Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa"

Transkriptio

1 Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

2 Sisällys Maailmanluokan yhteistyökumppani 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Arvoketju 4 Yhteiskuntavastuun hallinta 6 Ympäristövastuu 12 Sosiaalinen vastuu 26 Taloudellinen vastuu 34 GRI-vertailu 38 Sanasto 40 Yhteiskuntavastuuraportin kattavuus Vuoden 2006 yhteiskuntavastuuraportissa kerrotaan nyt toista kertaa tässä muodossa Bolidenin toiminnan vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Raportin mallina on ollut GRI (Global Reporting Initiative) ohjeisto, joka on yritysten taloudellista vastuuta, ympäristövastuuta ja sosiaalista vastuuta koskeva kansainvälinen raportointistandardi. Tämän raportin lopussa on taulukko, jossa verrataan raportin sisältöä ja rakennetta GRI-standardin vaatimuksiin. Perustunnuslukujen lisäksi raportti sisältää joitakin lisäindikaattoreita ja yrityskohtaisia indikaattoreita. Lisätietoja laskentatavoista, määritelmistä ja muista raportin laadintaperiaatteista antaa Bolidenin konserniviestintä. Raportti löytyy myös osoitteesta

3 Bolidenin toiminta Boliden on johtava perusmetallien (sinkin ja kuparin) toimittaja Euroopassa. Muita konsernin valmistamia metalleja ovat lyijy, kulta ja hopea. Kolmen liiketoiminta-alueen Kaivokset, Sulatot ja Markkinointi muodostaman toimintakokonaisuuden kautta Boliden hallitsee koko ketjua malminetsinnästä lopulliseen metallituotteeseen. Konserni työllistää noin henkeä, ja sen liikevaihto on 3,8 miljardia euroa. ToIMInTA-AJATus Bolidenin toiminta-ajatus on mineraalien louhiminen ja korkealaatuisten metallien tuottaminen kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti sekä markkinoilla olevien kaupallisten tilaisuuksien hyödyntäminen siten, että yhtiö tuottaa lisäarvoa osakkeenomistajilleen, henkilöstölleen ja asiakkailleen. Bolidenin toimipaikat K AIVOKSET MARKKINOINTI 1. Aitik Euroopan suurimpia kuparikaivoksia. 2. Bolidenin alue Käsittää Kristinebergin, Renströmin, Petiknäsin ja Maurlidenin sinkkikaivokset. 3. Garpenberg Käsittää Garpenbergin sinkkikaivoksen. 4. Tara Euroopan suurin sinkkikaivos. SUL ATOT 5. Rönnskär Ruotsi 10. Espoo Suomi 11. Rotterdam Hollanti 12. Leamington Spa Englanti 13. Tukholma Pääkonttori Rönnskär Kuparisulatto, maailman suurimpia elektroniikkaromun kierrätyslaitoksia. 6. Harjavalta Käsittää Harjavallan kuparisulaton ja Porin elektrolyysilaitoksen. 7. Odda Sinkkisulatto, tuottaa myös alumiinifluoridia. 8. Kokkola Euroopan toiseksi suurin sinkkisulatto. 9. Bergsöe Pohjoismaiden ainoa lyijyakkuja kierrättävä sulatto Bolidenin organisaatio Toimitus- ja konsernijohtaja Talous ja rahoitus IR/Viestintä Strategia/ IT Markkina-analyysi Kehitys, Energia, EHSQ, Hankinta, Lakiasiat, Henkilöstö Kaivokset Sulatot Markkinointi Aitik Henkilöstön määrä 457 Bolidenin alue Henkilöstön määrä 422 Garpenberg Henkilöstön määrä 275 Tara Henkilöstön määrä 678 Kokkola Henkilöstön määrä 685 Odda Henkilöstön määrä 385 Rönnskär Henkilöstön määrä 813 Harjavalta Henkilöstön määrä 449 Bergsöe Henkilöstön määrä 101 Sinkkimarkkinointi Henkilöstön määrä 24 Kuparimarkkinointi Henkilöstön määrä 18

4 TUOT TEET K ÄYTTÖALUEET % KUPARI Boliden on Euroopan kolmanneksi suurin kuparin toimittaja. Vuonna 2006 kuparin osuus Bolidenin myynnistä oli 45 prosenttia. Bolidenin kaivoksista saatava kuparirikaste jalostetaan kokonaisuudessaan konsernin omissa sulatoissa. Valmis kupari myydään pääasiassa eurooppalaisille puolivalmisteiden tuottajille. Kuparin loppukäyttäjät ovat pääasiassa rakennus-, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Rakennusteollisuus 38 Elektroniikkatuotteet 28 Teollisuuskoneet 13 n Kuljetusala 11 n Kulutustuotteet 10 Lähde: Brook Hunt SINKKI Boliden on Euroopan toiseksi suurin sinkin toimittaja. Vuonna 2006 sinkin osuus Bolidenin myynnistä oli noin 37 prosenttia. Valtaosa kaivosten sinkkirikasteesta jalostetaan konsernin omissa sulatoissa. Valmis sinkki myydään pääasiassa pohjoiseurooppalaiselle terästeollisuudelle. Sinkin loppukäyttäjät ovat pääasiassa rakennus- ja kuljetusteollisuudessa. Galvanointi 56 Messinkituotteet 15 Painevalu 12 n Oksidit ja kemikaalit 7 n Valssaustuotteet 6 n Muut 4 Lähde: Brook Hunt LYIJY Boliden tuottaa vuosittain noin tonnia lyijyä ja lyijyseoksia, joista 70 prosenttia saadaan talteen kierrätysmateriaalista. Vuonna 2006 lyijyn osuus Bolidenin myynnistä oli noin kolme prosenttia. Yli kolme neljäsosaa maailman lyijystä käytetään akkuteollisuudessa. Vaihtoakut 40 Alkuperäiset akut 12 Siirrettävät akut 11 n Kiinteät akut 15 n Muut kuin akut 22 Lähde: Brook Hunt KULTA Boliden tuottaa vuosittain noin kiloa kultaa. Vuonna 2006 kullan osuus Bolidenin myynnistä oli noin kahdeksan prosenttia. Koruteollisuus kuluttaa lähes 90 prosenttia maailmanmarkkinoille tulevasta kullasta. Merkittävä osa kullan tuotannosta saadaan sinkki- ja kuparikaivosten sivutuotteina. Korut 84 Muut, mm. elektroniikka 16 Lähde: CRU HOPEA Vuonna 2006 hopean osuus Bolidenin myynnistä oli noin kolme prosenttia. Hopean tuotanto on noin tonnia vuodessa. Koska sähköja elektroniikkateollisuus on merkittävä käyttäjä, hopean hinta on yhteydessä maailmantalouden kehitykseen. Hopeasta on yhä enemmän tullut raaka-aine, jonka hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Merkittävä osa hopeasta saadaan sinkki- ja kuparikaivosten sivutuotteina. Korut 31 Valokuvaus 17 Elektroniikka 22 n Seokset ja korjaus 6 n Kolikot 4 n Muut 20 Lähde: CRU KONSERNIN TUNNUSLUVUT LIIKETULOS MSEK Taloudelliset tunnusluvut Myynti, MEUR Liikevoitto (EBIT), MEUR Jatkuvan toiminnan kassavirta, MEUR Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % Nettovelka, MEUR Velkaantumisaste (netto), % 1 54 Henkilöstö Palkat ja palkkiot, MEUR Henkilösivukulut, MEUR Investoinnit, MEUR Jälkihoitovaraus, MEUR OSAKEKOHTAINEN VOITTO SEK

5 Maailmanluokan yhteistyökumppani Bolidenin visio on olla maailmanluokan yhteistyökumppani metallialalla. Tavoitteenamme on luoda lisäarvoa asiakkaille, omistajille, työntekijöille, toimittajille ja muille sidosryhmille. Teemme työtä ollaksemme ensisijainen toimittajavalinta sinkki- ja kuparimarkkinoilla. Vastuullisuus, luotettavuus ja asiakastyytyväisyys varmistavat tiemme maailmanluokan yhteistyökumppaniksi metallialalla. Vastuullisen yritystoiminnan edelläkävijänä luomme parhaat edellytykset vahvan yrityskulttuurin ja pitkäjänteisten sidosryhmäsuhteiden rakentamiseksi. Yhtiömme saavuttama luottamus auttaa meitä toteuttamaan tavoitteemme. Luottamus syntyy sekä laadukkaista tuotteista ja toimituksista että tehokkaista ja ympäristöystävällisistä tuotantoprosesseista. Myös työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä ympäristön hyvinvointi vahvistavat luottamusta.

6 Toimitusjohtajan katsaus Kestävällä tiellä eteenpäin Bolidenin visio on olla maailmanluokan yhteistyökumppani omalla toimialallaan. Visio edellyttää, että olemme alamme edelläkävijä niin sosiaalisessa ja taloudellisessa vastuullisuudessa kuin ympäristövastuullisuudessakin. Toimimalla vastuullisesti edistämme nyky-yhteiskunnan kestävää kehitystä. Haluamme kertoa työstämme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tässä järjestykseltään toisessa yhteiskuntavastuuraportissa. Bolidenin haasteena on ylläpitää kannattavaa liiketoimintaa vastaamalla lisääntyvään metallien kysyntään ja samalla edistää kestävää kehitystä yhteiskunnassa. Meille kestävä kehitys tarkoittaa tasapainon saavuttamista liiketoiminnallisten ja sosiaalisten tekijöiden sekä toiminnasta ympäristölle aiheutuvien vaikutusten välillä. KESTÄVÄLL Ä KEHIT YKSELL Ä LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ Viime vuosina metallien hintojen nousu ja yhtiön tuottamien perusmetallien lisääntynyt kysyntä ovat vaikuttaneet merkittävästi Bolidenin vahvaan kehitykseen. Menestyksen takana on kuitenkin muitakin syitä. Yksi tärkeä tekijä on ollut yhtiön kaikkien toimintaalueiden jatkuva kehittäminen. Kilpailukykymme säilyttäminen ja vahvistaminen edellyttää kuitenkin, ettemme tuudittaudu viime vuosien hyvien tulosten varaan. Meidän tulee edelleen vahvistaa Bolidenin toimintaedellytyksiä, jotta saamme luoduksi pitkällä aikavälillä kestävää lisäarvoa. SUURIA VA ATIMUKSIA JA KORKEITA ODOTUKSIA Lainsäädäntö ja muut vaatimukset, jotka liittyvät teollisuuden ja etenkin luonnonvaroja hyödyntävien yritysten vastuullisuuteen, tulevat väistämättä kiristymään. Meidän itsellemme asettamien vaatimusten tulee olla suurempia kuin mitä ympäristö meille asettaa. Olemalla vastuullisuudessa alan edelläkävijä aina ensimmäisistä malminetsintätoimista laadukkaan metallin toimitukseen asti vahvistamme saavuttamaamme luottamusta ja edistämme yhtiön kehitystä tulevaisuudessa. Näin vähennämme toiminnallisia riskejä ja vahvistamme kilpailukykyämme. Maantieteellisellä toiminta-alueellamme on jo pitkään ollut voimassa tiukka ympäristölainsäädäntö ja monia työolosuhteisiin liittyviä vaatimuksia. Myös tämä parantaa mahdollisuuksiamme olla pysyvästi edelläkävijä kestävän kehityksen hyväksi tehtävässä työssä. Samalla kun teemme jatkuvaa työtä toiminnastamme aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi, meidän on toimittava vastuullisesti työntekijöitä, asiakkaita, omistajia ja ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan. Olemme tärkeässä asemassa myös siksi, että olemme usealla toimipaikalla suurin paikallinen työnantaja. JATKUVA A KEHIT YST YÖTÄ Viime vuoden aikana olemme jatkaneet työtä kestävän kehityksen edistämiseksi. Voin ilolla todeta, että useimmissa tuotantolaitoksissamme on otettu käyttöön energia-asioiden hallintajärjestelmä. Lisäksi pyrimme sertifioimaan ympäristöjärjestelmät niissä yksiköissä, joissa sertifiointi vielä puuttuu. Bolidenin omaksuma nolla tapaturmaa -ajattelu osoittaa selvästi sitoutumisemme siihen, että tavoitteenamme on luoda alan turvallisin työympäristö. Olemme työskennelleet tiiviisti uusien konsernitason strategioiden ja ohjelmien parissa, joilla turvaamme osaamisen ja johtamisen vaatimukset myös tulevaisuudessa. Viime vuoden voimakkaat sateet ovat valitettavasti aiheuttaneet joidenkin sulattojen vesienkäsittelykapasiteetin ylikuormittumista. Tämä on eräs niistä ympäristökysymyksistä, joihin keskitymme lähiaikoina. Meidän tulee tulee koko ajan vaatia itseltämme enemmän kuin mitä ympäristö meiltä vaatii. YKSILÖN ROOLI ON TÄRKEÄ BOLIDENIN TULOKSELLISUUDELLE Jotkut yksiköistämme ovat edistyksellisempiä kuin toiset, ja teemme työtä, jotta kaikkien yksiköiden suorituskyky kehittyisi samalle tasolle. Asenteiden muokkaamisessa viestinnällä ja koulutuksella on suuri merkitys. Yhtiön strateginen perusta, The New Boliden Way, auttaa meitä omaksumaan yhteisen arvopohjan, mutta myös tekemään oikeita asioita oikealla tavalla. Tämä kiinnittää huomion jokaisen omaan rooliin ja antaa työntekijöille entistä selkeämmän käsityksen heidän oman työpanoksensa vaikutuksesta Bolidenin tavoitteiden saavuttamiseksi. The New Boliden Way siivittää meitä kohti johtavaa asemaa Euroopan sinkki- ja kuparialalla. Tukholma, huhtikuu 2007 Jan Johansson Toimitus- ja konsernijohtaja 2

7 Toimitusjohtajan katsaus Olemalla vastuullisuudessa alamme edelläkävijä aina ensimmäisistä malminetsintätoimista laadukkaiden metallituotteiden toimituksiin asti vahvistamme Bolidenin saavuttamaa luottamusta ja edistämme yhtiön kehitystä tulevaisuudessa.

8 Arvoketju MALMINETSINTÄ K AIVOSLOUHINTA RIK ASTUS Malminetsinnän tavoitteena on turvata, että myös tulevaisuudessa on käytössä louhittavia malmivarantoja. Uusien löydösten etsiminen ja taloudellisesti kannattavan malminlouhinnan varmistaminen ovat pitkäjänteisiä ja aikaa vieviä prosesseja. Ensimmäinen vaihe on kenttätutkimus, johon kuuluvat malmioiden kartoitus, poraukset ja näytteenotot. Lähialuetutkimuksia tehdään myös olemassa olevien kaivosten yhteydessä. Ennen malminlouhintapäätöstä arvioidaan huolellisesti taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sekä ympäristövaikutukset. Malminetsintä vaatii Ruotsissa Bergsstatenin ja Irlannissa EMD:n luvan. Louhintaa harjoitetaan sekä maanalaisissa kaivoksissa että avolouhoksissa. Tärkeimmät työvaiheet ovat poraus, räjäytystyö, lastaus ja malmin kuljetus jalostettavaksi. Sinkkipitoisuus: 6 8 prosenttia Kuparipitoisuus: 0,3 prosenttia Rikastus on ensimmäinen vaihe, kun metallia valmistetaan louhitusta malmista. Rikastusprosessin vaiheita ovat murskaus, jauhatus, vaahdotus ja joskus myös liuotus. Rikastuksen tuotteena syntyvä rikaste toimitetaan eteenpäin sulattoihin. Sinkkipitoisuus: 55 prosenttia Kuparipitoisuus: 28 prosenttia Ympäristövastuu Ympäristövastuu Kaivos- ja sulattotoiminnoissa ympäristö otetaan huomioon jo malminetsinnän valmisteluvaiheessa. Malminetsintätoimilla ei sinänsä ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tarkempiin kallioperätutkimuksiin sisältyy kuitenkin pienimuotoisia fysikaalisia toimenpiteitä. Rajallisia ympäristövaikutuksia on myös lentomittaukseen ja muuhun näytönottoon liittyvillä kuljetuksilla. Kallioperään kohdistuvat toimenpiteet edellyttävät huolellista ja vastuullista toimintaa. Tuotantoprosessit suunnitellaan niin, että niillä on mahdollisimman vähäisiä ympäristövaikutuksia ja että ne ovat turvallisia. Kaivoslouhinta aiheuttaa melua, tärinää, hylkykivikasoja, pölyämistä ja päästöjä maahan, vesistöihin sekä ilmaan. Kaivoslouhinta on luvanvaraista toimintaa niin Ruotsissa kuin Irlannissakin. Rikastuksen sivutuotteena syntyy rikastushiekkaa. Se sijoitetaan loppuun louhittuun louhostilaan tai kaivoksen läheisyydessä sijaitsevaan rikastushiekka-altaaseen. Rikastustoimintaan vaaditaan ympäristölupa. Vuonna 2006 Bolidenin Kaivokset-liiketoiminta-alue otti käyttöön noin kuusi hehtaaria maata, tuotti noin tonnia rikastetta, käytti neljä gigajoulea energiaa ja 53 miljoonaa kuutiota vettä, josta noin 37 miljoonaa kuutiota oli jatkuvassa kierrossa. SOSIAALINEN VASTUU Koska malminetsintä ohjaa tulevaa louhintaa, se vaikuttaa merkittävästi alueelliseen ja paikalliseen kehitykseen. Malminetsinnän yhteydessä tapahtuva kallioperätutkimus antaa myös tietoa, josta voi olla hyötyä yhteiskunnalle ja yrityksille. Tällä hetkellä Bolidenin malminetsinnässä työskentelee noin 50 henkeä. Vuoden 2007 aikana toimintaan osallistuvien kokonaismäärä nousee henkilöön. SOSIAALINEN VASTUU Malminlouhintapäätöksen valmisteluprosessiin osallistuvat asianomaiset kunnat ja viranomaiset, lähialueen asukkaat sekä muut asianosaiset. Ennen kaivostoiminnan aloittamista vaaditaan, että eri viranomaisilta saadaan tarvittavat luvat. Haluamme huolehtia sidosryhmistä, joihin toimintamme vaikuttaa, ja työntekijöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamisen ohella minimoida lähialueen asukkaisiin kohdistuvat häiriöt. Nykyään kaivoksissamme ja rikastamoissamme työskentelee henkilöä. TALOUDELLINEN VASTUU Vuonna 2006 Boliden käytti 17,5 miljoonaa euroa malminetsintään, ja vuoden 2007 aikana summaa on määrä nostaa noin 32 miljoonaan euroon. Viiden viime vuoden aikana malminetsintään on sijoitettu rahaa lähes viisinkertaisesti. Vuonna 2006 timanttiporauksia tehtiin noin metriä ja perälouhintaa noin 950 metriä. TALOUDELLINEN VASTUU Vuonna 2006 Kaivokset-liiketoiminta-alueen (malminetsintä, kaivoslouhinta, rikastus ja jälkihoitotoimenpiteet) liikevaihto oli 785 miljoonaa euroa.

9 Arvoketju KIERRÄTYS SULATUS JA JATKOJALOSTUS JÄLKIHOITOTOIMENPITEET Metalleja voidaan periaatteessa kierrättää loputtomasti menettämättä niiden fysikaalisia tai kemiallisia ominaisuuksia. Kierrätys on tärkeä prosessi, joka tuottaa sulatoille raaka-aineita. Boliden kierrättää pääasiassa metalli- ja elektroniikkaromua sekä lyijyakkujen sisältämää kuparia, sinkkiä, lyijyä, kultaa ja hopeaa. Vuonna 2006 kierrätysmateriaalia kertyi runsaat tonnia, josta otettiin talteen yhteensä tonnia metalleja. Rikastamoista malmirikaste toimitetaan sulattoon jatkojalostusta varten. Sulatot tuottavat puhdasta metallia kuparikatodeina ja sinkkiharkkoina, jotka toimitetaan asiakkaalle. Prosessin tärkeimmät sivutuotteet ovat kulta, hopea, lyijy, rikkihappo ja rikkidioksidi. Louhinnan päättymisen jälkeen kaivosalueella aloitetaan alueen maisemointiin liittyvät toimenpiteet. Samalla vähennetään myös alueelle sijoitetun jätteen ympäristövaikutuksia. Jälkihoitotoimenpiteitä tehdään jatkuvasti niin kaivoksilla ja hylkykiven sijoituspaikoilla kuin rikastushiekka-altaillakin. Nykyisin jälkihoitosuunnitelma tehdään jo uuden kaivosalueen suunnitteluvaiheessa. Sinkkipitoisuus: 99,9 prosenttia Kuparipitoisuus: 99,9 prosenttia Ympäristövastuu Ympäristövastuu Ympäristövastuu Kierrätys jo itsessään edistää ympäristötasapainoa. Sen lisäksi Boliden on edelleen kehittänyt niin sanottua Kaldo-tekniikkaa, jonka avulla metalleja voidaan kierrättää mahdollisimman energia- ja ympäristötehokkaasti. Bolidenin käyttämän fumingprosessin avulla voidaan käsitellä sinkkiä ja kuparia sisältävää metalliromua ympäristötehokkaasti. Lyijynkierrätyslaitos on eräs Euroopan vähiten ympäristöä kuormittavista käsittelylaitoksista. Sulattojen ympäristövaikutuksia ovat päästöt ilmaan ja vesistöihin sekä prosesseissa syntyvä jäte. Bolidenin nykyään käyttämät tekniikat ja prosessit, muun muassa kuparin liekkisulatus ja sinkin suoraliuotus, ovat vähentäneet ympäristövaikutuksia. Energian kulutus ja ympäristövaikutukset ovat nykyisin vain murto-osa aiempaan verrattuna. Vuoden 2006 aikana energiaa kului yhteensä 13 miljoonaa gigajoulea. Metallipäästöt ilmaan olivat 33 tonnia ja vesistöihin 17 tonnia. Bolidenin tavoitteena on hoitaa aiemmin louhintakäytössä olleiden maa-alueiden jälkihoitotoimenpiteet ja uusien maa-alueiden käyttöönotto hyvin. Vuonna 2006 jälkihoitoalueet käsittivät 60 hehtaaria maata samalla kun kuusi hehtaaria uutta maata otettiin käyttöön. SOSIAALINEN VASTUU SOSIAALINEN VASTUU SOSIAALINEN VASTUU Metallien kierrätys tapahtuu sulatoissamme, ja tämän vuoksi sillä on samanlaisia ympäristövaikutuksia kuin sulatus- ja jalostustoiminnalla. Elektroniikka- ja metalliromun kierrätys vähentää myös omalta osaltaan yhteiskunnan jätteiden käsittelyä. Tällä toiminnalla on EU-direktiivien tiukentumisen johdosta kasvupotentiaalia, mikä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Nykyisin kierrätykseen liittyvissä toiminnossa työskentelee Bolidenissa noin 355 henkilöä. Bolidenin sulatot ovat usein paikkakunnan suurimpia työnantajia. Toiminta edellyttää avointa viestintää sidosryhmiemme kanssa. Nykyisin Bolidenin viidessä sulatossa työskentelee henkilöä sulatuksessa ja jalostuksessa. Boliden tekee yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja muiden yritysten kanssa varmistaakseen parhaat mahdolliset jälkihoitotoimenpiteet. TALOUDELLINEN VASTUU TALOUDELLINEN VASTUU TALOUDELLINEN VASTUU Otamme käsiteltäväksemme messinki- ja terästeollisuuden elektroniikkaromua ja sivutuotteita osana kaupallista toimintaamme. Bolidenin kierrätystoiminnasta on tullut yhä tärkeämpi osa konsernin toimintaa. Vuonna 2006 Sulatot-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli miljoonaa euroa. Vuoden 2006 aikana Bolidenin hukkalämmön myynti oli yhteensä 2,26 miljoonaa gigajoulea. Boliden tekee taloudellisia varauksia jo varhaisessa vaiheessa ennen kuin jälkihoitotoimenpiteet ovat ajankohtaisia. Vuonna 2006 toimenpiteisiin varattiin 64 miljoonaa euroa.

10 Yhteiskuntavastuun hallinta Vastuullisuus on luonnollinen osa toimintaa Ollakseen maailmanluokan yhteistyökumppani Bolidenin on jatkuvasti täytettävä asiakkaittensa odotukset ja jopa ylitettävä ne. Tämä edellyttää, että toiminta perustuu vastuulliseen päätöksentekoon. Vastuullisuus osa jok apäiväistä toimintaamme Bolidenin tavoitteena on olla ensisijainen toimittajavalinta sinkki- ja kuparimarkkinoilla. Tämä edellyttää päivittäiseltä toiminnaltamme jatkuvaa lisäarvon tuottamista asiakkaille, omistajille, työntekijöille, toimittajille ja muille sidosryhmille, joihin olemassaolomme ja toimintamme vaikuttaa. Siksi pyrimme järjestelmällisen ja päämäärätietoisen työn kautta parantamaan kykyämme täyttää meihin kohdistuvat odotukset ja mieluummin jopa ylittämään ne. KENEN VASTUULL A BOLIDENIN YHTEISKUNTAVASTUUASIAT OVAT? Yhtiöstä ja sen ohjauksesta vastaa viime kädessä yhtiökokous, jonka tehtävänä on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen valitseminen. Hallitus määrittelee yhdessä operatiivisessa vastuussa olevan toimitusjohtajan kanssa yhtiön strategisen suunnan. Myös kestävän kehityksen edistämistoimenpiteet on integroitu osaksi strategiaa. Toimitusjohtaja muun konsernijohdon avustamana johtaa ja vastaa jatkuvasta seurannasta ja siitä, että toimitaan annettujen suuntaviivojen mukaisesti. Yhtiön hallinnassa pyritään toimimaan mahdollisimman lähellä operatiivista tasoa siten, että esikuntatoimintoja on mahdollisimman vähän. Uskomme, että tämä on paras tapa saada kaikki tuntemaan itsensä osallisiksi ja että tämä edistää hyödyllisten tietojen ja kokemusten jakamista yksiköiden välillä. Tämän vuoksi sekä henkilöstöasioiden että ympäristö-, työterveys-, työturvallisuus- ja laatuasioiden (EHSQ) hallintaa kehitetään linjaorganisaatiossa konserniverkostojen tuella. Tavoitteena on verkostojen avulla luoda edellytyksiä vastuulliselle toiminnalle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Verkostojen vastuuhenkilöt raportoivat yhtiön varatoimitusjohtajalle, jolla on kokonaisvastuu Bolidenin yhteiskuntavastuuseen liittyvästä toiminnasta. Henkilöstöverkostoon kuuluu seitsemän henkilöä, joilla on apunaan laajempi, henkilöstövastaavista koostuva verkosto. EHSQesikunnassa työskentelee kolme henkilöä, jotka tekevät yhteistyötä yhtiön eri yksiköiden EHSQ-vastaavista koostuvan verkoston 6

11 Yhteiskuntavastuun hallinta kanssa, johon kuuluu noin 60 henkilöä. Verkostot vastaavat toiminnasta ja sen koordinoinnista omalla vastuu-alueellaan, pääasiassa opastuksen ja ohjeistuksen avulla sekä jakamalla hyödyllisiä käytäntöjä konsernin eri yksiköiden välillä. Viime kädessä jokaisen Bolidenin yksikön ja työntekijän on toimittava vastuullisesti omassa työssään ja toimintaympäristössään. HALLINTATYÖK ALUT Hyvä hallintotapa varmistetaan siten, että Boliden on soveltanut lähtien Ruotsin yritysten hyvää hallintotapaa koskevaa yleistä toimintaohjetta, kuten useimmat muutkin pörssiyhtiöt Ruotsissa. Bolidenin hallintotapaa kuvaava raportti on kokonaisuudessaan kotisivuillamme osoitteessa Operatiivisessa työssä suunnannäyttäjänä toimii yhteinen strategiapohja eli The New Boliden Way (TNBW), joka sisältää yleiset toimintaperiaatteet kaikille työntekijöille. TNBW:ssä esitetty yhteinen näkökulma tukee Bolidenin hajautettua ja verkostopohjaista toimintatapaa. EHSQ- ja henkilöstöasioissa suuntaa näyttää Bolidenin määrittelemä toimintapolitiikka. Lisäksi yhteiset tavoitteemme ja hallintajärjestelmämme luovat edellytykset jatkuvien parannusten tekemiselle. Tavoitteena on, että kaikilla Bolidenin yksiköillä on sertifioidut työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja energia-asioiden hallintajärjestelmät vuoden 2008 loppuun mennessä. Yksiköillä tulee myös olla laatujärjestelmä vuoden 2009 loppuun mennessä. TNBW, toimintapolitiikka ja konsernin yhteinen ohjeisto muodostavat ne kriteerit, joita käytetään vuosittaisissa yhtiön sisäisissä arvioinneissa. Auditoinnit ovat tähän mennessä koskeneet ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioiden hallintaa. Kaikki konsernin yksiköt auditoidaan vähintään joka toinen vuosi. Auditointiryhmät koostuvat konsernin eri yksiköissä työskentelevistä henkilöistä, ja niitä johtaa EHSQ-esikunta. Jokaisen auditoinnin tuloksena on raportti, jossa todetaan havaitut poikkeamat ja tarvittavat parannustoimenpiteet. EHSQ-esikunta seuraa myös toimenpiteiden toteutumista sovitun aikataulun mukaisesti. Hallintat yök alu TNBW on strateginen perusta, joka määrittää Bolidenin suunnan, yhteiset toimintaperiaatteet ja ydinarvot: innokkuus, vastuullisuus ja sitoutuminen. Hallintat yök alu TNBW:n osana on Bolidenin arvoja heijastava toimintaohje, jossa kuvataan yhtiön omaisuuteen, työntekijöihin, ympäristöön, myyntiin, markkinointiin ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät periaatteet. Hallintat yök alu Toimintapolitiikkamme määrittelee yhtiön toimintaperiaatteet ympäristö-, työterveys-, työturvallisuus- ja laatuasioissa (EHSQ) sekä henkilöstöasioissa. EHSQ-ohjeisto tukee käytännön toteutusta. Hallintat yök alu Boliden on asettanut ympäristö-, työterveys-, työturvallisuus- ja laatuasioiden (EHSQ) sekä henkilöstöasioiden hallintaa koskevat tavoitteet. Hallintat yök alu Kaikki Bolidenin yksiköt käyttävät EHSQtoiminnan hallintajärjestelmiä. Useimmat yksiköt on jo sertifioitu ISO 9001-, ISO ja OHSAS standardien mukaisesti. Hallintat yök alu Sisäiset ja ulkoiset vaatimukset ovat Bolidenin yksiköissä joka toinen vuosi suoritettavien sisäisten auditointien kriteereinä. The New Boliden Way (TNBW) TOIMINTAOHJE TOIMINTAPOLITIIKK A JA OHJEISTO YHTEISET TAVOITTEET Hallintajärjestelmät sisäinen auditointi Tarkoitus TNBW:n tarkoitus on ohjata jokaista työntekijää yleisellä tasolla. Se kertoo, miten meidän tulee toimia, jotta olisimme asiakkaiden ensisijainen valinta. Tarkoitus Toimintaohje esittää normit, joiden edellytetään ohjaavan työntekijöiden toimintaa päivittäisessä työssä. Tarkoitus Toimintapolitiikassa määritellään Bolidenin visioon ja ydinarvoihin perustuvat puitteet, jotka auttavat meitä saavuttamaan yhteiset tavoitteemme. Ohjeistossa määritellään myös konsernin EHSQ-toiminnan perusvaatimukset. Tarkoitus Tavoiteasetanta toimii työkaluna, kun parannamme toimintaamme. Tavoiteasetanta myös auttaa meitä keskittymään oikeisiin asioihin. Tarkoitus Hallintajärjestelmät antavat koko organisaatiolle edellytykset järjestelmälliseen ja jäsenneltyyn toimintaan. Niiden ansiosta voidaan myös parhaat käytännöt jakaa yksiköiden välillä. Tarkoitus Auditoinnit toimivat työkalunamme toiminnan jatkuvassa parantamisessa. Ne tukevat kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla laatua voidaan parantaa. Auditoinnit edistävät myös osaamisen ja arvojen välittymistä organisaatiossa.

12 Yhteiskuntavastuun hallinta MITEN OLEMME HOITANEET YHTEISKUNTAVASTUUMME? Kaikille Bolidenin yhdeksälle tuotantoyksikölle on asetettu selkeät tavoitteet yhteiskuntavastuuasioiden hoidolle, mutta yhtiöiden nykykäytännöissä on eroavaisuuksia. Bolidenilla on suunnitelma sertifioitujen ympäristöja energia-asioiden (ISO 14001), työterveys- ja työturvallisuusasioiden (OHSAS 18001/ISRS) sekä laadunhallintajärjestelmien (ISO 9001) rakentamiseksi. Kehittämistyön tämän hetkinen tilanne esitetään alla olevassa taulukossa. Esimerkiksi Kaivokset-liiketoiminta-alueella aloitettiin vuoden aikana työterveys- ja työturvallisuus- sekä ympäristöasioiden hallintajärjestelmien rakentaminen. Kaikki sulatot, lukuun ottamatta Rönnskärin kuparisulattoa, ovat nykyisin kokonaisuudessaan sertifioituja. Rönnskärissä puuttuvat sertifioinnit toteutetaan vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla. Vuonna 2006 käynnistettiin kampanja laatuajattelun integroimiseksi jokapäiväiseen työntekoon. Laatuverkostoon kuuluu seitsemän henkilöä eri puolilta konsernia. Verkosto on kehittänyt laadunhallinnalle konsernissa yhteiset suuntaviivat. Seuraavaksi on vuorossa toimeenpano eri yksiköissä. Vuoden 2006 aikana konserni suoritti sisäiset auditoinnit Tarassa, Kokkolassa, Rönnskärissä, Harjavallassa ja Bolidenin alueella. Ne olivat etupäässä hallintajärjestelmien auditointeja, joiden avulla seurattiin, miten TNBW:ssä kuvatut ja EHSQ-verkostossa määritellyt toimintaperiaatteet oli omaksuttu. Vuonna 2007 sisäiset auditoinnit laajennetaan laadunhallinnan alueelle. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että sisäiset auditoinnit kattaisivat tuotantolaitosten lisäksi myös markkinointiorganisaation ja eri esikuntatoiminnot. Janne Anturamäki Harjavallan tehtailta ottaa vastaan vuoden 2005 EHSQ-palkinnon Bolidenin varatoimitusjohtaja Tom Niemeltä. Boliden Aitik Garpenberg Tara Rönnskär Bergsöe Harjavalta Kokkola Odda Sinkkimarkkinat Laatu ISO 9001:2000 Ympäristö ISO 14001:2004 x x x x EHSQ-PALKINNOT 2006 Vuosittain yksi konsernin yksikkö ja työntekijä palkitaan ansiokkaasta toiminnasta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa. Vuoden 2005 parhaana yksikkönä palkittiin Oddan sulatto, muun muassa sen vuoksi, että yksikössä on jo usean vuoden ajan ollut konsernin alin tapaturmataajuus. Odda on jo melkein saavuttanut Bolidenin nolla tapaturmaa -ajatteluun perustuvat tavoitteet, ja yhtiö raportoi vuoden 2005 luvukseen 1,4 tapaturmaa miljoona työtuntia kohti. Henkilökohtainen palkinto annettiin Harjavallan yksikön työntekijälle, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt työterveyttä ja työturvallisuutta. Kuparimarkkinat Työterveys ja työturvallisuus OHSAS 18001/ISRS x x x x Patoturvallisuus * * * * * * * Energia SS627750/IS393:2005 x x * * * sertifioitu osittain sertifioitu toteutettu x aloitettu ei sovellettavissa * osa ISO standardista

13 TARA UUDISTA A TOIMINTA ANSA THE NEW BOLIDEN WAY -STRATEGIAN MUK AISEKSI Bolidenin Taran sinkkikaivoksen työntekijät ovat erinomainen esimerkki The New Boliden Way strategian käyttöönotosta. Kaivoksen johtaja Bert-Ove Johansson on järjestänyt henkilöstölle useita yhteisiä infotilaisuuksia, joissa on käyty läpi uuden strategian merkitystä. Hän on myös yksinkertaistanut Taran organisaation rakennetta, jotta se sopisi paremmin yhteen nykyisen toiminnan ja strategian kanssa. Koska tärkeä osa The New Boliden Way -strategiaa on työntekijöiden kannustaminen aloitteellisuuteen, organisaatiota on uudistettu paljolti työntekijöiden omien ehdotusten pohjalta. Eri puolilta organisaatiota tulevat työntekijät ovat käsitelleet parannusehdotuksia pienissä ryhmissä. Jotta tämä kulttuurin muutos onnistuisi kaikilla organisaatiotasoilla, on käytävä avointa vuoropuhelua johdon, työntekijöiden ja ammattiliittojen kesken ja johdon on osoitettava selkeää johtajuutta, kertoo Bert-Ove Johansson. Yksikössä kokeillaan myös uutta The New Boliden Way - strategiaan perustuvaa palkkiojärjestelmää osalle kaivostyöntekijöitä. Tarkoituksena on, että kaikki kaivostyöntekijät tulevat järjestelmän piiriin.

14 Yhteiskuntavastuun hallinta Matkalla maailmanluokkaan Alla olevassa yhteenvedossa esitetään Bolidenin hallintajärjestelmien, ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun tavoitteet sekä tavoitteiden toteutuminen. HALLINTAJÄRJESTELMÄT TAVOITTEET TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2006 Konsernin sisäiset työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöasioiden hallintaa koskevat toimintaperiaatteet otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä. Toimintaperiaatteiden soveltamista arvioidaan kahden vuoden välein konsernin kaikissa yksiköissä. Vuoden aikana kaikki operatiiviset yksiköt ottivat käyttöön sisäisen ohjeiston. Viisi yksikköä arvioitiin: Harjavalta, Kokkola, Rönnskär, Bolidenin alue ja Tara. Kaikki yksiköt ISO sertifioituvat vuoden 2008 loppuun mennessä. Neljä Bolidenin yhdeksästä tuotantoyksiköstä on sertifioitu. Kaikki yksiköt OHSAS sertifioituvat tai täyttävät ISRS-tason 6 vaatimukset vuoden 2008 loppuun mennessä. Energia-asioiden hallintajärjestelmä otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä vuoden 2008 loppuun mennessä. Konsernissa määritellään yhteiset laadunhallintaa koskevat toimintaperiaatteet. Kolme yhdeksästä tuotantoyksiköstä on OHSAS/ISRS-sertifioitu, ja muissa sertifiointi on käynnissä. Tara on jo aiemmin saavuttanut ISRS 7 -tason. Neljä yksikköä: Boliden, Aitik, Garpenberg ja Rönnskär, ottivat vuoden aikana käyttöön energia-asioiden hallintajärjestelmän. Järjestelmä on nyt käytössä yhteensä seitsemässä yksikössä. Vasta perustettu konsernin laatuasioiden verkosto on määritellyt yhteiset toimintaperiaatteet. YMPÄRISTÖVASTUU TAVOIT TEET 1 TAVOIT TEIDEN TOTEUTUMINEN 2006 Metallien (Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, As) ominaispäästöjä 2 ilmaan vähennetään 20 prosenttia vuoden 2008 loppuun mennessä. Päästöt olivat vuoden 2005 tasolla. Vuodesta 2004 päästöt ovat vähentyneet 9,5 prosenttia. Metallien (Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, Hg) ominaispäästöjä vesistöihin vähennetään 20 prosenttia vuoden 2008 loppuun mennessä. Hiilidioksidin ominaispäästöjä vähennetään viisi prosenttia vuoden 2008 loppuun mennessä. Päästöt lisääntyivät 33 prosenttia pääasiassa voimakkaiden sateiden takia. Vuodesta 2004 päästöt ovat lisääntyneet 41 prosenttia (ks. s. 19). Vuoden aikana päästöt vähenivät kaksi prosenttia. Vuodesta 2004 hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet viisi prosenttia. Sijoitettavan jätteen määrää (volyymi/tuotettu tonni) vähennetään 20 prosenttia vuoden 2008 loppuun mennessä. Määrään ei sisälly tuotannosta syntyvä jäte. Viiden vuoden tarkastelujaksolla säilytetään tasapaino jälkihoitotöiden kohteena olevien ja uusien maa-alueiden käytön välillä. Sijoitetun jätteen määrä oli yhtä suuri kuin vuonna Vuodesta 2004 vähennystä on yhteensä kuusi prosenttia. Vuoden aikana jälkihoitotoimenpiteiden kohteena oli 60 hehtaaria maata ja käyttöön otettiin kuusi hehtaaria maata. Viimeisimmän viisivuotiskauden aikana on jälkihoitotoimenpiteitä tehty yhteensä 179 hehtaarin alueella ja samalla maata on otettu käyttöön 92 hehtaaria. 1 Bolidenin ympäristövastuun vertailuvuosi on Ominaispäästöillä tarkoitetaan yhteenlaskettujen päästöjen määrää jaettuna kaivosten ja sulattojen tuottaman metallin kokonaismäärällä. 10

15 Yhteiskuntavastuun hallinta SOSIAALINEN VASTUU TAVOITTEET TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2006 Tapaturmataajuus on konsernitasolla korkeintaan viisi tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti vuoden 2011 lopulla. Tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohti laski 11,9:stä 11,2:een. Sairauspoissaolot ovat konsernitasolla 4,8 prosenttia tai vähemmän vuonna Sairauspoissaolot laskivat 5,3 prosentista 5,0 prosenttiin. Konsernissa toteutetaan konserninlaajuinen avainhenkilöiden ja potentiaalisten johtajien kartoitus. Konsernissa toteutetaan työtyytyväisyyskysely Min Åsikt ensimmäistä kertaa. Laaditaan konsernin yhteinen yhteiskuntavastuuraportti kansainvälistä käytäntöä noudattaen. Kartoitus toteutettiin, ja johtajien sekä avainhenkilöiden resurssointia koskeva Management Planning Process määriteltiin. Useita kehitysohjelmia on käynnistetty. Min Åsikt -kysely toteutettiin Sulatot-liiketoiminta-alueella ja konsernihallinnon toiminnoissa. Bolidenin työntekijästä osallistui tutkimukseen. Bolidenin yhteiskuntavastuuraportti, joka nyt julkaistaan toista kertaa, perustuu GRI-ohjeistoon (Global Reporting Initiative). Tämän raportin ja GRI-ohjeiston välinen vastaavuus kuvataan raportin lopussa. TALOUDELLINEN VASTUU TAVOIT TEET Sijoitetun pääoman tuotto ylittää 10 prosenttia yhden suhdannesyklin aikana. Nettovelkaantumisaste on 40 prosenttia. Osinkoa jaetaan noin kolmasosa nettotuloksesta yhden suhdannesyklin aikana. Tulla Euroopan johtavaksi sinkin ja kuparin toimittajaksi. Olla edelläkävijä elektroniikan kierrätyksessä maailmassa. 3 Olla yksi maailman kustannustehokkaimmista metallintuottajista. 3 Asetettu tavoitteeksi

16

17 YMPÄRISTÖVASTUU Pyrimme jatkuvien parannusten kautta vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia, ja käytämme luonnonvaroja.

18 Ympäristövastuu Työskentelemme aktiivisesti ympäristötehokkuuden parantamiseksi Bolidenin pyrkii jatkuvasti vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia. Aktiivinen ympäristöasioiden hallinta ja ympäristösuorituskykyä parantavat investoinnit edesauttavat toimintaedellytyksiämme ja samalla kehittävät kilpailukykyämme. TOIMINTAMME YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Kaivostoiminnassa ympäristövaikutukset ovat näkyviä, koska malmi louhitaan kallioperästä. Maisemallisten muutosten lisäksi kaivostoiminta aiheuttaa melua, tärinää, pölyämistä, päästöjä ilmaan ja vesistöihin sekä samalla tuottaa sivukiveä. Rikastusvaiheessa syntyvä jäte on pääasiassa niin sanottua rikastushiekkaa. Myös sulattojen toiminnalla on ympäristövaikutuksia. Näitä ovat päästöt ilmaan ja vesistöihin sekä muodostuvat prosessijätteet. Toiminta vaatii myös energiaa. Vähennämme raaka-aineen ja energian kulutusta sekä päästöjä etupäässä tehostamalla tuotantoprosesseja ja kehittämällä parempia puhdistusmenetelmiä. Pyrimme vähentämään ympäristökuormituksia ja käyttämään säästeliäästi resursseja. Tällä alennamme tuotantokustannuksiamme ja parannamme kilpailukykyämme pitkällä aikavälillä. Hyvä ympäristösuorituskyky vahvistaa niin asiakassuhteita kuin brändiämmekin. Tavoitteenamme on vastata sekä asiakkaiden että yhteiskunnan ympäristövaatimuksiin nyt ja tulevaisuudessa. ritellyt yhteiset suuntaviivat parantavat mahdollisuuksiamme kehittää toiminnan ympäristötehokkuutta järjestelmällisellä tavalla. Näiden soveltamisesta eri organisaatioyksiköissä on kerrottu enemmän sivuilla KEHITÄMME JATKUVASTI YMPÄRISTÖSUORITUSK YK YÄMME Uudistuva lainsäädäntö ja sidosryhmien esittämät vaatimukset edellyttävät jatkuvaa ympäristösuorituskyvyn kehittämistä. Itse asettamamme ympäristösuorituskyvyn tavoitteet ja yhteiset suuntaviivat edesauttavat tuotantoprosessien ympäristötehokkuuden jatkuvaa paranemista. Viime vuosikymmenten aikana prosessimme ovat tehostuneet merkittävästi. Bolidenin kaivosten aiheuttamat päästöt ovat nykyisin niin alhaiset, että niiden ympäristövaikutukset ovat havaittavissa vain aivan lähialueilla. Nykyään kaikessa toiminnassamme kiinnitetään erityistä huomioita ympäristövaikutusten hallintaan. Esimerkiksi vuoden 2006 aikana asennettiin useissa Bolidenin yksiköissä tuotantoprosesseihin uusia puhdistuslaitteistoja. Aitikissa meneillään oleva 560 miljoonan euron investointi malmintuotannon kaksinkertaistamiseksi merkitsee samalla sitä, että monella osa-alueella saavutetaan maailmanluokan ympäristösuorituskyky. Investoinnin seurauksena esimerkiksi kuparipäästöt vähenevät ja energiankäyttö tehostuu. Sivuilla esitetään lisätietoja hankkeen myönteisistä ympäristövaikutuksista. Myös Bolidenin sulatot ovat ympäristöteknologialtaan ensiluokkaisia. Sinkin suoraliuotusprosessi ja Harjavallassa kehitetty kuparin liekkisulatustekniikka edustavat teknologioita, jotka mahdollistavat Bolidenin energiankäytön ja päästöjen vähentämisen. Vuonna 2006 investoimme esimerkiksi 43 miljoonaa euroa tehostamistoimenpiteisiin Harjavallassa (ks. sivu 18) ja 11 miljoonaa euroa Rönnskärin uuteen prosessikaasujen puhdistusjärjestelmään. Edistysaskeleistamme huolimatta ympäristöasioissa riittää vielä kehitettävää. Laitoksiltamme vaaditaan esimerkiksi pölyämisen ja melun vähentämistä. Tämä koskee esimerkiksi Oddan ja Bergsöen sulattoja, jotka sijaitsevat lähellä asutusta. Metalleja voidaan kierrättää ja käyttää uudestaan periaatteessa vaikka kuinka monta kertaa hyvänsä. Bergsöe on pohjoismaiden ainoa lyijyn käsittelyyn ja tuotantoon keskittynyt sekundaarisulatto, ja Rönnskäristä on tullut yksi maailman johtavista elektroniikkaromun perus- ja jalometallien kierrätyslaitoksista. Tämän lisäksi Rönnskärin ympäristösuorituskyky on erittäin hyvä. Kierrätys tukee merkittävällä tavalla Bolidenin toimintaa ja vahvistaa yrityskuvaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimivasta yrityksestä. Kierrätyksestä kerrotaan lisää sivulla 25. YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA JA RAPORTOINTI Bolidenin jokaisella yksiköllä on ympäristöpäällikkö, jonka vastuulla on ympäristöasioiden koordinointi ja raportointi omalle johdolle. Ympäristöasioista vastaavat henkilöt kuuluvat EHSQ-verkostoon ja raportoivat Bolidenin EHSQ-organisaation kautta yhtiön varatoimitusjohtajalle. Kaikki yksiköt raportoivat vuosittain ympäristösuorituskyvystään ja ympäristötavoitteiden toteutumisesta. Bolidenin päästöjä ja muita ympäristövaikutuksia valvotaan jatkuvasti kunkin maan viranomaisten hyväksymillä yksityiskohtaisilla tarkkailuohjelmilla. Ympäristöjärjestelmät ja konsernissa mää- Irlannin Tarassa sijaitseva Bolidenin kaivos on päättänyt sijoittaa ympäristötoimistonsa kaivosalueen ulkopuolelle hyvien suhteiden luomiseksi paikalliseen yhteisöön. Tämän ansiosta asukkaiden on helppo esittää kysymyksiä ja tuoda esiin mielipiteitään. Kuvassa yksi Taran naapureista keskustelee Taran ympäristöosastolla työskentelevien Ailish McCaben ja Carly Andersonin kanssa Navanissa sijaitsevan toimiston edessä. 14

19 Ympäristövastuu Toimintamme on luvanvaraista ja sä ännelt yä Lainsäädäntö ja muut velvoitteet säätelevät tiukasti Bolidenin toimintaa. Kaikki Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa sijaitsevat laitoksemme kuuluvat kukin oman maansa ympäristölainsäädännön piiriin ja tarvitsevat toiminnalleen voimassa olevat ympäristöluvat. Joillakin toimipaikoilla Boliden on hankkinut toiminnan laajentamista koskevan luvan. Jätteiden ja kemikaalien käsittely sekä veden käyttö ovat esimerkkejä EU-direktiivien kansalliselle lainsäädännölle asettamista vaatimuksista, joilla on vaikutusta Bolidenin toimintaan. REACH EU:n uusi kemikaalilainsäädäntö, REACH (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, hyväksyminen ja rajoittaminen) astui voimaan Tämä yhteinen laki korvaa 40 olemassa olevaa kansallista lakia eri EU:n jäsenvaltioissa. Tavoitteena on kemikaaleihin liittyvä kokonaisvaltainen terveys- ja ympäristöriskien hallinta. Kemikaaleja käsittelevät yritykset joutuvat selvittämään entistä perusteellisemmin kemikaaleista aiheutuvia terveys- ja ympäristövaikutuksia. Lisäksi yritykset joutuvat tekemään selvityksen, miten kemikaaleja käsitellään turvallisesti. Myös sekundaariraaka-aineet, kuten kierrätysmateriaalit, kuuluvat rekisteröinnin piiriin. Malmit ja metallirikasteet eivät kuulu rekisteröinnin piiriin, mutta ne voivat koostumuksesta riippuen joutua lainsäädännön mukaiseen lupamenettelyyn. Boliden on vuoden aikana varautunut lainsäädännön uudistuksiin erilaisten hankkeiden muodossa. EU:N K AIVOSJÄTEDIREKTIIVI EU:n uudessa vuonna 2006 voimaan tulleessa kaivosjätedirektiivissä edellytetään vastaavan kansallisen lainsäädännön valmistumista vuoden 2008 toukokuuhun mennessä. Direktiivissä vaaditaan muun muassa kaivosyhtiöitä laatimaan jälkihoitosuunnitelma kaivoksen sulkemisen varalle. Kyseisten yritysten on myös hankittava vakuudet jälkihoitokuluja varten, mikä yleensä merkitsee yritykselle lisää taloudellisia velvoitteita. VESIPUITEDIREK TIIVI Vuoden 2000 vesipuitedirektiiviä ollaan parhaillaan siirtämässä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivissä asetetaan veden käytölle kestävän kehityksen vaatimuksia. Boliden on laatinut vesienkäsittelyä varten omia suunnitelmia, joiden avulla yksiköt varautuvat uusiin laatuvaatimuksiin. Meidän osaltamme vaatimukset koskevat lähinnä päästöjä vesistöihin. Tällä hetkellä kaikki yksikkömme täyttävät päästöille asetetut vaatimukset, lukuun ottamatta muutamia tutkimuksiin ja satunnaisnäytteisiin liittyviä toimenpiteitä. LUPAHANK K EET 2006 malminetsintä Bolidenin hallussa on Ruotsissa nykyään 136 hyväksyttyä malminetsintää koskevaa tutkimuslupaa. Hyväksyntää odottamassa on kuusi lupahakemusta, jotka koskevat yhteensä hehtaarin maa-alueita. HÖTJÄRNIN ALLAS Marraskuussa 2006 Boliden sai ympäristötuomioistuimelta luvan rakentaa uuden hiekka-altaan rikastamon yhteyteen. Altaan tarkoituksena on toimia niin sanotun rikastushiekan loppusijoitusalueena. Suunniteltua allasta lähellä asuvat henkilöt ovat olleet huolissaan altaan vaikutuksesta lähiympäristöön. Ympäristötuomioistuimen kanta oli kuitenkin, että altaan sijainti on sopiva ja sen patoturvallisuus on riittävä. Ympäristötuomioistuin käsittelee asiaa uudelleen vielä ennen altaan käyttöönottoa ja päättää muun muassa vesistöpäästöihin liittyvistä ehdoista, jälkihoitotoimenpiteistä ja vakuuksien asettamisista. Meneillään olevan prosessin aikana Boliden on pitänyt yllä vuoropuhelua lähiseudun asukkaiden kanssa ja myös aikaansaanut edistystä asiassa. AITIKIN KUPARIK AIVOS Vuoden 2006 lopussa Boliden jätti lupahakemuksen, joka koski malmintuotannon lisäämistä 18 miljoonasta tonnista 36 miljoonaan tonniin vuodessa. Bolidenin arvion mukaan päätös saataneen vuoden 2007 aikana. Voimassa olevan luvan mukaan Boliden on velvollinen asettamaan 1,1 miljoonan euron vakuuden, joka liittyy rikastushiekka-altaan ja sivukivikasojen jälkihoitoon. Vakuus on väliaikainen. Bolidenin on mennessä esitettävä ehdotuksensa lopullisesta vakuudesta ympäristötuomioistuimelle. TARAN SINKKIK AIVOS Taran IPPC-lupahakemusta (Integrated Pollution and Prevention Control) täydennettiin vuoden 2006 aikana. GARPENBERGIN SINKKIK AIVOS Kesäkuussa 2006 Boliden jätti ympäristötuomioistuimelle hakemuksen malmintuotannon kasvattamisesta kahteen miljoonaan tonniin vuodessa. Bolidenin arvion mukaan päätös annetaan vuoden 2007 aikana. HARJAVALLAN SULATTO Harjavallan ympäristölupa uudistettiin 2004, mutta Boliden teki päätöksestä osittaisen valituksen. Suurin syy oli se, että hetkellisiä hiukkaspäästöjä koskeva vaatimustaso on niin korkea, ettei suodattimia voida vaihtaa optimaalisin välein. Valitus hylättiin vuonna 2007 annetussa päätöksessä. PORIN KUPARIELEKTROLY YSI Harjavallan sulaton yhteyteen kuuluva Porin kuparielektrolyysi sai vuonna 2005 luvan lisätä tuotantoaan. Yhtiö on tehnyt päätöksestä osittaisen valituksen, jonka pääasiallinen syy on näytteenottojen määrän olennainen lisääntyminen. Asiasta ei vielä ole annettu lopullista päätöstä. KOKKOLAN SINKKISULATTO Kokkolan sinkkisulatto jätti uuden ympäristölupahakemuksen vuonna Boliden odottaa, että uusi ympäristölupa saadaan vuoden 2007 aikana. ODDAN SINKKISULATTO Oddan alumiinifluoridilaitoksen vesistöpäästövaatimukset tiukentuivat vuoden 2006 aikana. Vuoden 2007 alusta louhostilojen käyttöä koskevia ehtoja muutettiin. 15

20 Ympäristövastuu Pyrimme vähentämään tuotantohyödykkeiden kulutusta Kaivoksemme ja sulattomme tarvitsevat erilaisia tuotantohyödykkeitä voidakseen tuottaa myytäviä metallituotteita. Pyrimme jatkuvasti vähentämään hyödykkeiden kulutusta tuotantoprosesseissamme. RAAK A-AINEET Tuotteidemme perusraaka-aineita ovat omista kaivoksista tulevat tai muualta hankitut metallirikasteet, joita sulattomme käyttävät. Omat kaivoksemme pystyvät toimittamaan noin 80 prosenttia sulattojen tarvitsemasta sinkistä ja lyijystä. Kuparintuotannossa osuus on noin neljännes. Vuonna 2006 sulattomme tuottivat noin tonnia kuparia, tonnia sinkkiä ja tonnia lyijyä ja lyijyseoksia. Boliden käyttää metallituotannon raaka-aineena lisääntyvässä määrin myös kierrätettyä metallipitoista materiaalia. KEMIK AALIT Kemikaalit ovat välttämättömiä tietyissä jalostusvaiheissa. Malmin ja sivukiven louhinta edellyttävät räjäytysaineiden käyttöä, mikä muun muassa aiheuttaa typpipäästöjä. Rikastamoiden prosesseissa käytetään niin sanottua kokoojareagenssia ja vaahdotuskemikaaleja metallien erottamiseksi. Veden puhdistamisessa käytetään lisäksi kalkkia ja natriumkarbonaattia. Kulta erotetaan malmista käyttämällä metallin kanssa reagoivaa syanidia. Syanidia täytyy kuitenkin käsitellä erittäin huolellisesti siten, ettei kemikaali pääse luontoon vahingoittamaan ympäristöä. Boliden on mukana EU-projektissa, jossa tutkitaan niin sanottua bioliuotusta metallien erottamiseksi bakteerien avulla taloudellisesti, energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti kompleksisista tai kultarikkaista malmeista. Toivomme voivamme soveltaa bioliuotusta viiden vuoden sisällä. Kemikaalien käyttö sulattojen prosesseissa tarkoittaa etupäässä kalkkikiven ja hiekan käyttöä kuonan muodostajana. Ympäristölle ja terveydelle haitallisten kemikaalien käyttöä ja siihen liittyviä riskejä arvioidaan jatkuvasti Bolidenin sisällä. ENERGIA Sekä kaivosten että sulattojen tuotantoprosessit vaativat paljon energiaa. Vuonna 2006 energian kulutus oli yhteensä noin 17 miljoonaa gigajoulea. Sähkö on nykyisin Bolidenin toiseksi suurin kustannuserä, ja vuonna 2006 tämä osuus oli 164 miljoonaa euroa. Konsernissa suurimpia energiankuluttajia ovat sinkkisulatot. Vesivoima on Ruotsissa ja Norjassa pääasiallinen energianlähde ja Suomessa käytetään ydinvoimaa sekä myös uusiutuvia energialähteitä. Irlannissa käytetään ydinvoimaa sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Boliden on käynnistänyt sisäisiä ohjelmia ja toimenpiteitä, joiden tavoitteena on energiankäytön tehostaminen, kilpailukyvyn lisääminen ja energiankäytön ympäristövaikutusten minimointi. Otamme esimerkiksi talteen hukkalämpöä Kokkolan, Harjavallan, Rönnskärin ja Bergsöen sulatoissa ja myymme sen eteenpäin lähinnä lämmitystarkoituksiin. Vuonna 2006 Boliden myi lämpöä noin 2,26 miljoonaa gigajoulea, mikä vastaa yli keskikokoisen omakotitalon vuotuista lämmitystarvetta. Harjavallan kuparisulaton ja Porin kuparielektrolyysin käynnissä olevan laajennuksen ja tuotannon tehostamisen yhteydessä toteutetaan energiankäytön tehostamishanke, jonka arvioidaan vähentävän energiankulutusta 13 prosenttia. Lisätietoja hankkeesta on sivulla 18. Boliden on hyväksynyt yhteisen energiapolitiikan, jonka tavoite on, että kaikki laitokset ottavat käyttöön energia-asioiden hallintajärjestelmän vuoden 2008 loppuun mennessä. Teollisuuden yhteistyö Boliden on ollut perustamassa BasEl-yhtymää, johon kuuluu 23 sähköintensiivistä teollisuusyritystä. Tämän hankkeen myötä Boliden on jatkanut sähkönsaannin ja kilpailun edistämistä etenkin Ruotsissa ja Suomessa sekä pyrkinyt löytämään mahdollisuuksia investoida uusiin energialähteisiin. BasEl-yhtymän puitteissa perustettiin vuoden 2006 lopulla tuulivoimayhtiö VindIn AB, ENERGIANK ÄYTTÖ 2006 % Hankittu sähkö 73 Hiili/Koksi 9 Diesel 6 n Polttoöljy 5 n Hankittu lämpö/höyry 2 n Muut 7 Yhteensä 17 miljoonaa GJ ENERGIAN OMINAISKULUTUS* GJ/ tonni 15 TUOTANTOHYÖDYKKEIDEN KULUTUS (TONNEINA) Hiekka Räjäytysaineet Kalkki ja kalkkikivi Natriumkarbonaatti Kokoojareagenssit (vaahdotus) Vaahdotuskemikaalit (vaahdotus) *Ominaiskulutus on kokonaiskäyttö jaettuna kaivosten ja sulattojen tuottaman metallin kokonaismäärällä. 16

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,9 mrd. euroa vuonna 2013 Toimituksia yli 80 maahan

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Kalle Härkki EVP, President Minerals Processing Pörssisäätiön Pörssi-illat Kevät 2015 Outotec lyhyesti Liikevaihto

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT

KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT Suomen teollisen ekologian foorumi Ekotehokkuus teollisuudessa KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT tiina.harma@oulu.fi Esitys sisältää Tutkimuksen taustaa Yleistä kaivostoiminnasta Kaivostoiminnan historia

Lisätiedot

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Timo Tirkkonen, Liikennevirasto UUMA2-vuosiseminaari 7.10.2014 Liikennevirasto UUMA2-ohjelmassa Liikennevirasto Osallistumme UUMA2-ohjelman ja sen

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT

KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT Ennen kaikkea kaivos KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT 2 Kaivostoiminnan näkymät q Hintojen pudotus ohi, metallien ja mineraalien hintataso vakiintuneella tasolla, ja hienoista kasvua näkyvissä. q Tuotanto ja

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Green Mining. Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016

Green Mining. Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016 Green Mining Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016 Mineraalialan kehitys Suomessa Suomi on vastuullisen kaivostoiminnan tunnustettu osaaja joka vie asiantuntemustaan maailmalle Tekesin Green Mining -ohjelma

Lisätiedot

Boliden Kokkola Oy. Sinkkiteollisuuden sivuvirrat; Hyötykäytön mahdollisuudet ja käytännön ongelmat. Tähän uusi kuva. UUMA-seminaari Kokkola 24.4.

Boliden Kokkola Oy. Sinkkiteollisuuden sivuvirrat; Hyötykäytön mahdollisuudet ja käytännön ongelmat. Tähän uusi kuva. UUMA-seminaari Kokkola 24.4. Tähän uusi kuva Sinkkiteollisuuden sivuvirrat; Hyötykäytön mahdollisuudet ja käytännön ongelmat UUMA-seminaari Kokkola 24.4.2013 Pohjoismainen metallialan yritys Boliden-konserni Hallussa metallien koko

Lisätiedot

Outotec kasvava teknologiayritys

Outotec kasvava teknologiayritys Asmo Vartiainen, Johtaja Outotec kasvava teknologiayritys Metallienjalostuspäivät 2012 Teknologiaa luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Outotec kehittää ja toimittaa ympäristön kannalta kestäviä teknologiaratkaisuja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Kestävä kaivostoiminta III Kaivosten ja prosessiteollisuuden sivuvirtojen tuotteistaminen Vuokatti 13.6.2013 Maija Uusisuo Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

FI 1 Boliden Harjavalta

FI 1 Boliden Harjavalta Boliden Harjavalta FI 2 3 Metallissa on tulevaisuus Sisältö 2 3 Metallissa on tulevaisuus 4 5 Pitkät perinteet 6 7 Rikasteesta metalliksi 8 9 Täyttä metallia 10 11 Ympäristön ehdoilla Boliden Harjavalta

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazerin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä hankimme ainoastaan RSPO-sertifioitua, entistä paremmin jäljitettävää palmuöljyä. Tämä tarkoittaa

Lisätiedot

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Oiva-iltapäivä 29.10.2014 / kk SATO lyhyesti 2 Vastuullisuus SATOssa Ympäristövastuu Energiatehokkuus Elinkaari-investoinnit Jätemäärien pienentäminen Investointien

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Mari Pantsar-Kallio Strateginen johtaja Cleantechin strateginen ohjelma Cleantech kasvaa Maailmanmarkkinat

Lisätiedot

POHJOINEN BETONIRAKENTAJA LKAB GÄLLIVARE

POHJOINEN BETONIRAKENTAJA LKAB GÄLLIVARE POHJOINEN BETONIRAKENTAJA LKAB GÄLLIVARE TALVIVAARA SUURIKUUSIKKO LAATU TYÖTURVALLISUUS YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Laadukkaan toimintamme runkona on työturvallisuus, joka kattaa kaikki projektin vaiheet suunnittelusta

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI Sisältö 2 3 4 5 6 Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT TAUSTAA Keravan Energian

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Metallien valmistus. Kuva1: Louhittua kuparikiisua. Kuparikiisu sisältää jopa 35% kuparia. (Kuva:M.Savolainen).

Metallien valmistus. Kuva1: Louhittua kuparikiisua. Kuparikiisu sisältää jopa 35% kuparia. (Kuva:M.Savolainen). Metallien valmistus malmin etsintä Perinteisesti uusien malmiesiintymien jäljille on täällä pohjolassa päästy irtokiviä etsimällä. Kun tunnetaan jääkauden kulkusuunnat, voidaan päätellä, mistä suunnasta

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Sanna Ström Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullisuuden toteuttaminen yrityksessä Johdon sitoutuminen Päätöksentekoprosessit

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 2017

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 2017 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 21.3.2017 Varsinainen yhtiökokous 2017 Yhtiökokous 21.3.2017 1 Cargotecin laajennettu johtoryhmä Mika Vehviläinen Toimitusjohtaja Mikko Puolakka Talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan Toimitusjohtajan katsaus Roeland Baan Olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntaunut ja tehokas. 1. Asiakkaat 2. Osakkeenomistajat 3.

Lisätiedot

Teollinen kaivostoiminta

Teollinen kaivostoiminta Teollinen kaivostoiminta Jouni Pakarinen Kuva: Talvivaara 2007 -esite Johdanto Lähes kaikki käyttämämme tavarat tai energia on tavalla tai toisella sijainnut maan alla! Mineraali = on luonnossa esiintyvä,

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Pörssisäätiön Pörssi-illat Kevät 2015 Mikko Puolakka, Chief Financial Officer Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,4

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Kestävä kehitys Fortumissa

Kestävä kehitys Fortumissa Kestävä kehitys Fortumissa Fortum For a cleaner world 2 3 Fortum luo arvoa Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista (SDG) Tärkeimmät vaikutuksemme SDG-tavoitteisiin 4 Tekojamme vuonna

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q4 2016 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja nikkeli sinkki koboltti Jatkojalostajat Valmistajat 2 »Pääkohdat Q4:llä LOKA MARRAS JOULU Primäärialueen 3. lohkon kasaaminen valmistuu

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy. 12.3.2014 Annika Hämäläinen. Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: 2584153-5 puh. +358 40 7234008 info@teollisuustaito.

Teollisuustaito Oy. 12.3.2014 Annika Hämäläinen. Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: 2584153-5 puh. +358 40 7234008 info@teollisuustaito. Teollisuustaito Oy 12.3.2014 Annika Hämäläinen Teollisuustaidon toimialat Kaivosteollisuus ja metallinjalostus Malminkäsittely Murskaus, jauhatus ja materiaalin käsittely Hydrometallurgia - Metallien talteenotto

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Uusiomateriaalien käyttö tierakenteissa, Liikenneviraston ohjeet

Uusiomateriaalien käyttö tierakenteissa, Liikenneviraston ohjeet Uusiomateriaalien käyttö tierakenteissa, Liikenneviraston ohjeet Laura Pennanen, Liikennevirasto Kaakkois-Suomen UUMA2-alueseminaari, 5.5.2015 Liikenneviraston strategia Visio vuoteen 2025 Fiksut väylät

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

Kemira GrowHow. Kemira. Kemira GrowHow. Siilinjärvi. Kaivos. Esittely VMY/kaivosjaoston seminaarissa 4.9.2003/Lauri Siirama

Kemira GrowHow. Kemira. Kemira GrowHow. Siilinjärvi. Kaivos. Esittely VMY/kaivosjaoston seminaarissa 4.9.2003/Lauri Siirama Kemira Siilinjärvi Kaivos Esittely VMY/kaivosjaoston seminaarissa 4.9.2003/Lauri Siirama Kemira-konserni kuuluu Kemira-konserniin, joka on listattu Helsingin pörssissä. Suomen valtio perusti Kemiran vuonna

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Valtion omistajaohjauspolitiikka

Valtion omistajaohjauspolitiikka Valtion omistajaohjauspolitiikka Ekokem Pohjoismainen kiertotalousyhtiö Nyborg Kumla Riihimäki Hyvät tuotantolaitokset keskeisillä sijainneilla Riihimäki: Kaksi arinapolttolaitosta yhdyskuntajätteen polttoa

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Ympäristömittauspäivät / 3-4.4.2008 Vuokatti 4/1/2008. Esityksen sisältö. Outotec metallurgian teknologiafirmana Ympäristönäkökulma EMMI-hanke

Ympäristömittauspäivät / 3-4.4.2008 Vuokatti 4/1/2008. Esityksen sisältö. Outotec metallurgian teknologiafirmana Ympäristönäkökulma EMMI-hanke Ympäristömittauspäivät / 3-4.4.2008 Vuokatti 2 Esityksen sisältö Outotec metallurgian teknologiafirmana Ympäristönäkökulma EMMI-hanke 1 3 Outotec lyhyesti Kehittää ja myy teknologiaa kaivosja metalliteollisuudelle

Lisätiedot

Materiaalivirta näkyy

Materiaalivirta näkyy I saw the hidden material flow in South-Africa Materiaalivirta näkyy Terveisiä Etelä-Afrikan platinakaivosalueelta: We are sick and tired to be sick and tired. Sakari Autio, LAMK Esityksen aiheet: 1. Esitellä

Lisätiedot

Ympäristömonitoroinnin neljäs kansallinen seminaari Vantaa 16.6.2009

Ympäristömonitoroinnin neljäs kansallinen seminaari Vantaa 16.6.2009 Ympäristömonitoroinnin neljäs kansallinen seminaari Vantaa 16.6.2009 Jari Moilanen Esityksen sisältö Outotec metallurgian teknologiafirmana Ympäristönäkökulma Vesienkäsittely metallurgisessa teollisuudessa

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE. Kaivosseminaari

SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE. Kaivosseminaari SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE Kaivosseminaari 090616 Aiheita 1. Kaivosteollisuus tänään 2. Kaivospolitiikka 3. Kestävä kaivostoiminta 4. Koulutus 5. Tulevaisuus KAIVOSTEOLLISUUS TÄNÄÄN Kaivosteollisuus

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari

Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Keskiviikko 17.4.2013 Tarmo Tuominen Puheenjohtaja, Kaivannaisteollisuus ry Kaivannaisteollisuus ry: KAIVOSTEOLLISUUDEN ÄÄNI

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi KAIVOSTOIMINTA SUOMESSA TÄNÄÄN Kaivostoiminnalla Suomessa on pitkät perinteet sekä kokemusta ja osaamista Parainen > 100 v, Pyhäsalmi

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan Ålandsbanken ja kestävä toiminta täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan 2014 Tiemme kestävään kehitykseen Meidän tulee olla luonnollinen valinta

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 www.isbeo2020.fi ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMAPROSESSI Jatketaan vuoden 2008 bioenergiaohjelmaa (Itä-Suomen neuvottelukunnan päätös 2009) Muuttunut poliittinen

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Huomautukset Tämä esitys ei muodosta kehotusta ostaa, merkitä tai muutoin hankkia Fortumin osakkeita. Aiemmat tulokset eivät ole tae tulevaisuuden

Lisätiedot

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Ulla Koivusaari 29.11.2007 Studia Generalia - luentotilaisuus Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla 1 Sisältö Kestävä kehitys ja sen uhkatekijät

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset 3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös suuremman maantieteellisen alueen PohjoisSuomessa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 lyhyesti Loimme aidosti pohjoismaisen kiertotalousyhtiön Otimme käyttöön uuden tavan johtaa organisaatiota Haastavat markkinaolosuhteet käynnistimme tehokkuusohjelman

Lisätiedot

YRITYSINFO KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA KONSERNITIEDOT

YRITYSINFO KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA KONSERNITIEDOT PÄÄSIVU YRITYSINFO KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA KONSERNITIEDOT Osaamisen taustalla liki 100 vuoden kokemus 1914 Viipurissa Donuard Kuschakoff perusti Karjalan Lumppu- ja Romuliikkeen 1948 Pariisin rauhansopimus:

Lisätiedot