Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011"

Transkriptio

1 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi muusta maailmasta. Ajattelu oli nurkkakuntaisempaa ja tämä näkyi myös pörssissä. Sitten tuli tiedonsiirron vallankumous, joka muutti kaiken. ELK ja LK mikrotietokoneesta. Nopeita välähdyksiä indeksikäyristä, Lontoon pörssistä, ELK Lontoon pörssin finanssi lehdistä, välähdyksiä OMXH:n lipusta, Välähdyksiä OMHX:stä sisältä. Kuvien kestot noin 23 sekuntia. Kuvat voivat vaihtua himmennyksen kautta tai ne voidaan leikata suoraan. Musiikki nopea tempoista. LK rivistä seinäkelloja eri aikavyöhykkeiltä. Speekki : Tietokoneiden ja tietotekniikan kehittymisen myötä informaation kulku nopeutui räjähdysmäisesti. Tämä antoi aivan uuden sysäyksen pörssisijoittamiseen, jonka peruskivi on tiedon käsittely ja analysointi ja matematiikka sekä joukkopsykologia. Speekki : Sijoittamisesta on tullut entistä kansainvälisempää. Kun jotain tapahtuu maailmalla, se näkyy viiden minuutin päästä Suomessa. Tämä luo sijoittamiseen aivan uusia haasteita. 1

2 2. Makrokuva Kahdesta kolikkopinosta, joista toinen on huomattavasti korkeampi. Fade out, fade in, päälekkäiskuva pörssin pääaulasta ja graafisesta nousevasta pörssikäyrästä. Ristikuva ELK kultasormus ja kahvipaketti. Speekki : Sijoittaminen tarkoittaa rahoitusinstrumenttien ostoa, hallussapitoa ja myymistä tarkoituksena tehdä voittoa. Näistä instrumenteista yleisimpiä ovat julkisen kaupankäynnin kohteena olevat pörssinoteeratut osakkeet, mutta sijoituksen kohteena voivat olla myös muun muassa warrantit, rahastoosuudet, kiinteistöt ja raakaaineet. Sijoittamisessa keskeistä on tavoiteltava tuotto sijoittajalle sopivalla riskitasolla. Riskillä tarkoitetaan sitä, että tavoiteltavaa tuottoa ei odotusten mukaan saavutetakaan, vaan sijoitus voi tuottaa jopa tappiota. Sijoitusriskiä voidaan pyrkiä hallitsemaan hajauttamalla. Normaalisti sijoittaja joutuu ottamaan suuremman riskin tavoitellessaan suurempaa tuottoa. Sijoittaja on henkilö, joka omistaa arvopapereita tai osuuksia yrityksistä. Yksityishenkilöiden sijoitustoiminta voidaan nähdä yhtenä pitkäaikaisen säästämisen muotona. Tällöin erityisen suureen arvoon nousee toiminnan pitkäjänteisyys ja hajauttaminen. 3.ELK streameristä, jossa vaihtuu koko ajan noteeraukset. YK jonkin meklariliikkeen pörssisalista, jossa käydään kauppaa. Olan yli otoksia meklareista, josta zoomaus tietokoneruutuihin jae LK tietokone ruudusta. Tilttaus pörssisalin seinällä oleviin kelloihin. Speekki : Pörssi on säännelty ja organisoitu julkinen kauppapaikka. Helsingin pörssin ensimmäinen operaatio 2

3 tehtiin 7.lokakuuta Vuonna 2003 Helsinki Stock Exchange (HEX) fuusioitui ruotsalaisen OM:n kanssa OMX (Aktiebolaget Optionsmäklarna) konserniksi. Vuonna 2007 yhdysvaltalainen Nasdaq hankki OMXkonsernin ja Helsingin pörssistä tuli osa Nasdaq OMX Groupin pörssejä. Pörssi on huutokauppa, jossa osakkeiden arvot sahailevat ylös ja alas. Osake saa uusia noteerauksia koko ajan, kun pörssi on auki. Kaupankäynti on julkista, eli tehtyjen kauppojen määrät, hinnat ja välittäjät ovat julkisia. Pörssissa noteeratuille hyödykkeille määräytyy pörssikurssi kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kaupankäynti pörssissä perustuu välittäjien pörssiin toimittamiin heidän asiakkaidensa toimittamiin osto ja myynti toimeksiantoihin. 4.Makrokuvia muutaman pörssiyrityksen neljännesvuosikatsauksista ja vuosikertomuksen luvuista. Speekki : Fundamentaalianalyysi (perusteanalyysi) perustuu yrityksen tulokseen, taseeseen ja kassavirtaan. Se tarkoittaa yrityksestä ja markkinoista saatavan tiedon analysointia. Fundamentteja ovat yrityksen toteutuneeseen ja arvioituun kehitykseen liittyvät taloudelliset tunnusluvut. Esim. liikevaihdon kasvu, liiketulos %, oma pääoma Näitä perinteisiä tunnuslukuja suhteutetaan yrityksen markkinaarvoon ja muodostetaan näin uusia arvostustasoa mittaavia tunnuslukuja. Esim. P/Eluku, EV/EBITluku, P/Bluku. Tyypillinen fundamentaalianalyysi on esim. tilinpäätösanalyysi. 5. Teknisen analyysin graafisia käyriä, erilaisia muodostelmia, hintakehityskäyriä. Speekki : Tekninen analyysi on tutkimusta kysynnästä ja tarjonnasta sekä sijoittajien reaktioista ja käyttäytymisestä markkinoilla. Käyttämällä aikaa, 3

4 hintaa ja volyymia indikaattoreina pyritään ennustamaan kurssien tulevaa kehitystä. Teorian mukaan kaikki sijoittajien kannalta olennainen tieto on jatkuvasti esillä osakekursseissa. Erilaisia kurssikehityksen malleja voidaan analysoida ja tulkita, joko visuaalisesti kuvioiden avulla tai matemaattisten ja tilastollisten mallien avulla. Teknisessä analyysissä tarkkaillaan trendejä, osakkeen tuki ja vastustasoja, erilaisia mahdollisesti toistuvia kuvioita, volyymia. Kurssikäyrien avulla pyritään löytämään tulevaa kurssikehitystä ennakoivia muodostelmia. Samoin kurssikäyristä löytyy usein tukitaso, jota ostajat pitävät halpana ja jonka ylittäminen tuottaa osakkeelle vaikeuksia myyjien aktivoitumisen takia. He olettavat, että markkinapsykologia toimii samalla tavalla samankaltaisissa tilanteissa, ja olettavat, että tämä sijoittajien käyttäytyminen paljastuu kurssikuvioista. Teknisen analyysin kannalta osakkeiden arvoon vaikuttavilla tekijöillä, kuten suhdannevaihteluilla, yrityksen liikevaihdolla ja tuotolla, tulevaisuuden ennusteilla sekä markkinoihin vaikuttavilla psykologisilla tekijöillä ei ole juurikaan merkitystä. Tekninen analyytikko keskittyy osakkeiden hintakehityksen oikeaan tulkintaan. 4 6.Päällekkäiskuva : Pää, jonka päällä on graafinen kuva nousevasta kurssikäyrästä. Speekki : Markkinapsykologian takia yksittäisten osto ja myyntipäätösten takana saattaa olla päätöksiä, joilla ei ole mitään tekemistä yritysten taloudellisen suorituskyvyn kanssa. Kursseihin on myös leivottu tulevaisuuden odotuksia, jotka saattavat olla täysin hakoteillä niin kuin teknokupla osoitti. Sijoittajat tekevät sijoituspäätökset sekä

5 rationaalisesti erilaisten tunnuslukujen perusteella että tunteiden vallassa. Pörssin kaksi vallitsevinta tunnetta on : Ahneus ja pelko. Kun pitkäaikainen pörssinousu on jatkunut tarpeeksi pitkään, kukaan ei usko enää laskuun ja kaikki haluavat rikastua. Ahneus on vallannut markkinat. Sitten kun kurssit ovat nousseet huippuunsa ja pörssissä puhkeaa kupla ja kurssit alkavat laskea voimakkaasti ahneus vaihtuu pelkoon. Markkinoiden psykologia lähtee epävarmoista odotuksista, joita tunteet ohjaavat. Hyvin tunnelmavetoisessa markkinassa on vaikea toimia, koska hintaliikkeet eivät ole johdonmukaisia, mikä on yleensä myös paras tunniste tällaiselle markkinalle. Toisinaan tunnetila kasvaa suureksi ja leviää laajasti markkinoille, jolloin osakemarkkinoille syntyy suhdanteita. YK suuresta ihmisjoukosta. Speekki: Toinen pörssille tunnusomainen piirre on sijoittajien laumakäyttäytyminen. Kaikki osakkeet kelpaavat sekä hyvää että huonoa tulosta tekevät kun osakkeita ahnehditaan ja valtaosa sijoittajista ostaa. Kun pelko on vallitseva tunne kaikkia osakkeita myydään välittämättä siitä miten yhtiöt menestyvät. Pörssin yksi suuri paradoksi : Mitä suurempi osuus sijoittajista on samaa mieltä markkinoista, sitä todennäköisemmin nämä sijoittajat ovat täysin väärässä. 5 7.Päällekkäiskuva: YK pörssisalista, jossa käydään kauppaa ja makrokuva teknisen analyysin kuviosta, johon on merkitty tuki ja vastustasot. Speekki : Aina kun sijoittajat ovat hyvin optimistisia, kurssit lähtevät rajuun nousuun. Sanotaan, että markkinat ovat yliostettuja (overbought).

6 Vastaavasti voimakkaan myyntipaineen seurauksena markkinat voivat olla ylimyytyjä (oversold). Markkinapsykologiaan liittyvät myös osakkeiden tuki ja vastustasot. Kun osake on jyrkän laskun jälkeen muuttunut ilmeisen aliarvostetuksi, arvosijoittajat ilmaantuvat markkinoille. Ostomääräyksillään he estävät kurssilaskun jatkumisen, vaikka myyntipainetta vielä esiintyisi. Siten on muodostunut tukitaso, jonka alle osakekurssia ei päästetä. Vastaavasti osake voi jossakin vaiheessa alkaa näyttää niin ylihinnoitellulta, että valistuneiden sijoittajien myyntikiinnostus herää. Mikäli myyjien toiminta on niin aktiivista, että kurssi ikään kuin törmää muuriin pyrkiessään ylittämään jonkin tietyn tason, puhutaan vastustasosta. Usein tuki ja vastustasot löytyvät tasaluvuista, kun sijoittajat ovat hyvissä ajoin etukäteen määritelleet, millä tasolla he ovat valmiita ostamaan tai myymään osakkeita. 8. Fade out ja sen jälkeen fade in, ELK tietokoneen ruudulta, jossa pörssikäyriä. Speekki : Enää pörssisijoittaja ei pääse hipelöimään osakekirjoja, sillä kaupasta lmestyy vain bittejä arvoosuustilille. Osakekaupat hoidetaan internetin kautta. Osake on osuus yhtiöstä. Siinä tapauksessa, että yhtiöllä menee huonosti ja se joudutaan ajamaan konkurssiin, osakkeenomistaja ovat jonossa viimeisenä perimässä saataviaan. Silti osakkeet ovat historiallisesti olleet tuottoisin sijoitusmuoto. Kulujen takia osakkeita ei kannata ostaa aivan pienissä erissä. Pariatuhatta euroa voi pitää osakesijoituksen käytännöllisenä alarajana. Mikäli ostaa vain yhtä osaketta koko varallisuudellaan on riski melkoinen. Mikäli ostaa esimerkiksi viittä osaketta riski hajaantuu. Osakkeet voidaan jakaa eri 6

7 kategorioihin. 9.ELK neljästä eri korkoisesta kolikkopinosta hidas PAN matalimmasta pinosta korkeimpaan. ELK esim.editointilaitteistosta. Speekki : tyypillisin jako on kasvuosakkeet ja arvoosakkeet. Kasvuyhtiöt voivat tuplata liikevaihtonsa useana vuonna peräkkäin. Niiden markkinaarvo perustuu voimakkaisiin tulevaisuuden kasvu odotuksiin. Speekki : Kasvuyhtiöiden vaihtoehtona pidetään arvoyhtiöitä. Arvoyhtiö tarkoittaa sitä, että yhtiö omistaa paljon tavaraa kuten tehtaita ja koneita, mutta niiden markkinaarvo eli hinta pörssissä ei ole kovin korkea. Joskus hinta voi olla jopa alhaisempi kuin yhtiön omistamien tavaroiden arvo. Nyrkkisääntönä voisi sanoa : Sijoita kasvuyhtiöihin jos : tavoittelet suurta tuottoa, et pelkää riskiä ja heiluntaa, sijoitustähtäimesi on yli viiden vuoden päässä, salkussasi on useaa osaketta. Sijoita arvoyhtiöihin jos : arvostat osinkotuottoa, kaihdat riskiä. 10.Taustalla YK pörssisalista. Himmennyksen kautta ELK tietokoneen ruudulta, jossa on jonkin osakkaan esim. Nokian kaupankäyntivolyymejä. Leikkaus yhtiöön, jonka osakkeella on hyvin pieni kaupankäyntivolyymi. Speekki : Osakkeen vaihtuvuutta sanotaan likviditeetiksi. Likviditeetti tarkoittaa sitä, että osake on helppo muuttaa rahaksi. Epälikvidit osakkeet ovat vähän vaihtuvia. Niistä saattaa olla vaikea päästä eroon hyvällä hinnalla myydessä. Sijoita likvideihin osakkeisiin jos : 7

8 Sinulle on tärkeää saada osakkeet vaihdettua rahaksi nopeasti, sijoitustähtäimesi on lyhyt. Sijoita epälikvideihin osakkeisiin jos : sinulla ei ole kiire realisoida sijoituksiasi. 11.KK jostakin rakennuksesta tai rakennustyömaalta. Speekki : Syklisten osakkeiden ( esim.rakennusala) arvo vaihtelee paljon taloudellisten syklien mukaan. ELK muutamasta lääkepurkista. Speekki : Defensiiviset osakkeet (esim. lääkeala) vaihtelevat vähemmän taloudellisten suhdanteiden mukaan. 12. YK Nokian pääkonttorista Espoosta. Speekki : Liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin yhtiö on Nokia. LK logot Stora Enso ja UPMkymmene. Speekki : Suomen raskassarjalaisia ovat myös globaalit metsäjätit. Suuret yhtiöt toimivat useimmiten perinteisillä teollisuuden aloilla ja niillä on usein paljon kiinteää omaisuutta. Pienillä yhtiöillä on vähän kiinteää omaisuutta. Sijoita Suuryhtiöihin, Jos pelkäät epävarmuutta uskot, että suuret jakava markkinat uskot löytäneesi aliarvostetun kohteen (arvoyhtiöt) Sijoita pienyhtiöihin, jos uskot löytäneesi aliarvostetun kohteen tähtäät suurempaan tuottoon suuremmalla riskillä sinulla on aikaa odottaa 13. Kamera panoroi maailman karttaa vasemmalta oikealle ja tilttaa Suomeen. 8 Himmennyksen kautta kuva tiivistyy ELK:hon Suomesta. Speekki : Erikoistuneet

9 suuryritykset ovat niin suuria, että niille ei riitä asiakkaita pelkästään Suomesta. Pakkausyhtiö Huhtamäki, hissiyhtiö Kone tai säähavaintolaitteita valmistava Vaisala saavat myyntinsä käytännössä kokonaan ulkomailta. Yhtiöiden tuloksiin ei vaikuttaisi vaikka jonain vuonna Suomesta ei tulisi yhtään tilausta. Kansainväliset yritykset eivät ole riippuvaisia Suomen talouden kehityksestä niin kuin kotimarkkinayritykset, eli yritykset, jotka myyvät pääosin Suomeen. Toisaalta kansainvälisiä yhtiöitä heiluttelevat valuuttakurssien muutokset, ja niitä uhkaavat poliittiset ja talouskriisit toisin kuin Suomiyhtiöitä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Euroopan välinen kauppasota saattaisi koskettaa pahoin suomalaisia metsäyhtiöitä. Sijoita vientiyhtiöihin jos : haluat tasapainottaa Suomiriskiä uskot, että suomalaisyhtiöt menestyvät maailmalla sinulla on valuuttanäkemys, jota haluat hyödyntää 14.Kuvituskuvaa pörssisalista. Himmennyksen kautta tietokoneruudulla vaihtuvista noteerauksista. Speekki : Kauppoja ei pörssissä syntyisi, ellei osake olisi myyjän mielestä kallis ja ostajan mielestä halpa. Ilman näkemyserimielisyyttä myyjä ei myisi eikä ostaja ostaisi. Pörssiyhtiöillä on markkinaarvo, joka saadaan kertomalla osakkeen viimeisin kaupankäyntikurssi osakkeiden lukumäärällä. Koska osakekurssit vaihtelevat 9

10 koko ajan myös yhtiöiden markkinaarvot vaihtelevat hetkestä toiseen. Oman sijoituspäätöksen tekemisessä pitää määrittää osakkeelle oikea hinta. Jopa ensiluokkaisen yhtiön osakkeet voivat olla sijoittajien epäsuosiossa. Syynä voi olla esimerkiksi se, että yhtiö on liian pieni suurten instituutiosijoittajien kannalta. Tällaisista yrityksistä tehdään julkisia ostotarjouksia. Viime vuosina yrityksiä on ostettu ulos pörssistä yhä kiihtyvään tahtiin. Ostotarjous on merkki siitä, että osake on aliarvostettu. Yritysten kirjanpidollinen oma pääoma aliarvioi yhtiön todellista substanssia piilovarausten vuoksi. Taseissa on kuitenkin paljon sellaista omaisuutta, joka on suunniteltu käytettäväksi yrityksen toiminnassa. Jos tämä omaisuus käytetään muuhun tarkoitukseen, sen arvo voi olla kyseenalainen esim. tuotanto laitokset ja tehdasrakennukset. Yrityskauppojen kautta kasvaneella yrityksellä voi myös olla paljon goodwillarvoja taseessaan. Aineeton pääoma saattaa sisältää sellaisia eriä kuten patentit ja tavaramerkit. Yleensä tällaiset erät ovat omiaan parantamaan yrityksen kilpailuasemaa ja näin puoltavat osakkeiden ostamista. 15. Makrokuva osakemarkkinoiden kurssikäyristä. Speekki : Osakemarkkinoiden arvostusta voidaan arvioida kolmella markkina menetelmällä, jotka ovat P/E, FED:n malli ja Gordonin malli. P/Emallissa osakkeiden ja tuottovaatimuksen välillä on yhteys, joten arvostukset vaihtelevat tuottovaatimuksen mukana eri ajanjaksoina. Esim. vuonna 2005 tuottovaatimus oli hyvin alhaisella tasolla, joten sen olisi pitänyt näkyä 10

11 osakkeiden arvostuksen nousuna. Euroopassa markkinan P/E oli alle 15. P/E arvostukset olivat pysyneet alhaisella tasolla jo pitkään, mikä olisi ollut perusteltavissa, jos tulosnäkymät olisivat olleet heikkenemässä. Tulosennusteita ei ollut kuitenkaan laskettu vaan lievästi nostettu. FED:n mallissa osakkeiden tuottoa (E/P) verrataan riskittömään pitkään korkoon. Jos kyseinen suhde on nollatason alapuolella, osakkeet ovat aliarvostettuja suhteessa korkoihin. Mallin mukaan osakkeet olivat vuonna 2005 poikkeuksellisen aliarvostettuja suhteessa korkoihin. Kun osakkeiden arvostustasoa verrattiin korkotasoon, osakkeille oli vaikea löytää vaihtoehtoa. Vaikka FED:n malli on epätarkka korkojen ollessa alhaalla, vaikutti siltä, ettei alhaista korkotasoa oltu hinnoiteltu täysimääräisesti osakemarkkinoilla. FED:n malli huomioi vain riskittömän koron, kun taas niin sanottu Gordonin P/Emalli huomioi myös riskilisän ja siten koko tuottovaatimuksen. Gordonin mallista voidaan johtaa tiettyä kasvua ja tuottovaatimusta vastaava teoreettinen P/E. Mallissa kasvu kuvastaa pitkän aikavälin kestävää kasvua, jonka oletetaan käyttäytyvän kohtuullisen vakaasti. Oman pääoman tuottovaatimuksen laskennassa paras mahdollinen lähtökohta on CAPM (Capital Asset Pricing Model) malli. Malli olettaa, että riskin ja odotetun tuoton välillä on lineaarinen riippuvuus. Mallin mukaan odotettu tuotto riippuu riskittömästä korosta ja riskilisästä. Riskilisä puolestaan riippuu markkinoiden yleisestä riskistä ja osakekohtaisesta riskistä. Markkinoiden yleistä riskiä kutsutaan markkinariskipreemioksi ja osakekohtaista riskiä osakkeen betakertoimeksi. CAPmallissa käytetty osakeriskiä kuvaava markkinabeta ei selitä osakkeiden tuottoja. Mallin heikkous on siinä, että markkinabeta määräytyy historiallisten 11

12 tuottojen perusteella, vaikka osakkeen hinnoitteluun vaikuttavat tulevaisuuden kassavirrat ja tulevaisuuden riski. CAPmallin mukaan vain systemaattinen riski hinnoitellaan, koska epäsystemaattinen osakekohtainen riski voidaan hajauttaa osana sijoitussalkkua. Systemaattinen riski tarkoittaa sitä, että osakkeen hinta liikkuu enemmän tai vähemmän systemaattisesti markkinan mukana. Osakemarkkinan noustessa sijoitussalkkuun kannattaa valita korkean betan osakkeita, koska niiden nousu on markkinoiden keskimääräistä nousua vahvempaa. Osakemarkkinan laskiessa salkkuun kannattaa valita alhaisen betan osakkeita, koska niiden lasku on markkinoiden keskimääräistä laskua pienempää. 16. Graafisia kuvia eri maiden korkokäyristä. Speekki: Vieras pääoma jaetaan : pankkilainoihin ja jälkimarkkinakelpoisiin joukkolainoihin. Molemmat lainat voivat olla vaihtuva tai kiinteäkorkoisia. Jos laina on vaihtuvakorkoinen, sen kustannus riippuu vallitsevasta korkotasosta. Kiinteäkorkoisten joukkolainojen tuotto määräytyy riskin ja riskittömän koron perusteella niin kuin osakkeidenkin. Vieraan pääoman kustannus määräytyy pääosin samoin kuin oman pääoman. Kustannus riippuu riskistä, mutta riskin suuruuteen vaikuttavat myös sellaiset tekijät kuin yrityksen riskiluokitus, velkasalkun juoksuaika, korkosidonnaisuus ja lainan vakuudet. Pienimpien yritysten riskiluokituksen tekevät pankit. Suurempien jälkimarkkinakelpoisia lainoja käyttävien yritysten riskiluokituksen tekevät erityiset luokituslaitokset. Jälkimarkkinakelpoisten lainojen tuottoa voidaan seurata jatkuvasti markkinoilla. Koska oman pääoman tuottovaatimus on korkeampi kuin vieraan pääoman, antaa markkinoilla noteerattu vieraan pääoman tuotto viitteitä 12

13 oman pääoman tuottovaatimuksesta. Pääoman tuottovaatimus heijastaa sijoittajien todellista taloudellista vaatimusta, joten oman ja vieraan pääoman kustannukset painotetaan niiden markkinaarvon perusteella ELK muutaman yrityksen vuosikertomuksen tunnusluvuista. Speekki : Jos yhtiön pörssikurssi on alempi kuin sille määrittelemäsi oikea hinta, osta osaketta. Jos kurssi on korkeampi kuin oikea hinta, älä osta ja jos omistat,myy. Helpoin tapa arvioida yrityksen arvoa on verrata sen tunnuslukuja muiden samankaltaisten yritysten tunnuslukuihin. Tällaista arvonmääritystä kutsutaan suhteelliseksi arvonmääritykseksi. Monin verroin vaikeampaa on arvioida tulevien rahavirtojen nykyarvoa. P/E (price/earnings), osakkeen hinta/osakekohtainen tulos eli voittokerroin on eniten käytetty sijoittamisen tunnusluku. Karkeasti ottaen se kertoo, kuinka monta vuotta nykyisellä tuloksentekotasolla menee siihen, että yhtiö on tienannut nykyisen markkina arvonsa. Mitä pienempi P/Eluku on, sitä edullisempi yhtiö on. P/Eluku saadaan jakamalla yhtiön markkinaarvo sen netto tuloksella. Nettotulos on yrityksen tulos, josta on vähennetty kaikki kuluerät, myös verot ja korot, ja

14 14 josta on poistettu satunnaisten erien vaikutus. P/Eluku ei ota huomioon yrityksen taloudellista tilaa eikä taseen vahvuutta. Jos vahvakassainen yhtiö tekee yritysoston, joka kaksinkertaistaa sen tuloksen, sen P/Eluku puolittuu. Velkaisella yhtiöllä taas ei välttämättä ole varaa yritysostoon. Silti niillä saattaa olla sama P/E. EV/EBIT ja EV/EBITDA P/eluvun kaltainen, mutta etupäässä ammattilaisten käyttöön jäänyt tunnusluku on EV/EBIT, joka kuvaa, kuinka monessa vuodessa yhtiön liiketoiminnan oikea tuotto kattaa koko yrityksen arvon. EV/EBIT lasketaan jakamalla yritysarvo (Enterprise Value) yrityksen liikevoitolla eli EBITillä (Earnings Before Interests and Taxes eli tulos ennen korkoja ja veroja). Joskus jakajana käytetään käyttökatetta eli EBITDAa ( Earnings Before interets,taxes, Deprecations and Amortizations ) eli tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja. Näin saadaan tunnusluku EV/EBITDA. P/CE ja P/FCF

15 15 P/CE tunnusluvussa jaettavana lukuna on p/eluvun tapaan yrityksen markkinaarvo. Jakajana sen sijaan ei ole tuloslaskelmasta näkyvä laskettavissa oleva tulos, vaan kassatulos. Kassatulos saadaan lisäämällä yrityksen nettotulokseen poistot ja satunnaisten erien nettovaikutus. P/CFC tunnusluvussa jakajana on vapaa kassavirta. Osakekohtainen vapaa kassavirta tunnetaan lyhenteellä FCFPS, ja mikäli se on saatavilla, P/FCF:n laskeminen onnistuu jakamalla osakekurssi FCFPS:llä. P/Sluku saadaan jakamalla yrityksen markkinaarvo sen liikevaihdolla. Se siis suhteuttaa markkinaarvon yhtiön toiminnan laajuuteen. P/S luku soveltuu käytettäväksi erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa p/elukua ei voi laskea (tulos on tappiollinen) tai p/eluvusta tulee järjettömän suuri. Esimerkiksi käänneyhtiöiden arvioimiseen P/Sluku sopii hyvin: jos tulos on ollut useita vuosia alamaissa tai miinuksella, mutta yhtiön johto on saanut liiketoiminnan rullaamaan, P/S:llä edullisista yhtiöistä voi tehdä löytöjä. P/Slukua käytettäessä on oltava tarkka siitä, että vertaa vain samankaltaisia yrityksiä. P/B(V) P/B eli P/BV luvuissa hinta suhteutetaan kirjaarvoon. Kirjaarvo on yrityksen

16 16 omaisuuden ja velkojen erotus. Helpoimmin p/btunnusluvun saa jakamalla osakekurssin osakekohtaisella kirjaarvolla, joka yleensä löytyy yhtiön neljännes vuosi raportista. Karkeasti voi ajatella, että kirjaarvo on se rahakasa, joka jää jäljelle, jos yhtiö myisi kaiken omaisuutensa ja maksaisi velkansa. Mitä pienempi luku on, sitä edullisemmalla sijoittaja yhtiön omaisuuden siis tuntuisi saavan. Joidenkin yhtiöiden p/bluku on alle yhden, jolloin yhtiön omaisuuden saa ikään kuin alle arvonsa. Tällöin on usein niin, että yhtiö tuottaa huonosti, toisin sanoen pääoma ei tuota niin hyvin kuin sijoittajat vaativat. P/blukua olisikin hyvä katsoa pääoman tuottoprosentin eli ROE:n kanssa. Jos p/b on alhainen ja ROEprosentti korkea, yritys on näiden lukujen valossa edullinen. 18.Kuvituskuvana Lontoon pörssi, Bank of Scotland, Kanadan pankkeja, Fortumin pääkonttori. Speekki :Tunnuslukujen tarkastelemisen jälkeen seuraava askel ovat arvonmääritysmallit.

17 17 Ne katsovat tulevaisuuteen ja pyrkivät perustelemaan, mikä on yrityksen oikea arvo. Arvonmääritysmallit ovat täynnä tulevaisuuden muuttujia, joten niillä saa vain karkeita likiarvoja yrityksen oikeasta arvosta. Diskonttausmenetelmät perustuvat arvioihin yrityksen tulevasta kehityksestä ja joko sijoittajan tai yrityksen saamista rahavirroista. Malleissa lasketaan, minkä arvoisia rahat ovat tällä hetkellä. Diskonttaus on ikään kuin koronlaskemista väärinpäin, ja sen avulla pyritään laskemaan, mikä on tulevien eurojen arvo tässä päivässä. 19. Kuvituskuvana yritysten pääkonttoreiden YK:ita. Speekki : Arvataan, paljonko yhtiö maksaa tulevaisuudessa osinkoja ja lasketaan, minkä arvoisia nuo tulevat osingot ovat nykyhetkessä. Jos haluaa unohtaa riskipreemiot, osinkoja voi laskea yksinkertaisella jakolaskulla. Jaetaan osakkeen nykyhinta joko viime vuodelta maksetulla tai kuluvalta vuodelta maksettavaksi ennakoidulla osingolla. Näin saadaan luku, joka kertoo, kuinka monta vuotta kuluu siihen, että osakkeenomistaja on saanut sijoittamansa euromäärän takaisin osinkoina. Osinkopolitiikka kuitenkin vaihtelee yrityksestä toiseen, samoin jakosuhde, mikä saattaa vääristää

18 osinkoperusteisen arvonmäärityksen antamaa lopputulosta. Osinkojen asemasta arvonmääritykseen voidaan käyttää yhtiön tulevien vuosien vapaata kassavirtaa. Vapaalla kassavirralla tarkoitetaan rahamäärää, joka liiketoiminnasta jää yli kaikkien kulujen ja välttämättömien investointien jälkeen ja joka kuuluu luonnollisesti omistajille Yritysten konttoreita YK:na. Speekki : Ammattimaiset sijoitusanalyytikot käyttävät paljon niin sanottua diskontattujen kassavirtojen mallia. Tässä yhtiön arvo on sen tulevien kassavirtojen nykyarvo. Kassavirralla tarkoitetaan sitä osaa yhtiön pankkitilin läpi virtaavasta rahasta, joka jää yhtiöön. Niitä rahoja yhtiö voi käyttää joko investointeihin, velkojensa lyhentämiseen tai jakaa ne osakkailleen osinkoina. Tulevat kassavirrat diskontataan nykyarvoonsa oman pääoman tuottovaatimusta hyväksi käyttäen. Vapaa kassavirta lasketaan yhtiön tuloslaskelmasta niin, että : Liikevoittoon lisätään : osuus osakkuusyhtiöistä, rahoitustuottojen vaikutus verotukseen, poistot. Ja summasta vähennetään : liiketoiminnasta aiheutuneet verot, rahoituskulujen vaikutus verotukseen, muutos nettokäyttöpääomassa, bruttoinvestoinnit.

19 Tässä mallissa ongelmia aiheuttaa tavallista suuremmat investoinnit, joiden seurauksena vapaa kassavirta saattaa jäädä poikkeuksellisen pieneksi. Lisäarvomallissa osinkojen sijasta tarkastellaan yrityksen voittoja. Lisäarvomalli lähtee osakkeen osakekohtaisesta kirjanpidollisesta omasta pääomasta, johon lisätään tulevien vuosien nykyarvoonsa diskontatut lisävoitot. Kaikki nämä yhteenlaskettuina on yhtä kuin mallin antama osakkeen todellinen arvo. Lisävoitto on yrityksen osakekohtainen lähivuosien tulosennuste, josta on vähennetty sijoittajien tuottovaatimuksen mukainen voitto. Jos yhtiö tuottaa voittoa enemmän kuin sijoittajien tulosvaatimus on ollut, syntyy lisäarvoa eli lisävoittoa omalle pääomalle. Etuna tässä mallissa on, että se ei ole yhtä herkkä ennustevirheille kuin osinkoperusteinen ja kassavirtaperusteinen arvonmääritysmalli ovat. Arvonmääritysmallit ovat epävarmoja ja ne antavat ainoastaan karkeita arvoja. Yleisesti sijoittajien tuottovaatimus on : Riskitön korko ( esim. valtion 10 vuoden obligaation korko) ja riskilisä(jonka suuruus lienee noin viiden prosentin luokkaa). 21.YK Suomen pankista. YK liikepankista.(esim. Nordean konttori Aleksilla). YK jonkin suuren yrityksen pääkonttorista. Speekki : Korkopapereita ovat : valtion obligaatiot, pankin lainatodistukset ja yritysten liikkeelle laskemat lainatodistukset. Sanojen käyttö on kirjavaa sillä puhutaan obligaatioista, joukkovelkakirjalainoista, debentuureista. Käytännössä kyse on samasta asiasta : lainaaja eli pankki tai yritys lainaa sijoittajilta rahaa ja on valmis maksamaan siitä korkoa. Mitä vaikeampi lainanottajan on saada lainaa, sitä korkeampaa korkoa se joutuu maksamaan. ELK Suomen kartasta, tilttaus ja ELK EteläAmerikan kartasta. Speekki: Suomen valtion obligaatiot ovat turvallinen 19

20 sijoituskohde mutta tyystin toinen on tilanne esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa. Osakeindeksilaina on pohjaltaan joukkovelkakirjalaina, jonka pankki laskee liikkeelle. Erona perinteisiin joukkovelkakirjalainoihin on että, lainalle maksettava korko on sidottu esimerkiksi johonkin osakeindeksiin tai joukkoon osakkeita. Näin määriteltävää korkoa nimitetään indeksihyvitykseksi. 22. ELK / makro jonkin suuren pörssiyhtiön vuosikertomuksesta. Himmennys graafiseen käyrään, joka osoittaa ylöspäin. Speekki : Kun yhtiö tekee tulosta, se voi jakaa osan voitostaan osakkeenomistajille osinkoina. Osingon suuruudesta päättää yhtiökokous. 23. KK meklarien kaupankäyntisalista, jossa käydään kauppaa. Kamera kiertää 360 asteen kierroksen ja pysähtyy yksittäiselle tietokoneelle, josta hidas zoomaus ELK:hon tietokoneruudusta. Speekki : Silloin ei kannata ostaa kun kaikki muutkin ovat ostamassa. Silloin osakkeet ostetaan kalliilla. Usein osakkeet myydään tuskastuneena pois salkusta silloin, kun ne ovat halpoja. Näin ei tehdä rahaa pörssissä. Osta silloin kun muut myyvät ja myy silloin kun muut ostavat. Ota voitot hitaasti ja tappiot nopeasti. Se tarkoittaa, että hyvin kehittynyttä osaketta ei kannata myydä heti mutta tappioiden ei kannata antaa kasvaa suuriksi. 24. Kuvituskuvana YK metsästä. Siitä himmennyksen kautta YK rakennukseen. Speekki : Riskiä voidaan hajauttaa jakamalla sijoitussalkku useisiin eri kohteisiin esim. eri omaisuusluokkiin : metsään, kiinteistöihin, korkosijoituksiin, osakkeisiin. 20

21 Yleissäännön mukaan voimakkaasti heilahtelevat osakesijoitukset sopivat henkilöille, jolla on aikaa odottaa. Mitä lähemmäs tulee se aika, jolloin sijoitusten tulisi olla realisoitavissa, sitä enemmän painoa olisi siirrettävä kohti vähäriskisempiä korkopapereita. Sijoituskielessä riski on epävarmuutta sijoituksen tulevasta hinnasta. Osakkeen riskisyytä mitataan sen heilunnalla eli volatiliteetilla. Mitä enemmän osakkeen arvo heiluu, sitä suurempi on sen volatiliteetti ja siten riski. Riskiluku kertoo kuinka monta prosenttia osakkeen arvosta voi poistua seuraavan kaupankäyntipäivän aikana. Riskejä on monenlaisia mm. osakekohtainen riski, markkinakohtainen riski, konkurssikohtainen riski, korkoriski. Yhtiökohtaiselta riskiltä suojaudutaan hajauttamalla sijoitus useaan yhtiöön. Hajauttamallakaan ei sen sijaan päästä markkinakohtaisesta riskistä. Markkinakohtainen riski tarkoittaa koko osakemarkkinaan (yleensä osakemarkkinaksi käsitetään tietty pörssi, esimerkiksi Tukholman pörssi) liittyviä riskejä. Tällaisesta markkinariskistä pääsee sijoittamalla rahansa usealle markkinalle, eli vaikkapa Yhdysvaltoihin, Japaniin ja Venäjälle. Koska maailman pörssit kulkevat yhä enemmän käsi kädessä, markkinariski on kääntynyt systemaattiseksi riskiksi eli siihen että ylipäätään on sijoittanut osakkeisiin. Tältä riskiltä suojaudutaan aikahajautuksella. Konkurssiriski on yhtiökohtainen riski. Se tarkoittaa, että sijoituskohde on niin huonoissa varoissa, että sitä uhkaa konkurssi. Konkurssi tulee, kun rahat eivät riitä velkojen maksuun eikä yhtiö saa enää lainaa pankista eikä lisärahoitusta osakemarkkinoilta. 21

22 Korkoriski kuuluu markkinariskeihin eli se koskettaa kaikkia osakkeita. Korkoriskin uhka perustuu siihen, että korkopolitiikalla osakkeista voidaan tehdä vähemmän kiinnostavia sijoituskohteita. Sijoittajat ajattelevat osakkeita yhtenä mahdollisena sijoitusmuotona. Muita mahdollisuuksia ovat esimerkiksi korkopaperit, pankkitili tai kiinteistöt. Jos yksi sijoitusmuoto tuntuu toisia houkuttelevammalta, panokset siirretään siihen. Keskuspankit eli käytännössä Yhdysvaltain keskuspankki FED ja Euroopan keskuspankki EKP voivat korkopolitiikallaan nostaa tai laskea korkopapereiden kiinnostavuutta liikuttelemalla ohjauskorkoaan. Talousteorian mukaan korkojen lasku nostaa osakekursseja, korkojen nosto laskee osakekursseja. 25. Päällekkäiskuva : Edustalla veroviraston logo, taustalla veroviraston toimistorakennus esim. Merihaassa. Speekki : Vuoden 2005 alusta Suomessa tuli voimaan yritys ja pääomaverouudistus, joka poisti avoir fiskal järjestelmän eli pörssiyhtiöiden jakamia osinkoja alettiin verottaa kaksinkertaisesti eli yhtiö maksoi ensin veroa osingoista ja sen jälkeen osakkeenomistajat maksavat veroa saamistaan osingoista. Aikaisempi järjestelmä toimi hyvin Suomessa, mutta sen heikkoutena oli kotimaisten ja ulkomaisten omistajien ja omistusten eriarvoisuus. EUsäännösten vuoksi siitä oli luovuttava. Aikaisemmin Suomessa sai myydä pörssiosakkeet ilman veroja 5 vuoden omistusajan jälkeen. Nykyään joutuu maksamaan veroa omistusajasta riippumatta. Yli puolet OECDja EUmaista jättää osakkeiden myyntivoitot verottamatta, mikäli omistusaika ylittää kaksi vuotta. 22

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17 SISÄLLYS INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ...... 3 KANNATTAAKO KOTIMAINEN....... 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ... 6 KORKORAHASTOISTA JA INDEKSEISTÄ... 16 HYVÄ YHTIO, HYVÄ SIJOITUS......... 24 DU ÄR BÄTTRE ÄN BANKEN!.......

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

EpQvarmuus kalvaa ennusteita. Euron kriisi heiluttaa kursseja. Yritykset hyvqssq kunnossa. sfjoittajapltneeli

EpQvarmuus kalvaa ennusteita. Euron kriisi heiluttaa kursseja. Yritykset hyvqssq kunnossa. sfjoittajapltneeli 18 ARVOPAPERl joulukuu 2010 sfjoittajapltneeli otkeeko Euroopan velkakriisi osakemarkkinat? Milta vaikuttaa tuleva osinkokevat? Kannattaako osakesijoittaminen vuonna 2011? Millaisiin osakkeisiin voi luottaa

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Suomalaisten pörssilistattujen perheyritysten raportointi rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta - Näkökulma kolmesta kone- ja metallituoteteollisuudessa toimivasta

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot