahdollista tienata rahaa. Mikäli yritys toimii samalla alalla jota itse opiskelee, saa lisäksi arvokasta työkokemusta. 6

7 VeRoT Opiskelijoiden yleisimmät rahan lähteet ovat työstä saatava palkka ja Kelan maksama opintotuki. Kummatkin ovat veronalaista tuloa, joten niistä pitää maksaa veroa. Suomessa on käytössä niin sanottu progressiivinen verotus. Se tarkoittaa että veroprosentti kasvaa tulojen kasvaessa. Verojen maksu tapahtuu ennakonpidätyksenä eli työnantaja maksaa verot ennakkoon arvioitujen tulojen mukaisesti. Työntekijä saa tililleen ainoastaan nettopalkan eli palkan, josta on vähennetty verot ja muut maksut. Työntekijän on ainoastaan toimitettava työnantajalle verottajan lähettämä verokortti työsuhteen alkaessa ja sen jälkeen vuosittain. Verokortti on työnantajalla koko vuoden. Työnantaja antaa kortin takaisin työsuhteen päättyessä tai kun uusi kortti on toimitettu työnantajalle. TUTUSTU: 7

8 MIKÄ MIKÄ IHMEEN IHMEEN VEROKORTTI? VEROKORTTI? Jotta työnantaja osaa pidättää palkasta oikean määrän veroja, pitää hänen tietää työntekijän henkilökohtainen veroprosentti. Veroprosentti selviää verokortista. Verovirasto lähettää verokortin kotiin kaikille yli 16-vuotiaille aina alkuvuodesta. Opiskelijat voivat saada kahdenlaisia verokortteja. Alle 18-vuotiaat saavat portaikkoverokortin. Portaikkoverokortti on suunniteltu pienituloisille. Siinä veroprosentti vaihtelee tulojen määrä mukaisesti. Pienimmät tulot ovat verovapaita. Tiettyjen rajojen väliin jäävät tulot verotetaan henkilökohtaisen veroprosentin mukaan. Ylärajan ylittävät tulot verotetaan kaikkien portaikkoverokortin saaneiden kesken yhtenevällä veroprosentilla. Yli 18-vuotiaille, joilla on aikaisempia tuloja, lähetetään yleensä normaali verokortti. Verokortti koostuu kahdesta osasta, joista ylin annetaan päätyönantajalle ja alin annetaan mahdolliselle sivutyönantajalle. Toisin kuin portaikkoverokortissa normaalissa verokortissa on kaksi veroprosenttia: perus- ja lisäprosentti. Perusprosenttia käytetään silloin, kun tulot pysyvät alle verokortissa olevan tulorajan. Ylimenevää osaa verotetaan korkeamman lisäprosentin mukaisesti. Portaikkoverokortin asteikko 2009 Tulot Veroprosentti Alle % X Yli % 8

9 Portaikkoverokorttia on helppo käyttää. Siihen ei tarvitse tehdä merkintöjä, vaan sen voi vain antaa työnantajalle. Normaali verokortti sen sijaan vaatii myös työntekijän merkintöjä. Näitä merkintöjä on harkittava huolellisesti. Ennen kuin antaa verokortin ylimmän osan päätyönantajalle, pitää päättää, noudatetaanko verojen laskemisessa A vai B vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa A verottaja on laskenut tulorajat palkkakausittain eli yhdelle kuukaudelle, kahdelle viikolle, viikolle ja päivälle. Jos tulot palkkakautta kohden ovat alle verottajan laskeman tulorajan, maksettava vero määräytyy perusprosentin mukaan. Yli tulorajan menevältä osalta veroja maksetaan lisäprosentin mukaan. Vaihtoehdossa B verottaja on laskenut vain yhden tulorajan koko vuodelle. Vuoden aikana kaikki tulot lasketaan yhteen ja niin kauan kuin ne pysyvät alle tulorajan, työnantaja maksaa veroja perusprosentin verran. Kun tuloraja ylittyy, kaikesta tulosta verotetaan korkean lisäprosentin mukaisesti vuoden loppuun asti. Mikäli työntekijä ei valitse kumpaakaan vaihtoehtoa, käyttää työnantaja A vaihtoehtoa. On siis tarkasti mietittävä kumpaa vaihtoehtoa haluaa käyttää, sillä valintaa ei voi vaihtaa kesken vuoden. Yleistäen voidaan sanoa, että vaihtoehto A on hyvä silloin kun työskentelee tasaisella palkalla saman työantajan palveluksessa koko vuoden. Vaihtoehto B taas sopii hyvin silloin, kun vuoden aikana on monta työnantajaa tai tulon määrä vaihtelee voimakkaasti palkanmaksukausien välillä. Verokortin tulorajat ja veroprosentit on laskettu kahden vuoden takaisten tietojen mukaan. Toisin sanoen vuoden 2010 verokortin tiedot on laskettu vuoden 2008 tulotietojen mukaan. Lukiolaisten siirtyessä työelämään voivat verokortin tiedot olla hyvinkin kaukana todellisuudesta. Verokorttiin ei myöskään ole huomioitu tuloksi laskettavaa opintotukea. Joissakin tapauksissa voi olla viisasta muuttaa veroprosenttia. Mikäli ainoastaan veroprosentti on liian pieni mutta tuloraja on sopiva, voi prosenttia korottaa pelkällä ilmoituksella työnantajalle. Sen sijaan prosentin pienentämistä tai tulorajan korottamista varten tarvitaan uusi verokortti. Muutosverokortin voi hankkia helpoiten verottajan nettisivujen kautta verkkopankkitunnuksilla kirjautumalla. Verokortin voi tilata myös puhelimitse, kirjeitse tai käymällä verotoimistossa. VEROKORTIN KÄYTTÖ JA TÄYTTÖ VEROKORTIN MUUTTAMINEN Verokortin tilaus ja Olli Opiskelija -demo netissä: 9

10 VERONPALAUTUSTA VAI MÄTKYT? Vaikka verokorttiin on laskettu henkilökohtainen veroprosentti, se ei välttämättä ole lopullinen veroprosentti. Lopullinen veroprosentti selviää vasta, kun verottaja on jälkikäteen saanut tiedon kaikista vuoden aikana ansaituista tuloista ja maksetuista ennakonpidätyksistä. Verottaja ilmoittaa verotustiedot kaikille yli 16-vuotiaille esitäytetyllä veroilmoituksella aina huhtikuussa. Vero ilmoitukseen on kerätty ne tiedot, jotka verottaja on saanut työnantajilta, Kelalta ja pankeilta. Veroilmoituksessa olevat tiedot voivat kuitenkin olla virheellisiä tai osa tiedoista puuttuu, joten veroilmoitus tulee aina tarkistaa. Veroilmoituksesta ilmenee se, saako veronpalautusta vai joutuuko maksamaan jäännösveroa eli kansanomaisesti mätkyjä. Veronpalautus tarkoittaa sitä, että verokorttiin merkitty veroprosentti on ollut liian suuri ja vuoden aikana on maksettu liikaa ennakonpidätystä. Verottaja maksaa yli 5 euron suuruiset veronpalautukset joulukuussa veroilmoituksessa mainitulle tilille. Jäännösverot taas kertovat päinvastaista eli ennakonpidätysprosentti on ollut liian pieni. Yli 10 euron suuruiset jäännösverot pitää maksaa verottajalle veroilmoitukseen merkittynä ajankohtana. Esitäytetty veroilmoitus pitää palauttaa verottajalle vain, jos siihen on tehty korjauksia tai lisäyksiä. Muussa tapauksessa verotus ei enää muutu ja veroilmoituksessa olevat tiedot ovat voimassa. Verottaja voi kuitenkin määrätä veronkorotusta, mikäli se huomaa, että sille ei ole ilmoitettu kaikkia veronalaisia tuloja. Mahdolliset mätkyt tai veronpalautukset on syytä ottaa huomioon, kun saa uuden verokortin. Veroprosentin muuttaminen voi olla järkevää, jotta välttyy seuraavina vuosina suhteettoman suuresta tai pienestä ennakonpidätyksestä. Tarkista esitäytetty veroilmoitus, vaikka olisit saamassa veronpalautusta! 10

11 Usein isovanhemmat tai muut sukulaiset haluavat tukea opiskelijaa rahallisesti. Rahallinen tuki on mahdollista ilman, että verottaja puuttuu peliin, mikäli kolmen vuoden aikana saadut lahjat ovat alle Koska raja on lahjoittajakohtainen, on lahja mahdollista saada esimerkiksi kummaltakin isovanhemmalta erikseen. Annettuun lahjaan lasketaan mukaan kaikki raha. Sen sijaan lahjanantajan on mahdollista maksaa toisen puolesta vaikkapa vaihto-oppilasvuoden kustannukset ilman veroseuraamuksia. Lahjoittajan on kuitenkin maksettava vaihto-oppilasvuoden kustannukset suoraan järjestäjälle eikä antaa opiskelijalle rahaa opiskelijavaihdosta johtuvia kustannuksia varten. Toisen puolesta voi maksaa myös vaikkapa sähkölaskun, jos maksaa sen suoraan sähköyhtiölle eikä anna käteistä laskun maksamista varten. Moni saattaa myös saada perintöä. Vuoden 2009 alusta alkaen kaikki perintö on verovapaata asti. Sen ylittävältä osalta maksettavan veron määrä riippuu perittävän ja perijän sukulaissuhteesta. Mitä kaukaisempi sukulainen perintöä jättää, sitä enemmän veroa joutuu maksamaan. LAHJAT JA PERINTÖ LAHJAT JA PERINTÖ 11

12 KELA OPINTOTUKI = opintoraha + asumislisä + opintolainan valtiontakaus OPINTORAHA Opintorahaa voi saada 17 vuotta täyttänyt päätoiminen opiskelija. Tietyissä tapauksissa vanhempien tulot voivat vaikuttaa opintorahan määrään. Kela perii 10 prosentin ennakonpidätystä opintorahasta. Kelalle ei kuitenkaan tarvitse toimittaa verokorttia. Huomioi kuitenkin tämä: Jos sinulla ei ole muita tuloja, pidätys voi olla liian suuri. Hae tällöin uusi verokortti ja toimita se Kelaan. Alle 170 euron opintorahasta ei peritä veroa. Opintoraha on kuitenkin veronalaista tuloa, joten muista ilmoittaa siitä esimerkiksi hakiessasi muutosverokorttia. 12

13 Asumismuoto ja perhesuhteet ratkaisevat kuulutko opintotuen asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin. Asumislisän määrä on 80 % vuokrasopimuksessa mainituista hyväksyttävistä asumismenoista. Asumismenoina otetaan huomioon vuokra tai käyttövastike sekä kiinteä vesi-, sähkö- ja kalustemaksu. Asumislisä on verotonta tuloa. Menoja ei oteta huomioon siltä osin, kuin ne ylittävät 252 euroa kuukaudessa. Alle 33,63 euron kuukausimenoihin ei voi saada lainkaan asumislisää. Asumislisä on siten 26,90 201,60 euroa kuukaudessa. (Tiedot ovat vuodelta 2009.) Omat tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Näitä tuloja ovat veronalaiset ansio- ja pääomatulot (ei opintoraha) ulkomailta saamasi tulot toimeentulon turvaamiseen tarkoitetut apurahat. Vuosituloraja alkaen Tulorajaa voi nostaa eri tavoilla: Älä hae opintotukea kaikille opiskelukuukausille. Peru jo myönnetty opintotuki etukäteen valitsemiltasi kuukausilta. Palauta sinulle jo maksettu opintotuki vapaaehtoisesti valitsemiltasi kuukausilta. Tukikuukausi Vuosituloraja ( /kk) Osoitteessa on opintotukilaskuri, jolla voit laskea arvion opintotukesi määrästä ASUMISLISÄ OMIEN TULOJEN VAIKUTUS OPINTO- TUKEEN 13

14 YLEINEN ASUMISTUKI TOIMEENTULOTUKI OPINTOLAINA OPINTOLAINA Jos sinulla ei ole oikeutta opintotuen asumislisään, voit pienituloisena hakea yleistä asumistukea. Näin esimerkiksi jos asut lapsen kanssa tai omistusasunnossa. Tuki myönnetään yhteisesti kaikille samassa asunnossa asuville eli ruokakunnalle. Asumistukeen vaikuttavat muun muassa ruokakunnan henkilöluku ja asunnon koko. Mahdollista asumistukea voi arvioida Kelan Yleisen asumistuen laskurilla. Toimeentulotuki on tarkoitettu viimekädessä toimeentulonturvaksi. Sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan ja tuki lasketaan välttämättömien menojen mukaan. Jos et opiskele kesältä, etkä ole saanut kesätöitä, voit hakea asuinkuntasi sosiaalitoimelta toimeentulotukea. Toimeentulotuen ehdot voivat vaihdella kunnittain ja ne kannattaa selvittää hyvissä ajoin. Opintolaina on valtion takaamaa lainaa. Opintolainan valtiontakausta voit hakea Kelalta tai yliopiston opintotukilautakunnalta. Jos lainatakaus myönnetään, voit hakea opintolainaa valitsemastasi pankista. Lainatakausta ei myönnetä, jos Kela on takaajana joutunut maksamaan aiemmat opintolainasi tai sinulla on maksuhäiriömerkintä. Poikkeuksena, jos häiriö on yksittäinen, määrältään vähäinen ja siitä on kulunut kohtuullisen pitkä aika. Opiskeluaikana maksat pankille yhden prosentin korkoa opintolainasta. Muu osa sovitusta korosta lisätään lainaan eli pääomitetaan. Takaisinmaksu aloitetaan yleensä noin kahden vuoden kuluttua opintojen päättymisestä. Pankin kanssa voi neuvotella takaisinmaksusta, riippuen omasta elämäntilanteesta. Käytännössä: Outi Opiskelija on nostanut lainaa euroa ja opintolainan koroksi on pankin kanssa sovittu neljä prosenttia. Puolen vuoden korkokaudelta Outi maksaa itse yhden prosentin koron (20 euroa) ja loppuosa korosta, eli kolme prosenttia (60 euroa), lisätään lainan pääomaan. Takaisin maksettava lainapääoma on koron pääomituksen jälkeen siis euroa. 14

15 PanKkiPaLveLuT Jokapäiväisten pankkiasioiden sujuminen vaivatta on tärkeää, jotta välttyy turhalta vaivalta ja kustannuksilta. Pankeilla on paljon erilaisia tuotteita, joista monet ovat nuorille halvempia kuin aikuisille. Pankit tarjoavat innokkaasti omia tuotteitaan, joten kannattaa miettiä, mitä palveluja tarvitsee. Erilaiset maksukortit ovat kätevä tapa maksaa ostoksia. Kortit ovat jaoteltavissa debit- ja kreditkortteihin. Debit-kortit tunnetaan kansanomaisesti pankkikortteina eli ne tarkistavat onko tilillä rahaa ja antavat veloittaa vain plussalla olevaa tiliä. Kredit-kortit taas ovat maksuaika- ja luottokortteja. Niiden toiminta perustuu pankin kanssa sovittuun luottorajaan eikä tilillä olevan rahan määrään. Luottokortinhaltija maksaa käyttämänsä luoton takaisin pankille jälkikäteen. Omassa kodissa asuvan opiskelijan on tiedettävä, paljonko hänellä on rahaa käytettävissään. Myös laskut on maksettava ajoissa. Suurin osa pankkiasioinnista hoituu verkkopankissa. Verkkopankki on usein myös edullisin tapa maksaa lasku, sillä pankin tiskillä laskun maksamisesta veloitetaan useita euroja kappaleelta. Laskut voi maksaa myös laskunmaksuautomaatilla tai suoraveloituksella. Suoraveloituksessa kuluttaja tekee pankissa sopimuksen, jolla valtuuttaa yrityksen veloittamaan laskun eräpäivänä tililtään. Jokapäiväisten pankkiasioiden lisäksi pankit tarjoavat runsaasti muita palveluita. Mikäli tilille on kertynyt ylimääräistä rahaa, sitä voi sijoittaa eri kohteisiin vaihtelevalla riskillä. MUISTA! Luotolle joutuu maksamaan aina korkoa! 15

16 LaiNaa HakeMassa Moni opiskelija haluaa keskittyä täysipäiväiseen opiskeluun eikä halua työskennellä opintojen ohella. Tämä on mahdollista opintolainan turvin. Lainaa voi tarvita myös muuhunkin, kuten tavaroiden- tai asunnonostoon. Lainaa saa erilaisilta toimijoilta mutta perusteet lainan saantiin ja takaisin maksuun ovat samat. 16

17 Korko on lyhyesti sanottuna rahan hinta. Maksat lainan antajalle korvausta siitä, että hän on antanut rahansa sinulle lainaan. Lainan korko koostuu kahdesta osasta, viitekorosta ja marginaalista. Viitekorko vaihtelee laina-aikana ja se on joko euribor-korko tai prime-korko. Viitekorkoon lisätään henkilökohtainen marginaali, joka neuvotellaan pankin kanssa. Marginaali on se osa korosta, jolla pankit kilpailevat. Toisin kuin viitekorko marginaali pysyy yleensä samana koko laina-ajan, ellei sitä neuvotella myöhemmin uudelleen. Velkoja, eli esimerkiksi pankki, haluaa myöntämälleen lainalle yleensä vakuuden, josta velkoja saa maksuhäiriötilanteissa rahansa takaisin. Vakuuslajeja ovat takaus ja panttaus. Ennen vakuuden antamista on syytä tutustua huolellisesti sen ehtoihin. Harvalla on sukan varressa niin paljon rahaa, että voisi ostaa oman asunnon. Asuntolainan avulla se on mahdollista. Asuntolaina on kuitenkin pitkäaikainen, jopa kymmenien vuosien sitoumus. Lainaa ja sen ottamista tuleekin suunnitella huolella, koska laina-aikana vastaan voi tulla hyvin erilaisia tilanteita, joihin tulee olla varautunut. Jos oma asunto on paras vaihtoehto, alkaa asuntolainojen vertailu ja valinta. Vertailussa tulee ottaa huomioon kaikki luottoon liittyvät kustannukset ja muut ehdot. Maksukyvyllä, asiakassuhteella ja etukäteissäästämisellä on vaikutusta luoton saamiseen ja luoton korkoon. Lainan saamiseen tarvitaan myös riittävät vakuudet vuotiaille on olemassa oma ensimmäistä omistusasuntoa varten tarkoitettu ASP-säästämisjärjestelmä. ASP-säästäjä laittaa säännöllisesti rahaa ASP-tilille. Kun tilille on säästetty 10 % ostettavan asunnon hinnasta, pankki myöntää säästäjälle asuntolainan, jonka ehdot ovat kevyemmät kuin muissa asuntolainoissa. Lisäksi valtio maksaa osan asuntolainan koroista. MIKÄ KORKO? MIKÄ MARGINAALI? MÄ OTTAISIN PELKÄN LAINAN, KIITOS. ASUNTOLAINA 17

18 18 LAINAN HOITAMINEN KULUTUSLUOTTO OSAMAKSULLA MAKSAMINEN Lainan lyhennyksen suuruus riippuu lainan määrästä, laina-ajasta ja lyhennystavasta. Lainaa voi maksaa takaisin seuraavilla eri tavoilla: Tasaerä eli annuiteetti Lainan myöntämishetkellä kaikki takaisinmaksuerät ovat yhtä suuria ja takaisinmaksuaika on tarkkaan määritetty. Kun viitekorko muuttuu, maksuerien suuruus lasketaan uudelleen, mutta laina-aika pysyy ennallaan. Tasaerälainassa lyhennyksen osuus on siis ensin pieni, mutta se kasvaa laina-ajan lyhentyessä. Korot taas puolestaan pienenevät loppua kohden. Tasalyhennys Lainan lyhennysosa pysyy koko laina-ajan samana. Lainamäärän pienentyessä, myös korko-osuus pienenee. Kokonaisuudessaan maksuerät siis kevenevät. Kiinteä tasaerä Kaikki takaisinmaksuerät ovat nimensä mukaisesti kiinteitä, eli maksuerä pysyy koko laina-ajan samana. Viitekoron muutokset vaikuttavatkin siis laina-aikaan joko lyhentämällä tai pidentämällä sitä. Kulutusluotto otetaan nimensä mukaisesti kuluttamiseen. Tavallisemmin sillä rahoitetaan pieniä-suuria ostoksia, kuten kodinkoneita, huonekaluja tai matkustelua. Kulutusluottoihin lasketaan myös auto- ja remonttilainat. Kulutusluottoja myöntävät pankit ja erilliset luottoyhtiöt, myös niin sanotut pikavipit lasketaan kuuluvaksi tähän kategoriaan. Kulutusluottojen vuosikorot vaihtelevat huomattavasti. Remontti- ja autolainan saa yleensä pienemmällä vuosikorolla, koska ne on eritelty usein omiksi tuotepaketeikseen. Vertailu ja omien tarpeiden huomioon ottaminen kannattaa siis tälläkin kertaa. Kulutusluoton korkoon vaikuttaa eniten lainan vakuus. Vakuudeton luotto on kalliimpi kuin vakuudellinen luotto, sillä vakuudeton laina on lainanantajalle suurempi riskinen. Osamaksulla maksaminen tarkoittaa, että ostettu tuote tai tavara maksetaan myyjälle takaisin useassa pienessä erässä. Hinnakkaampien hankintojen, kuten tietokoneen, ostaminen voikin hyytyä suureen kertamaksuun. Osamaksusopimuksella tuotteen saa heti käyttöönsä vähän pienemmälläkin alkupääomalla. Aluksi on kuitenkin varmistuttava siitä, että pystyy maksamaan tulevatkin erät. Osamaksulla maksaminen on tietenkin hieman kalliimpaa kuin kerralla maksaminen, koska myyjä tahtoo korkonsa.

19 HäTä - TilantEEt Joskus eteen voi tulla yllättäviä isoja menoja, joskus taas menojen ja tulojen arviointi on voinut mennä metsään. Silloin tulee hätä käteen ja mielessä pyörii vain yksi kysymys: Mistä rahaa nopeasti?. 19

20 PIKAVIPPI VAI LAINA PORUKOILTA? PANTTILAINAAMOT Pikavippi eli pienlaina on puskenut itsensä vauhdilla koko kansan tietouteen. Pikavippiin ei tarvita vakuutta, mutta luottotietojen on oltava kunnossa. Suurta keskustelua ovat aiheuttaneet vippien todelliset vuosikorot, jotka yltävät tähtitieteellisiin lukemiin. Yritykset perivät korkeita käsittelykuluja ja tekstiviestimaksuja, jotka nostavat laskennallisen vuosikoron 200:sta aina 2000 prosenttiin. Takaisinmaksuaika vaihtelee viikosta pariin kuukauteen. Sanomattakin on selvää, että pikavippi on ottajalleen kallista rahaa. Pikavipin sijaan laina vanhemmilta voisi olla parempi vaihtoehto. Vanhemmat eivät välttämättä innostu lainaamaan rahaa taas-uusiin-kenkiin tai viikonlopun rientoja varten, mutta ehkä ne ovatkin asioita, joita ei ikinä lainarahalla kannattaisikaan toteuttaa. Sen sijaan vanhemmat voivat olla erittäin myötämielisiä, jos asiaa ehdottaa vakavasti ja perustellusti. Yhdessä voi sopia takaisinmaksusta sekä mahdollisesta korosta ja muusta olennaisesta. Vanhemmissa on sekin hyvä puoli, että heidän kanssaan on helppoa neuvotella, jos joskus takaisinmaksun hetkellä on matti kukkarossa. Vaihtoehtoisesti lainaa voi joustavammin maksaa kerralla enemmän, jos siltä tuntuu. Tarvittaessa voi ehdottaa, että laitetaan mustaa valkoiselle. Pikavippiin ei pidä päätyä hätiköiden vaatekaupan sovituskopissa tai juhlahumussa baaritiskillä. Lainan ottamiseen kannattaa aina käyttää harkintaa. Jos on väliaikaisessa rahan tarpeessa ja tietää pystyvänsä maksamaan lainan takaisin määräaikaan mennessä, saattaa vippi olla oikea ratkaisu. Pikavippiä ei pidä ottaa, jos taloudellinen tilanne on jo ennestään huono tai epävarma. Jos edellinen pikalaina on maksamatta, ei pidä ottaa uutta sen hoitamiseen, sillä jos lainaa ei pysty maksamaan määräaikaan mennessä takaisin, se paisuu kuin pullataikina. Panttilainaus voi olla eräs vaihtoehto, kun väliaikainen rahantarve iskee. Käytännössä panttilainaus toimii seuraavasti: esine viedään panttilainaamoon, josta saa lainatarjouksen. Hyväksytyn tarjouksen jälkeen saa rahat käteen sekä panttikuitin, joka oikeuttaa hoitamaan lainaa. Jos laina jää hoitamatta, eli panttia ei käydä lunastamassa takaisin, panttilainaamo säilyttää esinettä kuukauden verran ennen sen myyntiä panttihuutokaupassa. Lainan joutuminen huutokauppaan ei vaikuta lainan saantiin tulevaisuudessa eikä hoitamattomasta panttilainasta voi myöskään tulla maksuhäiriömerkintää. Panttilainaamisen ainoa riski onkin esineen menettäminen, jos lunastaminen ei ole mahdollista. 20

21 PÄÄMÄÄRÄNÄ OMA KÄMPPÄ Oman kämpän etsiminen on jokaisella lukiolaisella edessä, ainakin jossain vaiheessa. Osa muuttaa omilleen jo lukioaikana, toiset opiskelemaan lähtiessään ja jotkut vähän myöhemmin. Huolimatta siitä, missä vaiheessa asia tulee ajankohtaiseksi, niin tässä muutamia huomionarvoisia asioita. 21

22 MISTÄ ASUNTO? VUOKRASOPIMUS Vuokrattavia asuntoja löytyy kunnilta ja säätiöiltä. Opiskelijoille tarkoitettuja asuntoja löytyy netistä Näissä vuokrat ovat keskimäärin matalammat kuin vapailla markkinoilla. Vuokra-asuntoja tarjoavat myös yksityiset henkilöt. Heidän pyytämänsä hinnat ovat yleensä hieman korkeammat. Nettihakujen lisäksi muista laittaa Halutaan vuokrata -ilmoituksia ja käytä lisäksi omia verkostojasi. Pistä sana kiertämään, että etsit asuntoa. Hyvällä tuurilla tuttu tai tutun tuttu on juuri vuokraamassa unelmiesi asuntoa! Vuokrasopimus on suositeltavaa laatia aina kirjallisena. Suullinen sopimus on mahdollinen, mutta silloin tulee huomioida, että se on aina voimassa vain toistaiseksi. Erimielisyyksien sattuessa kirjallisesta sopimuksesta on myös helpompi osoittaa mitä on sovittu. Vuokrasopimuksessa kannattaa olla ainakin seuraavat tiedot: vuokran määrä vuokran maksupäivä vuokran korottamistapa vuokrasopimuksen kesto vuokratakuu ja mahdolliset muut ehdot. Määräaikaisella vuokrasopimuksella on tietty alkamis- ja päättymispäivä. Sopimusta ei voi irtisanoa kuin poikkeustapauksissa ja tuomioistuimen luvalla. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy toisen osapuolen sanoessa sopimuksen irti, irtisanomisajan jälkeen. 22

23 Vuokranantaja saattaa pyytää maksamaan vuokraa ennakkoon, jos asuntoa tarvitsee esimerkiksi remontoida. Vuokraennakkoa voi vaatia enintään kolmelta kuukaudelta. Jos olet maksanut vuokraennakkoa, huolehdi myös siitä, että saat maksettua määrää vastaavan vuokra-ajan. Vuokravakuus eli takuuvuokra on vuokranantajalle maksettava summa, jonka saa tavallisesti takaisin, kun muuttaa pois asunnosta. Se saa olla korkeintaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa. Vuokravakuudella vuokranantaja varmistaa, että vuokralainen maksaa vuokransa ja säilyttää asunnon hyvässä kunnossa. Vuokravakuuden voi tallettaa erikseen avattavalle vuokravakuustilille. Tilille vuokrasuhteen alussa talletettu summa on vuokranantajan käytössä vuokrasuhteen keston ajan. Vuokra-ajan päätteeksi rahan saa takaisin, mikäli rahaa ei ole jouduttu käyttämään esimerkiksi vuokran maksamiseen tai asunnon korjaukseen. Vuokralaisena voit tehdä alivuokrasopimuksen, jolla vuokraat osaa asunnostasi (enintään puolta) eteenpäin. Kerro asiasta alkuperäiselle vuokranantajalle ja muista, että kaikki sopimukset kannattaa tehdä kirjallisena. Jos haluat vuokrata koko huoneiston eteenpäin, siihen on aina saatava vuokranantajan suostumus. Jälleenvuokralaisella on sama irtisanomissuoja kuin alkuperäisellä vuokralaisella. VUOKRAENNAKKO JA VUOKRAVAKUUS ALIVUOKRASOPIMUS JA JÄLLEEN- VUOKRAUSSOPIMUS 23

24 VaKUuTuKSET Vakuutus ei korvaa, mikäli ei ole noudatettu huolellisuutta ja turvallisuusohjeita! Viimeistään omaan kotiin muutettaessa tulee eteen myös vakuutusten hankkiminen. Vaikka juuri mitkään vakuutukset eivät ole pakollisia, on vakuutusten ottaminen usein järkevää. Kannattaa miettiä, onko varaa vakuutusmaksuihin vai tapahtuneen vahingon korvaamiseen. Vakuutusten hinnoissa ja ehdoissa on eroja. Kannattaakin tarkasti tutustua eri vakuutusyhtiöiden tuotteisiin ja vertailla vakuutuksien hintoja. Halpa vakuutus korvaa todennäköisesti vähemmän kuin kallis vakuutus. Vakuutus on sopimus, jossa vakuutettu maksaa vakuutusmaksua, jotta vakuutusyhtiö suostuu ottamaan jonkin riskin kannettavakseen. Vakuutuksen ehdot selviävät vakuutuskirjasta ja vakuutusehdoista, jotka vakuutusyhtiö antaa vakuutusta otettaessa. Vakuutukset eivät korvaa koko vahingon määrä, sillä vakuutuksissa noudatetaan omavastuuta. Vakuutusyhtiö korvaa vain omavastuuosuuden ylittävät vahingot. Pienissä vahingoissa ei korvausta saa olenkaan, jos vahinko ei ole omavastuuta korkeampi. Vakuutukset eivät myöskään korvaa sen suurempaa vahinkoa kuin on tapahtunut: Ylivakuuttaminen ei ole järkevää. Kaikille moottoriajoneuvoille on otettava pakollinen liikennevakuutus, joka korvaa henkilövahingot sekä vastapuolen omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Lisäksi pakollisia vakuutuksia ovat lakisääteinen tapaturmavakuutus ja työeläkevakuutus mutta ne ovat työnantajan ottamia vakuutuksia. Yksi yleisimmistä vapaaehtoisista vakuutuksista on kotivakuutus. Se antaa turvaa kotona tapahtuvien vahinkojen varalta. Esimerkiksi vesivahinkojen yhteydessä korjauskustannukset voivat nousta tähtitieteellisen korkeiksi. Vaikka kotivakuutus on periaatteessa vapaaehtoinen, saattaa vuokrasopimuksissa olla ehtona kotivakuutuksen ottaminen. Vakuutusyhtiöillä on tarjolla monenlaisia vakuutuksia melkeinpä minkä tahansa vahingon varalta. Opiskelijoille on räätälöity monissa vakuutusyhtiöissä erityisiä aloituspaketteja, jotka tarjoavat perusvakuutukset halvemmalla. 24

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012 Nuoret ulosotossa Ulosotto on.. Lakiin perustuvaa velkojen pakkoperintää Pakkotäytäntöönpanotehtäviä häädöt osamaksuesineen takaisinotto ja tilitys vankeusrangaistusten täytäntöönpano Lainkäyttöä ja puolueetonta

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Lainat, vipit ja rahapelit

Lainat, vipit ja rahapelit Lainat, vipit ja rahapelit 21.9.2012 1 1. Mikä on rahapelaamisen ikäraja? 2. Minkä ikäisenä saa itse avata pankkitilin ja käyttää sitä? 3. Minkä ikäisenä saa ottaa pikavipin? 21.9.2012 2 15-vuotiaan oikeudet

Lisätiedot

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa?

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? kunnalta kaupungilta Nuorisoasuntoliitolta (NAL) yksityisiltä vuokranantajilta esim. VVO ja SATO yksityisiltä henkilöiltä Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä?

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA YLEISTÄ Nuoruudessaan ihminen käy läpi enemmän muutoksia kuin missään muussa elämän vaiheessa. Suomen lainsäädännön mukaan 18 v. on täysi-ikäinen - vastaa itse varoistaan

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Siviilipalvelusvelvollinen ja verot. Verohallinto vero.fi

Siviilipalvelusvelvollinen ja verot. Verohallinto vero.fi Siviilipalvelusvelvollinen ja verot Verohallinto vero.fi 2017 Verovaroilla kustannetaan Esimerkkejä käyttökohteista: terveydenhoito eli sairaalat, terveysasemat ja palvelutalot koulutus, opettajien palkat,

Lisätiedot

ENSIASUNNON OSTAJAN ABC

ENSIASUNNON OSTAJAN ABC Unelmien koti kiikarissa? ENSIASUNNON OSTAJAN ABC Ensimmäisen oman asunnon ostaminen saattaa tuntua henkisesti ja rahallisesti isolta päätökseltä, johon liittyy paljon uutta ja tuntematonta. Tämä opas

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha arjen näkökulmasta Finanssialan Keskusliitto ja mitä varten Miten nuoret suunnittelevat rahankäyttöään Raha-asioiden

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Rahaasiat. Riidelläänkö teillä rahasta?

Rahaasiat. Riidelläänkö teillä rahasta? Riidelläänkö teillä rahasta? Lasten kohtuulliset vaatimukset Kevään UUTUUS! muotitossut 149 Tarjoustossut 35 Hyvät perustossut 69 Mitä talouden suunnitteluun kuuluu? 1. Taloudellinen ajattelu, motivaatio

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut ja opintotuki

Opiskelijapalvelut ja opintotuki Opiskelijapalvelut ja opintotuki 26.8.2016 Opiskelijapalvelut - Luotsi, 1. kerros työhuoneet käytävän alkupäässä - Opiskelijapalvelut palvelevat kanslia-asioissa kaikkia yliopiston kotimaisia, kansainvälisiä

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1

Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1 Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1 Tehtävät Perustuvat lakiin talous- ja velkaneuvonnasta Talous- ja velkaneuvonnassa: 1) annetaan yksityishenkilöille tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) ULOSOTTOPIDÄTYS PALKKAHALLINNOSSA Palkan ulosmittausmenettelyä koskeva ulosottolain muutos (469/2006) tuli voimaan 1.1.2007. Yleinen ulosmittauksen määrä on

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

Omassa kodissa. vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus

Omassa kodissa. vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus PIENI TALOUSOPAS Omassa kodissa vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus Varmista, että ymmärrät vuokrasopimuksen sisällön ennen allekirjoittamista. Tarkista erityisesti vuokrankorotusperuste.

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif Seksityö ja maahanmuutto Suomessa Elani Nassif Tutkimuksen tavoite Ymmärtää miksi ja miten seksityöntekijät ja erityisesti maahanmuuttajat /ulkomaalaiset seksityöntekijät jäävät systeemin ulkopuolelle

Lisätiedot

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän Lahjansaajan opas Veronalaiset lahjat Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (ennen 1.1.2017: 4 000 euroa) tai enemmän Veronalaisia lahjoja ovat samalta lahjanantajalta

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2014

Jäsenmaksuohjesääntö 2014 Jäsenmaksuohjesääntö 2014 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä.

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä. 1. VUOKRANANTAJA 2. VUOKRALAINEN Nimi/Organisaatio Organisaation edustaja/yhteyshenkilö ja asema organisaatiossa Puhelin/Fax Y-tunnus Lähiosoite Pankkiyhteys Luottamuksellisuus (_) Sopimus on luottamuksellinen

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Lähtökohdat - Norrköping 2012 - mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen tulosperusteinen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla.

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. MYYNTIHINTALUETTELO pvm 26.1.2015 Hinnat voimassa toistaiseksi Päivitetty 4.1.2016 Huoneisto tyyppi

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan tuet

Aikuisopiskelijan tuet Aikuisopiskelijan tuet 9.10.2009 Monica Varjonen, vakuutuspäällikkö Kela, Turun vakuutuspiiri 3.2008 KANSANELÄKELAITOS, KELA Huolehtii Suomessa asumiseen perustuvista sosiaaliturvaetuuksista eri elämäntilanteissa

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi?

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Sijoitusvakuutus Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Mandatum Lifen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eduskunnan köyhyysryhmä 20.10.2015 Historiaa Eläkkeensaajien asumistuki tuli käyttöön 1970. aluksi osa kansaneläkettä,

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016

Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016 Tilastokatsaus Lisätietoja: 15.02.2017 Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307, etunimi.sukunimi@kela.fi Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016 Kela maksoi asumistukia vuonna 2016 yhteensä

Lisätiedot

Ei tule kokeeseen Avioliittotarina, josta numero. Avioliittotarinan aiheita ei kokeeseen.

Ei tule kokeeseen Avioliittotarina, josta numero. Avioliittotarinan aiheita ei kokeeseen. Tulee kokeeseen Tulee kokeeseen Tulee kokeeseen Ei tule kokeeseen Ei tule kokeeseen Avioliittotarina, josta numero. Avioliittotarinan aiheita ei kokeeseen. Tulee kokeeseen Tulee kokeeseen Molemmille lapsille

Lisätiedot