HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI. Katja Tuomola. Metsä Board Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI. Katja Tuomola. Metsä Board Oyj"

Transkriptio

1 Bureau Veritas Finland Elintarviketurvallisuusseminaari Päivämäärä: Paikka: Scandic Tampere Station Kouluttajat: Antti Lavonen, Matti Hukari, Suvi Kuutti Osallistuja Riitta Saarentausta Jaakko Uusi Kakkuri Mikko Ekberg Turkka Salo Sari Riippi Sanna Raunila Reija Asikainen Raija Lillqvist Jyrki Auvinen Mervi Turunen Katja Tuomola Laura Liimatainen Päivi Kanerva Jenni Koivumaa Hiski Tiittanen Petteri Pinola Lotta Långström Jorma Niinimäki Sari Rytsölä Johanna Jokinen Sari Soikka Sirkku Aarinen Viivi Wanhalinna Katri Lunnas Yritys/organisaatio ISS Palvelut Oy ISS Palvelut Oy Fiblon Oy Ab HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI Saarioinen Oy Saarioinen Oy, Sahalahti Tetra Pak Production Oy Snellmanin Lihanjalostus Oy Kehittämispalvelut Auvinen Ky Valio Oy Metsä Board Oyj Vaissi Oy Oy Karl Fazer Ab, Fazer Mylly Elap Oy Pajuniemi Oy Osuuskunta Maitokolmio Pajuniemi Oy Keslog Oy Valio Oy Jokilaakson Juusto Oy Jokilaakson Juusto Oy V. HUKKANEN OY Atao Oy F.K.Trube Oy

2 Kimmo Rosenblad Jenni Haapiainen Päivi Auramo Harri Malviala Matti Ylitalo Pasi Jänisoja Petri Hanhineva Tarja Alhonen Tero Alvoittu Ulla Maija Olander Ville Haapanen Juha Sopanen Toni Jääskä Timo Hanhineva Teija Rutanen Jaana Laakso Miia Ylitalo Leena Hälinen Sanna Saari Linda Heinonen Hanna Manninen Sanna Mäkinen Merja Leikkainen Riitta Tynnilä Aulikki Lehtiö Huhtanen Suvi Kuutti Antti Lavonen Matti Hukari Salla Punkari Marcus Ahlroth Laura Tarhonen Noora Lehikoinen Anne Mari Honkavaara Porinleipä Oy/Sarpi Apetit Suomi Oy Rautakesko Oy Malviala Oy / Töysäläinen Malviala Oy / Töysäläinen Malviala Oy / Töysäläinen VIP Juicemaker Oy Metsä Tissue Oyj Metsä Tissue Oyj Stora Enso Oyj, Varkaus Mill Lerøy Finland Oy Lerøy Finland Oy Pouttu Oy Pouttu Oy Pouttu Oy Pyroll Pakkaukset KM Yhtymä Oy Wipak Oy Tapola Oy Tapola Oy Pentisol Oy Herkkumaa Oy SOK Marketkaupan ketjuohjaus Sachtleben Pigments Oy Lidl Suomi Ky Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland Bureau Veritas Certification Finland

3 Johdanto Kansainväliseen Yhteiskuntavastuun normistoon Matti Hukari, Tuotepäällikkö, Bureau Veritas Finland Yhteiskuntavastuun kolme ulottuvuutta Ympäristövastuu vastuu ympäristövaikutuksista Sosiaalinen vastuu vastuu muun muassa ihmisoikeuksista, työterveys- ja turvallisuusasioista, oikeudenmukaisista toimintatavoista Taloudellinen vastuu vastuu organisaation tuloksellisuudesta Bureau Veritas ASR MH

4 Yhteiskuntavastuun standardit ja suositukset AA1000 Global Reporting Initiative (GRI) ISAE 3000 UN Global Compact SA8000 OECD Guidelines on Corporate Behaviour EU Accounts Modernisation Directive Equator Principles UN Global Sullivan Principles BS8900:2006 ISO Bureau Veritas ASR MH Yhteiskuntavastuun raportointi Yhtiön ja sidosryhmien välinen kommunikaatio, jossa käsitellään taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää suorituskykyä Taloudellinen informaatio, kuten toimintakertomus ja tilinpäätös, jätetty pois TALOUDELLINEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖLLINEN Myynti Käyttökate Osingot Investoinnit Palkat Verotus Terveys Turvallisuus Sääntöjenrikkomistilanteet Onnettomuudet Ammattitaudit Työntekijöiden määrä Kasvihuonekaasut Jätteet Energia CFC:t Suunnittelemattomat päästöt Ongelmajätteet Yhteiskuntavastuun kirjanpidon kolme ulottuvuutta Bureau Veritas ASR MH

5 Yhteiskuntavastuuraportin ulkoinen varmennus ULKOINEN USKOTTAVUUS Sidosryhmät saatava vakuuttuneiksi siitä, että Raportti antaa rehellisen ja totuudenmukaisen kuvan yhtiön sosiaalisesta, ympäristöllisestä ja eettisestä toiminnasta Tämä on riippumattoman varmentamisen keskeisin syy Varmennuksen tarkoituksena on varmistaa, että Raportissa oleva informaatio on oikeaa ja että oikea informaatio päätyy Raporttiin Mitä GRI:ssä sanotaan varmentamisesta: Organisaation raportoinnin laatua, hyödyllisyyttä ja uskottavuutta voidaan parantaa käyttämällä riippumattomia verifikaatioprosesseja, jotka lisäävät raporttien tai niiden osien luotettavuutta ja kattavuutta. Yksityinen varmennus voi myös parantaa organisaation sekä sen johtamisjärjestelmissä ja prosesseissa käytetyn informaation laatua, hyödyllisyyttä ja uskottavuutta.. Bureau Veritas ASR MH Yhteiskuntavastuuraportin laatimisen mahdollisuudet

6 Varmentamisen yleisyys +2,500 yritystä maailmanlaajuisesti julkaisee yhteiskuntavastuuraportin Vain 26 yritystä vuonna 1992!!! 74% 250 Fortune top yrityksistä julkaisi vuonna 2012 (vrt. 45% vuonna 2002) 71% Maailman 500 suurimmasta yrityksestä julkaisee raportin FT500 Eniten Iso-Britanniassa ja Japanissa mutta Viime vuosina eniten yleistynyt Italiassa, Espanjassa, Kanadassa ja Ranskassa (2010 survey) 37% of fortune top 250 yritysten raporteista ulkoisesti varmennettu vuonna 2013 (vrt. 29% vuonna 2002) GRI mukaisesti raportteja on Suomessa julkaistu yli 110 kpl ja Ulkopuolisen toimesta todennettuja niistä on noin 20 kpl Because of the growing pressure for greater corporate accountability, I foresee the day when in addition to annual financial statements certified by independent accountants, corporations may be required to publish a social audit similarly certified. David Rockefeller, 1972 (Social Foresight, NYT) Bureau Veritas ASR MH Bureau Veritas, Kansainvälisiä varmennusasiakkaitamme Bureau Veritas ASR MH

7 Raportoinnin hyöty liiketoiminnalle Parempi maine sidosryhmäläisten ja muiden lukijoiden keskuudessa Keskeisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja hallitseminen Oivaltavia ja käytännöllisiä suosituksia yrityksen yhtesikuntavastuun-kysymysten hallinnan vahvuuksista, heikkouksista sekä kehityskohteista (mukaan lukien sidosryhmäläisten osallistuminen ja raportointiprosessi) Apua suorituskyvyn parantamiseen ja arvon luomiseen Kestävän kehityksen ja tulevaisuuden liiketoimintastrategian välisten yhteyksien ja erojen tunnistaminen Tiedon sisäinen luotettavuus ja käyttökelpoisuus päätöksenteon apuna Lisätty operatiivinen suorituskyky ja siihen liittyvät säästöt Sisäinen varmistus yhtiön statuksesta liittyen lakien asettamiin vaatimuksiin ja yhtiön sisäisiin standardeihin ja käytäntöihin. Mahdollisuus parantaa sääntöjen noudattamista eri kohteissa ja yrityksen eri osissa. Brändin arvonnousu, asiakkaiden houkutteleminen, parempi kilpailukyky ja markkinaosuus Maine ja brändin imago Corporate governance ja riskinhallinta Vähentynyt sääntelyvalvonta Parempi tuottavuus ja laatu Vähentyneet toimintakulut Sidosryhmäläisten mukaan saaminen Sektorikohtainen vertailujohtaminen Markkinointi ja asiakasuskollisuus Työntekijöiden houkutteleminen ja säilyttäminen SRI indeksit (Socially Responsible Investment) Pääoman saatavuus ja osakkeiden vakaus Lainsäädännön muutosten ennakointi Bureau Veritas ASR MH Tulosten ilmoittaminen Indikaattorit = Raportoinnin tulokset Taloudellisen vastuun tulokset Ympäristötulokset Henkilöstökäytäntöihin ja työoloihin liittyvät tulokset Ihmisoikeuksien noudattamiseen liittyvät tulokset (ml. Hankinta). Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tulokset Tuotevastuuseen liittyvät tulokset Bureau Veritas ASR MH

8 Bureau Veritas varmennus menetelmät Varmistusratkaisujen portfolio: Basic Verification Medium Assurance Advanced Assurance Tarkoituksena räätälöidä eri raportointiasiakkaille heidän raportointimalliinsa sopiva ratkaisu Kehitetty kokemuksen ja tämän hetkisen riippumattoman varmistamisen parhaan käytännön perusteella Perustuu kolmeen keskeisimpään raportointistandardiin ja suositukseen: ISAE 3000 GRI G4 AA1000 Assurance Standard (AS) Bureau Veritas ASR MH Raportointiohjeiston erot lyhyesti BASIC MEDIUM ADVANCED 1. Tiedon tarkkuus 1. Tiedon laatu 2. Keräämis-, analysointi- ja raportointiprosessit Tarkkuus Basic Verification + Saavutettavuus, Tasapaino, Selkeys, Vertailukelpoisuus, Luotettavuus, Oikea-aikaisuus ISAE 3000 GRI G4 GRI G4 AA1000 AS 1. Tiedon laatu 2. Raportointiprosessit 3. Raportin kokonaissisältö 4. Asiakkaan pinnan alla olevat systeemit, prosessit ja kompetenssit Medium Assurance + Olennaisuus, Vastaavuus, Sidosryhmäläisten mukaan ottaminen (ja Kattavuus) Bureau Veritas ASR MH

9 Yhteiskuntavastuuraportin varmennuksen toteutus Yhteiskuntavastuun varmentamisen Prosessi Varmennusprosessi Esitys Bureau Veritaksen yleisestä varmennuksen toteuttamisesta: Varmennustehtävän määrittely Varmennuksen suunnittelu ja sopiminen Varmennuksen Toteuttaminen / varmistusmenetelmät Prosessin jälkitarkastelu Riippumattoman varmennus-raportin toimittaminen. Johdon raportin toimittaminen Bureau Veritas ASR MH

10 Varmennustoimenpiteet Esimerkkejä varmennustoimenpiteistä Haastattelut Tietokantojen tutkiminen / systeemin testaus Visuaaliset havainnot Kolmannen osapuolen vahvistamat tiedot (esim. sidosryhmäläiset) Vahvistaminen yleisesti tiedossa olevan informaation / todisteiden perusteella (esim. internet) Muodollisissa sidosryhmien tapaamisissa läsnäolo Todisteiden tutkiminen kohteen ulkopuolella (toimistotyö) Bureau Veritas ASR MH OLENNAISUUS Raportissa tulisi käsitellä olennaisia asioita, eli toisin sanoen informaatiota, joka on keskeistä lukijoille, jotta he voivat tehdä päätöksiä organisaatioon ja sen toimintakykyyn liittyen Sen poisjättäminen tai väärin esittäminen vaikuttaisi sidosryhmäläisten ja muiden lukijoiden tulkintoihin, ymmärtämiseen, päätöksiin ja toimiin Olennaista kenelle? Sidosryhmäläisille, organisaatiolle itselleen tai molemmille Olennaiset seikat vaihtelevat organisaation, maan, sektorin, sidosryhmän, jne. mukaan AA osainen olennaisuustesti 1) Suorat taloudelliset vaikutukset 2) Menettelytapoihin liittyvä toimintakyky 3) Organisaation vertaisryhmänormit 4) Sidosryhmäläisten käyttäytyminen ja huolet 5) Yhteiskunnalliset normit Bureau Veritas ASR MH

11 Esimerkkejä olennaisista seikoista ÖLJY & KAASU TUPAKKA LÄÄKETEOLLISUUS Uusiutuva energia Biopolttoaineet CO 2 Energiaturvallisuus Öljyvuodot Terveys & Turvallisuus Kaasupäästöt Yhteisövaikutus Korruptio TALOUS Laiton kauppa Verotus Markkinointikeinot Nuorten polttamisen estäminen Haitta-aineiden vähentäminen Tupakointikiellot Ihmisoikeudet tupakanviljelyssä Ympäristöllinen vaikutus Immateriaaliomaisuus Eriävä hinnoittelu Lääkkeiden saatavuus R&D huomioimatta jääneille sairauksille Eläinkokeet Markkinointikeinot Ajoturvallisuus (myyntiedustajat) Tuottavuus ja innovaatiot Vastuullinen pankkitoiminta Vauraudenjako Projektirahoitus Mikro-luotot KIINTEISTÖT Energian käyttö Vihreän maan käyttö Yhteisön uudistaminen METSÄT Metsien hävittäminen & kestävyys Biodiversiteetti Maaoikeudet Bureau Veritas ASR MH Muutokset Yhteiskuntavastuuraportin tekstiin Varmentaja puuttuu kaikkiin tekstissä oleviin virheisiin tai virhelausumiin Me olemme tämän alan ainoa haluttu työnantaja Uskomme olevamme haluttu työnantaja Haluamme tulla halutuksi työnantajaksi Varmentajan lausunto Negatiivisessa muodossa Meidän mielestämme ja perustuen työhömme, mitään ei ole tullut tietoomme, joka osoittaisi, ettei raportointiasiakkaan väite YYY olisi todenmukainen. Positiivisessa muodossa Meidän mielestämme ja perustuen työhömme, raportointiasiakkaan väite YYY pitää paikkansa Bureau Veritas ASR MH

12 Bureau Veritas ASR MH

13 FSSC PAS 223:2011 Elintarvikepakkaus Tampere elintarviketurvallisuusseminaari Antti Lavonen - Copyright 2010 Bureau Veritas All rights reserved ISO standardit ISO 22000: Elintarviketurvallisuusjärjestelmä Vaatimukset kaikille elintarvikeketjun organisaatioille ISO/TS : Elintarviketurvallisuuden tukiohjelmat. Osa 1: Elintarvikkeiden valmistus ISO/TS : Elintarviketurvallisuuden tukiohjelmat. Osa 2: Ateriapalvelut ISO/TS : Elintarviketurvallisuuden tukiohjelmat. Osa 2: Elintarvikepakkausten valmistus ISO 22003: Vaatimukset sertifiointilaitoksille ISO 22004: Soveltamisohjeet ISO 22000:2005 ISO 22005: Jäljitettävyys ruoka- ja rehuketjussa Yleiset periaatteet ja perusvaatimukset järjestelmän rakentamiselle ja käyttöönotolle - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

14 FSSC Elintarvikepakkaus - Copyright 2010 Bureau Veritas All rights reserved FSSC Elintarvikepakkaus Sertifioitavan järjestelmän vaatimukset ovat: ISO 22000:2005 Vaatimukset kaikille elintarvikeketjun organisaatioille PAS 223:2011 (ISO :2013) Elintarvikepakkauksien tukiohjelmat ja vaatimukset suunnitelulle FSSC asettamat osan 1 liite 1 lisävaatimukset FSSC pakkausta voidaan soveltaa seuraaville tuoteryhmille: Muovit Paperi, pahvi, puu Metalli Lasi - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

15 FSSC Mikä on PAS 223:2011? PAS 223, is a Publicly Available Specification julkaisi BSI kesäkuu 2011 Tulee käyttää ISO järjestelmän kanssa Soveltuu kaikille elintarvike- ja juomapakkauksia valmistaville organisaatioille. Nykyisin ISO/TS Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala PAS223 (ISO/TS ) Vaatimukset - Copyright 2010 Bureau Veritas All rights reserved

16 ISO/TS Vaatimukset VAATIMUKSET Sisältö 1 Soveltamisala 2 Velvoittavat viittaukset 3 Termit ja määritelmät 4 Rakennusten rakenteet ja layout 5 Laitosten työskentely- ja muut tilat 6 Käyttöhyödykkeet ilma, energia, vesi 7 Jätteiden käsittely 8 Laitteiden kunnossapito ja puhdistettavuus 9 Materiaali- ja palveluiden hankinnan hallinta 10 Kontaminaatiot ja migraatio 11 Puhdistus 12 Tuhoeläintorjunta 13 Henkilökohtainen hygienia ja työtekijöiden sosiaalitilat 14 Uusiomassa, materiaalien kierrätys 15 Takaisinvedon menettely 16 Varastointi 17 Tuotetiedot / kuluttajien tietoisuus 18 Elintarvikepakkausten suojaaminen ulkopuolisilta uhilta 19 Elintarvikepakkausten suunnittelu ja kehittäminen Kirjallisuus - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO RAKENNUSTEN LAYOUT JA RAKENTEET 4.1 Yleiset vaatimukset Rakennukset pitää suunnitella, rakentaa ja huoltaa ruuan turvallisen tuotannon vaatimukset huomioiden Rakenteiden tulee kestää toiminnan aiheuttaman kulutuksen vaarantamatta turvallista tuotantoa 4.2 Ympäristö Ympäristön mahdolliset kontaminaatiolähteet tulee huomioida toiminnassa Mahdollisia kontaminaatiolähteitä pitää seurata määräajoin 4.3 Tehdaslaitoksen sijainti Tehdasalueen rajat pitää olla selkeät Alueelle pääsyä pitää kontrolloida Alueen tulee olla hyvin huollettu, kasvillisuus, viemärit ym. - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

17 ISO/TS Vaatimukset ISO TUOTANTOTILOJEN LAYOUT 1 (2) 5.1 Yleiset vaatimukset Kaikessa tulee huomioida kontaminaatioriskien minimoiminen 5.2 Sisäosien design, layout ja liikenteen mallinnus Ihmis-, tuote- ja materiaalivirtojen suunnitelussa huomioitava tilantarve ja erilaiset hygienia-alueet 5.3 Sisäosien rakenteet ja rajapinnat Oltava helposti puhdistettavia ja kestettävä käytettävät puhdistusmenetelmät 5.4 Laitteiden sijoittelu Huomioitava hygienia, puhdistettavuus, käytettävyys ja huollettavuus - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO TUOTANTOTILOJEN LAYOUT 2 (2) 5.5 Väliaikaiset ja liikuteltavat tilat ja myyntiautomaatit Erityisesti huomioitava mahdolliset tuhoeläinten suojapaikat 5.6 Varastot: lopputuote, raaka-aineet, pakkausmateriaalit, tuotannon apuaineet Rakenteiden on suojattava tuotteet pölyltä, kondensaatiolta, viemäröinneiltä, jätteiltä ja muilta kontaminaatioilta Oltava kuivat ja hyvin ilmastoidut, tarvittaessa lämpötilaa ja kosteutta tulee säätää ja seurata Raaka-aineet, puolivalmisteet ja lopputuotteet pystyttävä pitämään erillään, huomioitava erityisesti kemikaalit Lattiapinnat ja seinänvierustat oltava vapaat puhdistuksia varten Varastointi ulkona - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

18 ISO/TS Vaatimukset ISO KÄYTTÖHYÖDYKKEET ILMA, VESI, ENERGIA 1 (2) 6.1 Yleiset vaatimukset Tuotanto- ja varastotilojen putkistojen ja johtovetojen suunnittelussa ja asennuksessa minimoitava kontaminaatioriskit 6.2 Vesi Veden laadun vähimmäisvaatimukset tulee soveltaa käyttötarkoituksen mukaan: raaka-aineena tai suorassa kosketuksessa tuotteeseen, tuotteeseen epäsuorassa kontaktissa, kloorattu vesi, ei nautittavaksi kelpaava 6.3 Ilman laatu ja ilmastointi Yrityksen pitää määrittää vaatimukset tuotteissa raaka-aineena käytettävän ilman puhtaudelle, kosteudelle, lämpötilalle ja mikrobiologiselle laadulle Ilmastoinnin tulee olla riittävä poistamaan ylimääräinen kosteus, pölyt, hajut ja kuivaamaan siivouksen aiheuttama kosteus Ilma ei saa kiertää likaisilta alueilta puhtaille (paine-ero) ja laitteistot tulee olla helposti huollettavia - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO ISO HYÖDYKKEET ILMA, VESI, ENERGIA 2(2) 6.5 Paineilma ja kaasut Paineilma ja käytetyt kaasut eivät saa aiheuttaa kontaminaatioita: pöly, öljy, vesi ja migrobit 6.6 Valaistus Valaistuksen tulee olla riittävä, eivätkä materiaalit, laitteet tai tuotteet saa kontaminoitua valaistuksen rikkoutuessa - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

19 ISO/TS Vaatimukset ISO ISO JÄTTEIDEN KÄSITTELY 7.1 Yleiset vaatimukset Jätteiden käsittely tulee järjestää niin, ettei kontaminaatioriskiä muodostu 7.2 Säiliöt jätteille Selvästi merkittyjä, sijainti suunnitellulla aluella, helposti puhdistettavia, suljettavia (myös pidetty suljettuina) ja tarvittaessa lukittavia 7.3 Jätteiden hallinta ja jätehuolto Jätteet on tunnistettava, merkittävä ja hallittava, huom. tuotemerkkiin liittyvä hävittäminen (vaaditaan kirjanpito) 7.4 Lattiakaivot ja viemäriverkko Suunniteltava ja rakennettava niin, ettei kontaminaatioriskiä synny - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO LAITTEIDEN SOVELTUVUUS, PUHDISTUS JA HUOLTO 1 (2) 8.1 Yleiset vaatimukset Elintarvikkepakkausten tuotantolaitteissa tulee ottaa huomioon puhdistuksen, desinfioinnin ja kunnospidon vaatimukset 8.2 Hygieeninen suunnittelu Oltava joustava, helppopääsyinen, puhdistuksen kestävät pinnat, pesuvesien ohjaus, ilman kuolleita kulmia, (ISO 14159:2002 ja Pintojen oltava yhteensopivat tuotteen ja puhdistusaineiden kanssa 8.3 Pinnat suorassa kontaktissa elintarvikepakkausmateriaalin kanssa Oltava soveltuvia pakkausmateriaalien valmistukseen 8.4 Testaus ja monitorointi Mittalaitteiden tulee soveltua halutulle käyttöalueelle ja tarkkuudelle sekä olla säädettävissä/hallittavissa ja huollettavissa Seuranta ja hallinta tulee dokumentoida - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

20 ISO/TS Vaatimukset ISO LAITTEIDEN SOVELTUVUUS, PUHDISTUS JA HUOLTO 2 (2) 8.5 Kunnossapito ja ennakkohuolto Tulee olla ennakkohuolto-ohjelma, määrittää millä laitteilla ja miten elintarvikkeen turvallisuusriskejä hallitaan Kunnossapidossa tulee huolehtia ettei kontaminaatioriskiä muodostu, viereisille linjoille, laitteille huollon aikana tai sen jälkeen Kunnossapidon henkilöstö tulee kouluttaa ymmärtämään elintarviketurvallisuusriskien hallintaa Tulee olla käytäntö, miten laitteet vapautetaan käyttöön huollon jälkeen - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO ISO MATERIAALIEN JA PALVELUIDEN HANKINTA 9.1 Yleiset vaatimukset Materiaalien, palveluiden ja alihankinnan tulee täyttää asetetut vaaitukset turvallisille elintarvikepakkauksille, tulee testata määräajoin 9.2 Materiaalitoimittajien valinta ja hallinta Materiaalitoimittajien valintaan, hyväksymiseen ja seurantaan tulee olla määritelty menettely Tähän menettelyyn sisältyy toimittajien arviointi (toiminan laatu ->esim. auditoinnit / sertifointi, tuotteiden laatu -> analyysit, käyttävyys) 9.3 Materiaalien vastaanottotarkastukset Kuljetusvälineiden ja lastin kunto tulee tarkistaa ennen purkamista ja lastin purkamisen aikana, materiaalien vastaavuus sovittuihin spesifikaatioihin tulee tarkistaa, testata ja/tai varmentaa sekä dokumentoida, CoA/CoC, kierrätysmat. Poikkeavat materiaalit tulee käsitellä annettujen ohjeiden mukaan ja dokumentoida toimenpiteet Bulkkimateriaalien hallita - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

21 ISO/TS Vaatimukset ISO KONTAMINAATIOT JA MIGRAATIO 1 (2) 10.1 Yleistä Toimenpiteiden tulee ehkäistä, kontrolloida ja havaita mikrobiologiset, kemialliset, fysikaaliset ja allergeenien kontaminaatiot 10.2 Mikrobiologinen kontaminaatio Alueet, joilla ristikontaminaation vaara on olemassa, tulee tunnistaa ja eristämissuunnitelma toteuttaa 10.4 Fysikaalinen kontaminaatio Säännölliset tarkastukset ja määritellyt toimenpiteet tulee suorittaa valmistettaessa pisrtaloituvasta materiaalista pakkauksia (brittle material) Rikkoutuneet lasit tulee kirjata Potenttiaalisia lähteitä ovat: puumateriaalit (lavat), työkalut, erillaiset tiivisteet, henkilökunnan suojavaatetus, hiukset ja suojaimet, raaka-aineiden pakkausmateriaalit, tuotteiden pakkausmateriaalit ym. - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO KONTAMINAATIOT JA MIGRAATIO 2 (2) 10.4 Kemiallinen kontaminaatio Vain hyväksyttyjä kemikiaaleja voidaan käyttää Rekisteri vaarallisista materiaaleista 10.5 Kemikaalien migraatio Tulee estää/hallita kemiallinen migraatio painetuissa ja pinnotetuissa pakkausmateriaaleissa Lopputuotteen pakkausmateriaalit, esim. lava, ei saa aiheuttaa migraatiovaaraa 10.6 Allergeenien hallinta Mahdolliset allergeenit tulee hallita, esim painomusteista tai öljyistä - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

22 ISO/TS Vaatimukset ISO Puhdistus 11.1 Yleistä Käytännöt ja tulokset tulee kirjata ja varmentaa sekä tehokkuus jatkuvasti mitata 11.2 Puhdistusaineet ja välineet Aineiden ja/tai välineiden tulee olla käyttötarkoitukseen sopivia, hyväksyttyjä, säilytettävä erillään sekä puhdistettavissa ja huollettavissa 11.3 Puhdistus ja sanitointi ohjelmat Organisaation tulee julkistaa ja vahvistaa ohjelmat (alue, vastuut, metodit, seuranta) 11.4 Puhdistusohjelman tehokkuuden seuranta Seurannalla tulee taata toiminnan sopivuus ja tehokkuus - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO TUHOLAISTORJUNTA 1 (2) 12.1 Yleiset vaatimukset Toiminnassa tulee ottaa huomioon tuhoeläinten pesiytymistä ja lisääntymistä ehkäisevät toimenpiteet, tarkasteltava tehokkuus määräajoin 12.2 Tuholaistorjunta ohjelma Ohjelma tulee olla kirjattu ja organisaatiolla pitää olla nimetty vastuuhenkilö Suoritetaan itse tai ostopalveluna 12.3 Ennakoivat toimenpiteet Rakenteiden kunnon tulee tukea tuholaistorjunnan tavoitteita 12.4 Suojapaikat ja loistartunnat Toimenpiteillä tulee minimoida tuhoeläinten ravinnon ja veden saanti Saastuneen materiaalin mahdollinen ristikontaminaatioriski pitää estää - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

23 ISO/TS Vaatimukset ISO TUHOLAISTORJUNTA 2 (2) 12.5 Tarkkailu ja havainnointi Torjuntaohjelman tulee sisältää kartta detektorien ja loukkujen sijainti riskipisteissä, miksi, mitä, miten ja kuinka usein havainnoidaan 12.6 Tuholaisten hävittäminen Torjunta tulee suorittaa mahdollisimman nopeasti havainnosta, ammattitaitoisen henkilön suorittamana sallituilla menetelmillä, toimenpiteet kirjataan - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO HENKILÖSTÖN HYGIENIA JA SOSIAALITILAT 1(2) 13.1 Yleiset vaatimukset Henkilöstön hygieniasäännöt tulee kirjata ja tiedottaa, myös vierailijoille Tehokkuutta tarkkailtava ajoittain 13.2 Henkilöstön pukuhuone- ja wc-tilat Tilojen tulee olla riittävät, käyttöön sopivat ja oikein sijoitetut (suositus EI KÄSIHANOJA) 13.3 Henkilöstön ruokailu- ja taukotilat Tilat eivät saa aiheuttaa ristikontaminaation riskiä 13.4 Työ- ja suojavaatteet Vaatteiden tulee olla tarkoituksenmukaiset, riittävän hygieeniset, ja niiden käyttö sovittua Huomioitava kontaminaatioriskit: hiukset, hikoilu ym. - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

24 ISO/TS Vaatimukset ISO HENKILÖSTÖN HYGIENIA JA SOSIAALITILAT 2(2) 13.5 Terveydentila Soveltuvuus työhön tulee varmentaa ennen töiden alkua, myös vierailijat Lain sallimissa rajoissa työtekijöiden tulee informoida sairauksista työnantajalle, koskee myös vierailijoita ja alihankkijoita 13.7 Henkilöstön siisteys Henkilöstön tulee noudattaa annettuja hygieniaohjeita (esim. käsienpesu aloitettaessa, WC jälkeen ja kontaminoituneen materiaalin koskettelun) 13.8 Henkilöstön käyttäytyminen Tupakointi, purukumi, ruokailu määrätyillä alueila, minimoida korujen käytön riskit Lääkkeiden ja savukkeiden hallussapiot vain määrätyillä alueilla Kynsilakka, tekokynnet ja tekoripset ovat kiellettyjä, ei kynää korvan takana Ei likaisia siviilivaatteita vaatekaapissa, ei säilytetä tuotannon työkaluja vaatekaapissa - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO ISO TUOTTEIDEN UUDELLEEKÄYTTÖ TUOTANNOSSA 14.1 Yleiset vaatimukset Uusiokäyttö ei saa vaarantaa tuoteturvallisuutta 14.2 Varastointi, tunnistettavuus ja jäljitettävyys Varastoitu uusiomateriaali ei saa kontaminoitua Käsittelyn pitää olla dokumentoitua ja jäljitettävää Materiaalin tulee olla luokiteltua käyttötarkoituksen mukaan 14.3 Uusiomateriaalin käyttö Käytön tulee olla ohjeistettua, kirjattua ja jäljitettävää Käsittely ei saa aiheuttaa muutakaan kontaminaatiriskiä Tallenteet vaatimusten täyttymisen kelpuutuksesta - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

25 ISO/TS Vaatimukset ISO TAKAISINVETO KÄYTÄNNÖT 15.1 Yleiset vaatimukset Tulee olla järjestelmä, jolla epäkelpo tuote voidaan tunnistaa, paikallistaa ja poistaa tarvittavista toimitusketjun osista Tehokkuutta tarkkailtava ajoittain 15.2 Tuotteen takaisinvedon vaatimukset Tulee olla lista niistä kontakteista, joihin otetaan yhteyttä takaisinvedon yhteydessä, sertifiointilaitos, asiakkaat, oma organisaatio, toimittajat, viranomaiset Takaisinvedon yhteydessä vastaavien samaan aikaan valmistettujen tuotteiden turvallisuus pitää myös varmentaa - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset ISO ISO VARASTOINTI 16.1 Yleiset vaatimukset Materiaalit ja raaka-aineet tulee varastoida puhtaassa, kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa suojassa pölyltä, kondensoitumiselta, kaasuilta, hajuilta ja muilta kontaminaatiolähteiltä 16.2 Varastoinnin vaatimukset Varaston lämpötila, kosteus ja muut ympäristön olosuhteet tulee kontrolloida tehokkaasti ottaen huomioon varastoitavien tuotteiden vaatimukset Jätteet ja kemikaalit tulee varastoida erikseen FEFO FIFO 16.3 Kulkuneuvot, kuljetusvälineet ja kontit/säiliöt Kuljetusvälineiden tulee täyttää asetetut vaatimukset puhtauden, olosuhteiden ja olosuhteiden hallinnan suhteen, hallinnasta oltava dokumentaatio Puhdistus- ja kuljetusohjeet, tarkastukset ennen lastaamista - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

26 ISO/TS Vaatimukset ISO ISO ELINTARVIKEPAKKAUSTEN TIEDOT JA KULUTTAJIEN TIETOISUUS Tulee olla menetelmä, millä varmistetaan painetun pakkausmateriaalien tekstien oikeellisuus, koko painatusprosessin hallinta Vanhentuneen painomateriaalin hallinta, - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala ISO/TS Vaatimukset 18. ELINTARVIKEPAKKAUSTEN SUOJAAMINEN ULKOPUOLISILTA UHKILTA 18.1 Yleiset vaatimukset Yrityksen tulee arvioida kuinka suuri on sabotaasin, vandalismin tai terrorismin uhka tuoteturvallisuudelle Tehokkuutta tarkkailtava ajoittain 18.2 Kulunvalvonta Tuotantolaitoksen riskialueet tulee tunnistaa, kartoittaa ja varustaa kulunvalvonnan kontrollilla - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

27 ISO/TS Vaatimukset 19. ELINTARVIKEPAKKAUSTEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 19.1 Yleiset vaatimukset Suunnittelussa tulee tunnistaa kaikki asiakas- ja viranomaisvatimukset Tehokkuutta tarkkailtava ajoittain 19.2 Kommunikaatio ja muutosten hallinta Kommunikaatio ja muutokset (asiakas, materiaalit, valmistusteknologia ym.) tulee hallita 19.3 Suunnittelu Pakkauksen suunnittelusta tulee olla riittävä dokumentaatio, raaka-aineet, prosessi, migraatiotestaukset ym. Tulee tietää pakkauksen käyttötarkoitus 19.4 Spesifiakktiot Spesifikaatioiden tulee täyttää omat ja asiakkaiden vaatimukset, pitää sisältää elintarviketurvallisuuden kannalta merkittävät tiedot 19.5 Prosessin kelpuutus Valmistusprosessi tulee kelpuuttaa, osoitetaan kyky tehdä sovittua ja suunniteltua tuotetta - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala Lisävaatimukset FSSC part 1, versio 3, liite 1 - Copyright 2010 Bureau Veritas All rights reserved

28 Lisävaatimukset Palveluiden spesifikaatiot (vaatimukset) Kaikki käytetyt palvelut(käyttöhyödykkeet, logistiikka, kunnossapito, siivous ) joilla on vaikutusta elintarviketurvallisuuteen: Pitää olla määritellyt vaatimukset Pitää olla dokumentoituna siinä laajuudessa, minkä vaaranarviointi edellyttää Pitää hallita ISO/TS (kohta 9) mukaan Elintarviketurvallisuusperiaatteita soveltavan henkilöstön ohjaus Henkilöstön tehokas ohjaus / koulutus, jotka ovat tekemisissä elintarviketurvallisuuden periaatteiden ja käytännön kansa - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala Lisävaatimukset Säätelevät erityisvaatimukset Pitää varmistaa, että materiaalit täyttävät kaikki asetetut vaatimukset, lainsäädäntä ym. FSSC:n auditoinnit (Integrity Program) CB:n toimintaa voidaan auditoida GFSI:n periaatteiden mukaan Management of input (testaustulosten hallinta): testaus ISO mukaan Elintarviketurvallisuudelle kriittiset analyysit tulee tehdä ISO17025 tai vastaavien periaatteiden mukaan. - Copyright 2013 Bureau Veritas All rights reserved Bureau Veritas Ala

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät

Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät HUOM. Vakiotekstiehdotuksissa olevan XXX:n paikalle sijoitetaan kyseisen

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta Konsernijohdon vastuulla

Lisätiedot

Lisääkö tieto tuskaa vai turvaa?

Lisääkö tieto tuskaa vai turvaa? Lisääkö tieto tuskaa vai turvaa? Kontaminanttien käytännön hallinta Jussi Hautala Raakaaineasiantuntija Suomen Nestlè Taustani -15 vuoden kokemus lastenruokien raaka-aineiden hankinnasta. -Paljon kontaminantteihin

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board ETJ-SEMINAARI 08.11.2007 ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board JÄRJESTELMÄN RAKENTAMISEN VAIHEET EROANALYYSI ( YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Testausselosteiden vaatimukset

Testausselosteiden vaatimukset Testausselosteiden vaatimukset PANK Menetelmäpäivä 2016-01-28 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy Aluksi Laboratorion tuote on testaus. Prosessi alkaa asiakkaan tilauksesta ja päättyy asiakkaalle

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

Kemikaalilain 38 :ssä tarkoitettu tuholaistorjujan tutkinnon sisältö

Kemikaalilain 38 :ssä tarkoitettu tuholaistorjujan tutkinnon sisältö 418/2014 3 Liite 1 Kemikaalilain 38 :ssä tarkoitettu tuholaistorjujan tutkinnon sisältö Osa A. Tutkinnon kirjallisessa kokeessa osoitettavat tiedot 1. Lainsäädännön tuntemus Torjuntatyötä säätelevät säädökset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2014. 418/2014 Valtioneuvoston asetus. biosidivalmisteista

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2014. 418/2014 Valtioneuvoston asetus. biosidivalmisteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2014 418/2014 Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Laadun varmistus päätöksenteon pohjana 10.3.2015 Kuntatalo, B 3.8 Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Laatuasiantuntija, terveyspalvelujen

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Tuija Sinervo ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä akkreditointi on FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kansainvälisyys Akkreditointiprosessi AKKREDITOINTI Kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Standardin uudistamisen tilanne Miksi ISO 45001? Hyödyt Suurimmat erot ja muutokset

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet 2.7.2014 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen...

Lisätiedot

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan Hankasalmen kunnan riskien hallinnan arviointiohjelma 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointiohjelmaan kunnan johtoryhmä määrittelee mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen

Lisätiedot

Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO ja välillä? Lassi Väisänen

Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO ja välillä? Lassi Väisänen Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO 31000 ja 31004 välillä? Lassi Väisänen ISO Riskienhallintamaailma Riskien johtaminen ja johtopäätösten teko (ISO 31000) Erityisosa-alueet Riskianalyysit ISO xxx Riskianalyysit

Lisätiedot

Mitä projektista opittiin ja muita huomioita

Mitä projektista opittiin ja muita huomioita Mitä projektista opittiin ja muita huomioita SFS-ISO 26000 projekti 2012-2013 Laila Törnroos Eltekon Oy 15.05.2013 Suomalaistentie 7, 02270 Espoo +358 40 568 5706 laila.tornroos@eltekon.fi www.eltekon.fi

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Auditointihanke, taustaa Tarve kunnallisen elintarvikevalvonnan (ja koko ympäristöterveydenhuollon)

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

What gets measured gets done

What gets measured gets done What gets measured gets done Ilmastonmuutos ja yritystoiminta, 1.11.2011 Hiilijalanjäljen laskenta 1. Ympäristövastuu ja hiilijalanjälki 2. Hiilijalanjälkilaskennan perusteet 3. Hiilijalanjäljen laskenta:

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA

HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS 29.5.2013 LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA ELINTARVIKEKETJUSSA ELT Marjatta Rahkio HACCP I perusteet PÄIVÄN SISÄLTÖ Mikä on HACCP-vastaava Mikä on HACCP Miten Vaara-analyysi tehdään

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Ajankohtaista biopolttoaineiden kestävyyskriteereissä

Ajankohtaista biopolttoaineiden kestävyyskriteereissä Ajankohtaista biopolttoaineiden kestävyyskriteereissä Energiaviraston todentajapäivä 11.9.2015 Tekninen asiantuntija Harri Haavisto Sisältö Kestävyyskriteereiden tilannekatsaus Energiaviraston kestävyyskriteeriohjeet

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

SFS - ISO Standardisarja omaisuuden hallinnalle Risto Pulkkanen

SFS - ISO Standardisarja omaisuuden hallinnalle Risto Pulkkanen SFS - ISO 55000 Standardisarja omaisuuden hallinnalle 6.11.2014 Risto Pulkkanen SFS-ISO 55000-sarja Standardisarjan tarkoitus on auttaa sekä yritysmaailman, että julkisyhteisöjen organisaatioita hallinnoimaan

Lisätiedot

GLP-tukitoimintojen ulkoistaminen: QA, IT, Arkistointi. Fimean GLP-keskustelupäivä

GLP-tukitoimintojen ulkoistaminen: QA, IT, Arkistointi. Fimean GLP-keskustelupäivä GLP-tukitoimintojen ulkoistaminen: QA, IT, Arkistointi Fimean GLP-keskustelupäivä 2.9.2015 Yleisimmät ulkoisina palveluina hankittavat: - Laadunvarmistus (Quality Assurance) - Tietojen käsittely, tallennus,

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet. Vastaanottotarkastus, raakaainetyypistä

Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet. Vastaanottotarkastus, raakaainetyypistä Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet Raakamaidon vastaanotto Raakamaidossa on haittamikrobeja, kasvunestoaineita tai sen aistittava laatu

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot