Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kunnanjohtaja info Kauppakirjan rakentamisvelvoite, Huikku Kauppakirjan rakentamisvelvoite, Pöllä Kauppakirjan rakentamisvelvoite, Huikku Alakoulurakennuksen jatkokäyttö Koulun kylmä- ja pakastehuoneen uusiminen Toimistohinnoittelun työnvaativuudenarviontikriteerien 194 hyväksyminen 122 Kunniamerkkiesitykset Korjaus- ja energia-avustukset Hailuodon kirjaston liittäminen Outi -kirjastoihin Kunnansihteerin viran täyttäminen 199

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tönkyrä Kalevi Puheenjohtaja Kalaja Matti Jäsen Sauvola Kaarina Jäsen Ranta Timo Jäsen saapui klo Siekkinen Teija Jäsen Tanskanen Oiva Jäsen, (Valt 2.vpj) Tuhkanen Raija varajäsen Pramila Sauli Valtuuston puheenjohtaja Sauvola Leo Valtuuston 1.varapuheenjohtaja POISSA Juola Raija Jäsen varalla Raija Tuhkanen MUU Karinen Tero vt.kunnanjohtaja Parrila Maarit vs.kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Tönkyrä Puheenjohtaja Maarit Parrila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Teija Siekkinen Pöytäkirjantarkastaja Oiva Tanskanen Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirastolla klo

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kokouksen järjestäytyminen Khall 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Teija Siekkinen ja Oiva Tanskanen. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall 113 Viranhaltijapäätös: Kunnansihteeri: 13 Huoltoaseman säiliötarkastuksen ja maaperätutkimuksen suorittajan valinta 14 Määräaikainen työsopimus, kesätyö. Pikkuluodon rakennustyömaa, rakennusapumies 15 Määräaikainen työsopimus, kesätyö. Pikkuluodon rakennustyömaa, rakennusapumies 16 Määräaikainen työsopimus, kesätyö. Pikkuluodon rakennustyömaa, rakennusapumies 17 Määräaikainen työsopimus, kesätyö. Matkailuneuvonta, matkailuharjoittelija 18 Määräaikainen työsopimus. Pikkuluodon rakennustyömaa, rakennusammattimies Puheenjohtajan esityksestä päätettiin, ettei kunnanhallitus käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijapäätöksiin.

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 114 1) Kiinteistönluovutusilmoitukset 3 kpl 2) Osekk; Yhtymähallituksen esityslista , Yhtymäkokouksen esityslista , Yhtymähallituksen esityslista ) Nouseva Rannikkoseutu ry; Uutiskirje 4) Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, Pohjois-Pohjanmaan toimiston asiantuntijoiden nimeäminen kuntayhteistyöhön 5) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus; Työllisyyskatsaus 4/2014, Kunniamerkkiesitykset 6) Maakuntaliitot; Kutsu Pohjois-Suomen kunnille sote-uudistusta valmistelevaan kokoukseen 7) Pohjois-Pohjanmaan Liitto; Maakuntahallituksen pöytäkirja ) Valtiovarainministeriö; Kutsu Alue- ja paikallishallintopäivät Rovaniemi, Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2014, Kuntien talouden tasapainottamisselvitysavustuksen hakeminen 9) Arkistolaitos; Sähke2 normin voimassaoloaikaa on jatkettu vuoden 2015 loppuun asti 10) Aluehallintovirasto; Päätös vuoden 2013 perustoimeentulotuen kustannuksiin suoritettavasta lopullisesta valtionosuudesta, Ouko14 valmiusharjoitusar 11) Asiakaspalvelu2014 hanke tiedottaa; Tiedote 5/ ) Keva; Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille 13) Oulun kaupunki; Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta pöytäkirja , Hailuodon ampumaradan haulikkoradan ympäristöluvan uudelleen käsittely sekä toiminnan aloituslupaa koskeva päätös, Ympäristötoimi tiedottaa: Moottoriajoneuvot vain teille 14) Tukes; Lausunnolle: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille ) Ara; Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat (3360,- Hailuoto) 16) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky; Hallituksen pöytäkirja , Valtuuston kokouskutsu ) Hailuodon Vesihuolto Oy; Hallituksen pöytäkirja ja Kokouskutsu ) Valvira; Kuntien varautuminen palvelurakenteiden muutokseen ja kotiin annettavien palvelujen saatavuuden turvaamiseen 19) Oulu Business; Vuoden 2014 ensimmäinen Oulun seudun elinkeinokatsaus 20) Maanmittauslaitos; Päätös koskien maanmittauslaitoksen palvelupisteiden aukioloaikoja ja puhelinpalvelua asiakkaille 21) Opetus- ja kulttuuriministeriö; Ajankohtaista liikuntatoimessa

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus ) Tiera; Tieran ohjausryhmien jäsenten valinta Kunnanjohtaja: Kunnahallitus merkitsee asiat tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanjohtaja info Khall 115 Keskustellan ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista: Merialueen osayleiskaavan viranomaisneuvottelu Oulun seudun kuntarakenneselvitys, ohjausryhmä Infopankki -portaali, BussinessOulu Talouskatsaus, Hailuodon kunta Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi. 1. Merialueen osayleiskaavan viranomaisneuvottelu kuultiin selostus osayleiskaavan tilanteesta. 2. Oulun seudun kuntarakenneselvitys, ohjausryhmä kuultiin selostus kuntarakenneselvityksen etenemisestä. 3. Infopankki -portaali, BussinessOulu - osallistutaan portaalin kuntakohtaisiin kustannuksiin. 4. Talouskatsaus, Hailuodon kunta - merkitään tiedoksi. Hallitukselle oli jaettu kokouskutsun yhteydessä oheismateriaalina tulosteet tuloslaskelma sekä , joissa vertailutietona tilivuoden talousarvio. 5. Polttoaineen jakelu - kuultiin selostus asian etenemisestä. Säiliötarkastus ja maaperätutkimus on tehty. 6. Marjaniemen sopimustilanne - kuultiin selostus asiasta. Vierasvenesataman osalta kunnanhallituksen hyväksymää sopimusta ei ole allekirjoitettu ja kunta huolehtii vierasvenesatamatoiminnasta kuluvan kesäkauden. Luototalon sopimukset valmistellaan kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti syksyyn mennessä. 7. Sumpun alueen tilanne - kuultiin selostus asiasta. Hallintopakkoasia on edelleen vireillä. 8. PPSHP kuntainfo kuultiin selostus soteuudistuksen etenemisestä. 9. Muut ajankohtaiset asiat - keskusteltiin muista ajankohtaisista asioista. Merkittiin asiat tiedoksi.

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kauppakirjan rakentamisvelvoite, Huikku 9 Khall 116 Valmistelu: Tekninen johtaja Markku Maikkola, p Hailuodon kunta ja Tarja Ruusu ovat allekirjoittaneet kauppakirjan Huikku 9 -nimisestä tilasta (RN:o 28:117) Kauppahinta on ollut ,00. Tila sijaitsee Huikun etelärannan ranta-asemakaava- alueella, ja kaavamääräysten mukaan tilalle voi rakentaa loma-asunnon ja sitä palvelevia talousrakennuksia sekä rantasaunan. Kokonaisrakennusoikeus tontilla on 270 k-m2. Kauppakirjassa on rakentamisvelvoite, jonka mukaan rakentaminen on aloitettava viimeistään kolmen (3) vuoden kuluessa tämän kauppakirjan allekirjoituksesta ja valmistumisvelvoite on viimeistään viisi (5) vuotta samasta ajankohdasta lukien. Rakentamisvelvoitteen tarkoituksena on ollut varmistaa kunnan rakennuspaikkojen myynti yksityisille rakentajille, jotka toteuttavat hankkeensa rakentamisvelvoitteen määräaikojen puitteissa. Aloittamisvelvoite on umpeutunut Valmistumisvelvoite umpeutuu Ruusu on toimittanut jatkoaikahakemuksen kunnaninsinöörille. Vakiintuneen käytännön mukaan jatkoaikaa rakentamisvelvoitteen täyttämiselle on saanut yhden kerran, perustellusta syystä ja korkeintaan vuodeksi. Jatkoajan laskenta on aloitettu rakentamisvelvoitteen erääntymispäivästä, tässä tapauksessa Kunnaninsinööri on tuolloin katsonut, ettei hänellä ole toimivaltaa myöntää jatkoaikaa hakijalle, koska rakentamisvelvoitteen aloituspäivämäärä oli jo yli vuoden vanha. Kunnaninsinööri on välittänyt viestin kunnanjohtajalle ja kunnansihteerille toimenpiteitä varten. Kunnanhallitus voi erillisellä päätöksellään antaa Ruusulle luvan myydä tontti ennakkoon sovittavilla ehdoilla. Rakennusvalvonnan suorittaman katselmuksen ( ) mukaan tontille on rakennettu sorastettu liittymä. Tekninen johtaja: Kunnanhallitus päättää antaa suostumuksensa tontin Huikku 9 edelleen myyntiin seuraavin ehdoin: 1) myyntihinta voi olla enintään ,00 euroa (kauppahinta + arvioidut liittymän rakentamiskulut) 2) kauppakirjana tulee käyttää kunnanhallituksen kokouksessaan 7/ hyväksymää mallia 3) rakentamisvelvoite siirtyy ostajalle ja on uuden kauppakirjapohjan mukainen 4) myyntiaika päättyy ) mikäli rakennuspaikkaa ei ole myyty tai nykyisen kauppakirjan mukaista rakentamisvelvoitetta täytetty mennessä, nykyisen kauppakirjan mukaiset rakentamisvelvoitteet ja sopimussakot purkukauppakirjoineen astuvat voimaan Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki muutetun päätösesityksen, että kunnanhallitus palauttaa asian valmisteluun. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Tarja Ruusu Tekniset palvelut

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kauppakirjan rakentamisvelvoite, Pöllä 15 Khall 117 Valmistelu: Tekninen johtaja Markku Maikkola, p Hailuodon kunta ja Alexandra Bagaeva ovat allekirjoittaneet kauppakirjan Pöllä 15 -nimisestä tilasta (RN:o 73:28) Kauppahinta on ollut ,00. Tila sijaitsee Pöllänkankaalla. Kokonaisrakennusoikeus rakennuspaikalla on 270 k-m2. Kauppakirjassa on rakentamisvelvoite, jonka mukaan rakentaminen on aloitettava viimeistään kolmen (3) vuoden kuluessa tämän kauppakirjan allekirjoituksesta ja valmistumisvelvoite on viimeistään viisi (5) vuotta samasta ajankohdasta lukien. Rakentamisvelvoitteen tarkoituksena on ollut varmistaa kunnan rakennuspaikkojen myynti yksityisille rakentajille, jotka toteuttavat hankkeensa rakentamisvelvoitteen määräaikojen puitteissa. Aloittamisvelvoite on umpeutunut Valmistumisvelvoite umpeutuu Bagaevalle on (viranhaltijapäätöksellä ) hakemuksesta myönnetty jatkoaikaa kauppakirjan rakentamisvelvoitteelle saakka. Ostaja tiedustelee lähettämässään sähköpostiviestissä rakennuspaikan myyntimahdollisuutta, koska perhesyiden vuoksi rakentaminen ei ole taloudellisesti mahdollista voimassa olevien määräaikojen puitteissa. Kunnanhallitus voi erillisellä päätöksellään antaa Alexandra Middletonille (ent. Bagaeva) luvan myydä rakennuspaikka ennakkoon sovittavilla ehdoilla. Rakennusvalvonnan suorittaman katselmuksen ( ) mukaan rakennuspaikalla ei ole toistaiseksi tehty raivaus- tai rakennustöitä. Tekninen johtaja: Kunnanhallitus päättää antaa suostumuksensa rakennuspaikan Pöllä 15 edelleen myyntiin seuraavin ehdoin: 1) myyntihinta voi olla enintään ,00 euroa 2) kauppakirjana tulee käyttää kunnanhallituksen kokouksessaan 7/ hyväksymää mallia 3) rakentamisvelvoite siirtyy ostajalle ja on uuden kauppakirjapohjan mukainen 4) myyntiaika päättyy ) mikäli rakennuspaikkaa ei ole myyty tai nykyisen kauppakirjan mukaista rakentamisvelvoitetta täytetty mennessä, nykyisen kauppakirjan mukaiset rakentamisvelvoitteet ja sopimussakot purkukauppakirjoineen astuvat voimaan Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen. Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki muutetun päätösesityksen, että kunnanhallitus palauttaa asian valmisteluun. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Jakelu Alexandra Middleton Tekniset palvelut

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kauppakirjan rakentamisvelvoite, Huikku 8 Khall 118 Valmistelu: Tekninen johtaja Markku Maikkola, p Hailuodon kunta ja Leo Pitkänen ovat allekirjoittaneet kauppakirjan Huikku 8 -nimisestä tilasta (RN:o 28:116) Kauppahinta on ollut Tila sijaitsee Huikun etelärannan ranta-asemakaava-alueella, ja kaavamääräysten mukaan tilalle voi rakentaa loma-asunnon ja sitä palvelevia talousrakennuksia sekä rantasaunan. Kokonaisrakennusoikeus tontilla on 270 k-m2.kauppakirjassa on rakentamisvelvoite, jonka mukaan rakentaminen on aloitettava viimeistään kolmen (3) vuoden kuluessa tämän kauppakirjan allekirjoituksesta ja valmistumisvelvoite on viimeistään viisi (5) vuotta samasta ajankohdasta lukien. Rakentamisvelvoitteen tarkoituksena on ollut varmistaa kunnan rakennuspaikkojen myynti yksityisille rakentajille, jotka toteuttavat hankkeensa rakentamisvelvoitteen määräaikojen puitteissa. Aloittamisvelvoite on umpeutunut Valmistumisvelvoite umpeutuu Pitkäselle on lähetetty huomautuskirje rakentamisvelvoitteen täyttämisestä Pitkänen on vastannut kirjeeseen sähköpostitse Sähköpostin ja sen liitteiden mukaan Pitkäsellä on ollut aikomus rakentaa tilan Huikku 8 tontille paritalo, rantasauna ja autokatos. Rakentaminen on Pitkäsen mukaan viivästynyt huonojen suhdanteiden vuoksi. Edelleen Pitkänen esittää sähköpostiviestissään rakentamisen viivästyvän edelleen tai vaihtoehtoisesti tontin asettamista myyntiin. Kunnanhallitus voi erillisellä päätöksellään antaa Pitkäselle luvan myydä tontti ennakkoon sovittavilla ehdoilla. Rakennusvalvonnan suorittaman katselmuksen ( ) mukaan tontilla ei ole toistaiseksi tehty raivaus- tai rakennustöitä. Rakennusvalvonnan mukaan vuokrattavan lomahuoneiston (RM) rakentaminen yksityisten loma-asuntojen korttelialueelle (RA) edellyttää myönteistä poikkeamispäätöstä kaavamääräyksistä ennen rakennusluvan myöntämistä. Tekninen johtaja: Kunnanhallitus päättää antaa suostumuksensa tontin Huikku 8 edelleen myyntiin seuraavin ehdoin: myyntihinta voi olla enintään ,00 euroa kauppakirjana tulee käyttää kunnanhallituksen kokouksessaan 7/ hyväksymää mallia rakentamisvelvoite siirtyy ostajalle ja on uuden kauppakirjapohjan mukainen myyntiaika päättyy mikäli rakennuspaikkaa ei ole myyty tai nykyisen kauppakirjan mukaista rakentamisvelvoitetta täytetty mennessä, nykyisen kauppakirjan mukaiset rakentamisvelvoitteet ja sopimussakot purkukauppakirjoineen astuvat voimaan Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki muutetun päätösesityksen, että kunnanhallitus palauttaa asian valmisteluun. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Leo Pitkänen Oy Tekniset palvelut

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Alakoulurakennuksen jatkokäyttö Sivltk Koulun toiminta on kansliaa lukuun ottamatta siirtynyt pois entisestä alakoulurakennuksesta. Tiloissa on vielä jonkin verran koulun kalusteita, joiden säilytykseen ei ole tällä hetkellä muuta paikkaa. Tiloja on vuokrattu yksityisille henkilöille työtiloiksi ja Hailuodon 4H yhdistykselle toimistotilaksi. Vuokrasopimukset päättyvät toukokuun lopussa. Kesäajaksi tiloja on kysytty/esitetty kesäkahvila- ja näyttelytiloiksi. Alakoulun tilojen jatkokäytölle on esitetty useita ideoita. Peruskoulun käyttöön rakennusta ei lähivuosina tarvita, mutta jos oppilasmäärä alakoulussa kasvaa, ylimääräinen luokkahuone voi olla myöhemmin tarpeeseen. Kansalaisopisto on kysellyt kunnalta tiloja kankaankudonnalle ja alakoululla on siihen sopivia tiloja. Nuorisotilan siirtäminen Kuntapankilta alakoululle on myös ollut esillä. Susanna Rapinojan aloitteessa ehdotetaan tiloihin treeni/studioluokkaa, kansalaisopiston kangaspuuluokkaa, kädentaitoluokkaa, avotoimistohuonetta sekä residenssitiloja. Päätösehdotus: Sivistyslautakunta keskustelee alakoulun tilojen jatkokäytöstä ja tekee esityksen kunnanhallitukselle/tekniselle lautakunnalle. Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja tekniselle lautakunnalle, että alakoulun tiloista tehtyjä vuokrasopimuksia voitaisiin jatkaa toistaiseksi ja että tilojen vuokraamismahdollisuudesta tiedotetaan kuntatiedotteessa. Sivistyslautakunta esittää lisäksi, että kansalaisopiston kudontapiirille vuokrataan työskentelytilat alakoululta, samoin kesäkahvilalle, mikäli tilat ovat ko.käyttöön sopivat. Khall 119 Valmistelu, vt kunnanjohtaja Tero Karinen, p Ennenkuin pysyväisluonteisia toimintoja sijoitetaan koulukäytöstä poistuneeseen koulurakennukseen tulee selvittää kunnan palvelutuotannon mahdolliset omat tilatarpeet. Tiloja voidaan käyttää siihen asti tilapäisiin käyttötarkoituksiin vain sovituksi määräajoiksi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa johtoryhmän tehtäväksi laatia syksyn aikana alustava arvio palvelutuotannon tilatarpeista 2017 asti. Hyväksyttiin yksimielisesti Liitteet Liite 1 Alakoulurakennuksen kesäkäyttö Jakelu Sivistyspalvelut

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Koulun kylmä- ja pakastehuoneen uusiminen Sivltk Sivltk Khall 120 Peruskoulun keittiön kylmä- ja pakastehuone ovat alkuperäiset ja yli 20 vuotta vanhat. Niille on tehty useita korjauksia viime vuosina, mutta nykykuntoisina niitä ei enää kannata korjata. Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että koulun (liikuntahallin) keittiön kylmä- ja pakastehuoneen uusimiseen varataan euron määräraha lisätalousarvioon. Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi lisätalousarvioon 2013 määrärahan koulun keittiön kylmä- ja pakastehuoneen uusimiseen, mutta koska kylmä- ja pakastehuoneen asennus tapahtui vasta tammikuussa, määräraha ei ollut enää käytettävissä. Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että koulun keittiön kylmä- ja pakastehuoneen uusimiseen osoitetaan lisätalousarviossa määräraha. Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää käsitellä lisämäärärahaesitykset lisätalousarvion laadinnan yhteydessä elo-syyskuussa. Hyväksyttiin yksimielisesti

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Toimistohinnoittelun työnvaativuudenarviontikriteerien hyväksyminen Khall 121 Valmistelu: Vt.kunnanjohtaja Tero Karinen, p Toimistohinnoittelu keskustelu on avattu keväällä 2013 jolloin tehtävien kuvauksia on alustavasti valmisteltu. Laskentatoimen siirto Monetra Oy:lle keskeytti arvioinnin. Siirtymisen yhteydessä tehtävät muuttuivat. Uusien tehtävien prosessit on kuvattu ja määritelty tehtävät joita Monetra hoitaa ja mitä kunta itse hoitaa. Kunnassa on runsaasti hoidettavia tehtäviä, joita Monetraan siirto ei koske. Hailuodon kunnan vakituinen toimistohenkilöstö on sijoitettu toimistohinnoittelukohtaa 01TOI 010 Tehtäväkohtainen palkka perustuu työn vaativuuden arviointiin. Yleisessä virkaehtosopimuksissa on määritelty tehtävien vaativuuden arvioinnissa käytettävät yleiset vaativuustekijät. Tehtäväkohtainen palkka perustuu kaikilla kunnallisillasopimusaloilla työnvaativuuden arviointiin. Kvtes:n mukaiset vaativuustekijät ovat työn edellyttämä osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu, työn edellyttämät yhteistyötaidot ja työolosuhteet. Kuntien mallit vaativuustekijöiden arvionnissa on kuntakohtaisia, joskin vaativuustekijöiden jakaminen koreihin on monessa kunnassa ollut käytännöllistä. Korijako on vaativuuskriteerien sisällä suoritettu erittely joka vastaa periaatteena vanha Y-palkkaluokkien hajontaa. Hinnoittelukohtaan on laadittu arviointikriteristö joka on jaettu neljään vaativuuskoriin. Koreille määritellään vaativuuden mukainen tehtäväkohtaisen palkan hinta. Kori 1:n hinta on virkaehtosopimusten alaraja. Työnvaativuuden arviointi etenee seuraavasti: 1) Arviointokriteerit on esitelty ja vahvistettu yhdessä toimistohenkilöstön kanssa. 2) Kunnanhallitus vahvistaa kriteerit. 3) Koreille lasketaan hinta virkatyönä. 4) Toimistohenkilöstön tehtävien vaativuus arvioidaan yhteistoiminnallisesti ja sijoitetaan vaativuuden mukaiseen koriin. 5) Kunnanhallitus päättää lopullisesta korisijoittelusta ja tehtäväkohtaisesta palkasta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus vahvistaa toimistohinnoittelun työnvaativuudenarviointikriteerit. Hyväksyttiin yksimielisesti Liitteet Liite 2 Työnvaativuuden arviointikriteerit, toimistohinnoittelu

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunniamerkkiesitykset 2014 Khall 122 Valmistelu va kunnansihteeri Maarit Parrila, p Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää esityksiä myönnettävistä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä. Esitykset koskevat kunnassa TEM:n, OKM:n, LVM:n ja MMM:n toimialaan kuuluvia tehtäviä. Perustellut esitykset toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle viimeistään Kunniamerkin saaminen edellyttää Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ohjesäännön mukaan ansioituneisuutta isänmaan palveluksessa ja Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisasetuksen mukaan huomattavia siviili- ja sotilaallisia ansioita. Kunniamerkit myönnetään kotimaisille siviilihenkilöille vuosittain itsenäisyyspäivänä tehtyjen esitysten perusteella. Esitysten tulee perustua sääntöjen tarkoittamiin henkilökohtaisiin ansioihin. Virka- ja palvelusvuodet eivät sinänsä voi olla kunniamerkin myöntämisen perusteena. Esitystä ei saa myöskään tehdä yksinomaan virka- tai muun aseman perusteella, esimerkiksi vain siitä syystä, että toiselle vastaavassa asemassa oleville on myönnetty kunniamerkki. Ensisijaisena lähtökohtana ovat ne keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus. Ansiomerkit edellyttävät vähintään vuoden palvelusaikaa sekä vähintään 40 vuoden ikää. Ylempää kunniamerkkiä voidaan esittää ilman erityisiä syitä aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua edellisen kunniamerkin saamisesta. Toisen kunniamerkin saaminen edellyttää aina saajan virka-aseman, toimenkuvan tai työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön erityistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää kunniamerkkiesitysten tekemisestä vuodelle Tarkistetaan jo myönnetyt kunniamerkit. Johtoryhmää pyydetään valmistelemaan kunniamerkkiesitykset tulosalueidensa osalta.

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Korjaus- ja energia-avustukset 2014 Khall 123 Valmistelu, vt. kunnansihteeri Maarit Parrila, p Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on lähettänyt kunnille tiedot vuoden 2014 korjaus- ja muista avustuksista. Valtion vuoden 2014 talousarviossa on osoitettu asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain mukaisiin avustuksiin määrärahoja yhteensä 43 miljoonaa euroa. Kuntien myöntämiin avustuksiin on varattu 16,5 miljoonaa euroa, josta energia-avustuksiin 2 miljoonaa euroa ja korjausavustuksiin 14,5 miljoonaa euroa. Kunnille nyt osoitetut määrärahat perustuvat kuntien ilmoittamiin hakemusmääriin. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ilmoittaa vahvistaneensa Hailuodon kunnalle talousarvion perusteella korjausavustusten määrärahaksi euroa ja energia-avustusten määrärahaksi 0 euroa. Korjausavustuksia (1 kpl) haettiin euroa. Energia-avustuksia ei haettu. Mikäli kunnan vuoden 2014 määrärahasta myöntämä avustus peruuntuu myöhemmin vuoden 2014 aikana, kunta voi ennen ko. vuoden loppua myöntää peruuntuneen avustusmäärän sellaiselle alkuperäiselle hakuaikana hakemuksensa jättäneelle hakijalle, joka määrärahan puutteen vuoksi on jäänyt ilman avustusta tai ei ole saanut sitä enimmäisprosentin mukaisesti. Lisäksi kunta voi myöntää vanhusten asuntojen korjausavustusta kiireellisessä tapauksissa määrärahojen puitteissa, vaikka hakemus ei olisi saapunut määräajassa. Päätös on tehtävä ennen Korjausavustuksiin osoitettua määrärahaa ei voi käyttää energia-avustuksiin eikä päinvastoin. Kunta vastaa valtionapuviranomaisena, että se avustuksia myöntäessään noudattaa korjaus- ja energia avustuksista säädettyjä lakeja ja asetuksia. Avustuspäätöstä tehtäessä kunnan on syytä kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: Kohteen toteuttamisvalmius ja se, että kohteen hyväksytyt kustannukset vastaavat mahdollisimman hyvin toteutuvia kustannuksia. Vanhus- ja vammaistenavustusten osalta tulo- ja varallisuusedellytysten täyttyminen. Erityisesti vanhusten ja vammaisten osalta toimenpiteiden ja kustannusten kohtuullisuus. Vammaisten osalta on muistettava aina selvittää vammaispalvelulain mukaisen korvauksen saantimahdollisuudet, koska tämä korvaus on ensisijainen korjausavustukseen nähden. Vanhusväestön avustuksen tulorajoihin mahtuva vanhus tai vammainen voi saada normaalin vanhusväestön ja vammaisten avustuksen myös niille toimenpiteille, joille voidaan myöntää talousjätevesiavustus tai energia-avustus. Määräraha on kolmevuotinen siirtomääräraha eli voimassa myöntövuoden ja kaksi seuraavaa vuotta. Kunnan tulee tämän vuoksi määritellä avustus-

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus päätöksissään avustusten voimassaoloaika sellaiseksi, että ARA voi hoitaa avustusten maksatuksen hyvissä ajoin ennen päivämäärän umpeutumista. Suositeltava avustuksen voimassaolon päättymisaika on Avustusten maksatuksessa tulee varmistaa, että avustuksen myöntöprosentti on sama avustusta maksettaessa kuin avustusta myönnettäessä. Valtioneuvosto on antanut hallituksen esityksen vuoden 2014 lisätalousarvioksi, siinä ehdotetaan korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksiin 10 miljoonaa euroa. Avustuksia myönnettäisiin ensisijaisesti vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen, joten syksyllä on tulossa tähän avustukseen uusi hakukierros. Jakoesitys liitteenä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy korjausavustukset liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti Liitteet Liite 3 Korjaus- ja energia-avustukset 2014 Jakelu Avustusta hakeneet henkilöt

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Hailuodon kirjaston liittäminen Outi -kirjastoihin Khall 124 Valmistelu, vt. kunnanjohtaja Tero Karinen, p Outi-kirjastot on Oulun kaupunginkirjaston ja lähikuntien kirjastojen muodostama kirjastotietojärjestelmä, joka mahdollistaa yhteiskäytön kuntien kirjastojen aineistoon. Outi-kirjastoilla on yhteiset lainaaja- ja aineistorekisterit, joten yhdellä kirjastokortilla voi lainata aineistoa mistä tahansa Outi-kirjastosta tai tilata seutulainaksi. Hailuodon kirjaston liittämistä Outi-kirjastoihin on valmisteltu alkuvuoden aikana. Outi-kirjastoihin liittymisen hyvinä puolina nähdään palvelutason ja seudullisen yhteistyön paraneminen. Hailuodon kirjaston asiakkaat saavat liittymisen jälkeen yhdenvertaiset palvelut seudun muiden kirjastoasiakkaiden kanssa. Sopimus liittymisestä tulisi allekirjoittaa mahdollisimman pian, jotta valmisteluja voitaisiin jatkaa. Liittäminen kaikkinensa on monivaiheinen ja aikaa vievä prosessi, jonka aloitusta on suunniteltu kuluvalle kesälle. Tällä aikataululla liittämisen viimeiset vaiheet ajoittunevat vuoden 2015 loppupuolelle. Perustamiskustannukset (lisenssimaksut, asennus, ym.) ovat noin euroa ja ne tulevat pääosin maksettavaksi vuonna Tukimaksut ja muut vuotuiset maksut ovat tämänhetkisen arvion mukaan noin euroa/vuosi Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää liittymisestä Outi-kirjastoihin ja esittää perustamiskustannuksiin varattavaksi tarvittavan määrärahan lisätalousarvion yhteydessä. Päätettiin liittyä Outi-kirjastoihin esityksen mukaisesti.

21 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnansihteerin viran täyttäminen Khall 125 Valmistelu: Vt.kunnanjohtaja Tero Karinen, p Kunnanhallitus on myöntänyt eron kunnansihteerille kokouksessaan Virantoimitus päättyy Hailuodon kunnan hallintosäännön mukaan virkojen kelpoisuusehdoista on voimassa, mitä on säädetty tai viran perustamispäätöksessä mahdollisesti päätetty. Muuten kelpoisuusehdoista päättää se viranomainen, joka suorittaa virkavaalin, lukuun ottamatta valtuuston valitsemia viranhaltioita, joiden kelpoisuusehdoista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus määrittää kunnansihteerin viran pätevyysvaatimukset ja valitsee kunnansihteerin. Kunnansihteerin tehtäviin kuuluu mm. kunnanhallituksen ja valtuuston asioihin liittyvä valmistelu-, sihteerinja toimeenpanotehtävät, tiedottaminen. taloushallinto, talouden suunnittelu ja seuranta, maksuvalmiudesta huolehtiminen. johtamis, hallinto- ja henkilöstöpalvelujen sekä työllisyyspalveluiden tulosyksiköiden sekä kaavoituspalveluiden ja elinkeinopalveluiden tulosalueiden esimiehen tehtäviä. yleiset kunnan toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvät tehtävät. kunnansihteeri toimii kunnan johtoryhmän jäsenenä ja kunnanjohtajan sijaisena. Tarkempi työnjako sovitaan kehityskeskustelussa kunnanjohtajan kanssa. Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai muu virkaan soveltuva tutkinto sekä riittävä kokemus kunnallishallinnon ja -talouden tehtäviin. Arvostamme kehittävää työotetta ja yhteistyökykyä. Virka on toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhde. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukaudenkoeaikaa. Viranhakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, sanomalehti Kalevassa sekä Mol:n ja Hailuodon kunnan www-sivuilla. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää julistaa kunnansihteerin viran haettavaksi. Kunnanhallitus päätti julistaa kunnansihteerin viran haettavaksi kello mennessä. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Maarit Parrila ei osallistunut intressijäävinä tämän asian käsittelyyn. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi kunnanjohtaja.

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 19:00-22:18 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (18) Aika 10.06.2015, klo 14:01-15:04 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 42 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot