hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi"

Transkriptio

1 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan hyvää vainua ja tarkkaa silmää 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi 16 Laitosvalvonnan tehostaminen tuotti tulosta

2 katsaus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti Sivut 6 13 Tuotevalvonnan tavaratalo kasvaa koko ajan Tuoteturvallisuuden toteutumista valvovista markkinavalvojista Tukesilla on laajin kenttä, valvottavana on yli 30 tuotedirektiiviä tai asetusta sähkötuotteista leluihin, koneista ja kaasulaitteista kemikaaleihin. Kesäkuun alusta mukaan tulee pakkausten sisältämien raskasmetallien ja pakkausmerkintöjen valvonta. Vaatimuksenmukaisuuden markkinavalvonnassa CE-merkityt rakennustuotteet ovat uusin työsarka. Olemme tuotevalvonnan tavaratalo, ja tämä tavaratalo kasvaa koko ajan, kuvaa tuote- ja laitteistovalvonnan johtaja Tuiri Kerttula Tuore opas linjaa verkkokaupan valvontaa Biosidivalmisteiden myynti kiristyy 5 Miten lisätä lasten ja nuorten turvallisuustietoisuutta heitä innostavalla tavalla vaikkapa pelin avulla? Vastauksia saadakseen Tukes aloitti yhteistyön Tampereella Uuden Tehtaan Demolan kanssa. Peli on jo saanut hahmonsa. Kuva Annikaisa Knuutila Hannu Mattiloita yhdistää nimen lisäksi tahto rakentaa turvallista yhteiskuntaa. 18 Tukeslaiset esittelyssä Kuva Päivi Eskelinen 17 Laki muutoksessa Akku- ja paristoasetuksen muutoksen tavoite on vähentää paristoista ja akuista aiheutuvia ympäristöhaittoja sekä parantaa niiden kierrätystä. Tukesin ajankohtaislehti Tukes-katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Päätoimittaja Johanna Salomaa-Valkamo Toimitusneuvosto, Tukes: Leena Ahonen, Tuiri Kerttula, Marika Keskinen, Paula Kuusio, Jaakko Kuustonen, Mikko Moisio, Esa Nikunen, Jouni Räisänen, Urho Säkkinen. Toimitus Hybridiviestintä Effet Oy, toimitussihteeri Annikaisa Knuutila, ulkoasu Tiina Lautamäki Paino Tammerprint Oy, huhtikuu 2014 Kannen kuva Rami Lappalainen, kuvassa Nina Majuri ja Janne Niemelä ISSN-L , ISSN (painettu), ISSN (verkkolehti) Tukes valvoo ja edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaali turvallisuutta. Sen toimialoja ovat muun muassa sähkö ja hissit, kemikaalituotantolaitokset, kaivosasiat, räjähteet, ilotulitteet, painelaitteet, mittauslaitteet, jalo metallituotteet, pelastustoimen laitteet, rakennustuotteet, kuluttajaturvallisuus, kemikaalien tuotevalvonta sekä tuotteiden energia- ja ekologinen tehokkuus. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), PL 66, Helsinki Kalevantie 2, Tampere Valtakatu 2, Rovaniemi 2 Tukes-katsaus

3 pääkirjoitus Lihavia ja laihoja vuosia Valtiontalouden määrärahakehykset seuraavalle nelivuotiskaudelle annettiin huhtikuun alussa osana julkisen talouden suunnitelmaa vuosille Sisällöllistä uutta ja yllättävää toimialueemme kannalta päätöksessä ei juurikaan ole. Tiukan talouden aikojen jatkumiseen olemme jo varautuneet, mutta epäselvää oli, paljonko vyötä joudutaan kiristämään lisää. Tämänhetkisten lukujen valossa perustehtäviemme rahoitus on tyydyttävä. Toivottavasti seitsemän lihavan vuoden alku alkaisi siintää tällä kehyskaudella. Joka tapauksessa myös meidän pitää vähentää menoja ja lisätä tuloja sekä samalla edistää turvallisuutta ja hyvinvointia yhteiskunnassamme. Tukesin viime vuoden tulokset olivat suhteellisen hyviä. Meidän ja muidenkin viranomaisorganisaatioiden tulostavoitteet ovat perinteisesti tekemis- ja tuotospainotteisia. Toiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset turvallisuus, luotettavuus ja ekologisuus erilaisine hyvinvointijohdannaisineen jäävät usein liiaksi sivurooliin. Syötteitä ja tuotoksia kun on helpompi mitata kuin vaikutuksia. Tukesin turvallisuusindikaattoreita on jo pitkään kehitetty, ja viime vuonna niitä laajennettiin ja päivitettiin. Uudistetut indikaattorimme vaativat vielä lisäselvityksiä ja testauksia, mutta jo nykyisellään ne antavat entistä paremman pohjan vaikutusten mittaamiselle. Vaikutusten mittaaminen ja arviointi liittyvät olennaisesti Tukesin tulosohjauksen laatuun ja myös toimintaan julkisen talouden näkökulmasta. Siirtyminen strategisempaan ja pitkäjänteisempään ministeriöohjaukseen edellyttää asianmukaista vaikuttavuusindikaattorijärjestelmää. Todellisuudessa tekemisemme tänään näkyvät vaikutuksina useiden vuosien päästä. Yksittäisiin vuosittaisiin valvonta- ja tarkastusmääriin ja niiden poikkeamiin tuijottamista voidaan perustellusti vähentää. Sen sijaan on pysyttävä tavoiteuralla ja tarkistettava kurssia johdonmukaisesti. Lakisääteiset menettely- ja toimitusaikavaatimukset ovat tietenkin sellaisinaan velvoittavia. Tukesin toiminnan vaikutuksia talous- ja kilpailukykyasioihin valaisi taannoinen Tukesin talvitapaaminen. Turvallisuus ja luotettavuus ovat taloudellisia menestystekijöitä, ja niihin panostaminen kannattaa. Pahojen epäonnistumisten hinta voi olla jopa kymmeniä miljardeja euroja. Laadukas viranomaistoiminta myötävaikuttaa yritysten taloudelliseen menestymiseen. Budjettisuunnittelussa keskitytään viranomaistoiminnan kustannuksiin ja niiden karsimiseen. Kattavampi vaikutusten arviointi johtaisi varmasti myös muunlaisiin johtopäätöksiin. Samaan aikaan, kun olemme laittaneet edellisen vuoden tulokset ja tilit pakettiin, olemme luodanneet toimintaympäristömme tulevia muutostekijöitä. Tukesin näkökulmasta arvioiden ykköshaasteina ovat toisaalta resurssien supistuminen ja toisaalta tehtävien lisääntyminen sääntelyn lisääntymisen vuoksi. Mainittuun muutostekijäpariin liittyen kaivosviranomaistehtävät ovat olleet yksi haasteellisimmista tehtävälohkoistamme. Sitä on myös kritisoitu eri suunnista. Taustalla ovat kaivosbuumin tuoma luparuuhka, samanaikaiset säädös- ja organisaatiomuutokset sekä tunnetut kaivosten talous- ja ympäristöongelmat. Tällä hetkellä lupakäsittely on verrattain hyvin hallinnassa. Kaivoslupien käsittely sujuu Tukesin osalta hyvin. Malmietsinnän alueella on yhä eräitä luonnonsuojeluvaatimuksiin liittyviä pullonkauloja. Kansainvälisissä arvioissa Suomi viranomaisjärjestelmä mukaan lukien on yhä kaivosalan kärkimaita. Toivottavasti tämä näkyy jatkossa myös geologisen tutkimuksen ja malminetsinnän aktiivisuutena. Jo siitäkin syystä, että mineraalien kestävä hyödyntäminen liittyy merkittävästi myös julkisen talouden vahvistamiseen. n Kuva Heikki Penttinen Seppo Ahvenainen pääjohtaja Tukes Turvallisuus ja luotettavuus ovat taloudellisia menestystekijöitä, ja niihin panostaminen kannattaa Tukes-katsaus 3

4 Ajankohtaista Kuva Annikaisa Knuutila FINAS-akkreditointipalvelu Tukesiin Mittatekniikan keskus MIKESin yhteydessä toimiva FINAS-akkreditointipalvelu sijoitetaan vuoden 2015 aikana Tukesiin. FINAS vastaa laboratorioiden, sertifiointielinten ja tarkastuslaitosten pätevyyden toteamisesta. Järjestely liittyy valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseen, jonka seurauksena MIKES ja VTT yhdistyvät ja VTT:n hallintomalli uudistetaan. Kansallinen akkreditoija ei voi toimia organisaatiossa, joka itse tarjoaa vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja. VTT on alan merkittävä palvelutuottaja, eikä voi olla akkreditointielimen sijoituspaikka. FINASin toiminnan puolueettomuuden ja riippumattomuuden takaamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö kartoitti eri vaihtoehtoja ja päätti siirtää FINASin Tukesin yhteyteen. Painelaitteiden turvallista käyttöä ei voida taata, jos tarkastuksia ei ole tehty säädösten mukaisesti. Yllätystarkastuksia sammutinhuoltoliikkeisiin Tukesin valvontakäynti paljasti, että Savon Sammutinhuolto Oy ei ole tehnyt painelaitteiden tarkastuksia säädösten mukaisesti. Yrityksessä vuosina tarkastetut sukellus- ja hitsauskaasupullot sekä hiilidioksidisammuttimet on vietävä uudelleen tarkastettavaksi. Savon Sammutinhuollossa oli jätetty tekemättä pullojen painekokeet, jotka ovat olennaisin osa tarkastusta, Tukesin yli-insinööri Markus Kauppinen kertoo. Poliisi tutkii asiaa työturvallisuusrikoksena, sillä yritys laiminlöi pelastuslaitoksen hengitysilmapullojen määräaikaistarkastukset ja vaaransi näin savusukeltajien työturvallisuuden. Pullojen ja sammuttimien lakisääteiset määräaikaistarkastukset tehdään tarkastuslaitosten valvonnassa toimivissa tarkastuspaikoissa. Tarkastuslaitosten valvontaviranomaisena toimii Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Tukes puolestaan valvoo painelaitteiden turvallisuutta. Tukes ja Trafi ovat tänä vuonna aloittaneet tarkastuspaikkojen yllätystarkastukset, jotka jatkuvat edelleen. Painelaitteiden tarkastustoiminnasta ei ole ainakaan toistaiseksi löydetty niin vakavia puutteita kuin Savon Sammutinhuolto Oy:n tapauksessa. Turvallisuuden tähtiluokitus markkinointivaltiksi? Teksti Annikaisa Knuutila Turvallisuuden taloudellinen lisäarvo kiinnostaa. Jo pitemmän aikaa eri tahoilla on mietitty, miten turvallisuuden arvon potentiaali voitaisiin laajentaa säästöistä myös taloudelliseksi lisäarvoksi. Tukes on vahvasti mukana vauhdittamassa tällaista ajattelua ja tutkimuksen aloittamista niin Suomessa kuin Euroopassakin. Vastikään päättyi ensimmäinen turvallisuuden liiketaloudelliseen mittaamiseen keskittynyt Turmitta-hanke. Projektissa olivat mukana UPM Kymmene, Fortum, Neste Oil, Konecranes, Boliden, Granite Partners, 3T-Ratkaisut, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, SK Protect, Inspecta, Golder Associates sekä tutkimusorganisaatiot VTT, TTY ja Työterveyslaitos. Projekti oli Tekesin turvallisuusohjelman yritysryhmähanke, jossa yritykset kattoivat puolet projektin noin 2,5 miljoonan euron budjetista. Yritysverkosto oli tyytyväinen projektiin ja koki sen hyödylliseksi. Turmitta herätteli ajattelemaan turvallisuutta taloudellisen lisäarvon näkökulmasta. Projektissa luotiin muun muassa turvallisuustoimien hyötytarkastelua varten alustava työturvallisuusinvestoinnin kannattavuusmalli. Tutkimus jatkuu, nyt haetaan uutta yritysryhmää mukaan, kertoo Tukesin T&K- ja laaturyhmän päällikkö Mikko Moisio. Valosa ja Stars vievät arvoajattelua eteenpäin Myös EU-maiden yhteisessä Safera-hankekokonaisuudessa liputetaan turvallisuusarvon tutkimuksen puolesta. Saferatutkimushaussa ollaan aloittamassa Valosa-projektia (Value of safety) yhdessä muun muassa TTL:n sekä ranskalaisten ja hollantilaisten tutkimuslaitosten kanssa. Turvallisuuden arvon tutkimus jatkuu Valosan yhteydessä. Pitäisi lakata ajattelemasta, että turvallisuus on menoerä. Kun tuotteen tai palvelun turvallisuustekijöitä lisätään, sen hinta nousee. Mutta miksei turvallisuudesta voisi tulla markkinoinnin argumentti? Voiko kuluttaja olla valmis tekemään ostopäätöksensä turvallisuustekijöiden perusteella? Moisio pohtii. Autoteollisuudessa turvallisuudesta on tehty markkinointivaltti. Turvallisuustesteissä annetaan tähtiä, miksei niitä voisi antaa myös vaikkapa hisseille? Teollisuuslaitoksille? Tuotteille tai palveluille? Jos tuotteen turvallisuudelle on annettu kaksi tähteä, miksei se saanut kolmea? Kolmen tähden tuote maksaa 10 prosenttia enemmän, kyllä, mutta se voikin maksaa, jos hinta pystytään uskottavasti perustelemaan käyttäjälle tai kuluttajalle, joka osaa sitä vaatia ja haluaa eron 4 Tukes-katsaus

5 Tieto lisää kemikaaliturvallisuutta Kuva Annikaisa Knuutila Suomen ensimmäinen vaarallisia kemikaaleja koskeva kansallinen viestintäsuunnitelma on valmistunut. Tukesin koordinoiman, laajassa viranomaisyhteistyössä valmistellun suunnitelman päätavoitteena on tehostaa kemikaalitiedon jakamista ja siten parantaa kemikaaliturvallisuutta. Tarkoitus on tarjota kansalaisille riittävästi luotettavaa, selkeää ja helppotajuista tietoa kemikaaleista ja saattaa tieto nopeasti ja avoimesti eri kohderyhmien saataville eri viestintäkanavissa. Viranomaiset keskittyvät viestinnässään erityisesti varmistamaan, että kemikaalien riskit tunnettaisiin nykyistä paremmin ja että kemikaaleja käytettäisiin turvallisesti, suunnitelmaa valmistelleen viranomaisverkoston puheenjohtaja, johtaja Esa Nikunen Tukesista sanoo. Kansalaisten ja kuluttajien lisäksi huomioon otetaan ammatilliset kohderyhmät. Erityisesti pienet yritykset kaipaavat viranomaisilta tukea ja neuvoja kemikaaliasioissa. Vuoden 2014 kansallinen teema on lapset ja kemikaalit. Päävastuu toteutuksessa on Tukesilla. Teemaan liittyen muun muassa lisätään aktiivisuutta some-kanavissa, osallistutaan messuille sekä tutkitaan lastenvaatteiden ja tuttipullojen kemikaaleja. Demola-ryhmä esitteli lasten turvallisuustietoutta edistävän pelin hahmoja Tukesissa tiedottaja Mirva Kipinoiselle (oik.). Ohjelmoijana hankkeessa on Tuomas Alahäivälä Tampereen yliopistosta, graafisesta suunnittelusta vastaa Chrystal Giam Tampereen ammattikorkeakoulusta ja käytettävyyttä sekä käyttöliittymää kehittää Maija Tilaeus yliopistosta. Demola-yhteistyössä kehitetään SYJ-rekisterin sujuvuutta ja lasten turvallisuustietoisuutta maksaa. Tällainen arviointi ja sen julkisuus lisäävät laatutietoisuutta, kuten on käynyt esimerkiksi, kun viranomaiset ovat hymy- ja surunaamoin alkaneet rankata ravintoloita. Lisäksi valvontaviranomaisen työ helpottuu omavalvonnan lisääntyessä. Saferassa alkaa myös Stars-tutkimushanke (SocioTechnical Safety Assessment within Risk Regulation Regimes). Siinä mietitään, miten viranomaisvaikuttajat ottaisivat huomioon monisyisiä sosiologisia turvallisuusarvoja, eivät vain teknisiä arvoja. Miten ihmiset jossain ympäristössä toimivat, miten arvot vaikuttavat? On ihan sama, millaisia ohjeita tai määräyksiä annetaan, elleivät ihmiset suhtaudu niihin vakavasti, Moisio muistuttaa. Mukana hankkeessa ovat Tukes, VTT sekä ranskalaisia ja norjalaisia tutkimuslaitoksia ja rahoittajia. Teksti Annikaisa Knuutila Kuinka hyödyntää entistä paremmin muun muassa sähköurakoitsijoiden SYJ-rekisteriä, tarjota rekisterissä oleville sähköurakoitsijoille kätevä tapa pysyä ajan tasalla ja päivittää tietonsa ja samalla sujuvoittaa ilmoitusten käsittelyä Tukesissa? Tai miten lisätä lasten ja nuorten turvallisuustietoisuutta heitä innostavalla tavalla vaikkapa pelin avulla? Näihin kysymyksiin uudenlaisia vastauksia saadakseen Tukes aloitti yhteistyön Tampereella Uuden Tehtaan Demolan kanssa. Demola on avoin innovaatioympäristö, jossa korkeakouluopiskelijat kehittävät tuotteita ja palveluita monialaisissa tiimeissä yhdessä yritysten ja julkisorganisaatioiden kanssa ja saavat työstään myös opintopisteitä. Tukesin SYJ-rekisterissä on noin sähköurakoitsijaa ja käytönjohtajaa. Jokaisen sähkötöitä tekevän pitää lain mukaan olla rekisterissä. Julkisesta rekisteristä kuka tahansa suomalainen voi tarkistaa, ovatko esimerkiksi hänen käyttämällään sähkömiehellä luvat kunnossa. Uudet sähköalan ammattilaiset ovat tehneet Tukesiin ilmoituksen paperilla, eivätkä he aina muista pitää tietojaan ajan tasalla. Demolan kanssa kehittelemämme idean myötä jokainen heistä voi ilmoittautua rekisteriin ja päivittää tietonsa sähköisesti netin kautta. Järjestelmä on demovaiheessa, ja toteutuessaan se tarkoittaa sähköalan ammattilaisille entistä sujuvampaa ja kattavampaa palvelua. Tämän kevään tavoite on, että järjestelmästä saisi myös kännykällä käytettävän version, kertoo tiedottaja Mirva Kipinoinen Tukesista. Toinen hyvässä vauhdissa oleva ja kesäkuuhun ulottuva projekti liittyy turvallisuustietojen ja -taitojen oppimiseen ja tärkeiden turvallisuusteemojen esittelemiseen lapsia kiinnostavalla tavalla. Demola-ryhmä miettii parhaita tapoja saavuttaa lapset ja muun muassa sitä, miten peli voisi tässä toimia. Myös YLEn kanssa on aloitettu keskustelu yhteistyöstä lasten turvallisuuskasvatuksessa Tukes-katsaus 5

6 haastavat markkin Teema Tuoteturvallisuus Kun kuluttaja valitsee kaupan hyllyltä vaikkapa hiuskiharrinta tai partakonetta, hän tarkastelee merkkejä, vertailee hintoja ja ominaisuuksia. Hän luottaa siihen, että minkä tuotteen hän valitseekaan, se on teknisesti turvallinen. Mutta entä jos kuluttaja käykin nettiostoksilla? Tai kun hän 3D-tulostuksen yleistyttyä valmistaa tuotteen itse? Teksti ja kuva Annikaisa Knuutila Uudet tuotteet, aineet, ja kaupankäyntitavat Tukesin tuote- ja laitteistovalvonnan johtaja Tuiri Kerttula myöntää, että uudet tuotteet, aineet, tekniikat ja kaupankäyntitavat haastavat markkinavalvojaa. Nykymaailmassa tuotteen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavat valmistaja, maahantuoja ja jälleenmyyjä. Turvallisuuden toteutumista valvovista markkinavalvojista Tukesilla on laajin kenttä, valvottavana on yli 30 tuotedirektiiviä tai asetusta, ja koko ajan tulee lisää. Olemme tuotevalvonnan tavaratalo, ja tämä tavaratalo kasvaa koko ajan, Tuiri Kerttula kuvaa. Ennakkotarkastuksesta jälkikäteisvalvontaan... Ennen EU-aikaa toteutettiin ennakkotarkastusjärjestelmää. Muun muassa sähkötuotteet ja tietyt koneet testattiin tai tarkastettiin testaus- tai tarkastuslaitoksessa ja viranomaiset antoivat tyyppihyväksynnän, ennen kuin ne pääsivät myyntiin. 6 Tukes-katsaus Ihmisillä on yhä käsitys, että ennen markkinoille tuloa puolueeton taho olisi tarkastanut tuotteen. Yllätyksenä edelleen tulee, kun näin ei olekaan. Ennen eri maissa oli omat määräyksensä ja eri markkinoille oli tehtävä niiden mää räysten mukainen tuote. Tämä aiheutti teknisiä esteitä kaupankäynnille. Euroopan unionissa haluttiin yhtenäistää markkinaalue ja yhdenmukaiset vaatimukset olivat tähän yksi keino. Tuotteen valmistajan vastuu tuotteen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta kasvoi. Useissa tuoteryhmissä tämä osoitetaan CE-merkillä. Siirryttiin jälkikäteisvalvontaan. Luotettavat toimijat toimivat säännösten mukaan. Mutta on toisenlaisiakin toimijoita, Tuiri Kerttula huomauttaa. Toisaalta on tuotteita, joita koskee moni direktiivi. Ainakin pienille yrityksille on vaikea ja iso tehtävä selvittää, mitkä kaikki vaatimukset tuotetta koskevat. Huomioon otettavien asioiden kirjokin laajenee. Aikaisemmin vaatimukset liittyivät pääsääntöisesti tuotteen henkilöturvallisuuteen, nyt ne yhä enemmän koskevat myös ympäristöturvallisuutta. yhä tehokkaammin EU:ssa halutaan tehostaa markkinavalvontaa. Ilman tehokasta valvontaa CE-merkintäjärjestelmä ei toimi. Valmisteilla onkin jäsenvaltioiden markkinavalvontaa koskeva asetus ja toimenpideohjelma. Euroopan parlamentti on myös aktiivinen. Syykin on selvä: Euroopan markkinoille tulee yhä enemmän EU:n ulkopuolella valmistettuja tuotteita. Miten taataan tasapuoliset kilpailuasetelmat tuotteille, joita valmistetaan EU:ssa, ja tuotteille, jotka tehdään muualla maailmassa? Jos tuote valmistetaan säädösten mukaisesti, se todennäköisesti on myös kalliimpi. Kauppa ja luotettavat toimijat haluavatkin, että meidän valvontamme olisi mahdollisimman tehokasta ja että hei-

7 kevat asiakirjat ja arvio tehdään niiden perusteella. Viime vuonna Tukes poisti markkinoilta 364 vaarallista tai vakavasti puutteellista tuotetta, joista 116 kerättiin takaisin myös kuluttajilta. Sähkötuotteista vakavia puutteita löytyi eniten led-lampuista, latureista ja verkkoliitäntäkojeista. tekniikat Tukesin tuote- ja laitteistovalvonnan johtaja Tuiri Kerttula on ollut pitkään niin Suomessa kuin EU:ssakin markkinavalvontatehtävissä ja miettimässä jälkikäteisvalvonnan toteuttamista. Mielenkiintoista työtä. Valmista ei tule koskaan, hän sanoo. avalvojaa koimmat tuotteet saadaan pois markkinoilta. Kauppa on myös huomannut, että mitä parempi omavalvonta, sitä vähemmän palautuksia. Kuluttajien turvallisuuden varmistaminen ja tehokas valvonta edellyttävät nopeaa tietojen vaihtamista kansainvälisesti. Euroopan unionin jäsenmaiden ja Euroopan komission välillä tieto vaarallisista tuotteista kulkee Rapex-järjestelmässä, jonka yhteyspiste Suomessa Tukes on. Lisäksi jäsenmaiden kesken välitetään tietoa muista markkinavalvonnan toimista. Myös EU:n tuotelainsäädäntöpaketissa NLF (New Legislative Framework) määritellään entistä tarkemmin tietojen vaihto, velvoitetaan maat yhteistyöhön ja korostetaan Tullin roolia. Pistokokeita ja suorasuuntausta Tukesin markkinavalvonnan kenttä on laaja, joten valvonta on riskiperusteista ja pistokokeenomaista, ja kohteita joudutaan priorisoimaan. Erityisen valvonnan alla ovat esimerkiksi lapsille tarkoitetut tuotteet sekä tuotteet, joissa riskin toteutuessa on hengenvaara. Tällaisia ovat muun muassa sähkötuotteet. Kenttätarkastajat kiertävät kaupoissa ja pyrkivät löytämään hyllyistä epäilyttäviä tuotteita. Jos sellainen kokeneella ammattivainulla arvioiden löytyy, tuote ostetaan ja lähetetään testauslaboratorioon Suomeen tai ulkomaille. Saadun raportin perusteella Tukesin asiantuntijat tekevät riskinarvioinnin: ovatko puutteet sellaisia, että tuote voi olla markkinoilla, vai onko sen markkinoilla oloa rajoitettava, onko se poistettava markkinoilta vai vaatiiko se palautusmenettelyn eli keräämisen pois kuluttajilta. Toinen tapa on valita joltain sektorilta tietty tuoteryhmä lähempään tarkasteluun. Markkinoilta hankitaan esimerkiksi 10 tuotetta tai laitetta ja ne lähetetään testauslaboratorioon. Osasta tuotteista pyydetään valmistajalta tai maahantuojalta tuotetta kos- Kokenut silmä on tarkka Näyttää siltä, että neljän viime vuoden aikana haaviimme jääneiden vaatimustenvastaisten tai vaarallisten tuotteiden määrä on kasvanut. Mutta se ei tarkoita, että markkinat ovat huonontuneet vaan että kenttätarkastajien vainu on erittäin hyvä ja valvonta onnistunut, Kerttula sanoo. Viime vuonna Tukes teki lähes 3600 valvontakäyntiä sähkötuotteiden myyjien, valmistajien ja maahantuojien luokse. Tuotteita, joissa epäiltiin olevan sähköturvallisuuspuutteita, testautettiin 728. Epäilyt olivatkin aiheellisia, sillä vain 15 prosenttia tuotteista läpäisi testit moitteitta. Uusia kulmia turvallisuuteen Tietyissä tuoteryhmissä ongelmia on ollut paljon, hankalia ovat etenkin led-valaisimet ja tarvikeakut. Markkinavalvojaa haastavatkin uudet tuotteet ja riskit, joista ei tiedetä. Esimerkiksi ledien avulla pyritään säästämään energiaa ja ympäristöä. Mutta kun säästöä tavoiteltiin, turvallisuus unohtui. Tekniikkaa myös tiivistetään yhä pienempään tilaan, eikä pystytä riittävästi huolehtimaan siitä, ettei sähköiskun vaaraa synny. Tuiri Kerttulaa askarruttavat myös aikuisten tuotteet, joista kehitetään lapsille sopivia. Koska ne suunnataan lapsille, niiden pitää olla edullisia eikä esimerkiksi palovaarariskejä tai lujuusvaatimuksia aina oteta tarpeeksi huomioon. Ja 3D-tulostus Mikä on turvallisuusnäkökulma, kun ihmiset voivat itse valmistaa tavaroita? Maailma myös kemikaalistuu koko ajan. Miten ihmiset pidetään niin valistuneina, että he osaavat valita oikeita aineita ja käyttää niitä oikein? Verkkokaupassa taas on turvallisuuden kannalta moniakin ongelmia. Tuote, jonka Tukes on todennut vaaralliseksi ja kieltänyt Suomessa, voi olla saatavilla netin kautta jostain päin maailmaa. Kuluttaja voi hämmästyä, ettei verkkokaupasta ostetun tuotteen turvallisuudesta olekaan välttämättä huolehdittu tai että Suomen viranomainen Tukes-katsaus 7

8 Teema Tuoteturvallisuus voi puuttua vain Suomessa toimivien verkkokauppojen tuotteisiin. Suomi ja Tukes aktiivisina Tuotevalvonnassa Tukesin eri yksiköissä työskentelee noin 60 henkeä. Prosesseja ja menettelyjä on kehitetty aktiivisesti. Sisäisessä tuotevalvontatiimissä eri sektoreiden asiantuntijat miettivät ajankohtaisia asioita ja myös sitä, että tukeslaisten toimintatavat asiakkaan suuntaan ovat yhdenmukaisia tuotesektorista riippumatta. Muista EU-maista saadun palautteen perusteella olemme yksi tehokkaimmista markkinavalvontaviranomaisista EU-alueella, Tuiri Kerttula sanoo. Tukesin toimintatavoista ollaan myös kiinnostuneita ottamaan oppia. Tukes onkin aktiivisesti mukana EU-jäsenmaiden sekä Pohjoismaiden yhteistyössä. Viimeksi maaliskuussa Tukesin laatima verkkokaupan valvontalinjaus herätti kiinnostusta muiden jäsenmaiden kuluttajaviranomaisten parissa. Suomi on ollut etunojassa miettimässä, miten valvontaa voidaan tehdä tehokkaasti. Jäsenvaltioiden markkinavalvonnassa on paikoitellen suuriakin eroja, niin menettelytavoissa kuin määrissäkin. Yhtenäismarkkinat eivät toteudu, jos valvonta on hyvin erilaista eri maissa. EU:ssakin on huomattu, että CE-merkintä menettää arvostustaan, ellei sitä valvota. n Joka viikko ilmestyy uusi lista vaarallista luettavaa RAPEX-järjestelmä kertoo viikoittain Euroopan markkinoilta löydetyistä vaarallisista tuotteista. Lista on tiivistä ja suorasanaista tietoa tuotteista ja niiden aiheuttamista vaaroista. Teksti Aila Välikoski Kuvat Rami Lappalainen Ekosuunnitteludirektiivin markkinavalvojat koulun penkille Ekosuunnitteludirektiivin vaatimukset ovat olleet voimassa vasta joitakin vuosia. Monelle sitä valvovalle eurooppalaiselle organisaatiolle työ on aivan uutta, ja kaikille se on haastavaa. Direktiivin piiriin kuuluville tuotteille on markkinavalvontakeinoja kehittävässä Ecopliant-projektissa nyt koottu parhaat käytännöt ja markkinavalvontakeinot, ja niistä järjestetään koulutuksia eurooppalaisille markkinavalvojille kevään aikana. Koulutuksia on kaikkiaan neljä, ja yhteen niistä voi osallistua myös sidosryhmien, kuten isojen valmistajien ja keskusliittojen edustajia. Yksi vain markkinavalvojille suunnatuista koulutuksista pidetään Helsingissä 20. toukokuuta, ja sitä isännöi Tukes. Ecopliant-projektissa on Suomen lisäksi mukana yhdeksän Euroopan maata. Koulutuksiin pyritään saamaan edustajat kaikista EU-maista. 8 Tukes-katsaus Harrastustrendit ruokkivat kulutustavaramarkkinoita ja heijastuvat RAPEXiinkin. Nyt on alkanut tulla ilmoituksia esimerkiksi airsoft-aseista, joissa on ollut liian voimakkaat lasertähtäimet, Nina Majuri sanoo.

9 Maaliskuussa 2014 viikon 11 RA- PEX-listalle päätyivät muun muassa: Muovinen leluponi Puolasta, liikaa ftalaattia. Tuuletin Ranskasta, sähköiskuvaara. Jarruspray Saksasta, liikaa tolueenia. Lasten teeastiasto Suomesta, liikaa nikkeliä. Pöytä Latviasta, kaatumavaara ja terävät reunat. Heijastin Suomesta, ei heijasta riittävästi. Suomen valvontaviranomaisilta tulevat tiedot komissiolle välittää Suomen RA- PEX, suunnittelija Nina Majuri Tukesin Kuluttajaturvallisuusryhmästä. Vastaavasti hän seuraa viikkoyhteenvetoja ja toimittaa niissä julkaistut, muiden maiden tekemät ilmoitukset Suomen toimivaltaisille viranomaisille. Hän on myös salapoliisi, joka muun muassa googlaa, tutkii verkkokauppoja ja kontaktoi maahantuojia selvittääkseen, onko ilmoitettua tuotetta mahdollisesti Suomen markkinoilla. Tietoa ei vaihdeta pelkästään vaarallisista tuotteista, vaan myös toimista, joihin eri maissa on ryhdytty. Näin nähdään konkreettisesti millaisia toimia kukin jäsenmaa edellyttää. Vaikka lainsäädäntö ja tuotevaatimukset ovat EU:ssa hyvin pitkälle yhtenevät, silti viranomaisten valvontakeinot perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön, ja joissakin maissa riskejä voidaan arvioida eri tavalla esimerkiksi ilmasto- tai kulttuurieroista johtuen, Nina Majuri perustelee. Suoraa puhetta riskituotteista Vuonna 2013 RAPEX-ilmoituksia tehtiin noin Eniten niitä tehtiin leluista sekä vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista. Suomesta ilmoituksia oli 89, ja suurin osa niistä koski sähkötuotteita ja leluja. Noin kaksi kolmasosaa ilmoitetuista tuotteista oli alkuperältään kiinalaisia. Kun valtaosa kulutustavaroista tulee Kiinasta, niistä myös löytyy eniten puutteita ja osuus valvonnassa kasvaa. Ei auta syyttää kiinalaisia, eurooppalaisten yritysten on kannettava vastuunsa ja varmistuttava tilaamiensa tuotteiden turvallisuudesta. Turvallisuus ei synny itsestään, vaan sen eteen on nähtävä yrityksissäkin vaivaa, ylitarkastaja Janne Niemelä Kuluttajaturvallisuusryhmästä sanoo. Lainsäädännön mukaan yritysten on huolehdittava, että tuotteet täyttävät turvallisuusvaatimukset. Viikkoyhteen vedoista yritykset voivat tunnistaa tuoteryhmiinsä liittyviä keskeisiä vaaroja. Näin niihin voidaan kiinnittää huomiota jo ennen tuotteiden markkinoille saattamista ja välttyä myös kalliiksi tulevilta jälkitoimilta. Pienelle globaali painoarvo RAPEX-tietojen perusteella viranomaiset etsivät tuotteita markkinoilta ja myös kohdentavat riskiperusteisesti valvontaa eri tuoteryhmiin. Ilmoitukset voivat vihjata uudesta vaaratrendistä. Verkostossa myös pienen sana painaa. RAPEX-järjestelmä tehostaa markkinavalvonnan vaikuttavuutta, Janne Niemelä sanoo. On aivan eri asia poistaa tuote pelkästään Suomen markkinoilta, kun RA- PEX-järjestelmän kautta tieto vaaraa aiheuttavista tuotteista julkaistaan koko Euroopassa. RAPEX-China-yhteistyön kautta myös Kiinan viranomaiset saavat tiedot vaarallisista tuotteista. Viranomaiset myös siellä pyrkivät aktiivisesti selvittämään riskituotteiden valmistajia ja toimimaan heidän kanssaan omalla maaperällään. Tulevaisuudessa tietoa välitetään yhä enemmän myös maailmanlaajuisen OECD GloballRecall -portaalin kautta. n RAPEX, Rapid Alert System for non-food consumer products Tietojenvaihtojärjestelmä, jonka avulla komissio, EU:n jäsenvaltiot sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein vaihtavat tietoja vaarallisiin tuotteisiin liittyvistä toimista. Koskee kuluttajakäyttöön tarkoitettuja kulutustavaroita ja ammattikäyttöön tarkoitettuja sekä ympäristöriskin aiheuttavia tuotteita. Hyvä esimerkki markkinavalvonnan tehosta on dimetyylifumaraatti. Suomalainen lääkäri tunnisti muun muassa tekstiileissä ja huonekaluissa käytetyn homeenestonaineen, joka aiheutti pahoja iho-oireita. EU-komissio kielsi nopeasti aineen käytön ja tuotteista tehtiin paljon ilmoituksia RAPEX-järjestelmään. Tulokset näkyvät nyt hienosti, parissa vuodessa paha ongelma pantiin kuriin, kertoo ylitarkastaja Janne Niemelä Tukes-katsaus 9

10 Teema Tuoteturvallisuus -K uluttajan luottamus on elinehto, ja siksi turvallisuustyö on kaupan arkipäivää, sanoo asiantuntija Merja Söderström päivittäistavarakaupan ja HoReCa-tukkukaupan etuja valvovasta Päivittäistavarakauppa ry:stä (PTY). Kauppa tekee jatkuvaa yhteistyötä tavarantoimittajien ja viranomaisten kanssa. Lainsäädännön lisäksi huomioon otetaan muun muassa tuotteelle tehtävät testit ja raja-arvot sekä vaadittavat pakkaus- ja varoitusmerkinnät. Vuosittain kauppa tekee tuhansia laadunvarmistustestejä. Työsarka laajenee huimaa vauhtia. Vuonna 1994 pienen valintamyymälän valikoimissa oli noin 2000 tuotetta, vuonna 2010 tuotteita oli jo Supermarketissa luku on kasvanut :sta :een ja hypermarketeissa :sta yli :een. Mitä parempaan laatumaineeseen kauppa pyrkii, sitä tärkeämpää on laatu- ja tuoteturvallisuustyö. Sisäänostajalla suuri vastuu Kauppojen sisäänostajilla on erittäin tärkeä rooli tuoteturvallisuuden varmistamisessa. Koska EU:ssa tavaroita valvotaan vasta kun ne ovat jo markkinoilla, tuoteturvallisuuden kannalta on aivan olennaista, millaiset tavarat läpäisevät kaupan sisäänostoprosessin. Tukes tekee markkinavalvontaa, kun tuotteet ovat markkinoilla, ja jos tuote päätetään vetää pois markkinoilta, me autamme keräämään tuotteet. Hienointa tietysti olisi, jos omavalvonnalla löytäisimme vaaralliset tuotteet, ennen kuin ne pääsevät kauppaan. Rapex on kaupan toimijoille erinomainen tiedonsaantikanava muualla ongelmallisiksi todetuista tuotteista. Tullin kanssa yhteistyö tuontituotteiden valvonnassa on tiivistä. Varsinkin EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille kauppojen on tehtävä myös itse laboratoriokokeita ja analyysejä ja varmistuttava siitä, että tuote vastaa sitä mitä sen sanotaan olevan, Söderström sanoo. PTY:n viime vuonna päättyneessä mikroyrityshankkeessa kehitettiin pienten yritysten osaamista kaupan yhteistyökumppaneina ja lisättiin tietoutta siitä, mitä kaikkea pitää tietää, kun haluaa tuotteensa kaupan hyllylle. Tarvitaan omavalvontasuunnitelma, riskien arviointia, selostusta siitä, miten valvoo, että tuotteen turvallisuus on varmistettu, tilaus- ja toimitustietoja, pakkausselosteita ja varoitusmerkintöjä. Tavarantoimittajan on tunnettava tuotteensa, säädökset ja viranomaisnormit. Tavarantoimittajalta vaaditaan paljon, mutta viranomaiset noudattavat voimassa olevaa säädäntöä. Kaupan omat laatukriteerit voivat edellyttää tuotteilta lainsäädännön yli meneviä vaatimuksia. Merja Söderström arvioi, että tuoteturvallisuuden taso on Suomessa ja Pohjois-Euroopassa yleensäkin korkea. Verkkokauppa on uusi haaste: pelisäännöt ovat samat, mutta peli on ihan eri. n Kuluttajan luottamus on kaupalle elinehto Tuotteen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavat valmistaja, maahantuoja ja jälleenmyyjä. Kaupalle tuoteturvallisuus ja tuotetietojen oikeellisuus ovat ehdottoman tärkeitä. Teksti Annikaisa Knuutila Kuva 123rf 10 Tukes-katsaus

11 Tuore opas linjaa verkkokaupan valvontaa Teksti Päivi Eskelinen Tukes on tehnyt ensimmäisten eurooppalaisten turvallisuusviranomaisten joukossa oppaan verkkokaupan valvontaan. Opas käsittelee verkkokauppaa ja sen valvonnan haasteita monipuolisesti sekä kertoo säädösten mukaisista valvontakeinoista, joilla kuluttajaa voidaan suojata EU:n markkinoille sopimattomilta tuotteilta. Tilastojen mukaan suomalaiset sijoittuvat verkko-ostoksillaan Pohjois- Euroopan kärkeen. Esimerkiksi viime vuonna verkkokaupoista hankittiin tavaroita ja palveluja yhteensä 10,5 miljardilla eurolla. Suurimmaksi ongelmaksi ovat nousseet Euroopan ulkopuolelta, Kiinasta, USA:sta ja muista niin sanotuista kolmansista maista tilatut tuotteet, jotka eivät täytä kansallisia ja eurooppalaisia turvallisuusvaatimuksia. Pahimmassa tapauksessa on käynyt niin, että tilattu tuote ei ole sallittu Suomessa tai EU:n markkinoilla ja on suorastaan hengenvaarallinen. Moni on siinä uskossa, että Tullin läpäissyt tuote on aina puolueettoman turvallisuusviranomaisen tarkistama, tulipa se mistä päin maailmaa hyvänsä. Näin ei ole. Tuoteturvallisuudessa EU on tuotevaatimuksiltaan pitkälti harmonisoitu ja siten luotettava alue, mutta kolmansista maista tulevien tuotteiden kanssa kannattaa olla aina varovainen, sanoo Tukesin nettikauppaprojektia vetävä ylitarkastaja Kristiina Lappalainen. Kriittisenkin kuluttajan voi olla vaikea selvittää, missä nettikauppa oikeasti sijaitsee, sillä kaupan sivustolla siitä on harvoin tietoa. Viranomaisen toimivalta valvonnassa on rajallinen. Tukes voi määrätä poistamaan tai vetämään markkinoilta vain sellaisia tuotteita, joita myydään Suomessa toimivissa nettikaupoissa. Ulkomaisten toimijoiden tuotteista, jotka todetaan vaarallisiksi, tiedotetaan esimerkiksi Tukesin internetsivuilla. Lisäksi teemme Euroopan unionin alueella yhteistyötä tiedottamalla viranomaisille kyseisessä maassa toimivan verkkokaupan myymistä virheellisistä ja vaarallisista tuotteista, Lappalainen kertoo. Koska kuluttajat kuitenkin tilaavat tuotteita ympäri maailmaa, Lappalaisen mukaan on erittäin tärkeää lisätä kuluttajien omaa harkintaa jakamalla heille tietoa viranomaisten toimivallan rajoista ja kertoa julkisesti määräysten vastaisista tuotteista, joita jää kiinni markkinavalvonnassa. Malliksi eurooppalaisille ohjeille Tukesin sisäinen opas verkkokaupan valvontaan syntyi vuoden kestäneen verkkokauppaprojektin tuloksena. Projektiin osallistuivat Tukesin kaikki tuoteryhmittäin markkinavalvontaa tekevät ryhmät. Opas perustuu kattavaan kartoitukseen verkkokaupan yleisimmistä ongelmista, ja se soveltuu valvontaan kaikilla Tukesin toimialoilla. Siihen on koottu monipuolisesti käytännön neuvoja alkaen yhteydenotosta ulkomaiseen toiminnan harjoittajaan ja verkkokauppatuotteiden tilaamiseen tes tausta varten, Lappalainen kertoo. Oppaasta aiotaan tehdä tänä vuonna myös versio kuluttajille. Tukesin opas on jo herättänyt kiinnostusta Euroopassa. Isoillakaan jäsenmailla ei ole ollut verkkokaupan valvonnan ohjeita ja linjauksia. Tänä keväänä aloitettiin Euroopan komission päätöksellä yhtenäisten ohjeiden tekeminen EU:n alueella toimivien verkkokauppojen valvontaan. Tukesin ohjeistus on pyydetty tämän työn pohjaksi, Lappalainen kertoo. n Tukes-katsaus 11

12 Teema Tuoteturvallisuus Teolliset puunsuoja- ja -kyllästeaineet kuuluvat valmisteisiin, jotka tarvitsevat biosidiasetuksen mukaisen myyntiluvan. Biosidivalmistei valvonta lisääntyy Tuoksu rautatien, se on kreosoottii, myrkyllistä hengittää, riimittelee uusimmalla levyllään J. Karjalainen. Laulajakin sen tietää: kreosootti on ratapölkyissä käytetty biosideihin kuuluva puunsuojakemikaali. Myyntiin on haettava lupa Tukesilta. Teksti Päivi Eskelinen Kuva Plugi! Biosidit Biosidit ovat kemiallisia aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joiden tarkoitus on torjua ja tuhota haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä. Ne ovat monesti tärkeitä ihmisen terveydensuojelussa muun muassa taudinaiheuttajia ja tuhohyönteisiä vastaan. Biosideja sisältäviä valmisteita ovat esimerkiksi ihon ja pintojen desinfiointiaineet, jyrsijä- ja Syyskuun 1. päivänä 2013 kaikki EU-maat alkoivat soveltaa uutta biosidiasetusta. Suomessa tuli voimaan samaan aikaan uusi kemikaalilaki. Biosidien markkinoille asettamista on säännöstelty direktiivillä jo vuodesta 2000 lähtien. Uudella asetuksella valmisteiden myyntiä kiristetään entisestään, sillä osa biosideista on ihmisille ja ympäristölle erittäin myrkyllisiä. Ne voivat aiheuttaa syöpää ja vaurioita perimässä ja ovat hyvin haitallisia vesieliöille, ylitarkastaja Kaarina Repo Tukesista kertoo. Asetuksen mukaan biosidivalmisteiden tehoaineet arvioidaan EU-tasolla, mutta itse valmisteet hyväksytään kansallisesti jokaisessa EU-maassa. Suomessa lupa valmisteelle haetaan Tukesilta. Osa valmisteista on vaatinut ennakkohyväksynnän Suomessa jo ennen biosidiasetusta. Asetuksen mukaan jokainen uutta tehoainetta sisältävä biosidivalmiste tarvitsee luvan, ja markkinoilla jo oleville valmisteille haetaan lupaa sitä mukaa kun tehoaineiden riskienarvioinnit valmistuvat. Lupaa hakee valmisteen markkinoille saattaja, joka on yleensä valmistaja tai maahantuoja. Tukesin biosidiryhmä arvioi hakumenettelyyn kuuluvien valmisteiden terveys- ja ympäristövaarat sekä tarkistaa, että tarvittavat luokitus- ja pakkausmerkinnät ovat kunnossa. Tukesin kemikaalien markkinavalvontaryhmä valvoo biosidiasetuksen noudattamista käytännössä. Se tarkistaa, että pakkaukset kaupan hyllyillä ja verkkokaupassa ovat hyväksyttyjä ja sisältävät vaatimusten mukaiset merkinnät. Revon mukaan rautakauppojen ja muiden jälleenmyy- hyönteismyrkyt ja -karkotteet, puunsuoja-aineet ja veneenpohjamaalit. Kasvinsuojeluaineet, lääkkeet, kosmetiikka ja elintarvikkeiden lisäaineet eivät ole biosideja. Biosidivalmisteet jaetaan 22 eri valmisteryhmään käyttötarkoituksen mukaan. Lisätietoja 12 Tukes-katsaus

13 den MAIJA LAURILA yksikönpäällikkö terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto Euroopan komissio Turvallinen Suomi jien olisi hyvä varmistaa valmisteiden toimittajilta, että ne noudattavat velvoitteitaan. Myös kuluttajan pitää lukea pakkausmerkinnät ja noudattaa käyttöohjetta. Pakkauksesta löytyvä lupanumero on osoitus viranomaisen hyväksymisestä. Neuvontapalvelu vastaa yrityksille Tukesin kemikaalineuvontapalvelu laajeni viime syksynä koskemaan biosideja REACH- ja CLP-asetusten lisäksi. Palvelu on tarkoitettu toistaiseksi vain yrityksille. Palveluun tulee yhteydenottoja päivittäin, ja määrä on kasvussa. Yleensä yritykset kysyvät, tarvitseeko tietty aine lupaa ja miten sitä haetaan. Tarvittaessa selvitämme kysymyksiä muiden EU-maiden neuvontapalvelujen kanssa. Teemme yhteistyötä myös Euroopan kemikaaliviraston kanssa. Uutena kokonaisuutena määräysten piirissä ovat biosideilla käsitellyt esineet. Biosideja voidaan käyttää esimerkiksi urheilutekstiileissä ja kengissä, tekstiili- ja nahkapäällysteisissä huonekaluissa, rakennusmateriaaleissa ja ulkokalusteissa. Eniten kysymyksiä ovat herättäneet käsitellyt tekstiilit. Lähes kaikessa teollisessa valmistuksessa käytetään prosessin jossakin vaiheessa biosideja. Asetuksen mukaan tuote on merkittävä, jos siitä esitetään jokin biosidinen väittämä, vaikkapa suojaa puun pintaa homehtumiselta tai homesuojattu. Tavoitteena tietenkin on, että tuotteissa käytettäisiin vain hyväksyttyjä tehoaineita, Kaarina Repo selvittää. n Tuoteturvallisuuden rattaat mikä pyöriä pyörittää? Euroopan unionin hälytysjärjestelmä RAPEX kertoo vaarallisten tuotteiden takaisinvedoista ja muista korjaavista toimista. Kymmenvuotisen historian aikana näissä rattaissa on kulkenut jo ilmoitusta. Hitaamman alun jälkeen vuosien aikana käsiteltiin vuosittain noin 2000 tapausta. Viime vuosi oli kaikkein aikojen aktiivisin, ja tapauksista 648 koski vaarallisia leluja ja lastentarvikkeita. Kannattaa tarkistaa, onko listalla tuttuja tuotteita! Pyörien pyöriminen eli edistys vaarallisten tuotteiden löytämisessä ja markkinoilta poistamisessa perustuu hyvään lainsäädäntöön ja tehokkaaseen markkinavalvontaan. Lainsäädännön on selkeästi ja yhdenmukaisesti koko EU:n alueella määriteltävä talouden toimijoiden velvoitteet, kuten tavaran turvallisuusarviointi, tuotemerkinnät ja velvollisuus korjaaviin toimiin, jos tuote kuitenkin osoittautuu vaaralliseksi. Tuotteen selkeä tunnistettavuus ja jäljitettävyys ovat keskeisiä, sillä ne määräävät yrityksen kyvyn toteuttaa mahdollinen takaisinveto kuluttajilta ja myös tiedon hyödyllisyyden muissa maissa. Myös kansainvälinen yhteistyö Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa on tärkeää, kun sen avulla voidaan saada vaaralliset tuotteet jäämään alkuperämaahansa ja valmistajia ohjataan paremmin noudattamaan eurooppalaisia turvallisuusnormeja. Suomessa toimivien yritysten ja markkinavalvontaviranomaisten tekemisillä on merkitystä yli kansallisten rajojen, sillä tieto todetuista vaaroista ja korjaavista toimista jaetaan nykyisin 31 maan kesken. Suomikin on hyötynyt tiedon jakamisesta RAPEXin piirissä. Vuonna 2013 Suomi antoi palautetta 130 tapauksessa, joten muiden maiden ilmoitukset olivat merkityksellisiä markkinavalvonnassa Suomessa. Suomen tekemät RAPEX-ilmoitukset vastaavasti hyödyttivät verkoston muita maita: Suomesta tehtiin 92 ilmoitusta löydetyistä vaarallisista kuluttajatuotteista, ja ainakin 24 näistä ilmoituksista johti saman tuotteen löytymiseen myös yhdessä tai useammassa muussa EU-maassa. Jos mukaan lasketaan kaikki RAPEX-ilmoitukset (myös muut kuin kuluttajatuotteet ja muut kuin turvallisuusriskit sekä omat ilmoitukset ja reaktiot muiden ilmoituksiin), niin Suomi oli seitsemänneksi ahkerin tiedonjakaja ja naapurimaiden edellä, siis hyvin kartalla. Hienoa on sekin, että jotkut talouskriisin kanssa eniten kamppailevista maista ovat silti kärkipäässä RAPEX-ilmoitusten tekijöinä, eli markkinavalvonnan merkitys tunnustetaan. Euroopan komissio teki vuonna 2013 lainsäädäntöehdotuksen, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa yhteisiä sääntöjä ja kannustaa eri maiden viranomaisia yhä enemmän yhteistyöhön markkinavalvonnassa. Tällä valvonnalla ja siitä tiedottamisella on suuri vaikutus kuluttajien luottamukseen. Luottamus puolestaan vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin ja siksi laajemminkin taloudelliseen toimintaan. Myös yritykset ansaitsevat sen, ettei markkinoilla ole sijaa niille, jotka suhtautuvat turvallisuuteen kevyesti. Menestystä Tukesin toimintaan, siitä hyötyvät kaikki. Suomi oli seitsemänneksi ahkerin RAPEX-tiedon jakaja Tukes-katsaus 13

14 Heinäkuussa eläkkeelle jäävä Tukesin pääjohtaja Seppo Ahvenainen on huolissaan yritysten sääntelyn jatkuvasta lisääntymisestä. Teksti Päivi Eskelinen Kuva Mikaela Löfroth Yritysten oma valvonta yhä tärkeämpää -T urvallisuutta ei voi annostella ulkopuolelta, sen täytyy kasvaa yrityksissä sisäisesti. Myös lait korostavat nykyisin omaa vastuuta ja valvontaa. Huomiota pitäisi suunnata enemmänkin sääntelyn laatuun ja säädösten toimeenpantavuuteen, Tukesin pääjohtaja Seppo Ahvenainen sanoo. Aloittaessani virassa yhdeksän vuotta sitten maailma oli kovin erilainen. Ahvenaisen mukaansa iso muutos oli jo lähtenyt liikkeelle, kun Suomi liittyi EU:hun Pitkän linjan kehitykselle on ollut leimallista yritysten toiminnan juridisoituminen. Noudattaessaan EU-direktiivejä niiden on pitänyt tarkkailla yhä enemmän tuotteiden vaatimustenmukaisuutta. Ennen riitti, kun keskityttiin tuotteiden tekniseen suunnitteluun, valmistamiseen ja myyntiin. Kehitys on lisännyt yritysten työtä ja vaatinut resursseja sekä herättänyt luonnollisesti myös ärtymystä. Se on ihan ymmärrettävää. Tukes on saanut osansa arvostelusta, vaikkei se säädösten toimeenpanijana olekaan oikea kohde. Oikea osoite on lainsäätäjä, eduskunta ja ministeriöt, joille meidän on välitettävä yritysten palautetta säädösten toimivuudesta ja lupaviidakon karsimisesta. Kritiikin ajoittainen ristiriitaisuus on ollut hämmentävääkin. Markkina- ja laitosvalvonnassa Tukesia on voitu syyttää nipottamisesta ja tiukan linjan vetämisestä. Toisaalta perätään, miksei ole valvottu tarpeeksi vaikkapa räjähdelaitoksissa tai kaivoksissa, Ahvenainen toteaa. Tässä ristiaallokossa Tukesin punainen lanka on ollut säädösten tiukka noudattaminen ja riskiperusteisuus. On tarvittu joustoa ja harkintaa Seppo Ahvenaisen aika jää historiaan suurten sisäisten muutosten kautena. Viraston koko kaksinkertaistui ja toiminnot jaettiin valtion alueellistamisohjelman mukaisesti Helsinkiin, Tampereelle ja Rovaniemelle. Kemikaalituotevalvonta liitettiin Tukesiin, ja viraston nimi muutettiin Turvallisuus- 14 Tukes-katsaus

15 ja kemikaalivirastoksi vuonna Samana vuonna sille siirrettiin uutena kaivosviranomaistehtävät. Kemikaalituotevalvonnan siirtäminen kolmesta eri virastosta Tukesiin oli iso, mutta onnellisten tähtien alla sujunut hanke. Toimintojen jakamisessa eri paikkakunnille puolestaan punnittiin kykymme joustaa ja sietää. Oli kyettävä myös viileään harkintaan. Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi Haikeutta, hieman helpotusta ja iloa lisääntyvästä vapaaajasta. Tältä Seppo Ahvenaisesta nyt tuntuu. Tukesin kasvu on ollut hallittua, ja se on vakaassa kunnossa. Vaikka taloustilanne ja toimintaympäristö ovat haastavat, seuraajallani on hyvät lähtökuopat, hän sanoo. Ehkä virkakauden viimeisistä tunnelmista syntyy vielä blues jollekin levylle, joita Ahvenainen tekee Director- General-taiteilijanimellä. Olen kuunnellut aina innokkaasti rockia ja bluesia. Soittaminen tuli mukaan vasta myöhemmällä iällä. Viime vuonna toteutin pitkäaikaisen haaveeni ja julkaisin omista lyriikoistani ja sävellyksistäni levyn. Nyt niitä on jo kaksi, kolmas ilmestyy tänä keväänä. Blueskaavan 12 tahtia ja kolme sointua saattavat tuntua tylsiltä, mutta ne antavat valtavat mahdollisuudet variointiin ja jammailuun. Ahvenaisen instrumentti on kitara, eikä mikä tahansa kitara, vaan laadukas ja jämäkkä Fender Stratocaster. Aito Strato on näinä piraattien ja kopioiden aikoinakin säilyttänyt arvostuksensa ja laatunsa. Sillä soitti myös Jimi Hendrix, joka on minulle kitaristi numero yksi. Toinen Seppo Ahvenaisen intohimo on suunnistus. Siinä viehättävät luonto ja löytämisen ilo. Pari-kolmekymppisenä kilpailin aktiivisesti kansallisella tasolla. Olen osallistunut 42:een Jukolan Viestiin, ja ensi kesäkuussa juoksen Tukesin joukkueessa Kuopiossa jäähyväisviestini. n Vähemmällä enemmän Samaan aikaan kun Tukesin tehtävät ovat lisääntyneet merkittävästi, asiat ja toimintaympäristö ovat monimutkaistuneet. Tämä näkyy Ahvenaisen mukaan muun muassa siten, että lähes jokaisen uuden asetuksen kylkeen on perustettu neuvontapalvelu. Näin on tehty REACH- ja CLP- sekä viimeksi biosidiasetuksen velvoitteissa. Verkkopalvelussa on tietysti kyse myös toiminnan sähköistymisestä, joka sallii siirtymisen välittömään asiakasrajapintaan. Tämä on todella iso muutos verrattuna aikaan, jolloin viranomainen teki työtä tahollaan, ja jos jotain korjattavaa löytyi, lähetettiin kirjeitä. Sähköiset palvelut sekä sosiaalinen media ovat Ahvenaisen mielestä uusi resurssi, jota tarvitaan toimittaessa tiukassa talousraamissa. Ne ovat hyviä välineitä neuvonnassa ja asioiden näkyvyyden lisäämisessä, samoin asennemuokkauksessa. Tosiasia on, että vähemmällä henkilömäärällä on saatava aikaan enemmän. Mutta vaikka resurssit vähenevät, säädösmylly jauhaa valvottavaksi uusia pykäliä niin Arkadianmäellä kuin Brysselissäkin. Sääntelyn vähentäminen ja yksinkertaistaminen kuuluu hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan, mutta käytännön tekoihin ei ole vielä päästy. Uudeksi resurssiksi Ahvenainen laskee lisäksi viranomaisyhteistyön. Säädösten selkiinnyttäminen yrityksille, jopa lain puutteiden paikkaaminen onnistuvat yhteistyön voimalla. Eikä yhteistyöhön tarvita yhtään uutta lakipykälää! Hyvänä pilottina oli Talvivaaran kaivoksen laitos- ja ympäristöongelmissa tehty yhteistyö eri viranomaisten kesken. Uskon, että Tukes on nyt yhteistyöhön entistä valmiimpi, Ahvenainen sanoo. n Kimmo Peltonen Evirasta Tukesin pääjohtajaksi Kuva Mari Hanhiniemi Tukesin uudeksi pääjohtajaksi on valittu filosofian tohtori Kimmo Peltonen. Peltonen siirtyy tehtävään Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta, jossa hän on toiminut turvallisuusvalvontaan liittyvissä johtotehtävissä vuodesta Tätä ennen hän on työskennellyt pitkään johto- ja asiantuntijatehtävissä muun muassa Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksessa ja Työterveyslaitoksessa. Peltonen on koko työuransa tehnyt myös aktiivista tutkimustyötä kemikaaliturvallisuudesta, ja hän on Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen dosentti. Hänellä on kansainvälistä kokemusta asiantuntijatehtävistä Maailman terveysjärjestöstä ja EU:sta. Pääjohtaja johtaa Tukesin toimintaa ja vastaa sen toiminnan kehittämisestä, tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Kimmo Peltonen aloittaa 1. heinäkuuta, kun Tukesin nykyinen pääjohtaja Seppo Ahvenainen jää eläkkeelle. n Tukes-katsaus 15

16 Tehovalvonta tuotti tulosta Teksti ja kuva Annikaisa Knuutila Suuronnettomuusvaara viime heinäkuussa Vihtavuoressa valpastutti viranomaiset, ja esimerkiksi Tukes ilmoitti laittavansa kemikaalija räjähdelaitokset tehotarkkailuun ja ohjasi siihen myös resursseja. Työ kannatti, sillä 35 kohteesta 12 on jo parantanut turvallisuustasoaan. Keskityimme niihin laitoksiin, jotka olivat edellisellä tarkastuskerralla saaneet huonon arvosanan, eli asteikollamme 1 5 alle 2. Näitä oli eri toimialoilta yhteensä 35, ja ne ovat saaneet meiltä vaatimuksia tiettyjen korjauksien tekemiseksi tiettyyn aikaan mennessä. Kolme oli turvallisuusselvityslaitoksia, kolme toimintaperiaateasiakirjalaitoksia ja 29 lupalaitoksia. Normaalisti tarkastuksia tehdään laitoksesta riippuen 1 5 vuoden välein. Nyt tiukensimme aikatauluja ja aikaistimme tarkastuksia. Tiukensimme myös sanktioita. Neljässä laitoksessa määräsimme uhkasakon vauhdittamaan korjauksia. Yhtä kohdetta mie- titään, koska siellä ei ole mitään korjauksia tehty, kertoo yli-insinööri Leena Ahonen Tukesin Prosessiturvallisuusryhmästä. Hän huomauttaa, että tyypillinen uhkasakon syy on käytönvalvojan puute. Asia on iso, mutta sen korjaaminen on helppoa, eikä vaadi suuria taloudellisia uhrauksia. Yrityksen on koulutettava käytönvalvoja. Se on enemmänkin tahdon asia. Leena Ahonen ja Tukesin laitos- ja kaivosvalvonnan johtaja Päivi Rantakoski ovat tyytyväisiä, että niin moni on parantanut toimintaansa. Uhkasakot ovat vaikuttaneet. Uskomme, että vapaaehtoisilla menetelmillä saadaan paras tulos. Emme ole halunneet uskoa, että uhkasakon kaltaista järeää keinoa täytyisi käyttää. Mutta kaikkiaan valvonnan tehostaminen oli perusteltu linjantarkistus ja oikein myös alalla kunnolla toimivia yrityksiä ajatellen, Rantakoski sanoo. n Vihtavuoren tulosta tämäkin: Tukes kutsui emulsioräjähteiden valmistajat ja käyttäjät yhteiseen seminaariin maaliskuun lopussa Tampereelle. Mukana olivat kaikki keskeiset toimijat. Tukesin Päivi Rantakosken (oik.) ja Leena Ahosen kanssa emulsioräjähteiden ominaisuuksista keskusteli Forcit Oy:n kehityspäällikkö Timo Halme. Seminaarissa kuultiin myös kemikaaliturvallisuuslain muutoksesta ja räjähdeaineasetuksen kokonaisuudistuksesta. Nykyinen laki on 1990-luvulta. Muutoksiin on sekä kansallista että EU:sta tulevaa tarvetta. Tavoite on saada laki voimaan kesäkuussa 2015, neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki TEM:stä sanoi. Kysymyksiä vastauksia Tukesin sähköiset asiointipalvelut paranevat Teksti Jenni Satola Sähköinen asiointi ei vielä ole Tukesissa kovin suuressa roolissa, mutta lisääntyy koko ajan. Mitä sähköisesti jo löytyy, Tietohallintoryhmän ryhmäpäällikkö Jorma Rantanen Tukesista? Sähköisillä lomakkeilla voi tehdä ilmoituksia esimerkiksi vaarallisista tai puutteellisista tuotteista, ilmoittaa kemikaa lien määrätietoja tai ilmoittautua tutkintoihimme. Myös kaivosten karttatiedot saa jo ladattua netistä. Jorma Rantanen luonnehtii tämänhetkistä asiointijärjestelmää puolisähköiseksi, sillä vaikka asiakas lähettää tiedot nettilomakkeella, joudutaan ne usein kuitenkin käsittelemään manuaalisesti. Tietojärjestelmämme eivät vielä kaikilta osin tue sähköistä asiointia. Tähän liittyen aloitimme viime vuonna automatisointihankkeen. Kytkemme rekisterit, lomakkeet sekä asianhallinnan samaan ketjuun, jonka tavoitteena on, että asiankäsittely olisi täysin automatisoitu. Jos asia tarvitsee päätöksiä, sähköinen käsittely pysähtyy siksi aikaa, ja lähtee taas päätöksenteon jälkeen etenemään automaattisesti. Miten automatisointihanke etenee? Asiointialusta on valmis viimeistään syksyllä. Liitämme siihen aluksi kemikaalituoterekisterin ja sähköurakoitsijoiden SYJ-rekisterin, joiden avulla sähköistä asiointialustaa testataan. Tavoitteena on, että nämä kaksi ensimmäistä rekisteriä olisivat käytettävissä tämän vuoden joulukuussa. 16 Tukes-katsaus

17 Laki muutoksessa Lakeja uudistetaan, mikä muuttuu? Tällä palstalla esitellään Tukesin toimialoja koskevien säädösmuutosten sisältöjä. Akku- ja paristoasetuksen muutos Paristoissa ja akuissa rajoitetaan kadmiumin ja elohopean käyttöä, edellytetään tiettyjä merkintöjä ja määritellään kierrättämiseen ja keräämiseen liittyviä vaatimuksia. Vaatimukset on kerrottu direktiivissä paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista (2006/66/ EY). Direktiivin tavoitteena on vähentää paristoista ja akuista aiheutuvia ympäristöhaittoja sekä parantaa niiden kierrätystä. Vanhaa direktiiviä muutettiin vuoden 2013 lopussa (2013/56/EU) ja muutoksia tuodaan juuri kansalliseen lainsäädäntöön. Olennaisia muutoksia ovat: n Johdottomissa työkaluissa on saanut käyttää kadmium-pitoisia akkuja lähtien johdottomien työkalujen akkuja koskee sama rajoitus kuin nyt muitakin akkuja ja paristoja: kadmiumia saa olla akuissa ja paristoissa enintään 0,002 painoprosenttia. Rajoitus ei koske hätä- tai hälytysjärjestelmissä, mukaan lukien hätävalaistus, tai terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettäviä akkuja ja paristoja. n Nappiparistoissa on saanut olla enintään 2 painoprosenttia elohopeaa lähtien nappiparistoja koskee sama rajoitus kuin muitakin akkuja ja paristoja: elohopeaa saa olla akuissa ja paristoissa enintään 0,0005 painoprosenttia. Tiukentuminen ei kuitenkaan koske kuulokojeiden nappiparistoja. n Laitteet on suunniteltava sellaisiksi, että käytetyt paristot ja akut voi helposti irrottaa. Jos loppukäyttäjä ei voi vaivatta irrottaa paristoa tai akkua, valmistajan on suunniteltava laite siten, että valmistajasta riippumaton pätevä ammattilainen voi vaivatta irrottaa käytetyn pariston tai akun. Tämä vaatimus ei koske laitteita, joissa turvallisuuteen tai suorituskykyyn liittyvät syyt taikka lääketieteelliset tai tietoturvallisuussyyt edellyttävät jatkuvaa virransyöttöä ja kiinteää kytkentää laitteen ja pariston tai akun välillä. n Paristoja tai akkuja sisältäviin laitteisiin on liitettävä ohjeet, joista ilmenee, miten joko loppukäyttäjä tai riippumaton pätevä ammattilainen voi irrottaa kyseiset paristot tai akut turvallisesti. Ohjeissa on tarvittaessa ilmoitettava loppukäyttäjälle laitteeseen asennettujen paristojen tai akkujen laji. Uusi asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä Asetuksessa säädetään pakkauksiin ja pakkausjätteisiin liittyvistä merkinnöistä ja tuottajavastuista sekä rajoitetaan vaarallisten aineiden käyttöä. Tukesin kannalta olennainen muutos on, että pakkausten raskasmetallipitoisuuden (lyijy, kadmium, elohopea ja kuudenarvoinen kromi) ja pakkausten merkintöjen valvominen siirtyy virastolle Tuottajavastuun (tuottajan velvollisuus järjestää käytettyjen pakkausten uudelleenkäyttö, erilliskeräys ja hyödyntäminen) valvominen säilyy kuitenkin edelleen Pirkanmaan ELY-keskuksella. Asetuksella kumotaan tällä hetkellä voimassa oleva valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä (962/1997). Mitä tavoitteita asioinnin sähköistämisellä on? Uudistusten jälkeen Tukesin verkkopalvelut mahdollistavat vaivattoman asioimisen 24/7-periaatteella eli asiakas saa asian sa eteenpäin juuri silloin, kun se hänelle parhaiten sopii. Tavoitteena on, että meitä on entistä helpompi lähestyä, asiat hoituvat nopeasti ja papereiden käsittely vähenee. Asiakkaita kuullaan tarkasti asiointipalveluja kehitettäessä. Olemme jo tehneet sähköurakoitsijoille kyselyn siitä, minkälaisia sähköisiä palveluita he haluavat, ja uusia kyselyitä tehdään sitä mukaa, kun työmme etenee. Tämä on iso kokonaisuus, jota viedään eteenpäin pienempinä paloina ja kehitetään vielä tulevinakin vuosina. Tilaa uutiskirjeemme! Tukes tiedottaa ajankohtaisista asioista eri kohderyhmille yhä aktiivisemmin sähköisin uutiskirjein. Oman uutiskirjeensä saivat juuri sähkölaitteiden parissa työskentelevät, joille Ajankohtaista sähkötuotteista -kirjeen avulla välitetään tietoa esimerkiksi muutoksista lainsäädännössä, markkinavalvonnan havainnoista sekä uusista oppaista ja julkaisuista. Uutiskirjeitä tehdään myös muun muassa kemikaalien ja nestekaasun käytönvalvojille, sähkölaitteistojen käytönjohtajille ja sähköurakoitsijoille sekä kasvinsuojeluaineiden ja jalometallituotteiden valmistajille, maahantuojille ja myyjille, kullanhuuhdonnan, malminetsinnän ja kaivosalan toimijoille sekä kemikaalien valmistajille ja maahantuojille. Ajankohtaista tietoa biosideistä välittää Biosinfo-uutiskirje. Osa kirjeistä postitetaan tietyn osoitteiston mukaan. Suurin osa kirjeistä löytyy toimialakohtaisilta sivuilta verkosta. Niitä voi myös tilata osoitteesta Tukes-katsaus 17

18 Esittelyssä Hannu Mattila & Hannu T. Mattila Hauska tavata! Yli-insinööri Hannu Mattila ja ylitarkastaja Hannu T. Mattila paiskaavat kättä ja silmäilevät toisiaan: siis tälle henkilölle tarkoitettuja viestejä putkahtaa säännöllisesti sähköpostiini ja vastaajaani. Hannu Mattiloita yhdistää nimen lisäksi TTeksti ja kuva Päivi Eskelinen ukesissa työskentelevät täyskaimat ovat tottuneet vaihtamaan toisilleen kuuluvia posteja ja puheluja sujuvasti. Yllättävän vähän niitä lopulta tulee, eikä sekaannuksista ole aiheutunut mainittavaa haittaa, he vakuuttavat. Vähäinen väärinkäsitysten määrä selittyy sillä, että Hannu Mattilat työskentelevät omilla asiantuntija-aloillaan, eivätkä heidän työtehtävänsä risteä keskenään. Tämän lisäksi toinen, kemikaalituotevalvonnassa työskentelevä ylitarkastaja-hannu käyttää selvyyden vuoksi myös toista nimeään Tapiota. Sähkötuoteryhmän päällikkö, yli-insinööri Hannu Mattila esittelee itsensä vanhaksi tukeslaiseksi. Aloitin Tukesissa aprillipäivänä 1996, sähkötuotteet-ryhmän vetäjä minusta tuli Välillä tein pienen pyrähdyksen Kuluttajavirastoon, josta palasin Tukesiin mukanani viraston tuoteturvallisuusyksikkö. Tukesissa yksikkö sulautettiin Tuote- ja laitteistovalvontayksikön ryhmäksi, ja tällöin aloitin uudelleen sähkötuotteiden ryhmäpäällikkönä, hän kertaa uraansa. Ympäristöasiantuntija Hannu T. Mattila pestattiin Tukesiin kaksi vuotta sitten. Tätä ennen hän oli työskennellyt ympäristöalan konsultoinnin tehtävissä, tuotteiden ympäristövaikutusten selvittäjänä ja jätevesineuvojana. Tukesissa hän on osallistunut biosidineuvontapalvelun perustamiseen. Ammatillisesti voisimme ehkä olla tekemisissä tapauksessa, jossa sinun ryhmäsi testaa jollakin biosidillä, vaikkapa antibak- tahto rakentaa turvallista yhtei teerisella aineella käsiteltyä jääkaappia tai muuta sähkölaitetta, Hannu T. Mattila sanoo. Työssään tarkat Molemmat Hannut ovat turvallisuuden asian tuntijoita. Piileekö myös siinä samankaltaisuutta, esimerkiksi yhteinen luonteenpiirre? Täsmällinen tässä työssä pitää kyllä olla. Horoskoopissa olen neitsyt, joista sanotaan, että he ovat tarkkoja ja sopivia esimerkiksi kirjanpitäjäksi. Miksei sitten myös ylitarkastajiksi, Hannu T. sanoo. Kyllä, työ vaatii tarkkuutta, mutta luonteeltani en ole erityisen pedantti. Horoskooppimerkistäni en ole varma, olisinkohan kalat, ja millaisia ne sitten mahtavat olla, kaima aprikoi. (Kaloista sanotaan, että he ovat yhteistyökykyisiä ja avuliaita, toim. huom.) Ehkä luonteenpiirteistäni hallitsevin on kuitenkin turvallisuushakuisuus. Korkeakoulussa opiskelin sähkötekniikan lisäksi turvallisuustekniikkaa, ja ennen Tukesia työskentelin Imatran Voimassa ydinvoimalaitosten ja Suomen Sähkölaitosyhdistyksessä ilmajohtojen turvallisuuden parissa, hän lisää. Työnsä vaikuttavuudesta molemmat ovat yhtä mieltä: Tukesissa saa tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Palvelua yrityksille Sekä Biosidi- että Sähkötuoteryhmän toimintaa ohjaavissa säädöksissä on tapahtunut viime aikoina muutoksia. Hannu T. Mattilaa työllistää viime syksynä voimaan tulleen biosidiasetuksen avaaminen yrityksille. Biosidejä käytetään muun muassa desinfiointiin, tuholaistorjuntaan ja puunsuojaukseen. Asetuksen mukaan jokainen biosidivalmiste tarvitsee luvan ennen kuin se 18 Tukes-katsaus

19 Nimityksiä Tukesissa skuntaa tuodaan markkinoille. Markkinoilla jo oleville valmisteille haetaan lupa sitä mukaa kun niiden tehoaineiden arviointi valmistuu. Biosidiasetus on vaikeasti hallittava kokonaisuus, ja yritykset tarvitsevat apua varsinkin lupien ja siirtymäaikojen tulkinnassa. Palvelumme on saanut hyvää palautetta kemianteollisuudelta. Jatkossa aiomme lisätä myös biosidien kuluttajaviestintää, hän kertoo. Hannu Mattilan (oik.) ryhmä toimii Tukesin Tampereen-yksikössä, ja kun työpäivä on ohi, hän pendelöi kotiinsa Helsingin Puistolaan. Hannu T. Mattila vastaa yritysten biosidi-kysymyksiin Pasilassa. Perjantaisin hän hyppää Tampereen-junaan ja matkustaa Ikaalisissa sijaitsevaan kotiinsa. Toimintatavat turvallisiksi Hannu Mattilan johtama ryhmä vastaa sähkötuotteiden markkinavalvonnasta. Juuri nyt ajankohtaista on ryhmän toiminnan säätäminen NLF-direktiivipaketin (New Legislative Framework) mukaiseksi. Direktiiveissä ilmoitetaan viimeinkin konkreettisesti ja kattavasti sähkölaitteita markkinoille tuovien maahantuojien ja jakelijoiden velvollisuudet. Tuotteen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen kuuluu siten heille. Myös Tukesin rooli uudistuu. Kun ennen valvoimme yksinomaan tuotteen turvallisuutta, valvontaa suunnataan yhä enemmän maahantuojan ja jakelijan toimintatapaan. Vaikka vastuuta jaetaan yhä enemmän toimijoille, Hannu Mattila ei usko, että Tukesin sähkötuotteiden markkinavalvonnalta loppuvat työt. Osa valmistuttajista ja maahantuojista valvoo tuotteitaan jo nyt, mutta paljon on edelleen liikkeellä myös niitä, jotka eivät suuntaa tarpeeksi huomiota tuoteturvallisuuteen. Siksi on edelleen tarpeen kerätä vaarallisia tuotteita pois kaupan hyllyiltä ja estää niitä näin pääsemästä kuluttajien käsiin, hän sanoo. n Viestintäryhmä: Anna Byckling, tiedottaja Sähkötuoteryhmä: Kimmo Hakala, turvallisuusinsinööri Kasvinsuojeluaineryhmä: Satu Rantala, ylitarkastaja Räjähteet ja painelaitteet -ryhmä: Tiina Rissanen, ylitarkastaja alkaen Kemikaalien rekisteripalvelut -ryhmä: Minna Valtavaara, ylitarkastaja Kaivosryhmä: Jani Jäsberg, ylitarkastaja Anniina Oksanen, ylitarkastaja Kemikaalien markkinavalvonta -ryhmä: Heli Halonen, ylitarkastaja Markus Mäki, tarkastaja alkaen Jussi Ollikka, tarkastaja alkaen Paineelliset järjestelmät -ryhmä: Laura Lähdekorpi, toimistosihteeri alkaen Nina Vuontisjärvi, turvallisuusinsinööri Teollisuus- ja kuluttajakemikaaliryhmä: Jarkko Loikkanen, ylitarkastaja Helena Niemelä, ylitarkastaja T&K- ja laaturyhmä: Heikki Mustonen, lakimies Katri Virkkunen, ylitarkastaja Tietohallintoryhmä: Simo Heinonen työskentelee siviilipalvelusmiehenä Sisäiset palvelut -ryhmä: Sami Rantanen työskentelee siviilipalvelusmiehenä Uudet julkaisut Pienyritysten kemikaalija turvallisuusriskien hallinta Turvallinen koti lapselle Tukes-katsaus 19

20 painelaitteet pelastustoimen laitteet kemikaalit ilotulitteet kaivokset tekstiilit hissit sähkölaitteet biosidit kosmetiikka rakennustuotteet jalometallituotteet Turvallinen, luotettava ja ekologisesti kestävä yhteiskunta lelut kasvinsuojeluaineet kullanhuuhdonta henkilösuojaimet malminetsintä mittauslaitteet kylpylät Helsinki Opastinsilta 12 B 3. krs PL 66, Helsinki Tampere Kalevantie Tampere vaarallisia aineita käsittelevät laitokset ja varastot öljysäiliöt Rovaniemi Valtakatu Rovaniemi puh (vaihde)

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 2 2013 katsaus 14 Tulossa ohjeita verkkokaupankäyntiin 12 Kemikaalien markkinavalvonta siirtyi Tukesille Laitostarkastus on myös oppimistilaisuus 8 Aki

Lisätiedot

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Loistavia tuloksia EMRP-hankkeissa Akkreditoinnin merkitys kasvaa 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti

Lisätiedot

HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS

HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 5/2013 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Liha-ala kehittynyt huimasti Virusten hallinta vaatii monia keinoja HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara4 2007 AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

Turvallisuutta yli rajojen

Turvallisuutta yli rajojen 2/2006 Turvallisuutta yli rajojen Miten tällainen toimintaympäristön muutos, heijastuu teollisten turvallisuus- ja luotettavuusasioiden hallintaan? Viranomaistoiminnan näkökulmasta katsoen toimintakenttä

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

SGS FINLAND COMPACT TOUKOKUU 2012 NYT MYÖS LÄÄKINTÄLAITTEIDEN TURVALLISUUSTESTAUS

SGS FINLAND COMPACT TOUKOKUU 2012 NYT MYÖS LÄÄKINTÄLAITTEIDEN TURVALLISUUSTESTAUS SGS FINLAND COMPACT SGS FINLANDIN asiakaslehti TOUKOKUU 2012 LAATU- JA TEHDASTARKASTUKSET KIINASSA NYT MYÖS LÄÄKINTÄLAITTEIDEN TURVALLISUUSTESTAUS s. 2 PääkirjoItus LISÄTIEDOT Marianne Vorselman Marketing

Lisätiedot

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Reviisori2/2014 Innovaatioilla parempaan hallintoon Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Tutkimusja kehitystoiminnalla laatua rakentamiseen Nuorisotakuu ei vielä toimi Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus nro 17 12.5.2015 Tuoteväärennökset Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä 1 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus 1/2002 Laatutyöllä tuloksiin Laatupolitiikka ja laatutyö yleisemminkin nousivat kymmenkunta vuotta sitten näkyvästi esiin myös julkisen vallan työkaluina. Laadunhallinnan merkitys yritysten kilpailukyvyn

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot

26.-27.1.2013 Sytyke Booksprint: Ketterät projektit Lisätietoja: www.sytyke.org

26.-27.1.2013 Sytyke Booksprint: Ketterät projektit Lisätietoja: www.sytyke.org s.4 Identiteettiä pilvessä ja pilvestä s.7 Maksuliikenteen mahdollisuudet hyvässä ja pahassa 26.-27.1.2013 Sytyke Booksprint: Ketterät projektit Lisätietoja: www.sytyke.org Sytyttääkö? - Liity jäseneksi

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

TIKKURILAN ASIAKASLEHTI NRO 2 MARRASKUU 2009. 80 vuotta. asiakaskoulutusta. Lait ja direktiivit työllistävät tuotekehitystä. Kaartin kasarmi kuntoon

TIKKURILAN ASIAKASLEHTI NRO 2 MARRASKUU 2009. 80 vuotta. asiakaskoulutusta. Lait ja direktiivit työllistävät tuotekehitystä. Kaartin kasarmi kuntoon TIKKURILAN ASIAKASLEHTI NRO 2 MARRASKUU 2009 80 vuotta asiakaskoulutusta Lait ja direktiivit työllistävät tuotekehitystä Kaartin kasarmi kuntoon Tässä numerossa ULKOMAALAUS Tikkurilan ammattijulkisivutuotteista

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 SISÄLTÖ

Lisätiedot