Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kertomus vuodelta 2006"

Transkriptio

1 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien merkeissä. Juhlakokous pidettiin Helsingin yliopiston juhlasalissa, ja siellä sai ensiesityksensä seurasta kertova multimediateos. Seura vahvisti asemaansa maan suurimpana tieteellisenä yhdistyksenä. Jäsenmäärä lähenee :ta ja jäsenyhdistyksiä on 90. Runsaat 80 % lääkärikunnasta on seuran jäseniä. Seura kutsui kaksi uutta kunniajäsentä. Seuran aktiiveja palkittiin ansiomerkein. Apurahoja ja palkintoja jaettiin aikaisempaan tapaan ansioituneille. Juhlavuotta valmisteltiin perusteellisesti niin luottamusmiesten kuin henkilökunnan voimin. Juhlavuosi näkyi kautta koko Suomen paikallisyhdistystemme toiminnassa, lääkäripäivillä ja erityisen juhlallisina vuosipäivän tapahtumina. Jäsenten kiinnostus seuran toimintaan on jatkunut vahvana. Lähes parintuhannen aktiivisen jäsenen joukko on ollut viemässä seuraa eteenpäin. Seuran vakaa asema näkyy helppoutena rekrytoida jäseniä sen toimintaan. Koulutustoiminta jatkui vilkkaana. Verkkokurssit ovat herättäneet ilahduttavaa kiinnostusta. Avauksia on tehty terveydenhuollon johtamisen ja vuorovaikutuskoulutuksen saralla. Kansainvälisen lääketieteen Global Health -kurssi sai lisärahoituksen vuosille ja sen suunnittelu on ollut tiivistä. Aikakauskirja Duodecimin sivumäärä nousi ensimmäisen kerran yli 3 000:n, ja lehden levikki oli Erityisesti lehden sähköiset palvelut kehittyivät. Uutispalvelu siirtyi vuoden aikana Kustannus oy Duodecimin osaksi. Yhteistyö jäsenetuna tulevan Hyvä Terveys lehden kanssa on jatkunut myönteisenä. Käypä hoito suositustyö jatkui vilkkaana. Päätöksenteon tukihanke on niveltynyt luontevasti osaksi Käyvän hoidon toimintaa. Toiminnan painopiste on siirtymässä päivitystyöhön. Suositusten laaja verkkokäyttö osoittaa, että sekä terveydenhuollon ammattilaiset että kansalaiset ovat löytäneet suositukset. Käyvän hoidon jatkorahoituksesta on käyty laajoja neuvotteluja. Psykoterapia-konsensuskokous onnistui yli odotusten. Työeläkevakuuttajien kanssa yhteistyössä toteutettava toimintakykyhanke pääsi hyvään vauhtiin. Tietohallinto turvasi jatkuvasti paisuvan toiminnan tarpeet. Viestintään kuului useita juhlavuoteen liittyviä erityishankkeita. Mm. lääkäripäivien osastot saivat uudet ilmeet. Toiminnan laajeneminen pitää toimijat vireinä, mutta asettaa samalla heille myös haasteita. Sekä seuran että Kustannusyhtiön henkilökunnan kasvu lisäsi tarvetta pyrkiä takaamaan toimitilojen riittävyys. Yhteisöllisyyttä edistettiin erityisesti lukuisin perinteisin ja myös ainutkertaisin tapahtumin ja juhlin. Seura ammentaa menestyksensä luottamusmiesten pyyteettömästä toiminnasta ja sitä tukevasta sitoutuneesta ja osaavasta henkilökunnasta. Seuran talous on kehittynyt suotuisasti. Kaikki tämä antaa uskoa ja luottamusta hyvään tulevaisuuteen. Esitän lämpimät kiitokset jälleen kerran teille kaikille, jotka olette edistäneet toiminnallanne seuran pyrintöjä. Duodecim 2007;123:

2 Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Henkilöjäsenet Duodecim-seura on suurin suomalainen tieteellinen yhdistys. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2006 lopussa Lääkärijäseniä oli , joista oli eläkkeellä. Kunniajäseniä oli 20 ja kutsuttuja jäseniä 12. Vuoden aikana valittiin kaksi uutta kunniajäsentä. Opiskelijajäsenten lukumäärä oli Seuraan liittyi 522 uutta jäsentä, joista yksi oli kutsuttu jäsen, lääkärijäseniä 96 ja opiskelijajäseniä 425. Seurasta erosi toimintavuoden aikana 190 jäsentä ja 70 kirjattiin kuolleeksi. Jäsenistön lukumäärä kasvoi 262:lla. Lääketieteen opiskelijoille järjestettiin yhdessä aluetoimistojen ja paikallisyhdistysten kanssa jäseneksikutsumistilaisuudet Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Niissä kerrottiin seuran, Kustannus Oy Duodecimin ja paikallisyhdistyksien toiminnasta. Seuran toiminnan esittelyssä käytettiin vuorovaikutteista yleisöpalautejärjestelmää. Tilaisuuksissa oli esityksiä myös lääkäriyteen liittyvistä asioista, mm. eettisistä kysymyksistä. Näistä ja muista opiskelijoille järjestetyistä tilaisuuksista on lisää tietoa kohdassa Koulutustoiminta. Yhdistysjäsenet Seuralla oli 90 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 66 erikoisalayhdistyksiä tai muita lääketieteen alan yhdistyksiä. Suomen Musiikkilääketieteen yhdistys ja Lääketieteen koulutuksen yhdistys hyväksyttiin jäseniksi toimintavuoden aikana. Valtuuskunta Valtuuskunta kokoontui Tampereella ja Vantaalla. Kevätkokouksessa valtuuskunta valitsi puheenjohtajakseen Marja Hyödyn ja varapuheenjohtajakseen Jan Lindgrenin, hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä teki sääntömääräiset henkilövalinnat. Kokous kutsui Leena Niinistön ja Amos Pasternackin seuran kunniajäseniksi. Valtuuskunnan syyskokouksessa joulukuussa vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2007 sekä tehtiin sääntömääräiset henkilövalinnat. Valtuuskunta keskusteli vilkkaasti ja kantaa ottavasti toimintakykyhankkeesta. Valtuuskunnalle kerrottiin muistakin uusista hankkeista sekä Kustannus Oy Duodecimin toiminnasta ja sen tuloksesta. Esillä oli myös seuran apurahatoiminta. Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Kimmo Kontula ja varapuheenjohtajana H. Tapio Hanhela. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa, joista seitsemän kertaa Helsingissä, kerran Tampereella ja kerran Vantaalla. Hallituksen 125-vuotisjuhlakokous oli Hallituksen toimintaa ja sen järjestämiä tilaisuuksia on kuvattu kohdassa Hallintopalvelut. Koulutustoiminta Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Valiokunta vieraili Tampereen Lääkäripäivillä maaliskuussa ja piti seminaarin Kirkkonummella toukokuussa. Valiokunta jatkoi lisäksi työskentelyä työryhmissä, joihin kutsuttiin myös valiokunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Sähköiset verkkokurssit vakiinnuttivat asemansa täydennyskoulutuksen välineenä. Koulutustilaisuuksien sähköisestä arvioinnista, todistuksista ja nimikirjasta kehitettiin Koulutuksen laatupaketti. Uusia koulutushankkeita aloitettiin tutkijakoulutuksen, terveydenhuollon johtamisen, vuorovaikutustaitojen, esiintymistaitojen, neuvottelutaitojen ja kirjoittamisen alueilla. Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston työhön osallistuttiin aktiivisesti. Vuosipäivän symposiumi Seuran 125. vuosipäivän tieteellinen juhlasymposiumi»tieteestä terveyttä» järjestettiin 1630 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

3 Duodecimin hallitus kuvattuna marraskuussa 2006, ylärivissä vasemmalta Timo Hautala, Pekka Kirstilä, Timo Vesikari, Raili Laru-Sompa, Juha Hartikainen, Lauri Vuorenkoski ja Markku Heikinheimo, alarivissä Arja Helin-Salmivaara, Tapio Hanhela, puheenjohtaja Kimmo Kontula, Riikka Tulamo ja Petri Kovanen. (Kuva: Petteri Kitti) Finlandia-talossa Helsingissä. Arkkiatri Risto Pelkonen puhui aiheesta 125 vuotta sairauksien ehkäisyä: tähtihetkiä ja yhteiskunnan kehitystä, Jussi Huttunen aiheesta Sepelvaltimotaudin nousu ja tuho selittääkö kolesteroli kaiken?, Jouko Lönnqvist aiheesta Voiko mielenterveyttä edistää?, Hilkka Soininen aiheesta Molekyylilääketieteestäkö terveyden avaimet? ja Amos Pasternack aiheesta Terveyden edistämisen etiikka. Juhlasymposiumiin osallistui noin 200 henkilöä. Opetuksen kehittämisseminaari XV Opetuksen kehittämisseminaari»tavallisen taitajat näyttöä ja laatua yleislääkärikoulutuksessa?» pidettiin Turussa yhteistyössä EURACTin (European Academy of Teachers in General Practice) kanssa. Seminaarin tavoitteena oli innostaa ja motivoida opetukseen ja täydennyskoulutukseen sekä antaa työkaluja ja tietoa varsinkin erikoistuvien lääkärien Hallituksen kertomus vuodelta 2006 ohjaukseen, edistää opetusyksiköiden ja kentän näkemyksen kohtaamista sekä lisätä eurooppalaista ja erikoisalojen välistä yhteistyötä yleislääkärikoulutuksessa. Seminaariin kuului myös 16 posterin näyttely. Seminaariin osallistui 113 henkilöä, joista 31 ulkomaisia yleislääketieteen kouluttajia. Vuoden 2007 Opetuksen kehittämisseminaarin suunnittelu aloitettiin syksyllä. Tutkijakoulutus Kirkkonummella järjestettiin joulukuussa koulutustilaisuus tutkijantyön ohjaajille. Osallistujia oli 54. Siinä käsiteltiin tutkimustyön ohjaamisen haasteita, tutkimusten rahoittamista, tutkimusetiikkaa ja lainsäädäntöä. Valtakunnallisilla Lääkäripäivillä järjestettiin yhteistyössä Valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa kliinisen tutkimuksen kurssi väitöskirjaa tekeville, tutkimustyönsä alkuvaiheessa oleville lääkäreille ja kurssi tiedotustilaisuuden järjestämisestä. Yhteistyössä Valtakunnallisen 1631

4 kliinisen tutkijakoulun kanssa pidettiin englanninkielinen kurssi»congress Presentation» tutkijakoulutettaville. Osallistujia oli yhteensä 15. Käypä hoito käytäntöön Käypä hoito suositusten toimeenpanoon liittyvä tutkimuskonsortio»eräiden kansallisten hoitosuositusten toimeenpanon arviointi» jatkoi tutkimushankkeena. Yhteistyössä Käypä hoito yksikön kanssa jatkettiin verkkokurssien toteuttamista. on esitetty vaikuttavan täydennyskoulutuksen kriteerejä. Kaksivuotisessa projektissa on harjoitettu merkittävää kehittämis- ja tiedotustoimintaa. Sähköisessä koulutuskalenterissa julkaistiin vuoden aikana 504 ilmoitusta. Painettu koulutuskalenteri toimitettiin Duodecimissa, ja se julkaistiin kahdesti Suomen Lääkärilehden liitteenä. Ilmoituksen sitoutumisesta Arviointineuvoston suositukseen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen on antanut vuoden loppuun mennessä 50 lääkäriyhdistystä. Verkkokurssit Duodecimin verkkokursseihin kehitettiin multimediatekniikoita ja interaktiivisia elementtejä. Verkkokurssityöryhmä käsittelee uudet ehdotukset verkkokursseiksi. Neljä uutta verkkokurssia valmistui: lasten lihavuuden Käypä hoito -suositukseen perustuva kurssi, Alaselkäkipuinen potilas, TULES ja elvytyksen uuteen Käypä hoito suositukseen perustuva kurssi. Verenpaineen mittaaminen -verkkokurssi päivitettiin. Vuonna 2006 verkkokurssien etusivu aukaistiin ja yksittäisiä sivuja kertaa. Vuorovaikutus-, esiintymis- ja neuvottelutaidon koulutus Vuorovaikutuskoulutuksen suunnittelu aloitettiin. Kaksi pienryhmäkoulutustilaisuutta pidettiin lääkärin esiintymistaidoista ja yksi lääkärin neuvottelutaidoista. Osallistujia oli yhteensä 30. lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto (ARVI) ja lääkärien koulutuskalenteri Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto on lääkärijärjestöjen yhteinen hanke. Täydennyskoulutuksen järjestäjän oppaasta laadittiin toinen painos, joka sisältää mm. suosituksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta täydennyskoulutustilaisuuksien yhteydessä, mallin sidonnaisuuksien ilmoittamiseksi ja muokattavan osallistujapalautelomakkeen. Lisäksi oppaassa Global Health 2006 Seura järjesti ensimmäistä kertaa Global Health kurssin saatuaan ulkoministeriöltä kehitysyhteistyörahoitusta. Kurssin kolmiviikkoinen teoriajakso järjestettiin Tampereen yliopiston kanssa. Kurssille osallistui 18 opiskelijaa Suomesta ja toiset 18 Filippiineiltä, Nigeriasta, Chilestä ja Tansaniasta. Ulkomaalaisten opiskelijoiden kenttäjaksoon kuului kahden viikon tutustuminen suomalaiseen terveydenhuoltoon. Suomalaisten opiskelijoiden kaksiviikkoinen kenttäjakso toteutettiin neljässä kohdemaassa teoriajakson jälkeen. Kurssin yhteistyökumppaneita olivat lääketieteelliset tiedekunnat, Suomen Lääkäriliitto, Finska Läkaresällskapet, Suomen Hammaslääkäriliitto, Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Eläinlääkäriliitto, David Livingstone seura, Väestöliitto ja Lääkärin Sosiaalinen Vastuu. Terveydenhuollon johtaminen Duodecim aloitti yhteistyön Helsingin kauppakorkeakoulun HSE Educationin, Teknillisen korkeakoulun MBA-ohjelmien ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Terveydenhuollon johtaminen -koulutuskokonaisuus koostuu kahdeksasta kaksipäiväisestä lähikoulutuksesta, joiden välillä on ennakko- ja jälkitehtäviä eri teemoista. Kurssia voidaan käyttää osana Hallinnon pätevyyden kurssiohjelmaa ja osan siitä voi käyttää hyväksi MBA-tutkintoon. Duodecimin asettama oma työryhmä työskentelee hankkeessa osallistuen sen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

5 Juhlavuoden teema»125 vuotta suomalaisten terveyden hyväksi» oli esillä kaikilla lääkäripäivillä. Kuvassa Duodecimin näyttelyosasto Itä-Suomen lääketiede -tapahtumassa. (Kuva: Anna Maija Korkelainen) Kirjoittamisen intensiivikurssit Yhteistyössä Oriveden opiston kanssa järjestettiin kaksi intensiivistä kirjoittajakurssia, jotka koostuivat kolmesta viikonlopun ja yhden viikon koulutusjaksosta sekä niihin liittyvistä etätehtävistä. Osallistujia oli yhteensä 19. Facultas-hankkeen koulutusosio Facultas-hankkeeseen liittyvän koulutusosion suunnittelu aloitettiin yhtä aikaa suosituksia kirjoittavien työryhmien työskentelyn kanssa. Jäsenpalvelutoiminta Nimikirja Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Lääkärin nimikirjan käytettävyyttä kehitettiin käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Nimikirjaa esiteltiin lääketiedetapahtumissa ja lääkäriyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa. Vuoden 2006 lopussa palveluun oli kirjautunut seuran jäsentä (1 435 vuonna 2005). Opiskelijatoiminta Opiskelijatoimintaa on kuvattu taulukossa 1. Seura maksoi asiantuntijoiden luento- ja matkapalkkiot Suomen Medisiinariliiton (SML) liittokokouksiin. Kymmenen hakemuksen perusteella valittua lääketieteen opiskelijaa osallistui seuran tuella Potilaan ja lääkärin kohtaaminen seminaariin Valamon luostarissa. Suomen Medisiinariliiton aloitteesta aloitettiin yhteistyönä Lääkärin ammatinvalintaillat kaikilla yliopistopaikkakunnilla. Eettisiä keskustelutilaisuuksia järjestettiin kaikilla yliopistopaikkakunnilla yhteistyössä lääketieteenkandidaattiseurojen kanssa. Joulukuussa pidettiin Duodecimin ja kandidaattiseurojen edustajien kanssa yhteiskokous. Kaikille valmistuville kursseille järjestettiin informaatiotilaisuus ajankohtaisista koulutusasioista ja Kustannus Oy Duodecimin asioista. 1633

6 Taulukko 1. Lääketieteen opiskelijoille vuoden 2006 aikana järjestettyjä tilaisuuksia. Paikkakunta Kohderyhmä Tilaisuus Osallistujia Esitysten aiheet Helsinki Opiskelijat ja nuoret lääkärit Eettiset keskusteluillat (3) 51 Riitta Salonen: Sikiödiagnostiikka raskautta helpottamaan vai vaikeuttamaan? Martina Torppa: Lääketiede ja ihmistieteet välissä kuilu vai silta? Kari Eskola: Hoitaako riskiä vai potilasta? Opiskelijat Ammatinvalintailta 70 Sirpa Asko-Seljavaara: Plastiikkakirurgi Jan Lindgren: Hallintolääkäri ja tutkija Ritva Hurskainen: Gynekologi Marjo Parkkila-Harju: Yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri 1. ja 2. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet 210 Duodecim-seuran ja Lääkärin CD:n esittely Kuopio 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet vuosikurssi Jäseneksikutsumistilaisuus 105 Opiskelijat Ammatinvalintailta 40 Esa Mervaala: Kliininen neurofysiologia Taneli Puumalainen: Lastenlääkäri Jorma Penttinen: Johtajaylilääkäri Helena Jäntti: Anestesiologi Oulu 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi ja 3. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet vuosikurssi Jäseneksikutsumistilaisuus 108 Eettinen keskusteluilta 30 Mauri Laakso: Päihteiden väärinkäyttäjien kohtaaminen Tampere 1. ja 2. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuus, 210 Duodecim tutuksi 5. vuosikurssi Jäseneksikutsumistilaisuus 70 Opiskelijat Ammatinvalintailta 75 Mikko Wiren: Vuokralääkäriyrityksen perustaja Merja Helminen: Työjaksoja kehitysmaissa Tapio Visakorpi: Tutkija Kimmo Vihtonen: Kliinikko Opiskelijat + lääkärit Eettiset keskusteluillat (3) Juhani Jääskeläinen: Kuinka pysyä nöyränä työssään? Riitta Alaja: Päihdelääketiede Mikko Wiren: Vuokralääkärin etiikkaa Turku Opiskelijat Studia Generalia 200 Risto Pelkonen: Minun yliopistoni 1. ja 3. vuosikurssi Duodecim tutuksi, Lääkärin 260 CD:n jakotilaisuus 4. vuosikurssi Jäseneksikutsumistilaisuus 100 Opiskelijat + lääkärit Eettisen keskusteluillat (2) Onko sukupuolella väliä psykiatriassa? Oletko iloinen tule suruiltaan Opiskelijat Ammatinvalintailta 30 Tuija Ajosenpää: Yleislääkäri Riitta Aaltonen: Kirurgi Mika Hakala: Psykiatri Ruut Virtanen: Vakuutuslääkäri Opiskelijatoiminnasta on lisää tietoa kohdassa Hallituksen toimintaa. Palvelut jäsenyhdistyksille Koulutustoimisto järjesti 18 koulutustilaisuutta, joihin osallistui henkilöä. Se vastasi Suomen Gastroenterologiayhdistyksen, Suomen Gastrokirurgit ry:n, Suomen Endokrinologiyhdistyksen, Suomen Perinatologisen Seuran, Suomen Infektiolääkäreiden, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen, Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen, Helsingin seudun Duodecim-seuran ja Suomen Sisätautilääkäriyhdistyksen koulutusti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

7 laisuuksien järjestämisestä. Lisäksi huolehdittiin Suomen Infektiotautien tutkimusyhdistyksen pikornavirustutkijoiden Europic-kokouksen järjestelyistä. Koulutustoimisto vastasi myös Suomen Gastroenterologiayhdistyksen, Suomen Perinatologisen Seuran, Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen ja Helsingin seudun Duodecim-seuran toimistopalveluista. Koulutustapahtuman sähköistä arviointi- ja todistuspalvelua käytettiin 40 koulutustilaisuudessa sekä 80 tilaisuudessa Pohjolan Lääkäripäivillä ja Itä-Suomen lääketiedetapahtumien kurssien yhteydessä. Koulutustoimistoon hankittiin uusi ohjelmisto koulutustilaisuuksien hallinnointia varten. Muu yhteistyö Pohjoismaiden lääkärijärjestöjen koulutusosastojen kokousta isännöitiin yhdessä Suomen Lääkäriliiton kanssa Porvoon Haikossa elokuussa. Alueellinen koulutustoiminta Duodecimin paikallisyhdistykset järjestivät toimintavuonna seuran tuella 76 jatko- ja täydennyskoulutustilaisuutta, joihin osallistui henkilöä. Seuran tuki alueelliseen toimintaan oli euroa, josta perustukea oli euroa. Lääketiedetapahtumat Lääkäripäivien koulutusohjelmien, osallistujien ja luennoitsijoiden lukumäärät on esitetty taulukossa 2. Helsinki, valtakunnalliset Lääkäripäivät. Duodecimin juhlasymposiumissa»125 vuotta suomalaisen terveyden hyväksi» esiteltiin kohokohtia seuran historiasta. Duodecim oli mukana yhdeksän kurssin järjestämisessä. Kuopio. Itä-Suomen Lääketiedetapahtuma järjestettiin 26. kerran ja siellä pidettiin Duodecimin 125-vuotisjuhlasymposiumi. Lääketiedetapahtuman päätteeksi pidettiin Duodecimin ja Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen yleisötilaisuus, jonka aiheena oli»miten yhdessä varmistamme, että suomalaisten lasten hyvinvoinnin menestystarina jatkuu myös 2000-luvulla». Oulu. Pohjolan Lääkäripäivien teemana oli»näytöstä käytäntöihin» ja 16.2 pidetyn Duodecim-symposiumin aiheena»akuutit hätätilanteet päivystyksessä». Syksyllä pidetyn yleisötilaisuuden aiheena oli lihavuus:»onnistuneen laihduttajan muotokuva, mitä tutkimus kertoo painonhallinnasta». Turku. Turun XXIII Lääketiedepäivillä pidettiin Duodecim-symposiumi aiheesta»miten Suomi vanhenee?» ja 125-vuotisjuhlasymposiumi»Humanismia ja lääketiedettä terveyden turuilla». Jaakko Ignatius piti juhlapuheen Lääketiedepäivien avajaisissa aiheenaan»suomenkielistä lääketiedettä ja Turun suomalaista yliopistoa rakentamassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Turku». Osallistujia avajaisiin oli ilmoittautunut 304. Tampere. Tampereen Lääkäripäivillä Duodecim-symposiumien aiheina olivat 125-vuotisjuhlasymposiumi»Tautien ja lääkärien muuttuva kirjo» ja»kliinisesti merkittävät lääkeinteraktiot». Lääkäripäiviä edeltävänä iltana pidettiin yleisötilaisuus»painonhallinta ja terveys», johon osallistui noin 200 kuulijaa. Duodecim, Tampereen Lääkäriseura ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yleislääketieteen vastuualue järjestivät kaksi alueellista koulutus- ja keskustelutilaisuutta»lihakset tulevat ja menevät, mutta läski on ikuista! Onko näin?» (noin 45 osallistujaa) ja»näpit irti! Lapsiastmaatikko kuuluu pediatrille! Onko näin?» (noin 30 osallistujaa). Julkaisutoiminta Julkaisuvaliokunta Julkaisuvaliokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. Duodecim-seuran tulevaisuudennäkymiä, Aikakauskirja Duodecimin ja Kustannus Oy Duodecimin näkymiä, Aikakauskirjan taloutta ja Annals of Medicine lehden nykytilaa ja tulevaisuutta. Hallituksen kertomus vuodelta

8 Taulukko 2. Tietoja vuoden 2006 lääketiedetapahtumista. Tapahtuma Aika ja paikka Koulutusohjelmia Luennoitsijoita Osallistujia Järjestäjät Valtakunnalliset Lääkäripäivät (34. kerta) Itä-Suomen Lääketiedetapahtuma (26. kerta) Pohjolan Lääkäripäivät (41. kerta) Tampereen Lääkäripäivät (27. kerta) Turun Lääketiedepäivät (23. kerta) Helsinki Kuopio Oulu , Tampere Turku Suomen Lääkäriliitto (Duodecim, Finska Läkaresällskapet) Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys, Duodecim, KYS ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri Oulun Duodecim, Duodecim (OYS, Oulun yliopisto) Tampereen Lääkäriseura, Duodecim Turunmaan Duodecim, Duodecim Yhteensä Aikakauskirja Duodecim Aikakauskirja Duodecim jatkoi toimintaansa lukijoiden jatkokoulutustarpeita palvelevana lehtenä ja johtavana suomalaisena lääketieteellisenä julkaisuna. Monipuolisen sisällön lisäksi tavoitteena oli edelleen sähköisen julkaisemismuodon kehittäminen. Hyvän suomen kielen käytön edistäminen lääketieteessä oli niin ikään yhä lehden tärkeä tavoite. Lehden kirjoitusohjeiden uudistaminen saatettiin loppuun. Lehden 122. vuosikerta sisälsi entiseen tapaan 24 numeroa, ja sen kokonaislaajuus oli sivua. Lehden levikki oli noin kpl, joista vaihto- ja vapaakappaleita runsaat Lehden kirjoittajina oli lähes 740 suomalaista lääkäriä tai muuta asiantuntijaa. Julkaistuista 491 tieteellisestä artikkelista runsas kolmannes oli kirjoittajien spontaanisti lähettämiä, loput pyydettyjä. Teemoja julkaistiin yhdeksän (taulukko 3). Kaikki teemanumerot sisälsivät myös tavallisissa numeroissa julkaistavaa aineistoa. Näyttöön perustuvia Käypä hoito suosituksia julkaistiin yhdeksän. Lehden rakennetta ja sisältöä suunnitteli entiseen tapaan lääketieteen asiantuntijoista koostuva 12-henkinen toimitus. Se käsitteli lehdelle tulleiden artikkelien käsikirjoitukset, joista lisäksi pyydettiin arviot ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Toimitus kokoontui säännöllisesti joka toinen viikko. Lehden päätoimittaja vaihtui 1.9. Toimitusta täydennettiin vuoden aikana. Aikakauskirjan uutispalsta on edelleen näkyvä osa Terveysportin etusivua. Uutissivulla kiertävät lehden pääkirjoitukset, kolumnit, osa katsauksista, in press artikkelit, Mitä nyt palsta ja erikoislääkärin uutiset sekä Vinkistä vihiä jutut. Etusivu on osoittautunut lukijoiden keskuudessa erittäin suosituksi, ja avausten määrä on jatkuvasti kasvanut. Aikakauskirjan artikkeleita avataan noin kertaa päivässä. Lehden sähköinen versio on verkossa luettavissa jo ennen paperiversion ilmestymistä. Uutispalvelu toimi lehden osana saakka ja siirtyi 1.9. lähtien osaksi Kustannus Oy Duodecim toimintaa. Uutispalvelun sähkeuutisia julkaistiin Terveysportin etusivun lisäksi myös Aikakauskirjassa. Aikakauskirjan entiset toimittajat muodostavat Torstaikillan, joka kokoontuu määrävälein Taulukko 3. Aikakauskirja Duodecimin teemanumerot vuonna Teema Lehden numero Nefrologia 2/2006 Psykoterapia 6/2006 Lääketutkimus 8/2006 Lihavuus 11/2006 Geriatria 15/2006 Kehitysvammaisuus 17/2006 Gynekologinen syöpä 19/2006 Joulunumero 23/ Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

9 pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä lääketieteen olemuksesta, etiikasta, tiedottamisesta, kielestä ja koulutuksesta. Yhteisö tuottaa Duodecimin joulunumeron. Ilmoitusten hankintaa lehteen tehostettiin. Ilmoitustulot kasvoivat 11,7 % edellisvuoteen verrattuna. Hyvä Terveys lehti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry ja Tieteen tiedotus ry julkaisevat Hyvä Terveys -lehteä. Sen kustantajana toimii Sanoma Magazines Finland. Lehti tulee seuran jäsenille jäsenetuna. Hyvä Terveys lehden johtoryhmä kokoontui totuttuun tapaan kahdesti. Lehden seuralle maksama tekijänpalkkio on kasvanut. Lehden levikki oli vuoden lopussa Annals of Medicine Annals of Medicine lehden kustantajan Taylor & Francisin kanssa pidettiin seurantakokoukset Tukholmassa ja Helsingissä. Taylor & Francisin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaan lehden toimitus ja sihteeri työskentelevät edelleen Duodecim-seuran tiloissa. Kustannus Oy Duodecim Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Kausi oli yhtiön 23. toimikausi. Vuoden aikana julkaistiin 17 uutta ja 12 uudistettua painosta. Vuoden lopussa myynnissä oli yli sata kirjanimikettä. Lisäksi julkaistiin kaksi Lääkärin CD:n ja yksi CD-muotoisen EBM-Guidelinesin päivitystä. Liikevaihto kasvoi ,90 euroon; kasvua edellisestä vuodesta oli noin 24,6 %. Yhtiön tulos oli voitollinen. Henkilökunnan määrä kasvoi kolmella ja oli vuoden lopussa 27. Terveysportin käytön kasvu jatkui voimakkaana edellisten vuosien tapaan. Lähes kaikki sairaanhoitopiirit ja enemmistö terveyskeskuksista lunastivat Terveysportin uuden SFINX-lääkeinteraktiotietokannan käyttöoikeuden. Lääkelaboratoriotulostietokanta tuotiin koekäyttöön. Terveyskirjasto-hanketta edistettiin sosiaalija terveysministeriön kansallisen terveysprojektin hanketuella. Tuen ensisijaisena kohteena oli Lääkärikirja Duodecim, joka julkaistiin syksyllä sähköisenä ja yhteistyössä WSOY:n kanssa kirjana. Englanninkielisen EBM Guidelinesin sähköisestä versiosta tehtiin maailmanlaajuinen myynti- ja markkinointisopimus John Wiley & Sons Ltd:n kanssa. Itävaltalainen Ärtzteverlag-kustantamo sai valmiiksi Guidelinesin saksankielisen kirjan, joka on ollut myyntimenestys Itävallassa ja Saksassa. Verkostotoiminta Verkostovaliokunta Verkostovaliokunta piti vuoden aikana neljä kokousta. Valiokunnassa keskusteltiin Kansallisen terveyshankkeen etenemisestä, terveydenhuollon prosessien kehittämisestä ja professionalismista. Valiokunnan piiriin kuuluvien toimintojen kertomukset on esitetty erillisinä seuraavassa. Käypä hoito Käyvällä hoidolla oli vilkas vuosi. Suositusryhmät kokoontuivat 147 kertaa, johtoryhmä kahdeksan ja toimitus yhdeksän kertaa. Käyvän hoidon strategia hyväksyttiin. Työryhmien puheenjohtajille ja johtoryhmälle pidettiin ensimmäinen yhteistapaaminen. Aktiivisista ryhmistä tapaamiseen osallistui 40 henkeä. Työprosesseja tehostettiin entisestään. Toukokuussa toimitus piti kahden päivän työseminaarin, jossa käytiin läpi tiedottamisen prosessia. Henkilöstön kehitys. Toimituksessa on työskennellyt yhteensä 23 henkilöä. Heistä täysipäiväisinä toimi kahdeksan. Kokonaisuudessaan Käypä hoito -toimituksen ja sen tukihenkilöstön työpanos vastasi 11:tä henkilötyövuotta. Toimittajien työpanos vaihteli kolmesta 10,5 työpäivään kuukaudessa. Käypä hoito -suositukset. Uusia suosituksia valmistui yhdeksän, ilmestymisjärjestyksessä seuraavasti: Lonkkamurtumapotilaiden hoito, Huumeongelmaisen hoito, Parkinsonin tauti, 1637

10 Taulukko 4. Vuosina valmistuneiden Käypä hoito -suositusten määrät. Vuosi Suosituksia valmistui Alzheimerin taudin diagnostiikka ja lääkehoito, Äkillisen hengitysvajauksen hoito, Diabeettinen retinopatia, Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset diagnostiikka, hoito ja seuranta, Aivoinfarkti, Naisten virtsankarkailun hoito. Uusia suositushankkeita käynnistyi neljä (Atooppinen ihottuma, Kaksisuuntainen mielialahäiriö, Traumaperäiset stressireaktiot ja häiriöt, Uniapnea). Yksitoista suositusta päivitettiin, ja seitsemän suosituksen päivittäminen aloitettiin. Suositusten tiivistelmiä julkaistiin kahdeksan. Kaikki suositukset ovat luettavissa Internet-sivuilla osoitteessa Informaatiopalvelua kehitettiin Käypä hoito suosituksia varten. Työryhmät lähettivät yhteensä hakupyyntöä. Kaukopalvelutilauksina hankittiin 107 artikkelia. Suositustyössä vuonna 2006 mukana olleiden 44 työryhmän noin 500 henkilön nimet löytyvät Käypä hoito suositusten verkkosivuilta. Suositustyöryhmien kokouksia tai suosituksiin liittyviä tapaamisia oli 147. Sidosryhmien kokoukset mukaan luettuina kokouksia oli yhteensä 257. Kokousten määrä kasvoi 11 % edellisestä vuodesta. Tiivistelmiä alettiin kääntää englanniksi Internet-käyttöä varten. Käännöksiä on valmiina 17. Potilasversioita päivitettiin ja niiden kääntämistä ruotsiksi jatkettiin. Kohonneen verenpaineen hoitosuosituksen kustannusvaikuttavuusanalyysi valmistui yhteistyössä FinOHTAn ja Tampereen yliopiston kanssa. Viestintä. Suositustyöhön osallistuvien sähköinen KH-NYT-tiedotuslehti ilmestyi neljä kertaa. Kustakin valmistuneesta suosituksesta laadittiin joukkoviestimille tiedote. Lisäksi neljästä suosituksesta (Huumeongelmaisien hoito, Alzheimerin taudin diagnostiikka ja lääkehoito, Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset diagnostiikka, hoito ja seuranta, Aivoinfarktin hoito) järjestettiin lehdistötilaisuus. Sairaanhoitopiirien johtajille lähetettiin kesäkuussa kiitoskirje. Siinä kerrottiin niiden lääkäreiden nimet, jotka olivat osallistuneet suositusten tekoon kussakin sairaanhoitopiirissä. Käypä hoito suosituksia luettiin verkkosivujen kautta yli kaksi kertaa useammin kuin edellisenä vuonna. Lääkäreille suunnattujen suositusten lukukertoja oli vuodessa ja potilassuositusten lukukertoja (kuva 1), yhteensä Eniten luettuja lääkäreille suunnattuja suosituksia olivat Kohonnut verenpaine (65 205), Elvytys (43 653), Skitsofrenia (38 686), Alaselän sairaudet (34 185) ja Ihon bakteeri-infektiot (31 962) ja potilaille suunnatuista versioista Laskimotukos ja keuhkoembolia (41 625), Kohonnut verenpaine (36 597) ja Kohdunulkoinen raskaus (28 062). Myös Googleosumien määrä hakusanalla»käypä hoito» nelinkertaistui edellisen vuoden loppuun nähden. Koulutus. Lääketieteen toimittajat ry:n jäsenille järjestettiin tutkimustiedon kriittisen arvioinnin koulutus yhteistyössä Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohdon ja FinOHTAn kanssa. Toukokuun lopulla järjestettiin toinen valtakunnallinen hoitoketjuseminaari yhdessä Kuntaliiton ja Rohdon kanssa. Kriittisen arvioinnin koulutus järjestettiin kaksi kertaa. Osallistujia oli yhteensä 53. Näytönastekatsausten tekemisen kurssi (NAK-paja) järjestettiin kaksi kertaa yhdessä Rohdon kanssa. Osallistujia oli yhteensä 29. Lisäksi pidettiin toinen kielenhuollon ja viestinnän kurssi Käypä kieli, jossa osallistujia oli 37. Käyvän hoidon toimittajat pitivät Käyvästä hoidosta tai näyttöön perustuvasta lääketieteestä kuusi esitystä ulkomailla ja 93 kotimaassa. Lisäksi he toimivat puheenjohtajina tai ryhmätöiden vetäjinä 22 kertaa Käypään hoitoon tai näyttöön perustuvaan lääketieteeseen liittyvissä koulutustilaisuuksissa sekä kouluttajina Käypä hoito -työryhmien kokouksissa. Esitelmätilaisuuksiin osallistui yhteensä henkilöä. Hoitosuositusten käyttöönotto. Hoitosuosituksien pikaperehdyttäjiä eli tiivistelmiä julkaistiin edelleen, ja päivitystiivistelmiä alettiin julkaista 1638 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2004

Toimintakertomus vuodelta 2004 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Puheenjohtaja Amos Pasternack. (Kuva: Juha Jormanainen) Pääsihteeri Ilkka Rauramo. (Kuva: Juha Jormanainen) Uusi merkittävästi uudistunut valtuuskunta aloitti toimintansa.

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila AVOIMUUS JA SIDONNAISUUDET -SEMINAARI Veli-Matti Isoviita puheenjohtaja, SML 6.3.2013 JOHDANTO: Sidonnaisuudet 1 LK, 5. vuosikurssi, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 1.10.2005-30.9.2006 Suomen Traumatologiyhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.8.1997 Helsingin Pörssiklubilla. Perustajajäseninä paikalla olivat Eero

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Yleiset toimintalinjat Yhdistys on yleislääkäreiden ja yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden yhdysside yleislääketieteen

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti Lääkäri2018 11.1.2018 Tavoitteet Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää tutkimustiedon kriittisen arvioinnin käsitteet. Hän osaa analysoida kliinisten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Risto Kaaja Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Risto Kaaja pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta 2015

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2007 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puh. (09) 680 401 24.1.2007 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

juhli näyttävästi Lääkäriliitto JUHLAVUOSI

juhli näyttävästi Lääkäriliitto JUHLAVUOSI Vuosien 2007 09 ja nykyisen valtuuskunnan jäsenet kokoontuivat yhteiseen juhlakokoukseen. JUHLAVUOSI Lääkäriliitto juhli näyttävästi Lääkäriliitto juhli 100-vuotista taivaltaan 26.2. monin eri tavoin.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17 2011 Sivu 1 / 17 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata.

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yleiset toimintalinjat Yhdistys on yleislääkäreiden ja yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden yhdysside yleislääketieteen

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2009

Hallituksen kertomus vuodelta 2009 Hallituksen kertomus vuodelta 2009 Seuran 128. toimintavuosi sujui taloudellisesti vaihtelevissa ja ajoittain tuulisissa olosuhteissa erityisesti maailmaa ravistelevan talouslaman vuoksi. Valtuuskunta

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Markus Juonala Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 23.9.2015 Professori Markus Juonala pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 23. syyskuuta 2015

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2008

Hallituksen kertomus vuodelta 2008 Hallituksen kertomus vuodelta 2008 Seuran 127. toimintavuoden alkaessa elettiin pitkään jatkuneen myönteisen kehityksen hyvässä uskossa. Vuoden mittaan alkoivat maailmantalouden näkymät kuitenkin synkentyä.

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Suositus täydennyskoulutuksesta

Suositus täydennyskoulutuksesta Suositus täydennyskoulutuksesta Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto 11.4.2007 Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston vuonna 2003 julkaiseman suosituksen päivitys Sisältö:

Lisätiedot

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 Kuva Sirpa Heikkinen 2009 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 5.12.2016 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on ollut

Lisätiedot

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.2.2002 1. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pohjolainen, sihteeriksi Leena Niemistö, pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan 10.11.2014 LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö 24.9.2015 Niina Kovanen Esityksen nimi / tekijä 1 Finohtan perustehtävät tuottaa ja välittää menetelmien arviointitietoa päätöksenteon tueksi edistää näyttöön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta

Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta Toiminta alkoi 25. 3. 1997. Jo perustamistilaisuudessa yhdistyksen nimestä keskusteltaessa tuli esille se, että perustettava yhdistys aloittaisi toimintansa alueellisena

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Turo Virtanen avasi kokouksen 12.05 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

1. Kokouksen avaus Turo Virtanen avasi kokouksen 12.05 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY Johtokunnan kokous 2/2008 PÖYTÄKIRJA Aika: 19.5.2008 klo 12.00 Paikka: Helsingin yliopisto, yleisen valtio opin laitos Läsnä: Turo Virtanen Pertti Ahonen Jaana Haatainen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje 1/2013 Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje Vuosi 2013 on alkanut potilasturvallisuuden suhteen dynaamisesti. Suomen suurimman lääkäreiden ammatillisen tapahtuman eli Helsingin Lääkäripäivien

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 20.3.2009 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY (TOIKER-08) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Palotutkimusraati ry:n seitsemästoista toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä.

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

Tietotekniikan liitto ry

Tietotekniikan liitto ry Tietotekniikan liitto ry Puolueeton, valtakunnallinen ICT-alan asiantuntija Jäsenyhdistystensä kattojärjestö, joka kehittää jäsenistön ammatillista osaamista ja arvostusta Lähes 30 paikallis- ja teemayhdistystä

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot