URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015"

Transkriptio

1 URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSOPAS OSA YKSI TAMMIKUU 2015 Erääntyy 1. helmikuuta 2016 Voimassaoloajan päättyessä tuhoa kaikki ennen erääntymispäivää ja sen sisällä julkaistut kopiot ja viittaa vain verkosta ladattavaan uusimpaan DOHS ja FCX.com dokumentaatioon. 1 S i v u

2 Tammikuu 2015 Versio 6 2 S i v u

3 PROJEKTIN NIMI: PROJEKTIN NUMERO: PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Sähköpostiosoite: Puhelin: HÄTÄNUMERO: TURVAHENKILÖ: TOIMITUSKETJUN YHTEYSHENKILÖ: YMPÄRISTÖNSUOJELUN YHTEYSHENKILÖ: Kopio viimeisimmästä urakoitsijan turvallisuusoppaasta Osa Yksi ja Osa Kaksi (joka koostuu yksittäisistä asiakirjoista) on oltava käytettävissä työpaikalla siihen viittaamista ja tutustumista varten projektin aikana. 3 S i v u

4 Versiohistoria Versio Osa Kuvaus muutoksesta Voimaantulopäivä 0 Alkuperäinen julkaisu 1 Osa Lisätty HDPE-putkien ohjeet: Toukokuu Osa Osa 1.6 Osa 1.8 Osa 5.16 Osa 10.4 Osa 11.3 Osa 11.6 Lisätty lause liittyen: urakoitsijan osallistuminen kuukausittaisiin turvallisuuskokouksiin Lisätty luetelmakohde liittyen: työtuntien raportointi Otsikko vaihdettu, lisätty lause liittyen: määräaikaistarkastukset Lisätty lause liittyen: sähkökäyttöisten työkalujen tarkastus Lisätty sanamuoto: huume/alkoholinäytteiden peukalointi Lisätty Tarkastetut räjäytysohjeet Lisätty Tarkastetut suljettujen tilojen ohjeet Tammikuu Osa Osa Osa Osa 5.19 HDPE-putkien ohjeet vaihdettu nykyiseen versioon Jotakin merkityksen muotoiluja uudelleen, ei muutoksia käytäntöön Kuukauden kuudes päivä vaihdettu kuukauden viidenteen päivään Hyvät renkaat (yli 20/32 ) muutettu hyviin renkaisiin (yli 2/32") Poistettu luetelmakohta: Palosammutin ja ensiapuvälineet Heinäkuu 2012 Helmikuu 2013 Osa 5.4 Osa 10.2 Osa 10.4 Liitteet Liite C Liite D Liite F Liite J Muutos Sähköturvallisuuspolitiikassa: Lisätty osa Muutoksia politiikassa. Lisätty sananmuoto liittyen: Huume- ja alkoholipolitiikka Lisätty lauseet selvennystä varten Kaikki muutettu nykyisen liitteen esittämiseksi Koko liite vaihdettu nykyiseen Urakoitsijan poraus- ja räjäytysohjeeseen Vaihdettu tarkastettuun Ohjeet putoamiselta suojautumiseen Vaihdettu tarkastettuun Suljettujen tilojen ohjeet Lisätty uusi: Bussiturvallisuuspolitiikka 4.1 Liite D Työskentely nostokoreissa ja liikkuvilla alustoilla luetelmakohta 3: lisätty sana ei. Helmikuu S i v u

5 5 Muutoksia liitteissä Näiden menettelytapojen/lomakkeiden PDF-muodot kuuluvat oppaan osaan 2 (online) Korkean paikan työskentelykäytännöt Suljetun tilan käytäntö Pintaräjäytysohjeet Kuumatyöstöohjeet HDPE-putkien käsittelykäytäntö Linja-auton turvallisuuskäytäntö Väsymyksen hallinta Työnjohtajan tapahtumatutkimusraportti RCA-tiimi Tammikuu 2014 Osa 1.1 Osa 1.2 Osa 1.3 Läpi asiakirjan Osa 1.8 Osa 4.5 Osa 5.4 Osa Osa Osa Osa 5.10 Osa Osa 5.19 Liite C Muutettu Liite D Viittaukset molempiin osapuoliin löytyy nyt kaikkialla osassa yksi Lisätty CSM, FM-projektipäällikkö, GSC Sopimuksen valvoja ja Työpaikanterveys- ja turvallisuusmääritelmät Muutos/tarkastus politiikassa liittyen: vastuu Lisätty uusi ensimmäinen kappale Osaava henkilö on vaihdettu "Pätevään henkilöön" Viittaukset Ohjeisiin putoamiselta suojautumiseen on vaihdettu Korkeilla paikoilla työskentelyyn liittyvät menettelyt Muutos/tarkastus politiikassa liittyen: Lupa- ja hyväksyntälomakkeen vaatimukset Muutos/tarkastus politiikassa liittyen: varusteiden tarkastukset ja puutteet Muutos/tarkastus politiikassa liittyen: jatkojohdon käyttö Muutos/tarkastus politiikassa liittyen: Pullon käsittely (10. luetelmakohta) Muutos/tarkastus politiikassa liittyen: Sähkötyökalut (3. luetelmakohta) Muutos/tarkastus politiikassa liittyen: Pikaliitokset (6. luetelmakohta) Muutos/tarkastus politiikassa liittyen: Sytytyslähteet (viimeinen luetelmakohta) Uudelleennimitetty rakennusturvallisuus Muutos/tarkastus politiikassa liittyen: Raudoitus (3. luetelmakohta) Muutos/tarkastus politiikassa liittyen: Putoamissuojajärjestelmät (4. luetelmakohta) Uudelleennimitetty sulkeminen Muutos/tarkastus politiikassa liittyen: Muut henkilösuojaimet tarkastettu työmaan projektipäällikön toimesta Muutos/tarkastus politiikassa liittyen: ROPS-sertifikaattitarra Liitteessä on nyt Rakennustelineiden tarkastuslista Liitteessä on nyt selitys ja lista CSM:n osassa kaksi olevista aiheista 5 S i v u

6 6 Osat 1.2 ja poistettu, sillä sen sisältö oli samanlainen kuin kohdassa 1.2. Tammikuu 2015 Osa ,2 metrin putoamissuojaus muutettu 1,8 metrin putoamissuojaukseksi Osa 5.9 1,2 metrin putoamissuojaus muutettu 1,8 metrin putoamissuojaukseksi Osa 8 Lisätty määritelmä: Pois käytöstä lukot/merkit 6 S i v u

7 Sisällysluettelo VERSIOHISTORIA...4 SISÄLLYSLUETTELO...7 VISIO MISSIO MISSION TAVOITTEET MENETTELYTAPA HALLINTO JA VASTUU MÄÄRITELMÄT URAKOITSIJAN TERVEYS- JA TURVALLISUUSVASTUUT FM-PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ GSC-SOPIMUKSEN VALVOJA TYÖPAIKAN TERVEYS JA TURVALLISUUS YLEINEN VASTUU ERITYISVAATIMUKSET TYÖNTEKIJÄT VAKUUTUKSEEN LIITTYVÄ KERTAUSKOULUTUS YLEISET KOULUTUSVAATIMUKSET TERVEYS- JA TURVALLISUUSKOKOUKSET JA VIESTINNÄT TYÖTEHTÄVÄ LUVAT JA TARKASTUKSET OHJAUS OIKEUKSIEN PIDÄTTÄMINEN HÄTÄTILATOIMENPITEET JA ONNETTOMUUDEN RAPORTOINTI YLEISET TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN RAPORTOINTI KUUKAUSITTAIN TEHTÄVÄ RAPORTTI TEHTÄVÄT JA VASTUU YLEISET TEHTÄVÄT ERITYISET ODOTUKSET YLEMPI JOHTOPORRAS/PROJEKTIJOHTO PROJEKTIN VALVONTA KAIKKI TYÖNTEKIJÄT S i v u

8 3.2.4 ALIHANKKIJAT JA TOIMITTAJAT ARVIOINNIT JA TARKASTUKSET PÄIVITTÄINEN VALVONTATARKASTUS VIIKOITTAINEN OMA ARVIOINTI/TARKASTUS KUUKAUSITTAISET PROJEKTITARKASTUKSET LAITTEET JA PALVELUT ULKOISET TARKASTUKSET TURVATOIMET TARKOITUS KÄYTÄNNESÄÄNNÖT PUHTAANAPITO SÄHKÖTURVALLISUUS KOULUTUSVAATIMUKSET PAINEKAASUPULLOT PULLON HALLINTA PIENET TYÖKALUT KONE-, PAINEILMA-, PANOS- JA KÄSITYÖKALUT PANOSTYÖKALUT KÄYTTÖOLOSUHTEET HUOLTO HITSAUS, LEIKKAUS JA POLTTO KUUMATYÖSTÖLUPA HENKILÖNSUOJAIMET TIKAPUUT VALMISTETUT TIKAPUUT TIKAPUIDEN KÄYTÖN KOULUTUSVAATIMUKSET RAKENNUSTELINEET RAKENNUSTURVALLISUUS LATTIASSA JA SEINÄSSÄ OLEVAT AUKOT SULKEMINEN VAKIOKAITEET PORRASKAITEET PEITETYT LATTIA-AUKOT PROJEKTITOIMINNAN AIKANA SOVELLETTAVAT MENETTELYT KULKUTIET JA AUKOT PUTOAMISSUOJAUSVAATIMUKSET TERÄSRAKENTEIDEN PYSTYTYS S i v u

9 PYSYVÄ LATTIAPÄÄLLYSTE VÄLIAIKAINEN LATTIAPÄÄLLYSTE YLEISET VAATIMUKSET KAIVAUS JA OJITUS KAIVAUSLUVAT MAANALAISTEN KÄYTTÖJEN SIJAINTI (BLUE STAKE) TARKOITUKSENMUKAISEN SUOJAUKSEN SUUNNITTELU SUOJAUKSEN ASENNUS ERITYISET VAROTOIMET TARKASTUKSET KUN TYÖ ON SUORITETTU PORAAMINEN HENKILÖSUOJAIMET (HS) PÄÄNSUOJAUS SILMIEN JA KASVOJEN SUOJAUS HENGITYKSENSUOJAUS KUULONSUOJAUS TURVAKENGÄT KÄSINEET JA KÄSISUOJAUS MUUT HENKILÖSUOJAIMET KUNNOSSAPITO PALONTORJUNTA ERITYISET PALONTORJUNTAOHJEET VÄLIAIKAISTEN KULJETETTAVIEN ILMANPAINE-POLTTOAINESÄILIÖIDEN KÄYTTÖ NOSTUREIDEN TURVALLISUUS AJONEUVONOSTURI NOSTURIN ASETUS KUORMITUKSEN MÄÄRITTÄMINEN NOSTURIN TARKASTUS NOSTUREIDEN TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN NOSTURIN KUNNOSSAPITO NOSTURIN ASETUSMAAPERÄN VAKAUS KANTOKYVYN LASKENTA MAAPERÄN VAKAUS AJONEUVONOSTURI Käyttäjän pätevyys Toimintatavat Kiinnityslaitteiden vaatimukset Turvalliset käytännöt Tarkastukset ja tietojen säilyttäminen Nostureihin ripustetut työtasot KIINTEÄT (EI AJONEUVONOSTURIT) NOSTURIT Käyttäjän pätevyys Toimintatavat Kiinnityslaitteiden vaatimukset Turvalliset käytännöt Tarkastukset ja tietojen säilyttäminen Nostureihin ripustetut työtasot SANITAATIO S i v u

10 JUOMAVESI YMPÄRISTÖ MOOTTORIAJONEUVOT JA RASKAAT KALUSTOT TYÖNTEKIJÖIDEN JA YLEISÖN SUOJAUS MOOTTORITIETYÖT RAKENNUSTEN PURKUTYÖ PALVELULINJAT (SÄHKÖ, VESI JNE.) PROSESSIT YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT ALTISTUKSET PÖLYNHALLINTA LAITOKSEN LIITÄNNÄT RÄJÄYTYSTYÖT LIIKKUVAT MURSKAAJAT VAARAVIESTINTÄ VAARALLISTEN AINEIDEN INVENTAARIO KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET (SDS) SÄILIÖIDEN TARRAT KIRJALLINEN VAARAVIESTINTÄOHJELMA TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUS SULJETTUIHIN TILOIHIN MENO VASTUU URAKOITSIJAN TYÖMAATURVALLISUUDEN VIRANOMAINEN JA PÄTEVÄ HENKILÖ VAARALLISEN ENERGIAN HALLINTA KÄYTTÖTARKOITUS TOIMIALAT MÄÄRITELMÄT HÄTÄEVAKUOINTI-MENETELMÄT TARKOITUS VASTUU TOIMENPIDE HÄLYTYS KOKOONTUMINEN HÄTÄEVAKUOINTIMENETELMÄT YLEISET HÄTÄTILATYYPIT HÄTÄJÄRJESTELMÄN TESTAUS/HÄTÄTILANNEHARJOITTELUT HUUMEIDEN JA ALKOHOLIN TESTAUS/OHJELMAT S i v u

11 10.1 POLITIIKKA PÄIHDERIIPPUVUUDEN ENNALTAEHKÄISYOHJELMA OHJELMAN SOVELTAMINEN YLEISET EHDOT MÄÄRITELMÄT RESEPTILÄÄKKEET HUUMAUSAINETESTI TÄYTÄNTÖÖNPANO LIITTEET Liite A: OSHA-säädellyt työmaat... A-1 KOULUTUS...A-1 TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN, LUVAT JA DOKUMENTAATIO RAKENNUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET...A-1 TYÖNANTAJAN TURVALLISUUS- JA TERVEYSOHJELMA...A-2 Liite B: MSHA-säädellyt työmaat... B-1 30 CFR Osa 41: Oikeushenkilön ilmoittaminen... B-1 30 CFR Osa 43: Menettelyt vaarallisten olosuhteiden kantelujen käsittelyyn... B-1 30 CFR Osa 45: Yksityiset urakoitsijat... B-1 30 CFR Osa 48: Kaivostyöntekijöiden koulutus ja uudelleenkoulutus... B-1 30 CFR Osa 56 ja 57: Metallia/ei metallia koskevat turvallisuus- ja terveyssäännökset... B-1 30 CFR Osa 50: Onnettomuus, loukkaantumiset, sairaudet, työskentely ja kivihiilen tuotanto kaivoksissa... B-2 30 CFR Osa 50.10: Välitön ilmoittaminen... B-2 30 CFR Osa 50.2(h): Välittömän ilmoituksen vaativat onnettomuudet... B-2 30 CFR Osa 50.20: MSHA-raportin lomakkeen valmistaminen ja lähettäminen Raportti kaivosonnettomuudesta, loukkaantumisesta ja sairaudesta... B-3 LIITE C: RAKENNUSTELINEIDEN TARKASTUSLISTA... C-1 LIITE D: URAKOITSIJAN TURVAOPPAAN OSASSA KAKSI ANNETUT ASIAKIRJAT... D-1 11 S i v u

12 Visio Freeport-McMoRanin (FCX) urakoitsijan turvaopas kuvaa projektin asettamat vaatimukset, joiden tarkoituksena on: Suojata FCX:n työntekijöiden elämää ja terveyttä ja urakoitsijoiden työskentelyä kaikissa FCX:n työpaikoissa, kuten myös yleisöä Suojata omaisuutta, materiaaleja, välineitä ja varusteita vahingoittumiselta Suojata työympäristöä Noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä Missio Työpaikan säilyttäminen tapaturmattomana ja tuottavana, tukemalla aktiivisesti turvallisuutta ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä urakoitsijan ja toimittajien kanssa. Freeport-McMoRan pyrkii luomaan suhteita urakoitsijoihin ja toimittajiin keskinäiseen luottamukseen, yhteistyöhön ja viestintään perustuen, samoin kuin saavuttamaan yrityksen vision, johon kuuluu nollatavoite onnettomuuksiin, loukkaantumisiin, kuolemantapauksiin ja ammattitauteihin liittyen. Mission tavoitteet o o o o o Kannustaa turvallista tuotantoa, jossa keskeistä on kuolemantapausten ehkäisy pyrkimällä samalla tapaturmien, onnettomuuksien ja ammattitautien nollatavoitteeseen Urakoitsijoiden ja toimittajien turvallisuusnormien yhdenmukaistaminen Freeport- McMoRanin odotusten ja filosofian kanssa Huumeettoman työympäristön edistäminen ja rakentaminen Lieventää urakoitsijoiden ja toimittajien työntekijöiden välillä onnettomuuksien seurauksena syntyvien riita-asioiden vaikutusta Korostaa seuraavia arvoja: Ennakoiva riskienhallinta Turvallisuutta koskeva esiprojekti/tehtävän ennakkosuunnittelu Turvallisuusasenne ja koulutus Onnettomuuksia koskeva tutkimus ja analyysi Jatkuva turvallisuudelle asetettujen odotusten kommunikointi ja työntekijöiden valvonta Turvallisuudelle ja terveydelle asetettujen lainsäädännöllisten vaatimusten täyttö tai ylittäminen Kaikkien Freeport-McMoRanin työmaakohtaisten turvallisuus- ja terveysvaatimusten täyttäminen Nämä tavoitteet saavutetaan Freeport-McMoRanin ja sen sopimuskumppanien yhteisellä panostuksella. Kaikkien Freeport-McMoRanin projektien piireissä työskentelevien henkilöiden on varmistettava, että toimenpiteet, jotka ovat heidän asiantuntemuksen ja vastuun alaisia, täyttävät tässä oppaassa asetetut turvallisuus- ja terveysvaatimukset. 12 S i v u

13 Freeport-McMoRan uskoo lujasti, että kaikki onnettomuudet ovat estettävissä sitoutumisen, osallistumisen ja yhteistyön kautta kaikkien asiaan kuuluvien osapuolten välillä seuraavasti: o o o o o Korostamalla ennaltaehkäisyä ponnistelemalla ennakoivasti vähentäen näin tapaturman syntymisen todennäköisyyttä Takaamalla täysmääräistä soveltamista ja yhdenmukaisuutta paikallisten, osavaltion ja valtakunnallisten lakien ja määräysten kanssa Takaamalla tämän oppaan osien noudattaminen työmaakohtaisten ja terveysja turvallisuusvaatimusten lisäksi Julkaisemalla selvät ja yksiselitteiset ohjeet ja pitämällä henkilöitä velvollisina heidän turvallisuuttaan koskevasta vastuusta mukaan lukien kaikki heidän työaluettaan koskevat toiminnat Toimittamalla kaikki sopivat ja tarpeelliset terveyttä ja turvallisuutta koskevat resurssit ja johtajuus, joita vaaditaan näiden tavoitteiden saavuttamiseen Tätä projektin turvaopasta pidetään yhtenä sopimusasiakirjoista. Kaikkien urakoitsijoiden tulee taata ja heitä vaaditaan takaamaan, että työntekijät, alihankkijat, toimittajat, myyjät ja vierailijat täyttävät tässä oppaassa annetut säännökset, liittyen suoritettavaan työhön. Urakoitsijan on myös perehdyttävä Freeport-McMoRanin työmaakohtaiseen terveys- ja turvallisuuspolitiikkaan, joka voi olla käytössä työmaalla jossa työ on suoritettava (esim. vahinkokäynnistyslaitteet (LOTOTO), suljettuihin tiloihin meno, työskentely korkealla, kaivostoiminta). Mikäli tämän oppaan ja aluekohtaisten vaatimusten välillä esiintyy eroavaisuuksia yksityiskohtiin tai vaatimuksiin liittyen, tiukemmasta politiikasta pidetään kiinni. Tässä annettujen turvallisuusvaatimusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa työn keskeyttämisen tai työntekijän/työntekijöiden ja/tai alihankkijan siirtämisen pois työpaikalta. Kaikki tarkoituksella suoritetut ja toistuvat vaatimusten noudattamatta jättämiset voivat johtaa urakoitsijan erottamiseen. Valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset määräykset sekä kansainväliset määräykset ja muut turvakoodit ja työpaikalla käytettävät standardit kuuluvat osana sopimukseen. Lopullinen vastuu turvallisen työalueen valmistamisesta kuuluu jokaiselle yksittäiselle urakoitsijalle ja hänen työntekijöilleen. Sääntömääräinen toiminta kuuluu jokaisen urakoitsijan vastuulle. Tämä opas ei korvaa valtakunnallisia, läänikohtaisia ja paikallisia määräyksiä. Eikä tätä asiakirjaa voi pitää lopullisena tai täydellisenä listana tai kuvauksena sovellettavista säännöistä ja määräyksistä. Menettelytapa Freeport-McMoRanin ja näin ollen kaikkien urakoitsijoiden, työntekijöiden ja työpaikalla käyvien vierailijoiden tavoitteena ovat riskihallintatoimet kuolemantapauksien ja muiden työkohtaisten onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja turvallisen ja terveellisen työympäristön luomiseen. Koko henkilökunnalta edellytetään kyseisen tavoitteen saavuttamista. Koko henkilökunta on vastuussa työturvallisuudesta, ja heidän tehtäviinsä kuuluu ratkaista välittömästi syntyvät vaaratilanteet ja noudattaa riskittömiä käytäntöjä. 13 S i v u

14 HUOMAUTUS: Kaikista työkohtaisista onnettomuuksista ja ammattitaudeista (mukaan lukien vakavat läheltä piti -tilanteet), omaisuusvahingoista ja tulipaloihin liittyvistä tapauksista on raportoitava 100 %:sesti Freeport-McMoRanin alueen hallintaan. Jos onnettomuuksista, sairauksista tai vakavista läheltä piti -tilanteista ei raportoida, kyseessä on sopimusvelvoitteiden rikkominen. Kyseisistä tapahtumista on raportoitava välittömästi. 14 S i v u

15 Freeport-McMoran Yrityksen turvallisuus- ja terveyspolitiikkalausunto Kaikkien Freeport-McMoran Inc.:in työntekijöiden turvallisuus ja terveys, yhdessä ympäristösitoumustemme kanssa, ovat yrityksemme tärkeimmät päämäärät. Tavoitteemme on nollatavoite työpaikan loukkaantumisissa ja ammattisairauksissa. Tuotanto ja kulut ovat tietysti tärkeitä yrityksen hyvinvoinnille, mutta nämä syyt eivät saa koskaan olla etusijalla ennen turvallisuutta, työntekijöiden terveyttä tai ympäristöä. Me uskomme, että kaikki loukkaantumiset ja ammattisairaudet ovat ehkäistävissä. Me uskomme myös, että turvallisuus- ja terveyssyyt ovat kiinteä ja yhteneväinen osa kaikkia yrityksen muita hallintatoimintoja, ja että asianmukainen turvallisuus- ja terveyshallinta ennemminkin parantavat tuotantoa ja kuluja kuin vaikuttavat niihin haitallisesti. Yksi politiikkamme perusperiaatteista on sovellettavissa olevien sisäisten ja ulkoisten turvallisuus- ja terveysstandardien noudattaminen. Koska turvallisuus ja terveys ovat projektinhallinnan vastuulla, johdon tulee aktiivisesti tukea turvallisuus- ja terveyspolitiikkaa ja -käytäntöjä. Lisäksi kunkin työntekijän on kannettava itsenäinen vastuu turvallisuudesta. Jokaisen työntekijän työnkuvaan kuuluu sellaisen työympäristön luominen, jossa ammatilliset terveys- ja turvallisuusriskit eliminoidaan aina kun se on mahdollista. Jos vaaraa ei voida eliminoida, työntekijöiden tulee työskennellä yhdessä varmistaakseen, että vaara on tehokkaasti hallinnassa. Vastuunjako- ja velvollisuuden määrittämistoimenpiteet turvallisuusja terveystehokkuudelle on luotava kaikilla hallintotasoilla. Johtokunta valvoo ja ottaa vastaan säännölliset raportit seurauksista ja lopputuloksista. Me mittaamme tavoitteidemme saavuttamisen edistymistä säännöllisesti tehtyjen suorituskykytestien avulla. Me tarjoamme tarpeellista koulutusta ja lähdemateriaalia terveys- ja turvallisuustavoitteidemme saavuttamiseksi, ja johtoa pidetään tilivelvollisena tuloksista. Johdon tulee täyttää turvallisuus- ja terveysvastuunsa sopivana ajankohtana, tehokkaalla ja jatkuvalla tavalla tehdäkseen osansa loukkaantumisten ehkäisemiseksi ja suojellakseen valvontansa alaisina olevien henkilöiden terveyttä. Työntekijät koulutetaan asianmukaisesti, ja heitä pidetään velvollisina seuraamaan kaikkia määrättyjä turvallisuusmenetelmiä ja -käytäntöjä. Turvallisuus- ja terveyskysymyksiä ei rikota. Kukin työntekijä on vastuussa omasta henkilökohtaisesta turvallisuudestaan ja työympäristöstään. Mikään työ ei ole niin tärkeä eikä mikään aikataulu niin kiireellinen, ettei työtä olisi aikaa suorittaa turvallisella tavalla. Työturvallisuus on työsuhteen edellytys. Periaatteenamme ja käytäntönämme on, että me pidämme laitoksissamme toimivia urakoitsijoita velvollisina turvallisuudesta samalla tasolla kuin pidämme velvollisina itseämme. Kaikki sopimukset sisältävät erityiset turvasäännökset tämän lopputuloksen saavuttamiseksi. Me suoritamme kokonaisvaltaisia turvatarkastuksia ja teollisia terveystarkastuksia säännöllisesti toimipisteissämme (sekä kotimaassa että ulkomailla) arvioidaksemme turvallisuus- ja terveysohjelmiemme noudattamistason. Ilmoitamme tarkastusten tulokset ylemmälle johdolle. Toimintayksiköissämme työskentelevät turva-ammattilaistiimit ovat vastuussa projektinhallinnan avustamisessa turvallisuus- ja terveystavoitteiden saavuttamiseksi. Tiimit tarjoavat analyysihallintaa, tukevat johtoa tehokkaiden turvallisuusohjelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa ja suunnittelevat tapoja turvallisuustehokkuuden mittaamiseen. Tiimit analysoivat myös tuloksia ja antavat suosituksia tehokkuuden parantamiseksi. Olemme sitoutuneet tarjoamaan turvallisen ja terveellisen työpaikan sekä tarjoamaan asianmukaista lähdemateriaalia koulutusohjelmien, turvallisuutta kannustavien ohjelmien ja ammattiin liittyvien terveysohjelmien avulla saavuttaaksemme tunnustetun johtamisen. Me pidämme terveys- ja turvallisuusohjelmia, sekä työssä että työn ulkopuolella, investointina arvokkaimmalle voimavarallemme - työntekijöillemme. Freeport McMoran Inc.:n johtokunnan hyväksymä Päivämäärä: 31. heinäkuuta S i v u

16 1.0 Hallinto ja vastuu 16 S i v u

17 1.1 Määritelmät Urakoitsija - Projektijohtaja, yleinen tai ensisijainen urakoitsija, alihankkija tai työalueella työskentelevä toimittaja. HUOMAUTUS: Vierailijat, asiantuntijat, tavarantoimittajat (kuten esimerkiksi UPS tai Federal Express; juomien toimittajat, paperituotteiden toimittajat, harvoin tapahtuvat reagenssiaineiden käsittelijät (harvoin tapahtuvalla toimituksella tarkoitetaan alle 6 kertaa vuodessa), toimistotyöntekijät jne. jäävät seuraavissa osissa annettujen vaatimusten ulkopuolelle: 1.3; 1.4; 1.6; 2.2.1; ; 4.1; 4.2; 4.3; 6.4; 9.1; ja 9.2 ellei projektijohtaja toisin määritä tai elleivät he altistu tai tulevat altistumaan kemiallisille ja/tai fyysisille teollisuusvaaroille suorittamansa työn aikana. Yritys pidättää oikeuden testata yrityksen alueella olevat henkilöt, jos on syytä epäillä huumeiden tai alkoholin käytöstä. Jos henkilö kieltäytyy testin suorittamisesta tai ei noudata pyyntöä tulla testatuksi, pääsy kiinteistön alueelle kielletään. Omistaja Entiteetti, jonka hallussa ja valvonnassa on koko työalue ja kaikki toimenpiteet. Pätevä henkilö Urakoitsijan määrittämä henkilö, joka saamansa opetuksen, koulutuksen ja kokemuksen perusteella kykenee paikantamaan ympäristössä olevat ja ennakoitavat vaarat tai työolosuhteet, jotka ovat epäterveellisiä, riskipitoisia tai työntekijöille vaarallisia. Kyseisellä henkilöllä on arvovalta tehdä pikaisia ja korjaavia toimenpiteitä niiden poistamiseksi. Hänellä on lisäksi kyky ja kokemus suorittaa hänelle määrätyt tehtävät. CSM (Contractor Safety Manual) Urakoitsijan turvaopas ja siihen kuuluvat ylimääräiset asiakirjat Välitön vaara Tila tai toimenpide, johon liittyy välitön hengenvaara tai vakavan loukkaantumisen vaara. FM-projektipäällikkö- Freeport-McMoRanin työntekijä, jota on pyydetty suorittamaan joko urakoitsijan/alihankkijoiden työ ja jolla on kyseiseen työhön liittyvä vastuu tai henkilö, jolla on projektin johtamiseen kuuluva yrityksen antama vastuu. GSC Urakoitsijan valvoja - Freeport-McMoRan Global Supply Chainin työntekijä, joka hoitaa urakoitsijan/alihankkijan välisen sopimuksen yrityksen puolesta. Turvallisuuteen liittyvä - Katso tämän termin määritelmä ja kuvaus kirjallisesta sopimuksestasi ja pyydä lisäselvitystä ja -kuvausta toimitusketjun sopimusjohtajaltasi. Työpaikan terveys ja turvallisuus Terveys- ja turvallisuusosasto ja henkilöstö, joka on määritetty työmaalle, jossa urakoitsijan/alihankkijoiden työ on tehtävä. 17 S i v u

18 1.2 Terveys- ja turvallisuusvastuut Urakoitsijat ovat vastuussa turvallisuusohjelmiensa luomisesta, käyttöönottamisesta ja ylläpitämisestä niin, että ne vastaavat Freeport-McMoRanin ilmaisemiin tavoitteisiin ja päämääriin, sekä alihankkijoidensa ja toimittajiensa ohjelmien valvomisesta varmistaakseen, että ne ovat Freeport-McMoRanin odotusten mukaisia FM-projektipäällikkö Vastaa urakoitsijoiden/alihankkijoiden terveys- ja turvallisuustoimenpiteiden sekä tämän oppaan määräysten valvonnasta. Tiedottaa projektikohtaisista turvatiedoista urakoitsijoille/alihankkijoille mahdollisimman oikea-aikaisesti, kuten esimerkiksi tämän oppaan päivitykset, menettelytapoihin liittyvät tarkastukset/muutokset ja tämän oppaan kattavat toimintatavat sekä turvatiedotukset, kuten esimerkiksi mahdollisesti henkeä uhkaavat tiedotukset (PFE = Potential Fatal Event). Valvoo urakoitsijan/alihankkijan terveyttä ja turvallisuutta koskevaa toimintaa. Toteuttaa korjaavia toimenpiteitä GSC-sopimuksen valvoja Hoitaa sopimuksen yhdenmukaisuutta ja sen noudattamista. Valvoo sopimuksen asettamien määräysten noudattamista yrityksen puolesta. Kommunikoi urakoitsijan/alihankkijan kanssa sopimusasioista, kuten tilausten muuttaminen, työn laatu, aikataulut jne Työpaikan terveys ja turvallisuus Tarkastaa säännöllisesti urakoitsijan/alihankkijan suoritustasoa ja yhdenmukaisuutta oppaassa annettuihin ehtoihin liittyen. Järjestää ja esittää kuukausittain turvakokouksia, joissa keskustellaan projektiin liittyvistä turvakysymyksistä ja aiheista. Antaa teknistä tukea FM:n projektipäällikölle pyynnöstä tai tarvittaessa. 1.3 Yleinen vastuu Urakoitsijan vastuulla on perehtyä tässä Urakoitsijan turvaoppaassa sekä siihen kuuluvissa ylimääräisissä asiakirjoissa (CMS) asetettuihin määräyksiin ja noudattaa niiden vaatimuksia. Milloin ja missä CSM:n tarkastusta vaaditaan, urakoitsija panee toimeen kaikki muutokset, jotka syntyvät tarkastuksesta 48 tunnin sisällä niiden ilmoittamisesta. Toimeenpano sisältää, mutta ei kuitenkaan rajoitu, henkilökunnan kouluttamiseen, varusteiden hankintaan, vakiomenettelytapojen tarkastukseen ja muihin toimenpiteisiin, jotka tarjoavat keinot saavuttaa toimintaohjeen tai ohjeen asettamat vaatimukset. Ennen työpaikalla aloitettavaa työskentelyä, urakoitsijan on laadittava ja lähetettävä tarkistusta varten työpaikkaa/tehtävää/projektia koskeva turvallisuussuunnitelma, joka heijastaa urakoitsijan pyrkimystä täyttää ja täydentää tämän oppaan antamia sovellettavia määräyksiä, jotka liittyvät sopimuksen alaisen työn tarkoitukseen. 18 S i v u

19 (Huomautus: Vain ne oppaan osat, joita sovelletaan suoraan urakoitsijan tehtäväksi annettuun työhön, on liitettävä työpaikkakohtaiseen turvallisuussuunnitelmaan, joka tunnistaa turvallisuusriskit ja vastaa kyseisten riskien valvontaa tai hallintaa. Urakoitsijan turvallisuussuunnitelmassa on annettava myös kaikki Freeport-McMoRanin työpaikkakohtaiset terveys- ja turvallisuusmääräykset, jotka ylittävät tässä oppaassa eritellyt vaatimukset. Lisäksi kaikki Freeport-McMoRanin työpaikkakohtaiset suoritettavaan työhön liittyvät terveys- ja turvallisuusmääräykset, joita ei ole hahmotettu tässä oppaassa, sisällytetään urakoitsijan turvallisuussuunnitelmaan. Urakoitsijan on osallistuttava turvakokoukseen Freeport-McMoRanin sopimuksen alaisen projektipäällikön kanssa, jonka yhteydessä urakoitsijan laatima työpaikkakohtainen turvasuunnitelma tarkastetaan, jotta voidaan taata sen yhdenmukaisuus Freeport- McMoRanin asettamien terveyttä ja turvallisuutta koskevien vaatimusten kanssa, ja että se on suoritettavaan tehtävään tai työhön soveltuva. FCX kommunikoi urakoitsijalle kaikki työpaikkakohtaiset yksityiskohdat, joita ei ole käsitelty suunnitelman puitteissa ja jotka on käsiteltävä. Turvasuunnitelmaan tehtävät muutokset viimeistellään kyseisessä kokouksessa. Sitä seuraavat suunnitelmaan tehtävät täydennykset tai muutokset on lähetettävä tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi ennen niiden toimeenpanemista. Jokaisen urakoitsijan on tarjottava vähintään yksi täyspäiväinen ja pätevä turvallisuuden ammattilainen aina, kun urakoitsijan työresurssi vastaa vähintään 50 työntekijää. Ylimääräinen täyspäiväinen turvallisuuden ammattilainen nimitetään projektiin jokaista ylimääräistä 250 työntekijää kohti. Kaikkien urakoitsijan terveys- ja turvallisuusalan ammattilaisten on kyettävä suorittamaan seuraavat toimenpiteet opetuksen, koulutuksen ja kokemuksen perusteella: Paikantaa suoritettaviin tehtäviin liittyvät olemassa olevat ja mahdolliset riskit, mukaan lukien vaaralliset toimet Paikantaa ja toteuttaa valvonnat tehtäviin liittyvien riskien lieventämiseksi Paikantaa työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle sekä ympäristölle vahingolliset, riskipitoiset tai vaaralliset työolosuhteet Paikantaa kaikki terveys- ja turvallisuusmääräysten ja menettelyjen noudattamatta jättämiset, mukaan lukien riskikäyttäytyminen Valtuuttaa nopea toiminta terveellisen ja turvallisen työympäristön säilyttämiseksi Kaikkien projektin piirissä toimivien urakoitsijan terveys- ja turvallisuusalan ammattilaisten nimet ja todistukset toimitetaan Freeport-McMoRanin projektipäällikölle ja työpaikan terveys- ja turvallisuuspäällikölle niiden tarkastusta varten ennen sopimuskohtaisen työn alkamista Erityisvaatimukset 10 vuorokauden sisällä sopimuksen ilmoituksen vastaanottamisesta, mutta kuitenkin ennen työskentelyn alkamista, urakoitsijan on lähetettävä Freeport-McMoRanin edustajalle yrityksen virkamiehen allekirjoittama kirje, joka esittää yrityksen terveys- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan lausunnon. Kaikilta urakoitsijoita vaaditaan lisäksi seuraavaa: 19 S i v u

20 Kaikkien urakoitsijoiden tulee tarkistaa sopimuksensa Toimitusketjun sopimusjohtajan kanssa turvallisuudelle tärkeiden asioiden nimityksen määrittämiseksi, sillä se vaikuttaa heidän työvoimaansa, suorittamiinsa tehtäviin ja työalueisiin, joissa tämä kriteeri on käytössä. Valtakunnallisten, läänillisten ja paikallisten terveyttä ja turvallisuutta koskevien lakien ja määräysten noudattamista sekä Freeport-McMoRanin urakoitsijan turvallisuusoppaassa ja kaikkien paikallisen Freeport-McMoRanin toiminnan asettamien vaatimusten noudattamista. Heidän on varustettava kaikki sopimuksen alaiset henkilöt henkilönsuojaimilla liittyen työhön, josta kyseiset työntekijät ovat vastuussa, mukaan lukien turvalasit, kypärät, turvajalkineet, putoamisvarmistimet, hengityssuojaimet ja muut turvavälineet vaatimuksen mukaan. Korkeimpien hygieniastandardien ylläpitämistä. Työalueiden pitämistä järjestyksessä poistamalla kaikki jäämät, jäteaineet jne. työn edetessä. Kaikkien jätteiden oikeaa hävittämistä noudattamalla työpaikkakohtaista menettelyä. Osallistua täysipainoisesti riskinhallintaan ja suorittaa tarkastuksia työpaikalla, koska riskinarviointi on avaintekijä Freeport-McMoRanin terveys- ja turvallisuushallintajärjestelmässä. Ylimääräisiä ohjeita toimitetaan Freeport- McMoRanin työalueella toimiville henkilöille, mukaan lukien vaarojen tunnistus- ja riskinarviointivälineet (HIRA). Heidän on tarkistettava, että kaikki sopimuksen alaiset työntekijät ovat saaneet projektiin liittyviä turvaohjeita ja lisäkoulutusta, jota vaaditaan suoritettavaan työhön (esim. riskialueiden suojalaitteet, suljettuihin tiloihin meno, työskentely korkealla, kaivaminen ja kaivostoiminta jne.). Urakoitsija tarkistaa lisäksi osana koulutusprosessia, että asia on ymmärretty. Huolehtia kurinpitomenettelyyn liittyvästä politiikasta, mukaan lukien henkilöiden sulkeminen pois työpaikalta jos he rikkovat terveys- ja turvallisuusmenetelmiä, huume- ja alkoholipolitiikkaa tai työskentelevät muutoin huolimattomasti tai vaarallisesti. Vastaa hätätilanteisiin (ensiapu, hätätila, tulipalo jne.) samalla, kun aktivoidaan FCX-työalueen vastaus ylimääräiseen toimintaan, käsittelyyn ja tukeen liittyen. Pitää rekisteriä, tietoja ja raportteja päivitettyinä ja täytettyinä, varastoida niitä turvallisessa paikassa työalueella ja säilyttää niitä laki- tai sääntelyvirastojen toimesta suoritettavaa tarkastusta varten. Pysäyttää työskentelyn, jos välitön vaaratilanne esiintyy kunnes tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat korjaustoimenpiteet on suoritettu. Urakoitsija on vastuussa siitä että toimenpide, joka poistaa kaikki vaaralliset toimet ja/tai olosuhteet, suoritetaan välittömästi. Jos urakoitsija lykkää tai kieltäytyy korjaavan toimenpiteet suorittamisesta, Freeport-McMoRan voi halutessaan toimia seuraavasti: o Lopettaa toimenpiteet välittömästi o Lakata maksamasta suoritettavaan työhön liittyviä kustannuksia o Korjata tilanne ja periä urakoitsijalta takaisin aiheutuneet kulut Kaikki alihankkijan esimiehet, valvojat, omistajat tai muut toiminnasta vastaavat henkilöt jotka vaativat, suvaitsevat, pyytävät tai sallivat työntekijöiden työskentelemisen työalueella tai sen ympärillä vaarallisesti toimimalla tai vaarallisissa olosuhteissa, siirretään välittömästi pois työalueelta. 20 S i v u

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen SOP # FCX-02 FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen Korkean paikan työskentelykäytännöt Tehtäväriski Matala Ei tietoa Korjauspäivä:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta ICH E 6 OHJE HYVÄN KLIINISEN TUTKIMUSTAVAN NOUDATTAMISESTA Step 4, konsolidoitu ohje 1.5.96 Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta (CPMP/ICH/135/95) Siirto CPMP:lle heinäkuussa 1996 CPMP:n

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot