TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

2 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita toimimaan oman asuinalueensa hyväksi. Tavoitteena on alueen elinvoimaisuus, viihtyisyys, taloudellisen toiminnan ja yhteistyön lisääminen sekä yritysten ja työpaikkojen syntyminen. Toiminta-alueena on Kainuu. Yhdessä nimistä kehittämisohjelmaansa yhdistys toteuttaa Paltamon, Puolangan ja Vaalan kunnissa sekä Kajaanin kaupungin maaseutualueilla vuosien ajan. Ohjelman toteuttamiseen on käytettävissä 5,25 miljoonaa euroa. Tällä toivotaan voitavan rahoittaa noin 200 hanketta. Vuoden 2010 loppuun mennessä virallisen myönteisen hankepäätöksen on saanut 72 hanketta. Oulujärvi Leaderin hallinnoimaa Kainuun ja Koillismaan Kalaleader ohjelmaa toteutetaan nimensä mukaisesti sekä Kainuussa että Koillismaalla ainakin vuoden 2011 loppuun saakka. Kalaleader ohjelman toteuttamiseen on julkista rahaa käytettävissä euroa vuodessa. Oulujärvi LEADER voi toimia kehittäjänä myös hakemalla itse rahoitusta eri rahoituslähteistä omien ohjelmiensa ulkopuolelta. Yhdistyksellä onkin meneillään yksi hanke, jolle on saatu rahoitus Maaseuturahastosta ELY keskuksen kautta. Tämä hanke on nimeltään Maaseutuohjelmat tutuiksi ja sitä on toteutettu yhdessä Elävä Kainuu Leaderin ja Kainuun ELY keskuksen kanssa. 2. YHDISTYS 2.1. Yleinen kokous Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Paltamossa. Kokouksessa oli 18 osanottajaa ja sen puheenjohtajana toimi Seppo Rajala Puolangalta. Yleinen kokous hyväksyy tilinpäätökset ja toimintakertomukset, talousarviot ja toimintasuunnitelmat sekä valitsee yhdistykselle hallituksen Jäsenistö Vuoden 2010 aikana yhdistykseen liittyi yksi uusi yhteisöjäsen ja neljä uutta henkilöjäsentä. Vuoden 2010 lopussa jäseniä oli yhteensä 119. Kaikki neljä toiminta-alueen kuntaa ovat yhdistyksen jäseniä. Kuntien lisäksi muita erilaisia yhteisöjä on jäseninä 40 ja henkilöjäseniä on 77. Henkilöjäsenistä on miehiä 49 ja naisia 26, alle 25 vuotiaita jäsenissä ei ole Hallitus Jäsenmaksu oli yksityishenkilöille 10 euroa, yhteisöille 20 euroa ja kunnille 100 euroa. Jäsenistölle lähetettiin neljä tiedotetta, joissa kerrottiin ajankohtaisista asioista ja tuetuista hankkeista. Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta sekä käsittelee hankehakemukset päättäen niiden puoltamisesta rahoitettavaksi tai puoltamatta jättämisestä. Hallituksessa on jokaisen toiminta-alueen kunnan alueelta kunnan edustaja, yhdistystahon edustaja ja yksityinen henkilö sekä kaikilla kolmella samaa tahoa edustava henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja toimikausia voi olla korkeintaan kolme peräkkäin. Hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

3 Hallituksen kokoonpano vuonna 2010: Kajaani: Jukka Heikkinen Seppo Viirret Sari Laukkanen Paltamo: Päivi Korhonen Markku Ronkainen, pj. Ritva Nieminen Puolanka: Timo Kananen Tuomo Seppänen Matti Veijola, varapj. Vaala: Veijo Rautiainen Markku Rikula Arja Mustaniemi (varalla Airi Heikkinen) (Jouni Haataja) (Hanna Linjala) (Pentti Keränen) (Vesa Aho) (Merja Leinonen) (Jouni Heikkinen) (Simo Kemppainen) (Kyösti Karvonen) (Vuokko Karjalainen) (Samuli Leinonen) (Ritva Anttonen) Vuonna 2010 hallituksen varsinaisista jäsenistä kaksi ja varajäsenistä neljä oli uusia. Uudet jäsenet ja varajäsenet on kirjoitettu kokoonpanoon kursiivilla. Toukokuussa pidetyn hallituksen kokouksen yhteydessä järjestettiin tutustumis- ja perehdyttämistuokio uusille jäsenille nopeuttamaan sisäänpääsyä toimintaan. Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Kokoukset järjestettiin totuttuun tapaan vuorotellen eri kunnissa. Myös hallituksen varajäsenet saivat kokousten esityslistat ja pöytäkirjat. Osa heistä käytti mahdollisuutta osallistua kokouksiin, vaikka varsinainenkin jäsen oli paikalla. Aktiivisuudesta kertoo se, että alueen pitkistä välimatkoista huolimatta hallituksen kokousten osallistumisen keskiarvo oli 12 henkilöä kokousta kohden. Hallituksen kokouksista yksi oli strategiakokous, jossa muun muassa käytiin läpi oman kehittämisohjelman toteutumistilannetta. Hallitus myös päätti aktivointitoimista luonnontuotteisiin liittyvien hankehakemusten saamiseksi sekä toteuttaa nuorten pienhankehaun yhdistyksen omilla varoilla. Yhdeksi yhdistyksen tiedotuskanavaksi päätettiin ottaa sosiaalinen media yhdessä Elävä Kainuu Leaderin kanssa. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä on osallistunut kokousten lisäksi erilaisiin koulutuspäiviin, tapaamisiin ja kumppanuusmatkalle Unkariin. Hallituksen jäsenille ja varajäsenille on tilattu MaaseutuPlus lehti Johtoryhmä Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja muodostavat johtoryhmän, joka toimii työntekijöiden tukena yhdistyksen juoksevien asioiden hoitamisessa, harkitsee mitkä niistä on tarkoituksenmukaista viedä hallituskäsittelyyn, valmistelee asioita hallitukselle sekä tekee hallitukselle yhdistyksen toimintaa edistäviä aloitteita. Vuoden 2010 aikana johtoryhmä ei kokoontunut, asioita hoidettiin sähköpostitse.

4 2.5. Henkilöstö Yhdistyksellä on kaksi vakinaista työntekijää, toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen ja hankeneuvoja Päivi Koivula. Molemmat on palkattu toimintarahalla. Lisäksi on kaksi määräaikaista, hankerahoituksella palkattua työntekijää: aktivaattori Teuvo Hatva toteuttaa Kainuun ja Koillismaan Kalaleader ohjelmaa ja maaseuturahoitukseen liittyvästä tiedottamisesta huolehtii Marjo Nousiainen. Projektiopintoja suorittanut Hannu Riekkinen tutustui Oulujärvi Leaderin hanketoimintaan reilun parin kuukauden harjoittelujaksolla kevättalvella. Toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja suorittivat loppuun edellisenä vuonna alkaneen ELY keskuksen järjestämän yritysneuvoja -valmennusohjelman. Lisäksi on osallistuttu MMM:n, Mavin ja verkostoyksikön Leader ryhmille suuntaamiin koulutuksiin ja tapahtumiin Toimitilat Yhdistyksen toimisto sijaitsee Kajaanissa ELY keskuksen ja muiden valtion virastojen yhteydessä. Toimistotilat ovat vierekkäin Elävä Kainuu LEADER ry:n kanssa, joka mahdollistaa päivittäisen kanssakäymisen ja ajatusten vaihdon. Sijainnissa ELY keskuksen kanssa samassa paikassa on hyvät ja huonot puolensa. Huonoa on se, että toimijat välillä mieltävät Leaderin ELY keskuksen osaksi, joka voi nostaa kynnystä ottaa yhteyttä. Hyvää puolestaan on mahdollisuus tiiviiseen ja monimuotoiseen yhteistyöhön. Tällä voidaan poistaa päällekkäisyyksiä ja tehostaa resurssien yhteensovitusta, joka lopulta koituu myös alueen toimijoiden hyödyksi. Nykyiset tilat eivät kuitenkaan mahdollista yhdistyksen toiminnan kasvua, joten uusiin tiloihin muutto on mietinnässä Tilintarkastajat Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Eero Huusko Ernst&Young Oy:stä ja varatilintarkastajana Maija Huusko Ernst&Young Oy:stä Jäsenyydet muissa yhdistyksissä Oulujärvi LEADER ry on Suomen Kylätoiminta ry:n, Kainuun Nuotta ry:n, Kainuun Kalatalouskeskus ry:n ja ELARD:in (eurooppalainen Leader järjestö) jäsen. 3. TOIMINTA VUONNA 2010 Vuodelle 2010 Maa- ja metsätalousministeriö myönsi Oulujärvi LEADER ry:lle euroa hankkeiden tukemiseen. Keväällä summaan lisättiin vuonna 2009 käyttämättä jääneet varat, noin euroa. Jokaisen tuettavan hankkeen on osaltaan toteutettava yhdistyksen kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelmalla on viisi painopistettä, jotka ovat Luonnosta nouseva tuotanto Luonto elämysten lähteenä Kehittyvä tietotyö Sujuva arki viihtyisässä ympäristössä Elinvoimaiset yhteisöt, osaavat ihmiset Yritystukea voidaan myöntää aloittaville yrityksille sekä jo olemassa oleville, korkeintaan 10 henkilöä työllistäville yrityksille. Hanketukea voivat saada esimerkiksi yhdistykset ja kunnat erilaisiin kehittämishankkeisiin ja yleishyödyllisiin investointeihin. Vuoden 2010 loppuun mennessä virallisen päätöksen saaneille hankkeille oli myönnetty yhteensä euroa. Rahaa on käyttämättä euroa. Osa tästä ra-

5 hasta on kuitenkin jo sidottu Leader hallituksen puoltopäätöksillä, mutta ne eivät ehtineet saada viranomaispäätöstä vuoden 2010 puolella. Ohjelman toteutuminen sujuu melko hyvin. Ainoastaan Luonnosta nouseva tuotanto painopiste, joka sisältää erilaisten luonnontuotteiden hyödyntämisen, on toteutunut suunniteltua heikommin. Kansainvälistyminen on käynnistynyt hitaasti, mutta eteni selvästi vuoden 2010 aikana. JULKISEN TUEN JAKAUTUMINEN LEADER-OHJELMAN PAINOPISTEIT- TÄIN Toteuma Toteuma Taulukkoon sisältyvät mennessä virallisen päätöksen saaneet hankkeet Luonnosta nouseva tuotanto 8 % % Luonto elämysten lähteenä 18 % % Kehittyvä tietotyö 2 % % Sujuva arki viihtyisässä ympäristössä 35 % % Elinvoimaiset yhteisöt, osaavat ihmiset 14 % % Alueiden väliset ja kansainväliset hankkeet 5 % ,5 % Toiminta 18 % ,5 % Yhteensä 100 % % Hanketukien myöntämisen lisäksi Oulujärvi LEADER toteuttaa kehittämisohjelmaansa omilla hankkeilla ja muilla omilla kehittämistoimenpiteillä Tuettujen hankkeitten keskeinen sisältö toimenpide 411: Yksi koulutushankehakemus, joka sai rahoituksen. toimenpide 412: ei hankkeita toimenpide 413: Yhteensä 27 hakemusta. Hallitus puolsi 22 hakemusta, joista seitsemän yritystukia ja 15 yleishyödyllisiä hankkeita. Yritystuet ovat investointi- ja käynnistystukia. Yleishyödyllisistä hankkeista kolme on elinkeinojen kehittämishankkeita, kahdeksan yleishyödyllisiä investointeja, koulutushankkeita on kaksi, samoin kehittämishankkeita. Puolletuista hankkeista kolme yrityshanketta peruttiin hakijan toimesta muun muassa työkyvyttömyyteen johtuneet tapaturman ja kustannusarviota huomattavasti suuremmiksi kasvaneiden rakentamiskustannusten vuoksi. Kolme hakemusta sai hallitukselta kielteisen lausunnon. Kahteen hankkeeseen pyydettiin lisäselvityksiä ja nämä hakemukset käsitellään uudelleen vuoden 2011 puolella. toimenpide 421: Kaksi hakemusta, joista toista ei puollettu. Yksi kansainvälinen esiselvityshanke sai rahoituksen. toimenpide 431: Toimintarahan toteutusaika on Käytettävissä on euroa. Vuoden 2010 aikana toimintarahaa käytettiin euroa. Toimintarahalla ylläpidetään toimistoa, palkataan toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja sekä huolehditaan hallituksen toimintakuluista. Toimintarahalla tehdään perustiedottamista ja aktivointitoimenpiteitä sekä sidosryhmäyhteistyötä. Tärkeimmän tehtävän muodostavat hankeneuvonta ja hankkeiden käsittely. Jokainen hankehakemus vaatii useita neuvontatilanteita ennen jättämistä ja neuvonta jatkuu hankkeiden toteutusai-

6 kana. Vuoden 2010 aikana hallituksen käsittelyyn valmistui 30 hankehakemusta, joista puollettiin 24 ja kielteisen lausunnon sai neljä hakemusta. Hakijat peruivat kolme hakemusta ja kahden hankkeen käsittely siirtyi vuoden 2011 puolelle hallituksen pyydettyä niihin täydennyksiä. Esimerkkejä puolletuista ja virallisen päätöksen saaneista hankkeista: Yleishyödyllisiä hankkeita Metsänainen -hankkeessa tarjotaan metsäasioista kiinnostuneille naisille koulutusta ja tutustumista metsätalouden käytännön toimintaan. Hankkeen avulla naiset saavat lisää valmiuksia oman metsänsä hoitoon ja metsää omistavien organisaatioiden, esimerkiksi kuntien ja seurakuntien, luottamustehtävissä toimimiseen. Kymmenen iltaa käsittävät koulutuskokonaisuudet järjestetään Vaalassa, Paltamossa, Puolangalla, Kajaanissa ja Kajaanin Vuolijoella. Hankkeen toteuttaja on Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomi ja aloite siihen tuli yksityisiltä metsää omistavilta naisilta. Vallattomasti villasta on elinkeinojen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on lisätä kainuulaisen villan käyttöä sekä lisätä lampurien, käsityöyrittäjien, käsityöharrastajien ja kotikutojien osaamista villan käsittelytekniikoihin ja tuotesuunnitteluun liittyen. Hankkeessa tehdään myös koemarkkinointia. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu kotikutojaverkoston vahvistaminen uusia kutojia etsimällä ja kouluttamalla sekä alueella valmistettujen käsitöiden saatavuuden lisääminen matkailukohteissa. Hankkeen toteuttaja on Kainuun käsi- ja taideteollisuus ry / Taito Kainuu. Paltamon Harrastajateatteri-yhdistys ry:n hankkeessa rakennetaan kesäteatterin katsomoon katto sekä uusitaan näyttämö, näyttelijöiden pukeutumis- ja sosiaalitilat sekä yleisövessat. Katsomon kattamisen jälkeen esityksiä voi seurata hyvissä olosuhteissa myös sadesäällä ja tämän odotetaan lisäävän katsojamääriä. Tilojen kunnostamisen myötä odotetaan uusia harrastajia mukaan teatteritoimintaan. Hanke lisää alueen muuta käyttöä, voidaan järjestää ulkoilmakonsertteja, laulu- ja runoiltoja ja muita yleisötapahtumia myös normaalikauden ulkopuolella. Teatterin rakenteet ovat myös muiden käyttäjien kuin hakijayhdistyksen käytettävissä. Petpolis - Paltamon koira- ja hevoskylän esiselvityshankkeessa Paltamon kunta tavoittelee muutaman talon muodostamaa hevosharrastajien asuinyksikköä sekä tutkii edellytyksiä laajemman hevos- ja koiratoimintaan painottuvan asuin- ja harrastusympäristön toteuttamiseen. Hanke sisältää muun muassa sijaintipaikkatarkastelun ja havainnekuvat valmiista alueesta. Hankeidea on lähtöisin Paltamon kunnan asumistyöryhmältä, joka koostuu lähinnä eri järjestöjen edustajista. Hankkeen toteutuksessa on aktiivisesti mukana sekä koira- ja hevosharrastusyhdistyksiä että alan yrityksiä. Vaalan kunta käynnistää melontakeskustoiminnan ns. Uiton alueella Vaalan Sahanrannassa. Hankkeen toimenpiteisiin sisältyy elokuussa järjestettävä melonta- ja retkeilyviikko. Hanke toteutetaan yhteistyössä siitä aloitteen tehneen Oulujärven Melojat ry:n kanssa. Melontakeskukseen liittyvässä investointihankkeessa Vaalan kunta hankkii erityyppisiä kanootteja ja melontavarusteita lainaamotoiminnan aloittamiseksi. Investointi antaa harrastajille tai melontaharrastuksesta kiinnostuneille mahdollisuuden kokeilla ja etsiä itselle sopivaa kanoottityyppiä ennen oman kanootin hankintaa. Puolangan Moottorikerho ry on rakentamassa jokamiesluokan moottorirataa yhdistyksen omin varoin, ilman tukea. Leader tuella tehdään rataan liittyviä rakenteita, kuten katsomo, lippupistekatoksia ja pysäköintialue.

7 Riihipiha-museon säätiö Kajaanin Vuolijoelta täydentää museoaluetta siirtämällä sinne vanhan rakennuksen, johon sijoitetaan Suojeluskunta-, Lotta- ja Säästöpankkiaiheiset esinekokoelmat. Hankkeen avulla säilytetään alueen kulttuuriperintöä. Kainuun Kennelpiiri omistaa Kajaanissa entisen Mainuan koulun, jota käytetään piirin oman toiminnan lisäksi kylätalona. Kyläyhdistyksellä ja kyläläisillä on korvaukseton käyttöoikeus tiloihin. Rakennuksen käyttöaste on korkea: kävijöitä on vuosittain yli Tuen avulla rakennuksen öljylämmitysjärjestelmä muutettiin maalämmölle. Maalämpöön siirtymisellä vähennetään kiinteistön vuotuisia lämmityskustannuksia sekä pienennetään ympäristöpäästöjä. Paltamolaisen Kainuun Opiston kansainvälisessä esiselvityshankkeessa etsitään yhteistyökumppaneita sekä Italiasta että Kainuusta ikäihmisten uudenlaiseen aktivoimiseen. Hankkeen toteuttajakumppanina on Vanhain Ystävät ry. Opiskelun ja uuteen kulttuuriin tutustumisen avulla tuetaan vireyttä ja löydetään uusia väyliä yhteiseen tekemiseen. Yrityshankkeita T:mi Voitto Manniselle Puolangalta myönnettiin investointitukea liuskekivien jatkojalostuskoneiden hankintaan sekä käynnistystukea ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamiseen. Kalatuotteita tapahtumissa ja toreilla myyvä Vexin Herkku Oy palkkaa yrityksen käynnistystuen turvin ensimmäisen vakituisen työntekijän. Vaalan Konetarvikkeen hankkeessa hankitaan uusi maksujärjestelmä, jolla turvataan polttoöljyn myynnin jatkuminen Vaalassa Viestintä- ja koulutustoimet ohjelman edistämiseksi Toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja huolehtivat perusviestinnästä. Omia nettisivuja päivitettiin säännöllisesti, paikallislehdissä julkaistiin muutama hakuilmoitus, jokaisen hallituksen kokouksen jälkeen lähetettiin paikallislehdille valmis juttu tehdyistä hankepuoltopäätöksistä, tilaisuuksia järjestettiin itse sekä yhteistyössä muiden tahojen kanssa ja Leader asiaa käytiin kertomassa muiden järjestämissä tilaisuuksissa. Tukimahdollisuuksista on kerrottu muun muassa kulttuurialan toimijoille, Paltamon nuorisotoimijoille, kyläympäristöjen kunnostamisesta kiinnostuneille, karjatalouden aikuisopiskelijoille, yrityksen perustamista suunnitteleville, Kainuun järjestötoimijoille, Kainuun TE toimistojen henkilöstölle ja kylätoimijoille. Omat ja muiden kanssa järjestetyt koulutustilaisuudet Sopimuksellisuustilaisuus Osuuskuntapäivä 1.3. Maahanmuuttaja maaseudun voimavaraksi seminaari 3.5. Metsästysseurainfo 6.5. Kylämaisemat kuntoon Hyvät rakennussuunnitelmat sujuva tukihaku Perusviestinnän lisäksi on viestintätoimia tehty Maaseutuohjelmat tutuiksi hankkeen toimesta sekä kv asioihin liittyen Lisävirtaa yhteistyöstä hankkeen puitteissa. Näistä hankkeista kerrotaan tarkemmin luvussa Arviointitoimet Varsinaista itsearviointia tai ulkoista arviointia ei ole tehty. Toiminnassa on kuitenkin otettu huomioon hanketoimijoilta saatua palautetta ja pyritty parantamaan toimintatapoja sen pohjalta. Ohjelman toteutumista arvioitiin hallituksen strategiakokouksessa.

8 3.4. Yhdistyksen omat hankkeet ja muu toiminta Maaseutuohjelmat tutuiksi -hanke Oulujärvi Leaderin, Elävä Kainuu Leaderin ja Kainuun ELY keskuksen maaseutu ja energia yksikön yhteisen Maaseutuohjelmat tutuiksi tiedonvälityshankkeen toteutus jatkui. Hanketta hallinnoi Oulujärvi LEADER ja ohjelmatiedottajana toimii Marjo Nousiainen. Hankkeeseen liittyen tehtiin kaksi yhteistä Vekkari lehteä, jotka jaettiin jokaiseen kainuulaiseen talouteen. Lehdet postitettiin myös kaikkiin muihin Leader ryhmiin, ELY keskuksiin, MMM:öön, Maviin ja muille vastaaville sidosryhmille. Yhteisiä sähköisiä Vekkari tiedotteita julkaistiin vuoden aikana seitsemän. Ohjelmatiedottaja on lähettänyt tiedotusvälineille juttuvinkkejä ja kirjoittanut itse hankkeita esitteleviä valmiita lehtijuttuja muun muassa Kainuun Sanomiin, paikallislehtiin ja MaaseutuPlussaan. Myös Maaseutu.fi sivustolla julkaistiin juttu kahdesta entisestä paperimiehestä, jotka ovat siirtyneet yrittäjiksi ja saaneet yritystensä perustamiseen Oulujärvi Leader tukea. Tiedotusvälineille ja keskeisille sidosryhmille järjestettiin elokuussa Maaseutukierros, jossa tutustuttiin muun muassa rakenteilla olevaan navettainvestointiin, vasta-avattuun taide- ja kurssikeskukseen, Paljakan matkailukeskuksen kehittämishankkeisiin sekä perinnebiotooppikohteeseen. Elokuussa järjestettiin tiedotustilaisuus yritysryhmän kehittämistuesta yritysneuvojille, elinkeino- ja maaseutuasiamiehille sekä muille yritysten kehittämistyötä tekeville. Kokemuksia yritysryhmähankkeista kertoi Suupohjan Kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Paavo Mattila. Aiheesta lähetettiin sähköpostitiedotteita yrittäjille sekä tehtiin juttuja paikallislehtiin. Syyskuussa järjestettiin Hanketreffit teemalla Arkipäivän luovuus. Aamupäivällä virittäydyttiin teemaan kuuntelemalla Mato Valtosen luento, joka oli avoin yleisölle. Luento veti 260 kuulijaa. Iltapäivällä Maaseuturahastosta rahoitettujen hankkeiden vetäjät miettivät maaseudun mahdollisuuksia ja uusia ideoita. Maa- ja metsätalousministeriön näkemyksiä esitteli neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen. Hankkeiden viestintäosaamista on lisätty toteuttamalla neljä viestintäinfoa eri aiheista. Infoista kaksi käsitteli valokuvaamista ja kuvien käsittelyä, lisäksi teemoina olivat tiedottaminen ja vuorovaikutus. Lisävirtaa yhteistyöstä -hanke Kansainvälistyminen on olennainen osa Leader toimintaa, mutta ilman näihin asioihin paneutuvaa henkilöä Leader ohjelmien kv osiot ja tavoitteet eivät toteudu. Oulujärvi Leaderin ja Elävä Kainuu Leaderin yhteisen Lisävirtaa yhteistyöstä hankkeen tarkoitus on edistää kainuulaisten maaseudun toimijoiden yhteistyötä ja kansainvälistymistä. Ryhmien yhteisenä kv koordinaattorina toimii unkarilainen, mutta kainuulaistunut Monika Kokkonen. Hanketta hallinnoi Elävä Kainuu Leader. Pienten toimijoiden kansainvälistyminen vaatii paljon aktivointia ja asiasta tiedottamista sekä lisäksi konkreettista apua ideoitten hiomiseen, kumppaneiden etsimiseen, yhteistyösopimusten luomiseen ja kaikkeen muuhunkin hankkeisiin liittyvään toimintaan. Maaliskuussa järjestettiin Maaseudulta maailmalle koulutustilaisuus kansainvälisen Leader hankkeen suunnittelusta. Iltapäivän ryhmätöissä osanottajat työstivät hankeaihioita eri teemoilla. Kylätalojen kehittäminen oli yksi teemoista ja aiheen tiimoilta järjestettiin myös teematreffit toukokuussa.

9 Kainuun Opiston Pala palalta Italiaa esiselvityshankkeessa saatiin kontaktit kahteen italialaiseen toimintaryhmään, joiden kanssa käytävät yhteistyöneuvottelut edellyttivät myös Leader henkilöstön läsnäoloa. Opiston ja Vanhain ystävien edustuksen lisäksi kv koordinaattori ja toiminnanjohtaja osallistuivat marraskuiselle matkalle Maremman ja Picenon Leader ryhmien vieraaksi. Hankeideoita on hiottu ja molemmat italialaiset ryhmät tulevat jatkoneuvotteluihin Kainuuseen helmikuussa Verkostoyksikön matkalla kv koordinaattorille syntyi yhteys unkarilaisen 36 Jo Paloc toimintaryhmän kanssa. Ryhmä on halukas tekemään yhteistyötä kainuulaisten kanssa. 19 kainuulaisen toimijan ryhmä kävi Unkarissa kumppanuusmatkalla joulukuussa. Matkan osanottajat olivat kylä-, kulttuuri- ja hevosalan toimijoita. Unkariyhteistyöstä kiinnostuneita etsittiin avoimella haulla Vekkarilehden ilmoituksella. Hakijoiden piti perustella kiinnostuksensa ja osoittaa, miksi juuri heidät kannattaa valita matkalle. Tämä osoittautui hyväksi käytännöksi ja matka on johtamassa jatkotoimenpiteisiin. Matkalle osallistui myös Päijänne Leaderin vasta valittu kv-koordinaattori, jolle matka oli opintomatka vastaavien matkojen järjestämiseksi. Unkarilaiset ovat saaneet omalta ministeriöltään rahoituksen Kainuuseen suuntautuvaa vastavierailua varten. Vierailu toteutuu helmi maaliskuun vaihteessa Kalaleader Oulujärvi Leader hallinnoi Kainuun ja Koillismaan Kalaleader ohjelmaa, jonka toteuttajia ovat myös Elävä Kainuu Leader ja Myötäle. Ohjelmasta on rahoitettu Kalaleader käytäntöön aktivointihanke, jota myös hallinnoi Oulujärvi Leader. Kalaleader aktivaattorina toimii Teuvo Hatva. Aktivaattori on tehnyt yrityskohtaisia kehittämissuunnitelmia ja auttanut yrityksiä rahoituksen hankkimisessa. Lisäksi on tehty useita muita yritysten tarpeista nousseita kehittämistoimenpiteitä. Toukokuussa joukko Kainuun ja Koillismaan kalastajia tutustui Perämeren kalastukseen ja alueen kalastustapojen soveltuvuuteen sisävesille. Tutustumismatkan seurauksena kalastajat ovat ostaneet hylkeitä kestämättömiä merirysiä sisävesikalastukseen. Kalastajien ryhmä vieraili myös Uudenkaupungin ammattikalastajamessuilla elokuussa. Samalla matkalla tutustuttiin Pirkanmaan ammattikalastukseen ja ravustukseen. Yksi kalankasvattaja ja aktivaattori osallistuivat syyskuissa pidettyihin Pohjoismaisiin kalankasvatuspäiviin Tanskassa. Päiviltä haettiin tietoa ja käyttäjäkokemuksia elävän kalan pumppaukseen tarkoitetuista kalapumpuista. Saadut tiedot välitettiin kalanviljelijöille. Ryhmä alueen kalanjalostajia kävi aktivaattorin kanssa tukkusektorikierroksella Helsingissä marraskuussa. Matkan tuloksena oli useita kiinnostuneita tukkukontakteja. Ainakin yksi tukkuliike on ottamassa kainuulaiset kalatuotteet valikoimiinsa. Jatkoneuvottelut käydään tammikuussa Kajaanissa. Kitkan viisaalle haettiin EU:n alkuperänimisuojaa syksyllä Hakemus on julkaistu Suomessa joulukuussa ja menee sen jälkeen EU:n laajuiseen julkaisumenettelyyn. Nimisuoja myönnetään kuulemisten jälkeen, joka on aikaisintaan syksyllä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader ohjelman toteutus on edennyt hyvin. Liikkeelle on saatu monenlaisia alalle uusia toimintoja ja toimintatapoja. Koska kalataloustoimintaryhmät ovat uutta koko Euroopassa, edistyneimpien ryhmien toiminta kiinnostaa. Kalatalousjaoston puheenjohtaja ja aktivaattori osallistuivat kutsuttuina puhujina

10 Liettuan kalatalousryhmien koulutuspäiville lokakuussa. Koulutuspäivien jälkeen kolme liettualaista kalatalousyrittäjää kävi opintomatkalla Kainuussa tammikuussa Leader toimintatapa Venäjälle I ja II pilottihankkeet Oulujärvi Leaderin ja Elävä Kainuu Leaderin yhteisissä pilottihankkeissa on välitetty valmiuksia Leader toimintamallin käyttöönottamiseksi Karjalan tasavallassa. Hankkeiden rahoitus on tullut Maa- ja metsätalousministeriön Lähialueyhteistyövaroista ja Rajaseutuliitosta. Hankkeiden hallinnoijana toimi Elävä Kainuu Leader ja hankevastaavana entinen ProAgria Kainuun johtaja Tapani Karjalainen. Hankkeen käytännön toimenpiteet on tehty pääosin Oulujärvi Leaderin toimesta yhdessä hankevastaavan kanssa. Oulujärvi Leaderin edustajat kävivät kolme kertaa Karjalassa kertomassa toiminnasta sekä paikallisen ministeriön edustajille ja muille viranomaisille että kylien asukkaille. Karjalasta vieraili kaksi ryhmää Kainuussa tutustumassa kylätoimintaan ja Leader hankkeisiin. Venäläisille on pidetty esityksiä Leader toimintaperiaatteista, hallituksen ja työntekijöiden rooleista ja tehtävistä, eri hankemuodoista, hankesuunnittelusta ja budjetin laatimisesta. Hankeneuvoja on osallistunut myös venäläisten ja maaseutuneuvos Eero Uusitalon väliseen tapaamiseen Helsingissä. Uusitalo osallistui myös Petroskoissa pidettyyn ensimmäisen pilottivaiheen loppuseminaariin. Hankkeen venäläisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet muun muassa Karjalan elintarvike-, maatalous- ja kalastusministeriö, Karjalan kuntaliitto, Karjalan Osuuskuntien Liitto sekä Leader toiminnasta kiinnostuneet kylät Zhuja, Vilga ja Läskelä. Pilotti II päättyi vuoden 2010 lopussa. Jatkotoimenpiteet ovat hyvin pitkälle riippuvaisia Venäjän keskushallinnon suhtautumisesta, myöntääkö se kokeilurahoitusta Karjalan tasavallalle. Ilman sitä Karjalan tasavalta ei voine aloittaa Leader toimintatavan toteutusta, vaikka onkin hyväksynyt sen käyttöönoton Karjalan kylissä on mielenkiintoa ja halukkuutta Leader toimintaan ja ainakin yksi kylistä (vastaa suomalaista kuntaa) on jo varannut vuoden 2011 budjettiinsa euroa vastaavan summan Leader toiminnan aloittamiseen. Heidän budjetissaan kyse on huomattavasta summasta. Pätäkkä - nuorten pienhankeraha Yhdistyksen omilla varoilla päätettiin toteuttaa pienhankehaku nuorille. Hankkeisiin käytetään yhteensä enintään euroa. Tuki on euroa hanketta kohden. Haku avattiin lokakuussa ja päättyy helmikuun 2011 alkupuolella. Kehittäjäkumppanuus / Asiantuntijana toimiminen Erilaisiin kehittämistyöryhmiin osallistuminen on antanut mahdollisuuden vaikuttaa esimerkiksi eri kehittämisohjelmien ja suunnitelmien sisältöihin. Samalla oma osaaminen on kasvanut ja työssä tarvittavat yhteistyöverkostot laajentuneet. Vuoden 2010 aikana on osallistuttu seuraaviin työryhmiin: Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelman seurantaryhmä Paltamon kunnan asumistyöryhmä YTR:n alainen maaseutuasumisen teemaryhmä Kajaanin yliopistokeskuksen hallinnoiman Kainuun kyläteemaohjelman ohjausryhmä Oulu Kajaani kehittämisvyöhykkeeseen liittyvän Rokua Oulujärvi matkailun master plan hankkeen hanketyöryhmä Kainuun maaseuturyhmä Kainuun strategiaryhmä Suomen Kylätoiminta ry:n Leader jaosto ja Leader asiamieshankkeen ohjausryhmä Kainuun perinnebiotoopit 2010 hankkeen tukiryhmä Kainuulainen Lähiruoka hankkeen kehittämistyöryhmä

11 Euracademy Assosiation: 9th Summer Academy Yhdeksäs eurooppalainen maaseudun tutkijoiden ja kehittäjien Kesäakatemia pidettiin kesä-heinäkuun vaihteessa Suomussalmella. Järjestäjinä olivat Oulun yliopiston Lönnrot Instituutti, Elävä Kainuu Leader ja Oulujärvi Leader. Kesäakatemiaan sisältyvistä kaksipäiväisistä opintoretkistä kaksi suuntautui Oulujärvi Leaderin alueelle, toinen Paltamoon ja toinen Kajaanin Vuolijoelle. Paltamossa tutustuttiin Työvoimataloon, nuorten toimintaan, lukioon ja yläasteeseen sekä Vaarankylään. Otanmäessä perehdyttiin entisen kaivosyhteisön muutokseen ja vierailukohteina olivat muun muassa Transtechin vaunutehdas, kylän kerrostalot ja palvelut, Onnelan matkailutila ja Riihipiha museo. Sekä Paltamossa että Otanmäessä paikalliset asukkaat ja yhdistystoimijat osallistuivat kiitettävän aktiivisesti opintomatkojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kesäakatemian yli 30 osanottajaa tulivat useista eri maista, esimerkiksi Sloveniasta, Kreikasta, Unkarista, Norjasta ja Skotlannista. Hanketoimijan käsikirjan muutostyöt Maaseutuverkostoyksikön nettisivuilla oleva Hanketoimijan käsikirja Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettaville hankkeille oli saanut palautetta ja toiveita sen asiakasystävällisyyden parantamisesta. Käsikirjassa oli myös vanhentunutta tietoa. Verkostoyksikkö tilasi käsikirjan muutostyöt ostopalveluna Oulujärvi Leaderilta. Muutostyö tehtiin hankeneuvojan, ohjelmatiedottajan ja toiminnanjohtajan tiimityönä vuonna 2009 ja viimeisteltiin 2010 muun muassa huomioimalla hankeasetuksen muutokset. Uusittu käsikirja julkaistiin joulukuussa. 4. OMAN TOIMINNAN ONNISTUMISIA JA ONGELMIA Molempien Leader ryhmien ja TE keskuksen maaseutupuolen yhteinen tiedonvälityshanke kuuluu onnistumisiin myös vuonna Sillä on saatu lisättyä ja monipuolistettua kaikkien tiedottamista ja näkyvyyttä. Lisäksi hanke on rahoitettu oman ohjelman ulkopuolisin varoin; Maaseuturahastosta TE keskuksen kautta. Myös toimintarahalla tehdyllä tiedottamistyöllä on saatu runsaasti näkyvyyttä. Tästä kertoo se, että alueen lehdet kirjoittivat 25 juttua, joissa esiteltiin joku rahoitettu hanke ja Oulujärvi Leaderin omasta toiminnasta julkaistiin peräti 32 juttua. Kalaleader ohjelma aktivointihankkeineen etenee hyvin. Kansainvälisiä kontakteja on löytynyt, samoin kv -hankeaihioita, joita jatkotyöstetään. Yhteistyö ELY keskuksen kanssa toimii hyvin. Esimerkiksi maksatuspäätöksiä tulee noin viikon sisällä siitä, kun ne on toimitettu meiltä ELY keskukseen ja hankepäätöksiäkin saadaan nopeimmillaan muutamassa viikossa. Yhteistyö eri tahojen kanssa on entisestään lisääntynyt. Verkostoyksikön tilaama Hanketoimijan käsikirja viimeisteltiin keväällä ja julkaistiin joulukuussa. Käsikirjasta on tullut hyvää palautetta, sitä on pidetty käytännöllisenä ja hyödyllisenä. Varsinaisia ongelmia ei ole ollut. Linjalle 2 ei ole tullut hankkeita, eikä kansainvälisiä yhteishankkeita ole vielä syntynyt yhtä esiselvitystä lukuun ottamatta, mutta nämä asiat ehtivät korjaantua ohjelmakauden aikana. Yrityshankkeiden määrä romahti aiempiin vuosiin verrattuna. Tämä ei kuitenkaan ole pelkästään Oulujärvi Leaderin ongelma vaan näkyy myös muiden kainuulaisten rahoittajatahojen kohdalla. Erityisesti

12 maaseudun pienillä yrityksillä on pulaa omasta pääomasta. Tällöin ei pystytä tekemään aina edes jokapäiväisen toiminnan kannalta tarpeellisia investointeja, kasvuun tähtäävistä toimenpiteistä puhumattakaan. Leader toimintatapa Linjalla 2 Hankkeita ei ole ollut, vaikka niitä on yritetty aktivoida muun muassa lehtijutuilla paikallislehdissä ja Vekkarissa, esittelemällä tukimahdollisuutta Tukinetti hankkeen järjestämässä maisematukien tiedotuspäivässä, Kylämaisemat kuntoon tilaisuudessa ja puolankalaisille metsästysseuroille. Omilta nettisivuiltamme löytyy tietoa yhdistysten mahdollisuuksista hyödyntää ympäristötukia. Lisäksi on osallistuttu Kainuun ELY keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen Kainuun perinnebiotoopit 2010 hankkeen tukiryhmään Leader valtakunnallisesti Palautetta keskushallinnolle ja verkostoyksikölle Toimintaryhmien rahoituskehyksiin ja toimintarahoihin tuli lisävaroja sitä hakeneille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Linjan 4 ulkopuolelta. Tämä oli tervetullut asia ja helpotti erityisesti pienimpien ryhmien tilannetta. Byrokratian purkuun liittyvät parannukset (mm. kilpailutusrajojen nosto, kustannuslajien sitovuuden poistaminen, yritystukihakemuslomakkeen muutos, liitteiden väheneminen) olivat hyviä ja tarpeellisia. Sen sijaan hankejärjestelmästä löytyy vieläkin ongelmia. Esimerkki: asetuksen mukaan hakija voi saada 20 % ennakkoa myönnetystä tuesta. Jos hankkeessa on useampi tuettava kohde, esimerkiksi rakentamista ja kalustohankintoja, hankejärjestelmä sallii ennakon maksamisen vain yhdestä kohteesta. Hakija ei siis saa 20 %:n ennakkoa myönnetystä tuesta, järjestelmä ei ole asetuksen mukainen. Edelliseen ohjelmakauteen verrattuna ryhmille suunnatut koulutukset ovat lähinnä pelkästään hanketeknisiä, tulevaisuuteen suuntaavat katsaukset ja näköalat puuttuvat. Niitä kuitenkin tarvittaisiin, samoin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Leader toimintatavan toteutumisen kokonaistarkastelua. Koulutuspäivien yhteyteen sijoitetut MMM:n ajankohtaisasiat toimintaryhmille ovat hyviä tilaisuuksia, mutta ajallisesti lyhyitä. 5. NÄKYMIÄ VUODELLE 2011 Uutena viestintä- ja osallistamismuotona otetaan käyttöön sosiaalinen media. Kalaleader ohjelman ja Maaseutuohjelmat tutuksi tiedonvälityshankkeen toteuttaminen jatkuu koko vuoden. Maaseutuohjelmat tutuksi hankkeessa painotetaan erityisesti aktivointitoimenpiteitä yritysryhmän kehittämishankkeiden syntymiseksi. Naapuriryhmän kanssa yhteinen Lisävirtaa yhteistyöstä aktivointihanke päättyy kesällä, mutta sille on rakennettava jatkohanke, koska kansainvälisen yhteistyön luominen eri tahojen välille vie aikaa ja vaatii kokonaisen henkilötyöpanoksen. Löydettyjä kv kontakteja ja potentiaalisia kumppaneita ei pidä hukata resurssipulaan. 6. PÄIVÄYKSET JA ALLEKIRJOITUKSET Kajaanissa Markku Ronkainen puheenjohtaja Pirjo Oikarinen toiminnanjohtaja

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta-alueena on Kainuu. Leader ohjelmaa yhdistys toteuttaa Paltamon, Puolangan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Pohjois-Satakunta Ikaalinen

Pohjois-Satakunta Ikaalinen Pohjois-Satakunta Ikaalinen 19.3.2015 41700 asukasta Satakunta 25 450 Pirkanmaa 16 250 Toiminta-alue Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden

Lisätiedot

HANKKEEN NIMI Kalaleader -aktivaattori. HAKIJA Oulujärvi LEADER ry, Kalliokatu 4, 87100 KAJAANI

HANKKEEN NIMI Kalaleader -aktivaattori. HAKIJA Oulujärvi LEADER ry, Kalliokatu 4, 87100 KAJAANI HANKKEEN NIMI Kalaleader -aktivaattori HAKIJA Oulujärvi LEADER ry, Kalliokatu 4, 87100 KAJAANI Oulujärvi LEADER ry on vuonna 1996 perustettu yhdistys, joka toimii Leader toimintaryhmänä jo neljättä ohjelmakautta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Iitin kyläkoordinaattori -hanke , oikaisuvaatimus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Iitin kyläkoordinaattori -hanke , oikaisuvaatimus Kunnanhallitus 141 15.08.2016 Kunnanhallitus 148 29.08.2016 Kunnanhallitus 165 19.09.2016 Iitin kyläkoordinaattori -hanke 2017-2019, oikaisuvaatimus 755/00.01.05/2016 Kunnanhallitus 15.08.2016 141 Kyläasiain

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 24.4.2017 Kyse on paikallisesta kehittämisestä erilaisilla alueilla Kansalaisista ja yhteisöistä

Lisätiedot

LEADER-TOIMINTARYHMÄ MYÖTÄLE RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013. 1. Toiminnan tarkoitus

LEADER-TOIMINTARYHMÄ MYÖTÄLE RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013. 1. Toiminnan tarkoitus LEADER-TOIMINTARYHMÄ MYÖTÄLE RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. Toiminnan tarkoitus Sääntöjensä mukaan Myötäle ry:n ensisijainen tehtävä on toteuttaa toimialueellaan toimintaryhmätyötä.

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseuturahastosta

Ajankohtaista maaseuturahastosta Ajankohtaista maaseuturahastosta Maaseuturahaston rahoitusinfo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Vuoden 2017 rahoitus Maaseutuohjelman rahoituskiintiö vuodelle 2017 on yhteensä

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Etelä-Suomen kv-hankepäivä Helsinki 23.5.2017 Sivu 1 19.5.2017 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1. Yleistä Peräpohjolan Leader ry toteuttaa paikallisen kehittämisen strategiaa Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

ELY- Laajakaistahankkeet

ELY- Laajakaistahankkeet Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELY- Laajakaistahankkeet 30.01.2014 8.9.2014 Kahdentasoisia laajakaistahankkeita EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Kuggom Heli Tommiska, SILMU ry

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Kuggom Heli Tommiska, SILMU ry Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Kuggom 28.2.2017 Heli Tommiska, SILMU ry Leader - SILMU Hallitus valittu kolmikantaperiaatteen mukaisesti puheenjohtaja Marja Teppinen, Mäntsälä 9 jäsentä

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2.11.2015. HANKKEEN NIMI: Sisävesien elinvoimaa. 1. HAKIJA: Päijänne-Leader ry (Hallinnoiva Leader-ryhmä)

HANKESUUNNITELMA 2.11.2015. HANKKEEN NIMI: Sisävesien elinvoimaa. 1. HAKIJA: Päijänne-Leader ry (Hallinnoiva Leader-ryhmä) 1 HANKESUUNNITELMA 2.11.2015 HANKKEEN NIMI: Sisävesien elinvoimaa 1. HAKIJA: Päijänne-Leader ry (Hallinnoiva Leader-ryhmä) 2. TIIVISTELMÄ Sisävesien elinvoimaa aktivointihankkeen tarkoituksena on varmistaa

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Haikon Kartano, Porvoo 15.-16.1.2013 Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikön johtaja Toimintasuunnitelma 2013 Maaseutuverkostotoiminnan tavoitteet

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Leader ajankohtaispäivät , Oulu Laura Jänis

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Leader ajankohtaispäivät , Oulu Laura Jänis Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus Leader ajankohtaispäivät 4.-5.4.2017, Oulu Sisältö Maaseutuohjelman tilanne Suomessa Ajankohtaista Leaderissä EU:ssa Hanke- ja yritystukiasetusten muutokset

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö kieltenopetuksen kehittämisessä

Alueellinen yhteistyö kieltenopetuksen kehittämisessä Kainuun KIELO-hanke Alueellinen yhteistyö kieltenopetuksen kehittämisessä Kainuun kuntien osallistuminen kehittämishankkeeseen näytti hyvin epätodennäköiseltä vielä kuukausi ennen hakuajan päättymistä

Lisätiedot

Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys

Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys Leader toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta Leader-rahoitus Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta.

Lisätiedot

MMM:n ajankohtaiskatsaus

MMM:n ajankohtaiskatsaus MMM:n ajankohtaiskatsaus Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Sanna Sihvola MMM Sivu 1 3.11.2015 Esityksen sisältö Leader-ryhmien kehystarkistuksien kriteerit Näkemyksiä ja havaintoja 28.10.2015 Sivu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Teemahankeinfo 6.9.2017 Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Esityslistalla 1.Lyhyt johdatus Leader-toimintaan ja teemahankkeisiin 2.Kokemuksia LIVE-teemahankkeesta 3.Uudet teemahankkeet ja niiden hakuprosessi

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Nostoja selvitystyöstä kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen

Nostoja selvitystyöstä kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen Nostoja selvitystyöstä kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen Kansainvälisten hankkeiden kavalkadiin..0 Päivi Pylkkänen..0 Tausta MMM:n kilpailuttama tehtävänanto Selvitystyö kansainvälisistä Leader

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet Ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Savossa toimii kolme Leader -toimintaryhmää: Ylä-Savon Veturi ry www.ylasavonveturi.fi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry www.kalakukkory.fi

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-toimintaryhmät Maaseudun kehittämisyhdistyksiä, jotka aktivoivat, neuvovat ja rahoittavat Maaseudun toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ EDISTÄÄ KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄÄ YHTEISTYÖTÄ Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien

Lisätiedot

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Hakujen alkaminen 11.5.2015 haettavaksi ovat avautuneet: o Yritystuet

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETPÄHÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Yleistä Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE 29.9.2010 Ilpo Lehtinen ja Kalevi Welling SISÄLTÖ 1. HAKIJA 3 2. TIIVISTELMÄ 3 3. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 3 4. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA JA ORGANISOINTI 4 5. HANKKEEN TOIMIJAT JA

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET JA TULOKSET. Koulutus- ja tiedonvälitys. Koulutushanke. Koulutuspäivien lukumäärä (kpl)

KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET JA TULOKSET. Koulutus- ja tiedonvälitys. Koulutushanke. Koulutuspäivien lukumäärä (kpl) KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET JA TULOKSET Koulutus- ja tiedonvälitys 3306Cind 1(5) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015 Leader-rahoitus Yritysten ja yhdistysten info 2015 Mitä Leader on? Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseuturahastosta

Ajankohtaista maaseuturahastosta Ajankohtaista maaseuturahastosta Maaseuturahaston rahoitusinfo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 27.11.2015 Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Sivu 1 4.12.2015 Yhteenveto vuodesta 2015

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittäminen hanketuilla. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitusinfo

Yritystoiminnan kehittäminen hanketuilla. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitusinfo Yritystoiminnan kehittäminen hanketuilla Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitusinfo 19.1.2016 Sivu 1 19.1.2016 YRITYSTEN KEHITTÄMINEN -investointituet - toteutettavuustutkimukset - perustamistuki

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet Leader-toiminta - Leader-yhdistykset perustettu vuosina 1995-1997 - Alkamassa on neljäs ohjelmakausi - Yhdistyksissä on jäseniä yli 650 - Hallitustyöskentelyyn on osallistunut yli 200 henkilöä - Leader-ryhmien

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella

Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella Matkailuyritysverkosto Myyntiä, markkinointia, edunvalvontaa 3.10.2013 Survon kartano Ulla Mehto-Hämäläinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula 21. 22.4.2017 Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula Tiina Rinta-Rahko, ylitarkastaja ESITYKSEN SISÄLTÖ Maaseutuverkoston toimijat Leader-työssä

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Lappi Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Pohjoisimman Lapin Leader (PLL) Sodankylä, Inari, Utsjoki, Savukoski,

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi 24.5.2016 Kaisa Vihinen/PoKo ry PoKo ry:n Navigaattorikehittämisstrategia Paikalliseen kehittämistyöhön paikallisella harkinnalla Yhteisöjen hankkeet Yritysten tukeminen Työnjakoa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015 Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Viisari ry panostaa toiminta-alueen

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot