Toimitusjohtajan katsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 Sisällysluettelo Kemira vuonna Toimitusjohtajan katsaus...3 Kemira lyhyesti...6 Vuosi lyhyesti...7 Avainluvut...8 Maantieteelliset alueet Tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Yritysvastuutavoitteet Strategia Markkina- ja asiakassegmentit Strategian terävöittäminen Investoinnit ja yritysostostrategia Yritysvastuu strategisena mahdollisuutena Olennaisuusmatriisi Kestävän, pitkän aikavälin arvon luominen Vastuullinen ja säännöstenmukainen liiketoiminta Vaatimustenmukaisuus Yritysturvallisuus Paper Paper-katsaus Case: KemFlite - lisää ajettavuutta ja laatua ilman saostumia Case: FennoClean PFA - uudenlaista mikrobien torjuntaa pehmopaperikoneella Case: Pienempi hiilijalanjälki Kemira FennoBondin avulla 33 Municipal & Industrial Municipal & Industrial -katsaus Case: Menestyksekäs yhteistyö jatkuu Lapinlahdella Case: NSR: Biokaasun tuotannon kasvattaminen kestävästi Oil & Mining Oil & Mining -katsaus Case: Jäteveden tehokasta käsittelyä nikkelijalostamossa Case: O&M-segmentin biosidimenestys Case: Kitkan vähentäjäaine KemFlow tehostaa vesisärötystä Chemsolutions ChemSolutions-katsaus Case: Nahan värjäystä ympäristöä kunnioittaen Case: KemiSile Oikean säilöntäaineen löytäminen49 Tutkimus ja tuotekehitys...50 T&K-katsaus...50 Uusien tuotteiden kehittämisprosessi (NPD)...52 Case: Kemira Flyto pitää paperikoneen liikkeessä...53 Case: Puhtaamman ja tehokkaamman biokaasutuotannon ratkaisut...54 Toimitusketjun hallinta...56 Toimitusketjun ympäristövaikutukset...58 GRI-raportointi...59 Yritysvastuuraportoinnin laajuus...59 GRI-indeksi...61 Varmennusraportti...68 Ympäristö & turvallisuus...70 Ympäristö...70 Ympäristöasioiden johtaminen...70 Kehitys toimipaikoilla...72 Ympäristödata...74 Energia ja ilmasto...78 Energiatehokkuus...78 Hiilijalanjälki ja raportointi...80 Case: Hiilidioksidivapaata lämmitystä Joutsenossa...81 Vesitehokkuus...82 Case: Yhteistyöllä näkyviä tuloksia saksalaisessa pakkausalan yrityksessä...84 Case: Lietteen kuivatus ympäristönsuojelualueen ruoppausprosessissa...86 Turvallisuus...87 Tuoteturvallisuus...87 Prosessiturvallisuus...89 Case: 22 vuotta ilman työtapaturmia...91 Työterveys ja -turvallisuus...92 Ihmiset & yhteiskunta...94 Henkilöstö...94 Henkilöstöresurssien hallinta...94 Uuden organisaation kehittäminen...95 Case: Uuden toimintatavan soveltaminen...97 Suorituskyvyn hallinta ja johtajuuden kehittäminen...99 Case: Mentorointi - kohti toiminnot ylittävää osaamista Henkilöstöluvut Sidosryhmät Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

3 Sidosryhmädialogin kehittäminen Asiakasvuorovaikutus ja palaute Yhteiskuntatyö Case: Kemira China mukana AICM Open Day - tapahtumassa Ulkopuoliset sitoumukset Case: Tutkimusyhteistyötä cleantech-ratkaisujen edistämiseksi Case: Kemira osallistui vesialan tapahtumiin ympäri vuoden Case: Kemira ja Plan rakentavat parempaa tulevaisuutta Intian koululaisille Case: Itämeren elvyttäminen Hallinto Hallitus Johtoryhmä Hallinto Yhtiökokous Nimitystoimikunta Hallitus Hallituksen valiokunnat Toimitusjohtaja Konsernin johtoryhmä Konsernin organisaatio Sisäinen valvonta Sisäpiirihallinto Sisäinen tarkastus Tilintarkastus Taloudellisen raportoinnin valvonta Palkka- ja palkkioselvitys Riskienhallinta Yritysvastuun johtaminen Tilinpäätös

4 Kemira vuonna 2012 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Olet t toiminut Kemiran toimitusjohtajana huhtikuusta 2012 lähtien. Kuinka kuvailisit yhtiön vuotta? ta? Vuosi 2012 oli Kemiralle muutosten vuosi. Aloitettuani Kemiran toimitusjohtajana pääprioriteettejani yhtiön kehittämisessä ovat olleet kannattavuuden parantaminen, kasvun kiihdyttäminen Aasiassa ja Etelä-Amerikassa unohtamatta kuitenkaan liiketoimintamahdollisuuksia kehittyneillä markkinoilla sekä strategian terävöittäminen. Vuonna 2012 käynnistimme projekteja kaikilla näillä kolmella alueella. Toisen vuosineljänneksen tulokset osoittivat toimenpiteiden tarpeellisuuden Kemiran kannattavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi julkaisimme Fit for Growth - uudelleenjärjestelyohjelman yrityksen tehokkuuden parantamiseksi ja organisaatiorakenteen yksinkertaistamiseksi. Fit for Growth -ohjelman myötä tavoitteenamme on vähentää liiketoimintamme vuosittaisia kustannuksia 60 miljoonalla eurolla vuoteen 2014 mennessä. Uudelleenjärjestely vaati resurssiemme uudelleen organisointia ja valitettavasti myös henkilöstövähennyksiä. Toimitusjohtajan näkökulmasta työvoiman vähentäminen on aina vaikea päätös. Tästä huolimatta Fit for Growth on tärkeä tekijä Kemiran kasvulle, joka mahdollistaa menestymisen myös tulevaisuudessa. Kemiran uusi alueellisiin liiketoimintayksiköihin perustuva organisaatiomalli otettiin käyttöön , ja se mahdollistaa toimimisen lähempänä asiakkaitamme. Liiketoimintavastuu on nyt jaettu eri maantieteellisille alueille, joiden sisällä olemme selkeyttäneet työntekijöiden tehtäviä ja vastuita varmistaaksemme, että jokainen heistä ymmärtää oman roolinsa yrityksen menestyksen rakentamisessa. Perusteena organisaatiomuutokselle oli yhtiön proaktiivisuuden ja toimintakyvyn parantaminen muuttamalla organisaatiota vähemmän keskusjohtoiseksi, jotta liiketoimintapäätökset voidaan tehdä lähempänä asiakasta. Vuonna 2012 aloimme myös terävöittää strategiaamme, jossa on entistä tärkeämpää veden laadun ja määrän hallinta. Roolimme on auttaa yrityksiä ja kuntia joko vähentämään vedenkulutustaan tai parantamaan energia- ja raaka-ainetehokkuuttaan runsaasti vettä kuluttavissa prosesseissa. 3

5 Kemira vuonna 2012 Toimitusjohtajan katsaus Millaisena laisena näet t Kemiran markkinoiden ja aseman kehityksen vuoden aikana? Yleinen markkinatilanne vuonna 2012 oli haastava johtuen pääasiassa Euroopan talouskriisistä. Markkinat olivat maailmanlaajuisesti jossain määrin seisahtuneet; jopa Aasiassa kysyntä hidastui kesällä joksikin aikaa. Taloustilanteen takia vedenkäsittelykemikaalien kysyntä väheni Etelä- ja Itä-Euroopassa sekä osassa Yhdysvaltoja vuoden 2011 lopussa ja alkuvuonna Kysyntä on nyt elpynyt lukuun ottamatta Etelä-Eurooppaa, jossa kysyntä on vakiintunut matalammalle tasolle. Mitä tulee kilpailuympäristöön, vuonna 2012 tapahtui lukuisia merkittäviä yritysostoja. Vuoden aikana useat yritykset alkoivat siirtyä yhä voimakkaammin veden laadun ja määrän hallintaan keskittyvään liiketoimintaan. Runsaasti vettä käyttävät teollisuudenalat nähdään mielenkiintoisina markkinoina myös pitkällä tähtäimellä. Erityisesti öljy- ja kaivostoimintaa pidetään tärkeinä, sillä alalla on odotettavissa pitkän aikavälin kasvua luonnonvarat pitäisi saada käyttöön mahdollisimman vähällä ympäristökuormituksella ja energiakustannuksilla. Kemira paransi markkina-asemaansa Aasiassa erityisesti paperiteollisuudessa, joka on Kemiran suurin segmentti. Toimiala koki selkeän nousun vuonna Sellumarkkinoiden kasvu on siirtymässä Etelä-Amerikkaan ja pakkaus- ja pehmopaperimarkkinat yhä selvemmin Aasiaan. Käynnissä oleva investointimme Nanjingissa, Kiinassa hyötyy paperiteollisuuden kasvusta Aasiassa. Emme odota suuria muutoksia markkinakehitykseen vuonna 2013 epävarmuuksien jatkuessa. Odotamme kuitenkin maailmantalouden kasvavan kolmella prosentilla, minkä pitäisi tarjota Kemiralle riittävät kasvumahdollisuudet. Kuinka kuvailisit vuotta ta T&K- näkökulmasta? Mikä on vastuullisuuden lisuuden rooli Kemirassa? a? T&K on kriittinen tekijä orgaanisen kasvun ja kilpailussa erottautumisen kannalta. Kemiran T&K-toiminnon tavoitteena on kehittää tuotteita ja ratkaisuja, jotka edesauttavat asiakkaidemme menestymistä ja vastuullisuutta. Vuonna 2012 saimme jalansijaa esimerkiksi Oil & Mining -segmentissä, joka on kasvava teollisuudenala Yhdysvalloissa, kehittämällä saostumanestoaineita liuskekaasun saatavuuden parantamiseksi. Olemme ottaneet edistysaskelia myös paperiteollisuudessa esittelemällä markkinoille uusia, paperintuotannon taloudellisuutta parantavia tuotteita. Vastuullisuus on yhä tärkeämpää kansainvälisille yrityksille: ympäristövaatimusten laiminlyönti ja selkeiden vastuullisuustavoitteiden puuttuminen ei ole enää hyväksyttävää nykyisten corporate governance -standardien alla. Me Kemiralla pyrimme nollatasoon tapaturmien osalta ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Lisäksi olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti resurssi- ja energiatehokkuuttamme. Kemiran omien vastuullisuustavoitteiden lisäksi autamme veden laadun ja määrän hallintaan liittyvän fokuksemme kautta myös asiakkaitamme olemaan vastuullisempia. Tuotantoprosessien energiatehokkuuden parantaminen, vedenkulutuksen vähentäminen tai kierrätysveden käytön lisääminen teollisuusprosesseissa sekä veden puhdistaminen käytön jälkeen ovat kaikki keinoja tämän arvokkaan luonnonvaran suojelemiseksi. 4

6 Kemira vuonna 2012 Toimitusjohtajan katsaus Mitä Kemiralta voidaan odottaataa vuonna 2013 ja sen jälkeen? 2013 on toteutuksen vuosi. Jatkamme Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelman toimeenpanoa, mutta alamme myös keskittyä kasvuun esittelemällä ja ottamalla käyttöön uuden terävöitetyn strategiamme. Kemira aikoo jatkossakin keskittyä kannattavuutensa parantamiseen ja vahvan kassavirran luomiseen. Yhtiö aikoo myös turvata tulevaisuuden kasvua lisäinvestoinneilla. Kasvun pohjana ovat veden laadun ja määrän hallintaan liittyvät kasvavat kemikaalimarkkinat, sekä Kemiran vahva tietotaito tällä alueella. Kasvava vesipula, kiristyneet lainsäädännölliset vaatimukset sekä asiakkaiden tarpeet toimintojen tehokkuuden parantamiseksi luovat Kemiralle mahdollisuuden kehittää veteen liittyviä sovelluksia sekä nykyisille että uusille asiakkaille. Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ovat keskeinen osa Kemiran strategiaa. Kemiran tutkimus- ja kehitystoimenpiteiden painopisteenä on uusien, innovatiivisten teknologioiden kehittäminen ja kaupallistaminen Kemiran asiakkaille kaikilla tärkeillä markkinoilla. Haluamme vahvistaa entisestään asemaamme paperiteollisuudessa, mukaan lukien pakkaus- ja pehmopaperimarkkinat. Suunnitelmana on jatkaa vahvoja suorituksia kehittyneillä markkinoilla, aloittaa kasvu Kiinassa sekä kehittää edelleen selluliiketoimintaamme Etelä-Amerikassa. Oil & Mining -segmentissä jatkamme uusien liiketoimintojen tavoittelua kehittyneillä markkinoilla sekä vahvistamme asemaamme kaivosteollisuudessa Afrikassa. Haluamme tehdä vuodesta 2013 kasvun vuoden. Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia työntekijöitämme uutterasta työstä muutoksen aikaansaamiseksi. Tätä panosta tulemme tarvitsemaan myös vuonna 2013, jotta onnistumme muutoksen toimeenpanossa. Lisäksi haluan kiittää muita sidosryhmiämme luottamuksesta ja sitoutumisesta Kemiraan. 5

7 Kemira vuonna 2012 Kemira lyhyesti Kemira lyhyesti Kemira on kansainvälinen vesikemian yhtiö, jonka liikevaihto on yli 2 miljardia euroa. Sen keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran liiketoiminta on jaettu neljään segmenttiin: Paper Municipal & Industrial Oil & Mining Chemsolutions 6

8 Kemira vuonna 2012 Kemira lyhyesti Vuosi lyhyesti 7

9 Kemira vuonna 2012 Kemira lyhyesti Avainluvut AVAINLUVUT Milj. euroa Liikevaihto 2 240, ,2 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 154,1 157,3 Liikevoitto 31,7 158,3 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 6,9 7,1 Liikevoitto, % 1,4 7,2 Voitto ennen veroja 27,2 168,4 Tilikauden voitto, josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 16,8 135,6 Osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,89 Sidotun pääoman tuotto, %* 2,6 11,1 Rahavirta investointien jälkeen 71,8 115,3 Omavaraisuus, % kauden lopussa Velkaantuneisuus, % kauden lopussa Henkilöstö kauden lopussa * 12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu raportoituun liikevoittoon). LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ Milj. euroa Paper 86,2 Municipal & Industrial 42,3 Oil & Mining 37,3 RAHAVIRTA SEGMENTEITTÄIN % Paper 40 Municipal & Industrial 31 Oil & Mining 29 8

10 Kemira vuonna 2012 Kemira lyhyesti Avainluvut Liikevaihto segmenteittäin, % Paper 45 % Municipal & Industrial 31 % Oil & Mining 14 % ChemSolutions 10 % 9

11 Kemira vuonna 2012 Kemira lyhyesti Maantieteelliset alueet 10

12 Kemira vuonna 2012 Tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Kemira keskittyy kannattavuuden parantamiseen ja positiivisen rahavirran vahvistamiseen. Yhtiö aikoo myös jatkaa investointeja varmistaakseen kasvun jatkumisen veden laadun ja määrän hallintaan liittyvässä liiketoiminnassa. Kasvun lähtökohtana ovat kasvavat vesikemikaalimarkkinat ja Kemiran vahva osaaminen veden laadun ja määrän hallinnassa. Lisääntyvä vesipula, tiukentuva lainsäädäntö ja asiakkaiden oman toiminnan tehostamistarpeet antavat Kemiralle mahdollisuuksia uusien vesisovellusten kehittämiseen sekä nykyisille että uusille asiakkaille. Panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan on keskeinen osa Kemiran strategiaa. Kemiran tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteenä on uusien innovatiivisten teknologioiden kehittäminen ja kaupallistaminen asiakkaille kaikilla olennaisilla markkinoilla. Kemiran keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Tavoite Saavutus vuonna 2012 Viiden vuoden kehitys Liikevaihdon kasvu kehittyneillä markkinoilla > 3 % vuodessa ja kehittyvillä markkinoilla > 7 % vuodessa Kasvu kehittyneillä markkinoilla 1 % Kasvu kehittyvillä markkinoilla 9 % Kasvu kehittyneillä markkinoilla 1,8 % Kasvu kehittyvillä markkinoilla 13,7 % Liikevoitto prosenttina liikevaihdosta > 10 % 6,9 % 6,2 % Rahavirta investointien ja osinkojen jälkeen positiivinen -9,2 52 Velkaantumisaste < 60 % 40 % 55,2 % 11

13 Kemira vuonna 2012 Tavoitteet Yritysvastuutavoitteet Yritysvastuutavoitteet Osana yritysvastuuhallintaprosessiaan Kemira on määritellyt vuonna 2011 toteutetun olennaisuusanalyysin pohjalta yritysvastuun painopistealueet ja tavoitteet. Hallitus hyväksyi ehdotetut yritysvastuutavoitteet vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Tavoitteet, suorituskykyindikaattorit ja tilanne vuoden 2012 lopussa on esitelty alla olevassa taulukossa. Yritysvastuusitoumus Yritysvastuutavoitteet Tilanne vuoden 2012 lopussa Indikaattori suorituskyvyn mittaamiseen Toimittajat "Teemme yhteistyötä vastuullisten toimittajien, jälleenmyyjien ja agenttien kanssa" Liikekumppaneille laadittujen liiketapaperiaatteiden käyttöönotto kaikkien tärkeiden kumppaneiden kanssa vuoden 2013 loppuun mennessä. Hallitus hyväksyi marraskuussa 2012 toimittajille tarkoitetut liiketapaperiaatteet, joiden täytäntöönpano alkoi välittömästi. Toimittajasopimukset, joissa liitteen mukaiset liikekumppaneille tarkoitetut liiketapaperiaatteet on allekirjoitettu, % Aktiivinen toimittajien Toimittajien suorituskykykriteerit ja Tärkeimpien suorituskyvyn hallintaohjelma odotukset määritelty. toimittajien keskimääräinen 12

14 Kemira vuonna 2012 Tavoitteet Yritysvastuutavoitteet Yritysvastuusitoumus Yritysvastuutavoitteet Tilanne vuoden 2012 lopussa Indikaattori suorituskyvyn mittaamiseen käyttöön vuoden 2013 loppuun mennessä. Toimittajien suorituskyvyn arviointi neljännesvuosittain Q3:sta alkaen. Tärkeimpien toimittajien keskimääräinen suorituskyky oli 95,5 %. Alle 80 % yltäneitä toimittajia oli 14,3 % kaikista arvioiduista. 50 prosentille huonoiten suoriutuneista toimittajista suunnitellaan jälkitarkastus- ja korjaustoimenpiteitä. suorituskyky (75 % kulutetusta), suoriutumisaste, % Korjaustoimintasuunnitelmaan sitoutuneiden tarkastettujen toimittajien osuus, % Toimittajatarkastusten vuosittainen määrä Työntekijät "Edellytämme työntekijöiltämme eettistä käytöstä" Kaikki Kemiran työntekijät ovat käyneet liiketapaperiaatekoulutuksen vuoden 2013 loppuun mennessä. Hallitus on hyväksynyt joulukuussa 2012 päivitetyt liiketapaperiaatteet. Kemiran liiketapaperiaatteet ovat osa työntekijöiden perehdyttämisprosessia ja dokumentaatiota. Liiketapaperiaatekoulutuksen käyneet Kemiran työntekijät, % "Parannamme suorituskyvyn hallintaa" Maailmanlaajuinen suorituskyvyn hallintaprosessi kattaa kaikki Kemiran työntekijät vuoden 2014 loppuun mennessä. 55 % työntekijöistä on maailmanlaajuisen suorituskyvyn hallintaprosessin piirissä. Maailmanlaajuisen suorituskyvyn hallintaprosessin alaiset Kemiran työntekijät, % "Edistämme johtajuuden kehittämistä" Jokainen esimies osallistuu johtajuuden kehittämisohjelmaan vähintään kolmen vuoden välein, ensimmäinen kohdekausi Johtajuuden kehittämisessä on keskitytty muutoksen hallintaan. 20 % esimiehistä on osallistunut johtamiskoulutukseen. Maailmanlaajuisissa johtajuusohjelmissa mukana olevat esimiehet, % Tuotanto ja EHQS "Parannamme työterveyttä ja - turvallisuutta" Tavoitteena nolla tapaturmaa 8,5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti, ml. urakoitsijat. TRI (Total Recordable Injuries) Tapaturmaa - työntekijät ja alihankkijat, lukumäärä vuodessa "Parannamme tuotannon vesitehokkuutta" Vertailukohta on analysoitu ja vesitehokkuusohjelma on määritelty vuoden 2014 loppuun mennessä. Vesitehokkuusmahdollisuuksien ja vedenhallintaohjelman kehittämisen arviointiprojekti käynnistetään vuonna Määritellään vuoden 2014 loppuun mennessä "Parannamme tuotannon energiatehokkuutta" Vertailukohta on asetettu ja energiatehokkuus-indeksi on määritelty vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuonna 2012 toimipaikkatarkastuksia tehtiin 7 ja seurantatarkastuksia n. 50. Uusia parannustoimia määriteltiin 159, joista toteutettiin 136. Määritellään vuoden 2013 loppuun mennessä Saavutetut säästöt k Yhteensä vuodesta 2010: 13

15 Kemira vuonna 2012 Tavoitteet Yritysvastuutavoitteet Yritysvastuusitoumus Yritysvastuutavoitteet Tilanne vuoden 2012 lopussa Indikaattori suorituskyvyn mittaamiseen Toimipaikkatarkastuksia tehty 26, ja ne edustavat 92 % energian kokonaiskulutuksesta. Mahdollisia parannustoimia määritelty 825, joista toteutettu 317. Saavutetut säästöt yhteensä k. Asiakkaat "Kehitämme kestäviä tuotteita asiakkaillemme" Yritysvastuu- ja turvallisuusasiat otetaan huomioon kaikissa uusien tuotteiden kehittämisprojekteissa vuoden 2014 loppuun mennessä. Yritysvastuu- ja turvallisuuskriteerit määritelty, ja yritysvastuun tarkastusmalli sisällytetty projektin porttimateriaaleihin. Kaikille uusille projekteille tehdään yritysvastuutarkastus portin 1 aikana, % Nykyisille projekteille tehdään yritysvastuutarkastus porttien 2-4 aikana, % Paikalliset yhteisöt "Teemme yhteistyötä yhteisöissä, joissa meillä on liiketoimintaa Jokainen Kemiran toimipaikka, jossa on yli 50 työntekijää, on osallistunut vähintään kerran paikallisiin yhteisöhankkeisiin vuoden 2015 loppuun mennessä. 38 % kohteena olleista toimipaikoista on osallistunut paikallisiin yhteisöhankkeisiin. 37 toimipaikkaa on osallistunut paikallisiin yhteisöhankkeisiin, ja niistä 11 toimipaikassa on yli 50 työntekijää. Kemiran toimipaikat, joissa on osallistuttu paikallisen yhteisön hankkeisiin, % 14

16 Kemira vuonna 2012 Strategia Strategia Vuonna 2012 Kemiran selkeänä tavoitteena oli valmistella kannattavaa kasvua, minkä vuoksi yhtiö käynnisti Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelman. Samaan aikaan Kemira alkoi tarkentaa strategiaansa. Työ on tällä hetkellä käynnissä, ja Kemira antaa lisätietoja tarkennetusta strategiasta huhtikuun loppupuolella Maailmanlaajuisten vesimarkkinoiden arvo on 500 miljardia euroa. Kemira keskittyy veden laadun ja määrän hallinnan (WQQM) markkinoihin, joiden arvo vuonna 2011 oli 166 miljardia euroa. Kemiran kohdemarkkinoiden arvo oli arviolta 26 miljardia euroa. Näihin markkinoihin kuuluvat paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuden ja kaivosalan asiakkaille tarjottavat kemikaalit ja palvelut, jotka parantavat asiakkaiden vesi-, energia- ja raakaainetehokkuutta, sekä teollisten ja kunnallisten asiakkaiden vedenkäsittelyratkaisut. Kemiran osuus kohdemarkkinoista vuonna 2011 oli 8,5 %. Kohdemarkkinoiden kasvun odotetaan olevan 3,3 % vuodessa (CAGR ). Veden laadun ja määrän hallintaaan käytettävät kemikaalit, joilla vakautetaan ja tehostetaan asiakkaiden tuotantoprosesseja, muodostavat noin 40 % Kemiran tuotevalikoimasta. Raaka- ja jäteveden sekä lietteen käsittelykemikaalit muodostavat toiset 40 %. Loput 20 % Kemiran tuotevalikoimasta koostuu muista tuotteista. Kemiran vahvuuksia kohdemarkkinoilla ovat: 1. Paperiteollisuuden markkinajohtaja pitkän aikavälin sitoumuksella. 2. Kyky räätälöidä tuotteet ja sovellukset asiakkaiden tarpeisiin innovoinnin ja edistyksellisen tuotantokapasiteetin ansiosta. 3. Vahva innovaatioalusta. 4. Korkealaatuiset tuotteet ja toimitusvarmuus. Kemira on jakanut liiketoimintansa neljään segmenttiin: Paper, Oil & Mining, Municipal & Industrial ja Chemsolutions. Segmenttien roolit on määritelty selkeästi Kemiran liiketoimintaportfoliossa, johon segmenttikohtaiset strategiat perustuvat. 15

17 Kemira vuonna 2012 Strategia Paper: Vahva asema ja tuotevalikoima. Kasvumahdollisuuksia Etelä-Amerikassa selluteollisuuden kemikaalien ja Aasian ja Tyynenmeren alueella paperiteollisuuden kemikaalien saralla, mahdollisuus parantaa kannattavuutta osallistumalla markkinoiden konsolidointiiin Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa sekä Pohjois-Amerikassa. Municipal & Industrial: Vahva asema vedenkäsittelyn peruskemikaaleissa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kasvu ja vakaa asema kehittyvillä markkinoilla edellyttää merkittävää investointia tuotevalikoiman uudistamiseen. Oil & Mining: Kannattavuuden vahva kasvu kehittyneillä markkinoilla ja markkina-aseman nopea vahvistuminen muillla maantieteellisillä alueilla (Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Afrikka sekä Aasian ja Tyynenmeren alue) ja täydentämällä tuotevalikoimaa. ChemSolutions: Kannattavuuden parantaminen optimoimalla tuotevalikoimaa. Mahdollisuus parantaa edelleen tehokkuutta ja arvon luomista virtaviivaistamalla muurahaishappopohjaista liiketoimintamallia. Seuraavissa toteamuksissa tiivistyy Kemiran asema tulevien vuosien kasvumahdollisuuksien osalta: Paperi- ja sellumarkkinat yhdistyvät ja tiivistyvät todennäköisesti edelleen. Kemiran markkina-asema on vahva, ja se on sitoutunut tähän liiketoimintaan. Kemiralla on kykyä lisätä markkinaosuuttaan kasvavilla öljy- ja kaasumarkkinoilla. Kemiran tavoitteena kasvaa markkinoiden keskiarvoa suuremmaksi keskittymällä nopeasti kasvaviin alueellisiin alasegmentteihin erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Strategiset t painopisteet t vuonna 2012 Vuonna 2012 Kemiran selkeänä tavoitteena oli valmistella kannattavaa kasvua. Tavoitteen saavuttamiseksi määriteltiin kolme strategista painopistettä: Tehokkuuden parantaminen virtaviivaistamalla organisaatiota. Kasvaminen ja aseman merkittävä vahvistaminen kehittyvillä markkinoilla. Strategian tarkentaminen edelleen ja keskittyminen veden laadun ja määrän hallintaan. Tämän perusteella Kemira aikoo yksinkertaistaa kaikkia toimintojaan, nostaa liikevoiton yli 10 %:iin vuoteen 2014 mennessä ja saavuttaa markkinoiden keskiarvoa suuremman kasvuvauhdin. Ensimmäinen tavoite pyritään saavuttamaan Kemiran vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä käynnistämän Fit for Growth -ohjelman avulla. Viimeinen tavoite pyritään saavuttamaan strategian kehittämisprosessin avulla, jonka tavoitteena on strategian hyväksyminen vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Terävöitetty strategia julkaistaan huhtikuussa Fit for Growth -ohjelma Vuonna 2012 Kemira Oyj käynnisti maailmanlaajuisen Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelman, joka sisälsi päätöksiä toimipaikkojen sulkemisista sekä henkilöstövähennyksistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Henkilöstövähennykset tulevat vaikuttamaan jopa 600 työntekijään vastaten noin 12 % Kemiran koko työvoimasta. Henkilöstövähennykset muodostavat 50 % säästöistä ja loput 50 % saavutetaan tuotantoverkoston konsolidoinnilla ja muilla säästötoimilla. Tällä hetkellä Kemiran tuotantotoimipaikoista seitsemän on päätetty sulkea, ja se vastaa yli 20 % koko tuotannosta. Seitsemän toimipaikkaa on sulkemista koskevan arvioinnin alla osana tuotantoverkoston konsolidointia. Lisäksi Kemiran Fit for Growth -ohjelman tavoitteena on nettokäyttöpääoman parantaminen kevennettyjen toimintojen myötä 11 prosentilla vuonna Heinäkuun lopussa vuonna 2012 julkaistun ohjelman pääasiallisena tarkoituksena on parantaa yhtiön kannattavuutta ja sisäisen toiminnan tehokkuutta sekä kiihdyttää kasvua kehittyvillä markkinoilla uhraamatta kuitenkaan liiketoimintamahdollisuuksia kehittyneillä markkinoilla. Perimmäisenä tavoitteena on saavuttaa vähintään 10 %:n liikevoittoprosentti vuonna Ohjelman odotetaan johtavan vuositasolla 60 miljoonan euron kustannussäästöihin vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuonna 2012 Fit for Growth - ohjelman synnyttämät kokonaissäästöt olivat 10 miljoonaa euroa. 16

18 Kemira vuonna 2012 Strategia Markkina- ja asiakassegmentit Markkina- ja asiakassegmentit Kemira on jakanut liiketoimintansa neljään asiakassegmenttiin: Paper, Municipal & Industrial, Oil & Mining ja ChemSolutions. ChemSolutions raportoitiin aikaisemmin Muut-yksikön alla, mutta alkaen se on oma erillinen segmenttinsä. Paper Municipal & Industrial Oil & Mining ChemSolutions Asiakkaat Sellu- ja paperiteollisuus Kunnalliset juoma- ja jätevedenkäsittelylaitokset, teolliset jäte- ja prosessivedenkäsittelylaitokset Öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuus Rehu-, nahka- ja pesuaineteollisuus, maatalous, lentokentät ja kemianteollisuus Henkilöstömäärä Liikevaihto vuonna ,0 milj. euroa 686,6 milj. euroa 321,1 milj. euroa 186,0 milj. euroa Tuotevalikoima Kattava sellun ja paperin märänpään tuotevalikoima Päätuotteet saostusaineet ja flokkausaineet (polymeerit) Antiskalantit/ korroosionestoaineet, biosidit, saostusaineet, vaahdonestoaineet, dispergointiaineet, flokkausaineet, emulgointiaineet Muurahaishappo, natriumperkarbonaatti, nahan parkitusaine ja orgaanisiin happoihin perustuvat tuotteet Markkinat Kohdemarkkinat noin 26 miljardia euroa, josta Paperin osuus 7,6 miljardia euroa Kohdemarkkinat noin 26 miljardia euroa, josta M&I:n osuus 7,5 miljardia euroa Kohdemarkkinat noin 26 miljardia euroa, josta O&M:n osuus 9,4 miljardia euroa* Kohdemarkkinat noin 2 miljardia euroa Markkina-asema Yksi maailman kolmesta suurimmasta toimijasta* Maailman ykkönen saostusaineissa ja kolmas flokkausaineissa Sijoitus vaihtelee markkinoista ja tuoteryhmästä riippuen* Toiseksi suurin muurahaishapon toimittaja Markkinajohtaja rehuhapoissa ja Euroopan lentoasemien kiitoratojen sulatuksessa Markkinadynamiikka ja liiketoiminnan edistäjät Siirtyminen kohti kehittyviä markkinoita, harvoja maailmanlaajuisesti toimivia kilpailijoita. Tiukempi ympäristösääntely, keskittyminen energiatehokkuuteen ja kierrätykseen. Vedenhallinnan ja uusien teknologioiden merkitys kasvaa. Kromittoman parkitusaineen ja uusien muurahaishapposovellusten tarve, rehuhappomarkkinoiden laajeneminen APACalueella ja Amerikan alueella. 17

19 Kemira vuonna 2012 Strategia Markkina- ja asiakassegmentit Paper Municipal & Industrial Oil & Mining ChemSolutions Yhteys veteen Tehokas vedenkäyttö tärkeää sellu- ja paperiteollisuudessa. Energiankulutus, tuotteen laatu, prosessien läpivietävyys ja asiakkaiden kannattavuus riippuvat vesitehokkuudesta. Luotettavaa vedenkäsittelyä kunnalliseen ja teolliseen vedenpuhdistukseen. Vedenpuutteen, kustannusten, laadun, päästöjä koskevien tiukempien määräysten sekä muiden haasteiden kohtaaminen. Runsaasti vettä kuluttavien öljy- ja kaivosprosessien tiukemmat tehokkuusvaatimukset. Kustannuksia laskevat, vedenkäyttöä vähentävät ja tuottoa kasvattavat sovellukset. Keskittyminen ympäristömääräyksiin jätevesi ja uudelleenkäyttö. Tehokkaampi nahan parkitusprosessi vähentää vedenkulutusta ja helpottaa vedenkäsittelyä. Rehun ja raaka-aineiden säilöntä laskee rehuntuotannon vedenkulutusta. *Johdon arvio ¹ Vanhan organisaatiorakenteen mukaan. Korjatut luvut julkaistaan maaliskuussa

20 Kemira vuonna 2012 Strategia Strategian terävöittäminen Strategian terävöittäminen Vuoden 2012 puolivälistä lähtien Kemira on tehnyt töitä strategian terävöittämiseksi vahvistaakseen keskittymistään veden laadun ja määrän hallintaan. Kemiran kilpailuaseman ja markkinamahdollisuuksien kartoittaminen eri segmenteissä ja tulevan strategian suunnan sekä toimeenpanojärjestelyiden ja riskien määrittäminen on aloitettu. Kemira jatkaa ensisijaisten toimien toteuttamista heti, kun tarkennettu strategia on hyväksytty. 19

21 Kemira vuonna 2012 Strategia Investoinnit ja yritysostostrategia Investoinnit ja yritysostostrategia Kemiran tarkennetussa strategiassa määritellään tulevien investointien ja yritysostojen etenemissuunnitelma. Vuodesta 2013 alkaen Kemira kuitenkin keskittyy osakkeenomistajien arvon kasvattamiseen Fit for Growth -ohjelman kautta. Mahdollisten fuusioiden ja yritysostojen tavoitteena on vahvistaa Kemiran tuotevalikoimaa strategisesti tärkeillä alueilla. Pienempiä yritysostoja voidaan tehdä vahvemman aseman saavuttamiseksi tietyillä kohdemarkkinoilla. Suurempia yritysostoja arvioidaan vasta, kun strategian tarkentaminen on saatu päätökseen ja Fit for Growth -ohjelma on toteutettu. Kemira on laatinut pienempien fuusioiden ja yritysostojen kriteerit, joiden mukaan näiden toimenpiteiden on vahvistettava Kemiran markkina-asemaa tai kompetensseja sekä kasvatettava liikevoittoa toisena kokonaisena vuotena. 20

22 Kemira vuonna 2012 Strategia Yritysvastuu strategisena mahdollisuutena Yritysvastuu strategisena mahdollisuutena Yritysvastuu on Kemiralle kaksitahoinen asia. Omia liiketoimintoja harjoitetaan vastuullisesti, minkä lisäksi asiakkaille luodaan arvoa veden laadun ja määrän hallintaratkaisujen kautta. Näin asiakkaat voivat optimoida veden, energian ja muiden resurssien käyttöään. Kemira näkee maailmanlaajuiset kehityssuuntaukset, kuten kasvavan huolen ympäristöstä, vedenpuutteen sekä energian, metallien ja mineraalien lisääntyvän käytön ja kasvavan kysynnän, liiketoimintansa tärkeimpinä vaikuttajina. Tämä näkemys tulee hyvin esille yhtiön strategiassa ja toiminnan keskittymisessä veden laadun ja määrän hallintaan. Nämä maailmanlaajuiset kehityssuuntaukset määrittävät Kemiran toimintakentän ja edellyttävät innovatiivisia tapoja hallita veden laatua ja määrää. Kemiran kilpailuetuna on sen laaja sovellusosaaminen runsaasti vettä kuluttavista teollisuusprosesseista sekä runsas valikoima tuotteita, jotka parantavat asiakkaiden prosesseja joko puhdistamalla vettä tai parantamalla vesi-, raaka-aine- tai energiatehokkuutta. Keskittyminen tyminen yritysvastuuohjelman kehittämiseentämiseen Kemiran yritysvastuuohjelman kehittäminen alkoi vuonna 2011 toteutetulla olennaisuusanalyysillä, joka toimi perustana johtoryhmän vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä hyväksymien yritysvastuutavoitteiden määrittämiselle. Tavoitteet, suorituskykyindikaattorit ja tilanne vuoden 2012 lopussa esitellään yksityiskohtaisemmin sivulla Yritysvastuutavoitteet. 21

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2012 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2012...0 Toimitusjohtajan katsaus...3 Kemira lyhyesti...6 Vuosi lyhyesti...7 Avainluvut...8 Maantieteelliset alueet... 10 Tavoitteet... 11 Taloudelliset

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.10.2009

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.10.2009 Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.10.2009 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja Kemira Tammi - kesäkuu 2011 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.7.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Kemiran varsinainen yhtiökokous 2013. Yhtiökokous, 26.3.2013 Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja

Kemiran varsinainen yhtiökokous 2013. Yhtiökokous, 26.3.2013 Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja Kemiran varsinainen yhtiökokous 2013 Yhtiökokous, 26.3.2013 Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja Kemira globaali 2,2 miljardin euron kemian yhtiö (2012) Pohjois-Amerikka Liikevaihto: 689 milj. euroa (31 %)

Lisätiedot

Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 24.3.2014. Kemiran varsinainen yhtiökokous 2014 Muutos kannattavaksi veteen keskittyväksi yhtiöksi

Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 24.3.2014. Kemiran varsinainen yhtiökokous 2014 Muutos kannattavaksi veteen keskittyväksi yhtiöksi Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 24.3.2014 Kemiran varsinainen yhtiökokous 2014 Muutos kannattavaksi veteen keskittyväksi yhtiöksi Orgaaninen liikevaihto kasvoi 3 % ja kannattavuus parani Tammi-joulukuu

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Kemira Tammi-maaliskuu 2012. Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 24.4.2012

Kemira Tammi-maaliskuu 2012. Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 24.4.2012 Kemira Tammi-maaliskuu 2012 Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 24.4.2012 AGENDA Toimitusjohtajan katsaus Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 Näkymät 2012 2 Kemira keskittyy yhä enemmän veden laadun ja

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Kemira Tammi - maaliskuu 2011

Kemira Tammi - maaliskuu 2011 Kemira Tammi - maaliskuu 2011 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 3.5.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen taloudellinen katsaus 2005 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Toimialan kehitys tilikaudella Uusien laitteiden markkinat yhä kasvussa Aasiassa Modernisoinnin kasvu vahvistui Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Vesiliiketoiminta kasvoi vuonna 2011. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 8.2.2012

Vesiliiketoiminta kasvoi vuonna 2011. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 8.2.2012 Vesiliiketoiminta kasvoi vuonna 2011 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 8.2.2012 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja 6.5.2009 Kemira keskittyy veteen Vesiosaamisen täysi hyödyntäminen Yhteinen osaaminen ja tuotevalikoima Yhtenäinen Kemira Yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Määrätietoisesti eteenpäin 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Markkinoiden kehitys vuonna 2011 Vuoden 2011 kohokohdat Markkina- ja liiketoimintanäkymät

Lisätiedot

Kemira Tammi - syyskuu 2011. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 27.10.2011

Kemira Tammi - syyskuu 2011. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 27.10.2011 Kemira Tammi - syyskuu 2011 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 27.10.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

AMER SPORTS: JATKUVAN KANNATTAVAN KASVUN TIELLÄ

AMER SPORTS: JATKUVAN KANNATTAVAN KASVUN TIELLÄ AMER SPORTS: JATKUVAN KANNATTAVAN KASVUN TIELLÄ Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 8.3.2012 // Heikki Takala, toimitusjohtaja Sisältö 1) 2011 ennätysten vuosi 2) Strategiset prioriteetit ja niiden eteneminen

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010 Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010 HUOMAUTUS Tämä esitys ei ole osakkeiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa kenellekään henkilölle, jolle sellaisen tarjouksen

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2013 Uusi KONE UltraRope -teknologia nostaa rakennukset uusiin korkeuksiin. KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2013 Innovatiivinen KONE UltraRope tulee mullistamaan korkeiden rakennusten suunnittelu- ja

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Tähtäimessä vieläkin vihreämpi huolto KONE etsii jatkuvasti uusia, innovatiivisia tapoja vähentää toimintojensa ympäristövaikutuksia. Huoltomiehillämme on maailmanlaajuisesti käytössään 10,000 huoltoautoa.

Lisätiedot

KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009. 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009. 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2009: Hyvä kasvu liikevoitossa ja rahavirrassa Q2/2009 Q2/2008 Historiallinen muutos 1-12/2008 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Taloudellinen katsaus maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Taloudellinen katsaus 2009 1. maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö 1. KONEen kilpailukyvyn kehittäminen 2. Taloudellinen kehitys 3. Markkinakehitys 4. Kehitysohjelmat 5. Markkinanäkymät

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2011. 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2011. 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2011 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2011: Hyvää kehitystä haastavassa ympäristössä Q4/2011 Q4/2010 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin 2015 Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Sisältö 1 2 3 4 Valmet tänään 2015 lyhyesti Strategia ja edistyminen painopisteissä

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, Toimitusjohtaja 25.2.2009

Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, Toimitusjohtaja 25.2.2009 Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, Toimitusjohtaja 25.2.2009 IR: Päivi Antola, tel +358 10 862 1140 1 Hyvä kehitys jatkui neljännelle neljännekselle Jatkavien liiketoimintojen liikevaihto nousi

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus 2017 Q3 tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 10.3.2011 Heikki Takala, toimitusjohtaja

Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 10.3.2011 Heikki Takala, toimitusjohtaja Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 10.3.2011 Heikki Takala, toimitusjohtaja Sisältö Paluu kannattavaan kasvuun Vuosi 2010 Näkymät vuodelle 2011 Pitkän tähtäimen kehitysohjelmat ja vuotuiset prioriteetit 2 Paluu

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2013

KONEen tilinpäätös 2013 KONEen käyttäjälähtöistä suunnittelua. KONEen tilinpäätös 2013 Uudella ja intuitiivisella kosketusnäytöllä ohjaat nyt helposti myös hissiä. 28. tammikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q4 2013:

Lisätiedot

Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja 23.10.2015. Kemiran osavuosikatsaus. Tammisyyskuu

Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja 23.10.2015. Kemiran osavuosikatsaus. Tammisyyskuu Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja 23.10.2015 Kemiran osavuosikatsaus Tammisyyskuu 2015 Heinä-syyskuu 2015 Taloudelliset kohokohdat Liikevaihto 625 milj. euroa (542), +15 % Pulp

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2009 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2009: Edelleen hyvää kehitystä liikevoitossa ja rahavirrassa Q4/2009 Q4/2008 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Exel Compositesin strategia 2014 2018

Exel Compositesin strategia 2014 2018 Exel Compositesin strategia 2014 2018 Toimitusjohtaja Riku Kytömäki 4. marraskuuta 2014 Komposiittien markkinakysynnän odotetaan kasvavan sekä määrässä että arvossa mitattuna Komposiittimarkkinat Materiaalimarkkinoita

Lisätiedot

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014 lyhyesti Liikevaihto noin 2 miljardia euroa vuodessa. Henkilöstömäärä noin 3 200 Euroopan suurin taivekartongissa.

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja 24.4.2015. Kemiran osavuosikatsaus. Tammimaaliskuu

Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja 24.4.2015. Kemiran osavuosikatsaus. Tammimaaliskuu Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja 24.4.2015 Kemiran osavuosikatsaus Tammimaaliskuu 2015 Taloudelliset kohokohdat Tammi-maaliskuu 2015 Liikevaihto 553 milj. euroa (530), +4 % Paper-segmentin

Lisätiedot

Pääpaino kannattavuuteen. Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.5.2007

Pääpaino kannattavuuteen. Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.5.2007 Pääpaino kannattavuuteen Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.5.27 Sisältö Kemiran tammi-maaliskuu Liiketoiminta-alueet tammi-maaliskuu Näkymät 2 Kemiran tammi-maaliskuu Tunnusluvut Q1/7 Q1/6 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Jari Rosendal, toimitusjohtaja Yhtiökokous Liikevaihto ja kannattavuus kasvu-uralla

Jari Rosendal, toimitusjohtaja Yhtiökokous Liikevaihto ja kannattavuus kasvu-uralla Jari Rosendal, toimitusjohtaja 21.3.2016 Yhtiökokous 2016 Liikevaihto ja kannattavuus kasvu-uralla Kemiran johtoryhmä Jari Rosendal Toimitusjohtaja Petri Castrén Talousjohtaja Kim Poulsen Pulp & Paper

Lisätiedot

Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja 11.2.2016. Kemiran. Tammijoulukuu

Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja 11.2.2016. Kemiran. Tammijoulukuu Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja 11.2.2016 Kemiran Tammijoulukuu 2015 Vuoden 2015 taloudelliset kohokohdat Liikevaihto kasvoi +11 % Orgaaninen liikevaihdon kasvu 2015: +2 % Pulp

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 19. heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q2 2012: Vahva kehitys jatkui Q2/2012 Q2/2011 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

Tervetuloa Kemiran maailmaan! Kemira Oyj Municipal &Industrial

Tervetuloa Kemiran maailmaan! Kemira Oyj Municipal &Industrial Tervetuloa Kemiran maailmaan! Tuija Pohjolainen-Hiltunen Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kemira Oyj Municipal &Industrial Sisällys Kemira 2 800 MEUR kemian yhtiö Lähes 90 vuotta Kemiran historiaa Visio ja

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2012 23. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q3 2012: Myönteinen kehitys jatkui ja rahavirta oli ennätystasolla Q3/2012 Q3/2011 Historiallinen muutos

Lisätiedot

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009 Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Sisältö Taloudellinen kehitys 1-6/2009 Markkinakehitys KONEen kehittämisohjelmat Johtaminen haastavassa

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 28 28.1.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Heinä-syyskuu 28 lyhyesti Liikevaihto 451,2 miljoonaa euroa (444,9 milj. euroa), kasvua 1,4 % edellisestä vuodesta ja

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2013 25. helmikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2012: Vahvaa kehitystä ja ennätyskorkea rahavirta 2012 2011 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2014

KONEen tilinpäätös 2014 Paikallinen huoltotiimi palveluksessasi. Huollon asiantuntijamme päivystävät ympäri vuorokauden ja huoltavat yli miljoonaa laitetta lähes 60 maassa. He pitävät hissit, liukuportaat ja automaattiovet toiminnassa

Lisätiedot

Kemiran yhtiökokous 2011. Yhtiökokous 22.3.2011 Harri Kerminen

Kemiran yhtiökokous 2011. Yhtiökokous 22.3.2011 Harri Kerminen Kemiran yhtiökokous 2011 Yhtiökokous 22.3.2011 Harri Kerminen HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin

Lisätiedot

Kemiran tilinpäätöstiedote 2014 Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja

Kemiran tilinpäätöstiedote 2014 Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja Kemiran tilinpäätöstiedote 2014 Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja Taloudelliset kohokohdat Tammi-joulukuu 2014 Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 3% Liikevaihto 2 137 milj. euroa

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Yhtiökokous 16.3.2010 Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Yhtiökokous 16.3.2010 Harri Kerminen, toimitusjohtaja Sitoudumme puhtaaseen veteen Yhtiökokous 16.3.2010 Harri Kerminen, toimitusjohtaja HUOMAUTUS Tämä esitys ei ole osakkeiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa kenellekään henkilölle, jolle sellaisen

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja Yhtiökokous 8.4.2009

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja Yhtiökokous 8.4.2009 Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja Yhtiökokous 8.4.2009 2008 strategisten muutosten vuosi Uusi strategia Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa 6 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Tehostamme asiakkaidemme veden, energian ja raaka-aineiden käyttöä

Tehostamme asiakkaidemme veden, energian ja raaka-aineiden käyttöä Jari Rosendal, toimitusjohtaja 22.7.2014 Kemiran osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 Tehostamme asiakkaidemme veden, energian ja raaka-aineiden käyttöä Kohokohtia huhti-kesäkuussa 2014 Hyvät kasvuasemat

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2012 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2013-2 - Vuosi 2012 oli haasteellinen

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 2017

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 2017 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 21.3.2017 Varsinainen yhtiökokous 2017 Yhtiökokous 21.3.2017 1 Cargotecin laajennettu johtoryhmä Mika Vehviläinen Toimitusjohtaja Mikko Puolakka Talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Menestyksellinen vuosi Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Menestyksellinen vuosi Harri Kerminen, toimitusjohtaja Menestyksellinen vuosi 2010 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014. Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014. Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Havaintoja Cargotecista 18.3.2014 3 Markkina-asema Brändit Vahvuudet Asiakastyytyväisyys Tuotteet ja teknologia 18.3.2014 4 Taloudellinen

Lisätiedot

Taloudelliset tavoitteet ja tulos

Taloudelliset tavoitteet ja tulos Taloudelliset tavoitteet ja tulos Kannattavuus Tavoite keskimäärin Voitto ennen veroja, milj. euroa 3,9 38,6 5,2 76,5 13,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,4 26,9 31,9 42,4 45,4 2, Tuotto Tulos/osake, euroa,355,45,58,88

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2007 Esityksen sisältö 1. Liiketoimintaympäristö 2. Strateginen tarkastelu ja tulosparannustoimet 3. Vuoden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan Toimitusjohtajan katsaus Roeland Baan Olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntaunut ja tehokas. 1. Asiakkaat 2. Osakkeenomistajat 3.

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote 10.2.2016 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä vuonna 2015 Markkinatilanne Kalmarissa ja Hiabissa hyvä, mutta haastava MacGregorissa

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2011. 19. heinäkuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2011. 19. heinäkuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2011 19. heinäkuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2011: Ennätyksellisen korkea tilausvirta ja vakaa liikevoiton kasvu Q2/2011 Q2/2010 Historiallinen muutos

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 3.2.2011 Tilinpäätöstiedote 2010 Tammi joulukuun 2010 talousluvut 3.2.2011 3 Keskeistä tammi joulukuun 2010 katsauksessa Markkinoiden piristyminen jatkui kaikissa segmenteissä

Lisätiedot