Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009"

Transkriptio

1 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

2

3 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

4 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009? Vuosi 2009 oli työntäyteinen, ja toimintamme kehittyi suunnitelmien mukaisesti niin talouden kuin palvelutavoitteiden kannalta. Vuoden merkittävin yksittäinen ponnistus oli kolmen yliopistokiinteistöyhtiön perustaminen ja siihen liittyvät laaja-alaiset toimenpiteet. Senaatti-kiinteistöt vei läpi toimenpiteet onnistuneesti, minkä seurauksena uudet yhtiöt aloittivat toimintansa vuoden 2010 alussa. Myös investointitoiminta oli vilkasta. Vallitsevan taloudellisen tilanteen vuoksi olemme saaneet investointeja liikkeelle aiottua nopeammin. Elvytyshankkeiden investointipäätökset ylsivät 80 miljoonaan euroon, josta kertomusvuoden kassavirtaosuus oli 20 miljoonaa. Millainen vuosi oli asetettuihin tavoitteisiin nähden? Taloudellinen tuloksemme oli hyvä ja palveluliiketoiminta edistyi odotusten mukaisesti. Senaatti-kiinteistöjen asiakkaille tuottavuuden parantaminen on tärkeä tavoite. Senaatti-kiinteistöt on tukenut asiakkaitaan muutosten läpiviennissä ja parhaiden ratkaisujen löytämisessä. Yhtenä ajankohtaisena esimerkkinä tästä on valtion 15 alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristöviraston sekä kuuden aluehallintoviraston organisointiin liittyvien tilaratkaisujen tuottaminen. Miten vallitseva taloudellinen tilanne vaikutti Senaattikiinteistöjen toimintaan? Taloudellisesti epävarmat näkymät ovat heijastuneet vuokramarkkinoihin odotettua lievemmin. Markkinamuutos näkyi lähinnä isojen kohteiden myynnin tyrehtymisenä ja osittain kilpailun kiristymisenä. Senaatti-kiinteistöt on myös hyötynyt kiristyvästä kilpailusta, mikä näkyi muun muassa parempina suunnittelu- ja urakkatarjouksina. Taloudellisen tilanteen vaikutukset ulottuvat kuitenkin pitkälle tulevaisuuteen. Julkisen sektorin alijäämäisyys ajaa väistämättä rakenteellisiin muutoksiin, jotka heijastuvat tilankäyttöön ja sitä kautta Senaatti-kiinteistöihin. Tämä vaatii meiltä ennakoivuutta, säästöpontentiaalien tunnistamista, tilatehokkuuden parantamista ja myös energiansäästöön tähtääviä toimenpiteitä. Yhteiskuntavastuullisuus on Senaatti-kiinteistöjen toiminnan kulmakiviä. Miten se näkyi vuoden 2009 toiminnassa? Energia-asiat olivat vahvasti mukana kaikessa toiminnassamme ja erityisesti investoinneissa. Tässä on tapahtunut selvä kehitys, joka tulee jatkumaan entistä vauhdikkaampana. Rakennusten energiatehokkuutta parantavia hankkeita oli vireillä useita ja ensimmäinen matalaenergiatalo valmistui Kuopion Pelastusopistolle. Yhteistyö asiakkaiden kanssa ympäristö- ja energia-asioissa on tiivistynyt. Hyvänä esimerkkinä on Green Office -palvelu, joka on käytössä usealla asiakkaalla ja myös Senaatti-kiinteistöjen omissa toimitiloissa. Ympäristöasioiden lisäksi panostimme vahvasti sisäilma-asioihin järjestämällä muun muassa laajaalaisen koulutusohjelman. Henkilöstön kohdalla yliopistouudistus antaa mahdollisuuden kohdistaa vapautuvia resursseja uusien osaamisien kehittämiseen. Mitkä ovat Senaatti-kiinteistöjen tärkeimmät strategiset painopistealueet? Julkisen sektorin toimijana Senaatti-kiinteistöjen odotetaan olevan ympäristöasioissa edelläkävijä. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi kokonaisvaltainen kestävän kehityksen arviointi tulee olla mukana kaikissa hankinnoissa, ja investoinneissa ilmastonmuutoksen tiedostaminen tulee muuttaa konkreettisiksi teoiksi. Myös asiakkaamme ovat valveutuneita, ja kiinnostus esimerkiksi green lease -vuokrasopimuksiin on selvästi herännyt. Ympäristöasioiden kehittäminen merkitsee myös palveluntuottajille asetettavien vaatimusten korostumista. 2 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

5 Toimitusjohtajan katsaus Tiedossa oleva muutos Senaatti-kiinteistöjen roolin muuttumisesta valtion sisäiseksi toimitilayksiköksi tuo tarpeita toimintatavan muutoksille. Asiakasyhteistyössä korostuu entistä vahvemmin kattavampien asiantuntijapalveluiden tarjoaminen, minkä myötä luottamuksellisuus ja pyrkimys yhteisiin tavoitteisiin korostuvat entistä vahvemmin. Miltä lähitulevaisuus näyttää? Kehitteillä oleva valtion kiinteistöstrategia sekä uudistettu liikelaitoslaki tulevat heijastumaan toimintaamme. Todennäköistä on, että tulevaisuudessa valtio keskittyy stategisesti tärkeiden kiinteistöjen omistamiseen, ja muilta toimijoilta vuokrattavien tilojen määrä kasvaa. Senaattikiinteistöille tämä merkitsee lisääntyvää osaamistarvetta monipuolistuvan sopimuskentän sekä kiinteistö- ja vuokramarkkinoiden tuntemuksessa. Yhteistyö asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa on ollut tuloksellista ja edellä mainittujen kehitysnäkymien mukaan se jatkuu entistä tiiviimpänä. Haluankin kiittää heitä hyvästä, pitkäaikaisesta yhteistyöstä ja henkilöstöämme erinomaisesta panostuksesta vuonna Tuleva roolimme valtion - hallinnon strategisena toimitilayksikkönä vaatii entistä vahvempaa asiantuntemusta muun muassa ympäristöja elinkaari asioissa, uusien energiaratkaisujen käyttöönotossa, työ ympäristön kehittämisessä ja sisäilma-asioissa. Helsingissä 29. maaliskuuta 2010 Aulis Kohvakka toimitusjohtaja YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

6 Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuun asialla Vastuullisuuden lähtökohtia ovat avoimuus ja läpinäkyvyys. Tämä on Senaatti-kiinteistöjen kahdeksas vuosittainen Global Reporting Initiativen (GRI) suosituksen mukaisesti laadittu yhteiskuntavastuu raportti. Edellinen, vuoden 2008 kattanut raportti julkaistiin huhtikuussa Raportti kuvaa toimintamme riskit, mahdollisuudet ja tavoitteet taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista sekä saavutetut tulokset vuodelta Raportin liitteenä on hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöksen sisältävä taloudellinen vuosikatsaus. Yhteiskuntavastuuraporttimme on myös verkossa osoitteessa Raportoinnin kattavuus, laajuus ja raportointiperiaatteet on kuvattu tarkemmin raportin sivuilla Yhteiskuntavastuuraportti on kolmannen osapuolen varmentama. 4 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

7 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Yhteiskuntavastuun asialla Senaatti-kiinteistöt lyhyesti Keskeiset tunnusluvut Toimialojen esittely Organisaatio ja toimintamalli Toimintaympäristö ja keskeiset vaikuttamisalueet Strategia Kehitystoiminta CASE: Tietomalli on rakennuksen sähköinen manuaali Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus Tavoitteet ja tulokset: avainluvut Taloudellinen vastuu Saavutimme kaikki taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteemme. Taloudellinen vastuu Taloudelliset tavoitteet ja tulokset CASE: Toimitilamittaristo auttaa energiansäästössä ja tilakustannuksissa Investoinnit painottuivat peruskorjauksiin Välilliset taloudelliset vaikutukset CASE: Yliopistojen kiinteistöt itsenäistyivät Ympäristövastuu Ympäristöjärjestelmä, joka kannustaa yhä parempaan CASE: Matalaenergiarakentamisen pilottikohde valmistui Vaikutusmahdollisuudet ilmastonmuutokseen Energian kokonaiskäyttö Tavoitteita saavutetaan yhteistyöllä CASE: Energiansäästöä pitkällä tähtäimellä Päästöt lisääntyivät hieman Maankäytön kehittäminen sekä veden ja materiaalien kulutus Jätteiden määrä Ympäristöriskit hallinnassa Sosiaalinen vastuu Toiminnan eettiset periaatteet CASE: Työturvallisuus vaati huolellista suunnittelua CASE: Kokonaisvaltaisuutta Kuopion malliin Sisäilman laatu vaikuttaa tuottavuuteen Arvokiinteistöt ovat osa kansallisperintöä Turvallisuus osana kaikkea toimintaa Asiakastyytyväisyys parani Tavoitteena esteetön työympäristö Henkilöstöpolitiikan linjaukset Koulutus ja osaaminen korostuvat Hallitus Johtoryhmä Raportointiperiaatteet GRI:n mukainen sisältöindeksi Varmennuslausunto Sanasto YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI Ympäristövastuu Green Office -järjestelmän käyttö laajeni ja pilotoimme energiatehokkaita ratkaisuja. Sosiaalinen vastuu Panostukset sisäilma-asioihin korostuivat. Johdon esittely ja raportointiperiaatteet 5

8 Senaatti-kiintestöt lyhyesti Perustehtävä: Tuomme tilalle ratkaisut. Senaatti-kiinteistöt tarjoaa asiakkailleen toimivat tilat ja tarpeita vastaavat palvelut. Näin syntyy työympäristö, jossa on hyvä työskennellä. Visio: Askeleen edellä odotuksia. Haluamme olla asiakkaan kumppanuuden arvoinen. Haemme aktiivisesti uusia ratkaisuja ja palveluita muuttuviin tarpeisiin ja tilanteisiin. Vastuullisuus on toimintamme kulmakiviä. Arvot: Luotettava ja vastuullinen Halukas palvelemaan Innovatiivinen ja kehittävä Tarjoamme avaimet toimiviin ratkaisuihin Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka tarjoaa tiloja ja niihin liittyviä palveluja ensisijaisesti valtionhallinnolle. Toimitilojen vuokraus, palveluiden ja kiinteistövarallisuuden kehittäminen sekä investoinnit muodostavat liiketoiminnan perustan. Asiakkaan toimitiloista huolehtiminen ei ole pelkästään tilojen vuokraamista. Senaatti-kiinteistöt tarjoaa asiakkailleen toimivat työympäristöt ja niihin liittyvät palvelut sekä osaamisen keskitetysti yhdestä paikasta. Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa korostuvat luotettavuus, palveluhenkisyys sekä kyky ja halu tarjota asiakkaille uudenlaisia ratkaisuja. Muutostarpeita ennakoidaan panostamalla asiakasyhteistyöhön ja kiinteistöjen kehittämiseen. Autamme asiakkaita näkemään mahdollisuudet, joita työympäristön ja toimintatapojen kehittäminen tarjoavat. Pitkäaikaiset asiakkuudet, valtionhallinnon tunteminen sekä laaja-alainen osaaminen ovat Senaatti-kiinteistöjen vahvuuksia. Senaatti-kiinteistöjen vastuulla on suuri joukko rakennustaiteellisesti ja kulttuuri- historiallisesti merkittäviä rakennuksia. Näiden rakennusten arvon säilyttäminen ja tilojen käyttökelpoisuuden varmistaminen kuuluvat Senaatti-kiinteistöjen keskeisiin tehtäviin. Yhteiskuntavastuullisuus on ollut keskeinen Senaatti-kiinteistöjen toimintaa leimaava piirre jo lähes 200 vuoden ajan. Hyvän rakennustavan noudattaminen, suomalaisen rakennusperinnön vaaliminen, ympäristöasioiden huomioiminen sekä toiminnan jatkuva kehittäminen ovat osa vastuullista toimintaa. 6 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

9 Tunnusluvut Pohjois-Suomen alue Rovaniemi Keskeiset tunnusluvut Taloudellinen vastuu Muutos-% Kasvu Liikevaihto, milj. euroa ,6 Tase, milj. euroa ,5 Vuokrattava pinta-ala, 1000 m ,9 Investoinnit yhteensä, milj. euroa ,6 Investointien osuus liikevaihdosta, % ,2 Kannattavuus Tulos, milj. euroa ,1 Tuloksen osuus liikevaihdosta, % 20,9 15,1 37,7 Nettotuotto, % 8,5 8,0 7,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,4 3,9 11,9 Oman pääoman tuotto, % 4,2 3,0 42,7 Keskimääräinen neliövuokra, e/m 2 /kk* 11,45 10,57 8,3 Kiinteistöomaisuuden käyttöaste, % 97,1 97,1 0,0 Oulu Vaasa Kuopio Joensuu Keski-Suomen alue Jyväskylä Itä-Suomen alue Mikkeli Tampere Länsi-Suomen Hämeenlinna Lappeenranta alue Turku Kouvola Helsinki Etelä-Suomen alue Senaatti-kiinteistöjen toimipaikat Päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä. Vuokraustoiminnan liikevaihdon jakautuminen Itä-Suomi 15 % 104 milj. Pohjois-Suomi 13 % 87 milj. Etelä-Suomi 44 % 302 milj. Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 59,4 59 0,6 Nettovelkaantumisaste, % ,8 Lainat, milj. euroa ,0 Ympäristövastuu Muutos-% Energiankäyttö Sähkön ominaiskulutus**, kwh/brm 2 97,9 97,7 0,2 Lämmön ominaiskulutus**, kwh/brm ,7 Veden ominaiskulutus**, l/brm ,2 Kasvihuonekaasujen ominaispäästöt,** kg CO 2 -ekv/brm 2 61,6 59,6 3,5 Sosiaalinen vastuu Muutos-% Henkilöstö Henkilöstö ,7 Henkilöstön keski-ikä, v. 48,8 49,3-1 Asiakkaat Asiakastyytyväisyys, %:ia vastaajista melko tai erittäin tyytyväinen Keski-Suomi 15 % 104 milj. Tulos ja liikevaihto , milj. euroa Länsi-Suomi 13 % 90 milj. *Toimitilasopimukset, kokonaisvuokrakohteet **Senaatin ylläpitämät kohteet, ei pääomavuokrakohteet. Luvut perustuvat koko kiinteistökannan kulutustietoihin. Lukujen perustana oleva kanta vaihtelee vuosittain. 0 Tulos Liikevaihto YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

10 Toimialojen esittely Senaattikiinteistöt tänään Senaatti-kiinteistöillä on viisi toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samanlaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat strategisella tasolla asiakkuuksista sekä oman asiakasryhmänsä kiinteistöihin ja palveluihin liittyvistä asioista. Suomen Kansallisooppera Ministeriöt ja kulttuuri -toimiala Asiakkaina ovat ministeriöt, pääosin pää kaupunkiseudulla sijaitsevat kulttuurilaitokset, kuten Suomen Kansallisooppera ja Valtion taidemuseo, sekä jonkin verran erityiskohteita kuten yksittäisiä kouluja ja sairaaloita. Kiinteistökanta on vaativaa, sillä suuri osa asiakkaista toimii arvokiinteistöiksi luokiteltavissa tiloissa. Toimialan erityispiirteinä voidaan pitää vakaata liiketoimintaympäristöä sekä kiinteistöjen keskeistä sijaintia. Keskeiset tapahtumat vuonna Solmittu yhteistoimintasopimukset valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa sekä Jyväskylän erityiskoulujen tilakysymysten ratkaisemiseksi. - Käynnistetty työympäristön kehittämishankkeita ministeriöiden sekä Kansallisoopperan ja Mäntykankaan koulun toimitiloissa. - Jatkettu valtioneuvostokampuksen edistämiseen tähtäävää selvitystyötä yhteistyössä VM:n asettaman työryhmän kanssa. - Valmisteltu rakennushistoriaselvitysten laadintaa koskeva puitesopimus ja käynnistetty ko. selvitysten laadinta arvokohteista. Niinisalon varuskunnan terveystalo Puolustus ja turvallisuus -toimiala Toimialan asiakaskuntaan kuuluvat puolustushallinto, vankilat, rajavartiolaitos, tullilaitos sekä hätä- ja johtokeskukset. Kiinteistökantaan kuuluu tavanomaisten toimisto-, varasto-, majoitus- ja koulutustilojen lisäksi huipputeknisiä erikoistiloja sekä merkittävä määrä maanalaisia tiloja. Toimialan tavoitteena on turvallisuuden tuotteistaminen kiinteistöliiketoiminnassa, asiakkaiden toimintamuutoksen mahdollistaminen toimitilojen osalta ja palvelun jatkuva parantaminen asiakasyhteistyötä kehittämällä. Keskeiset tapahtumat vuonna Kehitetty vuokrasopimusmalleja ja tilankäyttökonsepteja rikosseuraamusviraston kanssa. - Jatkettu Ekotehokas vankila -yhteistyöprojektia Vantaan vankilan kanssa ja Esteetön vankila -projektia Mikkelin vankilan kanssa sekä käynnistetty Kuopion ja Mikkelin vankiloiden korjausja laajennustyöt. - Jatkettu infraverkostojen ulkoistusta ja haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien parannustyötä. - Panostettu sisäilmakorjauksiin erityisesti varusmiesten majoitustiloissa. Keskeiset tunnusluvut 2009 Vuokratut tilat 0,5 milj. m 2 Kiinteistöjen arvo 653 milj. euroa Tilojen vuokrausaste 99,8 % Liikevaihto (vuokraus) 85 milj. euroa Investoinnit 38 milj. euroa Keskeiset tunnusluvut 2009 Vuokratut tilat 3,9 milj. m 2 Kiinteistöjen arvo milj. euroa Tilojen vuokrausaste 98,8 % Liikevaihto (vuokraus) 153 milj. euroa Investoinnit 125 milj. euroa 8 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

11 Toimialojen esittely Mittatekniikan keskus Kuopion TE-keskus Konnunsuon vankila Yliopistot ja tutkimus -toimiala Toimistot-toimiala Kehitys- ja aluekiinteistöt -toimiala Asiakaskunnan muodostivat kertomusvuonna 18 yliopistoa ja korkeakoulua sekä kymmenen kampuksilla olevaa tutkimuslaitosta. Yliopistojen käytössä olevat kiinteistöt siirrettiin kolmeen Senaatti-kiinteistöjen perustamaan yliopistokiinteistöyhtiöön vuoden 2010 alussa. Yliopistouudistuksen myötä toimialan nimi muutui vuoden 2010 alussa Tutkimuslaitokset-toimialaksi. Toimiala jatkaa kampuksien kehittämistä tarjoamalla tilapalveluita ensisijaisesti valtion tutkimuslaitoksille ja vastaa Senaattikiinteistöille annettavista tehtävistä ja edunvalvonnasta uusissa yliopistokiinteistöyhtiöissä. Keskeiset tapahtumat vuonna Perustettu kolme yliopistokiinteistöyhtiötä ja valmisteltu yliopistokiinteistöomaisuuden siirto ja luovutus yhtiöille. - Selvitetty tutkimuslaitosuudistuksia tukevien uusien rakennushankkeiden toteuttamista matala energia rakennushankkeina. Käynnistetty Synergia-talon toteutus Suomen ympäristö keskukselle. - Saatiin valmiiksi useita yliopistokorjaushankkeita ja valmisteltiin VTT:n palolaboratorion korjausta. Toimialan asiakaskunnan muodostavat valtion alue-, poliisi-, oikeus- ja verohallinto sekä eräät keskusvirastot. Kiinteistökanta käsittää toimistotaloja 1800-luvun arvokiinteistöistä moderneihin toimitiloihin. Tilat sijaitsevat yleensä keskeisten paikkakuntien kaupunkikeskuksissa. Tulevaa kehitystä ja asiakastarpeita pyritään ennakoimaan asiakasyhteistyötä ja kiinteistöjä kehittämällä. Keskeiset tapahtumat vuonna Tuotettu toimitilaratkaisuja asiantuntijapalveluna aluehallintovirastoille sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. - Tuotettu yhteistyössä asiakkaan kanssa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelun tilankäyttökonsepti, jonka mukaiset asiakaspalvelutilat toteutettiin yli 20 toimistossa. Vastaavasti kehitetty oikeustalon tilankäyttökonseptia. - Käynnistetty Maaseutuviraston toimitilojen sekä Haltikin, Seinäjoen ja Pietarsaaren virastotalojen rakentaminen yksityisrahoituksella. - Jyväskylän poliisitalon laajamittainen korjaus valmistui. Aloitettu Joensuun poliisi- ja oikeuslaitoksen pysyvän toimitilaratkaisun selvittäminen ja tehty päätös Hämeenlinnan poliisitalon to - teuttamisesta. Toimiala vastaa keskitetysti Senaattikiinteistöissä myytävistä ja kehitettävistä kohteista ja osittain myös vuokrausliiketoiminnasta. Erityisenä tehtävänä on kehittää ja myydä valtiolle tarpeetonta kiinteistövarallisuutta, joka siirtyy valtion sisäisillä hallinnansiirroilla Senaattikiinteistöille. Keskeiset tapahtumat vuonna Myyty noin 150 kiinteistöä. Suurimmat olivat Nilsiänkadun opetuskiinteistön myynti Helsingin kaupungille ja Jyväskylän Seppälänkankaalla sijaitsevan liiketontin myynti. - Käynnistetty Töölönlahden kahden korttelin kaupan valmistelu. - Jatkettu kiinteistökehityshankkeiden koordi nointia yli 40 kohteessa. Merkittävimpiä olivat Helsingissä Keski-Pasila ja Kaartinlasaretin korttelialue sekä Mechelininkadun autokomppanian kiinteistö, Tuusulassa Hyrylän varuskunta-alue, Turussa Kakolan vankilaalue ja Lappeenrannassa Konnunsuon vankila. Keskeiset tunnusluvut 2009 Vuokratut tilat 2,0 milj. m 2 Kiinteistöjen arvo milj. euroa Tilojen vuokrausaste 99,4 % Liikevaihto (vuokraus) 283 milj. euroa Investoinnit 82 milj. euroa Keskeiset tunnusluvut 2009 Vuokratut tilat 0,9 milj. m 2 Kiinteistöjen arvo 994 milj. euroa Tilojen vuokrausaste 96,4 % Liikevaihto (vuokraus) 127 milj. euroa Investoinnit 76 milj. euroa Keskeiset tunnusluvut 2009 Vuokratut tilat 0,6 milj. m 2 Kiinteistöjen arvo 353 milj. euroa Tilojen vuokrausaste 81,4 % Liikevaihto (vuokraus) 38 milj. euroa Investoinnit 5 milj. euroa YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

12 Organisaatio ja toimintamalli Organisaatio Senaatti-kiinteistöjen liiketoiminta on jaettu viiteen toimialaan, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samankaltaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat asiakkuuksista strategisella tasolla. Operatiivisesta toiminnasta vastaa alueorganisaatio, joka muodostuu viidestä alueyksiköstä: Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Keski-Suomen, Itä-Suomen sekä Pohjois-Suomen alue. Toimipisteitä on 13 paikkakunnalla. Alueorganisaation vastuulla ovat muun muassa kiinteistöjen vuokraus ja isännöinti sekä ylläpitoon ja muihin palveluihin liittyvät asiat sekä investointihankkeiden läpivienti. Toimialat ja alueet sopivat vuosittain tarkemmasta työnjaosta ja vastuista keskinäisissä palvelusopimuksissaan. Toimiala- ja alueorganisaation lisäksi Senaatti-kiinteistöjen toimintaa tukevat tiedotusyksikkö ja sisäisen tarkastuksen yksikkö sekä viisi palveluyksikköä, jotka ovat talous, henkilöstöresurssit ja kehittäminen, ICT-palvelut, liiketoiminnan kehittämisyksikkö ja investointipalvelut. Senaatti-kiinteistöt muodostaa liikelaitoskonsernin, johon liikelaitoksen lisäksi kuuluu 34 tytäryhtiötä. Henkilöstöä vuoden 2009 lopussa oli 281. Organisaatio Senaatti-kiinteistöjen hallitus Toimitusjohtaja Sisäinen tarkastus Tiedotus Henkilöstöresurssit ja kehittäminen Tutkimus - laitokset Toimistot Ministeriöt ja kulttuuri Puolustus ja turvallisuus Kehitys- ja aluekiinteistöt Talous Liiketoiminnan kehittäminen Yhteiskuntavastuuasiat ICT-palvelut Investoinnit Etelä-Suomi Länsi-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Asiakaspäälliköt ja asiantuntijat Alueiden henkilösto Asiantuntijat Alueiden henkilösto Asiakaspäälliköt ja asiantuntijat Alueiden henkilösto Asiakaspäälliköt ja asiantuntijat Alueiden henkilösto Myyntipäälliköt ja asiantuntijat 10 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

13 Organisaatio ja toimintamalli Toimintamalli Senaatti-kiinteistöjen toimintaa säädellään valtion liikelaitoksista annetulla yleislailla sekä laitoskohtaisella Senaattikiinteistöistä annetulla lailla ja asetuksella. Senaatti-kiinteistöt noudattaa toiminnassaan liiketaloudellisia periaatteita, mutta sillä on osakeyhtiöön verrattuna rajoitettu toimivalta. Toiminnan lainmukaisuutta, eettisyyttä ja strategian toteuttamista ohjaa Senaatti-kiinteistöjen hyvä hallintotapa. Toimintamalli noudattaa yleisiä hallinto- ja ohjausjärjestelmistä annettuja suosituksia huomioiden kuitenkin liikelaitoksen toiminnan ominaispiirteet. Senaatti-kiinteistöjen johtamismallin mukaan yhteiskuntavastuu otetaan huomioon kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Senaatti-kiinteistöjen johtoryhmässä on nimetty yhteiskuntavastuun johtamisesta vastaava edustaja. Kaikissa yksiköissä on ympäristöyhdyshenkilöt, joiden tehtävänä on vastata ympäristöohjelmien kehittämisestä ja toteutuksen seurannasta. Yhteiskuntavastuun tavoitteet on sisällytetty Senaatti-kiinteistöjen johdon henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja tulospalkkioperusteisiin. Strategiset prosessit Asiakkuudenhallinta Salkunhallinta Toimittajuudenhallinta Yhteiskuntavastuunhallinta Operatiiviset prosessit Palvelu- ja vuokrausprosessi Investointiprosessi Ylläpitoprosessi Myyntiprosessi Riskienhallinta on osa arkea Senaatti-kiinteistöjen peruslinjaus on pitää liiketoiminnan riskitaso matalana. Johto vastaa siitä, että Senaatti-kiinteistöt tunnistaa ja hallitsee riskit, jotka voivat estää tavoitteiden saavuttamisen. Riskienhallinta on osa päivittäistä toimintaa kaikissa yksiköissä. Käytännön tasolla yhteiskuntavastuullinen toiminta, laatutyö ja yhteiset toimintamallit ovat oleellinen osa Senaatti-kiinteistöjen kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Riskeistä ja riskienhallinnasta raportoidaan hallitukselle säännöllisesti. Toiminnan laatua ohjataan prosesseilla Senaatti-kiinteistöjen toiminnan laatua ja ydintoimintoja ohjataan prosessikuvausten ja -ohjeistuksen avulla. Prosesseissa määritellään toimintatavat ja käytettävät työkalut, joilla varmistetaan Senaatti-kiinteistöjen strategian ja hyvän hallintotavan mukaisten toimintaperiaatteiden toteutuminen. Prosessien kehittämisestä vastaavat prosessinomistajat sekä nimetty kehittämisryhmä. Toteutumista arvioidaan vuosittain ulkopuolisen asiantuntijan johdolla pidettävässä EFQMlaatumallin mukaisessa itsearviointitilaisuudessa, jonka tuloksena löydetään myös uusia kehittämiskohteita. Käytössä on neljä ohjaavaa strategista prosessia ja neljä operatiivista toimintaprosessia. Yhteiskuntavastuunhallinta on yksi Senaatti-kiinteistöjen strategisista prosesseista. Prosessin tavoitteena on viedä yhteiskuntavastuun näkökohtien hallinta osaksi kaikkea Senaatti-kiinteistöjen toimintaa. Valtion liikelaitoksia koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan vuoden 2010 aikana. Lain on määrä tulla voimaan vuoden 2011 alusta. Uudessa laissa otetaan huomioon Euroopan yhteisön komission valtion liikelaitosmallia koskevat kannanotot. Kaavailujen mukaan uusimuotoinen liikelaitos toimii valtion sidosyksikkönä ja tarjoaa palvelujaan valtion yksiköille. Sidosyksikköasema ei vaikuta Senaattikiinteistöjen toimialaan ja asiakaskuntaan, sillä Senaatti-kiinteistöt on tuottanut tilapalveluja ja niihin läheisesti liittyviä palveluja ensi sijassa valtion virastoille ja laitoksille tähänkin asti. YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

14 Toimintaympäristö ja keskeiset vaikuttamisalueet Senaatti-kiinteistöjen kiinteistöomaisuutta on siirretty uusille yliopistokiinteistöyhtiöille. Omaisuudella on merkittävä vaikutus yliopistojen toimintaedellytyksiin. Senaatti-kiinteistöt jatkoi vuonna 2009 yliopistorakentamista. Svenska social- och kommunalhögskolanille valmistui uudisrakennus Helsingin Kruununhakaan kesällä Oman alansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt toimii alalla, jonka yhteiskunnallinen merkitys on erittäin suuri. Senaatti-kiinteistöt on myös itse merkittävä alan toimija, jonka hallinnassa on lähes rakennusta. Kiinteistö- ja rakennusalan taloudellinen merkitys näkyy siitä, että rakennuskannan arvo on noin puolet Suomen kansallisvarallisuudesta ja alan vuosittain käyttämä rahamäärä on noin 40 miljardia euroa. Sosiaalisesta näkökulmasta tarkastellen rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon työllistävä vaikutus kansantalouden tasolla on noin henkilötyövuotta. Myös alan ympäristövaikutukset ovat suuret. Rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa käytetään noin 40 prosenttia Suomessa tuotetusta primäärienergiasta, minkä seurauksena rakennuskannan kautta muodostuu noin kolmannes kaikista Suomen kasvihuonepäästöistä. Vaikutukset talouteen Vastuullinen toiminta kiinteistö- ja rakennusalalla on mahdollista vain, jos kiinteistövarallisuus on tehokkaassa ja tuottavassa käytössä sekä sen käytettävyys ja arvo säilyvät. Tämä voidaan toteuttaa, jos varallisuudesta saatavilla tuotoilla voidaan kattaa kaikki sen käytöstä, ylläpidosta ja ajan tasalla pidosta aiheutuvat kustannukset. Tuottavuuden parantaminen on edelleen tärkeä tavoite Senaatti-kiinteistöjen asiakaskunnan toiminnassa. Uusia toimintatapoja haetaan tilankäyttöä tehostamalla sekä toimintoja ulkoistamalla ja keskittämällä. Merkittävänä kiinteistöjen omistajana Senaatti-kiinteistöt voi esimerkiksi tilaratkaisuissaan hyödyntää uudisrakentamisen sijaan olemassa olevaa rakennuskantaa, mukaan lukien muiden 12 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

15 Toimintaympäristö ja keskeiset vaikuttamisalueet Kuopion TE-keskus Hämeenlinnan maakunta-arkisto omistajien tilatarjonta paikkakunnilla, joilla on entuudestaan tyhjiä toimitiloja. Senaatti-kiinteistöt tukee asiakkaitaan aktiivisen kehitystoimintansa myötä parhaiden ratkaisujen löytämisessä ja muutosten läpiviennissä. Senaatti-kiinteistöt on mukana valtionhallinnon organisaation uudistuksissa, jolloin se on keskeinen toimintaedellytysten varmistaja tilaratkaisujen tuottajana. Suurena toimijana Senaatti-kiinteistöillä on myös huomattava vaikutus paikallisiin elinkeinoihin sekä kiinteistöalan palvelutarjonnan kehitykseen. Senaattikiinteistöjen omaksumat toimintamallit vaikuttavat sen alihankkijoiden kautta laajemmin kiinteistö- ja rakennusalan verkoston toimintamalleihin. YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Sosiaaliset näkökohdat korostuvat Toimitilojen sisäympäristön terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys ovat merkittäviä tekijöitä tilojen käyttäjien viihtyvyydelle ja työnteon tuottavuudelle. Rakennusten sisäilmaongelmat ovat nousseet merkittäväksi ongelmaksi myös yhteiskunnallisella tasolla. Työntekijöiden ikääntyminen edellyttää panostusta tilojen esteettömyyteen sekä panostamista osaamisen siirtoon Senaatti-kiinteistöjen omassa organisaatiossa. Toiminta valtioyhteisön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä tasapuolisuus eri sidosryhmiä kohtaan ovat tärkeitä sosiaalisia näkökohtia. Myös toiminnan työllistämisvaikutukset ovat osa sosiaalista vastuuta. Senaatti-kiinteistöillä on myös keskeinen rooli kansallisen kulttuuriperinnön vaalimisessa. Uudis- ja korjausrakentamisella kehitetään yhdyskuntien rakennetta ja visuaalista ilmettä sekä luodaan uutta rakennusperintöä tuleville sukupolville. Maankäytön suunnitteluratkaisut muokkaavat lähiympäristöä, minkä vuoksi suunnittelun ja tiedottamisen tulee olla avointa, vuorovaikutteista ja ennakoivaa. Kestävää kehitystä edistäen Kiinteistöalan ympäristövaikutukset ovat tunnetusti suuret. Ilmastonmuutos nähdään nykyisin suurimpana yhteiskunnallisena ympäristöhaasteena. Kiinteistö- ja rakennusalan merkitys energiantehokkuuden parantamisessa ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on sisäistetty laajasti vuonna Globaalisti ala on yksi potentiaalisimmista sektoreista, joissa merkittäviä kasvihuonekaasuvähenemiä voidaan saavuttaa. Tarvittavat kehitystoimet koskevat uusien rakennusten energiatehokkuutta, olemassa olevan kiinteistökannan korjauksia, yhdyskuntarakenteen tiivistämistä sekä varautumista muuttuviin sääoloihin muun muassa kiinteistöjen sijainnin sekä rakenteiden säänkestävyyden näkökulmasta. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen osalta Senaattikiinteistöihin kohdistuu merkittäviä odotuksia niin valtio-omistajan kuin sen asiakkaittenkin taholta. Rakennuksen merkittävimmät ympäristöominaisuudet koko sen elinkaaren ajaksi määräytyvät uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnitteluvaiheessa. Senaatti-kiinteistöt voi vaikuttaa hallinnoimiensa kiinteistöjen rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvaan luonnonvarojen kulutukseen pyrkimällä tuottamissaan tiloissa mahdollisimman alhaiseen energiankulutukseen kohteen elinkaaren aikana. Keskeinen keino on vähentää uusien tilojen tarvetta tehostamalla olemassa olevien toimitilojen käyttöä. Senaatti-kiinteistöt vähentää ympäristövaikutuksia myös opastamalla asiakkaitaan energian ja veden kulutuksen vähentämisessä ja edellyttämällä kiinteistönhoitopalvelujen tuottajilta hyvää ympäristöasioiden hallintaa. Kuten koko rakennetussa ympäristössä, myös Senaatti-kiinteistöjen ympäristö- ja energiatehokkuuden parantamisessa suurimmat haasteet tulevat olemaan korjaustoiminnassa. Lisäksi kehitystarpeet koskevat sisäilmaongelmien energiatehokkaita ratkaisumalleja, asiakkaille tarjottavia entistä kattavampia asiantuntija- ja neuvonantopalveluita sekä kiinteistöjen käyttäjien roolin korostamista sekä palveluntuottajille asetettavia vaatimuksia. 13

16 Toimintaympäristö ja keskeiset vaikuttamisalueet CASE Yhteistyö ja sosiaaliset prosessit vaikuttavat positiivisesti tietotyön tuottavuuteen. Tuottavuutta tietotyöhön Senaatti-kiinteistöt osallistuu aktiivisesti asiakas- ja käyttäjälähtöiseen sekä monitieteelliseen työympäristötutkimukseen. Olemme erityisesti mukana selvittämässä toimintaympäristön muutosten sekä tieto- ja kommunikaatioteknologian vaikutuksia organisaation toimintatapoihin sekä työympäristö- ja toimitilaratkaisuihin. Tutkimusteemoja ovat mm. tietotyön tuottavuus sekä monipaikkainen työ. Uusimpia teemoja ovat tiloihin liittyvät ympäristövaikutukset. Tietotyön tuottavuuden lisäämiseen tähtäävä ProWork-tutkimushanke toteutettiin Projektissa olivat Senaatti-kiinteistöjen lisäksi mukana mm. TKK, Nokia, HP, NCC, Nordea ja Martela. Tulosten mukaan muun muassa yhteistyö ja sosiaaliset prosessit sekä kollegoiden löytyminen läheltä joko fyysisesti tai virtuaalisesti vaikuttavat positiivisesti tietotyön tuottavuuteen. Positiivisia elämyksiä tarjoava työympäristö puolestaan lisää työn tekemisen iloa, motivaatiota ja tuottavuutta. Tietotyöympäristöjen konseptien kehittäminen ja ratkaisujen tuottaminen ovat Senaatti-kiinteistöjen ydinliiketoimintaa. Monialainen yhteistyö on monin paikoin jo arkipäivää, mutta tietotyöympäristöjen kehittäminen tarjoaa haasteita myös jatkossa. Toimitilajohtamisen asiantuntemusta: AVIn ja ELYn startti Vuoden 2010 alussa aloittivat toimintansa valtion kuusi aluehallintovirastoa eli AVIa ja 15 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta eli ELYä. Senaattikiinteistöillä oli haastava tehtävä suunnitella yhteistyössä asiakkaiden ja hankkeen suunnittelutyöryhmien kanssa uusien virastojen toimitilaratkaisut. Kyse oli mittavasta projektista, sillä virastojen henkilöstömäärä on lähes 5 500, ja toimitiloja on kymmenillä paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Aluehallinnon uudistuksessa ei ollut kuitenkaan kyse pelkästään sopivien tilaratkaisujen löytämisestä. Tämän lisäksi saimme olla mukana kehittämässä valtion aluehallintoa ja tarjota asiakkaillemme toimitilajohtamisen asiantuntemusta ja tuottavuutta tukevia palveluita, kertoo toimistot-toimialan johtaja Jorma Heinonen. Yhä useammin Senaatti-kiin- 14 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

17 Toimintaympäristö ja keskeiset vaikuttamisalueet teistöt astuu asiantuntijana asiakkaan strategiaprosessiin ja linkittää siihen asiakkaan koko toimitilahallinnan. Senaattikiinteistöjen toiminnassa painottuukin entistä vahvemmin asiantuntijarooli, jossa keskeisenä tehtävänä on miettiä, miten toimitilajohtamisella voidaan edistää asiakkaiden toiminnan muutoksia. Valtion toimitilaratkaisujen tuottaminen edellyttää Senaatti-kiinteistöiltä muun muassa valtion tuottavuustavoitteiden ja asiakaskunnan toiminnallisten tavoitteiden ymmärtämistä. Meiltä odotetaan laajasti tietoa myös työympäristön kehittämisen uusista ratkaisuista ja kansainvälisestä kehityksestä, korostaa Heinonen. Entinen Itä-Suomen lääninhallituksen talo Kuopiossa on nyt AVIn toimitilana. Yhteiskuntavastuun keskeiset näkökohdat Merkitys sidosryhmille ja yhteiskunnalle Uusiutuvien energialähteiden käyttö Luontoarvoltaan merkittävien alueiden käyttö Jätehuolto, jätteiden synnyn ehkäisy Rakennusjätteen vähentäminen Vedenkulutus ja päästöt vesistöihin Vaarallisten / haitallisten aineiden käyttö Tilojen turvallisuus Maankäyttö ja maankäytön suunnittelu Alihankkijoiden työolosuhteet ja työoikeudet Kiinteistön elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten hallinta Kumppanuus toimittajien kanssa Kulttuuriperinnön suojeleminen Tilojen esteettömyys Rakennusmateriaalien ja raaka-aineiden valinta ja käyttö Alihankkijoiden ympäristöasioiden hallinta Henkilöstön tasa-arvo Kasvihuonekaasupäästöt, hiilijalanjäljen pienentäminen, energiatehokkuus Asiakkaiden ympäristövaikutusten vähentäminen ja asiakkaille tarjottavat ympäristöpalvelut Kilpailukykyinen palveluiden ja tilojen hinnoittelu Kiinteistövarallisuuden ylläpito, rakennusten käyttöikä ja kestävyys Tehokkaan tilankäytön edistäminen Alan toimintamallien kehittäminen ja mielipidevaikuttajana toimiminen Matalaenergiarakentamisen kehittäminen Sisäilmaston laatu Pilaantuneiden maa-alueiden hallinta Työterveys ja -turvallisuus Asiakas- ja käyttäjätyytyväisyys Toiminnan kannattavuus ja tehokkuus Henkilöstön osaaminen ja kehittyminen Henkilöstön työtyytyväisyys Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Paikallinen sidosryhmäyhteistyö Tutkimustoimintaan osallistuminen ja vaikuttavuus Hallintotapa, eettiset periaatteet Nykyinen tai potentiaalinen vaikutus Senaatti-kiinteistöihin Senaatti-kiinteistöt suunnittelee yhteiskuntavastuuraportointiaan sillä perusteella, miten merkittävinä sidosryhmät näkevät toiminnan eri näkökohdat ja mikä vaikutus näillä on Senaatti-kiinteistöjen omaan toimintaan. Näkökohtien merkittävyyttä arvioidaan ja raportointia kehitetään säännöllisen sidosryhmäpaneelin palautteen ja sidosryhmäkyselyjen avulla. YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

18 Strategia Strategia : Tuomme tilalle ratkaisut Strategiakauden ensimmäisellä puoliskolla Senaatti-kiinteistöt panosti erityisesti käyttäjäpalvelukonseptien ja -toimintamallien luomiseen. Tulevalla strategiakauden toisella puoliskolla Senaatti-kiinteistöt kehittää edelleen asiantuntijapalveluitaan. Lisäksi energiatehokkuuteen panostetaan vielä aikaisempaa keskitetymmin muun muassa vaatimalla uudisrakentamiselta matalaenergiaominaisuuksia ja painottamalla energiatehokkuutta kaikissa korjausinvestoinneissa. Strategiansa mukaisesti Senaatti-kiinteistöt tarjoaa asiakkailleen ennalta mietittyjä palvelukokonaisuuksia, jotka muodostuvat tiloista ja työympäristöä tukevista ja edistävistä palveluista. Senaatti-kiinteistöjen palvelutarjonta on laaja aina toimitilojen ylläpidosta asiakkaan johdolle suunnattuihin strategisen tason asiantuntijapalveluihin. Palvelurakenteen laajentaminen perustuu asiakkaiden tarpeeseen keskittyä omaan ydintoimintaansa ja ulkoistaa entistä laajempia kokonaisuuksia Senaatti-kiinteistöjen kautta palvelutarjoajien hoidettaviksi. Strategiakauden sitoumukset Yhteiskuntavastuullisen toimintamallin integrointi osaksi tuotteita ja palveluja Ratkaisuliiketoimintaan siirtyminen Investointien johtamismallin parantaminen Jatkuvan parantamisen toimintaperiaatteen sisäistäminen osaksi kaikkea toimintaa Senaatti-kiinteistöjen palveluratkaisut tukevat valtionhallinnon muutostarpeita. Palveluita tuotetaan paikkakunnilla, joilla valtionhallinnon tilantarve on suurin ja joihin valtio keskittää toimintojaan. Tällöin palveluiden siirtäminen Senaatti-kiinteistöjen vastuulle on myös asiakkaalle taloudellisesti kaikkein järkevintä. Joissain tapauksissa on sekä asiakkaan että Senaatti-kiinteistöjen etu tarjota ratkaisua, jossa asiakas vastaa itse valtaosasta toimitiloihinsa liittyvistä toiminnoistaan. 16 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

19 Strategia Yhteiskuntavastuustrategia Yhteiskuntavastuun visio: Toimialansa yhteiskuntavastuullinen edelläkävijä, jonka liiketoiminta on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää sekä taloudellisesti kannattavaa. Senaatti-kiinteistöt on laatinut erillisen yhteiskuntavastuustrategian vuosille Siinä otetaan huomioon erityisesti ilmastonmuutokseen varautuminen sekä asetetaan yksityiskohtaisia tavoitteita taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osa-alueille. Strategiakauden jälkimmäisellä puoliskolla kiinnitetään erityistä huomiota energiakysymyksiin muun muassa vaatimalla uudisrakentamiselta matalaenergiaominaisuuksia ja painottamalla energiatehokkuutta kaikissa korjausinvestoinneissa. Tavoitteisiin pyritään kehittämällä olemassa olevaa rakennuskantaa ja sen ylläpitoa sekä tehostamalla tilankäyttöä. Taloudellista kannattavuutta parannetaan kohottamalla tuottavuutta ja kehittämällä ekotehokkaita ratkaisuja. Oman organisaation sekä yhteistyökumppaneiden osaamista kehitetään jatkuvasti. Kehitystyöhön osallistuu koko henkilöstö, ja tavoitteita asetetaan yhteisesti myös asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Senaatti-kiinteistöt noudattaa ympäristöä koskevissa päätöksissä varovaisuuden periaatetta, kuitenkin niin, ettei se vaaranna järkevää taloudenpitoa. Senaatti-kiinteistöjen toimialat ovat myös omissa toimintasuunnitelmissaan asettaneet yhteiskuntavastuuseen liittyvät tavoitteensa koko strategiakaudelle Keskeiset tavoitteet ja näiden toteutuminen on esitetty tämän raportin sivuilla Keskeiset yhteiskuntavastuun tavoitteet Taloudellisesti kannattava toiminta Tilatehokkuuden parantaminen Energiatehokkuuden parantaminen, toimintamallien ja ratkaisujen kehittäminen Ratkaisujen tarjoaminen asiakkaiden ympäristöasioiden hallintaan Jätehuollon kehittäminen Asiakkaiden toiminnan muutoksen tukeminen Sisäolosuhteiden parantaminen Arvorakennusten suojeleminen, toimintamallien ja ratkaisujen kehittäminen Ympäristöriskien hallinta Näkökohta Haasteet Mahdollisuudet Toimenpiteet Ilmastonmuutos Ilmastonmuutoksen tuomat muutokset toimintaympäristössä. Taloudelliset menetykset, investointikustannusten nousu. Uusien teknologioiden käyttöönotto, edelläkävijyys matalaenergiaratkaisuissa. Alentuneet energiakustannukset. Energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto. Veden, sähkön ja lämmön kulutuksen vähentäminen. Jätteiden kierrätys. Luonnonympäristöjen säilyttäminen Asiakas- ja käyttäjä - tyytyväisyys, tilojen terveellisyys ja turvallisuus Osaava henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointi Kulttuuriperintö Ympäristölle haitallisten aineiden leviäminen, hallitsematon kustannusten nousu. Arvokkaiden luonnonympäristöjen häviäminen. Sisäilman laatu, tilojen esteettömyys, tilojen viihtyisyys ja palvelujen laatu. Toimenpiteet arvokiinteistöissä. Tilojen korjauskustannukset, kohonneet käyttökustannukset. Osaamisen siirto, uusien toimintamallien omaksuminen, jatkuva oppiminen ja uudet osaamiset. Henkilöstön ikääntyminen, työn kuormittavuus. Arvokiinteistöjen kannattava ylläpito ja käyttö. Sisäilman laatu ja esteettömyys. Ympäristöriskien hallinta. Parantunut luonnonympäristö, arvokkaiden ympäristöjen suojelu. Käyttäjien tuottavuuden parantuminen, kumppanuus asiakkaiden kanssa, yhdessä kehittäminen. Osaava ja motivoitunut henkilöstö, alhainen vaihtuvuus. Henkilöstön tuottavuus, hyvä työilmapiiri. Kulttuuriperinnön vaaliminen, laadukas kaupunkiympäristö. Riskien hallinnan toimintamallien jatkuva parantaminen. Maankäytön suunnittelu, maiseman ja luonnon suojelu. Tiivis käyttäjä- ja asiakasyhteistyö. Sisäilmakorjausten prosessi. Turvallisuuden parantaminen rakennushankkeiden yhteydessä. Osaamisstrategia, kehittymissuunnitelmat, kehityskeskustelut, mentorointi, hiljaisen tiedon siirtäminen. Monipuolinen TYHY-toiminta, joustavat työajat ja työntekemisen muodot. Arvokiinteistöjen suojelustrategia, esteettömyysstrategia. YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

20 Kehitystoiminta Askeleen edellä odotuksia Senaatti-kiinteistöissä tapahtuva liiketoiminnan kehittäminen on liiketoimintastrategiasta johdettua ja vahvasti sidoksissa arvoihin. Senaatti-kiinteistöjen kehitys- ja innovaatiotyön tavoitteena on ennakoida asiakkaan tarpeita ja luoda näihin vastaavia ratkaisuja. Senaatti-kiinteistöjen liiketoiminnan kannalta tärkeät aihealueet ovat samalla usein koko kiinteistö- ja rakennusalalle keskeisiä, kuten hankintojen kehittäminen, energiatehokkuuden parantaminen sekä sisäilman laatu. Verkostoitumalla alan toimijoiden kanssa Senaatti-kiinteistöt osallistuu myös toimialan käytäntöjen ja pelisääntöjen kehittämiseen. Kehitys- ja innovaatiostrategia johtaa Senaatti-kiinteistöjen strategiasta neljä painopistealuetta, joihin kehitystoiminnalla pyritään panostamaan. Nämä ovat ympäristö ja energia, investointiprosessin tietomallintaminen, tiedolla johtaminen sekä ratkaisuliiketoimintaan liittyen palveluiden tuotteistaminen, asiantuntijapalvelumallit ja asiakastiedon haltuunotto. jalkautusvastuu on Senaatti-kiinteistöjen prosesseilla. Senaatti-kiinteistöjen strategisesti tärkeimpiä hankkeita tukevat kolme kehitystiimiä: innovaatiotiimi, laatutiimi sekä liiketoiminta ja markkinat -tiimi. Tiimeihin on koottu yhteen asiantuntijoita kaikilta toimialoilta ja niiden jäsenet hoitavat tehtäviä oman toimensa ohella. Työntekijöiden verkottumista ja a voin ta kehittämisasennetta tuetaan muodostamalla vuosittain liiketoiminnan tulevaisuutta luotaava kehitysryhmä, johon osallistuvat kaikki uudet työntekijät. Kehittämistoiminta vuonna 2009 Vuonna 2009 Senaatti-kiinteistöjen liiketoiminnan tuotekehityspanokset olivat edellisvuoden tasolla eli 1,3 miljoonaa euroa, mikä on 1,8 prosenttia liikevaihdosta. Senaatti-kiinteistöt sai TEKESiltä tukea kehityshankkeisiinsa vuonna 2009 yhteensä ( ) euroa. Sidosryhmähankkeet Sidosryhmähankkeita ovat tutkimus- ja kehityshankkeet, joiden toteutuksesta vastaa ulkopuolinen taho, esimerkiksi tutkimuslaitos. Senaatti-kiinteistöt osallistui yritysosapuolena noin kymmeneen yliopistojen ja tutkimuslaitoksien kehittämishankkeeseen. Esimerkkinä on loppuvuodesta 2007 käynnistynyt laajapohjainen CREDIT-hanke, jossa haetaan menetelmiä käyttäjätarpeiden tunnistamiseen sekä vaatimusten asettamiseen ja hallintaan. Senaatti-kiinteistöillä on käynnissä vuosittain 1 2 omaa hanketta, joihin se on saanut Tekes-rahoitusta. Näiden hankkeiden toteutuksessa Senaatti-kiinteistöt käyttää alihankkijoinaan tutkimuslaitoksia. Senaatti-kiinteistöt osallistui kehitysohjelmiin ja toimialan yhteisiä pelisääntöjä edistäviin hankkeisiin. Esimerkkeinä palveluja kehittävä Tekesin Serve-ohjelma sekä kiinteistön ylläpidon toimintamalleja edistävät KiinteistöRYL ja Yhteispohjoismaisten palvelusopimuskäytäntöjen kehittäminen (YPA) projektit. Organisointi Senaatti-kiinteistöt pyrkii kehitystyössään voimakkaasti yhteisöllisyyteen. Tavoitteena on avoimuus myös ulospäin ja sitä kautta yhteistyö- ja innovaatioverkoston vahvistaminen. Sidosryhmät kutsutaan mukaan kehittämiseen ja Senaatti-kiinteistöt jakaa myös itse avoimesti heille oman kehitystyönsä tuloksia. Kehitystoimintaa ohjaa ja koordinoi liiketoiminnan kehittäminen -yksikkö, mutta varsinainen toiminnan kehitys- ja RAKENNETUN YMPÄRISTÖN SHOK Senaatti-kiinteistöt on osallistunut tiiviisti rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän (RYM-SHOK) valmisteluun ja on yksi keskittymän perustajajäsenistä ja osakkaista. Senaatti-kiinteistöjen edustaja toimii RYM Oy:n puheenjohtajana. Tavoitteena on, että rakennettua ympäristöä tuottavat ja ylläpitävät yritykset perustavat yhdessä tutkimuslaitosten ja tiedekorkeakoulujen kanssa keskittymän, jossa tehdään pitkäjänteistä, sovelluslähtöistä ja monitieteistä huippututkimusta kiinteistö- ja rakentamisalan yritysten ja koko yhteiskunnan kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. 18 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Tuomme tilalle ratkaisut

Tuomme tilalle ratkaisut Tuomme tilalle ratkaisut Askeleen edellä odotuksia Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka tarjoaa toimitiloja ja niihin liittyviä palveluja ensisijaisesti valtionhallinnolle. Toimitilojen vuokraus,

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2012

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2012 Puolivuotiskatsaus 6.212 Saavutimme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Vahvistimme rooliamme valtion toimitilaasiantuntijana. Asiantuntijapalveluidemme kysyntä kasvoi voimakkaasti. Panostimme

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2011

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2011 Puolivuotiskatsaus 1.1. 6.211 Senaatti-kiinteistöjen toiminta kehittyi katsauskaudella taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Erityisesti panostettiin asiantuntijapalveluiden kehittämiseen

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2009

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2009 Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2009 Senaatti-kiinteistöjen toiminta kehittyi katsauskaudella suunnitellusti. Saavutimme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja veimme läpi sovitut toimenpiteet. Investoinnit

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2008

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2008 Puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.28 Senaatti-kiinteistöjen toiminta kehittyi katsauskaudella suunnitellusti. Saavutimme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja veimme läpi sovitut toimenpiteet. Senaatti-kiinteistöjen

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Puolivuotiskatsaus 1.1. 6.21 Senaatti-kiinteistöjen toiminta kehittyi katsauskaudella tavoitteiden mukaisesti. Kiinteistöjen myynnit toteutuivat yleiseen taloudelliseen tilanteeseen nähden hyvin. Investoinneissa

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2008

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2008 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2008 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2008 Toimitusjohtajan katsaus Muutosten negatiivisten vaikutusten torjunta on käytännössä mahdotonta ilman vastuullista, ympäristöä

Lisätiedot

Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt

Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt johtaja Senaatti-kiinteistöt 2010 (ennakkotietoa t tilinpäätöksestä) tä) VM:n alainen liikelaitos (laki 1.1.2011) n. 11 700

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS- SEMINAARI

TYÖTURVALLISUUS- SEMINAARI TYÖTURVALLISUUS- SEMINAARI RAKENNUTTAJAN TAHTOTILA MARITA ROVAMO, 20.5.2015 SISÄLLYS Senaatti-kiinteistöt Delegointi Yhteiskuntavastuu Nolla tapaturmaa Avaimia 2 SENAATTI-KIINTEISTÖT LYHYESTI Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Aki Havia 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari 2017 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

KTI-RAKLI projektiaihio: Kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportointisuositus

KTI-RAKLI projektiaihio: Kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportointisuositus KTI-RAKLI projektiaihio: Kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportointisuositus Huhtikuu 2016 Tavoite Kehitetään suomalaisille kiinteistösijoittajille soveltuva yritysvastuuraportointisuositus ottaa

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2004

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2004 Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2004 Senaatti-kiinteistöt panosti katsauskaudella uuden strategian jalkauttamiseen. Strategisena päämääränä on muutos aidoksi yhteiskuntavastuulliseksi palveluorganisaatioksi.

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Senaatti kiinteistöjen mallivaatimukset Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Kiinteistöjen omistajan näkökulma

Senaatti kiinteistöjen mallivaatimukset Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Kiinteistöjen omistajan näkökulma Senaatti kiinteistöjen mallivaatimukset Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Kiinteistöjen omistajan näkökulma Suomen buildingsmart foorumin perustaminen 31.1.2007 luotettava kumppani ja innovatiivinen

Lisätiedot

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Oiva-iltapäivä 29.10.2014 / kk SATO lyhyesti 2 Vastuullisuus SATOssa Ympäristövastuu Energiatehokkuus Elinkaari-investoinnit Jätemäärien pienentäminen Investointien

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila Kantaverkkopäivä 3.9.2014 Hotelli Holiday Inn Pasila Ohjelma klo 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi klo 13.00 Asiakkaat ja Fingrid Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj klo 13.30 klo 14.00 Saavuttaako

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Toimitusjohtaja Tero Heikkilä Suomen Isännöintiliitto ry www.isannointiliitto.fi Suomen Isännöintiliitto ry edustaa isännöintitoimialaa.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Uusi Valtion lupa ja valvontavirasto Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 30.3.2017 Margit Päätalo Johtaja, PohjoisSuomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Mari Puoskari Johtaja, kestävän kehityksen palvelut TEKES Green Growth aamiaissessio: ICT vihreän talouden mahdollistajana 23.11.2012 Olemme kestävän kehityksen

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen. Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 12.5.2015

Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen. Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 12.5.2015 Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 1 Me olemme Skanska Skanska AB listattu Tukholman pörssiin (NASDAQ) Liikevaihto 2014 lähes 16 miljardia

Lisätiedot

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Jukka Riikonen Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Viiteympäristö Rakennusinvestoinnit joista yli 1 M :n hankkeisiin

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT JOENSUU Kuntatekniikan kehittäminen haltuun: KUPERA:sta KEHTO:on. Kari Ström Jyväskylän kaupunki

KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT JOENSUU Kuntatekniikan kehittäminen haltuun: KUPERA:sta KEHTO:on. Kari Ström Jyväskylän kaupunki KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT JOENSUU 2010 Kuntatekniikan kehittäminen haltuun: KUPERA:sta KEHTO:on Kari Ström Jyväskylän kaupunki HÄMEENLINNA Tammikuu 2008 Teknisiin palveluihin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia Ateria- ja puhtauspalvelut yhdessä vai erikseen Case Tampereen Voimia Liikelaitos Tampereen Voimian muutosprosessi ateria- ja puhtauspalveluja tuottavaksi liikelaitokseksi. 20.10.2017 SSTL, puhtausalan

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Julkisen hallinnon rakenne ja työnjako muuttuu olennaisesti. Valtionhallinnon jako keskus, alue ja paikallishallintoon päättyy. Lapin aluehallintovirasto, johtaja

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 12.04.2016 KLO 12:30 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT KESKEISIMMÄT

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 Sisällys Taustat ja lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

2 TOIMINTAVUOSI 2010

2 TOIMINTAVUOSI 2010 2 TOIMINTAVUOSI 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2010................................... 4 Arvot, keskeiset tunnusluvut............................................. 6 Perustehtävä,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus seminaari Mustio 6.9.2011 Case HINKU- projekti Kari Koski Kaupunginjohtaja Uusikaupunki Kohti hiilineutraalia kuntaa Hankkeen

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT PALKKIO-SANKTIO MALLI PUHTAUSPALVELUILLE 2017

SENAATTI-KIINTEISTÖT PALKKIO-SANKTIO MALLI PUHTAUSPALVELUILLE 2017 SENAATTI-KIINTEISTÖT PALKKIO-SANKTIO MALLI PUHTAUSPALVELUILLE 2017 VALTION TILAT JA TILANKÄYTTÖ Valtion kiinteistövarallisuus 9 700 500 KO KONAIS- RAKENNUSTA SUOJELTUAARVORAKENNUSTA PINTA-ALA 6,2 Mm 2

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen Spondan Energiatehokkuusohjelma Sponda lyhyesti Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-korkeakoulusäätiön ja Suomen valtion yhdessä omistama osakeyhtiö, perustettu vuonna

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta Ohjelman kesto: 2007-2012 Ohjelman laajuus: 100 miljoonaa euroa, jostatekesin osuus noin puolet Lisätietoja: www.tekes.fi/yhdyskunta Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015 VISIO 2015 KANKAANPÄÄ Pohjoisen Satakunnan tunnettu ja tunnustettu keskus ARVOT Avoimuus, jolla tarkoitamme Avointa ja läpinäkyvää päätöksentekoa Hallinnon läpinäkyvyyttä

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Energiatehokkuustyö kampuksilla. Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy

Energiatehokkuustyö kampuksilla. Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy Energiatehokkuustyö kampuksilla Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy Energia- ja kestävyystavoitteet muokkaavat toimintaympäristöä 2 Kestävän kehityksen visio Energian rooli on merkittävä kestävän kehityksen

Lisätiedot

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa 1 VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa Kiinteistömassan ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti nopeampaa kuin yleinen kustannuskehitys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 18.1.2006 Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 Yrityksen historia 1919 SAKO, Suojeluskuntain Ase ja Konepaja Oy toiminta alkaa Helsingissä

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot