SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9"

Transkriptio

1 2014 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Hallinto ja organisaatio Osakkeet ja osakepääoma Yhtiökokous Hallitus (osallistuminen kokouksiin) Tilintarkastajat Viranomaisvalvonta Henkilökunta Arvio tulevasta kehityksestä Talous 7 Tuloslaskelma 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 2014 (1000 ) 12 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 17 Tilintarkastuskertomus VESILAITOS Yleistä pohjavedenottamoista ja vedenkäsittelylaitoksista Tuohinon pohjavedenottamo ja vedenkäsittelylaitos Monkkasen pohjavedenottamo ja vedenkäsittelylaitos Honkasalmen pohjavedenottamo Veden tuotanto ja jakelu Vesisäiliöt Vesitutkimus ja vedenlaatu Vedenhankinnan varmistaminen Tuohinon perusparannus- ja laajennushanke VIEMÄRÖINTI JA JÄTEVESIEN KÄSITTELY Jäteveden puhdistus VERKOSTO Yleistä Vesijohtoverkko Viemäriverkko Verkoston rakentaminen Muut verkostoon liittyvät rakentamisasiat TOIMISTOPALVELUT VARASTOTOIMINNAT 30 2

3 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kempeleen kunnan kasvu tasaantui talouden matalasuhdanteen aikana. Asuntoja rakennettiin edelleen, mutta liittymien kysyntä oli alentuneella tasolla toista vuotta peräkkäin. Veden kulutus pysyi vakiintuneella tasolla. Vesihuollon varmistamiseksi rakennettiin uusi runkovesilinja läntiseen Kempeleeseen 2013 ja vuonna 2014 itäiseen Kempeleeseen. Molemmat runkolinjat ovat tulleet tarpeeseen lisäten käyttövarmuutta ja kriisivalmiutta. Tuohinon vesilaitoksen perusparannus ja laajennushanke valmistui. Urakoitsijalta työ vastaanotettiin kesällä. Jatkuvassa tuotannossa olevan laitoksen perusparannus- ja laajennushanke oli kriittinen toteutettava vesihuollon turvallisuuden ja häiriöttömän käytön kannalta. Urakoitsijoille ja sitoutuneelle henkilökunnalle hankkeen onnistumisesta parhaimmat kiitokset. Runkovesilinjojen varmistamisilla ja Tuohinon vesilaitoksen perusparannus- ja laajennushankkeilla on varmistettu vesihuoltolain 681/ luvun mukaisia velvoitteita asiakkaiden palveluiden turvaamiseksi. Haja-asutusalueen viemäröintiä on toteutettu vuonna 2009 päätetyn ohjelman mukaisesti. Muuttuneen vesihuoltolain 10 luvun mukaisesti tämä ohjelma tullaan toistaiseksi päättämään vuoden 2015 aikana Niittyrannan haja-asutusalueen viemäröintiin. Tänä aikana haja-asutusalueella on tarjottu viemäriliittymiä asiakkaillemme ja 125 kiinteistöä on toistaiseksi hyödyntänyt tätä mahdollisuutta liittyä viemäriverkostoon. Taloustutkimus Oy:ltä tilatun, vesilaitoksen kotitalousasiakkaiden asiakastyytyväisyystutkimuksen (WACSI 2014) erinomaiset tulokset osoittavat että yhtiön työntekijät, hallitus, omistajat ja muut yhteistyötahot ovat onnistuneet työssään ja hoitaneet erinomaisesti omat vastuualueensa. Haluan kiittää henkilöstöä, omistajia ja muita sidosryhmiä tunnollisesta ja arvokkaasta vesihuollon eteen tehdystä työstä vuonna Kempeleen Vesihuolto Oy lähtee luottavaisin mielin vuoteen Hannu Roikola 3

4 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Kempeleen Vesihuolto Oy perustettiin Vuosi 2014 oli yhtiön 51. toimintavuosi. Vuodesta 1969 lähtien yhtiö on ollut Kempeleen kunnan tytäryhtiö Hallinto ja organisaatio Osakkeet ja osakepääoma Yhtiön osakepääoma on euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeiden lukumäärä on kpl ja osakkeen nimellisarvo 8,50 euroa. Osakkeiden omistus on seuraava: Kempeleen kunta osaketta 86,22 % Limingan kunta osaketta 10,10 % Yksityiset 23 osakasta 552 osaketta 3,68 % osaketta 100,00 % Kempeleen Vesihuolto Oy on Kempeleen kunnan tytäryhtiö ja kuuluu Kempele-konserniin. Yhtiö omistaa 40,26 % Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n osakkeista, joten se on Kempeleen Vesihuolto Oy:n osakkuusyhtiö Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi Jarmo Haapaniemi. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 11 :n mukaiset asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei pidetty Hallitus (osallistuminen kokouksiin) puheenjohtaja Taavi Jarva (6/6) varapuheenjohtaja Juha Erkkilä (6/6) jäsenet Impi Gärding (5/6) Risto Sarkkinen (6/6) Kaisu Juvani (4/5) Minna Siira (1/1) varajäsenet Martti Kaisto (3/6) Toivo Piira (5/6) Hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet varajäsenet sekä yhtiön kutsumina harkintansa mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Ahti Tahkola ja kunnanjohtaja Tuomas Lohi. Hallituksen kokouksien esittelijänä ja sihteerinä on toiminut toimitusjohtaja Hannu Roikola. Kokouksia pidettiin 6 ja pöytäkirjaan kertyi 77 pykälää. 4

5 2.1.4 Tilintarkastajat HTM Kari Salonpää, tilintarkastajien puheenjohtaja varatilintarkastaja HTM Anne Karppinen-Salonpää BDO Yhtiötarkastus, päävastuullinen tilintarkastaja, JHTT, HTM Simo Paakkola ja varatilintarkastaja Hilkka Ojala Hallituksen kokous Vasemmalta Antti Ollikainen, Martti Kaisto, Hannu Roikola, Taavi Jarva, Kaisu Juvani, Risto Sarkkinen, Juha Erkkilä ja Impi Gärding Viranomaisvalvonta Vesihuoltolain (119/2001) 4 :n mukaan valvontaviranomaisia ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan terveydensuojeluviranomainen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Terveydensuojelulain (763/94) mukaisesti talousveden laadun valvonta kuuluu terveydensuojeluviranomaiselle. Kunnallisina viranomaisina veden laatua valvoivat terveysvalvonnan viranhaltijat Oulun seudun ympäristötoimi sekä Oulun seudun ympäristötoimen johtokunta. Valtion viranomaisena veden laadun valvonnasta vastaa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, missä sitä hoitaa ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja. Yhtiön STM:n talousvesiasetuksen 461/2000 mukainen valvontatutkimusohjelma vuosille uusittiin vuonna 2014 yhteistyössä terveysvalvontaviranomaisen kanssa. Siinä otettiin myös huomioon Tuohinon vesilaitoksen perusparannus- ja laajennushanke sekä uusi syväkaivo 21. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta hyväksyi sen päätöksellään Dnro OUKA/ 7045/ /2013. Talousvesiasetus perustuu EU:n antamaan direktiiviin (98/83/EY) ihmisen käyttöön tarkoitetun veden laadusta. 5

6 2.1.6 Henkilökunta toimitusjohtaja Hannu Roikola talousassistentti Minna Lampela asti asiakaspalvelusihteeri Päivi Erkko-Koskinen toimistosihteeri Anne Laurikkala käyttöpäällikkö Janne Nikula vesilaitoksenhoitaja Jouni Väyrynen verkostopäällikkö Harri Lahtinen verkostomestari Sami Ahvenniemi varastonhoitaja Ilmo Isokääntä vastaava verkostoasentaja Pasi Latoranta LVI-asentaja Tommi Tarakkamäki kaivinkoneenkuljettaja Jari Leinonen verkostoasentaja Kari Ahonen verkostoasentaja Heikki Sarkkinen verkostoasentaja Harri Törmikoski Vesihuollon varallaolopäivystykseen on kuulunut kahdeksan yhtiön työntekijää ja kaksi Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n työntekijää. Se käsittää työajan ulkopuolella ympärivuorokautisesti asiakkaiden vikapalvelun sekä yhtiön laitosten, verkostojen ja keskuspuhdistamon vikapäivystyksen. Organisaation toimintaa ja sisäistä tiedottamista varten pidettiin kaksi henkilöstön koulutus- ja tiedotustapahtumaa. Yhteisillä tilaisuuksilla pyritään kehittämään asiakaspalvelua, asianhallintaa ja johtamista palvelujen parantamiseksi sekä kasvun ja muutosten hallitsemiseksi. Toimintavuoden keskimääräinen kokonaishenkilövahvuus oli 15. Maksetut palkat olivat euroa. Siihen sisältyy henkilökunnan Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:lle tekemät työt, joista yhtiö laskutti puhdistamoyhtiöltä euroa. 2.2 Arvio tulevasta kehityksestä Yhtiön liiketoiminnan arvioidaan jatkuvan vakaasti ennallaan. Vesihuoltolaitoksen toiminta kasvaa Kempeleen kunnan kehityksen mukaan. Asemakaava-alueilla liittymien myynti laskenee nykyiseltä tasolta suhdanteiden mukaan. Asemakaavan ulkopuolella tehtävä viemäröinti vaatii huomattavat investoinnit. Vesihuoltolain 681/2014 muutoksen johdosta haja-asutusalueen viemäröinti lopetetaan vuoden 2015 aikana toistaiseksi. 6

7 2.3 Talous Yhtiöjärjestyksen mukaan Kempeleen Vesihuolto Oy:n toimialana on ylläpitää toiminta-alueellaan vesihuoltolain tarkoittamaa vesihuoltolaitosta. Yhtiön tarkoituksena on toimia voittoa jakamatta, siten, että toiminta lisää alueen viihtyvyyttä ja hyvinvointia ja elvyttää sen tuotannollista toimintaa. Toiminnan perustana ovat vesihuoltolaki ja vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Yhtiön talous hoidetaan vesihuoltolain 18 :n mukaisesti, eli investoinnit ja kustannukset katetaan asiakkaille tarjottavista palveluista saatavilla maksutuloilla. Investointien rahoitukseen käytetään tarvittaessa lainoja, jotka kunta yhtiön pääosakkaana takaa. Konsernin johdon yhtiölle asettamat taloudelliset tavoitteet ovat em. lähtökohtien mukaiset. Vesihuoltolaitos on toiminta-alueellaan luonnollinen monopoli, joten palveluiden hinta on keskeinen talouden mittari, vaikka laitokset eivät olekaan yleisesti vertailukelpoisia. Mm. laitoksen koko, kasvunopeus ja vedenhankintamahdollisuudet vaikuttavat kustannuksiin. Vaikka Kempeleessä on kasvun vaatimien laajennusten ohella investoitu oman vedenhankinnan varmistamiseen ja pohjavesi on käsiteltävä, ovat hinnat kilpailukykyiset. Kohtuullisilla maksuilla on varsinkin kotitalouksille merkitystä siten, että hintatasosta riippumatta asiakas maksaa laskun päälle 24 % arvonlisäveroa. Veden kuutiohinta oli 24 % arvonlisäverolla 0,92 euroa ja jätevesi 1,18 euroa. Normaalin omakotitalon veden perusmaksu oli 6,70 euroa/kk ja jäteveden 5,36 euroa/kk. Muilla kiinteistöillä perusmaksut määräytyvät kiinteistötyypin mukaan kerrosalan perusteella. Vesihuoltomaksut raportissa oli valtakunnan keskimääräinen vesi- 7

8 ja jätevesimaksu 4,03 euroa/m 3, kun se meillä oli 2,10 euroa/m 3. Laskettaessa mukaan perusmaksut sekä indeksillä korotetun liittymismaksun vuosikustannus, oli omakotitalon keskimääräinen vertailuhinta 5,38 euroa/m 3, kun se oli meillä 3,39 euroa/m 3. Kerrostalon vertailuhinta oli 4,24 euroa/m 3 ja meillä 2,49 euroa/m 3. Tilikaudella vesihuollon volyymi kasvoi 1,6 prosenttia, kun hintoja nostettiin keskimäärin 4,6 %. Tuloksi kirjattavia lisäliittymismaksuja saatiin euroa. Muun toiminnan tuotot laskivat. Liikevaihto oli 2,178 milj. euroa ja se nousi 0,145 milj. euroa eli 7,1 %. Investoinnit olivat 1,42 milj. euroa. Niistä rahoitettiin vesihuoltoavustuksilla 0,05 milj. euroa ja liittymismaksuilla 0,31 milj. euroa sekä loput tulorahoituksella. Velkapuolelle kirjattavia liittymismaksuja kertyi euroa. Oma pääoma on taseessa 66,1 prosenttia, vaikka yhtiöllä ei ole ollenkaan lainaa. Suunnitelmanmukaisten poistojen jälkeen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja yhtiön tilikauden tulos on 7 274,56 euroa tappiollinen. Yhteensä 9 576,73 euron sumu-/evlpoistojen poistoeron kirjauksen sekä 119,50 euron verojen jälkeen on tilikauden voitto 2 182,67 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilivuoden voiton 2 182,67 euroa jättämistä tulostilille. 8

9 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,30 Liiketoiminnan muut tuotot , ,20 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,07 Ulkopuoliset palvelut , , , ,12 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,11 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,44 Muut henkilösivukulut , , , ,23 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,12 Liiketoiminnan muut kulut , ,92 LIIKEVOITTO , ,89 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,31 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille 8, ,79 0, ,31 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,56-751,58 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/vähennys 9 576, ,11 Tuloverot 119,50-365,08 TILIKAUDEN VOITTO 2 182,67 918,45 9

10 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , , , ,95 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,72 Liittymismaksut , ,72 Rakennukset ja rakennelmat , ,42 Koneet ja kalusto , ,25 Keskeneräiset hankinnat 4 084, , , ,94 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , , , ,71 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,20 Saamiset Pitkäaikainen Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,09 Osamaksusaamiset , ,88 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset , ,19 Siirtosaamiset , , , ,93 Rahat ja pankkisaamiset , , ,98 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,11 V a s t a a v a a yhteensä , ,71 10

11 TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,19 Muut rahastot Liittymismaksurahasto , ,99 Muut rahastot , , , ,48 Edellisten tilikausien voitto , ,36 Tilivuoden voitto 2 182,67 918,45 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,48 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,26 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksista Palautuskelpoiset liittymismaksut , , , ,85 Lyhytaikainen Saadut ennakot 106,75 153,60 Ostovelat , ,51 Muut velat , ,91 Siirtovelat , , , ,12 VIERAS PÄÄOMA , ,97 V a s t a t t a v a a yhteensä , ,71 11

12 RAHOITUSLASKELMA 2014 (1000 ) Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 0 0 Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osinkotulot 2 1 Siirto- ja palautuskelpoisten liittymismaksujen lisäys Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Saadut investointiavustukset 47 0 Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys 26-6 Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Sijoitusten pääoman palautus 0 0 Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0 Rahoituksen rahavirta 0 0 Verojen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Lisäys/vähennys TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Sijoitukset on kirjattu hankintamenoon. Vaihto-omaisuus on arvostettu alimman arvon periaatteen mukaan muuttuvaan hankintamenoon. Hankintameno on määritelty käyttäen keskihinnan mukaista arvoa. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Kuluvien pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Koneet ja kalusto, jonka taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, sekä elinkeinoverolain tarkoittamat pienhankinnat kirjataan hankintatilikauden kuluiksi. 12

13 Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Lakeuden pohjavesitutk. kulut 5 vuotta Aineettomat oikeudet 10 vuotta RAKENNUKSET Toimistorakennus Varikkorakennus Laitosrakennukset Vesimittarit asiakkailla Asfaltointi VERKOSTOT Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto KONEET JA KALUSTO Laitoskoneistot Muut koneet ja kalusto Vesilaitoksen automaatio 40 vuotta 25 vuotta 20 vuotta 10 vuotta 10 vuotta 30 vuotta 30 vuotta 15 vuotta 5-10 vuotta 10 vuotta TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liikevaihdon jakautuminen Vesimaksut , ,40 Jätevesimaksut , ,09 Siirtokelpoiset liittymismaksut , ,72 Muut varsinaiset tuotot , , , ,30 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot , ,20 Muut tuotot 0, , , ,20 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot , ,28 Osinkotuotot 1 900,00 712,50 Korkotulot ei veroll. 8,52 47,53 Korkokulut 0,00 0, , ,31 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmalisenssit Sumu-menojäännös , ,95 Evl-menojäännös , ,95 13

14 Lisäys 0,00 0,00 Sumupoisto 1 971, ,00 Evlpoisto 1 971, ,00 Sumu menojäännös , ,95 Evl-menojäännös , ,95 Tyrnävän siirtoviemäri Sumu-menojäännös , ,00 Evl-menojäännös , ,00 Lisäys 0,00 0,00 Sumupoisto 5 500, ,00 Evlpoisto 5 500, ,00 Sumu menojäännös , ,00 Evl-menojäännös , ,00 Aineelliset hyödykkeet Liittymismaksut Hankintameno , ,72 Lisäykset , ,00 Hankintameno , ,72 Maa-alueet Hankintameno , ,72 Lisäykset 150,00 818,00 Hankintameno , ,72 Rakennukset (EVL 7 %) Sumu-menojäännös , ,84 Evl-menojäännös , ,18 Lisäykset , ,06 Sumu-poisto , ,69 Evl-poisto , ,17 Poistoeron muutos , ,52 Poistoero , ,86 Sumu-menojäännös , ,21 Evl-menojäännös , ,07 Rakennukset (EVL 4 %) Sumu-menojäännös , ,03 Evl-menojäännös , ,21 Lisäykset 0,00 0,00 Sumu-poisto 9 578, ,88 Evl-poisto 7 045, ,29 Poistoeron vähennys 2 533, ,59 Poistoero , ,77 Sumu-menojäännös , ,15 Evl-menojäännös , ,92 Koneet ja kalusto (EVL 25 %) Sumu-menojäännös , ,85 Evl-menojäännös , ,79

15 Lisäykset , ,92 Sumu-poisto , ,54 Evl-poisto , ,54 Poistoeron vähennys 0,00 0,00 Poistoeron lisäys , ,00 Poistoeron vähennys (vanha) 0,00 0,00 Poistoero , ,16 Poistoero vanha 24,90 24,90 Sumu-menojäännös , ,23 Evl-menojäännös , ,17 Asfaltointi Sumu-menojäännös , ,90 Evl-menojäännös , ,90 Lisäykset 0,00 0,00 Sumu-poisto 1 281, ,12 Evl-poisto 1 281, ,12 Sumu-menojäännös , ,78 Evl-menojäännös , ,78 Vesi- ja viemärijohtoverkosto Sumu-menojäännös , ,80 Evl-menojäännös , ,68 Lisäykset , ,31 Sumu-poisto , ,89 Evl-poisto , ,89 Lisäpoisto kp/evl 0,00 0,00 Poistoeron vähennys 0,00 0,00 Poistoeron vähennys(vanha) , ,92 Poistoero , ,02 Poistoero vanha , ,94 Sumu-menojäännös , ,30 Evl-menojäännös , ,10 Keskeneräiset verkosto- ja rakennuskohteet 4 084, ,83 Saamiset omistusyrityksiltä Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy Myyntisaaminen 8171, ,74 Lainasaaminen 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,00 15

16 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Sidottu oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , ,00 Lisäys Osakepääoma , ,00 Vararahasto Vararahasto , ,19 Vararahasto , ,19 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,19 Vapaa oma pääoma Muut rahastot Siirtokelp.liittymät , ,99 Siirtokelp.liittymät , ,99 Käyttörahasto , ,19 Käyttörahasto , ,19 Uudistus- ja laajennusrahasto , ,30 Uudistus- ja laajennusrahasto , ,30 Muut rahastot yhteensä , ,48 Voittovarat Voittovarat , ,36 Tilikauden voitto(tappio) 2 182,67 918,45 Voittovarat , ,81 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,29 Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut , ,85 Yli 5 vuoden kuluttua erääntyvät lainat 0,00 0,00 Velat omistusyrityksille Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy Ostovelka , ,53 Siirtovelka 0,00 0,00 LIITETIEDOT HENKILÖISTÄ Toimintavuonna yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 15 henkilöä. Henkilökunnan palkat ja palkkiot , ,79 Kokouspalkkiot hallitus 6 460, , , ,88 Eläkemenot , ,16 Muut henkilöstökulut , ,73 OMISTUKSET YRITYKSISSÄ 16 Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy Kotikunta: Kempele Omistusosuus: 40,26 %

17 Tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ,00 euroa ja tilikauden voitto on 254,74 euroa. Päiväkirja Atk-tulosteina Pääkirja Atk-tulosteina Palkkakirjanpito Atk-tulosteina Myyntireskontra Atk-tulosteina Ostoreskontra Atk-tulosteina Tasekirja Erikseen sidottuna Tase-erittelyt Erilliset luettelot TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN Kempeleessä 24. helmikuuta 2015 Tositelajit ja säilytystapa 01 Sampo paperitositteina 02 Osuuspankki paperitositteina 03 Nordea paperitositteina 04 Muut tositteet paperitositteina 05 Op kultatuotto paperitositteina 06 Säästöpankki maksuliikennetili paperitositteina 07 Säästöpankki säästötili paperitositteina 10 Myyntireskonta paperitositteina 20 Ostolaskut laskut paperitositteina 22 Ostolaskujen suoritukset paperitositteina 60 Palkkatositteet paperitositteina 70 Suunnitelman mukaiset poistot paperitositteina 95 Jaksotukset paperitositteina 98 Vyörytykset paperitositteina TILINTARKASTUSMERKINTÄ 17

18 TILINTARKASTUSKERTOMUS 18

19 3. VESILAITOS 3.1 Yleistä pohjavedenottamoista ja vedenkäsittelylaitoksista Kempeleen kunnan vedenhankinta perustuu Kempeleenharjun pohjavesivarojen hyödyntämiseen. Veden hankinnasta ja jakelusta vastaa Kempeleen Vesihuolto Oy. Kempeleen kunnan alueella on vesiyhtiöllä kolme vedenottamoa: Tuohino, Monkkanen ja Honkasalmi.Vesioikeuden lupa pohjaveden ottoon Tuohinon pohjavedenottamosta on myönnetty esitetyn hakemuksen perusteella Vesioikeuden lupa pohjavedenottamisen lisäämiseen m 3 /vrk vuosikeskiarvona on myönnetty Vesioikeus on määrännyt päätöksellään Tuohinon vedenottamolle 64 hehtaarin lähisuoja-alueen. Tuohinosta on pumpattu pohjavettä vuonna 2014 keskimäärin m 3 /vrk. Vesioikeuden lupa pohjaveden ottoon Monkkasen pohjavedenottamosta on myönnetty , m 3 /vrk kuukausikeskiarvona. Lupa sai lainvoiman KHO:n päätöksellä. Samalla päätöksellä vesioikeus määräsi vedenottamolle 21 hehtaarin lähisuoja-alueen. Monkkasesta on pumpattu pohjavettä vuonna 2014 keskimäärin 462 m 3 /vrk. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Honkasalmen vedenottamolle vesilain mukaisen luvan pohjaveden otolle m 3 /vrk vuosikeskiarvona. Honkasalmen vedenottamo otettiin tuotannolliseen käyttöön Samassa luvassa muutettiin Tuohinon vedenottolupaa siten, että Tuohinosta ja Honkasalmesta saa ottaa pohjavettä yhteensä enintään m 3 /vrk vuosikeskiarvona. Honkasalmesta on pumpattu vuonna 2014 pohjavettä keskimäärin m 3 /vrk. 19

20 3.2 Tuohinon pohjavedenottamo ja vedenkäsittelylaitos Tuohinon vedenottamo on yhtiön päävedenottamo. Vedenottamolla on kahdeksan siiviläputkikaivoa, joiden siivilätaso sijaitsee 9,8 17,8 metriä maanpinnan alapuolella. Niiden lisäksi on kaksi syväkaivoa, jonka siivilätasot sijaitsevat 72,5 82,5 metrin syvyydessä. Syväkaivo 11 otettiin tuotannolliseen käyttöön ja syväkaivo 21 otettiin tuotannolliseen käyttöön Vuonna 2014 näistä otettiin raakavettä keskimäärin m 3 /vrk. Syvän kaivon vesi käsitellään perinteisellä käsittelymenetelmällä Tuohinossa. Tuohinon pohjavedenottamo ja vedenkäsittelylaitos Pohjavesi sisältää hiukan rautaa, mangaania, humusta ja ravinteita, joten vesi käsitellään hienovaraisesti ennen kulutukseen johtamista. Tuohinon vedentuotanto voidaan jakaa raakavedenpumppauksen jälkeen kahteen eri prosessiin. Perinteinen käsittely on kontaktisuodatus-ilmastus-hidassuodatus ja toinen käsittelylinja on nanosuodatusilmastus. Perinteisellä prosessilla käsitellään syväkaivon vettä, koska se sisältää ravinteita ja humusta vähemmän kuin muiden kaivojen vesi. Nanosuodatusprosessilla käsitellään kaikkien muiden siiviläputkikaivojen vettä. Myös Honkasalmen vedenottamon raakavesi käsitellään Tuohinossa nanosuodatusprosessilla. Nanosuodatus on modernia vedenkäsittelytekniikkaa. Hienovaraisen käsittelyn jälkeen veden hygieenisyys varmistetaan vielä UV-desinfioinnilla. Perinteisessä prosessissa raakaveteen liuennut mangaani ja rauta hapetetaan ensimmäiseksi hiukkasmuotoon, jolloin suurin osa raakaveden sisältämästä raudasta ja mangaanista saadaan sidottua kontaktisuodattimiin. Tämän jälkeen vesi ilmastetaan, jolloin veteen liuenneet kaasut, kuten hiilidioksidi, saadaan poistettua sekä mahdollisesti hapettamaton 20

21 rauta ja mangaani hapetettua hiukkasmuotoon. Viimeisessä vaiheessa, eli hidassuodatuksessa, varmistetaan veden korkea laatu. Perinteisen linjan kapasiteetti on yhteensä m 3 /vrk. Perinteisessä prosessissa osa ilmastetusta vedestä voidaan myös käsitellä uudelleen kontaktisuodatus - UV-käsittelyllä. Tällä käsittelyllä varmistetaan veden riittävyys ja saatavuus silloinkin kun toinen hidassuodatusallas on huollossa. Vettä kierrätetään jatkuvasti kontaktisuodattimissa jotta ne voidaan ottaa nopeasti käyttöön tarpeen mukaan. Tuotannolliseen käyttöön tämä menetelmä otettiin Kapasiteetti on 670 m 3 / vrk. Tämä kapasiteetti kaksinkertaistui perusparannus- ja laajennus hankkeessa 2014, eli se on nyt 1340 m 3 /vrk. Nanosuodatusprosessissa (3 kpl, kolmas nanosuodatin asennettiin ) veden paine nostetaan 7-9 bar ja vesi johdetaan puoliläpäisevän kalvon läpi. Tuohinossa käytetään spiraalista kalvotyyppiä, jolloin käsiteltävä vesi virtaa spiraalimaisesti etenevän kalvon välissä ja pyrkii kalvon läpi huokoiseen vettä keräävään kerrokseen ja sitä kautta kalvon keskellä olevaan pääkeräysputkeen. Yhdessä nanosuodatusyksikössä on 36 kalvoyksikköä. Laskennallinen yhden kalvon tuotto on 1 m 3 /h, joten yhdestä nanosuodatusyksiköstä saadaan vettä 36 m 3 /h. Kolmen nanosuodatusyksikön kapasiteetti on yhteensä m 3 /vrk. UV-desinfioinnin jälkeen hidassuodatukselta ja nanosuodatukselta tuleva vesi sekoitetaan keskenään alavesisäiliöissä, jonka jälkeen se on valmista johdettavaksi verkostoon. Tuohinosta pumpattiin vesijohtoverkostoon keskimäärin m 3 /vrk, josta itäiseen jakelupiiriin 625 m 3 /vrk ja läntiseen vesitornin jakelupiiriin m 3 /vrk. 3.3 Monkkasen pohjavedenottamo ja vedenkäsittelylaitos Monkkasen pohjavedenottamolla on kolme siiviläputkikaivoa, joiden siivilätasot sijaitsevat maanpinnan alapuolella 5,5 12 metriä. Yhdessä kaivossa vesi on varsin puhdasta. Toisen kaivon vedessä on hieman rautaa sekä mangaania ja kolmannen vedessä sekä rautaa että mangaania hiukan enemmän. Parhaan kaivon tuotto on 650 m 3 / vrk. Sen vesi käsitellään kontaktisuodattimella, jonka tuotto on 14 m 3 /h. Monkkasen vedenottamo Parhaan kaivon rinnalla otetaan heikompilaatuista vettä nanosuodatuksella käsiteltynä. Nanosuodattimessa on 12 kalvoa, joten tuotto on 12 m 3 /h ja sen kapasiteetti 200 m 3 /vrk. 21

22 Kaikki vesi ilmastetaan hiilidioksidin poistamiseksi laitoksen alasäiliössä. Monkkasen laitoksella on UV-desinfiointi verkostoon lähtevässä linjassa. Verkostoon johdettiin keskimäärin 395 m 3 /vrk. 3.4 Honkasalmen pohjavedenottamo Honkasalmen pohjavedenottamolla on yksi korkealaatuinen ja hyvätuottoinen siiviläputkikaivo. Se on 49 metriä syvä ja siivilätasot sijaitsevat kolmessa eri osassa välillä metriä. Honkasalmen vedenottamo on otettu tuotannolliseen käyttöön Honkasalmesta raakavesi johdetaan kahdella M200-putkella 2,5 km matkan Tuohinon vesilaitokselle käsiteltäväksi nanosuodatusprosessille. Kaivosta on otettu pohjavettä tuotantoon vuonna 2014 keskimäärin m 3 /vrk. 3.5 Veden tuotanto ja jakelu Tuohinosta pumpattiin pohjavettä m 3, keskimäärin m 3 /vrk. Monkkasesta pumpattiin pohjavettä m 3, keskimäärin 462 m 3 /vrk. Honkasalmesta pumpattiin pohjavettä m 3, keskimäärin m 3 /vrk. Verkostoon johdettiin vettä yhteensä m 3 /a, keskimäärin m 3 /vrk. Laskutettu vesi oli m 3, keskimäärin m 3 /vrk. Vuodesta 2013 myynti laski m 3, eli -1,1 %. 22

23 3.6 Vesisäiliöt Tuohinon vesilaitoksella on kolme alavesisäiliötä 270 m 3, 430 m 3 ja 500 m 3. Monkkasessa on 400 m 3 alavesisäiliö ja Murron pumppaamolla 50 m 3 maanpäällinen alavesisäiliö. Vesitornin hyötytilavuus on m 3. Vesisäiliötilavuus on yhteensä m Vesitutkimus ja vedenlaatu Terveydensuojelulain edellyttämää veden laadun valvontatarkkailua on suoritettu Oulun seudun ympäristötoimen päätöksen valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Ohjelma on päivitetty vuosille ja Oulun seudun ympäristötoimen johtokunta hyväksyi sen päätöksellään Dnro OUKA/7045/ /2013. Ohjelma sisältää vesilaitoksen omavalvonnan, käyttötarkkailuohjelman ja verkostovesinäytteiden valvontatutkimusohjelman. Valvontatutkimusohjelman mukaiset näytteet tutkitaan talousvesiasetuksen 13 :n mukaisessa julkisen valvonnan alaisessa hyväksytyssä laboratoriossa. Valvontatarkkailun suorittaa vuodesta 2015 lähtien Ahma Ympäristö Oy. Kaikkien verkostovesinäytteiden tutkimustulokset ovat täyttäneet talousvesiasetuksen 461/2000 laatuvaatimukset ja laatusuositukset. Virallisen tarkkailun lisäksi vesijohtoverkostosta on otettu vesinäytteitä saneerauksen ja rakentamisen aikana sekä asiakkaiden yhteydenottojen perusteella. 3.8 Vedenhankinnan varmistaminen Yhtiön strategisesti tärkein haaste on omien vedenottamoiden pohjaveden puhtauden säilyttäminen. Tavoitteena on, että nykyiset pohjavedenottamot säilyvät pysyvästi vedenhankintaan kelvollisina. Sen eteen on työskennelty 60-luvulta, toiminnan alusta, lähtien. Kasvavan kunnan maankäyttöpaineet aiheuttavat riskejä vedenhankinnalle sillä pohjavesi joudutaan ottamaan Kempeleessä taajaman alta. Sen vuoksi vedenottamoille on perustettu vesioikeuden vahvistamat suoja-alueet. Lisäksi Kempeleen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kempeleenharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelman. Päätöksellä kunta on velvoitettu huomioonottamaan pohjavesien suojelun omassa toiminnassaan. Honkasalmen vedenottamon käyttöönoton seurauksena Kempeleessä on vesihuoltolaitosten varmuusluokituksessa paras turvallisuusluokka I. Eli yhtiöllä on käytössään kaksi erillistä pohjavesilähdettä, joista kummastakin erikseen saadaan koko kulutukseen tarvittava vesimäärä. Honkasalmessa kaikki pohjavesi ja Tuohinossa pääosa pohjavedestä otetaan syvistä kerroksista, missä vesi on suojassa likaantumiselta ja on turvallisin vesilähde vakavan ympäristöonnettomuuden sattuessa. Yhtiön strategiana on jatkossa rakentaa nykyisille vedenottamoille lisää kaivoja syvän kerroksen pohjaveden ottoa varten, millä vedenhankintaa, -laatua ja -määrää edelleen varmistetaan. Niin ikään naapurilaitosten kanssa on rakennettu keskenään varmistavat yhdysvesijohdot, joiden teoreettinen kapasiteetti on Limingasta 800 m 3 /vrk, Oulusta m 3 /vrk, Oulunsalosta 900 m 3 /vrk ja Tyrnävältä 250 m 3 /vrk, eli yhteensä m 3 /vrk. Vuonna 2013 rakennetun, Oulun verkkoon yhteydessä olevan, yhdysvesijohdon m 3 /vrk välityskapasiteetilla voitaisiin hoitaa Kempeleen itäisen jakelupiirin kulutus. Oulussa käytetään ilmeisesti vielä pitkään pintavettä, jota ei kannata johtaa pohjavesilaitoksen verkostoon kuin vain äärimmäisen kriisin aikana. 23

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Liittämis- ja maksuperusteet sekä maksut 1.1.2016 Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Kurikkatie 14, 90440 Kempele Puhelin: (08) 8828 300, telefax (08) 8828 310 Päivystys: 0400 586

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot