1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2015"

Transkriptio

1 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta sekä hallintokuntien tulossopimusten toteutumatiedot siltä osin, kuin ne on taloushallintoon toimitettu. Talousarvion toteutumisvertailu perustuu kirjanpitoon ajalta Kirjanpidossa on huomioitu suoriteperusteisesti tiedossa olevat tulo- ja menoerät. Hallintokuntien käyttötalouden toteutumatietoihin on kuitenkin täydennetty sisäisten vuokrien aiheuttamat kustannukset sekä sisäisinä tuloina että sisäisinä menoina huolimatta siitä, että niitä ei ollut laskutettu eikä kirjattu hallintokuntien kirjanpitoon mennessä. Hallintokuntien laatimissa tulossopimusten toteutumatiedoissa sisäisiä vuokria ei ole huomioitu. Yleinen taloudellinen tilanne/ Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen (kevät 2015, 17a/2015) mukaan Suomen kansantalous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Talous on jo pidemmän aikaa supistunut ja nopeaa käännettä merkittävästi parempaan talouskehitykseen ei ole odotettavissa. Viennin kasvu on jo pitkään jäänyt maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksia on jatkuvasti menetetty. Tämän kehityksen nähdään myös jatkuvan koko ennusteperiodin ajan. Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,5 %. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen haastavana. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,8 prosenttiin. Työn tuottavuuden kehitys pysyy edelleen vaisuna. Inflaatio jää 0,3 prosenttiin ja siitä iso osa on veronkorotusten hintoja nostavaa vaikutusta. Väestö ja työllisyys Saarijärven väkiluku väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 78 henkilöllä, mikä on suurempi vähennys kuin vuoden 2014 vähennys yhteensä. Suurin tekijä vähennyksessä on kuntien välinen nettomuutto, jonka vaikutus on -56 henkilöä. Saarijärvellä työttömyysaste kipusi vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä koko vertailukauden (2010- luku) huipulle. Keskiarvo on tarkastelujaksolta 22 % mikä edustaa valtakunnan tasolla merkittävän korkeaa työttömyyttä. Erilaisissa palveluissa (palkkatukityöllistetyt, työvoimakoulutus, työkokeilu, vuorotteluvapaa) oli Saarijärvellä tammi-maaliskuussa 2015 keskimäärin 249 henkilöä eli 5,6 % työvoimasta (vuoden 2014 keskiarvo oli 6,7 %). Työttömyysaste oli %, kun se koko Keski-Suomessa oli 17,6 %. Käyttötalouden toteutuma Koko kaupungin toimintakatteen toteutuma on 24,4 %. Verotulokertymä on toteutunut talousarvion mukaisesti ja kuntaliiton verotuloennuste kuluvalle vuodelle ennakoi budjetoitujen tulojen toteutumista. Toteutuma-% on kuitenkin hivenen alhaisempi kuin vuonna 2014 vastaavaan aikaan. Tulossopimukset Hallintokuntien tulossopimukset on siirretty talouden seurantaraporttiin hallintokuntien laatimassa muodossa ja siltä osin, kuin tulossopimustiedot on toimitettu. Rahoitusasema ja investoinnit Investointien toteutumisaste oli 15,2 %.Kokonaislainamäärä on alentunut 526 t johtuen lähinnä siitä, että tässä vaiheessa vuotta investointien toteutumisasten on vielä alhainen. 1

2 2. TYÖLLISYYDEN KEHITYS TYÖTTÖMYYSASTE % (ka) VUOSITTAIN KA 1-3 Sarja1 16, ,1 13,8 12,9 12,2 12,4 15,4 14, ,6 16,7 18,5 22,0 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus,työllisyyskatsaus TYÖTTÖMYYSASTEEN VAIHTELU KUUKAUSITTAIN % VUOSINA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,7 16, ,5 12,7 13,5 13,8 12,9 12, ,8 15, , ,9 13,8 11,9 13, ,2 12,5 12,3 13,9 15, ,8 16,3 15,6 14,7 12, ,6 13,0 12,0 13,8 15,9 17, ,8 16,9 16,2 14,1 15,2 16,2 15,0 16,0 16,1 18,1 20, ,6 20,7 19,9 17,8 15,5 17,0 17,8 16,9 17,4 17,7 19,5 21, ,29 22,86 21 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus, työllisyyskatsaus 2

3 3. VÄESTÖNMUUTOKSET VÄKILUKU VUOSITTAIN VLUKU Väestönmuutosten ennakkotiedot muuttujina Vuosi, Alue, Vuosineljännes ja Väestönmuutos Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys 2011 Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes

4 4. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 TOT.1-3/15 TOT % Toimintatulot ,8 Myyntitulot ,0 Maksutulot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatulot ,5 Toimintamenot ,1 Henkilöstömenot ,4 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 Avustukset ,9 Muut toimintamenot ,0 TOIMINTAKATE ,4 Verotulot ,1 Valtionosuudet ,7 Verorahoitus yht ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,8 Korkotulot ,0 Muut rahoitustulot ,0 Korkomenot ,9 Muut rahoitusmenot ,0 VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,3 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS ,6 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,6 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ

5 TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2014 TA 2015 toteuma 1-3/2015 tot % Toiminnan rahavirta ,8 Vuosikate ,8 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta ,2 Investointimenot ,2 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta ,0 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset ,9 Antolainasaamisten lisäykset - Antolainasaamisten vähennykset ,9 Lainakannan muutokset ,3 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,2 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen ,9 Rahavarat ( ) Rahavarat Saarijärven kaupunki(eur) :05:49 Lainat jaksotetuin koroin Vuosi Tunnus Pääoma alussa Nosto Lyhennys Pääoma lopussa 2015 Tam - Maa , , , ,52 Asuntolaina , , ,52 Harkinnanvarainen (tvk) , , ,02 Kiinteä korko (tvk) , , ,00 Korkotuki , , ,50 Markkinakorko (tvk) , , ,00 Lyhytaik.luotto , , , ,00 Kiinteä korko , , , ,00 Muu laina , , ,00 Kiinteä korko (tvk) , , ,00 Markkinakorko (tvk) , ,00 kuntatodistukset korot korko ,00 0,21 % 2 100, ,00 0,16 % 1 840, ,00 0,14 % 980, , ,00 5

6 5. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN/VASTUURYHMITTÄIN Sisäisten vuokrien vaikutus lisätty taulukkoon sekä menoina että teknisten tukipalveluiden tuloina. VASTUURYHMÄT / HALLINTO- KUNNAT TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2014 TALOUSARVIO 2015 TOTEUMA 1-3/2015 TOT. % KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys ,9 Kehittäminen ,4 Keskushallinto + omistajaohjaus ,8 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Vaalit ,0 Tarkastus ,0 SIS.VUOKRAT -4 Yhteensä ,8 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät ,6 Muut kiinteistöt ,2 Tontti- ja karttapalvelut ,4 Maankäyttö ja kaavoitus ,1 Asunnot ,5 Yhteensä ,5 OMARAHOITUSOSUUDET SOTE- palvelut ,2 Palo- ja pelastuspalvelut ,0 Yhteensä ,2 TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut, netto ,9 Tekniset tukipalvelut, tilaaja ,9 Yhteensä ,6 SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto ,2 Varhaiskasvatus ,0 Kansalaisopisto ,8 Perusopetus ja lukio ,0 Yhteensä ,8 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHT ,6 6

7 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA Kulttuuritoimi ,8 Kirjasto ,0 Museo ,4 Vapaa-aika ,4 Yhteensä ,6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hallinto ja viranomaispalvelut ,2 Maaseutupalvelut ,5 Suunnittelu ja kehittäminen ,0 Yhteensä ,9 TEKNINEN LAUTAKUNTA ,0 Kunnallistekniset palvelut ,5 Vesi- ja viemärilaitos ,0 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja ,5 Yhteensä ,5 JÄTELAUTAKUNTA Tulot ,0 Menot ,5 Yhteensä TOIMINTAKATE ,4 6. VEROTULOJEN SEURANTA Kiinteistöverot Kunnallisverot Yhteisöverot Kaikki yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä

8 VEROTILITYKSET Tammiku Helmikuu Maalisku Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marrasku Joulukuu u u u Verotilitykset kumulatiivinen %-kertymä koko vuoden verotulosta 100,0 100,0 88,1 92,4 80,0 80,0 % vuoden tilityksistä 60,0 40,0 20,0 8,4 34,4 26,3 18,0 26,1 18,6 8,8 43,9 51,6 60,6 69,0 * ,0 8

9 7. TAVOITEKORTIT KAUPUNGINVALTUUSTO MENESTYS- TEKIJÄT KESTÄVÄ TALOUS TOIMIVAT YDINPALVE- LUT YRITYSTEN, TYÖLLISYY- DEN JA OSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN TOIMENPI- TEET Talous tasapainotetaan siten, että vuosikate riittää poistoihin SSYP Kehitys Oy toimii aktiivisesti uusien yritysten tukena Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 asukasluku vuosikate /asukas Vuosikate poistoista Lainakanta/ asukas Tilikauden yli/alijäämä TOTEUTUMA 1-3/ tarkastellaan tilinpäätöksessä 67 % 55 % 69 % tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä nettomuutto -56 Toimintakate/ asukas ( ) Kaupunkiin muuttavien määrän tulee olla suurempi kuin ulosmuuttavien määrä Palvelurakenne sovitetaan käytettävissä oleviin resursseihin, palvelustrategia uudistetaan Kaupungin henkilöstömäärä sopeutetaan palvelurakenteeseen ja käytettävissä oleviin resursseihin Yritysten määrän kasvu Henkilöstömenot/ asukas ( ) Yritysten määrän nettomuutos SSYP Kehitys Oy:n aktiivisten toimenpiteiden osuus yritysten perustamisessa tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä % 70 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 9

10 Kaupungin yritysilmapiiriä parannetaan Saarijärven matkailuelinkeino kehittyy ja liikevaihto kasvaa Saarijärven koulutustarjonta kasvaa ja houkuttelevuus opiskelupaikkana lisääntyy Saarijärven työpaikkaomavaraisuus kasvaa Yritysilmapiirimittaus Saarijärven osuus Pohjoiseen Keski- Suomeen myönnetystä rahoituksesta Saarijärven osuus ELYkeskuksen myöntämästä Pohjoisen Keski-Suomen yritysrahoituksesta kasvaa Työttömyysaste alittaa koko Keski-Suomen työttömyysasteen Työttömyysprosentti/maakunnan työttömyysprosentti Matkailun yöpymisvuorokaudet Toteutunut 2. asteen koulutuksen opiskelijamäärä vertailutiedot saatavilla vuoteen 2012 Alueen työpaikkojen määrä suhteessa työikäisten määrään (>18 v) kasvaa 6,2 vastaa maakunnan keskiarvoa tutkimusta ei vielä tehty 18 9 % 20 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 16,7 % 14,6 % 17,4% 15,4% vastaa maakunnan keskiarvoa 21% % tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä ,6 % 57,5 % ei vertailutietoa ei vertailutietoa ei vertailutietoa 10

11 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ Toteuma HINTA MÄÄRÄ Tot % TYÖLLISYYS 1-3/2015 Työllistämisen hallinto htv 0, ,2 Eläkeselvittelyt ,0 /tukityöpaikka tukityöpaikat htv yht. Tukityöt , ,5 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Omat kesätyöntekijät ,3 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Yhteisöjen kesätyötuet (+ 15 lahj.varoilla) ,0 /kk, kuntalisää saava kuntalisät, kpl Kuntalisä ,4 /henkilötyövuosi velvoitetyöllistetyt, htv Velvoitetyöllistäminen , ,4 /kk, oppisopimus oppisopimustuet, kpl Oppisopimusavustus ,2 /henkilötyövuosi htv Pajatyöskentely ,5 /toimintapäivä toimintapäivät yht ,0 Kuntouttava työtoiminta, ,1 ryhmätoiminta ,8 Yritysten määrä toimenpi- YHTEENSÄ 3/2015 Toteuma 1- KEHITTÄMINEN JA HALLINTO HINTA / KEHITTÄMINEN asukas teissä % Elinkeinopalvelut yritysneuvonta, kehittäminen 32, ,0 Matkailun kehittäminen ja markkinointi Matkailun ja kaupan kehittämispalvelu ,0 Maaseudun kehittäminen maaseudun kehittämispalvelut ,0 Sidosryhmäyhteistyö ja elinkeinoelämän edunvalvonta Sidosryhmäyhteistyö, tapahtumat ja elinkeinoelämän edunvalvonta 5, ,0 KAIKKI YHTEENSÄ 46, , Työllistämishankkeet 7, ,0 Muu hankerahoitus 4, ,0 Seudullinen yhteistyö 0, ,0 Kehittäminen yhteensä ,0 11

12 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO KESKUSHALLINTO JA OMISTAJAOHJAUS Luottamuselinhallinto ilman valmistelua HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteutuma määrä Toteuma 1-3/2015 Tot. % asiat /päätös yhteensä valtuuston käsittelemät asiat ,2 kaupunginhallituksen käsittelemät asiat ,6 omistajaohjauksen käsittelemät asiat ,9 Toimikunnat ,2 Palvelustrategian toteuttaminen ,0 Luottamushenkilöhallinto yhteensä ,5 Viranhaltijajohto yhteensä ,0 euroa/henkilöhenkilöstömäärä Työsuojelu ,8 Työmarkkinasopimusmenettely ja luottamusmiestoiminta ,7 Työterveyshuolto ,8 Henkilöstöpalvelut ja koulutus, virkistys ,3 Henkilöstöhallinto yhteensä ,8 Kansainvälinen toiminta ,0 Avustukset ja ilmoitukset ,6 Muu yleishallinto ,0 Muu hallinto yhteensä ,4 Kunnallisverotus ,1 Oikeusapu ,5 Keskushallinto yhteensä ,0 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO VAALIT Toteuma 1- YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ 3/2015 Tot % vaalien /vaalitoimitus määrä vaalien toimittaminen ,0 KAIKKI YHTEENSÄ ,0 12

13 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ Toteuma 1-3/2015 TARKASTUS kokoukset /kokous määrä % yht. tarkastuslautakunnan kokous ,0 #JAKO/0! /tarkastuskäynti tarkastuskäynnit yht. tarkastuskäynti ,0 #JAKO/0! KAIKKI YHTEENSÄ ,0 #JAKO/0! KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ HINTA MÄÄRÄ ASUNTOTOIMI hallinnollinen isännöinti /vuokram2 m2 /suorite /uusi vuokrasopimus vuokrasopimuksia Isännöinti ja toimistopalvelut -0, Vika- ja kunnossapitokorjaukset (sis. Osakkeet) -0, Osakkeiden vastikkeet -5, Energia (vesi, lämmitys, sähkö) -2, Kiinteistönhoitokulut ja siivous -0, Jätehuolto -0, Muut kulut (KTV, vakuutus, pankkikulut yms.) -0, hallinnollinen isännöinti yhteensä Vuokratuotot (sis. Osakkeet) 8, Myyntituotot 0, Käyttökorvaukset 0, Tuotot yhteensä TA 2015 YHTEENSÄ toteuma 1-3/2015 tot. % , , , , , , , , , , , ,15 YHTEENSÄ ,59 TOTEUTUMA KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ 1-3/2015 metsät % /m 3 m 3 Raakapuun myyntitoimeksiannot MHY 0, /ha ha 13

14 Metsäarviot MHY /ha ha Hoitotyöt: mätästys, istutus, viljely MHY /ha ha Hoitotyöt: taimikonhoito ym. MHY /km km Teiden perusparannus. MHY joulu /ha ha Metsäsuunnitelman teko. MHY /tunti tuntia Puistometsien ja työmaiden raivaustyö MHY / tapaus palveluiden määrä Metsien virkistys- ja hyötykäyttöön liittyvä asiakaspalvelu / tunti tuntia Talous- ja puistometsien hallinto KAIKKI YHTEENSÄ TUOTTO YHTEENSÄ m³ NETTO KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ tontti- ja karttapalvelut HINTA MÄÄRÄ: lukumäärä/ toimenpiteet/ päätökset/ sopimukset/selvitykset/ palvelut YHTEEN- SÄ toteutuma 1-3/2015 /etuoikeuspäätös % Etuosto-oikeusasiat /tontti myynti ja vuokraus/valmistelu /kauppa (tontti) Kiinteistönmuodostus, maastotyöt, lainhuudot, kiinnitykset yms /tapaus Kaupungin kiinteistöomaisuuden hallintaan liittyvät toimitukset jne

15 /tapaus Kaupungin kiinteistöomaisuuteen liittyvät sopimukset ja toimitukset (haltuunotto / yleiset alueet) /päätös Maan arvomäärittelyt /palvelutoimenpide Osoitepalvelut /selvitys Emätilaselvitykset, erityisselvitykset /sopimus Maankäyttösopimukset /sopimus Käyttöoikeussopimukset /selvitys tai sopimus Kiinteistötekniset tehtävät / selvitys erityisselvitykset ja neuvottelut / selvitys Rakennusvalvonnan aputyöt /mittaustoimenpide Rakennusvalvonnan aputyöt: rakennuspaikkojen merkitseminen /tunti Mittaus- ja paikkatietopalveluiden myynti /mittaustoimenpide Pohjakartan ja johtokartan ylläpitoon liittyvät mittaustehtävät 89, MENOT YHTEENSÄ TUOTTO YHTEENSÄ NETTOMENOT

16 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ kaavoitus- ja aluearkkitehtipalvelut HINTA MÄÄRÄ YHTEEN- SÄ toteutuma 1-3/2015 % Yleishallinto, tulostus- ja skannaustyöt, tiedot verottajalle, internet-sivujen ylläpito, laskujen käsittelyt, arkistointi ,2 Kaavakohteiden kaavahallintotyöt (ei sisällä kaavojen laadintaa), vain Saarijärven kohteet, esittelyaineistot Kaavanlaadinta (kartat, selostus), maankäyttösopimusmenettelyt, kaavojen omana työnä laadittavat selvitykset Kaavahankkeisiin liittyvät ostopalvelut (biologi, liikennesuunnittelija, rakennettavuus), kahden yleiskaavan aineistot , ,4 Poikkeamiskäsittelyt ja poikkeamislausunnot Asiantuntijapalvelujen toimintakulut (myynti naapurikuntiin), 19 kaavahankkeen hallintotyöt ja osin kaavalaadintaa Myyntitulot ( aluearkkitehtipalvelut ja muut kaavoituksen myyntituotot) Kaavaotteet, rakennusoikeustietojen antaminen, maankäytön asiakaspalvelu 3-6 hlö /päivä, rakennuslupalausunnot Kehittämishankevalmistelu, yritysten hankeasiat, kaupungin edustaminen maankäytön asioissa, asiantuntijaryhmät (KS liitto, ym) myyntihinta , ,5 tuntia /vuosi , ,8 NETTOMENOT ,8 OMARAHOITUSOSUUDET TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toteuma 1-3/2015 HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset Palo- ja pelastutoimen nettokustannukset 81, , , Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset 32, , , Työmarkkinatuki ja Saarikkalisä 37, , ,4 468 Toteutetut eläkeselvittelyt KPL KPL KPL KPL / / / / 16

17 Nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävien avotoimenpiteiden kustannukset/sijaishuollon ja jälkihoidon kustannukset % Kuntouttavan työtoiminnan kustannukset /asukas 2 2,2 2,2 Ehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista % Varhaisen tuen palveluiden kustannukset />65-vuotiaat 43,1 33,1 Laitoshoidossa yli 75-vuotiaista % 5,8 3,6 3 HALLINNON TUKIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ BRUTTO- MENOT YHTEENSÄ talous- ja toimistopalvelut /suorite /lasku TOTEUMA 1-3/2015 laskujen määrä ,5 % ostolaskujen käsittely ,6 % myyntilaskujen käsittely ,8 % hallintokuntien neuvonta ja avustaminen 0,0 % raporttien ja ilmoitusten laatiminen 0,0 % ja lähettäminen tilinpäätösvientien ja laskelmien 0,0 % laatiminen, tilinpäätös MYYNTIPALVELUT /kokonaispalvelu asiakkaiden määrä Kuntayhtymän kirjanpitopavelut ,0 % Tytäryhtiöiden kirjanpitopalvelut ,5 % asiakkaiden määrä TOIMISTOPALVELUIDEN MYYNTI Toimistopalvelut vesi ja viemärilait , ,0 % YHTEENSÄ ,3 % % 17

18 HALLINNON TUKIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ Työpanos % BRUTTO MENOT YHTEEN- SÄ TA 2015 Toteutuma 1-3/2015 henkilöstöpalvelu % Palkkojen maksuprosessin hoitaminen (maksut, kirjanpitoviennit, täsmäytykset) /palkan/palkkion saaja palkan/palkkion saajat yht. 44, ,8 palkkojen ja palkkioiden maksu tilinauhoja /tilitys tai raportti tai todistus 928 hlöä/vuosi 7100 kpl/vuosi tilitykset, raportit ja todistukset yhteensä ,7 120 kpl /vuosi raportit, laskelmat sisäiseen käyttöön yksittäisten todistusten antaminen 450 kpl talousarvio- ja tilinpäätöslaskelmien laatiminen /laskelma laskelmat yht ,1 talousarvio henkilöstökertomus Kela- ja vakuutusyhtiöiden hakemukset Kela Vakuutusyhtiö raporttien ja ilmoitusten laatiminen tilitykset, raportit ja tilastot eri sidosryhmille /korvaushakemus /asiakas hakemukset yhteensä 4, ,8 150 kpl 60 kpl asiakkaat yhteensä vuosilomien ja lomapalkkojen laskenta ja hallinnointi koko henkilöstö ,1 matkalaskujen hallinnointi ja maksatus 1, /asiakaskontakti asiakaskontaktit yht. 3, ,9 asiakasneuvonta /kokous kokoukset yhteensä johdon/esimiesten tukitoiminta henkilöstö-asioissa. Suunnittelu- ja kehittämistyö 16, ##### sihteerin tehtävät 9, ##### muut 4, ##### MENOT ,0 18

19 HALLINNON TUKIPAL- TOTEUTUMA VELUT YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ 1-3/2015 tietohallinto % ATK-TUKI /työasema työasemien ylläpito oheislaitteineen 200 tietojärjestelmien ylläpito (liite) 3000 /palvelin palvelinten ylläpito (liite) 1700 työasemat yht. 500 tietojärjestelmät yht. palvelimet yht palvelutoimeksiannot /palvelutoimeksianto yht. atk-tukipyynnöt TIETOLIIKENNE /puhelinlaite puhelinlaitteet yhteensä puhelinten ja älypuhelinten ylläpito /verkkoon liitetty laite verkkoon liitetyt laitteet yht. taajamaverkon ylläpito, suunnittelu ja hallinnointi YHTEENSÄ

20 HALLINNON TUKIPALVELUT Htv BRUTTO- MENOT TOTEUTUMA 1-3/2015 Asianhallinta- ja asiakaspalvelut % Asiointipiste 2,67 Kaupungin ja valtion palveluiden asiakaspalvelu sekä Saarijärven kaupungin ja Saarikan puhelinvaihteen hoito Keskushallinto ASPA-projekti Asianhallinta- ja asiakaspalveluiden myynti muille yksiköille Kustannukset kehittäminen ja hallinnossa kp ,7 Ympäristö- ja tekninen lautakunta teknisen toimen hallinto - ympäristönsuojelu 0,6 Tekniset tukipalvelut/jätelautakunta jätelautakunnan sihteeri - yksityistieasiat 1 Rakennusvalvonta Asuntopalvelut ,3 Omistajaohjaus/ Tilaajapalvelut Toimistopalvelut tytäryhtiölle Myynti muille yksiköille yhteensä 5, KAIKKI YHTEENSÄ 9,

21 SIVITYSLAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma SIVISTYSTOIMEN HALLIN- TO TUOTTEET /x Yleishallinto Joukkoliikenne Yhteensä PERUSOPETUS JA LUKIO TUOTTEET /oppilas oppilasmäärä Perusopetus Lukio Yhteensä VARHAISKASVATUS TUOTTEET / 0-6v lapsi 0-6v lapsi Päiväkotihoito (netto) Perhepäivähoito(netto) Avustukset perheille / esioppilas esioppilasmäärä Esiopetus Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (netto) / 1-2 lk oppilas oppilasmäärä 1-2 lk Yhteensä KANSALAISOPISTO TUOTTEET /opetustunti opetustunnit - Saarijärvi, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus 60, Kannonkoski, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus - Kuvataidekoulu: Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista visuaalisten taiteiden perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille 60, , Yhteensä Sivistyslautakunta yhteensä

22 VIITASALO-OPISTO TUOTTEET kuvaus tunnit/vuosi kulut tuotot /tunti netto Opetustunnit TOTEUMA Varhaisiän musiikkikasvatus Musiikkileikkikoulu Varhaisiän musiikkikasvatus Soitinvalmennus Musiikin perusopetus (perustaso, opistotaso, aikuisosasto) Tanssin perusopetus (sisältää myös lasten tanssin) Ryhmäopetuksena alle kouluikäisille Yksilöopetuksena vuotiaille Päättötutkintoon tähtäävää musiikin yksilöopetusta, opetustunnit sisältävät myös musiikin perusteiden opetuksen ja yhteissoiton Päättötutkintoon tähtäävää tanssin ryhmäopetusta, opetus sisältää myös tanssin perusteiden opetusta , , , ,07 Yhteensä , ,00 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS KULTTUURIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Kulttuuritapahtumien järjestäminen yleisölle (sisältää työryhmät, toimikunnat, palvelut kaupungin omille hallintokunnille) /tapahtuma lukumäärä Tapahtumat 1046, /asukas 7,2 8,23 Avustukset järjestöille /järjestö järjestöt yhteensä 0 Avustukset /as 1 0 Juholan toiminta KAIKKI YHTEENSÄ

23 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS KIRJASTO TUOTTEET HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ /laina Lainoja 1, /asukas Kirjastoaineistokulut 2, Kirjastossa käynnit /tapahtuma Tapahtumia (näyttelyt, satutunnit jne.) Käyttäjäkoulutuksia (kirjavinkkaukset, kirjastokäytön opetukset jne.) YHTEENSÄ KULTTUURI- JA VA- PAA- AIKALAUTAKUNNAN SOPIMUSMALLI MUSEO MÄÄRÄ 1-3/2015 toteutuma KUSTANNUS /SUORITE 1-3/2015 toteutuma KUSTANNUKSET YHTEENSÄ SUORITE lukumäärä Näyttelykohteet yhteensä kpl Kävijät yht Erikoisnäyttelyjä yht Tapahtumia, tilaisuuksia Tutkimuksia, julkaisuja, esityksiä Kokoelmien kartunta kpl , ,5 YHTEENSÄ ,5 23

24 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS Vapaa-aikatoimi HINTA MÄÄRÄ KUSTANNUKSET YHTEENSÄ TOTEUTUMA 1-3/2015 Yleiset liikuntapalvelut /kuntalainen 2, Liikuntapaikat Uimahalli/Kuntokeskus /kävijäkerta 0, Monitoimihalli Koko hallin kesk. Monitoimihalli nettomeno/ Käyttötunti 2, Hoidettavat liikuntapaikat; (kentät, alueet, Paavonrinne, Pylkön ulkoliikunta-alue + Pylkön kuntosali) Liikunta-avustukset /kuntalainen /kuntalainen 4, Yhteensä YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, PALVELUSOPIMUS 2015 HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ TOTEUTUMA 1-3/2015 % Ympäristöosaston hallinto- ja viranomaispalvelut -vastuualue YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA /kokous kokouksia kokouksia HALLINTO toimintakate

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2015

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2015 TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen seuranta toteutetaan aikataulutetaan seuraavasti:

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2015

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2015 TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen seuranta toteutetaan aikataulutetaan seuraavasti:

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2016

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2016 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2016 Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-31.3.2016 sekä hallintokuntien tulossopimusten toteutumatiedot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.9.2014

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.9.2014 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.9.2014 Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-30.9.2014 sekä hallintokuntien ja tytäryhtiöiden tavoitekorttien

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 Tilanteessa 31.3.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.174.234 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 887.457 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.6.2014

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.6.2014 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.6.201 Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-30.6.201 sekä hallintokuntien ja tytäryhtiöiden toimittamat tavoitekorttien

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot