Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kertomus vuodelta 2006"

Transkriptio

1 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien merkeissä. Juhlakokous pidettiin Helsingin yliopiston juhlasalissa, ja siellä sai ensiesityksensä seurasta kertova multimediateos. Seura vahvisti asemaansa maan suurimpana tieteellisenä yhdistyksenä. Jäsenmäärä lähenee :ta ja jäsenyhdistyksiä on 90. Runsaat 80 % lääkärikunnasta on seuran jäseniä. Seura kutsui kaksi uutta kunniajäsentä. Seuran aktiiveja palkittiin ansiomerkein. Apurahoja ja palkintoja jaettiin aikaisempaan tapaan ansioituneille. Juhlavuotta valmisteltiin perusteellisesti niin luottamusmiesten kuin henkilökunnan voimin. Juhlavuosi näkyi kautta koko Suomen paikallisyhdistystemme toiminnassa, lääkäripäivillä ja erityisen juhlallisina vuosipäivän tapahtumina. Jäsenten kiinnostus seuran toimintaan on jatkunut vahvana. Lähes parintuhannen aktiivisen jäsenen joukko on ollut viemässä seuraa eteenpäin. Seuran vakaa asema näkyy helppoutena rekrytoida jäseniä sen toimintaan. Koulutustoiminta jatkui vilkkaana. Verkkokurssit ovat herättäneet ilahduttavaa kiinnostusta. Avauksia on tehty terveydenhuollon johtamisen ja vuorovaikutuskoulutuksen saralla. Kansainvälisen lääketieteen Global Health -kurssi sai lisärahoituksen vuosille ja sen suunnittelu on ollut tiivistä. Aikakauskirja Duodecimin sivumäärä nousi ensimmäisen kerran yli 3 000:n, ja lehden levikki oli Erityisesti lehden sähköiset palvelut kehittyivät. Uutispalvelu siirtyi vuoden aikana Kustannus oy Duodecimin osaksi. Yhteistyö jäsenetuna tulevan Hyvä Terveys lehden kanssa on jatkunut myönteisenä. Käypä hoito suositustyö jatkui vilkkaana. Päätöksenteon tukihanke on niveltynyt luontevasti osaksi Käyvän hoidon toimintaa. Toiminnan painopiste on siirtymässä päivitystyöhön. Suositusten laaja verkkokäyttö osoittaa, että sekä terveydenhuollon ammattilaiset että kansalaiset ovat löytäneet suositukset. Käyvän hoidon jatkorahoituksesta on käyty laajoja neuvotteluja. Psykoterapia-konsensuskokous onnistui yli odotusten. Työeläkevakuuttajien kanssa yhteistyössä toteutettava toimintakykyhanke pääsi hyvään vauhtiin. Tietohallinto turvasi jatkuvasti paisuvan toiminnan tarpeet. Viestintään kuului useita juhlavuoteen liittyviä erityishankkeita. Mm. lääkäripäivien osastot saivat uudet ilmeet. Toiminnan laajeneminen pitää toimijat vireinä, mutta asettaa samalla heille myös haasteita. Sekä seuran että Kustannusyhtiön henkilökunnan kasvu lisäsi tarvetta pyrkiä takaamaan toimitilojen riittävyys. Yhteisöllisyyttä edistettiin erityisesti lukuisin perinteisin ja myös ainutkertaisin tapahtumin ja juhlin. Seura ammentaa menestyksensä luottamusmiesten pyyteettömästä toiminnasta ja sitä tukevasta sitoutuneesta ja osaavasta henkilökunnasta. Seuran talous on kehittynyt suotuisasti. Kaikki tämä antaa uskoa ja luottamusta hyvään tulevaisuuteen. Esitän lämpimät kiitokset jälleen kerran teille kaikille, jotka olette edistäneet toiminnallanne seuran pyrintöjä. Duodecim 2007;123:

2 Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Henkilöjäsenet Duodecim-seura on suurin suomalainen tieteellinen yhdistys. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2006 lopussa Lääkärijäseniä oli , joista oli eläkkeellä. Kunniajäseniä oli 20 ja kutsuttuja jäseniä 12. Vuoden aikana valittiin kaksi uutta kunniajäsentä. Opiskelijajäsenten lukumäärä oli Seuraan liittyi 522 uutta jäsentä, joista yksi oli kutsuttu jäsen, lääkärijäseniä 96 ja opiskelijajäseniä 425. Seurasta erosi toimintavuoden aikana 190 jäsentä ja 70 kirjattiin kuolleeksi. Jäsenistön lukumäärä kasvoi 262:lla. Lääketieteen opiskelijoille järjestettiin yhdessä aluetoimistojen ja paikallisyhdistysten kanssa jäseneksikutsumistilaisuudet Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Niissä kerrottiin seuran, Kustannus Oy Duodecimin ja paikallisyhdistyksien toiminnasta. Seuran toiminnan esittelyssä käytettiin vuorovaikutteista yleisöpalautejärjestelmää. Tilaisuuksissa oli esityksiä myös lääkäriyteen liittyvistä asioista, mm. eettisistä kysymyksistä. Näistä ja muista opiskelijoille järjestetyistä tilaisuuksista on lisää tietoa kohdassa Koulutustoiminta. Yhdistysjäsenet Seuralla oli 90 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 66 erikoisalayhdistyksiä tai muita lääketieteen alan yhdistyksiä. Suomen Musiikkilääketieteen yhdistys ja Lääketieteen koulutuksen yhdistys hyväksyttiin jäseniksi toimintavuoden aikana. Valtuuskunta Valtuuskunta kokoontui Tampereella ja Vantaalla. Kevätkokouksessa valtuuskunta valitsi puheenjohtajakseen Marja Hyödyn ja varapuheenjohtajakseen Jan Lindgrenin, hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä teki sääntömääräiset henkilövalinnat. Kokous kutsui Leena Niinistön ja Amos Pasternackin seuran kunniajäseniksi. Valtuuskunnan syyskokouksessa joulukuussa vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2007 sekä tehtiin sääntömääräiset henkilövalinnat. Valtuuskunta keskusteli vilkkaasti ja kantaa ottavasti toimintakykyhankkeesta. Valtuuskunnalle kerrottiin muistakin uusista hankkeista sekä Kustannus Oy Duodecimin toiminnasta ja sen tuloksesta. Esillä oli myös seuran apurahatoiminta. Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Kimmo Kontula ja varapuheenjohtajana H. Tapio Hanhela. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa, joista seitsemän kertaa Helsingissä, kerran Tampereella ja kerran Vantaalla. Hallituksen 125-vuotisjuhlakokous oli Hallituksen toimintaa ja sen järjestämiä tilaisuuksia on kuvattu kohdassa Hallintopalvelut. Koulutustoiminta Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Valiokunta vieraili Tampereen Lääkäripäivillä maaliskuussa ja piti seminaarin Kirkkonummella toukokuussa. Valiokunta jatkoi lisäksi työskentelyä työryhmissä, joihin kutsuttiin myös valiokunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Sähköiset verkkokurssit vakiinnuttivat asemansa täydennyskoulutuksen välineenä. Koulutustilaisuuksien sähköisestä arvioinnista, todistuksista ja nimikirjasta kehitettiin Koulutuksen laatupaketti. Uusia koulutushankkeita aloitettiin tutkijakoulutuksen, terveydenhuollon johtamisen, vuorovaikutustaitojen, esiintymistaitojen, neuvottelutaitojen ja kirjoittamisen alueilla. Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston työhön osallistuttiin aktiivisesti. Vuosipäivän symposiumi Seuran 125. vuosipäivän tieteellinen juhlasymposiumi»tieteestä terveyttä» järjestettiin 1630 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

3 Duodecimin hallitus kuvattuna marraskuussa 2006, ylärivissä vasemmalta Timo Hautala, Pekka Kirstilä, Timo Vesikari, Raili Laru-Sompa, Juha Hartikainen, Lauri Vuorenkoski ja Markku Heikinheimo, alarivissä Arja Helin-Salmivaara, Tapio Hanhela, puheenjohtaja Kimmo Kontula, Riikka Tulamo ja Petri Kovanen. (Kuva: Petteri Kitti) Finlandia-talossa Helsingissä. Arkkiatri Risto Pelkonen puhui aiheesta 125 vuotta sairauksien ehkäisyä: tähtihetkiä ja yhteiskunnan kehitystä, Jussi Huttunen aiheesta Sepelvaltimotaudin nousu ja tuho selittääkö kolesteroli kaiken?, Jouko Lönnqvist aiheesta Voiko mielenterveyttä edistää?, Hilkka Soininen aiheesta Molekyylilääketieteestäkö terveyden avaimet? ja Amos Pasternack aiheesta Terveyden edistämisen etiikka. Juhlasymposiumiin osallistui noin 200 henkilöä. Opetuksen kehittämisseminaari XV Opetuksen kehittämisseminaari»tavallisen taitajat näyttöä ja laatua yleislääkärikoulutuksessa?» pidettiin Turussa yhteistyössä EURACTin (European Academy of Teachers in General Practice) kanssa. Seminaarin tavoitteena oli innostaa ja motivoida opetukseen ja täydennyskoulutukseen sekä antaa työkaluja ja tietoa varsinkin erikoistuvien lääkärien Hallituksen kertomus vuodelta 2006 ohjaukseen, edistää opetusyksiköiden ja kentän näkemyksen kohtaamista sekä lisätä eurooppalaista ja erikoisalojen välistä yhteistyötä yleislääkärikoulutuksessa. Seminaariin kuului myös 16 posterin näyttely. Seminaariin osallistui 113 henkilöä, joista 31 ulkomaisia yleislääketieteen kouluttajia. Vuoden 2007 Opetuksen kehittämisseminaarin suunnittelu aloitettiin syksyllä. Tutkijakoulutus Kirkkonummella järjestettiin joulukuussa koulutustilaisuus tutkijantyön ohjaajille. Osallistujia oli 54. Siinä käsiteltiin tutkimustyön ohjaamisen haasteita, tutkimusten rahoittamista, tutkimusetiikkaa ja lainsäädäntöä. Valtakunnallisilla Lääkäripäivillä järjestettiin yhteistyössä Valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa kliinisen tutkimuksen kurssi väitöskirjaa tekeville, tutkimustyönsä alkuvaiheessa oleville lääkäreille ja kurssi tiedotustilaisuuden järjestämisestä. Yhteistyössä Valtakunnallisen 1631

4 kliinisen tutkijakoulun kanssa pidettiin englanninkielinen kurssi»congress Presentation» tutkijakoulutettaville. Osallistujia oli yhteensä 15. Käypä hoito käytäntöön Käypä hoito suositusten toimeenpanoon liittyvä tutkimuskonsortio»eräiden kansallisten hoitosuositusten toimeenpanon arviointi» jatkoi tutkimushankkeena. Yhteistyössä Käypä hoito yksikön kanssa jatkettiin verkkokurssien toteuttamista. on esitetty vaikuttavan täydennyskoulutuksen kriteerejä. Kaksivuotisessa projektissa on harjoitettu merkittävää kehittämis- ja tiedotustoimintaa. Sähköisessä koulutuskalenterissa julkaistiin vuoden aikana 504 ilmoitusta. Painettu koulutuskalenteri toimitettiin Duodecimissa, ja se julkaistiin kahdesti Suomen Lääkärilehden liitteenä. Ilmoituksen sitoutumisesta Arviointineuvoston suositukseen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen on antanut vuoden loppuun mennessä 50 lääkäriyhdistystä. Verkkokurssit Duodecimin verkkokursseihin kehitettiin multimediatekniikoita ja interaktiivisia elementtejä. Verkkokurssityöryhmä käsittelee uudet ehdotukset verkkokursseiksi. Neljä uutta verkkokurssia valmistui: lasten lihavuuden Käypä hoito -suositukseen perustuva kurssi, Alaselkäkipuinen potilas, TULES ja elvytyksen uuteen Käypä hoito suositukseen perustuva kurssi. Verenpaineen mittaaminen -verkkokurssi päivitettiin. Vuonna 2006 verkkokurssien etusivu aukaistiin ja yksittäisiä sivuja kertaa. Vuorovaikutus-, esiintymis- ja neuvottelutaidon koulutus Vuorovaikutuskoulutuksen suunnittelu aloitettiin. Kaksi pienryhmäkoulutustilaisuutta pidettiin lääkärin esiintymistaidoista ja yksi lääkärin neuvottelutaidoista. Osallistujia oli yhteensä 30. lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto (ARVI) ja lääkärien koulutuskalenteri Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto on lääkärijärjestöjen yhteinen hanke. Täydennyskoulutuksen järjestäjän oppaasta laadittiin toinen painos, joka sisältää mm. suosituksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta täydennyskoulutustilaisuuksien yhteydessä, mallin sidonnaisuuksien ilmoittamiseksi ja muokattavan osallistujapalautelomakkeen. Lisäksi oppaassa Global Health 2006 Seura järjesti ensimmäistä kertaa Global Health kurssin saatuaan ulkoministeriöltä kehitysyhteistyörahoitusta. Kurssin kolmiviikkoinen teoriajakso järjestettiin Tampereen yliopiston kanssa. Kurssille osallistui 18 opiskelijaa Suomesta ja toiset 18 Filippiineiltä, Nigeriasta, Chilestä ja Tansaniasta. Ulkomaalaisten opiskelijoiden kenttäjaksoon kuului kahden viikon tutustuminen suomalaiseen terveydenhuoltoon. Suomalaisten opiskelijoiden kaksiviikkoinen kenttäjakso toteutettiin neljässä kohdemaassa teoriajakson jälkeen. Kurssin yhteistyökumppaneita olivat lääketieteelliset tiedekunnat, Suomen Lääkäriliitto, Finska Läkaresällskapet, Suomen Hammaslääkäriliitto, Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Eläinlääkäriliitto, David Livingstone seura, Väestöliitto ja Lääkärin Sosiaalinen Vastuu. Terveydenhuollon johtaminen Duodecim aloitti yhteistyön Helsingin kauppakorkeakoulun HSE Educationin, Teknillisen korkeakoulun MBA-ohjelmien ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Terveydenhuollon johtaminen -koulutuskokonaisuus koostuu kahdeksasta kaksipäiväisestä lähikoulutuksesta, joiden välillä on ennakko- ja jälkitehtäviä eri teemoista. Kurssia voidaan käyttää osana Hallinnon pätevyyden kurssiohjelmaa ja osan siitä voi käyttää hyväksi MBA-tutkintoon. Duodecimin asettama oma työryhmä työskentelee hankkeessa osallistuen sen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

5 Juhlavuoden teema»125 vuotta suomalaisten terveyden hyväksi» oli esillä kaikilla lääkäripäivillä. Kuvassa Duodecimin näyttelyosasto Itä-Suomen lääketiede -tapahtumassa. (Kuva: Anna Maija Korkelainen) Kirjoittamisen intensiivikurssit Yhteistyössä Oriveden opiston kanssa järjestettiin kaksi intensiivistä kirjoittajakurssia, jotka koostuivat kolmesta viikonlopun ja yhden viikon koulutusjaksosta sekä niihin liittyvistä etätehtävistä. Osallistujia oli yhteensä 19. Facultas-hankkeen koulutusosio Facultas-hankkeeseen liittyvän koulutusosion suunnittelu aloitettiin yhtä aikaa suosituksia kirjoittavien työryhmien työskentelyn kanssa. Jäsenpalvelutoiminta Nimikirja Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Lääkärin nimikirjan käytettävyyttä kehitettiin käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Nimikirjaa esiteltiin lääketiedetapahtumissa ja lääkäriyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa. Vuoden 2006 lopussa palveluun oli kirjautunut seuran jäsentä (1 435 vuonna 2005). Opiskelijatoiminta Opiskelijatoimintaa on kuvattu taulukossa 1. Seura maksoi asiantuntijoiden luento- ja matkapalkkiot Suomen Medisiinariliiton (SML) liittokokouksiin. Kymmenen hakemuksen perusteella valittua lääketieteen opiskelijaa osallistui seuran tuella Potilaan ja lääkärin kohtaaminen seminaariin Valamon luostarissa. Suomen Medisiinariliiton aloitteesta aloitettiin yhteistyönä Lääkärin ammatinvalintaillat kaikilla yliopistopaikkakunnilla. Eettisiä keskustelutilaisuuksia järjestettiin kaikilla yliopistopaikkakunnilla yhteistyössä lääketieteenkandidaattiseurojen kanssa. Joulukuussa pidettiin Duodecimin ja kandidaattiseurojen edustajien kanssa yhteiskokous. Kaikille valmistuville kursseille järjestettiin informaatiotilaisuus ajankohtaisista koulutusasioista ja Kustannus Oy Duodecimin asioista. 1633

6 Taulukko 1. Lääketieteen opiskelijoille vuoden 2006 aikana järjestettyjä tilaisuuksia. Paikkakunta Kohderyhmä Tilaisuus Osallistujia Esitysten aiheet Helsinki Opiskelijat ja nuoret lääkärit Eettiset keskusteluillat (3) 51 Riitta Salonen: Sikiödiagnostiikka raskautta helpottamaan vai vaikeuttamaan? Martina Torppa: Lääketiede ja ihmistieteet välissä kuilu vai silta? Kari Eskola: Hoitaako riskiä vai potilasta? Opiskelijat Ammatinvalintailta 70 Sirpa Asko-Seljavaara: Plastiikkakirurgi Jan Lindgren: Hallintolääkäri ja tutkija Ritva Hurskainen: Gynekologi Marjo Parkkila-Harju: Yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri 1. ja 2. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet 210 Duodecim-seuran ja Lääkärin CD:n esittely Kuopio 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet vuosikurssi Jäseneksikutsumistilaisuus 105 Opiskelijat Ammatinvalintailta 40 Esa Mervaala: Kliininen neurofysiologia Taneli Puumalainen: Lastenlääkäri Jorma Penttinen: Johtajaylilääkäri Helena Jäntti: Anestesiologi Oulu 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi ja 3. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet vuosikurssi Jäseneksikutsumistilaisuus 108 Eettinen keskusteluilta 30 Mauri Laakso: Päihteiden väärinkäyttäjien kohtaaminen Tampere 1. ja 2. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuus, 210 Duodecim tutuksi 5. vuosikurssi Jäseneksikutsumistilaisuus 70 Opiskelijat Ammatinvalintailta 75 Mikko Wiren: Vuokralääkäriyrityksen perustaja Merja Helminen: Työjaksoja kehitysmaissa Tapio Visakorpi: Tutkija Kimmo Vihtonen: Kliinikko Opiskelijat + lääkärit Eettiset keskusteluillat (3) Juhani Jääskeläinen: Kuinka pysyä nöyränä työssään? Riitta Alaja: Päihdelääketiede Mikko Wiren: Vuokralääkärin etiikkaa Turku Opiskelijat Studia Generalia 200 Risto Pelkonen: Minun yliopistoni 1. ja 3. vuosikurssi Duodecim tutuksi, Lääkärin 260 CD:n jakotilaisuus 4. vuosikurssi Jäseneksikutsumistilaisuus 100 Opiskelijat + lääkärit Eettisen keskusteluillat (2) Onko sukupuolella väliä psykiatriassa? Oletko iloinen tule suruiltaan Opiskelijat Ammatinvalintailta 30 Tuija Ajosenpää: Yleislääkäri Riitta Aaltonen: Kirurgi Mika Hakala: Psykiatri Ruut Virtanen: Vakuutuslääkäri Opiskelijatoiminnasta on lisää tietoa kohdassa Hallituksen toimintaa. Palvelut jäsenyhdistyksille Koulutustoimisto järjesti 18 koulutustilaisuutta, joihin osallistui henkilöä. Se vastasi Suomen Gastroenterologiayhdistyksen, Suomen Gastrokirurgit ry:n, Suomen Endokrinologiyhdistyksen, Suomen Perinatologisen Seuran, Suomen Infektiolääkäreiden, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen, Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen, Helsingin seudun Duodecim-seuran ja Suomen Sisätautilääkäriyhdistyksen koulutusti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

7 laisuuksien järjestämisestä. Lisäksi huolehdittiin Suomen Infektiotautien tutkimusyhdistyksen pikornavirustutkijoiden Europic-kokouksen järjestelyistä. Koulutustoimisto vastasi myös Suomen Gastroenterologiayhdistyksen, Suomen Perinatologisen Seuran, Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen ja Helsingin seudun Duodecim-seuran toimistopalveluista. Koulutustapahtuman sähköistä arviointi- ja todistuspalvelua käytettiin 40 koulutustilaisuudessa sekä 80 tilaisuudessa Pohjolan Lääkäripäivillä ja Itä-Suomen lääketiedetapahtumien kurssien yhteydessä. Koulutustoimistoon hankittiin uusi ohjelmisto koulutustilaisuuksien hallinnointia varten. Muu yhteistyö Pohjoismaiden lääkärijärjestöjen koulutusosastojen kokousta isännöitiin yhdessä Suomen Lääkäriliiton kanssa Porvoon Haikossa elokuussa. Alueellinen koulutustoiminta Duodecimin paikallisyhdistykset järjestivät toimintavuonna seuran tuella 76 jatko- ja täydennyskoulutustilaisuutta, joihin osallistui henkilöä. Seuran tuki alueelliseen toimintaan oli euroa, josta perustukea oli euroa. Lääketiedetapahtumat Lääkäripäivien koulutusohjelmien, osallistujien ja luennoitsijoiden lukumäärät on esitetty taulukossa 2. Helsinki, valtakunnalliset Lääkäripäivät. Duodecimin juhlasymposiumissa»125 vuotta suomalaisen terveyden hyväksi» esiteltiin kohokohtia seuran historiasta. Duodecim oli mukana yhdeksän kurssin järjestämisessä. Kuopio. Itä-Suomen Lääketiedetapahtuma järjestettiin 26. kerran ja siellä pidettiin Duodecimin 125-vuotisjuhlasymposiumi. Lääketiedetapahtuman päätteeksi pidettiin Duodecimin ja Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen yleisötilaisuus, jonka aiheena oli»miten yhdessä varmistamme, että suomalaisten lasten hyvinvoinnin menestystarina jatkuu myös 2000-luvulla». Oulu. Pohjolan Lääkäripäivien teemana oli»näytöstä käytäntöihin» ja 16.2 pidetyn Duodecim-symposiumin aiheena»akuutit hätätilanteet päivystyksessä». Syksyllä pidetyn yleisötilaisuuden aiheena oli lihavuus:»onnistuneen laihduttajan muotokuva, mitä tutkimus kertoo painonhallinnasta». Turku. Turun XXIII Lääketiedepäivillä pidettiin Duodecim-symposiumi aiheesta»miten Suomi vanhenee?» ja 125-vuotisjuhlasymposiumi»Humanismia ja lääketiedettä terveyden turuilla». Jaakko Ignatius piti juhlapuheen Lääketiedepäivien avajaisissa aiheenaan»suomenkielistä lääketiedettä ja Turun suomalaista yliopistoa rakentamassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Turku». Osallistujia avajaisiin oli ilmoittautunut 304. Tampere. Tampereen Lääkäripäivillä Duodecim-symposiumien aiheina olivat 125-vuotisjuhlasymposiumi»Tautien ja lääkärien muuttuva kirjo» ja»kliinisesti merkittävät lääkeinteraktiot». Lääkäripäiviä edeltävänä iltana pidettiin yleisötilaisuus»painonhallinta ja terveys», johon osallistui noin 200 kuulijaa. Duodecim, Tampereen Lääkäriseura ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yleislääketieteen vastuualue järjestivät kaksi alueellista koulutus- ja keskustelutilaisuutta»lihakset tulevat ja menevät, mutta läski on ikuista! Onko näin?» (noin 45 osallistujaa) ja»näpit irti! Lapsiastmaatikko kuuluu pediatrille! Onko näin?» (noin 30 osallistujaa). Julkaisutoiminta Julkaisuvaliokunta Julkaisuvaliokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. Duodecim-seuran tulevaisuudennäkymiä, Aikakauskirja Duodecimin ja Kustannus Oy Duodecimin näkymiä, Aikakauskirjan taloutta ja Annals of Medicine lehden nykytilaa ja tulevaisuutta. Hallituksen kertomus vuodelta

8 Taulukko 2. Tietoja vuoden 2006 lääketiedetapahtumista. Tapahtuma Aika ja paikka Koulutusohjelmia Luennoitsijoita Osallistujia Järjestäjät Valtakunnalliset Lääkäripäivät (34. kerta) Itä-Suomen Lääketiedetapahtuma (26. kerta) Pohjolan Lääkäripäivät (41. kerta) Tampereen Lääkäripäivät (27. kerta) Turun Lääketiedepäivät (23. kerta) Helsinki Kuopio Oulu , Tampere Turku Suomen Lääkäriliitto (Duodecim, Finska Läkaresällskapet) Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys, Duodecim, KYS ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri Oulun Duodecim, Duodecim (OYS, Oulun yliopisto) Tampereen Lääkäriseura, Duodecim Turunmaan Duodecim, Duodecim Yhteensä Aikakauskirja Duodecim Aikakauskirja Duodecim jatkoi toimintaansa lukijoiden jatkokoulutustarpeita palvelevana lehtenä ja johtavana suomalaisena lääketieteellisenä julkaisuna. Monipuolisen sisällön lisäksi tavoitteena oli edelleen sähköisen julkaisemismuodon kehittäminen. Hyvän suomen kielen käytön edistäminen lääketieteessä oli niin ikään yhä lehden tärkeä tavoite. Lehden kirjoitusohjeiden uudistaminen saatettiin loppuun. Lehden 122. vuosikerta sisälsi entiseen tapaan 24 numeroa, ja sen kokonaislaajuus oli sivua. Lehden levikki oli noin kpl, joista vaihto- ja vapaakappaleita runsaat Lehden kirjoittajina oli lähes 740 suomalaista lääkäriä tai muuta asiantuntijaa. Julkaistuista 491 tieteellisestä artikkelista runsas kolmannes oli kirjoittajien spontaanisti lähettämiä, loput pyydettyjä. Teemoja julkaistiin yhdeksän (taulukko 3). Kaikki teemanumerot sisälsivät myös tavallisissa numeroissa julkaistavaa aineistoa. Näyttöön perustuvia Käypä hoito suosituksia julkaistiin yhdeksän. Lehden rakennetta ja sisältöä suunnitteli entiseen tapaan lääketieteen asiantuntijoista koostuva 12-henkinen toimitus. Se käsitteli lehdelle tulleiden artikkelien käsikirjoitukset, joista lisäksi pyydettiin arviot ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Toimitus kokoontui säännöllisesti joka toinen viikko. Lehden päätoimittaja vaihtui 1.9. Toimitusta täydennettiin vuoden aikana. Aikakauskirjan uutispalsta on edelleen näkyvä osa Terveysportin etusivua. Uutissivulla kiertävät lehden pääkirjoitukset, kolumnit, osa katsauksista, in press artikkelit, Mitä nyt palsta ja erikoislääkärin uutiset sekä Vinkistä vihiä jutut. Etusivu on osoittautunut lukijoiden keskuudessa erittäin suosituksi, ja avausten määrä on jatkuvasti kasvanut. Aikakauskirjan artikkeleita avataan noin kertaa päivässä. Lehden sähköinen versio on verkossa luettavissa jo ennen paperiversion ilmestymistä. Uutispalvelu toimi lehden osana saakka ja siirtyi 1.9. lähtien osaksi Kustannus Oy Duodecim toimintaa. Uutispalvelun sähkeuutisia julkaistiin Terveysportin etusivun lisäksi myös Aikakauskirjassa. Aikakauskirjan entiset toimittajat muodostavat Torstaikillan, joka kokoontuu määrävälein Taulukko 3. Aikakauskirja Duodecimin teemanumerot vuonna Teema Lehden numero Nefrologia 2/2006 Psykoterapia 6/2006 Lääketutkimus 8/2006 Lihavuus 11/2006 Geriatria 15/2006 Kehitysvammaisuus 17/2006 Gynekologinen syöpä 19/2006 Joulunumero 23/ Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

9 pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä lääketieteen olemuksesta, etiikasta, tiedottamisesta, kielestä ja koulutuksesta. Yhteisö tuottaa Duodecimin joulunumeron. Ilmoitusten hankintaa lehteen tehostettiin. Ilmoitustulot kasvoivat 11,7 % edellisvuoteen verrattuna. Hyvä Terveys lehti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry ja Tieteen tiedotus ry julkaisevat Hyvä Terveys -lehteä. Sen kustantajana toimii Sanoma Magazines Finland. Lehti tulee seuran jäsenille jäsenetuna. Hyvä Terveys lehden johtoryhmä kokoontui totuttuun tapaan kahdesti. Lehden seuralle maksama tekijänpalkkio on kasvanut. Lehden levikki oli vuoden lopussa Annals of Medicine Annals of Medicine lehden kustantajan Taylor & Francisin kanssa pidettiin seurantakokoukset Tukholmassa ja Helsingissä. Taylor & Francisin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaan lehden toimitus ja sihteeri työskentelevät edelleen Duodecim-seuran tiloissa. Kustannus Oy Duodecim Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Kausi oli yhtiön 23. toimikausi. Vuoden aikana julkaistiin 17 uutta ja 12 uudistettua painosta. Vuoden lopussa myynnissä oli yli sata kirjanimikettä. Lisäksi julkaistiin kaksi Lääkärin CD:n ja yksi CD-muotoisen EBM-Guidelinesin päivitystä. Liikevaihto kasvoi ,90 euroon; kasvua edellisestä vuodesta oli noin 24,6 %. Yhtiön tulos oli voitollinen. Henkilökunnan määrä kasvoi kolmella ja oli vuoden lopussa 27. Terveysportin käytön kasvu jatkui voimakkaana edellisten vuosien tapaan. Lähes kaikki sairaanhoitopiirit ja enemmistö terveyskeskuksista lunastivat Terveysportin uuden SFINX-lääkeinteraktiotietokannan käyttöoikeuden. Lääkelaboratoriotulostietokanta tuotiin koekäyttöön. Terveyskirjasto-hanketta edistettiin sosiaalija terveysministeriön kansallisen terveysprojektin hanketuella. Tuen ensisijaisena kohteena oli Lääkärikirja Duodecim, joka julkaistiin syksyllä sähköisenä ja yhteistyössä WSOY:n kanssa kirjana. Englanninkielisen EBM Guidelinesin sähköisestä versiosta tehtiin maailmanlaajuinen myynti- ja markkinointisopimus John Wiley & Sons Ltd:n kanssa. Itävaltalainen Ärtzteverlag-kustantamo sai valmiiksi Guidelinesin saksankielisen kirjan, joka on ollut myyntimenestys Itävallassa ja Saksassa. Verkostotoiminta Verkostovaliokunta Verkostovaliokunta piti vuoden aikana neljä kokousta. Valiokunnassa keskusteltiin Kansallisen terveyshankkeen etenemisestä, terveydenhuollon prosessien kehittämisestä ja professionalismista. Valiokunnan piiriin kuuluvien toimintojen kertomukset on esitetty erillisinä seuraavassa. Käypä hoito Käyvällä hoidolla oli vilkas vuosi. Suositusryhmät kokoontuivat 147 kertaa, johtoryhmä kahdeksan ja toimitus yhdeksän kertaa. Käyvän hoidon strategia hyväksyttiin. Työryhmien puheenjohtajille ja johtoryhmälle pidettiin ensimmäinen yhteistapaaminen. Aktiivisista ryhmistä tapaamiseen osallistui 40 henkeä. Työprosesseja tehostettiin entisestään. Toukokuussa toimitus piti kahden päivän työseminaarin, jossa käytiin läpi tiedottamisen prosessia. Henkilöstön kehitys. Toimituksessa on työskennellyt yhteensä 23 henkilöä. Heistä täysipäiväisinä toimi kahdeksan. Kokonaisuudessaan Käypä hoito -toimituksen ja sen tukihenkilöstön työpanos vastasi 11:tä henkilötyövuotta. Toimittajien työpanos vaihteli kolmesta 10,5 työpäivään kuukaudessa. Käypä hoito -suositukset. Uusia suosituksia valmistui yhdeksän, ilmestymisjärjestyksessä seuraavasti: Lonkkamurtumapotilaiden hoito, Huumeongelmaisen hoito, Parkinsonin tauti, 1637

10 Taulukko 4. Vuosina valmistuneiden Käypä hoito -suositusten määrät. Vuosi Suosituksia valmistui Alzheimerin taudin diagnostiikka ja lääkehoito, Äkillisen hengitysvajauksen hoito, Diabeettinen retinopatia, Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset diagnostiikka, hoito ja seuranta, Aivoinfarkti, Naisten virtsankarkailun hoito. Uusia suositushankkeita käynnistyi neljä (Atooppinen ihottuma, Kaksisuuntainen mielialahäiriö, Traumaperäiset stressireaktiot ja häiriöt, Uniapnea). Yksitoista suositusta päivitettiin, ja seitsemän suosituksen päivittäminen aloitettiin. Suositusten tiivistelmiä julkaistiin kahdeksan. Kaikki suositukset ovat luettavissa Internet-sivuilla osoitteessa Informaatiopalvelua kehitettiin Käypä hoito suosituksia varten. Työryhmät lähettivät yhteensä hakupyyntöä. Kaukopalvelutilauksina hankittiin 107 artikkelia. Suositustyössä vuonna 2006 mukana olleiden 44 työryhmän noin 500 henkilön nimet löytyvät Käypä hoito suositusten verkkosivuilta. Suositustyöryhmien kokouksia tai suosituksiin liittyviä tapaamisia oli 147. Sidosryhmien kokoukset mukaan luettuina kokouksia oli yhteensä 257. Kokousten määrä kasvoi 11 % edellisestä vuodesta. Tiivistelmiä alettiin kääntää englanniksi Internet-käyttöä varten. Käännöksiä on valmiina 17. Potilasversioita päivitettiin ja niiden kääntämistä ruotsiksi jatkettiin. Kohonneen verenpaineen hoitosuosituksen kustannusvaikuttavuusanalyysi valmistui yhteistyössä FinOHTAn ja Tampereen yliopiston kanssa. Viestintä. Suositustyöhön osallistuvien sähköinen KH-NYT-tiedotuslehti ilmestyi neljä kertaa. Kustakin valmistuneesta suosituksesta laadittiin joukkoviestimille tiedote. Lisäksi neljästä suosituksesta (Huumeongelmaisien hoito, Alzheimerin taudin diagnostiikka ja lääkehoito, Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset diagnostiikka, hoito ja seuranta, Aivoinfarktin hoito) järjestettiin lehdistötilaisuus. Sairaanhoitopiirien johtajille lähetettiin kesäkuussa kiitoskirje. Siinä kerrottiin niiden lääkäreiden nimet, jotka olivat osallistuneet suositusten tekoon kussakin sairaanhoitopiirissä. Käypä hoito suosituksia luettiin verkkosivujen kautta yli kaksi kertaa useammin kuin edellisenä vuonna. Lääkäreille suunnattujen suositusten lukukertoja oli vuodessa ja potilassuositusten lukukertoja (kuva 1), yhteensä Eniten luettuja lääkäreille suunnattuja suosituksia olivat Kohonnut verenpaine (65 205), Elvytys (43 653), Skitsofrenia (38 686), Alaselän sairaudet (34 185) ja Ihon bakteeri-infektiot (31 962) ja potilaille suunnatuista versioista Laskimotukos ja keuhkoembolia (41 625), Kohonnut verenpaine (36 597) ja Kohdunulkoinen raskaus (28 062). Myös Googleosumien määrä hakusanalla»käypä hoito» nelinkertaistui edellisen vuoden loppuun nähden. Koulutus. Lääketieteen toimittajat ry:n jäsenille järjestettiin tutkimustiedon kriittisen arvioinnin koulutus yhteistyössä Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohdon ja FinOHTAn kanssa. Toukokuun lopulla järjestettiin toinen valtakunnallinen hoitoketjuseminaari yhdessä Kuntaliiton ja Rohdon kanssa. Kriittisen arvioinnin koulutus järjestettiin kaksi kertaa. Osallistujia oli yhteensä 53. Näytönastekatsausten tekemisen kurssi (NAK-paja) järjestettiin kaksi kertaa yhdessä Rohdon kanssa. Osallistujia oli yhteensä 29. Lisäksi pidettiin toinen kielenhuollon ja viestinnän kurssi Käypä kieli, jossa osallistujia oli 37. Käyvän hoidon toimittajat pitivät Käyvästä hoidosta tai näyttöön perustuvasta lääketieteestä kuusi esitystä ulkomailla ja 93 kotimaassa. Lisäksi he toimivat puheenjohtajina tai ryhmätöiden vetäjinä 22 kertaa Käypään hoitoon tai näyttöön perustuvaan lääketieteeseen liittyvissä koulutustilaisuuksissa sekä kouluttajina Käypä hoito -työryhmien kokouksissa. Esitelmätilaisuuksiin osallistui yhteensä henkilöä. Hoitosuositusten käyttöönotto. Hoitosuosituksien pikaperehdyttäjiä eli tiivistelmiä julkaistiin edelleen, ja päivitystiivistelmiä alettiin julkaista 1638 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 1. Yleistä BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on 30 lintutieteellisen ja lintuharrastajayhdistyksen sekä näiden noin 10 000 henkilöjäsenen keskusjärjestö ja valtakunnallinen nuorisotyötä

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 julkaisemme yritysvastuuraportin kerran vuodessa. Diacorin yritysvastuuraportointi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yritysvastuuraporttiin on yhdistetty myös vuosikertomustiedot.

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja s publikationer LXXXIV Kuvat Kansi Taivaallisia naisia -kirjan syntyyn myötävaikuttaneista olivat julkistamistilaisuudessa

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Liittokokous Tampereella FISITA:n maailmankongressi Itä-Suomen piirin syysretki Toimihenkilöt 2013 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4. Hallinto 4. Jäsenistö 7 Jäsenistön kokoukset

SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4. Hallinto 4. Jäsenistö 7 Jäsenistön kokoukset Kalevalaseura-säätiön toimintakertomus 2013 SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4 Hallinto 4 Vuosikokous Hallitus Tilintarkastaja Taloustoimikunta ja rahanvartija

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008 Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. 20 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 7/08 Teemana kolmannet

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1. YLEISTÄ 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIOTYÖ 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. YLEISÖTYÖ 8. KOULUTUS 9. YHTEISTYÖPROJEKTIT 10.

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS. Liisa Hyssälä. Kelan vuosikertomus 2010

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS. Liisa Hyssälä. Kelan vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 2 SISÄLTÖ Pääjohtajan katsaus 4 Kela, Elämässä mukana muutoksissa tukena 5 Kela vuonna 2010 5 Kelan maksamat etuudet 7 Kaikki etuudet 7 Eläke- ja vammaisetuudet 7 Sairausvakuutusetuudet

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

MYRKYTYSTIETOKESKUS 50 v.

MYRKYTYSTIETOKESKUS 50 v. Myrkytystietokeskus HUSLAB MYRKYTYSTIETOKESKUS 50 v. 1961-2011 Myrkytystietokeskus HUSLAB, PL 790 (Tukholmankatu 17) 00029 HYKS (Helsinki) Puh 09-471 977 www.myrkytystietokeskus.fi i Sisällysluettelo Esipuhe

Lisätiedot

Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia

Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia 31.VUOSIKERTA LISÄNUMERO Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia Suomen Sairaalahygienialehti 2013; 31: Lisänumero 1 1975 2010 Esipuhe: Suomen sairaalahygieniayhdistyksen

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2012

YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 2 LOGON VÄRI: 186 PMS Diacor lyhyesti Diacor terveyspalvelut Oy on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön omistama kotimainen yritys, joka edistää ihmisten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot