EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus"

Transkriptio

1 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

2

3 Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia EU haluaa auttaa hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksia parhaalla mahdollisella tavalla EU haluaa helpottaa pienyrittäjän elämää EU haluaa auttaa pk-yrityksiä tekemään julkisia hankintasopimuksia 22 Miten EU auttaa pk-yrityksiä? 6. EU tarjoaa välineitä ja verkostoja, jotkaauttavat into two words jotka auttavat pk-yrityksiä 24

4 Esipuhe EU:n ja pk-yritysten välillä noudatetaan eräänlaista epävirallista kasvusopimusta. Haluamme uudistaa sitä luodaksemme uutta kasvua nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa. Pk-yritykset noudattavat jo nyt omaa osaansa sopimuksesta. Euroopassa on yhteensä 23 miljoonaa pk-yritystä. Yli 99 prosenttia EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä, jotka työllistävät yli 90 miljoonaa henkeä. Ne ovat olennainen osa Euroopan taloutta, sillä niiden osuus työpaikkojen viimeaikaisesta nettokasvusta on 85 prosenttia. 2 Mikä sitten on EU:n osuus tästä sopimuksesta? Sen tehtävänä on helpottaa pienyrittäjien elämää, vähentää pk-yrityksille koituvaa rasitusta, yksinkertaistaa hallintoa, helpottaa rahoituksen saantia ja tukea pk-yritysten pääsyä muiden jäsenvaltioiden markkinoille. EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Tässä kirjasessa kerrotaan, miten EU:n osuus sopimuksesta aiotaan hoitaa nyt, kun vietämme vuonna 1992 perustettujen sisämarkkinoiden 20-vuotisjuhlavuotta. Sisämarkkinat ovat yksi vastaus leikkaukset vai elvytys -ristiriitaan. Se on keino luoda kasvua ilman liiallista velkaelvytystä. Se toimii kuitenkin vain, jos yritykset kykenevät täysin hyödyntämään sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Emme aio jäädä lepäämään laakereillemme: EU:n on tehtävä enemmän. Meidän on toimissamme tukeuduttava pienet ensin -periaatteeseen varmistamalla, että uudet säännökset eivät lisää pienyritysten rasitusta. Meidän on myös jatkuvasti etsittävä uusia tapoja auttaa pk-yrityksiä. Esimerkiksi joulukuussa 2011 otettiin käyttöön tässä kirjasessa kuvatut uudet toimet, joiden tarkoituksena on parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta. Uusi yhtenäinen patenttisuoja, joka toteutunee pian, puolestaan hyödyttää Euroopan kaikkia innovatiivisia pk-yrityksiä. EU:n kaikki toimielimet erityisesti Euroopan parlamentti, Eurooppa-neuvosto, komissio, talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea ovat sitoutuneet tähän tavoitteeseen ja sen edistämiseen. Tässä kirjasessa kerrotaan pk-yrityksille tarjolla olevista mahdollisuuksista ja parhaista tavoista hyödyntää niitä. Yhdessä voimme luoda uutta kasvua ja tehdä uudesta kasvusopimuksesta menestystarinan.

5 3 Esipuhe Antonio Tajani, Euroopan komission varapuheenjohtaja, teollisuusja yrittäjyysasioista vastaava komission jäsen Michel Barnier, Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komission jäsen

6 4 Baris Onal EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille Tavarat EU:n ansiosta tavaroita voi unionissa ostaa ja myydä vapaasti ilman erityisvaatimuksia, veroja tai muita esteitä. Suurinta osaa EU:n markkinoilla olevista tavaroista koskevat yhteiset eurooppalaiset säännöt, jotka asettavat suuret vaatimukset kuluttajien ja ympäristön suojelulle. Eurooppalaisissa standardeissa asetetaan tuotteille ja tuotantoprosesseille tekniset ja laatuun liittyvät vaatimukset. Jos joka tuotteelle olisi EU:ssa 27 erilaista kansallista standardia, EU:n yritysten olisi paljon vaikeampi käydä kauppaa keskenään tai viedä tuotteita muihin maihin. Eurooppalaiset standardit ratkaisevat ongelman. Ne ovat sisämarkkinoiden keskeinen osatekijä, sillä ne helpottavat kauppaa ja ovat erittäin arvostettuja sekä eurooppalaisten että muiden valmistajien keskuudessa.

7 Jos yhteisiä EU:n sääntöjä ei ole, sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta. Tämä tarkoittaa, että kansalliset säännöt eivät enää estä EU:n sisäistä tavarakauppaa. Jos tuotetta valmistetaan tai markkinoidaan jossakin jäsenvaltiossa laillisesti, sitä voidaan myydä vapaasti missä tahansa muussakin jäsenvaltiossa jopa silloin, kun tuote ei täysin täytä kohdemaan teknisiä vaatimuksia. 5 Miksi standardit ovat tärkeitä sinun kannaltasi ja miten voit vaikuttaa niihin? Eurooppalaiset standardit poistavat kaupan teknisiä esteitä ja helpottavat siten pk-yritysten pääsyä sisämarkkinoille. Vaikka kaikki kiinnostuneet tahot voivat virallisesti osallistua standardointiprosesseihin ja vaikuttaa niihin, pk-yritykset eivät juurikaan käytä tätä mahdollisuutta hyväkseen. Useimmiten tämä johtuu siitä, etteivät ne ole tietoisia uusimmasta kehityksestä, eivät pysty helposti arvioimaan kehityksen merkitystä, tai niillä ei ole riittävästi taloudellisia tai henkilöstöresursseja. Me haluamme, että pk-yritysten erityistarpeet ja -edut otetaan huomioon standardointiprosessissa. Siksi kehotamme pk-yrityksiä ottamaan siihen aktiivisesti osaa ja olemme käynnistäneet hankkeita tiedon levittämiseksi eurooppalaisista standardeista. index_en.htm EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille Euroopan standardointielimet ovat myös perustaneet apu- ja tukikeskuksen pienyrityksiä varten:

8 Palvelut Sisämarkkinat tarjoavat selviä mahdollisuuksia palvelusektorille: palvelujen osuus EU:n BKT:sta on 70 prosenttia, ja suurin osa palveluyrityksistä on pk-yrityksiä. 6 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU:n palveludirektiivin ja muiden sääntöjen ansiosta palveluyritysten on helpompi toimia rajojen yli ja tarjota palveluja muissa EU-maissa. Jäsenvaltiot ovat EU:n kannustamina yksinkertaistaneet sääntelyään monin tavoin, ja nykyään palveluyrityksen perustaminen toiseen EU-maahan, toimiminen siellä ja pääseminen muiden EU-maiden markkinoille onkin helpompaa. Rajat ylittäviä palveluja voi väliaikaisesti tarjota missä tahansa EUmaassa perustamatta yritystä tai sivuliikettä. Palveluja voi esimerkiksi tarjota sähköisesti. Muut EU-maat eivät periaatteessa voi asettaa lisävaatimuksia, jos toiminta on kotimaan vaatimusten mukaista. Yritys voi vapaasti perustaa sivuliikkeen sellaiseen toiseen EU-maahan, jossa se haluaa tarjota pysyvästi palveluja. Näitä sääntöjä ei kuitenkaan aina sovelleta asianmukaisesti. Monet pk-yritykset, jotka haluavat tarjota palveluja rajojen yli, joutuvat yhä käymään ankaraa paperisotaa. Joissakin maissa on edelleen voimassa kansallisia sääntöjä, joiden nojalla palvelun tarjoajia syrjitään kansallisuuden tai kotipaikan perusteella, palvelun tarjoajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa tai kilpailevat toimijat voivat vaikuttaa toimivaltaisten viranomaisten päätöksiin. Olemme sitoutuneet soveltamaan nollatoleranssipolitiikkaa sellaisiin jäsenvaltioihin, jotka eivät velvoitteidensa mukaisesti avaa täysin näitä mahdollisuuksia, sillä tiedämme, että jos palveludirektiivi pannaan täysimääräisesti täytäntöön, EU:n BKT voi kasvaa 10 seuraavan vuoden aikana jopa 2,6 prosenttia, ja pk-yrityksille tarjoutuu paljon uusia mahdollisuuksia. Kiinnitämme tässä erityistä huomiota aloihin, joilla pk-yritysten kasvumahdollisuudet ovat erityisen suuret (liike-elämän palvelut, rakennusala, matkailu ja vähittäiskauppa).

9 Oletko aikeissa tarjota palveluja toisessa maassa? Ota ensin yhteyttä keskitettyyn asiointipisteeseen. Helpottaakseen palvelujen tarjoamista muissa EU-maissa jäsenvaltiot ovat palveludirektiivin mukaisesti perustaneet keskitettyjä asiointipisteitä. Ne ovat yrityksille tarkoitettuja palveluportaaleja, joissa oman tai muun EU-maan hallinnolliset menettelyt voi hoitaa sähköisesti. Keskitetyistä asiointipisteistä saa tietoa haluamansa alueen toimintamenettelyistä ja -vaatimuksista. Niistä on ollut selkeää hyötyä yrityksille. Miten tämä toimii käytännössä? Lue Horian tarina. 7 Palveluja voi tarjota ulkomailla aivan samalla tavalla kuin kotimaassa. Alun perin Horian yritys tarjosi Bukarestissa kodinhoito- ja talonmiespalveluja varakkaille asiakkaille. Työskenneltyään ranskalaiselle asiakkaalle Horia päätti tarjota palvelujaan myös Pariisissa. Ensin hän toimi romanialaisen yrityksensä kautta, mutta toiminnan kasvaessa hän perusti sivuliikkeen Ranskaan ranskalaisen keskitetyn asiointipisteen avulla. Nyt Horian yrityksen palveluksessa on sekä romanialaisia että ranskalaisia työntekijöitä, joiden ansiosta yrityksellä on sekä erityisosaamista että paikallistuntemusta. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille

10 Verkkokauppa Verkkokaupan ja -palvelujen kehittyminen tarjoaa valtavia mahdollisuuksia pkyrityksille, jotka haluavat myydä tavaroitaan ja palvelujaan rajojen yli. Se tarjoaa uusia mahdollisuuksia etenkin pitkälle erikoistuneita tuotteita myyville pk-yrityksille, jotka voivat laajentaa toimintaansa paikallisilta muutaman tuhannen asiakkaan markkinoilta koko Euroopan laajuisille, 500 miljoonan kuluttajan markkinoille. 8 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Joissakin maissa Internetin osuus on viiden viime vuoden aikana ollut 20 prosenttia talouskasvusta ja 25 prosenttia työllisyyden kasvusta. Euroopassa nämä mahdollisuudet ovat kuitenkin suurelta osin käyttämättä. Verkkokaupan sisämarkkinat eivät EU:ssa vieläkään toimi moitteettomasti, sillä jäsenvaltiot soveltavat hyvinkin erilaisia sääntöjä, vaatimuksia ja käytäntöjä. Haluamme perustaa Eurooppaan todelliset digitaaliset sisämarkkinat ja auttaa pk-yrityksiä myymään tuotteita ja palveluja Internetin kautta. Tästä syystä olemme vastikään ehdottaneet strategiaa, jolla pyritään kaksinkertaistamaan verkkokaupan osuus vähittäiskaupasta (nykyään 3,4 prosenttia) ja Internet-alan osuus Euroopan BKT:sta (nykyään alle 3 prosenttia) vuoteen 2015 mennessä. Olemme toteuttaneet etenkin hankkeita, joilla pyritään nopeuttamaan kortti-, Internet- ja mobiilimaksujen standardointia ja yhteentoimivuutta sekä kehittämään tehokkaampia ja edullisempia tuotteiden toimituspalveluja kaikkialle Eurooppaan.

11 9 Kurhan EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille

12 10 Мария Пажина EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU haluaa parantaa rahoituksen saantia Pk-yritykset voivat noudattaa omalta osaltaan sopimusta eli luoda työpaikkoja ja kasvua vain, jos niillä on mahdollisuus kasvun edellyttämään rahoitukseen. EU:n tehtävänä on auttaa pk-yrityksiä rahoituksen saannissa. Tämän se tekee kahdella tavalla: Se mahdollistaa EU:n varojen käytön pk-yritysten hyväksi. Tähän sisältyvät: lainat pk-yrityksille Euroopan investointipankista (EIP) kaupallisten pankkien kautta. EIP maksoi vuosina pk-yrityksille lähes 40 miljardia euroa sekä varasi miljardi euroa hybrideihin pääomainstrumentteihin/ velkarahoitukseen, jotka kanavoidaan Euroopan investointirahaston kautta. Euroopan komission pk-yrityksille tarkoitetut velka- ja pääomarahoitusinstrumentit. Nämä rahoitetaan kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta (CIP-ohjelma), jonka rahoituspuitteet kaudella ovat 1,1 miljardia euroa. Lisäksi kaudelle on ehdotettu 1,4 miljardia euroa yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevasta ohjelmasta (COSME-ohjelma).

13 pk-yrityksille rakennerahastoista saatavissa oleva EU:n rahoitus. Tätä koskevia hakemuksia käsittelevät kansalliset hallintoviranomaiset. rahoitustuki mikroyritysten mikrorahoitusta ja sosiaalisten yritysten rahoitusta varten saadaan Progress-mikrorahoitusjärjestelystä. Vuosiksi komissio on ehdottanut sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevaa EU:n ohjelmaa. Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP-ohjelman) pääkohderyhmänä ovat pk-yritykset. Ohjelman tarkoituksena on tukea innovointitoimia (ekoinnovointi mukaan lukien), helpottaa rahoituksen saantia ja tarjota alueellista tukea yrityksille: 11 Mietitkö, mistä voisit saada rahoitusta? Tutustu näihin sivustoihin. Olemme laatineet pk-yrityksille tarkoitetun sähköisen käytännön oppaan rahoituksen saannin helpottamiseksi. Oppaassa kerrotaan, että 27 jäsenvaltiossa on saatavissa yli 50 miljardia euroa julkista rahoitusta, ja neuvotaan miten pk-yritykset voivat hakea sitä. Siinä esitellään yli 120 kansallista tai alueellista rahoitusohjelmaa: niiden luonne, ehdot, edellytykset ja yhteystiedot. Nämä keskeiset tiedot auttavat pk-yrityksiä hakemaan rahoitusta eri ohjelmista. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia Joulukuussa 2011 julkaistu Euroopan komission toimintasuunnitelma pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi on luettavissa seuraavassa osoitteessa: Katso myös index_fi.htm

14 12 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Se tekee yksityisten rahoituslähteiden hyödyntämisen helpommaksi pkyrityksille: Nykyään riskipääoma kattaa EU:ssa vain 2 prosenttia pk-yritysten rahoitustarpeesta, kun vastaava luku Yhdysvalloissa on 14 prosenttia. Myös sosiaalisesti suuntautuneiden sijoitusrahastojen kehitystä Euroopassa voitaisiin edistää. Olemme ehdottaneet lainsäädäntöä, jonka ansiosta riskipääomarahastojen ja sosiaalisesti suuntautuneiden sijoitusrahastojen olisi helpompi kerätä pääomaa EU:n laajuisesti, jolloin tällaiset investoinnit olisivat laajemmin pkyritysten saatavilla. Pankkirahoitus on eurooppalaisten pk-yritysten päärahoituslähde. Rahoituskriisin jälkeinen pankkiuudistus tekee pankeista vakaampia ja pääoma-asemaltaan vahvempia, mikä hyödyttää koko yhteiskuntaa, pk-yritykset mukaan lukien. Kiinnitämme tässä yhteydessä erityistä huomiota pankkien kykyyn lainoittaa pkyrityksiä, sillä sitä on AIMSTOCK

15 Jotta pk-yritysten olisi helpompi saada rahoitusta vaihtoehtoisista lähteistä pääomamarkkinoiden kautta, autamme pk-yrityksiä myös hankkimaan pääomaa myymällä osakkeitaan julkisesti. Keinoja ovat pk-yrityksiin keskittyvien pörssien näkyvyyden lisääminen, pk-yritysmerkin käyttöönotto sekä pörssissä olevien pk-yritysten raportointivelvoitteiden yksinkertaistaminen kumoamalla esimerkiksi julkisesti noteeratuilta pk-yrityksiltä neljännesvuosikatsausten julkaisuvaatimus ja vaatimalla niiltä vähemmän raskaita ja kalliita esitteitä. Nämä ja muut uudet aloitteet esitellään Euroopan komission joulukuussa 2011 julkaisemassa toimintasuunnitelmassa pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi. 13 Miten tämä toimii käytännössä? Lue Petterin tarina. Mistä rahoitusta yrityksen kehittämiseen? Suomalainen Petteri tarvitsi rahaa kehittääkseen uuden sovelluksen älypuhelimia varten. Hän sai osan rahoituksesta Suomesta, mutta kuuli kontaktiensa kautta lontoolaisesta yksityisestä pääomayrityksestä, joka voisi tarjota hänelle lisärahoitusta vastineeksi osuudesta Petterin yrityksessä. Petteri sai myös tietää, että jos osa tuotekehityksestä tapahtuisi naapurimaassa Virossa sekä Puolassa, hän voisi saada EU-rahoitusta. Hänen hakemuksensa hyväksyttiin, ja näin hän kykeni kehittämään yritystään vankalta taloudelliselta pohjalta. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia

16 14 Lisa-Blue EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU haluaa auttaa hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksia parhaalla mahdollisella tavalla EU:n sääntöjen tarkoituksena on yhdenmukaistaa teollis- ja tekijänoikeudet kaikkialla EU:ssa ja muodostaa lainsäädäntökehys, joka mahdollistaa oikeuksien suojelun ja käyttämisen. Niiden avulla pk-yrittäjä säästää aikaa ja rahaa vedotessaan teollisja tekijänoikeuksiin ja hyödyntäessään niitä, ja ne helpottavat tarvittaessa teollisja tekijänoikeuksien valvomista. Ilman teollis- ja tekijänoikeuksia tutkimus- ja kehitystyö ei juurikaan kannattaisi. Luovalla alalla, jolla tekijänoikeudet ovat tärkeitä, toimii noin 1,4 miljoonaa pk-yritystä, joissa on yli 6,7 miljoonaa työpaikkaa. Yksi konkreettisimpia tapoja hyödyntää Euroopan luovia voimia ja tarjota taiteilijoille, keksijöille ja yrittäjille mahdollisuus muuttaa ideat laadukkaiksi työpaikoiksi ja talouskasvuksi on perustaa EU:n uusien aloitteiden avulla saumattomat ja yhtenäiset teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat.

17 Kun luot alkuperäisen teoksen (esimerkiksi kirjallisuuden, taiteen, musiikin, televisiotuotannon, ohjelmistojen tai mainonnan alalla), se saa automaattisesti tekijänoikeussuojan ilman virallista rekisteröintiä. EU:n lainsäädännöllä on kuitenkin yhdenmukaistettu tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjä piirteitä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan turvaamiseksi. Olemme myös ryhtyneet toimiin oikeuksien lisensoimisen helpottamiseksi kaikkialla Euroopassa tarkoituksena erityisesti tukea innovatiivisten sähköisten palvelujen kehittämistä. Voit suojella tavaramerkki- ja mallisuojaoikeuksiasi rekisteröimällä ne kansallisella tai EU:n tasolla. Jos rekisteröit ne EU:n tasolla (sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa), oikeutesi ovat voimassa kaikkialla EU:ssa. Yhteisötavaramerkki perustettiin vuonna EU:n yritykset ovat säästäneet vuosittain noin 60 miljoonaa euroa sen jälkeen, kun maksuja alennettiin huomattavasti vuosina 2005 ja Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhteisötavaramerkin hakeminen ja rekisteröinti maksaa yritykselle euroa euron sijaan. Jos hakemus jätetään Internetissä, maksu on vain 900 euroa. Tony Tremblay 15 EU haluaa auttaa hyödyntämään teollis- We allow ja tekijänoikeuksia you to sell goods parhaalla and services mahdollisella across borders tavalla

18 16 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Kansallista patenttia haetaan jäsenvaltioiden patenttivirastoista ja eurooppapatenttia Euroopan patenttivirastolta, jolloin suoja on voimassa myös muissa maissa. Tähän asti eurooppapatentti on kuitenkin pitänyt vahvistaa kaikissa niissä valtioissa, joissa suojaa haetaan. Saadakseen suojan kaikissa 27 jäsenvaltiossa hakija on voinut joutua maksamaan jopa euroa käännös-, hallinto- ja menettelykuluina. Kustannukset voivat kuitenkin supistua seitsemäsosaan (jolloin yritykset säästävät jopa 300 miljoonaa euroa) ja suoja tulla voimaan useilla alueilla, jos ehdotus uudeksi yhtenäiseksi patenttisuojaksi tulee odotetusti voimaan lähiaikoina. Olemme myös ryhtyneet toimiin paremman suojan luomiseksi taitotiedon luvatonta käyttöä vastaan (liikesalaisuudet) ja maantieteellisten merkintöjen antaman suojan laajentamiseksi. Maantieteelliset merkinnät ovat hyvin tärkeitä EU:ssa, jolla on rikas paikallisten ja erityistuotteiden historia ja jossa on monia alkuperäpaikkaansa läheisesti liittyviä, kuuluisia franz pfluegl

19 Haluatko tietää, miten voit vedota teollis- ja tekijänoikeuksiisi tai kaupalliseen strategiaasi? Tutustu seuraavaan sivustoon: index_fi.htm Miten tämä toimii käytännössä? Lue Agnieszkan tarina. Rekisteröinti suojaa tavaramerkkisi. Puolalainen Agnieszka on kehittänyt uuden tietokoneohjelman ja haluaa myydä sitä kaikkialla EU:ssa. Osa hänen teollis- ja tekijänoikeuksistaan on jo saanut suojan, koska lähdekoodi on yksin hänen laatimansa (tekijänoikeus). Hän kuitenkin kehittää brändiään ja haluaa suojata tavaramerkkinsä. Hän voi rekisteröidä sen kussakin maassa erikseen, mutta rekisteröimällä tavaramerkin sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa hän säästää vaivaa, aikaa ja rahaa. 17 EU haluaa auttaa hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksia parhaalla mahdollisella tavalla

20 18 Marilyn Nieves EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU haluaa helpottaa pienyrittäjän elämää EU:n sisämarkkinasäännöt ovat vähentäneet yritysten paperisotaa korvaamalla 27 EU-maan monimutkaiset ja vaihtelevat kansalliset lait. Säästöt voidaan siirtää kuluttajille. Sisämarkkinalainsäädäntö on vähentänyt EU:n yritysten hallinnollista taakkaa 25 prosenttia vuodesta On arvioitu, että tämä voi kasvattaa EU:n BKT:ta 1,5 prosenttia eli noin 150 miljardia euroa. Yrityksen perustamiskustannukset ovat EU:ssa laskeneet: vuonna 2010 osakeyhtiön perustaminen kesti keskimäärin seitsemän päivää ja maksoi 399 euroa, kun vastaavat luvut vuonna 2007 olivat 12 päivää ja 485 euroa.

21 Pk-yritysten taakan keventämispolitiikkaan kuuluvat seuraavat toimet: Euroopan pienimpien yritysten (niin kutsuttujen mikroyhteisöjen) tilinpäätösraportointia koskevia vaatimuksia on äskettäin kevennetty. Jäsenvaltiot voivat tulevaisuudessa luoda järjestelmän, jossa mikroyhteisöjen tarvitsee toimittaa veroviranomaisille vain kirjanpitonsa eikä koko tilinpäätöstä taseineen ja tuloslaskelmineen kuten nykyään. Järjestelmän ansiosta mikroyhteisöt voivat säästää vuosittain jopa 3,5 miljardia euroa. Olemme myös ehdottaneet pienten ja keskisuurten yritysten tilinpitosääntöjen laajempaa uudistusta, jolla kevennettäisiin raportointivaatimuksia ja suurennettaisiin pieniksi ja keskisuuriksi määriteltävien yritysten joukkoa. Myös pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä yhdenmukaistettaisiin kaikkialla Euroopassa. 19 Brian Jackson We allow you EU to haluaa sell goods helpottaa and services pienyrittäjän across elämää borders

22 20 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Verotuksen alalla olemme ehdottaneet arvonlisäveron sähköisen laskutuksen laajentamista, jolloin 22 miljoonaa verovelvollista säästäisi keskipitkällä aikavälillä sekä aikaa että rahaa. Tämä tarkoittaisi, että yrityksiltä säästyisi noin 18,4 miljardia euroa. Hitaiden, hankalien ja kalliiden paperiperusteisten tullimenettelyjen korvaaminen sähköisellä järjestelmällä johtaisi noin 2,4 miljardin euron säästöihin. EU:n sääntöjen mukaan myöhästyneestä maksusta on oikeus periä korkoa. Maksuviivästykset tulevat kalliiksi eurooppalaisille yrityksille ja merkitsevät noin 1,1 biljoonan euron liikevaihdon lykkääntymistä. Maksuviivästyssääntöjen täytäntöönpanoa nopeutetaan. EU:n yhteisten sääntöjen tuomia hyötyjä aiotaan lisätä hyväksymällä EU:n yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskeva toimintasuunnitelma. Yksi konkreettinen saavutus on EU:n jäsenvaltioiden kaupparekistereiden yhteen liittämistä koskeva uusi lainsäädäntö. Kaupparekisterit sisältävät kuluttajille ja liikekumppaneille olennaisia tietoja yritysten pääomasta ja laillisista edustajista. Niiden yhteen liittäminen vauhdittaa rajat ylittävää kauppaa ja voi tuoda jopa 70 miljoonan euron vuosisäästöt. Tärkeää on myös suotuisan ympäristön luominen Euroopassa sosiaalisen yritystoiminnan kehittämiselle. Sosiaaliset yritykset ovat usein hyvin pieniä ja toimivat pelkästään paikallisesti, mutta niillä on perustavanlaatuinen asema EU:n taloudessa. Olemme hiljattain hyväksyneet toimenpiteitä, joiden ansiosta niiden on helpompi saada rahoitusta, lisätä näkyvyyttään hyväksyntä- ja sertifiointijärjestelmän avulla ja parantaa oikeudellista asemaansa.

23 Miten tämä toimii käytännössä? Lue tarina yrityksen perustamisesta Italiassa: Italiassa yrityksen voi nyt perustaa vuorokauden kuluessa. Maan viranomaiset ovat ottaneet käyttöön yksinkertaistetun järjestelmän, jonka avulla yrityksen voi perustaa ilman byrokraattisia esteitä. Yrittäjän tarvitsee vain lähettää sähköinen lomake yritysrekisteriin, joka toimittaa sen edelleen vero- ja sosiaaliturvaviranomaisille rekisteröinnin jälkeen. Parannus on yksi niistä toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet sen jälkeen, kun Euroopan komissio julkaisi vuonna 2008 eurooppalaisia pkyrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen, jonka tarkoituksena oli rohkaista yrittäjyyteen, edistää pk-yritysten kasvua ja helpottaa pienyrittäjien elämää pienet ensin -periaatteen mukaisesti. Lue lisää Small Business Act -aloitteesta: 21 Haluatko lisätietoja verojen maksamisesta, kun käyt kauppaa muissa EUmaissa? Tutustu seuraavaan sivustoon: index_fi.htm EU haluaa helpottaa pienyrittäjän elämää

24 22 Dmitriy Shironosov EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU haluaa auttaa pkyrityksiä tekemään julkisia hankintasopimuksia EU auttaa pk-yrityksiä saamaan julkisia hankintasopimuksia muista jäsenvaltioista. Vuosittain viranomaiset EU-maissa käyttävät 18 prosenttia BKT:stä erilaisten tavaroiden, palvelujen ja töiden hankintaan. Noin 60 prosenttia julkisten hankintasopimusten määrästä ja 34 prosenttia niiden volyymistä tehdään pk-yritysten kanssa. EU-tason säännöt koskevat noin 20 prosenttia julkisista hankinnoista EU:ssa. Säännöt velvoittavat viranomaisia varmistamaan, että myös muiden EU-maiden tarjoajilla on mahdollisuus päästä niiden markkinoille ja että kaikki tarjoukset käsitellään tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Tarjouksia arvioidaan yhteisessä menettelyssä, jota kaikkien EU-maiden viranomaisten on noudatettava. Julkisissa hankinnoissa pk-yritysten tarjouksia on käsiteltävä yhdenvertaisesti suurten kilpailijoiden tarjousten kanssa. Kokemuksen mukaan tarjoaminen on kuitenkin joissakin tapauksissa edelleen liian kallista pk-yrityksille. Tästä syystä olemme äskettäin ehdottaneet EU:n julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamista seuraavasti:

25 Byrokratian vähentämiseksi entisestään asiakirjojen toimittamista koskevia vaatimuksia kevennetään (esimerkiksi vain sopimuksen saaneen yrityksen on toimitettava asiakirjat) ja sähköiset hankintamenettelyt ehdotetaan otettavaksi EU:ssa yleiseen käyttöön vuoteen 2016 mennessä. Suunnitelmien mukaan yritykset voivat tehdä yhteistarjouksia muiden yritysten kanssa (toisin sanoen muodostaa kumppanuuksia tai yritysryhmittymiä), jolloin pk-yritykset voivat osallistua myös arvokkaampiin hankintasopimuksiin. Lisäksi liikevaihtovaatimukset eivät saa ylittää tiettyä enimmäismäärää, ja tietyn arvon ylittävät sopimukset jaetaan pienempiin osasopimuksiin ( osiin ), jotka voivat olla joillekin pk-yrityksille houkuttelevampia. 23 Aikooko pk-yrityksesi tehdä tarjouksen julkisesta hankintasopimuksesta? Tutustu seuraaviin sivustoihin. e-certis, yrityksille ja hankintaviranomaisille tarkoitettu maksuton sähköinen tietojärjestelmä, auttaa selvittämään, mitä todistuksia eri maiden hankintamenettelyissä useimmiten vaaditaan: Tenders Electronic Daily (TED) -verkkosivustolla on tietoja erilaisia julkisia palveluja ja tavaroita koskevista hankintasopimuksista, joiden arvo ylittää tai euroa, sekä yli 5 miljoonan euron arvoisista, rakennusurakoita koskevista hankintasopimuksista. Sivusto sisältää EU:n laajuiset ilmoitukset tarjouskilpailuista, joiden arvo ylittää sovellettavan raja-arvon ja jotka on julkaistava EU:n virallisessa lehdessä. EU haluaa auttaa pk-yrityksiä tekemään julkisia hankintasopimuksia SIMAP-portaalissa on tietoa EU:n hankintasopimuksia koskeviin tarjouskilpailuihin osallistumisesta: Tutustu myös Sinun Eurooppasi -verkkosivustoon: benefiting-from-public-contracts/index_fi.htm

26 24 Danil Melekhin EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU tarjoaa välineitä ja verkostoja, jotka auttavat pk-yrityksiä Pk-yritykset, jotka haluaisivat laajentaa toimintaansa EU:ssa, törmäävät hyvin usein ongelmiin oikeuksia ja mahdollisuuksia koskevien tietojen saannissa. Siksi olemme kehittäneet tähän useita apuvälineitä.

27 Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta Euroopassa? Sinun Eurooppasi -sivusto sisältää käytännön tietoja ja opastusta yritystoiminnasta EU:ssa. Sinun Eurooppasi -verkkosivusto sisältää konkreettista tietoa, käytännön vinkkejä ja henkilökohtaista neuvontaa henkilöille, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa toisessa EU-maassa. Jos olet perustamassa yritystä, laajentamassa toimintaa toiseen maahan tai etsimässä liikekumppania tai rahoitusmahdollisuuksia, saat sivustolta kaikki yhteys- ja muut tiedot, joita tarvitset yritystoiminnan harjoittamiseksi Euroopassa. Sinun Eurooppasi -sivusto sisältää myös yksityiskohtaisia tietoja ulkomailla asumiseen liittyvistä muista seikoista, kuten työluvista ja sosiaaliturvan kattavuudesta, sinun ja perheesi oleskeluedellytyksistä tai autoosi liittyvistä asioista. 25 Tarvitsetko EU:n lainsäädäntöön perustuvia oikeuksiasi koskevaa oikeudellista neuvontaa? Sinun Eurooppasi -neuvonta vastaa kysymyksiisi. Jos tarvitset tarkempia neuvoja, saat Sinun Eurooppasi -neuvonnasta viikon sisällä vastauksen kysymykseesi millä tahansa virallisella EU:n kielellä. Pelkästään tänä vuonna Sinun Eurooppasi -neuvonta on vastannut yli kysymykseen, joita kansalaiset ja yritykset ovat esittäneet EU:n lainsäädäntöön perustuvista oikeuksistaan. Neuvontapalvelu on maksuton. Loukkaako toisen EU-maan viranomainen oikeuksiasi? SOLVIT ratkaisee ongelmasi nopeasti. EU tarjoaa välineitä ja verkostoja, jotka auttavat pk-yrityksiä SOLVIT ratkaisee nopeasti ja tehokkaasti yksittäisten henkilöiden ja yritysten ongelmat, jos viranomainen on rajat ylittävässä tilanteessa loukannut heidän EUlainsäädännön mukaisia oikeuksiaan. SOLVIT voi auttaa esimerkiksi verotuksen, tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden, ammattipätevyyden tunnustamisen, oleskeluluvan tai sosiaaliturvan kaltaisissa asioissa. SOLVIT-keskuksia on yhteensä 30 (yksi kussakin EU-maassa sekä yksi Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa). Ne käsittelevät noin valitusta vuodessa ja löytävät ratkaisun yli 90 prosenttiin tapauksista keskimäärin yhdeksässä viikossa.

28 Muissa tapauksissa paras tapa edetä on ottaa oppia muilta, jotka ovat olleet aiemmin samassa tilanteessa. Tätä varten olemme perustaneet useita verkostoja, jotka auttavat laajentamaan yrityksen toimintaa, löytämään kumppaneita ja ottamaan oppia muilta yrittäjiltä. 26 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Suunnitteletko yrityksesi laajentamista? Enterprise Europe Network Yritys-Eurooppa-verkosto voi auttaa. Jos haluat laajentaa yrityksesi toimintaa ulkomaille ja löytää uusia liikekumppaneita kaupallista, teknologista tai tutkimusyhteistyötä varten, Yritys-Eurooppa-verkosto (jonka resursseja aiotaan lisätä) voi auttaa kaikissa vaiheissa kumppanin etsinnästä sopimuksen allekirjoittamiseen. Yritys-Eurooppa-verkostolla on yli 600 jäsentä yli 50 maassa. Niiden tarjoama valtava palveluvalikoima on kätesi ulottuvilla. Palveluja käyttää joka vuosi yli kaksi miljoonaa pk-yritystä pk-yritystä on saanut vastauksen tiedusteluunsa, ja noin on osallistunut tiedotustapahtumiin. Vaikutus verkoston avulla syntyneiden liikekumppanuuksien liikevaihtoon on noin euroa yritystä kohden. Kokonaisvaikutus myynnin kasvuun on arviolta 450 miljoonaa euroa.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

14246/16 ess/elv/ts 1 DG G 3 A

14246/16 ess/elv/ts 1 DG G 3 A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. marraskuuta 2016 (OR. en) 14246/16 COMPET 570 MI 698 CONSOM 275 PI 128 IND 236 ECOFIN 1020 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston järjestämä kuuleminen Alkuhuomautus: Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto on laatinut tämän kyselyn

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit maailmalta Wanha Satama 18.3.2014 Marjo Uotila. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Yhteistyökumppanit maailmalta Wanha Satama 18.3.2014 Marjo Uotila. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Yhteistyökumppanit maailmalta Wanha Satama 18.3.2014 Marjo Uotila Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0221 (COD) 11303/16 ADD 2 EF 242 ECON 716 CODEC 1071 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 14. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen. Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017

EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen. Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017 EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017 EU:n digiagenda Osa Eurooppa 2020 strategiaa, sis: Digitaaliset sisämarkkinat Yhteistoimintakyvyn

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Global-seminaari 9.12.2010, Hämeenlinna Asiantuntija Jukka Lehtonen,

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelma Euroopan investointiohjelma Kolme toisiaan tukevaa tekijää INVESTOINNIT RAKENNEUUDISTUKSET FINANSSIPOLIITTINEN VASTUULLISUUS 1 Euroopan investointiohjelma LISÄRAHAA INVESTOINTEIHIN LISÄRAHOITUS REAALITALOUDEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat

Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat Hämeenlinna 3.10.2017 hankinta-asiamies Timo Ilomäki Hämeen Yrittäjät Yritysrakenne Suomessa on mikroyritysvaltainen 0,2% Suuryritykset (250- hlöä) 588

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset Hankintalainsäädännön tulevat muutokset 12.2.2014 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy! PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi!

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014 Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014 ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu?

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? 13.9.2010 Jaana Rissanen Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA Asetus 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetus

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Komission julkinen kuuleminen, jonka määräaika päättyy

Komission julkinen kuuleminen, jonka määräaika päättyy Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM201500311 LAVO Leinonen Antti 24.08.2015 Asia Komission julkinen kuuleminen digitaalisen sisällön ja tavaroiden sähköisen kaupan sopimussäännöistä Kokous U/E/UTPtunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset Miten EU:n sosiaaliturvasopimus vaikuttaa Pohjoismaiden välillä liikkuviin? Heli Mäkipää, edunvalvontavastaava Pohjola-Norden/ Suomi

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2320(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE580.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2320(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE580. Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/2320(INI) 28.4.2016 TARKISTUKSET 1-33 Liadh Ní Riada (PE580.580v01-00) parhaasta tavasta hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön

Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön S I R P A P I E T I K Ä I N E N E U R O P A R L A M E N T A A R I K K O 2 0 1 4 Single rule book Pankkiunioni

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki konsernipalvelut 17.10.2012 Julkiset palvelut murroksessa Euroopan maiden taloudelliset vaikeudet juontavat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Mervi Kuittinen Ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittaminen Päätöksistä on ilmoitettava ehdokkaille

Lisätiedot

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta Tavoitteena nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä (E 1/2016) Talousvaliokunta 18.2.2016

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 2. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0357/9. Tarkistus. Glenis Willmott S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0357/9. Tarkistus. Glenis Willmott S&D-ryhmän puolesta 27.4.2015 B8-0357/9 9 25 kohta 25. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toimia nuorten suojelemiseksi alkoholin aiheuttamilta haitoilta, erityisesti nostamalla nykyisiä alkoholin käytön ikärajoja vähintään

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot