Jos työtä on pakko tehdä, sitä tehdään sitten meidän ehdoilla!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jos työtä on pakko tehdä, sitä tehdään sitten meidän ehdoilla!"

Transkriptio

1 Jos työtä on pakko tehdä, sitä tehdään sitten meidän ehdoilla! Author : admin Vastike- ja pakkotyöläiset ovat järjestäytymässä omaksi ammattiliitoksi vastalauseena hallituksen suunnitelmille tiukentaa sosiaali- ja työttömyysturvaehtoja. Hallitus on aikeissa rajoittaa tyo?ttymyysturvaa ja ihmisten vapautta tehda? haluamiaan to?ita?. Suunnitteilla on viranomaiska?yta?nto?jen tiukentaminen siten, etta? tyo?tto?ma?n on kolmen kuukauden ammattisuojan pa?a?ttymisen ja?lkeen otettava vastaan mita? hyva?nsa? tyo?ta? puolentoista tunnin tyo?matkan sa?teella? asuinpaikastaan. Nuorten ammattisuoja ollaan peruuttamassa kokonaan. Tyo?sta? kielta?ytyminen johtaa tyo?tto?myysturvan ma?a?ra?aikaiseen katkaisemiseen. Vastaavasti ansiosidonnaisen tyo?tto?myyskorvauksen korvausaikaa ollaan lyhenta?ma?ssa? seka? lisa?a?ma?ssa? velvoitteita osallistua 1 / 4

2 tyo?llista?mistoimiin, kursseille ja tyo?voimakoulutukseen. Lisa?ksi sosiaali- ja terveysministerio? on perustanut tyo?ryhma?n, jonka tehta?va?na? on muuttaa kaikki sosiaali- ja tyo?tto?myysturva vastikkeelliseksi. Ta?ma? tarkoittaa sita?, etta? tyo?to?n on velvoitettu suorittamaan erina?isia? to?ita? tai askareita sa?ilytta?a?kseen oikeutensa ta?yteen sosiaali- tai tyo?tto?myyskorvaukseen. Tuhannet ihmiset puurtavat jo nyt puoli-ilmaiseksi erilaisissa tyo?llista?misto?issa? ja -projekteissa, tyo?toiminnassa, avotyo?ssa? tai kuntout- tavassa tyo?ssa?. Monet heista? ovat valmiiksi heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevia ihmisia?: vaikeasti tyo?llistyvia?, pa?tka?tyo?la?isia?, opiskelijoita, maahanmuuttajia, sairaita, kehitysvammaisia, vankeja tai muuten ja?rjestelma?n syrjimia?. Uhkauksilla, sanktioilla, velvotteilla ja suorilla pakkokeinoilla ollaan synnytta?ma?ssa? entista? laajemmat halpatyo?markkinat. Vastike- tai pakkotyo?ssa? olevilla on olemattomat tyo?oikeudet, riitta?ma?to?n palkka seka? ennen kaikkea entista?kin huonommat mahdollisuudet pa?a?tta?a? siita? mita? ela?ma?ssa?a?n tekeva?t ja kenen etuja heida?n tyo?nsa? palvelee. Koska tyo? on rangaistuksen tai ko?yhyyden pelossa ka?yta?nno?ssa? pakko hyva?ksya?, ja kuka hyva?nsa? voidaan asettaa mihin tyo?paikkaan tai -tehta?va?a?n tahansa, muodostavat ta?llaisia vastike- ja pakkoto?ita? tekeva?t oman tyo?ntekija?luokkansa. Ta?lta? pohjalta on pa?a?tetty perustaa Vastike- ja pakkotyo?la?isen ammattiliitto VAPAA, jonka tehta?va?na? on huolehtia vastike- ja pakkotyo?la?isten eduista seka? ajaa ja puolustaa heida?n oikeuksiaan. Vastike- ja pakkotyo? on mahdollista hyva?ksya? vain tilanteessa, jossa ta?llaiseen tyo?ho?n joutuneella on ta?ysivaltainen ja loukkaamaton oikeus osallistua pa?a?to?ksentekoon tyo?paikalla. Jos emme saa itse pa?a?tta?a? mita? teemme, missa?, miksi ja kenen rikastuttamiseksi, vaan virkamiehet sanelevat ta?ma?n puolestamme, ta?ytyy meilla? silloin olla oikeus vaikuttaa niihin olosuhteisiin, joihin meida?t on rangaistusten uhalla pakotettu, seka? siihen mita? pakkotyo?lla?mme tuotetaan. MIKA? VAPAA? VAPAA on vastike- ja pakkotyo?la?isten oikeuksia valvova ammattiliitto. Liiton toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. VAPAA:lla ei ole johtajia tai johtokuntaa, vaan kaikki toimintaan liittyva?t pa?a?to?kset tehda?a?n yhdessa? ja?senten kesken. VAPAA toimii monella tasolla. Ja?senet voivat tarpeen mukaan kera?a?ntya? yhteen laajaan yhteisrintamaan tai ja?rjesta?ytya? keskena?a?n toisistaan riippumattomiksi ryhmiksi, jotka toteuttavat itsena?isesti vastike- ja pakkotyo?la?isten edunvalvontaa, tiedotusta, solidaarisuustoimintaa tai tyo?taisteluita. Ammattiliitto on ta?ssa? yhteydessa? nimike vastike- ja pakkotyo?la?isten edunvalvonnan taktiikalle, joka yhdista?a? yhdenmukaisuuden ja vapauden arvoja jakavia ihmisia? yhteen seka? synnytta?a? erilaisia yhteistoiminnan, keskina?isen avunannon ja solidaarisuuden verkostoja. Varsinaisia muodollisia ehto- ja toiminnalle ei ole, vaan uskomme vapaaehtoisuuden, monimuotoisuuden ja muuntautumiskyvyn olevan paras tapa ajaa erilaisissa tilanteissa olevien ja?senten asiaa. Yhdista?va?t periaatteet on koottu VAPAA:n yleisjulistukseen. 2 / 4

3 VAPAA ei ole tavallinen ammattiliitto. Ja?rjesta?ytymisen tarkoitus ei ole se, etta? viranomaiset ja tyo?nteetta?ja?t saavat VAPAA:sta mieleisensa? neuvottelukumppanin pakkotyo?- markkinaneuvotteluihin, vaan vaadimme jokaisen ihmisen loukkaamattomien syntyma?oikeuksien ta?ytta? toteutumista niin tyo?paikoilla kuin yhteiskunnassa: yhdistymisvapautta, tasavertaisuutta ja poliittisia vapauksia. VASTIKE- JA PAKKOTYO? Vastiketyo? tarkoittaa ta?ytta? tyo?tto?myys- tai sosiaaliturvaa vastaan tehta?via? to?ita? tai muita aktiviteetteja. Pakkotyo?lla? tarkoitetaan suoran tai epa?suoran pakon tai painostamisen johdosta tehta?va?a? tyo?ta?. Pakko voi olla fyysisen, henkisen tai taloudellisen sanktion tai haitan uhka, virkamieska?sky, sosiaaliseen asemaan liittyva? velvoite tai jokin muu toimenpide, jonka koetaan loukkaavan vapautta valita tyo?paikka, tyo?tehta?va?t tai muut tyo?ho?n rinnastettavat aktiviteetit. Vastike- tai pakkotyo?ta? voivat olla tyo?tto?mien tyo?llista?mistoimet, vankien osallistumisvelvollisuus, opiskelijoiden loma-aikaan kohdistetut tyo?harjoittelut, kuntouttava tyo?toiminta ja avotyo?, ja kaikki muu ei-vapaaehtoisuuteen perustuva tyo? tai toiminta, jonka yllykkeena? on viranomaisten tai muiden auktoriteettien pakotus tai painostus. Siina? missa? tyo?tto?myys ja soveliaan tyo?paikan etsiminen tai kehitta?minen on perusoikeus, on sita? myo?s oikeus toimeentuloon erityisesti yhteiskunnassa jossa toimeentulon jakautuminen perustuu rakenteelliseen epa?tasavertaisuuteen. VAPAA:N YLEISJULISTUS VAPAA:n yleisjulistus on vastike- ja pakkotyo?la?isten oikeuksien ja yhteistyo?ehtojen julistus. Koska vastike- tai pakkotyo? on ei-vapaaehtoista, emme puhu varsinaisista tyo?ehdoista, vaan ehdoista, joilla suostumme yhteistyo?ho?n vastike- tai pakkotyo?tilanteessa. Yleisjulistus on ta?lla? hetkella? tyo?vaiheessa ja se on tarkoitettu julkaistavaksi VAPAA:n ensimma?isessa? yleiskokouksessa. Luonnos on luettavissa ja kommentoitavissa verkossa osoitteessahttp://vapaa.noblogs.org/yleisjulistus/. Pa?a?piirteitta?in yleisjulistuksella vaaditaan vastike- ja pakkotyo?ta? tekeva?n loukkaamatonta yhdenvertaista oikeutta osallistua tyo?paikalla kaikkiin pa?a?to?stilanteisiin, jotka suoraan tai epa?suorasti koskevat ha?nen tyo?ta?a?n, tyo?n tuloksiaan, na?ista? saatuja voittoja tai tuotantoa ja liikesuhteita, joiden osana vastike- tai pakkotyo?ta? teeteta?a?n. Esimerkiksi, jos tyo?ta? teeta?tta?va? yhtio? aiheuttaa ympa?risto?ongelmia; ka?ytta?a? alihankkijoina huonoissa oloissa tyo?skenteleva?a? halpatyo?voimaa; yhtio?ssa? on epa?reilua tuloksenjakoa; yhtio? teeta?tta?a? tyo?ntekijo?illa?a?n epa?eettisia? tai vastenmielisia? to?ita? tai sen toiminta on muuten epa?reilua, on VAPAA:n ja?senella? täysivaltainen mahdollisuus puuttua asioihin niin pitka?a?n kuin ha?n on tyo?paikalla. Jos pa?a?to?soikeutta esteta?a?n tai rajoitetaan, on VAPAA:n ja?senella? oikeus lakkoon. Yhdenvartaisuus voi toteutua vain sellaisessa pa?a?to?ksenteossa, jossa kaikilla asianomaisilla on yhta?la?inen valta. Niinpa? VAPAA:n julistuksessa viitataan toistuvasti pa?a?to?ksenteon 3 / 4

4 Powered by TCPDF ( Revalvaatio.org yksimielisyyteen. Oikeudenmukaisissa pa?a?to?ksentekotilanteissa la?hto?kohtana on kaikkien pa?a?to?ksentekoon osallistuvien yksimielisyys, eli konsensus. Edellisten lisa?ksi yhteistyo?ehdot sisa?lta?va?t yleisia? tyo?njohtoa, tyo?aikaa, lomia ja vapaaaikaa, tyo?turvallisuutta ja tyo?rauhaa koskevia ehtoja. JA?SENEKSI VAPAA:n ja?seneksi voi liittya? kuka hyva?nsa? tyo?to?n, vanki, vastike- tai pakkotyo?ssa? jo oleva, tai henkilo?, jolla on uhka joutua vastiketyo?ho?n, pakkotyo?ho?n tai muuhun tyo?toimintaan painostuksen takia tai muuten ilman omaa tahtoaan. Ja?senyyden ehtona on VAPAA:n yleisjulistuksen periaatteiden hyva?ksyminen. Ja?senyys astuu voimaan silla? hetkella? kun henkilo? ilmoittaa tavalla tai toisella todistettavasti hyva?ksyva?nsa? yleisjulistuksen sisa?llo?n ja olevansa VAPAA:n ja?sen. Ja?sen voi halutessaan ilmoittautua VAPAA:n ja?sentietokantaan la?hetta?ma?lla? nimensa? ja sa?hko?postiosoitteensa osoitteeseen Ilmoittaminen ei kuitenkaan ole va?ltta?ma?to?nta? ja?senyyden kannalta. Ja?senyys antaa ta?ysivaltaisen ja tasavertaisen oikeuden osallistua VAPAA:n kokouksiin ja pa?a?to?ksentekoon. Kokouksista ilmoitetaan VAPAA:n ja?sentietokannassa oleville henkilo?ille henkilo?kohtaisesti seka? VAPAA:n verkkosivuilla tai muulla edellisessa? kokouksessa sovitulla tavalla. Koska VAPAA ei ylla?pida? ja?senluetteloa kaikista ja?senista?a?n, on ja?sen itse velvollinen seuraamaan VAPAA:n ilmoittelua kokouksista. Orjuudesta on vain yksi tie ulos tie herruutta vastaan. 4 / 4

IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLINEN JULISTUS JOHDANTO

IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLINEN JULISTUS JOHDANTO Yhdistyneiden kansakuntien kolmas yleiskokous hyväksyi ja julkisti ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen joulukuun 10. päi-vänä 1948. Julistuksen hyväksymisen puolesta äänesti 48 maata. Mikään

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND Julkaisija: Suomen YK-liitto Töölöntorinkatu 2b, 4. krs 00260 Helsinki www.ykliitto.fi

Lisätiedot

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon?

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon? Yli 60 vuoden ajan työpainotteinen päivä on näytellyt keskeistä roolia tuhansien mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten tiellä kuntoutumiseen. Käsitteen taustalla ovat ennen muuta olleet sellaiset

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva elin. Se on yhdistyksen kokouksen valitsema ja sen alainen toimielin, jonka toisaalta tulee hoitaa lain sille nimenomaan määräämät

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot