YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSVASTUURAPORTTI 2013"

Transkriptio

1 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

2 julkaisemme yritysvastuuraportin kerran vuodessa. Diacorin yritysvastuuraportointi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yritysvastuuraporttiin on yhdistetty myös vuosikertomustiedot. Raportin vastuuhenkilö on yrityksen viestinnästä ja yritysvastuusta vastaava johtaja Esko Heikkinen. Yritysvastuuasioiden ohjausryhmään kuuluvat hänen lisäkseen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen sekä asiakkuuksista, myynnistä, markkinoinnista vastaava johtaja Minna Elomaa. Yritysvastuutavoitteet hyväksytään ja arvioidaan vuosittain yrityksen hallituksessa. Logon väri: PMS 186 diacor terveyspalvelut oy on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön omistama koti- mainen yritys, joka edistää ihmisten terveyttä ja tuottaa sairaanhoidon palveluita. Diacorilla on pääkaupunkiseudulla 13 lääkäriasemaa, Kirkkonummella sijaitseva työterveysyksikkö sekä Helsingin Ruoholahdessa sijaitseva sairaala. Työterveysasiakkaille tarjoamme valtakunnallisesti palvelujamme kattavan Hyvän terveyden verkoston kautta. Uudistamme sekä yksityis- että työterveysasiakkaittemme palvelutarjontaa määrätietoisesti. Visiossamme vuodelle 2015 haluamme olla terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä. Diacorin osingoilla omistajamme auttaa yhteiskuntamme kaikkein hädänalaisimpia ihmisiä. Ihmistä arvostava Diacor tekee hyvää. Lisätietoja: diacor.fi Y-tunnus: JULKAISUN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA TEKSTIT Esko Heikkinen TOIMITUSSIHTEERI Leena Pasanen JULKAISUN GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TAITTO Jesse Pasanen KANNEN KUVA Juho Kuva Suomen parhaat työpaikat Finland 2013

3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 TERVEYSPALVELUJEN SUOMALAINEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ 6 Eurooppalaista työnantajatunnustusta 7 Laadun perustana ovat Diacorin arvot ja asiakkaiden odotukset 8 TERVEYDEN EDISTÄMINEN 11 Niveltieto-palkinto Riikka Juhakoskelle 12 Diacor Olympiakomitean terveydenhuoltokumppaniksi 13 Työturvallisuudessa kohti maailman kärkeä 13 TERVEYSPALVELUJA UUDISTAVA DIACOR 14 Koskiklinikan osakkaaksi 15 Terve yritys vähentää sairauspoissaoloja 16 IHMISTÄ ARVOSTAVA DIACOR 18 Erinomainen asiakaspalvelija 18 Uusi luottamusmies la Koskela-Peters 19 Koulutusta vuonna Lääkäriasemilla tapahtuu 21 HYVÄÄ TEKEVÄ DIACOR 22 Diacorin strategia ORGANISAATIOKAAVIO 23 OLENNAISET TEKIJÄT DIACORIN TOIMINNASSA 24 Ammatinharjoittajilla on oma yhdistys 24 Vastuullinen veron- ja osingonmaksaja 25 Kirkkoveneellä Tallinnaan 27 VUODEN 2013 YRITYSVASTUUTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 29 HENKILÖSTÖTIEDOT 32 TULOSLASKELMA 33 TASE 33 RAHAVIRTALASKELMA 34 VERTAILU GRI-SUOSITUKSEEN 35 terveydenhuolto ei ole mikä tahansa liiketoiminta-alue. Kyseessä on poikkeuksellisen lähellä ihmistä oleva liiketoiminta. Terveyspalveluissa toimiville yrityksille tämä asettaa korkeat vaatimukset ja odotukset yritysvastuulle. Diacor on hyvissä asemissa kehittämään liiketoimintaansa tällä ihmisläheisellä alueella, sillä olemme kiinteä osa Helsingin Diakonissalaitoksen yhteiskunnallista konsernia. Tämän lisäksi vastuuajattelun pitää näkyä vahvasti asiakkaillemme kaikessa arjen toimissamme. Toteutamme omistajamme strategiaa, jossa puolustetaan ja kunnioitetaan ihmisarvoa kaikessa toiminnassa. Diacorissa ihmisarvon kunnioittaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että panostamme palvelukehityksessämme terveyden edistämiseen ja tarvittaessa kannibalisoimme ilolla sairaanhoitoliiketoimintaamme. Palveluyrityksen tärkein voimavara on sen henkilöstö. Olemme nostaneet kaikki diacorilaiset ja hyvän työilmapiirin vaalimisen ykköskohdaksi strategiassamme. Tämä kaikki vain yhtä tarkoitusta varten haluamme palvella asiakkaitamme ja potilaitamme erinomaisen hyvin ja parhaalla osaamisella. Yhteiskunnallisena yrityksenä haluamme toimia taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Tämä on välttämätöntä, jotta menestymme myös seuraavat sata vuotta. Vuosi 2013 oli yksi etappi tällä ultramatkalla. Diacorin vuotta 2013 voi pitää onnistuneena, sairaalan osalta jopa erinomaisena. Lääkäriasemien potilasmäärät pysyivät kilpailuympäristön muutoksista huolimatta edellisen vuoden tasolla, mikä tarkoitti yhteensä noin käyntiä. Liikevaihto nousi 77,1 miljoonaan euroon (+ 5,2 % vuonna 2012), mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena. Tilikauden voitto kasvoi 8,4 % päätyen lähes viiteen miljoonaan euroon (4,6). Voittoprosentti oli 6,5. Vuoden lopussa Diacor vastasi noin työntekijän työterveydestä. Se merkitsi noin neljännestä pääkaupunkiseudun kaikista työpaikoista. Diacorilla on lähes työnantaja-asiakasta, joista noin 60 prosentissa on työntekijöitä alle kymmenen. Sairaalassa leikattiin vuonna 2013 yli potilasta, mikä oli kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tulos on kilpailutilanne huomioiden mainio. Työterveyden osuus yrityksen koko liikevaihdosta on edelleen varsin huomattava eli noin 50 prosenttia. Työterveysliiketoiminnassa valtakunnallisen Hyvän terveyden verkoston perustaminen on voimakas panostus tulevaisuuteen. Osana tämän verkoston rakentamista Diacor osti 15 prosentin osuuden Tampereen suurimmasta terveyspalveluyrityksestä Tampereen Lääkärikeskus Oy:stä, joka tunnetaan paremmin Koskiklinikan nimellä. Asiakaskysynnän tarpeisiin on vastannut myös uuden Diacor Kannelmäen avautuminen Kauppakeskus Kaaren yhteyteen loppuvuodesta. Itäkeskuksen saneeraustyöt valmistuivat ja Keskustan laajennusprojekti eteni suunnitellusti, joten uusien tilojen ja lääkäreiden parantuneen saatavuuden jälkeen vastaanottokapasiteettia on saatu lisää. Kirkkonummen lääkäriaseman toiminta sen sijaan loppui joulukuussa kunnan työterveyspalvelukilpailutuksessa kärsityn häviön myötä. Työterveystoimintaa jatketaan kunnan alueella uusissa tiloissa. Menestys Suomen Parhaat Työpaikat -kilpailussa jatkui edelleen. Helmikuussa Diacor palkittiin toisen kerran peräkkäin Suomen 2. parhaana työpaikkana suurten työnantajien sarjassa. Kesäkuussa menestys jatkui, kun Diacor ensimmäisenä tämän sarjan suomalaisyrityksenä sai sijoituksen Euroopan Parhaat Työpaikat -kilpailussa (25). Ammatinharjoittajien kokema tyytyväisyys yrityksen työilmapiiriin ja johtamiseen on samaa tasoa kuin henkilökunnankin. Mediuutisten tutkimuksessa lääkärit arvioivat Diacorin työnantajaominaisuuksiltaan koko maan parhaaksi terveyspalvelualan työpaikaksi, myös julkinen sektori huomioon ottaen. Strategiaan tehtiin pieni tarkennus, jolla varaudumme yhteistyöhön julkisen sektorin kanssa ja vastaamme odotettavissa oleviin muutoksiin ja odotuksiin koko suomalaisessa terveys- ja sosiaalikentässä. Yksityisasiakkaiden markkinoinnissa julkaistiin kahdeksan vuoden tauon jälkeen kaksi asiakaslehteä, otettiin käyttöön näille suunnattu uutiskirje ja tehtiin avaus Venäjän markkinoille. Yhtenä toimenpiteenä avattiin venäjänkieliset internetsivut. Urheilulääketieteellinen palvelutoiminta sai kesällä uutta vauhtia Suomen Olympiakomitean kanssa solmitun yhteistyösopimuksen myötä. Loppuvuodesta 2013 julkaistiin Kansallinen asiakaspalautetutkimus, jossa Diacor nousi alan parhaaksi toimijaksi ja kaikkien organisaatioiden joukossa maan yhdeksänneksi parhaaksi asiakaspalvelijaksi. Jatkoimme aktiivista vaikuttamistyötä suomalaisen työelämän kehittämiseksi muun muassa käynnistämällä keskustelun hallitusten roolista työhyvinvoinnin edistämisessä. Uskomme, että hallitustyöhön voi hyvin tuoda lisää HR-orientaatiota. Hallitukset voisivat rohkeammin kiinnittää huomiota ihmisasioihin ja edellyttää toimivalta johdolta hyvää johtamista sekä työilmapiirin ja työhyvinvoinnin jatkuvaa kehittämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että strategiaan, tavoitteisiin ja mittareihin on tuotava työilmapiirin ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä asioita. Näiltä osin haluamme Diacorissa pitää hyvää huolta siitä, että suutarin lapsella on kengät asiakkaidemme parhaaksi! Maksoimme osinkoa vuoden 2013 tuloksesta yhteensä euroa. Tämä summa toimii vipuvartena omistajamme diakoniaprojekteissa eli kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamisessa. JANNE MIKKILÄ 4 5

4 TERVEYSPALVELUJEN SUOMALAINEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ MINNA GRÖNROOS diacorin strategiaa hiottiin vuoden 2013 aikana. Yksi asia ei muuttunut: oman henkilöstön hyvinvointi on edelleen ydinasioidemme kärjessä. Tarkoitamme tässä yhteydessä kaikkia diacorilaisia, sillä lääkärit ja muut ammatinharjoittajamme kuuluvat oleellisena osana työyhteisöömme. Visiossamme vuodelle 2015 haluamme olla terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä. Helmikuussa Diacor palkittiin Great Place to Work -organisaation juhlagaalassa toistamiseen toisella palkinnolla suurten työnantajien (yli 500 työntekijää) sarjassa. Diacorille se merkitsi palkintoa Suomen parhaana terveyspalvelualan työpaikkana. gptw-kyselyyn vastasivat myös ammatinharjoittajat. Ammatinharjoittajien vastauksia ei otettu huomioon itse kilpailussa, vaikka heidän tuloksensa olivat osin positiivisempia kuin henkilökunnan vastaukset. Kesäloman kynnyksellä diacorilaiset saivat iloita vielä paremmasta, kun Diacor sijoittui kautta historian ensimmäisenä suomalaisena suuryrityksenä palkintosijalle Euroopan Parhaat Työpaikat -kilpailussa. Suomalaislääkäreiden mielipiteitä tutkittiin Tutkimuslaitos Kuulas Milward Brownin julkaisemassa lääkäreiden työnantajamielikuvatutkimuksessa. Mediuutisten toimeksiannosta tehdyssä tutkimuksessa Diacor nousi työnantajaominaisuuksien kokonaisindeksissä arvostetuimmaksi työnantajaksi sekä alan yritykset että julkinen terveydenhuolto huomioon ottaen. Lääkäriksi opiskelevien kohdalla ero Diacorin hyväksi oli vielä suurempi. Haastatteluissa lääkärit totesivat arvostavansa Diacorin ja Diakonissalaitoksen peräänkuuluttamaa yritysvastuuta. Sen koetaan kulkevan käsi kädessä lääkärin etiikan kanssa. Monelle lääkärille yrityksen omistuspohjalla on suuri merkitys. Eurooppalaista työnantajatunnustusta diacor nimettiin kesäkuun lopulla Euroopan 25. parhaaksi suureksi eli yli 500 työntekijän työpaikaksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suomalainen yritys menestyy Euroopan parhaat työpaikat -kilpailussa suurten työnantajien sarjassa. Pitää muistaa, että jo tässä joukossa oleminen on saavutus sinänsä, olipa tarkka listasijoitus mikä tahansa. Palkintogaala oli mahtava tilaisuus ja olemme todella ylpeitä ja iloisia tuloksestamme, kuvaili johtajalääkäri Anja Hallberg, joka vastaanotti palkinnon Dublinissa yhdessä viestintäjohtaja Esko Heikkisen ja luottamusmies Minna Grönroosin kanssa. Grönroosin pitkä ja ansiokas luottamusmiesura huipentui Dublinin gaalaan. Diacorin toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen näkee menestyksen monen eri osatekijän summana. Olemme tehneet määrätietoista henkilöstömme kehittämistyötä jo monta vuotta, tavoitteenamme olla Suomen paras työpaikka vuonna Tärkeintä on tietenkin olla terveyspalvelualan paras työpaikka Suomessa, sillä taloudellisesta laskusuhdanteesta huolimatta kilpailu osaavasta työvoimasta käy kiivaana. Vepsäläisen mukaan menestystä selittävät mm. Diacorin hyvin tekojen palkitsemiseen tähtäävä yrityskulttuuri sekä koeteltuihin arvoihin nojaava omistuspohja. Omistajamme Helsingin Diakonissalaitos on yhteiskunnassamme monin tavoin hyvää tekevä organisaatio. Sitä kautta kantamamme yritysvastuu on koko ajan tärkeämpää sekä asiakkaittemme että diacorilaisten mielestä. DIACORIN TULOKSELLA TEHDÄÄN HYVÄÄ HUOMISTA Diacor on yhteiskunnallinen yritys, jonka omistaa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. Maksamillamme osingoilla autamme syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja vanhuksia sekä muita heikompiin osiin ajautuneita ihmisiä. Asiakkaanamme olet mukana edistämässä hyvää elämää. Lue lisää osoitteesta diacor.fi KATSO LEIKKAUSPÄIVÄT DIACOR.FI TAI JA 09 VARAA AIKA DIACOR.FI TAI LÄHELLÄSI. arvoistaan ponnistaen Diacor haluaa olla vastuullisen yritystoiminnan esimerkkiyritys. Puhumme suomalaisesta suunnannäyttäjyydestä, jonka pääviestejä ovat ihmisen arvostaminen, terveyspalveluiden uudistaminen ja hyvän tekeminen. Vastuuraportissamme keskitymme näiden viestien antamiin haasteisiin. Diacor on alan ainoana toimijana raportoinut yritysvastuustaan jo viime vuosikymmenen lopulta lähtien. Diacorin 13 lääkäriasemalla tehtiin vuonna 2013 noin asiakaskäyntiä. Liikevaihdolla mitaten kasvu oli voimakkainta Vantaalla Diacor Flamingossa (+11,4 %). Flamingo vietti kertomusvuoden aikana syntymäpäiviä, sillä lääkäriasemalla tuli syksyllä täyteen viisi Diacor-vuotta. Asiakkaiden tyytyväisyyttä Diacorin palveluihin seurataan lääkäriasemilla säännöllisesti. Sama koskee Ruoholahdessa sijaitsevaa päiväkirurgista sairaalaa. Sairaalan toimenpiteiden lopullinen maksaja on useimmiten vakuutusyhtiö, mutta noin kolmannes potilaista maksaa toimenpiteensä kokonaan itse. Sairaalan toimenpiteissä infektioprosentti on erittäin pieni. Niiden seurannassa kiinnitetään erityistä huomiota pinnallisiin tai syviin haavatulehduksiin ja infektioihin. Vuoden 2013 kaikista toimenpiteistä raportoituja pinnallisia haavatulehduksia tai infektioita oli 0,2 prosenttia. Syviä haavainfektiota ei raportoitu ainuttakaan. 6 7

5 TEKSTI: LAATUPÄÄLLIKKÖ SARI SAJANIEMI Laadun perustana ovat Diacorin arvot ja asiakkaiden odotukset NPS-arvon laskeminen laatupolitiikkamme perustana sa hankinnoissa. Laadun kehittäminen Asiakkaan kokemus on tärkeä ovat arvot: erinomainen asiakaspal- on positiivista toiminnan kehittämistä, Mittaamme asiakastyytyväisyyttä eri velu, uudistuminen ja esimerkillisyys. ja sen tavoitteena on kaikkien osapuol- kohtaamispisteissä asiakaskyselyiden Diacorissa laatu on hyvän tekemistä. ten tyytyväisyys. ja jatkuvan palautejärjestelmän avulla. Jokainen diacorilainen vastaa oman Laatutyön tueksi olemme koonneet Hyödynnämme kyselyiden tuloksia toi- työnsä laadusta. Tavoitteemme on Laatukompassin, johon on kuvattu laa- minnan ja palveluiden kehittämisessä. erinomainen laatu jokaisessa asiakas- dunhallinnan keskeisimmät elementit Haluamme ymmärtää asiakkaitamme kohtaamisessa. Laatu on sitä, että asi- ja ohjeet. Laatukompassi tarjoaa jokai- paremmin ja toimia aidosti asiakkaiden akkaiden odotukset toteutuvat. selle diacorilaiselle työkalut onnistu- tarpeiden pohjalta sekä luoda heille Asiakkaiden antamat vastaukset luokitellaan NPS-luku lasketaan vähentämällä arvostelijoiksi Laadukas työ tukee asiakkaiden misille ja toiminnan jatkuvalle kehittä- enemmän arvoa. seuraavasti: merkittyjen vastaajien prosenttiosuus suosittelijoiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä terveyshyödyn lisäämistä. Laadukas työ vahvistaa diacorilaisten miselle. Seuraamme yhdessä työmme tuloksia ja arjen onnistumisia Laatumittarin avulla. Asiakastyytyväisyyttä seurataan päivittäin lääkäriasemilla eri kosketuspisteissä. Asiakas voi antaa käynnin 9 10 = Suosittelijat 7 8 = Passiiviset 0 6 = Arvostelijat merkittyjen vastaajien prosenttiosuudesta: Suosittelijoiden % - arvostelijoiden % = NPS Tulkinta: Yli 50 = hyvä tulos, yli 75 = erinomainen hyvinvointia ja ammatillista osaamis- yhteydessä täsmäpalautetta vastaa- ta. Laatu on liiketoiminnan perusta ja Laatumittari vuonna 2013 malla kolmeen kysymykseen (AskPo- osa yritysvastuuta. Diacor edellyttää Asiakastyytyväisyys ja kokemus le-kysely). Saamme arvokasta tietoa Diacorin palvelua arvostetaan väestön keskuudessa. palvelun joustavuus, hinta laatu, tilo- laadukasta toimintaa omilta sidosryh- Henkilöstön hyvinvointi asiakkaiden kokemuksesta reaaliaikai- Kyselyssä mitattiin tunnettuutta ja jen viihtyisyys ja uudelleenkäyttöha- miltään ja yhteistyökumppaneiltaan Toiminnan jatkuva kehittäminen sesti ja voimme puuttua mahdollisiin Diacor sijoittui Taloustutkimuksen asiointia sekä annettiin yleisarvosana lukkuus. Parhaan arvion saimme pal- ja laatutekijöihin panostetaan kaikis- Vastuullinen liiketoiminta häiriöihin toiminnassamme. Kansallinen asiakaspalvelupalautesel- asiakaspalvelusta. Sitä mittasivat ensi- velun asiantuntemuksesta. vityksessä toimialansa parhaana yri- vaikutelma, odotus- ja asiointiaika, pal- Kerromme asiakastyytyväisyydestä tyksenä yhdeksänneksi. Tutkimus teh- velun asiantuntemus, palvelun ystä- sivuilta. tiin syksyn 2013 aikana vuotiaan vällisyys, asiakkaan asian huomiointi, Ansaitsimmeko luottamuksesi? Pitivätkö aikataulumme? Vastasiko käynti odotuksiasi? Työterveyden käyttäjäkyselyssä hyviä ja erinomaisia 90 % Diacorin palvelu kokonaisuudessaan 92 % Työterveyslääkärin ammattitaito 93 % Työterveyslääkärin kyky esittää asiat selkeästi ja ymmärrettävästi 96 % Työterveyshoitajan kuuntelu ja paneutuminen asiakkaan tilanteeseen 94 % Työterveyshoitajan ammattitaito 95 % Työterveyshoitajan kyky esittää asiat selkeästi ja ymmärrettävästi 96 % Palvelun sujuvuus laboratoriossa ja röntgenissä Kyllä 95,6 % kpl 4,4 % kpl Kyllä 88,7 % kpl 11,3 % kpl Kyllä 95,0 % kpl 5,0 % kpl Asiakaskokemus Diacorissa 94 % Vastaanotto saapuessa Yhteensä 100,0 % kpl Yhteensä 100,0 % kpl Yhteensä 100,0 % kpl 93 % Asioinnin mukavuus 90 % Palvelun ihmisläheisyys 93 % Hoitoon pääsyn nopeus 88 % Toimitilojen viihtyisyys asiakas voi kertoa odotuksis- la. Vuonna 2013 saimme noin Joulukuussa sairaalan asiakastyy- taan sekä mahdollisista pettymyk- asiakaspalautetta. tyväisyyskyselyn suosittelukysymyk- Magneetin asiakaskyselyssä hyviä ja erinomaisia sistään joko suullisesti tai sähköisen seen vastanneista 90 % antoi suosit- 99 % Ajanvaraus magneettitutkimukseen palautekanavan kautta. Saamme asi- Asiakkaat suosittelevat teluksi arvon yhdeksän tai kymmenen. 99 % Magneetin hoitohenkilökunnan ammattitaito akkailta myös kehittämisehdotuksia, Seuraamme asiakasuskollisuutta ja tyy- NPS-arvoksi muodostui (Net Promoter 95 % Asiakkaan yksilöllinen huomioiminen magneettitutkimuksessa jotka käsittelemme mahdollisimman tyväisyyttä NPS-mittarin avulla (Net Pro- Score) huikea 87. Magneetin NPS-luku 98 % Magneetin tilojen viihtyisyys pian. Vastaamme asiakkaille viimeis- moter Score). Asiakkaat kertovat suosit- vuonna 2013 oli 81, mikä sekin on erin- tään seitsemän vuorokauden kuluessa. teluhalukkuutensa vastaamalla yhteen omainen tulos. Sairaalan kyselyssä hyviä ja erinomaisia Kehitämme palveluamme aidosti asi- kysymykseen: Asteikolla 0 10, kuinka 98 % Kirurgien palvelu akkailta saamamme palautteen avul- todennäköisesti suosittelet Diacoria? 98 % Hoitohenkilökunnan palvelu 8 9

6 VESA TYNI TERVEYDEN EDISTÄMINEN "Kun ollaan samalla foorumilla esimerkiksi ranskalaisten Laurent Lafossen ja Pascal Boileaun tai italialaisen Fabricio Campin kanssa, voidaan puhua maailman tunnetuimmista olkakirurgeista." vaikutamme suomalaiseen yhteiskuntaan monin eri tavoin. Pelkästään työterveyden henkilöasiakkaidemme kautta vaikutamme arviolta joka neljännen työssä käyvän pääkaupunkiseutulaisen hyvinvointiin. Diacorin työterveydessä on henkilöasiakkaita noin Työterveys hoitaa käytännössä usein myös perusterveydenhuollon tehtävää. Nykyinen työterveyden rahoitusjärjestelmä perustuu ensisijaisesti työnantajien (75 %) ja pienemmältä osin (25 %) työntekijöiden itsensä maksamiin kustannuksiin. Pidämme tämän järjestelmän säilyttämistä tärkeänä myös mahdollisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisuudistuksen myötä. Seuraamme uudistusesityksiä ja keskustelua aktiivisesti ja pyrimme vaikuttamaan asioihin alan etujärjestöjen kautta. Sairaalassamme varsinkin olkakirurgia on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Suomen Olkakirurgisen yhdistyksen ja KYS:n järjestämä 4th Kuopio Arthroscopic Shoulder Course KASC 2013 keräsi Kuopioon noin 200 olkakirurgia. Seminaarissa nähtiin viisi live surgery -esitystä, joita yleisö seuraa reaaliaikaisena auditoriossa. Diacorin sairaalan ylilääkäri Harri Heliö oli ainoa suomalainen ortopedi, joka pääsi esittämään leikkaustaan yleisölle. Muut mallikirurgit tulivat Ranskasta, Italiasta ja Etelä- - Sairaalan ylilääkäri Harri Heliö Afrikasta. Heliön toimenpiteessä instrumenttihoitajana toimi sairaanhoitaja Tarja Urbán. teimme vuoden 2013 aikana ensimmäiset toimenpiteemme Venäjän terveyspalvelumarkkinoita ajatellen. Liityimme omistajamme Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa jäseniksi FinnPron FinlandCare-hankkeeseen. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa hankkeessa edistetään suomalaisen terveydenhuollon palveluvientiä Venäjälle. Työterveyslaitoksen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa rakennettiin occset-hanketta, jossa suomalaista työterveysosaamista tarjotaan Venäjän markkinoille. Delegaatio Pietarin alueen terveyspäättäjiä sekä sairaaloiden, vakuutusyhtiöiden ja median edustajia vieraili Ruoholahdessa tutustumassa sairaalaan sekä silmä- ja magneettiyksiköihin. Tämän yhteistyön tiimoilta olimme maaliskuussa mukana Moskovan matkailu- ja terveysmessuilla. Avasimme venäjänkieliset internetsivut (www.diacor.fi/ru). Asiakkaille tarjotaan venäjänkielistä palveluneuvontaa ja ohjausta vastaanotoilla ja tutkimuksissa. Jo loppuvuonna viikoittaiset venäjänkieliset yhteydenotot laskettiin kymmenissä. missiossaan diacor haluaa edistää ihmisten terveyttä. Koska Diacor on suuri työterveystoimija, yksi keskeisimmistä terveyden edistämistyötä kuvaavista mittareistamme on ennaltaehkäisevän työn (Kelan korvausluokka 1) osuus koko työterveystoiminnasta. Vuodelle 2013 kehitimme raportointiamme ennaltaehkäisevän työn osuudesta. Puhumme nyt työterveyslääkäreiden kokonaislaskutuksesta asiakasyrityksille, minkä arvioimme kuvaavan kyseistä kehitystä parhaiten. Vuonna 2013 kyseinen prosenttiluku oli 45,2, mikä merkitsi merkittävää positiivista kehitystä aikaisempaan vuoteen verrattuna (42,4). Työterveyshenkilöstön osaamisesta pidettiin huolta laatuperjantailla, joka tällä kertaa oli yhdistetty asiakasiltaan. Vankka koulutusosuus käsitteli mm. tulevaisuuden työterveyshuoltoa, terveyspalveluiden taloudellisia vaikutuksia ja Diacorin osinkojen käyttöä yhteiskuntamme vähävaraisten hyväksi. Alustajina toimivat Markku Seuri, Karita Reijonsaari ja Jarmo Kökkö. Päivää pidettiin antoisana ja se huipentui Teemu Selänteestä kertovaan elokuvaan. Diacorin ortopedi Ismo Syvähuoko on Teemu Selänteen henkilääkäri ja paras ystävä ja monivuotinen luottolääkäri. Tämä asia nousi esille myös elokuvassa, josta lyhyessä ajassa tuli Suomen kaikkien aikojen katsotuin kotimainen dokumentti. Se keräsi vajaassa puolessa vuodessa yli katsojaa. Työterveyslääkärit saivat säännönmukaisesti muutakin koulutusta. Jos diacorilainen työterveyslääkäri osallistui vuoden aikana kaikkiin tarjolla olleisiin koulutustapahtumiin, merkintöjä koulutuskalenteriin tuli noin 30. Esimerkiksi oman talon palveluista kertovia Update-koulutuksia järjestettiin kerran kuukaudessa. Kliinikkolääkäreille järjestettiin myös säteilysuojelun täydennyskoulutus, jossa kuvantamisen vastuulääkäri Eero Puntila puhui eri tutkimusten säteilyannoksista ja kuvausindikaatioista sekä fyysikko Jouni Uusi-Simola asiakkaan säteilyannoksen muodostumisesta. Koulutus oli STM:n säteilyasetuksen 423/ :ssä tarkoitettua täydennyskoulutusta. Röntgensäteilyn turhaa käyttöä on vältettävä. Kehitys Diacorissa on tässä suhteessa oikean suuntaista, sillä kun vuoden 2013 vastaanottomäärissä oli edelliseen vuoteen kasvua 0,1 prosenttia, röntgentutkimusten määrä laski samaan aikaan 1,1 prosenttia. Diacor Itäkeskuksessa tehtiin saneeraustöiden yhteydessä esteettömyysratkaisuja, joissa panostettiin Näkövammaisten Keskusliiton tarpeisiin. Liiton edustajat saivat itse kertoa, minkälaiset ratkaisut palvelisivat heitä parhaiten. Toiveet toteutettiin ohjeiden mukaisesti ja Keskusliiton kirjapaino painoi tarvittavat opasteet ja kyltit. Nyt asiakkaan käytettävissä ovat erillinen kohokartta, lattiaopasteet keppiä käyttäville sekä pistekirjoituskyltit vuoronumerolaitteissa, WC-tiloissa ja nimetyllä työterveyshoitajalla. Keskustan lääkäriaseman saneeraustyöt jatkuivat koko syksyn suunnitellusti. Asema toimi hyvin, vaikka sisäänkäynti oli ajoittain ongelmallista. Tapiolassa metrotyömaan aiheuttama haitta väheni koko ajan vuoden vanhetessa. Kertomusvuoden tila-asioihin kuului myös Lauttasaaren Melkonkadulla sijainneen arkiston siirtäminen Pitäjänmäelle. Pyrimme vuoden aikana nostamaan julkisuuteen tärkeinä pitämiämme terveydenhuollon teemoja. Alkoholi- ja huumehaittoja käsitelleessä toimittajatilaisuudessa esiintyivät mm. EK:n ylilääkäri Jan Schugk ja SAK:n asiantuntijalääkäri Kari Haring. Teema keräsi paljon huomiota ja Diacorin johtajalääkäri Anja Hallberg ja Diakonissalaitoksen huume- ja mielenterveystyön johtaja Pekka Tuomola kävivät Radio Suomen Ajantasassa puhumassa alkoholihaitoista ja niiden ehkäisystä. Työterveyslääkäri-lehdessä työterveyshoitaja Raisa Pusenius oli mukana artikkelissa, jossa puhuttiin työntekijän omasta vastuusta työhyvinvoinnissa. Johtava työterveyslääkäri Sami Riekki ja työterveyden kehittämispäällikkö Tarja Tenhonen julkaisivat artikkelin, joka käsitteli sokerin vaarallisuutta suulle. Diacor Itäkeskuksessa tehtiin saneeraustöiden yhteydessä esteettömyysratkaisuja, joissa panostettiin Näkövammaisten Keskusliiton tarpeisiin. Kuvassa lääkäriaseman kohokartta

7 terveyden edistämistyötä on myös terveysaiheisten artikkelien tuottaminen. Tätä asiaa palvelee Diacorin asiakaslehti, joka keskittyy ensisijaisesti sairaalamme palvelutarjontaan. Useamman vuoden tauon jälkeen julkaisimme 2013 kaksi lehteä, joista tehtiin myös modernit Ipad-versiot. Lisäksi ryhdyimme tuottamaan yksityisasiakkaille suunnattua uutiskirjettä. Työhyvinvointipalvelut julkaisi hyvinvointivideoiden sarjan. Verkkovideoissa teemoina ovat työergonomia, uni ja tietotyöläisen palautuminen ja aivokunto. Oman henkilöstön osalta myös riskien arviointia voidaan pitää terveyden edistämistyönä. Diacorissa se toteutetaan kolmen vuoden välein. Henkilökohtainen riskienarviointikysely lähetettiin kaikille työsuhteisille diacorilaisille. Yhteistyössä LähiTapiolan kanssa kaikilla lääkäriasemilla pidettiin turvallisuuskoulutukset, jotka tällä kertaa rajattiin käsittelemään uhkaavia asiakaspalvelutilanteita. Jokaisessa yksikössä on oma turvallisuusopas. Panostus työturvallisuuteen palkittiin Kohti maailman kärkeä -tunnustuksella Nolla tapaturmaa -foorumissa. Niveltieto-palkinto Riikka Juhakoskelle viime kesänä lonkan nivelrikosta väitellyt fysiatri Riikka Juhakoski palkittiin marraskuussa ensimmäistä kertaa jaetulla Niveltieto-palkinnolla. Palkinnon myönsi Suomen nivelrikkotutkijoiden yhdistys FOARS ja tuhannen euron palkinnon lahjoitti Suomen Nivelyhdistys ry. Juhakoski on päätoimessaan Mikkelin keskussairaalan fysiatrian ylilääkäri ja yksityisvastaanottoa Diacor Itäkeskuksessa. -Valitsin Diacorin ensimmäisenä kollegan suosituksesta ja olen ollut tyytyväinen. Työturvallisuudessa kohti maailman kärkeä nolla tapaturmaa -foorumi myöntää vuosittain tasoluokituksia jäsentyöpaikoille, jotka ovat menestyksellisesti edistäneet työpaikkansa työturvallisuutta. Tasoluokituksen tarkoituksena on toimia työpaikkojen apuna turvallisuustason kehityksen seurannassa ja kannustaa työpaikkoja kohti nollaa tapaturmaa. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta. Lisäksi edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa. Parhaan kunniamaininnan Maailman kärjessä saaneita työpaikkoja oli yli 20, joista foorumin perusajatuksen toteuttaneita, puhtaan nollan jäseniä oli 13 työnantajaa. Diacor sai tason II eli Kohti maailman kärkeä tunnustuksen. HEIDI LAMMI TERVEYDEN- HUOLLON KUMPPANI Lehdistötiedote Diacor Olympiakomitean terveydenhuoltokumppaniksi olympiakomitea on Lontoon kisojen ammattilaisia. Esimerkiksi sairaalan ylilää- dyntämisessä monia erilaisia mahdolli- jälkeen uudistanut tukiurheilijoidensa ja käri Harri Heliö on monen suomalaisen suuksia, onhan olympiarenkaat maail- siihen liittyen myös akatemiaohjelmansa ja ulkolaisenkin huippu-urheilijan luotto- man tunnetuimpia brandeja, Diacorin terveydenhuollon rakennetta ja tuotan- lääkäri olkapäävaivoissa. Diacor on meille viestintäjohtaja Esko Heikkinen iloitsee. Diacor oli mukana Kirkkonummen kouluratsastuksen SM-kilpailuissa. totapaa voimakkaasti. Uudistuneen mallin ensimmäinen kumppanuussopimus monessa mielessä kovin mieluinen kumppani, sillä tällä sopimuksella pääsemme Diacorin sopimus on päänavaus suomalaisittain melko harvinaisessa kump- urheilulääketiede seminaari pysyi edelleen maan suurimpana urheilulääketieteellisenä koulutustilaisuutena. Tapahtuma järjestettiin useamman aikaisemman vuoden tapaan yhteistyössä Urheilulääketieteen säätiön Helsingin Urheilulääkäriaseman kanssa ja se keräsi yli 200 osanottajaa. Ohjelmassa puhuttiin mm. olka- ja alaraajavammojen ehkäisystä. Urheilulääketieteessä panostettiin urheilijoiden terveystarkastuksiin. Niiden voimakkain puolestapuhuja on Olympiakomitean ylilääkäri Harri Hakkarainen, joka syksyllä siirsi vastaanottotyönsä Diacoriin. Diacor solmi yhteistyösopimuksen Suomen Olympiakomitean kanssa ja jatkoi yhteistyötä esimerkiksi Suomen suurimman salibandyseuran Esport Oilersin kanssa. Urheilumarkkinointia tehtiin myös Kirkkonummella kouluratsastuksen SM-kilpailuissa, jotka kolmen päivän aikana keräsivät yleisöä yli solmittiin Diacor terveyspalvelut Oy:n kanssa 1.7. Helsingissä. Se kattaa käynnissä olevan olympiadin Rio de Janeiron kesäkisoihin saakka. Diacor on alan perinteikkäin toimija ja sillä on maan laajin asiantuntijaverkosto urheilulääketieteen eri erikoisalojen yhteistyössä rakentamaan myös Suomen suurinta urheilulääketieteellistä koulutustilaisuutta, Olympiakomitean vastaava lääkäri Harri Hakkarainen arvioi. Diacorille sopimus antaa tavallaan akkreditoinnin suomalaisurheilijoiden kanssa toimimiseen. Näemme sen hyö- panuusmallissa, jota avaamme lisää elokuun lopussa. Tällöin julkistamme kumppanuuksiamme lisää ja samalla kerromme tarkemmin eri yhteistyömalleistamme sekä niiden sisällöistä., ennakoi Olympiakomitean markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jari Elo

8 urheilulääketieteessä järjestettiin urheiluvammailta Suomen Urheilumuseon tiloissa, aiheena jalkaterän rasitusmurtumat (Oliver Michelsson) ja polvilumpion vaivat (Ismo Syvähuoko). Diacor on olympiastadionilla sijaitsevan Suomen Urheilumuseon virallinen yhteistyökumppani. Urheilumuseo järjesti toukokuussa Liikkujan terveysillan, jonka yksi alustaja oli Diacor Urheilulääketieteen vastuulääkäri Kirsi Korpi. Vuosi 2013 oli muutenkin vilkas yleisö- ja kauppakeskustapahtumavuosi. Ystävänpäivää vietettiin niin tilansa perusteellisesti uudistaneessa Diacor Itäkeskuksessa kuin Ruoholahden silmäyksikössäkin. Diacor Flamingo järjesti syksyllä vanhempainillan ja Diacor Tapiola puolestaan kevättempauksen Stockmannin Hullujen Päivien yhteydessä. Asiakkaita riitti ruuhkaksi asti, kun heille tehtiin verenpainemittauksia ja mikrospirometria-puhalluksia sekä kehonkoostumusmittauksia. Finlandia talolla järjestetty Hyvinvointi-ilta aktiivisille liikkujille oli niin suosittu, että se jouduttiin uusimaan. Tilaisuudessa luennoivat silmäyksikön kirurgit Timo Hellstedt ja Tapio Ihanamäki ja fysioterapeutti Riitta Valpio. Tilaisuus päättyi mindfulness-luentoon. Yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n kanssa järjestettiin huippusuosittu Täyttä elämää vaikka muisti pettää, jossa puhuivat geriatri Harriet Soveri-Finne ja toimittaja Hanna Jensen. Ortopedi Peter Pippingsköld luennoi työikäisten selkäongelmista Laurea ammattikorkeakoulussa Espoossa. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Pääkaupunkiseudun selkäyhdistys ry:n kanssa. Osallistuimme I love me -messuille (entiset Terveysmessut) ja Lääkäripäiville. Koskiklinikan osakkaaksi TERVEYSPALVELUJA UUDISTAVA DIACOR hyvän terveyden verkoston tunnetuimpia jäseniä on paremmin Kos- kovin sopivalta omistajalta sekä suomalaisuuden että yhtenäisen arvomaa- on paikallista toimintaa ja sen järjestämisen me katsomme osaavamme. Työ- diacorin kannalta vuoden 2013 merkittävimpiin asioihin kuului Hyvän terveyden verkoston syntyminen. Tämä tällä hetkellä 15 alueellisen johtavan toimijan yhteistyöverkosto takaa Diacorille ja muille verkoston jäsenille sen, että useammilla paikkakunnilla toimivia työterveysasiakkaita pystytään palvelemaan koko maassa yhdellä sopimuksella, yksillä hinnoilla, tasalaatuisesti ja yhtenäisellä raportoinnilla. Hyvän terveyden verkoston kotisivuihin voi tutustua osoitteessa Toinen merkittävä tapahtuma vuoden aikana oli vähemmistöosuuden (15 %) ostaminen Tampereen Lääkärikeskus Oy:stä eli Koskiklinikasta. Koskiklinikan ohella Diacor omistaa vähemmistöosuuden myös oululaisesta Caritas Lääkärit Oy:stä sekä Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:tä hallinnoivasta Medix Laboratoriot Oy:stä. kiklinikan nimellä tunnettu Tampereen Lääkärikeskus Oy, jota hyvin perustein voidaan pitää Tampereen tunnetuimpana terveyspalveluyrityksenä. Diacor osti Koskiklinikasta vähemmistöosuuden vuoden 2013 alkupuolella. Lääkäreiden edelleen 85-prosenttisesti omistajan Koskiklinikan toimitus- ilman näkökulmasta. Erityisesti Koskiklinikkaa kiinnosti se, että Diacoria voidaan pitää edelläkävijänä suomalaisessa työterveyspalvelussa. -Halusimme aktiivisen omistajan, jolle kuitenkin riittäisi vähemmistöosuus. Diacor oli helppo esiteltävä Tampereella, vaikka nimi ei ollutkaan terveydellä taas on vahva monipaikkakuntaulottuvuus, johon tarvitsimme vahvistusta. Jäsenyys Hyvän terveyden verkostossa sopi tähän erinomaisen hyvin, kuten myös Diacorin omistajuus. Alan johtavana toimijana Diacor täytti tarpeemme työterveyden vahvistamiseen mainiosti. Yhteistyömme on johtaja Kari Varkila itsekin lääkäri kovin tunnettu. Sen tausta ja arvo- luonnollista ja saamme siitä monessa myöntää, että Diacorin mukaantulossa maailma osana Helsingin Diakonissa- asiassa välitöntä hyötyä. oli tamperelaisille aluksi mietittävää. laitoksen organisaatiota herättävät Varkila on aktiivinen yhteiskunnal- -Uskomme Tampereella edelleen- myönteistä kaikua sekä lääkäreiden, linen keskustelija sekä terveyspalvelu- Helsingin Diakonissalaitoksen organisaatio herättää myönteistä kaikua sekä lääkäreiden, suuren yleisön että yritysmaailman keskuudessa. -toimitusjohtaja Kari Varkila, Tampereen Lääkärikeskus Oy kin kovasti, että lääkäripalveluissa on suuren yleisön että yritysmaailman alalla että yleisemminkin. Hän on alan vahva lisäarvo sillä, että palvelutuotta- keskuudessa. etujärjestön Lääkäripalveluyritykset jat, ennen muuta lääkärit, ovat mukana Varkila oli luonnollisesti yksi Hyvän ry:n puheenjohtaja ja kuuluu Suomen toiminnassa myös omistajina. Muuttu- terveyden verkoston kätilöistä. Han- Yrittäjien hallitukseen. vassa maailmassa meillä oli kuitenkin ke oli eri tavoin mietinnässä jo useam- -Terveydenhuolto on todella mie- tarve vahvistaa rakennettamme. Tällä man vuoden. Diacorin tulo Koskiklini- lenkiintoisessa vaiheessa ja tahti tun- tarkoitan myös parempaa maantieteel- kan omistajaksi kulki tämän prosessin tuu vain kiihtyvän. Voi hyvinkin olla, listä ulottuvuutta, sillä meillä ei varsi- rinnalla ja irrallisena. että eri toimijoiden yhteistyö tiivistyy Verkoston ja myös Diacorin oman työterveyden palvelumallina on vuonna 2011 lanseerattu Palvelumme työpaikoille -konsepti, joka edelleen vaikuttaa monin tavoin palvelutarjontamme kehittymiseen. Asiakkaille konsepti avaa koko palvelukirjon ymmärrettävällä tavalla. naisesti ollut halua laajentua itse. Kuvatussa tilanteessa Diacor tuntui -Eri toiminnot ovat erilaisia. Esimerkiksi lääkäreiden vastaanottotyö myös sairaalatoiminnassa

9 Terve yritys vähentää sairauspoissaoloja työterveyshuollon erikoislääkäri Erkki Kaila ja Insinööriliiton hallintojohtaja Ari Kiiras esittelivät hyvin toimivan työterveysyhteistyön tuloksia 600 Minutes Human Resources -seminaarissa Helsingissä tammikuussa Esityksen aiheena oli Insinööriliiton vuosina toteuttama kehittämishanke, jonka tuloksena liiton sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi ja työilmapiiri parani. Samalla saavutettiin merkittäviä kustannussäästöjä. Hankkeen päättyessä voitiin todeta, että sairauspoissaolopäivien määrä ja niistä johtuvat kustannukset saatiin laskemaan kymmenenteen osaan lähtötasosta. Aktivoimalla työkykyjohtamista sekä liiton ja Diacorin tiivistä yhteistyötä työkyvyn ongelmatilanteissa pystyttiin vaikuttamaan pitkien sairauspoissaolojaksojen määrään. Toinen merkittävä tekijä oli työterveyden toiminnan tavoitteiden ja toiminnan kehittäminen vastaamaan asiakasorganisaation todellisia tarpeita työterveyden näkökulma laajeni yksilöiden työkyvyn tukemisesta koko työyhteisön toimintakyvyn tukemiseen. Kolmas tärkeä asia oli onnistuminen Insinööriliiton sisäisessä kehittämistyössä, jossa liiton johdolla ja esimiehillä oli merkittävä rooli. Hankkeen kokemusten perusteella Diacor on kehittänyt Terve yritys -palvelumallin, jonka avulla luodaan toimivat rakenteet ja käytännöt tavoitteelliselle ja tulokselliselle työterveysyhteistyölle. Terve yritys auttaa asiakasorganisaatiota työhyvinvoinnin ja työterveyden johtamisessa ja varmistaa, että työterveyspalvelut kohdentuvat asiakkaan kannalta mahdollisimman tehokkaasti. Terve yritys tuottaa vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. työajan ulkopuolella, työn projektiluonne, välitetty vuorovaikutus eli viestintäteknologian käyttö vuorovaikutuksessa ja monikulttuurisuus. Menetelmän avulla saadaan tietoa siitä, ovatko nämä mobiilin työn piirteet työn kuormitus- vai voimavaratekijöitä. Menetelmä auttaa kohdentamaan työpaikkaselvitystä oikein asiakasyrityksen tilanteen mukaan. Projektiryhmään kuuluivat työterveyshoitaja Maija Savolainen, työterveyslääkäri Kirsi Ruotsalainen, työterveyspsykologi Susanna Mäkinen ja työfysioterapeutti Johanna Eskola-Oliva. Menetelmä on käytössä kaikissa Diacorin työterveystiimeissä. Työterveyden laatusertifiointimme alun perin myöntänyt NHG Audit Oy julkisti ISO 9001:2008 -sertifioinnin seurantaja uudelleensertifiointiarvioinnin keväällä. Noin puolen vuoden arviointijakson aikana laadunhallintajärjestelmämme on kokonaan uudistettu. Raportissa todetaan, että kaikille diacorilaisille avoin intranetissä oleva laadunhallintajärjestelmä Laatukompassi on käyttäjäystävällinen, selkeä ja toteutettu diacorilaisella toimintatavalla. Sen toteutustapa mahdollistaa erilaisten kansainvälisten arviointimallien ja kriteereiden käytön sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa. Uudelleensertifiointi on voimassa vuoteen 2016 asti. Se käytiin uudelleen läpi sertifikaattiin normaalisti liittyvässä auditoinnissa syksyllä. Valmistautuminen tähän oli huolellista, sillä NHG Audit Oy:n sertifiointitoiminta siirtyi DNV Certification Oy/Ab:lle ja auditoija vaihtui. Diacor sai erinomaiset arviot laadunhallinnan kokonaisuudesta ja kehityksestä, työterveyden palvelukehitys mukaan lukien. Kehitystä on myös röntgenkuvien sähköinen siirto Diacorin ja HUS:n kuva-arkistojen välillä. Yhteys otettiin käyttöön lokakuussa. Sen myötä Diacorin kuvantamisyksiköistä voidaan siirtää kuvat ja lausunto suoraan sähköisessä muodossa HUS:iin. Näin potilaiden kuvat ovat nopeasti ja varmasti käytettävissä mahdollisia jatkohoitoa varten. Vuoden yhdeksi isoksi terveysteemaksi nousi sairauspoissaolojen pituus erityisesti lakisääteisten vakuutusten (liikennevahingot ja työtapaturmat) leikkaustoimenpiteissä. Vakuutusyhtiöillä on tähän vahva intressi, sillä ne korvaavat työnantajille myös sairauspoissaolopäivien palkkakustannukset. Diacorin vastaus keskusteluun oli työterveyslääkäreiden aikaisempaa voimakkaampi rooli toimenpiteitten jälkeisten sairauspoissaolojen määrittämisessä. Tätä hanketta valmisteltiin koko loppuvuoden ajan. Lääkärien koulutuksien ohella se merkitsi mm. muutoksia hoitoprosesseihin. Kiinnitimme huomiota myös leikkauksien jälkeiseen fysioterapian merkitykseen. Tarkemmassa analyysissa on puhuttava sairauspoissaolojen pituuksista eri ammattiryhmillä, sillä työt ovat kovin erilaisia. Lisäksi pelkkien toimenpideyksiköiden kirjoittamissa sairauspoissaoloissa tulee muistaa, että potilaat saattavat hakea lisää sairauslomaa esimerkiksi omasta terveyskeskuksestaan tai työterveydestään. Diacorissa potilaiden toipumisajat tiedetään tarkasti, koska voimme koota sekä sairaalassa että työterveydessä kirjoitettuja sairauspoissaoloja. Kehitimme vuoden aikana tähän oman analyysityökalumme, jolla voimme kätevästi seurata hoitoketjujen kokonaiskustannuksia. On selvää, että potilaan tehokas hoito pidentyy varmasti, kun potilaan hoitopaikka vaihtuu kesken hoidon. Samalla sairauspoissaoloseuranta hankaloituu tai käy käytännössä mahdottomaksi. Seurasimme tarkasti julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamishanketta, jonka eteneminen näytti aika ajoin kovin hitaalta. Julkisen terveydenhuollon avautuminen kilpailulle, esimerkiksi niin kutsutun Ruotsin mallin mukaisesti, on yksityiselle terveyspalveluyritykselle mahdollisuus. Esillä olleet mallit sisältävät joiltakin osin myös merkittäviä uhkia, kuten esimerkiksi uudistusehdotuksien yhteydessä väläytelty nykymallisen työterveystoiminnan alas ajaminen. sähköisen asioinnin kehittämiseksi tehtiin paljon perustyötä. Laadimme sähköisten asioinnin strategian ja systematisoimme projekteja ja kehitimme nykyisten palvelujen käytettävyyttä. Palvelujen kehittämisessä lähtökohtana on asiakkaiden tarpeiden tunteminen. Sekä elääkäriasemalla että palveluportaalissa toteutettiin käyttäjäkyselyt syksyn aikana. Kyselyvastausten mukaan asiakkaamme kokevat Diacorin sähköisen asioinnin palvelut arkeaan helpottaviksi. Odotamme sähköisten palvelujen olevan erittäin merkittävä osa varsinkin työterveyspalveluiden ennaltaehkäisevää toimintaa jo aivan lähitulevaisuudessa. Diacorin tavoitteena on olla aina asiakkaidensa lähellä, myös sähköisten palvelujen kautta. Osallistuimme Aalto-yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen yhteishankkeeseen, jonka tavoitteena oli kehittää työterveyshuollon menetelmiä liikkuvan eli mobiilin työn vaatimus- ja voimavaratekijöiden arviointiin. Mobiilityö on erityisesti nykyaikaisen tietotyön olennainen ominaisuus. Työtä tehdään enää harvoin kiinteässä samassa työpisteessä, vaan suuri osa työstä tehdään asiakkaiden tiloissa, neuvotteluhuoneissa, kulkuneuvoissa ja etätyössä kotona. Moniin tehtäviin liittyy paljon matkustamista. Tämä muuttaa myös työterveyden työtä ei riitä, että kiinteän työpisteen työolosuhteet selvitetään, vaan työterveyden huomion tulee laajentua myös muihin työn tekemisen paikkoihin ja niiden väliseen siirtymiseen. Kehittämishankkeessa Diacorin osuus oli kehittää mobiilin työn työpaikkaselvityksen esitietokyselymenetelmä. Tämä menetelmä kohdistuu mobiilin työn piirteisiin, joita ovat matkustaminen, monipaikkaisuus, työajan leviäminen eli työnteko virallisen 16 17

10 IHMISTÄ ARVOSTAVA DIACOR vuonna 2013 Diacorin henkilöstön kehittämistyön punaisena lankana olivat kaikkien diacorilaisten osallistaminen, työhyvinvointi sekä erinomainen asiakaspalvelu ja Diacor olen minä -teema osana sitä. Diacor olen minä -määrittely tehtiin vuonna 2012 ja se eli vuoden 2013 varrella vahvasti arjessamme ohjenuorana siitä, mitä diacorilaiselta odotetaan erityisesti erinomaisessa asiakaspalvelussa. Diacorilaista työilmapiiriä kartoitettiin vuoden 2012 lopulla neljännen kerran osallistumalla Suomen parhaat työpaikat -tutkimukseen. Diacorilaisten kokemukset työpaikastaan ovat erittäin myönteisiä ja vastausprosenttimme on korkea. Olemme nelivuotisen tutkimusprosessin aikana rakentaneet Diacorista yhden Suomen parhaista työpaikoista. Great Place to Work -menestyksen myötä olimme mukana TVsarjassa, jossa esitellään Suomen parhaita työpaikkoja. Diacorin jakso on katsottavissa sarjan kotisivuilla Diacorista estradilla ovat luottamusmies Minna Grönroos, työterveyslääkäri Mikko Ylikahri, vastaava työterveyshoitaja Pia Kontti ja toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen. diacorin liiketoimintaa, työtä ja työyhteisöä kehitetään yhdessä ja koko henkilöstö osallistetaan ideoiden tuottamiseen. Diacorilaisten ideoiden keräämiseen käytössämme on Moottoriksi nimetty virtuaalitila, johon kaikilla on pääsy tuottamaan ideoita sekä kommentoimaan niitä. Uuden toimintatavan käyttö on edellyttänyt diacorilaisilta harjoittelua, mutta jo vuoden 2013 aikana aktivoiduimme ja totuimme tuottamaan ideoita Moottoriin niin, että saavutimme ensimmäiselle vuodelle asetetut tavoitteet. Ideoita toteutettiin 0,5 jokaista diacorilaista kohti, mutta keskusteluavauksia ja kehittämisajatuksia kertyi moninkertainen määrä. Tavoitteena on jatkaa Moottori-toimintaa edelleen siinä kehittyen ja tähtäimenä innovaatiot liiketoiminnan kehittämiseksi. Osallistavaa kulttuuria vahvistettiin toiminnansuunnittelun yhteydessä siten, että esimiehet kävivät ryhmäkehityskeskusteluja tiimiensä kanssa toimintasuunnitelmien työstämisen pohjaksi ja saivat joukkonsa osaamisen tiiviimmin mukaan suunnitteluun. Yhteistyöfoorumi (aiemmin YT-neuvottelukunta) jatkoi aktiivista toimintaansa positiivisella yhteishengellä. Foorumilla on yhteinen suunta ja unelma rakentaa Diacorista terveyspalvelualan suomalainen suunnannäyttäjä. Lisäksi on huomattava, että työehtosopimukseen liittyvän paikallisen erän sopimisesta päästiin Diacorissa sopuun hyvissä ajoin ja yksimielisesti työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken. SEIJA HEIKKINEN Erinomainen asiakaspalvelija Joka aamu ja joka asiakaspalvelutilanteessa pitää päättää, että palvelee hyvin ja tekee työnsä kunnolla. -Anu Halme JARI NIEMI diacorissa on käytössä pikapalkintojärjestelmä. Sen kautta työntekijöillä on mahdollisuus kiittää työkaveriaan hyvistä suorituksista. Aivan erityisen paljon pikapalkintoehdotuksia kerää tietohallinnon Helpdeskissä työskentelevä Anu Halme. Anu tuli Diacoriin ja tarkemmin sanoen Tikkurilan lääkäriaseman vastaanottoon jo toistakymmentä vuotta sitten. Viimeiset seitsemän vuotta ovat kuluneet Helpdeskissä, jonne Anu siirtyi työn ohessa suoritettujen merkonomiopintojen myötä. Anu arvelee itse, että ihmisen geeneissä ja perusluonteessa saattaa olla pohjalla myönteisyyttä ja iloisuutta, josta on apua hyvään asiakaspalveluun. Palveleminen on siitä huolimatta hänen mielestään ehdottomasti tahto-asia. -Joka aamu ja joka asiakaspalvelutilanteessa pitää päättää, että palvelee hyvin ja tekee työnsä kunnolla. Diacorin uutta ilmianna kuukauden asiakaspalvelija hanketta Anu pitää loistavana ideana, sillä muistutuksen nähtyään hänellä alkaa välittömästi raksuttaa, kuka työkavereista olisi palkinnon arvoinen. -On kiva antaa hyvää palautetta ja tuoda jollekin sitä kautta iloa päivään. Tämä on hyvä tapa herättää kaikkia ajattelemaan asiaa, joka kiireessä helposti unohtuu. Anu myöntää, että silloin tällöin ottaa päähän, mutta hyvien työkavereiden kanssa on helppo purkaa huonot hetket. Hyvä tiimi ympärillä on äärettömän tärkeä, kuten myös koko yrityksen ilmapiiri: kun on mukavia ihmisiä ympärillä, on helppo hymyillä. Anu muistuttaa myös, että jos haluaa saada positiivista palautetta, sitä on myös osattava antaa itse. Silloin kehumiskynnys laskee kaikilla. -Joskus tosin toisenlainenkin palaute on paikallaan. Sitä kautta on mahdollisuus kehittyä itse ja kehittää asioita vielä parempaan suuntaan. Anun elämänfilosofiassa elämässä tulee eteen hyviä tilaisuuksia, ja niihin pitää osata tarttua. Myönteistä oloa varten on myös oltava realistisia pikkuunelmia, joita kohti mennään ja joita voi innolla odotella. Niistä tulee hyvä mieli. Ainoa este hyvälle asiakaspalvelulle on Anun mielestä kiire: Ole rauhassa sen asiakkaan kanssa, jonka asiaa kulloinkin hoidat. Anu harrastaa paljon urheilua ja on mukana lasten harrastuksissa. Viimeisimpänä innostuksena on kuoro, joka on kuulemma tosi hauskaa ja hyvää terapiaa kiireen keskelle. Uusi luottamusmies la Koskela-Peters olen tullut Diakonissalaitokselle yli 25 vuotta sitten perushoitajaksi. Työkokemusta vuosien varrelta on monista eri toimipisteistä. Osastonsihteerinä sairaalassa olen ollut yli 10 vuotta. Työpisteessäni kohdalleni ovat osuneet loistavat työkaverit ja upea lähiesimies. Vuosien toiminta Yhteistyöfoorumissa on ollut porttina kiinnostukseen yhteisten asioiden hoitoon. Varaluottamusmiehenä olen saanut tuntumaa luottamusmiehen toimen monipuolisesta tehtäväkentästä. TSN:n luottamusmiehenä olen toiminut kesäkuusta 2013 lähtien. Joitakin mainitakseni koen, että luottamusmiehen rooli on moninainen, mm. kuuntelija, sovittelija, tiedonjakaja ja tukija. henkilöstön hyvinvointiin liittyvät asiat olivat johdon, esimiesten kuin työyhteisöjenkin agendalla koko toimintavuoden ajan. Työhyvinvoinnin johtamisen taitoja vahvistettiin; esimiehiä valmennettiin tukemaan henkilöstönsä hyvinvointia työssä aktiivisesti ja työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä rakennettiin yhdessä. Yhteistyötä työterveyden kanssa tiivistettiin entisestään. Varhaisen välittämisen prosessia päivitettiin ja tiedot siitä ovat koko henkilöstölle helposti saatavilla. Diacorilaiset ovat kaikkiaan hyvin tietoisia yhteisönsä työhyvinvoinnin tilasta. Tiedämme, että Diacorissa voidaan hyvin. Keväällä pilotoimme yhden työhyvinvoinnin mittareista, Party -kyselyn (Parempi työyhteisö), jonka avulla täydensimme tietoisuuttamme tilastamme. Kertasimme myös vahvuutemme ja valitsimme kehittämiskohteemme jatkotyöstöä varten. Mielestäni yhteistyö henkilöstöjohtajan ja muiden työnantajan edustajien kanssa on lähtenyt käyntiin hienosti. Yhteistoimintasuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen työnantajan kanssa on erittäin korvaamatonta. Henkilöstölle on tärkeää turvallinen työsuhde ja työehtosopimuksen noudattaminen. Haluan tehdä työtä Diacorin kaltaisessa yrityksessä, jossa taloudellinen tulos käytetään omistajansa avulla oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen. Diacorin työkyvyttömyyden maksuluokka pysyi edelleen pienimmällä mahdollisella tasolla 1, kun koko Suomen keskiarvo on 4. Tämä on saavutettu saumattomalla yhteistyöllä jokaisen diacorilaisen, esimiesten, työsuojelun sekä työterveys- ja henkilöstöpalveluiden kesken. Kollegan työn varjostaminen eli työhön tutustuminen jatkui vuonna 2013 aiempaan tapaan ja niistä saimme lukea mielenkiintoisia kirjoituksia. Työn iloa yhdessä viikkoja järjestettiin osassa yksiköitämme hyvällä menestyksellä. Diacorilaisen hengen vaalinnassa yrityksen yhteinen pikkujoulu ja siellä tapahtuva pitkäaikaisten diacorilaisten palkitseminen saa vuosi vuodelta yhä enemmän merkitystä. Pikkujouluihin osallistui noin 450 diacorilaista. Työhyvinvointiin tähtäävät erilaiset yksikkökohtaiset hyvinvointia vahvistavat tapahtumat

11 SUSANNA VAINIOTALO syksyllä olimme Kirkkonummen aseman osalta suurissa muutoksissa. Jouduimme Kirkkonummen kunnan asiakkuuden menetettyämme lopettamaan aseman toiminnan sellaisenaan ja luomaan uudenlaisen työterveysaseman palvelemaan paikallisia asiakkaitamme jatkossa. Kirkkonummen henkilöstö hoiti muutosprosessin mallikkaasti ja asiakasta ensisijaisesti ajatellen. Arvojemme mukaisesti ja koko henkilöstö osallistaen kävimme yt-neuvottelut rakentavassa hengessä. Kirkkonummen työsuhteinen henkilöstö rekrytoitui kokonaisuudessaan muille asemillemme, joten irtisanotuksi ei tullut yhtäkään diacorilaista. Diacor Kirkkonummi sulki virallisesti ovensa perjantaina 20. joulukuuta. Loppuvuodesta 2013 uudistimme organisaatiota vastaamaan paremmin strategiamme toteuttamiseen sekä tulevaisuuden tavoitteisiin ja haasteisiin. Keskeisin muutos oli aluepohjaisen organisaation muuttuminen liiketoimintapohjaiseksi. Käytännössä tämä tarkoitti uusia yksityis- ja yritysasiakkaiden liiketoimintalinjoja sekä koko lääkäriasemaketjun siirtämistä yhden palvelujohtajan alaisuuteen. Organisaatiouudistus toteutettiin askel kerrallaan pitäen huolta koko henkilöstön tiiviistä viestinnästä. Kehityskeskustelukäytäntöä kehitettiin ja keskustelu nimettiin uudelleen Oma-D:ksi. Diacor tarjosi vuoden aikana useita työharjoittelupaikkoja eri ammattiryhmien opiskelijoille, joilta olemme saaneet hyvää palautetta ja kehittämisen aihioita. Diacor on panostanut pitkään uusien esimiesten kehittämiseen ja vuoden 2013 aikana toteutettiin jo viides johtamisen erikoisammattitutkinto eli JET-ryhmä. Tutkinto on rakennettu erityisesti diacorilaiselle esimiehelle ja tukee Pomo Diacorens -kuvauksen mukaista kehittymistä. JET-työt kerätään yhteen intranet-sivuillemme kaikkien diacorilaisten hyödynnettäviksi. Lisäksi töistä pyritään pitämään raportointeja erilaisissa ryhmissä, jotka työstettyä lopputyötä voisivat hyödyntää. JET-koulutus on koulutuksen käyneiden esimiesten mukaan merkittävä henkilökohtaisen esimiestyön kehittymisen matka. Johtamisen kehittämiseen tähtääviä Pomo Diacorens -päiviä jatkettiin vuonna 2013 aiempaan tapaan. Ensimmäisessä päivässä pääteemana oli esimiehen ja työyhteisön hyvinvointi ja toisessa päivässä diacorilaisen modernin johtamisen kehittäminen; tiedolla johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, osallistaminen, työhyvinvointia ja sisäistä motivaatiota vahvistava johtaminen, esimiehen oma työhyvinvointistrategian työstäminen. Päivässä kaikki vaikuttivat äänestyslaittein johtamisen kehittämisen jatkotoimenpiteiden valintaan. Mukana päivässä olivat ensimmäistä kertaa myös lääkäriasemien vastaavat lääkärit. Päivässä palkittiin myös ensimmäistä kertaa vuoden Pomo Diacorens -teko. Ensimmäisenä palkinnon sai Diacor Kirkkonummen päällikkö Seidi Erätuli, joka vastasi lääkäriaseman alasajoprojektista esimerkillisen onnistuneesti. Lääkäriasemilla tapahtuu hyvän työpaikan merkki on se, tiin verenpainetta ja silmänpainetta ja kuteltiin, vietettiin turvapäivää, arvot- Koulutusta vuonna 2013 että työntekijät haluavat viettää aikaa yhdessä ja toteuttaa erilaisia tempa- heitä puhallutettiin mikrospirometriassa. Väkeä riitti jonoksi asti. tiin tuotekasseja ja nautittiin yhteisesti kesäjäätelöt. uksia. Diacorissa monet lääkäriasemat Luonnollisesti lääkäriasema oli -Viikko toi hymyn monen huulille ja Työterveyshuollon erikoistumis- Johtamisen erikoisammattitutkinnon Asiakaspalvelun ammattilainen toimivat tässä suhteessa aktiivisesti. mukana Sellon Sembaloissa. Suunnis- piristi työpäiviä, kertoo lääkäriaseman koulutuksensa saivat päätökseen työterveyshoitajat: (JET) suorittivat: Aaltonen Aki koulutuksen suorittivat: Aaltonen Eeva-Liisa Diacor Leppävaara on ehdottomasti yksi parhaista. tusrastikilpailussa asiakkaiden täytyi löytää yrityksiin, joissa he saivat lei- päällikkö Susanna Vainiotalo. Leppävaara on muutoinkin malliesi- Hakala Minna Aho Pia Ganaras Nina Noidat ja haamut olivat liikkeellä, kun mat suunnistuspasseihinsa, joilla osal- merkki hyvästä yhteishengestä. Tämä Heikkilä Salla von Denffer Pirkko Eriksson Päivi Leppävaarassa vietettiin jo perinteeksi listuivat Sellon arvontaan. Varsinkin tuli mainosti esille syksyllä, kun lähes Kuusisto Nina Heikura Marjo Hakamäki Minna muodostuneita Halloween-nyyttikeste- verensokerin mittaus kiinnosti asiak- 40 vuotta sisätautilääkärin vastaanot- Majuri Heli Jussila Satu Jaakkola Mira jä. Järjestelyistä vastasi hupitoimikunta kaita kovasti. toa pitäneen Juhana Sillanpään kunniak- Maukonen Kati Kajosmaa Satu Jalo Liisa ja koristelusta röntgenosasto. Elokuussa Yhtenä monista Diacorin yksiköistä si juotiin eläkekahvit. Niiden yhteydessä Nikkanen Suvi-Tuuli Koivuranta Maria Kohonen Marianne Leppävaara oli mukana Sellon apteekin myös Leppävaarassa vietettiin Työn Iloa Juhana kertoi jo 1970-luvulla alkaneesta Seilola Marja Kontti Pia Korpua Ulla järjestämässä Terveyttä apteekista -päi- Yhdessä -viikkoa, jossa asemaa sisustet- pitkästä työurastaan Diacorissa. Lange Veera Koskinen Taina vässä Viaporin torilla. Asiakkailta mitat- tiin ja koristeltiin, ihailtiin koruja, her- Lehtonen Sari Mannstén Nina Maukonen Kati Multanen Sari Mellanen Lilli Nyholm Jaana Pietilä Kati Salmi Asta Serén-Johansson Henrika Silventoinen Jaana Ylönen Sanna Ylitalo Heli Mäkinen Minna Rautasalo Minna Seppälä Helena Teittinen Leena Tuunainen Anne diacorin vuoden 2013 golf-mestari on Marja Rovio (kuvassa), joka löi Kytäjän maisemissa pistebogey-voittajaksi ja kiertopokaalin onnelliseksi omistajaksi. Toiseksi sijoittui Peter Pippingsköld ja kolmanneksi Pia Kontti. Lyöntipelissä parhaan tuloksen teki Peter Pippingsköld. Liikuntaa harrastettiin muutenkin. Urheilumuseolla järjestettiin liikuntailta ja Diacor osallistui työmatkapyöräilyn kilometrikisaan sekä varsin suurella kokoonpanolla toukokuiseen Naisten Kymppiin. PIA VARKKA-TIUSANEN 20 21

12 perustehtävässään eli missiossaan Diacor sanoo edistävänsä ihmisen terveyttä ja tekevänsä hyvän tekemisen mahdolliseksi. Terveyden edistämisestä puhutaan sivulla 11. Hyvän tekemisen perustaksi Diacor haluaa mahdollistaa omistajamme toiminnan suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä ja tarjota jokaiselle diacorilaiselle edellytykset tehdä oma työnsä niin hyvin kuin mahdollista. Lisäksi haluamme auttaa työterveysasiakkaita hyvän työilmapiirin rakentamisessa sekä henkilöstönsä hyvinvoinnin edistämisessä ja siten omien tavoitteittensa saavuttamisessa. Asema Helsingin Diakonissalaitoksen yhteiskunnallisessa konsernissa on jatkuva motivaatioruiske diacorilaisille. Hyvää tekevä Diacor syntyy perinteen ja uudistushalun ainutlaatuisesta yhdistelmästä. Erinomaisen asiakaspalvelumme pohjana on Diakonissalaitoksen sisarten aikanaan luoma sairaalan palveluperinne. Diacor on kuten omistajansa Helsingin Diakonissalaitos yhteiskunnallinen yritys. Tunnustuksen myöntää Suomalaisen Työn Liitto. Sen saa yritys, jonka ensisijainen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yhteiskunnallinen yritys käyttää suurimman osan voitostaan liikeideansa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen ja sen toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Keväällä olimme mukana edelläkävijöiden yritysvastuutapahtumassa Wanhassa Satamassa. Ratkaisun paikka 2013 kokosi yhteen eri liiketoimintojen ammattilaiset, jotka haluavat luoda yhä kilpailukykyisempiä yrityksiä kestävien ja vastuullisten ratkaisujen kautta. Osallistumme tapahtumaan yhteistyössä Diakonissalaitoksen kanssa. Toimitusjohtaja Anni Vepsäläisen esitys Ylin johto yritysvastuun suunnannäyttäjänä keräsi suuren joukon HYVÄÄ TEKEVÄ DIACOR kuulijoita. Lisäksi diakoniajohtaja Jarmo Kökkö osallistui asiantuntijapaneeliin, joka keskittyi kestävään kehitykseen. Pienimuotoinen yritysvastuuteko oli myös joululahjakirjamme Lautasellinen iloa, joka tukee Naisten Pankin toimintaa ja sitä kautta kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä. Kirjoja tilattiin yli 2000 kappaletta. Käytämme muutenkin toisenlaisia eettisiä lahjoja erilaisissa muistamisissa. Mahdollisissa liikelahjoissa suosimme suomalaisesta kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita. Diacorissa katsotaan, että myös yhteisöveron maksaminen on vastuullista toimintaa. Emme harrasta verosuunnittelua, sillä haluamme omistajan saamien osinkojen lisäksi maksaa osinkoa myös yhteiskunnalle. Emme puhu verojalanjäljestä, sillä tämä termi pitää sisällään asioita, joihin ei varsinaisesti voida vaikuttaa, kun lähtökohtana on yhteiskunnan lakien ja normien mukainen toiminta. Näitä ovat esimerkiksi arvonlisävero ja työntekijöiden palkoistaan maksamat verot, joita toki välillisesti voidaan pitää yhteiskuntaan vaikuttamisena. Yrityksen liikevoitostaan maksama yhteisövero mittaa sen sijaan näkemyksemme mukaan mainiosti sen vastuullisuutta. Katseen on tällöin oltava menneessä ajassa. Vuoden 2013 vahvistetusta tuloksestaan Diacor maksoi yhteisöveroa yli 1,4 miljoonaa euroa. Kuluneen kuuden vuoden aikana ajanjaksolta, jolloin Diacor on raportoinut yritysvastuustaan yhteenlasketut yhteisöverot ovat lähes 8,5 miljoonaa euroa. Diacorin yhteisöveron maksaminen kyseisenä ajanjaksona on ollut hyvin vakaata. Vuosittainen veromaksu on ollut pääsääntöisesti hieman alle 1,5 miljoonaa euroa eli keskimäärin hieman yli kaksi prosenttia yrityksen liikevaihdosta. diacorin strategiaa tarkennettiin vuoden 2013 aikana. Kokonaan uudeksi pääkohdaksi nostettiin edistyksellisten ja kustannustehokkaiden terveyspalveluratkaisujen rakentaminen. Työtä julkisen sektorin asiakkuuksien hyväksi tehdään yhdessä omistajamme Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa. Strategiaa terävöitettäessä todettiin, että organisaatiorakenne Maksetut välittömät verot (T ) Liiketoiminnan tuki Lääketieteellinen johto Johtajalääkäri Anja Hallberg Henkilöstöpalvelut HR-johtaja Tatu Tulokas ORGANISAATIOKAAVIO Toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen Palvelumme yksityisasiakkaille (b2c) Liiketoimintajohtaja Markku Mård ei vastannut strategiaa ja liiketoiminnan haasteisiin riittävästi. Uudessa organisaatiossa otamme erilaiset asiakkuudet huomioon aikaisempaa paremmin. Yhdistimme myös liiketoiminta- ja kehittämisvastuut ja siirsimme vastuun lääkäriasemaketjun toiminnasta selkeästi yhdelle taholle Yhteensä Palvelumme työpaikoille (b2b) Liiketoimintajohtaja Antti Aro Diacorin hallitus HDL konserniohjaus Diacorin strategia 2014 Vahvistamme ainutlaatuista diacorilaista työilmapiiriä ja yrityskulttuuria Panostamme nykyisiin ja tuleviin työterveysasiakkaisiimme Kehitämme vahvuuksiimme perustuvia palveluja yksityisasiakkaille Näytämme suuntaa erinomaisella asiakaspalvelulla Vaalimme vastuullisen ja eettisesti kestävän liiketoiminnan edelläkävijyyttä Rakennamme Suomeen edistyksellisiä ja kustannustehokkaita terveyspalveluratkaisuja tulevaisuutta varten Arvomme Missiomme Visiomme Erinomainen asiakaspalvelu Edistämme ihmisen terveyttä ja teemme Terveyspalvelujen suomalainen Uudistuminen hyvän tekemisen mahdolliseksi suunnannäyttäjä Esimerkillisyys Asiakkuudet, myynti ja markkinointi Johtaja Minna Elomaa Viestintä ja yritysvastuu Johtaja Esko Heikkinen Talous-, hallinto ja IT-palvelut Talousjohtaja Laura Tarkka Lääkäriasemat Palvelujohtaja Marjut Siddiqui Alppikatu, Flamingo, Herttoniemi, Iso Omena, Itäkeskus, Kannelmäki, Keskusta, Leppävaara, Pasila, Pitäjänmäki, Ruoholahti, Tapiola, Tikkurila Sairaala Sairaalan johtaja Markku Mård ja ylilääkäri Harri Heliö 22 23

13 OLENNAISET TEKIJÄT DIACORIN TOIMINNASSA diacorin lähitulevaisuus näyttää vakaalta, vaikka toimialalla on tunnistettavissa monia merkittäviä riskejä. Voimme silti arvioida, että nopeat kysyntä- ja tuotantotapamuutokset ovat epätodennäköisiä. Diacor on alan suurin kotimainen toimija, jonka kilpailuetu rakentuu palvelujen korkean laatuun, kotimaisuuteen sekä ainutlaatuisen yhteiskunnallisen konsernin takaamaan arvopohjaan. Tuoreesti tarkennettu strategia vastaa edessä oleviin haasteisiin. Riskeinä voidaan mainita alalle pyrkivät uudet toimijat ja vakuutusyhtiöiden voimakkaasti kasvava ohjaustoiminta. Odotettavissa oleva Sote-uudistus saattaa aiheuttaa merkittävän uhan nykymalliselle työterveystoiminnalle. Tässä keskustelussa Kelan niin työnantajille kuin henkilöasiakkaillekin maksamat korvaukset ovat helposti uhan alla. Diacorin olennaiset tekijät pohjautuvat edelleen vuonna 2011 tehtyyn huolelliseen määritykseen. Vastuullinen työnantaja Strategiamme ensimmäisessä pääkohdassa vahvistamme ainutlaatuista diacorilaista työilmapiiriä ja yrityskulttuuria. Haluamme olla On hauska ajatella toimivansa työpaikassa, jota myös muualla toimivat kollegat arvostavat. -Diadocin puheenjohtaja, työterveyslääkäri Elina Alhonen houkutteleva ja vastuullinen työnantaja, jolla on oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka, jonka henkilöstöllä on korkea työtyytyväisyys, ja jonka hyvinvoivan henkilöstön osaamiseen investoidaan jatkuvasti. Henkilöstön ja ammatinharjoittajien sitoutuminen ja tyytyväisyys ovat keskeisiä menestystekijöitämme. Yhteiskunnassamme Diacor on merkittävä työllistäjä, joka tarjoaa vakituisen työsuhteen lähes 700 työntekijälle ja luotettavan yhteistyökumppanuuden lähes yhtä monelle ammatinharjoittajalle. Valtaosa työsuhteista ovat toistaiseksi voimassa olevia, sillä luottamus ja turvallinen työsuhde ovat työssä viihtymisen kivijalkoja. Järjestäytyneenä työnantajana Diacor noudattaa tarkasti alan työehtosopimusta ja laatii jokaisen diacorilaisen kanssa kirjallisen sopimuksen. Täytämme työsuojelun työnantajavelvoitteet työympäristöön, työhön ja yksilöön kohdistuvan määrätietoisen ja kokonaisvaltaisen riskienarviointiprosessin kautta. Tasa-arvosuunnitelmamme ottaa huomioon, että Diacorissa työskentelee hyvin eri-ikäisiä ja esimerkiksi koulutustaustansa suhteen erilaisia ihmisiä. Olemme yksi suomalaisen monimuotoisuussopimuksen ensimmäisistä allekirjoittajista. Diacor on savuton ja päihteetön työpaikka. Ammatinharjoittajilla on oma yhdistys diadoc ry on Diacorissa toimivien lääkärien ja psykologien muodostama rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja. Diadocissa on tällä hetkellä hieman alle 100 jäsentä. Diadocin tuore puheenjohtaja on työterveyslääkäri Elina Alhonen, joka on toiminut Diacorissa jo 20 vuotta. Ennen nykyistä postia Diacor Keskustassa hän on toiminut Tapiolan ja Lauttasaaren lääkäriasemilla. Diacor Keskustan vastaavana lääkärinä toimiva Alhonen katsoo, että yrityksen taustalla olevat arvot ovat merkittäviä vaikuttajia myös pääosin ammatinharjoittajana toimivalle lääkärikunnalle. -Kaikki eivät kuitenkaan tunne Diacorin omistavaa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiötä. Itse ajattelen, että säätiön ideologia osuu tähän aikaamme suorastaan loistavasti. Mediuutisten tutkimustulos, jossa suomalaiset lääkärit arvioivat Diacorin maan arvostetuimmaksi terveydenhuollon työpaikaksi, herätti pitkän linjan diacorilaisessa ylpeyttä. -Olihan se mukava uutinen. On hauska ajatella toimivansa työpaikassa, jota myös muualla toimivat kollegat arvostavat. Parasta Diacorissa on Alhosen mukaan se, että työterveyslääkärin ja moniammatillisen tiimin käytössä on palvelukokonaisuuksia ja hoitopolkuja, jotka napakoittavat toiminnan yhtenäiseksi. Diacorin missiossa mainittu hyvän tekemisen mahdollistaminen on myös tätä. Erikseen on mainittava mukavat ja yhteistyökykyiset työkaverit. -Minä tulen joka aamu tyytyväisenä töihin, enkä haikaile muualle. Olen ylpeästi diacorilainen. Kumppanuuteen perustuva ammatinharjoittajayhteistyö Valtaosa Diacorin lääkäreistä, psykologeista, fysioterapeuteista ja muista terveydenhuollon asiantuntijoista toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Ammatinharjoittajien viihtyvyyttä seurataan ja kehitetään järjestelmällisesti ja he vastasivat Great Place to Work -kilpailun kyselyyn. Ammatinharjoittaja on Diacorin keskeinen kumppani, jota ilman lääkäriasematoiminta olisi mahdotonta. Aktiivinen vuorovaikutus auttaa molempia osapuolia. Lääkäriasemille valitut vastaavat lääkärit ja eri toimintojen vastuulääkärit ovat keskeisessä roolissa tämän vuorovaikutuksen kehittymisessä. Vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen perusteella suomalaiset lääkärit nimesivät Diacorin terveyspalvelualan arvostetuimmaksi työpaikaksi Suomessa. Tutkimuksen julkaisi Mediuutiset. Teemme yhteistyötä myös Diadocin eli Diacorin lääkäriyhdistys ry:n kanssa. Vastuullinen veron- ja osingonmaksaja Pertti Nisonen Tavoitteena on vaikeimpaan asemaan joutuneiden ihmisten tukeminen eli yhteisen hyvinvoinnin kasvattaminen suomalaisessa yhteiskunnassa. -Diakoniajohtaja Jarmo Kökkö, Helsingin Diakonissalaitos diacor sanoo olevansa iloinen ja vastuullinen veronmaksaja. Tavallaan se on jopa tuplamaksaja, sillä tuloksestaan se maksaa ensin yhteiskunnalle kuuluvan yhteisöveron. Kuuden menneen vuoden aikana Diacor on maksanut yhteisöveroa yhteensä lähes yhdeksän miljoonaa euroa. Liikevaihtoon suhteutettuna tämä on selvästi eniten Suomessa toimivista suurista terveyspalveluyrityksistä. Verojen jälkeen Diacor maksaa osinkoa ainoalle omistajalleen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle. Omistaja taas ohjaa osingot reilumman yhteiskunnan rakentamiseen. Reilumpi tarkoittaa tässä osinkojen käyttämistä tavoilla, jotka koituvat yhteiskunnan heikommassa asemassa olevien ihmisten hyväksi. Rakenne on eettisesti hyvin ehjä. -Diacorin liiketoiminta tähtää kestävän hyvinvoinnin rakentamiseen. Kestävä hyvinvointi tarkoittaa sitä, että palvelut ovat asiakaslähtöisiä eikä niitä tuoteta vain omistajien yksityisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteena on vaikeimpaan asemaan joutuneiden ihmisten tukeminen eli yhteisen hyvinvoinnin kasvattaminen suomalaisessa yhteiskunnassa, sanoo Diakonissalaitoksen diakoniajohtaja Jarmo Kökkö. Kökön mielestä on kestämätöntä maksimoida verovaroilla tuotettujen palvelujen voittoja, varsinkin, jos voitot ohjataan yksittäisten ihmisten rikastuttamiseen. Voimavarat ja investoinnit tulisi sen sijaan ohjata yhteiskunnan hyvinvoinnin kasvattamiseen. -Omistajana vakaus ja pitkäjänteisyys ovat Diakonissalaitokselle keskeisiä asioita. Diacorin maksamat osingot ja verot ovat olleet samalla tasolla jo vuosikausia. Yhteisöveroasioissa katseen tulee yleensäkin olla enemmän peruutuspeilissä. Tässä asiassa ei tulevaisuudenlupauksilla menesty, Kökkö linjaa. Mitä hyvää Diacorin osingoilla saadaan aikaan? Ensinnäkin se toimii siemenrahana hankkeille, joihin näin saadaan myös ulkopuolista rahoitusta. Diakonissalaitos käytti erilaisiin diakoniahankkeisiin vuonna 2013 omarahoitusta noin 1,3 miljoonaa euroa ja ulkopuolista hankerahoitusta saatiin noin 5,6 miljoonaa. Hankkeet kohdistuivat heikoimpaan asemaan joutuneiden ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia tuottavien toimintamallien kehittämiseen Suomessa ja kehitysapuhankkeissa Etelä-Afrikassa. Osingoilla mahdollistettiin myös uusien toimintakonseptien kehittäminen. Esimerkkeinä voidaan mainita Vamos-nuorisotyö ja vapaaehtoistoiminnan uudet mallit, kuten nuorten mentorointimalli Amigo. Diakoniarahaa saivat myös haastavien erityisryhmien palvelut, joissa muu rahoitus ei kata kuluja. Hyvä esimerkki tästä on Kidutettujen kuntoutuskeskus. Osinkorahaa käytettiin myös palveluiden kiinteistöinvestointeihin. TIMO MARKKULA 24 25

14 Asiakkaidemme terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Diacorilla on noin sopimusasiakasta, joista valtaosa käyttää työterveyspalveluja. Merkittäviä sopimusasiakkaita ovat myös vakuutusyhtiöt ja sairauskassat. Työterveyden palvelutuotannossa tarvitsemme alueellisia kumppaneita, joiden kanssa tuotamme koko valtakunnan alueella toimivien asiakasyritysten työterveyspalvelut vuonna 2013 perustetun Hyvän terveyden verkoston brandin alla. Toimimme aktiivisesti suhteessa nykyisiin ja tuleviin asiakkaisiimme. Asiakkaiden tarpeiden huomioiminen on keskeinen osa tuloksellista liiketoimintaa. Tähän tähtäämme ratkaisukeskeisellä palvelutarjonnalla ja kehittämällämme Palvelumme työpaikoille konseptilla. Olemme tämän raportin alussa kertoneet tarkemmin terveyttä edistävistä toimenpiteistämme. Diacorille on kunnia-asia täyttää omat sopimusvelvoitteensa. Sen myötä voimme edellyttää vastaavaa myös kumppaneiltamme. Teemme mielellämme yhteistyötä omat velvoitteensa hoitavien työnantajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yrityksemme tarjoaman palvelun loppukäyttäjä on tavallisimmin henkilöasiakas, jolle Diacor tarjoaa sairaudenhoidon palveluiden ohella sairauksien ennaltaehkäisemiseen ja terveyden edistämiseen tähtääviä palveluja. Ainutlaatuinen omistaja Diacor elää osana Helsingin Diakonissalaitoksen yhteiskunnallista konsernia. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö omistaa Diacor terveyspalvelut Oy:n koko osakekannan. Diacor tekee omistajansa kanssa toimivaa yhteistyötä, jossa erityisesti eettisyydelle asetetaan korkeat vaatimukset. Diacorin maksamat osingot neljä miljoonaa euroa vuonna 2013 tuloksesta ovat erittäin merkittävä voimavara Diakonissalaitoksen toiminnan rahoituksessa. Diacorin tuloksen siirtäminen osinkoina yleishyödylliselle säätiölle on ehjä rakenne, jossa Diacor omalta osaltaan mahdollistaa erityisen arvokkaan tehtävän suomalaisessa yhteiskunnassa. Ennen osingonmaksua Diacor on suorittanut liikevoitostaan yhteiskunnalle kuuluvan yhteisöveron. Erinomainen asiakaspalvelu Liiketoiminnan keskiössä on aina asiakas. Tarjoamme asiakkaillemme pääkaupunkiseudun kattavimman lääkäriasemaverkoston, erinomaiset tutkimus- ja hoitomahdollisuudet sekä osaavat ja sitoutuneet asiantuntijat. Erinomainen asiakaspalvelu Diacorin ensimmäinen arvo - jää asiakkaiden mieleen. Se tarkoittaa poikkeuksellisen hyvää tai odotukset ylittävää palvelua. Erinomainen asiakaspalvelu tuottaa asiakkaalle arvoa. Terveydenhuollossa erinomaiseen asiakaspalveluun kuuluu myös lääketieteellisesti korkeatasoinen hoito. Vuoden 2013 aikana erinomaisen asiakaspalvelun kehittämiseen panostettiin erityisen paljon. Määritimme erinomaisen asiakaspalvelun asiakaslupaukset ja ne vietiin osaksi rekrytointi- ja perehdyttämisprosesseja, toimintasuunnitelmia sekä Oma D:tä eli kehityskeskustelukäytäntöä. Lisäksi olemme kehittäneet Ilmianna asiakaspalvelija -projektin, jossa vuoden 2014 ajan palkitaan kuukausittain yksi henkilö. Toimintamme kestävä kasvu Koko Helsingin Diakonissalaitoksen yhteiskunnallisen konsernin kannalta on olennaista, että Diacor on menestyvä ja hyvinvoiva yritys, joka toimii tehokkaasti ja tuottavasti: kannattava liiketoiminta on myös keskeinen osa vastuullisuutta. Diacorin vahva taloudellinen asema pohjaa Diakonissalaitoksen pitkäjänteiseen omistuspolitiikkaan. Vankka talous mahdollistaa investoinnit, joita tarvitaan takaamaan toiminta ja sen järjestelmällinen kehittäminen pitkälle tulevaisuuteen. Omistajana Diakonissalaitos arvostaa erityisesti toiminnan vakautta ja pitkäjänteisyyttä. Diacor toimii ketjumaisesti, tehokkaasti ja kannattavasti. Kun toimintaympäristömme on voimakkaassa käymistilassa, Diacorilta tulee edellyttää tarkkaa taloudenpitoa. Suunnannäyttäjyys Toinen arvomme uudistuminen on jatkuvaa positiivista kyseenalaistamista. Diacor haluaa näyttää suuntaa koko toimialalle ja tämän vision toteuttamisessa jatkuva uudistuminen on välttämätöntä. Diacorilainen uudistuminen tarkoittaa perinteen muistamista siten, että uudistuminen kunnioittaa historiaamme. Visiossaan vuodelle 2015 Diacor haluaa olla terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä. Vuonna 2013 tarkennetussa strategiassa visioon tähdätään seuraavin ydintoimenpitein: Vahvistamme ainutlaatuista diacorilaista työilmapiiriä ja yrityskulttuuria Panostamme nykyisiin ja tuleviin työterveysasiakkaisiimme Kehitämme vahvuuksiimme perustuvia palveluja yksityisasiakkaille Näytämme suuntaa erinomaisella asiakaspalvelulla Vaalimme vastuullisen ja eettisesti kestävän liiketoiminnan edelläkävijyyttä Rakennamme Suomeen edistyksellisiä ja kustannustehokkaita terveyspalveluratkaisuja tulevaisuutta varten Poikkeuksellisen tarkka tietosuojakäytäntö Toimialamme erikoisluonteesta johtuen tietosuojamme on ehdottoman tarkka. Lakien ja määräysten mukainen tietosuoja sain keväällä sähköpostia: olisinko kiinnostunut soutamaan Tallinnaan kirkkoveneellä. En varmaan empinyt minuuttiakaan, kun vastasin, että "totta kai". Oma taustani on, että olen soutanut 25 vuotta, useimmat vuodet Jouteleen soutuseurassa kirkkoveneellä SMkisoissa (2 km, 10 km, 30 km ja 60 km). Kymmenisen vuotta sitten siirryin myös olympialuokan puolelle, lähinnä soudin nelkulla ja kasilla. Koska junioreilla oli puute valmentajista, hakeuduin valmennuskoulutukseen pääaineena soutu ja aloin valmentaa junioreita. Tuossa aasinsilta siihen, miksi innostuin heti. Soudun järjestäjä oli Espoon tuomiokirkkoseurakunta ja ajatuksen isä pastori Raigo Liiman. Kesällä harjoitukset olivat Hvittorpin leirikeskuksessa kahdella kirkkoveneellä. Matkaan mukaan pyrkijöitä oli yli 60, joista ryhmän soudullinen vetäjä Erkki Oikarinen valitsi 45 soutajaa matkaan mukaan. Kirkkoveneessä soutajia on 14 sekä perämies. Elokuun 2. päivä lähdimme Porkkalan Marinin laiturilta klo Espoon piispan Tapio Luoman siunauksen saattelemana. Kaksi kirkkovenettä lähti seuraamaan Meripelastusasema Jenni Wihuria, jossa olivat matkatavaramme ja vaihtomiehistö. Ilma oli mitä upein, aurinko paistoi ja meri oli tyyni. Vaihdot olivat on oleellinen osa toimintatapojamme. Vaatimus sen noudattamisesta on henkilöstölle ja ammatinharjoittajille ehdoton. Tietosuojan toteutumisen seurantaa tehdään säännöllisin järjestelmien lokitarkistuksin. Rekrytoimme vain henkilöitä, joilla on kussakin työtehtävässä edellytettävä koulutus ja osaaminen. Teemme tarvittavat taustakartoitukset ja selvitämme ammattipätevyyden. Koulutus ja soveltuvuus varmistetaan rekrytointiprosessissa, johon objektiivisen arvioinnin takaamiseksi osallistuu aina vähintään kaksi henkilöä. Osassa rekrytointeja käytämme ulkopuolisen kumppanin tarjoamaa soveltuvuuden arviointia päätöksentekomme tueksi. Kirkkoveneellä Tallinnaan kahden tunnin välein. Parin tunnin jälkeen meri alkoi jo velloa ja useat tulivat pahoinvointisiksi. Vaihdot olivat haastavia. Jenni Wihurilta lähti iso kumivene tehokkaalla moottorilla kirkkoveneen viereen. Siitä oli siirryttävä kumiveneeseen. Niin kirkkovene kuin vaihtovenekin kelluivat ristiaallokossa omiaan ja vielä oli siirryttävä kumiveneestä Jenni Wihuriin. Kukaan ei matkan aikana pudonnut mereen. Käskytyksiä matkan aikana: "Soutu seis! Silja Line tulee, emme ehdi edestä pois ja nyt rahtialus tulossa suoraan törmäyskurssilla. Nyt SOUTAKAA ja kovaa, että ehdimme alta pois". Arvoista lähtevä rehtiys ja toiminnan läpinäkyvyys Viron puolella paikallinen meripelastusalus tuli saattelemaan meidän taaempana soutavaa kirkkovenettä. Samoin Suomesta asti meitä seurannut pieni moottorivene, jossa kaksi nuorta miestä edusti One way Missionia. He olivat matkastamme kuultuamme halunneet lähteä meitä kannustamaan ja tukemaan. Matkamme eteni noin kahdeksan km/h, mikä merkitsi 8 tunnin ja 40 minuutin kokonaisaikaa. Rantauduimme pilkkopimeässä otsalampuin varustautuneina Rocca al Mareen ja siellä ulkoilmamuseon alueelle (on hiukan kuin meidän Seurasaartamme). Vastassa meitä oli Viron televisio. Sieltä pimeässä kävelimme parin kilometrin matkan Rocca al Mare hotelliin, jossa olimme noin kolmen aikaan yöllä. Aamulla klo 10 oli Ulkoilmamuseon alueella olevassa 1600-luvulla rakennetussa Sutlepan kappelissa kiitosmessu suomen ja viron kielellä. Sen jälkeen Erkki Oikarinen luovutti Kosen ystävyysseurakunnalle itse tekemänsä soutuveneen. Takaisin tulimme illalla Viking Xpressillä. Aivan mielettömän upea kokemus, josta sain paljon uusia ystäviä. Meillä oli vielä soutukaronkka soutajien, tukijoiden jollainen siis Diacor mm. oli ja muiden yhteistyötahojen kanssa saunoen, laulaen ja illallistaen. Työfysioterapeutti Riitta Valpio Hyvää tekevä Diacor toimii kolmannen arvonsa mukaisesti esimerkillisesti. Esimerkillisyys sisältää kultaisen säännön, jonka mukaan asiakkaita tulee palvella kuten haluaisimme itseämmekin palveltavan. Puhumme rehtiydestä, integriteetistä, jolla tarkoitamme kaikkinaista rehellisyyttä, suoraselkäisyyttä ja asioiden oikein tekemistä. Diacor maksaa sille kuuluvat verot, eläke- ja sosiaaliturvamaksunsa sekä palkkansa ja palkkionsa sovitusti. Raportoimme toiminnastamme viranomaisille ja muille vastaaville tahoille 26 27

15 rehellisesti ja oikein ja kerromme myös meille sattuvista virheistä ja erehdyksistä. Tärkeänä yksityiskohtana mainitsemme palvelujemme hinnoittelun mahdollisimman suuren läpinäkyvyyden. Verkkosivuillamme jokainen ammatinharjoittajamme voi itse kertoa yksityisasiakkaiden vastaanottopalkkionsa. Toimintamme eettisyyden kannalta on oleellista, että Diacorin Arvioimme olennaisten tekijöidemme merkitystä sidosryhmillemme ja itsellemme kuvaamme vuoden 2013 yritysvastuuraportissa seuraavasti: Suuri MERKITYS SIDOSRYHMILLE Pieni Pieni Muu sidosryhmävaikutus Terveyden edistäminen Ainutlaatuinen omistaja MERKITYS DIACORILLE Pyrimme aktiivisesti vuorovaikutukseen julkisen sanan kanssa, koska haluamme olla oman alueemme yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja. Terveydenhuollon kysymykset kiinnostavat kaikkia. Raportoimme tuloksistamme ja asiakastyytyväisyydestämme avoimesti ja kannustamme asiantuntijoitamme julkisiin esiintymisiin. Toimimme aktiivisesti työnantajajärjestössämme Terveyspalvelualan liitossa (TPL) sekä Lääkäripalveluyritysten liitossa (LPY). Diacorin toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen oli vuonna 2013 sekä LPY:n että Terveyspalvelualan liiton hallituksen jäsen ja Esko Heikkinen TPL:n elinkeinopoliittisen valiokunnan jäsen. Suhtaudumme myönteisesti meille tarjottuihin luottamus- ja asiantuntijatehtäviin muissakin alan järjestöissä ja yhteistoimintaelimissä, sillä haluamme kantaa vastuumme ja tarjota osaamistamme koko toimialan hyväksi. lääkäreillä ei ole tutkimus- tai hoitopalvelujen käyttöä lisääviä kannustimia. Näin voimme taata, että lääkäreitten tutkimus- ja hoitomääräykset perustuvat puhtaasti lääketieteelliseen harkintaan ja osaamiseen. Noudatamme lakeja ja viranomaisten määräyksiä ja meillä on aina toimintaamme tarvittavat luvat. Toimimme yhteistyössä suomalaisen julkisen terveydenhuoltojärjestelmän kanssa. Tarkka tietosuoja Suunnannäyttäjyys Ammatinharjoittajayhteistyö Vastuullinen työnantaja Erinomainen asiakaspalvelu Arvopohjainen integriteetti Kestävä kasvu Suuri Varmistamme omaa tulevaisuuttamme huolehtimalla myös jälkikasvusta. Teemme oppilaitosyhteistyötä ja pyrimme luomaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja sekä tarjoamaan kumppanuutta alan oppilaitoksien ja työelämän välille. Kerromme näistä ja opinnäytetyömahdollisuuksia kotisivuillamme. Käymme oppilaitoksissa esittelemässä toimintaamme ja yritystämme ja osallistumme alan opiskelijoille tai alalle tähtääville suunnattuihin tapahtumiin. Haluamme omalta osaltamme vaikuttaa alan vetovoimaisuuden lisäämiseen kutsumalla opinto-ohjaajia tutustumaan yrityksemme toimintaan ja terveyspalvelualan työmahdollisuuksiin. Kesällä 2013 työllistimme koululaisia ja opiskelijoita tarjoten harjoittelupaikkoja lähinnä oman henkilöstömme jälkikasvulle. Suomalainen terveydenhuolto perustuu suurelta osin julkiseen sektoriin, jonka täydentämisessä yksityissektorilla on tärkeä roolinsa. Diacor tuottaa palveluita, jotka ovat Suomessa yleisesti hyväksyttyjä. VUODEN 2013 YRITYSVASTUU- TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN diacorin yritysvastuuraportti oli vuonna 2013 edelleen ainoa koko toimialalla. Julkaisimme ensimmäisen GRI-mallia (Global Reporting Initiative) noudattelevan yritysvastuuraporttimme vuonna Tässä raportissa arvioimme onnistumistamme vuodelle 2013 asettamissamme tavoitteissa ja määrittelemme uudet tavoitteet vuodelle Diacor ei tee sijoittajaviestintää, joten raporttimme suunnataan nykyiselle ja tulevalle henkilöstölle, ammatinharjoittajakunnalle sekä asiakkaille ja muille yhteiskunnan toimijoille, kuten viranomaisille ja medialle. Raportti on tunnuslukujen suhteen puutteellinen ja GRI-mallin suosituksia on noudatettu vain soveltuvin osin. Lopussa on listaus asioista, jotka tämä raportti ottaa huomioon. Varmennuksessa ei ole käytetty ulkopuolista arvioijaa muilta osin kuin tilintarkastustoimintoon liittyen taloudellisten tunnuslukujen osalta. Hyvää hallintotapaa toteutetaan hallituksen hyväksymän kirjallisen johtamisjärjestelmäkuvauksen mukaisesti. Johtamisjärjestelmää päivitetään jatkuvasti. Diacorin päätöksentekojärjestelmä kuvataan johtamisjärjestelmässä, joka on päivitettynä jokaisen diacorilaisen luettavissa yrityksen sisäisessä tietoverkossa. taloudellisen vastuun osalta asetimme vuodelle 2013 tavoitteeksi kannattavuuden parantamisen. Mittariksi määrittelimme liikevoittoprosentin. Toiseksi tavoitteeksi asetimme henkilökunnan ja ammatinharjoittajien aktivoinnin taloudellisesti vastuulliseen toimintaan. Tätä mittasimme toteutettujen ideoiden määrällä Moottorissa eli virtuaalisessa aloitelaatikossamme. Vaikka liikevoittoprosentti ei parantunut, arvioimme saavuttaneemme kelpo tuloksen vaikeassa markkinatilanteessa. Lisäksi teimme merkittäviä investointeja tulevaisuuteen. Näitä ovat esimerkiksi Kannelmäen uusi lääkäriasema, Keskustan lääkäriase- man uudet tilat, Hyvän terveyden verkoston perustaminen sekä perustan luominen sähköisen asioinnin kehittämiseen. Liikevoittoprosenttiamme (7,9) voimme pitää hyvänä, sillä toimintaympäristössä tapahtui kertomusvuoden aikana merkittäviä muutoksia. Kannattavuus säilyi käytännössä edellisen vuoden tasolla. Pystyimme tekemään hankaliakin päätöksiä, kuten esimerkiksi tappiollisen Diacor Kirkkonummen lääkäriaseman sulkeminen vuoden lopulla. Kannattavuuden suhteen eri tulosyksiköiden välillä on varsin suurta hajontaa. Toisen taloudellisen tavoitteemme katsomme saavuttaneemme, sillä Moottorin ensimmäisenä ehjänä toimintavuotena uusien toteutettujen ideoiden määrä oli tarkalleen tavoitteeksi asetettu 0,5 ideaa diacorilaista työntekijää kohden. sosiaalisen vastuun osalta tavoitteenamme oli terveyden edistäminen asiakaskunnassamme. Tätä sovimme mittaavamme työnantaja-asiakkaittemme ennaltaehkäisevän toiminnan (Kelan korvausluokka 1) osuudella työterveyspalvelun kokonaiskustannuksista. Tämän tavoitteen suhteen onnistuimme hyvin, sillä työterveyslääkäreiden työstä, jossa perinteisesti on suuri osa sairaudenhoitoa, ennaltaehkäisevän työn osuus kasvoi lähes kolme prosenttiyksikköä eli 42,4 prosentista 45,2 prosenttiin. Positiivisesta kehityksestä huolimatta arvioimme kuitenkin, että sekä asiakkaiden että alan yleisten vaatimuksien näkökulmasta meidän tulee lisätä toimintamme vaikuttavuutta ja laatia tähän toimivat mittarit sekä yritys- että yksityisasiakkaita silmällä pitäen. Varsinaisen tavoitteemme lisäksi voimme todeta, että jatkoimme edelleen vastuutietoisuuden levittämistä sidosryhmissämme. Toimme vastuullista rooliamme esille mm. Suomen suurimmassa yritysvastuutapahtumassa Ratkaisun paikassa. JAN JERNMARK 28 29

16 ympäristövastuun osalta asetimme jo aikaisemmin tavoitteeksi toiminnan määrään suhteutetun paperin-, sähkön-, vedenja kertakäyttötarvikkeiden vähentämisen. Ympäristönsuojelulliset näkökohdat ovat edelleen läsnä toiminnassamme: jätehuollossa noudatetaan alan suosituksia ja myös toimistotyöstä syntyvät jätteet lajitellaan ja kierrätetään. Pyrimme toiminnassa säästäväisyyteen ja kierrätykseen. Jälkimmäisestä hyvänä esimerkkinä on Diacor Kirkkonummen lääkäriaseman lopettaminen. Asemalta vapautuneita kalusteita ja muita tarvikkeita kierrätettiin mm. Diacor Tapiolaan. Kehityksen kohteena ovat erityisesti olleet toimistopaperikulutuksen, sähkönkulutuksen ja kertakäyttötarvikkeiden kulutuksen vähentäminen sekä julkiseen työmatkaliikenteeseen kannustaminen. Yksi vuoden 2013 merkittävistä saavutuksista ympäristöterveyden kannalta oli Itäkeskuksen toimintatilojen saneeraus, joka saatettiin loppuun onnistuneesti. Diacorin toiminnasta suurin osa tapahtuu vuokrakiinteistöissä, minkä takia emme saa tarkkoja seurantatietoja veden- ja sähkönkulutuksesta. Kulutuksen arviointimenetelmiä on kuitenkin kehitetty edellisen raportin julkaisusta, minkä johdosta aiempien vuosien tulokset poikkeavat aiemmin ilmoitetuista. riisiä arkkia/ asiakaskäynti 10,1 9,9 9,7 9,5 9,3 9,1 8,9 m , , Paperinkulutus asiakasmäärään suhteutettuna on Diacorissa pysynyt samalla tasolla vuodesta 2010 lähtien, toisin kuin edellisessä raportissa ilmoitettiin. Keskimäärin paperia kuluu hieman alle kymmenen arkkia asiakaskäyntiä kohti. Pienet vaihtelut vuosittaisessa asiakasmäärään suhteutetussa kulutuksessa johtuvat PAPERINKULUTUS varastossa olevan paperimäärän muutoksista tilauksien erilaisen jaksottumisen myötä. Vaikka paperinkulutusta on johdonmukaisesti pyritty vähentämään, vakuutusyhtiöt ja Kela vaativat edelleen huomattavan määrän A4-tulosteita VEDENKULUTUS kg ylimääräinen jäte-erä g/asiakas Vuoden 2013 sekä aiempien vuosien veden kokonaiskulutus arvioitiin Tapiolan ja Flamingon lääkäriasemilta sekä Ruoholahden sairaalasta saatujen kulutustietojen perusteella. Näiden tietojen perusteella vuoden 2013 Diacorin vedenkulutukseksi arvioitiin 6100 m³. Sähkönkulutukseen ei toistaiseksi ole yhtenäistä seurantajärjestelmää. Puutteellisten tietojen perusteella pystyttiin kuitenkin arvioimaan koko Diacorin sähkönkulutusta, ja tulokseksi saatiin 1662 MWh. MWh 1700 Kulutuslukemien kehityksessä on otettava huomioon uuden lääkäriaseman avaaminen Kannelmäkeen sekä toisen magneettikuvauslaitteen hankinta Ruohonlahteen vuonna Kiinteistöt aiheuttavat asiakasmääristä riippumatonta kiinteää sähkön- ja vedenkulutusta. Lisäksi IT-laitteiden ja työasemien ohella magneettikuvauslaitteet kuluttavat eniten sähköä koko yrityksessä. Sähkönkulutusta on kuitenkin vähennetty kiinnittämällä huomiota laitteiden sammuttamiseen, kun ne eivät ole käytössä ERITYIS- JA ONGELMAJÄTTEET 14, , , , , Erityis- ja ongelmajätehuollosta saamme tarkat raportit. Seurantatietojen perusteella yksi asiakaskäynti tuottaa noin 13 grammaa erityis- ja ongelmajätettä. Vuoden 2011 asiakaskohtaisessa kulutuksessa ei ole huomioitu Alppikadun yksiköstä löytynyttä vanhaa sairaalajäte-erää, sillä kyseinen erä ei ole syntynyt vuoden 2011 toiminnan tuloksena. Erä on kuitenkin huomioitu jätteiden kokonaismäärässä. Vuonna 2013 erityis- ja ongelmajätteitä syntyi 7946 kg. Jätemäärä on vähentynyt sekä asiakaskohtaisesti että kokonaismääränä SÄHKÖNKULUTUS 30 31

17 YRITYSVASTUUTAVOITTEET VUODELLE 2014 HENKILÖSTÖTIEDOT syksyn aikana viimeistellyssä strategiassa on kokonaan uusi pääkohta, jonka mukaan rakennamme Suomeen edistyksellisiä ja kustannustehokkaita terveyspalveluratkaisuja tulevaisuutta varten. Tässä katseemme on erityisesti julkisessa sektorissa, jonka suhteessa toimimme osana omistajamme hyvinvointipalvelustrategiaa. Palveluilla on diakonia-leima, jossa erityispiirteinä ovat erityispalvelut ja kansalaistoiminta. Integroidumme tässä asiassa konsernin julkisen sektorin asiakkuuksien johtamismalliin. taloudellisen vastuun osalta tavoitteemme on liikevoittoja kannattavuustaso, joka mahdollistaa omistajallemme Helsingin Diakonissalaitokselle maksettujen osinkojen nykytason. Vuonna 2014 summa on 4,0 miljoonaa euroa. Se toimii siemenrahana, joka mahdollistaa erilaisten diakoniaprojektien kehittämisen ja niiden muualta saatavan rahoituksen Toimintamme kannattavuutta mittaamme edelleen liikevoittoprosentilla. Tähtäämme kannattavuuden parantamiseen kaikilta diacorilaisilta Moottorissa kerätyillä ideoilla. Tavoitteemme on yksi toteutettu idea per diacorilainen työntekijä, mikä tarkoittaa noin 700 käytäntöön vietyä muutosta tai uutta kokonaan uuttaa toimintatapaa. Työpäivää kohden tämä tarkoittaa noin kolmea uutta ideaa. sosiaalisessa vastuussa tavoitteemme on toimintamme vaikuttavuutta kuvaavien mittareiden vakiinnuttaminen sekä yksityis- että yritysasiakkailla. Keskitymme näiden lisäksi erityisesti asiakastyytyväisyyttä ja -kokemusta kuvaavien mittaustulosten parantumiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa palvelumme laadun parantamista. Ympäristövastuussa tavoitteemme on edelleen toiminnan määrään suhteutetun paperin-, sähkön-, veden- ja kertakäyttötarvikkeiden kulutuksen vähentäminen. Mittareina käytämme käyntimääriä ja hankintatietoja siltä osin kun ne ovat käytettävissämme. Siltä osin kun hankintatietoja joudutaan arvioimaan, arviointi tehdään samoin perustein kuin tässä raportissa. TYÖSUHDEMUOTO YHTEENSÄ % Määräaikainen 14 2 % Vakinainen % Kaikki yhteensä % TYÖAIKAMUOTO YHTEENSÄ % Kokoaikainen % Osa-aikainen % Kaikki yhteensä % TEHTÄVÄRYHMÄ YHTEENSÄ % Ajanvaraus 20 3 % Bioanalyytikko % Laskutus 15 2 % Muut % Röntgenhoitaja 57 8 % Sairaanhoitaja % Tulosyksikön päällikkö 13 2 % Työterveyshoitaja % Työterveyslääkäri 24 3 % Työterveyspsykologi 17 2 % IKÄRYHMÄ YHTEENSÄ % Alle 26 v 20 3 % v % v % v % v % v % v % v % Yli 60 v 55 8 % Kaikki yhteensä % PALVELUSVUODET DIACORISSA JA HDL-KONSERNISSA YHTEENSÄ % Alle vuosi % 1 5 vuotta % 6 10 vuotta % vuotta 55 8 % vuotta 22 3 % Yli 20 vuotta % Kaikki yhteensä % Vastaanottohoitaja % Välinehuoltaja 8 1 % Kaikki yhteensä % TULOSTIEDOT kertomusvuoden aikana Diacorin hallituksen puheenjohtajana toimi Olli Holmström ja varapuheenjohtajana Arto Mäenmaa. Hallitukseen kuuluivat myös Teija Andersen, Henrik Arle sekä Johanna Kontio asti, jolloin yhtiökokous valitsi hänen tilalleen Kaarlo Kankkusen. Toimitusjohtajana oli Anni Vepsäläinen. Tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy, päävastuullisina KHT Tiina Lind ja KHT Eeva Koivula. Diacorin liikevaihto nousi 77,1 miljoonaan euroon (+ 5,2 %) edellisen vuoden 73,0 miljoonasta eurosta. Liikevoitto oli käytännössä sama kuin vuotta aiemmin eli 6,1 miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentiksi muodostui 7,9. Vuoden 2013 vahvistettu tulos oli 5,0 miljoonaa euroa, mistä tuloksesta Diacor maksaa osinkoa omistajalleen Helsingin Diakonissalaitokselle 4,0 miljoonaa euroa

18 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,23 Liiketoiminnan muut tuotot , ,49 Materiaalit ja palvelut , ,65 Henkilöstökulut , ,31 Poistot ja arvonalentumiset , ,37 Liiketoiminnan muut kulut , ,55 Liikevoitto , ,84 Rahoitustuotot ja -kulut , ,30 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,54 Tuloverot , ,63 Tilikauden voitto (tappio) , ,91 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,33 Aineelliset hyödykkeet , ,25 Sijoitukset , ,69 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,27 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,82 Lyhytaikaiset saamiset , ,10 Rahat ja pankkisaamiset , ,83 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,02 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,68 Edellisten tilikausien voitto , ,52 Tilikauden voitto , ,91 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,11 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,69 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,22 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,02 RAHAVIRTALASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Voitto / tappio ennen satunnaisia eriä , ,54 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,37 Rahoitustuotot ja -kulut , ,30 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua ,30 0,00 Muut oikaisut 0, ,70 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,51 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,25 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , ,19 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , ,77 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,84 Saadut korot ja muut rahoitustuotot , ,38 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,93 Maksetut välittömät verot , ,06 Liiketoiminnan rahavirta , ,23 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,04 Luovutustulot muista investoinneista ,00 0,00 Saadut osingot investoinneista , ,00 Investointien nettorahavirta , ,04 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Pitkäaikaisten lainojen nosto ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksu , ,76 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Rahoituksen nettorahavirta , ,76 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,57 RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA , ,13 RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA , , , ,57 Rahavaroihin sisältyy konsernitili, joka taseessa on esitetty lyhytaikaisissa saamisissa

19 VERTAILU GRI-SUOSITUKSEEN HALLINNOINTITAPA, SITOUMUKSET JA YHTEISTYÖ 4.1 Organisaation hallinnointirakenne Kyllä 23 Diacorin vuoden 2013 yritysvastuuraportti on laadittu kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI, org) raportointiohjeistoa soveltavasti seuraten. Alla on lueteltu GRI suositusten indikaattorit. Vieressä kerrotaan, miltä raportin sivuilta tai Diacorin verkkosivujen kohdalta indikaattoreita koskevat tiedot löytyvät. Raporttia ei ole on varmennettu kolmannen osapuolen toimesta. 4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema 4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus 4.4 Omistajan ja henkilöstön osallistuminen Kyllä. Henkilöstöllä ei ole edustajaa hallituksessa 4.5 Johdon palkitsemiseen. määritelty yhteyttä yritysvastuuseen KUVAUS RAPORTOITU SIVU STRATEGIA JA ANALYYSI 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Pääosin Monessa eri kohdin 4.7. Hallituksen jäsenten asiantuntemus 4.8 Mission ja arvojen toteuttaminen, Kyllä code of conduct -ohjeistus sekä muut toimintaperiaatteet 4.9 Hallituksen tavat valvoa vastuullisuutta, ml riskienhallinta Eri kohdissa YHTIÖN ESITTELY 2.1 Nimi Kyllä Tärkeimmät liikemerkit, tuotteet ja palvelut Kyllä Operatiivinen rakenne Kyllä Pääkonttorin sijainti Kyllä 2.5 Toimintojen sijainnit Kyllä Takakansi 2.6 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Kyllä Markkina-alueet Kyllä Organisaation koko Kyllä Hallituksen toiminnan arviointi 4.11 Varovaisuusperiaatteen noudattaminen Osin Vapaaehtoiset sitoumukset ja muut aloitteet Osin 13, Jäsenyydet järjestöissä Kyllä 22, Sidosryhmät Kyllä Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Kyllä Sidosryhmäyhteistyömallit Kyllä Sidosryhmäyhteistyössä esiin tulleet keskeiset asiat Osin Merkittävät muutokset Kyllä 23 organisaation rakenteessa 2.10 Raportointijaksolla saadut palkinnot Kyllä Monessa eri kohdin TALOUDELLISEN TOIMINNAN INDIKAATTORIT Taloudellisen vastuun johtaminen RAPORTOINNIN MUUTTUJAT 3.1 Raportointikausi Kyllä Kansi 3.2 Edellisen raportin julkaisuajankohta Kyllä Raportoinnin tiheys Kyllä Yhteystiedot Kyllä Takakansi EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo Kyllä 33 EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet EC3 Eläketurvan kattavuus EC9 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset Osin 23, Sisällön määrittely Kyllä Raportoinnin rajaus Kyllä Raportoinnin rajoitukset Kyllä 3.8 Periaatteet tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden raportoinnille 3.9 Tiedon mittaustekniikat ja laskentaperusteet Osin Muutokset aiemmin Osin 29, 30 raportoiduissa tiedoissa 3.11 Merkittävät muutokset. ole. raportoinnin laajuudessa 3.12 GRI-taulukko Kyllä YMPÄRISTÖINDIKAATTORIT Ympäristövastuun johtaminen Kyllä 30 EN1 Käytetyt materiaalit määrän ja painon mukaan Osin 30 EN3 Suora energiankulutus Osin 30 EN4 Epäsuora energiankulutus Osin 30 EN7 Toimenpiteet epäsuoran energiankulutuksen vähentämiseksi EN8 Lähdekohtainen veden kokonaiskulutus Kyllä. Diacor käyttää vain kunnallista 30 vettä EN22 Jätteen kokonaismäärä tyypin ja loppusijoitusmenetelmän mukaan EN26 Tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten vähentäminen Kyllä

20 SOSIAALISEN VASTUUN INDIKAATTORIT Sosiaalisen vastuun johtaminen Osin LA1 Henkilöstön jakautuminen työsuhde- Osin 32 ja työsopimustyypeittän sekä alueittain LA2 Henkilöstön kokonaisvaihtuvuus ikä- ja sukupuoliryhmittäin sekä alueittain LA3 Henkilöstön etuudet LA4 Työehtosopimusten piirissä olevien Kyllä. Koskee kaikkia diacorilaisia työntekijöiden osuus LA5 Vähimmäisirtisanomisaika johtuen Kyllä. Suoraan lainsäädännöstä toiminnallisista muutoksista LA6 Henkilöstön edustus työterveys ja -turvallisuustoimikunnissa LA7 Tapaturmien, ammattitautien, menetettyjen työpäivien, poissaolojen ja kuolemantapausten määrät LA10 Työtekijäkohtainen keskimääräinen koulutustuntien määrä vuodessa LA11 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat Osin 20 LA12 Työntekijöiden määrä, joiden kanssa käydään säännölliset Kyllä. Koskee kaikkia diacorilaisia. kehitys- ja urakeskustelut LA13 Monimuotoisuuden ja tasa-arvon toteutuminen hallintoelinten kokoonpanossa ja henkilöstössä TUOTEVASTUUINDIKAATTORIT PR1 Palvelun terveysvaikutusten arviointi Osin Monessa eri kohdin PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimenpiteet ja asiakastyytyväisyystutkimusten Kyllä 8 9 tulokset 38 DIACOR LÄÄKÄRIASEMAT elääkäriasema DIACOR LÄÄKÄRIASEMAT ALPPIKATU Alppikatu 2 B Helsinki Puhelin: ALPPIKATU FLAMINGO Alppikatu 2 B Tasetie Helsinki Vantaa Puhelin: Puhelin: FLAMINGO HERTTONIEMI Tasetie 8 Suunnittelijankatu Vantaa Helsinki Puhelin: Puhelin: Fysioterapia: HERTTONIEMI Suunnittelijankatu 2 ISO OMENA Helsinki Piispansilta 9, 2. krs Puhelin: Espoo Puhelin: ISO OMENA Piispansilta 9, 2. krs ITÄKESKUS Espoo Tallinnanaukio Puhelin: A Helsinki Puhelin: ITÄKESKUS Tallinnanaukio 4 A KANNELMÄKI Helsinki Kantelettarentie Puhelin: Helsinki Puh. KESKUSTA Fysioterapia: Keskuskatu Helsinki KESKUSTA Puhelin: Keskuskatu KIRKKONUMMI Helsinki Puhelin: Saloviuksentie Kirkkonummi KIRKKONUMMI Puhelin: Työterveysyksikkö Luostarinportti 2, 2. krs Kirkkonummi Puhelin: LEPPÄVAARA Leppävaarankatu 7 A Espoo Puhelin: PASILA Maistraatinportti 2 LEPPÄVAARA Helsinki Leppävaarankatu Puhelin: A Espoo PITÄJÄNMÄKI Puhelin: Hiomotie Helsinki PASILA Puhelin: Maistraatinportti Helsinki RUOHOLAHTI Puhelin: Porkkalankatu 22 A Helsinki PITÄJÄNMÄKI Puhelin: Hiomotie 8 Fysioterapia: Helsinki Tallberginkatu 2, Helsinki Puhelin: Puhelin: RUOHOLAHTI TAPIOLA Porkkalankatu 22 A Itätuulentie/-kuja Helsinki Espoo Puhelin: Puhelin: TAPIOLA TIKKURILA Itätuulentie/-kuja 11 Unikkotie 5 a A Espoo Vantaa Puhelin: Puhelin: Fysioterapia: TIKKURILA SAIRAALA Unikkotie 5 a A Porkkalankatu Vantaa 22 C Puhelin: Helsinki Puhelin: SAIRAALA Porkkalankatu 22 C MAGNEETTI Helsinki Porkkalankatu 22 C Puhelin: Helsinki Puhelin: Työterveys ja 8130 työhyvinvointipalveluiden sopimukset: ota Työterveys- yhteys ja myyntiin työhyvinvointipalveluiden vaihteen kautta sopimukset: 09 ota 7yhteys myyntiin tai vaihteen kautta tai 39 Ajanvaraus: tai 09 tai

Ylin johto yritysvastuun suunnannäyttäjänä. Ratkaisun paikka 2013. Anni Vepsäläinen 14.5.2013

Ylin johto yritysvastuun suunnannäyttäjänä. Ratkaisun paikka 2013. Anni Vepsäläinen 14.5.2013 Ylin johto yritysvastuun suunnannäyttäjänä Ratkaisun paikka 2013 Anni Vepsäläinen 14.5.2013 Esityksen rakenne Lyhyt yrityksen ja sen taustan esittely Vastuuajattelu Diacorissa Yritysjohdon roolista yritysvastuussa

Lisätiedot

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Esitykseni 8.12.2014 Diacor terveyspalvelut Oy osana Suomen suurinta yhteiskunnallista

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

sairasloma-automaatti?

sairasloma-automaatti? Onko työterveyshuolto sairasloma-automaatti? HENRY FOORUMI 9.11.2010 Anja Hallberg Johtajalääkäri Diacor pähkinänkuoressa Omistaja Helsingin Diakonissalaitos Toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen 12 täyden

Lisätiedot

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Millainen työ, sellainen Terveystalo. Työterveystoiminnan perusta (lakisääteinen) Työterveysyhteistyö perustuu asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan

Lisätiedot

PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA?

PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA? PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA? Terve yritys pulssikysely ennustaa työhyvinvoinnin tasoa kehityspäällikkö Sabina Brunou sabina.brunou@diacor.fi 5157 PALVELUMME TYÖPAIKOILLE Työhyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

Valtakunnallinen toimija, paikallisesti lähellä.

Valtakunnallinen toimija, paikallisesti lähellä. Valtakunnallinen toimija, paikallisesti lähellä. 1 Se aito työterveyshuolto Missiomme on parantaa työkykyä ja työterveyttä, ennaltaehkäistä riskejä ja edistää suomalaista työhyvinvointia. Työn, terveyden

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015 Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen Työkykyjohtaminen Ilmiöitä Tiedolla johtaminen 2 Ilmiöitä ja huolia yritysten arjessa Kannattavuus, tehokkuus, kasvu "Liikevaihto jää alle budjetin

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 RTK-Palvelu Oy: Kohti hyvää, monikulttuurista työyhteisöä RTK-Palvelu Oy on aktiivisesti kehittänyt työyhteisöään. RTK-Palvelu Oy on valtakunnallinen kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

TIETO JA SEN HYÖTYKÄYTTÖ Henri Ärölä Yleislääketieteen erikoislääkäri Johtava lääkäri, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy

TIETO JA SEN HYÖTYKÄYTTÖ Henri Ärölä Yleislääketieteen erikoislääkäri Johtava lääkäri, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy TIETO JA SEN HYÖTYKÄYTTÖ 25.11.2016 Henri Ärölä Yleislääketieteen erikoislääkäri Johtava lääkäri, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy Kuka Henri Ärölä? Yleislääketieteen erikoislääkäri Käytännön työkokemusta

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Tarkastelussa suomalaisten työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin kehittämiseksi 12.5.2016 Finlandia-talo Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti LähiTapiolan

Lisätiedot

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi!

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi! Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio Tervetuloa asiakkaaksi! PUITESOPIMUS Koskee kansanterveyslain edellyttämien kuntien lakisääteisten työterveyspalveluiden järjestämistä Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan

Lisätiedot

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Johanna Ahonen Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Mari Keränen Varmasti esimiehenä 6.6.2017

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Leila Rautjärvi, koulutuspäällikkö, tth Selina Selin, työterveyshuollon erikoislääkäri Systemaattista seulontaa voidaan tehdä

Lisätiedot

Yrittäjät ja Metsä Forest palvelukonsepti. 10.10.2014, MKR, HPO Metsäliitto Puunhankinta

Yrittäjät ja Metsä Forest palvelukonsepti. 10.10.2014, MKR, HPO Metsäliitto Puunhankinta Yrittäjät ja Metsä Forest palvelukonsepti Metsähyvinvointi-ohjelma on matka kohden ihmisten ja koko alan hyvinvointia. Luottamusta osaamiseen, uskoa uudistumiseen ja motivaation merkitykseen. Pieniä tekoja

Lisätiedot

Aikuisliikunnan asiantuntijajärjestö asiantuntijuutta jo vuodesta 1961

Aikuisliikunnan asiantuntijajärjestö asiantuntijuutta jo vuodesta 1961 Aikuisliikunnan asiantuntijajärjestö asiantuntijuutta jo vuodesta 1961 SAKU ry sadonkorjuutalkoot 13.9.2010 Mikko Koivu Työpaikkaliikunnan päällikkö Suomen Kuntoliikuntaliitto Liiton missio ja tehtävät

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj Työsuhdesairaanhoitotyönantajan velvollisuus vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj 1 2005 Nokia Työsuhdesairaanhoito.ppt / 2005-09-29 / JS Käsitteen määrittely Työsuhdesairaanhoito

Lisätiedot

TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. 9.6.2015, Etera, Helsinki Tuomas Kopperoinen, johtaja, Oulun Työterveys liikelaitos

TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. 9.6.2015, Etera, Helsinki Tuomas Kopperoinen, johtaja, Oulun Työterveys liikelaitos Asiantuntijasta managereiksi - työsuojelun, työterveyshuollon ja työpaikkojen uudistuvat työroolit, vastuut ja työtavat - Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ

Lisätiedot

Sujuvuus yli yritysrajojen. 1 18.11.2014, MKR, HPO Metsäliitto Puunhankinta

Sujuvuus yli yritysrajojen. 1 18.11.2014, MKR, HPO Metsäliitto Puunhankinta Sujuvuus yli yritysrajojen 1 Metsähyvinvointi-ohjelma on matka kohden ihmisten ja koko alan hyvinvointia. Luottamusta osaamiseen, uskoa uudistumiseen ja motivaation merkitykseen. Pieniä tekoja arjessa,

Lisätiedot

23.5.2014, Naantali. Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen

23.5.2014, Naantali. Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen 23.5.2014, Naantali Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen Mikko Wirén Toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oy Antti Lahti Kuntayhtymäjohtaja, SASKY Toivon että nyt kehitettäisiin vaihtoehtoja, tutkittaisiin ja vertailtaisiin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Strategisella yhteistyöllä hyvinvointia ja tuloksia

Strategisella yhteistyöllä hyvinvointia ja tuloksia Suomi ja työtulevaisuus Strategisella yhteistyöllä hyvinvointia ja tuloksia Pasi Papunen, liiketoimintajohtaja Työtulevaisuuspalvelut Edut, hyödyt ja lupaukset Suomi ja työtulevaisuus Mitä Terveystalo

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä 4event yrityksenä Perustamisvuosi 2001 Löydä energinen ja vireä elämä Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä Osaajaverkostossa 140 henkilöä 1300 erillistä ohjelmaa / vuosi Valtakunnallisuus

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa Annukka Pukkila Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa - Työvälineitä hoitotyön johtajille Hankkeen tausta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

Lääkärikeskus matkalla kohti 2015

Lääkärikeskus matkalla kohti 2015 Lääkärikeskus matkalla kohti 2015 Lääkäripäivät 2011 Antti Aho Tero Silvola Sivu 1 Mistä tulemme ja mitä eväitä meillä on matkarepussa? Sivu 2 Mistä tulemme? TAVOITTEET Yksityinen Lääkärin vastaanotto

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys -merkki. 24.4.2012 Saila Tykkyläinen

Yhteiskunnallinen yritys -merkki. 24.4.2012 Saila Tykkyläinen Yhteiskunnallinen yritys -merkki 24.4.2012 Saila Tykkyläinen YHTEISKUNNALLINEN YRITYS -MERKKI Yhteiskunnallinen yritys -merkki viestii yrityksistä, jotka kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantaminen Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2013 Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin Ratkaisuja kunnan terveyspalveluihin Valinnanvapaus parantaa kuntalaisten asemaa. Terveyspalvelut kuntalaisille Terveyspalveluiden tuotanto LPY korostaa kuntavaaleissa kansalaisten valinnanvapauden lisäämistä.

Lisätiedot

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Espoon kaupunki, henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu,

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana. Jyrki Saarivaara 16.4.2015

Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana. Jyrki Saarivaara 16.4.2015 Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana Jyrki Saarivaara 16.4.2015 Suomen suurin terveyspalveluyritys 2,5 miljoonaa lääkärikäyntiä Palvelut yksityishenkilöille, yritysasiakkaille, julkiselle

Lisätiedot

Ifin suunnitelmallinen työkykyjohtaminen ja sen tulokset Työoikeusseminaari 25.9.2015 Marketta Helokunnas

Ifin suunnitelmallinen työkykyjohtaminen ja sen tulokset Työoikeusseminaari 25.9.2015 Marketta Helokunnas Ifin suunnitelmallinen työkykyjohtaminen ja sen tulokset Työoikeusseminaari 25.9.2015 Marketta Helokunnas Miksi työkykyjohtaminen ylipäätään on entistä tärkeämpää? Eläkeikä nousee - työurat pitenevät Muutokset

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

elääkäriasema asiakkaan ja lääkärin näkökulmasta Julius Lagus Marja Varis

elääkäriasema asiakkaan ja lääkärin näkökulmasta Julius Lagus Marja Varis elääkäriasema asiakkaan ja lääkärin näkökulmasta Julius Lagus Marja Varis DIACOR TERVEYSPALVELUT OY Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä 13 täyden palvelun lääkäriasemaa, työterveysyksikkö ja

Lisätiedot

KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS

KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS 1/10 KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS Yleistä Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työterveyshuollon palvelujärjestelmän kehityksen ja toiminnan seurannasta.

Lisätiedot

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Tämä on Suomalainen, vakavarainen finanssiryhmittymä, joka palvelee henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Aamiaistilaisuus 5.9.2014 Raahe Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Raahe 5.9.2014 klo 8.00 9.00

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ennaltaehkäisyn edistämisen priorisointi - miksi se on niin vaikeaa? Jorma Mäkitalo, Osaamiskeskuksen johtaja Oma ammattihistoria lääket lis Oulun yliopisto 1986 työterveyshuollon erikoislääkäri

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Yritysesittely. Marraskuu 2012

Yritysesittely. Marraskuu 2012 Yritysesittely Marraskuu 2012 Agenda Mediverkko tänään Mediverkon tehtävä ja toiminnan lähtökohdat Mediverkon palvelut ja toimintakenttä Mediverkko kumppanina ja työnantajana Mediverkon omistus ja yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot