Runsorintie Vaasa Y-tunnus Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011"

Transkriptio

1 1 Vacon Oyj Runsorintie Vaasa Y-tunnus Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA

2 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 11 Konsernin tase (IFRS) 12 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS) 32 Emoyhtiön tase (FAS) 33 Emoyhtiön rahoituslaskelma (FAS) 34 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus 41 Osakkeet ja osakkeenomistajat Kirjanpitokirjat 45

3 3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus vuoteen 2011 Vaconin arvion mukaan globaalien taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvu vuonna 2011 oli noin 6-8 %. Kasvu hidastui erityisesti Euroopassa vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä verrattuna vahvaan ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Kasvu Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa oli markkinaennusteiden mukainen. Kokonaisuutena vuosi 2011 oli Vaconin näkökulmasta hyvin kaksijakoinen. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kysyntä oli vahvaa kaikilla markkina-alueilla ja miltei kaikilla teollisuudenaloilla. Toisella vuosipuoliskolla kysyntä heikkeni erityisesti tuulivoimatuotteiden osalta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä oli lisäksi nähtävissä, että sähkömoottorien ohjaukseen suunnattujen tuotteiden kysyntä laski Euroopassa alkuvuoteen nähden velkakriisin seurauksena. Näiden tuotteiden osalta saadut tilaukset kasvoivat kuitenkin vuoden 2010 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Vuonna 2011 konsernin saamien tilausten arvo oli 365,3 miljoonaa euroa (358,2 milj. euroa vuonna 2010), jossa on kasvua 2,0 % edellisestä vuodesta. Tilaukset kasvoivat vuonna 2011 APAC-alueella (Aasia ja Tyynenmeren alue) 35,5 % ja laskivat EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) 4,1 % ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa 2,1 %. Konsernin tilauskanta oli vuoden 2011 lopussa 36,6 miljoonaa euroa (52,1 milj. euroa). Vaconin vuoden 2011 liikevaihto oli 380,9 miljoonaa euroa (338,0 milj. euroa), kasvua 12,7 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2011 liikevoitto oli 24,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa), joka oli 6,5 % (8,5 %) konsernin liikevaihdosta. Vaconin kannattavuuden heikkenemiseen vuonna 2011 ja erityisesti sen viimeisellä neljänneksellä vaikuttivat kolme syytä. Ensinnäkin, eräs Vaconin aurinkoenergia-asiakas järjestelee edelleen rahoitusta huomattavan erääntyneen velkansa maksamiseksi. Vacon jatkaa toimenpiteitä saataviensa turvaamiseksi, mutta on varautunut mahdolliseen luottotappioon. Toiseksi, Vaconin Kiinan-tytäryhtiössä käynnissä ollut oikeuskäsittely liittyen yhtiön tullausmenettelyihin päättyi joulukuussa. Oikeus määräsi Vaconin maksamaan korvauksia yhteensä 5,5 miljoonaa euroa, joka koostuu maksamattomista tullimaksuista sekä sakkorangaistuksesta. Vacon on vuoden 2010 tilinpäätöksessä tehnyt Kiinan oikeudenkäyntiin liittyen 3,2 miljoonan euron varauksen. Kolme samassa oikeudenkäynnissä syytettynä ollutta asianosaista ovat valittaneet oikeuden tuomiosta ja on mahdollista, että tuomio muuttuu ylemmässä tuomioistuimessa myös Vaconin osalta. Näin ollen asiaan liittyy vielä epävarmuustekijöitä. Vacon teki vuoden 2011 joulukuussa yhteensä 10 miljoonan euron tulosvaikutteisen varauksen liittyen edellä mainittuihin aurinkoenergia-asiakkaan saatavaan ja Kiinan oikeudenkäyntiin. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 34,8 miljoonaa euroa ja 9,1 % liikevaihdosta (32,4 milj. euroa ja 9,6 %). Kolmas yhtiön kannattavuuden heikkenemiseen vaikuttanut tekijä oli myynnin lasku vuoden toisella puoliskolla. Vacon on käynnistänyt toimenpiteet kulujen säästämiseksi ja toimintansa kannattavuuden turvaamiseksi globaalisti. Osana yhtiön laajempaa globaalia kustannussäästösuunnitelmaa Vacon käynnisti joulukuussa konsernin emoyhtiö Vacon Oyj:n Suomessa työskenteleviä toimihenkilöitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on vuosina saavuttaa emoyhtiössä 60 henkilötyövuotta ja tytäryhtiöissä 10 henkilötyövuotta vastaavat säästöt vuositasolla. Vacon odottaa taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvavan vahvasti keskipitkällä aikavälillä. Kasvun vetureina ovat yhä kasvava huoli energian riittävyydestä ja ympäristön tilasta. Energian entistä tehokkaampi hyödyntäminen on globaalin kasvun ja hyvinvoinnin kehityksen edellytys. Myös julkiset päätöksentekijät pyrkivät yhä voimakkaammin ohjaamaan teollisuutta energiatehokkaampien toimintatapojen käyttöön. Lisäksi odotetaan, että panostukset kasvavat uusiutuvien energianlähteiden osuuden lisäämiseksi globaalissa energiantuotannossa. Tuloskehitys Konsernin vuoden 2011 liikevaihto kasvoi 12,7 % ja oli 380,9 miljoonaa euroa (338,0 milj. euroa vuonna 2010). Emoyhtiö Vacon Oyj:n liikevaihto oli 271,3 miljoonaa euroa (260,4 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 24,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) ja tilikauden voitto 17,7 miljoonaa euroa (19,1 milj. euroa). Osakekohtainen tulos (EPS) laski 1,10 euroon (1,22 euroa). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 26,8 miljoonaa euroa (15,9 milj. euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 198,1 miljoonaa euroa (203,3 milj. euroa). Vaconin omavaraisuusaste oli 50,0 % (46,0 %). Nettovelkaantumisaste oli 12,7 % (10,7 %). Sijoitetun pääoman tuotto oli 26,9 % (27,0 %) ja oman pääoman tuotto oli 18,7 % (22,1 %). Keskeiset tunnusluvut: Liikevaihto, MEUR 380,9 338,0 272,0 Liikevoitto, MEUR 24,7 28,6 22,5 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,5 8,5 8,3 Oman pääoman tuotto, % 18,7 22,1 20,5 Omavaraisuusaste, % 50,0 46,0 56,5 Maailmanlaajuinen asema Vuoden 2011 aikana Vacon on vahvistanut maailmanlaajuista asemaansa. Yhtiö arvioi markkinatutkimuksiin perustuen markkinaosuutensa olevan noin 5 %. Vaconin liikevaihto jakautui vuonna 2011 seuraavasti: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka yhteensä 66,3 % (67,2 % vuonna 2010), Pohjois- ja Etelä-Amerikka 17,8 % (17,8 %) ja Aasia ja Tyynenmeren alue 15,9 % (14,9 %). Vaconin vuoden 2011 liikevaihto jakautui jakelukanavittain seuraavasti: loppuasiakkaat 9,7 % (8,0 % vuonna 2010), kone- ja laitevalmistajat 25,7 % (26,0 %), jakelijat 15,2 % (14,9 %), brand label -asiakkaat 18,9 % (20,2 %) ja järjestelmätoimittajat 30,5 % (31,0 %).

4 4 Liiketoimintastrategia Taajuusmuuttaja on laite, jota käytetään sähkömoottorin kierrosnopeuden säätöön kaikilla teollisuuden aloilla ja yhdyskuntatekniikassa. Lisäksi taajuusmuuttaja on avaintuote uusiutuvan energian tuotannossa. Taajuusmuuttajien avulla voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä ja tuottaa puhdasta energiaa uusiutuvista energianlähteistä, kuten auringosta ja tuulesta. Tämä luo hyvän pohjan taajuusmuuttajaliiketoiminnan pitkän aikavälin kasvulle. Keskittymällä yksinomaan taajuusmuuttajiin Vacon haluaa kasvaa kannattavasti ja huomattavasti alan keskimääräistä kasvua nopeammin. Vaconin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto ja 14 %:n liikevoitto vuoden 2014 loppuun mennessä. Oman pääoman tuottotavoite on yli 30 %. Vaconin liiketoiminnan ydin nojaa neljään strategiseen valintaan, jotka ovat tuotejohtajuus kilpailustrategiana, 100 %:n keskittyminen taajuusmuuttajiin, monikanavainen myyntiverkosto ja maailmanlaajuinen läsnäolo. Vaconille tuotejohtajuus tarkoittaa laajaa ja kilpailukykyistä tuotevalikoimaa sekä henkilöstön erinomaista tuote- ja sovellusosaamista. Vuoden 2011 loppupuolella Vacon toi markkinoille kone- ja laitevalmistajille suunnatun uuden kompaktin taajuusmuuttajaperheen, johon kuuluu kolme uutta tuotetta: Vacon 10, Vacon 20 ja Vacon 20 Cold Plate. Kone- ja laitevalmistajat ovat Vaconin kasvun ja menestyksen kannalta tärkeä asiakassegmentti. Vuonna 2011 noin neljäsosa Vaconin liikevaihdosta tuli tältä segmentiltä. Vaconin aurinkoinvertteri Vacon 8000 Solar, joka on suunniteltu aurinkovoimalaitosten tarpeisiin, sai vuonna 2011 maailmanlaajuisesti katsoen hyvin kattavat kansallisten sähkönjakelijoiden vaatimukset täyttävät verkkohyväksynnät. Tämä Vaconin kehittämä teknologia soveltuu ja sitä hyödynnetään myös tuulivoimaan suunnatuissa tuotteissa. Näin yhtiö haluaa olla edistämässä uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä. Vacon on maailman suurin yksinomaan taajuusmuuttajia suunnitteleva ja valmistava yhtiö. Keskittyminen on Vaconille selkeä kilpailuetu, sillä sen ansiosta Vaconin asiakkaat saavat aina alan asiantuntevinta palvelua, onpa kyse myynnistä, asiakaspalvelusta tai huolto- ja ylläpitopalveluista. Monikanavamyynti on Vaconin myynti- ja markkinointistrategian ydin. Yhtiö myy tuotteitaan kone- ja laitevalmistajille, järjestelmätoimittajille, brand label -asiakkaille, jakelijoille ja loppuasiakkaille. Useiden eri myyntikanavien hyödyntäminen kullakin maantieteellisellä alueella tai teollisuudenalalla on aito kilpailuetu, josta Vacon hyötyy niin laskusuhdanteen kuin myös markkinoiden nopean elpymisen aikana myynti ei nojaa ainoastaan yhteen kanavaan. Yksinomaan taajuusmuuttajiin keskittyneelle yhtiölle monikanavamyynti on mahdollisuus ja aito kilpailuetu. Vaconilla on tuotanto-, tutkimus- ja tuotekehitysyksiköt 5 maassa ja myyntiyhtiöt yhteensä 27 maassa. Laaja läsnäolo eri mantereilla antaa mahdollisuuden sijoittaa tuotantoa lähelle asiakasta ja samalla suojautua valuuttariskeiltä. Kattava myyntiverkosto tuo tarvittavan paikallisen otteen myyntiin. Vacon on panostanut viime vuosina voimakkaasti taajuusmuuttajien yhteisen laitteisto- ja ohjelmistoalustan kehittämiseen. Vaconin muita strategisia osaamisalueita ovat tuotevalikoiman hallinta, asiakassuhteiden hallinta, virtautettu tuotanto, globaali hankintaverkosto sekä tieto- ja viestintätekniikan työkalut. Kutakin osaamisaluetta kehitetään ja seurataan jatkuvasti, jotta yhtiöllä on oikea tarvittava osaaminen strategiansa toteuttamiseksi. Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 18,7 miljoonaa euroa (15,9 milj. euroa vuonna 2010). Investoinnit kohdistuivat tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja uusien tuotteiden kehitysprojekteihin. Vacon on vuoden 2011 aikana ottanut käyttöön uudet tehtaat Kiinassa ja Italiassa. Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tammi-joulukuun aikana 25,1 miljoonaa euroa (20,8 milj. euroa), joista 7,0 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa) aktivoitiin tuotekehitysmenoina. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus oli 6,6 % konsernin liikevaihdosta (6,2 %). Vuonna 2011 Vacon jatkoi vahvaa panostusta uusien tuotteiden kehittämiseen ja Vaconin globaalit tuotekehitystoiminnot vahvistuivat eri puolilla maailmaa. Uudet tehtaat otettiin käyttöön Kiinassa ja Italiassa, ja samalla niiden yhteyteen rakennettiin uudet ja tilavat tuotekehityslaboratoriot. Lisäksi Vacon perusti Yhdysvalloissa uuden, suuritehoisia taajuusmuuttajia suunnittelevan tutkimus- ja tuotekehitysyksikön Raleigh-Durhamin alueelle Pohjois- Carolinaan. Vuoden 2011 aikana uusien tuotekehittäjien määrä konsernissa on kasvanut. Vaconin tuotekehitysyksiköt sijaitsevat Suomessa, Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Italiassa. Käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet Tilinpäätöksessä valuuttatermiinisopimukset on arvostettu käypään arvoon. Periaatteita on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa ja liitetiedoissa. Henkilöstö Vaconin tavoitteena on olla toimialansa johtava yhtiö, ja tämä tavoite otetaan huomioon yhtiön koko kansainvälisen toiminnan kattavassa henkilöstöpolitiikassa. Vaconin henkilöstöpolitiikka perustuu yhtiön vahvoihin arvoihin, ja sillä pyritään huolehtimaan työntekijöiden osaamisesta ja hyvinvoinnista. Intohimoisen asenteen säilyttäminen ja uusien lahjakkuuksien löytäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Yhtiössä seurataan työtyytyväisyyttä ja esimiestyön onnistumista usein eri tavoin. Vaconin henkilöstö kasvoi 129 henkilöllä vuoden 2011 aikana. Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli henkilöä (1 339), joista 730 (687) oli Suomessa ja 738 (652) muissa maissa. Henkilöstö jakautuu toiminnoittain seuraavasti: myynti ja markkinointi 37 % (39 %), tuotanto 42 % (42 %), tuotekehitys 16 % (15 %) ja hallinto 5 % (4 %). Henkilöstön keski-ikä oli 36,3 (36,2) vuotta. Keskimääräinen työsuhteen pituus oli 5,8 (5,7) vuotta. Henkilöstöstä oli naisia 26,2 % (27,2 %) ja miehiä 73,8 % (72,8 %).

5 5 Henkilöstön tunnusluvut: Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot, MEUR 55,9 52,5 42,9 Palkitseminen Vacon haluaa tarjota osaavalle henkilöstölleen kilpailukykyisen palkan lisäksi terveellisen ja reilun työympäristön. Vaconin palkkaus perustuu työn vaatimustasoon ja henkilökohtaiseen suoritukseen. Palkkaus ja työsopimus perustuvat yleisiin sopimuksiin ja yksilöllisiin ratkaisuihin. Kaikki työntekijät ovat automaattisesti mukana yhtiön bonuspalkkausjärjestelmässä, jonka pohjana ovat yhtiön myyntitulos ja saavutettu voitto. Lisäksi konsernin johto ja osa Vaconin henkilöstöstä kuuluvat pitkäaikaisen osakepalkkiojärjestelmän piiriin. Ammatissa kehittyminen Vaconin tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan henkilöstöä, jolla on maailmanluokan tietotaito ja osaaminen. Ammatillisen kehittymisen näkökulmasta yhtiön haasteena on pitää nykyinen osaaminen ja vahvistaa osaamista yhtiön kehityksen kannalta kriittisillä alueilla. Vaconissa osaamisen kehittäminen perustuu yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja eri osastoilla todettuihin osaamistarpeisiin. Vacon soveltaa osaamisen kehittämiseen 70:20:10-periaatetta: kehittymisestä 70 % tapahtuu työssäoppimisen ja tekemisen, 20 % toisilta oppimisen ja 10 % kurssien ja koulutusohjelmien pohjalta. Vaconissa järjestetään jatkuvasti erilaajuisia koulutusohjelmia. Esimerkiksi Product Excellence -koulutuksilla pyritään varmistamaan yhtiön henkilöstön laaja taajuusmuuttajaosaaminen. Sales Excellence -koulutuksissa kehitetään myynnin johtamista ja osaamista. Niissä pohditaan muun muassa parhaita käytäntöjä, jaetaan kokemuksia ja keskustellaan myynnin yhteisistä pelisäännöistä. Kokonaislaatua ja tehokkuutta pyritään parantamaan Lean Six Sigma Greenbelt koulutusten kautta. Näissä suurelta osin käytetään ohjattua projektioppimista. Johtaminen on yksi Vaconin tärkeimmistä kehittämisalueista. Vuonna 2011 suunniteltua Vacon Lead ohjelmaa ryhdytään toteuttamaan vuoden 2012 alusta. Ohjelman neljä pääaluetta ovat johtamisen malli ja periaatteet, johtamisen koulutus, mentorointi ja johtamisen työkalut. Vuoden 2011 muita tärkeitä kehittämisen alueita olivat massaräätälöinti, projektinhallinta, laatu ja asiakastyö. Työhyvinvointi Työterveyteen ja hyvinvointiin suhtaudutaan Vaconissa ennakoivasti. Yhtiö selvittää työympäristön ja työyhteisön tilaa erilaisin kyselyin ja tutkimuksin sekä kehittää henkilöstöpolitiikkaa ja työilmapiiriä näiden kyselyjen ja tutkimusten tulosten pohjalta. Vacon on maailmanlaajuisesti toimiva, tasa-arvoinen yhtiö, joka tarjoaa kaikille työntekijöilleen yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan. Suomentoimipisteissä tehtiin laaja tasa-arvoselvitys, jossa henkilöstökyselyn avulla ja esimieshaastatteluin tarkasteltiin tasa-arvon toteutumista Vaconissa. Tulosten perusteella määritettiin kolme päätavoitetta: henkisen rasituksen pienentäminen, nollatoleranssi häirintää kohtaan ja palkkauksen läpinäkyvyyden parantaminen. Näiden tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti. Esimiehille on järjestetty aiheisiin liittyvää koulutusta, seurantaa on lisätty, häirintätapauksista ilmoittaminen on tehty helpoksi ja palkkauksesta on tehty läpinäkyvämpää erilaisten arviointityökalujen avulla. Vaconin kulttuurikahvilassa pohdittiin globaalia kulttuuria Maailmanlaajuiset Vacon New Horizons -kulttuurikahvilatilaisuudet olivat yksi Vaconin vuoden 2011 tärkeimmistä sisäisistä toimenpideohjelmista. Kahvilat tarjosivat yhteisen kohtauspaikan, jossa henkilökunnan kesken kyettiin keskustelemaan Vaconin kulttuurin kehittämisestä, yhteisistä arvoista, johtajuudesta ja työskentelytavoista. Jokaisen tilaisuuteen kutsuttiin työntekijää eri osastoilta. Kahviloissa ihmiset jakautuivat pienryhmiin ja keskustelun aikana syntyneet ajatukset esitettiin muille. Esiintulleista näkökulmista löydettiin monia arvokkaita kehityskelpoisia ideoita ja ajatuksia. Tilaisuuksien tuloksia hyödynnetään lähitulevaisuudessa mm. Vaconin johtamisen periaatteita ja yhtiön arvoja tarkastelevissa hankkeissa. Ympäristö Vaconin ympäristövastuullisuus perustuu sellaisten ratkaisujen kehittämiseen, joilla voidaan edistää maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita. Vaconin taajuusmuuttajien avulla voidaan saavuttaa huomattavia energiansäästöjä ja vähentää kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin, syntymistä. Yhtiön tuotteiden avulla voidaan esimerkiksi hyödyntää uusiutuvia energianlähteitä yhä paremmin ja parantaa puhtaan juomaveden tekemiseen tarvittavia vedenkäsittelyprosesseja. Vacon tuntee ympäristövastuunsa kehittämällä asiakkaille yhä kestävämpiä energiaratkaisuja, parantamalla tuotteidensa elinkaarenaikaista ympäristöystävällisyyttä ja etsimällä jatkuvasti ekologisempia toimintatapoja. Vaconilla oli vuonna 2011 useita ympäristövastuun piiriin kuuluvia kehityshankkeita, jotka liittyivät yhtiön tuotteisiin, prosesseihin ja ympäristötiedonhallintamenetelmien parantamiseen. Vuonna 2011 Vaconin Kiinan-tehtaalle myönnettiin ISO sertifikaatti. Yhtiön Vaasan-tehdas on ollut ISO sertifioinnin piirissä jo vuodesta Sertifioitujen ympäristöjärjestelmien avulla Vacon pyrkii takaamaan, että ympäristösuorituskyvyn tehokkuus, tasalaatuisuus ja jatkuvan parantamisen periaate toteutuu.

6 6 Energiatehokkuutta tehtaissa ja toimintatavoissa Vuonna 2011 Vaconin Kiinan- ja Italian-tehtaat muuttivat uusiin toimitiloihin ja Intiassa avattiin uusi toimipiste. Uudet toimipisteet on rakennettu mahdollisimman energiatehokkaiksi ja ympäristöystävällisiksi. Vaconin uusi tehdas Intiassa aloitti joulukuussa Go Green! -kampanjan, jonka tarkoituksena on muuttaa käytännön toimintatapoja yhä kestävämpään ja ympäristömyönteisempään suuntaan. Kampanjassa ovat mukana kaikki tehtaan työntekijät. Vuonna 2011 Vacon sai tunnustusta työstään Aurinkoa hyödyntävän energiantuotantotekniikan alalla. Tekniikan Akatemia jakoi Millennium Distinction Awards -tunnustuspalkinnon kahdelle suomalaiselle tutkijalle ja kolmelle aurinkoteknologia-alan yritykselle, joista Vacon oli yksi. Tavoitteena 20 %:n energiansäästö Vacon allekirjoitti vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen. Yhtiö tavoittelee 20 %:n energiansäästöä Vaasan-tehtaansa toiminnoissa vuoteen 2016 mennessä. Yhtiöön perustettiin energiatehokkuustyöryhmä, joka vastaa tämän tavoitteen saavuttamisesta. Lisäksi koko henkilöstöä kannustetaan löytämään uusia energiansäästökohteita ja -toimenpiteitä. Vuonna 2011 yhtiössä tehtiin laaja energiatutkimus, jossa selvitettiin energiasäästöjen kannalta merkittävimmät kehittämisen alueet. Tulosten pohjalta mietitään toimenpiteitä, joilla tuotannon testausjärjestelmien, tehtaan lämmityksen ja valaistuksen energiankulutusta voidaan vähentää. Vaasan-tehtaan aurinkovoimala on yksi esimerkki jo tehdyistä toimenpiteistä. Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet raportoidaan vuosittain sopimuksen seurantajärjestelmään. Tuotteen hiilijalanjälki on arvioitu Vacon asettaa uusille tuotteilleen tiukat ympäristövaatimukset. Ympäristönäkökulmat huomioidaan entistä järjestelmällisemmin kehittämällä ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua ja sen eri vaiheissa käytettävää Design for Environment (DfE) -tarkistusluetteloa. Tämän luettelon käytöllä pyritään käyttämään materiaaleja ja resursseja yhä tehokkaammin ja huomioimaan kaikki ympäristönäkökulmat jo tuotekehityksen alussa. Vaconin toimintamalli on nykyaikainen: vain tuotteen loppukokoonpano ja testaus tehdään Vaconin tiloissa. Vaconin tuotantoprosessista ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään. Energiaa kuluu kokoonpanon lisäksi valmiiden tuotteiden testaukseen. Testauksessa syntyneen energian syöttämisessä takaisin sähköverkkoon hyödynnetään Vaconin omaa taajuusmuuttajatekniikkaa. Energian syöttö takaisin omaan sähköverkkoon vähentää ostettavan energian määrää ja tuotannon ympäristövaikutuksia. Vuonna 2011 Vacon arvioi ensimmäistä kertaa tuotteensa kaikki elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset. Arviointi tehtiin yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa, ja tavoitteena oli saada aiempaa selkeämpi käsitys Vaconin taajuusmuuttajien kaikista ympäristövaikutuksista ja löytää keinoja, joilla tuotteita voitaisiin tässä suhteessa kehittää. Arvioinnissa käytettiin esimerkkinä Vacon 100 HVAC -tuotetta. Hiilijalanjälkiarviointi antoi arvokasta tietoa tuotteessa käytetyistä komponenteista ja tuotteen elinkaaren vaiheista. Kouriintuntuvia ympäristösäästöjä voidaan saavuttaa, kun kiinnitetään huomiota näillä osa-alueilla tehtäviin valintoihin, kuten esimerkiksi komponenttien pakkaamiseen ja kuljetukseen liittyvien materiaalien vähentämiseen tai vaihtoehtoisten kuljetusmuotojen löytämiseen. Toimintakertomuksen suhde muuhun ympäristöraportointiin Yhtiön julkaisema vuosikertomus sisältää yhteiskuntavastuun kokonaisuuden, jossa on muun muassa ympäristöosio. Yhtiön omistus ja hallinnointi Osakkeet ja osakkeenomistajat Huhtikuussa 2011 emoyhtiö jakoi osinkoja 15,2 miljoonaa euroa eli 1,00 euroa osaketta kohden eli 82 % tilikauden 2010 osakekohtaisesta tuloksesta. Vaconin markkina-arvo joulukuun lopussa oli 471,5 miljoonaa euroa (593,4 milj. euroa). Osakkeen päätöskurssi oli 30,90 euroa. Se oli tammi-joulukuun aikana alimmillaan 27,21 euroa ja ylimmillään 48,73 euroa. Vuoden 2011 aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä yhteensä kappaletta 114,7 miljoonan euron arvosta eli 19,5 % osakekannasta. Vaconilla oli päivätyn osakasrekisterin mukaan rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekistereissä ja ulkomaalaisten rekisteröimiä osakkeita oli yhteensä 53,0 % (34,7 %) osakekannasta. Omat osakkeet Vacon Oyj:llä oli hallussaan omia osakkeita yhteensä kappaletta, jotka on hankittu 24,54 euron keskikurssilla osakkeelta. Se on 0,2 % osakepääomasta ja äänimäärästä eli merkitys omistuksen ja äänivallan jakautumiselle ei ole merkittävä.

7 7 Hallitus ja toimitusjohtaja pidettyyn yhtiökokoukseen asti hallitukseen kuuluivat Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Jan Inborr, Juha Kytölä, Panu Routila, Mika Vehviläinen ja Riitta Viitala. Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Jan Inborr, Juha Kytölä, Panu Routila, Mika Vehviläinen ja Riitta Viitala. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Jan Inborr valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Mika Vehviläinen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Vaconin toimitusjohtajana koko tilivuoden ajan toimi Vesa Laisi sekä varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena Heikki Hiltunen. Tilintarkastaja Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto. Riskienhallinta Vacon-konsernin riskienhallinta on osa yhtiön liiketoiminnan johtamista. Riskienhallinnalla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan liittyvät riskit on kartoitettu ja hallittu tehokkaasti. Tavoitteena on minimoida riskeistä aiheutuvat mahdolliset vahingot ja tunnistaa liiketoiminnan johtamiseen liittyvät riskit. Riskienhallinnalla pyritään varmistamaan yhtiön kannattava kasvu. Lisätietoa Vaconin keskeisistä riskeistä ja riskien hallinnan periaatteista löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista ja vuosikertomuksen riskienhallintaosuudesta. Osinkopolitiikka Vaconin hallituksen osinkopolitiikkana on esittää yhtiökokouksen hyväksyttäväksi osinkoa, joka noudattaa yhtiön tuloskehitystä. Tavoitteena on jakaa osinkoina noin 50 % kyseisen tilikauden voitosta. Toiminnan kasvun vaatima rahoitus huomioidaan osinkoa päätettäessä. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Yhtiön lähiajan merkittävin epävarmuustekijä liittyy erään aurinkoenergia-asiakkaan myyntisaatavaan. Asiakas järjestelee rahoitusta huomattavan erääntyneen velkansa maksamiseksi. Vacon jatkaa toimenpiteitä saataviensa turvaamiseksi, mutta on varautunut mahdolliseen luottotappioon. Vaconin Kiinan-tytäryhtiössä käynnissä ollut oikeuskäsittely, joka liittyi yhtiön tullausmenettelyihin, päättyi joulukuussa. Oikeus määräsi Vaconin maksamaan korvauksia yhteensä 5,5 miljoonaa euroa, joka koostuu maksamattomista tullimaksuista sekä sakkorangaistuksesta. Vacon teki vuoden 2010 tilinpäätöksessä Kiinan-oikeudenkäyntiin liittyvän 3,2 miljoonan euron varauksen. Kolme samassa oikeudenkäynnissä syytettynä ollutta asianosaista ovat valittaneet oikeuden tuomiosta ja on mahdollista, että tuomio muuttuu ylemmässä tuomioistuimessa myös Vaconin osalta. Näin ollen asiaan liittyy vielä epävarmuustekijöitä. Vacon teki vuoden 2011 joulukuussa yhteensä 10 miljoonan euron tulosvaikutteisen varauksen, joka liittyi edellä mainittuihin aurinkoenergia-asiakkaan saatavaan ja Kiinan-oikeudenkäyntiin. Emoyhtiöllä on avoin verokäsittely, joka liittyy vuosien siirtohinnoittelun verotarkastukseen. Vaconin liiketoiminnalle tyypilliset ja yleiset riskit liittyvät mm. kysynnän epävarmuuteen ja hintakilpailun lisääntymiseen, asiakasmenetyksiin, liikearvoon, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen sekä valuuttojen arvojen vaihteluihin. Vaconin sähkömoottorien ohjauksessa käytettävien taajuusmuuttajien tilauskanta on perinteisesti ollut ajallisesti lyhyt eikä siihen sen takia liity merkittäviä toimitusten ajoitukseen tai peruuntumiseen liittyviä riskejä. Uusiutuvan energian tuotantoon toimitettavien tuotteiden osuus Vaconin liikevaihdosta oli vuonna 2011 noin 13 %. Tälle liiketoiminnalle tyypillisiä ovat pidemmät toimitus- ja maksuajat, mikä kasvattaa asiakasluototukseen ja tilausten peruuntumiseen liittyviä riskejä. Uusiutuvan energian tuotantoon myytävien laitteiden myynti on Vaconille projektiluonteista, joten se aiheuttaa liiketoiminnan volyymiin aiempaa voimakkaampaa kausivaihtelua. Uusiutuviin energianlähteisiin perustuva energiantuotanto nojaa voimakkaasti valtioiden tukeen. Näin ollen kyseiseen markkina-alueeseen liittyy myös poliittinen riski. Vaconilla on maailmanlaajuisesti tuhansia asiakkaita. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus Vaconin liikevaihdosta on vajaa puolet. Yhtiö arvioi jatkuvasti asiakkaidensa luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan. Vaconilla on kyky sopeuttaa valmistuskapasiteettiaan markkinakysyntää vastaavaksi. Yhtiö arvioi rahoitusvarojen ja nostettavissa olevien luottositoumusten olevan riittävällä tasolla maksuvalmiuden turvaamiseksi. Vaconin taseessa on 9,2 miljoonaa euroa liikearvoa, joka liittyy pääosin vuoden 2008 alussa tehtyyn yritysostoon. Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen toteamiseksi. Raaka-aineiden ja komponenttien hintojen muutokset, saatavuus ja laatu voivat vaikuttaa yhtiön liiketoiminnan kannattavuuteen ja suuruuteen. Raakaaineiden ja komponenttien ostosopimukset ovat pääosin vuosisopimuksia, joissa on hinta- ja valuuttaklausuulit raaka-aineiden ja materiaalien maailmanmarkkinahintojen vaihteluille. Tulokseen vaikuttavista rahoitusriskeistä merkittävimpiä ovat valuuttariskit. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa liiketoimintaan, vaikka toiminnan kansainvälistyessä yksittäisten valuuttojen suhteellinen merkitys vähenee. Merkittävimmät euroon suhteutetut kurssiriskit liittyvät Yhdysvaltain dollariin ja Kiinan renminbiin. Konserni soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa rahavirran suojauksiin operatiivisen valuuttaposition osalta.

8 8 Näkymät vuodelle 2012 Vacon näkee, että talouden yleisiin kasvunäkymiin liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa taajuusmuuttajien kysyntään erityisesti Euroopassa ja mahdollisesti myös maailmanlaajuisesti. Vacon ei odota tuulivoiman tuotantoon suunnattujen tuotteiden kysynnän merkittävästi elpyvän vielä alkuvuonna vuonna Vacon tuo vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla markkinoille useita uusia tuotteita, mikä parantaa yhtiön kilpailuedellytyksiä haastavassakin markkinaympäristössä. Markkinaohjeistus vuodelle 2012 Yhtiön arvioon liikevaihdon ja liikevoiton kehityksestä sisältyy erityisen paljon epävarmuustekijöitä johtuen vallitsevasta markkinatilanteesta, jossa tulevaa kehitystä on vaikea ennustaa. Vacon arvioi liikevaihtonsa kasvavan ja liikevoittoprosentin ilman kertaeriä paranevan vuodesta Vuonna 2011 liikevaihto oli 380,9 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti ilman kertaeriä 9,1 %. Vaconin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto vuonna Kannattavuustavoitteena on 14 %:n liikevoitto ja yli 30 %:n oman pääoman tuotto. Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä 65,2 miljoonaa euroa. Hallitus esittää pidettävälle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön vuoden 2011 tilikauden 20,5 miljoonan euron voitosta maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta ja loput tilikauden voitosta siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Ehdotuksen mukaan osinkoihin käytettäisiin yhteensä 13,7 miljoonaa euroa.

9 9 Taloudelliset tunnusluvut Osakekohtaiset tunnusluvut IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Tulos/osake, EUR 1,10 1,22 1,01 1,51 1,37 Oma pääoma/osake, EUR 6,28 5,90 5,25 4,88 4,13 Osinko/osake, EUR *) 0,90 1,00 0,70 0,65 0,75 Osinko/tulos, % *) 81,47 82,13 69,02 42,94 54,59 Efektiivinen osinkotuotto, % *) 2,9 2,6 2,6 3,5 2,7 P/E-luku 28,0 32,0 26,3 12,1 20,4 Osakkeen kurssikehitys Kauden alin, EUR 27,21 24,90 15,30 17,00 24,60 Kauden ylin, EUR 48,73 39,75 28,90 32,44 38,00 Kauden lopussa, EUR 30,90 39,00 26,70 18,30 28,00 Tilikauden keskikurssi, EUR 38,50 32,49 21,51 26,65 30,01 Osakekannan markkina-arvo, MEUR 471,5 593,4 406,1 278,0 426,5 Osakkeiden vaihto, kpl Osakkeiden vaihto, % 19,5 17,6 29,6 32,3 54,1 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana **) Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa **) Omat osakkeet Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, MEUR 380,9 338,0 272,0 293,2 232,2 Liikevaihdon muutos, % 12,7 24,3-7,2 26,3 24,6 Liikevoitto, MEUR 24,7 28,6 22,5 34,6 29,2 Liikevoiton muutos, % -13,4 26,8-35,0 18,5 26,4 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,5 8,5 8,3 11,8 12,6 Tulos ennen veroja, MEUR 27,0 27,5 22,0 32,6 28,8 Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 7,1 8,1 8,1 11,1 12,4 Oman pääoman tuotto, % 18,7 22,1 20,5 34,3 36,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 26,9 27,0 23,1 37,0 41,2 Korolliset nettovelat, MEUR 12,4 9,8 1,6 12,3-11,0 Nettovelkaantumisaste, % 12,7 10,7 2,0 16,3-17,1 Käyttöpääoma, MEUR 45,1 45,9 31,2 42,5 27,2 Omavaraisuusaste, % 50,0 46,0 56,5 51,1 52,9 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR 18,7 15,9 18,2 11,2 9,1 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 4,9 4,7 6,7 3,8 3,9 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, MEUR 25,1 20,8 17,6 17,0 14,3 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 6,6 6,2 6,5 5,8 6,2 Henkilöstö kauden lopussa Tilauskanta, MEUR 36,6 52,1 32,0 48,0 34,8 *) Tilikauden 2011 osalta osinko on hallituksen esitys yhtiökokoukselle. **) Osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikaudella oli kpl. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on kpl.

10 10 Tunnuslukujen laskentakaavat Tulos / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oma pääoma / osake = Oma pääoma - määräysvallattomien omistajien osuus Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa Osinko / osake = Tilikaudelta jaettu osinko Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa Osinko / tulos, % = Tilikaudelta jaettu osinko x 100 Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto Efektiivinen osinkotuotto, % = Osinko / osake x 100 Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa P/E-luku = Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa Tulos / osake Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto x 100 Oma pääoma, tilikauden alun ja lopun keskiarvo Sijoitetun pääoman tuotto, % = (Tulos ennen veroja + korko- ja rahoituskulut) x 100 Taseen loppusumma - korottomat velat, tilikauden alun ja lopun keskiarvo Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % = (Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100 Oma pääoma Käyttöpääoma = Varastot + korottomat lyhytaikaiset saatavat - korottomat lyhytaikaiset velat Tutkimus- ja tuotekehitysmenot = Tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja tuotekehityskulut (mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut) sekä aktivoidut tuotekehitysmenot Osakekannan markkina-arvo = Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi Osakkeiden vaihto, % = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä x 100 Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

11 11 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 1000 EUR Liitetieto % % Liikevaihto 3, , ,0 Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto , ,5 Rahoitustuotot Rahoituskulut Tulos ennen veroja , ,1 Tuloverot Tilikauden voitto , ,6 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: 14 Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 1,10 1,22 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 1,10 1,22 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 1000 EUR Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät: Rahavirran suojaukset Myytävissä olevat rahoitusvarat Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille

12 12 Konsernitase (IFRS) Varat 1000 EUR Liitetieto % % Pitkäaikaiset varat Liikearvo Kehittämismenot Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Muut rahoitusvarat , ,6 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat , ,4 Varat yhteensä , ,0 Oma pääoma ja velat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sidotut muut rahastot Omat osakkeet Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat , ,1 Määräysvallattomien omistajien osuus , ,8 Oma pääoma yhteensä , ,9 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Korolliset velat Muut velat , ,3 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Verovelat Varaukset Korolliset velat , ,8 Velat yhteensä , ,1 Oma pääoma ja velat yhteensä , ,0

13 13 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 1000 EUR Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut: Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Verot Muut oikaisut Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Korottomien saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Käyttöpääoman muutos Rahoituserät ja maksetut verot Saadut korot Maksetut korot Muut rahoituserät Maksetut verot Rahoituserät ja maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Tytäryhtiön hankinta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista Saadut osingot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen muuntoerot Rahavarat tilikauden lopussa

14 14 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys- Oma pääoma vallattomien yhteensä Osake- Ylikurssi- Sidotut muut Omat Arvonmuutos- Kertyneet omistajien pääoma rahasto rahastot osakkeet rahasto voittovarat Yhteensä osuus Oma pääoma Muut oikaisut Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät: Rahavirran suojaukset Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Osakepalkkiot Osingonjako Oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys- Oma pääoma vallattomien yhteensä Osake- Ylikurssi- Sidotut muut Omat Arvonmuutos- Kertyneet omistajien pääoma rahasto rahastot osakkeet rahasto voittovarat Yhteensä osuus Oma pääoma Muut oikaisut Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät: Rahavirran suojaukset Myytävissä olevat rahoitusvarat Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Osakepalkkiot Osingonjako Oma pääoma

15 15 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 1. Perustiedot Vacon-konserni on maailmanlaajuinen, valikoimaltaan ja palveluiltaan kokonaisvaltainen taajuusmuuttajatoimittaja. Vacon Oyj ja sen tytäryhtiöt keskittyvät yksinomaan taajuusmuuttajiin. Konsernilla on toimintaa 27 (27) maassa. Vacon Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Vaasa ja sen rekisteröity osoite on Runsorintie 7, Vaasa. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa www-osoitteesta tai Vacon Oyj:n pääkonttorista. Vacon Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta. 2. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksia täydentävien kirjanpito- ja osakeyhtiölainsäädännön vaatimusten mukaiset. Vaconin siirtymispäivä IFRS-standardeihin oli ja siihen saakka on raportoinnissa sovellettu suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (FAS). Vacon sovelsi siirtymään First-Time Adoption of IFRS -standardia, joka salli tiettyjä siirtymävaiheen poikkeamia yksittäisten standardien takautuvaan soveltamiseen. Merkittävin sovellettu poikkeama on FAS:in mukaisen tilinpäätöksen kirjanpitoarvojen käyttäminen konserniliikearvon kirjanpitoarvoina IFRS-siirtymäpäivän taseessa. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina ja ne perustuvat alkuperäisiiin hankintamenoihin, ellei alla olevissa laatimisperiaatteissa ole muuta kerrottu. Arvioiden käyttö Kun konsernitilinpäätöstä laaditaan kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti, yrityksen johto joutuu tekemään arvioita ja olettamuksia. Nämä vaikuttavat kirjattavien varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot ja oletukset perustuvat historialliseen kokemukseen ja muihin perusteltavissa oleviin oletuksiin, joiden uskotaan olevan kohtuullisia olosuhteissa, jotka muodostavat perustan tilinpäätökseen merkittyjen erien arvioinneille. Toteutumat voivat poiketa näistä arvioista. Arviot koskevat tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia poistoaikoja, liiketoimintaan liittyvien varausten muodostamista, liikearvoja, laskennallisia verosaamisia, ehdollisten varojen ja velkojen määrittämistä. Liikearvojen osalta arvionvaraisuutta sisältyy arvonalentumistestauksessa käytettäviin tulonodotuksiin ja korkokantaan. Arvio tulevaisuudessa syntyvästä verotettavasta tulosta luo perustan laskennallisen verosaamisen esittämiselle. Konsolidointiperiaatteet Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön lisäksi kaikki ne yhtiöt, joissa emoyhtiöllä on enemmistö äänivallasta tai muutoin määräysvalta. Tilikauden aikana hankittujen tai perustettujen tytäryhtiöiden tulokset on otettu huomioon konsernitilinpäätöksessä niiden ostopäivästä tai perustamishetkestä lähtien. Yhdistely lopetetaan, kun määräysvalta lakkaa. Tytäryhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintamenetelmällä. Kaikki hankinnan toteuttamiseksi suoritettavat maksut kirjataan kuluksi hankinta-ajankohtana. Hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja velat arvostetaan hankintahetken käypään arvoon. Yrityksestä maksetun hinnan ja sen käypään arvoon arvostetun nettovarallisuuden välinen erotus on liikearvoa. Jos vastike on pienempi kuin tytäryhtiön hankitun nettovarallisuuden käypä arvo, erotus kirjataan tulosvaikutteisesti. IFRS 1 -standardin salliman helpotuksen mukaisesti IFRS-siirtymispäivää aikaisempia yrityshankintoja ei ole oikaistu IFRS-periaatteiden mukaisiksi, vaan ne on jätetty suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisiin siirtymishetken arvoihin. Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneita liiketoimia, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään omaa pääomaa koskevina liiketoimina. Kun konsernin määräysvalta lakkaa, jäljelle jäänyt omistusosuus arvostetaan määräysvallan menettämispäivän käypään arvoon ja kirjanpitoarvon muutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat, realisoitumattomat katteet ja sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Tytäryhtiöiden noudattamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin noudattamia periaatteita. Tilikauden voiton tai tappion jakautuminen emoyhtiön omistajille ja määräysvallattomien omistajien osuudeksi esitetään tuloslaskelmassa. Laajan tuloksen jakautuminen emoyhtiön omistajille ja määräysvallattomien omistajien osuudeksi esitetään laajassa tuloslaskelmassa. Määräysvallattomien omistajien osuus esitetään omana eränään omassa pääomassa. Konserniyhtiöiden poistoeron muutokset on jaettu konsernitilinpäätöksessä laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Poistoeron kertymä on konsernitaseessa jaettu laskennalliseksi verovelaksi ja vapaaksi omaksi pääomaksi. Ulkomaanrahan määräiset erät Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut mitataan siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta ( toimintavaluutta ). Konsernitilinpäätös on esitetty tuhansina euroina, ja euro on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. Erillisyhtiöiden ulkomaanrahan määräiset liiketoimet kirjataan toimintavaluutan määräisiksi tapahtumapäivän valuuttakursseilla. Tilinpäätöshetkellä monetaariset ulkomaanrahan määräiset erät arvostetaan päättymispäivän lopun kurssiin. Liiketapahtumien kurssierot esitetään myynnin ja ostojen kurssieroissa. Korollisten velkojen ja saamisten kurssierot esitetään nettomääräisinä rahoitustuotoissa ja kuluissa. Niiden konserniyhtiöiden, joiden toiminta- tai tilinpäätösvaluutta ei ole euro, tuloslaskelmat muunnetaan konsernitilinpäätöksen laadinnassa euroiksi tilikauden keskikursseilla ja taseet tilinpäätöspäivän kursseilla. Tuloslaskelmassa ja taseessa käytetyistä eri kursseista johtuvat muuntoerot on kirjattu konsernin muihin laajan tuloksen eriin. Myös hankintamenomenetelmän soveltamisesta aiheutuneet valuuttakurssien muuntoerot on kirjattu konsernin muihin laajan tuloksen eriin. Ulkomaisten tytäryhtiöiden rahavirrat on muunnettu euroiksi tilikauden keskikurssin mukaan.

16 16 Rahoitusvarat ja rahoitusvelat Rahoitusvarat Konsernin rahoitusvarat luokitellaan IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen standardin mukaisesti seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja muut saamiset ja myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Rahoitusvaroihin kuuluva erä luokitellaan Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ryhmään, kun se on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi tai se luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi. Johdannaiset, jotka eivät täytä IAS 39:n suojauslaskennan ehtoja, on esitetty tässä ryhmässä. Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla ja joita konserni ei pidä kaupankäyntitarkoituksessa. Niiden arvostusperuste on jaksotettu hankintameno. Ne sisältyvät taseessa luonteensa mukaisesti lyhyt- tai pitkäaikaisiin varoihin. Lainat ja muut saamiset esitetään pitkäaikaisinä varoina, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua. Konsernin lainoihin ja muihin saamisiin kuuluvat myös taseen myyntisaamiset ja muut saamiset ja rahavarat. Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti määrätty tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin. Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat osakkeista ja sijoitusrahasto-osuuksista. Ne arvostetaan käypään arvoon, mikäli käypä arvo on luotettavasti määriteltävissä. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään oman pääoman erässä. Arvonmuutosrahasto sisältää käyvän arvon muutokset ja niiden verovaikutuksen. Kertyneet käyvän arvon muutokset siirretään omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi luokittelun muutoksista johtuvina oikaisuina silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo alentunut siten, että sijoituksesta on kirjattava arvonalentumistappio. Rahavarat Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta ja pankkitalletuksista. Konsernitilijärjestelmään liittyvä luottolimiitti sisältyy lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin, mikäli nettolimiitti on käytössä. Rahoitusvelat Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin hankintamenoon, joka vastaa niiden käypää arvoa. Myöhemmin johdannaissopimukset arvostetaan tilinpäätöksissä käypään arvoon. Johdannaisten käypien arvojen määrittämisessä käytetään julkisesti noteerattuja markkinahintoja ja kursseja sekä yleisesti käytössä olevia arvostusmalleja. Arvostusmalleissa käytetyt tiedot ja oletukset perustuvat todennettavissa oleviin markkinahintoihin ja arvoihin. Vuoden aikana erääntyvien johdannaissopimusten käyvät arvot esitetään taseessa lyhytaikaisissa saamisissa tai veloissa ja tätä pidempien pitkäaikaisissa saamisissa tai veloissa. Konserni soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa rahavirran suojauksiin operatiivisen valuuttaposition osalta. Suojausinstrumenttien ja suojauskohteiden välinen suhde dokumentoidaan suojausta aloitettaessa. Samoin dokumentoidaan riskienhallinnan tavoitteet sekä strategiat, joiden mukaan erilaisiin suojaustoimiin ryhdytään. Konserni dokumentoi suojausta aloitettaessa ja jatkuvasti sen jälkeen arvionsa siitä, kumoavatko suojauksessa käytettävät johdannaiset tehokkaasti suojauskohteiden käypien arvojen tai rahavirtojen muutoksia. Suojausinstrumenttina ovat valuuttatermiinit. Niiden suojaussuhteiden osalta, jotka täyttävät suojauslaskennan ehdot, kirjataan suojauksen käyvän arvon muutoksen tehokas osa muihin laajan tuloksen eriin ja mahdollinen jäljelle jäävä, tehoton osa tulosvaikutteisesti. Kumulatiivinen käyvän arvon muutos, joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin, kirjataan tulosvaikutteisesti sillä hetkellä, kun ennakoitu rahavirta kirjataan tuloslaskelmaan. Konserni ei sovella suojauslaskentaa koronvaihtosopimuksiin eikä valuuttamääräisiin lainoihin, jotka suojaavat ulkomaisiin yksiköihin tehtyjä valuuttamääräisiä nettosijoituksia. Suojausinstrumentin käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelman rahoituseriin. Jos johdannaisinstrumentit eivät täytä IAS 39:ssä määriteltyjä suojauslaskennan ehtoja, kirjataan johdannaisinstrumentin käyvän arvon muutos yhtä aikaa suojatun rahavirran kanssa, jos suojaus osoittautuu tehottomaksi. Mikäli suojattu transaktio ei ole enää todennäköinen, kirjataan johdannaisen tulos välittömästi tulosvaikutteisesti. Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet Yritysten hankinnasta syntynyt liikearvo muodostuu hankintamenon ja hankittujen käypiin arvoihin arvostettujen yksilöitävissä olevien nettovarojen erotuksena. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvolle ja niille aineettomille hyödykkeille, joilla on rajaton taloudellinen vaikutusaika, mikäli sellaisia on, tehdään arvonalentumistestit vuosittain. Liikearvoa tarkastellaan arvoalentumisen varalta vuosittain tai tätä useammin, jos tapahtumat tai olosuhteet viittaavat mahdolliseen arvonalentumiseen. Kirjanpitoarvoa verrataan kerrytettävissä olevaan rahamäärään, joka on käyttöarvo tai myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennetty käypä arvo sen mukaan, kumpi näistä on suurempi. Yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty sen nykyhetkeen diskontatuista tulevaisuuden kassavirroista. Laskelmissa käytetty diskonttokorko perustuu pääomarakenteeseen, jossa oman pääoman osuus on 80 % ja vieraan pääoman osuus on 20 %. Oman pääoman tuottovaatimus muodostuu euroalueen arvioidusta riskittömästä korosta (1,5 %) ja inflaatio-odotuksesta (2 %), osakemarkkinoiden yleisestä riskipreemiosta (4,5 %) ja liiketoiminnan riskiä mittaavasta beeta-kertoimesta (1,081). Lisäksi Italian ja Espanjan korkoon on lisätty riskipreemio (1 %). Intian osalta on käytetty maan riskitöntä korkoa (8,57 %). Laskelmien diskonttokorko on määritetty ennen veroja. Lisätietoa liikearvon kerrytettävissä olevan rahamäärän herkkyydestä käytettyjen oletusten muutoksiin on annettu liitetietojen kohdassa 15. Muita aineettomia hyödykkeitä ovat ohjelmistolisenssit, atk-ohjelmat, liittymismaksut sekä asiakassuhteet ja kehitetty teknologia. Ne arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoin arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan. Aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat: Ohjelmistolisenssit, atk-ohjelmat ja liittymismaksut Asiakassuhteet ja kehitetty teknologia 3-5 vuotta 3-7 vuotta Aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät myöhemmin toteutuvat menot aktivoidaan vain siinä tapauksessa, että on todennäköistä, että odotettavissa oleva vastainen taloudellinen hyöty koituu yhteisön hyväksi ja hankintameno on määritettävissä luotettavasti. Muussa tapauksessa menot kirjataan kuluksi niiden syntymishetkellä.

17 17 Tutkimus- ja kehittämismenot Tutkimustoiminnan menot kirjataan suoriteperusteisesti kuluksi silloin, kun ne ovat toteutuneet. Sellaiset kehittämismenot, jotka täyttävät IAS 38 - standardissa esitetyt vaatimukset, aktivoidaan aineettomiin hyödykkeisiin ja poistetaan vaikutusaikanaan, kuitenkin viimeistään viidessä vuodessa. Aktivoidut menot sisältävät välittömiä materiaalikustannuksia, työvoimakustannuksia ja niihin liittyviä yleiskustannuksia. Nykyisen tuotteen korvaajaksi aiottu tuote on tutkimusvaiheessa siihen asti kun se on prototyyppimittauksilla todettu toteuttamiskelpoiseksi ja siten todennäköisesti myöhemmin myytävissä. Sen jälkeen se siirtyy kehitysvaiheeseen ja kulut aktivoidaan taseeseen. Aktivoitujen hyödykkeiden arvot testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Uusille tuotealueille kehitettävien tuotteiden kustannuksia ei aktivoida, koska niistä saatavat tulevaisuuden tuotot ovat vaikeasti arvioitavissa. Myöskään tietylle asiakkaalle kehitettävien tuotteiden kustannuksia ei aktivoida. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Koneet ja kalusto muodostavat suurimman osan aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä. Ne on arvostettu taseessa alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla. Maa-alueista ei tehdä poistoja. Normaalit kunnossapito- ja korjauskustannukset kirjataan kuluksi syntymishetkellä. Merkittävät uudistus- ja parannusinvestoinnit aktivoidaan ja poistetaan niihin liittyvän päähyödykkeen jäljellä olevana taloudellisena vaikutusaikana. Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot taloudellisen vaikutusajan mukaisesti. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat ovat: Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 5-10 vuotta 3-15 vuotta 5-10 vuotta Käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä tai luovutuksesta syntyvät voitot tai tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti ja ne esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa tai kuluissa. Arvonalentumiset Omaisuuserien kirjanpitoarvoa arvioidaan jokaisena tilinpäätöspäivänä mahdollisen arvonalentumisen tunnistamiseksi. Jos arvonalentumiseen viittaavia tekijöitä ilmenee, omaisuuserän kerrytettävissä olevaksi rahamääräksi arvioidaan nettomyyntihinta tai sitä korkeampi käyttöarvo. Arvonalentuminen kirjataan, jos kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän. Omaisuuserät ryhmitellään arvonalentumisen arviointia varten alimmille tasoille, joilla rahavirrat ovat erikseen yksilöitävissä. Vuokrasopimukset Vuokrasopimukset, joissa konsernille siirtyy olennainen osa omistamiselle ominaisista eduista ja riskeistä, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Ne merkitään taseeseen sopimuksen alkaessa varoiksi määrään, joka on yhtä suuri kuin hyödykkeen käypä arvo sopimuksen alkamisajankohtana tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen. Rahoitusmenot kohdistetaan vuokraajan tilikausille siten, että jäljellä olevalle velalle tulee kullakin tilikaudella samansuuruinen korkoprosentti. Vastaavat leasingvuokravastuut rahoituskustannuksella vähennettynä sisältyvät korollisiin velkoihin. Rahoituksen korko-osuus kirjataan tuloslaskelmaan leasingsopimuksen aikana. Rahoitusleasingillä vuokratut omaisuuserät poistetaan suunnitelman mukaan taloudellisena pitoaikana tai tätä lyhyemmän vuokrakauden aikana. Vuokrasopimukset, jotka eivät ole rahoitusleasingsopimuksia, ovat muita vuokrasopimuksia. Niiden vuokrat merkitään kuluiksi tasasuuruisina erinä vuokraajan kuluessa. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään taseessa hankintamenon tai sitä alemman nettorealisointiarvon määräisenä noudattamalla FIFO-menetelmää. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno käsittää raaka-aineet, välittömät palkat ja muut välittömät kustannukset sekä tuotteisiin kohdistuvan osuuden tuotannon välillisistä kustannuksista ilman korkokuluja. Nettorealisointiarvo on arvioitu myyntihinta tavanomaisessa liiketoiminnassa vähennettynä tuotteiden myynnistä aiheutuvilla menoilla. Myynti- ja muut saamiset Myynti- ja muut saamiset kirjataan alkuperäisen arvon mukaisesti. Epävarmojen saamisten määrä arvioidaan yksittäisten erien riskien perusteella. Luottotappiot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan ja taseessa määrä vähennetään saamisten arvosta. Eläkejärjestelmät Konserniyhtiöissä eläketurva on järjestetty eri tavoin kyseisen maan eläkelainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti. Eläkejärjestelyt ovat pääsääntöisesti maksupohjaisia. Etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä ovat lisäksi eräiden ulkomaisten tytäryhtiöiden eläkejärjestelyt. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvät maksut on kirjattu sen tilikauden kuluksi, johon ne kohdistuvat. Etuuspohjaisten järjestelyjen eläkemenot kirjataan auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen suorittamien laskelmien perusteella. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteiden nykyarvo on määritetty ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvalla menetelmällä ja järjestelyyn kuuluvat varat on arvostettu käypään arvoon tilinpäätöspäivänä. Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan järjestelyyn osallistuvien työntekijöiden keskimääräisen jäljellä olevan työajan aikana siltä osin kuin se ylittää 10 % järjestelyn etuuspohjaisten eläkevelvoitteiden nykyarvosta tai tätä suuremmasta järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta. Siirtymähetkellä kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjattiin omaan pääomaan. Bonusjärjestelyt Bonusjärjestelyistä kirjattava velka ja kulu perustuvat kaavaan, jossa otetaan huomioon yhtiön osakkeenomistajille kuuluva voitto tiettyjen oikaisujen jälkeen. Varaus kirjataan silloin, kun konsernilla on sopimukseen perustuva velvoite tai kun aiemman käytännön perusteella on syntynyt tosiasiallinen velvoite. Liikevaihto Myynnin tuloutus tapahtuu, kun omistukseen liittyvät riskit ja edut siirtyvät ostajalle. Yleensä riskit ja edut siirtyvät, kun suorite luovutetaan. Myynnin oikaisuerinä on käsitelty annetut kassa-alennukset sekä myyntiin liittyvät valuuttakurssivoitot ja -tappiot. Liikevoitto IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka saadaan, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla oikaistuina, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä; muutoin ne on kirjattu rahoituseriin.

18 18 Julkiset avustukset Valtiolta tai muilta tahoilta saadut avustukset tuloutetaan tuloslaskelmaan samaan aikaan kuin kulut kirjataan. Avustus kirjataan vastaavien kulujen vähennykseksi. Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät avustukset vähennetään hyödykkeen hankintahinnasta ja nettohankintameno aktivoidaan taseeseen. Omaan pääomaan sidotut etuudet Konsernilla on kaksi osakepalkkiojärjestelmää. Osakepalkkiojärjestelmä A tarjoaa avainhenkilöille mahdollisuuden saada palkkiona yhtiön osakkeita kolmelta yhden kalenterivuoden pituiselta ansaintajaksolta heille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Ansaintajaksoja ovat kalenterivuodet 2011, 2012 ja Osakepalkkiojärjestelmä B tarjoaa yhtiön johtoryhmälle mahdollisuuden saada palkkiona yhtiön osakkeita. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka on kalenterivuodet Annettavat osakkeet arvostetaan myöntämishetken osakekurssiin ja kirjataan tulokseen työsuhde-etuuksina ja oman pääoman lisäyksenä. Käteisvaroina maksettava osuus arvostetaan luovutushetken osakekurssilla (toteutuneet ohjelmat) tai tilinpäätöshetken kurssilla (meneillä olevat ohjelmat) ja kirjataan tulokseen työsuhde-etuuksina ja velkana. Osakepalkkiojärjestelmän tarkemmat ehdot on esitetty liitetietojen kohdassa 24. Osakeperusteiset maksut. Varaukset Sopimuksiin ja muihin voimassa oleviin velvoitteisiin liittyvät erät, joiden suorittamiseen todennäköisesti tarvitaan taloudellisia resursseja, esitetään taseessa varauksina, jos niiden määrä voidaan arvioida luotettavasti. Näihin kuuluvat tällä hetkellä ainoastaan takuuvaraukset, mahdolliset tappiolliset sopimukset ja avoimet vaateet. Takuuvarauksiin kirjataan toimitettuihin tuotteisiin liittyvät ennakoidut vastaiset takuukustannukset. Toteutuneet takuukustannukset takuuvastuun muutoksineen kirjataan tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jonka aikana ne syntyvät. Tuloverot Konsernin tuloslaskelman veroihin kirjataan konserniyhtiöiden tilikauden tuloksia vastaavat suoriteperusteiset verot, jotka perustuvat kunkin yhtiön paikallisen verosäännöstön mukaisesti laskettavaan verotettavaan tuloon, ja aikaisempien tilikausien verojen oikaisut, samoin kuin laskennallisten verojen muutokset. Laskennalliset verosaamiset ja velat kirjataan konserniyhtiöiden verotuksen ja tilinpäätöksen taseen välisistä väliaikaisista eroista. Sekä laskennallista verovelkaa että saamista määritettäessä verokantana on käytetty kyseisen maan tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavan vuoden verokantaa tai verokantaa, joka on käytännössä hyväksytty raportointikauden päättymispäivänä. Merkittävimmät laskennalliset verosaamiset ja velat muodostuvat verotuksellisista tappioista, tilinpäätössiirroista, kehittämismenojen aktivoinneista, hankinnan yhteydessä kohdistetuista käyttöomaisuushyödykkeistä ja rahoitusinstrumenteista. Käyttämättömistä verotuksellisista tappioista kirjataan laskennallinen verosaaminen silloin, kun on todennäköistä, että tappio voidaan ottaa huomioon tulevien tilikausien verotettavaa tulosta laskettaessa. Laskennalliset verovelat kirjataan täysimääräisenä. Laskennallisen verosaamisen kirjaamisedellytykset arvioidaan aina jokaisen raportointikauden päättymispäivänä. Ehdolliset velat ja ehdolliset varat Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka olemassaolo varmistuu vasta kun konsernin määräysvallan ulkopuolella oleva epävarma tapahtuma käy toteen. Ehdolliseksi velaksi katsotaan myös sellainen olemassa oleva velvoite, joka ei todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä tai jonka suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. Ehdollinen velka esitetään liitetietona. Ehdollinen vara on mahdollinen omaisuuserä, joka on syntynyt aikaisempien tapahtumien seurauksena ja jonka olemassaolo varmistuu vasta kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma, joka ei ole kokonaan yhteisön määräysvallassa, toteutuu tai jää toteutumatta tulevaisuudessa. Ehdollinen vara esitetään tilinpäätöksessä liitetietona, jos on todennäköistä, että yhteisölle koituu taloudellista hyötyä. Uudistettujen ja muutettujen standardien ja tulkintojen soveltaminen IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä ryhtynyt soveltamaan. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien. Mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, konserni ottaa ne käyttöön voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien: Muutos IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen (astuu voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä sen mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä. Muutosta ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. Muutos IAS 19:ään Työsuhde-etuudet (astuu voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset tarkoittavat, että kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot tulee jatkossa kirjata välittömästi muihin laajan tuloslaskelman eriin, toisin sanoen ns. putkimenetelmästä luovutaan ja rahoitusmeno määritetään nettorahastointiin perustuen. Muutosta ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. IFRS 10 Konsernitilinpäätös (astuu voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi määrittää olemassa olevien periaatteiden mukaisesti määräysvallan keskeiseksi tekijäksi, kun ratkaistaan, tuleeko yhteisö yhdistellä konsernitilinpäätökseen. Lisäksi standardissa annetaan lisäohjeistusta määräysvallan määrittelystä silloin, kun sitä on vaikea arvioida. Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

19 19 3. Hankitut liiketoiminnot Vuonna 2011 konserni ei tehnyt yritysostoja. Konserni hankki maaliskuussa 2010 määräenemmistön (85 %) pienestä espanjalaisesta Global Inver Sonne S.L. -nimisestä yhtiöstä edistääkseen aurinkoenergian hyödyntämiseen liittyvää omaa teknologiaansa. Kauppahinta oli 0,8 miljoonaa euroa. Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat seuraavat: 1000 EUR Hankintameno Käteiskauppahinta 483 Ehdollinen kauppahinta 329 Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 145 Liikearvo 667 Hankitun nettovarallisuuden erittely Kirjatut arvot Aineelliset hyödykkeet 1 Vaihto-omaisuus 50 Saatavat yhteensä 33 Rahat ja pankkisaamiset 73 Varat yhteensä 157 Velat yhteensä 12 Hankittu nettovarallisuus 145 Vaikutukset kassavirtaan Käteiskauppahinta -483 Ehdollinen kauppahinta -329 Saadut kassavarat 143 Yritysoston nettokassastamaksu 340 Konserni on sitoutunut maksamaan ehdollisena vastikkeena 0,3 miljoonaa euroa, josta 0,2 miljoonaa euroa on sidottu tiettyihin teknisiin toimenpiteisiin ja 0,1 miljoonaa euroa vuosien 2010 ja 2011 liikevaihtoon ja saatuihin tilauksiin. Mikäli Solar-liiketoiminta ylittää 30 %:lla budjetoidun Vacon 8000 Solar -tuotteiden liikevaihdon ja tilausmäärän, ehdollinen vastike 0,1 miljoonaa euroa maksetaan täysimääräisenä. Kirjattu liikearvo ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa. 4. Segmentti-informaatio Vacon on keskittynyt yhteen tuotteeseen, taajuusmuuttajiin, joka on myös Vaconin ainoa liiketoimintasegmentti. Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa. Vaconin liiketoiminta oli vuonna 2011 organisoitu seuraaviin toimintoihin: tuotteet ja markkinat, tuotanto, tutkimus ja tuotekehitys, talous ja hallinto, henkilöstö, IT ja prosessikehitys sekä yrityskehitys. Organisaation asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi toimintaa ohjataan jakelukanavittain: jakelijat, järjestelmätoimittajat, loppuasiakkaat, kone- ja laitevalmistajat ja brand label asiakkaat. Maantieteelliset tiedot Konserni toimii kolmella maantieteellisellä alueella, jotka ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Americas (Pohjois- ja Etelä-Amerikka) ja APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue). Liikevaihto esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan ja varat esitetään sijainnin mukaan. Pitkäaikaiset varat on esitetty ilman rahoitusinstrumentteja, laskennallisia verosaamisia, työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin liittyviä varoja ja vakuutussopimuksista syntyviä oikeuksia. Maantieteelliset alueet, liikevaihto ulkoisilta asiakkailta EMEA Americas APAC Yhteensä Liikevaihto ulkoisilta 2011, 1000 EUR asiakkailta Pysyvät varat Suomi Muut maat Yhteensä Liikevaihto ulkoisilta 2010, 1000 EUR asiakkailta Pysyvät varat Suomi Muut maat Yhteensä Konsernin tuotot yhdeltä asiakkaalta olivat noin 33,6 miljoonaa euroa vuonna 2011 (41,3 milj. euroa vuonna 2010), mikä oli 8,8 % (12,2 %) konsernin liikevaihdosta. 5. Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot Julkiset avustukset Muut Yhteensä Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Yhteensä Liiketoiminnan muut kulut Toimituskulut ja komissiot Myynnin ja markkinoinnin kulut Vuokrat Hallintokulut Muut kulut Yhteensä Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Palkat Myönnetyt osakkeina maksettavat osakepalkkiot Myönnetyt käteisvaroina maksettavat osakepalkkiot Eläkkeet Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt Maksupohjaiset eläkejärjestelyt Muut henkilösivukulut Yhteensä Toimihenkilöitä Työntekijöitä Henkilöstö keskimäärin Johdon työsuhde-etuudet, palkat ja palkkiot esitetään liitetiedossa 32 Lähipiiritapahtumat. Johdolle myönnetyt osakepalkkiot esitetään liitetiedossa 24 Osakeperusteiset maksut.

20 20 9. Poistot ja arvonalentumiset Poistot hyödykeryhmittäin Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Rakennukset 7 0 Koneet ja kalusto Yhteensä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot Veroneuvonta Muut palvelut Yhteensä Tutkimus- ja kehittämismenot Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja kehittämismenoja 18,1 miljoonaa euroa vuonna 2011 (16,0 milj. euroa vuonna 2010). 12. Rahoitustuotot ja -kulut Saadut osingot Korkotuotot lainoista ja muista saamisista Valuuttakurssivoitot lainoista ja muista saamisista Valuuttakurssivoitot jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista Muut rahoitustuotot Yhteensä Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista Valuuttakurssitappiot lainoista ja muista saamisista Muut rahoituskulut Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Liikevoiton yläpuolella oleviin eriin sisältyy valuuttakurssieroja suojauslaskennan johdannaissopimuksista 0,2 miljoonaa euroa ja myyntisaamista 0,4 miljoonaa euroa (vuonna 2010 johdannaissopimuksista -1,1 milj. euroa ja myyntisaamisista 0,7 milj. euroa). Muihin rahoitustuottoihin sisältyy The Switch Engineering Oy:n osakkeista saatu 2,6 miljoonan euron korvaus yrityskaupan purkamisesta. 13. Tuloverot Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero Edelliseen tilikauteen kohdistuva vero Laskennalliset verot Yhteensä Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Ennen veroja Verovaikutus Verojen jälkeen Ennen veroja Verovaikutus Verojen jälkeen Rahavirran suojaukset Myytävissä olevat rahoitusvarat Muuntoerot Yhteensä Verojen johtaminen Tulos ennen veroja Verot laskettuna kotimaan verokannalla Verokannan muutokseen liittyvä laskennallinen verotuotto Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavien verokantojen vaikutus Verovapaat tulot Vähennyskelvottomat kulut Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista Edelliseen tilikauteen kohdistuva vero Muut erät Verot tuloslaskelmassa Laskennalliset verosaamiset ja -velat Laskennallinen nettoverovelka jakautuu taseessa seuraavasti: Laskennalliset verosaamiset Laskennalliset verovelat

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2015 Elecsterin hyvä kehitys jatkui Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 13,0 MEUR (10 12/2014:

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi

Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2013-31.1.2014 Vantaalla 26.3.2014 klo 15.00 Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi Yhtiön tilikauden päättymisajankohdan

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut.

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut. Takoma Oyj Osavuosikatsaus 2.6.2016 klo 10.00 TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015 30.4.2016 (6 kk) Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.5.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Elecsterillä hyvä kannattavuus YHTEENVETO Liikevaihto 10,3 MEUR (1-3/2011: 12,8 MEUR) Liikevoitto 1,1

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 Tammi -syyskuu - Vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 170,2 milj. euroa (190,0 vastaavalla

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7)

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7) Vaisala Oyj Pörssitiedote 03.05.2005 klo 13.00 1(7) Osavuosikatsaus 1.1.2005-31.3.2005 (3 kk) - Liikevaihto: 35,6 (36,8) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 1,2 (2,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot