1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2015"

Transkriptio

1 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta sekä hallintokuntien tulossopimusten toteutumatiedot siltä osin, kuin ne on taloushallintoon toimitettu. Talousarvion toteutumisvertailu perustuu kirjanpitoon ajalta Kirjanpidossa on huomioitu suoriteperusteisesti tiedossa olevat tulo- ja menoerät. Hallintokuntien käyttötalouden toteutumatietoihin on kuitenkin täydennetty sisäisten vuokrien aiheuttamat kustannukset sekä sisäisinä tuloina että sisäisinä menoina huolimatta siitä, että niitä ei ollut laskutettu eikä kirjattu hallintokuntien kirjanpitoon mennessä. Hallintokuntien laatimissa tulossopimusten toteutumatiedoissa sisäisiä vuokria ei ole huomioitu. Yleinen taloudellinen tilanne/ Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen (kevät 2015, 17a/2015) mukaan Suomen kansantalous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Talous on jo pidemmän aikaa supistunut ja nopeaa käännettä merkittävästi parempaan talouskehitykseen ei ole odotettavissa. Viennin kasvu on jo pitkään jäänyt maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksia on jatkuvasti menetetty. Tämän kehityksen nähdään myös jatkuvan koko ennusteperiodin ajan. Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,5 %. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen haastavana. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,8 prosenttiin. Työn tuottavuuden kehitys pysyy edelleen vaisuna. Inflaatio jää 0,3 prosenttiin ja siitä iso osa on veronkorotusten hintoja nostavaa vaikutusta. Väestö ja työllisyys Saarijärven väkiluku väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 78 henkilöllä, mikä on suurempi vähennys kuin vuoden 2014 vähennys yhteensä. Suurin tekijä vähennyksessä on kuntien välinen nettomuutto, jonka vaikutus on -56 henkilöä. Saarijärvellä työttömyysaste kipusi vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä koko vertailukauden (2010- luku) huipulle. Keskiarvo on tarkastelujaksolta 22 % mikä edustaa valtakunnan tasolla merkittävän korkeaa työttömyyttä. Erilaisissa palveluissa (palkkatukityöllistetyt, työvoimakoulutus, työkokeilu, vuorotteluvapaa) oli Saarijärvellä tammi-maaliskuussa 2015 keskimäärin 249 henkilöä eli 5,6 % työvoimasta (vuoden 2014 keskiarvo oli 6,7 %). Työttömyysaste oli %, kun se koko Keski-Suomessa oli 17,6 %. Käyttötalouden toteutuma Koko kaupungin toimintakatteen toteutuma on 24,4 %. Verotulokertymä on toteutunut talousarvion mukaisesti ja kuntaliiton verotuloennuste kuluvalle vuodelle ennakoi budjetoitujen tulojen toteutumista. Toteutuma-% on kuitenkin hivenen alhaisempi kuin vuonna 2014 vastaavaan aikaan. Tulossopimukset Hallintokuntien tulossopimukset on siirretty talouden seurantaraporttiin hallintokuntien laatimassa muodossa ja siltä osin, kuin tulossopimustiedot on toimitettu. Rahoitusasema ja investoinnit Investointien toteutumisaste oli 15,2 %.Kokonaislainamäärä on alentunut 526 t johtuen lähinnä siitä, että tässä vaiheessa vuotta investointien toteutumisasten on vielä alhainen. 1

2 2. TYÖLLISYYDEN KEHITYS TYÖTTÖMYYSASTE % (ka) VUOSITTAIN KA 1-3 Sarja1 16, ,1 13,8 12,9 12,2 12,4 15,4 14, ,6 16,7 18,5 22,0 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus,työllisyyskatsaus TYÖTTÖMYYSASTEEN VAIHTELU KUUKAUSITTAIN % VUOSINA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,7 16, ,5 12,7 13,5 13,8 12,9 12, ,8 15, , ,9 13,8 11,9 13, ,2 12,5 12,3 13,9 15, ,8 16,3 15,6 14,7 12, ,6 13,0 12,0 13,8 15,9 17, ,8 16,9 16,2 14,1 15,2 16,2 15,0 16,0 16,1 18,1 20, ,6 20,7 19,9 17,8 15,5 17,0 17,8 16,9 17,4 17,7 19,5 21, ,29 22,86 21 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus, työllisyyskatsaus 2

3 3. VÄESTÖNMUUTOKSET VÄKILUKU VUOSITTAIN VLUKU Väestönmuutosten ennakkotiedot muuttujina Vuosi, Alue, Vuosineljännes ja Väestönmuutos Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys 2011 Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes

4 4. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 TOT.1-3/15 TOT % Toimintatulot ,8 Myyntitulot ,0 Maksutulot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatulot ,5 Toimintamenot ,1 Henkilöstömenot ,4 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 Avustukset ,9 Muut toimintamenot ,0 TOIMINTAKATE ,4 Verotulot ,1 Valtionosuudet ,7 Verorahoitus yht ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,8 Korkotulot ,0 Muut rahoitustulot ,0 Korkomenot ,9 Muut rahoitusmenot ,0 VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,3 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS ,6 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,6 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ

5 TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2014 TA 2015 toteuma 1-3/2015 tot % Toiminnan rahavirta ,8 Vuosikate ,8 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta ,2 Investointimenot ,2 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta ,0 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset ,9 Antolainasaamisten lisäykset - Antolainasaamisten vähennykset ,9 Lainakannan muutokset ,3 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,2 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen ,9 Rahavarat ( ) Rahavarat Saarijärven kaupunki(eur) :05:49 Lainat jaksotetuin koroin Vuosi Tunnus Pääoma alussa Nosto Lyhennys Pääoma lopussa 2015 Tam - Maa , , , ,52 Asuntolaina , , ,52 Harkinnanvarainen (tvk) , , ,02 Kiinteä korko (tvk) , , ,00 Korkotuki , , ,50 Markkinakorko (tvk) , , ,00 Lyhytaik.luotto , , , ,00 Kiinteä korko , , , ,00 Muu laina , , ,00 Kiinteä korko (tvk) , , ,00 Markkinakorko (tvk) , ,00 kuntatodistukset korot korko ,00 0,21 % 2 100, ,00 0,16 % 1 840, ,00 0,14 % 980, , ,00 5

6 5. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN/VASTUURYHMITTÄIN Sisäisten vuokrien vaikutus lisätty taulukkoon sekä menoina että teknisten tukipalveluiden tuloina. VASTUURYHMÄT / HALLINTO- KUNNAT TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2014 TALOUSARVIO 2015 TOTEUMA 1-3/2015 TOT. % KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys ,9 Kehittäminen ,4 Keskushallinto + omistajaohjaus ,8 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Vaalit ,0 Tarkastus ,0 SIS.VUOKRAT -4 Yhteensä ,8 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät ,6 Muut kiinteistöt ,2 Tontti- ja karttapalvelut ,4 Maankäyttö ja kaavoitus ,1 Asunnot ,5 Yhteensä ,5 OMARAHOITUSOSUUDET SOTE- palvelut ,2 Palo- ja pelastuspalvelut ,0 Yhteensä ,2 TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut, netto ,9 Tekniset tukipalvelut, tilaaja ,9 Yhteensä ,6 SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto ,2 Varhaiskasvatus ,0 Kansalaisopisto ,8 Perusopetus ja lukio ,0 Yhteensä ,8 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHT ,6 6

7 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA Kulttuuritoimi ,8 Kirjasto ,0 Museo ,4 Vapaa-aika ,4 Yhteensä ,6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hallinto ja viranomaispalvelut ,2 Maaseutupalvelut ,5 Suunnittelu ja kehittäminen ,0 Yhteensä ,9 TEKNINEN LAUTAKUNTA ,0 Kunnallistekniset palvelut ,5 Vesi- ja viemärilaitos ,0 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja ,5 Yhteensä ,5 JÄTELAUTAKUNTA Tulot ,0 Menot ,5 Yhteensä TOIMINTAKATE ,4 6. VEROTULOJEN SEURANTA Kiinteistöverot Kunnallisverot Yhteisöverot Kaikki yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä

8 VEROTILITYKSET Tammiku Helmikuu Maalisku Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marrasku Joulukuu u u u Verotilitykset kumulatiivinen %-kertymä koko vuoden verotulosta 100,0 100,0 88,1 92,4 80,0 80,0 % vuoden tilityksistä 60,0 40,0 20,0 8,4 34,4 26,3 18,0 26,1 18,6 8,8 43,9 51,6 60,6 69,0 * ,0 8

9 7. TAVOITEKORTIT KAUPUNGINVALTUUSTO MENESTYS- TEKIJÄT KESTÄVÄ TALOUS TOIMIVAT YDINPALVE- LUT YRITYSTEN, TYÖLLISYY- DEN JA OSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN TOIMENPI- TEET Talous tasapainotetaan siten, että vuosikate riittää poistoihin SSYP Kehitys Oy toimii aktiivisesti uusien yritysten tukena Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 asukasluku vuosikate /asukas Vuosikate poistoista Lainakanta/ asukas Tilikauden yli/alijäämä TOTEUTUMA 1-3/ tarkastellaan tilinpäätöksessä 67 % 55 % 69 % tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä nettomuutto -56 Toimintakate/ asukas ( ) Kaupunkiin muuttavien määrän tulee olla suurempi kuin ulosmuuttavien määrä Palvelurakenne sovitetaan käytettävissä oleviin resursseihin, palvelustrategia uudistetaan Kaupungin henkilöstömäärä sopeutetaan palvelurakenteeseen ja käytettävissä oleviin resursseihin Yritysten määrän kasvu Henkilöstömenot/ asukas ( ) Yritysten määrän nettomuutos SSYP Kehitys Oy:n aktiivisten toimenpiteiden osuus yritysten perustamisessa tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä % 70 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 9

10 Kaupungin yritysilmapiiriä parannetaan Saarijärven matkailuelinkeino kehittyy ja liikevaihto kasvaa Saarijärven koulutustarjonta kasvaa ja houkuttelevuus opiskelupaikkana lisääntyy Saarijärven työpaikkaomavaraisuus kasvaa Yritysilmapiirimittaus Saarijärven osuus Pohjoiseen Keski- Suomeen myönnetystä rahoituksesta Saarijärven osuus ELYkeskuksen myöntämästä Pohjoisen Keski-Suomen yritysrahoituksesta kasvaa Työttömyysaste alittaa koko Keski-Suomen työttömyysasteen Työttömyysprosentti/maakunnan työttömyysprosentti Matkailun yöpymisvuorokaudet Toteutunut 2. asteen koulutuksen opiskelijamäärä vertailutiedot saatavilla vuoteen 2012 Alueen työpaikkojen määrä suhteessa työikäisten määrään (>18 v) kasvaa 6,2 vastaa maakunnan keskiarvoa tutkimusta ei vielä tehty 18 9 % 20 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 16,7 % 14,6 % 17,4% 15,4% vastaa maakunnan keskiarvoa 21% % tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä ,6 % 57,5 % ei vertailutietoa ei vertailutietoa ei vertailutietoa 10

11 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ Toteuma HINTA MÄÄRÄ Tot % TYÖLLISYYS 1-3/2015 Työllistämisen hallinto htv 0, ,2 Eläkeselvittelyt ,0 /tukityöpaikka tukityöpaikat htv yht. Tukityöt , ,5 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Omat kesätyöntekijät ,3 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Yhteisöjen kesätyötuet (+ 15 lahj.varoilla) ,0 /kk, kuntalisää saava kuntalisät, kpl Kuntalisä ,4 /henkilötyövuosi velvoitetyöllistetyt, htv Velvoitetyöllistäminen , ,4 /kk, oppisopimus oppisopimustuet, kpl Oppisopimusavustus ,2 /henkilötyövuosi htv Pajatyöskentely ,5 /toimintapäivä toimintapäivät yht ,0 Kuntouttava työtoiminta, ,1 ryhmätoiminta ,8 Yritysten määrä toimenpi- YHTEENSÄ 3/2015 Toteuma 1- KEHITTÄMINEN JA HALLINTO HINTA / KEHITTÄMINEN asukas teissä % Elinkeinopalvelut yritysneuvonta, kehittäminen 32, ,0 Matkailun kehittäminen ja markkinointi Matkailun ja kaupan kehittämispalvelu ,0 Maaseudun kehittäminen maaseudun kehittämispalvelut ,0 Sidosryhmäyhteistyö ja elinkeinoelämän edunvalvonta Sidosryhmäyhteistyö, tapahtumat ja elinkeinoelämän edunvalvonta 5, ,0 KAIKKI YHTEENSÄ 46, , Työllistämishankkeet 7, ,0 Muu hankerahoitus 4, ,0 Seudullinen yhteistyö 0, ,0 Kehittäminen yhteensä ,0 11

12 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO KESKUSHALLINTO JA OMISTAJAOHJAUS Luottamuselinhallinto ilman valmistelua HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteutuma määrä Toteuma 1-3/2015 Tot. % asiat /päätös yhteensä valtuuston käsittelemät asiat ,2 kaupunginhallituksen käsittelemät asiat ,6 omistajaohjauksen käsittelemät asiat ,9 Toimikunnat ,2 Palvelustrategian toteuttaminen ,0 Luottamushenkilöhallinto yhteensä ,5 Viranhaltijajohto yhteensä ,0 euroa/henkilöhenkilöstömäärä Työsuojelu ,8 Työmarkkinasopimusmenettely ja luottamusmiestoiminta ,7 Työterveyshuolto ,8 Henkilöstöpalvelut ja koulutus, virkistys ,3 Henkilöstöhallinto yhteensä ,8 Kansainvälinen toiminta ,0 Avustukset ja ilmoitukset ,6 Muu yleishallinto ,0 Muu hallinto yhteensä ,4 Kunnallisverotus ,1 Oikeusapu ,5 Keskushallinto yhteensä ,0 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO VAALIT Toteuma 1- YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ 3/2015 Tot % vaalien /vaalitoimitus määrä vaalien toimittaminen ,0 KAIKKI YHTEENSÄ ,0 12

13 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ Toteuma 1-3/2015 TARKASTUS kokoukset /kokous määrä % yht. tarkastuslautakunnan kokous ,0 #JAKO/0! /tarkastuskäynti tarkastuskäynnit yht. tarkastuskäynti ,0 #JAKO/0! KAIKKI YHTEENSÄ ,0 #JAKO/0! KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ HINTA MÄÄRÄ ASUNTOTOIMI hallinnollinen isännöinti /vuokram2 m2 /suorite /uusi vuokrasopimus vuokrasopimuksia Isännöinti ja toimistopalvelut -0, Vika- ja kunnossapitokorjaukset (sis. Osakkeet) -0, Osakkeiden vastikkeet -5, Energia (vesi, lämmitys, sähkö) -2, Kiinteistönhoitokulut ja siivous -0, Jätehuolto -0, Muut kulut (KTV, vakuutus, pankkikulut yms.) -0, hallinnollinen isännöinti yhteensä Vuokratuotot (sis. Osakkeet) 8, Myyntituotot 0, Käyttökorvaukset 0, Tuotot yhteensä TA 2015 YHTEENSÄ toteuma 1-3/2015 tot. % , , , , , , , , , , , ,15 YHTEENSÄ ,59 TOTEUTUMA KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ 1-3/2015 metsät % /m 3 m 3 Raakapuun myyntitoimeksiannot MHY 0, /ha ha 13

14 Metsäarviot MHY /ha ha Hoitotyöt: mätästys, istutus, viljely MHY /ha ha Hoitotyöt: taimikonhoito ym. MHY /km km Teiden perusparannus. MHY joulu /ha ha Metsäsuunnitelman teko. MHY /tunti tuntia Puistometsien ja työmaiden raivaustyö MHY / tapaus palveluiden määrä Metsien virkistys- ja hyötykäyttöön liittyvä asiakaspalvelu / tunti tuntia Talous- ja puistometsien hallinto KAIKKI YHTEENSÄ TUOTTO YHTEENSÄ m³ NETTO KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ tontti- ja karttapalvelut HINTA MÄÄRÄ: lukumäärä/ toimenpiteet/ päätökset/ sopimukset/selvitykset/ palvelut YHTEEN- SÄ toteutuma 1-3/2015 /etuoikeuspäätös % Etuosto-oikeusasiat /tontti myynti ja vuokraus/valmistelu /kauppa (tontti) Kiinteistönmuodostus, maastotyöt, lainhuudot, kiinnitykset yms /tapaus Kaupungin kiinteistöomaisuuden hallintaan liittyvät toimitukset jne

15 /tapaus Kaupungin kiinteistöomaisuuteen liittyvät sopimukset ja toimitukset (haltuunotto / yleiset alueet) /päätös Maan arvomäärittelyt /palvelutoimenpide Osoitepalvelut /selvitys Emätilaselvitykset, erityisselvitykset /sopimus Maankäyttösopimukset /sopimus Käyttöoikeussopimukset /selvitys tai sopimus Kiinteistötekniset tehtävät / selvitys erityisselvitykset ja neuvottelut / selvitys Rakennusvalvonnan aputyöt /mittaustoimenpide Rakennusvalvonnan aputyöt: rakennuspaikkojen merkitseminen /tunti Mittaus- ja paikkatietopalveluiden myynti /mittaustoimenpide Pohjakartan ja johtokartan ylläpitoon liittyvät mittaustehtävät 89, MENOT YHTEENSÄ TUOTTO YHTEENSÄ NETTOMENOT

16 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ kaavoitus- ja aluearkkitehtipalvelut HINTA MÄÄRÄ YHTEEN- SÄ toteutuma 1-3/2015 % Yleishallinto, tulostus- ja skannaustyöt, tiedot verottajalle, internet-sivujen ylläpito, laskujen käsittelyt, arkistointi ,2 Kaavakohteiden kaavahallintotyöt (ei sisällä kaavojen laadintaa), vain Saarijärven kohteet, esittelyaineistot Kaavanlaadinta (kartat, selostus), maankäyttösopimusmenettelyt, kaavojen omana työnä laadittavat selvitykset Kaavahankkeisiin liittyvät ostopalvelut (biologi, liikennesuunnittelija, rakennettavuus), kahden yleiskaavan aineistot , ,4 Poikkeamiskäsittelyt ja poikkeamislausunnot Asiantuntijapalvelujen toimintakulut (myynti naapurikuntiin), 19 kaavahankkeen hallintotyöt ja osin kaavalaadintaa Myyntitulot ( aluearkkitehtipalvelut ja muut kaavoituksen myyntituotot) Kaavaotteet, rakennusoikeustietojen antaminen, maankäytön asiakaspalvelu 3-6 hlö /päivä, rakennuslupalausunnot Kehittämishankevalmistelu, yritysten hankeasiat, kaupungin edustaminen maankäytön asioissa, asiantuntijaryhmät (KS liitto, ym) myyntihinta , ,5 tuntia /vuosi , ,8 NETTOMENOT ,8 OMARAHOITUSOSUUDET TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toteuma 1-3/2015 HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset Palo- ja pelastutoimen nettokustannukset 81, , , Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset 32, , , Työmarkkinatuki ja Saarikkalisä 37, , ,4 468 Toteutetut eläkeselvittelyt KPL KPL KPL KPL / / / / 16

17 Nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävien avotoimenpiteiden kustannukset/sijaishuollon ja jälkihoidon kustannukset % Kuntouttavan työtoiminnan kustannukset /asukas 2 2,2 2,2 Ehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista % Varhaisen tuen palveluiden kustannukset />65-vuotiaat 43,1 33,1 Laitoshoidossa yli 75-vuotiaista % 5,8 3,6 3 HALLINNON TUKIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ BRUTTO- MENOT YHTEENSÄ talous- ja toimistopalvelut /suorite /lasku TOTEUMA 1-3/2015 laskujen määrä ,5 % ostolaskujen käsittely ,6 % myyntilaskujen käsittely ,8 % hallintokuntien neuvonta ja avustaminen 0,0 % raporttien ja ilmoitusten laatiminen 0,0 % ja lähettäminen tilinpäätösvientien ja laskelmien 0,0 % laatiminen, tilinpäätös MYYNTIPALVELUT /kokonaispalvelu asiakkaiden määrä Kuntayhtymän kirjanpitopavelut ,0 % Tytäryhtiöiden kirjanpitopalvelut ,5 % asiakkaiden määrä TOIMISTOPALVELUIDEN MYYNTI Toimistopalvelut vesi ja viemärilait , ,0 % YHTEENSÄ ,3 % % 17

18 HALLINNON TUKIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ Työpanos % BRUTTO MENOT YHTEEN- SÄ TA 2015 Toteutuma 1-3/2015 henkilöstöpalvelu % Palkkojen maksuprosessin hoitaminen (maksut, kirjanpitoviennit, täsmäytykset) /palkan/palkkion saaja palkan/palkkion saajat yht. 44, ,8 palkkojen ja palkkioiden maksu tilinauhoja /tilitys tai raportti tai todistus 928 hlöä/vuosi 7100 kpl/vuosi tilitykset, raportit ja todistukset yhteensä ,7 120 kpl /vuosi raportit, laskelmat sisäiseen käyttöön yksittäisten todistusten antaminen 450 kpl talousarvio- ja tilinpäätöslaskelmien laatiminen /laskelma laskelmat yht ,1 talousarvio henkilöstökertomus Kela- ja vakuutusyhtiöiden hakemukset Kela Vakuutusyhtiö raporttien ja ilmoitusten laatiminen tilitykset, raportit ja tilastot eri sidosryhmille /korvaushakemus /asiakas hakemukset yhteensä 4, ,8 150 kpl 60 kpl asiakkaat yhteensä vuosilomien ja lomapalkkojen laskenta ja hallinnointi koko henkilöstö ,1 matkalaskujen hallinnointi ja maksatus 1, /asiakaskontakti asiakaskontaktit yht. 3, ,9 asiakasneuvonta /kokous kokoukset yhteensä johdon/esimiesten tukitoiminta henkilöstö-asioissa. Suunnittelu- ja kehittämistyö 16, ##### sihteerin tehtävät 9, ##### muut 4, ##### MENOT ,0 18

19 HALLINNON TUKIPAL- TOTEUTUMA VELUT YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ 1-3/2015 tietohallinto % ATK-TUKI /työasema työasemien ylläpito oheislaitteineen 200 tietojärjestelmien ylläpito (liite) 3000 /palvelin palvelinten ylläpito (liite) 1700 työasemat yht. 500 tietojärjestelmät yht. palvelimet yht palvelutoimeksiannot /palvelutoimeksianto yht. atk-tukipyynnöt TIETOLIIKENNE /puhelinlaite puhelinlaitteet yhteensä puhelinten ja älypuhelinten ylläpito /verkkoon liitetty laite verkkoon liitetyt laitteet yht. taajamaverkon ylläpito, suunnittelu ja hallinnointi YHTEENSÄ

20 HALLINNON TUKIPALVELUT Htv BRUTTO- MENOT TOTEUTUMA 1-3/2015 Asianhallinta- ja asiakaspalvelut % Asiointipiste 2,67 Kaupungin ja valtion palveluiden asiakaspalvelu sekä Saarijärven kaupungin ja Saarikan puhelinvaihteen hoito Keskushallinto ASPA-projekti Asianhallinta- ja asiakaspalveluiden myynti muille yksiköille Kustannukset kehittäminen ja hallinnossa kp ,7 Ympäristö- ja tekninen lautakunta teknisen toimen hallinto - ympäristönsuojelu 0,6 Tekniset tukipalvelut/jätelautakunta jätelautakunnan sihteeri - yksityistieasiat 1 Rakennusvalvonta Asuntopalvelut ,3 Omistajaohjaus/ Tilaajapalvelut Toimistopalvelut tytäryhtiölle Myynti muille yksiköille yhteensä 5, KAIKKI YHTEENSÄ 9,

21 SIVITYSLAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma SIVISTYSTOIMEN HALLIN- TO TUOTTEET /x Yleishallinto Joukkoliikenne Yhteensä PERUSOPETUS JA LUKIO TUOTTEET /oppilas oppilasmäärä Perusopetus Lukio Yhteensä VARHAISKASVATUS TUOTTEET / 0-6v lapsi 0-6v lapsi Päiväkotihoito (netto) Perhepäivähoito(netto) Avustukset perheille / esioppilas esioppilasmäärä Esiopetus Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (netto) / 1-2 lk oppilas oppilasmäärä 1-2 lk Yhteensä KANSALAISOPISTO TUOTTEET /opetustunti opetustunnit - Saarijärvi, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus 60, Kannonkoski, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus - Kuvataidekoulu: Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista visuaalisten taiteiden perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille 60, , Yhteensä Sivistyslautakunta yhteensä

22 VIITASALO-OPISTO TUOTTEET kuvaus tunnit/vuosi kulut tuotot /tunti netto Opetustunnit TOTEUMA Varhaisiän musiikkikasvatus Musiikkileikkikoulu Varhaisiän musiikkikasvatus Soitinvalmennus Musiikin perusopetus (perustaso, opistotaso, aikuisosasto) Tanssin perusopetus (sisältää myös lasten tanssin) Ryhmäopetuksena alle kouluikäisille Yksilöopetuksena vuotiaille Päättötutkintoon tähtäävää musiikin yksilöopetusta, opetustunnit sisältävät myös musiikin perusteiden opetuksen ja yhteissoiton Päättötutkintoon tähtäävää tanssin ryhmäopetusta, opetus sisältää myös tanssin perusteiden opetusta , , , ,07 Yhteensä , ,00 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS KULTTUURIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Kulttuuritapahtumien järjestäminen yleisölle (sisältää työryhmät, toimikunnat, palvelut kaupungin omille hallintokunnille) /tapahtuma lukumäärä Tapahtumat 1046, /asukas 7,2 8,23 Avustukset järjestöille /järjestö järjestöt yhteensä 0 Avustukset /as 1 0 Juholan toiminta KAIKKI YHTEENSÄ

23 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS KIRJASTO TUOTTEET HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ /laina Lainoja 1, /asukas Kirjastoaineistokulut 2, Kirjastossa käynnit /tapahtuma Tapahtumia (näyttelyt, satutunnit jne.) Käyttäjäkoulutuksia (kirjavinkkaukset, kirjastokäytön opetukset jne.) YHTEENSÄ KULTTUURI- JA VA- PAA- AIKALAUTAKUNNAN SOPIMUSMALLI MUSEO MÄÄRÄ 1-3/2015 toteutuma KUSTANNUS /SUORITE 1-3/2015 toteutuma KUSTANNUKSET YHTEENSÄ SUORITE lukumäärä Näyttelykohteet yhteensä kpl Kävijät yht Erikoisnäyttelyjä yht Tapahtumia, tilaisuuksia Tutkimuksia, julkaisuja, esityksiä Kokoelmien kartunta kpl , ,5 YHTEENSÄ ,5 23

24 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS Vapaa-aikatoimi HINTA MÄÄRÄ KUSTANNUKSET YHTEENSÄ TOTEUTUMA 1-3/2015 Yleiset liikuntapalvelut /kuntalainen 2, Liikuntapaikat Uimahalli/Kuntokeskus /kävijäkerta 0, Monitoimihalli Koko hallin kesk. Monitoimihalli nettomeno/ Käyttötunti 2, Hoidettavat liikuntapaikat; (kentät, alueet, Paavonrinne, Pylkön ulkoliikunta-alue + Pylkön kuntosali) Liikunta-avustukset /kuntalainen /kuntalainen 4, Yhteensä YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, PALVELUSOPIMUS 2015 HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ TOTEUTUMA 1-3/2015 % Ympäristöosaston hallinto- ja viranomaispalvelut -vastuualue YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA /kokous kokouksia kokouksia HALLINTO toimintakate

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS I / 2014

OSAVUOSIKATSAUS I / 2014 1 LUUMÄEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS I / 2014 30.4.2014 Kh 26.5.2014 145 Kv 9.6.2014 32 2 Sisällysluettelo: Yleistä...3 Tuloslaskelma..4 Käyttötalousosa Kunnanhallitus 8 Perusturvalautakunta 15 Koululautakunta.17

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot