Suomen vastuullisuusraportointikilpailu 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen vastuullisuusraportointikilpailu 2012"

Transkriptio

1 Suomen vastuullisuusraportointikilpailu 2012 Yhteenvetoraportti

2 Sisällys Yleistä kilpailusta Vuosi 2012 Top 10 raportit: kilpailu kärjessä kiristyy Raportointi vs. todellisuus Palkitut raportit ja valintaperustelut Kilpailutuomariston valinnat Lukijoiden valinnat Vastuullisuusraportointikilpailu 2012 Voittajat Kilpailutuomariston valinta Yleinen sarja Voittaja Kunniamaininta Pk- yritykset Voittaja Kunniamaininta Julkinen sektori Voittaja Fortum Oyj Metsä Group Oilon International Oy SportElite Marketing Oy Senaatti- kiinteistöt Lukijoiden valinta Sijoittajan valinta Median valinta Kansalaisjärjestön valinta Opiskelijoiden valinta Finnair Oyj Fortum Oyj Nokia Oyj Outotec Oyj

3 Yleistä kilpailusta Suomen vastuullisuusraportointikilpailu on järjestetty vuodesta 1996 lähtien. Kilpailussa arvioidaan yritysten yhteiskuntavastuuraportointia ns. triple bottom line - periaatteen mukaisesti niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuunkin näkökulmasta. Tavoitteena on seurata vastuullisuusraportoinnin tilaa ja kehityssuuntia sekä lisätä yleistä kiinnostusta yhteiskuntavastuuta ja vastuullisuusraportointia kohtaan. Arvioinnin kohteena on yksinomaan yritysten ja organisaatioiden raportointi, ei niiden vastuullisuus muilla perustein. Kilpailussa arvioidaan ilman erillistä ilmoittautumista kaikkien Helsingin pörssin päälistalla olevien yritysten vastuullisuusraportit. Lisäksi kilpailuun voi osallistua erikseen ilmoittautumalla. Kilpailu on avoin ja maksuton kaikille yrityksille ja organisaatioille. Kilpailun arviointikriteeristö pohjautuu soveltuvin osin kansainvälisen Global Reporting Initiative - ohjeiston G3- versioon, jota enemmistö suomalaisista raportoijista tällä hetkellä noudattaa vastuullisuusraportoinnissaan. Tilintarkastusyhtiöiden edustajista koostuva riippumaton asiantuntijaryhmä pisteyttää jokaisen kilpailusarjan raportit arviointikriteeristön perusteella painottaen arvioinnissa raportin eri osa- alueita kilpailusääntöjen mukaisesti. Voittajan valitsee kilpailun järjestäjistä koostuva tuomaristo. Tuomaristo voi käyttää voittajavalinnoissaan pistemäärän lisäksi myös muita valintakriteereitä, kuten raporttien visuaalisuutta luettavuusnäkökulmasta katsottuna. Kilpailun järjestää eri yhteiskunnallisia toimijoita edustava, vastuullisuusraportoinnin asiantuntijoista koostuva 8-9 hengen ryhmä, joka määrittelee vuosittain kilpailun tavoitteet ja arviointikriteerit. Tuomariston puheenjohtajaksi kutsutaan järjestäjäryhmän ulkopuolinen, riippumaton henkilö. Vuodesta 2011 alkaen kilpailussa on palkittu myös raporttien neljän keskeisen lukijaryhmän eli sijoittajan/analyytikon, median, kansalaisjärjestön ja opiskelijoiden valinta. Lukijan valinta tehdään kilpailun 10 eniten pisteitä saaneiden raporttien joukosta. Vuosittain vaihtuvat valinnan tekijät kutsuu mukaan kilpailun järjestäjäryhmä. Vuosi 2012 Top 10 raportit: kilpailu kärjessä kiristyy Vuoden 2012 kilpailussa arvioitiin välisenä aikana julkaistut tai vuotta 2011 koskevat, kilpailuun määräaikaan ilmoitetut kokonaisraportit (raporttiin liittyvät internet- sivut, vuosikertomus ja vastuullisuusraportit yhdessä) sekä erilliset vastuullisuusraportit. Kilpailusarjoja oli kolme: yleinen, pk- yritykset ja julkinen sektori mukaan luettuina julkiset liikelaitokset ja julkisomisteiset yhtiöt. Pörssiyritysten raportit arvioitiin kilpailussa automaattisesti, minkä lisäksi kilpailuun ilmoitettiin 19 (20 vuonna 2011) muun yrityksen ja organisaation raportit. Näistä 10 raporttia sijoittui yleiseen sarjaan, kuusi julkisen sektorin sarjaan ja kolme pk- yritysten sarjaan. Raporttien alustavan arvioinnin ja pisteytyksen tekivät Deloitten, Ernst&Youngin, KPMG:n ja PwC:n edustajista koostuva arviointiryhmä. 10 eniten pisteitä saanutta raportoijaa vuonna 2012 olivat (aakkosjärjestyksessä): Finnair Oyj Fortum Oyj Kesko Oyj Metsä Group

4 Neste Oil Oyj Nokia Oyj Outokumpu Oyj Outotec Oyj TeliaSonera Oyj Wärtsilä Oyj Edellisvuoteen verrattuna, kärkeen sijoittuneiden yksittäisten raporttien pistemäärissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta pisteiden vaihteluväli kymmenen eniten pisteitä saaneen raportin osalta on kuitenkin kaventunut ollen kun se vuonna 2011 oli Muutos ilmentää sitä, kuinka raportoinnin taso Suomessa on noussut ja vastaavasti kilpailu edelläkävijäraportoijien välillä Suomen parhaasta raportoijasta kiristyy. Kärkisijoja pitivät edelleen hallussaan raportoinnin konkarit, mutta kärkikymmenikön jälkeisistä sijoistakin kilpaillaan jo kovatasoisin raportein. Raportointinsa tasoa olivat edelliseen raporttiinsa verrattuna nostaneet eniten Fortum ja Metsä Group, joista jälkimmäistä voidaan kuitenkin pitää vuoden nousijana lähes kolminkertaistuneen pistemäärän johdosta. Valtaosa kilpailussa arvioiduista raporteista oli aikaisempien vuosien tapaan suurten pörssiyhtiöiden raportteja, mutta oli ilahduttavaa saada kilpailuun mukaan myös muutaman julkisen sektorin toimijan ja pk- yrityksen raportit. Näistä kahden työntekijän SportElite Marketing Oy osoittaa esimerkillään, että vastuullisuusraportointi on toteutettavissa myös hyvin pienillä resursseilla. Lukijan valinta palkintojen jaossa nähtiin edellisvuotta suurempaa hajontaa myös kilpailutuomariston valintoihin verrattuna. Tulos kuvastaa hyvin sitä, kuinka erilaisesta näkökulmasta eri kohderyhmät raportteja tarkastelevat, mikä asettaa haasteita kaikille raportoijille myös tulevaisuudessa. Fortumin raportti oli kilpailun kaksoisvoittaja ollen sekä kilpailutuomariston että median valinta vuoden parhaaksi raportiksi. Raportointi vs. todellisuus Suomen vastuullisuusraportointikilpailussa arvioidaan ainoastaan yritysten ja organisaatioiden raportointia, ei niiden vastuullisuutta muilla perustein. Kuitenkin esimerkiksi kärkikymmenikköön kilpailussa yltäneitä raportoijia on kilpailun arviointikauden aikana kritisoitu julkisuudessa erilaisista käytännöistä tai tapahtumista, mikä voi herättää kysymyksiä kilpailun palkitsemisperusteista. Kilpailun järjestäjäryhmä keskusteli raportointikilpailun ja yritysten käytännön toiminnan ristiriidasta useassa kokouksessa todeten, että raportoivien yhtiöiden ja organisaatioiden eri tilanteiden objektiivinen arviointi julkisuudessa esiintyneiden tietojen perusteella ei ole kilpailun puitteissa mahdollista. Järjestäjät totesivat myös, että yritysvastuunäkökulma tilanteeseen on, että ko. yritykset seuraavassa raportissaan kertovat läpinäkyvästi julkisuudessa saamasta kritiikistä, raportoivat siihen johtaneet syyt sekä asian johdosta aloitetut korjaavat toimenpiteet. Vastuullisuuden kannalta olennaista on, miten avoimesti virheistä viestitään ja miten toimintaa kehitetään, jotta vastaavilta ongelmilta vältyttäisiin tulevaisuudessa.

5 Palkitut raportit ja valintaperustelut Vuoden 2012 vastuullisuusraportointikilpailussa jaettiin kaikkiaan 9 palkintoa. Kilpailutuomaristo päätti palkita parhaan raportin jokaisesta kilpailusarjasta, minkä lisäksi myönnettiin kaksi kunniamainintaa yleisessä ja pk- yritysten sarjoissa. Yleisen sarjan voittaja on samalla koko kilpailun pääpalkinnon voittaja, Suomen paras vastuullisuusraportti Raporttien keskeisten lukijaryhmien edustajat valitsivat suosikkiraporttinsa 10 eniten pisteitä saaneiden raporttien joukosta, jotka kaikki sijoittuivat yleiseen kilpailusarjaan. Kilpailutuomariston valinnat Yleinen sarja, voittaja Suomen paras vastuullisuusraportti 2012 FORTUM OYJ Fortumin Kestävän kehityksen raportti 2011 on erillinen raportti, joka yhdessä tilinpäätöksen kanssa muodostaa Fortumin vuosikertomuksen Fortum on painottanut raportissaan toimintansa kannalta olennaisia ja ajankohtaisia teemoja ja ottanut huomioon myös energiasektorin toimialakohtaisen raportointiohjeiston (ElectricUtility Sector Supplement). Raportti on jaettu neljään eri osaan, ja muun muassa raportoidut GRI- indikaattorit on koottu omaan osioonsa. Fortumin raportoinnin teemana vuodelle 2011 on Kohti aurinkotaloutta, mikä näkyy läpi raportin. Raportissa on käsitelty mm. eri energiavaihtoehtojen asemaa aurinkotaloudessa sekä energia- alan tulevaisuuteen vaikuttavia globaaleja megatrendejä. Lisäksi raporttiin on sisällytetty eri sidosryhmien, kuten Fortumin oman henkilöstön sekä kansalaisjärjestöjen edustajien näkemyksiä. Raportissa käsitellään myös vastuullista toimitusketjua, mutta toimitusketjun hallinnan raportoinnissa on vielä kehitettävää tuleville vuosille. Fortumin raportti on tehnyt merkittävän pisteparannuksen yhtiön edelliseen raporttiin verrattuna, mikä näkyy raportissa kautta linjan. Raportti on rakenteeltaan selkeä ja lukijaystävällinen, minkä lisäksi raportin ansioita ovat tavoitteellisuus, innovatiivisuus, strategisuus sekä luettavuutta merkittävästi lisäävä visuaalisuus, joista viimeksi mainittu tekijä ansaitsee erityistä kiitosta. Raportissa on kuvattu kestävän kehityksen painopisteet ja pidemmän aikavälin tavoitteet hyvin. Raportissa käsitellään kattavasti myös mm. yhtiön henkilöstöpolitiikkaa ja johtamisperiaatteita, minkä lisäksi naisten ja miesten peruspalkan suhde on raportoitu jopa lukuina, mikä on edelleen hyvin harvinaista. Fortumin raportti sai tämän vuoden kilpailussa suurimman kokonaispistemäärän, ja on siten myös tässä suhteessa kilpailun selkeä voittaja. Yleinen sarja, kunniamaininta METSÄ GROUP Metsä Group on laatinut vuonna 2011 erillisen yhteiskuntavastuuraportin, jossa viitataan osin vuosikertomuksen ja corporate covernance tietoihin. Raportissa nostetaan kiitettävällä tavalla esille Metsä Groupin sidosryhmät ja raportoinnissa pyritään kiinnittämään huomiota nimenomaan sidosryhmiä kiinnostaviin asioihin. Yhtiön toimialalle erityisen tärkeitä tekijöitä, kuten ympäristövastuuta ja toimitusketjuja on käsitelty kattavasti. Metsä Group tuo myös selkeästi esille omat tavoitteensa, ja näiden saavuttamista seurataan selkeillä kuvioilla.

6 Olennaisuusarvion ja sen keskeisten tekijöiden kuvaaminen kattavammin parantaisi raportin läpinäkyvyyttä. Metsä Group on nostanut merkittävästi raportointitasoaan edellisvuoteen verrattuna, ja yhtiön raporttia voidaankin pitää vuoden 2012 nousijana. Lähes kolminkertaistuneesta pistemäärästä huolimatta raportti ei sijoittunut kilpailun terävimpään kärkeen, mutta huima nousu kymmenen parhaan raportoijan joukkoon on ehdottomasti kunniamaininnan arvoinen teko. Pk- yritykset, voittaja OILON INTERNATIONAL OY Oilonin yritysvastuuraportti 2011 on yhtiön ensimmäinen laatuaan. Vaikka raportoitujen indikaattorien määrä on rajallinen, raportista käy ilmi johdon ilmeinen sitoutuminen vastuullisuuteen. Lisäksi useita yrityksen toiminnalle oleellisia tietoja on raportoitu tarkasti. Raportin suurin haaste liittyy sisällön rajaamiseen. Kokonaisuutena Oilonin raportti toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten myös pk- yritykset voivat halutessaan viestiä vastuullisuudestaan. Lisäksi raportti on erinomainen pohja kattavammalle raportoinnille tulevaisuudessa. Raportti sai korkeimman pistemäärän pk- yritysten sarjassa ja on myös tästä syystä kilpailusarjansa voittaja. Pk- yritykset, kunniamaininta SPORTELITE MARKETING OY SportEliten raportti 2011 on yrityksen ensimmäinen yritysvastuuraportti. Raportti on laadittu GRI:n raportointiohjeistuksen mukaisesti, ja olennaisuus sekä yrityksen toimintaan läheisesti liittyvät asiat ovat esillä koko raportissa. Erityistä kiitosta ansaitsee toiminnan tavoitteellisuus: raportissa on määritelty laajasti tavoitteita, joiden toteuttaminen kehittää sekä vastuullisuutta että yrityksen liiketoimintaa. Päällimmäisiä kehityskohteita SportEliten raportoinnissa ovat yrityksen toiminnan asettaminen vielä vahvemmin sen toimintaympäristöönsä, mikä auttaa nostamaan esiin. mm. sidosryhmien näkemät riskit toiminnalleen, sekä yrityksen strategian tarkempi avaaminen. Kahden työntekijän SportElite on käytännössä osoittanut, että raportointi on toteutettavissa myös hyvin pienillä resursseilla. Yrityksen raportti on suunnannäyttäjä muille pienille ja keskisuurille yrityksille ja organisaatioille, ja saa tästä syystä kilpailussa hyvin ansaitun kunniamaininnan. Julkinen sektori, voittaja SENAATTI- KIINTEISTÖT Senaatti- kiinteistön yhteiskuntavastuuraportti on internet- pohjainen ja noudattaa GRI:n G3- ohjeistusta. Raportissa on käsitelty kattavasti toiminnan olennaista osa- aluetta ympäristövastuuta ja esimerkiksi energiankulutusta on kuvailtu sekä vertailutietoineen että graafeina. Myös muita yritysvastuun osa- alueita on käsitelty hyvin. Yhtiön taloudelliset tulokset on raportoitu vertailutietoineen ja epäsuorat taloudelliset vaikutukset on kuvailtu hyvin. Erityistä kiitosta ansaitsevat raportointiin syvyyttä tuovat case- esimerkit.

7 Hallintokäytäntöjen tarkempi kuvaus auttaisi nostamaan paremmin esiin yhtiön johtajiston sitoutuneisuuden vastuullisuutteen. Verkkopohjaisen raportin eri osa- alueet löytyvät hyvin toimivien linkkien avulla helposti, mutta raporttikokonaisuutta on hieman vaikea hahmottaa, minkä voisi huomioida tulevia raportteja laadittaessa. Senaatti- kiinteistön raportti sai sarjassaan suurimman pistemäärän ja on myös tästä syystä sarjansa voittaja. Kilpailutuomariston valinnan tekivät: Anna- Kaisa Auvinen (Elinkeinoelämän keskusliitto EK), Marja Hanski (Työ- ja elinkeinoministeriö), Sirpa Juutinen (KHT- yhdistys/pwc ), Mika Kuisma (Aalto- yliopiston kauppakorkeakoulu), Leila Kurki (Toimihenkilöjärjestö STTK), Mikko Routti (Finnish Business & Society), Merja Saarnilehto (Ympäristöministeriö), Carola Teir- Lehtinen (tuomariston puheenjohtaja) ja Katariina Vartiainen (Ympäristöjohtamisen yhdistys YJY)

8 Lukijoiden valinnat Sijoittajan valinta FINNAIR OYJ Tehtäväni oli valinta paras vastuullisuusraportti kymmenen etukäteisvalitun joukosta - ja nimenomaan sijoittajanäkökulmasta. Valintani on Finnair. Finnairin raportissa tehdään mielestäni parhaiten selväksi sijoittaja- arvon ja kestävän kehityksen yhteys sekä esitellään relevantti ja kattava mittaristo edistyksen seuraamiseksi. Artikkeleissa valotetaan asiaa monipuolisesti eri näkökulmista, mutta ei hehkuteta liiaksi lillukanvarsia. Sijoittajalle tärkein raportti on aina varsinainen vuosikertomus, jonka tulee sisältää kaikki omistajan yhtiötä koskevalle arvioinnille olennaiset asiat. Muut raportit voivat täydentää sitä ja syventää kiinnostuneen ymmärrystä yhtiöstä. Tästä näkökulmasta Finnairin ytimekkäästi kirjoitettu ja selkeäksi jäsennelty raportti on erinomaisen onnistunut! Valinnan tekijä: Ari Kaaro, Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj Median valinta FORTUM OYJ Mikä on paras? Kysymys on kynnys, joka kasvaa sitä korkeammaksi, mitä pitempään sen äärellä viipyy. Palaaminen takaisin omille jäljille, vastuullisuusraportteihin, pysäytti minut kerta kerralta samaan raporttiin. Se oli Fortumin kestävän kehityksen raportti, Kohti aurinkotaloutta. Sitä jäin aina lukemaan, uudelleen ja uudelleen. Se oli kiinnostava, asiantunteva, kattava ja yllättäväkin. Myönnän, että Fortumilla oli valintaa tehdessäni myötätuuli etunaan. Energian tuotannon ja saatavuuden kysymykset kiinnostavat meitä kaikkia. Sen jälkeen, kun ydinvoima keksittiin, energiaan on liittynyt tieteen lisäksi dramaattisuus ja äärimmillään traagisuus. Fortumin katsauksesta selviää, että Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden aikoihin Fortum oli loppusuoralla neuvotteluissa ruotsalaisten pienten sähköntuottajien kanssa siitä, että yhtiö ryhtyy maksamaan heidän tuottamastaan energiasta. Minä tulkitsen näiden seikkojen löytymisen Fortumin vastuullisuusraportissa niin, että yritysten ymmärrykseen vastuullisuudesta vaikuttavat sekä suuret että pienet asiat. Pidin siitä, että Fortum ottaa raportissaan heti selkeän kannan omaan asiaansa, energiaan. Yhtiö määrittelee näkemyksensä raportin alussa. Sen mukaan perinteisestä energiantuotannosta siirrytään vähitellen kohti resurssi- ja järjestelmätehokasta aurinkotaloutta, jossa energiaa tuotetaan päästöttömästi ja ehtymättömiin energianlähteisiin perustuen. Kehitys kulkee kohti energian järkevämpää tuotantoa ja kulutusta, raportti määrittelee. Pidin myös rohkeasta otteesta, joka Fortumilla on raportissaan, kun se uskaltaa kurottaa energiabisneksen tulevaisuuteen. Tutustuminen kymmenen pörssiyhtiön vastuullisuusraporttiin vakuutti minut siitä, että alan priimukset ottavat vastuullisuuden tosissaan niin raporteissa kuin oikeassa elämässäkin. Kun yhtiön avainhenkilöt miettivät, mitä vastuullisuusraporttiin kirjoitetaan, se vaikuttaa myös heidän toimintaansa ja valintoihinsa sekä työssä että yksityisessä elämässä. Tiedon ja ymmärryksen kautta toimintakin muuttuu ja vastuun ottaminen toinen toisistamme kasvaa. Valinnan tekijä: Kristiina Hallman, Kauppalehti Kansalaisjärjestön valinta

9 NOKIA OYJ Ilmastokriisiin vastaaminen sekä omista ilmastotoimenpiteistä ja - tavoitteista kertominen on tärkeää kaikille yrityksille toimialasta riippumatta. Niinpä painotimme arvioinnissamme sitä, miten yritykset olivat raportoineet ilmasto- ja energiaratkaisuihin liittyvistä toimistaan ja tavoitteistaan. Näitä olivat energiankäytön ja/tai - tuotannon jaottelu lähteittäin, rakennusten ja tuotannon energiatehokkuus, hiilidioksidipäästöjen ja uusiutuvan energian tavoitteet, epäsuorat ilmastovaikutukset sekä ilmastoinnovaatioihin liittyvä T&K- rahoitus. Lisäksi arvioimme sitä, miten raportissa kuvattiin ylimmän johdon näkökulma vastuullisuuteen sekä sidosryhmäyhteistyö. Voittajaksemme nousi Nokia, jonka raportista oli löydettävissä vastauksia kaikkiin edellä mainittuihin. Pidimme hyvänä, että raportissa esitettiin myös tuotteiden elinkaariarvio. Raportissa oli myös selkeä, tekstin mukana kulkeva sisällysluettelo. Osassa visualisoinneista oli toteutumatietojen rinnalla esitetty tavoitetasoja, mistä oli hyötyä tavoitellun kehityksen hahmottamisessa. Valinnan tekivät Hanna- Liisa Kangas, Kati Malmelin ja Liisa Rohweder, WWF Suomi Opiskelijoiden valinta OUTOTEC OYJ Outotecin vuoden 2011 Sustainability report on helppolukuinen ja visuaalisesti miellyttävä raportti, josta jää lukijalle hyvä ensivaikutelma. Outotecin ylimmän johdon sitoutuminen vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen näkyy toimitusjohtajan katsauksessa. Vastuullisuuden johtaminen on selkeästi kuvattu ja raportista saa kuvan, että vastuullisuus huomioidaan yhtiön päätöksenteossa. Yhtiön henkilöstöjohtamisen kuvaus on kattavaa. Esimerkit käytännön tekemisestä vastuullisuuden parissa demonstroivat vastuullisten toimintatapojen jalkauttamista. Outotec on raportoinut selkeästi raportointikaudelle asettamansa tavoitteet, niiden toteutumisen sekä tulevalle vuodelle asetetut tavoitteet. Raportissa otetaan myös kantaa tunnistettuihin kehityskohteisiin ja raportoidaan niistä läpinäkyvästi. Raportti on kattava, mutta ei liian laaja. Valinnan tekijät: Linda Akiola (Haaga- Helia), Panu Autio (Hanken), Chad Edwards (Jyväskylän yliopisto), Tuuli Ekman (Hanken), Nathaly Guzman Figueroa (Aalto- yliopisto), Maria Holmi (Turun kauppakorkeakoulu), Jörg Hronek (Aalto- yliopisto), Henri Karttunen (Haaga- Helia), Heli Koskinen (Turun kauppakorkeakoulu), Lotta Liuksiala (Aalto- yliopisto), Liisa- Maija Malinen (Jyväskylän yliopisto), Philipp Müller (Jyväskylän yliopisto), Satu Riipinen (Haaga- Helia), Johanna Sammalmaa (Turun kauppakorkeakoulu), Helmi Sihvonen (Hanken), Elina Sonninen (Haaga- Helia), Greta Steenvoorden (Hanken), Iida Suominen (Haaga- Helia), Evelina Tuominen (Hanken) Opiskelijat viidestä eri oppilaitoksesta osallistuivat valintaan osana vastuullisen yritystoiminnan kurssejaan. Valinta oli kaksivaiheinen prosessi, jossa 10 eniten pisteitä saaneiden raporttien joukosta valittiin aluksi viisi raporttia etätyönä ja lopuksi voittaja äänestämällä PwC:n fasilitoimassa arviointitilaisuudessa.

Mika Kuisma Marjut Lovio

Mika Kuisma Marjut Lovio Mika Kuisma Marjut Lovio EMAS- ja GRI-raportointi osana yhteiskuntavastuullisuutta jatkuvan parantamisen toteaminen yritysten raportoinnin avulla HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS WORKING PAPERS W-408 Mika

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

Suomalainen strategiamaisema - SSJS Strategiabarometri 2007-2010. Suomen Strategisen Johtamisen Seura 26.10.2010

Suomalainen strategiamaisema - SSJS Strategiabarometri 2007-2010. Suomen Strategisen Johtamisen Seura 26.10.2010 Suomalainen strategiamaisema - SSJS Strategiabarometri 2007-2010 Suomen Strategisen Johtamisen Seura 26.10.2010 Aluksi SSJS Strategiabarometri -projektin puitteissa vuosittain tapahtuva strategia-asiantuntijoiden

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ 2013 Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2013 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c.

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. JHTT-TUTKINTO 2014 Osa 1, tilintarkastustietous ja -tekniikka Kysymykset 4-6 Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. Olen KHT-/HTM-tilintarkastaja

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Helppo Hallinto Sujuva Suomi -hanke 2013 2014 Sisällysluettelo JOHDANTO... 8 Viisi vaarallista hanketta... 8 Hallinnollisen taakan vähentämisen

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Suomalaisten pörssilistattujen perheyritysten raportointi rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta - Näkökulma kolmesta kone- ja metallituoteteollisuudessa toimivasta

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Tieteenalojen arviointi Suomessa

Tieteenalojen arviointi Suomessa SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 6/01 Tieteenalojen arviointi Suomessa Kehittämisen vai vakuuttamisen väline Ville Valovirta 1 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia on tiederahoituksen asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa

Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa LTA 4/10 p. 352 368 Tiina Onkila ja Marjo Siltaoja Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa Tiivistelmä Yritysvastuuraportoinnista

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2008 Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen

Lisätiedot