TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta AIKA :00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN TEKNISEN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS MUISTIO YMPÄRISTÖKATSELMUKSEN JÄLKIKATSELMUKSESTA 54 OIKAISUVAATIMUS / RAKENNUSTARKASTAJAN VIRANSIJAISEN OTTAMINEN 55 LAUSUNTO DESTIA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA TILALLE METSÄRUSILA RN:O 45:9 56 SIVUTOIMI-ILMOITUS / VAKKURI ILMOITUSASIAT MUUT MAHDOLLISET ASIAT SIVUTOIMI-ILMOITUS / LÄÄKKÖ Puheenjohtaja MERK. ANU KOSKIMAA Anu Koskimaa

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta AIKA :00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Koskimaa Anu Puheenjohtaja Bräysy Tauno Varapuheenjohtaja Lithovius Helena Jäsen Junttila Anita Jäsen Pudas Kalevi Jäsen Kauppi Nelli Jäsen Pelkonen Kalevi Jäsen Huotari Esko Jäsen POISSA Pirkola Pasi Jäsen Manninen Marjukka Kunnanjohtaja Uitto Tauno Khall PJ MUU Mannonen Matti Tekninen johtaja, esittelijä Mikkonen Teija Pöytäkirjanpitäjä Lääkkö Antti Vs.rakennustarkastaja Vakkuri Johanna Vs. kiinteistöpäällikkö Partanen Marko Kunnanhallituksen edustaja ALLEKIRJOITUKSET Anu Koskimaa Puheenjohtaja Teija Mikkonen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Nelli Kauppi Kalevi Pelkonen PÖYTÄKIRJA YLEI- Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana SESTI NÄHTÄVILLÄ vs.ilmoitustaulunhoitaja Tomi Koskela

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN TEKLA 50 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt, et tä pöy täkirja tarkaste taan kahden teknisen lauta kun nan jä se nen toimesta pää sääntöisesti kokouksessa seuraavana päi vänä ja pi de tään yleisesti näh tävänä seitsemäntenä päi vä nä ko kouk sen jäl keen. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan. Tässä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina toimivat Nelli Kauppi ja Kalevi Pelkonen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajina toimivat Nelli Kauppi ja Kalevi Pelkonen. Tekninen lautakunta ottaa käsiteltäväksi tässä kokouksessa lisälistan asian: Sivutoimi-ilmoitus / Lääkkö.

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN TEKLA 51 Oheismateriaalina on jäljennökset päätöksistä viranhaltijoittain sekä muuta aineistoa ajankohtaisista asioista. Teknisen lau ta kun nan tie toon saa te taan seu raa vat vi ran haltija pää tökset: Tekninen johtaja: 5 Katuvalourakoitsijan valinta Kiinteistöpäällikkö: 2 Rakennustyön hankinta 3 Koivulan katon sääsuojauksen hankinta 4 Koivulan katon purku- ja puurakennustyön hankinta 5 Koivulan katon vesikatetyön hankinta 6 Vanhan paloaseman toimistotilojen rakennustyön hankinta 7 Ilmanvaihtokoneen hankinta Rakennustarkastaja: :t Toimenpideilmoitukset.t Rakennuslupapäätökset Ympäristörakennusmestari: Palvelusihteeri/asuntoasiat: :t Asuntojen vuokraukset Siivoustyönohjaaja: Ruokapalvelupäällikkö: Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi. Merkitään tiedoksi.

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TEKLA 52 Lautakunnalle annetaan tiedoksi teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus. Kouluhanke: Johanna Vakkuri Kerrostalon piirustukset Temmeskoulu Vesiasia - Vs. kiinteistöpäällikkö Johanna Vakkuri esitteli Matintien kouluhanketta. - Esiteltiin kerrostalon suunnitelmat - Temmeksen koulun korjaustyöt käynnissä - Lautakunta edellyttää tiedotuksen tehostamista vedenjakelun häiriötilanteissa. Merkitään pöytäkirjaan, että Johanna Vakkuri poistui kokouksesta klo

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta MUISTIO YMPÄRISTÖKATSELMUKSEN JÄLKIKATSELMUKSESTA 642/764/2013 TEKLA 33 Valmistelu: rakennustarkastaja Jari Häkkinen, p Maankäyttö- ja rakennuslain 166 :n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä... Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristö siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 :n mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on mm. omalta osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa... Tyrnävän kunnan rakennusjärjestyksen mukaan rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai jätesäiliöiden tai -katosten ympärille on tarvittaessa istutettava näkösuoja tai rakennettava aita. Asemakaava-alueella sijaitsevaa asuinrakennuksen tonttia tai rakennuspaikkaa ei saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin tai autojen, koneiden, laitteiden tai muiden vastaavien tavaroiden sekä polttoaineiden ulkosäilyttämiseen. Rakennukset, niiden ulkopuoliset osat, portit, aidat, istutukset sekä sellaiset rakennelmat ja pienehköt laitokset, jotka vaikuttavat ympäristökuvaan on pidettävä asianmukaisessa kunnossa ja niin, etteivät ne rumenna katukuvaa tai muuta julkista tilaa. Rakennusjärjestyksen kohdan 11.2 mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristöhoidon valvontaa, mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ajankohtina. Havaituista puutteellisuuksista on annettava kunnossapitovelvollisille korjauskehotus sekä määräaika, mihin mennessä korjaukset on suoritettava. Rakennustarkastaja voi perustellusta syystä myöntää lykkäystä määräaikaan. Määräajan jälkeen, mikäli laiminlyöntejä ilmenee, rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus ryhtyä maankäyttö- ja rakennuslain 182 :ssä säädettyihin toimenpiteisiin. Rakennustarkastaja: Tekninen lautakunta päättää ympäristökatselmuksen ajankohdasta. Katselmukseen osallistuvat rakennustarkastaja ja sihteeri sekä lautakunnan nimeämät jäsenet. Katselmuksesta ilmoitetaan kuntatiedotteessa. Tekninen lautakunta päätti suorittaa ympäristökatselmuksen klo alkaen. Katselmukseen osallistuu lautakunta kokonaisuudessaan. Katselmuksesta ilmoitetaan kuntatiedotteessa. Rakennustarkastaja Jari Häkkinen poistui kokouksesta kello TEKLA 73 Ympäristökatselmuksesta on ilmoitettu ilmestyneessä kuntatiedotteessa. Katselmus on pidetty lautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen kello Katselmuksesta on laadittu muistio, joka on esityslistan liitteenä. Rakennustarkastaja: Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun muistion ja siihen kirjatut huomautukset. Muistioon kirjatuille kiinteistön omistajille lähetetään kirje, jossa omistajaa kehoitetaan poistamaan tai korjaamaan kirjatut virheet ja puutteet toukokuun 2014 loppuun mennessä. Tekninen lautakunta suorittaa jälkikatselmuksen erikseen sovittavana ajankohtana kesällä Hyväksyttin.

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TEKLA 53 Rakennustarkastaja Jari Häkkinen poistui kokouksesta kello tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Ympäristökatselmuksen jälkikatselmus suoritettiin tiistaina Katselmuksesta laadittu muistio esitellään kokouksessa. Rakennustarkastaja: Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun muistion. Selvityspyyntö lähetetään niille muistioon kirjatuille kiinteistön omistajille, joilla annettu huomautus on toteuttamatta. Hyväksyttiin. Vs. rakennustarkastaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUS / RAKENNUSTARKASTAJAN VIRANSIJAISEN OTTAMINEN 156/111/2014 TEKLA 54 Valmistelu: tekninen johtaja Matti Mannonen, puh Tekninen johtaja valitsi tekemällään viranhaltijapäätöksellä rakennustarkastajan viransijaiseksi väliseksi ajaksi talonrakennusinsinööri Antti Lääkön. Antti Lääkkö täyttää sijaisuudelle asetetut kelpoisuusvaatimukset. Viran kelpoisuusvaatimuksena oli maankäyttö- ja rakennusasetuksessa 4 3 mom. tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 :n siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto. Hannu-Pekka Honkanen on jättänyt tekniselle lautakunnalle oikaisuvaatimuksen teknisen johtajan päätöksestä, mikä koskee talonrakennusinsinööri Antti Lääkön valintaa rakennustarkastajan viransijaiseksi yllä mainituksi ajaksi päivätyssä oikaisuvaatimuksessa Hän vaatii, että hänen oikaisuvaatimuksensa on hyväksyttävä ja valinta on tehtävä rakennustarkastajan viransijaisuuteen klo mennessä hakeneiden pätevien, kelpoisuusehdot täyttävien hakijoitten joukosta. Hakijoista ansioituneimmaksi Hän mainitsee itsensä. Perusteluna Honkanen toteaa, että Antti Lääkkö ei täytä rakennustarkastajan viran kelpoisuusehtoja, koska Lääköllä ei ole maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaista rakennusalan korkeakoulututkintoa, MRA 4 3 mom. Lisäksi Hänen mielestään Antti Lääkköön ei voida soveltaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen siirtymäsäännöstä, MRA 108 :ää, koska hän ei ole ollut ennen em. lain ja asetuksen voimaantuloa rakennustarkastajan virassa. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 :n 3 mom:ssa (MRA 4 ) säädetään rakennustarkastajalta vaadittavasta pätevyydestä. Rakennustarkastajalla tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi hänellä tulee olla riittävä kokemus rakennussuunniteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä.

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 (MRA 108 ) sisältää rakennustarkastajan pätevyyttä koskevan siirtymäsäännöksen. Sen estämättä mitä 4 :n 3 momentissa säädetään, rakennustarkastajana voi toimia ennen tämän asetuksen voimaantuloa ( ) rakennustarkastajan virkaan nimetty henkilö tai henkilö, joka täyttää aikaisemman asetuksen 158 a :ssä rakennustarkastajalle säädetyt kelpoisuusvaatimukset. RakA 158 a:ssä rakennustarkastajalta vaaditaan teknillisen koulun rakennusosaston talonrakennuksen opintosuunnalla suoritettu teknikon tutkinto tai aikaisempi sitä vastaava tutkinto tai muussa oppilaitoksessa suoritettu sitä korkeampi rakennusalan tutkinto. Siirtymäsäännös merkitsee, että kaikki RakA 158 a:ssä säädetyn kelpoisuusvaatimuksen täyttävät henkilöt voivat MRA 4 :n 3 momentin säännöksen estämättä toimia rakennustarkastajana. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää hylätä Hannu-Pekka Honkasen oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Hyväksyttiin. Marko Partanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta LAUSUNTO DESTIA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA TILALLE METSÄRUSILA RN:O 45:9 262/70/2014 TEKLA 55 Valmistelu: tekninen johtaja Matti Mannonen, p Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos pyytää Tyrnävän kuntaa antamaan lausunnon (OUKA/6260/2014) mennessä Destia Oy:n ympäristölupahakemuksesta Kivimaan kallioalueelle, mikäli kunta katsoo lausunnon antamisen aiheelliseksi. Destia Oy hakee YSA 1 1 momentin kohdan 7 c, 7 e ja 7 f mukaista, toistaiseksi voimassaolevaa ympäristölupaa kallionlouhintaan ja murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella sekä päällysteen valmistukseen Kivimaan kallioalueella, Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylässä, Tyrnävän kunnan omistamalle tilalle Metsärusila Lisäksi haetaan YSL 28 2 mom. kohdan 4 mukaista lupaa puretun päällysteen välivarastointiin ja hyötykäyttöön. Koska alue on useita vuosia toiminnassa ollut kiviaineksen ottoalue, jolla on ollut vastaavaa toimintaa aiemmin, Destia Oy hakee lupaa aloittaa toiminta lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Hakija sitoutuu asettamaan YSL 101 mukaisen vakuuden välittömästi lupapäätöksen antamisen jälkeen. Tyrnävän kunnalla ja Destia Oy:llä on voimassaoleva, allekirjoitettu kiviainesten otto-oikeuden esisopimus mikä on voimassa saakka. Destia Oy:llä on voimassaoleva maa-aineslupa m³:lle 10 vuodeksi vuodelta Tyrnävän kunta antoi (khall 125) Destia Oy:lle suostumuksensa maanomistajana ympäristöluvan hakemiseen. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, ettei kunnalla ole lausuttavaa Destia Oy:n ympäristölupahakemuksesta Kivimaan kallioalueella.

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Lautakunta edellyttää, että lupaehdot ovat yhtenevät alueella jo toimivan louhoksen kanssa.

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta SIVUTOIMI-ILMOITUS / VAKKURI 280/132/2014 TEKLA 56 Valmistelu: tekninen johtaja Matti Mannonen, p Vs. kiinteistöpäällikkö Johanna Vakkuri on tehnyt Tyrnävän kunnalle sivutoimi-ilmoituksen ajalle Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4. luku 18 Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen peruuttamista. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita 3 momentissa säädetty huomioon ottaen ei voida pitää hyväksyttävinä. Muusta kuin 2 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 3 momentissa säädetyillä perusteilla. Sivutoimiluvan myöntämisestä kunnan hallintosääntö säätää seuraavaa: Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta hallinto- ja kehittämisosaston sekä osastopäälliköiden osalta kunnanhallitus ja asianomainen lautakunta muilla tehtäväalueilla. Sivutoimilupa voidaan myöntää enintään neljän vuoden määräajaksi. (Hallintosääntö 55 ) Sivutoimiluvasta säädetään myös kunnan sisäisen valvonnan ohjeessa, kohta 9.1. (Kunnanhallitus ) Johanna Vakkurin ilmoittama sivutoimi ei työn luonteen ja hänen virka-asemansa huomioon ottaen aseta häntä esteelliseksi virkatehtävässään, vahingoita työnantajaa eikä ole hyvän tavan vastainen kilpailuteko. Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy Johanna Vakkurin sivutoimiilmoituksen väliseksi ajaksi. Hyväksyttiin.

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT TEKLA 57 Merkitään lautakunnalle tiedoksi seuraavat asiat: 1. Lautakunnan kokoukset v Merkitään tiedoksi.

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta MUUT MAHDOLLISET ASIAT TEKLA 58 Tässä kohdassa otetaan käsiteltäväksi lautakunnan jäsenen tai esittelijän esiin tuomat asiat. Tekninen lautakunta keskusteli teiden kunnossapidosta, mm. Puolukkatie, Mustikkatie ja Nivantie sekä Keskikyläntie (valtion ylläpitämä tie).

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta SIVUTOIMI-ILMOITUS / LÄÄKKÖ 314/132/2014 TEKLA 59 Valmistelu: tekninen johtaja Matti Mannonen, p Vs. rakennustarkastaja Antti Lääkkö on tehnyt Tyrnävän kunnalle sivutoimi-ilmoituksen ajalle Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4. luku 18 Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen peruuttamista. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita 3 momentissa säädetty huomioon ottaen ei voida pitää hyväksyttävinä. Muusta kuin 2 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 3 momentissa säädetyillä perusteilla. Sivutoimiluvan myöntämisestä kunnan hallintosääntö säätää seuraavaa: Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää hallinto- ja kehittämisosaston sekä osastopäälliköiden

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta osalta kunnanhallitus ja asianomainen lautakunta muilla tehtäväalueilla. Sivutoimilupa voidaan myöntää enintään neljän vuoden määräajaksi. (Hallintosääntö 55 ) Sivutoimiluvasta säädetään myös kunnan sisäisen valvonnan ohjeessa, kohta 9.1. (Kunnanhallitus ) Antti Lääkön ilmoittama sivutoimi ei työn luonteen ja hänen virka-asemansa huomioon ottaen aseta häntä esteelliseksi virkatehtävässään. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy sivutoimi-ilmoituksen väliseksi ajaksi. Hyväksyttiin.

19 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 50,51,52,53,55,57,58 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 56,59 HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Tyrnävän kunta, tekninen lautakunta, osoi te Kun nan kuja 4, TYRNÄVÄ tai sähköpostiosoittee seen Pykälät: 56,59 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Erillinen valitusosoitus 54

20 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Hallintovalitus, pykälä: 54 Päätökset on annettu julkipanon jälkeen Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuunottamatta. Päätös katsotaan tulleen asianosaisten tietoon päätöksenantopäivänä. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus postiosoite PL 189, OULU käyntiosoite Isokatu 4, OULU puhelinvaihde Faksi Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Valitusaika Pykälät: --- päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai noastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

21 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallin to-oikeudessa 90 euroa.

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot