~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y."

Transkriptio

1

2 ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I

3 Hämeenlinna Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet Keskustoimisto 10 Jäsenmaksujen suuruus Ulkomaiset edustukset Liiton järjestö- ja valistustoiminta Liiton järjestötyö Liiton nuortentoiminta Liiton valistustoiminta Liiton ruotsinkielisen jaoston toiminta ,6 Liiton naisten toiminta V Liittojuhla Kurssi-, koulutus- ja kilpailutoiminta Liiton hiihto- ja mäenlaskutoiminta Liiton jalka- ja jääpallotoiminta Liiton jääkiekkotoiminta Liiton koripallotoiminta Liiton lentopallotoiminta ~ Liiton luistelutoiminta Liiton melontatoiminta Liiton moottoriurheilutoiminta 55 Liiton nyrkkeily toiminta Liiton painitoiminta Liiton painonnostotoiminta Liiton p esäpallotoiminta Liiton purjehdustoiminta 68 Liiton pyöräily toiminta

4 Sivu Liiton pöytätennistoiminta 70 Liiton suunnistustoiminta Liiton uinti toimin ta Liiton voimistelutoiminta Liiton yleisurheilutoiminta Liiton naisten yleisurheilutoiminta Liiton kansanurheilutoiminta Liiton retkeily toiminta _ 84 Liiton julkaisutoiminta Kisakeskus Tilastoa kurssi-, valmennus-, opetus- ja valistustilaisuuksista KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1959 JOHDANTO. Liiton 40-juhlavuoden toimintaa hallitsi muita näkyvämmin kolme tapahtumaryhmää: 1) suurten joukkojen 'osanottoon perustuneet VII Talviurheilujuhlat, V Liittojuhla ja kansainvälinen nuorisoleiri, 2) liittokokouksen yksimielinen päätös sanoutua irti toimintaa haitallisesti kahlehtineista epäoikeudenmukaisista yhteistoiminta sopimuksista sekä 3) liiton sisäisen eheyden huomattava palautuminen. Suurten joukkojen juhlien sarja aloitettiin jo tammikuussa, jolloin liitto vietti perustamisensa 40-vuotisjuhlaa Tampereella järjestetyn v'altakunnallisen pääjuhlan sekä maan eri puolilla seurojen ja piirien toimeenpanemien paikallisten juhlien merkeissä. Ja,tkona seurasivat kahdessa osassa toimeenpannut Talviurheilujuhlat sekä työttömyystalven aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista huolimatta yli jäsentämme osanottajiksi kerännyt V LiiUojuhla ja sen yhteyteen järjestetty, maassamme ainoalaatuiset mittasuhteet saavuttanut osanottajan kansainvälinen nuorisoleiri. Alun alkaen vuonna 1955 tehtyihin sopimuksiin perustunut yhteistyö SVUL:n erikoisliittojen kanssa herätti jatkuvasti lisääntynywi. harmia ja huolta liiton jäsenistön ja eri järjestöportaiden vastuullisten johtohenkilöiden keskuudessa. Monet sopimukset rajoittivat liittomme oikeuksia ylläpitää ja järjestää omaa kurssi-, koulutus- ja valmennustoimintaa. Erityisen raskaina sopimusten kieltomääräykset koskivat kilpailutoiminnan vapautta. Tässä suhteessa menivät muutamat sopimukset niinkin pitkälle, että liiton omat mestaruuskilpailut oli kielletty. Ii

5 6 Sopimusten solmiminen Sopimusten aikanaan,tl;lpahtunutta solmimista arvioitaessa on pidettävä mielessä silloiset olosuhteet. Keväällä 1955 TUL oli sisäisesti rikkinäinen ja urheilupoliittisesta linjast.a aiheutuneet erimielisyydet rohkaisivat porvarillisen urheilun johtopiirejä toimenpiteisiin liittomme aseman vaikeuttamiseksi ja tilanteen käyttämiseksi porvarillisen urheilupolitiikan hyödyksi. Tässä katsannossa on nähtävänä maaliskuussa 1955 SVUL:n toimesta tapahtunut yhteistoiminnan irtisanominen. Sopimusten katkeaminen siinä tilanteessa merkitsi, kun liitossa jouduttiin samaan aikaan käymään raskasta sisäistä kamppailua sen itsenäisyyden säilyttämiseksi, kahden rintaman taistelua. Sitä liitto ei olisi silloin kestänyt ilman raskaita menetyksiä. Jotta voitiin saada tilaisuus toimintakykyisyyden tärkeimmän edellytyksen, sisäisen eheyden, palauttamiseen, pyrittiin keskeyttämään ulkoapäin, porvarien taholta, tullut hyökkäys. Sen vuoksi solmittiin SVUL:n erikoisliittojen kanssa yhteistoimintasopimukset erittäin epäedullisilla ja epäoikeudenmukaisilla ehdoilla. Ulkoapäin tulleen hyökkäyksen keskeyttäminen, solmimalla uudelleen SVUL:n katkaisema yhteistoiminta, antoi mahdollisuuden keskittyä sisäisen tilanteen selvittelyyn. Eheyden palauttamiseksi voitiinkin suorittaa toimenpiteitä, jotka vahvistivat liiton asemaa niin paljon, että eräillä aloilla saatiin erikoisliittojen kanssa käydyissä neuvotteluissa vähäisiä parannuksia yhteistoimintasopimuksiin. Mitä vahvemmaksi liitto sisäisesti ja toiminnallisesti tuli, sitä vastahakoisemmin porvarilliset erikoisliitot suostuivat neuvottelemaan. Vihdoin loppuv uodesta 1958 ne ottivat täysin kielteisen asenteen ja kieltäytyivät enää tulemasta neuvottelemaan sopimusten parantamisesta. Sopimusten irtisanominen. Koska sopimukset kahlitsivat TUL:n toimintaa niin paljon, että oli olemassa vaara toimintamahdollisuuksiemme vähitellen tapahtuvasta tukahtumisesta, ellei sopimusten kieltomääräyksistä päästä eroon, oli kesäkuussa 19lY9 kokoontuneella XIV liittokokouksella valittavanaan yhteistoimintakysymyksessä vain kaksi vaihtoehtoa. Joko jatkaa työskentelyä sopimusten alaisena ja antaa liiton toiminnan hitaasti sammua, tai sitten sanoa sopimukset irti ja ottaa kannettavaksi toimenpiteen aiheuttama riski. Kolmannen mahdollisuuden, uudistaa ja parantaa sopimuksia neuvottelutietä, oli svl.jil erikoisliittoineen sulkenut pois kieltäytymällä neuvottelemasta. Perusteellisen ja rauhallisen harkinnan jälkeen liittokokous yksimielisenä päätyi siihen, että liiton ja maan urheilutoiminnan edut vaativat TUL:n toimintaoikeuksien palauttamista ja vapauttamista rajoittavista kahleista. Tämän vuoksi SVUL:n erikoisliittojen kanssa voimassa olleet yhteistoimintasopimukset päätettiin sanoa irti. Irtisanomisen seuraukset. Liittokokous teki ratkaisun tietoisena siitä, että se saattaa aiheuttaa joidenkin huippu-urheilijain, joukkueiden ja seurojen siirtymisiä porvariliittoihin. Näin tapahtuikin, mutta huomattavasti pienemmässä mittakaavassa kuin arvioitiin. Yhteistoimintasopimuksista vapautumisen myönteiset vaikutukset näkyivät miltei välittömästi. Jo vuoden loppuun mennessä kävi selvästi ilmi, että liiton toiminta alkoi voimakkaasti kehittyä ja vilkastua. Kurssi-, koulutus-, valmennus- ja kilpailutoiminta lisääntyi ja kansainvälisen kosketuksen laajenemiselle luotiin edellytykset liittokokouksen aikana ja sen jälkeen eri veljes- ja ystäväjärjestöjemmc edustajien kanssa käydyissä neuvotteluissa. Lopputoteamuksena yhteistoimintasopimusten irtisanomisesta voidaan hyvällä mielellä sanoa, että tämä kauaskantoinen päätös merkitsi ratkaisevaa edellytysten. parantamista liittomme toiminnallisuudelle. Sisäinen eheys. Liiton sisäistä eheytymistä ajatellen liittokokouksen yksimielinen päätös oli erittäin merki ttävä. Kun edellisessä liittokokouksessa 1955 mielipiteet kävivä,t vahvasti eri suuntiin liiton urheilupoliittista linjaa koskevissa kysymyksissä, olivat neljän vuoden kokemukset vuoden 1959 liittokokoukseen mennessä aikaansaaneet sen, että yksimielisesti voitiin palata, itsenäisyyden ja riippumattomuuden turvaamisen kannalle. Sisäisen eheyden palautuminen oli jo aikaisemmin nähtävissä seuraja piiriportaiden toiminnassa. Hajoitustyötä tekevien mahdollisuude,t olivat supistuneet yhä vähäisemmiksi ja TUL:n kilpailevaksi rinnakkaisjärjestöksi perustettu Tuki ei saanut kuin muutamia seuroja jäsenyyteensä. Liittoa hajoittamaan pyl'kivät ja itse jo aikaisemmin SVUL:n erikoisliittoihin siirtyneet perustivat uuden yhteenliittymän vuoden 1959 syyspuolella. Kertomusvuoden aikana ei sen (TUK) toiminnasta kuitenkaan näkynyt paljoakaan merkkejä, vaikkakin eräille sos.-dem. puåluekoneiston osille oli annettu ohjeet ryhtyä tekemään 7

6 8 työtä seurojen irroittamiseksi TUL:stä ja siirtämiseksi porvarillisiin erikoisliittoihin ja TUK-järjestöön. Hajoittajien mahdollisuuksia arvioitaessa kiinnittyy huomio siihen. että uusi järjestö itsekin ilmoittaa, että se on perustettu poliittisista syistä ja että se ei hoida urheilutoimintaa, vaan se on jätetty porvarillisten erikoisliittojen tehtäväksi. Näiden syiden vuoksi, ja kun työläisurheiluväki tuntee paikkansa olevan työväen yhteisessä urheilujärjestössä 'mjl:ssä, hajotusliiton toimintamahdollisuudet eivät tunnu lupaavilta. Siitä tuskin muodostuu vakavaa uhkaa liittomme työn ja,tkamiselle ja kehittämiselle, vaikka joitakin seuroja siihen ja porvariliittoihin siirtyisikin. Meidän liittomme toiminta sen sijaan on ripeässä nousussa. Jäsenistön luottamus ja usko itsenäisen toiminnan mahdollisuuksiin on voimakas, toimintaedellytysten parantaminen varmistettiin sanoutumalla irti rajoittavista yhteistoimintasopimuksista ja työväen ammatilliset ja muut järjestöt tukevat jatkuvasti työtämme. TUL on säilyttänyt paikkansa koko työväenliikkeen suurimpana nuoriso- ja kasvatusjärjestönä, jota meidän maamme olosuhteissa jatkuvasti tarvitaan sekä koko maan urheilutoimintaa että työväenliikettä varten. LIITTONEUVOSTO. LIITON HALLINTOELIMET. Liittokokouksen valitseman liittoneuvoston kokoonpano 2.7. saakka: Puheenjohtaja Einari Friman, varapuheenjohtaja Olavi Järvelä, varsinaiset jäsenet Vilho Hakola, Johannes Luukkanen, Olavi Jokela, Kauko Korppi, Jaakko Kankainen, Arvo Vainio, Einari Aro, Oka Laukkanen, Reino Kiiskinen, Pentti Kujamäki, Veikko Korhonen, Viljam Rantanen, Erkki Saarinen, Reino Valkama, Martti Järnberg, Paavo Eertamo, Pauli Forss, Mauri Tuomi ja Väinö Kauranen (kuollut ) sekä varajäsenet Veikko Monola, Antero Saarinen, Eero Vesa, Niilo Savutie, Sally Virtanen, Lauri Ronkkö, Aili Liukkonen, Toivo Penttilä, Tauno Kotiranta, Veijo Leinonen, Sakari Mikkola, Veikko Kulmala, Jaakko Hinkkanen, Matti Malin, Eino Aaltonen, Yrjö Nyström, Pentti Lamminen, Paavo Saaristo, Oiva Ruusunen, Ensio Lain ja Heikki Taipale. Liittokokouksen 2.7. valitseman liittoneuvoston kokoonpano: Puheenjohtaja Einari Friman, varapuheenjohtaja Jaakko Kankainen, jäsenet Johannes Luukkanen, Olavi Jokela, Kauko Korppi, Heikki Taipale, Riku Laitinen, Oka Laukkanen, Viljo Kuivala, Pentti I5=ujamäki, Arvo Siekkeli, Viljam Rantanen, Erkki Saarinen, Eino Tammilehto, Touko Nurmi, Yrjö Nyström, Martti Järnberg, Keijo Savolainen, Paavo Saaristo, Pauli Forss ja Pentti Honkasalo sekä varajäsenet Niilo Savutie, Albin Jaskio, Kullervo Mikkonen, Eero Kallio, Aili Liukkonen, Paavo Mäkelä, Onni Heiskala, Reino Väänänen, Reino Kangasmäki, Jaakko Hinkkanen, Eino Aaltonen, Matti Malin, Vilho Metso, Eero Teikari, Usko Oijala, Pentti Lamminen, Kaarlo Viitanen, Reino Andelin, Risto Lindfors, Mauri Tuomi ja Ensio Laine. Liittoneuvoston kokouksesta järjestöosaston kertomuksessa. LIITTOTOIMIKUNT A. Liittotoimikuntaa n ovat kertomusvuoden aikana kuuluneet pidettyyn liittokokoukseen saakka seuraavat henkilöt (suluissa kokouskäynnit) : Varsinaisina jäseninä I puheenjohtaja Pekka Martin (11), II puheenjohtaja Unto Siivonen (9), UI puheenjohtaja Erkki Puustinell (10), Greta Rajala-Rinne (9), Helvi Raatikainen (5), Tauno Kaivola (9), Lauri Nurmi (7), Henry Lindbergh (4), Viljo Kanerva (4), Viencr Aaltonen (Hl), Lennart Kivi (10) ja Taimi Hirvonen (1). Varajäseninä Paavo Aitio ( 6), Unto Keijonen (1) ja Valdemar Snäll (10). Liittokokouksen jälkeen ovat liittotoimikuntaan kuuluneet varsinaisina jäseninä 1 puheenjohtaja Pekka Martin (9), 11 puheenjohtaja Unto Siivonen (8), III puheenjohtaja Erkki Puustinen (7), Greta Rajala-Rinne (4), Helvi Raatikainen (5), Viljo Kanerva (8), Henry Lindbergh (7), Lauri Nurmi (9), Vilho Hakola (6), Tauno Kaivola (7), Lennart Kivi (8) ja Paavo Aitio (4). Varajäseninä Valdemar Snäll (8), Vieno Aaltonen (7) ja Pentti Arvo (10). Liittotoimikunta on kokoontunut kertomusvuoden aikana 21 kertaa ja pöytäkirjaan on merkitty 294 pykälää. Sihteerinä on toiminut Leo Huttunen ja pöytäkirjan pitäjänä lähtien Tapio Leväaho. Liittotoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta, urheilu- ja koulutusvaliokunta, järjestö- ja valistusasiainvaliokunta sekä kansainvälisten asioiden valiokunta. 9 I

7 10 JAOSTOT JA TOIIMIKlJINNAT. ikertomusvuoden aikana olivat toiminnassa seuraavat urheilujaostot ja toimikunnat: Hiihtojaosto, jalka- ja jääpajlojaosto, jääkiekkojaosto, kansanurheilujaosto, koripallojaosto, lentopallojaosto, luisielujaosto, melontajaosto, moottorijaosto, naisten yleisurheilujaosto, nyrkkeily jaosto, pamljaosto, painonnostojaosto, pesäpallojaosto, purjehdusjaosto, pyöräi'lyjaosto, pöytätennisjaosto, retkeily jaosto, ruotsinkielinen jaosto, suunnistusjaosto, uintijaosto, valistusjaosto, voimistelujaosto, yleisurheilujaosto, naistoimikunta ja nuorisovahokunta. PIIRIT. Liitossa oli kertomusvuoden aikana seuraavat 14 jäsenpiiriä: Häme, Karjala, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Oulu, Pohjanmaa, Saimaa, Satakunta, Savo, 'Suur-Helsinki, Tampere, Uusimaa ja Varsinais Suomi. HENKILÖKUNTA. Yleinen osasto: KESKUSTOIMISTO. Toimistopäällikkö puheenjohtaja Pekka Martin. - Julkaisutoiminta: TUL-Iehden päätoimittaja Väinö Montonen, toimitussihteeri Voitto Raatikainen, toimittaja Pekka Ollilainen ja kesätoimittajana välisenä aikana Kauno Karvinen. - Tiedoitustoiminta: tiedotuspäällikkö Tapio Leväaho. - Naisten toiminta: naissihteeri Aira Heinänen, Naisten Urheilulehden toimitussihteeri Aira Heinänen, koulutusohjaajat Helvi Puukko ja Raili Pakarinen. - Ilmoitusten hoitaja: Heikki Karvonen. - Toimistosihteeri: Meri Lahtinen. J ä r j e s t ö - ja talo u s 0 sas t 0 : Osastopäällikkö järjestöpäällikkö Keijo K. Viianen, nuorisosihteeri Toivo Mustonen, valistussihieeri Veikko Oittinen (samalla Kh'a-Iehden toimittaja), ruotsinkielisen jaoston vt. sihteeri Meri Lahtinen, järjestöohjaajat Matti Suhonen, Reino Vuorikoski, Torsti Saario ja saakka Eino Rahkonen. Urheiluosasto: Osastopäällikkö jaostopäällikkö Leo Huttunen, jaostosihieerit Valentin Kervinen, Urho Niemenkari, Osmo Heino, Tapio Pöyhönen, Tuure Vuori alkaen ja Lauri Alho 1.'11. alkaen. - Koulutusohjaajat: Reino Evävaara, Arvi Jormakka, Ta~sto Kangasniemi ja Kalervo af Ursin 1.9. alkaen. LIITON PALKKAA NAUTTIVAT TOIMIHENKILÖT. Toi m i s t 0 h e n k il ö k un ta: Valmentajat: PuheenjOhtaja 2 osastopäällikköä 6 jaostosihteeriä Nuorisosihteeri Valistussihteeri N aissih teeri Toimistosih teeri Tiedotuspäällikkö TUL-Iehden päätoimittaja Toimitussihteeri 1 toimittaja Kiva-lehden toimittaja Nais ten Urheilulehden toimittaja llmoi tushankkij a PääkirjanpHäjä Kassanhoitaja '( toimistotyöntekijää 2 lähettiä 3 järjestöohjaajaa 1 siivooja 1 nyrkkeilyvalmentaja painivalmentaja 1 luisteluvalmentaja 1 yleisurheiluvalmentaja 2 nai'svoimistelun koulutusohjaajaa Tilapäiset valmentajat: 1 luisteluvalmentaja 1 uintivalmentaja 11

8 12 KIRJEENVAIHTO. Saapuneet: 1 nyrkkeilyvalmentaja 3 lentopallovalmentajaa 1 hiihtovalmentaja 1 jääkiekkovalmentaja Postisiirtolähety ksiä Arvolähetyksiä Kirjeitä Lähetykset: yhteensä Postisiirtolähety ksiä Kirjeitä Kiertokirjeitä 54, vastaten kirjeissä Postiennakkolähetyksiä REKISTERöIMISASIAT kpl 795» 1'1.62,5» kpl b.310 kpl » » 9.175» yhteensä kpl Seurojen rekisteröimis- ja muutosilmoituksia tarkastettiin liiton toimistossa sekä lähetettiin yhdistysrekisteritoimistoon 216. JÄSENMAKSUJEN SUURUUS. Kertomusvuonna liitto peri jäsenseuroiltaan jäsenmaksuna 20 mk jokaiselta 17 vuotta täyttäneeltä jäseneltä. Seurat kantoivat jäseniltään eri suuruisia jäsenmaksuja, mistä ne itse päättävät sääntöjensä mukaisesti. Lisäksi ovat piirit perineet jäsenseuroiltaan piiriveroa. ULKOMAISET EDUSTUKSET. Norjan Työpaikkaurheiluliiton kurssi Edustajina Åke Kari ja AIbin Wilen.' Kansainvälinen suunnistuskonferenssi Tukholmassa. Edustajana Väinö Montonen. Bulgarian nuorison festivaalit ja spartakiadit Sofiassa. Edustajana Helvi Raatikainen. Neuvostoliiton spartakiadit Jl6.8. Moskovassa. Edustajina Erkki Puustinen ja Lennart Kivi. Felles-komitean kokous Göteborgissa. - Edustajina Unto Siivonen ja Henry Lindbergh. Neuvottelut DTSB :n kanssa ' Be!"linissä. - Edustajina Pekka Martin ja Lennart Kivi.,.. FSGT:n kongressi Genevillier'issä. - Edustajina Pekka Martin ja Lennart Kivi. CSIT:n työvaliokunnan kokous i1. Zi.irich'issä. - Edustajana Helvi Raatikainen. YLEISTA. LIITON JÄRJESTÖ- JA VALISTUSTOIMINTA Liiton järjestötyö joutui kertomusvuoden aikana toimimaan korkeapaineen alaisena siinä poliittisessa ristiaallokossa, minkä eräät, lähinnä liiton ulkopuoliset henkilöt panivat alulle liittääkseen seuroja porvarillisiin erikoisliittoihin. Muutamat seurat siirtyivät hajoittajien mukana SVUL:n riveihin ja työläisurheilijat muodostivat uusia seuroja TUL:stä irtiteväistyjen tilalle. Merkittävä tapahtuma oli kesä-heinäkuun vaihteessa pidetty liittokokous, mikä yksimielisesti päätti irtisanoa SVUL:n erikoisliittojen kanssa voimassaolleet yhteistoimintasopimukset, jotka kahlitsivat liiton omaa toimintaa. Liittokokouksen tekemä ratkaisu osoittautui oikeaksi toimenpiteeksi ja niinpä syksystä alkaen oli seuroissa ja piireissä havaittavissa voimistuvaa toimintaa, jota kuitenkin osaksi hai,ttasi jo aikaisemmin mainitut seurojen siirtymiset SVUL:n erikoisliittoihin. Kielteiset näkymät ovat olleet kuitenkin siksi vähäisiä, että koko lii,to:1 jäsenistö voi katsella valoisin mielin eteenpäin, tietoisina siltä. että tuleva työ tulee hyödyttämään sekä työläisurheilutoimintaa - että koko maamme urheiluelämää. Liittokokouksen jälkeen voitiin jäsenistölle antaa selvä kuva liiton pyrkimyksistä ja vastaisesta toiminnasta ja sitä jäsenjoukot olivat jo kaivanneetkin. Niinpä voimmekin todeta Hiton jäsenmäärän kasvaneen n :lla edelliseen vuoteen verrattuna, sen nyt ollessa , ja seuraluvun nousseen 1.13Q:een. Järjestöohjaajien työ kentällä keskittyi pääasiassa seuratoimitsijain opastamiseen sekä lii1tojuhlavalmisteiutoimintaan. Kun seuratoimit.sijat yö pohjautuu kokonaan vapaaehtoiseen toimintaan, on järjestö- 13,

9 14 ohjaajien neuvon'tatyö osoittautujljut erittäin merkittäväksi. Selvitysten antaminen seurojen jäsenistölle on ollut omiaan estämään hajoittajien pyrkimyksiä viedä nuorisomme porvarillisiin järjestöihin. Liittomme nuorisotoiminnan vilkkaus, josta parhaana esimerkkinä oli liittojuhlan yhteydessä pidetty maamme suurin nuorisoleiri, osoittaa että nuoriso on kiinnostunut juuri siitä työstä, jota seuramme harrastavat työläisnuorten hyväksi. Liittojuhlan tunnus» käs~ kädessä - eteenpäin», on työläisnuorten tunnus. JARJESTö- JA VALISTUSASIA]NVAILIOKUNTA. Valiokuntaan ovat kuuluneet 2.7. saakka Lauri Nurmi (10) puheen Johtajana sekä jäseninä Pekka Martin (8), Helvi Raatikainen. (3), Erkki Puustinen (4), Vilho Hakola (7) ja Valdemar Snäll (9) sekä 2.7. alkaen Lauri Nurmi (6) puheenjohtajana ja jäseninä Pekka Martin (5), Tauno Kaivola (3), Greta Rajala-Rinne (3 ' ), Vieno Aaltonen (6). _. Kokouksia '16,' käsiteltiin 175 asiaa. Sihteerinä on toiminut järjestösihteeri Keijo K. Viianen. LIITTONEUVOSTO. LIITON JÄRJESTÖTYÖ. Liittoneuvoston sääntömääräinen kokous pidettiin Pohjan pitäjässä TUL:n Kisakeskuksessa toukokuun 24 päivänä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Samalla kokous päätti vielä kerran vedota SVUL:n ja ' sen erikoisliittolhin yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseksi ns. seitsemän kohdan ohjelman pohjalla.. Kokouksessa olivat saapuvilla seuraavat liittoneuvoston jäsenet: puheenjohtaja Einari Friman, jäsenet Eero Vesa, Johannes Luukkanen, Olavi Jokela, Kauko Korppi, Jaakko Kankainen, Heikki Taipale, Reino Kiiskinen, Veikko Kulmala, Jaakko Hinkkanen, Viljam Rantanen, Erkki Saarinen, Yrjö Nyström, Martti Järnberg, Paavo Saaristo, Pauli Forss ja Mauri Tuomi. XIV SAANTöMAARAINEN LIITTOKOKOUS. Sääntömääräinen XIV liittokokous pidettim Helsingissä Sääntömääräisten asioiden lisäksi olivat tärkeimpinä asioina»tul:n ohjelmaluontoiset kannanmäärittelyt»,»yhte~toimintakysymys", )TUL:n kansainvälinen toiminta»,»tul ja muu työväenliike»,»jalkapalloilu liiton ohjelmaan» sekä eräiden seurojen valitukset liittotoimikunnan tekemistä erottamispäätöksistä. Liittokokous päätti yksimielisesti sanoa irti kaikki SVUL:n erikoisliittojen kanssa voimassaolleet yhteistoimintasopimukset ja purkaa vuoden 1955 liittokokouksessa tehdyt yhteistoimintaa koskevat päätökset.kaikilta osilta. Samalla se kehoitti liittotoimikuntaa ryhtymään toimenpiteisiin neuvottelujen aikaansaamiseksi uusista yhteistoimintasopimuksista edellyttäen, että sopimukset saadaan aikaan kaikkien SVUL:n erikoisliittojen kanssa ns. seitsemän kohdan ohjelman mukaisesti. Päätöksenään se totesi, että sopimukset voidaan tehdä vain siinä tapauksessa, että ne saadaan aikaa.'l kaikkien SVUL:n erikoisliittojen kanssa. Piirikokousten valitsemina oli kokouksessa saapuvilla seuraavat 45 edustajaa: Hämeen piiristä Hilkka Alanko, Olavi Jokela, Johannes Luukkanen, Aarne Nummelin ja Niilo Savutie, Karjalan piiristä Kauko Korppi, Keski-Suomen piiristä Jaakko Kankainen, Heikki Taipale. Eero Kallio ja Anni Vikman, Kymenlaakson piiristä Riku Laitinen, Hilkka Heinonen, Sulo Hostila ja Paavo Mäkelä, Lapin piiristä Onni Heiskala ja Oka Laukkanen, Oulun piiristä Reino Kiiskinen Ja Ilmari Kortelainen, Pohjanmaan piiristä Veikko Kulmala ja Usko Tamminen, Saimaan piiristä Arvo Siekkeli, 'Satakunnan piiristä Viljam Rantanen ja Erkki Saarinen, Savon piiristä Einari Friman, Aili Siiskonen, Vilho Metso ja Otto Oravainen, Suur-Helsingin piiristä Touko Nurmi, Usko Oijala, Eino Tammilehto ja Eero Teikari, Tampereen piiristä Kaarlo Viitanen, Yrjö Nyström, Martti Järnberg, Juho Lajusuo, Erkki Piililä, Helmi Virtanen, Pentti Heinonen ja Pentti Lamminen, Uudenmaan piiristä Paavo Saaristo ja Matti Leivo sekä Varsinais-Suomen piiristä Ensio Laine, Unto Räsänen, Pekka Silander ja Vappu Mäkelä. Kokouksessa esittivät tervehdyksensä seuraavat kotimaiset ja ulkomaalaiset järjestöt: Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto, Suomen Kansan Demokraattinen Liitto, Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto, Sos.-dem. Opposition Edustuskuntaryhmä, Sos. dem. Naisliitto, Suomen Sosialidemokraattinen Nuorisoliitto, Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto, Työväen Sivistysliitto, Työväen Matkailuliitto, Kansan Matkatoimisto, Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, Lomaliitto, Suomen Sosialidemokraattinen Raithusliitto, Suomi-Neuvostoliitto-seura, Suomi-DDR-seura, CSIT:n, pääsihteeri Jules Devlieger, A:5Kö:n En~elbert Wintersteller, FSGT:n Maurice Schwartz, Norjan Työpaikkaurheiluliiton Elles Frydendahl, DDR:n Voimisteluja urheiluliiton taloudenhoitaja Otto Jahn, Tshekkoslovakian Urheilu- 15

10 16 keskuskomitean kansainvälisen osaston johtaja Josef Matejka, Emil Zatopek joukkueensa terveiset, Unkarin Urheilun Keskuskomitean Sandor PerEmyi, Neuvostoliiton Ammattiliittojen Urheilun Keskuskomitean Nikolai Chromow ja Puolan Ammattiliittojen Urheilun Keskuskomitean Stanislav Szymaniak. JARJESTÖOHJAAJATYö. Järjestöohjaajien matkapäivien lukumäärä v aikana oli keskimäärin työn tapahtuessa JVV:n ja piirien laatimien ohjelmien mukaisesti eri piirien alueilla. NUORISOV ALIOKUNTA. LIITON NUORTENTOIMINTA. Nuorisovaliokuntaan kuuluivat liittokokoukseen saakka puheenjohtajana Outi Nurmi (2), jäseninä Terttu Leivo (2), Kirsti Karlsson (2), Olavi Hänninen (2), Pauli Koskinen (2) ja Pentti Kymensalo (2) sekä liittokokouksen jälkeen puheenjohtajana Jukka Vesa (3), jäseninä Outi Nurmi (2), Sointu Viianen (3), Aarne Selin (3), Pauli Koskinen : 3), Olavi Hänninen (3), Tuomo Yrjölä (2), Leevi Raitaniemi (2) ja Tuomo Salama (3). Liittotoimikunnan edustajana Greta Rajala-Rinne ja sihteerinä Toivo Mustonen. Kokouksia 5, käsitelty 47 asiaa. ApueJiminä ovat toimineet alkuvuodesta leiri toimikunta, joka on pitänyt 6 kokousta ja käsitellyt 25 asiaa sekä loppuvuodesta työvaliokunta, joka on kokoontunut 3 kertaa ja käsitellyt 15 asiaa. K URSSITOIIMINT A. Nuorten ohjaajien seuraohjaajakurssi 'Kisakeskuksessa Osanottajia 33, ohjaajina Veikko Oittinen, Sointu Viianen ja Osmo Nyström. Pohjoismaiselle liuorisonohjaajakurssille, joka pidettiin Tanskassa 26.,' Sonderborgin Urheilukorkeakoulussa, osallistuivat Bengt Nyman ja Reinö Karojärvi. Nuortenohjaajien neuvottelupäivät järjestettiin seuraavilla paikkakunnilla: 9.1. Helsingissä, Nummelassa, 1.2. Järvenpäässä, 8.2. Vaasassa, 6.3. Turussa ja Lappeenrannassa, Tampereella, Joensuussa, Kotkassa, Helsingissä, Porissa, Kr. jaanissa, Otamäessä, Oulussa, Kemissä, Kemijärvellä, Keravalla, ' Lohjalla, Varkaudessa, Savonlinnassa, Mikkelissä Kuopiossa, Voikkaalla, Lieksassa, Joensuussa, Turussa, Jyväskylässä, 8.1i. Vaasassa ja Kotkassa, Lappeenrannassa ja Orivedellä. Neuvottelutilaisuuksia yhteensä 32 ja niissä osahottajina ohjaajaa. Edelläolevan lisäksi kävivät nuorisovaliokunnan edustajat useilla liittomme eri alojen kursseilla selostamassa nuorisotoiminnallisia kysymyksiä. Lisäksi seurojen järjestämiin nuorisojuhliin välitettiin puhujia. V LIITTOJUHLA JA KANSAINVÄLINEN NUORISOURHEILIJAIN LEIRI. V Liit.tojuhla ja sen yhteydessä pidetty kansainvälinen nuorisourheilijain leiri oli liittomme nuortentoiminnan kuluneen vuoden päätavoite. Leirin ja liittojuhlan onnistumiseksi tehtiin kaikki mahdollinen. Mustikkamaalla pidetty leiri runsaine kilpailuineen ja monipuolisine juhlineen sekä osallistuminen liittojuhlien massavoimisteluun ja juhlamarssiin antoivat jo ennakolta koko aktiiviselle nuorisonohjaajajoukolle ja nuorille riittäväs'ti mielenkiintoista toimintaa. Vertaansa vaille onn,istutieena ne jättivät unohtumattomia mielikuvia säilymään jokaisen niiden leiriläisen kuin niidenkill nuorisovoimistelijan mieliin, joilla oli tilaisuus olla mukana näissä liittomme historian monipuolisimmissa ja loistavimmissa juhlissa. Näiden tilaisuuksien onnistumiseen aivan ratkaisevasti vaikutti se suurenmoinen taloudellinen tuki, mitä saatiin SAK:lta, sen jäsenliitoilta ja paikallisosastoilta. Jälleen kerran täten osoitettiin, mikä merkitys on työväenjärjestöjen yhteistoiminnalla. Ratkaisevasti leirin onnistumiseen vaikuttivat seurojemme nuortenohjaajat, jotka tässä yhteydessä osoittivat omaavansa suuren määrän käytännöllistä kokemusta ja teoreettista asioiden tuntemusta, mikä on ihmeteltävää järjestössä, missä kaikki ohjaajat ovat vapaaehtoisia. Leirin suunnittelutyön suoritti nuorisovaliokunta, joka myöhemmin muutettiin leiritoimikunnaksi ja täydennettiin seuraavilla asiantuntijajäsenillä: Pekka Yli vuori, Matti Kangas, Leevi Raitaniemi, Touko N;urmi ja Eeli Simula. Leirin johto leiriaikana: Leiripäällikkö Toivo Mustonen, sihteeri Osmo Nyström, ohjelmapäällikkö Olavi Hänninen, talouspäällikkö Olavi Rinne, toimisto

11 18 päällikkö Jukka Vesa, tyttöjen ohjaaja Outi Nurmi, urheiluohjaaja: Taisto Kanpasniemi ja juhlaohjaaja Mauri Reutsalo. Käytänhössä leiri Jakaantui '14 itsenäiseen leiriin eli piirileiriin. Leirillä oli oma keskustoimisto, postitoimisto, poliisi, järjestysmiehet. lääkäri, sairaala ja sen muonituksesta huolehti Helsingin TyöväenyhdIstyksen Ravintolat Oy. Tilastotietoja : Kokonaisosanottajamäärä 5.543, leiriläisiä 246 seurasta. Ulkolaisia vieraita 44. Leirillä kävi 300 kutsuvierasta ja yleisöä Leirin kilpailuihin osallistui osanottajia seuraavasti: poikapaineihin 316, tyttöurheilupäiville 322, poikaurheilupäiville 540, nuorten uintipäiville 72, tyttövoimistelupäiville 72, poikavoimisteluihin 26, lentopalloon 19 joukkuetta (25 ottelua), pesäpalloon 12 joukkuetta (11 ottelua), koripalloon 24 joukkuetta (18 ottelua). Saaren ympärijuoksuun osallistui 51 6-miehistä joukkuetta, kulttuurikilpailuihin 202 henkilöä ja leiriolympialaisiin 140 henkilöä. Lisäksi saarella pelattiin telttojen välinen lentopallosarja, johon csallistui n. 200 joukkuetta. Leirin kilpailuissa jaettiin 918 palkintoa ja kilpailuja oli hoitamassa :l61 tuomaria ja toimitsijaa.. Leirillä vietettiin 14 piirien nuotioiltaa, päänuotiojuhla, lipunnosto> ja leirin päättäjäisjuhla, mikä oli samalla Liittojuhlan avajaistilaisuus leiriläistä kävi retkellä Korkeasaaressa, melkein kaikki leiriläiset kävivät Linnanmäellä ja n leiriläistä osallistui liittojuhlan voim1steluun. Ponttoonisillan ylitti autoa ja jalankulkijaa. Ensiapuasemalla kävi 428 potilasta, joista 19 passitettiin sairaalaan ja 6 kotihoitoon. LEIRITOIMINTA. Nuorisourheilijain leirit : Kisakeskuksen leirialueella järjestettiin seuraavat nuorisourheilijain leirit: Poikaleiri voimistelu paini luistelu nyrkkeily Pauli Mansikka Heikki Marjonen Reino Evävaara ja Juhani Järvinen Soini Jantunen Kan sa invälin e n leiri suunnistus unkarilaisia 6 suunnistus Matti Leikas pesäpallo Emil Salonen lentopallo Eino Tammilehto uinti Mikko Laine koripallo Tarmo Vuorensola J T y t t ö le i r i pesäpallo Juhani Kujanpää ja Irja Hirvi voimistelu Taimi Hirvonen yleisurheilu Elli Kahila uinti 9 Taina Kaukonen Kaikkien leirien yleisohjaajina Jantunen. 19 toimivat Osmo N yström ja Soini P 0 h joi s m a i n e n nuo r iso u r hei' l i j a i n 1 e i r i. / Pohjois mainen nuorisourheilijain leiri pidettiin Bosössä Leirille osallistui liitostamme seuraava joukkue: Jukka Vesa johtajana, Riitta Nurminen Lopen Urheilijat, Pirjo Ruotsalainen Koskelankylän Riento, Pirjo Valo Leppävaaran Sisu, Niilo Frilander Säynätsalon Riento, Keijo Häkkinen Myllykosken Toverit, Pentti Kaukonen Varkauden Tarmo, Aimo Puustin~n Rantaperkiön Isku ja Jouko Venäläinen Katihaaran Tenho. Pohjoismaisen komitean kokouksiin on osallistunut Outi Nurmi. V AUSTUSJ AOSTO. LIITON VALISTUSTOIMINTA. Jaostoon ovat kuuluneet XIV liittokokoukseen saakka puheenjohtajana Viljo Kosonen (1), jäseninä Helvi Raatikainen (-), Leo Kaspio (1), Ensio Laine (1), Arvi Kiviaho (-) ja Väinö Ruusala (1). Ltk:n edustajana Taimi Hirvonen (-). Liittokokouksen jälkeen ovat jaostoon kuuluneet puheenjohtajana Helvi Raatikainen (2), jäseninä Leo Kaspio (2), Leo Piitulainen (3). Ensio Laine ('1), Sally Virtanen (-), Marjatta Kangas (-), Juhani Hietanen (2) ja Keijo Savolainen (-).

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO D 3 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1958 sekä vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO HELSINGISSÄ 1959 TYOVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1958 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1958 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1957 sekä vuoden 1958 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO esityksineen HELSINGISSÄ 1958 TYOVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 1 1786 Neuvonen Mikko Juvan yhd. 2 1154 Kuitunen Heimo Hirvensalmen yhd. 3 1129 Luhanko Mauri Haukivuoren yhd. 4 1120 Liukkonen Aarre Hirvensalmen yhd. 5 1118 Simonen Matti Pieksämäen

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila

Kansalliset tikkakisat Humppila Kansalliset tikkakisat Humppila 25.10.2015 25 tikkaa päivitetty 25.10.2015 klo 19.40 MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 42 41 44 37 205 2. Tammi Aimo TurTi 35 40 38 44 46 203 3. Varsaluoma Kosti ITK 39 40 39

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1956. seki. vuoden 1957 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1956. seki. vuoden 1957 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO. D TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1956 seki vuoden 1957 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO esltykslneen HELSINGISSÄ 1957 TYOVÄEN URHEILULIITTO R.Y. , ;, Työväen

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TYÖV ÄEN URHEILULIITTO R.Y. Hrh-::JuHmo r.y. VUODELTA. '[ YO\'L(~:-i 1-.r _:lu l::!.:..1 ppale

TOIMINTAKERTOMUS TYÖV ÄEN URHEILULIITTO R.Y. Hrh-::JuHmo r.y. VUODELTA. '[ YO\'L(~:-i 1-.r _:lu l::!.:..1 ppale Hrh-::JuHmo r.y. '[ YO\'L(~:-i 1-.r _:lu l::!.:..1 ppale TYÖV ÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1960 HELSINGISSÄ 1961 HOVÄE N U R HEI LU LIITTO R.Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut Turku 07. - 19:03:27 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16 1. Elina Takku PuKu 93 96 90 96 375 AE 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18 1. Maria Liewendahl ÅSSF 95 92 97 98 382 2. Essi Laitinen TSA 92 95 97 95 379

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. HELSINGISSÄ 1962 TYOViUN URHEILULIITTO R.Y.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. HELSINGISSÄ 1962 TYOViUN URHEILULIITTO R.Y. D TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1961 HELSINGISSÄ 1962 TYOViUN URHEILULIITTO R.Y. TYÖ V Ä E N U R HEI L U LI 1 T T 0 R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1961 HELSINGISSÄ 1962 T Y 0 V Ä

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt EL Pm 2017 ei rekisteröidyt Naiset kilpailija yhdistys tulos Kaadot viim.srj 1. Helena Saarimaa Lapua 676 2. Eila A Rajamäki Kauhava 668 3. Kaarina Tuuri Lapua 642 4. Pirkko Rissa Lapua 617 5. Sirkka Kangas

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 11v Lähtö : klo 11:00 1 - Elias Hietanen - 5:00,3 2 2 Ville Mustonen - 5:25,2 Osanottajia sarjassa 2 Tytöt 11v Lähtö : klo 11:00 1 32 Emmi Hietanen 4:20,0 2 1 Nea Hyvärinen Riihimäen Kisko 4:53,9

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa.

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. 1/(9) M35 300 m aj 1 Mika Siimes SpoVe 50,92 M50 300 m aj 1 Antti Aaltonen KymUV 49,53 M65 300 m

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 50 13 13 11 13 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 36 15 1 0 5 15 3 Sorvali Miika Tammer-Kyykkä 26 11 3 0 7 5 3 Tanninen Jukka Imatran

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40 Kansalliset tikkakisat Humppila 19.10.2014 25 tikkaa päivitetty 19.10.2014 klo 21.40 MM 1. Lehtonen Seppo JST 38 43 42 46 39 208 2. Leskinen Veikko VaaTi 43 39 42 38 40 202 3. Rantanen Asko MU 39 39 41

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi 4 Martti Petäjäjärvi 5 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila Lauronen 6 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila

Lisätiedot

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat Kansalliset kilpailut 24.9.2016, Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat päivitetty 24.9.2016 klo 22 25 tikkaa MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 39 44 41 44 209 2. Leskinen Veikko VaaTi 41 41 42 42 42 208

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 40m T3 1. Linda Nuotio 16,8 2. Monika Tuomala 16,9 3. Ilona Palokankare 17,0 4. Elina Nikander 19,3 5. Saara Ketola 19,6 6. Adelina Karppinen 21,0

Lisätiedot

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Vuosi 1840 Venäjän keisarina ja Suomen Suuriruhtinaana on Nikolai I Kantaäitimme Ulriika syntyi Liedossa Vuosi 1842 Kantaisämme Kustaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus Lennoston rata, Pirkkala 22. - Isopistooli, sarja H 1. ylil Ari Meinander P-H 97 96 94 287 91 97 94 282 569 2. ltn Marko Talvitie E-P 92 96 90 278 96 94 99 289 567 3. kapt Juha Virtanen Kym 90 94 95 279

Lisätiedot

SUOMEN JOUKKUEET Dublinissa

SUOMEN JOUKKUEET Dublinissa SUOMEN JOUKKUEET Dublinissa 2017 15.01.2017 LADIES DOUBLE A LADIES TRIO MEN DOUBLE A Men TRIO 1. Uusinarkaus Päivi A 1. Jokiniemi Leena 1. Hytönen Antero A 1. Engblom Ronald Nikupeteri Riitta B Halden

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA EKL:n ulkoboccian henkilökohtaisista mestaruuksista kilpaili ennätysmäärä osallistujia 5.-6.8.2012 Virtain urheilukeskuksessa, kun 27 naista ja 42 miestä

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 83 7 15 15 20 13 20 2 Juvonen Jyrki n Kyykkä 83 9 9 13 18 14 20 11 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 70 13 0 13 7 0 11 10

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset 1976 2016 Alaosasto perustettu 23.2.1976, jolloin paikalla 17 eläkeläistä Hallitukset Jäsenmäärä 1976? Eino Mäkinen Aino Antila Erik Pauli Liisa

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ SM-KILPAILUT 30. 31.3.1930 HELSINGISSÄ 1. Väinö Huuskonen Helsingin Toverit 1. Urho Leskinen Helsingin Voimailijat 2. Viljo Sahrman Helsingin Voimailijat 2. Sten Suvio Viipurin Nyrkkeilijät 3. Runar Dickman

Lisätiedot