~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y."

Transkriptio

1

2 ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I

3 Hämeenlinna Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet Keskustoimisto 10 Jäsenmaksujen suuruus Ulkomaiset edustukset Liiton järjestö- ja valistustoiminta Liiton järjestötyö Liiton nuortentoiminta Liiton valistustoiminta Liiton ruotsinkielisen jaoston toiminta ,6 Liiton naisten toiminta V Liittojuhla Kurssi-, koulutus- ja kilpailutoiminta Liiton hiihto- ja mäenlaskutoiminta Liiton jalka- ja jääpallotoiminta Liiton jääkiekkotoiminta Liiton koripallotoiminta Liiton lentopallotoiminta ~ Liiton luistelutoiminta Liiton melontatoiminta Liiton moottoriurheilutoiminta 55 Liiton nyrkkeily toiminta Liiton painitoiminta Liiton painonnostotoiminta Liiton p esäpallotoiminta Liiton purjehdustoiminta 68 Liiton pyöräily toiminta

4 Sivu Liiton pöytätennistoiminta 70 Liiton suunnistustoiminta Liiton uinti toimin ta Liiton voimistelutoiminta Liiton yleisurheilutoiminta Liiton naisten yleisurheilutoiminta Liiton kansanurheilutoiminta Liiton retkeily toiminta _ 84 Liiton julkaisutoiminta Kisakeskus Tilastoa kurssi-, valmennus-, opetus- ja valistustilaisuuksista KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1959 JOHDANTO. Liiton 40-juhlavuoden toimintaa hallitsi muita näkyvämmin kolme tapahtumaryhmää: 1) suurten joukkojen 'osanottoon perustuneet VII Talviurheilujuhlat, V Liittojuhla ja kansainvälinen nuorisoleiri, 2) liittokokouksen yksimielinen päätös sanoutua irti toimintaa haitallisesti kahlehtineista epäoikeudenmukaisista yhteistoiminta sopimuksista sekä 3) liiton sisäisen eheyden huomattava palautuminen. Suurten joukkojen juhlien sarja aloitettiin jo tammikuussa, jolloin liitto vietti perustamisensa 40-vuotisjuhlaa Tampereella järjestetyn v'altakunnallisen pääjuhlan sekä maan eri puolilla seurojen ja piirien toimeenpanemien paikallisten juhlien merkeissä. Ja,tkona seurasivat kahdessa osassa toimeenpannut Talviurheilujuhlat sekä työttömyystalven aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista huolimatta yli jäsentämme osanottajiksi kerännyt V LiiUojuhla ja sen yhteyteen järjestetty, maassamme ainoalaatuiset mittasuhteet saavuttanut osanottajan kansainvälinen nuorisoleiri. Alun alkaen vuonna 1955 tehtyihin sopimuksiin perustunut yhteistyö SVUL:n erikoisliittojen kanssa herätti jatkuvasti lisääntynywi. harmia ja huolta liiton jäsenistön ja eri järjestöportaiden vastuullisten johtohenkilöiden keskuudessa. Monet sopimukset rajoittivat liittomme oikeuksia ylläpitää ja järjestää omaa kurssi-, koulutus- ja valmennustoimintaa. Erityisen raskaina sopimusten kieltomääräykset koskivat kilpailutoiminnan vapautta. Tässä suhteessa menivät muutamat sopimukset niinkin pitkälle, että liiton omat mestaruuskilpailut oli kielletty. Ii

5 6 Sopimusten solmiminen Sopimusten aikanaan,tl;lpahtunutta solmimista arvioitaessa on pidettävä mielessä silloiset olosuhteet. Keväällä 1955 TUL oli sisäisesti rikkinäinen ja urheilupoliittisesta linjast.a aiheutuneet erimielisyydet rohkaisivat porvarillisen urheilun johtopiirejä toimenpiteisiin liittomme aseman vaikeuttamiseksi ja tilanteen käyttämiseksi porvarillisen urheilupolitiikan hyödyksi. Tässä katsannossa on nähtävänä maaliskuussa 1955 SVUL:n toimesta tapahtunut yhteistoiminnan irtisanominen. Sopimusten katkeaminen siinä tilanteessa merkitsi, kun liitossa jouduttiin samaan aikaan käymään raskasta sisäistä kamppailua sen itsenäisyyden säilyttämiseksi, kahden rintaman taistelua. Sitä liitto ei olisi silloin kestänyt ilman raskaita menetyksiä. Jotta voitiin saada tilaisuus toimintakykyisyyden tärkeimmän edellytyksen, sisäisen eheyden, palauttamiseen, pyrittiin keskeyttämään ulkoapäin, porvarien taholta, tullut hyökkäys. Sen vuoksi solmittiin SVUL:n erikoisliittojen kanssa yhteistoimintasopimukset erittäin epäedullisilla ja epäoikeudenmukaisilla ehdoilla. Ulkoapäin tulleen hyökkäyksen keskeyttäminen, solmimalla uudelleen SVUL:n katkaisema yhteistoiminta, antoi mahdollisuuden keskittyä sisäisen tilanteen selvittelyyn. Eheyden palauttamiseksi voitiinkin suorittaa toimenpiteitä, jotka vahvistivat liiton asemaa niin paljon, että eräillä aloilla saatiin erikoisliittojen kanssa käydyissä neuvotteluissa vähäisiä parannuksia yhteistoimintasopimuksiin. Mitä vahvemmaksi liitto sisäisesti ja toiminnallisesti tuli, sitä vastahakoisemmin porvarilliset erikoisliitot suostuivat neuvottelemaan. Vihdoin loppuv uodesta 1958 ne ottivat täysin kielteisen asenteen ja kieltäytyivät enää tulemasta neuvottelemaan sopimusten parantamisesta. Sopimusten irtisanominen. Koska sopimukset kahlitsivat TUL:n toimintaa niin paljon, että oli olemassa vaara toimintamahdollisuuksiemme vähitellen tapahtuvasta tukahtumisesta, ellei sopimusten kieltomääräyksistä päästä eroon, oli kesäkuussa 19lY9 kokoontuneella XIV liittokokouksella valittavanaan yhteistoimintakysymyksessä vain kaksi vaihtoehtoa. Joko jatkaa työskentelyä sopimusten alaisena ja antaa liiton toiminnan hitaasti sammua, tai sitten sanoa sopimukset irti ja ottaa kannettavaksi toimenpiteen aiheuttama riski. Kolmannen mahdollisuuden, uudistaa ja parantaa sopimuksia neuvottelutietä, oli svl.jil erikoisliittoineen sulkenut pois kieltäytymällä neuvottelemasta. Perusteellisen ja rauhallisen harkinnan jälkeen liittokokous yksimielisenä päätyi siihen, että liiton ja maan urheilutoiminnan edut vaativat TUL:n toimintaoikeuksien palauttamista ja vapauttamista rajoittavista kahleista. Tämän vuoksi SVUL:n erikoisliittojen kanssa voimassa olleet yhteistoimintasopimukset päätettiin sanoa irti. Irtisanomisen seuraukset. Liittokokous teki ratkaisun tietoisena siitä, että se saattaa aiheuttaa joidenkin huippu-urheilijain, joukkueiden ja seurojen siirtymisiä porvariliittoihin. Näin tapahtuikin, mutta huomattavasti pienemmässä mittakaavassa kuin arvioitiin. Yhteistoimintasopimuksista vapautumisen myönteiset vaikutukset näkyivät miltei välittömästi. Jo vuoden loppuun mennessä kävi selvästi ilmi, että liiton toiminta alkoi voimakkaasti kehittyä ja vilkastua. Kurssi-, koulutus-, valmennus- ja kilpailutoiminta lisääntyi ja kansainvälisen kosketuksen laajenemiselle luotiin edellytykset liittokokouksen aikana ja sen jälkeen eri veljes- ja ystäväjärjestöjemmc edustajien kanssa käydyissä neuvotteluissa. Lopputoteamuksena yhteistoimintasopimusten irtisanomisesta voidaan hyvällä mielellä sanoa, että tämä kauaskantoinen päätös merkitsi ratkaisevaa edellytysten. parantamista liittomme toiminnallisuudelle. Sisäinen eheys. Liiton sisäistä eheytymistä ajatellen liittokokouksen yksimielinen päätös oli erittäin merki ttävä. Kun edellisessä liittokokouksessa 1955 mielipiteet kävivä,t vahvasti eri suuntiin liiton urheilupoliittista linjaa koskevissa kysymyksissä, olivat neljän vuoden kokemukset vuoden 1959 liittokokoukseen mennessä aikaansaaneet sen, että yksimielisesti voitiin palata, itsenäisyyden ja riippumattomuuden turvaamisen kannalle. Sisäisen eheyden palautuminen oli jo aikaisemmin nähtävissä seuraja piiriportaiden toiminnassa. Hajoitustyötä tekevien mahdollisuude,t olivat supistuneet yhä vähäisemmiksi ja TUL:n kilpailevaksi rinnakkaisjärjestöksi perustettu Tuki ei saanut kuin muutamia seuroja jäsenyyteensä. Liittoa hajoittamaan pyl'kivät ja itse jo aikaisemmin SVUL:n erikoisliittoihin siirtyneet perustivat uuden yhteenliittymän vuoden 1959 syyspuolella. Kertomusvuoden aikana ei sen (TUK) toiminnasta kuitenkaan näkynyt paljoakaan merkkejä, vaikkakin eräille sos.-dem. puåluekoneiston osille oli annettu ohjeet ryhtyä tekemään 7

6 8 työtä seurojen irroittamiseksi TUL:stä ja siirtämiseksi porvarillisiin erikoisliittoihin ja TUK-järjestöön. Hajoittajien mahdollisuuksia arvioitaessa kiinnittyy huomio siihen. että uusi järjestö itsekin ilmoittaa, että se on perustettu poliittisista syistä ja että se ei hoida urheilutoimintaa, vaan se on jätetty porvarillisten erikoisliittojen tehtäväksi. Näiden syiden vuoksi, ja kun työläisurheiluväki tuntee paikkansa olevan työväen yhteisessä urheilujärjestössä 'mjl:ssä, hajotusliiton toimintamahdollisuudet eivät tunnu lupaavilta. Siitä tuskin muodostuu vakavaa uhkaa liittomme työn ja,tkamiselle ja kehittämiselle, vaikka joitakin seuroja siihen ja porvariliittoihin siirtyisikin. Meidän liittomme toiminta sen sijaan on ripeässä nousussa. Jäsenistön luottamus ja usko itsenäisen toiminnan mahdollisuuksiin on voimakas, toimintaedellytysten parantaminen varmistettiin sanoutumalla irti rajoittavista yhteistoimintasopimuksista ja työväen ammatilliset ja muut järjestöt tukevat jatkuvasti työtämme. TUL on säilyttänyt paikkansa koko työväenliikkeen suurimpana nuoriso- ja kasvatusjärjestönä, jota meidän maamme olosuhteissa jatkuvasti tarvitaan sekä koko maan urheilutoimintaa että työväenliikettä varten. LIITTONEUVOSTO. LIITON HALLINTOELIMET. Liittokokouksen valitseman liittoneuvoston kokoonpano 2.7. saakka: Puheenjohtaja Einari Friman, varapuheenjohtaja Olavi Järvelä, varsinaiset jäsenet Vilho Hakola, Johannes Luukkanen, Olavi Jokela, Kauko Korppi, Jaakko Kankainen, Arvo Vainio, Einari Aro, Oka Laukkanen, Reino Kiiskinen, Pentti Kujamäki, Veikko Korhonen, Viljam Rantanen, Erkki Saarinen, Reino Valkama, Martti Järnberg, Paavo Eertamo, Pauli Forss, Mauri Tuomi ja Väinö Kauranen (kuollut ) sekä varajäsenet Veikko Monola, Antero Saarinen, Eero Vesa, Niilo Savutie, Sally Virtanen, Lauri Ronkkö, Aili Liukkonen, Toivo Penttilä, Tauno Kotiranta, Veijo Leinonen, Sakari Mikkola, Veikko Kulmala, Jaakko Hinkkanen, Matti Malin, Eino Aaltonen, Yrjö Nyström, Pentti Lamminen, Paavo Saaristo, Oiva Ruusunen, Ensio Lain ja Heikki Taipale. Liittokokouksen 2.7. valitseman liittoneuvoston kokoonpano: Puheenjohtaja Einari Friman, varapuheenjohtaja Jaakko Kankainen, jäsenet Johannes Luukkanen, Olavi Jokela, Kauko Korppi, Heikki Taipale, Riku Laitinen, Oka Laukkanen, Viljo Kuivala, Pentti I5=ujamäki, Arvo Siekkeli, Viljam Rantanen, Erkki Saarinen, Eino Tammilehto, Touko Nurmi, Yrjö Nyström, Martti Järnberg, Keijo Savolainen, Paavo Saaristo, Pauli Forss ja Pentti Honkasalo sekä varajäsenet Niilo Savutie, Albin Jaskio, Kullervo Mikkonen, Eero Kallio, Aili Liukkonen, Paavo Mäkelä, Onni Heiskala, Reino Väänänen, Reino Kangasmäki, Jaakko Hinkkanen, Eino Aaltonen, Matti Malin, Vilho Metso, Eero Teikari, Usko Oijala, Pentti Lamminen, Kaarlo Viitanen, Reino Andelin, Risto Lindfors, Mauri Tuomi ja Ensio Laine. Liittoneuvoston kokouksesta järjestöosaston kertomuksessa. LIITTOTOIMIKUNT A. Liittotoimikuntaa n ovat kertomusvuoden aikana kuuluneet pidettyyn liittokokoukseen saakka seuraavat henkilöt (suluissa kokouskäynnit) : Varsinaisina jäseninä I puheenjohtaja Pekka Martin (11), II puheenjohtaja Unto Siivonen (9), UI puheenjohtaja Erkki Puustinell (10), Greta Rajala-Rinne (9), Helvi Raatikainen (5), Tauno Kaivola (9), Lauri Nurmi (7), Henry Lindbergh (4), Viljo Kanerva (4), Viencr Aaltonen (Hl), Lennart Kivi (10) ja Taimi Hirvonen (1). Varajäseninä Paavo Aitio ( 6), Unto Keijonen (1) ja Valdemar Snäll (10). Liittokokouksen jälkeen ovat liittotoimikuntaan kuuluneet varsinaisina jäseninä 1 puheenjohtaja Pekka Martin (9), 11 puheenjohtaja Unto Siivonen (8), III puheenjohtaja Erkki Puustinen (7), Greta Rajala-Rinne (4), Helvi Raatikainen (5), Viljo Kanerva (8), Henry Lindbergh (7), Lauri Nurmi (9), Vilho Hakola (6), Tauno Kaivola (7), Lennart Kivi (8) ja Paavo Aitio (4). Varajäseninä Valdemar Snäll (8), Vieno Aaltonen (7) ja Pentti Arvo (10). Liittotoimikunta on kokoontunut kertomusvuoden aikana 21 kertaa ja pöytäkirjaan on merkitty 294 pykälää. Sihteerinä on toiminut Leo Huttunen ja pöytäkirjan pitäjänä lähtien Tapio Leväaho. Liittotoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta, urheilu- ja koulutusvaliokunta, järjestö- ja valistusasiainvaliokunta sekä kansainvälisten asioiden valiokunta. 9 I

7 10 JAOSTOT JA TOIIMIKlJINNAT. ikertomusvuoden aikana olivat toiminnassa seuraavat urheilujaostot ja toimikunnat: Hiihtojaosto, jalka- ja jääpajlojaosto, jääkiekkojaosto, kansanurheilujaosto, koripallojaosto, lentopallojaosto, luisielujaosto, melontajaosto, moottorijaosto, naisten yleisurheilujaosto, nyrkkeily jaosto, pamljaosto, painonnostojaosto, pesäpallojaosto, purjehdusjaosto, pyöräi'lyjaosto, pöytätennisjaosto, retkeily jaosto, ruotsinkielinen jaosto, suunnistusjaosto, uintijaosto, valistusjaosto, voimistelujaosto, yleisurheilujaosto, naistoimikunta ja nuorisovahokunta. PIIRIT. Liitossa oli kertomusvuoden aikana seuraavat 14 jäsenpiiriä: Häme, Karjala, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Oulu, Pohjanmaa, Saimaa, Satakunta, Savo, 'Suur-Helsinki, Tampere, Uusimaa ja Varsinais Suomi. HENKILÖKUNTA. Yleinen osasto: KESKUSTOIMISTO. Toimistopäällikkö puheenjohtaja Pekka Martin. - Julkaisutoiminta: TUL-Iehden päätoimittaja Väinö Montonen, toimitussihteeri Voitto Raatikainen, toimittaja Pekka Ollilainen ja kesätoimittajana välisenä aikana Kauno Karvinen. - Tiedoitustoiminta: tiedotuspäällikkö Tapio Leväaho. - Naisten toiminta: naissihteeri Aira Heinänen, Naisten Urheilulehden toimitussihteeri Aira Heinänen, koulutusohjaajat Helvi Puukko ja Raili Pakarinen. - Ilmoitusten hoitaja: Heikki Karvonen. - Toimistosihteeri: Meri Lahtinen. J ä r j e s t ö - ja talo u s 0 sas t 0 : Osastopäällikkö järjestöpäällikkö Keijo K. Viianen, nuorisosihteeri Toivo Mustonen, valistussihieeri Veikko Oittinen (samalla Kh'a-Iehden toimittaja), ruotsinkielisen jaoston vt. sihteeri Meri Lahtinen, järjestöohjaajat Matti Suhonen, Reino Vuorikoski, Torsti Saario ja saakka Eino Rahkonen. Urheiluosasto: Osastopäällikkö jaostopäällikkö Leo Huttunen, jaostosihieerit Valentin Kervinen, Urho Niemenkari, Osmo Heino, Tapio Pöyhönen, Tuure Vuori alkaen ja Lauri Alho 1.'11. alkaen. - Koulutusohjaajat: Reino Evävaara, Arvi Jormakka, Ta~sto Kangasniemi ja Kalervo af Ursin 1.9. alkaen. LIITON PALKKAA NAUTTIVAT TOIMIHENKILÖT. Toi m i s t 0 h e n k il ö k un ta: Valmentajat: PuheenjOhtaja 2 osastopäällikköä 6 jaostosihteeriä Nuorisosihteeri Valistussihteeri N aissih teeri Toimistosih teeri Tiedotuspäällikkö TUL-Iehden päätoimittaja Toimitussihteeri 1 toimittaja Kiva-lehden toimittaja Nais ten Urheilulehden toimittaja llmoi tushankkij a PääkirjanpHäjä Kassanhoitaja '( toimistotyöntekijää 2 lähettiä 3 järjestöohjaajaa 1 siivooja 1 nyrkkeilyvalmentaja painivalmentaja 1 luisteluvalmentaja 1 yleisurheiluvalmentaja 2 nai'svoimistelun koulutusohjaajaa Tilapäiset valmentajat: 1 luisteluvalmentaja 1 uintivalmentaja 11

8 12 KIRJEENVAIHTO. Saapuneet: 1 nyrkkeilyvalmentaja 3 lentopallovalmentajaa 1 hiihtovalmentaja 1 jääkiekkovalmentaja Postisiirtolähety ksiä Arvolähetyksiä Kirjeitä Lähetykset: yhteensä Postisiirtolähety ksiä Kirjeitä Kiertokirjeitä 54, vastaten kirjeissä Postiennakkolähetyksiä REKISTERöIMISASIAT kpl 795» 1'1.62,5» kpl b.310 kpl » » 9.175» yhteensä kpl Seurojen rekisteröimis- ja muutosilmoituksia tarkastettiin liiton toimistossa sekä lähetettiin yhdistysrekisteritoimistoon 216. JÄSENMAKSUJEN SUURUUS. Kertomusvuonna liitto peri jäsenseuroiltaan jäsenmaksuna 20 mk jokaiselta 17 vuotta täyttäneeltä jäseneltä. Seurat kantoivat jäseniltään eri suuruisia jäsenmaksuja, mistä ne itse päättävät sääntöjensä mukaisesti. Lisäksi ovat piirit perineet jäsenseuroiltaan piiriveroa. ULKOMAISET EDUSTUKSET. Norjan Työpaikkaurheiluliiton kurssi Edustajina Åke Kari ja AIbin Wilen.' Kansainvälinen suunnistuskonferenssi Tukholmassa. Edustajana Väinö Montonen. Bulgarian nuorison festivaalit ja spartakiadit Sofiassa. Edustajana Helvi Raatikainen. Neuvostoliiton spartakiadit Jl6.8. Moskovassa. Edustajina Erkki Puustinen ja Lennart Kivi. Felles-komitean kokous Göteborgissa. - Edustajina Unto Siivonen ja Henry Lindbergh. Neuvottelut DTSB :n kanssa ' Be!"linissä. - Edustajina Pekka Martin ja Lennart Kivi.,.. FSGT:n kongressi Genevillier'issä. - Edustajina Pekka Martin ja Lennart Kivi. CSIT:n työvaliokunnan kokous i1. Zi.irich'issä. - Edustajana Helvi Raatikainen. YLEISTA. LIITON JÄRJESTÖ- JA VALISTUSTOIMINTA Liiton järjestötyö joutui kertomusvuoden aikana toimimaan korkeapaineen alaisena siinä poliittisessa ristiaallokossa, minkä eräät, lähinnä liiton ulkopuoliset henkilöt panivat alulle liittääkseen seuroja porvarillisiin erikoisliittoihin. Muutamat seurat siirtyivät hajoittajien mukana SVUL:n riveihin ja työläisurheilijat muodostivat uusia seuroja TUL:stä irtiteväistyjen tilalle. Merkittävä tapahtuma oli kesä-heinäkuun vaihteessa pidetty liittokokous, mikä yksimielisesti päätti irtisanoa SVUL:n erikoisliittojen kanssa voimassaolleet yhteistoimintasopimukset, jotka kahlitsivat liiton omaa toimintaa. Liittokokouksen tekemä ratkaisu osoittautui oikeaksi toimenpiteeksi ja niinpä syksystä alkaen oli seuroissa ja piireissä havaittavissa voimistuvaa toimintaa, jota kuitenkin osaksi hai,ttasi jo aikaisemmin mainitut seurojen siirtymiset SVUL:n erikoisliittoihin. Kielteiset näkymät ovat olleet kuitenkin siksi vähäisiä, että koko lii,to:1 jäsenistö voi katsella valoisin mielin eteenpäin, tietoisina siltä. että tuleva työ tulee hyödyttämään sekä työläisurheilutoimintaa - että koko maamme urheiluelämää. Liittokokouksen jälkeen voitiin jäsenistölle antaa selvä kuva liiton pyrkimyksistä ja vastaisesta toiminnasta ja sitä jäsenjoukot olivat jo kaivanneetkin. Niinpä voimmekin todeta Hiton jäsenmäärän kasvaneen n :lla edelliseen vuoteen verrattuna, sen nyt ollessa , ja seuraluvun nousseen 1.13Q:een. Järjestöohjaajien työ kentällä keskittyi pääasiassa seuratoimitsijain opastamiseen sekä lii1tojuhlavalmisteiutoimintaan. Kun seuratoimit.sijat yö pohjautuu kokonaan vapaaehtoiseen toimintaan, on järjestö- 13,

9 14 ohjaajien neuvon'tatyö osoittautujljut erittäin merkittäväksi. Selvitysten antaminen seurojen jäsenistölle on ollut omiaan estämään hajoittajien pyrkimyksiä viedä nuorisomme porvarillisiin järjestöihin. Liittomme nuorisotoiminnan vilkkaus, josta parhaana esimerkkinä oli liittojuhlan yhteydessä pidetty maamme suurin nuorisoleiri, osoittaa että nuoriso on kiinnostunut juuri siitä työstä, jota seuramme harrastavat työläisnuorten hyväksi. Liittojuhlan tunnus» käs~ kädessä - eteenpäin», on työläisnuorten tunnus. JARJESTö- JA VALISTUSASIA]NVAILIOKUNTA. Valiokuntaan ovat kuuluneet 2.7. saakka Lauri Nurmi (10) puheen Johtajana sekä jäseninä Pekka Martin (8), Helvi Raatikainen. (3), Erkki Puustinen (4), Vilho Hakola (7) ja Valdemar Snäll (9) sekä 2.7. alkaen Lauri Nurmi (6) puheenjohtajana ja jäseninä Pekka Martin (5), Tauno Kaivola (3), Greta Rajala-Rinne (3 ' ), Vieno Aaltonen (6). _. Kokouksia '16,' käsiteltiin 175 asiaa. Sihteerinä on toiminut järjestösihteeri Keijo K. Viianen. LIITTONEUVOSTO. LIITON JÄRJESTÖTYÖ. Liittoneuvoston sääntömääräinen kokous pidettiin Pohjan pitäjässä TUL:n Kisakeskuksessa toukokuun 24 päivänä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Samalla kokous päätti vielä kerran vedota SVUL:n ja ' sen erikoisliittolhin yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseksi ns. seitsemän kohdan ohjelman pohjalla.. Kokouksessa olivat saapuvilla seuraavat liittoneuvoston jäsenet: puheenjohtaja Einari Friman, jäsenet Eero Vesa, Johannes Luukkanen, Olavi Jokela, Kauko Korppi, Jaakko Kankainen, Heikki Taipale, Reino Kiiskinen, Veikko Kulmala, Jaakko Hinkkanen, Viljam Rantanen, Erkki Saarinen, Yrjö Nyström, Martti Järnberg, Paavo Saaristo, Pauli Forss ja Mauri Tuomi. XIV SAANTöMAARAINEN LIITTOKOKOUS. Sääntömääräinen XIV liittokokous pidettim Helsingissä Sääntömääräisten asioiden lisäksi olivat tärkeimpinä asioina»tul:n ohjelmaluontoiset kannanmäärittelyt»,»yhte~toimintakysymys", )TUL:n kansainvälinen toiminta»,»tul ja muu työväenliike»,»jalkapalloilu liiton ohjelmaan» sekä eräiden seurojen valitukset liittotoimikunnan tekemistä erottamispäätöksistä. Liittokokous päätti yksimielisesti sanoa irti kaikki SVUL:n erikoisliittojen kanssa voimassaolleet yhteistoimintasopimukset ja purkaa vuoden 1955 liittokokouksessa tehdyt yhteistoimintaa koskevat päätökset.kaikilta osilta. Samalla se kehoitti liittotoimikuntaa ryhtymään toimenpiteisiin neuvottelujen aikaansaamiseksi uusista yhteistoimintasopimuksista edellyttäen, että sopimukset saadaan aikaan kaikkien SVUL:n erikoisliittojen kanssa ns. seitsemän kohdan ohjelman mukaisesti. Päätöksenään se totesi, että sopimukset voidaan tehdä vain siinä tapauksessa, että ne saadaan aikaa.'l kaikkien SVUL:n erikoisliittojen kanssa. Piirikokousten valitsemina oli kokouksessa saapuvilla seuraavat 45 edustajaa: Hämeen piiristä Hilkka Alanko, Olavi Jokela, Johannes Luukkanen, Aarne Nummelin ja Niilo Savutie, Karjalan piiristä Kauko Korppi, Keski-Suomen piiristä Jaakko Kankainen, Heikki Taipale. Eero Kallio ja Anni Vikman, Kymenlaakson piiristä Riku Laitinen, Hilkka Heinonen, Sulo Hostila ja Paavo Mäkelä, Lapin piiristä Onni Heiskala ja Oka Laukkanen, Oulun piiristä Reino Kiiskinen Ja Ilmari Kortelainen, Pohjanmaan piiristä Veikko Kulmala ja Usko Tamminen, Saimaan piiristä Arvo Siekkeli, 'Satakunnan piiristä Viljam Rantanen ja Erkki Saarinen, Savon piiristä Einari Friman, Aili Siiskonen, Vilho Metso ja Otto Oravainen, Suur-Helsingin piiristä Touko Nurmi, Usko Oijala, Eino Tammilehto ja Eero Teikari, Tampereen piiristä Kaarlo Viitanen, Yrjö Nyström, Martti Järnberg, Juho Lajusuo, Erkki Piililä, Helmi Virtanen, Pentti Heinonen ja Pentti Lamminen, Uudenmaan piiristä Paavo Saaristo ja Matti Leivo sekä Varsinais-Suomen piiristä Ensio Laine, Unto Räsänen, Pekka Silander ja Vappu Mäkelä. Kokouksessa esittivät tervehdyksensä seuraavat kotimaiset ja ulkomaalaiset järjestöt: Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto, Suomen Kansan Demokraattinen Liitto, Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto, Sos.-dem. Opposition Edustuskuntaryhmä, Sos. dem. Naisliitto, Suomen Sosialidemokraattinen Nuorisoliitto, Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto, Työväen Sivistysliitto, Työväen Matkailuliitto, Kansan Matkatoimisto, Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, Lomaliitto, Suomen Sosialidemokraattinen Raithusliitto, Suomi-Neuvostoliitto-seura, Suomi-DDR-seura, CSIT:n, pääsihteeri Jules Devlieger, A:5Kö:n En~elbert Wintersteller, FSGT:n Maurice Schwartz, Norjan Työpaikkaurheiluliiton Elles Frydendahl, DDR:n Voimisteluja urheiluliiton taloudenhoitaja Otto Jahn, Tshekkoslovakian Urheilu- 15

10 16 keskuskomitean kansainvälisen osaston johtaja Josef Matejka, Emil Zatopek joukkueensa terveiset, Unkarin Urheilun Keskuskomitean Sandor PerEmyi, Neuvostoliiton Ammattiliittojen Urheilun Keskuskomitean Nikolai Chromow ja Puolan Ammattiliittojen Urheilun Keskuskomitean Stanislav Szymaniak. JARJESTÖOHJAAJATYö. Järjestöohjaajien matkapäivien lukumäärä v aikana oli keskimäärin työn tapahtuessa JVV:n ja piirien laatimien ohjelmien mukaisesti eri piirien alueilla. NUORISOV ALIOKUNTA. LIITON NUORTENTOIMINTA. Nuorisovaliokuntaan kuuluivat liittokokoukseen saakka puheenjohtajana Outi Nurmi (2), jäseninä Terttu Leivo (2), Kirsti Karlsson (2), Olavi Hänninen (2), Pauli Koskinen (2) ja Pentti Kymensalo (2) sekä liittokokouksen jälkeen puheenjohtajana Jukka Vesa (3), jäseninä Outi Nurmi (2), Sointu Viianen (3), Aarne Selin (3), Pauli Koskinen : 3), Olavi Hänninen (3), Tuomo Yrjölä (2), Leevi Raitaniemi (2) ja Tuomo Salama (3). Liittotoimikunnan edustajana Greta Rajala-Rinne ja sihteerinä Toivo Mustonen. Kokouksia 5, käsitelty 47 asiaa. ApueJiminä ovat toimineet alkuvuodesta leiri toimikunta, joka on pitänyt 6 kokousta ja käsitellyt 25 asiaa sekä loppuvuodesta työvaliokunta, joka on kokoontunut 3 kertaa ja käsitellyt 15 asiaa. K URSSITOIIMINT A. Nuorten ohjaajien seuraohjaajakurssi 'Kisakeskuksessa Osanottajia 33, ohjaajina Veikko Oittinen, Sointu Viianen ja Osmo Nyström. Pohjoismaiselle liuorisonohjaajakurssille, joka pidettiin Tanskassa 26.,' Sonderborgin Urheilukorkeakoulussa, osallistuivat Bengt Nyman ja Reinö Karojärvi. Nuortenohjaajien neuvottelupäivät järjestettiin seuraavilla paikkakunnilla: 9.1. Helsingissä, Nummelassa, 1.2. Järvenpäässä, 8.2. Vaasassa, 6.3. Turussa ja Lappeenrannassa, Tampereella, Joensuussa, Kotkassa, Helsingissä, Porissa, Kr. jaanissa, Otamäessä, Oulussa, Kemissä, Kemijärvellä, Keravalla, ' Lohjalla, Varkaudessa, Savonlinnassa, Mikkelissä Kuopiossa, Voikkaalla, Lieksassa, Joensuussa, Turussa, Jyväskylässä, 8.1i. Vaasassa ja Kotkassa, Lappeenrannassa ja Orivedellä. Neuvottelutilaisuuksia yhteensä 32 ja niissä osahottajina ohjaajaa. Edelläolevan lisäksi kävivät nuorisovaliokunnan edustajat useilla liittomme eri alojen kursseilla selostamassa nuorisotoiminnallisia kysymyksiä. Lisäksi seurojen järjestämiin nuorisojuhliin välitettiin puhujia. V LIITTOJUHLA JA KANSAINVÄLINEN NUORISOURHEILIJAIN LEIRI. V Liit.tojuhla ja sen yhteydessä pidetty kansainvälinen nuorisourheilijain leiri oli liittomme nuortentoiminnan kuluneen vuoden päätavoite. Leirin ja liittojuhlan onnistumiseksi tehtiin kaikki mahdollinen. Mustikkamaalla pidetty leiri runsaine kilpailuineen ja monipuolisine juhlineen sekä osallistuminen liittojuhlien massavoimisteluun ja juhlamarssiin antoivat jo ennakolta koko aktiiviselle nuorisonohjaajajoukolle ja nuorille riittäväs'ti mielenkiintoista toimintaa. Vertaansa vaille onn,istutieena ne jättivät unohtumattomia mielikuvia säilymään jokaisen niiden leiriläisen kuin niidenkill nuorisovoimistelijan mieliin, joilla oli tilaisuus olla mukana näissä liittomme historian monipuolisimmissa ja loistavimmissa juhlissa. Näiden tilaisuuksien onnistumiseen aivan ratkaisevasti vaikutti se suurenmoinen taloudellinen tuki, mitä saatiin SAK:lta, sen jäsenliitoilta ja paikallisosastoilta. Jälleen kerran täten osoitettiin, mikä merkitys on työväenjärjestöjen yhteistoiminnalla. Ratkaisevasti leirin onnistumiseen vaikuttivat seurojemme nuortenohjaajat, jotka tässä yhteydessä osoittivat omaavansa suuren määrän käytännöllistä kokemusta ja teoreettista asioiden tuntemusta, mikä on ihmeteltävää järjestössä, missä kaikki ohjaajat ovat vapaaehtoisia. Leirin suunnittelutyön suoritti nuorisovaliokunta, joka myöhemmin muutettiin leiritoimikunnaksi ja täydennettiin seuraavilla asiantuntijajäsenillä: Pekka Yli vuori, Matti Kangas, Leevi Raitaniemi, Touko N;urmi ja Eeli Simula. Leirin johto leiriaikana: Leiripäällikkö Toivo Mustonen, sihteeri Osmo Nyström, ohjelmapäällikkö Olavi Hänninen, talouspäällikkö Olavi Rinne, toimisto

11 18 päällikkö Jukka Vesa, tyttöjen ohjaaja Outi Nurmi, urheiluohjaaja: Taisto Kanpasniemi ja juhlaohjaaja Mauri Reutsalo. Käytänhössä leiri Jakaantui '14 itsenäiseen leiriin eli piirileiriin. Leirillä oli oma keskustoimisto, postitoimisto, poliisi, järjestysmiehet. lääkäri, sairaala ja sen muonituksesta huolehti Helsingin TyöväenyhdIstyksen Ravintolat Oy. Tilastotietoja : Kokonaisosanottajamäärä 5.543, leiriläisiä 246 seurasta. Ulkolaisia vieraita 44. Leirillä kävi 300 kutsuvierasta ja yleisöä Leirin kilpailuihin osallistui osanottajia seuraavasti: poikapaineihin 316, tyttöurheilupäiville 322, poikaurheilupäiville 540, nuorten uintipäiville 72, tyttövoimistelupäiville 72, poikavoimisteluihin 26, lentopalloon 19 joukkuetta (25 ottelua), pesäpalloon 12 joukkuetta (11 ottelua), koripalloon 24 joukkuetta (18 ottelua). Saaren ympärijuoksuun osallistui 51 6-miehistä joukkuetta, kulttuurikilpailuihin 202 henkilöä ja leiriolympialaisiin 140 henkilöä. Lisäksi saarella pelattiin telttojen välinen lentopallosarja, johon csallistui n. 200 joukkuetta. Leirin kilpailuissa jaettiin 918 palkintoa ja kilpailuja oli hoitamassa :l61 tuomaria ja toimitsijaa.. Leirillä vietettiin 14 piirien nuotioiltaa, päänuotiojuhla, lipunnosto> ja leirin päättäjäisjuhla, mikä oli samalla Liittojuhlan avajaistilaisuus leiriläistä kävi retkellä Korkeasaaressa, melkein kaikki leiriläiset kävivät Linnanmäellä ja n leiriläistä osallistui liittojuhlan voim1steluun. Ponttoonisillan ylitti autoa ja jalankulkijaa. Ensiapuasemalla kävi 428 potilasta, joista 19 passitettiin sairaalaan ja 6 kotihoitoon. LEIRITOIMINTA. Nuorisourheilijain leirit : Kisakeskuksen leirialueella järjestettiin seuraavat nuorisourheilijain leirit: Poikaleiri voimistelu paini luistelu nyrkkeily Pauli Mansikka Heikki Marjonen Reino Evävaara ja Juhani Järvinen Soini Jantunen Kan sa invälin e n leiri suunnistus unkarilaisia 6 suunnistus Matti Leikas pesäpallo Emil Salonen lentopallo Eino Tammilehto uinti Mikko Laine koripallo Tarmo Vuorensola J T y t t ö le i r i pesäpallo Juhani Kujanpää ja Irja Hirvi voimistelu Taimi Hirvonen yleisurheilu Elli Kahila uinti 9 Taina Kaukonen Kaikkien leirien yleisohjaajina Jantunen. 19 toimivat Osmo N yström ja Soini P 0 h joi s m a i n e n nuo r iso u r hei' l i j a i n 1 e i r i. / Pohjois mainen nuorisourheilijain leiri pidettiin Bosössä Leirille osallistui liitostamme seuraava joukkue: Jukka Vesa johtajana, Riitta Nurminen Lopen Urheilijat, Pirjo Ruotsalainen Koskelankylän Riento, Pirjo Valo Leppävaaran Sisu, Niilo Frilander Säynätsalon Riento, Keijo Häkkinen Myllykosken Toverit, Pentti Kaukonen Varkauden Tarmo, Aimo Puustin~n Rantaperkiön Isku ja Jouko Venäläinen Katihaaran Tenho. Pohjoismaisen komitean kokouksiin on osallistunut Outi Nurmi. V AUSTUSJ AOSTO. LIITON VALISTUSTOIMINTA. Jaostoon ovat kuuluneet XIV liittokokoukseen saakka puheenjohtajana Viljo Kosonen (1), jäseninä Helvi Raatikainen (-), Leo Kaspio (1), Ensio Laine (1), Arvi Kiviaho (-) ja Väinö Ruusala (1). Ltk:n edustajana Taimi Hirvonen (-). Liittokokouksen jälkeen ovat jaostoon kuuluneet puheenjohtajana Helvi Raatikainen (2), jäseninä Leo Kaspio (2), Leo Piitulainen (3). Ensio Laine ('1), Sally Virtanen (-), Marjatta Kangas (-), Juhani Hietanen (2) ja Keijo Savolainen (-).

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1958 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1958 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1957 sekä vuoden 1958 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO esityksineen HELSINGISSÄ 1958 TYOVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 11v Lähtö : klo 11:00 1 - Elias Hietanen - 5:00,3 2 2 Ville Mustonen - 5:25,2 Osanottajia sarjassa 2 Tytöt 11v Lähtö : klo 11:00 1 32 Emmi Hietanen 4:20,0 2 1 Nea Hyvärinen Riihimäen Kisko 4:53,9

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

SUOMEN JOUKKUEET Dublinissa

SUOMEN JOUKKUEET Dublinissa SUOMEN JOUKKUEET Dublinissa 2017 15.01.2017 LADIES DOUBLE A LADIES TRIO MEN DOUBLE A Men TRIO 1. Uusinarkaus Päivi A 1. Jokiniemi Leena 1. Hytönen Antero A 1. Engblom Ronald Nikupeteri Riitta B Halden

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40 Kansalliset tikkakisat Humppila 19.10.2014 25 tikkaa päivitetty 19.10.2014 klo 21.40 MM 1. Lehtonen Seppo JST 38 43 42 46 39 208 2. Leskinen Veikko VaaTi 43 39 42 38 40 202 3. Rantanen Asko MU 39 39 41

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TYÖV ÄEN URHEILULIITTO R.Y. Hrh-::JuHmo r.y. VUODELTA. '[ YO\'L(~:-i 1-.r _:lu l::!.:..1 ppale

TOIMINTAKERTOMUS TYÖV ÄEN URHEILULIITTO R.Y. Hrh-::JuHmo r.y. VUODELTA. '[ YO\'L(~:-i 1-.r _:lu l::!.:..1 ppale Hrh-::JuHmo r.y. '[ YO\'L(~:-i 1-.r _:lu l::!.:..1 ppale TYÖV ÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1960 HELSINGISSÄ 1961 HOVÄE N U R HEI LU LIITTO R.Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset 1976 2016 Alaosasto perustettu 23.2.1976, jolloin paikalla 17 eläkeläistä Hallitukset Jäsenmäärä 1976? Eino Mäkinen Aino Antila Erik Pauli Liisa

Lisätiedot

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Vuosi 1840 Venäjän keisarina ja Suomen Suuriruhtinaana on Nikolai I Kantaäitimme Ulriika syntyi Liedossa Vuosi 1842 Kantaisämme Kustaa

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 40m T3 1. Linda Nuotio 16,8 2. Monika Tuomala 16,9 3. Ilona Palokankare 17,0 4. Elina Nikander 19,3 5. Saara Ketola 19,6 6. Adelina Karppinen 21,0

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 92 13 15 15 15 15 12 16 16 7 2 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 86 13 13 20 20 20 13 3 Varis Juha n Kyykkä 60 11 11 11 9 0 18 0 4 Kononen

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

Karijoen kuntoliikuntakampanja 1988-2014. Liikunnallinen Karijoki Karijoen kunta, liikuntatoimi

Karijoen kuntoliikuntakampanja 1988-2014. Liikunnallinen Karijoki Karijoen kunta, liikuntatoimi Karijoen kuntoliikuntakampanja 1988-2014 Liikunnallinen Karijoki Karijoen kunta, liikuntatoimi Suupohjan ytimessä JURVA Karijoki sijaitsee Länsi-Suomen läänissä Etelä-Pohjanmaalla. NÄRPIÖ TEUVA KURIKKA

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi 1 ( 7 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) K1 Ala-antti Maria-liisa Ala-antti Seppo Juhani K2 Tarkkonen Aune Matilda Karttunen Mauno Olavi Karttunen Pentti Samuli Käki Elli Heleena Hankonen

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

VETERAANIEN TIISTAITURNAUS

VETERAANIEN TIISTAITURNAUS 1 16.8.2016 2 23.8.2016 3 30.8.2016 4 6.9.2016 5 13.9.2016 6 20.9.2016 7 27.9.2016 8 4.10.2016 9 11.10.2016 10 18.10.2016 11 25.10.2016 12 1.11.2016 13 8.11.2016 14 15.11.2016 15 22.11.2016 A I Bagge Harri

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. Harry Ulvi* - Seppo Järvisalo Stig Svens - Vesa Ala-Kulju* Erkki Saarinen - Lasse Wallin Teuvo Lahti - Kalevi Lehtinen Jussi

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

N50 N

N50 N SVA Riistamaali mestaruuskilpailu 23.-24.8.2014 Sipoo Hirvi 20 kertalaukaus Nimi Seura Ikäl. Tulos Ratko N50 N50 1000 0 1000 0 1 Savukari Sirkka ESA N50 83 67 150 0 N55 N55 1000 0 1000 0 1 Jaakkola Asta

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut Hirvi kertalaukaus

SVA mestaruuskilpailut Hirvi kertalaukaus SVA mestaruuskilpailut 28.-29.6.2008 Hirvi kertalaukaus Class Y45 Kertalaukaus 1 3 Matti Suoranta K-64 194 2 8 Jarmo Pyyhtiä K-64 181 3 4 Hannu Niemelä K-64 177 4 2 Kauno Mäkinen SäSA 154 5 5 Jyrki Pajari

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot