SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9"

Transkriptio

1 2014 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Hallinto ja organisaatio Osakkeet ja osakepääoma Yhtiökokous Hallitus (osallistuminen kokouksiin) Tilintarkastajat Viranomaisvalvonta Henkilökunta Arvio tulevasta kehityksestä Talous 7 Tuloslaskelma 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 2014 (1000 ) 12 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 17 Tilintarkastuskertomus VESILAITOS Yleistä pohjavedenottamoista ja vedenkäsittelylaitoksista Tuohinon pohjavedenottamo ja vedenkäsittelylaitos Monkkasen pohjavedenottamo ja vedenkäsittelylaitos Honkasalmen pohjavedenottamo Veden tuotanto ja jakelu Vesisäiliöt Vesitutkimus ja vedenlaatu Vedenhankinnan varmistaminen Tuohinon perusparannus- ja laajennushanke VIEMÄRÖINTI JA JÄTEVESIEN KÄSITTELY Jäteveden puhdistus VERKOSTO Yleistä Vesijohtoverkko Viemäriverkko Verkoston rakentaminen Muut verkostoon liittyvät rakentamisasiat TOIMISTOPALVELUT VARASTOTOIMINNAT 30 2

3 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kempeleen kunnan kasvu tasaantui talouden matalasuhdanteen aikana. Asuntoja rakennettiin edelleen, mutta liittymien kysyntä oli alentuneella tasolla toista vuotta peräkkäin. Veden kulutus pysyi vakiintuneella tasolla. Vesihuollon varmistamiseksi rakennettiin uusi runkovesilinja läntiseen Kempeleeseen 2013 ja vuonna 2014 itäiseen Kempeleeseen. Molemmat runkolinjat ovat tulleet tarpeeseen lisäten käyttövarmuutta ja kriisivalmiutta. Tuohinon vesilaitoksen perusparannus ja laajennushanke valmistui. Urakoitsijalta työ vastaanotettiin kesällä. Jatkuvassa tuotannossa olevan laitoksen perusparannus- ja laajennushanke oli kriittinen toteutettava vesihuollon turvallisuuden ja häiriöttömän käytön kannalta. Urakoitsijoille ja sitoutuneelle henkilökunnalle hankkeen onnistumisesta parhaimmat kiitokset. Runkovesilinjojen varmistamisilla ja Tuohinon vesilaitoksen perusparannus- ja laajennushankkeilla on varmistettu vesihuoltolain 681/ luvun mukaisia velvoitteita asiakkaiden palveluiden turvaamiseksi. Haja-asutusalueen viemäröintiä on toteutettu vuonna 2009 päätetyn ohjelman mukaisesti. Muuttuneen vesihuoltolain 10 luvun mukaisesti tämä ohjelma tullaan toistaiseksi päättämään vuoden 2015 aikana Niittyrannan haja-asutusalueen viemäröintiin. Tänä aikana haja-asutusalueella on tarjottu viemäriliittymiä asiakkaillemme ja 125 kiinteistöä on toistaiseksi hyödyntänyt tätä mahdollisuutta liittyä viemäriverkostoon. Taloustutkimus Oy:ltä tilatun, vesilaitoksen kotitalousasiakkaiden asiakastyytyväisyystutkimuksen (WACSI 2014) erinomaiset tulokset osoittavat että yhtiön työntekijät, hallitus, omistajat ja muut yhteistyötahot ovat onnistuneet työssään ja hoitaneet erinomaisesti omat vastuualueensa. Haluan kiittää henkilöstöä, omistajia ja muita sidosryhmiä tunnollisesta ja arvokkaasta vesihuollon eteen tehdystä työstä vuonna Kempeleen Vesihuolto Oy lähtee luottavaisin mielin vuoteen Hannu Roikola 3

4 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Kempeleen Vesihuolto Oy perustettiin Vuosi 2014 oli yhtiön 51. toimintavuosi. Vuodesta 1969 lähtien yhtiö on ollut Kempeleen kunnan tytäryhtiö Hallinto ja organisaatio Osakkeet ja osakepääoma Yhtiön osakepääoma on euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeiden lukumäärä on kpl ja osakkeen nimellisarvo 8,50 euroa. Osakkeiden omistus on seuraava: Kempeleen kunta osaketta 86,22 % Limingan kunta osaketta 10,10 % Yksityiset 23 osakasta 552 osaketta 3,68 % osaketta 100,00 % Kempeleen Vesihuolto Oy on Kempeleen kunnan tytäryhtiö ja kuuluu Kempele-konserniin. Yhtiö omistaa 40,26 % Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n osakkeista, joten se on Kempeleen Vesihuolto Oy:n osakkuusyhtiö Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi Jarmo Haapaniemi. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 11 :n mukaiset asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei pidetty Hallitus (osallistuminen kokouksiin) puheenjohtaja Taavi Jarva (6/6) varapuheenjohtaja Juha Erkkilä (6/6) jäsenet Impi Gärding (5/6) Risto Sarkkinen (6/6) Kaisu Juvani (4/5) Minna Siira (1/1) varajäsenet Martti Kaisto (3/6) Toivo Piira (5/6) Hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet varajäsenet sekä yhtiön kutsumina harkintansa mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Ahti Tahkola ja kunnanjohtaja Tuomas Lohi. Hallituksen kokouksien esittelijänä ja sihteerinä on toiminut toimitusjohtaja Hannu Roikola. Kokouksia pidettiin 6 ja pöytäkirjaan kertyi 77 pykälää. 4

5 2.1.4 Tilintarkastajat HTM Kari Salonpää, tilintarkastajien puheenjohtaja varatilintarkastaja HTM Anne Karppinen-Salonpää BDO Yhtiötarkastus, päävastuullinen tilintarkastaja, JHTT, HTM Simo Paakkola ja varatilintarkastaja Hilkka Ojala Hallituksen kokous Vasemmalta Antti Ollikainen, Martti Kaisto, Hannu Roikola, Taavi Jarva, Kaisu Juvani, Risto Sarkkinen, Juha Erkkilä ja Impi Gärding Viranomaisvalvonta Vesihuoltolain (119/2001) 4 :n mukaan valvontaviranomaisia ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan terveydensuojeluviranomainen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Terveydensuojelulain (763/94) mukaisesti talousveden laadun valvonta kuuluu terveydensuojeluviranomaiselle. Kunnallisina viranomaisina veden laatua valvoivat terveysvalvonnan viranhaltijat Oulun seudun ympäristötoimi sekä Oulun seudun ympäristötoimen johtokunta. Valtion viranomaisena veden laadun valvonnasta vastaa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, missä sitä hoitaa ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja. Yhtiön STM:n talousvesiasetuksen 461/2000 mukainen valvontatutkimusohjelma vuosille uusittiin vuonna 2014 yhteistyössä terveysvalvontaviranomaisen kanssa. Siinä otettiin myös huomioon Tuohinon vesilaitoksen perusparannus- ja laajennushanke sekä uusi syväkaivo 21. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta hyväksyi sen päätöksellään Dnro OUKA/ 7045/ /2013. Talousvesiasetus perustuu EU:n antamaan direktiiviin (98/83/EY) ihmisen käyttöön tarkoitetun veden laadusta. 5

6 2.1.6 Henkilökunta toimitusjohtaja Hannu Roikola talousassistentti Minna Lampela asti asiakaspalvelusihteeri Päivi Erkko-Koskinen toimistosihteeri Anne Laurikkala käyttöpäällikkö Janne Nikula vesilaitoksenhoitaja Jouni Väyrynen verkostopäällikkö Harri Lahtinen verkostomestari Sami Ahvenniemi varastonhoitaja Ilmo Isokääntä vastaava verkostoasentaja Pasi Latoranta LVI-asentaja Tommi Tarakkamäki kaivinkoneenkuljettaja Jari Leinonen verkostoasentaja Kari Ahonen verkostoasentaja Heikki Sarkkinen verkostoasentaja Harri Törmikoski Vesihuollon varallaolopäivystykseen on kuulunut kahdeksan yhtiön työntekijää ja kaksi Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n työntekijää. Se käsittää työajan ulkopuolella ympärivuorokautisesti asiakkaiden vikapalvelun sekä yhtiön laitosten, verkostojen ja keskuspuhdistamon vikapäivystyksen. Organisaation toimintaa ja sisäistä tiedottamista varten pidettiin kaksi henkilöstön koulutus- ja tiedotustapahtumaa. Yhteisillä tilaisuuksilla pyritään kehittämään asiakaspalvelua, asianhallintaa ja johtamista palvelujen parantamiseksi sekä kasvun ja muutosten hallitsemiseksi. Toimintavuoden keskimääräinen kokonaishenkilövahvuus oli 15. Maksetut palkat olivat euroa. Siihen sisältyy henkilökunnan Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:lle tekemät työt, joista yhtiö laskutti puhdistamoyhtiöltä euroa. 2.2 Arvio tulevasta kehityksestä Yhtiön liiketoiminnan arvioidaan jatkuvan vakaasti ennallaan. Vesihuoltolaitoksen toiminta kasvaa Kempeleen kunnan kehityksen mukaan. Asemakaava-alueilla liittymien myynti laskenee nykyiseltä tasolta suhdanteiden mukaan. Asemakaavan ulkopuolella tehtävä viemäröinti vaatii huomattavat investoinnit. Vesihuoltolain 681/2014 muutoksen johdosta haja-asutusalueen viemäröinti lopetetaan vuoden 2015 aikana toistaiseksi. 6

7 2.3 Talous Yhtiöjärjestyksen mukaan Kempeleen Vesihuolto Oy:n toimialana on ylläpitää toiminta-alueellaan vesihuoltolain tarkoittamaa vesihuoltolaitosta. Yhtiön tarkoituksena on toimia voittoa jakamatta, siten, että toiminta lisää alueen viihtyvyyttä ja hyvinvointia ja elvyttää sen tuotannollista toimintaa. Toiminnan perustana ovat vesihuoltolaki ja vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Yhtiön talous hoidetaan vesihuoltolain 18 :n mukaisesti, eli investoinnit ja kustannukset katetaan asiakkaille tarjottavista palveluista saatavilla maksutuloilla. Investointien rahoitukseen käytetään tarvittaessa lainoja, jotka kunta yhtiön pääosakkaana takaa. Konsernin johdon yhtiölle asettamat taloudelliset tavoitteet ovat em. lähtökohtien mukaiset. Vesihuoltolaitos on toiminta-alueellaan luonnollinen monopoli, joten palveluiden hinta on keskeinen talouden mittari, vaikka laitokset eivät olekaan yleisesti vertailukelpoisia. Mm. laitoksen koko, kasvunopeus ja vedenhankintamahdollisuudet vaikuttavat kustannuksiin. Vaikka Kempeleessä on kasvun vaatimien laajennusten ohella investoitu oman vedenhankinnan varmistamiseen ja pohjavesi on käsiteltävä, ovat hinnat kilpailukykyiset. Kohtuullisilla maksuilla on varsinkin kotitalouksille merkitystä siten, että hintatasosta riippumatta asiakas maksaa laskun päälle 24 % arvonlisäveroa. Veden kuutiohinta oli 24 % arvonlisäverolla 0,92 euroa ja jätevesi 1,18 euroa. Normaalin omakotitalon veden perusmaksu oli 6,70 euroa/kk ja jäteveden 5,36 euroa/kk. Muilla kiinteistöillä perusmaksut määräytyvät kiinteistötyypin mukaan kerrosalan perusteella. Vesihuoltomaksut raportissa oli valtakunnan keskimääräinen vesi- 7

8 ja jätevesimaksu 4,03 euroa/m 3, kun se meillä oli 2,10 euroa/m 3. Laskettaessa mukaan perusmaksut sekä indeksillä korotetun liittymismaksun vuosikustannus, oli omakotitalon keskimääräinen vertailuhinta 5,38 euroa/m 3, kun se oli meillä 3,39 euroa/m 3. Kerrostalon vertailuhinta oli 4,24 euroa/m 3 ja meillä 2,49 euroa/m 3. Tilikaudella vesihuollon volyymi kasvoi 1,6 prosenttia, kun hintoja nostettiin keskimäärin 4,6 %. Tuloksi kirjattavia lisäliittymismaksuja saatiin euroa. Muun toiminnan tuotot laskivat. Liikevaihto oli 2,178 milj. euroa ja se nousi 0,145 milj. euroa eli 7,1 %. Investoinnit olivat 1,42 milj. euroa. Niistä rahoitettiin vesihuoltoavustuksilla 0,05 milj. euroa ja liittymismaksuilla 0,31 milj. euroa sekä loput tulorahoituksella. Velkapuolelle kirjattavia liittymismaksuja kertyi euroa. Oma pääoma on taseessa 66,1 prosenttia, vaikka yhtiöllä ei ole ollenkaan lainaa. Suunnitelmanmukaisten poistojen jälkeen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja yhtiön tilikauden tulos on 7 274,56 euroa tappiollinen. Yhteensä 9 576,73 euron sumu-/evlpoistojen poistoeron kirjauksen sekä 119,50 euron verojen jälkeen on tilikauden voitto 2 182,67 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilivuoden voiton 2 182,67 euroa jättämistä tulostilille. 8

9 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,30 Liiketoiminnan muut tuotot , ,20 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,07 Ulkopuoliset palvelut , , , ,12 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,11 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,44 Muut henkilösivukulut , , , ,23 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,12 Liiketoiminnan muut kulut , ,92 LIIKEVOITTO , ,89 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,31 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille 8, ,79 0, ,31 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,56-751,58 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/vähennys 9 576, ,11 Tuloverot 119,50-365,08 TILIKAUDEN VOITTO 2 182,67 918,45 9

10 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , , , ,95 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,72 Liittymismaksut , ,72 Rakennukset ja rakennelmat , ,42 Koneet ja kalusto , ,25 Keskeneräiset hankinnat 4 084, , , ,94 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , , , ,71 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,20 Saamiset Pitkäaikainen Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,09 Osamaksusaamiset , ,88 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset , ,19 Siirtosaamiset , , , ,93 Rahat ja pankkisaamiset , , ,98 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,11 V a s t a a v a a yhteensä , ,71 10

11 TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,19 Muut rahastot Liittymismaksurahasto , ,99 Muut rahastot , , , ,48 Edellisten tilikausien voitto , ,36 Tilivuoden voitto 2 182,67 918,45 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,48 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,26 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksista Palautuskelpoiset liittymismaksut , , , ,85 Lyhytaikainen Saadut ennakot 106,75 153,60 Ostovelat , ,51 Muut velat , ,91 Siirtovelat , , , ,12 VIERAS PÄÄOMA , ,97 V a s t a t t a v a a yhteensä , ,71 11

12 RAHOITUSLASKELMA 2014 (1000 ) Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 0 0 Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osinkotulot 2 1 Siirto- ja palautuskelpoisten liittymismaksujen lisäys Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Saadut investointiavustukset 47 0 Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys 26-6 Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Sijoitusten pääoman palautus 0 0 Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0 Rahoituksen rahavirta 0 0 Verojen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Lisäys/vähennys TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Sijoitukset on kirjattu hankintamenoon. Vaihto-omaisuus on arvostettu alimman arvon periaatteen mukaan muuttuvaan hankintamenoon. Hankintameno on määritelty käyttäen keskihinnan mukaista arvoa. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Kuluvien pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Koneet ja kalusto, jonka taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, sekä elinkeinoverolain tarkoittamat pienhankinnat kirjataan hankintatilikauden kuluiksi. 12

13 Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Lakeuden pohjavesitutk. kulut 5 vuotta Aineettomat oikeudet 10 vuotta RAKENNUKSET Toimistorakennus Varikkorakennus Laitosrakennukset Vesimittarit asiakkailla Asfaltointi VERKOSTOT Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto KONEET JA KALUSTO Laitoskoneistot Muut koneet ja kalusto Vesilaitoksen automaatio 40 vuotta 25 vuotta 20 vuotta 10 vuotta 10 vuotta 30 vuotta 30 vuotta 15 vuotta 5-10 vuotta 10 vuotta TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liikevaihdon jakautuminen Vesimaksut , ,40 Jätevesimaksut , ,09 Siirtokelpoiset liittymismaksut , ,72 Muut varsinaiset tuotot , , , ,30 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot , ,20 Muut tuotot 0, , , ,20 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot , ,28 Osinkotuotot 1 900,00 712,50 Korkotulot ei veroll. 8,52 47,53 Korkokulut 0,00 0, , ,31 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmalisenssit Sumu-menojäännös , ,95 Evl-menojäännös , ,95 13

14 Lisäys 0,00 0,00 Sumupoisto 1 971, ,00 Evlpoisto 1 971, ,00 Sumu menojäännös , ,95 Evl-menojäännös , ,95 Tyrnävän siirtoviemäri Sumu-menojäännös , ,00 Evl-menojäännös , ,00 Lisäys 0,00 0,00 Sumupoisto 5 500, ,00 Evlpoisto 5 500, ,00 Sumu menojäännös , ,00 Evl-menojäännös , ,00 Aineelliset hyödykkeet Liittymismaksut Hankintameno , ,72 Lisäykset , ,00 Hankintameno , ,72 Maa-alueet Hankintameno , ,72 Lisäykset 150,00 818,00 Hankintameno , ,72 Rakennukset (EVL 7 %) Sumu-menojäännös , ,84 Evl-menojäännös , ,18 Lisäykset , ,06 Sumu-poisto , ,69 Evl-poisto , ,17 Poistoeron muutos , ,52 Poistoero , ,86 Sumu-menojäännös , ,21 Evl-menojäännös , ,07 Rakennukset (EVL 4 %) Sumu-menojäännös , ,03 Evl-menojäännös , ,21 Lisäykset 0,00 0,00 Sumu-poisto 9 578, ,88 Evl-poisto 7 045, ,29 Poistoeron vähennys 2 533, ,59 Poistoero , ,77 Sumu-menojäännös , ,15 Evl-menojäännös , ,92 Koneet ja kalusto (EVL 25 %) Sumu-menojäännös , ,85 Evl-menojäännös , ,79

15 Lisäykset , ,92 Sumu-poisto , ,54 Evl-poisto , ,54 Poistoeron vähennys 0,00 0,00 Poistoeron lisäys , ,00 Poistoeron vähennys (vanha) 0,00 0,00 Poistoero , ,16 Poistoero vanha 24,90 24,90 Sumu-menojäännös , ,23 Evl-menojäännös , ,17 Asfaltointi Sumu-menojäännös , ,90 Evl-menojäännös , ,90 Lisäykset 0,00 0,00 Sumu-poisto 1 281, ,12 Evl-poisto 1 281, ,12 Sumu-menojäännös , ,78 Evl-menojäännös , ,78 Vesi- ja viemärijohtoverkosto Sumu-menojäännös , ,80 Evl-menojäännös , ,68 Lisäykset , ,31 Sumu-poisto , ,89 Evl-poisto , ,89 Lisäpoisto kp/evl 0,00 0,00 Poistoeron vähennys 0,00 0,00 Poistoeron vähennys(vanha) , ,92 Poistoero , ,02 Poistoero vanha , ,94 Sumu-menojäännös , ,30 Evl-menojäännös , ,10 Keskeneräiset verkosto- ja rakennuskohteet 4 084, ,83 Saamiset omistusyrityksiltä Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy Myyntisaaminen 8171, ,74 Lainasaaminen 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,00 15

16 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Sidottu oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , ,00 Lisäys Osakepääoma , ,00 Vararahasto Vararahasto , ,19 Vararahasto , ,19 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,19 Vapaa oma pääoma Muut rahastot Siirtokelp.liittymät , ,99 Siirtokelp.liittymät , ,99 Käyttörahasto , ,19 Käyttörahasto , ,19 Uudistus- ja laajennusrahasto , ,30 Uudistus- ja laajennusrahasto , ,30 Muut rahastot yhteensä , ,48 Voittovarat Voittovarat , ,36 Tilikauden voitto(tappio) 2 182,67 918,45 Voittovarat , ,81 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,29 Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut , ,85 Yli 5 vuoden kuluttua erääntyvät lainat 0,00 0,00 Velat omistusyrityksille Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy Ostovelka , ,53 Siirtovelka 0,00 0,00 LIITETIEDOT HENKILÖISTÄ Toimintavuonna yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 15 henkilöä. Henkilökunnan palkat ja palkkiot , ,79 Kokouspalkkiot hallitus 6 460, , , ,88 Eläkemenot , ,16 Muut henkilöstökulut , ,73 OMISTUKSET YRITYKSISSÄ 16 Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy Kotikunta: Kempele Omistusosuus: 40,26 %

17 Tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ,00 euroa ja tilikauden voitto on 254,74 euroa. Päiväkirja Atk-tulosteina Pääkirja Atk-tulosteina Palkkakirjanpito Atk-tulosteina Myyntireskontra Atk-tulosteina Ostoreskontra Atk-tulosteina Tasekirja Erikseen sidottuna Tase-erittelyt Erilliset luettelot TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN Kempeleessä 24. helmikuuta 2015 Tositelajit ja säilytystapa 01 Sampo paperitositteina 02 Osuuspankki paperitositteina 03 Nordea paperitositteina 04 Muut tositteet paperitositteina 05 Op kultatuotto paperitositteina 06 Säästöpankki maksuliikennetili paperitositteina 07 Säästöpankki säästötili paperitositteina 10 Myyntireskonta paperitositteina 20 Ostolaskut laskut paperitositteina 22 Ostolaskujen suoritukset paperitositteina 60 Palkkatositteet paperitositteina 70 Suunnitelman mukaiset poistot paperitositteina 95 Jaksotukset paperitositteina 98 Vyörytykset paperitositteina TILINTARKASTUSMERKINTÄ 17

18 TILINTARKASTUSKERTOMUS 18

19 3. VESILAITOS 3.1 Yleistä pohjavedenottamoista ja vedenkäsittelylaitoksista Kempeleen kunnan vedenhankinta perustuu Kempeleenharjun pohjavesivarojen hyödyntämiseen. Veden hankinnasta ja jakelusta vastaa Kempeleen Vesihuolto Oy. Kempeleen kunnan alueella on vesiyhtiöllä kolme vedenottamoa: Tuohino, Monkkanen ja Honkasalmi.Vesioikeuden lupa pohjaveden ottoon Tuohinon pohjavedenottamosta on myönnetty esitetyn hakemuksen perusteella Vesioikeuden lupa pohjavedenottamisen lisäämiseen m 3 /vrk vuosikeskiarvona on myönnetty Vesioikeus on määrännyt päätöksellään Tuohinon vedenottamolle 64 hehtaarin lähisuoja-alueen. Tuohinosta on pumpattu pohjavettä vuonna 2014 keskimäärin m 3 /vrk. Vesioikeuden lupa pohjaveden ottoon Monkkasen pohjavedenottamosta on myönnetty , m 3 /vrk kuukausikeskiarvona. Lupa sai lainvoiman KHO:n päätöksellä. Samalla päätöksellä vesioikeus määräsi vedenottamolle 21 hehtaarin lähisuoja-alueen. Monkkasesta on pumpattu pohjavettä vuonna 2014 keskimäärin 462 m 3 /vrk. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Honkasalmen vedenottamolle vesilain mukaisen luvan pohjaveden otolle m 3 /vrk vuosikeskiarvona. Honkasalmen vedenottamo otettiin tuotannolliseen käyttöön Samassa luvassa muutettiin Tuohinon vedenottolupaa siten, että Tuohinosta ja Honkasalmesta saa ottaa pohjavettä yhteensä enintään m 3 /vrk vuosikeskiarvona. Honkasalmesta on pumpattu vuonna 2014 pohjavettä keskimäärin m 3 /vrk. 19

20 3.2 Tuohinon pohjavedenottamo ja vedenkäsittelylaitos Tuohinon vedenottamo on yhtiön päävedenottamo. Vedenottamolla on kahdeksan siiviläputkikaivoa, joiden siivilätaso sijaitsee 9,8 17,8 metriä maanpinnan alapuolella. Niiden lisäksi on kaksi syväkaivoa, jonka siivilätasot sijaitsevat 72,5 82,5 metrin syvyydessä. Syväkaivo 11 otettiin tuotannolliseen käyttöön ja syväkaivo 21 otettiin tuotannolliseen käyttöön Vuonna 2014 näistä otettiin raakavettä keskimäärin m 3 /vrk. Syvän kaivon vesi käsitellään perinteisellä käsittelymenetelmällä Tuohinossa. Tuohinon pohjavedenottamo ja vedenkäsittelylaitos Pohjavesi sisältää hiukan rautaa, mangaania, humusta ja ravinteita, joten vesi käsitellään hienovaraisesti ennen kulutukseen johtamista. Tuohinon vedentuotanto voidaan jakaa raakavedenpumppauksen jälkeen kahteen eri prosessiin. Perinteinen käsittely on kontaktisuodatus-ilmastus-hidassuodatus ja toinen käsittelylinja on nanosuodatusilmastus. Perinteisellä prosessilla käsitellään syväkaivon vettä, koska se sisältää ravinteita ja humusta vähemmän kuin muiden kaivojen vesi. Nanosuodatusprosessilla käsitellään kaikkien muiden siiviläputkikaivojen vettä. Myös Honkasalmen vedenottamon raakavesi käsitellään Tuohinossa nanosuodatusprosessilla. Nanosuodatus on modernia vedenkäsittelytekniikkaa. Hienovaraisen käsittelyn jälkeen veden hygieenisyys varmistetaan vielä UV-desinfioinnilla. Perinteisessä prosessissa raakaveteen liuennut mangaani ja rauta hapetetaan ensimmäiseksi hiukkasmuotoon, jolloin suurin osa raakaveden sisältämästä raudasta ja mangaanista saadaan sidottua kontaktisuodattimiin. Tämän jälkeen vesi ilmastetaan, jolloin veteen liuenneet kaasut, kuten hiilidioksidi, saadaan poistettua sekä mahdollisesti hapettamaton 20

21 rauta ja mangaani hapetettua hiukkasmuotoon. Viimeisessä vaiheessa, eli hidassuodatuksessa, varmistetaan veden korkea laatu. Perinteisen linjan kapasiteetti on yhteensä m 3 /vrk. Perinteisessä prosessissa osa ilmastetusta vedestä voidaan myös käsitellä uudelleen kontaktisuodatus - UV-käsittelyllä. Tällä käsittelyllä varmistetaan veden riittävyys ja saatavuus silloinkin kun toinen hidassuodatusallas on huollossa. Vettä kierrätetään jatkuvasti kontaktisuodattimissa jotta ne voidaan ottaa nopeasti käyttöön tarpeen mukaan. Tuotannolliseen käyttöön tämä menetelmä otettiin Kapasiteetti on 670 m 3 / vrk. Tämä kapasiteetti kaksinkertaistui perusparannus- ja laajennus hankkeessa 2014, eli se on nyt 1340 m 3 /vrk. Nanosuodatusprosessissa (3 kpl, kolmas nanosuodatin asennettiin ) veden paine nostetaan 7-9 bar ja vesi johdetaan puoliläpäisevän kalvon läpi. Tuohinossa käytetään spiraalista kalvotyyppiä, jolloin käsiteltävä vesi virtaa spiraalimaisesti etenevän kalvon välissä ja pyrkii kalvon läpi huokoiseen vettä keräävään kerrokseen ja sitä kautta kalvon keskellä olevaan pääkeräysputkeen. Yhdessä nanosuodatusyksikössä on 36 kalvoyksikköä. Laskennallinen yhden kalvon tuotto on 1 m 3 /h, joten yhdestä nanosuodatusyksiköstä saadaan vettä 36 m 3 /h. Kolmen nanosuodatusyksikön kapasiteetti on yhteensä m 3 /vrk. UV-desinfioinnin jälkeen hidassuodatukselta ja nanosuodatukselta tuleva vesi sekoitetaan keskenään alavesisäiliöissä, jonka jälkeen se on valmista johdettavaksi verkostoon. Tuohinosta pumpattiin vesijohtoverkostoon keskimäärin m 3 /vrk, josta itäiseen jakelupiiriin 625 m 3 /vrk ja läntiseen vesitornin jakelupiiriin m 3 /vrk. 3.3 Monkkasen pohjavedenottamo ja vedenkäsittelylaitos Monkkasen pohjavedenottamolla on kolme siiviläputkikaivoa, joiden siivilätasot sijaitsevat maanpinnan alapuolella 5,5 12 metriä. Yhdessä kaivossa vesi on varsin puhdasta. Toisen kaivon vedessä on hieman rautaa sekä mangaania ja kolmannen vedessä sekä rautaa että mangaania hiukan enemmän. Parhaan kaivon tuotto on 650 m 3 / vrk. Sen vesi käsitellään kontaktisuodattimella, jonka tuotto on 14 m 3 /h. Monkkasen vedenottamo Parhaan kaivon rinnalla otetaan heikompilaatuista vettä nanosuodatuksella käsiteltynä. Nanosuodattimessa on 12 kalvoa, joten tuotto on 12 m 3 /h ja sen kapasiteetti 200 m 3 /vrk. 21

22 Kaikki vesi ilmastetaan hiilidioksidin poistamiseksi laitoksen alasäiliössä. Monkkasen laitoksella on UV-desinfiointi verkostoon lähtevässä linjassa. Verkostoon johdettiin keskimäärin 395 m 3 /vrk. 3.4 Honkasalmen pohjavedenottamo Honkasalmen pohjavedenottamolla on yksi korkealaatuinen ja hyvätuottoinen siiviläputkikaivo. Se on 49 metriä syvä ja siivilätasot sijaitsevat kolmessa eri osassa välillä metriä. Honkasalmen vedenottamo on otettu tuotannolliseen käyttöön Honkasalmesta raakavesi johdetaan kahdella M200-putkella 2,5 km matkan Tuohinon vesilaitokselle käsiteltäväksi nanosuodatusprosessille. Kaivosta on otettu pohjavettä tuotantoon vuonna 2014 keskimäärin m 3 /vrk. 3.5 Veden tuotanto ja jakelu Tuohinosta pumpattiin pohjavettä m 3, keskimäärin m 3 /vrk. Monkkasesta pumpattiin pohjavettä m 3, keskimäärin 462 m 3 /vrk. Honkasalmesta pumpattiin pohjavettä m 3, keskimäärin m 3 /vrk. Verkostoon johdettiin vettä yhteensä m 3 /a, keskimäärin m 3 /vrk. Laskutettu vesi oli m 3, keskimäärin m 3 /vrk. Vuodesta 2013 myynti laski m 3, eli -1,1 %. 22

23 3.6 Vesisäiliöt Tuohinon vesilaitoksella on kolme alavesisäiliötä 270 m 3, 430 m 3 ja 500 m 3. Monkkasessa on 400 m 3 alavesisäiliö ja Murron pumppaamolla 50 m 3 maanpäällinen alavesisäiliö. Vesitornin hyötytilavuus on m 3. Vesisäiliötilavuus on yhteensä m Vesitutkimus ja vedenlaatu Terveydensuojelulain edellyttämää veden laadun valvontatarkkailua on suoritettu Oulun seudun ympäristötoimen päätöksen valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Ohjelma on päivitetty vuosille ja Oulun seudun ympäristötoimen johtokunta hyväksyi sen päätöksellään Dnro OUKA/7045/ /2013. Ohjelma sisältää vesilaitoksen omavalvonnan, käyttötarkkailuohjelman ja verkostovesinäytteiden valvontatutkimusohjelman. Valvontatutkimusohjelman mukaiset näytteet tutkitaan talousvesiasetuksen 13 :n mukaisessa julkisen valvonnan alaisessa hyväksytyssä laboratoriossa. Valvontatarkkailun suorittaa vuodesta 2015 lähtien Ahma Ympäristö Oy. Kaikkien verkostovesinäytteiden tutkimustulokset ovat täyttäneet talousvesiasetuksen 461/2000 laatuvaatimukset ja laatusuositukset. Virallisen tarkkailun lisäksi vesijohtoverkostosta on otettu vesinäytteitä saneerauksen ja rakentamisen aikana sekä asiakkaiden yhteydenottojen perusteella. 3.8 Vedenhankinnan varmistaminen Yhtiön strategisesti tärkein haaste on omien vedenottamoiden pohjaveden puhtauden säilyttäminen. Tavoitteena on, että nykyiset pohjavedenottamot säilyvät pysyvästi vedenhankintaan kelvollisina. Sen eteen on työskennelty 60-luvulta, toiminnan alusta, lähtien. Kasvavan kunnan maankäyttöpaineet aiheuttavat riskejä vedenhankinnalle sillä pohjavesi joudutaan ottamaan Kempeleessä taajaman alta. Sen vuoksi vedenottamoille on perustettu vesioikeuden vahvistamat suoja-alueet. Lisäksi Kempeleen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kempeleenharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelman. Päätöksellä kunta on velvoitettu huomioonottamaan pohjavesien suojelun omassa toiminnassaan. Honkasalmen vedenottamon käyttöönoton seurauksena Kempeleessä on vesihuoltolaitosten varmuusluokituksessa paras turvallisuusluokka I. Eli yhtiöllä on käytössään kaksi erillistä pohjavesilähdettä, joista kummastakin erikseen saadaan koko kulutukseen tarvittava vesimäärä. Honkasalmessa kaikki pohjavesi ja Tuohinossa pääosa pohjavedestä otetaan syvistä kerroksista, missä vesi on suojassa likaantumiselta ja on turvallisin vesilähde vakavan ympäristöonnettomuuden sattuessa. Yhtiön strategiana on jatkossa rakentaa nykyisille vedenottamoille lisää kaivoja syvän kerroksen pohjaveden ottoa varten, millä vedenhankintaa, -laatua ja -määrää edelleen varmistetaan. Niin ikään naapurilaitosten kanssa on rakennettu keskenään varmistavat yhdysvesijohdot, joiden teoreettinen kapasiteetti on Limingasta 800 m 3 /vrk, Oulusta m 3 /vrk, Oulunsalosta 900 m 3 /vrk ja Tyrnävältä 250 m 3 /vrk, eli yhteensä m 3 /vrk. Vuonna 2013 rakennetun, Oulun verkkoon yhteydessä olevan, yhdysvesijohdon m 3 /vrk välityskapasiteetilla voitaisiin hoitaa Kempeleen itäisen jakelupiirin kulutus. Oulussa käytetään ilmeisesti vielä pitkään pintavettä, jota ei kannata johtaa pohjavesilaitoksen verkostoon kuin vain äärimmäisen kriisin aikana. 23

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä - paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä - paikallisesti! HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä - paikallisesti! TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1. - 31.12.2016 Humppilan Vesihuolto Oy Yritystie 2, 31640 HUMPPILA Kotipaikka: Humppila Säilytys 31.12.2026 saakka Humppilan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Vesiosuuskunta Suoni TASEKIRJA Säilytettävä vähintään asti. Osoite: Mäntsälä. Y-tunnus

Vesiosuuskunta Suoni TASEKIRJA Säilytettävä vähintään asti. Osoite: Mäntsälä. Y-tunnus TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: 04600 Mäntsälä Y-tunnus 1083693-6 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 SISÄLLYS Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot