vv. v Sivu 1 / 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30"

Transkriptio

1 2012 vv. v Sivu 1 / 30

2 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS KOULUTUSTOIMINTA JULKAISUTOIMINTA VERKOSTOTOIMINTA KUSTANNUS OY DUODECIM SISÄISET PALVELUT HALLINTOPALVELUT VARAINHOITO TALOUS JA RAHOITUS DUODECIM-KONSERNIN TALOUS LIITEOSA, HENKILÖTIETOJA v Sivu 2 / 30

3 Esipuhe Seuran 131. toimintavuotta leimasivat laajat keskustelut terveydenhuollon uudistuksista. Potilaiden vapaa liikkuvuus laajenee vuonna 2014 koko EU:n alueelle ja kansallisten säädösten tulee määritellä, miten hoito korvataan potilaalle. Tämä edellyttää myös sen hoidon määrittelyä, joka kuuluu julkisen terveydenhuollon piiriin. Seura osallistui aktiivisesti tähän määrittelytyöhön keskusteluissa Terveysfoorumeissa ja työryhmätyöskentelyssä. ProMedico on lääkärijärjestöjen yhdessä perustama yhdistys, joka huolehtii täydennyskoulutuksen ja ammatillisen kehittymisen koordinaatiosta. ProMedico on rakentanut lääkäreille täydennyskoulutuksen suunnitteluun, kirjaamiseen ja seuraamiseen tarkoitetun verkkopalvelun taitoni.fi. Tällä palvelulla voidaan vastata EU:n ammattipätevyysdirektiivin myötä mahdollisesti vaadittavasta pätevyyden ylläpitämisen näytöstä. Toimintavuoden aikana seura oli hyvin aktiivisesti mukana ProMedicon toiminnassa. Kliinisen tutkimuksen vuositeemaa käsiteltiin vuoden aikana monin tavoin. Keväällä seura, Lääkäriliitto ja Finska Läkaresällskapet esittivät julkisen vetoomuksen, jossa ne ilmaisivat vakavan huolensa tutkimusrahoituksen kaventumisen takia. Muutoksien todettiin uhkaavan korkeatasoisen kliinisen tutkimuksen jatkuvuutta Suomessa. Tämä on johtamassa tilanteeseen, jossa potilaiden hoidon laadukkuus on uhattuna. Vuositeema oli näyttävästi ja samoilla äänenpainoilla esillä myös seura vuosipäivän symposiumissa syksyllä. Seuran 125-vuotishistoriakirja julkaistiin vuoden alussa. Lääkäri Jaakko Ignatiuksen ansiokkaan ja uutteran puurtamisen tuloksena syntynyt, yli tuhatsivuinen teos kuvaa tarkasti seuran, mutta myös suomalaisen terveydenhuollon historiaa. Myös muu julkaisutoiminta oli aktiivista. Kustannus Oy julkaisi 15 uutta ja 8 uudistettua painettua teosta. Vuoden lopussa myynnissä oli 215 nimikettä, joista 31 on www-tietokantoja. Alati kehittyvässä Terveysportissa avattiin 60 miljoonaa ja Terveyskirjastossa 38,5 miljoonaa artikkelia. Aikakauskirja Duodecim sai 128-vuotisen historiansa ensimmäisen naispäätoimittajan. Matti Rautalahti Pääsihteeri v Sivu 3 / 30

4 1. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Henkilöjäsenet Duodecim-seura on suurin suomalainen tieteellinen yhdistys. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa (+333 verrattuna vuoteen 2011). Lääkärijäseniä oli (+354), joista 2941 (+103) oli eläkkeellä ja 1525 (-80) opiskelijoita. Kunniajäseniä oli 20 ja kutsuttuja jäseniä 12. Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 669 uutta jäsentä: lääkärijäseniä 114, eläkkeellä olevia lääkärijäseniä 9, opiskelijajäseniä 546. Seurasta erosi toimintavuoden aikana 258 jäsentä ja 79 jäsentä kirjattiin kuolleeksi. Neljännen vuosikurssin lääketieteen opiskelijoille järjestettiin yhdessä aluetoimistojen ja paikallisyhdistysten kanssa viisi jäseneksikutsumistilaisuutta. Yhdistysjäsenet Seuralla oli yhteensä 102 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 78 erikoisalayhdistyksiä tai muita lääketieteen alan yhdistyksiä. Vuoden aikana hyväksyttiin yksi uusi yhdistysjäsenhakemus. Valtuuskunta Valtuuskunnan ( ) puheenjohtajana toimi Kati Juva ja varapuheenjohtajana Klas Winell. Kevätkokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus, tehtiin muut sääntömääräiset henkilövalinnat ja hyväksyttiin sääntöuudistus, jonka mukaan apurahavaliokunta siirtyy kokonaan säätiön alaisuuteen. Syyskokouksessa joulukuussa Helsingissä kuultiin sosiaali- ja terveysministeriön johtajan Liisa- Maria Voipio-Pulkin esitys ajankohtaisista terveydenhuollon rakenne- ja säädösuudistuksista, vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2012 sekä tehtiin sääntömääräiset henkilövalinnat. Kokouksessa hyväksyttiin myös sääntömuutos, jonka mukaan valtuuskunnan kokoukset kutsutaan koolle kirjeitse tai sähköpostitse. Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Markku Heikinheimo ja varapuheenjohtajana Leo Niskanen. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen. Hallituksen kehittämispäivänä pohdittiin vuositeeman toteutusta ja siihen liittyvää yhteistoimintaa. Hallituksen työvaliokunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Hallituksen muuta toimintaa ja sen järjestämiä tilaisuuksia on kuvattu luvussa 6 Hallintopalvelut. v Sivu 4 / 30

5 2. Koulutustoiminta Koulutusvaliokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Koulutustapahtumia suunniteltiin työryhmissä, joihin kutsuttiin myös valiokunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Seuran 131. vuosipäivän tieteellinen symposiumi järjestettiin aiheena Miten tämän päivän tutkimuksesta tulee huomispäivän hoitoa. Symposiumissa oli n. 200 osallistujaa. XXI Opetuksen kehittämisseminaari Lääkäriksi osana kokonaisuutta järjestettiin toukokuussa Espoossa. Tavoitteena oli oppia hiljaisen tiedon siirtymisestä, oppia miten luova ilmapiiri ja oppimisympäristö edesauttavat oppimista sekä harjoitella teknisten taitojen oppimisen menetelmiä. Osallistujia 30. Lääkärikouluttajan kesäkoulu Ryhmä voimavara ja haaste järjestettiin Seilin saaressa yhteistyössä Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen (LKY) ja Turun yliopiston perusterveydenhuollon yksikön kanssa. Tilaisuus oli suunnattu lääketieteen koulutuksen ja opetuksen parissa työskenteleville sekä lääkäri- ja hammaslääkärikouluttajan erityispätevyydestä kiinnostuneille. Osallistujia 40. SYLY-päivien yleislääketieteen tutkimuksen seminaari Uutta särmää ja asiantuntemusta käytäntöön järjestettiin Turussa Osallistujia 88. Avoimuus ja sidonnaisuudetseminaari järjestettiin yhdessä Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry:n kanssa maaliskuussa, osallistujia 40. Lääkärin vaikuttamistaidoista, neuvottelutaidoista ja konfliktitilanteiden ratkaisusta järjestettiin yksi pienryhmäkoulutustilaisuus. Osallistujia 10. Seura järjesti toisen kerran tiedekuntien hallinnon opiskelijaedustajien ns. Halloped-symposiumin / Syventävät opinnot -symposiumin Helsingissä yhdessä Suomen Medisiinariliiton (ja lääketieteellisten tiedekuntien edustajien kanssa). Sen aiheena oli lääketieteen opiskelijoiden syventävien opintojen ohjaussopimus, pakollisten metodologisten opintojen määrä ja sisältö sekä mahdolliset valinnaiset metodologiset opinnot. Taitavaksi tutoriksi -pilottikoulutus järjestettiin Turussa yhteistyössä Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kanssa. Osallistujia 29. Vuoden kestävän Terveydenhuollon johtaminen - koulutuksen osalta seura jatkoi yhteistyötä Aalto Executive Educationin ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Seura järjesti kesäkuussa Global Health-hankkeen(www.globalhealth.fi) Training for trainers - viikon, ensimmäisen Duodecim Glonal Health Summitin Helsingissä sekä elokuussa Tansaniassa Global Health -kurssin Muhimibilin ja Tampereen yliopiston kanssa ulkoministeriön kehitysyhteistyön hankerahoituksella. Kurssin yhteistyökumppaneita olivat lääketieteelliset tiedekunnat, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Hammaslääkäriseura Apollonia, Odontologiska Samfundet i Finland, Suomen Eläinlääkäriliitto, David Livingstone -seura, Väestöliitto, FiMSIC ja Lääkärin sosiaalinen vastuu. Global Health-hankkeen verkkokurssisemiaari pidettiin Chilessä tammikuussa ja sen jälkeen aloitettiin neljän verkkokurssin suunnittelu ja toteutus ulkomaalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa vuosien 2012 ja 2013 aikana. Kurssien aiheet ja vastuumaat: Transition in health (Nepal), Migration of human health issues (Filippiinit), Climate change (Tansania) sekä Introduction to social security and health systems (Chile). Kaksi verkkokurssia valmistui: Gynekologisen laparoskopian perusteet ja Global Health: Literature searching skills. Lisäksi on valmistunut päivitys verkkokursseihin Tupakasta vieroitus: riippuvuuden hoito ja motivoiva haastattelu sekä Asevelvollisen palveluskelpoisuuden arviointi. Vuonna 2012 verkkokurssien sivuja ladattiin 2,80 miljoonaa kertaa (vuonna 2011 latauksia tehtiin 2,59 miljoonaa). Medupro Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettiin maksullinen Lääkäri ja tietokantojen osaava käyttö verkkokurssi. Kurssi on ollut käytössä t yhtäjaksoisesti lokakuusta 2010 lähtien ja osallistujia se on kerännyt 75. Kustannus Oy Duodecimin Oppiportti-hankkeen v Sivu 5 / 30

6 yhteydessä on samalla otettu käyttöön uusi tekninen verkkokurssialusta Seuran uusia verkkokursseja varten. Koulutuksen Laatupakettia eli sähköistä arviointi- ja todistuspalvelua käytettiin 73 koulutustilaisuudessa (67 tilaisuutta v. 2011), joista 15 oli Duodecimin omia tilaisuuksia. Arviointilomakkeita tehtiin 117 kappaletta, joita täytettiin yhteensä kertaa. Palvelua on käytetty myös Itä-Suomen, Pohjolan ja Turun lääketiedetapahtumissa järjestettyjen kurssien yhteydessä. Lääkärin nimikirjan käyttäjiksi oli vuoden lopussa rekisteröitynyt 3252 seuran jäsentä (v rekisteröityneitä oli 3085). Opiskelijatoimintaa järjestettiin eri puolilla Suomea. Seuran tuella 15 lääketieteen opiskelijaa osallistui monitieteelliseen seminaariin Lääketiede ja teatteritaide Valamon luostarissa Heinävedellä. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Suomen lääketieteen filosofian seuran ja Valamon kansanopiston kanssa. Eettisiä keskustelutilaisuuksia ja ammatinvalintailtoja järjestettiin yhteistyössä lääketieteen kandidaattiseurojen kanssa. Valmistuville kursseille järjestettiin informaatiotilaisuus ajankohtaisista koulutusasioista ja Kustannus Oy Duodecimin asioista. Opiskelijatoiminnasta on lisää tietoa kohdassa Hallituksen toimintaa. Jäsenyhdistyksille koulutustoimisto järjesti 23 koulutustilaisuutta, joissa oli yhteensä 2943 osallistujaa. Se vastasi Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry:n, Suomen Gastroenterologiayhdistyksen, Suomen Gastrokirurgit ry:n, Suomen Gynekologiyhdistyksen, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen, Suomen Perinatologisen Seuran, Suomen Sisätautilääkäriyhdistyksen ja Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen koulutustilaisuuksien järjestämisestä. Koulutustoimisto vastasi myös Suomen Gastroenterologiayhdistyksen, Suomen Perinatologisen Seuran ja Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen toimistopalveluista. Duodecimin paikallisyhdistykset järjestivät toimintavuonna seuran tuella jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksia. Seuran edustaja osallistui seuraaviin lääkärikoulutusta käsitteleviin kokouksiin: pohjoismaisten lääkärijärjestöjen koulutusosastojen kokous syyskuussa Oslossa, Association of Medical Education in Europe (AMEE) eloskuussa Lyonissa sekä European Accreditation Council for Continuous Medical Education (EACCME) joulukuussa Brysselissä. Lääketiedetapahtumat Valtakunnalliset lääkäripäivät järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa. Oulussa Pohjolan Lääkäripäivien teemana oli Terveyttä ja hyvinvointia elämänkaareen ja erillisen Duodecim-symposiumin aiheena oli Hoidon rajat palliatiivinen hoito välttämätön osa lääkintätaitoa. Lääkäripäivät aloitettiin yleisötilaisuudella ja aiheena oli Muistatko tietoa muistista ja muistisairauksista. Tampereen lääkäripäivillä Duodecim-symposiumin aiheena oli Mielen hoito: lääkkeitä vai ei ja Kiinni kliinisen tutkimukseen. Lääkäripäiviä edeltäneenä iltana pidettiin yleisötilaisuus Usko, toivo ja huijaus uskomukset hyvässä ja pahassa, johon osallistui noin 450 kuulijaa. Itä-Suomen Lääketiedetapahtuman teemana Kuopiossa oli Tiedosta taitoa. Duodecimsymposiumin nimi oli: Tutki ja tiedä tiede arjessa. Lääketiedetapahtuman päätteeksi pidettiin Duodecimin ja Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen yleisötilaisuus, jonka aiheena oli Hyvä kunto parempi mieli! Tilaisuus keräsi 250 kuulijaa. v Sivu 6 / 30

7 Turun Lääketiedepäivillä pidettiin Duodecim-symposiumi aiheesta Tervettä seksiä!. Tieteellinen symposiumi järjestettiin Mauno Koivisto -keskuksessa, ja sen aiheena oli 25 vuotta nykyaikaista biomateriaalitutkimusta Turussa. Tutkimuksesta käytännön hoitoon Tietoja vuoden 2012 lääketiedetapahtumista. Tapahtuma Aika ja paikka Kurssit Luennoit sijat Valtakunnalliset Lääkäripäivät (39. kerta) Pohjolan Lääkäripäivät (47.kerta) Tampereen Lääkäripäivät (33. kerta) Itä-Suomen Lääketiedetapahtu ma ( 32.. kerta) Turun Lääketiedepäivät (29. kerta) Helsinki Oulu Tampere Kuopio Turku Osallistujia (näyttely 8828) Pääjärjestäjä (yhteistyötahot) Suomen lääkäriliitto (Duodecim, Finska Läkaresällskapet) Oulun Duodecim, Duodecim (OYS, Oulun yliopisto) Tampereen Lääkäriseura, Duodecim Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys, Duodecim (UEF ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri) Turunmaan Duodecimseura, Duodecim v Sivu 7 / 30

8 3. Julkaisutoiminta Viestintävaliokunta (aik julkaisuvaliokunta) seurasi ja osaltaan ohjasi Duodecim-lehden, Hyvä Terveys -lehden, Kustannus Oy Duodecimin ja Lääketieteen sanastolautakunnan toimintaa. Viestintävaliokunta kokoontui kolme kertaa, joista yksi oli Mustion linnassa järjestetty kesäseminaari aiheena Duodecim-brändin kehittäminen. Aikakauskirja Duodecim Vuosi 2012 oli Aikakauskirjan 128. julkaisuvuosi. Lehden 128. vuosikerta sisälsi entiseen tapaan 24 numeroa, ja sen kokonaislaajuus oli sivua. Lehden keskipainos oli noin kpl. Arvioijia oli 336. Varsinaisia tieteellisiä artikkeleita julkaistiin 242, joista 160 (66 %) oli pyydettyjä. Aikakauskirjan lääketieteellisessä toimituksessa on kaksitoista lääkäriä. Lehden päätoimittaja vaihtui kesän lopussa. Johanna Arola aloitti uutena päätoimittajana ja Pekka Lahdenne siirtyi lastentaudeista vastaavaksi toimittajaksi lääketieteelliseen toimitukseen. Vuonna 2012 uutena toimittajana aloitti myös syöpätautien erikoislääkäri Maija Tarkkanen. Aikakauskirjan entiset toimittajat muodostavat Torstaikillan. Kilta vietti 20-vuotisjuhlaansa ja tuotti Aikakauskirjan joulunumeron, jonka teemana oli Ruoka. Kesäkuun lopussa numerossa 13 julkaistiin Aikakauskirjan toinen Kesänumero, johon koottiin artikkeleita kesään liittyvistä terveyspulmista ja sairauksista. Teema keskittyi ympäristöön ja luontoon. Ruoka oli esillä myös kesäteemassa! Teemanumeroita julkaistiin kahdeksan. Kaikissa teeman sisältäneissä numeroissa julkaistiin myös tavallista aineistoa. Aikakauskirjan verkkosivujen kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Vuonna 2012 sivuilla avattiin 4,7 miljoonaa artikkelia. Yhä useampi kävijä tuli sivuille mobiililaitteen kautta, kasvua edelliseen vuoteen oli yli 300 %. Viime vuonna julkaistuista artikkeleista verkossa luetuin oli Vinkistä vihiä -juttu Kolmesti sokkiin kolmessa vuodessa kolmas kerta toden sanoi, jonka olivat kirjoittaneet Heikki Koistinen, Ville Holmberg ja Ville Palojärvi. Ilmoitusten hankinta lehteen ja ilmoitustulot laskivat n 5 % edellisen vuoden tasosta, jota voidaan pitää yleisiin markkinaolosuhteisiin nähden torjuntavoittona. Lääketieteen sanastolautakunta Lääketieteen suomen kielen sanavarojen kehittämisestä ja termiongelmien ratkomisesta seurassa vastaa Lääketieteen sanastolautakunta. Se kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Sanastotyön ohella lautakunta jatkoi Lääketieteen termit -sanakirjan kuudennen painoksen toimitustyötä. Sanastolautakunta toimi entiseen tapaan lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen»iso-niilon» ja»pikku-niilon» tuomaristona. v Sivu 8 / 30

9 4. Verkostotoiminta Verkostovaliokunta piti vuoden aikana neljä kokousta. Vuoden aikana keskityttiin konsensuskokouksen valmisteluun, perusterveydenhuollon asioihin sekä valiokunnan toiminnan piiriin kuuluvien hankkeiden seurantaan. Valiokunnan toiminnassa tärkeäksi nähdään osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteisöllisyyden vaaliminen kollegakunnan keskuudessa. Valiokunnan toiminnan piiriin kuuluvat käypä hoito, eettinen foorumi, konsensuskokous, terveysfoorumi ja kansainvälinen symposiumi. Käypä hoito Käypä hoito toiminta jatkui vakiintuneella tavalla. Vuoden 2012 lopussa Käypä hoito suosituksia oli käytettävissä yhteensä 102 kappaletta. Selkeä painopiste oli suositusten ylläpidossa. Suositusten ajanmukaisuuden varmistamiseksi tavoitteena on, että kunkin suosituksen päivitystarve arvioidaan ja tarvittava päivitys aloitetaan kolmen vuoden kuluttua suosituksen viimeisen version ilmestymisestä. Suosituksen päivitysprosessin tavoitekesto on yksi vuosi. Suositusten lisäksi jatkettiin suositusten käyttöönottoa tukevien materiaalien laatimista. Vuonna 2012 julkaistujen suositusten lisäksi vuoden lopussa oli valmisteilla neljä uutta hoitosuositusta sekä 33 hoitosuosituksen päivitys. Vuoden 2012 aikana Käypä hoito suosituksia avattiin Käypä hoito sivuston ja Terveysportin kautta yhteensä kertaa, ja suositusten potilasversioita Käypä hoito sivuston ja Terveyskirjaston kautta kertaa. Suosituksia esiteltiin useissa kansallisen ja alueellisten lääkäripäivien tilaisuuksissa, klinikkameetingeissä ja vastaavissa tilaisuuksissa. Suositusten lisäksi Käypä hoito järjesti näyttöön perustuvan lääketieteen menetelmäkoulutusta kaksipäiväisen tutkimustiedon kriittisen arvioinnin kurssin sekä yhteensä neljän työryhmien jäsenille suunnatun puolipäiväisen näytönastekatsaus työpajan muodossa. Seuran koulutustoimisto oli ensimmäistä kertaa mukana tutkimustiedon kriittisen arvioinnin kurssin järjestelyissä yhdessä vastakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa. Tämä mahdollisti kurssin osallistujamäärän lisäämisen. Käypä hoito työryhmissä työskenteli noin 350 asiantuntijaa. Heistä suurin osa oli lääkäreitä, mutta mukana oli myös muiden terveydenhuollon ammattiryhmien edustajia. Käypä hoito toimituksessa työskenteli 29 osa- tai kokopäivätoimista henkilöä, heidän joukossaan 12 lääkäritoimittajaa ja yksi hammaslääkäritoimittaja. Merkittävin kehittämishanke oli yhteistyössä Kelan kanssa toteutettava kuntoutuksen sekä toiminta- ja työkyvyn arvioinnin osuutta hoitosuosituksissa lisäävä Käypä kuntoutus hanke, joka jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Toinen merkittävä hanke oli hoitosuosituskäsikirjan uusiminen, joka saatiin valmiiksi joulukuussa Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina säilyivät erikoislääkäriyhdistykset, Lääkäriseura Duodecimin koulutustoimisto sekä Kustannus Oy Duodecimin LKT- ja EBMeDS-toimitukset sekä Hammaslääkäriseura Apollonia. Muita merkittäviä yhteistyökumppaneita olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka on Käypä hoito suositusten päärahoittaja, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kela, Fimea, Finohta ja Finska Läkaresällskapet. v Sivu 9 / 30

10 Taulukko: Käypä hoito -julkaisut vuonna Ammattilaisille julkaistut suositukset Uudet suositukset Ylävatsavaivaisen potilaan tutkiminen ja hoito Päivitetyt suositukset Liikunta Eteisvärinä Selkäydinvamma Polvi- ja lonkkanivelrikko Astma Kuolevan potilaan oireiden hoito Melanooma Lihavuus (lapset) Huumeongelmaisen hoito Psoriaasi (iho ja nivelet) Nielutulehdus Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu MS-tauti Munasarjasyöpä Kohdunulkoinen raskaus Suusyöpä ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, lapset ja nuoret) Kohdistetut päivitykset Ruoka-allergia (lapset) Potilaille julkaistut suositukset Potilasohjeet ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, lapset ja nuoret) Astma Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu yleistyy iän myötä Kuolevan potilaan oireiden hoito Lihavuus (lapset ja nuoret) MS-tauti Melanooma (ihomelanooma) Munasarjasyöpä Nielutulehdukset (mm. Nielutulehdus, angiina, adenovirusinfektio ja mononukleoosi) Polvi- ja lonkkanivelrikko (artroosi) Psoriaasi (iho- ja nivelpsoriaasi) Suusyöpä (kielen, huulen ja suun muiden limakalvojen syöpä) Tupakoijasta tupakoimattomaksi, sauhuttelijasta savuttomaksi otatko haasteen vastaan? Vatsa vaivaa ja närästää? (Ylävatsavaivaisen potilaan tutkiminen ja hoito) Virtsankarkailu naisten yleinen ja turhaan salailtu vaiva Ruotsink. potilasohjeet ADHD (aktivitets- och uppmärksamhetsstörning, barn och ungdomar) Akuta tandinfektioner och antimikrobiell medicinering Artros i knä och höft Crohns sjukdom Diabetes ett hot mot hälsan Downs syndrom Från rökare till rökfri vågar du ta emot utmaningen? För tidig förlossning Förmaksflimmer Hjärt-lungräddning (HLR) Hyposensilibering underlättar vardagen för allergiker Karies, eller hål I tändarna, kan förhindras MS (multiple sclerosis) Melanom (hudmelanom) Muncancer (cancer I tunga, läppar och andra slemhinnor I munnen) Parodontit eller tandlossning Skenbensbrott (skenbensfraktur) Svalginfektioner (bland annat halsfluss, adenovirusinfektion och mononukleos) Urininkontinens ett vanligt besvär hos kvinnor Urinvägsinfektioner Opetusta ja oppimista tukevat julkaisut Diasarjat ADHD Liikunta Elvytys (vastasyntynyt) Polvi- ja lonkkanivelrikon hoito Huumeongelmaisen hoito ST-nousuinfarkti Kohdunulkoinen raskaus Videot Perusgastroskopia Fundoplikaatioleikkaus v Sivu 10 / 30

11 Eettinen foorumi Eettisellä foorumilla käsiteltiin vuoden aikana kymmenen tapausta. Helsingin lääkäripäivillä foorumi järjesti kurssin, jossa esiteltiin neljä tapausta ja kuultiin aiheeseen liittyvät luennot Konsensuskokous Konsensuskokouksen 2014 aiheeksi valittiin Vanhuuskuolema. Suunnittelu käynnistetään yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa alkuvuonna Kokouksen ajankohta on ja paikka Hanasaaren Kulttuurikeskus Espoossa. Terveysfoorumi 2012 Vuoden aikana järjestettiin kaksi Terveysfoorumia. Ensimmäinen toteutettiin kokoushotelli Rantapuistossa ja järjestelyistä vastasi Sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Duodecimin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Lääkäriliiton sekä Kuntaliiton kanssa. Aiheena olivat edelleen terveydenhuollon valinnat ja erityisesti niiden käytännön järjestelyt. Foorumin annista julkaistiin Lääkärilehdessä artikkelit syksyllä Toinen Terveysfoorumi järjestettiin Kuntatalolla teemalla Miten palveluvalikoimasta päätetään? Kuntaliitto oli päävastuullinen järjestäjä. Kansainvälinen symposiumi Duodecimin 9.kansainvälinen symposiumi päätettiin järjestää aiheesta Enhancing public health through pharmacoepidemiology and pharmacoeconomics. Suunnitteluryhmän puheenjohtaja on professori Risto Huupponen Turun yliopistosta. Kokous pidetään Sannäsin kartanossa Porvoossa. v Sivu 11 / 30

12 5. Kustannus Oy Duodecim Kausi oli yhtiön 29. toimikausi. Vuoden aikana julkaistiin 15 uutta ja 8 uudistettua painettua teosta. Vuoden lopussa myynnissä oli 215 nimikettä, joista 31 on www-tietokantoja. Yhtiön liikevaihto oli noin 8,85 miljoonaa euroa, ja liikevoitto n. 2% liikevaihdosta. Henkilökunnan määrä kasvoi ja vuoden lopussa yhtiön palkkalistoilla oli 50 työntekijää, joista 17 oli osa-aikaisia. Tuntiperusteisia avustajia oli lisäksi 21. Terveysportin käytön kasvu jatkui edellisten vuosien tapaan. Palvelussa avattiin noin 60 miljoonaa artikkelia ja käytetyimmät osiot olivat lääkärin tietokannat ja lääketietokannat. Muista tietokannoista ja palveluista käytetyimpiä olivat luokitukset, etusivun uutisosiot ja Duodecim-lehti. Terveyskirjasto-palveluun kirjauduttiin yli 15,2 miljoonaa kertaa ja siellä avattiin noin 38,5 miljoonaa artikkelia. Terveyskirjasto on integroitu osaksi Terveysporttia ja toiminnan kulut katetaan Terveysportin myyntituloista. Terveyskirjaston hakuikkuna on liitetty osaksi kunnan tai terveyskeskuksen terveyssivustoja n. 80 %:ssa kunnista ja Terveyskirjastossa on vierailtu ainakin 165 kunnan alueelta. Tuotekehityksen painopisteet ovat olleet automaattisen päätöksentuen kehittämisessä ja järjestelmäintegraatiossa. Muut keskeiset investointikohteet olivat Sähköinen terveystarkastus ja valmennus, jota testattiin Elämä Pelissä-TV-formaatin kolmannella tuotantokaudella ja Oppiportti, jonka tavoite on tuoda oppikirjat ja verkkokoulutukset työnantajien välityksellä terveydenhuollon ammattilaisten ulottuville. v Sivu 12 / 30

13 6. Sisäiset palvelut Yhdistyspalvelut Henkilöstö Seuralla oli vuoden 2012 lopussa 58 vähintään puolipäiväistä työntekijää. Sivutoimisten työntekijöiden lukumäärä oli 37. Koko henkilökunta kävi läpi kehityskeskustelut, joissa mm. arvioitiin kehitystä, määritettiin vuoden tavoitteet ja kehittymisalueet. Henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus kouluttautua kehittämissuunnitelmien mukaan. Seuran ja Kustannus Oy Duodecimin henkilöstölle järjestettiin kaksipäiväinen kehittämis- ja virkistystapahtuma. Yksiköt järjestivät omia kehittämispäiviään. Seuran johdossa ei tapahtunut muutoksia. Seuran toimitilat Seura toimii omistamissaan tiloissa Kalevankatu 11:n kiinteistössä. Käyvän hoidon toimitus jatkaa entisissä tiloissaan Kalevankatu 3:ssa. Seuralla on aluetoimistot Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tietohallinto Tietohallintoyksikkö vastasi koko Duodecim-konsernin tuottamien verkkopalveluiden tietojärjestelmäkehityksestä ja ylläpidosta, tietotekniikan käyttäjätuesta, laitteistojen ja ohjelmien toimivuudesta sekä koordinoi ohjelmisto- ja laitehankinnat. Tietohallintoyksikössä oli vuoden 2012 lopussa 12 työntekijää, joista kuusi oli seuran ja kuusi Kustannus Oy Duodecimin palveluksessa. Keskeisten palveluidemme käyttäjähallinnan yhdenmukaistamiseen liittyvä hanke eteni hyvin ja vuoden 2012 loppuun mennessä saatiin valmiiksi suunnitelmat tuotantoympäristön pystyttämiseksi. Verkkopalveluiden taustalla olevaan tietokantaan vaihdettiin nykyaikaisempi merkistöjärjestelmä joka mahdollistaa erikoismerkkien käytön monipuolisemmin ja helpottaa tiedon siirtoa ulkopuolisten järjestelmien kanssa. Tietojärjestelmäkehitykseen ja tietojärjestelmien hankintaan liittyviä käytäntöjä on kehitetty entistä systemaattisempaan suuntaan. Tietohallinnon sisäistä yhteistyötä on tiivistetty seuran ja kustantamon tietohallinnon kesken kriittisten yhteisten tietojärjestelmien ja osaamisalueiden osalta Internet-operaattori kilpailutettiin ja kilpailutuksen päätteeksi vaihdettiin toimittajaa. Samalla ulkoistettiin palomuurin ylläpito, mikä parantaa henkilökunnalle tarjottavien sisäisten tietojärjestelmien saatavuutta. Atk-tuen ja ylläpidon piirissä oli 170 työasemaa (14 pöytäkonetta, 156 kannettavaa) ja 28 palvelinta. Talousyksikkö Talousyksikössä työskenteli 6,5 henkilöä, ja se vastasi Duodecim-konsernin taloushallinnosta. Seuran ja konsernin tytäryhtiöistä Kustannus Oy Duodecimin, Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Viktorinrannan sekä Lydia ja Karl G. Lindbergin Duodecim-säätiön taloushallinto hoidettiin yksikössä. Tytäryhtiöt ovat korvanneet työn aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Konserniin kuuluivat myös AS Medicina ja Kiinteistö Oy Ykstoista. Näiden taloushallinto hoidettiin muualla, mutta myös näiden tilinpäätökset yhdistettiin konsernitilinpäätökseen. Talousyksikkö tuotti yllä mainituille konsernin osille taloushallinnon palveluiden lisäksi seuraavat palvelut: tekijänpalkkiorekisterin ylläpito, jäsenasioiden hallinta ja jäsenrekisterin ylläpito, kirjatilausten käsittely, kirjavarastojen hallinta ja varainhoidon raportointi. v Sivu 13 / 30

14 Vuoden aikana otettiin käyttöön kirjakohtainen budjetointijärjestelmä. Taloussäännön laatiminen ja laskutusprosessien kehittäminen aloitettiin, jatketaan seuraavana vuonna. Ei työsuhteessa olevien matka-ja kululaskujen sähköinen käsittely hoidettiin konsernissa. Jäsenrekisterin kehittämistyö siirrettiin seuraavalle vuodelle. Osallistuttiin Kustannus Oy Duodecimin asiakkuuden hallintaprosessiin. Viestintä Seuran viestinnän yksikkö huolehtii viestinnän linjan ylläpidosta ja sen kehittämisestä. Perustehtäviin kuuluvat yhteydet mediaan, tiedotustilaisuuksien ja kirjan julkistamistilaisuuksien järjestelyt, kotisivujen ja intranetin ylläpito, viiden lääketiedetapahtuman näyttelyjärjestelyt ja jäsentiedotus. Perustehtävien lisäksi yksikkö oli mukana eri hankkeissa ja projekteissa. Yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin kanssa kehitettiin näyttelytoimintaa ja vietiin intranetin kehittämisprojektia eteenpäin. Vuoden aikana panostettiin myös median tavoitettavuuteen ja tiedotusprosessien parantamiseen. Viestintäyksikkö vastasi valtuuskunnan vaalien tiedotuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Näyttelyt Duodecimilla oli näyttelyosasto Oulun, Tampereen, Kuopion ja Turun alueellisilla lääkäripäivillä sekä Helsingissä valtakunnallisilla Lääkäripäivillä. Näyttelyiden teemana oli Duodecim on mukanasi joka päivä, jolla viitattiin jäsenille tarjottaviin mobiilipalveluihin. Kevään aikana näyttelyrakentaja ja näyttelyihin liittyvä mainostoimistotyö kilpailutettiin yhteistyössä kustannus Oy Duodecimin messutoiminnoista vastaavan yksikön kanssa. Yhteistyökumppani vaihdettiin ja syksyn aikana suunniteltiin uusi messukonsepti vuodeksi Duodecim mediassa Vuoden aikana otettiin käyttöön Cisionin mediatyökalu, jonka avulla median tavoitettavuus ja tiedotusprosessit parantuivat merkittävästi. Seuran viestintäyksikkö vastasi sekä seuran että Kustannus Oy Duodecimin mediatiedotuksesta. Käypä hoito -tiedottaja vastasi Käypä hoito -viestinnästä. Seuran viestintäyksikkö järjesti tiedotusvälineille 11 tiedotustilaisuutta, lehdistötiedotteita lähetettiin yhteensä 17. Käypä hoito -yksikkö järjesti kaksi tiedotustilaisuutta (ylävatsavaivat sekä polven ja lonkan nivelrikko) ja oli mukana järjestämässä tiedotustilaisuutta Joensuuhun yhteistyössä Pohjois- Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Lasten ja nuortentautien painotiimin kanssa. Lehdistötiedotteita lähetettiin seitsemän. Mediaseurantaa toteutettiin mbrainin toimesta tammikuusta helmikuuhun sekä syyskuusta joulukuuhun. Mediaosumien kokonaismäärä nousi hieman edellisvuoteen verrattuna. Yhteensä mediaosumia oli 596 kpl, lukumäärään ei sisälly Kustannus Oy Duodecimin osumat. Mediaosumien määrä oli noussut hieman yli seitsemän prosenttia. Projektit ja hankkeet Viestintäyksikkö vastasi valtuuskunnan vaalien 2013 viestintäsuunnitelman laatimisesta ja sen toteuttamisesta. Vaalien ympärille rakennettiin kampanja, joka sisälsi vaalisivuston, vaalikoneen ja printtimainoksia. Lisäksi vaaleja tuotiin esiin jäsentiedotteilla, jotka toteutettiin sähköisillä uutiskirjeillä. v Sivu 14 / 30

15 Viestinnän yksikkö vastasi yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin kanssa intranetin kehittämisprojektista. Vuoden aikana luotiin uuden intranetin prototyyppi, jonka testaus ja käyttöönotto ajoittuvat vuoden 2013 keväälle. Viestinnän yksikössä laadittiin sähköisten kalentereiden kehittämisprojektin esiselvitys. Varsinainen projekti toteutetaan vuonna Viestinnän yksikkö oli mukana myös seuran vuositeeman ja brändin kehittämisen hankkeissa. Viestintäpäällikkö oli mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman Potilasturvallisuutta taidolla -hankkeen viestintätiimissä sekä Fimean koordinoiman Lääkeinformaatioverkoston viestintäryhmässä. Jäsenviestintä Jäsenviestintää toteutettiin sähköisten uutiskirjeiden ja Aikakauskirja Duodecimin D-toimintaapalstan kautta. Uutiskirjeitä lähetettiin alueellisten lääkäripäivien alla kyseisten alueiden jäsenille sekä valtakunnallisten lääkäripäivien alla kaikille jäsenille. Jäseniä tiedotettiin myös vaaleista sähköisten uutiskirjeiden ja Aikakauskirjan välityksellä. Viestintäyksikkö toimitti yhteistyössä Aikakauskirjan toimituksen kanssa D-toimintaa-palstaa. Koulutukset Toimittajille suunnattu viisipäiväinen koulutustilaisuus Terveysakatemia järjestettiin neljättä kertaa. Turussa järjestettyyn koulutukseen osallistui 20 toimittajaa eri medioista. Koulutuksen järjestivät Sairaanhoitopiirien johtajat ry yhdessä Duodecimin ja Terveystoimittajat ry:n kanssa. Koulutuksen suunnittelussa olivat mukana Suomen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveysministeriö ja lehtitalojen edustajat. Käypä hoito järjesti THL:n Finohtan kanssa terveystoimittajille Tutkimusten mukaan - koulutusseminaari (22 osanottajaa). Viestintäyksikössä työskenteli viestintäpäällikkö ja osa-aikainen tiedottaja Kokous- ja asiakaspalvelut Seuran kokoustiloissa järjestettiin 326 tilaisuutta, joissa tarjottiin oman keittiön antimia osallistujalle. Monia kokouksia järjestettiin myös neljännen kerroksen neuvotteluhuoneessa, Käyvän hoidon tiloissa, Kustannus Oy Duodecimin tiloissa sekä talon ulkopuolella. Asiakaspalvelussa myydään Kustannus Oy Duodecimin kirjoja sekä huolehditaan mm. Duodecimin Helsingin toimipisteiden yhteisestä puhelinkeskuksesta ja postiliikenteestä. Asiakaspalvelukoordinaattorit vastaavat myös mm. Helsingin seudun Duodecim-seuran toimistopalveluista, Viktorinrannan loma-asuntojen varauspalveluista sekä Kalevankatu 11 - kiinteistön ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Kokouspalvelua hoiti kaksi henkilöä apunaan tarvittaessa tarjoiluhenkilökuntaa. Asiakaspalvelussa työskenteli kaksi henkilöä. v Sivu 15 / 30

16 7. Hallintopalvelut Hallituksen toimintaa Seura oli edellisten vuosien tapaan järjestämässä Terveysfoorumeja, joita pidettiin kaksi. Ensimmäinen käsitteli terveydenhuollon valintojen perusteita ja sen päävastuullisena järjestäjän oli STM. Toinen, Kuntaliiton vetovastuulla järjestetty Terveysfoorumi keskusteli niistä lähtökohdista, joista suomalainen palveluvalikoima määritellään. Seuran apurahavaliokunta päätettiin siirtää Suomen Lääketieteen säätiön valiokunnaksi. Seuran hallitus päättää edelleen seuran apurahojen jaosta, mutta jakoesitys tulee säätiön apurahavaliokunnalta. Käyvän hoidon rahoitus toteutui pääosin valtion budjetista, THL:n toimiessa valtionapuviranomaisena. Kelan hanketuella rahoitettiin toista vuotta kuntoutukseen liittyvien näkökulmien sisällyttämistä suosituksiin. Seuralla on edustajia lukuisissa järjestöissä ja yhdistyksissä. Edustajien työn seuraamiseksi heiltä pyydettiin lyhyet raportit toiminnasta. Vuositeema kliininen tutkimus Kliinisen tutkimuksen teeman käsittelyä jatkettiin monin tavoin kolmantena eli viimeisenä teemavuotena Tiedotustilaisuus, jonka aiheena on Kliininen tutkimus on tie hyvään kliiniseen hoitoon, pidettiin Tilaisuudessa julkaistiin yhdessä Lääkäriliiton ja Finska Läkaresällskapetin kanssa aiheeseen liittyvä vetoomus, joka toimitettiin sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle, peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille, opetusministeri Jukka Gustafsonille, sosiaalija terveysvaliokunnan puheenjohtajalle Juha Rehulalle ja varapuheenjohtajalle Anneli Kiljuselle. Teemavuoden julkilausuma sai mukavasti medianäkyvyyttä. Puheenjohtaja ja pääsihteeri tapasivat ministeri Paula Risikon ja keskustelussa todettiin, että kliinisen tutkimuksen edistäminen on ministerille tärkeää. Pääsihteeri tapasi myöhemmin ministeri Guzenina-Richardsonin, joka myös ilmaisi tukevansa korkeatasoisen kliinisen tutkimuksen tulevaisuutta Suomessa. Valtakunnallisilla Lääkäripäivillä Helsingissä tammikuussa, Tampereen lääkäripäivillä maaliskuussa ja Turun lääketiedetapahtumassa syksyllä pidettiin kliinisen tutkimukseen liittyvä seminaari ja Itä-Suomen Lääketiedetapahtumassa Kuopiossa syyskuussa oli luentoja aiheesta. Oulussa järjestettiin yhdessä paikallisen seuran kanssa erillinen tilaisuus toukokuussa. Teema oli esillä Aikakauskirja Duodecimissa teeman tunnuksella merkittyjen kirjoitusten ja artikkelin kautta. Yhteistyössä Duodecimin kanssa kliininen tutkimus oli aiheena Suomen hematologiyhdistyksen seminaarissa syyskuussa, Lastenlääkäripäivillä ja Suomen yleislääketieteen yhdistyksen päivillä lokakuussa Kliinisen tutkimuksen edistämisestä ja uhkakuvista keskusteltiin hallituksen ja Lääketeollisuus ry.n johdon välisissä neuvotteluissa. Kliinisen tutkimuksen teemaa pohtimaan ja edistämään perustettu kehittämisryhmä toi kokouksissaan esiin monia mahdollisuuksia parantaa käytäntöjä. Näistä viestitettiin edelleen em. tapahtumissa. Helsingin Sanomissa oli Kari Raivion ja Pekka Karman Vieraskynä kirjoitus 7.10.: Yliopistosairaaloissa tehtävä tutkimustyö koituu potilaiden hyväksi. Vuoden lopussa tiedettiin, että aiheen käsittely tulee jatkumaan vuoden 2013 aikanakin. v Sivu 16 / 30

17 Avustukset Seura on avustanut eri yhteisöjä, hankkeita ja tapahtumia yhteensä eurolla. Avustuksia saivat Pirjo Mäkelä muistosymposium, Musiikkilääketieteen yhdistyksen Oulun paikallisosasto, Kanta- Hämeen Lääkäriyhdistys, Musiikkilääketieteen yhdistys, Terkon Lux humana projekti, Lääkärin sosiaalinen vastuu, Mocoman remontti, Lääketieteen koulutuksen yhdistys, FIMSIC, lääketieteen opiskelijoiden vuosijuhlat, speksit ja muu toiminta, opiskelijoiden osallistuminen Valamon kansanopiston seminaariin, Lääkäripäivien yhteydessä pidetty Vanhan kirran konsertti ja Viktorinrannassa toteutetut tutkijaviikot. Myös ProMedicon toiminta-avustus ( ) ja tiedekeskus Heurekan Suolistossa suhisee näyttelyn tuki ( ) sisältyvät avustuksiin. Huomionosoitukset Huomionosoitusvaliokunta kokoontui kerran. Seuran ansiomerkit n:o myönnettiin seuraaville henkilöille:tarja Heiskanen-Kosma, Anne Remes, Heikki Saha, Juha Saltevo, Juha Pekka Turunen, Tapio Visakorpi. Seuran kunniakirjat myönnettiin Jaakko Ignatiukselle, Eija Rautiaiselle, Elisabeth Tiilikaiselle ja Hannu Kautiaiselle. Opiskelijatoiminta Neljännen vuosikurssin opiskelijat kutsuttiin seuran jäseniksi kullakin lääketieteen opetusta antavalla yliopistopaikkakunnalla. Tilaisuuksissa kerrottiin lyhyesti seuran historiasta, tavoitteista ja erityisesti tarjonnasta opiskelijoille. Seuran tukema nuorten keskusteluryhmätoiminta jatkui koko maassa. Kullakin lääketieteellisellä yliopistopaikkakunnalla toimiva D-opiskelijayhteyshenkilö vastasi tilaisuuksien käytännön järjestelyistä. Toimintaa koordinoi seuran hallituksen opiskelijajäsen. Tilaisuuksia järjestettiin Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Turussa. Kaikkiaan opiskelijatilaisuuksia järjestettiin 18 kappaletta ja niihin osallistui yli 1500 opiskelijaa. Ensimmäisen vuosikurssin lääketieteen opiskelijoille lahjoitettiin Lääkäriksi-kirja. Lausunnot ja julkilausumat Seura esitti yhdessä Väestöliiton ja Pelastakaa lapset ry:n kanssa oikeusministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle, että poikien ympärileikkauksista tarvitaan toimintaa ohjaavat säädökset, kunnes koko perinteestä voidaan luopua. Suomen Lääketieteen Säätiön ja Sigrid Juséliuksen säätiön apurahoista annettiin lausunto. Historiakirjaprojekti Seuran kaksiosainen 125-vuotishistoriateos julkistettiin Helsingin Yliopistomuseon Keisarisalissa. Vaihtolehdet Seura hankkii 30 kpl Annals of medicine -lehden vuosikertaa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan vaihtolehtikeskuksen käyttöön ulkomaisia ns. vaihtolehtiä varten. Tapahtumat Vuosipäivän symposiumi pidettiin Finlandia-talossa Helsingissä ja sen teemana oli Miten tämän päivän tutkimuksesta tulee huomispäivän hoitoa?. Vuosipäivänä palkittiin seuran toiminnassa ansioituneita ja jaettiin apurahoja. v Sivu 17 / 30

18 Yhteistyö Seura osallistui aktiivisesti valtakunnallisten Lääkäripäivien johto-, projekti- ja ohjelmaryhmien toimintaan. Seura on osallisena Lääkärijärjestöjen koulutusrahastossa. Seuran edustajat osallistuivat virolaisen kustantamon AS Medicinan hallituksen ja hallintoneuvoston työskentelyyn. Seuran edustajat toimivat aktiivisesti Duodecimin, Finska Läkaresällskapetin ja Suomen Lääkäriliiton perustaman ProMedicon hallintoelimissä. Apurahat ja palkinnot Apurahavaliokunta. Seuran apurahavaliokunta teki ehdotukset seuran ja Suomen Lääketieteen Säätiön kannustus- ja tutkimusapurahojen apurahojen jaosta.. Apurahoja sai 6 tutkimusryhmää ja 146 tutkijaa yhteensä euroa. Tästä Duodecimin osuus oli euroa ja Suomen Lääketieteen Säätiön euroa. Matti Äyräpään luennon pitäjän palkinto. Matti Äyräpään luennon pitäjän valitsemisvaliokunta kokoontui kerran ja valitsi luennon pitäjän, joka on menestyksellistä ja korkeatasoista tutkimustyötä aktiivisesti tekevä suomalainen lääkäri. Professori Heikki Joensuu Helsingistä piti vuoden 2012 Matti Äyräpään luennon valtakunnallisten Lääkäripäivien avajaisissa. Konrad ReijoWaaran palkinto. Vuotuinen Konrad ReijoWaaran palkinto, joka on tarkoitettu käytännön lääkärintyössä ansioituneelle ja potilaiden sekä kollegojen arvostamalle lääkärille, luovutettiin helsinkiläiselle dosentti Erkki Eloselle seuran vuosijuhlan yhteydessä. Palkinnon saajan valitsee valitsemisvaliokunta, joka kokoontui kerran. Nuoren tutkijan palkintoa ei jaettu vuonna "Iso-Niilo" ja "Pikku-Niilo". Sanastolautakunta valitsi lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen "Iso-Niilon" ja "Pikku-Niilon" saajiksi Matias Lahden ja Armi Jokelan. Palkinnot myönnetään ansiokkaasta ammattikielen käytöstä lääketieteen opiskelijoiden suomen kielen kypsyyskokeessa, ja ne jaettiin kahdeksannentoista kerran. Kirjoituspalkinnot. Aikakauskirja Duodecimissa julkaistuista kirjoituksista palkittiin viisi. Kirjoituspalkintojen yhteissumma oli euroa. Kirjoituspalkinnoista päättää aikakauskirjan toimitus. Koulutusapurahat. Koulutusvaliokunnan ehdotuksen pohjalta jaettiin koulutusapurahoja euroa. Kaksi matka-apurahaa yhteensä 2600 euroa, kolme tutkimusapurahaa yhteensä euroa ja yksi apurahaa perusterveydenhuollon ja yliopisto-opetuksen yhteistyön kehittämiseksi 4000 euroa. Kulttuuripalkinto jaetaan joka toinen vuosi. Se on tarkoitettu yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt terveyden, sairauden ja kulttuurin yhteyden ymmärrystä. Vuonna euron palkinnon sai Sairaalaklovnit ry. Käypä hoito -apurahat. Käypä hoito -apurahoja jaettiin 32 henkilölle suositusten kirjoittamiseen yhteensä euroa. Tiedottajapalkinnon sai psykiatrian erikoislääkäri, professori Hannu Lauerma. v Sivu 18 / 30

19 8. Varainhoito Toimintavuoden varainhoito toteutui suunnitelmien ja odotusten mukaisesti, vaikka vuoden aikana erityisesti osakemarkkinoilla oli suurta kurssivaihtelua. Kesäkuun jälkeen sijoitusmarkkinat rauhoittuvat, jonka jälkeen osakekurssit nousivat koko loppuvuoden. Riskipitoisten yrityslainojen ja kehittyvien markkinoiden lainojen tuotot kehittyivät suotuisasti, johtuen korkotason ja riskilisien alentumisesta. Kurssinousua tapahtui kaikilla markkinoilla lähes kaikissa pääomaluokissa. Poikkeuksena oli raaka-aineet ja hyödykkeet, joiden tuotto jäi pääomaluokkana negatiiviseksi. Maailman osakeindeksi MSCI World nousi 14,4 %. Helsingin arvopaperipörssin OMXH Cap-indeksi nousi 19,5 % ja kehittyvien markkinoiden MSCI-indeksi nousi 16,8 %. Rahamarkkinoiden vuoden 2012 indeksituotot olivat korkeita: 12 kk:n Euribor 3,2 %:n tuotosta High Yield - lainojen peräti 23,8 %:n tuottoon. Korkeat tuotot selittyvät korkotason laskulla, mm. 12 kk:n Euriborin korko oli vuoden 2012 lopussa 0,48 %, kun sen arvo oli vuotta aiemmin 2,0 %. Duodecim siirtyi vuoden lopussa uuteen Suomen Sijoitustutkimus Oy:n ylläpitämään sijoitusraportointi-järjestelmään, josta saadaan todelliset tuotot pääomalajeittain, sijoituskohteittain ja varainhoitajittain. Seuran sijoitusomaisuuden arvo oli 55,6 milj. euroa. Sijoitusten riskikehitys volatiliteetillä mitattuna laski 10 %:sta 5 %:iin. Osakesijoitusten osuus varallisuudesta oli vuoden lopussa 57,0 % eli 31,7 miljoonaa euroa. Korkosijoituksissa 12 % eli 6,7 milj. euroa, kiinteistöissä ja huoneistoissa 5,0 % eli 2,8 milj. euroa ja vaihtoehtoissijoituksissa 26,0 % eli 14,5 milj. euroa. Korkotuottoja saatiin euroa, osinkoja ja rahastojen tuotto-osuuksia euroa (vuonna euroa) ja vuokratuottoja euroa. Toimintavuoden aikana eniten kauppaa käytiin osakkeilla ja korkosijoituksista. Lisäsijoituksia tehtiin eniten pääomarahastoihin. Markkinatilanteen muutoksen seurauksena tehtiin arvonalennusten palautuksia euron arvosta. Myyntivoittoja saatiin 2,652 miljoonaa euroa ja myyntitappioita syntyi euroa. Omakatteisten rahastojen varat olivat tilikauden päättyessä 7,3 (edellisvuonna 4,5) miljoonaa euroa, joten arvon nousua syntyi 62,2 %. Apurahoja ja palkintoja jaettiin omakatteisista rahastoista euroa.. 9. Talous ja rahoitus Seuran varsinaisen toiminnan alijäämä oli 3,759 miljoonaa euroa. Talousarvio perustui 3,470 miljoonan alijäämään. Talousarvion ylitykseen vaikutti sekä tuottojen alentuminen että kulujen kasvu talousarvioon nähden. Syntyneestä varsinaisen toiminnan alijäämästä katettiin jäsenmaksutuotolla 1,648 milj. euroa. Korko, vuokra-, ja osinkotuotoilla 1,931 milj. euroa. Lisäksi syntyi myyntivoittoja 2,652 milj euroa, josta katettiin alijäämää 0,18 milj. eurolla. Varainhoidon kulut ja arvopapereiden arvonalennuskirjaukset oli euroa. Tilikauden ylijäämää syntyi 2,234 euroa. Taseen loppusumma oli 64,815 (49,5 vuonna 2011) miljoonaa euroa. Taseen loppusumman kasvu johtui arvopaperien käyvän arvon rahaston käyttöönotosta. Käyvän arvon rahastoon kirjataan vuosittain tapahtuvat arvopaperien arvonmuutokset niiden arvopaperien osalta joissa ei ole tapahtunut pysyvää arvon alentumista. Omavaraisuus oli 98,4 %. Seuran omistaman Keskinäinen Kiinteistö Oy Viktorinrannan vastikkeet olivat 69,2 tuhatta euroa. Vuokratuotoilla katettiin vastikkeesta 84,1 %. Seuran omistaman Kustannus Oy Duodecimin toiminta oli voitollista ja rahoituksellisesti ylijäämäistä. Liikevaihto oli 8,8 milj. euroa ja kasvua edelliseen vuoteen oli 6,3 %. Tilikauden voitto oli 119 tuhatta euroa. v Sivu 19 / 30

20 AS Medicinan liikevaihto oli 48,2 tuhatta euroa. Tilikauden tappio oli 8,1 tuhatta euroa. Kiinteistö Oy Ykstoistan tilikauden voitto oli 93,40 euroa. 10. Duodecim-konsernin talous Duodecim-konserniin kuuluivat tilikautena 2012 emoseuran kokonaan omistamat Kustannus Oy Duodecim ja Keskinäinen Kiinteistö Oy Viktorinranta. Lisäksi seura omistaa 1/3:n ja Kustannus Oy Duodecim 1/3:n virolaisesta AS Medicinasta, joka kustantaa vironkielisiä lääketieteen oppikirjoja ja suurelle yleisölle suunnattuja lääketiedettä käsitteleviä kirjoja. Seuran omistusosuus Kiinteistö Oy Ykstoista -yhtiöstä on 77,16%. Seuran omistaman kiinteistön toimistotilat ovat omassa käytössä. Konsernin varsinaisen toiminnan tuotot olivat tilikauden aikana 12,5 miljoonaa euroa (vuonna ,1 miljoonaa euroa). Konsernin varsinaisen toiminnan kulut olivat vastaavasti vuonna ,2 miljoonaa euroa (vuonna ,2 miljoonaa euroa). Konsernin varsinaisen toiminnan tulos oli 0,49 miljoonaa euroa heikompi kuin vuonna Konsernin tilikauden ylijäämä oli 2,3 miljoonaa euroa (edellisvuonna alijäämä 2,6 miljoonaa euroa). Tilikauden ali-/ylijäämän muutos johtui pääosin emoseuran sijoitusten arvostusperiaatteen muutoksesta tilikaudella Osakkeiden ja osuuksien hankintahinnan ja käyvän arvon erotus on kirjattu oman pääoman käyvän arvon rahastoon. Konsernin osakkuusyhtiöiden aiheuttamat muutokset konsernitase-eriin tilikauden 2012 aikana olivat vähäisiä. Konsernin tase nousi 51,1 miljoonasta eurosta 67,5 miljoonaan euroon. Muutos aiheutui lähes kokonaan sijoitusomaisuuden arvostusperiaatteen muutoksesta. Konsernin omavaraisuus oli tilikauden päättyessä 96 %. Konserniin kuuluvien yksiköiden toiminta on vakaalla pohjalla, ja niiden toiminnan ja talouden arvioidaan kehittyvän lähitulevaisuudessa myönteisesti. v Sivu 20 / 30

2013 vv. Sivu 1 / 29

2013 vv. Sivu 1 / 29 2013 vv. Sivu 1 / 29 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 7 4. VIESTINTÄ... 8 5. VERKOSTOTOIMINTA... 10 6. KUSTANNUS OY DUODECIM... 13 7. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

Liite hallituksen kertomukseen

Liite hallituksen kertomukseen Liite hallituksen kertomukseen Valtuuskunta 1.4.2004 31.3.2007 Marja Hyöty, Tampere, Jan Lindgren, Espoo, vara Terttuliisa Ahokas, Helsinki Outi Aikio, Oulu Olavi Airaksinen, Kuopio Roberto Blanco Sequeiros,

Lisätiedot

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17 2011 Sivu 1 / 17 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata.

Lisätiedot

2014 vv. Sivu 1 / 17

2014 vv. Sivu 1 / 17 2014 vv. Sivu 1 / 17 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA, HALLITUS JA HALLINTO... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 6 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VIESTINTÄ... 9 5. VERKOSTOTOIMINTA... 11 6. PALVELUTOIMINTA... 13 7. VARAINHOITO...

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

Toimintakertomus 2003 liite

Toimintakertomus 2003 liite Toimintakertomus 2003 liite VALTUUSKUNTA Markku Savolainen, puheenjohtaja Marja Hyöty, varapuheenjohtaja Eeva Ahonen Olavi Airaksinen Hanna Ebeling Kaarle Franssilas Ritva Halila Jaakko Halonen H Tapio

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.2.2002 1. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pohjolainen, sihteeriksi Leena Niemistö, pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Hanna Salmenpohja Jan Schugk Jukka Uitti Leena Valanne Klas Winell Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Hanna Salmenpohja Jan Schugk Jukka Uitti Leena Valanne Klas Winell Liisa-Maria Voipio-Pulkki Valtuuskunta n 1.4.2007 31.3.2010 Marja Hyöty, Tampere, pj. Kati Juva, Helsinki, varapj. Outi Aikio, Oulu Olavi Airaksinen, Kuopio Hanna Ebeling, Oulu Jaakko Hartiala, Turku Markku Heikinheimo, Tuusula

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 2013 1 2 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 5 A Yleinen koulutustoiminta... 5 B Alueellinen koulutustoiminta...

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle. Dosentti Tom Pettersson Medcare-säätiön tunnustuspalkinto reumasairauksien

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. Strategia 2016 2018 1. Tavoitteemme Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. 2. Arvomme tieteellisyys eettisyys

Lisätiedot

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined.

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined. 2012 Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.12.2011 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus...4 3. Hallinto- ja yhdistyspalvelut...5 4. Koulutustoiminta...6 Yleinen koulutustoiminta...6

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Risto Kaaja Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Risto Kaaja pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta 2015

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 1.10.2005-30.9.2006 Suomen Traumatologiyhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.8.1997 Helsingin Pörssiklubilla. Perustajajäseninä paikalla olivat Eero

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 20.4.2010 klo 9.00 9.40 Paikka: Nivala, Sapuskan kabinetti 1 Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2001

Toimintakertomus vuodelta 2001 Ajankohtaista Duodecimista MEDICORUM SOCIETAS XII 1881 FENNICA D U O D E C I M Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2001 EROAVAN PÄÄSIHTEERIN TIIVISTELMÄ Vuosi 2001 oli Suomalaisen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004 liite

Toimintakertomus 2004 liite Toimintakertomus 2004 liite VALTUUSKUNTA Marja Hyöty, puheenjohtaja Jan Lindgren, varapuheenjohtaja Terttuliisa Ahokas Outi Aikio Olavi Airaksinen Roberto Blanco Sequeiros Hanna Ebeling Markku Heikinheimo

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Yleiset toimintalinjat Yhdistys on yleislääkäreiden ja yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden yhdysside yleislääketieteen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry PÖYTÄKIRJA OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.4.2017 klo 18.00 19.18 Paikka: Kotimäen koulun ruokasali, Littoistentie 500, Kaarina Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Terveydenhuollossa käytettävien laitteiden nimikkeistöpäivitys

Terveydenhuollossa käytettävien laitteiden nimikkeistöpäivitys Terveydenhuollossa käytettävien laitteiden nimikkeistöpäivitys Esityksen sisältö Päivitystyön lähtökohta Sailab ry Päivitystyöryhmä Päivitystyön toteutus Nimikkeistön standardointi Suunnitelma jatkotoimista

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 148 428/13.02.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020 Kuntayhtymän hallitus

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Joensuu ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Joensuu ja sihteeriksi Kaija Vasala. ESITYSLISTA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 29.8.2014, klo 15.30 Paikka: Madetojan Sali, Oulu 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15. 30 2. Kokouksen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 29.3.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 29.3.2006 1(6) Aika 29.3.2006 Paikka Läsnä Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Suositus täydennyskoulutuksesta

Suositus täydennyskoulutuksesta Suositus täydennyskoulutuksesta Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto 11.4.2007 Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston vuonna 2003 julkaiseman suosituksen päivitys Sisältö:

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus (2 )

Säätiön tarkoitus (2 ) 30.1.2012 1 Perustettu v. 1984 Perustajina Lappeenrannan kaupunki ja Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry (per. 1919, Viipuri) Peruspääoma 16.818,79 (100.000 mk) Tase 31.12.2010 ~ 7 milj. Säätiö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 15.05.2017 Sivu 1 / 1 830/2017 00.04.01.00 34 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Kiinteistö Oy Espoon sairaalan varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.5.2017 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY

SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY Hallituksen kokous Pöytäkirja 6/2001 Laadittu 28. 01.2002 AIKA: 23.11.2001 klo 12.15-13.00 PAIKKA: Turku, Kelan tutkimuskeskus, Peltolantie

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yleiset toimintalinjat Yhdistys on yleislääkäreiden ja yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden yhdysside yleislääketieteen

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen, jäljempänä seuran, nimi on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Seuran kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

Yhdistyksen, jäljempänä seuran, nimi on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Seuran kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SÄÄNNÖT Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.12.2011 ja 25.5.2012 1 Nimi Yhdistyksen, jäljempänä seuran, nimi on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Seuran kotipaikka

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

juhli näyttävästi Lääkäriliitto JUHLAVUOSI

juhli näyttävästi Lääkäriliitto JUHLAVUOSI Vuosien 2007 09 ja nykyisen valtuuskunnan jäsenet kokoontuivat yhteiseen juhlakokoukseen. JUHLAVUOSI Lääkäriliitto juhli näyttävästi Lääkäriliitto juhli 100-vuotista taivaltaan 26.2. monin eri tavoin.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2004

Toimintakertomus vuodelta 2004 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Puheenjohtaja Amos Pasternack. (Kuva: Juha Jormanainen) Pääsihteeri Ilkka Rauramo. (Kuva: Juha Jormanainen) Uusi merkittävästi uudistunut valtuuskunta aloitti toimintansa.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt EL Pm 2017 ei rekisteröidyt Naiset kilpailija yhdistys tulos Kaadot viim.srj 1. Helena Saarimaa Lapua 676 2. Eila A Rajamäki Kauhava 668 3. Kaarina Tuuri Lapua 642 4. Pirkko Rissa Lapua 617 5. Sirkka Kangas

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA Professori Heikki Murtomaa Helsingin yliopisto Hammaslääketieteen laitos Mielenterveystyön

Lisätiedot