Toimintakertomus 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2008"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan!

2 Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen peruskoulutus 6 Ammatillinen aikuiskoulutus 1 7 VapaAn sivistystyön koulutus 21 LUOVI Kehittämis- ja palvelukeskuksena 22 9 PROJEKTItoiminta Oppimisympäristöt palvelujen tuottajina Kansainvälinen yhteistyö 29 Vuosi 200 oli ensimmäinen kokonainen Luovi-vuosi. Nuori Luovi jatkoi askeliaan toimintakäytänteiden kehittämisen ja yhtenäistämisen tiellä. Luovissa opeteltiin olemaan yhtä taloa. Henkilöstön mielipidettä Luovista mitattiin henkilöstökyselyssä huhtikuussa ja ilahduttavasti tuloksien valossa luovilaiset olivat tyytyväisiä sekä yhdistymiseen että Luovin valitsemaan suuntaan. Kehittämiskohteitakin löytyi ymmärrettävästi vielä esimerkiksi arjen toimintakäytänteiden yhtenäistämisessä. Jo Luovin alkutaipaleella ovat muutokset ammatillisen erityisopetuksen kentällä jatkuneet. Valtio ilmoitti vuoden 2007 puolella aikeistaan siirtää omat ammatilliset erityisoppilaitoksensa yksityisille koulutuksenjärjestäjille. Näissä neuvotteluissa Luovin kumppaniksi valikoitui Alavuden erityisammattikoulu. Neuvottelut saatiin päätökseen kesäkuussa 200, jolloin Opetusministeriö ilmoitti Alavuden erityisammattikoulun yhdistyvän Heliin kuuluvaan Ammattiopisto Luoviin vuoden 2009 alusta lähtien. Samassa yhteydessä ministeriö myönsi Luoville 70 uutta opiskelijapaikkaa, jotka sijoitimme koulutustarpeet ennakoiden eri puolille Suomea. Yhdistymisen valmisteluihin kului syksy, mutta onnelliseen lopputulokseen päästiin vuodenvaihteessa. Luovi sai miltei sata uutta osaajaa. Toimintamme laajentuminen merkitsi myös rakenteellisia muutoksia. Jo Luovin alkuvaiheessa oli selvää, että siihen vaiheeseen luotua alueellista organisaatiomallia olisi tarvetta muuttaa entistä vahvemmin valtakunnallisuutta ja yhtenäisten käytänteiden syntyä edistävään suuntaan. Muutos toteutettiin lokakuussa, jolloin Luovin Suomi-karttaan piirrettiin jo seuraavan vuoden 27 paikkakuntaa. Yhtenäinen, yli 00 ammattilaisen Luovi-Suomi jaettiin vastuualueittain kahteen osaan, Luovi Pohjoiseen ja Luovi Eteläiseen, joista kummallekin nimettiin oma aluejohtaja. Luovin seitsemää yksikköä johtavat yksikönjohtajat ja kymmenet toimipisteet ovat kolmen toimipistejohtajan alaisuudessa. Strategiatyötä jatkoi paitsi johtoryhmä, myös koko Luovin väki. Syksyn henkilöstön kehittämispäivillä pureuduttiin Luovin mission ja vision ytimeen ja mietittiin Luovin arvojen näkymistä ja toteutumista jokaisen työntekijän arjessa. Näiden perusteella tuotettiin loppuvuodesta Luovin matkaopas, joka on jokaisen luovilaisen käsikirja. Luovin missio on tarjota tasavertaisia oppimismahdollisuuksia ja yksiköllisiä reittejä työelämään ja hyvään elämisen laatuun. Luovin edellisvuonna lanseeraamaa Suomi tarvitsee kaikki kädet -teemaa jatkettiin TV- ja lehtikampanjoiden sekä erilaisten tilaisuuksien ja kirjallisten kannanottojen muodossa. Suomen sukeltaessa muun maailman mukana kohti taantumaa, on yhä tärkeämpää huolehtia niistä maassamme olevista kymmenistätuhansista vajaakuntoisista työttömistä, joiden työllistyminen on jo ennestäänkin vaikeaa. Tulevaisuuden työelämä tarvitsee myös nämä kädet palvelukseensa. Meistä jokaisella ammatillisen erityisopetuksen haastavalla kentällä työskentelevällä on oma erityinen tehtävämme. Luovin matka kohti visiotaan osaavimmaksi ja arvostetuimmaksi erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten koulutuksen valtakunnalliseksi toteuttajaksi, asiantuntijaksi ja yhteistyökumppaniksi jatkuu. Olettehan mukana matkassa! Jussi Kemppainen, johtaja 2 3

3 2 Erityisen tärkeille henkilöille Ammatillisen erityisopetuksen järjestäjänä Luovi uskoo, että jokainen on erityinen ja ansaitsee tulla kohdelluksi sellaisena. Luovin lähtökohtana on, että jokaiselle opiskelijalle annetaan mahdollisuus kykyjensä mukaiseen ammatilliseen koulutukseen. Luovin kaikki opiskelijat tarvitsevat opinnoissaan ja työllistymisessään erityistä tukea. Tuen tarvetta aiheuttavat mm. kehityksen viivästymä tai sosiaaliset tai mielenterveydelliset ongelmat. Koulutuksen järjestämisessä otetaan huomioon myös elinkeinoelämän sekä muun toimintaympäristön vaatimukset. Luovissa katsotaan eteenpäin yhdessä opiskelijan kanssa esimerkiksi paneutumalla huolella yhteistyöhön työssäoppimispaikkojen suuntaan. Tuki jatkuu tarvittaessa aina opiskelijan työelämään sijoittumiseen saakka. Kaikessa oppimiseen ja kouluttautumiseen liittyvässä pyritään siihen, että opiskelija ottaa omien voimavarojensa ja kykyjensä mukaan vastuuta itsestään ja omista tekemisistään ja tulee kohdelluksi omana erityislaatuisena itsenään. Luovissa jokaisen oppijan ja yksilön erityislaatuisuuteen uskominen kantaa opiskeluaikoja pitemmälle. Päämääränä on tarjota mielekästä ja kunkin omien tarpeiden mukaan räätälöityä koulutusta mutta ennen muuta antaa eväitä tulevaisuutta varten. Luovi-todistuksia jaettiin jo vuonna 2007 loppuvuodesta opintonsa päättäneille, mutta ensimmäinen isompi Luovi-erä valmistui toukokuussa 200. Luovina kohti tavoitteita Strategiatyö jatkui Luovissa kriittisten menestystekijöiden ja avaintavoitteiden määrittelyllä. Elo-syyskuussa pidetyillä henkilöstön kehittämispäivillä pohdittiin kahdessa erässä koko Luovin voimin mission, vision ja arvojen toteutumista luovilaisten päivittäisessä arjen aherruksessa. Samassa yhteydessä pureuduttiin myös yhteisöllisyyden ja yhtenäisten käytäntöjen Luovi-maailmaan. Henkilöstöpäivien tulokset sekä seuraavan vuoden avaintavoitteet kerättiin Luovin matkaoppaaksi, joka toimii jokaisen luovilaisen strategiakäsikirjana. Henkilöstön mielipidettä Luovista ja sen toiminnasta mitattiin henkilöstökyselyllä huhtikuussa. Kyselyyn vastasi peräti 76 prosenttia luovilaisista. Sen tuloksissa erityisiksi vahvuuksiksi nousivat yhteinen näkemys tulevaisuuden kuvasta ja kykymme hallita muutoksia. Lisäksi yhdistyminen koettiin positiiviseksi ja hyvin onnistuneeksi asiaksi. Kehittämiskohteita löytyi käytänteiden yhtenäistämisestä sekä yksiköiden välisestä ja sisäisestä yhteistyöstä. Missio Ammattiopisto Luovi tarjoaa tasavertaisia oppimismahdollisuuksia sekä yksilöllisiä reittejä työelämään ja hyvään elämisen laatuun. Visio Ammattiopisto Luovi on osaavin ja arvostetuin erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten koulutuksen valtakunnallinen toteuttaja, asiantuntija ja yhteistyökumppani. Luovin arvot Luovin arvoiksi nimettiin elokuun kehittämispäivillä henkilöstöltä saadun palautteen perusteella vuosi aikaisemmin esille nostetut toimintaa kuvaavat määreet. L = luovuus U = uudistajuus O = osaaminen V = välittäminen I = ilo Luovin toiminnan taustalla ovat myös Helin arvot yhteisöllisyys, tasavertaisuus sekä kestävä kehitys. Luovi on osa Hengitysliitto Heliä. Luovi organisaationa Luovin syntyvaiheessa luotu organisaatio muuttui lokakuussa 200 uuden mittakaavan edellyttämiin rakenteisiin. Luovin ammatillinen peruskoulutus jakaantui maantieteellisestä kahteen vastuualueeseen, Luovi Pohjoiseen ja Luovi Eteläiseen, joista molemmilla on oma aluejohtajansa. Luovin 7 yksikköä johtaa yksikönjohtajat ja 20 toimipistettä kolme toimipistejohtajaa. Elokuussa Luovin valtakunnallisista palveluista muodostettiin hallintoyksikkö, johon kuuluvat aluejohtajat, aikuiskoulutusjohtaja, talous- ja henkilöstöhallinto, viestintä, tietohallinto, kehittämistoiminta, kansainvälinen toiminta sekä vuoden lopusta lähtien myös ravintola- ja kokouspalvelut. Kiinteistönhuolto, siivous ja kiinteistöjen elinkaarenhallinta kytkeytyy hallintoyksikköön kiinteistöpäällikön kautta, jonka rekrytointi aloitettiin vuoden lopussa. Luovin johtoryhmään kuuluivat johtaja, kehitysjohtaja, hallintojohtaja, aluejohtajat, aikuiskoulutusjohtaja sekä viestintäpäällikkö. Johtoryhmän sihteerinä toimi johdon sihteeri. Luovin johtoryhmän lisäksi Luovissa toimivat peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen johtoryhmät. Luovin väki Luovissa työskenteli vuoden lopussa yli 700 henkilöä ja luku nousi heti vuoden vaihtumisen jälkeen Alavuden yhdistymisen myötä yli 00 luovilaiseen. Henkilöstöstä kaksi kolmannesta työskenteli opetustehtävissä sekä opetuksen tukitehtävissä. Henkilöstön vaativuusluokittelut toteutettiin ja nimikkeitten yhtenäistäminen aloitettiin. Vuoden aikana rekrytoitiin lukuisa määrä ohjaajia eri puolelle Suomea. Yli 00 työntekijän Luovi tarvitsi uusia voimavaroja myös kehittämistyön johtamiseen sekä henkilöstöasioiden koordinointiin. Kehitysjohtaja Anne Tornberg aloitti työsarkansa strategiatyön koordinoijana sekä kehittämistyön johtajana elokuussa ja vuoden lopussa aloitettiin henkilöstöpäällikön rekrytointi. Hallintojohtajaksi nimitettiin Arto Ilola, talouspäälliköksi Vesa Oinonen ja hankintapäälliköksi Markku Liukkonen. Luoviin perustettiin myös uusi koulutuspoliittisen asiantuntijan tehtävä, johon siirtyi pitkään Helsingin yksikköä johtanut Hilkka Mattila. Organisaatiomuutoksen yhteydessä Luovissa tehtiin useita nimityksiä. Luovi Pohjoisen aluejohtajaksi nimettiin Hannu Koivula ja Luovi Eteläisen aluejohtajaksi Alavuden erityisammattikoulun johtajana toiminut Tarja Mänty. Yksikönjohtajina jatkoivat Juhani Paakkola (Ylitornio), Tuomo Valkama (Liminka) ja Tarja Jalkanen (Muhos). Uusina aloittivat Leena Pekkanen (Alavus), Timo Huurinainen (Liperi), Jari Keisu (ts. Oulu) sekä Kaisa Honkala (ts. Helsinki). Toimipistejohtajiksi nimitettiin Raili Tervonen-Rossi (Luovi Pohjoinen) sekä Riitta Sissala ja Minna Lemmetyinen (Luovi Eteläinen). Vuoden loppupuolella nimitettiin opiskelija-asiain päälliköksi Riina Karvonen sekä uusiksi koulutuspäälliköiksi Tarja Linna ja Pertti Kuha (Muhoksen yksikkö) sekä Kaisa Turunen ja Jarmo Pasanen (Liperin yksikkö). Toimipistepäälliköiksi nimitettiin Terhi Suutari (Ulvila), Anja Pyyhtiä-Hinkkanen (ts. Joutseno) sekä Tiina Pirinen (ts. Tohmajärvi). Hengitysliitto Heliin kuuluva Luovi toimi vuonna 200 ammatillisen erityisopetuksen toteuttajana ja kehittäjänä 1 paikkakunnalla ympäri maan. Luovissa opiskeli 1220 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaa. Lisäksi noin 2000 opiskelijaa osallistui aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön tarjoamaan koulutukseen. 4 5

4 3 Luovi toimii 4 Luovin eurot Verkostoituminen ja yhteistyö Luovi uskoo yhteistyön voimaan. Yhteistyötä jatkettiin monilla paikkakunnilla ja monin eri tavoin yleisen puolen ammatillisten oppilaitosten sekä viranomaistahojen kanssa. Lisäksi Luovilla oli monia kumppaneita projektityön kautta ja ammattiopisto oli jäsenenä useissa asiantuntijaverkostoissa. Luovi oli mukana esimerkiksi lasten ja nuorten neuropsykiatrisen verkostossa, koulutuksen järjestäjien yhdistyksen asiantuntijaverkostoissa sekä ammatillisten erityisoppilaitosten laatuverkostossa. Yhteistyötä tehtiin myös Taitaja2009 sekä Taitaja2010 -kisojen organisaatioiden kanssa sekä ammatillisten erityisoppilaitosten kehittämis- ja palvelukeskustoimintaverkostossa ja kansainvälistymisen verkostossa. Työryhmät käyntiin Opetuksen kehittämistyö ja opetussuunnitelmien uudistaminen lähti käyntiin tiukalla tahdilla. Asiaa koordinoimaan nimettiin projektipäällikkö Pirjo Ruha, jonka vetämänä aloitti 12 OPS-työryhmää. Opetuksen ja opetussuunnitelmien kehittämistyöhön osallistui noin 10 luovilaista. Vuosi oli myös ahkeran tutustumisen aikaa. Valtakunnalliset työryhmät sekä muihin yksiköihin ja toimipisteisiin tutustuminen kuljetti luovilaisia ahkerasti ympäri laajaa Suomen maata. Korjaaminen jatkui Vuoden aikana toteutettiin ja käynnistettiin merkittäviä rakennus- ja peruskorjaushankkeita Oulussa ja Liperissä. Oulun puukasarmialueella aloitettiin huoltomakasiinirakennuksen rakentaminen, johon saadaan alueella tarvittavat lisäväestönsuojatilat sekä kiinteistönhoidon tilat. Samaan aikaan jatkettiin myös alueen peruskorjausta H19-rakennuksen muutoksella toimistotiloiksi. Nahkatehtaankadulla toteutettiin kesällä Asuntola Oppimestarin julkisivuremontti. Liperissä saatiin kesällä päätökseen edellisenä vuonna aloitettu opetustilojen peruskorjaushanke. Sen valmistuttua käynnistettiin entisen hallinto- ja opetustilarakennuksen kunnostaminen opetus- ja työtiloiksi sekä henkilöstön ja opiskelijoiden sosiaalitiloiksi. Vipinää viestintään Luovin ensimmäinen henkilöstölehti Vipinä! kolahti luovilaisten kotipostilaatikkoihin joulukuussa. Jatkossa lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja sen tavoitteena on kertoa luovilaisille omasta toiminnastamme, arjen aikaansaannoksistamme ja tavoitteistamme. Tiedonsiirto Luovi-tasoiseksi Luovin henkilöstöintran kehittämistyötä jatkettiin ja Heli-tasoisen verkkohankkeen ensimmäinen osa saatiin päätökseen. Organisaatioiden yhdistymiset vaikuttivat osaltaan myös tietohallinnon työsarkaan. Loppuvuoden aikana liitettiin Alavuden erityisammattikoulun toimipisteet Luovin tietoverkkoon. Rakentamis- ja käyttöönottotyötä tehtiin toiminnan laajentuessa uusille paikkakunnille. Tietohallinnon henkilömäärä kasvoi vuoden aikana kahdella henkilöllä. Syksyllä vahvistettiin Länsi-Suomen tukea uudella tukihenkilöllä. Myös opiskelijahallinnon järjestelmien kehittämis- ja ylläpitotehtävissä aloitti uusi suunnittelija. Luovi Pohjoisen alueella alettiin pilotoida tietohallinnon ja opetuksen välisen yhteistyön syventämistä siten, että tietohallinnon tukihenkilö oli mukana atk-luokissa pidettävissä opetustilanteissa. Luovin vuoden 200 tuottoja lisäsi ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuuden noin 20 %:n kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi oppisopimuskoulutukseen saatu valtionosuus nousi noin 10 %. Ammatillisen lisäkoulutuksen ja vapaan sivistystyön tuotot olivat samaa tasoa kuin edellisenä vuotena. Koulutustoiminnan ohessa tuotettujen palvelujen kysyntä säilyi vakaana. Talouden kokonaiskulujen nousu johtui opiskelijarakenteen muuttumisesta yhä enemmän erityistä tukea tarvitsevaan suuntaan. Lisäksi kokonaiskuluja kasvattivat panostukset Luovin eri toimintojen kehittämiseen. Investointikuluissa korostuvat investoinnit rakennusten peruskorjauksiin Oulun ja Liperin yksiköissä. Lisäksi Oulun kasarmialueelle sijoittuvan huoltomakasiinirakennuksen rakennustyöt käynnistettiin kesällä. Tuotot ja kulut vuonna 200 Tuotot teur % Valtionosuudet ,09 Muut koulutustuotot ,71 Majoitus-, vuokra- ja ruokailutuotot ,66 Muut myyntituotot 63 1,90 Muut tuotot 29 0,64 Yhteensä ,00 Tuotot koulutusmuodoittain teur % Ammatillinen peruskoulutus ,13 Ammatillinen lisäkoulutus ,03 Vapaa sivistystyö ,31 Oppisopimuskoulutus 629 1,39 Maksullinen palvelutoiminta ,14 Yhteensä ,00 Kulut teur % Henkilöstökulut ,39 Poistot ,2 Muut toimintakulut ,94 Rahoituskulut 175 0,39 Yhteensä ,00 Investointikulut teur % Rakennukset ,46 Muut investoinnit ,54 Yhteensä ,00 6 7

5 5 Ammatillinen peruskoulutus Ammattiopisto Luovi tarjosi vuonna 200 ammatillista peruskoulutusta 1 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Luovin yksiköt sijaitsivat Oulussa, Helsingissä, Limingassa, Liperissä, Muhoksella, Vammalassa ja Ylitorniolla. Lisäksi Luovilla oli toimipisteet Iisalmessa, Joensuussa, Joutsenossa, Kajaanissa, Kuopiossa, Kuusamossa, Pudasjärvellä, Tampereella, Tohmajärvellä, Torniossa sekä kaksi toimipistettä Rovaniemellä. Kysyntää koulutukselle olisi ollut useammallakin paikkakunnalla. Keskeisiä toimintaalueita olivat Pohjois- ja Itä-Suomi, mutta toimintaa oli myös muualla maassa. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä kasvoi jonkin verran vuoden 200 aikana: tammikuun 200 laskentapäivänä Luovissa opiskeli 1229 opiskelijaa ja syyskuun laskentapäivänä 123 opiskelijaa. Syyskuussa 200 Luovissa opiskelleista 09 opiskeli ammatillisiin perustutkintoihin johtavassa koulutuksessa ja 474 valmentavassa koulutuksessa. Kaikki opiskelijat olivat erityisopiskelijoita ja tyypillisimpiä erityisopetuksen perusteita olivat oppimisen vaikeudet sekä psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat. Monilla opiskelijoilla oli useampi erityisopetuksen peruste. Suurin osa opiskelijoista tarvitsi opinnoissaan runsaasti tukea. Tasapaino ennen kaikkea! Odotas kun sihtaan parhaat suunnat. Yksiköt Oulu Helsinki Liminka Liperi Muhos Vammala Ylitornio Opiskelijamäärä Opiskelijamäärä Toimipisteet Iisalmi Joensuu Joutseno Kajaani Kuopio Kuusamo Pudasjärvi Tampere Tohmajärvi Tornio Rovaniemi yhteensä Perustutkintokoulutus Luovi järjesti vuonna 200 ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta yhdeksällä paikkakunnalla eri puolilla maata. Koulutustarjontaan sisältyi kaiken kaikkiaan 23 perustutkintoa, joista saattoi valmistua 27 eri ammattiin. Perustutkinto-opintojen laajuus oli 120 opintoviikkoa eli opinnot oli mahdollista saada suoritettua kolmessa vuodessa. Vuoden 200 aikana koulutusalatarjontaa kehitettiin edelleen vastaamaan tämän hetken työelämän ja erityisopiskelijoiden tarpeisiin. Oulussa aloitettiin uutena koulutusalana puhdistuspalveluiden perustutkintokoulutus ja lisättiin myös muutoin matkailu-, ravitsemus ja talousalan koulutusta. Muhoksella aloitettiin logistiikan perustutkintoon

6 kuuluva varastonhoitajakoulutus ja kehitettiin logistiikkakeskustoimintaa. Ylitorniolla aloitettiin uutena koulutuksena kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkintokoulutus. Koulutuksen supistukset koskivat ennen muuta tekniikan- ja liikenteen alan koulutusta ja luonnonvara-alan koulutuksia. Luovissa jokaisella ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijalla oli erityisopetuksen peruste, ja yli puolet perustutkinto-opiskelijoista tarvitsi opinnoissaan runsaasti tukea. Opiskelijoiden lisääntynyt erityisen tuen tarve näkyi myös opetusjärjestelyissä. Eri alojen koulutuksessa painotettiin tekemällä oppimista. Oppimisympäristöinä toimivat muun muassa Siltavalmennuksen tuotantokoulu Tampereella, tekstiilihuoltotila ja opetuskeittiö Liperissä, kasvihuoneet ja kukkamyymälät Limingassa ja Muhoksella, Tuomontupa -luokka, mikropaja, harjoitusyritykset, Pikku Putiikki ja Pikku Porstua Oulussa sekä oppilaitoksen omat ravintolat eri puolilla maata. Oulussa aloitettiin syksyllä 200 yhteistyö Oulun Kumppanuuskeskuksen kanssa ja valmisteltiin Kahvila Kamun avaamista tammikuussa Opiskelijoiden lisääntynyt tuen tarve näkyi myös ohjaajien lukumäärissä. Opiskelijoiden ryhmäkohtaista ohjausresurssia lisättiin eri yksiköissä. Samalla kiinnitettiin huomiota ohjaajien koulutukseen, ja moni luovilainen ohjaaja hakeutui koulunkäyntiavustajan ammattitutkintoon tähtäävään oppisopimuskoulutukseen. Koulutuksen myötä ohjaajien työnkuva monipuolistui niin, että he osallistuvat aiempaa enemmän opiskelijoiden arkielämän taitojen ohjaukseen. Vuonna 200 kehitettiin edelleen jo aiempina vuosina kehittämiskohteena ollutta tuetun työssäoppimisen toimintamallia. Opiskelija saattoi suorittaa työssäoppimisjaksonsa edellytystensä mukaisesti oppilaitoksessa, tuetussa työympäristössä Luovin yhteistyöyrityksessä tai työvalmentajan tuella muussa työssäoppimispaikassa. Tavoitteena oli perustan luominen opiskelijoiden työllistymiselle. Opiskelijat saattoivat suorittaa myös tutkintoihin sisältyvät ammattiosaamisen näytöt tuettuina. Työvalmentajina toimivat Luovin ohjaajat. Luovin opiskelijat olivat vuoden aikana mukana monissa tapahtumissa. Esimerkiksi Oulun audiovisuaalisen viestinnän opiskelijat vastasivat monien oppilaitoksessa järjestettyjen tilaisuuksien valaistuksesta ja dokumentoinnista sekä olivat mukana Oulu Pop History -hyväntekeväisyystapahtuman ja Oulun musiikkivideofestivaalien teknisessä toteutuksessa. Vammalan nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijat järjestivät puolestaan toimintaviikon lähiseudun koulujen oppilaille sekä olivat avustajina Sankarit jäällä -tapahtumassa Lempäälän Ideaparkissa. Tammikuussa 200 Espoossa järjestetyissä Taitaja-kisoissa oli mukana useita Luovin opiskelijoita muun muassa Helsingistä ja Muhokselta. Kisoissa tuli myös menestystä: asiakaspalvelun ja myynnin opiskelijat Johnny Tornberg ja Antti Rauta Helsingin yksiköstä veivät kisassa kaksoisvoiton ja AV-viestinnän opiskelija Sergei Freundlich Helsingin yksiköstä tuli valokuvauskisassa kolmanneksi. Liperin opiskelijoista koottu teatteriryhmä sai keväällä Sakki ry:n kulttuurikisoissa Hämeenlinnassa esityksestään kunniamaininnan Liiketalouden perustutkinto-opiskelijoilla oli aiempien vuosien tapaan mahdollisuus osallistua K-kauppiasliitto ry:n järjestämään Mestari Myyjä koulutukseen. Kaikki koulutukseen osallistuneet saivat kunniakirjat ja parhaiten menestyneet palkittiin lahjashekillä. Ammattiopisto Luovin opiskelijat menestyivät valtakunnallisessa oppilaitosten välisessä vertailussa parhaiten. Nettilehti Navikka ilmestyi vuonna 200 kaksi kertaa. Keväällä sen toteutuksesta vastasivat Oulun ja syksyllä Helsingin audiovisuaalisen viestinnän opiskelijat. Juttuja lehteen kirjoittivat kaikki Luovin opiskelijat. Keväällä 2007 työskentelynsä aloittaneet koulutusalakohtaiset kehittämistyöryhmät jatkoivat työskentelyään. Perustutkintokoulutuksessa toimi kaikkiaan yhdeksän alakohtaista työryhmää, joissa oli edustus alan koulutusta järjestävistä Luovin yksiköistä. Työryhmien tehtäväalueeksi määritettiin alan opetussuunnitelmatyö sekä koulutusalan suunnitelmallisesta toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä vastaaminen. Opetuksen kehittämisen haasteet näkyivät myös opetushenkilöstön täydennyskoulutustarpeina. Vuoden aikana järjestettiin Luovin opettajille ja ohjaajille muun muassa Primus-koulutuksia, HOJKS-koulutuksia sekä opintojen mukauttamiseen liittyviä koulutuksia. Täydennyskoulutusten aiheina olivat lisäksi Aspergerin oireyhtymä, ADHD ja toiminnan ohjaus. Lisäksi luovilaisia osallistui Luovissa pidetyille Opettajuuden haasteet Studia generalia -luentosarjan luennoille. Erityisopetuksen peruste, % Opiskelijaluokitukset, % valmentava perustutkinto Hahmottamisen ja tarkkaavaisuuden häiriöt 7 % Kielelliset vaikeudet 9 % Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt 9 % Lievä kehityksen viivästymä 20 % Vaikea kehityksen viivästymä 13 % Psyykkiset pitkäaikaissairaudet 20 % Fyysiset pitkäaikaissairaudet (esim. epilepsia) 6 % Autismin kirjo ja aspergerin oireyhtymä 5 % Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus 2 % Näkö- tai kuulovamma 1 % Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta % kaikki Vaikeimmin vammaiset Runsaasti tukea tarvitsevat Muut erityisopiskelijat Neljä Luovin Liperin yksikön opiskelijaa sai pronssisen tunnustuksen vähintään puoli vuotta kestäneestä osallistumisesta Avartti-nuoret sen tekevät -toimintaohjelmaan. Valmentavan koulutuksen määrä ja osuus Luovin koulutustarjonnasta kasvoivat edelleen. Kun tammikuussa valmentavassa koulutuksessa opiskeli 416 opiskelijaa, oli opiskelijamäärä syyskuussa jo 474 opiskelijaa

7 Koulutusala Humanistinen ja kasvatusala - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja (Vammala) Kulttuuriala - Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti (Helsinki, Oulu) - Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani (Ylitornio) Luonnontieteiden ala - Tietojen käsittelyn perustutkinto, datanomi (Oulu) Luonnonvara- ja ympäristöala - Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä (Muhos) - Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri (Liminka, Muhos) - Metsäalan perustutkinto (Tohmajärvi, Liperi) Matkailu-, ravitsemis- ja talousala - Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki (Liminka, Muhos, Oulu, Tampere) - Catering-alan perustutkinto, palveluvastaava (Oulu) - Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, ravintolakokki (Oulu) - Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, tarjoilija (Oulu) - Kotitalous- ja kuluttajapalveluiden perustutkinto, kotitalousyrittäjä (Liperi, Tohmajärvi) - Puhdistuspalveluiden perustutkinto, toimitilahuoltaja (Liperi) Tekniikan ja liikenteen ala - Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja (Liminka, Muhos, Tampere) - Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori (Ylitornio) - Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppä-hitsaaja (Liminka, Muhos, Oulu, Ylitornio) - Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja (Oulu) - Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja (Muhos) - Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja (Liperi, Muhos) - Puualan perustutkinto, puuseppä (Liminka, Muhos, Oulu, Ylitornio) - Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja (Liperi, Muhos, Ylitornio) - Suunnitteluassistentin perustutkinto, suunnitteluassistentti (Oulu) - Sähköalan perustutkinto, elektroniikka-asentaja (Muhos, Oulu) - Talotekniikan perustutkinto, kiinteistönhoitaja (Muhos, Liperi, Oulu) - Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, verhoilija (Liminka) Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala - Liiketalouden perustutkinto, merkonomi (Helsinki, Oulu, Tohmajärvi) Opiskelijamäärä Perustutkintokoulutuksen opiskelijat yhteensä Opiskelijamäärä Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta järjestettiin vuonna 200 Luovin eri yksiköissä ja toimipisteissä kaikkiaan kuudellatoista paikkakunnalla. Joillakin paikkakunnilla toimintaa oli useammassa toimipisteessä. Tavoitteena oli tarjota opiskelumahdollisuuksia mahdollisimman esteettömässä oppimisympäristössä lähellä opiskelijoiden omaa elinympäristöä ja kotipaikkaa. Toimipisteiden tilat oli pääosin vuokrattu yleisten ammatillisten oppilaitosten yhteydestä. Valmentavan koulutuksen määrä ja osuus Luovin koulutustarjonnasta kasvoivat edelleen. Kun tammikuussa valmentavassa koulutuksessa opiskeli 416 opiskelijaa, oli opiskelijamäärä syyskuussa jo 474 opiskelijaa. Opiskelijamäärä kasvoi erityisesti Liperissä ja Muhoksella, minkä lisäksi opiskelijamäärää kasvatti omalta osaltaan Rovaniemellä aloittanut kolmas valmentavan koulutuksen ryhmä. Kysyntää koulutukselle olisi ollut enemmänkin niin Pohjois-Suomessa kuin myös muilla alueilla. Valmentavan koulutuksen opiskelijoista 2 prosenttia tarvitsi opinnoissaan runsaasti tukea. Valmentavaa koulutusta järjestettiin sekä ammatilliseen perustutkintokoulutukseen että työhön ja itsenäiseen elämään valmentavana ja kuntouttavana koulutuksena. Koulutuksen laajuus vaihteli 20 opintoviikosta 120 opintoviikkoon, jolloin sen kesto oli puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Koulutuksen tavoitteista ja laajuudesta sovittiin jokaiselle opiskelijalle laaditussa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa HOJKS:issa. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavista ryhmistä osa oli niin sanottuja perusvalmentavia ryhmiä. Niissä painopiste oli opiskelijan elämänhallinnan ja opiskeluvalmiuksien vahvistamisessa sekä soveltuvan opiskelualan etsimisessä. Osa perusvalmentavista ryhmistä painottui opiskelijaryhmän erityispiirteiden mukaisesti. Esimerkiksi Kuopiossa painopistealueena oli mielenterveyskuntoutujien tarpeiden huomioiminen koulutuksessa. Ammatillisesti suuntautuneissa ryhmissä painopiste oli tietyn alan opintojen edellyttämien taitojen opiskelussa ja ammattialan sopivuuden varmistamisessa. Ammatillisesti suuntautunutta valmentavaa koulutusta tarjottiin palvelualalla, tekniikan alalla sekä toimistopalvelujen ja tietotekniikan alalla. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa painotettiin opiskelija- ja ryhmäkohtaisesti joko opiskelijan työllistymistä tai itsenäisen elämisen taitojen kehittymistä. Työhön valmentava koulutus tarjosi opiskelijalle mahdollisuuksia kehittää osaamistaan eri ammattialojen työtehtävissä taitojensa ja kykyjensä mukaisesti. Esimerkiksi Muhoksen yksikössä valittavina olivat tekniikan alalta kiinteistö-, puu-, metalli- ja varastoalan työt ja palvelualalta keittiö- ja siivoustyöt sekä lähetin tehtävät. Oulussa oli tarjolla koulutusta toimisto- ja asiakaspalvelujen sekä tekniikan alan työtehtäviin. Työhön valmentava koulutus voitiin toteuttaa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti myös tutkintotavoitteisen ryhmän yhteydessä. Työpaikan hankkimisessa tehtiin tiivistä yhteistyötä opiskelijan kotikunnan kanssa. Opiskelijan valmentaminen itsenäiseen elämään ja hänen arkielämän taitojensa kehittäminen painottuivat erityisesti moni- ja vaikeavammaisten koulutuksessa. Itä-Suomessa jatkettiin vaikeasti vammaisten etäopetuksen toimintamallin kehittämistä. Valmentavan koulutuksen opetusohjelmaan sisältyi erilaisia työprojekteja. Oulussa palvelualan valmentavan opiskelijat valmistivat esimerkiksi tarjoilut avoimien ovien päiville ja tekniikan valmentavan opiskelijat kunnostivat Oulun Steinerkoulun virkistyspaikan Pukkilan puurakennuksia. Liperissä kehitettiin työpainotteista koulutusta yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa (MLL, kuntien työpajat ja partiotoiminta). Valmentavan koulutuksen eri ryhmät järjestivät vuoden aikana myyjäisiä, joissa myytiin muun muassa ryhmien itse valmistamia tuotteita. Opiskelijaryhmät tekivät vuoden aikana erilaisia retkiä sekä kävivät elokuvissa, urheilutapahtumissa ja teatterissa. Opiskelijat järjestivät myös illanviettoja, joissa saattoi olla mukana myös useamman yksikön valmentavan koulutuksen opiskelijoita. Esimerkiksi helmikuussa Oulussa järjestettyihin Ystävänpäivän tanssiaisiin osallistuivat Oulun 12 13

8 kaikki valmentavan koulutuksen ryhmät. Lisäksi Oulussa järjestettiin kotiväki-ilta, jonka tarkoituksena oli koota opiskelijoiden vanhemmat yhteen kuulemaan syksyn kuulumisia ja tutustumaan valmentavan koulutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liperin ja Joensuun opiskelijat olivat mukana kansainvälisessä Avartti-toiminnassa, mistä he saivat myös valtakunnallista tunnustusta. Muhoksella järjestettiin työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen opiskelijoille ensiapupäivä. Valmentavassa koulutuksessa kehittämisen kohteena oli yksiköiden ja toimipisteiden välinen yhteistyö alue- ja Luovi -tasolla sekä valmentavan koulutuksen opetussuunnitelmien päivittäminen. Valmentavan koulutuksen opetussuunnitelmatyötä varten perustettiin ohjausryhmä sekä erilliset työryhmät valmentava I ja valmentava II -koulutuksiin. Luovi oli mukana myös valmentavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivitystyössä. Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen uudet opetussuunnitelman perusteet ovat valmiit syksyllä Yksikkö/toimipiste Opiskelijamäärä Opiskelijamäärä Helsingin yksikkö Limingan yksikkö Liperin yksikkö Iisalmen toimipiste Joensuun toimipiste Joutsenon toimipiste Kuopion toimipiste Tohmajärven toimipiste Muhoksen yksikkö Oulun yksikkö Kajaanin toimipiste Kuusamon toimipiste Pudasjärven toimipiste Rovaniemen toimipiste, Metsäruusuntie Rovaniemen toimipiste, Kolpene Tornion toimipiste Ylitornion toimipiste Ammattiopisto Luovi yhteensä % Luovin kaikista opiskelijoista ( ) 126 ( ) , ( ) 127 (0 + 47) 7 O pisk e lun t u k ipa lv e lut Toiminta runsaasti tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa edellytti opetusjärjestelyjen ohella monipuolisia opiskelijapalveluita. Opiskelijoille tarjottiin muun muassa ohjaajan, sosiaalityöntekijän, opintoneuvojan, psykologin, psykiatrisen sairaanhoitajan, puheterapeutin, toimintaterapeutin, urasuunnittelijan ja työvalmentajan palveluja sekä opintotoimiston, asuntolan ja vapaa-ajan palveluja. Palvelutarjonta vaihteli jonkin verran yksiköittäin ja toimipisteittäin. Oulun ja Liperin yksiköt tarjosivat opiskelijapalveluita osin myös muille Luovin yksiköille ja toimipisteille. Osa palveluista ostettiin Helin kuntoutuskeskuksilta ja muilta Luovin yhteistyökumppaneilta. Opiskelijaterveydenhuollosta vastasivat pääsääntöisesti koulutuspaikkakuntien terveyskeskukset. Opiskelijapalveluiden toiminta liittyi kiinteästi oppilaitoksen muuhun opetus- ja kasvatustyöhön. Palvelujen tavoitteena oli tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista kasvua, kuntoutusta ja hyvinvointia yhdessä oppilaitoksen muun henkilöstön kanssa. Tavoitteena oli lisäksi ennaltaehkäisevä työ, varhainen puuttuminen, toimenpiteiden oikea ja oikeaaikainen kohdentaminen sekä välittömien ratkaisujen etsiminen ongelmatilanteissa. Tavoitteena oli paitsi yksittäisen opiskelijan auttaminen ongelmatilanteissa, myös koko ,1 oppilaitoksen toiminnan kehittäminen siten, että oppilaitoksessa pystytään takaamaan opiskelijoiden hyvinvointi sekä fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen oppimisympäristö. Opiskelijapalveluiden rooli erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tukena alkoi jo ennen opintojen alkua. Ennen opintojen alkua tarjotuissa palveluissa korostuivat opiskelijavalinnan asiantuntijuus sekä hakijan ja hänen verkostojensa kanssa tehtävä ohjaus- ja neuvontatyö, johon kuuluivat Avoimet ovet, vanhempainillat yms. messut ja tapahtumat Info-tilaisuudet ja vierailukäynnit Koulutuskokeilut Peruskoulun oppilaiden (9. luokka) oppilaitokseen tutustumisjaksot eli OLAT -jaksot Yhteistyö peruskoulun opinto-ohjaajien kanssa Yhteistyö muiden ammatillisten oppilaitosten ja koulutukseen ohjaavien tahojen kanssa Haastattelut ja henkilökohtainen ohjaus hakuvaiheessa Yhteistyö hakijan ja hänen verkostonsa kanssa pyrittiin aloittamaan sitä varhemmin mitä enemmän haasteita sopivan koulutusalan ja -paikan valintaan liittyi. Vuoden aikana kehitettiin edelleen erityisesti perusopetuksen erityiskoulujen kanssa tehtävää nivelvaiheen ohjausyhteistyötä. Koulutuskokeilutoiminnan kehittäminen ja yhtenäistäminen jatkui Luovi-tasoisen työryhmän vetämänä. Koulutuskokeilusta kerätyn palautteen perusteella toimintaa pyritään edelleen kehittämään, jotta koulutuskokeilun aikana kerättyä arviointitietoa pystyttäisiin käyttämään entistä paremmin hyväksi Luovin opiskelijavalinnassa. Opiskelijavalinnoissa painotettiin erityisopetuksen palveluiden kohdentumista niitä eniten tarvitseville. Arvioinnin kohteina valinnoissa olivat hakijoiden todellinen erityisen tuen tarve sekä opiskeluedellytykset ja opintojen oikea ajoitus. Hakijan opiskelukyvyn arviointi saattoikin johtaa myös hänen ohjaamiseensa muiden palvelujen piiriin. HOJKS-työskentely eli opiskelijan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatiminen aloitettiin heti opintojen alkuvaiheessa tai jopa hakuvaiheessa. HOJKS:iin kirjattiin tiedot opiskelijan erityisen tuen tarpeista, opintojen tavoitteista, suoritettavista opinnoista ja niihin liittyvistä erityisistä opetusjärjestelyistä sekä muista opiskelijalle tarjottavista yksilöllisistä tukitoimista. Opiskelijoiden HOJKS:it päivitettiin lukukausittain tai yksilöllisten tarpeiden mukaan. Oman haasteensa HOJKS -työskentelyyn toi Luovin kaikkien yksiköiden siirtyminen opiskelijahallinto-ohjelma Primukseen. Opiskelijoiden erityisen tuen tarpeiden monimuotoistuminen lisäsi moniammatillisen yhteistyön tarvetta. Yhä useammassa opetusryhmässä työskenteli opettajan työparina ohjaaja. Myös muut opiskelijapalvelujen toimijat tekivät yhteistyötä sekä opiskelijan että hänen kanssaan työskentelevien henkilöiden kanssa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Opiskelijahuoltoryhmien toiminnan kehittäminen ja toiminnan painopisteen muuttaminen yhä enemmän ennaltaehkäisevän työn suuntaan jatkui ansiokkaasti eri yksiköissä. Opiskelijan ohjauksen painopiste siirtyi opintojen edetessä vähitellen jatkosijoittumisen tukemiseen. Urasuunnittelijat olivat opiskelijan, opettajien ja ohjaajien tukena sopivan työssäoppimispaikan etsimisessä ja erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työssäoppimisen toteutuksen suunnittelussa. He auttoivat opiskelijoita myös opintojen jälkeisten työllistymissuunnitelmien selkiyttämisessä sekä yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja työnantajien kanssa. Vuonna 200 lähes kolmannes ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista asui Luovin asuntoloissa. Asuntolassa asuvien osuus vaihteli yksiköittäin. Luovin ja Nuorten Ystävien välinen yhteistyösopimus asumisen järjestämisestä Muhoksella Leppiniementiellä purettiin hyvässä yhteisymmärryksessä ja asumispalvelut toteutettiin syksystä lähtien Luovin omana toimintona. Luoville palkattiin Muhoksella 14 15

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Työpajatoiminta Luovin näkökulmasta. 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö. pp.kk.vvvv / Etunimi Sukunimi Tähän esityksen nimi 1

Työpajatoiminta Luovin näkökulmasta. 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö. pp.kk.vvvv / Etunimi Sukunimi Tähän esityksen nimi 1 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö 1 Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi tarjoaa ammatillista erityisopetusta ja ammatillista aikuiskoulutusta yhteensä 23 paikkakunnalla kautta

Lisätiedot

Asiakastulokset - Opiskelijat * Opiskelijatyytyväisyys, perustutkintokoulutus

Asiakastulokset - Opiskelijat * Opiskelijatyytyväisyys, perustutkintokoulutus Asiakastulokset - Opiskelijat * Opiskelijatyytyväisyys, perustutkintokoulutus 6,0 5,0 Kokonaistyytyväisyys Luovissa opiskeluun, perustutkintokoulutus Päättökyselyt - Vastausasteikko 1-6 Tavoitekeskiarvo

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

ENNAKOINTI

ENNAKOINTI ENNAKOINTI 10.9.2013 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Aloitti nykymuodossaan 1.1.2005 1.1.2009 alkaen 12 koulutusyksikköä ja hallintoyksikkö Opiskelijoita yhteensä n. 11 300 Perusopetuksessa 6 000 Aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd.

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. ETELÄ KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. syksy 2013 Pintakäsittelyn perustutkinto (rakennusmaalari) kevät ja syksy

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Yht. PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

Yht. PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Irja Korhonen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista?

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Laatua laivalla 22.-24.8.2012 Ryhmä A4) 22.8.2012 klo 17.10 19.00 Marjut Huttunen, Kuvaus esityksestä Esityksessä

Lisätiedot

BOVALLIUS-AMMATTIOPISTO HAKIJAN OPAS

BOVALLIUS-AMMATTIOPISTO HAKIJAN OPAS BOVALLIUS-AMMATTIOPISTO HAKIJAN OPAS 2BOVALLIUS-AMMATTIOPISTO, HAKIJAN OPAS 2016 2017 Sisällysluettelo Tervetuloa Bovallius-ammattiopistoon!... 3 Opiskelemaan syksyllä 2016?... 4 Yksilöllistä oppimista

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 21.5.2014 Sanna Penttinen Ammattikoulutuksen tutkintorakenne 52 perustutkintoa 190 ammattitutkintoa 132 erikoisammattitutkintoa Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja Katsaus koulutustarjontaan Valtuuston seminaari 20.9.2017 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 KOULUTUSMUODOT 2015 % 2016 % Ammatillinen peruskoulutus (33) 5 119 77 % 4 842 77,4 % Muut

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan seurantatiedon tuottaminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa. Läpäisyn tehostamisohjelman ohjauksessa ja

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 4.9. Oulu, 6.9. Tampere, 11.9. Helsinki Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Emmi Ranta, erityisasiantuntija, OPH Ammatillinen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen. Tilastointipäivän mukaiset opiskelijatiedot

Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen. Tilastointipäivän mukaiset opiskelijatiedot Lea Juhola erityisasiantuntija Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen Tilastointipäivän 20.9.2013 mukaiset opiskelijatiedot Ammatillinen peruskoulutus ja oppisopimuskoulutus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Polkuja toisen asteen koulutukseen 28.9.2016 Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Toisen asteen koulutus Toisen asteen oppilaitos on Suomen koulujärjestelmässä peruskoulun

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

29.10.2014/Marjut Huttunen

29.10.2014/Marjut Huttunen Toimivaa laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearviointi Luovissa kevään 2014 pilotissa - Alueellinen perehdytystilaisuus 29.10.2014 Oulu Toimivaa laadunhallintaa ja

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen

LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen Taulukko 1. Hakijan perustiedot. Nimi Y-tunnus Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

Vankiloiden opetustarjonta 2015

Vankiloiden opetustarjonta 2015 Vankiloiden opetustarjonta 2015 ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE Vankila Koulutus Ala Ankohta Järjestäjä Helsingin Peruskoulu/ lyhytaikaisvangeille Peruskoulu (9.luokan puuttuvat kurssit) neljä kurssia

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen

Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen tunnistaminen mahdollisuus ja haaste Reitti ammattiin hanke, vuodesta 2010 1.10.2017 Reitti ammattiin palvelu Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Luotsi Hämeenlinnan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten

LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten Hakijan perustiedot Virallinen nimi Y-tunnus Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto

Tampereen seudun ammattiopisto Tampereen seudun ammattiopisto Tämä on Tredu Opiskelijoita n.18 000 Ammatillinen peruskoulutus 8110 josta aikuisopiskelijoita 1200 Muu aikuiskoulutus 6500 josta tutkintotavoitteisessa koulutuksessa 2300

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina. Työllistymisen seminaari Anne Saari, Kiipula ammattiopisto

Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina. Työllistymisen seminaari Anne Saari, Kiipula ammattiopisto Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina Työllistymisen seminaari 30.8.2017 Anne Saari, Kiipula ammattiopisto Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus 22.9.2017 Toimintamme lähtee

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 2 Tarkoitus Lain tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSHALLITUS PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Rahoitus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Irja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Faksi 040 348 7766 Koulutuksen

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot