YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSVASTUURAPORTTI 2013"

Transkriptio

1 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

2 TOIMITUSJOHTAJAN PUHEENVUORO Me Kotipizzassa tiedämme, että vastuullinen toiminta on vahva kilpailukeino ja ehdoton edellytys menestymiselle. Olemme tähänkin asti tehneet vastuullisia ratkaisuja, mutta nyt olemme aloittaneet vastuullisuustyömme järjestelmällisen kehittämisen ja tulosten mittaamisen. Haastamme itsemme. Tavoitteemme on olla Suomen Vastuullisin Ravintolaketju. Vastuullisuus ei saa olla ympäripyöreitä lupauksia. Sen täytyy näkyä arkipäivän tekoina. Jokaisen meistä Kotipizza-ketjussa työskentelevän on tiedettävä, mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja mitä vaatimuksia se työllemme asettaa. Jokainen meistä voi parantaa toimintaansa hoitamalla oman osuutensa mallikkaasti ja tsemppaamalla toisia yhä parempaan toimintaan. Asiakkaamme ja muut tärkeät sidosryhmämme ovat entistä kiinnostuneempia tekemisistämme ja osaamisestamme. Vastuullisuudesta välitetään. Se kannustaa meitä jatkuvan parantamisen tiellä. Olemme täydentäneet ketjukonseptiamme vastuullisen liiketavan periaatteilla ja tulosmittareilla ja aloittaneet Kotipizza-yrittäjien kouluttamisen niiden käyttöön. Kerromme vastuullisuutemme kehittämisestä vuosittain Vastuullisuusraportissamme. Tämä ensimmäisen raporttimme kertoo yritysvastuumme periaatteet ja tavoitteet. Kerromme myös vuoden 2012 tulokset. Tehdään maailmasta parempi paikka pizza kerrallaan. Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, Frankis Group.

3 Kotipizza lyhyesti Kotipizzan perusti Rabbe Grönblom vuonna Vuonna 2011 Rabbe myi osake-enemmistön (80 %) suomalaiselle sijoittajayhtiölle Sentica Partners Oy:lle. Uuden omistajan myötä syntyi konserni Frankis Group Oy, johon kuuluvat Kotipizza-ketjujohdosta vastaava Kotipizza Oyj, hankinnoista vastaava Helsinki Foodstock Oy ja mm. Kotipizza-yrittäjien kirjanpitoa hoitava Francount Oy. Kutsumme toimipaikkojamme tässä raportissa ravintoloiksi. Ne toimivat ravintolaksi hyväksytyissä huoneistoissa ja ravintola-alan työehtosopimuksen piirissä. Kotipizza-ravintoloita oli vuoden 2012 lopussa 147 paikkakunnalla yhteensä 284 ravintolaa. Näistä 157 toimi kivijalkaravintoloina eli itsenäisinä yrityksinä erillisessä liikehuoneistossa. Shop-in-shop ravintoloita osana huolto-tai liikenneaseman palveluita oli 127. Ketjun yhteinen verollinen myynti vuonna 2012 oli 72,4 miljoonaa euroa. Kotipizza-yrittäjiä oli vuoden lopussa 252, joiden hoidossa oli 272 Kotipizza-ravintolaa. Loput 12 olivat Kotipizza Oyj:n omia ravintoloita. Yrittäjät ovat franchisingsopimussuhteessa Kotipizza Oyj:öön. Yli 10 vuotta Kotipizza-ketjussa toimineita yrittäjiä on 38 ja yli 20 vuotta toimineita kuusi (6). Kotipizza Oyj on Suomen Franchising-Yhdistys ry:n jäsen ja noudattaa sen eettisiä sääntöjä. Kotipizza Oyj on osa Frankis Groupkonsernia, johon kuuluvat myös Helsinki Foodstock Oy ja Francount Oy. Kun puhumme meistä, tarkoitamme näitä kaikkia. Kotipizza-ketjussa on 277 ravintolaa vuonna Ulkomailla Kotipizzalla on toimipaikkoja Ruotsissa, Venäjällä ja Serbiassa, yksi kussakin.

4 osa 1 YRITYSVASTUUN periaatteet osa 2 Vastuullisuuden tulokset 2012 osa 3 Vastuullisuusohjelma Raportin sisältö ja kattavuus Vastuullisuuden neljä viestiä Yritysvastuun johtaminen Kotipizza-ketjussa Yritysvastuun sidosryhmät ja odotukset Strategia, riskit ja mahdollisuudet Vastuullisen liiketavan periaatteet Hankintaperiaatteet Ympäristöpolitiikka Henkilöstöperiaatteet Tulosmittarien olennaisuusarviointi Yhteenveto keskeisimmistä tuloksista Taloudellinen vastuu Vastuulliset hankinnat, tuoteturvallisuus Ympäristövastuu Henkilöstövastuu Haasteemme Vastuullisuusohjelma Liitteet Yhteystiedot Vinkki Klikkaamalla tämän sisällysluettelon otsikoita siirryt suoraan haluamallesi sivulle. Sisäsivuilla voit liikkua osioiden välillä klikkaamalla sivupalkkeja.

5 OSA 1 YRITYSVASTUUN periaatteet

6 Ensimmäisen raportoinnin jälkeen olemme entistä tietoisempia siitä, missä Kotipizza-ketju on hyvä ja jopa edelläkävijä ja missä meillä on parannettavaa! Tommi Tervanen toimitusjohtaja Frankis Group Oyj

7 Raportin sisältö ja kattavuus Kotipizza-ketju julkaisee yritysvastuuraporttinsa nyt ensimmäistä kertaa. Raporttimme perustana on Global Reporting Initiativen (GRI) julkaisema kestävän kehityksen raportointisuositus (G3.1 -versio). Yritysvastuutamme ohjaavat johtamisperiaatteet on valmisteltu Kotipizzan yritysvastuun ohjausryhmässä ja hyväksytty Frankis Group Oyj:n johtoryhmässä ja hallituksessa. Raportin tunnusluvut on valittu ohjausryhmän laatiman mittarien olennaisuusarvioinnin perusteella. Koska Kotipizza on pk-yritys, tunnuslukujen määrä on toistaiseksi suppea. Raportin rakenne Osa 1 Yritysvastuun periaatteet Osa 2 Tulokset 2012 Osa 3 Vastuullisuusohjelma Raportin alussa esittelemme perustiedot Kotipizza Oyj:stä ja Kotipizza- yrittäjistä ja kerromme toimintamme strategiasta ja johtamisesta. Sen jälkeen esitämme yritysvastuun ohjausryhmän laatiman sidosryhmäanalyysin ja yritysvastuun kannalta keskeiset riskit ja mahdollisuudet. Yritysvastuuta ohjaavat johtamisperiaatteet esittelemme tiivistelminä. Täydelliset tekstit ovat luettavissa www-sivuillamme kohdasta Vastuullisuuden Johtaminen -kohdassa kerromme Frankis Groupin hallituksen, johtoryhmän ja Kotipizzan yritysvastuun ohjausryhmän tehtävistä yritysvastuumme kehittämisessä. Toimintamme tuloksia käsittelemme raportin taloudellisen vastuun, ympäristövastuun, henkilöstövastuun ja vastuullisen hankinnan osioissa. Koska raportti on meille ensimmäinen, tulokset kuvaavat lähinnä toimintamme nykytilannetta. Olemme laatineet vastuullisuusohjelman vuosille Sen myötä seuraamme tulevissa raporteissa tavoitteiden toteutumista ja esittelemme uusia tavoitteita.

8 Vastuullisuus Vastuullisuus on arkipäivän tekoja. Kotipizzalle se merkitsee vastuuta kuluttajista, vastuuta työntekijöistä, vastuuta ympäristöstä ja vastuuta tulevaisuudesta. Vastuullinen yritys noudattaa lakeja sekä yleisesti hyväksi todettuja käytäntöjä. GRI Global Reporting Initiative (GRI) tuottaa kattavan yhteiskuntavastuun raportointiohjeiston, jota käytetään laajalti ympäri maailmaa. Se määrittelee periaatteet ja indikaattorit, joiden avulla organisaatiot voivat mitata ja raportoida taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. GRI on sitoutunut jatkuvasti kehittämään ja lisäämään raportointiohjeiston käyttöastetta. Raportointiohjeisto on saatavilla maksutta. Lisätietoja Lisätietoja: Raportin kattavuus Raportointi kattaa Kotipizza-ketjun kaikki toiminnot. Mahdolliset poikkeamat ja rajoitukset kerromme kyseisten tunnuslukujen yhteydessä. Koska yrittäjät toimivat pääsääntöisesti kiinteistöyhtiöissä, joiden lämmitys- ja jätehuoltokulut sisältyvät yhtiövastikkeeseen, tällaiset ympäristötunnusluvut on laskettu erillisselvityksen perusteella. Shop-in-shop -periaatteella toimivien Kotipizzojen tunnuslukujen laskentaperustana on käytetty tilitoimisto Francountin palveluita käyttävien, erillisinä yhtiöinä toimivien Kotipizza -yrittäjien tunnuslukuja. Raportin varmennus Raporttia ei ole puolueettomasti varmennettu. Kotipizza lyhyesti -osioon ja Taloudellisen vastuun osioon sisältyvistä luvuista Oyj:tä koskevat luvut on tilintarkastettu Kotipizza Oyj:n tilinpäätöksen ja hallituksen kertomuksen yhteydessä. Tämä raportti kertoo vuoden 2012 tuloksista. Seuraava, vuoden 2013 raportti julkaistaan vuoden 2014 aikana.

9 vastuullisuuden neljä viestiä 1. Vastuu kuluttajista 3. Vastuu ympäristöstä Tunnemme raaka-aineiden alkuperän 100%:sti ja kerromme sen avoimesti. Raportointi haastaa jatkuvaan seurantaan ja parantamiseen. Koulutamme. Huolehdimme työnantajavelvollisuuksista 100%:sti. Ei harmaata taloutta. Tuemme paikallista yrittäjyyttä. 2. Vastuu työntekijöistä 4. Vastuu tulevaisuudesta

10 vuoden 2013 luvut 9 milj. pizzaa vuodessa 26 vuotta 277 ravintolaa 252 yrittäjää yht työntekijää

11 Yritysvastuun johtaminen Kotipizza-ketjussa Yritysvastuun johtaminen Kotipizza-ketjussa on ketjukonseptiin kuuluvaa jokapäiväistä työtä. Vastuullisuus sisältyy Kotipizzan strategiaan ja yleisiin toimintaperiaatteisiin. Lisäksi olemme määritelleet erillisiä johtamisperiaatteita ohjaamaan vastuullisuustyötämme. Perehdyttäminen vastuullisuusasioihin on osa uusien Kotipizza-yrittäjien aloituskoulutusta. Yritysvastuun sidosryhmät Teimme yritysvastuun johtamismallin perustaksi sidosryhmäanalyysin selvittääksemme keskeisten sidosryhmien odotuksia Kotipizzan vastuullisuudelle, Kotipizzan toimenpiteitä näihin odotuksiin vastaamiseksi sekä mittareita toimenpiteiden onnistumisen seurantaan. Analyysi tehtiin yrityksen sisäisenä asiantuntijatyönä käyttäen aineistona eri sidosryhmien mielipiteitä koskevia tutkimuksia (analyysi on kokonaisuudessaan liitteessä 1). Strategia, riskit ja mahdollisuudet Kotipizzassa on tehty työtä vastuullisuuden hyväksi koko ketjun olemassaolon ajan. Vastuullisuusasioiden merkitys on kasvanut, koska myös kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia ruoan koostumuksesta ja alkuperästä. Meidän halutaan osaltamme edistävän myös ruokailun terveellisyyttä. Markkinajohtajana meiltä odotetaan edelläkävijän otteita. Sen roolin omaksumme mielellämme. Kotipizzan yritysvastuun ohjausryhmä laati vuoden 2012 kesällä vastuullisuutta koskevan riskianalyysin. Keskeisimpinä riskeinä Kotipizzalle pidettiin raaka-aineiden hankintaan ja tuotevastuuseen liittyviä riskejä. Vaikka riskien toteutumisen todennäköisyys näyttääkin pieneltä, otamme potentiaaliset riskit vakavasti ja ennakoimme niitä. >>>

12 Yritysvastuun johtaminen Kotipizza-ketjussa Näemme vastuullisuusasiat strategisesti tärkeinä. Vastuullinen liiketoiminta luo pohjan tuloksemme kehittämiseen ja maineemme vahvistamiseen. Jatkamme työtämme esimerkiksi ympäristöä vähemmän kuormittavien toimintatapojen edistämisessä sekä yrittäjiemme vastuullisen toimintatavan kouluttamisessa ja esiintuomisessa. Vastuullisen liiketavan periaatteet Frankis Groupin hallitus hyväksyi vastuullisen liiketavan periaatteet vuonna Periaatteet sisältävät toimintaohjeita ja -vaatimuksia niin Kotipizza-ketjussa työskenteleville kuin ketjun yhteistyökumppaneille. Kantaa otetaan mm. vastuulliseen taloudenhoitoon, eturistiriitoihin, henkilöstövastuuseen, ympäristövastuuseen, yhteistyöhön tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa sekä asiakassuhteisiin. Periaatteita on käyty läpi Kotipizzaketjun yhteisissä tilaisuuksissa. Vastuullisen liiketavan periaatteet on esitelty kokonaisuudessaan liitteessä 4.

13 Vastuullisuuden sidosryhmät ja odotukset Omistajat Yrityksen arvon nostaminen, kannattavuus, riskienhallinta. Kotipizza-yrittäjät ja henkilökunta Luotettavuus, työsuhde -edut, hyvämaineinen työnantaja, avoin tiedottaminen, reiluus ja arvostus. Kuluttajat Tuoteturvallisuus ja laatu, ruokavalioiden huomioon ottaminen, ostotapahtuman turvallisuus, eettisyys, yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttyminen, rahalle vastinetta. Frankis Group henkilökunta Tasa-arvo, joustavuus, työpaikka/-aika: uudet määritelmät. Tavarantoimittajat Pitkäaikaista yhteistyötä, edelläkävijyyttä, sitoutumista, luotettavuutta. Terveys- ja veroviranomaiset Säädösten mukainen toiminta. Yrittäjät Konseptin sisältö ja kehitys, markkinajohtajuus, pitkäaikainen yhteistyö, tasapuolinen kohtelu, luotettavuus. Media Taloustiedon avoin raportointi, omistukselliset järjestelyt, yrittäjyys, raakaaineet, harmaan talouden välttäminen, kotimaisuus.

14 Yritysvastuun johtaminen Kotipizza-ketjussa Hankintaperiaatteet Kotipizzalle on tärkeää varmistaa raaka-aineiden tuoreus, laatu, tuoteturvallisuus ja kestävä tuotantotapa. Olemme määrittäneet raaka -aineillemme vaativat laatukriteerit. Niiden pohjalta valitsemme kaikki raaka-aineemme huolellisesti. Kun tunnemme tarkkaan niiden alkuperän, voimme aina esitellä sen läpinäkyvästi ja ylpeästi. Hankintatyömme onnistumisen edellytyksenä on, että toimittajamme tuntevat yhteistyölle asettamamme keskeiset vaatimukset ja toimivat periaatteidemme mukaisesti. Kotipizza-ketjun hankintaperiaatteet toimitetaan tavarantoimittajillemme koti- ja ulkomailla vuoden 2013 aikana. Ne sisältävät laatu-, turvallisuus-, ympäristö- ja sosiaalisia vaatimuksia. Hankintaperiaatteemme on esitelty kokonaisuudessaan liitteessä 4. Ympäristöpolitiikka Kotipizzan ketjuohjauksen ja yrittäjien yhteisenä tehtävänä on huolehtia, että pidämme oman ympäristökuormituksemme mahdollisimman pienenä ja että kuormitukseemme osaltaan vaikuttavat raaka-aineiden ja palvelujen toimittajat tukevat omilla toimenpiteillään meitä ympäristötavoitteittemme saavuttamisessa. Ympäristöpolitiikkamme käsittelee toimintamme keskeisiä ympäristövaikutuksia ja niiden vähentämiseen tarvittavia toimenpiteitä. Ympäristöpoliitiikka on esitelty kokonaisuudessaan liitteessä 4.

15 Hessu Sikström, Osto-ja logistiikkajohtaja, Kotipizza: Työni vastuullisena ostajana merkitsee sitä, että selvitän jokaisen Kotipizzaketjuun ostamani raaka-aineen alkuperän ja valmistusprosessin. Toinen puoli vastuuta on huolehtia, että kaikki tieto on dokumentoitu niin, että Kotipizzassa asioiva kuluttaja saa tiedon käyttämiemme raaka-aineiden alkuperästä.

16 Yritysvastuun johtaminen Kotipizza-ketjussa Henkilöstöperiaatteet Henkilöstöperiaatteidemme tavoitteena on selkiyttää ja yhdenmukaistaa johtamistamme sekä ylläpitää ja kehittää yritys- ja työnantajakuvaamme. Ketjumme yhteinen ja kunkin yrittäjän oma menestys riippuu ratkaisevasti yrittäjien ja työntekijöiden ammattitaidosta, työtyytyväisyydestä ja motivaatiosta. Vastuullisella henkilöstöjohtamisella varmistamme, että henkilöstöön liittyvät menestystekijät toteutuvat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikajänteellä. Henkilöstöperiaatteemme on esitelty kokonaisuudessaan liitteessä 4.

17 Tuulia Kilpi, yrittäjä, Kotipizza Ruoholahti: Vastuullisen yrityksen toiminta on avointa ja rehellistä. Olen ylpeä siitä, että Kotipizza-ketjussa huolehditaan työntekijöistä ja asiakkaista. Tärkeää on myös se, että huolehdimme omalta osaltamme ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

18 Yritysvastuun johtaminen Kotipizza-ketjussa Yritysvastuuta johdetaan Kotipizza-ketjussa osana normaalia suunnittelua ja jokapäiväistä työtä. Koska yritysvastuun systemaattinen edistäminen on tuonut tullessaan uusia toimintaohjelmia ja mittareita, olemme koonneet Yritysvastuun ohjausryhmän valmistelemaan tarvittavia toimenpiteitä, koordinoimaan niiden toteutumista ja tekemään tarvittaessa esityksiä Frankis Groupin johtoryhmälle ja/tai hallitukselle. Ohjausryhmän on tarkoitus toimia niin kauan, että koemme toimintatapamme vastuullisuuden johtamisessa vakiintuneen. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Frankis Group Oyj:n toimitusjohtaja ja siinä on jäseniä ketjun taloudesta, hankinnoista, markkinoinnista ja operatiivisista toiminnoista. Mukana on myös Kotipizza-yrittäjien edustaja. Frankis Groupin johtoryhmä seuraa vastuullisuusohjelman etenemistä ja käsittelee ohjausryhmän tekemiä ehdotuksia. Johtoryhmä hyväksyy vastuullisuutta ohjaavat periaatteet lukuun ottamatta niitä, joiden hyväksyminen kuuluu yhtiön tai konsernin hallitukselle, sekä vuosittaisen yritysvastuuraportin ennen sen julkaisemista. >>>

19 Yritysvastuun johtaminen Kotipizza-ketjussa Frankis Groupin hallituksessa käsitellään kerran vuodessa vastuullisuustoiminnan tulokset, kehittämissuunnitelmat ja raportointi johdon katsauksena. Vastuullisuutta ohjaavista johtamisperiaatteista hallitus hyväksyy vastuullisen liiketavan periaatteet. Johtoryhmä tekee tarvittaessa hallitukselle muita vastuullisuutta koskevia esityksiä. Hallitus ei ole nimennyt keskuudestaan erityisesti yritysvastuuasioihin perehtyvää jäsentä. Johtoryhmän hyväksymän yritysvastuun tavoiteohjelman myötä vastuullisuustulosten kehitysohjelmia on tarkoitus tuoda näkyvästi mukaan tuleviin vuosisuunnitteluprosesseihin. Tavoiteohjelma on esitelty raportin lopussa. Yritysvastuun johtamisperiaatteet, tulosmittarit ja raportointivastuut on liitetty omana vastuullisuusosionaan Kotipizza-yrittäjän käsikirjaan. Vastuullisuutta ohjeistavaa aineistoa on yrittäjien saatavilla myös ketjun intranet-sivustolla Pizzanetissä.

20 osa 2 Vastuullisuuden tulokset 2012

21 Vastuullisuuden tulokset Vastuulliset yritykset ovat toimintatavoiltaan läpinäkyviä ja kertovat avoimesti tuloksistaan. Kotipizza-ketju on ottanut vastuullisuuden osaksi liiketoimintastrategiaansa ja pitää sitä kilpailukeinona, joten läpinäkyvyys ja vastuullisuuden tulosten esittäminen luotettavilla mittareilla ovat olennainen osa Kotipizzan tapaa toimia. Vastuullisuuden johtamisen ja tulosmittarien systemaattinen kehittäminen alkoi Kotipizza-ketjussa kesällä Koska osa tulosten laskentaan ja esittelyyn tarvittavista tilastoista on kerättävä lähes 300:lta Kotipizza-yrittäjältä, vuoden 2012 raportointi toiminnan vastuullisuudesta on vielä suhteellisen vaatimatonta. Ketjussa on kuitenkin runsaasti keskitettyjä toimintoja kuten raaka-aineiden ja tuotteiden hankinta ja logistiikka, tuotereseptiikat, koulutuspalvelut sekä yrittäjille tarjotut kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut, mikä helpottaa tiedon saantia monelta tärkeältä osa-alueelta. Tuloslaskentaa on tarkoitus merkittävästi kehittää vuosina , tavoitteena saavuttaa johtava asema toimialalla vastuullisuustiedon hallinnassa ja raportoinnissa. Vuoden 2013 raportointiin on tarkoitus soveltaa GRI:n toukokuussa 2013 julkaistavaa G4-ohjeistusta, pitäytyen kuitenkin edelleen pk-yrityksistä koostuvalle ketjulle olennaisissa tulosmittareissa.

22 Vastuullisuuden tulokset Tulosmittarien olennaisuusarviointi Kotipizzan yritysvastuun ohjausryhmä laati vastuullisuuden tulosmittarien olennaisuusarvioinnin, jonka pohjana oli GRI:n G3.1-raportointisuositus. Arvioinnissa painoarvon korkea tai erittäin korkea joko sidosryhmien tai Kotipizzan kannalta sai kaksi taloudellisen vastuun, kuusi ympäristövastuun, kuusi henkilöstövastuun, kaksi hankintojen vastuullisuuden ja viisi tuoteturvallisuuden ja asiakastyytyväisyyden mittaria. Aika monen mittarin osalta tietomme ovat vielä puutteellisia, mutta olemme tunnistaneet puutteet ja käynnistäneet toimenpiteet niiden korjaamiseksi tulevissa raporteissa. (Olennaisuusarviointi liitteenä 3).

23 Yhteenveto keskeisimmistä tuloksista Taloudellinen vastuu Liikevaihto, milj. 66,8 Tulos ennen veroja, milj. 1) 12,9 Maksetut palkat ja henkilösivukulut, milj. 21,7 Ostetut tavarat ja palvelut, milj. 33,8 Maksetut välittömät verot, milj. 2,5 Yrittäjätyytyväisyys (asteikko 1-5) 3,6 Ympäristövastuu Käytetyt raaka-aineet, tonnia Sähköenergian kulutus, MWh Lämpöenergian kulutus, MWh 2) CO ² -päästöt, tonnia myynnin euroa kohti, kiloa 34 paistettua pizzaa kohti, grammaa 275 Pakkausmateriaaleja Suomen markkinoille, tonnia 655 Henkilöstövastuu Henkilökunnan määrä vuoden lopussa 3) Henkilökuntaa keskimäärin kokopäiväisiksi muutettuna 800 Yrittäjien koulutuspäiviä 300 Tapaturmia 16 1) Kotipizza Oyj:n ja Kotipizza-yrittäjien yhteenlaskettu liikevoitto 2) Arvio 3) Sisältää yrittäjät

24 Taloudellinen vastuu Kotipizza Oyj ja Kotipizza-yrittäjät noudattavat taloudenpidossaan niin kuin muussakin toiminnassaan tinkimättä Suomen lainsäädäntöä. Hoidamme talouttamme täsmällisesti ja säännösten mukaisesti, emmekä hyväksy harmaata taloutta missään muodossa. Olemme kirjanneet Kotipizzan vastuullisen liiketavan periaatteisiin hyvää taloudenhoitoa koskevia periaatteita. Taloudellisen vastuun tunnusluvut on saatu Kotipizza Oyj:n tilinpäätöksestä sekä Francount Oy:n laatimista Kotipizza-yrittäjien tilinpäätöksistä. Taloudellinen hyöty sidosryhmittäin Vuonna 2012 Kotipizza-ketjun synnyttämä taloudellinen hyöty eli liikevaihto oli 66,8 miljoonaa euroa. Tästä raaka-aine- ja palvelutoimittajat saivat 33,8 miljoonaa euroa eli 51 prosenttia. Kotipizza Oyj:n omistajien ja Kotipizza-yrittäjien osuus oli 14,0 miljoonaa euroa x), ja henkilökunta sai palkkioina x) Sisältää Kotipizza Oyj:n ja Kotipizza-yrittäjien liikevoitot sekä osakeyhtiömuotoisten Kotipizza-yritysten yrittäjilleen maksamat palkat. 18,2 miljoonaa euroa. Sosiaaliturvan osuus oli 3,5 miljoonaa euroa ja veroja maksettiin 2,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muita kuluja oli 3,7 miljoonaa euroa näistä merkittävimpiä olivat toimitilakulut. Välittömien verojen lisäksi Kotipizza-ketju tilitti valtiolle arvonlisäveroa 1,0 miljoonaa euroa sekä palkkojen ennakonpidätyksiä 1,0 miljoonaa euroa. Kotipizza-yrittäjien tiedot on laskettu käyttämällä perustana Francount Oy:n hoidossa olevia kirjanpitoja. Francountilta saatavat tunnusluvut kattavat 61 prosenttia Kotipizza-yrittäjien liikevaihdosta. Kirjanpitopalvelun ulkopuolelle jäävien yrittäjien mm. kaikki shop-in-shop ravintolat tunnuslukujen oletetaan tässä raportissa olevan samoja kuin palvelua käyttävien.

25 Taloudellinen vastuu Yhteistyösopimuksia Kotipizza-ketjulla ei ollut kalenterivuonna merkittäviä taloudellisia yhteistyösopimuksia. Vuoden 2013 helmikuussa Kotipizza aloitti yhteistyön MTV Oy:n (MTV MEDIA) kanssa Rispekti-kampanjan merkeissä. Kampanjaa varten kehitettiin Rispekti-pizza, jonka myynnistä tilitetään yksi euro pizzaa kohti Kotipizzan Rispekti-rahastoon. Rahastoon luvattiin kerätä vähintään euron pääoma, josta jaettiin hakemusten perusteella kouluille euron stipendejä käytettäviksi koulukiusaamisen ehkäisemiseen. Vanhempainyhdistykset osallistuivat kampanjan käytännön työhön kouluissa. Case: Rispekti Keväällä 2013 toteutetun Rispekti-hankkeen yksi euron palkinnon saaja oli Ikaalisten koulun vanhempainyhdistys. Ala-asteelta yläasteelle siirtyminen ei ole pikkujuttu. Moni jännittää siirtymistä uuteen kouluympäristöön ja tuntemattomien luokkatovereiden joukkoon. Epävarmuus voi saada tarrautumaan haitalliseen rooliin ja luoda luokkaan kiusaajia ja kiusattuja. Ikaalisissa saatetaan nuoret turvallisesti yläasteelle. Menetelmän nimi on Kutosten kurssi. Kurssia kehitetään tänä vuonna Kotipizzan Rispekti-kampanjan avustusrahan turvin. Kampanja tukee koulukiusaamista estävää toimintaa. Kaikille opettajille ja kouluillle menevä Koti ja Koulu-lehti kirjoitti aiheesta numerossa 28/2013.

26 Taloudellinen vastuu Asiakastyytyväisyys Kotipizza seuraa asiakastyytyväisyytensä ja yrityskuvansa kehittymistä Taloustutkimus Oy:n Omnibus- ja Suomi Tänään -tutkimusten avulla. Kummassakin tutkimuksessa selvitetään asiakkaiden kokemuksia ja mielikuvia pikaruokaketjuista ja analysoidaan erityisesti pizzan ostamista. Kotipizzan brändimielikuvassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Parhaita, selvästi toimialan keskiarvon yläpuolella olevia arvosanoja Kotipizza saa tuotteiden mausta, tuoreudesta ja turvallisuudesta, valikoiman monipuolisuudesta, henkilökunnan palvelualttiudesta ja ystävällisyydestä sekä hyvistä pakkauksista. Parantamisen varaa on toimipaikkojen julkisivuissa ja sisätilojen viihtyisyydessä. Hintoja pidetään alan keskiarvoa kalliimpina, mutta tarjousten koetaan olevan keskiarvoa parempia. Yrittäjätyytyväisyys Kotipizza-ketjun johtaminen ja yrittäjille tarjottavat palvelut vaikuttavat merkittävästi yrittäjien tyytyväisyyteen. Tyytyväisyydestä huolehtiminen ylläpitää vahvaa motivaatiota yrittämiseen ja helpottaa hyviin suorituksiin yltämistä. Kotipizzan ketjujohto toteuttaa vuosittain Kotipizza-yrittäjien tyytyväisyystutkimuksen, jonka avulla ketjun ja yrittäjien yhteistyön kehittymistä seurataan monipuolisesti. Yrittäjien tyytyväisyys ketjun toimintaan oli pysynyt edellisen vuoden tasolla, arvosanassa 3,6 (skaalassa 1-5). Kaikkein tyytyväisimpiä oltiin yhteistyöhön aluepäälliköiden kanssa, Kotipizzan asemaan markkinoilla, tilitoimisto Francountin palveluihin sekä Helsinki Foodstock Oy:n hankintaan ja raaka-aineiden laatuun. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi koettiin yhteistyö konseptin kehittämisessä, muutoksista tiedottaminen sekä online- ja mobiilimyynti.

27 Vastuulliset hankinnat, tuoteturvallisuus Kotipizzan hankinnoissa on jo vuosikausia noudatettu avoimuus- ja läpinäkyvyysperiaatteita. Ketjujohto hankkii keskitetysti private label -periaatteella kaikki pizzoissa käytettävät raaka-aineet ja muut tarvikkeet, ja kaikki raaka-ainetoimittajat on esitelty yksityiskohtaisesti Kotipizzan www-sivuilla. Poikkeuksia ovat satokausien mukaan vaihtuvat paprikan, punasipulin, valkosipulin ja kirsikkatomaatin toimittajat, joiden kohdalla ei vastaavaa esittelyä ole. Suurimmat yhteistyökumppanimme ovat laadustaan tunnettuja suomalaisia yrityksiä, joiden toimintaa säätelee vaativa elintarvike-, ympäristö- ja työlainsäädäntö ja niitä koskeva viranomaisvalvonta. Pääosan ulkomaisista raaka-aineistamme tuomme muista EU-maista, joiden lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta vastaavat pääsääntöisesti suomalaista käytäntöä. EU:n ulkopuolisiin ostoihin kolme prosenttia kaikista ostoistamme sovellamme EU:n elintarviketuonnille asettamia vaatimuksia. Laadun ja tuoteturvallisuuden valvonta Laadunvalvojamme vierailevat tavarantoimittajien luona vuosittain varmistaakseen raaka-aineiden ja tuotantotapojen täyttävän Kotipizzan tiukat laatu- ja tuoteturvallisuusvaatimukset. Laadun ja tuoteturvallisuuden varmistamisen ohessa seuraamme toimittajiemme ympäristötuloksia ja rohkaisemme toimittajia ympäristöjohtamisjärjestelmän ja vähemmän ympäristöä kuormittavien tuotantomenetelmien käyttöön. Liitämme tuotemäärityksiimme tarvittaessa myös ympäristövaatimuksia ja muita tuotantotapaan liittyviä linjauksia.

28 Vastuulliset hankinnat, tuoteturvallisuus Kotipizza-ravintoloissa laadunvalvonta perustuu ketjukäsikirjassa tarkkaan ohjeistettuun omavalvontaohjelmaan. Jokainen Kotipizza-ravintola seuraa raaka-aineidensa laatua päivittäin ja kirjaa tiedot ylös. Valvonta on yksityiskohtaista ja siihen kuuluu myös säännöllinen näytteidenotto tarkempia laboratoriotestejä varten. Raaka-aineista tehtiin vuoden aikana yksi takaisinveto (rucolasalaatissa todettiin tehtaalla mahdollinen salmonellakontaminaatio). Ravintoloihin kohdistuvista tarkastuksista kerätään tietoja tuleviin raportteihin. Hankintojen jakautuminen Vuonna 2012 suomalaisten tavarantoimittajien osuus ostojen arvosta oli 63 prosenttia, muiden EU-maiden toimittajien 34 prosenttia ja EU:n ulkopuolisten kolme (3) prosenttia. 63% Suomi 34% EU 3% EU:n ulkopuolelta Suomalaisista toimittajista osa on maahantuojia, joiden myymien tuotteiden alkuperää emme pysty tilastoimaan tämä osuus ostoista oli viisi (5) prosenttia. Kotipizzalle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnus.

29 ESIMERKKEJÄ KOTIPIZZAN RAAKA-AINEISTA Kananmunat Juusto Liha Vihannekset Kananmunat ovat aina kotimaisilta tuottajilta Vuonna 2013 aikana siirryttiin kokonaan vapaan kanan kananmuniin, jotka tuotetaan vapaan, luontaisen liikkumisen sallivissa lattiakanaloissa. Vapaan kanan kananmunat tuottaa Satamuna Oy Valta-osa Kotipizzan käyttämästä juustosta on kotimaista Kotipizzan pizzajuusto ja Auramuru tulevat Valiolta Parmesan tulee Italiasta ja mozzarella Saksasta Valta-osa Kotipizzan käyttämästä lihasta on kotimaista Kotipizzan kebabliha, palvi, salami, pepperoni sekä beef and roast -jauheliha tulevat Saarioiselta Suomesta Kotipizzan bolognese tulee Saarioisten tehtaalta Virosta Pekoni tulee Hollannista ja kananpoika Brasiliasta Kotipizzan vihannekset tulevat sesongin mukaan Suomesta ja muista maista Jäävuorisalaattia tulee Espanjasta, Hollannista ja Saksasta, sesonkiaikaan Suomesta Tuore herkkusieni Suomesta ja Hollannista Paprika Hollannista, kirsikkatomaatti Espanjasta Rucola Italiasta ja Ruotsista

30 Vastuulliset hankinnat, tuoteturvallisuus Sosiaalinen vastuu hankinnoissa Sosiaalista vastuuta koskevat vaatimuksemme keskittyvät kansallisen työlainsäädännön ja/ tai ILOn sopimusten noudattamiseen, riippuen siitä, kumpi on työntekijän oikeuksien kannalta vaativampi vaihtoehto. Kohdistamme sosiaaliset vaatimuksemme toimittajiin riskiarvioinnin perusteella. Jos katsomme toimittajan kuuluvan riskiryhmään, pyydämme toimittajalta luotettavaa todistusta työnormien noudattamisesta tai ohjeittemme mukaista itsearviointia. Käytämme myös kolmannen osapuolen tarkastusta silloin, kun emme muuten saa haluamaamme luotettavaa tietoa. Korjaustoimenpiteille kuuden kuukauden määräaika Mikäli havaitsemme toimittajamme toimivan hankintaperiaatteidemme vastaisesti, pyydämme toimittajaa toteuttamaan korjaustoimenpideohjelman yhteistyössämme tavoiteltavien etujen varmistamiseksi. Mikäli toimittaja ei pysty parannuksiin kuuden kuukauden kuluessa, Kotipizza lopettaa yhteistyön. Yhtään toimittajasuhdetta ei tähän mennessä ole jouduttu lopettamaan tästä syystä.

31 Tuotekohtaiset linjaukset Tonnikala Katkaravut Ananas Kananpoika Kotipizza-tonnikala on Skipjack-lajiketta (katsuwonus pelamis), jota pyydetään Läntiseltä Tyyneltämereltä ja Intian Valtamereltä. WWF-kalaoppaan mukaisesti Skipjack-lajike ei ole vielä ylikalastetun lajikkeen asemassa maailman merillä. Seuraamme tilannetta jatkuvasti. Suosimme MSC-sertifioitua (Marine Stewardship Council) skipjack-tonnikalaa, joka on yksittäin vavalla ja siimalla pyydettyä (vielä tarjonta suppeaa). Kotipizza-tonnikalan valmistaa General Tuna Corporation Filippiineillä. Kotipizza-katkaravut (pandalus borealis) ovat kylmän meren rapuja, jotka pyydetään pohjoisen Jäämeren syvänteistä perinteisesti troolaten. Kotipizza-katkaravut ovat saaneet MSC-sertifikaatin (Marine Stewardship Council), mikä kertoo katkarapujen kestävän kalastuksen tavasta. Kotipizza-katkarapujen valmistaja on Coldwater Prawns As, Norjassa. Kotipizzalla on EU:n ulkopuolella kolme tavarantoimittajaa. Ananakset toimittavalla Great Giant Pineapple Companylla (Indonesia) on puolueeton SA sertifikaatti. Kotipizzan pariloidun kananpojan toimittaja on Osuuskunta Lar Brasiliasta, jonka tuotanto-olosuhteet tunnemme hyvin. Selvitämme vuoden 2013 aikana, onko näistä yrityksistä saatavissa omien arviointiemme tueksi myös puolueetonta tietoa työlainsäädännön ja sopimusten noudattamisesta.

32 Ympäristövastuu Kotipizzan ketjuohjauksen ja yrittäjien yhteisenä tehtävänä on huolehtia, että pidämme oman ympäristökuormituksemme mahdollisimman pienenä ja että kuormitukseemme osaltaan vaikuttavat raaka-aineiden ja palvelujen toimittajat tukevat omilla toimenpiteillään meitä ympäristötavoitteidemme saavuttamisessa. Käytössämme ei ole standardin mukaista ympäristöjohtamisjärjestelmää. Keskeiset ympäristövaikutukset ja tulokset Kotipizza-ketju kuormittaa ympäristöä hankkiessaan raaka-aineita ja välittäessään niitä ketjun toimipaikkoihin, säilyttäessään raaka-aineita kylmätiloissa, valmistaessaan tuotteita sähköuuneissa, valaistessaan liikehuoneistoja ja kuljettaessaan tuotteita asiakkaille kotiin. Myös liikehuoneistojen lämmityksellä ja jätehuollolla on ympäristövaikutuksia, jotka ovat yleensä ensisijaisesti kiinteistöyhtiön vastuulla. Kotipizzan logistiikan ympäristövaikutukset Kotipizza-yrittäjien raaka-aineiden hankinnasta ja toimituksista vastaa Kotipizza Oyj:n sisaryhtiö Helsinki Foodstock Oy. Vuonna 2012 kotimaiset tavarantoimittajat toimittivat noin 4,4 miljoonaa kiloa raaka-aineita ja muita tarvikkeita Kotipizzan varastoihin lämpötilasäädellyt tavarat Tuusulaan ja kuivatavarat Mäntsälään. Kühne&Nagelin hoitamat toimitukset ulkomailta olivat 1,36 miljoonaa kiloa, josta kiloa saapui kahdessa lentokuljetuksessa ja loput laivalla 56:ssa eri laivauksessa. Lämpötilasäädeltyjen tavaroiden jakelusta Kotipizza-ravintoloihin vastasi Valio ja muiden tavaroiden jakelusta Itella. Kotimaiset tuotteet on ostettu ostoehdolla toimitus Kotipizzan varastoon, joten niiden toimitusten päästöjä ei ole laskettu Kotipizzan vastuulle. Tuontitavara on ostettu ehdolla free on board, jolloin päästöt on laskettu Kotipizzan vastuulle lähtösatamasta Suomeen Helsingin satamaan.

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1 Pavusta kuppiin Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009 1 Tavoitteemme on olla johtava kahvitalo ja halutuin kumppani valituilla markkinoilla. Haluamme tarjota parhaita makuja nautinnollisiin

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

Mika Kuisma Marjut Lovio

Mika Kuisma Marjut Lovio Mika Kuisma Marjut Lovio EMAS- ja GRI-raportointi osana yhteiskuntavastuullisuutta jatkuvan parantamisen toteaminen yritysten raportoinnin avulla HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS WORKING PAPERS W-408 Mika

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2012 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2013 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 2 Strategia... 4 Itella Viestinvälitys... 8 Itella Informaatio... 14 Itella Logistiikka... 18 Yritysvastuu... 22

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2014

YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 1 (30) YRITYSVASTUURAPORTTI 20144 Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Asiakkaamme ovat tuotteillammee suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta.

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot