Suomen vastuullisuusraportointikilpailu 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen vastuullisuusraportointikilpailu 2012"

Transkriptio

1 Suomen vastuullisuusraportointikilpailu 2012 Yhteenvetoraportti

2 Sisällys Yleistä kilpailusta Vuosi 2012 Top 10 raportit: kilpailu kärjessä kiristyy Raportointi vs. todellisuus Palkitut raportit ja valintaperustelut Kilpailutuomariston valinnat Lukijoiden valinnat Vastuullisuusraportointikilpailu 2012 Voittajat Kilpailutuomariston valinta Yleinen sarja Voittaja Kunniamaininta Pk- yritykset Voittaja Kunniamaininta Julkinen sektori Voittaja Fortum Oyj Metsä Group Oilon International Oy SportElite Marketing Oy Senaatti- kiinteistöt Lukijoiden valinta Sijoittajan valinta Median valinta Kansalaisjärjestön valinta Opiskelijoiden valinta Finnair Oyj Fortum Oyj Nokia Oyj Outotec Oyj

3 Yleistä kilpailusta Suomen vastuullisuusraportointikilpailu on järjestetty vuodesta 1996 lähtien. Kilpailussa arvioidaan yritysten yhteiskuntavastuuraportointia ns. triple bottom line - periaatteen mukaisesti niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuunkin näkökulmasta. Tavoitteena on seurata vastuullisuusraportoinnin tilaa ja kehityssuuntia sekä lisätä yleistä kiinnostusta yhteiskuntavastuuta ja vastuullisuusraportointia kohtaan. Arvioinnin kohteena on yksinomaan yritysten ja organisaatioiden raportointi, ei niiden vastuullisuus muilla perustein. Kilpailussa arvioidaan ilman erillistä ilmoittautumista kaikkien Helsingin pörssin päälistalla olevien yritysten vastuullisuusraportit. Lisäksi kilpailuun voi osallistua erikseen ilmoittautumalla. Kilpailu on avoin ja maksuton kaikille yrityksille ja organisaatioille. Kilpailun arviointikriteeristö pohjautuu soveltuvin osin kansainvälisen Global Reporting Initiative - ohjeiston G3- versioon, jota enemmistö suomalaisista raportoijista tällä hetkellä noudattaa vastuullisuusraportoinnissaan. Tilintarkastusyhtiöiden edustajista koostuva riippumaton asiantuntijaryhmä pisteyttää jokaisen kilpailusarjan raportit arviointikriteeristön perusteella painottaen arvioinnissa raportin eri osa- alueita kilpailusääntöjen mukaisesti. Voittajan valitsee kilpailun järjestäjistä koostuva tuomaristo. Tuomaristo voi käyttää voittajavalinnoissaan pistemäärän lisäksi myös muita valintakriteereitä, kuten raporttien visuaalisuutta luettavuusnäkökulmasta katsottuna. Kilpailun järjestää eri yhteiskunnallisia toimijoita edustava, vastuullisuusraportoinnin asiantuntijoista koostuva 8-9 hengen ryhmä, joka määrittelee vuosittain kilpailun tavoitteet ja arviointikriteerit. Tuomariston puheenjohtajaksi kutsutaan järjestäjäryhmän ulkopuolinen, riippumaton henkilö. Vuodesta 2011 alkaen kilpailussa on palkittu myös raporttien neljän keskeisen lukijaryhmän eli sijoittajan/analyytikon, median, kansalaisjärjestön ja opiskelijoiden valinta. Lukijan valinta tehdään kilpailun 10 eniten pisteitä saaneiden raporttien joukosta. Vuosittain vaihtuvat valinnan tekijät kutsuu mukaan kilpailun järjestäjäryhmä. Vuosi 2012 Top 10 raportit: kilpailu kärjessä kiristyy Vuoden 2012 kilpailussa arvioitiin välisenä aikana julkaistut tai vuotta 2011 koskevat, kilpailuun määräaikaan ilmoitetut kokonaisraportit (raporttiin liittyvät internet- sivut, vuosikertomus ja vastuullisuusraportit yhdessä) sekä erilliset vastuullisuusraportit. Kilpailusarjoja oli kolme: yleinen, pk- yritykset ja julkinen sektori mukaan luettuina julkiset liikelaitokset ja julkisomisteiset yhtiöt. Pörssiyritysten raportit arvioitiin kilpailussa automaattisesti, minkä lisäksi kilpailuun ilmoitettiin 19 (20 vuonna 2011) muun yrityksen ja organisaation raportit. Näistä 10 raporttia sijoittui yleiseen sarjaan, kuusi julkisen sektorin sarjaan ja kolme pk- yritysten sarjaan. Raporttien alustavan arvioinnin ja pisteytyksen tekivät Deloitten, Ernst&Youngin, KPMG:n ja PwC:n edustajista koostuva arviointiryhmä. 10 eniten pisteitä saanutta raportoijaa vuonna 2012 olivat (aakkosjärjestyksessä): Finnair Oyj Fortum Oyj Kesko Oyj Metsä Group

4 Neste Oil Oyj Nokia Oyj Outokumpu Oyj Outotec Oyj TeliaSonera Oyj Wärtsilä Oyj Edellisvuoteen verrattuna, kärkeen sijoittuneiden yksittäisten raporttien pistemäärissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta pisteiden vaihteluväli kymmenen eniten pisteitä saaneen raportin osalta on kuitenkin kaventunut ollen kun se vuonna 2011 oli Muutos ilmentää sitä, kuinka raportoinnin taso Suomessa on noussut ja vastaavasti kilpailu edelläkävijäraportoijien välillä Suomen parhaasta raportoijasta kiristyy. Kärkisijoja pitivät edelleen hallussaan raportoinnin konkarit, mutta kärkikymmenikön jälkeisistä sijoistakin kilpaillaan jo kovatasoisin raportein. Raportointinsa tasoa olivat edelliseen raporttiinsa verrattuna nostaneet eniten Fortum ja Metsä Group, joista jälkimmäistä voidaan kuitenkin pitää vuoden nousijana lähes kolminkertaistuneen pistemäärän johdosta. Valtaosa kilpailussa arvioiduista raporteista oli aikaisempien vuosien tapaan suurten pörssiyhtiöiden raportteja, mutta oli ilahduttavaa saada kilpailuun mukaan myös muutaman julkisen sektorin toimijan ja pk- yrityksen raportit. Näistä kahden työntekijän SportElite Marketing Oy osoittaa esimerkillään, että vastuullisuusraportointi on toteutettavissa myös hyvin pienillä resursseilla. Lukijan valinta palkintojen jaossa nähtiin edellisvuotta suurempaa hajontaa myös kilpailutuomariston valintoihin verrattuna. Tulos kuvastaa hyvin sitä, kuinka erilaisesta näkökulmasta eri kohderyhmät raportteja tarkastelevat, mikä asettaa haasteita kaikille raportoijille myös tulevaisuudessa. Fortumin raportti oli kilpailun kaksoisvoittaja ollen sekä kilpailutuomariston että median valinta vuoden parhaaksi raportiksi. Raportointi vs. todellisuus Suomen vastuullisuusraportointikilpailussa arvioidaan ainoastaan yritysten ja organisaatioiden raportointia, ei niiden vastuullisuutta muilla perustein. Kuitenkin esimerkiksi kärkikymmenikköön kilpailussa yltäneitä raportoijia on kilpailun arviointikauden aikana kritisoitu julkisuudessa erilaisista käytännöistä tai tapahtumista, mikä voi herättää kysymyksiä kilpailun palkitsemisperusteista. Kilpailun järjestäjäryhmä keskusteli raportointikilpailun ja yritysten käytännön toiminnan ristiriidasta useassa kokouksessa todeten, että raportoivien yhtiöiden ja organisaatioiden eri tilanteiden objektiivinen arviointi julkisuudessa esiintyneiden tietojen perusteella ei ole kilpailun puitteissa mahdollista. Järjestäjät totesivat myös, että yritysvastuunäkökulma tilanteeseen on, että ko. yritykset seuraavassa raportissaan kertovat läpinäkyvästi julkisuudessa saamasta kritiikistä, raportoivat siihen johtaneet syyt sekä asian johdosta aloitetut korjaavat toimenpiteet. Vastuullisuuden kannalta olennaista on, miten avoimesti virheistä viestitään ja miten toimintaa kehitetään, jotta vastaavilta ongelmilta vältyttäisiin tulevaisuudessa.

5 Palkitut raportit ja valintaperustelut Vuoden 2012 vastuullisuusraportointikilpailussa jaettiin kaikkiaan 9 palkintoa. Kilpailutuomaristo päätti palkita parhaan raportin jokaisesta kilpailusarjasta, minkä lisäksi myönnettiin kaksi kunniamainintaa yleisessä ja pk- yritysten sarjoissa. Yleisen sarjan voittaja on samalla koko kilpailun pääpalkinnon voittaja, Suomen paras vastuullisuusraportti Raporttien keskeisten lukijaryhmien edustajat valitsivat suosikkiraporttinsa 10 eniten pisteitä saaneiden raporttien joukosta, jotka kaikki sijoittuivat yleiseen kilpailusarjaan. Kilpailutuomariston valinnat Yleinen sarja, voittaja Suomen paras vastuullisuusraportti 2012 FORTUM OYJ Fortumin Kestävän kehityksen raportti 2011 on erillinen raportti, joka yhdessä tilinpäätöksen kanssa muodostaa Fortumin vuosikertomuksen Fortum on painottanut raportissaan toimintansa kannalta olennaisia ja ajankohtaisia teemoja ja ottanut huomioon myös energiasektorin toimialakohtaisen raportointiohjeiston (ElectricUtility Sector Supplement). Raportti on jaettu neljään eri osaan, ja muun muassa raportoidut GRI- indikaattorit on koottu omaan osioonsa. Fortumin raportoinnin teemana vuodelle 2011 on Kohti aurinkotaloutta, mikä näkyy läpi raportin. Raportissa on käsitelty mm. eri energiavaihtoehtojen asemaa aurinkotaloudessa sekä energia- alan tulevaisuuteen vaikuttavia globaaleja megatrendejä. Lisäksi raporttiin on sisällytetty eri sidosryhmien, kuten Fortumin oman henkilöstön sekä kansalaisjärjestöjen edustajien näkemyksiä. Raportissa käsitellään myös vastuullista toimitusketjua, mutta toimitusketjun hallinnan raportoinnissa on vielä kehitettävää tuleville vuosille. Fortumin raportti on tehnyt merkittävän pisteparannuksen yhtiön edelliseen raporttiin verrattuna, mikä näkyy raportissa kautta linjan. Raportti on rakenteeltaan selkeä ja lukijaystävällinen, minkä lisäksi raportin ansioita ovat tavoitteellisuus, innovatiivisuus, strategisuus sekä luettavuutta merkittävästi lisäävä visuaalisuus, joista viimeksi mainittu tekijä ansaitsee erityistä kiitosta. Raportissa on kuvattu kestävän kehityksen painopisteet ja pidemmän aikavälin tavoitteet hyvin. Raportissa käsitellään kattavasti myös mm. yhtiön henkilöstöpolitiikkaa ja johtamisperiaatteita, minkä lisäksi naisten ja miesten peruspalkan suhde on raportoitu jopa lukuina, mikä on edelleen hyvin harvinaista. Fortumin raportti sai tämän vuoden kilpailussa suurimman kokonaispistemäärän, ja on siten myös tässä suhteessa kilpailun selkeä voittaja. Yleinen sarja, kunniamaininta METSÄ GROUP Metsä Group on laatinut vuonna 2011 erillisen yhteiskuntavastuuraportin, jossa viitataan osin vuosikertomuksen ja corporate covernance tietoihin. Raportissa nostetaan kiitettävällä tavalla esille Metsä Groupin sidosryhmät ja raportoinnissa pyritään kiinnittämään huomiota nimenomaan sidosryhmiä kiinnostaviin asioihin. Yhtiön toimialalle erityisen tärkeitä tekijöitä, kuten ympäristövastuuta ja toimitusketjuja on käsitelty kattavasti. Metsä Group tuo myös selkeästi esille omat tavoitteensa, ja näiden saavuttamista seurataan selkeillä kuvioilla.

6 Olennaisuusarvion ja sen keskeisten tekijöiden kuvaaminen kattavammin parantaisi raportin läpinäkyvyyttä. Metsä Group on nostanut merkittävästi raportointitasoaan edellisvuoteen verrattuna, ja yhtiön raporttia voidaankin pitää vuoden 2012 nousijana. Lähes kolminkertaistuneesta pistemäärästä huolimatta raportti ei sijoittunut kilpailun terävimpään kärkeen, mutta huima nousu kymmenen parhaan raportoijan joukkoon on ehdottomasti kunniamaininnan arvoinen teko. Pk- yritykset, voittaja OILON INTERNATIONAL OY Oilonin yritysvastuuraportti 2011 on yhtiön ensimmäinen laatuaan. Vaikka raportoitujen indikaattorien määrä on rajallinen, raportista käy ilmi johdon ilmeinen sitoutuminen vastuullisuuteen. Lisäksi useita yrityksen toiminnalle oleellisia tietoja on raportoitu tarkasti. Raportin suurin haaste liittyy sisällön rajaamiseen. Kokonaisuutena Oilonin raportti toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten myös pk- yritykset voivat halutessaan viestiä vastuullisuudestaan. Lisäksi raportti on erinomainen pohja kattavammalle raportoinnille tulevaisuudessa. Raportti sai korkeimman pistemäärän pk- yritysten sarjassa ja on myös tästä syystä kilpailusarjansa voittaja. Pk- yritykset, kunniamaininta SPORTELITE MARKETING OY SportEliten raportti 2011 on yrityksen ensimmäinen yritysvastuuraportti. Raportti on laadittu GRI:n raportointiohjeistuksen mukaisesti, ja olennaisuus sekä yrityksen toimintaan läheisesti liittyvät asiat ovat esillä koko raportissa. Erityistä kiitosta ansaitsee toiminnan tavoitteellisuus: raportissa on määritelty laajasti tavoitteita, joiden toteuttaminen kehittää sekä vastuullisuutta että yrityksen liiketoimintaa. Päällimmäisiä kehityskohteita SportEliten raportoinnissa ovat yrityksen toiminnan asettaminen vielä vahvemmin sen toimintaympäristöönsä, mikä auttaa nostamaan esiin. mm. sidosryhmien näkemät riskit toiminnalleen, sekä yrityksen strategian tarkempi avaaminen. Kahden työntekijän SportElite on käytännössä osoittanut, että raportointi on toteutettavissa myös hyvin pienillä resursseilla. Yrityksen raportti on suunnannäyttäjä muille pienille ja keskisuurille yrityksille ja organisaatioille, ja saa tästä syystä kilpailussa hyvin ansaitun kunniamaininnan. Julkinen sektori, voittaja SENAATTI- KIINTEISTÖT Senaatti- kiinteistön yhteiskuntavastuuraportti on internet- pohjainen ja noudattaa GRI:n G3- ohjeistusta. Raportissa on käsitelty kattavasti toiminnan olennaista osa- aluetta ympäristövastuuta ja esimerkiksi energiankulutusta on kuvailtu sekä vertailutietoineen että graafeina. Myös muita yritysvastuun osa- alueita on käsitelty hyvin. Yhtiön taloudelliset tulokset on raportoitu vertailutietoineen ja epäsuorat taloudelliset vaikutukset on kuvailtu hyvin. Erityistä kiitosta ansaitsevat raportointiin syvyyttä tuovat case- esimerkit.

7 Hallintokäytäntöjen tarkempi kuvaus auttaisi nostamaan paremmin esiin yhtiön johtajiston sitoutuneisuuden vastuullisuutteen. Verkkopohjaisen raportin eri osa- alueet löytyvät hyvin toimivien linkkien avulla helposti, mutta raporttikokonaisuutta on hieman vaikea hahmottaa, minkä voisi huomioida tulevia raportteja laadittaessa. Senaatti- kiinteistön raportti sai sarjassaan suurimman pistemäärän ja on myös tästä syystä sarjansa voittaja. Kilpailutuomariston valinnan tekivät: Anna- Kaisa Auvinen (Elinkeinoelämän keskusliitto EK), Marja Hanski (Työ- ja elinkeinoministeriö), Sirpa Juutinen (KHT- yhdistys/pwc ), Mika Kuisma (Aalto- yliopiston kauppakorkeakoulu), Leila Kurki (Toimihenkilöjärjestö STTK), Mikko Routti (Finnish Business & Society), Merja Saarnilehto (Ympäristöministeriö), Carola Teir- Lehtinen (tuomariston puheenjohtaja) ja Katariina Vartiainen (Ympäristöjohtamisen yhdistys YJY)

8 Lukijoiden valinnat Sijoittajan valinta FINNAIR OYJ Tehtäväni oli valinta paras vastuullisuusraportti kymmenen etukäteisvalitun joukosta - ja nimenomaan sijoittajanäkökulmasta. Valintani on Finnair. Finnairin raportissa tehdään mielestäni parhaiten selväksi sijoittaja- arvon ja kestävän kehityksen yhteys sekä esitellään relevantti ja kattava mittaristo edistyksen seuraamiseksi. Artikkeleissa valotetaan asiaa monipuolisesti eri näkökulmista, mutta ei hehkuteta liiaksi lillukanvarsia. Sijoittajalle tärkein raportti on aina varsinainen vuosikertomus, jonka tulee sisältää kaikki omistajan yhtiötä koskevalle arvioinnille olennaiset asiat. Muut raportit voivat täydentää sitä ja syventää kiinnostuneen ymmärrystä yhtiöstä. Tästä näkökulmasta Finnairin ytimekkäästi kirjoitettu ja selkeäksi jäsennelty raportti on erinomaisen onnistunut! Valinnan tekijä: Ari Kaaro, Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj Median valinta FORTUM OYJ Mikä on paras? Kysymys on kynnys, joka kasvaa sitä korkeammaksi, mitä pitempään sen äärellä viipyy. Palaaminen takaisin omille jäljille, vastuullisuusraportteihin, pysäytti minut kerta kerralta samaan raporttiin. Se oli Fortumin kestävän kehityksen raportti, Kohti aurinkotaloutta. Sitä jäin aina lukemaan, uudelleen ja uudelleen. Se oli kiinnostava, asiantunteva, kattava ja yllättäväkin. Myönnän, että Fortumilla oli valintaa tehdessäni myötätuuli etunaan. Energian tuotannon ja saatavuuden kysymykset kiinnostavat meitä kaikkia. Sen jälkeen, kun ydinvoima keksittiin, energiaan on liittynyt tieteen lisäksi dramaattisuus ja äärimmillään traagisuus. Fortumin katsauksesta selviää, että Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden aikoihin Fortum oli loppusuoralla neuvotteluissa ruotsalaisten pienten sähköntuottajien kanssa siitä, että yhtiö ryhtyy maksamaan heidän tuottamastaan energiasta. Minä tulkitsen näiden seikkojen löytymisen Fortumin vastuullisuusraportissa niin, että yritysten ymmärrykseen vastuullisuudesta vaikuttavat sekä suuret että pienet asiat. Pidin siitä, että Fortum ottaa raportissaan heti selkeän kannan omaan asiaansa, energiaan. Yhtiö määrittelee näkemyksensä raportin alussa. Sen mukaan perinteisestä energiantuotannosta siirrytään vähitellen kohti resurssi- ja järjestelmätehokasta aurinkotaloutta, jossa energiaa tuotetaan päästöttömästi ja ehtymättömiin energianlähteisiin perustuen. Kehitys kulkee kohti energian järkevämpää tuotantoa ja kulutusta, raportti määrittelee. Pidin myös rohkeasta otteesta, joka Fortumilla on raportissaan, kun se uskaltaa kurottaa energiabisneksen tulevaisuuteen. Tutustuminen kymmenen pörssiyhtiön vastuullisuusraporttiin vakuutti minut siitä, että alan priimukset ottavat vastuullisuuden tosissaan niin raporteissa kuin oikeassa elämässäkin. Kun yhtiön avainhenkilöt miettivät, mitä vastuullisuusraporttiin kirjoitetaan, se vaikuttaa myös heidän toimintaansa ja valintoihinsa sekä työssä että yksityisessä elämässä. Tiedon ja ymmärryksen kautta toimintakin muuttuu ja vastuun ottaminen toinen toisistamme kasvaa. Valinnan tekijä: Kristiina Hallman, Kauppalehti Kansalaisjärjestön valinta

9 NOKIA OYJ Ilmastokriisiin vastaaminen sekä omista ilmastotoimenpiteistä ja - tavoitteista kertominen on tärkeää kaikille yrityksille toimialasta riippumatta. Niinpä painotimme arvioinnissamme sitä, miten yritykset olivat raportoineet ilmasto- ja energiaratkaisuihin liittyvistä toimistaan ja tavoitteistaan. Näitä olivat energiankäytön ja/tai - tuotannon jaottelu lähteittäin, rakennusten ja tuotannon energiatehokkuus, hiilidioksidipäästöjen ja uusiutuvan energian tavoitteet, epäsuorat ilmastovaikutukset sekä ilmastoinnovaatioihin liittyvä T&K- rahoitus. Lisäksi arvioimme sitä, miten raportissa kuvattiin ylimmän johdon näkökulma vastuullisuuteen sekä sidosryhmäyhteistyö. Voittajaksemme nousi Nokia, jonka raportista oli löydettävissä vastauksia kaikkiin edellä mainittuihin. Pidimme hyvänä, että raportissa esitettiin myös tuotteiden elinkaariarvio. Raportissa oli myös selkeä, tekstin mukana kulkeva sisällysluettelo. Osassa visualisoinneista oli toteutumatietojen rinnalla esitetty tavoitetasoja, mistä oli hyötyä tavoitellun kehityksen hahmottamisessa. Valinnan tekivät Hanna- Liisa Kangas, Kati Malmelin ja Liisa Rohweder, WWF Suomi Opiskelijoiden valinta OUTOTEC OYJ Outotecin vuoden 2011 Sustainability report on helppolukuinen ja visuaalisesti miellyttävä raportti, josta jää lukijalle hyvä ensivaikutelma. Outotecin ylimmän johdon sitoutuminen vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen näkyy toimitusjohtajan katsauksessa. Vastuullisuuden johtaminen on selkeästi kuvattu ja raportista saa kuvan, että vastuullisuus huomioidaan yhtiön päätöksenteossa. Yhtiön henkilöstöjohtamisen kuvaus on kattavaa. Esimerkit käytännön tekemisestä vastuullisuuden parissa demonstroivat vastuullisten toimintatapojen jalkauttamista. Outotec on raportoinut selkeästi raportointikaudelle asettamansa tavoitteet, niiden toteutumisen sekä tulevalle vuodelle asetetut tavoitteet. Raportissa otetaan myös kantaa tunnistettuihin kehityskohteisiin ja raportoidaan niistä läpinäkyvästi. Raportti on kattava, mutta ei liian laaja. Valinnan tekijät: Linda Akiola (Haaga- Helia), Panu Autio (Hanken), Chad Edwards (Jyväskylän yliopisto), Tuuli Ekman (Hanken), Nathaly Guzman Figueroa (Aalto- yliopisto), Maria Holmi (Turun kauppakorkeakoulu), Jörg Hronek (Aalto- yliopisto), Henri Karttunen (Haaga- Helia), Heli Koskinen (Turun kauppakorkeakoulu), Lotta Liuksiala (Aalto- yliopisto), Liisa- Maija Malinen (Jyväskylän yliopisto), Philipp Müller (Jyväskylän yliopisto), Satu Riipinen (Haaga- Helia), Johanna Sammalmaa (Turun kauppakorkeakoulu), Helmi Sihvonen (Hanken), Elina Sonninen (Haaga- Helia), Greta Steenvoorden (Hanken), Iida Suominen (Haaga- Helia), Evelina Tuominen (Hanken) Opiskelijat viidestä eri oppilaitoksesta osallistuivat valintaan osana vastuullisen yritystoiminnan kurssejaan. Valinta oli kaksivaiheinen prosessi, jossa 10 eniten pisteitä saaneiden raporttien joukosta valittiin aluksi viisi raporttia etätyönä ja lopuksi voittaja äänestämällä PwC:n fasilitoimassa arviointitilaisuudessa.

SUOMEN VASTUULLISUUSRAPORTOINTIKILPAILU 2012. Yhteenvetoraportti

SUOMEN VASTUULLISUUSRAPORTOINTIKILPAILU 2012. Yhteenvetoraportti SUOMEN VASTUULLISUUSRAPORTOINTIKILPAILU 2012 Yhteenvetoraportti Sisällys 03 Yleistä kilpailusta 04 Vuosi 2012 Top 10 -raportit: kilpailu kärjessä kiristyy Raportointi vs. todellisuus 06 Palkitut raportit

Lisätiedot

Vastuullisuusraportointikilpailu. Vuoden 2010 parhaat. vastuullisuusraportit

Vastuullisuusraportointikilpailu. Vuoden 2010 parhaat. vastuullisuusraportit Vastuullisuusraportointikilpailu Vuoden 2010 parhaat vastuullisuusraportit Sisällys 03 Yleistä 04 Vastuullisuusraportoinnin trendejä 06 Voittajat ja valintaperustelut Vuoden 2011 vastuullisuusraportointikilpailun

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportointi kilpailu. Kilpailun yhteenveto. Lukijalle

Yhteiskuntavastuuraportointi kilpailu. Kilpailun yhteenveto. Lukijalle Yhteiskuntavastuuraportointi 2009 -kilpailu Kilpailun yhteenveto Lukijalle Yhteiskuntavastuun raportointikilpailu järjestettiin tänä vuonna 14. kerran. Suomalaisten yritysten ja julkisten organisaatioiden

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportointi kilpailu KILPAILUN YHTEENVETO

Yhteiskuntavastuuraportointi kilpailu KILPAILUN YHTEENVETO Yhteiskuntavastuuraportointi 2010 -kilpailu KILPAILUN YHTEENVETO Yhteiskuntavastuuraportointi 2010 kilpailu Kilpailun yhteenveto Lukijalle Yhteiskuntavastuun raportointikilpailu järjestettiin tänä vuonna

Lisätiedot

SUOMEN VASTUULLISUUS- RAPORTOINTIKILPAILU 2014. Yhteenvetoraportti

SUOMEN VASTUULLISUUS- RAPORTOINTIKILPAILU 2014. Yhteenvetoraportti SUOMEN VASTUULLISUUS- RAPORTOINTIKILPAILU 2014 Yhteenvetoraportti Yleistä kilpailusta Suomen vastuullisuusraportointikilpailu on järjestetty vuodesta 1996 lähtien. Kilpailussa arvioidaan yritysten yhteiskuntavastuuraportointia

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu raportointikilpailu. Lukijalle

Yhteiskuntavastuu raportointikilpailu. Lukijalle Yhteiskuntavastuu 2008 -raportointikilpailu Lukijalle Yhteiskuntavastuun raportointikilpailu järjestettiin tänä vuonna 13. kerran. Suomalaisten yritysten ja julkisten organisaatioiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportointia

Lisätiedot

Palkintojenjakotilaisuus 6.11.2008

Palkintojenjakotilaisuus 6.11.2008 www.pwc.com/fi PwC Palkintojenjakotilaisuus 6.11.2008 Tilaisuuden avaus ja Avoin raportti -kilpailu Kari Lydman Yhdistysten ja säätiöiden hyvät raportointikäytännöt Samuli Perälä Verotuksen haasteet OIa

Lisätiedot

Askel eteenpäin. PwC:n yritysvastuubarometri. www.pwc.fi/yritysvastuubarometri

Askel eteenpäin. PwC:n yritysvastuubarometri. www.pwc.fi/yritysvastuubarometri www.pwc.fi/yritysvastuubarometri Askel eteenpäin PwC:n yritysvastuubarometri 2012 PwC:n yritysvastuubarometri tarkastelee suomalaista yritysvastuuta raportoinnin, johtamisen ja strategisen yritysvastuun

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014

Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014 Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Suomen Vuokranantajat ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Sijoittajabarometri. Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014)

Sijoittajabarometri. Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014) Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014) Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014

Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

Sirpa Juutinen STRATEGISEN YRITYSVASTUUN KÄSIKIRJA

Sirpa Juutinen STRATEGISEN YRITYSVASTUUN KÄSIKIRJA Sirpa Juutinen STRATEGISEN YRITYSVASTUUN KÄSIKIRJA Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Taitto: Sirpa Puntti ISBN 978-952-14-2756-5 ISBN 978-952-14-2758-9

Lisätiedot

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA SÄÄNNÖT 6.3.2012 Kilpailusäännöt ARVOKAS Sivu 2 (6) ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA -KILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 OSALLISTUJAT...

Lisätiedot

Muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskeva EU-direktiivi

Muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskeva EU-direktiivi Muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskeva EU-direktiivi Professori Eija Vinnari, Johtamiskorkeakoulu eija.vinnari@uta.fi Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2.6.2017 EU-direktiivi muun

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Keskuspankeilla iso rooli Taloudet piristymässä 65 Teollisuuden luottamus,

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Mitä on yritysvastuu media-alalla?

Mitä on yritysvastuu media-alalla? Mitä on yritysvastuu media-alalla? VKL:n seminaari 24.8.2010 Riikka Poukka, yritysvastuusuunnittelija, Alma Media Sisältö Mitä yritysvastuu on? Miksi yritysvastuu on noussut agendalle myös media-alalla?

Lisätiedot

mitä, miksi ja miten?

mitä, miksi ja miten? Piia Nurmi 14.10.2010 Vastuullinen yritys mitä, miksi ja miten? esityksen tavoite Tähän kenttään voi sijoittaa kuvan tai kaavion Luoda yhdessä teidän kanssanne kartta siitä, mitä yritysvastuu on, missä

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 Lassila & Tikanoja Oyj 2 MAAILMA ON RAJUSSA MURROKSESSA Lassila & Tikanoja Oyj Mukaillen: Finland Futures Research Centre

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI Sisältö 2 3 4 5 6 Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT TAUSTAA Keravan Energian

Lisätiedot

Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma. LähiTapiola Varainhoito Oy 1

Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma. LähiTapiola Varainhoito Oy 1 Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma LähiTaa Varainhoito Oy 1 Agenda 1. LähiTaa Varainhoidon sijoitusfilosofia 2. Vastuullisuusanalyysi ja merkitys sijoituspäätöksissä 3. Raportoinnin

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Omistajaohjauksen periaatteet

Omistajaohjauksen periaatteet Omistajaohjauksen periaatteet 1 Varma omistajana Haluamme tukea ja kannustaa yhtiöitä menestymään, mikä turvaa ja parantaa sijoitustuottojamme pitkällä aikavälillä. Omistajaohjauksen periaatteissa kerromme

Lisätiedot

Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen

Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Mitä vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa? Vastuullinen yritystoiminta = yritysten tapa toteuttaa kestävää

Lisätiedot

Valtion keskitetty omistajaohjaus

Valtion keskitetty omistajaohjaus Valtion keskitetty omistajaohjaus 13.11.2007 Lähde: Finlandia-talo. Kuva: Rauno Träskelin Pekka Timonen Osastopäällikkö, ylijohtaja Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto OMISTAJAOHJAUSOSASTO Ylijohtaja

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Aki Havia 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari 2017 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari

Lisätiedot

Q1 Monenko suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita omistat?

Q1 Monenko suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita omistat? Q1 Monenko suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita omistat? Vastattuja: 363 Ohitettuja: 0 1-3 4-10 11-20 yli 20 1-3 4-10 11-20 yli 20 7,16% 26 34,71% 126 38,57% 140 19,56% 71 Yhteensä 363 1 / 20 Q2 Mikä on

Lisätiedot

TM21 kurssi. Vastuullisuusviestintä 24.11.2009

TM21 kurssi. Vastuullisuusviestintä 24.11.2009 TM21 kurssi Vastuullisuusviestintä 24.11.2009 Piia Nurmi projektijohtaja Turun kauppakorkeakoulu Vastuullisen liiketoiminnan keskus (CeReB) Tulevaisuuden tutkimuskeskus piia.nurmi@tse.fi Kaksi näkökulmaa

Lisätiedot

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN LIIKE2 -tutkimusohjelman päätösseminaari 30.8.2010 KTT, aluepäällikkö Päivi Myllykangas Elinkeinoelämän keskusliitto EK KANNATTAVA KIMPPA

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä

Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna LIIKETALOUDEN 1 Pääkysymys: Tutkimuskysymykset Millainen rooli yritysvastuulla on Finanssialan Keskusliiton jäsenjärjestöissä?

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

Talouskriisi ei näy osingoissa

Talouskriisi ei näy osingoissa Talouskriisi ei näy osingoissa Author : albert 1 / 6 2 / 6 Pörssifirmojen yhtiökokouksissa eivät ilmeet luultavasti tänä keväänä ole kovinkaan synkät, sillä monet yhtiöt korottavat osinkoa. Vajaata 40

Lisätiedot

Lähemmäksi liiketoimintaa

Lähemmäksi liiketoimintaa Lähemmäksi liiketoimintaa PwC:n yritysvastuubarometri 2013 PwC:n yritysvastuubarometri tarkastelee suomalaista yritysvastuuta strategisen yritysvastuun, johtamisen ja raportoinnin näkökulmasta. www.pwc.fi/yritysvastuubarometri

Lisätiedot

Vastuullisuuden Advisory Group. 12.2.2015 Advisory Group 1

Vastuullisuuden Advisory Group. 12.2.2015 Advisory Group 1 Vastuullisuuden Advisory Group 12.2.2015 Advisory Group 1 Mikael Fogelholm Mikael Fogelholm (ETT) on toiminut Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professorina vuodesta 2011. Aikaisemmin hän on toiminut

Lisätiedot

TRAVEL WITHOUT GUILT

TRAVEL WITHOUT GUILT 7.5.2013 TRAVEL WITHOUT GUILT Kulu9ajakäy9äytymisen huomioiva kestävä matkailu Pohjois- Savossa 8.4-6.5.13 Travel without guilt Savonia Travel without guilt Savonia merja.strengell@aalto.fi merja.strengell@aalto.fi

Lisätiedot

VASTUULLINEN KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA

VASTUULLINEN KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA VASTUULLINEN KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA 2015 Kiinteistö- ja rakennusala vaikuttaa laajalti koko yhteiskuntaan. Yritysvastuu on merkittävässä roolissa kiinteistöalan yritysten liiketoimintastrategioissa. Sidosryhmät

Lisätiedot

Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta

Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta 2013 Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta Tietoja tutkimuksesta Aalund Nordic s PR-Barometer on viestintätutkimus, joka mittaa toimittajien mielipidettä erilaisista Suomessa toimivista

Lisätiedot

Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF)

Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF) STEA CAF-kriteerit Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF) Toiminta-arviointialueiden pisteytystaulukko Emme ole toimineet aktiivisesti ja järjestelmällisesti tässä asiassa. Ei tietoja /ei näyttöä arviointialueelta

Lisätiedot

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä

Lisätiedot

Rahoitusta energiatehokkuuteen Kuntarahoituksen Vihreä rahoitus

Rahoitusta energiatehokkuuteen Kuntarahoituksen Vihreä rahoitus Rahoitusta energiatehokkuuteen Kuntarahoituksen Vihreä rahoitus Rami Erkkilä 1Copyright Kuntarahoitus Kuntarahoitus Oyj Lainakanta 20,9 miljardia euroa* Suomen 2. suurin rahoituslaitos* Liikevoitto 95,9

Lisätiedot

Vastuullisuus Varmassa. Varman yritysvastuuohjelma 2017

Vastuullisuus Varmassa. Varman yritysvastuuohjelma 2017 Vastuullisuus Varmassa 1 Visio. Vastuullisuus on osa Varman arkea ja liiketoimintaa. Kerromme aktiivisesti, mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja miten vastuullinen toimintamme näkyy yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Pysähdy! Nyt on syytä miettiä tämä asia uudelleen. Kiinnitä huomiosi tähän. Hienoa, jatka samaan malliin. Innokylän arviointimittari

Pysähdy! Nyt on syytä miettiä tämä asia uudelleen. Kiinnitä huomiosi tähän. Hienoa, jatka samaan malliin. Innokylän arviointimittari Innokylän arviointimittari Innokylän arviointimittari on kehittämistoiminnan itse- ja vertaisarvioinnin työkalu, jonka avulla arvioidaan kehittämisprosessia ja kehittämisen tavoitteiden saavuttamista.

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

GLOBAALEISTA MEGATRENDEISTÄ KESTÄVÄÄN LIIKETOIMINTAAN

GLOBAALEISTA MEGATRENDEISTÄ KESTÄVÄÄN LIIKETOIMINTAAN SAFER, SMARTER, GREENER BUSINESS ASSURANCE GLOBAALEISTA MEGATRENDEISTÄ KESTÄVÄÄN LIIKETOIMINTAAN Menestyminen yhä vastuullisemmassa maailmassa edellyttää rohkeita päätöksiä ja haastavia tavoitteita JOHDANTO

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

Pistetaulukko: Pistetaulukko: ryhmä kansallinen kansainvälinen erikois- näyttely näyttely näyttely näyttely

Pistetaulukko: Pistetaulukko: ryhmä kansallinen kansainvälinen erikois- näyttely näyttely näyttely näyttely Astuu voimaan vuonna 2015 Näyttelykilpailujen säännöt Vuoden Coton ja Vuoden VeteraaniCoton-kilpailuihin osallistuu vakituisesti Suomessa asuvan Coton de Tuléar Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenen omistuksessa

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

Valtion maat ja vedet suomalaisten elämässä. Yhteiskuntavastuu Metsähallituksessa

Valtion maat ja vedet suomalaisten elämässä. Yhteiskuntavastuu Metsähallituksessa Valtion maat ja vedet suomalaisten elämässä Yhteiskuntavastuu Metsähallituksessa 1 Anju Asunta, Ainutlaatuinen toimija Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle yksittäisistä

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

HALLITUSPALKKIOT VALTION OMISTAMISSA YHTIÖISSÄ VUONNA 2013

HALLITUSPALKKIOT VALTION OMISTAMISSA YHTIÖISSÄ VUONNA 2013 1 VALTIONEUVOSTON KANSLIA Omistajaohjausosasto/Markku Tapio 8.8.213 HALLITUSPALKKIOT VALTION OMISTAMISSA YHTIÖISSÄ VUONNA 213 Tässä muistiossa arvioidaan valtion omistamien yhtiöiden hallitusten jäsenten

Lisätiedot

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Ylitarkastaja Harri Ahlgren TEM/Alueiden kehittämisyksikkö

Lisätiedot

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ 1 2 3 Mitä on yrityksen vastuullisuusviestintä? Miten Veikkaus viestii vastuullisuutta? Lessons learned Miten viestitään? Kenelle viestitään? Mitä viestitään? Kuvaja

Lisätiedot

Lukijalle. Lisätietoa katsauksesta:

Lukijalle. Lisätietoa katsauksesta: KATSAUKSEN YHTEENVETO 9.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle... 2 1 YLEISTÄ KATSAUKSESTA... 3 2 ARVIOINTIKRITEERIT JA PISTEYTYS... 5 3 PARHAAT RAPORTOIJAT 2007... 7 LIITE. Katsauksen arviointikriteerit Raportointi

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 3.3.2015 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Energiankulutus

Lisätiedot

Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m

Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Risku Elina SU 070392 11,62 Seinäjoki 17.3.07 2 Puolakka Mariel HLK 191191 11,90 Helsinki 19.12.06

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

JOULUNAJAN MATINEA. Vastuunsa tunteva työorganisaatio

JOULUNAJAN MATINEA. Vastuunsa tunteva työorganisaatio JOULUNAJAN MATINEA Vastuunsa tunteva työorganisaatio Joulunajan henkeen liittyen tämänvuotisen matinean tarkoituksena on innostaa yhteistyökumppaneitamme kiteyttämään omaan toimintaansa liittyvät yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Verkon mahdollisuudet perehdyttämisessä. Eevi Kuokkanen, Prewise Oy

Verkon mahdollisuudet perehdyttämisessä. Eevi Kuokkanen, Prewise Oy Verkon mahdollisuudet perehdyttämisessä Eevi Kuokkanen, Prewise Oy Apua perehtymiseen ja perehdytykseen Vaikuttaa kolmella tavalla Tasoittaa Rauhoittaa Innostaa Tasoittaa eroja Kulttuureissa Käytännöissä

Lisätiedot

3,72%* Kuntarahoituksen vihreä rahoitus fiksun rakentamisen vauhdittajana. Kuntarahoitus Oyj Soili Helminen

3,72%* Kuntarahoituksen vihreä rahoitus fiksun rakentamisen vauhdittajana. Kuntarahoitus Oyj Soili Helminen Kuntarahoituksen vihreä rahoitus fiksun rakentamisen vauhdittajana Soili Helminen 1 Kuntarahoitus Oyj Lainakanta 20,9 miljardia euroa* Suomen 2. suurin rahoituslaitos* Liikevoitto 95,9 miljoonaa euroa*

Lisätiedot

http://investorsonclimatechange.org/200- global-investors-managing-15-trillionassets-urge-g7-stand-paris-agreementdrive-swift-implementation/ http://unfccc.int/paris_agreement/items/ 9485.php http://www4.unfccc.int/ndcregistry/page

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon

Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon - Analyytikon näkökulma Mikko Ervasti Analyytikko (Teknologia, Media & Telekommunikaatiolaitteet) Evli Pankki Oyj Puh: +358 9 4766 9314 Email:

Lisätiedot

Julkaisuvapaa ke klo 16.00

Julkaisuvapaa ke klo 16.00 Julkaisuvapaa ke 8.11.2006 klo 16.00 Arvioinnin yhteenveto 8.11.2006 Lukijalle Ympäristö & Yhteiskunta 2006 vastuullisen yritystoiminnan raportointikilpailu järjestettiin tänä vuonna 11. kerran. Suomalaisten

Lisätiedot

Bisnes ja ilmastonmuutos. EK:n tutkimuksen tuloksia, 2017

Bisnes ja ilmastonmuutos. EK:n tutkimuksen tuloksia, 2017 Bisnes ja ilmastonmuutos EK:n tutkimuksen tuloksia, 2017 Ilmastobisnes valtavirtaistuu: ilmasto-orientoituneiden pk-yritysten osuus jo lähes kolmannes 2 Ilmasto-orientoituneet = näkevät ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Päästökauppa selkokielellä

Päästökauppa selkokielellä Päästökauppa selkokielellä Päästökaupan alkeisoppimäärä 28.5.2015 Ilmastoslangia suomentamassa Karoliina Anttonen, TEM ja Kati Ruohomäki, EK Minkälaisia kasvihuonekaasujen vähennystavoitteita on EU:ssa

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 19.3.2010 Linda Hart, MA, E.MA Projektitutkija/Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa Tutkija, Sosiaalitieteiden laitos,

Lisätiedot

KTI-RAKLI projektiaihio: Kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportointisuositus

KTI-RAKLI projektiaihio: Kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportointisuositus KTI-RAKLI projektiaihio: Kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportointisuositus Huhtikuu 2016 Tavoite Kehitetään suomalaisille kiinteistösijoittajille soveltuva yritysvastuuraportointisuositus ottaa

Lisätiedot

Mihin tarvitaan omistajia?

Mihin tarvitaan omistajia? OHJELMA Mihin tarvitaan omistajia? Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman julkistus Avaussanat Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan)

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT Alkaen 1.1.2017 (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) 1. Kunkin Vuoden havannankoira kilpailun kilpailukausi käsittää kalenterivuoden aikana

Lisätiedot

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa Elinkeinoelämän keskusliitto Energiaan liittyvät päästöt eri talousalueilla 1000 milj. hiilidioksiditonnia 12 10 8 Energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt

Lisätiedot

Pentti Meriläinen 18.3.2011

Pentti Meriläinen 18.3.2011 RAPORTTI 1 (5) VUODEN MAATILA KILPAILU 2010 1. Hankkeen tavoitteet Vuoden Maatila 2010-kilpailun tavoitteena oli vahvistaa hyvän johtamisen merkitystä maatilojen kilpailukyvyn parantamisessa. Vuosittain

Lisätiedot

A35C00250 Hankintojen johtaminen Kurssin esittely

A35C00250 Hankintojen johtaminen Kurssin esittely Tieto- ja palvelutalouden laitos / logistiikka A35C00250 Hankintojen johtaminen Kurssin esittely Kurssin tavoitteet Kurssin suorittaminen Kurssin tavoitteet Kurssin tavoitteet Tutustuttaa hankintatoimen

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu

Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu Ethical Leadership and Management Symposium Laurea Tikkurila Timo Ryynänen www.laurea.fi Workshopin tavoitteina ovat Perehtyä eettisen johtamisen keskeiseen pilariin,

Lisätiedot