Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043613/04 Liite 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043613/04 Liite 1."

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6822/16 ADD 1 TRANS 67 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 23. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n asiak. nro: D043613/04 Liite 1 Asia: LIITE asiakirjaan KOMISSION ASETUS Euroopan unionin rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043613/04 Liite 1. Liite: D043613/04 Liite /16 ADD 1 hmu DGE 2A FI

2 D043613/04 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2016) XXX draft ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION ASETUS Euroopan unionin rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä FI FI

3 Liite Euroopan unionin rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskeva yhteentoimivuuden tekninen eritelmä Sisällys 1. Johdanto Tekninen viitekehys Maantieteellinen soveltamisala Tämän YTE:n sisältö Osajärjestelmän määritelmä ja soveltamisala Johdanto Soveltamisala Soveltamistasot (ETCS) Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien olennaiset vaatimukset Yleistä Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien erityispiirteet Turvallisuus Luotettavuus ja käytettävyys Terveysnäkökohdat Ympäristönsuojelu Tekninen yhteensopivuus Yhteensopivuus teknisen suunnittelun kannalta Fyysiset ympäristöolot Sähkömagneettinen yhteensopivuus rautatiejärjestelmän sisällä Ohjauksen, hallinnan ja merkinannon yhteensopivuus Osajärjestelmien kuvaus Johdanto Perusparametrit Yleiskatsaus vaatimuksiin Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien osat Osajärjestelmien toiminnalliset ja tekniset eritelmät

4 Yhteentoimivuuden kannalta tärkeät ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän turvallisuusominaisuudet Turvallisuus Käytettävyys/luotettavuus Junan ETCS-toiminnot Radanvarren ETCS-toiminnot Rautateiden viestintätoiminnot GSM-R Perusviestintätoiminto Ääniviestintäsovellukset ja käyttöön liittyvät viestintäsovellukset Dataviestintäsovellukset ETCS-järjestelmää varten ETCS:n ja GSM-R:n ilmavälin liitännät Radioviestintä junan kanssa Eurobaliisiviestintä junaan Eurosilmukkaviestintä junaan Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän veturilaitteiden sisäiset liitännät ETCS-toiminnot ja luokan B junakulunvalvonta GSM-R-radiodataliikenteen ja ETCS:n välinen liitäntä Matkan mittaus Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän ratalaitteiden sisäiset liitännät Radiosuojastuskeskusten välinen toiminnallinen liitäntä Radiosuojastuskeskusten (RBC) välillä GSM-R/radanvarren ETCS Eurobaliisi / koodain (LEU) Eurosilmukka / koodain (LEU) Avainhallinta ETCS-tunnuksen hallinta Radanvarren junanilmaisujärjestelmät Liikkuvan kaluston ja ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiston välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus ETCS DMI (kuljettajan käyttöliittymä ETCS:ään) GSM-R DMI (Kuljettajan käyttöliittymä GSM-R:ään) Liitäntä datan tallennukseen hallinnollisiin tarkoituksiin

5 Ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden näkyvyys Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmissä käytettävien laitteiden rakenne Toisiin osajärjestelmiin yhteydessä olevien liitäntöjen toiminnalliset ja tekniset eritelmät Liitäntä käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevaan osajärjestelmään Liitäntä liikkuva kalusto -osajärjestelmään Liitännät infrastruktuuriosajärjestelmään Liitännät energiaosajärjestelmään Käyttöä koskevat säännöt Kunnossapitoa koskevat säännöt Laitteiden valmistajan vastuu Osajärjestelmän tyyppitarkastuksen hakijan vastuu Ammatillinen pätevyys Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset Rekisterit Yhteentoimivuuden osatekijät Määritelmä Yhteentoimivuuden osatekijöiden luettelo Yhteentoimivuuden perusosatekijät Yhteentoimivuuden osatekijöiden ryhmittely Osatekijöiden suoritustasot ja eritelmät Osatekijöiden vaatimustenmukaisuuden ja/tai käyttöönsoveltuvuuden arviointi ja osajärjestelmän tarkastus Johdanto Yleiset periaatteet Perusparametrien noudattaminen Kansallisilla säännöillä täytettävät olennaiset vaatimukset Joidenkin tämän YTE:n vaatimusten täyttämättä jättäminen ETCS:n ja GSM-R:n testaukseen sovellettavat periaatteet Tavoite Toiminnalliset testiskenaariot Vaatimukset

6 6.2. Yhteentoimivuuden osatekijät Ohjauksen, hallinnan ja merkinannon yhteentoimivuuden osatekijöiden arviointimenettelyt Ohjauksen, hallinnan ja merkinannon yhteentoimivuuden osatekijöiden moduulit Arviointia koskevat vaatimukset Erityiset näkökohdat Junan ETCS:n pakolliset testit Sovitustiedonsiirtomoduuli (STM) Lisätestit EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen sisältö Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmät Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien arviointimenettelyt Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevat moduulit Veturilaitteiden osajärjestelmä Ratalaitteiden osajärjestelmä Veturi- ja ratalaitteiden osajärjestelmiä koskevien moduulien käyttöehdot Veturilaitteiden osajärjestelmän arviointiin sovellettavat vaatimukset Ratalaitteiden osajärjestelmän arviointia koskevat vaatimukset Säännökset tapauksessa, jossa YTE:n vaatimukset täyttyvät osittain Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien osien arviointi Arviointi sovellettaessa kansallisia sääntöjä Osittainen vaatimusten täyttäminen YTE:n rajallisen soveltamisen vuoksi Yhteentoimivuuden osatekijät Osajärjestelmät Todistusten sisältö Välivaiheen tarkastuslausuma Yhteensopivuustestit ja virheiden hallinta Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-yte:n täytäntöönpano Johdanto Yleisesti sovellettavat säännöt Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien tai niiden osien parantaminen tai uudistaminen

7 Aiempien sukupolvien järjestelmät Sovitustiedonsiirtomoduulien käytettävissä olo Luokan B mukaiset lisälaitteet luokan A laitteilla varustetulla radalla Sekä luokan A että luokan B laitteilla varustettu liikkuva kalusto Pakollisia ja valinnaisia toimintoja koskevat ehdot GSM-R:n toteutusta koskevat erityissäännöt Radanvarsikokoonpanot Junakokoonpanot ETCS:n toteutusta koskevat erityissäännöt Radanvarsikokoonpanot Junakokoonpanot Uudet kalustoyksiköt Olemassa olevien kalustoyksiköiden parantaminen ja uudistaminen Kansalliset vaatimukset Kansalliset täytäntöönpanosuunnitelmat Junanilmaisujärjestelmien toteutusta koskevat erityissäännöt Erityistapaukset Johdanto Erityistapausten luettelo Belgia Yhdistynyt kuningaskunta Ranska Puola Liettua, Latvia ja Viro Ruotsi Luxemburg Saksa Liite A Liite B Liite C Liite D

8 Liite E Liite F Liite G

9 1. JOHDANTO 1.1. Tekninen viitekehys Tämä YTE koskee veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää sekä ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää. Tätä YTE:ä sovelletaan tämän YTE:n 1.2 kohdassa (Maantieteellinen soveltamisala) määriteltyihin rautatieverkon ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiin ja sillä käytettävien (tai sillä käytettäväksi tarkoitettujen) kalustoyksikköjen veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiin. Nämä kalustoyksiköt edustavat jotain seuraavista (direktiivin 2008/57/EY liitteessä I olevassa 1.2 ja 2.2 kohdassa määritellyistä) tyypeistä: 1) lämpövoimakoneella tai sähkömoottorilla varustetut moottorijunat; 2) lämpövoimakoneella tai sähkömoottorilla varustetut vetoyksiköt; 3) henkilöliikenteen kalusto, jos se on varustettu ohjaamolla; 4) rautatieinfrastruktuurin rakentamiseen ja kunnossapitoon käytettävät siirrettävät laitteet, jos ne on varustettu ohjaamolla, ne on tarkoitettu käytettäväksi liikenteessä ja ne liikkuvat omilla pyörillään Maantieteellinen soveltamisala Tämän YTE:n maantieteellinen soveltamisala on koko rautatiejärjestelmän rataverkko, joka koostuu 1) direktiivin 2008/57/EY liitteessä I olevassa 1.1 kohdassa kuvatusta Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän rataverkosta; 2) direktiivin 2008/57/EY liitteessä I olevassa 2.1 kohdassa kuvatusta Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän rataverkosta; 3) rautatiejärjestelmän rataverkon muista osista unionissa, kun soveltamisalaa on laajennettu direktiivin 2008/57/EY liitteessä I olevassa 4 kohdassa kuvatusti. Soveltamisalaan ei kuulu direktiivin 2008/57/EY 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tapaukset. YTE:ä sovelletaan verkkoihin, joiden raideleveydet ovat mm, mm, mm, mm ja mm. Sitä ei kuitenkaan sovelleta lyhyisiin rajatylittäviin osuuksiin, joiden raideleveys on mm ja jotka on liitetty kolmansien maiden verkkoon. 8

10 1.3. Tämän YTE:n sisältö Direktiivin 2008/57/EY 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti tässä YTE:ssä 1. ilmoitetaan tarkoitettu soveltamisala 2 luku (Osajärjestelmän määritelmä ja soveltamisala); 2. vahvistetaan olennaiset vaatimukset ohjaus-, hallinta- ja merkinantoosajärjestelmille ja niiden muiden osajärjestelmien kanssa oleville liitännöille 3 luku (Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevat olennaiset vaatimukset); 3. vahvistetaan toiminnalliset ja tekniset eritelmät, joiden noudattamista vaaditaan osajärjestelmiltä ja niiden liitännöiltä muihin osajärjestelmiin 4 luku (Osajärjestelmän kuvaus); 4. määritetään yhteentoimivuuden osatekijät ja liitännät, joita varten on oltava eurooppalaiset eritelmät, mukaan lukien eurooppalaiset standardit, ja jotka ovat välttämättömiä unionin rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden toteuttamiseksi 5 luku (Yhteentoimivuuden osatekijät); 5. ilmoitetaan kussakin käsiteltävässä tapauksessa yhteentoimivuuden osatekijöiden vaatimustenmukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden arvioinnissa ja osajärjestelmien EY-vaatimustenmukaisuustarkastuksissa käytettävät pakolliset menettelyt 6 luku (Osatekijöiden vaatimustenmukaisuuden ja/tai käyttöönsoveltuvuuden arviointi ja osajärjestelmien tarkastukset); 6. ilmoitetaan YTE:n täytäntöönpanostrategia 7 luku (Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevan YTE:n täytäntöönpano); 7. ilmoitetaan henkilöstön ammatillista pätevyyttä ja työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat edellytykset, joita näiden osajärjestelmien käyttö ja ylläpito sekä YTE:n täytäntöönpano edellyttävät 4 luku (Osajärjestelmien kuvaus). Direktiivin 2008/57/EY 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti erityistapauksia koskevia säännöksiä annetaan 7 luvussa (Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevan YTE:n täytäntöönpano). Tämän YTE:n 4 luvussa (Osajärjestelmien kuvaus) annetaan myös 1.1 ja 1.2 kohdassa määritettyä soveltamisalaa erityisesti koskevat käyttö- ja ylläpitosäännöt. 2. OSAJÄRJESTELMÄN MÄÄRITELMÄ JA SOVELTAMISALA 2.1. Johdanto Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä määritellään direktiivin 2008/57/EY liitteessä II kaikiksi ratalaitteiksi, joita tarvitaan varmistamaan verkossa luvallisesti liikkuvien junien turvallisuus, ohjaus ja valvonta. Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien piirteet ovat seuraavat: 9

11 1. toiminnot, jotka ovat olennaisia rautatieliikenteen turvallisen ohjauksen ja liikenteen toiminnan kannalta, mukaan luettuina vajaatoimintatiloissa tarvittavat toiminnot 1 2. liitännät 3. olennaisten vaatimusten täyttämiseen vaadittava suoritustaso Soveltamisala Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevassa YTE:ssä asetetaan vain ne vaatimukset, jotka ovat tarpeen Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden ja olennaisten vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmät koostuvat seuraavista osista: 1. junakulunvalvonta 2. ääniradiotoiminta, 3. dataradiotoiminta 4. junanilmaisu Luokan A junakulunvalvontajärjestelmänä on ETCS 2, ja luokan A radiojärjestelmänä on GSM-R. Luokan A junakulunvalvonnan osalta tässä YTE:ssä määritetään vain vaatimukset, jotka koskevat liitäntöjä muihin osajärjestelmiin. Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän rataverkon luokan B järjestelmillä tarkoitetaan rajattua määrää aiemman sukupolven junakulunvalvontajärjestelmiä, joita on käytetty Euroopan laajuisessa rautatieverkossa ennen 20 päivää huhtikuuta Euroopan unionin rautatiejärjestelmän rataverkon muiden osien luokan B järjestelmillä tarkoitetaan rajattua määrää aiemman sukupolven junakulunvalvontajärjestelmiä, joita on käytetty kyseisessä rataverkossa ennen 1 päivää heinäkuuta Luettelo luokan B järjestelmistä esitetään Euroopan rautatieviraston teknisessä asiakirjassa ʼLuettelo luokan B ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmistäʼ, ERA/TD/ , versio 3.0. Veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevat vaatimukset asetetaan luokan A radiopuhelinten ja junakulunvalvonnan osalta. 1 2 Vajaatoimintatiloilla tarkoitetaan toimintatiloja, jotka ovat käytössä vikojen esiintyessä. Ne on otettu huomioon ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien suunnittelussa. Joissakin asiakirjoissa, joihin tässä YTE:ssä viitataan, käytetään termiä ERTMS (eurooppalainen rautatieliikenteen hallintajärjestelmä) tarkoittamaan järjestelmää, joka sisältää sekä ETCS:n että GSM- R:n, ja ETCS merkitään ERTMS/ETCS. 10

12 Ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevat vaatimukset asetetaan seuraavien osalta: 1. luokan A radioverkko 2. luokan A junakulunvalvonta 3. junanilmaisujärjestelmien välisiä liitäntöjä koskevat vaatimukset, jotta varmistetaan niiden yhteensopivuus liikkuvan kaluston kanssa Soveltamistasot (ETCS) Tässä YTE:ssä tarkoitettujen liitäntöjen avulla tietoja siirretään junaan ja (tarvittaessa) junasta. Tässä YTE:ssä esitetyt ETCS-eritelmät sisältävät eri soveltamistasoja, joista kullekin radanvarsitoiminnolle voidaan valita vaatimuksia vastaava siirron tyyppi. Tässä YTE:ssä määritellään kaikkien soveltamistasojen vaatimukset. Junan, johon on asennettu luokan A mukainen tietyn soveltamistason junakulunvalvontajärjestelmä, on voitava toimia kyseisellä tasolla ja kaikilla sitä alemmilla tasoilla: junan, johon on asennettu luokan A mukainen tason 2 junakulunvalvontajärjestelmä, on voitava toimia kyseisellä tasolla ja tason 1 reiteillä. junassa, johon on asennettu luokan A mukainen tason 1 junakulunvalvontajärjestelmä, ei tarvitse olla vain ETCS-datalle tarkoitettua GSM-Rradiota, mutta kaikkien tason 2 ja tason 3 toimintojen on oltava siinä mahdollisia sen varmistamiseksi, että sen varustelu tasolla 2 varmistetaan myöhemmin tehtävällä vain ETCSdatalle tarkoitetun GSM-R-radion liitännällä; sen varustelu tasolla 3 varmistetaan myöhemmin tehtävällä vain ETCSdatalle tarkoitetun GSM-R-radion ja junakokonaisuuden ilmaisun liitännällä; 3. OHJAUS-, HALLINTA- JA MERKINANTO-OSAJÄRJESTELMIEN OLENNAISET VAATIMUKSET 3.1. Yleistä Direktiivissä 2008/57/EY edellytetään, että osajärjestelmät ja yhteentoimivuuden osatekijät sekä liitännät täyttävät direktiivin liitteessä III lyhyesti esitetyt olennaiset vaatimukset. Olennaiset vaatimukset koskevat 1. turvallisuutta 2. luotettavuutta ja käytettävyyttä 11

13 3. terveysnäkökohtia 4. ympäristönsuojelua 5. teknistä yhteensopivuutta. Luokan A järjestelmien olennaiset vaatimukset esitetään jäljempänä. Luokan B järjestelmien vaatimukset ovat kunkin jäsenvaltion vastuulla Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien erityispiirteet Turvallisuus Kaikissa hankkeissa, joissa tätä eritelmää sovelletaan, on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien soveltamisalaan kuuluvat vaaratilanteet eivät ylitä palveluun yleisesti sovellettavaa riskirajaa. Tässä yhteydessä sovelletaan komission täytäntöönpanoasetusta (EY) N:o 402/2013 3, jäljempänä yhteinen turvallisuusmenetelmä, jota tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 4 6 artiklan 3 kohdan a alakohdassa. Sen varmistamiseksi, etteivät turvallisuuden saavuttamiseksi toteutetut toimenpiteet vaaranna yhteentoimivuutta, on kohdassa (Yhteentoimivuuden kannalta tärkeät ohjaus- ja hallintajärjestelmän turvallisuusominaisuudet) määritellyn perusparametrin vaatimusten täytyttävä. Luokan A ETCS-järjestelmän osalta turvallisuustavoite jaetaan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä veturi- ja ratalaitteissa koskeviin tavoitteisiin. Vaatimukset selostetaan yksityiskohtaisesti kohdassa (Yhteentoimivuuden kannalta tärkeät ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän turvallisuusominaisuudet) määritellyn perusparametrin yhteydessä. Tämän turvallisuutta koskevan vaatimuksen on täytyttävä yhdessä kohdassa (Luotettavuus ja käytettävyys) määriteltyjen käytettävyyttä koskevien vaatimusten kanssa Luotettavuus ja käytettävyys Luokan A järjestelmän osalta luotettavuutta ja käytettävyyttä koskeva tavoite jaetaan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä veturi- ja ratalaitteissa koskeviin tavoitteisiin. Vaatimukset selostetaan yksityiskohtaisesti kohdassa (Yhteentoimivuuden kannalta tärkeät ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän turvallisuusominaisuudet) määritellyn perusparametrin yhteydessä. 3 4 Komission täytäntöönpanoasetus (EY) N:o 402/2009, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2013, riskien arviointia koskevasta yhteisestä turvallisuusmenetelmästä ja asetuksen (EY) N:o 352/2009 kumoamisesta (EUVL L 121, , s. 8). Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/49/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta (EUVL L 164, , s. 44). 12

14 Osajärjestelmän osatekijöiden vanhenemisesta ja kulumisesta aiheutuvaa vaaraa on valvottava. Jäljempänä 4.5 kohdassa mainittujen kunnossapitoa koskevien vaatimusten on täytyttävä Terveysnäkökohdat Unionin lainsäädännön sekä unionin lainsäädännön kanssa yhdenmukaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti on varmistettava, ettei ohjaus-, hallinta- ja merkinantoosajärjestelmissä ja niiden suunnittelussa käytetä materiaaleja, jotka vaarantavat niiden kanssa tekemisiin joutuvien henkilöiden terveyden Ympäristönsuojelu Unionin lainsäädännön sekä unionin lainsäädännön kanssa yhdenmukaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti 1. ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteet eivät liialliselle kuumuudelle tai tulipalolle altistuessaan saa ylittää ympäristön kannalta haitallisten savujen tai kaasujen päästöille asetettuja raja-arvoja; 2. ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteet eivät saa sisältää aineita, jotka järjestelmien normaalin käytön aikana voisivat saastuttaa ympäristöä; 3. ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteisiin sovelletaan voimassa olevaa unionin lainsäädäntöä, jossa on määritelty sähkömagneettisen häiritsevyyden ja häiriytyvyyden raja-arvot rautatieverkon rajoilla; 4. ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden on täytettävä voimassa olevat melumääräykset; 5. ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteet eivät saa aiheuttaa sallittua suurempaa tärinää, joka voisi vaarantaa infrastruktuurin toimintakunnon (kun infrastruktuuri on hyvässä kunnossa) Tekninen yhteensopivuus Tekninen yhteensopivuus sisältää yhteentoimivuuden saavuttamiseksi tarvittavat toiminnot, liitännät ja suoritustasot. Teknistä yhteensopivuutta koskevat vaatimukset jaetaan seuraaviin kolmeen ryhmään: 1. Ensimmäisessä ryhmässä vahvistetaan yhteentoimivuuden yleiset tekniset vaatimukset eli ympäristöolot, sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) rautatiejärjestelmän sisällä sekä asennus. Nämä yhteensopivuutta koskevat vaatimukset määritellään tässä luvussa. 13

15 2. Toisessa ryhmässä kuvataan, miten ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä on käytettävä teknisesti ja mitä toimintoja niiltä edellytetään yhteentoimivuuden saavuttamiseksi. Tämä ryhmä määritellään 4 luvussa. 3. Kolmannessa ryhmässä kuvataan, miten ohjaus-, hallinta- ja merkinantoosajärjestelmiä on käytettävä yhteentoimivuuden saavuttamiseksi. Tämä ryhmä määritellään 4 luvussa Yhteensopivuus teknisen suunnittelun kannalta Fyysiset ympäristöolot Ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden on toimittava kyseisellä unionin rautatiejärjestelmän osuudella vallitsevissa ilmasto-oloissa ja fyysisissä oloissa. Perusparametrin (Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmissä käytettävien laitteiden rakentaminen) vaatimusten on täytyttävä Sähkömagneettinen yhteensopivuus rautatiejärjestelmän sisällä Unionin lainsäädännön ja unionin lainsäädännön kanssa yhdenmukaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteet eivät saa aiheuttaa häiriötä muissa ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteissa tai muissa osajärjestelmissä, eivätkä muut laitteet tai osajärjestelmät saa aiheuttaa häiriöitä ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteissa. Liikkuvan kaluston sekä ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden välistä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva perusparametri esitetään kohdassa (Sähkömagneettinen yhteensopivuus) Ohjauksen, hallinnan ja merkinannon yhteensopivuus Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien yhteentoimivuutta koskevat vaatimukset määritellään 4 luvussa. 4. OSAJÄRJESTELMIEN KUVAUS 4.1. Johdanto Perusparametrit Kaikki asiaa koskevat olennaiset vaatimukset huomioiden ohjaus-, hallinta- ja merkinantoosajärjestelmiä kuvaavat seuraavat perusparametrit: 1. Yhteentoimivuuden kannalta tärkeät ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän turvallisuusominaisuudet (4.2.1 kohta) 2. Junan ETCS-toiminnot (4.2.2 kohta) 14

16 3. Radanvarren ETCS-toiminnot (4.2.3 kohta) 4. Rautateiden viestintätoiminnot GSM-R (4.2.4 kohta) 5. ETCS:n ja GSM-R:n ilmavälin liitännät (4.2.5 kohta) 6. Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän sisäiset veturilaiteliitännät (4.2.6 kohta) 7. Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän sisäiset ratalaiteliitännät (4.2.7 kohta) 8. Avainhallinta (4.2.8 kohta) 9. ETCS-tunnuksen hallinta (4.2.9 kohta) 10. Junanilmaisujärjestelmät ( kohta) 11. Liikkuvan kaluston ja ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus ( kohta) 12. ETCS DMI (kuljettajan käyttöliittymä ETCS:ään) ( kohta) 13. GSM-R DMI (kuljettajan käyttöliittymä GSM-R:ään) ( kohta) 14. Liitäntä tietojen tallennukseen hallinnollisiin tarkoituksiin ( kohta) 15. Ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden näkyvyys ( kohta) 16. Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmissä käytettävien laitteiden rakenne ( kohta) Yleiskatsaus vaatimuksiin Kaikkia 4.2 kohdan (Osajärjestelmien toiminnalliset ja tekniset eritelmät) perusparametreja koskevia vaatimuksia on sovellettava luokan A järjestelmiin. Luokkaa B ja STM-moduuleja (jotka mahdollistavat luokan A järjestelmän toiminnan luokan B infrastruktuurilla) koskevat vaatimukset ovat kunkin jäsenvaltion vastuulla. Tämä YTE perustuu periaatteisiin, joiden mukaan ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien on oltava yhteensopivia YTE:n mukaisten veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien kanssa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 1. veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien toiminnot, liitännät ja suorituskyky standardoidaan sen varmistamiseksi, että jokainen juna reagoi ratalaitteilta saamiinsa tietoihin ennakoidulla tavalla; 2. ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän osalta radan ja junan välillä tapahtuva viestintä standardoidaan täysimääräisesti tässä YTE:ssä. Jäljempänä olevissa kohdissa mainittujen eritelmien avulla ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinantotoimintoa voidaan käyttää joustavasti niin, että se voidaan liittää rautatiejärjestelmään mahdollisimman tehokkaasti. Joustavuutta on hyödynnettävä 15

17 ilman, että YTE:n mukaisten veturilaitteiden osajärjestelmien liikkuvuutta rajoitetaan. Ohjaus-, hallinta- ja merkinantotoiminnot jaetaan eri luokkiin sen mukaan, ovatko ne valinnaisia vai pakollisia. Luokat määritellään liitteessä A tarkoitetuissa eritelmissä, ja näissä teksteissä myös kerrotaan, miten toiminnot on luokiteltu. Liitteessä A olevan 4.1 kohdan c alakohdassa on liitteessä A tarkoitettujen eritelmien yhteydessä käytettyjen ETCS-termien ja -määritelmien sanasto Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien osat Edellä 2.2 kohdan (Soveltamisala) mukaisesti ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmät voidaan jakaa osiin. Seuraavassa taulukossa esitetään, mitä perusparametria sovelletaan kuhunkin osajärjestelmään ja osaan. Taulukko 4.1 Osajärjestelmä Osa Perusparametrit Veturilaitteissa tapahtuva ohjaus, hallinta ja merkinanto Ratalaitteilla tapahtuva ohjaus, hallinta ja merkinanto Junakulunvalvonta 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, , , Ääniradiotoiminta , , , , , Dataradiotoiminta , , , , , Junakulunvalvonta 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, , Äänidataradiotoiminta ja , 4.2.4, , 4.2.7, Junanilmaisu , , Osajärjestelmien toiminnalliset ja tekniset eritelmät Yhteentoimivuuden kannalta tärkeät ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän turvallisuusominaisuudet Tällä perusparametrilla kuvataan veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinantoosajärjestelmään sekä ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmään sovellettavia vaatimuksia kohdan (Turvallisuus) ja kohdan (Luotettavuus ja käytettävyys) mukaisesti. Yhteentoimivuuden varmistamiseksi veturi- ja ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinantoosajärjestelmiä toteutettaessa on noudatettava seuraavia säännöksiä: 1. Veturi- tai ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän suunnittelu, toteutus ja käyttö eivät saa edellyttää 16

18 (a) (b) veturi- ja ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien väliseltä liitännältä muita vaatimuksia kuin tässä YTE:ssä asetetut vaatimukset, muulta osajärjestelmältä muita vaatimuksia kuin niitä koskevissa YTE:issä asetetut vaatimukset. 2. Jäljempänä ja kohdassa vahvistettujen vaatimusten on täytyttävä Turvallisuus Veturi- ja ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien on täytettävä tässä YTE:ssä asetetut ETCS-laitteita ja -kokoonpanoja koskevat vaatimukset. ETCS-järjestelmään syötettyjä suositustasoja suurempien nopeuksien ja/tai etäisyyksien aiheuttaman vaaran osalta satunnaisvikojen, junan ETCS:n ja radanvarren ETCS:n sallittu varmuusvikataajuus on 10-9 h -1. Katso liitteessä A olevan kohdan a alakohta. Yhteentoimivuuden varmistamiseksi junan ETCS-järjestelmien on täytettävä täysimääräisesti kaikki liitteessä A olevassa kohdassa asetetut vaatimukset. Radanvarren ETCSjärjestelmän osalta voidaan kuitenkin hyväksyä lievempiä turvallisuusvaatimuksia, edellyttäen että palvelun turvallisuustavoitteet saavutetaan käytettäessä YTE:n mukaisia veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä Käytettävyys/luotettavuus Tässä kohdassa viitataan sellaisten vikatyyppien esiintymiseen, jotka eivät aiheuta turvallisuusriskejä, mutta jotka luovat vaaratilanteita, joiden hallitseminen saattaa heikentää järjestelmän yleistä turvallisuutta. Tässä yhteydessä parametri vika merkitsee, että komponentti ei pysty enää suorittamaan vaadittua toimintaa edellytetyn suorituskyvyn mukaisesti, ja vikatyyppi merkitsee vaikutusta, jonka perusteella vika pannaan merkille. Jotta varmistetaan, että asianomaisille rataverkon haltijoille ja rautatieyritykselle annetaan kaikki tiedot, joita ne tarvitsevat asianmukaisten hallintatoimenpiteiden määrittämiseksi vajaatoimintatilanteissa, veturi- tai ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinantoosajärjestelmän EY-tarkastusvakuutukseen mukana seuraavaan tekniseen asiakirjaan on sisällyttävä käytettävyyttä/luotettavuutta koskevat vikatyyppeihin liittyvät lasketut arvot, jotka vaikuttavat ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän kykyyn valvoa yhden tai useamman kalustoyksikön turvallista liikennöintiä tai aloittaa ääniradioviestintä liikenteenohjauksen ja veturinkuljettajien välillä. Seuraavien laskettujen arvojen noudattaminen on varmistettava: 1. Keskimääräinen aika käyttötunneissa niiden veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän vikojen välillä, jotka edellyttävät junakulunvalvontalaitteiden eristämistä: [avoin kohta]; 2. Keskimääräinen aika käyttötunneissa niiden veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän vikojen välillä, jotka estävät ääniradioviestinnän liikenteenohjauksen ja veturinkuljettajan välillä: [avoin kohta]. 17

19 Jäljempänä 4.5 kohdassa (Kunnossapitoa koskevat säännöt) tarkoitettuja kunnossapitovaatimuksia on noudatettava, jotta rataverkon haltijat ja rautatieyritykset voivat valvoa osajärjestelmien riskitasoa käyttöiän ajan ja sellaisten käytettävyyttä/luotettavuutta koskevien arvojen noudattamista, joita käytetään vaaratilanteiden hallintatoimenpiteiden määrityksessä Junan ETCS-toiminnot Junan ETCS-toimintoja koskevassa perusparametrissa esitetään kaikki toiminnot, joita tarvitaan junan kuljettamiseksi turvallisesti. Ensisijaisina toimintoina ovat automaattinen junakulunvalvonta ja ohjaamoon lähetettävät signaalit eli 1. junatietojen syöttäminen (esimerkiksi junan enimmäisnopeus ja jarrutuskyky) 2. valvontatilan valitseminen ratalaitteista saatavien tietojen perusteella 3. matkanmittaustoimintojen suorittaminen 4. junan sijainnin määrittäminen eurobaliisin avulla 5. dynaamisen jarruprofiilin laskeminen junan reittiä varten junatietojen ja ratalaitteista saatujen tietojen perusteella 6. dynaamisen jarruprofiilin valvonta junan kulun aikana 7. valvontatoiminnon tarjoaminen. Toiminnot on toteutettava liitteessä A olevan kohdan b alakohdan mukaisesti, ja niiden on oltava suorituskyvyltään liitteessä A olevan kohdan a alakohdan mukaisia. Testejä koskevat vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan kohdan c alakohdassa. Laitteiden ETCS-tunnuksia hallitaan kohdan (ETCS-tunnuksen hallinta) mukaisesti. Tärkeintä toimintoa tuetaan seuraavilla muilla toiminnoilla, joihin myös sovelletaan liitteessä A olevia kohdan a ja b alakohtaa sekä jäljempänä annettuja täydentäviä eritelmiä: 1. Viestintä ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän kanssa. (a) Eurobaliisidatalähetykset. Katso kohta (Eurobaliisiviestintä junaan). (b) Eurosilmukkadatalähetykset. Katso kohta (Eurosilmukkaviestintä junaan). Tämä toiminto on pakollinen junissa siinä tapauksessa, että ratalaitteisiin on tason 1 ETCS-sovelluksessa asennettu eurosilmukkajärjestelmä ja hätäjarru voidaan turvallisuussyistä vapauttaa vasta junan ollessa täysin pysähtynyt (esimerkiksi radan vaaralliset kohdat). (c) Radiodatalähetykset lisäajotiedon välittämiseksi. Katso liitteessä A olevan kohdan d alakohta, kohta (Radioviestintä junan kanssa), kohta (GSM-R-radiodatatoiminnan ja ETCS:n välinen liitäntä) ja kohta (Avainhallinta). Tämä toiminto on pakollinen junissa siinä 18

20 tapauksessa, että ratalaitteisiin on tason 1 ETCS-sovelluksessa asennettu kokoonpano, jolla lisäajotietoja voidaan siirtää radiodatasiirtona, ja että hätäjarru voidaan turvallisuussyistä vapauttaa vasta junan ollessa täysin pysähtynyt (esimerkiksi radan vaaralliset kohdat). (d) Radiodatalähetykset. Katso kohta (Radioviestintä junan kanssa), kohta (GSM-R-radiodatatoiminnan ja ETCS:n välinen liitäntä) ja kohta (Avainhallinta). Pakollinen junissa vain ETCS:n tason 2 tai ETCS:n tason 3 sovelluksissa. 2. Viestintä kuljettajan kanssa. Katso liitteessä A olevan kohdan e alakohta ja kohta (ETCS DMI). 3. Viestintä STM:n kanssa. Katso kohta (ETCS:n ja STM:n välinen liitäntä). Tämä toiminto sisältää seuraavat osat: (a) (b) (c) STM-moduulista tulevien tietojen hallinta, STM:n käyttämän datan antaminen, STM-muunnosten hallinta. 4. Junakokonaisuuden valvonta pakollista tasolla 3, ei vaadita tasoilla 1 ja Laitteen oikean toiminnan valvonta ja tuki vajaatoimintatilassa. Tämä toiminto sisältää seuraavat osat: (a) (b) (c) junan ETCS-toimintojen käynnistäminen, tuki vajaatoimintatilassa, junan ETCS-toimintojen eristäminen. 6. Hallinnollisista syistä tapahtuvan tietojen keräämisen tuki. Katso kohta (Liitäntä datan tallennukseen hallinnollisiin tarkoituksiin). 7. Tietojen/käskyjen välittäminen ja liikkuvan kaluston tilatietojen vastaanottaminen: (a) (b) kuljettajan käyttöliittymään. Katso kohta (ETCS DMI). junan käyttöliittymään ja käyttöliittymästä. Katso liitteessä A olevan kohdan f alakohta Radanvarren ETCS-toiminnot Tämä perusparametri kuvaa ratalaitteiden ETCS-toiminnot. Se sisältää kaikki ETCStoiminnot, joita tietyn junan turvallinen reitti edellyttää. Tärkeimpiä toimintoja ovat 1. tietyn junan sijainnin määrittäminen eurobaliisin avulla (taso 2 ja taso 3) 19

21 2. ratalaitteista tulevien tietojen muuntaminen standardimuotoon veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää varten 3. ajolupien luonti, mukaan luettuina radan kuvaus ja junakohtaiset määräykset. Toiminnot on toteutettava liitteessä A olevan kohdan b alakohdan mukaisesti, ja niiden on oltava suorituskyvyltään liitteessä A olevan kohdan a alakohdan mukaisia. Laitteiden ETCS-tunnuksia hallitaan kohdan (ETCS-tunnuksen hallinta) mukaisesti. Tärkeimpiä toimintoja tuetaan seuraavilla toiminnoilla, joihin myös sovelletaan liitteessä A olevan kohdan a ja b alakohtaa sekä jäljempänä annettuja täydentäviä eritelmiä: 1. viestintä veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän kanssa. Tämä sisältää seuraavat osat: (a) Eurobaliisidatalähetykset. Katso kohta (Eurobaliisiviestintä junaan) ja kohta (Eurobaliisi / koodain (LEU)); (b) Eurosilmukkadatalähetykset. Katso kohta (Eurosilmukkaviestintä junaan) ja kohta (Eurosilmukka / koodain (LEU)). Eurosilmukka koskee vain tasoa 1 ja on siinäkin valinnainen; (c) (d) Radiodatalähetykset lisäajotiedon välittämiseksi. Katso liitteessä A olevan kohdan d alakohta, kohta (Radioviestintä junan kanssa), kohta (GSM-R / radanvarren ETCS-toiminto) ja kohta (Avainhallinta). Radion lisäajotieto koskee vain tasoa 1 ja on siinäkin valinnainen; Radiodatalähetykset. Katso kohta (Radioviestintä junan kanssa), kohta (GSM-R / radanvarren ETCS-toiminto) ja kohta (Avainhallinta). Radiodatalähetykset koskevat vain tasoa 2 ja tasoa tietojen/käskyjen luonti junan ETCS-järjestelmää varten. Tällaiset tiedot liittyvät esimerkiksi siihen, missä ilmaventtiilit suljetaan/avataan, missä virroitin lasketaan/nostetaan, missä päävirtakytkin avataan/suljetaan ja missä vaihdetaan sähköjärjestelmästä A sähköjärjestelmään B. Toiminnon käyttäminen ratalaitteissa on vapaaehtoista. Tätä voidaan kuitenkin vaatia muissa sovellettavissa YTE:issä tai kansallisissa säännöissä taikka riskien arvioinnissa osajärjestelmien turvallisen liittämisen varmistamiseksi; 3. eri radiosuojastuskeskusten (RBC) hallinnoimien alueiden välillä tapahtuvien siirtymien hallinta (koskee vain tasoa 2 ja tasoa 3). Katso kohta (Radiosuojastuskeskusten välinen toiminnallinen liitäntä) ja kohta (Radiosuojastuskeskusten välinen tekninen liitäntä) Rautateiden viestintätoiminnot GSM-R Tällä perusparametrilla kuvataan radioviestintätoimintoja. Tällaisia toimintoja on käytettävä veturi- ja ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmissä jäljempänä esitettyjen eritelmien mukaisesti. 20

22 Perusviestintätoiminto Yleiset vaatimukset eritellään liitteessä A olevan kohdan a alakohdassa. Myös seuraavia eritelmiä on noudatettava: 1. ASCI-ominaisuudet; liitteessä A olevan kohdan b alakohta, 2. SIM-kortti; liitteessä A olevan kohdan c alakohta, 3. sijaintiin perustuvat ilmoitukset; liitteessä A olevan kohdan e alakohta Ääniviestintäsovellukset ja käyttöön liittyvät viestintäsovellukset Yleiset vaatimukset määritellään liitteessä A olevan kohdan f alakohdassa. Testejä koskevat vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan kohdan g alakohdassa. Myös seuraavia eritelmiä on noudatettava: 1. ensisijaisten kutsujen vahvistaminen; liitteessä A olevan kohdan h alakohta, 2. toimintaan liittyvät viestit; liitteessä A olevan kohdan j alakohta, 3. toiminnallisten numeroiden esittäminen; liitteessä A olevan kohdan k alakohta, 4. käyttäjien välinen merkinanto; liitteessä A olevan kohdan d alakohta Dataviestintäsovellukset ETCS-järjestelmää varten Yleiset vaatimukset määritellään liitteessä A olevan kohdan f alakohdassa. Testejä koskevat vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan kohdan g alakohdassa. Veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän osassa dataradiotoiminta on oltava valmiudet tukea vähintään kahta samanaikaista viestintäyhteyttä ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän kanssa. Tämä toiminto on pakollinen vain ETCS:n tason 2 ja tason 3 sekä radion lisäajotietojen sovellusten osalta ETCS:n ja GSM-R:n ilmavälin liitännät Tässä perusparametrissa asetetaan vaatimukset rata- ja veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien välisille ilmaväleille, ja lisäksi huomioon on otettava ETCS:n ja GSM-R-laitteiden välisiä liitäntöjä koskevat vaatimukset, jotka asetetaan kohdassa (Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän sisäiset veturilaiteliitännät) ja kohdassa (Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän sisäiset ratalaiteliitännät). 21

23 Tämä perusparametri koostuu seuraavista osista: 1. fyysiset, sähköiset ja sähkömagneettiset arvot, joiden noudattaminen on turvallisen toiminnan edellytys 2. käytettävä viestintäprotokolla 3. viestintäkanavan käytettävyys. Sovellettavat eritelmät luetellaan jäljempänä Radioviestintä junan kanssa Luokan A radioviestintäliitäntöjen on toimittava liitteessä A olevan kohdan a alakohdassa liitteessä A olevan kohdan f alakohdassa eritellyllä taajuuskaistalla. Veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmät on suojattava häiriöiltä niin, että liitteessä A olevan kohdan f alakohdassa asetetut vaatimukset täyttyvät. Protokollien on dataviestinnässä oltava liitteessä A olevan kohdan b alakohdan mukaisia. Radion lisäajotietoja käytettäessä on noudatettava liitteessä A olevan kohdan c alakohdassa asetettuja vaatimuksia Eurobaliisiviestintä junaan Eurobaliisiviestinnän liitäntöjen on oltava liitteessä A olevan kohdan d alakohdan mukaisia Eurosilmukkaviestintä junaan Eurosilmukkaviestinnän liitäntöjen on oltava liitteessä A olevan kohdan e alakohdan mukaisia Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän veturilaitteiden sisäiset liitännät Tässä perusparametrissa on kolme osaa ETCS-toiminnot ja luokan B junakulunvalvonta Jos junaan on asennettu ETCS-toimintoja ja luokan B junakulunvalvontalaitteita, niiden välisiä siirtymiä voidaan hallita liitteessä A olevan kohdan a alakohdassa tarkoitetulla vakiomuotoisella liitännällä. 22

24 K-liitäntä (jonka avulla tietyt STM-moduulit voivat lukea luokan B baliisien tietoja käyttämällä ETCS-järjestelmän junaan asennettua antennia) määritetään liitteessä A olevan kohdan b alakohdassa ja G-liitäntä (ilmaväli junaan asennetun ETCS-antennin ja luokan B baliisien välillä) liitteessä A olevan kohdan c alakohdassa. K-liitännän toteuttaminen on valinnaista, mutta jos se toteutetaan, sen täytyy tapahtua liitteessä A olevan kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos K-liitäntä toteutetaan, junan lähetyskanavatoiminnallisuudella on myös oltava liitteessä A olevan kohdan c alakohdassa määritetyt ominaisuudet. Jos siirtymiä junan ETCS-järjestelmien ja luokan B junakulunvalvontajärjestelmien välillä ei hallita liitteessä A olevan kohdan a alakohdassa tarkoitetulla vakiomuotoisella liitännällä, on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmään sovelleta muita vaatimuksia käytettävän menetelmän takia GSM-R-radiodataliikenteen ja ETCS:n välinen liitäntä Luokan A radiotoimintojen ja junan ETCS-toimintojen välistä liitäntää koskevat vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan kohdan d alakohdassa. Radion lisäajotietoja käytettäessä on noudatettava liitteessä A olevan kohdan e alakohdassa asetettuja vaatimuksia Matkan mittaus Matkanmittaustoiminnon ja junan ETCS-toimintojen välisen liitännän on oltava liitteessä A olevan kohdan f alakohdan vaatimusten mukainen. Tämä liitäntä vaikuttaa tähän perusparametriin vain silloin, kun matkaa mittaavat laitteet on toimitettu erillisinä yhteentoimivuuden osatekijöinä (katso kohta Yhteentoimivuuden osatekijöiden ryhmittely) Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän ratalaitteiden sisäiset liitännät Tässä perusparametrissa on viisi osaa Radiosuojastuskeskusten välinen toiminnallinen liitäntä Tämän liitännän avulla määritetään vierekkäisten radiosuojastuskeskusten (RBC) välillä vaihdettavat tiedot, joita tarvitaan junan turvalliseen kulkuun tietyn keskuksen alueelta seuraavalle alueelle, ja siinä määritetään seuraavat osat: 1. luovuttavan RBC-keskuksen vastaanottavalle RBC-keskukselle lähettämät tiedot 2. vastaanottavan RBC-keskuksen luovuttavalle RBC-keskukselle lähettämät tiedot. Vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan kohdan a alakohdassa. 23

25 Radiosuojastuskeskusten (RBC) välillä Kyseessä on kahden RBC-keskuksen välinen tekninen liitäntä. Vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan kohdan b alakohdassa GSM-R/radanvarren ETCS Tämä on luokan A radiojärjestelmän ja radanvarren ETCS-toimintojen välinen liitäntä. Vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan kohdan c alakohdassa Eurobaliisi / koodain (LEU) Tämä on eurobaliisin ja koodaimen (LEU:n) välinen liitäntä. Vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan kohdan d alakohdassa. Tämä liitäntä vaikuttaa tähän perusparametriin vain silloin, kun eurobaliisi ja koodain toimitetaan erillisinä yhteentoimivuuden osatekijöinä (katso kohta Yhteentoimivuuden osatekijöiden ryhmittely) Eurosilmukka / koodain (LEU) Tämä on eurosilmukan ja koodaimen (LEU:n) välinen liitäntä. Vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan kohdan e alakohdassa. Tämä liitäntä vaikuttaa tähän perusparametriin vain silloin, kun eurosilmukka ja koodain toimitetaan erillisinä yhteentoimivuuden osatekijöinä (katso kohta Yhteentoimivuuden osatekijöiden ryhmittely) Avainhallinta Tässä perusparametrissa asetetaan vaatimukset, jotka koskevat radiolla lähetetyn datan suojauksessa käytettävien salausavainten hallintaa. Vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan kohdan a alakohdassa. Vain ohjaus-, hallintaja merkinantolaitteiden liitäntöihin liittyvät vaatimukset kuuluvat tämän YTE:n soveltamisalaan ETCS-tunnuksen hallinta Tämä perusparametri koskee rata- ja veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinantoosajärjestelmien laitteiden ETCS-tunnuksia. 24

26 Vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan kohdan a alakohdassa Radanvarren junanilmaisujärjestelmät Tässä perusparametrissa määritetään radanvarren junanilmaisujärjestelmien ja liikkuvan kaluston välisiä liitäntöjä koskevat vaatimukset kalustoyksikön suunnittelun ja toiminnan kannalta. Junanilmaisujärjestelmiin sovellettavat liitäntävaatimukset asetetaan liitteessä A olevan kohdan a alakohdassa Liikkuvan kaluston ja ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiston välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus Tässä perusparametrissa asetetaan liitäntöjä koskevat vaatimukset liikkuvan kaluston ja ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden välistä sähkömagneettista yhteensopivuutta varten. Junanilmaisujärjestelmään sovellettavat liitäntävaatimukset asetetaan liitteessä A olevan kohdan a alakohdassa ETCS DMI (kuljettajan käyttöliittymä ETCS:ään) Tässä perusparametrissa kuvataan ETCS-järjestelmän kuljettajalle antamia tietoja, jotka kuljettaja syöttää junan ETCS-järjestelmään. Katso liitteessä A olevan kohdan a alakohta. Se sisältää seuraavat osat: 1. ergonomia (näkyvyys mukaan luettuna) 2. näytettävät ETCS-toiminnot 3. kuljettajan toimien käynnistämät ETCS-toiminnot GSM-R DMI (Kuljettajan käyttöliittymä GSM-R:ään) Tässä perusparametrissa kuvataan GSM-R-järjestelmän kuljettajalle antamia tietoja, jotka kuljettaja syöttää junan GSM-R-järjestelmään. Katso liitteessä A olevan kohdan a alakohta. Se sisältää seuraavat osat: 1. ergonomia (näkyvyys mukaan luettuna) 2. näytettävät GSM-R-toiminnot, 25

27 3. lähteviin puheluihin liittyvät tiedot 4. saapuviin puheluihin liittyvät tiedot Liitäntä datan tallennukseen hallinnollisiin tarkoituksiin Tässä perusparametrissa kuvataan seuraavia näkökohtia: 1. datanvaihto junan ETCS:n ja liikkuvan kaluston tallennuslaitteen välillä 2. viestintäprotokollat 3. fyysinen liitäntä. Katso liitteessä A olevan kohdan a alakohta Ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden näkyvyys Tässä perusparametrissa kuvataan seuraavia näkökohtia: 1. valoa heijastavien merkkien ominaisuudet, joilla varmistetaan asianmukainen näkyvyys 2. yhteentoimivien merkkitaulujen ominaisuudet. Katso liitteessä A olevan kohdan a alakohta. Myös kuljettajan näkökenttää ja infrastruktuuria koskevat vaatimukset on huomioitava ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden asennuksessa Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmissä käytettävien laitteiden rakenne Tämän YTE:n liitteessä A olevassa taulukossa A2 luetelluissa asiakirjoissa täsmennetyt ympäristöedellytykset on otettava huomioon. Komission asetuksessa (EU) N:o 1302/2014 (vetureja ja henkilöliikenteen liikkuvaa kalustoa koskeva LOC & PAS YTE) tarkoitettujen materiaaleja koskevien vaatimusten (esimerkiksi tulipalojen ehkäisemiseen liittyvien) on täytyttävä veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmissä Toisiin osajärjestelmiin yhteydessä olevien liitäntöjen toiminnalliset ja tekniset eritelmät Liitäntä käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevaan osajärjestelmään Liitäntä käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevan YTE:en 26

28 Viite CCS YTE:en Viite käyttötoimintaa ja hallintaa koskevaan YTE:en 5 Parametri Kohta Parametri Kohta Käyttöä koskevat säännöt (tavallinen toiminta ja vajaatoimintatila) 4.4 Sääntökirja Käyttöä koskevat säännöt Ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden näkyvyys Opastimien ja radanvarren merkkien näkyvyys Jarrujen toimintataso ja ominaisuudet Jarrutuskyky Hiekoituslaitteiden käyttö Junassa tapahtuva laipan voitelu Sääntökirja Komposiittimateriaaleista valmistettujen jarrukenkien käyttö Liitäntä tietojen tallennukseen hallinnollisiin tarkoituksiin Datan tallentaminen junassa ETCS DMI Junan numero GSM-R DMI Junan numero Liitäntä liikkuva kalusto -osajärjestelmään Liitäntä liikkuvaa kalustoa koskeviin YTE:ihin Viite CCS YTE:en Viite liikkuvaa kalustoa koskeviin YTE:ihin Parametri Kohta Parametri Kohta Yhteensopivuus ratalaitteiden junanilmaisujärjestelmien kanssa: kalustoyksikön rakenne Raidevirtapiireihin perustuvien junanilmaisujärjestelmien kanssa yhteensopivan liikkuvan kaluston ominaispiirteet HR RS YTE 6 pyöräkertojen sijainti akselipaino hiekoitus pyörien välinen sähkövastus CR RS YTE LOC & PAS YTE Vaunuja koskeva YTE Komission asetus (EU) 2015/995, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun päätöksen 2012/757/EU muuttamisesta. HS TS YTE on Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston osajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 21 päivänä helmikuuta 2008 annettu komission päätös 2008/232/EY. CR RS YTE on Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston osajärjestelmää veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 26 päivänä huhtikuuta 2011 annettu komission päätös 2008/291/EU. LOC & PAS YTE on Euroopan unionin rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston osajärjestelmää veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 18 päivänä marraskuuta 2014 annettu komission asetus (EU) N:o 1302/

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. syyskuuta 2011 (16.09) (OR. en) 14244/11 TRANS 237 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. syyskuuta 2011 (16.09) (OR. en) 14244/11 TRANS 237 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. syyskuuta 2011 (16.09) (OR. en) 14244/11 TRANS 237 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. syyskuuta 2011 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. tammikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. tammikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. tammikuuta 2015 (OR. en) 5314/15 ADD 1 TRANS 17 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. tammikuuta 2015 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n asiak.

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2006D0860 FI 01.06.2008 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 7 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan laajuisen

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi Määräysluonnos 1 (9) Antopäivä: 01.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. helmikuuta 2014 (OR. en) 6976/14 ADD 1 TRANS 96. SAATE Lähettäjä:

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. helmikuuta 2014 (OR. en) 6976/14 ADD 1 TRANS 96. SAATE Lähettäjä: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2014 (OR. en) 6976/14 ADD 1 TRANS 96 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12141/14 ADD 1 ENV 689 STATIS 80 RECH 333 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Perustelumuistio 1(7) 21.06.2016 Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Komissio päivitti aiemmin päätöksenä annettua ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 13. helmikuuta 2014 (OR. en) 6465/14 TRANS 58 SAATE. Saapunut: 10. helmikuuta 2014

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 13. helmikuuta 2014 (OR. en) 6465/14 TRANS 58 SAATE. Saapunut: 10. helmikuuta 2014 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. helmikuuta 2014 (OR. en) 6465/14 TRANS 58 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D026966/03 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7686/17 DENLEG 25 AGRI 162 SAN 121 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049176/01

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0298/2003 2002/00023(COD) FI 01/07/2003 YHTEINEN KANTA vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi Euroopan laajuisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2014R1302 FI 01.01.2015 000.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1302/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) 11932/17 TRANS 347 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

rautatiejärjestelmän luvat ja

rautatiejärjestelmän luvat ja Trafin myöntämät rautatiejärjestelmän luvat ja arviointilaitosten nimeäminen Ryhmäpäällikkö Jouko Linnasaari Trafin myöntämät rautatie- järjestelmän j ä luvat Turvallisuustodistuksen t tarvitsevat t rautatieliikenteen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 356/228 12.12.2014 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1302/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston osajärjestelmää veturit ja henkilöliikenteen liikkuva

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en) 6223/17 ENV 126 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 8. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047851/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (9) Antopäivä: xx.xx.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2013 (19.07) (OR. en) 12530/13 TRANS 398 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2013 (19.07) (OR. en) 12530/13 TRANS 398 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2013 (19.07) (OR. en) 12530/13 TRANS 398 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. heinäkuuta 2013 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2017 (OR. en) 8703/17 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 2. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050685/01 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja D020816/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja D020816/03. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. heinäkuuta 2012 (26.07) (OR. en) 12923/12 TRANS 258 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2013 (19.07) (OR. en) 12541/13 TRANS 400 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2013 (19.07) (OR. en) 12541/13 TRANS 400 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2013 (19.07) (OR. en) 12541/13 TRANS 400 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. heinäkuuta 2013 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2017 (OR. en) 5353/17 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2013 1094/2013 Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 171/18 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1056, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2015, tiettyjen Sveitsin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esittämiin kansallisiin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) 11749/16 EF 257 ECOFIN 764 DELACT 173 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. elokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. tammikuuta 2011 (12.01) (OR. en) 5156/11 TRANS 3 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. tammikuuta 2011 (12.01) (OR. en) 5156/11 TRANS 3 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. tammikuuta 2011 (12.01) (OR. en) 5156/11 TRANS 3 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. tammikuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050358/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050358/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11471/17 AGRILEG 146 DENLEG 61 VETER 68 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D034508/02 Liitteet I ja II.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D034508/02 Liitteet I ja II. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. marraskuuta 2014 (OR. en) 15676/14 ADD 1 AVIATION 215 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050237/03

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE muun junahenkilökunnan toimenkuvista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 12.12.2014 L 356/179 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1301/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, unionin rautatiejärjestelmän energiaosajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (ETA:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en) 14899/16 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. marraskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047976/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.2.2015 C(2015) 857 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan

Lisätiedot

Rautatietunnelit. Määräyksen tausta ja säädösperusta. Perustelumuistio 1(5) Määräyksen tausta

Rautatietunnelit. Määräyksen tausta ja säädösperusta. Perustelumuistio 1(5) Määräyksen tausta Perustelumuistio 1(5) 17.10.2014 Rautatietunnelit Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräyksen tausta Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän kehittämisellä pyritään rautatieliikenteen kilpailukyvyn parantamiseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11468/17 AGRILEG 143 DENLEG 59 VETER 66 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2018 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2018 (OR. en) 5300/18 TRANS 14 FIN 42 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 24. heinäkuuta 2006 (OR. en) 5893/1/06 REV 1. Toimielinten välinen asia: 2004/0048 (COD) TRANS 27 CODEC 89

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 24. heinäkuuta 2006 (OR. en) 5893/1/06 REV 1. Toimielinten välinen asia: 2004/0048 (COD) TRANS 27 CODEC 89 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 24. heinäkuuta 2006 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2004/0048 (COD) 5893/1/06 REV 1 TRANS 27 CODEC 89 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston 24. heinäkuuta 2006

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. huhtikuuta 2014 (OR. en) 2013/0166 (COD) PE-CONS 77/14 TRANS 173 CODEC 881 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 6757/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 24. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 167 ENT 49 COMPET 152 DELACT 35 Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. helmikuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D048570/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D048570/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. tammikuuta 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D048570/03 Asia:

Lisätiedot