1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2015"

Transkriptio

1 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta sekä hallintokuntien tulossopimusten toteutumatiedot siltä osin, kuin ne on taloushallintoon toimitettu. Talousarvion toteutumisvertailu perustuu kirjanpitoon ajalta Kirjanpidossa on huomioitu suoriteperusteisesti tiedossa olevat tulo- ja menoerät. Hallintokuntien käyttötalouden toteutumatietoihin on kuitenkin täydennetty sisäisten vuokrien aiheuttamat kustannukset sekä sisäisinä tuloina että sisäisinä menoina huolimatta siitä, että niitä ei ollut laskutettu eikä kirjattu hallintokuntien kirjanpitoon mennessä. Hallintokuntien laatimissa tulossopimusten toteutumatiedoissa sisäisiä vuokria ei ole huomioitu. Yleinen taloudellinen tilanne/ Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen (kevät 2015, 17a/2015) mukaan Suomen kansantalous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Talous on jo pidemmän aikaa supistunut ja nopeaa käännettä merkittävästi parempaan talouskehitykseen ei ole odotettavissa. Viennin kasvu on jo pitkään jäänyt maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksia on jatkuvasti menetetty. Tämän kehityksen nähdään myös jatkuvan koko ennusteperiodin ajan. Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,5 %. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen haastavana. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,8 prosenttiin. Työn tuottavuuden kehitys pysyy edelleen vaisuna. Inflaatio jää 0,3 prosenttiin ja siitä iso osa on veronkorotusten hintoja nostavaa vaikutusta. Väestö ja työllisyys Saarijärven väkiluku väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 78 henkilöllä, mikä on suurempi vähennys kuin vuoden 2014 vähennys yhteensä. Suurin tekijä vähennyksessä on kuntien välinen nettomuutto, jonka vaikutus on -56 henkilöä. Saarijärvellä työttömyysaste kipusi vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä koko vertailukauden (2010- luku) huipulle. Keskiarvo on tarkastelujaksolta 22 % mikä edustaa valtakunnan tasolla merkittävän korkeaa työttömyyttä. Erilaisissa palveluissa (palkkatukityöllistetyt, työvoimakoulutus, työkokeilu, vuorotteluvapaa) oli Saarijärvellä tammi-maaliskuussa 2015 keskimäärin 249 henkilöä eli 5,6 % työvoimasta (vuoden 2014 keskiarvo oli 6,7 %). Työttömyysaste oli %, kun se koko Keski-Suomessa oli 17,6 %. Käyttötalouden toteutuma Koko kaupungin toimintakatteen toteutuma on 24,4 %. Verotulokertymä on toteutunut talousarvion mukaisesti ja kuntaliiton verotuloennuste kuluvalle vuodelle ennakoi budjetoitujen tulojen toteutumista. Toteutuma-% on kuitenkin hivenen alhaisempi kuin vuonna 2014 vastaavaan aikaan. Tulossopimukset Hallintokuntien tulossopimukset on siirretty talouden seurantaraporttiin hallintokuntien laatimassa muodossa ja siltä osin, kuin tulossopimustiedot on toimitettu. Rahoitusasema ja investoinnit Investointien toteutumisaste oli 15,2 %.Kokonaislainamäärä on alentunut 526 t johtuen lähinnä siitä, että tässä vaiheessa vuotta investointien toteutumisasten on vielä alhainen. 1

2 2. TYÖLLISYYDEN KEHITYS TYÖTTÖMYYSASTE % (ka) VUOSITTAIN KA 1-3 Sarja1 16, ,1 13,8 12,9 12,2 12,4 15,4 14, ,6 16,7 18,5 22,0 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus,työllisyyskatsaus TYÖTTÖMYYSASTEEN VAIHTELU KUUKAUSITTAIN % VUOSINA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,7 16, ,5 12,7 13,5 13,8 12,9 12, ,8 15, , ,9 13,8 11,9 13, ,2 12,5 12,3 13,9 15, ,8 16,3 15,6 14,7 12, ,6 13,0 12,0 13,8 15,9 17, ,8 16,9 16,2 14,1 15,2 16,2 15,0 16,0 16,1 18,1 20, ,6 20,7 19,9 17,8 15,5 17,0 17,8 16,9 17,4 17,7 19,5 21, ,29 22,86 21 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus, työllisyyskatsaus 2

3 3. VÄESTÖNMUUTOKSET VÄKILUKU VUOSITTAIN VLUKU Väestönmuutosten ennakkotiedot muuttujina Vuosi, Alue, Vuosineljännes ja Väestönmuutos Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys 2011 Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes

4 4. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 TOT.1-3/15 TOT % Toimintatulot ,8 Myyntitulot ,0 Maksutulot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatulot ,5 Toimintamenot ,1 Henkilöstömenot ,4 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 Avustukset ,9 Muut toimintamenot ,0 TOIMINTAKATE ,4 Verotulot ,1 Valtionosuudet ,7 Verorahoitus yht ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,8 Korkotulot ,0 Muut rahoitustulot ,0 Korkomenot ,9 Muut rahoitusmenot ,0 VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,3 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS ,6 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,6 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ

5 TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2014 TA 2015 toteuma 1-3/2015 tot % Toiminnan rahavirta ,8 Vuosikate ,8 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta ,2 Investointimenot ,2 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta ,0 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset ,9 Antolainasaamisten lisäykset - Antolainasaamisten vähennykset ,9 Lainakannan muutokset ,3 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,2 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen ,9 Rahavarat ( ) Rahavarat Saarijärven kaupunki(eur) :05:49 Lainat jaksotetuin koroin Vuosi Tunnus Pääoma alussa Nosto Lyhennys Pääoma lopussa 2015 Tam - Maa , , , ,52 Asuntolaina , , ,52 Harkinnanvarainen (tvk) , , ,02 Kiinteä korko (tvk) , , ,00 Korkotuki , , ,50 Markkinakorko (tvk) , , ,00 Lyhytaik.luotto , , , ,00 Kiinteä korko , , , ,00 Muu laina , , ,00 Kiinteä korko (tvk) , , ,00 Markkinakorko (tvk) , ,00 kuntatodistukset korot korko ,00 0,21 % 2 100, ,00 0,16 % 1 840, ,00 0,14 % 980, , ,00 5

6 5. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN/VASTUURYHMITTÄIN Sisäisten vuokrien vaikutus lisätty taulukkoon sekä menoina että teknisten tukipalveluiden tuloina. VASTUURYHMÄT / HALLINTO- KUNNAT TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2014 TALOUSARVIO 2015 TOTEUMA 1-3/2015 TOT. % KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys ,9 Kehittäminen ,4 Keskushallinto + omistajaohjaus ,8 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Vaalit ,0 Tarkastus ,0 SIS.VUOKRAT -4 Yhteensä ,8 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät ,6 Muut kiinteistöt ,2 Tontti- ja karttapalvelut ,4 Maankäyttö ja kaavoitus ,1 Asunnot ,5 Yhteensä ,5 OMARAHOITUSOSUUDET SOTE- palvelut ,2 Palo- ja pelastuspalvelut ,0 Yhteensä ,2 TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut, netto ,9 Tekniset tukipalvelut, tilaaja ,9 Yhteensä ,6 SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto ,2 Varhaiskasvatus ,0 Kansalaisopisto ,8 Perusopetus ja lukio ,0 Yhteensä ,8 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHT ,6 6

7 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA Kulttuuritoimi ,8 Kirjasto ,0 Museo ,4 Vapaa-aika ,4 Yhteensä ,6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hallinto ja viranomaispalvelut ,2 Maaseutupalvelut ,5 Suunnittelu ja kehittäminen ,0 Yhteensä ,9 TEKNINEN LAUTAKUNTA ,0 Kunnallistekniset palvelut ,5 Vesi- ja viemärilaitos ,0 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja ,5 Yhteensä ,5 JÄTELAUTAKUNTA Tulot ,0 Menot ,5 Yhteensä TOIMINTAKATE ,4 6. VEROTULOJEN SEURANTA Kiinteistöverot Kunnallisverot Yhteisöverot Kaikki yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä

8 VEROTILITYKSET Tammiku Helmikuu Maalisku Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marrasku Joulukuu u u u Verotilitykset kumulatiivinen %-kertymä koko vuoden verotulosta 100,0 100,0 88,1 92,4 80,0 80,0 % vuoden tilityksistä 60,0 40,0 20,0 8,4 34,4 26,3 18,0 26,1 18,6 8,8 43,9 51,6 60,6 69,0 * ,0 8

9 7. TAVOITEKORTIT KAUPUNGINVALTUUSTO MENESTYS- TEKIJÄT KESTÄVÄ TALOUS TOIMIVAT YDINPALVE- LUT YRITYSTEN, TYÖLLISYY- DEN JA OSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN TOIMENPI- TEET Talous tasapainotetaan siten, että vuosikate riittää poistoihin SSYP Kehitys Oy toimii aktiivisesti uusien yritysten tukena Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 asukasluku vuosikate /asukas Vuosikate poistoista Lainakanta/ asukas Tilikauden yli/alijäämä TOTEUTUMA 1-3/ tarkastellaan tilinpäätöksessä 67 % 55 % 69 % tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä nettomuutto -56 Toimintakate/ asukas ( ) Kaupunkiin muuttavien määrän tulee olla suurempi kuin ulosmuuttavien määrä Palvelurakenne sovitetaan käytettävissä oleviin resursseihin, palvelustrategia uudistetaan Kaupungin henkilöstömäärä sopeutetaan palvelurakenteeseen ja käytettävissä oleviin resursseihin Yritysten määrän kasvu Henkilöstömenot/ asukas ( ) Yritysten määrän nettomuutos SSYP Kehitys Oy:n aktiivisten toimenpiteiden osuus yritysten perustamisessa tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä % 70 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 9

10 Kaupungin yritysilmapiiriä parannetaan Saarijärven matkailuelinkeino kehittyy ja liikevaihto kasvaa Saarijärven koulutustarjonta kasvaa ja houkuttelevuus opiskelupaikkana lisääntyy Saarijärven työpaikkaomavaraisuus kasvaa Yritysilmapiirimittaus Saarijärven osuus Pohjoiseen Keski- Suomeen myönnetystä rahoituksesta Saarijärven osuus ELYkeskuksen myöntämästä Pohjoisen Keski-Suomen yritysrahoituksesta kasvaa Työttömyysaste alittaa koko Keski-Suomen työttömyysasteen Työttömyysprosentti/maakunnan työttömyysprosentti Matkailun yöpymisvuorokaudet Toteutunut 2. asteen koulutuksen opiskelijamäärä vertailutiedot saatavilla vuoteen 2012 Alueen työpaikkojen määrä suhteessa työikäisten määrään (>18 v) kasvaa 6,2 vastaa maakunnan keskiarvoa tutkimusta ei vielä tehty 18 9 % 20 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 16,7 % 14,6 % 17,4% 15,4% vastaa maakunnan keskiarvoa 21% % tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä ,6 % 57,5 % ei vertailutietoa ei vertailutietoa ei vertailutietoa 10

11 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ Toteuma HINTA MÄÄRÄ Tot % TYÖLLISYYS 1-3/2015 Työllistämisen hallinto htv 0, ,2 Eläkeselvittelyt ,0 /tukityöpaikka tukityöpaikat htv yht. Tukityöt , ,5 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Omat kesätyöntekijät ,3 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Yhteisöjen kesätyötuet (+ 15 lahj.varoilla) ,0 /kk, kuntalisää saava kuntalisät, kpl Kuntalisä ,4 /henkilötyövuosi velvoitetyöllistetyt, htv Velvoitetyöllistäminen , ,4 /kk, oppisopimus oppisopimustuet, kpl Oppisopimusavustus ,2 /henkilötyövuosi htv Pajatyöskentely ,5 /toimintapäivä toimintapäivät yht ,0 Kuntouttava työtoiminta, ,1 ryhmätoiminta ,8 Yritysten määrä toimenpi- YHTEENSÄ 3/2015 Toteuma 1- KEHITTÄMINEN JA HALLINTO HINTA / KEHITTÄMINEN asukas teissä % Elinkeinopalvelut yritysneuvonta, kehittäminen 32, ,0 Matkailun kehittäminen ja markkinointi Matkailun ja kaupan kehittämispalvelu ,0 Maaseudun kehittäminen maaseudun kehittämispalvelut ,0 Sidosryhmäyhteistyö ja elinkeinoelämän edunvalvonta Sidosryhmäyhteistyö, tapahtumat ja elinkeinoelämän edunvalvonta 5, ,0 KAIKKI YHTEENSÄ 46, , Työllistämishankkeet 7, ,0 Muu hankerahoitus 4, ,0 Seudullinen yhteistyö 0, ,0 Kehittäminen yhteensä ,0 11

12 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO KESKUSHALLINTO JA OMISTAJAOHJAUS Luottamuselinhallinto ilman valmistelua HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteutuma määrä Toteuma 1-3/2015 Tot. % asiat /päätös yhteensä valtuuston käsittelemät asiat ,2 kaupunginhallituksen käsittelemät asiat ,6 omistajaohjauksen käsittelemät asiat ,9 Toimikunnat ,2 Palvelustrategian toteuttaminen ,0 Luottamushenkilöhallinto yhteensä ,5 Viranhaltijajohto yhteensä ,0 euroa/henkilöhenkilöstömäärä Työsuojelu ,8 Työmarkkinasopimusmenettely ja luottamusmiestoiminta ,7 Työterveyshuolto ,8 Henkilöstöpalvelut ja koulutus, virkistys ,3 Henkilöstöhallinto yhteensä ,8 Kansainvälinen toiminta ,0 Avustukset ja ilmoitukset ,6 Muu yleishallinto ,0 Muu hallinto yhteensä ,4 Kunnallisverotus ,1 Oikeusapu ,5 Keskushallinto yhteensä ,0 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO VAALIT Toteuma 1- YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ 3/2015 Tot % vaalien /vaalitoimitus määrä vaalien toimittaminen ,0 KAIKKI YHTEENSÄ ,0 12

13 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ Toteuma 1-3/2015 TARKASTUS kokoukset /kokous määrä % yht. tarkastuslautakunnan kokous ,0 #JAKO/0! /tarkastuskäynti tarkastuskäynnit yht. tarkastuskäynti ,0 #JAKO/0! KAIKKI YHTEENSÄ ,0 #JAKO/0! KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ HINTA MÄÄRÄ ASUNTOTOIMI hallinnollinen isännöinti /vuokram2 m2 /suorite /uusi vuokrasopimus vuokrasopimuksia Isännöinti ja toimistopalvelut -0, Vika- ja kunnossapitokorjaukset (sis. Osakkeet) -0, Osakkeiden vastikkeet -5, Energia (vesi, lämmitys, sähkö) -2, Kiinteistönhoitokulut ja siivous -0, Jätehuolto -0, Muut kulut (KTV, vakuutus, pankkikulut yms.) -0, hallinnollinen isännöinti yhteensä Vuokratuotot (sis. Osakkeet) 8, Myyntituotot 0, Käyttökorvaukset 0, Tuotot yhteensä TA 2015 YHTEENSÄ toteuma 1-3/2015 tot. % , , , , , , , , , , , ,15 YHTEENSÄ ,59 TOTEUTUMA KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ 1-3/2015 metsät % /m 3 m 3 Raakapuun myyntitoimeksiannot MHY 0, /ha ha 13

14 Metsäarviot MHY /ha ha Hoitotyöt: mätästys, istutus, viljely MHY /ha ha Hoitotyöt: taimikonhoito ym. MHY /km km Teiden perusparannus. MHY joulu /ha ha Metsäsuunnitelman teko. MHY /tunti tuntia Puistometsien ja työmaiden raivaustyö MHY / tapaus palveluiden määrä Metsien virkistys- ja hyötykäyttöön liittyvä asiakaspalvelu / tunti tuntia Talous- ja puistometsien hallinto KAIKKI YHTEENSÄ TUOTTO YHTEENSÄ m³ NETTO KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ tontti- ja karttapalvelut HINTA MÄÄRÄ: lukumäärä/ toimenpiteet/ päätökset/ sopimukset/selvitykset/ palvelut YHTEEN- SÄ toteutuma 1-3/2015 /etuoikeuspäätös % Etuosto-oikeusasiat /tontti myynti ja vuokraus/valmistelu /kauppa (tontti) Kiinteistönmuodostus, maastotyöt, lainhuudot, kiinnitykset yms /tapaus Kaupungin kiinteistöomaisuuden hallintaan liittyvät toimitukset jne

15 /tapaus Kaupungin kiinteistöomaisuuteen liittyvät sopimukset ja toimitukset (haltuunotto / yleiset alueet) /päätös Maan arvomäärittelyt /palvelutoimenpide Osoitepalvelut /selvitys Emätilaselvitykset, erityisselvitykset /sopimus Maankäyttösopimukset /sopimus Käyttöoikeussopimukset /selvitys tai sopimus Kiinteistötekniset tehtävät / selvitys erityisselvitykset ja neuvottelut / selvitys Rakennusvalvonnan aputyöt /mittaustoimenpide Rakennusvalvonnan aputyöt: rakennuspaikkojen merkitseminen /tunti Mittaus- ja paikkatietopalveluiden myynti /mittaustoimenpide Pohjakartan ja johtokartan ylläpitoon liittyvät mittaustehtävät 89, MENOT YHTEENSÄ TUOTTO YHTEENSÄ NETTOMENOT

16 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ kaavoitus- ja aluearkkitehtipalvelut HINTA MÄÄRÄ YHTEEN- SÄ toteutuma 1-3/2015 % Yleishallinto, tulostus- ja skannaustyöt, tiedot verottajalle, internet-sivujen ylläpito, laskujen käsittelyt, arkistointi ,2 Kaavakohteiden kaavahallintotyöt (ei sisällä kaavojen laadintaa), vain Saarijärven kohteet, esittelyaineistot Kaavanlaadinta (kartat, selostus), maankäyttösopimusmenettelyt, kaavojen omana työnä laadittavat selvitykset Kaavahankkeisiin liittyvät ostopalvelut (biologi, liikennesuunnittelija, rakennettavuus), kahden yleiskaavan aineistot , ,4 Poikkeamiskäsittelyt ja poikkeamislausunnot Asiantuntijapalvelujen toimintakulut (myynti naapurikuntiin), 19 kaavahankkeen hallintotyöt ja osin kaavalaadintaa Myyntitulot ( aluearkkitehtipalvelut ja muut kaavoituksen myyntituotot) Kaavaotteet, rakennusoikeustietojen antaminen, maankäytön asiakaspalvelu 3-6 hlö /päivä, rakennuslupalausunnot Kehittämishankevalmistelu, yritysten hankeasiat, kaupungin edustaminen maankäytön asioissa, asiantuntijaryhmät (KS liitto, ym) myyntihinta , ,5 tuntia /vuosi , ,8 NETTOMENOT ,8 OMARAHOITUSOSUUDET TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toteuma 1-3/2015 HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset Palo- ja pelastutoimen nettokustannukset 81, , , Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset 32, , , Työmarkkinatuki ja Saarikkalisä 37, , ,4 468 Toteutetut eläkeselvittelyt KPL KPL KPL KPL / / / / 16

17 Nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävien avotoimenpiteiden kustannukset/sijaishuollon ja jälkihoidon kustannukset % Kuntouttavan työtoiminnan kustannukset /asukas 2 2,2 2,2 Ehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista % Varhaisen tuen palveluiden kustannukset />65-vuotiaat 43,1 33,1 Laitoshoidossa yli 75-vuotiaista % 5,8 3,6 3 HALLINNON TUKIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ BRUTTO- MENOT YHTEENSÄ talous- ja toimistopalvelut /suorite /lasku TOTEUMA 1-3/2015 laskujen määrä ,5 % ostolaskujen käsittely ,6 % myyntilaskujen käsittely ,8 % hallintokuntien neuvonta ja avustaminen 0,0 % raporttien ja ilmoitusten laatiminen 0,0 % ja lähettäminen tilinpäätösvientien ja laskelmien 0,0 % laatiminen, tilinpäätös MYYNTIPALVELUT /kokonaispalvelu asiakkaiden määrä Kuntayhtymän kirjanpitopavelut ,0 % Tytäryhtiöiden kirjanpitopalvelut ,5 % asiakkaiden määrä TOIMISTOPALVELUIDEN MYYNTI Toimistopalvelut vesi ja viemärilait , ,0 % YHTEENSÄ ,3 % % 17

18 HALLINNON TUKIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ Työpanos % BRUTTO MENOT YHTEEN- SÄ TA 2015 Toteutuma 1-3/2015 henkilöstöpalvelu % Palkkojen maksuprosessin hoitaminen (maksut, kirjanpitoviennit, täsmäytykset) /palkan/palkkion saaja palkan/palkkion saajat yht. 44, ,8 palkkojen ja palkkioiden maksu tilinauhoja /tilitys tai raportti tai todistus 928 hlöä/vuosi 7100 kpl/vuosi tilitykset, raportit ja todistukset yhteensä ,7 120 kpl /vuosi raportit, laskelmat sisäiseen käyttöön yksittäisten todistusten antaminen 450 kpl talousarvio- ja tilinpäätöslaskelmien laatiminen /laskelma laskelmat yht ,1 talousarvio henkilöstökertomus Kela- ja vakuutusyhtiöiden hakemukset Kela Vakuutusyhtiö raporttien ja ilmoitusten laatiminen tilitykset, raportit ja tilastot eri sidosryhmille /korvaushakemus /asiakas hakemukset yhteensä 4, ,8 150 kpl 60 kpl asiakkaat yhteensä vuosilomien ja lomapalkkojen laskenta ja hallinnointi koko henkilöstö ,1 matkalaskujen hallinnointi ja maksatus 1, /asiakaskontakti asiakaskontaktit yht. 3, ,9 asiakasneuvonta /kokous kokoukset yhteensä johdon/esimiesten tukitoiminta henkilöstö-asioissa. Suunnittelu- ja kehittämistyö 16, ##### sihteerin tehtävät 9, ##### muut 4, ##### MENOT ,0 18

19 HALLINNON TUKIPAL- TOTEUTUMA VELUT YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ 1-3/2015 tietohallinto % ATK-TUKI /työasema työasemien ylläpito oheislaitteineen 200 tietojärjestelmien ylläpito (liite) 3000 /palvelin palvelinten ylläpito (liite) 1700 työasemat yht. 500 tietojärjestelmät yht. palvelimet yht palvelutoimeksiannot /palvelutoimeksianto yht. atk-tukipyynnöt TIETOLIIKENNE /puhelinlaite puhelinlaitteet yhteensä puhelinten ja älypuhelinten ylläpito /verkkoon liitetty laite verkkoon liitetyt laitteet yht. taajamaverkon ylläpito, suunnittelu ja hallinnointi YHTEENSÄ

20 HALLINNON TUKIPALVELUT Htv BRUTTO- MENOT TOTEUTUMA 1-3/2015 Asianhallinta- ja asiakaspalvelut % Asiointipiste 2,67 Kaupungin ja valtion palveluiden asiakaspalvelu sekä Saarijärven kaupungin ja Saarikan puhelinvaihteen hoito Keskushallinto ASPA-projekti Asianhallinta- ja asiakaspalveluiden myynti muille yksiköille Kustannukset kehittäminen ja hallinnossa kp ,7 Ympäristö- ja tekninen lautakunta teknisen toimen hallinto - ympäristönsuojelu 0,6 Tekniset tukipalvelut/jätelautakunta jätelautakunnan sihteeri - yksityistieasiat 1 Rakennusvalvonta Asuntopalvelut ,3 Omistajaohjaus/ Tilaajapalvelut Toimistopalvelut tytäryhtiölle Myynti muille yksiköille yhteensä 5, KAIKKI YHTEENSÄ 9,

21 SIVITYSLAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma SIVISTYSTOIMEN HALLIN- TO TUOTTEET /x Yleishallinto Joukkoliikenne Yhteensä PERUSOPETUS JA LUKIO TUOTTEET /oppilas oppilasmäärä Perusopetus Lukio Yhteensä VARHAISKASVATUS TUOTTEET / 0-6v lapsi 0-6v lapsi Päiväkotihoito (netto) Perhepäivähoito(netto) Avustukset perheille / esioppilas esioppilasmäärä Esiopetus Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (netto) / 1-2 lk oppilas oppilasmäärä 1-2 lk Yhteensä KANSALAISOPISTO TUOTTEET /opetustunti opetustunnit - Saarijärvi, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus 60, Kannonkoski, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus - Kuvataidekoulu: Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista visuaalisten taiteiden perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille 60, , Yhteensä Sivistyslautakunta yhteensä

22 VIITASALO-OPISTO TUOTTEET kuvaus tunnit/vuosi kulut tuotot /tunti netto Opetustunnit TOTEUMA Varhaisiän musiikkikasvatus Musiikkileikkikoulu Varhaisiän musiikkikasvatus Soitinvalmennus Musiikin perusopetus (perustaso, opistotaso, aikuisosasto) Tanssin perusopetus (sisältää myös lasten tanssin) Ryhmäopetuksena alle kouluikäisille Yksilöopetuksena vuotiaille Päättötutkintoon tähtäävää musiikin yksilöopetusta, opetustunnit sisältävät myös musiikin perusteiden opetuksen ja yhteissoiton Päättötutkintoon tähtäävää tanssin ryhmäopetusta, opetus sisältää myös tanssin perusteiden opetusta , , , ,07 Yhteensä , ,00 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS KULTTUURIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Kulttuuritapahtumien järjestäminen yleisölle (sisältää työryhmät, toimikunnat, palvelut kaupungin omille hallintokunnille) /tapahtuma lukumäärä Tapahtumat 1046, /asukas 7,2 8,23 Avustukset järjestöille /järjestö järjestöt yhteensä 0 Avustukset /as 1 0 Juholan toiminta KAIKKI YHTEENSÄ

23 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS KIRJASTO TUOTTEET HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ /laina Lainoja 1, /asukas Kirjastoaineistokulut 2, Kirjastossa käynnit /tapahtuma Tapahtumia (näyttelyt, satutunnit jne.) Käyttäjäkoulutuksia (kirjavinkkaukset, kirjastokäytön opetukset jne.) YHTEENSÄ KULTTUURI- JA VA- PAA- AIKALAUTAKUNNAN SOPIMUSMALLI MUSEO MÄÄRÄ 1-3/2015 toteutuma KUSTANNUS /SUORITE 1-3/2015 toteutuma KUSTANNUKSET YHTEENSÄ SUORITE lukumäärä Näyttelykohteet yhteensä kpl Kävijät yht Erikoisnäyttelyjä yht Tapahtumia, tilaisuuksia Tutkimuksia, julkaisuja, esityksiä Kokoelmien kartunta kpl , ,5 YHTEENSÄ ,5 23

24 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS Vapaa-aikatoimi HINTA MÄÄRÄ KUSTANNUKSET YHTEENSÄ TOTEUTUMA 1-3/2015 Yleiset liikuntapalvelut /kuntalainen 2, Liikuntapaikat Uimahalli/Kuntokeskus /kävijäkerta 0, Monitoimihalli Koko hallin kesk. Monitoimihalli nettomeno/ Käyttötunti 2, Hoidettavat liikuntapaikat; (kentät, alueet, Paavonrinne, Pylkön ulkoliikunta-alue + Pylkön kuntosali) Liikunta-avustukset /kuntalainen /kuntalainen 4, Yhteensä YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, PALVELUSOPIMUS 2015 HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ TOTEUTUMA 1-3/2015 % Ympäristöosaston hallinto- ja viranomaispalvelut -vastuualue YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA /kokous kokouksia kokouksia HALLINTO toimintakate

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2016

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2016 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2016 Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-31.3.2016 sekä hallintokuntien tulossopimusten toteutumatiedot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot