Edellytykset ja ehdot Struers ehkäisevä ylläpitohuoltosopimus & laajennettu takuu (jos sopimus on tehty)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edellytykset ja ehdot Struers ehkäisevä ylläpitohuoltosopimus & laajennettu takuu (jos sopimus on tehty)"

Transkriptio

1 Edellytykset ja ehdot Struers ehkäisevä ylläpitohuoltosopimus & laajennettu takuu (jos sopimus on tehty) (Preventive Maintenance Plan- PMP) (Katso myös Struers A/S:n (Struers) ehkäisevien ylläpitohuoltosopimusten (Preventive Maintenance Plan, PMP) edellytykset ja ehdot ovat Struersin asiakkaille (asiakas) myytävien huoltosopimusten perusta. PMP-sopimuksista on valittavissa kolme jäsenyystasoa, pronssi, hopea ja kulta. Jos laitetta myytäessä on tehty sopimus laajennetusta takuusta, koko takuukauden kattava huoltosopimus on pakollinen. I. TARJOTUT PALVELUT a. PMP Struers sitoutuu tekemään sopimuksessa määritellyn määrän ehkäiseviä huoltokäyntejä. Jokaiseen huoltokäyntiin tulee sisältyä tarkastus, kevyt puhdistus, voitelu, määriteltyjen kuluvien osien vaihtaminen ja laitteen säätäminen. PMP on ehkäisevä palvelu, eikä sitä saa käyttää akuuttina huolto- tai korjauspalveluna PMP ei ole kaikenkattava, rajoittamaton huoltosopimus, joka kattaisi laitteen tulevat viat, huoltotyöt, matkakustannukset tai vaihdetut osat. PMP perustuu koneen keskimääräiseen vuotuiseen max tunnin käyttöaikaan, jonka pohjana on kuuden tunnin käyttö päivässä. Jos asiakas arvioi laitetta käytettävän enemmän kuin edellä on mainittu, asiakkaan täytyy pyytää Struersilta asiakaskohtainen ehkäisevä huoltosopimus, joka vastaa paremmin laitteen käyttöä. PMP lasketaan erityisten alennettujen taksojen pohjalta, ja Struers suunnittelee huoltokäynnin sopimuskauden sisällä. Mikäli huoltoa pitää aikaistaa tai tarvitaan akuutti huolto, voimassa ovat Struersin sen hetkiset taksat. Huom! Jos lisäylläpitohuolto tai -korjaus osoittautuu välttämättömäksi sopimuksen mukaisen ehkäisevän huoltokäynnin yhteydessä, asiakas maksaa kaikki lisäkulut, sekä työajasta johtuvat kulut että osat, jotka eivät kuulu PMP:n piiriin. 1. Puhdistus Puhdistukseen kuuluu muun muassa koneen kevyt puhdistus ja metallilastujen, epäpuhtauksien ja voitelu-/hioma-ainejäämien poistaminen. Puhdistukseen ei kuulu muun muassa liiallisten metallilastujen kerääntymien, voitelu-/hioma-ainejäämien ja epäpuhtauksien poistaminen, joka johtuu asiakkaan taholta puutteellisesta laitteen puhdistamisesta suhteessa Struersin suosituksiin päivittäisestä, viikottaisesta, kuukausittaisesta ja vuosittaisesta laitteen ylläpidosta. Puhdistukseen eivät sisälly jäähdytysjärjestelmän tai jäähdytysjärjestelmän komponenttien (mm. jäähdytysastia, pumppu, nauhasuodatin) puhdistus. Puhdistukseen eivät kuulu tietokoneiden sisäiset osat (jos niitä käytetään). Huom! Perusteellisempaa puhdistusta voidaan tarjota lisämaksua vastaan, mutta se ei kuulu tämän PMP:n piiriin. 2. Voitelu Voiteluun sisältyy öljyn ja/tai rasvan lisääminen tai vaihtaminen niillä koneen alueilla, jotka normaalisti huolletaan, ja jotka on kuvattu yksityiskohtaisesti laitteen huollon tarkastuslistassa. Lista voidaan lähettää pyydettäessä. 3. Kuluviin vakio-osiin kuuluvat: Yleisesti mitkään Struersin kovuusmittareiden kuluvat osat eivät kuulu tämän PMP:n piiriin. Vain osat, jotka kuuluvat tämän/näiden tietyn/tiettyjen koneen/koneiden vakiohuoltopakettiin, kuuluvat tämän PMP:n piiriin, ja ne ovat tyypillisesti sellaisia kuluvia osia kuten muun muassa hihnat, tiivisteet, tiivistelevyt ja letkut. Luettelo tietyn koneen kuluvista osista, jotka kuuluvat tämän PMP:n piiriin, voidaan lähettää pyydettäessä. Kaikki muut osat, jotka ovat välttämättömiä korjauksen ja/tai PMP:n suorittamisen kannalta tai laitteen saattamiseksi takaisin käyttöparametreihin, laskutetaan asiakkaalta senhetkisten työ- ja varaosataksojen mukaan. Koskee vain kulta-pmp:tä: Jos asiakas tekee kulta-pmp-sopimuksen, kultainen PMP-huoltopaketti (Gold Service Kit) asennetaan kaikkiin sopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin käyttötunnin jälkeen tai kuten Struers on etukäteen määrännyt. Kulta-PMP-huoltopaketti on laaja huoltopaketti, ja siihen kuuluu koneiden suurimpien kuluvien osien vaihtaminen sellaisissa koneissa, joita käytetään tuotannossa, ja paketin saavat vain kulta-pmp-jäsenet. 4. Vakiotarkastus ja/tai säätämiset Muut kuin kovuusmittarit Tähän kuuluvat muun muassa voiman, paineen ja nopeuden mittaus ja säätäminen, kuten kunkin koneen kohdalla huollon tarkastuslistassa on määritelty. Kovuusmittarit Sisältää voiman, koevoimajärjestelmien, paininkärkien, optisen järjestelmän (kameraa lukuun ottamatta), sisäisten mekaanisten osien (tietokonetta lukuun ottamatta) jne. mittaamisen ja säätämisen, kuten on mainittu kunkin koneen kohdalla huollon tarkastuslistassa. Kovuusmittari säädetään tai kalibroidaan vain, jollei muuten saavuteta oikeita epäsuoria tarkastustuloksia asiakkaan testipaloissa.

2 5. Kalibrointisertifikaatit Pronssi-PMP: Kaikki säädöt/asetukset tehdään tehdasasetusten mukaan (ei standardin ISO mukaisia). Pronssi-PMP:n yhteydessä ei anneta sertifikaattia. Hopea-PMP: Kaikki säädöt/asetukset tehdään tehdasasetusten mukaan (ei standardin ISO mukaisia). Hopea-PMP:n yhteydessä annetaan tehdassertifikaatti. Kulta-PMP: Kaikki säädöt/asetukset tehdään tehdasasetusten mukaan, ja ne ovat myös standardin ISO mukaisia. Standardin ISO mukainen kalibrointisertifikaatti annetaan vain kulta-pmp:n yhteydessä. b. Huoltotakuu Struers takaa, että PMP:n yhteydessä suoritetut työt tehdään ammattitaitoisesti, ja että käytetyt materiaalit ovat virheettömiä 360 päivää työn tekemisestä ja/tai materiaalin toimituksesta. Jos töissä ja/tai materiaaleissa ilmenee virheitä takuukauden aikana, Struers on velvollinen kattamaan kaikki korjauksen yhteydessä tai työtä toistettaessa syntyvät kulut laskuttamatta tästä asiakasta. Ehtona edellä manitulle on, että Struers vastaanottaa asiakkaalta kirjallisen reklamaation välittömästi virheen toteamisen jälkeen ennen takuuajan päättymistä. Kyseessä oleva takuu ei koske osia tai palveluja, joita on käytetty väärin, muutettu, joita on korjannut kolmas osapuoli tai niille on aiheutettu vaurioita. Kyseessä oleva takuu ei koske laitteita tai osia, jotka ovat vaurioituneet sellaisten tuotteiden käytön yhteydessä, jotka eivät ole Struersin valmistamia. Kyseessä oleva takuu koskee vain Struersin huoltoteknikoiden asentamia osia ja palveluita. Kyseessä oleva takuu on voimassa nimenomaan muiden takuiden asemesta. Struers ei anna muita takuita. c. Vastuu materiaalivirheistä Lukuun ottamatta rajoitettua huoltotakuuta, joka on määritelty kohdassa I(b), Struers ei ole vastuussa virheistä materiaaleissa, jotka on toimitettu asiakkaalla olevan laitteen ylläpitohuollon seurauksena tämän PMP:n yhteydessä. d. Korvausvastuu Struers A/S, Struersin työntekijät, edustajat tai myyjät eivät ole korvausvastuussa asiakkaalle mahdollisesti koituvasta tappiosta, joka on seurausta asiakkaan toimista liittyen palveluiden tai materiaalien toimittamiseen tämän PMP:n puitteissa, riippumatta siitä, että kyseiset tappiot voivat johtua Struers A/S:n tai Struersin työntekijöiden, edustajien tai myyjien huolimattomuudesta, ja riippumatta siitä, onko tappioriskistä tiedotettu asiakkaalle. Tämä koskee myös epäsuoria tappioita, esimerkiksi menetettyä voittoa, toiminnasta aiheutuvia tappioita ja tuotantotappiota sekä kolmannen osapuolen asiakkaaseen kohdistamia vaatimuksia. Tämä ehto ei voi rajoittaa Struersin vastuuta perussäännöissä määrätystä tuotevastuusta, mukaan lukien tuotevastuulaki. Struers luopuu kuitenkin kaikesta tuotevastuusta sen suurimmassa mahdollisessa laajuudessa. Struersin vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa siihen summaan, jonka asiakas on maksanut etukäteen tämän PMP:n yhteydessä viimeisimmistä kahdestatoista kuukaudesta korvausta vaativaa tapahtumaa koskien. e. Rajoitukset ja poikkeukset PMP ja laajennettu takuu Ei sisällä käyttömateriaalien vaihtamista, kuten muun muassa reagenssiaineita, liuoksia ja paperia, joita käytetään laitteessa. PMP ja laajennettu takuu eivät myöskään kata muita Struersin lisätuotteita, ellei niitä ole erikseen määritelty sopimuksessa. On voimassa vain ylläpitohuoltosopimuksen tai käyttötunnin ajan (konetta kohti), riippuen siitä, mikä saavutetaan ensin. Ei kata kovuusmittareiden lisälaitteita, eli tietokonetta, kuvankaappauskorttia, ohjelmistolisenssiä, digitaalikameraa, tietokonepohjaista ohjelmistoa tai maksua kalibrointisertifikaateista kolmannelle osallistuneelle osapuolelle. Struers pidättää itselleen oikeuden pitää asiakas velvoitettuna kattamaan kaikki huolto- ja korjauskustannukset, mukaan lukien työaika, matkakustannukset ja osat, siinä tapauksessa, että asiakas on vastuussa puutteellisesta oikeanlaisesta ylläpidosta ja laitteen käytöstä, jotka kuvataan Struersin toimittamissa käyttöohjeissa. Asiakas on velvollinen kattamaan kaikki kustannukset, mukaan lukien työaika, matkakustannukset ja osat sellaisen huollon ja korjauksen yhteydessä, joka johtuu muiden kuin Struersin tuotteiden käytöstä, toimituksesta tai lisälaitteista, jotka on kuvattu Struersin toimittamissa käyttäjän käsikirjoissa. Jos mahdollista, kaikki ylläpitohuoltotehtävät ja korjaukset suoritetaan asiakkaan tiloissa. Struers pidättää kuitenkin oikeuden PMP:n ja laajennetun takuun yhteydessä itselleen lähettää osia, jotka asiakas voi itse asentaa, sekä palauttaa työkaluja ja laitteita Struersin verstaalle testattaviksi ja/tai korjattaviksi. Asiakas maksaa tässä tapauksessa kaikki rahtikulut. Tämän PMP:n mahdolliset poikkeukset ja lisäykset määritetään kutakin aihetta käsittelevässä kohdassa. f. Tekninen tarkastus joka toinen vuosi (koskee vain hopea- ja kulta-pmp-jäsenyyttä) Tekninen tarkastus vaatii, että asiakkaalla on hopea- tai kultatason PMP-huoltosopimus ja että Struersin teknikot ovat huoltaneet laitteita vähintään kahtena (2) peräkkäisenä vuotena. Ehtona on, että asiakas on pitänyt hopea- tai kultajäsenyyttä voimassa kahden (2) tai useamman peräkkäisen vuoden aikana ja että hopeatai kultajäsenyys on voimassa. Seuraavia sääntöjä sovelletaan: O Huoltoteknikko tekee laitteelle teknisen arvion ja tarkastaa kaikki Struers laitteet (mukaan lukien laitteet, jotka eivät kuulu sopimuksen piiriin) asiakkaan tiloissa joka toinen vuosi. O Teknisen tarkastuksen jälkeen asiakkaalle annetaan selostus tilanteesta sekä suosituksia. Kaikki tarvittavat korjaukset voidaan suorittaa hopea- tai kulta-pmp-sopimuksen puitteissa myöhempänä ajankohtana, josta sopivat asiakas ja Struers. Vaihtoehtoisesti korjauksen voi suorittaa ehdotettuna ajankohtana, josta sopivat asiakas ja Struers. Huom! Jos asiakas ei pidä hopea- tai kulta-pmp-jäsenyyttään aktiivisena, asiakas menettää oikeuden tekniseen tarkastukseen, eikä asiakkaalle tarjota ilmaista huoltoa olemassa olevan PMP-sopimuksen jäljellä olevana aikana.

3 g. Korjauskäynti sisältyy sopimukseen (koskee vain hopea- tai kultajäsenyyttä) Struersin hopea-pmp:hen sisältyy yksi (1) korjauskäynti (eli korjaus). Struersin kulta-pmp:hen sisältyy kaksi (2) korjauskäyntiä (eli korjausta). Hopea- ja kulta-pmp-sopimukset kattavat matka- ja työajoista johtuvat kulut. O Muut matka- ja majoituskustannukset laskutetaan tarpeen mukaan (jos se on välttämätöntä). O Korjauksen suorittamiseen tarvittavat välttämättömät vara-osat laskutetaan sen hetkisen myyntihinnan mukaan, josta vähennetään vastaavaan suuruinen PMP-alennus (hopeajäsenyys = 10 %, kultajäsenyys = 15 %). Korjauskäynnit koskevat vain niitä Struers laitteita, jotka on merkitty PMP-laiteluetteloon ja joita huoltavat Struersin teknikot. h. Sovellusasiantuntijan käynti joka toinen vuosi (vain kulta-pmp) Edellyttää viittä (5) tai useampaa Struersin järjestelmää (esim. TegraSystem, RotoSystem, AbraPol/Plan, Axitom), jotka ovat kuuluneet kulta-pmp:n piiriin kahden (2) tai useamman peräkkäisen vuoden ajan ja jotka kuuluvat edelleen kulta-pmp:n piiriin. Esimerkiksi TegraPol, TegraForce ja TegraDoser eivät ole kolme (3) erilaista laitetyyppiä, vaan yksi ehdon tarkoittama järjestelmä ( jos asiakas haluaa hyötyä sovellusasiantuntijan käynnistä). Struersin sovellusasiantuntija käy asiakkaan luona ja tekee arvion muun muassa asiakkaan sen hetkisistä valmistusmenetelmistä, käytetyista prosesseista ja kulutustarvikkeista sekä muun muassa suosittelee uusia menetelmiä, joiden avulla saavutetaan mm. parempia valmistustuloksia ja alhaisemmat kustannukset näytettä kohti. Struersin sovellusasiantuntija tiedottaa uusista, erityisistä Struersin tuotteista ja palveluista, joita asiakas voi käyttää suoraan. Näin sovellusasiantuntija avustaa asiakasta paremman tehokkuuden saavuttamisessa tai kokonaiskustannusten pienentämisessä näytettä kohti. II. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET a. Seuraavat maksuehdot koskevat asiakkaan maksuja Struersille: i. Lasku lähetetään välittömästi loppuunsuoritetun PMP-käynnin jälkeen ja maksuehtoina on nettolaskutus 30 päivää laskun päiväyksestä. ii. Asiakas maksaa kaikki kustannukset, työajan, matkakustannukset ja osat, jotka aiheutuvat tämän PMP:n piiriin kuulumattomista korjauksista. iii. Asiakas maksaa kaikki kustannukset, työajan, matkat ja osat sopimuksen piiriin kuuluvan laitteen korjauksista, jotka johtuvat puutteellisesta päivittäisestä, viikottaisesta ja kuukausittaisesta ylläpitohuollosta, väärinkäytöstä, asiakkaan aiheuttamista vaurioista tai mistä tahansa ulkoapäin tulevasta vaikutuksesta. iv. Asiakkaan oletetaan hankkivan käyttämilleen menetelmille sopivan vertailupalan kovuusmittarin lopputestiä varten. Lopputestiä ei voi suorittaa ilman vertailupalaa. Tämän PMP:n piiriin kuuluva tuleva huoltokäynti peruutetaan; matka- ja työaika tullaan laskuttamaan asiakkaalta, mikäli vertailupalaa ei ole käytettävissä. v. Peruutusmaksu Kaikkien ennalta maksettujen monivuotisten sopimusten, jotka irtisanotaan ennen varsinaisen sopimusajan päättymistä, peruuttamisesta tulee maksettavaksi 25 % peruutusmaksu. b. Siirtämisen hyväksyminen etukäteen Asiakkaan täytyy pyytää Struersilta kirjallinen hyväksyntä jokaista PMP:n piiriin kuuluvaa laitetta kohti, jos laite siirretään pois alkuperäiseltä paikaltaan. Laitteen siirtäminen ilman Struersin kirjallista lupaa antaa Struersille oikeuden PMP-sopimuksen irtisanomiseen. c. Vastuu Struersin laitteiden menetyksestä tai vaurioitumisesta Asiakkaalla on täysi vastuu mistä tahansa Struersin asiakkaalle lainaaman laitteen menetyksestä tai vaurioitumisesta riippumatta menetyksen tai vaurion syystä. III. LUVATTOMAT KORJAUKSET, MUUTOKSET JNE. Tässä PMP:ssä määritellyt Struersin velvollisuudet raukeavat, jos todetaan, että tämän PMP:n piiriin kuuluvaa laitetta on säädetty, muutettu tai korjattu jonkun muun toimesta tavalla, joka huonontaa laitteen luotettavuutta tai toimivuutta. IV. HUOLTOA KOSKEVAT EDELLYTYKSET Huoltoteknikolla tulee olla vapaa ja helppo pääsy kaikille huoltotöiden suorittamisen kannalta välttämättömille alueille. Muiden aiheuttamat myöhästymiset ja siitä johtuva Struersin edustajien odotusaika laskutetaan tunneittain jokaista Stuersin edustajaa kohti Struersin senhetkisten tuntitaksojen mukaan. Jos työtä joudutaan siirtämään myöhempään ajankohtaan myöhästymisen vuoksi, kaikki Struersille tästä syystä koituvat lisäkustannukset laskutetaan asiakkaalta. Näihin lisäkustannuksiin sisältyvät matkakustannukset, osat ja rahti jne., mutta lisäkustannukset eivät rajoitu näihin edellä mainittuihin tekijöihin. Tarjottujen ehtojen edellytys on, ettei mikään erityinen sertifiointi ja/tai turvallisuushyväksyntä/vaatimus ole tarpeellinen tämän PMP:n piiriin kuuluvan työn suorittamiseksi kokonaisuudessaan. Mikäli tällainen sertifiointi ja/tai turvallisuushyväksyntä/vaatimus on välttämätön, kaikki tähän liittyvät kustannukset laskutetaan asiakkaalta. Työpaikalla tapahtuvista muutoksista johtuvista myöhästymisistä (muun muassa asennetut lisäosat, lisätyöt) voi koitua lisäkustannuksia asiakkaalle. Ennalta sovitun työn lisäksi tehtävät lisätyöt laskutetaan asiakkaalta Struersin senhetkisten taksojen mukaan. Struersin huoltoteknikot ovat velvollisia siivoamaan kaiken huoltotöiden yhteydessä syntyneen jätteen asiakkaan jätteelle osoittamaan paikkaan.

4 V. HYVÄKSYNTÄ Kaikkien laitteiden täytyy olla hyvässä käyttökunnossa, ennen kuin ne voidaan kirjata PMP-sopimukseen. Struers pidättää itselleen oikeuden tutkia ja korjata laitteet senhetkisten taksojen mukaan ja laskuttaa mahdollisista matkakustannuksista, ennen kuin PMP hyväksytään ja allekirjoitetaan. Tarjous on voimassa kolmekymmentä päivää (30) tarjouksen antamisesta. Hinnat eivät sisällä rahtia ja maksuja, ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. VI. LAIN SOVELTAMINEN JA OIKEUSPAIKKA Tämä PMP ja kaikki tämän PMP:n yhteydessä osapuolten toimista mahdollisesti johtuvat riita-asiat ovat Tanskan lain alaisia, poikkeuksena Tanskan lainsäädännön soveltaminen ja kansainvälinen kauppalaki CISG (Convention on International Sale of Goods). Kaikki riita-asiat, jotka mahdollisesti syntyvät tämän PMP:n yhteydessä, esimerkiksi sopimuksen olemassaoloa tai voimassaoloa koskevat riidat, ratkaistaan tanskalaisessa tuomioistuimessa Struersin kotipaikkakunnan oikeusistuimessa. Riippumattayllä mainitusta Struersilla on oikeus ryhtyä oikeustoimiin asiakasta kohtaan milloin tahansa asiakkaan kotipaikkakunnan oikeusistuimessa.

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT

AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT Yleiset ehdot (sovelletaan kaikkiin huoltosuunnitelmiin sekä kaikkiin aika- ja materiaaliperusteisiin huoltoihin) 1. Koko sopimus AB Sciex ( Palveluntarjoaja ) ja asiakas sopivat

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista Edistyneet Dell v verkonvalvontapalvelut Palvelukuvaus 1. PALVELUSOPIMUKSEN ESITTELY Edistynyt verkonvalvonta: Verkkokatkoksista tai verkon suorituskykyhäiriöistä aiheutuu merkittäviä kulujaa päivittäistoiminnoissa.

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 NLM 10 ovat yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden asennustoimituksissa

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot