Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 Sisällysluettelo Kemira vuonna Toimitusjohtajan katsaus...3 Kemira lyhyesti...6 Vuosi lyhyesti...7 Avainluvut...8 Maantieteelliset alueet Tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Yritysvastuutavoitteet Strategia Markkina- ja asiakassegmentit Strategian terävöittäminen Investoinnit ja yritysostostrategia Yritysvastuu strategisena mahdollisuutena Olennaisuusmatriisi Kestävän, pitkän aikavälin arvon luominen Vastuullinen ja säännöstenmukainen liiketoiminta Vaatimustenmukaisuus Yritysturvallisuus Paper Paper-katsaus Case: KemFlite - lisää ajettavuutta ja laatua ilman saostumia Case: FennoClean PFA - uudenlaista mikrobien torjuntaa pehmopaperikoneella Case: Pienempi hiilijalanjälki Kemira FennoBondin avulla 33 Municipal & Industrial Municipal & Industrial -katsaus Case: Menestyksekäs yhteistyö jatkuu Lapinlahdella Case: NSR: Biokaasun tuotannon kasvattaminen kestävästi Oil & Mining Oil & Mining -katsaus Case: Jäteveden tehokasta käsittelyä nikkelijalostamossa Case: O&M-segmentin biosidimenestys Case: Kitkan vähentäjäaine KemFlow tehostaa vesisärötystä Chemsolutions ChemSolutions-katsaus Case: Nahan värjäystä ympäristöä kunnioittaen Case: KemiSile Oikean säilöntäaineen löytäminen49 Tutkimus ja tuotekehitys...50 T&K-katsaus...50 Uusien tuotteiden kehittämisprosessi (NPD)...52 Case: Kemira Flyto pitää paperikoneen liikkeessä...53 Case: Puhtaamman ja tehokkaamman biokaasutuotannon ratkaisut...54 Toimitusketjun hallinta...56 Toimitusketjun ympäristövaikutukset...58 GRI-raportointi...59 Yritysvastuuraportoinnin laajuus...59 GRI-indeksi...61 Varmennusraportti...68 Ympäristö & turvallisuus...70 Ympäristö...70 Ympäristöasioiden johtaminen...70 Kehitys toimipaikoilla...72 Ympäristödata...74 Energia ja ilmasto...78 Energiatehokkuus...78 Hiilijalanjälki ja raportointi...80 Case: Hiilidioksidivapaata lämmitystä Joutsenossa...81 Vesitehokkuus...82 Case: Yhteistyöllä näkyviä tuloksia saksalaisessa pakkausalan yrityksessä...84 Case: Lietteen kuivatus ympäristönsuojelualueen ruoppausprosessissa...86 Turvallisuus...87 Tuoteturvallisuus...87 Prosessiturvallisuus...89 Case: 22 vuotta ilman työtapaturmia...91 Työterveys ja -turvallisuus...92 Ihmiset & yhteiskunta...94 Henkilöstö...94 Henkilöstöresurssien hallinta...94 Uuden organisaation kehittäminen...95 Case: Uuden toimintatavan soveltaminen...97 Suorituskyvyn hallinta ja johtajuuden kehittäminen...99 Case: Mentorointi - kohti toiminnot ylittävää osaamista Henkilöstöluvut Sidosryhmät Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

3 Sidosryhmädialogin kehittäminen Asiakasvuorovaikutus ja palaute Yhteiskuntatyö Case: Kemira China mukana AICM Open Day - tapahtumassa Ulkopuoliset sitoumukset Case: Tutkimusyhteistyötä cleantech-ratkaisujen edistämiseksi Case: Kemira osallistui vesialan tapahtumiin ympäri vuoden Case: Kemira ja Plan rakentavat parempaa tulevaisuutta Intian koululaisille Case: Itämeren elvyttäminen Hallinto Hallitus Johtoryhmä Hallinto Yhtiökokous Nimitystoimikunta Hallitus Hallituksen valiokunnat Toimitusjohtaja Konsernin johtoryhmä Konsernin organisaatio Sisäinen valvonta Sisäpiirihallinto Sisäinen tarkastus Tilintarkastus Taloudellisen raportoinnin valvonta Palkka- ja palkkioselvitys Riskienhallinta Yritysvastuun johtaminen Tilinpäätös

4 Kemira vuonna 2012 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Olet t toiminut Kemiran toimitusjohtajana huhtikuusta 2012 lähtien. Kuinka kuvailisit yhtiön vuotta? ta? Vuosi 2012 oli Kemiralle muutosten vuosi. Aloitettuani Kemiran toimitusjohtajana pääprioriteettejani yhtiön kehittämisessä ovat olleet kannattavuuden parantaminen, kasvun kiihdyttäminen Aasiassa ja Etelä-Amerikassa unohtamatta kuitenkaan liiketoimintamahdollisuuksia kehittyneillä markkinoilla sekä strategian terävöittäminen. Vuonna 2012 käynnistimme projekteja kaikilla näillä kolmella alueella. Toisen vuosineljänneksen tulokset osoittivat toimenpiteiden tarpeellisuuden Kemiran kannattavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi julkaisimme Fit for Growth - uudelleenjärjestelyohjelman yrityksen tehokkuuden parantamiseksi ja organisaatiorakenteen yksinkertaistamiseksi. Fit for Growth -ohjelman myötä tavoitteenamme on vähentää liiketoimintamme vuosittaisia kustannuksia 60 miljoonalla eurolla vuoteen 2014 mennessä. Uudelleenjärjestely vaati resurssiemme uudelleen organisointia ja valitettavasti myös henkilöstövähennyksiä. Toimitusjohtajan näkökulmasta työvoiman vähentäminen on aina vaikea päätös. Tästä huolimatta Fit for Growth on tärkeä tekijä Kemiran kasvulle, joka mahdollistaa menestymisen myös tulevaisuudessa. Kemiran uusi alueellisiin liiketoimintayksiköihin perustuva organisaatiomalli otettiin käyttöön , ja se mahdollistaa toimimisen lähempänä asiakkaitamme. Liiketoimintavastuu on nyt jaettu eri maantieteellisille alueille, joiden sisällä olemme selkeyttäneet työntekijöiden tehtäviä ja vastuita varmistaaksemme, että jokainen heistä ymmärtää oman roolinsa yrityksen menestyksen rakentamisessa. Perusteena organisaatiomuutokselle oli yhtiön proaktiivisuuden ja toimintakyvyn parantaminen muuttamalla organisaatiota vähemmän keskusjohtoiseksi, jotta liiketoimintapäätökset voidaan tehdä lähempänä asiakasta. Vuonna 2012 aloimme myös terävöittää strategiaamme, jossa on entistä tärkeämpää veden laadun ja määrän hallinta. Roolimme on auttaa yrityksiä ja kuntia joko vähentämään vedenkulutustaan tai parantamaan energia- ja raaka-ainetehokkuuttaan runsaasti vettä kuluttavissa prosesseissa. 3

5 Kemira vuonna 2012 Toimitusjohtajan katsaus Millaisena laisena näet t Kemiran markkinoiden ja aseman kehityksen vuoden aikana? Yleinen markkinatilanne vuonna 2012 oli haastava johtuen pääasiassa Euroopan talouskriisistä. Markkinat olivat maailmanlaajuisesti jossain määrin seisahtuneet; jopa Aasiassa kysyntä hidastui kesällä joksikin aikaa. Taloustilanteen takia vedenkäsittelykemikaalien kysyntä väheni Etelä- ja Itä-Euroopassa sekä osassa Yhdysvaltoja vuoden 2011 lopussa ja alkuvuonna Kysyntä on nyt elpynyt lukuun ottamatta Etelä-Eurooppaa, jossa kysyntä on vakiintunut matalammalle tasolle. Mitä tulee kilpailuympäristöön, vuonna 2012 tapahtui lukuisia merkittäviä yritysostoja. Vuoden aikana useat yritykset alkoivat siirtyä yhä voimakkaammin veden laadun ja määrän hallintaan keskittyvään liiketoimintaan. Runsaasti vettä käyttävät teollisuudenalat nähdään mielenkiintoisina markkinoina myös pitkällä tähtäimellä. Erityisesti öljy- ja kaivostoimintaa pidetään tärkeinä, sillä alalla on odotettavissa pitkän aikavälin kasvua luonnonvarat pitäisi saada käyttöön mahdollisimman vähällä ympäristökuormituksella ja energiakustannuksilla. Kemira paransi markkina-asemaansa Aasiassa erityisesti paperiteollisuudessa, joka on Kemiran suurin segmentti. Toimiala koki selkeän nousun vuonna Sellumarkkinoiden kasvu on siirtymässä Etelä-Amerikkaan ja pakkaus- ja pehmopaperimarkkinat yhä selvemmin Aasiaan. Käynnissä oleva investointimme Nanjingissa, Kiinassa hyötyy paperiteollisuuden kasvusta Aasiassa. Emme odota suuria muutoksia markkinakehitykseen vuonna 2013 epävarmuuksien jatkuessa. Odotamme kuitenkin maailmantalouden kasvavan kolmella prosentilla, minkä pitäisi tarjota Kemiralle riittävät kasvumahdollisuudet. Kuinka kuvailisit vuotta ta T&K- näkökulmasta? Mikä on vastuullisuuden lisuuden rooli Kemirassa? a? T&K on kriittinen tekijä orgaanisen kasvun ja kilpailussa erottautumisen kannalta. Kemiran T&K-toiminnon tavoitteena on kehittää tuotteita ja ratkaisuja, jotka edesauttavat asiakkaidemme menestymistä ja vastuullisuutta. Vuonna 2012 saimme jalansijaa esimerkiksi Oil & Mining -segmentissä, joka on kasvava teollisuudenala Yhdysvalloissa, kehittämällä saostumanestoaineita liuskekaasun saatavuuden parantamiseksi. Olemme ottaneet edistysaskelia myös paperiteollisuudessa esittelemällä markkinoille uusia, paperintuotannon taloudellisuutta parantavia tuotteita. Vastuullisuus on yhä tärkeämpää kansainvälisille yrityksille: ympäristövaatimusten laiminlyönti ja selkeiden vastuullisuustavoitteiden puuttuminen ei ole enää hyväksyttävää nykyisten corporate governance -standardien alla. Me Kemiralla pyrimme nollatasoon tapaturmien osalta ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Lisäksi olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti resurssi- ja energiatehokkuuttamme. Kemiran omien vastuullisuustavoitteiden lisäksi autamme veden laadun ja määrän hallintaan liittyvän fokuksemme kautta myös asiakkaitamme olemaan vastuullisempia. Tuotantoprosessien energiatehokkuuden parantaminen, vedenkulutuksen vähentäminen tai kierrätysveden käytön lisääminen teollisuusprosesseissa sekä veden puhdistaminen käytön jälkeen ovat kaikki keinoja tämän arvokkaan luonnonvaran suojelemiseksi. 4

6 Kemira vuonna 2012 Toimitusjohtajan katsaus Mitä Kemiralta voidaan odottaataa vuonna 2013 ja sen jälkeen? 2013 on toteutuksen vuosi. Jatkamme Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelman toimeenpanoa, mutta alamme myös keskittyä kasvuun esittelemällä ja ottamalla käyttöön uuden terävöitetyn strategiamme. Kemira aikoo jatkossakin keskittyä kannattavuutensa parantamiseen ja vahvan kassavirran luomiseen. Yhtiö aikoo myös turvata tulevaisuuden kasvua lisäinvestoinneilla. Kasvun pohjana ovat veden laadun ja määrän hallintaan liittyvät kasvavat kemikaalimarkkinat, sekä Kemiran vahva tietotaito tällä alueella. Kasvava vesipula, kiristyneet lainsäädännölliset vaatimukset sekä asiakkaiden tarpeet toimintojen tehokkuuden parantamiseksi luovat Kemiralle mahdollisuuden kehittää veteen liittyviä sovelluksia sekä nykyisille että uusille asiakkaille. Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ovat keskeinen osa Kemiran strategiaa. Kemiran tutkimus- ja kehitystoimenpiteiden painopisteenä on uusien, innovatiivisten teknologioiden kehittäminen ja kaupallistaminen Kemiran asiakkaille kaikilla tärkeillä markkinoilla. Haluamme vahvistaa entisestään asemaamme paperiteollisuudessa, mukaan lukien pakkaus- ja pehmopaperimarkkinat. Suunnitelmana on jatkaa vahvoja suorituksia kehittyneillä markkinoilla, aloittaa kasvu Kiinassa sekä kehittää edelleen selluliiketoimintaamme Etelä-Amerikassa. Oil & Mining -segmentissä jatkamme uusien liiketoimintojen tavoittelua kehittyneillä markkinoilla sekä vahvistamme asemaamme kaivosteollisuudessa Afrikassa. Haluamme tehdä vuodesta 2013 kasvun vuoden. Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia työntekijöitämme uutterasta työstä muutoksen aikaansaamiseksi. Tätä panosta tulemme tarvitsemaan myös vuonna 2013, jotta onnistumme muutoksen toimeenpanossa. Lisäksi haluan kiittää muita sidosryhmiämme luottamuksesta ja sitoutumisesta Kemiraan. 5

7 Kemira vuonna 2012 Kemira lyhyesti Kemira lyhyesti Kemira on kansainvälinen vesikemian yhtiö, jonka liikevaihto on yli 2 miljardia euroa. Sen keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran liiketoiminta on jaettu neljään segmenttiin: Paper Municipal & Industrial Oil & Mining Chemsolutions 6

8 Kemira vuonna 2012 Kemira lyhyesti Vuosi lyhyesti 7

9 Kemira vuonna 2012 Kemira lyhyesti Avainluvut AVAINLUVUT Milj. euroa Liikevaihto 2 240, ,2 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 154,1 157,3 Liikevoitto 31,7 158,3 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 6,9 7,1 Liikevoitto, % 1,4 7,2 Voitto ennen veroja 27,2 168,4 Tilikauden voitto, josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 16,8 135,6 Osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,89 Sidotun pääoman tuotto, %* 2,6 11,1 Rahavirta investointien jälkeen 71,8 115,3 Omavaraisuus, % kauden lopussa Velkaantuneisuus, % kauden lopussa Henkilöstö kauden lopussa * 12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu raportoituun liikevoittoon). LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ Milj. euroa Paper 86,2 Municipal & Industrial 42,3 Oil & Mining 37,3 RAHAVIRTA SEGMENTEITTÄIN % Paper 40 Municipal & Industrial 31 Oil & Mining 29 8

10 Kemira vuonna 2012 Kemira lyhyesti Avainluvut Liikevaihto segmenteittäin, % Paper 45 % Municipal & Industrial 31 % Oil & Mining 14 % ChemSolutions 10 % 9

11 Kemira vuonna 2012 Kemira lyhyesti Maantieteelliset alueet 10

12 Kemira vuonna 2012 Tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Kemira keskittyy kannattavuuden parantamiseen ja positiivisen rahavirran vahvistamiseen. Yhtiö aikoo myös jatkaa investointeja varmistaakseen kasvun jatkumisen veden laadun ja määrän hallintaan liittyvässä liiketoiminnassa. Kasvun lähtökohtana ovat kasvavat vesikemikaalimarkkinat ja Kemiran vahva osaaminen veden laadun ja määrän hallinnassa. Lisääntyvä vesipula, tiukentuva lainsäädäntö ja asiakkaiden oman toiminnan tehostamistarpeet antavat Kemiralle mahdollisuuksia uusien vesisovellusten kehittämiseen sekä nykyisille että uusille asiakkaille. Panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan on keskeinen osa Kemiran strategiaa. Kemiran tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteenä on uusien innovatiivisten teknologioiden kehittäminen ja kaupallistaminen asiakkaille kaikilla olennaisilla markkinoilla. Kemiran keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Tavoite Saavutus vuonna 2012 Viiden vuoden kehitys Liikevaihdon kasvu kehittyneillä markkinoilla > 3 % vuodessa ja kehittyvillä markkinoilla > 7 % vuodessa Kasvu kehittyneillä markkinoilla 1 % Kasvu kehittyvillä markkinoilla 9 % Kasvu kehittyneillä markkinoilla 1,8 % Kasvu kehittyvillä markkinoilla 13,7 % Liikevoitto prosenttina liikevaihdosta > 10 % 6,9 % 6,2 % Rahavirta investointien ja osinkojen jälkeen positiivinen -9,2 52 Velkaantumisaste < 60 % 40 % 55,2 % 11

13 Kemira vuonna 2012 Tavoitteet Yritysvastuutavoitteet Yritysvastuutavoitteet Osana yritysvastuuhallintaprosessiaan Kemira on määritellyt vuonna 2011 toteutetun olennaisuusanalyysin pohjalta yritysvastuun painopistealueet ja tavoitteet. Hallitus hyväksyi ehdotetut yritysvastuutavoitteet vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Tavoitteet, suorituskykyindikaattorit ja tilanne vuoden 2012 lopussa on esitelty alla olevassa taulukossa. Yritysvastuusitoumus Yritysvastuutavoitteet Tilanne vuoden 2012 lopussa Indikaattori suorituskyvyn mittaamiseen Toimittajat "Teemme yhteistyötä vastuullisten toimittajien, jälleenmyyjien ja agenttien kanssa" Liikekumppaneille laadittujen liiketapaperiaatteiden käyttöönotto kaikkien tärkeiden kumppaneiden kanssa vuoden 2013 loppuun mennessä. Hallitus hyväksyi marraskuussa 2012 toimittajille tarkoitetut liiketapaperiaatteet, joiden täytäntöönpano alkoi välittömästi. Toimittajasopimukset, joissa liitteen mukaiset liikekumppaneille tarkoitetut liiketapaperiaatteet on allekirjoitettu, % Aktiivinen toimittajien Toimittajien suorituskykykriteerit ja Tärkeimpien suorituskyvyn hallintaohjelma odotukset määritelty. toimittajien keskimääräinen 12

14 Kemira vuonna 2012 Tavoitteet Yritysvastuutavoitteet Yritysvastuusitoumus Yritysvastuutavoitteet Tilanne vuoden 2012 lopussa Indikaattori suorituskyvyn mittaamiseen käyttöön vuoden 2013 loppuun mennessä. Toimittajien suorituskyvyn arviointi neljännesvuosittain Q3:sta alkaen. Tärkeimpien toimittajien keskimääräinen suorituskyky oli 95,5 %. Alle 80 % yltäneitä toimittajia oli 14,3 % kaikista arvioiduista. 50 prosentille huonoiten suoriutuneista toimittajista suunnitellaan jälkitarkastus- ja korjaustoimenpiteitä. suorituskyky (75 % kulutetusta), suoriutumisaste, % Korjaustoimintasuunnitelmaan sitoutuneiden tarkastettujen toimittajien osuus, % Toimittajatarkastusten vuosittainen määrä Työntekijät "Edellytämme työntekijöiltämme eettistä käytöstä" Kaikki Kemiran työntekijät ovat käyneet liiketapaperiaatekoulutuksen vuoden 2013 loppuun mennessä. Hallitus on hyväksynyt joulukuussa 2012 päivitetyt liiketapaperiaatteet. Kemiran liiketapaperiaatteet ovat osa työntekijöiden perehdyttämisprosessia ja dokumentaatiota. Liiketapaperiaatekoulutuksen käyneet Kemiran työntekijät, % "Parannamme suorituskyvyn hallintaa" Maailmanlaajuinen suorituskyvyn hallintaprosessi kattaa kaikki Kemiran työntekijät vuoden 2014 loppuun mennessä. 55 % työntekijöistä on maailmanlaajuisen suorituskyvyn hallintaprosessin piirissä. Maailmanlaajuisen suorituskyvyn hallintaprosessin alaiset Kemiran työntekijät, % "Edistämme johtajuuden kehittämistä" Jokainen esimies osallistuu johtajuuden kehittämisohjelmaan vähintään kolmen vuoden välein, ensimmäinen kohdekausi Johtajuuden kehittämisessä on keskitytty muutoksen hallintaan. 20 % esimiehistä on osallistunut johtamiskoulutukseen. Maailmanlaajuisissa johtajuusohjelmissa mukana olevat esimiehet, % Tuotanto ja EHQS "Parannamme työterveyttä ja - turvallisuutta" Tavoitteena nolla tapaturmaa 8,5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti, ml. urakoitsijat. TRI (Total Recordable Injuries) Tapaturmaa - työntekijät ja alihankkijat, lukumäärä vuodessa "Parannamme tuotannon vesitehokkuutta" Vertailukohta on analysoitu ja vesitehokkuusohjelma on määritelty vuoden 2014 loppuun mennessä. Vesitehokkuusmahdollisuuksien ja vedenhallintaohjelman kehittämisen arviointiprojekti käynnistetään vuonna Määritellään vuoden 2014 loppuun mennessä "Parannamme tuotannon energiatehokkuutta" Vertailukohta on asetettu ja energiatehokkuus-indeksi on määritelty vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuonna 2012 toimipaikkatarkastuksia tehtiin 7 ja seurantatarkastuksia n. 50. Uusia parannustoimia määriteltiin 159, joista toteutettiin 136. Määritellään vuoden 2013 loppuun mennessä Saavutetut säästöt k Yhteensä vuodesta 2010: 13

15 Kemira vuonna 2012 Tavoitteet Yritysvastuutavoitteet Yritysvastuusitoumus Yritysvastuutavoitteet Tilanne vuoden 2012 lopussa Indikaattori suorituskyvyn mittaamiseen Toimipaikkatarkastuksia tehty 26, ja ne edustavat 92 % energian kokonaiskulutuksesta. Mahdollisia parannustoimia määritelty 825, joista toteutettu 317. Saavutetut säästöt yhteensä k. Asiakkaat "Kehitämme kestäviä tuotteita asiakkaillemme" Yritysvastuu- ja turvallisuusasiat otetaan huomioon kaikissa uusien tuotteiden kehittämisprojekteissa vuoden 2014 loppuun mennessä. Yritysvastuu- ja turvallisuuskriteerit määritelty, ja yritysvastuun tarkastusmalli sisällytetty projektin porttimateriaaleihin. Kaikille uusille projekteille tehdään yritysvastuutarkastus portin 1 aikana, % Nykyisille projekteille tehdään yritysvastuutarkastus porttien 2-4 aikana, % Paikalliset yhteisöt "Teemme yhteistyötä yhteisöissä, joissa meillä on liiketoimintaa Jokainen Kemiran toimipaikka, jossa on yli 50 työntekijää, on osallistunut vähintään kerran paikallisiin yhteisöhankkeisiin vuoden 2015 loppuun mennessä. 38 % kohteena olleista toimipaikoista on osallistunut paikallisiin yhteisöhankkeisiin. 37 toimipaikkaa on osallistunut paikallisiin yhteisöhankkeisiin, ja niistä 11 toimipaikassa on yli 50 työntekijää. Kemiran toimipaikat, joissa on osallistuttu paikallisen yhteisön hankkeisiin, % 14

16 Kemira vuonna 2012 Strategia Strategia Vuonna 2012 Kemiran selkeänä tavoitteena oli valmistella kannattavaa kasvua, minkä vuoksi yhtiö käynnisti Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelman. Samaan aikaan Kemira alkoi tarkentaa strategiaansa. Työ on tällä hetkellä käynnissä, ja Kemira antaa lisätietoja tarkennetusta strategiasta huhtikuun loppupuolella Maailmanlaajuisten vesimarkkinoiden arvo on 500 miljardia euroa. Kemira keskittyy veden laadun ja määrän hallinnan (WQQM) markkinoihin, joiden arvo vuonna 2011 oli 166 miljardia euroa. Kemiran kohdemarkkinoiden arvo oli arviolta 26 miljardia euroa. Näihin markkinoihin kuuluvat paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuden ja kaivosalan asiakkaille tarjottavat kemikaalit ja palvelut, jotka parantavat asiakkaiden vesi-, energia- ja raakaainetehokkuutta, sekä teollisten ja kunnallisten asiakkaiden vedenkäsittelyratkaisut. Kemiran osuus kohdemarkkinoista vuonna 2011 oli 8,5 %. Kohdemarkkinoiden kasvun odotetaan olevan 3,3 % vuodessa (CAGR ). Veden laadun ja määrän hallintaaan käytettävät kemikaalit, joilla vakautetaan ja tehostetaan asiakkaiden tuotantoprosesseja, muodostavat noin 40 % Kemiran tuotevalikoimasta. Raaka- ja jäteveden sekä lietteen käsittelykemikaalit muodostavat toiset 40 %. Loput 20 % Kemiran tuotevalikoimasta koostuu muista tuotteista. Kemiran vahvuuksia kohdemarkkinoilla ovat: 1. Paperiteollisuuden markkinajohtaja pitkän aikavälin sitoumuksella. 2. Kyky räätälöidä tuotteet ja sovellukset asiakkaiden tarpeisiin innovoinnin ja edistyksellisen tuotantokapasiteetin ansiosta. 3. Vahva innovaatioalusta. 4. Korkealaatuiset tuotteet ja toimitusvarmuus. Kemira on jakanut liiketoimintansa neljään segmenttiin: Paper, Oil & Mining, Municipal & Industrial ja Chemsolutions. Segmenttien roolit on määritelty selkeästi Kemiran liiketoimintaportfoliossa, johon segmenttikohtaiset strategiat perustuvat. 15

17 Kemira vuonna 2012 Strategia Paper: Vahva asema ja tuotevalikoima. Kasvumahdollisuuksia Etelä-Amerikassa selluteollisuuden kemikaalien ja Aasian ja Tyynenmeren alueella paperiteollisuuden kemikaalien saralla, mahdollisuus parantaa kannattavuutta osallistumalla markkinoiden konsolidointiiin Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa sekä Pohjois-Amerikassa. Municipal & Industrial: Vahva asema vedenkäsittelyn peruskemikaaleissa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kasvu ja vakaa asema kehittyvillä markkinoilla edellyttää merkittävää investointia tuotevalikoiman uudistamiseen. Oil & Mining: Kannattavuuden vahva kasvu kehittyneillä markkinoilla ja markkina-aseman nopea vahvistuminen muillla maantieteellisillä alueilla (Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Afrikka sekä Aasian ja Tyynenmeren alue) ja täydentämällä tuotevalikoimaa. ChemSolutions: Kannattavuuden parantaminen optimoimalla tuotevalikoimaa. Mahdollisuus parantaa edelleen tehokkuutta ja arvon luomista virtaviivaistamalla muurahaishappopohjaista liiketoimintamallia. Seuraavissa toteamuksissa tiivistyy Kemiran asema tulevien vuosien kasvumahdollisuuksien osalta: Paperi- ja sellumarkkinat yhdistyvät ja tiivistyvät todennäköisesti edelleen. Kemiran markkina-asema on vahva, ja se on sitoutunut tähän liiketoimintaan. Kemiralla on kykyä lisätä markkinaosuuttaan kasvavilla öljy- ja kaasumarkkinoilla. Kemiran tavoitteena kasvaa markkinoiden keskiarvoa suuremmaksi keskittymällä nopeasti kasvaviin alueellisiin alasegmentteihin erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Strategiset t painopisteet t vuonna 2012 Vuonna 2012 Kemiran selkeänä tavoitteena oli valmistella kannattavaa kasvua. Tavoitteen saavuttamiseksi määriteltiin kolme strategista painopistettä: Tehokkuuden parantaminen virtaviivaistamalla organisaatiota. Kasvaminen ja aseman merkittävä vahvistaminen kehittyvillä markkinoilla. Strategian tarkentaminen edelleen ja keskittyminen veden laadun ja määrän hallintaan. Tämän perusteella Kemira aikoo yksinkertaistaa kaikkia toimintojaan, nostaa liikevoiton yli 10 %:iin vuoteen 2014 mennessä ja saavuttaa markkinoiden keskiarvoa suuremman kasvuvauhdin. Ensimmäinen tavoite pyritään saavuttamaan Kemiran vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä käynnistämän Fit for Growth -ohjelman avulla. Viimeinen tavoite pyritään saavuttamaan strategian kehittämisprosessin avulla, jonka tavoitteena on strategian hyväksyminen vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Terävöitetty strategia julkaistaan huhtikuussa Fit for Growth -ohjelma Vuonna 2012 Kemira Oyj käynnisti maailmanlaajuisen Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelman, joka sisälsi päätöksiä toimipaikkojen sulkemisista sekä henkilöstövähennyksistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Henkilöstövähennykset tulevat vaikuttamaan jopa 600 työntekijään vastaten noin 12 % Kemiran koko työvoimasta. Henkilöstövähennykset muodostavat 50 % säästöistä ja loput 50 % saavutetaan tuotantoverkoston konsolidoinnilla ja muilla säästötoimilla. Tällä hetkellä Kemiran tuotantotoimipaikoista seitsemän on päätetty sulkea, ja se vastaa yli 20 % koko tuotannosta. Seitsemän toimipaikkaa on sulkemista koskevan arvioinnin alla osana tuotantoverkoston konsolidointia. Lisäksi Kemiran Fit for Growth -ohjelman tavoitteena on nettokäyttöpääoman parantaminen kevennettyjen toimintojen myötä 11 prosentilla vuonna Heinäkuun lopussa vuonna 2012 julkaistun ohjelman pääasiallisena tarkoituksena on parantaa yhtiön kannattavuutta ja sisäisen toiminnan tehokkuutta sekä kiihdyttää kasvua kehittyvillä markkinoilla uhraamatta kuitenkaan liiketoimintamahdollisuuksia kehittyneillä markkinoilla. Perimmäisenä tavoitteena on saavuttaa vähintään 10 %:n liikevoittoprosentti vuonna Ohjelman odotetaan johtavan vuositasolla 60 miljoonan euron kustannussäästöihin vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuonna 2012 Fit for Growth - ohjelman synnyttämät kokonaissäästöt olivat 10 miljoonaa euroa. 16

18 Kemira vuonna 2012 Strategia Markkina- ja asiakassegmentit Markkina- ja asiakassegmentit Kemira on jakanut liiketoimintansa neljään asiakassegmenttiin: Paper, Municipal & Industrial, Oil & Mining ja ChemSolutions. ChemSolutions raportoitiin aikaisemmin Muut-yksikön alla, mutta alkaen se on oma erillinen segmenttinsä. Paper Municipal & Industrial Oil & Mining ChemSolutions Asiakkaat Sellu- ja paperiteollisuus Kunnalliset juoma- ja jätevedenkäsittelylaitokset, teolliset jäte- ja prosessivedenkäsittelylaitokset Öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuus Rehu-, nahka- ja pesuaineteollisuus, maatalous, lentokentät ja kemianteollisuus Henkilöstömäärä Liikevaihto vuonna ,0 milj. euroa 686,6 milj. euroa 321,1 milj. euroa 186,0 milj. euroa Tuotevalikoima Kattava sellun ja paperin märänpään tuotevalikoima Päätuotteet saostusaineet ja flokkausaineet (polymeerit) Antiskalantit/ korroosionestoaineet, biosidit, saostusaineet, vaahdonestoaineet, dispergointiaineet, flokkausaineet, emulgointiaineet Muurahaishappo, natriumperkarbonaatti, nahan parkitusaine ja orgaanisiin happoihin perustuvat tuotteet Markkinat Kohdemarkkinat noin 26 miljardia euroa, josta Paperin osuus 7,6 miljardia euroa Kohdemarkkinat noin 26 miljardia euroa, josta M&I:n osuus 7,5 miljardia euroa Kohdemarkkinat noin 26 miljardia euroa, josta O&M:n osuus 9,4 miljardia euroa* Kohdemarkkinat noin 2 miljardia euroa Markkina-asema Yksi maailman kolmesta suurimmasta toimijasta* Maailman ykkönen saostusaineissa ja kolmas flokkausaineissa Sijoitus vaihtelee markkinoista ja tuoteryhmästä riippuen* Toiseksi suurin muurahaishapon toimittaja Markkinajohtaja rehuhapoissa ja Euroopan lentoasemien kiitoratojen sulatuksessa Markkinadynamiikka ja liiketoiminnan edistäjät Siirtyminen kohti kehittyviä markkinoita, harvoja maailmanlaajuisesti toimivia kilpailijoita. Tiukempi ympäristösääntely, keskittyminen energiatehokkuuteen ja kierrätykseen. Vedenhallinnan ja uusien teknologioiden merkitys kasvaa. Kromittoman parkitusaineen ja uusien muurahaishapposovellusten tarve, rehuhappomarkkinoiden laajeneminen APACalueella ja Amerikan alueella. 17

19 Kemira vuonna 2012 Strategia Markkina- ja asiakassegmentit Paper Municipal & Industrial Oil & Mining ChemSolutions Yhteys veteen Tehokas vedenkäyttö tärkeää sellu- ja paperiteollisuudessa. Energiankulutus, tuotteen laatu, prosessien läpivietävyys ja asiakkaiden kannattavuus riippuvat vesitehokkuudesta. Luotettavaa vedenkäsittelyä kunnalliseen ja teolliseen vedenpuhdistukseen. Vedenpuutteen, kustannusten, laadun, päästöjä koskevien tiukempien määräysten sekä muiden haasteiden kohtaaminen. Runsaasti vettä kuluttavien öljy- ja kaivosprosessien tiukemmat tehokkuusvaatimukset. Kustannuksia laskevat, vedenkäyttöä vähentävät ja tuottoa kasvattavat sovellukset. Keskittyminen ympäristömääräyksiin jätevesi ja uudelleenkäyttö. Tehokkaampi nahan parkitusprosessi vähentää vedenkulutusta ja helpottaa vedenkäsittelyä. Rehun ja raaka-aineiden säilöntä laskee rehuntuotannon vedenkulutusta. *Johdon arvio ¹ Vanhan organisaatiorakenteen mukaan. Korjatut luvut julkaistaan maaliskuussa

20 Kemira vuonna 2012 Strategia Strategian terävöittäminen Strategian terävöittäminen Vuoden 2012 puolivälistä lähtien Kemira on tehnyt töitä strategian terävöittämiseksi vahvistaakseen keskittymistään veden laadun ja määrän hallintaan. Kemiran kilpailuaseman ja markkinamahdollisuuksien kartoittaminen eri segmenteissä ja tulevan strategian suunnan sekä toimeenpanojärjestelyiden ja riskien määrittäminen on aloitettu. Kemira jatkaa ensisijaisten toimien toteuttamista heti, kun tarkennettu strategia on hyväksytty. 19

21 Kemira vuonna 2012 Strategia Investoinnit ja yritysostostrategia Investoinnit ja yritysostostrategia Kemiran tarkennetussa strategiassa määritellään tulevien investointien ja yritysostojen etenemissuunnitelma. Vuodesta 2013 alkaen Kemira kuitenkin keskittyy osakkeenomistajien arvon kasvattamiseen Fit for Growth -ohjelman kautta. Mahdollisten fuusioiden ja yritysostojen tavoitteena on vahvistaa Kemiran tuotevalikoimaa strategisesti tärkeillä alueilla. Pienempiä yritysostoja voidaan tehdä vahvemman aseman saavuttamiseksi tietyillä kohdemarkkinoilla. Suurempia yritysostoja arvioidaan vasta, kun strategian tarkentaminen on saatu päätökseen ja Fit for Growth -ohjelma on toteutettu. Kemira on laatinut pienempien fuusioiden ja yritysostojen kriteerit, joiden mukaan näiden toimenpiteiden on vahvistettava Kemiran markkina-asemaa tai kompetensseja sekä kasvatettava liikevoittoa toisena kokonaisena vuotena. 20

22 Kemira vuonna 2012 Strategia Yritysvastuu strategisena mahdollisuutena Yritysvastuu strategisena mahdollisuutena Yritysvastuu on Kemiralle kaksitahoinen asia. Omia liiketoimintoja harjoitetaan vastuullisesti, minkä lisäksi asiakkaille luodaan arvoa veden laadun ja määrän hallintaratkaisujen kautta. Näin asiakkaat voivat optimoida veden, energian ja muiden resurssien käyttöään. Kemira näkee maailmanlaajuiset kehityssuuntaukset, kuten kasvavan huolen ympäristöstä, vedenpuutteen sekä energian, metallien ja mineraalien lisääntyvän käytön ja kasvavan kysynnän, liiketoimintansa tärkeimpinä vaikuttajina. Tämä näkemys tulee hyvin esille yhtiön strategiassa ja toiminnan keskittymisessä veden laadun ja määrän hallintaan. Nämä maailmanlaajuiset kehityssuuntaukset määrittävät Kemiran toimintakentän ja edellyttävät innovatiivisia tapoja hallita veden laatua ja määrää. Kemiran kilpailuetuna on sen laaja sovellusosaaminen runsaasti vettä kuluttavista teollisuusprosesseista sekä runsas valikoima tuotteita, jotka parantavat asiakkaiden prosesseja joko puhdistamalla vettä tai parantamalla vesi-, raaka-aine- tai energiatehokkuutta. Keskittyminen tyminen yritysvastuuohjelman kehittämiseentämiseen Kemiran yritysvastuuohjelman kehittäminen alkoi vuonna 2011 toteutetulla olennaisuusanalyysillä, joka toimi perustana johtoryhmän vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä hyväksymien yritysvastuutavoitteiden määrittämiselle. Tavoitteet, suorituskykyindikaattorit ja tilanne vuoden 2012 lopussa esitellään yksityiskohtaisemmin sivulla Yritysvastuutavoitteet. 21

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2013

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2013 Kemira Oyj Tilinpäätös 2013 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2013

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2010

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Vuosikertomus 2009 Lifting Businesses Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi Nokia vuonna 2014 Me Nokiassa olemme innostuneita siitä, mihin teknologia meitä johtaa. Visioimme maailmaa, jossa teknologia sulautuu osaksi elämäämme. Teknologiaa, joka toimii meitä varten, huomaamattomasti

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2012. Outokummun vuosikertomus 2012 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/reports

Taloudellinen katsaus 2012. Outokummun vuosikertomus 2012 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/reports Taloudellinen katsaus 2012 Outokummun vuosikertomus 2012 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/reports Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

UPM VUOSIKER TOMUS 2006

UPM VUOSIKER TOMUS 2006 Vuosikertomus 2006 Sisältö Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2007 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Tarkemmat

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö

Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö VUOSIKERTOMUS 2010 1 Vuosikertomus 2010 SISÄLTÖ VUOSIKATSAUS 2010 Vuosi 2010 lyhyesti 2 Missio ja strateginen tavoite 3 Outotec lyhyesti 4 Teknologia- ja palvelutarjonta

Lisätiedot

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp 2008 VUOSIKERTOMUS Glaston OYJ ABP 2 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Vuosi 2008 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoimintastrategia 10 Toimintaympäristö 12 Liiketoiminta-alueet Pre-processing

Lisätiedot

Ei toimittaja, vaan kumppani

Ei toimittaja, vaan kumppani vuosikertomus 2009 tecnotree 2009 Lyhyesti 2 sisältö Tecnotree 2 3 5 7 8 9 11 13 17 18 19 21 22 26 27 33 Tecnotree lyhyesti Tecnotree maailmalla Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Tecnotreen tarjonta

Lisätiedot