AIKUISOPISKELIJAN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKUISOPISKELIJAN OPAS"

Transkriptio

1 AIKUISOPISKELIJAN OPAS Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

2 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 TOIMITILAT TUORLASSA JA PAIMIOSSA... 4 I YLEISIÄ OHJEITA... 6 LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT TUORLASSA JA PAIMIOSSA... 6 LUKUVUODEN OPINTOJAKSOT TUORLASSA JA PAIMIOSSA:... 6 II TUTKINNOT JA KOULUTUS AMMATTIOPISTO LIVIAN MAASEUTUOPISTOLLA... 7 AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT... 7 AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT... 7 III NÄYTTÖTUTKINNOT... 8 ARVIOINTI PERUSTUTKINNOISSA JA VALMISTAVISSA KOULUTUKSISSA... 9 Arvioinnin perusteet ja arvosanat... 9 Arvioinnin suorittaja ja arvosanan muodostuminen... 9 ARVIOINTI TUTKINTOTILAISUUDESSA... 9 OPISKELIJALLE ANNETTAVAT TODISTUKSET PERITTÄVÄT MAKSUT NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVA KOULUTUS Opiskelun keskeyttäminen/opistosta eroaminen KANSAINVÄLINEN TOIMINTA IV HENKILÖKOHTAISTAMINEN V JÄRJESTYSSÄÄNNÖT/OPISKELIJAN OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SOVELTAMISALUE OPETUSAJAT POISSAOLOT MYÖHÄSTYMISET OMAISUUDEN KÄSITTELY TAPATURMAT JA TYÖSUOJELU TUPAKOINTI PÄIHTEET MATKAPUHELIMET TIETOKONEET JÄRJESTYSSÄÄNTÖRIKKOMUSTEN KÄSITTELY VI OPISKELIJAHUOLTO ERITYISOPETUKSEN TYÖRYHMÄ OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ OPINTO-OHJAUS KURAATTORI OPPILAITOSPAPPI... 16

3 2 TERVEYDENHUOLTO Terveydenhoito Tuorlassa Terveydenhoito Paimiossa PÄIHDEHUOLTO RUOKAPALVELUT OPINTOTOIMISTO LOMAKKEET VII OPINTOSOSIAALISET TUET/OPISKELIJA-ALENNUKSET ASUMINEN TUORLASSA VAPAA-AJAN TOIMINTA TUORLASSA ASUMINEN PAIMIOSSA VAPAA-AJAN TOIMINTA PAIMIOSSA KOULUMATKATUKI OPINTOJEN RAHOITUS OPISKELIJAKORTTI MATKALIPUT OPPILASKUNTA VIII YHTEYSHENKILÖITÄ OPISTOSSA IX PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT X PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPISKELIJA-ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT PALVELUHINNASTO YMPÄRISTÖASIAT AMMATTIOPISTO LIVIASSA RÄSTITENTIT / JEES-KLUBI... 32

4 3 ALKUSANAT HYVÄ OPISKELIJA! Opistomme henkilökunta toivottaa Sinut tervetulleeksi työyhteisömme jäseneksi. Parhaaseen tulokseen pääsemme yhteistyöllä, joka edellyttää hyvää yhteishenkeä, hyvää järjestystä, molemminpuolista luottamusta sekä toistemme kunnioittamista. Toivomme, että opiskelusi onnistuu ja olet tyytyväinen oppilaitoksemme antamaan opetukseen ja muihin palveluihin. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa Sinulle, näyttötutkintona perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa suorittava, opiskeluohjeita ja tietoja opistostamme. TERVETULOA!

5 4 TOIMITILAT TUORLASSA JA PAIMIOSSA

6 5

7 6 I YLEISIÄ OHJEITA LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT TUORLASSA JA PAIMIOSSA Syyslukukausi: Kevätlukukausi: Lomapäivä: Syysloma: Joululoma: Talviloma: Pääsiäisloma Helatorstai Etäpäivät: , ja Työpäiviä yhteensä 190 LUKUVUODEN OPINTOJAKSOT TUORLASSA JA PAIMIOSSA: 1. JAKSO VIIKOT 33 38/ JAKSO VIIKOT JAKSO VIIKOT JAKSO VIIKOT 2 7 / JAKSO VIIKOT JAKSO VIIKOT JAKSO VIIKOT KESÄJAKSOT HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMAN MUKAAN. Aikuisopiskelijoilla työ- ja loma-ajat voivat vaihdella. AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Jaksot ja loma-ajat oman ohjelman mukaisesti.

8 7 II TUTKINNOT JA KOULUTUS AMMATTIOPISTO LIVIAN MAASEUTUOPISTOLLA AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 120 ov Ympäristönhoitaja/luonto- ja ympäristöneuvoja/luonnonvaratuottaja Ympäristö- ja luontoalan koulutusohjelmat Maatalousalan perustutkinto 120 ov Maaseutuyrittäjä/eläintenhoitaja Maatilatalouden ja eläintenhoidon koulutusohjelmat Metsäalan perustutkinto 120 ov Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja/metsäenergian tuottaja/metsäkoneenkuljettaja Metsätalouden ja metsäenergian tuotannon koulutusohjelmat Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma yhteistyössä metsäkonekoulun kanssa Puutarhatalouden perustutkinto 120 ov Puutarhuri Kukka- ja puutarhakaupan, puutarhatuotannon ja viheralan koulutusohjelmat Opiskelijat suorittavat oppilaitoksen tarjoamat perustutkinnot joko opetussuunnitelmaperusteisina tai näyttötutkintoina. AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Arboristin ammattitutkinto Eläintenhoitajan ammattitutkinto Floristin ammattitutkinto Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto Maaseutumatkailun ammattitutkinto Puistopuutarhurin ammattitutkinto Viinituotannon ammattitutkinto Ympäristöhuollon ammattitutkinto

9 8 III NÄYTTÖTUTKINNOT Ammatilliset näyttötutkinnot on jaettu kolmeen ryhmään: ammatilliset perustutkinnot ammattitutkinnot erikoisammattitutkinnot. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Perustutkintojen nimellislaajuus on 120 opintoviikkoa. (Samat perustutkinnot voi suorittaa myös opetussuunnitelmaperusteisena kolmivuotisena ammatillisena perustutkintokoulutuksena.) Ammatillisen perustutkinnon laajuus määritellään opintovuosina ja opintoviikkoina. Opintoviikolla tarkoitetaan arvioitua opiskelijan keskimääräistä 40 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi opintovuosi sisältää 40 opintoviikkoa. Ammatillisen perustutkinnon aikuisopiskelija voi myös suorittaa kaksoistutkinnon. Opiskelija voi valita myös vaihtoehdon, jossa hän suorittaa ammatillisia opintoja ja iltalukiossa lukio-opintoja. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan. Ammattitutkinnoissa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkinnossa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydennettäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus tai vastaava osaaminen, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkinnossa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen laajuutta ei ole määritelty opintoviikkoina.

10 9 ARVIOINTI PERUSTUTKINNOISSA JA VALMISTAVISSA KOULUTUKSISSA Arvioinnin perusteet ja arvosanat Arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua ja kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Tiedot ja taidot sekä niiden kehittyminen arvioidaan monipuolisesti useaan otteeseen koulutuksen aikana. Arviointiperusteet kerrotaan opiskelijalle opiskelun alkaessa sekä tarvittaessa kunkin uuden kokonaisuuden alussa. Ammatillisten perustutkintojen arviointiperusteet ovat luettavissa myös koulukohtaisesta toteutussuunnitelmasta. Opiskelun alkuvaiheessa opiskelija saa käyttäjätunnuksen ja salasanan (salasanan vaihto 6 kk:n välein oppilaitoksen verkossa) Wilmaan, joka on www-liittymä oppilashallintoohjelmaan (Primus). Opiskelijan hyväksytyt suoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Jos opiskelija ei ole saavuttanut vähintään arvosanaa tyydyttävä, tehdään opintorekisteriin merkintä HY = hylätty tai SK = suoritus kesken, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelija ei ole saavuttanut hyväksyttyä arvosanaa. Hylätyn arvosanan voi uusia oppilaitoksen ja opiskelijan erikseen sopimana aikana. Wilman kautta opiskelija voi tarkistaa ja seurata omia arvosanojaan. Arvioinnin suorittaja ja arvosanan muodostuminen Opiskelijan arvioinnista päättää arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Työssäoppimisjakson arvioinnista päättävät opetuksesta vastaava opettaja ja työnantajan nimeämä henkilö yhdessä. Opintokokonaisuuksien arvosanat muodostuvat useammasta osasta yhdistettynä niin, että arvosana kuvaa opiskelijan osaamisen tasoa arviointihetkellä. Opintorekisteriotteessa näkyvät henkilökohtaistamisen mukaiset suoritukset. Arviointiin osallistuvat opintokokonaisuuden ohjaamiseen ja opettamiseen osallistuneet sekä opiskelija itse. ARVIOINTI TUTKINTOTILAISUUDESSA Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamissuunnitelmassa määritellään, miten, missä ja milloin tutkinnon osa suoritetaan ja ketkä toimivat arvioijina. Myös tutkinnon suorittajan aiemmin osoitettu osaaminen saattaa vaikuttaa henkilökohtaiseen suunnitelmaan. Arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä. Käytettävät menetelmät vaihtelevat ala/tutkintokohtaisesti. Arviointikriteerit löytyvät tutkinnon perusteista. Perustutkinnot arvioidaan edellä mainitulla numeroasteikolla tutkinnon osittain. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa jokainen tutkinnon osa arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. Työnantajan, työntekijöiden sekä opettajien edustajat tekevät arviointiehdotuksen kolmikantaisesti. Tutkinnon suorittajan itsearviointi huomioidaan arviointikeskustelussa. Lopullisen päätöksen tutkintosuorituksesta antaa tutkintotoimikunta. Hylätyn tutkinnon osan voi uusia tutkinnon järjestäjän ohjeiden mukaan.

11 10 OPISKELIJALLE ANNETTAVAT TODISTUKSET Valmistavasta koulutuksesta osallistumistodistuksen antaa opisto. Liitteenä osallistumistodistuksessa on opintorekisteriote, jossa on näkyvissä kaikki suoritukset. Tutkintotodistuksen myöntää tutkintotoimikunta. Tutkinnon osan tai osien suorittamisesta annetaan todistus tutkinnon suorittajan sitä pyytäessä. Opiskeluun liittyviä todistuksia saat opintosihteereiltä. PERITTÄVÄT MAKSUT Opisto perii tutkinnon suorittajalta näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä koko tutkinnon kattavan 58,00 :n tutkintomaksun, joka tilitetään Oph:lle. Ilman valmistavaa koulutusta ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tulevilta peritään kohtuulliset kustannukset. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on osallistumismaksu, joka laskutetaan opintojen aikana yhdessä tai useammassa erässä. NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVA KOULUTUS Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei muodollisesti voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Lähtötasoselvitysten perusteella määritellään, millaista valmistavaa koulutusta tarvitset vai onko sinulla jo sellaista osaamista, jonka perusteella voit näyttää osaamisesi ilman valmistavaa koulutusta. Kun osallistut valmistavaan koulutukseen, voit suorittaa tutkinnon valmistavan koulutuksen ohessa. Osallistuminen valmistavaan koulutukseen edesauttaa ammattitaidon saavuttamisessa. Valmistavan koulutuksen sisältö perustuu tutkintojen perusteisiin, joiden osaaminen näytetään tutkintotilaisuuksissa. Opiskelun keskeyttäminen/opistosta eroaminen Mikäli jostain syystä harkitset opiskelusi keskeyttämistä/eroamista, ilmoita asiasta opistolle. Ennen keskeyttämistä/eroamista ota yhteyttä opettajatutoriin tai opoon ja keskustele vielä asiasta heidän kanssa. Keskeyttämisestä/eroamisesta täytetään erillinen lomake. Jokaisesta alle 25-vuotiaasta keskeyttäneestä/eronneesta opiskelijasta ilmoitetaan oman kunnan etsivälle nuorisotyölle. Eronneeksi katsotaan sellainen opiskelija, joka ilman pätevää syytä on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. (Laki ammatillisesta koulutuksesta ) kts. poissaolot.

12 11 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälistyminen on myös osa ammatillista koulutusta ja yhä useammille opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus jossain vaiheessa työskennellä tai täydentää opintojaan ulkomailla. Hyvä kielitaito, suvaitsevaisuus sekä tasa-arvoinen suhtautuminen muihin kulttuuritaustoihin kuuluvat laajaan ammattisivistykseen. Opistomme kannustaa kansainväliseen toimintaan ja lähtemään työssä oppimaan ulkomaille. Yhteistyötä tehdään mm. Ranskan, Englannin, Ruotsin ja Viron kanssa. Jos olet kiinnostunut kansainvälisestä toiminnasta, ilmoita kiinnostuksesi lehtori Lisbeth Johanssonille. Lisätietoja saa myös internetistä osoitteissa tai IV HENKILÖKOHTAISTAMINEN Henkilökohtaistamisen periaatteita noudatetaan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa opiskelijan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Henkilökohtaistamiseen kuuluu myös osaamisen tunnistaminen. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon myös erilaisista syistä, kuten luki-, kirjoitus- ja hahmotushäiriöistä, mahdollisesti johtuvat erityistarpeet. Hakeutumisvaiheessa arvioidaan henkilön tutkinnon suorittamista varten olemassa oleva osaaminen ja tarvittava kouluttautumistarve. Henkilö voidaan ohjata tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Henkilön esittämien asiakirjojen perusteella voidaan ehdottaa hänen jo osoittamansa osaaminen hyväksyttäväksi. Näyttötutkintotilaisuuteen osallistuminen suoraan työelämästä on mahdollista, kun on todettu aikaisempi osaaminen.

13 12 V JÄRJESTYSSÄÄNNÖT/OPISKELIJAN OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta (L /630, 28 ja 29 ). JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SOVELTAMISALUE Järjestyssäännöt ovat voimassa opiston alueilla ja koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilanteissa. Opiston alueeksi katsotaan koulujen tontit ja niillä olevat rakennukset sekä alueet, joilla opiskelijat ovat opetussuunnitelmien mukaisissa tehtävissä. Koulunkäyntiin liittyviä tilanteita ovat opiston järjestämät kouluajan ulkopuolella pidettävät tilaisuudet, opiskelijoiden koulun tiloissa järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa opiskelijat edustavat kouluaan. Opiskelijan tulee käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa näitä järjestyssääntöjä sekä rehtorin, opettajien tai muun henkilökunnan antamia opetukseen, työturvallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita. Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi sekä opiskelijan erottaminen opiskelija-asuntolasta. (L /630/35 ) OPETUSAJAT Tauot vietetään lukujärjestyksen mukaisesti tai tilannekohtaisesti opettajan/ohjaajan antamien ohjeiden mukaan. POISSAOLOT Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (L /630/ 34 ): Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opintososiaalisten etujen saaminen edellyttää opinnoissa etenemistä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Osallistuminen opetukseen opinto-ohjelman mukaisesti auttaa menestymään tutkintotilaisuuksissa. Ilmoita poissaolosta oppilaitokseen. Poissaolot sovituista opinnoista vaarantavat opiskelutavoitteiden saavuttamisen. Opiskelijalla on mahdollisuus neuvotella jaksosta vastaavan opettajan kanssa poissaolojen korvaamistavoista. Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos hän pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja (L /630 ).

14 13 MYÖHÄSTYMISET Oppitunneille ja työharjoituksiin on tultava täsmällisesti ilmoitettuna aikana. Myöhästymiset katsotaan järjestyssääntörikkomuksiksi ja ne merkitään poissaoloseurantaan. Jakson opettajalla on mahdollisuus hyväksyä myöhästyminen opiskelijan tekemän syyselvityksen jälkeen luvalliseksi poissaoloksi. OMAISUUDEN KÄSITTELY Opiston omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Opiskelijan on käsiteltävä hänelle annettuja raaka- ja tarveaineita säästäväisesti. Jos opiskelija vahingoittaa tai hävittää koulun omaisuutta, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä heti opettajalleen. Tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta opiskelija on korvausvelvollinen vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Opisto ei vastaa opiskelijoiden tavaroiden säilytyksestä eikä niille tapahtuneista vahingoista. TAPATURMAT JA TYÖSUOJELU Työtapaturmien osalta ovat opiskelijat tapaturmavakuutuslain alaisia. Opiskelijavaihtoon lähtevä opiskelija on vakuutettu myös edellä mainitulla tavalla. Vapaaajan vakuutuksesta on huolehdittava itse. Työturvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava, sillä huolimattomuus tai tahallisuus voi aiheuttaa korvausoikeuden menettämisen. Työturvallisuutta vaarantavat asiat on ilmoitettava välittömästi opettajalle, työnohjaajalle tai kiinteistönhoitajalle. Ammattityössä on käytettävä ohjeiden mukaisia työasuja. Työpaikalla ei saa olla päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena. Mikäli epäilyskin tästä ilmenee, joudutaan opiskelija poistamaan työpaikalta. Ollessaan ko. epäilystä eri mieltä, opiskelija on itse velvollinen osoittamaan epäilyksen aiheettomaksi. Tapaturmista on ilmoitettava välittömästi terveydenhoitajalle, jollekin opettajalle, kiinteistönhoitajalle tai toimistoon. Työrauhan ylläpitämiseksi opettajalla on mahdollisuus poistaa opiskelija opetustilasta.

15 14 TUPAKOINTI Opistomme on savuton oppilaitos. Uuden tupakkalain mukaan ( ) tupakointikielto koskee koulun alueella tupakointia. Lain tarkoituksena on vähentää lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen edellytyksiä ja rajoittaa tupakointia heidän kasvuympäristössään. PÄIHTEET Päihdyttävien ja huumaavien aineiden hallussapito, nauttiminen tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on ehdottomasti kielletty (ks. kohta työsuojelu). MATKAPUHELIMET Puhelujen vastaanottaminen ja tekstiviestien kirjoitus häiritsevät opiskelutilannetta, joten matkapuhelimen käyttö on ehdottomasti kielletty oppituntien aikana. TIETOKONEET Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää tietokoneita koulun opetustiloissa. Tietokoneiden käytöstä on laadittu erilliset käyttöohjeet, joihin tulee tutustua ennen koneiden käyttöä. Ohjeet löytyvät ilmoitustaululta ja atk- luokista. Tuorlan alueella on langaton verkko. Verkkoon pääsy edellyttää sisäänkirjautumista omilla tunnuksilla. Tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan saa opintotoimistosta. Paimion toimipaikassa langaton verkko toimii päärakennuksen ja Vesolan asuntoloissa. JÄRJESTYSSÄÄNTÖRIKKOMUSTEN KÄSITTELY Järjestyssääntörikkomukset ja niiden syyt selvitetään heti. Tavoite on syiden selvittämisen kautta löytää menettelytavat järjestyssääntörikkomusten ehkäisemiseksi. Järjestyssääntörikkomuksia käsittelevät asian etenemisjärjestyksessä opettaja tai esim. asuntolanhoitaja, rehtori ja kurinpitotoimielin, jolle yhtymähallitus on delegoinut hallintosäännön 5 8 kohdan mukaisen kurinpidollisen ratkaisuvallan. Rangaistuksena järjestyssääntörikkomuksista rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. Milloin kirjallinen varoitus ei ole riittävä tai jos rikkomus toistuu, asia saatetaan kurinpitotoimielimen käsiteltäväksi. Kurinpitotoimielin (opiston rehtori, opinto-ohjaaja ja kyseessä olevan opiskelijan opettajatutor) voi opiskelijaa ja hänen huoltajaansa kuultuaan antaa opiskelijalle varoituksen tai erottaa hänet opistosta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi tai erottaa pysyvästi opiskelija-asuntolasta.

16 15 VI OPISKELIJAHUOLTO ERITYISOPETUKSEN TYÖRYHMÄ Oppilaitoksessa toimii moniammatillinen erityisopetuksentyöryhmä, johon kuuluvat rehtori, kuraattori, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, useita erityisopettajia sekä kaksi muuta opettajaa. Näiden lisäksi kutsutaan tarvittaessa opiskelijan huoltajat ja/tai eri alojen asiantuntijoita. Erityisopetuksen työryhmä toimii samalla sekä oppilashuollollisena että työohjauksellisena keskustelufoorumina. Ryhmä käsittelee opiskelijoita ja oppilaitosyhteisöä koskevia asioita tai ongelmia ja etsii niille rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja. Ryhmä ohjaa erityisiä tukitoimia tarvitsevien opiskelijoiden oppimista ja opiskelua. OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ Molemmissa toimipaikoissa toimii opiskelijahuoltoryhmä, joka koostuu rehtorista, oposta, kuraattorista ja terveydenhoitajasta. Opiskelijahuoltoryhmä käsittelee mm. opettajatutorilta kantautuneita opiskelijoiden runsaita poissaoloja ja oppilashuollollisia asioita. OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijan kehittymistä siten, että opiskelijasta kasvaa ammattitaitoinen, yhteistyökykyinen, aktiivinen ja kriittinen kansalainen, joka arvioi ja kehittää itseään, työtään ja ympäristöään. Opinto-ohjauksen toteuttaminen on koko oppilaitoksen yhteinen tehtävä, mutta päävastuu käytännön toteutuksesta on opinto-ohjaajalla. Hän toimii yhdyshenkilönä oppilaitoksen sisällä, eri oppilaitosten välillä sekä työhallinnon kanssa. Opinto-ohjaajana on Tiina-Liisa Lehtinen puh tai Huom! Opinto-ohjaajan sijaisena toimii ajoittain Jenna Ekman puh tai Opinto-ohjaajan keskeiset tehtävät ovat mm. opinto-ohjauksen suunnittelu ja järjestäminen, opiskelijoiden henkilökohtainen ja luokkaohjaus ainevalinnoissa ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa, oppilaitoksen sisäisen toiminnan kehittäminen ja oppilaitoksen ulkopuolinen yhteistyö. Opinto-ohjaaja ilmoittaa vastaanottoaikansa huoneensa ovessa. KURAATTORI Kuraattoriin voit ottaa opiskelijana yhteyttä, jos sinulla on asioita mielessäsi, jotka painavat sinua ja joista haluaisit jutella jonkun aikuisen kanssa. Kuraattorin kanssa voit siis puhua esimerkiksi silloin kun opiskelumotivaatio on hukassa, kaverisuhteissasi tai kotonasi on mieltäsi painavia ongelmia, tunnet itsesi masentuneeksi tai yksinäiseksi, tarvitset apua itsenäistymiseen liittyvissä tai muissa henkilökohtaisissa asioissa.

17 16 Kuraattori toimii osana koulun oppilashuoltoa. Toiminnan tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen. Kuraattorin puoleen voivat kääntyä koulun oppilaat, heidän huoltajansa ja koulun henkilökunta erilaisissa koulunkäyntiä koskevissa kysymyksissä. Kuraattori ohjaa myös tarvittaessa hakemaan apua koulun ulkopuolelta. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Ammattiopisto Livian yhteisenä kuraattorina toimii Janna Aksela. Kuraattori on jokaisella opistolla yhden päivän viikossa. Kuraattorin tavoitat parhaiten soittamalla/laittamalla viestiä puh. (02) , laittamalla viestiä sähköpostilla tai Wilman kautta. Tarkempi aikataulu opistokohtaisista aikatauluista löytyy myös Wilmasta. Vastaanottotila Paimiossa on ensimmäisen kerroksen ala-aulan huoneessa P53. Vastaanottotila Tuorlassa on ensimmäisessä kerroksessa huoneessa 126 (liikuntasalin vieressä). OPPILAITOSPAPPI Kun haluat jutella luottamuksellisesti jonkun kanssa ihan mistä tahansa elämään kuuluvasta tai tarvitset pappia kastamaan, vihkimään tai yksityisrippikoulun käymiseen, voit ottaa yhteyttä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän oppilaitospappi Atte Airaksinen puh tai

18 17 TERVEYDENHUOLTO Opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluu: opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoito pääsääntöisesti yleislääkäritasoinen sairaanhoito EA -tyyppinen hammashuolto oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta Terveydenhoito Tuorlassa Ammattiopisto Liviassa opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä vastaa Kaarinan kaupunki. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä, sekä järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille. Terveystarkastuksia ei automaattisesti tehdä aikuisopiskelijoille. Aikuisopiskelijat voivat halutessaan varata ajan terveystarkastukseen. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu: - Terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus, jossa painottuu ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen - Opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoito - Pääsääntöisesti yleislääkäritasoinen sairaanhoito - Oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta Terveydenhoitaja on opistossa keskiviikkoisin ja perjantaisin. Vastaanotto ilman ajanvarausta on keskiviikkoisin klo 8:00 10:00 koulurakennuksen alakerrassa. Vastaanottoaika on tarkoitettu polikliiniseen toimintaan: sairauspoissaolot, ompeleitten poistot, haavojen hoidot yms. Muina aikoina tehdään terveystarkastuksia ja vastaanottoa ajanvarauksella. Ensimmäisen lukuvuoden aikana tehdään terveystarkastus ja tarkastetaan vaadittavat rokotukset. Muina päivinä terveydenhoitaja on muissa oppilaitoksissa, mutta tavoitettavissa puhelimitse. Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotto on Piikkiön terveysasemalla. Ajantilaus arkisin klo 8:00 14:00 puh Päivystys klo 8:00 22:00 on Kaarinan pääterveysasemalla, Voivalantie 3-5, puh Yöpäivystys klo 22:00 8:00 on Turun pääterveysasemalla, Kunnallissairaalantie 20, p Terveydenhoitaja Eveliina Kinnari p sähköp. Hammaslääkäri on Piikkiön terveysasemalla. Ajanvaraus Kaarinan pääterveysaseman hammashoitolan toimiston kautta klo 8:00 14:00 puh Viikonloppupäivystystä ei ole.

19 18 Terveydenhoito Paimiossa Opiston terveydenhoidon järjestää Paimion - Sauvon kansanterveyskuntayhtymä. Opiskelijaterveydenhoitajana toimii Tiina Louhi, joka on koululla keskiviikkoisin. Terveystarkastukset tehdään niille opiskelijoille, joiden koulutus kestää yli kaksi kuukautta. 2. vuoden opiskelijoille tehdään lääkärintarkastuksia syyslukukaudella perjantaisin. Vastaanottotila on ensimmäisen kerroksen ala-aulan huoneessa P53. Lisäksi opiskeluterveydenhuollon lääkärillä on sairasvastaanotto Paimion terveyskeskuksessa kerran kuussa perjantai aamupäivisin. Terveydenhoitaja Tiina Louheen saa tarvittaessa yhteyden numerosta tai soittamalla terveyskeskuksen puhelinvaihteeseen puh ja jättämällä soittopyynnön. Opiskelijoilla on oikeus saada myös tarvitsemansa sairaanhoito- ja hammashoitopalvelut Paimion terveyskeskuksesta. Osoite: Terveyskeskuksentie 1. Vaihde: Päivystysajanvaraus ma-pe klo 8:00-20:00 sekä la-su sekä arkipyhinä klo puh PÄIHDEHUOLTO Päihdehuolto kuluu opiskelijahuoltoon ja on osa työterveyshuoltoa. Päihteidenkäyttäjän tunnistaminen voi olla vaikeaa. Runsaat poissaolot, velvollisuuksien laiminlyönti, tapaturma-alttius ja käytösmuutokset voivat olla varhaisoireita. Mahdollisimman varhaiset toimenpiteet auttavat opiskelijaa eniten. Opiskelijaterveydenhuollolla on keskeinen sijahoidon järjestelyssä, mutta myös muita väyliä voidaan käyttää. Hoitoon ohjaaminen koskee opiskelijaa, jolla on tai jolle on kehittymässä alkoholin tai muiden päihteiden käytöstä opintoja haittaava terveydellinen ja sosiaalinen ongelma. Ammatillisessa koulutuksessa ei työsuojelullisista syistä voi työskennellä päihtyneenä. Jatkuvasta ja pahenevasta päihteiden väärinkäytöstä voi aiheutua opiskelijalle seuraamuksia, jotka perustuvat oppilaitoksen järjestyssääntöihin ja lakiin ammatillisesta koulutuksesta. Päihdehuollon toimintaohje Jos opiskelija tavataan päihtyneenä kouluaikana, toimitaan Ammattiopisto Livian päihdeohjelman toimintamallin mukaan.

20 19 RUOKAPALVELUT Ammatillisen perustutkinnon opiskelijat saavat koulupäivinä kolme maksutonta ateriaa (myös kasvisruokavaihtoehto) opiskelijaravintolassa. Tuorlassa opiston alueella Majatalossa toimii kahvio. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon opiskelijalle sekä oppisopimusopiskelijalle ruokailu on maksullinen. Hinnasto liitesivulla. Ruokapalvelu Tuorlassa Ruokalan aukioloajat: Aamiainen ti pe 7:00 7:50 Lounas ma pe 10:30 12:30 Päivällinen ma to 15:30 17:00 Ruokapalvelu Paimiossa Ruokalan aukioloajat: Aamiainen ma 8:00 9:00, ti pe 7:00 7:50 Lounas ma pe 11:00 12:00 Päivällinen ma to 15:30 16:30 * Koirien tuonti ruokalaan on ehdottomasti kielletty ilman erillistä ilmoitusta. * Työvaatteissa ruokalaan meno on kielletty. * Erikoisruokavaliota varten annetaan selvitys emännälle. * Elintarvikkeiden lastausovi/-väylä -ei oppilaiden yleiskäyttöä. Eväsruokailu koulupäivinä maastossa. Kahvitermoksen oppilas hankkii itse. Kahvi- ja virvoitusjuoma-automaatit 2. krs. aulassa. OPINTOTOIMISTO Toimipaikkojen opintotoimistot ovat arkipäivisin avoinna klo 9:00 14:45. LOMAKKEET Opiskeluun liittyviä lomakkeita löytyy oppilaitoksen kotisivulta: Opiskelijalle/Maaseutuopisto -> lomakkeet.

21 20 VII OPINTOSOSIAALISET TUET/OPISKELIJA-ALENNUKSET ASUMINEN TUORLASSA Opiston alueella on oma asuntola, jossa asuminen on perustutkinto-opiskelijoille (ei oppisopimuskoulutuksessa oleville) ilmaista lähiopetuspäivinä. Aikuisopiskelijat majoittuvat pääsääntöisesti lähellä puutarhaa sijaitsevassa Utopiassa. Utopian huoneet ovat kahden hengen huoneita. Yhteisistä tiloista löytyvät keittiö, wc:t ja suihkutilat. Huoneiden kalustus sisältää sängyt, työpöydät ja vaatekaapit. Verhot, patja ja tyyny ovat koulun puolesta. Liinavaatteet (lakana, tyynyliina ja pyyhe) opiskelijan on itse tuotava. Aikuisopiskelijat varaavat majoituksen toimistosihteeriltä, Riitta Tontti puh tai Majoituksen voit varata myös sähköpostitse: Muut asuntolan asunnot ovat neljän huoneen soluasuntoja. Kaikki huoneet ovat kahden hengen huoneita. Asuntolan jokaisessa solussa on yhteinen solukeittiö sekä lisäksi yhteiset wc:t ja suihkuhuone. Yhteisten tilojen varusteluun kuuluu liesi, mikroaaltouuni, jääkaappi ja TV sekä perushuonekalut ja verhot. Majatalon alakerrassa sijaitseva sauna on opiskelijoiden käytössä. Sauna lämmitetään tiistaisin ja keskiviikkoisin. Ota yhteyttä tarkemmasta ajankohdasta asuntolanohjaajaan Tero Nieminen. Oppilailla on mahdollisuus pyykinpesuun Majatalon alakerrassa sijaitsevalla koulun kolikkokoneilla. Asuntolassa toimii asuntolanohjaaja Tero Nieminen, joka auttaa opiskelijoita asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Lisäksi hän vastaa asumisrauhan säilymisestä ja yleisestä järjestyksestä asuntolassa. Asuntolan valvontaa suorittavat asuntolanohjaaja sekä tarvittaessa koko talon henkilökunta. Viikonloppuna saa oppilaitoksessa oleskella vain erityisistä syistä. Asiasta on aina sovittava majoituksesta vastaavan kanssa. Vieraita saa majoittaa vain luvalla. Yöpymismaksu vierailta on 16,50 /vrk/hlö (ei sis. aamiaista) Opiskelija-asunnot tyhjennetään kesäksi. Mikäli opiskelija haluaa jättää tavaroitaan asuntolaan kesän ajaksi, niille osoitetaan erillinen huone. VAPAA-AJAN TOIMINTA TUORLASSA Asuntolan yhteydessä sijaitsee Harrastesolu, joka palvelee opiskelijoita arki-iltoina maanantaista torstaihin klo 17:00 22:00 välisenä aikana erilaisten vapaa-ajan toimintojen merkeissä. Harrastesolusta löytyy mm. biljardipöytä, erilaisia lehtiä ja pelejä, TV, kerhotila, pelihuone sekä asuntolanohjaajan toimisto ja oppilaskunnan tilat. Liikuntasalista on varattavissa opiskelijoiden omat vuorot sählyn, koripallon tms. pelaamista varten. Sen yhteydestä löytyvät myös kuntosali ja pingispöytä. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus ATK-luokan käyttöön iltaisin. Iltaisin on järjestetty erilaisia retkiä ja kursseja

22 21 kuten kankaanpainantaa, tekniikkakerhoa, karatea, kuntonyrkkeilyä, elokuva-iltoja, teatteritai pelimatkoja opiskelijoiden toiveiden ja ideoiden pohjalta. Opistomme oppilaskuntatoiminta on erittäin aktiivista. Joka syksyisessä vuosikokouksessa oppilaskunnalle valitaan hallitus, joka edustaa opiskelijoita, antaa lausuntoja ja tekee aloitteita opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Oppilaskunnan hallitus järjestää yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa mm. sauna- ja peli-iltoja sekä erilaisia varainkeräystempauksia. ASUMINEN PAIMIOSSA Opiskelija-asunnot koostuvat pääasiassa kahden hengen huoneista. Huoneissa on kirjoituspöytä, tuoli ja sänky patjalla. Opiskelijat tuovat omat liinavaatteet, peiton ja tyynyn. Yhteiset wc- ja suihkutilat löytyvät käytävältä. Opiskelijoilla on käytössä yhteiskeittiö, jossa on peruskodinkoneet. Opiskelijoilla on mahdollisuus pyykinpesuun koulun kolikkokoneilla. Opiskelijat lämmittävät saunaa itse tiistaisin ja torstaisin klo Tavaroille on lukollisia kaappeja panttimaksua vastaan. Kaappeja voi kysellä asuntolanohjaajalta. Opiskelija täyttää tullessaan asuntolasopimuksen, asuntolapaikka myönnetään aina lukukaudeksi kerrallaan. Alaikäinen allekirjoittaa sopimuksen huoltajalla. Asuntolaa valvoo asuntolanohjaaja Kristina Vairinen sekä tarvittaessa koko talon henkilökunta. Viikonloppuna opistolla saa oleskella vain asuntolanohjaajalle ilmoittautumalla. Vieraita saa majoittaa vain asuntolanhoitajan luvalla. Yöpymismaksu vierailta on 16,50 /vrk/hlö. VAPAA-AJAN TOIMINTA PAIMIOSSA Opiskelijoilla on käytössä punttisali, josta löytyy yleisimmät laitteet. Ruokalan aulassa on biljardipöytä ja ohessa myös yhteinen tv-tila. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus atk2- luokan käyttöön iltaisin. Asuntolanohjaajalta saa lainata kori-, jalka- ja sulkapallovälineitä sekä lauta- ja seurapelejä. Oppilaskunnan aikakausilehtiä on asuntolanohjaajan huoneessa. Tuorlan liikuntasali on varattu tiistaisin klo , johon on yhteiskuljetus koulun autoilla. Viikoittaiset käynnit Paimion keskustassa tapahtuvat maanantai- ja keskiviikkoiltaisin. Paimion keskustassa on jää- ja uimahalli, urheilukenttä, elokuvateatteri ja kirjasto. Jääkiekkopeleihin tms. kuljetetaan tapauskohtaisesti. Oppilaskunta pitää IIkerroksessa kioskia, josta voi ostaa edullisesti pientä purtavaa. Lisäksi opiskelijoiden toiveiden mukaan järjestetään erilaisia te toja. KOULUMATKATUKI Perustutkinto-opiskelijalla on oikeus koulumatkatukeen, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km ja matkakustannukset kuukaudessa ylittävät 54,00 euroa. Päivittäinen koulumatka on oltava vähintään 7 yhdensuuntaista matkaa viikossa 18 päivän jakson aikana. Tämä oikeuttaa 1 kuukauden tukeen. Koulumatkatukea saa myös työssäoppimisjaksojen aikana, mikäli työssäoppiminen on palkatonta tai palkka on alle 660 euroa/kk. Koulumatkatuki on veroton etuus. Ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoilla ei ole oikeutta koulumatkatukeen. Lisätietoa opintotoimistosta tai

23 22 OPINTOJEN RAHOITUS Opintotukilain mukaisesta opintotuesta ja muista opintojen rahoitusmahdollisuuksista saat tietoja Kelasta ( Koulutusrahastosta ( opinto-ohjaajilta, opintosihteereiltä. Opintotuki sisältää opintorahan (yli 17-vuotiaille), asumislisä ja opintolainatakauksen. Opintotukitietoa ja hakulomakkeita on saatavissa sivuilta tai opintosihteereiltä. Opintotukihakemuksen voi täyttää verkossa Täytetyt paperiset lomakkeet palautetaan opintotoimistoon. Sinun on hyvä muistaa, että opintotukesi voidaan keskeyttää runsaiden poissaolojen vuoksi. Viimeinen koulussaolo- /työssäoppimispäivä on viimeinen tukipäivä. Aikuiskoulutustuki haetaan Koulutusrahastosta. Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut nykyisentyönantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua on ollut työelämässä yhteensä vähintään viisi vuotta ja jää palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi eikä saa opiskeluun muuta tukea. Henkilö, joka on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, näyttöjen kautta, voi saada tietyin edellytyksin ammattitutkintostipendin. ks. lisätietoja OPISKELIJAKORTTI Päätoimisena opiskelijana, jossa lähiopetusta on 60 % tai enemmän, sinulla on mahdollisuus hankkia opiskelijakortti, jolla saat erilaisia etuuksia. Korttityyppejä on kolme: oppilaitoksen opiskelijakortti (tai opetushallituksen kortti), matkahuollon ja VR:n yhteinen kortti sekä opiskelijajärjestön (mm. Sakki ry) myöntämä kortti. MATKALIPUT Päätoimisena opiskelijana saat alennusta sekä juna- että linja-automatkoista (yli 80 km). Alennusta varten tarvitset joko VR:n/matkahuollon opiskelijakortin tai Sakki-järjestön opiskelijakortin. OPPILASKUNTA Oppilaitoksessamme toimii oppilaskunta. Hallituksen jäsenet valitaan syyslukukauden alkupuolella. Oppilaskunnan tärkein tehtävä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijoiden edustajana oppilaskunta osallistuu koulutuksen kehittämiseen sekä kun opiskelijoita kuullaan opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan vaikuttavien päätösten valmisteluvaiheessa.

24 23 VIII YHTEYSHENKILÖITÄ OPISTOSSA Opiston koko henkilökunta on opiskelijoitten ja kotiväen käytettävissä. Opiston yleisiin hallinto- ja talouskysymyksiin vastaavat rehtori sekä hallinto- ja talousjohtaja. Opetustoimintaa koskeviin kysymyksiin vastaavat mm. rehtori ja opinto-ohjaaja. Opistomme keskus puh Tekstiviestit kulkevat vain 050-alkuisiin numeroihin. Sähköpostit: Opiston henkilökuntaa: puhelut puhelut/tekstiviestit Rehtori Ilkka Harkkila Hallinto- ja talousjohtaja Ulla Hiiri Eläintiimi: Rosita Isotalo Kukkatiimi: Marika Aaltonen Luonto- ja ympäristötiimi: Arja Ojala Maataloustiimi: Veli-Matti Jalli Metsätiimi: Osmo Haataja Tuotantotiimi: Ville Korpelainen Vihertiimi: Hannu Haapamäki Opinto-ohjaus: Tiina-Liisa Lehtinen Jenna Ekman sij Opintoasiat: Leena Koli, aikuiskoulutus Tuorla Mervi Laurila, nuorten koulutus Tuorla Marja-Leena Suomi, nuor. + aik.koul, Paimio Terveydenhuolto Eveliina Kinnari, Tuorla Tiina Louhi, Paimio Kuraattori Janna Aksela

25 24 Ruokapalvelut puhelut puhelut/tekstiviestit Tuula Suovanen, Tuorla Riikka Nieminen, Paimio Asuntolat Tero Nieminen, Tuorla Kristina Vairinen, Paimio Siistijät: Holmberg Marja-Liisa, Tuorla Niina Koivusalo, Tuorla Eini Väntsi, Tuorla Tarja Leiko, Paimio Johanna Hillukkala, Paimio Kiinteistönhuolto: Ossi Mässeli, Tuorla Taisto Nikula, Tuorla Reijo Huhtinen, Paimio Päivystävä talonmies

26 25 IX PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT YH /142 YH /187 1 Peimarin koulutuskuntayhtymän alueina pidetään Kaarinan, Paimion ja Paraisten toimipaikkojen alueita. 2 Kouluaikana pidetään lukujärjestyksen mukaista työpäivää. 3 Opiskeluun välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan opiston tai oppilaskunnan järjestämä tilaisuus opistolla tai opiston alueen ulkopuolella. 4 Opisto ja opiskelija tekevät sopimuksen henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta (HOPS), jossa opisto sitoutuu järjestämään opetussuunnitelman tavoitteisiin tähtäävän opetuksen ja jossa opiskelija sitoutuu olemaan läsnä kaikessa HOPS:n mukaisessa opetuksessa. Opiskelua ja läsnäoloa arvioidaan jatkuvasti. Poissaolot ovat sallittuja vain sairaustapauksissa. Muutoin poissaoloihin on hankittava lupa. Sairaustapauksissa opiskelijan on välittömästi ilmoitettava sairastumisestaan opistoon. Mikäli sairaus jatkuu yli vuorokauden, on siitä esitettävä lääkärin tai terveydenhoitajan todistus tai muu luotettava selvitys. Opiskeluun sisältyy opiston ulkopuolella HOPS:in mukaisesti työssäoppimisjaksoja, jolloin siitä on laadittu etukäteissuunnitelma tavoitteineen. 5 Oppi- ja työharjoitustunnit alkavat täsmällisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Opiskelijan läsnäolo todetaan heti opiskelutilanteen aluksi. 6 Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään koulualueen siistinä. 7 Tupakointi on kielletty opiston sisätiloissa, oppilasasuntolassa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla (Tupakkalaki 12 ). 8 Opiston omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Vahingon sattuessa siitä on ilmoitettava ao. vastuuhenkilölle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuu korvausvelvollisuus vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Opiskelun ajaksi opiskelijoille kuittauksella luovutetut työvälineet tulee palauttaa opiskelun päätyttyä. Muussa tapauksessa opiskelija on velvollinen korvaamaan puuttuvat työvälineet. 9 Opiskelija on velvollinen noudattamaan annettuja työturvallisuusohjeita. Työtapaturmissa on annettava ensiapu ja ilmoitettava välittömästi lähimmälle oppilaitoksen henkilökuntaan kuu-luvalle tai terveydenhoitajalle. Opiskelija on velvollinen hankkimaan ja käyttämään harjoitustöissä työturvallisuuden ja mukavuuden, -hygieenisyyden ja opetustilanteen kannalta asianmukaista työvaatetusta. Rehtorilla, opettajilla ja ohjaajilla on oikeus määrätä opetusta häiritsevä tai työturvallisuutta vaarantava opiskelija poistumaan paikalta.

27 26 10 Päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiston alueella ja työssäoppimispaikoissa on kielletty. Tuorlan majatalossa noudatetaan anniskeluehtojen mukaista käytäntöä. Koulutuksenjärjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumaus-ainetestiä koskevan todistuksen, mikäli lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 34 a mukaiset ehdot täyttyvät. 11 Opiskelijoiden opetuksessa tarvittavat metsästysaseet ja ampumatarvikkeet säilytetään vain metsästysase- ja ampumatarvikekaapeissa. Ilma-aseiden ja jousien säilyttäminen opistossa on sallittu vain rehtorin luvalla niille osoitetussa paikassa. 12 Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen. 13 Koulutuksenjärjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden opiskelijalta, jonka opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, mikäli lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 32 ja 34 mukaiset ehdot täyttyvät. YH /142 YH /187 X PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPISKELIJA- ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1 Opiskelija-asuntolan alueena pidetään asuntolaa, piha-aluetta ja autojen pysäköintialueita. 2 Näitä järjestyssääntöjä sovelletaan asuntolassa asuviin henkilöihin ja heidän vieraisiinsa. Sääntöjen tavoitteena on asumisviihtyvyyden ja opiskelurauhan säilyminen. Asuntolassa asuva henkilö on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat asuntolan järjestyssääntöjä. 3 Asumisoikeus myönnetään opiskelijalle lukukaudeksi kerrallaan. Asumisoikeus oppilasasuntolassa on lähiopetusviikkojen maanantain klo 6.00 ja perjantain klo välillä. Asuntolanohjaajan luvalla sallitaan poikkeukset. Viikonloppuasumisesta on sovittava asuntolanohjaajan kanssa viimeistään edeltävänä torstaina. Opiskelija-asuntolassa asumisaikana pidetään kaikkea sitä aikaa, jonka asukas viettää asuntolassa. Asuntolassa oleskelu on sallittu oppituntien aikana vain erityissyistä kuten esim. sairastapauksissa. Tällöin on asiasta ilmoitettava ennen klo 8.00 ao. opettajalle. 4 Muiden kuin opiskelija-asuntolassa asuvien henkilöiden oleskelu asuntolan aluilla on sallittu vierailuaikoina, kouluajan jälkeen klo saakka ja viikonloppuina klo sekä muissa tapauksissa asuntolanhoitajan luvalla. 5 Asuntolan huoneiden ovien avoinna ja lukittuina pitämisestä päättävät asuntolan asukkaat. Solujen ulko-ovet kuuluu aina pitää lukittuina.

28 27 6 Opiskelija-asuntolan kaikissa tiloissa tulee välttää melua, jotta opiskelu- ja asumisrauha asuntolassa säilyisi. Hiljaisuus on klo Asuntolassa asuvat ovat velvollisia huolehtimaan oman asuinhuoneensa, yhteisten tilojen ja asuntolan välittömän piha-alueen siisteydestä annettujen ohjeiden mukaan. 8 Opiskelija-asuntolan omaisuutta tulee käsitellä huolella. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta tulee ilmoittaa viipymättä asuntolanhoitajalle tai kiinteistönhoitajalle. Tahalliset omaisuuden rikkomiset korvaa niiden aiheuttaja/ aiheuttajat. 9 Opisto ei vastaa opiskelijoiden henkilökohtaisesta omaisuudesta. Opiskelijoita suositellaan ottamaan tarvittaessa irtaimistolleen oma vakuutus. 10 Lemmikkieläinten pitäminen asuntolassa ei ole sallittua lukuun ottamatta opetuksessa käytettäviä eläimiä. Opetuksessa käytettävien eläinten pitäminen on sallittu vain sovituissa tiloissa ao. opettajien ohjeiden mukaan. Mikäli eläin tai eläimen omistaja/ haltija käyttäytyy häiritsevästi asuntolassa tai opiston alueella, menettää opiskelija oikeuden pitää lemmikkiä asuntolassa. Koirien ulkoiluttaminen on sallittu vain ilmoitustaulun karttaan merkityillä alueilla. 11 Päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiskelija-asuntolassa ja sen alueella on kielletty. Tuorlan majatalossa noudatetaan anniskeluehtojen mukaista käytäntöä. Mikäli rikkomus todetaan, asuntolanohjaajalla tai rehtorilla on oikeus poistaa kyseinen henkilö asuntolasta. Lisäksi asuntolanohjaajalla on oikeus hävittää asuntolaan tuotu alkoholi. 12 Tupakoiminen on kielletty opiston sisätiloissa, oppilasasuntolassa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla tupakkalain 12 mukaisesti. 13 Autot on ehdottomasti pysäköitävä niille merkityille paikoille. 14 Edellä mainittuja järjestyssääntöjä rikottaessa kurinpitoelimellä on oikeus evätä opiskelijalta asumisoikeus määräajaksi tai pysyvästi. Asuntolasta tai opistosta erotettu opiskelija ei saa oleskella asuntolassa lainkaan erotusaikana eikä häneen näin ollen sovelleta vierailijaa koskevia säädöksiä. Opiskelijoiden asumisoikeus tarkistetaan lukukausittain ja opisto voi harkintansa mukaan 3 :ään liittyen olla myöntämättä asuntolapaikkaa lukukauden vaihtuessa. YH /142 YH /188

29 28 PALVELUHINNASTO Oppisopimuskoulutus ja ammatillinen lisäkoulutus Oppilasravintolat Tuorlan Tähkä ja Paimion Tammitupa: Aamiainen 3,00 euroa Ruokailu 4,00 euroa Tuorlan Tähkä/keittiö puh tai emäntä Tuula Suovanen puh Paimion Tammitupa/keittiö puh tai emäntä Riikka Nieminen puh Yhteyttä voit ottaa myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)livia.fi Majoitus omilla liinavaatteilla Tuorlan Utopiassa ja Paimiossa: Majoitus (Tuorla, Paimio) 10,00 euroa/vrk 35,00 euroa/viikko 110,00 euroa/kuukausi Majoitus Paimion Ahtelassa 15,00 euroa/viikko 50,00 euroa/kuukausi Majoitusvaraukset: Tuorlassa: toimistosihteeri Riitta Tontti tai tai info(at)livia.fi. Paimiossa: asuntolanohjaaja Kristina Vairinen ma-to klo 15-> tai etunimi.sukunimi(at)livia.fi Autojen lämpöpaikat: (myynti: Tuorlassa: koulurakennuksen INFO, Paimiossa: toimisto) 7,50 euroa/viikko, 30,00 euroa/talvikausi Perittävät muut maksut: Avainten kadottaminen: asuntola 50,00 euroa lokerikko 10,00 euroa auton lämpöpaikka 10,00 euroa ovien aukaisu 20,00 euroa (kiinteistönhoitajan suorittama) ovien aukaisu 50,00 euroa (päivystysaikaan)

30 29 YMPÄRISTÖASIAT AMMATTIOPISTO LIVIASSA Maaseutuopisto on keväällä 2009 saanut OKKA-säätiön (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) myöntämän ympäristösertifikaatin. Kyseessä on vapaaehtoinen sopimus, jolla koulu sitoutuu noudattamaan tiettyjä kestävää kehitystä tukevia toimintamalleja ja käytäntöjä niin opetuksessa kuin muussakin toiminnassaan. Oppilaitoksen tulee myös pyrkiä kehittämään toimintaansa jatkuvasti eteenpäin ja raportoida kehityksestä vuosittain sertifikaatin myöntäneelle OKKA-säätiölle. ( Tärkeänä osana sertifikaatin saamisessa ja toiminnan edelleen kehittämisessä ovat kestävän kehityksen kolme osa-aluetta: ympäristö, talous sekä sosiaalisesti kestävä kehitys. Jotta koulun toiminta tukisi kunnolla kestävää kehitystä, tulee sen ottaa kaikki kolme osa-aluetta huomioon. Kestävän kehityksen vaaliminen koskee koulussamme niin henkilökuntaa kuin kaikkia opiskelijoita. Uutena opiskelijana voit kysyä neuvoa kestävän kehityksen toimintatavoista erityisesti tutoreiltasi, mutta myös kaikilta muilta vanhemmilta opiskelijoilta sekä kaikilta henkilökunnan jäseniltä. Ympäristötavoitteet vuodelle Vähennämme veden käyttöä 10 % edelliseen vuoteen verrattuna - seuraamme ohjeistusta ja pyrimme veden käytön vähentämiseen 2. Kehitämme sisäistä liikkumista ja vältämme moottoriajoneuvojen käyttöä sisäisessä liikenteessä - pyrimme liikkumaan koulun alueella jalan tai polkupyörällä mahdollisuuksien mukaan 3. Pyrimme hankinnoissa ottamaan huomioon ympäristöasiat - esimerkiksi ruokalassa on tarjolla enemmän lähi- ja luomuruokaa sekä reilun kaupan tuotteita 4. Otamme turvallisuusnäkökohdat huomioon ja nostamme turvallisuuden tasoa kaikessa toiminnassa - esimerkiksi perehdyttämiseen kiinnitetään huomiota, turvavarusteiden käyttö ja oikea työvaatetus tärkeitä asioita Kaikilla opintoaloilla ja kaikissa tutkinnon osissa on opetussuunnitelman mukaisesti kiinnitettävä huomiota kestävään kehitykseen. Varmista aina opettajilta tai ohjaajilta, että olet ymmärtänyt mitä kestävä kehitys kussakin opetettavassa asiassa merkitsee!

31 30 Tiivistelmä joistakin kestävää kehitystä koskevista asioista uusille opiskelijoille: Energian säästäminen Sammuta tietokone tai ainakin sen näyttö, jos kukaan ei ole heti tulossa tietokoneelle jälkeesi Ota kännykän laturi pois seinästä mahdollisimman nopeasti latautumisen jälkeen, sillä laturi kuluttaa sähköä aina ollessaan kytkettynä pistorasiaan Käytä lohkolämmitintä talvella auton esilämmittämiseen, mutta älä pidä lämmitintä turhaan päällä (maksimissaan kaksi tuntia kerrallaan) Vältä turhaa huoneiden tuulettamista Tuuleta nopeasti ja mahdollisuuksien mukaan ristivedolla Pyydä asuntolanohjaajalta apua, jos asuntolan ikkunat vetävät tai lämpöpatterit lämpiävät liikaa/huonosti Säädä lämpöpattereiden lämpö pienemmäksi, jos olet pitkään poissa (esim. viikonlopun ajan) Älä peitä lämpöpattereita huonekaluilla tai verhoilla Jos sinulla on kylmä, lisää aluksi vaatteita ja säädä vasta sitten tarvittaessa patteria isommalle Jos sinulla on kuuma, vähennä ensin lämpöpatterin lämpötilaa ja aukaise ikkuna vasta viimeisenä vaihtoehtona Verhojen vetäminen ikkunan eteen yön ajaksi auttaa pitämään huoneen lämpimänä myös pakkasöinä Vähentämällä huoneen lämpötilaa yhdellä asteella, vähennät energiankulutusta noin 5 % Sammuta turhaan palavat valot ja turhaan päällä olevat sähkölaitteet Sulje tietokone, televisio ja muut vastaavat laitteet virtakytkimestä, jotta myös valmiustila menee pois päältä Pesemällä pyykkisi 40 ºC:ssa 60 ºC sijaan, vähennät sähkönkulutuksen puoleen Anna ruuan jäähtyä kunnolla ennen kuin laitat sen jääkaappiin tai pakastimeen Käytä hellan levyistä sitä, joka vastaa parhaiten käyttämäsi astian kokoa Käyttämällä kattilan päällä kantta, voit pienentää energiankulutusta huomattavasti Keitä vettä vain tarvitsemasi määrä, sillä ylimääräisen veden keittämiseen kuluu turhaan energiaa Suosi mikroaaltouunia sähköuunin sijaan, jos sinulla on sellainen käytettävissä Veden säästäminen Älä tiskaa juoksevan veden alla, sillä se voi lisätä veden kulutusta 35 litrasta jopa 150 litraan Ilmoita asuntolanohjaajalle tai kiinteistönhoitajalle vuotavasta hanasta tai vessanpöntöstä Sulje vesihana hampaiden pesun ajaksi Vältä pitkää suihkussa oleilua Hanan sulkeminen saippuoinnin ajaksi suihkussa säästää ämpärillisen vettä Pesemällä pyykkisi täysinä koneellisina säästät niin vettä kuin energiaakin

Aikuisopiskelijan opas. Lukuvuosi 2011-2012. AMMATTIOPISTO LIVIA, Maaseutuopisto

Aikuisopiskelijan opas. Lukuvuosi 2011-2012. AMMATTIOPISTO LIVIA, Maaseutuopisto Aikuisopiskelijan opas Lukuvuosi 2011-2012 AMMATTIOPISTO LIVIA, Maaseutuopisto www.livia.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 TOIMITILAT TUORLASSA JA PAIMIOSSA... 4 I YLEISIÄ OHJEITA... 5 LUKUVUODEN TYÖ-

Lisätiedot

Opiskeluhuollon hyvinvointisuunnitelma 2014 2017 Peimarin koulutuskuntayhtymä - Ammattiopisto Livia

Opiskeluhuollon hyvinvointisuunnitelma 2014 2017 Peimarin koulutuskuntayhtymä - Ammattiopisto Livia Opiskeluhuollon hyvinvointisuunnitelma 2014 2017 Peimarin koulutuskuntayhtymä - Ammattiopisto Livia SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Opiskeluhuollon tavoitteet ja arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta...

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAN OPAS

AIKUISOPISKELIJAN OPAS AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2014-2015 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 TOIMITILAT TUORLASSA JA PAIMIOSSA... 4 I YLEISIÄ OHJEITA... 6 LUKUVUODEN 2014-2015 TYÖ- JA LOMA-AJAT

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAN OPAS

AIKUISOPISKELIJAN OPAS AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2015-2016 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 TOIMITILAT TUORLASSA JA PAIMIOSSA... 4 I YLEISIÄ OHJEITA... 6 LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖ- JA LOMA-AJAT

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2011-2012

Opiskelijan opas 2011-2012 Opiskelijan opas 2011-2012 Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2013-2014 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2013-2014 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta Asuntolatoiminta SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat... 3 2. Asuntolatoiminnan toimintasuunnitelma / vuosikello... 3 3. Asukasvalinnat... 3 4. Asuntolatoiminnan kehittäminen... 4 5. PKKY:n asuntoloiden toimintaohjeet...

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2014-2015. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2014-2015 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015-2016. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2015-2016. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2015-2016 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 OSAAMISALAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Lasitaidelinja Opinto-opas 2015-2016

Lasitaidelinja Opinto-opas 2015-2016 Lasitaidelinja Opinto-opas 2015-2016 Sisällysluettelo Tervetuloa Jamilahteen 2 Tärkeitä yhteystietoja 3 Lukuvuoden aikataulu 4 Yleistä lasitaidelinjasta 5 Opiskelujen käytännöt 7 Lähialueen palvelut 9

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011)

Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011) Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011) Järjestämissuunnitelma Yksinkertaisinta on laatia järjestämissuunnitelma OPH:n näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 10.4.2013 Kuopio Anne Mårtensson Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2) Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki OPISKELIJAN OPAS Kauhajoki Lukuvuosi 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. HENKILÖKUNTA 3 2. RYHMÄT JA RYHMÄNOHJAAJAT 5 3. LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT 6 4. TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT 7 5. UUSINTATENTIT

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAN OPAS

AIKUISOPISKELIJAN OPAS AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013-2014 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 TOIMITILAT TUORLASSA JA PAIMIOSSA... 4 I YLEISIÄ OHJEITA... 6 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ- JA LOMA-AJAT

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Muutosten yleiset perusteet 1.1.2016 Hallinnollinen muutoksenhaku ollut helppo

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opas. Lukuvuosi AMMATTIOPISTO LIVIA, Maaseutuopisto

Aikuisopiskelijan opas. Lukuvuosi AMMATTIOPISTO LIVIA, Maaseutuopisto Aikuisopiskelijan opas Lukuvuosi 2012-2013 AMMATTIOPISTO LIVIA, Maaseutuopisto www.livia.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 TOIMITILAT TUORLASSA JA PAIMIOSSA... 4 I YLEISIÄ OHJEITA... 5 LUKUVUODEN TYÖ-

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot