Mun ElämÄ. mun. RaHAt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mun ElämÄ. mun. RaHAt"

Transkriptio

1 Mun ElämÄ mun RaHAt

2 Mun ElämÄ mun RaHAt Itsenäistyminen on yksi suurimmista murroksista. Yht äkkiä asuu yksin ja vastaa omista asioistaan. On mietittävä miten hankitaan kotivakuutus, mitä tarkoittaa luoton korko, mitä palkkakuitissa pitää näkyä, mitä verotuksessa tulee huomioida. Perustietojen hallitseminen auttaa paitsi selviämään arjessa, myös suunnittelemaan tulevaisuutta aiempaa paremmin. Mutta näiden perustietojen hankkiminen helposti ja ymmärrettävässä muodossa on ollut haasteellista. Tästä syystä Suomen Lukiolaisten Liitto päätti toimia ja käynnisti Mun elämä, mun rahat hankkeen syksyllä Tavoitteena on, että jokaisella itsenäiseen elämään siir tyvällä abiturientilla on perustiedot oman taloutensa hallinnan keinoista ja merkityksestä. Tästä oppaasta löytyy tiedot niin työn tekemisestä opiskelun ohella, itsenäisestä asumisesta kuin verotuksestakin. Lisäksi opas antaa tietoa siitä miten ongelmatilanteita voi välttää ja mitä kannattaa tehdä, jos sellaisia kuitenkin tulee. Opas on tarkoitettu erityisesti lukiolaisten, opettajien ja opinto-ohjaajien käyttöön. Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä ja apua. Opas löytyy netistä osoitteesta Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto 2

3 TYÖ...4 TYÖSOPIMUS...5 JES, TILIPÄIVÄ!...6 YRITTÄJYYS...6 VEROT...7 MIKÄ IHMEEN VEROKORTTI?...8 VEROKORTIN TÄYTTÖ JA KÄYTTÖ...9 VEROKORTIN MUUTTAMINEN...9 VERONPALAUTUSTA VAI MÄTKYT?...10 LAHJAT JA PERINTÖ...11 KELA...12 OPINTORAHA...12 ASUMISLISÄ...13 OMIEN TULOJEN VAIKUTUS OPINTOTUKEEN...13 YLEINEN ASUMISTUKI...14 TOIMEENTULOTUKI...14 OPINTOLAINA...14 PANKKIPALVELUT...15 LAINAA HAKEMASSA...16 MIKÄ KORKO? MIKÄ MARGINAALI? MÄ OTTAISIN PELKÄN LAINAN, KIITOS...17 ASUNTOLAINA...17 LAINAN HOITAMINEN...18 KULUTUSLUOTOT...18 OSAMAKSULLA MAKSAMINEN...18 HÄTÄTILANTEET...19 PIKAVIPPI VAI LAINA PORUKOILTA?...20 PANTTILAINAAMOT...20 PÄÄMÄÄRÄNÄ OMA KÄMPPÄ...21 MISTÄ ASUNTO?...22 VUOKRASOPIMUS...22 VUOKRAENNAKKO JA VUOKRAVAKUUS...23 ALIVUOKRASOPIMUS JA JÄLLEENVUOKRASOPIMUS...23 VAKUUTUKSET...24 ELÄMISEN KULUJA...25 RUOKA...26 MATKUSTAMINEN...26 ENERGIA JA VESI...26 OPISKELU...27 MAKSUONGELMIA...28 MAKSUMUISTUTUS ELI KARHUKIRJE...29 MAKSUVAATIMUS...29 MAKSUTUOMIO...29 TALOUS- JA VELKANEUVONTA...29 VIIMEISET SANAT...30 KIRJOITTAJAT...32 RAHOITTAJAT...32 YHTEISTYÖKUMPPANIT

4 TYÖ Kun lukio päättyy, suurin osa uusista ylioppilaista siirtyy joko heti tai välivuoden jälkeen opiskelijaelämän pariin. Suurin osa opiskelijoista tekee opiskelujensa ohella myös töitä. Työstä saatava palkka on merkittävä rahanlähde opiskelijoille. Työelämä on monilta osin erilaista kuin opiskelu. Työelämässä ei tunneta akateemista vapautta, vaan työnantajan antamia ohjeita on noudatettava tarkasti. Työntekijällä on oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka on hyvä tuntea. 4

5 Työsuhteen alkaessa sovitaan työsuhteen ehdoista. Työnantaja ja työntekijä neuvottelevat palkasta ja työajoista. Neuvottelujen lopputulokseen vaikuttavat niin työnantajan tarpeet kuin työntekijän tiedot ja taidot. On tärkeää, että kaikista työsuhteen ehdoista sovitaan kirjallisesti työsopimuksella. Kirjallisesta työsopimuksesta on etua kummallekin osapuolelle. Riitatilanteessa on helpompi tarkistaa, mitä sopimuksessa lukee, kuin muistella, mitä on suullisesti sovittu. TYÖSOPIMUS Nämä tiedot on oltava työsopimuksessa - Sekä työnantajan että työntekijän nimet ja osoitteet - Mitä työehtosopimusta sovelletaan - Työsuhteen alkamisajankohta - Palkan määräytymisperusteet ja palkanmaksukausi - Määräaikaisen työsuhteen kesto ja määräaikaisuuden peruste - Säännöllinen työaika - Mahdollisen koeajan pituus - Vuosiloman määräytymisperuste - Työntekopaikka - Irtisanomisaika tai sen määräytymisperuste - Pääasialliset työtehtävät - Mahdollisen ulkomailla työskentelun ehdot Kaikista työhön vaikuttavista asioista ei kuitenkaan sovita kahdenkeskisissä neuvotteluissa, sillä työnantajien ja työn tekijöiden edustajat ovat sopineet niistä jo valtakunnan tasolla. Näitä sopimuksia sanotaan työehtosopimuksiksi (TES). TYÖEHTOSOPIMUS TYÖEHTOSOPIMUS 5

6 JES, TILIPÄIVÄ! JES, TILIPÄIVÄ! Työstä on maksettava palkkaa, jonka suuruus määräytyy työsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisesti. Työnantajan on maksettava palkka niin, että se on työntekijän käytettävissä työsopimukseen merkittynä palkkapäivänä. Palkan maksusta ei saa aiheutua työntekijälle kustannuksia vaan työnantaja maksaa pankin palvelumaksut ja muut kulut. Palkan maksun yhteydessä työnantajan on myös annettava palkkalaskelma. Siitä on selvittävä työsopimuksen mukaisesti maksettava bruttopalkka eli se palkka, josta ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja. Laskelmassa on myös oltava tiedot luontoiseduista, ennakonpidätyksistä, veroluonteisista maksuista ja muista maksuista. Työntekijän kannalta mielenkiintoisin osa palkkalaskelmaa on nettopalkka, joka on tilille maksettava palkka. Mikäli palkka ei ole tilillä palkkapäivänä, kannattaa ensin olla yhteydessä työnantajaan. Kyseessä saattaa olla unohdus tai vaikkapa tietotekninen virhe. Mikäli työnantaja ei anna kunnon selitystä maksamattomaan palkkaan, kannattaa ottaa yhteyttä ammattijärjestöön tai työsuojelupiiriin, jotka antavat lisäneuvoja. Palkkalaskelmat kannattaa säilyttää, jotta voi myöhemmin tarkistaa, onko palkka huomioitu oikein verotuksessa. YRITTÄJYYS YRITTÄJYYS Yrityksen perustaminen on mahdollista, jos yrittäjäksi haluavalla on yritysidea ja suunnitelma rahoituksen järjestämisestä. Mikään ei estä oman yrityksen perustamista opiskeluaikana. Yrityksen avulla on mahdollista tienata rahaa. Mikäli yritys toimii samalla alalla jota itse opiskelee, saa lisäksi arvokasta työkokemusta. 6

7 VeRoT Opiskelijoiden yleisimmät rahan lähteet ovat työstä saatava palkka ja Kelan maksama opintotuki. Kummatkin ovat veronalaista tuloa, joten niistä pitää maksaa veroa. Suomessa on käytössä niin sanottu progressiivinen verotus. Se tarkoittaa että veroprosentti kasvaa tulojen kasvaessa. Verojen maksu tapahtuu ennakonpidätyksenä eli työnantaja maksaa verot ennakkoon arvioitujen tulojen mukaisesti. Työntekijä saa tililleen ainoastaan nettopalkan eli palkan, josta on vähennetty verot ja muut maksut. Työntekijän on ainoastaan toimitettava työnantajalle verottajan lähettämä verokortti työsuhteen alkaessa ja sen jälkeen vuosittain. Verokortti on työnantajalla koko vuoden. Työnantaja antaa kortin takaisin työsuhteen päättyessä tai kun uusi kortti on toimitettu työnantajalle. TUTUSTU: 7

8 MIKÄ MIKÄ IHMEEN IHMEEN VEROKORTTI? VEROKORTTI? Jotta työnantaja osaa pidättää palkasta oikean määrän veroja, pitää hänen tietää työntekijän henkilökohtainen veroprosentti. Veroprosentti selviää verokortista. Verovirasto lähettää verokortin kotiin kaikille yli 16-vuotiaille aina alkuvuodesta. Opiskelijat voivat saada kahdenlaisia verokortteja. Alle 18-vuotiaat saavat portaikkoverokortin. Portaikkoverokortti on suunniteltu pienituloisille. Siinä veroprosentti vaihtelee tulojen määrä mukaisesti. Pienimmät tulot ovat verovapaita. Tiettyjen rajojen väliin jäävät tulot verotetaan henkilökohtaisen veroprosentin mukaan. Ylärajan ylittävät tulot verotetaan kaikkien portaikkoverokortin saaneiden kesken yhtenevällä veroprosentilla. Yli 18-vuotiaille, joilla on aikaisempia tuloja, lähetetään yleensä normaali verokortti. Verokortti koostuu kahdesta osasta, joista ylin annetaan päätyönantajalle ja alin annetaan mahdolliselle sivutyönantajalle. Toisin kuin portaikkoverokortissa normaalissa verokortissa on kaksi veroprosenttia: perus- ja lisäprosentti. Perusprosenttia käytetään silloin, kun tulot pysyvät alle verokortissa olevan tulorajan. Ylimenevää osaa verotetaan korkeamman lisäprosentin mukaisesti. Portaikkoverokortin asteikko 2009 Tulot Veroprosentti Alle % X Yli % 8

9 Portaikkoverokorttia on helppo käyttää. Siihen ei tarvitse tehdä merkintöjä, vaan sen voi vain antaa työnantajalle. Normaali verokortti sen sijaan vaatii myös työntekijän merkintöjä. Näitä merkintöjä on harkittava huolellisesti. Ennen kuin antaa verokortin ylimmän osan päätyönantajalle, pitää päättää, noudatetaanko verojen laskemisessa A vai B vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa A verottaja on laskenut tulorajat palkkakausittain eli yhdelle kuukaudelle, kahdelle viikolle, viikolle ja päivälle. Jos tulot palkkakautta kohden ovat alle verottajan laskeman tulorajan, maksettava vero määräytyy perusprosentin mukaan. Yli tulorajan menevältä osalta veroja maksetaan lisäprosentin mukaan. Vaihtoehdossa B verottaja on laskenut vain yhden tulorajan koko vuodelle. Vuoden aikana kaikki tulot lasketaan yhteen ja niin kauan kuin ne pysyvät alle tulorajan, työnantaja maksaa veroja perusprosentin verran. Kun tuloraja ylittyy, kaikesta tulosta verotetaan korkean lisäprosentin mukaisesti vuoden loppuun asti. Mikäli työntekijä ei valitse kumpaakaan vaihtoehtoa, käyttää työnantaja A vaihtoehtoa. On siis tarkasti mietittävä kumpaa vaihtoehtoa haluaa käyttää, sillä valintaa ei voi vaihtaa kesken vuoden. Yleistäen voidaan sanoa, että vaihtoehto A on hyvä silloin kun työskentelee tasaisella palkalla saman työantajan palveluksessa koko vuoden. Vaihtoehto B taas sopii hyvin silloin, kun vuoden aikana on monta työnantajaa tai tulon määrä vaihtelee voimakkaasti palkanmaksukausien välillä. Verokortin tulorajat ja veroprosentit on laskettu kahden vuoden takaisten tietojen mukaan. Toisin sanoen vuoden 2010 verokortin tiedot on laskettu vuoden 2008 tulotietojen mukaan. Lukiolaisten siirtyessä työelämään voivat verokortin tiedot olla hyvinkin kaukana todellisuudesta. Verokorttiin ei myöskään ole huomioitu tuloksi laskettavaa opintotukea. Joissakin tapauksissa voi olla viisasta muuttaa veroprosenttia. Mikäli ainoastaan veroprosentti on liian pieni mutta tuloraja on sopiva, voi prosenttia korottaa pelkällä ilmoituksella työnantajalle. Sen sijaan prosentin pienentämistä tai tulorajan korottamista varten tarvitaan uusi verokortti. Muutosverokortin voi hankkia helpoiten verottajan nettisivujen kautta verkkopankkitunnuksilla kirjautumalla. Verokortin voi tilata myös puhelimitse, kirjeitse tai käymällä verotoimistossa. VEROKORTIN KÄYTTÖ JA TÄYTTÖ VEROKORTIN MUUTTAMINEN Verokortin tilaus ja Olli Opiskelija -demo netissä: 9

10 VERONPALAUTUSTA VAI MÄTKYT? Vaikka verokorttiin on laskettu henkilökohtainen veroprosentti, se ei välttämättä ole lopullinen veroprosentti. Lopullinen veroprosentti selviää vasta, kun verottaja on jälkikäteen saanut tiedon kaikista vuoden aikana ansaituista tuloista ja maksetuista ennakonpidätyksistä. Verottaja ilmoittaa verotustiedot kaikille yli 16-vuotiaille esitäytetyllä veroilmoituksella aina huhtikuussa. Vero ilmoitukseen on kerätty ne tiedot, jotka verottaja on saanut työnantajilta, Kelalta ja pankeilta. Veroilmoituksessa olevat tiedot voivat kuitenkin olla virheellisiä tai osa tiedoista puuttuu, joten veroilmoitus tulee aina tarkistaa. Veroilmoituksesta ilmenee se, saako veronpalautusta vai joutuuko maksamaan jäännösveroa eli kansanomaisesti mätkyjä. Veronpalautus tarkoittaa sitä, että verokorttiin merkitty veroprosentti on ollut liian suuri ja vuoden aikana on maksettu liikaa ennakonpidätystä. Verottaja maksaa yli 5 euron suuruiset veronpalautukset joulukuussa veroilmoituksessa mainitulle tilille. Jäännösverot taas kertovat päinvastaista eli ennakonpidätysprosentti on ollut liian pieni. Yli 10 euron suuruiset jäännösverot pitää maksaa verottajalle veroilmoitukseen merkittynä ajankohtana. Esitäytetty veroilmoitus pitää palauttaa verottajalle vain, jos siihen on tehty korjauksia tai lisäyksiä. Muussa tapauksessa verotus ei enää muutu ja veroilmoituksessa olevat tiedot ovat voimassa. Verottaja voi kuitenkin määrätä veronkorotusta, mikäli se huomaa, että sille ei ole ilmoitettu kaikkia veronalaisia tuloja. Mahdolliset mätkyt tai veronpalautukset on syytä ottaa huomioon, kun saa uuden verokortin. Veroprosentin muuttaminen voi olla järkevää, jotta välttyy seuraavina vuosina suhteettoman suuresta tai pienestä ennakonpidätyksestä. Tarkista esitäytetty veroilmoitus, vaikka olisit saamassa veronpalautusta! 10

11 Usein isovanhemmat tai muut sukulaiset haluavat tukea opiskelijaa rahallisesti. Rahallinen tuki on mahdollista ilman, että verottaja puuttuu peliin, mikäli kolmen vuoden aikana saadut lahjat ovat alle Koska raja on lahjoittajakohtainen, on lahja mahdollista saada esimerkiksi kummaltakin isovanhemmalta erikseen. Annettuun lahjaan lasketaan mukaan kaikki raha. Sen sijaan lahjanantajan on mahdollista maksaa toisen puolesta vaikkapa vaihto-oppilasvuoden kustannukset ilman veroseuraamuksia. Lahjoittajan on kuitenkin maksettava vaihto-oppilasvuoden kustannukset suoraan järjestäjälle eikä antaa opiskelijalle rahaa opiskelijavaihdosta johtuvia kustannuksia varten. Toisen puolesta voi maksaa myös vaikkapa sähkölaskun, jos maksaa sen suoraan sähköyhtiölle eikä anna käteistä laskun maksamista varten. Moni saattaa myös saada perintöä. Vuoden 2009 alusta alkaen kaikki perintö on verovapaata asti. Sen ylittävältä osalta maksettavan veron määrä riippuu perittävän ja perijän sukulaissuhteesta. Mitä kaukaisempi sukulainen perintöä jättää, sitä enemmän veroa joutuu maksamaan. LAHJAT JA PERINTÖ LAHJAT JA PERINTÖ 11

12 KELA OPINTOTUKI = opintoraha + asumislisä + opintolainan valtiontakaus OPINTORAHA Opintorahaa voi saada 17 vuotta täyttänyt päätoiminen opiskelija. Tietyissä tapauksissa vanhempien tulot voivat vaikuttaa opintorahan määrään. Kela perii 10 prosentin ennakonpidätystä opintorahasta. Kelalle ei kuitenkaan tarvitse toimittaa verokorttia. Huomioi kuitenkin tämä: Jos sinulla ei ole muita tuloja, pidätys voi olla liian suuri. Hae tällöin uusi verokortti ja toimita se Kelaan. Alle 170 euron opintorahasta ei peritä veroa. Opintoraha on kuitenkin veronalaista tuloa, joten muista ilmoittaa siitä esimerkiksi hakiessasi muutosverokorttia. 12

13 Asumismuoto ja perhesuhteet ratkaisevat kuulutko opintotuen asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin. Asumislisän määrä on 80 % vuokrasopimuksessa mainituista hyväksyttävistä asumismenoista. Asumismenoina otetaan huomioon vuokra tai käyttövastike sekä kiinteä vesi-, sähkö- ja kalustemaksu. Asumislisä on verotonta tuloa. Menoja ei oteta huomioon siltä osin, kuin ne ylittävät 252 euroa kuukaudessa. Alle 33,63 euron kuukausimenoihin ei voi saada lainkaan asumislisää. Asumislisä on siten 26,90 201,60 euroa kuukaudessa. (Tiedot ovat vuodelta 2009.) Omat tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Näitä tuloja ovat veronalaiset ansio- ja pääomatulot (ei opintoraha) ulkomailta saamasi tulot toimeentulon turvaamiseen tarkoitetut apurahat. Vuosituloraja alkaen Tulorajaa voi nostaa eri tavoilla: Älä hae opintotukea kaikille opiskelukuukausille. Peru jo myönnetty opintotuki etukäteen valitsemiltasi kuukausilta. Palauta sinulle jo maksettu opintotuki vapaaehtoisesti valitsemiltasi kuukausilta. Tukikuukausi Vuosituloraja ( /kk) Osoitteessa on opintotukilaskuri, jolla voit laskea arvion opintotukesi määrästä ASUMISLISÄ OMIEN TULOJEN VAIKUTUS OPINTO- TUKEEN 13

14 YLEINEN ASUMISTUKI TOIMEENTULOTUKI OPINTOLAINA OPINTOLAINA Jos sinulla ei ole oikeutta opintotuen asumislisään, voit pienituloisena hakea yleistä asumistukea. Näin esimerkiksi jos asut lapsen kanssa tai omistusasunnossa. Tuki myönnetään yhteisesti kaikille samassa asunnossa asuville eli ruokakunnalle. Asumistukeen vaikuttavat muun muassa ruokakunnan henkilöluku ja asunnon koko. Mahdollista asumistukea voi arvioida Kelan Yleisen asumistuen laskurilla. Toimeentulotuki on tarkoitettu viimekädessä toimeentulonturvaksi. Sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan ja tuki lasketaan välttämättömien menojen mukaan. Jos et opiskele kesältä, etkä ole saanut kesätöitä, voit hakea asuinkuntasi sosiaalitoimelta toimeentulotukea. Toimeentulotuen ehdot voivat vaihdella kunnittain ja ne kannattaa selvittää hyvissä ajoin. Opintolaina on valtion takaamaa lainaa. Opintolainan valtiontakausta voit hakea Kelalta tai yliopiston opintotukilautakunnalta. Jos lainatakaus myönnetään, voit hakea opintolainaa valitsemastasi pankista. Lainatakausta ei myönnetä, jos Kela on takaajana joutunut maksamaan aiemmat opintolainasi tai sinulla on maksuhäiriömerkintä. Poikkeuksena, jos häiriö on yksittäinen, määrältään vähäinen ja siitä on kulunut kohtuullisen pitkä aika. Opiskeluaikana maksat pankille yhden prosentin korkoa opintolainasta. Muu osa sovitusta korosta lisätään lainaan eli pääomitetaan. Takaisinmaksu aloitetaan yleensä noin kahden vuoden kuluttua opintojen päättymisestä. Pankin kanssa voi neuvotella takaisinmaksusta, riippuen omasta elämäntilanteesta. Käytännössä: Outi Opiskelija on nostanut lainaa euroa ja opintolainan koroksi on pankin kanssa sovittu neljä prosenttia. Puolen vuoden korkokaudelta Outi maksaa itse yhden prosentin koron (20 euroa) ja loppuosa korosta, eli kolme prosenttia (60 euroa), lisätään lainan pääomaan. Takaisin maksettava lainapääoma on koron pääomituksen jälkeen siis euroa. 14

15 PanKkiPaLveLuT Jokapäiväisten pankkiasioiden sujuminen vaivatta on tärkeää, jotta välttyy turhalta vaivalta ja kustannuksilta. Pankeilla on paljon erilaisia tuotteita, joista monet ovat nuorille halvempia kuin aikuisille. Pankit tarjoavat innokkaasti omia tuotteitaan, joten kannattaa miettiä, mitä palveluja tarvitsee. Erilaiset maksukortit ovat kätevä tapa maksaa ostoksia. Kortit ovat jaoteltavissa debit- ja kreditkortteihin. Debit-kortit tunnetaan kansanomaisesti pankkikortteina eli ne tarkistavat onko tilillä rahaa ja antavat veloittaa vain plussalla olevaa tiliä. Kredit-kortit taas ovat maksuaika- ja luottokortteja. Niiden toiminta perustuu pankin kanssa sovittuun luottorajaan eikä tilillä olevan rahan määrään. Luottokortinhaltija maksaa käyttämänsä luoton takaisin pankille jälkikäteen. Omassa kodissa asuvan opiskelijan on tiedettävä, paljonko hänellä on rahaa käytettävissään. Myös laskut on maksettava ajoissa. Suurin osa pankkiasioinnista hoituu verkkopankissa. Verkkopankki on usein myös edullisin tapa maksaa lasku, sillä pankin tiskillä laskun maksamisesta veloitetaan useita euroja kappaleelta. Laskut voi maksaa myös laskunmaksuautomaatilla tai suoraveloituksella. Suoraveloituksessa kuluttaja tekee pankissa sopimuksen, jolla valtuuttaa yrityksen veloittamaan laskun eräpäivänä tililtään. Jokapäiväisten pankkiasioiden lisäksi pankit tarjoavat runsaasti muita palveluita. Mikäli tilille on kertynyt ylimääräistä rahaa, sitä voi sijoittaa eri kohteisiin vaihtelevalla riskillä. MUISTA! Luotolle joutuu maksamaan aina korkoa! 15

16 LaiNaa HakeMassa Moni opiskelija haluaa keskittyä täysipäiväiseen opiskeluun eikä halua työskennellä opintojen ohella. Tämä on mahdollista opintolainan turvin. Lainaa voi tarvita myös muuhunkin, kuten tavaroiden- tai asunnonostoon. Lainaa saa erilaisilta toimijoilta mutta perusteet lainan saantiin ja takaisin maksuun ovat samat. 16

17 Korko on lyhyesti sanottuna rahan hinta. Maksat lainan antajalle korvausta siitä, että hän on antanut rahansa sinulle lainaan. Lainan korko koostuu kahdesta osasta, viitekorosta ja marginaalista. Viitekorko vaihtelee laina-aikana ja se on joko euribor-korko tai prime-korko. Viitekorkoon lisätään henkilökohtainen marginaali, joka neuvotellaan pankin kanssa. Marginaali on se osa korosta, jolla pankit kilpailevat. Toisin kuin viitekorko marginaali pysyy yleensä samana koko laina-ajan, ellei sitä neuvotella myöhemmin uudelleen. Velkoja, eli esimerkiksi pankki, haluaa myöntämälleen lainalle yleensä vakuuden, josta velkoja saa maksuhäiriötilanteissa rahansa takaisin. Vakuuslajeja ovat takaus ja panttaus. Ennen vakuuden antamista on syytä tutustua huolellisesti sen ehtoihin. Harvalla on sukan varressa niin paljon rahaa, että voisi ostaa oman asunnon. Asuntolainan avulla se on mahdollista. Asuntolaina on kuitenkin pitkäaikainen, jopa kymmenien vuosien sitoumus. Lainaa ja sen ottamista tuleekin suunnitella huolella, koska laina-aikana vastaan voi tulla hyvin erilaisia tilanteita, joihin tulee olla varautunut. Jos oma asunto on paras vaihtoehto, alkaa asuntolainojen vertailu ja valinta. Vertailussa tulee ottaa huomioon kaikki luottoon liittyvät kustannukset ja muut ehdot. Maksukyvyllä, asiakassuhteella ja etukäteissäästämisellä on vaikutusta luoton saamiseen ja luoton korkoon. Lainan saamiseen tarvitaan myös riittävät vakuudet vuotiaille on olemassa oma ensimmäistä omistusasuntoa varten tarkoitettu ASP-säästämisjärjestelmä. ASP-säästäjä laittaa säännöllisesti rahaa ASP-tilille. Kun tilille on säästetty 10 % ostettavan asunnon hinnasta, pankki myöntää säästäjälle asuntolainan, jonka ehdot ovat kevyemmät kuin muissa asuntolainoissa. Lisäksi valtio maksaa osan asuntolainan koroista. MIKÄ KORKO? MIKÄ MARGINAALI? MÄ OTTAISIN PELKÄN LAINAN, KIITOS. ASUNTOLAINA 17

18 18 LAINAN HOITAMINEN KULUTUSLUOTTO OSAMAKSULLA MAKSAMINEN Lainan lyhennyksen suuruus riippuu lainan määrästä, laina-ajasta ja lyhennystavasta. Lainaa voi maksaa takaisin seuraavilla eri tavoilla: Tasaerä eli annuiteetti Lainan myöntämishetkellä kaikki takaisinmaksuerät ovat yhtä suuria ja takaisinmaksuaika on tarkkaan määritetty. Kun viitekorko muuttuu, maksuerien suuruus lasketaan uudelleen, mutta laina-aika pysyy ennallaan. Tasaerälainassa lyhennyksen osuus on siis ensin pieni, mutta se kasvaa laina-ajan lyhentyessä. Korot taas puolestaan pienenevät loppua kohden. Tasalyhennys Lainan lyhennysosa pysyy koko laina-ajan samana. Lainamäärän pienentyessä, myös korko-osuus pienenee. Kokonaisuudessaan maksuerät siis kevenevät. Kiinteä tasaerä Kaikki takaisinmaksuerät ovat nimensä mukaisesti kiinteitä, eli maksuerä pysyy koko laina-ajan samana. Viitekoron muutokset vaikuttavatkin siis laina-aikaan joko lyhentämällä tai pidentämällä sitä. Kulutusluotto otetaan nimensä mukaisesti kuluttamiseen. Tavallisemmin sillä rahoitetaan pieniä-suuria ostoksia, kuten kodinkoneita, huonekaluja tai matkustelua. Kulutusluottoihin lasketaan myös auto- ja remonttilainat. Kulutusluottoja myöntävät pankit ja erilliset luottoyhtiöt, myös niin sanotut pikavipit lasketaan kuuluvaksi tähän kategoriaan. Kulutusluottojen vuosikorot vaihtelevat huomattavasti. Remontti- ja autolainan saa yleensä pienemmällä vuosikorolla, koska ne on eritelty usein omiksi tuotepaketeikseen. Vertailu ja omien tarpeiden huomioon ottaminen kannattaa siis tälläkin kertaa. Kulutusluoton korkoon vaikuttaa eniten lainan vakuus. Vakuudeton luotto on kalliimpi kuin vakuudellinen luotto, sillä vakuudeton laina on lainanantajalle suurempi riskinen. Osamaksulla maksaminen tarkoittaa, että ostettu tuote tai tavara maksetaan myyjälle takaisin useassa pienessä erässä. Hinnakkaampien hankintojen, kuten tietokoneen, ostaminen voikin hyytyä suureen kertamaksuun. Osamaksusopimuksella tuotteen saa heti käyttöönsä vähän pienemmälläkin alkupääomalla. Aluksi on kuitenkin varmistuttava siitä, että pystyy maksamaan tulevatkin erät. Osamaksulla maksaminen on tietenkin hieman kalliimpaa kuin kerralla maksaminen, koska myyjä tahtoo korkonsa.

19 HäTä - TilantEEt Joskus eteen voi tulla yllättäviä isoja menoja, joskus taas menojen ja tulojen arviointi on voinut mennä metsään. Silloin tulee hätä käteen ja mielessä pyörii vain yksi kysymys: Mistä rahaa nopeasti?. 19

20 PIKAVIPPI VAI LAINA PORUKOILTA? PANTTILAINAAMOT Pikavippi eli pienlaina on puskenut itsensä vauhdilla koko kansan tietouteen. Pikavippiin ei tarvita vakuutta, mutta luottotietojen on oltava kunnossa. Suurta keskustelua ovat aiheuttaneet vippien todelliset vuosikorot, jotka yltävät tähtitieteellisiin lukemiin. Yritykset perivät korkeita käsittelykuluja ja tekstiviestimaksuja, jotka nostavat laskennallisen vuosikoron 200:sta aina 2000 prosenttiin. Takaisinmaksuaika vaihtelee viikosta pariin kuukauteen. Sanomattakin on selvää, että pikavippi on ottajalleen kallista rahaa. Pikavipin sijaan laina vanhemmilta voisi olla parempi vaihtoehto. Vanhemmat eivät välttämättä innostu lainaamaan rahaa taas-uusiin-kenkiin tai viikonlopun rientoja varten, mutta ehkä ne ovatkin asioita, joita ei ikinä lainarahalla kannattaisikaan toteuttaa. Sen sijaan vanhemmat voivat olla erittäin myötämielisiä, jos asiaa ehdottaa vakavasti ja perustellusti. Yhdessä voi sopia takaisinmaksusta sekä mahdollisesta korosta ja muusta olennaisesta. Vanhemmissa on sekin hyvä puoli, että heidän kanssaan on helppoa neuvotella, jos joskus takaisinmaksun hetkellä on matti kukkarossa. Vaihtoehtoisesti lainaa voi joustavammin maksaa kerralla enemmän, jos siltä tuntuu. Tarvittaessa voi ehdottaa, että laitetaan mustaa valkoiselle. Pikavippiin ei pidä päätyä hätiköiden vaatekaupan sovituskopissa tai juhlahumussa baaritiskillä. Lainan ottamiseen kannattaa aina käyttää harkintaa. Jos on väliaikaisessa rahan tarpeessa ja tietää pystyvänsä maksamaan lainan takaisin määräaikaan mennessä, saattaa vippi olla oikea ratkaisu. Pikavippiä ei pidä ottaa, jos taloudellinen tilanne on jo ennestään huono tai epävarma. Jos edellinen pikalaina on maksamatta, ei pidä ottaa uutta sen hoitamiseen, sillä jos lainaa ei pysty maksamaan määräaikaan mennessä takaisin, se paisuu kuin pullataikina. Panttilainaus voi olla eräs vaihtoehto, kun väliaikainen rahantarve iskee. Käytännössä panttilainaus toimii seuraavasti: esine viedään panttilainaamoon, josta saa lainatarjouksen. Hyväksytyn tarjouksen jälkeen saa rahat käteen sekä panttikuitin, joka oikeuttaa hoitamaan lainaa. Jos laina jää hoitamatta, eli panttia ei käydä lunastamassa takaisin, panttilainaamo säilyttää esinettä kuukauden verran ennen sen myyntiä panttihuutokaupassa. Lainan joutuminen huutokauppaan ei vaikuta lainan saantiin tulevaisuudessa eikä hoitamattomasta panttilainasta voi myöskään tulla maksuhäiriömerkintää. Panttilainaamisen ainoa riski onkin esineen menettäminen, jos lunastaminen ei ole mahdollista. 20

21 PÄÄMÄÄRÄNÄ OMA KÄMPPÄ Oman kämpän etsiminen on jokaisella lukiolaisella edessä, ainakin jossain vaiheessa. Osa muuttaa omilleen jo lukioaikana, toiset opiskelemaan lähtiessään ja jotkut vähän myöhemmin. Huolimatta siitä, missä vaiheessa asia tulee ajankohtaiseksi, niin tässä muutamia huomionarvoisia asioita. 21

22 MISTÄ ASUNTO? VUOKRASOPIMUS Vuokrattavia asuntoja löytyy kunnilta ja säätiöiltä. Opiskelijoille tarkoitettuja asuntoja löytyy netistä Näissä vuokrat ovat keskimäärin matalammat kuin vapailla markkinoilla. Vuokra-asuntoja tarjoavat myös yksityiset henkilöt. Heidän pyytämänsä hinnat ovat yleensä hieman korkeammat. Nettihakujen lisäksi muista laittaa Halutaan vuokrata -ilmoituksia ja käytä lisäksi omia verkostojasi. Pistä sana kiertämään, että etsit asuntoa. Hyvällä tuurilla tuttu tai tutun tuttu on juuri vuokraamassa unelmiesi asuntoa! Vuokrasopimus on suositeltavaa laatia aina kirjallisena. Suullinen sopimus on mahdollinen, mutta silloin tulee huomioida, että se on aina voimassa vain toistaiseksi. Erimielisyyksien sattuessa kirjallisesta sopimuksesta on myös helpompi osoittaa mitä on sovittu. Vuokrasopimuksessa kannattaa olla ainakin seuraavat tiedot: vuokran määrä vuokran maksupäivä vuokran korottamistapa vuokrasopimuksen kesto vuokratakuu ja mahdolliset muut ehdot. Määräaikaisella vuokrasopimuksella on tietty alkamis- ja päättymispäivä. Sopimusta ei voi irtisanoa kuin poikkeustapauksissa ja tuomioistuimen luvalla. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy toisen osapuolen sanoessa sopimuksen irti, irtisanomisajan jälkeen. 22

23 Vuokranantaja saattaa pyytää maksamaan vuokraa ennakkoon, jos asuntoa tarvitsee esimerkiksi remontoida. Vuokraennakkoa voi vaatia enintään kolmelta kuukaudelta. Jos olet maksanut vuokraennakkoa, huolehdi myös siitä, että saat maksettua määrää vastaavan vuokra-ajan. Vuokravakuus eli takuuvuokra on vuokranantajalle maksettava summa, jonka saa tavallisesti takaisin, kun muuttaa pois asunnosta. Se saa olla korkeintaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa. Vuokravakuudella vuokranantaja varmistaa, että vuokralainen maksaa vuokransa ja säilyttää asunnon hyvässä kunnossa. Vuokravakuuden voi tallettaa erikseen avattavalle vuokravakuustilille. Tilille vuokrasuhteen alussa talletettu summa on vuokranantajan käytössä vuokrasuhteen keston ajan. Vuokra-ajan päätteeksi rahan saa takaisin, mikäli rahaa ei ole jouduttu käyttämään esimerkiksi vuokran maksamiseen tai asunnon korjaukseen. Vuokralaisena voit tehdä alivuokrasopimuksen, jolla vuokraat osaa asunnostasi (enintään puolta) eteenpäin. Kerro asiasta alkuperäiselle vuokranantajalle ja muista, että kaikki sopimukset kannattaa tehdä kirjallisena. Jos haluat vuokrata koko huoneiston eteenpäin, siihen on aina saatava vuokranantajan suostumus. Jälleenvuokralaisella on sama irtisanomissuoja kuin alkuperäisellä vuokralaisella. VUOKRAENNAKKO JA VUOKRAVAKUUS ALIVUOKRASOPIMUS JA JÄLLEEN- VUOKRAUSSOPIMUS 23

24 VaKUuTuKSET Vakuutus ei korvaa, mikäli ei ole noudatettu huolellisuutta ja turvallisuusohjeita! Viimeistään omaan kotiin muutettaessa tulee eteen myös vakuutusten hankkiminen. Vaikka juuri mitkään vakuutukset eivät ole pakollisia, on vakuutusten ottaminen usein järkevää. Kannattaa miettiä, onko varaa vakuutusmaksuihin vai tapahtuneen vahingon korvaamiseen. Vakuutusten hinnoissa ja ehdoissa on eroja. Kannattaakin tarkasti tutustua eri vakuutusyhtiöiden tuotteisiin ja vertailla vakuutuksien hintoja. Halpa vakuutus korvaa todennäköisesti vähemmän kuin kallis vakuutus. Vakuutus on sopimus, jossa vakuutettu maksaa vakuutusmaksua, jotta vakuutusyhtiö suostuu ottamaan jonkin riskin kannettavakseen. Vakuutuksen ehdot selviävät vakuutuskirjasta ja vakuutusehdoista, jotka vakuutusyhtiö antaa vakuutusta otettaessa. Vakuutukset eivät korvaa koko vahingon määrä, sillä vakuutuksissa noudatetaan omavastuuta. Vakuutusyhtiö korvaa vain omavastuuosuuden ylittävät vahingot. Pienissä vahingoissa ei korvausta saa olenkaan, jos vahinko ei ole omavastuuta korkeampi. Vakuutukset eivät myöskään korvaa sen suurempaa vahinkoa kuin on tapahtunut: Ylivakuuttaminen ei ole järkevää. Kaikille moottoriajoneuvoille on otettava pakollinen liikennevakuutus, joka korvaa henkilövahingot sekä vastapuolen omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Lisäksi pakollisia vakuutuksia ovat lakisääteinen tapaturmavakuutus ja työeläkevakuutus mutta ne ovat työnantajan ottamia vakuutuksia. Yksi yleisimmistä vapaaehtoisista vakuutuksista on kotivakuutus. Se antaa turvaa kotona tapahtuvien vahinkojen varalta. Esimerkiksi vesivahinkojen yhteydessä korjauskustannukset voivat nousta tähtitieteellisen korkeiksi. Vaikka kotivakuutus on periaatteessa vapaaehtoinen, saattaa vuokrasopimuksissa olla ehtona kotivakuutuksen ottaminen. Vakuutusyhtiöillä on tarjolla monenlaisia vakuutuksia melkeinpä minkä tahansa vahingon varalta. Opiskelijoille on räätälöity monissa vakuutusyhtiöissä erityisiä aloituspaketteja, jotka tarjoavat perusvakuutukset halvemmalla. 24

Visailukysymyksiä. Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi. 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin?

Visailukysymyksiä. Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi. 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin? Visailukysymyksiä Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin? a. Setelissä on ainakin hologrammi, turvalanka ja koko seteli hohtaa ultraviolettivalossa. b. Kun seteliä

Lisätiedot

Kohti itsenäistä elämää

Kohti itsenäistä elämää Kohti itsenäistä elämää www.nuortenlaturi.fi 1 SELVIYTYJÄT KOHTI ITSENÄISTÄ ELÄMÄÄ Tämä opas on suunniteltu peruskoulunsa päättäville nuorille. Sen tavoitteena on antaa nuorille perustietoa oman talouden

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

Näin saat rahat riittämään

Näin saat rahat riittämään Rahankäytön opas 1 Sisällys Näin saat rahat riittämään... 3 Suunnittele rahankäyttöä...4 Kuukauden tulot ja menot... 5 Laskujen maksaminen... 6 Lainat ja luotot... 12 Tarjouksia ja mainoksia... 13 Näin

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen

Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen Sisäinen yrittäjyys 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen Lukijalle Tämä materiaali on suunniteltu käytettäväksi toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa nuorisoasteella. Sisäinen

Lisätiedot

Raha-asiat järjestyksessä

Raha-asiat järjestyksessä Raha-asiat järjestyksessä 2012 Apua budjetin tekoon Näin rahasi riittävät pidempään Neuvoja ja vinkkejä taloutesi hoitoon Kuluttajaviraston laskelmia lapset auto asunto vakuutus internet vaatteet lainat

Lisätiedot

Raha-asiat. järjestyksessä. Näin. rahasi. riittävät kauemmin. Kuluttajaviraston laskelma Neuvoja ja vinkkejä rahankäyttöösi

Raha-asiat. järjestyksessä. Näin. rahasi. riittävät kauemmin. Kuluttajaviraston laskelma Neuvoja ja vinkkejä rahankäyttöösi Raha-asiat järjestyksessä Näin rahasi riittävät kauemmin 2009 Kuluttajaviraston laskelma Neuvoja ja vinkkejä rahankäyttöösi Talouteni Kuluvatko rahasi aivan liian nopeasti ja huomaamatta? Saat rahasi riittämään

Lisätiedot

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12.

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12. Talous- ja velkaneuvonta Jos sinulla on rahavaikeuksia, Talous- ja velkaneuvonta voi auttaa sinua. Sinulla voi olla paljon tai vähän velkaa. Maksat ehkä jo velkaa, tai sinulta peritään sitä. Voit joka

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien kartoitus Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun riskit Rantala, Katri 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUKYVYN

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 9.5.2001. Julkaisun laji työryhmämuistio. Toimeksiantaja opetusministeriö

KUVAILULEHTI 9.5.2001. Julkaisun laji työryhmämuistio. Toimeksiantaja opetusministeriö KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Takausvastuutyöryhmä Puheenjohtaja Leena Koskinen Sihteerit Laura Lahti ja Jukka Laukkanen Julkaisun

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS Takausopas Tammikuu 2014 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle?

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2011 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2 Sisältö 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 1.2. TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET 1.1.2006...

Lisätiedot

18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö

18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö 18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö Virtanen, Hanna 2009 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava 18-30 -vuotiaiden pikavipin käyttö Hanna Virtanen Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa. Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta. s. 06. > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa

Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa. Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta. s. 06. > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa 220 1 2 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa s. 06 > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa sisältö s. 12 s. 19 Johan Ahlroth

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi!

Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi! Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi! Hyvä tietää säästämisestä Olipa tavoitteenasi oma asunto tai jokin pienempi hankinta, ennakkosäästäminen helpottaa tavoitteen saavuttamista.

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Sosiaalilautakunnan hyväksymät 20.11.2012 103 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.1.2013 ALKAEN... 2 1 ASUMINEN... 3 Toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot:... 3 Vuokra-asunto...

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu?

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä, Outi 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä

Lisätiedot

Kannattaako työnteko? Laskelmia verotuksen ja sosiaalietujen vaikutuksesta kotitalouksien käytettävissä oleviin tulohin

Kannattaako työnteko? Laskelmia verotuksen ja sosiaalietujen vaikutuksesta kotitalouksien käytettävissä oleviin tulohin Kansantaloudellinen aikakauskirja - 90. vsk-4/1994 Kannattaako työnteko? Laskelmia verotuksen ja sosiaalietujen vaikutuksesta kotitalouksien käytettävissä oleviin tulohin MATTI VIREN 1 Laskelmien tarkoituksesta

Lisätiedot