EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus"

Transkriptio

1 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

2

3 Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia EU haluaa auttaa hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksia parhaalla mahdollisella tavalla EU haluaa helpottaa pienyrittäjän elämää EU haluaa auttaa pk-yrityksiä tekemään julkisia hankintasopimuksia 22 Miten EU auttaa pk-yrityksiä? 6. EU tarjoaa välineitä ja verkostoja, jotkaauttavat into two words jotka auttavat pk-yrityksiä 24

4 Esipuhe EU:n ja pk-yritysten välillä noudatetaan eräänlaista epävirallista kasvusopimusta. Haluamme uudistaa sitä luodaksemme uutta kasvua nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa. Pk-yritykset noudattavat jo nyt omaa osaansa sopimuksesta. Euroopassa on yhteensä 23 miljoonaa pk-yritystä. Yli 99 prosenttia EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä, jotka työllistävät yli 90 miljoonaa henkeä. Ne ovat olennainen osa Euroopan taloutta, sillä niiden osuus työpaikkojen viimeaikaisesta nettokasvusta on 85 prosenttia. 2 Mikä sitten on EU:n osuus tästä sopimuksesta? Sen tehtävänä on helpottaa pienyrittäjien elämää, vähentää pk-yrityksille koituvaa rasitusta, yksinkertaistaa hallintoa, helpottaa rahoituksen saantia ja tukea pk-yritysten pääsyä muiden jäsenvaltioiden markkinoille. EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Tässä kirjasessa kerrotaan, miten EU:n osuus sopimuksesta aiotaan hoitaa nyt, kun vietämme vuonna 1992 perustettujen sisämarkkinoiden 20-vuotisjuhlavuotta. Sisämarkkinat ovat yksi vastaus leikkaukset vai elvytys -ristiriitaan. Se on keino luoda kasvua ilman liiallista velkaelvytystä. Se toimii kuitenkin vain, jos yritykset kykenevät täysin hyödyntämään sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Emme aio jäädä lepäämään laakereillemme: EU:n on tehtävä enemmän. Meidän on toimissamme tukeuduttava pienet ensin -periaatteeseen varmistamalla, että uudet säännökset eivät lisää pienyritysten rasitusta. Meidän on myös jatkuvasti etsittävä uusia tapoja auttaa pk-yrityksiä. Esimerkiksi joulukuussa 2011 otettiin käyttöön tässä kirjasessa kuvatut uudet toimet, joiden tarkoituksena on parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta. Uusi yhtenäinen patenttisuoja, joka toteutunee pian, puolestaan hyödyttää Euroopan kaikkia innovatiivisia pk-yrityksiä. EU:n kaikki toimielimet erityisesti Euroopan parlamentti, Eurooppa-neuvosto, komissio, talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea ovat sitoutuneet tähän tavoitteeseen ja sen edistämiseen. Tässä kirjasessa kerrotaan pk-yrityksille tarjolla olevista mahdollisuuksista ja parhaista tavoista hyödyntää niitä. Yhdessä voimme luoda uutta kasvua ja tehdä uudesta kasvusopimuksesta menestystarinan.

5 3 Esipuhe Antonio Tajani, Euroopan komission varapuheenjohtaja, teollisuusja yrittäjyysasioista vastaava komission jäsen Michel Barnier, Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komission jäsen

6 4 Baris Onal EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille Tavarat EU:n ansiosta tavaroita voi unionissa ostaa ja myydä vapaasti ilman erityisvaatimuksia, veroja tai muita esteitä. Suurinta osaa EU:n markkinoilla olevista tavaroista koskevat yhteiset eurooppalaiset säännöt, jotka asettavat suuret vaatimukset kuluttajien ja ympäristön suojelulle. Eurooppalaisissa standardeissa asetetaan tuotteille ja tuotantoprosesseille tekniset ja laatuun liittyvät vaatimukset. Jos joka tuotteelle olisi EU:ssa 27 erilaista kansallista standardia, EU:n yritysten olisi paljon vaikeampi käydä kauppaa keskenään tai viedä tuotteita muihin maihin. Eurooppalaiset standardit ratkaisevat ongelman. Ne ovat sisämarkkinoiden keskeinen osatekijä, sillä ne helpottavat kauppaa ja ovat erittäin arvostettuja sekä eurooppalaisten että muiden valmistajien keskuudessa.

7 Jos yhteisiä EU:n sääntöjä ei ole, sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta. Tämä tarkoittaa, että kansalliset säännöt eivät enää estä EU:n sisäistä tavarakauppaa. Jos tuotetta valmistetaan tai markkinoidaan jossakin jäsenvaltiossa laillisesti, sitä voidaan myydä vapaasti missä tahansa muussakin jäsenvaltiossa jopa silloin, kun tuote ei täysin täytä kohdemaan teknisiä vaatimuksia. 5 Miksi standardit ovat tärkeitä sinun kannaltasi ja miten voit vaikuttaa niihin? Eurooppalaiset standardit poistavat kaupan teknisiä esteitä ja helpottavat siten pk-yritysten pääsyä sisämarkkinoille. Vaikka kaikki kiinnostuneet tahot voivat virallisesti osallistua standardointiprosesseihin ja vaikuttaa niihin, pk-yritykset eivät juurikaan käytä tätä mahdollisuutta hyväkseen. Useimmiten tämä johtuu siitä, etteivät ne ole tietoisia uusimmasta kehityksestä, eivät pysty helposti arvioimaan kehityksen merkitystä, tai niillä ei ole riittävästi taloudellisia tai henkilöstöresursseja. Me haluamme, että pk-yritysten erityistarpeet ja -edut otetaan huomioon standardointiprosessissa. Siksi kehotamme pk-yrityksiä ottamaan siihen aktiivisesti osaa ja olemme käynnistäneet hankkeita tiedon levittämiseksi eurooppalaisista standardeista. index_en.htm EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille Euroopan standardointielimet ovat myös perustaneet apu- ja tukikeskuksen pienyrityksiä varten:

8 Palvelut Sisämarkkinat tarjoavat selviä mahdollisuuksia palvelusektorille: palvelujen osuus EU:n BKT:sta on 70 prosenttia, ja suurin osa palveluyrityksistä on pk-yrityksiä. 6 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU:n palveludirektiivin ja muiden sääntöjen ansiosta palveluyritysten on helpompi toimia rajojen yli ja tarjota palveluja muissa EU-maissa. Jäsenvaltiot ovat EU:n kannustamina yksinkertaistaneet sääntelyään monin tavoin, ja nykyään palveluyrityksen perustaminen toiseen EU-maahan, toimiminen siellä ja pääseminen muiden EU-maiden markkinoille onkin helpompaa. Rajat ylittäviä palveluja voi väliaikaisesti tarjota missä tahansa EUmaassa perustamatta yritystä tai sivuliikettä. Palveluja voi esimerkiksi tarjota sähköisesti. Muut EU-maat eivät periaatteessa voi asettaa lisävaatimuksia, jos toiminta on kotimaan vaatimusten mukaista. Yritys voi vapaasti perustaa sivuliikkeen sellaiseen toiseen EU-maahan, jossa se haluaa tarjota pysyvästi palveluja. Näitä sääntöjä ei kuitenkaan aina sovelleta asianmukaisesti. Monet pk-yritykset, jotka haluavat tarjota palveluja rajojen yli, joutuvat yhä käymään ankaraa paperisotaa. Joissakin maissa on edelleen voimassa kansallisia sääntöjä, joiden nojalla palvelun tarjoajia syrjitään kansallisuuden tai kotipaikan perusteella, palvelun tarjoajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa tai kilpailevat toimijat voivat vaikuttaa toimivaltaisten viranomaisten päätöksiin. Olemme sitoutuneet soveltamaan nollatoleranssipolitiikkaa sellaisiin jäsenvaltioihin, jotka eivät velvoitteidensa mukaisesti avaa täysin näitä mahdollisuuksia, sillä tiedämme, että jos palveludirektiivi pannaan täysimääräisesti täytäntöön, EU:n BKT voi kasvaa 10 seuraavan vuoden aikana jopa 2,6 prosenttia, ja pk-yrityksille tarjoutuu paljon uusia mahdollisuuksia. Kiinnitämme tässä erityistä huomiota aloihin, joilla pk-yritysten kasvumahdollisuudet ovat erityisen suuret (liike-elämän palvelut, rakennusala, matkailu ja vähittäiskauppa).

9 Oletko aikeissa tarjota palveluja toisessa maassa? Ota ensin yhteyttä keskitettyyn asiointipisteeseen. Helpottaakseen palvelujen tarjoamista muissa EU-maissa jäsenvaltiot ovat palveludirektiivin mukaisesti perustaneet keskitettyjä asiointipisteitä. Ne ovat yrityksille tarkoitettuja palveluportaaleja, joissa oman tai muun EU-maan hallinnolliset menettelyt voi hoitaa sähköisesti. Keskitetyistä asiointipisteistä saa tietoa haluamansa alueen toimintamenettelyistä ja -vaatimuksista. Niistä on ollut selkeää hyötyä yrityksille. Miten tämä toimii käytännössä? Lue Horian tarina. 7 Palveluja voi tarjota ulkomailla aivan samalla tavalla kuin kotimaassa. Alun perin Horian yritys tarjosi Bukarestissa kodinhoito- ja talonmiespalveluja varakkaille asiakkaille. Työskenneltyään ranskalaiselle asiakkaalle Horia päätti tarjota palvelujaan myös Pariisissa. Ensin hän toimi romanialaisen yrityksensä kautta, mutta toiminnan kasvaessa hän perusti sivuliikkeen Ranskaan ranskalaisen keskitetyn asiointipisteen avulla. Nyt Horian yrityksen palveluksessa on sekä romanialaisia että ranskalaisia työntekijöitä, joiden ansiosta yrityksellä on sekä erityisosaamista että paikallistuntemusta. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille

10 Verkkokauppa Verkkokaupan ja -palvelujen kehittyminen tarjoaa valtavia mahdollisuuksia pkyrityksille, jotka haluavat myydä tavaroitaan ja palvelujaan rajojen yli. Se tarjoaa uusia mahdollisuuksia etenkin pitkälle erikoistuneita tuotteita myyville pk-yrityksille, jotka voivat laajentaa toimintaansa paikallisilta muutaman tuhannen asiakkaan markkinoilta koko Euroopan laajuisille, 500 miljoonan kuluttajan markkinoille. 8 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Joissakin maissa Internetin osuus on viiden viime vuoden aikana ollut 20 prosenttia talouskasvusta ja 25 prosenttia työllisyyden kasvusta. Euroopassa nämä mahdollisuudet ovat kuitenkin suurelta osin käyttämättä. Verkkokaupan sisämarkkinat eivät EU:ssa vieläkään toimi moitteettomasti, sillä jäsenvaltiot soveltavat hyvinkin erilaisia sääntöjä, vaatimuksia ja käytäntöjä. Haluamme perustaa Eurooppaan todelliset digitaaliset sisämarkkinat ja auttaa pk-yrityksiä myymään tuotteita ja palveluja Internetin kautta. Tästä syystä olemme vastikään ehdottaneet strategiaa, jolla pyritään kaksinkertaistamaan verkkokaupan osuus vähittäiskaupasta (nykyään 3,4 prosenttia) ja Internet-alan osuus Euroopan BKT:sta (nykyään alle 3 prosenttia) vuoteen 2015 mennessä. Olemme toteuttaneet etenkin hankkeita, joilla pyritään nopeuttamaan kortti-, Internet- ja mobiilimaksujen standardointia ja yhteentoimivuutta sekä kehittämään tehokkaampia ja edullisempia tuotteiden toimituspalveluja kaikkialle Eurooppaan.

11 9 Kurhan EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille

12 10 Мария Пажина EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU haluaa parantaa rahoituksen saantia Pk-yritykset voivat noudattaa omalta osaltaan sopimusta eli luoda työpaikkoja ja kasvua vain, jos niillä on mahdollisuus kasvun edellyttämään rahoitukseen. EU:n tehtävänä on auttaa pk-yrityksiä rahoituksen saannissa. Tämän se tekee kahdella tavalla: Se mahdollistaa EU:n varojen käytön pk-yritysten hyväksi. Tähän sisältyvät: lainat pk-yrityksille Euroopan investointipankista (EIP) kaupallisten pankkien kautta. EIP maksoi vuosina pk-yrityksille lähes 40 miljardia euroa sekä varasi miljardi euroa hybrideihin pääomainstrumentteihin/ velkarahoitukseen, jotka kanavoidaan Euroopan investointirahaston kautta. Euroopan komission pk-yrityksille tarkoitetut velka- ja pääomarahoitusinstrumentit. Nämä rahoitetaan kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta (CIP-ohjelma), jonka rahoituspuitteet kaudella ovat 1,1 miljardia euroa. Lisäksi kaudelle on ehdotettu 1,4 miljardia euroa yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevasta ohjelmasta (COSME-ohjelma).

13 pk-yrityksille rakennerahastoista saatavissa oleva EU:n rahoitus. Tätä koskevia hakemuksia käsittelevät kansalliset hallintoviranomaiset. rahoitustuki mikroyritysten mikrorahoitusta ja sosiaalisten yritysten rahoitusta varten saadaan Progress-mikrorahoitusjärjestelystä. Vuosiksi komissio on ehdottanut sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevaa EU:n ohjelmaa. Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP-ohjelman) pääkohderyhmänä ovat pk-yritykset. Ohjelman tarkoituksena on tukea innovointitoimia (ekoinnovointi mukaan lukien), helpottaa rahoituksen saantia ja tarjota alueellista tukea yrityksille: 11 Mietitkö, mistä voisit saada rahoitusta? Tutustu näihin sivustoihin. Olemme laatineet pk-yrityksille tarkoitetun sähköisen käytännön oppaan rahoituksen saannin helpottamiseksi. Oppaassa kerrotaan, että 27 jäsenvaltiossa on saatavissa yli 50 miljardia euroa julkista rahoitusta, ja neuvotaan miten pk-yritykset voivat hakea sitä. Siinä esitellään yli 120 kansallista tai alueellista rahoitusohjelmaa: niiden luonne, ehdot, edellytykset ja yhteystiedot. Nämä keskeiset tiedot auttavat pk-yrityksiä hakemaan rahoitusta eri ohjelmista. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia Joulukuussa 2011 julkaistu Euroopan komission toimintasuunnitelma pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi on luettavissa seuraavassa osoitteessa: Katso myös index_fi.htm

14 12 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Se tekee yksityisten rahoituslähteiden hyödyntämisen helpommaksi pkyrityksille: Nykyään riskipääoma kattaa EU:ssa vain 2 prosenttia pk-yritysten rahoitustarpeesta, kun vastaava luku Yhdysvalloissa on 14 prosenttia. Myös sosiaalisesti suuntautuneiden sijoitusrahastojen kehitystä Euroopassa voitaisiin edistää. Olemme ehdottaneet lainsäädäntöä, jonka ansiosta riskipääomarahastojen ja sosiaalisesti suuntautuneiden sijoitusrahastojen olisi helpompi kerätä pääomaa EU:n laajuisesti, jolloin tällaiset investoinnit olisivat laajemmin pkyritysten saatavilla. Pankkirahoitus on eurooppalaisten pk-yritysten päärahoituslähde. Rahoituskriisin jälkeinen pankkiuudistus tekee pankeista vakaampia ja pääoma-asemaltaan vahvempia, mikä hyödyttää koko yhteiskuntaa, pk-yritykset mukaan lukien. Kiinnitämme tässä yhteydessä erityistä huomiota pankkien kykyyn lainoittaa pkyrityksiä, sillä sitä on AIMSTOCK

15 Jotta pk-yritysten olisi helpompi saada rahoitusta vaihtoehtoisista lähteistä pääomamarkkinoiden kautta, autamme pk-yrityksiä myös hankkimaan pääomaa myymällä osakkeitaan julkisesti. Keinoja ovat pk-yrityksiin keskittyvien pörssien näkyvyyden lisääminen, pk-yritysmerkin käyttöönotto sekä pörssissä olevien pk-yritysten raportointivelvoitteiden yksinkertaistaminen kumoamalla esimerkiksi julkisesti noteeratuilta pk-yrityksiltä neljännesvuosikatsausten julkaisuvaatimus ja vaatimalla niiltä vähemmän raskaita ja kalliita esitteitä. Nämä ja muut uudet aloitteet esitellään Euroopan komission joulukuussa 2011 julkaisemassa toimintasuunnitelmassa pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi. 13 Miten tämä toimii käytännössä? Lue Petterin tarina. Mistä rahoitusta yrityksen kehittämiseen? Suomalainen Petteri tarvitsi rahaa kehittääkseen uuden sovelluksen älypuhelimia varten. Hän sai osan rahoituksesta Suomesta, mutta kuuli kontaktiensa kautta lontoolaisesta yksityisestä pääomayrityksestä, joka voisi tarjota hänelle lisärahoitusta vastineeksi osuudesta Petterin yrityksessä. Petteri sai myös tietää, että jos osa tuotekehityksestä tapahtuisi naapurimaassa Virossa sekä Puolassa, hän voisi saada EU-rahoitusta. Hänen hakemuksensa hyväksyttiin, ja näin hän kykeni kehittämään yritystään vankalta taloudelliselta pohjalta. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia

16 14 Lisa-Blue EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU haluaa auttaa hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksia parhaalla mahdollisella tavalla EU:n sääntöjen tarkoituksena on yhdenmukaistaa teollis- ja tekijänoikeudet kaikkialla EU:ssa ja muodostaa lainsäädäntökehys, joka mahdollistaa oikeuksien suojelun ja käyttämisen. Niiden avulla pk-yrittäjä säästää aikaa ja rahaa vedotessaan teollisja tekijänoikeuksiin ja hyödyntäessään niitä, ja ne helpottavat tarvittaessa teollisja tekijänoikeuksien valvomista. Ilman teollis- ja tekijänoikeuksia tutkimus- ja kehitystyö ei juurikaan kannattaisi. Luovalla alalla, jolla tekijänoikeudet ovat tärkeitä, toimii noin 1,4 miljoonaa pk-yritystä, joissa on yli 6,7 miljoonaa työpaikkaa. Yksi konkreettisimpia tapoja hyödyntää Euroopan luovia voimia ja tarjota taiteilijoille, keksijöille ja yrittäjille mahdollisuus muuttaa ideat laadukkaiksi työpaikoiksi ja talouskasvuksi on perustaa EU:n uusien aloitteiden avulla saumattomat ja yhtenäiset teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat.

17 Kun luot alkuperäisen teoksen (esimerkiksi kirjallisuuden, taiteen, musiikin, televisiotuotannon, ohjelmistojen tai mainonnan alalla), se saa automaattisesti tekijänoikeussuojan ilman virallista rekisteröintiä. EU:n lainsäädännöllä on kuitenkin yhdenmukaistettu tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjä piirteitä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan turvaamiseksi. Olemme myös ryhtyneet toimiin oikeuksien lisensoimisen helpottamiseksi kaikkialla Euroopassa tarkoituksena erityisesti tukea innovatiivisten sähköisten palvelujen kehittämistä. Voit suojella tavaramerkki- ja mallisuojaoikeuksiasi rekisteröimällä ne kansallisella tai EU:n tasolla. Jos rekisteröit ne EU:n tasolla (sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa), oikeutesi ovat voimassa kaikkialla EU:ssa. Yhteisötavaramerkki perustettiin vuonna EU:n yritykset ovat säästäneet vuosittain noin 60 miljoonaa euroa sen jälkeen, kun maksuja alennettiin huomattavasti vuosina 2005 ja Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhteisötavaramerkin hakeminen ja rekisteröinti maksaa yritykselle euroa euron sijaan. Jos hakemus jätetään Internetissä, maksu on vain 900 euroa. Tony Tremblay 15 EU haluaa auttaa hyödyntämään teollis- We allow ja tekijänoikeuksia you to sell goods parhaalla and services mahdollisella across borders tavalla

18 16 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Kansallista patenttia haetaan jäsenvaltioiden patenttivirastoista ja eurooppapatenttia Euroopan patenttivirastolta, jolloin suoja on voimassa myös muissa maissa. Tähän asti eurooppapatentti on kuitenkin pitänyt vahvistaa kaikissa niissä valtioissa, joissa suojaa haetaan. Saadakseen suojan kaikissa 27 jäsenvaltiossa hakija on voinut joutua maksamaan jopa euroa käännös-, hallinto- ja menettelykuluina. Kustannukset voivat kuitenkin supistua seitsemäsosaan (jolloin yritykset säästävät jopa 300 miljoonaa euroa) ja suoja tulla voimaan useilla alueilla, jos ehdotus uudeksi yhtenäiseksi patenttisuojaksi tulee odotetusti voimaan lähiaikoina. Olemme myös ryhtyneet toimiin paremman suojan luomiseksi taitotiedon luvatonta käyttöä vastaan (liikesalaisuudet) ja maantieteellisten merkintöjen antaman suojan laajentamiseksi. Maantieteelliset merkinnät ovat hyvin tärkeitä EU:ssa, jolla on rikas paikallisten ja erityistuotteiden historia ja jossa on monia alkuperäpaikkaansa läheisesti liittyviä, kuuluisia franz pfluegl

19 Haluatko tietää, miten voit vedota teollis- ja tekijänoikeuksiisi tai kaupalliseen strategiaasi? Tutustu seuraavaan sivustoon: index_fi.htm Miten tämä toimii käytännössä? Lue Agnieszkan tarina. Rekisteröinti suojaa tavaramerkkisi. Puolalainen Agnieszka on kehittänyt uuden tietokoneohjelman ja haluaa myydä sitä kaikkialla EU:ssa. Osa hänen teollis- ja tekijänoikeuksistaan on jo saanut suojan, koska lähdekoodi on yksin hänen laatimansa (tekijänoikeus). Hän kuitenkin kehittää brändiään ja haluaa suojata tavaramerkkinsä. Hän voi rekisteröidä sen kussakin maassa erikseen, mutta rekisteröimällä tavaramerkin sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa hän säästää vaivaa, aikaa ja rahaa. 17 EU haluaa auttaa hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksia parhaalla mahdollisella tavalla

20 18 Marilyn Nieves EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU haluaa helpottaa pienyrittäjän elämää EU:n sisämarkkinasäännöt ovat vähentäneet yritysten paperisotaa korvaamalla 27 EU-maan monimutkaiset ja vaihtelevat kansalliset lait. Säästöt voidaan siirtää kuluttajille. Sisämarkkinalainsäädäntö on vähentänyt EU:n yritysten hallinnollista taakkaa 25 prosenttia vuodesta On arvioitu, että tämä voi kasvattaa EU:n BKT:ta 1,5 prosenttia eli noin 150 miljardia euroa. Yrityksen perustamiskustannukset ovat EU:ssa laskeneet: vuonna 2010 osakeyhtiön perustaminen kesti keskimäärin seitsemän päivää ja maksoi 399 euroa, kun vastaavat luvut vuonna 2007 olivat 12 päivää ja 485 euroa.

21 Pk-yritysten taakan keventämispolitiikkaan kuuluvat seuraavat toimet: Euroopan pienimpien yritysten (niin kutsuttujen mikroyhteisöjen) tilinpäätösraportointia koskevia vaatimuksia on äskettäin kevennetty. Jäsenvaltiot voivat tulevaisuudessa luoda järjestelmän, jossa mikroyhteisöjen tarvitsee toimittaa veroviranomaisille vain kirjanpitonsa eikä koko tilinpäätöstä taseineen ja tuloslaskelmineen kuten nykyään. Järjestelmän ansiosta mikroyhteisöt voivat säästää vuosittain jopa 3,5 miljardia euroa. Olemme myös ehdottaneet pienten ja keskisuurten yritysten tilinpitosääntöjen laajempaa uudistusta, jolla kevennettäisiin raportointivaatimuksia ja suurennettaisiin pieniksi ja keskisuuriksi määriteltävien yritysten joukkoa. Myös pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä yhdenmukaistettaisiin kaikkialla Euroopassa. 19 Brian Jackson We allow you EU to haluaa sell goods helpottaa and services pienyrittäjän across elämää borders

22 20 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Verotuksen alalla olemme ehdottaneet arvonlisäveron sähköisen laskutuksen laajentamista, jolloin 22 miljoonaa verovelvollista säästäisi keskipitkällä aikavälillä sekä aikaa että rahaa. Tämä tarkoittaisi, että yrityksiltä säästyisi noin 18,4 miljardia euroa. Hitaiden, hankalien ja kalliiden paperiperusteisten tullimenettelyjen korvaaminen sähköisellä järjestelmällä johtaisi noin 2,4 miljardin euron säästöihin. EU:n sääntöjen mukaan myöhästyneestä maksusta on oikeus periä korkoa. Maksuviivästykset tulevat kalliiksi eurooppalaisille yrityksille ja merkitsevät noin 1,1 biljoonan euron liikevaihdon lykkääntymistä. Maksuviivästyssääntöjen täytäntöönpanoa nopeutetaan. EU:n yhteisten sääntöjen tuomia hyötyjä aiotaan lisätä hyväksymällä EU:n yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskeva toimintasuunnitelma. Yksi konkreettinen saavutus on EU:n jäsenvaltioiden kaupparekistereiden yhteen liittämistä koskeva uusi lainsäädäntö. Kaupparekisterit sisältävät kuluttajille ja liikekumppaneille olennaisia tietoja yritysten pääomasta ja laillisista edustajista. Niiden yhteen liittäminen vauhdittaa rajat ylittävää kauppaa ja voi tuoda jopa 70 miljoonan euron vuosisäästöt. Tärkeää on myös suotuisan ympäristön luominen Euroopassa sosiaalisen yritystoiminnan kehittämiselle. Sosiaaliset yritykset ovat usein hyvin pieniä ja toimivat pelkästään paikallisesti, mutta niillä on perustavanlaatuinen asema EU:n taloudessa. Olemme hiljattain hyväksyneet toimenpiteitä, joiden ansiosta niiden on helpompi saada rahoitusta, lisätä näkyvyyttään hyväksyntä- ja sertifiointijärjestelmän avulla ja parantaa oikeudellista asemaansa.

23 Miten tämä toimii käytännössä? Lue tarina yrityksen perustamisesta Italiassa: Italiassa yrityksen voi nyt perustaa vuorokauden kuluessa. Maan viranomaiset ovat ottaneet käyttöön yksinkertaistetun järjestelmän, jonka avulla yrityksen voi perustaa ilman byrokraattisia esteitä. Yrittäjän tarvitsee vain lähettää sähköinen lomake yritysrekisteriin, joka toimittaa sen edelleen vero- ja sosiaaliturvaviranomaisille rekisteröinnin jälkeen. Parannus on yksi niistä toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet sen jälkeen, kun Euroopan komissio julkaisi vuonna 2008 eurooppalaisia pkyrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen, jonka tarkoituksena oli rohkaista yrittäjyyteen, edistää pk-yritysten kasvua ja helpottaa pienyrittäjien elämää pienet ensin -periaatteen mukaisesti. Lue lisää Small Business Act -aloitteesta: 21 Haluatko lisätietoja verojen maksamisesta, kun käyt kauppaa muissa EUmaissa? Tutustu seuraavaan sivustoon: index_fi.htm EU haluaa helpottaa pienyrittäjän elämää

24 22 Dmitriy Shironosov EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU haluaa auttaa pkyrityksiä tekemään julkisia hankintasopimuksia EU auttaa pk-yrityksiä saamaan julkisia hankintasopimuksia muista jäsenvaltioista. Vuosittain viranomaiset EU-maissa käyttävät 18 prosenttia BKT:stä erilaisten tavaroiden, palvelujen ja töiden hankintaan. Noin 60 prosenttia julkisten hankintasopimusten määrästä ja 34 prosenttia niiden volyymistä tehdään pk-yritysten kanssa. EU-tason säännöt koskevat noin 20 prosenttia julkisista hankinnoista EU:ssa. Säännöt velvoittavat viranomaisia varmistamaan, että myös muiden EU-maiden tarjoajilla on mahdollisuus päästä niiden markkinoille ja että kaikki tarjoukset käsitellään tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Tarjouksia arvioidaan yhteisessä menettelyssä, jota kaikkien EU-maiden viranomaisten on noudatettava. Julkisissa hankinnoissa pk-yritysten tarjouksia on käsiteltävä yhdenvertaisesti suurten kilpailijoiden tarjousten kanssa. Kokemuksen mukaan tarjoaminen on kuitenkin joissakin tapauksissa edelleen liian kallista pk-yrityksille. Tästä syystä olemme äskettäin ehdottaneet EU:n julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamista seuraavasti:

25 Byrokratian vähentämiseksi entisestään asiakirjojen toimittamista koskevia vaatimuksia kevennetään (esimerkiksi vain sopimuksen saaneen yrityksen on toimitettava asiakirjat) ja sähköiset hankintamenettelyt ehdotetaan otettavaksi EU:ssa yleiseen käyttöön vuoteen 2016 mennessä. Suunnitelmien mukaan yritykset voivat tehdä yhteistarjouksia muiden yritysten kanssa (toisin sanoen muodostaa kumppanuuksia tai yritysryhmittymiä), jolloin pk-yritykset voivat osallistua myös arvokkaampiin hankintasopimuksiin. Lisäksi liikevaihtovaatimukset eivät saa ylittää tiettyä enimmäismäärää, ja tietyn arvon ylittävät sopimukset jaetaan pienempiin osasopimuksiin ( osiin ), jotka voivat olla joillekin pk-yrityksille houkuttelevampia. 23 Aikooko pk-yrityksesi tehdä tarjouksen julkisesta hankintasopimuksesta? Tutustu seuraaviin sivustoihin. e-certis, yrityksille ja hankintaviranomaisille tarkoitettu maksuton sähköinen tietojärjestelmä, auttaa selvittämään, mitä todistuksia eri maiden hankintamenettelyissä useimmiten vaaditaan: Tenders Electronic Daily (TED) -verkkosivustolla on tietoja erilaisia julkisia palveluja ja tavaroita koskevista hankintasopimuksista, joiden arvo ylittää tai euroa, sekä yli 5 miljoonan euron arvoisista, rakennusurakoita koskevista hankintasopimuksista. Sivusto sisältää EU:n laajuiset ilmoitukset tarjouskilpailuista, joiden arvo ylittää sovellettavan raja-arvon ja jotka on julkaistava EU:n virallisessa lehdessä. EU haluaa auttaa pk-yrityksiä tekemään julkisia hankintasopimuksia SIMAP-portaalissa on tietoa EU:n hankintasopimuksia koskeviin tarjouskilpailuihin osallistumisesta: Tutustu myös Sinun Eurooppasi -verkkosivustoon: benefiting-from-public-contracts/index_fi.htm

26 24 Danil Melekhin EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU tarjoaa välineitä ja verkostoja, jotka auttavat pk-yrityksiä Pk-yritykset, jotka haluaisivat laajentaa toimintaansa EU:ssa, törmäävät hyvin usein ongelmiin oikeuksia ja mahdollisuuksia koskevien tietojen saannissa. Siksi olemme kehittäneet tähän useita apuvälineitä.

27 Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta Euroopassa? Sinun Eurooppasi -sivusto sisältää käytännön tietoja ja opastusta yritystoiminnasta EU:ssa. Sinun Eurooppasi -verkkosivusto sisältää konkreettista tietoa, käytännön vinkkejä ja henkilökohtaista neuvontaa henkilöille, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa toisessa EU-maassa. Jos olet perustamassa yritystä, laajentamassa toimintaa toiseen maahan tai etsimässä liikekumppania tai rahoitusmahdollisuuksia, saat sivustolta kaikki yhteys- ja muut tiedot, joita tarvitset yritystoiminnan harjoittamiseksi Euroopassa. Sinun Eurooppasi -sivusto sisältää myös yksityiskohtaisia tietoja ulkomailla asumiseen liittyvistä muista seikoista, kuten työluvista ja sosiaaliturvan kattavuudesta, sinun ja perheesi oleskeluedellytyksistä tai autoosi liittyvistä asioista. 25 Tarvitsetko EU:n lainsäädäntöön perustuvia oikeuksiasi koskevaa oikeudellista neuvontaa? Sinun Eurooppasi -neuvonta vastaa kysymyksiisi. Jos tarvitset tarkempia neuvoja, saat Sinun Eurooppasi -neuvonnasta viikon sisällä vastauksen kysymykseesi millä tahansa virallisella EU:n kielellä. Pelkästään tänä vuonna Sinun Eurooppasi -neuvonta on vastannut yli kysymykseen, joita kansalaiset ja yritykset ovat esittäneet EU:n lainsäädäntöön perustuvista oikeuksistaan. Neuvontapalvelu on maksuton. Loukkaako toisen EU-maan viranomainen oikeuksiasi? SOLVIT ratkaisee ongelmasi nopeasti. EU tarjoaa välineitä ja verkostoja, jotka auttavat pk-yrityksiä SOLVIT ratkaisee nopeasti ja tehokkaasti yksittäisten henkilöiden ja yritysten ongelmat, jos viranomainen on rajat ylittävässä tilanteessa loukannut heidän EUlainsäädännön mukaisia oikeuksiaan. SOLVIT voi auttaa esimerkiksi verotuksen, tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden, ammattipätevyyden tunnustamisen, oleskeluluvan tai sosiaaliturvan kaltaisissa asioissa. SOLVIT-keskuksia on yhteensä 30 (yksi kussakin EU-maassa sekä yksi Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa). Ne käsittelevät noin valitusta vuodessa ja löytävät ratkaisun yli 90 prosenttiin tapauksista keskimäärin yhdeksässä viikossa.

28 Muissa tapauksissa paras tapa edetä on ottaa oppia muilta, jotka ovat olleet aiemmin samassa tilanteessa. Tätä varten olemme perustaneet useita verkostoja, jotka auttavat laajentamaan yrityksen toimintaa, löytämään kumppaneita ja ottamaan oppia muilta yrittäjiltä. 26 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Suunnitteletko yrityksesi laajentamista? Enterprise Europe Network Yritys-Eurooppa-verkosto voi auttaa. Jos haluat laajentaa yrityksesi toimintaa ulkomaille ja löytää uusia liikekumppaneita kaupallista, teknologista tai tutkimusyhteistyötä varten, Yritys-Eurooppa-verkosto (jonka resursseja aiotaan lisätä) voi auttaa kaikissa vaiheissa kumppanin etsinnästä sopimuksen allekirjoittamiseen. Yritys-Eurooppa-verkostolla on yli 600 jäsentä yli 50 maassa. Niiden tarjoama valtava palveluvalikoima on kätesi ulottuvilla. Palveluja käyttää joka vuosi yli kaksi miljoonaa pk-yritystä pk-yritystä on saanut vastauksen tiedusteluunsa, ja noin on osallistunut tiedotustapahtumiin. Vaikutus verkoston avulla syntyneiden liikekumppanuuksien liikevaihtoon on noin euroa yritystä kohden. Kokonaisvaikutus myynnin kasvuun on arviolta 450 miljoonaa euroa.

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

Hankintadirektiivit - ja käytäntö

Hankintadirektiivit - ja käytäntö Hankintadirektiivit - ja käytäntö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Julkisten hankintojen neuvontayksikön järjestämä direktiiviuudistuksen info- ja kuulemistilaisuus hankintayksiköille ja yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset Miten EU:n sosiaaliturvasopimus vaikuttaa Pohjoismaiden välillä liikkuviin? Heli Mäkipää, edunvalvontavastaava Pohjola-Norden/ Suomi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Verkkolaskutuksen kansainvälisestä tilanteesta

Verkkolaskutuksen kansainvälisestä tilanteesta Verkkolaskutuksen kansainvälisestä tilanteesta Antti Eskola TEM Finsipro-seminaari 9.2.2016 1 Billentis: Market maturity in einvoicing 2 Sähköisen laskutuksen ajureita Aasian, Lat. Amerikan, Etelä- ja

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

Euroopan unioni ja monikielisyys Verkkojen Eurooppa Automaattinen käännösalusta. Kimmo Rossi European Commission, CNECT.G3

Euroopan unioni ja monikielisyys Verkkojen Eurooppa Automaattinen käännösalusta. Kimmo Rossi European Commission, CNECT.G3 Euroopan unioni ja monikielisyys Verkkojen Eurooppa Automaattinen käännösalusta Kimmo Rossi European Commission, CNECT.G3 Euroopan unioni ja monikielisyys EU on monikielinen 24 virallista EU-kieltä noin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pk-yrityksille Mari Kivinen Turku Science Park Mikkeli

Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pk-yrityksille Mari Kivinen Turku Science Park Mikkeli Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pk-yrityksille 16.1.2017 Mari Kivinen Turku Science Park Mikkeli Autamme kasvuhaluisia yrityksiä kansainvälistymään maailman laajin asiantuntijaverkosto

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2351(INI) 4.4.2016 TARKISTUKSET 1-15 Derek Vaughan (PE578.531v01-00) EU:n nuorisostrategian 2013 2015 arviointi (2015/2351(INI)) AM\1089505.doc

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0279(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta 1/11 hankintasopimukset - 1786/02.08.00.00.00/2016 (71986) I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Salo Postinumero 24101

Lisätiedot

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa.

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa. Lausuntotyön osasto Yksikkö 3 Verkostot & toissijaisuusperiaate EUROOPAN UNIONI Alueiden komitea Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Kysely Viimeinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot