Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kertomus vuodelta 2006"

Transkriptio

1 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien merkeissä. Juhlakokous pidettiin Helsingin yliopiston juhlasalissa, ja siellä sai ensiesityksensä seurasta kertova multimediateos. Seura vahvisti asemaansa maan suurimpana tieteellisenä yhdistyksenä. Jäsenmäärä lähenee :ta ja jäsenyhdistyksiä on 90. Runsaat 80 % lääkärikunnasta on seuran jäseniä. Seura kutsui kaksi uutta kunniajäsentä. Seuran aktiiveja palkittiin ansiomerkein. Apurahoja ja palkintoja jaettiin aikaisempaan tapaan ansioituneille. Juhlavuotta valmisteltiin perusteellisesti niin luottamusmiesten kuin henkilökunnan voimin. Juhlavuosi näkyi kautta koko Suomen paikallisyhdistystemme toiminnassa, lääkäripäivillä ja erityisen juhlallisina vuosipäivän tapahtumina. Jäsenten kiinnostus seuran toimintaan on jatkunut vahvana. Lähes parintuhannen aktiivisen jäsenen joukko on ollut viemässä seuraa eteenpäin. Seuran vakaa asema näkyy helppoutena rekrytoida jäseniä sen toimintaan. Koulutustoiminta jatkui vilkkaana. Verkkokurssit ovat herättäneet ilahduttavaa kiinnostusta. Avauksia on tehty terveydenhuollon johtamisen ja vuorovaikutuskoulutuksen saralla. Kansainvälisen lääketieteen Global Health -kurssi sai lisärahoituksen vuosille ja sen suunnittelu on ollut tiivistä. Aikakauskirja Duodecimin sivumäärä nousi ensimmäisen kerran yli 3 000:n, ja lehden levikki oli Erityisesti lehden sähköiset palvelut kehittyivät. Uutispalvelu siirtyi vuoden aikana Kustannus oy Duodecimin osaksi. Yhteistyö jäsenetuna tulevan Hyvä Terveys lehden kanssa on jatkunut myönteisenä. Käypä hoito suositustyö jatkui vilkkaana. Päätöksenteon tukihanke on niveltynyt luontevasti osaksi Käyvän hoidon toimintaa. Toiminnan painopiste on siirtymässä päivitystyöhön. Suositusten laaja verkkokäyttö osoittaa, että sekä terveydenhuollon ammattilaiset että kansalaiset ovat löytäneet suositukset. Käyvän hoidon jatkorahoituksesta on käyty laajoja neuvotteluja. Psykoterapia-konsensuskokous onnistui yli odotusten. Työeläkevakuuttajien kanssa yhteistyössä toteutettava toimintakykyhanke pääsi hyvään vauhtiin. Tietohallinto turvasi jatkuvasti paisuvan toiminnan tarpeet. Viestintään kuului useita juhlavuoteen liittyviä erityishankkeita. Mm. lääkäripäivien osastot saivat uudet ilmeet. Toiminnan laajeneminen pitää toimijat vireinä, mutta asettaa samalla heille myös haasteita. Sekä seuran että Kustannusyhtiön henkilökunnan kasvu lisäsi tarvetta pyrkiä takaamaan toimitilojen riittävyys. Yhteisöllisyyttä edistettiin erityisesti lukuisin perinteisin ja myös ainutkertaisin tapahtumin ja juhlin. Seura ammentaa menestyksensä luottamusmiesten pyyteettömästä toiminnasta ja sitä tukevasta sitoutuneesta ja osaavasta henkilökunnasta. Seuran talous on kehittynyt suotuisasti. Kaikki tämä antaa uskoa ja luottamusta hyvään tulevaisuuteen. Esitän lämpimät kiitokset jälleen kerran teille kaikille, jotka olette edistäneet toiminnallanne seuran pyrintöjä. Duodecim 2007;123:

2 Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Henkilöjäsenet Duodecim-seura on suurin suomalainen tieteellinen yhdistys. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2006 lopussa Lääkärijäseniä oli , joista oli eläkkeellä. Kunniajäseniä oli 20 ja kutsuttuja jäseniä 12. Vuoden aikana valittiin kaksi uutta kunniajäsentä. Opiskelijajäsenten lukumäärä oli Seuraan liittyi 522 uutta jäsentä, joista yksi oli kutsuttu jäsen, lääkärijäseniä 96 ja opiskelijajäseniä 425. Seurasta erosi toimintavuoden aikana 190 jäsentä ja 70 kirjattiin kuolleeksi. Jäsenistön lukumäärä kasvoi 262:lla. Lääketieteen opiskelijoille järjestettiin yhdessä aluetoimistojen ja paikallisyhdistysten kanssa jäseneksikutsumistilaisuudet Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Niissä kerrottiin seuran, Kustannus Oy Duodecimin ja paikallisyhdistyksien toiminnasta. Seuran toiminnan esittelyssä käytettiin vuorovaikutteista yleisöpalautejärjestelmää. Tilaisuuksissa oli esityksiä myös lääkäriyteen liittyvistä asioista, mm. eettisistä kysymyksistä. Näistä ja muista opiskelijoille järjestetyistä tilaisuuksista on lisää tietoa kohdassa Koulutustoiminta. Yhdistysjäsenet Seuralla oli 90 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 66 erikoisalayhdistyksiä tai muita lääketieteen alan yhdistyksiä. Suomen Musiikkilääketieteen yhdistys ja Lääketieteen koulutuksen yhdistys hyväksyttiin jäseniksi toimintavuoden aikana. Valtuuskunta Valtuuskunta kokoontui Tampereella ja Vantaalla. Kevätkokouksessa valtuuskunta valitsi puheenjohtajakseen Marja Hyödyn ja varapuheenjohtajakseen Jan Lindgrenin, hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä teki sääntömääräiset henkilövalinnat. Kokous kutsui Leena Niinistön ja Amos Pasternackin seuran kunniajäseniksi. Valtuuskunnan syyskokouksessa joulukuussa vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2007 sekä tehtiin sääntömääräiset henkilövalinnat. Valtuuskunta keskusteli vilkkaasti ja kantaa ottavasti toimintakykyhankkeesta. Valtuuskunnalle kerrottiin muistakin uusista hankkeista sekä Kustannus Oy Duodecimin toiminnasta ja sen tuloksesta. Esillä oli myös seuran apurahatoiminta. Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Kimmo Kontula ja varapuheenjohtajana H. Tapio Hanhela. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa, joista seitsemän kertaa Helsingissä, kerran Tampereella ja kerran Vantaalla. Hallituksen 125-vuotisjuhlakokous oli Hallituksen toimintaa ja sen järjestämiä tilaisuuksia on kuvattu kohdassa Hallintopalvelut. Koulutustoiminta Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Valiokunta vieraili Tampereen Lääkäripäivillä maaliskuussa ja piti seminaarin Kirkkonummella toukokuussa. Valiokunta jatkoi lisäksi työskentelyä työryhmissä, joihin kutsuttiin myös valiokunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Sähköiset verkkokurssit vakiinnuttivat asemansa täydennyskoulutuksen välineenä. Koulutustilaisuuksien sähköisestä arvioinnista, todistuksista ja nimikirjasta kehitettiin Koulutuksen laatupaketti. Uusia koulutushankkeita aloitettiin tutkijakoulutuksen, terveydenhuollon johtamisen, vuorovaikutustaitojen, esiintymistaitojen, neuvottelutaitojen ja kirjoittamisen alueilla. Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston työhön osallistuttiin aktiivisesti. Vuosipäivän symposiumi Seuran 125. vuosipäivän tieteellinen juhlasymposiumi»tieteestä terveyttä» järjestettiin 1630 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

3 Duodecimin hallitus kuvattuna marraskuussa 2006, ylärivissä vasemmalta Timo Hautala, Pekka Kirstilä, Timo Vesikari, Raili Laru-Sompa, Juha Hartikainen, Lauri Vuorenkoski ja Markku Heikinheimo, alarivissä Arja Helin-Salmivaara, Tapio Hanhela, puheenjohtaja Kimmo Kontula, Riikka Tulamo ja Petri Kovanen. (Kuva: Petteri Kitti) Finlandia-talossa Helsingissä. Arkkiatri Risto Pelkonen puhui aiheesta 125 vuotta sairauksien ehkäisyä: tähtihetkiä ja yhteiskunnan kehitystä, Jussi Huttunen aiheesta Sepelvaltimotaudin nousu ja tuho selittääkö kolesteroli kaiken?, Jouko Lönnqvist aiheesta Voiko mielenterveyttä edistää?, Hilkka Soininen aiheesta Molekyylilääketieteestäkö terveyden avaimet? ja Amos Pasternack aiheesta Terveyden edistämisen etiikka. Juhlasymposiumiin osallistui noin 200 henkilöä. Opetuksen kehittämisseminaari XV Opetuksen kehittämisseminaari»tavallisen taitajat näyttöä ja laatua yleislääkärikoulutuksessa?» pidettiin Turussa yhteistyössä EURACTin (European Academy of Teachers in General Practice) kanssa. Seminaarin tavoitteena oli innostaa ja motivoida opetukseen ja täydennyskoulutukseen sekä antaa työkaluja ja tietoa varsinkin erikoistuvien lääkärien Hallituksen kertomus vuodelta 2006 ohjaukseen, edistää opetusyksiköiden ja kentän näkemyksen kohtaamista sekä lisätä eurooppalaista ja erikoisalojen välistä yhteistyötä yleislääkärikoulutuksessa. Seminaariin kuului myös 16 posterin näyttely. Seminaariin osallistui 113 henkilöä, joista 31 ulkomaisia yleislääketieteen kouluttajia. Vuoden 2007 Opetuksen kehittämisseminaarin suunnittelu aloitettiin syksyllä. Tutkijakoulutus Kirkkonummella järjestettiin joulukuussa koulutustilaisuus tutkijantyön ohjaajille. Osallistujia oli 54. Siinä käsiteltiin tutkimustyön ohjaamisen haasteita, tutkimusten rahoittamista, tutkimusetiikkaa ja lainsäädäntöä. Valtakunnallisilla Lääkäripäivillä järjestettiin yhteistyössä Valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa kliinisen tutkimuksen kurssi väitöskirjaa tekeville, tutkimustyönsä alkuvaiheessa oleville lääkäreille ja kurssi tiedotustilaisuuden järjestämisestä. Yhteistyössä Valtakunnallisen 1631

4 kliinisen tutkijakoulun kanssa pidettiin englanninkielinen kurssi»congress Presentation» tutkijakoulutettaville. Osallistujia oli yhteensä 15. Käypä hoito käytäntöön Käypä hoito suositusten toimeenpanoon liittyvä tutkimuskonsortio»eräiden kansallisten hoitosuositusten toimeenpanon arviointi» jatkoi tutkimushankkeena. Yhteistyössä Käypä hoito yksikön kanssa jatkettiin verkkokurssien toteuttamista. on esitetty vaikuttavan täydennyskoulutuksen kriteerejä. Kaksivuotisessa projektissa on harjoitettu merkittävää kehittämis- ja tiedotustoimintaa. Sähköisessä koulutuskalenterissa julkaistiin vuoden aikana 504 ilmoitusta. Painettu koulutuskalenteri toimitettiin Duodecimissa, ja se julkaistiin kahdesti Suomen Lääkärilehden liitteenä. Ilmoituksen sitoutumisesta Arviointineuvoston suositukseen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen on antanut vuoden loppuun mennessä 50 lääkäriyhdistystä. Verkkokurssit Duodecimin verkkokursseihin kehitettiin multimediatekniikoita ja interaktiivisia elementtejä. Verkkokurssityöryhmä käsittelee uudet ehdotukset verkkokursseiksi. Neljä uutta verkkokurssia valmistui: lasten lihavuuden Käypä hoito -suositukseen perustuva kurssi, Alaselkäkipuinen potilas, TULES ja elvytyksen uuteen Käypä hoito suositukseen perustuva kurssi. Verenpaineen mittaaminen -verkkokurssi päivitettiin. Vuonna 2006 verkkokurssien etusivu aukaistiin ja yksittäisiä sivuja kertaa. Vuorovaikutus-, esiintymis- ja neuvottelutaidon koulutus Vuorovaikutuskoulutuksen suunnittelu aloitettiin. Kaksi pienryhmäkoulutustilaisuutta pidettiin lääkärin esiintymistaidoista ja yksi lääkärin neuvottelutaidoista. Osallistujia oli yhteensä 30. lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto (ARVI) ja lääkärien koulutuskalenteri Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto on lääkärijärjestöjen yhteinen hanke. Täydennyskoulutuksen järjestäjän oppaasta laadittiin toinen painos, joka sisältää mm. suosituksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta täydennyskoulutustilaisuuksien yhteydessä, mallin sidonnaisuuksien ilmoittamiseksi ja muokattavan osallistujapalautelomakkeen. Lisäksi oppaassa Global Health 2006 Seura järjesti ensimmäistä kertaa Global Health kurssin saatuaan ulkoministeriöltä kehitysyhteistyörahoitusta. Kurssin kolmiviikkoinen teoriajakso järjestettiin Tampereen yliopiston kanssa. Kurssille osallistui 18 opiskelijaa Suomesta ja toiset 18 Filippiineiltä, Nigeriasta, Chilestä ja Tansaniasta. Ulkomaalaisten opiskelijoiden kenttäjaksoon kuului kahden viikon tutustuminen suomalaiseen terveydenhuoltoon. Suomalaisten opiskelijoiden kaksiviikkoinen kenttäjakso toteutettiin neljässä kohdemaassa teoriajakson jälkeen. Kurssin yhteistyökumppaneita olivat lääketieteelliset tiedekunnat, Suomen Lääkäriliitto, Finska Läkaresällskapet, Suomen Hammaslääkäriliitto, Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Eläinlääkäriliitto, David Livingstone seura, Väestöliitto ja Lääkärin Sosiaalinen Vastuu. Terveydenhuollon johtaminen Duodecim aloitti yhteistyön Helsingin kauppakorkeakoulun HSE Educationin, Teknillisen korkeakoulun MBA-ohjelmien ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Terveydenhuollon johtaminen -koulutuskokonaisuus koostuu kahdeksasta kaksipäiväisestä lähikoulutuksesta, joiden välillä on ennakko- ja jälkitehtäviä eri teemoista. Kurssia voidaan käyttää osana Hallinnon pätevyyden kurssiohjelmaa ja osan siitä voi käyttää hyväksi MBA-tutkintoon. Duodecimin asettama oma työryhmä työskentelee hankkeessa osallistuen sen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

5 Juhlavuoden teema»125 vuotta suomalaisten terveyden hyväksi» oli esillä kaikilla lääkäripäivillä. Kuvassa Duodecimin näyttelyosasto Itä-Suomen lääketiede -tapahtumassa. (Kuva: Anna Maija Korkelainen) Kirjoittamisen intensiivikurssit Yhteistyössä Oriveden opiston kanssa järjestettiin kaksi intensiivistä kirjoittajakurssia, jotka koostuivat kolmesta viikonlopun ja yhden viikon koulutusjaksosta sekä niihin liittyvistä etätehtävistä. Osallistujia oli yhteensä 19. Facultas-hankkeen koulutusosio Facultas-hankkeeseen liittyvän koulutusosion suunnittelu aloitettiin yhtä aikaa suosituksia kirjoittavien työryhmien työskentelyn kanssa. Jäsenpalvelutoiminta Nimikirja Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Lääkärin nimikirjan käytettävyyttä kehitettiin käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Nimikirjaa esiteltiin lääketiedetapahtumissa ja lääkäriyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa. Vuoden 2006 lopussa palveluun oli kirjautunut seuran jäsentä (1 435 vuonna 2005). Opiskelijatoiminta Opiskelijatoimintaa on kuvattu taulukossa 1. Seura maksoi asiantuntijoiden luento- ja matkapalkkiot Suomen Medisiinariliiton (SML) liittokokouksiin. Kymmenen hakemuksen perusteella valittua lääketieteen opiskelijaa osallistui seuran tuella Potilaan ja lääkärin kohtaaminen seminaariin Valamon luostarissa. Suomen Medisiinariliiton aloitteesta aloitettiin yhteistyönä Lääkärin ammatinvalintaillat kaikilla yliopistopaikkakunnilla. Eettisiä keskustelutilaisuuksia järjestettiin kaikilla yliopistopaikkakunnilla yhteistyössä lääketieteenkandidaattiseurojen kanssa. Joulukuussa pidettiin Duodecimin ja kandidaattiseurojen edustajien kanssa yhteiskokous. Kaikille valmistuville kursseille järjestettiin informaatiotilaisuus ajankohtaisista koulutusasioista ja Kustannus Oy Duodecimin asioista. 1633

6 Taulukko 1. Lääketieteen opiskelijoille vuoden 2006 aikana järjestettyjä tilaisuuksia. Paikkakunta Kohderyhmä Tilaisuus Osallistujia Esitysten aiheet Helsinki Opiskelijat ja nuoret lääkärit Eettiset keskusteluillat (3) 51 Riitta Salonen: Sikiödiagnostiikka raskautta helpottamaan vai vaikeuttamaan? Martina Torppa: Lääketiede ja ihmistieteet välissä kuilu vai silta? Kari Eskola: Hoitaako riskiä vai potilasta? Opiskelijat Ammatinvalintailta 70 Sirpa Asko-Seljavaara: Plastiikkakirurgi Jan Lindgren: Hallintolääkäri ja tutkija Ritva Hurskainen: Gynekologi Marjo Parkkila-Harju: Yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri 1. ja 2. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet 210 Duodecim-seuran ja Lääkärin CD:n esittely Kuopio 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet vuosikurssi Jäseneksikutsumistilaisuus 105 Opiskelijat Ammatinvalintailta 40 Esa Mervaala: Kliininen neurofysiologia Taneli Puumalainen: Lastenlääkäri Jorma Penttinen: Johtajaylilääkäri Helena Jäntti: Anestesiologi Oulu 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi ja 3. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet vuosikurssi Jäseneksikutsumistilaisuus 108 Eettinen keskusteluilta 30 Mauri Laakso: Päihteiden väärinkäyttäjien kohtaaminen Tampere 1. ja 2. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuus, 210 Duodecim tutuksi 5. vuosikurssi Jäseneksikutsumistilaisuus 70 Opiskelijat Ammatinvalintailta 75 Mikko Wiren: Vuokralääkäriyrityksen perustaja Merja Helminen: Työjaksoja kehitysmaissa Tapio Visakorpi: Tutkija Kimmo Vihtonen: Kliinikko Opiskelijat + lääkärit Eettiset keskusteluillat (3) Juhani Jääskeläinen: Kuinka pysyä nöyränä työssään? Riitta Alaja: Päihdelääketiede Mikko Wiren: Vuokralääkärin etiikkaa Turku Opiskelijat Studia Generalia 200 Risto Pelkonen: Minun yliopistoni 1. ja 3. vuosikurssi Duodecim tutuksi, Lääkärin 260 CD:n jakotilaisuus 4. vuosikurssi Jäseneksikutsumistilaisuus 100 Opiskelijat + lääkärit Eettisen keskusteluillat (2) Onko sukupuolella väliä psykiatriassa? Oletko iloinen tule suruiltaan Opiskelijat Ammatinvalintailta 30 Tuija Ajosenpää: Yleislääkäri Riitta Aaltonen: Kirurgi Mika Hakala: Psykiatri Ruut Virtanen: Vakuutuslääkäri Opiskelijatoiminnasta on lisää tietoa kohdassa Hallituksen toimintaa. Palvelut jäsenyhdistyksille Koulutustoimisto järjesti 18 koulutustilaisuutta, joihin osallistui henkilöä. Se vastasi Suomen Gastroenterologiayhdistyksen, Suomen Gastrokirurgit ry:n, Suomen Endokrinologiyhdistyksen, Suomen Perinatologisen Seuran, Suomen Infektiolääkäreiden, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen, Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen, Helsingin seudun Duodecim-seuran ja Suomen Sisätautilääkäriyhdistyksen koulutusti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

7 laisuuksien järjestämisestä. Lisäksi huolehdittiin Suomen Infektiotautien tutkimusyhdistyksen pikornavirustutkijoiden Europic-kokouksen järjestelyistä. Koulutustoimisto vastasi myös Suomen Gastroenterologiayhdistyksen, Suomen Perinatologisen Seuran, Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen ja Helsingin seudun Duodecim-seuran toimistopalveluista. Koulutustapahtuman sähköistä arviointi- ja todistuspalvelua käytettiin 40 koulutustilaisuudessa sekä 80 tilaisuudessa Pohjolan Lääkäripäivillä ja Itä-Suomen lääketiedetapahtumien kurssien yhteydessä. Koulutustoimistoon hankittiin uusi ohjelmisto koulutustilaisuuksien hallinnointia varten. Muu yhteistyö Pohjoismaiden lääkärijärjestöjen koulutusosastojen kokousta isännöitiin yhdessä Suomen Lääkäriliiton kanssa Porvoon Haikossa elokuussa. Alueellinen koulutustoiminta Duodecimin paikallisyhdistykset järjestivät toimintavuonna seuran tuella 76 jatko- ja täydennyskoulutustilaisuutta, joihin osallistui henkilöä. Seuran tuki alueelliseen toimintaan oli euroa, josta perustukea oli euroa. Lääketiedetapahtumat Lääkäripäivien koulutusohjelmien, osallistujien ja luennoitsijoiden lukumäärät on esitetty taulukossa 2. Helsinki, valtakunnalliset Lääkäripäivät. Duodecimin juhlasymposiumissa»125 vuotta suomalaisen terveyden hyväksi» esiteltiin kohokohtia seuran historiasta. Duodecim oli mukana yhdeksän kurssin järjestämisessä. Kuopio. Itä-Suomen Lääketiedetapahtuma järjestettiin 26. kerran ja siellä pidettiin Duodecimin 125-vuotisjuhlasymposiumi. Lääketiedetapahtuman päätteeksi pidettiin Duodecimin ja Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen yleisötilaisuus, jonka aiheena oli»miten yhdessä varmistamme, että suomalaisten lasten hyvinvoinnin menestystarina jatkuu myös 2000-luvulla». Oulu. Pohjolan Lääkäripäivien teemana oli»näytöstä käytäntöihin» ja 16.2 pidetyn Duodecim-symposiumin aiheena»akuutit hätätilanteet päivystyksessä». Syksyllä pidetyn yleisötilaisuuden aiheena oli lihavuus:»onnistuneen laihduttajan muotokuva, mitä tutkimus kertoo painonhallinnasta». Turku. Turun XXIII Lääketiedepäivillä pidettiin Duodecim-symposiumi aiheesta»miten Suomi vanhenee?» ja 125-vuotisjuhlasymposiumi»Humanismia ja lääketiedettä terveyden turuilla». Jaakko Ignatius piti juhlapuheen Lääketiedepäivien avajaisissa aiheenaan»suomenkielistä lääketiedettä ja Turun suomalaista yliopistoa rakentamassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Turku». Osallistujia avajaisiin oli ilmoittautunut 304. Tampere. Tampereen Lääkäripäivillä Duodecim-symposiumien aiheina olivat 125-vuotisjuhlasymposiumi»Tautien ja lääkärien muuttuva kirjo» ja»kliinisesti merkittävät lääkeinteraktiot». Lääkäripäiviä edeltävänä iltana pidettiin yleisötilaisuus»painonhallinta ja terveys», johon osallistui noin 200 kuulijaa. Duodecim, Tampereen Lääkäriseura ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yleislääketieteen vastuualue järjestivät kaksi alueellista koulutus- ja keskustelutilaisuutta»lihakset tulevat ja menevät, mutta läski on ikuista! Onko näin?» (noin 45 osallistujaa) ja»näpit irti! Lapsiastmaatikko kuuluu pediatrille! Onko näin?» (noin 30 osallistujaa). Julkaisutoiminta Julkaisuvaliokunta Julkaisuvaliokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. Duodecim-seuran tulevaisuudennäkymiä, Aikakauskirja Duodecimin ja Kustannus Oy Duodecimin näkymiä, Aikakauskirjan taloutta ja Annals of Medicine lehden nykytilaa ja tulevaisuutta. Hallituksen kertomus vuodelta

8 Taulukko 2. Tietoja vuoden 2006 lääketiedetapahtumista. Tapahtuma Aika ja paikka Koulutusohjelmia Luennoitsijoita Osallistujia Järjestäjät Valtakunnalliset Lääkäripäivät (34. kerta) Itä-Suomen Lääketiedetapahtuma (26. kerta) Pohjolan Lääkäripäivät (41. kerta) Tampereen Lääkäripäivät (27. kerta) Turun Lääketiedepäivät (23. kerta) Helsinki Kuopio Oulu , Tampere Turku Suomen Lääkäriliitto (Duodecim, Finska Läkaresällskapet) Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys, Duodecim, KYS ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri Oulun Duodecim, Duodecim (OYS, Oulun yliopisto) Tampereen Lääkäriseura, Duodecim Turunmaan Duodecim, Duodecim Yhteensä Aikakauskirja Duodecim Aikakauskirja Duodecim jatkoi toimintaansa lukijoiden jatkokoulutustarpeita palvelevana lehtenä ja johtavana suomalaisena lääketieteellisenä julkaisuna. Monipuolisen sisällön lisäksi tavoitteena oli edelleen sähköisen julkaisemismuodon kehittäminen. Hyvän suomen kielen käytön edistäminen lääketieteessä oli niin ikään yhä lehden tärkeä tavoite. Lehden kirjoitusohjeiden uudistaminen saatettiin loppuun. Lehden 122. vuosikerta sisälsi entiseen tapaan 24 numeroa, ja sen kokonaislaajuus oli sivua. Lehden levikki oli noin kpl, joista vaihto- ja vapaakappaleita runsaat Lehden kirjoittajina oli lähes 740 suomalaista lääkäriä tai muuta asiantuntijaa. Julkaistuista 491 tieteellisestä artikkelista runsas kolmannes oli kirjoittajien spontaanisti lähettämiä, loput pyydettyjä. Teemoja julkaistiin yhdeksän (taulukko 3). Kaikki teemanumerot sisälsivät myös tavallisissa numeroissa julkaistavaa aineistoa. Näyttöön perustuvia Käypä hoito suosituksia julkaistiin yhdeksän. Lehden rakennetta ja sisältöä suunnitteli entiseen tapaan lääketieteen asiantuntijoista koostuva 12-henkinen toimitus. Se käsitteli lehdelle tulleiden artikkelien käsikirjoitukset, joista lisäksi pyydettiin arviot ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Toimitus kokoontui säännöllisesti joka toinen viikko. Lehden päätoimittaja vaihtui 1.9. Toimitusta täydennettiin vuoden aikana. Aikakauskirjan uutispalsta on edelleen näkyvä osa Terveysportin etusivua. Uutissivulla kiertävät lehden pääkirjoitukset, kolumnit, osa katsauksista, in press artikkelit, Mitä nyt palsta ja erikoislääkärin uutiset sekä Vinkistä vihiä jutut. Etusivu on osoittautunut lukijoiden keskuudessa erittäin suosituksi, ja avausten määrä on jatkuvasti kasvanut. Aikakauskirjan artikkeleita avataan noin kertaa päivässä. Lehden sähköinen versio on verkossa luettavissa jo ennen paperiversion ilmestymistä. Uutispalvelu toimi lehden osana saakka ja siirtyi 1.9. lähtien osaksi Kustannus Oy Duodecim toimintaa. Uutispalvelun sähkeuutisia julkaistiin Terveysportin etusivun lisäksi myös Aikakauskirjassa. Aikakauskirjan entiset toimittajat muodostavat Torstaikillan, joka kokoontuu määrävälein Taulukko 3. Aikakauskirja Duodecimin teemanumerot vuonna Teema Lehden numero Nefrologia 2/2006 Psykoterapia 6/2006 Lääketutkimus 8/2006 Lihavuus 11/2006 Geriatria 15/2006 Kehitysvammaisuus 17/2006 Gynekologinen syöpä 19/2006 Joulunumero 23/ Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

9 pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä lääketieteen olemuksesta, etiikasta, tiedottamisesta, kielestä ja koulutuksesta. Yhteisö tuottaa Duodecimin joulunumeron. Ilmoitusten hankintaa lehteen tehostettiin. Ilmoitustulot kasvoivat 11,7 % edellisvuoteen verrattuna. Hyvä Terveys lehti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry ja Tieteen tiedotus ry julkaisevat Hyvä Terveys -lehteä. Sen kustantajana toimii Sanoma Magazines Finland. Lehti tulee seuran jäsenille jäsenetuna. Hyvä Terveys lehden johtoryhmä kokoontui totuttuun tapaan kahdesti. Lehden seuralle maksama tekijänpalkkio on kasvanut. Lehden levikki oli vuoden lopussa Annals of Medicine Annals of Medicine lehden kustantajan Taylor & Francisin kanssa pidettiin seurantakokoukset Tukholmassa ja Helsingissä. Taylor & Francisin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaan lehden toimitus ja sihteeri työskentelevät edelleen Duodecim-seuran tiloissa. Kustannus Oy Duodecim Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Kausi oli yhtiön 23. toimikausi. Vuoden aikana julkaistiin 17 uutta ja 12 uudistettua painosta. Vuoden lopussa myynnissä oli yli sata kirjanimikettä. Lisäksi julkaistiin kaksi Lääkärin CD:n ja yksi CD-muotoisen EBM-Guidelinesin päivitystä. Liikevaihto kasvoi ,90 euroon; kasvua edellisestä vuodesta oli noin 24,6 %. Yhtiön tulos oli voitollinen. Henkilökunnan määrä kasvoi kolmella ja oli vuoden lopussa 27. Terveysportin käytön kasvu jatkui voimakkaana edellisten vuosien tapaan. Lähes kaikki sairaanhoitopiirit ja enemmistö terveyskeskuksista lunastivat Terveysportin uuden SFINX-lääkeinteraktiotietokannan käyttöoikeuden. Lääkelaboratoriotulostietokanta tuotiin koekäyttöön. Terveyskirjasto-hanketta edistettiin sosiaalija terveysministeriön kansallisen terveysprojektin hanketuella. Tuen ensisijaisena kohteena oli Lääkärikirja Duodecim, joka julkaistiin syksyllä sähköisenä ja yhteistyössä WSOY:n kanssa kirjana. Englanninkielisen EBM Guidelinesin sähköisestä versiosta tehtiin maailmanlaajuinen myynti- ja markkinointisopimus John Wiley & Sons Ltd:n kanssa. Itävaltalainen Ärtzteverlag-kustantamo sai valmiiksi Guidelinesin saksankielisen kirjan, joka on ollut myyntimenestys Itävallassa ja Saksassa. Verkostotoiminta Verkostovaliokunta Verkostovaliokunta piti vuoden aikana neljä kokousta. Valiokunnassa keskusteltiin Kansallisen terveyshankkeen etenemisestä, terveydenhuollon prosessien kehittämisestä ja professionalismista. Valiokunnan piiriin kuuluvien toimintojen kertomukset on esitetty erillisinä seuraavassa. Käypä hoito Käyvällä hoidolla oli vilkas vuosi. Suositusryhmät kokoontuivat 147 kertaa, johtoryhmä kahdeksan ja toimitus yhdeksän kertaa. Käyvän hoidon strategia hyväksyttiin. Työryhmien puheenjohtajille ja johtoryhmälle pidettiin ensimmäinen yhteistapaaminen. Aktiivisista ryhmistä tapaamiseen osallistui 40 henkeä. Työprosesseja tehostettiin entisestään. Toukokuussa toimitus piti kahden päivän työseminaarin, jossa käytiin läpi tiedottamisen prosessia. Henkilöstön kehitys. Toimituksessa on työskennellyt yhteensä 23 henkilöä. Heistä täysipäiväisinä toimi kahdeksan. Kokonaisuudessaan Käypä hoito -toimituksen ja sen tukihenkilöstön työpanos vastasi 11:tä henkilötyövuotta. Toimittajien työpanos vaihteli kolmesta 10,5 työpäivään kuukaudessa. Käypä hoito -suositukset. Uusia suosituksia valmistui yhdeksän, ilmestymisjärjestyksessä seuraavasti: Lonkkamurtumapotilaiden hoito, Huumeongelmaisen hoito, Parkinsonin tauti, 1637

10 Taulukko 4. Vuosina valmistuneiden Käypä hoito -suositusten määrät. Vuosi Suosituksia valmistui Alzheimerin taudin diagnostiikka ja lääkehoito, Äkillisen hengitysvajauksen hoito, Diabeettinen retinopatia, Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset diagnostiikka, hoito ja seuranta, Aivoinfarkti, Naisten virtsankarkailun hoito. Uusia suositushankkeita käynnistyi neljä (Atooppinen ihottuma, Kaksisuuntainen mielialahäiriö, Traumaperäiset stressireaktiot ja häiriöt, Uniapnea). Yksitoista suositusta päivitettiin, ja seitsemän suosituksen päivittäminen aloitettiin. Suositusten tiivistelmiä julkaistiin kahdeksan. Kaikki suositukset ovat luettavissa Internet-sivuilla osoitteessa Informaatiopalvelua kehitettiin Käypä hoito suosituksia varten. Työryhmät lähettivät yhteensä hakupyyntöä. Kaukopalvelutilauksina hankittiin 107 artikkelia. Suositustyössä vuonna 2006 mukana olleiden 44 työryhmän noin 500 henkilön nimet löytyvät Käypä hoito suositusten verkkosivuilta. Suositustyöryhmien kokouksia tai suosituksiin liittyviä tapaamisia oli 147. Sidosryhmien kokoukset mukaan luettuina kokouksia oli yhteensä 257. Kokousten määrä kasvoi 11 % edellisestä vuodesta. Tiivistelmiä alettiin kääntää englanniksi Internet-käyttöä varten. Käännöksiä on valmiina 17. Potilasversioita päivitettiin ja niiden kääntämistä ruotsiksi jatkettiin. Kohonneen verenpaineen hoitosuosituksen kustannusvaikuttavuusanalyysi valmistui yhteistyössä FinOHTAn ja Tampereen yliopiston kanssa. Viestintä. Suositustyöhön osallistuvien sähköinen KH-NYT-tiedotuslehti ilmestyi neljä kertaa. Kustakin valmistuneesta suosituksesta laadittiin joukkoviestimille tiedote. Lisäksi neljästä suosituksesta (Huumeongelmaisien hoito, Alzheimerin taudin diagnostiikka ja lääkehoito, Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset diagnostiikka, hoito ja seuranta, Aivoinfarktin hoito) järjestettiin lehdistötilaisuus. Sairaanhoitopiirien johtajille lähetettiin kesäkuussa kiitoskirje. Siinä kerrottiin niiden lääkäreiden nimet, jotka olivat osallistuneet suositusten tekoon kussakin sairaanhoitopiirissä. Käypä hoito suosituksia luettiin verkkosivujen kautta yli kaksi kertaa useammin kuin edellisenä vuonna. Lääkäreille suunnattujen suositusten lukukertoja oli vuodessa ja potilassuositusten lukukertoja (kuva 1), yhteensä Eniten luettuja lääkäreille suunnattuja suosituksia olivat Kohonnut verenpaine (65 205), Elvytys (43 653), Skitsofrenia (38 686), Alaselän sairaudet (34 185) ja Ihon bakteeri-infektiot (31 962) ja potilaille suunnatuista versioista Laskimotukos ja keuhkoembolia (41 625), Kohonnut verenpaine (36 597) ja Kohdunulkoinen raskaus (28 062). Myös Googleosumien määrä hakusanalla»käypä hoito» nelinkertaistui edellisen vuoden loppuun nähden. Koulutus. Lääketieteen toimittajat ry:n jäsenille järjestettiin tutkimustiedon kriittisen arvioinnin koulutus yhteistyössä Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohdon ja FinOHTAn kanssa. Toukokuun lopulla järjestettiin toinen valtakunnallinen hoitoketjuseminaari yhdessä Kuntaliiton ja Rohdon kanssa. Kriittisen arvioinnin koulutus järjestettiin kaksi kertaa. Osallistujia oli yhteensä 53. Näytönastekatsausten tekemisen kurssi (NAK-paja) järjestettiin kaksi kertaa yhdessä Rohdon kanssa. Osallistujia oli yhteensä 29. Lisäksi pidettiin toinen kielenhuollon ja viestinnän kurssi Käypä kieli, jossa osallistujia oli 37. Käyvän hoidon toimittajat pitivät Käyvästä hoidosta tai näyttöön perustuvasta lääketieteestä kuusi esitystä ulkomailla ja 93 kotimaassa. Lisäksi he toimivat puheenjohtajina tai ryhmätöiden vetäjinä 22 kertaa Käypään hoitoon tai näyttöön perustuvaan lääketieteeseen liittyvissä koulutustilaisuuksissa sekä kouluttajina Käypä hoito -työryhmien kokouksissa. Esitelmätilaisuuksiin osallistui yhteensä henkilöä. Hoitosuositusten käyttöönotto. Hoitosuosituksien pikaperehdyttäjiä eli tiivistelmiä julkaistiin edelleen, ja päivitystiivistelmiä alettiin julkaista 1638 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus 2015 1(4) OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Yleistä on vanhuspalvelulakiin (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Palliatiivisen lääketieteen koulutus

Palliatiivisen lääketieteen koulutus Palliatiivisen lääketieteen koulutus Tiina Saarto yl, HYKS, Syöpäkeskus Palliatiivisen lääketieteen professori, Helsingin yliopisto Palliatiivisen lääketieteen perusopetus EAPC suositus vähintään 40 ot

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY

SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY Hallituksen kokous Pöytäkirja 6/2001 Laadittu 28. 01.2002 AIKA: 23.11.2001 klo 12.15-13.00 PAIKKA: Turku, Kelan tutkimuskeskus, Peltolantie

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa.

Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. 1/5 Liite 2 17.2.2016 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1. Yleistä Vuosi 2015 oli Cotes ry:n 62. toimintavuosi. Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. 2. Hallinto 2.1. Luottamus- ja toimihenkilöt

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Saattohoito. Erva Jory Jorma Penttinen

Saattohoito. Erva Jory Jorma Penttinen Saattohoito Erva Jory 30.01.2015 Jorma Penttinen 19.1.2015 2 (Juho Lehdon dia) Palliatiivisen hoidon hoitoprosessi Päätös siirtyä palliatiiviseen hoitoon tehdään yleensä erikoissairaanhoidossa Palliatiivisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1 YLEISTÄ KERTOMUSVUODESTA Vuosi oli :n 34.toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta noudatti toimintasuunnitelman linjauksia ja vuosien saatossa muotoutuneita käytäntöjä. Päätehtäväänsä,

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Oikaristen sukuseura ry:n

Oikaristen sukuseura ry:n Oikaristen sukuseura ry:n toimintakertomus 2015 Kuva: Sirpa Heikkinen 2015 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 24.11.2015 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois,

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois, IITIN LATU RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2009-31.12.2009 1. YLEISTÄ Vuosi 2009 oli yhdistyksen 22. toimintavuosi. Tänäkin vuonna liikuntaa harrastettiin monipuolisesti, ja perinteiset Muumihiihto- ja metsämörrikoulut

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/2010 PÖYTÄKIRJA 13.1.2010 kello 19.30 Pykälä ry:n tiloissa Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki Läsnäolijat: Ilari Autio, puheenjohtaja Minna Hokkanen, saapui kohdassa

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

GKS 10 vuotta. Juha Mäkinen, Prof. Synnytys- ja naistentautioppi Turun yliopisto

GKS 10 vuotta. Juha Mäkinen, Prof. Synnytys- ja naistentautioppi Turun yliopisto GKS 10 vuotta Biomedicum 23.9.2010 Juha Mäkinen, Prof. Synnytys- ja naistentautioppi Turun yliopisto SGY:n julkaisu, Sykli 6 / 2000 Gynekologisen kirurgian seura ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

ristön terveysriskien ehkäisy

ristön terveysriskien ehkäisy Kylmän n ja kuuman ympärist ristön terveysriskien ehkäisy yksikön johtaja Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Terveyden edistäminen Projektin tarkoitus Projektin päämäärä on estää ja vähentää

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Huhtikuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Huhtikuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Huhtikuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Päivitetty yhteistyötoimikunnassa 1 (6) Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 27.11.2008 Hyväksytty hallituksessa 26.1.2009

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari 21.3.2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT TUTKIMUSEETTINEN TOIMIKUNTA (http://www.uef.fi/uef/tutkimusetiikka) professori Risto

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot