PARMACO TILAT. Vuokraaminen on riskitöntä ja ennakoitavaa sivu 4. Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto laajenee sivu 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARMACO TILAT. Vuokraaminen on riskitöntä ja ennakoitavaa sivu 4. Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto laajenee sivu 8"

Transkriptio

1 PARMACO TILAT PARMACON SIDOSRYHMÄLEHTI Vuokraaminen on riskitöntä ja ennakoitavaa sivu 4 Sahanperän vuokrapäiväkodissa on hyvä olla sivu 6 Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto laajenee sivu 8

2 henkilöuutisia UUSIIN TEHTÄVIIN PARMACO TILAT Taru Kulmala on nimitetty suunnittelukoordinaattoriksi. Tomi Laraste on nimitetty asennustyönjohtajaksi. JULKAISIJA Parmaco Oy PÄÄTOIMITTAJA Ossi Alastalo TOIMITUS JA TAITTO Viestintätoimisto Elettaria KIRJAPAINO Kirjapaino Öhrling Oy sisältö Verraton Parmaco-konsepti Vuokraaminen on riskitöntä ja ennakoitavaa Sahanperän vuokrapäiväkodissa on hyvä olla Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto laajenee Maata kiertänyt toimistorakennus Jykevä talo Uusia kouluja Ouluun Pyhäjoki PAINOSMÄÄRÄ kpl OSOITTEENMUUTOKSET JA PALAUTE Parmaco Oy TAMPERE PL 1 (Pyhäojankulma 3) Tampere puh faksi Parmaco Production Oy PL 7 (Teollisuustie 13) LEPPÄVIRTA puh faksi Parmaco Production Oy Annalantie Pyhäjoki puh faksi Lujatalo Oulun Turvapuistossa Parmacon energiatehokkaissa työmaatiloissa Parmaco vuokrasi kuntosalitilat Karjalan prikaatille Entistä energiatehokkaampia työmaatiloja rakennusteollisuudelle Parmaco mukana Kuntamarkkinoilla Kannen kuva: Oulun Metsokankaan koulu Kuva Martti Anttila 2 PARMACO-TILAT

3 pääkirjoitus VERRATON PARMACO-KONSEPTI Suomessa on peruskoulua, mikä on 73 koulua vähemmän kuin viime vuonna. Kouluja lakkautetaan ja yhdistetään. Tiloja jää tyhjilleen osin siksi, että ne sijaitsevat nykyisellään aivan väärässä paikassa tai rakennuksissa on home- ja sisäilmaongelmia. Samanaikaisesti toisaalla opetustiloista on huutava pula. Parmaco ratkaisee julkisen sektorin; kuntien ja kaupunkien sekä yritysten tilaongelmia uudentyyppisellä Parmaco-konseptilla. Se tarjoaa selkeän vuokramallin, joka optimoi tilojen käytön kaikissa tilanteissa. Tilat ovat oikeassa paikassa, niitä on tarvittava määrä, ne vastaavat vuokralaisen tarpeita ja ovat käytössä sovitun ajan. Vuokraaminen on asiakkaillemme riskitöntä, helppoa ja ennakoitavaa. Koska vuokrattavat rakennukset ovat Parmacon omaisuutta, pidämme niistä hyvää huolta koko vuokra-ajan. Asiakkaillamme ei ole sen enempää kiinteistön ylläpitoon kuin omistukseenkaan liittyviä riskejä, eikä heidän tarvitse varautua ylläpitoinvestointeihin tai miettiä tilojen jäännösarvovastuuta tai toimittajariskiä. Parmaco-konsepti tarjoaa verrattoman eli vertaansa vailla olevan sopimusmallin. Siksi sitä ei pidä edes yrittää verrata esimerkiksi leasingillä tilojen omaksi hankkimiseen tai muihin vastaaviin malleihin. On tärkeää tietää, millaiseen sopimukseen sitoutuu tiloja vuokratessaan. Siksi käymme asiaa läpi myös sivujen 4-5 artikkelissa. Jos artikkeli herättää kysymyksiä, vastaamme niihin mielellämme. Ossi Alastalo toimitusjohtaja PARMACO-TILAT 3

4 On hyvä tiedostaa erot tilojen vuokrauksen ja leasingillä tilojen omaksi hankkimisen välillä. Jos sopimuksen ehtoihin sisältyy mikä tahansa rahoitusjärjestely, osapuolten on hyvä selvittää sopimukseen liittyvät riskit ja vastuut etukäteen. Vuokraaminen on riski Kuntapäättäjän kannattaa olla jo tarjouspyyntövaiheessa tarkkana siitä, millaista sopimusta ollaan tekemässä, sanoo Parmacon toimitusjohtaja Ossi Alastalo. Vuokraamisessa kyse on toimittajan ja asiakkaan välisestä sopimuksesta, jossa on sovittu kaikki ehdot etukäteen ja kaikki sopimuksen aikaiset vastuut ovat tiedossa. Samankaltainen on tilanne, kun kohde hankitaan omaksi urakkasopimuksella, sillä urakkasopimuksessa on sovittu etukäteen kaikki toimitukseen liittyvät vastuut. Muissa sopimuksissa, kuten leasingissä sopimuskumppaneita on vähintään kolme ja heidän välisten vastuiden jako ja riskit on tiedettävä tarjouspyyntövaiheessa. Tiedämme tilanteita, joissa kunnat ovat ottaneet tarpeettomia riskejä tilakysymyksiä ratkaistessaan. Jos näitä riskejä ei tiedosta, ikäviä yllätyksiä saattaa tulla puun takaa sekä vuokra-aikana että sen päätyttyä. Ei lunastusvelvollisuutta Kun kunta tai jokin muu taho vuokraa Parmacolta tiloja, kyseessä on puhdas vuokraus, ilman tilojen jäännösarvovastuuta tai toimittajariskiä. Jos sopimuksessa on lunastusvelvollisuus, kyseessä on käytännössä investointi. Virkamiehen ja kuntapäättäjän pitää ymmärtää, millaista sopimusta ollaan tekemässä ja mihin ollaan sitoutumassa. Vuokrausta koskeva tarjouspyyntö on helppo laatia ja verrata muihin vastaaviin tarjouksiin. Valitusriskiä ei ole, joten hankkeen käynnistyminen ei viivästy, eikä liioin olla tilanteessa, jossa vuosien kuluttua lankeavan lunastusvelvollisuuden seuraamukset olisi osattava ottaa huomioon jo tarjouksia vertailtaessa. Vuokraus ei rasita tasetta Kun kyse on tilojen vuokrasopimuksesta, kuten Parmacon mallissa on, se ei rasita kunnan tasetta, eikä lisää kunnan velkaantumisastetta. Jos sopimus sisältää lunastusvelvollisuuden, sen kokonaisarvon tulee näkyä taseessa velkana, vaikka kaikissa kunnissa näin ei tiettävästi vielä toimita. Olemme vakuuttuneita, että talouden kiristyessä tähän tullaan jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Katsotaan, mitä sopimus pitää sisällään ja mihin kunta ihan oikeasti on sitoutunut. Tällainen kuntatalouden läpinäkyvyyden vaade on täysin oikeutettu, joten asia tulee taatusti nousemaan tarkastelun kohteeksi tulevina vuosina, ennustaa Parmacon talousjohtaja Jyrki Pihlava. Kun kyse on puhtaasti vuokraamisesta, kunnalla ei ole mitään piilotettuja vastuita. Vuokraus on riskitöntä Vaikka korot tällä hetkellä pysyttelevät matalina, tilanne voi muuttua nopeastikin. Parmacon tarjoamassa sopimusmallissa vuokraajalla ei ole korkoriskiä, eikä näin ollen pelkoa korkovaihteluiden mukanaan tuomasta hinnanmuutoksesta. Se, mikä Parmacon kanssa on alun perin sovittu, pitää, eikä korkoriskiä ole. Muiden mallien osalta tilanne voi olla hyvinkin toisenlainen, Jyrki Pihlava toteaa. Erilaisia sopimusmalleja tarkasteltaessa on hyvä muistaa myös veroriski ja erilaiset verotukseen liittyvät hallinnolliset velvoitteet. Kiinteistön lunastamiseen liittyy veroseuraamuksia rakennuksen lunastajalle. Tällaisia seuraamuksia ovat muun muassa kiinteistökaupasta maksettava varainsiirtovero ja mahdollisesti siirtyvät ALV-tarkistusvastuut. Näistä voi koitua melkoinen potti kunnan maksettavaksi, Jyrki Pihlava arvioi. Kiinteistön 4 PARMACO-TILAT

5 Keravanjoen päiväkoti. töntä ja ennakoitavaa lunastuksessa kunnalle siirtyvät kiinteistöinvestointien arvonlisäverovähennysten seurantavelvoitteet, jotka rakennuksen käyttötarkoituksen tai myynnin yhteydessä voivat myöhemmin realisoitua maksettavaksi. Parmaco ryhtyy rakennushankkeeseen Parmacon tarjoamassa sopimusmallissa Parmaco ryhtyy rakennushankkeeseen. Asia ei ole aivan vähäpätöinen tai merkityksetön. Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö, kuten Parmacolla on. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee myös laatia kirjalliset sopimukset pääsuunnittelijan, vastaavan työnjohtajan ja muiden hankkeeseen osallistuvien kanssa. Sopimukseen liitetään tehtäväluettelo, jossa määritellään toimeksiantoon sovitut tehtävät. Kun asiakas vuokraa rakennuksen Parmacolta, meillä on rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuut ja velvollisuudet, kuten maankäyttö- ja rakennuslain 17 luvun pykälässä 119 edellytetään, toteaa Parmacon myyntijohtaja Timo Myllynen. Rakennusluvan voi hakea joku muukin taho, mutta kun Parmaco ryhtyy rakennushankkeeseen, asiakkaallemme kaikkein yksinkertaisin ja turvallisin menettely on, että Parmaco hakee luvan. Tämä on kuitenkin sopimusasia, Myllynen sanoo. Asiakkaamme ei siis tarvitse tehdä muita sitoumuksia kuin vuokrasopimus. Muita velvoitteita ei tarvitse ottaa silloinkaan, kun rakennuslupa on hankittu asiakkaamme nimiin. Asiakkaamme velvollisuudet ja vastuut rajoittuvat siihen, että vuokranmaksu alkaa sovittuna aikana. Parmacon sopimusmallissa mitään ongelmia ei synny vuokra-ajan päätyttyä, sillä tilat omistaa Parmaco, joka huolehtii, että tilat siirretään pois sovitun aikataulun mukaisesti. Ne eivät jää missään tilanteessa kunnan vastuulle, koska rakennuksen pois siirtäminen kuuluu sopimukseen. Muissa sopimusmalleissa asia ei ole yhtä selvä. Selkeä ylläpitovastuunjako Parmacon vuokratiloissa ei synny kiinteistön ylläpitoon tai omistamiseen liittyviä riskejä, kuten saattaa syntyä, jos vastuunjako kunnan, rahoittajan ja talotoimittajan välillä ei ole täysin selvä. Parmacolta tiloja vuokrattaessa teemme aina vastuunjakotaulukon. Asiakkaillamme on myös aina puhelinnumero, johon soittaa, jos jotain kysyttävää tulee. Koska rakennus on Parmacon omaisuutta, on selvää, että seuraamme talon kuntoa ja noudatamme huoltoohjelmaamme. Muissa malleissa, kuten omaksi hankkimisessa tai leasingissa, kunnossapito- ja huoltovastuu kuuluvat asiakkaalle. Kannattaa tiedostaa, millaisia kuluja tämä vastuu voi aiheuttaa ja varautua myös ylläpitoinvestointeihin, joita vuokraratkaisussa ei ole, Timo Myllynen painottaa. Todistettavasti siirtokelpoinen Parmacolla on pitkä historia, jonka aikana rakennusten siirtokelpoisuus on tullut käytännössä toteen näytetyksi monta kertaa. Meillä on esimerkkejä kohteista, joita on vuosien varrella siirretty neljäkin kertaa. Se kertoo, miten laadukkaita rakennukset ovat ja miten jo suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon, että rakennusten on kestettävä käyttöä ja siirtelyä, Timo Myllynen sanoo. PARMACO-TILAT 5

6 Sahanperän päiväkoti aloitti toimintansa Parmacolta vuokratuissa tiloissa huhtikuussa Sekä tilat vuokranneen Rovaniemen Tilaliikelaitoksen että päiväkodin henkilökunnan toiveet huomioonottaen suunniteltu päiväkoti tarjoaa hoitopaikan 110 lapselle. Sahanperän vuokrapäi Sahanperän päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää, jotka aikaisemmin toimivat Rovaniemen Siljotien ja Etelärinteen väliaikaisissa tiloissa odottamassa pääsyä uuteen päiväkotiin. Viisi päiväkotiryhmää ja saamenkielisen päiväkodin sisarusryhmä sekä päiväkodin henkilökunta ovat kotiutuneet uusiin tiloihin hyvin. Tilaa on nyt mukavasti, sillä jokaisella lapsiryhmällä on oma ryhmä- ja lepohuoneensa. Lisäksi talosta löytyy liikuntasali, pienryhmähuone, henkilökunnan sosiaalitilat, kahvio taukotiloineen sekä jakelukeittiö. Vaatehuollolle, tekniikalle ja varastolle on omat tilansa. Kuraeteisin varustettuja sisäänkäyntejä on neljä. Sahanperän päiväkodin varajohtaja Satu Linnamäki-Lumme (oik.) ja lastentarhanopettaja Jenni Havupolku ovat istahtaneet aamupalalle Nicolaksen, Eliaksen ja Viljamin kanssa. Käyttäjän edustaja pääsi jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa tuomaan esiin omat toiveensa tilojen ja tekniikan osalta. Erityisesti toiveenamme ollut iso liikuntasali saatiin, mikä on hieno asia. Liikuntasali palvelee paitsi päiväkodin 6 PARMACO-TILAT

7 väkodissa on hyvä olla päivittäisessä käytössä myös vanhempainiltojen sekä joulu- ja kevätjuhlien pitopaikkana. Liikuntasaliin hankittiin datatykki, joten siellä voidaan helposti järjestää omalle ja muulle varhaiskasvatuksen henkilökunnalle koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. Saimme myös vaikuttaa tilojen värimaailmaan, sanoo päiväkodin varajohtaja Satu Linnamäki-Lumme. Kiintokalusteet päiväkotiin toimitti Parmaco, mutta päiväkodin irtaimisto on päiväkodin omaa ja myös sen hankinnassa kuultiin päiväkodin henkilökuntaa. Saimme osallistua myös pihan suunnitteluun ja välineiden sijoitteluun. Piha onkin nyt hyvä ja toimiva, Satu Linnamäki-Lumme toteaa. Käyttötarkoitukseensa suunniteltu Sahanperän päiväkodissa riittää tilaa niin leikeille, levolle kuin esiopetuksellekin. Tilat on suunniteltu päiväkotikäyttöön vuosikymmenten kokemuksella. Suunnittelussa on otettu huomioon tilojen muunneltavuus, jos rakennuksen käyttötarkoitusta halutaan myöhemmin muuttaa. Kyseessä on siirtokelpoinen rakennus, joten se voidaan myös siirtää toiseen paikkaan tulevaisuudessa. Siirtokelpoisuus ei Parmacon rakennusten kohdalla ole vain teoriaa, vaan todellinen käytännön mahdollisuus. Meillä on runsaasti kokemusta siitä, miten rakennusten käyttötarkoitusta ja paikkaa on muutettu vuokraajan toivomalla tavalla, sanoo Parmacon tilajohtaja Mikko Nieminen. Sahanperän päiväkodin yhtenä suunnittelun lähtökohtana oli, että päiväkoti on alle neliön suuruinen, jolloin väestönsuojaa ei tarvinnut rakentaa. Myös rakennuksen energiatehokkuuteen on kiinnitetty huomiota. Sahanperän päiväkoti on kytketty kaukolämpöön ja siinä on vesikiertoinen lattialämmitys. Rakennuksen laskennallinen energialuokka on A. Energiatehokkuus on huomioitu myös esimerkiksi valaistuksessa, jota ohjataan liiketunnistimilla sekä ilmanvaihdossa, jossa on markkinoiden energiatehokkain lämmön talteenottojärjestelmä. Ilmanvaihtoa ohjataan huonekohtaisesti hiilidioksiditunnistimilla, mikä takaa tasalaatuisen ilman ympäri vuoden, Mikko Nieminen kertoo. Lattialämmitys on myös päiväkodin käyttäjien mieleen. Se on hyvä ratkaisu, koska varsinkin pienimmät lapset viihtyvät paljon lattialla Satu Linnamäki-Lumme sanoo. Sisätilojen turvaportit tehtiin niin ikään toiveidemme mukaisesti ja olemme niihin tyytyväisiä. Rovaniemen Tilaliikelaitos on vuokrannut Sahanperän päiväkotirakennuksen 10 vuodeksi. Parmaco toimitti vuokrarakennukset ennalta sovitussa toimituslaajuudessa. Ratkaisu on kaupungille erittäin edullinen, sillä rakennuksen ylläpitovastuu ja kaikki kiinteistön omistukseen liittyvät riskit ovat Parmacolla. Kunnalle tällainen vuokraratkaisu on selkeä, helppo ja kaikin puolin ennakoitava, Nieminen kiteyttää. PARMACO-TILAT 7

8 Posiva Oy Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto laajenee Posiva Oy:n ONKALOn projektitoimisto on hyvä esimerkki siitä, miten joustavasti siirtokelpoiset tilat muuntuvat teollisen yrityksen tarpeiden mukaan. Tilantarpeen kasvaessa myös projektitoimisto kasvaa. Rakennuksen uusin laajennus otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Posiva Oy aloitti maanalaisen tutkimustila ONKALOn rakentamisen vuonna Samalla todettiin, että hanke tarvitsee toimistotilaa lähellä ONKALOa. Siirtokelpoinen toimistotila osoittautui teollisen yrityksen tarpeisiin sopivaksi ja niinpä toimiston ensimmäinen osa toimitettiin Parmacon Leppävirran tehtaalta Eurajoelle Jo tuolloin tiedettiin, että toimistotilaa tullaan tar- vitsemaan lisää. Toinen kerros projektitoimistoon valmistuikin vuonna Vuosien mittaan ONKALOsta on hankittu lisätietoa ydinjätteen loppusijoitustilojen rakentamislupahanketta varten. Vuoden 2012 lopulla Posiva jätti hakemuksen valtioneuvostolle. Samaan aikaan alkoi valmistautuminen rakennushankkeeseen. Totesimme, että tarvitsemme jälleen lisää toimisto- ja neuvottelutilaa. Olemme olleet nykyisiin tiloihimme tyytyväisiä, joten oli luontevaa kääntyä asiassa Parmacon puoleen, kertoo Posiva Oy:n projektiinsinööri Hannu Leino. Rakennuksen jatko-osan hankinta on sujunut hyvin. Olemme halunneet tehdä suunnitelmiin matkan varrella joitakin muutoksia ja Parmaco on suhtautunut toiveisiimme joustavasti. Parmacon toimittama ONKALOn projektitoimiston kaksikerroksinen laajennusosa otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Laajennusosa liitetään jo olemassa olevaan rakennukseen. Lisäosan noin 240 neliön tiloihin tulee toimisto-, neuvottelu- ja pukuhuonetiloja. Vuosina 2004 ja 2006 valmistunut ONKALOn projektitoimisto saa lisäosan vuoden 2014 alussa. 8 PARMACO-TILAT

9 Rakennus Ylivieskassa vuonna Maata kiertänyt toimistorakennus Rakennuksen siirtokelpoisuus on käsite, jota mikään taho ei tähän mennessä ole määritellyt. Niinpä mielikuva siirtokelpoisesta rakennuksesta voi olla lähes mitä hyvänsä. Parmacon vuokraamat rakennukset ovat aidosti siirtokelpoisia. Ominaisuus, jota on rakennuksen ulkonäöstä vaikea havaita. Parmaco-rakennus on kuin mikä hyvänsä arkkitehdin suunnittelema ja talotehtaassa valmistettu rakennus. Ainoa poikkeus on, että se todella on siirrettävissä. Ylivieskan Kallion perhepalvelukeskus on toiminut nykyisissä tiloissaan kolmisen vuotta. Kun Rakennus vuonna 2010 asennettiin nykyiselle paikalleen, eivät sen käyttäjät taatusti tulleet ajatelleeksi, että rakennuksella on pitkä historia. Kaksikerroksinen toimistorakennus valmistettiin ja asennettiin ensimmäiseen sijoituspaikkaansa Nesteen Sköldvikiin vuonna Kaksitoista vuotta myöhemmin Neste ei enää tarvinnut tiloja ja ne siirrettiin seuraavalle vuokralaiselle, joka oli Nokia Mobile Phones Salossa. Sieltä rakennus jatkoi matkaansa Helsingin kaupungin sosiaalivirastoksi Malmille vuonna 2001 ja edelleen vuonna 2010 Ylivieskaan Kallion sosiaaliasemaksi. Rakennus Malmilla vuonna Rakennusta on huollettu siirtojen yhteydessä, joten se on säilyttänyt kuntonsa. 28 vuotta vanha rakennus on tietyllä tavalla aikansa lapsi ja ajan kulu siinä näkyy samalla tavalla kuin muissakin tuon aikakauden rakennuksissa. Se on kuitenkin tarjonnut neljälle eri käyttäjälleen toimivat ja asialliset toimistotilat. Rakennuksen pitkä elinkaari osoittaa, että Parmacon tuotannossa talot rakennetaan kestämään aikaa ja useampia kuljetuksia, sanoo Parmacon myyntijohtaja Timo Myllynen. Rakennus Salossa vuonna PARMACO-TILAT 9

10 Jykevä talo Tämä on jykevä talo. Käytävät eivät kumise eivätkä kolise. Nyt henkilökunta on turvassa Parmacon tiloissa. 10 PARMACO-TILAT Palotarkastusinsinööri Tuomo Kukkonen. Sisäilmaongelmien vuoksi evakkoon joutunut Oulun keskuspaloasema sai operatiiviselle henkilöstölleen uudet oleskelu-, tauko- ja lepotilat kaksikerroksisesta Parmacon vuokraamasta talosta, joka sijoitettiin paloaseman pihaan.

11 Vuonna 1981 rakennetulla Oulun keskuspaloasemalla on vuosien mittaan ilmennyt vakavia sisäilmaongelmia, joten työntekijöille oli etsittävä väistötilat. Pelastuslaitoksen johto ja osa toimihenkilöistä sijoitettiin Technopoliksesta vuokrattuihin toimistotiloihin, mutta miehistön sijoittaminen osoittautui pulmalliseksi. Palomiesten ja sairaankuljetuksen henkilöstön on oltava siellä, missä kalustokin on. Lisäksi he tarvitsevat tavanomaista toimistotilaa monipuolisemmat tilat sosiaali- ja lepotiloineen. Totesimme aika nopeasti, että viisain ja lähes ainoa toimiva ratkaisu on hankkia väistötilat nykyisen paloasemarakennuksen pihaan. Näin miehistö ja kalusto ovat vieretysten, kertoo palotarkastusinsinööri Tuomo Kukkonen. Liikelaitos Oulun Tilakeskus, jonka tehtäviin kuuluu hankkia ja ylläpitää kaupungin eri hallintoalojen toimitiloja, pyysi Tuomo Kukkosta hahmottelemaan pelastuslaitoksen tilatarpeet paperille. Tuon hahmottelun jälkeen tehtävää jatkoi arkkitehti tehden oman version suunnitelmasta ja niillä papereilla lähdettiin pyytämään tarjouksia eri toimittajilta. Tarvittiin toimistotiloja ja huoneita, joissa voi levätä, suihkut sekä keittiö, ruokailu- ja oleskelutilaa ja pukeutumistila, jossa on oma pukukaappi jokaiselle talon 120 käyttäjälle, Kukkonen luettelee. Rakennuksessa kulunvalvonta ja sairaankuljetuksen potilastietojen tallennuspaikka on vielä tiukemman kulunvalvonnan piirissä rakennuksen sisällä. Lepotiloissa puolestaan on valaistusjärjestelmä, joka toimii hälytyksen tullessa ja valaisee turvallisen reitin tiloista kalustohalliin, kuvailee Kukkonen pelastuslaitokselle tarpeellisia ratkaisuja. Henkilökunta turvassa Parmacon tiloissa Liikelaitos Oulun Tilakeskus päätyi vuokraamaan keskuspaloaseman tarvitsemat tilat Parmacolta. Koska pelastuslaitoksen pihan koko ja käyttö asettavat omat vaatimuksesta, miehistön tilat sijoitettiin kahteen kerrokseen. Tämä on jykevä talo. Käytävät eivät kumise eivätkä kolise, toteaa Kukkonen esitellessään pelastuslaitoksen miehistön tiloja. Muutenkin hän sanoo olevansa vuokratiloihin erittäin tyytyväinen. Vanhassa rakennuksessa kolmisenkymmentä ihmistä oireili sisäilmaongelmien vuoksi. Tilanne oli paha. Nyt henkilökunta on turvassa Parmacon tiloissa. Muutto Parmacon vuokratiloihin on vaatinut keskuspaloaseman miehistöltä uudenlaisen kulttuurin omaksumista. Vanhassa rakennuksessa meillä oli tolkuttomasti tilaa. Se oli sellainen seitsemän keittiön systeemi, jossa sairaankuljettajat, palomiehet, esimiehet ja niin sanottu päiväväki olivat kaikki omissa oloissaan. Nyt miehistö siirtyy yhden keittiön systeemiin ja saa totutella olemaan yhteisissä tiloissa. Se on aiheuttanut vähän vastustusta, mutta uskon, että siitä seuraa ajan myötä paljon positiivista. Tekeväthän palomiehet ja sairaankuljetus usein töitäkin yhdessä. Päivällä on maksimissaan 30 henkilöä, joten eivätköhän he mahdu lähes 800 neliön rakennukseen. Olenkin painottanut, että jos on ahtaampaa niin on puhdasta ja se tässä on terveyden kannalta tärkeintä, Kukkonen toteaa. Uusi paloasema Huuhkajapuistoon Oulun kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen uuden keskuspaloaseman rakentamisesta. Tämän ParmacoTilatlehden ilmestyessä asia on kaavoitusvaiheessa. Sisäilmaongelmien vaivaamaa vanhaa paloasemaa ei Tuomo Kukkosen mukaan saneerata. Vanhan aseman saneeraaminen tulisi erittäin kalliiksi, eikä lopputuloksesta olisi mitään takeita. Rakennuksen alla pohjavesi on vain 30 sentin syvyydessä, joten paikka on huono. Maallikkokin näkee, että tilanne on vakava. Purkamaan vanhaa ei kuitenkaan lähdetä ennen kuin uusi paloasema on valmis, sillä vanhat tilat tarvitaan siihen asti kalusto- ja varustevarastoksi, Kukkonen toteaa. Uusi paloasema tulee aikanaan Huuhkajapuistoon, mikä on pelastuslaitoksen toimintaa ajatellen liikenteellisesti ihanteellinen paikka. Keskustan rakennushankkeet ovat toisinaan kiistanalaisia, joten kukaan tuskin osaa sanoa aivan varmasti montako vuotta olemme vuokratiloissa. Se ei sinänsä haittaa, sillä Parmacon vuokratilat on toiveidemme mukaisesti suunnitellut ja toimivat. PARMACO-TILAT 11

12 Uusia kouluja Ouluun Oulussa otettiin elokuussa käyttöön kaksi uutta koulua, kun Metsokankaan koulun ja Ritaharjun koulun uudet tilat avasivat ovensa lapsille. Oulussa koulujen ja päiväkotien tilanahtautta päästiin purkamaan, kun sekä Metsokankaan että Ritaharjun koulujen lisätilat saatiin sovitusti käyttöön elokuun alussa. Metsokankaan uuteen koulurakennukseen on sijoitettu myös päiväkoti. Rakennus käsittää kahdeksan luokkahuonetta sekä kotitalousluokan, esiopetus- ja leikkitilat kahdelle esiopetusryhmälle, tilat yhdelle avoimen päivähoidon ryhmälle, jakelukeittiön sekä henkilökunnan taukotilat. Ritaharjun kaksikerroksisen koulun neliön tiloissa ensimmäinen kerros on suunniteltu toimimaan tarvittaessa myös päiväkotina. Kerroksessa on kolme ryhmähuonetta, kolme lepohuonetta, opetustila, keittiö sekä henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat. Toisessa kerroksessa on neljä luokkahuonetta, silence room, työ- ja kokoustila, keittiö ruokailutiloineen sekä varastotilaa. Metsokankaan uuteen koulurakennukseen on sijoitettu myös päiväkoti. 12 PARMACO-TILAT

13 Ritaharjun kaksikerroksisen koulun neliön tiloissa ensimmäinen kerros on suunniteltu toimimaan tarvittaessa myös päiväkotina. Uusista kouluista käytetään myös nimitystä minimonitoimitalo, sillä rakennusten tiloja voidaan muunnella paljeovien ja siirrettävien väliseinien avulla. Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen hankearkkitehti Ville Laitisen mukaan tulevaisuudessa pelkkien koulurakennusten rakentaminen ei enää ole järkevää, vaan rakennukset on suunniteltava siten, että niiden tilat ovat muunneltavissa moneen käyttöön. Pysyvien kiinteistöjen kohdalla tämä vaatimus on helppo toteuttaa, mutta ei se tuota ongelmaa Parmacon siirtokelpoisten vuokratilojenkaan kohdalla, sillä niiden suunnittelun yhtenä lähtökohtana on juuri muunneltavuus. Väestökasvun vaikea ennustettavuus Oulu on hyvä esimerkki siitä, miten vaikeaa väestökasvun ennustaminen voi paikallisesti olla. Kun kaupunki luovuttaa tontteja, on aika vaikea arvioida, kuinka monta lasta alueelle tulee, Laitinen toteaa. Tästä esimerkkinä on Metsokankaan alue, jonka lapsiluku on kasvanut odotettua nopeammin. On haasteellista hallita se vaihe, kun lapsiluku kasvaa äkkiä joksikin aikaa. Tilanne kannattaa hoitaa väliaikaisilla ratkaisuilla. On olemassa tietyt mittarit, joiden avulla voidaan laskea, koska kannattaa rakentaa omaan taseeseen ja koska vuokrata. Näinä aikoina katsotaan taloudellisesti tarkkaan, mitä tehdään. Taloudellisesti edullisin on tietysti tilanne, jossa palvelujen tarve ja tarjonta kulkevat käsi kädessä, Laitinen toteaa. Parmacon konsepti on kehitetty juuri tällaisiin tilanteisiin, joissa tilantarvetta tasataan vuokraratkaisulla. Tällöin kunta kykenee paremmin optimoimaan omien tilojensa käyttöasteen. Tarvittavat päiväkoti- ja opetustilat ovat siellä, missä niitä tarvitaan ja niitä on aina oikea määrä. Vuokra-aika alkaa, kun tiloja tarvitaan ja päättyy, kun tilantarve loppuu. Parmacon tilat suunnitellaan aina käyttäjän tarpeiden mukaan, joten ne ovat kaikin puolin toimivia. Ritaharjun koulun tontilla oli jo suunnitteluvaiheessa varattu tilat siirtokelpoiselle rakennukselle. Kunnallistekniikka oli tontilla valmiina mahdollista tulevaa päiväkoti- tai koulurakennusta varten. Kun lisää tilaa sitten tarvittiin, oli lisärakennuksen vuokraaminen tontille helppoa. Sujuvaa yhteistyötä Parmacon ja asiakkaan välillä Parmaco on ottanut käyttöön uuden asiakasprojektien hallintamallin, joka tähtää entistä parempaan ja kokonaisvaltaisempaan asiakaspalveluun. Ville Laitinen sanoo olleensa nykyisessä tehtävässään sen verran lyhyen aikaa, että kokemusta Parmacon aiemmasta toiminnasta ei ole. Hän voi arvioida vain sitä, miten rakennusten vuokraukseen ja asennukseen liittyvät asiat ovat sujuneet Metsokankaan ja Ritaharjun koulujen sekä keskuspaloaseman osalta. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin, mistä saamme suurelta osin kiittää Parmacon projektipäällikkö Jarmo Vasankaria. Nuorekas, positiivinen ja palvelunhaluinen asenne jättää hyvän mielikuvan koko toiminnalle. On hyvä, että yrityksessä ollaan joustavia ja pystytään kehittämään toimintatapoja asiakassuhteen parantamiseksi. PARMACO-TILAT 13

14 Pyhäjoki Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Pyhäjoki on pieni, vain asukkaan kunta, joka on noussut suomalaisten tietoisuuteen ydinvoimayhtiö Fennovoiman suunnitelmasta rakentaa Hanhikivi 1 -ydinvoimala paikkakunnalle. Tällä hetkellä kunnan suurin yksityinen työnantaja on Parmaco. 14 PARMACO-TILAT Parmacon Pyhäjoen tuotantolaitos aloitti toimintansa vuonna Vuosikymmenten saatossa siitä on kehkeytynyt moderneja päiväkoti-, koulu- ja toimistorakennuksia valmistava talotehdas, joka työllistää noin 30 paikkakuntalaista. Sen jälkeen kun uutinen Fennovoiman uuden ydinvoimalan sijoituspaikasta julkaistiin vuonna 2011, on Parmacon Pyhäjoen tehtaan tuotantopäällikkö Juha Hourulalta usein kysytty, miten Parmaco valmistautuu omalta osaltaan paikkakunnan mittavaan rakennushankkeeseen ja millaisia investointeja yritys on tämän varalle tehnyt. Hanke on tietysti tervetullut piristysruiske, ei vain paikallisesti, vaan koko valtakuntaa ajatellen. Me emme kuitenkaan ole tehneet ennakoivia investointeja tai edes investointipäätöksiä, jotka liittyisivät ydinvoimalan rakentamiseen. Valmistamme muun muassa edustavia toimisto- ja majoitustiloja ja on ilmeistä, että tällaisia tiloja tullaan tarvitsemaan rakennustyömaalla tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia neliöitä. Joku ne tilat työmaalle ja sen ympäristöön toimittaa ja toki toivomme olevamme mukana tässä tarjouskilpailussa. Meillä on tällaisten tilojen valmistamisesta kokemusta, osaamista ja kapasiteettia. Siinä mielessä voimme rauhassa odottaa hankkeen etenemistä. Meillä on kaksi tuotantolaitosta, mikä on asiakasaprojektiemme hallinnan kannalta mahdollisuuksia ja joustoa tarjoava seikka. Jos tarvetta on, Pyhäjoen tehtaan laajentaminenkin nykyisellä tontilla onnistuu, Juha Hourula toteaa. Kuntaa kehitetään resurssien mukaan Juha Hourulan tavoin tulevaisuuteen maltillisesti suhtautuu myös Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen. Tämän hetkisen tiedon mukaan tavoitteena on aloittaa ydinvoimalan tienrakennustyöt vuoden 2014 aikana. Fennovoiman tavoitteena on se, että ydinvoimala tuottaa sähköä vuonna Asian lähempi tiedottaminen kuuluu rakentajille, ei kunnalle, Matti Soronen rajaa. Vaikka tulevalla rakennushankkeella on kunnan kannalta todennäköisesti merkittävät vaikutukset, kunnanjohtaja toppuuttelee visioimasta ruusuista tulevaisuutta liian innokkaasti. Ihan reaalipolitiikalla tässä eletään ja edetään. Kuntaa kehitetään resurssien mukaan. Jos Pyhäjoelle tulee uusia asukkaita ja syntyy uusia yrityksiä, tulee tuloja, mutta myös menoja. Totta kai haluamme kasvaa, mutta hallitusti. Edessään Pyhäjoen kunnalla ja sen virkamiehillä on joka tapauksessa melkoisesti haasteita. Siihenkin Soronen suhtautuu tyynesti. Toteutuessaan ydivoimalahanke on monella tavalla upea mahdollisuus kehittää myös kunnan toimintaa. Pyhäjoki toivottaa tervetulleeksi Viimeisen 20 vuoden aikana Pyhäjoen kunta on menettänyt tuhat asukasta. Pienelle kunnalle se on paljon. Nyt tavoitteena on seuraavan kymmenen vuoden aikana saada asukasmäärä kasvuun siten, että vuonna 2025 kunnassa olisi noin asukasta. Hienoista kasvua on jo nähtävissä. Tänä vuonna asukasmäärä kasvoi 50:llä.

15 Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen (vas.) ja Parmacon Pyhäjoen tehtaan tuotantopäällikkö Juha Hourula. Taustalla Parmacon Pyhäjoen tehdassali, jossa valmistuu syksyn mittaan muun muassa Vantaan ammattiopisto Varian lisärakennus, Posiva Oy:n ONKALOn projektitoimisto ja Tampereen Lamminpään päiväkoti Toivotamme kaikki uudet pyhäjokiset lämpimästi tervetulleiksi, Soronen sanoo hymyillen. Ennen kasvutavoitteen saavuttamista on kuitenkin tapahduttava paljon, sillä talouden taantuman myötä koko seutukunta on menettänyt työpaikkoja. Viime vuonna työttömiä oli 6,6 prosenttia, nyt kymmenisen prosenttia, Soronen toteaa. Parmaco investoi tuotantoon Vaikka ydinvoimalan rakennushanke ei Parmacon Pyhäjoen tehtaan toiminnassa tällä hetkellä näy, se ei tarkoita, etteikö yrityksessä muutoin investoitaisi. Kesän aikana saimme uudet rullaradat, joilla rakennusten kappaleita siirretään tuotannossa ja jonka avulla ne siirretään ulos kuljetettavaksi sijoituspaikoilleen, Juha Hourula kertoo. Investointi parantaa tuotantoprosessin sujuvuutta ja mahdollistaa entistä korkeampien rakennusten valmistuksen sisätiloissa. Suurin osa ratojen osista valmistettiin Parmacon Leppävirran tehtaassa, missä on tämän kaltaista osaamista. Syksyn mittaan Parmacon Pyhäjoen tehtaassa valmistuvat Vantaan ammattiopisto Varian lisärakennus, Posiva Oy:n ONKALOn projektitoimisto ja Tampereen Lamminpään päiväkoti. Nämä kolme rakennusta ovat yksi esimerkki siitä, miten erilaisiin käyttötarkoituksiin Parmacon tilat soveltuvat, Hourula sanoo. Paikallisten mielipiteet myönteisiä Jos odottavat Pyhäjoen kunnanjohtaja ja suurimman yksityisen työnantajan edustaja ydinvoimalan tuloa paikkakunnalle, eivät sitä muutkaan kuntalaiset vastusta. Fennovoiman elokuussa 2013 tekemän tutkimuksen mukaan 67 prosenttia pyhäjokilaisista kannattaa Fennovoiman hanketta. Pyhäjoen ympäryskunnissa kannatus on suunnilleen yhtä vahvaa. Yhteenlaskettuna Kalajoen, Merijärven, Oulaisen, Pyhäjoen ja Raahen asukkaista 65 prosenttia kannattaa Fennovoiman hanketta. PARMACO-TILAT 15

16 Luja-yhtiöt täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Betonituotteiden valmistuksella toimintansa aloittaneesta perheyrityksestä on kasvanut vuosien mittaan yksi maamme suurimmista rakennusalan konserneista. Siihen kuuluvat Rakennusliike Lujatalo Oy, erilaisia betonituotteita valmistava Lujabetoni Oy ja pitkälle jalostettuja kuivalaasteja ja nestemäisiä rakennusalan kemian tuotteita valmistava Fescon Oy. Työmaatilat Lujatalolle toimittaa Parmaco. Tilasimme Parmacolta markkinoiden energiatehokkaimman työmaatilan Oulun Turvapuiston esittelyrastiksi, kertoo Lujatalo Oy:n työturvallisuudesta vastaava työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen. Lujatalo Oulun Turvapuistossa Parmacon energiatehokkaissa työmaatiloissa Siitä huolimatta, että Luja-yhtiöt on kasvanut noin henkilöä työllistäväksi rakennusalan konserniksi, se on kyennyt säilyttämään pienille perheyhtiöille ominaisen suhtautumisen työntekijöihinsä. Osaltaan tähän vaikuttaa varmasti se, että Luja on pysynyt jo kolmen sukupolven ajan saman perheen omistuksessa. Meillä ihmisistä välitetään ja pidetään huolta. Olemme kaikki kuin perheenjäseniä keskenämme, sanoo yhtiön työturvallisuudesta vastaava työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen. Rakennusliike Lujatalo on yksi Suomen suurimmista valtakunnallisista rakentajista. Asunto- ja toimitilarakentamisen lisäksi Lujatalo on merkittävä kiinteistöjen peruskorjaaja. Omasta henkilöstöstä huolehtiminen on Luja-yhtiöiden keskeisin yritysvastuun osa-alue. Yksi tapamme huolehtia henkilöstöstämme on varmistaa, että työmaillamme työmaatilat ovat laadukkaita, viihtyisiä ja energiatehokkaita. Sellaisia tiloja saamme Parmacolta. Yhtiömme värit ovat punainen, valkoinen ja musta ja nämä värit toistuvat myös työmaatilojemme ulkoisessa värityksessä, Moilanen kertoo. 16 PARMACO-TILAT

17 Näemme Turvapuiston arvokkaana hankkeena, johon osallistuminen on osa yhtiömme yhteiskuntavastuuta. Tavoitteena nolla työtapaturmaa Rakennusteollisuus on jo pitkään kiinnittänyt huomiota työturvallisuuteen. Siitä huolimatta rakennusalalla ja muilla teollisuuden aloilla tapahtuu vuosittain edelleen kymmeniä tuhansia työtapaturmia, joista suurin osa on vältettävissä. Tavoitteenamme Luja-yhtiöissä on nolla tapaturmaa vuoteen 2020 mennessä. Se on kova tavoite, jonka eteen meillä tehdään paljon töitä, Moilanen sanoo. Turvapuistosta käytännön oppeja Työtapaturmien torjumiseen on monia keinoja, joista käytännön koulutus on yksi tehokkaimmista. Vuonna 2009 rakennettiin Rudus Oy:n ja useiden rakennusalan toimijoiden yhteistyönä Espooseen Turvapuisto, jonka koulutusradalla on konkreettisia esimerkkejä todellisista rakennusalan vahinkotapahtumista. Turvapuistossa opitaan havaitsemaan vaarat ja opetetaan turvallisia työtapoja. Puistossa yritysten henkilökunta ja alan opiskelijat saavat ajantasaisen ja pätevän turvallisuuskoulutuksen ammattilaisten ohjauksessa. jonkin työvaiheen turvallinen suoritus tai laitteen turvallinen käyttö. Useita kymmeniä turvallisuusrasteja käsittävällä koulutuspolulla noin 15 henkilön ryhmä kerrallaan saa ajantasaista tietoa työturvallisuudesta ja tutustuu viimeisimpään työturvallisuustekniikkaan. Turvapuiston osakkaiksi on kutsuttu rakennusalan yritysten lisäksi myös muiden teollisuusalojen yrityksiä sekä työterveyden ja -turvallisuuden parissa toimivia tahoja. Turvapuisto on voittoa tavoittelematon toimija, jonka rahoituksesta vastaavat mukana olevat yritykset vuosivastikkeen muodossa. Lujatalolla on Oulun Turvapuistossa kolme rastia, joista yksi on sijoitettu Parmacon valmistamaan työmaatilaan. Tilat on lämpöeritetty uusilla eco-rakenteilla ja ne edustavat markkinoiden energiatehokkaimpia työmaatiloja. Esittelytiloissa omia ratkaisujaan esittelevät muun muassa Würth Oy ja Sievin Jalkine Oy. Toinen rasteistamme on putoamissuojaus- eli valjastyöskentelyrasti ja kolmas työkalurasti, jossa käydään läpi muun muassa sirkkelin käyttöä, Moilanen kertoo. Osallistuminen Turvapuistoon osa yhteiskuntavastuuta Lujatalo on mukana Turvapuistossa, koska se antaa yhtiön omalle henkilökunnalle hyvän mahdollisuuden osallistua ohjattuun turvallisuuskoulutukseen. Mukanaololla on myös toinen lähtökohta. Näemme Turvapuiston arvokkaana hankkeena, johon osallistuminen on osa yhtiömme yhteiskuntavastuuta. Puistossa annetaan maksutonta turvallisuuskoulutusta osakkaiden lisäksi myös kouluille ja ammattioppilaitoksille, Moilanen sanoo. Muut kuin osakasyritykset pääsevät Turvapuistoon kouluttamaan henkilöstöään maksua vastaan. Lujatalo Oy on sitoutunut osallistumaan Oulun Turvapuiston toimintaan seuraavan viiden vuoden ajan. Lujatalo osakkaana Oulun Turvapuistossa Espoosta saatujen hyvien kokemusten innoittamana Rudus ja Talonrakennusteollisuuden Pohjois-Suomen piiri ry päättivät perustaa vastaavanlaisen Turvapuiston myös Ouluun. Puisto valmistuu tämän syksyn aikana Oulun Hajottamontielle 1,4 hehtaarin tontille. Tässä hankkeessa myös Lujatalo on osakkaana. Turvapuiston toimintaperiaatteena on, että kukin osakas rakentaa vähintään yhden itselleen sopivan koulutusrastin, jolla esitellään Lujatalon työmaatilat on helppo tunnistaa punaisesta väristä. PARMACO-TILAT 17

18 Parmaco vuokrasi kuntosalitilat Karjalan prikaatille Parmacon tilat taipuvat moneksi. Vekaranjärvellä vuokratilat toimivat Karjalan prikaatin varusmiesten ja henkilöstön kuntosalina. Karjalan prikaatin 1960-luvulla rakennettuja kiinteistöjä Vekaranjärvellä saneerataan parhaillaan vastaamaan nykyaikaisen varuskunnan tarpeita. Korjaustöiden ajaksi varuskunnan kuntosali siirtyi Parmacolta vuokrattuun, noin 260 neliön rakennukseen. Parmaco toimitti kuntosalin meille nopeasti ja rakennus on kaikin puolin vastannut tarpeitamme. Jopa rakennuksen väritys sopii ympäristöönsä, toteaa kapteeni Petteri Lepistö. Myös kuntosalilla työskentelevä liikunnanohjaaja Miamari Kuronen kiittelee tiloja toimiviksi. Kuntosali on avara ja valoisa ja saimme kaikki kuntolaitteet sijoitettua saliin, vaikkakin joidenkin seinään kiinnitettävien laitteiden sijoittelua jouduimme vähän miettimään, koska ikkunoita on paljon. Toisaalta ikkunoista tulee saliin luonnonvaloa, mikä on kuntosalissa luksusta. Tiloista noin 215 neliötä on yhtenäistä kuntosalitilaa. Loput neliöt on jaettu miesten ja naisten suihku- ja saniteettitiloiksi sekä tekniseksi tilaksi. Parmacolta vuokratussa rakennuksessa toimii Karjalan prikaatin kuntosali. 18 PARMACO-TILAT

19 Entistä energiatehokkaampia työmaatiloja RAKENNUSTEOLLISUUDELLE Parmaco suunnittelee, valmistaa ja myy työmaatiloja rakennusteollisuudelle. Vaikka työmaatilat ulkonäöltään ovat maallikon silmissä pysyneet melko saman näköisinä vuodesta toiseen, on niiden tuotekehityksessä otettu viime aikoina isoja askeleita. Työmaatiloille tyypillistä on, että niitä siirretään kymmeniä kertoja paikasta toiseen. Tämä vaatii rakenteilta lujuutta. Toisaalta nykyaikaiset energiavaatimukset ulottuvat myös työmaatiloihin, eikä unohtaa sovi tilojen käyttäjienkään työtiloilleen asettamia vaatimuksia. Työmaatiloja hankkivat johtavat rakennusliikkeet ovat tarkkoja työmaatilojensa ulkonäöstä ja värityksestä, sillä ne ovat osa rakennusliikkeiden brändiä. Tumman sininen, keltainen tai vaikkapa punamusta työmaatila kertoo ohikulkijalle, kuka milläkin työmaalla on rakentajana. Työmaatilojen viimeistely asiakkaan toivomiin väreihin on osa valmistajan kokonaispalvelua. Parmacon uusimmat, polyuretaanilla eristetyt eco-työmaatilat ovat markkinoiden energiatehokkaimpia. Ne kuluttavat lämmitysenergiaa huomattavasti vähemmän kuin perinteiset mineraalivillalla eristetyt tilat. Ainutlaatuisen valmistustekniikkansa ansiosta työmaatilojen rungot, pintarakenteet ja polyuretaanieristeet muodostavat yhdessä erittäin lujan rakenteen, minkä vuoksi tilat kestävät hyvin siirtelyä. Seiniensä sisäpuolelle työmaatilat kätkevät juuri niin viihtyisän toimiston ja sosiaalitilat kuin käyttäjät kalustamalla ja sisustamalla haluavat. Eco-työmaatilat ovat markkinoiden energiatehokkaimpia. Kuvan työmaatila oli työnjohdon ja asentajien käytössä Oulussa Metsokankaan päiväkoti- ja koulurakennuksen asennuksen ajan. Parmaco mukana Kuntamarkkinoilla Parmacon myyntijohtaja Timo Myllynen piti Kuntamarkkinoilla tietoiskuja. Tilojen vuokrauksen ja leasingilla tilojen omaksi hankkimisen välisiä eroja käsitellään lähemmin tämän lehden sivuilla 4-5. Parmaco oli mukana Kuntamarkkinoilla syyskuuta Helsingin Kuntatalolla. Jokavuotinen suurtapahtuma keräsi tänä vuonna yli kävijää. Näyttelyosaston lisäksi Parmaco esiintyi tapahtumassa kahteen otteeseen tietoiskulla, jonka aiheena oli vuokrauksen ja leasingmenetelmällä tilojen omaksi hankkimisen väliset erot. Aihe houkutteli molempina päivinä luentotilan täyteen väkeä. Aihe kiinnostaa kuntapäättäjiä. Yhä useammat ovat havahtuneet huomaamaan, että tilakysymyksiä ratkaistaessa on tärkeää tietää kaikki sovittavat ehdot ja sopimuksen aikaiset riskit etukäteen, ettei sopimuskauden aikana tai sen päättyessä tule ikäviä yllätyksiä, sanoo Parmacon myyntijohtaja Timo Myllynen. Me tarjoamme yksinkertaista, riskitöntä ja helposti ymmärrettävää sopimusmallia, jossa sopijaosapuolia on kaksi; Parmaco vuokranantajana ja asiakkaamme tilojen vuokraajana. Sopimuksen sisältö ja vastuunjako ovat tässä mallissa jo tarjouspyyntövaiheessa selvät. Toisin on muissa sopimusmalleissa, kuten leasingsopimuksessa, jossa sopimuskumppaneita on vähintään kolme, joskus useampiakin. PARMACO-TILAT 19

20 Oulun Metsokankaan päiväkoti- ja koulurakennus. Parmaco-tilat - käyttäjilleen suunniteltu Parmaco suunnittelee, valmistaa ja vuokraa asiakkaidensa tarpeita vastaavia kouluja, päiväkoteja, toimistoja ja hoivatiloja. Tee viisas ja turvallinen ratkaisu. Vuokraa tilat ilman kiinteistön ylläpitoon ja omistukseen liittyviä riskejä ja huolia. PARMACO OY PL 1 (Pyhäojankulma 3) Tampere puh faksi PARMACO PRODUCTION OY PL 7 (Teollisuustie 13) Leppävirta puh faksi PARMACO PRODUCTION OY Annalantie Pyhäjoki puh faksi

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Modernia asumista luonnon keskellä

LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Modernia asumista luonnon keskellä P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Modernia asumista luonnon keskellä Pyhäjoelta löytyy todella hienoja rauhallisia rakennuspaikkoja. MIIA IMPOLA Rajaniemen

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2010-11 Osaava hallitsee riskit Lukitus ja paloturvallisuus Älä unohda äänieristystä Vesikatot kuntoon korjaten

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2013

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2013 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2013 Maanmittauslaitoksen viestintäpäällikkö Pirkko Yliselä: Työn iloa Hupissa s. 15 > Hybridihaapa puhdistaa pilaantunutta maata s. 6 > Senaatti-kiinteistöjen

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Jarin Romu ja Rauta Oy. Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010. Ostetaan käytöstä poistettuja koneita metalliromua kuorma-autoja

Jarin Romu ja Rauta Oy. Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010. Ostetaan käytöstä poistettuja koneita metalliromua kuorma-autoja Yritys- maailma Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010 Haluaisitko, että tämä on näkymä tulevasta olohuoneestasi? Asetu mukavasti Kuortaneelle! www.kuortane.fi Me huolehdimme, hoivaamme ja hoidamme suurella sydämellä!

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s.

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s. Puolustusministeriön peruskorjaus s. 4 Miten organisaatiomuutos hoidetaan hyvin? s. 14 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2010 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s.

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

+Työmaa. kotiaan. Mestari rakentaa. forum. Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita. Energiatehokkuutta. Hyvinkään asuntomessuilla

+Työmaa. kotiaan. Mestari rakentaa. forum. Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita. Energiatehokkuutta. Hyvinkään asuntomessuilla 3/2013 Infratyönjohtajilla on kysyntää Ryhmärakentamisen suosio kasvaa Tikkurilassa piisaa palavereja Älyä putkeen Kuopiossa Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita Energiatehokkuutta Hyvinkään

Lisätiedot

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon LVIS-remonteissa ei saa aikailla Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti Katse kattoon Älä hyppää halvimpaan hissiin www.kita.fi Turvaa valvonnalla Lukitus ajan tasalle Mukana Hinta 9,20 EUR tapahtumassa

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 1 2012 Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 Luottamusmiestoimintaan Tampereen palveluneuvojien tuoreita voimia sivu 6 stressiä mitataan sivu

Lisätiedot

Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa. Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta. s. 06. > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa

Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa. Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta. s. 06. > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa 220 1 2 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa s. 06 > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa sisältö s. 12 s. 19 Johan Ahlroth

Lisätiedot

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT Finn-ID -uutiset nyt myös selailtavana verkkoversiona! 8 Mauste-Sallisen varastonhallintaratkaisu vähensi keräilyvirheitä

Lisätiedot

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014 Meka Pro ja Vähälä kehittävät toimintaa yhdessä Vähälä vie Polar Metallin grillit ja savupellit maailmalle Sähköinen asiointi lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäky- vyyttä

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu Asiakaslehti 2 2011 musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin lahden rengasverkko vahvistuu flextube taipuu äärimmäiseen rasitukseen Johdin joulukuu 2011 24 Prysmian-konserni vahvempi kuin koskaan

Lisätiedot

ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN

ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN RTK-Palvelun asiakas- ja sidosryhmälehti Duo 1 2011 Eläke-Fennia: ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN Siistiä kulttuuria Turun Logomossa Oppilastaloja huolletaan ympäristön ehdoilla Siistii! sanoo

Lisätiedot