YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ KULJETUKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ KULJETUKSIA"

Transkriptio

1 8 KOHTI YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ KULJETUKSIA Tieliikenteen päästöjen vähentämiseen tarvitaan uutta teknologiaa, mutta myös uusia toimintamalleja. Pauligin ja Transpointin yhdessä tekemässä toimitusketjun tarkastelun yhteydessä on jo todettu, että ympäristöystävällinen logistiikka on myös tehokasta. Teksti Timo Hämäläinen

2 9 2/09 TOIMITUSKETJUISSA PIENIKIN TOIMINTA- TAVAN PARANNUS KERTAUTUU HELPOSTI VAIKUTUKSILTAAN MERKITTÄVÄKSI. Liikenne joutuu vastaamaan hyvin pian merkittäviin energia- ja ympäristöhaasteisiin. EU:n tavoitteiden mukaan tieliikenteessä tulee vuoteen 2020 mennessä vähentää energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia sekä lisätä uusiutuvan energian käyttö vähintään 10 prosentin tasolle. Päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuljetusten ja toimitusketjujen kriittistä tarkastelua. Ydinkysymys on energiankulutuksen vähentäminen. Oy Gustav Paulig Ab, Transpoint International (FI) Oy ja Transpoint Oy Ab ovat paneutuneet yhdessä kahvinvalmistajan kuljetusketjuihin vastuullisen toiminnan näkökulmasta. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla kumppanukset pystyvät yhdessä edistämään kestävän kehityksen mukaisia kuljetuksia ja samalla kohentamaan niiden taloudellisuutta. KOHTI VASTUULLISIA KULJETUKSIA Paulig ja Transpoint ovat käyttäneet arvioinnissa ja kehitystyössä hyväkseen ECR Europen nettisivuilta löytyvää ilmaista Sustainable Transport -ohjelmistoa, jonka avulla toiminnan vastuullisuutta voi arvioida ja pisteyttää. ECR (Efficient Consumer Response) on tavarantoimittajien ja kaupan yhteistyöfoorumi, joka pyrkii täyttämään kuluttajien toiveet entistä paremmin, nopeammin ja tehokkaammin. Tavoitteena on saada pienennettyä kuljetusten ympäristökuormitusta. Syykin on selvä: noin neljännes Euroopan energiasta käytetään tiekuljetuksiin. Pauligilla kuljetusten ympäristövaikutusten pienentäminen nivoutuu osaksi vastuullista yritystoimintaa. Yhtiö on jo vuodesta 2003 lähtien laatinut kansainvälisen GRI-ohjeiston (GRI, Global Reporting Initiave) mukaisen yhteiskuntavastuuraportin. Ajatus yhteisestä kuljetusten kehityshankkeesta sai hyvän vastaanoton myös Transpointissa. Olemme tehneet pitkän aikaa yhteistyötä Pauligin kanssa sekä kotimaan että kansainvälisissä kuljetuksissa. Oli mielenkiintoista lähteä katsomaan, mitä perinteiset rajat ja keskusteluaiheet ylittävällä toimitusketjuyhteistyöllä voidaan saada aikaan, Transpoint Oy Ab:n toimitusjohtaja Markku Henttinen sanoo. YHDESSÄ PAREMPIIN TULOKSIIN ECR Europen sivuilta ladattava opas sisältää kokoelman työkaluja, jotka auttavat yrityksiä vähentämään kuljetusten ympäristövaikutuksia. Kumppanukset täyttivät excel-muotoisen tuloskortin antaen arvosanoja siitä, kuinka hyvin tai huonosti eri asiat toimitusketjussa on järjestetty. Arvioitavana ovat muun muassa kuormayksiköiden standardointi, kuljetustavat, kuormien ja reittien suunnittelu, yhteistyön taso, kuljetuskapasiteetin käyttöaste, kuljettajien ajotapa ja kalusto. Kumpikin teki myös arvion omasta toiminnastaan. Pisteet yhdistettiin keskiarvoksi, minkä jälkeen ohjelma antoi loppuraportin ja ehdotuksia siitä, mitä kumppanukset voisivat tehdä kuljetusketjun tehostamiseksi ja ympäristökuorman pienentämiseksi. Ohjelma on opastava ja auttaa ryhtymään käytännön tekoihin. Pauligin ICT- ja logistiikkajohtaja Ronny Reijosen mukaan toimitusketjun tehostaminen vaatii laajaa yhteistyötä. Toimitusketjun alkupäässä tuotantoon keskittyvän tavarantoimittajan on yksinään vaikeaa saada koko toimitusketjun kattavaa kehityshanketta toteutetuksi. Transpointin kanssa pääsimme paljon parempaan tulokseen kuin jos olisimme tehneet tätä yksin. Mutta heidänkin kanssaan pystyimme tarkastelemaan vain osaa toimitusketjusta.»

3 10 Toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa olemme toteuttaneet vuosien varrella useita menestyksellisiä ECR-projekteja. Myös kestävään kehitykseen tähtäävissä projekteissa voimme tehdä heidän kanssaan hyvää yhteistyötä Myös Henttinen ja Transpoint International (FI) Oy:n toimitusjohtaja Kari Voutilainen uskovat, että suurimmat hyödyt saavutetaan koko toimitusketjun kattavalla yhteistyöllä. Toimitusketjussa kaikkien toimenpiteet ja päätökset vaikuttavat aina myös muiden toimintaan ja mahdollisuuksiin toimia parhaalla mahdollisella tavalla. PISAROISTA MEREKSI Paulig ja Transpoint ovat Suomessa ensimmäisiä tai ainakin ensimmäisten joukossa kehittämässä toimitusketjun ympäristökestävyyttä ECR:n julkaiseman toimintamallin mukaisesti. Muualla Euroopassa monet yritykset ovat jo pidemmällä. ECR:n sivuilta löytyy kymmeniä esimerkkejä. Suuret maailmanlaajuiset kaupan alan yritykset ja logistiikkapalvelujen tarjoajat julkaisevat avoimesti kuvauksia siitä, miten ne ovat käytännössä parantaneet toimintaansa. Mukana ovat muun muassa ASDA, Boots, Metro Group Logistics, Tesco, ICA, Unilever sekä Procter & Gamble. Reijonen on varma, että Suomessa voitaisiin vastaavalla tavalla löytää monia kohteita, joissa yhteistyön ja yhteisen sopimisen kautta saataisiin toimitusketjua tehokkaammaksi ja ympäristöä vähemmän kuormittavaksi. Hän toteaa, että taloudelliset säästöt, järkevä toiminta ja päästöjen vähentäminen kulkevat käsi kädessä. Kun logistiikka on ympäristöystävällistä, on se samalla tehokasta. Lisäksi hyötyjinä ovat kaikki osapuolet kuluttajat mukaan lukien. Toimitusketjuissa asiat toistuvat lukemattomia kertoja, joten pienikin toimintatavan parannus kertautuu hel pos ti vaikutuksiltaan merkittäväksi. Pisaroista muodostuu meri, Reijonen pohtii. TransEco-ohjelma etsii ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi VTT:n vetämän TransEco-tutkimusohjelman tavoitteena on tieliikenteen energiankäytön tehostaminen ja vaihtoehtoisten energioiden käyttöönotto. Ohjelmaa koordinoiva tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund VTT:ltä korostaa, että varautuminen liikenteen päästöjen vähentämiseen on syytä aloittaa heti. Biopolttoaineiden ja sähköajoneuvojen kehitystyöhön on tehtävä välittömästi merkittäviä panostuksia. Myös ohjauskeinoja tarvitaan, jotta markkinoille saataisiin mahdollisimman energiatehokkaita ajoneuvoja ja ympäristömyötäistä energiaa. Haasteina ovat valintojen ja valintamahdollisuuksien runsaus ja toisaalta monet yhtäaikaiset tavoitteet. TransEco tukee kuluttajia, poliittisia päättäjiä, ammattiautoilijoita ja alalla toimivia yrityksiä tarjoamalla niille konkretiaa oikeiden päätösten pohjaksi ja mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan, Nylund sanoo. Alkuvaiheessa käynnistetyt tutkimushankkeet liittyvät raskaiden ajoneuvojen älykkääseen teknologiaan, henkilöautojen voimalaiteratkaisuihin (sähkö- ja hybridiautot), autoliikenteen energiatehokkuuden parantamiseen, uusiin biopolttoaineisiin ja niiden käytettävyyteen Suomen olosuhteissa sekä erilaisten liikennesektorin päätöksentekoa tukevien apuneuvojen, mallien ja skenaariotyökalujen kehittämiseen.

4 11 2/09 Energiatehokkuussopimus tähtää päästöjen leikkaamiseen Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus vuosille allekirjoitettiin tammikuussa Sopimuksen osapuolina ovat liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Logistiikkayritysten Liitto ry ja VR Osakeyhtiö. Sopimuksella tavoitellaan yhdeksän prosentin parannusta energiatehokkuuteen tavarankuljetus- ja logistiikka-alalla vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteena on myös, että vähintään 60 prosenttia tavaraliikenteen yrityksistä tai rekisteröidyistä ajoneuvoista saataisiin noudattamaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa sopimusta. Transpoint on yksi alan energiatehokkuussopimuksen solmijoista. Sopimus koskee myös rautatiekuljetuksia. Yli 90 prosenttia kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy tieliikenteessä. Tieliikenteen suhteellinen osuus pienenee, jos mukaan lasketaan myös kansainvälinen liikenne Suomen talousalueella sekä rautatieliikenteen vaatima energiantuotanto. Tällä tavoin laskien tieliikenteen osuus päästöistä on noin 80 prosenttia, meriliikenteen noin 15 prosenttia, lentoliikenteen noin kolme prosenttia ja rautatieliikenteen osuus 1 2 prosenttia. Tieliikenteen päästöistä noin 36 prosenttia on peräisin paketti- ja kuorma-autoista. Lähde: Ilmastopoliittinen ohjelma 2009.

5 12 Kahvia ympäri maailmaa Paulig ostaa kahvisekoitustensa raaka-aineet useista maista, kuten Brasiliasta, Kolumbiasta, Keniasta ja Etiopiasta. Vuonna 2008 kahvin valmistaja hankki raakakahvia reilut 50 miljoonaa kiloa. Konttilaivat tuovat raakakahvin ensin Euroopan satamiin, pääasiassa Hampuriin ja Antwerpeniin. Sieltä matka jatkuu feeder-laivoilla Vuosaareen. Uusi paahtimo sijaitsee sataman kupeessa, joten siirtomatka laivasta paahtimolle on hyvin lyhyt. Pauligille tulevasta raakakahvista valtaosa on pakattu kontteihin, joissa on sisällä suuri nailonsäkki. Säkkiin mahtuu kahvia noin 21 tonnia. Nykyään enää kymmenesosa kahvipavuista on pakattu perinteisiin 60 kilon juuttisäkkeihin. Valmis kahvi kuljetetaan paahtimolta kuorma-autoilla kaupan kauppaketjujen logistiikkakeskuksiin ja sieltä edelleen jakeluautoilla kauppojen hyllyille. Paulig vie kahvia autoilla myös Baltian maihin ja Venäjälle sikäläisille asiakkaille. Vuonna 2008 Paulig luopui FIN-lavoista ja siirtyi käyttämään EUR- ja ½-EUR-lavoja. Lisäksi kehitysprojektin ansios ta ½-EUR-lavoille saadaan pinottua kahvipaketteja yksi kerros aiempaa enemmän. Toimenpide vähensi paahtimon ja keskusliikkeiden välisiä kuljetuksia kahdeksalla prosentilla.

6 KREETTA JÄRVENPÄÄ Hiilijalanjälki tuotekohtaisesti Transpoint on pilotoinut menetelmän, jonka avulla voidaan mitata ja raportoida tuotteen kuljetuksesta koituva hiilijalanjälki. Transpoint kehitti hiilijalanjäljen mittaukseen ja raportointiin tarvittavat menetelmät projektissa, jossa Paulig toimi pilottiasiakkaana. Kumppanit paneutuivat kehityshankkeessa kahvin kuljetusketjuihin ja niiden ympäristövaikutusten vähentämiseen. Tavoitteenamme on, että voisimme tarjota hiilijalanjäljestä kertovan raportoinnin lisäpalveluna asiakkaille lähiaikoina, sanoo Transpoint Oy Ab:n toimitusjohtaja Markku Henttinen. Palvelu kiinnostanee yrityksiä, jotka kokevat tärkeiksi ympäristö-, yhteiskunta- ja sosiaalisen vastuun. Tuotteen tuotannosta ja kuljetuksista koituva hiilijalanjälki on tieto, jota yritys voi käyttää hyväksi viestinnässään kuluttajille, jotka ovat yhä kiinnostuneempia hankkimiensa tavaroiden ympäristövaikutuksista. Ne vaikuttavat jo nyt ostopäätöksiin. Palvelun avulla Transpoint pystyy tuottamaan kohdennettua laskentatietoa kuljetustapahtumista jopa tuotekohtaisesti. Tähän asti on kuljetusten hiilijalanjälkeä mitattaessa jouduttu tyytymään yleisempiin, keskimääräisiin tuloksiin. Mittausmenetelmän kehitystyö tukee Tranpointin pyrkimystä ratkaisuihin, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Yhtiön tavoitteena on muun muassa vähentää polttoaineen, energian ja sähkön kulutusta sekä parantaa kuormatilojen täyttöasteita. 13 2/09 TRANSPOINT PYSTYY TUOTTAMAAN LASKENTATIETOA HIILIJALANJÄLJESTÄ JOPA TUOTEKOHTAISESTI.

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1 Pavusta kuppiin Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009 1 Tavoitteemme on olla johtava kahvitalo ja halutuin kumppani valituilla markkinoilla. Haluamme tarjota parhaita makuja nautinnollisiin

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Rakennetaan parempi maailma! Tähän hankkeeseen osallistuu yhdeksän eurooppalaista aluetta ERNACT verkoston johdolla.

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Mann Lines panostaa Turkuun Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Aboard 1/2015 16 Viime vuonna silliä tuotiin Orklan toimesta Suomeen noin puolen miljoonan

Lisätiedot

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014 Meka Pro ja Vähälä kehittävät toimintaa yhdessä Vähälä vie Polar Metallin grillit ja savupellit maailmalle Sähköinen asiointi lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäky- vyyttä

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA FI EUROPEAN COMMISSION Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen

Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen Pasi Metsäpuro, Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki ja Jorma Mäntynen 1-2011 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Kestävä kehitys

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta ALANSA YKKÖNEN 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta lämmittää Rautavaaran kuntakeskusta. sivu sivulla 36 20 Ranskan metropolit uudistuvat sivu 12 Pellettien pölypoltto tuli Suomeen sivu 22 Led alkaa

Lisätiedot

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Vuosikertomus 2009 Lifting Businesses Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

PAPERI JA YMPÄRISTÖ SAMASSA KUVASSA

PAPERI JA YMPÄRISTÖ SAMASSA KUVASSA PAPERI JA YMPÄRISTÖ SAMASSA KUVASSA 1 UPM on johtava metsäteollisuuskonserni ja paperinvalmistaja. Osaavat ammattilaisemme ympäri maailman pitävät huolen paperimme korkeasta laadusta, joka on perusta innovatiivisille

Lisätiedot