vv. v Sivu 1 / 30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30"

Transkriptio

1 2012 vv. v Sivu 1 / 30

2 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS KOULUTUSTOIMINTA JULKAISUTOIMINTA VERKOSTOTOIMINTA KUSTANNUS OY DUODECIM SISÄISET PALVELUT HALLINTOPALVELUT VARAINHOITO TALOUS JA RAHOITUS DUODECIM-KONSERNIN TALOUS LIITEOSA, HENKILÖTIETOJA v Sivu 2 / 30

3 Esipuhe Seuran 131. toimintavuotta leimasivat laajat keskustelut terveydenhuollon uudistuksista. Potilaiden vapaa liikkuvuus laajenee vuonna 2014 koko EU:n alueelle ja kansallisten säädösten tulee määritellä, miten hoito korvataan potilaalle. Tämä edellyttää myös sen hoidon määrittelyä, joka kuuluu julkisen terveydenhuollon piiriin. Seura osallistui aktiivisesti tähän määrittelytyöhön keskusteluissa Terveysfoorumeissa ja työryhmätyöskentelyssä. ProMedico on lääkärijärjestöjen yhdessä perustama yhdistys, joka huolehtii täydennyskoulutuksen ja ammatillisen kehittymisen koordinaatiosta. ProMedico on rakentanut lääkäreille täydennyskoulutuksen suunnitteluun, kirjaamiseen ja seuraamiseen tarkoitetun verkkopalvelun taitoni.fi. Tällä palvelulla voidaan vastata EU:n ammattipätevyysdirektiivin myötä mahdollisesti vaadittavasta pätevyyden ylläpitämisen näytöstä. Toimintavuoden aikana seura oli hyvin aktiivisesti mukana ProMedicon toiminnassa. Kliinisen tutkimuksen vuositeemaa käsiteltiin vuoden aikana monin tavoin. Keväällä seura, Lääkäriliitto ja Finska Läkaresällskapet esittivät julkisen vetoomuksen, jossa ne ilmaisivat vakavan huolensa tutkimusrahoituksen kaventumisen takia. Muutoksien todettiin uhkaavan korkeatasoisen kliinisen tutkimuksen jatkuvuutta Suomessa. Tämä on johtamassa tilanteeseen, jossa potilaiden hoidon laadukkuus on uhattuna. Vuositeema oli näyttävästi ja samoilla äänenpainoilla esillä myös seura vuosipäivän symposiumissa syksyllä. Seuran 125-vuotishistoriakirja julkaistiin vuoden alussa. Lääkäri Jaakko Ignatiuksen ansiokkaan ja uutteran puurtamisen tuloksena syntynyt, yli tuhatsivuinen teos kuvaa tarkasti seuran, mutta myös suomalaisen terveydenhuollon historiaa. Myös muu julkaisutoiminta oli aktiivista. Kustannus Oy julkaisi 15 uutta ja 8 uudistettua painettua teosta. Vuoden lopussa myynnissä oli 215 nimikettä, joista 31 on www-tietokantoja. Alati kehittyvässä Terveysportissa avattiin 60 miljoonaa ja Terveyskirjastossa 38,5 miljoonaa artikkelia. Aikakauskirja Duodecim sai 128-vuotisen historiansa ensimmäisen naispäätoimittajan. Matti Rautalahti Pääsihteeri v Sivu 3 / 30

4 1. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Henkilöjäsenet Duodecim-seura on suurin suomalainen tieteellinen yhdistys. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa (+333 verrattuna vuoteen 2011). Lääkärijäseniä oli (+354), joista 2941 (+103) oli eläkkeellä ja 1525 (-80) opiskelijoita. Kunniajäseniä oli 20 ja kutsuttuja jäseniä 12. Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 669 uutta jäsentä: lääkärijäseniä 114, eläkkeellä olevia lääkärijäseniä 9, opiskelijajäseniä 546. Seurasta erosi toimintavuoden aikana 258 jäsentä ja 79 jäsentä kirjattiin kuolleeksi. Neljännen vuosikurssin lääketieteen opiskelijoille järjestettiin yhdessä aluetoimistojen ja paikallisyhdistysten kanssa viisi jäseneksikutsumistilaisuutta. Yhdistysjäsenet Seuralla oli yhteensä 102 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 78 erikoisalayhdistyksiä tai muita lääketieteen alan yhdistyksiä. Vuoden aikana hyväksyttiin yksi uusi yhdistysjäsenhakemus. Valtuuskunta Valtuuskunnan ( ) puheenjohtajana toimi Kati Juva ja varapuheenjohtajana Klas Winell. Kevätkokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus, tehtiin muut sääntömääräiset henkilövalinnat ja hyväksyttiin sääntöuudistus, jonka mukaan apurahavaliokunta siirtyy kokonaan säätiön alaisuuteen. Syyskokouksessa joulukuussa Helsingissä kuultiin sosiaali- ja terveysministeriön johtajan Liisa- Maria Voipio-Pulkin esitys ajankohtaisista terveydenhuollon rakenne- ja säädösuudistuksista, vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2012 sekä tehtiin sääntömääräiset henkilövalinnat. Kokouksessa hyväksyttiin myös sääntömuutos, jonka mukaan valtuuskunnan kokoukset kutsutaan koolle kirjeitse tai sähköpostitse. Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Markku Heikinheimo ja varapuheenjohtajana Leo Niskanen. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen. Hallituksen kehittämispäivänä pohdittiin vuositeeman toteutusta ja siihen liittyvää yhteistoimintaa. Hallituksen työvaliokunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Hallituksen muuta toimintaa ja sen järjestämiä tilaisuuksia on kuvattu luvussa 6 Hallintopalvelut. v Sivu 4 / 30

5 2. Koulutustoiminta Koulutusvaliokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Koulutustapahtumia suunniteltiin työryhmissä, joihin kutsuttiin myös valiokunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Seuran 131. vuosipäivän tieteellinen symposiumi järjestettiin aiheena Miten tämän päivän tutkimuksesta tulee huomispäivän hoitoa. Symposiumissa oli n. 200 osallistujaa. XXI Opetuksen kehittämisseminaari Lääkäriksi osana kokonaisuutta järjestettiin toukokuussa Espoossa. Tavoitteena oli oppia hiljaisen tiedon siirtymisestä, oppia miten luova ilmapiiri ja oppimisympäristö edesauttavat oppimista sekä harjoitella teknisten taitojen oppimisen menetelmiä. Osallistujia 30. Lääkärikouluttajan kesäkoulu Ryhmä voimavara ja haaste järjestettiin Seilin saaressa yhteistyössä Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen (LKY) ja Turun yliopiston perusterveydenhuollon yksikön kanssa. Tilaisuus oli suunnattu lääketieteen koulutuksen ja opetuksen parissa työskenteleville sekä lääkäri- ja hammaslääkärikouluttajan erityispätevyydestä kiinnostuneille. Osallistujia 40. SYLY-päivien yleislääketieteen tutkimuksen seminaari Uutta särmää ja asiantuntemusta käytäntöön järjestettiin Turussa Osallistujia 88. Avoimuus ja sidonnaisuudetseminaari järjestettiin yhdessä Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry:n kanssa maaliskuussa, osallistujia 40. Lääkärin vaikuttamistaidoista, neuvottelutaidoista ja konfliktitilanteiden ratkaisusta järjestettiin yksi pienryhmäkoulutustilaisuus. Osallistujia 10. Seura järjesti toisen kerran tiedekuntien hallinnon opiskelijaedustajien ns. Halloped-symposiumin / Syventävät opinnot -symposiumin Helsingissä yhdessä Suomen Medisiinariliiton (ja lääketieteellisten tiedekuntien edustajien kanssa). Sen aiheena oli lääketieteen opiskelijoiden syventävien opintojen ohjaussopimus, pakollisten metodologisten opintojen määrä ja sisältö sekä mahdolliset valinnaiset metodologiset opinnot. Taitavaksi tutoriksi -pilottikoulutus järjestettiin Turussa yhteistyössä Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kanssa. Osallistujia 29. Vuoden kestävän Terveydenhuollon johtaminen - koulutuksen osalta seura jatkoi yhteistyötä Aalto Executive Educationin ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Seura järjesti kesäkuussa Global Health-hankkeen(www.globalhealth.fi) Training for trainers - viikon, ensimmäisen Duodecim Glonal Health Summitin Helsingissä sekä elokuussa Tansaniassa Global Health -kurssin Muhimibilin ja Tampereen yliopiston kanssa ulkoministeriön kehitysyhteistyön hankerahoituksella. Kurssin yhteistyökumppaneita olivat lääketieteelliset tiedekunnat, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Hammaslääkäriseura Apollonia, Odontologiska Samfundet i Finland, Suomen Eläinlääkäriliitto, David Livingstone -seura, Väestöliitto, FiMSIC ja Lääkärin sosiaalinen vastuu. Global Health-hankkeen verkkokurssisemiaari pidettiin Chilessä tammikuussa ja sen jälkeen aloitettiin neljän verkkokurssin suunnittelu ja toteutus ulkomaalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa vuosien 2012 ja 2013 aikana. Kurssien aiheet ja vastuumaat: Transition in health (Nepal), Migration of human health issues (Filippiinit), Climate change (Tansania) sekä Introduction to social security and health systems (Chile). Kaksi verkkokurssia valmistui: Gynekologisen laparoskopian perusteet ja Global Health: Literature searching skills. Lisäksi on valmistunut päivitys verkkokursseihin Tupakasta vieroitus: riippuvuuden hoito ja motivoiva haastattelu sekä Asevelvollisen palveluskelpoisuuden arviointi. Vuonna 2012 verkkokurssien sivuja ladattiin 2,80 miljoonaa kertaa (vuonna 2011 latauksia tehtiin 2,59 miljoonaa). Medupro Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettiin maksullinen Lääkäri ja tietokantojen osaava käyttö verkkokurssi. Kurssi on ollut käytössä t yhtäjaksoisesti lokakuusta 2010 lähtien ja osallistujia se on kerännyt 75. Kustannus Oy Duodecimin Oppiportti-hankkeen v Sivu 5 / 30

6 yhteydessä on samalla otettu käyttöön uusi tekninen verkkokurssialusta Seuran uusia verkkokursseja varten. Koulutuksen Laatupakettia eli sähköistä arviointi- ja todistuspalvelua käytettiin 73 koulutustilaisuudessa (67 tilaisuutta v. 2011), joista 15 oli Duodecimin omia tilaisuuksia. Arviointilomakkeita tehtiin 117 kappaletta, joita täytettiin yhteensä kertaa. Palvelua on käytetty myös Itä-Suomen, Pohjolan ja Turun lääketiedetapahtumissa järjestettyjen kurssien yhteydessä. Lääkärin nimikirjan käyttäjiksi oli vuoden lopussa rekisteröitynyt 3252 seuran jäsentä (v rekisteröityneitä oli 3085). Opiskelijatoimintaa järjestettiin eri puolilla Suomea. Seuran tuella 15 lääketieteen opiskelijaa osallistui monitieteelliseen seminaariin Lääketiede ja teatteritaide Valamon luostarissa Heinävedellä. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Suomen lääketieteen filosofian seuran ja Valamon kansanopiston kanssa. Eettisiä keskustelutilaisuuksia ja ammatinvalintailtoja järjestettiin yhteistyössä lääketieteen kandidaattiseurojen kanssa. Valmistuville kursseille järjestettiin informaatiotilaisuus ajankohtaisista koulutusasioista ja Kustannus Oy Duodecimin asioista. Opiskelijatoiminnasta on lisää tietoa kohdassa Hallituksen toimintaa. Jäsenyhdistyksille koulutustoimisto järjesti 23 koulutustilaisuutta, joissa oli yhteensä 2943 osallistujaa. Se vastasi Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry:n, Suomen Gastroenterologiayhdistyksen, Suomen Gastrokirurgit ry:n, Suomen Gynekologiyhdistyksen, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen, Suomen Perinatologisen Seuran, Suomen Sisätautilääkäriyhdistyksen ja Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen koulutustilaisuuksien järjestämisestä. Koulutustoimisto vastasi myös Suomen Gastroenterologiayhdistyksen, Suomen Perinatologisen Seuran ja Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen toimistopalveluista. Duodecimin paikallisyhdistykset järjestivät toimintavuonna seuran tuella jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksia. Seuran edustaja osallistui seuraaviin lääkärikoulutusta käsitteleviin kokouksiin: pohjoismaisten lääkärijärjestöjen koulutusosastojen kokous syyskuussa Oslossa, Association of Medical Education in Europe (AMEE) eloskuussa Lyonissa sekä European Accreditation Council for Continuous Medical Education (EACCME) joulukuussa Brysselissä. Lääketiedetapahtumat Valtakunnalliset lääkäripäivät järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa. Oulussa Pohjolan Lääkäripäivien teemana oli Terveyttä ja hyvinvointia elämänkaareen ja erillisen Duodecim-symposiumin aiheena oli Hoidon rajat palliatiivinen hoito välttämätön osa lääkintätaitoa. Lääkäripäivät aloitettiin yleisötilaisuudella ja aiheena oli Muistatko tietoa muistista ja muistisairauksista. Tampereen lääkäripäivillä Duodecim-symposiumin aiheena oli Mielen hoito: lääkkeitä vai ei ja Kiinni kliinisen tutkimukseen. Lääkäripäiviä edeltäneenä iltana pidettiin yleisötilaisuus Usko, toivo ja huijaus uskomukset hyvässä ja pahassa, johon osallistui noin 450 kuulijaa. Itä-Suomen Lääketiedetapahtuman teemana Kuopiossa oli Tiedosta taitoa. Duodecimsymposiumin nimi oli: Tutki ja tiedä tiede arjessa. Lääketiedetapahtuman päätteeksi pidettiin Duodecimin ja Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen yleisötilaisuus, jonka aiheena oli Hyvä kunto parempi mieli! Tilaisuus keräsi 250 kuulijaa. v Sivu 6 / 30

7 Turun Lääketiedepäivillä pidettiin Duodecim-symposiumi aiheesta Tervettä seksiä!. Tieteellinen symposiumi järjestettiin Mauno Koivisto -keskuksessa, ja sen aiheena oli 25 vuotta nykyaikaista biomateriaalitutkimusta Turussa. Tutkimuksesta käytännön hoitoon Tietoja vuoden 2012 lääketiedetapahtumista. Tapahtuma Aika ja paikka Kurssit Luennoit sijat Valtakunnalliset Lääkäripäivät (39. kerta) Pohjolan Lääkäripäivät (47.kerta) Tampereen Lääkäripäivät (33. kerta) Itä-Suomen Lääketiedetapahtu ma ( 32.. kerta) Turun Lääketiedepäivät (29. kerta) Helsinki Oulu Tampere Kuopio Turku Osallistujia (näyttely 8828) Pääjärjestäjä (yhteistyötahot) Suomen lääkäriliitto (Duodecim, Finska Läkaresällskapet) Oulun Duodecim, Duodecim (OYS, Oulun yliopisto) Tampereen Lääkäriseura, Duodecim Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys, Duodecim (UEF ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri) Turunmaan Duodecimseura, Duodecim v Sivu 7 / 30

8 3. Julkaisutoiminta Viestintävaliokunta (aik julkaisuvaliokunta) seurasi ja osaltaan ohjasi Duodecim-lehden, Hyvä Terveys -lehden, Kustannus Oy Duodecimin ja Lääketieteen sanastolautakunnan toimintaa. Viestintävaliokunta kokoontui kolme kertaa, joista yksi oli Mustion linnassa järjestetty kesäseminaari aiheena Duodecim-brändin kehittäminen. Aikakauskirja Duodecim Vuosi 2012 oli Aikakauskirjan 128. julkaisuvuosi. Lehden 128. vuosikerta sisälsi entiseen tapaan 24 numeroa, ja sen kokonaislaajuus oli sivua. Lehden keskipainos oli noin kpl. Arvioijia oli 336. Varsinaisia tieteellisiä artikkeleita julkaistiin 242, joista 160 (66 %) oli pyydettyjä. Aikakauskirjan lääketieteellisessä toimituksessa on kaksitoista lääkäriä. Lehden päätoimittaja vaihtui kesän lopussa. Johanna Arola aloitti uutena päätoimittajana ja Pekka Lahdenne siirtyi lastentaudeista vastaavaksi toimittajaksi lääketieteelliseen toimitukseen. Vuonna 2012 uutena toimittajana aloitti myös syöpätautien erikoislääkäri Maija Tarkkanen. Aikakauskirjan entiset toimittajat muodostavat Torstaikillan. Kilta vietti 20-vuotisjuhlaansa ja tuotti Aikakauskirjan joulunumeron, jonka teemana oli Ruoka. Kesäkuun lopussa numerossa 13 julkaistiin Aikakauskirjan toinen Kesänumero, johon koottiin artikkeleita kesään liittyvistä terveyspulmista ja sairauksista. Teema keskittyi ympäristöön ja luontoon. Ruoka oli esillä myös kesäteemassa! Teemanumeroita julkaistiin kahdeksan. Kaikissa teeman sisältäneissä numeroissa julkaistiin myös tavallista aineistoa. Aikakauskirjan verkkosivujen kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Vuonna 2012 sivuilla avattiin 4,7 miljoonaa artikkelia. Yhä useampi kävijä tuli sivuille mobiililaitteen kautta, kasvua edelliseen vuoteen oli yli 300 %. Viime vuonna julkaistuista artikkeleista verkossa luetuin oli Vinkistä vihiä -juttu Kolmesti sokkiin kolmessa vuodessa kolmas kerta toden sanoi, jonka olivat kirjoittaneet Heikki Koistinen, Ville Holmberg ja Ville Palojärvi. Ilmoitusten hankinta lehteen ja ilmoitustulot laskivat n 5 % edellisen vuoden tasosta, jota voidaan pitää yleisiin markkinaolosuhteisiin nähden torjuntavoittona. Lääketieteen sanastolautakunta Lääketieteen suomen kielen sanavarojen kehittämisestä ja termiongelmien ratkomisesta seurassa vastaa Lääketieteen sanastolautakunta. Se kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Sanastotyön ohella lautakunta jatkoi Lääketieteen termit -sanakirjan kuudennen painoksen toimitustyötä. Sanastolautakunta toimi entiseen tapaan lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen»iso-niilon» ja»pikku-niilon» tuomaristona. v Sivu 8 / 30

9 4. Verkostotoiminta Verkostovaliokunta piti vuoden aikana neljä kokousta. Vuoden aikana keskityttiin konsensuskokouksen valmisteluun, perusterveydenhuollon asioihin sekä valiokunnan toiminnan piiriin kuuluvien hankkeiden seurantaan. Valiokunnan toiminnassa tärkeäksi nähdään osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteisöllisyyden vaaliminen kollegakunnan keskuudessa. Valiokunnan toiminnan piiriin kuuluvat käypä hoito, eettinen foorumi, konsensuskokous, terveysfoorumi ja kansainvälinen symposiumi. Käypä hoito Käypä hoito toiminta jatkui vakiintuneella tavalla. Vuoden 2012 lopussa Käypä hoito suosituksia oli käytettävissä yhteensä 102 kappaletta. Selkeä painopiste oli suositusten ylläpidossa. Suositusten ajanmukaisuuden varmistamiseksi tavoitteena on, että kunkin suosituksen päivitystarve arvioidaan ja tarvittava päivitys aloitetaan kolmen vuoden kuluttua suosituksen viimeisen version ilmestymisestä. Suosituksen päivitysprosessin tavoitekesto on yksi vuosi. Suositusten lisäksi jatkettiin suositusten käyttöönottoa tukevien materiaalien laatimista. Vuonna 2012 julkaistujen suositusten lisäksi vuoden lopussa oli valmisteilla neljä uutta hoitosuositusta sekä 33 hoitosuosituksen päivitys. Vuoden 2012 aikana Käypä hoito suosituksia avattiin Käypä hoito sivuston ja Terveysportin kautta yhteensä kertaa, ja suositusten potilasversioita Käypä hoito sivuston ja Terveyskirjaston kautta kertaa. Suosituksia esiteltiin useissa kansallisen ja alueellisten lääkäripäivien tilaisuuksissa, klinikkameetingeissä ja vastaavissa tilaisuuksissa. Suositusten lisäksi Käypä hoito järjesti näyttöön perustuvan lääketieteen menetelmäkoulutusta kaksipäiväisen tutkimustiedon kriittisen arvioinnin kurssin sekä yhteensä neljän työryhmien jäsenille suunnatun puolipäiväisen näytönastekatsaus työpajan muodossa. Seuran koulutustoimisto oli ensimmäistä kertaa mukana tutkimustiedon kriittisen arvioinnin kurssin järjestelyissä yhdessä vastakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa. Tämä mahdollisti kurssin osallistujamäärän lisäämisen. Käypä hoito työryhmissä työskenteli noin 350 asiantuntijaa. Heistä suurin osa oli lääkäreitä, mutta mukana oli myös muiden terveydenhuollon ammattiryhmien edustajia. Käypä hoito toimituksessa työskenteli 29 osa- tai kokopäivätoimista henkilöä, heidän joukossaan 12 lääkäritoimittajaa ja yksi hammaslääkäritoimittaja. Merkittävin kehittämishanke oli yhteistyössä Kelan kanssa toteutettava kuntoutuksen sekä toiminta- ja työkyvyn arvioinnin osuutta hoitosuosituksissa lisäävä Käypä kuntoutus hanke, joka jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Toinen merkittävä hanke oli hoitosuosituskäsikirjan uusiminen, joka saatiin valmiiksi joulukuussa Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina säilyivät erikoislääkäriyhdistykset, Lääkäriseura Duodecimin koulutustoimisto sekä Kustannus Oy Duodecimin LKT- ja EBMeDS-toimitukset sekä Hammaslääkäriseura Apollonia. Muita merkittäviä yhteistyökumppaneita olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka on Käypä hoito suositusten päärahoittaja, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kela, Fimea, Finohta ja Finska Läkaresällskapet. v Sivu 9 / 30

10 Taulukko: Käypä hoito -julkaisut vuonna Ammattilaisille julkaistut suositukset Uudet suositukset Ylävatsavaivaisen potilaan tutkiminen ja hoito Päivitetyt suositukset Liikunta Eteisvärinä Selkäydinvamma Polvi- ja lonkkanivelrikko Astma Kuolevan potilaan oireiden hoito Melanooma Lihavuus (lapset) Huumeongelmaisen hoito Psoriaasi (iho ja nivelet) Nielutulehdus Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu MS-tauti Munasarjasyöpä Kohdunulkoinen raskaus Suusyöpä ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, lapset ja nuoret) Kohdistetut päivitykset Ruoka-allergia (lapset) Potilaille julkaistut suositukset Potilasohjeet ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, lapset ja nuoret) Astma Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu yleistyy iän myötä Kuolevan potilaan oireiden hoito Lihavuus (lapset ja nuoret) MS-tauti Melanooma (ihomelanooma) Munasarjasyöpä Nielutulehdukset (mm. Nielutulehdus, angiina, adenovirusinfektio ja mononukleoosi) Polvi- ja lonkkanivelrikko (artroosi) Psoriaasi (iho- ja nivelpsoriaasi) Suusyöpä (kielen, huulen ja suun muiden limakalvojen syöpä) Tupakoijasta tupakoimattomaksi, sauhuttelijasta savuttomaksi otatko haasteen vastaan? Vatsa vaivaa ja närästää? (Ylävatsavaivaisen potilaan tutkiminen ja hoito) Virtsankarkailu naisten yleinen ja turhaan salailtu vaiva Ruotsink. potilasohjeet ADHD (aktivitets- och uppmärksamhetsstörning, barn och ungdomar) Akuta tandinfektioner och antimikrobiell medicinering Artros i knä och höft Crohns sjukdom Diabetes ett hot mot hälsan Downs syndrom Från rökare till rökfri vågar du ta emot utmaningen? För tidig förlossning Förmaksflimmer Hjärt-lungräddning (HLR) Hyposensilibering underlättar vardagen för allergiker Karies, eller hål I tändarna, kan förhindras MS (multiple sclerosis) Melanom (hudmelanom) Muncancer (cancer I tunga, läppar och andra slemhinnor I munnen) Parodontit eller tandlossning Skenbensbrott (skenbensfraktur) Svalginfektioner (bland annat halsfluss, adenovirusinfektion och mononukleos) Urininkontinens ett vanligt besvär hos kvinnor Urinvägsinfektioner Opetusta ja oppimista tukevat julkaisut Diasarjat ADHD Liikunta Elvytys (vastasyntynyt) Polvi- ja lonkkanivelrikon hoito Huumeongelmaisen hoito ST-nousuinfarkti Kohdunulkoinen raskaus Videot Perusgastroskopia Fundoplikaatioleikkaus v Sivu 10 / 30

11 Eettinen foorumi Eettisellä foorumilla käsiteltiin vuoden aikana kymmenen tapausta. Helsingin lääkäripäivillä foorumi järjesti kurssin, jossa esiteltiin neljä tapausta ja kuultiin aiheeseen liittyvät luennot Konsensuskokous Konsensuskokouksen 2014 aiheeksi valittiin Vanhuuskuolema. Suunnittelu käynnistetään yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa alkuvuonna Kokouksen ajankohta on ja paikka Hanasaaren Kulttuurikeskus Espoossa. Terveysfoorumi 2012 Vuoden aikana järjestettiin kaksi Terveysfoorumia. Ensimmäinen toteutettiin kokoushotelli Rantapuistossa ja järjestelyistä vastasi Sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Duodecimin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Lääkäriliiton sekä Kuntaliiton kanssa. Aiheena olivat edelleen terveydenhuollon valinnat ja erityisesti niiden käytännön järjestelyt. Foorumin annista julkaistiin Lääkärilehdessä artikkelit syksyllä Toinen Terveysfoorumi järjestettiin Kuntatalolla teemalla Miten palveluvalikoimasta päätetään? Kuntaliitto oli päävastuullinen järjestäjä. Kansainvälinen symposiumi Duodecimin 9.kansainvälinen symposiumi päätettiin järjestää aiheesta Enhancing public health through pharmacoepidemiology and pharmacoeconomics. Suunnitteluryhmän puheenjohtaja on professori Risto Huupponen Turun yliopistosta. Kokous pidetään Sannäsin kartanossa Porvoossa. v Sivu 11 / 30

12 5. Kustannus Oy Duodecim Kausi oli yhtiön 29. toimikausi. Vuoden aikana julkaistiin 15 uutta ja 8 uudistettua painettua teosta. Vuoden lopussa myynnissä oli 215 nimikettä, joista 31 on www-tietokantoja. Yhtiön liikevaihto oli noin 8,85 miljoonaa euroa, ja liikevoitto n. 2% liikevaihdosta. Henkilökunnan määrä kasvoi ja vuoden lopussa yhtiön palkkalistoilla oli 50 työntekijää, joista 17 oli osa-aikaisia. Tuntiperusteisia avustajia oli lisäksi 21. Terveysportin käytön kasvu jatkui edellisten vuosien tapaan. Palvelussa avattiin noin 60 miljoonaa artikkelia ja käytetyimmät osiot olivat lääkärin tietokannat ja lääketietokannat. Muista tietokannoista ja palveluista käytetyimpiä olivat luokitukset, etusivun uutisosiot ja Duodecim-lehti. Terveyskirjasto-palveluun kirjauduttiin yli 15,2 miljoonaa kertaa ja siellä avattiin noin 38,5 miljoonaa artikkelia. Terveyskirjasto on integroitu osaksi Terveysporttia ja toiminnan kulut katetaan Terveysportin myyntituloista. Terveyskirjaston hakuikkuna on liitetty osaksi kunnan tai terveyskeskuksen terveyssivustoja n. 80 %:ssa kunnista ja Terveyskirjastossa on vierailtu ainakin 165 kunnan alueelta. Tuotekehityksen painopisteet ovat olleet automaattisen päätöksentuen kehittämisessä ja järjestelmäintegraatiossa. Muut keskeiset investointikohteet olivat Sähköinen terveystarkastus ja valmennus, jota testattiin Elämä Pelissä-TV-formaatin kolmannella tuotantokaudella ja Oppiportti, jonka tavoite on tuoda oppikirjat ja verkkokoulutukset työnantajien välityksellä terveydenhuollon ammattilaisten ulottuville. v Sivu 12 / 30

13 6. Sisäiset palvelut Yhdistyspalvelut Henkilöstö Seuralla oli vuoden 2012 lopussa 58 vähintään puolipäiväistä työntekijää. Sivutoimisten työntekijöiden lukumäärä oli 37. Koko henkilökunta kävi läpi kehityskeskustelut, joissa mm. arvioitiin kehitystä, määritettiin vuoden tavoitteet ja kehittymisalueet. Henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus kouluttautua kehittämissuunnitelmien mukaan. Seuran ja Kustannus Oy Duodecimin henkilöstölle järjestettiin kaksipäiväinen kehittämis- ja virkistystapahtuma. Yksiköt järjestivät omia kehittämispäiviään. Seuran johdossa ei tapahtunut muutoksia. Seuran toimitilat Seura toimii omistamissaan tiloissa Kalevankatu 11:n kiinteistössä. Käyvän hoidon toimitus jatkaa entisissä tiloissaan Kalevankatu 3:ssa. Seuralla on aluetoimistot Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tietohallinto Tietohallintoyksikkö vastasi koko Duodecim-konsernin tuottamien verkkopalveluiden tietojärjestelmäkehityksestä ja ylläpidosta, tietotekniikan käyttäjätuesta, laitteistojen ja ohjelmien toimivuudesta sekä koordinoi ohjelmisto- ja laitehankinnat. Tietohallintoyksikössä oli vuoden 2012 lopussa 12 työntekijää, joista kuusi oli seuran ja kuusi Kustannus Oy Duodecimin palveluksessa. Keskeisten palveluidemme käyttäjähallinnan yhdenmukaistamiseen liittyvä hanke eteni hyvin ja vuoden 2012 loppuun mennessä saatiin valmiiksi suunnitelmat tuotantoympäristön pystyttämiseksi. Verkkopalveluiden taustalla olevaan tietokantaan vaihdettiin nykyaikaisempi merkistöjärjestelmä joka mahdollistaa erikoismerkkien käytön monipuolisemmin ja helpottaa tiedon siirtoa ulkopuolisten järjestelmien kanssa. Tietojärjestelmäkehitykseen ja tietojärjestelmien hankintaan liittyviä käytäntöjä on kehitetty entistä systemaattisempaan suuntaan. Tietohallinnon sisäistä yhteistyötä on tiivistetty seuran ja kustantamon tietohallinnon kesken kriittisten yhteisten tietojärjestelmien ja osaamisalueiden osalta Internet-operaattori kilpailutettiin ja kilpailutuksen päätteeksi vaihdettiin toimittajaa. Samalla ulkoistettiin palomuurin ylläpito, mikä parantaa henkilökunnalle tarjottavien sisäisten tietojärjestelmien saatavuutta. Atk-tuen ja ylläpidon piirissä oli 170 työasemaa (14 pöytäkonetta, 156 kannettavaa) ja 28 palvelinta. Talousyksikkö Talousyksikössä työskenteli 6,5 henkilöä, ja se vastasi Duodecim-konsernin taloushallinnosta. Seuran ja konsernin tytäryhtiöistä Kustannus Oy Duodecimin, Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Viktorinrannan sekä Lydia ja Karl G. Lindbergin Duodecim-säätiön taloushallinto hoidettiin yksikössä. Tytäryhtiöt ovat korvanneet työn aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Konserniin kuuluivat myös AS Medicina ja Kiinteistö Oy Ykstoista. Näiden taloushallinto hoidettiin muualla, mutta myös näiden tilinpäätökset yhdistettiin konsernitilinpäätökseen. Talousyksikkö tuotti yllä mainituille konsernin osille taloushallinnon palveluiden lisäksi seuraavat palvelut: tekijänpalkkiorekisterin ylläpito, jäsenasioiden hallinta ja jäsenrekisterin ylläpito, kirjatilausten käsittely, kirjavarastojen hallinta ja varainhoidon raportointi. v Sivu 13 / 30

14 Vuoden aikana otettiin käyttöön kirjakohtainen budjetointijärjestelmä. Taloussäännön laatiminen ja laskutusprosessien kehittäminen aloitettiin, jatketaan seuraavana vuonna. Ei työsuhteessa olevien matka-ja kululaskujen sähköinen käsittely hoidettiin konsernissa. Jäsenrekisterin kehittämistyö siirrettiin seuraavalle vuodelle. Osallistuttiin Kustannus Oy Duodecimin asiakkuuden hallintaprosessiin. Viestintä Seuran viestinnän yksikkö huolehtii viestinnän linjan ylläpidosta ja sen kehittämisestä. Perustehtäviin kuuluvat yhteydet mediaan, tiedotustilaisuuksien ja kirjan julkistamistilaisuuksien järjestelyt, kotisivujen ja intranetin ylläpito, viiden lääketiedetapahtuman näyttelyjärjestelyt ja jäsentiedotus. Perustehtävien lisäksi yksikkö oli mukana eri hankkeissa ja projekteissa. Yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin kanssa kehitettiin näyttelytoimintaa ja vietiin intranetin kehittämisprojektia eteenpäin. Vuoden aikana panostettiin myös median tavoitettavuuteen ja tiedotusprosessien parantamiseen. Viestintäyksikkö vastasi valtuuskunnan vaalien tiedotuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Näyttelyt Duodecimilla oli näyttelyosasto Oulun, Tampereen, Kuopion ja Turun alueellisilla lääkäripäivillä sekä Helsingissä valtakunnallisilla Lääkäripäivillä. Näyttelyiden teemana oli Duodecim on mukanasi joka päivä, jolla viitattiin jäsenille tarjottaviin mobiilipalveluihin. Kevään aikana näyttelyrakentaja ja näyttelyihin liittyvä mainostoimistotyö kilpailutettiin yhteistyössä kustannus Oy Duodecimin messutoiminnoista vastaavan yksikön kanssa. Yhteistyökumppani vaihdettiin ja syksyn aikana suunniteltiin uusi messukonsepti vuodeksi Duodecim mediassa Vuoden aikana otettiin käyttöön Cisionin mediatyökalu, jonka avulla median tavoitettavuus ja tiedotusprosessit parantuivat merkittävästi. Seuran viestintäyksikkö vastasi sekä seuran että Kustannus Oy Duodecimin mediatiedotuksesta. Käypä hoito -tiedottaja vastasi Käypä hoito -viestinnästä. Seuran viestintäyksikkö järjesti tiedotusvälineille 11 tiedotustilaisuutta, lehdistötiedotteita lähetettiin yhteensä 17. Käypä hoito -yksikkö järjesti kaksi tiedotustilaisuutta (ylävatsavaivat sekä polven ja lonkan nivelrikko) ja oli mukana järjestämässä tiedotustilaisuutta Joensuuhun yhteistyössä Pohjois- Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Lasten ja nuortentautien painotiimin kanssa. Lehdistötiedotteita lähetettiin seitsemän. Mediaseurantaa toteutettiin mbrainin toimesta tammikuusta helmikuuhun sekä syyskuusta joulukuuhun. Mediaosumien kokonaismäärä nousi hieman edellisvuoteen verrattuna. Yhteensä mediaosumia oli 596 kpl, lukumäärään ei sisälly Kustannus Oy Duodecimin osumat. Mediaosumien määrä oli noussut hieman yli seitsemän prosenttia. Projektit ja hankkeet Viestintäyksikkö vastasi valtuuskunnan vaalien 2013 viestintäsuunnitelman laatimisesta ja sen toteuttamisesta. Vaalien ympärille rakennettiin kampanja, joka sisälsi vaalisivuston, vaalikoneen ja printtimainoksia. Lisäksi vaaleja tuotiin esiin jäsentiedotteilla, jotka toteutettiin sähköisillä uutiskirjeillä. v Sivu 14 / 30

15 Viestinnän yksikkö vastasi yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin kanssa intranetin kehittämisprojektista. Vuoden aikana luotiin uuden intranetin prototyyppi, jonka testaus ja käyttöönotto ajoittuvat vuoden 2013 keväälle. Viestinnän yksikössä laadittiin sähköisten kalentereiden kehittämisprojektin esiselvitys. Varsinainen projekti toteutetaan vuonna Viestinnän yksikkö oli mukana myös seuran vuositeeman ja brändin kehittämisen hankkeissa. Viestintäpäällikkö oli mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman Potilasturvallisuutta taidolla -hankkeen viestintätiimissä sekä Fimean koordinoiman Lääkeinformaatioverkoston viestintäryhmässä. Jäsenviestintä Jäsenviestintää toteutettiin sähköisten uutiskirjeiden ja Aikakauskirja Duodecimin D-toimintaapalstan kautta. Uutiskirjeitä lähetettiin alueellisten lääkäripäivien alla kyseisten alueiden jäsenille sekä valtakunnallisten lääkäripäivien alla kaikille jäsenille. Jäseniä tiedotettiin myös vaaleista sähköisten uutiskirjeiden ja Aikakauskirjan välityksellä. Viestintäyksikkö toimitti yhteistyössä Aikakauskirjan toimituksen kanssa D-toimintaa-palstaa. Koulutukset Toimittajille suunnattu viisipäiväinen koulutustilaisuus Terveysakatemia järjestettiin neljättä kertaa. Turussa järjestettyyn koulutukseen osallistui 20 toimittajaa eri medioista. Koulutuksen järjestivät Sairaanhoitopiirien johtajat ry yhdessä Duodecimin ja Terveystoimittajat ry:n kanssa. Koulutuksen suunnittelussa olivat mukana Suomen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveysministeriö ja lehtitalojen edustajat. Käypä hoito järjesti THL:n Finohtan kanssa terveystoimittajille Tutkimusten mukaan - koulutusseminaari (22 osanottajaa). Viestintäyksikössä työskenteli viestintäpäällikkö ja osa-aikainen tiedottaja Kokous- ja asiakaspalvelut Seuran kokoustiloissa järjestettiin 326 tilaisuutta, joissa tarjottiin oman keittiön antimia osallistujalle. Monia kokouksia järjestettiin myös neljännen kerroksen neuvotteluhuoneessa, Käyvän hoidon tiloissa, Kustannus Oy Duodecimin tiloissa sekä talon ulkopuolella. Asiakaspalvelussa myydään Kustannus Oy Duodecimin kirjoja sekä huolehditaan mm. Duodecimin Helsingin toimipisteiden yhteisestä puhelinkeskuksesta ja postiliikenteestä. Asiakaspalvelukoordinaattorit vastaavat myös mm. Helsingin seudun Duodecim-seuran toimistopalveluista, Viktorinrannan loma-asuntojen varauspalveluista sekä Kalevankatu 11 - kiinteistön ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Kokouspalvelua hoiti kaksi henkilöä apunaan tarvittaessa tarjoiluhenkilökuntaa. Asiakaspalvelussa työskenteli kaksi henkilöä. v Sivu 15 / 30

16 7. Hallintopalvelut Hallituksen toimintaa Seura oli edellisten vuosien tapaan järjestämässä Terveysfoorumeja, joita pidettiin kaksi. Ensimmäinen käsitteli terveydenhuollon valintojen perusteita ja sen päävastuullisena järjestäjän oli STM. Toinen, Kuntaliiton vetovastuulla järjestetty Terveysfoorumi keskusteli niistä lähtökohdista, joista suomalainen palveluvalikoima määritellään. Seuran apurahavaliokunta päätettiin siirtää Suomen Lääketieteen säätiön valiokunnaksi. Seuran hallitus päättää edelleen seuran apurahojen jaosta, mutta jakoesitys tulee säätiön apurahavaliokunnalta. Käyvän hoidon rahoitus toteutui pääosin valtion budjetista, THL:n toimiessa valtionapuviranomaisena. Kelan hanketuella rahoitettiin toista vuotta kuntoutukseen liittyvien näkökulmien sisällyttämistä suosituksiin. Seuralla on edustajia lukuisissa järjestöissä ja yhdistyksissä. Edustajien työn seuraamiseksi heiltä pyydettiin lyhyet raportit toiminnasta. Vuositeema kliininen tutkimus Kliinisen tutkimuksen teeman käsittelyä jatkettiin monin tavoin kolmantena eli viimeisenä teemavuotena Tiedotustilaisuus, jonka aiheena on Kliininen tutkimus on tie hyvään kliiniseen hoitoon, pidettiin Tilaisuudessa julkaistiin yhdessä Lääkäriliiton ja Finska Läkaresällskapetin kanssa aiheeseen liittyvä vetoomus, joka toimitettiin sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle, peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille, opetusministeri Jukka Gustafsonille, sosiaalija terveysvaliokunnan puheenjohtajalle Juha Rehulalle ja varapuheenjohtajalle Anneli Kiljuselle. Teemavuoden julkilausuma sai mukavasti medianäkyvyyttä. Puheenjohtaja ja pääsihteeri tapasivat ministeri Paula Risikon ja keskustelussa todettiin, että kliinisen tutkimuksen edistäminen on ministerille tärkeää. Pääsihteeri tapasi myöhemmin ministeri Guzenina-Richardsonin, joka myös ilmaisi tukevansa korkeatasoisen kliinisen tutkimuksen tulevaisuutta Suomessa. Valtakunnallisilla Lääkäripäivillä Helsingissä tammikuussa, Tampereen lääkäripäivillä maaliskuussa ja Turun lääketiedetapahtumassa syksyllä pidettiin kliinisen tutkimukseen liittyvä seminaari ja Itä-Suomen Lääketiedetapahtumassa Kuopiossa syyskuussa oli luentoja aiheesta. Oulussa järjestettiin yhdessä paikallisen seuran kanssa erillinen tilaisuus toukokuussa. Teema oli esillä Aikakauskirja Duodecimissa teeman tunnuksella merkittyjen kirjoitusten ja artikkelin kautta. Yhteistyössä Duodecimin kanssa kliininen tutkimus oli aiheena Suomen hematologiyhdistyksen seminaarissa syyskuussa, Lastenlääkäripäivillä ja Suomen yleislääketieteen yhdistyksen päivillä lokakuussa Kliinisen tutkimuksen edistämisestä ja uhkakuvista keskusteltiin hallituksen ja Lääketeollisuus ry.n johdon välisissä neuvotteluissa. Kliinisen tutkimuksen teemaa pohtimaan ja edistämään perustettu kehittämisryhmä toi kokouksissaan esiin monia mahdollisuuksia parantaa käytäntöjä. Näistä viestitettiin edelleen em. tapahtumissa. Helsingin Sanomissa oli Kari Raivion ja Pekka Karman Vieraskynä kirjoitus 7.10.: Yliopistosairaaloissa tehtävä tutkimustyö koituu potilaiden hyväksi. Vuoden lopussa tiedettiin, että aiheen käsittely tulee jatkumaan vuoden 2013 aikanakin. v Sivu 16 / 30

17 Avustukset Seura on avustanut eri yhteisöjä, hankkeita ja tapahtumia yhteensä eurolla. Avustuksia saivat Pirjo Mäkelä muistosymposium, Musiikkilääketieteen yhdistyksen Oulun paikallisosasto, Kanta- Hämeen Lääkäriyhdistys, Musiikkilääketieteen yhdistys, Terkon Lux humana projekti, Lääkärin sosiaalinen vastuu, Mocoman remontti, Lääketieteen koulutuksen yhdistys, FIMSIC, lääketieteen opiskelijoiden vuosijuhlat, speksit ja muu toiminta, opiskelijoiden osallistuminen Valamon kansanopiston seminaariin, Lääkäripäivien yhteydessä pidetty Vanhan kirran konsertti ja Viktorinrannassa toteutetut tutkijaviikot. Myös ProMedicon toiminta-avustus ( ) ja tiedekeskus Heurekan Suolistossa suhisee näyttelyn tuki ( ) sisältyvät avustuksiin. Huomionosoitukset Huomionosoitusvaliokunta kokoontui kerran. Seuran ansiomerkit n:o myönnettiin seuraaville henkilöille:tarja Heiskanen-Kosma, Anne Remes, Heikki Saha, Juha Saltevo, Juha Pekka Turunen, Tapio Visakorpi. Seuran kunniakirjat myönnettiin Jaakko Ignatiukselle, Eija Rautiaiselle, Elisabeth Tiilikaiselle ja Hannu Kautiaiselle. Opiskelijatoiminta Neljännen vuosikurssin opiskelijat kutsuttiin seuran jäseniksi kullakin lääketieteen opetusta antavalla yliopistopaikkakunnalla. Tilaisuuksissa kerrottiin lyhyesti seuran historiasta, tavoitteista ja erityisesti tarjonnasta opiskelijoille. Seuran tukema nuorten keskusteluryhmätoiminta jatkui koko maassa. Kullakin lääketieteellisellä yliopistopaikkakunnalla toimiva D-opiskelijayhteyshenkilö vastasi tilaisuuksien käytännön järjestelyistä. Toimintaa koordinoi seuran hallituksen opiskelijajäsen. Tilaisuuksia järjestettiin Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Turussa. Kaikkiaan opiskelijatilaisuuksia järjestettiin 18 kappaletta ja niihin osallistui yli 1500 opiskelijaa. Ensimmäisen vuosikurssin lääketieteen opiskelijoille lahjoitettiin Lääkäriksi-kirja. Lausunnot ja julkilausumat Seura esitti yhdessä Väestöliiton ja Pelastakaa lapset ry:n kanssa oikeusministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle, että poikien ympärileikkauksista tarvitaan toimintaa ohjaavat säädökset, kunnes koko perinteestä voidaan luopua. Suomen Lääketieteen Säätiön ja Sigrid Juséliuksen säätiön apurahoista annettiin lausunto. Historiakirjaprojekti Seuran kaksiosainen 125-vuotishistoriateos julkistettiin Helsingin Yliopistomuseon Keisarisalissa. Vaihtolehdet Seura hankkii 30 kpl Annals of medicine -lehden vuosikertaa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan vaihtolehtikeskuksen käyttöön ulkomaisia ns. vaihtolehtiä varten. Tapahtumat Vuosipäivän symposiumi pidettiin Finlandia-talossa Helsingissä ja sen teemana oli Miten tämän päivän tutkimuksesta tulee huomispäivän hoitoa?. Vuosipäivänä palkittiin seuran toiminnassa ansioituneita ja jaettiin apurahoja. v Sivu 17 / 30

18 Yhteistyö Seura osallistui aktiivisesti valtakunnallisten Lääkäripäivien johto-, projekti- ja ohjelmaryhmien toimintaan. Seura on osallisena Lääkärijärjestöjen koulutusrahastossa. Seuran edustajat osallistuivat virolaisen kustantamon AS Medicinan hallituksen ja hallintoneuvoston työskentelyyn. Seuran edustajat toimivat aktiivisesti Duodecimin, Finska Läkaresällskapetin ja Suomen Lääkäriliiton perustaman ProMedicon hallintoelimissä. Apurahat ja palkinnot Apurahavaliokunta. Seuran apurahavaliokunta teki ehdotukset seuran ja Suomen Lääketieteen Säätiön kannustus- ja tutkimusapurahojen apurahojen jaosta.. Apurahoja sai 6 tutkimusryhmää ja 146 tutkijaa yhteensä euroa. Tästä Duodecimin osuus oli euroa ja Suomen Lääketieteen Säätiön euroa. Matti Äyräpään luennon pitäjän palkinto. Matti Äyräpään luennon pitäjän valitsemisvaliokunta kokoontui kerran ja valitsi luennon pitäjän, joka on menestyksellistä ja korkeatasoista tutkimustyötä aktiivisesti tekevä suomalainen lääkäri. Professori Heikki Joensuu Helsingistä piti vuoden 2012 Matti Äyräpään luennon valtakunnallisten Lääkäripäivien avajaisissa. Konrad ReijoWaaran palkinto. Vuotuinen Konrad ReijoWaaran palkinto, joka on tarkoitettu käytännön lääkärintyössä ansioituneelle ja potilaiden sekä kollegojen arvostamalle lääkärille, luovutettiin helsinkiläiselle dosentti Erkki Eloselle seuran vuosijuhlan yhteydessä. Palkinnon saajan valitsee valitsemisvaliokunta, joka kokoontui kerran. Nuoren tutkijan palkintoa ei jaettu vuonna "Iso-Niilo" ja "Pikku-Niilo". Sanastolautakunta valitsi lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen "Iso-Niilon" ja "Pikku-Niilon" saajiksi Matias Lahden ja Armi Jokelan. Palkinnot myönnetään ansiokkaasta ammattikielen käytöstä lääketieteen opiskelijoiden suomen kielen kypsyyskokeessa, ja ne jaettiin kahdeksannentoista kerran. Kirjoituspalkinnot. Aikakauskirja Duodecimissa julkaistuista kirjoituksista palkittiin viisi. Kirjoituspalkintojen yhteissumma oli euroa. Kirjoituspalkinnoista päättää aikakauskirjan toimitus. Koulutusapurahat. Koulutusvaliokunnan ehdotuksen pohjalta jaettiin koulutusapurahoja euroa. Kaksi matka-apurahaa yhteensä 2600 euroa, kolme tutkimusapurahaa yhteensä euroa ja yksi apurahaa perusterveydenhuollon ja yliopisto-opetuksen yhteistyön kehittämiseksi 4000 euroa. Kulttuuripalkinto jaetaan joka toinen vuosi. Se on tarkoitettu yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt terveyden, sairauden ja kulttuurin yhteyden ymmärrystä. Vuonna euron palkinnon sai Sairaalaklovnit ry. Käypä hoito -apurahat. Käypä hoito -apurahoja jaettiin 32 henkilölle suositusten kirjoittamiseen yhteensä euroa. Tiedottajapalkinnon sai psykiatrian erikoislääkäri, professori Hannu Lauerma. v Sivu 18 / 30

19 8. Varainhoito Toimintavuoden varainhoito toteutui suunnitelmien ja odotusten mukaisesti, vaikka vuoden aikana erityisesti osakemarkkinoilla oli suurta kurssivaihtelua. Kesäkuun jälkeen sijoitusmarkkinat rauhoittuvat, jonka jälkeen osakekurssit nousivat koko loppuvuoden. Riskipitoisten yrityslainojen ja kehittyvien markkinoiden lainojen tuotot kehittyivät suotuisasti, johtuen korkotason ja riskilisien alentumisesta. Kurssinousua tapahtui kaikilla markkinoilla lähes kaikissa pääomaluokissa. Poikkeuksena oli raaka-aineet ja hyödykkeet, joiden tuotto jäi pääomaluokkana negatiiviseksi. Maailman osakeindeksi MSCI World nousi 14,4 %. Helsingin arvopaperipörssin OMXH Cap-indeksi nousi 19,5 % ja kehittyvien markkinoiden MSCI-indeksi nousi 16,8 %. Rahamarkkinoiden vuoden 2012 indeksituotot olivat korkeita: 12 kk:n Euribor 3,2 %:n tuotosta High Yield - lainojen peräti 23,8 %:n tuottoon. Korkeat tuotot selittyvät korkotason laskulla, mm. 12 kk:n Euriborin korko oli vuoden 2012 lopussa 0,48 %, kun sen arvo oli vuotta aiemmin 2,0 %. Duodecim siirtyi vuoden lopussa uuteen Suomen Sijoitustutkimus Oy:n ylläpitämään sijoitusraportointi-järjestelmään, josta saadaan todelliset tuotot pääomalajeittain, sijoituskohteittain ja varainhoitajittain. Seuran sijoitusomaisuuden arvo oli 55,6 milj. euroa. Sijoitusten riskikehitys volatiliteetillä mitattuna laski 10 %:sta 5 %:iin. Osakesijoitusten osuus varallisuudesta oli vuoden lopussa 57,0 % eli 31,7 miljoonaa euroa. Korkosijoituksissa 12 % eli 6,7 milj. euroa, kiinteistöissä ja huoneistoissa 5,0 % eli 2,8 milj. euroa ja vaihtoehtoissijoituksissa 26,0 % eli 14,5 milj. euroa. Korkotuottoja saatiin euroa, osinkoja ja rahastojen tuotto-osuuksia euroa (vuonna euroa) ja vuokratuottoja euroa. Toimintavuoden aikana eniten kauppaa käytiin osakkeilla ja korkosijoituksista. Lisäsijoituksia tehtiin eniten pääomarahastoihin. Markkinatilanteen muutoksen seurauksena tehtiin arvonalennusten palautuksia euron arvosta. Myyntivoittoja saatiin 2,652 miljoonaa euroa ja myyntitappioita syntyi euroa. Omakatteisten rahastojen varat olivat tilikauden päättyessä 7,3 (edellisvuonna 4,5) miljoonaa euroa, joten arvon nousua syntyi 62,2 %. Apurahoja ja palkintoja jaettiin omakatteisista rahastoista euroa.. 9. Talous ja rahoitus Seuran varsinaisen toiminnan alijäämä oli 3,759 miljoonaa euroa. Talousarvio perustui 3,470 miljoonan alijäämään. Talousarvion ylitykseen vaikutti sekä tuottojen alentuminen että kulujen kasvu talousarvioon nähden. Syntyneestä varsinaisen toiminnan alijäämästä katettiin jäsenmaksutuotolla 1,648 milj. euroa. Korko, vuokra-, ja osinkotuotoilla 1,931 milj. euroa. Lisäksi syntyi myyntivoittoja 2,652 milj euroa, josta katettiin alijäämää 0,18 milj. eurolla. Varainhoidon kulut ja arvopapereiden arvonalennuskirjaukset oli euroa. Tilikauden ylijäämää syntyi 2,234 euroa. Taseen loppusumma oli 64,815 (49,5 vuonna 2011) miljoonaa euroa. Taseen loppusumman kasvu johtui arvopaperien käyvän arvon rahaston käyttöönotosta. Käyvän arvon rahastoon kirjataan vuosittain tapahtuvat arvopaperien arvonmuutokset niiden arvopaperien osalta joissa ei ole tapahtunut pysyvää arvon alentumista. Omavaraisuus oli 98,4 %. Seuran omistaman Keskinäinen Kiinteistö Oy Viktorinrannan vastikkeet olivat 69,2 tuhatta euroa. Vuokratuotoilla katettiin vastikkeesta 84,1 %. Seuran omistaman Kustannus Oy Duodecimin toiminta oli voitollista ja rahoituksellisesti ylijäämäistä. Liikevaihto oli 8,8 milj. euroa ja kasvua edelliseen vuoteen oli 6,3 %. Tilikauden voitto oli 119 tuhatta euroa. v Sivu 19 / 30

20 AS Medicinan liikevaihto oli 48,2 tuhatta euroa. Tilikauden tappio oli 8,1 tuhatta euroa. Kiinteistö Oy Ykstoistan tilikauden voitto oli 93,40 euroa. 10. Duodecim-konsernin talous Duodecim-konserniin kuuluivat tilikautena 2012 emoseuran kokonaan omistamat Kustannus Oy Duodecim ja Keskinäinen Kiinteistö Oy Viktorinranta. Lisäksi seura omistaa 1/3:n ja Kustannus Oy Duodecim 1/3:n virolaisesta AS Medicinasta, joka kustantaa vironkielisiä lääketieteen oppikirjoja ja suurelle yleisölle suunnattuja lääketiedettä käsitteleviä kirjoja. Seuran omistusosuus Kiinteistö Oy Ykstoista -yhtiöstä on 77,16%. Seuran omistaman kiinteistön toimistotilat ovat omassa käytössä. Konsernin varsinaisen toiminnan tuotot olivat tilikauden aikana 12,5 miljoonaa euroa (vuonna ,1 miljoonaa euroa). Konsernin varsinaisen toiminnan kulut olivat vastaavasti vuonna ,2 miljoonaa euroa (vuonna ,2 miljoonaa euroa). Konsernin varsinaisen toiminnan tulos oli 0,49 miljoonaa euroa heikompi kuin vuonna Konsernin tilikauden ylijäämä oli 2,3 miljoonaa euroa (edellisvuonna alijäämä 2,6 miljoonaa euroa). Tilikauden ali-/ylijäämän muutos johtui pääosin emoseuran sijoitusten arvostusperiaatteen muutoksesta tilikaudella Osakkeiden ja osuuksien hankintahinnan ja käyvän arvon erotus on kirjattu oman pääoman käyvän arvon rahastoon. Konsernin osakkuusyhtiöiden aiheuttamat muutokset konsernitase-eriin tilikauden 2012 aikana olivat vähäisiä. Konsernin tase nousi 51,1 miljoonasta eurosta 67,5 miljoonaan euroon. Muutos aiheutui lähes kokonaan sijoitusomaisuuden arvostusperiaatteen muutoksesta. Konsernin omavaraisuus oli tilikauden päättyessä 96 %. Konserniin kuuluvien yksiköiden toiminta on vakaalla pohjalla, ja niiden toiminnan ja talouden arvioidaan kehittyvän lähitulevaisuudessa myönteisesti. v Sivu 20 / 30

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. Strategia 2016 2018 1. Tavoitteemme Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. 2. Arvomme tieteellisyys eettisyys

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 148 428/13.02.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020 Kuntayhtymän hallitus

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY

SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY Hallituksen kokous Pöytäkirja 6/2001 Laadittu 28. 01.2002 AIKA: 23.11.2001 klo 12.15-13.00 PAIKKA: Turku, Kelan tutkimuskeskus, Peltolantie

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari 21.3.2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT TUTKIMUSEETTINEN TOIMIKUNTA (http://www.uef.fi/uef/tutkimusetiikka) professori Risto

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004 liite

Toimintakertomus 2004 liite Toimintakertomus 2004 liite VALTUUSKUNTA Marja Hyöty, puheenjohtaja Jan Lindgren, varapuheenjohtaja Terttuliisa Ahokas Outi Aikio Olavi Airaksinen Roberto Blanco Sequeiros Hanna Ebeling Markku Heikinheimo

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen PÖYTÄKIRJA YLIOPISTOKOLLEGIO 27.11.2014 Kokous 05/14 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Yhdistyksen, jäljempänä seuran, nimi on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Seuran kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

Yhdistyksen, jäljempänä seuran, nimi on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Seuran kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SÄÄNNÖT Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.12.2011 ja 25.5.2012 1 Nimi Yhdistyksen, jäljempänä seuran, nimi on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Seuran kotipaikka

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Läsnäolijat

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2012 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 1.2.2012 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot