YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2007

2 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 2008 Sisällysluettelo ja yhteystiedot 2 1. Kuvaus yhtiöstä Toimitusjohtajan katsaus Strategiatyö Johtaminen, hallinto Perustietoa yhtiöstä Kehityshankkeet 6 2. Palvelut ja tuotteet Käsittely ja hyödyntäminen Palvelujen kuvaus Jätemäärät Jätteiden hyödyntäminen Muut palvelut Sosiaalinen vastuu Henkilökunta Vuorovaikutus Ympäristövastuu Vaikutukset veteen Vaikutukset ilmaan Melu, liikenne ja haittaeläimet Taloudellinen vastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätöstiedot Tilintarkastuskertomus Käsitteet ja lyhenteet 30 Ekokaari 50, ANJALANKOSKI Keskus: (05) Telefax: (05) Sähköposti: Jätekeskus avoinna ma-pe Toimisto avoinna ma-pe YHTEYSHENKILÖT: Toimitusjohtaja saakka Jukka Köppä (05) alkaen Kari Martikainen (05) LAITOKSEN KÄYTTÖ: Käyttöpäällikkö Paavo Savolainen (05) Laitos Sami Korhonen, Mika Leppänen, Janne Markkanen, Matti Pietarila, Pekka Tiuraniemi. KAATOPAIKKATOIMINTA: Jätehuoltomestari Eero Aho (05) Jätehuoltotyöntekijä Juha Myllylä Hannu Ceder Tero Räikkönen Mika Utti NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: Laatu- ja ympäristöpäällikkö Hanna Alatalo (05) Ympäristöinsinööri Essi Tani (05) Asiakaspalvelupäällikkö Virpi Leppälä (05) Neuvoja Vesa-Matti Keisa (05) TIEDOTUS: LASKUTUS: TOIMISTO: Tiedottaja Maimi Spännäri (05) Taloussihteeri Maija Kaivola (05) Toimistosihteeri Maarit Toikkanen (05) VASTAANOTTO: Anna-Liisa Lång (05) Minna Matila 2 SISÄLLYS JA YHTEYSTIEDOT

3 1. KUVAUS YHTIÖSTÄ 1. KUVAUS JÄTEYHTIÖSTÄ 1.1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2007 toukokuun 14. päivänä tuli kuluneeksi kymmenen vuotta yhtiön perustamisesta. Kymmenvuotista taivalta juhlittiin matalalla profiililla omistajatahojen ja sidosryhmien edustajien kanssa laivaristeilyllä Kotkan vesillä. Taloudellisesti yhdeksäs tuotannollinen toimintavuotemme oli hyvä liikevaihdon noustessa budjetoitua paremmaksi lähes edellisen vuoden tasolle, vaikka jätevesilietteen käsittelystä luovuttiin vuoden alussa. Kaatopaikalle sijoitetun jätemäärän kasvu, noin 4 %, paikkasi jätevesilietteen pois jäämisen aiheuttaman aukon. Hyvän tuloksen syntymiseen vaikutti oleellisesti liikevaihdon lisäksi kulupuolen onnistunut kurissapitäminen. Kuluneen vuoden merkittävimpiä hankkeita oli ISO 14001:2004 mukaisen ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Järjestelmä rakennettiin verkostohankkeena kolmen muun jäteyhtiön kanssa. Hankkeessa ja siihen liittyvässä sisäisessä koulutuksessa oli mukana koko yhtiön henkilöstö. Ympäristöjärjestelmä sertifioitiin vuoden lopulla. Vuonna 2008 tavoitteena on jatkaa toimintajärjestelmien kehittämistä rakentamalla yhtiölle ISO 9001:2000 standardin vaatimukset täyttävä laatujärjestelmä ja integroida se yhtenäiseksi toimintajärjestelmäksi em. ympäristöjärjestelmän kanssa. Yhtiö laajensi toimialaansa sopimalla tiedotus- ja neuvontapalvelujen myymisestä Etelä-Kymenlaakson kunnille. Myös muiden jätehuollon palvelutehtävien suorittamisesta yhtiön toimesta on neuvoteltu Etelä-Kymenlaakson kuntien kanssa. Uuden Kouvolan kaupungin hallinnon ja palvelujen järjestämisessä tulisi ottaa huomioon Kymenlaakson Jäte Oy:n mahdollisuudet huolehtia kunnalle kuuluvista jätehuollon palvelutehtävistä. Jätehuoltojärjestelmän kokonaisuuden selventämiseksi, yhtenäisten jätehuoltopalvelujen mahdollistamiseksi ja synergiaetujen hyödyntämiseksi maakunnassa em. toimintojen yhdistäminen yhdelle toimijalle olisi enemmän kuin toivottavaa. Pääosa yhtiön käsittelytoiminnoista päätettiin tehdä omalla henkilökunnalla ja kalustolla. Päätös edellytti kaatopaikkakoneen hankintaa ja kenttähenkilöstön työtehtävien uudelleen järjestelyjä. Päätös ja ulkoistettujen konetöiden sopimuksen päättyminen tehosti toimintoja ja vähensi käyttöpuolen kuluja. Rakennusinvestointien määrä viime toimintavuonna oli vähäinen. Merkittävin investointi, suoto- ja muiden jätevesien esikäsittelyjärjestelmän rakentaminen, käynnistyi syksyllä ja jatkuu kesällä Esikäsittelyn tavoitteena on puhdistaa jätevedet vastaanottokelpoiselle tasolle Kymen Vesi Oy:n lopullisesti puhdistettavaksi sekä jäteveden aiheut tamien hajuhaittojen poistaminen verkostosta. Samalla lisätään jätevesien varastointikapasiteettia ylivuotojen minimoimiseksi. Muita merkittävimpiä tulevaisuuteen vaikuttavia hankkeita olivat uuden ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistäminen, uuden budjetointijärjestelmän käyttöönotto sekä yhteistyössä Kouvolan seudun kuntayhtymän ja Ekokem- Palvelu Oy:n kanssa tehty tutkimus lähiasukkaiden käsityksistä ja mielipiteistä koskien Ekopark-yrityspuistoa. Ympäristövaikutusten arviointi valmistuu kesällä 2008 ja antaa pohjaa jätekeskuksen mahdollisille uusille toiminnoille. Hankkeen jatkotyönä käynnistyy jätekeskuksen ympäristöluvan tarkistamisprosessi. Allekirjoittanut siirtyy 11 toimitusjohtajavuoden jälkeen eläkkeelle syyskuun alusta Haluan tässä yhteydessä kiittää yhtiön omistajia, asiakkaita ja sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä kuluneiden vuosien aikana. Olen ylpeä, mutta samalla nöyrä saatuani olla näköalapaikalla ja johtamassa laaksokunnan jätteenkäsittelytoimintaa sen tähän asti voimakkaimmissa kehitys- ja muutosvaiheissa. Toivotan onnea ja menestystä seuraajalleni sekä yhtiön hallitukselle ja henkilökunnalle. Jukka Köppä toimitusjohtaja VUOSIKERTOMUS

4 1.2 STRATEGIATYÖ YHTIÖN PERUSTEHTÄVÄ Yhtiön tehtävänä on hoitaa ensisijaisesti osakkaidensa jätteiden käsittelytehtäviä omakustannusperiaatteella. Yhtiö ei jaa osinkoa. (Osakassopimus ) VISIO VUONNA 2010» Yhtiö on kokonaisvaltainen jätehuollon järjestäjä ja kehittäjä toiminta-alueellaan» Jätelainsäädännön perusperiaatteiden mukaisesti toteutetaan jätehierarkiaa: jätteen synnyn ehkäisy, jätteen hyödyntäminen materiaalina, jätteen hyödyntäminen energiana ja jäännösjätteen vaaraton loppusijoittaminen» Biojäte kerätään ja käsitellään erikseen» Pääosa nykyisin kaatopaikalle sijoitettavasta yhdyskuntajätteestä hyödynnetään energiana» Koko toiminta-alueella kunnan velvollisuutena olevan jätteen kuljetukset on kilpailutettu» Muita toimintoja (esim. yritysjätepalvelut, jätevesilietteen, tuhkien jne käsittely) voidaan järjestää liiketaloudellisin perustein (Liiketoimintasuunnitelma ) ARVOT Asiakkaiden, ympäristön ja kustannustehokkuuden huomioiminen ovat johtavia arvoja toiminnassamme. (Liiketoimintasuunnitelma ) TOIMINTA-AJATUS Toiminnan tarkoituksena on huolehtia asiakkaan toimittaman jätteen asianmukaisesta hyödyntämisestä ja/tai käsittelystä tarjoamalla tälle teknisesti laadukkaita sekä ympäristövaatimukset täyttäviä lajittelu-, hyödyntämis- ja loppusijoituspalveluja kustannustehokkaasti. (Liiketoimintasuunnitelma ) 1.3 JOHTAMINEN, HALLINTO Yhtiön toimielimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Ylintä päätäntävaltaa yhtiössä käyttää yhtiökokous. Yhtiökokouksessa, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa, omistajat päättävät mm. yhtiöjärjestyksen sisällöstä, yhtiön laajentumisesta tai merkittävistä investoinneista. Yhtiökokous päättää myös hallituksen kokoonpanosta. Koska hallituspaikkoja on vähemmän kuin omistajia, on pienemmillä omistajakunnilla edustus vuorotellen. Vastuut ja valta jakaantuvat omistajien kesken kuntien asukasluvun suhteessa. Isommilla kunnilla on enemmän osakkeita ja siten myös ääniä kokouksissa. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, samoin sillä on valvontavastuu eli velvollisuus seurata ja valvoa yhtiön toimintaa. Toimitusjohtaja vastaa juoksevasta hallinnosta ja operatiivisesta johtamisesta sekä laatii strategiset suuntaviivat, jotka hallitus hyväksyy. Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja keskustelevat ja valmistelevat asioita säännöllisesti hallituksen kokouksia varten. Yhtiön käytännön toiminta on jaettu kuuden yksikön tehtäväksi. Säännöllisiin johdon viikkopalavereihin osallistuvat toimitusjohtajan lisäksi yksiköiden päälliköt ja tarvittaessa muuta henkilöstöä. Yhteydenpito omistajakuntien ja kuntayhtymän jätehuoltovastaavien kanssa tapahtuu koordinaatioryhmäksi kutsutuissa neuvotteluissa, joita pidetään 3-4 kuukauden välein. KYMENLAAKSON JÄTE OY:N ORGANISAATIO KUVAUS YHTIÖSTÄ

5 1. KUVAUS YHTIÖSTÄ 1.4 PERUSTIETOA YHTIÖSTÄ OMISTAJAT Anjalankoski Elimäki Hamina Iitti Jaala Kotka Kouvola Kuusankoski Lapinjärvi Miehikkälä Pyhtää Valkeala Virolahti Kouvolan seudun kuntayhtymä Kymenso Oy Myllykoski Paper Oy Sunila Oy UPM Kymmene Oyj KYMENLAAKSON JÄTE OY:N VIRSTANPYLVÄÄT Kouvolan ja Kotkan seutujen jätehuoltotyöryhmien tutkimus- ja selvitystöitä Kymenlaakson Jäte Oy perustettiin (13 kuntaa, Kouvolan seudun kuntayhtymä ja neljä metsäteollisuusyhtiötä) Jätekeskuksen ympäristövaikutusten arviointi Jätekeskukselle myönnettiin ympäristölupa. Ensimmäinen rakennusvaihe valmistui: vaaka, optinen erottelulaitos, energiajätteen murskauslaitos, varastokenttä, työmaatoimisto, tasausallas jätevesille. Energiajätteen ja kaatopaikkajätteen erottelu kotitalouksissa erivärisiin pusseihin käynnistyi (energiajäte oranssin väriseen pussiin). Solmittiin sopimus Lahden Lämpövoima Oy:n kanssa kierrätyspolttoaineen toimittamisesta Lapinjärven kunta liittyi yhtiöön EU-direktiivin täyttävä tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen ensimmäinen täyttöalue valmistui Jätteen vastaanotto kuntien kaatopaikoille päättyi. Öljyisten maiden vastaanottoalue ja -rakennus otettiin käyttöön. Ekokem Palvelu Oy:n kanssa solmittiin sopimus pilaantuneiden maiden vastaanotosta ja käsittelytoiminnasta yhtiön vuokraamalla alueella Toimisto- ja sosiaalitilarakennus valmistui Rakennettiin loppusijoitusalueen toinen täyttöalue, lajittelukenttä, toinen jätevesien tasausallas, nestemäisten jätteiden vastaanotto- ja valutusaltaat ja hankittiin toinen vaaka. Perustettiin Kaakkois-Suomen hankintarengas (IUJH, PHJ, Metsäsairila Oy, KLJ) tarkoituksena jätteen energiakäytön kilpailuttaminen yhteishankintana Biojätteen erilliskeräys ja kompostointi membraanikankaalla peitetyissä aumoissa aloitettiin. Yhdyskuntalietteiden vastaanotto ja käsittely avoaumoissa käynnistyi. Kotitalouksissa luovuttiin energiajätteen lajittelusta eli ns. oranssipussijärjestelmästä. Solmittiin Kaakkois-Suomen hankintarenkaan ja Kotkan Energia Oy:n välinen sopimus jätteen energiahyötykäytöstä Yhdyskuntalietteen vastaanotto päättyi. Hyötyvoimalan rakentaminen Kotkassa käynnistyi Yhtiö täytti 10 vuotta. Yhtiölle myönnettiin ISO 14001:2004 ympäristösertifikaatti. Asukasneuvonta sopimusperusteisesti Kotkassa, Haminassa, Miehikkälässä ja Virolahdella käynnistyi. Jäteyhtiön 10-vuotisjuhlassa toukokuun lopulla ei jäykistelty. Halvatun Papat duon Pete Kauppinen (oik.) tenttaa Anjalankosken kaupungin mittauspäällikkö Pekka Aaltoa ja vuoroaan odottaa Kotkan kaupungin kunnossapitoinsinööri Anu Heinikoski. Kotkalaisvarustamon ms. Kristina Brahen illallisristeilylle osallistui kuutisenkymmentä henkilöä. VUOSIKERTOMUS

6 1.5 KEHITYSHANKKEET YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kymenlaakson Jäte Oy käynnisti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) vuoden 2007 alussa. YVA:n ensimmäisessä vaiheessa laadittiin yhteistyössä konsultin kanssa uusi, jätehuollon muuttuvia vaatimuksia vastaava ympäristövaikutusten arviointiohjelma, jossa on otettu huomioon lainsäädännön muutosten vaikutukset toimintaan. Jätekeskuksen ensimmäinen YVA tehtiin ennen toiminnan aloittamista vuonna Kymenlaakson Jäte Oy:n uudessa YVA-ohjelmassa pääpaino on yhtiön paikallisissa tarpeissa ja toimintojen kehittämisessä. Osa ohjelman toiminnoista on uusia YVAmenettelyn vaativia käsittelytekniikoita, joille on haettava ympäristölupa. Arvioinnin tavoitteena on vähentää tai lieventää suunnitellun hankkeen kielteisiä vaikutuksia ja vahvistaa sen myönteisiä vaikutuksia. Valmisteilla oleva YVA koskee muun muassa biojätteen ja jätevesilietteen sekä niistä valmistettavan humuksen ja mullan jatkojalostusta, kotitalouksien kuivajätteen siirtokuormausta, teollisuussivutuotteiden ja -jätteiden käsittelyä sekä erilaatuisten tuhkien käsittelyä ja loppusijoitusta. YVA-menettelyn on tarkoitus valmistua kesäkuun lopussa Konsulttina työssä toimii FCG Planeko Oy. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Kymenlaakson Jäte Oy rakensi ympäristöjärjestelmän ISO 14001:2004 verkostoprojektissa kolmen muun jätehuoltoyhtiön kanssa. Projektissa mukana olleet jäteyhtiöt olivat Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy sekä Oulun Jätehuolto. Projekti käynnistyi vuoden 2006 lopulla. Kymenlaakson Jäte Oy:n ympäristöjärjestelmä sertifioitiin vuoden 2007 joulukuussa. Ympäristöjärjestelmän auditoi SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Ruotsista. Lisää tietoa ympäristöjärjestelmästä löytyy vuosikertomuksen sivulta 17. JLRAP II -HANKE JlrapII -hanke on Jätelaitosyhdistys ry:n ja 26 jäteyhtiön yhteishanke. Hankkeen toteutuksen vastuuorganisaatio on FCG Efeko. Käytännön työskentelyä varten osallistujista on koostettu pienryhmiä: materiaalivirrat, viestintä- sekä talous- ja henkilöstöryhmät. Kullakin jäteyhtiöllä on edustajansa jokaisessa pienryhmässä. JlrapII -hankkeessa kehitetään ja yhtenäistetään edelleen jätelaitosten ulkoista ja sisäistä raportointia, johon kuuluvat olennaisena osana jätelaitoksille soveltuvat yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset koko toimintaa kuvaavat tunnusluvut. Hanke soveltaa GRI (Global Reporting Initiative) kansainvälistä yhteiskuntavastuun raportointiohjeistoa jätelaitosten sidosryhmäraportoinnin käytäntöön. Lisäksi käytetään hyväksi Jlrap I -hankkeesta saatuja hyviä tuloksia sekä ehdotuksia ja jatketaan JLY:n jätelaitoksille tarkoitetun vertailutietokannan kehittämistä yhteensopivaksi tunnuslukujen kanssa. Hankkeen avulla saavutettava hyöty; luotettava ja vertailukelpoisesti toteutettu ulkoinen sidosryhmäraportointi, vie mahdollisuuden turhilta ja perusteettomilta väittämiltä sekä parantaa jätelaitosten julkisuuskuvaa. Lisäksi yhteiset tunnusluvut tuottavat toiminnan kehittämisen, ympäristövastuun hallinnan sekä sidosryhmien tiedontarpeiden kannalta keskeistä tietoa. OSWAT-HANKE Kymenlaakson Jäte Oy on ollut ohjausryhmän jäsenenä selvityshankkeessa, jossa Lappeenrannan teknillisen yliopiston energia- ja ympäristötekniikan osasto valmisteli Kymenlaakson alueelle alustavan suunnitelman suuressa alusöljyonnettomuudessa syntyneiden jätteiden käsittelemiseksi. Selvitys osoitti, että suomalainen jätehuoltojärjestelmä vaatii kehittämistä, jotta vastaanotto- ja käsittelykeskukset voivat vastaanottaa öljyonnettomuuden sattuessa syntyvät suuret jätemäärät. SYTYKE SYNTYPAIKKALAJITTELUN KEHITTÄMINEN Kymenlaakson Jäte Oy ja Kotkan Energia Oy aloittivat Hyötyvoimalan jätepolttoaineen hankintaan liittyen yhteistyöprojektin jätteiden lajittelun tehostamiseksi. Mukana projektissa ovat myös Etelä-Kymenlaakson kunnat, Kouvolan seudun jätehuolto ja Kymen luonnonsuojelupiiri ry. Projektin tavoitteena on jätteen synnyn ehkäisy sekä materiaaleina hyödynnettävien jätteiden ja ongelmajätteiden lajittelun tehostaminen niiden syntypaikalla. Vuoden 2007 aikana tutkittiin esimerkki-asukasalueen jätekuormia, pidettiin yleisötilaisuuksia jätteiden lajittelusta ja jätteen määrän vähentämisestä sekä järjestettiin alueella asukaskysely. 6 KUVAUS YHTIÖSTÄ

7 1. KUVAUS YHTIÖSTÄ BIOHALO-HANKE Kymenlaakson Jäte Oy on ollut mukana rahoittajana ja yhteistyökumppanina Kaakkois-Suomen Ympäristökeskuksen hallinnoimassa BIOHALO-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää ekotehokasta arkea ja vapaa-aikaa. BIOHALOhanke edistää jäte- ja vesihuollon ekologisesti kestävien ja ekotehokkaiden ratkaisujen omaksumista ja käyttöönottoa maaseudun vakituisten ja vapaa-aikaa viettävien asukkaiden keskuudessa. JÄTEHUOLTOTEKNIIKAN PROFESSUURI ALUEELLISEN TUTKIMUS- JA KOULUTUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon perustettiin jätehuoltotekniikan professuuri määräaikaisena hankkeena alkaen. Hankkeen on suunniteltu kestävän vuoden 2010 loppuun. Kymenlaakson Jäte Oy toimii hankkeessa ohjausryhmän jäsenenä. Jätealan professuurin alaksi on määritelty teollisuuden ja yhdyskuntien jätehuoltojärjestelmät ja jätteiden hyötykäyttö. Näillä aloilla erityisiä sovellusalueita ovat teollisuuden ja yhdyskuntien jätevirtojen integrointi ja jätehuoltoyhteistyö, Itä-Suomi yhteistyö, Venäjän lähialueyhteistyö sekä Itämeriyhteistyö. Olennainen yhteistyön rakentamisen keino on professuurin toiminta Anjalankosken Ekoparkin jätealan tutkimuksen johtajana ja kehittäjänä. Yritysyhteistyönä tehtiin hankkeessa toimintavuoden aikana diplomityö: Kaatopaikkakaasun hyötykäyttömahdollisuudet Anjalankosken Ekoparkissa. Työssä tarkastellut vaihtoehdot tarjoavat ympäristöllisten hyötyjen lisäksi liiketoiminnallista hyötyä Ekoparkin alueella toimiville yrityksille. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää soveltaen myös muilla eri kokoluokan kaatopaikoilla syntyvien kaatopaikkakaasujen hyötykäyttöä suunniteltaessa. JÄTEVESIEN KÄSITTELYN KEHITTÄMINEN Kymenlaakson Jäte Oy:n jätevesien käsittelyn kehittäminen on ollut yhtiössä keskeinen kehityshanke vuonna Kymenlaakson Jäte Oy teetti konsulttityönä Keltakankaan jätekeskuksen jätevesien esikäsittelystä yleissuunnitelmaselvityksen Ramboll Oy:llä. Kymenlaakson Jäte Oy ja Kymen Vesi Oy allekirjoittivat sopimuksen jätevesien toimittamisesta Kymen Vesi Oy:n jäteveden-puhdistamolle Halkoniemeen. Sopimuksen mukaan Kymenlaakson Jäte Oy:n tulee jatkossa esikäsitellä jätevetensä ennen kuin vesi voidaan johtaa parhaillaan rakennettavalle Mussalon keskuspuhdistamolle. Jätevesien käsittelyn kehittämishankkeen toteutus on jaettu kahteen urakkaan: asfalttipohjaisen tasausaltaan, koneiston ja putkiston rakentamiseen sekä selkeytysrakennuksen rakentamiseen. Tuleva lisäallaskapasiteetti 4500 m 3 mahdollistaa pumppauksen tasaisen virtaaman ja tasaa siten puhdistamolle lähtevää kuormaa. Keskimääräinen virtaama saadaan näin pysymään sopimuksen mukaisissa, kohtuullisissa rajoissa, so. noin 300 m 3 /d. Allas valmistuu keväällä Altaaseen keräytyvä sakka voidaan käsitellä esimerkiksi nestemäisten jätteiden käsittelyn yhteydessä. VUOSIKERTOMUS

8 2. PALVELUT JA TUOTTEET 2.1 KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN 1. VAAKA JA VASTAANOTTO» kuormien punnitus» siirtokirjat» ohjaa asiakkaan oikeaan paikkaan 2. MURSKAUSLAITOS» otettu käyttöön 1999» kierrätyspolttoaineen valmistus» jätepuun murskaus» magneettisten metallien erotus» murskauksen kapasiteetti 12 t / h 3. LAJITTELUKENTTÄ» kuormien lajittelu koneella» vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää 4. BIOJÄTTEEN KÄSITTELY JA KOMPOSTOINTI» urakoitsija: Vapo Oy» perustuu membraanitekniikkaan» toiminta aloitettu vuonna 2005» kapasiteetti noin 5000 t/a 5. PUHDISTAMOLIETTEEN KOMPOSTOINTI» lietettä käsiteltiin vuosina 2005 ja 2006 noin t/a» vuonna 2007 jälkikypsytys aumoissa PALVELUT JA TUOTTEET

9 2. PALVELUT JA TUOTTEET 6. ÖLJYISTEN MAIDEN KÄSITTELY» toiminta käynnistynyt vuonna 2002» perustuu kompostointitekniikkaan» öljy-vesi-hiekkaseoksille kolme allasta 7. EKOKEM-PALVELU OY» pilaantuneiden maiden käsittely» Ekokem-Palvelu Oy:n vastuulla 8. ja 9. LOPPUSIJOITUSALUE» EU-vaatimukset täyttävä pohjarakenne» I täyttövaihe otettiin käyttöön 2001, pinta-ala 3,0 ha» II täyttövaihe otettiin käyttöön 2004, pinta-ala 3,4 ha 10. NESTEMÄISTEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTO» rasvanerotus- ja hiekanerotuskaivo» sadevesikaivojen hiekkajäte» muita teollisuuden lietteitä 11. JÄTEVESIEN TASAUSALTAAT» kaksi sepelipohjaista allasta» täyttökapasiteetti 2900 m 3» altaassa ilmastus ja kemikaalien syöttö» kolmannen altaan rakennustyöt aloitettu» pumppaus altaasta jätevedenpuhdistamolle 12. PIENTUOJIEN VASTAANOTTO» pakettiauto ja peräkärrykuormat» energiajäte 2.2 PALVELUJEN KUVAUS ENERGIAJÄTTEEN MURSKAUS Kymenlaakson Jäte Oy:n jätekeskuksessa on toiminnassa vuonna 1999 käyttöönotettu palavan jätteen murskauslaitos. Laitoksessa murskataan yrityksistä, teollisuudesta ja laitoksista erilliskerättyä polttokelpoista energiajätettä. Jätettä murskataan pääsääntöisesti kahdessa vuorossa, viitenä päivänä viikossa. Vastaanotettu, tarkastettu polttokelpoinen energiajäte nostetaan kauhakuormaajan avulla lamellikuljettimelle, josta se saadaan tasaisesti syötettyä esimurskaan. Esimurskassa on repivät terät, joilla kappaleiden palakooksi saadaan noin mm. Materiaalivirta kulkee murskan jälkeistä kourukuljetinta pitkin jälkimurskaan. Tällä kuljettimella materiaalivirta kulkee myös hihnamagneetin alta ja siitä poistetaan magneettiset metallit. Esimurskattu jäte johdetaan jälkimurskaukseen, jossa leikkaavilla terillä materiaalin lopulliseksi palakooksi saadaan alle 50 mm. Jälkimurskauksen jälkeen materiaali kulkee vielä toisen hihnamagneetin alta. Kokonaisuudessaan magneettien yhteenlaskettu erotusteho on vähintään 95 p- %. Sekä esi- että jälkimagneeteista talteen saadut metallit ohjautuvat suoraan lavalle, josta ne kuljetetaan hyötykäyttöön. Valmiin kierrätyspolttoaineen voi ohjata joko konttiasemalle, jossa tuote puristetaan kontteihin tai bunkkeriin, josta se voidaan lastata suoraan hakeautoon tai siirtää varastokentälle. Laitoksella toimii myös murskauspalvelu, jolloin murskataan erikseen kantoja tai muita vaikeasti murskattavia jakeita. Myös esimerkiksi Tullilaitos käyttää murskauspalvelua takavarikoitujen tuotteiden hävityksessä.» kaatopaikkajäte» metallit» kyllästetty puu 13. TOIMISTO» valmistunut vuonna 2003» toimistotiloja» sosiaalitiloja Lähin asuintalo 0,7 km Jätekeskuksessa on toiminnassa vuonna 1999 käyttöön otettu energiajätteen murskauslaitos. Valmis murske on kooltaan noin 5x5 cm. VUOSIKERTOMUS

10 BIOJÄTTEEN KÄSITTELY Biojätteen erilliskeräys käynnistyi Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminta-alueella lokakuussa Biojätettä kerätään alueen rivi- ja kerrostaloista sekä yrityksistä ja laitoksista. Vapo Oy on vuokrannut 8000 m 2 :n kenttäalueen käsittelytoimintaa varten. Käsittelytoiminta perustuu yhtiöiden väliseen sopimukseen. Kymenlaakson Jäte Oy ottaa biojätteen vastaan, punnitsee kuormat sekä hyödyntää lopputuotteen. Vapo Oy:n kevytrakenteinen kompostointilaitoksen tekniikka perustuu membraaniteknologiaan. Laitoksen vuosikapasiteetti on noin 5000 tonnia biojätettä. ÖLJYISTEN MAIDEN KÄSITTELY Öljyisten maiden vastaanotto- ja käsittelyalueen käsittelykapasiteetti on t/a öljyllä pilaantunutta maata. Käsittelyalueen kokonaispinta-ala on noin m 2. Käsittelyalue koostuu neljästä erillisestä asfaltoidusta allasmaisesta maaperärakenteesta. Vastaanotto- ja käsittelyrakennus sijaitsee yhdessä allasrakenteessa. Vuonna 2007 vastaanotetut öljyiset maat ovat lähtöisin pääosin Kymenlaakson alueelta, lisäksi muutama erä tuotiin maakunnan ulkopuolelta. Yhteensä Kymenlaakson Jäte Oy on vastaanottanut öljyisiä maita noin tonnia vuosina Käsiteltävät öljyiset maat sijoitetaan aumoihin ja tarvittaessa niihin lisätään tukiainetta, kuten haketta sekä ravinteita, esimerkiksi salpietaria. Kun prosessoitavien maamassojen öljypitoisuus laskee alle tavoitepitoisuuden, maat siirretään kaatopaikan penkalle. Ympäristöluvassa on saastuneisuudelle määritelty tavoitepitoisuus, joka on mg/kg. NESTEMÄISTEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY Nestemäisten jätteiden altaisiin otetaan vastaan hiekanerotuskaivojen sakkoja, ravintorasvajätettä, teollisuussakkoja sekä sadevesikaivojen hiekkajätettä. Nestemäiset jätteet sijoitetaan altaisiin jäteliemityyppien mukaan. Kaksi altaista on käytössä ja kolmas toimii vara-altaana. Altaassa lietteestä valuu neste pois, jolloin pohjalle jää jätesakkaa. Kirkaste johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta näytteenottokaivoon, josta se johdetaan tasausaltaaseen. Jätesakka poistetaan altaan pohjalta, joko puskutraktorilla tai kaivinkoneella ja siirretään tavanomaisen jätteen kaatopaikalle tai yhdyskuntalietteiden käsittelyalueelle aumojen seosaineeksi. Nestemäisiä jätteitä vastaanotettiin vuonna 2007 yhteensä noin 4900 tonnia. Tästä määrästä yli 130 tonnia sijoitettiin kaatopaikalle ja noin 4800 tonnia nestemäisten jätteiden vastaanottoaltaisiin. JÄTTEEN LOPPUSIJOITTAMINEN Kaatopaikan täyttäminen eteni täyttösuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2007 aikana ei nostettu jätetäytön korkeutta vaan kaatopaikan täyttämistä jatkettiin leveyssuuntaan uudelle täyttöalueelle. Jätepenkereen paksuus oli vuoden 2007 lopussa enimmillään 10,5 m ja täyttökorkeus oli tasolla +65,00 metriä. Vuoden 2007 jätetäyttölisäys oli m 3. Vuoden 2007 loppuun mennessä koko kaatopaikan täyttötilavuudeksi arvioitiin m 3. Kymenlaakson Jäte Oy:n kaatopaikka on ollut toiminnassa kuusi vuotta. Täyttöä seurataan jatkuvasti ja alueen vaa itus tehdään joka kuukausi. Kun teollisuudesta vastaanotetaan jätettä, jonka ominaisuuksista ja kaatopaikkakelpoisuudesta ei ole varmuutta, velvoitetaan jätteentuottaja aina toimitta- 10 PALVELUT JA TUOTTEET

11 2. PALVELUT JA TUOTTEET maan kaatopaikkakelpoisuusselvitys. Vuonna 2007 tehtiin kuusi kaatopaikkakelpoisuusselvitystä. Lisäksi Kymenlaakson Jäte Oy:n jätehuoltomestarille toimitettiin 11 erilaisten aineiden tai valmisteiden käyttöturvallisuustiedotetta. Tyypillisin kaatopaikalle sijoitettava jäte on tavanomaista yhdyskuntajätettä, josta ei ole tehty kaatopaikkakelpoisuusselvityksiä. Vuonna 2007 vastaanotettiin yhteensä 6407 kaatopaikkajätekuormaa ja 11 lajittelemattoman jätteen kuormaa. Lajittelukentälle toimitettiin vuoden 2007 aikana yhteensä 2018 jätekuormaa. Vuoden 2007 aikana vastaanotetuista jätekuormista löytyi ongelmajätteitä (mm. kylmälaitteita, näyttöjä, televisioita, loisteputkia, akkuja) ja autonrenkaita yhteensä 644 kappaletta. Autonrenkaita tuli lukumääräisesti eniten. YHDYSKUNTAJÄTEVESILIETTEIDEN KÄSITTELY Kymenlaakson Jäte Oy:llä oli vuonna 2007 lainvoimainen ympäristölupa jätevesilietteiden käsittelemiseksi seuraavin ehdoin: jätevesilietteitä voi vastaanottaa käsiteltäviksi ajalla enintään 500 tonnia / kk ja ajalla enintään 1250 tonnia / kk. Jälkikypsytyksen osalta lupa on voimassa vuoden 2008 loppuun saakka. Vuonna 2007 Kymenlaakson Jäte Oy ei ole vastaanottanut lainkaan jätevedenpuhdistamolietteitä, koska yhtiöllä ei ole voimassaolevia sopimuksia vesilaitosten kanssa. Lietteen jälkikypsytys käsittelykentällä on kuitenkin jatkunut koko vuoden Tässä vaiheessa prosessia lieteaumat eivät aiheuta enää vastaavia hajuongelmia kuin tuoreen lietteen käsittely. Vuoden 2007 aikana käytettiin 62 tonnia valmista kompostia viherrakentamiseen. Kompostimullalla päällystettiin jätekeskuksessa sijaitsevien teiden ja ojien luiskia. Alueen ulkopuolelle toimitettiin hyötykäyttöön vajaa 12 tonnia kompostimultaa. PIENTUOJIEN VASTAANOTTO Jäteyhtiö ottaa vastaan myös pienkuormia omaan vastaanottopisteeseensä. Nämä kuormat ovat tyypillisesti henkilöauton peräkärrykuormia tai pakettiautokuormia. Vastaanottopisteessä on lavat energia- ja kaatopaikkajätteelle, metalleille sekä kyllästetylle puulle. Asiakkaat lajittelevat kaatopaikka- ja hyötyjätteiden pienerät erillisen vastaanottoalueen vaihtolavoille. Vuonna 2007 jätekeskukseen vastaanotettiin noin 300 kappaletta henkilöautoilla tuotuja jätekuormia ja pakettiauto- ja peräkärrykuormia vastaanotettiin yhteensä 160 tonnia. 2.3 JÄTEMÄÄRÄT VASTAANOTETUT JÄTTEET Jätekeskukseen vastaanotettiin vuonna 2007 yhteensä noin tonnia jätettä ja 755 tonnia öljyisiä maaaineksia. Vastaanotetusta jätemäärästä noin tonnia oli kaatopaikalle loppusijoitettavaa jätettä, josta erityisjätettä yli 1900 tonnia. Hyödynnettäviä jätteitä (eloperäinen jäte, energiajäte, puujäte ja metalli) otettiin vastaan noin tonnia. Vuonna 2007 Kymenlaakson Jäte Oy:n jätekeskuksesta toimitettiin yli 300 tonnia metalliromua Kuusakoski Oy:lle sekä lähes 600 tonnia kyllästettyä puuta Demolite Oy:lle. Lahti Energia Oy:n Kymijärven voimalaitokseen toimitettiin polttaen hyödynnettäväksi vajaa 5500 tonnia kierrätyspolttoainetta sekä noin 2400 tonnia murskattua puuta. Kotkan Energia Oy:n Hovinsaaren voimalaitokseen ei toimitettu vuoden 2007 aikana kierrätyspolttoainetta eikä puupolttoainetta. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:lle toimitettiin 970 tonnia kierrätyspolttoainetta kaatopaikan routaeristeeksi. Ongelmajätteistä osa toimitettiin jatkokäsittelyyn Ekokem Oy:lle ja osa Lassila & Tikanoja Oyj:lle. JÄTELAITOKSEN HALLINTAAN TULLEET JÄTEMÄÄRÄT VUOSINA 2006 JA 2007: tonnia yhdyskuntajäte maa- ja kiviaines rakennusjäte tuotantotoiminnan jäte Jäteryhmät VUOSIKERTOMUS

12 JÄTERYHMÄT VUODELTA 2007 JAOTELTUINA TARKEMPIIN ALARYHMIIN tonnia sekalainen yhdyskuntajäte 54077,34 erilliskerätty biojäte 4972,17 TUOTANTOTOIMINNAN JÄTE RAKENNUSJÄTE MAA- JA KIVIAINES YHDYSKUNTAJÄTE erilliskerätyt pakkausjätteet yhdyskuntien ongelmajätteet lietemäiset ja nestemäiset yhdyskuntajätteet sekä sakat muu yhdyskuntajäte pilaantuneet maat (ongelmajäte) pilantuneet maat (ei ongelmajäte) muut maat ongelmajätepitoinen rakennusjäte muut rakennusjätteet jätehuollossa syntyvät jätteet yhdyskuntajätevedenpuhdistuksessa syntyneet tuotantotoiminnan/teollisuuden ongelmajätteet tuotantotoiminnan/teollisuuden nestemäiset lietteet ja sakat tuotantotoiminnan/teollisuuden muut jätteet 6359,33 5, ,5 755, , , , , ,12 550,67 JÄTEMÄÄRIÄ ASUKASTA KOHDEN VUODESSA kg/a/asukas sekalainen yhdyskuntajäte 280,48 287,65 rakennusjäte 33,36 62,89 biojäte 25,65 26,45 Syksyllä 2007 jätekeskukseen ilmestyi hyvinvoivan näköinen kettu. Tuuheaturkkinen repolainen ei säikähdellyt alueen liikennettä, ei edes ihmistä. Päinvastoin, se oli halukas tekemään jopa lähempää tuttavuutta ihmisten kanssa. 12 PALVELUT JA TUOTTEET

13 2. PALVELUT JA TUOTTEET 2.4 JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN Jätteiden hyötykäyttöaste ilmoittaa hyödynnettyjen jätteiden määrän prosentteina. Hyödyntämisprosentti lasketaan suhteuttamalla hyödynnettävien jätteiden määrä kaikkien vastaanotettujen jätteiden määrään. Kymenlaakson Jäte Oy:n vastaanottamista jätteistä hyötyjätteiksi luetaan haravointijätteet, metallit, kannot, energiajätteet, puujätteet, biojätteet, asfaltti-, tiili- ja betonijätteet sekä öljyisten maiden valmiit aumat. Vuonna 2007 hyödyntämisprosentti oli 25,42 % laskettuna kaikesta vastaanotetusta jätteestä. HYÖDYNTÄMISPROSENTTI KOKO TOIMINNAN AIKANA vuosi % , , , , , , , , ,11 keskiarvo 19,86 Jäteyhtiön neuvoja Vesa-Matti Keisa opasti Haminan Aseman koulun oppilaita jätteiden lajittelun roskarastilla Haminan Taskalinmellä järjestetyillä teemapäivillä. Teemapäivien järjestelyistä vastasi Kymijoen 4H-yhdistys. HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET Jäteyhtiö on hyödyntänyt käsittelyprosessiensa avulla tai toimittanut edelleen hyödynnettäviksi vuoden 2007 aikana seuraavia jätejakeita: JÄTEJAE MÄÄRÄ, t TUOTE, KÄYTTÖKOHDE LOPULLINEN HYÖDYNTÄJÄ MÄÄRÄ,t HYÖDYNTÄMISEN LAJI energiajäte 6359,33 kierrätyspolttoaine Lahti Energia Oy 5472,15 energiana Stora Enso Oyj 264,29 energiana Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 967,78 aineena puujäte ja kannot 4752,15 murskattu puu Lahti Energia Oy 2412,60 energiana Stora Enso Oyj 9,99 energiana biojäte 4835,27 peiterakenne Kymenlaakson Jäte Oy aineena puhdistamoliete 0 peiterakenne / myynti Kymenlaakson Jäte Oy aineena Anjalankosken kaupunki 11,60 aineena tiili- ja metonimurske <150 mm 1936,41 kaatopaikan rakenteet Kymenlaakson Jäte Oy aineena metallit 9,0 Kuusakoski Oy 311,07 aineena kyllästetty puu 462,36 Demolite Oy 590,52 energiana kyllästetty puu, sisältää rautaa 59,89 öljyiset maat 755,23 kaatopaikan peiterakenteet Kymenlaakson Jäte Oy 968,65 aineena öljy-vesi-hiekka-seokset 1063,51 nestemäiset jätteet 4802,90 Kymenlaakson Jäte Oy 800 aineena haravointijäte 847,27 kompostionnin tukiaine Kymenlaakson Jäte Oy aineena joulukuuset 3,23 kompostionnin tukiaine Kymenlaakson Jäte Oy energiana VUOSIKERTOMUS

14 LOPPUSIJOITETUT JÄTTEET JÄTELAJEITTAIN jätejae määrä, t energiajätekuormien rejekti 280,91 kaatopaikkajäte pienjäteasemalta 196,88 kaatopaikkajäte käsittelykentältä 3214,40 kansainvälinen ruokajäte 0,23 kaatopaikkajäte 23687,42 sekajäte 24,75 sadevesikaivon hiekkajäte 6,78 hiekanerotuskaivosakka 11,38 ravintorasvat 47,59 nestemäiset jätteet 131,50 teollisuuden jäte 1116,52 tuhka, märkä 127,69 kaoliini, tuhka 631,29 asbesti 592,49 riskijäte 48,95 pilaantuneet elintarvikkeet 550,67 välpän erotusjäte 529,86 teurasjäte 103,87 muu erityisjäte 87,65 ylijäämämaa 3984,53 seulaylite öljyiset maat KLJ 10,40 Tuhka Kotkan Energia Oy:n Hovinsaaren voimalaitos 20,86 Lentotuhka 91,23 Kotitalousjäte kaatopaikalle ,54 Jätteitä loppusijoitettiin kaatopaikalle vuoden 2007 aikana yhteensä noin tonnia. Loppusijoitetun jätteen energiapotentiaali on noin GJ kun syntypaikkalajittelussa muodostuvan sekajätteen energiasisältö on noin 7-11 GJ/t. YHDYSKUNTAJÄTTEEN POTENTIAALINEN HYÖDYNTÄMISASTE 12 % loppusijoitetaan ohjataan muualle loppusijoitettavaksi KLJ hyödyntää 13 % 75 % LOPPUSIJOITETTU JÄTE VUOSINA tonnia 2.5 MUUT PALVELUT YRITYSNEUVONTA Yritysneuvonnasta vastaa jäteyhtiössä pääosin neuvontatiimi, johon kuuluvat neuvoja ja asiakaspalvelupäällikkö. Lisäksi ohjeistusta antaa tarvittaessa koko henkilökunta. Vuoden 2007 aikana Kymenlaakson Jäte Oy:n henkilökunta teki yhteensä 22 yrityskäyntiä. Vierailut olivat pääosin neuvontakäyntejä, joiden aikana tarkasteltiin kokonaisuudessa yrityksen jätehuollon tilaa ja etsittiin ratkaisuja mahdollisiin ongelmakohtiin. Jäteneuvontaa annettiin myös päivittäin puhelimitse ja sähköpostitse. Yritysopas päivitettiin vuonna 2007 ja se jaettiin kaikille toiminta-alueen tuotantoyrityksille. Yrityksiin on lisäksi lähetetty kirjeitse lajitteluohjeita ja muuta esitemateriaalia, kuten astiatarroja. Asiakastiedotteita lähetettiin yrityksiin hintamuutosten tai jätejakeiden vastaanotossa tapahtuvien muutosten takia. ETELÄN KUNTIEN ASUKASNEUVONTA Etelä-Kymenlaakson kuntien; Kotka, Hamina, Virolahti ja Miehikkälä asukasneuvonnan hoitaminen palvelusopimuksella alkoi vuonna Asukasneuvontatiimiin kuuluvat neuvoja, ympäristöinsinööri, tiedottaja, laatu- ja ympäristöpäällikkö sekä asiakaspalvelupäällikkö. Vuonna 2007 Kymenlaakson Jäte Oy alkoi tehdä yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson paikallislehtien Ankkurin ja Reimarin kanssa jätteisiin sekä lajitteluun liittyvää palstaa, joka julkaistaan kerran kuukaudessa. Palstalla käsitellään ajankohtaisia asioita jätteiden lajittelusta ja hyödyntämisestä. Vuoden 2007 aikana Kymenlaakson Jäte Oy:n neuvontatiimi osallistui mm. Kotkan Tall Ships Race s tapahtuman jäteneuvontaan ja Virolahden Hapanvellimarkkinoille. Neuvonta oli mukana myös Erämessuilla Korialla ja RAKmessuilla Kouvolassa. 14 PALVELUT JA TUOTTEET

15 2. PALVELUT JA TUOTTEET Lisäksi neuvontatiimi oli mukana Kymijoen 4H:n järjestämillä teemapäivillä Haminan Taskalinmäellä. Teemapäivien aikana roskarastilla vieraili yhteensä 1044 Haminan koululaista. Roskarastilla käytiin läpi jätteiden lajittelua ja jätteiden hyötykäyttöä. TIEDOTUS Tiedotus vastaa yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta. Yhtiötä koskevat uutisarvoiset tapahtumat tiedotus on toimittanut tuoreeltaan ja tasapuolisesti kaikkiin Kymenlaakson tiedotusvälineisiin sekä seurannut niiden julkaisemista. Sisäiseen tiedottamiseen on laadittu viikoittain Asiasta ja asian vierestä -tiedote, joka lähetetään kaikkiin yhtiön omiin sähköposteihin. Tarvittaessa on yhtiössä jaettu myös muita tiedotteita. Sisäisen tiedotuslehden materiaalia ovat tuottaneet myös yhtiön muut työntekijät. Tiedotuksen ulkoisia yhteistyökumppaneita ovat olleet muun muassa Kymenlaakson kuntien ympäristötoimialat ja tekniset toimialat sekä Kouvolan seudun kuntayhtymä. Yhtiön nettisivut päivitetään tarpeen mukaan. Kymenlaakson kunnat, Kouvolan seudun jätehuolto ja jäteyhtiö olivat vuonna 2007 jo kuudetta kertaa mukana Kymenlaakson puhelinluettelossa yhteisellä jäteoppaalla. Luettelo jaetaan kaikkiin kymenlaaksolaisiin talouksiin ja yrityksiin. UUTISOTSIKOITA Hajuhaitat vähenevät Ekoparkissa Kymenlaakson Jäte Oy:lle ei enää tule jätelietettä Kymen Sanomat , Timo Uusiniitty Joka kotiin jäteopas puhelinluettelossa Kymen Sanomat Kymenlaakson Jäte teki hyvän tuloksen viime vuonna Jäteyhtiön puhdas voitto oli noin euroa. Yhtiö on mukana tarjouskilpailussa seudun yhdyskuntalietteen käsittelystä. Kouvolan Sanomat , Jarmo Gråsten Jätehuollon kustannukset alle keskiarvon Keskilaakso, Anjalankosken jätekeskuksen tulavaisuus turvattu Suomessa joudutaan syksyllä sulkemaan 30 kaatopaikkaa, jotka eivät täytä EU:n kaatopaikkadirektiivin vaatimuksia. Kymen Sanomat, , Johanna Harjula VIIKON VISERRYS Ajatukset ovat kuin laskuvarjoja toimivat vain avoimina. Thomas Dewar Valtakunnalliset erämessut pidettiin Korialla ja Kymenlaakson Jäte Oy oli niissä mukana ensimmäistä kertaa. Kymenlaakson Jäte Oy, Kouvolan seudun jätehuolto ja Jätelaitosyhdistys järjestivät valtakunnalliset jäteneuvojapäivät Kouvolassa marraskuun alussa. Monikymmenpäinen osallistujajoukko lievensi kaksipäiväistä Kasarminmäen istumaurakkaa taukojumpalla. VUOSIKERTOMUS

16 3. SOSIAALINEN VASTUU 3.1 HENKILÖKUNTA Henkilöstön määrä kpl ja htv 22 ja ja 118,4 22 ja 117,2 Määräaikaisten osuus % htv:sta Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus % Keskimääräinen työsuhteen pituus % - 4,6 5,5 Henkilöstön keski-ikä - 37,3 37,2 Naisten osuus % (määräaikaisista %) Miesten osuus % (määräaikaisista %) Koulutus /htv 36,26 82,01 92,69 Virkistys- ja harrastustoiminnat kulut /htv - Tapaturmataajuus Tapaturmapoissaolot pvä/htv Sairauspoissaolot pvä/htv Työterveyshuolto /htv Työsuojelu /htv Henkilötyövuoden hinta /htv Vaakahenkilö huolehtii kuormien punnituksesta, siirtokirjoista ja ohjaa asiakkaat jäteyhtiön alueella oikeisiin kohteisiin. 3.2 VUOROVAIKUTUS VIERAILUT KYMENLAAKSON JÄTE OY:LLÄ Vuonna 2007 Kymenlaakson Jäte Oy:n toimintaan kävi tutustumassa yhteensä 46 vierasryhmää; muun muassa muiden jätehuoltoyhtiöiden henkilöstöä, osakaskuntien eri lautakuntien tai osastojen edustajia, eri ammattiryhmien edustajia, eri alojen edustajia sekä ulkomaisia vieraita. Yhteensä vierailulla kävi 559 henkilöä. Jäteyhtiössä vierailivat myös liikenneministeri Anu Vehviläinen ja puolustusministeri Jyrki Häkämies. EKOPARK-ASUKASKYSELY Kouvolan seudun kuntayhtymä teetti yhdessä Kymenlaakson Jäte Oy:n ja Ekokem-Palvelu Oy:n kanssa kysely- ja haastattelututkimuksen jätekeskuksen lähialueella syksyllä Tutkimuksen teki Jyväskylän yliopistossa sosiologiaa opiskeleva Arto Vuori. Syksyn aikana 400 Ekoparkin lähialueen kotitaloutta sai mahdollisuuden vastata kyselyyn, jossa selvitettiin asukkaiden kokemia ympäristöhaittoja, asennetta erilaisiin jätteenkäsittelyyn ja kierrätykseen liittyviin toimintoihin sekä mielipiteitä Ekopark yrityspuistosta. Kyselyn lisäksi Vuori teki henkilökohtaisia teemahaastatteluja. Saamiensa vastausten pohjalta Arto Vuori laati raportin: Ekopark ja lähiasukkaat, selvitys Ekopark-yrityspuiston lähiasukkaista ja heidän käsityksistään syksyllä Asukaskyselyn tuloksien raportoinnin jatkoksi tehdään vielä laaja teoriatarkastelu, joka valmistuu vuoden 2008 keväällä. Työkokonaisuus on Vuoren pro gradu -työ. Kymenlaakson Jäte Oy tulee hyödyntämään tehtyä selvitystä mm. meneillään olevan YVA-menettelyn sosiaalisten vaikutusten arviointiosuudessa. 16 SOSIAALINEN VASTUU

17 4. YMPÄRISTÖVASTUU 4. YMPÄRISTÖVASTUU Kymenlaakson Jäte Oy:n toimintaa ohjaa ympäristölainsäädäntö. Lainsäädäntö koostuu erilaisista laeista, asetuksista ja päätöksistä. Lisäksi yhtiön toimintaa velvoittavat ympäristöluvat sekä yhtiön oma ympäristöpolitiikka. Jäteyhtiöllä oli vuonna 2007 voimassa olevat ympäristöluvat seuraaville toiminnoille:» tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue» palavan jätteen murskauslaitos» öljyisten maiden käsittelyalue» energiajätteen varastokenttä» hyötyjätekenttä» nestemäisten jätteiden käsittely» erityisjätteen loppusijoitusalue» yhdyskuntajätevedenpuhdistamolietteiden kompostointi Lisäksi Kymenlaakson Jäte Oy:n alueella toimivalla Ekokem-Palvelu Oy:llä on voimassaoleva lupa pilaantuneiden maiden käsittelylle ja Vapo Oy:llä biojätteen käsittelylle. Kymenlaakson Jäte Oy rakensi ympäristöjärjestelmän verkostoprojektissa kolmen muun jätehuoltoyhtiön kanssa. Projekti käynnistyi vuoden 2006 lopulla ja Kymenlaakson Jäte Oy:n ympäristöjärjestelmä sertifioitiin vuoden 2007 joulukuussa. Puolueettoman arvioijan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP Technical Research Institute of Sweden), myöntämä sertifikaatti on todisteena siitä, että yhtiön toiminta noudattaa ympäristöjärjestelmästandardia ISO 14001:2004. Kymenlaakson Jäte Oy aloittaa laatujärjestelmän (ISO 9001:2000) rakentamisen keväällä Jäteyhtiön ympäristöjärjestelmä on rakennettu internetiin, jolloin jokaisella työntekijällä on halutessaan mahdollisuus tutkia ja käyttää järjestelmää. Kymenlaakson Jäte Oy:n ympäristöjärjestelmä sisältää muun muassa yhtiön ympäristönäkökohdat, tavoitteet ja päämäärät, lakirekisterin, kemikaaliluettelon sekä työohjeita eri toiminnoille. Ympäristöjärjestelmällä on pyritty parantamaan yhtiön Jäteyhtiölle myönnetty ympäristösertifikaatti. sisäistä tiedonkulkua, sillä käyttöön on otettu poikkeamaraportointi, jolla työntekijät voivat ilmoittaa toiminnoissa tapahtuvista poikkeamista ja läheltäpititilanteista sekä antaa parannusehdotuksia yhtiön toimintaan liittyen. Poikkeamaraportointi otettiin käyttöön kesäkuun alussa. Vuonna 2007 käsiteltiin kaikkiaan 21 yhtiön sisäistä poikkeamaraporttia, joista suurin osa koski lähiasukkaiden puhelimitse tekemiä hajuhavaintoja. Ympäristöviranomaiselle lähetettiin yksi poikkeamaraportti tasausaltailta tapahtuneen ylivuodon takia. Ylivuodosta raportoitiin sekä puhelimitse että VAHTI-TYVI -palveluun kuuluvan VAHTI-järjestelmän kautta. Jäteyhtiön merkittävät ympäristönäkökohdat ovat jätteenkäsittelytoiminnot, neuvonta ja tiedottaminen, laitteiden ja koneiden huolto ja kunnossapito sekä jäteyhtiön energiankulutus. Merkittävistä ympäristönäkökohdista on johdettu yhtiön ympäristötavoitteet:» Lämpöenergiana käytettävästä fossiilisesta polttoaineesta korvataan biokaasulla vuoden 2010 loppuun mennessä 80 %» Jätevesien käsittelyä tehostetaan vuoden 2008 loppuun mennessä - ylivuotojen estäminen - jätevesien esikäsittely siten, että ne voidaan haitattomasti johtaa siirtoviemäriin» Biojätteen käsittelyn muuttaminen laitosmaiseksi vuoden 2009 loppuun mennessä» Murskauspalvelujen tarjonnan laajentaminen liikutettavalla murskaimella vuoden 2009 loppuun mennessä» I-luokan REF:n tuottamisen lisääminen 50 %:iin REF:n kokonaismäärästä vuoden 2008 loppuun mennessä. Ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan muun muassa tarkkailemalla sähkön- ja fossiilisten polttoaineiden kulutusta, jätevesien ja kierrätyspolttoaineen laatua sekä varastoidun kierrätyspolttoaineen määrää. VUOSIKERTOMUS

18 4.1 VAIKUTUKSET VETEEN KUVAUS JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN ALUEESTA VESISTÖVAIKUTUSTEN NÄKÖKULMASTA Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminnassa on huomioitu ympäristövaikutukset vesistöön ja pohjaveteen. Kaatopaikkaalueen suotovesien ja kenttäalueiden prosessi- ja sadevesien pääsy pinta- tai pohjavesiin on estetty. Jätekeskuksen alue ei ole pohjavesialuetta. Jätetäytön pohjarakenne noudattaa annettuja määräyksiä ja kaikki alueen asfaltoidut kentät on varustettu viemäröinnillä. Jätekeskuksen alueen kalliopinnan vaihtelevuudesta johtuen alueen pintavedet laskevat useaan eri suuntaan. Ympäristöstä tulevat valumavedet on ohjattu putkituksilla alueen poikki ja purettu edelleen ojiin. Jätekeskus sijaitsee moreeni- ja kallioalueella, missä pohjaveden muodostuminen on hyvin vähäistä. Vaihtelevan kalliotopografian vuoksi alueella ei ole yhtenäistä pohjavesivarastoa, vaan vesi varastoituu eri korkeuksille kallion muodostamiin painanteisiin. KUVAUS VESIENHALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ Kymenlaakson Jäte Oy:n käytössä olevien kahden tasausaltaan jäteveden laatuongelmana olivat vuonna 2007 korkea kiintoainepitoisuus ja kemiallisen sekä biologisen hapen kulutus. Jäteyhtiön vesimäärä on noin 4 % Kymen Vesi Oy:n Halkoniemen puhdistamolla käsiteltävän jäteveden määrästä. Nestemäisen hapen syöttämistä tasausaltaisiin hajuhaittojen estämiseksi jatkettiin tammikuulle 2007 saakka. Menetelmänä oli Oy AGA Ab:n hienokuplailmastus nestemäisen hapen syötöllä Kemwater PIX-105 -kemikaalin syöttö toiseen tasausaltaaseen käynnistettiin tammikuussa. Kemikaali tehostaa ilmastuksen vaikutusta jätevedessä, poistaen myös haitallisia hajuja. Ilmastuskapasiteettia lisättiin yhdellä lisäilmastimella loppuvuodesta. Syksyllä 2007 käynnistettiin kolmannen, asfalttipohjaisen, tasausaltaan rakentaminen. Tuleva lisäallaskapasiteetti m 3 mahdollistaa pumppauksen tasaisen virtaaman ja siten tasaa puhdistamolle lähtevää kuormaa. Allas valmistuu keväällä 2008, jolloin sen asfaltointityö voidaan käynnistää. Lisäallas liittyy myös vuonna 2008 toteutettavan selkeyttämön toimintaan. JÄTEVESIEN VIEMÄRÖINTISOPIMUS Kymenlaakson Jäte Oy ja Kymen Vesi Oy allekirjoittivat sopimuksen jätevesien toimittamisesta Kymen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolle Halkoniemeen. Sopimuksen mukaan Kymenlaakson Jäte Oy:n tulee jatkossa esikäsitellä jätevetensä ennen kuin vesi voidaan johtaa parhaillaan rakennettavalle Mussalon keskuspuhdistamolle. Oheisessa taulukossa on esitetty Kymen Vesi Oy:n ja Kymenlaakson Jäte Oy:n välisen viemäröintisopimuksen mukaiset raja-arvot lähtevälle jätevedelle. Parametri virtaama Q 300 m 3 / d BOD7 ATU 100 kg / d 400 mg / l COD Cr 250 kg / d 1000 mg / l kiintoaine 80 kg / d 270 mg / l KUVAUS TARKKAILUOHJELMASTA Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus on hyväksynyt jätekeskuksen alueen voimassaolevan ja keväällä 2007 päivitetyn vesientarkkailuohjelman (A ). Päivitetyn päätöksen hyväksymiseen saakka oli alkuvuoden ajan voimassa päätös tarkkailuohjelmasta (A 1159). Ohjelmassa huomioidaan Kymenlaakson Jäte Oy:n yhdyskuntajätteen loppusijoitusalue, öljyisten maiden käsittelyalue sekä hyötyjätejakeiden lajittelu- ja käsittelykenttä, Kouvolan seudun jätehuollon pienjäteasema, Ekokem-Palvelu Oy:n pilaantuneiden maiden käsittelyalue sekä Ekokem Oy Ab:n ongelmajätteiden palvelukeskus. Lisäksi tarkkailuohjelmassa huomioidaan Anjalankosken kaupungin Keltakankaan lopetetun kaatopaikan jälkitarkkailu. Tarkkailuohjelmaan lisättiin uusia näytteenottopisteitä Ekokem Palvelu Oy:n tulevan teollisuusjätteen käsittelylaitoksen vesien tarkkailemiseksi. KESKEISIÄ TIETOJA NÄYTTEENOTOSTA Näytteenotto- Näytteenotto- Näytteenotto- Analyysejä paikka tiheys kertaa / a pisteitä kpl yhteensä /a Pintavedet Pohjavedet Suotovedet YMPÄRISTÖVASTUU

19 4. YMPÄRISTÖVASTUU JÄTEKESKUKSEN VESIEN KIERTOKULKUKAAVIO 2007 VESIEN TARKKAILUPISTEET Kaivo Pintavedet Pohjavesiputki Suotovesi POHJAVEDET, PISTE PU2 Tutkituilta ominaisuuksiltaan vesi oli laadultaan hyvää. Vuosi/parametri tarkkailu 2 / 2007 veden korkeus 1,14 m kokonais N 34,3 kg / d ammonium N 3,5 kg / d kokonais P 5,4 kg / d PINTAVEDET, PISTE P3 Piste P3 sijaitsee ojassa jätekeskuksen jälkeen. Ojaveden sähkönjohtavuus oli korkea. Vesi oli ph-arvoltaan lievästi emäksistä. Kokonaistyppeä oli erittäin runsaasti. Fosforia oli suhteessa typen määrään vähän. Veden hygieeninen laatu oli välttävä. Jätevesien vaikutusta oli havaittavissa. Vuosi/parametri tarkkailu1 / 2007 tarkkailu2 / 2007 tarkkailu3 / 2007 yksikkö virtaama Q 5,4 2,3 56 l / s kokonais N 3,9 2,0 48 kg / d ammonium N 1,6 0,7 2,0 kg / d kokonais P 0,03 0,007 0,3 kg / d SUOTOVEDET, PISTE S2 Jätekeskuksen suotovesien laatua tarkkaillaan tasausaltaiden läheisyydessä olevan pumppaamon vesinäytteistä. Näytepisteen nimi on S2. TULOSTEN KESKIARVOJA VUOSILTA vuosi / parametri yksikkö virtaama Q m3 ph 7,2 7,5 7,6 7,3 7,6 8,1 sähkön-johtavuus 197,9 573,5 703,5 511,9 ms / m kiintoaine mg / l CODCr mg / l BOD7ATU mg / l kokonais N mg / l kokonais P 12 7,5 4,6 8,1 13,2 9,3 mg / l VUOSIKERTOMUS

20 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLE PUMPATTU JÄTEVESI Kierrätyspolttoaineen lastaus 4.2 VAIKUTUKSET ILMAAN Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminnasta aiheutuu päästöjä ilmaan lähinnä kaatopaikalta. Eloperäisen jätteen hajoaminen vapauttaa ilmakehään hiilidioksidia sekä metaania, jotka ovat molemmat kasvihuonekaasuja. Orgaaniset ainekset, kuten biojäte, kompostoidaan alueella hapellisessa prosessissa, josta biokaasun vapautuminen on vähäistä. JÄTELAITOKSEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUOSILTA JÄTELAITOS ILMASTONMUUTOKSEN TORJUJANA Kaasunkeräysverkoston rakentaminen jätetäytön päälle käynnistyi vuonna Penkalle asennettiin viisi kaasunkeräyskaivoa. Varsinaisen keräysputkiston ja pumppuaseman rakentaminen mahdollistuu vasta kun jätetäytön korko on riittävässä tasossa. Kun verkosto on valmis, kaatopaikalta tullaan imemään pois ilmakehää kuormittavat haitalliset kasvihuonekaasut ja ne hyödynnetään energiana. Jätepenkan lyhyestä käyttöiästä johtuen kaatopaikalla muodostuu vasta kohtuullisen vähän kaatopaikkakaasuja. Kaasun hyödyntämisen erilaisista vaihtoehdoista on tehty selvitystöitä. 20 YMPÄRISTÖVASTUU

RAPORTOINTIPERIAATTEET SISÄLLYS

RAPORTOINTIPERIAATTEET SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2008 RAPORTOINTIPERIAATTEET SISÄLLYS Sisällysluettelo ja Raportoinnin periaatteet 2 1. Kuvaus jäteyhtiöstä 3 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 3 1.2 Strategiatyö 4 1.3 Johtaminen, hallinto 4 1.4

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

LASKUTTAMATTOMAN JÄTEVEDEN OSUUS VIEMÄRIVERKOSTON KOKONAISVIRTAAMASTA % 80 70 60 50 40 30 Kymen Vesi Oy 20 Kotka Anjalankoski Pyhtää 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

OMISTUSSUHTEET. 2 SISÄLLYS ja OMISTUSSUHTEET

OMISTUSSUHTEET. 2 SISÄLLYS ja OMISTUSSUHTEET VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLLYS Sisällysluettelo ja omistussuhteet 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Jätekeskuksen toiminta ja vuositilastot 4 Ympäristöjärjestelmä ja -politiikka 9 Ympäristökatsaus 10 Projektit

Lisätiedot

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen 1 Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen Moskovan Duuman edustajien vierailu 21.4.2008 Pöyry-talo Vantaa 2 Suomen jätehuoltovaatimukset perustuvat EU:n jätelainsäädäntöön Suomen lainsäädäntöä

Lisätiedot

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Esko Martikainen Toimitusjohtaja Mustankorkea Oy 1 Mustankorkea Oy lyhyesti Perustettu vuonna 1998 Alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö, jonka

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Kaatopaikkakelpoisuus Jätelainsäädäntö VNa 202/2006: mm. prosessinkulku, raja-arvot suolojen liukoisuuksille..

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot 19.8.2014 Patrik Jalonen 1 TSJ Kuntien omistama osakeyhtiö - hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon suunnittelu- ja

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2014 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 50 /t) tonni alv 0 % tonni alv 24% 211 Kaatopaikkajäte 100,00 124,00 212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta

Lisätiedot

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R 5 531 31.5.2007 1 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisesta Jätekukko Oy:n kyllästetyn puun vastaanotto ja käsittelyhankkeesta 2 HANKKEESTA VASTAAVA Jätekukko Oy

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 Maksaminen ja maksuvälineet Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, tai jätteet laskutetaan. Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen

Lisätiedot

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Kuljetus- ja käsittelymaksuun lisätään punnitusmaksu 9,68 (alv 0 %). Kuljetus

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2014

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2014 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN Jätetaksa 2014 Maksaminen ja maksuvälineet Laskutus Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, pankkikortilla tai jätteet laskutetaan. Käsittelymaksu peritään

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Raportointiperiaatteet

Raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2010 Raportointiperiaatteet RAPORTOINnIN KUVAUS Tämä vuosikertomus on toteutettu jätehuollon yhteisiä raportoinnin periaatteita noudattaen. Kymenlaakson Jäte Oy oli mukana FCG Efekon ja Jätelaitosyhdistyksen

Lisätiedot

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen Valtuustokoulutus 17.1.2013 Oulun Jätehuollon esittäytyminen johtaja Markku Illikainen Oulun kaupungin liikelaitos Toiminta-alueella 12 kuntaa, 290 000 asukasta. Maan viidenneksi suurin kunnallinen jätelaitos

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Oulun läänin jätesuunnitelman

Oulun läänin jätesuunnitelman Oulun läänin jätesuunnitelman Jätesuunnitelma on jätelain velvoitteita Jäte on aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. (jätelaki

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HANKEKUVAUS sivu 2(8) HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN LOPETTAMISEN HANKEKUVAUS. Sisällys HEINSUON

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 213 Eristevillat 100,00 124,00

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 213 Eristevillat 100,00 124,00 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2015 Hinta 2015 LIITE 7 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 55,00 /t) / tonni alv 0% /tonni alv 24 % 211 Kaatopaikkajäte 120,00 148,80

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2015

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2015 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN Jätetaksa 2015 Maksaminen ja maksuvälineet Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen toimittajalta tai erikseen ilmoitettaessa suoraan jätteen tuottajalta/haltijalta. Käsittelymaksut

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Joensuun seudun jätteiden energiahyötykäyttö 24.10.2013, Joensuu Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010 Hankkeen perustana: Tarve Itä-Suomen jätteenpolttolaitokselle

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingin seudun ympäristöpalvelut KIVIKON JÄTEPALVELU- KESKUKSEN TOIMINTA VUONNA 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys 1 1.1 Energiajäte pois kaatopaikoilta... 3 1.2 Energiajätteen polttolaitos Itä-Suomeen...

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit resurssit hyötykäyttöön, Lieksa 31.3.2015 Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy perustettu v. 2001, 13

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Vuosikertomus 2015 24.3.2016 1 2 POHJOIS-SATAKUNNAN JÄTTEIDENKÄSITTELY OY 1. Toiminta vuonna 2015 Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy on Kankaanpään kaupunkikonserniin

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia! Laihia pähkinänkuoressa Laihia on suomalaisittain keskisuuri kunta Pohjanmaalla Vaasan naapurina. Kunnan pinta-ala 508 neliökilometriä. Asukkaita oli 7500 vuonna

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Orgaanisen jätteen hyödyntämisen vaihtoehdot materiana ja energiana, Jokioinen 16.11.2010, Biolaitosyhdistys Risto Saarinen,

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. Perusmaksu. Vakinainen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,27 23,89 9,64 11,95 Kontiolahti * 23,28 28,87

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 Pirkanmaan ELY-keskus 1 ESITYS Kuntavastuullisen sekajätteen energiana hyödyntämisen

Lisätiedot

24.7.2014 MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA VUOSIRAPORTTI 2014 26.2.2015. laatu- ja ympäristöpäällikkö Katariina Lossi

24.7.2014 MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA VUOSIRAPORTTI 2014 26.2.2015. laatu- ja ympäristöpäällikkö Katariina Lossi 24.7.2014 MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA VUOSIRAPORTTI 2014 26.2.2015 laatu- ja ympäristöpäällikkö Katariina Lossi SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Yhtiön esittely 3 1.2 Mömossenin pienjäteasema 2014 3 1.3 Ympäristölupa

Lisätiedot

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä!

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Nykyaikainen jätehuolto: Uudelleen käyttö! Uusiokäyttö! Energiatuotanto! Loppusijoitus Sama laki kaikilla: erilaisia ratkaisuja esim. lajittelussa 25 Päivämäärä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen 1/6 KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen Aukioloajat ma pe 7.00 20.00 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Laskutus puh. 010 841 1804 Jäteneuvonta puh. 010

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2016

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2016 HSY:n jätehuollon vuositilasto 216 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu PERUSTIETOA HANKKEESTA Nimi: From waste to traffic fuel (W-FUEL) Kesto: 1.9.2009 31.12.2011 Kokonaisbudjetti:

Lisätiedot

Taulukko 1. Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi

Taulukko 1. Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi punnitusmaksu 9,97 (alv 0 %). Mahdolliset tyhjennyksen lisämaksut

Lisätiedot

Korvenmäen jätekeskuksen ympäristöraportti Lounais-Suomen Jätehuolto. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Korvenmäen jätekeskuksen ympäristöraportti Lounais-Suomen Jätehuolto. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Korvenmäen jätekeskuksen ympäristöraportti 2015 Korvenmäen jätekeskuksen ympäristöraportti 2015 24.3.2016 Lounais-Suomen Jätehuolto Korvenmäen jätekeskuksen ympäristöraportti 2015 Tähän raporttiin on koottu

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 76 11.11.2014

Ympäristölautakunta 76 11.11.2014 Ympäristölautakunta 76 11.11.2014 Lausunto Metsä Fibre Oy:n hakemuksesta Äänekosken tehdasintegraatin käytössä olevan jätteenkäsittelyalueen ympäristöluvan tarkistamisesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella Pääkaupunkiseudun jätehuolto- ja energiaratkaisut 1 hanke 2002-2007 YTV:n hallitus hyväksyi strategian 1/2002 Osa YTV:n jätehuoltostrategiaa Tavoitteena on syntyvän jätemäärän väheneminen vuoteen 2007

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2017 alkaen 1 PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Johdanto: Kaatopaikoilla orgaanisesta jätteestä syntyy kasvihuonekaasuja: - hiilidioksidia, - metaania - typpioksiduulia.

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting SISÄLLYS Jätteen energiahyödyntämisen nykytila Kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakielto

Lisätiedot

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Maan viidenneksi suurin jätelaitos

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus

Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus Taustaa Tamperelainen jätteenkäsittelytoimintaan sekä purku urakointiin erikoistunut Toivonen Yhtiöt Oy suunnittelee jätteenkäsittelykeskusta Ruoveden Vinsanvuoreen

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasuteknoloia On ympäristö- ja eneriateknoloiaa Vertailtava muihin saman alan teknoloioihin / menetelmiin:

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ

VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ FCG Planeko Oy Naantalin kaupunki VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ Raportti 141-D3325 24.9.2009 FCG Planeko Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 24.9.2009 1 Yleistä... 1 2 Kohteet... 1 2.1 Yhdyskuntajätteen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS YVA-ohjelman julkistaminen 28.8.2013 MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS HANKKEEN ESITTELY JORMA MIKKONEN Ympäristöhuollon tulevaisuuden trendit Niiden vaikutus Lounais-Suomeen

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 16.11.2016 9.00 Tervetuloa! 9.15 Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Ilkka Töyrylä ja Virpi Leppälä 10.00 Asiaa energiasta Kymenlaakson Sähkö Oy,

Lisätiedot

EMAS - Ympäristövuosiyhteenveto 2005

EMAS - Ympäristövuosiyhteenveto 2005 EMAS - Ympäristövuosiyhteenveto 2005 Mustankorkea Oy liitettiin EMAS-rekisteriin vuonna 2004, jolloin julkaistiin jätteenkäsittelykeskuksen ensimmäinen ympäristöselonteko. Tässä vuosiyhteenvedossa on kerrottu

Lisätiedot