1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2015"

Transkriptio

1 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta sekä hallintokuntien tulossopimusten toteutumatiedot siltä osin, kuin ne on taloushallintoon toimitettu. Talousarvion toteutumisvertailu perustuu kirjanpitoon ajalta Kirjanpidossa on huomioitu suoriteperusteisesti tiedossa olevat tulo- ja menoerät. Hallintokuntien käyttötalouden toteutumatietoihin on kuitenkin täydennetty sisäisten vuokrien aiheuttamat kustannukset sekä sisäisinä tuloina että sisäisinä menoina huolimatta siitä, että niitä ei ollut laskutettu eikä kirjattu hallintokuntien kirjanpitoon mennessä. Hallintokuntien laatimissa tulossopimusten toteutumatiedoissa sisäisiä vuokria ei ole huomioitu. Yleinen taloudellinen tilanne/ Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen (kevät 2015, 17a/2015) mukaan Suomen kansantalous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Talous on jo pidemmän aikaa supistunut ja nopeaa käännettä merkittävästi parempaan talouskehitykseen ei ole odotettavissa. Viennin kasvu on jo pitkään jäänyt maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksia on jatkuvasti menetetty. Tämän kehityksen nähdään myös jatkuvan koko ennusteperiodin ajan. Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,5 %. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen haastavana. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,8 prosenttiin. Työn tuottavuuden kehitys pysyy edelleen vaisuna. Inflaatio jää 0,3 prosenttiin ja siitä iso osa on veronkorotusten hintoja nostavaa vaikutusta. Väestö ja työllisyys Saarijärven väkiluku väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 78 henkilöllä, mikä on suurempi vähennys kuin vuoden 2014 vähennys yhteensä. Suurin tekijä vähennyksessä on kuntien välinen nettomuutto, jonka vaikutus on -56 henkilöä. Saarijärvellä työttömyysaste kipusi vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä koko vertailukauden (2010- luku) huipulle. Keskiarvo on tarkastelujaksolta 22 % mikä edustaa valtakunnan tasolla merkittävän korkeaa työttömyyttä. Erilaisissa palveluissa (palkkatukityöllistetyt, työvoimakoulutus, työkokeilu, vuorotteluvapaa) oli Saarijärvellä tammi-maaliskuussa 2015 keskimäärin 249 henkilöä eli 5,6 % työvoimasta (vuoden 2014 keskiarvo oli 6,7 %). Työttömyysaste oli %, kun se koko Keski-Suomessa oli 17,6 %. Käyttötalouden toteutuma Koko kaupungin toimintakatteen toteutuma on 24,4 %. Verotulokertymä on toteutunut talousarvion mukaisesti ja kuntaliiton verotuloennuste kuluvalle vuodelle ennakoi budjetoitujen tulojen toteutumista. Toteutuma-% on kuitenkin hivenen alhaisempi kuin vuonna 2014 vastaavaan aikaan. Tulossopimukset Hallintokuntien tulossopimukset on siirretty talouden seurantaraporttiin hallintokuntien laatimassa muodossa ja siltä osin, kuin tulossopimustiedot on toimitettu. Rahoitusasema ja investoinnit Investointien toteutumisaste oli 15,2 %.Kokonaislainamäärä on alentunut 526 t johtuen lähinnä siitä, että tässä vaiheessa vuotta investointien toteutumisasten on vielä alhainen. 1

2 2. TYÖLLISYYDEN KEHITYS TYÖTTÖMYYSASTE % (ka) VUOSITTAIN KA 1-3 Sarja1 16, ,1 13,8 12,9 12,2 12,4 15,4 14, ,6 16,7 18,5 22,0 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus,työllisyyskatsaus TYÖTTÖMYYSASTEEN VAIHTELU KUUKAUSITTAIN % VUOSINA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,7 16, ,5 12,7 13,5 13,8 12,9 12, ,8 15, , ,9 13,8 11,9 13, ,2 12,5 12,3 13,9 15, ,8 16,3 15,6 14,7 12, ,6 13,0 12,0 13,8 15,9 17, ,8 16,9 16,2 14,1 15,2 16,2 15,0 16,0 16,1 18,1 20, ,6 20,7 19,9 17,8 15,5 17,0 17,8 16,9 17,4 17,7 19,5 21, ,29 22,86 21 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus, työllisyyskatsaus 2

3 3. VÄESTÖNMUUTOKSET VÄKILUKU VUOSITTAIN VLUKU Väestönmuutosten ennakkotiedot muuttujina Vuosi, Alue, Vuosineljännes ja Väestönmuutos Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys 2011 Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes

4 4. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 TOT.1-3/15 TOT % Toimintatulot ,8 Myyntitulot ,0 Maksutulot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatulot ,5 Toimintamenot ,1 Henkilöstömenot ,4 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 Avustukset ,9 Muut toimintamenot ,0 TOIMINTAKATE ,4 Verotulot ,1 Valtionosuudet ,7 Verorahoitus yht ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,8 Korkotulot ,0 Muut rahoitustulot ,0 Korkomenot ,9 Muut rahoitusmenot ,0 VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,3 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS ,6 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,6 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ

5 TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2014 TA 2015 toteuma 1-3/2015 tot % Toiminnan rahavirta ,8 Vuosikate ,8 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta ,2 Investointimenot ,2 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta ,0 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset ,9 Antolainasaamisten lisäykset - Antolainasaamisten vähennykset ,9 Lainakannan muutokset ,3 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,2 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen ,9 Rahavarat ( ) Rahavarat Saarijärven kaupunki(eur) :05:49 Lainat jaksotetuin koroin Vuosi Tunnus Pääoma alussa Nosto Lyhennys Pääoma lopussa 2015 Tam - Maa , , , ,52 Asuntolaina , , ,52 Harkinnanvarainen (tvk) , , ,02 Kiinteä korko (tvk) , , ,00 Korkotuki , , ,50 Markkinakorko (tvk) , , ,00 Lyhytaik.luotto , , , ,00 Kiinteä korko , , , ,00 Muu laina , , ,00 Kiinteä korko (tvk) , , ,00 Markkinakorko (tvk) , ,00 kuntatodistukset korot korko ,00 0,21 % 2 100, ,00 0,16 % 1 840, ,00 0,14 % 980, , ,00 5

6 5. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN/VASTUURYHMITTÄIN Sisäisten vuokrien vaikutus lisätty taulukkoon sekä menoina että teknisten tukipalveluiden tuloina. VASTUURYHMÄT / HALLINTO- KUNNAT TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2014 TALOUSARVIO 2015 TOTEUMA 1-3/2015 TOT. % KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys ,9 Kehittäminen ,4 Keskushallinto + omistajaohjaus ,8 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Vaalit ,0 Tarkastus ,0 SIS.VUOKRAT -4 Yhteensä ,8 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät ,6 Muut kiinteistöt ,2 Tontti- ja karttapalvelut ,4 Maankäyttö ja kaavoitus ,1 Asunnot ,5 Yhteensä ,5 OMARAHOITUSOSUUDET SOTE- palvelut ,2 Palo- ja pelastuspalvelut ,0 Yhteensä ,2 TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut, netto ,9 Tekniset tukipalvelut, tilaaja ,9 Yhteensä ,6 SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto ,2 Varhaiskasvatus ,0 Kansalaisopisto ,8 Perusopetus ja lukio ,0 Yhteensä ,8 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHT ,6 6

7 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA Kulttuuritoimi ,8 Kirjasto ,0 Museo ,4 Vapaa-aika ,4 Yhteensä ,6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hallinto ja viranomaispalvelut ,2 Maaseutupalvelut ,5 Suunnittelu ja kehittäminen ,0 Yhteensä ,9 TEKNINEN LAUTAKUNTA ,0 Kunnallistekniset palvelut ,5 Vesi- ja viemärilaitos ,0 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja ,5 Yhteensä ,5 JÄTELAUTAKUNTA Tulot ,0 Menot ,5 Yhteensä TOIMINTAKATE ,4 6. VEROTULOJEN SEURANTA Kiinteistöverot Kunnallisverot Yhteisöverot Kaikki yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä

8 VEROTILITYKSET Tammiku Helmikuu Maalisku Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marrasku Joulukuu u u u Verotilitykset kumulatiivinen %-kertymä koko vuoden verotulosta 100,0 100,0 88,1 92,4 80,0 80,0 % vuoden tilityksistä 60,0 40,0 20,0 8,4 34,4 26,3 18,0 26,1 18,6 8,8 43,9 51,6 60,6 69,0 * ,0 8

9 7. TAVOITEKORTIT KAUPUNGINVALTUUSTO MENESTYS- TEKIJÄT KESTÄVÄ TALOUS TOIMIVAT YDINPALVE- LUT YRITYSTEN, TYÖLLISYY- DEN JA OSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN TOIMENPI- TEET Talous tasapainotetaan siten, että vuosikate riittää poistoihin SSYP Kehitys Oy toimii aktiivisesti uusien yritysten tukena Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 asukasluku vuosikate /asukas Vuosikate poistoista Lainakanta/ asukas Tilikauden yli/alijäämä TOTEUTUMA 1-3/ tarkastellaan tilinpäätöksessä 67 % 55 % 69 % tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä nettomuutto -56 Toimintakate/ asukas ( ) Kaupunkiin muuttavien määrän tulee olla suurempi kuin ulosmuuttavien määrä Palvelurakenne sovitetaan käytettävissä oleviin resursseihin, palvelustrategia uudistetaan Kaupungin henkilöstömäärä sopeutetaan palvelurakenteeseen ja käytettävissä oleviin resursseihin Yritysten määrän kasvu Henkilöstömenot/ asukas ( ) Yritysten määrän nettomuutos SSYP Kehitys Oy:n aktiivisten toimenpiteiden osuus yritysten perustamisessa tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä % 70 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 9

10 Kaupungin yritysilmapiiriä parannetaan Saarijärven matkailuelinkeino kehittyy ja liikevaihto kasvaa Saarijärven koulutustarjonta kasvaa ja houkuttelevuus opiskelupaikkana lisääntyy Saarijärven työpaikkaomavaraisuus kasvaa Yritysilmapiirimittaus Saarijärven osuus Pohjoiseen Keski- Suomeen myönnetystä rahoituksesta Saarijärven osuus ELYkeskuksen myöntämästä Pohjoisen Keski-Suomen yritysrahoituksesta kasvaa Työttömyysaste alittaa koko Keski-Suomen työttömyysasteen Työttömyysprosentti/maakunnan työttömyysprosentti Matkailun yöpymisvuorokaudet Toteutunut 2. asteen koulutuksen opiskelijamäärä vertailutiedot saatavilla vuoteen 2012 Alueen työpaikkojen määrä suhteessa työikäisten määrään (>18 v) kasvaa 6,2 vastaa maakunnan keskiarvoa tutkimusta ei vielä tehty 18 9 % 20 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 16,7 % 14,6 % 17,4% 15,4% vastaa maakunnan keskiarvoa 21% % tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä ,6 % 57,5 % ei vertailutietoa ei vertailutietoa ei vertailutietoa 10

11 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ Toteuma HINTA MÄÄRÄ Tot % TYÖLLISYYS 1-3/2015 Työllistämisen hallinto htv 0, ,2 Eläkeselvittelyt ,0 /tukityöpaikka tukityöpaikat htv yht. Tukityöt , ,5 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Omat kesätyöntekijät ,3 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Yhteisöjen kesätyötuet (+ 15 lahj.varoilla) ,0 /kk, kuntalisää saava kuntalisät, kpl Kuntalisä ,4 /henkilötyövuosi velvoitetyöllistetyt, htv Velvoitetyöllistäminen , ,4 /kk, oppisopimus oppisopimustuet, kpl Oppisopimusavustus ,2 /henkilötyövuosi htv Pajatyöskentely ,5 /toimintapäivä toimintapäivät yht ,0 Kuntouttava työtoiminta, ,1 ryhmätoiminta ,8 Yritysten määrä toimenpi- YHTEENSÄ 3/2015 Toteuma 1- KEHITTÄMINEN JA HALLINTO HINTA / KEHITTÄMINEN asukas teissä % Elinkeinopalvelut yritysneuvonta, kehittäminen 32, ,0 Matkailun kehittäminen ja markkinointi Matkailun ja kaupan kehittämispalvelu ,0 Maaseudun kehittäminen maaseudun kehittämispalvelut ,0 Sidosryhmäyhteistyö ja elinkeinoelämän edunvalvonta Sidosryhmäyhteistyö, tapahtumat ja elinkeinoelämän edunvalvonta 5, ,0 KAIKKI YHTEENSÄ 46, , Työllistämishankkeet 7, ,0 Muu hankerahoitus 4, ,0 Seudullinen yhteistyö 0, ,0 Kehittäminen yhteensä ,0 11

12 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO KESKUSHALLINTO JA OMISTAJAOHJAUS Luottamuselinhallinto ilman valmistelua HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteutuma määrä Toteuma 1-3/2015 Tot. % asiat /päätös yhteensä valtuuston käsittelemät asiat ,2 kaupunginhallituksen käsittelemät asiat ,6 omistajaohjauksen käsittelemät asiat ,9 Toimikunnat ,2 Palvelustrategian toteuttaminen ,0 Luottamushenkilöhallinto yhteensä ,5 Viranhaltijajohto yhteensä ,0 euroa/henkilöhenkilöstömäärä Työsuojelu ,8 Työmarkkinasopimusmenettely ja luottamusmiestoiminta ,7 Työterveyshuolto ,8 Henkilöstöpalvelut ja koulutus, virkistys ,3 Henkilöstöhallinto yhteensä ,8 Kansainvälinen toiminta ,0 Avustukset ja ilmoitukset ,6 Muu yleishallinto ,0 Muu hallinto yhteensä ,4 Kunnallisverotus ,1 Oikeusapu ,5 Keskushallinto yhteensä ,0 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO VAALIT Toteuma 1- YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ 3/2015 Tot % vaalien /vaalitoimitus määrä vaalien toimittaminen ,0 KAIKKI YHTEENSÄ ,0 12

13 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ Toteuma 1-3/2015 TARKASTUS kokoukset /kokous määrä % yht. tarkastuslautakunnan kokous ,0 #JAKO/0! /tarkastuskäynti tarkastuskäynnit yht. tarkastuskäynti ,0 #JAKO/0! KAIKKI YHTEENSÄ ,0 #JAKO/0! KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ HINTA MÄÄRÄ ASUNTOTOIMI hallinnollinen isännöinti /vuokram2 m2 /suorite /uusi vuokrasopimus vuokrasopimuksia Isännöinti ja toimistopalvelut -0, Vika- ja kunnossapitokorjaukset (sis. Osakkeet) -0, Osakkeiden vastikkeet -5, Energia (vesi, lämmitys, sähkö) -2, Kiinteistönhoitokulut ja siivous -0, Jätehuolto -0, Muut kulut (KTV, vakuutus, pankkikulut yms.) -0, hallinnollinen isännöinti yhteensä Vuokratuotot (sis. Osakkeet) 8, Myyntituotot 0, Käyttökorvaukset 0, Tuotot yhteensä TA 2015 YHTEENSÄ toteuma 1-3/2015 tot. % , , , , , , , , , , , ,15 YHTEENSÄ ,59 TOTEUTUMA KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ 1-3/2015 metsät % /m 3 m 3 Raakapuun myyntitoimeksiannot MHY 0, /ha ha 13

14 Metsäarviot MHY /ha ha Hoitotyöt: mätästys, istutus, viljely MHY /ha ha Hoitotyöt: taimikonhoito ym. MHY /km km Teiden perusparannus. MHY joulu /ha ha Metsäsuunnitelman teko. MHY /tunti tuntia Puistometsien ja työmaiden raivaustyö MHY / tapaus palveluiden määrä Metsien virkistys- ja hyötykäyttöön liittyvä asiakaspalvelu / tunti tuntia Talous- ja puistometsien hallinto KAIKKI YHTEENSÄ TUOTTO YHTEENSÄ m³ NETTO KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ tontti- ja karttapalvelut HINTA MÄÄRÄ: lukumäärä/ toimenpiteet/ päätökset/ sopimukset/selvitykset/ palvelut YHTEEN- SÄ toteutuma 1-3/2015 /etuoikeuspäätös % Etuosto-oikeusasiat /tontti myynti ja vuokraus/valmistelu /kauppa (tontti) Kiinteistönmuodostus, maastotyöt, lainhuudot, kiinnitykset yms /tapaus Kaupungin kiinteistöomaisuuden hallintaan liittyvät toimitukset jne

15 /tapaus Kaupungin kiinteistöomaisuuteen liittyvät sopimukset ja toimitukset (haltuunotto / yleiset alueet) /päätös Maan arvomäärittelyt /palvelutoimenpide Osoitepalvelut /selvitys Emätilaselvitykset, erityisselvitykset /sopimus Maankäyttösopimukset /sopimus Käyttöoikeussopimukset /selvitys tai sopimus Kiinteistötekniset tehtävät / selvitys erityisselvitykset ja neuvottelut / selvitys Rakennusvalvonnan aputyöt /mittaustoimenpide Rakennusvalvonnan aputyöt: rakennuspaikkojen merkitseminen /tunti Mittaus- ja paikkatietopalveluiden myynti /mittaustoimenpide Pohjakartan ja johtokartan ylläpitoon liittyvät mittaustehtävät 89, MENOT YHTEENSÄ TUOTTO YHTEENSÄ NETTOMENOT

16 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ kaavoitus- ja aluearkkitehtipalvelut HINTA MÄÄRÄ YHTEEN- SÄ toteutuma 1-3/2015 % Yleishallinto, tulostus- ja skannaustyöt, tiedot verottajalle, internet-sivujen ylläpito, laskujen käsittelyt, arkistointi ,2 Kaavakohteiden kaavahallintotyöt (ei sisällä kaavojen laadintaa), vain Saarijärven kohteet, esittelyaineistot Kaavanlaadinta (kartat, selostus), maankäyttösopimusmenettelyt, kaavojen omana työnä laadittavat selvitykset Kaavahankkeisiin liittyvät ostopalvelut (biologi, liikennesuunnittelija, rakennettavuus), kahden yleiskaavan aineistot , ,4 Poikkeamiskäsittelyt ja poikkeamislausunnot Asiantuntijapalvelujen toimintakulut (myynti naapurikuntiin), 19 kaavahankkeen hallintotyöt ja osin kaavalaadintaa Myyntitulot ( aluearkkitehtipalvelut ja muut kaavoituksen myyntituotot) Kaavaotteet, rakennusoikeustietojen antaminen, maankäytön asiakaspalvelu 3-6 hlö /päivä, rakennuslupalausunnot Kehittämishankevalmistelu, yritysten hankeasiat, kaupungin edustaminen maankäytön asioissa, asiantuntijaryhmät (KS liitto, ym) myyntihinta , ,5 tuntia /vuosi , ,8 NETTOMENOT ,8 OMARAHOITUSOSUUDET TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toteuma 1-3/2015 HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset Palo- ja pelastutoimen nettokustannukset 81, , , Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset 32, , , Työmarkkinatuki ja Saarikkalisä 37, , ,4 468 Toteutetut eläkeselvittelyt KPL KPL KPL KPL / / / / 16

17 Nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävien avotoimenpiteiden kustannukset/sijaishuollon ja jälkihoidon kustannukset % Kuntouttavan työtoiminnan kustannukset /asukas 2 2,2 2,2 Ehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista % Varhaisen tuen palveluiden kustannukset />65-vuotiaat 43,1 33,1 Laitoshoidossa yli 75-vuotiaista % 5,8 3,6 3 HALLINNON TUKIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ BRUTTO- MENOT YHTEENSÄ talous- ja toimistopalvelut /suorite /lasku TOTEUMA 1-3/2015 laskujen määrä ,5 % ostolaskujen käsittely ,6 % myyntilaskujen käsittely ,8 % hallintokuntien neuvonta ja avustaminen 0,0 % raporttien ja ilmoitusten laatiminen 0,0 % ja lähettäminen tilinpäätösvientien ja laskelmien 0,0 % laatiminen, tilinpäätös MYYNTIPALVELUT /kokonaispalvelu asiakkaiden määrä Kuntayhtymän kirjanpitopavelut ,0 % Tytäryhtiöiden kirjanpitopalvelut ,5 % asiakkaiden määrä TOIMISTOPALVELUIDEN MYYNTI Toimistopalvelut vesi ja viemärilait , ,0 % YHTEENSÄ ,3 % % 17

18 HALLINNON TUKIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ Työpanos % BRUTTO MENOT YHTEEN- SÄ TA 2015 Toteutuma 1-3/2015 henkilöstöpalvelu % Palkkojen maksuprosessin hoitaminen (maksut, kirjanpitoviennit, täsmäytykset) /palkan/palkkion saaja palkan/palkkion saajat yht. 44, ,8 palkkojen ja palkkioiden maksu tilinauhoja /tilitys tai raportti tai todistus 928 hlöä/vuosi 7100 kpl/vuosi tilitykset, raportit ja todistukset yhteensä ,7 120 kpl /vuosi raportit, laskelmat sisäiseen käyttöön yksittäisten todistusten antaminen 450 kpl talousarvio- ja tilinpäätöslaskelmien laatiminen /laskelma laskelmat yht ,1 talousarvio henkilöstökertomus Kela- ja vakuutusyhtiöiden hakemukset Kela Vakuutusyhtiö raporttien ja ilmoitusten laatiminen tilitykset, raportit ja tilastot eri sidosryhmille /korvaushakemus /asiakas hakemukset yhteensä 4, ,8 150 kpl 60 kpl asiakkaat yhteensä vuosilomien ja lomapalkkojen laskenta ja hallinnointi koko henkilöstö ,1 matkalaskujen hallinnointi ja maksatus 1, /asiakaskontakti asiakaskontaktit yht. 3, ,9 asiakasneuvonta /kokous kokoukset yhteensä johdon/esimiesten tukitoiminta henkilöstö-asioissa. Suunnittelu- ja kehittämistyö 16, ##### sihteerin tehtävät 9, ##### muut 4, ##### MENOT ,0 18

19 HALLINNON TUKIPAL- TOTEUTUMA VELUT YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ 1-3/2015 tietohallinto % ATK-TUKI /työasema työasemien ylläpito oheislaitteineen 200 tietojärjestelmien ylläpito (liite) 3000 /palvelin palvelinten ylläpito (liite) 1700 työasemat yht. 500 tietojärjestelmät yht. palvelimet yht palvelutoimeksiannot /palvelutoimeksianto yht. atk-tukipyynnöt TIETOLIIKENNE /puhelinlaite puhelinlaitteet yhteensä puhelinten ja älypuhelinten ylläpito /verkkoon liitetty laite verkkoon liitetyt laitteet yht. taajamaverkon ylläpito, suunnittelu ja hallinnointi YHTEENSÄ

20 HALLINNON TUKIPALVELUT Htv BRUTTO- MENOT TOTEUTUMA 1-3/2015 Asianhallinta- ja asiakaspalvelut % Asiointipiste 2,67 Kaupungin ja valtion palveluiden asiakaspalvelu sekä Saarijärven kaupungin ja Saarikan puhelinvaihteen hoito Keskushallinto ASPA-projekti Asianhallinta- ja asiakaspalveluiden myynti muille yksiköille Kustannukset kehittäminen ja hallinnossa kp ,7 Ympäristö- ja tekninen lautakunta teknisen toimen hallinto - ympäristönsuojelu 0,6 Tekniset tukipalvelut/jätelautakunta jätelautakunnan sihteeri - yksityistieasiat 1 Rakennusvalvonta Asuntopalvelut ,3 Omistajaohjaus/ Tilaajapalvelut Toimistopalvelut tytäryhtiölle Myynti muille yksiköille yhteensä 5, KAIKKI YHTEENSÄ 9,

21 SIVITYSLAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma SIVISTYSTOIMEN HALLIN- TO TUOTTEET /x Yleishallinto Joukkoliikenne Yhteensä PERUSOPETUS JA LUKIO TUOTTEET /oppilas oppilasmäärä Perusopetus Lukio Yhteensä VARHAISKASVATUS TUOTTEET / 0-6v lapsi 0-6v lapsi Päiväkotihoito (netto) Perhepäivähoito(netto) Avustukset perheille / esioppilas esioppilasmäärä Esiopetus Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (netto) / 1-2 lk oppilas oppilasmäärä 1-2 lk Yhteensä KANSALAISOPISTO TUOTTEET /opetustunti opetustunnit - Saarijärvi, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus 60, Kannonkoski, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus - Kuvataidekoulu: Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista visuaalisten taiteiden perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille 60, , Yhteensä Sivistyslautakunta yhteensä

22 VIITASALO-OPISTO TUOTTEET kuvaus tunnit/vuosi kulut tuotot /tunti netto Opetustunnit TOTEUMA Varhaisiän musiikkikasvatus Musiikkileikkikoulu Varhaisiän musiikkikasvatus Soitinvalmennus Musiikin perusopetus (perustaso, opistotaso, aikuisosasto) Tanssin perusopetus (sisältää myös lasten tanssin) Ryhmäopetuksena alle kouluikäisille Yksilöopetuksena vuotiaille Päättötutkintoon tähtäävää musiikin yksilöopetusta, opetustunnit sisältävät myös musiikin perusteiden opetuksen ja yhteissoiton Päättötutkintoon tähtäävää tanssin ryhmäopetusta, opetus sisältää myös tanssin perusteiden opetusta , , , ,07 Yhteensä , ,00 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS KULTTUURIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Kulttuuritapahtumien järjestäminen yleisölle (sisältää työryhmät, toimikunnat, palvelut kaupungin omille hallintokunnille) /tapahtuma lukumäärä Tapahtumat 1046, /asukas 7,2 8,23 Avustukset järjestöille /järjestö järjestöt yhteensä 0 Avustukset /as 1 0 Juholan toiminta KAIKKI YHTEENSÄ

23 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS KIRJASTO TUOTTEET HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ /laina Lainoja 1, /asukas Kirjastoaineistokulut 2, Kirjastossa käynnit /tapahtuma Tapahtumia (näyttelyt, satutunnit jne.) Käyttäjäkoulutuksia (kirjavinkkaukset, kirjastokäytön opetukset jne.) YHTEENSÄ KULTTUURI- JA VA- PAA- AIKALAUTAKUNNAN SOPIMUSMALLI MUSEO MÄÄRÄ 1-3/2015 toteutuma KUSTANNUS /SUORITE 1-3/2015 toteutuma KUSTANNUKSET YHTEENSÄ SUORITE lukumäärä Näyttelykohteet yhteensä kpl Kävijät yht Erikoisnäyttelyjä yht Tapahtumia, tilaisuuksia Tutkimuksia, julkaisuja, esityksiä Kokoelmien kartunta kpl , ,5 YHTEENSÄ ,5 23

24 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS Vapaa-aikatoimi HINTA MÄÄRÄ KUSTANNUKSET YHTEENSÄ TOTEUTUMA 1-3/2015 Yleiset liikuntapalvelut /kuntalainen 2, Liikuntapaikat Uimahalli/Kuntokeskus /kävijäkerta 0, Monitoimihalli Koko hallin kesk. Monitoimihalli nettomeno/ Käyttötunti 2, Hoidettavat liikuntapaikat; (kentät, alueet, Paavonrinne, Pylkön ulkoliikunta-alue + Pylkön kuntosali) Liikunta-avustukset /kuntalainen /kuntalainen 4, Yhteensä YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, PALVELUSOPIMUS 2015 HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ TOTEUTUMA 1-3/2015 % Ympäristöosaston hallinto- ja viranomaispalvelut -vastuualue YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA /kokous kokouksia kokouksia HALLINTO toimintakate

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2015

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2015 TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen seuranta toteutetaan aikataulutetaan seuraavasti:

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2015

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2015 TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen seuranta toteutetaan aikataulutetaan seuraavasti:

Lisätiedot

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2016

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2016 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2016 Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-31.3.2016 sekä hallintokuntien tulossopimusten toteutumatiedot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.9.2014

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.9.2014 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.9.2014 Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-30.9.2014 sekä hallintokuntien ja tytäryhtiöiden tavoitekorttien

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.6.2014

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.6.2014 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.6.201 Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-30.6.201 sekä hallintokuntien ja tytäryhtiöiden toimittamat tavoitekorttien

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 096006 TERVEYSKESKUS RAKENTEIDEN IV-MUUTOKSET MUUT 9049 Inv/Muut menot -67.000-67.000-67.000,00 MUUT -67.000-67.000-67.000,00-67.000-67.000-67.000,00 NETTO -67.000 0-67.000

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot