EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus"

Transkriptio

1 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

2

3 Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia EU haluaa auttaa hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksia parhaalla mahdollisella tavalla EU haluaa helpottaa pienyrittäjän elämää EU haluaa auttaa pk-yrityksiä tekemään julkisia hankintasopimuksia 22 Miten EU auttaa pk-yrityksiä? 6. EU tarjoaa välineitä ja verkostoja, jotkaauttavat into two words jotka auttavat pk-yrityksiä 24

4 Esipuhe EU:n ja pk-yritysten välillä noudatetaan eräänlaista epävirallista kasvusopimusta. Haluamme uudistaa sitä luodaksemme uutta kasvua nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa. Pk-yritykset noudattavat jo nyt omaa osaansa sopimuksesta. Euroopassa on yhteensä 23 miljoonaa pk-yritystä. Yli 99 prosenttia EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä, jotka työllistävät yli 90 miljoonaa henkeä. Ne ovat olennainen osa Euroopan taloutta, sillä niiden osuus työpaikkojen viimeaikaisesta nettokasvusta on 85 prosenttia. 2 Mikä sitten on EU:n osuus tästä sopimuksesta? Sen tehtävänä on helpottaa pienyrittäjien elämää, vähentää pk-yrityksille koituvaa rasitusta, yksinkertaistaa hallintoa, helpottaa rahoituksen saantia ja tukea pk-yritysten pääsyä muiden jäsenvaltioiden markkinoille. EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Tässä kirjasessa kerrotaan, miten EU:n osuus sopimuksesta aiotaan hoitaa nyt, kun vietämme vuonna 1992 perustettujen sisämarkkinoiden 20-vuotisjuhlavuotta. Sisämarkkinat ovat yksi vastaus leikkaukset vai elvytys -ristiriitaan. Se on keino luoda kasvua ilman liiallista velkaelvytystä. Se toimii kuitenkin vain, jos yritykset kykenevät täysin hyödyntämään sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Emme aio jäädä lepäämään laakereillemme: EU:n on tehtävä enemmän. Meidän on toimissamme tukeuduttava pienet ensin -periaatteeseen varmistamalla, että uudet säännökset eivät lisää pienyritysten rasitusta. Meidän on myös jatkuvasti etsittävä uusia tapoja auttaa pk-yrityksiä. Esimerkiksi joulukuussa 2011 otettiin käyttöön tässä kirjasessa kuvatut uudet toimet, joiden tarkoituksena on parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta. Uusi yhtenäinen patenttisuoja, joka toteutunee pian, puolestaan hyödyttää Euroopan kaikkia innovatiivisia pk-yrityksiä. EU:n kaikki toimielimet erityisesti Euroopan parlamentti, Eurooppa-neuvosto, komissio, talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea ovat sitoutuneet tähän tavoitteeseen ja sen edistämiseen. Tässä kirjasessa kerrotaan pk-yrityksille tarjolla olevista mahdollisuuksista ja parhaista tavoista hyödyntää niitä. Yhdessä voimme luoda uutta kasvua ja tehdä uudesta kasvusopimuksesta menestystarinan.

5 3 Esipuhe Antonio Tajani, Euroopan komission varapuheenjohtaja, teollisuusja yrittäjyysasioista vastaava komission jäsen Michel Barnier, Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komission jäsen

6 4 Baris Onal EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille Tavarat EU:n ansiosta tavaroita voi unionissa ostaa ja myydä vapaasti ilman erityisvaatimuksia, veroja tai muita esteitä. Suurinta osaa EU:n markkinoilla olevista tavaroista koskevat yhteiset eurooppalaiset säännöt, jotka asettavat suuret vaatimukset kuluttajien ja ympäristön suojelulle. Eurooppalaisissa standardeissa asetetaan tuotteille ja tuotantoprosesseille tekniset ja laatuun liittyvät vaatimukset. Jos joka tuotteelle olisi EU:ssa 27 erilaista kansallista standardia, EU:n yritysten olisi paljon vaikeampi käydä kauppaa keskenään tai viedä tuotteita muihin maihin. Eurooppalaiset standardit ratkaisevat ongelman. Ne ovat sisämarkkinoiden keskeinen osatekijä, sillä ne helpottavat kauppaa ja ovat erittäin arvostettuja sekä eurooppalaisten että muiden valmistajien keskuudessa.

7 Jos yhteisiä EU:n sääntöjä ei ole, sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta. Tämä tarkoittaa, että kansalliset säännöt eivät enää estä EU:n sisäistä tavarakauppaa. Jos tuotetta valmistetaan tai markkinoidaan jossakin jäsenvaltiossa laillisesti, sitä voidaan myydä vapaasti missä tahansa muussakin jäsenvaltiossa jopa silloin, kun tuote ei täysin täytä kohdemaan teknisiä vaatimuksia. 5 Miksi standardit ovat tärkeitä sinun kannaltasi ja miten voit vaikuttaa niihin? Eurooppalaiset standardit poistavat kaupan teknisiä esteitä ja helpottavat siten pk-yritysten pääsyä sisämarkkinoille. Vaikka kaikki kiinnostuneet tahot voivat virallisesti osallistua standardointiprosesseihin ja vaikuttaa niihin, pk-yritykset eivät juurikaan käytä tätä mahdollisuutta hyväkseen. Useimmiten tämä johtuu siitä, etteivät ne ole tietoisia uusimmasta kehityksestä, eivät pysty helposti arvioimaan kehityksen merkitystä, tai niillä ei ole riittävästi taloudellisia tai henkilöstöresursseja. Me haluamme, että pk-yritysten erityistarpeet ja -edut otetaan huomioon standardointiprosessissa. Siksi kehotamme pk-yrityksiä ottamaan siihen aktiivisesti osaa ja olemme käynnistäneet hankkeita tiedon levittämiseksi eurooppalaisista standardeista. index_en.htm EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille Euroopan standardointielimet ovat myös perustaneet apu- ja tukikeskuksen pienyrityksiä varten:

8 Palvelut Sisämarkkinat tarjoavat selviä mahdollisuuksia palvelusektorille: palvelujen osuus EU:n BKT:sta on 70 prosenttia, ja suurin osa palveluyrityksistä on pk-yrityksiä. 6 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU:n palveludirektiivin ja muiden sääntöjen ansiosta palveluyritysten on helpompi toimia rajojen yli ja tarjota palveluja muissa EU-maissa. Jäsenvaltiot ovat EU:n kannustamina yksinkertaistaneet sääntelyään monin tavoin, ja nykyään palveluyrityksen perustaminen toiseen EU-maahan, toimiminen siellä ja pääseminen muiden EU-maiden markkinoille onkin helpompaa. Rajat ylittäviä palveluja voi väliaikaisesti tarjota missä tahansa EUmaassa perustamatta yritystä tai sivuliikettä. Palveluja voi esimerkiksi tarjota sähköisesti. Muut EU-maat eivät periaatteessa voi asettaa lisävaatimuksia, jos toiminta on kotimaan vaatimusten mukaista. Yritys voi vapaasti perustaa sivuliikkeen sellaiseen toiseen EU-maahan, jossa se haluaa tarjota pysyvästi palveluja. Näitä sääntöjä ei kuitenkaan aina sovelleta asianmukaisesti. Monet pk-yritykset, jotka haluavat tarjota palveluja rajojen yli, joutuvat yhä käymään ankaraa paperisotaa. Joissakin maissa on edelleen voimassa kansallisia sääntöjä, joiden nojalla palvelun tarjoajia syrjitään kansallisuuden tai kotipaikan perusteella, palvelun tarjoajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa tai kilpailevat toimijat voivat vaikuttaa toimivaltaisten viranomaisten päätöksiin. Olemme sitoutuneet soveltamaan nollatoleranssipolitiikkaa sellaisiin jäsenvaltioihin, jotka eivät velvoitteidensa mukaisesti avaa täysin näitä mahdollisuuksia, sillä tiedämme, että jos palveludirektiivi pannaan täysimääräisesti täytäntöön, EU:n BKT voi kasvaa 10 seuraavan vuoden aikana jopa 2,6 prosenttia, ja pk-yrityksille tarjoutuu paljon uusia mahdollisuuksia. Kiinnitämme tässä erityistä huomiota aloihin, joilla pk-yritysten kasvumahdollisuudet ovat erityisen suuret (liike-elämän palvelut, rakennusala, matkailu ja vähittäiskauppa).

9 Oletko aikeissa tarjota palveluja toisessa maassa? Ota ensin yhteyttä keskitettyyn asiointipisteeseen. Helpottaakseen palvelujen tarjoamista muissa EU-maissa jäsenvaltiot ovat palveludirektiivin mukaisesti perustaneet keskitettyjä asiointipisteitä. Ne ovat yrityksille tarkoitettuja palveluportaaleja, joissa oman tai muun EU-maan hallinnolliset menettelyt voi hoitaa sähköisesti. Keskitetyistä asiointipisteistä saa tietoa haluamansa alueen toimintamenettelyistä ja -vaatimuksista. Niistä on ollut selkeää hyötyä yrityksille. Miten tämä toimii käytännössä? Lue Horian tarina. 7 Palveluja voi tarjota ulkomailla aivan samalla tavalla kuin kotimaassa. Alun perin Horian yritys tarjosi Bukarestissa kodinhoito- ja talonmiespalveluja varakkaille asiakkaille. Työskenneltyään ranskalaiselle asiakkaalle Horia päätti tarjota palvelujaan myös Pariisissa. Ensin hän toimi romanialaisen yrityksensä kautta, mutta toiminnan kasvaessa hän perusti sivuliikkeen Ranskaan ranskalaisen keskitetyn asiointipisteen avulla. Nyt Horian yrityksen palveluksessa on sekä romanialaisia että ranskalaisia työntekijöitä, joiden ansiosta yrityksellä on sekä erityisosaamista että paikallistuntemusta. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille

10 Verkkokauppa Verkkokaupan ja -palvelujen kehittyminen tarjoaa valtavia mahdollisuuksia pkyrityksille, jotka haluavat myydä tavaroitaan ja palvelujaan rajojen yli. Se tarjoaa uusia mahdollisuuksia etenkin pitkälle erikoistuneita tuotteita myyville pk-yrityksille, jotka voivat laajentaa toimintaansa paikallisilta muutaman tuhannen asiakkaan markkinoilta koko Euroopan laajuisille, 500 miljoonan kuluttajan markkinoille. 8 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Joissakin maissa Internetin osuus on viiden viime vuoden aikana ollut 20 prosenttia talouskasvusta ja 25 prosenttia työllisyyden kasvusta. Euroopassa nämä mahdollisuudet ovat kuitenkin suurelta osin käyttämättä. Verkkokaupan sisämarkkinat eivät EU:ssa vieläkään toimi moitteettomasti, sillä jäsenvaltiot soveltavat hyvinkin erilaisia sääntöjä, vaatimuksia ja käytäntöjä. Haluamme perustaa Eurooppaan todelliset digitaaliset sisämarkkinat ja auttaa pk-yrityksiä myymään tuotteita ja palveluja Internetin kautta. Tästä syystä olemme vastikään ehdottaneet strategiaa, jolla pyritään kaksinkertaistamaan verkkokaupan osuus vähittäiskaupasta (nykyään 3,4 prosenttia) ja Internet-alan osuus Euroopan BKT:sta (nykyään alle 3 prosenttia) vuoteen 2015 mennessä. Olemme toteuttaneet etenkin hankkeita, joilla pyritään nopeuttamaan kortti-, Internet- ja mobiilimaksujen standardointia ja yhteentoimivuutta sekä kehittämään tehokkaampia ja edullisempia tuotteiden toimituspalveluja kaikkialle Eurooppaan.

11 9 Kurhan EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille

12 10 Мария Пажина EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU haluaa parantaa rahoituksen saantia Pk-yritykset voivat noudattaa omalta osaltaan sopimusta eli luoda työpaikkoja ja kasvua vain, jos niillä on mahdollisuus kasvun edellyttämään rahoitukseen. EU:n tehtävänä on auttaa pk-yrityksiä rahoituksen saannissa. Tämän se tekee kahdella tavalla: Se mahdollistaa EU:n varojen käytön pk-yritysten hyväksi. Tähän sisältyvät: lainat pk-yrityksille Euroopan investointipankista (EIP) kaupallisten pankkien kautta. EIP maksoi vuosina pk-yrityksille lähes 40 miljardia euroa sekä varasi miljardi euroa hybrideihin pääomainstrumentteihin/ velkarahoitukseen, jotka kanavoidaan Euroopan investointirahaston kautta. Euroopan komission pk-yrityksille tarkoitetut velka- ja pääomarahoitusinstrumentit. Nämä rahoitetaan kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta (CIP-ohjelma), jonka rahoituspuitteet kaudella ovat 1,1 miljardia euroa. Lisäksi kaudelle on ehdotettu 1,4 miljardia euroa yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevasta ohjelmasta (COSME-ohjelma).

13 pk-yrityksille rakennerahastoista saatavissa oleva EU:n rahoitus. Tätä koskevia hakemuksia käsittelevät kansalliset hallintoviranomaiset. rahoitustuki mikroyritysten mikrorahoitusta ja sosiaalisten yritysten rahoitusta varten saadaan Progress-mikrorahoitusjärjestelystä. Vuosiksi komissio on ehdottanut sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevaa EU:n ohjelmaa. Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP-ohjelman) pääkohderyhmänä ovat pk-yritykset. Ohjelman tarkoituksena on tukea innovointitoimia (ekoinnovointi mukaan lukien), helpottaa rahoituksen saantia ja tarjota alueellista tukea yrityksille: 11 Mietitkö, mistä voisit saada rahoitusta? Tutustu näihin sivustoihin. Olemme laatineet pk-yrityksille tarkoitetun sähköisen käytännön oppaan rahoituksen saannin helpottamiseksi. Oppaassa kerrotaan, että 27 jäsenvaltiossa on saatavissa yli 50 miljardia euroa julkista rahoitusta, ja neuvotaan miten pk-yritykset voivat hakea sitä. Siinä esitellään yli 120 kansallista tai alueellista rahoitusohjelmaa: niiden luonne, ehdot, edellytykset ja yhteystiedot. Nämä keskeiset tiedot auttavat pk-yrityksiä hakemaan rahoitusta eri ohjelmista. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia Joulukuussa 2011 julkaistu Euroopan komission toimintasuunnitelma pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi on luettavissa seuraavassa osoitteessa: Katso myös index_fi.htm

14 12 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Se tekee yksityisten rahoituslähteiden hyödyntämisen helpommaksi pkyrityksille: Nykyään riskipääoma kattaa EU:ssa vain 2 prosenttia pk-yritysten rahoitustarpeesta, kun vastaava luku Yhdysvalloissa on 14 prosenttia. Myös sosiaalisesti suuntautuneiden sijoitusrahastojen kehitystä Euroopassa voitaisiin edistää. Olemme ehdottaneet lainsäädäntöä, jonka ansiosta riskipääomarahastojen ja sosiaalisesti suuntautuneiden sijoitusrahastojen olisi helpompi kerätä pääomaa EU:n laajuisesti, jolloin tällaiset investoinnit olisivat laajemmin pkyritysten saatavilla. Pankkirahoitus on eurooppalaisten pk-yritysten päärahoituslähde. Rahoituskriisin jälkeinen pankkiuudistus tekee pankeista vakaampia ja pääoma-asemaltaan vahvempia, mikä hyödyttää koko yhteiskuntaa, pk-yritykset mukaan lukien. Kiinnitämme tässä yhteydessä erityistä huomiota pankkien kykyyn lainoittaa pkyrityksiä, sillä sitä on AIMSTOCK

15 Jotta pk-yritysten olisi helpompi saada rahoitusta vaihtoehtoisista lähteistä pääomamarkkinoiden kautta, autamme pk-yrityksiä myös hankkimaan pääomaa myymällä osakkeitaan julkisesti. Keinoja ovat pk-yrityksiin keskittyvien pörssien näkyvyyden lisääminen, pk-yritysmerkin käyttöönotto sekä pörssissä olevien pk-yritysten raportointivelvoitteiden yksinkertaistaminen kumoamalla esimerkiksi julkisesti noteeratuilta pk-yrityksiltä neljännesvuosikatsausten julkaisuvaatimus ja vaatimalla niiltä vähemmän raskaita ja kalliita esitteitä. Nämä ja muut uudet aloitteet esitellään Euroopan komission joulukuussa 2011 julkaisemassa toimintasuunnitelmassa pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi. 13 Miten tämä toimii käytännössä? Lue Petterin tarina. Mistä rahoitusta yrityksen kehittämiseen? Suomalainen Petteri tarvitsi rahaa kehittääkseen uuden sovelluksen älypuhelimia varten. Hän sai osan rahoituksesta Suomesta, mutta kuuli kontaktiensa kautta lontoolaisesta yksityisestä pääomayrityksestä, joka voisi tarjota hänelle lisärahoitusta vastineeksi osuudesta Petterin yrityksessä. Petteri sai myös tietää, että jos osa tuotekehityksestä tapahtuisi naapurimaassa Virossa sekä Puolassa, hän voisi saada EU-rahoitusta. Hänen hakemuksensa hyväksyttiin, ja näin hän kykeni kehittämään yritystään vankalta taloudelliselta pohjalta. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia

16 14 Lisa-Blue EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU haluaa auttaa hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksia parhaalla mahdollisella tavalla EU:n sääntöjen tarkoituksena on yhdenmukaistaa teollis- ja tekijänoikeudet kaikkialla EU:ssa ja muodostaa lainsäädäntökehys, joka mahdollistaa oikeuksien suojelun ja käyttämisen. Niiden avulla pk-yrittäjä säästää aikaa ja rahaa vedotessaan teollisja tekijänoikeuksiin ja hyödyntäessään niitä, ja ne helpottavat tarvittaessa teollisja tekijänoikeuksien valvomista. Ilman teollis- ja tekijänoikeuksia tutkimus- ja kehitystyö ei juurikaan kannattaisi. Luovalla alalla, jolla tekijänoikeudet ovat tärkeitä, toimii noin 1,4 miljoonaa pk-yritystä, joissa on yli 6,7 miljoonaa työpaikkaa. Yksi konkreettisimpia tapoja hyödyntää Euroopan luovia voimia ja tarjota taiteilijoille, keksijöille ja yrittäjille mahdollisuus muuttaa ideat laadukkaiksi työpaikoiksi ja talouskasvuksi on perustaa EU:n uusien aloitteiden avulla saumattomat ja yhtenäiset teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat.

17 Kun luot alkuperäisen teoksen (esimerkiksi kirjallisuuden, taiteen, musiikin, televisiotuotannon, ohjelmistojen tai mainonnan alalla), se saa automaattisesti tekijänoikeussuojan ilman virallista rekisteröintiä. EU:n lainsäädännöllä on kuitenkin yhdenmukaistettu tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjä piirteitä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan turvaamiseksi. Olemme myös ryhtyneet toimiin oikeuksien lisensoimisen helpottamiseksi kaikkialla Euroopassa tarkoituksena erityisesti tukea innovatiivisten sähköisten palvelujen kehittämistä. Voit suojella tavaramerkki- ja mallisuojaoikeuksiasi rekisteröimällä ne kansallisella tai EU:n tasolla. Jos rekisteröit ne EU:n tasolla (sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa), oikeutesi ovat voimassa kaikkialla EU:ssa. Yhteisötavaramerkki perustettiin vuonna EU:n yritykset ovat säästäneet vuosittain noin 60 miljoonaa euroa sen jälkeen, kun maksuja alennettiin huomattavasti vuosina 2005 ja Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhteisötavaramerkin hakeminen ja rekisteröinti maksaa yritykselle euroa euron sijaan. Jos hakemus jätetään Internetissä, maksu on vain 900 euroa. Tony Tremblay 15 EU haluaa auttaa hyödyntämään teollis- We allow ja tekijänoikeuksia you to sell goods parhaalla and services mahdollisella across borders tavalla

18 16 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Kansallista patenttia haetaan jäsenvaltioiden patenttivirastoista ja eurooppapatenttia Euroopan patenttivirastolta, jolloin suoja on voimassa myös muissa maissa. Tähän asti eurooppapatentti on kuitenkin pitänyt vahvistaa kaikissa niissä valtioissa, joissa suojaa haetaan. Saadakseen suojan kaikissa 27 jäsenvaltiossa hakija on voinut joutua maksamaan jopa euroa käännös-, hallinto- ja menettelykuluina. Kustannukset voivat kuitenkin supistua seitsemäsosaan (jolloin yritykset säästävät jopa 300 miljoonaa euroa) ja suoja tulla voimaan useilla alueilla, jos ehdotus uudeksi yhtenäiseksi patenttisuojaksi tulee odotetusti voimaan lähiaikoina. Olemme myös ryhtyneet toimiin paremman suojan luomiseksi taitotiedon luvatonta käyttöä vastaan (liikesalaisuudet) ja maantieteellisten merkintöjen antaman suojan laajentamiseksi. Maantieteelliset merkinnät ovat hyvin tärkeitä EU:ssa, jolla on rikas paikallisten ja erityistuotteiden historia ja jossa on monia alkuperäpaikkaansa läheisesti liittyviä, kuuluisia franz pfluegl

19 Haluatko tietää, miten voit vedota teollis- ja tekijänoikeuksiisi tai kaupalliseen strategiaasi? Tutustu seuraavaan sivustoon: index_fi.htm Miten tämä toimii käytännössä? Lue Agnieszkan tarina. Rekisteröinti suojaa tavaramerkkisi. Puolalainen Agnieszka on kehittänyt uuden tietokoneohjelman ja haluaa myydä sitä kaikkialla EU:ssa. Osa hänen teollis- ja tekijänoikeuksistaan on jo saanut suojan, koska lähdekoodi on yksin hänen laatimansa (tekijänoikeus). Hän kuitenkin kehittää brändiään ja haluaa suojata tavaramerkkinsä. Hän voi rekisteröidä sen kussakin maassa erikseen, mutta rekisteröimällä tavaramerkin sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa hän säästää vaivaa, aikaa ja rahaa. 17 EU haluaa auttaa hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksia parhaalla mahdollisella tavalla

20 18 Marilyn Nieves EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU haluaa helpottaa pienyrittäjän elämää EU:n sisämarkkinasäännöt ovat vähentäneet yritysten paperisotaa korvaamalla 27 EU-maan monimutkaiset ja vaihtelevat kansalliset lait. Säästöt voidaan siirtää kuluttajille. Sisämarkkinalainsäädäntö on vähentänyt EU:n yritysten hallinnollista taakkaa 25 prosenttia vuodesta On arvioitu, että tämä voi kasvattaa EU:n BKT:ta 1,5 prosenttia eli noin 150 miljardia euroa. Yrityksen perustamiskustannukset ovat EU:ssa laskeneet: vuonna 2010 osakeyhtiön perustaminen kesti keskimäärin seitsemän päivää ja maksoi 399 euroa, kun vastaavat luvut vuonna 2007 olivat 12 päivää ja 485 euroa.

21 Pk-yritysten taakan keventämispolitiikkaan kuuluvat seuraavat toimet: Euroopan pienimpien yritysten (niin kutsuttujen mikroyhteisöjen) tilinpäätösraportointia koskevia vaatimuksia on äskettäin kevennetty. Jäsenvaltiot voivat tulevaisuudessa luoda järjestelmän, jossa mikroyhteisöjen tarvitsee toimittaa veroviranomaisille vain kirjanpitonsa eikä koko tilinpäätöstä taseineen ja tuloslaskelmineen kuten nykyään. Järjestelmän ansiosta mikroyhteisöt voivat säästää vuosittain jopa 3,5 miljardia euroa. Olemme myös ehdottaneet pienten ja keskisuurten yritysten tilinpitosääntöjen laajempaa uudistusta, jolla kevennettäisiin raportointivaatimuksia ja suurennettaisiin pieniksi ja keskisuuriksi määriteltävien yritysten joukkoa. Myös pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä yhdenmukaistettaisiin kaikkialla Euroopassa. 19 Brian Jackson We allow you EU to haluaa sell goods helpottaa and services pienyrittäjän across elämää borders

22 20 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Verotuksen alalla olemme ehdottaneet arvonlisäveron sähköisen laskutuksen laajentamista, jolloin 22 miljoonaa verovelvollista säästäisi keskipitkällä aikavälillä sekä aikaa että rahaa. Tämä tarkoittaisi, että yrityksiltä säästyisi noin 18,4 miljardia euroa. Hitaiden, hankalien ja kalliiden paperiperusteisten tullimenettelyjen korvaaminen sähköisellä järjestelmällä johtaisi noin 2,4 miljardin euron säästöihin. EU:n sääntöjen mukaan myöhästyneestä maksusta on oikeus periä korkoa. Maksuviivästykset tulevat kalliiksi eurooppalaisille yrityksille ja merkitsevät noin 1,1 biljoonan euron liikevaihdon lykkääntymistä. Maksuviivästyssääntöjen täytäntöönpanoa nopeutetaan. EU:n yhteisten sääntöjen tuomia hyötyjä aiotaan lisätä hyväksymällä EU:n yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskeva toimintasuunnitelma. Yksi konkreettinen saavutus on EU:n jäsenvaltioiden kaupparekistereiden yhteen liittämistä koskeva uusi lainsäädäntö. Kaupparekisterit sisältävät kuluttajille ja liikekumppaneille olennaisia tietoja yritysten pääomasta ja laillisista edustajista. Niiden yhteen liittäminen vauhdittaa rajat ylittävää kauppaa ja voi tuoda jopa 70 miljoonan euron vuosisäästöt. Tärkeää on myös suotuisan ympäristön luominen Euroopassa sosiaalisen yritystoiminnan kehittämiselle. Sosiaaliset yritykset ovat usein hyvin pieniä ja toimivat pelkästään paikallisesti, mutta niillä on perustavanlaatuinen asema EU:n taloudessa. Olemme hiljattain hyväksyneet toimenpiteitä, joiden ansiosta niiden on helpompi saada rahoitusta, lisätä näkyvyyttään hyväksyntä- ja sertifiointijärjestelmän avulla ja parantaa oikeudellista asemaansa.

23 Miten tämä toimii käytännössä? Lue tarina yrityksen perustamisesta Italiassa: Italiassa yrityksen voi nyt perustaa vuorokauden kuluessa. Maan viranomaiset ovat ottaneet käyttöön yksinkertaistetun järjestelmän, jonka avulla yrityksen voi perustaa ilman byrokraattisia esteitä. Yrittäjän tarvitsee vain lähettää sähköinen lomake yritysrekisteriin, joka toimittaa sen edelleen vero- ja sosiaaliturvaviranomaisille rekisteröinnin jälkeen. Parannus on yksi niistä toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet sen jälkeen, kun Euroopan komissio julkaisi vuonna 2008 eurooppalaisia pkyrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen, jonka tarkoituksena oli rohkaista yrittäjyyteen, edistää pk-yritysten kasvua ja helpottaa pienyrittäjien elämää pienet ensin -periaatteen mukaisesti. Lue lisää Small Business Act -aloitteesta: 21 Haluatko lisätietoja verojen maksamisesta, kun käyt kauppaa muissa EUmaissa? Tutustu seuraavaan sivustoon: index_fi.htm EU haluaa helpottaa pienyrittäjän elämää

24 22 Dmitriy Shironosov EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU haluaa auttaa pkyrityksiä tekemään julkisia hankintasopimuksia EU auttaa pk-yrityksiä saamaan julkisia hankintasopimuksia muista jäsenvaltioista. Vuosittain viranomaiset EU-maissa käyttävät 18 prosenttia BKT:stä erilaisten tavaroiden, palvelujen ja töiden hankintaan. Noin 60 prosenttia julkisten hankintasopimusten määrästä ja 34 prosenttia niiden volyymistä tehdään pk-yritysten kanssa. EU-tason säännöt koskevat noin 20 prosenttia julkisista hankinnoista EU:ssa. Säännöt velvoittavat viranomaisia varmistamaan, että myös muiden EU-maiden tarjoajilla on mahdollisuus päästä niiden markkinoille ja että kaikki tarjoukset käsitellään tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Tarjouksia arvioidaan yhteisessä menettelyssä, jota kaikkien EU-maiden viranomaisten on noudatettava. Julkisissa hankinnoissa pk-yritysten tarjouksia on käsiteltävä yhdenvertaisesti suurten kilpailijoiden tarjousten kanssa. Kokemuksen mukaan tarjoaminen on kuitenkin joissakin tapauksissa edelleen liian kallista pk-yrityksille. Tästä syystä olemme äskettäin ehdottaneet EU:n julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamista seuraavasti:

25 Byrokratian vähentämiseksi entisestään asiakirjojen toimittamista koskevia vaatimuksia kevennetään (esimerkiksi vain sopimuksen saaneen yrityksen on toimitettava asiakirjat) ja sähköiset hankintamenettelyt ehdotetaan otettavaksi EU:ssa yleiseen käyttöön vuoteen 2016 mennessä. Suunnitelmien mukaan yritykset voivat tehdä yhteistarjouksia muiden yritysten kanssa (toisin sanoen muodostaa kumppanuuksia tai yritysryhmittymiä), jolloin pk-yritykset voivat osallistua myös arvokkaampiin hankintasopimuksiin. Lisäksi liikevaihtovaatimukset eivät saa ylittää tiettyä enimmäismäärää, ja tietyn arvon ylittävät sopimukset jaetaan pienempiin osasopimuksiin ( osiin ), jotka voivat olla joillekin pk-yrityksille houkuttelevampia. 23 Aikooko pk-yrityksesi tehdä tarjouksen julkisesta hankintasopimuksesta? Tutustu seuraaviin sivustoihin. e-certis, yrityksille ja hankintaviranomaisille tarkoitettu maksuton sähköinen tietojärjestelmä, auttaa selvittämään, mitä todistuksia eri maiden hankintamenettelyissä useimmiten vaaditaan: Tenders Electronic Daily (TED) -verkkosivustolla on tietoja erilaisia julkisia palveluja ja tavaroita koskevista hankintasopimuksista, joiden arvo ylittää tai euroa, sekä yli 5 miljoonan euron arvoisista, rakennusurakoita koskevista hankintasopimuksista. Sivusto sisältää EU:n laajuiset ilmoitukset tarjouskilpailuista, joiden arvo ylittää sovellettavan raja-arvon ja jotka on julkaistava EU:n virallisessa lehdessä. EU haluaa auttaa pk-yrityksiä tekemään julkisia hankintasopimuksia SIMAP-portaalissa on tietoa EU:n hankintasopimuksia koskeviin tarjouskilpailuihin osallistumisesta: Tutustu myös Sinun Eurooppasi -verkkosivustoon: benefiting-from-public-contracts/index_fi.htm

26 24 Danil Melekhin EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU tarjoaa välineitä ja verkostoja, jotka auttavat pk-yrityksiä Pk-yritykset, jotka haluaisivat laajentaa toimintaansa EU:ssa, törmäävät hyvin usein ongelmiin oikeuksia ja mahdollisuuksia koskevien tietojen saannissa. Siksi olemme kehittäneet tähän useita apuvälineitä.

27 Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta Euroopassa? Sinun Eurooppasi -sivusto sisältää käytännön tietoja ja opastusta yritystoiminnasta EU:ssa. Sinun Eurooppasi -verkkosivusto sisältää konkreettista tietoa, käytännön vinkkejä ja henkilökohtaista neuvontaa henkilöille, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa toisessa EU-maassa. Jos olet perustamassa yritystä, laajentamassa toimintaa toiseen maahan tai etsimässä liikekumppania tai rahoitusmahdollisuuksia, saat sivustolta kaikki yhteys- ja muut tiedot, joita tarvitset yritystoiminnan harjoittamiseksi Euroopassa. Sinun Eurooppasi -sivusto sisältää myös yksityiskohtaisia tietoja ulkomailla asumiseen liittyvistä muista seikoista, kuten työluvista ja sosiaaliturvan kattavuudesta, sinun ja perheesi oleskeluedellytyksistä tai autoosi liittyvistä asioista. 25 Tarvitsetko EU:n lainsäädäntöön perustuvia oikeuksiasi koskevaa oikeudellista neuvontaa? Sinun Eurooppasi -neuvonta vastaa kysymyksiisi. Jos tarvitset tarkempia neuvoja, saat Sinun Eurooppasi -neuvonnasta viikon sisällä vastauksen kysymykseesi millä tahansa virallisella EU:n kielellä. Pelkästään tänä vuonna Sinun Eurooppasi -neuvonta on vastannut yli kysymykseen, joita kansalaiset ja yritykset ovat esittäneet EU:n lainsäädäntöön perustuvista oikeuksistaan. Neuvontapalvelu on maksuton. Loukkaako toisen EU-maan viranomainen oikeuksiasi? SOLVIT ratkaisee ongelmasi nopeasti. EU tarjoaa välineitä ja verkostoja, jotka auttavat pk-yrityksiä SOLVIT ratkaisee nopeasti ja tehokkaasti yksittäisten henkilöiden ja yritysten ongelmat, jos viranomainen on rajat ylittävässä tilanteessa loukannut heidän EUlainsäädännön mukaisia oikeuksiaan. SOLVIT voi auttaa esimerkiksi verotuksen, tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden, ammattipätevyyden tunnustamisen, oleskeluluvan tai sosiaaliturvan kaltaisissa asioissa. SOLVIT-keskuksia on yhteensä 30 (yksi kussakin EU-maassa sekä yksi Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa). Ne käsittelevät noin valitusta vuodessa ja löytävät ratkaisun yli 90 prosenttiin tapauksista keskimäärin yhdeksässä viikossa.

28 Muissa tapauksissa paras tapa edetä on ottaa oppia muilta, jotka ovat olleet aiemmin samassa tilanteessa. Tätä varten olemme perustaneet useita verkostoja, jotka auttavat laajentamaan yrityksen toimintaa, löytämään kumppaneita ja ottamaan oppia muilta yrittäjiltä. 26 EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Suunnitteletko yrityksesi laajentamista? Enterprise Europe Network Yritys-Eurooppa-verkosto voi auttaa. Jos haluat laajentaa yrityksesi toimintaa ulkomaille ja löytää uusia liikekumppaneita kaupallista, teknologista tai tutkimusyhteistyötä varten, Yritys-Eurooppa-verkosto (jonka resursseja aiotaan lisätä) voi auttaa kaikissa vaiheissa kumppanin etsinnästä sopimuksen allekirjoittamiseen. Yritys-Eurooppa-verkostolla on yli 600 jäsentä yli 50 maassa. Niiden tarjoama valtava palveluvalikoima on kätesi ulottuvilla. Palveluja käyttää joka vuosi yli kaksi miljoonaa pk-yritystä pk-yritystä on saanut vastauksen tiedusteluunsa, ja noin on osallistunut tiedotustapahtumiin. Vaikutus verkoston avulla syntyneiden liikekumppanuuksien liikevaihtoon on noin euroa yritystä kohden. Kokonaisvaikutus myynnin kasvuun on arviolta 450 miljoonaa euroa.

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perussopimuksen määräysten soveltamisopas

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perussopimuksen määräysten soveltamisopas Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perussopimuksen määräysten soveltamisopas Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet NB-31-10-451-FI-C DOI:10.2769/67539 FI Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet Metalliteollisuus http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/metalworking/index_en.htm

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot