Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde."

Transkriptio

1 BARRIER Käyttöohje DE ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde. DE EN ATTENTION: Use of the INNOTECH product is only permitted after the instruction manual has been read and fully understood in the respective language. EN IT ATTENZIONE: L utilizzo del prodotto INNOTECH è permesso solo previa lettura e comprensione dell intero manuale di istruzioni nella lingua del relativo paese di utilizzo. IT INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Varaamme oikeuden väärinkäsityksiin, painovirheisiin ja teknisiin muutoksiin! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right to make technical changes. FR ATTENTION : L utilisation du produit INNOTECH n est autorisée qu après avoir entièrement lu et compris la notice d utilisation dans la langue du pays concerné. NL ATTENTIE: Dit INNOTECH-product mag pas gebruikt worden nadat u de gebruikershandleiding in de taal van het betreffende land gelezen en begrepen hebt. ES ATENCIÓN: Se autorizará el uso de los productos INNOTECH una vez que se hayan leído y entendido las instrucciones de uso en el idioma del país. PT ATENÇÃO: O uso do produto INNOTECH apenas é permitido depois de ter lido e compreendido na totalidade as instruções de uso na respetiva língua nacional. DK GIV AGT: Du må først bruge et produkt fra Innotech, efter du har læst og forstået brugsvejledningen i fuldt omfang i dit lands sprog. SV O B S : Denna INNOTECH-produkt får inte användas förrän bruksanvisningen på respektive lands språk har lästs igenom och förståtts. CZ POZOR: Práce s výrobkem INNOTECH je povolena teprve po kompletním přečtení a porozumění návodu k použití v jazyku daného státu. PL UWAGA: Produkty firmy INNOTECH mogą być używane dopiero po dokładnym zapoznaniu się z całą instrukcją obsługi w ojczystym języku. HUOMIO: INNOTECH-tuotteen käyttö on sallittu vasta, kun kyseisen maan kielellä laadittu käyttöohje on luettu perusteellisesti ja sen sisältö on ymmärretty. SK POZOR: Produkt INNOTECH môžete používať až po prečítaní a porozumení celého návodu na použitie pre príslušnú krajinu. HU GYELEM: Az INNOTECH termékek használata csak azt követően engedélyezett, hogy saját nyelvén elolvasta és megértette a teljes használati utasítást. TR DİKKAT: INNOTECH ürününün kullanımına ancak ilgili ülkenin dilinde sunulmuş olan kullanım kılavuzunun tamamen okunmasından ve anlaşılmasından sonra izin verilir. NO OBS: Bruken av INNOTECH-produktet er først tillatt etter at bruksanvisningen i det aktuelle landsspråket er blitt lest. NO TR HU SK PL CZ SV DK PT ES NL FR

2 1 SISÄLLYSLUETTELO [2] SYMBOLIEN SELITYKSET 3 [3] TURVALLISUUSOHJEET 4 [4] KOMPONENTIT / MATERIAALI 6 [5] TUOTTEEN SOVELTUVUUS / HYVÄKSYNTÄ 10 [6] TARKASTUS 11 [7] TAKUU 12 [8] MERKIT & MERKINNÄT 12 [9] ASENNUSTYÖKALUT 13 [10] ASENNUS 14 [11] VARIO-JÄRJESTELMÄ 14 [12] KATTOVALOKUPUJÄRJESTELMÄ 24 [13] PELASTUSTIE 25 [14] KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, PÄÄLLE ASENNETTAVA 29 [15] KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, SIVULLE ASENNETTAVA 35 [16] KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, SIVULLE TAITETTAVA 43 [17] JÄTTEENKÄSITTELY 50 [18] LUOVUTUSPÖYTÄKIRJA 51 [19] SUOJAUSJÄRJESTELMÄN TIEDOT 53 [20] TARKASTUSPÖYTÄKIRJA 54 [21] TUOTEKEHITYS & MYYNTI 56 2 BARRIER / Version 1.3 /

3 2 SYMBOLIEN SELITYKSET Varoitus-/vaaraohjeet VAARA VÄLITTÖMÄSTI uhkaava vaara, joka johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. VAROITUS MAHDOLLISESTI vaarallinen tilanne, joka johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. VARO MAHDOLLISESTI vaarallinen tilanne, joka voi johtaa lievään loukkaantumiseen ja esinevahinkoihin. Käytä suojakäsineitä! Käytä suojalaseja! Lisätietoja/ohjeita ü oikein väärin Noudata valmistajan ohjeita / asiaankuuluvaa käyttöohjetta. Työskentelytaso: Pinta, jolla seisoo, kävelee tai työskentelee henkilöitä. Pystysuorat mittatiedot viittaavat normaalisti aina tähän pintaan. BARRIER / Version 1.3 / 3

4 3 TURVALLISUUSOHJEET Seuraavat turvallisuusohjeet ja tekniikan nykyinen tila pitää huomioida. 3.1 YLEISTÄ Vain asiantuntevat, turvajärjestelmän tuntevat henkilöt saavat asentaa suojausjärjestelmän tekniikan nykyistä tilaa vastaavasti. Suojausjärjestelmän saavat asentaa ja sitä saavat käyttää vain henkilöt, jotka on koulutettu henkilönsuojaimien (PPE) käyttöön, jotka ovat ruumiillisesti ja henkisesti terveitä. (Terveydelliset rajoitukset, kuten sydän- ja verenkiertohäiriöt, lääkitys sekä alkoholinkäyttö heikentävät käyttäjän turvallisuutta.), jotka tuntevat käyttöpaikalla voimassa olevat turvallisuusmääräykset. Ennen töiden aloittamista on suoritettava asianmukaiset toimenpiteet, joilla estetään esineiden putoaminen työpisteestä maahan. Työpisteen alapuolella oleva alue (esim. jalkakäytävä) on eristettävä. Suojausjärjestelmä on suunniteltava ja asennettava ja sitä on käytettävä siten, että käyttäjä ei voi pudota reunan ylitse suojaimia oikein käytettäessä. Katso suunnitteluasiakirjat osoitteessa Suojausjärjestelmään ei saa tehdä muutoksia. Asennusalustan kattokaltevuus ei saa olla yli 10. Kaltevilla kattopinnoilla on käytettävä soveltuvia lumiesteitä lumipeitteen (jää, lumi) luisumisen estämiseksi. Suojausjärjestelmän asennuksen/käytön yhteydessä on noudatettava asiaankuuluvia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä putoamiselta suojaavien henkilösuojaimien käyttöön liittyviä määräyksiä ja normeja. Rakennuttajan on säilytettävä tämä käyttöohje ja pidettävä se käyttäjän saatavilla. Kun suojausjärjestelmä luovutetaan ulkoiselle urakoitsijalle, tämän käyttöohjeen ymmärtäminen on vahvistettava kirjallisesti. Jos varusteet myydään toiseen maahan, mukana on toimitettava kyseisen maan kielellä laadittu käyttöohje! Paikallisia ukkossuojausmääräyksiä pitää noudattaa. 4 BARRIER / Version 1.3 /

5 3 TURVALLISUUSOHJEET 3.2 ASENTAJILLE: TURVALLINEN ASENNUS Kaikki ruostumattomat teräsruuvit on ennen asennusta voideltava sopivalla voiteluaineella (mukana: Weicon AntiSeize ASW tai vastaava). Ruostumaton teräs ei saa joutua kosketuksiin hiomapölyn tai terästyökalujen kanssa. Tästä voi olla seurauksena korroosion muodostumista. Asennuksen yhteydessä on valittava ehdottomasti vallitsevia olosuhteita vastaava soveltuva suojausjärjestelmä! Asentajan on varmistettava, että kyseessä oleva alusta soveltuu kiinnitykseen. Alustan on oltava lumeton ja jäätön asennuksen aikana. Suojausjärjestelmän on koostuttava vähintään kahdesta kaidetolpasta. Suojausjärjestelmän ammattimainen asennus rakenteisiin pitää kaikissa asennusvaiheissa dokumentoida kiinnityspöytäkirjan ja valokuvien avulla. Kattopäällyste on tiivistettävä ammattimaisesti ja soveltuvia direktiivejä noudattaen. Mikäli asennuksen aikana ilmenee epäselvyyksiä, valmistajaan on otettava ehdottomasti yhteyttä. 3.3 KÄYTTÄJILLE: TURVALLINEN KÄYTTÖ Käyttäjän on varmistettava, että henkilönsuojaimien yksittäisiä elementtejä käytetään asianmukaisesti, koska suojausjärjestelmän turvallinen toiminta EI muutoin ole taattuna. Suojausjärjestelmiä ei saa käyttää tavanomaista voimakkaammassa tuulessa (korkeintaan tuulikuormavyöhyke 4). BARRIER / Version 1.3 / 5

6 EN 13374:2013 Kl.A DIN EN ISO :2001 DIN :2007 NF E :2008 DEKRA DEKRA EXAM GmbH geprüfte Sicherheit 4 KOMPONENTIT / MATERIAALI 4.1 KOMPONENTIT Käyttöohje Z11: Tyyppikilpi INNOTECH - BARRIER ARBEITSSCHUTZ GMBH Installed by: S.Nr.: JJJJ system no.: lenght: m date of installation: JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT A10: alumiini, ruostumaton teräs V2A Kiinnitysjalka, kaidemuurin sivulle A11: alumiini, ruostumaton teräs V2A Kiinnike kaidemuurin sisäpuolelle, taitettava A21: alumiini, ruostumaton teräs V2A Kaidemuurikiinnike kaidemuurin yläosaan kiinnittämistä varten A31: alumiini, ruostumaton teräs V2A Kaidemuurin välikekiinnike D81: alumiini, ruostumaton teräs V2A Sovitinjalka AIO-STA-tukia varten 6 BARRIER / Version 1.3 /

7 4 KOMPONENTIT / MATERIAALI F20: alumiini Jalkalista F21: alumiini, ruostumaton teräs V2A Jalkalistakiinnike jalkalistan kiinnittämiseksi BARRIER-S13 -kaidetolppaan F22: alumiini, ruostumaton teräs V2A Jalkalistakiinnike jalkalistan kiinnittämiseksi VARIO-jalkayksikköön BARRIER-V12 F23: alumiini, ruostumaton teräs V2A Jalkalistojen liitäntäsarja R11: alumiini Alumiiniputki, suora R21: alumiini, ruostumaton teräs V2A Suora liitoskappale R30: alumiini, muovi Kulmaliitin R40: alumiini, muovi Seinäkiinnike BARRIER / Version 1.3 / 7

8 4 KOMPONENTIT / MATERIAALI R50: alumiini, muovi Päätekappale R91: muovi Suojus BARRIER-R11-alumiiniputkeen S : alumiini, ruostumaton teräs V2A Kaidetolppa, VARIO-järjestelmä Vakiopituus: mm Erikoispituudet tilauksesta! S : alumiini Kannatin Vakiopituus: 1150 mm Vakiopituudet pelastusteitä varten suunnitelman mukaisesti Erikoispituudet tilauksesta! S : alumiini, ruostumaton teräs V2A Kaidetolppa, suora, kiinteä Vakiopituus: 1050 mm Erikoispituudet tilauksesta! T20: alumiini, ruostumaton teräs V2A Ovisarja 8 BARRIER / Version 1.3 /

9 4 KOMPONENTIT / MATERIAALI T23: alumiini, ruostumaton teräs V2A Liitospalkki V10: muovi, betoni VARIO-paino, 25 kg V12: alumiini, ruostumaton teräs V2A VARIO-Fußeinheit V81: alumiini, ruostumaton teräs V2A VARIO-sovitinjalka V91: alumiini, ruostumaton teräs V2A VARIO-kulmaliitin Z33-250: polyuretaani Alusmatto 250 x 250 mm Z : alumiini Pelastustien jalankulkuväylän kisko BARRIER / Version 1.3 / 9

10 5 TUOTTEEN SOVELTUVUUS / HYVÄKSYNTÄ INNOTECH BARRIER on kehitetty reunasuojausjärjestelmäksi (suojakaide) kollektiiviseen, jatkuvaan putoamissuojaukseen katoilla, joille ei ole julkista pääsyä.! VAARA Väärä käyttö aiheuttaa HENGENVAARAN. INNOTECH BARRIER -tuotetta saa käyttää VAIN henkilönsuojaukseen. ÄLÄ kiipeä INNOTECH BARRIER -järjestelmän päälle! ÄLÄ MILLOINKAAN tue tikkaita INNOTECH BARRIER -suojausjärjestelmään. INNOTECH BARRIER -suojausjärjestelmää EI saa käyttää tukirakenteena henkilöiden katolle vetämiseksi eikä telineiden, rakennus- ja puhdistusmateriaalien yms. nostamiseksi tai laskemiseksi. Käytettävän henkilönsuojaimen valmistajan ohjeita on noudatettava. INNOTECH BARRIER on tarkastettu ja sertifioitu standardien DIN EN ISO :2001, DIN :2007, EN 13374:2013 luokka A, NF E :2008, vaatimusten mukaisesti. Tyyppitarkastuksesta vastaava laitos: DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstraße 9, D Bochum, Saksa 5.1 STANDARDIN MUKAISET PYSTYTYSVAIHTOEHDOT Standardien DIN EN ISO :2001, DIN :2007, EN 13374:2013 luokka A, mukaisessa pystytyksessä, ruuvien kiinnitys reunasuojausjärjestelmän sisäpuolelle Standardin NF E :2008 (Ranska) vaatimusten mukaisessa pystytyksessä ruuvien kiinnitys reunasuojausjärjestelmän ulkopuolelle 10 BARRIER / Version 1.3 /

11 6 TARKASTUS 6.1 TARKASTUS ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ INNOTECH BARRIER on tarkastettava silmämääräisesti ennen jokaista käyttöä selvästi havaittavien puutteiden varalta.! VAARA INNOTECH BARRIER -tuotteen vauriot aiheuttavat HENGENVAARAN. INNOTECH BARRIER -tuotteen on oltava moitteettomassa kunnossa. INNOTECH BARRIER -tuotteen käyttöä EI saa jatkaa seuraavissa tapauksissa Komponenteissa näkyy vaurioita tai kulumista, Muita puutteita on havaittu (löysät ruuviliitokset, vääntymät, korroosio, kuluminen jne.), Reunasuojausjärjestelmä on altistunut putoamisesta tai törmäyksestä aiheutuvalle kuormitukselle, Tuotemerkintää ei voida lukea. Koko suojausjärjestelmän käyttökelpoisuus on tarkastettava luovutuspöytäkirjan ja tarkastuspöytäkirjan avulla. Jos suojausjärjestelmän turvallista toimintaa on syytä epäillä, sitä EI saa enää käyttää ja se on toimitettava asiantuntijalle tarkastettavaksi (kirjallinen dokumentointi). Tuote on tarvittaessa vaihdettava. 6.2 VUOSITTAINEN TARKASTUS Asiantuntevan, suojausjärjestelmän tuntevan henkilön on tarkastettava INNOTECH BARRIER vähintään kerran vuodessa. Käyttäjän turvallisuus riippuu varusteiden tehokkuudesta ja kestävyydestä. Lyhyemmät tarkastusvälit voivat olla tarpeen käyttötiheydestä ja ympäristöstä riippuen (esim. syövyttävä ympäristö). Tarkastajan on dokumentoitava tarkastus käyttöohjeen tarkastuspöytäkirjaan, joka pitää säilyttää käyttöohjeen kanssa. Tarkastuspöytäkirjaan merkittyjä tarkastusvälejä pitää noudattaa. BARRIER / Version 1.3 / 11

12 DEKRA EXAM GmbH geprüfte Sicherheit DEKRA DEKRA EXAM GmbH geprüfte Sicherheit 7 TAKUU Kaikkien komponenttien takuuaika valmistusvirheiden varalta on 2 vuotta ostopäivästä (normaaleissa käyttöoloissa). Käyttö syövyttävässä ympäristössä lyhentää takuuaikaa. Kuormitustapauksessa (putoaminen, lumen paine jne.) energiaa vaimentaviksi suunniteltujen tai vääntyvien komponenttien takuuoikeus raukeaa. INNOTECH ei vastaa asennusyritysten omalla vastuullaan suunnittelemasta ja suorittamasta järjestelmän ja komponenttien asennustöistä, eikä myönnä takuuta niille. 8 MERKIT & MERKINNÄT A) Valmistajan/myyjän nimi tai logo: INNOTECH B) Tyyppimerkintä: BARRIER C) Merkki, joka kehottaa huomioimaan käyttöohjeen: D) Valmistusvuosi ja valmistajan sarjanumero: JJJJ E) Sovellettavien standardien numerot: EN 13374:2013, luokka A, DIN EN ISO :2001, DIN :2007, NF E :2008, F) Tarkastuksesta vastaavan laitoksen GS-merkki: G) Laitteiston nro: Laitteistojen numerointi käytettäessä useampia reunasuojausjärjestelmiä H) Pituus: Reunasuojausjärjestelmän pituus metreinä I) Asennuspäivä: Asennusvuosi: J) Asennusyrityksen nimi ja osoite: Asentaja: A E D G H INNOTECH - BARRIER ARBEITSSCHUTZ GMBH EN 13374:2013 Kl.A DIN EN ISO :2001 DIN :2007 DEKRA NF E :2008 S.Nr.: JJJJ system no.: lenght: m F B Installed by: date of installation: C J I 12 BARRIER / Version 1.3 /

13 9 ASENNUSTYÖKALUT [mm] Avainväli = 10 Avainväli = 13 Avainväli = 18 Avainväli = 4 Avainväli = 13 Avainväli = 18 Avainväli = 10 Asennustyökalut, erilaiset varaosat ja tarvikkeet ovat saatavissa INNOTECH -yhtiöltä (katso INNOTECH -hinnasto). BARRIER / Version 1.3 / 13

14 10 ASENNUS! VAARA VARO HENGENVAARA EPÄAMMATTIMAISEN asennuksen seurauksena. INNOTECH BARRIER on asennettava ammattimaisesti käyttöohjetta noudattaen. Ilmoitettuja kiristysvääntömomentteja on noudatettava! LOUKKAANTUMISVAARA komponenttien terävien reunojen johdosta. Käytä suojakäsineitä asennustöissä. VARO SILMIEN LOUKKAANTUMISVAARA pölyn/lastujen/nesteiden johdosta. Käytä silmäsuojainta/suojalaseja asennustöissä. VARIO-painojen lukumäärä, etäisyydet, kulmat jne. saattavat vaihdella reunasuojausjärjestelmän rakenteesta riippuen! 11 VARIO-JÄRJESTELMÄ 11.1 YLEISNÄKYMÄ R40 R21 Z11 T20 R30 R50 R11 S11 R91 V10 F22 F23 F20 V91 Z Z S12 V12 14 BARRIER / Version 1.3 /

15 11 VARIO-JÄRJESTELMÄ 11.2 MITAT [mm] TÄRKEÄÄ TIETOA VARIO-JÄRJESTELMÄSTÄ 395 VARIO-JÄRJESTELMÄÄ käytettäessä - rakennuksen ympärillä on oltava kaidemuuri ja - kaidemuurin korkeuden on oltava vähintään 50 mm työskentelytason yläpuolella. Jos rakennuksessa ei ole kaidemuuria, on VARIO-jalkayksikön asennuksen yhteydessä suoritettava erityisiä lisätoimenpiteitä (ylimääräinen kiinnitys, esim. liimattavat kulmat). Ennen VARIO-painojen sijoittamista on tarkastettava katon suurin sallittu kuormitettavuus. Suurin sallittu painekuormitus on 0,068 kg/cm². Mikäli asennuksen aikana ilmenee epäselvyyksiä, valmistajaan on otettava ehdottomasti yhteyttä. BARRIER / Version 1.3 / 15

16 11 VARIO-JÄRJESTELMÄ 11.4 PAINOJEN LUKUMÄÄRÄ 1. Työskentelytaso reunasuojausjärjestelmän painoilla varustetulla puolella: jokaiseen kaidetolppaan asennetaan yksi VARIO-paino päätepisteisiin asennetaan kaksi VARIO-painoa Poikkeukset: Seinäkiinnike R40: asennetaan yksi VARIO-paino! Ovisarja T20: asennetaan kaksi VARIO-painoa! 16 BARRIER / Version 1.3 /

17 11 VARIO-JÄRJESTELMÄ 2. Työskentelytaso reunasuojausjärjestelmän päätypuolella: jokaiseen kaidetolppaan asennetaan kaksi VARIO-painoa BARRIER / Version 1.3 / 17

18 11 VARIO-JÄRJESTELMÄ 11.5 TÄRKEÄT ETÄISYYDET [mm] T Kohtisuorassa lattiaan viittaavat mittatiedot koskevat aina työskentelytasoa. 18 BARRIER / Version 1.3 /

19 11 VARIO-JÄRJESTELMÄ 11.6 JALKALISTA [mm] Jos kaidemuuri on 150 mm tai etäisyys kaidemuurin yläreunan ja reunasuojausjärjestelmän välipalkin välillä on 470 mm, jalkalistaa ei tarvita Jos kaidemuuri on 150 mm tarvitaan jalkalista! Kohtisuorassa lattiaan viittaavat mittatiedot koskevat aina työskentelytasoa. BARRIER / Version 1.3 / 19

20 11 VARIO-JÄRJESTELMÄ 11.7 ASENNUS 1. Aseta haluttu kaltevuus (75 tai 90 ) Avainväli = 18 Avainväli = mm mm 1 x 60 Nm 20 BARRIER / Version 1.3 /

21 11 VARIO-JÄRJESTELMÄ 3. Avainväli = 10 Avainväli = 10 1 x 6 Nm 4. Aseta haluttu korkeus. 125mm Säätöalue 125mm Säätöalue Noudata säätöaluetta! BARRIER / Version 1.3 / 21

22 11 VARIO-JÄRJESTELMÄ 5. 2 x 60 Nm Avainväli = 18 Avainväli = Asenna pääte- ja kulmapisteisiin 2 VARIO-painoa! 6 Nm Avainväli = 10 Avainväli = BARRIER / Version 1.3 /

23 VARIO-JÄRJESTELMÄ Avainväli = 10 Avainväli = Katkaise alumiiniputki R11. 6 Nm Avainväli = 10 Avainväli = 10 BARRIER / Version 1.3 / 23

24 12 KATTOVALOKUPUJÄRJESTELMÄ 12.1 YLEISNÄKYMÄ R30 Z11 R30 R11 S13 S13 R11 S11 R21 V81 T23 V10 V81 V12 S12 Z Z V81 V MITAT [mm] = = = = BARRIER / Version 1.3 /

25 12 KATTOVALOKUPUJÄRJESTELMÄ [mm] = = PELASTUSTIE 13.1 YLEISNÄKYMÄ VARIO-JÄRJESTELMÄ R30 R21 S11 R11 R50 F20 Z Z F22 F23 V91 V12 BARRIER / Version 1.3 / 25

26 13 PELASTUSTIE 13.2 MITAT VARIO-JÄRJESTELMÄ B= B= BARRIER / Version 1.3 /

27 13 PELASTUSTIE 13.3 YLEISNÄKYMÄ BETONILAATOILLA TOTEUTETTU PELASTUSTIE R30 R21 S11 R11 R91 Z33 F20 V12 F22 F / 1200 / A - A Z MITAT BETONILAATOILLA TOTEUTETTU PELASTUSTIE A A ~ / 1650 / 1950 BARRIER / Version 1.3 / 27

28 13 PELASTUSTIE 13.5 ASENNUSSUUNNITELMA BETONILAATOILLA TOTEUTETTU PELASTUSTIE = = B B B - B 5 = = = = = Z BARRIER / Version 1.3 /

29 14 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, PÄÄLLE ASENNETTAVA 14.1 KOMPONENTIT / MATERIAALI R40 R30 S13 R21 T20 Z11 R50 R11 R91 F21 F23 A21 F MITAT [mm] O O BARRIER / Version 1.3 / 29

30 14 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, PÄÄLLE ASENNETTAVA 14.3 TÄRKEÄT ETÄISYYDET [mm] T Kaikki etäisyydet, kulmat jne. voivat vaihdella kyseessä olevan suojausjärjestelmän ominaisuuksista riippuen! Kohtisuorassa lattiaan viittaavat mittatiedot koskevat aina työskentelytasoa. 30 BARRIER / Version 1.3 /

31 14 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, PÄÄLLE ASENNETTAVA 14.4 JALKALISTA [mm] Jos kaidemuuri on 150 mm tai etäisyys kaidemuurin yläreunan ja reunasuojausjärjestelmän välipalkin välillä on 470 mm, jalkalistaa ei tarvita Jos kaidemuuri on 150 mm tarvitaan jalkalista! Kohtisuorassa lattiaan viittaavat mittatiedot koskevat aina työskentelytasoa. BARRIER / Version 1.3 / 31

32 14 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, PÄÄLLE ASENNETTAVA 14.5 ASENNUSALUSTA Ammattimaisen ja asianmukaisen asennuksen perusedellytys on staattisesti kantokykyinen rakennebetoni (massiivibetoni), jonka betonilaatu on vähintään C20/25 sekä alkuperäisten, tässä käyttöohjeessa ilmoitettujen, kiinnitysvälineiden käyttö.! VAARA Sopimattomalle alustalle suoritettu asennus aiheuttaa HENGENVAARAN. Asenna INNOTECH BARRIER staattisesti kantokykyiseen rakennebetoniin (massiivibetoni), jonka betonilaatu on vähintään C20/25. EI SAA asentaa alusbetoniin, tasoituslaastiin, päällysbetoniin jne. Tulppien asianmukainen käsittely tulpanvalmistajan ohjeiden mukaisesti on taattava (porausreikien asianmukainen puhdistus, kovettumisaikojen ja työstölämpötilan noudattaminen, tulppien reunaetäisyydet, alustan tarkastus jne.). Epäselvässä tapauksessa statiikan asiantuntijan tai valmistajan tulee tarkastaa alusta KIINNITYSMAHDOLLISUUDET INNOTECH BEF kpl betoniankkureita LIIMA-ANKKURI Liima-ankkuri kierretangolla M12, aluslaatta, vastamutteri M12 tai jousirenkaalla varustettu mutteri Kierteen tunkeutumissyvyys betoniin väh. 100 mm Injektiolaasti: SCHER S SB 390 S HILTI HY 200 Käytettäessä muiden valmistajien tuotteita on varmistettava, että niiden tekniset ominaisuudet ovat samat (vertaa tuotetietolehtiä toisiinsa). 32 BARRIER / Version 1.3 /

33 14 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, PÄÄLLE ASENNETTAVA Asennukseen on käytettävissä 2 kiinnityspistettä! (Kaidemuurikiinnike kaidemuurin yläosaan kiinnittämistä varten A21: 2 x Ø 15 mm) 1. H 120 O ASENNUS BARRIER / Version 1.3 / 33

34 14 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, PÄÄLLE ASENNETTAVA Aseta haluttu korkeus. Avainväli = 13 Avainväli = mm 2 x 15 Nm 34 BARRIER / Version 1.3 /

35 14 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, PÄÄLLE ASENNETTAVA 4. Katkaise alumiiniputki R11. 6 Nm Avainväli = 10 Avainväli = KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, SIVULLE ASENNETTAVA 15.1 YLEISNÄKYMÄ R40 R30 R21 T20 Z11 R50 R11 S13 R91 A10 BARRIER / Version 1.3 / 35

36 15 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, SIVULLE ASENNETTAVA 15.2 MITAT [mm] ,5 75 Välikekiinnike A31: O O Kokoonpano: VAIHTOEHTO I VAIHTOEHTO II KÄYTTÖESIMERKKI: Kaidemuuri (betoni) Eriste Tiiviste 36 BARRIER / Version 1.3 /

37 15 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, SIVULLE ASENNETTAVA 15.3 TÄRKEÄT ETÄISYYDET [mm] T Kaikki etäisyydet, kulmat jne. voivat vaihdella kyseessä olevan suojausjärjestelmän ominaisuuksista riippuen! Kohtisuorassa lattiaan viittaavat mittatiedot koskevat aina työskentelytasoa. BARRIER / Version 1.3 / 37

38 15 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, SIVULLE ASENNETTAVA Kohtisuorassa lattiaan viittaavat mittatiedot koskevat aina työskentelytasoa ASENNUSALUSTA Ammattimaisen ja asianmukaisen asennuksen perusedellytys on staattisesti kantokykyinen rakennebetoni (massiivibetoni), jonka betonilaatu on vähintään C20/25 sekä alkuperäisten, tässä käyttöohjeessa ilmoitettujen, kiinnitysvälineiden käyttö. 38 BARRIER / Version 1.3 /

39 15 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, SIVULLE ASENNETTAVA! VAARA Sopimattomalle alustalle suoritettu asennus aiheuttaa HENGENVAARAN. Asenna INNOTECH BARRIER staattisesti kantokykyiseen rakennebetoniin (massiivibetoni), jonka betonilaatu on vähintään C20/25. EI SAA asentaa alusbetoniin, tasoituslaastiin, päällysbetoniin jne. Tulppien asianmukainen käsittely tulpanvalmistajan ohjeiden mukaisesti on taattava (porausreikien asianmukainen puhdistus, kovettumisaikojen ja työstölämpötilan noudattaminen, tulppien reunaetäisyydet, alustan tarkastus jne.). Epäselvässä tapauksessa statiikan asiantuntijan tai valmistajan tulee tarkastaa alusta KIINNITYSMAHDOLLISUUDET INNOTECH BEF kpl betoniankkureita LIIMA-ANKKURI Liima-ankkuri kierretangolla M12, aluslaatta, vastamutteri M12 tai jousirenkaalla varustettu mutteri Kierteen tunkeutumissyvyys betoniin väh. 100 mm Injektiolaasti: SCHER S SB 390 S HILTI HY 200 Käytettäessä muiden valmistajien tuotteita on varmistettava, että niiden tekniset ominaisuudet ovat samat (vertaa tuotetietolehtiä toisiinsa). BARRIER / Version 1.3 / 39

40 15 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, SIVULLE ASENNETTAVA Asennukseen on käytettävissä 4 kiinnityspistettä. (Kiinnitysjalka, kaidemuurin sivulle A10: 4 pitkulaista reikää: Ø 13 x 17 mm) Käytä suoraan kaidemuuriin asennettaessa kahta viistossa toisiinsa nähden sijaitsevaa kiinnityspistettä. H 13 Välikekiinnikkeen asennukseen on käytettävissä2 kiinnityspistettä. (Kiinnike kaidemuurin sisäpuolelle A11: 2 x Ø 15 mm) 4 x 15 Nm H O BARRIER / Version 1.3 /

41 15 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, SIVULLE ASENNETTAVA ASENNUS BARRIER / Version 1.3 / 41

42 15 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, SIVULLE ASENNETTAVA Aseta haluttu korkeus. Avainväli = 13 Avainväli = mm 2 x 15 Nm 4. Katkaise alumiiniputki R11. 6 Nm Avainväli = 10 Avainväli = BARRIER / Version 1.3 /

43 16 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, SIVULLE TAITETTAVA 16.1 YLEISNÄKYMÄ Z11 R50 R11 S13 R91 A MITAT [mm] BARRIER / Version 1.3 / 43

44 16 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, SIVULLE TAITETTAVA Välikekiinnike A31: O O Kokoonpano: VAIHTOEHTO I VAIHTOEHTO II KÄYTTÖESIMERKKI: Kaidemuuri (betoni) Eriste Tiiviste 44 BARRIER / Version 1.3 /

45 16 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, SIVULLE TAITETTAVA 16.3 TÄRKEÄT ETÄISYYDET [mm] Kaikki etäisyydet, kulmat jne. voivat vaihdella kyseessä olevan suojausjärjestelmän ominaisuuksista riippuen! Kohtisuorassa lattiaan viittaavat mittatiedot koskevat aina työskentelytasoa. BARRIER / Version 1.3 / 45

46 16 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, SIVULLE TAITETTAVA Kaidemuurin sisäpuolelle asennettava kiinnike, taitettava A11, on asennettava vähintään 150 mm pinnan yläpuolelle (esim. sorapäällisen tai kasvillisuuden yhteydessä) Kohtisuorassa lattiaan viittaavat mittatiedot koskevat aina työskentelytasoa. 46 BARRIER / Version 1.3 /

47 16 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, SIVULLE TAITETTAVA 16.4 ASENNUSALUSTA Ammattimaisen ja asianmukaisen asennuksen perusedellytys on staattisesti kantokykyinen rakennebetoni (massiivibetoni), jonka betonilaatu on vähintään C20/25 sekä alkuperäisten, tässä käyttöohjeessa ilmoitettujen, kiinnitysvälineiden käyttö.! VAARA Sopimattomalle alustalle suoritettu asennus aiheuttaa HENGENVAARAN. Asenna INNOTECH BARRIER staattisesti kantokykyiseen rakennebetoniin (massiivibetoni), jonka betonilaatu on vähintään C20/25. EI SAA asentaa alusbetoniin, tasoituslaastiin, päällysbetoniin jne. Tulppien asianmukainen käsittely tulpanvalmistajan ohjeiden mukaisesti on taattava (porausreikien asianmukainen puhdistus, kovettumisaikojen ja työstölämpötilan noudattaminen, tulppien reunaetäisyydet, alustan tarkastus jne.). Epäselvässä tapauksessa statiikan asiantuntijan tai valmistajan tulee tarkastaa alusta KIINNITYSMAHDOLLISUUDET INNOTECH BEF kpl betoniankkureita LIIMA-ANKKURI Liima-ankkuri kierretangolla M12, aluslaatta, vastamutteri M12 tai jousirenkaalla varustettu mutteri Kierteen tunkeutumissyvyys betoniin väh. 100 mm Injektiolaasti: SCHER S SB 390 S HILTI HY 200 Käytettäessä muiden valmistajien tuotteita on varmistettava, että niiden tekniset ominaisuudet ovat samat (vertaa tuotetietolehtiä toisiinsa). BARRIER / Version 1.3 / 47

48 16 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, SIVULLE TAITETTAVA Asennukseen on käytettävissä 4 kiinnityspistettä (käytä kahta kiinnityspistettä!). (Kiinnike kaidemuurin sisäpuolelle, taitettava A11: 4 pitkulaista reikää: Ø 13 x 17 mm) Käytä suoraan kaidemuuriin asennettaessa kahta viistossa toisiinsa nähden sijaitsevaa kiinnityspistettä. Välikekiinnikkeen asennukseen on käytettävissä2 kiinnityspistettä. (Kiinnike kaidemuurin sisäpuolelle, taitettava A31: 2 x Ø 15 mm) H H O BARRIER / Version 1.3 /

49 16 KAIDEMUURI-JÄRJESTELMÄ, SIVULLE TAITETTAVA ASENNUS Katkaise alumiiniputki R11. 6 Nm Avainväli = 10 Avainväli = 10 BARRIER / Version 1.3 / 49

50 17 JÄTTEENKÄSITTELY 1. Suojausjärjestelmä on purettava päinvastaisessa järjestyksessä asennusohjeessa kuvattuun nähden. Käytä varmistukseen vaihtoehtoista suojausjärjestelmää! 2. Suojausjärjestelmää EI saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Käytetyt komponentit on kerättävä ja hävitettävä ympäristöystävällisesti toimittamalla ne paikallisten määräysten mukaiseen jätehuoltopisteeseen. 50 BARRIER / Version 1.3 /

51 17 18 KOPIOINTIPOHJA LUOVUTUSPÖYTÄKIRJA LUOVUTUSPÖYTÄKIRJA NRO (OSA 1/2) Z TILAUSNUMERO: PROJEKTI: R E U N A S U O J A U S J Ä R J E S T E L M Ä TOIMEKSIANTAJA: Käsittelijä: Yrityksen osoite: URAKOITSIJA: Käsittelijä: Yrityksen osoite: ASENNUS: REUNASUOJAUSJÄRJESTELMÄ NIMI: Reunasuojausjärjestelmän nro Käsittelijä: Yrityksen osoite: BARRIER / Version 1.3 / 51

52 17 18 KOPIOINTIPOHJA LUOVUTUSPÖYTÄKIRJA LUOVUTUSPÖYTÄKIRJA NRO (OSA 2/2) R E U N A S U O J A U S J Ä R J E S T E L M Ä KIINNITYKSEN DOKUMENTOINTI / VALOKUVADOKUMENTIT ASENNUSALUSTA: (esim. massiivibetoni, betonityyppi: C20/25) Paikka: Tulppatyyppi: BEF/liima?/nimi Päiväys: Asennussyvyys: [mm] Poran Ø: [mm] Kiristysvääntömomentti: Valokuvat: (tallennuspaikka) mm mm Nm mm mm Nm mm mm Nm Allekirjoittanut asennusyritys vahvistaa, että työt on suoritettu asianmukaisesti (reunaetäisyydet, alustan tarkastus, porausreikien asianmukainen puhdistus, kovettumisaikojen noudattaminen, työstölämpötila ja tulppien valmistajan määräykset jne.). Toimeksiantaja hyväksyy urakoitsijan suorittamat työt. Käyttöohjeet, kiinnityksen dokumentointi, valokuvadokumentit sekä tarkastuslehtiset on luovutettu toimeksiantajalle (rakennuttaja) ja ne on pidettävä käyttäjän saatavilla. Reunasuojausjärjestelmän sijaintipaikat on dokumentoitava suunnitelmissa, jotka ovat nähtävillä suojausjärjestelmän käyttöpaikalla (esim.: kattopiirustus). Suojausjärjestelmän tunteva asentaja vahvistaa, että asennustyöt on suoritettu ammattimaisesti, tekniikan tilan mukaisesti ja valmistajan käyttöohjeita noudattaen. Asennusyritys vahvistaa turvallisuusteknisen luotettavuuden. Huomautukset: Onko järjestelmä yhdistetty olemassa olevaan salamasuojaukseen? Kyllä Ei Nimi: Toimeksiantaja Kiinnityspisteiden asentaja Päiväys, yrityksen leima, allekirjoitus Päiväys, yrityksen leima, allekirjoitus Reunasuojausjärjestelmän asentaja Päiväys, yrityksen leima, allekirjoitus 52 BARRIER / Version 1.3 /

53 18 19 Kopiointipohja SUOJAUSJÄRJESTELMÄN TIEDOT KÄYTÖSSÄ OLEVAN SUOJAUSJÄRJESTELMÄN TIEDOT Rakennuttajan on kiinnitettävä nämä tiedot hyvin näkyville järjestelmän käyttöpaikalle! Käytössä on huomioitava viimeisin tekninen tietämys sekä käyttöohje. Käyttöohjeiden, tarkastuspöytäkirjojen jne. säilytyspaikka: Yleiskaavio, johon on merkitty reunasuojausjärjestelmän sijainti: Merkitse alueet, jotka eivät ole murtumavarmoja (esim. kattovalokuvut ja/tai kattovalot)! Vaurioituneet suojakaiteen osat on vaihdettava välittömästi BARRIER-reunasuojausjärjestelmään perehtyneen asiantuntevan henkilön toimesta. BARRIER / Version 1.3 / 53

54 19 20 Kopiointipohja KOPIOINTIPOHJA TARKASTUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSPÖYTÄKIRJA NRO (osa 1/2) R E U N A S U O J A U S J Ä R J E S T E L M Ä TILAUSNUMERO: PROJEKTI: TUOTE: Kpl Valmistusvuosi/sarjanumero: (Tyyppimerkintä EAP/kiinnityspiste) VUOSITTAINEN JÄRJESTELMÄTARKASTUS ON SUORITETTU: VUOSITTAINEN JÄRJESTELMÄTARKASTUS VIIMEISTÄÄN: TOIMEKSIANTAJA: Käsittelijä: Yrityksen osoite: URAKOITSIJA: Käsittelijä: Yrityksen osoite: DOKUMENTIT: TARKASTUSKOHDAT: tarkastettu ja kunnossa! Käyttöohje Luovutuspöytäkirja/kiinnityksen dokumentointi/ valokuvadokumentit Jalat ja kiinnitys: (Tukeva kiinnitys, ruuviliitokset (kiristysvääntömomentti), ei vääntymiä jne.) HAVAITUT PUUTTEET: (puutteiden kuvaus/toimenpiteet) VARIO: V10 V12 V81 V91 KAIDEMUURI: A10 A11 A21 A31 KATTO: D10 D81 Kaidetolpat: (Tukeva kiinnitys, ruuviliitokset (kiristysvääntömomentti), ei vääntymiä jne.) VARIO: S11 KAIDEMUURI: S13... Etäisyydet: (Kaidetolppien etäisyys kork mm, etäisyys työskentelytasoon jne.) Kyseessä olevan järjestelmän etäisyydet käyttöohjeen mukaisesti... Alumiiniputki: (Tukeva kiinnitys, ruuviliitokset (kiristysvääntömomentti), ei vääntymiä jne.) Alumiiniputket... R11 54 BARRIER / Version 1.3 /

55 19 20 Kopiointipohja KOPIOINTIPOHJA TARKASTUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSPÖYTÄKIRJA NRO (osa 2/2) R E U N A S U O J A U S J Ä R J E S T E L M Ä TARKASTUSKOHDAT: tarkastettu ja kunnossa! HAVAITUT PUUTTEET: (puutteiden kuvaus/toimenpiteet) Liitoskappaleet: (Tukeva kiinnitys, ruuviliitokset (kiristysvääntömomentti), ei vääntymiä jne.) Suora liitoskappale Kulmaliitin Seinäkiinnike... R21 R30 R40 Jalkalista: (Tukeva kiinnitys, ruuviliitokset (kiristysvääntömomentti), ei vääntymiä jne.) Jalkalista F20 Jalkalistakiinnike F21 F22 Jalkalistojen liitäntäsarja F23... Ovielementti: (Tukeva kiinnitys, sulkeutumistoiminto, jouset, ruuviliitokset (kiristysvääntömomentti), ei vääntymiä jne.) Ovielementti... T20 Tarkastuksen tulos: Suojausjärjestelmä vastaa valmistajan käyttöohjetta ja tekniikan tilaa. Sen turvallisuustekninen luotettavuus vahvistetaan. Huomautukset: Nimi: Toimeksiantaja Tarkastus: urakoitsija (asiantunteva, suojausjärjestelmän tunteva henkilö) Päiväys, yrityksen leima, allekirjoitus Päiväys, yrityksen leima, allekirjoitus BARRIER / Version 1.3 / 55

56 21 TUOTEKEHITYS & MYYNTI INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Laizing 10, 4656 Kirchham/Itävalta 56 BARRIER / Version 1.3 /

SPAR Käyttöohje

SPAR Käyttöohje SPAR-10-25 Käyttöohje DE ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde. DE EN

Lisätiedot

TAURUS GLEIT-V-20 Asennus- ja käyttöohje

TAURUS GLEIT-V-20 Asennus- ja käyttöohje TAURUS GLEIT-V-20 Asennus- ja käyttöohje DE ACHTUNG: Die Verwendung des Innotech-Produktes ist erst zulässig nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen wurde. EN ATTENTION:

Lisätiedot

TAURUS GLEIT-H-11 Asennus- ja käyttöohje

TAURUS GLEIT-H-11 Asennus- ja käyttöohje TAURUS GLEIT-H-11 Asennus- ja käyttöohje DE ACHTUNG: Die Verwendung des Innotech-Produktes ist erst zulässig nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen wurde. DE EN ATTENTION:

Lisätiedot

INNOTECH SYST

INNOTECH SYST INNOTECH SYST-01-410-610 S t e h f a l z DE ACHTUNG: Die Verwendung des Innotech-Produktes ist erst zulässig nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen wurde. DE EN ATTENTION:

Lisätiedot

INNOTECH TEMP. DK BEMÆRK: Produktet fra Innotech må først anvendes efter at brugsanvisningen på det pågældende lands sprog er læst igennem.

INNOTECH TEMP. DK BEMÆRK: Produktet fra Innotech må først anvendes efter at brugsanvisningen på det pågældende lands sprog er læst igennem. INNOTECH TEMP DE ACHTUNG: Die Verwendung des Innotech-Produktes ist erst zulässig nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen wurde. DE EN ATTENTION: Use of the Innotech product

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Muurauspukin käyttöohje

Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje SISÄLTÖ 1. Alkusanat ja ehdot. 2. Turvallisuus vaatimukset. 3. Muurauspukin pystytys. 4. Korotuskehän asennus. 5. Alumiinitason asennus. 6. Seinäkiinnikkeen

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje PFEIFER-kuormalenkki LSG läpivientiasennukseen

Asennus- ja käyttöohje PFEIFER-kuormalenkki LSG läpivientiasennukseen Asennus- ja käyttöohje PFEIFER-kuormalenkki LSG läpivientiasennukseen PFEIFER-kuormalenkit LSG on tarkoitettu asennettaviksi jälkikäteen hissikuilujen kattojen alapuolelle etäällä reunoista. Niitä käytetään

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

Asennusohje. Rockfon Contour

Asennusohje. Rockfon Contour Asennusohje Rockfon Contour Yleistietoja Järjestelmän kuvaus: Rockfon Contour on kehyksetön akustinen melunvaimennin, joka on valmistettu 50 mm:n kivivillalevystä. Sen kumpikin puoli on esteettisesti miellyttävää

Lisätiedot

DS-W 10.5. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones

DS-W 10.5. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones DS-W 10.5 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET PISKO -LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää

Lisätiedot

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia.

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. Metallinen halkovaja KÄYTTÖOHJE/ asennusohje Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. 1 ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA Käyttöohje Ennen halkovajan kokoonpanoa tarkista rakennuslaissa säädetyt

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje.

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje. Tyhjiöputkikeräimet Valmistettu Saksassa Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä Solar Keymark Heat Pipe asennusohje 1000 2000 3000 02 Asennusohjeet malleille: Vaaditut

Lisätiedot

kääntyvän suihkuseinän:

kääntyvän suihkuseinän: Näin asennat kääntyvän suihkuseinän: mallit: SS-450 / 650 / 750 / 850 sekä niistä kiinteän suihkuseinän ja -nurkan Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus Nro: LE-001 DoP Suoritustasoilmoitus rakennustuoteasetuksen EU 305/2011 mukaan Greenline-turvavaijerijärjestelmä EN 795:2012 TS 16415:2013 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste GRÜN GREENLINE VAAKATASON

Lisätiedot

Pikaopas 00825-0116-4792, Versio BB Helmikuu 2014. Rosemount 1495 -mittalaippa Rosemount 1496 -mittalaippayhde

Pikaopas 00825-0116-4792, Versio BB Helmikuu 2014. Rosemount 1495 -mittalaippa Rosemount 1496 -mittalaippayhde 00825-0116-4792, Versio BB Rosemount 1495 -mittalaippa Rosemount 1496 -mittalaippayhde HUOMATTAVAA Tässä asennusoppaassa on Rosemount 1495 -mittalaipan perusohjeet. Siinä ei anneta ohjeita konfiguroinnista,

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

FP 3000. Murtosuojakalterin asennusohje. (moottorikäyttö)

FP 3000. Murtosuojakalterin asennusohje. (moottorikäyttö) FP 3000 Murtosuojakalterin asennusohje (moottorikäyttö) 1. Tuotteen tarkastus 2 2. Asennusalustan tarkastus 2 3. Asennustapa 2 4. Sivukanaalien asennus 3 5. Rullan nosto 4 6. Maton lasku sivukanaaliin

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet Aurinkolämmitysjärjestelmä

Asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet Aurinkolämmitysjärjestelmä Asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet Aurinkolämmitysjärjestelmä SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSOHJEETET 3 1.1. VARASTOINTI, KULJETUS JA KÄSITTELY 3 1.2. TOIMINTA ASENNETTAESSA KATOLLE 3 1.3. UKKOSENJOHDATUS 3 2.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist Eristelevykiinnike eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä upotettuun asennukseen Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Alusta Vaatimukset Esikäsittely ulkokäyttöön

Lisätiedot

Pohjalaatat ja ryhmäasennuslaatat venttiilisarjalle E

Pohjalaatat ja ryhmäasennuslaatat venttiilisarjalle E Pohjalaatat ja ryhmäasennuslaatat venttiilisarjalle E Tekniset tiedot rakenne materiaalit asennus liitännät Pneumaattiset tiedot väliaine koneistettu alumiiniprofiili alumiini ruuveilla katso seuraava

Lisätiedot

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje 8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLA ENNEN ASENNUSTA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Maahantuoja: Horisont Enterprises Ltd Oy Atomitie 5 B, 00370 Helsinki 09-6866720

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

JISLON (Europe) B.V. TURVALLISUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA. Taipuisa PC-CITY pollari Taipuisa PC-TRAFFIC pylväs Tarvikkeet

JISLON (Europe) B.V. TURVALLISUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA. Taipuisa PC-CITY pollari Taipuisa PC-TRAFFIC pylväs Tarvikkeet JISLON (Europe) B.V. TURVALLISUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA 4 16 26 Taipuisa PC-CITY pollari Taipuisa PC-TRAFFIC pylväs Tarvikkeet 2 commissioned by JISLON (Europe) B.V Designed by Eddie Peeters 2014 version

Lisätiedot

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET PISKO -KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle.

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Kaatoallas Skandia kuljettimille (fi)

Asennusja käyttöohje. Kaatoallas Skandia kuljettimille (fi) Asennusja käyttöohje Kaatoallas Skandia kuljettimille 408115 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Yleisesti Sääsuoja on tilapäiseen suojaukseen tehty rakenne, jota ei ole mitoitettu täysille tuuli ja lumikuormille.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

VAROITUS. Maksimi kantavuus: 135Kg (käyttäjä varusteineen).

VAROITUS. Maksimi kantavuus: 135Kg (käyttäjä varusteineen). Onnittelut ostoksestasi 25-875 kyttäyskoppi! Seuraavat tiedot on sisällytetty ohjeisiin: Turvallisuus ohjeet Varoitukset Pakkausten sisältö Asennusohje Huolto- ja hoito-ohjeet VAROITUS Maksimi kantavuus:

Lisätiedot

FP Murtosuojakalterin asennusohje. (moottorikäyttö)

FP Murtosuojakalterin asennusohje. (moottorikäyttö) FP 2000 Murtosuojakalterin asennusohje (moottorikäyttö) 1. Tuotteen tarkastus 2 2. Asennusalustan tarkastus 2 3. Asennustapa 2 4. Sivukanaalien asennus 3 5. Rullan nosto 4 6. Maton lasku sivukanaaliin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KAAPELIN JA JOHDON LÄPIVIENNIT ESKE/1(S)(-L)-*(-RDE)** (LT)

KÄYTTÖOHJE KAAPELIN JA JOHDON LÄPIVIENNIT ESKE/1(S)(-L)-*(-RDE)** (LT) KÄYTTÖOHJE KAAPELIN JA JOHDON LÄPIVIENNIT ESKE/1(S)(-L)-*(-RDE)** WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH Kisdorfer Weg 28 24568 Kaltenkirchen Germany Puh. +49 (0) 4191 508-100 Faksi +49 (0) 4191 508-249 Internet

Lisätiedot

LK Hanakulmarasia. Rakenne. 16 mm:n PEX-ja PAL-putkille. 16 mm:n puserrusliittimellä tai PressPex-liittimellä

LK Hanakulmarasia. Rakenne. 16 mm:n PEX-ja PAL-putkille. 16 mm:n puserrusliittimellä tai PressPex-liittimellä LK Hanakulmarasia Rakenne 16 mm:n PEX-ja PAL-putkille 16 mm:n puserrusliittimellä tai PressPex-liittimellä 20 mm:n PEX-putkelle puserrusliittimellä* * 20 mm:n putki vaatii tarkastusluukun huoltoa varten

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Ligo-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli, sis. kylmäpään: MMJ 3 x 1,5 S 2 m. Teho 20 W/m +10 C, 230 V AC. Itserajoittuva

Lisätiedot

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia.

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. ENNEN KUIN ALOITAT: Ennen vajan kokoamista tarkasta paikalliset rakennusmääräykset vajan

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

Ripustaminen ja huolto-ohjeet

Ripustaminen ja huolto-ohjeet Ripustaminen ja huolto-ohjeet Kipsilevyrakenteisiin voidaan kiinnittää asumiseen ja sisustamiseen kuuluvia esineitä. Kipsilevyihin soveltuva kiinnikevalikoima on laaja ja siksi kiinnityskohteeseen tulee

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE PUOIPYÖREÄN SDEVESIJÄRJESTEMÄN SENNUSOHJE 1 6 5 8 7 10 3 11 14 9 2 4 12 13 11 14 17 Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 5 Pisko

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36 Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Järjestelmän etuja Siirtää parvekelaatan vaakavoimat

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

AURINKOKERÄIMIEN KATTOKIINNITYS

AURINKOKERÄIMIEN KATTOKIINNITYS AURINKOKERÄIMIEN KATTOKIINNITYS ASENNUSOHJE KAUKORA OY Sisällys Toimitussisältö... 3 Yleistä... 4 Kattokoukkujen asennus... 4 Alumiiniprofiilien asennus... 6 Asennus katolle... 7 Aurinkokeräimien kattokiinnitys

Lisätiedot

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Yksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelit. Teho 30 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu.

Lisätiedot

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS Painos 2 Tätä tekstiä ei päivitetä säännöllisesti.

Lisätiedot

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus, Verholevyjen

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

Valmis telinepaketti omakotityömaalle

Valmis telinepaketti omakotityömaalle Valmis telinepaketti omakotityömaalle Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Layher alumiinitelineistä, jotka ovat valmiiksi pakattu peräkärryyn.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Tuotetieto Mover -siirtolaitteen yleiset asennusohjeet 06.2012

Tuotetieto Mover -siirtolaitteen yleiset asennusohjeet 06.2012 Tuotetieto Mover -siirtolaitteen yleiset asennusohjeet 06.01 Yleisiä ohjeita ja vihjeitä seuraavien siirtolaitteiden asennukseen eri valmistajien alustoihin: Truma Mover, SE (R), H SE (R), TE (R)(4) ja

Lisätiedot

Profiilijärjestelmä. Ikkunoiden energiatehokkaaseen. asennukseen

Profiilijärjestelmä. Ikkunoiden energiatehokkaaseen. asennukseen Profiilijärjestelmä Ikkunoiden energiatehokkaaseen asennukseen Making it perfect illbruck tuotemerkki tarjoaa tehokkaita julkisivujen ja ikkuna-asennusten tiivistysmenetelmiä. illbruck tuotesarjastamme

Lisätiedot