TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

2 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita toimimaan oman asuinalueensa hyväksi. Tavoitteena on alueen elinvoimaisuus, viihtyisyys, taloudellisen toiminnan ja yhteistyön lisääminen sekä yritysten ja työpaikkojen syntyminen. Toiminta-alueena on Kainuu. Yhdessä nimistä kehittämisohjelmaansa yhdistys toteuttaa Paltamon, Puolangan ja Vaalan kunnissa sekä Kajaanin kaupungin maaseutualueilla vuosien ajan. Ohjelman toteuttamiseen on käytettävissä 5,25 miljoonaa euroa. Tällä toivotaan voitavan rahoittaa noin 200 hanketta. Vuoden 2010 loppuun mennessä virallisen myönteisen hankepäätöksen on saanut 72 hanketta. Oulujärvi Leaderin hallinnoimaa Kainuun ja Koillismaan Kalaleader ohjelmaa toteutetaan nimensä mukaisesti sekä Kainuussa että Koillismaalla ainakin vuoden 2011 loppuun saakka. Kalaleader ohjelman toteuttamiseen on julkista rahaa käytettävissä euroa vuodessa. Oulujärvi LEADER voi toimia kehittäjänä myös hakemalla itse rahoitusta eri rahoituslähteistä omien ohjelmiensa ulkopuolelta. Yhdistyksellä onkin meneillään yksi hanke, jolle on saatu rahoitus Maaseuturahastosta ELY keskuksen kautta. Tämä hanke on nimeltään Maaseutuohjelmat tutuiksi ja sitä on toteutettu yhdessä Elävä Kainuu Leaderin ja Kainuun ELY keskuksen kanssa. 2. YHDISTYS 2.1. Yleinen kokous Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Paltamossa. Kokouksessa oli 18 osanottajaa ja sen puheenjohtajana toimi Seppo Rajala Puolangalta. Yleinen kokous hyväksyy tilinpäätökset ja toimintakertomukset, talousarviot ja toimintasuunnitelmat sekä valitsee yhdistykselle hallituksen Jäsenistö Vuoden 2010 aikana yhdistykseen liittyi yksi uusi yhteisöjäsen ja neljä uutta henkilöjäsentä. Vuoden 2010 lopussa jäseniä oli yhteensä 119. Kaikki neljä toiminta-alueen kuntaa ovat yhdistyksen jäseniä. Kuntien lisäksi muita erilaisia yhteisöjä on jäseninä 40 ja henkilöjäseniä on 77. Henkilöjäsenistä on miehiä 49 ja naisia 26, alle 25 vuotiaita jäsenissä ei ole Hallitus Jäsenmaksu oli yksityishenkilöille 10 euroa, yhteisöille 20 euroa ja kunnille 100 euroa. Jäsenistölle lähetettiin neljä tiedotetta, joissa kerrottiin ajankohtaisista asioista ja tuetuista hankkeista. Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta sekä käsittelee hankehakemukset päättäen niiden puoltamisesta rahoitettavaksi tai puoltamatta jättämisestä. Hallituksessa on jokaisen toiminta-alueen kunnan alueelta kunnan edustaja, yhdistystahon edustaja ja yksityinen henkilö sekä kaikilla kolmella samaa tahoa edustava henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja toimikausia voi olla korkeintaan kolme peräkkäin. Hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

3 Hallituksen kokoonpano vuonna 2010: Kajaani: Jukka Heikkinen Seppo Viirret Sari Laukkanen Paltamo: Päivi Korhonen Markku Ronkainen, pj. Ritva Nieminen Puolanka: Timo Kananen Tuomo Seppänen Matti Veijola, varapj. Vaala: Veijo Rautiainen Markku Rikula Arja Mustaniemi (varalla Airi Heikkinen) (Jouni Haataja) (Hanna Linjala) (Pentti Keränen) (Vesa Aho) (Merja Leinonen) (Jouni Heikkinen) (Simo Kemppainen) (Kyösti Karvonen) (Vuokko Karjalainen) (Samuli Leinonen) (Ritva Anttonen) Vuonna 2010 hallituksen varsinaisista jäsenistä kaksi ja varajäsenistä neljä oli uusia. Uudet jäsenet ja varajäsenet on kirjoitettu kokoonpanoon kursiivilla. Toukokuussa pidetyn hallituksen kokouksen yhteydessä järjestettiin tutustumis- ja perehdyttämistuokio uusille jäsenille nopeuttamaan sisäänpääsyä toimintaan. Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Kokoukset järjestettiin totuttuun tapaan vuorotellen eri kunnissa. Myös hallituksen varajäsenet saivat kokousten esityslistat ja pöytäkirjat. Osa heistä käytti mahdollisuutta osallistua kokouksiin, vaikka varsinainenkin jäsen oli paikalla. Aktiivisuudesta kertoo se, että alueen pitkistä välimatkoista huolimatta hallituksen kokousten osallistumisen keskiarvo oli 12 henkilöä kokousta kohden. Hallituksen kokouksista yksi oli strategiakokous, jossa muun muassa käytiin läpi oman kehittämisohjelman toteutumistilannetta. Hallitus myös päätti aktivointitoimista luonnontuotteisiin liittyvien hankehakemusten saamiseksi sekä toteuttaa nuorten pienhankehaun yhdistyksen omilla varoilla. Yhdeksi yhdistyksen tiedotuskanavaksi päätettiin ottaa sosiaalinen media yhdessä Elävä Kainuu Leaderin kanssa. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä on osallistunut kokousten lisäksi erilaisiin koulutuspäiviin, tapaamisiin ja kumppanuusmatkalle Unkariin. Hallituksen jäsenille ja varajäsenille on tilattu MaaseutuPlus lehti Johtoryhmä Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja muodostavat johtoryhmän, joka toimii työntekijöiden tukena yhdistyksen juoksevien asioiden hoitamisessa, harkitsee mitkä niistä on tarkoituksenmukaista viedä hallituskäsittelyyn, valmistelee asioita hallitukselle sekä tekee hallitukselle yhdistyksen toimintaa edistäviä aloitteita. Vuoden 2010 aikana johtoryhmä ei kokoontunut, asioita hoidettiin sähköpostitse.

4 2.5. Henkilöstö Yhdistyksellä on kaksi vakinaista työntekijää, toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen ja hankeneuvoja Päivi Koivula. Molemmat on palkattu toimintarahalla. Lisäksi on kaksi määräaikaista, hankerahoituksella palkattua työntekijää: aktivaattori Teuvo Hatva toteuttaa Kainuun ja Koillismaan Kalaleader ohjelmaa ja maaseuturahoitukseen liittyvästä tiedottamisesta huolehtii Marjo Nousiainen. Projektiopintoja suorittanut Hannu Riekkinen tutustui Oulujärvi Leaderin hanketoimintaan reilun parin kuukauden harjoittelujaksolla kevättalvella. Toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja suorittivat loppuun edellisenä vuonna alkaneen ELY keskuksen järjestämän yritysneuvoja -valmennusohjelman. Lisäksi on osallistuttu MMM:n, Mavin ja verkostoyksikön Leader ryhmille suuntaamiin koulutuksiin ja tapahtumiin Toimitilat Yhdistyksen toimisto sijaitsee Kajaanissa ELY keskuksen ja muiden valtion virastojen yhteydessä. Toimistotilat ovat vierekkäin Elävä Kainuu LEADER ry:n kanssa, joka mahdollistaa päivittäisen kanssakäymisen ja ajatusten vaihdon. Sijainnissa ELY keskuksen kanssa samassa paikassa on hyvät ja huonot puolensa. Huonoa on se, että toimijat välillä mieltävät Leaderin ELY keskuksen osaksi, joka voi nostaa kynnystä ottaa yhteyttä. Hyvää puolestaan on mahdollisuus tiiviiseen ja monimuotoiseen yhteistyöhön. Tällä voidaan poistaa päällekkäisyyksiä ja tehostaa resurssien yhteensovitusta, joka lopulta koituu myös alueen toimijoiden hyödyksi. Nykyiset tilat eivät kuitenkaan mahdollista yhdistyksen toiminnan kasvua, joten uusiin tiloihin muutto on mietinnässä Tilintarkastajat Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Eero Huusko Ernst&Young Oy:stä ja varatilintarkastajana Maija Huusko Ernst&Young Oy:stä Jäsenyydet muissa yhdistyksissä Oulujärvi LEADER ry on Suomen Kylätoiminta ry:n, Kainuun Nuotta ry:n, Kainuun Kalatalouskeskus ry:n ja ELARD:in (eurooppalainen Leader järjestö) jäsen. 3. TOIMINTA VUONNA 2010 Vuodelle 2010 Maa- ja metsätalousministeriö myönsi Oulujärvi LEADER ry:lle euroa hankkeiden tukemiseen. Keväällä summaan lisättiin vuonna 2009 käyttämättä jääneet varat, noin euroa. Jokaisen tuettavan hankkeen on osaltaan toteutettava yhdistyksen kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelmalla on viisi painopistettä, jotka ovat Luonnosta nouseva tuotanto Luonto elämysten lähteenä Kehittyvä tietotyö Sujuva arki viihtyisässä ympäristössä Elinvoimaiset yhteisöt, osaavat ihmiset Yritystukea voidaan myöntää aloittaville yrityksille sekä jo olemassa oleville, korkeintaan 10 henkilöä työllistäville yrityksille. Hanketukea voivat saada esimerkiksi yhdistykset ja kunnat erilaisiin kehittämishankkeisiin ja yleishyödyllisiin investointeihin. Vuoden 2010 loppuun mennessä virallisen päätöksen saaneille hankkeille oli myönnetty yhteensä euroa. Rahaa on käyttämättä euroa. Osa tästä ra-

5 hasta on kuitenkin jo sidottu Leader hallituksen puoltopäätöksillä, mutta ne eivät ehtineet saada viranomaispäätöstä vuoden 2010 puolella. Ohjelman toteutuminen sujuu melko hyvin. Ainoastaan Luonnosta nouseva tuotanto painopiste, joka sisältää erilaisten luonnontuotteiden hyödyntämisen, on toteutunut suunniteltua heikommin. Kansainvälistyminen on käynnistynyt hitaasti, mutta eteni selvästi vuoden 2010 aikana. JULKISEN TUEN JAKAUTUMINEN LEADER-OHJELMAN PAINOPISTEIT- TÄIN Toteuma Toteuma Taulukkoon sisältyvät mennessä virallisen päätöksen saaneet hankkeet Luonnosta nouseva tuotanto 8 % % Luonto elämysten lähteenä 18 % % Kehittyvä tietotyö 2 % % Sujuva arki viihtyisässä ympäristössä 35 % % Elinvoimaiset yhteisöt, osaavat ihmiset 14 % % Alueiden väliset ja kansainväliset hankkeet 5 % ,5 % Toiminta 18 % ,5 % Yhteensä 100 % % Hanketukien myöntämisen lisäksi Oulujärvi LEADER toteuttaa kehittämisohjelmaansa omilla hankkeilla ja muilla omilla kehittämistoimenpiteillä Tuettujen hankkeitten keskeinen sisältö toimenpide 411: Yksi koulutushankehakemus, joka sai rahoituksen. toimenpide 412: ei hankkeita toimenpide 413: Yhteensä 27 hakemusta. Hallitus puolsi 22 hakemusta, joista seitsemän yritystukia ja 15 yleishyödyllisiä hankkeita. Yritystuet ovat investointi- ja käynnistystukia. Yleishyödyllisistä hankkeista kolme on elinkeinojen kehittämishankkeita, kahdeksan yleishyödyllisiä investointeja, koulutushankkeita on kaksi, samoin kehittämishankkeita. Puolletuista hankkeista kolme yrityshanketta peruttiin hakijan toimesta muun muassa työkyvyttömyyteen johtuneet tapaturman ja kustannusarviota huomattavasti suuremmiksi kasvaneiden rakentamiskustannusten vuoksi. Kolme hakemusta sai hallitukselta kielteisen lausunnon. Kahteen hankkeeseen pyydettiin lisäselvityksiä ja nämä hakemukset käsitellään uudelleen vuoden 2011 puolella. toimenpide 421: Kaksi hakemusta, joista toista ei puollettu. Yksi kansainvälinen esiselvityshanke sai rahoituksen. toimenpide 431: Toimintarahan toteutusaika on Käytettävissä on euroa. Vuoden 2010 aikana toimintarahaa käytettiin euroa. Toimintarahalla ylläpidetään toimistoa, palkataan toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja sekä huolehditaan hallituksen toimintakuluista. Toimintarahalla tehdään perustiedottamista ja aktivointitoimenpiteitä sekä sidosryhmäyhteistyötä. Tärkeimmän tehtävän muodostavat hankeneuvonta ja hankkeiden käsittely. Jokainen hankehakemus vaatii useita neuvontatilanteita ennen jättämistä ja neuvonta jatkuu hankkeiden toteutusai-

6 kana. Vuoden 2010 aikana hallituksen käsittelyyn valmistui 30 hankehakemusta, joista puollettiin 24 ja kielteisen lausunnon sai neljä hakemusta. Hakijat peruivat kolme hakemusta ja kahden hankkeen käsittely siirtyi vuoden 2011 puolelle hallituksen pyydettyä niihin täydennyksiä. Esimerkkejä puolletuista ja virallisen päätöksen saaneista hankkeista: Yleishyödyllisiä hankkeita Metsänainen -hankkeessa tarjotaan metsäasioista kiinnostuneille naisille koulutusta ja tutustumista metsätalouden käytännön toimintaan. Hankkeen avulla naiset saavat lisää valmiuksia oman metsänsä hoitoon ja metsää omistavien organisaatioiden, esimerkiksi kuntien ja seurakuntien, luottamustehtävissä toimimiseen. Kymmenen iltaa käsittävät koulutuskokonaisuudet järjestetään Vaalassa, Paltamossa, Puolangalla, Kajaanissa ja Kajaanin Vuolijoella. Hankkeen toteuttaja on Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomi ja aloite siihen tuli yksityisiltä metsää omistavilta naisilta. Vallattomasti villasta on elinkeinojen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on lisätä kainuulaisen villan käyttöä sekä lisätä lampurien, käsityöyrittäjien, käsityöharrastajien ja kotikutojien osaamista villan käsittelytekniikoihin ja tuotesuunnitteluun liittyen. Hankkeessa tehdään myös koemarkkinointia. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu kotikutojaverkoston vahvistaminen uusia kutojia etsimällä ja kouluttamalla sekä alueella valmistettujen käsitöiden saatavuuden lisääminen matkailukohteissa. Hankkeen toteuttaja on Kainuun käsi- ja taideteollisuus ry / Taito Kainuu. Paltamon Harrastajateatteri-yhdistys ry:n hankkeessa rakennetaan kesäteatterin katsomoon katto sekä uusitaan näyttämö, näyttelijöiden pukeutumis- ja sosiaalitilat sekä yleisövessat. Katsomon kattamisen jälkeen esityksiä voi seurata hyvissä olosuhteissa myös sadesäällä ja tämän odotetaan lisäävän katsojamääriä. Tilojen kunnostamisen myötä odotetaan uusia harrastajia mukaan teatteritoimintaan. Hanke lisää alueen muuta käyttöä, voidaan järjestää ulkoilmakonsertteja, laulu- ja runoiltoja ja muita yleisötapahtumia myös normaalikauden ulkopuolella. Teatterin rakenteet ovat myös muiden käyttäjien kuin hakijayhdistyksen käytettävissä. Petpolis - Paltamon koira- ja hevoskylän esiselvityshankkeessa Paltamon kunta tavoittelee muutaman talon muodostamaa hevosharrastajien asuinyksikköä sekä tutkii edellytyksiä laajemman hevos- ja koiratoimintaan painottuvan asuin- ja harrastusympäristön toteuttamiseen. Hanke sisältää muun muassa sijaintipaikkatarkastelun ja havainnekuvat valmiista alueesta. Hankeidea on lähtöisin Paltamon kunnan asumistyöryhmältä, joka koostuu lähinnä eri järjestöjen edustajista. Hankkeen toteutuksessa on aktiivisesti mukana sekä koira- ja hevosharrastusyhdistyksiä että alan yrityksiä. Vaalan kunta käynnistää melontakeskustoiminnan ns. Uiton alueella Vaalan Sahanrannassa. Hankkeen toimenpiteisiin sisältyy elokuussa järjestettävä melonta- ja retkeilyviikko. Hanke toteutetaan yhteistyössä siitä aloitteen tehneen Oulujärven Melojat ry:n kanssa. Melontakeskukseen liittyvässä investointihankkeessa Vaalan kunta hankkii erityyppisiä kanootteja ja melontavarusteita lainaamotoiminnan aloittamiseksi. Investointi antaa harrastajille tai melontaharrastuksesta kiinnostuneille mahdollisuuden kokeilla ja etsiä itselle sopivaa kanoottityyppiä ennen oman kanootin hankintaa. Puolangan Moottorikerho ry on rakentamassa jokamiesluokan moottorirataa yhdistyksen omin varoin, ilman tukea. Leader tuella tehdään rataan liittyviä rakenteita, kuten katsomo, lippupistekatoksia ja pysäköintialue.

7 Riihipiha-museon säätiö Kajaanin Vuolijoelta täydentää museoaluetta siirtämällä sinne vanhan rakennuksen, johon sijoitetaan Suojeluskunta-, Lotta- ja Säästöpankkiaiheiset esinekokoelmat. Hankkeen avulla säilytetään alueen kulttuuriperintöä. Kainuun Kennelpiiri omistaa Kajaanissa entisen Mainuan koulun, jota käytetään piirin oman toiminnan lisäksi kylätalona. Kyläyhdistyksellä ja kyläläisillä on korvaukseton käyttöoikeus tiloihin. Rakennuksen käyttöaste on korkea: kävijöitä on vuosittain yli Tuen avulla rakennuksen öljylämmitysjärjestelmä muutettiin maalämmölle. Maalämpöön siirtymisellä vähennetään kiinteistön vuotuisia lämmityskustannuksia sekä pienennetään ympäristöpäästöjä. Paltamolaisen Kainuun Opiston kansainvälisessä esiselvityshankkeessa etsitään yhteistyökumppaneita sekä Italiasta että Kainuusta ikäihmisten uudenlaiseen aktivoimiseen. Hankkeen toteuttajakumppanina on Vanhain Ystävät ry. Opiskelun ja uuteen kulttuuriin tutustumisen avulla tuetaan vireyttä ja löydetään uusia väyliä yhteiseen tekemiseen. Yrityshankkeita T:mi Voitto Manniselle Puolangalta myönnettiin investointitukea liuskekivien jatkojalostuskoneiden hankintaan sekä käynnistystukea ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamiseen. Kalatuotteita tapahtumissa ja toreilla myyvä Vexin Herkku Oy palkkaa yrityksen käynnistystuen turvin ensimmäisen vakituisen työntekijän. Vaalan Konetarvikkeen hankkeessa hankitaan uusi maksujärjestelmä, jolla turvataan polttoöljyn myynnin jatkuminen Vaalassa Viestintä- ja koulutustoimet ohjelman edistämiseksi Toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja huolehtivat perusviestinnästä. Omia nettisivuja päivitettiin säännöllisesti, paikallislehdissä julkaistiin muutama hakuilmoitus, jokaisen hallituksen kokouksen jälkeen lähetettiin paikallislehdille valmis juttu tehdyistä hankepuoltopäätöksistä, tilaisuuksia järjestettiin itse sekä yhteistyössä muiden tahojen kanssa ja Leader asiaa käytiin kertomassa muiden järjestämissä tilaisuuksissa. Tukimahdollisuuksista on kerrottu muun muassa kulttuurialan toimijoille, Paltamon nuorisotoimijoille, kyläympäristöjen kunnostamisesta kiinnostuneille, karjatalouden aikuisopiskelijoille, yrityksen perustamista suunnitteleville, Kainuun järjestötoimijoille, Kainuun TE toimistojen henkilöstölle ja kylätoimijoille. Omat ja muiden kanssa järjestetyt koulutustilaisuudet Sopimuksellisuustilaisuus Osuuskuntapäivä 1.3. Maahanmuuttaja maaseudun voimavaraksi seminaari 3.5. Metsästysseurainfo 6.5. Kylämaisemat kuntoon Hyvät rakennussuunnitelmat sujuva tukihaku Perusviestinnän lisäksi on viestintätoimia tehty Maaseutuohjelmat tutuiksi hankkeen toimesta sekä kv asioihin liittyen Lisävirtaa yhteistyöstä hankkeen puitteissa. Näistä hankkeista kerrotaan tarkemmin luvussa Arviointitoimet Varsinaista itsearviointia tai ulkoista arviointia ei ole tehty. Toiminnassa on kuitenkin otettu huomioon hanketoimijoilta saatua palautetta ja pyritty parantamaan toimintatapoja sen pohjalta. Ohjelman toteutumista arvioitiin hallituksen strategiakokouksessa.

8 3.4. Yhdistyksen omat hankkeet ja muu toiminta Maaseutuohjelmat tutuiksi -hanke Oulujärvi Leaderin, Elävä Kainuu Leaderin ja Kainuun ELY keskuksen maaseutu ja energia yksikön yhteisen Maaseutuohjelmat tutuiksi tiedonvälityshankkeen toteutus jatkui. Hanketta hallinnoi Oulujärvi LEADER ja ohjelmatiedottajana toimii Marjo Nousiainen. Hankkeeseen liittyen tehtiin kaksi yhteistä Vekkari lehteä, jotka jaettiin jokaiseen kainuulaiseen talouteen. Lehdet postitettiin myös kaikkiin muihin Leader ryhmiin, ELY keskuksiin, MMM:öön, Maviin ja muille vastaaville sidosryhmille. Yhteisiä sähköisiä Vekkari tiedotteita julkaistiin vuoden aikana seitsemän. Ohjelmatiedottaja on lähettänyt tiedotusvälineille juttuvinkkejä ja kirjoittanut itse hankkeita esitteleviä valmiita lehtijuttuja muun muassa Kainuun Sanomiin, paikallislehtiin ja MaaseutuPlussaan. Myös Maaseutu.fi sivustolla julkaistiin juttu kahdesta entisestä paperimiehestä, jotka ovat siirtyneet yrittäjiksi ja saaneet yritystensä perustamiseen Oulujärvi Leader tukea. Tiedotusvälineille ja keskeisille sidosryhmille järjestettiin elokuussa Maaseutukierros, jossa tutustuttiin muun muassa rakenteilla olevaan navettainvestointiin, vasta-avattuun taide- ja kurssikeskukseen, Paljakan matkailukeskuksen kehittämishankkeisiin sekä perinnebiotooppikohteeseen. Elokuussa järjestettiin tiedotustilaisuus yritysryhmän kehittämistuesta yritysneuvojille, elinkeino- ja maaseutuasiamiehille sekä muille yritysten kehittämistyötä tekeville. Kokemuksia yritysryhmähankkeista kertoi Suupohjan Kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Paavo Mattila. Aiheesta lähetettiin sähköpostitiedotteita yrittäjille sekä tehtiin juttuja paikallislehtiin. Syyskuussa järjestettiin Hanketreffit teemalla Arkipäivän luovuus. Aamupäivällä virittäydyttiin teemaan kuuntelemalla Mato Valtosen luento, joka oli avoin yleisölle. Luento veti 260 kuulijaa. Iltapäivällä Maaseuturahastosta rahoitettujen hankkeiden vetäjät miettivät maaseudun mahdollisuuksia ja uusia ideoita. Maa- ja metsätalousministeriön näkemyksiä esitteli neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen. Hankkeiden viestintäosaamista on lisätty toteuttamalla neljä viestintäinfoa eri aiheista. Infoista kaksi käsitteli valokuvaamista ja kuvien käsittelyä, lisäksi teemoina olivat tiedottaminen ja vuorovaikutus. Lisävirtaa yhteistyöstä -hanke Kansainvälistyminen on olennainen osa Leader toimintaa, mutta ilman näihin asioihin paneutuvaa henkilöä Leader ohjelmien kv osiot ja tavoitteet eivät toteudu. Oulujärvi Leaderin ja Elävä Kainuu Leaderin yhteisen Lisävirtaa yhteistyöstä hankkeen tarkoitus on edistää kainuulaisten maaseudun toimijoiden yhteistyötä ja kansainvälistymistä. Ryhmien yhteisenä kv koordinaattorina toimii unkarilainen, mutta kainuulaistunut Monika Kokkonen. Hanketta hallinnoi Elävä Kainuu Leader. Pienten toimijoiden kansainvälistyminen vaatii paljon aktivointia ja asiasta tiedottamista sekä lisäksi konkreettista apua ideoitten hiomiseen, kumppaneiden etsimiseen, yhteistyösopimusten luomiseen ja kaikkeen muuhunkin hankkeisiin liittyvään toimintaan. Maaliskuussa järjestettiin Maaseudulta maailmalle koulutustilaisuus kansainvälisen Leader hankkeen suunnittelusta. Iltapäivän ryhmätöissä osanottajat työstivät hankeaihioita eri teemoilla. Kylätalojen kehittäminen oli yksi teemoista ja aiheen tiimoilta järjestettiin myös teematreffit toukokuussa.

9 Kainuun Opiston Pala palalta Italiaa esiselvityshankkeessa saatiin kontaktit kahteen italialaiseen toimintaryhmään, joiden kanssa käytävät yhteistyöneuvottelut edellyttivät myös Leader henkilöstön läsnäoloa. Opiston ja Vanhain ystävien edustuksen lisäksi kv koordinaattori ja toiminnanjohtaja osallistuivat marraskuiselle matkalle Maremman ja Picenon Leader ryhmien vieraaksi. Hankeideoita on hiottu ja molemmat italialaiset ryhmät tulevat jatkoneuvotteluihin Kainuuseen helmikuussa Verkostoyksikön matkalla kv koordinaattorille syntyi yhteys unkarilaisen 36 Jo Paloc toimintaryhmän kanssa. Ryhmä on halukas tekemään yhteistyötä kainuulaisten kanssa. 19 kainuulaisen toimijan ryhmä kävi Unkarissa kumppanuusmatkalla joulukuussa. Matkan osanottajat olivat kylä-, kulttuuri- ja hevosalan toimijoita. Unkariyhteistyöstä kiinnostuneita etsittiin avoimella haulla Vekkarilehden ilmoituksella. Hakijoiden piti perustella kiinnostuksensa ja osoittaa, miksi juuri heidät kannattaa valita matkalle. Tämä osoittautui hyväksi käytännöksi ja matka on johtamassa jatkotoimenpiteisiin. Matkalle osallistui myös Päijänne Leaderin vasta valittu kv-koordinaattori, jolle matka oli opintomatka vastaavien matkojen järjestämiseksi. Unkarilaiset ovat saaneet omalta ministeriöltään rahoituksen Kainuuseen suuntautuvaa vastavierailua varten. Vierailu toteutuu helmi maaliskuun vaihteessa Kalaleader Oulujärvi Leader hallinnoi Kainuun ja Koillismaan Kalaleader ohjelmaa, jonka toteuttajia ovat myös Elävä Kainuu Leader ja Myötäle. Ohjelmasta on rahoitettu Kalaleader käytäntöön aktivointihanke, jota myös hallinnoi Oulujärvi Leader. Kalaleader aktivaattorina toimii Teuvo Hatva. Aktivaattori on tehnyt yrityskohtaisia kehittämissuunnitelmia ja auttanut yrityksiä rahoituksen hankkimisessa. Lisäksi on tehty useita muita yritysten tarpeista nousseita kehittämistoimenpiteitä. Toukokuussa joukko Kainuun ja Koillismaan kalastajia tutustui Perämeren kalastukseen ja alueen kalastustapojen soveltuvuuteen sisävesille. Tutustumismatkan seurauksena kalastajat ovat ostaneet hylkeitä kestämättömiä merirysiä sisävesikalastukseen. Kalastajien ryhmä vieraili myös Uudenkaupungin ammattikalastajamessuilla elokuussa. Samalla matkalla tutustuttiin Pirkanmaan ammattikalastukseen ja ravustukseen. Yksi kalankasvattaja ja aktivaattori osallistuivat syyskuissa pidettyihin Pohjoismaisiin kalankasvatuspäiviin Tanskassa. Päiviltä haettiin tietoa ja käyttäjäkokemuksia elävän kalan pumppaukseen tarkoitetuista kalapumpuista. Saadut tiedot välitettiin kalanviljelijöille. Ryhmä alueen kalanjalostajia kävi aktivaattorin kanssa tukkusektorikierroksella Helsingissä marraskuussa. Matkan tuloksena oli useita kiinnostuneita tukkukontakteja. Ainakin yksi tukkuliike on ottamassa kainuulaiset kalatuotteet valikoimiinsa. Jatkoneuvottelut käydään tammikuussa Kajaanissa. Kitkan viisaalle haettiin EU:n alkuperänimisuojaa syksyllä Hakemus on julkaistu Suomessa joulukuussa ja menee sen jälkeen EU:n laajuiseen julkaisumenettelyyn. Nimisuoja myönnetään kuulemisten jälkeen, joka on aikaisintaan syksyllä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader ohjelman toteutus on edennyt hyvin. Liikkeelle on saatu monenlaisia alalle uusia toimintoja ja toimintatapoja. Koska kalataloustoimintaryhmät ovat uutta koko Euroopassa, edistyneimpien ryhmien toiminta kiinnostaa. Kalatalousjaoston puheenjohtaja ja aktivaattori osallistuivat kutsuttuina puhujina

10 Liettuan kalatalousryhmien koulutuspäiville lokakuussa. Koulutuspäivien jälkeen kolme liettualaista kalatalousyrittäjää kävi opintomatkalla Kainuussa tammikuussa Leader toimintatapa Venäjälle I ja II pilottihankkeet Oulujärvi Leaderin ja Elävä Kainuu Leaderin yhteisissä pilottihankkeissa on välitetty valmiuksia Leader toimintamallin käyttöönottamiseksi Karjalan tasavallassa. Hankkeiden rahoitus on tullut Maa- ja metsätalousministeriön Lähialueyhteistyövaroista ja Rajaseutuliitosta. Hankkeiden hallinnoijana toimi Elävä Kainuu Leader ja hankevastaavana entinen ProAgria Kainuun johtaja Tapani Karjalainen. Hankkeen käytännön toimenpiteet on tehty pääosin Oulujärvi Leaderin toimesta yhdessä hankevastaavan kanssa. Oulujärvi Leaderin edustajat kävivät kolme kertaa Karjalassa kertomassa toiminnasta sekä paikallisen ministeriön edustajille ja muille viranomaisille että kylien asukkaille. Karjalasta vieraili kaksi ryhmää Kainuussa tutustumassa kylätoimintaan ja Leader hankkeisiin. Venäläisille on pidetty esityksiä Leader toimintaperiaatteista, hallituksen ja työntekijöiden rooleista ja tehtävistä, eri hankemuodoista, hankesuunnittelusta ja budjetin laatimisesta. Hankeneuvoja on osallistunut myös venäläisten ja maaseutuneuvos Eero Uusitalon väliseen tapaamiseen Helsingissä. Uusitalo osallistui myös Petroskoissa pidettyyn ensimmäisen pilottivaiheen loppuseminaariin. Hankkeen venäläisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet muun muassa Karjalan elintarvike-, maatalous- ja kalastusministeriö, Karjalan kuntaliitto, Karjalan Osuuskuntien Liitto sekä Leader toiminnasta kiinnostuneet kylät Zhuja, Vilga ja Läskelä. Pilotti II päättyi vuoden 2010 lopussa. Jatkotoimenpiteet ovat hyvin pitkälle riippuvaisia Venäjän keskushallinnon suhtautumisesta, myöntääkö se kokeilurahoitusta Karjalan tasavallalle. Ilman sitä Karjalan tasavalta ei voine aloittaa Leader toimintatavan toteutusta, vaikka onkin hyväksynyt sen käyttöönoton Karjalan kylissä on mielenkiintoa ja halukkuutta Leader toimintaan ja ainakin yksi kylistä (vastaa suomalaista kuntaa) on jo varannut vuoden 2011 budjettiinsa euroa vastaavan summan Leader toiminnan aloittamiseen. Heidän budjetissaan kyse on huomattavasta summasta. Pätäkkä - nuorten pienhankeraha Yhdistyksen omilla varoilla päätettiin toteuttaa pienhankehaku nuorille. Hankkeisiin käytetään yhteensä enintään euroa. Tuki on euroa hanketta kohden. Haku avattiin lokakuussa ja päättyy helmikuun 2011 alkupuolella. Kehittäjäkumppanuus / Asiantuntijana toimiminen Erilaisiin kehittämistyöryhmiin osallistuminen on antanut mahdollisuuden vaikuttaa esimerkiksi eri kehittämisohjelmien ja suunnitelmien sisältöihin. Samalla oma osaaminen on kasvanut ja työssä tarvittavat yhteistyöverkostot laajentuneet. Vuoden 2010 aikana on osallistuttu seuraaviin työryhmiin: Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelman seurantaryhmä Paltamon kunnan asumistyöryhmä YTR:n alainen maaseutuasumisen teemaryhmä Kajaanin yliopistokeskuksen hallinnoiman Kainuun kyläteemaohjelman ohjausryhmä Oulu Kajaani kehittämisvyöhykkeeseen liittyvän Rokua Oulujärvi matkailun master plan hankkeen hanketyöryhmä Kainuun maaseuturyhmä Kainuun strategiaryhmä Suomen Kylätoiminta ry:n Leader jaosto ja Leader asiamieshankkeen ohjausryhmä Kainuun perinnebiotoopit 2010 hankkeen tukiryhmä Kainuulainen Lähiruoka hankkeen kehittämistyöryhmä

11 Euracademy Assosiation: 9th Summer Academy Yhdeksäs eurooppalainen maaseudun tutkijoiden ja kehittäjien Kesäakatemia pidettiin kesä-heinäkuun vaihteessa Suomussalmella. Järjestäjinä olivat Oulun yliopiston Lönnrot Instituutti, Elävä Kainuu Leader ja Oulujärvi Leader. Kesäakatemiaan sisältyvistä kaksipäiväisistä opintoretkistä kaksi suuntautui Oulujärvi Leaderin alueelle, toinen Paltamoon ja toinen Kajaanin Vuolijoelle. Paltamossa tutustuttiin Työvoimataloon, nuorten toimintaan, lukioon ja yläasteeseen sekä Vaarankylään. Otanmäessä perehdyttiin entisen kaivosyhteisön muutokseen ja vierailukohteina olivat muun muassa Transtechin vaunutehdas, kylän kerrostalot ja palvelut, Onnelan matkailutila ja Riihipiha museo. Sekä Paltamossa että Otanmäessä paikalliset asukkaat ja yhdistystoimijat osallistuivat kiitettävän aktiivisesti opintomatkojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kesäakatemian yli 30 osanottajaa tulivat useista eri maista, esimerkiksi Sloveniasta, Kreikasta, Unkarista, Norjasta ja Skotlannista. Hanketoimijan käsikirjan muutostyöt Maaseutuverkostoyksikön nettisivuilla oleva Hanketoimijan käsikirja Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettaville hankkeille oli saanut palautetta ja toiveita sen asiakasystävällisyyden parantamisesta. Käsikirjassa oli myös vanhentunutta tietoa. Verkostoyksikkö tilasi käsikirjan muutostyöt ostopalveluna Oulujärvi Leaderilta. Muutostyö tehtiin hankeneuvojan, ohjelmatiedottajan ja toiminnanjohtajan tiimityönä vuonna 2009 ja viimeisteltiin 2010 muun muassa huomioimalla hankeasetuksen muutokset. Uusittu käsikirja julkaistiin joulukuussa. 4. OMAN TOIMINNAN ONNISTUMISIA JA ONGELMIA Molempien Leader ryhmien ja TE keskuksen maaseutupuolen yhteinen tiedonvälityshanke kuuluu onnistumisiin myös vuonna Sillä on saatu lisättyä ja monipuolistettua kaikkien tiedottamista ja näkyvyyttä. Lisäksi hanke on rahoitettu oman ohjelman ulkopuolisin varoin; Maaseuturahastosta TE keskuksen kautta. Myös toimintarahalla tehdyllä tiedottamistyöllä on saatu runsaasti näkyvyyttä. Tästä kertoo se, että alueen lehdet kirjoittivat 25 juttua, joissa esiteltiin joku rahoitettu hanke ja Oulujärvi Leaderin omasta toiminnasta julkaistiin peräti 32 juttua. Kalaleader ohjelma aktivointihankkeineen etenee hyvin. Kansainvälisiä kontakteja on löytynyt, samoin kv -hankeaihioita, joita jatkotyöstetään. Yhteistyö ELY keskuksen kanssa toimii hyvin. Esimerkiksi maksatuspäätöksiä tulee noin viikon sisällä siitä, kun ne on toimitettu meiltä ELY keskukseen ja hankepäätöksiäkin saadaan nopeimmillaan muutamassa viikossa. Yhteistyö eri tahojen kanssa on entisestään lisääntynyt. Verkostoyksikön tilaama Hanketoimijan käsikirja viimeisteltiin keväällä ja julkaistiin joulukuussa. Käsikirjasta on tullut hyvää palautetta, sitä on pidetty käytännöllisenä ja hyödyllisenä. Varsinaisia ongelmia ei ole ollut. Linjalle 2 ei ole tullut hankkeita, eikä kansainvälisiä yhteishankkeita ole vielä syntynyt yhtä esiselvitystä lukuun ottamatta, mutta nämä asiat ehtivät korjaantua ohjelmakauden aikana. Yrityshankkeiden määrä romahti aiempiin vuosiin verrattuna. Tämä ei kuitenkaan ole pelkästään Oulujärvi Leaderin ongelma vaan näkyy myös muiden kainuulaisten rahoittajatahojen kohdalla. Erityisesti

12 maaseudun pienillä yrityksillä on pulaa omasta pääomasta. Tällöin ei pystytä tekemään aina edes jokapäiväisen toiminnan kannalta tarpeellisia investointeja, kasvuun tähtäävistä toimenpiteistä puhumattakaan. Leader toimintatapa Linjalla 2 Hankkeita ei ole ollut, vaikka niitä on yritetty aktivoida muun muassa lehtijutuilla paikallislehdissä ja Vekkarissa, esittelemällä tukimahdollisuutta Tukinetti hankkeen järjestämässä maisematukien tiedotuspäivässä, Kylämaisemat kuntoon tilaisuudessa ja puolankalaisille metsästysseuroille. Omilta nettisivuiltamme löytyy tietoa yhdistysten mahdollisuuksista hyödyntää ympäristötukia. Lisäksi on osallistuttu Kainuun ELY keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen Kainuun perinnebiotoopit 2010 hankkeen tukiryhmään Leader valtakunnallisesti Palautetta keskushallinnolle ja verkostoyksikölle Toimintaryhmien rahoituskehyksiin ja toimintarahoihin tuli lisävaroja sitä hakeneille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Linjan 4 ulkopuolelta. Tämä oli tervetullut asia ja helpotti erityisesti pienimpien ryhmien tilannetta. Byrokratian purkuun liittyvät parannukset (mm. kilpailutusrajojen nosto, kustannuslajien sitovuuden poistaminen, yritystukihakemuslomakkeen muutos, liitteiden väheneminen) olivat hyviä ja tarpeellisia. Sen sijaan hankejärjestelmästä löytyy vieläkin ongelmia. Esimerkki: asetuksen mukaan hakija voi saada 20 % ennakkoa myönnetystä tuesta. Jos hankkeessa on useampi tuettava kohde, esimerkiksi rakentamista ja kalustohankintoja, hankejärjestelmä sallii ennakon maksamisen vain yhdestä kohteesta. Hakija ei siis saa 20 %:n ennakkoa myönnetystä tuesta, järjestelmä ei ole asetuksen mukainen. Edelliseen ohjelmakauteen verrattuna ryhmille suunnatut koulutukset ovat lähinnä pelkästään hanketeknisiä, tulevaisuuteen suuntaavat katsaukset ja näköalat puuttuvat. Niitä kuitenkin tarvittaisiin, samoin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Leader toimintatavan toteutumisen kokonaistarkastelua. Koulutuspäivien yhteyteen sijoitetut MMM:n ajankohtaisasiat toimintaryhmille ovat hyviä tilaisuuksia, mutta ajallisesti lyhyitä. 5. NÄKYMIÄ VUODELLE 2011 Uutena viestintä- ja osallistamismuotona otetaan käyttöön sosiaalinen media. Kalaleader ohjelman ja Maaseutuohjelmat tutuksi tiedonvälityshankkeen toteuttaminen jatkuu koko vuoden. Maaseutuohjelmat tutuksi hankkeessa painotetaan erityisesti aktivointitoimenpiteitä yritysryhmän kehittämishankkeiden syntymiseksi. Naapuriryhmän kanssa yhteinen Lisävirtaa yhteistyöstä aktivointihanke päättyy kesällä, mutta sille on rakennettava jatkohanke, koska kansainvälisen yhteistyön luominen eri tahojen välille vie aikaa ja vaatii kokonaisen henkilötyöpanoksen. Löydettyjä kv kontakteja ja potentiaalisia kumppaneita ei pidä hukata resurssipulaan. 6. PÄIVÄYKSET JA ALLEKIRJOITUKSET Kajaanissa Markku Ronkainen puheenjohtaja Pirjo Oikarinen toiminnanjohtaja

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1. Yleistä Peräpohjolan Leader ry toteuttaa paikallisen kehittämisen strategiaa Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

MMM:n ajankohtaiskatsaus

MMM:n ajankohtaiskatsaus MMM:n ajankohtaiskatsaus Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Sanna Sihvola MMM Sivu 1 3.11.2015 Esityksen sisältö Leader-ryhmien kehystarkistuksien kriteerit Näkemyksiä ja havaintoja 28.10.2015 Sivu

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Hakujen alkaminen 11.5.2015 haettavaksi ovat avautuneet: o Yritystuet

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseuturahastosta

Ajankohtaista maaseuturahastosta Ajankohtaista maaseuturahastosta Maaseuturahaston rahoitusinfo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 27.11.2015 Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Sivu 1 4.12.2015 Yhteenveto vuodesta 2015

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Kuntaliiton Demokratiapäivä 18.10.2016 Helsinki Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Marjo Tolvanen marjo.tolvanen@sepra.fi GSM 044 277 4513 www.sepra.fi/fi/tuen-hakeminen/kaupunkikehittaminen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA Seurantatietojen tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen onnistumisesta. Tuensaaja sitoutuu toimittamaan seurantatiedot myönteisen tukipäätöksen saatuaan.

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETPÄHÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Yleistä Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro

Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro Tulevaisuuden nautakarjatalous Keski- Suomessa seminaari 10.4.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maatalous ja maidon- ja lihantuotanto on tärkeä painopiste Keski-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 13.5.2016

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 13.5.2016 Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous Aika: maanantai 9.5.2016 klo 10.45-12.58 sekä tiistai 10.5. klo 16.35-17.38 Paikka: Havsvidden, Geta, Ahvenanmaa Osallistujat: Teemu Hauhia, Maaseutuverkostopalvelut

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

Saap.nuT^. /.-^O^-. /on

Saap.nuT^. /.-^O^-. /on IEADER Pohjois-Kymen Kasvu IITIN KUNTA oo. o/m. S 3'. -?^f/js^sia'7"-^ Asianro^_^':.'^s- -S".-."-; Saap.nuT^. /.-^O^-. /on 20 Tiedoksi^^-^. - - -- 15.4.2016 POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N ESITYS OHJELMAKAUDEN

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Toimintalinjan 4 erityistavoitteesta 9.1. esitetään hylättäväksi hankkeet:

Toimintalinjan 4 erityistavoitteesta 9.1. esitetään hylättäväksi hankkeet: Maakunnan yhteistyöryhmän 52 30.11.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 5 10.01.2017 5 Etelä-Suomen ESR-hankehaku 1.6. - 3.10.2016 MYRS 30.11.2016 52 Etelä-Suomen 3.10.2016 päättyneessä ESR-haussa

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 36 28.11.2013 Kunnanhallitus 530 09.12.2013 Kunnanhallitus 118 10.03.2014 KOIVU JA TÄHTI -HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 1049/0/014/2011 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 28.11.2013

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

(ESR ja EAKR) 6.5.2014

(ESR ja EAKR) 6.5.2014 Rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hallintouudistus t ELY -keskuksessa sessa 6.5.2014 Paula Alho Rakennerahastojen hallinnointiuudistus Rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely. Leader-työn tulokset Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely. Leader-työn tulokset Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely Leader-työn tulokset 2013 Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.5.2014 Esityksen sisältö 1. Valintamenettely - aikataulu -

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 10 liite 1 Torstai 18.2.2016 klo 14.00 15.20 Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Teatterin keskipiste -hanke 11 12 13 14 15

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus MYR 13.3.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Sivu 1 16.3.2015 Työryhmät MYR asettanut kaksi työryhmää maaseudun kehittämisohjelman tueksi: biotalouden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot