Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011"

Transkriptio

1 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi muusta maailmasta. Ajattelu oli nurkkakuntaisempaa ja tämä näkyi myös pörssissä. Sitten tuli tiedonsiirron vallankumous, joka muutti kaiken. ELK ja LK mikrotietokoneesta. Nopeita välähdyksiä indeksikäyristä, Lontoon pörssistä, ELK Lontoon pörssin finanssi lehdistä, välähdyksiä OMXH:n lipusta, Välähdyksiä OMHX:stä sisältä. Kuvien kestot noin 23 sekuntia. Kuvat voivat vaihtua himmennyksen kautta tai ne voidaan leikata suoraan. Musiikki nopea tempoista. LK rivistä seinäkelloja eri aikavyöhykkeiltä. Speekki : Tietokoneiden ja tietotekniikan kehittymisen myötä informaation kulku nopeutui räjähdysmäisesti. Tämä antoi aivan uuden sysäyksen pörssisijoittamiseen, jonka peruskivi on tiedon käsittely ja analysointi ja matematiikka sekä joukkopsykologia. Speekki : Sijoittamisesta on tullut entistä kansainvälisempää. Kun jotain tapahtuu maailmalla, se näkyy viiden minuutin päästä Suomessa. Tämä luo sijoittamiseen aivan uusia haasteita. 1

2 2. Makrokuva Kahdesta kolikkopinosta, joista toinen on huomattavasti korkeampi. Fade out, fade in, päälekkäiskuva pörssin pääaulasta ja graafisesta nousevasta pörssikäyrästä. Ristikuva ELK kultasormus ja kahvipaketti. Speekki : Sijoittaminen tarkoittaa rahoitusinstrumenttien ostoa, hallussapitoa ja myymistä tarkoituksena tehdä voittoa. Näistä instrumenteista yleisimpiä ovat julkisen kaupankäynnin kohteena olevat pörssinoteeratut osakkeet, mutta sijoituksen kohteena voivat olla myös muun muassa warrantit, rahastoosuudet, kiinteistöt ja raakaaineet. Sijoittamisessa keskeistä on tavoiteltava tuotto sijoittajalle sopivalla riskitasolla. Riskillä tarkoitetaan sitä, että tavoiteltavaa tuottoa ei odotusten mukaan saavutetakaan, vaan sijoitus voi tuottaa jopa tappiota. Sijoitusriskiä voidaan pyrkiä hallitsemaan hajauttamalla. Normaalisti sijoittaja joutuu ottamaan suuremman riskin tavoitellessaan suurempaa tuottoa. Sijoittaja on henkilö, joka omistaa arvopapereita tai osuuksia yrityksistä. Yksityishenkilöiden sijoitustoiminta voidaan nähdä yhtenä pitkäaikaisen säästämisen muotona. Tällöin erityisen suureen arvoon nousee toiminnan pitkäjänteisyys ja hajauttaminen. 3.ELK streameristä, jossa vaihtuu koko ajan noteeraukset. YK jonkin meklariliikkeen pörssisalista, jossa käydään kauppaa. Olan yli otoksia meklareista, josta zoomaus tietokoneruutuihin jae LK tietokone ruudusta. Tilttaus pörssisalin seinällä oleviin kelloihin. Speekki : Pörssi on säännelty ja organisoitu julkinen kauppapaikka. Helsingin pörssin ensimmäinen operaatio 2

3 tehtiin 7.lokakuuta Vuonna 2003 Helsinki Stock Exchange (HEX) fuusioitui ruotsalaisen OM:n kanssa OMX (Aktiebolaget Optionsmäklarna) konserniksi. Vuonna 2007 yhdysvaltalainen Nasdaq hankki OMXkonsernin ja Helsingin pörssistä tuli osa Nasdaq OMX Groupin pörssejä. Pörssi on huutokauppa, jossa osakkeiden arvot sahailevat ylös ja alas. Osake saa uusia noteerauksia koko ajan, kun pörssi on auki. Kaupankäynti on julkista, eli tehtyjen kauppojen määrät, hinnat ja välittäjät ovat julkisia. Pörssissa noteeratuille hyödykkeille määräytyy pörssikurssi kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kaupankäynti pörssissä perustuu välittäjien pörssiin toimittamiin heidän asiakkaidensa toimittamiin osto ja myynti toimeksiantoihin. 4.Makrokuvia muutaman pörssiyrityksen neljännesvuosikatsauksista ja vuosikertomuksen luvuista. Speekki : Fundamentaalianalyysi (perusteanalyysi) perustuu yrityksen tulokseen, taseeseen ja kassavirtaan. Se tarkoittaa yrityksestä ja markkinoista saatavan tiedon analysointia. Fundamentteja ovat yrityksen toteutuneeseen ja arvioituun kehitykseen liittyvät taloudelliset tunnusluvut. Esim. liikevaihdon kasvu, liiketulos %, oma pääoma Näitä perinteisiä tunnuslukuja suhteutetaan yrityksen markkinaarvoon ja muodostetaan näin uusia arvostustasoa mittaavia tunnuslukuja. Esim. P/Eluku, EV/EBITluku, P/Bluku. Tyypillinen fundamentaalianalyysi on esim. tilinpäätösanalyysi. 5. Teknisen analyysin graafisia käyriä, erilaisia muodostelmia, hintakehityskäyriä. Speekki : Tekninen analyysi on tutkimusta kysynnästä ja tarjonnasta sekä sijoittajien reaktioista ja käyttäytymisestä markkinoilla. Käyttämällä aikaa, 3

4 hintaa ja volyymia indikaattoreina pyritään ennustamaan kurssien tulevaa kehitystä. Teorian mukaan kaikki sijoittajien kannalta olennainen tieto on jatkuvasti esillä osakekursseissa. Erilaisia kurssikehityksen malleja voidaan analysoida ja tulkita, joko visuaalisesti kuvioiden avulla tai matemaattisten ja tilastollisten mallien avulla. Teknisessä analyysissä tarkkaillaan trendejä, osakkeen tuki ja vastustasoja, erilaisia mahdollisesti toistuvia kuvioita, volyymia. Kurssikäyrien avulla pyritään löytämään tulevaa kurssikehitystä ennakoivia muodostelmia. Samoin kurssikäyristä löytyy usein tukitaso, jota ostajat pitävät halpana ja jonka ylittäminen tuottaa osakkeelle vaikeuksia myyjien aktivoitumisen takia. He olettavat, että markkinapsykologia toimii samalla tavalla samankaltaisissa tilanteissa, ja olettavat, että tämä sijoittajien käyttäytyminen paljastuu kurssikuvioista. Teknisen analyysin kannalta osakkeiden arvoon vaikuttavilla tekijöillä, kuten suhdannevaihteluilla, yrityksen liikevaihdolla ja tuotolla, tulevaisuuden ennusteilla sekä markkinoihin vaikuttavilla psykologisilla tekijöillä ei ole juurikaan merkitystä. Tekninen analyytikko keskittyy osakkeiden hintakehityksen oikeaan tulkintaan. 4 6.Päällekkäiskuva : Pää, jonka päällä on graafinen kuva nousevasta kurssikäyrästä. Speekki : Markkinapsykologian takia yksittäisten osto ja myyntipäätösten takana saattaa olla päätöksiä, joilla ei ole mitään tekemistä yritysten taloudellisen suorituskyvyn kanssa. Kursseihin on myös leivottu tulevaisuuden odotuksia, jotka saattavat olla täysin hakoteillä niin kuin teknokupla osoitti. Sijoittajat tekevät sijoituspäätökset sekä

5 rationaalisesti erilaisten tunnuslukujen perusteella että tunteiden vallassa. Pörssin kaksi vallitsevinta tunnetta on : Ahneus ja pelko. Kun pitkäaikainen pörssinousu on jatkunut tarpeeksi pitkään, kukaan ei usko enää laskuun ja kaikki haluavat rikastua. Ahneus on vallannut markkinat. Sitten kun kurssit ovat nousseet huippuunsa ja pörssissä puhkeaa kupla ja kurssit alkavat laskea voimakkaasti ahneus vaihtuu pelkoon. Markkinoiden psykologia lähtee epävarmoista odotuksista, joita tunteet ohjaavat. Hyvin tunnelmavetoisessa markkinassa on vaikea toimia, koska hintaliikkeet eivät ole johdonmukaisia, mikä on yleensä myös paras tunniste tällaiselle markkinalle. Toisinaan tunnetila kasvaa suureksi ja leviää laajasti markkinoille, jolloin osakemarkkinoille syntyy suhdanteita. YK suuresta ihmisjoukosta. Speekki: Toinen pörssille tunnusomainen piirre on sijoittajien laumakäyttäytyminen. Kaikki osakkeet kelpaavat sekä hyvää että huonoa tulosta tekevät kun osakkeita ahnehditaan ja valtaosa sijoittajista ostaa. Kun pelko on vallitseva tunne kaikkia osakkeita myydään välittämättä siitä miten yhtiöt menestyvät. Pörssin yksi suuri paradoksi : Mitä suurempi osuus sijoittajista on samaa mieltä markkinoista, sitä todennäköisemmin nämä sijoittajat ovat täysin väärässä. 5 7.Päällekkäiskuva: YK pörssisalista, jossa käydään kauppaa ja makrokuva teknisen analyysin kuviosta, johon on merkitty tuki ja vastustasot. Speekki : Aina kun sijoittajat ovat hyvin optimistisia, kurssit lähtevät rajuun nousuun. Sanotaan, että markkinat ovat yliostettuja (overbought).

6 Vastaavasti voimakkaan myyntipaineen seurauksena markkinat voivat olla ylimyytyjä (oversold). Markkinapsykologiaan liittyvät myös osakkeiden tuki ja vastustasot. Kun osake on jyrkän laskun jälkeen muuttunut ilmeisen aliarvostetuksi, arvosijoittajat ilmaantuvat markkinoille. Ostomääräyksillään he estävät kurssilaskun jatkumisen, vaikka myyntipainetta vielä esiintyisi. Siten on muodostunut tukitaso, jonka alle osakekurssia ei päästetä. Vastaavasti osake voi jossakin vaiheessa alkaa näyttää niin ylihinnoitellulta, että valistuneiden sijoittajien myyntikiinnostus herää. Mikäli myyjien toiminta on niin aktiivista, että kurssi ikään kuin törmää muuriin pyrkiessään ylittämään jonkin tietyn tason, puhutaan vastustasosta. Usein tuki ja vastustasot löytyvät tasaluvuista, kun sijoittajat ovat hyvissä ajoin etukäteen määritelleet, millä tasolla he ovat valmiita ostamaan tai myymään osakkeita. 8. Fade out ja sen jälkeen fade in, ELK tietokoneen ruudulta, jossa pörssikäyriä. Speekki : Enää pörssisijoittaja ei pääse hipelöimään osakekirjoja, sillä kaupasta lmestyy vain bittejä arvoosuustilille. Osakekaupat hoidetaan internetin kautta. Osake on osuus yhtiöstä. Siinä tapauksessa, että yhtiöllä menee huonosti ja se joudutaan ajamaan konkurssiin, osakkeenomistaja ovat jonossa viimeisenä perimässä saataviaan. Silti osakkeet ovat historiallisesti olleet tuottoisin sijoitusmuoto. Kulujen takia osakkeita ei kannata ostaa aivan pienissä erissä. Pariatuhatta euroa voi pitää osakesijoituksen käytännöllisenä alarajana. Mikäli ostaa vain yhtä osaketta koko varallisuudellaan on riski melkoinen. Mikäli ostaa esimerkiksi viittä osaketta riski hajaantuu. Osakkeet voidaan jakaa eri 6

7 kategorioihin. 9.ELK neljästä eri korkoisesta kolikkopinosta hidas PAN matalimmasta pinosta korkeimpaan. ELK esim.editointilaitteistosta. Speekki : tyypillisin jako on kasvuosakkeet ja arvoosakkeet. Kasvuyhtiöt voivat tuplata liikevaihtonsa useana vuonna peräkkäin. Niiden markkinaarvo perustuu voimakkaisiin tulevaisuuden kasvu odotuksiin. Speekki : Kasvuyhtiöiden vaihtoehtona pidetään arvoyhtiöitä. Arvoyhtiö tarkoittaa sitä, että yhtiö omistaa paljon tavaraa kuten tehtaita ja koneita, mutta niiden markkinaarvo eli hinta pörssissä ei ole kovin korkea. Joskus hinta voi olla jopa alhaisempi kuin yhtiön omistamien tavaroiden arvo. Nyrkkisääntönä voisi sanoa : Sijoita kasvuyhtiöihin jos : tavoittelet suurta tuottoa, et pelkää riskiä ja heiluntaa, sijoitustähtäimesi on yli viiden vuoden päässä, salkussasi on useaa osaketta. Sijoita arvoyhtiöihin jos : arvostat osinkotuottoa, kaihdat riskiä. 10.Taustalla YK pörssisalista. Himmennyksen kautta ELK tietokoneen ruudulta, jossa on jonkin osakkaan esim. Nokian kaupankäyntivolyymejä. Leikkaus yhtiöön, jonka osakkeella on hyvin pieni kaupankäyntivolyymi. Speekki : Osakkeen vaihtuvuutta sanotaan likviditeetiksi. Likviditeetti tarkoittaa sitä, että osake on helppo muuttaa rahaksi. Epälikvidit osakkeet ovat vähän vaihtuvia. Niistä saattaa olla vaikea päästä eroon hyvällä hinnalla myydessä. Sijoita likvideihin osakkeisiin jos : 7

8 Sinulle on tärkeää saada osakkeet vaihdettua rahaksi nopeasti, sijoitustähtäimesi on lyhyt. Sijoita epälikvideihin osakkeisiin jos : sinulla ei ole kiire realisoida sijoituksiasi. 11.KK jostakin rakennuksesta tai rakennustyömaalta. Speekki : Syklisten osakkeiden ( esim.rakennusala) arvo vaihtelee paljon taloudellisten syklien mukaan. ELK muutamasta lääkepurkista. Speekki : Defensiiviset osakkeet (esim. lääkeala) vaihtelevat vähemmän taloudellisten suhdanteiden mukaan. 12. YK Nokian pääkonttorista Espoosta. Speekki : Liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin yhtiö on Nokia. LK logot Stora Enso ja UPMkymmene. Speekki : Suomen raskassarjalaisia ovat myös globaalit metsäjätit. Suuret yhtiöt toimivat useimmiten perinteisillä teollisuuden aloilla ja niillä on usein paljon kiinteää omaisuutta. Pienillä yhtiöillä on vähän kiinteää omaisuutta. Sijoita Suuryhtiöihin, Jos pelkäät epävarmuutta uskot, että suuret jakava markkinat uskot löytäneesi aliarvostetun kohteen (arvoyhtiöt) Sijoita pienyhtiöihin, jos uskot löytäneesi aliarvostetun kohteen tähtäät suurempaan tuottoon suuremmalla riskillä sinulla on aikaa odottaa 13. Kamera panoroi maailman karttaa vasemmalta oikealle ja tilttaa Suomeen. 8 Himmennyksen kautta kuva tiivistyy ELK:hon Suomesta. Speekki : Erikoistuneet

9 suuryritykset ovat niin suuria, että niille ei riitä asiakkaita pelkästään Suomesta. Pakkausyhtiö Huhtamäki, hissiyhtiö Kone tai säähavaintolaitteita valmistava Vaisala saavat myyntinsä käytännössä kokonaan ulkomailta. Yhtiöiden tuloksiin ei vaikuttaisi vaikka jonain vuonna Suomesta ei tulisi yhtään tilausta. Kansainväliset yritykset eivät ole riippuvaisia Suomen talouden kehityksestä niin kuin kotimarkkinayritykset, eli yritykset, jotka myyvät pääosin Suomeen. Toisaalta kansainvälisiä yhtiöitä heiluttelevat valuuttakurssien muutokset, ja niitä uhkaavat poliittiset ja talouskriisit toisin kuin Suomiyhtiöitä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Euroopan välinen kauppasota saattaisi koskettaa pahoin suomalaisia metsäyhtiöitä. Sijoita vientiyhtiöihin jos : haluat tasapainottaa Suomiriskiä uskot, että suomalaisyhtiöt menestyvät maailmalla sinulla on valuuttanäkemys, jota haluat hyödyntää 14.Kuvituskuvaa pörssisalista. Himmennyksen kautta tietokoneruudulla vaihtuvista noteerauksista. Speekki : Kauppoja ei pörssissä syntyisi, ellei osake olisi myyjän mielestä kallis ja ostajan mielestä halpa. Ilman näkemyserimielisyyttä myyjä ei myisi eikä ostaja ostaisi. Pörssiyhtiöillä on markkinaarvo, joka saadaan kertomalla osakkeen viimeisin kaupankäyntikurssi osakkeiden lukumäärällä. Koska osakekurssit vaihtelevat 9

10 koko ajan myös yhtiöiden markkinaarvot vaihtelevat hetkestä toiseen. Oman sijoituspäätöksen tekemisessä pitää määrittää osakkeelle oikea hinta. Jopa ensiluokkaisen yhtiön osakkeet voivat olla sijoittajien epäsuosiossa. Syynä voi olla esimerkiksi se, että yhtiö on liian pieni suurten instituutiosijoittajien kannalta. Tällaisista yrityksistä tehdään julkisia ostotarjouksia. Viime vuosina yrityksiä on ostettu ulos pörssistä yhä kiihtyvään tahtiin. Ostotarjous on merkki siitä, että osake on aliarvostettu. Yritysten kirjanpidollinen oma pääoma aliarvioi yhtiön todellista substanssia piilovarausten vuoksi. Taseissa on kuitenkin paljon sellaista omaisuutta, joka on suunniteltu käytettäväksi yrityksen toiminnassa. Jos tämä omaisuus käytetään muuhun tarkoitukseen, sen arvo voi olla kyseenalainen esim. tuotanto laitokset ja tehdasrakennukset. Yrityskauppojen kautta kasvaneella yrityksellä voi myös olla paljon goodwillarvoja taseessaan. Aineeton pääoma saattaa sisältää sellaisia eriä kuten patentit ja tavaramerkit. Yleensä tällaiset erät ovat omiaan parantamaan yrityksen kilpailuasemaa ja näin puoltavat osakkeiden ostamista. 15. Makrokuva osakemarkkinoiden kurssikäyristä. Speekki : Osakemarkkinoiden arvostusta voidaan arvioida kolmella markkina menetelmällä, jotka ovat P/E, FED:n malli ja Gordonin malli. P/Emallissa osakkeiden ja tuottovaatimuksen välillä on yhteys, joten arvostukset vaihtelevat tuottovaatimuksen mukana eri ajanjaksoina. Esim. vuonna 2005 tuottovaatimus oli hyvin alhaisella tasolla, joten sen olisi pitänyt näkyä 10

11 osakkeiden arvostuksen nousuna. Euroopassa markkinan P/E oli alle 15. P/E arvostukset olivat pysyneet alhaisella tasolla jo pitkään, mikä olisi ollut perusteltavissa, jos tulosnäkymät olisivat olleet heikkenemässä. Tulosennusteita ei ollut kuitenkaan laskettu vaan lievästi nostettu. FED:n mallissa osakkeiden tuottoa (E/P) verrataan riskittömään pitkään korkoon. Jos kyseinen suhde on nollatason alapuolella, osakkeet ovat aliarvostettuja suhteessa korkoihin. Mallin mukaan osakkeet olivat vuonna 2005 poikkeuksellisen aliarvostettuja suhteessa korkoihin. Kun osakkeiden arvostustasoa verrattiin korkotasoon, osakkeille oli vaikea löytää vaihtoehtoa. Vaikka FED:n malli on epätarkka korkojen ollessa alhaalla, vaikutti siltä, ettei alhaista korkotasoa oltu hinnoiteltu täysimääräisesti osakemarkkinoilla. FED:n malli huomioi vain riskittömän koron, kun taas niin sanottu Gordonin P/Emalli huomioi myös riskilisän ja siten koko tuottovaatimuksen. Gordonin mallista voidaan johtaa tiettyä kasvua ja tuottovaatimusta vastaava teoreettinen P/E. Mallissa kasvu kuvastaa pitkän aikavälin kestävää kasvua, jonka oletetaan käyttäytyvän kohtuullisen vakaasti. Oman pääoman tuottovaatimuksen laskennassa paras mahdollinen lähtökohta on CAPM (Capital Asset Pricing Model) malli. Malli olettaa, että riskin ja odotetun tuoton välillä on lineaarinen riippuvuus. Mallin mukaan odotettu tuotto riippuu riskittömästä korosta ja riskilisästä. Riskilisä puolestaan riippuu markkinoiden yleisestä riskistä ja osakekohtaisesta riskistä. Markkinoiden yleistä riskiä kutsutaan markkinariskipreemioksi ja osakekohtaista riskiä osakkeen betakertoimeksi. CAPmallissa käytetty osakeriskiä kuvaava markkinabeta ei selitä osakkeiden tuottoja. Mallin heikkous on siinä, että markkinabeta määräytyy historiallisten 11

12 tuottojen perusteella, vaikka osakkeen hinnoitteluun vaikuttavat tulevaisuuden kassavirrat ja tulevaisuuden riski. CAPmallin mukaan vain systemaattinen riski hinnoitellaan, koska epäsystemaattinen osakekohtainen riski voidaan hajauttaa osana sijoitussalkkua. Systemaattinen riski tarkoittaa sitä, että osakkeen hinta liikkuu enemmän tai vähemmän systemaattisesti markkinan mukana. Osakemarkkinan noustessa sijoitussalkkuun kannattaa valita korkean betan osakkeita, koska niiden nousu on markkinoiden keskimääräistä nousua vahvempaa. Osakemarkkinan laskiessa salkkuun kannattaa valita alhaisen betan osakkeita, koska niiden lasku on markkinoiden keskimääräistä laskua pienempää. 16. Graafisia kuvia eri maiden korkokäyristä. Speekki: Vieras pääoma jaetaan : pankkilainoihin ja jälkimarkkinakelpoisiin joukkolainoihin. Molemmat lainat voivat olla vaihtuva tai kiinteäkorkoisia. Jos laina on vaihtuvakorkoinen, sen kustannus riippuu vallitsevasta korkotasosta. Kiinteäkorkoisten joukkolainojen tuotto määräytyy riskin ja riskittömän koron perusteella niin kuin osakkeidenkin. Vieraan pääoman kustannus määräytyy pääosin samoin kuin oman pääoman. Kustannus riippuu riskistä, mutta riskin suuruuteen vaikuttavat myös sellaiset tekijät kuin yrityksen riskiluokitus, velkasalkun juoksuaika, korkosidonnaisuus ja lainan vakuudet. Pienimpien yritysten riskiluokituksen tekevät pankit. Suurempien jälkimarkkinakelpoisia lainoja käyttävien yritysten riskiluokituksen tekevät erityiset luokituslaitokset. Jälkimarkkinakelpoisten lainojen tuottoa voidaan seurata jatkuvasti markkinoilla. Koska oman pääoman tuottovaatimus on korkeampi kuin vieraan pääoman, antaa markkinoilla noteerattu vieraan pääoman tuotto viitteitä 12

13 oman pääoman tuottovaatimuksesta. Pääoman tuottovaatimus heijastaa sijoittajien todellista taloudellista vaatimusta, joten oman ja vieraan pääoman kustannukset painotetaan niiden markkinaarvon perusteella ELK muutaman yrityksen vuosikertomuksen tunnusluvuista. Speekki : Jos yhtiön pörssikurssi on alempi kuin sille määrittelemäsi oikea hinta, osta osaketta. Jos kurssi on korkeampi kuin oikea hinta, älä osta ja jos omistat,myy. Helpoin tapa arvioida yrityksen arvoa on verrata sen tunnuslukuja muiden samankaltaisten yritysten tunnuslukuihin. Tällaista arvonmääritystä kutsutaan suhteelliseksi arvonmääritykseksi. Monin verroin vaikeampaa on arvioida tulevien rahavirtojen nykyarvoa. P/E (price/earnings), osakkeen hinta/osakekohtainen tulos eli voittokerroin on eniten käytetty sijoittamisen tunnusluku. Karkeasti ottaen se kertoo, kuinka monta vuotta nykyisellä tuloksentekotasolla menee siihen, että yhtiö on tienannut nykyisen markkina arvonsa. Mitä pienempi P/Eluku on, sitä edullisempi yhtiö on. P/Eluku saadaan jakamalla yhtiön markkinaarvo sen netto tuloksella. Nettotulos on yrityksen tulos, josta on vähennetty kaikki kuluerät, myös verot ja korot, ja

14 14 josta on poistettu satunnaisten erien vaikutus. P/Eluku ei ota huomioon yrityksen taloudellista tilaa eikä taseen vahvuutta. Jos vahvakassainen yhtiö tekee yritysoston, joka kaksinkertaistaa sen tuloksen, sen P/Eluku puolittuu. Velkaisella yhtiöllä taas ei välttämättä ole varaa yritysostoon. Silti niillä saattaa olla sama P/E. EV/EBIT ja EV/EBITDA P/eluvun kaltainen, mutta etupäässä ammattilaisten käyttöön jäänyt tunnusluku on EV/EBIT, joka kuvaa, kuinka monessa vuodessa yhtiön liiketoiminnan oikea tuotto kattaa koko yrityksen arvon. EV/EBIT lasketaan jakamalla yritysarvo (Enterprise Value) yrityksen liikevoitolla eli EBITillä (Earnings Before Interests and Taxes eli tulos ennen korkoja ja veroja). Joskus jakajana käytetään käyttökatetta eli EBITDAa ( Earnings Before interets,taxes, Deprecations and Amortizations ) eli tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja. Näin saadaan tunnusluku EV/EBITDA. P/CE ja P/FCF

15 15 P/CE tunnusluvussa jaettavana lukuna on p/eluvun tapaan yrityksen markkinaarvo. Jakajana sen sijaan ei ole tuloslaskelmasta näkyvä laskettavissa oleva tulos, vaan kassatulos. Kassatulos saadaan lisäämällä yrityksen nettotulokseen poistot ja satunnaisten erien nettovaikutus. P/CFC tunnusluvussa jakajana on vapaa kassavirta. Osakekohtainen vapaa kassavirta tunnetaan lyhenteellä FCFPS, ja mikäli se on saatavilla, P/FCF:n laskeminen onnistuu jakamalla osakekurssi FCFPS:llä. P/Sluku saadaan jakamalla yrityksen markkinaarvo sen liikevaihdolla. Se siis suhteuttaa markkinaarvon yhtiön toiminnan laajuuteen. P/S luku soveltuu käytettäväksi erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa p/elukua ei voi laskea (tulos on tappiollinen) tai p/eluvusta tulee järjettömän suuri. Esimerkiksi käänneyhtiöiden arvioimiseen P/Sluku sopii hyvin: jos tulos on ollut useita vuosia alamaissa tai miinuksella, mutta yhtiön johto on saanut liiketoiminnan rullaamaan, P/S:llä edullisista yhtiöistä voi tehdä löytöjä. P/Slukua käytettäessä on oltava tarkka siitä, että vertaa vain samankaltaisia yrityksiä. P/B(V) P/B eli P/BV luvuissa hinta suhteutetaan kirjaarvoon. Kirjaarvo on yrityksen

16 16 omaisuuden ja velkojen erotus. Helpoimmin p/btunnusluvun saa jakamalla osakekurssin osakekohtaisella kirjaarvolla, joka yleensä löytyy yhtiön neljännes vuosi raportista. Karkeasti voi ajatella, että kirjaarvo on se rahakasa, joka jää jäljelle, jos yhtiö myisi kaiken omaisuutensa ja maksaisi velkansa. Mitä pienempi luku on, sitä edullisemmalla sijoittaja yhtiön omaisuuden siis tuntuisi saavan. Joidenkin yhtiöiden p/bluku on alle yhden, jolloin yhtiön omaisuuden saa ikään kuin alle arvonsa. Tällöin on usein niin, että yhtiö tuottaa huonosti, toisin sanoen pääoma ei tuota niin hyvin kuin sijoittajat vaativat. P/blukua olisikin hyvä katsoa pääoman tuottoprosentin eli ROE:n kanssa. Jos p/b on alhainen ja ROEprosentti korkea, yritys on näiden lukujen valossa edullinen. 18.Kuvituskuvana Lontoon pörssi, Bank of Scotland, Kanadan pankkeja, Fortumin pääkonttori. Speekki :Tunnuslukujen tarkastelemisen jälkeen seuraava askel ovat arvonmääritysmallit.

17 17 Ne katsovat tulevaisuuteen ja pyrkivät perustelemaan, mikä on yrityksen oikea arvo. Arvonmääritysmallit ovat täynnä tulevaisuuden muuttujia, joten niillä saa vain karkeita likiarvoja yrityksen oikeasta arvosta. Diskonttausmenetelmät perustuvat arvioihin yrityksen tulevasta kehityksestä ja joko sijoittajan tai yrityksen saamista rahavirroista. Malleissa lasketaan, minkä arvoisia rahat ovat tällä hetkellä. Diskonttaus on ikään kuin koronlaskemista väärinpäin, ja sen avulla pyritään laskemaan, mikä on tulevien eurojen arvo tässä päivässä. 19. Kuvituskuvana yritysten pääkonttoreiden YK:ita. Speekki : Arvataan, paljonko yhtiö maksaa tulevaisuudessa osinkoja ja lasketaan, minkä arvoisia nuo tulevat osingot ovat nykyhetkessä. Jos haluaa unohtaa riskipreemiot, osinkoja voi laskea yksinkertaisella jakolaskulla. Jaetaan osakkeen nykyhinta joko viime vuodelta maksetulla tai kuluvalta vuodelta maksettavaksi ennakoidulla osingolla. Näin saadaan luku, joka kertoo, kuinka monta vuotta kuluu siihen, että osakkeenomistaja on saanut sijoittamansa euromäärän takaisin osinkoina. Osinkopolitiikka kuitenkin vaihtelee yrityksestä toiseen, samoin jakosuhde, mikä saattaa vääristää

18 osinkoperusteisen arvonmäärityksen antamaa lopputulosta. Osinkojen asemasta arvonmääritykseen voidaan käyttää yhtiön tulevien vuosien vapaata kassavirtaa. Vapaalla kassavirralla tarkoitetaan rahamäärää, joka liiketoiminnasta jää yli kaikkien kulujen ja välttämättömien investointien jälkeen ja joka kuuluu luonnollisesti omistajille Yritysten konttoreita YK:na. Speekki : Ammattimaiset sijoitusanalyytikot käyttävät paljon niin sanottua diskontattujen kassavirtojen mallia. Tässä yhtiön arvo on sen tulevien kassavirtojen nykyarvo. Kassavirralla tarkoitetaan sitä osaa yhtiön pankkitilin läpi virtaavasta rahasta, joka jää yhtiöön. Niitä rahoja yhtiö voi käyttää joko investointeihin, velkojensa lyhentämiseen tai jakaa ne osakkailleen osinkoina. Tulevat kassavirrat diskontataan nykyarvoonsa oman pääoman tuottovaatimusta hyväksi käyttäen. Vapaa kassavirta lasketaan yhtiön tuloslaskelmasta niin, että : Liikevoittoon lisätään : osuus osakkuusyhtiöistä, rahoitustuottojen vaikutus verotukseen, poistot. Ja summasta vähennetään : liiketoiminnasta aiheutuneet verot, rahoituskulujen vaikutus verotukseen, muutos nettokäyttöpääomassa, bruttoinvestoinnit.

19 Tässä mallissa ongelmia aiheuttaa tavallista suuremmat investoinnit, joiden seurauksena vapaa kassavirta saattaa jäädä poikkeuksellisen pieneksi. Lisäarvomallissa osinkojen sijasta tarkastellaan yrityksen voittoja. Lisäarvomalli lähtee osakkeen osakekohtaisesta kirjanpidollisesta omasta pääomasta, johon lisätään tulevien vuosien nykyarvoonsa diskontatut lisävoitot. Kaikki nämä yhteenlaskettuina on yhtä kuin mallin antama osakkeen todellinen arvo. Lisävoitto on yrityksen osakekohtainen lähivuosien tulosennuste, josta on vähennetty sijoittajien tuottovaatimuksen mukainen voitto. Jos yhtiö tuottaa voittoa enemmän kuin sijoittajien tulosvaatimus on ollut, syntyy lisäarvoa eli lisävoittoa omalle pääomalle. Etuna tässä mallissa on, että se ei ole yhtä herkkä ennustevirheille kuin osinkoperusteinen ja kassavirtaperusteinen arvonmääritysmalli ovat. Arvonmääritysmallit ovat epävarmoja ja ne antavat ainoastaan karkeita arvoja. Yleisesti sijoittajien tuottovaatimus on : Riskitön korko ( esim. valtion 10 vuoden obligaation korko) ja riskilisä(jonka suuruus lienee noin viiden prosentin luokkaa). 21.YK Suomen pankista. YK liikepankista.(esim. Nordean konttori Aleksilla). YK jonkin suuren yrityksen pääkonttorista. Speekki : Korkopapereita ovat : valtion obligaatiot, pankin lainatodistukset ja yritysten liikkeelle laskemat lainatodistukset. Sanojen käyttö on kirjavaa sillä puhutaan obligaatioista, joukkovelkakirjalainoista, debentuureista. Käytännössä kyse on samasta asiasta : lainaaja eli pankki tai yritys lainaa sijoittajilta rahaa ja on valmis maksamaan siitä korkoa. Mitä vaikeampi lainanottajan on saada lainaa, sitä korkeampaa korkoa se joutuu maksamaan. ELK Suomen kartasta, tilttaus ja ELK EteläAmerikan kartasta. Speekki: Suomen valtion obligaatiot ovat turvallinen 19

20 sijoituskohde mutta tyystin toinen on tilanne esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa. Osakeindeksilaina on pohjaltaan joukkovelkakirjalaina, jonka pankki laskee liikkeelle. Erona perinteisiin joukkovelkakirjalainoihin on että, lainalle maksettava korko on sidottu esimerkiksi johonkin osakeindeksiin tai joukkoon osakkeita. Näin määriteltävää korkoa nimitetään indeksihyvitykseksi. 22. ELK / makro jonkin suuren pörssiyhtiön vuosikertomuksesta. Himmennys graafiseen käyrään, joka osoittaa ylöspäin. Speekki : Kun yhtiö tekee tulosta, se voi jakaa osan voitostaan osakkeenomistajille osinkoina. Osingon suuruudesta päättää yhtiökokous. 23. KK meklarien kaupankäyntisalista, jossa käydään kauppaa. Kamera kiertää 360 asteen kierroksen ja pysähtyy yksittäiselle tietokoneelle, josta hidas zoomaus ELK:hon tietokoneruudusta. Speekki : Silloin ei kannata ostaa kun kaikki muutkin ovat ostamassa. Silloin osakkeet ostetaan kalliilla. Usein osakkeet myydään tuskastuneena pois salkusta silloin, kun ne ovat halpoja. Näin ei tehdä rahaa pörssissä. Osta silloin kun muut myyvät ja myy silloin kun muut ostavat. Ota voitot hitaasti ja tappiot nopeasti. Se tarkoittaa, että hyvin kehittynyttä osaketta ei kannata myydä heti mutta tappioiden ei kannata antaa kasvaa suuriksi. 24. Kuvituskuvana YK metsästä. Siitä himmennyksen kautta YK rakennukseen. Speekki : Riskiä voidaan hajauttaa jakamalla sijoitussalkku useisiin eri kohteisiin esim. eri omaisuusluokkiin : metsään, kiinteistöihin, korkosijoituksiin, osakkeisiin. 20

21 Yleissäännön mukaan voimakkaasti heilahtelevat osakesijoitukset sopivat henkilöille, jolla on aikaa odottaa. Mitä lähemmäs tulee se aika, jolloin sijoitusten tulisi olla realisoitavissa, sitä enemmän painoa olisi siirrettävä kohti vähäriskisempiä korkopapereita. Sijoituskielessä riski on epävarmuutta sijoituksen tulevasta hinnasta. Osakkeen riskisyytä mitataan sen heilunnalla eli volatiliteetilla. Mitä enemmän osakkeen arvo heiluu, sitä suurempi on sen volatiliteetti ja siten riski. Riskiluku kertoo kuinka monta prosenttia osakkeen arvosta voi poistua seuraavan kaupankäyntipäivän aikana. Riskejä on monenlaisia mm. osakekohtainen riski, markkinakohtainen riski, konkurssikohtainen riski, korkoriski. Yhtiökohtaiselta riskiltä suojaudutaan hajauttamalla sijoitus useaan yhtiöön. Hajauttamallakaan ei sen sijaan päästä markkinakohtaisesta riskistä. Markkinakohtainen riski tarkoittaa koko osakemarkkinaan (yleensä osakemarkkinaksi käsitetään tietty pörssi, esimerkiksi Tukholman pörssi) liittyviä riskejä. Tällaisesta markkinariskistä pääsee sijoittamalla rahansa usealle markkinalle, eli vaikkapa Yhdysvaltoihin, Japaniin ja Venäjälle. Koska maailman pörssit kulkevat yhä enemmän käsi kädessä, markkinariski on kääntynyt systemaattiseksi riskiksi eli siihen että ylipäätään on sijoittanut osakkeisiin. Tältä riskiltä suojaudutaan aikahajautuksella. Konkurssiriski on yhtiökohtainen riski. Se tarkoittaa, että sijoituskohde on niin huonoissa varoissa, että sitä uhkaa konkurssi. Konkurssi tulee, kun rahat eivät riitä velkojen maksuun eikä yhtiö saa enää lainaa pankista eikä lisärahoitusta osakemarkkinoilta. 21

22 Korkoriski kuuluu markkinariskeihin eli se koskettaa kaikkia osakkeita. Korkoriskin uhka perustuu siihen, että korkopolitiikalla osakkeista voidaan tehdä vähemmän kiinnostavia sijoituskohteita. Sijoittajat ajattelevat osakkeita yhtenä mahdollisena sijoitusmuotona. Muita mahdollisuuksia ovat esimerkiksi korkopaperit, pankkitili tai kiinteistöt. Jos yksi sijoitusmuoto tuntuu toisia houkuttelevammalta, panokset siirretään siihen. Keskuspankit eli käytännössä Yhdysvaltain keskuspankki FED ja Euroopan keskuspankki EKP voivat korkopolitiikallaan nostaa tai laskea korkopapereiden kiinnostavuutta liikuttelemalla ohjauskorkoaan. Talousteorian mukaan korkojen lasku nostaa osakekursseja, korkojen nosto laskee osakekursseja. 25. Päällekkäiskuva : Edustalla veroviraston logo, taustalla veroviraston toimistorakennus esim. Merihaassa. Speekki : Vuoden 2005 alusta Suomessa tuli voimaan yritys ja pääomaverouudistus, joka poisti avoir fiskal järjestelmän eli pörssiyhtiöiden jakamia osinkoja alettiin verottaa kaksinkertaisesti eli yhtiö maksoi ensin veroa osingoista ja sen jälkeen osakkeenomistajat maksavat veroa saamistaan osingoista. Aikaisempi järjestelmä toimi hyvin Suomessa, mutta sen heikkoutena oli kotimaisten ja ulkomaisten omistajien ja omistusten eriarvoisuus. EUsäännösten vuoksi siitä oli luovuttava. Aikaisemmin Suomessa sai myydä pörssiosakkeet ilman veroja 5 vuoden omistusajan jälkeen. Nykyään joutuu maksamaan veroa omistusajasta riippumatta. Yli puolet OECDja EUmaista jättää osakkeiden myyntivoitot verottamatta, mikäli omistusaika ylittää kaksi vuotta. 22

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Sisältö 1. Mikä on osake? 2. Kuinka sijoitan osakkeisiin? 3. Osakesijoittamisen edut 4. Verotus 5. Nordnet osakesijoittajan tukena 6. Katsaus sijoittajan työkaluihin Mikä on osake?

Lisätiedot

Etf - sijoitusstrategin työkalu

Etf - sijoitusstrategin työkalu Etf - sijoitusstrategin työkalu Karo Hämäläinen Sijoitusristeily 2008, 5.4.2008 Mikä on etf? Etf = Exchange traded fund = pörssilistattu rahasto Kaupankäynti kuten (ulkomaisella) pörssiosakkeella Monet

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja - Kuinka erotan jyvät akanoista Petri Kärkkäinen salkunhoitaja eq Suomiliiga eq Suomiliiga on Suomeen sijoittava osakerahasto Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin ja Suomessa noteerattujen yhtiöiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Tilinpäätösanalyysi piensijoittajalle Yhtiön arvonmääritys Yritysrahoitus piensijoittajalle Johdannaiset Vaihtoehtoiset sijoitukset

Lisätiedot

Taloussanasto tutuksi nuorille. Sari Lounasmeri Talous tutuksi / syksy 2014

Taloussanasto tutuksi nuorille. Sari Lounasmeri Talous tutuksi / syksy 2014 Taloussanasto tutuksi nuorille Sari Lounasmeri Talous tutuksi / syksy 2014 Lähestymistapoja Päivän lehti + googlataan sanoja puhelimilla Tv-uutiset + keskustelu luokassa Yrittäjätarinat (esim. Taivas+Helvetti)

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin.

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 MARKKINAKATSAUS AGENDA Lyhyt johdanto optioihin Näkemysesimerkki 1: kuinka tehdä voittoa kurssien laskiessa Näkemysesimerkki

Lisätiedot

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa 20.9.2007 Taru Rantala, maajohtaja Nordnet Pankki Indeksiosuus (ETF) Indeksiosuusrahastot (Exchange Traded Fund, ETF) ovat kuin sijoitusrahastoja Osuuksilla

Lisätiedot

Solvenssi II:n markkinaehtoinen vastuuvelka

Solvenssi II:n markkinaehtoinen vastuuvelka Solvenssi II:n markkinaehtoinen vastuuvelka Mikä on riskitön korko ja pääoman tuottovaatimus Suomen Aktuaariyhdistys 13.10.2008 Pasi Laaksonen Yleistä Mikäli vastuuvelka on ei-suojattavissa (non-hedgeable)

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin. Mikäli

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Osakesijoittamisen perusteet

Osakesijoittamisen perusteet Osakesijoittamisen perusteet 2017 Pohdintaa Mitä asioita tulee mieleen seuraavista käsitteistä: Pörssi Arvopaperi Pörssiyhtiö Osinko Minustako osakesijoittaja? Mikä on pörssi? Pörssi on arvopapereiden

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet

Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet Rahapäivä 20.9.2007 Jukka Hemmi, johtaja Varainhoito Puh. 010 444 2573, jukka.hemmi@handelsbanken.fi Sijoittajilla mielessä: Yhdysvaltain

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN KURSSIN RAKENNE 1. Osakkeet omaisuusluokkana 2. Osakeanalyysin perusteet I 3. Osakeanalyysin perusteet II 4. Osakesalkun muodostaminen ja seuranta 5. Korkosijoitukset

Lisätiedot

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla RBS MINI-FUTUURIT, WARRANTIT, OPEN END SERTIFIKAATIT Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla Mika Raukko, SIP Nordic Oy www.aktiiviporssikauppa.com Agenda Mini-futuurit Mikä on Mini-futuuri? Kohde-etuudet

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 %

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 % vuodessa Kaksi vaihtoehtoa:

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Yleisimmät osakkeen arvonmääritysmallit: Osakkeen nykyarvon laskemiseen perustuvat mallit Mallit arvioivat osakkeen nykyarvon laskemalla tulevaisuuden osakkeesta

Lisätiedot

Kvantitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvantitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Osakkeen arvonmääritysprosessi: 1. Ymmärrä yrityksen liiketoiminta ja tulonmuodostus Makrotalousanalyysi yhdessä toimiala-analyysin kanssa antaa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu rahasto - siis sijoitusrahasto,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Pohjoismaista potkua portfolioon

Pohjoismaista potkua portfolioon Arvopaperi Sijoitusristeily 2007 Toni Teppala Equities Finland 24.3.2007 Ms Galaxy Esityksen sisältö Nordean tuki pohjoismaiseen osakekaupankäyntiin Pohjoismaisten osakemarkkinoiden näkymät Nordic 10 -suosituslista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Yleisimmät osakkeen arvonmääritysmallit: Osakkeen nykyarvon laskemiseen perustuvat mallit Mallit arvioivat osakkeen nykyarvon laskemalla

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 18.4.2013 Harri Takanen Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Scanfil Oyj:n

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Jo viiden vuoden ralli Lähde: ThomsonReuters 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus Lähde: ThomsonReuters Talous

Lisätiedot

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu tt rahasto

Lisätiedot

Markkina romuna milloin tämä loppuu?

Markkina romuna milloin tämä loppuu? FIM ON PALANNUT! Olemme jälleen henkilöstön omistama, riippumaton, suomalainen varainhoitotalo - jatkamme työtämme aktiivisena ja kantaaottavana sijoittajan pankkina Vesa Engdahl / 18.11.2008 Markkina

Lisätiedot

ennustaminen Sijoitusstrategiat ja suhdanteiden ja Managerial Economics Sata ikivihreää pörssivihjettä Kirjat: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin,

ennustaminen Sijoitusstrategiat ja suhdanteiden ja Managerial Economics Sata ikivihreää pörssivihjettä Kirjat: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, Sijoitusstrategiat ja suhdanteiden ennustaminen Kirjat: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, Sata ikivihreää pörssivihjettä ja Managerial Economics Sisällys 1 Yleistä sijoittamisesta 2 Kaupankäynnin ajoitus

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Keskuspankeilla iso rooli Taloudet piristymässä 65 Teollisuuden luottamus,

Lisätiedot

Riski ja velkaantuminen

Riski ja velkaantuminen Riski ja velkaantuminen TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 28.1.2016 I vaiheen luentokokonaisuus INVESTOINNIN KANNATTAVUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUS 1. Vapaa rahavirta (FCF) 2. Rahavirtojen

Lisätiedot

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainoilla vakautta salkkuun johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainat Joukkolainamuotoisia sijoituskohteita, jotka koostuvat suurelta osin korkosijoituksesta jolla taataan pääomaturva,

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Aamuseminaari 9.4.2008

Aamuseminaari 9.4.2008 Aamuseminaari 9.4.2008 Rahastouutuuksia alkuvuonna Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Rahastojen rahasto, joka yhdistää Nordean absoluuttisen tuoton strategioita Positiivista tuottoa ja hajautusta salkkuun

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit hyötyä pörssinoteeratuista sijoitustuotteista Keitä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Nordnet hajauta kustannustehokkaasti useammille markkinoille. 23.3.2007 Sijoitusristeily Country manager, Taru Rantala

Nordnet hajauta kustannustehokkaasti useammille markkinoille. 23.3.2007 Sijoitusristeily Country manager, Taru Rantala Nordnet hajauta kustannustehokkaasti useammille markkinoille 23.3.2007 Sijoitusristeily Country manager, Taru Rantala Nordnet on Pohjoismaiden suurin internetmeklari - lähes 150 000 asiakasta Toimimme

Lisätiedot

ODIN Rahastot. Menestyksekästä osakepoimintaa jo 20 vuotta mihin ODIN sijoittaa v. 2010? 23.4.2010 Sijoitusristeily

ODIN Rahastot. Menestyksekästä osakepoimintaa jo 20 vuotta mihin ODIN sijoittaa v. 2010? 23.4.2010 Sijoitusristeily ODIN Rahastot Menestyksekästä osakepoimintaa jo 20 vuotta mihin ODIN sijoittaa v. 2010? 23.4.2010 Sijoitusristeily 1 ODIN Rahastot Perustettu vuonna 1990 Keskittyy osakerahastoihin Hallinnoitavat varat:

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Pankkien ja pankkiiriliikkeiden varainhoidon tarkoituksena on tuoda asiakkaan sijoituspäätöksiin ja salkunhoitoon lisäarvoa. Täyden

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Osakesalkun muodostamisen lähtökohdat Tee sijoitussuunnitelma!!! 1. Minkä osuuden varallisuudestani olen valmis sijoittamaan osakkeisiin?

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, oensuun kampus uento 1 Kirjallisuus Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets Ruuskanen, Osmo: Pankkikriisi

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO YHTEENVETO PPO:n osuustodistuksen laskennallinen arvo eli tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) tämän arvoanalyysin perusteella on n. 1 240 euroa. Julkisesti noteerattujen sijoitusyhtiöiden

Lisätiedot

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Kaupankäynti RBS minifutuureilla on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Haluamme tällä lyhyellä oppaalla lisätä ymmärrystä näihin

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101.

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101. Sijoituspalvelututkinnon tentti / AP1 12.2.2016 =oikein/kyllä, =väärin/ei Kysymys: 1 hjauskorkoa nostamalla ja laskemalla EKP voi vaikuttaa lyhyiden korkojen tasoon euroalueella. 2 Keskuspankki voi pyrkiä

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007!

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! UUTTA! Markkinakatsaus Aamuseminaari 12.3.2008 Ongelma: USA:n asuntomarkkinat -18% Ongelma: USA:n asuntomarkkinat Rahoituslaitoksilla

Lisätiedot