klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Läsnä :t Risto Säkkinen Niilo Keränen Lauri Louhivirta Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja valtuuston pj valt. 1. varapj valt. 2. varapj valt. 3. varapj sh-piirin johtaja johtajaylilääkäri talousjohtaja henkilöstöjohtaja hallintolakimies sihteeri Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 37 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän yhtymähallinnossa Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

2 PÖYTÄKIRJA 3/2012 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 38 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 39 Katsaus 4 40 Liite 4 Ensihoidon palvelutasopäätös 5 41 Liite 5 Sairaanhoitopiirin tilinpäätös Liite 6 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Vastine valtuustoaloitteeseen Liite 8 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunto kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 10 Tiedoksiantoasiat 25

3 PÖYTÄKIRJA 3/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 37 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 38 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Esko Valikainen ja Tuulikki Ukkola (varalla Maire Mäki ja Juha Kukkonen) Hall 38 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Valikainen ja Tuulikki Ukkola (varalla Maire Mäki ja Juha Kukkonen). Valtuusto

4 PÖYTÄKIRJA 3/ DIAARI:38 / Katsaus - Raahen ja Oulaskankaan sairaaloiden välinen työnjako - PPSHP:n omaisuuden myynti - HCM-ensihoitajat Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi Hall 39 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: 1) Raahen ja Oulaskankaan sairaaloiden välinen työnjako - Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka ja vastuualueen johtaja Juha Tapanainen kertoivat asiasta. Katsausta jatkettiin asian 10 ( 46) jälkeen, jolloin käsiteltiin ajankohtaiset prosessit. Merkittiin tiedoksi: 2) Ajankohtaiset prosessit. Valtuusto

5 PÖYTÄKIRJA 3/ DIAARI:371 / Ensihoidon palvelutasopäätös Ensihoidon järjestäminen on ollut kuntakohtaista, mikä on johtanut siihen, että palvelutasot eri puolilla Suomea ovat olleet hyvin vaihtelevat voimaan tulleessa terveydenhuoltolaissa ( /1326, ja 46 ) ensihoidon järjestäminen on siirretty sairaanhoitopiireille mennessä. Muutoksen tavoitteena on palvelutason parantuminen niin saatavuuden kuin laadun osalta sekä kansalaisten tasavertaisuus. Ensihoidon järjestämistä ohjeistetaan lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (340/2011) ensihoitopalvelusta (liite 1) sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohjekirjalla 2011:11 (Ensihoidon palvelutaso; Ohje ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi sairaanhoitopiireille, liite 2). Sairaanhoitopiiri voi järjestää ensihoidon omana toimintana, yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa tai hankkimalla palvelun muulta toimijalta. Ensihoidon järjestämiseksi sairaanhoitopiirien on tehtävä palvelutasopäätös, jonka valtuusto hyväksyy. Palvelutasopäätökseen määritellään ensihoitopalvelun sisältö sairaanhoitopiirin alueella. Tavoitteena on 1) turvata palvelutarpeeltaan samanlaisille alueille samantasoinen palvelu; 2) tuottaa käytettävissä olevilla resursseilla ensihoitopalvelua mahdollisimman tehokkaasti, ja 3) tavoittaa valtaosa alueen ensihoitoa tarvitsevista potilaista tavanomaisesta elinympäristöstään (koti, työpaikka, yms.) alueellisesti määritellyssä enimmäisajassa. Palvelutasopäätöksen toteutumista seurataan ja sen sisältöä voidaan tarvittaessa muuttaa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin on järjestettävä oman alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Ensihoitopalvelu on terveydenhuollon päivystävä peruspalvelu, jonka tulee kattaa koko sairaanhoitopiirin alue tehokkaasti. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on valmistellut palvelutasopäätöstä lain voimaantulosta lähtien. Aluksi kartoitimme nykyisen palvelutason ja tuottamismallit ja kustannukset alueellamme. Valmistelutyöstä on raportoitu omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmälle, jonka asettamien linjausten pohjalta työtä on tehty. Peruslinjauksina oli palvelutason noston porrastaminen ja monituottajamalli siten, että kaksi aluetta tullaan hoitamaan yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa ja neljä aluetta kilpailutetaan. Syksyllä 2011 esitys oli lausunnoilla kunnissa ja saatujen lausuntojen pohjalta palvelutasopäätöstä muokattiin. Alkuvuodesta 2012 käytiin kunnissa esittelemässä päätöstä ja kuntakierroksella saatujen kommenttien pohjalta päätösesitystä vielä muokattiin. Valtuusto

6 PÖYTÄKIRJA 3/ Kuntakierroksiin liittyvä aineisto löytyy PPSHP:n internet-sivuilta (ammattilaisille / ensihoito / ensihoidon palvleutasopäätöksen valmistelua). Yhteenveto ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen aluekierroksista on liitteenä 3. Kustannukset ja niiden jako on myös keskusteluttanut, vaikka se ei varsinaisesti kuulu palvelutasopäätökseen. Selvitystemme mukaan tällä hetkellä toiminnassa olevan ensihoitojärjestelmän kustannusarvio on n. 15 milj. euroa. Hinta muodostuu kunnilta saatujen ensihoitoon liittyvien kustannusten ja KELA:n sairaanhoitopiirin alueelle maksamien korvausten perusteella. Kunnilta kerätyissä ensihoidon kustannuksia koskevissa tiedoissa on puutteita, koska esimerkiksi kaikki kunnat eivät ole toimittaneet kustannuksia koskevia tietoja. Kelan tiedot löytyvät suoraan heidän tilastoista. Tulevan ensihoitojärjestelmän kustannuksia on arvioitu valtakunnallisten ensihoitoyksiköiden hinta-arvioiden perusteella. Esimerkiksi yhden 24/7 välittömässä valmiudessa olevan ensihoitoyksikön kustannus vuodessa on noin euroa. Vuoden 2013 alusta ensihoitohenkilöstön peruskoulutusvaatimukset nousevat, yksikkömäärä lisääntyy ja yksiköiden valmius paranee. Tästä aiheutuva hinnan nousu tulee olemaan koko sairaanhoitopiirin alueella noin 3,2 milj. euroa. Vuoden 2018 alusta voimaan tuleva lopullinen suunnitelma nostanee nykyisiä kustannuksia noin 6,2 milj. euroa. Kunnallisjohdon kokoontuessa Oulussa PPSHP:n perussopimuksen muuttamiseksi, sovittiin samalla, että ensihoidon kustannusten jakoa varten sairaanhoitopiirin johtaja asettaa työryhmän. Ensivaste sisällytetään palvelutasopäätökseen. Tulevan ensivastetoiminnan kustannukset on arvioitu nykyisten tehtävämäärien ja nykyisen hintatason mukaan. Ensivasteen kustannukseksi on arvioitu sairaanhoitopiirin alueella euroa. Palvelutasopäätösesitys on liitteenä 4. Liitteet Liite 1: STM:n asetus (340/2011) ensihoitopalvelusta Liite 2: STM:n ohje 2011:11 Ensihoidon palvelutaso; ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimikseksi sairaanhoitopiireille Liite 3: Yhteenveto ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen aluekierroksista Liite 4: Palvelutasopäätösesitys Liite 5: Nykyvalmiudet ja suunnitellut valmiudet Ensihoidon ja päivystyksen johtaja Matti Martikainen ja ensihoidon projektityöntekijä Iiro Anttila esittelevät asian kokouksesssa. Valtuusto

7 PÖYTÄKIRJA 3/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: esittää, että valtuusto päättää 1) hyväksyä liitteenä 4 olevan esityksen palvelutasoksi 2) käynnistää neuvottelut Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten kanssa ja kilpailutuksen muilla alueilla; 3) todeta, että ensihoidon kustannusten jaosta päätetään talousarvion 2013 käsittelyn yhteydessä 4) että hallitus voi tehdä täsmennyksiä ja muutoksia mm. kuvattuihin alueisiin Hall 40 Ensihoidon ja päivystyksen johtaja Matti Martikainen ja ensihoidon projektityöntekijä Iiro Anttila esittelivät asian. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Kuntien kommentit liite Valtuusto

8 PÖYTÄKIRJA 3/ DIAARI:91 / Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2011 Tilinpäätöstä koskevat säännökset Toimintakertomusta koskevat säännökset Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntayhtymäkonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 mukaan kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Tilinpäätöksen laadinnasta on säännökset kuntalaissa ja kirjanpitolaissa. Kuntayhtymän hallitus laatii tilinpäätöksen tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja antaa sen kuntayhtymän johtajan ja hallituksen jäsenten allekirjoituksen jälkeen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan otettava kantaa, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tilintarkastuskertomukseen liittyvien asioiden valmistelu kuuluu tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan on näin ollen myös otettava kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen. Tältä osin tilinpäätöstä käsitellään valtuustossa tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta. Sen sijaan itse tilinpäätös on hallituksen laatima ja se käsitellään valtuustossa hallituksen valmistelun pohjalta. vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Kuntalain 68 :n mukaisesti toimintakertomus on osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntalain 69 :n mukaisesti hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittämistä koskevista tärkeistä seikoista. Kirjanpitoasetuksen mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuudesta. Valtuusto

9 PÖYTÄKIRJA 3/ Sairaanhoitopiirin tilinpäätös vuodelta 2011 Tilinpäätös 2011 Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista. Esityslistan liitteenä oleva Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu seuraavista asiakokonaisuuksista: 1. Toimintakertomus 2. Talousarvion toteutuminen 3. Tilinpäätöslaskelmat 4. Tilinpäätöksen liitetiedot 5. Allekirjoitukset ja merkinnät 6. Luettelot ja selvitykset 7. Liiteosa Määrä-, tunnusluku- ja taloudellisuustavoitteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa sai jäsenkuntien väestöstä erikoissairaanhoitoa eri potilasta, mikä on 2,2 % enemmän kuin vuonna Sairaanhoidon palvelujen määrätavoitteista laskutettavien avohoitokäyntien tavoite ylittyi 7,2 %, ja avohoitokäynnin kokonaismäärä oli 5,6 % suurempi vuoteen 2010 verrattuna. Avohoitokäynneistä erityisesti perusterveydenhuollon päivystyskäynnit kasvoivat yli 6,4 %, erikoissairaanhoidon osalta käyntien määrä kasvoi 5,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuodeosastohoidon jaksojen määrä oli 7,7 % arvioitua pienempi ja toteutuneiden hoitojaksojen lukumäärä (56 257) oli 1,5 % pienempi kuin vuonna Vuodeosastohoidon hoitopäivämäärä ( ) oli 5,2 % alhaisempi kuin talousarviossa ennakoitiin ja vähennystä vuoteen 2010 verrattuna muodostui hoitopäivää. Potilaiden hoidon siirtyminen yhä enemmän avohoitoon on sairaanhoitopiirin perustavoitteen mukaista. Hoidossa olleiden jäsenkuntien potilaiden määrä ( ) oli noin arvioitua suurempi, mikä on talousarviossa asetettua tavoitetta 2,9 % korkeampi. Kehitysvammahuollon osalta laitoshoidon hoitopäivien määrä laski edelleen voimakkaasti. Laitoshoidon käyttö oli 13,9 % vähäisempää kuin vuonna Asumispalveluja käytettiin 0,7 % enemmän kuin edellisenä vuon- Valtuusto

10 PÖYTÄKIRJA 3/ na. Sen sijaan neuvolapalvelujen käyttö ylitti suunnitelman yli 38 %. Kyseinen kehitys on sekä sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon että valtakunnallisten tavoitteiden suuntainen. Vuodeosastoilla hoidettujen keskimääräinen hoitoaika (4,8 vrk) laski 0,1 vuorokautta edelliseen vuoteen verrattuna ollen kuitenkin 0,1 vuorokautta tavoitetasoa (4,7 vrk) korkeampi. Päiväkirurgisten leikkausten osuus kaikista leikkauksista oli 38,6 prosenttia ja ajanvaraukseen perustuvista leikkauksista päiväkirurgian osuus oli viime vuonna 52,4 prosenttia. Molempien toteutuma on edellisvuotta ja talousarviossa asetettua tavoitetta parempi. Jäsenkuntien laskutus asukasta kohti oli 827 euroa vuonna 2011, mikä ylittää toiminta- ja taloussuunnitelman luvun 12 eurolla/asukas. Kasvua vuoteen 2010 verrattuna on 50 euroa/asukas. Jäsenkuntalaskutuksen arvioitua suurempi kasvu pohjautuu hoidossa olleiden potilaiden ennakoitua merkittävästi suurempaan määrään sekä sairaanhoitopiirin vastuulle jäsenkunnilta, erityisesti Oulun kaupungilta siirtyneiden uusien toimintojen johdosta. Lisäksi hoitotakuun velvoitteiden vaatima lisätyö ja arvioitua korkeampi hoidon tarve ovat omalta osaltaan lisänneet jäsenkuntalaskutuksen ennakoitua suurempaa kasvua. Sairaanhoitopiirin talousarvion tuloslaskelman mukaiset sairaanhoidon välitettyjen palveluiden tulojen ja menojen määrärahat toteutuivat joulukuussa tarkistetun talousarvion mukaisesti 15,7 milj. euron suuruisina (TA 16,0 milj. euroa). Kasvua edelliseen vuoteen on noin 1,0 milj. euroa. Tuloslaskelman rahoituskulujen netto-osuuden osalta vuosi 2011 toteutui -1,15 milj. euron suuruisena, kun talousarviossa summaksi arvioitiin -1,0 milj. euroa. Ylitys talousarvioon nähden on euroa. Ylitys johtuu arvioitua korkeammasta korkotasosta sekä talousarviolainojen suunnitelmasta poikkeavista nostoajankohdista. Lainakanta kasvoi tilikauden aikana yhteensä 19,1 milj. eurolla 94,6 milj. euroon 75,5 milj. euron tasosta. Talousarvion sitovana tavoitteena lainakannan muutoksen osalta oli 19,7 milj. euroa. Toimintakertomuksen eri osissa on esitetty valtuuston sitovuusmäärittelyn mukaisesti tulosalueiden talouden ja toiminnan toteuma asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Hoitoonpääsyyn liittyvät säännökset Säännösten mukaan lähetteen perusteella tapahtuva hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Lähetteiden käsittelyaika on joissakin sairaanhoitopiirin yksiköissä edelleen liian pitkä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 2 vrk, mutta yli määräajan (21 vrk) käsittelyä odottaneita lähetteitä kaudella oli 1,6%. Toukokuun alusta 2011 lähtien myös ensikäyntien osalle on säädetty aikarajat. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoissairaanhoidon arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on Valtuusto

11 PÖYTÄKIRJA 3/ saapunut. Ensikäyntiä odottavien osalta tilanne on tältä osin huonohko; yli 3 kk odottaneita oli yhteensä Hoitoon pääsyn osalta tilanne on säilynyt kohtuullisen hyvänä; yli 6 kuukautta leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottaneita oli vuoden lopussa 89. Vuoden 2010 lopussa näitä potilaita oli 54. Maaliskuun alussa 2011 toimintansa aloittaneen uuden avohoitotalon rooli on hyvin keskeinen jäsenkuntiemme asukkaiden hoitoon pääsyn turvaamisessa lähivuosina. Avohoitotaloon sijoittuu myös Oulun kaupungin kuvantamistoiminta. Taloudellinen tilanne Talouden tunnusluvuilla mitattuna sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne vuonna 2011 vakaantui edelleen. Tilikauden ylijäämä on 3,0 milj. euroa, mikä on 1 % -yksikön alhaisempi kuin vuoden 2010 ylijäämä. Edellisten tilikausien alijäämät on saatu katettua ja sairaanhoitopiirin kertynyt ylijäämä on yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiirin tuloksen tulisi olla vuosittain ylijäämäinen, jotta toiminta olisi kustannusvastaavaa ja myös lainojen lyhennykset voitaisiin hoitaa tulorahoituksella. Sairaanhoitopiirin taseen loppusumma on 358 milj. euroa. Vastattavaa puolella jäsenkuntien peruspääoma on 148,6 milj. euroa, edellisten tilikausien ylijäämä 1,5 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 3,0 milj. euroa. Oma pääoma on yhteensä 153,8 milj. euroa. Taseen vastattavaa puolelle sisältyy tehtyjä investointivarauksia yhteensä 11,5 milj. euroa kohdistettavaksi OYS:n rakennushankkeisiin ja peruskorjauksiin. Huolimatta ylijäämäisestä tuloksesta sairaanhoitopiirin omavaraisuusaste heikkeni ollen tilikauden lopussa 46,2 % (49,6 %). Vuosikatteen ja poistojen suhdeluku vuonna 2011 on 114 %, kun vuonna 2010 se oli 144 %. Merkittävien rakennusinvestointien takia sairaanhoitopiirin velkaantuminen jatkui suunnitelman mukaisesti ja lainanhoitokate heikkeni ollen vuoden lopussa 3,5 (6,1). Lainanhoitokyky säilyi kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Investointien tulorahoituksen prosenttiosuus heikkeni myös ollen 61,9 % (66,2 %). Kassan riittävyyden päivämääräluku oli vuoden 2011 lopussa 26 päivää, vuoden 2010 vastaavana ajankohtana 25 päivää. Toimintatuotot Tilinpäätöksen mukaan sairaanhoitopiirin vuoden 2011 toimintatuotot 520,4 milj. euroa ylittävät talousarvion 2,1 % ja olivat 6,6 % (32,1 milj. euroa) suuremmat kuin vuonna Vähentämällä siirtyneiden toimintojen ja kertaluonteisten erien osuus toimintatuotoista on vertailukelpoinen sairaanhoitopiirin tulojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna noin 4,3 %. Jäsenkuntalaskutus oli kertomusvuonna 331,6 milj. euroa, ja se kasvoi vuoteen 2010 verrattuna 7,4 %. Jäsenkuntalaskutus ylitti käyttösuunnitelman 2,2 %. Jäsenkuntalaskutuksen osalta edellisvuoteen nähden vertailukelpoinen luku on 6,2 %. Sairaanhoidollisten palvelujen myynti (51,4 milj. euroa) erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille jäsenkuntien ulkopuolisille kasvoi 10,4 %. Valtuusto

12 PÖYTÄKIRJA 3/ Muiden toimintatuottojen osuus ylitti suunnitelman 1,2 miljoonalla eurolla. Tähän tuottoerään kirjautui toimintavuonna tapahtunut Tahkokankaan alueella sijaitsevan tontin myynti 0,4 milj. euroa, lakisääteisestä tapaturmavakuutusta koskevan varauksen purku 0,6 milj. euroa sekä shp:lle Oulun kaupungilta siirtyneiden henkilöiden siirtymähetkeen mennessä ansaitut pitämättä ja korvaamatta olevat vuosilomat, lomakorvaukset ja lomarahat yhteensä 0,35 milj. euroa. Toimintakulut Sairaanhoitopiirin alkuperäistä talousarviota tarkistettiin joulukuun valtuuston kokouksessa toimintakulujen osalta yhteensä 16,5 milj. eurolla (3,4 %). Sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat viime vuonna 496,4 milj. euroa. Kulujen toteutuma talousarviossa on 100,35 % ja kulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 7,2 %. Huomioimalla kulujen kasvuun vaikuttaneet siirtyneet toiminnot on vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu 4,1 %. Tämä luku sisältää välitettyjen palvelujen kasvun. Vertailua edellisen vuoden toiminnan kuluihin hankaloittaa siirtyvät toiminnot, joita ovat mm. kuvantamistoimintoihin ja puhtaanapitoyksikköön Oulun kaupungilta siirtyneet henkilöt. Toimintakulujen kasvu on ennakoitua suurempi ja myös omistajastrategista linjausta korkeampi. Ylitys on huomioitu vuoden 2012 talousarvion laadinnassa. Jotta pysymme omistajastrategisen linjauksen mukaisessa menokehyksessä edellyttää se, että toiminnan volyymi ei tule vuoden 2012 aikana kasvamaan. Alkuperäinen talousarvio ylittyi välitettyjen palvelujen osalta n. 3,6 milj. euroa muissa sairaanhoitopiireissä, pääasiassa HUS:ssa, hoidettujen vaikeiden sairauksien mm. elinsiirtojen takia. Edellisen vuoden toteumaan nähden välitettyjen palveluihin kertyi kasvua 6,3 % (0,9 miljoonaa euroa). Jäsenkuntien potilaita ohjattiin myös kansallisen erikoissairaanhoidon työnjaon mukaisesti tai heitä joutui muilla paikkakunnilla oleskellessaan muiden sairaahoitopiirien hoitoon. Hoitotakuun tavoitteiden saavuttamisen johdosta sairaanhoitopiiri osti n. 4,0 milj. euron edestä ulkopuolisilta palvelun tuottajilta palveluja. Tähän liittyen sairaanhoitopiirin oma henkilökunta teki lisätöitä noin 2,4 milj. euron palkkasumman verran. Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstömenot, kasvoivat vuoteen 2010 verrattuna 6,7%. Vertailukelpoisella tavalla laskettuna henkilöstömenojen kasvu oli 3,5 %. Henkilöstömenot olivat 317,0 milj. euroa vuonna 2011, mikä on 64 % sairaanhoitopiirin kokonaismenoista. Korjattuun talousarvioon nähden varatut henkilöstömenojen määrärahat ylittyivät ainoastaan 57 tuhannella eurolla. Henkilöstömenojen kasvu pysyi kohtuullisena perustuen siihen, että sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti työpanoksen määrää ei kasvateta. Lomapalkkavelan laskentatavassa tapahtui tilikauden aikana muutos. Uudessa kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa B- vuosilomataulukot poistettiin ja lomakorvaus määräytyy ns. vanhojen A- taulukoiden vuosilomapäivien mukaan. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistuksen mukaisesti tämä aiheutti ylimääräisen noin 3 miljoonan euron lisäkirjauksen. Valtuusto

13 PÖYTÄKIRJA 3/ Aineet, tarvikkeet ja tavaraostot pysyivät käyttösuunnitelman mukaisella tasolla, 93,7 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 9,2 %. Apteekkitarvikemenot olivat noin 1,0 milj. euroa alhaisemmat kuin edellisenä vuonna (-3,6 %). Hoito-, kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeiden sekä kuntoutustarvikkeiden menokehitys oli yhteensä noin 7,1 milj. euroa korkeampi kuin edellisenä vuonna (kasvua yhteensä 18,5 %). Näiden tarvikeryhmien suurehkosta menokehityksestä selittää osan kertakäyttöisiin tarvikkeisiin siirtyminen ja osan ns. välivarastojen laskennasta luopuminen. Aiemmin radiologian ja kardiologian tarvikkeet on inventoitu ja arvostettu tilinpäätöksessä erikseen. Summa oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä n. 1,1 milj. euroa, mikä vuoden 2011 tilinpäätöksessä kirjattiin kuluksi. Potilasvakuutusmeno oli vain 3,7 milj. euroa, mikä on 1,7 milj. euroa suurempi kuin vuonna Tilikauden tulos Tuloslaskelman mukainen vuosikate oli kertomusvuodelta 24,4 milj. euroa. Vuosikate heikkeni 2,1 milj. eurolla vuoden 2010 vuosikatteesta. Sairaanhoitopiirin poistot kasvoivat merkittävästi edellisestä vuodesta (16,2 %) johtuen mm. avohoitotalon käyttöönotosta. Poistot olivat 21,4 milj. euroa (edellisenä vuonna 18,5 milj. euroa). Investointien bruttomenoiksi vuodelle 2011 vahvistettiin alkuperäisessä talousarviossa 35,5 milj. euroa. Valtuuston vahvistamien talousarviomuutosten jälkeen investointimenoihin varattiin kaikkiaan 47,6 milj. euroa. Investoinneista toteutui vuoden 2011 aikana 39,5 miljoonaa euroa. milj. euroa. Investoinneista noin 7 milj. euroa siirtyi toteutettavaksi vuodelle Näistä ohjelmistojen, koneiden ja laitteiden osuus on 4,8 milj. euroa ja rakennusten osuus 2,2 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos on ,70 euroa ja tilikauden ylijäämä poistoeron kirjauksen jälkeen muodostuu ,74 euroa. Sairaanhoitopiirin henkilöstö Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2011 aikana keskimäärin henkilöä. Luvussa ovat mukana myös eri syistä virka- tai työvapaalla olevat henkilöt sekä heidän sijaisensa. Keskimääräinen henkilöstömäärä nousi edellisestä vuodesta 153 henkilöllä. Henkilöstön kokonaismäärää lisäsi uuden avohoitotalon käyttöönotto, mikä edellytti merkittävää henkilöstöresurssilisäystä sekä operatiiviseen toimintaan että tukipalveluihin. Lisäksi sairaanhoitopiirin toiminnaksi siirtyi kuntayhteistyön mukaisin sopimuksen mm. Oulun kaupungin ja Haukiputaan kunnan radiologian palvelut. Toimintavuonna perustettiin uusi alueellinen apuvälinekeskus ja Oulun Serviisi -liikelaitokselta osa sairaalahuoltopalveluista siirtyi sairaanhoitopiirin Sairaalahuolto- ja välinehuolto vastuualueen tehtäväksi, mikä lisäsi henkilöstömäärää. Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä vaihteli suuresti eri kuukausina ollen ylimmillään kesäkuussa henkilöä. Henkilöstömäärän vaihteluun vaikuttavat eniten vuosilomat, jotka nostavat kesällä sijaistarvetta. Valtuusto

14 PÖYTÄKIRJA 3/ Henkilöstön lukumäärä oli henkilöä. Oulun yliopistollisessa sairaalassa työskenteli vuoden lopussa henkilöä, Oulaskankaan sairaalassa 366 ja Visalan sairaalassa 150 henkilöä sekä kehitysvammahuollon palveluksessa 328 henkilöä. Terveydenhuoltoala on varsin naisvaltainen ala, miesten osuus koko henkilöstöstä oli vuoden lopussa 16,7 % (1 147 miestä), naisten osuus vastaavasti 83,3 % (5 722 naista). Miesten ja naisten suhteellisessa osuudessa ei tapahtunut juuri muutosta edellisvuoteen. Henkilöstömäärät tulosalueittain ja eri henkilöstöryhmittäin on esitetty liitteenä tämän tilinpäätöksen lopussa. Vakinaisessa palvelussuhteessa oli vuoden lopussa 76,9 % henkilöstöstä (5 283 henkilöä). Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan suhteellinen osuus nousi hieman ollen vuoden lopussa 23,1 % (22,6 % ). Määräaikaista henkilökuntaa oli vuoden lopussa suhteellisesti eniten lääkäreiden ryhmässä, mikä selittyy vakanssien alhaisella täyttöasteella. Osa-aikaisena työskenteli vuoden aikana keskimäärin 715 henkilöä. Osaaikatyötä tekeviä oli suhteellisesti eniten (13,1 %) tutkimusta- ja hoitoa avustavien henkilöstöryhmässä. Lisäksi lakisääteisellä osittaisella hoitovapaalla oli vuoden aikana yhteensä 423 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä sairaanhoitopiirissä oli 44,0 vuotta. Naisten ja miesten keski-iässä oli noin yhden vuoden ero (miehet 43,4 vuotta, naiset 44,1 vuotta). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,6 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön 35,2 vuotta. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna korkein keski-ikä oli huoltohenkilöillä ja tutkimusta ja hoitoa avustavien ryhmässä 48,6 vuotta. Lääkäreiden ammattiryhmässä keski-ikä oli alhaisin 41,8 vuotta. Sairaanhoitopiirissä siirtyi eläkkeelle kertomusvuoden aikana 196 henkilöä, lähes saman verran kuin edellisvuonna. Kaikista eläketapahtumista vanhuuseläkkeelle siirtymisen osuus oli yli puolet (50,5 %). Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa 77 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja osakuntoutustuella 164 henkilöä. Määräaikaisella kuntoutustuella vuoden aikana oli 46 henkilöä. Eläkepoistuma sairaanhoitopiirissä vuonna 2011 oli 2,9 %, mikä oli jonkin verran alempi kuin koko kunta-alalla keskimäärin (3,2 %). Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuonna 2011 eläkkeelle siirtyneiden keskiikä oli 59,7 vuotta (58,8 vuotta vuonna 2010 /Kevan uusin tilastopäivitys). Kuntatyöntekijät Suomessa jäivät vuonna 2011 eläkkeelle keskimäärin 59,8-vuotiaina, mikä oli lähes sama kuin edellisvuonna. Sairaanhoitopiirissä on laadittu erillinen henkilöstökertomus, joka on kokonaisuudessaan tilinpäätöksen liiteosassa. Valtuusto

15 PÖYTÄKIRJA 3/ Talousjohtajan ehdotus: päättää a) allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen b) esittää valtuustolle tilikauden ,70 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - poistoeroa vähennetään ,04 euroa, - tilikauden ylijäämä ,74 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille, c) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle, d) saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi, e) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen mahdollisia painatuksen edellyttämiä teknisiä korjauksia. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 41 Talousjohtaja Jarkko Raatikainen ja johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka esittelivät asian. Kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa oli kehitysjohtaja Pasi Parkkila. Kokouksessa jaettiin tilinpäätöksen korjattu sivu 170. Kokouskutsun sivun 10 esittelytekstin kolmannen kappaleen viimeinen virke "Potilasvakuutusmeno oli vain 3,7 milj. euroa, mikä on 1,7 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2010." Muutetaan siten, että vain-sana poistetaan. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

16 PÖYTÄKIRJA 3/ DIAARI:92 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Tausta Oulun kaupunginvaltuusto sekä Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnanvaltuustot ovat päättäneet, että kaikki kyseiset kunnat lakkaavat ja perustetaan uusi yhdistynyt kunta, jonka nimi on Oulun kaupunki. Valtioneuvoston päätöksellä nro 866 on kyseinen kuntajaon muutos hyväksytty ja asiasta on annettu tätä koskeva asetus n:866. Kaikki kyseiset monikuntaliitoksen kunnat ovat tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntia. Monikuntaliitosta valmisteleva uuden Oulun yhdistymishallitus on käsitellyt kokouksessaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamista liittyen uuden Oulun muodostamiseen. Yhdistymishallitus on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se tekee muille Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kuntien valtuustoille hyväksyttäväksi seuraavat perussopimuksen muutosesitykset: 1. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksesta poistetaan Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien nimet. 2. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen luvun 2, pykälä 7 nykyinen teksti: Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. muutetaan muotoon: Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmekymmentäviisi (35) prosenttia kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. 3. Uusi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus tulee voimaan alkaen (liite). Valtuusto

17 PÖYTÄKIRJA 3/ Jäsenkuntien neuvottelu Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat ja kunnanjohtajat ovat käyneet edellä mainitusta asiasta keskinäisen neuvottelun Oulussa Neuvottelussa on päädytty seuraavaan esitykseen kohdan 2 osalta: Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmekymmentäkolme (33) prosenttia kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Neuvottelussa sovittiin myös, että Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on aktiivinen tässä asiassa ja lähettää neuvottelussa sovitut asiat eteenpäin jäsenkuntien valtuustoille. Nykytilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen 7 :n mukaan äänimäärä voi olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Edellä kerrottuun perustuen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 7 esitetään jäsenkunnille muutettavaksi vastaamaan muuttuvaa tilannetta. Päätösmenettely Paras -laki Voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa kuntalain säätämässä järjestyksessä. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Jos kunnan on lain mukaan oltava kuntayhtymän jäsen jollakin toimialalla ja määrätyllä alueella, voidaan kuntayhtymän perussopimusta muuttaa, jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumusta velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. Kunta- ja peruspalvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) 6 :n mukaan laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolain 7 :ssä lueteltuihin kuntayhtymiin. Kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhtymään. Äänivallasta kuntayhtymässä on voimassa, mitä erikoissairaanhoitolain 17 :ssä säädetään, jolleivät kunnat toisin sovi. Lain 15 :n mukaan laki on voimassa vuoden 2012 loppuun. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää - hyväksyä alla olevan ehdotuksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n muuttamiseksi alkaen ja Valtuusto

18 PÖYTÄKIRJA 3/ lähettää sen jäsenkuntien kunnan-/kaupunginvaltuustojen käsiteltäväksi ja ehdottaa, että ne valtuuston päätöksellä päättäisivät muuttaa voimassa olevan Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymän ehdotuksen mukaiseksi. Perussopimuksen 3 :ssä luetellut kuntayhtymän jäsenkunnat päivitetään vastaamaan tilannetta siten, että Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksesta poistetaan Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli- Iin kuntien nimet. Voimassa oleva perussopimus: 7 Valtuuston jäsenten lukumäärä, toimikausi ja äänivalta Jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän valtuustoon jäseniä seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä tai vähemmän tai enemmän 5 Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa. Valtuusto

19 PÖYTÄKIRJA 3/ Ehdotus perussopimuksen muuttamiseksi: 7 Valtuuston jäsenten lukumäärä, toimikausi ja äänivalta Jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän valtuustoon jäseniä seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä tai vähemmän tai enemmän 5 Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmekymmentäkolme (33) prosenttia kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa Hall 42 Kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa oli kehitysjohtaja Pasi Parkkila. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

20 PÖYTÄKIRJA 3/ DIAARI:93 / Vastine valtuustoaloitteeseen Valtuutettu Jorma Kivioja valtuutettu Markku Laitilan kannattamana on tehnyt valtuustoaloitteen , että sairaanhoitopiiri järjestää iltakoulun/infon ennen talousarviokokousta valtuustolle. Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen vastine valtuustoaloitteeseen: Valtuuston työjärjestyksen 2 mukaisesti valtuustoaloitteeseen ei ole vielä annettu kirjallista vastausta. Kuitenkin sairaanhoitopiiri on järjestänyt iltakoulun valtuustoaloitteen mukaisesti vuoden 2010 syksyllä. Vuonna 2011 iltakoulua ei järjestetty. Sairaanhoitopiirin valtuusto saattaa kokoontua toimintavuoden aikana ainoastaan kaksi kertaa: kesäkuussa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ja joukukuussa talousarvion käsittelyn yhteydessä. Valtuuston kokouksia ennen on järjestetty informaatiotilaisuus valtuutetuille. Kyseiset infotilaisuudet ovat olleet aikataulullisista syistä melko lyhyitä ja niiden sisältämää informaatiota on jouduttu rajaamaan ainoastaan keskeisiin asiakohtiin. Yhtymähallinnon mielestä on tarkoituksenmukaista lisätä valtuutettujen saaman informaation määrää sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston iltakoulu on hyvä tapa kertoa sairaanhoitopiirin ajankohtaisista asioista laajemmin. Talousjohtaja ehdottaa, että sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenille ja heidän varajäsenilleen järjestetään vuosittain infotilaisuus ennen talousarviokokousta. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy valtuustoaloitteeseen annetun vastineen ja antaa sen tiedoksi valtuustolle Hall 43 Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi. Kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa oli kehitysjohtaja Pasi Parkkila. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

21 PÖYTÄKIRJA 3/ DIAARI:58 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunto kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Valtiovarainministeriö on lähettänyt päivätyn lausuntopyynnön Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista, liite 1. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiriin lausuntoa pyydetään 1. kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä ja esityksistä sekä 2. selvityksen vaikutuksista. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausuntoluonnos on liitteenä 2. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: käy keskustelun lausuntoluonnoksen pohjalta ja antaa lausunnon valtiovarainministeriölle Hall 44 Kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa oli kehitysjohtaja Pasi Parkkila. Kokouksessa jaettiin STM:n asettamispäätös (STM020:00/2012) "Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys" (liite 1 44). Päätös: kävi keskustelun ja hyväksyi valtiovarainministeriölle annettavan liitteenä olevan lausunnon Liite 2 44 Valtuusto

22 PÖYTÄKIRJA 3/ DIAARI:39 / Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, PPSHP:n aloiteasiamiehen määrääminen, päätös 7/2012; Kokonaisturvallisuus terveydenhuollossa -projektin hallinnointi, koordinointi ja kustannusten hyväksymisvaltuudet, päätös 8/2012; ErvaKpp-hankkeen toiminnallisesta toteutuksesta vastaavan vastuuyksikön muutos, päätös 10/2012; kylmän ja kuuman ympäristön terveysriskien ehkäisymalli -hankkeen (KYTEM) ohjausryhmän kokoonpanon päivitys, päätös 11/2012; yhtymähallinnon vastuualuejohtajat, heihin rinnastettavat henkilöt, vastuuyksikköpäälliköt sekä heidän henkilöstöhallinnollisen päätösvallan ja hankintavaltuuksien PÄIVITYS, päätös 12/2012 (kumoaa päätöksen 48/2010); tulospalkkauksen perusteiden määrittäminen medisiinisen tulosalueen syöpätautien ja hematologian vastuualueelle, päätös 13/2012; tulospalkkauksen perusteiden määrittäminen sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen potilashoidon palvelut vastuualueelle, sairaalahuollon toimialueelle, lääkintätekniikan yksiköihin sekä laboratorioon, päätös 14/2012; nimityspäätös 15/ henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, toimivallan (HS 22 ) siirtopäätökset 4-6/2012 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, vastuuyksikköpäällikön sijaisen määrittäminen lääkintätekniikan vastuuyksiköissä (vy P2641-P2645, P2649), päätös 10/2012; - vastuualueen ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (laboratorioalat), nimityspäätökset 3-7/ vastuualueen ylihoitaja Eila Alavahtola (kuvantaminen), toimivallan osittainen siirtäminen, päätös 11/ toimialuejohtaja Marja Rahkola (potilashoidon palvelut / apuvälinepalvelut), alueellisen apuvälinekeskuksen työryhmävastaavien nimeäminen, päätös 4/2012 (kumoaa VIPS:n 23/2011) - vastuualueen johtaja Sirpa Pekkala (sairaala- ja välinehuolto), sairaala- ja välinehuollon vastuualueen johtoryhmän kokoonpano alkaen, päätös 5/ vastuualueen johtaja Pasi Keskitalo (tekniikan palvelut), lääkintätekniikan toimialan vastuuyksiköiden (P2641-P2645, P2649) esimiesten varahenkilöiden määrittäminen, päätös 5/2012; LVI-tekniikan esimiesten varahenkilöiden määrittäminen, päätös 6/2012; sähkötekniikan esimiesten varahenkilöiden määrittäminen, päätös 7/2012; nimityspäätökset 8-9/2012 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Antero Kesäniemi, palvelutodistusten antaminen medisiinisellä tulosalueella (HS kohta), päätös 7/ vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (yhteispäivystys), nimityspäätös 9/2012 Valtuusto

23 PÖYTÄKIRJA 3/ vastuualueen ylihoitaja Tarja Kukkonen (kardiologia), vakinaisesta toimesta siirtyminen toisen vastuuyksikön avoimeen vakinaiseen toimeen, päätökset 8-9/2012; nimityspäätös 12/ vastuualueen ylihoitaja Tuula Rissala (syöpätaudit ja hematologia), vakinaisesta sisäisen sijaisen toimesta siirtyminen vakinaiseen toimeen, päätös 8/ vastuualueen ylihoitaja Tarja Kukkonen (neurologia, ihotaudit ja geriatria), nimityspäätökset 1-3/ vastuualueen johtaja Antero Kesäniemi (tutkimus ja kehittäminen), nimityspäätös 1/2012; tutkimuksen ja kehittämisen vastuualueen johtoryhmän nimeäminen alkaen, päätös 2/2012 (kumoaa VIPS:n 71/2011) Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, sydänkirurgian lisätyösopimuksen jatkaminen , päätös 8/2012 (korvaa VIPS:n 4/2012) - vs. tulosalueen ylihoitaja Merja Fordell, nimityspäätös 1/ vastuualueen johtaja Päivi Laurila (anestesia ja tehohoito), henkilöstöhallinnon muun ratkaisuvallan siirtäminen vastuualuejohtajalta vastuuyksikköpäällikölle (vy anestesialääkärit), päätös 5/2012; vastuuyksikköpäällikkö Tanja Forchinin (vy:t 23800, 23880) sijaiset alkaen, päätös 6/ vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (anestesia ja tehohoito), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa vastuuyksiköiden (vy 23801; 23852,23853,24790,24792,24890,24892; 23890; 24791) päälliköille ja heidän sijaisinaan toimiville alkaen, päätös 5/2012; (korvaa VIPS:t 13/2011 (Pehki), 17/2011 (Ane), 22/2011 (Tukielin-nek), 1/2012 (Ane) - vs. ylihoitaja Tarja Arvola (pää ja kaula), nimityspäätös 4/ vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (pehmytkudoskirurgia), nimityspäätökset 22/2011 ja 6/ vastuualueen ylihoitaja Mirjam Inget (tukielin- ja neurokirurgia), apulaisosastonhoitajan toimen hoitaminen vo 2 (vyp:n sijainen) , päätös 6/2012; nimityspäätökset 8-9/ vs. ylihoitaja Tarja Arvola (tukielin- ja neurokirurgia), nimityspäätös 2/ vastuualueen ylihoitaja Merja Meriläinen (kuntoutus), nimityspäätökset 4-6/2012 Psykiatrian tulosalue - tulosalueen johtaja Outi Saarento, nimityspäätökset 1-3/ tulosalueen ylihoitaja Tuulikki Kronqvist, nimityspäätös 5/ vastuualueen ylihoitaja Jukka Korhonen (nuorisopsykiatria), nimityspäätös 3/ vastuualueen ylihoitaja Anna-Maija Puusti (lastenpsykiatria), nimityspäätös 2/2012 Oulaskangas ja Visala tulosalue - tulosalueen johtaja Asko Rantala, hankintapäätösvallan (HS 23 6 mom.) siirtäminen tulosalueen ylihoitajan virkavapauden ajaksi, päätös 3/2012 (lisäys VIPS:iin 14/2011); päätösvallan delegointi Visalan sairaalan vastuualueella, päätös 5/2012 Valtuusto

24 PÖYTÄKIRJA 3/ vastuualueen ylihoitaja Pentti Ollanketo (Visala), nimityspäätökset 6-7/2012 Kehitysvammahuollon tulosalue - vastuualueen johtaja, ylihoitaja Taina Kärsämänoja (laitoshoito), nimityspäätös 4/2012 Hankintapäätökset - Vastuualueen johtaja Pasi Keskitalon hankintapäätös , hissien huollot ajalle (+ 1 v), kokonaisarvo euroa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä Hall 45 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

25 PÖYTÄKIRJA 3/ DIAARI:94 / Tiedoksiantoasiat DN451/312/2011 DN300/134/2010 DN107/134/2011 DN69/174/2012 DN84/174/ Valtionavustuksen myöntäminen kehittämishankkeeseen "Terveempi Pohjois-Suomi2", sosiaali- ja terveysministeriön päätös STM/4705/2011 (hankkeen tunniste 009/HTO/KH/2012), liite. - Oulun hallinto-oikeuden päätös (nro 12/0060/1, diaarinro 01247/10/6114) sosiaalihuollon asiakasmaksua koskevaan valitukseen, liite (salassa pidettävä). - Oulun hallinto-oikeuden päätös (nro 12/0119/2, diaarinro 00170/11/6209), käyttämättä jätetystä ajasta perittävää maksua koskeva perustevalitus, liite (salassa pidettävä). - Kuntatyönantajapäivät Tampereella, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 2/2012 ( ), liite. - Terveydenhuoltoalan työntekijöiden eettinen rekrytointi, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 3/2012 ( ), liite. - Paikallinen virka- ja työehtosopimus siirtyvistä vuosilomaoikeuksista, (ERVA-alueen sairaanhoitopiirien lääkärit), liite. - Paikallisneuvottelu : Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) muutosten paikallinen soveltaminen alkaen, pöytäkirja, liite. - Yhteistyötoimikunta , pöytäkirja, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi Hall 46 Kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa oli kehitysjohtaja Pasi Parkkila, joka kertoi Terveempi Pohjois-Suomi2 -hankkeesta. Kokouksessa jaettiin Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeen 1 loppuraportti (liite 1 46). Päätös: Merkittiin tiedoksi.. Valtuusto

26 PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. Valtuusto

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5 PÖYTÄKIRJA 7/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 19.00 21.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 4/2013 Kokousaika Kokouspaikka 25.3.2013 klo 08.30 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika Kokouspaikka 25.3.2013 klo 8.30-9.44 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 52-57 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Jouko

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Perjantai 13.4.2012 klo 10.00-12.45 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 84

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 11.50 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kokousaika Kokouspaikka 17.12.2012 klo 8.30-9.39 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asia lista HALLITUS KOKOUSAIKA: KOKOUSPAIKKA: 8.11.2017 kello 10.00 Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, toimisto/kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 113 114 115 116 117 118

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.02.2015 Aika 27.02.2015 klo09:00-12:55 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot