PARMACO TILAT. Vuokraaminen on riskitöntä ja ennakoitavaa sivu 4. Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto laajenee sivu 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARMACO TILAT. Vuokraaminen on riskitöntä ja ennakoitavaa sivu 4. Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto laajenee sivu 8"

Transkriptio

1 PARMACO TILAT PARMACON SIDOSRYHMÄLEHTI Vuokraaminen on riskitöntä ja ennakoitavaa sivu 4 Sahanperän vuokrapäiväkodissa on hyvä olla sivu 6 Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto laajenee sivu 8

2 henkilöuutisia UUSIIN TEHTÄVIIN PARMACO TILAT Taru Kulmala on nimitetty suunnittelukoordinaattoriksi. Tomi Laraste on nimitetty asennustyönjohtajaksi. JULKAISIJA Parmaco Oy PÄÄTOIMITTAJA Ossi Alastalo TOIMITUS JA TAITTO Viestintätoimisto Elettaria KIRJAPAINO Kirjapaino Öhrling Oy sisältö Verraton Parmaco-konsepti Vuokraaminen on riskitöntä ja ennakoitavaa Sahanperän vuokrapäiväkodissa on hyvä olla Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto laajenee Maata kiertänyt toimistorakennus Jykevä talo Uusia kouluja Ouluun Pyhäjoki PAINOSMÄÄRÄ kpl OSOITTEENMUUTOKSET JA PALAUTE Parmaco Oy TAMPERE PL 1 (Pyhäojankulma 3) Tampere puh faksi Parmaco Production Oy PL 7 (Teollisuustie 13) LEPPÄVIRTA puh faksi Parmaco Production Oy Annalantie Pyhäjoki puh faksi Lujatalo Oulun Turvapuistossa Parmacon energiatehokkaissa työmaatiloissa Parmaco vuokrasi kuntosalitilat Karjalan prikaatille Entistä energiatehokkaampia työmaatiloja rakennusteollisuudelle Parmaco mukana Kuntamarkkinoilla Kannen kuva: Oulun Metsokankaan koulu Kuva Martti Anttila 2 PARMACO-TILAT

3 pääkirjoitus VERRATON PARMACO-KONSEPTI Suomessa on peruskoulua, mikä on 73 koulua vähemmän kuin viime vuonna. Kouluja lakkautetaan ja yhdistetään. Tiloja jää tyhjilleen osin siksi, että ne sijaitsevat nykyisellään aivan väärässä paikassa tai rakennuksissa on home- ja sisäilmaongelmia. Samanaikaisesti toisaalla opetustiloista on huutava pula. Parmaco ratkaisee julkisen sektorin; kuntien ja kaupunkien sekä yritysten tilaongelmia uudentyyppisellä Parmaco-konseptilla. Se tarjoaa selkeän vuokramallin, joka optimoi tilojen käytön kaikissa tilanteissa. Tilat ovat oikeassa paikassa, niitä on tarvittava määrä, ne vastaavat vuokralaisen tarpeita ja ovat käytössä sovitun ajan. Vuokraaminen on asiakkaillemme riskitöntä, helppoa ja ennakoitavaa. Koska vuokrattavat rakennukset ovat Parmacon omaisuutta, pidämme niistä hyvää huolta koko vuokra-ajan. Asiakkaillamme ei ole sen enempää kiinteistön ylläpitoon kuin omistukseenkaan liittyviä riskejä, eikä heidän tarvitse varautua ylläpitoinvestointeihin tai miettiä tilojen jäännösarvovastuuta tai toimittajariskiä. Parmaco-konsepti tarjoaa verrattoman eli vertaansa vailla olevan sopimusmallin. Siksi sitä ei pidä edes yrittää verrata esimerkiksi leasingillä tilojen omaksi hankkimiseen tai muihin vastaaviin malleihin. On tärkeää tietää, millaiseen sopimukseen sitoutuu tiloja vuokratessaan. Siksi käymme asiaa läpi myös sivujen 4-5 artikkelissa. Jos artikkeli herättää kysymyksiä, vastaamme niihin mielellämme. Ossi Alastalo toimitusjohtaja PARMACO-TILAT 3

4 On hyvä tiedostaa erot tilojen vuokrauksen ja leasingillä tilojen omaksi hankkimisen välillä. Jos sopimuksen ehtoihin sisältyy mikä tahansa rahoitusjärjestely, osapuolten on hyvä selvittää sopimukseen liittyvät riskit ja vastuut etukäteen. Vuokraaminen on riski Kuntapäättäjän kannattaa olla jo tarjouspyyntövaiheessa tarkkana siitä, millaista sopimusta ollaan tekemässä, sanoo Parmacon toimitusjohtaja Ossi Alastalo. Vuokraamisessa kyse on toimittajan ja asiakkaan välisestä sopimuksesta, jossa on sovittu kaikki ehdot etukäteen ja kaikki sopimuksen aikaiset vastuut ovat tiedossa. Samankaltainen on tilanne, kun kohde hankitaan omaksi urakkasopimuksella, sillä urakkasopimuksessa on sovittu etukäteen kaikki toimitukseen liittyvät vastuut. Muissa sopimuksissa, kuten leasingissä sopimuskumppaneita on vähintään kolme ja heidän välisten vastuiden jako ja riskit on tiedettävä tarjouspyyntövaiheessa. Tiedämme tilanteita, joissa kunnat ovat ottaneet tarpeettomia riskejä tilakysymyksiä ratkaistessaan. Jos näitä riskejä ei tiedosta, ikäviä yllätyksiä saattaa tulla puun takaa sekä vuokra-aikana että sen päätyttyä. Ei lunastusvelvollisuutta Kun kunta tai jokin muu taho vuokraa Parmacolta tiloja, kyseessä on puhdas vuokraus, ilman tilojen jäännösarvovastuuta tai toimittajariskiä. Jos sopimuksessa on lunastusvelvollisuus, kyseessä on käytännössä investointi. Virkamiehen ja kuntapäättäjän pitää ymmärtää, millaista sopimusta ollaan tekemässä ja mihin ollaan sitoutumassa. Vuokrausta koskeva tarjouspyyntö on helppo laatia ja verrata muihin vastaaviin tarjouksiin. Valitusriskiä ei ole, joten hankkeen käynnistyminen ei viivästy, eikä liioin olla tilanteessa, jossa vuosien kuluttua lankeavan lunastusvelvollisuuden seuraamukset olisi osattava ottaa huomioon jo tarjouksia vertailtaessa. Vuokraus ei rasita tasetta Kun kyse on tilojen vuokrasopimuksesta, kuten Parmacon mallissa on, se ei rasita kunnan tasetta, eikä lisää kunnan velkaantumisastetta. Jos sopimus sisältää lunastusvelvollisuuden, sen kokonaisarvon tulee näkyä taseessa velkana, vaikka kaikissa kunnissa näin ei tiettävästi vielä toimita. Olemme vakuuttuneita, että talouden kiristyessä tähän tullaan jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Katsotaan, mitä sopimus pitää sisällään ja mihin kunta ihan oikeasti on sitoutunut. Tällainen kuntatalouden läpinäkyvyyden vaade on täysin oikeutettu, joten asia tulee taatusti nousemaan tarkastelun kohteeksi tulevina vuosina, ennustaa Parmacon talousjohtaja Jyrki Pihlava. Kun kyse on puhtaasti vuokraamisesta, kunnalla ei ole mitään piilotettuja vastuita. Vuokraus on riskitöntä Vaikka korot tällä hetkellä pysyttelevät matalina, tilanne voi muuttua nopeastikin. Parmacon tarjoamassa sopimusmallissa vuokraajalla ei ole korkoriskiä, eikä näin ollen pelkoa korkovaihteluiden mukanaan tuomasta hinnanmuutoksesta. Se, mikä Parmacon kanssa on alun perin sovittu, pitää, eikä korkoriskiä ole. Muiden mallien osalta tilanne voi olla hyvinkin toisenlainen, Jyrki Pihlava toteaa. Erilaisia sopimusmalleja tarkasteltaessa on hyvä muistaa myös veroriski ja erilaiset verotukseen liittyvät hallinnolliset velvoitteet. Kiinteistön lunastamiseen liittyy veroseuraamuksia rakennuksen lunastajalle. Tällaisia seuraamuksia ovat muun muassa kiinteistökaupasta maksettava varainsiirtovero ja mahdollisesti siirtyvät ALV-tarkistusvastuut. Näistä voi koitua melkoinen potti kunnan maksettavaksi, Jyrki Pihlava arvioi. Kiinteistön 4 PARMACO-TILAT

5 Keravanjoen päiväkoti. töntä ja ennakoitavaa lunastuksessa kunnalle siirtyvät kiinteistöinvestointien arvonlisäverovähennysten seurantavelvoitteet, jotka rakennuksen käyttötarkoituksen tai myynnin yhteydessä voivat myöhemmin realisoitua maksettavaksi. Parmaco ryhtyy rakennushankkeeseen Parmacon tarjoamassa sopimusmallissa Parmaco ryhtyy rakennushankkeeseen. Asia ei ole aivan vähäpätöinen tai merkityksetön. Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö, kuten Parmacolla on. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee myös laatia kirjalliset sopimukset pääsuunnittelijan, vastaavan työnjohtajan ja muiden hankkeeseen osallistuvien kanssa. Sopimukseen liitetään tehtäväluettelo, jossa määritellään toimeksiantoon sovitut tehtävät. Kun asiakas vuokraa rakennuksen Parmacolta, meillä on rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuut ja velvollisuudet, kuten maankäyttö- ja rakennuslain 17 luvun pykälässä 119 edellytetään, toteaa Parmacon myyntijohtaja Timo Myllynen. Rakennusluvan voi hakea joku muukin taho, mutta kun Parmaco ryhtyy rakennushankkeeseen, asiakkaallemme kaikkein yksinkertaisin ja turvallisin menettely on, että Parmaco hakee luvan. Tämä on kuitenkin sopimusasia, Myllynen sanoo. Asiakkaamme ei siis tarvitse tehdä muita sitoumuksia kuin vuokrasopimus. Muita velvoitteita ei tarvitse ottaa silloinkaan, kun rakennuslupa on hankittu asiakkaamme nimiin. Asiakkaamme velvollisuudet ja vastuut rajoittuvat siihen, että vuokranmaksu alkaa sovittuna aikana. Parmacon sopimusmallissa mitään ongelmia ei synny vuokra-ajan päätyttyä, sillä tilat omistaa Parmaco, joka huolehtii, että tilat siirretään pois sovitun aikataulun mukaisesti. Ne eivät jää missään tilanteessa kunnan vastuulle, koska rakennuksen pois siirtäminen kuuluu sopimukseen. Muissa sopimusmalleissa asia ei ole yhtä selvä. Selkeä ylläpitovastuunjako Parmacon vuokratiloissa ei synny kiinteistön ylläpitoon tai omistamiseen liittyviä riskejä, kuten saattaa syntyä, jos vastuunjako kunnan, rahoittajan ja talotoimittajan välillä ei ole täysin selvä. Parmacolta tiloja vuokrattaessa teemme aina vastuunjakotaulukon. Asiakkaillamme on myös aina puhelinnumero, johon soittaa, jos jotain kysyttävää tulee. Koska rakennus on Parmacon omaisuutta, on selvää, että seuraamme talon kuntoa ja noudatamme huoltoohjelmaamme. Muissa malleissa, kuten omaksi hankkimisessa tai leasingissa, kunnossapito- ja huoltovastuu kuuluvat asiakkaalle. Kannattaa tiedostaa, millaisia kuluja tämä vastuu voi aiheuttaa ja varautua myös ylläpitoinvestointeihin, joita vuokraratkaisussa ei ole, Timo Myllynen painottaa. Todistettavasti siirtokelpoinen Parmacolla on pitkä historia, jonka aikana rakennusten siirtokelpoisuus on tullut käytännössä toteen näytetyksi monta kertaa. Meillä on esimerkkejä kohteista, joita on vuosien varrella siirretty neljäkin kertaa. Se kertoo, miten laadukkaita rakennukset ovat ja miten jo suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon, että rakennusten on kestettävä käyttöä ja siirtelyä, Timo Myllynen sanoo. PARMACO-TILAT 5

6 Sahanperän päiväkoti aloitti toimintansa Parmacolta vuokratuissa tiloissa huhtikuussa Sekä tilat vuokranneen Rovaniemen Tilaliikelaitoksen että päiväkodin henkilökunnan toiveet huomioonottaen suunniteltu päiväkoti tarjoaa hoitopaikan 110 lapselle. Sahanperän vuokrapäi Sahanperän päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää, jotka aikaisemmin toimivat Rovaniemen Siljotien ja Etelärinteen väliaikaisissa tiloissa odottamassa pääsyä uuteen päiväkotiin. Viisi päiväkotiryhmää ja saamenkielisen päiväkodin sisarusryhmä sekä päiväkodin henkilökunta ovat kotiutuneet uusiin tiloihin hyvin. Tilaa on nyt mukavasti, sillä jokaisella lapsiryhmällä on oma ryhmä- ja lepohuoneensa. Lisäksi talosta löytyy liikuntasali, pienryhmähuone, henkilökunnan sosiaalitilat, kahvio taukotiloineen sekä jakelukeittiö. Vaatehuollolle, tekniikalle ja varastolle on omat tilansa. Kuraeteisin varustettuja sisäänkäyntejä on neljä. Sahanperän päiväkodin varajohtaja Satu Linnamäki-Lumme (oik.) ja lastentarhanopettaja Jenni Havupolku ovat istahtaneet aamupalalle Nicolaksen, Eliaksen ja Viljamin kanssa. Käyttäjän edustaja pääsi jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa tuomaan esiin omat toiveensa tilojen ja tekniikan osalta. Erityisesti toiveenamme ollut iso liikuntasali saatiin, mikä on hieno asia. Liikuntasali palvelee paitsi päiväkodin 6 PARMACO-TILAT

7 väkodissa on hyvä olla päivittäisessä käytössä myös vanhempainiltojen sekä joulu- ja kevätjuhlien pitopaikkana. Liikuntasaliin hankittiin datatykki, joten siellä voidaan helposti järjestää omalle ja muulle varhaiskasvatuksen henkilökunnalle koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. Saimme myös vaikuttaa tilojen värimaailmaan, sanoo päiväkodin varajohtaja Satu Linnamäki-Lumme. Kiintokalusteet päiväkotiin toimitti Parmaco, mutta päiväkodin irtaimisto on päiväkodin omaa ja myös sen hankinnassa kuultiin päiväkodin henkilökuntaa. Saimme osallistua myös pihan suunnitteluun ja välineiden sijoitteluun. Piha onkin nyt hyvä ja toimiva, Satu Linnamäki-Lumme toteaa. Käyttötarkoitukseensa suunniteltu Sahanperän päiväkodissa riittää tilaa niin leikeille, levolle kuin esiopetuksellekin. Tilat on suunniteltu päiväkotikäyttöön vuosikymmenten kokemuksella. Suunnittelussa on otettu huomioon tilojen muunneltavuus, jos rakennuksen käyttötarkoitusta halutaan myöhemmin muuttaa. Kyseessä on siirtokelpoinen rakennus, joten se voidaan myös siirtää toiseen paikkaan tulevaisuudessa. Siirtokelpoisuus ei Parmacon rakennusten kohdalla ole vain teoriaa, vaan todellinen käytännön mahdollisuus. Meillä on runsaasti kokemusta siitä, miten rakennusten käyttötarkoitusta ja paikkaa on muutettu vuokraajan toivomalla tavalla, sanoo Parmacon tilajohtaja Mikko Nieminen. Sahanperän päiväkodin yhtenä suunnittelun lähtökohtana oli, että päiväkoti on alle neliön suuruinen, jolloin väestönsuojaa ei tarvinnut rakentaa. Myös rakennuksen energiatehokkuuteen on kiinnitetty huomiota. Sahanperän päiväkoti on kytketty kaukolämpöön ja siinä on vesikiertoinen lattialämmitys. Rakennuksen laskennallinen energialuokka on A. Energiatehokkuus on huomioitu myös esimerkiksi valaistuksessa, jota ohjataan liiketunnistimilla sekä ilmanvaihdossa, jossa on markkinoiden energiatehokkain lämmön talteenottojärjestelmä. Ilmanvaihtoa ohjataan huonekohtaisesti hiilidioksiditunnistimilla, mikä takaa tasalaatuisen ilman ympäri vuoden, Mikko Nieminen kertoo. Lattialämmitys on myös päiväkodin käyttäjien mieleen. Se on hyvä ratkaisu, koska varsinkin pienimmät lapset viihtyvät paljon lattialla Satu Linnamäki-Lumme sanoo. Sisätilojen turvaportit tehtiin niin ikään toiveidemme mukaisesti ja olemme niihin tyytyväisiä. Rovaniemen Tilaliikelaitos on vuokrannut Sahanperän päiväkotirakennuksen 10 vuodeksi. Parmaco toimitti vuokrarakennukset ennalta sovitussa toimituslaajuudessa. Ratkaisu on kaupungille erittäin edullinen, sillä rakennuksen ylläpitovastuu ja kaikki kiinteistön omistukseen liittyvät riskit ovat Parmacolla. Kunnalle tällainen vuokraratkaisu on selkeä, helppo ja kaikin puolin ennakoitava, Nieminen kiteyttää. PARMACO-TILAT 7

8 Posiva Oy Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto laajenee Posiva Oy:n ONKALOn projektitoimisto on hyvä esimerkki siitä, miten joustavasti siirtokelpoiset tilat muuntuvat teollisen yrityksen tarpeiden mukaan. Tilantarpeen kasvaessa myös projektitoimisto kasvaa. Rakennuksen uusin laajennus otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Posiva Oy aloitti maanalaisen tutkimustila ONKALOn rakentamisen vuonna Samalla todettiin, että hanke tarvitsee toimistotilaa lähellä ONKALOa. Siirtokelpoinen toimistotila osoittautui teollisen yrityksen tarpeisiin sopivaksi ja niinpä toimiston ensimmäinen osa toimitettiin Parmacon Leppävirran tehtaalta Eurajoelle Jo tuolloin tiedettiin, että toimistotilaa tullaan tar- vitsemaan lisää. Toinen kerros projektitoimistoon valmistuikin vuonna Vuosien mittaan ONKALOsta on hankittu lisätietoa ydinjätteen loppusijoitustilojen rakentamislupahanketta varten. Vuoden 2012 lopulla Posiva jätti hakemuksen valtioneuvostolle. Samaan aikaan alkoi valmistautuminen rakennushankkeeseen. Totesimme, että tarvitsemme jälleen lisää toimisto- ja neuvottelutilaa. Olemme olleet nykyisiin tiloihimme tyytyväisiä, joten oli luontevaa kääntyä asiassa Parmacon puoleen, kertoo Posiva Oy:n projektiinsinööri Hannu Leino. Rakennuksen jatko-osan hankinta on sujunut hyvin. Olemme halunneet tehdä suunnitelmiin matkan varrella joitakin muutoksia ja Parmaco on suhtautunut toiveisiimme joustavasti. Parmacon toimittama ONKALOn projektitoimiston kaksikerroksinen laajennusosa otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Laajennusosa liitetään jo olemassa olevaan rakennukseen. Lisäosan noin 240 neliön tiloihin tulee toimisto-, neuvottelu- ja pukuhuonetiloja. Vuosina 2004 ja 2006 valmistunut ONKALOn projektitoimisto saa lisäosan vuoden 2014 alussa. 8 PARMACO-TILAT

9 Rakennus Ylivieskassa vuonna Maata kiertänyt toimistorakennus Rakennuksen siirtokelpoisuus on käsite, jota mikään taho ei tähän mennessä ole määritellyt. Niinpä mielikuva siirtokelpoisesta rakennuksesta voi olla lähes mitä hyvänsä. Parmacon vuokraamat rakennukset ovat aidosti siirtokelpoisia. Ominaisuus, jota on rakennuksen ulkonäöstä vaikea havaita. Parmaco-rakennus on kuin mikä hyvänsä arkkitehdin suunnittelema ja talotehtaassa valmistettu rakennus. Ainoa poikkeus on, että se todella on siirrettävissä. Ylivieskan Kallion perhepalvelukeskus on toiminut nykyisissä tiloissaan kolmisen vuotta. Kun Rakennus vuonna 2010 asennettiin nykyiselle paikalleen, eivät sen käyttäjät taatusti tulleet ajatelleeksi, että rakennuksella on pitkä historia. Kaksikerroksinen toimistorakennus valmistettiin ja asennettiin ensimmäiseen sijoituspaikkaansa Nesteen Sköldvikiin vuonna Kaksitoista vuotta myöhemmin Neste ei enää tarvinnut tiloja ja ne siirrettiin seuraavalle vuokralaiselle, joka oli Nokia Mobile Phones Salossa. Sieltä rakennus jatkoi matkaansa Helsingin kaupungin sosiaalivirastoksi Malmille vuonna 2001 ja edelleen vuonna 2010 Ylivieskaan Kallion sosiaaliasemaksi. Rakennus Malmilla vuonna Rakennusta on huollettu siirtojen yhteydessä, joten se on säilyttänyt kuntonsa. 28 vuotta vanha rakennus on tietyllä tavalla aikansa lapsi ja ajan kulu siinä näkyy samalla tavalla kuin muissakin tuon aikakauden rakennuksissa. Se on kuitenkin tarjonnut neljälle eri käyttäjälleen toimivat ja asialliset toimistotilat. Rakennuksen pitkä elinkaari osoittaa, että Parmacon tuotannossa talot rakennetaan kestämään aikaa ja useampia kuljetuksia, sanoo Parmacon myyntijohtaja Timo Myllynen. Rakennus Salossa vuonna PARMACO-TILAT 9

10 Jykevä talo Tämä on jykevä talo. Käytävät eivät kumise eivätkä kolise. Nyt henkilökunta on turvassa Parmacon tiloissa. 10 PARMACO-TILAT Palotarkastusinsinööri Tuomo Kukkonen. Sisäilmaongelmien vuoksi evakkoon joutunut Oulun keskuspaloasema sai operatiiviselle henkilöstölleen uudet oleskelu-, tauko- ja lepotilat kaksikerroksisesta Parmacon vuokraamasta talosta, joka sijoitettiin paloaseman pihaan.

11 Vuonna 1981 rakennetulla Oulun keskuspaloasemalla on vuosien mittaan ilmennyt vakavia sisäilmaongelmia, joten työntekijöille oli etsittävä väistötilat. Pelastuslaitoksen johto ja osa toimihenkilöistä sijoitettiin Technopoliksesta vuokrattuihin toimistotiloihin, mutta miehistön sijoittaminen osoittautui pulmalliseksi. Palomiesten ja sairaankuljetuksen henkilöstön on oltava siellä, missä kalustokin on. Lisäksi he tarvitsevat tavanomaista toimistotilaa monipuolisemmat tilat sosiaali- ja lepotiloineen. Totesimme aika nopeasti, että viisain ja lähes ainoa toimiva ratkaisu on hankkia väistötilat nykyisen paloasemarakennuksen pihaan. Näin miehistö ja kalusto ovat vieretysten, kertoo palotarkastusinsinööri Tuomo Kukkonen. Liikelaitos Oulun Tilakeskus, jonka tehtäviin kuuluu hankkia ja ylläpitää kaupungin eri hallintoalojen toimitiloja, pyysi Tuomo Kukkosta hahmottelemaan pelastuslaitoksen tilatarpeet paperille. Tuon hahmottelun jälkeen tehtävää jatkoi arkkitehti tehden oman version suunnitelmasta ja niillä papereilla lähdettiin pyytämään tarjouksia eri toimittajilta. Tarvittiin toimistotiloja ja huoneita, joissa voi levätä, suihkut sekä keittiö, ruokailu- ja oleskelutilaa ja pukeutumistila, jossa on oma pukukaappi jokaiselle talon 120 käyttäjälle, Kukkonen luettelee. Rakennuksessa kulunvalvonta ja sairaankuljetuksen potilastietojen tallennuspaikka on vielä tiukemman kulunvalvonnan piirissä rakennuksen sisällä. Lepotiloissa puolestaan on valaistusjärjestelmä, joka toimii hälytyksen tullessa ja valaisee turvallisen reitin tiloista kalustohalliin, kuvailee Kukkonen pelastuslaitokselle tarpeellisia ratkaisuja. Henkilökunta turvassa Parmacon tiloissa Liikelaitos Oulun Tilakeskus päätyi vuokraamaan keskuspaloaseman tarvitsemat tilat Parmacolta. Koska pelastuslaitoksen pihan koko ja käyttö asettavat omat vaatimuksesta, miehistön tilat sijoitettiin kahteen kerrokseen. Tämä on jykevä talo. Käytävät eivät kumise eivätkä kolise, toteaa Kukkonen esitellessään pelastuslaitoksen miehistön tiloja. Muutenkin hän sanoo olevansa vuokratiloihin erittäin tyytyväinen. Vanhassa rakennuksessa kolmisenkymmentä ihmistä oireili sisäilmaongelmien vuoksi. Tilanne oli paha. Nyt henkilökunta on turvassa Parmacon tiloissa. Muutto Parmacon vuokratiloihin on vaatinut keskuspaloaseman miehistöltä uudenlaisen kulttuurin omaksumista. Vanhassa rakennuksessa meillä oli tolkuttomasti tilaa. Se oli sellainen seitsemän keittiön systeemi, jossa sairaankuljettajat, palomiehet, esimiehet ja niin sanottu päiväväki olivat kaikki omissa oloissaan. Nyt miehistö siirtyy yhden keittiön systeemiin ja saa totutella olemaan yhteisissä tiloissa. Se on aiheuttanut vähän vastustusta, mutta uskon, että siitä seuraa ajan myötä paljon positiivista. Tekeväthän palomiehet ja sairaankuljetus usein töitäkin yhdessä. Päivällä on maksimissaan 30 henkilöä, joten eivätköhän he mahdu lähes 800 neliön rakennukseen. Olenkin painottanut, että jos on ahtaampaa niin on puhdasta ja se tässä on terveyden kannalta tärkeintä, Kukkonen toteaa. Uusi paloasema Huuhkajapuistoon Oulun kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen uuden keskuspaloaseman rakentamisesta. Tämän ParmacoTilatlehden ilmestyessä asia on kaavoitusvaiheessa. Sisäilmaongelmien vaivaamaa vanhaa paloasemaa ei Tuomo Kukkosen mukaan saneerata. Vanhan aseman saneeraaminen tulisi erittäin kalliiksi, eikä lopputuloksesta olisi mitään takeita. Rakennuksen alla pohjavesi on vain 30 sentin syvyydessä, joten paikka on huono. Maallikkokin näkee, että tilanne on vakava. Purkamaan vanhaa ei kuitenkaan lähdetä ennen kuin uusi paloasema on valmis, sillä vanhat tilat tarvitaan siihen asti kalusto- ja varustevarastoksi, Kukkonen toteaa. Uusi paloasema tulee aikanaan Huuhkajapuistoon, mikä on pelastuslaitoksen toimintaa ajatellen liikenteellisesti ihanteellinen paikka. Keskustan rakennushankkeet ovat toisinaan kiistanalaisia, joten kukaan tuskin osaa sanoa aivan varmasti montako vuotta olemme vuokratiloissa. Se ei sinänsä haittaa, sillä Parmacon vuokratilat on toiveidemme mukaisesti suunnitellut ja toimivat. PARMACO-TILAT 11

12 Uusia kouluja Ouluun Oulussa otettiin elokuussa käyttöön kaksi uutta koulua, kun Metsokankaan koulun ja Ritaharjun koulun uudet tilat avasivat ovensa lapsille. Oulussa koulujen ja päiväkotien tilanahtautta päästiin purkamaan, kun sekä Metsokankaan että Ritaharjun koulujen lisätilat saatiin sovitusti käyttöön elokuun alussa. Metsokankaan uuteen koulurakennukseen on sijoitettu myös päiväkoti. Rakennus käsittää kahdeksan luokkahuonetta sekä kotitalousluokan, esiopetus- ja leikkitilat kahdelle esiopetusryhmälle, tilat yhdelle avoimen päivähoidon ryhmälle, jakelukeittiön sekä henkilökunnan taukotilat. Ritaharjun kaksikerroksisen koulun neliön tiloissa ensimmäinen kerros on suunniteltu toimimaan tarvittaessa myös päiväkotina. Kerroksessa on kolme ryhmähuonetta, kolme lepohuonetta, opetustila, keittiö sekä henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat. Toisessa kerroksessa on neljä luokkahuonetta, silence room, työ- ja kokoustila, keittiö ruokailutiloineen sekä varastotilaa. Metsokankaan uuteen koulurakennukseen on sijoitettu myös päiväkoti. 12 PARMACO-TILAT

13 Ritaharjun kaksikerroksisen koulun neliön tiloissa ensimmäinen kerros on suunniteltu toimimaan tarvittaessa myös päiväkotina. Uusista kouluista käytetään myös nimitystä minimonitoimitalo, sillä rakennusten tiloja voidaan muunnella paljeovien ja siirrettävien väliseinien avulla. Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen hankearkkitehti Ville Laitisen mukaan tulevaisuudessa pelkkien koulurakennusten rakentaminen ei enää ole järkevää, vaan rakennukset on suunniteltava siten, että niiden tilat ovat muunneltavissa moneen käyttöön. Pysyvien kiinteistöjen kohdalla tämä vaatimus on helppo toteuttaa, mutta ei se tuota ongelmaa Parmacon siirtokelpoisten vuokratilojenkaan kohdalla, sillä niiden suunnittelun yhtenä lähtökohtana on juuri muunneltavuus. Väestökasvun vaikea ennustettavuus Oulu on hyvä esimerkki siitä, miten vaikeaa väestökasvun ennustaminen voi paikallisesti olla. Kun kaupunki luovuttaa tontteja, on aika vaikea arvioida, kuinka monta lasta alueelle tulee, Laitinen toteaa. Tästä esimerkkinä on Metsokankaan alue, jonka lapsiluku on kasvanut odotettua nopeammin. On haasteellista hallita se vaihe, kun lapsiluku kasvaa äkkiä joksikin aikaa. Tilanne kannattaa hoitaa väliaikaisilla ratkaisuilla. On olemassa tietyt mittarit, joiden avulla voidaan laskea, koska kannattaa rakentaa omaan taseeseen ja koska vuokrata. Näinä aikoina katsotaan taloudellisesti tarkkaan, mitä tehdään. Taloudellisesti edullisin on tietysti tilanne, jossa palvelujen tarve ja tarjonta kulkevat käsi kädessä, Laitinen toteaa. Parmacon konsepti on kehitetty juuri tällaisiin tilanteisiin, joissa tilantarvetta tasataan vuokraratkaisulla. Tällöin kunta kykenee paremmin optimoimaan omien tilojensa käyttöasteen. Tarvittavat päiväkoti- ja opetustilat ovat siellä, missä niitä tarvitaan ja niitä on aina oikea määrä. Vuokra-aika alkaa, kun tiloja tarvitaan ja päättyy, kun tilantarve loppuu. Parmacon tilat suunnitellaan aina käyttäjän tarpeiden mukaan, joten ne ovat kaikin puolin toimivia. Ritaharjun koulun tontilla oli jo suunnitteluvaiheessa varattu tilat siirtokelpoiselle rakennukselle. Kunnallistekniikka oli tontilla valmiina mahdollista tulevaa päiväkoti- tai koulurakennusta varten. Kun lisää tilaa sitten tarvittiin, oli lisärakennuksen vuokraaminen tontille helppoa. Sujuvaa yhteistyötä Parmacon ja asiakkaan välillä Parmaco on ottanut käyttöön uuden asiakasprojektien hallintamallin, joka tähtää entistä parempaan ja kokonaisvaltaisempaan asiakaspalveluun. Ville Laitinen sanoo olleensa nykyisessä tehtävässään sen verran lyhyen aikaa, että kokemusta Parmacon aiemmasta toiminnasta ei ole. Hän voi arvioida vain sitä, miten rakennusten vuokraukseen ja asennukseen liittyvät asiat ovat sujuneet Metsokankaan ja Ritaharjun koulujen sekä keskuspaloaseman osalta. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin, mistä saamme suurelta osin kiittää Parmacon projektipäällikkö Jarmo Vasankaria. Nuorekas, positiivinen ja palvelunhaluinen asenne jättää hyvän mielikuvan koko toiminnalle. On hyvä, että yrityksessä ollaan joustavia ja pystytään kehittämään toimintatapoja asiakassuhteen parantamiseksi. PARMACO-TILAT 13

14 Pyhäjoki Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Pyhäjoki on pieni, vain asukkaan kunta, joka on noussut suomalaisten tietoisuuteen ydinvoimayhtiö Fennovoiman suunnitelmasta rakentaa Hanhikivi 1 -ydinvoimala paikkakunnalle. Tällä hetkellä kunnan suurin yksityinen työnantaja on Parmaco. 14 PARMACO-TILAT Parmacon Pyhäjoen tuotantolaitos aloitti toimintansa vuonna Vuosikymmenten saatossa siitä on kehkeytynyt moderneja päiväkoti-, koulu- ja toimistorakennuksia valmistava talotehdas, joka työllistää noin 30 paikkakuntalaista. Sen jälkeen kun uutinen Fennovoiman uuden ydinvoimalan sijoituspaikasta julkaistiin vuonna 2011, on Parmacon Pyhäjoen tehtaan tuotantopäällikkö Juha Hourulalta usein kysytty, miten Parmaco valmistautuu omalta osaltaan paikkakunnan mittavaan rakennushankkeeseen ja millaisia investointeja yritys on tämän varalle tehnyt. Hanke on tietysti tervetullut piristysruiske, ei vain paikallisesti, vaan koko valtakuntaa ajatellen. Me emme kuitenkaan ole tehneet ennakoivia investointeja tai edes investointipäätöksiä, jotka liittyisivät ydinvoimalan rakentamiseen. Valmistamme muun muassa edustavia toimisto- ja majoitustiloja ja on ilmeistä, että tällaisia tiloja tullaan tarvitsemaan rakennustyömaalla tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia neliöitä. Joku ne tilat työmaalle ja sen ympäristöön toimittaa ja toki toivomme olevamme mukana tässä tarjouskilpailussa. Meillä on tällaisten tilojen valmistamisesta kokemusta, osaamista ja kapasiteettia. Siinä mielessä voimme rauhassa odottaa hankkeen etenemistä. Meillä on kaksi tuotantolaitosta, mikä on asiakasaprojektiemme hallinnan kannalta mahdollisuuksia ja joustoa tarjoava seikka. Jos tarvetta on, Pyhäjoen tehtaan laajentaminenkin nykyisellä tontilla onnistuu, Juha Hourula toteaa. Kuntaa kehitetään resurssien mukaan Juha Hourulan tavoin tulevaisuuteen maltillisesti suhtautuu myös Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen. Tämän hetkisen tiedon mukaan tavoitteena on aloittaa ydinvoimalan tienrakennustyöt vuoden 2014 aikana. Fennovoiman tavoitteena on se, että ydinvoimala tuottaa sähköä vuonna Asian lähempi tiedottaminen kuuluu rakentajille, ei kunnalle, Matti Soronen rajaa. Vaikka tulevalla rakennushankkeella on kunnan kannalta todennäköisesti merkittävät vaikutukset, kunnanjohtaja toppuuttelee visioimasta ruusuista tulevaisuutta liian innokkaasti. Ihan reaalipolitiikalla tässä eletään ja edetään. Kuntaa kehitetään resurssien mukaan. Jos Pyhäjoelle tulee uusia asukkaita ja syntyy uusia yrityksiä, tulee tuloja, mutta myös menoja. Totta kai haluamme kasvaa, mutta hallitusti. Edessään Pyhäjoen kunnalla ja sen virkamiehillä on joka tapauksessa melkoisesti haasteita. Siihenkin Soronen suhtautuu tyynesti. Toteutuessaan ydivoimalahanke on monella tavalla upea mahdollisuus kehittää myös kunnan toimintaa. Pyhäjoki toivottaa tervetulleeksi Viimeisen 20 vuoden aikana Pyhäjoen kunta on menettänyt tuhat asukasta. Pienelle kunnalle se on paljon. Nyt tavoitteena on seuraavan kymmenen vuoden aikana saada asukasmäärä kasvuun siten, että vuonna 2025 kunnassa olisi noin asukasta. Hienoista kasvua on jo nähtävissä. Tänä vuonna asukasmäärä kasvoi 50:llä.

15 Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen (vas.) ja Parmacon Pyhäjoen tehtaan tuotantopäällikkö Juha Hourula. Taustalla Parmacon Pyhäjoen tehdassali, jossa valmistuu syksyn mittaan muun muassa Vantaan ammattiopisto Varian lisärakennus, Posiva Oy:n ONKALOn projektitoimisto ja Tampereen Lamminpään päiväkoti Toivotamme kaikki uudet pyhäjokiset lämpimästi tervetulleiksi, Soronen sanoo hymyillen. Ennen kasvutavoitteen saavuttamista on kuitenkin tapahduttava paljon, sillä talouden taantuman myötä koko seutukunta on menettänyt työpaikkoja. Viime vuonna työttömiä oli 6,6 prosenttia, nyt kymmenisen prosenttia, Soronen toteaa. Parmaco investoi tuotantoon Vaikka ydinvoimalan rakennushanke ei Parmacon Pyhäjoen tehtaan toiminnassa tällä hetkellä näy, se ei tarkoita, etteikö yrityksessä muutoin investoitaisi. Kesän aikana saimme uudet rullaradat, joilla rakennusten kappaleita siirretään tuotannossa ja jonka avulla ne siirretään ulos kuljetettavaksi sijoituspaikoilleen, Juha Hourula kertoo. Investointi parantaa tuotantoprosessin sujuvuutta ja mahdollistaa entistä korkeampien rakennusten valmistuksen sisätiloissa. Suurin osa ratojen osista valmistettiin Parmacon Leppävirran tehtaassa, missä on tämän kaltaista osaamista. Syksyn mittaan Parmacon Pyhäjoen tehtaassa valmistuvat Vantaan ammattiopisto Varian lisärakennus, Posiva Oy:n ONKALOn projektitoimisto ja Tampereen Lamminpään päiväkoti. Nämä kolme rakennusta ovat yksi esimerkki siitä, miten erilaisiin käyttötarkoituksiin Parmacon tilat soveltuvat, Hourula sanoo. Paikallisten mielipiteet myönteisiä Jos odottavat Pyhäjoen kunnanjohtaja ja suurimman yksityisen työnantajan edustaja ydinvoimalan tuloa paikkakunnalle, eivät sitä muutkaan kuntalaiset vastusta. Fennovoiman elokuussa 2013 tekemän tutkimuksen mukaan 67 prosenttia pyhäjokilaisista kannattaa Fennovoiman hanketta. Pyhäjoen ympäryskunnissa kannatus on suunnilleen yhtä vahvaa. Yhteenlaskettuna Kalajoen, Merijärven, Oulaisen, Pyhäjoen ja Raahen asukkaista 65 prosenttia kannattaa Fennovoiman hanketta. PARMACO-TILAT 15

16 Luja-yhtiöt täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Betonituotteiden valmistuksella toimintansa aloittaneesta perheyrityksestä on kasvanut vuosien mittaan yksi maamme suurimmista rakennusalan konserneista. Siihen kuuluvat Rakennusliike Lujatalo Oy, erilaisia betonituotteita valmistava Lujabetoni Oy ja pitkälle jalostettuja kuivalaasteja ja nestemäisiä rakennusalan kemian tuotteita valmistava Fescon Oy. Työmaatilat Lujatalolle toimittaa Parmaco. Tilasimme Parmacolta markkinoiden energiatehokkaimman työmaatilan Oulun Turvapuiston esittelyrastiksi, kertoo Lujatalo Oy:n työturvallisuudesta vastaava työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen. Lujatalo Oulun Turvapuistossa Parmacon energiatehokkaissa työmaatiloissa Siitä huolimatta, että Luja-yhtiöt on kasvanut noin henkilöä työllistäväksi rakennusalan konserniksi, se on kyennyt säilyttämään pienille perheyhtiöille ominaisen suhtautumisen työntekijöihinsä. Osaltaan tähän vaikuttaa varmasti se, että Luja on pysynyt jo kolmen sukupolven ajan saman perheen omistuksessa. Meillä ihmisistä välitetään ja pidetään huolta. Olemme kaikki kuin perheenjäseniä keskenämme, sanoo yhtiön työturvallisuudesta vastaava työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen. Rakennusliike Lujatalo on yksi Suomen suurimmista valtakunnallisista rakentajista. Asunto- ja toimitilarakentamisen lisäksi Lujatalo on merkittävä kiinteistöjen peruskorjaaja. Omasta henkilöstöstä huolehtiminen on Luja-yhtiöiden keskeisin yritysvastuun osa-alue. Yksi tapamme huolehtia henkilöstöstämme on varmistaa, että työmaillamme työmaatilat ovat laadukkaita, viihtyisiä ja energiatehokkaita. Sellaisia tiloja saamme Parmacolta. Yhtiömme värit ovat punainen, valkoinen ja musta ja nämä värit toistuvat myös työmaatilojemme ulkoisessa värityksessä, Moilanen kertoo. 16 PARMACO-TILAT

17 Näemme Turvapuiston arvokkaana hankkeena, johon osallistuminen on osa yhtiömme yhteiskuntavastuuta. Tavoitteena nolla työtapaturmaa Rakennusteollisuus on jo pitkään kiinnittänyt huomiota työturvallisuuteen. Siitä huolimatta rakennusalalla ja muilla teollisuuden aloilla tapahtuu vuosittain edelleen kymmeniä tuhansia työtapaturmia, joista suurin osa on vältettävissä. Tavoitteenamme Luja-yhtiöissä on nolla tapaturmaa vuoteen 2020 mennessä. Se on kova tavoite, jonka eteen meillä tehdään paljon töitä, Moilanen sanoo. Turvapuistosta käytännön oppeja Työtapaturmien torjumiseen on monia keinoja, joista käytännön koulutus on yksi tehokkaimmista. Vuonna 2009 rakennettiin Rudus Oy:n ja useiden rakennusalan toimijoiden yhteistyönä Espooseen Turvapuisto, jonka koulutusradalla on konkreettisia esimerkkejä todellisista rakennusalan vahinkotapahtumista. Turvapuistossa opitaan havaitsemaan vaarat ja opetetaan turvallisia työtapoja. Puistossa yritysten henkilökunta ja alan opiskelijat saavat ajantasaisen ja pätevän turvallisuuskoulutuksen ammattilaisten ohjauksessa. jonkin työvaiheen turvallinen suoritus tai laitteen turvallinen käyttö. Useita kymmeniä turvallisuusrasteja käsittävällä koulutuspolulla noin 15 henkilön ryhmä kerrallaan saa ajantasaista tietoa työturvallisuudesta ja tutustuu viimeisimpään työturvallisuustekniikkaan. Turvapuiston osakkaiksi on kutsuttu rakennusalan yritysten lisäksi myös muiden teollisuusalojen yrityksiä sekä työterveyden ja -turvallisuuden parissa toimivia tahoja. Turvapuisto on voittoa tavoittelematon toimija, jonka rahoituksesta vastaavat mukana olevat yritykset vuosivastikkeen muodossa. Lujatalolla on Oulun Turvapuistossa kolme rastia, joista yksi on sijoitettu Parmacon valmistamaan työmaatilaan. Tilat on lämpöeritetty uusilla eco-rakenteilla ja ne edustavat markkinoiden energiatehokkaimpia työmaatiloja. Esittelytiloissa omia ratkaisujaan esittelevät muun muassa Würth Oy ja Sievin Jalkine Oy. Toinen rasteistamme on putoamissuojaus- eli valjastyöskentelyrasti ja kolmas työkalurasti, jossa käydään läpi muun muassa sirkkelin käyttöä, Moilanen kertoo. Osallistuminen Turvapuistoon osa yhteiskuntavastuuta Lujatalo on mukana Turvapuistossa, koska se antaa yhtiön omalle henkilökunnalle hyvän mahdollisuuden osallistua ohjattuun turvallisuuskoulutukseen. Mukanaololla on myös toinen lähtökohta. Näemme Turvapuiston arvokkaana hankkeena, johon osallistuminen on osa yhtiömme yhteiskuntavastuuta. Puistossa annetaan maksutonta turvallisuuskoulutusta osakkaiden lisäksi myös kouluille ja ammattioppilaitoksille, Moilanen sanoo. Muut kuin osakasyritykset pääsevät Turvapuistoon kouluttamaan henkilöstöään maksua vastaan. Lujatalo Oy on sitoutunut osallistumaan Oulun Turvapuiston toimintaan seuraavan viiden vuoden ajan. Lujatalo osakkaana Oulun Turvapuistossa Espoosta saatujen hyvien kokemusten innoittamana Rudus ja Talonrakennusteollisuuden Pohjois-Suomen piiri ry päättivät perustaa vastaavanlaisen Turvapuiston myös Ouluun. Puisto valmistuu tämän syksyn aikana Oulun Hajottamontielle 1,4 hehtaarin tontille. Tässä hankkeessa myös Lujatalo on osakkaana. Turvapuiston toimintaperiaatteena on, että kukin osakas rakentaa vähintään yhden itselleen sopivan koulutusrastin, jolla esitellään Lujatalon työmaatilat on helppo tunnistaa punaisesta väristä. PARMACO-TILAT 17

18 Parmaco vuokrasi kuntosalitilat Karjalan prikaatille Parmacon tilat taipuvat moneksi. Vekaranjärvellä vuokratilat toimivat Karjalan prikaatin varusmiesten ja henkilöstön kuntosalina. Karjalan prikaatin 1960-luvulla rakennettuja kiinteistöjä Vekaranjärvellä saneerataan parhaillaan vastaamaan nykyaikaisen varuskunnan tarpeita. Korjaustöiden ajaksi varuskunnan kuntosali siirtyi Parmacolta vuokrattuun, noin 260 neliön rakennukseen. Parmaco toimitti kuntosalin meille nopeasti ja rakennus on kaikin puolin vastannut tarpeitamme. Jopa rakennuksen väritys sopii ympäristöönsä, toteaa kapteeni Petteri Lepistö. Myös kuntosalilla työskentelevä liikunnanohjaaja Miamari Kuronen kiittelee tiloja toimiviksi. Kuntosali on avara ja valoisa ja saimme kaikki kuntolaitteet sijoitettua saliin, vaikkakin joidenkin seinään kiinnitettävien laitteiden sijoittelua jouduimme vähän miettimään, koska ikkunoita on paljon. Toisaalta ikkunoista tulee saliin luonnonvaloa, mikä on kuntosalissa luksusta. Tiloista noin 215 neliötä on yhtenäistä kuntosalitilaa. Loput neliöt on jaettu miesten ja naisten suihku- ja saniteettitiloiksi sekä tekniseksi tilaksi. Parmacolta vuokratussa rakennuksessa toimii Karjalan prikaatin kuntosali. 18 PARMACO-TILAT

19 Entistä energiatehokkaampia työmaatiloja RAKENNUSTEOLLISUUDELLE Parmaco suunnittelee, valmistaa ja myy työmaatiloja rakennusteollisuudelle. Vaikka työmaatilat ulkonäöltään ovat maallikon silmissä pysyneet melko saman näköisinä vuodesta toiseen, on niiden tuotekehityksessä otettu viime aikoina isoja askeleita. Työmaatiloille tyypillistä on, että niitä siirretään kymmeniä kertoja paikasta toiseen. Tämä vaatii rakenteilta lujuutta. Toisaalta nykyaikaiset energiavaatimukset ulottuvat myös työmaatiloihin, eikä unohtaa sovi tilojen käyttäjienkään työtiloilleen asettamia vaatimuksia. Työmaatiloja hankkivat johtavat rakennusliikkeet ovat tarkkoja työmaatilojensa ulkonäöstä ja värityksestä, sillä ne ovat osa rakennusliikkeiden brändiä. Tumman sininen, keltainen tai vaikkapa punamusta työmaatila kertoo ohikulkijalle, kuka milläkin työmaalla on rakentajana. Työmaatilojen viimeistely asiakkaan toivomiin väreihin on osa valmistajan kokonaispalvelua. Parmacon uusimmat, polyuretaanilla eristetyt eco-työmaatilat ovat markkinoiden energiatehokkaimpia. Ne kuluttavat lämmitysenergiaa huomattavasti vähemmän kuin perinteiset mineraalivillalla eristetyt tilat. Ainutlaatuisen valmistustekniikkansa ansiosta työmaatilojen rungot, pintarakenteet ja polyuretaanieristeet muodostavat yhdessä erittäin lujan rakenteen, minkä vuoksi tilat kestävät hyvin siirtelyä. Seiniensä sisäpuolelle työmaatilat kätkevät juuri niin viihtyisän toimiston ja sosiaalitilat kuin käyttäjät kalustamalla ja sisustamalla haluavat. Eco-työmaatilat ovat markkinoiden energiatehokkaimpia. Kuvan työmaatila oli työnjohdon ja asentajien käytössä Oulussa Metsokankaan päiväkoti- ja koulurakennuksen asennuksen ajan. Parmaco mukana Kuntamarkkinoilla Parmacon myyntijohtaja Timo Myllynen piti Kuntamarkkinoilla tietoiskuja. Tilojen vuokrauksen ja leasingilla tilojen omaksi hankkimisen välisiä eroja käsitellään lähemmin tämän lehden sivuilla 4-5. Parmaco oli mukana Kuntamarkkinoilla syyskuuta Helsingin Kuntatalolla. Jokavuotinen suurtapahtuma keräsi tänä vuonna yli kävijää. Näyttelyosaston lisäksi Parmaco esiintyi tapahtumassa kahteen otteeseen tietoiskulla, jonka aiheena oli vuokrauksen ja leasingmenetelmällä tilojen omaksi hankkimisen väliset erot. Aihe houkutteli molempina päivinä luentotilan täyteen väkeä. Aihe kiinnostaa kuntapäättäjiä. Yhä useammat ovat havahtuneet huomaamaan, että tilakysymyksiä ratkaistaessa on tärkeää tietää kaikki sovittavat ehdot ja sopimuksen aikaiset riskit etukäteen, ettei sopimuskauden aikana tai sen päättyessä tule ikäviä yllätyksiä, sanoo Parmacon myyntijohtaja Timo Myllynen. Me tarjoamme yksinkertaista, riskitöntä ja helposti ymmärrettävää sopimusmallia, jossa sopijaosapuolia on kaksi; Parmaco vuokranantajana ja asiakkaamme tilojen vuokraajana. Sopimuksen sisältö ja vastuunjako ovat tässä mallissa jo tarjouspyyntövaiheessa selvät. Toisin on muissa sopimusmalleissa, kuten leasingsopimuksessa, jossa sopimuskumppaneita on vähintään kolme, joskus useampiakin. PARMACO-TILAT 19

20 Oulun Metsokankaan päiväkoti- ja koulurakennus. Parmaco-tilat - käyttäjilleen suunniteltu Parmaco suunnittelee, valmistaa ja vuokraa asiakkaidensa tarpeita vastaavia kouluja, päiväkoteja, toimistoja ja hoivatiloja. Tee viisas ja turvallinen ratkaisu. Vuokraa tilat ilman kiinteistön ylläpitoon ja omistukseen liittyviä riskejä ja huolia. PARMACO OY PL 1 (Pyhäojankulma 3) Tampere puh faksi PARMACO PRODUCTION OY PL 7 (Teollisuustie 13) Leppävirta puh faksi PARMACO PRODUCTION OY Annalantie Pyhäjoki puh faksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4698/2015 02.07.00 122 Teollisuustontin vuokraaminen Tero Tahkolalle, kortteli 85127 tontti 13 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 02.02.2015 Sivu 1 / 1 177/02.07.00/2015 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkodin esiopetusryhmistä lapset siirtyvät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Lavolan kouluun.

Uus-Lavolan päiväkodin esiopetusryhmistä lapset siirtyvät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Lavolan kouluun. Tekninen lautakunta 99 19.03.2014 Tekninen lautakunta 120 02.04.2014 Tekninen lautakunta 133 16.04.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat 454/10.03.02.04/2014 TEKLA 99 Valmistelija/lisätiedot: Tilakeskuksen johtaja

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Kiinteistövirasto 31/2014 Tilakeskus Asiakkuudet Vuokrauspäällikkö/ulkoinen vuokraus.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Kiinteistövirasto 31/2014 Tilakeskus Asiakkuudet Vuokrauspäällikkö/ulkoinen vuokraus. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 223 Liiketilan vuokraus osoitteesta Koivikkotie 8 HEL 2014-010341 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Kiinteistöviraston tilakeskuksen ulkoisen vuokrauksen vuokrauspäällikkö

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1370/02.07.00/2015 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue)

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) 1 V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) Tällä vuokrasopimuksella uudelleen vuokrataan ja uudistetaan 8.11.1991 allekirjoitettua vuokrasopimusta seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainit tuun

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

Raision Palvelutalosäätiö (jäljempänä Säätiö)

Raision Palvelutalosäätiö (jäljempänä Säätiö) 1 VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Raision Palvelutalosäätiö (jäljempänä Säätiö) Hulvelankatu 20, 21200 Raisio Y-tunnus: 0895953-1 2. VUOKRALAINEN Raision kaupunki PL 100, 21201 Raisio Y-tunnus:0204428-5

Lisätiedot

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta Rakuunamäen talo Lappeenranta 1 2 Toimiva ja viihtyisä sijainti yrityksellesi Lappeenrannan Rakuunamäen talo rakennetaan idylliselle kasarmialueelle, lähelle keskustaa. Ympärillä on historiallista ilmettä,

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun M A A N V U O K R A S O P I M U S 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kemijärven kaupunki Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

PUI TESOPIMUS. Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista.

PUI TESOPIMUS. Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista. 1(5) PUI TESOPIMUS Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista. xx.04.2015 Saimaan Tukipalvelut Oy Tullitie 7

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta Vuokralainen: xxxxxxxxxxxx 1.2 Vuokra-alue Tervolan kunnan Lapinniemen

Lisätiedot

Ennakoi ja säästä - Rahankäytön priorisointi sisäilmaongelmissa: Case Keuruu

Ennakoi ja säästä - Rahankäytön priorisointi sisäilmaongelmissa: Case Keuruu Ennakoi ja säästä - Rahankäytön priorisointi sisäilmaongelmissa: Case Keuruu Lauri Oinonen Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Keuruun kaupunki Genano-sisäilmaseminaari, Varkaus, 28.10.2016 Kuntien tulevaisuuden

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta Uudellamaalla Juhla-seminaari Eteran auditorio 1.3.2017 Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu Työturvallisuusasioihin

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 30/2015 Tilakeskus Asiakkuudet 19.11.2015 Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 30/2015 Tilakeskus Asiakkuudet 19.11.2015 Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 153 Ravintola Pihlajasaaren rakennusten vuokraus HEL 2015-012222 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö päätti vuokrata Ravintola

Lisätiedot

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810 MAANVUOKRASOPIMUS 1 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Joroisten kunta Y-tunnus 0207112-8 Mutalantie 2 79600 JOROINEN puh. (017) 578 440 Joroisten Mäkihyppääjät ry Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 05.07.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Johdekuja 4, 90540 Oulu Oulu Ritaharju Omakotitalo Pinta-ala: 153 m² Kerrosala: 193 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) 5 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi Kantvikin Vapaa-ajankeskus Oy:lle pienvenesataman ja sen palvelutoiminnan suunnittelua

Lisätiedot

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Teollisuusneuvos Herkko Plit Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Fennovoiman loppusijoitushanke PAP vuodelta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 9 Helsingin Satama Oy, toimistotilan vuokraaminen, Länsisatamankatu 23 HEL 2015-005218 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö päätti

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS, luonnos

LUNASTUSSOPIMUS, luonnos 1 LUNASTUSSOPIMUS, luonnos Raahen kaupunki (Y-tunnus 1791 817-6) toisena ja Raahen Energia Oy (Y-tunnus 1609 181-6), josta jäljempänä käytetään nimitystä yritys, toisena sopijapuolena tekevät täten osoitteessa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 0.06.06 Sivu / 68/06 0.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 7 5..06 Kaupunginhallitus 59 8..06 5 Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeiden myyntiä koskevan päätöksen tarkistaminen Valmistelijat

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA

Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA 2 FABIANINKATU 9, HELSINKI TOIMISTOTILAT KAARTINKAUPUNGISSA Mikä on sinulle ensisijaisen tärkeää, kun etsit yrityksellesi toimistotiloja? Haaveiletko

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja /0 (5) 57 Vuokraus- ja myyntiperusteet Ruskeasuon kahdelle toimistotontille HEL 0-00047 T 0 0 0 0 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 323. Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 323. Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 3961/10.03.00/2015 Kaupunginhallitus 304 5.10.2015 323 Valtuustokysymys senioritalon käytöstä Espoon keskuksessa (Kv-asia) (Pöydälle 5.10.2015) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot