Talousnäkymät Tammikuu 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousnäkymät Tammikuu 2008"

Transkriptio

1 Talousnäkymät Tammikuu 8

2

3 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8 Päätoimittaja Leena Mörttinen Puh Mennyt painoon..8 JAPANI Odotettu kotimainen talouskasvu viivästyy... EUROALUE Hyvä peruskunto pitää lääkärin loitolla... ISO-BRITANNIA Ison-Britannian talous alkaa kärsiä luottokriisistä... SVEITSI Riskinottohalukkuus määrää Sveitsin frangin kehitystä... Pohjoismaat Talousnäkymät löydät internetistä osoitteesta: Osoitteenmuutokset: tai SUOMI Inflaatiopiikki jää tilapäiseksi...7 RUOTSI Kasvun hidastuminen vaimentaa inflaatiopaineita... TANSKA Talouspolitiikka kiristyy... NORJA Kuluttajat huomaavat koronnoston vaikutukset... Itäinen Eurooppa PUOLA Valmis vastaamaan globaaleihin haasteisiin...9 UNKARI Säästöohjelma vaikuttaa talouteen edelleen... TŠEKIN TASAVALTA Finanssipolitiikka kiristyy... VIRO Hallittu korjausliike - toistaiseksi... LATVIA Korjausliike vasta edessä... LIETTUA Vahvaa elpymistä... VENÄJÄ Lyhyen aikavälin heikkoutta... Kehittyvä Aasia ja Latinalainen Amerikka BRASILIA Kasvu hidastuu vain vähän nykyiseltä korkealta tasolta... INTIA Vahva rupia riesana...7 KIINA Kokonaisinflaatio lähtenee laskuun...8 Raaka-ainemarkkinat ÖLJY JA MUUT RAAKA-AINEET Mustan kullan näkymät hyvät... 9 Metallien hinnat heiluvat edelleen huipputasolla... Erikoisartikkelit TURKKI Kasvu kiihtyy vuoden 8 loppua kohden... ISLANTI Nousukausi ohi taantuma uhkaa... Tammikuu 8 Talousnäkymät

4 Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat Vuosi 7 oli kaikkiaan vahvan talouskasvun aikaa. Sekä euroalue että Suomi kasvoivat jälleen selkeästi pitkän aikavälin keskiarvovauhtiaan nopeammin. Synkkiä pilviä alkoi kuitenkin kertyä taloustaivaalle jo vuoden alkupuolella Yhdysvalloista ja rahoitusmarkkinoilta. Yhdysvaltain subprime-asuntomarkkinoilta levinneet ongelmat heikensivät merkittävästi markkinoiden toimintaa ja nostivat luotonannon kustannuksia elokuun alusta lähtien. Yhdysvaltain talouskasvuun liittyvien epävarmuuksien ja luottomarkkinoiden ongelmien tähden vuosi 7 päättyikin varsin alavireisesti ja vuoden 8 ensimmäiset alustavat merkit osoittavat edelleen alaspäin. Yllättävintä luottomarkkinoiden korjausliikkeessä oli sen negatiiviset vaikutukset rahamarkkinoilla, jotka kärsivät merkittävistä ongelmista niin Yhdysvalloissa kuin euroalueellakin koko loppuvuoden ajan. Rahamarkkinoiden likviditeettiongelmien syynä on epätietoisuus monien isojenkin kansainvälisten pankkien luottovakuudellisista arvopapereista kärsimistä tappioista. Epätietoisuus näiden instrumenttien hinnoittelusta ja pankkien tulevina neljänneksinä kärsimistä tappioista pitänee yllä kireyttä rahamarkkinoilla myös vuoden 8 alkupuolella. Vaikka kokonaisuutena maailmantalouden kasvu säilynee kohtuullisena kehittyvien talouksien ansiosta, kuluvaa vuotta tullee värittämään varsin negatiivinen talouskerronta. Odotamme talouskasvun hidastuvan selkeimmin Yhdysvalloissa vuonna 8, jossa talouden epätasapainot ovat selkeimmät. Myös euroalueella ja Suomessa kasvu jäänee aikaisempaa ennustetta heikommaksi. Yhdysvallat keikkuu taantuman partaalla Vaikka Yhdysvaltain talous piti pintansa vuonna 7, ennakoivat indikaattorit suuntasivat jo loppuvuonna alaspäin. Olemme laskeneet ennustettamme edelleen syyskuusta osaltaan pitkittyneen luottomarkkinarauhattomuuden tähden, sillä kiristyneet luottomarkkinat voimistavat asuntomarkkinoiden korjausliikettä. Voimakkaasti noussut öljyn hinta heijastuu polttoainekustannuksiin ja tuo oman rasitteensa Yhdysvaltain kuluttajille ja yrityksille vuoden 8 aikana. Yhdessä nämä heikentävät kotimaista kysyntää, yritysten kannattavuutta ja lopulta työllisyysnäkymiä. Positiivisena tekijänä säilyy halvasta dollarista hyötyvä vientisektori, jonka vahva kasvu tarjoaa hieman vastapainoa hidastuvalle kotimaiselle kysynnälle. Vienti on kuitenkin Yhdysvalloissa varsin pieni kokonaiskysynnän osatekijä, joten talouskasvun pelastajaksi siitä ei yksin ole. Yhdysvaltain taantuman riski on siis selkeästi kasvanut ja epävarmuus talouden korjausliikkeen voimakkuudesta on poikkeuksellisen suuri. Maailmantalouden kannalta merkittävin kysymys ei niinkään ole meneekö Yhdysvallat taantumaan. Tärkeämpää on arvioida, millainen taantuma voisi olla luonteeltaan. Parin neljänneksen hengenveto, Yleiskatsaus jonka aiheuttaisi esimerkiksi varastojen korjausliike tai kuluttajien hetkellinen säikähtäminen ei maailmantalouden kannalta olisi kovinkaan voimakas vaikutuksiltaan. Sen sijaan kulutuskysynnän voimakkaampi, pitempiaikainen supistuminen saattaisi lopulta johtaa globaalien epätasapainojen rajuun korjausliikkeeseen. Mielestämme Yhdysvaltain kotimaisen kysynnän vaimeus jää kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä todennäköisesti Yhdysvaltain keskuspankki estää kysynnän romahtamisen alentamalla ohjauskorkoaan. Odotamme keskuspankilta peräti, prosenttiyksikön koronalennusta vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. Tämän edellytys on inflaatio-odotusten pysyminen maltillisina. Japanin kasvu hiipuu Olemme laskeneet Japanin talouden kasvuennusteita syyskuun Talousnäkymistä eikä talouskasvu ylittäne potentiaalista kasvuvauhtia ennen vuotta 9. Tähän ovat syynä työmarkkinoiden odotettua epäsuotuisampi kehitys sekä uusien rakennusmääräysten negatiiviset vaikutukset. Työttömyyden lasku on pysähtynyt, mikä hillitsee kotitalouksien kulutushaluja. Inflaatio kääntyi äskettäin plussan puolelle, mutta samoin kuin vuonna, se johtui pääasiassa energian korkeista hinnoista. Laaja-alaisempaa hintojen nousua ei ole odotettavissa ennen kuin kotimainen kysyntä pääsee vauhtiin. Odotammekin Japanin keskuspankin nostavan korkoja seuraavan kerran todennäköisesti vasta vuoden 8 jälkipuoliskolla. Keskuspankki jatkanee korkojen nostoja asteittain koko vuoden 9 ajan, mikä tukee jeniä. Euroalue sinnittelee Euroalue on selkeästi hyötynyt kehittyvien talouksien hyvästä imusta. Parin hyvän talouskasvuvuoden jälkeen myös kotimarkkinat ovat kohtuullisessa vauhdissa. Positiivisista perustekijöistä huolimatta euroalue ei kuitenkaan ole immuuni nousseille rahoituskustannuksille, vahvalle eurolle ja Yhdysvaltain talouden korjausliikkeelle. Ennustamme euroalueen talouden vauhdin notkahtavan verrattain maltillisesti vuonna 8. Epävarmuus on kuitenkin suuri myös euroalueen ennusteen tapauksessa. Oman hankalan lisänsä euroalueen näkymiin tuo merkittävästi kiihtynyt inflaatio. Rahapolitiikan näkökulmasta tilanne on haastava. Euroopan keskuspankkia huolestuttavat voimakkaana jatkuvat inflaatiopaineet. Nousseet öljyn ja muiden raaka-aineiden mukaan lukien ruuan hinta sekä pelot palkkamaltin pettämisestä pitävät EKP:n varpaillaan. Samalla riskiä odotettua voimakkaammasta talouskasvun hidastumisesta lisää raha- ja luottomarkkinoiden rauhattomuus. Luottolama kummittelee keskuspankkiirienkin mielissä rahoitusmarkkinoiden etsiessä uutta perustaa riskien hinnoittelulle. Odotamme EKP:n pitävän koron ennallaan prosentissa vuoden 8 ajan. Mielestämme riskien paino on kuiten- Tammikuu 8 Talousnäkymät

5 Yleiskatsaus kin tällä hetkellä koronnostojen puolella. EKP:n selkeä huoli inflaatiopaineiden voimistumisesta pitää pankin liipaisinsormen herkkänä. Mikäli palkkamalttia ei työmarkkinaneuvotteluissa löydy, keskuspankki on valmis toimimaan ennakoivasti, mikä tarkoittaa ohjauskoron nostoja jo ennen kuin yritykset nostavat lopputuotteiden hintoja eliminoidakseen korkeampien palkankorotusten vaikutukset voittoihinsa. EKP:n inflaatiohaukkamaisuus samalla kun Yhdysvaltain keskuspankki löysää rahapolitiikkaansa taloutta tukeakseen pitää euron varsin vahvana dollarin suhteen seuraavien puolen vuoden aikana. Odotamme kuitenkin dollarin alkavan vahvistua maltillisesti vuoden loppua kohden markkinoiden alkaessa odotella merkkejä Yhdysvaltain talouden käänteestä parempaan. Katseet kohti kehittyviä talouksia Yhdysvaltojen negatiivisia tunnelmia säikähtäneet sijoittajat odottavat nyt kehittyvien talouksien vetoapua maailmantalouden kasvun tueksi. Investointien imu on varsin vahvaa niin Venäjällä, Kiinassa kuin Intiassa. Ennustamme keskeisten suurten kehittyvien talouksien talouskasvun hidastuvan vain hieman vuoden 7 vauhdista. Vaikka olemme kaikkiaan varsin positiivisia kehittyvien talouksien näkymien suhteen, myös riskit on tunnustettava. Näiden maiden hyvän kehityksen uhka on inflaation kiihtyminen. Esimerkiksi Kiinan talous on uudessa tilanteessa inflaation kiihdyttyä lähelle 7%. Tämä on seurausta suurelta osin korkeammista elintarvikkeiden hinnoista, mutta myös näistä puhdistettu inflaatio on kiihtynyt hieman. Jos kehittyvien talouksien resurssirajoitteet alkavat purra odotettua nopeammin, inflaatiota vastaan taistelu kävisi entistäkin haastavammaksi euroalueella ja Yhdysvalloissa. Suomi seuraa maailmantalouden liikkeitä Suomen talous kasvoi vuonna 7 selvästi keskimääräistä nopeammin. Talouden vauhti hidastui kuitenkin jo vuoden 7 loppupuoliskolla selvästi. Ennustamme BKT:n kasvun hidastuvan vuonna 8 hieman aiemmin ennustettua enemmän vaisumman vientikysynnän vuoksi. Kasvua tukee edelleen kuitenkin vahva yksityinen kulutus. Odotamme vientikysynnän elpyvän hieman vuonna 9, minkä seurauksena talouden hitaamman kasvun vaihe jäänee verrattain lyhyeksi. Pienenä avotaloutena Suomi ei pysty piiloutumaan maailmantalouden riskeiltä. Talouden ennustettua suurempi notkahdus toteutuisi, mikäli Yhdysvaltojen talouden korjausliike pitkittyisi. Lyhytaikaisen taantuman vaikutukset jäisivät todennäköisesti kuitenkin vaatimattomammiksi kuin -luvun alussa talouden kokema hidastuminen, sillä erityisesti kulutuskysynnän näkymät ovat erittäin tukevalla pohjalla. Keskeisin riski inflaatio Avainkysymys koko kansainvälisen talouden lähitulevaisuuden kannalta on miten inflaatio käyttäytyy. Nousseet raaka-aineiden hinnat, dollarin heikkeneminen ja palkankorotuspaineet maailmanlaajuisesti kuristavat yritysten voittoja. Mikäli kustannukset siirtyvät lopputuotteiden hintoihin, inflaatio vääjäämättä kiihtyy. Mikäli inflaatiopaineet erityisesti Yhdysvalloissa eivät helpota, Yhdysvaltain keskuspankkien kädet on sidottu eikä mahdolliseen talouden ahdinkoon saada koronalennuksista helpotusta. Inflaatioriskit ovat kuitenkin merkittävät myös pidemmällä aikavälillä. Maailmantalouden epätasapainot kasvattavat näitä paineita selkeästi. Kiinan ja muiden kehittyvien talouksien valtavat ylijäämät ja Yhdysvaltain kotitalouksien velkaantuminen ovat osaltaan seurausta Yhdysvaltojen löysästä rahapolitiikasta ja kehittyvien talouksien pääoman ja valuuttojen rajoitetusta liikkuvuudesta. Vaikka esimerkiksi Kiinan rajoitteet osaltaan suojaavat Kiinan taloutta Yhdysvaltain hidastumisen vaikutuksilta, niiden olemassaolo heikentää käytännössä markkinoiden kykyä hinnoitella riskejä globaalilla tasolla. Mitä pidempään rajoitteista pidetään kiinni, sen suuremmiksi epätasapainot kasvavat ja sitä suurempi on riski poliittisten ylilyöntien ja protektionismin aiheuttamista äkkinäisistä korjausliikkeistä. Tämä lisää merkittävästi pidemmän aikavälin inflaatioriskiä. Leena Mörttinen Tammikuu 8 Talousnäkymät

6 Keskeisiä tunnuslukuja BKT:n kasvu, % Inflaatio, % 7E 8E 9E 7E 8E 9E Maailma ),,,,, Maailma,,,,, G- ),,8,,8, G-,,,,,8 USA,,9,,8, USA,,,8,, Japani,9,,8,, Japani -,,,,, Euroalue,,9,,8, Euroalue,,,,, Saksa,,,,8, Saksa,9,8,,,7 Ranska,7,,9,7, Ranska,9,9,,, Italia,,9,8,, Italia,,,,, Espanja,,9,8,, Espanja,,,8,, Hollanti,,,,, Hollanti,,7,,, Belgia,,,,8, Belgia,,,8,, Itävalta,,,,, Itävalta,,7,,,9 Portugali,,,8,, Portugali,,,,7, Kreikka,7,,,, Kreikka,,,,, Suomi,9,,,, Suomi,9,,,7, Irlanti,,,,, Irlanti,,7,9,, Tanska,,9,7,, Tanska,8,9,7,, Ruotsi,,,7,, Ruotsi,,,,, Norja,,,,9, Norja,,,7,, Islanti 7,,,,7, Islanti,,7,9,9, Iso-Britannia,8,9,,9, Iso-Britannia,,,,,8 Sveitsi,,,7,9, Sveitsi,,,7,, Venäjä,,7 7, 7,, Venäjä,7 9,7 9,, 8,7 Puola,,,,, Puola,,,,, Tšekin tasavalta,,,,,7 Tšekin tasavalta,8,,8,9, Unkari,,,8,, Unkari,,9 7,9,, Viro,, 7,,, Viro,,, 7,9,8 Latvia,,9,9,, Latvia,8,,,,7 Liettua 7,9 7,7 9, 7,,7 Liettua,7,7,7 7,, Turkki 7,,,8, 8, Turkki 8, 9, 8,8,7, Kiina,,,,9 9,8 Kiina,8,,,, intia 9, 9, 9, 8, 8, Intia,,,8,, Aasia- ),8,,,, Aasia-,7,,,,8 Latinalainen Amerikka - ),,9,,,8 Latinalainen Amerikka-,,7,,9, ) Painotettu keskiarvo yo. taulukon maista. Yhteensä 8.7% maailman BKT:sta. Painot perustuvat PPP-korjattuihin BKT-lukuihin vuodelta (lähde IMF). ) USA, Japani ja euroalue ) Indonesia, Malesia, Filippiinit, Etelä-Korea ja Thaimaa ) Argentiina, Brasilia ja Meksiko Julkisen talouden ylijäämä, % BKT:sta Vaihtotase, % BKT:sta 7E 8E 9E 7E 8E 9E G- -, -,8 -, -, -, G USA -, -, -, -, -, USA -, -, -, -, -, Japani -, -,9 -,9 -, -, Japani,7,9,9,, Euroalue -, -, -,7 -,7 -, Euroalue, -,,,, Saksa -, -,, -,, Saksa,,9,,, Ranska -,9 -, -, -, -, Ranska, -, -, -, -, Italia -, -, -, -, -, Italia -, -, -, -, -, Suomi,7,8,,, Suomi,9,,,, Tanska,,,,,7 Tanska,,,,, Ruotsi,,,9,, Ruotsi Norja, 8, 7, 7, 7, Norja, 7,,,9, Islanti,,,7 -, -, Islanti -, -,7 -, -, -, Iso-Britannia -, -,7 -,9 -,9 -, Iso-Britannia -, -, -,8 -, -, Sveitsi, -, -,,, Sveitsi,,,8,, Venäjä 7, 7,,,, Venäjä, 9,,8,, Puola -, -,9 -,8 -, -, Puola -, -,7 -, -, -, Tšekin tasavalta -, -,9 -, -, -, Tšekin tasavalta -,7 -, -,9 -,7 -, Unkari -7,8-9, -,9 -, -, Unkari -,8 -, -, -, -, Viro,9,,,, Viro -, -, -,8 -, -8, Latvia -, -,,,, Latvia -, -, -7, -, -, Liettua -,, -, -, -, Liettua -,9 -,8 -,8 -,9 -, Turkki -, -, -, -, -, Turkki -, -8, -7,9-8, -8,9 Kiina -, -,8 -,9 -,7 -, Kiina 7, 9,,,, Intia -7, -, -, -, -,7 Intia -, -, -, -, -,9 Aasia- -, -,7 -,8 -,9 -,8 Aasia-,,,,, Latinalainen Amerikka -,7,,,,9 Latinalainen Amerikka -,9,9, -, -,7 Tammikuu 8 Talousnäkymät

7 Keskeisiä tunnuslukuja Keskuspankkikorot Korkoero euroalueeseen, ohjauskorko, %-yksikköä..8 kk kk kk kk..8 kk kk kk kk USA,,,,, USA, -, -, -, -, Japani,,,,7, Japani -,7 -, -, -, -,7 Euroalue,,,,, Euroalue Tanska,,,,, Tanska,,,,, Ruotsi,,,,, Ruotsi,,,, -, Norja,,,,7,7 Norja,,,,7, Iso-Britannia,,,,7,7 Iso-Britannia,,,,7, Sveitsi,7,7,7,7, Sveitsi -, -, -, -, -, Puola,,,,, Puola,,,,, Tšekin tasavalta,,,,, Tšekin tasavalta -,,,,, Unkari 7, 7, 7, 7,, Unkari,,,,,7 ) Korkoero Yhdysvaltoihin nähden kk:n korot, % Korkoero euroalueeseen, kk, %-yksikköä..8 kk kk kk kk..8 kk kk kk kk USA,,,,, USA -, -,8 -, -, -,9 Japani,9,8,9,,7 Japani -, -,8 -, -, -,8 Euroalue,,,,, Euroalue Tanska,79,7,,, Tanska,,,,, Ruotsi,,,,, Ruotsi -,, -,, -, Norja,89,9,9,, Norja,,,,7, Iso-Britannia,7,,,, Iso-Britannia,,,9,7, Sveitsi,7,7,7,7, Sveitsi -,8 -,7 -, -, -, Puola,,,8,7,7 Puola,9,,,, Tšekin tasavalta,97,,,, Tšekin tasavalta -,9 -,,,, Unkari 7, 7, 7,,, Unkari,9,,,,8 Viro 7,,,,,9 Viro,,,,9, Latvia 9, 8,7 7,,, Latvia,,,,, Liettua,79,,,8,9 Liettua,,,8,, ) Korkoero Yhdysvaltoihin nähden vuoden jvk-tuotto Tuottoero euroalueeseen, v, %-yksikköä..8 kk kk kk kk..8 kk kk kk kk USA,7,8,,,7 USA -,9 -, -,,, Japani,,7,9,, Japani -, -, -, -, -, Euroalue,,,,, Euroalue Tanska,7,,,, Tanska,,,,, Ruotsi,,,,, Ruotsi,,,,, Norja,8,9,,, Norja,,8,9,9,9 Iso-Britannia,,,,8, Iso-Britannia,,,,, Sveitsi,9,8,8,9, Sveitsi -, -, -, -, -, Puola,87,9,,, Puola,8,8,8,8,7 Tšekin tasavalta,,,9,, Tšekin tasavalta,,,7,, Unkari,97 7,,9,8,7 Unkari,9,9,7,, ) Tuottoero dollarilainaan Eurokurssit Dollarikurssit..8 kk kk kk kk..8 kk kk kk kk EUR/USD,8,,,, - EUR/JPY 9,, 9,,8, USD/JPY 7, 7,,,, EUR/DKK 7, 7, 7, 7, 7, USD/DKK,,97,97,9, EUR/SEK 9,7 9, 9, 9, 9, USD/SEK,9,,,,7 EUR/NOK 7,89 7, 7, 7,7 7,8 USD/NOK,7,,7,,778 EUR/GBP,79,7,7,7,7 GBP/USD,98,97,,98,87 EUR/CHF,,,8,7, USD/CHF,9,7,,,8 EUR/PLN,7,,,, USD/PLN,,,,,7 EUR/CZK,9,7,, 7, USD/CZK 7, 7,7 7, 8,9, EUR/HUF,,,,, USD/HUF 7, 7, 7, 8,7 9, EUR/RUB,,,,, USD/RUB,,,,,7 EUR/EEK,,,,, USD/EEK,,,,8,9 EUR/LVL,98,7,7,7,7 USD/LVL,7,7,7,,9 EUR/LTL,,,,, USD/LTL,,,,,8 EUR/CNY,7,8, 9,8 8, USD/CNY 7, 7, 7,,7, 7 Tammikuu 8 Talousnäkymät

8 Yhdysvallat Kohti taantumaa? Taantuman riskit ovat kasvaneet Asuntomarkkinoiden lama jatkuu Työttömyys on yhä kasvussa Keskuspankilla on vielä työtä tehtävänä Taantuman riskit kasvaneet Yhdysvaltain talouden kasvunäkymät eivät ole erityisen ruusuiset. Arvioimme BKT:n kasvavan vuoden alkupuoliskolla yhden prosentin. Sen jälkeen uskomme kasvun nopeutuvan asteittain asuntomarkkinoiden hitaan vakaantumisen tahdissa. Kasvuvauhti saavuttanee potentiaalisen prosentin tasonsa vasta vuoden 9 lopulla. Asuntomarkkinoiden laskun ja luottokriisin seurauksena talous reagoi shokkeihin herkimmin sitten vuoden taantuman. Arvioimme taantuman todennäköisyyden olevan jo ainakin %, vaikka yksityisen kulutuksen merkittävästä laskusta ei vielä ole näkyvissä selviä merkkejä. Yksi syy tähän melko suureen todennäköisyyteen on se, että asuntomarkkinoiden taantumat liittyvät usein koko talouden taantumiin. Toisen maailmansodan jälkeen tähän sääntöön on ollut vain kaksi poikkeusta. Pääskenaariomme on edelleen, ettei taantumaa ole tulossa, joskin marginaali on hyvin pieni. Perustelemme tätä sillä, että keskuspankin uskotaan laskevan ohjauskorkoa vielä lisää talouden piristämiseksi. Lisäksi (ainakaan vielä) ei ole merkkejä siitä, että pankit tiukentaisivat luottoehtojaan yhtä laajasti kuin ennen 99-luvun alun taantumaa, joka oli viimeisin varsinaisen luottolaman aiheuttama taantuma. Sitä paitsi maailmantalous kasvaa yhä reippaasti, mikä yhdessä heikon dollarin kanssa tukee Yhdysvaltain vientiä. Asuntomarkkinoiden lama jatkuu Suurin osa indikaattoreista viittaa siihen, että asuntomarkkinoiden alamäki jatkuu. Vanhojen asuntojen myyntiajat ovat yli kuukautta eli ne ovat pisimmillään vuoteen. Kaikkia yksityishenkilöille annettuja asuntoluottoja koskevien ehtojen kiristymisen vaikutukset eivät todennäköisesti vielä näy täysimääräisinä asuntojen kysynnässä. Asuntojen hinnat ovat tähän mennessä laskeneet % vuoden puolivälin huippulukemista. Hintojen lasku jatkunee, sillä tarjonnan ja kysynnän väliselle epätasapainolle ei näy loppua. Hinnat saattavat laskea vielä % muutaman tulevan vuoden aikana. Myös rakennustoiminnan odotetaan hiljentyvän edelleen. Laskelmiemme mukaan ylitarjontaa on edelleen noin 8 asuntoa, mikä vastaa noin kuukauden omakotirakentamista nykyisellä vauhdilla. Aloitettujen asuinrakennushankkeiden lukumäärä on puoliintunut vuoden alusta, ja uskomme sen laskevan vielä % nykytasoltaan, kun otetaan huomioon sitkeänä pysyvä ylitarjonta. Emme usko asuinrakennusinvestointien kääntyvän nousuun ennen vuoden 8 loppua. Pidemmällä aikavälillä odotamme toiminnan vilkastuvan hieman vuoden 9 aikana. Vaikeuksiin joutuneiden asunnonomistajien ja asuntomarkkinoiden tilannetta helpottanee ohjelma, jonka Bushin hallinto käynnisti joulukuussa. Yhdysvalloissa on,8 miljoonaa vaihtuvakorkoisen subprime-asuntolainan Yhdysvallat: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) (mrd USD) 7E 8E 9E Yksityinen kulutus 8 9,9,,,9,, Julkinen kulutus ja investoinnit,9,7,8,,,8 Yksityiset investoinnit 8,,9, -, -,,7 - asuinrakennusinvestoinnit 7,, -, -7, -9,, - kone- ja laiteinvestoinnit 8, 9,,9,,,9 - muut rakennusinvestoinnit 98,, 8,,,, Varastojen muutos* 8, -,, -,,, Vienti 8,,9 8, 8, 8,, Tuonti 797,8,9,9,,9,8 BKT,,9,,8, Nimellinen BKT, mrd USD 8,9,9 9,7 88,, 978,7 Työttömyysaste, %,,,,, Teollisuustuotanto,,,,, Inflaatio, %,,,8,, Inflaatio pl. energia ja ruoka, %,,,,,8 Tuntipalkat,8,9,9,, Vaihtotase (mrd USD) -7,8-8, -7, -, -9, - % BKT:sta -, -, -, -, -, Julkisen sektorin ylijäämä, mrd USD -,8-9, -8, -7, -9,7 - % BKT:sta -, -, -, -, -, Julkinen velka, % BKT:sta,,,,, * Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä 8 Tammikuu 8 Talousnäkymät

9 Yhdysvallat haltijaa, joiden lainakorot olisivat ilman tätä ohjelmaa nousseet huomattavasti kahden tulevan vuoden aikana. Ohjelma tarjoaa apua jälleenrahoittamiseen tai viiden vuoden korotonta maksuaikaa, ja sen toivotaan auttavan, miljoonaa lainanottajaa. Ohjelmaan osallistuminen on kuitenkin luotonantajille vapaaehtoista, joten on epävarmaa, mikä sen lopullinen vaikutus on. Vaikkei ohjelma tuo muutosta omistusasuntojen suureen ylitarjontaan, se todennäköisesti hidastaa pakkolunastusten kasvua ja sitä kautta vaikuttaa asuntojen hintoihin positiivisesti. Vaikutukset yksityiseen kulutukseen Asuntojen hintojen lasku on merkittävästi vähentänyt asuntovarallisuuden käyttöä kulutukseen. Yksi seuraus tästä on kuluttajien luottokorttivelkojen kasvu, joka on nopeinta sitten vuoden taantuman. Tähän mennessä yksityinen kulutus on pitänyt suhteellisen hyvin pintansa asuntojen hintojen laskua vastaan. Tämä johtunee siitä, että työmarkkinat heikkenivät vain hieman suurimman osan vuotta 7. Tuoreimmat tiedot osoittavat kuitenkin, että alamäki oli jyrkempi joulukuussa. Luottamusindikaattorit viittaavat siihen, että pessimismi on kasvanut lähes yhtä suureksi kuin se oli heti vuoden Katrina-hirmumyrskyn jälkeen. Kun lisäksi työttömyyden kasvun odotetaan kiihtyvän tänä vuonna, odotamme asuntovarallisuuden laskun vaikuttavan yksityiseen kulutukseen tämänhetkistä enemmän. Myös pankkien varovaisuus kulutusluottojen myöntämisessä viittaa kulutuksen kasvun heikkenemiseen tänä vuonna. Kulutuksen kasvu ei todennäköisesti elvy ennen kuin asuntomarkkinoiden näkymät kirkastuvat korkojen laskun myötä. Yritysten voittoihin kohdistuu paineita Kotimaisen kysynnän kasvun hidastuminen on vaikuttanut teollisuustoimintaan, jonka tuotannon kasvu jäi lähes nollatasolle vuoden 7 lopussa. Jos kansainvälinen kysyntä ei olisi kasvanut vakaasti, teollisuustuotanto olisi todennäköisesti jopa laskenut. Yritysten voittoihin kohdistuvien paineiden uskotaan hillitsevän yritysten investointeja lähitulevaisuudessa. Kulujen nousu, tuottavuuden kasvun hidastuminen ja kysynnän kasvun heikentyminen viittaavat siihen, että rahoitusyhtiöitä lukuun ottamatta kotimaisten yhtiöiden tulokset saattavat jäädä hyvin heikoiksi tänä vuonna. Heikko dollari varmistaa kuitenkin myönteisemmän tuloskehityksen ulkomailla toimiville yhdysvaltalaisyrityksille, jotka edustavat noin kolmasosaa yritysten voitoista. Vuonna 7 muun rakentamisen kasvuluvut olivat hyviä, mikä osittain kompensoi asuinrakentamisen laskua. Tämän hetkiset heikot näkymät perustuvat siihen, että pankit kiristivät kaupallisten kiinteistöluottojen ehtoja merkittävästi vuoden 7 jälkipuoliskolla ja siihen, että teollisuuden kapasiteetin käyttöasteet ovat laskeneet. Asuntomarkkinoiden ahdinko jatkuu Kuukautta Myynnissä olevien asuntojen Kuukautta myyntiaika nykyisellä myyntivauhdilla Uudet asunnot Vanhat asunnot Säästämisasteen lasku pysähtynyt -8-8, käänteinen Kotitalouksien säästämisaste, kk:n ka., oikea % käytettävissä olevista tuloista S&P/Case-Shiller asuntohintaindeksi, edist. kk Muun rakentamisen näkymät synkät - Netto %, Kiinteistörahoituksen ehtoja - käänteinen kiristäneet pankit - - Yritysten investoinnit rakennuksiin, oikea 7 Huom: taantumat harmaalla Yritysten voitot heikkenemässä Kotimarkkinayritysten voitot - - Yhteensä Pl. rahoitussektori - Huiom: Ennen veroja, kansantalouden tilinpito - 7 % Tammikuu 8 Talousnäkymät

10 Yhdysvallat Työmarkkinat heikkenevät edelleen Työttömyys lisääntyi, prosentista, prosenttiin vuonna 7, ja suuntaus jatkunee tänä vuonna. Työllisyyden odotetaan alentuvan edelleen syklisillä sektoreilla kuten asuinrakentamisessa, teollisuudessa ja vähittäiskaupassa. Lisäksi uskomme työllisyyden laskevan myös muussa rakennustoiminnassa, joka viime vuonna menestyi hyvin. Odotamme työttömyyden kasvavan reilusti yli prosenttiin myöhemmin tänä vuonna, ja uskomme sen kääntyvän laskuun aikaisintaan vuoden 9 lopulla. Maltillinen pohjainflaatio Ennustetun työttömyyslukujen kasvun valossa odotamme (kuluttajahintaindeksiin perustuvan) pohjainflaation pysyvän maltillisena prosentin tuntumassa lähes koko ennustejakson ajan. Kapasiteettipaineiden heikentyminen myös työmarkkinoilla ja asuntojen ylitarjonnan aiheuttamat vuokriin kohdistuvat laskupaineet vähentävät inflaatiopaineita Yhdysvaltain dollarin heikkoudesta ja energian ja ruoan hintojen noususta huolimatta. Yritykset kattanevat kulujen nousun kaventamalla voittomarginaalejaan, sillä kustannusten siirtäminen kuluttajahintoihin on vaikeaa, kun kysynnän kasvu on vaimeaa. Kuluttajahintojen ja pohjainflaation nousun välinen ero pysyy suurena pitkälle vuonna 8. Kun otamme huomioon öljyn hintaa koskevan ennusteemme, uskomme inflaatiovauhdin hidastuvan merkittävästi tuoreimmasta, prosentista. Keskuspankilla on vielä töitä Odotamme Yhdysvaltain keskuspankin alentavan ohjauskorkoaan heikkojen talouskasvunäkymien vuoksi tänä vuonna kaikkiaan, prosenttiyksikköä. Vuoden 8 puolivälin jälkeen korko olisi siten %. Etenkin työmarkkinat ratkaisevat sen, missä laajuudessa keskuspankki keventää rahapolitiikkaansa. Jos talous päätyy esimerkiksi osakemarkkinoiden voimakkaan negatiivisen korjausliikkeen seurauksena varsinaiseen taantumaan, ohjauskorkoa saatetaan laskea noin prosenttiyksikköä nykytasosta. Emme usko joukkolainatuottojen kasvavan yleisesti ennen kuin keskuspankki on lopettanut koronnostot. Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankkien toimia koskevien odotustemme perusteella uskomme, että Yhdysvaltain dollariin kohdistuu lähiaikoina edelleen paineita suhteessa euroon. Pidemmällä aikavälillä odotamme dollarin vahvistuvan, kun Yhdysvaltain talous alkaa vähitellen elpyä myöhemmin vuonna 8. Johnny Bo Jakobsen + 78 Nettovienti tukee kasvua, %-yksikköä Vaikutus BKT:een %-yksikköä, (n/n ann.),7,,, -, -, Nettovienti -,7 Asuinrakennusinvestoinnit -, Huom: vuosikeskiarvo -, 7 Työmarkkinanäkymät synkkenevät, %-yksikköä, Työllisyysaste, vuosimuutos, Työllisyys, oikea,,, -, -, -,,,,7,,, -, -, -,7 -, -, Huom: taantumat harmaalla -, Kiihtyvä inflaatio huolenaiheena KHI Ydininflaatio Ennuste neljännesvuosittain Heikkenemispaineet kohdistuvat dollariin, Korkopistettä,,, -, -, -, -, tammi heinä tammi heinä EUR/USD, oikea Euribor ja eurodollari futuuri-korkojen ero tammi heinä 7 USD - -,,,,,,,,,, tammi Tammikuu 8 Talousnäkymät

11 Odotettu kotimaisen kysynnän piristyminen viivästyy Japanin talouskasvu on jäämässä aiemmin ennakoidusta vauhdista. Ennusteen leikkaaminen johtuu työmarkkinoiden odotettua huonommasta kehityksestä ja uusien rakennusmääräysten negatiivisista vaikutuksista. Työttömyyden lasku on pysähtynyt, virallinen palkkaindeksi painuu edelleen alemmas eivätkä työllisyys ja työntekijöiden palkat enää kasva. Tämä hillitsee kotitalouksien kulutushaluja, ja kuluttajien luottamus onkin heikentynyt jyrkästi. Kesällä 7 otettiin käyttöön uudet, aiempaa tiukemmat rakennusmääräykset, jotka ovat haitanneet rakennustoimintaa tahattomasti. Määräysten tarkoituksena oli varmistaa aiempaa paremmat rakennusstandardit maanjäristysten vaivaamassa Japanissa, mutta varjopuolena ovat olleet rakennuslupien pitkät odotusajat ja kustannusten nousu. Kuukausittain käynnistyvien asuntorakennushankkeiden määrä romahti lähes % kesän 7 aikana, joten rakennusinvestoinnit vaikuttavat siksi erittäin negatiivisesti BKT:n kasvuun vuonna 7 ja vuoden 8 alussa. Kotimainen kysyntä on kehittynyt heikosti, mutta vienti on ollut yllättävän vahvaa. Muualle Aasiaan suuntautuvan viennin vauhdikas kasvu riittää enemmän kuin kumoamaan Yhdysvaltoihin suuntautuvan viennin laskun vaikutuksen. Pidemmällä aikavälillä kotimaisen kysynnän kasvun odotetaan elpyvän, kun palkat lähtevät lopulta nousuun, vaikka se tapahtuukin todennäköisesti vasta vuoden 8 loppupuolella. Inflaatio kääntyi äskettäin plussan puolelle ensimmäistä kertaa lähes kuukauteen, mutta samoin kuin vuonna, se johtui pääasiassa energian korkeista hinnoista. Laaja-alaisempaa hintojen nousua ei ole odotettavissa ennen kuin kotimainen kysyntä pääsee vauhtiin, ja Japanin keskuspankki nostaa todennäköisesti korkoja uudelleen vasta vuoden 8 jälkipuoliskolla. Odotamme keskuspankin nostavan korkoja asteittain koko vuoden 9 ajan, mikä tukee jeniä. Työmarkkinat ontuvat Japani, % Työllisyys,,, -, -, -, -, -, Sopimuspalkat Työttömyys, oikea 7 Yksityinen kulutus kangertelee Indeksi Yksityinen kulutus Kuluttajien luottamus, kk:n ka, oik Palkat - Huom: taantumat harmaalla 9 98 Asuinrakentaminen kärsii uusista säännöistä Asuinrakennusinvestoinnit Asuinrakentamisen aloitukset, edist. kk Bjarke Roed-Frederiksen + 7 Huom: taantumat harmaalla Japani: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) ( mrd JPY) 7E 8E 9E Yksityinen kulutus 97,,,,,, Julkinen kulutus 9,, -,,,,8 Investoinnit,,, -,8,, Varastojen muutos*, -,, -, -,, Vienti 8,8,9 9, 8, 8,, Tuonti,7,8,,,8 7, BKT -,9,,8,, Nimellinen BKT, mrd TRY 98,,9 9,,,7 8, Työttömyysaste, %,,,9,7, Kuluttajahinnat -,,,,, Vaihtotase, % BKT:sta,7,9,9,, Julkinen tasapaino, % BKT:sta -, -,9 -,9 -, -, * Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä Tammikuu 8 Talousnäkymät

12 Hyvä peruskunto pitää lääkärin loitolla Euroalueen talous hidastuu hieman alle keskiverron Näkymät kuitenkin paranevat vuonna 9 Inflaatio säilyy uhkana EKP joutuu edelleen harkitsemaan koron nostoa Euroalueen talous notkahtaa tilapäisesti Euroalueen talouskehitys jatkui viime vuonna verrattain myönteisenä huolimatta Yhdysvaltain talouden takkuilusta ja vahvistuvasta eurosta. Syynä ei kuitenkaan ollut varsinaisesti euroalueen oma sisäinen veto, vaan kehittyvien markkinoiden imu, joka piti viennin pyörät hyvässä vauhdissa. Parin hyvän talouskasvuvuoden jälkeen myös kotimarkkinat ovat kohtuullisessa vauhdissa, mutta eivät niin vahvat etteivätkö muun maailman myrskyt olisi keskeisiä myös euroalueen kehitykselle. Euroalueen talouden vauhti notkahtaa vuonna 8, mutta verrattain maltillisesti. Vuonna 9 palattaneen hieman keskivertoa parempaan tahtiin. Riskit ovat toki monessa suhteessa tavanomaista suurempia, eivätkä kaikilta osilta pelkästään euroalueen ulkopuolisia. Emme tosin näe riskejä pelkästään kielteisinä sillä suuren epävarmuuden vallitessa sorrutaan monesti liialliseenkin synkistelyyn. Oman lisänsä euroalueen näkymiin tuo poikkeuksellisen korkealle ponnahtanut inflaatio, jonka suhteen riskit säilyvät ylöspäin pitkään. Euroopan keskuspankki joutuu siis pysymään varuillaan, eikä koron lasku tule kysymykseen, elleivät talouden näkymät osoittaudu merkittävästi huonommiksi. Viennin kasvu jää keskivertoa heikommaksi Euroalueen viennin kasvu hidastui vuonna 7 ainoastaan hieman, vaikka euro vahvistui kauppakumppaneita Euroalue vastaan noin % ja yhdessä suurimmista vientimaista, Yhdysvalloissa, kysyntä hidastui selvästi. Vienti Yhdysvaltoihin toki polki paikallaan, mutta samanaikaisesti erityisesti kehittyvät markkinat lisäsivät ostojaan euroalueelta jopa aiempaa enemmän. Loppuvuonna rahoitusmarkkinoiden myllerryksen aiheuttama epävarmuus heilutti kuitenkin vientitoimituksia, ja näkymät ovat heikentyneet aiemmin arvioidusta. Arviomme mukaan viennin kehitys taantuukin vuonna 8 heikoimmilleen sitten vuosien -, jolloin vienti laajeni ainoastaan reilun prosentin vuodessa. Tuolloin maailmantalouden kasvu oli kuitenkin olennaisesti heikompi ja eurokin vahvistui voimakkaammin kuin nyt arvioimme. Edelleen hyvässä vauhdissa olevat kehittyvät markkinat tukevatkin euroalueen vientiä, jonka vauhti arviomme mukaan jää vuonna 8 keskivertoa heikommaksi, mutta pysyy yhä kohtuullisessa vauhdissa. Vuonna 9 odotettu euron heikkeneminen ja Yhdysvaltain markkinoiden elpyminen antavat uutta tukea viennille, jolla on edellytykset palata notkahduksen jälkeen keskivertovauhtiin. Euroalueen maiden vientikehitys on viimeaikoina poikennut toisistaan tavanomaista enemmän. Taustalla on maailmantalouden kasvun painopisteiden muutos yhdessä viennin rakenteen kanssa. Myös kehitys maiden yksikkötyökustannuksissa on heijastunut selvästi vientiin. Saksa on selvästi hyötynyt investointitavaroihin painottuvasta kehittyvien markkinoiden kasvusta ja vuosien kustannuskurista. Ranska puolestaan on ollut vaikeuksissa kulutustavarapainotteisemman vientinsä ja heikomman kustannuskehityksensä kanssa. Lähivuosina nämä erot tullevat edelleen säilymään, vaikka toki Saksankin vienti kärsii vahvistuneesta valuutasta ja vientimarkkinoiden aiempaa hitaammasta kasvusta. Euroalue: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) (mrd EUR) 7E 8E 9E Yksityinen kulutus,,9,,8, Julkinen kulutus 87,,9,,, Investoinnit 87,8,,8,,8 Varastojen muutos*, -, -,,, Vienti 8,7 8,,,, Tuonti 9, 7,,,,7 Nettovienti* -,,, -, -, BKT,,9,,8, Nimellinen BKT, mrd EUR Työttömyysaste, % 8,8 8, 7, 7,,8 Teollisuustuotanto,,,,8, Inflaatio, %,,,,, Pohjainflaatio**, %,,,,, Tuntipalkat,8,,,8, Vaihtotase (mrd EUR) % BKT:sta, -,,,, Kauppatase (mrd EUR) % BKT:sta, -,,,, Julkisen sektorin ylijäämä, % BKT:sta -, -, -,7 -,7 -, Julkisen sektorin velka, % BKT:sta 7, 8,,,, * Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä, ** YKHI pl. energia ja jalostamattomat elintarvikkeet. Tammikuu 8 Talousnäkymät

13 Euroalue Kotimainen kysyntä vakaassa kasvussa Vientiyritysten vahva kehitys on siivittänyt myös investoinnit hyvään vauhtiin. Investointien näkymät ovat jatkossa selvästi kaksijakoiset. Yritysten investointitahti jatkuu varsin suotuisana, mutta asuntomarkkinat hidastuvat euroalueellakin. Useissa maissa asuntojen hintojen nousu on ollut nopeaa ja asuinrakentaminen vilkasta. Korkojen nousu yhdistettynä muutoinkin hidastuvaan talouskasvuun jarruttaa asuinrakentamista. Keskimäärin euroalueen asuinrakentamisen on silti kehittynyt viime vuosinakin verrattain vakaasti ja asuinrakentumisen hidastumisen vaikutus talouskasvuun jäänee pieneksi, vaikka esimerkiksi Espanjassa talouden vauhti jääneekin selvästi vaisummaksi kuin pitkään aikaan. Talouskasvu vaisua lähiaikoina, % %, Euroalueen BKT, v/v,,,,,,,,, BKT, ann, n/n -, 7 8 9,,,,,,,,,,, -, Yksityinen kulutus ei ole aivan lunastanut siihen asetettuja odotuksia. Huolimatta työllisyyden suotuisasta kehityksestä kuluttajien luottamus on pysynyt vaisuhkona ja säästämisaste on jopa seurannut korkoja nousuun. Vuoden 7 ensimmäisen neljänneksen notkahdusta lukuun ottamatta yksityinen kulutus on pysynyt noin parin prosentin kasvu-uralla. Arvioimme, että lähivuosina pysytään edelleen jokseenkin samassa tahdissa. Vuonna 8 työllisyyden kasvu on edelleen vauhdissa, mikä tukee verotuksen hienoisen kevenemisen kanssa kulutuksen vauhtia, vaikka reaalipalkkojen nousu jäänee pieneksi. Vuonna 9 reaalipalkkojen nousu kompensoinee työllisyyden kehityksen vaimenemisen. Kulutus saa tukea myös julkiselta puolelta, sillä parantunut julkinen tasapaino lisää perinteisesti julkisia menoja. Kokonaisuutena arvioimme kotimaisen kysynnän kasvavan varsin vakaasti hieman yli kahden prosentin parin seuraavan vuoden aikana. Odotettua suurempi notkahdus viennissä heijastuisi kuitenkin myös kotimaiseen kysyntään, eikä juurikaan ole näkyvissä syitä, jotka johtaisivat yllättävään, muusta maailmasta riippumattomaan, piristymiseen euroalueen kotimarkkinoilla. Inflaatio pysyy riskinä Euroalueen inflaatio ponnahti vuoden 7 lopulla jyrkästi ylöspäin erityisesti energian ja ruoan kallistumisen vuoksi. Ilman energiaa ja ruokaa kuluttajahintojen nousu (ydininflaatio) on kiihtynyt vähitellen yli kahden prosentin. Inflaatiota on nopeuttanut hieman palkkojen nousun elpyminen, mutta ennen kaikkea suotuisamman taloudellisen suhdanteen tuoma mahdollisuus siirtää kallistuneita raaka-ainekustannuksia hintoihin. Työttömyyden lasku ja työmarkkinoilta kantautuvat palkkavaatimukset tukevat näkemystä, että palkkojen nousu on edelleen hieman vauhdittumassa. Tuottavuuden kasvun hidastuessa ja monien raaka-aineiden hintojen säilyessä korkealla paineet siirtää kustannusten kallistumista hintoihin lisääntyvät. Inflaatio-odotukset ovat myös nousseet jälleen verrattain korkealle, mikä myös lisää hintapaineita, joita aiheuttavat myös kallistuneet energia ja ruoka. Näiden nousu johtaa monesti myös muiden hintojen nousuun pienellä viiveellä. Vienti notkahtaa mutta kotimainen kysyntä sinnittelee, Kotimainen loppukysyntä, vasen,,,,,,,, Vienti, oikea Inflaatiohuippu ohittuu pian, mutta riskit eivät, Kokonaisinflaatio,,,,,, Inflaatio pl. ruoka ja energia Saksan teollisuus edelleen paljon vartijana Indeksi 9 9 Teollisuustuotanto 99 7,,, 7,,,, -,,,,,,,, Indeksi 7,, Saksa, Ranska Italia, 7,,,, 97, 9, 9, Tammikuu 8 Talousnäkymät

14 Euroalue Kokonaisuutena pinnan alla muhii koko joukko inflaatiopaineita lisääviä tekijöitä. Kokonaisinflaatio säilyy suuren osan tätä vuotta selvästi yli kahden prosentin, mutta hidastunee ensi talvena, kun energian ja ruoan hinta eivät enää vauhdita hintojen nousua samalla tavalla kuin lähiaikoina. Ydininflaatio pysyy silti arviomme mukaan yli keskuspankin tavoitteen ja inflaatioriskit ovatkin selvästi ylöspäin erityisesti jos raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat jopa nousevat edelleen. Talouden täytyisi hidastua selvästi odottamaamme enemmän, jotta myös ydininflaatio alkaisi hidastua olennaisesti. Luottomarkkinat kiristyneet Saldo Saldo Yritysten luottoehtojen muutos euroalueella Yritysten luottojen kysynnän muutos EKP pitää ruudin kuivana Korkeuksiin kurkottava inflaatio aiheuttaa päänvaivaa Euroopan keskuspankille. EKP:n ensisijainen tavoite on pitää inflaatio hieman alle mutta lähellä kahta prosenttia keskipitkällä aikavälillä. Sen politiikka on eteenpäin katsovaa, sillä korkoja täytyy nostaa hyvissä ajoin ennen muuttuneita näkymiä. Tällä erää keskuspankki ennakoi kokonaisinflaation hidastuvan ensi vuoden kuluessa tavoitteen tuntumaan, joten se on voinut pysyä tarkkailuasemissa. Tilanne on silti monella tapaa kiusallinen keskuspankille. Lyhyet korot ovat pankkien välisillä markkinoilla irtautuneet ohjauskorosta, eikä se pysty tietämään, kuinka nopeasti tilanne normalisoituu. Yksittäisen korkomuutoksen merkitys tässä kokonaisuudessa olisi tässä tapauksessa joka tapauksessa varsin pieni. Yhtä kaikki, jos keskuspankki arvioisi inflaation ylittävän tavoitteen tulevaisuudessa olisi sen toimittava mandaattinsa mukaisesti. Tulevien näkymien kannalta keskeinen kysymys on, kuinka nopeasti markkinat lähestyvät normaalitilannetta. Oletamme, että tämä vie ainakin kuusi kuukautta. Normaalia korkeampien lyhyiden korkojen vuoksi keskuspankki voi edelleen seurailla tilannetta sivusta. Arvioimme myös talouskasvun hidastuvan hieman alle keskivertovauhdin vuoden 8 aikana, mikä todennäköisesti pitää inflaatio-odotuksia aisoissa, ja antaa keskuspankille aihetta tarkkailla tilanteen vakiintumista vielä loppuvuodenkin ajan. Emme kuitenkaan odota inflaatiopaineiden talttuneen, joten talouden jälleen vahvistuessa vuonna 9 koronnoston tarve nousee jälleen esille. Näkemys luonnollisesti edellyttää sitä, että talous ei Yhdysvaltain vanavedessä lipsahda selvemmin keskivertoa heikompaan kehitykseen. Riskejä onkin molemmilla laidoilla, mikä todennäköisesti pitää markkinoiden vaihtelun tavanomaista suurempana koko vuoden. - 7 Korkojen nousu hidastanut asuntoluottoja M Luotonanto Asuntoluotot Keskuspankki yrittänyt säätää likviditeettiä 7 Mrd EUR Mrd EUR Perusrahoitusoperaatio - - Pitkäaikainen rahoitusoperaatio Hienosäätöoperaatio Lyhyet markkinakorot edelleen epänormaalilla tasolla,9 % %,9 Euribor, kk,7,,,7,, Reijo Heiskanen ,,9 Eonia swap, kk,,9 Anette Skovgaard + 7,7, tammi maalis touko heinä elo syys loka joulu 7,7, Tammikuu 8 Talousnäkymät

15 Ison-Britannian talous alkaa kärsiä luottokriisistä Ison-Britannian rahoitusmarkkinat ovat kärsineet huomattavasti syksyn likviditeetti- ja luottokriisistä. Yhtenä seurauksena ovat olleet erittäin korkeat rahamarkkinakorot. Lisäksi kriisi aiheutti likviditeettiongelmia asuntoluotottaja Northern Rockille, joka joutui pyytämään syyskuussa valtionvarainministeriöltä apua ensimmäisenä englantilaisena pankkina yli vuoteen. Luottokriisi osui samaan aikaan Englannin keskuspankin aggressiivisen rahapolitiikan kiristämisen kanssa. Olemme aiemmin ennustaneet, että Ison-Britannian talouskasvu hidastuu vuonna 8, mutta luottokriisi aiheuttanee aiempia odotuksia jyrkemmän kasvun hidastumisen. Näyttää siltä, että vaikutus tuntuu ensimmäisenä Ison- Britannian asuntomarkkinoilla. Asuntojen hintanousu on lähes pysähtynyt, ja jotkin indikaattorit viittaavat jopa hintojen pieneen laskuun muutaman viime kuukauden aikana. Vuosien samantyyppisen asuntomarkkinoiden hidastumisen perusteella vaikutus näkyisi nopeasti yksityisessä kulutuksessa, joka on viime vuosina ollut merkittävin kasvun veturi. Luottokriisin odotetaan hillitsevän myös Ison-Britannian rahoitussektorin kasvua. Sektorin osuus maan talouden arvon lisäyksestä on %, mutta sen osuus BKT:n kasvusta on noussut jopa prosenttiin muutamina viime vuosina. Palvelusektorin ostopäälliköiden indeksin viimesyksyinen jyrkkä notkahdus johtuu siksi pitkälti lisääntyvästä pessimismistä rahoitussektorilla. Joitakin vakauttavia tekijöitä on kuitenkin tiedossa. Julkisen kulutuksen odotetaan pysyvän varsin hyvällä pohjalla, ja nettovienti vaikuttanee kasvuun positiivisesti kotimaisen kysynnän heikon kasvun takia. Odotamme maan talouden kapasiteettipaineiden helpottavan vuonna 8, koska kasvun ennustetaan hidastuvan jyrkästi. Näin inflaatiokin hidastunee alle prosenttiin. Näiden näkymien takia keskuspankki laski jo ohjauskorkoaan, prosenttiyksiköllä joulukuun alussa. Odotamme kuitenkin vielä kahta korkolaskua kevään aikana. Valuuttamarkkinoilla tämä tarkoittanee punnan suhteellisen heikkoa kurssikehitystä. Anders Matzen + 8 Rahamarkkinoiden turbulenssi rauhoittunut 7, %,7,,,,7,,, tammi Yli yön korko kk:n libor Iso-Britannia 7,,7,,,,7,, Ohjauskorko, maalis touko heinä elo syys marras tammi 7 8 Asuntojen hinnat saattavat laskea Muutos v/v kp, käänteinen Asuntojen hinnat, oikea % kk:n libor, edist kk. Rahatalouden kireys varjostaa talouden näkymiä 9 Indeksi, Indeksi, 9 käänteinen 97 Kiristyy Luottamus talouteen, PMI, oik., 98 7, 99,,, 7 FCI indeksi, edist. kk. 7,, Huom: FCI lyhyeen korkoon ja valuuttakurssiin perustuva indikaattori 8, Iso-Britannia: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) (mrd. GBP) 7E 8E 9E Yksityinen kulutus 7,,,,,9, Julkinen kulutus,7,7,9,7,, Investoinnit,, 7,9,,, Varastojen muutos*,9 -, -,,,, Vienti 98,7 8,, -,,7, Tuonti,7 7,, -,,7, BKT,8,9,,9, Nimellinen BKT, mrd GBP 8,,, 87,,, Työttömyysaste, %,8,,7,9, Kuluttajahinnat,,,,,8 Vaihtotase, % BKT:sta -, -, -, -, -,9 Julkisen sektorin ylijäämä, % BKT:sta -, -,7 -,9 -,9 -, * Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä Tammikuu 8 Talousnäkymät

16 Riskinottohalukkuus määrää Sveitsin frangin kehitystä Talous kasvoi Sveitsissä vuonna 7 paljon odotettua vahvemmin ja kasvu oli laaja-alaista. Kasvun moottorina toimi pääasiassa reipas yksityinen kulutus, joka perustui erittäin vahvaan työllisyystilanteeseen; työttömyys oli alimmillaan viiteen vuoteen. Lisäksi ulkomainen kysyntä yhdessä suhteellisen heikon Sveitsin frangin kanssa tuki vientiä. Näkymät eivät kuitenkaan ole enää yhtä suotuisat, sillä kasvun odotetaan laantuvan rahoitusmarkkinoiden myllerryksen suorien ja epäsuorien vaikutusten seurauksena. Suoria vaikutuksia on kahdenlaisia. Ensinnäkin rahoitussektorin osuus talouskasvusta on aikaisemmin ollut merkittävä, mutta sektorin kriisin vuoksi se vähenee. Toiseksi rahoitussektori siirtänee kriisin kustannukset kuluttajien ja yritysten maksettavaksi kiristämällä luottoehtoja. Tämä vähentänee kuluttajien ja yritysten halukkuutta ottaa uutta velkaa, mikä puolestaan voi hidastaa talouskasvua. Epäsuorat vaikutukset kohdistuvat vientiin ja johtuvat kasvun hidastumisesta tärkeimmissä kaupankäyntimaissa, kuten Saksassa, jonka osuus Sveitsin viennistä on %. Kokonaisuudessaan talouskasvu pysynee kuitenkin lähes potentiaalisella tasollaan (,8 %) vuonna 8, ja kasvun veturina toimii edelleen yksityinen kulutus. Riski heikommasta kehityksestä on kuitenkin olemassa, sillä luottokriisin kaikkia vaikutuksia reaalitalouteen ei vielä tiedetä. Sveitsin keskuspankki (SNB) nosti vuoden joulukuusta lähtien ohjauskorkoja jokaisessa neljännesvuosittaisessa korkokokouksessaan aina vuoden 7 joulukuuhun saakka, jolloin se päätti pitää korot ennallaan. Keskuspankin päätavoitteena on pitää inflaatio hieman alle prosentissa. Emme usko inflaation ylittävän tavoitetta keskipitkällä aikavälillä, joten SNB pitänee korot ennallaan vielä pitkään. Sveitsin frangin kehitys on kuitenkin tärkeä tässä yhteydessä. Odotamme frangin vahvistuvan, mutta vaihtelut saattavat olla suuria kuuden tulevan kuukauden aikana. Anette Skovgaard + 7 Talouskasvu hidastumassa vähitellen, 7,,,, -, -, -7, BKT, oikea Arvonlisäys, rahoituspalvelut KOF, oikea Sveitsi Inflaatio alle tavoitteen, % %,,,,,,,, -, kk:n libor-korkotavoite Inflaatio 7 Frangi vahvistunee -,,,,,,,,, -,, %-yksikköä EUR/CHF,7,,7,9,,8,,7,, EUR/CHF,7,,,,,,,7, v:n swap-korkoero,,, Sveitsi: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) (mrd. CHF) 7E 8E 9E Yksityinen kulutus 8,9,8,,,9,8 Julkinen kulutus,, -, -,,,8 Investoinnit 9,,8,,,, Varastojen muutos* -, -, -, -,9,, Vienti,9 7, 9,9 8,,, Tuonti 7,,7,9,,,8 BKT,,,7,9, Nimellinen BKT mrd. CHF 7,, 8,,7 7,,9 Työttömyysaste, %,8,,8,, Kuluttajahinnat,,,7,, Vaihtotase, % BKT:sta,,,8,, Budjettitasapaino/BKT, %, -, -,,, * Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä Tammikuu 8 Talousnäkymät

17 Suomi Inflaatiopiikki jää tilapäiseksi Talous notkahtaa tilapäisesti mutta tervetulleesti Inflaatiohuippu ohitetaan talvella Asuntomarkkinoiden vauhti tasaantuu USA:n taantumaa seuraisi mieto matalasuhdanne Talous hidastunut rauhallisesti Suomen talous kasvoi vielä viime vuonnakin selvästi keskimääräistä nopeammin. Talouden vauhti hidastui kuitenkin jo vuoden 7 loppupuoliskolla selvästi. Arvioimme BKT:n laajenevan vuonna 8 hieman aiemmin odotettua hitaammin lähinnä vaisumman vientikysynnän vuoksi. Odotamme vientikysynnän elpyvän hieman vuonna 9, minkä seurauksena talouden notkahdus jää paitsi matilliseksi myös verrattain lyhyeksi. Riski suuremmastakin notkahduksesta on olemassa maailmantalouden riskien vuoksi. Erityisesti kulutuskysynnän näkymät ovat silti niin tukevalla pohjalla, että suuremmatkin vaikeudet vientimarkkinoilla todennäköisesti koettelisivat Suomen taloutta hellemmällä kädellä kuin kuluvan vuosikymmenen alussa. Vienti hidastuu sekä kysyntä- että tarjontasyistä Viennin kasvu hidastui selvästi vuoden aikana, vaikka keskimäärin vienti olikin hyvässä vauhdissa. Vienti veti jokseenkin samaa vauhtia kaikille päävientimarkkinoille, kun euroaluekin oli kelpo tahdissa. Eri toimialoilla kehitys poikkesi silti selvästi. Suurimmista toimialoista koneja metalliteollisuuden vienti laajeni reippaasti, mutta sekä paperi- että elektroniikkateollisuus polkivat paikallaan. Paperiteollisuus kärsii kysynnän vaisusta kehityksestä Euroopassa sekä vahvasta valuutasta. Alan ongelmat ovat enemmän rakenteellisia kuin suhdanneluontoisia. Venäjän puutullien nostama puun hinta, Euroopan vaisu kysyntä ja ylikapasiteetti eivät poistu nopeasti, vaikka paperiteollisuus leikkaakin tuotantoa. Paperiteollisuuden vaikeudet ja kapasiteettileikkaukset tulevatkin jarruttamaan Suomen vientiä lähivuosina. Elektroniikkateollisuudessa kapasiteetti on myös vähentynyt, kun Nokian alihankkijat ovat siirtäneet tuotantoa ulkomaille. Nokia puolestaan on kärsinyt työvoimapulasta, mikä on rajoittanut sen kasvua Suomessa. Talouden maltillisempi kehitys voi helpottaa työvoiman saatavuutta, mutta tarjontatekijät rajoittanevat elektroniikan vientiä jatkossakin. Kokonaisuutena arvioimme viennin vauhdin notkahtavan vuonna 8 selvästi, mutta ei yhtä pahoin kuin kuluvan vuosikymmen alussa. Kysyntätilanne on parempi kuin tuolloin, eikä eurokaan vahvistu yhtä paljon. Näkymät vuodelle 9 ovat hieman paremmat, mutta viennin kehitys jää silti vaisuhkoksi osin tarjontasyiden vuoksi. Kulutuksen vire laantuu ainoastaan hieman Suomen vaihtotaseen ylijäämä parani edelleen viime vuonna, joten vientisektorin orastavat vaikeudet ovat kansantalouden vakauden näkökulmasta vasta ruohonjuuritasolla ja toivottavasti jäävätkin sinne. Lähivuosina talouden kehitys nojaa silti enemmän kotimaiseen kysyntään ja ulkoinen tasapaino todennäköisesti heikkenee tämän seurauksena. Talouden vahvin veturi tulee olemaan yksityinen kulutus, joka vuonna 7 laajeni jälleen poikkeuksellisen vahvasti. Suotuisan kuluttajien luottamuksen turvin kotitaloudet tuhlasivat vuoden 8 palkankorotukset jossain määrin jo etukäteen. Kuluttajat luottavat tänä vuonnakin Suomi: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) (mrd. EUR) 7E 8E 9E Yksityinen kulutus 78,,8,,7,,7 Julkinen kulutus,,7,,7,, Investoinnit 7,8,7,,,, Varastojen muutos*,8, -,, -,, Vienti,9 7,,,,,8 Tuonti 8,, 8,,,,7 BKT,9,,,, Nimellinen BKT, mrd EUR, 7, 7, 7,9 8,9 9, Työttömyysaste, % 8, 7,7,8,, Teollisuustuotanto,9,,,, Kuluttajahinnat**,9,,,7, Ansiotaso,9,,,, Vaihtotase, mrd EUR 7,7 8,,8 9,8, - % BKT:sta,9,,,, Kauppatase, mrd EUR 7,7 8,9, 9, 9,9 - % BKT:sta,9,,7,8, Julkisen sektorin ylijäämä, mrd EUR,, 8, 8, 8,8 - % BKT:sta,7,8,,, Julkisen sektorin velka, mrd EUR,,,7,,8 - % BKT:sta, 9,,,, * Vaikutus BKT:n kasvuun %-yksikköä, ** Kansallinen KHI 7 Tammikuu 8 Talousnäkymät

18 Suomi omaan talouteensa vahvasti ja reaaliansiot lisääntyvät reippaasti kohonneesta inflaatiosta huolimatta. Lisäksi kulutusta tukee muun muassa autoveron leikkaus, joka tulee paisuttamaan viime vuonna notkahtanutta autokauppaa selvästi. Autojen myynti ei kuitenkaan hyödytä Suomen kansantalouden kasvua kovin paljoa. Kulutuksen kasvu tukee talouskasvua näin sekä painopisteeltään että vauhdiltaan hieman viimevuotista vähemmän. Kulutuksen näkymät ovat verrattain myönteiset myös vuodelle 9, sillä tiedossa olevien palkankorotusten vuoksi reaalitulojen kehitys jatkuu suotuisana. Useita vuosia jatkunut poikkeuksellisen vahva kulutuksen kasvu tulee kuitenkin laantumaan kestävämpään tahtiin. Vaikka Suomen talous kasvoi vuonna 7 reipasta vauhtia, niin kaikki pyörät eivät enää vetäneet yhtä hyvin. Korkojen nousu näkyi ennen kaikkea asuntomarkkinoilla, joiden vauhti tasaantui vuoden mittaan. Uusien asuntojen rakentamien alkoikin vähentyä ja vuonna 8 asuinrakentaminen supistuukin selvähkösti, eikä se elvy seuraavanakaan vuonna. Muu rakentaminen sen sijaan on vahvassa vauhdissa, ja sen kasvu lienee vahvaa myös vuonna 8. Liike- ja toimitilojen aloitukset ovat silti olleet niin korkealla tasolla, että toimeliaisuus ei toki voi jatkua samana enää vuosina 9-. Kone- ja laiteinvestoinnit jatkavat verrattain hyvää vauhtia. Palkkojen nousupiikki siedettävissä Korkeasuhdanne heijastui viime vuoden aikana kustannuskehitykseen laajalla rintamalla puun hinnasta palkkoihin. Palkoista on sovittu jälleen liittotasolla, kuten useimmiten on ollut tapana suhdanteen huippuvuosina. Tällä kertaa muutos tosin enteillee pysyvämpää muutosta suomalaisessa sopimusmallissa hajautetumpaan suuntaan. Sopimukset ovat kestoltaan runsaan kahden vuoden mittaisia ja nostavat palkkoja useimmiten noin % vuodessa. Yhdessä palkkaliukumien kanssa ansiotason nousu nopeutunee yli viiden prosentin vuonna 8 ja ylittää % vuonna 9. Taustalla on kuitenkin pari maltillisemman palkkakehityksen vuotta ja ottaen huomioon euroaluetta korkeamman tuottavuuden kehityksen korotukset ovat vielä siedettävissä. Inflaatio kiihtyi lähes kolmeen prosenttiin vuoden 7 lopulla polttoaineiden hinnan nousun siivittämänä. EUmaiden kanssa yhdenmukaistetulla hintaindeksillä mitattuna kuluttajahinnat nousivat tosin lähes prosenttiyksikköä hitaammin. Suomessa kansalliseen kuluttajahintaindeksiin sisältyvät myös asunto- ja kulutusluottojen korot, joiden nousu selittää suurimman osan näiden mittareiden välisestä erosta. Lyhyiden markkinakorkojen laskiessa hintojen nousu hidastuukin kansallisella indeksillä mitattuna, vaikka muun muassa palkkapaineet nostavat inflaatiota muutoin. Myös välillisten verojen muutokset vaikuttavat hintakehitykseen poikkeuksellisen paljon. Alkoholija energiaverojen nostot kiihdyttävät inflaatiota useilla prosentin kymmenesosilla, mutta autoveron lasku kompensoi suurimman osan tästä. Talouskasvu notkahtaa selvähkösti 9 %, v/v Indeksi 8 Luottamus talouteen (ESI), oik. 7 BKT Vienti kangertelee, kulutus hidastuu vain hieman, %, v/v %,v/v 7, Vienti, vuosika.,,, 7,,,, Yksityinen kulutus vuosika. -, Työttömyyden lasku hidastuu, % %,, 9, Suomi 9, 8, 8, 7, Euroalue 7,,, 99 7 Palkkojen nousu ampaisee ennätyskorkealle, %, v/v %, v/v,, Suomi, vuosika.,,,,,, Euroalue, vuosika.,,,, , 7,,,, 7,,,, -,,,, 9, 9, 8, 8, 7, 7,,,,,,,,,,,,,,,, 8 Tammikuu 8 Talousnäkymät

19 Suomi Kokonaisuutena arvioimme inflaation kansallisella indeksillä mitattuna huipentuvan vuoden 8 alkupuolella ja rauhoittuvan vuoden loppua kohti mentäessä. Korkokehityksen ohella inflaation hidastumista enteilee tuottajahintojen nousun korkeimman huipun jääminen taakse. Vuonna 9 inflaatio todennäköisesti hidastuu edelleen erityisesti jos ruoan arvonlisäveroa leikataan ennakoidusti. Inflaatioennusteeseen sisältyy normaalia enemmän riskejä jo pelkästään monien yksittäisten tekijöiden vuoksi. Lisäksi monien raaka-aineiden hintakehitys maailmanmarkkinoilla voi yllättää. Riskit eivät silti ole pelkästään ylöspäin, ainakaan vuoden 9 aikana. Asuntomarkkinat saattavat onnahdellakin välillä Asuntomarkkinoilla hintojen nousu on hidastunut, mutta suotuisan talouskehityksen vuoksi vähemmän kuin vuosi sitten arvioimme. Syksyllä rahoitusmarkkinoiden levottomuus tosin heijastui asuntomarkkinoillakin selvänä epävarmuutena, joka vaikutti esimerkiksi uusien asuntoluottojen nostoihin. Lyhyet markkinakorot nousivat vuodenvaihteessa huipputasoille, mikä jarruttaa lähitulevaisuudessa luotonottohaluja edelleen. Asuntoluottojen kysyntä ennakoi tyypillisesti myös asuntojen hintakehitystä. Odotammekin hintojen nousun hidastuvan edelleen tai jopa pysähtyvän vuoden 8 aikana. Korkojen lasku ja talouden notkahduksen oikeneminen merkitsevät silti, että asuntomarkkinoiden näkymät ovat verrattain vakaat parin vuoden tähtäimellä. Kuluttajahintainflaatio pian huipussaan, %, v/v %, v/v Tuottajahinnat,,,,,, Kuluttajahinnat -, -, Asuntojen hintojen nousu hidastuu edelleen, %v/v % Asuntojen hinnat, 7,,, kk:n euribor, käänt.oik, -, -, ,,,,,,,,, Julkisen talouden näkymät hyvät lähivuosina Julkisen talouden ylijäämä muodostui viime vuonna aiempaakin korkeammaksi suopean talouskehityksen seurauksena. Parin seuraavan vuoden näkymät ovat vakaan hyvät. Menopaineita on toki monella rintamalla suotuisasta talouskehityksestä huolimatta, mutta arvioimme verokertymän kasvavan edelleen reippaasti erityisesti tänä vuonna. Vuoden 9 kehitykseen sisältyy jo enemmän riskejä, mikäli menopaineille annetaan periksi ja verotustakin kevennetään. Kokonaisuutena julkisen sektorin ylijäämä toki säilyy runsaana, mutta valtion taloudessa pelivaraa ei ole samalla tavoin. Huolimatta tukevasta ylijäämästä ja matalasta velasta Suomessa käydään vilkasta keskustelua julkisen talouden kestävyydestä pidemmällä aikavälillä. Valtiovarainministeriötä on syytetty julkisuudessa tarpeettomasta synkistelystä. Ministeriö on antanut tähän aihetta julkisen talouden ennusteilla, jotka ovat pitkään olleet usein toteutunutta synkempiä. Mielestämme valtiovarainministeriön varovainen linja on silti perusteltua. Tiukka talouspoliittinen linja on myös oikeutettu, jos kohta se ei saisi estää vaan edesauttaa muun muassa tuloveron systemaattista keventämistä ja muita työmarkkinoiden toimivuutta parantavia toimia. Reijo Heiskanen Luottokannan kasvu vaimenee mutta ei enää paljoa 8 Uudet asuntoluotot, kk:n ka, oik. 7 Asuntolainakanta Valtiontalouden näkymät vahvat myös tälle vuodelle, % BKT:sta % BKT:sta,,,,,,, -, -, Valtion talouden tasapaino, vuosisumma -, -, -, -, Tammikuu 8 Talousnäkymät

20 Kasvun hidastuminen vaimentaa inflaatiopaineita Kasvu hidastuu edelleen Tilapäinen inflaatiopiikki vuonna 8 Keskuspankki ei enää nosta korkoja Kasvu hidastuu Ruotsin taloudellinen toimeliaisuus on hiljenemässä. BKT-kasvun ennustetaan laskeneen jo vuonna 7 alle prosentin. Suurin syy kasvun hidastumiseen on tähän mennessä ollut vienti, sillä vienti Yhdysvaltoihin on vähentynyt ja kehitys on ollut heikkoa monilla Ruotsille tärkeillä aloilla. Jatkossa kuitenkin myös kotimaisen kysynnän kasvu laantuu. Suurin lasku vuonna 8 näkyy investointien kasvussa. Kotitaloudet sopeutunevat hitaampaan tulojen nousuun asteittain, joten yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu vähitellen. Vientiyrityksillä on useita haasteita edessään. Markkinoiden kasvu hidastuu, joskin lähtötaso on korkea. Kansainvälisen talouskasvun hidastuminen, heikko Yhdysvaltain dollari ja kustannusten nousu palkankorotusten ja matalan tuottavuuden myötä luovat varjoja muuten hyvinkin kilpailukykyisen Ruotsin teollisuuden ylle. Näyttääkin siltä, että vienti pysyy suhteellisen vaisuna myös vuonna 8. Ruotsin kruunun heikkous suhteessa euroon tuo jonkin verran tilapäistä helpotusta, eivätkä joidenkin vientisektorien vuonna 7 kokemat takaiskut todennäköisesti toistu tulevina vuosina. Näin ollen viennin kasvun pitäisi olla kestävää ennustejakson ajan. Ruotsi Kansainvälisen kasvun hidastumisella ja finanssimarkkinoiden myllerryksellä, jotka molemmat saivat alkunsa Yhdysvalloista, on viennin lisäksi vaikutuksia myös muille Ruotsin talouden osa-aluille. Talouden kehitystä koskevan yleisen epävarmuuden lisääntyminen saa yritykset epäröimään investoinneissa ja henkilöstön palkkaamisessa, ja jossain määrin myös kuluttajat kiristämään kukkaron nyörejä. Osakekurssit ovat laskeneet ja rahoitusmarkkinoiden kriisin vaikutukset näkyvät myös Ruotsissa siten, että jotkut lainanottajat joutuvat maksamaan luotoistaan entistä korkeampaa korkoa. Esimerkiksi vaihtuvakorkoisten asuntoluottojen korot ovat nousseet enemmän kuin keskuspankin koronnosto olisi antanut aihetta. Luottokriisi on siten käytännössä johtanut taloudellisten olosuhteiden kiristymiseen, mikä vaimentaa taloudellista toimeliaisuutta. Laskusuhdanteet eivät kuitenkaan heilauta Ruotsin taloutta kovin helposti, sillä talous on hyvin vakaa. Julkisen sektorin ylijäämät ovat suuria ja yritysten tulokset ovat vahvoja, joskin tulostaso saattaa laskea jatkossa. Kotitaloudet ovat tosin vähentäneet säästämistä kuluneina vuosina viime vuotta lukuun ottamatta. Säästäminen ei kuitenkaan ole vähentynyt samassa laajuudessa kuin aiemmin vastaavanlaisissa suhdannetilanteissa. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvavat aiempaa hitaammin, mutta kotimaisen kysynnän kasvu hidastuu vain tiettyyn rajaan saakka. Kasvu lieneekin kestävää nykyistä matalammalla, mutta silti kelvollisella tasolla tulevina vuosina. Uusi laskentatapa pienentää kasvulukuja Ruotsin taloudellisen toimeliaisuuden arvioinnissa käytetään uutta menetelmää, kun lasketaan kansantalouden julkista kulutusta ja tuotantoa. Julkinen kulutus muodostaa % BKT:stä. Volyymejä mitattiin aikaisemmin tehtyjen työtuntien perusteella, mutta nyt mittarina käytetään julkisen sektorin tuottamia palveluja, kuten esimerkiksi koulutusta, terveydenhuoltoa ja sosiaaliturvaa. Julkisen kulutuksen lukuja vuodelta laskettiin mittausmenetelmän muutosten vuoksi lähes yhdellä prosenttiyksiköllä. Seitsemän viimeksi kuluneen vuosineljänneksen aikana julkisen kulutuksen tuottavuus on laskenut Ruotsi: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) (mrd. SEK) 7E 8E 9E Yksityinen kulutus 78,7,,,7, Julkinen kulutus 7,,,,,7 Investoinnit 8,9 7,7 8,,8,8 - rakennusinvestoinnit 7,8, 9,,, - teollisuuden investoinnit,7,8 8,,7 -, Varastojen muutos* -,,,8 -,, Vienti, 8,9,,9, Tuonti 7, 8, 8,7,, BKT,,,7,, Nimellinen BKT, mrd SEK 7 899,7,8,, Työttömyysaste % 7,7 7,,,7,7 Kuluttajahinnat,,,,, Tuntipalkat,,,8,9,8 Käytettävissä olevat reaalitulot,,8,,, Vaihtotase, mrd SEK 8,9, 88, 99,8,9 - % BKT:sta,8 7,,, 7, Kauppatase, % BKT:sta,,,,,8 Julkisen sektorin ylijäämä, mrd SEK % BKT.sta,,,9,, Julkinen velka, % BKT:sta,9,9,,, * Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä Tammikuu 8 Talousnäkymät

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita. syksy 1980

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita. syksy 1980 Suomen Pankki Suomen Pankin ennusteita syksy 1980 Luottamuksellinen SUHDANNE-ENNUSTE VUOSIKSI 1980-1982 Lokakuu 1980 Ennuste perustuu 26.9.1980 mennessä saatuun informaatioon Kansantalouden osasto 1.10.1980

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 169 Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030 Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa BOFIT Online 2013 No. 8 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela ja Laura Solanko Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja

Lisätiedot

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset VATT-JULKAISUJA 27:5 VATT PUBLICATIONS 1990-luvun talouskriisi Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset Jaakko Kiander VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Saatteeksi Valtiovarainministeriö asetti 24.4.2009 talouden kasvupotentiaalia vahvistavia investointeja valmistelevan virkamiestyöryhmän

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 ISBN 978-952-274-137-0 (Verkkojulkaisu) Talouspolitiikan arviointineuvosto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta MAAHANMUUTTO RATKAISUNA EUROOPAN UNIONIN IKÄÄNTYMISONGELMAAN EU:hun kohdistuvaan maahanmuuttoon vaikuttavat tekijät Kansantaloustiede, Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 Marraskuu 1996 O Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1996 Postfach 10 20 31, D60020 Frankfurt am Main Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 tulevaisuutta rakentamassa CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 4 2009 / VUOSIKERTOMUS / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS cramon tuotevalikoima 2009 cramon tuotevalikoima Työkalut Kuljetuskalusto Betoninsekoittimet

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta

c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta HENRI J. VARTIAINEN Vapaakauppa, kasvu, sopeutuminen VESA KANNIAINEN Vielä differensseistä c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot

Finanssikriisin taustalla yksityisen velan määrän räjähdysmäinen kasvu

Finanssikriisin taustalla yksityisen velan määrän räjähdysmäinen kasvu Kansantaloudellinen aikakauskirja 105. vsk. 2/2009 Finanssikriisin taustalla yksityisen velan määrän räjähdysmäinen kasvu Jussi Ahokas YTM, Tutkija jyväskylän yliopisto Olli Kannas* KTM, Yliaktuaari tilastokeskus

Lisätiedot

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli Erkki Liikanen Suurilla talouskriiseillä on usein ollut käänteentekevä vaikutus siihen, miten talouspolitiikan

Lisätiedot

Eurokriisistä eteenpäin

Eurokriisistä eteenpäin Teppo Eskelinen & Matti Ylönen (toim.) Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 1 2 Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 3 Kansan Sivistyön Liitto KSL ry Tomittaneet:

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland.

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland. ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Sarja B 128 Series Ville Kaitila EMU YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA Julkaisija: Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Baltian maiden omat valuutat ja talouden vakautus - pienten maiden suuri menestys

Baltian maiden omat valuutat ja talouden vakautus - pienten maiden suuri menestys Kansantaloudellinen aikakauskirja - 91. vsk. - 2/1995 Baltian maiden omat valuutat ja talouden vakautus - pienten maiden suuri menestys SEIJA LAINELA Baltian maat irtautuivat Venäjän ruplasta vuonna 1992,

Lisätiedot

Julkaisuvapaa 31.3.2005 klo 11 jälkeen

Julkaisuvapaa 31.3.2005 klo 11 jälkeen Julkaisuvapaa 31.3.2005 klo 11 jälkeen Pääjohtaja Erkki Liikanen: PANKKIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT OP-ryhmän vuosikokous 31.3.2005, Finlandia-talo, Helsinki Herra puheenjohtaja,

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

SIRKKA HÄMÄLÄINEN Rahoitusmarkkinoiden muutokset ja kotitalouksien säästäminen HEIKKI A. LOIKKANEN Rahoitusmarkkinoiden muutoksen vaikutus

SIRKKA HÄMÄLÄINEN Rahoitusmarkkinoiden muutokset ja kotitalouksien säästäminen HEIKKI A. LOIKKANEN Rahoitusmarkkinoiden muutoksen vaikutus SIRKKA HÄMÄLÄINEN Rahoitusmarkkinoiden muutokset ja kotitalouksien säästäminen HEIKKI A. LOIKKANEN Rahoitusmarkkinoiden muutoksen vaikutus kotitalouksien toimintaedellytyksiin TARJA HEINONEN - ANNE KERTTULA

Lisätiedot