HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI. Katja Tuomola. Metsä Board Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI. Katja Tuomola. Metsä Board Oyj"

Transkriptio

1 Bureau Veritas Finland Elintarviketurvallisuusseminaari Päivämäärä: Paikka: Scandic Tampere Station Kouluttajat: Antti Lavonen, Matti Hukari, Suvi Kuutti Osallistuja Riitta Saarentausta Jaakko Uusi Kakkuri Mikko Ekberg Turkka Salo Sari Riippi Sanna Raunila Reija Asikainen Raija Lillqvist Jyrki Auvinen Mervi Turunen Katja Tuomola Laura Liimatainen Päivi Kanerva Jenni Koivumaa Hiski Tiittanen Petteri Pinola Lotta Långström Jorma Niinimäki Sari Rytsölä Johanna Jokinen Sari Soikka Sirkku Aarinen Viivi Wanhalinna Katri Lunnas Yritys/organisaatio ISS Palvelut Oy ISS Palvelut Oy Fiblon Oy Ab HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI Saarioinen Oy Saarioinen Oy, Sahalahti Tetra Pak Production Oy Snellmanin Lihanjalostus Oy Kehittämispalvelut Auvinen Ky Valio Oy Metsä Board Oyj Vaissi Oy Oy Karl Fazer Ab, Fazer Mylly Elap Oy Pajuniemi Oy Osuuskunta Maitokolmio Pajuniemi Oy Keslog Oy Valio Oy Jokilaakson Juusto Oy Jokilaakson Juusto Oy V. HUKKANEN OY Atao Oy F.K.Trube Oy

2 Kimmo Rosenblad Jenni Haapiainen Päivi Auramo Harri Malviala Matti Ylitalo Pasi Jänisoja Petri Hanhineva Tarja Alhonen Tero Alvoittu Ulla Maija Olander Ville Haapanen Juha Sopanen Toni Jääskä Timo Hanhineva Teija Rutanen Jaana Laakso Miia Ylitalo Leena Hälinen Sanna Saari Linda Heinonen Hanna Manninen Sanna Mäkinen Merja Leikkainen Riitta Tynnilä Aulikki Lehtiö Huhtanen Suvi Kuutti Antti Lavonen Matti Hukari Salla Punkari Marcus Ahlroth Laura Tarhonen Noora Lehikoinen Anne Mari Honkavaara Porinleipä Oy/Sarpi Apetit Suomi Oy Rautakesko Oy Malviala Oy / Töysäläinen Malviala Oy / Töysäläinen Malviala Oy / Töysäläinen VIP Juicemaker Oy Metsä Tissue Oyj Metsä Tissue Oyj Stora Enso Oyj, Varkaus Mill Lerøy Finland Oy Lerøy Finland Oy Pouttu Oy Pouttu Oy Pouttu Oy Pyroll Pakkaukset KM Yhtymä Oy Wipak Oy Tapola Oy Tapola Oy Pentisol Oy Herkkumaa Oy SOK Marketkaupan ketjuohjaus Sachtleben Pigments Oy Lidl Suomi Ky Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland

3 Johdanto Kansainväliseen Yhteiskuntavastuun normistoon Matti Hukari, Tuotepäällikkö, Bureau Veritas Finland Yhteiskuntavastuun kolme ulottuvuutta Ympäristövastuu vastuu ympäristövaikutuksista Sosiaalinen vastuu vastuu muun muassa ihmisoikeuksista, työterveys- ja turvallisuusasioista, oikeudenmukaisista toimintatavoista Taloudellinen vastuu vastuu organisaation tuloksellisuudesta Bureau Veritas ASR MH

4 Yhteiskuntavastuun standardit ja suositukset AA1000 Global Reporting Initiative (GRI) ISAE 3000 UN Global Compact SA8000 OECD Guidelines on Corporate Behaviour EU Accounts Modernisation Directive Equator Principles UN Global Sullivan Principles BS8900:2006 ISO Bureau Veritas ASR MH Yhteiskuntavastuun raportointi Yhtiön ja sidosryhmien välinen kommunikaatio, jossa käsitellään taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää suorituskykyä Taloudellinen informaatio, kuten toimintakertomus ja tilinpäätös, jätetty pois TALOUDELLINEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖLLINEN Myynti Käyttökate Osingot Investoinnit Palkat Verotus Terveys Turvallisuus Sääntöjenrikkomistilanteet Onnettomuudet Ammattitaudit Työntekijöiden määrä Kasvihuonekaasut Jätteet Energia CFC:t Suunnittelemattomat päästöt Ongelmajätteet Yhteiskuntavastuun kirjanpidon kolme ulottuvuutta Bureau Veritas ASR MH

5 Yhteiskuntavastuuraportin ulkoinen varmennus ULKOINEN USKOTTAVUUS Sidosryhmät saatava vakuuttuneiksi siitä, että Raportti antaa rehellisen ja totuudenmukaisen kuvan yhtiön sosiaalisesta, ympäristöllisestä ja eettisestä toiminnasta Tämä on riippumattoman varmentamisen keskeisin syy Varmennuksen tarkoituksena on varmistaa, että Raportissa oleva informaatio on oikeaa ja että oikea informaatio päätyy Raporttiin Mitä GRI:ssä sanotaan varmentamisesta: Organisaation raportoinnin laatua, hyödyllisyyttä ja uskottavuutta voidaan parantaa käyttämällä riippumattomia verifikaatioprosesseja, jotka lisäävät raporttien tai niiden osien luotettavuutta ja kattavuutta. Yksityinen varmennus voi myös parantaa organisaation sekä sen johtamisjärjestelmissä ja prosesseissa käytetyn informaation laatua, hyödyllisyyttä ja uskottavuutta.. Bureau Veritas ASR MH Yhteiskuntavastuuraportin laatimisen mahdollisuudet

6 Varmentamisen yleisyys +2,500 yritystä maailmanlaajuisesti julkaisee yhteiskuntavastuuraportin Vain 26 yritystä vuonna 1992!!! 74% 250 Fortune top yrityksistä julkaisi vuonna 2012 (vrt. 45% vuonna 2002) 71% Maailman 500 suurimmasta yrityksestä julkaisee raportin FT500 Eniten Iso-Britanniassa ja Japanissa mutta Viime vuosina eniten yleistynyt Italiassa, Espanjassa, Kanadassa ja Ranskassa (2010 survey) 37% of fortune top 250 yritysten raporteista ulkoisesti varmennettu vuonna 2013 (vrt. 29% vuonna 2002) GRI mukaisesti raportteja on Suomessa julkaistu yli 110 kpl ja Ulkopuolisen toimesta todennettuja niistä on noin 20 kpl Because of the growing pressure for greater corporate accountability, I foresee the day when in addition to annual financial statements certified by independent accountants, corporations may be required to publish a social audit similarly certified. David Rockefeller, 1972 (Social Foresight, NYT) Bureau Veritas ASR MH Bureau Veritas, Kansainvälisiä varmennusasiakkaitamme Bureau Veritas ASR MH

7 Raportoinnin hyöty liiketoiminnalle Parempi maine sidosryhmäläisten ja muiden lukijoiden keskuudessa Keskeisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja hallitseminen Oivaltavia ja käytännöllisiä suosituksia yrityksen yhtesikuntavastuun-kysymysten hallinnan vahvuuksista, heikkouksista sekä kehityskohteista (mukaan lukien sidosryhmäläisten osallistuminen ja raportointiprosessi) Apua suorituskyvyn parantamiseen ja arvon luomiseen Kestävän kehityksen ja tulevaisuuden liiketoimintastrategian välisten yhteyksien ja erojen tunnistaminen Tiedon sisäinen luotettavuus ja käyttökelpoisuus päätöksenteon apuna Lisätty operatiivinen suorituskyky ja siihen liittyvät säästöt Sisäinen varmistus yhtiön statuksesta liittyen lakien asettamiin vaatimuksiin ja yhtiön sisäisiin standardeihin ja käytäntöihin. Mahdollisuus parantaa sääntöjen noudattamista eri kohteissa ja yrityksen eri osissa. Brändin arvonnousu, asiakkaiden houkutteleminen, parempi kilpailukyky ja markkinaosuus Maine ja brändin imago Corporate governance ja riskinhallinta Vähentynyt sääntelyvalvonta Parempi tuottavuus ja laatu Vähentyneet toimintakulut Sidosryhmäläisten mukaan saaminen Sektorikohtainen vertailujohtaminen Markkinointi ja asiakasuskollisuus Työntekijöiden houkutteleminen ja säilyttäminen SRI indeksit (Socially Responsible Investment) Pääoman saatavuus ja osakkeiden vakaus Lainsäädännön muutosten ennakointi Bureau Veritas ASR MH Tulosten ilmoittaminen Indikaattorit = Raportoinnin tulokset Taloudellisen vastuun tulokset Ympäristötulokset Henkilöstökäytäntöihin ja työoloihin liittyvät tulokset Ihmisoikeuksien noudattamiseen liittyvät tulokset (ml. Hankinta). Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tulokset Tuotevastuuseen liittyvät tulokset Bureau Veritas ASR MH

8 Bureau Veritas varmennus menetelmät Varmistusratkaisujen portfolio: Basic Verification Medium Assurance Advanced Assurance Tarkoituksena räätälöidä eri raportointiasiakkaille heidän raportointimalliinsa sopiva ratkaisu Kehitetty kokemuksen ja tämän hetkisen riippumattoman varmistamisen parhaan käytännön perusteella Perustuu kolmeen keskeisimpään raportointistandardiin ja suositukseen: ISAE 3000 GRI G4 AA1000 Assurance Standard (AS) Bureau Veritas ASR MH Raportointiohjeiston erot lyhyesti BASIC MEDIUM ADVANCED 1. Tiedon tarkkuus 1. Tiedon laatu 2. Keräämis-, analysointi- ja raportointiprosessit Tarkkuus Basic Verification + Saavutettavuus, Tasapaino, Selkeys, Vertailukelpoisuus, Luotettavuus, Oikea-aikaisuus ISAE 3000 GRI G4 GRI G4 AA1000 AS 1. Tiedon laatu 2. Raportointiprosessit 3. Raportin kokonaissisältö 4. Asiakkaan pinnan alla olevat systeemit, prosessit ja kompetenssit Medium Assurance + Olennaisuus, Vastaavuus, Sidosryhmäläisten mukaan ottaminen (ja Kattavuus) Bureau Veritas ASR MH

9 Yhteiskuntavastuuraportin varmennuksen toteutus Yhteiskuntavastuun varmentamisen Prosessi Varmennusprosessi Esitys Bureau Veritaksen yleisestä varmennuksen toteuttamisesta: Varmennustehtävän määrittely Varmennuksen suunnittelu ja sopiminen Varmennuksen Toteuttaminen / varmistusmenetelmät Prosessin jälkitarkastelu Riippumattoman varmennus-raportin toimittaminen. Johdon raportin toimittaminen Bureau Veritas ASR MH

10 Varmennustoimenpiteet Esimerkkejä varmennustoimenpiteistä Haastattelut Tietokantojen tutkiminen / systeemin testaus Visuaaliset havainnot Kolmannen osapuolen vahvistamat tiedot (esim. sidosryhmäläiset) Vahvistaminen yleisesti tiedossa olevan informaation / todisteiden perusteella (esim. internet) Muodollisissa sidosryhmien tapaamisissa läsnäolo Todisteiden tutkiminen kohteen ulkopuolella (toimistotyö) Bureau Veritas ASR MH OLENNAISUUS Raportissa tulisi käsitellä olennaisia asioita, eli toisin sanoen informaatiota, joka on keskeistä lukijoille, jotta he voivat tehdä päätöksiä organisaatioon ja sen toimintakykyyn liittyen Sen poisjättäminen tai väärin esittäminen vaikuttaisi sidosryhmäläisten ja muiden lukijoiden tulkintoihin, ymmärtämiseen, päätöksiin ja toimiin Olennaista kenelle? Sidosryhmäläisille, organisaatiolle itselleen tai molemmille Olennaiset seikat vaihtelevat organisaation, maan, sektorin, sidosryhmän, jne. mukaan AA osainen olennaisuustesti 1) Suorat taloudelliset vaikutukset 2) Menettelytapoihin liittyvä toimintakyky 3) Organisaation vertaisryhmänormit 4) Sidosryhmäläisten käyttäytyminen ja huolet 5) Yhteiskunnalliset normit Bureau Veritas ASR MH

11 Esimerkkejä olennaisista seikoista ÖLJY & KAASU TUPAKKA LÄÄKETEOLLISUUS Uusiutuva energia Biopolttoaineet CO 2 Energiaturvallisuus Öljyvuodot Terveys & Turvallisuus Kaasupäästöt Yhteisövaikutus Korruptio TALOUS Laiton kauppa Verotus Markkinointikeinot Nuorten polttamisen estäminen Haitta-aineiden vähentäminen Tupakointikiellot Ihmisoikeudet tupakanviljelyssä Ympäristöllinen vaikutus Immateriaaliomaisuus Eriävä hinnoittelu Lääkkeiden saatavuus R&D huomioimatta jääneille sairauksille Eläinkokeet Markkinointikeinot Ajoturvallisuus (myyntiedustajat) Tuottavuus ja innovaatiot Vastuullinen pankkitoiminta Vauraudenjako Projektirahoitus Mikro-luotot KIINTEISTÖT Energian käyttö Vihreän maan käyttö Yhteisön uudistaminen METSÄT Metsien hävittäminen & kestävyys Biodiversiteetti Maaoikeudet Bureau Veritas ASR MH Muutokset Yhteiskuntavastuuraportin tekstiin Varmentaja puuttuu kaikkiin tekstissä oleviin virheisiin tai virhelausumiin Me olemme tämän alan ainoa haluttu työnantaja Uskomme olevamme haluttu työnantaja Haluamme tulla halutuksi työnantajaksi Varmentajan lausunto Negatiivisessa muodossa Meidän mielestämme ja perustuen työhömme, mitään ei ole tullut tietoomme, joka osoittaisi, ettei raportointiasiakkaan väite YYY olisi todenmukainen. Positiivisessa muodossa Meidän mielestämme ja perustuen työhömme, raportointiasiakkaan väite YYY pitää paikkansa Bureau Veritas ASR MH

12 Bureau Veritas ASR MH

13 FSSC PAS 223:2011 Elintarvikepakkaus Tampere elintarviketurvallisuusseminaari Antti Lavonen - Copyright 2010 Bureau Veritas All rights reserved ISO standardit ISO 22000: Elintarviketurvallisuusjärjestelmä Vaatimukset kaikille elintarvikeketjun organisaatioille ISO/TS : Elintarviketurvallisuuden tukiohjelmat. Osa 1: Elintarvikkeiden valmistus ISO/TS : Elintarviketurvallisuuden tukiohjelmat. Osa 2: Ateriapalvelut ISO/TS : Elintarviketurvallisuuden tukiohjelmat. Osa 2: Elintarvikepakkausten valmistus ISO 22003: Vaatimukset sertifiointilaitoksille ISO 22004: Soveltamisohjeet ISO 22000:2005 ISO 22005: Jäljitettävyys ruoka- ja rehuketjussa Yleiset periaatteet ja perusvaatimukset järjestelmän rakentamiselle ja käyttöönotolle - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

14 FSSC Elintarvikepakkaus - Copyright 2010 Bureau Veritas All rights reserved FSSC Elintarvikepakkaus Sertifioitavan järjestelmän vaatimukset ovat: ISO 22000:2005 Vaatimukset kaikille elintarvikeketjun organisaatioille PAS 223:2011 (ISO :2013) Elintarvikepakkauksien tukiohjelmat ja vaatimukset suunnitelulle FSSC asettamat osan 1 liite 1 lisävaatimukset FSSC pakkausta voidaan soveltaa seuraaville tuoteryhmille: Muovit Paperi, pahvi, puu Metalli Lasi - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

15 FSSC Mikä on PAS 223:2011? PAS 223, is a Publicly Available Specification julkaisi BSI kesäkuu 2011 Tulee käyttää ISO järjestelmän kanssa Soveltuu kaikille elintarvike- ja juomapakkauksia valmistaville organisaatioille. Nykyisin ISO/TS Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala PAS223 (ISO/TS ) Vaatimukset - Copyright 2010 Bureau Veritas All rights reserved

16 ISO/TS Vaatimukset VAATIMUKSET Sisältö 1 Soveltamisala 2 Velvoittavat viittaukset 3 Termit ja määritelmät 4 Rakennusten rakenteet ja layout 5 Laitosten työskentely- ja muut tilat 6 Käyttöhyödykkeet ilma, energia, vesi 7 Jätteiden käsittely 8 Laitteiden kunnossapito ja puhdistettavuus 9 Materiaali- ja palveluiden hankinnan hallinta 10 Kontaminaatiot ja migraatio 11 Puhdistus 12 Tuhoeläintorjunta 13 Henkilökohtainen hygienia ja työtekijöiden sosiaalitilat 14 Uusiomassa, materiaalien kierrätys 15 Takaisinvedon menettely 16 Varastointi 17 Tuotetiedot / kuluttajien tietoisuus 18 Elintarvikepakkausten suojaaminen ulkopuolisilta uhilta 19 Elintarvikepakkausten suunnittelu ja kehittäminen Kirjallisuus - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO RAKENNUSTEN LAYOUT JA RAKENTEET 4.1 Yleiset vaatimukset Rakennukset pitää suunnitella, rakentaa ja huoltaa ruuan turvallisen tuotannon vaatimukset huomioiden Rakenteiden tulee kestää toiminnan aiheuttaman kulutuksen vaarantamatta turvallista tuotantoa 4.2 Ympäristö Ympäristön mahdolliset kontaminaatiolähteet tulee huomioida toiminnassa Mahdollisia kontaminaatiolähteitä pitää seurata määräajoin 4.3 Tehdaslaitoksen sijainti Tehdasalueen rajat pitää olla selkeät Alueelle pääsyä pitää kontrolloida Alueen tulee olla hyvin huollettu, kasvillisuus, viemärit ym. - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

17 ISO/TS Vaatimukset ISO TUOTANTOTILOJEN LAYOUT 1 (2) 5.1 Yleiset vaatimukset Kaikessa tulee huomioida kontaminaatioriskien minimoiminen 5.2 Sisäosien design, layout ja liikenteen mallinnus Ihmis-, tuote- ja materiaalivirtojen suunnitelussa huomioitava tilantarve ja erilaiset hygienia-alueet 5.3 Sisäosien rakenteet ja rajapinnat Oltava helposti puhdistettavia ja kestettävä käytettävät puhdistusmenetelmät 5.4 Laitteiden sijoittelu Huomioitava hygienia, puhdistettavuus, käytettävyys ja huollettavuus - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO TUOTANTOTILOJEN LAYOUT 2 (2) 5.5 Väliaikaiset ja liikuteltavat tilat ja myyntiautomaatit Erityisesti huomioitava mahdolliset tuhoeläinten suojapaikat 5.6 Varastot: lopputuote, raaka-aineet, pakkausmateriaalit, tuotannon apuaineet Rakenteiden on suojattava tuotteet pölyltä, kondensaatiolta, viemäröinneiltä, jätteiltä ja muilta kontaminaatioilta Oltava kuivat ja hyvin ilmastoidut, tarvittaessa lämpötilaa ja kosteutta tulee säätää ja seurata Raaka-aineet, puolivalmisteet ja lopputuotteet pystyttävä pitämään erillään, huomioitava erityisesti kemikaalit Lattiapinnat ja seinänvierustat oltava vapaat puhdistuksia varten Varastointi ulkona - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

18 ISO/TS Vaatimukset ISO KÄYTTÖHYÖDYKKEET ILMA, VESI, ENERGIA 1 (2) 6.1 Yleiset vaatimukset Tuotanto- ja varastotilojen putkistojen ja johtovetojen suunnittelussa ja asennuksessa minimoitava kontaminaatioriskit 6.2 Vesi Veden laadun vähimmäisvaatimukset tulee soveltaa käyttötarkoituksen mukaan: raaka-aineena tai suorassa kosketuksessa tuotteeseen, tuotteeseen epäsuorassa kontaktissa, kloorattu vesi, ei nautittavaksi kelpaava 6.3 Ilman laatu ja ilmastointi Yrityksen pitää määrittää vaatimukset tuotteissa raaka-aineena käytettävän ilman puhtaudelle, kosteudelle, lämpötilalle ja mikrobiologiselle laadulle Ilmastoinnin tulee olla riittävä poistamaan ylimääräinen kosteus, pölyt, hajut ja kuivaamaan siivouksen aiheuttama kosteus Ilma ei saa kiertää likaisilta alueilta puhtaille (paine-ero) ja laitteistot tulee olla helposti huollettavia - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO ISO HYÖDYKKEET ILMA, VESI, ENERGIA 2(2) 6.5 Paineilma ja kaasut Paineilma ja käytetyt kaasut eivät saa aiheuttaa kontaminaatioita: pöly, öljy, vesi ja migrobit 6.6 Valaistus Valaistuksen tulee olla riittävä, eivätkä materiaalit, laitteet tai tuotteet saa kontaminoitua valaistuksen rikkoutuessa - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

19 ISO/TS Vaatimukset ISO ISO JÄTTEIDEN KÄSITTELY 7.1 Yleiset vaatimukset Jätteiden käsittely tulee järjestää niin, ettei kontaminaatioriskiä muodostu 7.2 Säiliöt jätteille Selvästi merkittyjä, sijainti suunnitellulla aluella, helposti puhdistettavia, suljettavia (myös pidetty suljettuina) ja tarvittaessa lukittavia 7.3 Jätteiden hallinta ja jätehuolto Jätteet on tunnistettava, merkittävä ja hallittava, huom. tuotemerkkiin liittyvä hävittäminen (vaaditaan kirjanpito) 7.4 Lattiakaivot ja viemäriverkko Suunniteltava ja rakennettava niin, ettei kontaminaatioriskiä synny - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO LAITTEIDEN SOVELTUVUUS, PUHDISTUS JA HUOLTO 1 (2) 8.1 Yleiset vaatimukset Elintarvikkepakkausten tuotantolaitteissa tulee ottaa huomioon puhdistuksen, desinfioinnin ja kunnospidon vaatimukset 8.2 Hygieeninen suunnittelu Oltava joustava, helppopääsyinen, puhdistuksen kestävät pinnat, pesuvesien ohjaus, ilman kuolleita kulmia, (ISO 14159:2002 ja Pintojen oltava yhteensopivat tuotteen ja puhdistusaineiden kanssa 8.3 Pinnat suorassa kontaktissa elintarvikepakkausmateriaalin kanssa Oltava soveltuvia pakkausmateriaalien valmistukseen 8.4 Testaus ja monitorointi Mittalaitteiden tulee soveltua halutulle käyttöalueelle ja tarkkuudelle sekä olla säädettävissä/hallittavissa ja huollettavissa Seuranta ja hallinta tulee dokumentoida - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

20 ISO/TS Vaatimukset ISO LAITTEIDEN SOVELTUVUUS, PUHDISTUS JA HUOLTO 2 (2) 8.5 Kunnossapito ja ennakkohuolto Tulee olla ennakkohuolto-ohjelma, määrittää millä laitteilla ja miten elintarvikkeen turvallisuusriskejä hallitaan Kunnossapidossa tulee huolehtia ettei kontaminaatioriskiä muodostu, viereisille linjoille, laitteille huollon aikana tai sen jälkeen Kunnossapidon henkilöstö tulee kouluttaa ymmärtämään elintarviketurvallisuusriskien hallintaa Tulee olla käytäntö, miten laitteet vapautetaan käyttöön huollon jälkeen - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO ISO MATERIAALIEN JA PALVELUIDEN HANKINTA 9.1 Yleiset vaatimukset Materiaalien, palveluiden ja alihankinnan tulee täyttää asetetut vaaitukset turvallisille elintarvikepakkauksille, tulee testata määräajoin 9.2 Materiaalitoimittajien valinta ja hallinta Materiaalitoimittajien valintaan, hyväksymiseen ja seurantaan tulee olla määritelty menettely Tähän menettelyyn sisältyy toimittajien arviointi (toiminan laatu ->esim. auditoinnit / sertifointi, tuotteiden laatu -> analyysit, käyttävyys) 9.3 Materiaalien vastaanottotarkastukset Kuljetusvälineiden ja lastin kunto tulee tarkistaa ennen purkamista ja lastin purkamisen aikana, materiaalien vastaavuus sovittuihin spesifikaatioihin tulee tarkistaa, testata ja/tai varmentaa sekä dokumentoida, CoA/CoC, kierrätysmat. Poikkeavat materiaalit tulee käsitellä annettujen ohjeiden mukaan ja dokumentoida toimenpiteet Bulkkimateriaalien hallita - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

21 ISO/TS Vaatimukset ISO KONTAMINAATIOT JA MIGRAATIO 1 (2) 10.1 Yleistä Toimenpiteiden tulee ehkäistä, kontrolloida ja havaita mikrobiologiset, kemialliset, fysikaaliset ja allergeenien kontaminaatiot 10.2 Mikrobiologinen kontaminaatio Alueet, joilla ristikontaminaation vaara on olemassa, tulee tunnistaa ja eristämissuunnitelma toteuttaa 10.4 Fysikaalinen kontaminaatio Säännölliset tarkastukset ja määritellyt toimenpiteet tulee suorittaa valmistettaessa pisrtaloituvasta materiaalista pakkauksia (brittle material) Rikkoutuneet lasit tulee kirjata Potenttiaalisia lähteitä ovat: puumateriaalit (lavat), työkalut, erillaiset tiivisteet, henkilökunnan suojavaatetus, hiukset ja suojaimet, raaka-aineiden pakkausmateriaalit, tuotteiden pakkausmateriaalit ym. - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO KONTAMINAATIOT JA MIGRAATIO 2 (2) 10.4 Kemiallinen kontaminaatio Vain hyväksyttyjä kemikiaaleja voidaan käyttää Rekisteri vaarallisista materiaaleista 10.5 Kemikaalien migraatio Tulee estää/hallita kemiallinen migraatio painetuissa ja pinnotetuissa pakkausmateriaaleissa Lopputuotteen pakkausmateriaalit, esim. lava, ei saa aiheuttaa migraatiovaaraa 10.6 Allergeenien hallinta Mahdolliset allergeenit tulee hallita, esim painomusteista tai öljyistä - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

22 ISO/TS Vaatimukset ISO Puhdistus 11.1 Yleistä Käytännöt ja tulokset tulee kirjata ja varmentaa sekä tehokkuus jatkuvasti mitata 11.2 Puhdistusaineet ja välineet Aineiden ja/tai välineiden tulee olla käyttötarkoitukseen sopivia, hyväksyttyjä, säilytettävä erillään sekä puhdistettavissa ja huollettavissa 11.3 Puhdistus ja sanitointi ohjelmat Organisaation tulee julkistaa ja vahvistaa ohjelmat (alue, vastuut, metodit, seuranta) 11.4 Puhdistusohjelman tehokkuuden seuranta Seurannalla tulee taata toiminnan sopivuus ja tehokkuus - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO TUHOLAISTORJUNTA 1 (2) 12.1 Yleiset vaatimukset Toiminnassa tulee ottaa huomioon tuhoeläinten pesiytymistä ja lisääntymistä ehkäisevät toimenpiteet, tarkasteltava tehokkuus määräajoin 12.2 Tuholaistorjunta ohjelma Ohjelma tulee olla kirjattu ja organisaatiolla pitää olla nimetty vastuuhenkilö Suoritetaan itse tai ostopalveluna 12.3 Ennakoivat toimenpiteet Rakenteiden kunnon tulee tukea tuholaistorjunnan tavoitteita 12.4 Suojapaikat ja loistartunnat Toimenpiteillä tulee minimoida tuhoeläinten ravinnon ja veden saanti Saastuneen materiaalin mahdollinen ristikontaminaatioriski pitää estää - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

23 ISO/TS Vaatimukset ISO TUHOLAISTORJUNTA 2 (2) 12.5 Tarkkailu ja havainnointi Torjuntaohjelman tulee sisältää kartta detektorien ja loukkujen sijainti riskipisteissä, miksi, mitä, miten ja kuinka usein havainnoidaan 12.6 Tuholaisten hävittäminen Torjunta tulee suorittaa mahdollisimman nopeasti havainnosta, ammattitaitoisen henkilön suorittamana sallituilla menetelmillä, toimenpiteet kirjataan - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO HENKILÖSTÖN HYGIENIA JA SOSIAALITILAT 1(2) 13.1 Yleiset vaatimukset Henkilöstön hygieniasäännöt tulee kirjata ja tiedottaa, myös vierailijoille Tehokkuutta tarkkailtava ajoittain 13.2 Henkilöstön pukuhuone- ja wc-tilat Tilojen tulee olla riittävät, käyttöön sopivat ja oikein sijoitetut (suositus EI KÄSIHANOJA) 13.3 Henkilöstön ruokailu- ja taukotilat Tilat eivät saa aiheuttaa ristikontaminaation riskiä 13.4 Työ- ja suojavaatteet Vaatteiden tulee olla tarkoituksenmukaiset, riittävän hygieeniset, ja niiden käyttö sovittua Huomioitava kontaminaatioriskit: hiukset, hikoilu ym. - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

24 ISO/TS Vaatimukset ISO HENKILÖSTÖN HYGIENIA JA SOSIAALITILAT 2(2) 13.5 Terveydentila Soveltuvuus työhön tulee varmentaa ennen töiden alkua, myös vierailijat Lain sallimissa rajoissa työtekijöiden tulee informoida sairauksista työnantajalle, koskee myös vierailijoita ja alihankkijoita 13.7 Henkilöstön siisteys Henkilöstön tulee noudattaa annettuja hygieniaohjeita (esim. käsienpesu aloitettaessa, WC jälkeen ja kontaminoituneen materiaalin koskettelun) 13.8 Henkilöstön käyttäytyminen Tupakointi, purukumi, ruokailu määrätyillä alueila, minimoida korujen käytön riskit Lääkkeiden ja savukkeiden hallussapiot vain määrätyillä alueilla Kynsilakka, tekokynnet ja tekoripset ovat kiellettyjä, ei kynää korvan takana Ei likaisia siviilivaatteita vaatekaapissa, ei säilytetä tuotannon työkaluja vaatekaapissa - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO ISO TUOTTEIDEN UUDELLEEKÄYTTÖ TUOTANNOSSA 14.1 Yleiset vaatimukset Uusiokäyttö ei saa vaarantaa tuoteturvallisuutta 14.2 Varastointi, tunnistettavuus ja jäljitettävyys Varastoitu uusiomateriaali ei saa kontaminoitua Käsittelyn pitää olla dokumentoitua ja jäljitettävää Materiaalin tulee olla luokiteltua käyttötarkoituksen mukaan 14.3 Uusiomateriaalin käyttö Käytön tulee olla ohjeistettua, kirjattua ja jäljitettävää Käsittely ei saa aiheuttaa muutakaan kontaminaatiriskiä Tallenteet vaatimusten täyttymisen kelpuutuksesta - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

25 ISO/TS Vaatimukset ISO TAKAISINVETO KÄYTÄNNÖT 15.1 Yleiset vaatimukset Tulee olla järjestelmä, jolla epäkelpo tuote voidaan tunnistaa, paikallistaa ja poistaa tarvittavista toimitusketjun osista Tehokkuutta tarkkailtava ajoittain 15.2 Tuotteen takaisinvedon vaatimukset Tulee olla lista niistä kontakteista, joihin otetaan yhteyttä takaisinvedon yhteydessä, sertifiointilaitos, asiakkaat, oma organisaatio, toimittajat, viranomaiset Takaisinvedon yhteydessä vastaavien samaan aikaan valmistettujen tuotteiden turvallisuus pitää myös varmentaa - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO ISO VARASTOINTI 16.1 Yleiset vaatimukset Materiaalit ja raaka-aineet tulee varastoida puhtaassa, kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa suojassa pölyltä, kondensoitumiselta, kaasuilta, hajuilta ja muilta kontaminaatiolähteiltä 16.2 Varastoinnin vaatimukset Varaston lämpötila, kosteus ja muut ympäristön olosuhteet tulee kontrolloida tehokkaasti ottaen huomioon varastoitavien tuotteiden vaatimukset Jätteet ja kemikaalit tulee varastoida erikseen FEFO FIFO 16.3 Kulkuneuvot, kuljetusvälineet ja kontit/säiliöt Kuljetusvälineiden tulee täyttää asetetut vaatimukset puhtauden, olosuhteiden ja olosuhteiden hallinnan suhteen, hallinnasta oltava dokumentaatio Puhdistus- ja kuljetusohjeet, tarkastukset ennen lastaamista - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

26 ISO/TS Vaatimukset ISO ISO ELINTARVIKEPAKKAUSTEN TIEDOT JA KULUTTAJIEN TIETOISUUS Tulee olla menetelmä, millä varmistetaan painetun pakkausmateriaalien tekstien oikeellisuus, koko painatusprosessin hallinta Vanhentuneen painomateriaalin hallinta, - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset 18. ELINTARVIKEPAKKAUSTEN SUOJAAMINEN ULKOPUOLISILTA UHKILTA 18.1 Yleiset vaatimukset Yrityksen tulee arvioida kuinka suuri on sabotaasin, vandalismin tai terrorismin uhka tuoteturvallisuudelle Tehokkuutta tarkkailtava ajoittain 18.2 Kulunvalvonta Tuotantolaitoksen riskialueet tulee tunnistaa, kartoittaa ja varustaa kulunvalvonnan kontrollilla - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

27 ISO/TS Vaatimukset 19. ELINTARVIKEPAKKAUSTEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 19.1 Yleiset vaatimukset Suunnittelussa tulee tunnistaa kaikki asiakas- ja viranomaisvatimukset Tehokkuutta tarkkailtava ajoittain 19.2 Kommunikaatio ja muutosten hallinta Kommunikaatio ja muutokset (asiakas, materiaalit, valmistusteknologia ym.) tulee hallita 19.3 Suunnittelu Pakkauksen suunnittelusta tulee olla riittävä dokumentaatio, raaka-aineet, prosessi, migraatiotestaukset ym. Tulee tietää pakkauksen käyttötarkoitus 19.4 Spesifiakktiot Spesifikaatioiden tulee täyttää omat ja asiakkaiden vaatimukset, pitää sisältää elintarviketurvallisuuden kannalta merkittävät tiedot 19.5 Prosessin kelpuutus Valmistusprosessi tulee kelpuuttaa, osoitetaan kyky tehdä sovittua ja suunniteltua tuotetta - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala Lisävaatimukset FSSC part 1, versio 3, liite 1 - Copyright 2010 Bureau Veritas All rights reserved

28 Lisävaatimukset Palveluiden spesifikaatiot (vaatimukset) Kaikki käytetyt palvelut(käyttöhyödykkeet, logistiikka, kunnossapito, siivous ) joilla on vaikutusta elintarviketurvallisuuteen: Pitää olla määritellyt vaatimukset Pitää olla dokumentoituna siinä laajuudessa, minkä vaaranarviointi edellyttää Pitää hallita ISO/TS (kohta 9) mukaan Elintarviketurvallisuusperiaatteita soveltavan henkilöstön ohjaus Henkilöstön tehokas ohjaus / koulutus, jotka ovat tekemisissä elintarviketurvallisuuden periaatteiden ja käytännön kansa - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala Lisävaatimukset Säätelevät erityisvaatimukset Pitää varmistaa, että materiaalit täyttävät kaikki asetetut vaatimukset, lainsäädäntä ym. FSSC:n auditoinnit (Integrity Program) CB:n toimintaa voidaan auditoida GFSI:n periaatteiden mukaan Management of input (testaustulosten hallinta): testaus ISO mukaan Elintarviketurvallisuudelle kriittiset analyysit tulee tehdä ISO17025 tai vastaavien periaatteiden mukaan. - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

ISO 9001 ja ISO 14001 muutokset. 10.9.2015, Rantasipi Airport Congress Center

ISO 9001 ja ISO 14001 muutokset. 10.9.2015, Rantasipi Airport Congress Center ISO 9001 ja ISO 14001 muutokset 10.9.2015, Rantasipi Airport Congress Center ISO/FDIS 9001 ja 14001 Henry Stolt Bureau Veritas Lead Auditor ISO International Organization for Standardization ISO organisaatio

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus. 15.12.2015 Mira Saksi H&S Manager, Vaisala OYj

ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus. 15.12.2015 Mira Saksi H&S Manager, Vaisala OYj ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus 15.12.2015 Mira Saksi H&S Manager, Vaisala OYj ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus 15.12.2015 Yleistä ISO 45001 standardista Yhteneväisyydet ja erot muihin ISO johtamisjärjestelmästandardeihin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA!

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! Tilaisuuden tavoite Esitellä standardin ISO 14001 uudistamisen tausta tavoitteet aikataulu Esitellä uudistuksen tuomat keskeiset muutokset uusi rakenne

Lisätiedot

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Tuoteturvallisuus keskiössä Hyvät hygieniakäytännöt ovat osa jatkuvaa laadunvarmistustamme. Nordzucker panostaa työympäristön puhtauteen kaikissa tuotanto-, pakkaus-

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu?

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laatupäällikkö Anna-Maija Haapala osastonylilääkäri, dosentti Fimlab Laboratoriot Oy STANDARDI 15189 (2012) Suomennos standardista

Lisätiedot

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES)

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES) 4.12.2007 / Versio 1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiavaltaisen teollisuuden ja energian tuotannon toimenpideohjelmien

Lisätiedot

Yksityisen ja viranomaisen välinen yhteistyö elintarvikeyritysten laatusertifikaattien osalta.

Yksityisen ja viranomaisen välinen yhteistyö elintarvikeyritysten laatusertifikaattien osalta. Yksityisen ja viranomaisen välinen yhteistyö elintarvikeyritysten laatusertifikaattien osalta. Laatusertifikaatit osaksi elintarvikevalvontaa - Seminaari 29.9.2015 Bureau Veritas Certification Finland,

Lisätiedot

Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät

Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät HUOM. Vakiotekstiehdotuksissa olevan XXX:n paikalle sijoitetaan kyseisen

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä?

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä? Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Omavalvonnan arviointilomake Elintarvikealan toimijan nimi: Osoite: Puhelinnumero: Arvioinnin päivämäärä ja osallistujat: Arviointiraportin laatija

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

EnergiaTehokkuusJärjestelmän. sisältö ja käyttöönotto yrityksissä

EnergiaTehokkuusJärjestelmän. sisältö ja käyttöönotto yrityksissä EnergiaTehokkuusJärjestelmän sisältö ja käyttöönotto yrityksissä JaPa2 työryhmä EVT energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Page 1 Esityksen sisältö Toimeksianto ja tausta EnergiaTehokkuusJärjestelmän

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

Miten innovointia tehdään Euroopassa

Miten innovointia tehdään Euroopassa klo 15.45-16.15 Miten innovointia tehdään Euroopassa - olisiko standardin EN16555 soveltamisesta hyötyä Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Euroopan innovaatio keskittymät 3 Eurooopan ICT keskittymät

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

Energiatehokkuusjärjestelmä:2014 (ETJ + ) Energy Efficiency System:2014 (EES + )

Energiatehokkuusjärjestelmä:2014 (ETJ + ) Energy Efficiency System:2014 (EES + ) Energiatehokkuusjärjestelmä:2014 (ETJ + ) Energy Efficiency System:2014 (EES + ) Päivitetty 24.3.2015 Energiatehokkuusjärjestelmä:2014 (ETJ + ) Energy Efficiency System:2014 (EES + ) Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Akkreditointi menestyksen takeena

Akkreditointi menestyksen takeena Akkreditointi menestyksen takeena VANK seminaari 14.6.2013 Säätytalo, Helsinki Dos. Jaakko-Juhani Himberg Akkreditointiasiain valtuuskunnan pj JJH VANK-seminaari 14.6.2013 1 Strategian määritelmiä (Mantere

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä Mitä laatu on Deming (1940): asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun avulla Edwards (1968): kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet Akyama (1991): se, mikä toteuttaa ostajan tarpeet Mikel

Lisätiedot

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet Yleisesittely Julkaisutilaisuus 12.6.2014 Teknologiajohtaja Aki Siponen, Microsoft Oy SFS-ISO/IEC 27002:2013 tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 atakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 Kokemäenjokilaakson kky Pohjois-atakunnan kky Kokemäenjokilaakson mmattiopisto Kokemäki Kokemäenjokilaakson mmattiopisto

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu PÄTEVYYSVAATIMUKSET ISO/IEC 17043:2010, Conformity assessment General requirements for

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö Myymälän omavalvontasuunnitelma Päiväys: Laatija: YMPÄRISTÖPALVELUT Toiminta-alue: Akaa, Urjala, Valkeakoski Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Ekotehokkuuden Check List

Ekotehokkuuden Check List Ekotehokkuuden Check List Käyttötarkoitus: Työkalu ekotehokkuuden elementtien soveltuvuuden arviointiin ja käyttöönottoon 1(12) 1. Yleiset ympäristösuorituskyvyn tavoitteet a) Osapuolten (omistaja ja käyttäjä)

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas

Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas Pienmeijeripäivät Johanna Aho, Hämeen ammatti-instituutti Sivu 2 Hyvät käytännöt toiminnassa Parantavat ja kehittävät - yrityksen tuotteiden

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen /

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen / Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen Akkreditointi vuodesta 1993 Väkiviinan ja alkoholia sisältävien juomien ja teknokemiallisten tuotteiden kemiallinen testaus 34 akkreditoitua

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013.

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013. AEO-Toimijapäivä Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013 Sami Hyytiäinen Johdanto Turvallisuus ja vaarattomuus toimitusketjussa Kuljetusketjun

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

Kestävä globaali talous

Kestävä globaali talous Kestävä globaali talous Johtaminen 2020 Next Best Practices seminaari Keski-Suomen kauppakamari 10.5.2012 Tuula Pohjola Crnet Oy 11.5.2012 Copyright Crnet Oy 1 Eettistä tehokkuutta Tuula Pohjola TkT Erityisala

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Näkökulma Esityksen näkökulma lähes puhtaasti viranomaisnäkökulma, viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Anne Fagerlund 18.1.2012 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004, 3 art. Virallisen valvonnan järjestämistä

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika 1/5 OHJEISTETTU MALLIPOHJA OMAVALVONTASUUNNITELMA Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä Hyväksymisaika Hukkanen Tuija Juotasniemi Pentti Oikarinen Helena 2006/2007 2/5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta Konsernijohdon vastuulla

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

TIETOTURVA- POLITIIKKA

TIETOTURVA- POLITIIKKA TIETOTURVA- POLITIIKKA Kaupunginhallitus 3.9.2013 216 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1. JOHDANTO... 3 2. KATTAVUUS... 3 3. TIETOTURVA... 3 4. TIETOTURVATYÖ... 4 5. ORGANISOINTI JA VASTUUT...

Lisätiedot

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus 1 Energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU energiansäästötavoite on yksi EU:n vuodelle 2020 20/20/20 tavoitteista, joista kaksi muuta ovat kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi

Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi painotalossa Anu Aurassalo Insinöörityöseminaari 14.5.2009 Metropolia AMK Edita lyhyesti Konsernin päätoimialat: markkinointiviestinnän tuotantopalvelut, graafisen

Lisätiedot

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa 1 Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden

Lisätiedot

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt. erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.fi ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Markkinariskit Markkinariskit

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Sanna Ström Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullisuuden toteuttaminen yrityksessä Johdon sitoutuminen Päätöksentekoprosessit

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Yritysvastuun johtaminen

Yritysvastuun johtaminen Yritysvastuun johtaminen Yritysvastuu mahdollisuus ja riski Hyvin hoidettu yritysvastuu on mahdollisuus: Myönteistä julkisuutta ja nostetta yritykselle ja tuotteille Houkutteleva työnantaja, sopimuskumppani

Lisätiedot

Kestävä Kerava -konsultointi. Julia 2030 -yhteisseminaari Jussi Nikula Gaia Consulting Oy 12.4.2010

Kestävä Kerava -konsultointi. Julia 2030 -yhteisseminaari Jussi Nikula Gaia Consulting Oy 12.4.2010 Kestävä Kerava -konsultointi Julia 2030 -yhteisseminaari Jussi Nikula Gaia Consulting Oy 12.4.2010 1 Gaia lyhyesti Liiketoiminnan periaatteet Kestävät ratkaisut Syvällistä ja monialaista asiantuntemusta

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009 ELINTARVIKKEIDEN PAKKAAMINEN 10 OV pakkaa elintarvikkeita ja käsittelee pakkausmateriaaleja ottaen huomioon pakkaamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat ja elintarvikepakkausten tehtävät seuraa pakattavan

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Tämä esite on tarkoitettu SUCROS Oy:n henkilöstölle, ulkopuoliselle työvoimalle, vieraille sekä muille henkilöille, jotka

Lisätiedot