HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI. Katja Tuomola. Metsä Board Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI. Katja Tuomola. Metsä Board Oyj"

Transkriptio

1 Bureau Veritas Finland Elintarviketurvallisuusseminaari Päivämäärä: Paikka: Scandic Tampere Station Kouluttajat: Antti Lavonen, Matti Hukari, Suvi Kuutti Osallistuja Riitta Saarentausta Jaakko Uusi Kakkuri Mikko Ekberg Turkka Salo Sari Riippi Sanna Raunila Reija Asikainen Raija Lillqvist Jyrki Auvinen Mervi Turunen Katja Tuomola Laura Liimatainen Päivi Kanerva Jenni Koivumaa Hiski Tiittanen Petteri Pinola Lotta Långström Jorma Niinimäki Sari Rytsölä Johanna Jokinen Sari Soikka Sirkku Aarinen Viivi Wanhalinna Katri Lunnas Yritys/organisaatio ISS Palvelut Oy ISS Palvelut Oy Fiblon Oy Ab HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI Saarioinen Oy Saarioinen Oy, Sahalahti Tetra Pak Production Oy Snellmanin Lihanjalostus Oy Kehittämispalvelut Auvinen Ky Valio Oy Metsä Board Oyj Vaissi Oy Oy Karl Fazer Ab, Fazer Mylly Elap Oy Pajuniemi Oy Osuuskunta Maitokolmio Pajuniemi Oy Keslog Oy Valio Oy Jokilaakson Juusto Oy Jokilaakson Juusto Oy V. HUKKANEN OY Atao Oy F.K.Trube Oy

2 Kimmo Rosenblad Jenni Haapiainen Päivi Auramo Harri Malviala Matti Ylitalo Pasi Jänisoja Petri Hanhineva Tarja Alhonen Tero Alvoittu Ulla Maija Olander Ville Haapanen Juha Sopanen Toni Jääskä Timo Hanhineva Teija Rutanen Jaana Laakso Miia Ylitalo Leena Hälinen Sanna Saari Linda Heinonen Hanna Manninen Sanna Mäkinen Merja Leikkainen Riitta Tynnilä Aulikki Lehtiö Huhtanen Suvi Kuutti Antti Lavonen Matti Hukari Salla Punkari Marcus Ahlroth Laura Tarhonen Noora Lehikoinen Anne Mari Honkavaara Porinleipä Oy/Sarpi Apetit Suomi Oy Rautakesko Oy Malviala Oy / Töysäläinen Malviala Oy / Töysäläinen Malviala Oy / Töysäläinen VIP Juicemaker Oy Metsä Tissue Oyj Metsä Tissue Oyj Stora Enso Oyj, Varkaus Mill Lerøy Finland Oy Lerøy Finland Oy Pouttu Oy Pouttu Oy Pouttu Oy Pyroll Pakkaukset KM Yhtymä Oy Wipak Oy Tapola Oy Tapola Oy Pentisol Oy Herkkumaa Oy SOK Marketkaupan ketjuohjaus Sachtleben Pigments Oy Lidl Suomi Ky Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland

3 Johdanto Kansainväliseen Yhteiskuntavastuun normistoon Matti Hukari, Tuotepäällikkö, Bureau Veritas Finland Yhteiskuntavastuun kolme ulottuvuutta Ympäristövastuu vastuu ympäristövaikutuksista Sosiaalinen vastuu vastuu muun muassa ihmisoikeuksista, työterveys- ja turvallisuusasioista, oikeudenmukaisista toimintatavoista Taloudellinen vastuu vastuu organisaation tuloksellisuudesta Bureau Veritas ASR MH

4 Yhteiskuntavastuun standardit ja suositukset AA1000 Global Reporting Initiative (GRI) ISAE 3000 UN Global Compact SA8000 OECD Guidelines on Corporate Behaviour EU Accounts Modernisation Directive Equator Principles UN Global Sullivan Principles BS8900:2006 ISO Bureau Veritas ASR MH Yhteiskuntavastuun raportointi Yhtiön ja sidosryhmien välinen kommunikaatio, jossa käsitellään taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää suorituskykyä Taloudellinen informaatio, kuten toimintakertomus ja tilinpäätös, jätetty pois TALOUDELLINEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖLLINEN Myynti Käyttökate Osingot Investoinnit Palkat Verotus Terveys Turvallisuus Sääntöjenrikkomistilanteet Onnettomuudet Ammattitaudit Työntekijöiden määrä Kasvihuonekaasut Jätteet Energia CFC:t Suunnittelemattomat päästöt Ongelmajätteet Yhteiskuntavastuun kirjanpidon kolme ulottuvuutta Bureau Veritas ASR MH

5 Yhteiskuntavastuuraportin ulkoinen varmennus ULKOINEN USKOTTAVUUS Sidosryhmät saatava vakuuttuneiksi siitä, että Raportti antaa rehellisen ja totuudenmukaisen kuvan yhtiön sosiaalisesta, ympäristöllisestä ja eettisestä toiminnasta Tämä on riippumattoman varmentamisen keskeisin syy Varmennuksen tarkoituksena on varmistaa, että Raportissa oleva informaatio on oikeaa ja että oikea informaatio päätyy Raporttiin Mitä GRI:ssä sanotaan varmentamisesta: Organisaation raportoinnin laatua, hyödyllisyyttä ja uskottavuutta voidaan parantaa käyttämällä riippumattomia verifikaatioprosesseja, jotka lisäävät raporttien tai niiden osien luotettavuutta ja kattavuutta. Yksityinen varmennus voi myös parantaa organisaation sekä sen johtamisjärjestelmissä ja prosesseissa käytetyn informaation laatua, hyödyllisyyttä ja uskottavuutta.. Bureau Veritas ASR MH Yhteiskuntavastuuraportin laatimisen mahdollisuudet

6 Varmentamisen yleisyys +2,500 yritystä maailmanlaajuisesti julkaisee yhteiskuntavastuuraportin Vain 26 yritystä vuonna 1992!!! 74% 250 Fortune top yrityksistä julkaisi vuonna 2012 (vrt. 45% vuonna 2002) 71% Maailman 500 suurimmasta yrityksestä julkaisee raportin FT500 Eniten Iso-Britanniassa ja Japanissa mutta Viime vuosina eniten yleistynyt Italiassa, Espanjassa, Kanadassa ja Ranskassa (2010 survey) 37% of fortune top 250 yritysten raporteista ulkoisesti varmennettu vuonna 2013 (vrt. 29% vuonna 2002) GRI mukaisesti raportteja on Suomessa julkaistu yli 110 kpl ja Ulkopuolisen toimesta todennettuja niistä on noin 20 kpl Because of the growing pressure for greater corporate accountability, I foresee the day when in addition to annual financial statements certified by independent accountants, corporations may be required to publish a social audit similarly certified. David Rockefeller, 1972 (Social Foresight, NYT) Bureau Veritas ASR MH Bureau Veritas, Kansainvälisiä varmennusasiakkaitamme Bureau Veritas ASR MH

7 Raportoinnin hyöty liiketoiminnalle Parempi maine sidosryhmäläisten ja muiden lukijoiden keskuudessa Keskeisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja hallitseminen Oivaltavia ja käytännöllisiä suosituksia yrityksen yhtesikuntavastuun-kysymysten hallinnan vahvuuksista, heikkouksista sekä kehityskohteista (mukaan lukien sidosryhmäläisten osallistuminen ja raportointiprosessi) Apua suorituskyvyn parantamiseen ja arvon luomiseen Kestävän kehityksen ja tulevaisuuden liiketoimintastrategian välisten yhteyksien ja erojen tunnistaminen Tiedon sisäinen luotettavuus ja käyttökelpoisuus päätöksenteon apuna Lisätty operatiivinen suorituskyky ja siihen liittyvät säästöt Sisäinen varmistus yhtiön statuksesta liittyen lakien asettamiin vaatimuksiin ja yhtiön sisäisiin standardeihin ja käytäntöihin. Mahdollisuus parantaa sääntöjen noudattamista eri kohteissa ja yrityksen eri osissa. Brändin arvonnousu, asiakkaiden houkutteleminen, parempi kilpailukyky ja markkinaosuus Maine ja brändin imago Corporate governance ja riskinhallinta Vähentynyt sääntelyvalvonta Parempi tuottavuus ja laatu Vähentyneet toimintakulut Sidosryhmäläisten mukaan saaminen Sektorikohtainen vertailujohtaminen Markkinointi ja asiakasuskollisuus Työntekijöiden houkutteleminen ja säilyttäminen SRI indeksit (Socially Responsible Investment) Pääoman saatavuus ja osakkeiden vakaus Lainsäädännön muutosten ennakointi Bureau Veritas ASR MH Tulosten ilmoittaminen Indikaattorit = Raportoinnin tulokset Taloudellisen vastuun tulokset Ympäristötulokset Henkilöstökäytäntöihin ja työoloihin liittyvät tulokset Ihmisoikeuksien noudattamiseen liittyvät tulokset (ml. Hankinta). Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tulokset Tuotevastuuseen liittyvät tulokset Bureau Veritas ASR MH

8 Bureau Veritas varmennus menetelmät Varmistusratkaisujen portfolio: Basic Verification Medium Assurance Advanced Assurance Tarkoituksena räätälöidä eri raportointiasiakkaille heidän raportointimalliinsa sopiva ratkaisu Kehitetty kokemuksen ja tämän hetkisen riippumattoman varmistamisen parhaan käytännön perusteella Perustuu kolmeen keskeisimpään raportointistandardiin ja suositukseen: ISAE 3000 GRI G4 AA1000 Assurance Standard (AS) Bureau Veritas ASR MH Raportointiohjeiston erot lyhyesti BASIC MEDIUM ADVANCED 1. Tiedon tarkkuus 1. Tiedon laatu 2. Keräämis-, analysointi- ja raportointiprosessit Tarkkuus Basic Verification + Saavutettavuus, Tasapaino, Selkeys, Vertailukelpoisuus, Luotettavuus, Oikea-aikaisuus ISAE 3000 GRI G4 GRI G4 AA1000 AS 1. Tiedon laatu 2. Raportointiprosessit 3. Raportin kokonaissisältö 4. Asiakkaan pinnan alla olevat systeemit, prosessit ja kompetenssit Medium Assurance + Olennaisuus, Vastaavuus, Sidosryhmäläisten mukaan ottaminen (ja Kattavuus) Bureau Veritas ASR MH

9 Yhteiskuntavastuuraportin varmennuksen toteutus Yhteiskuntavastuun varmentamisen Prosessi Varmennusprosessi Esitys Bureau Veritaksen yleisestä varmennuksen toteuttamisesta: Varmennustehtävän määrittely Varmennuksen suunnittelu ja sopiminen Varmennuksen Toteuttaminen / varmistusmenetelmät Prosessin jälkitarkastelu Riippumattoman varmennus-raportin toimittaminen. Johdon raportin toimittaminen Bureau Veritas ASR MH

10 Varmennustoimenpiteet Esimerkkejä varmennustoimenpiteistä Haastattelut Tietokantojen tutkiminen / systeemin testaus Visuaaliset havainnot Kolmannen osapuolen vahvistamat tiedot (esim. sidosryhmäläiset) Vahvistaminen yleisesti tiedossa olevan informaation / todisteiden perusteella (esim. internet) Muodollisissa sidosryhmien tapaamisissa läsnäolo Todisteiden tutkiminen kohteen ulkopuolella (toimistotyö) Bureau Veritas ASR MH OLENNAISUUS Raportissa tulisi käsitellä olennaisia asioita, eli toisin sanoen informaatiota, joka on keskeistä lukijoille, jotta he voivat tehdä päätöksiä organisaatioon ja sen toimintakykyyn liittyen Sen poisjättäminen tai väärin esittäminen vaikuttaisi sidosryhmäläisten ja muiden lukijoiden tulkintoihin, ymmärtämiseen, päätöksiin ja toimiin Olennaista kenelle? Sidosryhmäläisille, organisaatiolle itselleen tai molemmille Olennaiset seikat vaihtelevat organisaation, maan, sektorin, sidosryhmän, jne. mukaan AA osainen olennaisuustesti 1) Suorat taloudelliset vaikutukset 2) Menettelytapoihin liittyvä toimintakyky 3) Organisaation vertaisryhmänormit 4) Sidosryhmäläisten käyttäytyminen ja huolet 5) Yhteiskunnalliset normit Bureau Veritas ASR MH

11 Esimerkkejä olennaisista seikoista ÖLJY & KAASU TUPAKKA LÄÄKETEOLLISUUS Uusiutuva energia Biopolttoaineet CO 2 Energiaturvallisuus Öljyvuodot Terveys & Turvallisuus Kaasupäästöt Yhteisövaikutus Korruptio TALOUS Laiton kauppa Verotus Markkinointikeinot Nuorten polttamisen estäminen Haitta-aineiden vähentäminen Tupakointikiellot Ihmisoikeudet tupakanviljelyssä Ympäristöllinen vaikutus Immateriaaliomaisuus Eriävä hinnoittelu Lääkkeiden saatavuus R&D huomioimatta jääneille sairauksille Eläinkokeet Markkinointikeinot Ajoturvallisuus (myyntiedustajat) Tuottavuus ja innovaatiot Vastuullinen pankkitoiminta Vauraudenjako Projektirahoitus Mikro-luotot KIINTEISTÖT Energian käyttö Vihreän maan käyttö Yhteisön uudistaminen METSÄT Metsien hävittäminen & kestävyys Biodiversiteetti Maaoikeudet Bureau Veritas ASR MH Muutokset Yhteiskuntavastuuraportin tekstiin Varmentaja puuttuu kaikkiin tekstissä oleviin virheisiin tai virhelausumiin Me olemme tämän alan ainoa haluttu työnantaja Uskomme olevamme haluttu työnantaja Haluamme tulla halutuksi työnantajaksi Varmentajan lausunto Negatiivisessa muodossa Meidän mielestämme ja perustuen työhömme, mitään ei ole tullut tietoomme, joka osoittaisi, ettei raportointiasiakkaan väite YYY olisi todenmukainen. Positiivisessa muodossa Meidän mielestämme ja perustuen työhömme, raportointiasiakkaan väite YYY pitää paikkansa Bureau Veritas ASR MH

12 Bureau Veritas ASR MH

13 FSSC PAS 223:2011 Elintarvikepakkaus Tampere elintarviketurvallisuusseminaari Antti Lavonen - Copyright 2010 Bureau Veritas All rights reserved ISO standardit ISO 22000: Elintarviketurvallisuusjärjestelmä Vaatimukset kaikille elintarvikeketjun organisaatioille ISO/TS : Elintarviketurvallisuuden tukiohjelmat. Osa 1: Elintarvikkeiden valmistus ISO/TS : Elintarviketurvallisuuden tukiohjelmat. Osa 2: Ateriapalvelut ISO/TS : Elintarviketurvallisuuden tukiohjelmat. Osa 2: Elintarvikepakkausten valmistus ISO 22003: Vaatimukset sertifiointilaitoksille ISO 22004: Soveltamisohjeet ISO 22000:2005 ISO 22005: Jäljitettävyys ruoka- ja rehuketjussa Yleiset periaatteet ja perusvaatimukset järjestelmän rakentamiselle ja käyttöönotolle - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

14 FSSC Elintarvikepakkaus - Copyright 2010 Bureau Veritas All rights reserved FSSC Elintarvikepakkaus Sertifioitavan järjestelmän vaatimukset ovat: ISO 22000:2005 Vaatimukset kaikille elintarvikeketjun organisaatioille PAS 223:2011 (ISO :2013) Elintarvikepakkauksien tukiohjelmat ja vaatimukset suunnitelulle FSSC asettamat osan 1 liite 1 lisävaatimukset FSSC pakkausta voidaan soveltaa seuraaville tuoteryhmille: Muovit Paperi, pahvi, puu Metalli Lasi - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

15 FSSC Mikä on PAS 223:2011? PAS 223, is a Publicly Available Specification julkaisi BSI kesäkuu 2011 Tulee käyttää ISO järjestelmän kanssa Soveltuu kaikille elintarvike- ja juomapakkauksia valmistaville organisaatioille. Nykyisin ISO/TS Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala PAS223 (ISO/TS ) Vaatimukset - Copyright 2010 Bureau Veritas All rights reserved

16 ISO/TS Vaatimukset VAATIMUKSET Sisältö 1 Soveltamisala 2 Velvoittavat viittaukset 3 Termit ja määritelmät 4 Rakennusten rakenteet ja layout 5 Laitosten työskentely- ja muut tilat 6 Käyttöhyödykkeet ilma, energia, vesi 7 Jätteiden käsittely 8 Laitteiden kunnossapito ja puhdistettavuus 9 Materiaali- ja palveluiden hankinnan hallinta 10 Kontaminaatiot ja migraatio 11 Puhdistus 12 Tuhoeläintorjunta 13 Henkilökohtainen hygienia ja työtekijöiden sosiaalitilat 14 Uusiomassa, materiaalien kierrätys 15 Takaisinvedon menettely 16 Varastointi 17 Tuotetiedot / kuluttajien tietoisuus 18 Elintarvikepakkausten suojaaminen ulkopuolisilta uhilta 19 Elintarvikepakkausten suunnittelu ja kehittäminen Kirjallisuus - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO RAKENNUSTEN LAYOUT JA RAKENTEET 4.1 Yleiset vaatimukset Rakennukset pitää suunnitella, rakentaa ja huoltaa ruuan turvallisen tuotannon vaatimukset huomioiden Rakenteiden tulee kestää toiminnan aiheuttaman kulutuksen vaarantamatta turvallista tuotantoa 4.2 Ympäristö Ympäristön mahdolliset kontaminaatiolähteet tulee huomioida toiminnassa Mahdollisia kontaminaatiolähteitä pitää seurata määräajoin 4.3 Tehdaslaitoksen sijainti Tehdasalueen rajat pitää olla selkeät Alueelle pääsyä pitää kontrolloida Alueen tulee olla hyvin huollettu, kasvillisuus, viemärit ym. - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

17 ISO/TS Vaatimukset ISO TUOTANTOTILOJEN LAYOUT 1 (2) 5.1 Yleiset vaatimukset Kaikessa tulee huomioida kontaminaatioriskien minimoiminen 5.2 Sisäosien design, layout ja liikenteen mallinnus Ihmis-, tuote- ja materiaalivirtojen suunnitelussa huomioitava tilantarve ja erilaiset hygienia-alueet 5.3 Sisäosien rakenteet ja rajapinnat Oltava helposti puhdistettavia ja kestettävä käytettävät puhdistusmenetelmät 5.4 Laitteiden sijoittelu Huomioitava hygienia, puhdistettavuus, käytettävyys ja huollettavuus - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO TUOTANTOTILOJEN LAYOUT 2 (2) 5.5 Väliaikaiset ja liikuteltavat tilat ja myyntiautomaatit Erityisesti huomioitava mahdolliset tuhoeläinten suojapaikat 5.6 Varastot: lopputuote, raaka-aineet, pakkausmateriaalit, tuotannon apuaineet Rakenteiden on suojattava tuotteet pölyltä, kondensaatiolta, viemäröinneiltä, jätteiltä ja muilta kontaminaatioilta Oltava kuivat ja hyvin ilmastoidut, tarvittaessa lämpötilaa ja kosteutta tulee säätää ja seurata Raaka-aineet, puolivalmisteet ja lopputuotteet pystyttävä pitämään erillään, huomioitava erityisesti kemikaalit Lattiapinnat ja seinänvierustat oltava vapaat puhdistuksia varten Varastointi ulkona - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

18 ISO/TS Vaatimukset ISO KÄYTTÖHYÖDYKKEET ILMA, VESI, ENERGIA 1 (2) 6.1 Yleiset vaatimukset Tuotanto- ja varastotilojen putkistojen ja johtovetojen suunnittelussa ja asennuksessa minimoitava kontaminaatioriskit 6.2 Vesi Veden laadun vähimmäisvaatimukset tulee soveltaa käyttötarkoituksen mukaan: raaka-aineena tai suorassa kosketuksessa tuotteeseen, tuotteeseen epäsuorassa kontaktissa, kloorattu vesi, ei nautittavaksi kelpaava 6.3 Ilman laatu ja ilmastointi Yrityksen pitää määrittää vaatimukset tuotteissa raaka-aineena käytettävän ilman puhtaudelle, kosteudelle, lämpötilalle ja mikrobiologiselle laadulle Ilmastoinnin tulee olla riittävä poistamaan ylimääräinen kosteus, pölyt, hajut ja kuivaamaan siivouksen aiheuttama kosteus Ilma ei saa kiertää likaisilta alueilta puhtaille (paine-ero) ja laitteistot tulee olla helposti huollettavia - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO ISO HYÖDYKKEET ILMA, VESI, ENERGIA 2(2) 6.5 Paineilma ja kaasut Paineilma ja käytetyt kaasut eivät saa aiheuttaa kontaminaatioita: pöly, öljy, vesi ja migrobit 6.6 Valaistus Valaistuksen tulee olla riittävä, eivätkä materiaalit, laitteet tai tuotteet saa kontaminoitua valaistuksen rikkoutuessa - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

19 ISO/TS Vaatimukset ISO ISO JÄTTEIDEN KÄSITTELY 7.1 Yleiset vaatimukset Jätteiden käsittely tulee järjestää niin, ettei kontaminaatioriskiä muodostu 7.2 Säiliöt jätteille Selvästi merkittyjä, sijainti suunnitellulla aluella, helposti puhdistettavia, suljettavia (myös pidetty suljettuina) ja tarvittaessa lukittavia 7.3 Jätteiden hallinta ja jätehuolto Jätteet on tunnistettava, merkittävä ja hallittava, huom. tuotemerkkiin liittyvä hävittäminen (vaaditaan kirjanpito) 7.4 Lattiakaivot ja viemäriverkko Suunniteltava ja rakennettava niin, ettei kontaminaatioriskiä synny - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO LAITTEIDEN SOVELTUVUUS, PUHDISTUS JA HUOLTO 1 (2) 8.1 Yleiset vaatimukset Elintarvikkepakkausten tuotantolaitteissa tulee ottaa huomioon puhdistuksen, desinfioinnin ja kunnospidon vaatimukset 8.2 Hygieeninen suunnittelu Oltava joustava, helppopääsyinen, puhdistuksen kestävät pinnat, pesuvesien ohjaus, ilman kuolleita kulmia, (ISO 14159:2002 ja Pintojen oltava yhteensopivat tuotteen ja puhdistusaineiden kanssa 8.3 Pinnat suorassa kontaktissa elintarvikepakkausmateriaalin kanssa Oltava soveltuvia pakkausmateriaalien valmistukseen 8.4 Testaus ja monitorointi Mittalaitteiden tulee soveltua halutulle käyttöalueelle ja tarkkuudelle sekä olla säädettävissä/hallittavissa ja huollettavissa Seuranta ja hallinta tulee dokumentoida - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

20 ISO/TS Vaatimukset ISO LAITTEIDEN SOVELTUVUUS, PUHDISTUS JA HUOLTO 2 (2) 8.5 Kunnossapito ja ennakkohuolto Tulee olla ennakkohuolto-ohjelma, määrittää millä laitteilla ja miten elintarvikkeen turvallisuusriskejä hallitaan Kunnossapidossa tulee huolehtia ettei kontaminaatioriskiä muodostu, viereisille linjoille, laitteille huollon aikana tai sen jälkeen Kunnossapidon henkilöstö tulee kouluttaa ymmärtämään elintarviketurvallisuusriskien hallintaa Tulee olla käytäntö, miten laitteet vapautetaan käyttöön huollon jälkeen - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO ISO MATERIAALIEN JA PALVELUIDEN HANKINTA 9.1 Yleiset vaatimukset Materiaalien, palveluiden ja alihankinnan tulee täyttää asetetut vaaitukset turvallisille elintarvikepakkauksille, tulee testata määräajoin 9.2 Materiaalitoimittajien valinta ja hallinta Materiaalitoimittajien valintaan, hyväksymiseen ja seurantaan tulee olla määritelty menettely Tähän menettelyyn sisältyy toimittajien arviointi (toiminan laatu ->esim. auditoinnit / sertifointi, tuotteiden laatu -> analyysit, käyttävyys) 9.3 Materiaalien vastaanottotarkastukset Kuljetusvälineiden ja lastin kunto tulee tarkistaa ennen purkamista ja lastin purkamisen aikana, materiaalien vastaavuus sovittuihin spesifikaatioihin tulee tarkistaa, testata ja/tai varmentaa sekä dokumentoida, CoA/CoC, kierrätysmat. Poikkeavat materiaalit tulee käsitellä annettujen ohjeiden mukaan ja dokumentoida toimenpiteet Bulkkimateriaalien hallita - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

21 ISO/TS Vaatimukset ISO KONTAMINAATIOT JA MIGRAATIO 1 (2) 10.1 Yleistä Toimenpiteiden tulee ehkäistä, kontrolloida ja havaita mikrobiologiset, kemialliset, fysikaaliset ja allergeenien kontaminaatiot 10.2 Mikrobiologinen kontaminaatio Alueet, joilla ristikontaminaation vaara on olemassa, tulee tunnistaa ja eristämissuunnitelma toteuttaa 10.4 Fysikaalinen kontaminaatio Säännölliset tarkastukset ja määritellyt toimenpiteet tulee suorittaa valmistettaessa pisrtaloituvasta materiaalista pakkauksia (brittle material) Rikkoutuneet lasit tulee kirjata Potenttiaalisia lähteitä ovat: puumateriaalit (lavat), työkalut, erillaiset tiivisteet, henkilökunnan suojavaatetus, hiukset ja suojaimet, raaka-aineiden pakkausmateriaalit, tuotteiden pakkausmateriaalit ym. - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO KONTAMINAATIOT JA MIGRAATIO 2 (2) 10.4 Kemiallinen kontaminaatio Vain hyväksyttyjä kemikiaaleja voidaan käyttää Rekisteri vaarallisista materiaaleista 10.5 Kemikaalien migraatio Tulee estää/hallita kemiallinen migraatio painetuissa ja pinnotetuissa pakkausmateriaaleissa Lopputuotteen pakkausmateriaalit, esim. lava, ei saa aiheuttaa migraatiovaaraa 10.6 Allergeenien hallinta Mahdolliset allergeenit tulee hallita, esim painomusteista tai öljyistä - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

22 ISO/TS Vaatimukset ISO Puhdistus 11.1 Yleistä Käytännöt ja tulokset tulee kirjata ja varmentaa sekä tehokkuus jatkuvasti mitata 11.2 Puhdistusaineet ja välineet Aineiden ja/tai välineiden tulee olla käyttötarkoitukseen sopivia, hyväksyttyjä, säilytettävä erillään sekä puhdistettavissa ja huollettavissa 11.3 Puhdistus ja sanitointi ohjelmat Organisaation tulee julkistaa ja vahvistaa ohjelmat (alue, vastuut, metodit, seuranta) 11.4 Puhdistusohjelman tehokkuuden seuranta Seurannalla tulee taata toiminnan sopivuus ja tehokkuus - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO TUHOLAISTORJUNTA 1 (2) 12.1 Yleiset vaatimukset Toiminnassa tulee ottaa huomioon tuhoeläinten pesiytymistä ja lisääntymistä ehkäisevät toimenpiteet, tarkasteltava tehokkuus määräajoin 12.2 Tuholaistorjunta ohjelma Ohjelma tulee olla kirjattu ja organisaatiolla pitää olla nimetty vastuuhenkilö Suoritetaan itse tai ostopalveluna 12.3 Ennakoivat toimenpiteet Rakenteiden kunnon tulee tukea tuholaistorjunnan tavoitteita 12.4 Suojapaikat ja loistartunnat Toimenpiteillä tulee minimoida tuhoeläinten ravinnon ja veden saanti Saastuneen materiaalin mahdollinen ristikontaminaatioriski pitää estää - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

23 ISO/TS Vaatimukset ISO TUHOLAISTORJUNTA 2 (2) 12.5 Tarkkailu ja havainnointi Torjuntaohjelman tulee sisältää kartta detektorien ja loukkujen sijainti riskipisteissä, miksi, mitä, miten ja kuinka usein havainnoidaan 12.6 Tuholaisten hävittäminen Torjunta tulee suorittaa mahdollisimman nopeasti havainnosta, ammattitaitoisen henkilön suorittamana sallituilla menetelmillä, toimenpiteet kirjataan - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO HENKILÖSTÖN HYGIENIA JA SOSIAALITILAT 1(2) 13.1 Yleiset vaatimukset Henkilöstön hygieniasäännöt tulee kirjata ja tiedottaa, myös vierailijoille Tehokkuutta tarkkailtava ajoittain 13.2 Henkilöstön pukuhuone- ja wc-tilat Tilojen tulee olla riittävät, käyttöön sopivat ja oikein sijoitetut (suositus EI KÄSIHANOJA) 13.3 Henkilöstön ruokailu- ja taukotilat Tilat eivät saa aiheuttaa ristikontaminaation riskiä 13.4 Työ- ja suojavaatteet Vaatteiden tulee olla tarkoituksenmukaiset, riittävän hygieeniset, ja niiden käyttö sovittua Huomioitava kontaminaatioriskit: hiukset, hikoilu ym. - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

24 ISO/TS Vaatimukset ISO HENKILÖSTÖN HYGIENIA JA SOSIAALITILAT 2(2) 13.5 Terveydentila Soveltuvuus työhön tulee varmentaa ennen töiden alkua, myös vierailijat Lain sallimissa rajoissa työtekijöiden tulee informoida sairauksista työnantajalle, koskee myös vierailijoita ja alihankkijoita 13.7 Henkilöstön siisteys Henkilöstön tulee noudattaa annettuja hygieniaohjeita (esim. käsienpesu aloitettaessa, WC jälkeen ja kontaminoituneen materiaalin koskettelun) 13.8 Henkilöstön käyttäytyminen Tupakointi, purukumi, ruokailu määrätyillä alueila, minimoida korujen käytön riskit Lääkkeiden ja savukkeiden hallussapiot vain määrätyillä alueilla Kynsilakka, tekokynnet ja tekoripset ovat kiellettyjä, ei kynää korvan takana Ei likaisia siviilivaatteita vaatekaapissa, ei säilytetä tuotannon työkaluja vaatekaapissa - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO ISO TUOTTEIDEN UUDELLEEKÄYTTÖ TUOTANNOSSA 14.1 Yleiset vaatimukset Uusiokäyttö ei saa vaarantaa tuoteturvallisuutta 14.2 Varastointi, tunnistettavuus ja jäljitettävyys Varastoitu uusiomateriaali ei saa kontaminoitua Käsittelyn pitää olla dokumentoitua ja jäljitettävää Materiaalin tulee olla luokiteltua käyttötarkoituksen mukaan 14.3 Uusiomateriaalin käyttö Käytön tulee olla ohjeistettua, kirjattua ja jäljitettävää Käsittely ei saa aiheuttaa muutakaan kontaminaatiriskiä Tallenteet vaatimusten täyttymisen kelpuutuksesta - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

25 ISO/TS Vaatimukset ISO TAKAISINVETO KÄYTÄNNÖT 15.1 Yleiset vaatimukset Tulee olla järjestelmä, jolla epäkelpo tuote voidaan tunnistaa, paikallistaa ja poistaa tarvittavista toimitusketjun osista Tehokkuutta tarkkailtava ajoittain 15.2 Tuotteen takaisinvedon vaatimukset Tulee olla lista niistä kontakteista, joihin otetaan yhteyttä takaisinvedon yhteydessä, sertifiointilaitos, asiakkaat, oma organisaatio, toimittajat, viranomaiset Takaisinvedon yhteydessä vastaavien samaan aikaan valmistettujen tuotteiden turvallisuus pitää myös varmentaa - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO ISO VARASTOINTI 16.1 Yleiset vaatimukset Materiaalit ja raaka-aineet tulee varastoida puhtaassa, kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa suojassa pölyltä, kondensoitumiselta, kaasuilta, hajuilta ja muilta kontaminaatiolähteiltä 16.2 Varastoinnin vaatimukset Varaston lämpötila, kosteus ja muut ympäristön olosuhteet tulee kontrolloida tehokkaasti ottaen huomioon varastoitavien tuotteiden vaatimukset Jätteet ja kemikaalit tulee varastoida erikseen FEFO FIFO 16.3 Kulkuneuvot, kuljetusvälineet ja kontit/säiliöt Kuljetusvälineiden tulee täyttää asetetut vaatimukset puhtauden, olosuhteiden ja olosuhteiden hallinnan suhteen, hallinnasta oltava dokumentaatio Puhdistus- ja kuljetusohjeet, tarkastukset ennen lastaamista - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

26 ISO/TS Vaatimukset ISO ISO ELINTARVIKEPAKKAUSTEN TIEDOT JA KULUTTAJIEN TIETOISUUS Tulee olla menetelmä, millä varmistetaan painetun pakkausmateriaalien tekstien oikeellisuus, koko painatusprosessin hallinta Vanhentuneen painomateriaalin hallinta, - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset 18. ELINTARVIKEPAKKAUSTEN SUOJAAMINEN ULKOPUOLISILTA UHKILTA 18.1 Yleiset vaatimukset Yrityksen tulee arvioida kuinka suuri on sabotaasin, vandalismin tai terrorismin uhka tuoteturvallisuudelle Tehokkuutta tarkkailtava ajoittain 18.2 Kulunvalvonta Tuotantolaitoksen riskialueet tulee tunnistaa, kartoittaa ja varustaa kulunvalvonnan kontrollilla - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

27 ISO/TS Vaatimukset 19. ELINTARVIKEPAKKAUSTEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 19.1 Yleiset vaatimukset Suunnittelussa tulee tunnistaa kaikki asiakas- ja viranomaisvatimukset Tehokkuutta tarkkailtava ajoittain 19.2 Kommunikaatio ja muutosten hallinta Kommunikaatio ja muutokset (asiakas, materiaalit, valmistusteknologia ym.) tulee hallita 19.3 Suunnittelu Pakkauksen suunnittelusta tulee olla riittävä dokumentaatio, raaka-aineet, prosessi, migraatiotestaukset ym. Tulee tietää pakkauksen käyttötarkoitus 19.4 Spesifiakktiot Spesifikaatioiden tulee täyttää omat ja asiakkaiden vaatimukset, pitää sisältää elintarviketurvallisuuden kannalta merkittävät tiedot 19.5 Prosessin kelpuutus Valmistusprosessi tulee kelpuuttaa, osoitetaan kyky tehdä sovittua ja suunniteltua tuotetta - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala Lisävaatimukset FSSC part 1, versio 3, liite 1 - Copyright 2010 Bureau Veritas All rights reserved

28 Lisävaatimukset Palveluiden spesifikaatiot (vaatimukset) Kaikki käytetyt palvelut(käyttöhyödykkeet, logistiikka, kunnossapito, siivous ) joilla on vaikutusta elintarviketurvallisuuteen: Pitää olla määritellyt vaatimukset Pitää olla dokumentoituna siinä laajuudessa, minkä vaaranarviointi edellyttää Pitää hallita ISO/TS (kohta 9) mukaan Elintarviketurvallisuusperiaatteita soveltavan henkilöstön ohjaus Henkilöstön tehokas ohjaus / koulutus, jotka ovat tekemisissä elintarviketurvallisuuden periaatteiden ja käytännön kansa - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala Lisävaatimukset Säätelevät erityisvaatimukset Pitää varmistaa, että materiaalit täyttävät kaikki asetetut vaatimukset, lainsäädäntä ym. FSSC:n auditoinnit (Integrity Program) CB:n toimintaa voidaan auditoida GFSI:n periaatteiden mukaan Management of input (testaustulosten hallinta): testaus ISO mukaan Elintarviketurvallisuudelle kriittiset analyysit tulee tehdä ISO17025 tai vastaavien periaatteiden mukaan. - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma Lauri Juurijoki VIRANOMAISNÄKEMYKSET TURVALLISUUSJOHTAMISESTA Merikapteenin työ 2010 2 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on osa Kymenlaaksossa toteutettua

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015 URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSOPAS OSA YKSI TAMMIKUU 2015 Erääntyy 1. helmikuuta 2016 Voimassaoloajan päättyessä tuhoa kaikki ennen erääntymispäivää ja sen sisällä julkaistut kopiot ja viittaa

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot