PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/ Lasten ja nuorten palvelut / Varhaiskasvatus. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/ Lasten ja nuorten palvelut / Varhaiskasvatus. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut"

Transkriptio

1 PALVELUSOPIMUS 2015 HYVINVOINTIPALVELUT/ Lasten ja nuorten palvelut / Varhaiskasvatus & TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut Ohjaava osan voimassaolo 2 vuotta Palveluosan voimassaolo 1 vuosi Hyväksymismerkinnät: Lasten ja nuorten lautakunta Liikelaitosten johtokunta

2 1 Sisältö OHJAAVA OSA Sopimusosapuolet Määritelmät Sopimuksen kohde ja tarkoitus Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Toimintaa koskeva lainsäädäntö Kaupungin strategiat ja konserniohjeet Palvelukuvaukset, palvelujen sisältö sekä laatutasot Tuotantotapa ja alihankinta Palveluihin liittyvä kehittämistoiminta Viranomaistoiminta Toimitilat ja osapuolten vastuut Palveluihin liittyvä tiedottaminen Asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Sopimuksen seuranta ja laadunhallinta Sopimuspoikkeamat ja erimielisyyksien ratkaiseminen Palvelujen tuottaminen erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Vahingonkorvaus ja riskienhallinta... 5 PALVELUOSA Tilattavat tuoteryhmät Varhaiskasvatuksen asiakaskohteet ja niiden palvelukuvaukset Tilaus-, hinnoittelu- ja laskutuskäytännöt Sopimuksen seuranta ja raportointi Sopimuksen sisäinen markkinointi ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet Sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen Muut ehdot... 9

3 2 OHJAAVA OSA 1. Sopimusosapuolet 2. Määritelmät Tilaaja Hyvinvointipalvelut/Lasten ja nuorten palvelut/varhaiskasvatus Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen Palvelupäällikkö Helena Kuusisto Tuottaja Teknisen tuotannon liikelaitos/ruokapalvelut Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen Ruokapalvelupäällikkö Auli Windt Palvelusopimus astuu voimaan, kun lasten ja nuorten lautakunta ja liikelaitosten johtokunta ovat sen hyväksyneet. Sopimuksen yhteyshenkilöt ovat tilaajan puolelta palvelupäällikkö Helena Kuusisto ja tuottajan puolelta ruokapalvelupäällikkö Auli Windt. Vuonna 2015 määritellään tilattavat palvelut ja niihin liittyvät tavoitteet sekä sovitaan palvelujen tuottamiseen osoitettavasta määrärahasta. Palvelujen tuotteistamisen tietoja käytetään ohjaavana tekijänä määrärahan määrittelyssä 3. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tämä sopimus koskee liitteen mukaisten kaupungin varhaiskasvatusyksiköiden ruokapalvelujen toteuttamista. Päivähoito- ja esiopetusruokailun tavoitteena on turvata osaltaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja terveyttä. Lasten päivähoidossa ja esiopetuksessa päivittäin tarjottavien aterioiden tulee vastata ikäkauden ravinnon tarvetta ja ohjata lasta monipuoliseen ja vaihtelevaan ruokavalioon. Ruokailun ja muun ruokiin liittyvän toiminnan tulee opettaa lasta säännöllisiin, yhteisiin ruokahetkiin, hyviin ruokailutapoihin ja korostaa ruokailun merkitystä sosiaalisena tilanteena. Palveluosan tuoteryhmissä määritellään tarkemmin palvelukokonaisuuden sisältö. 4. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Tämä sopimus on voimassa ohjaavan osan osalta vuoden 2016 loppuun ja palveluosan osalta vuoden 2015 loppuun. Palvelusopimuksen päivitykset valmistelee palvelun tuottaja, jonka jälkeen tilaaja vahvistaa ja hyväksyy ne. Sopimusta tarkistetaan, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu: jos kohteen toiminta muuttuu, poistuu tai tulee lisää kohteita jos palvelun sisältöön tulee muutoksia, tilaajan rahoitus ja tuottajan ilmoittamat kustannukset eivät toteudu suunnitelmien mukaan.

4 3 5. Toimintaa koskeva lainsäädäntö Sopimusosapuolet noudattavat kaikkea alaan liittyvää lainsäädäntöä. Kumpikin osapuoli vastaa toimintansa lainmukaisuudesta. 6. Kaupungin strategiat ja konserniohjeet Sopijapuolet noudattavat kaupungin johtosääntöjä, strategioita, suunnitelmia ja ohjelmia sekä sopijapuolien ylempien toimielinten antamia pysyväismääräyksiä ja ohjeita. 7. Palvelukuvaukset, palvelujen sisältö sekä laatutasot Tuottaja vastaa siitä, että palvelut ovat säännösten ja laatusuositusten mukaisia. Yhtenäistä laatujärjestelmää kehitetään ja palveluille asetetaan sovitut laatukriteerit. Tavoitteena ovat yhtenäiset toimintatavat. Sopimusliitteessä on sovittujen palvelujen palvelukuvaukset. 8. Tuotantotapa ja alihankinta Ruokapalvelut tuottaa varhaiskasvatuksen ruokapalvelut omana toimintanaan. Tuottaja käyttää palvelutuotannossaan kaupungin tarjoamia tukipalveluja. Jos tilaajat haluavat ostaa ruokapalveluja ulkopuoliselta yrittäjältä, voi ruokapalvelupäällikkö toimia asiantuntijana ko. neuvotteluissa laadun ja palvelutason yhdenmukaistamiseksi. 9. Palveluihin liittyvä kehittämistoiminta Sopimukseen kuuluu oleellisena osana tuotteistaminen, joka on lähtökohtana kehittämistoiminnalle: palvelun sisällön kuvaus palvelun prosessointi palvelun kustannustietoisuuden parantaminen palvelun laadun mittaaminen palvelun käyttäjien tarpeiden raportointi tilaajan käyttöön palvelun toteutumisen raportointi tilaajalle reklamaatioiden korjaavat toimenpiteet Edellä mainittu voidaan toteuttaa seuraavilla käytännön toimenpiteillä: kirjataan ylös kaikki ne erilaiset tehtävät sekä niiden laajuus ja toistuvuus, mitkä ovat tarpeen tarkoitetun palvelun tuottamiseksi laaditaan prosessikuvauksia käytetään kustannusseurantaohjelmaa tilaajan edellyttämissä sekä oman kiinnostuksen mukaisissa kohteissa tuottaja kehittää saadun kokemuksen pohjalta omaa kustannusarviointitaitoaan siten, että pystyy tarvittaessa sitoutumaan kiinteään kustannukseen sopimuksissa tuottaja laatii laatumittareita tuottaja ja tilaaja yhdessä sopivat menettelytavasta palvelun toteutumisen seuraamiseksi

5 4 Työtapojen kehittäminen ja palvelun laadun itsearviointi sisältyy palvelumaksuun. 10. Viranomaistoiminta Tilaaja ja tuottaja vastaavat omaan toimintaansa liittyvästä viranomaistoiminnasta noudattaen asiakirjasäännöksiä sekä valmiuslain mukaisia varautumisvelvoitteita. 11. Toimitilat ja osapuolten vastuut Kumpikin osapuoli vastaa omien toimitilojen asianmukaisesta käytöstä. Tilaliikelaitos vastaa toimitilojen (keittiötilojen) asianmukaisesta varustetasosta. Tuottajan vastuulla on ilmoittaa käytössään olevissa tiloissa havaitut muutos- ja korjaustarpeet. 12. Palveluihin liittyvä tiedottaminen Tilaaja vastaa yleisestä palvelun sisältöön liittyvästä tiedottamisesta toimialojen ja tuotannon yhteyshenkilöille. Tilaajan vastuulla on kohteen yhteyshenkilötietojen päivittäminen. Tuottajan vastuulla on toimittaa asiakkaalle kohteen palvelukuvaus, keittiön työaika ja henkilöstön yhteystiedot. Tuottajalla on vastuu tiedottaa palveluntuottamiseen liittyvistä muutoksista. 13. Asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Asiakkaiden yhteydenotot dokumentoidaan ja palautteet välitetään ruokapalvelupäällikölle sekä varhaiskasvatuksen palvelupäällikölle. Palveluraati muodostetaan tilaajan eri käyttäjäryhmien edustajista ja tuottajan edustajista. Asiakkaiden palvelutyytyväisyyttä mitataan vuosittain tuottajan toimesta. Sähköinen palautejärjestelmä on asiakkaiden käytössä Sopimuksen seuranta ja laadunhallinta Sopimuksen ohjaavan osan toteutumista seurataan vuosittain ja palveluosan toteutumista 6 kk:n välein toukokuussa ja marraskuussa. Raportin käsittelyn yhteydessä arvioidaan sopimuksen muutostarve. Varhaiskasvatus ja ruokapalvelut seuraavat sopimusten toteutumista laatukyselyjen sekä sovittujen mittaristojen pohjalta neljännesvuosittain. Ruokapalvelujen työseminaareissa käsitellään sopimusten toteutumista ja laadunhallintaa.

6 5 15. Sopimuspoikkeamat ja erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuspoikkeamaksi katsotaan sellainen tekeminen tai tekemättä jättäminen, joka jommankumman osapuolen mukaan ei ole sopimuksen mukaista Sopimuspoikkeamat käsitellään säännönmukaisissa varhaiskasvatuksen ja ruokapalvelujen yhteisissä kokouksissa. 16. Palvelujen tuottaminen erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Lakon, saarron, työsulun, tulipalon, yleisen energian- tai vedenjakelun keskeytymisen tai muun näihin verrattavan poikkeuksellisen tilanteen vallitessa osapuolet vapautuvat velvoitteistaan siltä ajalta, jolloin mainitut olosuhteet vallitsevat. Tuottaja ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, ellei hän ole esteestä tiedon saatuaan ilmoittanut siitä tilaajalle. Esteen lakkaamisesta on myös ilmoitettava viipymättä. Palvelutuotantoa pyritään jatkamaan mahdollisuuksien mukaan kaikissa olosuhteissa esim. palveluvalikoiman laajuutta supistamalla. 17. Vahingonkorvaus ja riskienhallinta PALVELUOSA Kumpikin osapuoli vastaa toimintansa vakuuttamisesta ja toimintansa aiheuttamasta vahingosta. 1. Tilattavat tuoteryhmät 1.1. LAPSEN OSAPÄIVÄHOIDON ATERIAT aamiainen tarvikkeina, lounas tarjoiluvalmiina lounas tarjoiluvalmiina, välipala tarvikkeina aamiainen ja lounas tarjoiluvalmiina lounas ja välipala tarjoiluvalmiina 1.2. LAPSEN KOKOPÄIVÄHOIDON ATERIAT aamiainen, lounas ja välipala, tarjoiluvalmiina aamiainen ja välipala tarvikkeina, lounas tarjoiluvalmiina 1.3. LAPSEN VUOROHOIDON ATERIAT aamiainen, lounas ja välipala tai välipala, päivällinen ja iltapala lapsen hoitopäivän mukaisesti päivän ateriarytmiä noudattaen 1.4. ESIOPETUKSEN ATERIAT lounas koulujen toimintapäivinä 1.5. RETKIEVÄÄT edellä mainittujen aterioiden korvaaminen tarvittaessa retkieväillä 1.6. ERITYISRUOKAVALIOT Erityisruokavaliot toteutetaan hoitavan lääkärin, ravitsemusterapeutin tai terveydenhoitajan ohjeiden mukaan. Terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus varmentaa, että lapsen sairaus on asiallisesti määritelty ja ruokavalio on perusteltu. Lapsen erityisruokavalio tarkistetaan vuosittain yhteisen toimintamallin mukaisesti, koska varsinkin allergia- ja diabetesruokavaliot muuttuvat lapsen kasvaessa.

7 HENKILÖSTÖRUOKAILU päiväkodin johtajan määrittämät henkilöt esimerkkiruokailijoina lapsiryhmissä muu henkilöstöruokailu, ruokaliput maksuvälineinä 1.8. KAHVITUKSET JA MUU TILAUSTARJOILU Päiväkodin tarvitsemat kahvitukset ja muut tarjoilut neuvottelu- ja vanhempaintilaisuuksiin 1.9. MUUT ATERIAPALVELUT Muut päiväkodin tilaamat ateriapalvelut esim. henkilöstötilaisuuksiin toteutetaan resurssien sallimissa puitteissa. Myös lapsiryhmissä tapahtuva ns. kokkikerhotoimintaan voi tilata tarvitsemiaan raaka-aineita keittiöstä. 2. Aterioiden suunnittelu ja toteutustavat Ruokalistasuunnittelussa ja ruoanvalmistuksessa tavoitteena on, että ruoka on maukasta, monipuolista ja sen vitamiini- ja kivennäisainetiheys on suuri. Ruokalistasuunnittelun pohjana ovat ravitsemussuositukset, mutta myös ruokalistan vaihtelevuus, asiakasryhmän tarpeet ja makumieltymykset sekä kasvatukselliset näkökohdat huomioidaan. Ruokalistat ovat nähtävissä kaupungin nettisivuilla ja paperiversioina ko. toimipisteissä. Päiväkodeissa toimii tuotantokeittiöitä ja palvelukeittiöitä sekä ruokapalvelun toimituspisteitä, jotka eroavat toimintatavoiltaan lähinnä pääruoan valmistuksen osalta. Tuotantokeittiöissä lounas valmistetaan päiväkodin tiloissa, palvelukeittiössä ja toimituspisteissä se toimitetaan valmiina tuotantokeittiöstä. Yleensä aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodeissa. Tuotanto- ja palvelukeittiöissä työskentelee ruokapalveluhenkilöstöä, joten niiden toiminnasta vastaa ruokapalvelut. Toimituspisteissä ruokapalveluun liittyviä toimintoja hoitaa yleensä päivähoitohenkilöstöön kuuluva päivähoitotyöntekijä ja niiden toiminnasta vastaa ko. yksikön johtaja. Ruokahetki - ravitsemuskäsikirjassa määritellään Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä tarjottavan ruoan ravitsemuksellista laatua sekä tarjolla olevia ruokavalioita. Käsikirjassa selvitetään käytettävien elintarvikkeiden valintaperusteet, ruokalistasuunnitteluun ja ruoanvalmistukseen vaikuttavat tekijät sekä erilaiset ruokailutilanteet ruokailuaikoineen. Käsikirja on tarkoitettu Kouvolan kaupungin henkilökunnan, kaupungin luottamustoimissa toimivien henkilöiden, varhaiskasvatuksen palveluiden piirissä olevien perheiden sekä kouluikäisten lasten ja nuorten ja heidän perheidensä käyttöön. Käsikirja on julkaistu myös Kouvolan kaupungin internetsivuilla.

8 7 3. Varhaiskasvatuksen asiakaskohteet ja niiden palvelukuvaukset Palvelukuvauksessa määritellään palvelun sisältö ja päiväkotikohtaiset toiminnot. Palvelukuvaukset tarkistetaan vuosittain syksyllä uuden toimintakauden alussa. Tuottaja toteuttaa seuraavien Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen kohteiden ruokapalvelut. Varhaiskasvatuksen kohdeluettelo, liite 1 Varhaiskasvatuksen palvelukuvausmallit, liitteet 2a ja 2b 4. Tilaus-, hinnoittelu- ja laskutuskäytännöt 4.1 Tilaustavat Päiväkodit ilmoittavat syys-, kevät- ja kesäkauden alettua tuottajalle ruokailijoiden päivittäisen maksimimäärän. Päivähoitohenkilöstö ilmoittaa keittiölle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa päivittäin hoidossa olevien lasten lukumäärän osastoittain. Retkieväät ja muiden erityistapahtumien ruokailut tilataan keittiöltä ennakkoon viikkoa aiemmin tarvittavien elintarvikkeiden saatavuuden takaamiseksi. 4.2 Ateriamäärät ja ateriahinnat Päiväkodin vuosittaiset ateriamäärät arvioidaan tulevien toimintapäivien keskimääräisellä asiakasmäärällä. Valmistetut ateriat kirjataan ruokapalveluissa päivittäin sähköiseen seurantajärjestelmään (Opiferus Kvanto). Eri aterioiden hinnat muodostuvat todellisten kustannusten mukaan tuotteistamisen perusteella. Ateriahinnat tarkistetaan vuosittain. Ateriahintaan sisältyy: ruokapalveluhenkilöstön henkilöstökustannukset elintarvikkeet ruoanvalmistusastiat ja välineet ruokapalvelujen keittiöiden pesuaineet terveystarkastajan valvontakäyntimaksut ruokapalvelujen opetuspalvelut ruokapalveluhenkilöstön työvaatetus välilliset verot ruokien kuljetukset Muut kustannukset kuten osastojen tarjoiluvaunut, ruokailuastiat ja lautasliinat yms. päiväkodin on huomioitava omassa talousarviossaan. Päiväkodin tilaamat ruokailut ulkopuoliselta yrittäjältä esim. retkien yhteydessä eivät kuulu ruokapalvelujen kustannuksiin. Kustannusvastuutaulukko, liite Laskutuskäytännöt Päiväkotiruokailu Menot kirjataan sovitulle tuottajan kirjanpidossa olevalle kohteelle. Tuottaja laskuttaa tilaajaa sovitusta tilaajan kirjanpidossa olevasta kohteesta kuukausittain. Aterioiden laskutus tapahtuu kuukausittain toteutuneiden määrien perusteella.

9 8 Päiväkotiruokailussa käytettävät menokohdat: Kustannuspaikka Toiminto Kohde 3100 Päiväkotihoito ei käytössä ko. kohde 3110 Perhepäivähoito ei käytössä ko. kohde Varhaiskasvatuksen esiopetuksen aterioille käytettävät menokohdat: Kustannuspaikka Toiminto Kohde 3120 Esiopetus 2097 Ruokailu ko. kohde Henkilöstöruokailu päiväkodeissa Verohallitus määrää vuosittain ravintoedun raha-arvon, jota käytetään henkilöstöruokailun hinnoittelun pohjana. Päiväkodin johtajan määrittämät henkilöt ruokailevat lapsiryhmissä esimerkkiruokailijoina, jolloin heiltä peritään ruokailun valvonta-ateriasta määritelty korvaus. Päiväkodin johtaja ilmoittaa näiden henkilöiden tiedot palkanlaskentaan. Muu päiväkotihenkilöstö ruokailee henkilökunnan ruokailutilassa ja maksaa ateriansa ruokalipulla, joita myydään yhteispalvelupisteissä ja kirjastoissa 10 kappaleen vihkosina. Henkilöstön aamu- ja päiväkahvit eivät kuulu ruokapalvelujen piiriin, vaan henkilöstö itse vastaa kahvinkeitosta sekä tarvikkeiden ostamisesta. Henkilöstön omien eväiden säilyttäminen keittiön tiloissa on hygieniasäädösten nojalla kiellettyä, joten niitä varten on oltava erilliset säilytystilat Muut ateriapalvelut Työssäoppijoiden ja harjoittelijoiden ruokailuista perittävää korvausta varten päiväkoti toimittaa tarvittavat laskutustiedot ruokapalvelujen toimistoon kuukauden lopussa. Ateriamäärät ja hinnat, liite 4 5. Sopimuksen seuranta ja raportointi Palvelun toteutumisen seurantaa suoritetaan seuraavin tavoin: Työn valvonta Tuottaja omavalvonnan ja itsearvioinnin avulla tuottaja seuraa kohteen palvelukokonaisuuden toteutumista. vastaa säännöllisestä asiakastyytyväisyyskyselyjen tekemisestä raportoi tilaajalle asiakaspalautteet ja mahdolliset tehdyt korjaustoimenpiteet Tilaaja saa tarvitsemaansa tietoa raaka-aineista, vakioruokaohjeista sekä valmistusmenetelmistä tekee tarvittaessa asiakastyytyväisyyskyselyitä Asiakas tuottajan ja palveluraadin yhteiset palaverit

10 9 Talouden seuranta Sekä tuottaja että tilaaja seuraavat talousarvion ja määrärahojen toteutumista. 6. Sopimuksen sisäinen markkinointi ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet Sekä tilaajan että tuottajan linjaorganisaatio vastaa siitä, että toiminta järjestetään sopimusohjauksen periaatteiden mukaisesti. Tuotannon kuukausittain pidettävissä työseminaareissa työstetään henkilöstöön liittyviä asioita. Tuottaja osallistuu tulevien uusien asiakaskohteiden suunnitteluun käytettävissä olevien työvoimaresurssien puitteissa 7. Sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen 8. Muut ehdot Sopimusasiakirjoja päivitetään tarvittaessa ja rakennetta kehitetään tarpeita vastaaviksi. Ruokapalvelujen henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus kohteen toimintaan, henkilökuntaan, asiakkaisiin ja rakennuksiin liittyvistä asioista. Hyvinvointipalvelut ja teknisen tuotannon tukipalvelut säilyttävät ja arkistoivat sopimusasiakirjat. Sen lisäksi asiakirjoja säilytetään pdf-tiedostona yleisissä kansioissa. Allekirjoitukset Kouvola.2015 Hyvinvointipalvelut Teknisen tuotannon liikelaitos Ismo Korhonen lasten ja nuorten palvelujen johtaja Jari Horppu liikelaitoksen johtaja

11 Varhaiskasvatuksen palvelusopimuksen liite 1 VARHAISKASVATUKSEN KOHDELUETTELO 2015/RUOKAPALVELUT Lapsiruokailijat Esimerkkiruokailijat Yhteensä Keittiön toimintamalli Ateriat valmistava keittiö 6004 Päiväkoti Anjala toimituspiste Anjalan koulun keittiö 6005 Päiväkoti Ekholmintie palvelukeittiö Lauttarannan aluekeittiö 6007 Päiväkoti Haanoja ja Pentsojan esiopetus palvelukeittiö Kouvolan keskuskeittiö 6007 Päiväkoti Haanoja, Tikankontin ja Ojaniityn ryhmät toimituspiste Kouvolan keskuskeittiö 6008 Päiväkoti Hiivuri toimituspiste Korian aluekeittiö 6009 Päiväkoti Inkeroinen toimituspiste Inkeroisten aluekeittiö 6011 Päiväkoti Jaakonpuisto palvelukeittiö Kouvolan keskuskeittiö 6013 Päiväkoti Jokela tuotantokeittiö Jokelan päiväkodin keittiö 6041 Päiväkoti Kaipiainen (Utin päiväkoti) toimituspiste Kaipiaisten koulun keittiö 6015 Päiväkoti Karhunpesä (toiminta päättyy ) palvelukeittiö Kouvolan keskuskeittiö 6016 Päiväkoti Keskusta palvelukeittiö Kouvolan keskuskeittiö 6068 Päiväkoti Kiehuva toimituspiste Kouvolan keskuskeittiö 6017 Päiväkoti Killinki tuotantokeittiö Killingin päiväkodin keittiö 6018 Päiväkoti Kirkonseutu tuotantokeittiö Kirkonseudun päiväkodin keittiö 6020 Päiväkoti Koulurinne palvelu/toimitus Keskustan aluekeittiö 6021 Päiväkoti Kymintehdas tuotantokeittiö Kymintehtaan päiväkodin keittiö 6022 Päiväkoti Käpylä toimituspiste Kouvolan keskuskeittiö 6085 Päiväkoti Lehvätie toimituspiste Korian aluekeittiö 6064 Päiväkoti Marja-aho palvelukeittiö Valkealakodin keittiö 6023 Päiväkoti Maunuksela toimituspiste Mäkikylän palvelukeskuksen keittiö 6024 Päiväkoti Mielakka palvelukeittiö Kouvolan keskuskeittiö 6065 Päiväkoti Muumilaakso toimituspiste Selänpään koulun keittiö 6026 Päiväkoti Myllykoski toimituspiste Saviniemen aluekeittiö 6031 Päiväkoti Nurmilintu (Kappelikadun eskari) toimituspiste Kouvolan keskuskeittiö 6028 Päiväkoti Mäyränkorpi tuotantokeittiö Mäyränkorven päiväkodin keittiö 6029 Päiväkoti Nappa palvelukeittiö Korian aluekeittiö 6030 Päiväkoti Niskala toimituspiste Kymintehtaan aluekeittiö 6031 Päiväkoti Nurmilintu palvelukeittiö Kouvolan keskuskeittiö 6067 Päiväkoti Niittyvilla (muuttaa Torniomäen koululle toimituspiste Kouvolan keskuskeittiö 1/2

12 Varhaiskasvatuksen palvelusopimuksen liite Päiväkoti Peippola tuotantokeittiö Peippolan päiväkodin keittiö 6044 Päiväkoti Pikku-Veturi toimituspiste Valkealakodin keittiö 6055 Päiväkoti Pilkanmaa toimituspiste Mäkikylän palvelukeskuksen keittiö 6034 Päiväkoti Puistola palvelukeittiö Kouvolan keskuskeittiö 6027 Päiväkoti Ruusulaakso toimituspiste Valkealakodin keittiö 6051 Päiväkoti Sippola toimituspiste Sippolan koulun keittiö 6037 Päiväkoti Suursuo palvelukeittiö Kouvolan keskuskeittiö 6039 Päiväkoti Ummeljoki toimituspiste Saviniemen aluekeittiö 6040 Päiväkoti Upseeri palvelukeittiö Korian aluekeittiö 6041 Päiväkoti Utti toimituspiste Utin koulun keittiö 6042 Päiväkoti Utunmäki (ja Lehdokin eskarit) palvelukeittiö Kouvolan keskuskeittiö 6282 Päiväkoti Vekaranjärvi toimituspiste Kääpälän koulun keittiö 6045 Päiväkoti Viiala toimituspiste Saviniemen aluekeittiö 6046 Päiväkoti Voikkaa tuotantokeittiö Voikkaan päiväkodin keittiö 6054 Päiväkoti Vuokkola toimituspiste Jaalan palvelukeskuksen keittiö 6282 Katajakallion esikoulu toimituspiste Kymintehtaan aluekeittiö 6056 Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Nalle toimituspiste Kymintehtaan aluekeittiö 6056 Ryhmäperhepäiväkoti Neliapila toimituspiste Keskustan aluekeittiö 6056 Ryhmäperhepäiväkoti Lehmustarha toimituspiste Mäkikylän palvelukeskuksen keittiö /2

13 Kouvolan kaupunki PÄIVÄKOTIRUOKAILUN PALVELUKUVAUS 2015, MALLI Varhaiskasvatuksen palvelusopimuksen liite 2a Varhaiskasvatus/ Kymintehtaan päiväkoti (tuotantokeittiö) ASIAKKAAT JA RUOKAILUAJAT RUOAN LAATUTASO PALVELUTASO LISÄTIEDOT Tuotantokeittiö Asiakkaina päivähoidossa ja esiopetuksessa olevat lapset ja päiväkodin henkilökunta Ateriat valmistetaan Kymintehtaan päiväkodin keittiössä Aamiainen klo Lounas klo Välipala klo Toimintapäivät /vuosi Noudatetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamia päivähoidon lastenruokasuosituksia ravitsemuksellisesta laadusta. Huomioidaan 1-3-vuotiaiden lasten rajoitteet raaka-aineissa 8 viikon kiertävä runkoruokalista Erityisruokavaliot toteutetaan lääkärin tai terveydenhoitajan ohjeiden mukaan Ruoka annostellaan valmiiksi vaunuille osastoittain, ryhmittäin keittiössä. Päivähoitohenkilöstö noutaa vaunut osastoille ja palauttaa ne ruokailun jälkeen keittiölle. Astiahuolto tehdään keittiöllä. Päiväkotiryhmät: Sirkut 12 lasta Tintit 15 lasta Lemmikit 21 lasta Esiopetusryhmät: Vuokot 12 lasta Mehiläiset 16 lasta Esimerkkiruokailijat: 12 henkilöä ATERIASISÄLLÖT VAIHTOEHDOT TILAUS/TOIMITUSTIHEYS TOIMITUSTAPA/ANNOSKOKO AAMIAINEN 1 Vaihtoehto 8 viikon ruokalista Puuro Pääruoka Leipä/Sämpylä Vaihtelee ruokalistan mukaan Vapaasti tarjolla Leipä Ravintorasva Leikkele/juusto Juoma Tuorelisäke Pehmeä leipä Näkkileipä Kasvirasvalevite 60 % 1 vaihtoehto/ateria Valmiit viipaleet Maito Vaihtelee päivittäin Päivittäin Vaihtelee päivittäin Päivittäin Suositus 2 viipaletta Suositus 5 g Suositus 2 viipaletta Vapaasti Hedelmä, tuoremehu, vihannes/juurespala, marjat, kasvis Vaihtelee päivittäin Vapaasti

14 Kouvolan kaupunki PÄIVÄKOTIRUOKAILUN PALVELUKUVAUS 2015, MALLI Varhaiskasvatuksen palvelusopimuksen liite 2a Varhaiskasvatus/ Kymintehtaan päiväkoti (tuotantokeittiö) LOUNAS 1 Vaihtoehto 8 viikon ruokalista Pääruoka Keitto, pata, kappaletavara, laatikko, kiusaus, kastike Raaka-ainevaihtoehdot: Kokoliha Jauheliha Siipikarja Kala Kasvis Makkara/kinkku 4-6 kertaa/lista 6-8 kertaa/lista 8 kertaa/lista 8-10 kertaa/lista 6-8 kertaa/lista 2 kertaa/lista Keitto 1 kerta/viikko Vapaasti Laatikko/Kiusaus/Pata/Risotto 1-2 kertaa/viikko Vapaasti Kastikkeellinen ruoka 1-2 kertaa/viikko Vapaasti Pihvi, pyörykkä, ohukaiset yms. ja Ruoka valmistetaan päiväkodin keittiössä Ruokailu tapahtuu itsepalveluna, päivähoitohenkilöstö avustaa ja ruokailee lasten kanssa esimerkkiruokailijoina lisäkekastike 1 kerta/viikko Annosteltuna tai suositus Energialisäke 1 vaihtoehto: Peruna/pasta/riisi Vaihtelee ruokalistan mukaan Vapaasti Tuoreannos 1 vaihtoehto: Salaatti + salaatin kastike/ Raaste/Juurespala/Kurkku/Tomaatti Päivittäin Vapaasti Juoma Rasvaton maito, rasvaton piimä, vesi Päivittäin Vapaasti Leipä Näkkileipä Päivittäin Vapaasti Pehmeä tumma/vaalea leipä, sämpylä 2-3 kertaa/viikko Suositus Ravintorasva Kasvirasvalevite 60 % Päivittäin Vapaasti Proteiinilisäke Keittopäivinä vaihtoehtoja: Juusto, kananmuna, raejuusto, leikkelemakkara, lihaleikkele 1 kerta/viikko Vapaasti Jälkiruoka Keittopäivinä hedelmä 1 kerta/viikko VÄLIPALA 1 Vaihtoehto 8 viikon ruokalista Valikoima: Viili, jogurtti, leipä, sämpylä + leikkele, leivonnainen, kiisseli, marjakeitto, marjakeitto, marjarahka Näkkileipää tarjolla päivittäin Mahdollisuus leipoa paikan päällä Vaihtelee päivittäin listan mukaan arvio 1 kerta/viikko Valmis välipala keittiöstä

15 Kouvolan kaupunki PÄIVÄKOTIRUOKAILUN PALVELUKUVAUS 2015, MALLI Varhaiskasvatuksen palvelusopimuksen liite 2b Varhaiskasvatus/ Mielakan päiväkoti (palvelukeittiö) ASIAKKAAT JA RUOKAILUAJAT Asiakkaina päivähoidossa ja esiopetuksessa olevat lapset ja päiväkodin henkilökunta Aamiainen klo 8 Lounas klo klo klo Välipala klo 14 Toimintapäivät /vuosi RUOAN LAATUTASO PALVELUTASO LISÄTIEDOT Noudatetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamia päivähoidon lastenruokasuosituksia ravitsemuksellisesta laadusta. Huomioidaan 1-3-vuotiaiden lasten rajoitteet raaka-aineissa 8 viikon kiertävä runkoruokalista Erityisruokavaliot toteutetaan lääkärin tai terveydenhoitajan ohjeiden mukaan Palvelukeittiö Aamiainen ja välipala toimitetaan tarvikkeina keskuskeittiöltä, valmistetaan päiväkodin keittiössä Lounas toimitetaan valmiina Kouvolan keskuskeittiöltä Ruoka annostellaan valmiiksi vaunuille ryhmäkohtaisesti keittiössä. Päivähoitohenkilöstö noutaa vaunut osastoille ja palauttaa ne ruokailun jälkeen keittiölle. Astiahuolto tehdään keittiöllä. Päiväkotiryhmät: Sininen salonki 20 lasta Lila salonki 20 lasta Keltainen salonki 20 lasta Esiopetusryhmä: Roosa salonki 22 lasta Esimerkkiruokailijat: 12 henkilöä ATERIASISÄLLÖT VAIHTOEHDOT TILAUS/TOIMITUSTIHEYS TOIMITUSTAPA /ANNOSKOKO AAMIAINEN 1 Vaihtoehto 8 viikon ruokalista Pääruoka Puuro Vapaasti tarjolla Vaihtelee ruokalistan mukaan Leipä/Sämpylä Leipä Pehmeä leipä Vaihtelee päivittäin Näkkileipä Suositus 2 viipaletta Ravintorasva Kasvirasvalevite 60 % Päivittäin Suositus 5 g Leikkele/juusto 1 vaihtoehto/ateria Vaihtelee päivittäin Valmiit viipaleet Suositus 2 viipaletta Juoma Maito Päivittäin Vapaasti Tuorelisäke Hedelmä, tuoremehu, vihannes/juurespala, marjat, kasvis Vaihtelee päivittäin Vapaasti

16 Kouvolan kaupunki PÄIVÄKOTIRUOKAILUN PALVELUKUVAUS 2015, MALLI Varhaiskasvatuksen palvelusopimuksen liite 2b Varhaiskasvatus/ Mielakan päiväkoti (palvelukeittiö) LOUNAS 1 Vaihtoehto 8 viikon ruokalista Pääruoka Keitto, pata, kappaletavara, laatikko, kiusaus, kastike Raaka-ainevaihtoehdot: Kokoliha Jauheliha Siipikarja Kala Kasvis Makkara/kinkku 4-6 kertaa/lista 6-8 kertaa/lista 8 kertaa/lista 8-10 kertaa/lista 6-8 kertaa/lista 2 kertaa/lista Keitto 1 kerta/viikko Vapaasti Laatikko/Kiusaus/Pata/Risotto 1-2 kertaa/viikko Vapaasti Kastikkeellinen ruoka 1-2 kertaa/viikko Vapaasti Pihvi, pyörykkä, ohukaiset yms. ja Ruoka toimitetaan tuotantokeittiöstä Ruokailu tapahtuu itsepalveluna, päivähoitohenkilöstö avustaa ja ruokailee lasten kanssa esimerkkiruokailijoina lisäkekastike 1 kerta/viikko Annosteltuna tai suositus Energialisäke 1 vaihtoehto: Peruna/pasta/riisi Vaihtelee ruokalistan mukaan Vapaasti 1 vaihtoehto: Tuoreannos Salaatti + salaatin kastike/ Päivittäin Raaste/Juurespala/Kurkku/Tomaatti Vapaasti Juoma Rasvaton maito, rasvaton piimä, vesi Päivittäin Vapaasti Leipä Näkkileipä Päivittäin Vapaasti Pehmeä tumma/vaalea leipä, sämpylä 2-3 kertaa/viikko Suositus Ravintorasva Kasvirasvalevite 60 % Päivittäin Vapaasti Proteiinilisäke Keittopäivinä vaihtoehtoja: Juusto, kananmuna, raejuusto, leikkelemakkara, lihaleikkele 1 kerta/viikko Vapaasti Jälkiruoka Keittopäivinä hedelmä 1 kerta/viikko VÄLIPALA 1 Vaihtoehto 8 viikon ruokalista Valikoima: Viili, jogurtti, leipä, sämpylä + leikkele, leivonnainen, kiisseli, marjakeitto, marjakeitto, marjarahka Näkkileipää tarjolla päivittäin Vaihtelee päivittäin listan mukaan Valmis välipala keittiöstä

17 KUSTANNUSTEN JAKO 2015 Varhaiskasvatuksen palvelusopimuksen liite 3 Varhaiskasvatuksen ja ruokapalvelujen kustannusvastuutaulukko Kuka vastaa kustannuksista Varhaiskasvatus Ruokapalvelut Keittiötila Sisäiset vuokrat Kalusto ja välineet keittiölaitteet keittiökalusteet ruoanvalmistusastiat ja työvälineet kuljetuskalusto ja välineistö tarjoiluvaunut tarjoiluastiat ruokailuastiat lautasliinat pöytäliinat Ruokapalveluhenkilöstö rekrytointi palkat ja sosiaalivakuutusmaksut koulutus työvaatetus välilliset verot (luontoisedut) Hankinnat Elintarvikkeet Pesu- ja puhdistusaineet Tarvikkeet

18 Varhaiskasvatuksen ateriamäärät ja hinnat 2015 Palvelusopimuksen liite 4 Ateriat yht. kpl Ateriat yht. VARHAISKASVATUKSEN ATERIAT Ateriat 2015 Aamupalatarvikkeet tarvikkeet erv ruokailijan ruokailijan erv ruokailijan ruokailijan (kuljetettu) erv ruokailijan ruokailijan erv ruokailijan (kuljetettu) erv erv (kuljetettu) erv tarvikkeet tarvikkeet Aamupala Aamupala Aamupala Esimerkki- Esimerkki- Lounas Lounas Esimerkki- Esimerkki- Lounas Lounas Esimerkki- Esimerkki- Välipala Välipala Esimerkki- Välipala Välipala Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Iltapala- Iltapala ,53 Hinnat 2015 erv aamupala aamupala lounas lounas (kuljetettu) lounas lounas välipala (kuljetettu) (kuljetettu) erv erv erv (kuljetettu) (kuljetettu) erv Päiväkotihoito ja esiopetus -Päiväkoti Anjala 6004 Ateriat kpl Hinta /ateriat 0,96 0,96 1,92 2,88 1,92 2,88 0,96 0,96 1, ,00 -Päiväkoti Ekholmintie 6005 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,51 2,26 1,51 3,01 4,52 3,01 4,52 1,51 1,51 2,26 3,01 4,52 0,90 1, ,73 -Päiväkoti Haanoja, Tikankontin ja Ojaniityn ryhmät 6007 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,10 1,10 2,20 3,30 2,20 1,10 1,10 1, ,00 -Päiväkoti Haanoja ja Pentsojan esiopetus 6007 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,40 2,10 1,40 2,80 4,20 2,80 4,20 1,40 1,40 2, ,00 -Päiväkoti Hiivuri 6008 Ateriat kpl Hinta /ateriat 0,75 1,12 0,75 1,49 2,24 1,49 0,75 0,75 1, ,50 -Päiväkoti Inkeroinen 6009 Ateriat kpl Hinta /ateriat 0,89 1,34 0,89 1,78 2,67 1,78 2,67 0,89 0,89 1,34 1, ,50 -Päiväkoti Jaakonpuisto 6011 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,53 2,29 1,53 3,05 4,58 3,05 4,58 1,53 1,53 2,30 3,05 4,58 0,92 1, ,13 -Päiväkoti Jokela 6013 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,42 2,13 1,42 2,84 4,26 2,84 4,26 1,42 2,13 1, ,80 -Päiväkoti Kaipiainen 6014 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,50 2,25 3,00 4,50 3,00 4,50 1,50 2,25 1, ,50 -Päiväkoti Karhunpesä 6015 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,75 2,62 1,75 3,49 5,24 3,49 5,24 1,75 1,75 2, ,45 -Päiväkoti Keskusta 6016 Ateriat kpl Hinta /ateriat 2,05 3,08 2,05 4,10 6,15 4,10 2,05 2,05 3, ,50 -Päiväkoti Kiehuva 6068 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,00 1,50 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1, ,00 -Päiväkoti Killinki 6017 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,55 2,33 1,55 3,10 4,65 3,10 1,55 2,33 1, ,50 -Päiväkoti Kirkonseutu 6018 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,51 2,26 1,51 3,01 4,52 3,01 4,52 1,51 2,26 1, ,25 -Päiväkoti Koulurinne 6020 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,29 1,94 1,29 2,58 3,87 2,58 1,29 1,29 1, ,55 -Päiväkoti Kymintehdas 6021 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,28 1,91 1,28 2,55 3,83 2,55 1,28 1,91 1, ,13 -Päiväkoti Käpylä 6022 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,10 1,65 1,10 2,20 3,30 2,20 3,30 1,10 1,10 1, ,00 -Päiväkoti Lehvätie 6085 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,01 1,51 1,01 2,01 3,02 2,01 1,01 1,01 1,51 2,01 3, ,50 -Päiväkoti Marja-aho 6064 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,50 2,25 1,50 3,00 4,50 3,00 4,50 1,50 1,50 2,25 3, ,00 -Päiväkoti Maunuksela 6023 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,10 2,20 3,30 2,20 1,10 1,10 1, ,00 -Päiväkoti Mielakka 6024 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,50 2,25 1,50 3,00 4,50 3,00 1,50 1,50 2, ,00 -Päiväkoti Muumilaakso 6054 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,74 1,74 3,48 5,22 3,48 5,22 1,74 1, ,00 -Päiväkoti Myllykoski 6026 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,01 1,51 1,01 2,01 3,02 2,01 3,02 1,01 1,01 1,51 2,01 3,02 0,60 0, ,40 -Päiväkoti Mäyränkorpi 6028 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,46 2,18 1,46 2,91 4,37 2,91 1,46 2,18 1, ,28 -Päiväkoti Nappa 6029 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,23 1,85 1,23 2,46 3,69 2,46 3,69 1,23 1,23 1, ,00 -Päiväkoti Niskala 6030 Ateriat kpl Hinta /ateriat 0,96 1,92 2,88 1,92 2,88 0,96 0,96 1, ,60 -Päiväkoti Nurmilintu (Kappelikadun eskarit) 6031 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,10 1,65 1,10 2,20 3,30 2,20 3,30 1,10 1,10 1, ,00 -Päiväkoti Nurmilintu 6031 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,36 2,03 1,36 2,71 4,07 2,71 4,07 1,36 1,36 2,03 2,71 4,07 0, ,78 -Päiväkoti Niittyvilla 6067 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,09 1,63 1,09 2,17 3,26 2,17 3,26 1,09 1,09 1, ,50 -Päiväkoti Peippola 6032 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,27 1,90 1,27 2,53 3,80 2,53 1,27 1,90 1,27 2,53 0, ,47 -Päiväkoti Pikku-Veturi 6044 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,29 1,29 2,58 2,58 1,29 1,29 1, ,50 -Päiväkoti Pilkanmaa 6055 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,33 1,33 2,66 3,99 2,66 1,33 1,33 2, ,25 -Päiväkoti Puistola 6034 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,59 2,39 1,59 3,18 4,77 3,18 1,59 1,59 2, ,50 -Päiväkoti Ruusulaakso 6027 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,69 2,54 1,69 3,38 5,07 3,38 5,07 1,69 1,69 2, ,00 -Päiväkoti Sippola 6051 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,02 1,02 2,04 3,06 2,04 1,02 1,02 1, ,00 -Päiväkoti Suursuo 6037 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,66 2,48 1,66 3,31 4,97 3,31 1,66 1,66 2, ,88 -Päiväkoti Ummeljoki 6039 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,44 2,15 1,44 2,87 4,31 2,87 4,31 1,44 1,44 2, ,75 -Päiväkoti Upseeri 6040 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,32 1,97 1,32 2,63 3,95 2,63 3,95 1,32 1,32 1, ,80 -Päiväkoti Utti 6041 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,03 1,54 1,03 2,05 3,08 2,05 1,03 1,54 1, ,75 -Päiväkoti Utunmäki ja Lehdokin eskarit 6042 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,45 2,18 1,45 2,90 4,35 2,90 1,45 1,45 2, ,75 -Päiväkoti Vekaranjärvi 6282 Ateriat kpl Hinta /ateriat 2,22 2,22 4,43 4,43 2,22 2, ,00 -Päiväkoti Viiala 6045 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,06 1,59 1,06 2,12 3,18 2,12 3,18 1,06 1,06 1, ,06 -Päiväkoti Voikkaa 6046 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,61 2,42 1,61 3,22 4,83 3,22 1,61 2,42 1, ,50 -Päiväkoti Vuokkola 6054 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,48 2,22 1,48 2,96 4,44 2,96 4,44 1,48 1,48 2,22 2,96 4, ,00 -Katajakallion esikoulu 6082 Ateriat kpl Hinta /ateriat 0,89 1,78 1,78 0,89 0, ,00 Ryhmäperhepäivähoito -Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Nalle 6056 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,33 1,33 2,65 3,98 2,65 1,33 1, ,00 -Ryhmäpäiväkoti Neliapila 6056 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,43 2,14 1,43 2,85 4,28 2,85 4,28 1,43 1,43 2, ,25 -Ryhmäperhepäiväkoti Lehmustarha 6056 Ateriat kpl Hinta /ateriat 1,43 2,85 4,28 2,85 1,43 1, ,50

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/ Lasten ja nuorten palvelut / Varhaiskasvatus. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/ Lasten ja nuorten palvelut / Varhaiskasvatus. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut PALVELUSOPIMUS 2016 HYVINVOINTIPALVELUT/ Lasten ja nuorten palvelut / Varhaiskasvatus & TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut Ohjaava osan voimassaolo 1 vuosi Palveluosan voimassaolo 1 vuosi Hyväksymismerkinnät:

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS UIMAOPETUS

PALVELUSOPIMUS UIMAOPETUS PALVELUSOPIMUS UIMAOPETUS Lukuvuodelle 2016-2017 Ohjaavan osan voimassaolo (1-4 vuotta) s. 1-3 Palveluosan voimassaolo (1 vuosi) s. 4-5 Hyväksymismerkinnät: Lasten ja nuorten lautakunta 18.5.2016 Liikelaitosten

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/Lasten ja nuorten palvelut/toisen asteen koulutus. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/Lasten ja nuorten palvelut/toisen asteen koulutus. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut PALVELUSOPIMUS 2016 HYVINVOINTIPALVELUT/Lasten ja nuorten palvelut/toisen asteen koulutus & TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut Ohjaava osan voimassaolo 1 vuosi Palveluosan voimassaolo 1 vuosi

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/Aikuisväestön palvelut/sairaalapalvelut. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/Aikuisväestön palvelut/sairaalapalvelut. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut PALVELUSOPIMUS 2016 HYVINVOINTIPALVELUT/Aikuisväestön palvelut/sairaalapalvelut & TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut Ohjaava osan voimassaolo 1 vuosi Palveluosan voimassaolo 1 vuosi Hyväksymismerkinnät:

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2015. HYVINVOINTIPALVELUT/Aikuisväestön palvelut/sairaalapalvelut. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut

PALVELUSOPIMUS 2015. HYVINVOINTIPALVELUT/Aikuisväestön palvelut/sairaalapalvelut. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut PALVELUSOPIMUS 2015 HYVINVOINTIPALVELUT/Aikuisväestön palvelut/sairaalapalvelut & TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut Ohjaava osan voimassaolo 2 vuosi Palveluosan voimassaolo 1 vuosi Hyväksymismerkinnät:

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/Lasten ja nuorten palvelut/perusopetus. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/Lasten ja nuorten palvelut/perusopetus. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut PALVELUSOPIMUS 2016 HYVINVOINTIPALVELUT/Lasten ja nuorten palvelut/perusopetus & TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut Ohjaava osan voimassaolo 1 vuosi Palveluosan voimassaolo 1 vuosi Hyväksymismerkinnät:

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2014. HYVINVOINTIPALVELUT/Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen/nuoresta aikuiseksi/koulutus ja osaamisen kehittäminen

PALVELUSOPIMUS 2014. HYVINVOINTIPALVELUT/Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen/nuoresta aikuiseksi/koulutus ja osaamisen kehittäminen PALVELUSOPIMUS 2014 HYVINVOINTIPALVELUT/Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen/nuoresta aikuiseksi/koulutus ja osaamisen kehittäminen & TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut Ohjaava osan

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden palvelut/ Hoiva-asuminen. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden palvelut/ Hoiva-asuminen. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut PALVELUSOPIMUS 2016 HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden palvelut/ Hoiva-asuminen & TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut Ohjaava osan voimassaolo 1 vuosi Palveluosan voimassaolo 1 vuosi Hyväksymismerkinnät:

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS UIMAOPETUS

PALVELUSOPIMUS UIMAOPETUS PALVELUSOPIMUS UIMAOPETUS Lukuvuodelle 2017-2018 Ohjaavan osan voimassaolo (1-4 vuotta) s. 1-3 Palveluosan voimassaolo (1 vuosi) s. 4-5 Hyväksymismerkinnät: Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Tekninen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2015. HYVINVOINTIPALVELUT/ Aikuisväestön palvelut/aikuisten elämänhallinnan tukeminen. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut

PALVELUSOPIMUS 2015. HYVINVOINTIPALVELUT/ Aikuisväestön palvelut/aikuisten elämänhallinnan tukeminen. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut PALVELUSOPIMUS 2015 HYVINVOINTIPALVELUT/ Aikuisväestön palvelut/aikuisten elämänhallinnan tukeminen & TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut Ohjaava osan voimassaolo 2 vuotta Palveluosan voimassaolo

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2015. HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden palvelut/ Hoiva-asuminen. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut

PALVELUSOPIMUS 2015. HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden palvelut/ Hoiva-asuminen. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut PALVELUSOPIMUS 2015 HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden palvelut/ Hoiva-asuminen & TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut Ohjaava osan voimassaolo 2 vuotta Palveluosan voimassaolo 1 vuosi Hyväksymismerkinnät:

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2014. HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen/ Kotona asumisen tuki. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut

PALVELUSOPIMUS 2014. HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen/ Kotona asumisen tuki. TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut PALVELUSOPIMUS 2014 HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen/ Kotona asumisen tuki & TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut Ohjaava osan voimassaolo 1 vuotta Palveluosan voimassaolo

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2015 HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden palvelut/kotihoitoa tukevat palvelut ja kotihoidon tukipalvelut

PALVELUSOPIMUS 2015 HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden palvelut/kotihoitoa tukevat palvelut ja kotihoidon tukipalvelut PALVELUSOPIMUS 2015 HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden palvelut/kotihoitoa tukevat palvelut ja kotihoidon tukipalvelut & TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut Ohjaava osan voimassaolo 2 vuotta Palveluosan

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT / Ikääntyneiden palvelut / Hoiva-asuminen

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT / Ikääntyneiden palvelut / Hoiva-asuminen Ikäla / Liite nro 2 Tela / Liite nro 4 PALVELUSOPIMUS 2017 HYVINVOINTIPALVELUT / Ikääntyneiden palvelut / Hoiva-asuminen & TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT / Kiinteistöpalvelut / Ruokapalvelut Ohjaava osan

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden palvelut/kotihoitoa tukevat palvelut ja kotihoidon tukipalvelut

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden palvelut/kotihoitoa tukevat palvelut ja kotihoidon tukipalvelut PALVELUSOPIMUS 2016 HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden palvelut/kotihoitoa tukevat palvelut ja kotihoidon tukipalvelut & TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut Ohjaava osan voimassaolo 1 vuosi Palveluosan

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden palvelut/ Kotihoitoa tukevat palvelut ja kotihoidon tukipalvelut

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden palvelut/ Kotihoitoa tukevat palvelut ja kotihoidon tukipalvelut Ikäla / Liite 3 Tela / Liite 6 PALVELUSOPIMUS 2017 HYVINVOINTIPALVELUT/ Ikääntyneiden palvelut/ Kotihoitoa tukevat palvelut ja kotihoidon tukipalvelut & TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT/Kiinteistöpalvelut/Ruokapalvelut

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/Lasten ja nuorten palvelut/perusopetus. TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT/Kiinteistöpalvelut/Ruokapalvelut

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/Lasten ja nuorten palvelut/perusopetus. TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT/Kiinteistöpalvelut/Ruokapalvelut PALVELUSOPIMUS 2017 HYVINVOINTIPALVELUT/Lasten ja nuorten palvelut/perusopetus & TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT/Kiinteistöpalvelut/Ruokapalvelut Ohjaava osan voimassaolo 1 vuosi Palveluosan voimassaolo

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS PUHTAUS- JA VAHTIMESTARIPALVELUT/TILALIIKELAITOS

PALVELUSOPIMUS PUHTAUS- JA VAHTIMESTARIPALVELUT/TILALIIKELAITOS PALVELUSOPIMUS PUHTAUS- JA VAHTIMESTARIPALVELUT/TILALIIKELAITOS 2014 Ohjaavan osan voimassaolo (1-4 vuotta) s. 2-4 Palveluosan voimassaolo (1 vuosi) s. 5 7 Ohjaava osa sekä palveluosa päivitetty 1.1.2014

Lisätiedot

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 5.9.2016 Palveluesimies Päivi Ylönen Mikkelin Ruoka- ja puhtauspalvelu tunnuslukuina v. 2016 Liikevaihto 12,5 milj., henkilöstöä 200 Asiakkaina päiväkodit,

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/Lasten ja nuorten palvelut/toisen asteen koulutus

PALVELUSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT/Lasten ja nuorten palvelut/toisen asteen koulutus PALVELUSOPIMUS 2017 HYVINVOINTIPALVELUT/Lasten ja nuorten palvelut/toisen asteen koulutus & TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT/Kiinteistöpalvelut/Ruokapalvelut Ohjaava osan voimassaolo 1 vuosi Palveluosan

Lisätiedot

Kohdekohtainen palveluohjelma, Joensuun kaupunki, päiväkodit ja ryhmät

Kohdekohtainen palveluohjelma, Joensuun kaupunki, päiväkodit ja ryhmät Polkka - Pohjois-Karjalan tukipavlelut oy Ateriapalvelut Liite 3 / taulukko1 Kohdekohtainen palveluohjelma, Joensuun kaupunki, päiväkodit ja ryhmät Tavoite Ateriapalvelu Palvelun sisältö Tarjoilu Ravintosisältö

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

ESIOPETUSTA JÄRJESTÄVÄT PÄIVÄKODIT

ESIOPETUSTA JÄRJESTÄVÄT PÄIVÄKODIT ESIOPETUSTA JÄRJESTÄVÄT PÄIVÄKODIT Esiopetuspaikkoihin voi tulla muutoksia 2017-18, mikäli esiopetuksen toteuttamisen ja toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista yhdistää ryhmiä tai perustaa uusia ryhmiä.

Lisätiedot

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa 1 (6) 3422/02.08.00/2011 Liite 5.3. Päivähoitoruokailun sisältö Päivähoitoruokailun ravitsemuksellisena ja kasvatuksellisena tavoitteena on ylläpitää ja edistää lasten hyvinvointia ja terveyttä tyydyttää

Lisätiedot

tilaukset vielä vuoden alussa entisellä tyylillä paperilla/puhelimitse toiminnan turvaamiseksi

tilaukset vielä vuoden alussa entisellä tyylillä paperilla/puhelimitse toiminnan turvaamiseksi PALVELUKUVAUS 27.12.2016 Juuan kunta / Puhtaus- ja ruokapalvelut punaisella tekstillä tulevat/selvitettävät asiat: tilaukset vielä vuoden alussa entisellä tyylillä paperilla/puhelimitse toiminnan turvaamiseksi

Lisätiedot

SOPIMUS ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

SOPIMUS ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SOPIMUS ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Sopimus ateriapalveluiden myynnistä ja ostamisesta 1. Sopijapuoletja yhteyshenkilöt Tilaaja: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä yhteistyö: Leena Suonkanta Tuottaja:

Lisätiedot

Tehostettu ruokavalio ja ruoan rakennemuutokset -toteutus ruokapalvelussa ja yhteistyössä hoitajien kanssa

Tehostettu ruokavalio ja ruoan rakennemuutokset -toteutus ruokapalvelussa ja yhteistyössä hoitajien kanssa Tehostettu ruokavalio ja ruoan rakennemuutokset -toteutus ruokapalvelussa ja yhteistyössä hoitajien kanssa Anu Mikkola, ravitsemussuunnittelija TtM Kymijoen Ravintopalvelut Oy, Kotka ESITYKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU

KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU Palveluksessanne 31.1.2014 2009 Tampereen Ateria KOUKUN HELMI Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa suurella sydämellä maukkaita aterioita

Lisätiedot

RUOKAPALVELUSOPIMUS POMARKUN KUNTA POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

RUOKAPALVELUSOPIMUS POMARKUN KUNTA POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ 1 RUOKAPALVELUSOPIMUS POMARKUN KUNTA POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ 2 RUOKAPALVELUSOPIMUS Sopijapuolet Tuottaja/ myyjä Pomarkun kunta Ruokapalvelut Tilaaja/ ostaja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen ruokailu on osa hoivaa Tampereen Ateria Liikelaitos

Asiakaslähtöinen ruokailu on osa hoivaa Tampereen Ateria Liikelaitos Asiakaslähtöinen ruokailu on osa hoivaa Tampereen Ateria Liikelaitos Ravitsemusfoorumi 10.9.2015 Tiina Tamiola 15.1.2014 2009 Tampereen Ateria Toiminta-ajatus Kokonaisvastuu Tampereen kaupungin ateria-

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin ruokapalvelujen elintarvikehankinnat. Räätälöimällä julkiseen keittiöön Auli Windt, Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupungin ruokapalvelujen elintarvikehankinnat. Räätälöimällä julkiseen keittiöön Auli Windt, Kouvolan kaupunki Kouvolan kaupungin ruokapalvelujen elintarvikehankinnat Räätälöimällä julkiseen keittiöön 7.4.2016 Auli Windt, Kouvolan kaupunki 1 RUOKAPALVELUJEN TUNNUSLUKUJA Päivittäin valmistetaan 23 000 erityyppistä

Lisätiedot

HINNASTO 01.01.2014 alkaen

HINNASTO 01.01.2014 alkaen ( Kitkonpuisto, Kartanonmäki, Tammikoti, Alastaron sosiaali- ja terveysasema) HINNASTO 01.01.2014 alkaen ATERIAT: Aamupala 3,20 Lounas, eläkeläinen 6.10 kevyt 4,70 Lounas, sotaveteraani 6,00 kevyt 4,60

Lisätiedot

KOUVOLAN KOULUTOIMEN KOHTALON KÄYRÄT. Kasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkosuunnitelma vuoteen LIITTEET

KOUVOLAN KOULUTOIMEN KOHTALON KÄYRÄT. Kasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkosuunnitelma vuoteen LIITTEET KOUVOLAN KOULUTOIMEN KOHTALON KÄYRÄT Kasvatus ja opetuspalveluiden palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 29.10.2009 LIITTEET LIITE 1 KOULUN ALOITTAMIS JA PÄÄTTÄMISVUODET... 42 LIITE 2 TYÖSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, jatkossa Tilaaja ja. Osapuolet yhdessä Osapuolet, tai kumpi tahansa erikseen Osapuoli

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, jatkossa Tilaaja ja. Osapuolet yhdessä Osapuolet, tai kumpi tahansa erikseen Osapuoli PALVELUSOPIMUS RAVINTOPALVELUT 1 Yleiset määräykset 1.1 Sopimuskohde Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ravintopalvelut Polvijärven kunnassa. 1.2 Osapuolet 1. Tilaaja: Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ravintopalvelut Nurmeksessa

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ravintopalvelut Nurmeksessa PALVELUSOPIMUS RAVINTOPALVELUT 1 Yleiset määräykset 1.1 Sopimuskohde Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ravintopalvelut Nurmeksessa 1.2 Osapuolet 1. Tilaaja: Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kouluruokailun ravitsemukselliset tavoitteet. 12.01.2012 Ravitsemusterapeutti Liisa Mattila

Kouluruokailun ravitsemukselliset tavoitteet. 12.01.2012 Ravitsemusterapeutti Liisa Mattila Kouluruokailun ravitsemukselliset tavoitteet 12.01.2012 Ravitsemusterapeutti Liisa Mattila Kouluruokailu on osa koulun opetus- ja kasvatustyötä osa oppilashuoltoa, tavoitteenaan: tukea oppilaan kasvua

Lisätiedot

RUOKAPALVELUN PALVELUKUVAUS

RUOKAPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 (9) Liite 2 RUOKAPALVELUN PALVELUKUVAUS SISÄLTÖ 2 / 16 1. Ruokailun tavoitteet... 3 2. Palvelun sisältö... 3 3. Ruokalistasuunnittelun periaatteet... 3 4. Tarjottavat tuotteet ja ateriat... 4 5. Henkilöstöruokailu...

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

Koukun Helmen kotiateriapalvelu

Koukun Helmen kotiateriapalvelu Koukun Helmen kotiateriapalvelu Palveluksessanne! 2015 Tampereen Voimia Koukun Helmi Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa maukkaita aterioita kotiateriapalvelun asiakkaille.

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKIN SOPIMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

YLÖJÄRVEN KAUPUNKIN SOPIMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ YLÖJÄRVEN KAUPUNKIN SOPIMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ puiteosa 1.4.2009 tarkistusosa 1.4.2009-31.12.2009 PUITEOSA 3 1. Sopimusosapuolet 3 2. Määritelmät 3 3. Sopimuksen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Varhaiskasvatuksen ruokailuopas

SIILINJÄRVEN KUNTA. Varhaiskasvatuksen ruokailuopas SIILINJÄRVEN KUNTA Varhaiskasvatuksen ruokailuopas 1 Sisällysluettelo sivu Ruokailu varhaiskasvatuksessa 2 - varhaiskasvatuksen ruokailun ravitsemuksellinen ja kasvatuksellinen tavoite Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PALVELUASUNTOJEN RUOKALISTA / viikko 21 =Kotikeskus, Suvantokodit, Niittykodit ja Mattilan palvelutalo

PALVELUASUNTOJEN RUOKALISTA / viikko 21 =Kotikeskus, Suvantokodit, Niittykodit ja Mattilan palvelutalo PALVELUASUNTOJEN RUOKALISTA / viikko =Kotikeskus, Suvantokodit, Niittykodit ja Mattilan palvelutalo lihahyytelö, kahvi Jauheliha-pekoniperunakiusaus, Luumukaurapuuro,M, kahvi Uunikala,L muusi, Ohrahiutalepuuro,L

Lisätiedot

SAVONLINNAN RUOKAPALVELUN ALUSTAVA HINNASTO VUODELLE 2016

SAVONLINNAN RUOKAPALVELUN ALUSTAVA HINNASTO VUODELLE 2016 SAVONLINNAN RUOKAPALVELUN ALUSTAVA HINNASTO VUODELLE 2016 Hinnoittelu perustuu ruokapalvelun talousarvioesitykseen vuodelle 2016. Mikäli ruokapalvelut saadaan tuotettua koululle ja päiväkodille edullisemmin,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2016 1 (5) 958 Valtuutettu Laura Rissasen toivomusponsi mahdollisuudesta siirtyä kasvisruokapäivään myös päiväkodeissa Päätös päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä.

Lisätiedot

Eväitä ruokapuheisiin

Eväitä ruokapuheisiin Eväitä ruokapuheisiin Esityksessä on ravitsemussuositusten mukainen viikon ruokavalio kevyttä työtä tekevälle, liikuntaa harrastavalle naiselle (8,4 MJ/vrk eli 2000 kcal/vrk). Yksittäisille aterioille

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN RUOKAPALVELUN PALVELUKUVAUS

KIRKKONUMMEN RUOKAPALVELUN PALVELUKUVAUS Dnro:167/10.03.02.06/2012 1 (9) Liite 2 KIRKKONUMMEN RUOKAPALVELUN PALVELUKUVAUS 2 / 16 SISÄLTÖ 1. Ruokailun tavoitteet 3 2. Palvelun sisältö 3 3. Ruokalistasuunnittelun periaatteet 3 4. Tarjottavat tuotteet

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Tehostettu ruokavalio. 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti

Tehostettu ruokavalio. 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti Tehostettu ruokavalio 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti Hyvä ravitsemustila on terveyden, toipumisen ja hyvinvoinnin edellytys. Sairaus altistaa vajaaravitsemuksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN RUOKAPALVELUN HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN

SAVONLINNAN RUOKAPALVELUN HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN 1/8 SAVONLINNAN RUOKAPALVELUN HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN Hinnoittelu perustuu ruokapalvelun talousarvioesitykseen vuodelle 2015. Mikäli ruokapalvelut saadaan tuotettua koululle ja päiväkodille edullisemmin,

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Saapuneet kysymykset & vastaukset koskien Taivassalon kunnan peruspalveluiden alaisten vanhuspalveluiden- ja päiväkotiruokien kilpailutusta.

Saapuneet kysymykset & vastaukset koskien Taivassalon kunnan peruspalveluiden alaisten vanhuspalveluiden- ja päiväkotiruokien kilpailutusta. T aivassalo Graniitinluja silakkapitäjä vuodesta 1155 Saapuneet kysymykset & vastaukset koskien Taivassalon kunnan peruspalveluiden alaisten vanhuspalveluiden- ja päiväkotiruokien kilpailutusta. 11.8.15

Lisätiedot

Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014

Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014 Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014 Laura Rantalainen, ravitsemussuunnittelija Servica - Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä SERVICA - ITÄ-SUOMEN HUOLTOPALVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä [. päivänä syyskuuta 2015] 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

Osakeyhtiö sairaanhoitopiirin palvelujen tuottajana. Paula Juvonen palvelujohtaja Arkea

Osakeyhtiö sairaanhoitopiirin palvelujen tuottajana. Paula Juvonen palvelujohtaja Arkea Osakeyhtiö sairaanhoitopiirin palvelujen tuottajana Paula Juvonen palvelujohtaja Arkea 1 Sairaaloiden ruokapalvelut Tuotamme 4,2 miljoonaa annosta sairaalaruokaa vuodessa kaupunginsairaalaan, Tyksiin sekä

Lisätiedot

Ruokalista ajalle 30.11. 4.12.2015, vko 49. Kasvispihvi, kastike, perunat, salaatti. Hernekeitto, ruisleipä, juusto, tuorepala

Ruokalista ajalle 30.11. 4.12.2015, vko 49. Kasvispihvi, kastike, perunat, salaatti. Hernekeitto, ruisleipä, juusto, tuorepala Ruokalista ajalle 30.11. 4.12.2015, vko 49 Aina tarjolla näkkileipää, levitettä, maitoa/piimää 3 Lounas Ma Ti Ke To Pe Kalakeitto, maksamakkara, ruisleipä, tuorepala Kasvispihvi, kastike, Lihapullapannu,

Lisätiedot

PALVELUASUNTOJEN RUOKALISTA / Viikko 25 =Kotikeskus, Suvantokodit, Niittykodit ja Mattilan palvelutalo

PALVELUASUNTOJEN RUOKALISTA / Viikko 25 =Kotikeskus, Suvantokodit, Niittykodit ja Mattilan palvelutalo PALVELUASUNTOJEN RUOKALSTA / Viikko =Kotikeskus, Suvantokodit, Niittykodit ja attilan palvelutalo VL = vähälaktoosinen, L = laktoositon, G = gluteeniton, = maidoton Kiertävän ruokalistan lista nro 1 Ateria

Lisätiedot

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Ruoka-ja puhtauspalvelusopimus 2017 / Puumala Kunnanhallitus 30.1.2017 15 liite nro 1 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS PALVELUNTUOTTAJA PUUMALAN KUNTA 2017 Ruoka-ja puhtauspalvelusopimus 2017 /

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Naantalin kaupungin saaristoalueen; Rymättylä, Merimasku, Velkua sekä kantakaupungin kahden kohteen koulujen, päiväkotien ja

Tarjouspyyntö: Naantalin kaupungin saaristoalueen; Rymättylä, Merimasku, Velkua sekä kantakaupungin kahden kohteen koulujen, päiväkotien ja Tarjouspyyntö: Naantalin kaupungin saaristoalueen; Rymättylä, Merimasku, Velkua sekä kantakaupungin kahden kohteen koulujen, päiväkotien ja hoivalaitosten/kotipalvelun ateriapalvelut ajalle xx.xx.20xx

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä [13. päivänä tammikuuta 2015] 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin

Lisätiedot

KUNNON RUOKAA NUORILLE URHEILIJOILLE

KUNNON RUOKAA NUORILLE URHEILIJOILLE KUNNON RUOKAA NUORILLE URHEILIJOILLE Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma OMIEN RUOKAILUTOTTUMUSTEN ARVIOINTI Toteutuuko seuraava? Merkitse rasti, jos asia sinun kohdallasi toteutuu 5(-7) ruokailutapahtumaa:

Lisätiedot

URHEILIJANUOREN RUOKAVALIO

URHEILIJANUOREN RUOKAVALIO URHEILIJANUOREN RUOKAVALIO Aamupala, välipala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala * Nämä ruokailut tulisi löytyä urheilijan päivästä AAMIAINEN * ÄLÄ LÄHDE TREENEIHIN ILMAN AAMIAISTA * AAMIAINEN

Lisätiedot

Aamupala, välipala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. * Nämä ruokailut tulisi löytyä urheilijan päivästä. 21.10.2013 Salpa ry, Taitoluistelu

Aamupala, välipala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. * Nämä ruokailut tulisi löytyä urheilijan päivästä. 21.10.2013 Salpa ry, Taitoluistelu Aamupala, välipala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala * Nämä ruokailut tulisi löytyä urheilijan päivästä Aamiainen * älä lähde treeneihin ilman aamiaista * aamiainen vaikuttaa koko päivään Jos

Lisätiedot

VUOROPÄIVÄKOTI VETURITALLIN RUOKALISTA AJALLE: 7.12.2015-17.1.2016

VUOROPÄIVÄKOTI VETURITALLIN RUOKALISTA AJALLE: 7.12.2015-17.1.2016 Maanantai 7.12.2015 Tiistai 8.12.2015 Keskiviikko 9.12.2015 Torstai 10.12.2015 Perjantai 11.12.2015 Lauantai 12.12.2015 Sunnuntai 13.12.2015 aamupala aamupala aamupala aamupala aamupala aamupala aamupala

Lisätiedot

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Johtajuusfoorumi 19.3.2013 Tampere Arto Lamberg Varhaiskasvatusjohtaja TIIVISTELMÄ Palveluiden järjestäminen Kunnan toiminnassa on keskeistä strategisten

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Henkilöstöosasto Henkilöstöjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Henkilöstöosasto Henkilöstöjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 13 Henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vahvistaminen vuodelle 2017 HEL 2016-013815 T 01 04 03 Päätös päättää vahvistaa perittävät uudet ateriahinnat 1.1.2017

Lisätiedot

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1 (6) Kauppakirjan liite 8: Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tilaaja Paimion kaupunki (Y-tunnus 0136169-2) PL 50 21531 Paimio

Lisätiedot

perustettu vuonna 1927

perustettu vuonna 1927 perustettu vuonna 1927 RAVINNON MERKITYS Ravinto ja liikunta Kova liikuntaharrastus yhdessä puutteellisen ruokavalion kanssa voi olla riski kasvulle, kehitykselle ja terveydelle!!! Energian riittämättömän

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki Perusturvalautakunta liite nro 4 Perusturva

Äänekosken kaupunki Perusturvalautakunta liite nro 4 Perusturva Äänekosken kaupunki lautakunta 20.12.2017 liite nro 4 Asumis- ja tukipalvelumaksut 1.1.2018 alkaen Ateriapalvelut - pääateria kpl 7,00 (lämmin ruoka, salaatti, juoma, leipä ja levite, jälkiruoka) - kotiinkuljetusateria

Lisätiedot

Ajankohtaista ruokapalvelusta / Säästötoimenpiteet ja niiden vaikutus Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014

Ajankohtaista ruokapalvelusta / Säästötoimenpiteet ja niiden vaikutus Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014 Ajankohtaista ruokapalvelusta / Säästötoimenpiteet ja niiden vaikutus Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014 Ruokapalvelun Ruokapalvelun taloudelliseen tilanteeseen johtaneita syitä ja toimenpiteitä

Lisätiedot

Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun

Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun 20 / 20 -seminaari 21.3.2013, Pro Luomu ja EkoCentria Ruokapalvelupäällikkö Aulikki Johansson Koulu- ja päiväkotipalvelut Palmia catering-palvelut aulikki.johansson@palmia.fi

Lisätiedot

PALVELUASUNTOJEN RUOKALISTA / Viikko 25 =Kotikeskus, Suvantokodit, Niittykodit ja Mattilan palvelutalo

PALVELUASUNTOJEN RUOKALISTA / Viikko 25 =Kotikeskus, Suvantokodit, Niittykodit ja Mattilan palvelutalo PALVELUASUNTOJEN RUOKALSTA / Viikko =Kotikeskus, Suvantokodit, Niittykodit ja attilan palvelutalo VL = vähälaktoosinen, L = laktoositon, G = gluteeniton, = maidoton Kiertävän ruokalistan lista nro 1 Ateria

Lisätiedot

Hinnoittelu perustuu Ravintopalvelun talousarvioesitykseen vuodelle 2014.

Hinnoittelu perustuu Ravintopalvelun talousarvioesitykseen vuodelle 2014. JOENSUUN KAUPUNGIN RAVINTOPALVELUN HINNAT SISÄISILLE ASIAKKAILLE 1.1. ALKAEN (LTJK XX, X) Hinnoittelu perustuu Ravintopalvelun talousarvioesitykseen vuodelle. Muut tarjoilut ja veloitukset, joita tässä

Lisätiedot

Kasvis-perunasosevuokaa (soija) L G N S K. Kasvishernekeittoa luomuherneistä VL G N S K. Juustoista perunakasvisvuokaa

Kasvis-perunasosevuokaa (soija) L G N S K. Kasvishernekeittoa luomuherneistä VL G N S K. Juustoista perunakasvisvuokaa 28.9.-4.10.2015 vk 40/1 Aamupala Lounas Kasvisruoka Välipala Päivällinen Iltapala kaurapuuroa marjoja Jauheliha-perunasosevuokaa L G S K Kasvis-perunasosevuokaa (soija) Sämpylä luomuviljoista Kalkkuna-juureskeittoa

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä

Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä Kysely julkisille toimijoille Tiedot pyydettiin vuotta 2009 koskien Toteutus huhtikuussa 2010 Sähköinen kysely, tiedot vastaajakohtaisesti

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTON HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä.. päivänä helmikuuta 2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTON HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä.. päivänä helmikuuta 2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTON JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä. päivänä helmikuuta 2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta. Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki

Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta. Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki 10.11.2017 Enemmistö lapsista voi hyvin ravitsemuksen näkökulmasta

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

Pinnalla Nuoren uimarin ravitsemus

Pinnalla Nuoren uimarin ravitsemus Pinnalla Nuoren uimarin ravitsemus Asiaa vanhemmille Keski-Suomen Urheiluakatemia/Swimming JKL ry 27.11.2014 Kaisa Kähärä Laillistettu ravitsemusterapeutti, Liikunnanohjaaja AMK Ravinto vaikuttaa: Vireystilaan

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Ostaja: Palvelun tuottaja: Lapinlahden kunta Savolan Aurorakoti Oy Peruspalvelulautakunta Tossavanlahdentie 452 Asematie 4 76200 Keitele 73100

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp) KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä

Lisätiedot

Ruokalista ajalle 26.5. 1.6.2014, vko 22

Ruokalista ajalle 26.5. 1.6.2014, vko 22 Aina tarjolla näkkileipää, levitettä, maitoa/piimää 7 Lounas 26.5 27.5 28.5 Kalkkunakastike, riisi, herne-maissi-paprika, salaatti, mustaherukkahillo Jauhelihakeitto, sämpylä,, tuorepala Kalaleike/kalapihvit,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/28 9.5.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/28 9.5.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2012 1 (5) historia Kaupunginhallitus 02.05.2012 492 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: päättänee katsoa

Lisätiedot

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS)

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) LIITE 1 SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella palvelutuotantosopimuksella (OPTS) ydinprosesseja edustavat

Lisätiedot

Aineksia hyvän olon ruokavalioon

Aineksia hyvän olon ruokavalioon Aineksia hyvän olon ruokavalioon Sisältö Monipuolinen ruokavalio Lautasmalli Ateriarytmi Ravintoaineet Proteiini Hiilihydraatit Rasva Sydänmerkki Liikunta elämäntavaksi 2 Monipuolinen ruokavalio Vähärasvaisia

Lisätiedot

Liite 1, Palvelukuvaus 1 (6) 3766/ / HANKINNAN TAUSTA

Liite 1, Palvelukuvaus 1 (6) 3766/ / HANKINNAN TAUSTA Liite 1, Palvelukuvaus 1 (6) 3766/02.08.00/2012 8.11.2012 1. HANKINNAN TAUSTA Espoon Kaupunki hakee tällä hankinalla yksityisiä päivähoitopalvelujen tuottajia kahteen päiväkotiin. Palveluntuottajia haetaan

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET 1 ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET Ateriapalvelun saaja: Nimi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä,

Lisätiedot

LIITE 1. Hankittavalle palvelulle asetettavat vaatimukset. Hankittavalle palveluille asetetaan seuraavat vaatimukset:

LIITE 1. Hankittavalle palvelulle asetettavat vaatimukset. Hankittavalle palveluille asetetaan seuraavat vaatimukset: LIITE 1 Hankittavalle palvelulle asetettavat vaatimukset Hankittavalle palveluille asetetaan seuraavat vaatimukset: Varhaiskasvatus ja päivähoitopalvelut: Palvelun saatavuus - Päivähoitoyksikön varhaiskasvatuspalvelujen

Lisätiedot

VANHUSPALVELUKESKUKSEN ATERIAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

VANHUSPALVELUKESKUKSEN ATERIAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ VANHUSPALVELUKESKUKSEN ATERIAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ... 4 5 TARJOUSHINTA...

Lisätiedot

Laatua lautaselle Miten vaikuttaa tarjottavan ruoan ravitsemuslaatuun? Anna Kara 26.5.2013 1

Laatua lautaselle Miten vaikuttaa tarjottavan ruoan ravitsemuslaatuun? Anna Kara 26.5.2013 1 Laatua lautaselle Miten vaikuttaa tarjottavan ruoan ravitsemuslaatuun? Anna Kara 1 Taustoja Arkilounaskriteerit: Helppo työkalu ravitsemuslaadun omavalvontaan. Sydänmerkki-ateria: Tarkka menetelmä ravitsemuslaadun

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki )

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Liite 5 SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA OSTAJA Paraisten kaupunki Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Laskutusosoite: Paraisten kaupunki

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot