Puheenjohtajan puheenvuoro

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtajan puheenvuoro"

Transkriptio

1 os. 001 SÄHKÖ 001 Oulun Sähkötyöntekijäin Ammattiosasto N:o 1 ry 1/2004 Oulun alueen rakentaminen on jatkunut kohtalaisen vilkkaana. Pystyssä oleva torninosturi tietää palkkapussia myös sähkömiehelle. Oulun Sähkötyöntekijäin Ammattiosasto ry. osasto 001 Rautatienkatu 16 D Oulu 1

2 Puheenjohtajan puheenvuoro Kirjoitan tätä Suomen suvessa, yöttömän yön aikaan. Loma ja helteet antavat vielä odottaa itseään, mutta eiköhän ne tule tänäkin vuonna. Astuessani v Ammattiosaston peräsimeen, aloitimme osaston toiminnan kehittämisen. Mielestäni on hyvin tärkeää, että jäsenistön ja osaston välinen kynnys olisi mahdollisimman matala. Osaston tarkoitushan on mm. jakaa tietoa, järjestää koulutusta ja tukea jäsenistöä. Toisaalta osaston tehtävänä on myös välittää jäsenistön tarpeita Liittoon ja sen jäsenyhdistyksenä valvoa työehtosopimuksen noudattamista alueellaan. Olisikin toivottavaa, että jäsenistö olisi näissä asioissa entistä enemmän yhteydessä osastoon. Osastossa päivystetään joka keskiviikko klo ja aina voi ottaa yhteyttä puhelimitse. Puhelinnumerot löytyvät mm. osaston nettisivuilta ja tästä lehdestä. Jäsenmäärän kehitystä on ilahduttavaa katsoa. Kasvua on monta sataa henkilöä verrattuna viiden vuoden takaiseen jäsenmäärään. Ympyräkaaviosta käy ilmi jäsenjakauma eri sopimusalojen kesken. Myös sinä omalta osaltasi voit vaikuttaa siihen, että järjestäytymättömät työntekijät liittyisivät osaston ja Sähköliiton jäseneksi. Jäseniä Jäsenmäärän kehitys v v v v v v. 200 v v v oppil. 28,2 % 120 muut 0,9 % Jäsenjakauma sopimusaloitain teoll. 9,5 % talot. 47,4 % 999 eläkel. 13,1 % 001 energia 0,2 % 003 tietol. 0,6 % Osaston tuotot koostuvat pääasiassa liitosta tuloutettavasta jäsenmaksupalautteesta. Maksamastasi liiton jäsenmaksusta palautuu osa takaisin alueemme ammattiosaston toimintaan. Näillä varoilla katamme osaston toiminnan. Jäsenmaksutuotot Alla olevassa kaaviossa on esitetty mistä kulurakenteemme muodostuu. Iso osa kalusto- ja laitehankinnasta koostuu jäsenistölle lainattavista kannettavista tietokoneista. Niitä jokainen voi varata opintosihteeriltä. Toinen painopisteemme on opinto- ja koulutustoiminta, josta on tarkempi esittely tässä lehdessä. Muita suuria menoeriä ovat pakolliset toimitilakulut ja kulukorvaukset. Vuosi 2003 oli myös juhlavuotemme täyttäessämme täydet 50 vuotta. Rahaa juhlien järjestämiseen kerättiin usean vuoden ajan. Juhlien budjetti oli n euroa, joka ei sisälly alla esitettyihin lukuihin. Tällä kustannusympyrällä on havainnollistettu osastomme toimintaa. Toim. ja toimitilak. 18 % Kalusto- ja laitehank. 34 % Muu toiminta 4 % Opinto ja koulutus 14 % Tiedotus 2 % Virkistys 5 % Kulu korvaukset 22 % Avustukset jäsen. 1 % Vuosi 2003 oli toiminnan kannalta katsottuna vilkas. Kiersimme mm. työmaita kolme eri kertaa yhteensä kuutena päivänä. Tämänvuotinen kevätkokous pidettiin osaston toimistolla. Kokousta oli tullut kuuntelemaan ja ottamaan kantaa n. 30 henkilöä. Paikalle oli saapunut myös liittosihteeri Heimo Rinne, tuoden liiton terveiset meille. Toivoisinkin näkeväni teitä entistä enemmän osaston kokouksissa. Siellä saat tarkempaa tietoa osaston toiminnasta, sekä mahdollisuuden vaikuttaa sen toimintaan. Tämä vuosi onkin erittäin tärkeä, sillä syksyllä tullaan käymään Sähköliiton Edustajiston vaalit. Edustajiston vaaleissa jäsenistön kannattaa ehdottomasti äänestää. Mielestäni edustajistoon pitää valita sellaiset henkilöt, jotka pystyvät vaikuttamaan liiton toimintaan. Vaalilippua täyttäessä onkin tarkkaan mietittävä, täyttikö edellisissä vaaleissa äänestämäni henkilö ne toiveet, jotka hänelle asetin. Äänestys tapahtuu , mutta saatuasi äänestyslipun äänestä heti. Sillä vain äänestämällä vaikutat asioihin. Työehtosopimus-neuvottelut alkavat myös tänä vuonna. Tes-esitykset pitää olla liitossa viimeistään Tes-neuvotteluihin liiton tuleekin asettaa selkeät ja konkreettiset tavoitteet, joiden takana koko jäsenistö voi seistä yhtenäisenä joukkona. Lopuksi onkin hyvä todeta, että olkaamme ylpeitä työstämme ja ammattitaidostamme ja vaatikaamme siitä myös ammattilaiselle kuuluva palkka. Raimo Kinisjärvi Puheenjohtaja 2

3 Tervehdys asennusjaostosta! Olen asennusjaoston puheenjohtaja Juhani Pelkonen. Päätoimeni on ARE Oy:ssä sähköasentajana, jossa toimin myös pääluottamusmiehenä. Vuoden 2003 alussa minut valittiin asennusjaoston puheenjohtajaksi. Tehtävä onkin ollut haasteellinen. Asennusjaosto koostuu alueen luottamusmiehistä. Jaostoon kuuluu 17 eri työhuonekuntaa Oulun talousalueelta. Se kokoontuu tarvittaessa 5-10 kertaa vuodessa käsittelemään jaoston asioita. Asennusjaoston tehtävänä on valvoa talotekniikka-alan työehtosopimuksen noudattamista esim. työmaavalvontakierroksilla. Kierroksia tehdään 2-3 kertaa vuodessa. Asennusjaosto auttaa myös työhuonekuntia esim. urakkalaskentaasioissa. Osastossamme on sopimusalan 005 jäseniä noin 500. Urakkalaskentaohjelma Ulwin 2002 Urakkalaskentaohjelma Ulwin 2002 on saatu pääosin toimimaan. Joitakin korjauksia siihen on vielä tekeillä. Koko ohjelmaa sinänsä pitää kehittää jatkuvasti, jotta sen käyttö helpottuu entisestään. Ammattiosastossa on omat osastokouluttajat ohjelman käytön opastukseen ja koulutukseen. Jos tunnet olevasi koulutuksen tarpeessa ota yhteyttä osastoon, opintosihteeriin tai suoraan kouluttajiin. Yhteystiedot löydät tästä lehdestä. Laskentaohjelmaan pitää muistaa hakea päivitykset Unifilen kotisivuilta (www. unifile.fi). Muista sulkea laskentaohjelma päivityksen asennuksen ajaksi, sillä muuten ohjelma jumiutuu. Ulwin 2002 ohjelmia saa osaston toimistolta hintaan 30 ja pakettiohjelmia 10. Muista lähettää liittoon kaikki laskemasi urakat. Liitossa laskelmaan ei mennä sisään, vaan tiedot siirretään taulukoittain yhteiseen laskentakantaan. Näistä tietokannoista on liiton esim. helpompi katsoa tes-neuvotteluiden yhteydessä laskentataulukoiden hintamuutoksien vaikutuksia lopulliseen urakkahintaan. Asuntotuotanto Paljon puhetta on aiheuttanut asuntotuotantohinnoittelu 5.2.1, joka kaikilta osin ei varmaankaan ole oikeudenmukainen. Ongelmaksi ovat muodostuneet isot ja hyvin varustetut huoneistot, joissa huoneistokohtainen hinta on yksinkertaisesti liian alhainen. Aiheesta olisikin hyvä saada työhuonekunnilta tes-esityksiä tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin. Viime aikoina on osastomme alueella noussut esiin mitä ihmeellisimpiä ajatuksia/esityksiä rakennusliikkeiden aikaansaamana, että ontelon reikien poraukset kuuluisivat sähköurakkaan. Urakoitsija voi ne tietenkin halutessaan ottaa sähköurakkaan, mutta se ei suinkaan tarkoita, että sähköasentaja ne tekee. Asuntotuotanto hinnoittelun piirin ne eivät missään tapauksessa kuulu. Myöskään sähköasentajan työnkuvaan ne eivät kuulu. Ontelonreikien poraus on rakennustyötä, johon löytyy alan omat ammattilaiset. Heillä myös on työhön tarvittava ammattitaito ja asian mukaiset työvälineet. Työnantaja ei voi sähköasentajaa pakottaa ko. työhön. Toisin sanoen asentaja voi kieltäytyä työstä, eikä se näin ollen ole ns. työstä kieltäytymistä. Työmaasopimuksessa tulee sopia mitä työmuotoa käytätte, putkitettu vai putketon. Siihen kirjataan myös sähköpiirustusten ja sähkötyöselityksen osalta päivämäärät. Niin ikään urakan ulosmaksu pitää olla kirjattuna työmaasopimuksessa. Sen tulee olla vähintään palkkaryhmäkohtainen takuupalkka kohdan 5.3 mukaan. Se maksetaan, vaikka asuntokohde menisikin ns. pitkäksi. 5.3 Urakkatöiden takuupalkat Pr S Euro/h 9,91 12,13 13,80 13,80 13,80 Lisä- ja muutostyöt ovat työmaasopimuksessa sovittuihin asiakirjoihin tulleita muutoksia. Nämä työt hinnoitellaan tes:n kohdan 6 mukaisesti. Työehtosopimuksessa on määritelty asuntokohtainen minimihinta, josta ei paikallisestikaan voi sopia pienempää hintaa, vaikka työnantajasi teettäisi jonkin järjestelmän toisella urakoitsijalla ns. aliurakkana Urakkatyövelvoitteet ovat voimassa kummallekin osapuolelle. Aputyöt eivät sisälly asuntokohtaiseen hinnoitteluun. Löydät ne työehtosopimuksesta kohdasta Mikäli työnantajan velvoitteesta poiketaan, on siitä erikseen sovittava työmaasopimuksen liitteellä. Samassa yhteydessä on sovittava aputöiden palkanmaksunperusteista, kuitenkin vähintään 5.3 kohdan mukaisesti. Ainoastaan pakkaus- ja isommat asennusjätteet tulee viedä kerroskohtaisiin koontipaikkoihin, eikä ulkona oleville jätelavoille. Jos kuitenkin joudut toimimaan toisin kuuluu sinun saada siitä eri korvaus. Kerrostaloissa urakkapalkkaus määräytyy rakennuksen asuntojen lukumäärän perusteella. (esim. talot A,B,C = 3 rakennusta, joista jokaisesta lasketaan asuntojen lukumäärä erikseen) Lisäksi pitää huomioida mahdolliset liike- ja toimistotilat, autohallit ym. tilat. Ne lasketaan yksikköhinnoittelulla. Rivitalot, jotka tehdään omana urakkana, eivät ole kohdan hinnoittelun piirissä. Työ tehdään urakkahinnoittelun mukaan ja muuta sopimismahdollisuutta työhinnan osalta kärkimiehellä/työryhmällä ei ole. Mikäli kuitenkin muuta on sovittu, niin se on tes:n mukaisesti laiton sopimus ja näin ollen purettavissa, kohdan 5.4 mukaisesti. Tällöin syntyy oikeus jälkilaskentaan. Jälkilaskentaoikeus on jokaisella työryhmän jäsenellä. Laskenta-apua saa ammattiosastolta. Työehtosopimuksen kohdassa 2.3 sanotaan, että asuinrakennukset joissa on 1-2 asuntoa, ei tehtäisi urakkatyönä. Tähän kohtaan on kuitenkin olemassa poikkeus. Taloja, joita on useampia ja jotka ovat samalla rakennusluvalla tai samalla tontilla, hinnoitellaan urakkahinnoittelun mukaan. Jussi Pelkonen Asennusjaoston puheenjohtaja 3

4 Taloudenhoito Yleistä Kevätkokouksessa jäsenistö antoi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2003 hallitukselle. Tilinpäätös oli laaditun budjetin mukainen, joskin 50 v. juhlat tekivät siitä alijäämäisen. Jäsenistölle suunnitellut koulutukset järjestettiin ja päätetyt laitehankinnat tehtiin. Osaston talous on vakaalla pohjalla. Tuet jäsenistölle Hautausavustus Osasto myöntää vapaamuotoisen hakemuksen pohjalta poisnukkuneen jäsenen omaisille pienimuotoisen 101 avustuksen. Lehtituki Syyskokous teki päätöksen 12 työväenlehtituen myöntämisestä jäsenilleen. Merkkipäivälahja Merkkipäivärahajärjestelmästä on luovuttu. Sen tilalle on luotu järjestelmä, jossa jokaiselle 50 vuotta täyttävälle jäsenelle toimitetaan liiton toimesta merkkipäivälahja. Ne jäsenet, jotka eivät ole saaneet entisen järjestelmän mukaan merkkipäivärahaansa täyttäessään 50 vuotta ovat oikeutettuja saamaan merkkipäivälahjan täyttäessään 60 vuotta tai viimeistään eläkkeelle jäädessään. Toinen muutos järjestelmässä on se, että kaikki 50 vuotta täyttävät liiton jäsenet saavat lahjan riippumatta siitä kuinka kauan he ovat olleet jäseninä. Jäsenmaksut Maksaminen Muista aina täyttää uudessa työpaikassasi ammattiyhdistysjäsenmaksun perintäsopimus. Työsuhteen päätyttyä on vastaavasti tehtävä perintäsopimuksen päättymisilmoitus. Muista seurata työnantajasi jäsenmaksun perintää. Myös itsemaksavan jäsenen tulee täyttää perintäsopimus uuden työsuhteen alkaessa. Kaavakkeita saat omalta luottamusmieheltäsi, osaston toimistolta, suoraan liitosta tai liiton internetsivuilta. Jos sinulla on lomakkeiden täytössä jotain epäselvää niin avun saat osaston toimistolta. Älä jätä jäsenmaksuja maksamatta, sillä kuuden kuukauden jäsenmaksurästi aiheuttaa jäsenyyden menetyksen. Jäsenmaksu peritään veronalaisen palkan työtulosta. Jäsenmaksuprosentti 2004 on 1,4%. Maksuista vapautuminen alkaen poistui liittomaksu kela:n ja vakuutusyhtiöiden maksamista korvauksista. Myös opiskelu, ase- ja siviilipalvelu tai määräaikainen eläke vapauttaa jäsenmaksuista. Edellä mainitut asiat tulee ilmoittaa osastolle. Toisesta ammattiliitosta siirtyvät jäsenet Jos tulet toisesta ammattiliitosta, jatkuu jäsenyytesi edellisen liiton ajalta myös sähköliitossa, kun jäsenmaksusi edelliseen liittoon ovat kunnossa vaihtopäivään asti. Pyydä todistus jäsenmaksuista edellisestä liitosta. Työtaistelukassamaksu ja sen palautus Osa jäsenmaksuistasi siirtyy työtaistelukassaan, johon se kerätään henkilökohtaiselle tilillesi. Erotessasi liitosta tai jäädessäsi eläkkeelle, voit sääntöjen puitteissa anoa työtaistelukassaan kertyneet varasi pois. Toimita uudesta työstäsi toimenkuvaus tai eläkepäätöksen kopio. Liitä mukaan myös kopio sivutulojen veroprosentistasi, sillä muutoin veroa peritään 60%. Anomuskaavakkeita saat omalta luottamusmieheltäsi, osaston toimistolta tai suoraan liitosta. Kesäisin terveisin Jari Seppälä osaston taloudenhoitaja TIETOKONEET OHEISLAITTEET TARVIKKEET HUOLTO DATA GROUP OULU RF-ELECTRONICS RAUTATIENKATU 20, OULU P , FAX , Sihteeri toivoo, Kun täytätte perintäsopimusta ja muita kaavakkeita, Tehkää ne selvällä käsialalla. Varmistakaa vielä lopuksi, että teksti näkyy alimmaisessakin kopiossa. Tämä jouduttaa asioiden käsittelyä. Sihteeri OSASTO 001 TOIMISTO AVOINNA: keskiviikkona klo Rautatienkatu 16 D 46 KOTISIVUT : wnet/suomi.net/kotisivu/ oulun.sahkotyontekijat/ Osaston www-sivut Tai kotoisammin sanottuna kotisivut, joita on tarkoitus päivittää aina hallituksen kuukausikokouksen jälkeen. Sieltä löytyy osaston ja jaostojen kokoonpanot, tulevat koulutukset kuten myös yhteiset tapahtumat ja retket ym. Kyseisillä sivuilla on myös palautelinkki jonne voit jättää mieltä askarruttavat kysymykset niin työasioista kuin myös osaston toiminnasta. Toivommekin runsasta vierailua sivustoilla sekä ideoita sivujen kehittämiseksi. 4

5 Opintotoiminta Osaston toiminta jäsenistön kouluttajana tulee olemaan tulevaisuudessa merkittävässä asemassa auttamassa työssä ilmenevien ongelmien selvittämisessä. Työssä ja työpaikoilla eteen tulevat kysymykset ovat helpommin ratkaistavissa nopeasti pois päiväjärjestyksestä, kun on hankkinut itselleen riittävän tietomäärän, työehtosopimuksen monimuotoisista kiemuroista. Osastossa on perustettu opintojaos, joka organisoi opintotoiminnan järjestämistä osastokursseina. Opintojaoksen järjestäytymiskokouksessa tehtiin linjauksia järjes- Kuulumisia Vapaa-ajanjaostosta Olen Jukka Lalli ja toimin jaoston vetäjänä toista kautta. Jaoston toiminta on alkanut mukavasti. Keväällä järjestimme koko perheen kevätretken Vuokattiin. Osallistujia oli n. 40 puolet lapsia ja puolet tettävistä koulutuksista ja osastokursseista. Osasto järjestää vuodessa 1-2 kurssia joihin tulee kouluttaja Sähköliitosta. Lisäksi tarpeen ilmaantuessa saadaan pienempiä osastokursseja järjestettyä omien osastokouluttajien vetäminä lyhyelläkin varoitusajalla osaston omissa tiloissa. Tämän hetkinen koulutuksen painopiste on ollut urakanlaskenta manuaalisesti, sekä Ulwin ohjelmaa apuna käyttäen ATK:lla. Osanottajia keväällä järjestetyssä ATKurakkalaskenta kurssilla oli kiitettävästi. Pienimuotoisempaa Ulwin koulutusta ja opastusta ovat osastokouluttajat antaneet työhuonekunnissa ja aina ongelmien ilmaantuessa. Osaston kannettavat tietokoneet ovat olleet aktiivisessa käytössä. Koneet on tarkoitettu jäsenistön ja työhuonekuntien käyttöön urakanlaskentaa varten. Tulevaisuudessa koneiden kovan kysynnän vuoksi otetaan käyttöön varauslista jolloin lainaaja voi ennakoida paremmin ajankohdan koneen saamiseksi käyttöönsä. Osastokouluttajien yhteystiedot löytyvät tämän lehden sivuilta. Esa Paldanius Opintosihteeri aikuisia. Tunnelma linja-autossa oli rento ja mukava. Ohjelmaan kuului laskettelua, uintia, kylpylässä käyntiä ja muuta mukavaa yhdessäoloa. Kesällä ohjelmassa oli onkikilpailut. Ahdin valtakunta ei tällä kertaa ollut onkijoille kovinkaan suotuisa, mutta se ei häirinnyt osallistujien letkeää meininkiä. Syyskaudella pyrimme järjestämään toimintaa, josta ilmoitamme hyvissä ajoin Vasamassa ja osastomme kotisivuilla. Perinteiset pikkujoulut järjestämme Hotelli Arinassa, ravintola Fransmannissa klo alkaen. Tervetuloa kaikille. Kesä terveisin Jukka Lalli Eläkeläisjaosto Eläkeläisten järjestämille reissuille voivat osallistua myös maksavat jäsenet. Tiedustelut Puheenjohtaja Einari Penttiseltä puh. (08) Osaston hallinto Toimihenkilöt Puheenjohtaja Raimo Kinisjärvi Sihteeri Jukka Torvikoski Taloudenhoitaja Jari Seppälä Hallituksen varsinaiset jäsenet: Varapuheenjohtaja, Asennusjaoston puheenjohtaja Jussi Pelkonen Vapaa-aikajaoston puheenjohtaja Jukka Lalli Työympäristöjaoston puheenjohtaja Kimmo Niinimaa Opintosihteeri Esa Paldanius Tositetarkastaja Osmo Huusko Tositetarkastaja Tuomo Siira Kimmo Krongvist Jari Okkonen Mika Kesti Ilkka Raappana Hallituksen varajäsenet: Einari Törmänen Sakari Tervonen Antti Tihinen Jari Vierimaa Raimo Nykänen Aulis Väisänen Antti Myllymäki Jani Karvinen Reijo Moilanen Atk- Vastaava Jukka Himanka Osastokouluttajat: Raimo Kinisjärvi Esa Paldanius Jari Seppälä Antti Tihinen Eläkeläisjaosto: Puheenjohtaja Einari Penttinen Sihteeri Aaret Karppala Taloudenhoitaja Teuvo Karjalainen

6 Oulun Sähkötyöntekijäin Ammattiosasto No 001 Ry:n ehdokkaat Talotekniikka-alalta Sähköliiton Edustajiston vaaleissa Pekka Järvelä Edustajiston jäsen YIT Kiinteistötekniikka Oy 691 Seppo Kallio Kuusisalo Oy 692 Raimo Kinisjärvi Osaston puheenjohtaja YIT Kiinteistötekniikka Oy Pääluottamusmies 693 Esa Kullaa YIT Kiinteistötekniikka Oy 696 Jukka Lalli Osaston vapaa-aikajaoston puheenjohtaja Sähköartteli Oy 698 Kimmo Niinimaa Osaston työympäristö jaoston puheenjohtaja Työsuojeluvaltuutettu YIT kiinteistötekniikka Oy 699 Tapio Nurkkala Are Oy 700 Raimo Nykänen Pääluottamusmies Osaston hallituksen jäsen Sähköartteli Oy 701 Esa Paldanius Työsuojeluvaltuutettu Osaston opintosihteeri Paikallis-Sähkö Oy 6

7 702 Juhani Pelkonen Osaston varapuheenjohtaja Pääluottamusmies Are Oy 704 Pekka Runtti Sähkö Vaittinen Oy 706 Matti Vanttaja Sortavalan Sähkö Oy Ehdokkaamme Teollisuudessa 707 Harri Väisänen Sähköartteli Oy 864 Kari Varpuharju ABB Service Oy Valitsemalla näistä ehdokkaista vaikutat äänesi kautta seuraavissa asioissa: Sähköliitto pidetään itsenäisenä liittona Henkilökohtainen palkanosa leikattava perustuntipalkkoihin Asuntotuotantohinnoittelun korjaaminen huomioiden työmäärä Urakkahinnoittelun säilyttäminen takaa sähkömiesten ansiot Urakan ulkopuoliset tunnit maksettava urakan kta:n mukaan Työsuojeluasioiden hoitamiseen paremmat ja selkeämmät vaikuttamisen mahdollisuudet työntekijöille Sähköliiton jäsenmaksuvaroja ei käytetä poliittisten puolueiden tukemisee 7

8 PARHAAT EDUSTAMAAN! Kokonaisvaltainen edunvalvonta on paras vastine jäsenmaksuillesi. Tutustu Edunvalvonnantekijöiden tavoitteisiin vaalikaudella Vaalisivut ovat avautuneet. Vaalisivuilla voit tutustua ehdokkaiden esittelyih. EHDOKKAAMME TALOTEKNIIKKA-ALOJEN VAALIPIIRISTÄ 672 Janne Kullberg TAL09 sähköasentaja Oulu Sähkö-Pernu Oy Työsuojeluvaltuutettu 675 Pentti Oinas TAL09 Sähköasentaja Kiiminki Liiton hallitus 676 Jari Okkonen TAL09 sähköasentaja Oulu Tekmanni Oy Oulu Työsuojeluvaltuutettu 677 Timo Paasimaa TAL09 sähköasentaja Muhos Oulun Sähkö-aika Oy Pääluottamusmies 681 Pekka Suorsa TAL09 sähköasentaja Oulu Tekmanni Service Oy Pääluottamusmies 683 Kari Tuominen TAL09 sähköasentaja Oulu YIT Kiinteistötekniikka Oy 8

9 684 Jari Vierimaa TAL09 sähköasentaja Muohos Tekmanni Oy Pääluottamusmies EDUNVALVONNANTEKIJÄT KUULUVAT VAALILIITTOON A EHDOKKAAMME PUUNJALOSTUSTEOLLISUUDEN ALOJEN VAALIPIIRISTÄ EHDOKKAAMME TEOLLISUUDEN ALOJEN VAALIPIIRISTÄ 753 Pertti Mällinen PUU04 elektroniikka-asentaja Oulu Fortek Oy 854 Antti Seppälä TEOL05 sähköasentaja Oulu Kemira Oy * * * PALVELEVA KIERRÄTTÄJÄ RUSKOSSA OSTAMME ROMUKAAPELIT JA ROMUMETALLIT Piuhatie Oulu Puh

10 Asiaa Työsuojelusta Työtelineet ja telinetyöt Lyhyt muistilista 1. Alihankkijan (urakoitsijan) on saatava työn tilaajalta tarvittavat tiedot kohteesta ja sen erityispiirteistä omia menetelmä-, kalusto-, aikataulu-, resurssi-, työturvallisuus- ym. suunnitelmiaan varten. Urakkasopimuksessa tulisi sopia selvästi telineiden käytön järjestelyistä. Tällöin jää pois huolehtimisvelvollisuuksien ja vastuun pompottelu työmaalla. 2. Pääsääntö on, että kukin työnantaja vastaa viime kädessä omien työntekijöidensä turvallisuudesta. Jokaisen työnantajan (urakoitsijan) on siis hoidettava telineiden tilaaminen, rakentaminen, tarkastaminen ja käyttäminen niin, että tämä velvoite täytetään. 3. Elementtiteline perustetaan ja kootaan käyttöohjeen mukaisesti. Käyttöohjeen tulee seurata aina telineen mukana. Telineen voi koota vain tehtävään pätevä ja henkilökohtaisten edellytystensä puolesta siihen soveltuva henkilö, tai tällaisen henkilön välittömässä valvonnassa muu työntekijä. Pätevyydellä tarkoitetaan riittävää ammattitaitoa ja kokemusta sekä sopivaa koulutusta tai riittävää opastusta. Työnantaja ei voi heittää telineiden kokoamista noin vain työryhmälle tai työntekijälle. Telineiden kokoamisesta on oltava selvät säännöt ja kokoajille on annettava riittävä koulutus. 4. Teline on tarkastettava ennen käyttöönottoa. Käyttöönottotarkastuksen tekee työnantajan edustaja (esim. työmaan vastuuhenkilö tai työnjohtaja), joka myös vastaa telineen määräystenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Käyttöönottotarkastuksen jälkeen telineeseen kiinnitetään tarkastusta ja telineen määräysten mukaisuutta osoittava merkintä, telinekortti. 5. Työtelineiden työtasot on varustettava suojakaiteilla, jos voidaan pudota 2 metriä korkeammalta ja muulloinkin, jos on erityinen vaara. Portaat ja kulkusillat on varustettava vapailta sivuiltaan suojakaiteilla koko pituudeltaan. Suojakaide on oltava myös seinän puolella, jos työtason ja seinän välinen rako on yli 25 senttimetriä. Suojakaiteessa on käytettävä käsijohdetta ja välijohdetta. Työtelineiden kaiteissa ja kulkuteiden yläpuolella olevissa kaiteissa on oltava aina jalkalista. Työtason on oltava työhön ja käyttötarkoitukseen sopiva, vaakasuora sekä riittävän leveä, jäykkä ja tukeva. Se ei se saa olla liukas eikä siitä saa aiheutua kompastumisen vaaraa. Työtasossa ei saa olla suojaamattomia aukkoja eikä yli 30 millimetrin rakoja. 6. Jos on tarpeen irrottaa työtelineestä tavaroiden siirtämisen tms. työn ajaksi joitakin osia, esim. suojakaiteen käsijohde tai työtason osa, on asiasta sovittava työmaan kyseisen alueen vastuuhenkilön kanssa. Ennen telinerakenteiden purkamista on harkittava muita tarkoituksenmukaisempia keinoja tavaroiden siirtämiseksi. Jos sellaisia ei ole, on kyseinen työ telinerakenteiden purkamisineen suunniteltava ennen työn aloittamista. Putoamisvaarallisella alueella on oltava jatkuva vartiointi tai muiden pääsy alueelle on estettävä. Alueella työskentelevien saattaa olla tarpeen käyttää putoamisen estäviä henkilönsuojaimia. Teline on saatettava alkuperäiseen kuntoonsa välittömästi kyseisen tarpeen päätyttyä. Tapauksesta ja telineen väliaikaisen purkamisen laajuudesta riippuen saattaa olla tarvetta tehdä telineen käyttöönottotarkastus uudelleen. Tarkastuksen uusimisen tarpeen määrittelee työnantajan vastuuhenkilö. Tikkaiden käyttö Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Nojatikkaita voidaan käyttää vain tilapäisinä kulkuteinä ja lyhytaikaisissa kertaluonteisissa tehtävissä, kuten taakan kiinnittämisessä tai irrottamisessa nosturin koukusta. Vapaasti seisovia ns. A-tikkaita saa käyttää työalustana normaalin huonekorkeuden tiloissa (työkohde enintään n. 3 m:n korkeudella), jos telinettä ei voida käyttää. Tikkaiden kuntoon ja laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tikkaan rakenteen on oltava tukeva eikä siinä saa olla vääntymiä tai muita muodonmuutoksia. Nivelosissa ei saa olla lujuutta tai jäykkyyttä heikentävää kuluneisuutta. Työnantaja hankkii usein työmailla käytettäväksi halpoja kotikäyttöön tarkoitettuja ns. markettimallisia A-tikkaita. Nämä voivat olla sinänsä standardinmukaisia, mutta heikon rakenteensa vuoksi työmaakäyttöön sopimattomia. Tällaiset lujuudeltaan ja jäykkyydeltään riittämättömät vetelät A-tikkaat ovat yleensä hylkykunnossa jo muutaman työpäivän jälkeen. Eräiden päätoteuttajien työmailla nojatikkaiden käyttö on kielletty kokonaan ja sitä myös valvotaan. Telineiden, henkilönostimien tai muiden tikkaita turvallisempien vaihtoehtojen järjestäminen on yleensä kiinni vain töiden riittävästä ennakkosuunnittelusta ja nimenomaan asenteesta. Myös työntekijöillä itsellään. Eero Maanoja Työympäristöasiamies 10

11 1 URAKKATYÖKOHTEESSA HUOMIOITAVIA ASIOITA!! KÄRKIMIES Kärkimies voi toimia vain yhden työryhmän kärkimiehenä (huom. poikkeus, joka on määräyskohdassa mainittu). Näin turvataan, että työryhmän etu palkkauksellisesti ja työteknisesti onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla Urakan laskenta ja -selvitys ovat oleellinen osa työmaan urakkatyötä. Kärkimies ei voi siirtyä uudelle työmaalle kärkimieheksi, ennen kuin urakan laskenta ja -selvitys on suoritettu työmaasopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisesti. Jos siirto kuitenkin tapahtuu ennen em. selvitystä, työryhmä voi valita urakan selvittäjän keskuudestaan. HUOM! Työnjohtotehtävät eivät kuulu kärkimiehelle Kärkimieslisä Urakkamääräysten kohdassa on määritelty kärkimieslisän määrä sekä millä tavoin sitä maksetaan. Työryhmä alkaen 1-2 0,26 /h 0,27 /h 3-6 0,41 0, ,64 0, ,82 0, ,08 1,13 yli 20 1,72 1,80 Urakkaryhmän jäsenmäärän kohotessa seitsemään korvataan osa ensimmäisen kärkimiehen työajasta urakan keskituntiansion mukaan urakan ulkopuolella seuraavasti: Työryhmä Korvaus % % % yli % ERIMIELISYYSMUISTIO Jos työmaasopimuksella on sovittu, että työnantaja järjestää urakan edellytykset työehtosopimuksen mukaan ja työnantaja tämän jälkeen laiminlyö omia velvoitteitaan, on asia saatettava pikaisesti erimielisyysmuistiolla liittojen käsittelyyn. URAKAN JAKOSELVITYS Työmaasopimuksessa on kohta, jossa kukin työryhmän jäsen antaa allekirjoituksellaan suostumuksen jakolistan antamisesta työryhmän jäsenille Työehtosopimus, kohta 9.2, seitsemäs kappale: Työryhmän jäsenille on annettava lopullisen urakkasumman maksamisen yhteydessä kirjallinen urakanjakoselvitys, edellyttäen että työntekijä on tämän työmaasopimuksessa hyväksynyt. Urakanjakoselvityksestä tulee selvitä kunkin työntekijän urakkaan tehdyt työtunnit, PTP, kausikerroin, urakkavoittokerroin, maksetut urakkaennakot, jakoperuste ja loppupohjina maksetut määrät. Vastaavat tiedot annetaan luottamusmiehelle hänen niitä pyytäessään. URAKAN JAKOPERUSTE Työhuonekunnan on aina vuoden alussa sovittava enemmistön päätöksellä yrityksessä käytettävä urakanjakoperuste. Se voi olla ptp-tai jakopalkkaperusteinen. Tehdyn päätöksen toimittaa luottamusmies kirjallisena työnantajalle. 4 11

12 TARVIKEHUOLTO Työnantajan on huolehdittava, että tarvikkeet toimitetaan oikea-aikaisesti ja ettei osatyövaiheisiin jakautuminen aiheuta aikatappiota työntekijöille. Urakkaryhmän kanssa sovitaan tarvikkeiden toimitusohjelmasta sekä millä tavoin täyden-nystilaukset ko. toimitusohjelmaan suoritetaan. Jokaista toimitusohjelman toimituserää kohden, kuuluu urakkaan yksi täyden-nystilaus. Jos toimitusohjelmaa ei ole, ei voi olla täydennystilauksiakaan, jotka kuuluvat urakkaan. Kaikki tarviketilaukset, jotka suoritetaan työmaalta, ovat urakan ulkopuolista työtä. APUTYÖT Usein työnantaja on ottanut omaan urakkaansa myös aputyöt, joten ne pyritään teettämään urakkaan kuuluvana. Näin ei kuitenkaan työehtosopimus ole sitä tarkoittanut, vaan työnantajan on sovittava kärkimiehen/urakkaryhmän kanssa aputyön tekemisestä ja korvauksesta tai osoitettava työryhmän käyttöön aputyövoimaa. 2 Työehtosopimus, kohta Työnantaja osoittaa työryhmän käyttöön riittävästi aputyövoimaa siten, että vä-hintään seuraavat toiminnot suoritetaan aputyövoimaa käyttäen: Kojeet, jotka painavat yli 25 kg sekä yli 40 kg painavat tarvikkeet siirretään varastoihin ja asennuspaikoille aputyövoimaa käyttäen. Samaa sovelletaan myös hankalasti käsiteltäviin tarvikkeisiin, joita voivat olla esim. suuret tarvike-, valai-sin- ja johtotie-erät, keskukset sekä kaapelikelat. Suuren tarvike-erän siirto on kysymyksessä silloin, kun siirretään esim. VR:n lavallisen tai häkillisen verran tarvikkeita tai valaisimia. Asennuspaikalla tarkoitetaan sitä aluetta, johon edellä mainitun suuruinen tarvike-erä asennetaan TYÖMAAPÄIVÄKIRJA Jokaisella urakkatyömaalla on urakkatyön edistymisestä pidettävä tapauskohtaista työmaapäiväkirjaa. Päiväkirja kuittautetaan työjohdolla urakan ulkopuolisten tuntien ja muiden sovittujen asioiden osalta. Tarvikehuollon tapahtumista kirjataan: Toimitusaikatauluun sovitut muutokset Tarvikehuollon epäkohdat ja urakkaryhmän esittämät vaatimukset, jotka on kohdistettu tilaustapahtumiin, työmaalla varastointiin ja tarvikkeiden siirtoihin Tarvikkeiden puuttumisesta aiheutuneet työvaiheiden jakautumiset ja keskeytykset Urakan ulkopuolisita töistä kirjataan: Kaikki tarvikehuollon/urakkaryhmän tehtävät, jotka eivät sisälly urakkaan: Kelojen siirto Raskaiden tarvikkeiden haalaukset (katso aputyöt) Tarvikkeiden haku Tarvikkeiden tilaukset, jos ne eivät ole täydennyseriä Toimituserätilaukset jos tarvikkeiden toimitusaikataulua ei ole laadittu Työvaiheiden keskeytyminen tarvikepuutteen johdosta Putkituksien korjaukset Kaikki työtapahtumat, mitkä eivät sisälly urakkaan Hinnoittelemattomien töiden sopiminen Työmaan alusta sen loppuun pidettävä työmaa- ja tarvikekirjanpito antavat mahdollisuuden täysimääräisen urakan loppulaskennan suorittamiseen. 3 JOUKKOKIRJE 12

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015 JHL Sääntötiivistelmä 2015 1 (9 ) LIITON SÄÄNNÖT 2 Liiton tarkoitus 1. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry toimii edunvalvonta- ja painostusjärjestönä sekä yhteiskunnallisena uudistusliikkeenä.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2017

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2017 HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2017 Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry Kokoustila: Kutomokatu 5 H 33-34, 05820 Hyvinkää E-Mail: ammattiosasto013@gmail.com

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

PAPERILIITON TYÖSUOJELUVAALIOHJE

PAPERILIITON TYÖSUOJELUVAALIOHJE 1 (4) 23.9.2013 PAPERILIITON TYÖSUOJELUVAALIOHJE Paperiliitto suosittelee, että riittävän ajoissa ennen marras-joulukuussa suoritettavia työsuojeluvalintoja, Paperiliiton alainen ammattiosasto esittää

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen A-Kilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2014

Jäsenmaksuohjesääntö 2014 Jäsenmaksuohjesääntö 2014 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue.

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastus suoritettu 16.4.2007 hyväksyntä 5.6.2009 Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa tehdyt 2 pientä muutosta on lihavoitu. JÄSENYHDISTYSTEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry. Seuturyhmien toimintaohje

Metallityöväen Liitto ry. Seuturyhmien toimintaohje Metallityöväen Liitto ry Seuturyhmien toimintaohje Sisältö Seuturyhmien toimintaohje Seuturyhmien toimintaohje...3 Seuturyhmän organisoituminen...4 Seututoimikuntien jaostot...6 Seuturyhmäkoulutus...8

Lisätiedot

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaiset ammattiosastot asettavat joka parillisen vuoden loka-marraskuussa pidettävässä

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot